Samsung | SM-G930F | Samsung Galaxy S7 Priručnik za korisnike (Nougat)

SM-G930F
Korisnički priručnik
Croatian. 01/2017. Rev.1.0
www.samsung.com
Sadržaj
Osnovne funkcije
Aplikacije
4 Prvo pročitajte ovo
6 Pregrijavanje uređaja i rješenja
9 Sadržaj pakiranja
10 Prikaz uređaja
13Baterija
19 SIM ili USIM kartica (nano SIM kartica)
22 Memorijska kartica (MicroSD kartica)
25 USB konektor
26 Uključivanje i isključivanje uređaja
27 Upravljanje zaslonom osjetljivim na
dodir
30 Početni zaslon
36 Zaslon zaključavanja
37 Always On Display
39 Okvir obavijesti
41 Unos teksta
43 Snimka zaslona
44 Otvaranje aplikacija
45 Višenamjenski prozor
50 Samsung account
51 Prijenos podataka sa prethodnog
uređaja
55 Uređaj i upravljanje podacima
58 BRZO SPAJANJE
60 Funkcije za dijeljenje
61 Hitni način
62 Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
64Telefon
68Imenik
72Poruke
74Internet
76Email
77Kamera
100Galerija
105 Samsung Gear
105 Game Launcher
108Kalendar
109 S Health
112 S Glas
114Diktafon
116 Moje Datoteke
117Zapis
118Sat
120Kalkulator
120 Google aplikacije
2
Sadržaj
Postavke
122Uvod
122Veze
134 Zvukovi i vibracija
135Obavijesti
135Zaslon
137 Pozadine i teme
138 Napredne značajke
140 Održavanje uređaja
142Aplikacije
143 Zaslon zaklj. i sigurnost
152 Oblak i računi
154Google
154Pristupačnost
154 Opće upravljanje
155 Aktualizacija softvera
155 Korisnički priručnik
156 O uređaju
Dodatak
157Pristupačnost
173 Rješavanje problema
178 Uklanjanje baterije
3
Osnovne funkcije
Prvo pročitajte ovo
Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik radi sigurne i pravile uporabe uređaja.
• Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
• Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o regiji, pružatelju usluga,
specifikaciji modela ili softveru uređaja.
• Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će
na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno
raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
• Tvrtka Samsung nije odgovorna za probleme u radu koje su izazvale aplikacije čiji dobavljač
nije tvrtka Samsung.
• Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem
registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja
operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
• Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su
za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe
smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito
korištenje medija.
• Za podatkovne usluge kao što su razmjena poruka, učitavanje i preuzimanje, automatska
sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi, ovisno o
vašem podatkovnom planu. Za prijenose velikih podataka preporučujemo upotrebu Wi-Fi
postavke.
• Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane
bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj,
obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se
pružateljima usluga.
4
Osnovne funkcije
• Promjena operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora
mogu dovesti do neispravnog rada uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ti postupci
predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.
• Ovisno o regiji ili modelu, neki uređaji moraju dobiti odobrenje Saveznog odbora za
komunikacije (Federal Communications Commission, FCC). Ako vaš uređaj ima odobrenje
FCC-a, možete vidjeti njegov FCC ID. Da biste vidjeli FCC ID, dodirnite Aplikacije → Postavke
→ O uređaju → Informacije o bateriji.
Otpornost na vodu i prašinu
Vaš je uređaj otporan na vodu i prašinu. Slijedite ove savjete kako bi vaš uređaj ostao otporan na
vodu i prašinu. Ako to ne napravite može doći do oštećenja vašeg uređaja.
• Ne uranjajte uređaj u vodu dublje od 1,5 m ili ga ne držite uronjenog duže od 30 minuta.
• Uređaj ne izlažite snažnom toku vode.
• Ako je uređaj bio izložen čistoj vodi, dobro ga obrišite čistom, mekanom krpom. Ako je
uređaj bio izložen drugim tekućinama, kao što su slana voda, ionizirana voda ili alkoholna
pića, isperite ga čistom vodom i dobro ga obrišite čistom, mekanom krpom. Ako ne slijedite
navedene upute, to bi moglo utjecati na rad i izgled uređaja.
• Ako je uređaj uronjen u vodu ili ako su mikrofon ili zvučnik mokar, zvuk možda neće biti
jasan tijekom poziva. Uređaj obrišite suhom krpom ili ga dobro osušite prije upotrebe.
• Zaslon osjetljiv na dodir i ostale funkcije možda neće ispravno raditi ako se uređaj koristi u
vodi.
• Vaš uređaj je ispitan u kontroliranom okruženju, i potvrđeno je otporan na vodu I prašinu
u određenim situacijama (udovoljava zahtjevima klasifikacije IP68 kako je to opisano
u međunarodnom standardu IEC 60529-Stupnjevi zaštite osigurani kućištima [IP kod];
uvjeti ispitivanja: 15-35 °C, 86- 106 kPa, 1,5 metar, 30 minuta). Unatoč klasifikaciji, postoji
mogućnost oštećenja vašega uređaja u određenim situacijama.
5
Osnovne funkcije
Ikone uputa
Upozorenje: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima
Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme
Obavijest: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije
Pregrijavanje uređaja i rješenja
Ako se uređaj zagrijava tijekom punjenja baterije
Uređaj i punjač mogu se zagrijati tijekom punjenja. Uređaj može biti topliji na dodir tijekom
bežičnog punjenja ili brzog punjenja. To ne utječe na radni vijek ili izvedbu uređaja te je dijelom
normalnog rada uređaja. Ukoliko se baterija previše zagrije, punjač može prestati s punjenjem.
Ako se uređaj pregrije učinite slijedeće:
• Odspojite punjač iz uređaja i zatvorite sve otvorene aplikacije. Pričekajte da se uređaj
ohladi, a zatim ponovno započnite s punjenjem uređaja.
• Ako se pregrije donji dio uređaja, do toga može doći zbog oštećenog spojenog USB
kabela. Zamijenite oštećeni USB kabel novim koji je odobrila tvrtka Samsung.
• Prilikom upotrebe punjača za bežično punjenje, ne stavljajte između uređaja i punjača
za bežično punjenje strane materijale, kao što su metalni predmeti, magneti i kartice s
magnetskom trakom.
6
Osnovne funkcije
Ako se uređaj zagrijava tijek upotrebe
Kada se koristite funkcijama ili aplikacijama kojima je potrebno više snage ili ako ih
upotrebljavate dulje vrijeme, uređaj se može privremeno zagrijati zbog povećanje potrošnje
baterije. Zatvorite sve otvorene aplikacije i neko vrijeme ne upotrebljavajte uređaj.
U nastavku su navedeni primjeri situacija u kojima može doći do zagrijavanja uređaja.
• Tijekom početnog postavljanja nakon kupovine ili tijekom povrata podataka
• Tijekom preuzimanja velikih datoteka
• Tijekom upotrebe aplikacija kojima je potrebno više snage ili upotrebi aplikacija dulje
vrijeme
– – Tijekom duljeg reproduciranja igrica visoke kvalitete
– – Tijekom duljeg snimanja videozapisa
– – Tijekom emitiranja videozapisa uz postavljenu maksimalnu svjetlinu
– – Tijekom upotrebe funkcije zrcaljenja zaslona (Pri spajanju s TV prijemnikom)
• Tijekom istodobnog obavljanja više zadaća (ili kada je u pozadini otvoreno više aplikacija)
– – Tijekom uporabe višenamjenskog prozora
– – Tijekom ažuriranja ili instaliranja aplikacija za vrijeme snimanja videozapisa
– – Tijekom preuzimanja velikih datoteka za vrijeme videopoziva
– – Tijekom snimanja videozapisa za vrijeme upotrebe aplikacije za navigaciju
• Tijekom upotrebe velike količine podataka za sinkronizaciju s oblakom, e-poštom ili drugim
računima
• Tijekom upotrebe aplikacije za navigaciju u autu kad se uređaj nalazi na izravnom sunčevu
svjetlu
• Tijekom upotrebe mobilne pristupne točke i funkcije povezivanja
• Tijekom upotrebe uređaja u područjima sa slabim signalom ili bez prijema
• Tijekom punjenja baterije uz pomoć oštećenog USB kabela
• Ako je višenamjenski priključak uređaj oštećen ili izložen stranim materijalima, kao što su
tekućina, prašina, metalni prah i olovo iz olovke
• Tijekom roaminga
7
Osnovne funkcije
Ako se uređaj pregrije učinite slijedeće:
• Ažurirajte uređaj najnovijim softverom.
• Konflikti između otvorenih aplikacija mogu dovesti do pregrijavanja uređaja. Ponovo
pokrenite uređaj.
• Deaktivirajte funkcije Wi-Fi, GPS, i Bluetooth kada ih ne upotrebljavate.
• Kada ih ne upotrebljavate, zatvorite aplikacije koje povećavaju potrošnju baterije ili koje
su otvorene u pozadine.
• Izbrišite nepotrebne datoteke ili nekorištene aplikacije.
• Smanjite osvjetljenje zaslona.
• Ako se uređaj pregrije ili dulje razdoblje bude vruć, nemojte ga neko vrijeme
upotrebljavati. Ako se uređaj nastavi pregrijavati, kontaktirajte servisni centar tvrtke
Samsung.
Mjere opreza za radno okruženje
Uređaj se može pregrijati zbog okruženja u sljedećim uvjetima. Budite oprezni kako biste izbjegli
oštećenje uređaja ili kako ne biste skratili radni vijek baterije.
• Nemojte držati uređaj na vrlo niskim ili vrlo visokim temperaturama.
• Nemojte dugotrajno izlagati uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti.
• Nemojte dugotrajno držati ili upotrebljavati uređaj u jako vrućim prostorima poput
unutrašnjosti automobila tijekom ljeta.
• Ne stavljajte uređaj na prostore koji se mogu pregrijati, kao što je podloga s električnim
grijanjem.
• Prilikom upotrebe punjača za bežično punjenje, ne stavljajte između uređaja i punjača
za bežično punjenje strane materijale, kao što su metalni predmeti, magneti i kartice s
magnetskom trakom.
• Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.
8
Osnovne funkcije
Sadržaj pakiranja
Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:
• Uređaj
• Kratke upute
• Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o
području ili pružatelju usluge.
• Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti
kompatibilni s drugim uređajima.
• Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
• Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite
jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
• Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Upotreba neodobrenog
dodatnog pribora može uzrokovati probleme u izvedbi i kvarove koje jamstvo ne
pokriva.
• Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o tvrtkama koje
su ih proizvele. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku
stranicu tvrtke Samsung.
9
Osnovne funkcije
Prikaz uređaja
Nosač SIM kartice/
memorijske kartice
Prijemnik
LED indikator
Prednja kamera
Senzor blizine
GPS antena
Tipka za uključivanje i
isključivanje
Zaslon osjetljiv na dodir
Tipka za početni zaslon
(senzor prepoznavanja
otisaka prstiju)
Tipka za nedavne
aktivnosti
Tipka za povratak
Utičnica za slušalice
Zvučnik
Višenamjenski priključak
Mikrofon
10
Osnovne funkcije
Mikrofon
Stražnja kamera
Bljeskalica
Tipka za glasnoću
NFC antena / MST antena /
zavojnica za bežično
punjenje
Glavna antena
• Do problema sa spajanjem i pražnjenja baterije može doći u sljedećim situacijama:
– – Ako nalijepite metalizirane naljepnice na području antene uređaja.
– – Ako na uređaj pričvrstite poklopac za uređaj od metaliziranog materijala.
– – Ako rukama ili drugim predmetima prekrijete područje antene uređaja za vrijeme
upotrebe određenih funkcija, poput poziva ili mobilne podatkovne veze.
