Samsung | GT-S7550 | Samsung S7550 Korisnički priručnik

GT-S7550
Informacije o sigurnosti i upotrebi
Pridržavajte se sljedećih mjera opreza kako biste izbjegli opasne ili nezakonite situacije i osigurali vrhunsko djelovanje vašeg telefona.
Sigurnosna upozorenja
Mobitel
Telefon držite izvan dosega male djece i ljubimaca
Telefon i svu opremu držite izvan dosega male djece ili životinja. Mali dijelovi mogu
uzrokovati gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.
Korisnički priručnik
Zaštitite svoj sluh
Prekomjerno izlaganje preglasnim zvukovima može uzrokovati oštećenja
sluha. Uvijek smanjite glasnoću prije nego što uključite slušalice u izvor zvuka
te koristite samo najnižu razinu glasnoće potrebnu da biste čuli razgovor ili
glazbu.
• Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na telefon ovisno o
softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.
• Bluetooth QD ID: B015755
Mobilne telefone i opremu instalirajte oprezno
Osigurajte da su mobilni telefoni ili povezana oprema koja je instalirana u vašem vozilu
sigurno ugrađeni. Izbjegavajte smještanje telefona i opreme u blizini ili na području
gdje je ugrađen zračni jastuk. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati
ozbiljnu povredu kada se zračni jastuci brzo napušu.
Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače
• Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš telefon i koje
je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati
ozbiljne povrede ili štetu na vašem telefonu.
• Baterije i telefone nemojte bacati u vatru. Slijedite lokalne odredbe prilikom odlaganja
rabljenih baterija ili telefona.
• Nikada ne smještajte baterije ili telefone na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne
pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako su pregrijane.
• Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom
pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.
Izbjegavajte dodir s pacemakerima
Zadržite minimalni razmak od 15 cm (6 inča) između mobilnih telefona i pacemakera da
biste izbjegli moguće smetnje, kao što preporučuju proizvođači i neovisna istraživačka
skupina, Wireless Technology Research. Ako imate razloga sumnjati da vaš telefon
interferira s pacemakerom ili nekom drugim medicinskim uređajem, isključite odmah
telefon i kontaktirajte proizvođača pacemakera ili medicinskog uređaja za upute.
Isključite telefon u potencijalno eksplozivnim okružjima
Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki, ili u blizini zapaljivih goriva i
kemikalija. Isključite telefon kada god ste na to upućeni znakovima upozorenja ili
uputama. Vaš telefon može uzrokovati eksplozije ili vatru u ili u blizini goriva ili područja
pohrane ili prijevoza kemijskih tvari te u područjima eksplozije. Ne pohranjujte i ne
prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem
se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.
Smanjite rizik od oštećenja uzrokovanih ponavljajućim pokretima
Kada koristite telefon, držite ga opušteno i lagano pritišćite tipke, koristite funkcije koje
smanjuju broj tipki koje treba pritisnuti (poput obrazaca i T9 unosa), te često zastanite.
Telefon nemojte koristiti ukoliko je zaslon napuknut ili razbijen
Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruke i lica. Odnesite telefon u
Samsungov servisni centar da biste zamijenili zaslon. Oštećenje uzrokovano nemarnim
rukovanjem može poništiti jamstvo proizvođača.
www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-26290A
Croatian. 10/2009. Rev. 1.0
Zaštita telefona i baterija od oštećenja
Sigurnosne mjere opreza
Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu
Izbjegavajte upotrebu telefona za vrijeme vožnje i poštujte odredbe koje ograničavaju
upotrebu mobilnih telefona za vrijeme vožnje. Upotrijebite hands-free opremu kako biste
povećali sigurnost kada je to moguće.
Slijedite sva sigurnosna upozorenja i odredbe
Pridržavajte se odredbi koje ograničavaju upotrebu mobilnoga telefona u određenom
području.
Koristite samo Samsungov dodatni pribor
Upotreba opreme koja nije kompatibilna može oštetiti vaš telefon ili uzrokovati povredu.
Isključite telefon u blizini medicinske opreme
Vaš telefon može interferirati s medicinskom opremom u bolnicama ili ustanovama za
zdravstvenu njegu. Slijedite sve odredbe, objavljena upozorenja i upute medicinskog
osoblja.
Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije kada ste u zrakoplovu
Vaš telefon može izazvati smetnje sa zrakoplovnom opremom. Slijedite sve zrakoplovne
odredbe i isključite telefon ili ga prebacite na način koji onemogućava bežične funkcije
kada vas na to uputi zrakoplovno osoblje.
Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)
Vaš telefon je usklađen sa standardima Europske unije (EU) koji ograničavaju ljudsku
izloženost radiofrekvencijskoj energiji (RF) preko radijske i telekomunikacijske opreme.
Ovi standardi sprečavaju prodaju mobilnih telefona koji prelaze maksimalnu razinu
izloženosti (poznatu kao Specifična razina izloženosti – SAR) od 2.0 W/kg (watt po
kilogramu).
Tijekom testiranja, maksimalni SAR koji je zabilježen za ovaj model bio je 0,684 W / kg
(watt po kilogramu). U uobičajenoj upotrebi, stvarni SAR bi trebao biti mnogo niži jer je
telefon dizajniran za emitiranje samo nužne RF energije koja je potrebna za prijenos
signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina gdje je to
moguće, vaš telefon smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.
Deklaracija o usklađenosti u ovome priručniku prikazuje usklađenost s europskom
direktivom o radijskoj i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i
povezanim EU standardima potražite na web-mjestu mobilnog telefona Samsung.
Ispravno odlaganje proizvoda
(Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima
odvojenog prikupljanja)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se
proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel)
ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da
biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem
otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste
promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Instaliranje SIM kartice i baterije
• Izbjegavajte izlaganje telefona i baterija vrlo niskim ili vrlo visokim temperaturama
(ispod 0° C/32° F ili iznad 45° C/113° F). Vrlo visoke ili niske temperature mogu
uzrokovati promjenu oblika telefona i smanjiti kapacitet punjenja i vijek trajanja telefona
i baterija.
• Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i
- polova baterija i dovesti do privremena ili stalna oštećenja baterije.
• Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.
• Ne rastavljajte telefon zbog rizika od mogućeg električnog šoka.
• Pazite da se telefon ne smoči - tekućine mogu uzrokovati ozbiljno oštećenje i
promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar telefona. Nemojte
rukovati telefonom s vlažnim rukama. Oštećenje vodom na telefonu može poništiti
jamstvo proizvođača.
• Izbjegavajte upotrebu ili pohranu telefona na prašnjavim, prljavim mjestima kako biste
spriječili oštećenje pomičnih dijelova.
• Vaš telefon je kompleksan je elektronički uređaj - zaštitite je od utjecaja i grubog
rukovanja da biste izbjegli ozbiljno oštećenje.
• Nemojte bojati telefon jer boja može začepiti pomične dijelove i spriječiti ispravan rad.
• Ukoliko Vaš telefon ima bljeskalicu ili svjetlo fotoaparata, izbjegavajte njihovo korištenje
blizu očiju djece ili životinja.
• Vaš telefon može biti oštećen ukoliko je izložen magnetskim poljima. Nemojte
upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti telefonu da
dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili
ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako
bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog
ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim
komercijalnim otpadom.
(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima
odvojenog vraćanja baterija)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene
baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom.
Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u
količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije “EC
Directive 2006/66”. Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti
zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.
Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas
da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog
sustava za vraćanje baterija.
2. Umetnite bateriju i postavite poklopac baterije.
Baterija
Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom telefona.
Unutarnja antena
U utičnicu električnog napajanja
e uklanjajte bateriju iz telefona, a da prethodno ne iskopčate prijenosni punjač.
N
U protivnom, može doći do oštećenja telefona.
Za punjenje baterije sunčevim svjetlom
Prilikom punjenja baterije sunčevim
svjetlom provjerite je li baterija umetnuta
te izložite solarnu ploču izravnom
sunčevom svjetlu izbjegavajući sjenu.
Da bi baterija bila dobro napunjena,
postavite telefon kako bi solarna ploča
bila izravno usmjerena prema suncu, kao
što je prikazano.
Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača
• Izbjegavajte punjenje baterija više od jednog tjedna jer previše punjenja može skratiti
vijek trajanja baterije.
• Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije
upotrebe.
• Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
• Upotrebljavajte baterije samo u svrhu za koju su namijenjene.
