Samsung | SM-T555 | Samsung Galaxy Tab A 9.7 LTE Priručnik za korisnike (Marshmallow)

SM-T555
Korisnički priručnik
Croatian. 06/2016. Rev.1.0
www.samsung.com
Sadržaj
Prvo pročitajte ovo
Mrežno spajanje
Početak
32 Mobilni podaci
32Wi-Fi
33 Mobilna pristupna točka i dijeljenje
7
8
10
13
15
16
Sadržaj pakiranja
Prikaz uređaja
Uporaba SIM ili USIM kartice i baterije
Upotreba memorijske kartice
Uključivanje i isključivanje uređaja
Zaključavanje i otključavanje zaslona
Pokreti i korisne funkcije
35 Napredne značajke
36 Višenamjenski prozor
Personaliziranje
Osnovne funkcije
17
20
24
26
26
28
30
30
31
41 Upravljanje početnim zaslonom i
zaslonom aplikacija
42 Postavljanje slike pozadine i zvukova
zvona
43 Promjena načina zaključavanja zaslona
44 Privatni način
46 Podešavanje računa
Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
Prikaz početnog zaslona
Panel s obavijestima
Otvaranje aplikacija
Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
Unos teksta
Snimka zaslona
Moje Datoteke
Funkcija štednje energije
Telefon
47 Upućivanje poziva
48 Primanje poziva
49 Opcije tijekom poziva
2
Sadržaj
Imenik
Spajanje s drugim uređajima
50 Dodavanje kontakata
50 Uvoz i izvoz kontakata
51 Traženje kontakata
70Bluetooth
72 Wi-Fi Direct
73 Brzo spajanje
75SideSync
80 Smart View
82 Mobilni ispis
Poruke i e-pošta
52Poruke
53Email
Uređaj i upravljanje
podacima
Kamera
83 Prijenos podataka sa prethodnog
uređaja
84 Uporaba uređaja kao izmjenjivog diska
za prijenos podataka
85 Ažuriranje uređaja
86 Sigurnosno pohranjivanje i obnova
podataka
86 Vraćanje na zadane vrijednosti
55 Osnovno snimanje
56 Načini fotografiranja
58 Postavke kamere
Galerija
59 Prikazivanje sadržaja na uređaju
Postavke
Korisne aplikacije i funkcije
87 Informacije o postavkama
87Wi-Fi
87Bluetooth
88 Profil Bez mreže
88 Mobilna pristupna točka i dijeljenje
88 Korištenje podataka
89 Mobilne mreže
89 Više postavki veze
90Aplikacije
90 Zvukovi i vibracije
91Zaslon
60 S Finder
60 S Planer
62Internet
63Glazba
64Video
65Sat
66Kalkulator
66Zapis
67 Pametni upravitelj
68 Google aplikacije
3
Sadržaj
91 Napredne značajke
91Pozadina
92 Zaslon zaklj. i sigurnost
92Privatnost
93Pristupačnost
95Računi
95 Sigurnosno kopiranje i poništavanje
95 Jezik i unos
96Baterija
96Pohrana
97Dodaci
97 Datum i vrijeme
97 O uređaju
Dodatak
98 Rješavanje problema
104 Vađenje baterije (za tip s fiksnom
baterijom)
4
Prvo pročitajte ovo
Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik radi sigurne i pravile uporabe uređaja.
• Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
• Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o regiji, pružatelju usluga,
specifikaciji modela ili softveru uređaja.
• Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će
na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno
raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
• Tvrtka Samsung nije odgovorna za probleme u radu koje su izazvale aplikacije čiji dobavljač
nije tvrtka Samsung.
• Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem
registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja
operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
• Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su
za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe
smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito
korištenje medija.
• Za podatkovne usluge kao što su razmjena poruka, učitavanje i preuzimanje, automatska
sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi, ovisno o
vašem podatkovnom planu. Za prijenose velikih podataka preporučujemo upotrebu Wi-Fi
postavke.
• Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane
bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj,
obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se
pružateljima usluga.
• Promjena operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora
mogu dovesti do neispravnog rada uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ti postupci
predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.
5
Prvo pročitajte ovo
Ikone uputa
Pozor: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima
Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme
Napomena: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije
6
Početak
Sadržaj pakiranja
Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:
• Uređaj
• Kratke upute
• Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o
području ili pružatelju usluge.
• Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti
kompatibilni s drugim uređajima.
• Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
• Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite
jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
• Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Upotreba neodobrenog
dodatnog pribora može uzrokovati probleme u izvedbi i kvarove koje jamstvo ne
pokriva.
• Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o tvrtkama koje
su ih proizvele. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku
stranicu tvrtke Samsung.
7
Početak
Prikaz uređaja
Senzor osvjetljenja
Prednja kamera
Mikrofon
Gumb za uključivanje
Zaslon osjetljiv na dodir
Gumb glasnoće
Gumb za početni zaslon
Utor za memorijsku karticu
Utor za SIM karticu
Gumb nedavnih aplikacija
Gumb za povratak
Utičnica za slušalice
Višenamjenski priključak
Stražnja kamera
Gumb na pritisak
GPS antena
Glavna antena
Gumb na pritisak
Zvučnik
Zvučnik
8
Početak
• Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s
povezivanjem ili istrošiti bateriju.
• Preporučuje se upotreba zaštite za zaslon odobrene od tvrtke Samsung. Neodobrene
zaštite za zaslon mogle bi uzrokovati neispravan rad senzora.
• Ne dozvolite kontakt zaslona osjetljivog na dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili
uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
Gumbi
Gumb
Funkcija
Uključivanje
• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja.
• Pritisnite za uključivanje ili zaključavanje zaslona.
Nedavne
aplikacije
• Dodirnite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.
Početna
• Pritisnite za povratak na početni zaslon.
• Dodirnite i držite za pokretanje prikaza podijeljenog zaslona.
• Pritisnite za uključivanje zaslona dok je zaslon zaključan.
• Pritisnite i držite za pokretanje Google.
Nazad
• Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.
Glasnoća
• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.
9
Početak
Uporaba SIM ili USIM kartice i baterije
Instaliranje SIM ili USIM kartice
Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije.
• S ovim uređajem koristite samo mikro SIM karticu.
• Neke LTE opcije možda neće biti dostupne ovisno o pružatelju usluge. Za više
informacija o dostupnosti usluge kontaktirajte sa svojim pružateljem usluga.
1 Otvorite poklopac utora za SIM karticu.
2 Umetnite SIM ili USIM karticu s kontaktima obojenim zlatnom bojom okrenutim prema dolje.
3 Gurnite SIM ili USIM karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.
• Ne stavljajte memorijsku karticu u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica
zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj morate odnijeti u servisni centar tvrtke Samsung
gdje će izvaditi memorijsku karticu.
• Pazite da ne izgubite i nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili USIM karticu.
Tvrtka Samsung nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu zbog
izgubljenih ili ukradenih kartica.
4 Zatvorite poklopac utora za SIM karticu.
10
Početak
Uklanjanje SIM ili USIM kartice
1 Otvorite poklopac utora za SIM karticu.
2 Pritisnite SIM ili USIM karticu prstom, a zatim je izvucite.
3 Zatvorite poklopac utora za SIM karticu.
Punjenje baterije
Prije prve uporabe morate napuniti bateriju pomoću punjača. Za punjenje baterije možete se
koristiti i računalom tako da ih spojite s pomoću USB kabela.
Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Neodobreni
punjači ili kabeli mogu izazvati eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.
• Kada je baterija slaba ikona baterije prikazuje se praznom.
• Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na
punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja
uređaja.
• Ako odjednom koristite više aplikacija, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju
spajanje s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Za izbjegavanje odspajanja s
mreže ili gubitak snage tijekom prijenosa podataka, te aplikacije uvijek koristite nakon
što se baterije potpuno napuni.
11
Početak
1 Spojite USB kabel na USB punjač a zatim kraj USB kabela uključite u višenamjenski priključak.
Neispravno priključivanje punjača može izazvati ozbiljno oštećenje uređaja. Jamstvo ne
pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.
2 Uključite USB punjač u struju utičnicu.
• Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više
vremena da se baterija potpuno napuni.
• Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir
možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
• Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo
utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije
više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
• Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u servisni centar
tvrtke Samsung.
3 Kada se baterija u potpunosti napuni, odvojite uređaj od punjača. Prvo izvucite punjač iz
uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.
Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema
tipku za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga punjač trebate izvuči iz strujne
utičnice kad se ne koristi kako biste izbjegli nepotrebno trošenje energije. Tijekom
punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.
12
Početak
Smanjenje potrošnje baterije
Uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da smanjite potrošnju baterije. Prilagodbom ovih opcija
i isključivanjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između punjenja:
• Optimirajte uređaj pomoću Pametnog upravitelja.
• Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na gumb za
uključivanje.
• Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću upravitelja zadataka.
• Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
• Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
• Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
• Smanjite vrijeme pozadinskog svjetla.
• Smanjite osvjetljenje zaslona.
Upotreba memorijske kartice
Instaliranje memorijske kartice
Vaš uređaj radi s memorijskim karticama maksimalnog kapaciteta 128 GB. Ovisno o proizvođaču
i tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim
uređajem.
• Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba
nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj
pohranjene podatke.
• Vodite računa da memorijsku karticu umetnete pravom stranom okrenutom prema
gore.
• Uređaj podržava samo FAT i exFAT sustav datoteka za memorijske kartice. Ako
umetnete memorijsku karticu formatiranu u drugom sustavu datoteka, uređaj će
zatražiti ponovno formatiranje memorijske kartice.
• Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
• Pri umetanju memorijske kartice u uređaj direktorij s datotekama memorijske kartice
pojavljuje se unutar mape Moje Datoteke → SD kartica.
13
Početak
1 Otvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.
3 Gurnite memorijsku karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.
4 Zatvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
Uklanjanje memorijske kartice
Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja. Na početnom
zaslonu dodirnite Aplikacije → Postavke → Pohrana → SD kartica → Odspoji.
1 Otvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
2 Gurnite memorijsku karticu dok se ne oslobodi iz otvora uređaja te je potom izvadite.
3 Zatvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To može
prouzročiti gubitak ili oštećenje podataka ili može oštetiti memorijsku karticu ili uređaj.
Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zloporabe oštećenih memorijskih
kartica, uključujući gubitak podataka.
14
Početak
Formatiranje memorijske kartice
Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem.
Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.
Na početnom zaslonu dodirnite Aplikacije → Postavke → Pohrana → SD kartica → Formatiraj
→ FORMATIRAJ.
Ne zaboravite arhivirati sve važne podatke pohranjene na uređaju prije formatiranja
memorijske kartice. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka izazvan
postupcima korisnika.
Uključivanje i isključivanje uređaja
Za uključivanje uređaja pritisnite i držite gumb za uključivanje.
Ako uređaj uključujete prvi put ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za
podešavanje uređaja.
Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite gumb za uključivanje, a zatim dodirnite Isključivanje.
Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na
područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
Ponovno pokretanje uređaja
Ako se vaš uređaj zamrzava ili ne reagira, istovremeno pritisnite i držite tipku za napajanje te
tipku za smanjenje glasnoće dulje od 7 sekundi za ponovno pokretanje.
Gumb za uključivanje
Gumb za smanjivanje
glasnoće
15
Početak
Zaključavanje i otključavanje zaslona
Pritiskom gumba za uključivanje isključuje se zaslon i zaključava se. Također, zaslon se isključuje i
automatski zaključava ako se uređaj ne upotrebljava određeno vrijeme.
Za otključavanje zaslona, pritisnite gumb za uključivanje ili gumb za početni zaslon i povucite
prstom u bilo kojem smjeru u području otključavanja zaslona.
Možete promijeniti kod otključavanja za otključavanje zaslona. Više informacija pogledajte u
Promjena načina zaključavanja zaslona.
16
Osnovne funkcije
Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
• Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima.
Izbijanje statičkog elektriciteta može izazvati kvar zaslona osjetljivog na dodir.
• Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim
predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.
• Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu
rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim
slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite
uređaj.
Dodirivanje
Dodirnite prstom i otvorite aplikaciju, odaberite stavke izbornika, pritisnite gumb na zaslonu ili
upišite znak koristeći se tipkovnicom na zaslonu.
17
Osnovne funkcije
Dodirivanje i držanje
Dodirnite i držite stavku ili zaslon duže od 2 sekunde za pristup dostupnim opcijama.
Povlačenje
Za premještanje stavki, dodirnite je i držite te je povucite na željeno mjesto.
Dvostruki dodir
Dvaput dodirnite internetsku stranicu ili sliku za povećanje zuma. Ponovno dodirnite dvaput za
povratak.
18
Osnovne funkcije
Povlačenje prstima
Povlačite prstima lijevo ili desno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugog
okvira. Povlačite prstom prema gore ili dolje za pomicanje mrežne stranice ili popisa stavki, poput
kontakata.
Širenje i skupljanje prstiju
Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite
prste za smanjenje zuma.
19
Osnovne funkcije
Prikaz početnog zaslona
Početni zaslon
Početni zaslon je početna točka za pristup svim funkcijama uređaja. On prikazuje widgete,
prečace za aplikacije i sl. Widgeti su male aplikacije koje pokreću specifične funkcije aplikacija za
pružanje informacija i prilagođeni pristup vašem početnom zaslonu.
Za prikaz drugih okvira, pomaknite ulijevo ili udesno, ili dodirnite jedan od indikatora zaslona
na dnu zaslona. Više informacija o prilagođavanju početnog zaslona aplikacija pogledajte u
Upravljanje početnim zaslonom.
