Samsung | WD0804W8E/YLE | Samsung WD0804W8E/YLE Vodič za brzi početak

Značajke vaše nove perilice za
rublje tvrtke Samsung
Vaša nova perilica za rublje promijenit će način na koji doživljavate pranje rublja.
Od specijalizirane funkcije Eco Bubble do učinkovite potrošnje energije, vaša
nova perilica za rublje Samsung ima sve prednosti kako bi pranje rublja učinila što
jednostavnijim i ugodnijim.
• Pranje uz tehnologiju Eco Bubble
Učinkovita tehnologija Eco Bubble iz tvrtke Samsung donosi veću čistoću i bolju njegu
tkanina. Eco Bubble omogućava jednoliku distribuciju deterdženta te njegovo brže i dublje
prodiranje u tkaninu.
• Pranje i sušenje pritiskom jednog gumba
Uživajte u neprekidnoj kontroli pranja i sušenja. Moguć je odabir nekog od 4 različita posebna
programa sušenja kako bi se pritiskom samo jednog gumba izvršio cjelovit ciklus pranja i
sušenja.
• Ormar za rublje (standardni program), Sušenje na niskoj temperaturi, Glačanje, Sušenje
s određenim vremenom (30 min – 270 min) Ovi se programi sušenja mogu pokretati i
neovisno o programima pranja.
• Air Wash (Zračno pranje)
Sustav Air Wash (Zračno pranje) ima jedinstveni mehanizam za pranje zrakom koji uklanja
neugodne mirise i dezinficira rublje, što se ne može postići uobičajenim sustavom pranja.
• Prikladno za zračno pranje: vuneni kaputi, veste, puloveri, odijela, jastuci, popluni, krpene
lutke od pamuka/perja
• Nije prikladno: koža, svila, baršun, električni pokrivači, rublje s mrljama
• Quick Wash (Brzo pranje)
Nema vremena za gubljenje! Program Quick Wash olakšava užurbani način života - sada
svoju omiljenu odjeću (do 2 kg) možete oprati za samo 15 minuta!
• Tih pogonski motor
Jedinstveni motor Quiet Drive iz tvrtke Samsung radi bez remenja te tako smanjuje vibracije i
perilicu čini tišom i trajnijom.
• Eco Drum Clean (Ekološko čišćenje bubnja)
Funkcija Eco Drum Clean pomaći će vam u održavanju čistoće perilice za rublje, bez
korištenja bilo kakvih kemijskih deterdženata ili izbjeljivača. Uz ovaj specijalizirani program
čišćenja bubanj vaše perilice bit će čist i bez mirisa.
• Baby Care (Njega dječje odjeće)
Vaša perilica za rublje tvrtke Samsung sadrži programe za pranje s dodatnom zaštitom odjeće
za djecu s osjetljivom kožom. Ovi programi smanjuju iritaciju kože kod djece smanjivanjem
zadržavanja ostataka deterdženta na najmanju moguću mjeru. Osim toga, ti programi
razvrstavaju rublje na različite vrste, a pranje se izvodi prema karakteristikama rublja, tako da
će se vaša djeca osjećati čisto i svježe uvijek kada nose svoju odjeću.
2_ Značajke vaše nove perilice za rublje tvrtke Samsung
• S odobrenjem za pranje vune
Perilica je ispitana i zadovoljila je potrebne specifikacije tvrtke Woolmark za vunene proizvode
koji se mogu prati u perilici. Ta oznaka predstavlja nadopunjeni certifikat, bolji od postojećeg
certifikata Woolmark, koji jamči ne samo kvalitetu pranja, već i njegu tkanine kod proizvoda od
vune.
Tkanine treba prati prema uputama na etiketi, onako kako navode tvrtke Woolmark i
Samsung.
• Delay End (Odgoda završetka pranja)
Odgodite ciklus do 19 sati u koracima od jednog sata te povećajte praktičnost korištenja
perilice za rublje, osobito kad morate izaći iz kuće.
• Zaštita za djecu
Funkcija zaštite za djecu jamči zadržavanje znatiželjnih malih ruku podalje od perilice za rublje.