• Preporučuje se upotreba zaštite za zaslon koju je odobrila tvrtka Samsung.
Neodobrene zaštite za zaslon mogu uzrokovati nepravilan rad senzora.
• Ne pokrivajte područje senzora blizine dodacima za zaslon, kao što su zaštita za zaslon
ili naljepnice. To bi moglo dovesti do neispravnog rada senzora.
11
Osnovne funkcije
Tipke
Tipka
Funkcija
Uključivanje
Nedavne
aktivnosti
• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja.
• Pritisnite za uključivanje ili zaključavanje zaslona.
• Dodirnite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.
• Pritisnite za uključivanje zaslona dok je zaslon zaključan.
Početna
• Pritisnite za povratak na početni zaslon.
• Pritisnite i držite za pokretanje Google.
• Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.
Nazad
• Dodirnite i držite za pristup dodatnim opcijama trenutnog
zaslona.
Glasnoća
• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.
12
Osnovne funkcije
Baterija
Punjenje baterije
Prije prve uporabe baterije ili ako se nije koristila duže vrijeme napunite bateriju.
Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Neodobreni
punjači ili kabeli mogu izazvati eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.
Neispravno priključivanje punjača može izazvati ozbiljno oštećenje uređaja. Jamstvo ne
pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.
Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema
prekidač napajanja, stoga kad se punjač duže vrijeme ne koristi isključite ga iz strujne
utičnice radi izbjegavanja nepotrebne potrošnje struje. Tijekom punjenja punjač treba
biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.
1 Spojite USB kabel na USB punjač i kraj USB kabela uključite u višenamjenski priključak
uređaja.
2 Uključite USB punjač u struju utičnicu.
3 Kada se baterija u potpunosti napuni, odvojite uređaj od punjača. Prvo izvucite punjač iz
uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.
13
Osnovne funkcije
Pregled procjenjenog vremena punjenja
Tijekom punjenja otvorite početni zaslon i dodirnite Aplikacije → Postavke → Održavanje
uređaja → Baterija.
Stvarno vrijeme punjenja može se razlikovati ovisno o statusu vašeg uređaja i uvjetima
punjenja. Procjenjeno vrijeme punjenja možda se neće prikazati kada uređaj punite u
jako vrućim ili hladnim uvjetima.
Smanjenje potrošnje baterije
Uređaj nudi različite opcije koje će vam pomoći smanjiti potrošnju baterije.
• Optimirajte uređaj pomoću funkcije održavanja uređaja.
• Kada ne koristite uređaj, isključite zaslon pritiskom na tipku za uključivanje i isključivanje.
• Aktivacija načina uštede energije.
• Zatvorite nepotrebne aplikacije.
• Deaktivirajte funkciju Bluetootha kad nije u upotrebi.
• Deaktivirajte Wi-Fi funkciju kad nije u upotrebi.
• Deaktivirajte automatsko sinkroniziranje aplikacija koje je potrebno sinkronizirati, poput
e-pošte.
• Smanjite vrijeme pozadinskog svjetla.
• Smanjite osvjetljenje zaslona.
Savjeti i mjere opreza pri punjenju baterije
• Kada je baterija slaba ikona baterije prikazuje se praznom.
• Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na punjač.
Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja uređaja.
• Ako odjednom koristite više aplikacija, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju spajanje
s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Za izbjegavanje gubitka snage tijekom
prijenosa podataka te aplikacije uvijek koristite nakon što se baterija potpuno napuni.
14
Osnovne funkcije
• Pri korištenju drugih izvora energije umjesto punjača, npr. računala, brzina punjenja može
biti sporija zbog slabije struje.
• Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više vremena da
se baterija potpuno napuni.
• Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir možda
neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
• Može doći do zagrijavanja uređaja i punjača tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo
utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije više
od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
• Ako je višenamjenski priključak mokar dok punite uređaj, uređaj se može oštetiti. Temeljito
osušite višenamjenski priključak prije punjenja uređaja.
• Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u servisni centar tvrtke
Samsung.
Brzo punjenje
Uređaj ima ugrađenu funkciju brzog punjenja. Možete brže napuniti bateriju dok je uređaj ili
njegov zaslon isključen.
O brzom punjenju
• Funkcija brzog punjenja koristi tehnologiju punjenja baterije kojom se baterija puni brže
povećanjem snage punjenja. Uređaj podržava Samsungovu funkciju adaptivnog brzog
punjenja i Qualcomm Quick Charge 2.0.
• Za korištenje funkcije brzog punjenja na svom uređaju spojite ga na punjač baterija koji
podržava adaptivno brzo punjenje ili Quick Charge 2.0.
15
Osnovne funkcije
Povećanje brzine punjenja
Za povećanje brzine punjenja tijekom punjenja baterije isključite uređaj ili zaslon. Kad se baterija
puni dok je uređaj isključen, na zaslonu se javlja ikona .
Ako funkcija brzog punjenja nije aktivirana, na početnom zaslonu dodirnite Aplikacije →
Postavke → Održavanje uređaja → Baterija → → Napredne postavke, a zatim dodirnite
prekidač za Brzo kabelsko punjenje za aktivaciju.
• Ne možete koristiti ugrađenu funkciju brzog punjenja ako punite bateriju pomoću
standardnog punjača.
• Ako se uređaj zagrijava ili ako poraste temperatura okoliša, brzina punjenja može se
automatski smanjiti. To je normalno radno stanje radi sprečavanja oštećenja uređaja.
Bežično punjenje
Uređaj ima ugrađenu zavojnicu za bežično punjenje. Možete puniti bateriju korištenjem punjača
za bežično punjenje (prodaje se zasebno).
Brzo bežično punjenje
Uređaj možete brže puniti upotrebom funkcije brzog bežičnog punjenja. Za upotrebu te funkcije
morate upotrebljavati punjač i komponente koje podržavaju funkciju brzog bežičnog punjenja.
Ventilator u punjaču mogao bi bučiti tijekom brzog bežičnog punjenja. Za smanjenje
buke ventilatora morate onemogućiti funkciju brzog bežičnog punjenja. Opcija
uključeno/isključeno bit će dodana u izbornik postavki uređaja kada ga prvi put stavite
na punjač. Na početnom zaslonu dodirnite Aplikacije → Postavke → Održavanje
uređaja → Baterija → → Napredne postavke, a zatim dodirnite prekidač za Brzo
bežično punjenje za deaktivaciju. Deaktivacija funkcije smanjit će buku, ali bi mogla
produljiti vrijeme punjenja.
16
Osnovne funkcije
Punjenje baterije
1 Postavite središte poleđine uređaja na sredinu punjača za bežično punjenje.
Na zaslonu će se pojaviti procijenjeno vrijeme punjenja. Stvarno vrijeme punjenja može se
razlikovati ovisno o uvjetima punjenja.
2 Kada se baterija u potpunosti napuni, odspojite uređaj iz punjača za bežično punjenje.
Prilikom upotrebe punjača za bežično punjenje, ne stavljajte između uređaja i punjača
za bežično punjenje strane materijale, kao što su metalni predmeti, magneti i kartice s
magnetskom trakom. Uređaj se možda neće pravilno puniti ili se može pregrijati.
• Ako koristite punjač za bežično punjenje u područjima sa slabim mrežnim signalima,
možda ćete izgubiti prijam mreže.
• Upotrebljavajte samo punjače za bežično punjenje koje je odobrila tvrtka Samsung.
Ako koristite ostale punjače za bežično punjenje, baterija se možda neće pravilno
napuniti.
17
Osnovne funkcije
Štednja baterije
Aktivirajte način štednje energije kako biste produljili preostalo vrijeme baterije.
1 Na početnom zaslonu dodirnite Aplikacije → Postavke → Održavanje uređaja → Baterija
→ SREDNJA.
2 Dodirnite PRILAGODI za promjenu postavki uštede energije prije ulaska u način štednje
energije.
3 Dodirnite PRIMIJENI.
Način maksimalne štednja energije
U načinu maksimalne štednje energije uređaj smanjuje potrošnju baterije primjenom tamne
teme i ograničenjem dostupnih aplikacija i značajki. Mrežne veze, osim mobilne mreže, bit će
deaktivirane.
1 Na početnom zaslonu dodirnite Aplikacije → Postavke → Održavanje uređaja → Baterija
→ MAKS.
2 Dodirnite PRILAGODI za promjenu postavki uštede energije prije ulaska u način maksimalne
štednje energije.
3 Dodirnite PRIMIJENI.
Nakon ulaska u način maksimalne štednje energije, na početnom zaslonu dodirnite
i
odaberite aplikaciju za upotrebu. Za uklanjanje aplikacija dodirnite → Uredi i odaberite
aplikacije s .
Za deaktiviranje načina maksimalne štednje energije dodirnite → Isključi Maksimalnu štednju
baterije.
Procjenjeno preostalo vrijeme baterije može se razlikovati ovisno o postavkama uređaja i
uvjetima rada vašeg uređaja.
18
Osnovne funkcije
SIM ili USIM kartica (nano SIM kartica)
Instaliranje SIM ili USIM kartice
Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije.
Pazite da ne izgubite i nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili USIM karticu. Tvrtka
Samsung nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu zbog izgubljenih ili
ukradenih kartica.
Neke LTE opcije možda neće biti dostupne ovisno o pružatelju usluge. Za više informacija
o dostupnosti usluge kontaktirajte sa svojim pružateljem usluga.
1
3
2
4
5
19
Osnovne funkcije
1 Umetnite iglicu za izbacivanje u rupicu na nosaču kako biste olabavili nosač.
Pripazite da iglicu za izbacivanje postavite okomito u odnosu na rupicu. U protivnom,
mogli biste oštetiti uređaj.
2 Izvucite nosač iz utora za nosač.
3 Postavite SIM karticu ili USIM karticu na nosač 1 s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema
dolje.
4 Nježno pritisnite SIM ili USIM karticu u nosač kako biste je učvrstili.
Ako kartica nije čvrsto umetnuta u nosač, SIM kartica mogla bi izići ili ispasti iz nosača.
5 Umetnite nosač natrag u utor za nosač.
• Ako u uređaj umetnete nosač dok je nosač mokar, vaše se uređaj može oštetiti.
Pobrinite se da je nosač uvijek suh.
• Umetnite nosač do kraja u otvor za nosač kako biste spriječili ulazak tekućine u uređaj.
Pravilna instalacija kartica
Nano SIM kartica
MicroSD kartica
Upotrebljavajte samo nano SIM karticu.
20
Osnovne funkcije
Uklanjanje SIM ili USIM kartice
1 Umetnite iglicu za izbacivanje u rupicu na nosaču kako biste olabavili nosač.
2 Izvucite nosač iz utora za nosač.
3 Izvadite SIM ili USIM karticu.
4 Umetnite nosač natrag u utor za nosač.
21
Osnovne funkcije
Memorijska kartica (MicroSD kartica)
Instaliranje memorijske kartice
Kapacitet memorijske kartice vašeg uređaja može se razlikovati od ostalih modela te neke
memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem ovisno o proizvođaču i
vrsti memorijske kartice. Za prikaz maksimalnog kapaciteta memorijske kartice vašeg uređaja
pogledajte Samsungovu internetsku stranicu.
• Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba
nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj
pohranjene podatke.
• Vodite računa da memorijsku karticu umetnete pravom stranom okrenutom prema
gore.
• Uređaj podržava samo FAT i exFAT sustav datoteka za memorijske kartice. Ako
umetnete memorijsku karticu formatiranu u drugom sustavu datoteka, uređaj će
vas zatražiti ponovno formatiranje kartice ili neće prepoznati karticu. Ako uređaj ne
prepoznaje vašu memorijsku karticu, formatirajte je na računalu.
• Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
• Pri umetanju memorijske kartice u uređaj direktorij s datotekama memorijske kartice
pojavljuje se unutar mape Moje Datoteke → SD kartica.
22
Osnovne funkcije
1
2
3
4
5
1 Umetnite iglicu za izbacivanje u rupicu na nosaču kako biste olabavili nosač.
Pripazite da iglicu za izbacivanje postavite okomito u odnosu na rupicu. U protivnom,
mogli biste oštetiti uređaj.
2 Izvucite nosač iz utora za nosač.
Kada uklonite nosač iz uređaja, mobilna podatkovna veza bit će onemogućena.
23
Osnovne funkcije
3 Postavite memorijsku karticu na nosač 2 s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.
Nosač 1
Nosač 2
4 Nježno pritisnite memorijsku karticu u nosač kako biste je učvrstili.
5 Umetnite nosač natrag u utor za nosač.
• Ako u uređaj umetnete nosač dok je nosač mokar, vaše se uređaj može oštetiti.
Pobrinite se da je nosač uvijek suh.
• Umetnite nosač do kraja u otvor za nosač kako biste spriječili ulazak tekućine u uređaj.
Uklanjanje memorijske kartice
Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja.
Na početnom zaslonu dodirnite Aplikacije → Postavke → Održavanje uređaja → Pohrana →
→ Postavke memorije → SD kartica → ODSPOJI.
1 Umetnite iglicu za izbacivanje u rupicu na nosaču kako biste olabavili nosač.
2 Izvucite nosač iz utora za nosač.
3 Uklonite memorijsku karticu.
4 Umetnite nosač natrag u utor za nosač.
Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To
može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja.
Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zloporabe oštećenih memorijskih
kartica, uključujući gubitak podataka.
24
Osnovne funkcije
Formatiranje memorijske kartice
Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem.
Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.
Na početnom zaslonu dodirnite Aplikacije → Postavke → Održavanje uređaja → Pohrana →
→ Postavke memorije → SD kartica → Formatiraj.
Ne zaboravite prije formatiranja memorijske kartice arhivirati sve važne podatke
pohranjene na memorijskoj kartici. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka
izazvan postupcima korisnika.
USB konektor
Pomoću isporučenog USB konektora (prijenosnog adaptera), možete prenijeti podatke s drugih
mobilnih uređaja ili na svoj uređaj spojiti vanjske USB uređaje, poput miša i tipkovnice.
Koristite samo USB konektor dostavljen s uređajem.
Prijenos podataka sa prethodnog uređaja
Svoj prethodni uređaj možete povezati sa svojim uređajem pomoću USB konektora i USB kabela
kako biste jednostavno i brzo prenijeli podatke. Pogledajte Prijenos podataka upotrebom USB
konektora za više informacija.
Prethodni
uređaj
Vaš uređaj
1
USB konektor
USB kabel
2
25
Osnovne funkcije
Spajanje vanjskog USB uređaja
Spojite vanjski USB uređaj s USB priključkom i umetnite USB priključat u višenamjenski priključak
svojeg uređaja.
Neki vanjski USB uređaji možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
Uključivanje i isključivanje uređaja
Za uključivanje uređaja pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje.
Ako uređaj uključujete prvi put ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za
podešavanje uređaja.
Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje, a zatim dodirnite
Isključivanje.
Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na
područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
Ponovno pokretanje uređaja
Ako se vaš uređaj zamrzava i ne reagira, istovremeno pritisnite i držite tipku za uključivanje i
isključivanje i tipku za smanjivanje glasnoće duže od 7 sekundi za ponovno pokretanje.
Tipka za smanjivanje
glasnoće
Tipka za uključivanje i
isključivanje
26
Osnovne funkcije
Upravljanje zaslonom osjetljivim na dodir
• Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima.
Izbijanje statičkog elektriciteta može izazvati kvar zaslona osjetljivog na dodir.
• Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim
predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.
• Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu
rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim
slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite
uređaj.
• Preporučuje se korištenje prstiju prilikom korištenja zaslona osjetljivog na dodir.
Dodirivanje
Za otvaranje aplikacije, za odabir stavke izbornika, za pritisak gumba na zaslonu ili za upisivanje
znaka koristeći se tipkovnicom, dodirnite ju prstom.
27
Osnovne funkcije
Dodirivanje i držanje
Dodirnite i držite stavku ili zaslon duže od 2 sekunde za pristup dostupnim opcijama.
Povlačenje
Za premještanje stavki, dodirnite je i držite te je povucite na željeno mjesto.
Dvostruki dodir
Dvaput dodirnite internetsku stranicu ili sliku za povećanje zuma. Ponovno dodirnite dvaput za
povratak.
28
Osnovne funkcije
Pomicanje
Pomičite se ulijevo ili udesno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugih
okvira. Pomičite prstom prema gore ili dolje za pomicanje kroz mrežnu stranicu ili popis stavki,
poput kontakata.
Širenje i skupljanje prstiju
Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite
prste za smanjenje zuma.
29
Osnovne funkcije
Početni zaslon
Početni zaslon
Početni zaslon je početna točka za pristup svim funkcijama uređaja. On prikazuje widgete,
prečace za aplikacije i sl.
Za prikaz ostalih okvira kliznite ulijevo ili udesno.
Početni zaslon može se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.
Widget
Aplikacija
Mapa
Indikator zaslona vijesti.
Pogledajte najnovije članke u
različitim kategorijama.
Indikatori zaslona
Omiljene aplikacije
Ikona aplikacija
30
Osnovne funkcije
Opcije početnog zaslona
Kako biste pristupili dostupnim opcijama, na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno
područje ili skupite prste zajedno. Prilagodite početni zaslon dodavanjem, brisanjem ili
premještanjem okvira početnog zaslona. Možete podesiti i pozadinu početnog zaslona, dodavati
widgete na početni zaslon i više.
• Pozadine i teme: Promijenite pozadinu, temu ili ikone uređaja.
• Widgeti: Dodajte widgete na početni zaslon. Widgeti su male aplikacije koje pokreću
specifične funkcije aplikacija za pružanje informacija i prilagođeni pristup vašem početnom
zaslonu.
• Mreža zaslona: Promijenite veličinu mreže za prikaz više ili manje stavki na početnom
zaslonu i zaslonu aplikacija.
Dodavanje stavki
Dodirnite i držite aplikaciju ili mapu na zaslonu aplikacija, a zatim je povucite na početni zaslon.
Za dodavanje widgeta, dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu, dodirnite
Widgeti, dodirnite i držite widget, a zatim ga povucite na početni zaslon.
31
Osnovne funkcije
Premještanje stavki
Dodirnite i držite stavku na početnom zaslonu, a zatim je povucite na novu lokaciju.
Također, često korištene aplikacije možete prebaciti na područje prečaca na dnu početnog
zaslona.
Za prebacivanje stavke na drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.
Za jednostavnije premještanje stavke dodirnite i držite stavku, a zatim ju povucite na Premjesti
aplikacije na vrhu zaslona. Stavka će se premjestiti u okvir na vrhu zaslona. Kližite ulijevo ili
udesno za premještanje u drugi okvir, a zatim povucite stavku na novu lokaciju.
Uklanjanje stavki
Dodirnite i držite stavku, a zatim je povucite na Izbriši ili Ukloni prečac na vrhu zaslona.
Kreiranje mapa
Kreirajte mape i okupite slične aplikacije kako biste brže pristupali i pokretali aplikacije.
1 Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je prevucite preko druge aplikacije.
2 Ispustite aplikaciju kad se mapa okvira pojavi oko aplikacije.
Kreirat će se nova mapa koja sadrži odabrane aplikacije.
32
Osnovne funkcije
3 Dodirnite Unos naziva mape i unesite naziv datoteke.
Za izmjenu boje mape dodirnite
.
Za dodavanje više aplikacija u mapu dodirnite DODAJ, označite aplikacije, a zatim dodirnite
DODAJ. Aplikaciju možete također dodati povlačenjem u mapu na početnom zaslonu.
Za pomicanje aplikacije iz mape na početni zaslon, dodirnite mapu, a zatim povucite i ispustite
aplikaciju na početni zaslon.
Za brisanje aplikacija u mapi dodirnite mapu, a zatim povicite aplikaciju koju želite izbrisati u
Ukloni prečac na vrhu zaslona.
Upravljanje okvirima
Na početnom zaslonu, dodirnite i držite prazno područje za dodavanje, pomicanje ili uklanjanje
okvira.
Za dodavanje okvira pomaknite se ulijevo, a zatim dodirnite
.
Za pomicanje okvira, dodirnite i držite predprikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.
Za uklanjanje okvira, dodirnite i držite predprikaz okvira, a zatim ga povucite na Ukloni na vrhu
zaslona.
Za podešavanje okvira kao glavnog početnog zaslona dodirnite
.
Uporaba brzih opcija
Na početnom zaslonu dodirnite i držite ikonu aplikacije ili mape za brz pristup opcijama.
Zaslon aplikacija
Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i nedavno instalirane aplikacije.
Na početnom zaslonu dodirnite Aplikacije za otvaranje zaslona aplikacija. Za prikaz ostalih
okvira kliznite ulijevo ili udesno.
Premještanje stavki
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Na zaslonu aplikacija dodirnite → Uredi. Dodirnite i držite stavku, a zatim je premjestite na
novu lokaciju.
Za prebacivanje stavke na drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.
33
Osnovne funkcije
Kreiranje mapa
Kreirajte mape i okupite slične aplikacije kako biste brže pristupali i pokretali aplikacije koje želite.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite → Uredi.
2 Dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je prevucite preko druge aplikacije.
3 Ispustite aplikaciju kad se mapa okvira pojavi oko aplikacije.
Kreirat će se nova mapa koja sadrži odabrane aplikacije.
4 Dodirnite Unos naziva mape i unesite naziv datoteke.
Za izmjenu boje mape dodirnite
.
Za dodavanje više aplikacija u mapu dodirnite DODAJ, označite aplikacije, a zatim dodirnite
DODAJ. Aplikaciju možete također dodati povlačenjem u mapu na zaslonu aplikacija.
Za brisanje mape, dodirnite
na mapi. Samo ta mapa bit će izbrisana. Aplikacije iz mape bit će
premještene u zaslon aplikacija.
Reorganiziranje stavki
Stavke možete reorganizirati abecednim redom na zaslonu aplikacija.
Na zaslonu aplikacija dodirnite → Poredaj → Abecednim redom.
34
Osnovne funkcije
Traženje stavki
Alpikacije možete pretražiti na zaslonu aplikacija ili u Galaxy Apps ili Trgovina Play.
Na zaslonu aplikcija u polje pretrage unesite znakove. Uređaj će pretraživati i prikazati stavke koje
sadržavaju unesene znakove.
Ikone za indikaciju
Ikone za indikaciju pojavljuju se na statusnoj traci na vrhu zaslona. U donjoj tablici navedene su
najčešće ikone.
Traka stanja možda se neće pojaviti na zaslonu kod nekih aplikacija. Za prikaz statusne
trake povucite prema dolje s vrha zaslona.