Widget
Aplikacija
Mapa
Indikatori zaslona
Omiljene aplikacije
20
Osnovne funkcije
Opcije početnog zaslona
Kako biste pristupili dostupnim opcijama, na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno
područje ili skupite prste zajedno.
21
Osnovne funkcije
Zaslon aplikacija
Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i nedavno instalirane aplikacije.
Na početnom zaslonu dodirnite Aplikacije za otvaranje zaslona aplikacija. Za prikaz drugih
okvira, pomaknite se na lijevo ili na desno ili odaberite indikator zaslona na dnu zaslona. Više
informacija o prilagođavanju zaslona aplikacija pogledajte na Upravljanje zaslonom aplikacija.
Uredi zaslon
aplikacija.
Aplikacija
Indikator zaslona
22
Osnovne funkcije
Ikone za indikaciju
Ikone za indikaciju pojavljuju se na statusnoj traci na vrhu zaslona. U donjoj tablici navedene su
najčešće ikone.
• Traka stanja možda se neće pojaviti na zaslonu kod nekih aplikacija. Za prikaz statusne
trake povucite prema dolje s vrha zaslona.
• Pojedine ikone za indikaciju mogu se razlikovati ovisno o uređaju.
Ikona
Značenje
Nema signala
Jačina signala
Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
GPRS mreža je spojena
EDGE mreža je spojena
UMTS mreža je spojena
HSDPA mreža je spojena
HSPA+ mreža je spojena
/
LTE mreža je spojena
Wi-Fi je spojen
Bluetooth funkcija je aktivirana
GPS aktiviran
Poziv u tijeku
Propušteni poziv
Nova SMS ili MMS poruka
Alarm uključen
Aktiviran način bez zvuka
Aktiviran način vibracije
Aktiviran način rada u zrakoplovu
Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
Razina napunjenosti baterije
23
Osnovne funkcije
Panel s obavijestima
Uporaba okvira obavijesti
Kada primite obavijest, poput poruka ili propuštenih poziva, na statusnoj traci pojavit će se ikone
indikatora. Za više informacija o ikonama otvorite okvir obavijesti i pogledajte detalje.
Za otvaranje okvira obavijesti povucite statusnu traku prema dolje. Za zatvaranje okvira
obavijesti povucite traku od dna zaslona prema gore.
Na okviru obavijesti možete koristiti sljedeće funkcije.
Pokrenite Postavke.
Aktiviranje ili deaktiviranje
opcija. Dodirnite i držite
pritisnutim gumb za prikaz
detaljnijih postavki.
Prikaz više gumba brzih
postavki.
Prilagođavanje osvjetljenja.
Pokrenite Brzo spajanje.
Dodirnite obavijest i izvršite
različite postupke.
Brisanje svih obavijesti.
24
Osnovne funkcije
Reorganiziranje gumba brzih postavki
→ UREDI,
Kako biste promijenili raspored gumba za brzo namještanje postavki, dodirnite
dodirnite i držite stavku, odvucite stavku na drugo mjesto, a zatim dodirnite GOTOVO.
Uporaba gumba za brze postavke
Možete aktivirati ili deaktivirati neke funkcije na okviru obavijesti. Dodirnite sljedeće opcije da
biste ih aktivirali ili deaktivirali. Detaljnije postavke možete vidjeti ako dodirnete i držite gumb.
• Wi-Fi: Više informacija pogledajte u Wi-Fi.
• Lokacija: Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
• Zvuk / Vibracija / Bez zvuka: Odaberite način zvuka.
• Autom. zakreni / Portret: Dozvoljava ili zabranjuje rotiranje sučelja kad rotirate uređaj.
Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotiranje zaslona.
• Bluetooth: Više informacija pogledajte u Bluetooth.
• Mobilni podaci: Više informacija pogledajte u Korištenje podataka ili Mobilne mreže.
• Štednja baterije: Više informacija pogledajte u Funkcija štednje energije.
• Profil Bez mr.: Više informacija pogledajte u Profil Bez mreže.
• Ne ometajte: Aktiviranje ili deaktiviranje načina blokiranja. U načinu blokiranja uređaj će
blokirati sve obavijesti. Da biste odabrali obavijesti koje želite blokirati, dodirnite Postavke
→ Ne ometajte.
• Način čitanja: Aktiviranje ili deaktiviranje načina za čitanje. U modu čitanja uređaj pomaže
zaštititi vaše oči kad čitate noću.
• Maks. št. bater.: Više informacija pogledajte u Maksimalna štednja baterije.
• Mobil. pr. točka: Pogledajte Mobilna pristupna točka i dijeljenje kako biste saznali više
informacija.
• Privatni način: Više informacija pogledajte u Privatni način.
• Smart View: Pogledajte Smart View kako biste saznali više informacija.
• Sink.: Kada uključite ovu funkciju, uređaj automatski sinkronizira aplikacije kao što su
kalendar ili elektronička pošta.
25
Osnovne funkcije
Otvaranje aplikacija
Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.
Za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija dodirnite
želite otvoriti.
i odaberite ikonu aplikacije koju
Zatvaranje aplikacije
Dodirnite
i povucite ikonu aplikacije ulijevo ili udesno da biste je zatvorili. Za zatvaranje svih
pokrenutih aplikacija, dodirnite ZATVORI SVE.
Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
Galaxy Apps
Ovu aplikaciju upotrebljavajte za kupnju i preuzimanje aplikacija.
Dodirnite Galaxy Apps na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije po kategoriji ili dodirnite TRAŽI za pretraživanje pomoću ključne riječi.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite
INSTALIRAJ. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite gumb koji
pokazuje cijenu aplikacije.
→ Postavke →
Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite
Automatsko ažuriranje aplikacija, a zatim odaberite opciju.
26
Osnovne funkcije
Trg. Play
Ovu aplikaciju upotrebljavajte za kupnju i preuzimanje aplikacija.
Dodirnite Trg. Play na zaslonu aplikacija.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije po kategoriji ili dodirnite polje za pretraživanje pomoću ključne riječi.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite
INSTALIRAJ. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite cijenu i
slijedite upute na zaslonu.
→ Postavke →
Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite
Automatsko ažuriranje aplikacija, a zatim odaberite opciju.
Upravljanje aplikacijama
Deinstaliranje ili deaktiviranje aplikacija
Za deaktiviranje zadanih aplikacija otvorite zaslon aplikacija i dodirnite UREDI. se pojavljuje
na aplikacijama koje možete deaktivirati. Odaberite aplikaciju i dodirnite ISKLJUČENO → OK.
Za deinstaliranje preuzetih aplikacija otvorite zaslon aplikacija i dodirnite UREDI → → U
REDU. Ili na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Aplikacije → Upravljanje aplikacijama,
odaberite aplikaciju, a zatim dodirnite DEINSTALIRAJ.
Aktiviranje aplikacija
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Aplikacije → Upravljanje aplikacijama →
Onemogućeno, odaberite aplikaciju i zatim dodirnite UKLJUČI.
→
• Deaktiviranje aplikacija: Deaktiviranje odabranih zadanih aplikacija koje se ne mogu
deinstalirati s uređaja. Deaktivirane aplikacije ne možete koristiti.
• Deinstaliranje aplikacija: Deinstaliranje preuzetih aplikacija.
27
Osnovne funkcije
Unos teksta
Prikaz tipkovnice
Tipkovnica se automatski prikazuje kada unosite tekst za slanje poruka, kreirate zapise i sl.
• Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik
unosa na neki od podržanih jezika.
• Ova funkcija možda neće biti podržana kod nekih uređaja.
Brisanje prethodnog znaka.
Prebacivanje u sljedeći redak.
Unos velikog slova. Za sva slova,
dodirnite dva puta.
Premjesti pokazivač.
Unos znakova interpunkcije.
Unos razmaka.
Prebacivanje na način rada
rukopisa
Promjene jezika unosa
Dodirite i držite , dodirnite → Dodaj jezike unosa, a zatim odaberite jezike koje želite
koristiti. Ako odaberete dva ili više jezika, možete prebacivati jezike unosa pomicanjem tipke za
razmak ulijevo ili udesno.
Uporaba dodatnih funkcija tipkovnice
Dodirnite i držite
za upotrebu raznih funkcija. Druge ikone mogu se pojaviti umjesto
ovisno o zadnjoj upotrijebljenoj funkciji.
• : Glasovni unos teksta.
Pokretanje ili prekidanje
glasovnog unosa teksta.
28
Osnovne funkcije
• : Prebacivanje na način rada rukopisa.
Unesite brojke i simbole.
Prebacivanje na standardnu
tipkovnicu.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• : Dodavanje stavke u međuspremnik.
• : Unos emotikona.
• : Prebacivanje na lebdeću ili razdvojenu tipkovnicu.
• : Promjena postavki tipkovnice.
Kopiranje i lijepljenje
1 Dodirnite i držite iznad teksta.
2 Povucite ili za odabir željenog teksta ili dodirnite Odaberi sve za odabir cijelog teksta.
3 Dodirnite Kopiraj ili Reži. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.
4 Postavite pokazivač na mjestu gdje treba umetnuti tekst i dodirnite → Zalijepi. Za
lijepljenje teksta kojeg ste prethodno kopirali dodirnite
tekst.
29
→ Međuspremnik i odaberite
Osnovne funkcije
Snimka zaslona
Snimite snimku zaslona tijekom upotrebe uređaja.
Istodobno pritisnite i držite gumb za početni zaslon i gumb za uključivanje. Možete pregledati
snimljene slike u Galerija. Nakon snimanja snimke zaslona, možete urediti sliku i podijeliti je s
ostalima.
Možete snimiti i snimke zaslona koristeći se drugim metodama. Više informacija pogledajte u
Snimanje zaslona dlanom.
Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.
Moje Datoteke
Koristite ovu aplikaciju kako biste pristupili različitim datotekama koje su pohranjene na uređaju.
Ova značajka može se razlikovati ovisno o uređaju.
Dodirnite Moje Datoteke na zaslonu aplikacija.
Prikaži nedavne datoteke.
Pristup dodatnim opcijama.
Prikaz datoteka pohranjenih u
uređaju.
Prikaz datoteka po
kategorijama.
Prikaz informacija o pohrani.
30
Osnovne funkcije
Funkcija štednje energije
Štednja baterije
Smanjite potrošnju baterije ograničavanjem funkcija uređaja.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Baterija → Štednja baterije, a zatim dodirnite
prekidač za aktivaciju.
Za automatsko aktiviranje načina štednje energije kad preostala snaga baterije dosegne
unaprijed postavljenu razinu dodirnite Započ. štednje energije i odaberite opciju.
Maksimalna štednja baterije
Ovaj način rada koristite za produžetak napajanja baterije. U ultra načinu uštede energije uređaj
izvršava sljedeće funkcije:
• Ograničite dostupne aplikacije samo na osnovne i odabrane aplikacije.
• Deaktivira mobilnu podatkovnu vezu kada je zaslon isključen.
• Deaktivira Wi-Fi i Bluetooth funkciju.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Baterija → Maksimalna štednja baterije, a zatim
dodirnite klizač kako biste ga uključili.
Za dodavanje aplikacije na početni zaslon dodirnite
i odaberite aplikaciju.
Za uklanjanje aplikacije s početnog zaslona dodirnite VIŠE → Ukloni, odaberite aplikaciju s
zatim dodirnite OK.
,a
Za izmjenu postavki ultra načina štednje energije, kao što je povezanost s mrežom ili zvuk,
dodirnite VIŠE → Postavke.
Za deaktiviranje funkcije ultra štednje energije dodirnite VIŠE → Isključi maks. štednju baterije.
Preostalo vrijeme korištenja pokazuje vrijeme preostalo prije nego se snaga baterije
istroši. Preostalo vrijeme može se razlikovati ovisno o postavkama i uvjetima rada vašeg
uređaja.
31
Mrežno spajanje
Mobilni podaci
Uređaj spojite na mobilnu mrežu za upotrebu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s
drugim uređajima. Za dodatne opcije pogledajte Korištenje podataka.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Korištenje podataka, a zatim dodirnite prekidač
Mobilni podaci radi aktiviranja.
Wi-Fi
Uređaj spojite na Wi-Fi mrežu za uporabu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim
uređajima. Za dodatne opcije pogledajte Wi-Fi.
• Vaš uređaj koristi neusklađenu frekvenciju i namijenjen je uporabi u svim europskim
zemljama. U zatvorenim prostorima WLAN se može koristiti u cijeloj EU, ali se ne može
koristiti na otvorenim prostorima.
• Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Wi-Fi, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.
2 Odaberite mrežu u mrežnom popisu Wi-Fi. Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s
ikonom lokota.
3 Dodirnite SPOJI.
Jednom kada se uređaj spoji s Wi-Fi mrežom, uređaj će se ponovno spajati s tom mrežom
svaki put kada je dostupna, bez traženja lozinke. Radi sprječavanja automatskog spajanja
s mrežom, odaberite je s popisa mreža i dodirnite ZABORAVI.
32
Mrežno spajanje
Mobilna pristupna točka i dijeljenje
O povezivanju i mobilnoj pristupnoj točci
Ovu funkciju koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze uređaja s računalima i drugim
uređajima ako je internetska veza nedostupna. Veza se može uspostaviti putem Wi-Fi-ja, USB-a ili
Bluetootha.
Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada koristite ovu funkciju.
Uporaba mobilne pristupne točke
Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s
drugim uređajima.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Mobilna pristupna točka i dijeljenje →
Mobilna pristupna točka.
2 Dodirnite prekidač za aktivaciju.
• pojavljuje se na statusnoj traci. Ostali uređaji mogu pronaći vaš uređaj na popisu Wi-Fi
mreža.
• Za podešavanje šifre mobilne pristupne točke dodirnite VIŠE → Konf. mobilnu
pristupnu točku i odaberite razinu sigurnosti. Zatim unesite šifru i dodirnite SPREMI.
