Samsung | SM-T555 | Samsung Galaxy Tab A 9.7 LTE Priručnik za korisnike (Nougat)

SM-T555
Korisnički priručnik
Croatian. 09/2017. Rev.1.0
www.samsung.com
Sadržaj
Osnovne funkcije
Aplikacije i značajke
4 Prvo pročitajte ovo
5 Pregrijavanje uređaja i rješenja
8 Prikaz i funkcije uređaja
11Baterija
13 SIM ili USIM kartica
15 Memorijska kartica (MicroSD kartica)
17 Uključivanje i isključivanje uređaja
18 Početno podešavanje
19 Samsung račun
21 Prijenos podataka sa prethodnog
uređaja
24 Poznavanje zaslona
33 Okvir obavijesti
35 Unos teksta
37 Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
39Telefon
44Imenik
47Poruke
50Internet
52Email
53Kamera
60Galerija
64 Višenamjenski prozor
68SideSync
77Glazba
78Video
79Kalendar
80 Moje Datoteke
81Zapis
82Sat
83Kalkulator
84 Dijeljenje sadržaja
85 Google aplikacije
2
Sadržaj
Postavke
Dodatak
87Uvod
87Veze
88Wi-Fi
90Bluetooth
92 Mob. prist. točka i Dijeljenje
93 Više postavki veze
94 Zvukovi i vibracija
95Obavijesti
96Zaslon
96Pozadina
97 Napredne značajke
98 Održavanje uređaja
100Aplikacije
100 Zaslon zaklj. i sigurnost
102 Privatni način
104 Oblak i računi
105 Sig. kopiranje i vraćanje
105Google
106Pristupačnost
106 Opće upravljanje
108 Aktualizacija softvera
108 Korisnički priručnik
109 O tabletu
110 Rješavanje problema
116 Vađenje baterije (za tip s fiksnom
baterijom)
3
Osnovne funkcije
Prvo pročitajte ovo
Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik radi sigurne i pravile uporabe uređaja.
• Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
• Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o regiji, pružatelju usluga,
specifikaciji modela ili softveru uređaja.
• Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će
na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno
raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
• Tvrtka Samsung nije odgovorna za probleme u radu koje su izazvale aplikacije čiji dobavljač
nije tvrtka Samsung.
• Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem
registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja
operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
• Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su
za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe
smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito
korištenje medija.
• Za podatkovne usluge kao što su razmjena poruka, učitavanje i preuzimanje, automatska
sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi, ovisno o
vašem podatkovnom planu. Za prijenose velikih podataka preporučujemo upotrebu Wi-Fi
postavke.
• Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane
bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj,
obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se
pružateljima usluga.
• Promjena operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora
mogu dovesti do neispravnog rada uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ti postupci
predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.
• Ovisno o regiji ili modelu, neki uređaji moraju dobiti odobrenje Saveznog odbora za
komunikacije (Federal Communications Commission, FCC). Ako vaš uređaj ima odobrenje
FCC-a, možete vidjeti njegov FCC ID. Da biste vidjeli FCC ID, pokrenite aplikaciju Postavke i
dodirnite O tabletu → Podaci o bateriji.
4
Osnovne funkcije
Ikone uputa
Upozorenje: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima
Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme
Obavijest: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije
Pregrijavanje uređaja i rješenja
Ako se uređaj zagrijava tijekom punjenja baterije
Uređaj i punjač mogu se zagrijati tijekom punjenja. Uređaj može biti topliji na dodir tijekom
bežičnog punjenja ili brzog punjenja. To ne utječe na radni vijek ili izvedbu uređaja te je dijelom
normalnog rada uređaja. Ukoliko se baterija previše zagrije, punjač može prestati s punjenjem.
Ako se uređaj pregrije učinite sljedeće:
• Odspojite punjač iz uređaja i zatvorite sve otvorene aplikacije. Pričekajte da se uređaj
ohladi, a zatim ponovno započnite s punjenjem uređaja.
• Ako se pregrije donji dio uređaja, do toga može doći zbog oštećenog spojenog USB
kabela. Zamijenite oštećeni USB kabel novim koji je odobrila tvrtka Samsung.
• Prilikom upotrebe punjača za bežično punjenje, ne stavljajte između uređaja i punjača
za bežično punjenje strane materijale, kao što su metalni predmeti, magneti i kartice s
magnetskom trakom.
Funkcija bežičnog ili brzog punjenja dostupna je samo na podržanim modelima.
5
Osnovne funkcije
Ako se uređaj zagrijava tijekom upotrebe
Kada se koristite funkcijama ili aplikacijama kojima je potrebno više snage ili ako ih
upotrebljavate dulje vrijeme, uređaj se može privremeno zagrijati zbog povećanje potrošnje
baterije. Zatvorite sve otvorene aplikacije i neko vrijeme ne upotrebljavajte uređaj.
U nastavku su navedeni primjeri situacija u kojima može doći do zagrijavanja uređaja. Ovisno o
funkcijama i aplikacijama koje upotrebljavate, ovi se primjeri možda neće odnositi na vaš model.
• Tijekom početnog postavljanja nakon kupovine ili tijekom povrata podataka
• Tijekom preuzimanja velikih datoteka
• Tijekom upotrebe aplikacija kojima je potrebno više snage ili upotrebi aplikacija dulje
vrijeme
– – Tijekom duljeg reproduciranja igrica visoke kvalitete
– – Tijekom duljeg snimanja videozapisa
– – Tijekom emitiranja videozapisa uz postavljenu maksimalnu svjetlinu
– – Povezivanje s televizorom
• Tijekom istodobnog obavljanja više zadaća (ili kada je u pozadini otvoreno više aplikacija)
– – Tijekom uporabe višenamjenskog prozora
– – Tijekom ažuriranja ili instaliranja aplikacija za vrijeme snimanja videozapisa
– – Tijekom preuzimanja velikih datoteka za vrijeme videopoziva
– – Tijekom snimanja videozapisa za vrijeme upotrebe aplikacije za navigaciju
• Tijekom upotrebe velike količine podataka za sinkronizaciju s oblakom, e-poštom ili drugim
računima
• Tijekom upotrebe aplikacije za navigaciju u autu kad se uređaj nalazi na izravnom sunčevu
svjetlu
• Tijekom upotrebe mobilne pristupne točke i funkcije povezivanja
• Tijekom upotrebe uređaja u područjima sa slabim signalom ili bez prijema
• Tijekom punjenja baterije uz pomoć oštećenog USB kabela
• Ako je višenamjenski priključak uređaj oštećen ili izložen stranim materijalima, kao što su
tekućina, prašina, metalni prah i olovo iz olovke
• Tijekom roaminga
6
Osnovne funkcije
Ako se uređaj pregrije učinite sljedeće:
• Ažurirajte uređaj najnovijim softverom.
• Konflikti između otvorenih aplikacija mogu dovesti do pregrijavanja uređaja. Ponovo
pokrenite uređaj.
• Deaktivirajte funkcije Wi-Fi, GPS, i Bluetooth kada ih ne upotrebljavate.
• Kada ih ne upotrebljavate, zatvorite aplikacije koje povećavaju potrošnju baterije ili koje
su otvorene u pozadine.
• Izbrišite nepotrebne datoteke ili nekorištene aplikacije.
• Smanjite osvjetljenje zaslona.
• Ako se uređaj pregrije ili dulje razdoblje bude vruć, nemojte ga neko vrijeme
upotrebljavati. Ako se uređaj nastavi pregrijavati, kontaktirajte servisni centar tvrtke
Samsung.
Ograničenja uređaja prilikom pregrijavanja
Kada se uređaj zagrije, značajke i radni učinak mogu se ograničiti ili se uređaj može isključiti kako
bi se ohladio. Funkcija je dostupna samo na podržanim modelima.
• Ako se uređaj zagrije više nego obično, prikazuje se poruka o pregrijavanju uređaja. Kako bi
se temperatura uređaja snizila, svjetlina zaslona i brzina rada ograničeni su dok se punjenje
baterije prekida. Aplikacije koje se izvode zatvaraju se i vi možete samo obavljati hitne pozive
dok se uređaj ne ohladi.
• Ako se uređaj pregrije ili je dulje razdoblje vruć, prikazuje se poruka o isključivanju. Isključite
uređaj i pričekajte da se ohladi.
7
Osnovne funkcije
Mjere opreza za radno okruženje
Uređaj se može pregrijati zbog okruženja u sljedećim uvjetima. Budite oprezni kako ne biste
skratili vijek trajanja baterije, oštetili uređaj ili uzrokovali požar.
• Nemojte držati uređaj na vrlo niskim ili vrlo visokim temperaturama.
• Nemojte dugotrajno izlagati uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti.
• Nemojte dugotrajno držati ili upotrebljavati uređaj u jako vrućim prostorima poput
unutrašnjosti automobila tijekom ljeta.
• Ne stavljajte uređaj na prostore koji se mogu pregrijati, kao što je podloga s električnim
grijanjem.
• Ne pohranjujte uređaj u blizini grijalica, mikrovalnih pećnica, vruće opreme za kuhanje ili
spremnika pod visokim tlakom.
• Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.
Prikaz i funkcije uređaja
Sadržaj pakiranja
Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:
• Uređaj
• Kratke upute
• Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o
području ili pružatelju usluge.
• Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti
kompatibilni s drugim uređajima.
• Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
• Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite
jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
• Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Upotreba neodobrenog
dodatnog pribora može uzrokovati probleme u izvedbi i kvarove koje jamstvo ne
pokriva.
• Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o tvrtkama koje
su ih proizvele. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku
stranicu tvrtke Samsung.
8
Osnovne funkcije
Prikaz uređaja
Senzor osvjetljenja
Prednja kamera
Mikrofon
Tipka za uključivanje i
isključivanje
Tipka za glasnoću
Zaslon osjetljiv na dodir
Tipka za početni zaslon
Utor za memorijsku
karticu
Utor za SIM karticu
Tipka za nedavne
aktivnosti
Tipka za povratak
Utičnica za slušalice
Višenamjenski priključak
Stražnja kamera
Gumb na pritisak
GPS antenna
Glavna antena
Gumb na pritisak
Zvučnik
Zvučnik
9
Osnovne funkcije
• Do problema sa spajanjem i pražnjenja baterije može doći u sljedećim situacijama:
– – Ako nalijepite metalizirane naljepnice na području antene uređaja.
– – Ako na uređaj pričvrstite poklopac za uređaj od metaliziranog materijala.
– – Ako rukama ili drugim predmetima prekrijete područje antene uređaja za vrijeme
upotrebe određenih funkcija, poput poziva ili mobilne podatkovne veze.
• Preporučuje se upotreba zaštite za zaslon odobrene od tvrtke Samsung. Neodobrene
zaštite za zaslon mogle bi uzrokovati neispravan rad senzora.
• Ne pokrivajte područje senzora svjetlosti dodacima za zaslon kao što su zaštita za
zaslon ili naljepnice. To bi moglo dovesti do neispravnog rada senzora.
• Ne dopustite kontakt zaslona osjetljivog na dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili
uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
Tipke
Tipka
Funkcija
Uključivanje
Nedavne
aktivnosti
• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja.
• Pritisnite za uključivanje ili zaključavanje zaslona.
• Dodirnite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.
• Pritisnite za uključivanje zaslona dok je zaslon zaključan.
Početna
• Pritisnite za povratak na početni zaslon.
• Pritisnite i držite za pokretanje Google.
• Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.
Nazad
• Dodirnite i držite za pristup dodatnim opcijama trenutnog
zaslona.
Glasnoća
• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.
10
Osnovne funkcije
Baterija
Punjenje baterije
Prije prve uporabe baterije ili ako se nije koristila duže vrijeme napunite bateriju.
Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Neodobreni
punjači ili kabeli mogu izazvati eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.
Neispravno priključivanje punjača može izazvati ozbiljno oštećenje uređaja. Jamstvo ne
pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.
Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema
tipku za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga punjač trebate izvuči iz strujne
utičnice kad se ne koristi kako biste izbjegli nepotrebno trošenje energije. Tijekom
punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.
1 Spojite USB kabel na USB punjač.
2 Spojite USB kabel s višenamjenskim priključkom uređaja.
3 Uključite USB punjač u strujnu utičnicu.
4 Kad se baterija u potpunosti napuni, odvojite punjač od uređaja. Zatim isključite punjač iz
električne utičnice.
11
Osnovne funkcije
Smanjenje potrošnje baterije
Uređaj nudi različite opcije koje će vam pomoći smanjiti potrošnju baterije.
• Optimizirajte uređaj pomoću funkcije održavanja uređaja.
• Kada ne koristite uređaj, isključite zaslon pritiskom na tipku za uključivanje i isključivanje.
• Aktivacija načina uštede energije.
• Zatvorite nepotrebne aplikacije.
• Deaktivirajte funkciju Bluetootha kad nije u upotrebi.
• Deaktivirajte Wi-Fi funkciju kad nije u upotrebi.
• Deaktivirajte automatsko sinkroniziranje aplikacija koje je potrebno sinkronizirati, poput
e-pošte.
• Smanjite vrijeme pozadinskog svjetla.
• Smanjite osvjetljenje zaslona.
Savjeti i mjere opreza pri punjenju baterije
• Kada je baterija slaba ikona baterije prikazuje se praznom.
• Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na punjač.
Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja uređaja.
• Ako odjednom koristite više aplikacija, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju spajanje
s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Za izbjegavanje gubitka snage tijekom
prijenosa podataka te aplikacije uvijek koristite nakon što se baterija potpuno napuni.
• Pri korištenju drugih izvora energije umjesto punjača, npr. računala, brzina punjenja može
biti sporija zbog slabije struje.
• Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više vremena da
se baterija potpuno napuni.
• Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir možda
neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
• Može doći do zagrijavanja uređaja i punjača tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo
utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije više
od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
• Ako je višenamjenski priključak mokar dok punite uređaj, uređaj se može oštetiti. Temeljito
osušite višenamjenski priključak prije punjenja uređaja.
• Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u servisni centar tvrtke
Samsung.
12
Osnovne funkcije
SIM ili USIM kartica
Instaliranje SIM ili USIM kartice
Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije.
• Upotrebljavajte samo microSIM karticu.
• Pazite da ne izgubite i nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili USIM karticu.
Tvrtka Samsung nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu zbog
izgubljenih ili ukradenih kartica.
Neke LTE opcije možda neće biti dostupne ovisno o pružatelju usluge. Za više informacija
o dostupnosti usluge kontaktirajte sa svojim pružateljem usluga.
1 Otvorite poklopac utora za SIM karticu.
2 Umetnite SIM ili USIM karticu s kontaktima obojenim zlatnom bojom okrenutim prema dolje.
3 Gurnite SIM ili USIM karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.
• Ne stavljajte memorijsku karticu u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica
zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj morate odnijeti u servisni centar tvrtke Samsung
gdje će izvaditi memorijsku karticu.
• Pazite da ne izgubite i nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili USIM karticu.
Tvrtka Samsung nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu zbog
izgubljenih ili ukradenih kartica.
4 Zatvorite poklopac utora za SIM karticu.
13
Osnovne funkcije
Uklanjanje SIM ili USIM kartice
1 Otvorite poklopac utora za SIM karticu.
2 Pritisnite SIM ili USIM karticu prstom, a zatim je izvucite.
3 Zatvorite poklopac utora za SIM karticu.
14
Osnovne funkcije
Memorijska kartica (MicroSD kartica)
Instaliranje memorijske kartice
Kapacitet memorijske kartice vašeg uređaja može se razlikovati od ostalih modela te neke
memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem ovisno o proizvođaču i
vrsti memorijske kartice. Za prikaz maksimalnog kapaciteta memorijske kartice vašeg uređaja
pogledajte Samsungovu internetsku stranicu.
• Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba
nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj
pohranjene podatke.
• Vodite računa da memorijsku karticu umetnete pravom stranom okrenutom prema
gore.
• Uređaj podržava samo FAT i exFAT sustav datoteka za memorijske kartice. Ako
umetnete memorijsku karticu formatiranu u drugom sustavu datoteka, uređaj će
vas zatražiti ponovno formatiranje kartice ili neće prepoznati karticu. Memorijsku
karticu morate formatirati kako biste je upotrijebili. Ako vaš uređaj ne može formatirati
ili prepoznati memorijsku karticu, obratite se proizvođaču memorijske kartice ili
Samsungovu serivsnom centru.
• Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
• Pri umetanju memorijske kartice u uređaj direktorij s datotekama memorijske kartice
pojavljuje se unutar mape Moje Datoteke → SD kartica.
