Samsung | AR12JSPFAWKNEU | Samsung AF9500 zidni klimatizacijski uređaj s bržim hlađenjem, 9000 BTU/h Benutzerhandbuch

PITANJA ILI KOMENTARI?
DRŽAVA
NAZOVITE
ILI NAS POSJETITE NA MREŽI NA
UK
EIRE
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
PORTUGAL
LUXEMBURG
NETHERLANDS
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
[HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw.
0180 6 67267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
01 48 63 00 00
800-SAMSUNG (800.7267864)
0034902172678
[HHP] 0034902167267
808 20 7267
261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
DENMARK
FINLAND
SWEDEN
815 56480
70 70 19 70
030-6227 515
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących
telefonów komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 60793-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
GERMANY
FRANCE
ITALIA
SPAIN
POLAND
HUNGARY
AUSTRIA
SWITZERLAND
CZECH
SLOVAKIA
CROATIA
BOSNIA
MONTENEGRO
SLOVENIA
SERBIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
800 - SAMSUNG
(800-726786)
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
072 726 786
055 233 999
020 405 888
080 697 267 (brezplačna številka)
011 321 6899
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
8-800-77777
8000-7267
800-7267
A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_HR.indd 32
K
u
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/be_fr/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
2016/4/27 8:37:57
P
AR
••
••
Klimatizacijski
uređaj
Priručnik za korisnike
ARHS/JS
•• Hvala što ste kupili klimatizacijski uređaj Samsung.
•• Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i čuvajte ga za buduću upotrebu.
A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_HR.indd 1
2016/4/27 8:37:57
Sadržaj
Sigurnosne informacije
4
Sigurnosne informacije
4
Ukratko
12
Pregled unutarnje jedinice
12
Zaslon
Pregled daljinskog upravljača
13
Umetanje baterija
Rad daljinskog upravljača
14
Načini rada
Regulacija temperature
Regulacija brzine ventilatora
Regulacija smjera protoka zraka
Podešavanje točnog vremena
Pametno upravljanje napajanjem
16
Hlađenje
16
Način Cool
Funkcija hlađenja 2-Step
Odvlaživanje
17
Način Dry
Pročišćavanje zraka
18
Funkcija Virus doctor
Grijanje
19
Način Heat
Brze pametne značajke
20
Način Auto
Način Fan
Funkcija Fast
Funkcija Comfort
Funkcija zvučnog signala
Funkcija Quiet
Funkcija osvjetljavanja zaslona
Wi-Fi funkcija (pametna primjena klimatizacijskog uređaja)
Značajke uštede energije
24
Ušteda energije
24
Provjera potrošnje električne energije
2 Hrvatski
A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_HR.indd 2
2016/4/27 8:37:57
Funkcija Single user
Funkcija Vrijeme uključivanja/Vrijeme isključivanja
Funkcija good'sleep
Čišćenje i održavanje
28
Kratke napomene o čišćenju
28
Rješavanje problema
30
Ispravno odlaganje proizvoda
(Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička
oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog
vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite
ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu
materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za
pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj
proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.
Ispravno odlaganje baterija koje se koriste sa proizvodom
(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka, prikazana na proizvodu, pratećoj literaturi ili pakiranju, pokazuje da na kraju radnog vijeka, baterije
korištene sa ovim proizvodom ne treba odlagati zajedno sa ostalim otpadom iz kućanstva. Tamo gdje su
dani, kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označavaju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo iznad praga vrijednosti
dopuštenih direktivom EU 2006/66. Ako baterije nisu odgovarajuće odložene, ove materije mogu štetno djelovati
na ljudsko zdravlje ili okoliš.
Kako biste zaštitili prirodne resurse i promovirali ponovnu uporabu materijala, molimo odvojite baterije od
ostalog otpada i reciklirajte ih putem lokalnog sustava za odlaganje baterija.
Informacije o obvezama tvrtke Samsung u pogledu okoliša i regulatornih obveza specifičnih za proizvod npr.
REACH, posjetite stranicu: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.
html
Hrvatski 3
A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_HR.indd 3
2016/4/27 8:37:57
Sigurnosne informacije
Sigurnosne informacije
Sigurnosne
Sigurnosne informacije
informacije
Prije upotrebe novog klimatizacijskog uređaja pažljivo pročitajte
ovaj priručnik kako biste bili sigurni da znate kako sigurno i
učinkovito raditi s opsežnim značajkama i funkcijama svog novog
uređaja.
Budući da se sljedeće upute za rad odnose na različite modele,
karakteristike vašeg klimatizacijskog uređaja mogu se neznatno
razlikovati od onih opisanih u ovom priručniku. Ako imate pitanja,
nazovite najbliži kontaktni centar ili potražite pomoć i informacije
na mreži, na stranici www.samsung.com.
UPOZORENJE
Rizici ili opasni postupci koji mogu rezultirati teškim osobnim
ozljedama ili smrću.
OPREZ
Rizici ili opasni postupci koji mogu rezultirati lakšim osobnim
ozljedama ili oštećenjem imovine.
Slijedite upute.
NEMOJTE pokušavati.
Uređaj mora biti uzemljen kako bi se spriječio strujni udar.
Isključite napajanje.
NEMOJTE rastavljati.
ZA MONTAŽU
UPOZORENJE
Upotrebljavajte kabel za napajanje sa specifikacijama navedenim
za napajanje ovog proizvoda (ili višim) i upotrebljavajte ga samo
za ovaj uređaj. Osim toga, nemojte upotrebljavati produžni kabel.
• Produžavanje kabela za napajanje može rezultirati strujnim
udarom ili požarom.
• Nemojte upotrebljavati električni transformator. To može
4 Hrvatski
A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_HR.indd 4
2016/4/27 8:37:57
Montažu uređaja mora provesti kvalificirani tehničar ili servisna
tvrtka.
• Ako to ne učinite, može doći do strujnog udara, požara,
eksplozije, problema s proizvodom ili ozljede te se može
poništiti jamstvo instaliranog proizvoda.
Sigurnosne informacije
informacije
Sigurnosne
rezultirati strujnim udarom ili požarom.
• Ako su napon / frekvencija / nazivna struja drukčiji, može
doći do požara.
Montirajte izolacijsku sklopku pored klimatizacijskog uređaja (ali
ne na pločama klimatizacijskog uređaja) te strujni prekidač za
klimatizacijski uređaj.
• U protivnom može doći do strujnog udara ili požara.
Dobro pričvrstite vanjsku jedinicu kako njezin električni dio
ne bi bio izložen.
• U protivnom može doći do strujnog udara, požara, eksplozije
ili problema s proizvodom.
Nemojte montirati uređaj u blizini zapaljivih materijala. Nemojte
montirati uređaj na vlažno, masno ili prašnjavo mjesto, na mjesto
izloženo izravnom sunčevom svjetlu i vodi (ili kiši). Nemojte