3 Na zaslonu drugog uređaja potražite i odaberite uređaj s popisa Wi-Fi mreža.
4 Na spojenom uređaju za pristup internetu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.
33
Mrežno spajanje
Uporaba USB povezivanja
Podijelite mobilnu podatkovnu vezu uređaja s ostalim uređajima putem USB kabela.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Mobilna pristupna točka i dijeljenje.
2 Spojite vaš uređaj s računalom pomoću USB kabela.
3 Dodirnite prekidač USB dijeljenje radi aktivacije.
pojavljuje se na statusnoj traci kada su dva uređaja spojena.
4 Na računalu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.
Uporaba Bluetooth povezivanja
Podijelite mobilnu podatkovnu vezu uređaja s ostalim uređajima putem Bluetootha. Vodite
računa da računalo na koje se spajate podržava Bluetooth funkciju.
1 Uparite svoj uređaj s drugim uređajem putem Bluetootha. Više informacija pogledajte u
Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima.
2 Na vašem uređaju, na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Mobilna pristupna točka i
dijeljenje.
3 Dodirnite prekidač Bluetooth dijeljenje radi aktivacije.
4 Na spojenom uređaju otvorite zaslon Bluetooth postavki, dodirnite
→ Pristup Internetu.
pojavljuje se na statusnoj traci kada su dva uređaja spojena.
5 Na spojenom uređaju za pristup internetu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.
Načini povezivanja mogu se razlikovati ovisno o spojenim uređajima.
34
Pokreti i korisne funkcije
Napredne značajke
Pretjerana trešnja ili udaranje uređajem može rezultirati neželjenim unosima. Ispravno
koristite pokrete.
Snimanje zaslona dlanom
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Napredne značajke → Snimanje zaslona dlanom,
a zatim dodirnite prekidač radi aktiviranja.
Postavite bočnu stranu dlana na zaslon i prijeđite preko zaslona zdesna na lijevo ili obrnuto za
snimanje zaslona. Možete pregledati snimljene slike u Galerija. Nakon snimanja snimke zaslona,
možete urediti sliku i podijeliti je s ostalima.
Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.
35
Pokreti i korisne funkcije
Jednostavno utišavanje
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Napredne značajke → Jednostavno utišavanje, a
zatim dodirnite prekidač radi aktiviranja.
Prekrijte zaslon dlanom kako biste utišali dolazne pozive ili alarme.
Višenamjenski prozor
O višenamjenskom prozoru
Višenamjenski prozor omogućuje vam pokretanje dviju aplikacija istovremeno u prikazu
podijeljenog zaslona. Možete također pokrenuti više aplikacija istovremeno u skočnom prikazu.
Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.
36
Pokreti i korisne funkcije
Prikaz podijeljenog zaslona
1 Dodirnite za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.
2 Pomaknite se prema gore ili dolje i dodirnite na prozoru nedavnih aplikacija.
Odabrana aplikacija pokrenut će se u gornjem prozoru.
3 Odaberite drugu aplikaciju za pokretanje.
Također možete pokrenuti prikaz podijeljenog zaslona dodirom i držanjem
37
.
Pokreti i korisne funkcije
Uporaba dodatnih opcija
Kad koristite aplikacije u prikazu podijeljenog zaslona, odaberite prozor aplikacije i dodirnite
krug između prozora aplikacija za pristup sljedećim opcijama:
• : Promjena lokacije između prozora aplikacija.
• : Povucite i pustite tekst ili kopirane slike s jednog prozora na drugi. Dodirnite i držite
stavku na odabranom prozoru te je povucite na lokaciju u drugom prozoru.
Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.
38
Pokreti i korisne funkcije
• : Smanjivanje prozora.
• : Povećajte veličinu prozora.
• : Zatvaranje aplikacije.
Podešavanje veličine prozora
Povucite krug između prozora aplikacije gore ili dolje za podešavanje veličine prozora.
Skočni prikaz
1 Na zaslonu aplikacija pokrenite aplikaciju za korištenje u skočnom prikazu.
2 Dijagonalno povucite prema dolje s bilo kojeg kraja gornjeg ruba.
Zaslon aplikacija pojavit će se u skočnom prikazu.
Povlačenje i ispuštanje
sadržaja.
Minimiziranje prozora.
Zatvaranje aplikacije.
Maksimiziranje prozora.
39
Pokreti i korisne funkcije
Premještanje skočnih prozora
Za premještanje skočnog prozora dodirnite i držite krug na prozoru i povucite ga na novu
lokaciju.
Pokretanje skočnog prikaza s prikaza podijeljenog zaslona
1 Na prikazu podijeljenog zaslona dodirnite prozor aplikacije kako biste ju pokrenuli u
skočnom prikazu.
2 Dodirnite i držite krug između prozora aplikacija.
Odabrana aplikacija pokrenut će se u skočnom prozoru.
40
Personaliziranje
Upravljanje početnim zaslonom i zaslonom
aplikacija
Upravljanje početnim zaslonom
Dodavanje stavki
Dodirnite i držite aplikaciju ili mapu na zaslonu aplikacija, a zatim je povucite na početni zaslon.
Za dodavanje widgeta, otvorite početni zaslon, dodirnite i držite prazno područje, dodirnite
Widgeti, dodirnite i držite widget, a zatim ga povucite na početni zaslon.
Pomicanje i uklanjanje stavke
Dodirnite i držite stavku na početnom zaslonu, a zatim je povucite na novu lokaciju.
Za prebacivanje stavke na drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.
Također, često korištene aplikacije možete prebaciti na područje prečaca na dnu početnog
zaslona.
Za uklanjanje stavke, dodirnite i držite stavku. Zatim je povucite do Ukloni što se pojavljuje na
vrhu zaslona.
Kreiranje mape
1 Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je prevucite preko druge aplikacije.
2 Unesite naziv mape.
Za dodavanje više aplikacija u mapu, dodirnite i držite drugu aplikaciju te je povucite u
mapu.
41
Personaliziranje
Upravljanje okvirima
Na početnom zaslonu, dodirnite i držite prazno područje za dodavanje, pomicanje ili uklanjanje
okvira.
Za dodavanje okvira pomaknite se na lijevo do zadnjeg okvira, a zatim dodirnite
.
Za pomicanje okvira, dodirnite i držite predprikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.
Za uklanjanje okvira, dodirnite i držite predprikaz okvira, a zatim ga povucite na Ukloni na vrhu
zaslona.
Za podešavanje okvira kao glavnog početnog zaslona dodirnite
.
Upravljanje zaslonom aplikacija
Premještanje stavki
Na zaslonu aplikacija dodirnite UREDI. Dodirnite i držite stavku, a zatim je premjestite na novu
lokaciju.
Za prebacivanje stavke na drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.
Postavljanje slike pozadine i zvukova zvona
Podešavanje pozadina
Kao sliku pozadine početnog zaslona ili zaključanog zaslona postavite sliku ili fotografiju
pohranjenu na uređaju.
1 Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje i zatim dodirnite Pozadine. Ili, na
zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pozadina.
2 Odaberite zaslon na kojem želite promijeniti sliku pozadine ili na koji želite postaviti sliku
pozadine.
3 Pomaknite se na lijevo ili na desno i odaberite između slika prikazanih na dnu zaslona.
Za odabir fotografija snimljenih kamerom uređaja ili ostalih slika dodirnite Iz Galerije.
4 Dodirnite POSTAVI ZA POZADINU ili OBAVLJENO.
42
Personaliziranje
Promjena zvukova zvona
Promjena zvukova zvona za dolazne pozive i obavijesti.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Zvukovi i vibracije.
Za podešavanje zvukova zvona dolaznih poziva dodirnite Ton zvona, odaberite zvuk zvona, a
zatim dodirnite U REDU. Za korištenje pjesmom pohranjenom na uređaju ili na vašem računu
kao zvuk zvona dodirnite Dodaj iz memorije uređaja.
Za podešavanje zvukova zvona za obavijesti dodirnite Zvukovi obavijesti → Zadani zvuk
obavijesti, odaberite zvuk zvona i zatim dodirnite U REDU.
Promjena načina zaključavanja zaslona
Možete promijeniti način zaključavanja zaslona i tako drugima spriječiti pristup svojim osobnim
podatcima.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Zaslon zaklj. i sigurnost → Vrsta zaključavanja
zaslona, a zatim odaberite način zaključavanja zaslona. Uređaj zahtjeva šifru za otključavanje
svaki put kad ga trebate otključati.
U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u
Samsungov servisni centar.
Uzorak
Ucrtajte uzorak povezivanjem četiri ili više točaka, te ponovno ucrtajte uzorak za potvrdu.
Podesite sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite uzorak za otključavanje.
PIN
PIN se sastoji samo od brojeva. Unesite barem četiri broja, a zatim ponovno unesite šifru za
potvrdu.
Lozinka
Šifra se sastoji i od slova i od brojeva. Unesite barem četiri znaka uključujući brojeve i simbole, a
zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.
43
Personaliziranje
Privatni način
Ovaj način rada koristite da spriječite drugima korištenje ili pristupanje određenom sadržaju,
poput slika i dokumenata, pohranjenim na uređaju. Možete spremiti sadržaj na određenu
lokaciju, a zatim deaktivirati privatni način rada za sigurno skrivanje stavki.
Aktiviranje privatnog načina rada
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Privatnost → Privatni način a zatim dodirnite
prekidač radi aktiviranja.
Kad aktivirate privatni način prvi put, slijedite upute na zaslonu kako biste postavili pristupni
kod za privatni način.
2 Pratite zaslonske upute za unos unaprijed postavljene šifre privatnog načina.
Način rada privatnost je uključen i
prikazuje se na traci stanja.
Skrivene stavke možete prikazati i pristupiti im samo kada je aktiviran privatni način rada.
Za skrivanje pohranjenih stavki u privatnu mapu deaktivirajte privatni način.
Skrivanje sadržaja
1 Na zaslonu aplikacija pokrenite aplikaciju za skrivanje stavki.
2 Odaberite stavku i dodirnite VIŠE → Premjesti u Privatno.
Ako privatni način nije aktiviran pratite zaslonske upute za unos unaprijed postavljene šifre
privatnog načina.
Odabrane stavke bit će premještene u privatnu mapu.
44
Personaliziranje
Prikazivanje skrivenog sadržaja
Skrivene stavke možete prikazati samo kada je aktiviran privatni način rada.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Privatnost → Privatni način a zatim dodirnite
prekidač radi aktiviranja.
2 Pratite zaslonske upute za unos unaprijed postavljene šifre privatnog načina.
3 Na zaslonu aplikacija dodirnite Moje Datoteke → Privatno.
Na zaslonu će se pojaviti stavke premještene u privatnu mapu.
Otkrivanje sadržaja
1 U privatnoj mapi dodirnite i držite stavku a zatim označite stavke za otkrivanje.
2 Dodirnite VIŠE → Ukloni iz Privatnog.
3 Odaberite mapu u koju želite spremiti stavke i zatim dodirnite OK.
Stavke će biti premještene u odabranu mapu.
Automatsko deaktiviranje privatnog načina rada
Možete podesiti uređaj da automatski deaktivira privatni načina rada svaki put kad se zaslon
isključi.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Privatnost → Privatni način a zatim dodirnite
prekidač radi aktiviranja.
2 Pratite zaslonske upute za unos unaprijed postavljene šifre privatnog načina.
3 Dodirnite prekidač Automatsko isključivanje radi aktivacije.
Kad je aktivirana opcija Automatsko isključivanje uređaj neće prenijeti datoteke u
privatnu mapu ako se tijekom prijenosa isključi zaslon.
45
Personaliziranje
Podešavanje računa
Dodavanje računa
Neke aplikacije koje se koriste na uređaju zahtijevaju registrirani račun. Kreirajte račune i uživajte
u svemu što vam uređaj pruža.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Računi → Dodaj račun i odaberite račun usluge.
Zatim, za dovršenje postupka podešavanja računa slijedite upute na zaslonu.
Za sinkroniziranje sadržaja s vašim računima odaberite račun i odaberite stavke za sinkronizaciju.
Uklanjanje računa
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Računi, odaberite račun, a zatim dodirnite VIŠE →
Ukloni račun.
46
Telefon
Upućivanje poziva
Dodirnite Telefon na zaslonu aplikacija.
Na tipkovnici, unesite broj telefona, a zatim dodirnite kako biste uspostavili glasovni poziv
ili dodirnite
kako biste uspostavili video poziv. Također, pozive možete uspostaviti i s
telefonskim brojevima navedenim u ZAPIS, FAVORITI, i IMENIK.
Dodavanje broja popisu
kontakata.
Pristup dodatnim opcijama.
Predprikaz telefonskog broja.
Brisanje prethodnog znaka.
Sakrijte tipkovnicu.
Upućivanje poziva iz zapisa poziva ili s popisa kontakata
Dodirnite ZAPIS ili IMENIK, a zatim povucite kontakt ili telefonski broj na desno za uspostavu
poziva.
Ova značajka može se razlikovati ovisno o uređaju.
47
Telefon
Uspostavljanje međunarodnog poziva
Dodirnite Telefon.
Otvorite tipkovnicu, dodirnite i držite 0 dok se znak + ne prikaže. Unesite pozivni broj države,
grada i telefonski broj te dodirnite .
Za blokiranje odlaznih međunarodnih poziva dodirnite VIŠE → Postavke → Više postavki →
Zabrana poziva. Zatim odaberite vrstu poziva i dodirnite kliznik Međunarodni pozivi kako biste
ih uključili, unesite lozinku i zatim dodirnite U REDU.
Primanje poziva
Odgovaranje na poziv
Za dolazne pozive, povucite
izvan velikog kruga.