1 Otvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.
3 Gurnite memorijsku karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.
15
Osnovne funkcije
4 Zatvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
Uklanjanje memorijske kartice
Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja.
Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Održavanje uređaja → Pohrana → → Postavke
memorije → SD kartica → ODSPOJI.
1 Otvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
2 Gurnite memorijsku karticu dok se ne oslobodi iz otvora uređaja te je potom izvadite.
3 Zatvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
Nemojte uklanjati uređaje za vanjsku pohranu, kao što su memorijska kartica ili USB
pohranu tijekom prenošenja ili pristupanja informacija s uređaja ili odmah nakon
prijenosa podataka. To može izazvati oštećenje ili gubitak podataka ili može oštetiti
vanjsku pohranu ili uređaj. Samsung nije odgovoran za gubitke, uključujući gubitke
podataka, nastale neispravnom uporabom uređaja za vanjsku pohranu.
Formatiranje memorijske kartice
Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem.
Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.
Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Održavanje uređaja → Pohrana → → Postavke
memorije → SD kartica → Formatiraj → FORMATIRAJ.
Ne zaboravite prije formatiranja memorijske kartice arhivirati sve važne podatke
pohranjene na memorijskoj kartici. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka
izazvan postupcima korisnika.
16
Osnovne funkcije
Uključivanje i isključivanje uređaja
Za uključivanje uređaja pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje.
Ako uređaj uključujete prvi put ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za
podešavanje uređaja.
Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje, a zatim dodirnite
Isključivanje.
Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na
područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
Ponovno pokretanje uređaja
Ako se vaš uređaj zamrzava i ne reagira, istovremeno pritisnite i držite tipku za uključivanje i
isključivanje i tipku za smanjivanje glasnoće duže od 7 sekundi za ponovno pokretanje.
Tipka za uključivanje i
isključivanje
Tipka za smanjivanje
glasnoće
17
Osnovne funkcije
Početno podešavanje
Ako uređaj uključujete prvi put ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za
podešavanje uređaja.
Postupci početnog podešavanja mogu se razlikovati ovisno o softveru uređaja i
području.
1 Uključite uređaj.
2 Odaberite željeni jezik uređaja.
Odaberite jezik.
3 Odaberite Wi-Fi mrežu i spojite se s njom.
Ako se ne spojite s Wi-Fi mrežom, možda nećete moći podesiti neke značajke uređaja
tijekom početnog podešavanja.
4 Slijedite upute na zaslonu kako biste nastavili s početnim podešavanjem.
5 Postavite način zaključavanja zaslona za zaštitu uređaja. Svoje osobne informacije možete
zaštititi kako biste spriječili da druge osobe imaju pristup vašem uređaju. Ako želite kasnije
podesiti način zaključavanja zaslona dodirnite Ne sada.
18
Osnovne funkcije
6 Prijavite se na svoj Samsungov račun. Možete uživati u uslugama Samsunga i svoje podatke
održavati ažuriranima i sigurnima na svim svojim uređajima. Više informacija pogledajte u
Samsung račun.
7 Odaberite značajke koje želite upotrebljavati i dovršite početno podešavanje.
Pojavit će se početni zaslon.
Samsung račun
Uvod
Vaš Samsung račun je integrirana usluga računa koja vam omogućuje uporabu različitih
Samsung usluga dostupnih putem mobilnih uređaja, TV-a i internetske stranice tvrtke Samsung.
Nakon što ste registrirali svoj Samsung račun, svoje podatke možete održavati ažuriranima i
sigurnima na svim svojim Samsung uređajima uz pomoć Samsung oblaka, možete pronaći i
upravljati svojim izgubljenim ili ukradenim uređajem, vidjeti savjete i trikove Samsung članova i
drugo.
Kreirajte Samsung račun pomoću svoje adrese e-pošte.
Za provjeru popisa usluga koje se mogu upotrebljavati s vašim Samsung računom, posjetite
account.samsung.com. Za više informacija o Samsung računima pokrenite aplikaciju Postavke i
dodirnite Oblak i računi → Računi → Samsung account → Upute.
19
Osnovne funkcije
Registracija Samsung računa
Registracija novog Samsung računa
Ako nemate Samsung račun, potrebno ga je kreirati.
1 Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Oblak i računi → Računi → Dodaj račun.
2 Dodirnite Samsung account → NOVI RAČUN.
3 Za dovršetak kreiranja računa slijedite upute na zaslonu.
Registracija postojećeg Samsung računa
Ako već imate Samsung račun, registrirajte ga na uređaj.
1 Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Oblak i računi → Računi → Dodaj račun.
2 Dodirnite Samsung account.
3 Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku, a potom dodirnite PRIJAVA.
Ako zaboravite informacije o svojem računu dodirnite Zaboravili ste ID ili lozinku?
Informacije o svojem računu možete saznati nakon unosa potrebnih informacija i prikazane
sigurnosne šifre na zaslonu.
4 Dodirnite OK kako biste dovršili registraciju Samsung računa.
Uklanjanje Samsung računa
Prilikom uklanjanja registriranog Samsung računa iz uređaja, vaši podaci, kao što su kontakti ili
događaji, također će biti uklonjeni.
1 Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Oblak i računi → Računi.
2 Dodirnite Samsung account → → Ukloni račun.
3 Dodirnite OK, unesite šifru vašeg Samsung računa, a zatim dodirnite POTVRDA.
20
Osnovne funkcije
Prijenos podataka sa prethodnog uređaja
Možete prenijeti kontakte, slike i druge podatke s prethodnog uređaja na svoj uređaj uporabom
značajke Smart Switch ili Samsung Cloud.
• Ova funkcija možda neće biti podržana na nekim uređajima ili računalima.
• Primjenjuju se ograničenja. Za detalje posjetite www.samsung.com/smartswitch.
Samsung ozbiljno shvaća autorska prava. Prenosite samo onaj sadržaj na koji imate
pravo.
Prijenos podataka putem Smart Switcha
Možete prenijeti podatke s prethodnog uređaja na vaš uređaj pomoću aplikacije Samsung Smart
Switch.
Dostupne su sljedeće verzije aplikacije Samsung Smart Switch.
• Inačica za mobilne uređaje: Prijenos podataka između mobilnih uređaja. Aplikaciju možete
preuzeti iz Galaxy Apps ili Trgovina Play.
• Inačica za osobna računala: Prenesite podatke između vašeg uređaja i računala. Aplikaciju
možete preuzeti s www.samsung.com/smartswitch.
Bežični prijenos podataka putem Wi-Fi Directa
Bežično prenesite podatke s prethodnog uređaja na svoj uređaj putem Wi-Fi Directa.
1 Na oba uređaja preuzmite i instalirajte aplikaciju Smart Switch iz trgovine Galaxy Apps ili
Trgovina Play.
2 Postavite uređaje blizu jedan drugoga.
3 Pokrenite Smart Switch na oba uređaja.
21
Osnovne funkcije
4 Na prethodnom uređaju dodirnite BEŽIČNO → ŠALJI → POVEŽI.
5 Na svojem uređaju dodirnite BEŽIČNO → PRIMI i odaberite vrstu prethodnog uređaja.
6 Pratite zaslonske upute za prijenos podataka iz prethodnog uređaja.
Prijenos sigurnosno kopiranih podataka s računala
Prenesite podatke između vašeg uređaja i računala. Morate preuzeti računalnu verziju aplikacije
Smart Switch sa www.samsung.com/smartswitch. Sigurnosno kopirajte podatke sa svog
prethodnog uređaja na računalo i uvezite podatke na svoj uređaj.
1 Na računalu posjetite www.samsung.com/smartswitch za preuzimanje aplikacije Smart
Switch.
2 Na računalu pokrenite aplikaciju Smart Switch.
Ako vaš prethodni uređaj nije Samsung uređaj, sigurnosno kopirajte podatke na računalo
pomoću programa koji je isporučio proizvođač uređaja. Zatim prijeđite na peti korak.
3 Spojite svoj prethodni uređaj s računalom pomoću USB kabela uređaja.
4 Na računalu slijedite upute na zaslonu za sigurnosno kopiranje podataka s uređaja. Zatim
odspojite svoj prethodni uređaj s računala.
5 Spojite svoj uređaj s računalom pomoću USB kabela.
6 Na računalu slijedite upute na zaslonu za prijenos podataka na svoj uređaj.
22
Osnovne funkcije
Samsung oblak
Sigurnosno kopirajte podatke sa svog prethodnog uređaja na Samsung oblak i vratite podatke
na svoj novi uređaj. Za upotrebu Samsung oblaka morate se registrirati i prijaviti na svoj Samsung
račun. Više informacija pogledajte u Samsung račun.
Sigurnosno kopiranje podataka
1 Prijavite se na svoj račun Samsung račun na svom prethodnom uređaju.
2 Pokrenite aplikaciju Postavke, odaberite opciju sigurnosnog kopiranja i sigurnosno kopirajte
svoje podatke.
• Ako vaš uređaj podržava Samsung oblak, pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite
Oblak i računi → Samsung Cloud → Postavke kopiranja, a zatim sigurnosno
kopirajte svoje podatke.
• Način sigurnosnog kopiranja podataka može se razlikovati ovisno o modelu.
• Neki podaci neće se sigurnosno kopirati. Kako biste provjerili koji će se podaci
sigurnosno kopirati pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Oblak i računi →
Samsung Cloud → Postavke kopiranja.
Vraćanje podataka
1 Na svojem novom uređaju, pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Oblak i računi →
Samsung Cloud → Vrati.
2 Dodirnite i odaberite prethodni uređaj s popisa uređaja.
3 Označite vrste podataka koje želite vratiti i dodirnite VRATI SADA.
23
Osnovne funkcije
Poznavanje zaslona
Upravljanje zaslonom osjetljivim na dodir
• Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima.
Izbijanje statičkog elektriciteta može izazvati kvar zaslona osjetljivog na dodir.
• Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim
predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.
• Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu
rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim
slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite
uređaj.
• Preporučuje se korištenje prstiju prilikom korištenja zaslona osjetljivog na dodir.
Dodirivanje
Dodirnite zaslon.
24
Osnovne funkcije
Dodirivanje i držanje
Dodirnite i držite zaslon otprilike 2 sekunde.
Povlačenje
Dodirnite i zadržite stavku a zatim je povucite na željeni položaj.
25
Osnovne funkcije
Dvostruki dodir
Dvaput dodirnite zaslon.
Pomicanje
Pomaknite se prema gore, prema dolje, u lijevo ili u desno.
Širenje i skupljanje prstiju
Na zaslonu raširite dva prsta ili ih spojite.
26
Osnovne funkcije
Početni zaslon i zaslon aplikacija
Početni zaslon je početna točka za pristup svim funkcijama uređaja. On prikazuje widgete,
prečace za aplikacije i sl.
Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i nedavno instalirane aplikacije.
Zaslon se može razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.
Widget
Aplikacija
Mapa
Indikator zaslona vijesti.
Pogledajte najnovije članke u
različitim kategorijama.
Indikatori zaslona
Omiljene aplikacije
27
Osnovne funkcije
Prebacivanje između početnog zaslona i zaslona aplikacija
Pomaknite se prema gore ili prema dolje na početnom zaslonu za otvaranje zaslona aplikacija.
Za povratak na početni zaslon pomaknite se prema gore ili prema dolje na zaslonu aplikacija.
Možete i pritisnuti tipku za početni zaslon ili tipku za povratak.
Početni zaslon
Zaslon aplikacija
Premještanje stavki
Dodirnite i zadržite stavku a zatim je pomaknite na novu lokaciju. Za prebacivanje stavke na
drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.
Za dodavanje prečaca za aplikaciju na početnom zaslonu dodirnite i držite stavku na zaslonu
aplikacija, a zatim je odvucite na vrh ili dno zaslona. Prečac za aplikaciju dodat će se na početni
zaslon.
Također, često korištene aplikacije možete prebaciti na područje prečaca na dnu početnog
zaslona.
28
Osnovne funkcije
Kreiranje mapa
Kreirajte mape i okupite slične aplikacije kako biste brže pristupali i pokretali aplikacije.
1 Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacija dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je prevucite
preko druge aplikacije.
2 Ispustite aplikaciju kad se mapa okvira pojavi oko aplikacije.
Kreirat će se nova mapa koja sadrži odabrane aplikacije. Dodirnite Unos naziva mape i
unesite naziv datoteke.
• Dodavanje aplikacija
Na mapi dodirnite DODAJ APLIKACIJE. Označite aplikacije za dodavanje i dodirnite DODAJ.
Aplikaciju možete također dodati povlačenjem u mapu.
• Premještanje aplikacija iz mape
Dodirnite i držite aplikaciju kako biste ju premjestili na novu lokaciju.
• Brisanje mape
Dodirnite i zadržite mapu, a zatim dodirnite Obriši mapu. Samo ta mapa bit će izbrisana.
Aplikacije iz mape bit će premještene u zaslon aplikacija.
29
Osnovne funkcije
Uređivanje početnog zaslona
Kako biste pristupili opcijama uređivanja, na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno
područje ili skupite prste zajedno. Možete postaviti pozadinu, dodati widgete i više. Isto tako
možete dodati, brisati ili rasporediti okvire početnog zaslona.
• Dodavanje okvira: Prijeđite prstom ulijevo i zatim dodirnite
.
• Pomicanje okvira: Dodirnite i držite pretprikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.
• Brisanje okvira: Dodirnite
na okviru.
• Pozadine: Promijenite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon zaključavanja.
• Widgeti: Widgeti su male aplikacije koje pokreću specifične funkcije aplikacija za pružanje
informacija i prilagođeni pristup vašem početnom zaslonu. Dodirnite i zadržite widget, a
zatim ga pomaknite u početni zaslon. Widget će se dodati na početni zaslon.
• Postavke početnog zaslona: Promijenite veličinu mreže za prikaz više ili manje stavki na
početnom zaslonu i drugo.
Prikazivanje svih aplikacija na početnom zaslonu
Uređaj možete podesiti za prikaz svih aplikacija na početnom zaslonu bez upotrebe zasebnog
zaslona aplikacija. Na početnom zaslonu dodirnite i zadržite prazno područje i zatim dodirnite
Postavke početnog zaslona → Izgled početnog zaslona → Samo početni zaslon →
PRIMIJENI.
Sada možete pristupati svim svojim aplikacijama pomicanjem u lijevo na početnom zaslonu.
30
Osnovne funkcije
Ikone za indikaciju
Ikone za indikaciju pojavljuju se na statusnoj traci na vrhu zaslona. U donjoj tablici navedene su
najčešće ikone.
Traka stanja možda se neće pojaviti na zaslonu kod nekih aplikacija. Za prikaz statusne
trake povucite prema dolje s vrha zaslona.
Ikona
Značenje
Nema signala
Jačina signala
Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
GPRS mreža je spojena
EDGE mreža je spojena
UMTS mreža je spojena
HSDPA mreža je spojena
HSPA+ mreža je spojena
/
LTE mreža je spojena
Wi-Fi je spojen
Bluetooth funkcija je aktivirana
Usluge lokacije koje se koriste
Poziv u tijeku
Propušteni poziv
Nova SMS ili MMS poruka
Alarm uključen
Aktiviran način bez zvuka
Aktiviran način vibracije
Aktiviran način rada u zrakoplovu
Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
Punjenja baterije
Razina napunjenosti baterije
31
Osnovne funkcije
Zaslon zaključavanja
Pritiskom tipke za uključivanje i isključivanje isključuje se zaslon i zaključava se. Također, zaslon se
isključuje i automatski zaključava ako se uređaj ne upotrebljava određeno vrijeme.
Zaslon se zaključava pomoću Klizanje, zadanog načina zaključavanja zaslona.
Pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje ili tipku za početni zaslon i kliznite u bilo kojem
smjeru za otključavanje zaslona.
Promjena načina zaključavanja zaslona
Za promjenu načina zaključavanja zaslona, pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Zaslon zaklj.
i sigurnost → Vrsta zaključavanja zaslona, a zatim odaberite način.
Kada postavite uzorak, PIN ili lozinku kao način zaključavanja zaslona, svoje osobne informacije
možete zaštititi jer druge osobe neće moći pristupiti vašem uređaju. Nakon postavljanja načina
zaključavanja zaslona, uređaj će zahtijevati šifru za otključavanje prilikom svakog otključavanja.
• Klizanje: Za otključavanje kliznite u bilo kojem smjeru na zaslonu.
• Uzorak: Za otključavanje zaslona ucrtajte uzorak od četiri ili više točaka.
• PIN: Za otključavanje zaslona unesite PIN od najmanje četiri broja.
