Samsung | SM-T365 | Samsung Galaxy Tab Active / Rubens Priručnik za korisnike (Lollipop)

SM-T365
Korisnički priručnik
www.samsung.com
Informacije o ovom priručniku
Ovaj uređaj osigurava visoku kvalitetu mobilnog komuniciranja i zabave osiguranu
Samsungovim visokim standardima i tehnološkog stručnog znanja. Ovaj korisnički priručnik
detaljno objašnjava funkcije i primjenu uređaja.
• Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik radi sigurne i pravile uporabe uređaja.
• Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
• Slike i snimke zaslona mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
• Sadržaj se može razlikovati od gotovog proizvoda ili softvera dostavljenog od davatelja
usluge ili operatera, te je podložan promijeni bez prethodne obavijesti. Najnoviju verziju
priručnika potražite na internetskim stranicama tvrtke Samsung, www.samsung.com.
• Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će
na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno
raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
• Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja
usluga.
• Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, područjima ili specifikacijama
hardvera. Samsung nije odgovoran za probleme u izvedbi prouzročene aplikacijama čiji
dobavljač nije tvrtka Samsung.
• Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem
registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja
operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
• Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su
za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe
smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito
korištenje medija.
• Za podatkovne usluge, kao što su razmjena poruka, učitavanje i preuzimanje, automatska
sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Za
izbjegavanje dodatnih troškova, odaberite odgovarajuću pretplatu. Za više detalja,
kontaktirate vašeg pružatelja usluga.
2
Informacije o ovom priručniku
• Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane
bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj,
obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se
pružateljima usluga.
• Promjena operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora
mogu dovesti do neispravnog rada uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ti postupci
predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.
Otpornost na vodu i prašinu
Uređaj se može oštetiti ako voda ili prašina uđu u uređaj. Pažljivo se pridržavajte ovih savjeta radi
sprječavanja oštećenja uređaja i zadržavanja svojstva vodootpornosti i otpornosti na prašinu
uređaja.
• Ne uranjajte uređaj u vodu dublje od 1 m i ne držite ga uronjenog duže od 30 minuta.
• Provjerite jesu li stražnji poklopac i poklopac višenamjenskog priključka čvrsto zatvoreni. U
suprotnom, neće moći potpuno zaštititi uređaj od vode i prašine.
• Ne uranjate uređaj u vodu i ne držite ga u vodi duže vrijeme.
• Uređaj ne izlažite vodi u silovitom kretanju, poput vode koja curi iz slavine, oceanskih
valova ili vodopada.
• Ne otvarajte poklopac uređaja kada je uređaj u vodi ili u jako vlažnim prostorima, poput
bazena za plivanje ili kupaonica.
• Ne otvarajte stražnji poklopac kad su vam ruke mokre ili kad je uređaj mokar.
• Gumena brtva pričvršćena na stražnji poklopac je važni dio uređaja. Vodite računa prilikom
otvaranja i zatvaranja stražnjeg poklopca kako se gumena brtva ne bi oštetila. Također,
pripazite da na gumenim brtvama nema nečistoće, poput komadića pijeska ili prašine radi
sprječavanja oštećenja uređaja.
• Ne rastavljajte i ne uklanjajte poklopac višenamjenskog priključka s uređaja.
3
Informacije o ovom priručniku
• Ako je uređaj bio izložen čistoj vodi, dobro ga obrišite čistom, mekanom krpom. Ako
je uređaj bio izlože drugoj tekućini, osim čiste vode, odmah ga isperite čistom vodom i
dobro ga obrišite čistom, mekanom krpom. Ako uređaj ne isperete sa čistom vodom i ne
osušite ga prema uputama, to može izazvati probleme prilikom rukovanja uređajem te
utjecati na izgled uređaja.
• Poklopci poleđine i višenamjenskog priključka mogu se olabaviti ako uređaj padne ili ga se
udari. Vodite računa da su svi poklopci postavljeni kako treba i čvrsto zatvoreni.
• Ako je uređaj uronjen u vodu ili ako su mikrofon ili zvučnik mokri, zvuk možda neće biti
jasan tijekom poziva. Pripazite da su mikrofon ili zvučnik čisti i suhi i obrišite ih sa suhom
krpom.
• Vodootporni dizajn uređaja izaziva vibracije uređaja u određenim uvjetima. Vibracija u tim
uvjetima, kao kada je razina glasnoće veća od uobičajene, ne utječu na performanse uređaja.
• Zaslon osjetljiv na dodir i ostale funkcije možda neće ispravno raditi ako se uređaj koristi u
vodi ili u drugim tekućinama.
• Vaš uređaj je ispitan u kontroliranom okruženju, i potvrđeno je otporan na vodu i prašinu
u određenim situacijama (udovoljava zahtjevima klasifikacije IP67 kako je to opisano u
međunarodnom standardu IEC 60529 - Stupnjevi zaštite osigurani kućištima [IP kode];
uvjeti ispitivanja: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1 metar, 30 minuta). Unatoč ovoj klasifikaciji, vaš
uređaj nije nepropustan i voda ga može oštetiti u određenim situacijama.
Ikone uputa
Pozor: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima
Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme
Napomena: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije
4
Informacije o ovom priručniku
Autorsko pravo
Copyright © 2016 Samsung Electronics
Ovaj vodič zaštićen je međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava.
Niti jedan dio ovog vodiča ne smije se reproducirati, distribuirati, prevoditi ili prenositi u bilo
kojem obliku, ni na koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili
pohranjivanje na bilo kojem mediju za pohranu informacije i sustavu obnove podataka, bez
prethodnog pisanog dopuštenja Samsung Electronicsa.
Zaštitni znakovi
• SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
• Bluetooth® je registrirani zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, te Wi-Fi logotip registrirani
su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
• Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.
5
Sadržaj
Početak
36
38
39
40
41
42
8 Prikaz uređaja
9Gumbi
10 Sadržaj pakiranja
11 Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije
14 Punjenje baterije
17 Umetanje memorijske kartice
19 Uključivanje i isključivanje uređaja
20 Držanje uređaja
20 Zaključavanje i otključavanje uređaja
20 Prilagodba glasnoće
20 Prebacivanje na bešumni način rada
Unos teksta
Povezivanje s Wi-Fi mrežom
Podešavanje računa
Prijenos datoteka
Zaštita uređaja
Nadogradnja uređaja
Komunikacija
44Telefon
50Imenik
54Poruke
55Email
57Gmail
59Hangouts
59Google+
60Fotografije
Osnovne funkcije
21 Ikone za indikaciju
22 Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
25 Kontrolni pokreti
27 Korištenje višestrukog prozora
31Obavijesti
32 Početni zaslon
34 Zaslon aplikacija
35 Korištenje aplikacija
36Upute
Mreža i internet
61Internet
62Chrome
63Bluetooth
64 Screen Mirroring
6
Sadržaj
Mediji
Putovanja i lokalni sadržaji
65Glazba
67Kamera
72Galerija
75Video
76YouTube
94Karte
Postavke
95 Informacije o postavkama
95VEZE
99UREĐAJ
104OPĆENITO
109APLIKACIJE
110 Postavke usluge Google
Trgovine aplikacijama i
medijskim sadržajima
77
78
78
79
79
79
79
Trgovina Play
Galaxy Apps
Play knjige
Play filmovi i TV
Play glazba
Play igre
Play kiosk
Rješavanje problema
Pomoćni programi
80Zapis
81 S Planer
83Dropbox
84Oblak
85Disk
85 Hancom Office Viewer
88Sat
90Kalkulator
90Google
91 Glas. pretraživanje
91 Moje Datoteke
93 Smart Tutor
7
Početak
Prikaz uređaja
Mikrofon
Senzor blizine/svjetlosti
Slušalica
Prednja kamera
Gumb za uključivanje
Zaslon osjetljiv na dodir
Gumb glasnoće
Gumb za početni zaslon
Gumb nedavnih
aplikacija
Gumb za povratak
Višenamjenski priključak
Stražnja kamera
GPS antena
Bljeskalica
NFC antena
Zvučnik
Stražnji poklopac
Glavna antena
Utičnica za slušalice
Mikrofon
8
Početak
Mikrofon na vrhu uređaja je aktivan samo kad se koristi zvučnik ili se snimaju videozapisi.
• Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s
povezivanjem ili istrošiti bateriju.
• Preporučuje se upotreba zaštite za zaslon odobrene od tvrtke Samsung. Neodobrene
zaštite za zaslon mogle bi uzrokovati neispravan rad senzora.
Gumbi
Gumb
Funkcija
• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja.
Uključivanje
Nedavne
aplikacije
• Pritisnite za zaključavanje i otključavanje uređaja. Uređaj prelazi
u zaključani mod kad se isključi zaslon osjetljiv na dodir.
• Pritisnite da biste otvorili popis nedavno korištenih aplikacija.
• Pritisnite za povratak na početni zaslon.
Početna
• Pritisnite i zadržite kako biste pokrenuli pretraživanje unutar
usluge Google.
• Pritisnite za povratak na prethodni zaslon.
Nazad
• Pritisnite i zadržite da biste aktivirali ili deaktivirali funkciju
višestrukog prozora.
Glasnoća
• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.
9
Početak
Sadržaj pakiranja
Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:
• Uređaj
• Baterija
• Kratke upute
• Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o
području ili pružatelju usluge.
• Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti
kompatibilni s drugim uređajima.
• Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
• Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite
jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
• Drugi dodaci možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
• Neki pribor, poput držača, možda neće imati jednake potvrđene karakteristike
otpornosti na vodu i prašinu.
• Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Upotreba neodobrenog
dodatnog pribora može uzrokovati probleme u izvedbi i kvarove koje jamstvo ne
pokriva.
• Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o tvrtkama koje
su ih proizvele. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku
stranicu tvrtke Samsung.
10
Početak
Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije
Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije, te bateriju
koja je sastavni dio uređaja.
• S ovim uređajem koristite samo mikro SIM karticu.
• Neke LTE opcije možda neće biti dostupne ovisno o pružatelju usluge. Za više
informacija o dostupnosti usluge kontaktirajte sa svojim pružateljem usluga.
1 Uklonite stražnji poklopac.
Vodite računa i nemojte oštetiti nokte prilikom uklanjanja stražnjeg poklopca.
Ne savijajte i ne presavijajte jako stražnji poklopac. Ako to učinite uređaj se može oštetiti.
2 Umetnite SIM ili USIM karticu s kontaktima obojenim zlatnom bojom okrenutim prema dolje.
11
Početak
• Ne stavljajte memorijsku karticu u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica
zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj morate odnijeti u servisni centar tvrtke Samsung
gdje će izvaditi memorijsku karticu.
• Pazite da ne izgubite i nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili USIM karticu.
Tvrtka Samsung nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu zbog
izgubljenih ili ukradenih kartica.
3 Umetnite bateriju.
2
1
4 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.
2
1
Pritisnite
Poravnajte
Provjerite je li stražnji poklopac čvrsto zatvoren kako bi se spriječio prodor vode i prašine
u uređaj. Otvoren ili olabavljen stražnji poklopac može omogućiti prodor vode ili prašine
u unutrašnjost uređaja i prouzročiti štetu.
S uređajem koristite samo stražnje poklopce i dodatni pribor odobren od tvrtke
Samsung.
12
Početak
Vađenje SIM ili USIM kartice i baterije
1 Uklonite stražnji poklopac.
2 Izvadite bateriju.
3 Izvadite SIM ili USIM karticu.
13
Početak
Postavljanje zaštitnog kućišta
Umetnite gornji dio uređaja u kućište, a zatim čvrsto pritisnite drugu stranu kućišta kako biste ga
zatvorili.
2
1
Da biste s uređaja uklonili zaštitno kućište, zakrećite gornji rub kućišta dok uređaj ne proviri iz
njega. Zatim izvadite uređaj iz kućišta.
Punjenje baterije
Prije prve uporabe morate napuniti bateriju pomoću punjača.
Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Neodobreni
punjači ili kabeli mogu izazvati eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.
• Kada je baterija slaba ikona baterije prikazuje se praznom.
• Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na
punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja
uređaja.
• Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju
spajanje s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbjegli odspajanje sa
mreže ili gubitak snage tijekom prijenosa podataka, te aplikacije uvijek koristite nakon
što se baterija potpuno napuni.
14
Početak
Punjenje pomoću punjača
Spojite USB kabel na USB punjač a zatim kraj USB kabela uključite u višenamjenski priključak.
Neispravno priključivanje punjača može izazvati ozbiljno oštećenje uređaja. Jamstvo ne
pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.
• Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više
vremena da se baterija potpuno napuni.
• Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir
možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
• Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo
utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije
više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
• Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u servisni centar
tvrtke Samsung.
Kada se baterija u potpunosti napuni, odvojite uređaj od punjača. Prvo izvucite punjač iz uređaja,
a zatim ga isključite iz električne utičnice.
Ne uklanjajte bateriju prije nego što ste iskopčali punjač. Takva radnja može oštetiti
uređaj.
Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema
tipku za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga punjač trebate izvuči iz strujne
utičnice kad se ne koristi kako biste izbjegli nepotrebno trošenje energije. Tijekom
punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.
15
Početak
Provjera statusa napunjenosti baterije
Ako punite bateriju kad je uređaj isključen, sljedeće ikone pokazat će trenutni status punjenja
baterije:
Baterija je potpuno
napunjena
Baterija se puni
Smanjenje potrošnje baterije
Uređaj nudi opcije koje će vam pomoći smanjiti potrošnju baterije. Prilagodbom ovih opcija i
isključivanjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između punjenja:
• Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na gumb za
uključivanje.
• Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću upravljanja zadacima.
• Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
• Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
• Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
• Smanjite vrijeme pozadinskog svjetla.
• Smanjite osvjetljenje zaslona.
16
Početak
Umetanje memorijske kartice
Vaš uređaj radi s memorijskim karticama maksimalnog kapaciteta 64 GB. Ovisno o proizvođaču
i tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim
uređajem.
• Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba
nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj
pohranjene podatke.
• Vodite računa i umetnite memorijsku karticu okrenutu u pravom smjeru.
• Uređaj podržava samo FAT i exFAT sustav datoteka za memorijske kartice. Ako
umetnete memorijsku karticu formatiranu u drugom sustavu datoteka, uređaj će
zatražiti ponovno formatiranje memorijske kartice.
• Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
• Direktorij datoteke memorijske kartice pojavljuje se u mapi SD kartica pri umetanju
memorijske kartice u uređaj.
1 Uklonite stražnji poklopac i bateriju.
2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.
3 Vratite bateriju i stražnji poklopac.
17
Početak
Uklanjanje memorijske kartice
Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja. Na početnom
zaslonu dodirnite → Postavke → OPĆENITO → Pohrana → Odspoji SD karticu.
1 Uklonite stražnji poklopac i bateriju.
2 Izvucite memorijsku karticu.
3 Vratite bateriju i stražnji poklopac.
Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To
može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja.
Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zloporabe oštećenih memorijskih
kartica, uključujući gubitak podataka.
Formatiranje memorijske kartice
Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem.
Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.
Na početnom zaslonu dodirnite → Postavke → OPĆENITO → Pohrana → Format SD
kartice → FORMATIRAJ SD KARTICU → OBRIŠI SVE.
Ne zaboravite, prije formatiranja memorijske kartice sigurnosno pohraniti sve važne
podatke pohranjene na uređaju. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka
izazvan postupcima korisnika.
18
Početak
Uključivanje i isključivanje uređaja
Kada prvi put uključujete uređaj, za podešavanje uređaja slijedite upute na zaslonu.
Za uključivanje uređaja pritisnite i držite gumb za uključivanje.
• Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na
područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
• Pritisnite i držite tipku za uključivanje te dodirnite Profil Bez mreže za deaktiviranje
bežične funkcije.
Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite gumb za uključivanje, a zatim dodirnite Isključivanje.