Odbijanje poziva
Za dolazne pozive, povucite
izvan velikog kruga.
Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, povucite prema gore traku poruke
odbacivanja.
Kako biste stvorili različite poruke odbacivanja, otvorite zaslon aplikacija i dodirnite Telefon →
VIŠE → Postavke → Poruke brzog odbijanja te unesite poruku odbacivanja, a zatim dodirnite
.
Propušteni pozivi
Ako je poziv propušten,
pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s informacijama za
pregled popisa propuštenih poziva. Ili na zaslonu aplikacija dodirnite Telefon → ZAPIS za prikaz
propuštenih poziva.
48
Telefon
Opcije tijekom poziva
Tijekom glasovnog poziva
Tijekom glasovnog poziva uređaj automatski zaključava zaslon kako bi se spriječio slučajan unos
dodirom.
Ova značajka može se razlikovati ovisno o uređaju.
Dostupne su sljedeće aktivnosti:
• Dodaj poziv: Upućivanje drugog poziva.
• Dod. glasn.: Pojačava glasnoću zvuka.
• Bluetooth: Prebacuje se na Bluetooth slušalicu ako je spojena na uređaj.
• Čekanje: Poziv na čekanju. Dodirnite Nastavak poziva da biste preuzeli poziv na čekanju.
• Tipkovnica: Otvaranje tipkovnice.
• Bešumno: Isključivanje mikrofona, tako da vas sugovornik ne može čuti.
• E-pošta: Slanje e-pošte.
• Poruka: Šalje poruku.
• Internet: Pretražite internetske stranice.
• Imenik: Otvara popis kontakata.
• S Planer: Otvorite kalendar.
• Zapis: Stvaranje zapisa.
• : Završite trenutni poziv.
• GLASNOĆA: Prilagodba glasnoće zvuka.
Tijekom video poziva
Dodirnite zaslon i koristite sljedeće opcije:
• Promij.: Prebacite s prednje na stražnju kameru.
• : Završite trenutni poziv.
• Bešumno: Isključivanje mikrofona, tako da vas sugovornik ne može čuti.
• GLASNOĆA: Prilagodba glasnoće zvuka.
Dodirnite VIŠE za prikaz više mogućnosti.
49
Imenik
Dodavanje kontakata
Prebacivanje kontakata s drugih uređaja
Možete prebaciti kontakte s drugih uređaja na vaš uređaj. Više informacija pogledajte u Prijenos
podataka sa prethodnog uređaja.
Ručno kreiranje kontakata
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Imenik.
2 Dodirnite i unesite kontaktne podatke.
• : Umetanje slike.
• /
: Dodaje ili briše polje kontakta.
3 Dodirnite SPREMI.
Uvoz i izvoz kontakata
Uvoz kontakata sa usluga pohrane na vaš uređaj ili izvoz kontakata s uređaja na usluge pohrane.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Imenik.
Dodirnite VIŠE → Postavke → Uvoz/izvoz imenika, a zatim odaberite opciju uvoza ili izvoza.
50
Imenik
Traženje kontakata
Na zaslonu aplikacija dodirnite Imenik.
Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:
• Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
• Povucite prstom po kazalu s lijeve strane popisa kontakta za brzo pomicanje popisom.
• Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.
Jednom kad je kontakt odabran, odaberite nešto od navedenog:
• : Dodajte omiljeni kontakt.
• /
: Uputite glasovni ili video poziv.
• : Sastavite poruku.
• : Sastavite e-poštu.
51
Poruke i e-pošta
Poruke
Slanje poruka
Slanje tekstualnih (SMS) i multimedijskih poruka (MMS).
Dodatni troškovi mogu se zaračunati pri slanju ili primanju poruka kada se nalazite u
roamingu.
1 Dodirnite Poruke na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite .
3 Dodajte primatelje i unesite poruku.
Pristup dodatnim opcijama.
Odabir kontakata s popisa
kontakata.
Unos primatelja.
Unos poruke.
Unos emotikona.
Dodavanje datoteka.
Slanje poruke.
4 Dodirnite ŠALJI za slanje poruke.
52
Poruke i e-pošta
Pregled dolaznih poruka
Dolazne poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu. Odaberite kontakt za pregled
poruka od te osobe.
Dodatni troškovi mogu se zaračunati pri slanju ili primanju poruka kada se nalazite u
roamingu.
Tijekom pregledavanja poruke, dodirnite VIŠE za prikaz više mogućnosti.
Email
Postavljanje računa e-pošte
Dodirnite Email na zaslonu aplikacija.
Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite Email.
Unesite adresu e-pošte i šifru. Dodirnite PRIJAVA za osobni račun e-pošte ili RUČNO POSTAVLJ.
za račun e-pošte tvrtke. Nakon toga, za dovršenje postavljanja slijedite upute na zaslonu.
Za postavljanje drugog računa e-pošte dodirnite VIŠE → Postavke → Dodaj račun.
Ako imate više od jednog računa e-pošte, možete jednog postaviti kao zadani račun. Dodirnite
VIŠE → Postavke → VIŠE → Postavi zadani račun, odaberite račun i odaberite GOTOVO.
53
Poruke i e-pošta
Slanje poruka e-pošte
Dodirnite Email na zaslonu aplikacija.
Dodirnite
u donjem dijelu zaslona kako biste izradili elektroničku poruku.
Priložite slike, videozapise i
drugo.
Pošalji elektroničku poruku.
Pristup dodatnim opcijama.
Dodajte primatelje.
Dodajte CC ili BCC.
Unesite predmet.
Dodajte primatelje s popisa
kontakata.
Unesi tekst elektroničke
poruke.
Čitanje poruka e-pošte
Dodirnite Email na zaslonu aplikacija.
Odaberite račun elektroničke pošte koji želite koristiti i nove poruke će se dohvatiti.
Dodirnite elektroničku poruku koju želite pročitati.
Idi na prethodnu ili sljedeću
elektroničku poruku.
Pristup dodatnim opcijama.
Dodajte ovu adresu e-pošte na
popis kontakata ili pregledajte
druge opcije.
Označi elektroničku poruku kao
podsjetnik.
Otvaranje privitaka.
Proslijedi elektroničku poruku.
Odgovori svim primateljima.
Izbriši elektroničku poruku.
Odgovori na elektroničku
poruku.
54
Kamera
Osnovno snimanje
Snimanje fotografija ili snimanje videozapisa
1 Dodirnite Kamera na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati.
3 Dodirnite za snimanje fotografije ili dodirnite za snimanje videozapisa.
• Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.
• Za snimanje slike iz videozapisa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite Snimanje.
• Za promjenu fokusa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite gdje se želite fokusirati. Za
fokusiranje na središte zaslona, dodirnite .
Prikaz trenutnog
načina.
Pregledajte fotografije
i videozapise koje ste
snimili.
Odabir između brojnih
dostupnih efekata.
Pokrenite snimanje
videozapisa.
Koristite za odgođeno
snimanje.
Snimite fotografiju.
Prebacite s prednje na
stražnju kameru.
Promjena postavki
kamere.
Promjena načina
fotografiranja.
• Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
• Provjerite je li objektiv čist. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada
koji zahtijevaju visoku rezoluciju.
55
Kamera
Pokretanje kamere na zaključanom zaslonu
Za brzo snimanje fotografija posebnih trenutaka pokrenite Kamera na zaključanom zaslonu.
Na zaključanom zaslonu povucite
izvan velikog kruga.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Pravila rada s kamerom
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih
ljudi.
Načini fotografiranja
Auto
Koristite se ovim načinom da biste omogućili kameri procjenu okruženja te određivanje idealnog
načina fotografiranja.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Kamera → NAČIN → Auto.
Panorama
Koristite se ovim načinom za snimanje fotografije sastavljene od mnogo fotografija nanizanih
zajedno.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Kamera → NAČIN → Panorama.
Za najbolji snimak slijedite donje savjete:
• Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
• Sliku držite unutar okvira na optičkom tražilu kamere.
• Izbjegavajte snimanje fotografija s neizraženim pozadinama, kao što je čisto nebo ili
obični zid.
56
Kamera
Uzast. snim.
Koristite se ovim načinom za snimanje niza fotografija predmeta u pokretu.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Kamera → NAČIN → Uzast. snim.
Dodirnite i držite
kako biste snimili uzastopno nekoliko fotografija.
Lijepo lice
Koristite se ovim načinom za snimanje fotografije s osvijetljenim i suptilnijim izrazima lica.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Kamera → NAČIN → Lijepo lice.
Snimka intervala
Upotrijebite ovaj način rada kako biste slikali niz autoportreta u određenom vremenskom
razdoblju ili spremili fotografije koje želite.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Kamera.
2 Dodirnite kako biste upotrijebili prednju kameru.
3 Dodirnite NAČIN → Snimka intervala.
4 Kada uređaj prepozna vaše lice, dodirnite kako biste se samostalno slikali. Možete također
dodirnuti zaslon za snimanje fotografije.
Uređaj će snimiti fotografije u vremenskom razdoblju od dvije sekunde.
5 Označite fotografije koje želite spremiti i dodirnite SPREMI.
Zvuk i snimka
Pomoću ove značajke snimite fotografiju sa zvukom. Uređaj prepoznaje fotografije s pomoću
u Galerija.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Kamera → NAČIN → Zvuk i snimka.
Sport
Koristite se ovim načinom za snimanje fotografije predmeta u pokretu.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Kamera → NAČIN → Sport.
57
Kamera
Postavke kamere
Na zaslonu aplikacija dodirnite Kamera → . Sve navedene opcije nisu dostupne i kod načina
statične kamere i kod načina video kamere.
• Veličina video. (straž.): Odaberite razlučivost. Viša razlučivost omogućava videozapise bolje
kvalitete koji, međutim, zauzimaju više mjesta za pohranu.
• Upravljanje gestama: Podesite uređaj da prepozna vaš dlan kako biste mogli snimati
autoportrete.
• Spremi slike kao pregledane: Kada snimate fotografije prednjom kamerom, okrenite sliku
kako biste napravili zrcalnu sliku izvornog prizora.
• Način prikaza: Promijenite omjer slike na zaslonu prikaza.
• Rešetkaste linije: Prikazuje smjernice tražila kao pomoć pri kompoziciji kad se odabiru
objekti snimanja.
• Lokacijske oznake: Podesite uređaj da zakači oznaku mjesta za fotografiju.
• Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do
ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim
vremenskim uvjetima.
• Kada dijelite fotografiju sa zakvačenom oznakom mjesta, informacije o mjestu
mogu biti dostupne drugima. Da biste to spriječili, tijekom pregledavanja fotografije
dodirnite VIŠE → Detalji → UREDI, a zatim dodirnite u stavci Lokacija da biste
izbrisali informacije o lokaciji.
• Pregledaj slike: Podesite uređaj za prikaz fotografija nakon što su snimljene.
• Mjesto spremanja: Odabir memorijske lokacije za pohranu.
• Funkcije tipki za glasnoću: Postavljanje uređaja da za upravljanje okidačem ili funkcijom
zumiranja koristi tipku za glasnoću.
• Poništavanje postavki: Poništavanje postavki kamere.
Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o načinu koji se koristi.
58
Galerija
Prikazivanje sadržaja na uređaju
Na zaslonu aplikacija dodirnite Galerija i odaberite sliku ili videozapis.
Datoteke videozapisa prikazuju
ikonu u prikazu minijatura.
Za skrivanje ili prikazivanje izbornika dodirnite zaslon.
Dodavanje na popis favorita.
Pristup dodatnim opcijama.
Prebacivanje na prethodni
zaslon.
Uređivanje slike.
Podijeli sliku s drugima.
Brisanje slike.
59
Korisne aplikacije i funkcije
S Finder
Ovom se aplikacijom koristite za traženje sadržaja na uređaju. Možete primijeniti različite filtre i
prikazati povijest pretraživanja.
Otvorite okvir obavijesti i dodirnite
→ S Finder.
Traženje sadržaja
Dodirnite polje pretrage i unesite ključnu riječ ili dodirnite
i izgovorite ključnu riječ.
Za dobivanje poboljšanih rezultata dodirnite Filtar i primijenite filtere u polju pretrage.
Za odabir kategorija pretraživanja dodirnite VIŠE → Odabir lokacija pretrage.
S Planer
Kreiranje događaja
1 Dodirnite S Planer na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite . Ili odaberite datum za koji nemate zakazane događaje i ponovno dodirnite
datum.
Ako za dotični datum imate zakazane događaje, dodirnite datum i dodirnite
60
.
Korisne aplikacije i funkcije
3 Unesite detalje o događanjima.
Unos naslova.
Postavite početni i završni
datum događaja.
Odabir kalendara koji će se
koristiti ili s kojim će se izvršiti
sinkronizacija.
Unesite lokaciju događaja.
Postavi podsjetnik za događaj.
Dodajte kartu koja pokazuje
lokaciju događaja.
Dodavanje više detalja.
4 Dodirnite SPREMI za spremanje događanja.
Kreiranje zadataka
1 Dodirnite S Planer na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite OBAVEZE, unesite pojedinosti, a zatim dodirnite DANAS ili SUTRA kako biste
namjestili potreban datum.
Za dodavanje više detalja dodirnite
.
3 Dodirnite SPREMI za spremanje zadatka.
Sinkronizacija događanja i zadataka s vašim računima
Dodirnite S Planer na zaslonu aplikacija.
Za dodavanje računa za sinkronizaciju dodirnite VIŠE → Upravljaj kalendarima → Dodaj račun.
Zatim odaberite račun s kojim želite sinkronizirati i prijavite se.
Za promjenu opcija sinkronizacije računa, otvorite zaslon aplikacija, dodirnite Postavke →
Računi, a zatim odaberite račun usluge.