• Lozinka: Za otključavanje zaslona unesite lozinku od najmanje četiri znaka, broja ili simbola.
• Nema: Nemojte postaviti način zaključavanja zaslona.
Možete podesiti uređaj da izvrši vraćanje na tvorničke postavke ako nekoliko puta
za redom unesete neispravnu šifru i dostignete ograničeni broj pokušaja. Pokrenite
aplikaciju Postavke i dodirnite Zaslon zaklj. i sigurnost → Postavke sigurn.
zaključavanja, a zatim dodirnite prekidač Auto. vra. tvor. postavki za aktivaciju.
32
Osnovne funkcije
Snimka zaslona
Snimite snimku zaslona tijekom upotrebe uređaja.
Istodobno pritisnite i držite tipku za početni zaslon i tipku za uključivanje i isključivanje. Možete
pregledati snimljene slike u Galerija.
Također možete snimiti snimke zaslona klizanjem ruke lijevo ili desno po zaslonu. Ako ova
značajka nije aktivirana, pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Napredne značajke i zatim
dodirnite prekidač Snimanje zaslona dlanom da biste je aktivirali.
Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija i funkcija.
Okvir obavijesti
Kada primite obavijest, poput poruka ili propuštenih poziva, na statusnoj traci pojavit će se ikone
indikatora. Za više informacija o ikonama otvorite okvir obavijesti i pogledajte detalje.
Za otvaranje okvira obavijesti povucite statusnu traku prema dolje. Za zatvaranje okvira
obavijesti kližite na zaslonu prema gore.
Okvir obavijesti možete otvoriti čak i na zaključanom zaslonu.
33
Osnovne funkcije
Na okviru obavijesti možete koristiti sljedeće funkcije.
Pokrenite Postavke.
Gumbi brzih postavki
Dodirnite obavijest i izvršite
različite postupke.
Brisanje svih obavijesti.
Pristupite postavkama
obavijesti.
Uporaba gumba brzih postavki
Dodirnite gumbe za brze postavke za aktiviranje određenih funkcija. Kliznite prema dolje na
okviru obavijesti za prikazi više gumba.
Za promjenu postavki funkcija dodirnite tekst ispod svakog gumba. Za pregled detaljnijih
postavki dodirnite i držite gumb.
Za preraspoređivanje gumba dodirnite → Redoslijed gumba, dodirnite i držite gumb, a zatim
ga povucite na drugu lokaciju.
34
Osnovne funkcije
Unos teksta
Prikaz tipkovnice
Tipkovnica se automatski prikazuje kada unosite tekst za slanje poruka, kreirate bilješke i sl.
Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa
na neki od podržanih jezika.
Brisanje prethodnog znaka.
Unos velikog slova. Za sva slova,
dodirnite dva puta.
Prebacivanje u sljedeći redak.
Premjesti pokazivač.
Unesite simbole.
Prebacivanje na način rada
rukopisa.
Unos razmaka.
Promjene jezika unosa
Dodirnite i držite , dodirnite → Jezici i vrste → UPRAVLJAJ JEZICIMA UNOSA, a zatim
odaberite jezike za korištenje. Ako odaberete dva ili više jezika, možete prebacivati između jezika
unosa pomicanjem razmaknice ulijevo ili udesno.
Dodatne funkcije tipkovnice
Dodirnite i držite
za upotrebu raznih funkcija. Druge ikone mogu se pojaviti umjesto
ovisno o zadnjoj korištenoj funkciji.
• : Glasovni unos teksta.
Promijenite postavke unosa
zvuka.
Pokretanje ili prekidanje
glasovnog unosa teksta.
35
ikone
Osnovne funkcije
• : Prebacivanje na način rada rukopisa.
Prebacivanje na standardnu
tipkovnicu.
Prikažite informacije o
uređivanju rukopisa.
Promjena postavki tipkovnice.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• : Dodavanje stavke u međuspremnik.
• : Unos emotikona.
• : Prebacivanje na lebdeću ili razdvojenu tipkovnicu. Tipkovnicu možete prebaciti na
drugu lokaciju povlačenjem kartice.
• : Promjena postavki tipkovnice.
Kopiranje i lijepljenje
1 Dodirnite i držite iznad teksta.
2 Povucite ili za odabir željenog teksta ili dodirnite Odaberi sve za odabir cijelog teksta.
3 Dodirnite Kopiraj ili Izreži.
Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.
4 Dodirnite i držite mjesto gdje treba umetnuti tekst, a zatim dodirnite Zalijepi.
Za lijepljenje teksta kojeg ste prethodno kopirali dodirnite Međuspremnik, a zatim
odaberite tekst.
36
Aplikacije i značajke
Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
Galaxy Apps
Kupujte i preuzimajte aplikacije. Možete preuzeti aplikacije koje su specijalizirane za uređaje
Samsung Galaxy.
Pokrenite aplikaciju Galaxy Apps.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije po kategorijama ili dodirnite polje za pretraživanje za pretraživanje pomoću
ključne riječi.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite
INSTALIRAJ. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite cijenu i
slijedite upute na zaslonu.
Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite → Postavke → Automatsko
ažuriranje aplikacija, a zatim odaberite opciju.
Trgovina Play
Kupujte i preuzimajte aplikacije.
Pokrenite aplikaciju Trgovina Play.
Instaliranje aplikacija
Pregledajte aplikacije po kategorijama ili ih tražite prema ključnoj riječi.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite
INSTALIRAJ. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite cijenu i
slijedite upute na zaslonu.
→ Postavke →
Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite
Automatsko ažuriranje aplikacija, a zatim odaberite opciju.
37
Aplikacije i značajke
Upravljanje aplikacijama
Deinstaliranje aplikacija i upotreba načina mirovanja aplikacija
Dodirnite i držite aplikaciju i odaberite opciju.
• Isključi: Deaktiviranje odabranih zadanih aplikacija koje se ne mogu deinstalirati s uređaja.
• Mirovanje: Stavite aplikacije u način mirovanja za uštedu baterije sprječavanjem njihovog
rada u pozadini.
• Deinstaliraj: Deinstalirajte preuzete aplikacije.
Aktiviranje aplikacija
Pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Aplikacije →
zatim dodirnite UKLJUČI.
→ Isključeno, odaberite aplikaciju, a
Postavljanje dozvola za aplikaciju
Kako bi neke aplikacije ispravno radile možda će biti potrebna dozvola za pristup ili upotrebu
informacija na uređaju. Prilikom otvaranja aplikacije može se pojaviti skočni prozor kojim se traži
odobrenje pristupa određenim funkcijama ili informacijama. Dodirnite DOPUSTI na skočnom
prozoru kako biste dozvolili pristup aplikaciji.
Za prikaz postavki dozvole aplikacije, pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Aplikacije.
Odaberite aplikaciju i dodirnite Dopuštenja. Možete pregledati popis dozvola za aplikacije i
promijeniti njihove dozvole.
Za pregled ili promjenu postavki dozvole aplikacije po kategoriji dozvola pokrenite aplikaciju
Postavke i dodirnite Aplikacije → → Dopuštenja za aplikacije. Odaberite stavku i dodirnite
prekidače uz aplikacije za odobrenje pristupa.
Ako ne odobrite pristup aplikaciji, osnovne funkcije aplikacija možda neće ispravno
raditi.
38
Aplikacije i značajke
Telefon
Uvod
Uputite ili odgovorite na glasovne ili videopozive.
Upućivanje poziva
1 Pokrenite aplikaciju Telefon i unesite telefonski broj.
Ako se tipkovnica ne pojavi na zaslonu dodirnite
2 Dodirnite
za upućivanje poziva ili dodirnite
kako biste otvorili tipkovnicu.
za upućivanje videopoziva.
Pristup dodatnim opcijama.
Dodavanje broja popisu
kontakata.
Predprikaz telefonskog broja.
Brisanje prethodnog znaka.
Sakrijte tipkovnicu.
39
Aplikacije i značajke
Upućivanje poziva iz zapisa poziva ili s popisa kontakata
Dodirnite NEDAVNO ili IMENIK, a zatim se pomaknite udesno na kontakt ili telefonski broj za
upućivanje poziva. Ako je ta značajka onemogućena, pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite
Napredne značajke, a zatim dodirnite prekidač Prel. prs. za poziv / sl. poruka.
Upotreba brzog biranja
Brzo birajte za brze pozive.
Za postavljanje brzog biranja dodirnite → Brzo biranje, odaberite broj za brzo biranje, a i zatim
dodajte telefonski broj.
Za upućivanje poziva dodirnite i držite broj brzog biranja na tipkovnici. Za deset i više brojeva
brzog biranja dodirnite prvu(e) znamenku(e) broja i dodirnite i držite zadnju znamenku.
Na primjer, ako podesite broj 123 kao broj brzog biranja, dodirnite 1, pa 2, a zatim dodirnite i
držite 3.
Upućivanje poziva sa zaključanog zaslona
Na zaključanom zaslonu povucite
izvan kruga.
Uspostavljanje međunarodnog poziva
1 Dodirnite da biste otvorili tipkovnicu ako se tipkovnica ne pojavi na zaslonu.
2 Dodirnite i držite 0 dok se ne pojavi znak +.
3 Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te dodirnite .
40
Aplikacije i značajke
Primanje poziva
Odgovaranje na poziv
Za dolazne pozive, povucite
izvan velikog kruga.
Odbijanje poziva
Za dolazne pozive, povucite
izvan velikog kruga.
Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, povucite prema gore traku poruke
odbacivanja.
Za kreiranje različitih poruka odbijanja pokrenite aplikaciju Telefon, dodirnite → Postavke →
Poruke brzog odbijanja, unesite poruku, a zatim dodirnite .
Propušteni pozivi
Ako je poziv propušten, ikona
pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s obavijestima
za pregled popisa propuštenih poziva. Ili pokrenite aplikaciju Telefon i dodirnite NEDAVNO za
prikaz propuštenih poziva.
Odbijanje telefonskih brojeva
Blokirajte pozive s određenih brojeva koje ste dodali na popis blokiranih.
1 Pokrenite aplikaciju Telefon i dodirnite → Postavke → Blokiraj brojeve.
2 Dodirnite , odaberite kontakte i zatim dodirnite OK.
Za ručni unos broja, dodirnite Unesite broj telefona, unesite telefonski broj, a zatim
dodirnite .
Kada vas odbijeni brojevi pokušaju nazvati, nećete primati obavijesti. Pozivi će biti u zapisu
poziva.
Također možete blokirati dolazne pozive od osoba za koje se ne prikazuje ID pozivatelja.
Dodirnite prekidač Blokiraj nepoznate pozivatelje za aktivaciju funkcije.
41
Aplikacije i značajke
Opcije tijekom poziva
Tijekom glasovnog poziva
Dostupne su sljedeće aktivnosti:
• GLASNOĆA: Prilagodba glasnoće zvuka.
• : Pristup dodatnim opcijama.
• Dodaj poziv: Pozivanje drugog poziva. Prvi će poziv biti stavljen na čekanje. Nakon što
završite drugi poziv, prvi će se poziv nastaviti.
• Dod. glasn.: Pojačavanje glasnoće.
• Bluetooth: Prebacite na Bluetooth slušalicu ako je spojena s uređajem.
• Čekanje: Poziv na čekanju. Dodirnite Nastavak poziva da biste preuzeli poziv na čekanju.
• Tipkovnica / Sakrij: Otvorite ili zatvorite tipkovnicu.
• Bešumno: Isključivanje mikrofona tako da vas sugovornik ne može čuti.
• : Prekidanje/završavanje trenutnog poziva.
Tijekom video poziva
Dodirnite zaslon i koristite sljedeće opcije:
• GLASNOĆA: Prilagodba glasnoće zvuka.
• : Pristup dodatnim opcijama.
• Kamera: Isključivanje kamere tako da vas sugovornik ne može vidjeti.
• Promij.: Prebacivanje između prednje i stražnje kamere.
• : Prekidanje/završavanje trenutnog poziva.
• Bešumno: Isključivanje mikrofona tako da vas sugovornik ne može čuti.
• Bluetooth: Prebacite na Bluetooth slušalicu ako je spojena s uređajem.
42
Aplikacije i značajke
Dodavanje tel. broja kontaktu
Dodavanje tel. broja kontaktima sa tipkovnice
1 Pokrenite aplikaciju Telefon.
2 Unesite broj i dodirnite DODAJ U IMENIK.
Ako se tipkovnica ne pojavi na zaslonu dodirnite
kako biste otvorili tipkovnicu.
3 Dodirnite Novi kontakt za kreiranje novog kontakta ili dodirnite Aktualiziraj postojeće za
dodavanje broja postojećem kontaktu.
Dodavanje tel. broja kontaktima sa popisa poziva
1 Pokrenite aplikaciju Telefon i dodirnite NEDAVNO.
2 Dodirnite telefonski broj.
3 Dodirnite NOVI KONTAKT za kreiranje novog kontakta ili dodirnite AKTUALIZIRAJ
POSTOJEĆE za dodavanje broja postojećem kontaktu.
43
Aplikacije i značajke
Imenik
Uvod
Kreirajte nove kontakte ili upravljajte kontaktima na uređaju.
Dodavanje kontakata
Kreiranje novog kontakta
1 Pokrenite aplikaciju Imenik, dodirnite
2 Unesite kontaktne podatke.
, a zatim odaberite lokaciju pohrane.
Odaberite mjesto pohrane.
Umetanje slike.
Unesite kontaktne podatke.
Otvorite više polja s
informacijama.
Ovisno o odabranoj lokaciji pohrane mogu se razlikovati vrste informacija koje možete
spremiti.
3 Dodirnite SPREMI.
44
Aplikacije i značajke
Uvoz kontakata
Dodajte kontakt uvoženjem s drugim pohrana na svoj uređaj.
1 Pokrenite aplikaciju Imenik i dodirnite
→ UVOZ.
→ Upravljanje kontaktima → Uvoz/izvoz imenika
2 Odaberite lokaciju pohrane za uvoz kontakata.
3 Odaberite VCF datoteke koje želite uvesti i dodirnite OK.
4 Odaberite lokaciju pohrane za pohranu kontakata i dodirnite UVOZ.
Sinkroniziranje kontakata s mrežnim računima
Sinkronizirajte kontakte svojega uređaja s kontaktima s interneta pohranjenima u svojim
mrežnim računima, poput Samsung računa.
Pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Oblak i računi → Računi, odaberite naziv računa,
odaberite račun za sinkroniziranje, a zatim dodirnite Imenik (Samsung račun) ili Sinkronizacija
Kontakti.
Traženje kontakata
Pokrenite aplikaciju Imenik.
Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:
• Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
• Povucite prstom po kazalu s lijeve strane popisa kontakta za brzo pomicanje popisom.
• Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.
Jednom kad je kontakt odabran, odaberite nešto od navedenog:
• : Dodavanje omiljenih kontakata.
• /
• : Sastavljanje poruke.
• : Sastavljanje e-poruke.
: Upućivanje glasovnog ili video poziva.
45
Aplikacije i značajke
Dijeljenje kontakata
Možete dijeliti kontakte s ostalima upotrebom različitih opcija dijeljenja.
1 Pokrenite aplikaciju Imenik i dodirnite
2 Odaberite kontakte i dodirnite DIJELI.
3 Odaberite način dijeljenja.
→ Dijeli.
Spremanje i dijeljenje profila
Spremite i podijelite informacije o svojem profilu kao što je fotografija ili poruka statusa s
ostalima koji koriste funkciju dijeljenja profila.
• Funkcija dijeljenja profila možda neće biti dostupna ovisno o regiji ili pružatelju
usluga.
• Funkcija dijeljenja profila dostupna je samo za kontakte koji na svojim uređajima
imaju aktiviranu funkciju dijeljenja profila.
1 Pokrenite aplikaciju Imenik i odaberite svoj profil.
2 Dodirnite UREDI, uredite svoj profil i dodirnite SPREMI.
3 Dodirnite → Dijeljenje profila, a zatim dodirnite prekidač da biste aktivirali opciju.
Za upotrebu funkcije dijeljenja profila vaš telefonski broj mora biti potvrđen. Ažurirane
profilne informacije kontakta možete vidjeti u Imenik.
Za postavljanje dodatnih stavki za dijeljenje, dodirnite Dijeljeni sadržaj i dodirnite prekidače
pored stavki koje želite aktivirati.
Za postavljanje grupe kontakata s kojom ćete dijeliti svoj profil dodirnite Podijeli s i
odaberite opciju.