montirati uređaj na mjestu gdje bi mogao curiti plin.
• To može rezultirati strujnim udarom ili požarom.
Nikada nemojte montirati vanjsku jedinicu na mjestima kao što je
visok vanjski zid gdje bi mogla pasti.
• Ako vanjska jedinica padne, to može rezultirati ozljedom,
smrću ili oštećenjem imovine.
Ovaj uređaj mora biti ispravno uzemljen. Nemojte uzemljivati
uređaj u plinsku cijev, plastičnu vodovodnu cijev ili telefonsku
liniju.
• U protivnom može doći do strujnog udara, požara ili
eksplozije.
• Obavezno upotrijebite utičnicu s uzemljenjem.
Hrvatski 5
A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_HR.indd 5
2016/4/27 8:37:57
Sigurnosne
Sigurnosne informacije
informacije
OPREZ
Molimo Vas da nakon ugradnje pokrijete klima uređaj
polietilenskom vrećom, te je uklonite prilikom pokretanja klima
uređaja.
Montirajte uređaj na ravnu i tvrdu površinu koja može podnijeti
njegovu težinu.
• U protivnom može doći neuobičajenih vibracija, buke ili
problema s proizvodom.
Ispravno montirajte odvodno crijevo kako bi se pravilno odlijevala
voda.
• U protivnom može doći do prelijevanja vode i oštećenja
imovine. Izbjegavajte dodavanje odvoda u otpadne cijevi jer
bi se mogao stvarati neugodan miris.
Kada montirate vanjsku jedinicu, odvodno crijevo mora biti
spojeno tako da odvod bude ispravan.
• Voda koju vanjska jedinica stvara tijekom grijanja može se
preliti i uzrokovati oštećenje imovine.
Posebice, ako zimi padne komad leda, može doći do ozljede,
smrti ili oštećenja imovine.
ZA NAPAJANJE
UPOZORENJE
Kada je strujni prekidač oštećen, kontaktirajte najbliži servisni
centar.
Nemojte povlačiti ili pretjerano svijati strujni vod. Nemojte svijati
ili vezati strujni vod. Nemojte prebacivati strujni vod preko
metalnog predmeta, stavljati teške predmete na njega, umetati ga
između predmeta ili ga gurati u prostor iza uređaja.
• To može rezultirati strujnim udarom ili požarom.
6 Hrvatski
A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_HR.indd 6
2016/4/27 8:37:57
Sigurnosne informacije
informacije
Sigurnosne
OPREZ
Kada ne upotrebljavate klimatizacijski uređaj duže vrijeme ili
tijekom grmljavine/sijevanja, isključite napajanje na strujnom
prekidaču.
• U protivnom može doći do strujnog udara ili požara.
ZA UPOTREBU
UPOZORENJE
Ako se uređaj poplavi, kontaktirajte najbliži servisni centar.
• U protivnom može doći do strujnog udara ili požara.
Ako uređaj proizvodi neobičnu buku, miris paljevine ili dima,
odmah isključite napajanje i kontaktirajte najbliži servisni centar.
• U protivnom može doći do strujnog udara ili požara.
U slučaju curenja plina (propana, propan-butana itd.) odmah
prozračite bez dodirivanja strujnog voda. Nemojte dodirivati
uređaj ni strujni vod.
• Nemojte upotrebljavati ventilator.
• Iskra može uzrokovati eksploziju ili požar.
U slučaju premještanja klimatizacijskog uređaja, kontaktirajte
najbliži servisni centar.
• U protivnom može doći do problema s proizvodom, curenja
vode, strujnog udara ili požara.
• Usluga isporuke za proizvod nije omogućena. Ako
premjestite proizvod na drugo mjesto, bit će vam naplaćeni
troškovi sastavljanja i instalacije.
Hrvatski 7
A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_HR.indd 7
2016/4/27 8:37:57
Sigurnosne
Sigurnosne informacije
informacije
• Osobito ako želite montirati proizvod na neuobičajena mjesta
kao što su industrijski prostori ili u blizini mora gdje je
izložen soli u zraku, kontaktirajte najbliži servisni centar.
Nemojte dirati strujni prekidač mokrim rukama.
• To može rezultirati strujnim udarom.
Nemojte isključivati klimatizacijski uređaj strujnim prekidačem
ako radi.
• Isključivanje i ponovno uključivanje klimatizacijskog uređaja
strujnim prekidačem može prouzročiti iskru i rezultirati
strujnim udarom ili požarom.
Nakon raspakiravanja klimatizacijskog uređaja sve materijale iz
paketa držite izvan dohvata djece jer mogu biti opasni za njih.
• Ako dijete stavi vrećicu preko glave, može se ugušiti.
Nemojte dirati krilce protoka zraka rukama ili prstima tijekom
grijanja.
• To može rezultirati strujnim udarom ili opekotinama.
Nemojte stavljati prste ili strane predmete u ulaz/izlaz zraka na
klimatizacijskom uređaju.
• Posebno pripazite da se djeca ne ozlijede gurajući prste u
proizvod.
Nemojte udarati ili povlačiti klimatizacijski uređaj prekomjernom
silom.
• To može rezultirati požarom, ozljedom ili problemima s
proizvodom.
U blizinu vanjske jedinice nemojte stavljati predmete po kojima se
djeca mogu popeti do uređaja.
• Djeca bi se mogla ozbiljno ozlijediti.
Nemojte upotrebljavati klimatizacijski uređaj duže vrijeme u slabo
prozračenim prostorima ili blizu nemoćnih osoba.
• To može biti opasno zbog nedostatka kisika pa otvorite
8 Hrvatski
A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_HR.indd 8
2016/4/27 8:37:57
Ako strana tvar kao što je voda uđe u uređaj, isključite napajanje i
kontaktirajte najbliži servisni centar.
• U protivnom može doći do strujnog udara ili požara.
Nemojte sami pokušavati popravljati, rastavljati ili mijenjati
uređaj.
• Nemojte upotrebljavati nestandardne osigurače (bakreni, od
čelične žice itd.).
• U protivnom može doći do strujnog udara, požara, problema
s proizvodom ili ozljede.
Sigurnosne informacije
informacije
Sigurnosne
prozor najmanje svakih sat vremena.
OPREZ
Ne stavljajte predmete ili uređaje ispod unutarnje jedinice.
• Voda koja kaplje iz unutarnje jedinice može rezultirati
požarom ili oštećenjem imovine.
Provjerite je li instalacijski okvir vanjske jedinice čitav najmanje
jednom godišnje.
• U protivnom može doći do ozljede, smrti ili oštećenja
imovine.
Maksimalna struja izmjerena prema standardu IEC za sigurnost i
struja izmjerena prema standardu ISO za energetsku učinkovitost.
Nemojte stajati na uređaju ili na njega stavljati predmete (kao što
su odjeća, upaljene svijeće, upaljene cigarete, posuđe, kemikalije,
metalni predmeti itd.).
• To može rezultirati strujnim udarom, požarom, problemima s
proizvodom ili ozljedama.
Nemojte rukovati uređajem mokrim rukama.
• To može rezultirati strujnim udarom.
Nemojte po površini uređaj prskati hlapljiva sredstva kao što je
insekticid.
Hrvatski 9
A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_HR.indd 9
2016/4/27 8:37:58
Sigurnosne
Sigurnosne informacije
informacije
• Osim što je štetno za ljude, to može rezultirati strujnim
udarom, požarom ili problemima s proizvodom.
Nemojte piti vodu iz klimatizacijskog uređaja.
• Voda može biti štetna za ljude.
Nemojte prekomjerno pritiskati daljinski upravljač i nemojte ga
rastavljati.
Nemojte dirati cijevi spojene na proizvod.
• To može rezultirati opekotinama ili ozljedom.
Nemojte upotrebljavati klimatizacijski uređaj za čuvanje precizne
opreme, hrane, životinja, biljaka ili kozmetike, ili u bilo koje druge