61
Korisne aplikacije i funkcije
Internet
1 Dodirnite Internet na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite adresno polje.
3 Unesite Internet adresu ili ključnu riječ, a zatim dodirnite Idi.
Za prikaz alatnih traka, lagano povucite prstom prema dolje po zaslonu.
Osvježavanje trenutne
internetske stranice.
Prebacivanje na prije posjećenu
stranicu.
Pristup dodatnim opcijama.
Prikaz oznaka, spremljenih
stranica i povijesti posljednjih
pretraživanja Interneta.
Zatvaranje kartice.
Otvaranje početne stranice.
Otvaranje nove kartice.
62
Korisne aplikacije i funkcije
Glazba
Reproduciranje glazbe
Dodirnite Glazba na zaslonu aplikacija.
Odaberite glazbenu kategoriju, a zatim odaberite pjesmu koju želite reproducirati.
Pristup dodatnim opcijama.
Otvaranje popisa pjesama.
Podesite datoteku kao omiljenu
pjesmu.
Prilagodba glasnoće zvuka.
Uključivanje nasumične
reprodukcije.
Promjena načina ponavljanja.
Prebacivanje na prethodnu
pjesmu. Dodirnite i držite za
brže premotavanje unatrag.
Prebacivanje na sljedeću
pjesmu. Dodirnite i držite za
brže premotavanje unaprijed.
Pauziranje i nastavak
reprodukcije.
Kako biste slušali pjesme uz jednaku razinu glasnoće, dodirnite VIŠE → Postavke i dodirnite
klizač Pametna glasnoća kako biste ga uključili.
Kada je aktivirana funkcija Pametna glasnoća razina glasnoće može biti veća od razine
glasnoće uređaja. Vodite računa i ne izlažite se duže vrijeme preglasnom zvuku jer to
može oštetiti vaš sluh.
Mogućnost Pametna glasnoća nije moguće aktivirati za neke datoteke.
63
Korisne aplikacije i funkcije
Video
Reprodukcija videozapisa
Dodirnite Video na zaslonu aplikacija.
Odaberite video za reproducirati.
Otvaranje popisa
pjesama.
Pristup dodatnim
opcijama.
Kretanje naprijed ili
natrag povlačenjem trake.
Prilagodba glasnoće
zvuka.
Pomicanje upravljačke
ploče na desno.
Pomicanje upravljačke
ploče na lijevo.
Prebacivanje na video
player u skočnom
prozoru.
Prebacivanje na sljedeći
videozapis. Dodirnite i
držite za brže
premotavanje unaprijed.
Izmjena omjera zaslona.
Prebacivanje na
prethodni videozapis.
Dodirnite i držite za brže
premotavanje unatrag.
Pauziranje i nastavak
reprodukcije.
64
Korisne aplikacije i funkcije
Sat
ALARM
Na zaslonu aplikacija dodirnite Sat → ALARM.
Postavljanje alarma
Namjestite vrijeme alarma i dodirnite OPCIJE kako biste postavili druge različite mogućnosti
alarma, a zatim dodirnite SPREMI.
Za otvaranje tipkovnice kako biste unijeli vrijeme alarma, dodirnite polje za unos vremena.
Za aktiviranje ili deaktiviranje alarma dodirnite
pored alarma na popisu alarma.
Zaustavljanje alarma
Dodirnite PREKID za zaustavljanje alarma. Ako ste prethodno omogućili opciju odgađanja
dodirnite ODGOĐENO za ponavljanje alarma nakon određenog vremenskog razmaka.
Brisanje alarma
Dodirnite
na alarmu na popisu alarma.
SVJETSKO VRIJEME
Na zaslonu aplikacija dodirnite Sat → SVJETSKO VRIJEME.
Kreiranje satova
Unesite ime grada ili odaberite grad s popisa gradova ili globusa, a zatim dodirnite
.
Brisanje satova
Dodirnite
na satu.
ŠTOPERICA
Na zaslonu aplikacija dodirnite Sat → ŠTOPERICA.
Dodirnite POČETAK za mjerenje trajanja događaja. Dodirnite KRUG za mjerenje vremena jednog
kruga.
Dodirnite ZAUSTAVI za prekidanje brojanja vremena. Za brisanje memoriranih vremena
dodirnite PONIŠTI.
65
Korisne aplikacije i funkcije
ODBROJAVANJE
Na zaslonu aplikacija dodirnite Sat → ODBROJAVANJE.
Podesite trajanje, a zatim dodirnite POČETAK.
Za otvaranje tipkovnice kako biste unijeli trajanje, dodirnite polje za unos trajanja.
Dodirnite PREKID kad se odbrojavanje završi.
Kalkulator
Koristite ovu aplikaciju za jednostavne i složene izračune.
Dodirnite Kalkulator na zaslonu aplikacija.
Za brisanje povijesti, dodirnite IZBRIŠI POVIJEST.
Zapis
Koristite se ovom aplikacijom kako biste stvorili zapise i organizirali ih po kategorijama.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Dodirnite Zapis na zaslonu aplikacija.
Sastavljanje zapisa
Dodirnite
na popisu zapisa i unesite zapis. Prilikom sastavljanja zapisa koristite sljedeće opcije:
• Vrsta: Kreiranje ili podešavanje kategorije.
• Zadaci: Dodajte kućice za označavanje na početku svakog reda za kreiranje popisa zadataka.
• Slika: Umetanje slika.
• Glas: Snimanje glasa za umetanje.
Za spremanje zapisa dodirnite SPREMI.
Za uređivanje zapisa, dodirnite zapis, a zatim dodirnite sadržaj zapisa.
66
Korisne aplikacije i funkcije
Traženje zapisa
Dodirnite TRAŽI na popisu zapisa i unesite ključnu riječ za pretraživanje zapisa koji uključuju tu
ključnu riječ.
Pametni upravitelj
Pametni upravitelj omogućuje pregled statusa baterije uređaja, skladištenja, RAM i sigurnosti
sustava. Također možete automatski optimirati uređaj jednim dodirom prsta.
Uporaba funkcije brzog optimiranja
Na zaslonu aplikacija dodirnite Pametni upravitelj → OČISTI SVE.
Funkcija brzog optimiranja popravlja funkcioniranje uređaja sljedećim postupcima.
• Identificiranje aplikacija koje koriste previše snage baterije i brisanje dijela memorije.
• Brisanje neželjenih datoteka i zatvaranje aplikacija koje rade u pozadini.
• Skeniranje u potrazi za zlonamjernim softverom.
Korištenje Pametnog upravitelja
Na zaslonu aplikacija dodirnite Pametni upravitelj i odaberite funkciju.
Baterija
Provjerite preostalu snagu baterije i vrijeme korištenja uređaja. Za uređaje s niskom razinom
napunjenosti baterije sačuvajte snagu baterije aktiviranjem funkcije uštede energije i
zatvaranjem aplikacija koje troše prekomjernu količinu snage baterije.
Preostalo vrijeme korištenja pokazuje vrijeme preostalo prije nego se snaga baterije
istroši. Preostalo vrijeme može se razlikovati ovisno o postavkama i uvjetima rada vašeg
uređaja.
Memorija
Provjerite status iskorištenog i raspoloživog kapaciteta baterije. Možete obrisati nekorištene i
zaostale datoteke ili deinstalirati aplikacije koje više ne koristite.
67
Korisne aplikacije i funkcije
RAM
Provjerite količinu dostupnog RAM-a. Možete zatvoriti pozadinske aplikacije i smanjiti količinu
RAM-a koji koristite kako biste ubrzali uređaj.
Sigurnost uređaja
Provjerite status sigurnosti uređaja. Ta funkcija skenira vaš uređaj u potrazi za zlonamjernim
softverom.
Google aplikacije
Google pruža zabavu, društvenu mrežu i poslovne aplikacije. Možda će vam biti potreban Google
račun za pristup nekim aplikacijama. Više informacija pogledajte u Podešavanje računa.
Za prikaz više informacija o aplikacijama uđite u izbornik za pomoć u svakoj aplikaciji.
Neke aplikacije možda neće biti dostupne ili mogu biti različito označene ovisno o
području i pružatelju usluga.
Chrome
Pretražujte informacije i pregledavajte mrežne stranice.
Gmail
Šaljite ili primajte e-poštu putem usluge Google Mail.
Google+
Podijelite svoje vijesti i pratite ažuriranja koja dijeli vaša obitelj, prijatelji i ostali. Možete i
sigurnosno pohraniti svoje fotografije i videozapise i više.
Karte
Pronađite svoju lokaciju na karti, pretražujte lokacije i pogledajte informacije o lokaciji o raznim
mjestima.
Play glazba
Otkrijte, slušajte i dijelite glazbu na svojem uređaju.
68
Korisne aplikacije i funkcije
Play filmovi
Gledajte videozapise pohranjene na vašem uređaju i preuzmite razne sadržaje za gledanje iz
aplikacije Trg. Play.
Play knjige
Preuzmite razne knjige u Trg. Play i pročitajte ih.
Play kiosk
Čitajte vijesti i časopise koji vas zanimaju na jednoj prikladnoj lokaciji.
Play igre
Preuzmite igre s Trg. Play i igrajte ih s drugima.
Disk
Spremite svoje sadržaje u oblaku, pristupite im od bilo kuda i podijelite ih s drugima.
YouTube
Gledajte ili kreirajte videozapise i podijelite ih s drugima.
Fotografije
Upravljajte fotografijama, albumima i videozapisima koje ste pohranili na uređaju i učitali na
Google+.
Hangouts
Čavrljajte s prijateljima pojedinačno ili u grupama te se koristite slikama, emotikonima i
videopozivima dok čavrljate.
Google
Brzo pretražujte stavke na internetu ili svojem uređaju.
Glas. pretraživanje
Brzo pretražujte stavke izgovaranjem ključne riječi ili fraze.
69
Spajanje s drugim uređajima
Bluetooth
O Bluetooth funkciji
Bluetooth izravno bežično povezuje dva uređaja na kratkoj udaljenosti. Razmijenite podatkovne
ili multimedijske datoteke s drugim uređajima putem Bluetootha.
• Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka
koji su poslani ili primljeni putem Bluetootha.
• Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno
zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može
se smanjiti.
• Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti
kompatibilni s vašim uređajem.
• Ne koristite Bluetooth funkciju za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije
datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth funkcije.
Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Bluetooth, a zatim dodirnite prekidač za
aktivaciju.
Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.
2 Odaberite uređaj s kojim se želite upariti.
Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju
vidljivosti.
3 Prihvatite zahtjev za povezivanjem Bluetooth na svom uređaju za potvrdu.
70
Spajanje s drugim uređajima
Slanje i primanje podataka
Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. S drugim Bluetooth uređajima
možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći postupci su primjer
slanja slike na drugi uređaj.
Slanje slike
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Galerija.
2 Odaberite sliku.
3 Dodirnite Dijeli → Bluetooth, a zatim odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike.
Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju
vidljivosti.
4 Za potvrdu prihvatite zahtjev za autorizacijom Bluetootha na drugom uređaju.
Primanje slike
Kada vam drugi uređaj šalje sliku, prihvatite Bluetooth zahtjev za autorizacijom. Možete
pregledati primljene slike u Galerija.
Odspajanje Bluetooth uređaja
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Bluetooth.
Uređaj prikazuje popis uparenih uređaja.
2 Dodirnite pored naziva uređaja i deaktivirajte opciju uparivanja.
3 Dodirnite Odspoji.
71
Spajanje s drugim uređajima
Wi-Fi Direct
O Wi-Fi Directu
Wi-Fi Direct izravno povezuje dva uređaja preko Wi-Fi mreže bez potrebe za pristupnim točkama.
Spajanje s drugim uređajima
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Wi-Fi, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.
2 Dodirnite Wi-Fi Direct.
Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.
Ako uređaj s kojim se želite povezati nije na popisu, zatražite da uređaj uključi opciju Wi-Fi
Direct.
3 Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.
4 Prihvatite Wi-Fi Direct zahtjev za autorizaciju na drugom uređaju za potvrdu.
Slanje i primanje podataka
S drugim uređajima možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći
postupci su primjer slanja slike na drugi uređaj.
Slanje slike
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Galerija.
2 Odaberite sliku.
3 Dodirnite Dijeli → Wi-Fi Direct, a zatim odaberite uređaj na koji želite prebaciti sliku.
4 Prihvatite Wi-Fi Direct zahtjev za autorizaciju na drugom uređaju.
Ako su uređaji već spojeni, slika će biti poslana drugom uređaju bez zahtjeva za spajanje.
72
Spajanje s drugim uređajima
Primanje slike
Kada vam drugi uređaj šalje sliku, prihvatite Wi-Fi Direct zahtjev za autorizacijom. Možete
pregledati primljene slike u Galerija.
Prekidanje veze s uređajem
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Wi-Fi.
2 Dodirnite Wi-Fi Direct.
Uređaj prikazuje popis spojenih uređaja.
3 Dodirnite naziv uređaja za odspajanje uređaja.
Brzo spajanje
O brzom spajanju
Ovu funkciju koristite za jednostavno traženje i spajanje na obližnje uređaje.
• Načini spajanja mogu se razlikovati ovisno o tipu spojenih uređaja i dijeljenom
sadržaju.
• Naziv uređaja može se razlikovati ovisno o Bluetooth uređaju s kojim se uparuje. Na
primjer, naziv uređaja može biti prikazan kao BT MAC.
Spajanje s drugim uređajima
1 Otvorite okvir obavijesti i dodirnite Brzo spajanje.
Ako ovu značajku upotrebljavate prvi put, dodirnite POKRENI.