19
Početak
Držanje uređaja
Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s
povezivanjem ili istrošiti bateriju.
Zaključavanje i otključavanje uređaja
Radi sprječavanja neželjenih radnji kad ne koristite uređaj zaključajte ga. Pritisnite gumb za
uključivanje i zaslon će se isključiti, a uređaj će prijeći u mod zaključavanja. Ako se uređaj ne
koristi neko vrijeme automatski se zaključava.
Za otključavanje uređaja, pritisnite tipku za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje ili dodirnite
bilo gdje na početnom zaslonu, kad je zaslon osjetljiv na dodir isključen, te kucnite prstom u tom
smjeru.
Prilagodba glasnoće
Za podešavanje glasnoće zvuka zvona ili za podešavanje glasnoće zvuka prilikom reproduciranja
glazbe ili videozapisa, pritisnite tipku glasnoće prema gore ili dolje.
Prebacivanje na bešumni način rada
Koristite jednu od ovih metoda:
• Pritisnite i držite tipku glasnoće sve dok se ne prebaci na način rada s vibracijom.
• Otvorite okvir s obavijestima na vrhu zaslona i dodirnite Zvuk.
20
Osnovne funkcije
Ikone za indikaciju
Ikone prikazane na vrhu zaslona daju informacije o statusu uređaja. U donjoj tablici navedene su
najčešće ikone.
Ikona
Značenje
Nema signala
Jačina signala
Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
GPRS mreža je spojena
EDGE mreža je spojena
UMTS mreža je spojena
HSDPA mreža je spojena
HSPA+ mreža je spojena
LTE mreža je spojena
Wi-Fi je spojen
Bluetooth funkcija je aktivirana
GPS aktiviran
Poziv u tijeku
Propušteni poziv
Nova SMS ili MMS poruka
Alarm uključen
Aktiviran način bez zvuka
Aktiviran način vibracije
21
Osnovne funkcije
Ikona
Značenje
Aktiviran način rada u zrakoplovu
Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
Razina napunjenosti baterije
Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
Za rukovanje zaslonom osjetljivim na dodir koristite samo prste.
• Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima.
Izbijanje statičkog elektriciteta može izazvati kvar zaslona osjetljivog na dodir.
• Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim
predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.
• Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu
rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim
slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite
uređaj.
Pokreti prstima
Dodirivanje
Dodirnite prstom i otvorite aplikaciju, stavke izbornika, pritisnite tipku na zaslonu ili upišite
znakove koristeći tipkovnicu na zaslonu.
22
Osnovne funkcije
Dodirivanje i držanje
Dodirnite i držite stavke duže od 2 sekunde za pristup dostupnim opcijama.
Povlačenje
Za premještanje ikona, minijatura ili prikaza na novu lokaciju, dodirnite je i držite te je povucite
na željeno mjesto.
Dvostruki dodir
Dva puta dodirnite internetske stranice, kartu ili sliku za djelomično povećanje zuma. Ponovno
dodirnite dvaput za povratak.
23
Osnovne funkcije
Povlačenje prstima
Pomaknite prstima lijevo ili desno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugog
okvira. Kvrcnite prstima gore ili dolje za pomicanje kroz internetske strance ili popis, poput
kontakata.
Skupljanje ili širenje prstiju
Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite
prste za smanjenje zuma.
24
Osnovne funkcije
Kontrolni pokreti
Jednostavni pokreti omogućavaju laku kontrolu uređaja.
Pretjerana trešnja ili udaranje uređaja može rezultirati neželjenim unosima. Ispravno
koristite pokrete.
Rotiranje zaslona
Brojne aplikacije dozvoljavaju prikaz i u uspravnom i u vodoravnom prikazu. Rotiranjem uređaja
prikaz se automatski prilagođava tako da odgovara novom prikazu zaslona.
Za sprječavanje automatskog rotiranja prikaza, otvorite obavijesni okvir i uklonite odabir
Rotacija zaslona.
• Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotiranje zaslona.
• Neke aplikacije prikazuju različiti zaslon ovisno o prikazu.
25
Osnovne funkcije
Prelaženje
Prijeđite rukom preko zaslona za snimanje zaslona. Slika je spremljena u Galerija → Screenshots.
Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.
Prekrivanje
Prekrijte zaslon dlanom za prekid reprodukcije medija.
26
Osnovne funkcije
Korištenje višestrukog prozora
Ovu funkciju koristite kako biste istovremeno pokrenuli više aplikacija.
• Mogu se pokrenuti samo aplikacije na traci višestrukog prozora.
• Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Za korištenje višestrukog prozora na početnom zaslonu dodirnite
Više prozora, a zatim povucite prekidač Više prozora udesno.
→ Postavke → UREĐAJ →
Korištenje podijeljenog višestrukog prozora
Ovu funkciju koristite kako biste pokrenuli aplikacije u podijeljenom prozoru.
Pokretanje aplikacija u podijeljenom višestrukom prozoru
1 Prijeđite prstom preko zaslona od desnog ruba prema središnjem dijelu. Ili, dodirnite i držite
.
Traka višestrukog prozora prikazat će se na desnoj strani zaslona.
Traka
višenamjensko
g prozora
27
Osnovne funkcije
2 Dodirnite i držite ikonu aplikacije na traci višestrukog zaslona, a zatim je povucite na zaslon.
Otpustite ikonu aplikacije kada zaslon postane plav.
3 Dodirnite i zadržite neku drugu ikonu aplikacije na traci višestrukog zaslona, a zatim je
povucite na novu lokaciju.
28
Osnovne funkcije
Dijeljenje sadržaja između aplikacija
Jednostavno povucite i ispustite sadržaj poput Email i Internet kako biste ga podijelili između
aplikacija.
Neke aplikacije ne podržavaju tu značajku.
1 Pokrenite Email i Internet u podijeljenom višestrukom prozoru.
Pristup mogućnostima
višestrukog prozora
2 Dodirnite krug između prozora aplikacije i zatim dodirnite
.
Dodirnite krug između prozora aplikacije kako biste pristupili sljedećim mogućnostima:
• : Izmjena lokacije aplikacija višestrukog prozora.
• : Povucite i ispustite stavke poput slika, tekstualnih datoteka ili poveznica kako
biste ih podijelili.
• : Povećajte veličinu prozora.
• : Zatvaranje aplikacije.
29
Osnovne funkcije
3 Dodirnite i zadržite stavku u internetskom pregledniku te je povucite u prozor e-pošte.
30
Osnovne funkcije
Obavijesti
Ikone obavijesti pojavit će se na statusnoj traci kako bi vas obavijestile o propuštenim pozivima,
novim porukama, kalendarskim događajima, statusu uređaja i sl. Za otvaranje prikaza obavijesti,
povucite dolje sa statusne trake. Za pregled dodatnih uzbuna pomaknite se po popisu. Za
zatvaranje panela s obavijestima, povucite traku koja se nalazi na dnu zaslona.
Na ploči s obavijestima možete vidjeti trenutne postavke uređaja. Povucite s trake stanja i zatim
dodirnite da biste koristili sljedeće mogućnosti:
• Wi-Fi: Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi značajke.
• Lokacija: Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
• Zvuk / Vibracija / Bez zvuka: Aktiviranje ili deaktiviranje bešumnog načina rada. U
bešumnom načinu rada možete podesiti uređaj na vibraciju ili na prigušenje zvuka.
• Rotacija zaslona: Dozvoljava ili zabranjuje rotiranje sučelja kad rotirate uređaj.
• Bluetooth: Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth značajke.
• Mobilni podaci: Aktiviranje ili deaktiviranje podatkovne veze.
• Maks. št. bater.: Aktiviranje ili deaktiviranje ultra načina uštede energije.
• Više prozora: Podesite uređaj za uporabu višenamjenskog prozora.
• Alatni okvir: Podesite uređaj za uporabu alatnog okvira.
• Mobil. pr. točka: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke dijeljenja internetske veze putem Wi-Fi
mreže.
• Screen Mirroring: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke zrcaljenja zaslona.
• S Beam: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke S Beam.
• NFC: Aktiviranje ili deaktiviranje NFC značajke.
• Sink.: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinkronizacije aplikacija.
• Način čitanja: Aktiviranje ili deaktiviranje načina za čitanje. U modu čitanja uređaj pomaže
zaštititi vaše oči kad čitate noću. Da biste odabrali aplikacije koje će se koristiti, dodirnite
Postavke → UREĐAJ → Zaslon → Način čitanja.
• Pametno mirovanje: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke pametnog stanja mirovanja.
• Štednja baterije: Aktiviranje ili deaktiviranje moda uštede-energije.
31
Osnovne funkcije
• Profil Bez mr.: Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada bez mreže.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.
Da biste ponovno razmjestili mogućnosti na ploči s obavijestima, otvorite je, dodirnite
zatim dodirnite i držite stavku te je povucite na neko drugo mjesto.
→
,
Početni zaslon
Početni zaslon je početna točka za pristup svim funkcijama uređaja. On prikazuje ikone, widgete,
prečace za aplikacije i sl.
Početni zaslon ima više okvira. Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.
Reorganiziranje stavki
Dodavanje ikone aplikacije
Na početnom zaslonu dodirnite
okvira.
, dodirnite i držite ikonu aplikacije, a zatim je povucite u prikaz
Premještanje stavke
Dodirnite i držite stavku, a zatim je premjestite na novu lokaciju. Za premještanje u drugi okvir,
povucite je na stranu zaslona.
Uklanjanje stavke
Dodirnite i držite stavku, te je povucite u kantu za smeće koja se pojavila na vrhu početnog
zaslona. Kad kanta za smeće pocrveni, otpustite stavku.
32
Osnovne funkcije
Reorganiziranje okvira
Dodavanje novog okvira
Skupite prste na zaslonu i dodirnite
.
Premještanje okvira
Skupite prstima zaslon, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.
Uklanjanje okvira
Skupite prste na zaslonu, dodirnite i zadržite prikaz okna, a zatim ga povucite u kantu za smeće
na vrhu zaslona.
Podešavanje pozadina
Kao pozadinu početnog zaslona postavite sliku ili fotografiju pohranjenu na uređaju.
Skupite prste na zaslonu i dodirnite Pozadine.
Pomaknite se na lijevo ili na desno i odaberite između slika prikazanih na dnu zaslona.
Za odabir fotografija snimljenih kamerom uređaja ili ostalih slika dodirnite Iz Galerije.
Uporaba widgeta
Widgeti su male aplikacije koje omogućuju prikladne funkcije i informacije na početnom zaslonu.
Za uporabu widgeta, dodajte na početni zaslon widgete iz okvira s widgetima.
Dostupni widgeti mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.
Skupite prste na zaslonu i dodirnite Widgeti. Krećite se lijevo desno po okviru s widgetima, a
zatim dodirnite i držite widget koji želite dodati na početni zaslon. Stavite ga na željeno mjesto,
promijenite mu veličinu povlačenjem okvira ako je potrebno, a zatim dodirnite bilo gdje na
zaslonu da biste spremili lokaciju widgeta.
33
Osnovne funkcije
Zaslon aplikacija
Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i novo instalirane aplikacije.
Na početnom zaslonu dodirnite
za otvaranje zaslona aplikacija.
Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.
Reorganiziranje aplikacija
Ova je funkcija dostupna samo u prikazu s prilagodljivim rasterom.
Dodirnite → Uredi, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na novu lokaciju. Za
premještanje u drugi okvir, povucite je na stranu zaslona.
Organiziranje pomoću mapa
Zbog lakšeg rada povezane aplikacije stavite zajedno u mapu.
Dodirnite → Uredi,dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na Nova mapa. Unesite
naziv mape, a zatim dodirnite OK. Povlačenjem aplikacije stavite u novu mapu, a zatim dodirnite
za spremanje novog načina organiziranja.
Reorganiziranje okvira
Skupite prstima zaslon, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.
Instaliranje aplikacija
Za preuzimanje i instaliranje aplikacija koristite trgovine za aplikacije poput Galaxy Apps.
Deinstaliranje aplikacija
Dodirnite → Deinstaliraj/isključi aplikacije, a zatim odaberite aplikaciju koju želite
deinstalirati.
Zadane aplikacije koje dolaze s uređajem ne mogu se deinstalirati.
34
Osnovne funkcije
Onemogućavanje aplikacija
Dodirnite → Deinstaliraj/isključi aplikacije, a zatim odaberite aplikaciju koju želite
onemogućiti.
Da biste omogućili aplikacije, na zaslonu s aplikacijama dodirnite → Prikaz isključenih
aplikacija, odaberite aplikacije i zatim dodirnite GOTOVO.
• Preuzete aplikacije i neke zadane aplikacije koje se isporučuju s uređajem ne mogu se
onemogućiti.
• Onemogućene aplikacije nestat će sa zaslona s aplikacijama prilikom korištenja ove
funkcije, ali će i dalje biti pohranjene u uređaju.
Korištenje aplikacija
Ovaj uređaj može koristiti različite vrste aplikacija, u rasponu od medijskih do internetskih
aplikacija.
Otvaranje aplikacije
Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.
Otvaranje nedavno korištenih aplikacija
Dodirnite
da biste otvorili popis nedavno korištenih aplikacija.
Odaberite ikonu aplikacije koju želite otvoriti.
Zatvaranje aplikacije
Aplikaciju koja se ne koristi zatvorite zbog uštede potrošnje baterije te održavanja
funkcionalnosti uređaja.
→ Upr. zadacima, a zatim dodirnite KRAJ pokraj aplikacije da biste je zatvorili. Za
Dodirnite
zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite PREKINI SVE. Umjesto toga možete dodirnuti i
→ Zatvori sve.
35
Osnovne funkcije
Upute
Pristupite informacijama za pomoć kako biste saznali kako koristiti uređaj i aplikacije ili kako
konfigurirati važne postavke.
Dodirnite Upute na zaslonu aplikacija. Odaberite kategoriju za prikaz savjeta.
Za sortiranje kategorija po abecedi dodirnite → Sortiraj po imenu.
Za pretraživanje ključnih riječi dodirnite
.
Unos teksta
Za unos teksta koristite Samsung tipkovnicu ili značajku za glasovni unos.
Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa
na neki od podržanih jezika.
Promjena vrste tipkovnice
Dodirnite bilo koje tekstualno polje, otvorite okvir za obavijesti, dodirnite Odabir tipkovnice, a
potom odaberite vrstu tipkovnice koju ćete koristiti.
Uporaba Samsung tipkovnice
Brisanje prethodnog znaka.
Prebacivanje u sljedeći redak.
Unos velikog slova.
Unos velikog slova.
Unos znakova interpunkcije.
Premjesti pokazivač.
Podešavanje opcija za Samsung
tipkovnicu.
Unos razmaka.
36
Osnovne funkcije
Unos velikog slova
Dodirnite
prije unosa znaka. Za sva slova, dodirnite dva puta.
Promjena vrste tipkovnice
Dodirnite i držite
, a zatim dodirnite
za izmjenu tipa tipkovnice.
Prilikom upotrebe plutajuće tipkovnice, tipkovnicu možete prebaciti na drugo mjesto
povlačenjem kartice.
Promjena jezika tipkovnice
Dodajte jezike na tipkovnicu, te povucite razmaknicu u lijevo ili desno za promjenu jezika
tipkovnice.
Rukopis
Dodirnite i držite , dodirnite , a zatim napišite riječ prstom. Predložene riječi pojavit će se
kako se slova unose. Odaberite predloženu riječ.
Koristite pokrete kao da pišete rukom za izvršenje radnji poput uređivanja ili brisanja znakova te
umetanja razmaka.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
37
Osnovne funkcije
Glasovni unos teksta
Aktivirajte značajku glasovnog unosa, a zatim izgovarajte riječi u mikrofon. Uređaj prikazuje ono
što govorite.
Ako uređaj ne može ispravno prepoznati riječi, dodirnite precrtani tekst i odaberite drugu riječ ili
frazu s padajućeg popisa.