neuobičajene svrhe.
• To može rezultirati oštećenjem imovine.
Izbjegavajte duže izravno izlaganje ljudi, životinja ili biljaka
protoku zraka iz klimatizacijskog uređaja.
• To može naštetiti ljudima, životinjama ili biljkama.
Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) s
umanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima,
odnosno s nedostatkom iskustva i znanja, bez nadzora ili uputa
u vezi s upotrebom uređaja osobe koja je odgovorna za njihovu
sigurnost. Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da
se ne igraju uređajem.
Za upotrebu u Europi: Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od
navršenih 8 godina, osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili
mentalnih sposobnosti te osobe koje nemaju znanje i iskustvo
ako su pod nadzorom ili upućeni u rukovanje uređajem na siguran
način i shvaćaju s time povezane rizike. Djeca se ne smiju igrati s
uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti održavati uređaj bez nadzora.
10 Hrvatski
A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_HR.indd 10
2016/4/27 8:37:58
UPOZORENJE
Nemojte čistiti uređaj tako da ga izravno prskate vodom. Nemojte
upotrebljavati benzen, razrjeđivač ili alkohol za čišćenje uređaja.
• To može rezultirati gubljenjem boje, deformacijom,
oštećenjem, strujnim udarom ili požarom.
Prije čišćenja ili održavanja isključite napajanje i pričekajte dok se
ventilator ne zaustavi.
• U protivnom može doći do strujnog udara ili požara.
Sigurnosne informacije
informacije
Sigurnosne
ZA ČIŠĆENJE
OPREZ
Pripazite prilikom čišćenja površine izmjenjivača topline vanjske
jedinice jer ima oštre rubove.
• To bi trebao napraviti kvalificirani tehničar, kontaktirajte
svog montera ili servisni centar.
Nemojte sami čistiti unutrašnjost klimatizacijskog uređaja.
• Za čišćenje unutrašnjosti uređaja kontaktirajte najbliži
servisni centar.
• Kada čistite filtar, pogledajte opise u odjeljku „Brzo čišćenje”.
• U protivnom može doći do oštećenja, strujnog udara ili
požara.
Hrvatski 11
A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_HR.indd 11
2016/4/27 8:37:58
Ukratko
Pregled unutarnje jedinice
Stvarni se proizvod može neznatno razlikovati od slike u nastavku.
05
06
01
02
07
08
Ukratko
03
09
04
10
01 Ulaz zraka
06 Wi-Fi modul
02 Zračni filtar
07 Žaruljica funkcije Virus doctor
03 Krilce protoka zraka (gore i dolje)
08 Zaslon
04 Krilce protoka zraka (lijevo i desno)
09 Gumb napajanja /
prijemnik daljinskog upravljača
05 Senzor sobne temperature
10 (Unutra) Virus doctor
Zaslon
01 Pokazatelj temperature
Pokazatelj resetiranja filtra ( )
Pokazatelj potrošnje električne energije
Pokazatelj funkcije automatskog čišćenja
( )
Pokazatelj odmrzavanja ( )
01
02
03
02 Pokazatelj brojača vremena
Pokazatelj funkcije good'sleep
Pokazatelj funkcije automatskog čišćenja
03 Wi-Fi pokazatelj
12 Hrvatski
A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_HR.indd 12
2016/4/27 8:37:58
Pregled daljinskog upravljača
01 Pokazatelj postavljene temperature
05
01
06
02
07
03
02 Pokazatelj opcije brojača vremena
03 Pokazatelj načina rada
04 Pokazatelj opcija
08
05 Pokazatelj slabe baterije
09
06 Pokazatelj prijenosa
04
07 Pokazatelj brzine ventilatora
08 Pokazatelj okomitog zakretanja krilaca
16
09 Pokazatelj vodoravnog zakretanja krilaca
17
10 Pokazatelj postavki
11 Gumb napajanja
12
18
Ukratko
11
10
12 Gumb temperature
13 Gumb opcija
14 Gumb brojača vremena
13
19
20
14
15 Gumb smjera/odabira
16 Gumb okomitog zakretanja krilaca
17 Gumb načina
21
15
18 Gumb brzine ventilatora
19 Gumb vodoravnog zakretanja krilaca
20 Gumb postavki
21 Gumb POSTAVLJANJE
NAPOMENA
Umetanje baterija
• Opisi u ovom priručniku prvenstveno
su zasnovani na gumbima daljinskog
upravljača.
• Iako se na zaslonu daljinskog upravljača
prikazuje d'light Cool, na ovom modelu to
nije dostupno.
dvije baterije od 1,5V tipa AAA
Hrvatski 13
A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_HR.indd 13
2016/4/27 8:37:58
Rad daljinskog upravljača
Klimatizacijski uređaj možete jednostavno upotrebljavati odabirom načina, a zatim regulacijom
temperature, brzine ventilatora te smjera zraka.
Načini rada
Trenutačni način možete mijenjati između Auto, Cool, Dry, Fan
i Heat pritiskom na gumb
.
Regulacija temperature
Temperaturu možete regulirati u svakom načinu na sljedeći
način:
Ukratko
Način
Regulacija temperature
Auto/Cool/
Heat
Namjestite po 1 °C od 16 °C do 30 °C.
Dry
Namjestite po 1 °C od 18 °C do 30 °C.
Fan
Ne možete regulirati temperaturu.
NAPOMENA
Načine Cool, Dry i Heat možete upotrebljavati u sljedećim
uvjetima:
Način
Cool
Dry
Heat
Unutarnja
temperatura
od 16 °C do
32 °C
od 18 °C do
32 °C
27 °C ili manja
Vanjska
temperatura
od -10 °C do
46 °C
od -10 °C do
46 °C
od -15 °C do
24 °C
Unutarnja
vlažnost
80% ili manje
relativne
vlažnosti
_
_
• Ako klimatizacijski uređaj duže vrijeme radi u okruženju s
velikom vlagom u načinu Cool, može doći do kondenzacije.
• Ako se vanjska temperatura spusti na -5°C, kapacitet
grijanja može se smanjiti na od 60% do 70% navedenog
kapaciteta.
14 Hrvatski
A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_HR.indd 14
2016/4/27 8:37:59
Model : AJ
Način
Cool
Dry
Heat
Unutarnja temperatura
od 16 °C do 32 °C
od 18 °C do 32 °C
27 °C ili manja
Vanjska temperatura
od -5 °C do 46 °C
od -5 °C do 46 °C
od -15 °C do 24 °C
Unutarnja vlažnost
80% ili manje relativne
vlažnosti
_
_
Napomena
AJ100 Vanjska
temperatura: od -10˚C do
46˚C .
AJ100 Vanjska
temperatura: od -10˚C
do 46˚C.
Ukratko
• Standardna vrijednost temperature za grijanje iznosi 7˚C. Ukoliko vanjska temperatura padne
na vrijednost 0˚C ili nižu, kapacitet grijanja će opasti ovisno o vrijednosti temperature.
• Ukoliko se hlađenje koristi na temperaturama iznad 32˚C (unutarnja temperatura), puni
kapacitet hlađenja nije dostupan.
Regulacija brzine ventilatora
U svakom načinu možete odabrati sljedeće brzine ventilatora:
Način
Raspoložive brzine ventilatora
Auto/Dry
Cool/Heat
(automatski)
(Automatski),
(Slabo),
(Jako),
(Turbo)
Fan
(mala),
(srednja),
(Srednje),
(velika),
(turbo)
Regulacija smjera protoka zraka
Zadržite stalan smjer protoka zraka zaustavljanjem kretanja
krilaca okomitog i vodoravnog protoka zraka.
U funkciji
►
ili
NAPOMENA
• Ako ručno namjestite krilca za okomiti protok zraka, kada
isključite klimatizacijski uređaj, može se dogoditi da se ne
zatvore u potpunosti.
• Ako ručno namjestite krilca za vodoravni protok zraka,
može se dogoditi da ne rade normalno.
• Smjer protoka zraka možete regulirati kada je uključena
funkcija good'sleep u načinu Heat, ali ne i u načinu Cool.
Hrvatski 15
A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_HR.indd 15
2016/4/27 8:37:59
Podešavanje točnog vremena
Prije korištenja funkcije klima uređaja, podesite točno vrijeme.