Budite pažljivi sa SIM karticama i memorijskim karticama
• Nemojte uklanjati karticu dok telefon šalje ili prima podatke jer to može rezultirati
gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili telefona.
• Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke s ostalih
uređaja.
• Često pisanje i brisanje skratit će životni raspon memorijskih kartica.
• Nemojte dirati pozlaćene kontakte i polove prstima ili metalnim predmetima. Ako je
potrebno očistiti karticu, brišite je mekom krpom.
Osigurajte pristup hitnim službama
Hitni pozivi s vašega telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili
okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu
metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.
Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš telefon
Dozvolite li nekvalificiranom osoblju da servisira vaš telefon, to može rezultirati
oštećenjem telefona i poništit će jamstvo.
Dijelovi telefona
Na vrhu zaslona telefona prikazuju se sljedeće oznake statusa:
2 Tipka za pozivanje
Upućivanje poziva ili odgovaranje na
njega. Preuzimanje nedavno biranih,
propuštenih ili primljenih brojeva u načinu
mirovanja
1
4
5
2
6
3
Ikona Opis
Ikona Opis
Jakost signala
Nova SMS poruka
GPRS mreža je spojena
Nova MMS poruka
EDGE mreža je spojena
Nova poruka govorne pošte
Otvaranje prozora za prebacivanje iz
jedne aplikacije u drugu (pritisnite i držite).
Vraćanje na prethodnu razinu unutar
menija
UMTS mreža je spojena
Nova email poruka
4 Tipka Zaključavanje
Zaključavanje dodirnog zaslona i tipki.
Otključavanje dodirnog zaslona i tipki
(pritisnite i držite)
Video poziv je u tijeku
3 Tipka Nazad
Podešavanje glasnoće tonova tipkovnice
u načinu mirovanja. Upućivanje lažnog
poziva (pritisnite i držite)
► Upućivanje lažnog poziva
SIM kartica
Rupica
zvučnika
Upotrebljavajte telefon u normalnom položaju
1 Tipka glasnoće
Za punjenje baterije pomoću prijenosnog punjača
e koristite rupicu zvučnika za uklanjanje
N
poklopca baterije. Zvučnik se može oštetiti.
Važne informacije o upotrebi
Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda
1. Uključite priloženi prijenosni punjač. 2. Nakon što se uređaj napuni,
iskopčajte prijenosni punjač.
Poklopac baterije
Vaš telefon emitira radiofrekvencijske (RF) signale koji mogu interferirati s nezaštićenom
ili neispravno zaštićenom elektroničkom opremom, kao što su pacemakeri, slušna
pomagala, medicinski uređaji i ostala medicinska oprema u kući ili vozilima. Konzultirajte
proizvođače vaših elektroničkih uređaja kako biste riješili bilo kakve probleme s
interferencijom koje imate.
Rukujte telefonom oprezno i pažljivo
Punjenje baterije
1.Uklonite poklopac baterije i umetnite SIM karticu.
Izbjegavajte interferiranje s drugim elektroničkim uređajima
5 Tipka za kameru
Uključivanje kamere u načinu mirovanja
(pritisnite i držite). Snimanje fotografija ili
videozapisa u načinu rada Kamera
6 Tipka za uključivanje/izlaz iz menija
Uključivanje i isključivanje telefona
(pritisnite i držite). Završavanje poziva.
Poništavanje unosa i vraćanje u način
mirovanja unutar menija
Mjere opreza prilikom punjenja sunčevim svjetlom
• Prilikom punjenja sunčevim svjetlom ne spajajte telefon s prijenosnim punjačem
ili USB kabelom.
• Ne ostavljajte telefon dugo u zatvorenom vozilu jer bi moglo doći do
pregrijavanja telefona. Punjenje pregrijane baterije može uzrokovati požar,
promjenu oblika, pad sustava ili kvar telefona.
• Ne izlažite solarnu ploču dugo sunčevom svjetlu kako biste izbjegli vrlo visoke
temperature. Telefon nikako ne ostavljajte dugo u zagrijanom vozilu. To može
oštetiti telefon ili bateriju.
• Ne punite bateriju pomoću halogene ili infrared svjetiljke. To može uzrokovati
požar ili eksploziju.