Ikona
Značenje
Nema signala
Jačina signala
Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
GPRS mreža je spojena
EDGE mreža je spojena
UMTS mreža je spojena
HSDPA mreža je spojena
HSPA+ mreža je spojena
/
LTE mreža je spojena (modeli s omogućenim LTE)
Wi-Fi spojeno
Bluetooth funkcija je aktivirana
Usluge lokacije koje se koriste
Poziv u tijeku
Propušteni poziv
Nova SMS ili MMS poruka
Alarm uključen
Aktiviran način bez zvuka
Aktiviran način vibracije
Aktiviran način rada u zrakoplovu
35
Osnovne funkcije
Ikona
Značenje
Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
Punjenja baterije
Razina napunjenosti baterije
Zaslon zaključavanja
Pritiskom tipke za uključivanje i isključivanje isključuje se zaslon i zaključava se. Također, zaslon se
isključuje i automatski zaključava ako se uređaj ne upotrebljava određeno vrijeme.
Zaslon se zaključava pomoću Klizanje, zadanog načina zaključavanja zaslona.
Pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje ili tipku za početni zaslon i kliznite u bilo kojem
smjeru za otključavanje zaslona.
Za promjenu načina zaključavanja zaslona na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Zaslon
zaklj. i sigurnost → Vrsta zaključavanja zaslona, a zatim odaberite način.
Postavljanjem uzorka, PIN-a, lozinke ili otiska prsta kao način zaključavanja zaslona, možete
zaštititi svoje osobne informacije sprječavanjem drugih osoba da pristupe vašem uređaju. Nakon
postavljanja načina zaključavanja zaslona, uređaj će zahtijevati šifru za otključavanje prilikom
svakog otključavanja.
• Klizanje: Za otključavanje kliznite u bilo kojem smjeru na zaslonu.
• Uzorak: Za otključavanje zaslona ucrtajte uzorak od četiri ili više točaka.
36
Osnovne funkcije
• PIN: Za otključavanje zaslona unesite PIN od najmanje četiri broja.
• Lozinka: Za otključavanje zaslona unesite lozinku od najmanje četiri znaka, broja ili simbola.
• Nema: Nemojte postaviti način zaključavanja zaslona.
• Otisci prstiju: Registrirajte otiske prstiju za otključavanje zaslona. Pogledajte Prepoznavanje
otiska prsta za više informacija.
Možete podesiti uređaj da izvrši vraćanje na tvorničke postavke ako nekoliko puta
za redom unesete neispravnu šifru i dostignete ograničeni broj pokušaja. Na zaslonu
aplikacija dodirnite Postavke → Zaslon zaklj. i sigurnost → Postavke sigurn.
zaključavanja i dodirnite prekidač za Auto. vra. tvor. postavki za aktivaciju.
Always On Display
Možete podesiti uređaj za prikazivanje informacija, poput sata, kalendara ili slike na zaslonu kada
je on isključen.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Zaslon → Always On Display i dodirnite
prekidač radi aktivacije.
2 Dodirnite Izgledi → Sadržaj za prikazivanje i odaberite stavku za prikaz.
• Sat: Odaberite dizajn sata i pozadinsku sliku.
• Kalendar: Odaberite dizajn kalendara.
• Slika: Odaberite sliku za prikaz kada je on isključen.
Pri odabiru Sat ili Kalendar isto tako možete podesiti prikaz ikona obavijesti. Dodirnite
prekidač Prikaži obavijesti radi aktivacije.
Kada je zaslon isključen, uređaj će prikazivati odabranu informaciju.
Ta će se funkcija deaktivirati kada se snaga baterije spusti ispod 5%.
37
Osnovne funkcije
Postavljanje rasporeda za funkciju Uvijek prikaži
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Zaslon → Always On Display i dodirnite prekidač
Prikaži uvijek radi deaktivacije. Zatim dodirnite Postavljanje rasporeda i postavite vrijeme
početka i vrijeme završetka.
Otvaranje obavijesti prilikom isključenog zaslona
Kada primite poruku, propušteni poziv ili obavijesti o aplikacijama, na zaslonu će se pojaviti ikona
obavijesti čak i kada je isključen. Prstom dodirnite dvaput ikonu obavijesti za prikaz obavijesti.
Ako je zaslon zaključan, morate ga otključati za prikaz obavijesti.
Upravljanje reprodukcijom glazbe kada je zaslon isključen
Reprodukcijom glazbe možete upravljati kada je zaslon isključenim bez uključivanja zaslona.
Prstom dvaput dodirnite naziv pjesme koja se trenutačno reproducira. Pojavit će se upravitelj
glazbom. Dvaput dodirnite ikonu za upravljanje reprodukcijom.
38
Osnovne funkcije
Okvir obavijesti
Uporaba okvira obavijesti
Kada primite obavijest, poput poruka ili propuštenih poziva, na statusnoj traci pojavit će se ikone
indikatora. Za više informacija o ikonama otvorite okvir obavijesti i pogledajte detalje.
Za otvaranje okvira obavijesti povucite statusnu traku prema dolje. Za zatvaranje okvira
obavijesti kližite na zaslonu prema gore.
Okvir obavijesti možete otvoriti čak i na zaključanom zaslonu.
Na okviru obavijesti možete koristiti sljedeće funkcije.
Pokretanje Postavke.
Gumbi brzih postavki
Dodirnite obavijest i izvršite
različite postupke.
Brisanje svih obavijesti.
Pristupite postavkama obavijesti.
39
Osnovne funkcije
Uporaba gumba brzih postavki
Dodirnite gumbe za brze postavke za aktiviranje određenih funkcija. Kliznite prema dolje na
okviru obavijesti za prikazi više gumba.
Za promjenu postavki funkcija dodirnite tekst ispod svakog gumba. Za pregled detaljnijih
postavki dodirnite i držite gumb.
Za preraspoređivanje gumba dodirnite → Uredi, dodirnite i držite gumb, a zatim ga povucite
na drugu lokaciju.
Tražilo
Potražite raznoliki sadržaj uz pomoć ključne riječi ili potražite obližnje uređaje.
Traženje sadržaja ili obližnjih uređaja
Otvorite okvir obavijesti, kliznite prema dolje na okviru obavijesti, a zatim dodirnite Pretražite
telefon i tražite uređaje u blizini.
Unesite ključnu riječ u polje pretrage ili dodirnite
i izgovorite ključnu riječ.
Za dobivanje poboljšanih rezultata dodirnite Filtar ispod polja pretrage i zatim odaberite detalje
filtra.
Za traženje obližnjih uređaja dodirnite BRZO SPAJANJE. Pogledajte BRZO SPAJANJE za više
informacija.
40
Osnovne funkcije
Postavljanje kategorija pretraživanja
Možete postaviti kategorije pretraživanja za pretraživanje sadržaja u određenim poljima pretrage.
Dodirnite → Postavke → Odabir lokacija pretrage i odaberite kategorije.
Unos teksta
Prikaz tipkovnice
Tipkovnica se automatski prikazuje kada unosite tekst za slanje poruka, kreirate bilješke i sl.
Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa
na neki od podržanih jezika.
Unos velikog slova. Za sva slova,
dodirnite dva puta.
Brisanje prethodnog znaka.
Unesite simbole.
Prebacivanje u sljedeći redak.
Promjena postavki tipkovnice.
Unos razmaka.
Promjene jezika unosa
Dodirnite → Jezici i vrste → Dodaj jezike unosa, a zatim odaberite jezike. Ako odaberete
dva ili više jezika, možete prebacivati između jezicka unosa pomicanjem razmaknice ulijevo ili
udesno.
Promjena prikaza tipkovnice
Dodirnite
koristiti.
→ Jezici i vrste, odaberite jezik, a zatim odaberite prikaz tipkovnice koji želite
Na Tipkovnica 3x4, gumbi imaju tri ili četiri znaka. Za unos znaka odgovarajuću tipku
dodirnite više puta dok se ne pojavi željeni znak.
41
Osnovne funkcije
Dodatne funkcije tipkovnice
Dodirnite i držite za upotrebu raznih funkcija. Druge ikone mogu se pojaviti umjesto
ovisno o zadnjoj korištenoj funkciji.
ikone
• : Glasovni unos teksta.
Promijenite postavke unosa
zvuka.
Pokretanje ili prekidanje
glasovnog unosa teksta.
• : Dodavanje stavke u međuspremnik.
• : Unos emotikona.
• : Promjena tipkovnice radi radnje jednom rukom.
• : Promjena postavki tipkovnice.
Kopiranje i lijepljenje
1 Dodirnite i držite iznad teksta.
2 Povucite ili za odabir željenog teksta ili dodirnite Odaberi sve za odabir cijelog teksta.
3 Dodirnite Kopiraj ili Izreži.
Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.
4 Dodirnite i držite mjesto gdje treba umetnuti tekst, a zatim dodirnite Zalijepi.
Za lijepljenje teksta kojeg ste prethodno kopirali dodirnite Međuspremnik, a zatim
odaberite tekst.
42
Osnovne funkcije
Rječnik
Potražite definicije riječi tijekom korištenja određenih opcija, na primjer prilikom pretraživanja
mrežnih stranica.
1 Dodirnite i držite preko riječi koju želite potražiti.
Ako riječ koju tražite nije odabrana, povucite
ili
za odabir željenog teksta.
2 Dodirnite Rječnik na popisu opcija.
Ako rječnik nije unaprijed instaliran na uređaju, dodirnite Move to Manage dictionaries →
pored rječnika za preuzimanje.
3 Pogledajte definiciju u skočnom prozoru rječnika.
Za prebacivanje na prikaz punog zaslona dodirnite . Dodirnite definiciju na zaslonu da
biste vidjeli više definicija. U detaljnom prikazu dodirnite za dodavanje riječi popisu
omiljenih riječi ili dodirnite Search Web za upotrebu riječi kao pojma za pretraživanje.
Snimka zaslona
Snimite snimku zaslona za vrijeme upotrebe uređaja i pišite, crtajte po snimljenom zaslonu ili ga
izrežite ili podijelite. Možete snimiti trenutačni zaslon i područje pomicanja.
Snimanje zaslona
Koristite sljedeće metode za snimanje zaslona. Snimljene snimke zaslona bit će spremljene u
Galerija.
• Snimanje tipkom: Istodobno pritisnite i držite tipku za početni zaslon i tipku za uključivanje i
isključivanje.
• Snimanje klizanjem: Rukom kliznite lijevo ili desno po zaslonu.
• Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija i funkcija.
• Ako nije aktivirano snimanje zaslona klizanjem otvorite zaslon aplikacija, dodirnite
Postavke → Napredne značajke, a zatim dodirnite prekidač Snimanje zaslona
dlanom za aktivaciju.
43
Osnovne funkcije
Nakon snimanja snimke zaslona upotrijebite navedene opcije na alatnoj traci na dnu zaslona:
• Snimka zaslona pri pomicanju: Snimite više sadržaja koji se nastavlja preko više zaslona,
kao što je internetska stranica. Prilikom dodiravanja Snimka zaslona pri pomicanju, zaslon
će se automatski pomicati prema dolje i snimit će se više sadržaja.
• Crtaj: Pišite ili crtajte po snimci zaslona.
• Odreži: Izrežite dio iz snimke zaslona. Samo će se izrezano područje spremiti u Galerija.
• Dijeli: Dijeljenje snimke zaslona s drugima.
Ako na snimljenom zaslonu nisu vidljive opcije, otvorite zaslon aplikacija, dodirnite
Postavke → Napredne značajke, a zatim dodirnite prekidač Pametna snimka za
aktivaciju.
Otvaranje aplikacija
Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.
Za otvaranje aplikacije s popisa nedavno korištenih aplikacija dodirnite
nedavno korištene aplikacije.
i odaberite prozor
Zatvaranje aplikacije
Dodirnite
i dodirnite ili povucite prozor nedavno korištene aplikacije ulijevo ili udesno za
zatvaranje aplikacije. Za zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite ZATVORI SVE.