Za promjenu jezika ili za dodavanje jezika glasovnog prepoznavanja, dodirnite trenutni jezik.
Kopiranje i lijepljenje
Dodirnite i držite iznad teksta, povucite ili za odabir više ili manje teksta, a zatim dodirnite
Kopiraj za kopiranje ili Reži za rezanje. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.
Za lijepljenje u polje unosa teksta, dodirnite i držite na mjestu gdje trebate umetnuti tekst, a
zatim dodirnite Zalijepi.
Povezivanje s Wi-Fi mrežom
Uređaj spojite na Wi-Fi mrežu za uporabu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim
uređajima. (str. 95)
Prije korištenja internetskih aplikacija provjerite je li aktivna veza s Wi-Fijem.
Uključivanje i isključivanje Wi-Fi funkcije
Otvorite okvir s obavijestima, a zatim za uključivanje ili isključivanje dodirnite Wi-Fi.
• Vaš uređaj koristi neusklađenu frekvenciju i namijenjen je uporabi u svim europskim
zemljama. U zatvorenim prostorima WLAN se može koristiti u cijeloj EU, ali se ne može
koristiti na otvorenim prostorima.
• Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.
38
Osnovne funkcije
Pridruživanje Wi-Fi mreža
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → VEZE → Wi-Fi, a zatim u desno povucite tipku Wi-Fi.
S popisa otkrivenih Wi-Fi mreža odaberite mrežu, unesite šifru ako je potrebno, a zatim dodirnite
SPOJI. Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota. Nakon što se uređaj spoji
na Wi-Fi mrežu, uređaj će se automatski spojiti na nju svaki put kad je dostupna.
Dodavanje Wi-Fi mreža
Ukoliko se željena mreža ne pojavljuje na popisu mreža, dodirnite Dodaj Wi-Fi mrežu na dnu
popisa mreža. Unesite naziv mreže u SSID mreže, odaberite tip sigurnosti te unesite šifru ako se
radi o zaštićenoj mreži, a zatim dodirnite SPOJI.
Zaboravljanje Wi-Fi mreža
Svaka mreža koja se koristila, uključujući i trenutnu mrežu, može biti zaboravljena pa se uređaj
neće automatski spojiti na nju. Odaberite mrežu na popisu mreža, a zatim dodirnite ZABORAVI.
Podešavanje računa
Google aplikacije, poput Trg. Play, zahtijevaju Google račun, a Galaxy Apps zahtjeva Samsung
račun. Kreirajte Google i Samsung račune i uživajte u svemu što vam uređaj pruža.
Dodavanje računa
Slijedite upute koje će se pojaviti prilikom otvaranja Google aplikacije, za podešavanje Google
računa, nije potrebna prijava.
Za prijavu putem ili za prijavu na Google račun, na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke →
OPĆENITO → Računi → Dodaj račun → Google. Zatim slijedite upute na zaslonu kako biste
dovršili postavljanje računa. Na računu se može koristiti više od jednog Google računa.
Također, postavite i Samsung račun.
39
Osnovne funkcije
Uklanjanje računa
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → OPĆENITO → Računi, odaberite naziv računa pod
Računi, odaberite račun koji želite ukloniti, a zatim dodirnite → Ukloni račun.
Prijenos datoteka
Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.
Povezivanje s programom Samsung Kies
Samsung Kies je računalna aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i osobnim podacima
pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem internetskih stranica
tvrtke Samsung.
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Samsung Kies se automatski pokreće na računalu. Ako se program Samsung Kies ne pokrene
automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.
2 Prebacite datoteke između uređaja i računala.
Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.
Povezivanje s programom Windows Media Player
Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalu.
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Otvorite Windows Media Player te sinkronizirajte glazbene datoteke.
40
Osnovne funkcije
Spojite kao medijski uređaj
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Otvorite okvir s obavijestima, a zatim dodirnite Spojen kao medijski uređaj → Medijski
uređaj (MTP).
Dodirnite Fotoaparat (PTP) ako vaše računalo ne podržava Protokol za prijenos medija
(MTP) ili nema instaliran odgovarajući upravljački program.
3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.
Zaštita uređaja
Spriječite druge u korištenju ili pristupu osobnih podataka ili informacija pohranjenih na uređaju
uporabom sigurnosnih značajki. Uređaj zahtjeva šifru za otključavanje svaki put kad ga trebate
otključati.
Postavljanje uzroka
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → UREĐAJ → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje
zaslona → Uzorak.
Ucrtajte uzorak povezivanjem četiri ili više točaka, te ponovno ucrtajte uzorak za potvrdu.
Podesite sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite uzorak za otključavanje.
41
Osnovne funkcije
Postavljanje PIN-a
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → UREĐAJ → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje
zaslona → PIN.
Unesite barem četiri broja, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.
Postavljanje šifre
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → UREĐAJ → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje
zaslona → Lozinka.
Unesite barem četiri znaka uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovno unesite šifru za
potvrdu.
Otključavanje uređaja
Uključite zaslon pritiskom na tipku za uključivanje ili na tipku za početni zaslon te unesite šifru za
otključavanje.
U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u
Samsungov servisni centar.
Nadogradnja uređaja
Uređaj možete nadograditi s najnovijim verzijama softvera.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies
Pokrenite program Samsung Kies te spojite uređaj na računalo. Samsung Kies automatski
prepoznaje uređaj i u dijaloškom okviru prikazuje dostupne nadogradnje, ako postoje. U
dijaloškom okviru kliknite gumb ažuriraj za pokretanje nadogradnje. Kako izvršiti nadogradnju
pogledajte u uputama za program Samsung Kies.
• Nemojte isključivati računalo ili odspajati USB kabel dok se uređaj nadograđuje.
• Tijekom nadogradnje uređaja, ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj
način možete ometati postupak ažuriranja.
42
Osnovne funkcije
Bežična nadogradnja
Najnovija verzija softvera može se izravno nadograditi na uređaj putem usluge bežične
nadogradnje softvera (FOTA).
Na zaslonu aplikacije dodirnite Postavke → OPĆENITO → O uređaju → Aktualizacija softvera
→ Aktualiziraj.
43
Komunikacija
Telefon
Koristite aplikaciju za upućivanje ili javljanje na poziv.
Dodirnite Telefon na zaslonu aplikacija.
Upućivanje poziva
Upućivanje poziva
Koristite jednu od ovih metoda:
• TELEFON: Pomoću tipkovnice unesite broj, a zatim dodirnite
.
• GRUPE: Uputite poziv s popisa grupa kontakata.
• FAVORITI: Uputite poziv s popisa omiljenih kontakata.
• IMENIK: Uputite poziv s popisa kontakata.
Brzo biranje brojeva
Za brzo biranje brojeva dodirnite i držite odgovarajuću znamenku.
Predviđanje brojeva
Prilikom unosa brojeva putem tipkovnice, pojavit će se automatski predviđeni brojevi. Za
uspostavu poziva odaberite jedan.
44
Komunikacija
Traženje kontakata
Za traženje kontakta na popisu kontakata unesite ime, telefonski broj ili adresu e-pošte. Kako se
slova unose, pojavit će se predviđeni kontakti. Za upućivanje poziva odaberite jedan.
Uspostavljanje međunarodnog poziva
Dodirnite i držite 0 dok se ne pojavi znak +. Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te
dodirnite
.
Tijekom poziva
Dostupne su sljedeće aktivnosti:
• : Prilagodba glasnoće zvuka.
• Dodaj poziv: Upućivanje drugog poziva.
• Tipke: Otvaranje tipkovnice.
• Prekini poziv: Završite trenutni poziv.
• Zvučnik: Aktivira zvučnik. Držite uređaj podalje od ušiju kada koristite zvučnik.
Ako umetnete ili uklonite C-olovku tijekom poziva sa zvučnikom, druga strana mogla bi
čuti glasnu buku.
• Bez zvuka: Isključuje mikrofon, tako da vas sugovornik ne može čuti.
• Zamijeni: Prebacivanje između poziva.
• Spoji: Stvara višestruki poziv kad je spojen na dva poziva. Ponovite za dodavanje više
sudionika. Ova značajka je dostupna samo kad je usluga višestrukog poziva aktivna.
• Upravljanje: Obavite privatni razgovor s jednim pozivateljem tijekom višestrukog poziva ili
isključite jednog pozivatelja s višestrukog poziva.
45
Komunikacija
• → Čekanje: Poziv na čekanju. Dodirnite Nastavak poziva da biste preuzeli poziv na
čekanju.
• → Imenik: Otvara popis kontakata.
• → Zapis: Stvaranje zapisa.
• → Poruke: Šalje poruku.
• → Uključi Dodatnu glasnoću: Povećavanje glasnoće.
• → Postavke: Konfigurirajte postavke glasovnih poziva.
Dodavanje kontakata
Za dodavanje telefonskog broja na popis kontakata pomoću tipkovnice, unesite broj i dodirnite
→ Dodaj u Imenik.
Slanje poruke
Dodirnite → Pošalji poruku da biste poslali poruku na broj prikazan na zaslonu.
Ograničavanje biranih poziva
Uređaj se može podesiti na ograničavanje poziva prema brojevima s određenim pozivnim
brojevima. Ti pozivni brojevi pohranjeni su na SIM i USIM kartici.
Dodirnite → Postavke poziva → Postavke poziva → Više postavki → FDN brojevi → Uključi
FDN, a zatim unesite PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Dodirnite FDN popis i dodajte
brojeve.
Zabrana poziva
Uređaj se može podesiti tako da zabranjuje poziv na određene brojeve. Na primjer, može se
onemogućiti pozivanje međunarodnih brojeva.
Dodirnite → Postavke poziva → Postavke poziva → Više postavki → Zabrana poziva,
odaberite vrstu poziva, odaberite opciju zabrane poziva te unesite šifru.
46
Komunikacija
Primanje poziva
Odgovaranje na poziv
Za dolazne pozive, povucite
izvan velikog kruga.
Ako je usluga poziva na čekanju aktivirana, možete uspostaviti i drugi poziv. Kad odgovorite na
drugi poziv, prvi poziv se stavlja na čekanje.
Odbijanje poziva
Za dolazne pozive, povucite
izvan velikog kruga.
Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, povucite prema gore traku poruke
odbacivanja.
Za kreiranje poruke odbacivanja dodirnite → Postavke poziva → Postavke poziva →
Odbijanje poziva → Poruke odbijanja.
Automatsko odbacivanje poziva s neželjenih brojeva
Dodirnite → Postavke poziva → Postavke poziva → Odbijanje poziva → Popis automatskih
odbijanja. Dodirnite , unesite broj, dodijelite kategoriju, a zatim dodirnite SPREMI.
Propušteni pozivi
Ako je poziv propušten, pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s informacijama za
pregled popisa propuštenih poziva.
Poziv na čekanju
Poziv na čekanju je usluga omogućena od pružatelja usluga. Korisnik može koristiti ovu uslugu
za prekid trenutnog poziva i prebacivanje na dolazni poziv. Ova usluga nije dostupna za video
pozive.
Za korištenje ove usluge dodirnite → Postavke poziva → Postavke poziva → Više postavki →
Poziv na čekanju.
Prosljeđivanje poziva
Uređaj možete podesiti da upućuje dolazni poziv na određeni broj.
Dodirnite → Postavke poziva → Postavke poziva → Više postavki → Prosljeđivanje poziva,
a zatim odaberite vrstu poziva i uvjete. Unesite broj i dodirnite UKLJUČENO.
47
Komunikacija
Video pozivi
Upućivanje video poziva
Unesite broj ili odaberite kontakt s popisa kontakata, a zatim dodirnite
.
Tijekom video poziva
Dostupne su sljedeće aktivnosti:
• : Prilagodba glasnoće zvuka.
• : Prebacivanje s prednje na stražnju kameru.
• Bez zvuka: Isključuje mikrofon, tako da vas sugovornik ne može čuti.
• Prekid: Završite trenutni poziv.
• → Tipke: Otvaranje tipkovnice.
Dodirnite sliku druge osobe da biste pristupili sljedećim mogućnostima:
• SPREMI SLIKU: Snimanje slike sugovornika.
• SNIMI VIDEOZAPIS: Snimanje videozapisa sugovornika.
U mnogim je područjima protuzakonito snimati poziv bez dozvole.
Dodirnite svoju sliku da biste pristupili sljedećim mogućnostima:
• SAKRIJ MOJ IDENTITET: Skriva vašu sliku od ostalih sugovornika.
• ODLAZNA SLIKA: Odabire sliku koja će se prikazivati sugovorniku.
​​
48
Komunikacija
Zamjena slika
Povucite sliku bilo kojeg sudionika razgovora na sliku njegovog sugovornika za zamjenu slika.
Slušanje poruke govorne pošte
Dodirnite i držite 1 na tipkovnici, a zatim slijedite upute vašeg pružatelja usluga.
49
Komunikacija
Imenik
Koristite aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući telefonske brojeve, adrese e-pošte i sl.
Dodirnite Imenik na zaslonu aplikacija.
Upravljanje kontaktima
Dodirnite IMENIK.
Kreiranje kontakta
Dodirnite
• i unesite kontaktne podatke.
: Umetanje slike.
• /
: Dodaje ili briše polje kontakta.
Uređivanje kontakta
Odaberite kontakt za uređivanje, a zatim dodirnite
.
Brisanje kontakta
Dodirnite i držite kontakt, a zatim dodirnite
.
Postavljanje brzog biranja broja
Dodirnite → Postavke brzog biranja, odaberite broj za brzo biranje te zatim odaberite njegov
kontakt. Da biste uklonili broj za brzo biranje, dodirnite pokraj broja za brzo biranje.
50
Komunikacija
Traženje kontakata
Dodirnite IMENIK.
Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:
• Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
• Za brzo kretanje povlačite prstom duž kazala na desnoj strani popisa kontakata.
• Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.
Jednom kad je kontakt odabran, odaberite nešto od navedenog:
• : Dodajte omiljeni kontakt.
• /
: Uputite glasovni ili video poziv.
• : Sastavite poruku.
• : Sastavite e-poštu.
Prikaz kontakata
Dodirnite Imenik.
Uređaj po zadanom pokazuje sve spremljene kontakte.
Dodirnite → Postavke → Kontakti za prikaz, a zatim odaberite mjesto na kojem su kontakti
pohranjeni.
Premještanje kontakata
Dodirnite IMENIK.
Premještanje kontakata na Google
Dodirnite → Premjesti kontakte uređaja u → Google.
Kontakti premješteni u Google kontakte pojavit će se
na popisu kontakata.
Premještanje kontakata na Samsung
Dodirnite → Premjesti kontakte uređaja u → Samsung account.
Kontakti premješteni u Samsung kontakte pojavit će se
51
na popisu kontakata.
Komunikacija
Uvoz i izvoz kontakata
Dodirnite IMENIK.
Uvoz kontakata
Dodirnite → Postavke → Uvoz/izvoz imenika, zatim odaberite opciju uvoza.
Izvoz kontakata
Dodirnite → Postavke → Uvoz/izvoz imenika, zatim odaberite opciju izvoza.
Dijeljenje kontakata
Dodirnite → Odaberi, odaberite kontakte, dodirnite
, a potom dodirnite način dijeljenja.
Omiljeni kontakti
Dodirnite FAVORITI.
Dodirnite
da biste dodali kontakte u omiljene kontakte.
Dodirnite , a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:
• Odaberi: Odaberite kontakte za brisanje ili dijeljenje.
• Ukloni iz Favorita: Uklanja kontakte iz favorita.
• Upute: Pristup informacijama pomoći za korištenje kontakata.
Grupni kontakti
Dodirnite GRUPE.
Stvaranje grupe
Dodirnite
, postavite podatke za grupu, dodajte kontakte, a zatim dodirnite SPREMI.
52
Komunikacija
Dodavanje kontakata grupi
Odaberite grupu, a zatim dodirnite → Dodaj člana. Odaberite kontakte koje ćete dodati, a
zatim dodirnite OK.