• Ne usmjeravajte sunčevo svjetlo na solarnu ploču pomoću ogledala, leće ili
naočala. Telefon se može pregrijati uzrokujući požar, promjenu oblika, pad
sustava ili kvar telefona.
• Telefon nemojte koristiti ukoliko je solarna ploča napuknuta ili razbijena.
Slomljeno staklo može uzrokovati ozljede ruke i lica. Odnesite telefon u
Samsungov servisni centar da biste zamijenili solarnu ploču.
HSDPA mreža je spojena
Poziv u tijeku
Nova konfiguracijska poruka
Nova push poruka
Mapa s porukama je puna
Uključeno je preusmjeravanje
poziva
Uključena je značajka SOS
poruke
Uključen je FM radio
Uključen je alarm
Uključen je profil Bešumno
Pretraživanje Interneta
Uključen je Eko profil
Spajanje na sigurnu web-stranicu
Uključena je Bluetooth veza
Uključena je Wi-Fi veza
Sinkronizacija s računalom
Memorijska kartica je umetnuta
Uključen je profil Normalno
Punjenje sunčevim svjetlom
Razina napunjenosti baterije
Trenutno vrijeme
Napomene o punjenju sunčevim svjetlom
• Kada je telefon isključen, 1 sat punjenja sunčevim svjetlom svjetline od oko
80.000 luksa (otprilike količina sunčevog svjetla u podne za sunčanog dana)
omogućuje otprilike 5-10 minuta razgovora. Vrijeme razgovora može se
razlikovati ovisno o okolišu, primjerice vremenskim prilikama, regiji, položaju
sunca ili jačini signala.
• Sunčevo svjetlo je sporedni izvor napajanja. Koristite prijenosni punjač da biste
osigurali da je baterija puna.
• Punjenje sunčevim svjetlom nije moguće u sljedećim okolnostima:
- u blizini prozora koji onemogućuje izravno sunčevo svjetlo
- na visokim ili niskim temperaturama
- ako je dio solarne ploče prekriven
- ako na solarnu ploču zalijepite zaštitnu foliju ili ukrase, ili po njoj šarate ili
pišete
• Ako telefon objesite oko vrata, baterija se neće dobro napuniti jer sunčevo
svjetlo nije izravno.
• Bateriju nije moguće napuniti umjetnim svjetlom.
• Točka za solarno punjenje te solarna ploča moraju uvijek biti čisti.
Umetanje memorijske kartice (izborno)
Ikone uputa
Telefon prihvaća microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice do 16 GB
(ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice).
Napomena: bilješke, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije
Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost
s telefonom. Memorijsku karticu formatirajte samo na telefonu.
→
1. Uklonite poklopac baterije i izvadite bateriju.
2. Oslobodite poklopac memorijske
kartice.
Pristupanje menijima
Nakon toga: redoslijed opcija ili menija koje morate odabrati da biste izveli
neki korak, primjerice: Unutar menija odaberite Poruke → Nova poruka
(predstavlja Poruke, nakon toga Nova poruka)
Uključivanje i isključivanje telefona
Za uključivanje telefona:
Poklopac
memorijske kartice
1. Pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje/izlaz iz menija.
2. Unesite PIN i odaberite Potvrda (po potrebi).
Da biste telefon isključili, ponovite ranije navedeni 1. korak.
3. Podignite poklopac memorijske kartice
i umetnite memorijsku karticu tako da
je strana s oznakom okrenuta prema
dolje. Upotreba dodirnog zaslona
Za optimalnu upotrebu dodirnog zaslona, prije korištenja telefona skinite
zaštitnu foliju sa zaslona.
Memorijska kartica
4. Zatvorite i učvrstite poklopac memorijske kartice.
5. Vratite bateriju i poklopac baterije.
Prilagođavanje glasnoće zvuka
Za prilagodbu glasnoće melodije zvona
1. Unutar menija odaberite Postavke → Profili.
2. Odaberite
pokraj profila koji trenutno koristite.
Ako koristite tihi profil ili profil bez mreže, ne možete podešavati glasnoću
melodije zvona.
3. Povlačite ulijevo ili udesno na opciji Glasnoća zvona za prilagođavanje
glasnoće.
4. Odaberite Spremi.
Za prilagodbu glasnoće tijekom poziva
Tijekom trajanja poziva, pritisnite tipku za glasnoću da biste prilagodili
glasnoću.