44
Osnovne funkcije
Višenamjenski prozor
Uvod
Višenamjenski prozor omogućuje vam pokretanje dviju aplikacija istovremeno u prikazu
podijeljenog zaslona. Možete također pokrenuti više aplikacija istovremeno u skočnom prikazu.
Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.
Prikaz podijeljenog zaslona
Skočni prozor
45
Osnovne funkcije
Prikaz podijeljenog zaslona
1 Dodirnite za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.
2 Pomaknite se prema gore ili dolje i dodirnite na prozoru nedavnih aplikacija.
Odabrana aplikacija pokrenut će se u gornjem prozoru.
3 U donjem prozoru kliznite prema gore ili prema dolje kako biste za pokretanje odabrali
drugu aplikaciju.
Za pokretanje aplikacija koje nisu na popisu nedavno korištenih aplikacija dodirnite
ZATVORI SVE i odaberite aplikaciju.
46
Osnovne funkcije
Uporaba dodatnih opcija
Dodirnite traku između prozora aplikacije za pristup dodatnim opcijama.
Promjena lokacije između
prozora aplikacija.
Zatvorite trenutačno
odabranu aplikaciju.
Promjena odabranog
prozora u skočni prozor.
Podešavanje veličine prozora
Povucite traku između prozora aplikacije gore ili dolje za podešavanje veličine prozora.
47
Osnovne funkcije
Dijeljenje teksta ili slika između prozora
Povucite i pustite tekst ili kopirane slike s jednog prozora na drugi. Dodirnite i držite stavku na
odabranom prozoru te je povucite na lokaciju u drugom prozoru.
Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.
Minimiziranje prikaza podijeljenog zaslona
Pritisnite tipka za početni zaslon za minimiziranje prikaza podijeljenog zaslona. Ikona pojavit
će se na statusnoj traci. Zatvorit će se aplikacija u donjem prozoru, a aplikacija u gornjem prozoru
ostat će aktivna u minimiziranom prikazu podijeljenog zaslona.
Za zatvaranje minimiziranog prikaza podijeljenog zaslona otvorite okvir obavijesti i dodirnite
ikonu na obavijesti o višenamjenskom prozoru.
Maksimiziranje prozora
Dodirnite prozor aplikacije i povucite traku između prozora aplikacija na gornji ili donji rub
zaslona.
48
Osnovne funkcije
Skočni prozor
1 Dodirnite za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.
2 Kliznite prema gore ili prema dolje, dodirnite i držite prozor aplikacije, a zatim za odvucite na
Otvaranje u skočnom prikazu.
Zaslon aplikacija pojavit će se u skočnom prikazu.
Minimiziranje prozora.
Zatvaranje aplikacije.
Maksimiziranje prozora.
Premještanje skočnih prozora
Za premještanje skočnog prozora dodirnite alatnu traku prozora i povucite ju na novu lokaciju.
49
Osnovne funkcije
Samsung account
Uvod
Vaš Samsung račun je integrirana usluga računa koja vam omogućuje uporabu različitih
Samsung usluga dostupnih putem mobilnih uređaja, TV-a i internetske stranice tvrtke Samsung.
Nakon što je vaš Samsung račun registriran, možete koristiti aplikacije koje je omogućio
Samsung bez prijave u račun.
Kreirajte Samsung račun pomoću svoje adrese e-pošte.
Za provjeru popisa usluga koj ese mogu upotrebljavati s vašim Samsung računom, posjetite
account.samsung.com. Za više informacija o Samsung računima, otvorite zaslon aplikacija i
dodirnite Postavke → Oblak i računi → Računi → Samsung account → Upute.
Registracija Samsung računa
Registracija novog Samsung računa
Ako nemate Samsung račun, potrebno ga je kreirati.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Oblak i računi → Računi → Dodaj račun.
2 Dodirnite Samsung account → NOVI RAČUN.
3 Za dovršetak kreiranja računa slijedite upute na zaslonu.
Registracija postojećeg Samsung računa
Ako već imate Samsung račun, registrirajte ga na uređaj.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Oblak i računi → Računi → Dodaj račun.
2 Dodirnite Samsung account.
3 Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku, a potom dodirnite PRIJAVA.
Ako zaboravite informacije o svojem računu dodirnite Zaboravili ste ID ili lozinku?
Informacije o svojem računu možete saznati nakon unosa potrebnih informacija i prikazane
sigurnosne šifre na zaslonu.
50
Osnovne funkcije
Uklanjanje Samsung računa
Prilikom uklanjanja registriranog Samsung računa iz uređaja, vaši podaci, kao što su kontaksti ili
događaji, također će biti uklonjeni.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Oblak i računi → Računi.
2 Dodirnite Samsung account i dodirnite račun za uklanjanje.
3 Dodirnite → Postavke → Ukloni račun → UKLONI RAČUN.
4 Unesite šifru vašeg Samsung računa i dodirnite POTVRDA, a zatim dodirnite UKLONI
RAČUN.
Prijenos podataka sa prethodnog uređaja
Možete prenijeti kontakte, slike i druge podatke s prethodnog uređaja na svoj uređaj putem
opcije Smart Switch (bežično ili uz pomoć USB konektora) ili Samsung oblak.
• Ova funkcija možda neće biti podržana na nekim uređajima ili računalima.
• Primjenjuju se ograničenja. Za detalje posjetite www.samsung.com/smartswitch.
Samsung ozbiljno shvaća autorska prava. Prenosite samo onaj sadržaj na koji imate
pravo.
Prijenos podataka putem Smart Switcha
Prenesite podatke između mobilnih uređaja putem Smart Switcha. Smart Switch možete
pokrenuti dodirom na Aplikacije → Postavke → Oblak i računi → Smart Switch. Ako nemate
tu aplikaciju preuzmite ju sa Galaxy Apps ili Trgovina Play.
Prijenos podataka upotrebom USB konektora
Svoj prethodni uređaj možete povezati sa svojim uređajem pomoću USB konektora i USB kabela
kako biste jednostavno i brzo prenijeli podatke.
1 USB konektor umetnite u višenamjenski priključak uređaja.
51
Osnovne funkcije
2 Spojite svoj uređaj i prethodni uređajem pomoću USB kabela prethodnog uređaja.
Prethodni
uređaj
Vaš uređaj
1
USB konektor
USB kabel
2
3 Kada se pojavi skočni prozor za odabir aplikacija, dodirnite Smart Switch → PRIMI.
4 Na prethodnom uređaju dodirnite DOPUSTI.
Vaš će uređaj prepoznati prethodni uređaj i pojavit će se popis podataka koje možete
prenijeti.
5 Pratite zaslonske upute za prijenos podataka iz prethodnog uređaja.
Nemojte odspajati USB kabel ili USB konektor s uređaja dok se datoteke prenose. To
može izazvati gubitak podataka ili oštetiti uređaj.
Prijenos podataka povećava potrošnju snage baterije vašeg uređaja. Budite sigurni da je
uređaj dovoljno napunjen prije prijenosa podataka. Prijenos podataka može se prekinuti
ako je baterija slaba.
52
Osnovne funkcije
Bežični prijenos podataka putem Wi-Fi Directa
Bežično prenesite podatke s prethodnog uređaja na svoj uređaj putem Wi-Fi Directa.
1 Pokrenite aplikaciju Smart Switch na prethodnom uređaju.
Ako nemate tu aplikaciju preuzmite ju sa Galaxy Apps ili Trgovina Play.
2 Na svojem uređaju dodirnite Aplikacije → Postavke → Oblak i računi → Smart Switch.
3 Postavite uređaje blizu jedan drugoga.
4 Na prethodnom uređaju dodirnite BEŽIČNO → ŠALJI → POVEŽI.
5 Na svojem uređaju dodirnite BEŽIČNO → PRIMI i odaberite vrstu prethodnog uređaja.
6 Pratite zaslonske upute za prijenos podataka iz prethodnog uređaja.
53
Osnovne funkcije
Prijenos sigurnosno kopiranih podataka s računala
Prenesite podatke između vašeg uređaja i računala. Morate preuzeti računalnu verziju aplikacije
Smart Switch sa www.samsung.com/smartswitch. Sigurnosno kopirajte podatke sa svog
prethodnog uređaja na računalo i uvezite podatke na svoj uređaj.
1 Na računalu posjetite www.samsung.com/smartswitch za preuzimanje aplikacije Smart
Switch.
2 Na računalu pokrenite aplikaciju Smart Switch.
Ako vaš prethodni uređaj nije Samsung uređaj, sigurnosno kopirajte podatke na računalo
pomoću programa koji je isporučio proizvođač uređaja. Zatim prijeđite na peti korak.
3 Spojite svoj prethodni uređaj s računalom pomoću USB kabela.
4 Na računalu slijedite upute na zaslonu za sigurnosno kopiranje podataka s uređaja. Zatim
odspojite svoj prethodni uređaj s računala.
5 Spojite svoj uređaj s računalom pomoću USB kabela.
6 Na računalu slijedite upute na zaslonu za prijenos podataka na svoj uređaj.
54
Osnovne funkcije
Prijenos podataka putem Samsung oblaka
Sigurnosno kopirajte podatke sa svog prethodnog uređaja na Samsung oblak i vratite podatke
na svoj uređaj. Za upotrebu Samsung oblaka morate se registrirati i prijaviti na svoj Samsung
račun. Pogledajte Samsung account za više informacija.
1 Na prethodnom uređaju sigurnosno kopirajte podatke na svoj Samsung račun.
2 Na svojem uređaju dodirnite Aplikacije → Postavke → Oblak i računi → Samsung Cloud
→ Vrati.
3 Dodirnite i odaberite prethodni uređaj s popisa uređaja.
4 Označite vrste podataka koj eželite vratiti i dodirnite VRATI SADA.
Uređaj i upravljanje podacima
Spajanje uređaja s računalom za prijenos podataka
Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.
Nemojte odspajati USB kabel s uređaja dok se datoteke prenose. To može izazvati
gubitak podataka ili oštetiti uređaj.
Uređaji možda neće biti ispravno spojeni ako se spajaju putem USB adaptera. Izravno
spojite uređaj na USB ulaz računala.
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Otvorite okvir obavijesti, a zatim dodirnite Prijenos medijskih dat. putem USB-a →
Prijenos medijskih datoteka.
Ako računalo ne može prepoznati vaš uređaj, dodirnite Prijenos slika.
55
Osnovne funkcije
3 Dodirnite DOPUSTI kako biste računalu dozvolili pristup podacima uređaja.
Nakon što računalo prepozna uređaj, on će se pojaviti u Moj PC.
4 Prebacite datoteke između uređaja i računala.
Ažuriranje uređaja
Uređaj možete ažurirati s najnovijim verzijama softvera.
Bežično ažuriranje
Najnovija verzija softvera može se izravno ažurirati na uređaj putem usluge bežične nadogradnje
softvera (FOTA).
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Aktualizacija softvera → Ručno preuzimanje
aktualizacija.
Kada dodirnete prekidač za Autom. preuzimanje aktualizacija kako biste ga aktivirali,
ažuriranja će se preuzeti kada je uređaj spojen s mrežom Wi-Fi.
Ažuriranje s aplikacijom Smart Switch
Spojite uređaj na računalo i ažurirajte uređaj na najnoviju verziju softvera.
1 Na računalu posjetite www.samsung.com/smartswitch za preuzimanje i instaliranje
aplikacije Smart Switch.
2 Na računalu pokrenite aplikaciju Smart Switch.
3 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
4 Ako je dostupno ažuriranje softvera, pratite zaslonske upute za ažuriranje uređaja.
• Nemojte isključivati računalo ili odspajati USB kabel dok se uređaj ažurira.
• Tijekom ažuriranja uređaja ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj
način možete ometati postupak ažuriranja. Prije ažuriranja odspojite sve druge
medijske uređaje s računala.