Kada se okvir otvori, značajke Wi-Fi i Bluetooth automatski se uključuju, a uređaj traži
obližnje uređaje.
Ako na uređaju imate instaliranu aplikaciju Samsung Link, popis uređaja registriranih u
Samsung link pojavit će se na vrhu zaslona.
73
Spajanje s drugim uređajima
2 Dodirnite Traži uređaje u blizini.
Ako nema prethodno spojenog uređaja, uređaj će automatski pretraživati uređaje u blizini.
3 Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.
Sljedeći korak može se razlikovati ovisno o spojenom uređaju. Slijedite upute na zaslonu za
dovršenje postupka spajanja između uređaja.
Kako biste dopustili uređajima u blizini traženje vašeg uređaja i spajanje na njega, dotaknite
VIŠE → Postavi vidljivost uređaja, a zatim odaberite mogućnost.
Ponovno pretraživanje uređaja
Ako se željeni uređaj ne pojavi na popisu, potražite uređaj.
Dodirnite AKTUALIZIRAJ i odaberite uređaj s popisa pronađenih uređaja.
Deaktiviranje funkcije Brzo spajanje
Dodirnite
.
Dijeljenje sadržaja
Dijeljenje sadržaja s povezanim uređajima.
1 Otvorite okvir obavijesti i dodirnite Brzo spajanje.
2 Odaberite uređaja na popisu pronađenih uređaja.
3 Dodirnite Dijeli sadržaj i odaberite kategoriju medija.
4 Odaberite sadržaj koji želite podijeliti i dodirnite OBAVLJENO.
Vaš uređaj šalje sadržaj na spojeni uređaj.
74
Spajanje s drugim uređajima
SideSync
O aplikaciji SideSync
SideSync vam omogućuje da jednostavno dijelite svoj zaslon i podatke sa Samsungovim
pametnim telefonima i tabletima s operacijskim sustavom Android te svim računalima. Obavijesti
možete pregledati putem upravljačke ploče ili u skočnim prozorima.
Prije početka
• Aplikaciju SideSync treba instalirati na oba uređaja koje želite spojiti. Ako SideSync nije
instaliran, preuzmite ga na jedan od sljedećih načina i instalirajte:
– – Ako želite preuzeti SideSync i instalirati ga na svoj Samsungov tablet ili pametni telefon s
operacijskim sustavom Android, potražite SideSync u Galaxy Apps ili Trg. Play. Ako vaš
uređaj ne podržava SideSync, može se dogoditi da nećete moći naći aplikaciju.
– – Kako biste preuzeli SideSync i instalirali ga na računalo, posjetite
www.samsung.com/sidesync. Na mrežnoj stranici možete također naći informacije o
sistemskim preduvjetima za SideSync.
• Vaš tablet i pametni telefon moraju podržavati Wi-Fi Direct kako biste ih mogli spojiti.
• Kako biste bežično spojili tablet i računalo, treba ih prethodno povezati s istom bežičnom
pristupnom točkom.
Spajanje s računalima ili pametnim telefonima
Spajanje s računalom
1 Spojite svoj tablet s računalom pomoću USB kabela.
Osim toga uređaje možete spojiti i preko iste pristupne točke.
2 Pokrenite aplikaciju SideSync na obama uređajima.
3 Dodirnite POKRETANJE na obama uređajima.
Uređaji će skenirati jedan drugog i spojiti se. Zatim će se na vašem računalu prikazati
upravljačka ploča.
75
Spajanje s drugim uređajima
Spajanje s pametnim telefonom preko Wi-Fi Directa
1 Pokrenite SideSync na tabletu i pametnom telefonu.
2 Dodirnite POKRETANJE na obama uređajima.
Uređaji će skenirati jedan drugog i spojiti se.
3 Na tabletu odaberite pametni telefon s popisa pronađenih uređaja.
4 Na pametnom telefonu prihvatite zahtjev za spajanje.
Zatim će se na vašem tabletu prikazati upravljačka ploča.
Automatsko spajanje uređaja
Ako su dva uređaja već bila spojena, možete ih postaviti tako da se automatski ponovno spoje.
Na tabletu dodirnite SideSync → VIŠE → Postavke, a zatim dodirnite prekidač Automatsko
povezivanje uređaja radi aktiviranja funkcije automatskog spajanja.
76
Spajanje s drugim uređajima
Upotreba upravljačke ploče
Pokrenite sa svojeg tableta aplikacije koje često upotrebljavate ili pregledajte pomoću njega
obavijesti.
Kada dodirnite obavijest, pokrenut će se odgovarajuća aplikacija, odnosno program. U nastavku
je prikazana upravljačka ploča tableta na računalu.
Minimiziranje upravljačke ploče.
Pristup dodatnim opcijama.
Zatvaranje upravljačke ploče.
Uključenje virtualnog zaslona
tableta.
Dodavanje aplikacija.
Dodirnite obavijest i izvršite
različite postupke.
Aplikacije možete desnim klikom na ikonu aplikacije premjestiti ili ih izbrisati.
Nastavak reprodukcije medija
Reprodukciju glazbe ili videozapisa na svojem tabletu možete prekinuti i nastaviti na drugom
uređaju.
Na upravljačkoj ploči odaberite na upravljaču glazbe tipku za reprodukciju ili obavijest o
videozapisu. Reprodukcija na tabletu prekinut će se i nastaviti na drugom uređaju.
Upravljač glazbe i obavijest o videozapisu na spojenom uređaju prikazat će se samo
prilikom reprodukcije medijskih datoteka preko zadane aplikacije za glazbu, odnosno
videozapise.
Dijeljenje mrežne stranice
Mrežnu stranicu možete otvoriti na tabletu i prikazati je u mrežnom pregledniku spojenog
uređaja.
Prilikom pregleda mrežnih stranica na tabletu na upravljačkoj će se ploči prikazati obavijest
o mrežnom pristupu. Odaberite obavijest na upravljačkoj ploči. Nakon toga ista će se mrežna
stranica prikazati na spojenom uređaju.
77
Spajanje s drugim uređajima
Upotreba značajki poziva i slanja/primanja poruka u skočnim
prozorima
Kada na svojem tabletu primite poziv ili poruku, na spojenom će se uređaju prikazati skočni
prozor.
Ako primite poziv, možete se u skočnom prozoru javiti, a možete ga i odbaciti. Tijekom poziva
aktivirat će se mikrofon i zvučnik na spojenom uređaju.
Ako primite poruku, možete na nju izravno odgovoriti.
Upotreba virtualnog zaslona
SideSync omogućuje zrcaljenje zaslona jednog uređaja na drugom uređaju. Funkcije uređaja
možete upotrebljavati putem virtualnog zaslona. U nastavku je prikazan virtualni zaslon tableta
na računalu.
Na upravljačkoj ploči dodirnite Tablet screen.
• Pojedine funkcije možda neće raditi putem virtualnog zaslona.
• Izgled i funkcije virtualnog zaslona mogu se razlikovati ovisno o spojenom uređaju.
Minimiziranje virtualnog
zaslona.
Zatvaranje virtualnog zaslona.
Maksimiziranje virtualnog
zaslona.
Dodirnite
i koristite sljedeće opcije:
• Uvijek na vrhu: Postavite virtualni zaslon tako da uvijek bude na vrhu.
• Zakreni: Rotiranje zaslona.
• Prozirnost prozora: Namjestite razinu prozirnosti virtualnoga zaslona.
• Snimi: Snimite sadržaj zaslona.
78
Spajanje s drugim uređajima
• Uključi Način prezentacije: Uključite zaslon tableta kako biste njime upravljali s računala i
tableta. Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o spojenom uređaju.
• Dodaj u Favorite: Dodajte trenutačnu aplikaciju u upravljačku ploču.
Kako biste premjestili virtualni zaslon, kliknite na vrh virtualnog zaslona i povucite ga na novo
mjesto.
Kako biste promijenili veličinu virtualnog zaslona, postavite pokazivač miša na rub virtualnog
zaslona te kliknite i povucite ga.
Prebacivanje s jednog na drugi zaslon
Kako biste upotrijebili stvarni zaslon tableta, pritisnite tipku za napajanje ili početni zaslon na
tabletu. Virtualni će se zaslon isključiti, a zaslon će se tableta uključiti.
Kako biste se vratili na virtualni zaslon, kliknite virtualni zaslon tableta na računalu. Stvarni će se
zaslon isključiti, a virtualni će se zaslon uključiti.
Virtualni zaslon i zaslon spojenog uređaja možete istodobno pregledati i njima upravljati.
→ Uključi Način prezentacije radi uključivanja
Na virtualnom zaslonu dodirnite
zaslona spojenog uređaja. Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o spojenom
uređaju.
Dijeljenje datoteka i međuspremnik
Kopiranje datoteka na tablet
Odaberite datoteke na računalu i povucite ih u upravljačku ploču ili na virtualni zaslon tableta.
Datoteke će se pohraniti u mapu Moje Datoteke → Memorija uređaja → SideSync.
Tijekom sastavljanja poruke ili elektroničke poruke na virtualnom zaslonu kopirane datoteke bit
će priložene sastavljanoj poruci, odnosno elektroničkoj poruci.
Nakon uključenja virtualnog i stvarnog zaslona tableta nećete moći dijeliti datoteke.
Dijeljenje međuspremnika
Tekst možete jednostavno kopirati i prenijeti ga na drugi spojeni uređaj putem funkcije dijeljenja
međuspremnika. Kopirajte ili izrežite tekst s virtualnog zaslona i zalijepite ga u polje za tekst izvan
virtualnog zaslona i obrnuto.
79
Spajanje s drugim uređajima
Smart View
O aplikaciji Smart View
Ovu funkciju koristite za spajanje uređaja na široki zaslon pomoću AllShare Cast hardverskog
ključa ili funkcije HomeSync (za kućnu sinkronizaciju), a zatim podijelite sadržaje.
Uređaji koji podržavaju
aplikaciju Smart View
(hardverski ključ AllShare
Cast, HomeSync)
• Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Neke se datoteke mogu sporije reproducirati ovisno o mrežnoj vezi.
• Za uštedu energije, deaktivirajte ovu funkciju kada se ne koristi.
• Ako navedete frekvenciju za Wi-Fi, AllShare Cast hardverski ključevi ili funkcija
HomeSync možda se neće moći otkriti ili spojiti.
• Ako reproducirate videozapise ili igrate igre na televizoru, odaberite odgovarajući
način rada televizora za potpuni užitak u igranju ili gledanju.
80
Spajanje s drugim uređajima
Prikaz sadržaja na televizoru
Prije spajanja uređaja s televizorom, spojite televizor s uređajem s omogućenom značajkom
Smart View. Za podešavanje veze pogledajte korisnički priručnik uređaja. Sljedeći postupci su
primjer prikazivanja sadržaja na televizoru spojenim putem AllShare Cast hardverskim ključem
(tzv. dongle).
1 Spojite hardverski ključ AllShare Cast na televizor pomoću kabela HDMI.
2 Na televizoru odaberite način spajanja, poput HDMI načina, za spajanje vanjskog uređaja.
3 Otvorite okvir obavijesti i dodirnite → Smart View.
Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.
4 Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.
Zaslon vašeg uređaja prikazuje se na zaslonu televizora.
Ako prvi put spajate uređaj, dodirnite i držite naziv hardverskog ključa (tzv. dongle) na
popisu i unesite PIN prikazan na zaslonu televizora.
5 Otvorite ili reproducirajte datoteku, a zatim kontrolirajte prikaz pomoću gumba uređaja.
81
Spajanje s drugim uređajima
Mobilni ispis
Spojite uređaj s pisačem putem Wi-Fi-a ili Wi-Fi Directa i ispišite slike ili dokumente.
Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
Dodavanje plug-inova za pisače
Dodajte plug-inove za pisače s kojima želite spojiti uređaj.
Na zaslonu aplikacija, dodirnite Postavke → Više postavki veze → Ispis → Skini dodatke i
potražite dodatak za pisač u Trg. Play. Odaberite plug-in pisača i instalirajte ga.
Spajanje na pisač
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Više postavki veze → Ispis, odaberite dodatak za
pisač, a zatim dodirnite klizač kako biste ga uključili. Uređaj traži pisače koji su spojeni na istu
Wi-Fi mrežu kao i vaš uređaj.
Za ručno dodavanje pisača, odaberite dodatak za pisač i dodirnite VIŠE → Dodaj pisač → ADD
PRINTER, unesite detalje, a zatim dodirnite OK.
Za promjenu postavki ispisa, odaberite dodatak za pisač i dodirnite VIŠE → Postavke ispisa.
Ispis sadržaja
Prilikom prikaza sadržaja poput slika ili dokumenata dodirnite Dijeli → Ispis →
pisači, a zatim odaberite pisač.
82
→ Svi
Uređaj i upravljanje podacima
Prijenos podataka sa prethodnog uređaja
Možete prenijeti podatke s prethodnog uređaja na vaš novi uređaj pomoću aplikacije Samsung
Smart Switch. Dostupne su sljedeće verzije aplikacije Samsung Smart Switch.
• Mobilna verzija (Smart Switch Mobile): Prijenos podataka između mobilnih uređaja.
Aplikaciju možete preuzeti iz Galaxy Apps ili Trg. Play.
• Računalna verzija: Prijenos podataka između vašeg uređaja i računala. Aplikaciju možete
preuzeti s www.samsung.com/smartswitch.
• Samsung Smart Switch aplikacija nije podržana na nekim uređajima ili računalima.
• Primjenjuju se ograničenja. Za detalje posjetite www.samsung.com/smartswitch.
Samsung ozbiljno shvaća autorska prava. Prenosite samo onaj sadržaj na koji imate
pravo.
Prijenos podataka s mobilnog uređaja
Prijenos podataka s vašeg prethodnog uređaja na vaš novi uređaj.