Ova sigurnosna značajka sprečava djecu da se igraju s perilicom za rublje te vas upozorava
kada se ona uključi.
Ovaj priručnik sadrži važne informacije o montaži, korištenju i održavanju nove perilice za rublje
tvrtke Samsung. U njemu možete potražiti opis upravljačke ploče, upute za korištenje perilice
za rublje te savjete kako iskoristiti njezine vrhunske značajke i funkcije. Odjeljak "Rješavanje
problema i informacijske šifre" na str. 39 govori što učiniti ako se nešto pokvari na vašoj novoj
perilici za rublje.
Značajke vaše nove perilice za rublje tvrtke Samsung _3
Sigurnosne informacije
Čestitamo vam na novoj perilici za rublje tvrtke Samsung. Ovaj priručnik sadrži
važne informacije o montaži, korištenju i održavanju uređaja. Pročitajte priručnik kako
biste u potpunosti iskoristili mnoge prednosti i značajke perilice za rublje.
ŠTO JE POTREBNO ZNATI O SIGURNOSNIM UPUTAMA
Pročitajte ovaj priručnik u potpunosti kako biste saznali kako sigurno i učinkovito koristiti mnoge značajke
i funkcije novog uređaja te ga spremite na sigurno mjesto blizu uređaja za buduće potrebe. Ovaj uređaj
koristite samo u namijenjenu svrhu kao što je opisano u ovom priručniku s uputama.
Upozorenja i važne sigurnosne upute u ovom priručniku ne sadrže sve moguće uvjete i situacije koje bi
se mogle dogoditi. Vaša je odgovornost da prilikom montiranja, održavanja i rukovanja perilicom za rublje
slijedite zdrav razum i pridržavate se mjera opreza.
Budući da se upute o rukovanju u nastavku odnose na više modela, karakteristike perilice mogu se
neznatno razlikovati od onih opisanih u priručniku i možda se neki znakovi upozorenja ne primjenjuju. Ako
imate pitanja ili nedoumica, obratite se najbližem servisnom centru ili potražite pomoć i informacije na
internetskoj adresi www.samsung.com.
VAŽNI SIGURNOSNI ZNAKOVI I MJERE OPREZA
Što znače ikone i znakovi u ovom korisničkom priručniku:
UPOZORENJE
Rizični ili opasni postupci koji mogu rezultirati teškim tjelesnim
povredama, smrću i/ili materijalnom štetom.
OPREZ
Rizični ili opasni postupci koji mogu rezultirati tjelesnim povredama i/ili
materijalnom štetom.
OPREZ
Kako biste tijekom korištenja perilice smanjili rizik od požara, eksplozije,
strujnog udara ili povrede, slijedite ove osnovne mjere opreza:
NE pokušavajte.
NE rastavljajte.
NE dirajte.
Izričito slijedite upute.
Izvadite utikač iz utičnice u zidu.
Provjerite je li perilica uzemljena kako biste spriječili strujni udar.
Pozovite servisni centar za pomoć.
Napomena
Ovi znakovi upozorenja tu su kako bi spriječile povrede vas i drugih osoba.
Izričito ih poštujte.
Nakon što ste proučili ovaj dio, sačuvajte ga na sigurnom mjestu za buduće potrebe.
Pročitajte sve upute prije korištenja uređaja.
Kao i sa svakim električnim uređajem te uređajem koji sadrži pokretne dijelove, postoje
mogući rizici. Kako biste sigurno rukovali ovim uređajem, upoznajte se s njegovim radom i
budite oprezni pri korištenju.
4_ Sigurnosne informacije
Ne dopuštajte da se djeca (ili kućni ljubimci) igraju na perilici za rublje ili u njoj. Vrata perilice za rublje ne
otvaraju se lako iznutra i djeca bi se mogla teško ozlijediti ako zaglave u njoj.
UPOZORENJE
Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih
sposobnosti niti osobe koje nemaju potrebno znanje i iskustvo, osim ako nisu pod nadzorom i upućeni
u rukovanje uređajem od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
Djecu treba nadgledati kako se ne bi igrala uređajem.