46
Aplikacije i značajke
Spajanje duplih kontakata
Prilikom uvoženja kontakata iz drugih pohrana ili sinkroniziranja kontakata s drugim računima,
u vašem popisu kontakata mogu biti dupli kontakti. Spojite duple kontakte u jedan kako biste
pojednostavili svoj popis kontakata.
1 Pokrenite aplikaciju Imenik i dodirnite
2 Označite kontakte i dodirnite SPOJI.
→ Upravljanje kontaktima → Spajanje kontakata.
Brisanje kontakata
1 Pokrenite aplikaciju Imenik i dodirnite
2 Odaberite kontakte i dodirnite IZBRIŠI.
→ Izbriši.
Poruke
Uvod
Šaljite i pregledavajte poruke razgovorom.
Slanje poruka
Ako ste izvan područja domaćeg operatera, može doći do povećanja troškova slanja
poruka.
1 Pokrenite aplikaciju Poruke i dodirnite
2 Dodajte primatelje i dodirnite NOVA.
.
47
Aplikacije i značajke
3 Unos poruke.
Pristup dodatnim opcijama.
Uredi primatelje.
Dodajte primatelje s popisa
kontakata.
Dodavanje datoteka.
Slanje poruke.
Unos poruke.
Unos emotikona.
4 Dodirnite ŠALJI za slanje poruke.
Pregled poruka
Poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu.
Ako ste izvan područja domaćeg operatera, može doći do povećanja troškova primanja
poruka.
1 Pokrenite aplikaciju Poruke i dodirnite RAZGOVORI.
2 Na popisu poruka odaberite kontakt.
3 Pregledajte svoj razgovor.
Za odgovaranje na poruku, unesite poruku i dodirnite ŠALJI.
48
Aplikacije i značajke
Odbijanje neželjenih poruka
Blokirajte poruke s određenih brojeva koje ste dodali na popis blokiranih.
1 Pokrenite aplikaciju Poruke i dodirnite
→ Postavke → Blokiranje poruka → Blokiraj
brojeve.
2 Dodirnite DOL. PORUKE ili IMENIK, odaberite kontakt, a zatim dodirnite
.
Za ručni unos broja dodirnite Unesite broj, a zatim unesite telefonski broj.
Postavljanje obavijesti poruka
Možete promijeniti zvuk, opcije prikaza i više kad je riječ o obavijestima.
1 Pokrenite aplikaciju Poruke, dodirnite
→ Postavke → Obavijesti, a zatim dodirnite
prekidač za aktivaciju.
2 Promijenite postavke obavijesti.
• Zvuk obavijesti: Promijenite zvuk obavijesti.
• Vibr. tijekom repr. zvuka: Podesite uređaj na vibraciju prilikom dobivanja poruka.
• Prikaz skočnog prozora: Podesite uređaj da prikazuje poruke u skočnim prozorima.
• Pregled poruke: Podesite uređaj da prikaže sadržaj poruke na zaključanom zaslonu i
skočnim prozorima.
Postavljanje podsjetnika na poruke
Možete podesiti obavijest u intervalu da biste znali da imate nepročitane obavijesti. Ako ova
funkcija nije aktivirana, pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Pristupačnost → Podsjetnik
na obavijesti, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju. Zatim dodirnite prekidač Poruke radi
aktivacije.
49
Aplikacije i značajke
Internet
Uvod
Pregledavajte Internet radi pretraživanja informacija i označite omiljene internetske stranice kako
biste im lako pristupili.
O Internetu
1 Pokrenite aplikaciju Internet.
2 Dodirnite adresno polje.
3 Unesite Internet adresu ili ključnu riječ, a zatim dodirnite Idi.
Za prikaz alatnih traka, lagano povucite prstom prema dolje po zaslonu.
Označavanje trenutne
internetske stranice.
Osvježavanje trenutne
internetske stranice.
Pomicanje kroz stranice.
Pristup dodatnim opcijama.
Pregledajte oznake, spremljene
internetske stranice i nedavne
povijesti pretraživanja.
Zatvaranje kartice.
Otvaranje nove kartice.
Otvaranje početne stranice.
50
Aplikacije i značajke
Uporaba tajnog načina
U tajnom načinu možete odvojeno upravljati otvorenim karticama, oznakama i spremljenim
internetskim stranicama. Lozinkom možete zaključati tajni način.
Aktivacija tajnog načina
Dodirnite → Uključi Tajni način. Ako prvi puta upotrebljavate ovu funkciju, ako želite postavite
lozinku za tajni način.
U tajnom načinu ne možete upotrebljavati neke funkcije, kao što je snimanje zaslona.
U skrivenom načinu uređaj će promijeniti boju alatnih traka.
Promjena sigurnosnih postavki
Možete promijeniti lozinku.
Dodirnite → Postavke → Privatnost → Sigurnost Tajnog načina → Promjena lozinke.
Deaktivacija skrivenog načina
Dodirnite → Isključi Tajni način.
51
Aplikacije i značajke
Email
Postavljanje računa e-pošte
Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite Email.
1 Pokrenite aplikaciju Email.
2 Unesite adresu e-pošte i lozinku, a potom dodirnite PRIJAVA.
Za ručni upis računa e-pošte dodirnite RUČNO POSTAVLJ.
3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.
Za postavljanje drugog računa e-pošte dodirnite
→
→ Dodaj račun.
Ako imate više od jednog računa e-pošte, možete jednog postaviti kao zadani račun. Dodirnite
→ → → Postavi zadani račun.
Slanje poruka e-pošte
1 Dodirnite za sastavljanje poruke e-pošte.
2 Dodajte primatelje i unesite tekst poruke e-pošte.
3 Dodirnite ŠALJI za slanje pošte.
Čitanje poruka e-pošte
Kada je otvoreno Email uređaj automatski vraća nove poruke e-pošte. Za ručno vraćanje poruka
e-pošte kližite po zaslonu prema dolje.
Dodirnite na zaslonu poruku e-pošte za čitanje.
Ako nije omogućeno sinkroniziranje poruka e-pošte, ne mogu se vratiti nove poruke
e-pošte. Za omogućivanje sinkroniziranja poruka e-pošte dodirnite → → naziv
svojeg računa, a zatim dodirnite prekidač Sinkroniziraj račun za aktivaciju.
52
Aplikacije i značajke
Kamera
Uvod
Snimajte fotografije ili videozapise koristeći razne načine i postavke.
Pravila rada s kamerom
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih
ljudi.
Pokretanje kamere
Za pokretanje Kamera koristite sljedeće načine:
• Pokrenite aplikaciju Kamera.
• Na zaključanom zaslonu povucite
izvan kruga.
• Neki načini možda neće biti dostupni ovisno o području ili pružatelju usluga.
• Neke funkcije kamere nisu dostupne kad pokrenete aplikaciju Kamera sa zaključanog
ekrana ili kad je zaslon isključen dok je postavljen način zaključavanja zaslona.
• Ako su snimljene fotografije mutne, obrišite objektiv kamere i pokušajte ponovno.
Upotreba pokreta klizanjem
Brzo upravljajte zaslonima pregleda klizanjem u različitim smjerovima. Možete mijenjati način
snimanja, prebacivati između kamera ili primijeniti različite efekte filtera.
53
Aplikacije i značajke
Prebacivanje kamera
Na zaslonu pregleda, kliznite prema gore ili prema dolje za prebacivanje između kamera.
Prikaz stražnje kamere
Prikaz prednje kamere
Promjena načina snimanja
Na zaslonu prikaza kliznite udesno za otvaranje popisa načina snimanja.
Odaberite željeni način snimanja.
Prikaz stražnje kamere
Načini fotografiranja
54
Aplikacije i značajke
Prikaz efekata filtera
Na zaslonu prikaza kliznite ulijevo za otvaranje popisa efekata filtera. Na svoje fotografije možete
primijeniti jedinstveni efekt.
Nakon odabira filtera dodirnite zaslon prikaza i snimite fotografiju ili videozapis.
Za uklanjanje primjenjenog filtera otvorite popis filtera i dodirnite Bez efekta.
Ta je funkcija dostupna samo u nekim načinima snimanja.
Prikaz stražnje kamere
Efekti filtera
55
Aplikacije i značajke
Osnovno snimanje
Snimanje fotografija ili snimanje videozapisa
1 Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati.
2 Dodirnite za snimanje fotografije ili dodirnite za snimanje videozapisa.
Trenutačan način
Učinite lica svjetlijima i
čišćima.
Postavke kamere
Prikaz minijature
Snimite fotografiju.
Snimanje videozapisa.
Prebacivanje između
prednje i stražnje kamere.
Načini fotografiranja
Efekti filtera
• Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma. Ili
povucite
na traci za zumiranje prema ili .
• Za snimanje slike iz videozapisa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite
.
• Za promjenu fokusa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite gdje se želite fokusirati. Za
upotrebu načina automatskog fokusiranja dodirnite .
• Zaslon prikaza može se razlikovati ovisno o načinu snimanja i kameri koju koristite.
• Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
• Provjerite je li objektiv oštećen ili onečišćen. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi
u načinima rada koji zahtijevaju visoku rezoluciju.
56
Aplikacije i značajke
Promjena načina snimanja
Na zaslonu prikaza kližite na desno za otvaranje popisa načina snimanja i odaberite način.
• Auto: Snimite najbolje moguće fotografije postavljanjem uređaja na automatsko
prilagođavanje ekspozicije i boje fotografije.
• Panorama: Kreirajte panoramu snimanjem uzastopnih vodoravnih ili uspravnih fotografija.
• Uzast. snim.: Snimite niz fotografija objekata u pokretu.
• Lijepo lice: Snima fotografiju s prosvijetljenim licem za suptilnije slike.
• Sport: Slikajte fotografiju predmeta koji se brzo pomiču.
• Zvuk i snimka: Slikajte fotografiju sa zvukom.
• Autoportret: Snimite autoportreta i primijenite različite efekte, kao što je efekt raspršivanja.
Auto način
Automatski način omogućuje kameri procjenu okruženja te određivanje idealnog načina
fotografiranja.
Na popisu načina snimanja dodirnite Auto.
Panorama
Upotrebom panoramskog načina rada snimite niz fotografija i zatim ih zalijepite kako biste
kreirali široki prikaz.
Za najbolje snimke dobivene panoramskim načinom slijedite donje savjete:
• Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
• Sliku držite unutar okvira na optičkom tražilu kamere. Ako je prikazana slika izvan
okvira vodiča ili ako ne želite pomaknuti uređaj, uređaj će automatski prestati snimati.
• Izbjegavajte snimanje fotografija s neizraženim pozadinama, kao što je čisto nebo ili
obični zid.
1 Na popisu načina snimanja dodirnite Panorama.
2 Dodirnite i polako pomaknite uređaj u jednom smjeru.
3 Dodirnite za prestanak snimanje fotografija.
57
Aplikacije i značajke
Uzast. snim.
Snimite niz fotografija objekata u pokretu.
Na popisu načina snimanja dodirnite Uzast. snim.
Dodirnite i držite
kako biste snimili uzastopno nekoliko fotografija.
Lijepo lice
Snima fotografiju s prosvijetljenim licem za suptilnije slike.
Na popisu načina snimanja dodirnite Lijepo lice.
Sport
Slikajte fotografiju predmeta koji se brzo pomiču.
Na popisu načina snimanja dodirnite Sport.
Zvuk i snimka
Slikajte fotografiju sa zvukom. Uređaj prepoznaje fotografije s pomoću
u Galerija.
Na popisu načina snimanja dodirnite Zvuk i snimka.
Autoportret
Snimajte autoportrete prednjom kamerom. Na zaslonu možete pregledavati različite efekte za
ljepotu.
1 Na zaslonu prikaza kliznite prema gore ili prema dolje ili dodirnite
za prebacivanje na
prednju kameru za autoportrete.
2 Na popisu načina snimanja dodirnite Autoportret.
3 Okrenite se prema leći prednje kamere.
4 Kada kamera prepozna vaše lice, stavite dlan ispred prednje kamere.
Nakon prepoznavanja dlana, pojavit će se brojilo vremena. Nakon isteka vremena, uređaj će
snimiti fotografiju.
Za upotrebu različitih opcija snimanja za prednju kameru, dodirnite
snimanja, a zatim dodirnite prekidače za aktivaciju.
58
→ Načini
Aplikacije i značajke
Postavke kamere
Brze postavke
Na zaslonu prikaza koristite sljedeće brze postavke.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o načinu snimanja i kameri koju koristite.
• : Namjestite uređaj da snima zvuk prije ili nakon slikavanja.
Postavke kamere
Na zaslonu prikaza dodirnite
fotografiranja.
. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o načinu
STRAŽNJA KAMERA
• Veličina fotografije: Odaberite rezoluciju fotografija. Korištenjem visoke rezolucije postići će
se kvalitetnije fotografije, no one će zauzeti više memorije.
• Veličina videozapisa: Odaberite rezoluciju videozapisa. Korištenjem visoke rezolucije postići
će se kvalitetniji videozapisi, no oni će zauzeti više memorije.
• Odbrojavanje: Odaberite trajanje odgode prije nego što kamera automatski snimi
fotografiju.
PREDNJA KAMERA
• Veličina fotografije: Odaberite rezoluciju fotografija. Korištenjem visoke rezolucije postići će
se kvalitetnije fotografije, no one će zauzeti više memorije.
• Veličina videozapisa: Odaberite rezoluciju videozapisa. Korištenjem visoke rezolucije postići
će se kvalitetniji videozapisi, no oni će zauzeti više memorije.
• Spremi slike kao pregledane: Okrenite sliku za kreiranje zrcalne slike originalnog prizora
kad snimate prednjom kamerom.
• Načini snimanja: Odaberite opcije snimanja koje ćete upotrijebiti.
• Odbrojavanje: Odaberite trajanje odgode prije nego što kamera automatski snimi
fotografiju.
59
Aplikacije i značajke
ZAJEDNIČKO
• Prikaz punog zasl. (16:9): Postavite uređaj tako da fotografije ili videozapisi budu prikazani
na cijelom zaslonu.
• Rešetkaste linije: Prikazuje smjernice optičkog tražila kao pomoć pri kompoziciji pri odabiru
subjekta.
• Lokacijske oznake: Dodavanje oznake GPS lokacije na fotografiju.
• Snaga GPS signala može se smanjiti na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao
što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima.
• Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste
to izbjegli, isključite postavku označavanja lokacije.
• Pregledaj slike: Podesite uređaj za prikaz fotografija nakon što su snimljene.
• Mjesto pohrane: Odabir memorijske lokacije za pohranu.
• Plutajući gumb Kamere: Dodajte gumb kamere koji možete postaviti bilo gdje na zaslonu.
Ova funkcija dostupna je samo u načinima Auto i Autoportret.
• Funkcija tipke za glasnoću: Postavite uređaj za upotrebu tipke za glasnoću radi upravljanja
okidačem ili povećanjem ili smanjenjem zuma.
• Poništavanje postavki: Vratite postavke kamere.
Galerija
Uvod
Gledajte slike i videozapise pohranjene na mobilnom uređaju. Također možete upravljati slikama
i videozapisima po albumu ili stvoriti vijesti za dijeljenje s drugima.
60
Aplikacije i značajke
Prikazivanje slika i videozapisa
1 Pokrenite aplikaciju Galerija i dodirnite SLIKE.
2 Odaberite sliku.
Pristup dodatnim opcijama.
Dodavanje slika na popis
favorita.
Uređivanje slike.
Podijeli sliku s drugima.
Brisanje slike.
Od više slika možete kreirati GIF animaciju ili kolaž. Dodirnite → Animiraj ili Kolaž, a
zatim odaberite slike. Možete odabrati do najviše šest slika za svoj kolaž.
Traženje slika
Pokrenite aplikaciju Galerija i dodirnite za prikaz slika sortiranih po kategoriji, kao što je
lokacija, ljudi, dokumenti, način snimanja i više.
Za traženje slika na temelju unesenih ključnih riječi dodirnite polje pretrage.
Prikaz albuma
Možete pregledavati slike i videozapise koji su poredani prema mapama ili albumima. Animacije
ili kolaži koje ste kreirali isto će se sortirati u vašim mapama na popisu albuma.
Pokrenite aplikaciju Galerija, dodirnite ALBUMI, a zatim odaberite album.
61
Aplikacije i značajke
Prikaz vijesti
Kada snimite ili spremite slike ili videozapise uređaj će očitati njihov datum i oznaku lokacije,
sortirati slike i videozapise, a zatim stvoriti vijesti. Za automatsko stvaranje vijesti morate snimiti
ili spremiti više slika ili videozapisa.
Stvaranje doživljaja
Stvorite vijesti s različitim temama.