►

►
► Odaberite Clock. ►
► Odaberite vrijeme. ►
NAPOMENA
• Možete podesiti vrijeme u jedinicama sata od 1 sat ~
12 sati prema AM (prije podne), PM (poslije podne) te
jedinicama minuta od 0 ~ 59 minuta.
Pametno upravljanje napajanjem
• Poništit će se trenutačno podešenje vremena ako
ne pritisnete gumb SET u roku od 10 sekundi nakon
podešavanja vremena. Iz tog razloga, provjerite točno
vrijeme na zaslonu daljinskog upravljača.
Hlađenje
Pametne i snažne funkcije hlađenja klimatizacijskog uređaja Samsung zatvoreni prostor čine
hladnim i ugodnim.
Način Cool
Upotrijebite način Cool kako biste se rashladili tijekom
vrućina.
►
► Odaberite Cool.
NAPOMENA
• Kako bi vam bilo ugodno, održavajte razliku između
vanjske i unutarnje temperature unutar 5 °C u načinu Cool.
• Nakon odabira načina Cool odaberite funkciju,
temperaturu i brzinu ventilatora.
–– Da biste brzo rashladili prostoriju, odaberite nisku
temperaturu i snažnu brzinu ventilatora.
–– Za uštedu energije odaberite visoku temperaturu i slabu
brzinu ventilatora.
–– Kada se unutarnja temperatura približi postavljenoj,
kompresor će raditi malom brzinom kako bi uštedio
energiju.
16 Hrvatski
A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_HR.indd 16
2016/4/27 8:38:00
Funkcija hlađenja 2-Step
Upotrijebite funkciju hlađenja 2-Step kako biste brzo postigli
postavljenu temperaturu. Klimatizacijski uređaj automatski
namješta brzinu ventilatora i smjer protoka zraka. Ovu
funkciju možete odabrati samo kada je u pogonu način Cool.
U načinu Cool
►
►