Upravljanje grupama
Dodirnite , a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:
• Obriši grupu: Odaberite grupe koje je dodao korisnik, a zatim dodirnite OK. Zadane grupe
ne mogu se izbrisati.
• Uredi grupu: Promjena grupnih postavki.
• Dodaj člana: Dodavanje članova grupi.
• Ukloni iz grupe: Uklanjanje članova iz grupe.
• Pošalji poruku: Slanje poruke članovima grupe.
• Pošalji email: Slanje poruke e-pošte članovima grupe.
• Promijeni redoslijed: Dodirnite i držite
drugi položaj, a zatim dodirnite OK.
pored naziva grupe, povucite gore ili dolje na
• Upute: Pristup informacijama pomoći za korištenje kontakata.
Slanje poruke ili e-pošte članovima grupe
Odaberite grupu, dodirnite → Pošalji poruku ili Pošalji email, odaberite članove i dodirnite OK.
Vizitka
Dodirnite IMENIK.
Kreirajte vizitku i pošaljite je drugima.
Dodirnite Postavi profil, unesite podatke poput telefonskog broja, adrese e-pošte i poštanske
adrese, a zatim dodirnite SPREMI. Ako su korisnički podaci spremljeni prilikom podešavanja
uređaja, odaberite vizitku i zatim za uređivanje dodirnite .
Dodirnite → Dijeli posjetnicu putem, a zatim odaberite metodu zajedničkog korištenja.
53
Komunikacija
Poruke
Koristite aplikaciju za slanje tekstualnih (SMS) ili multimedijskih poruka (MMS).
Dodirnite Poruke na zaslonu aplikacija.
Ako ste izvan područja domaćeg operatera može doći do povećanja troškova slanja i
primanja poruka. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.
Slanje poruka
Dodirnite
, dodajte primatelje, unesite poruku i zatim dodirnite
.
Za dodavanje primatelja koristite sljedeće načine:
• Unesite telefonski broj.
• Dodirnite
, odaberite kontakte i zatim dodirnite OK.
Koristite sljedeće metode za kreiranje multimedijske poruke:
• Dodirnite
i priložite slike, videozapise, kontakte, zapise, događaje i sl.
• Dodirnite
za umetanje emotikona.
• Dodirnite → Dodaj naslov za unos naslova.
Slanje odgođenih poruka
Pri sastavljanju poruke dodirnite → Zakaži poruku. Odredite vrijeme i datum, a zatim dodirnite
POSTAVI. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.
• Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije
stabilna, poruka neće biti poslana.
• Ova funkcija temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum
mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.
Pregled dolaznih poruka
Dolazne poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu.
Odaberite kontakt za pregled poruka od te osobe.
54
Komunikacija
Email
Koristite aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.
Dodirnite Email na zaslonu aplikacija.
Postavljanje računa e-pošte
Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite Email.
Unesite adresu e-pošte i šifru. Dodirnite DALJE za osobni račun e-pošte, poput Google Maila
ili dodirnite RUČNO POSTAVLJ. za račun e-pošte tvrtke. Nakon toga, za dovršenje postavljanja
slijedite upute na zaslonu.
Za postavljanje računa e-pošte dodirnite → Postavke → Dodaj račun.
Slanje poruka
Za korištenje računa e-pošte dodirnite ga, a zatim dodirnite
primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite .
Dodirnite
na vrhu zaslona. Unesite
za dodavanje primatelja na popis kontakata.
Dodirnite → Pošalji email meni da biste sebe dodali u primatelje.
Dodirnite
za dodavanje slika, videozapisa, kontakata, događaja i sl.
Dodirnite →
za umetanje slika, događaja, kontakata i lokacijskih informacija u poruku.
Slanje odgođenih poruka
Pri sastavljanju poruke dodirnite → Slanje rasporeda. Označite Slanje rasporeda, odredite
vrijeme i datum, a zatim dodirnite OK. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.
• Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije
stabilna, poruka neće biti poslana.
• Ova funkcija temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum
mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.
55
Komunikacija
Čitanje poruka
Odaberite račun e-pošte koji ćete koristiti, a nove poruke će se primiti na njega. Za ručno
primanje novih poruka dodirnite .
Za čitanje dodirnite poruku.
Sastavite poruku.
Brisanje poruke.
Pristup dodatnim opcijama.
Dodavanje ove adrese e-pošte
na popis kontakata.
Označava poruku kao
podsjetnik.
Otvaranje privitaka.
Idi na prethodnu ili sljedeću
poruku.
Dodirnite oznaku privitka za njegovo otvaranje, a zatim dodirnite SPREMI za spremanje.
56
Komunikacija
Gmail
Koristite aplikaciju za brz i izravni pristup usluzi Google Maila.
Dodirnite Gmail na zaslonu aplikacija.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o području ili pružatelju
usluga.
Slanje poruka
U bilo kojem poštanskom sandučiću dodirnite
dodirnite .
, unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim
Dodirnite
kako biste priložili slike, videozapise, glazbu i druge sadržaje.
Dodirnite
kako biste dodali više primatelja.
Dodirnite → Spremanje skice za spremanje poruke koju ćete kasnije poslati.
Dodirnite → Zanemari za ponovno sastavljanje poruke.
Dodirnite → Postavke da biste promijenili postavke usluge Google Mail.
Dodirnite → Pomoć i povratne informacije da biste pristupili podacima o pomoći za Google
Mail.
Dodirnite → Pomoć i povratne informacije → Povratne informacije da biste svoje mišljenje
poslali timu za razvoj aplikacije.
57
Komunikacija
Čitanje poruka
Označava poruku kao
nepročitanu.
Brisanje poruke.
Premjestite poruku u neki drugi
pretinac.
Čuvanje poruke u dugotrajnoj
pohrani.
Pristup dodatnim opcijama.
Označava poruku kao
podsjetnik.
Dodavanje ove adrese e-pošte
na popis kontakata.
Odgovorite svim primateljima
ili ispišite poruku.
Prikaz privitka.
Proslijedite poruku drugima.
Odgovaranje na poruku.
Oznake
Google Mail ne koristi mape, već umjesto toga koristi oznake. Kad je Google Mail pokrenut
poruke se prikazuju s oznakom Pristigla pošta.
Dodirnite
za pregled poruka s drugim oznakama.
Za dodavanje oznaka porukama, odaberite poruku, dodirnite → Promjena oznaka, a zatim
odaberite poruku koju želite dodijeliti.
58
Komunikacija
Hangouts
Koristite aplikaciju da biste razgovarali s drugima.
Dodirnite Hangouts na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Odaberite prijatelje s popisa prijatelja ili unesite podatke za pretragu te odaberite prijatelje iz
rezultata pretrage i počnite razgovarati.
Google+
Koristite aplikaciju kako bi ostali u kontaktu s ljudima putem Googleove usluge društvene mreže.
Dodirnite Google+ na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Dodirnite Početno za promjenu kategorije, a zatim se pomaknite gore ili dolje za pregled poruka
vašeg kruga.
59
Komunikacija
Fotografije
Ovu aplikaciju koristite za pregled i dijeljenje slika ili videozapisa putem Googleove društvene
mreže.
Dodirnite Fotografije na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Odaberite jednu od sljedećih kategorija:
• SVE: Pregledajte sve slike ili videozapise koji su snimljeni ili preuzeti na uređaj.
• ISTAKNUTE FOTOGRAFIJE: Pregledajte slike ili videozapise razvrstane po datumu ili albumu.
Dodirnite da biste pregledali preostale slike ili videozapise u grupi.
Zatim odaberite sliku ili videozapis.
Prilikom pregledavanja upotrijebite jednu od sljedećih ikona:
• : Izmjena slike.
• : Podijelite slike ili videozapise s drugima.
• : Brisanje slika ili videozapisa.
60
Mreža i internet
Internet
Koristite aplikaciju za pretraživanje interneta.
Dodirnite Internet na zaslonu aplikacija.
Pregledavanje internetskih stranica
Dodirnite adresno polje, unesite adresu internetskih stranica te dodirnite Idi.
Dodirnite da biste pristupili dodatnim mogućnostima tijekom pregleda Internet stranice.
Da biste promjenili pretraživač, dodirnite → Postavke → Zadani pretraživač, i onda odaberite
pretraživača.
Otvaranje nove stranice
Dodirnite
.
Da biste otvorili neku drugu mrežnu stranicu, pomaknite se ulijevo ili udesno u polju naslova te
dodirnite naslov da biste ga odabrali.
Glasovno pretraživanje Interneta
Dodirnite adresno polje, dodirnite , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od
predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Oznake
Da biste označili trenutnu internetsku stranicu, dodirnite
Za otvaranje označenih internetskih stranica dodirnite
61
→ DODAJ.
, a zatim odaberite jednu.
Mreža i internet
Povijest
Dodirnite → POVIJEST za otvaranje internetskih stranica s popisa nedavno posjećenih
internetskih stranica. Za brisanje povijesti, dodirnite VIŠE → Brisanje povijesti.
Spremljene stranice.
Za pregled spremljenih internestkih stranica dodirnite
→ SPREMLJENE STRANICE.
Poveznice
Za otvaranje na novoj stranici, spremanje ili kopiranje dodirnite i držite poveznicu internetske
stranice.
Da biste pregledali spremljene poveznice, na zaslonu s aplikacijama dodirnite Moje Datoteke →
Memorija uređaja → Download.
Dijeljenje internetskih stranica
Za dijeljenje adrese internetske stranice s drugima dodirnite → Dijeli.
Za dijeljenje dijela internetske stranice, dodirnite i držite željeni tekst te zatim dodirnite Dijeli.
Chrome
Ovu aplikaciju koristite za traženje informacija i pregledavanje internetskih stranica.
Dodirnite Chrome na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Pregledavanje internetskih stranica
Dodirnite adresno polje, a zatim unesite adresu internetske stranice ili kriterij za pretraživanje.
Otvaranje nove stranice
Dodirnite → Nova kart.
62
Mreža i internet
Oznake
Da biste označili trenutnu internetsku stranicu, dodirnite
→ Spremi.
Za otvaranje označenih internetskih stranica dodirnite → Oznake, a zatim odaberite jednu.
Glasovno pretraživanje Interneta
Dodirnite , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje
će se pojaviti.
Bluetooth
Bluetooth izravno bežično povezuje dva uređaja na kratkoj udaljenosti. Razmijenite podatkovne
ili multimedijske datoteke s drugim uređajima putem Bluetootha.
• Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka
koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
• Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno
zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može
se smanjiti.
• Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti
kompatibilni s vašim uređajem.
• Ne koristite Bluetooth funkciju za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije
datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth funkcije.
Za aktiviranje Bluetooth funkcije, na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → VEZE →
Bluetooth, a zatim u desno povucite tipku Bluetooth.
63
Mreža i internet
Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → VEZE → Bluetooth → SKENIRAJ, a zatim će se
pojaviti popis pronađenih uređaja. Odaberite uređaj koji želite upariti, a zatim za potvrdu
prihvatite automatski generirani pristupni ključ na oba uređaja.
Slanje i primanje podataka
Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. Na primjer Galerija. Otvorite
odjeljak Galerija, odaberite sliku, dodirnite → Bluetooth pa odaberite neki Bluetooth uređaj.
Nakon toga, za primanje slike prihvatite Bluetoothov zahtjev za potvrdom na drugom uređaju.
Kada vam neki drugi uređaj pošalje podatke, prihvatite zahtjev za odobrenjem povezivanja
putem Bluetootha koji je poslao drugi uređaj. Primljene se datoteke spremaju u mapu
Download. Ako je kontakt prihvaćen, automatski je pridodan na popis kontakata.
Screen Mirroring
Ovu funkciju koristite za spajanje uređaja na široki zaslon pomoću AllShare Cast hardverskog
ključa ili funkcije HomeSync (za kućnu sinkronizaciju), a zatim podijelite sadržaje.
• Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Neke se datoteke mogu sporije reproducirati ovisno o mrežnoj vezi.
• Za uštedu energije, deaktivirajte ovu funkciju kada se ne koristi.
• Ako navedete frekvenciju za Wi-Fi, AllShare Cast hardverski ključevi ili funkcija
HomeSync (za kućnu sinkronizaciju) možda se neće moći otkriti ili spojiti.
• Ako reproducirate videozapise ili igrate igre na televizoru, odaberite odgovarajući
način rada televizora za potpuni užitak u igranju ili gledanju.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → VEZE → Screen Mirroring, a zatim u desno
povucite gumb Screen Mirroring. Odaberite uređaj, otvorite ili reproducirajte datoteku, a zatim
kontrolirajte prikaz pomoću tipke uređaja. Za spajanje na uređaj pomoću PIN-a, dodirnite i držite
naziv uređaja za unos vašeg PIN-a.
64
Mediji
Glazba
Koristite aplikaciju za slušanje glazbe.
Dodirnite Glazba na zaslonu aplikacija.
Reproduciranje glazbe
Odaberite glazbenu kategoriju, a zatim odaberite pjesmu koju želite reproducirati.
Dodirnite sliku albuma na dnu zaslona za otvaranje zaslona glazbenog playera.
Pristup dodatnim opcijama.
Prilagodba glasnoće zvuka.
Traženje drugih uređaja za
reproduciranje datoteke.
Podesite datoteku kao omiljenu
pjesmu.
Uključivanje nasumične
reprodukcije.
Promjena načina ponavljanja.
Otvaranje popisa pjesama.
Pogledajte popis preporučenih
pjesama na temelju pjesme koja
se trenutačno reproducira.
Ponovno pokreće pjesmu koja
se trenutno reproducira ili se
prebacuje na prethodnu
pjesmu. Dodirnite i držite za
brže premotavanje unatrag.
Prebacivanje na sljedeću
pjesmu. Dodirnite i držite za
brže premotavanje unaprijed.
Pauziranje i nastavak
reprodukcije.
65
Mediji
Za preslušavanje pjesama uz istu razinu glasnoće dodirnite → Postavke → Napredno →
Pametna glasnoća.
Kada je aktivirana funkcija Pametna glasnoća razina glasnoće može biti veća od razine
glasnoće uređaja. Vodite računa i ne izlažite se duže vrijeme preglasnom zvuku jer to
može oštetiti vaš sluh.
Mogućnost Pametna glasnoća nije moguće aktivirati za neke datoteke.
Za podešavanje osobnih preferencija zvuka prilikom preslušavanja pjesama pomoću slušalice
dodirnite → Postavke → Napredno → Adapt Sound → Uključeno. Kada glasnoću povećate
do razine 13 ili više, opcija za prilagodbu zvuka se ne primjenjuje na reproduciranje glazbe. Ako
glasnoću smanjite do razine 12 ili niže, opcija se ponovo primjenjuje.
Postavljanje pjesme kao zvuka zvona ili alarma
Da biste pjesmu koja se trenutno reproducira koristili kao zvuk zvona ili alarma, dodirnite →
Postavi za, i odaberite odgovarajuću opciju.
Kreiranje popisa pjesama
Izradite vlastiti odabir pjesama.
Dodirnite POPISI PJES., a zatim dodirnite Napravi popis pjesama. Unesite naziv, a zatim
dodirnite U REDU. Dodirnite , odaberite pjesme koje želite uključiti, a zatim dodirnite OK.
Za dodavanje pjesme koja se trenutno reproducira na popis pjesama, dodirnite → Dodaj na
popis.
Reproduciranje glazbe prema raspoloženju
Reproduciranje glazbe grupirane prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira popis pjesama.
Dodirnite GLAZBENI KUTAK i odaberite okvir raspoloženja. Ili odaberite višestruke ćelije
povlačenjem prsta.
66
Mediji
Kamera
Koristite aplikaciju za snimanje fotografija ili videozapisa.
Galerija koristite za pregledavanje fotografija i videozapisa snimljenih kamerom uređaja.