1 Pokrenite aplikaciju Galerija i dodirnite PRIČE.
2 Dodirnite → Stvori priču.
3 Označite slike ili videozapise koje ćete uključiti u vijest i dodirnite OBAVLJENO.
4 Unesite naziv vijesti i dodirnite NOVO.
Za dodavanje slika ili videozapisa u vijest, odaberite vijest i dodirnite DODAJ.
Za uklanjanje slika ili videozapisa iz vijesti, odaberite vijest, dodirnite → Uredi, označite slike ili
videozapise za uklanjanje, a zatim dodirnite → Ukloni iz priče.
Brisanje vijesti
1 Pokrenite aplikaciju Galerija i dodirnite PRIČE.
2 Dodirnite i držite vijest za brisanj i dodirnite OBRIŠI.
62
Aplikacije i značajke
Sinkronizacija slika i videozapisa uz pomoć Samsung oblaka
Slike i videozapise spremljene u Galerija možete sinkronizirati sa Samsung oblakom i pristupati
im s drugih uređaja. Za upotrebu Samsung oblaka morate se registrirati i prijaviti na svoj
Samsung račun. Više informacija pogledajte u Samsung račun.
Pokrenite aplikaciju Galerija, dodirnite → Postavke, a zatim dodirnite prekidač Samsung
Cloud za aktivaciju. Slike i videozapisi snimljeni na uređaju automatski će se spremiti na Samsung
oblak.
Brisanje slika ili videozapisa
Brisanje slike ili videozapisa
Odaberite sliku ili videozapis i dodirnite
na vrhu zaslona.
Višestruko brisanje slika i videozapisa
1 Na zaslonu galerije dodirnite i držite sliku ili videozapis za brisanje.
2 Označite slike ili videozapise za brisanje.
3 Dodirnite OBRIŠI.
63
Aplikacije i značajke
Višenamjenski prozor
Uvod
Višenamjenski prozor omogućuje vam pokretanje dviju aplikacija istovremeno u prikazu
podijeljenog zaslona. Možete također pokrenuti više aplikacija istovremeno u skočnom prikazu.
Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.
Prikaz podijeljenog zaslona
1 Dodirnite za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.
2 Pomaknite se prema gore ili dolje i dodirnite na prozoru nedavnih aplikacija.
Odabrana aplikacija pokrenut će se u gornjem prozoru.
3 U donjem prozoru kliznite prema gore ili prema dolje kako biste za pokretanje odabrali
drugu aplikaciju.
Za pokretanje aplikacija koje nisu na popisu nedavno korištenih aplikacija dodirnite POP.
APL. i odaberite aplikaciju.
64
Aplikacije i značajke
Uporaba dodatnih opcija
Dodirnite traku između prozora aplikacije za pristup dodatnim opcijama.
Promjena lokacije između
prozora aplikacija.
Zatvorite aplikaciju koja je
trenutačno odabrana.
Prebacite odabrani prozor
na skočni prikaz.
Podešavanje veličine prozora
Povucite traku između prozora aplikacije gore ili dolje za podešavanje veličine prozora.
Prozor će se maksimizirati kada traku povučete između prozora aplikacije na vrh ili dno ruba
zaslona.
65
Aplikacije i značajke
Minimiziranje prikaza podijeljenog zaslona
Pritisnite tipku za početni zaslon da biste minimizirali prikaz podijeljenog zaslona. Ikona
prikazat će se na statusnoj traci. Zatvorit će se aplikacija u donjem prozoru, a aplikacija u gornjem
prozoru ostat će aktivna u minimiziranom prikazu podijeljenog zaslona.
Da biste zatvorili minimizirani prikaz podijeljenog zaslona, otvorite ploču obavijesti i dodirnite
ikonu na obavijesti u više prozora.
Dijeljenje teksta ili slika između prozora
Povucite i pustite tekst ili kopirane slike s jednog prozora na drugi. Dodirnite i držite stavku na
odabranom prozoru te je povucite na lokaciju u drugom prozoru.
Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.
66
Aplikacije i značajke
Skočni prikaz
1 Dodirnite za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.
2 Prijeđite prstom prema gore ili prema dolje, dodirnite i zadržite prozor aplikacija, a zatim ga
povucite na opciju Ispustite ovdje za prikaz skočnog prozora.
Zaslon aplikacija pojavit će se u skočnom prikazu.
Minimiziranje prozora.
Zatvaranje aplikacije.
Maksimiziranje prozora.
Premještanje skočnih prozora
Kako biste pomaknuli skočni prozor, dodirnite alatnu traku prozora i povucite ga na novo mjesto.
67
Aplikacije i značajke
SideSync
Uvod
SideSync vam omogućuje da jednostavno dijelite svoj zaslon i podatke sa Samsungovim
pametnim telefonima i tabletima s operacijskim sustavom Android te svim računalima. Nakon
povezivanja uređaja na povezanom tabletu ili računalu prikazat će se virtualni zaslon. Obavijesti,
primjerice poruke, možete pregledati putem upravljačke ploče ili u skočnim prozorima.
Prije početka
• Aplikaciju SideSync treba instalirati na oba uređaja koje želite spojiti. Ako SideSync nije
instaliran, preuzmite ga na jedan od sljedećih načina i instalirajte:
– – Ako želite preuzeti SideSync i instalirati ga na svoj Samsungov tablet ili pametni telefon s
operacijskim sustavom Android, potražite SideSync u Galaxy Apps ili Trgovina Play. Ako
vaš uređaj ne podržava SideSync, može se dogoditi da nećete moći naći aplikaciju.
– – Kako biste preuzeli SideSync i instalirali ga na računalo, posjetite
www.samsung.com/sidesync. Na mrežnoj stranici možete također naći informacije o
sistemskim preduvjetima za SideSync.
• Vaš tablet i pametni telefon moraju podržavati Wi-Fi Direct kako biste ih mogli spojiti.
• Kako biste bežično spojili tablet i računalo, treba ih prethodno povezati s istom bežičnom
pristupnom točkom.
68
Aplikacije i značajke
Spajanje s računalima ili pametnim telefonima
Spajanje s računalom
1 Spojite svoj tablet s računalom pomoću USB kabela.
Osim toga uređaje možete spojiti i preko iste pristupne točke.
2 Pokrenite aplikaciju SideSync na obama uređajima.
3 Dodirnite POKRETANJE na obama uređajima.
Uređaji će skenirati jedan drugog i spojiti se. Zatim će se na vašem računalu prikazati
upravljačka ploča.
Spajanje s pametnim telefonom preko Wi-Fi Directa
1 Pokrenite SideSync na tabletu i pametnom telefonu.
2 Dodirnite POKRETANJE na obama uređajima.
Uređaji će skenirati jedan drugog i spojiti se.
3 Na tabletu odaberite pametni telefon s popisa pronađenih uređaja.
69
Aplikacije i značajke
4 Na pametnom telefonu prihvatite zahtjev za spajanje.
Zatim će se na vašem tabletu prikazati upravljačka ploča.
Automatsko spajanje uređaja
Ako su dva uređaja već bila spojena, možete ih postaviti tako da se automatski ponovno spoje.
Na tabletu dodirnite SideSync → VIŠE → Postavke, a zatim dodirnite prekidač Auto. spoji
uređaje radi aktiviranja funkcije automatskog spajanja. U protivnom dodirnite VIŠE → Postavke
→ Veze u upravljačkoj ploči i uključite značajku automatskog povezivanja.
70
Aplikacije i značajke
Upotreba upravljačke ploče
Pokrenite sa svojeg tableta aplikacije koje često upotrebljavate ili pregledajte pomoću njega
obavijesti.
Kada dodirnite obavijest, pokrenut će se odgovarajuća aplikacija, odnosno program. U nastavku
je prikazana upravljačka ploča tableta na računalu.
Minimiziranje upravljačke ploče.
Pristup dodatnim opcijama.
Zatvaranje upravljačke ploče.
Uključenje virtualnog zaslona
tableta.
Dodavanje aplikacija.
Dodirnite obavijest i izvršite
različite postupke.
Aplikacije možete desnim klikom na ikonu aplikacije premjestiti ili ih izbrisati.
Nastavak reprodukcije medija
Reprodukciju glazbe ili videozapisa na svojem tabletu možete prekinuti i nastaviti na drugom
uređaju.
Na upravljačkoj ploči odaberite na upravljaču glazbe tipku za reprodukciju ili obavijest o
videozapisu. Reprodukcija na tabletu prekinut će se i nastaviti na drugom uređaju.
Upravljač glazbe i obavijest o videozapisu na spojenom uređaju prikazat će se samo
prilikom reprodukcije medijskih datoteka preko zadane aplikacije za glazbu, odnosno
videozapise.
71
Aplikacije i značajke
Dijeljenje mrežne stranice
Mrežnu stranicu možete otvoriti na tabletu i prikazati je u mrežnom pregledniku spojenog
uređaja.
Prilikom pregleda mrežnih stranica na tabletu na upravljačkoj će se ploči prikazati obavijest
o mrežnom pristupu. Odaberite obavijest na upravljačkoj ploči. Nakon toga ista će se mrežna
stranica prikazati na spojenom uređaju.
Dijeljenje pristupne točke tableta
Ako internetska veza nije dostupna, vezu za mobilni prijenos podataka svojeg tableta možete
podijeliti s računalima.
Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada koristite ovu funkciju.
U upravljačkoj ploči dodirnite VIŠE → Uklj. Mob. pristupne točke. Aktivirat će se mobilna
pristupna točka na tabletu.
Upotreba značajki poziva i slanja/primanja poruka u skočnim
prozorima
Kada na svojem tabletu primite poziv ili poruku, na spojenom će se uređaju prikazati skočni
prozor.
Ako primite poziv, možete se u skočnom prozoru javiti, a možete ga i odbaciti. Tijekom poziva
aktivirat će se mikrofon i zvučnik na spojenom uređaju.
Ako primite poruku, možete na nju izravno odgovoriti.
72
Aplikacije i značajke
Upotreba virtualnog zaslona
SideSync omogućuje zrcaljenje zaslona jednog uređaja na drugom uređaju. Funkcije uređaja
možete upotrebljavati putem virtualnog zaslona. U nastavku je prikazan virtualni zaslon tableta
na računalu.
Na upravljačkoj ploči dodirnite Tablet screen.
• Pojedine funkcije možda neće raditi putem virtualnog zaslona.
• Izgled i funkcije virtualnog zaslona mogu se razlikovati ovisno o spojenom uređaju.
Zatvaranje virtualnog zaslona.
Minimiziranje virtualnog
zaslona.
Dodirnite
Maksimiziranje virtualnog
zaslona.
i koristite sljedeće opcije:
• Uvijek na vrhu: Postavite virtualni zaslon tako da uvijek bude na vrhu.
• Zakreni: Rotiranje zaslona.
• Prozirnost prozora: Namjestite razinu prozirnosti virtualnoga zaslona.
• Snimi: Snimite sadržaj zaslona.
• Uključi Način prezentacije: Uključite zaslon tableta kako biste njime upravljali s računala i
tableta. Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o spojenom uređaju.
73
Aplikacije i značajke
Kako biste premjestili virtualni zaslon, kliknite na vrh virtualnog zaslona i povucite ga na novo
mjesto.
Kako biste promijenili veličinu virtualnog zaslona, postavite pokazivač miša na rub virtualnog
zaslona te kliknite i povucite ga.
Prebacivanje s jednog na drugi zaslon
Kako biste upotrebljavali stvarni zaslon tableta, pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje ili
gumb za početni zaslon na tabletu. Virtualni će se zaslon isključiti, a zaslon će se tableta uključiti.
Kako biste se vratili na virtualni zaslon, kliknite virtualni zaslon tableta na računalu. Stvarni će se
zaslon isključiti, a virtualni će se zaslon uključiti.
Virtualni zaslon i zaslon spojenog uređaja možete istodobno pregledati i njima upravljati.
→ Uključi Način prezentacije radi uključivanja
Na virtualnom zaslonu dodirnite
zaslona spojenog uređaja. Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o spojenom
uređaju.
Dijeljenje datoteka i međuspremnik
Kopiranje datoteka na računalo
1 Dodirnite i držite datoteku kako biste uključili način uređivanja na virtualnom zaslonu
tableta.
2 Označite više datoteka kako biste ih kopirali.
3 Dodirnite i držite odabrane datoteke, a zatim ih povucite i ispustite izvan virtualnog zaslona.
Datoteke će se kopirati na željenu lokaciju.
74
Aplikacije i značajke
Na primjer, kada pomaknete sliku s vašeg tableta u otvoreni dokument programa Word na
svojem računalu, slika će se umetnuti u dokument programa Word.
Kopiranje datoteka na tablet
Odaberite datoteke na računalu i povucite ih u upravljačku ploču ili na virtualni zaslon tableta.
Datoteke će se pohraniti u mapu Moje Datoteke → Unutarnja memorija → SideSync.
Tijekom sastavljanja poruke ili elektroničke poruke na virtualnom zaslonu kopirane datoteke bit
će priložene sastavljanoj poruci, odnosno elektroničkoj poruci.
Nakon uključenja virtualnog i stvarnog zaslona tableta nećete moći dijeliti datoteke.
Dijeljenje međuspremnika
Tekst možete jednostavno kopirati i prenijeti ga na drugi spojeni uređaj putem funkcije dijeljenja
međuspremnika. Kopirajte ili izrežite tekst s virtualnog zaslona i zalijepite ga u polje za tekst izvan
virtualnog zaslona i obrnuto.
75
Aplikacije i značajke
Dijeljenje tipkovnice i miša računala
Upotrijebite zaslon tableta kao dupli monitor kojim upravljajte tipkovnicom i mišem računala.
1 U upravljačkoj ploči dodirnite VIŠE → Omogući Dijeljenje tipkovnice i miša.
Ako je virtualni zaslon otvoren, on će nestati sa zaslona računala.
2 Pomaknite pokazivač miša prema lijevom ili desnom rubu zaslona računala kako biste prešli
na zaslon tableta.
Pokazivač miša pokazuje se na zaslonu vašeg tableta.
3 Na svojem tabletu upotrebljavajte tipkovnicu i miš računala kako biste izvodili radnje poput
upisivanja teksta, kopiranja, lijepljenja i odabiranja stavki.
Kako biste ponovno upravljali računalom mišem, vratite pokazivač na zaslon računala.
76
Aplikacije i značajke
Glazba
Slušajte glazbu sortiranu prema kategoriji i za prilagodite postavke reprodukcije.
Pokrenite aplikaciju Glazba.
Odaberite kategoriju a zatim odaberite pjesmu koju želite reproducirati.
Dodirnite sliku albuma na dnu zaslona za otvaranje zaslona glazbenog playera.
Pristup dodatnim opcijama.
Pristupite postavkama kvalitete
i efekata zvuka.
Postavite datoteke kao
omiljenu pjesmu.
Otvorite popis za reprodukciju.
Prilagodba glasnoće zvuka.
Uključivanje nasumične
reprodukcije.
Promjena načina ponavljanja.
Prebacivanje na prethodnu
pjesmu. Dodirnite i držite za
brzo prebacivanje unatrag.
Prebacivanje na sljedeću
pjesmu. Dodirnite i držite za
brzo prebacivanje unaprijed.
Pauziranje i nastavak
reprodukcije.
77
Aplikacije i značajke
Video
Gledajte videozapise pohranjene u uređaju i prilagodite postavke reprodukcije.
Pokrenite aplikaciju Video.
Odaberite video za reproducirati.
Otvaranje popisa
pjesama.
Pristup dodatnim
opcijama.
Pauziranje i nastavak
reprodukcije.
Prebacivanje na
sljedeći videozapis.
Dodirnite i držite za
brzo prebacivanje
unaprijed.
Prebacivanje na
prethodni
videozapis.
Dodirnite i držite za
brzo prebacivanje
unatrag.
Zaključavanje
zaslona reprodukcije.
Prebacivanje prema
naprijed ili natrag
povlačenjem trake.
Izmjena omjera
zaslona.
Kreiraj GIF animaciju.
Prebacivanje na
video player u
skočnom prozoru.
Povucite prst gore ili dolje na lijevoj strani zaslona za reprodukciju za prilagodbu svjetline ili
povucite prst gore ili dolje na desnoj strani zaslona za reprodukciju za prilagodbu glasnoće.
Za prebacivanje unaprijed ili unatrag kližite ulijevo ili udesno na zaslonu reprodukcije.
78
Aplikacije i značajke
Kalendar
Uvod
Upravljajte svojim rasporedom unošenjem nadolazećih događaja ili zadataka u svoj planer.