U bučnom okruženju pri upotrebi značajke zvučnika možete doći do poteškoća
pri slušanju poziva. Za bolju audio izvedbu upotrijebite normalni način telefona.
Promjena melodije zvona
• Dodirnite ikonu ili opciju kako biste odabrali meni ili pokrenuli aplikaciju.
• Pomičite prstom gore ili dolje za pomicanje po okomitim popisima.
• Pomičite prstom lijevo ili desno za pomicanje po vodoravnim popisima.
3. Odaberite Ton poziva ili Ton video poziva.
1. U načinu mirovanja odaberite Meni da biste pristupili meniju.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na zaslon menija.
2. Odaberite widgete koje želite uključiti na alatnu traku i odaberite Spremi.
4. Pritisnite tipku Natrag da biste se vratili za jednu razinu. Pritisnite tipku
za uključivanje i isključivanje/izlaz iz menija da biste se vratili u stanje
mirovanja.
Upućivanje poziva
• Kada pristupite meniju za koji je potreban PIN2, unesite PIN2 koji je priložen
uz SIM karticu. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.
• Samsung nije odgovoran za gubitak lozinki, osobnih podataka ili drugih šteta
uzrokovanih nezakonitim softverom.
Upotreba widgeta
Otvorite alatnu traku widgeta
U načinu mirovanja odaberite strelicu u donjem lijevom dijelu zaslona da biste
otvorili alatnu traku widgeta. Widgete na alatnoj traci možete preurediti ili
premjestiti na zaslon u načinu mirovanja.
Pomicanje widgeta na zaslon u načinu mirovanja
1. Otvorite alatnu traku widgeta.
Način T9
5. Dvaput odaberite Spremi.
2. Kada se riječ ispravno prikaže, odaberite
da biste unijeli razmak.
Ako se ispravna riječ ne prikaže, odaberite zamjensku riječ s prikazanog
popisa.
1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za biranje.
2. Odaberite padajući meni Sve i odaberite vrstu poziva.
3. Odaberite
uz broj telefona ili ime.
Za promjenu načina unosa teksta
•
•
•
•
Način ABC
Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na
zaslonu.
Način unosa brojeva
Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku da biste unijeli broj.
Unošenje teksta
Odaberite Abc za odabir načina unosa.
Odaberite T9 da biste se prebacili na način T9.
Odaberite
da biste se prebacili na način unosa simbola.
Odaberite HR da biste promijenili jezik unosa.
Način unosa simbola
1. U načinu mirovanja odaberite Tipkovnica.
2. Unesite pozivni broj i telefonski broj.
3. Pritisnite tipku za biranje da biste birali prikazani broj.
• Da biste obrisali znakove jedan po jedan, odaberite . Da biste obrisali sve
znakove, pritisnite i držite .
• Da biste umetnuli razmak između znakova, odaberite
.
• Da biste unijeli interpunkcijske znakove u načinu unosa na engleskom jeziku,
pritisnite 1.
4. Za prekid poziva pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje/izlaz iz
menija.
Odgovaranje na poziv
1. Kada imate dolazni poziv, pritisnite tipku za biranje.
2. U slučaju video poziva odaberite Prikaži me kako biste pozivatelju
omogućili da vas vidi putem prednjeg objektiva kamere.
3. Za prekid poziva pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje/izlaz iz
menija.
Upotreba Eko aplikacija
Vaš telefon sadrži značajke koje pomažu u zaštiti okoliša.
Prebacivanje na Eko način prikaza
U Eko načinu prikaza telefon smanjuje potrošnju upotrebom opcija
pozadinskog svjetla za koje je potrošnja manja.
Unutar menija odaberite Postavke → Zaslon i osvjetljenje → Eko način →
Uključeno → Spremi.
Prebacivanje na Eko profil
U Eko profilu telefon smanjuje potrošnju upotrebom opcija pozadinskog
svjetla za koje je potrošnja manja.
Unutar menija odaberite Postavke → Profili → Eko.
Upotreba značajke Eko šetnja
Pomoću značajke Eko šetnja možete provjeriti koliko stabala ste spasili te
koliko ste smanjili emisiju ugljičnog dioksida odabirući hodanje, a ne vožnju.