(str. 72)
Dodirnite Kamera na zaslonu aplikacija.
• Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
• Provjerite je li objektiv čist. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada
koji zahtijevaju visoku rezoluciju.
Pravila rada s kamerom
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih
ljudi.
Snimanje fotografija
Snimanje fotografije
Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati. Kad je objekt
snimanja u fokusu, okvir fokusa će pozelenjeti.
Dodirnite
za snimanje fotografije.
Prikaz trenutnog
načina.
Prikaz dodatnih
opcija.
Promjena postavki
kamere.
Prebacivanje
između statičnog i
video moda.
Prebacivanje s
prednje na stražnju
kameru.
Promjena načina
fotografiranja.
Pregled snimljenih
fotografija i
videozapisa.
Odabir između
brojnih dostupnih
efekata.
67
Mediji
Način fotografiranja
Dostupno je nekoliko fotografskih efekata.
Dodirnite Način, a zatim se pomaknite gore ili dolje po desnoj strani zaslona.
• Auto: Tu značajku koristite da biste fotoaparatu omogućili da procijeni uvjete u okolini i
odredi najbolji način fotografiranja.
• Lijepo lice: Snima fotografiju s prosvijetljenim licem za suptilnije slike.
• Zvuk i snimka: Pomoću te značajke snimite fotografiju sa zvukom.
Dodirnite za snimanje fotografije. Nakon snimanja fotografije uređaj će snimiti i zvuk u
trajanju od nekoliko sekundi.
Prilikom snimanja u ovom načunu, zvuk se snima pomoću unutrašnjeg mikrofona.
• Panorama: Snima fotografiju sastavljenu od mnoštva povezanih fotografija.
Za najbolji snimak slijedite donje savjete.
– – Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
– – Neka optičko tražilo kamere bude unutar okvira.
– – Izbjegavajte fotografirati subjekt koji se nalazi ispred neprepoznatljive pozadine, poput
čistog neba ili jednobojnih zidova.
• Sport: Ovu postavku koristite za snimanje objekata koji se brzo kreću.
• Noćno: Ovu postavku koristite kada snimate u tamnijim uvjetima.
Panoramske fotografije
Panoramska fotografija je široka pejsažna slika koja se sastoji od mnoštva slika.
Dodirnite Način → Panorama.
Dodirnite i pomaknite kameru u jednom smjeru. Kad su dva okvira vodiča za panoramsku
fotografiju poravnata, kamera će automatski kreirati još jedan snimak u panoramskom nizu. Za
zaustavljanje snimanja dodirnite .
Ako je tražilo izvan smjera, uređaj prekida snimanje.
68
Mediji
Primjenjivanje efekata filtera
Koristite efekte funkcije da biste snimili jedinstvene fotografije i videozapise.
Dodirnite
i odaberite efekt filtra. Dostupne mogućnosti ovise o načinu rada.
Snimanje videozapisa
Snimanje videozapisa
Kliznite tipku statičnog videozapisa na ikonu videozapisa, a zatim dodirnite za snimanje
videozapisa. Za prekid snimanja dodirnite . Za zaustavljanje snimanja dodirnite .
• Ručno podešavanje fokusa nije omogućeno u načinu rada za snimanje videozapisa.
• Funkcija zumiranja može biti nedostupna tijekom snimanja u najvećoj razlučivosti.
69
Mediji
Način snimanja
Prikaz dodatnih
opcija.
Promjena postavki
kamere.
Prikaz trenutnog
načina.
Prebacivanje između
statičnog i video
moda.
Prebacivanje s
prednje na stražnju
kameru.
Pregled snimljenih
fotografija i
videozapisa.
Dodirnite
→
Odabir između
brojnih dostupnih
efekata.
da biste promijenili način snimanja.
• Normalno: Ovaj način koristite za normalnu kvalitetu.
• MMS ograničenje: Ovaj način koristite kako biste smanjili kvalitetu snimanja radi slanja
snimke putem poruke.
Povećanje i smanjenje zuma
Koristite jednu od ovih metoda:
• Za povećanje ili smanjenje zuma koristite tipku glasnoće.
• Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.
Efekt povećanja/smanjenja zuma dostupan je tijekom korištenja funkcije zuma tijekom
snimanja videozapisa.
70
Mediji
Daljinsko upravljanje kamerom
Postavite uređaj kao tražilo da biste daljinski upravljali kamerom.
Dodirnite
Dodirnite
→ → Udaljeno tražilo, a zatim spojite uređaj i kameru pomoću Wi-Fi Directa.
za daljinsko snimanje fotografije koristeći uređaj kao tražilo.
Konfiguriranje postavki kamere
Dodirnite za konfiguriranje postavke kamere. Sve navedene opcije nisu dostupne i kod načina
statične kamere i kod načina video kamere. Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o načinu
koji se koristi.
• Veličina fotografije / Veličina videa: Odaberite razlučivost. Za bolju kvalitetu koristite veću
razlučivost. Ali ona koristi više memorije.
• Način fokus.: Odaberite način fokusiranja. Autofokus kontrolira kamera. Makro je za objekte
u neposrednoj blizini.
• Mjerenje: Odaberite način mjerenja. Ovo određuje način izračuna vrijednosti svjetla. Centar
mjeri pozadinsko svjetlo na središtu prizora. Točke mjeri vrijednost svjetla na zadanom
mjestu. Matrica daje prosjek cijelog prizora.
• Lokacijska oznaka: Podesite uređaj da zakači oznaku mjesta za fotografiju.
• Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do
ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim
vremenskim uvjetima.
• Kada dijelite fotografiju sa zakvačenom oznakom mjesta, informacije o mjestu
mogu biti dostupne drugima. Da biste to spriječili, tijekom pregledavanja fotografije
dodirnite → Više informacija → , a zatim dodirnite u stavci Lokacija da biste
izbrisali informacije o lokaciji.
• Pregled slika/videozapisa: Podesite uređaj za prikazivanje fotografija ili videozapisa nakon
snimanja.
• Tipka za glasn.: Postavljanje uređaja da za upravljanje okidačem ili funkcijom zumiranja
koristi tipku za glasnoću.
• Odbrojavanje: Koristite za odgođeno snimanje.
• Kor. bijele boje: Odaberite odgovarajuću korekciju bijele boje, kako bi slike imale realan
raspon boja. Ove postavke namijenjene su specifičnim uvjetima rasvjete. Ove postavke
slične su rasponu topline za ekspoziciju balansa bijele boje kod profesionalnih kamera.
• Svjetlina: Promjena svjetline.
• Smjernice: Prikazuje smjernice tražila kao pomoć pri kompoziciji kad se odabiru objekti
snimanja.
71
Mediji
• Bljeskalica: Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice.
• Kontekst. naziv dat.: Postavite kameru za prikaz kontekstualnih oznaka. Aktivirajte tu
značajku da biste koristili Tag Buddy u odjeljcima Galerija.
• Spremi kao preokrenuto: Okrenite sliku za kreiranje zrcalne slike originalnog prizora.
• Pohrana: Odabir memorijske lokacije za pohranu.
• Poništavanje: Poništavanje postavki kamere.
• Pomoć: Pristupite informacijama o pomoći za korištenje kamere.
Prečaci
Reorganizirajte prečace za lakši pristup raznim opcijama kamere.
Dodirnite
te dodirnite i zadržite ikonu prečaca.
Dodirnite i držite opciju, te je povucite u otvor na vrhu zaslona.
Galerija
Koristite aplikaciju za pregled slika i videozapisa.
Dodirnite Galerija na zaslonu aplikacija.
Pregledavanje slika
Pokretanjem Galerija prikazuju se dostupne mape. Kad neka druga aplikacija, npr. Email, spremi
sliku, mapa Download automatski se kreira za preuzimanje slike. Na isti način, snimanje zaslona
automatski kreira mapu Screenshots. Odaberite mapu koju želite otvoriti.
U mapi, slike će se prikazati prema datumu kreiranja. Odaberite sliku koju želite pregledati na
cijelom zaslonu.
Pomaknite se lijevo ili desno za pregled sljedeće ili prethodne slike.
Povećanje i smanjenje zuma
Za povećanje zuma koristite jedan od sljedećih načina:
• Za povećanje zuma dodirnite bilo gdje.
• Raširite dva prsta na bilo kojem mjestu za povećanje zuma. Skupite ih za smanjenje zuma ili
dodirnite dva puta za povratak.
72
Mediji
Reprodukcija videozapisa
Datoteke videozapisa prikazuju
pogledati i dodirnite .
ikonu u pregledu prikaza. Odaberite videozapis koji želite
Skraćivanje segmenata videozapisa
Odaberite video, a zatim dodirnite . Povucite početni okvir do željene početne točke, povucite
završni okvir do željene točke završetka i zatim spremite videozapis.
Uređivanje slika
Prilikom pregledavanja slika dodirnite i koristite sljedeće funkcije:
• Više informacija: Pregled detalja slike.
• Rotiraj ulijevo: Rotira u smjeru obrnutom od kazaljke na satu.
• Rotiraj udesno: Rotira u smjeru kazaljke na satu.
• Izreži: Promijenite veličinu bijeloga okvira kako biste odrezali i spremili sliku unutar okvira.
• Preimenuj: Preimenuje datoteke.
• Prezentacija: Pokretanje prikaza slika u nizu sa slikama u trenutnoj mapi.
• Postavi za: Postavljanje slike kao pozadine ili slike kontakta.
• Ispis: Ispišite sliku spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s
uređajem.
• Postavke: Promjena postavki galerije.
Brisanje slika
Koristite jednu od ovih metoda:
• U mapi dodirnite → Odaberi, odaberite slike, a zatim dodirnite
• Prilikom pregledavanja slike, dodirnite
.
73
.
Mediji
Dijeljenje slike
Koristite jednu od ovih metoda:
• U mapi dodirnite → Odaberi, odaberite slike i zatim dodirnite
drugima ili podijelili putem društvenih mreža.
• Prilikom pregledavanja slike, dodirnite
mreža.
da biste ih poslali
za njeno slanje drugima putem usluga društvenih
Postavljanje kao pozadine
Prilikom pregledavanja slike, dodirnite → Postavi za za postavljanje slike kao pozadine ili kako
bi je dodijelili kontaktu.
Označavanje lica
Prilikom pregledavanja slike dodirnite → Postavke → Oznake, a zatim označite Oznaka lica.
Žuti okvir pojavit će se oko prepoznatog lica. Dodirnite lice, dodirnite Ime, a zatim odaberite ili
dodajte kontakt.
Kad se oznaka lica pojavi na slici, dodirnite oznaku lica i koristite dostupne opcije, poput
upućivanja poziva ili slanja poruka.
Prepoznavanje lica možda neće uspjeti ovisno o kutu lica, veličini lica, boji kože, izrazu
lica, osvjetljenju ili nakitu koji osoba nosi.
Korištenje aplikacije Označi prijatelja
Dodirnite → Postavke → Oznake → Označi prijatelja, a zatim povucite tipku Označi prijatelja
desno kako biste pri otvaranju slike prikazali kontekstualnu oznaku (vrijeme, lokacija, datum i ime
osobe).
Organiziranje pomoću mapa
Stvorite mapu za organizaciju slika ili videozapisa pohranjenih na uređaj. Datoteke možete
kopirati ili premještati iz jedne mape u drugu.
Da biste stvorili novu mapu, dodirnite → Novi album. Upišite naziv za mapu, dodirnite NOVO,
a zatim označite slike ili videozapise. Dodirnite i držite bilo koju odabranu sliku ili videozapis,
povucite je u novu mapu, a zatim dodirnite OBAVLJENO. Dodirnite KOPIRAJ da biste kopirali ili
PREMJESTI da biste premjestili stavku.
74
Mediji
Video
Koristite aplikaciju za reprodukciju datoteka videozapisa.
Dodirnite Video na zaslonu aplikacija.
Reprodukcija videozapisa
Odaberite video za reproducirati.
Traženje drugih
uređaja za
reproduciranje
datoteke.
Prebacite se u način
rada s plutajućim
zaslonom.
Pristup dodatnim
opcijama.
Prilagodba glasnoće
zvuka.
Kretanje naprijed ili
natrag povlačenjem
trake.
Pomicanje
upravljačke ploče na
lijevo.
Pomicanje
upravljačke ploče na
desno.
Izmjena omjera
zaslona.
Otvaranje popisa
pjesama.
Prebacivanje na
sljedeći videozapis.
Dodirnite i držite za
brže premotavanje
unaprijed.
Ponovno pokreće
trenutni videozapis ili
se prebacuje na
prethodni videozapis.
Dodirnite i držite za
brže premotavanje
unatrag.
Pauziranje i nastavak
reprodukcije.
Brisanje videozapisa
Dodirnite → Obriši, odaberite videozapise i zatim dodirnite OK.
75
Mediji
Dijeljenje videozapisa
Dodirnite → Odaberi, odaberite videozapise, dodirnite
, a zatim odaberite način dijeljenja.
Korištenje skočnog video playera
Ova značajka omogućuje vam korištenje drugih aplikacija bez zatvaranja video playera. Tijekom
gledanja videozapisa, dodirnite
kako biste koristili pop-up player.
Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje playera, a skupite ih za njegovo smanjenje. Za
pomicanje playera, povucite player na drugu lokaciju.
YouTube
Koristite ovu aplikaciju za gledanje videozapisa sa internetskih stranica YouTubea.
Dodirnite YouTube na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Gledanje videozapisa
Dodirnite , a zatim unesite ključnu riječ. Za gledanje videozapisa odaberite jedan od dobivenih
rezultata pretraživanja.
Dodirnite zaslon, zatim dodirnite
cijelom zaslonu.
, a potom zakrenite uređaj u vodoravan položaj za prikaz na
Dijeljenje videozapisa
Odaberite videozapis za gledanje, dodirnite
, a zatim odaberite način dijeljenja.
Učitavanje videozapisa
→ Prijenosi →
Dodirnite
dodirnite PRENESI.
, odaberite videozapis, unesite podatke o videozapisu, a zatim
76
Trgovine aplikacijama i
medijskim sadržajima
Trgovina Play
Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu pokrenuti na
uređaju.
Dodirnite Trg. Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije po kategoriji ili tražite aplikacije po ključnoj riječi.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite INSTALIRAJ. Ako je
potrebno platiti naknadu za aplikaciju, dodirnite cijenu te slijedite upute na zaslonu za završetak
postupka kupnje.
Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na
vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir s
obavijestima i dodirnite ikonu.
Deinstaliranje aplikacija
Deinstalirajte aplikacije kupljene preko Trg. Play.
→ Moje aplikacije i igre, odaberite aplikaciju koju želite izbrisati s popisa
Dodirnite
instaliranih aplikacija, a zatim dodirnite DEINSTALIRAJ.
77
Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima
Galaxy Apps
Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija namijenjenih Samsung uređajima.
Više informacija možete pronaći na apps.samsung.com.
Dodirnite Galaxy Apps na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije po kategoriji ili dodirnite TRAŽI za pretraživanje pomoću ključne riječi.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite INSTALIRAJ. Ako je
potrebno platiti naknadu za aplikaciju, dodirnite cijenu te slijedite upute na zaslonu za završetak
postupka kupnje.
Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na
vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir s
obavijestima i dodirnite ikonu.
Play knjige
Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka s knjigama.
Dodirnite Play knjige na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
78
Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima
Play filmovi i TV
Koristite ovu aplikaciju za gledanje, preuzimanje i iznajmljivanje filmova i televizijskih serija.
Dodirnite Play filmovi i TV na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Play glazba
Ovu aplikaciju koristite za slušanje glazbe na uređaju ili za prijenos glazbe putem Google cloud
usluge.
Dodirnite Play glazba na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Play igre
Koristite tu aplikaciju da biste preuzimali i igrali igre.
Dodirnite Play igre na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Play kiosk
Ovu aplikaciju koristite za čitanje najnovijih vijesti.