Ako je utikač (kabel napajanja) oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegov serviser ili druga osoba
odgovarajućih kvalifikacija kako bi se izbjegla opasnost.
Ovaj uređaj treba postaviti tako da može dosegnuti priključak za struju, za dovod vode i cijevi za odvod
vode.
Na perilicama za rublje s otvorom za prozračivanje u donjem dijelu provjerite nije li otvor zaklonjen
tepihom ili nekom drugom zaprekom.
Koristite novi komplet crijeva; stari komplet ne smiju se koristiti.
UPUTE VEZANE ZA OZNAKU WEEE
Ispravno odlaganje proizvoda
(Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova
elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim
kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko
zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i
odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured
lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje
bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora.
Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim
otpadom.
Sigurnosne informacije _5
Sigurnosne informacije
UPOZORENJE
OZBILJNI ZNAKOVI UPOZORENJA PRILIKOM MONTAŽE
Ovaj uređaj mora montirati kvalificirani tehničar ili servis.
- U suprotnom može doći do strujnog udara, požara, eksplozije, problema s proizvodom ili
povreda.
Uređaj je težak, pažljivo ga podižite
Priključite kabel za napajanje u zidnu utičnicu za napajanje izmjeničnom strujom od 220 do
240 V i 50 Hz ili više, a utičnicu koristite samo za taj uređaj. Osim toga, ne koristite produžni
kabel.
- Zajedničko korištenje s drugim uređajima na višestrukoj naponskoj utičnici ili produljenje
kabela za napajanje može dovesti do strujnog udara ili požara.
- Provjerite jesu li napon, frekvencija i struja isti kao oni navedeni u specifikacijama
proizvoda. U suprotnom bi moglo doći do strujnog udara ili požara. Čvrsto priključite
utikač u utičnicu u zidu.
Redovito s utikača i kontaktnih ploha pomoću suhe krpe uklanjajte sve strane tvari kao što
su prašina ili voda.
- Iskopčajte utikač i očistite ga suhom krpom.
- U suprotnom bi moglo doći do strujnog udara ili požara.
Priključite utikač u utičnicu u ispravnom smjeru, tako da kabel pada prema podu.
- Ako utikač u utičnicu uključite u suprotnom smjeru, električne žice unutar kabela mogu
se oštetiti i uzrokovati strujni udar ili požar.
Sav ambalažni materijal držite podalje od djece jer može biti opasan za djecu.
- Ako dijete stavi vrećicu preko glave, može se ugušiti.
Ako su uređaj, utikač ili kabel za napajanje oštećeni, obratite se najbližem servisnom centru.
Ovaj uređaj mora se pravilno uzemljiti.
Ne uzemljujte uređaj na plinsku cijev, plastičnu cijev za vodu ili telefonsku žicu.
- To može uzrokovati strujni udar, požar, eksploziju ili probleme s proizvodom
- Ne uključujte kabel za napajanje u utičnicu koja nije ispravno uzemljena te provjerite je li
utičnica usklađena s lokalnim i državnim propisima.
Ne postavljajte uređaj blizu peći i zapaljivih materijala.
Ne postavljajte uređaj na vlažnim, masnim ili prašnjavim mjestima niti na mjestima izloženim
izravnom sunčevom svjetlu i vodi (kiši).
Ne postavljajte uređaj na mjestima s niskom temperaturom
- Cijevi mogu puknuti uslijed smrzavanja
Ne postavljajte uređaj na mjestima gdje bi moglo doći do curenja plina.
- To može uzrokovati strujni udar ili požar.
Nemojte koristiti električni transformator.
- To može uzrokovati strujni udar ili požar.
Nemojte koristiti oštećeni utikač, kabel za napajanje ili rasklimanu utičnicu.
- To može uzrokovati strujni udar ili požar.
Nemojte povlačiti kabel za napajanje i nemojte ga pretjerano savijati.
Nemojte izvijati kabel za napajanje niti ga vezati u čvor.
Ne postavljajte kabel za napajanje na metalne predmete, ne stavljajte teške predmete
na kabel za napajanje, ne umećite kabel za napajanje između predmeta i ne gurajte ga u
prostor iza uređaja.