Započnite prilagođavanjem postavki brojača koraka:
1. Unutar menija odaberite Eko šetnja.
2. Postavite postavke i odaberite Spremi → Pokreni.
Brojač koraka broji vaše korake.
pokraj profila koji trenutno koristite.
Da biste pokrenuli brojač koraka, u načinu mirovanja otvorite alatnu traku
widgeta, povucite
na početni zaslon i zatim odaberite Pokreni.
Ako koristite tihi profil ili profil bez mreže, ne možete mijenjati ton zvona.
3. Kada završite, ponovno pristupite značajki Eko šetnja i odaberite Kraj
šetnje za zaustavljanje brojača koraka.
4. Za provjeru rezultata odaberite Spašena stabla ili Povijest. U prikazu
povijesti odaberite Kcal ili Stabla da biste provjerili koliko ste kalorija
sagorjeli ili koliko ste stabala spasili.
Upotreba Eko kalendara
Na kalendaru možete vidjeti unaprijed postavljene dane ekologije, poput
Dana zaštite ozonskog omotača ili Dana ekopotrošača. Te događaje možete
dijeliti s ostalim korisnicima putem poruka ili Bluetooth veze.
Upotreba Eko otključavanja
1. Unutar menija odaberite Postavke → Pametno otključavanje →
Eko otključavanje → Spremi.
2. Kada je telefon zaključan, pritisnite tipku Čekanje i povucite limenku u
kantu za smeće da biste ga otključali.
Dodavanje novog kontakta
1. U načinu mirovanja odaberite Tipkovnica i unesite broj telefona.
2. Odaberite
→ Spremi u Imenik → Novi.
3. Odaberite Telefon ili SIM.
4. Unesite podatke o kontaktu.
Slanje i pregled poruka
Za slanje SMS ili MMS poruka
1. Unutar menija odaberite Poruke → Nova poruka → Poruka.
Za uspostavljanje lažnog poziva:
• U načinu mirovanja pritisnite i držite tipku glasnoće prema dolje.
• Pritisnite tipku glasnoće četiri puta prema dolje dok je tipkovnica zaključana.
2. Odaberite Dodavanje primatelja → Ručni unos.
Uključivanje i slanje SOS poruke
3. Unesite broj primatelja i odaberite Obavljeno.
U slučaju nužde možete poslati SOS poruku obitelji ili prijateljima.
4. Odaberite Dodavanje teksta.
5. Unesite tekst poruke i odaberite Obavljeno. ► Unošenje teksta
Da biste poruku poslali kao SMS, prijeđite na 7. korak.
Da biste dodali multimedijski sadržaj, nastavite s 6. korakom.
6. Odaberite Dodaj medij te dodajte stavku.
7. Odaberite Pošalji da biste poslali poruku.
Za pregled SMS ili MMS poruka
Ovisno o davatelju usluga, ovaj meni možda neće biti prikazan.
Za uključivanje SOS poruke
9. Unesite ime pošiljatelja i odaberite Obavljeno.
10. Odaberi Spremi → Prihvati.
Upotreba kamere
Za snimanje fotografija
1. Unutar menija odaberite Postavke → Sigurnost → Mobilni lokator.
2. Unesite lozinku i odaberite Potvrda.
kako biste otvorili popis kontakta.
6. Odaberite broj (po potrebi).
7. Odaberite OK da biste spremili primatelje.
8. Odaberite padajući meni Ponavljanje i postavite koliko puta će se
ponoviti SOS poruka.
9. Odaberite Spremi → Da.
3. Odaberite
→
da biste se prebacili u način snimanja.
4. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
5. Pritisnite tipku kamere da biste započeli sa snimanjem.
6. Odaberite
ili pritisnite tipku kamere da biste prekinuli snimanje.
Videozapis se automatski sprema.
Za pregled videozapisa
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
Slušanje glazbe
Fotografija se automatski sprema.
Za pregled fotografija
Unutar menija odaberite Datoteke → Slike → Moje fotografije → datoteku
fotografije.
Za snimanje videozapisa
Pri prvom pristupu meniju koji zahtijeva lozinku od vas će biti zatraženo da je
izradite i potvrdite.
3. Odaberite Uključeno.
4. Odaberite polje primatelja da biste otvorili popis primatelja.
5. Odaberite polje za unos primatelja.
6. Unesite broj telefona i odaberite Obavljeno.
7. Odaberite OK da biste spremili primatelje.
Unutar menija odaberite Datoteke → Video → Moj video → video datoteku.