Dodirnite Play kiosk na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
79
Pomoćni programi
Zapis
Ovu aplikaciju koristite da biste zabilježili važne informacije koje ćete spremiti i kasnije pogledati.
Dodirnite Zapis na zaslonu aplikacija.
Dodavanje i upravljanje kategorijama
Kreirajte kategorije za sortiranje i upravljanje vašim zapisima.
Za dodavanje nove kategorije dodirnite → UPRAVLJANJE KATEGORIJAMA → DODAJ,
unesite naziv kategorije, a zatim dodirnite U REDU.
Za brisanje kategorije dodirnite
pored kategorije.
→ UPRAVLJANJE KATEGORIJAMA, a zatim dodirnite
Za promjenu naziva kategorije dodirnite → UPRAVLJANJE KATEGORIJAMA, dodirnite i držite
kategoriju, upišite novi naziv za kategoriju, a zatim dodirnite PREIMENUJ.
Za promjenu redoslijeda kategorije dodirnite → UPRAVLJANJE KATEGORIJAMA i zatim
dodirnite pored kategorije i povucite je gore ili dolje na drugu lokaciju.
Sastavljanje zapisa
Dodirnite
na popisu zapisa i unesite zapis. Prilikom sastavljanja zapisa koristite sljedeće opcije:
• : Kreiranje ili podešavanje kategorije.
• : Umetanje slika.
• : Snimanje glasa za umetanje.
Za spremanje zapisa dodirnite SPREMI.
Za uređivanje zapisa, dodirnite zapis, a zatim dodirnite sadržaj zapisa.
80
Pomoćni programi
Pregledavanje zapisa
Pregledavanje minijatura zapisa pomicanjem gore ili dolje.
Da biste potražili zapis, dodirnite
.
Da biste poslali zapise drugima, dodirnite → Odaberi, odaberite zapis i zatim dodirnite
.
Da biste premjestili zapis u neku drugu mapu, dodirnite → Odaberi, odaberite zapis, a zatim
dodirnite .
Da biste ispisali zapise priključivanjem uređaja na pisač, dodirnite → Odaberi, odaberite zapise
i zatim dodirnite . Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
Da biste izbrisali zapise, dodirnite → Odaberi, odaberite zapise i zatim dodirnite
.
Pregled zapisa
Dodirnite minijaturu bilješke kako biste je otvorili.
Da biste izbrisali zapis, dodirnite
.
Da biste poslali bilješke drugima, dodirnite
.
Kako biste ispisali bilješku povezivanjem uređaja na pisač, dodirnite
biti kompatibilni s uređajem.
S Planer
Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.
Dodirnite S Planer na zaslonu aplikacija.
Kreiranje događaja ili zadataka
Dodirnite
, a zatim koristite jedan od sljedećih načina:
• DOGAĐAJ: Unos događaja uz opcionalno ponavljanje postavke.
• OBAVEZA: Unos događaja uz opcionalnu prioritetnu postavku.
81
. Neki pisači možda neće
Pomoćni programi
Za još kraći postupak dodajte događaj ili zadatak, dodirnite datum za odabir i dodirnite ga
ponovo.
Unesite naslov i naznačite koji kalendar treba koristiti ili s kojim kalendarom ga treba
sinkronizirati. Zatim dodirnite PRIKAZ VIŠE OPCIJA da biste dodali više detalja poput broja
ponavljanja događaja, prethodnog upozorenja ili mjesta odvijanja.
Pozovite druge osobe na događaj tako da im pošaljete poruku e-pošte. Unesite adresu e-pošte u
polje Sudionici ili dodirnite da biste otvorili popis kontakata.
Dodajte kartu koja pokazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje Lokacija, dodirnite
polja, a zatim pokažite preciznu lokaciju dodirivanjem i držanjem karte koja se pojavila.
82
do
Pomoćni programi
Sinkroniziranje s Google kalendarom
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → OPĆENITO → Računi → Google u odjeljku Računi,
odaberite Google račun, a zatim označite Sinkronizacija Kalendar.
Za ručno sinkroniziranje ažuriranja, na zaslonu aplikacija dodirnite S Planer → → Sinkroniziraj
sada.
Da biste prikazali sinkronizirane događaje ili zadatke, dodirnite → Kalendari, a zatim Google
račun.
Promjena vrste kalendara
Dodirnite gornji lijevi kut zaslona, a zatim odaberite odgovarajuću vrstu kalendara, primjerice
godišnji, mjesečni, tjedni i slično.
Traženje događaja ili zadataka
Dodirnite
, a zatim unesite ključnu riječ za pretragu.
Za pregled današnjih događaja ili zadataka dodirnite DANAS na vrhu zaslona.
Brisanje događaja ili zadatka
Odaberite događaj ili zadatak, a zatim dodirnite → Obriši.
Dijeljenje događaja ili zadatka
Odaberite događaj ili zadatak, dodirnite → Dijeljenje preko, a potom odaberite način
dijeljenja.
Dropbox
Koristite ovu aplikaciju za pohranu i dijeljenje datoteka s drugima putem Dropbox cloud
pohrane. Kada spremite datoteke u Dropbox, uređaj se automatski sinkronizira s internetskim
poslužiteljem i svim drugim računalima koji imaju instaliran Dropbox.
Dodirnite Dropbox na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
83
Pomoćni programi
Prijavite se na svoj Dropbox račun. Ako nemate Dropbox račun, kreirajte ga.
Nakon što aktivirate Dropbox, dodirnite Turn on Camera Upload za automatski prijenos
fotografija i videozapisa snimljenih pomoću uređaja na Dropbox. Za prikaz učitanih fotografija
ili videozapisa dodirnite . Za dijeljenje ili brisanje datoteka ili kreiranje albuma, dodirnite , a
zatim odaberite datoteke.
Za učitavanje datoteka pomoću Dropboxa, dodirnite → → Upload here → Photos or
videos ili Other files. Za otvaranje datoteke u Dropboxu odaberite datoteku.
Prilikom pregledavanja slika ili videozapisa dodirnite
otvaranje datoteka u popisu favorita dodirnite .
Da biste pregledali obavijesti, dodirnite
i dodajte ih na popis favorita. Za
.
Oblak
Koristite ovu značajku za sinkronizaciju datoteka ili sigurnosno pohranjivanje postavki i podataka
aplikacija putem vašeg Samsung računa ili Dropboxa.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → OPĆENITO → Oblak.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Sinkronizacija s Samsung računom
Za sinkronizaciju datoteka dodirnite vaš Samsung račun ili Postavke sinkronizacije.
Sigurnosno pohranjivanje ili obnova podataka
Dodirnite Sigurnosna kopija ili Vrati za sigurnosnu pohranu ili obnovu podataka pomoću
računa Samsung.
Sinkronizacija s Dropboxom
Dodirnite Poveži Dropbox račun, a zatim unesite Dropbox račun. Slijedite upute na zaslonu kako
biste dovršili postupak postavljanja.
Jednom kad se prijavite dodirnite Allow uređaj automatski sinkronizira datoteke s Dropboxom
kad god napravite neke izmijene.
84
Pomoćni programi
Disk
Ovu aplikaciju koristite za stvaranje i uređivanje dokumenata i dijeljenje s drugima putem
spremišta Google Drive. Pri stvaranju dokumenata ili prijenosu datoteka na Google Drive,
vaš će se uređaj automatski sinkronizirati s Internet poslužiteljem i svim drugim računalima s
instaliranom aplikacijom Google Drive. Pristupite datotekama bez prijenosa ili preuzimanja.
Dodirnite Disk na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Hancom Office Viewer
Ovu aplikaciju koristite da biste dokumente pregledavali u različitim oblicima, uključujući
proračunske tablice i prezentacije.
Dodirnite Hancom Office Viewer na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Pretraživanje dokumenata
Dodirnite Otvori za pregled dokumenta.
Prilikom pregledavanja dokumenta upotrijebite jednu od sljedećih mogućnosti:
• : Kreiranje mape.
• : Dohvaćanje novih dokumenata.
• : Sortiranje dokumenata i mapa.
• : Promjena načina prikaza.
• : Odabir dokumenata ili mapa.
Za pretragu nedavno korištenih dokumenata dodirnite Nedavno otvoreni dokumenti.
85
Pomoćni programi
Čitanje dokumenata
Dodirnite dokument koji se nalazi u Nedavno otvoreni dokumenti ili u mapi.
Dodirnite ili , a zatim koristite jednu od sljedećih funkcija:
Tekst procesor
• Traži: Traženje teksta.
• Zumiraj: Promjena veličine prikaza.
• Podaci o dokumentu: Pregled pojedinosti dokumenta kao što su naziv, datum i autor.
• Ispiši: Ispis dokumenta spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni
s uređajem.
• Pošalji: Slanje dokumenta drugima ili njegovo dijeljenje.
• Preuzmite Office: Preuzmite i instalirajte aplikacije Hancom Office.
• O: Pregled pojedinosti o aplikaciji Hancom Viewer.
Prezentacija
• Traži: Traženje teksta.
• Zumiraj: Promjena veličine prikaza.
• Podaci o dokumentu: Pregled pojedinosti dokumenta kao što su naziv, datum i autor.
• Dijaprojekcija: Pokretanje prikaza od prve stranice.
• Od trenutačnog slajda: Pokretanje prikaza od trenutne stranice.
• Pokaži prikaz izlagača: Prikaz prezentacijskih alata na uređaju kada je spojen na vanjski
zaslon.
• Ispiši: Ispis dokumenta spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni
s uređajem.
• Pošalji: Slanje dokumenta drugima ili njegovo dijeljenje.
• Preuzmite Office: Preuzmite i instalirajte aplikacije Hancom Office.
• O: Pregled pojedinosti o aplikaciji Hancom Viewer.
86
Pomoćni programi
Tablice
• Traži: Traženje teksta.
• Zumiraj: Promjena veličine prikaza.
• Podaci o dokumentu: Pregled pojedinosti dokumenta kao što su naziv, datum i autor.
• Sortiraj: Sortiranje ćelija prema određenim kriterijima.
• Prikaži formule: Prikaz formula unutar ćelija umjesto izračunatih rezultata.
• Zamrzni okna: Zadržavanje odabranog retka na mjestu.
• Crte rešetke: Skrivanje ili prikazivanje crta rešetke.
• Prikaz svih komentara: Skrivanje ili prikazivanje bilježaka u dokumentu.
• Područje ispisa: Odabir područja za ispis.
• Ispiši: Ispis dokumenta spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni
s uređajem.
• Pošalji: Slanje dokumenta drugima ili njegovo dijeljenje.
• Preuzmite Office: Preuzmite i instalirajte aplikacije Hancom Office.
• O: Pregled pojedinosti o aplikaciji Hancom Viewer.
PDF
• Pretraži: Traženje teksta.
• Pošalji: Slanje dokumenta drugima ili njegovo dijeljenje.
• Svojstva: Pregled pojedinosti dokumenta kao što su naziv, datum i autor.
• Zumiraj: Promjena veličine prikaza.
• Sakrij komentare: Skrivanje ili prikazivanje komentara u dokumentu.
• Okomito pomicanje po stranici / Neprekinut prikaz / Vodoravno pomicanje po stranici:
Promjena načina prikaza.
• Prikaz pretvorbe sadržaja: Prikaz sadržaja dokumenta bez prikaza margina.
• Idi na stranicu: Prijelaz na određenu stranicu.
• Knjižne oznake: Prikaz oznaka u dokumentu.
• Ispiši: Ispis dokumenta spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni
s uređajem.
87
Pomoćni programi
Sat
Koristite tu aplikaciju da biste postavili alarme, provjerili vrijeme mnogih važnih gradova u
svijetu, izmjerili trajanje događaja ili postavili odbrojavanje.
Dodirnite Sat na zaslonu aplikacija.
Uključivanje ili isključivanje
alarma.
ALARM
Postavljanje alarma
Dodirnite , postavite vrijeme oglašavanja alarma, odaberite dane u koje će se alarm ponavljati,
a zatim dodirnite SPREMI.
• Odgođeno: Postavite razdoblje i broj ponavljanja alarma nakon unaprijed postavljenog
vremena.
• Pametni alarm: Postavite vrijeme kada se alarm treba uključiti prije unaprijed postavljenog
vremena.
88
Pomoćni programi
Zaustavljanje alarma
Za zaustavljanje alarma, povucite izvan velikog kruga. Za ponavljanje alarma nakon proteka
određenog vremena, povucite izvan velikog kruga.
Brisanje alarma
Dodirnite → Obriši, odaberite alarme, a zatim dodirnite
.
SVJETSKO VRIJEME
Ovu aplikaciju koristite da biste provjerili vrijeme u mnogim svjetskim gradovima.
Kreiranje satova
Dodirnite
pa unesite naziv grada ili odaberite grad s popisa gradova.
Za primjenu ljetnog računanja vremena dodirnite → Odaberi, odaberite sat, a zatim dodirnite
.
Brisanje satova
Dodirnite → Odaberi, odaberite sat, a zatim dodirnite
.
ŠTOPERICA
Dodirnite POČETAK za mjerenje trajanja događaja. Dodirnite KRUG za mjerenje vremena jednog
kruga.
Dodirnite PONIŠTI za brisanje zapisa vremena kruga.
ODBROJAVANJE
Podesite trajanje, a zatim dodirnite POČETAK.
Povucite
izvan velikog kruga kad se odbrojavanje završi.
89
Pomoćni programi
Kalkulator
Koristite ovu aplikaciju za jednostavne i složene izračune.
Dodirnite Kalkulator na zaslonu aplikacija.
Za brisanje povijesti, dodirnite IZBRIŠI POVIJEST.
Google
Koristite ovu aplikaciju ne samo za pretraživanje interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na
uređaju.
Dodirnite Google na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Pretraživanje uređaja
Dodirnite polje pretrage, a zatim unesite ključnu riječ. Alternativno, dodirnite , a zatim
izgovorite ključnu riječ.
Opseg pretraživanja
→ Postavke → Pretraživanje tableta, a zatim
Za odabir koje aplikacije treba tražiti dodirnite
označite stavke koje treba tražiti.
Google Now
Pokrenite Google pretragu za prikaz kartica Google Now koje prikazuju trenutačno vrijeme, info
o javnom prometu, vaš sljedeći sastanak i sl, kada vam je to najpotrebnije.
Pridružite se Google Now prilikom otvaranja Google pretrage po prvi put. Kako biste promijenili
→ Postavke → Kartice informacija, a zatim povucite
postavke za Google Now dodirnite
kliznik Prikaži kartice ulijevo ili udesno.
90
Pomoćni programi
Glas. pretraživanje
Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje internetskih stranica govorom.
Dodirnite Glas. pretraživanje na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Izgovorite ključnu riječ ili frazu nakon što se Slušanje... pojavi na zaslonu.
Moje Datoteke
Odaberite ovu datoteku za pristup raznim datotekama pohranjenim na uređaju, uključujući slike,
videozapise, pjesme i zvukovne zapise.
Dodirnite Moje Datoteke na zaslonu aplikacija. Ili dodirnite
na početnom zaslonu.
Pregledavanje datoteka
Datoteke pohranjene u uređaju sortiraju se prema kriterijima. U lijevom oknu zaslona odaberite
jednu od sljedećih kategorija:
• Vremenska lenta: Prikaz datoteka grupiranih po datumu.
• Omiljene mape: Pregledajte prečace za mape.
• Mape: Pregledajte datoteke pohranjene u unutarnjoj memoriji ili na memorijskoj kartici te
prečace za FTP poslužitelje.
• Kategorije: Pregledajte datoteke sortirane prema tipovima.
• Aplikacije: Pregledajte datoteke pohranjene ili stvorene u određenim aplikacijama.
Odaberite kategoriju, a zatim datoteku ili mapu da biste je otvorili.
91
Pomoćni programi
Nakon odabira kategorije dodirnite , a zatim primijenite neku od sljedećih mogućnosti:
• Odaberi: Odaberite datoteke ili mape.