Preuzmite i instalirajte aplikaciju Smart Switch iz trgovine Galaxy Apps ili Trg. Play.
Pokrenite aplikaciju Smart Switch i slijedite upute na zaslonu kako biste prenijeli podatke s vašeg
starog uređaja.
Prijenos podataka s računala
Sigurnosno kopirajte podatke sa svog prethodnog uređaja na računalo i uvezite podatke na svoj
novi uređaj.
1 Na računalu posjetite www.samsung.com/smartswitch za preuzimanje aplikacije Smart
Switch.
2 Na računalu pokrenite aplikaciju Smart Switch.
Ako vaš prethodni uređaj nije Samsung uređaj, sigurnosno kopirajte podatke na računalo
pomoću programa koji je isporučio proizvođač uređaja. Zatim prijeđite na peti korak.
83
Uređaj i upravljanje podacima
3 Spojite svoj prethodni uređaj s računalom pomoću USB kabela.
4 Na računalu slijedite upute na zaslonu za sigurnosno kopiranje podataka s uređaja. Zatim
odspojite svoj prethodni uređaj s računala.
5 Povežite svoj novi uređaj s računalom pomoću USB kabela.
6 Na računalu slijedite upute na zaslonu za prijenos podataka na novi uređaj.
Uporaba uređaja kao izmjenjivog diska za
prijenos podataka
Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.
Nemojte odspajati USB kabel s uređaja dok se datoteke prenose. To može izazvati
gubitak podataka ili oštetiti uređaj.
Uređaji možda neće biti ispravno spojeni ako se spajaju putem USB adaptera. Izravno
spojite uređaj na USB ulaz računala.
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Otvorite okvir s obavijestima, a zatim dodirnite Prijenos medijskih dat. putem USB-a →
Prijenos medijskih datoteka.
Ako računalo ne može prepoznati vaš uređaj, dodirnite Prijenos slika.
3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.
84
Uređaj i upravljanje podacima
Ažuriranje uređaja
Uređaj možete ažurirati s najnovijim verzijama softvera.
Bežično ažuriranje
Najnovija verzija softvera može se izravno ažurirati na uređaj putem usluge bežične nadogradnje
softvera (FOTA).
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → O uređaju → Ručno preuzimanje aktualizacija.
Kada dodirnete prekidač za Autom. preuzimanje aktualizacija kako biste ga aktivirali,
ažuriranja će se preuzeti kada je uređaj spojen s mrežom Wi-Fi.
Ažuriranje s aplikacijom Smart Switch
Spojite uređaj na računalo i ažurirajte uređaj na najnoviju verziju softvera.
1 Na računalu posjetite www.samsung.com/smartswitch za preuzimanje i instaliranje
aplikacije Smart Switch.
2 Na računalu pokrenite aplikaciju Smart Switch.
3 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
4 Na računalu kliknite na gumb za ažuriranje u prozoru za povezivanje.
• Nemojte isključivati računalo ili odspajati USB kabel dok se uređaj ažurira.
• Tijekom ažuriranja uređaja ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj
način možete ometati postupak ažuriranja. Prije ažuriranja odspojite sve druge
medijske uređaje s računala.
85
Uređaj i upravljanje podacima
Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka
Zaštitite svoje osobne informacije, podatke o aplikacijama i postavke na uređaju. Svoje osjetljive
informacije možete sigurnosno pohraniti na računu sigurnosne pohrane i pristupiti im kasnije.
Morate se prijaviti na Google ili Samsung račun za sigurnosno kopiranje ili vraćanje podataka.
Više informacija pogledajte u Podešavanje računa.
Uporaba Samsung računa
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Sigurnosno kopiranje i poništavanje → Pokreni
sig. kopiju, odaberite stavke za sigurnosno kopiranje, a zatim dodirnite KOPIRAJ SADA.
Za podešavanje uređaja da automatski radi sigurnosnu kopiju podataka dodirnite prekidač
Automatska sigurnosna kopija za aktiviranje.
Za vraćanje podataka pomoću računa Samsung, dodirnite Vrati Trenutačni podaci bit će izbrisani
iz uređaja kako bi se vratile odabrane stavke.
Uporaba Google računa
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Sigurnosno kopiranje i poništavanje, a zatim
dodirnite prekidač Pokreni sig. kopiju radi aktiviranja. Dodirnite Sigurnosno kopiranje računa i
odaberite račun kao vaš račun sigurnosne pohrane.
Za vraćanje podataka pomoću Google računa dodirnite prekidač Auto. vraćanje sigurnosne
kopije za aktivaciju. Kada ponovno instalirate aplikacije, sigurnosno kopirane postavke i podaci
bit će vraćeni.
Vraćanje na zadane vrijednosti
Brisanje svih postavki i podataka na uređaju. Prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno
pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. Više informacija pogledajte u
Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Sigurnosno kopiranje i poništavanje → Vraćanje
tvorničkih postavki → VRAĆANJE UREĐAJA → OBRIŠI SVE. Uređaj će se automatski ponovo
pokrenuti.
86
Postavke
Informacije o postavkama
Koristite ovu aplikaciju za konfiguriranje uređaja, postavljanje opcija aplikacija i dodavanje
računa.
Dodirnite Postavke na zaslonu aplikacija.
Za traženje postavki na temelju unesenih ključnih riječi dodirnite TRAŽI.
Wi-Fi
Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim
uređajima.
Na zaslonu postavki dodirnite Wi-Fi, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.
Uređaj može održati stabilnu mrežnu vezu automatskim odabirom Wi-Fi ili mobilne mreže i
koristiti se najjačim signalom. Dodirnite VIŠE → Pametna promjena mreže → Uključi kako bi se
uređaj prebacivao automatski između mreža.
Za korištenje opcija, dodirnite VIŠE.
Podešavanje postavki Wi-Fi mirovanja
Dodirnite VIŠE → Wi-Fi uklj. tij. mirovanja.
Kada je zaslon isključen, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kad se ovo dogodi,
uređaj automatski pristupa mobilnim mrežama, ako je podešen da ih koristi. Ovo može
povećati troškove podatkovnog prijenosa. Za izbjegavanje plaćanja dodatnih troškova,
podesite ovu opciju na Uvijek.
Bluetooth
Aktivirajte Bluetooth za razmjenu informacija na kratkim udaljenostima.
Na zaslonu postavki dodirnite Bluetooth, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.
87
Postavke
Profil Bez mreže
Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.
Na zaslonu postavki dodirnite Profil Bez mreže, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.
Mobilna pristupna točka i dijeljenje
Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja
s drugim uređajima. Pogledajte Mobilna pristupna točka i dijeljenje kako biste saznali više
informacija.
Na zaslonu postavki dodirnite Mobilna pristupna točka i dijeljenje.
• Mobilna pristupna točka: Mobilnu pristupnu točku koristite za dijeljenje mobilne
podatkovne veze uređaja s računalima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže. Ovu funkciju
možete koristiti kada mrežna veza nije dostupna.
• Bluetooth dijeljenje: Bluetooth povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze
s računalima ili drugim uređajima putem Bluetootha.
• USB dijeljenje: USB povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne mrežne veze
uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični
modem za računalo.
Korištenje podataka
Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje.
Na zaslonu postavki dodirnite Korištenje podataka.
• Mobilni podaci: Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze u bilo kojoj mobilnoj mreži.
• Postavi ograničenje mobilnih podataka: Podesite ograničenje za korištenje mobilnih
podataka.
Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite VIŠE.
• Ograniči pozadinske podatke: Postavljanje uređaja da onemogući sinkronizaciju u pozadini
prilikom korištenja mobilne mreže.
• Prikaži Wi-Fi korištenje: Postavljanje uređaja da prikazuje podatkovni promet putem Wi-Fi
mreže.
• Ograniči mreže: Namjestite uređaj da onemogući sinkronizaciju u pozadini prilikom
korištenja mreže Wi-Fi.
88
Postavke
Mobilne mreže
Konfigurirajte postavke svoje mobilne mreže.
Na zaslonu postavki dodirnite Mobilne mreže.
• Podatkovni roaming: Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze prilikom roaminga.
• Način rada mreže: Odaberite vrstu mreže.
• Pristupne točke (APN): Postavite nazive pristupnih točaka (APN).
• Mrežni operatori: Traži dostupne mreže i ručno se prijavi na mrežu.
Više postavki veze
Prilagođavanje postavki za upravljanje mrežama.
Na zaslonu postavki dodirnite Više postavki veze.
Ispis
Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Dostupne pisače možete
potražiti ili ručno dodati za ispis datoteka.
VPN
Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).
Ethernet
Ethernet opcija dostupna je kada je Ethernet adapater spojen na uređaj. Ovu opciju koristite za
aktiviranje Ethernet funkcije i za konfiguriranje mrežnih postavki.
89
Postavke
Aplikacije
Upravljajte aplikacijama uređaja i promijenite njihove postavke.
Na zaslonu postavki dodirnite Aplikacije.
Upravljanje aplikacijama
Prikaz i upravljajte aplikacijama na uređaju.
Zadane aplikacije
Odabir zadanih postavki za korištenje aplikacija.
Postavke aplikacija
Prilagodite postavke za svaku aplikaciju.
Zvukovi i vibracije
Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.
Na zaslonu postavki dodirnite Zvukovi i vibracije.
• Način zvuka: Podesite uređaj da koristi način zvuka ili način bez zvuka.
• Glasnoća: Podesite razinu glasnoće zvukova zvona poziva, glazbe i videozapisa, zvukove
zvona sustava uređaja i obavijesti.
• Ton zvona: Dodajte ili odaberite zvuk zvona za dolazne pozive.
• Način vibracije: Odaberite uzorak vibriranja.
• Kvaliteta zvuka i efekti: Odabir zvučnih efekata koji će se primijeniti kada podesite glazbu.
90
Postavke
Zaslon
Promijenite postavke zaslona.
Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon.
• Svjetlina: Podesite osvjetljenje zaslona.
• Font: Promjena veličine i vrste slova.
• Istek zaslona: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje
zaslona.
• Pametno mirovanje: Postavljanje uređaja da sprječava isključivanje pozadinskog
osvjetljenja zaslona dok gledate u zaslon.
• Način zaslona: Promijenite način rada zaslona.
• Čuvar zaslona: Postavite uređaj tako da se tijekom punjenja pokrene zaštita zaslona.
Napredne značajke
Aktiviranje funkcije prepoznavanja pokreta i promjena postavki upravljanja prepoznavanjem
pokreta na uređaju.
Na zaslonu postavki dodirnite Napredne značajke.
• Snimanje zaslona dlanom: Podesite uređaj za snimanje snimke zaslona kada pređete
dlanom ulijevo ili udesno preko zaslona.
• Jednostavno utišavanje: Postavite uređaj na utišavanje dolaznih poziva i alarma korištenjem
pokreta ruku.
Pozadina
Promijenite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon zaključavanja.
Na zaslonu postavki dodirnite Pozadina.
91
Postavke
Zaslon zaklj. i sigurnost
Promijenite postavke za osiguranje uređaja i SIM ili USIM karticu.
Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon zaklj. i sigurnost.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o odabranoj metodi zaključavanja zaslona.
• Vrsta zaključavanja zaslona: Promijenite način zaključavanja zaslona.
• Informacije i prečaci za aplikacije: Promijenite postavke za stavke prikazane na
zaključanom zaslonu.
• Obavijesti na zaslonu za zaključavanje: Postavite hoće li se na zaključanom zaslonu
prikazivati sadržaj obavijesti ili ne.
• Pronađi moj mobitel: Posjetite internetsku stranicu Pronađi moj mobilni uređaj
(findmymobile.samsung.com). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete pratiti i kontrolirati
mrežnim stranicama Find my mobile.
• Nepoznati izvori: Podesite uređaj tako da dozvoli instalaciju aplikacija iz nepoznatih izvora.
• Ostale postavke sigurnosti: Konfigurirajte dodatne sigurnosne postavke.
Privatnost
Promijenite postavke kako biste zaštitili privatnost.
Na zaslonu postavki dodirnite Privatnost.
• Lokacija: Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.
• Privatni način: Postavite uređaj i spriječite drugim osobama pristup vašem osobnom
sadržaju aktiviranjem privatnog načina rada.
• Slanje dijagnost. info.: Postavite uređaj za automatsko slanje tvrtki Samsung informacija o
dijagnostici i korištenju uređaja.
92
Postavke
Pristupačnost
Koristite se ovom funkcijom za poboljšavanje pristupačnosti uređaja.
Na zaslonu postavki dodirnite Pristupačnost.
• Vid: Prilagodite postavke da biste poboljšali mogućnost pristupa slabovidnim ili slijepim
osobama.
– – Voice Assistant: Aktivirajte opciju Voice Assistant koja omogućuje glasovnu povratnu
informaciju.
– – Pom. za Voice Assis.: Pogledajte informacije za pomoć kako biste naučili upotrebljavati
Voice Assistant.
– – Tamni zaslon: Podešavanje uređaja za isključivanje zaslona u bilo kojem trenutku radi
održavanja privatnosti zaslona.
– – Brzi unos tipke: Podesite uređaj na unos znaka kada dignete prst sa znaka na tipkovnici.
Ovu funkciju možete koristiti za unos znakova umjesto podizanja prsta i dvostrukog
dodira po zaslonu.
– – Izgovaranje šifri: Podesite uređaj da naglas čita lozinku prilikom unosa lozinke kada je
aktivirana opcija Voice Assistant.
– – Tekst u govor: Promjena funkcija postavki pretvaranja teksta u govor koje se koriste kada
je aktivirana opcija Voice Assistant, poput jezika, brzine i sl.