4. Pritisnite tipku kamere da biste napravili snimak.
Uključivanje mobilnog lokatora
4. Odaberite
5. Odaberite kontakt i Dodaj.
1. U načinu mirovanja pritisnite i držite tipku kamere da biste uključili
kameru.
3. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
2. Da biste izašli iz SOS načina, pritisnite tipku za uključivanje i
isključivanje/izlaz iz menija.
3. Odaberite polje primatelja da biste otvorili popis primatelja.
2. Odaberite SMS ili MMS poruku.
Moguće je simulirati dolazni poziv kada se želite maknuti iz neželjenih
razgovora ili sastanaka.
Telefon se prebacuje u SOS način i šalje unaprijed postavljenu SOS
poruku.
2. Odaberite Uključeno.
1. Unutar menija odaberite Poruke → Dolazne poruke.
Upućivanje lažnih poziva
Za slanje SOS poruke
1. Ako je tipkovnica zaključana, pritisnite tipku za glasnoću četiri puta da
biste poslali SOS poruku na unaprijed postavljene brojeve.
Kada netko umetne novu SIM karticu u vaš telefon, značajka mobilnoga
lokatora automatski će poslati kontaktni broj dvama primateljima kako bi vam
pomogla locirati i vratiti telefon. Za uključivanje mobilnog lokatora,
1. Unutar menija odaberite Poruke → SOS poruke → Opcije slanja.
5. Odaberite Spremi da biste dodali kontakt u memoriju.
8. Odaberite polje unosa broja pošiljatelja.
→ Video poziv.
Za video poziv odaberite
Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku da biste unijeli simbol.
1. Unutar menija odaberite Postavke → Profili.
2. Odaberite
1. U načinu mirovanja odaberite Postavke → Zaslon i osvjetljenje →
Widget.
3. Odaberite meni ili opciju.
1. Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku da biste unijeli čitavu riječ.
Pozivanje nedavno biranog broja
Promjena widgeta
Za pristupanje menijima telefona:
4. Odaberite kategoriju tona zvona → ton poziva.
Da biste se prebacili na drugi profil, odaberite ga na popisu.
2. Dovucite widget s alatne trake widgeta na zaslon u načinu mirovanja.
Slušanje FM radija
1. Spojite pripadajuće slušalice na telefon.
2. Unutar menija odaberite FM radio.
Radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.
2. Odaberite glazbenu kategoriju → glazbenu datoteku.
/
/
Funkcija
Pauziranje ili nastavak reprodukcije
Sigurnost SAR EMC Radio 4. Upravljajte FM radiom pomoću sljedećih ikona.
1. Unutar menija odaberite MP3 player.
Ikona
GSM mobilni telefon : GT-S7550
na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.
Kada prvi put uključite FM radio, pojavit će se uputa da pokrenete automatsko
traženje.
Ikona
Funkcija
Uključivanje ili isključivanje FM radija
/
Namještanje radiostanice. Odabir pohranjene radiostanice
(dodirnite i držite)
Postavljanje FM radija za automatsko ponovno traženje frekvencija
postaja ako je trenutni radiosignal slab
/
Izmjena načina izlaza zvuka
EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)
Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima
direktive 1999/5/EC.
Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i podrobnije
opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji
sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:
BABT, Forsyth House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Oznaka: 0168
Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:
Preskakanje unatrag. Skeniranje u datoteci unatrag (dodirnite i držite)
Preskakanje unaprijed. Skeniranje u datoteci unaprijed (dodirnite i držite)
i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)
1. U načinu mirovanja pritisnite i držite tipku kamere da biste uključili
kameru.
Promjena vrste ekvilizatora
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
Uključivanje načina Nasumično
Promjena načina ponavljanja
Samsung Electronics
izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod
3. Odaberite Da da biste započeli automatsko traženje.
/
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih ikona:
Izjava o usklađenosti (R&TTE)
Mi,
Samsung Electronics QA Lab.
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.09.28
(mjesto i datum izdavanja)
Yong-Sang Park / viši rukovoditelj
(ime i potpis ovlaštene osobe)
*O
vo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto
se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.
Download PDF

advertising