►
Odaberite 2-Step. ►
Funkcija odvlaživanja klimatizacijskog uređaja Samsung zatvoreni prostor čini suhim i ugodnim.
Način Dry
Upotrijebite način Dry tijekom kišovitog ili vlažnog vremena.
►
►
Odaberite Dry.
Pametno upravljanje napajanjem
Odvlaživanje
NAPOMENA
• Što je niža postavljena temperatura, to je veći kapacitet
odvlaživanja. Ako se trenutačna vlaga čini prevelikom,
namjestite postavljenu temperaturu na nisku temperaturu.
• Način Dry ne možete upotrebljavati za grijanje. Način Dry
oblikovan je kao dodatak hlađenju.
Hrvatski 17
A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_HR.indd 17
2016/4/27 8:38:00
Pročišćavanje zraka
Funkcija pročišćavanja zraka klimatizacijskog uređaja Samsung pročišćava zrak u zatvorenom
prostoru.
Funkcija Virus doctor
Upotrijebite funkciju Virus doctor za pročišćavanje prostorije
pozitivnim ionima koje proizvodi klimatizacijski uređaj.
Funkcija je raspoloživa u načinima Auto, Dry, Fan i Heat.
U načinu Auto, Cool,
Dry, Fan ili Heat
Odaberite
►
►

►
.►
NAPOMENA
• Kada se pokrene funkcija Virus doctor, žaruljica funkcije
automatski se uključuje.
Pametno upravljanje napajanjem
• Postavljena se temperatura može namještati, osim u
načinu Fan.
• Kada se funkcija Virus doctor dodatno odabere dok je u
pogonu određeni način, dolazi do male razlike u potrošnji
energije i buci u radu.
18 Hrvatski
A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_HR.indd 18
2016/4/27 8:38:00
Grijanje
Funkcija grijanja klimatizacijskog uređaja Samsung zatvoreni prostor čini toplim i ugodnim.
Način Heat
Upotrijebite način Heat kako bi vam bilo toplo.
►
NAPOMENA
• Dok se klimatizacijski uređaj zagrijava, ventilator na
početku neće raditi otprilike 3 do 5 minuta kako bi se
spriječilo hladno ispuhivanje.
• Ako klimatizacijski uređaj ne zagrijava dostatno,
upotrijebite dodatni uređaj za grijanje u kombinaciji s
klimatizacijskim uređajem.
• Kada je vanjska temperatura niska i vlaga velika u načinu
Grijanje, može se pojaviti mraz na izmjenjivaču topline
vanjske jedinice. To može smanjiti učinkovitost grijanja.
Ako se to dogodi, klimatizacijski uređaj pokreće funkciju
odmrzavanja od 5 do 12 minuta kako bi se uklonio mraz s
izmjenjivača topline vanjske jedinice.
• Kada je u pogonu funkcija odmrzavanja, na vanjskoj
jedinici stvara se para. Klimatizacijski uređaj premješta
krilca okomitog protoka zraka na najniži položaj, kako je
prikazano na lijevoj slici, da bi se spriječio izlazak hladnog
zraka iz unutrašnje jedinice.
A. Položaj krilaca okomitog protoka zraka kada je u
pogonu funkcija odmrzavanja (krilca izgledaju gotovo
zatvorena.)
B. Raspon položaja krilaca okomitog protoka zraka kada je
u pogonu način Grijanje.
• Kada je u pogonu funkcija odmrzavanja, zrak ne izlazi iz
unutrašnje jedinice kako bi se spriječio izlazak hladnog
zraka. Kada završi funkcija odmrzavanja, nakon nekog
vremena izlazi topao zrak.
• Ciklus funkcije odmrzavanja može se skratiti ovisno o
količini mraza na vanjskoj jedinici.
• Ciklus funkcije odmrzavanja može se također skratiti
ovisno o vlazi zbog kiše i snijega.
• Kada je u pogonu funkcija odmrzavanja, ne možete
odabrati druge funkcije daljinskim upravljačem. Odaberite
ih nakon što završi funkcija odmrzavanja.
Pametno upravljanje napajanjem
B
A
► Odaberite Heat.
Hrvatski 19
A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_HR.indd 19
2016/4/27 8:38:01
Brze pametne značajke
Postoje različite dodatne funkcionalnosti koje pruža klimatizacijski uređaj Samsung.
Način Auto
Upotrijebite način Auto kada želite da klimatizacijski uređaj
automatski upravlja radom. Klimatizacijski uređaj pružit će
najugodniju moguću atmosferu.
►
►
Odaberite Auto.
NAPOMENA
Pametno upravljanje napajanjem
• Kada se čini da je unutarnja temperatura viša ili niža od
postavljene, klimatizacijski uređaj automatski proizvodi
hladan zrak kako bi smanjio unutarnju temperaturu ili
topao zrak kako bi povisio unutarnju temperaturu.
Način Fan
Upotrijebite način Fan ako želite da klimatizacijski uređaj radi
kao obični ventilator. Klimatizacijski uređaj proizvodi prirodan
povjetarac.
►
► Odaberite Fan.
NAPOMENA
• Ako klimatizacijski uređaj ne namjeravate upotrebljavati
duže vrijeme, prosušite ga pokretanjem načina Fan u
trajanju od 3 ili 4 sata.
• Vanjska jedinica nije oblikovana za rad u načinu Fan kako
bi se spriječilo da hladan zrak ulazi kroz jedinicu. To je
normalno za klimatizacijski uređaj i ne znači da je došlo
do kvara.
20 Hrvatski
A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_HR.indd 20
2016/4/27 8:38:01
Funkcija Fast
Upotrijebite funkciju Fast za brzo hlađenje ili grijanje
prostorije. Ta je funkcija najsnažnija funkcija hlađenja i
grijanja koju pruža klimatizacijski uređaj. Tu funkciju možete
odabrati u načinima Cool i Heat.
U načinu Cool ili Heat
►
►

►
Odaberite Fast. ►
Funkcija Comfort
Upotrijebite funkciju Comfort ako vam se čini da je trenutačno
hlađenje ili grijanje prejako. Klimatizacijski uređaj blago hladi
ili zagrijava. Tu funkciju možete odabrati u načinima Cool i
Heat.
U načinu Cool ili Heat
►
►