56
Osnovne funkcije
Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka
Zaštitite svoje osobne informacije, podatke o aplikacijama i postavke na uređaju. Svoje osjetljive
informacije možete sigurnosno pohraniti i pristupiti im kasnije. Morate se prijaviti na Google ili
Samsung račun za sigurnosno kopiranje ili vraćanje podataka. Pogledajte Samsung account i
Računi za više informacija.
Uporaba Samsung računa
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Oblak i računi → Sig. kopiranje i vraćanje →
Pokreni sig. kopiju za Samsung račun, dodirnite prekidače pored stavki koje želite sigurnosno
kopirati kako biste ih aktivirali, a zatim dodirnite KOPIRAJ SADA.
Podaci će se sigurnosno kopirati na Samsungov oblak. Pogledajte Samsung Cloud za više
informacija.
Za podešavanje uređaja da automatski radi sigurnosnu kopiju podataka dodirnite prekidač
Automatska sigurnosna kopija za aktiviranje.
Za vraćanje sigurnosno kopiranih podataka iz Samsung oblaka pomoću Samsung računa,
dodirnite Vrati Odaberite uređaj i vrste podataka koje želite vratiti i dodirnite VRATI SADA.
Odabrani podaci bit će vraćeni na uređaj.
Uporaba Google računa
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Oblak i računi → Sig. kopiranje i vraćanje i
dodirnite prekidač Pokreni sig. kopiju za Google račun radi aktivacije. Dodirnite Sigurnosno
kopiranje računa i odaberite račun kao vaš račun sigurnosne pohrane.
Za vraćanje podataka pomoću Google računa dodirnite prekidač Auto. vraćanje sigurnosne
kopije za aktivaciju. Kada ponovno instalirate aplikacije, sigurnosno kopirane postavke i podaci
bit će vraćeni.
Vraćanje na zadane vrijednosti
Brisanje svih postavki i podataka na uređaju. Prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno
pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. Pogledajte Sigurnosno
pohranjivanje i obnova podataka za više informacija.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Opće upravljanje → Poništavanje → Vraćanje
tvorničkih postavki → VRAĆANJE UREĐAJA → OBRIŠI SVE. Uređaj će se automatski ponovo
pokrenuti.
57
Osnovne funkcije
BRZO SPAJANJE
Uvod
Brzo pretražite obližnje uređaje i s njima se spojite, npr. sa slušalicom Bluetooth ili TV
prijemnicima, pomoću funkcije brzog spajanja.
• Ako uređaj s kojim se želite povezati ne podržava funkciju Brzo spajanje, aktivirajte
Wi-Fi Direct ili Bluetooth funkciju prije pokretanja funkcije BRZO SPAJANJE na svojem
uređaju.
• Načini spajanja mogu se razlikovati ovisno o tipu spojenih uređaja i dijeljenom
sadržaju.
Spajanje s drugim uređajima
1 Otvorite okvir obavijesti, kliznite prema dolje na okviru obavijesti, a zatim dodirnite
Pretražite telefon i tražite uređaje u blizini.
2 Dodirnite BRZO SPAJANJE.
Funkcije Wi-Fi i Bluetooth automatski će se aktivirati, a uređaj će automatski tražiti obližnje
uređaje.
3 Odaberite uređaj s popisa i povežite se s njim prateći zaslonske upute.
Sljedeći korak može se razlikovati ovisno o spojenom uređaju.
Spajanje na televizor
Spojite svoj uređaj i TV prijemnik za pregled sadržaja uređaja na većem zaslonu. Možda ćete moći
upotrebljavati više funkcija ovisno o spojenom TV prijemniku.
1 Uključite TV prijemnik i postavite uređaj u blizinu TV prijemnika.
2 Otvorite okvir obavijesti, kliznite prema dolje na okviru obavijesti, a zatim dodirnite
Pretražite telefon i tražite uređaje u blizini.
58
Osnovne funkcije
3 Dodirnite BRZO SPAJANJE.
4 Odaberite TV prijemnik.
Pojavljuje se popis funkcija koje možete upotrebljavati.
5 Odaberite funkciju i slijedite upute na zaslonu za upotrebu funkcije.
Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o TV prijemniku.
• Prik. ur. na TV-u (Smart View): Pregledajte sadržaj uređaja na zaslonu TV prijemnika.
Možda ćete morati aktivirati funkciju zrcaljenja zaslona na TV prijemniku ovisno o TV
prijemniku koji želite spojiti. Ako TV prijemnik ne podržava funkciju zrcaljenja zaslona,
upotrijebite kompatibilan dodatni pribor za omogućivanje funkcije. Kompatibilan
dodatni pribor uključuje hardverski ključ za HomeSync i AllShare Cast.
• Upotrijebi kao daljinski upravljač: Upotrebljavajte svoj uređaj kao daljinski upravljač za
TV prijemnik.
• Prikaži TV na uređaju: Gledajte TV na zaslonu svojeg uređaja. Možete nastaviti gledati TV
unutar dopuštenog dosega veze.
• Reproduciraj zvuk TV-a na uređaju: Slušajte zvuk preko zvučnika uređaja dok gledate
TV. Možete spojiti slušalicu s uređajem kako drugi ne bi čuli zvuk.
• Registriranje TV-a / Odjavi TV: Registrirajte TV prijemnik na svoj uređaj kako biste se
koristili dodatnim funkcijama, poput Upotrijebi kao daljinski upravljač.
• Neke se datoteke mogu sporije reproducirati ovisno o vezi.
• Ako TV ne podržava sustav zaštite širokopojasnog digitalnog sadržaj (HDCP), ne
možete gledati sadržaj zaštićen sustavom za upravljanje digitalnim pravima (DRM) na
TV-u.
Prenošenje sadržaja na registrirani TV prijemnik
Ako registrirate TV prijemnik na svoj uređaj, moći ćete se jednostavnije spojiti na TV uređaj
tijekom reproduciranja sadržaja.
Kad vaš uređaj prepoznaje registrirani TV dok gledate sadržaj, na uređaju će se pojaviti ikona
Dodirnite ikonu za prijenos sadržaja s vašeg uređaja na TV prijemnik.
.
• Funkcija je podržana samo u zadanoj galeriji aplikacija na uređaju.
• Kada je registrirani Tv prijemnik spojen na strujnu utičnicu, možete upotrebljavati ovu
funkciju čak i ako je zaslon TV prijemnika isključen.
59
Osnovne funkcije
Funkcije za dijeljenje
Dijelite sadržaj pomoću različitih opcija dijeljenja. Radnje u nastavku primjer su dijeljenja slika.
Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom dijeljenja datoteka putem mobilne mreže.
1 Dodirnite Galerija na zaslonu aplikacija.
2 Odaberite sliku.
3 Dodirnite Dijeli i odaberite način dijeljenja, kao što je Bluetooth ili e-pošta.
Možete također koristiti i sljedeće opcije:
• Dijeljenje poveznice: Učitajte sadržaj na server Samsung pohrane i podijelite poveznicu
i pristupni kod s drugima, čak i ako nisu spremljeni na vaš popis kontakata. Za upotrebu
ove funkcije vaš telefonski broj mora biti potvrđen.
• Prenesi datot. na uređaj: Dijelite sadržaj s obližnjim uređajima putem Wi-Fi Direct ili
Bluetooth veze. Na uređaju moraju biti aktivirane postavke vidljivosti.
• Pogledaj sadržaj na TV-u (Smart View): Pregledajte prikazani sadržaj uređaja na većem
zaslonu putem bežične veze.
Osobe koje ste kontaktirali pojavit će se na okviru dijeljenja opcija ako imate povijest
komunikacije ili dijeljenja. Za izravno dijeljenje sadržaja putem odgovarajuće aplikacije,
odaberite ikonu osobe. Ako funkcija nije aktivirana, otvorite zaslon aplikacija, dodirnite
Postavke → Napredne značajke, a zatim prekidač Izravno dijelj. za aktivaciju.
60
Osnovne funkcije
4 Slijedite upute na zaslonu kako biste s drugima dijelili slike.
Kada je slika poslana u uređaje primatelja, na njihovim se uređajima pojavljuje obavijest.
Dodirnite obavijest za pregled ili preuzimanje slike.
Hitni način
Uređaj možete prebaciti na način rada u hitnom slučaju kako biste smanjili potrošnju baterije.
Neke će aplikacije i funkcije biti ograničene. U načinu rada u hitnom slučaju možete uputiti hitan
poziv, poslati podatke o svojoj trenutačnoj lokaciji drugima, oglasiti alarm za opasnost i drugo.
Pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje, a zatim dodirnite Hitni način.
Pristup dodatnim opcijama.
Uključivanje bljeskalice.
Zvuk alarma.
Slanje informacija o vašoj
trenutnoj lokaciji u poruci.
Uputite poziv.
Pretražite internet.
Dodavanje više aplikacija koje će
se koristiti.
Preostala snaga baterije i vrijeme
korištenja
Pozivanje broja u hitnom slučaju.
Preostalo vrijeme korištenja pokazuje vrijeme preostalo prije nego se snaga baterije
istroši. Preostalo vrijeme može se razlikovati ovisno o postavkama i uvjetima rada vašeg
uređaja.
Deaktiviranje načina rada u hitnom slučaju
Za deaktiviranje načina rada u hitnom slučaju dodirnite → Isključi Hitni način. Ili pritisnite i
držite tipku za uključivanje i isključivanje a zatim dodirnite Hitni način.
61
Aplikacije
Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
Galaxy Apps
Kupujte i preuzimajte aplikacije. Možete preuzeti aplikacije koje su specijalizirane za uređaje
Samsung Galaxy.
Dodirnite Samsung → Galaxy Apps ona zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije po kategorijama ili dodirnite polje za pretraživanje za pretraživanje pomoću
ključne riječi.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite
INSTALIRAJ. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite cijenu i
slijedite upute na zaslonu.
Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite → Postavke → Automatsko
ažuriranje aplikacija, a zatim odaberite opciju.
Trgovina Play
Kupujte i preuzimajte aplikacije.
Dodirnite Trgovina Play na zaslonu aplikacija.
Instaliranje aplikacija
Pregledajte aplikacije po kategorijama ili ih tražite prema ključnoj riječi.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite
INSTALIRAJ. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite cijenu i
slijedite upute na zaslonu.
→ Postavke →
Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite
Automatsko ažuriranje aplikacija, a zatim odaberite opciju.
62
Aplikacije
Upravljanje aplikacijama
Deinstaliranje ili deaktiviranje aplikacija
Na zaslonu aplikacija dodirnite → Uredi. Ikona
pojavljuje se na aplikacijama koje možete
deaktivirati ili deinstalirati. Odaberite aplikaciju i dodirnite ISKLJUČENO ili U REDU. Ili na zaslonu
aplikacija dodirnite Postavke → Aplikacije, odaberite aplikaciju, a zatim dodirnite ISKLJUČI ili
DEINSTALIRAJ.
• ISKLJUČI: Deaktiviranje odabranih zadanih aplikacija koje se ne mogu deinstalirati s uređaja.
• DEINSTALIRAJ: Deinstalirajte preuzete aplikacije.
Aktiviranje aplikacija
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Aplikacije →
a zatim dodirnite UKLJUČI.
→ Isključeno, odaberite aplikaciju,
Postavljanje dozvola za aplikaciju
Kako bi neke aplikacije ispravno radile možda će biti potrebna dozvola za pristup ili upotrebu
informacija na uređaju. Prilikom otvaranja aplikacije može se pojaviti skočni prozor kojim se traži
odobrenje pristupa određenim funkcijama ili informacijama. Dodirnite DOPUSTI na skočnom
prozoru kako biste dozvolili pristup aplikaciji.