Kreiranje događaja
1 Pokrenite aplikaciju Kalendar i dodirnite
ili dvaput dodirnite datum.
Ako su na taj datum već spremljeni događaji ili zadaci dodirnite datum i dodirnite
.
2 Unesite detalje o događanjima.
Postavite početni i završni
datum događaja.
Unos naslova.
Odabir kalendara koji će se
koristiti ili s kojim će se izvršiti
sinkronizacija.
Postavite alarm.
Unesite lokaciju događaja.
Dodaj bilješku.
Dodajte kartu koja pokazuje
lokaciju događaja.
Dodavanje više detalja.
3 Dodirnite SPREMI za spremanje događanja.
79
Aplikacije i značajke
Kreiranje zadataka
1 Pokrenite aplikaciju Kalendar i dodirnite PRIKAŽI → Obaveze.
2 Dodirnite i unesite pojedinosti zadatka.
3 Dodirnite SPREMI za spremanje zadatka.
Sinkronizacija događanja i zadataka s vašim računima
Pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Oblak i računi → Računi, odaberite uslugu računa, a
zatim dodirnite Kalendar (Samsung račun) ili Sinkronizacija Kalendar.
Za dodavanje računa s kojima će se sinkronizirati pokrenite aplikaciju Kalendar i dodirnite
→ Upravljaj kalendarima → Dodaj račun. Zatim, odaberite račun kojim želite sinkronizirati i
prijavite se. Kada je račun dodan, pojavit će se na popisu.
Moje Datoteke
Pristupite i upravljajte različitim datotekama koje su pohranjene na uređaju.
Pokrenite aplikaciju Moje Datoteke.
Prikažite datoteke spremljene u pojedinoj pohrani. Također možete prikazivati datoteke na
vašem uređaju ili memorijskoj kartici po kategoriji.
Da biste oslobodili prostor u memoriji uređaja, dodirnite → Nabavite još prostora.
Za pretraživanje datoteka ili mapa dodirnite polje za pretraživanje, a zatim unesite ključnu riječ.
Alternativno, dodirnite , a zatim izgovorite ključnu riječ.
80
Aplikacije i značajke
Zapis
Kreirajte zapise i organizirajte ih po kategorijama.
Pokrenite aplikaciju Zapis.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Sastavljanje zapisa
Dodirnite
na popisu zapisa i unesite zapis. Prilikom sastavljanja zapisa koristite sljedeće opcije:
• Kategorija: Kreiranje ili podešavanje kategorije.
• Zadaci: Dodajte kućice za označavanje na početku svakog reda za kreiranje popisa zadataka.
• Slika: Umetanje slika.
• Crtež: Pišite ili crtajte zapise za umetanje. Možete odabrati debljinu olovke i boju.
• Glas: Snimanje glasa za umetanje.
Za spremanje zapisa dodirnite SPREMI.
Za uređivanje zapisa, dodirnite zapis, a zatim dodirnite sadržaj zapisa.
Traženje zapisa
Dodirnite TRAŽI na popisu zapisa i unesite ključnu riječ za pretraživanje zapisa koji uključuju tu
ključnu riječ.
81
Aplikacije i značajke
Sat
Uvod
Namjestite alarme, provjerite trenutačno točno vrijeme u mnogim gradovima diljem svijeta,
odredite vrijeme nekom događanju ili postavite određeno trajanje.
ALARM
Pokrenite aplikaciju Sat i dodirnite ALARM.
Postavljanje alarma
Dodirnite
na popisu alarma, podesite vrijeme alarma, odaberite dane kad će se alarm
ponavljati, podesite različite opcije alarma, a zatim dodirnite SPREMI.
Za otvaranje tipkovnice kako biste unijeli vrijeme alarma, dodirnite polje za unos vremena.
Za aktiviranje ili deaktiviranje alarma dodirnite prekidač pored alarma na popisu alarma.
Zaustavljanje alarma
Dodirnite PREKID za zaustavljanje alarma. Ako ste prethodno omogućili opciju odgađanja
dodirnite ODGOĐENO za ponavljanje alarma nakon određenog vremenskog razmaka.
Brisanje alarma
Dodirnite i držite alarm, označite alarme za brisanje, a zatim dodirnite OBRIŠI.
SVJETSKO VRIJEME
Pokrenite aplikaciju Sat i dodirnite SVJETSKO VRIJEME.
Kreiranje satova
Dodirnite
, unesite ime grada ili odaberite grad na globusu, a zatim dodirnite DODAJ.
Brisanje satova
Dodirnite i držite sat, označite sate za brisanje, a zatim dodirnite OBRIŠI.
82
Aplikacije i značajke
ŠTOPERICA
1 Pokrenite aplikaciju Sat i dodirnite ŠTOPERICA.
2 Dodirnite POČETAK za mjerenje trajanja događaja.
Za snimanje vremena krugova tijekom mjerenja vremena na događaju dodirnite KRUG.
3 Dodirnite ZAUSTAVI za prekidanje brojanja vremena.
Za poništavanje vremena krugova dodirnite NASTAVI.
Za brisanje memoriranih vremena dodirnite PONIŠTI.
ODBROJAVANJE
1 Pokrenite aplikaciju Sat i dodirnite ODBROJAVANJE.
2 Podesite trajanje, a zatim dodirnite POČETAK.
Za otvaranje tipkovnice kako biste unijeli trajanje, dodirnite polje za unos trajanja.
3 Dodirnite PREKID kad se odbrojavanje završi.
Kalkulator
Obavite jednostavne ili složene matematičke operacije.
Pokrenite aplikaciju Kalkulator.
Na gornjem dijelu zaslona možete vidjeti dosadašnje računice.
Za brisanje povijesti, dodirnite IZBRIŠI POVIJEST.
83
Aplikacije i značajke
Dijeljenje sadržaja
Dijelite sadržaj pomoću različitih opcija dijeljenja. Radnje u nastavku primjer su dijeljenja slika.
Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom dijeljenja datoteka putem mobilne mreže.
1 Pokrenite aplikaciju Galerija i odaberite sliku.
2 Dodirnite i odaberite način dijeljenja, kao što je poruka ili e-pošta.
Osobe koje ste kontaktirali pojavit će se na okviru dijeljenja opcija ako imate povijest
komunikacije ili dijeljenja. Za izravno dijeljenje sadržaja putem odgovarajuće aplikacije,
odaberite ikonu osobe. Ako funkcija nije aktivirana, pokrenite aplikaciju Postavke,
dodirnite Napredne značajke, a zatim dodirnite prekidač Izravno dijeljenje za aktivaciju.
84
Aplikacije i značajke
Uporaba dodatnih funkcija
• Dijeljenje poveznice: Podijelite velike datoteke. Učitajte datoteke na Samsungov server
za pohranu i podijelite ih s drugima putem internetske poveznice ili šifre. Za upotrebu ove
funkcije vaš telefonski broj mora biti potvrđen.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Prenesi datot. na uređaj: Dijelite sadržaj s obližnjim uređajima putem Wi-Fi Direct ili
Bluetooth veze. Na uređaju moraju biti aktivirane postavke vidljivosti.
• Pogledaj sadržaj na TV-u (Smart View): Pregledajte prikazani sadržaj uređaja na većem
zaslonu putem bežične veze.
Kada je slika poslana u uređaje primatelja, na njihovim se uređajima pojavljuje obavijest.
Dodirnite obavijest za pregled ili preuzimanje slike.
Google aplikacije
Google pruža zabavu, društvenu mrežu i poslovne aplikacije. Možda će vam biti potreban Google
račun za pristup nekim aplikacijama.
Za prikaz više informacija o aplikacijama uđite u izbornik za pomoć u svakoj aplikaciji.
Neke aplikacije možda neće biti dostupne ili mogu biti različito označene ovisno o
području i pružatelju usluga.
Chrome
Pretražujte informacije i pregledavajte mrežne stranice.
Gmail
Šaljite ili primajte e-poštu putem usluge Google Mail.
Google+
Podijelite svoje vijesti i pratite ažuriranja koja dijeli vaša obitelj, prijatelji i ostali. Možete i
sigurnosno pohraniti svoje fotografije i videozapise i više.
Karte
Pronađite svoju lokaciju na karti, pretražujte karte svijeta i pogledajte informacije o lokaciji o
raznim mjestima oko vas.
85
Aplikacije i značajke
Play glazba
Otkrijte, slušajte i dijelite glazbu na svojem uređaju. Glazbene zbirke spremljene na vašem
uređaju možete učitati na oblak i kasnije im pristupiti.
Play filmovi
Kupite ili iznajmite videozapise, kao što su filmovi i TV programi, iz Trgovina Play.
Play knjige
Preuzmite razne knjige u Trgovina Play i pročitajte ih.
Play kiosk
Čitajte vijesti i časopise koji vas zanimaju na jednoj prikladnoj lokaciji.
Play igre
Preuzmite igre s Trgovina Play i igrajte ih s drugima.
Disk
Spremite svoje sadržaje u oblaku, pristupite im od bilo kuda i podijelite ih s drugima.
YouTube
Gledajte ili kreirajte videozapise i podijelite ih s drugima.
Fotografije
Na jednom mjestu pretražujte, upravljajte i uređujte sve fotografije i videozapise iz različitih
izvora.
Google
Brzo pretražujte stavke na internetu ili svojem uređaju.
Hangouts
Šaljite poruke, slike i emotikone prijateljima i razgovarajte s njima putem video poziva.
Glas. pretraživanje
Brzo pretražujte stavke izgovaranjem ključne riječi ili fraze.
86
Postavke
Uvod
Prilagodite postavke za funkcije i aplikacije. Možete više personalizirati uređaj konfiguriranjem
brojnih opcija postavki.
Pokrenite aplikaciju Postavke.
Za traženje postavki na temelju unesenih ključnih riječi dodirnite
.
Veze
Opcije
Promijenite postavke za različite veze, kao što su značajka Wi-Fi i Bluetooth.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze.
• Wi-Fi: Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim
mrežnim uređajima. Više informacija pogledajte u Wi-Fi.
• Bluetooth: Koristite Bluetooth za razmjenu podatkovnih ili multimedijskih datoteka s
drugim uređajima koji imaju uključenu opciju Bluetooth. Više informacija pogledajte u
Bluetooth.
• Vidljivost tableta: Omogućite drugim uređajima da pronađu vaš uređaj kako bi s vama
podijelili sadržaj. Kada je funkcija aktivirana, uređaj će biti vidljiv drugim uređajima prilikom
njihovog pretraživanja dostupnih uređaja upotrebom opcije Prenesi datoteke na uređaj.
• Korištenje podataka: Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za
ograničenje. Podesite uređaj da automatski onemogući mobilnu podatkovnu mrežu kada
količina mobilnih podataka koje ste upotrijebili dostigne zadanu granicu.
• Profil Bez mreže: Podesite uređaj da onemogući sve bežične funkcije na vašem uređaju.
Možete koristiti samo izvan mrežne usluge.
Provjerite je li uređaj isključen tijekom polijetanja i slijetanja. Nakon polijetanja, možete
koristiti uređaj u načinu rada bez mreže ako to dozvoli osoblje zrakoplova.
87
Postavke
• Mob. prist. točka i Dijeljenje: Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje
mobilne podatkovne mreže uređaja s drugim uređajima kad je mrežna veza nedostupna.
Veza se može uspostaviti putem Wi-Fi-ja, USB-a ili Bluetootha. Pogledajte Mob. prist. točka i
Dijeljenje kako biste saznali više informacija.
• Mobilne mreže: Konfigurirajte postavke svoje mobilne mreže.
• Lokacija: Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.
• Više postavki veze: Prilagođavanje postavki za upravljanje drugim funkcijama. Više
informacija potražite u odjeljku Više postavki veze.
Wi-Fi
Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim
uređajima.
Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.
Povezivanje s Wi-Fi mrežom
1 Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Wi-Fi, a zatim dodirnite prekidač radi aktivacije.
2 Odaberite mrežu u mrežnom popisu Wi-Fi.
Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota. Unesite lozinku i dodirnite
SPOJI.
• Jednom kada se uređaj spoji s Wi-Fi mrežom, uređaj će se ponovno spajati s
tom mrežom svaki put kada je dostupna, bez traženja lozinke. Radi sprječavanja
automatskog spajanja uređaja s mrežom, odaberite je s popisa mreža i dodirnite
ZABORAVI.
• Ako se ne možete spojiti na Wi-Fi mrežu kako treba, ponovno pokrenite Wi-Fi funkciju
na uređaju ili bežični usmjerivač.
88
Postavke
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct izravno povezuje dva uređaja preko Wi-Fi mreže bez potrebe za pristupnim točkama.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Wi-Fi, a zatim dodirnite prekidač radi aktivacije.
2 Dodirnite Wi-Fi Direct.
Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.
Ako uređaj s kojim se želite povezati nije na popisu, zatražite da uređaj uključi opciju Wi-Fi
Direct.
3 Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.
Uređaji će se povezati kad drugi uređaj prihvati zahtjeve za povezivanjem s Wi-Fi Direct.
Slanje i primanje podataka
S drugim uređajima možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći
postupci su primjer slanja slike na drugi uređaj.
1 Pokrenite aplikaciju Galerija i odaberite sliku.
2 Dodirnite → Wi-Fi Direct a zatim odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike.
3 Prihvatite Wi-Fi Direct zahtjev za spajanje na drugom uređaju.
Ako su uređaji već spojeni, slika će biti poslana drugom uređaju bez zahtjeva za spajanje.
Prekidanje veze s uređajem
1 Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Wi-Fi.
2 Dodirnite Wi-Fi Direct.
Uređaj prikazuje popis spojenih uređaja.
3 Dodirnite naziv uređaja za odspajanje uređaja.
89
Postavke
Bluetooth
Koristite Bluetooth za razmjenu podatkovnih ili multimedijskih datoteka s drugim uređajima koji
imaju uključenu opciju Bluetooth.
• Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka
koji su poslani ili primljeni putem Bluetootha.
• Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno
zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može
se smanjiti.
• Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti
kompatibilni s vašim uređajem.
• Ne koristite Bluetooth funkciju za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije
datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth funkcije.
Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima
1 Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Bluetooth, a zatim dodirnite prekidač radi aktivacije.
Prikazat će se otkriveni uređaji.
2 Odaberite uređaj s kojim se želite upariti.
Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju
vidljivosti. Za više informacija pogledajte korisnički priručnik drugog uređaja.
Vaš je uređaj vidljiv drugim uređajima dok je otvoren zaslon postavki Bluetootha.
3 Prihvatite zahtjev za povezivanjem Bluetooth na svom uređaju za potvrdu.
Uređaji će se povezati kad drugi uređaj prihvati zahtjev za Bluetooth povezivanjem.
90
Postavke
Slanje i primanje podataka
Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. S drugim Bluetooth uređajima
možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći postupci su primjer
slanja slike na drugi uređaj.
1 Pokrenite aplikaciju Galerija i odaberite sliku.
2 Dodirnite → Bluetooth, a zatim odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike.
Ako je vaš uređaj prije uparen s drugim uređajem, dodirnite naziv uređaja bez potvrde
automatski generiranog pristupnog koda (tzv. passkey).
Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju
vidljivosti.
3 Prihvatite zahtjev za autorizacijom Bluetootha na drugom uređaju.
Odspajanje Bluetooth uređaja
1 Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Bluetooth.
Uređaj prikazuje popis uparenih uređaja.
2 Dodirnite pored naziva uređaja za deaktiviranje uparivanja.
3 Dodirnite Odspoji.
91
Postavke
Mob. prist. točka i Dijeljenje
Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja
s drugim uređajima kad je mrežna veza nedostupna. Veza se može uspostaviti putem Wi-Fi-ja,
USB-a ili Bluetootha.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Mob. prist. točka i Dijeljenje.
Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada koristite ovu funkciju.
• Mobilna pristupna točka: Koristite mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne
podatkovne veze s računalima ili drugim uređajima.
• Bluetooth dijeljenje: Bluetooth povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze
s računalima ili drugim uređajima putem Bluetootha.
• USB dijeljenje: USB povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne mrežne veze
uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični
modem za računalo.
Uporaba mobilne pristupne točke
Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s
drugim uređajima.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Mob. prist. točka i Dijeljenje → Mobilna pristupna
točka.
2 Dodirnite prekidač za aktivaciju.
Ikona pojavljuje se na statusnoj traci. Ostali uređaji mogu pronaći vaš uređaj na popisu
Wi-Fi mreža.
Za podešavanje lozinke mobilne pristupne točke dodirnite → Konfiguracija Mobilne
pristupne točke i odaberite razinu sigurnosti. Zatim unesite šifru i dodirnite SPREMI.