• Obriši: Brisanje datoteka ili mapa.
• Sortiraj: Sortiranje datoteka ili mapa.
• Dodaj u Omiljene mape: Dodajte prečac za mapu u mogućnosti Omiljene mape.
• Dodaj prečac na zaslon: Dodajte prečac za datoteku na početni zaslon.
• Dodaj FTP: Dodajte prečac za poslužitelj FTP u mogućnosti Mape.
• Traži uređaje u blizini: Pretražuje uređaje na kojima je aktivirana usluga dijeljenja medija.
• Opcije zaslona: Promijenite mogućnosti prikaza datoteke.
Dodirnite → Odaberi, odaberite datoteku ili mapu, a zatim upotrijebite neku od sljedećih
funkcija:
• : Pošaljite datoteke drugim osobama ili ih podijelite s njima.
• : Brisanje datoteka ili mapa.
• : Premještanje datoteka ili mapa u drugu mapu.
• : Kopiranje datoteka ili mapa u drugu mapu.
• → Idi u mapu: Otvorite mapu u kojoj se nalazi odabrana datoteka.
• → Preimenuj: Promjena naziva datoteke ili mape
• → Dodaj u Omiljene mape: Dodajte prečac za mapu u mogućnosti Omiljene mape.
• → Dodaj prečac na zaslon: Dodajte prečac za datoteku ili mapu na početni zaslon.
• → Zip: Komprimirajte datoteke ili mape da biste stvorili zip datoteku.
• → Detalji: Prikaz pojedinosti o datoteci ili mapi.
Traženje datoteke
Dodirnite
, a zatim unesite kriterije pretraživanja.
Prikaz informacija o pohrani
Dodirnite
za prikaz informacija o memoriji uređaja i memorijske kartice.
92
Pomoćni programi
Promijenite način prikaza.
Dodirnite
da biste promijenili način prikaza.
Kreiranje mapa
Dodirnite
, unesite naziv mape, a zatim dodirnite NOVI.
Dodavanje prečaca mapama
Dodajte prečac za mape koje se često koriste u mogućnosti Omiljene mape. Odaberite mapu i
dodirnite → Dodaj u Omiljene mape.
Dodavanje prečaca FTP poslužitelja na uređaj
Dodajte prečac za poslužitelj FTP u mogućnosti Mape. Dodirnite → Dodaj FTP, unesite
podatke FTP poslužitelja, a zatim dodirnite OK.
Smart Tutor
Ovu aplikaciju koristite za pozivanje tehničkog stručnjaka koji će se povezati s vašim uređajem i
pomoći vam riješiti tehničke probleme.
Dodirnite Smart Tutor na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
93
Putovanja i lokalni sadržaji
Karte
Koristite ovu aplikaciju za pokazivanja lokacije uređaja, traženje mjesta ili smjera.
Dodirnite Karte na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Traženje lokacija
Tražite lokacije unosom adrese ili ključne riječi. Nakon što je lokacija pronađena odaberite
lokaciju kako biste vidjeli detaljnije informacije. Pogledajte pomoć kako biste saznali više
informacija.
Dobivanje uputa do odredišta
Dodirnite za postavljanje početne i završne lokacije, a zatim odaberite način putovanja. Uređaj
će prikazati rute za dolazak na odredište.
94
Postavke
Informacije o postavkama
Koristite ovu aplikaciju za konfiguriranje uređaja, postavljanje opcija aplikacija i dodavanje
računa.
Dodirnite Postavke na zaslonu aplikacija.
VEZE
Wi-Fi
Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim
uređajima.
Za korištenje opcija, dodirnite .
• Napredno: Prilagodba Wi-Fi postavki.
• WPS unos tipkom: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS tipke.
• WPS PIN unos: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS PIN-a.
• Upute: Potražite pomoć za Wi-Fi.
Podešavanje postavki Wi-Fi mirovanja
Na zaslonu postavki dodirnite VEZE → Wi-Fi → → Napredno → Neka Wi-Fi ostane uključen u
stanju mirovanja.
Kada je zaslon isključen, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kad do ovog dođe,
uređaj automatski pristupa podatkovnim mrežama, ako je podešen da ih koristi. Ovo
može povećati troškove podatkovnog prijenosa. Za izbjegavanje plaćanja troškova
podatkovnog prometa, podesite ovu opciju na Uvijek.
95
Postavke
Postavljanje obavijesti o mreži
Uređaj može otkriti dostupne Wi-Fi mreže i na statusnoj traci prikazati ikonu obavijesti kad su
dostupne.
Na zaslonu postavki dodirnite VEZE → Wi-Fi → → Napredno pa označite Obavijest o mreži za
aktiviranje ove značajke.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct povezuje dva uređaja izravno putem Wi-Fi mreže i ne zahtijeva pristupnu točku.
Na zaslonu postavki dodirnite VEZE → Wi-Fi → → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Aktivirajte Bluetooth za razmjenu informacija na kratkim udaljenostima.
Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite .
• Istek vidljivosti: Postavljanje trajanja vidljivosti uređaja.
• Primljene datoteke: Prikaz datoteka primljenih putem značajke Bluetootha.
• Preimenuj uređaj: Promjena naziva uređaja.
• Upute: Pristup informacijama sustava pomoći vezanima uz Bluetooth.
Dijeljenje i mobilna pristupna točka
Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s
drugim uređajima.
• Mobilna pristupna točka: Mobilnu pristupnu točku koristite za dijeljenje mobilne
podatkovne veze uređaja s računalima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže. Ovu funkciju
možete koristiti kada mrežna veza nije dostupna.
• USB dijeljenje: Koristite USB povezivanje za dijeljenje mobilne mrežne veze uređaja s
računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični modem za
računalo.
• Bluetooth dijeljenje: Dijeljenje internetske veze putem Bluetooth tehnologije omogućuje
dijeljenje mobilne mreže uređaja s drugim uređajima putem Bluetooth veze.
96
Postavke
Profil Bez mreže
Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.
Koriš. podataka
Pratite svoj podatkovni promet.
• Mobilni podaci: Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze u bilo kojoj mobilnoj mreži.
• → Promijeni ciklus: Da biste nadzirali korištenje podatkovne veze, unesite datum u
mjesecu za vraćanje na prvotne postavke.
Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite .
• Ograniči pozadinske podatke: Postavljanje uređaja da onemogući sinkronizaciju u pozadini
prilikom korištenja mobilne mreže.
• Prikaži Wi-Fi korištenje: Postavljanje uređaja da prikazuje podatkovni promet putem Wi-Fi
mreže.
• Mobilne pristupne točke: Odabir Wi-Fi hotspota radi sprječavanja da ih koriste aplikacije
koje su pokrenute u pozadini.
Lokacija
Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.
• Način: Odaberite način prikupljanja lokacijskih podataka.
• Nedavni zahtjevi za lokacijom: Pregledajte koje aplikacije zahtijevaju informacije o vašoj
trenutačnoj lokaciji i potrošnji baterije.
• Usluge lokacije: Pregledajte lokacijske usluge koje koristi vaš uređaj.
• Moja mjesta: Postavljanje profila koje ćete koristiti za određene lokacije kada prilikom
pronalaženja trenutne lokacije budete koristili značajke GPS, Wi-Fi ili Bluetooth.
97
Postavke
Više mreža
Prilagodite postavke za kontrolu veza s drugim uređajima ili mrežama.
Zadana aplikac. za poruke
Odaberite zadanu aplikaciju za izmjenu poruka.
Mobilne mreže
• Mobilni podaci: Postavite za omogućavanje prebacivanje paketa podatkovnih mreža za
mrežne usluge.
• Podatkovni roaming: Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze prilikom roaminga.
• Pristupne točke (APN): Postavite nazive pristupnih točaka (APN).
• Način rada mreže: Odaberite vrstu mreže.
• Mrežni operatori: Pretražite dostupne mreže i odaberite mrežu za roaming.
VPN
Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).
Ethernet
Ethernet opcija dostupna je kada je Ethernet adapater spojen na uređaj. Ovu opciju koristite za
aktiviranje Ethernet funkcije i za konfiguriranje mrežnih postavki.
NFC
Aktivirajte NFC značajku da biste čitali ili pisali NFC oznake koje sadrže informacije.
• Android Beam: Aktivirajte značajku Android Beam za slanje podataka, na primjer internetske
stranice i kontakta, na uređaje s omogućenom NFC značajkom.
• S Beam: Aktivirajte značajku S Beam za slanje podataka, poput videozapisa, slika i
dokumenta, na uređaje koji podržavaju NFC i Wi-Fi Direct.
• Dodirni i plati: Podesite zadanu aplikaciju plaćanja za mobilno plaćanje.
98
Postavke
Uređaji u blizini
• Naziv uređaja: Pregledajte naziv uređaja.
• Sadržaj za dijeljenje: Podešavanje uređaja za zajedničko korištenje sadržaja s drugim
uređajima.
• Dopušteni uređaji: Pregledajte popis uređaja koji mogu pristupiti vašem uređaju.
• Odbijeni uređaji: Pregledajte popis uređaja koji ne smiju pristupiti vašem uređaju.
• Mjesto spremanja: Odaberite memorijsko mjesto za spremanje medijskih datoteka.
• Primiti datoteke od dr. uređaja: Podešavanje uređaja za prihvaćanje učitavanja s drugih
uređaja.
Ispis
Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Dostupne pisače možete
potražiti i ručno dodati za ispis datoteka putem Wi-Fi ili usluge oblaka.
Screen Mirroring
Aktivacija funkcije zrcaljenja zaslona i dijeljenje vašeg zaslona s drugima.
UREĐAJ
Zvuk
Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.
• Način zvuka: Podesite uređaj da koristi način zvuka ili način bez zvuka.
• Vibracija dok zvoni: Podesite uređaj na vibraciju i reprodukciju zvuka zvona za dolazne
pozive.
• Tonovi zvona: Dodajte ili odaberite zvuk zvona za dolazne pozive.
• Vibracije: Dodajte ili odaberite vibraciju.
• Ton obavijesti: Odaberite zvuk zvona za događaje kao što su dolazne poruke i propušteni
pozivi.
• Adapt Sound: Prilagodba zvuka za uho koje najčešće koristite tijekom slušanja glazbe.
99
Postavke
Zaslon
Promijenite postavke zaslona.
• Slova: Promijenite postavke fonta.
• Svjetlina: Podesite osvjetljenje zaslona.
• Auto. rotacija zaslona: Postavite sadržaj koji će se automatski rotirati kad se uređaj uključi.
• Pametno mirovanje: Postavljanje uređaja da sprječava isključivanje pozadinskog
osvjetljenja zaslona dok gledate u zaslon.
• Istek zaslona: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje
zaslona.
• Način čitanja: Odaberite aplikacije koje će koristiti način za čitanje. U modu čitanja uređaj
pomaže zaštititi vaše oči kad čitate noću.
• Sanjarenje: Postavljanje uređaja da pokrene screensaver kad je uređaj povezan s
priključnom stanicom ili kad se puni.
Pozadina
Promjena postavki slike pozadine.
• Početni zaslon: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon.
• Zaslon zaključavanja: Odaberite sliku pozadine za zaslon zaključavanja.
• Početni i zaslon zaključavanja: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon
zaključavanja.
Zaslon zaključavanja
Promjena postavki zaključanog zaslona.
• Zaključavanje zaslona: Aktiviranje značajke zaključavanja zaslona. Sljedeće opcije se mogu
razlikovati ovisno o odabranoj funkciji zaključavanja zaslona.
• Opcije widgeta sata: Konfigurirajte postavke widgeta za sat.
• Info. o vlasniku: Unos vlastitih podataka koji će biti prikazani pored sata.
• Otključavanje: Odabir efekta prilikom otključavanja zaslona.
• Upute: Postavljanje uređaja da prikazuje tekst pomoći na zaključanom zaslonu.
100
Postavke
Više prozora
Aktivirajte funkciju višestrukih prozora da biste mogli istovremeno pokrenuti dvije aplikacije na
zaslonu.
• Otv. u prikazu Više proz.: Postavite uređaj za aktiviranje značajke Višestrukih prozora
prilikom otvaranja datoteke iz Moje Datoteke ili Video.
Ploča obavijesti
Prilagodite stavke koje će se pojaviti na panelu s obavijestima.
• Podešavanje svjetline: Postavite uređaj za prikaz trake prilagodbe osvjetljenja na panelu
obavijesti.
• Postavi tipke brzih post.: Rasporedite tipke za brze postavke prikazane na ploči s
obavijestima.
Alatni okvir
Možete jednostavno pokrenuti brojne aplikacije pomoću ikone alatnog okvira dok
upotrebljavate druge aplikacije.
Pokreti
Aktivirajte funkciju prepoznavanja pokreta i promijenite postavke upravljanja prepoznavanjem
pokreta na uređaju.
• Utišaj/pauziraj: Postavite uređaj na zaustavljanje reprodukcije medija ili utišavanje
internetskog radija kada pređete dlanom preko zaslona osjetljivog na dodir.
• Snimanje zaslona dlanom: Postavite uređaja za snimanje slike zaslona kada povučete
rukom lijevo ili desno preko zaslona.
101
Postavke
Pristupačnost
Usluge pristupačnosti su posebne značajke za osobe s određenim tjelesnim invaliditetom.
Pristupite i aktivirajte sljedeće postavke za poboljšanje dostupnosti uređaja.
• Vid: Prilagodite postavke da biste poboljšali mogućnost pristupa slabovidnim ili slijepim
osobama.
– – TalkBack: Aktivira Talkback, koji omogućava glasovnu povratnu informaciju. Da biste
pregledali informacije pomoći ili naučili koristiti ovu funkciju, dodirnite POSTAVKE →
Pokreni vodič "Istražite dodirom".
– – Brzi unos tipke: Podesite uređaj na unos znaka kada dignete prst sa znaka na tipkovnici.
Ovu funkciju možete koristiti za unos znakova umjesto podizanja prsta i dvostrukog
dodira po zaslonu.
– – Izgovaranje šifri: Podesite uređaj da naglas čita lozinku prilikom unosa lozinke kada je
aktivirana opcije TalkBack.
– – Veličina slova: Promjena veličine fonta.
– – Pokreti za povećanje: Postavite uređaj za povećanje zaslona ili određenog područja.
– – Podsjetnik na obavijesti: Postavite uređaj da vas upozorava na obavijesti koje niste
provjerili u određenom vremenskom razdoblju.
– – Negativne boje: Mijenja boje prikaza radi poboljšanja vidljivosti.
– – Podešavanje boje: Prilagodba sheme boja zaslona kada uređaj zaključi da ne razlikujete
boje ili vam je teško pročitati sadržaj.
– – Prečac dostupnosti: Postavljanje uređaja da aktivira aplikaciju Talkback kada pritisnete i
držite tipku za napajanje, a zatim dodirnete i držite zaslon s dva prsta.
– – Opc. pret. teksta u govor: Promjena funkcija postavki pretvaranja teksta u govor koje se
koriste kada je aktivirana opcija TalkBack, poput jezika, brzine i sl.
• Sluh: Prilagodite postavke da biste poboljšali mogućnost pristupa nagluhim i gluhim
osobama.
– – Bljeskajuća obavijest: Podesite bljeskalicu da trepti u slučaju dolaznog poziva, nove
poruke ili obavijesti.
– – Isključi sve zvukove: Podesite uređaj na stišavanje svih zvukova uređaja, poput zvukova
medija uključujući i glas pozivatelja tijekom poziva.
102
Postavke
– – Samsung podnaslovi (CC): Postavite uređaj tako da prikazuje zatvorene opise sadržaja
koji podržava Samsung i mijenja postavke zatvorenog opisa.
– – Google podnaslovi (CC): Postavite uređaj tako da prikazuje zatvorene opise sadržaja koji
podržava Google i mijenja postavke zatvorenog opisa.