Kako biste pregledali svoje postavke dozvole aplikacije, otvorite zaslon aplikacija i dodirnite
Postavke → Aplikacije. Odaberite aplikaciju i dodirnite Dopuštenja. Možete pregledati popis
dozvola za aplikacije i promijeniti njihove dozvole.
Za pregled ili promjenu postavki dozvole aplikacije po kategoriji dozvola otvorite zaslon
aplikacija, dodirnite Postavke → Aplikacije → → Dopuštenja za aplikacije. Odaberite stavku i
dodirnite prekidače uz aplikacije za odobrenje pristupa.
Ako ne odobrite pristup aplikaciji, osnovne funkcije aplikacija možda neće ispravno
raditi.
63
Aplikacije
Telefon
Uvod
Uputite ili odgovorite na glasovne ili videopozive.
Upućivanje poziva
1 Dodirnite Telefon na zaslonu aplikacija.
2 Unesite telefonski broj.
Ako se tipkovnica ne pojavi na zaslonu dodirnite
3 Dodirnite
za upućivanje glasovnog poziva ili
kako biste otvorili tipkovnicu.
za upućivanje videopoziva.
Pristup dodatnim opcijama.
Dodavanje broja popisu
kontakata.
Predprikaz telefonskog broja.
Brisanje prethodnog znaka.
Sakrijte tipkovnicu.
64
Aplikacije
Upotreba brzog biranja
Brzo birajte za brze pozive.
Za postavljanje brzog biranja dodirnite → Brzo biranje, odaberite broj za brzo biranje, a i zatim
dodajte telefonski broj.
Za upućivanje poziva dodirnite i držite broj brzog biranja na tipkovnici. Za deset i više brojeva
brzog biranja dodirnite prvu(e) znamenku(e) broja i dodirnite i držite zadnju znamenku.
Na primjer, ako podesite broj 123 kao broj brzog biranja, dodirnite 1, pa 2, a zatim dodirnite i
držite 3.
Upućivanje poziva sa zaključanog zaslona
Na zaključanom zaslonu povucite
izvan velikog kruga.
Upućivanje poziva iz zapisa poziva ili s popisa kontakata
Dodirnite NEDAVNO ili IMENIK, a zatim se pomaknite udesno na kontakt ili telefonski broj za
upućivanje poziva.
Uspostavljanje međunarodnog poziva
1 Dodirnite da biste otvorili tipkovnicu ako se tipkovnica ne pojavi na zaslonu.
2 Dodirnite i držite 0 dok se ne pojavi znak +.
3 Unesite šifru države, šifru područja i broj telefona pa dodirnite .
65
Aplikacije
Primanje poziva
Odgovaranje na poziv
Za dolazne pozive, povucite
izvan velikog kruga.
Odbijanje poziva
Za dolazne pozive, povucite
izvan velikog kruga.
Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, povucite prema gore traku poruke
odbacivanja.
Za kreiranje različitih poruka odbijanja otvorite zaslon aplikacija, dodirnite Telefon → →
Postavke → Poruke brzog odbijanja, unesite poruku, a zatim dodirnite .
Propušteni pozivi
Ako je poziv propušten, ikona
pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s obavijestima za
pregled popisa propuštenih poziva. Ili na zaslonu aplikacija dodirnite Telefon → NEDAVNO za
prikaz propuštenih poziva.
Odbijanje telefonskih brojeva
Blokirajte pozive s određenih brojeva koje ste dodali na popis blokiranih.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Telefon → → Postavke → Blokiraj brojeve.
2 Dodirnite , označite kontakte i zatim dodirnite OK.
Za ručni unos broja, dodirnite Unesite tel. broj., unesite telefonski broj, a zatim dodirnite
Kada vas odbijeni brojevi pokušaju nazvati, nećete primati obavijesti. Pozivi će biti u zapisu
poziva.
Također možete blokirati dolazne pozive od osoba za koje se ne prikazuje ID pozivatelja.
Dodirnite prekidač Blokiraj anonimne pozive za aktivaciju funkcije.
66
.
Aplikacije
Opcije tijekom poziva
Tijekom glasovnog poziva
Dostupne su sljedeće aktivnosti:
• : Pristup dodatnim opcijama.
• Dodaj poziv: Pozivanje drugog poziva.
• Dod. glasn.: Pojačavanje glasnoće.
• Bluetooth: Prebacite na Bluetooth slušalicu ako je spojena s uređajem.
• Zvučnik: Aktiviranje ili deaktiviranje zvučnika. Kada koristite zvučnik govorite u mikrofon na
vrhu uređaja i držite uređaj podalje od ušiju.
• Tipkovnica / Sakrij: Otvorite ili zatvorite tipkovnicu.
• Bešumno: Isključivanje mikrofona tako da vas sugovornik ne može čuti.
• : Prekidanje/završavanje trenutnog poziva.
Tijekom video poziva
Dodirnite zaslon i koristite sljedeće opcije:
• : Pristup dodatnim opcijama.
• Kamera: Isključivanje kamere tako da vas sugovornik ne može vidjeti.
• Promij.: Prebacivanje između prednje i stražnje kamere.
• : Prekidanje/završavanje trenutnog poziva.
• Bešumno: Isključivanje mikrofona tako da vas sugovornik ne može čuti.
• Zvučnik: Aktiviranje ili deaktiviranje zvučnika. Kada koristite zvučnik govorite u mikrofon na
dnu uređaja i držite uređaj podalje od ušiju.
67
Aplikacije
Imenik
Uvod
Kreirajte nove kontakte ili upravljajte kontaktima na uređaju.
Dodavanje kontakata
Kreiranje novog kontakta
1 Dodirnite Imenik na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite i odaberite mjesto pohrane.
3 Unesite kontaktne podatke.
Odaberite mjesto pohrane.
Umetanje slike.
Unesite kontaktne podatke.
Otvorite više polja s
informacijama.
Skenirajte informacije o kontaktu
na poslovnoj kartici.
Ovisno o odabranoj lokaciji pohrane mogu se razlikovati vrste informacija koje možete
spremiti.
4 Dodirnite SPREMI.
68
Aplikacije
Dodavanje tel. broja kontaktima sa tipkovnice
1 Dodirnite Telefon na zaslonu aplikacija.
2 Unesite broj i dodirnite DODAJ U IMENIK.
Ako se tipkovnica ne pojavi na zaslonu dodirnite
kako biste otvorili tipkovnicu.
3 Dodirnite Novi kontakt za kreiranje novog kontakta ili dodirnite Aktualiziraj postojeće za
dodavanje broja postojećem kontaktu.
Dodavanje tel. broja kontaktima sa popisa poziva
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Telefon → NEDAVNO.
2 Dodirnite sliku pozivatelja ili dodirnite → Detalji telefonskog broja.
3 Dodirnite NOVI KONTAKT za kreiranje novog kontakta ili dodirnite AKTUALIZIRAJ
POSTOJEĆE za dodavanje broja postojećem kontaktu.
Uvoz kontakata
Dodajte kontakt uvoženjem s drugim pohrana na svoj uređaj.
1 Dodirnite Imenik na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite → Postavke → Uvoz/izvoz kontakata → UVOZ.
3 Odaberite lokaciju pohrane za pohranu kontakata.
4 Odaberite VCF datoteke koje želite uvesti i dodirnite OK.
Sinkroniziranje kontakata s mrežnim računima
Sinkronizirajte kontakte svojega uređaja s kontaktima s interneta pohranjenima u svojim
mrežnim računima, poput Samsung računa.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Oblak i računi → Računi, odaberite naziv računa,
odaberite račun za sinkroniziranje, a zatim dodirnite Imenik (Samsung račun) ili Sinkronizacija
Kontakti.
69
Aplikacije
Traženje kontakata
Na zaslonu aplikacija dodirnite Imenik.
Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:
• Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
• Povucite prstom po kazalu s desne strane popisa kontakta za brzo pomicanje kroz popis.
• Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.
Dodirnite sliku kontakta ili dodirnite → Detalji imena kontakta. Poduzmite jednu od sljedećih
radnji:
• : Dodavanje omiljenih kontakata.
• /
• : Sastavljanje poruke.
• : Sastavljanje e-poruke.
: Upućivanje glasovnog ili video poziva.
Dijeljenje profila
Dijelite informacije o svojem profilu kao što je fotografija ili poruka statusa s ostalima koji koriste
funkciju dijeljenja profila.
• Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Ova funkcija dostupna je samo za kontakte koji na svojim uređajima imaju aktiviranu
funkciju dijeljenja profila.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Imenik → vaš profil → Dijeljenje profila, a zatim dodirnite
prekidač za aktivaciju. Za upotrebu ove funkcije vaš telefonski broj mora biti potvrđen. Ažurirane
profilne informacije kontakta možete vidjeti u Imenik.
Za odabir dodatnih stavki koje želite dijeliti dodirnite Podijelj. pod. o profilu i odaberite stavke.
Za postavljanje grupe kontakata s kojom ćete dijeliti svoj profil dodirnite Podijeli s i odaberite
opciju.
70
Aplikacije
Dijeljenje kontakata
Možete dijeliti kontakte s ostalima upotrebom različitih opcija dijeljenja.
1 Dodirnite Imenik na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite → Dijeli.
3 Označite kontakte i dodirnite DIJELI.
4 Odaberite način dijeljenja.
Spajanje duplih kontakata
Prilikom uvoženja kontakata iz drugih pohrana ili sinkroniziranja ili premještanja kontakata na
druge račune, u vašem popisu kontakata mogu biti dupli kontakti. Spojite duple kontakte u
jedan kako biste pojednostavili svoj popis kontakata.
1 Dodirnite Imenik na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite → Postavke → Spajanje dvostrukih kontakata.
3 Označite kontakte i dodirnite SPOJI.
Brisanje kontakata
1 Dodirnite Imenik na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite → Izbriši.
3 Označite kontakte i dodirnite IZBRIŠI.
Kako biste pojedinačno obrisali kontakte, otvorite popis kontakata i dodirnite sliku kontakta ili
dodirnite → Detalji imena kontakta. Zatim dodirnite → Izbriši.
71
Aplikacije
Poruke
Uvod
Šaljite i pregledavajte poruke razgovorom.
Slanje poruka
Ako ste izvan područja domaćeg operatera, može doći do povećanja troškova slanja
poruka.
1 Dodirnite Poruke na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite .
3 Dodajte primatelje i dodirnite NOVO.
4 Unos poruke.
Pristup dodatnim opcijama.
Uredi primatelje.
Dodajte primatelje s popisa
kontakata.
Dodavanje datoteka.
Slanje poruke.
Unos poruke.
Unos emotikona.
5 Dodirnite ŠALJI za slanje poruke.
72
Aplikacije
Pregled poruka
Poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu.
Ako ste izvan područja domaćeg operatera, može doći do povećanja troškova primanja
poruka.
1 Dodirnite Poruke na zaslonu aplikacija.
2 Na popisu poruka odaberite kontakt.
3 Pregledajte svoj razgovor.
Za odgovaranje na poruku, unesite poruku i dodirnite ŠALJI.
Odbijanje neželjenih poruka
Blokirajte poruke s određenih brojeva koje ste dodali na popis blokiranih.
1 Dodirnite Poruke na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite → Postavke → Blokiranje poruka → Blokiraj brojeve.
3 Dodirnite DOLAZNE ili IMENIK, odaberite kontakt, a zatim dodirnite
.
Za ručni unos broja dodirnite Unesite broj, a zatim unesite telefonski broj.