Pametno upravljanje napajanjem
NAPOMENA
• Ako odaberete funkciju Fast dok su u pogonu funkcije
kao što su 2-Step hlađenje, Comfort, Single user, Quiet ili
good'sleep, te se funkcije poništavaju.
• Možete promijeniti smjer protoka zraka.
• Ne možete promijeniti postavljenu temperaturu i brzinu
ventilatora.
• Kada odaberete funkciju Fast u načinu Heat, nećete
moći povećati brzinu ventilatora kako bi se spriječilo
ispuhivanje hladnog zraka.
►
Odaberite Comfort. ►
NAPOMENA
• Možete promijeniti postavljenu temperaturu i smjer protoka
zraka.
• Ne možete promijeniti brzinu ventilatora.
• Ako odaberete funkciju Comfort dok su u pogonu funkcije
kao što su 2-Step hlađenje, Fast, Single user, Quiet ili
good'sleep, te se funkcije poništavaju.
• Ako vam se čini da je hlađenje ili grijanje u funkciji
Comfort preslabo, poništite funkciju Comfort.
Hrvatski 21
A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_HR.indd 21
2016/4/27 8:38:01
Funkcija zvučnog signala
Upotrijebite funkciju zvučnog signala da biste uključili ili
isključili zvučni signal koji se reproducira kada pritisnete
gumb na daljinskom upravljaču.
►

► Odaberite Beep. ►
Funkcija Quiet
Pametno upravljanje napajanjem
Upotrijebite funkciju Quiet da biste smanjili buku u radu. Tu
funkciju možete odabrati u načinima Cool i Heat.
U načinu Cool ili Heat
►
►

►
Odaberite Quiet. ►
NAPOMENA
• Možete promijeniti postavljenu temperaturu i smjer
protoka zraka.
• Ne možete promijeniti brzinu ventilatora.
• Ako odaberete funkciju Quiet dok su u pogonu funkcije
kao što su 2-Step hlađenje, Fast, Comfort, Single user ili
good'sleep, te se funkcije poništavaju.
22 Hrvatski
A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_HR.indd 22
2016/4/27 8:38:02
Funkcija osvjetljavanja zaslona
Upotrijebite funkciju osvjetljavanja zaslona da biste uključili ili
isključili osvjetljenje zaslona unutarnje jedinice.

►
► Odaberite Display. ►
NAPOMENA
• Funkcija osvjetljavanja zaslona ne radi kada je unutrašnja
jedinica isključena.
• Ako isključite funkciju osvjetljavanja zaslona dok radi
funkcija Virus doctor, žaruljica te funkcije također će se
isključiti.
• Ako promijenite trenutačni način ili funkciju kada je
funkcija osvjetljavanja zaslona uključena, ona se isključuje.
Wi-Fi funkcija (pametna primjena
klimatizacijskog uređaja)
Kada uključite funkciju Wi-Fi, pokazatelj prijenosa ( ) treperi
i na zaslonu daljinskog upravljača na nekoliko se sekundi
prikazuje
. Zatim oba nestaju.
U funkciji
►
►
Pametno upravljanje napajanjem
• Pokazatelj brojača vremena ( ) neće nestati, čak i ako
isključite funkciju osvjetljavanja zaslona.
Držite pritisnuto 4
sekunde.
NAPOMENA
• Za dodatne informacije pogledajte Priručnik za pametnu
primjenu klimatizacijskog uređaja.
• Pametna primjena klimatizacijskog uređaja nije
raspoloživa na nekim modelima.
Hrvatski 23
A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_HR.indd 23
2016/4/27 8:38:02
Značajke uštede energije
Ušteda energije
Pametne funkcije uštede energije klimatizacijskog uređaja Samsung smanjuju potrošnju električne
energije.
Provjera potrošnje električne energije
Upotrijebite funkciju Usage da biste provjerili koliko je
električne energije potrošeno upotrebom klimatizacijskog
uređaja. Potrošena količina prikazuje se na zaslonu unutarnje
jedinice na nekoliko sekundi te se pojavljuje postavljena
unutarnja temperatura.
U funkciji
►
►

►
Odaberite Usage. ►
Raspon prikazane vrijednosti kreće se između 0,1 kWh i 99
kWh. Potrošnja električne energije računa se od trenutka
uključivanja klimatizacijskog uređaja. Vrijednost se resetira
kada se klimatizacijski uređaj isključi.
NAPOMENA
• Informacije o upotrebi prikazane na zaslonu unutarnje
jedinice mogu se neznatno razlikovati od stvarno
potrošene količine struje.
• Potrošnju električne energije možete vidjeti samo kada
klimatizacijski uređaj radi.
Značajke uštede energije
24 Hrvatski
A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_HR.indd 24
2016/4/27 8:38:03
Ako koristite multi sistem, ova funkcija nije podržana.
Funkcija Single user
Upotrijebite funkciju Single user da biste smanjili potrošnju
električne energije dok se hladite ili grijete. Tu funkciju
možete odabrati u načinima Cool i Heat.
U načinu Cool ili Heat
►
►

►
Odaberite Single user. ►
NAPOMENA
• Kada se pokrene funkcija Single user, uzorak
prikazuje se na daljinskom upravljaču na nekoliko sekundi
i automatski započinje okomito zakretanje krilaca.
• Ako odaberete Single user dok su u pogonu funkcije kao
što je 2-Step hlađenje, Fast, Comfort, Quiet ili good'sleep, ti
se načini poništavaju.
• Kada je funkcija Single user uključena u načinu Cool dok
je temperatura postavljena na manje od 24 °C, postavljena
temperatura automatski se podiže na 24 °C. No ako je
postavljena temperatura između 25 °C i 30 °C, ona ostaje
ista.
• Čak i kada isključite funkciju Single user, okomito
zakretanje krilaca nastavlja se dok ga ne isključite
gumbom za okomito zakretanje krilaca (
).
Značajke uštede energije
• Nakon odabira funkcije Single user možete promijeniti
postavljenu temperaturu (od 24 °C do 30 °C u načinu Cool,
od 16 °C do 30 °C u načinu Heat), brzinu ventilatora te
smjer okomitog protoka zraka.
Hrvatski 25
A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_HR.indd 25
2016/4/27 8:38:03
Funkcija Vrijeme uključivanja/Vrijeme
isključivanja
Upotrijebite Vrijeme uključivanja/Vrijeme isključivanja
da biste uključili ili isključili klimatizacijski uređaj nakon
postavljenog vremena.
• Prije korištenja ove funkcije provjerite točno vrijeme na
daljinskom upravljaču.
• Zadano vrijeme na daljinskom upravljaču je 1 ponoć (1
AM). Trenutačno vrijeme vraća se na zadano vrijeme
nakon promjene baterija.
(Odaberite Uključeno ili Isključeno
između Uključeno, Isključeno i
.)