- To može uzrokovati strujni udar ili požar.
6_ Sigurnosne informacije
Prilikom isključivanja utikača nemojte povlačiti za kabel za napajanje.
- Prilikom isključivanja kabela za napajanje držite ga za utikač.
- U suprotnom bi moglo doći do strujnog udara ili požara.
Ne postavljajte kabel za napajanje i cijevi na mjesta gdje biste mogli pasti preko njih.
OPREZ
ZNAKOVI OPREZA PRILIKOM POSTAVLJANJA
Ovaj se uređaj mora postaviti tako da može dosegnuti utičnicu.
- U suprotnom bi moglo doći do strujnog udara ili požara zbog istjecanja struje.
Postavite uređaj na ravnu i čvrstu podlogu koja može podnijeti njezinu težinu.
- U suprotnom bi moglo doći do neuobičajenih vibracija, pokreta, buke ili problema s
proizvodom.
UPOZORENJE
OZBILJNI ZNAKOVI UPOZORENJA PRILIKOM KORIŠTENJA
Ako se uređaj poplavi, odmah prekinite dovod vode i isključite napajanje te se obratite
najbližem servisnom centru.
- Ne dodirujte utikač mokrim rukama
- U suprotnom može doći do strujnog udara
Ako uređaj proizvodi neobične zvukove, miris po paljevini ili dim, odmah isključite napajanje i
obratite se najbližem servisnom centru.
- U suprotnom bi moglo doći do strujnog udara ili požara.
U slučaju curenja plina (npr. propana, ukapljenog plina) odmah provjetrite prostor bez
dodirivanja utikača. Ne dodirujte uređaj niti kabel za napajanje.
- Ne koristite ventilator.
- Iskra bi mogla uzrokovati eksploziju ili požar.
Ne dopuštajte djeci da se igraju u perilici za rublje ili na njoj. Osim toga, prilikom odlaganja
uređaja, skinite ručicu za vrata perilice.
- Ako ostane zarobljeno unutra, dijete se može ugušiti.
Provjerite jeste li uklonili ambalažu (spužve, stiropor) pričvršćenu na donji dio perilice za
rublje prije njezinog korištenja.
Sigurnosne informacije _7
Sigurnosne informacije
Ne perite predmete zaprljane benzinom, kerozinom, benzenom, razrjeđivačem, alkoholom ili
drugim zapaljivim ili eksplozivnim tvarima.
- To može uzrokovati strujni udar, požar ili eksploziju.
Ne otvarajte nasilno vrata perilice za vrijeme njezinog rada (pranje na visokim temperaturama
/ sušenje / centrifugiranje).
- Voda koja istječe iz perilice može uzrokovati opekline ili učiniti pod skliskim.
To može uzrokovati povrede.
- Nasilno otvaranje vrata može oštetiti uređaj i uzrokovati povrede.
Ne gurajte ruku ispod perilicu za rublje.
- To može uzrokovati povrede.
Ne dodirujte utikač vlažnim rukama.
- To može uzrokovati strujni udar.
Ne isključujte uređaj iskopčavanjem utikača za napajanje tijekom rada uređaja.
- Ponovno uključivanje utikača u utičnicu može stvoriti iskre i time uzrokovati strujni udar ili
požar.
Ne dopuštajte da djeca ili nemoćne osobe koriste perilicu bez nadzora. Ne dopuštajte djeci
da ulaze u uređaj
- U suprotnom bi moglo doći do strujnog udara, opeklina ili povreda.
Ne gurajte ruke ili metalne predmete ispod perilice tijekom njezinog rada.
- To može uzrokovati povrede.
Ne iskopčavajte uređaj iz napona povlačenjem kabela za napajanje, uvijek čvrsto držite za
utikač i izvucite ga iz utičnice.
- Oštećenje kabela može uzrokovati kratki spoj, požar i/ili strujni udar
Ne pokušavajte popraviti, rastaviti ili izmijeniti uređaj sami.
- Ne koristite nikakve osigurače (bakrene, čelične žice) osim standardnih.