– – Prečac dostupnosti: Postavite uređaj kako bi aktivirao opciju Voice Assistant kada
pritisnete i držite tipku za napajanje, a zatim dodirnite i držite zaslon s dva prsta.
– – Veličina slova: Promjena veličine fonta.
– – Prozor povećala: Aktivirajte povećalo za povećanje zuma na zaslonu radi gledanja veće
verzije sadržaja.
– – Pokreti za povećanje: Postavite uređaj za povećanje zaslona ili određenog područja.
– – Sivi tonovi: Prikažite boje na zaslonu kao tonove sive boje.
– – Negativne boje: Mijenja boje prikaza radi poboljšanja vidljivosti.
– – Podešavanje boje: Prilagodba sheme boja zaslona kada uređaj zaključi da ne razlikujete
boje ili vam je teško pročitati sadržaj.
• Sluh: Prilagodite postavke da biste poboljšali mogućnost pristupa nagluhim i gluhim
osobama.
– – Isključi sve zvukove: Podesite uređaj na stišavanje svih zvukova uređaja, poput zvukova
medija uključujući i glas pozivatelja tijekom poziva.
– – Samsung podnaslovi (CC): Postavite uređaj tako da prikazuje zatvorene opise sadržaja
koji podržava Samsung i mijenja postavke zatvorenog opisa.
93
Postavke
– – Google podnaslovi (CC): Postavite uređaj tako da prikazuje zatvorene opise sadržaja koji
podržava Google i mijenja postavke zatvorenog opisa.
– – Lijeva/desna korek. zvuka: Podesite uređaj da uspostavi balans zvuka kada
upotrebljavate slušalice.
– – Mono zvuk: Postavite uređaj da prebacuje izlaz zvuka od stereo na mono kada su
spojene slušalice.
• Motorika i interakcija: Prilagodite postavke da biste poboljšali mogućnost pristupa
osobama s otežanim kretanjem.
– – Univerzalni prekidač: Postavite uređaj za skeniranje istaknutih stavki na zaslonu i njihovo
čitanje naglas. Možete kontrolirati zaslon osjetljiv na dodir priključivanjem vanjskog
prekidača, dodirivanjem zaslona ili korištenjem pokreta glavom i licem.
– – Izbornik pomagača: Postavljanje uređaja da pokazuje ikonu prečaca za pomoćne
funkcije putem koje pristupate funkcijama koje podržavaju vanjske tipke ili značajke u
oknu s obavijestima. Također, možete urediti izbornik ikone prečaca.
– – Dodir i držanje: Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.
– – Kontrola interakcije: Aktivirajte način upravljanja interakcijom i ograničite reagiranje
uređaja na unose kad koristite aplikacije.
• Zaključavanje smjera: Kreirajte kombinaciju smjerova za otključavanje zaslona.
• Izravan pristup: Postavite uređaj za otvaranje odabranih izbornika za pristupačnost kada
triput brzo pritisnete gumb za početni zaslon.
• Podsjetnik na obavijesti: Postavite uređaj da vas upozorava na obavijesti koje niste provjerili
u određenom vremenskom razdoblju.
• Preuzimanje i prekidanje poziva: Promjena načina preuzimanja ili prekidanja poziva.
• Način rada jednim dodirom: Podesite uređaj na upravljanje dolaznim pozivima ili
obavijestima dodirom na gumb umjesto povlačenjem gumba.
• Upravlj. pristupačnosti: Izvoz ili uvoz postavki dostupnosti u svrhu njihovog zajedničkog
korištenja s drugim uređajima.
• Usluge: Prikaz usluga pristupačnosti instaliranih na uređaju.
94
Postavke
Računi
Dodavanje računa e-pošte ili SNS-a.
Na zaslonu postavki dodirnite Računi.
Sigurnosno kopiranje i poništavanje
Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.
Na zaslonu postavki dodirnite Sigurnosno kopiranje i poništavanje.
• Pokreni sig. kopiju: Napravite sigurnosnu kopiju svojih osobnih podataka i podataka
aplikacije na Samsung poslužitelju. Možete postaviti uređaj i da automatski radi sigurnosno
kopiranje podataka.
• Vrati: Vratite prethodno sigurnosno kopirane osobne informacije i podatke o aplikacijama sa
svog Samsungovog računa.
• Pokreni sig. kopiju: Podesite uređaj da sigurnosno pohrani postavke i podatke aplikacija na
Google poslužitelju.
• Sigurnosno kopiranje računa: Postavite ili uredite svoj Google račun sigurnosne kopije.
• Auto. vraćanje sigurnosne kopije: Podesite uređaj za vraćanje postavki i podataka aplikacija
kada se aplikacije ponovno instaliraju na uređaj.
• Vraćanje tvorničkih postavki: Vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje
svih podataka.
Jezik i unos
Izmijeni postavke za tekstualni unos. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom
jeziku.
Na zaslonu postavki dodirnite Jezik i unos.
• Jezik: Odaberite jezik zaslona za sve izbornike i aplikacije.
• Zadana tipkovnica: Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.
• Samsung tipkovnica: Promijenite postavke Samsung tipkovnice.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.
95
Postavke
• Google unos teksta govorom: Promijenite postavke glasovnog unosa.
• Tekst u govor: Promijenite postavke pretvaranja teksta u govor.
• Brzina pokazivača: Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu podlogu koji su povezani
s uređajem.
Baterija
Pregled informacija o snazi baterije i promjena opcija za uštedu energije.
Na zaslonu postavki dodirnite Baterija.
• Štednja baterije: Aktivirajte način rada za uštedu energije i promijenite postavke načina rada
za uštedu-energije.
• Maksimalna štednja baterije: Produživanje vremena u modu pripravnosti i smanjenje
potrošnje baterije prikazivanjem jednostavnijeg prikaza i dozvoljavanje ograničenog
pristupa aplikacijama.
• Postotak na traci statusa: Postavljanje uređaja da prikazuje preostalu snagu baterije.
Preostalo vrijeme korištenja pokazuje vrijeme preostalo prije nego se snaga baterije
istroši. Preostalo vrijeme može se razlikovati ovisno o postavkama i uvjetima rada vašeg
uređaja.
Pohrana
Pregledajte informacije o memoriji uređaja, kao i o memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku
karticu.
Na zaslonu postavki dodirnite Pohrana.
Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci koji se nalaze na njoj.
Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta
jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Raspoloživi kapacitet
može se promijeniti kada nadogradite uređaj.
96
Postavke
Dodaci
Promjena postavki pribora.
Na zaslonu postavki dodirnite Dodaci.
• Automatsko otključavanje: Postavite uređaj za automatsko otključavanje kada je poklopac
otvoren. Ovu značajku možete upotrebljavati samo za neke načine zaključavanja zaslona.
Datum i vrijeme
Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu
uređaja.
Na zaslonu postavki dodirnite Datum i vrijeme.
Ako baterija ostane u cijelosti ispražnjena, vrijeme i datum vratit će se na izvorne
vrijednosti.
• Auto. datum i vrijeme: Automatski ažurirajte vrijeme i datum kada se krećete kroz
vremenske zone.
• Upotreba formata 24 sata: Prikazuje vrijeme u 24-satnom formatu.
O uređaju
Pristupanje informacijama o uređaju, uređivanje naziva uređaja ili ažuriranje softvera uređaja.
Na zaslonu postavki dodirnite O uređaju.
97
Dodatak
Rješavanje problema
Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća
rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.
Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na
potrebu unosa određenih šifri:
• Šifra: Kad je značajka zaključavanja uređaja aktivna, za podešavanje uređaja trebate unijeti
šifru.
• PIN: Kad uređaj koristite prvi pute ili kad je aktivan zahtjev za unos PIN-a, morate unijeti PIN
koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika
Zaključaj SIM.
• PUK: SIM ili USIM kartica je blokirana, to je najčešće rezultat nekoliko neispravnih unosa
PIN-a. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
• PIN2: Kad pristupite izborniku koji zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 kojeg ste dobili sa SIM
ili USIM karticom. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi više informacija.
Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu
pojaviti poruke o grešci.
• Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi
više informacija.
Uređaj se ne uključuje
Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite bateriju
prije uključivanja uređaja.
98
Dodatak
Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno
• Ako na zaslon osjetljiv na dodir stavite zaštitu za zaslon ili neki dodatak, zaslon osjetljiv na
dodir možda neće ispravno raditi.
• Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako
zaslon dodirujete sa oštrim predmetom ili vrhovima prstiju u tom slučaju zaslon osjetljiv na
dodir možda neće ispravno raditi.
• U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na
dodir.
• Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
• Provjerite je li vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.
Vaš se uređaj zamrzava ili ima kritičnu grešku
Pokušajte sljedeća rješenja. Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.
Ponovno pokretanje uređaja
Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze, u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti
aplikacije ili isključiti uređaj i ponovno ga uključiti.
Prisiljeno ponovno pokretanje
Ako se vaš uređaj zamrzava ili ne reagira, istovremeno pritisnite i držite tipku za napajanje te
tipku za smanjenje glasnoće dulje od 7 sekundi za ponovno pokretanje.
Resetiranje uređaja
Ako navedene metode ne riješe problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Sigurnosno kopiranje i poništavanje → Vraćanje
tvorničkih postavki → VRAĆANJE UREĐAJA → OBRIŠI SVE. Ne zaboravite prije vraćanja na
tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.
99
Dodatak
Pozivi se ne spajaju
• Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.
Drugi vas ne čuju tijekom poziva
• Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
• Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
• Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.
Jeka zvukova tijekom poziva
Podesite glasnoću pritiskom na gumb glasnoća ili se premjestite na drugu lokaciju.
Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako
loša
• Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja
usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
• Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se
deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.
Ikona baterije je prazna
Vaša baterija je gotovo prazna. Promijenite bateriju.
100
Dodatak
Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)
• Provjerite je li punjač ispravno spojen.
• Odnesite uređaj na zamjenu baterije u Samsungov servisni centar.
Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena
• Ako uređaj ili bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se umanjiti
sposobnost potpunog punjenja.
• Potrošnja baterije se povećava ako koristite funkcije razmijene poruka ili neke aplikacije,
poput igrica ili interneta.
• Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.
Vaš uređaj je vruć na dodir
Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad aplikacije koristite duže vrijeme,
vaš uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na
njegovu izvedbu. Ako se uređaj pregrije ili dulje razdoblje bude vruć, nemojte ga neko vrijeme
upotrebljavati. Ako se uređaj nastavi pregrijavati, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.
Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci
Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog
prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci,
pokušajte sljedeće:
• Promijenite bateriju.
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste
primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.
Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza
• Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama
fotografiranja.
• Ako snimate fotografije u tamni, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama se može
pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.
101
Dodatak
Prilikom otvaranja multimedijskih datoteka javlja se poruka o grešci
Ako primate poruke o grešci ili ako se prilikom otvaranja multimedijske datoteke on ne mogu
reproducirati, pokušajte sljedeće:
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava
(DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za
reprodukciju datoteke.
• Pripazite jesu li formati datoteka podržani na uređaju. Ako format datoteke nije podržan,
poput DivX ili AC3 formata, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Za potvrdu formata
datoteka koje vaš uređaj podržava posjetite www.samsung.com.
• Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i
videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
• Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih
usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova
zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.
Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
• Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth
raspona (10 m).
Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.
Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo
• Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
• Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
• Ako upotrebljavate Windows XP, provjerite je li na vašem računalu instaliran Windows XP
Service Pack 3 ili novija verzija.
102
Dodatak
Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju
GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju
podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
Izgubljeni su podatci pohranjeni u uređaju
Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih u uređaju. U protivnom,
nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak
podataka pohranjenih u uređaju.
Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja
• Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija
dijelova.
• Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.
103
Dodatak
Vađenje baterije (za tip s fiksnom baterijom)
• Ove upute odnose se samo na vašeg dobavljača usluga ili na ovlaštenog servisera.
• Jamstvo ne pokriva štete nastale neovlaštenim vađenjem baterije.
• Za vađenje ili zamjenu baterije obratite se svom dobavljaču usluga ili ovlaštenom
serviseru.
1 Umetnite alat za otvaranje uređaja u prostor između zaslona uređaja i stražnjeg poklopca.
Zatim, započnite odvajati zaslon od stražnjeg poklopca pomoću alata kako biste ih odvojili
kao što je prikazano na slici u nastavku.
Pažljivo umećite alat kako biste izbjegnuli oštećivanje unutarnjih sastavnih dijelova
uređaja.
2 Nastavite ponovno umetati alat te odvajati zaslon i stražnji poklopac u malim razmacima oko
uređaja.
Pažljivo zaokrenite stražnji poklopac i provjerite jesu li kopče oštećene.
3 Kada je zaslon otkopčan, odvojite zaslon i stražnji poklopac.
Zatim stavite stražnji poklopac sa strane i postavite zaslon prednjim dijelom prema dolje na
ravnu radnu površinu.
104
Dodatak
4 Olabavite i uklonite vijke kako je prikazano na slici u nastavku.
5 Odspojite priključak baterije kako je prikazano na slici u nastavku.
6 Uklonite bateriju.
105
Autorsko pravo
Copyright © 2016 Samsung Electronics
Ovaj korisnički priručnik zaštićen je međunarodnim zakonima o autorskom pravu.
Nije dopušteno reproduciranje, distribucija, prijevod ili prijenos dijelova ovog korisničkog
priručnika u bilo kojem obliku i bilo kojim putem, elektroničkim ili mehaničkim, što uključuje
fotokopiranje, snimanje ili spremanje u bilo koji sustav za pohranu i povrat podataka, bez
prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics.
Zaštitni znakovi
• SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
• Bluetooth® je registrirani zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, te Wi-Fi logotip registrirani
su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
• Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.
Download PDF

advertising