►
(Postavite vrijeme
►
uključivanja/isključivanja.)
• Pritisnite gumb
(Brojač vremena) za mijenjanje
trenutačne funkcije između On, Off i
(good’sleep).
(good’sleep) se prikazuje samo u načinima Cool i Heat.
NAPOMENA
Značajke uštede energije
• Možete podesiti vrijeme u jedinicama sata od 1 sat ~
12 sati prema AM (prije podne), PM (poslije podne) te
jedinicama minuta od 0 ~ 59 minuta. Postavite vremenski
interval na
za otkazivanje funkcije Vrijeme
uključivanja/Vrijeme isključivanja.
• Kada pokrenete funkciju Vrijeme uključivanja/Vrijeme
isključivanja, pokazatelj brojača vremena ( ) prikazuje se
na zaslonu unutarnje jedinice.
• Nakon pokretanja funkcije Vrijeme uključivanja možete
promijeniti način i postavljenu temperaturu. Postavljenu
temperaturu ne možete promijeniti dok je u pogonu način
Fan.
• Ne možete postaviti isto vrijeme za Vrijeme uključivanja i
za Vrijeme isključivanja.
26 Hrvatski
A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_HR.indd 26
2016/4/27 8:38:03
Funkcija good'sleep
Upotrijebite funkciju good'sleep kako biste dobro spavali
preko noći i uštedjeli energiju. Tu funkciju možete odabrati u
načinima Cool i Heat.
U načinu Cool
►
ili Heat
(Odaberite
između
Uključeno, Isključeno i
(Postavite
►
vrijeme rada.)