- Ako je potreban popravak ili ponovna montaža uređaja, obratite se najbližem servisnom
centru.
- U suprotnom može doći do strujnog udara, požara, problema s proizvodom ili povreda.
Ako se cijev za dovod vode odvoji od slavine i preplavi uređaj, iskopčajte kabel za
napajanje.
- U suprotnom bi moglo doći do strujnog udara ili požara.
Iskopčajte utikač ako se uređaj ne koristi dulje razdoblje ili tijekom grmljavine/oluje.
- U suprotnom bi moglo doći do strujnog udara ili požara.
8_ Sigurnosne informacije
OPREZ
ZNAKOVI OPREZA PRILIKOM KORIŠTENJA
Ako se perilica zaprlja stranim tvarima kao što su deterdžent, prašina, ostaci hrane itd.,
iskopčajte utikač i očistite perilicu pomoću suhe, meke krpe.
- U suprotnom može doći do promjena boje, iskrivljenja, oštećenja ili hrđe.
Prednje staklo može se razbiti snažnim udarcem. Pažljivo koristite perilicu.
- Ako je staklo razbijeno, može doći do povreda.
Nakon kvara s dovodom vode ili ponovnog priključivanja cijevi za vodu, polako otvorite
slavinu.
Polako otvorite slavinu nakon dugog razdoblja nekorištenja.
- Tlak zraka u cijevi za dovod vode ili slavini može uzrokovati oštećenje ili curenje vode.
Ako se za vrijeme rada pojavi pogreška s odvodom, provjerite postoji li problem s odvodom.
- Ako se koristi perilica koja je poplavljena zbog problema s odvodom, može doći do
strujnog udara ili požara zbog istjecanja struje.
Stavite rublje u perilicu tako da vrata ne zahvate rublje.
- Ako vrata zahvate rublje, može doći do oštećivanja rublja ili perilice, odnosno istjecanja
vode.
Provjerite je li slavina zatvorena ako se perilica ne koristi.
- Provjerite je li vijak na crijevu za dovod vode pravilno zategnut.
- U suprotnom bi moglo doći do materijalnih šteta ili povreda.
Provjerite je li gumena brtva zaprljana stranim tvarima (ostaci, niti itd.).
- Ako vrata nisu potpuno zatvorena, može doći do istjecanja vode.
Otvorite slavinu i provjerite je li crijevo za dovod vode čvrsto stegnuto i curi li voda prije
korištenja proizvoda.
- Ako su vijci ili crijevo za dovod vode labavi, može doći do curenja vode.
Proizvod koji ste kupili dizajniran je samo za korištenje u kućanstvu.
Korištenje u poslovne svrhe kvalificira se kao zlouporaba proizvoda. U takvom slučaju
prestaje pokrivenost proizvoda standardnim jamstvom koje daje tvrtka Samsung te tvrtka
Samsung neće snositi nikakvu odgovornost za kvarove ili oštećenja nastala uslijed takve
zloupotrebe.
Sigurnosne informacije _9
Sigurnosne informacije
Nemojte stajati na uređaju i ne stavljajte predmete (kao što su rublje, upaljene svijeće,
upaljene cigarete, posuđe, kemikalije, metalni predmeti itd.) na uređaj.
- To može uzrokovati strujni udar, požar, probleme s proizvodom ili povrede.
Nemojte na površinu uređaja prskati hlapljive tvari poput insekticida.
- Osim što može biti štetno za ljude, to može i uzrokovati strujni udar, požar ili probleme s
proizvodom.
Ne stavljajte predmete koji generiraju elektromagnetsko polje blizu perilice.
- To može uzrokovati povrede zbog kvara.
Budući da je odvod vode za vrijeme pranja na visokim temperaturama ili sušenja vruć, ne
dodirujte vodu.
- To može uzrokovati opekline ili povrede.
Nemojte prati, centrifugirati niti sušiti vodootporne sjedalice, prostirke ili odjeću (*), osim ako
vaš uređaj ima poseban program za pranje takvih predmeta.
- Nemojte prati debele, tvrde prostirke, čak i ako je oznaka perilice na etiketi o njihovom
održavanju.