– – Korekcija zvuka: Podesite uređaj da uspostavi balans zvuka kada upotrebljavate
slušalice.
– – Mono zvuk: Postavite uređaj da prebacuje izlaz zvuka od stereo na mono kada su
spojene slušalice.
• Motorika i interakcija: Prilagodite postavke da biste poboljšali mogućnost pristupa
osobama s otežanim kretanjem.
– – Izbornik pomagača: Postavljanje uređaja da pokazuje ikonu prečaca za pomoćne
funkcije putem koje pristupate funkcijama koje podržavaju vanjske tipke ili značajke u
oknu s obavijestima. Također, možete urediti izbornik ikone prečaca.
– – Dodir i držanje: Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.
– – Kontrola interakcije: Aktivirajte način upravljanja interakcijom i ograničite reagiranje
uređaja na unose kad koristite aplikacije.
• Izravan pristup: Postavite uređaj za otvaranje odabranih izbornika za pristupačnost kada
triput brzo pritisnete gumb za početni zaslon.
• Preuzimanje i prekidanje poziva:
– – Pritiskanje početne tipke: Postavite uređaj za prihvaćanje dolaznih poziva kada
pritisnete tipku za početni zaslon.
– – Pritisk. tipke za uklj.: Postavite uređaj za prekidanje poziva kada pritisnete tipku za
uključivanje.
• Način rada jednim dodirom: Podesite uređaj na upravljanje dolaznim pozivima ili
obavijestima dodirom na gumb umjesto povlačenjem gumba.
• Upravlj. pristupačnosti: Izvoz ili uvoz postavki dostupnosti u svrhu njihovog zajedničkog
korištenja s drugim uređajima.
• Usluge: Odaberite aplikaciju pristupačnosti koju želite upotrijebiti.
103
Postavke
OPĆENITO
Računi
Dodavanje računa e-pošte ili SNS-a.
Oblak
Promijenite postavke sinkronizacije podataka ili datoteka na vašem Samsung računu ili Dropbox
oblak pohrani.
Sigurnosno kopiranje i poništavanje
Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.
• Pokreni sigurnosnu kopiju: Postavljanje uređaja da postavke i podatke aplikacija
sigurnosno kopira na Googleov poslužitelj.
• Sigurnosno kopiranje računa: Postavite ili uredite svoj Google račun sigurnosne kopije.
• Auto. vraćanje sigurnosne kopije: Postavljanje uređaja da vraća postavke i podatke
aplikacija kada se aplikacije ponovno instaliraju na njega.
• Vraćanje tvorničkih postavki: Vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje
svih podataka.
Jezik i unos
Izmijeni postavke za tekstualni unos. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom
jeziku.
Jezik
Postavite jezik zaslona za sve menije i aplikacije.
Zadano
Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.
104
Postavke
Samsung tipkovnica
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.
• Odaberite jezike unosa: Odaberite jezike za unos teksta.
• Predviđanje teksta: Aktivirajte prediktivni tekstualni način rada za predviđanje riječi
temeljem vaših unosa te za prikaz predloženih riječi. Možete i prilagoditi postavke
predviđanja riječi.
• Automatski zamijeni: Postavite uređaj neka ispravlja pogrešno napisane i nepotpune riječi
dodirom na razmaknicu ili interpunkcijski znak.
• Auto. veliko poč. slovo: Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon
interpunkcijskog znaka poput točke, upitnika ili uskličnika.
• Automatski razmak: Postavite automatsko umetanje razmaka između riječi.
• Auto. interpunkcija: Postavite uređaj da stavlja točku kada dvaput dodirnete razmaknicu.
• Klizanje tipkovnice:
– – Ništa: Postavite uređaj tako da se deaktivira značajka prelaženja prstom po tipkovnici.
– – Uzastopni unos: Postavljanje uređaja za unos teksta prelaženjem prstom po tipkovnici.
– – Upravljanje pokazivačem: Omogućite značajku navigacije putem pametne tipkovnice
za pomicanje pokazivača pomoću tipkovnice.
• Zvuk: Postavite uređaj da ispusti zvuk kad pritisnete tipke.
• Prikaz znakova: Postavite uređaj za prikaz velike slike svakog dodirnutog slova.
• Poništi postavke: Poništite postavke Samsung tipkovnice.
Google unos teksta govorom
• Jezik: Odaberite jezike za unos teksta.
• Izvanmrežno prepoznavanje govora: Preuzmite i instalirajte jezične podatke za korištenje
značajke unosa glasa izvan mreže.
• Blokiraj uvredljiv govor: Blokirajte uvredljive riječi koje je uređaj prepoznao u rezultatima
glasovnog pretraživanja.
105
Postavke
Glas. ulaz
Kako biste promijenili postavke glasovnog unosa, odaberite mogućnost i dodirnite
.
Opc. pret. teksta u govor
• Preferirani TTS sustav: Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki
sustava glasovne sinteze, dodirnite .
• Brzina govora: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
• Slušaj primjer: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
• Status zadanog jezika: Pregledajte status zadanog jezika za značajku tekst u govor.
Brzina pokazivača
Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu podlogu koji su povezani s uređajem.
Datum i vrijeme
Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu
uređaja.
Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke
vremena i datuma.
• Auto. datum i vrijeme: Automatski ažurirajte vrijeme i datum kada se krećete kroz
vremenske zone.
• Postavi datum: Ručno postavljanje trenutačnog datuma.
• Postavi vrijeme: Ručno postavljanje trenutačnog vremena.
• Auto. vremenska zona: Postavljanje uređaja da prima podatke o vremenskoj zoni iz mreže
prilikom prelaska iz jedne vremenske zone u drugu.
• Odabir vremenske zone: Postavite svoju vremensku zonu.
• Upotreba formata 24 sata: Prikazuje vrijeme u 24-satnom formatu.
106
Postavke
Baterija
Prikažite količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.
• Prikaz postotka baterije: Postavljanje uređaja da prikazuje preostalu snagu baterije.
Štednja baterije
• Uređaj se automatski isključuje ako u unaprijed određenom vremenskom razdoblju
nije dodirnut zaslon ni pritisnut neki od gumba. Da biste produžili vrijeme do
isključivanja uređaja, odaberite duže vremensko razdoblje.
• Ova je značajka onemogućena kada se reproduciraju videozapisi ili sluša glazba.
• Uključivanjem ove značajke možete uštedjeti snagu baterije.
Aktivirajte način rada za uštedu energije i promijenite postavke načina rada za uštedu-energije.
• Štednja baterije: Aktivirajte način rada za uštedu energije i promijenite postavke načina rada
za uštedu-energije.
• Maksimalna štednja baterije: Produživanje vremena u modu pripravnosti i smanjenje
potrošnje baterije prikazivanjem jednostavnijeg prikaza i dozvoljavanje ograničenog
pristupa aplikacijama.
Procijenjeno maksimalno vrijeme pripravnosti je preostalo vrijeme prije nego što
se baterija potpuno isprazni kada se uređaj ne koristi. Vrijeme pripravnosti može se
razlikovati ovisno o postavkama uređaja i uvjetima rada vašeg uređaja.
Pohrana
Pregledajte informacije o memoriji uređaja, kao i o memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku
karticu.
Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci koji se nalaze na njoj.
Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta
jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Raspoloživi kapacitet
može se promijeniti kada nadogradite uređaj.
107
Postavke
Sigurnost
Promijenite postavke radi zaštite uređaja.
• Administratori uređaja: Pregledajte instalirane administratore uređaja. Možete dopustiti
administratorima uređaja da primjenjuju nova pravila na uređaj.
• Nepoznati izvori: Postavite uređaj na način da se dopusti instalacija aplikacija iz nepoznatih
izvora.
• Šifriraj uređaj: Postavite šifru za šifriranje podataka pohranjenih na uređaju. Morate unijeti
šifru svaki put kada uključite uređaj.
Napunite bateriju prije nego što omogućite ovu postavku jer šifriranje podataka može
potrajati više od sat vremena.
• Šifriraj vanjsku SD karticu: Postavljanje uređaja da šifrira datoteke na memorijskoj kartici.
Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj neće
moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije resetiranja
uređaja.
• Daljinske kontrole: Postavke uređaja koje će omogućiti daljinsko upravljanje izgubljenim ili
ukradenim uređajem putem interneta. Za uporabu ove značajke morate se prijaviti na svoj
Samsung račun.
– – Registracija računa: Dodavanje ili prikaz Samsung računa.
– – Google usluga lokacije: Postavljanje uređaja da koristi vašu trenutnu lokaciju za Google
pretraživanje i druge Googleove usluge.
• Upozorenje o SIM promjeni: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku traženja mobilnog telefona
koja vam pomaže da pronađete uređaj ako ga izgubite ili ako vam ga netko ukrade.
• Idi na Internet stranicu: Posjetite internetsku stranicu Pronađi moj mobilni uređaj
(findmymobile.samsung.com). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete pratiti i kontrolirati
putem internetskih stranica “Pronađi moj mobitel”.
• Postavite SIM zaključavanje:
– – Zaključaj SIM: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku PIN zaključavanja kako bi uređaj tražio
unos PIN-a prije korištenja.
– – Promijeni SIM PIN: Promijenite PIN koji se koristi za pristup podacima na SIM ili USIM
kartici.
108
Postavke
• Učini šifre vidljivima: Postavite uređaj za prikaz šifri redoslijedom kojim su unijete.
• Aktual. sigurn. pravila: Postavite uređaj tako da provjerava i preuzima sigurnosna ažuriranja.
• Šalji izvješća o sigurnosti: Postavite uređaj tako da automatski preuzima sigurnosna
ažuriranja samo kada je povezan s Wi-Fi mrežom.
• Vrsta memorije: Postavite vrstu pohrane za datoteke s vjerodajnicama.
• Pouzdani podaci: Koristite certfikate i vjerodajnice kako biste osigurali uporabu različitih
aplikacija.
• Instaliraj s memorije uređaja: Instalirajte šifrirane podatke spremljene na USB pohrani.
• Obriši podatke za prijavu: Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i poništite šifru.
O uređaju
Pristupanje informacijama o uređaju, uređivanje naziva uređaja ili ažuriranje softvera uređaja.
APLIKACIJE
Upravljanje aplikacijama
Prikažite i upravljajte aplikacijama na uređaju.
Zadane aplikacije
Odaberite zadanu postavku za uporabu aplikacija.
Poziv
Prilagodite postavke funkcija poziva.
Imenik
Promjena postavki načina korištenja kontakata.
109
Postavke
Email
Promjena postavki za upravljanje i slanjem poruka e-pošte.
Galerija
Promjena postavki načina korištenja Galerija.
Internet
Promjena postavki načina korištenja interneta.
Poruke
Promjena postavki korištenja poruka.
S Planer
Promjena postavki načina korištenja S Planer aplikacije.
Postavke usluge Google
Pomoću te aplikacije možete konfigurirati postavke nekih Googleovih značajki.
Dodirnite Postavke usluge Google na zaslonu aplikacija.
110
Rješavanje problema
Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća
rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.
Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu
unosa određenih šifri:
• Šifra: Kad je značajka zaključavanja uređaja aktivna, za podešavanje uređaja trebate unijeti
šifru.
• PIN: Kad uređaj koristite prvi pute ili kad je aktivan zahtjev za unos PIN-a, morate unijeti PIN
koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika
Zaključaj SIM.
• PUK: SIM ili USIM kartica je blokirana, to je najčešće rezultat nekoliko neispravnih unosa
PIN-a. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
• PIN2: Kad pristupite izborniku koji zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 kojeg ste dobili sa SIM
ili USIM karticom. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.
Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu
pojaviti poruke o grešci.
• Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Za više informacija kontaktirajte
pružatelja usluga.
Uređaj se ne uključuje
• Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite
bateriju prije uključivanja uređaja.
• Možda baterija nije ispravno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
• Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo umetnite bateriju.
111
Rješavanje problema
Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno
• Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitni poklopac ili dodatke, u tom slučaju zaslon
osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
• Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako
zaslon dodirujete sa oštrim predmetom ili vrhovima prstiju u tom slučaju zaslon osjetljiv na
dodir možda neće ispravno raditi.
• U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na
dodir.
• Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
• Provjerite je li vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.
Vaš uređaj se zamrzava ili ima kritičnu grešku
Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti
aplikaciju ili ponovo umetnuti bateriju te uključiti uređaj za vraćanje njegovih funkcionalnosti.
Ako se vaš uređaj zamrzava ili ne reagira, za ponovo pokretanje istovremeno pritisnite i držite
gumb za uključivanje i gumb glasnoće duže od 7 sekundi.
Ako ovo ne riješi problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki. Na zaslonu aplikacija dodirnite
Postavke → OPĆENITO → Sigurnosno kopiranje i poništavanje → Vraćanje tvorničkih
postavki → VRAĆANJE UREĐAJA → OBRIŠI SVE. Ne zaboravite prije vraćanja na tvorničke
postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.
Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.
Pozivi se ne spajaju
• Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.
Drugi vas ne čuju tijekom poziva
• Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
• Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
• Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.
112
Rješavanje problema
Jeka zvukova tijekom poziva
Podesite glasnoću pritiskom na gumb glasnoća ili se premjestite na drugu lokaciju.
Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako loša
• Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja
usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
• Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se
deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.
Ikona baterije je prazna
Vaša baterija je gotovo prazna. Napunite ili zamijenite bateriju.
Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)
• Provjerite je li punjač ispravno spojen.
• Ako je priključak za bateriju onečišćen, baterija se možda neće moći ispravno napuniti ili se
uređaj može isključiti. Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo pokušajte napuniti bateriju.
• Baterije u nekim uređajima ne može zamijeniti korisnik. Za izmjenu baterije posjetite servisni
centar tvrtke Samsung.
Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena
• Ako bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se smanjiti njena
iskoristivost.
• Potrošnja baterije se povećava ako koristite funkcije razmijene poruka ili neke aplikacije,
poput igrica ili interneta.
• Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.
113
Rješavanje problema
Vaš uređaj je vruć na dodir
Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad ih koristite duže vrijeme, vaš uređaj
može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu
izvedbu. Ako se uređaj pregrije ili ostane zagrijan duže vremensko razdoblje, ne upotrebljavajte
ga neko vrijeme. Ako se uređaj nastavi pregrijavati, obratite se servisnom centru Samsung.
Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci
Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog
prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci,
pokušajte sljedeće:
• Napunite bateriju ili zamijenite bateriju s onom koja je napunjena.
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste
primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.
Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza
• Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama
fotografiranja.
• Ako snimate fotografije u tamni, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama se može
pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.
Prilikom otvaranja multimedijskih datoteka javlja se poruka o grešci
Ako primate poruke o grešci ili ako se prilikom otvaranja multimedijske datoteke on ne mogu
reproducirati, pokušajte sljedeće:
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava
(DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za
reprodukciju datoteke.
• Pripazite jesu li formati datoteka podržani na uređaju. Ako format datoteke nije podržan,
poput DivX ili AC3 formata, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Za potvrdu formata
datoteka koje vaš uređaj podržava posjetite www.samsung.com.
114
Rješavanje problema
• Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i
videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
• Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih
usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova
zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.
Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
• Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth
raspona (10 m).
Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.
Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo
• Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
• Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
• Ako upotrebljavate Windows XP, provjerite je li na vašem računalu instaliran Windows XP
Service Pack 3 ili novija verzija.
• Provjerite je li na vašem računalu instaliran Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili
novija verzija.
Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju
GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju
podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
115
Rješavanje problema
Izgubljeni su podaci pohranjeni na uređaju
Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. U protivnom,
nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak
podataka pohranjenih na uređaju.
Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja
• Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija
dijelova.
• Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.
116
Neki se sadržaji mogu razlikovati od onih na vašem uređaju ovisno o regiji, davatelju usluga i
verziji softvera te su podložni promjeni bez prethodne obavijesti.
www.samsung.com
Croatian. 01/2016. Rev.1.0
Download PDF