.)
►
• Pritisnite gumb
(Brojač vremena) za mijenjanje
trenutačne funkcije između On, Off i
(good’sleep).
NAPOMENA
• Možete prilagoditi zadanu temperaturu za 1 °C između
16 °C i 30 °C.
• Preporučene i optimalne postavljene temperature u
funkciji good'sleep su sljedeće:
Preporučena
postavljena
temperatura
Optimalna
postavljena
temperatura
Cool
od 25 °C do 27 °C
26 °C
Heat
od 21 °C do 23 °C
22 °C
• Kada pokrenete funkciju good'sleep, pokazatelj brojača
vremena ( ) prikazuje se na zaslonu unutarnje jedinice.
• Možete podesiti vrijeme na interval od po pola sata u
rasponu od 30 minuta ~ 3 sata i interval od sat vremena
u rasponu od 3 sata ~ 12 sata. Postavite vrijeme rada na
da biste otkazali funkciju good'sleep.
• Zadano vrijeme rada za funkciju good’sleep iznosi 8 sati.
Ako je vrijeme rada postavljeno na više od 5 sati, funkcija
Wake up počinje sat vremena prije postavljenog vremena.
Klimatizacijski uređaj automatski se zaustavlja kada
vrijeme rada istekne.
Značajke uštede energije
Način
• Kada se funkcije Vrijeme uključivanja, Vrijeme
isključivanja i good'sleep preklapaju, klimatizacijski
uređaj namješta brojač vremena prema funkciji koju ste
posljednju pokrenuli.
Hrvatski 27
A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_HR.indd 27
2016/4/27 8:38:04
Čišćenje i održavanje
Kratke napomene o čišćenju
Pokretanje funkcije automatskog čišćenja
Trajanje čišćenja
(minute)
Indoor
unit display
Prikaz
unutarnje
jedinice
Auto (Cool),
Cool, Dry
30
Auto (Heat),
Heat, Fan
15
NAPOMENA
• Kada postavite brojač vremena automatskog čišćenja, na zaslonu daljinskog upravljača
treperi Clean, a zatim nestaje. Pokazatelj Brojača vremena ( ) također se prikazuje na
zaslonu unutrašnje jedinice.
• Kada je klimatizacijski uređaj isključen, funkcija automatskog čišćenja pokreće se odmah kada
je odabrana. Kada je klimatizacijski uređaj uključen, funkcija automatskog čišćenja pokreće se
kada klimatizacijski uređaj prestane raditi.
• Tijekom funkcije automatskog čišćenja unutarnji ventilator nastavlja raditi, a krilca protoka
ostaju otvorena kako bi izbacivala zrak iz okoline.
Vanjsko ćišćenje unutarnje jedinice i izmjenjivača topline vanjske jedinice
Tkanina navlažena mlakom vodom
Meka četkica
Čišćenje i održavanje
Prije čišćenja obavezno isključite opremu i
iskopčajte utikač.
Za čišćenje prašine prskajte vodom.
OPREZ
• Nemojte čistiti zaslon alkalnim deterdžentom.
28 Hrvatski
A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_HR.indd 28
2016/4/27 8:38:04
• Za čišćenje površina nemojte upotrebljavati sumpornu kiselinu,
hidrokloridnu kiselinu ili organske otopine (kao što su razrjeđivač,
kerozin i aceton). Nemojte stavljati naljepnice na klimatizacijski
uređaj jer biste time mogli oštetiti površinu.
• Kada čistite i pregledavate izmjenjivač topline na vanjskoj
jedinici, kontaktirajte lokalni servisni centar za pomoć.
• Pri radu s izmjenjivačem topline pripazite na oštre rubove
površine.
Čišćenje filtra
Usisavač
Meka četkica
30 minuta
Kuke
Blagi deterdžent
NAPOMENA
• Čistite filtar zraka svakih 2 tjedna. Vrijeme čišćenja ovisi o upotrebi i okolnim uvjetima.
• Ako se filtar zraka suši na vlažnom području, može proizvoditi neugodne mirise. Ponovno ga
očistite i osušite na dobro prozračenom području.
Čišćenje i održavanje
OPREZ
• Nemojte trljati filtar zraka četkicom ili nekim drugim priborom za
čišćenje. Mogli biste oštetiti filtar.
• Pri sušenju nemojte izlagati filtar zraka izravnom sunčevom
svjetlu.
Hrvatski 29
A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_HR.indd 29
2016/4/27 8:38:04
Resetiranje podsjetnika za čišćenje filtra
Prikaz
unutarnje
jedinice
Indoor
unit display
Rješavanje problema
Ako klimatizacijski uređaj ne radi na uobičajen način, pogledajte
sljedeću tablicu kako biste uštedjeli na vremenu i nepotrebnim
troškovima.
Problem
Čišćenje i održavanje
Klimatizacijski
uređaj uopće ne
radi.
Rješenje
• Provjerite status napajanja, zatim ponovo
pokrenite klimatizacijski uređaj.
• Uključite strujni prekidač, uključite kabel
za napajanje, zatim ponovo pokrenite
klimatizacijski uređaj.
• Provjerite je li izolator uključen.
• Provjerite radi li funkcija Vrijeme
isključivanja. Ponovo pokrenite
klimatizacijski uređaj pritiskom na gumb
napajanja.
• Gurnite rukom vrata rešetke prema dolje,
možda je greška u motoru za pomicanje vrata
rešetke. Provjerite i zaslon - ako javlja grešku
znači da na uređaju postoji još neki problem.
Obratite se najbližem servisu.
30 Hrvatski
A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_HR.indd 30
2016/4/27 8:38:04
Problem
Rješenje
• Provjerite jesu li u pogonu načini Fan
ili Fast. U tim načinima klimatizacijski
uređaj automatski upravlja postavljenom
temperaturom i ne možete je promijeniti.
Iz
klimatizacijskog
uređaja izlazi
hladan ili topao
zrak.
• Provjerite je li postavljena temperatura u
načinu Cool viša od trenutačne temperature
ili u načinu Heat niža od trenutačne
temperature. Pritisnite gumb temperature na
daljinskom upravljaču da biste promijenili
postavljenu temperaturu.
• Provjerite je li filtar zraka blokiran
prljavštinom. Ako je filtar zraka blokiran,
može se smanjiti učinak hlađenja i grijanja.
Redovito uklanjajte nečistoću.
• Provjerite je li vanjska jedinica pokrivena ili
instalirana u blizini prepreka. Uklonite pokrov
i prepreke.
• Provjerite radi li klimatizacijski uređaj
u funkciji odmrzavanja. Kada dolazi do
stvaranja leda zimi ili je vanjska temperatura
preniska, klimatizacijski uređaj automatski
pokreće funkciju odmrzavanja. Kada je ta
funkcija u pogonu, unutarnji ventilator se
zaustavlja i ne izlazi topao zrak.
• Provjerite jesu li otvoreni prozori ili vrata. To
može uzrokovati slabo hlađenje ili grijanje.
Zatvorite vrata i prozore.
• Provjerite je li klimatizacijski uređaj uključen
odmah nakon prestanka hlađenja ili grijanja.
U tom slučaju radi samo ventilator kako bi se
zaštitio kompresor vanjske jedinice.
Čišćenje i održavanje
Ne mogu
promijeniti
temperaturu.
Hrvatski 31
A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_HR.indd 31
2016/4/27 8:38:04
Problem
Rješenje
Čišćenje i održavanje
Iz
klimatizacijskog
uređaja izlazi
hladan ili topao
zrak.
• Provjerite je li cijev predugačka. Ako je cijev
duža od maksimalne dužine, može se smanjiti
učinak hlađenja i grijanja.
Ne mogu
promijeniti
smjer protoka
zraka.
• Provjerite je li u pogonu funkcija good'sleep.
Dok ta funkcija radi, ne možete regulirati
smjer protoka zraka. (No smjer protoka zraka
možete regulirati kada ta funkcija radi u
načinu Heat.)
Ne mogu
promijeniti
brzinu
ventilatora.
• Kada su u pogonu načini Auto, Dry ili Fast
mode ili funkcija good'sleep radi u načinu
Cool, klimatizacijski uređaj upravlja brzinom
ventilatora automatski te ne možete
promijeniti brzinu ventilatora.
Daljinski
upravljač ne
radi.
• Stavite nove baterije u daljinski upravljač.
• Provjerite blokira li nešto senzor daljinskog
upravljača.
• Provjerite je li neki uređaj s jakim svjetlom
u blizini klimatizacijskog uređaja. Jako
svjetlo koje dolazi iz fluorescentnih žarulja
ili neonskih znakova može prekidati
električne valove.
Funkcija Brojač
vremena
uključen/
isključen ne radi.
• Provjerite jeste li pritisnuli gumb
POSTAVLJANJE na daljinskom upravljaču
nakon postavljanja vremena.
32 Hrvatski
A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_HR.indd 32
2016/4/27 8:38:05
Problem
Rješenje
• Pritisnite gumb napajanja da biste isključili
klimatizacijski uređaj ili iskopčajte utikač.
Ako pokazatelj i dalje treperi, kontaktirajte
servisni centar.
Tijekom rada
u prostoru
se osjećaju
neugodni mirisi.
• Provjerite radi li klimatizacijski uređaj u
zadimljenom prostoru. Prozračite prostor
ili prebacite klimatizacijski uređaj u način
Fan na 3 do 4 sata. (U klimatizacijskom
uređaju nema komponenti koje bi puštale
jak neugodan miris.)
• Provjerite jesu li odvodi čisti. Redovito ih
čistite.
Pokazuje se
pogreška.
• Ako pokazatelj unutarnje jedinice treperi,
kontaktirajte najbliži servisni centar.
Obavezno navedite kod pogreške servisnom
centru.
Proizvodi se
buka.
• Kada se promijeni protok rashladnog
sredstva, može doći do buke, ovisno o stanju
klimatizacijskog uređaja. To je normalno.
Iz vanjske
jedinice izlazi
dim.
• Ne mora se raditi o požaru, ali to može biti
para iz izmjenjivača topline dok je zimi u
pogonu funkcija odmrzavanja u načinu Heat.
Voda kaplje iz
spojeva cijevi
vanjske jedinice.
• Kada se temperatura okoline izrazito
mijenja, može doći do kondenzacije. To je
normalno.
Čišćenje i održavanje
Pokazatelj
neprekidno
treperi.
Hrvatski 33
A3050_EU Best_IB_DB68-06151A-00_HR.indd 33
2016/4/27 8:38:05
Download PDF

advertising