- To može uzrokovati povrede ili oštećenja perilice, zidova, poda ili odjeće zbog
neuobičajenih vibracija.
* Vunena posteljina, kabanice, ribarska odijela, skijaške hlače, vreće za spavanje,
prekrivači pelena, trenirke i prekrivači za bicikle, motocikle, automobile itd.
Ne uključujte perilicu ako je iz nje izvađena kutija za deterdžent.
- To može uzrokovati strujni udar ili povrede zbog istjecanja vode.
Ne dodirujte unutrašnjost bubnja tijekom ili neposredno nakon sušenja jer je vruća.
- To može uzrokovati opekline.
Ne stavljajte ruku u kutiju za deterdžent nakon otvaranja.
- To može uzrokovati povrede jer se ruka može zaglaviti u uređaju za unos deterdženta. U
perilicu nemojte stavljati druge predmete (npr. cipele, ostatke hrane, životinje) osim rublja.
- To može uzrokovati oštećenje perilice ili povrede, pa čak i smrt kod kućnih ljubimaca
zbog neuobičajenih vibracija.
Ne pritišćite gumbe pomoću oštrih predmeta kao što su igle, noževi, nokti itd.
- To može uzrokovati strujni udar ili povrede.
Ne perite rublje zaprljano uljima, kremama ili losionima koji se koriste u trgovinama za njegu
kože ili salonima za masažu.
- To može uzrokovati iskrivljenje gumene brtve i curenje vode.
U bubnju nemojte na dugo vremensko razdoblje ostavljati metalne predmete kao što su
sigurnosne igle, ukosnice ili sredstvo za izbjeljivanje.
- To može uzrokovati hrđanje bubnja.
- Ako se hrđa pojavi na površini bubnja, upotrijebite sredstvo za čišćenje (neutralno) na
površini i očistite ga spužvom. Nikada nemojte koristiti metalnu četku.
Nemojte koristiti deterdžent za kemijsko čišćenje i nemojte prati, ispirati niti centrifugirati
rublje zaprljano deterdžentom za kemijsko čišćenje.
- To može uzrokovati spontano izgaranje i zapaljenje zbog topline prilikom oksidacije ulja.
Ne koristite vruću vodu iz uređaja za hlađenje/zagrijavanje vode.
- To može uzrokovati probleme s perilicom.
10_ Sigurnosne informacije
U perilici nemojte koristiti prirodne sapune za pranje ruku.
- Ako se stvrdnu i nakupe u perilici, može doći do problema s proizvodom, promjena boje,
hrđe i neugodnih mirisa.
U mrežici za pranje nemojte prati velike predmete, kao što je posteljina.
- Čarape i grudnjake stavite u mrežicu za pranje i perite ih s ostalim rubljem.
- U suprotnom može doći do povreda zbog neuobičajenih vibracija.
Ne koristite deterdžente koji se stvrdnjavaju.
- Ako se nakupe unutar perilice, može doći do curenja vode.
Na perilicama za rublje s otvorom za prozračivanje u donjem dijelu provjerite nije li otvor
zaklonjen tepihom ili nekom drugom zaprekom.
Provjerite jesu li svi džepovi na rublju koje treba oprati prazni.
- Tvrdi, oštri predmeti, kao što su kovanice, sigurnosne igle, čavli, vijci ili kamenje mogu
izazvati velika oštećenja perilice.
Ne perite odjeću s velikim kopčama, gumbima ili drugim metalnim predmetima od teškog
metala.
UPOZORENJE
OZBILJNI ZNAKOVI UPOZORENJA PRILIKOM ČIŠĆENJA
Ne čistite uređaj prskanjem vode izravno na njega.
Za čišćenje uređaja nemojte koristiti benzen, razrjeđivač niti alkohol.
- To može uzrokovati promjene boje, iskrivljenja, oštećenja, strujni udar ili požar.
Prije čišćenja ili održavanja isključite uređaj iz utičnice.
- U suprotnom bi moglo doći do strujnog udara ili požara.
Sigurnosne informacije _11
Download PDF

advertising