3 Na zaslonu drugog uređaja potražite i odaberite uređaj s popisa Wi-Fi mreža.
4 Na spojenom uređaju za pristup internetu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.
92
Postavke
Više postavki veze
Prilagođavanje postavki za upravljanje drugim funkcijama.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Više postavki veze.
• Traž. uređaja u blizini: Podesite uređaj za pretraživanje uređaja u blizini s kojima se možete
spojiti.
• Ispis: Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Dostupne pisače
možete potražiti ili ručno dodati za ispis datoteka. Više informacija pogledajte u Ispis.
• VPN: Postavite i povežite se na virtualne osobne mreže (VPN-ove).
• Ethernet: Ethernet opcija dostupna je kada je Ethernet adapater spojen na uređaj. Ovu
opciju koristite za aktiviranje Ethernet funkcije i za konfiguriranje mrežnih postavki.
Ispis
Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Možete povezati uređaj s
pisačem putem Wi-Fi ili Wi-Fi Directa i ispisivati slike ili dokumente.
Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
Dodavanje plug-inova za pisače
Dodajte plug-inove za pisače s kojima želite spojiti uređaj.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Više postavki veze → Ispis → Skini dodatke.
2 Potražite plug-in pisača u Trgovina Play.
3 Odaberite plug-in pisača i instalirajte ga.
4 Odaberite plug-in pisača i dodirnite prekidač za aktivaciju.
Uređaj traži pisače koji su spojeni na istu Wi-Fi mrežu kao i vaš uređaj.
5 Odaberite pisač koji želite dodati.
Za ručno dodavanje pisača dodirnite → Dodaj pisač.
93
Postavke
Ispis sadržaja
Prilikom prikaza sadržaja poput slika ili dokumenata pristupite popisu opcija, dodirnite Ispis →
→ Svi pisači, a zatim odaberite pisač.
Načini ispisa mogu se razlikovati ovisno o vrsti sadržaja.
Zvukovi i vibracija
Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.
Na zaslonu postavki dodirnite Zvukovi i vibracija.
• Način zvuka: Podesite uređaj da koristi način zvuka, način vibracije ili način bez zvuka.
• Vibracija tijekom zvona: Postavite uređaj da vibrira i reproducira zvuk zvona za dolazne
pozive.
• Upot. tipke za glasn. za medije: Postavite uređaj tako da podešava razinu glasnoće medija
prilikom pritiska na tipku za glasnoću. Tijekom reproduciranja medijskih datoteka glasnoća
medija uvijek će biti prilagođena.
• Glasnoća: Podesite razinu glasnoće za zvuke zvona poziva, glazbe i videozapisa, zvukova
sustava i obavijesti.
• Jačina vibracije: Prilagodite jačinu vibracijske obavijesti.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Ton zvona: Promijenite zvuk zvona poziva.
• Način vibracije: Odaberite oblik vibracije.
• Zvukovi obavijesti: Promjena postavki zvukova obavijesti za svaku aplikaciju.
• Ne ometajte: Podesite uređaj da utiša zvukove dolaznih poziva, obavijesti i medija osim u
dopuštenim iznimkama.
• Zvukovi dodira: Podesite uređaj da emitira zvuk kada odaberete aplikaciju ili opciju na
zaslonu osjetljivom na dodir.
• Zvukovi zaklj. zaslona: Podesite uređaj da emitira zvuk pri zaključavanju ili otključavanju
zaslona osjetljivog na dodir.
• Zvuk punjenja: Podesite uređaj da emitira zvuk kada je spojen s punjačem.
• Dojava vibracijom: Podesite uređaj da vibrira kada dodirnete
kao što je dodirivanje i držanje stavki.
94
ili
te za druge radnje,
Postavke
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Tonovi tipkov. za biranje: Podesite uređaj da emitira zvuk kad dodirnete gumbe na
tipkovnici.
• Zvuk tipkovnice: Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodiru tipke.
• Vibracija tipkovnice: Postavite uređaj na vibraciju pri dodiru tipke.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Kvaliteta zvuka i efekti: Konfigurirajte dodatne postavke zvuka.
• Odvojeni zvuk aplikacije: Postavite uređaj tako da reproducira zvuk medija iz određene
aplikacije putem povezanog Bluetooth zvučnika ili slušalica odvojeno od zvuka drugih
aplikacija. Primjerice, aplikaciju Navigacije možete slušati putem zvučnika uređaja dok
istovremeno slušate reprodukciju iz aplikacije glazbe putem Bluetooth zvučnika vozila.
Obavijesti
Promijenite postavke obavijesti za svaku aplikaciju.
Na zaslonu postavki dodirnite Obavijesti.
Za prilagođavanje postavki obavijesti dodirnite NAPREDNO i odaberite aplikaciju.
• Dopuštanje obavijesti: Dopustite obavijesti iz odabrane aplikacije.
• Tihi prikaz: Postavite uređaj da utiša zvukove obavijesti i sakrije prikaz obavijesti.
• Na zasl. za zaključavanje: Prikažite ili sakrijte obavijesti iz odabrane aplikacije kad je uređaj
zaključan.
• Postavi kao prioritet: Prikažite obavijesti na vrhu okvira obavijesti i uključi ih u omogućeni
popis kada je aktiviran način Ne ometajte.
95
Postavke
Zaslon
Opcije
Promijenite postavke prikaza i početnog zaslona.
Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon.
• Svjetlina: Podešavanje osvjetljenja zaslona.
• Automatsko osvjetljenje: Postavite uređaj da upamti vaše prilagodbe osvjetljenja te ih
automatski primijenite u sličnim uvjetima osvjetljenja.
• Način zaslona: Promijenite način zaslona kako biste prilagodili boju i kontrast prikaza.
• Zumiranje zaslona i font: Promijenite postavke povećanja zaslona ili veličinu i vrstu fonta.
• Početni zaslon: Promijenite veličinu mreže za prikaz više ili manje stavki na početnom
zaslonu i drugo.
• Okviri ikona: Postavite za prikaz osjenčanih pozadina ili za isticanje ikona.
• Statusna traka: Podesite postavke za prikazivanje obavijesti ili indikatora na traci statusa.
• Istek zaslona: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje
zaslona.
• Čuvar zaslona: Postavite uređaj za pokretanje čuvara zaslona kada se uređaj puni.
Pozadina
Promijenite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon zaključavanja.
Na zaslonu postavki dodirnite Pozadina.
96
Postavke
Napredne značajke
Aktivirajte napredne funkcije i promijenite postavke koje njima upravljaju.
Na zaslonu postavki dodirnite Napredne značajke.
Prekomjerno drmanje ili udaranje uređaja može prouzročiti nenamjeran unos za neke
funkcije.
• Dodaci: Promjena postavki pribora.
• Pametno mirovanje: Postavite uređaj za sprječavanje isključivanja zaslona dok u njega
gledate.
• Više prozora: Odaberite način pokretanja višenamjenskog prozora.
• Pametna snimka: Postavite uređaj za snimanje trenutačnog zaslona i područja na kojem se
možete pomicati te odmah izrežite i podijelite snimku.
• Snimanje zaslona dlanom: Podesite uređaj za snimanje snimke zaslona kada prijeđete
dlanom ulijevo ili udesno preko zaslona. Možete pregledati snimljene slike u Galerija.
Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija i funkcija.
• Jednostavno utišavanje: Postavite uređaj na utišavanje dolaznih poziva i alarma korištenjem
pokreta ruku.
• Prel. prs. za poziv / sl. poruka: Podesite uređaj za pozivanje ili slanje poruke kada se
pomaknete u desno ili lijevo na kontaktu ili telefonskom broju.
• Izravno dijeljenje: Postavite uređaj na prikazivanje osoba koje ste kontaktirali na okviru
opcija dijeljenja kako biste omogućili izravno dijeljenje sadržaja.
97
Postavke
Održavanje uređaja
Održavanje uređaja omogućuje pregled statusa baterije uređaja, skladištenja, memorije i
sigurnosti sustava. Također možete automatski optimirati uređaj dodirom prsta.
Baterija
Sigurnost uređaja
Memorija
Pohrana
Uporaba funkcije brzog optimiziranja
Na zaslonu postavki dodirnite Održavanje uređaja → POPRAVI SADA ili OPTIMIZIRAJ SADA.
Funkcija brzog optimiziranja popravlja funkcioniranje uređaja sljedećim postupcima:
• Brisanje dijela memorije.
• Brisanje neželjenih datoteka i zatvaranje aplikacija koje rade u pozadini.
• Upravljanje neuobičajenom potrošnjom baterije.
• Skeniranje radi pronalaženje aplikacija koje ne rade i zlonamjernog softvera.
98
Postavke
Baterija
Provjerite preostalu snagu baterije i vrijeme korištenja uređaja. Za uređaje s niskom razinom
baterije, čuvajte snagu baterije aktivacijom funkcija uštede energije.
Na zaslonu postavki dodirnite Održavanje uređaja → Baterija.
• Preostalo vrijeme korištenja pokazuje vrijeme preostalo prije nego se snaga baterije
istroši. Preostalo vrijeme može se razlikovati ovisno o postavkama i uvjetima rada
vašeg uređaja.
• Ne možete primati obavijesti od aplikacija koje upotrebljavaju način uštede energije.
Način štednje energije
• SREDNJA: Aktivirajte način štednje energije kako biste produljili preostalo vrijeme baterije.
• MAKS.: U načinu maksimalne štednje energije uređaj smanjuje potrošnju baterije
primjenom tamne teme i ograničenjem dostupnih aplikacija i značajki. Mrežne veze, osim
mobilne mreže, bit će deaktivirane.
Upravljanje baterijom
Možete uštediti snagu baterije onemogućavanjem aplikacijama koje rade u pozadini da troše
snagu baterije kada se ne koriste. Označite aplikacije na popisu aplikacija i dodirnite ŠTEDI BAT.
Također dodirnite → Napredne postavke i postavite opcije Nadzor baterije aplikacije.
Pohrana
Provjerite status iskorištene i raspoložive memorije.
Na zaslonu postavki dodirnite Održavanje uređaja → Pohrana.
• Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta
jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Raspoloživi kapacitet
može se promijeniti kada ažurirate uređaj.
• Dostupan kapacitet unutarnje memorije svojeg uređaja možete prikazati u dijelu
specifikacija na internetskoj stranici Samsunga.
Upravljanje memorijom
Za brisanje preostalih datoteka, poput predmemorije, dodirnite OČISTI SADA. Za brisanje
datoteka ili deinstalaciju aplikacija koje više ne upotrebljavate, odaberite kategoriju ispod
KORISNIČKI PODACI. Zatim označite stavke za odabir i dodirnite IZBRIŠI ili DEINSTALIRAJ.
99
Postavke
Memorija
Na zaslonu postavki dodirnite Održavanje uređaja → Memorija.
Kako biste ubrzali uređaj smanjenjem korištenja memorije, označite aplikacije s popisa aplikacija
i dodirnite OČISTI SADA.
Sigurnost uređaja
Provjerite status sigurnosti uređaja. Ta funkcija skenira vaš uređaj u potrazi za zlonamjernim
softverom.
Na zaslonu postavki dodirnite Održavanje uređaja → Sigurnost uređaja → PREGLEDAJ
TABLET.
Aplikacije
Upravljajte aplikacijama uređaja i promijenite njihove postavke. Možete pregledati informacije
o potrošnji aplikacije, promijeniti postavke obavijesti ili dozvola ili deinstalirati ili onemogućiti
nepotrebne aplikacije.
Na zaslonu postavki dodirnite Aplikacije.
Zaslon zaklj. i sigurnost
Opcije
Promijenite postavke sigurnosti za uređaj, te SIM ili USIM karticu.
Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon zaklj. i sigurnost.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o odabranoj metodi zaključavanja zaslona.
• Vrsta zaključavanja zaslona: Promijenite metodu zaključavanja zaslona.
• Smart Lock: Podesite uređaj na automatsko otključavanje u određenim situacijama.
• Postavke sigurn. zaključavanja: Promijenite postavke zaključavanja zaslona za odabrani
način zaključavanja.
• Informacije i FaceWidgets: Promijenite postavke stavki koje se prikazuju na isključenom ili
zaključanom zaslonu.
• Obavijesti: Podesite želite li prikazati sadržaj obavijesti na zaključanom zaslonu i odaberite
koje ćete obavijesti prikazati.
100
Postavke
• Prečaci aplikacije: Odaberite aplikacije za koje ćete prikazati prečace na zaključanom
zaslonu.
• Pronađi moj mobitel: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju pronađi moj mobilni. Pristupite
mrežnom mjestu Find my mobile (findmymobile.samsung.com) kako biste pratili i
kontrolirali svoj izgubljeni ili ukradeni uređaj.
• Nepoznati izvori: Podesite uređaj tako da dozvoli instalaciju aplikacija s nepoznatih izvora.
• Privatni način: Aktivirajte privatni način za sprečavanje drugima pristupa vašem osobnom
sadržaju. Više informacija pogledajte u Privatni način.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Šifriraj uređaj: Šifrirajte podatke na uređaju kako biste druge spriječili da im pristupe ako se
vaš uređaj ukrade ili izgubi. Za upotrebu svog šifriranog uređaja, morate dešifrirati podatke
uređaja svaki put kad uključite uređaj. Možete podesiti da se podaci uređaja automatski
dešifriraju ili da se zatraži šifra za otključavanje. Nije moguće sigurno pohraniti ili ponovno
vratiti podatke kada je uređaj šifriran. Ako nekoliko puta za redom unesete neispravnu šifru
za otključavanje i dostignete ograničeni broj pokušaja, uređaj će izvršiti vraćanje tvorničkih
postavki.
• Šifriranje SD kartice: Postavite uređaj za šifriranje datoteka na memorijskoj kartici.
Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj neće
moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije resetiranja
uređaja.
• Ostale postavke sigurnosti: Konfigurirajte dodatne sigurnosne postavke.
101
Postavke
Privatni način
Sakrijte privatni sadržaj u svojem uređaju kako biste spriječili da mu druge osobe pristupe.
Aktiviranje privatnog načina rada
1 Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon zaklj. i sigurnost → Privatni način, a zatim dodirnite
prekidač radi aktiviranja.
Kad aktivirate privatni način prvi put, slijedite upute na zaslonu kako biste postavili pristupni
kod za privatni način.
2 Pratite zaslonske upute za unos unaprijed postavljene šifre privatnog načina.
Privatni način je aktivan i ikona
pojavit će se na statusnoj traci.
Skrivene stavke možete prikazati i pristupiti im samo kada je aktiviran privatni način rada.
Za skrivanje pohranjenih stavki u privatnu mapu deaktivirajte privatni način.
Skrivanje sadržaja
1 Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite aplikaciju da biste sakrili stavke.
2 Odaberite stavku i dodirnite → Premjesti u Privatno.
Ako privatni način nije aktiviran pratite zaslonske upute za unos unaprijed postavljene šifre
privatnog načina.
Odabrane stavke bit će premještene u privatnu mapu.
102
Postavke
Prikazivanje skrivenog sadržaja
Skrivene stavke možete prikazati samo kada je aktiviran privatni način rada.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon zaklj. i sigurnost → Privatni način, a zatim dodirnite
prekidač radi aktiviranja.
2 Pratite zaslonske upute za unos unaprijed postavljene šifre privatnog načina.
3 Pokrenite aplikaciju Moje Datoteke i dodirnite Privatno.
Na zaslonu će se pojaviti stavke premještene u privatnu mapu.
Otkrivanje sadržaja
1 U privatnoj mapi dodirnite i držite stavku a zatim označite stavke za otkrivanje.
2 Dodirnite → Ukloni iz Privatnog.
3 Odaberite mapu u koju želite spremiti stavke i zatim dodirnite OK.
Stavke će biti premještene u odabranu mapu.
Automatsko deaktiviranje privatnog načina rada
Možete podesiti uređaj da automatski deaktivira privatni način rada svaki put kad se zaslon
isključi.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon zaklj. i sigurnost → Privatni način, a zatim dodirnite
prekidač radi aktiviranja.
2 Pratite zaslonske upute za unos unaprijed postavljene šifre privatnog načina.
3 Dodirnite prekidač Automatsko isključivanje radi aktivacije.
Kad je aktivirana opcija Automatsko isključivanje uređaj neće prenijeti datoteke u
privatnu mapu ako se tijekom prijenosa isključi zaslon.
103
Postavke
Oblak i računi
Opcije
Sinkronizirajte, sigurnosno pohranite ili ponovno vratite podatke sa svojeg uređaja upotrebom
Samsung oblaka. Možete i registrirati račune i upravljati njima, primjerice svoj račun Samsung ili
račun Google.
Na zaslonu postavki dodirnite Oblak i računi.
Redovito sigurnosno kopirajte svoje podatke na sigurne lokacije, kao što je Samsung
oblak ili računalo, kako biste ih mogli ponovno vratiti ako se podaci oštete ili izgube ili
ako nenamjerno vratite tvorničke postavke.
• Samsung Cloud: Sadržajem koji želite spremite možete sigurno upravljati na Samsung
oblaku. Provjerite status potrošnje vaše pohrane Samsung oblak te sinkronizirajte,
sigurnosno kopirajte i vratite svoje podatke. Više informacija pogledajte u Samsung oblak.
• Moj profil: Upravljajte svojim osobnim informacijama i pojedinostima Samsung računa.
• Računi: Dodajte svoje Samsung i Google račune ili druge račune za sinkronizaciju.
• Sig. kopiranje i vraćanje: Zaštitite svoje osobne informacije, podatke o aplikacijama i
postavke na uređaju. Svoje osjetljive informacije možete sigurnosno pohraniti i pristupiti im
kasnije. Morate se prijaviti na Google ili Samsung račun za sigurnosno kopiranje ili vraćanje
podataka. Više informacija potražite u odjeljku Sig. kopiranje i vraćanje.
104
Postavke
Sig. kopiranje i vraćanje
Zaštitite svoje osobne informacije, podatke o aplikacijama i postavke na uređaju. Svoje osjetljive
informacije možete sigurnosno pohraniti i pristupiti im kasnije. Morate se prijaviti na Google ili
Samsung račun za sigurnosno kopiranje ili vraćanje podataka.
Uporaba Samsung računa
Na zaslonu postavki dodirnite Oblak i računi → Sig. kopiranje i vraćanje → Postavke kopiranja
za Samsung račun, dodirnite prekidače pored stavki koje želite sigurnosno kopirati kako biste ih
aktivirali, a zatim dodirnite KOPIRAJ SADA.
Podaci će se sigurnosno kopirati na Samsungov oblak. Više informacija pogledajte u Samsung
oblak.
Za podešavanje uređaja da automatski radi sigurnosnu kopiju podataka dodirnite prekidač
AUTOMATSKA SIGURNOSNA KOPIJA za aktiviranje.
Za vraćanje sigurnosno kopiranih podataka iz Samsung oblaka pomoću Samsung računa,
dodirnite Vrati Odaberite uređaj i vrste podataka koje želite vratiti i dodirnite VRATI SADA.
Odabrani podaci bit će vraćeni na uređaj.
Uporaba Google računa
Na zaslonu postavki dodirnite Oblak i računi → Sig. kopiranje i vraćanje i dodirnite prekidač
Pokreni sig. kopiju za Google račun radi aktivacije. Dodirnite Sigurnosno kopiranje računa i
odaberite račun kao vaš račun sigurnosne pohrane.
Za vraćanje podataka pomoću Google računa dodirnite prekidač Auto. vraćanje sigurnosne
kopije za aktivaciju. Kada ponovno instalirate aplikacije, sigurnosno kopirane postavke i podaci
bit će vraćeni.
Google
Konfigurirajte postavke za neke funkcije koje pruža Google.
Na zaslonu postavki dodirnite Google.
105
Postavke
Pristupačnost
Konfigurirajte različite postavke za poboljšavanje pristupačnosti uređaja.
Na zaslonu postavki dodirnite Pristupačnost.
• Vid: Prilagodite postavke da biste poboljšali mogućnost pristupa slabovidnim ili slijepim
osobama.
• Sluh: Prilagodite postavke da biste poboljšali mogućnost pristupa nagluhim i gluhim
osobama.
• Motorika i interakcija: Prilagodite postavke da biste poboljšali mogućnost pristupa
osobama s otežanim kretanjem.
• Tekst u govor: Promijenite postavke pretvaranja teksta u govor.
• Zaključavanje smjera: Promijenite postavke kombinacije usmjeravanja za otključavanje
zaslona.
• Izravan pristup: Postavite uređaj da se odabrani izbornici za pristupačnost otvaraju kada
triput brzo pritisnete gumb za početni zaslon.
• Podsjetnik na obavijesti: Postavite uređaj da vas upozorava na obavijesti koje niste provjerili
u određenom vremenskom razdoblju.
• Preuzimanje i prekidanje poziva: Promjena načina preuzimanja ili prekidanja poziva.
• Način rada jednim dodirom: Podesite uređaj na upravljanje dolaznim pozivima ili
obavijestima dodirom na gumb umjesto povlačenjem gumba.
• Sigurnosno kopiranje postavki pristupačnosti: Izvoz ili uvoz postavki dostupnosti u svrhu
njihovog zajedničkog korištenja s drugim uređajima.
• USLUGE: Prikaz usluga pristupačnosti instaliranih na uređaju.
Opće upravljanje
Prilagodite postavke sustava uređaja ili resetirajte uređaj.
Na zaslonu postavki dodirnite Opće upravljanje.
• Jezik i unos: Odaberite jezike uređaja i promijenite postavke, kao što su vrste tipkovnice
i glasovnog unosa. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom jeziku.
Pogledajte odjeljak Dodavanje jezika uređaja kako biste saznali više informacija.
106
Postavke
• Datum i vrijeme: Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza
vremena i datuma na zaslonu uređaja.
Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke
vremena i datuma.
• Prijavi dijagnos. informacije: Postavite uređaj za automatsko slanje tvrtki Samsung
informacija o dijagnostici i korištenju uređaja.
• Marketinške informacije: Podesite želite li primati Samsungove informacije marketinga, kao
što su posebne ponude, pogodnosti članstva i letci.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Ponovno postavljanje: Resetirajte postavke uređaja ili vratite uređaj na tvorničke postavke.
Možete resetirati sve svoje postavke i postavke mreže. Isto tako možete podesiti uređaj da se
resetira u unaprijed zadano vrijeme radi optimizacije uređaja.
Dodavanje jezika uređaja
Isto tako možete dodati jezike koje ćete upotrebljavati na svojem uređaju.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Opće upravljanje → Jezik i unos → Jezik → Dodaj jezik.
Za prikaz svih jezika koji se mogu dodati dodirnite → Svi jezici.
2 Odaberite jezik koji želite dodati.
3 Za postavljanje odabranog jezika kao zadanog dodirnite POS. KAO ZADANO. Za
zadržavanje trenutačne postavke jezika dodirnite ZADRŽI TRENUT.
Odabrani jezik bit će dodan na popis jezika. Ako ste promijenili zadani jezik, odabrani jezik
bit će dodan na vrh popisa.
Za promjenu zadanog jezika s popisa jezika povucite pokraj jezika i pomaknite ga na vrh
popisa. Zatim dodirnite OK. Ako aplikacija ne podržava zadani jezik, upotrijebit će se sljedeći
podržani jezik s popisa.
107
Postavke
Aktualizacija softvera
Ažurirajte softver uređaja putem usluge bežične nadogradnje softvera (FOTA). Isto tako možete
zakazati ažuriranja softvera.
Na zaslonu postavki dodirnite Aktualizacija softvera.
Ako se radi sigurnosti uređaja i blokiranja novih vrsta sigurnosnih prijetnji objave
ažuriranja softvera u hitnom slučaju, automatski će se instalirati bez vaše suglasnosti.
• Ručno preuzimanje aktualizacija: Ručno pretražite i instalirajte ažuriranja.
• Autom. preuzimanje aktualizacija: Postavite uređaj na automatsko preuzimanje ažuriranja
kada je spojen na Wi-Fi mrežu.
• Zakazane aktualizacije softvera: Postavite uređaj na instaliranje preuzetih ažuriranja u
određeno vrijeme.
Informacije o sigurnosnom ažuriranju
Sigurnosna ažuriranja predviđena su za jačanje sigurnosti vašeg uređaja i zaštitu vaših osobnih
informacija. Za sigurnosna ažurranja za vaš model posjetite security.samsungmobile.com.
Mrežna stranica podržava samo neke jezike.
Korisnički priručnik
Pregledajte informacije o pomoći i saznajte kako koristiti uređaj i aplikacije ili kako konfigurirati
važne postavke.
Na zaslonu postavki dodirnite Korisnički priručnik.
108
Postavke
O tabletu
Pristupite informacijama svojeg uređaja.
Na zaslonu postavki dodirnite O tabletu.
• Moj broj telefona: Prikažite svoj telefonski broj.
• Status: Prikažite razne informacije o uređaju, kao što je status SIM kartice Wi-Fi MAC adresa i
serijski broj.
• Pravne informacije: Prikažite pravne informacije vezano uz uređaj, kao što su sigurnosne
informacije te licencu otvorenog koda.
• Naziv uređaja: Prikažite i uredite naziv koji će se prikazati pri povezivanju svojeg uređaja s
drugim uređajima putem Bluetootha, Wi-Fi Directa te drugim načinima.
• Broj modela: Prikaz broja modela uređaja.
• Podaci o softveru: Prikažite informacije o softveru uređaja, kao što je verzija operacijskog
sustava i verzija softvera.
• Podaci o bateriji: Prikažite status i informacije o bateriji uređaja.
109
Dodatak
Rješavanje problema
Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća
rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.
Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu
unosa određenih šifri:
• Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja aktivirana, morate unijeti šifru koju ste postavili
za uređaj.
• PIN: Kada uređaj koristite prvi put ili kada je aktivirano unošenje PIN broja, morate unijeti
PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika
Zaključaj SIM.
• PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično zbog toga što je PIN nekoliko puta unijet
pogrešno. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
• PIN2: Kada pristupate izborniku za koji se zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 koji ste dobili uz
SIM ili USIM karticu. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi više informacija.
Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu
pojaviti poruke o grešci.
• Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi
više informacija.
Uređaj se ne uključuje
Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite bateriju
prije uključivanja uređaja.
110
Dodatak
Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno
• Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitu za zaslon ili dodatke, u tom slučaju zaslon
osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
• Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako
zaslon dodirujete oštrim predmetom ili vrhovima prstiju, u tom slučaju zaslon osjetljiv na
dodir možda neće ispravno raditi.
• U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na
dodir.
• Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
• Pobrinite se da je vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreben ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.
Vaš se uređaj zamrzava ili ima kritičnu grešku
Pokušajte sljedeća rješenja. Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.
Ponovno pokretanje uređaja
Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze, u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti
aplikacije ili isključiti uređaj i ponovno ga uključiti.
Prisiljeno ponovno pokretanje
Ako se vaš uređaj zamrzava i ne reagira, istovremeno pritisnite i držite tipku za uključivanje i
isključivanje i tipku za smanjivanje glasnoće duže od 7 sekundi za ponovno pokretanje.
Resetiranje uređaja
Ako navedene metode ne riješe problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki.
Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Opće upravljanje → Ponovno postavljanje →
Vraćanje tvorničkih postavki → PON. POST. → OBRIŠI SVE. Ne zaboravite prije vraćanja na
tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.
Ako ste s uređajem registrirali Google račun, nakon resetiranja uređaja morate se prijaviti u isti
Google račun.
111
Dodatak
Pozivi se ne spajaju
• Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.
Drugi vas ne čuju tijekom poziva
• Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
• Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
• Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.
Jeka zvukova tijekom poziva
Podesite glasnoću pritiskom na tipku za glasnoću ili se premjestite na drugu lokaciju.
Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako loša
• Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja
usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
• Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se
deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.
Ikona baterije je prazna
Vaša baterija je gotovo prazna. Napunite bateriju.
112
Dodatak
Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)
• Provjerite je li punjač ispravno spojen.
• Odnesite uređaj na zamjenu baterije u Samsungov servisni centar.
Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena
• Ako uređaj ili bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se umanjiti
sposobnost potpunog punjenja.
• Potrošnja baterije će se povećati ako koristite određene funkcije ili aplikacije, poput GPS-a,
igrica ili interneta.
• Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.
Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci
Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog
prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci,
pokušajte sljedeće:
• Napunite bateriju.
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste
primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.
Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza
• Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama
fotografiranja.
• Ako snimate fotografije u tamnim područjima, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama
se može pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.
113
Dodatak
Prilikom otvaranja multimedijskih datoteka javlja se poruka o grešci
Ako primate poruke o grešci ili ako se prilikom otvaranja multimedijske datoteke one ne mogu
reproducirati, pokušajte sljedeće:
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava
(DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za
reprodukciju datoteke.
• Pripazite jesu li formati datoteka podržani na uređaju. Ako format datoteke nije podržan,
poput DivX ili AC3 formata, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Za potvrdu formata
datoteka koje vaš uređaj podržava posjetite www.samsung.com.
• Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i
videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
• Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih
usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova
zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.
Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
• Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth
raspona (10 m).
Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.
Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo
• Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
• Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
• Ako upotrebljavate Windows XP, provjerite je li na vašem računalu instaliran Windows XP
Service Pack 3 ili novija verzija.
Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju
GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju
podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
114
Dodatak
Izgubljeni su podatci pohranjeni u uređaju
Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih u uređaju. U protivnom,
nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak
podataka pohranjenih u uređaju.
Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja
• Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija
dijelova.
• Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.
U uređaju nema dovoljno mjesta za pohranu
Izbrišite nepotrebne podatke, poput predmemorije, uporabom upravitelja ili ručno izbrišite
nekorištene aplikacije ili datoteke kako biste oslobodili mjesto za pohranu.
Na početnom zaslonu ne pojavljuje se gumb za aplikacije
Bez da upotrijebite gumb za aplikacije zaslon aplikacija možete otvoriti pomicanjem prema gore
ili dolje na početnom zaslonu. Za povratak na početni zaslon pomaknite se prema gore ili prema
dolje na zaslonu aplikacija. Za prikaz gumba za aplikacije na dnu početnog zaslona pokrenite
aplikaciju Postavke i dodirnite Zaslon → Početni zaslon → Gumb za aplikacije → Prik. gumb
za aplikacije → PRIMIJENI.
U okviru obavijesti ne pojavljuje se traka za podešavanje osvjetljenja
zaslona
Otvorite okvir obavijesti povlačenjem statusne trake prema dolje, a zatim prema dolej povucite
okvir obavijesti. Dodirnite
pored trake za podešavanje osvjetljenja i dodirnite prekidač
Prikaži kontrolu na vrhu za aktivaciju.
Samsung oblak ne radi
• Pobrinite se da ste ispravno spojeni s mrežom.
• Tijekom provjere usluge Samsung oblak ne možete upotrebljavati Samsung oblak. Ponovno
pokušajte kasnije.
115
Dodatak
Vađenje baterije (za tip s fiksnom baterijom)
• Ove upute odnose se samo na vašeg dobavljača usluga ili na ovlaštenog servisera.
• Jamstvo ne pokriva štete nastale neovlaštenim vađenjem baterije.
• Za vađenje ili zamjenu baterije obratite se svom dobavljaču usluga ili ovlaštenom
serviseru.
1 Umetnite alat za otvaranje uređaja u prostor između zaslona uređaja i stražnjeg poklopca.
Zatim, započnite odvajati zaslon od stražnjeg poklopca pomoću alata kako biste ih odvojili
kao što je prikazano na slici u nastavku.
Pažljivo umećite alat kako biste izbjegnuli oštećivanje unutarnjih sastavnih dijelova
uređaja.
2 Nastavite ponovno umetati alat te odvajati zaslon i stražnji poklopac u malim razmacima oko
uređaja.
Pažljivo zaokrenite stražnji poklopac i provjerite jesu li kopče oštećene.
3 Kada je zaslon otkopčan, odvojite zaslon i stražnji poklopac.
Zatim stavite stražnji poklopac sa strane i postavite zaslon prednjim dijelom prema dolje na
ravnu radnu površinu.
116
Dodatak
4 Olabavite i uklonite vijke kako je prikazano na slici u nastavku.
5 Odspojite priključak baterije kako je prikazano na slici u nastavku.
6 Uklonite bateriju.
117
Autorsko pravo
Copyright © 2017 Samsung Electronics
Ovaj korisnički priručnik zaštićen je međunarodnim zakonima o autorskom pravu.
Nije dopušteno reproduciranje, distribucija, prijevod ili prijenos dijelova ovog korisničkog
priručnika u bilo kojem obliku i bilo kojim putem, elektroničkim ili mehaničkim, što uključuje
fotokopiranje, snimanje ili spremanje u bilo koji sustav za pohranu i povrat podataka, bez
prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics.
Zaštitni znakovi
• SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
• Bluetooth® je registrirani zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, te Wi-Fi logotip registrirani
su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
• Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.
Download PDF

advertising