Postavljanje obavijesti poruka
Možete promijeniti zvuk, opcije prikaza i više kad je riječ o obavijestima.
1 Dodirnite Poruke na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite → Postavke → Obavijesti, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.
73
Aplikacije
3 Promijenite postavke obavijesti.
• Zvuk obavijesti: Promijenite zvuk obavijesti.
• Vibr. tijekom repr. zvuka: Podesite uređaj na vibraciju prilikom dobivanja poruka.
• Prikaz skočnog prozora: Podesite uređaj da prikazuje poruke u skočnim prozorima.
• Pregled poruke: Podesite uređaj da prikaže sadržaj poruke na zaključanom zaslonu i
skočnim prozorima.
Postavljanje podsjetnika na poruke
Možete podesiti obavijest u intervalu da biste znali da imate nepročitane obavijesti. Ako ova
funkcija nije aktivirana, otvorite zaslon aplikacija, dodirnite Postavke → Pristupačnost →
Podsjetnik na obavijesti, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju. Zatim dodirnite prekidač
Poruke radi aktivacije.
Internet
Uvod
Pregledavajte Internet radi pretraživanja informacija i označite omiljene internetske stranice kako
biste im lako pristupili.
O Internetu
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Samsung → Internet.
2 Dodirnite adresno polje.
3 Unesite Internet adresu ili ključnu riječ, a zatim dodirnite Idi.
74
Aplikacije
Za prikaz alatnih traka, lagano povucite prstom prema dolje po zaslonu.
Označavanje trenutne internetske
stranice.
Pristup dodatnim opcijama.
Osvježavanje trenutne internetske
stranice.
Otvaranje početne stranice.
Pregledajte oznake, spremljene
internetske stranice i nedavne
povijesti pretraživanja.
Otvaranje upravitelja kartica
preglednika.
Pomicanje kroz stranice.
Uporaba tajnog načina
U tajnom načinu možete odvojeno upravljati otvorenim karticama, oznakama i spremljenim
internetskim stranicama. Tajni način možete zaključati pomoću lozinke i otiska prsta.
Aktivacija tajnog načina
Na alatnoj traci na dnu zaslona dodirnite Kartice → UKLJUČI TAJNI. Ako prvi puta upotrebljavate
ovu funkciju, ako želite postavite lozinku za tajni način.
U tajnom načinu ne možete upotrebljavati neke funkcije, kao što je snimanje zaslona.
U skrivenom načinu uređaj će promijeniti boju alatnih traka.
Promjena sigurnosnih postavki
Možete promijeniti svoju lozinku ili način zaključavanja.
Dodirnite → Postavke → Privatnost → Sigurnost Tajnog načina → Promjena lozinke. Za
postavljanje registriranog otiska prsta kao načina zaključavanja zajedno s lozinkom dodirnite
prekidač za Otisci prstiju za aktivaciju. Pogledajte Prepoznavanje otiska prsta za više informacija
o upotrebi otisaka prstiju.
75
Aplikacije
Deaktivacija skrivenog načina
Na alatnoj traci na dnu zaslona dodirnite Kartice → ISKLJUČI TAJNI.
Email
Postavljanje računa e-pošte
Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite Email.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Samsung → Email.
2 Unesite adresu e-pošte i lozinku, a potom dodirnite PRIJAVA.
Za ručni upis računa e-pošte dodirnite RUČNO POSTAVLJ.
3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.
Za postavljanje drugog računa e-pošte dodirnite
→
→ Dodaj račun.
Ako imate više od jednog računa e-pošte, možete jednog postaviti kao zadani račun. Dodirnite
→ → → Postavi zadani račun.
Slanje poruka e-pošte
1 Dodirnite za sastavljanje poruke e-pošte.
2 Dodajte primatelje i unesite tekst poruke e-pošte.
3 Dodirnite POŠALJI za slanje pošte.
Čitanje poruka e-pošte
Kada je otvoreno Email uređaj automatski vraća nove poruke e-pošte. Za ručno vraćanje poruka
e-pošte kližite po zaslonu prema dolje.
Dodirnite na zaslonu poruku e-pošte za čitanje.
Ako nije omogućeno sinkroniziranje poruka e-pošte, ne mogu se vratiti nove poruke
e-pošte. Za omogućivanje sinkroniziranja poruka e-pošte dodirnite → → naziv
svojeg računa, a zatim dodirnite prekidač Sinkroniziraj račun za aktivaciju.
76
Aplikacije
Kamera
Uvod
Snimajte fotografije ili videozapise koristeći razne načine i postavke.
Pravila rada s kamerom
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih
ljudi.
Pokretanje kamere
Za pokretanje Kamera koristite sljedeće načine:
• Dodirnite Kamera na zaslonu aplikacija.
• Dvaput brzo pritisnite tipku za početni zaslon.
• Na zaključanom zaslonu povucite
izvan velikog kruga.
• Neki načini možda neće biti dostupni ovisno o području ili pružatelju usluga.
• Neke funkcije kamere nisu dostupne kad pokrenete Kamera sa zaključanog ekrana ili
kad je zaslon isključen dok su aktivirane sigurnosne funkcije.
77
Aplikacije
Upotreba pokreta klizanjem
Brzo upravljajte zaslonima pregleda klizanjem u različitim smjerovima. Možete mijenjati način
snimanja, prebacivati između kamera ili primijeniti različite efekte filtera.
Prikaz prednje kamere
Načini fotografiranja
Prikaz stražnje kamere
Efekti filtera
Prebacivanje kamera
Na zaslonu pregleda, kliznite prema gore ili prema dolje za prebacivanje između kamera.
Prikaz načina snimanja
Na zaslonu prikaza kliznite s lijeva udesno za otvaranje popisa načina snimanja.
78
Aplikacije
Prikaz efekata filtera
Na zaslonu prikaza kliznite s desna ulijevo za otvaranje popisa efekata filtera. Na svoje fotografije
ili videozapise možete primijeniti jedinstveni osjećaj.
Ta je funkcija dostupna samo u nekim načinuma snimanja.
Osnovno snimanje
Snimanje fotografija ili snimanje videozapisa
1 Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati.
2 Dodirnite za snimanje fotografije ili dodirnite za snimanje videozapisa. Za snimanje
niza fotografija dodirnite i držite
.
• Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.
• Za prilagodbu svjetline fotografija ili videozapisa dodirnite zaslon. Kada se pojavi traka za
podešavanje, odvucite na traci za podešavanje prema ili .
• Za snimanje slike iz videozapisa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite
.
• Za promjenu fokusa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite gdje se želite fokusirati. Za
fokusiranje na središte zaslona, dodirnite .
Trenutačan način
Učinite lica svjetlijima
i čišćima.
Postavke kamere
Prikaz minijature
Brze postavke
Snimite fotografiju.
Snimanje
videozapisa.
Prebacite s prednje
na stražnju kameru.
Efekti filtera
Načini fotografiranja
79
Aplikacije
• Zaslon prikaza može se razlikovati ovisno o načinu snimanja i kameri koju koristite.
• Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
• Provjerite je li objektiv čist. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada
koji zahtijevaju visoku rezoluciju.
• Kamera vašeg uređaja ima širokokutni objektiv. Kod širokokutnih fotografija može se u
manjoj mjeri pojaviti određena izobličenost, ali to ne znači kako je riječ o neispravnim
performansama uređaja.
• Maksimalno vrijeme snimanja može se smanjiti ako snimate video visoke rezolucije.
Visoki dinamički raspon (HDR)
Koristite se HDR načinom za snimanje fotografija i videozapisa bogatih boja i reproduciranje
detalja, čak i na svijetlim i tamnim područjima.
1 Na zaslonu pregleda više puta dodirnite
dok se ne pojavi željena opcija.
• : Uređaj automatski aktivira HDR način ovisno o uvjetima snimanja.
• : Aktiviran je HDR način rada.
• : Deaktiviran je HDR način rada.
2 Dodirnite
za snimanje fotografije ili dodirnite
Bez efekta
za snimanje videozapisa.
S efektom
80
Aplikacije
Zaključavanje fokusa (AF) i ekspozicije (AE)
Možete zaključati fokus ili ekspoziciju na odabranom području kako biste spriječili automatsko
podešavanje kamere na temelju promjena na predmetima ili izvora svjetla.
Dodirnite i držite područje koje želite fokusirati, pojavit će se okvir AF/AE i fokus i ekspozicija bit
će zaključani. Postavka ostaje zaključana čak i nakon što fotografirate.
Ta je funkcija dostupna samo u nekim načinuma snimanja.
Prilagođavanje načina snimanja
Na zaslonu prikaza kližite na desno za otvaranje popisa načina snimanja i odaberite način.
Za pregled opisa za pojedini način dodirnite → Info.
Za preraspoređivanje načina dodirnite → Uredi, dodirnite i držite ikonu načina, a zatim ju
povucite na novu lokaciju.
Za dodavanje prečaca načina na početni zaslon dodirnite → Dodaj prečac na poč. zaslon.
Auto način
Automatski način omogućuje kameri procjenu okruženja te određivanje idealnog načina
fotografiranja.
Na popisu načina snimanja dodirnite Auto.
81
Aplikacije
Način rada Pro
Fotografirajte i ručno podešavajte različite opcije snimanja kao što su vrijednost ekspozicije i ISO
vrijednost.
Na popisu načina snimanja dodirnite Profesionalno. Odaberite opcije i prilagodite postavke, a
zatim dodirnite
za snimanje fotografija.
• : Promjena načina fokusa. Povucite traku za podešavanje prema ili
za ručno
podešavanje fokusa. Za prelazak na način automatskog fokusa povucite traku za
podešavanje prema Auto.
• : Odaberite odgovarajući balans bijele boje, kako bi slike imale realan raspon boja.
Možete podesiti temperaturu boje. Dodirnite
i povucite prst na traci za temperaturu
boje.
• : Odaberite nijansu boje. Za odabir vlastite boje dodirnite Ton 1 ili Ton 2.
• : Promjena vrijednosti ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju prihvaća senzor kamere.
Za situacije sa slabim osvjetljenjem koristite visoku ekspoziciju.
Ako je okidač ručno podešen, ne možete promijeniti vrijednost ekspozicije. Vrijednost
ekspozicije promijenit će se i prikazati na temelju postavke brzine okidača.
• : Prilagodba brzine okidača. Spora brzina okidača omogućuje više propuštanja svjetla pa
fotografija postaje svjetlija. To je savršeno pri fotografijama pejzaža ili snimljenima tijekom
noći. Velika brzina okidača omogućuje manje svjetla. To je savršeno za snimanje objekata koji
se brzo kreću.
• : Odaberite ISO vrijednosti. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Male
vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene objekte. Velike vrijednosti služe za brze
ili slabo osvijetljene objekte. Međutim, više ISO postavke mogu rezultirati zamućenim
fotografijama.
Ako je okidač ručno podešen, ne možete ISO postavku podesiti na Auto.
82
Aplikacije
Odvajanje područja fokusa i područja ekspozicije
Možete zaključati fokus i ekspoziciju na odabranom području kako biste spriječili automatsko
podešavanje kamere na temelju promjena na predmetima ili izvora svjetla. U profesionalnom
načinu možete odvojiti ekspoziciju i fokus i podesiti ih na različite točke.
Ta je funkcija dostupna samo kada podesite brzinu okidača i fokus na Auto u
profesionalnom načinu.
1 Na zaslonu prikaza dodirnite i držite područje koje želite fokusirati.
Na području fokusa pojavit će se okvir AF/AE.
2 Povucite okvir AF/AE do područja ekspozicije.
Područje ekspozicije odvojit će se od područja fokusa.
83
Aplikacije
Panorama
Snimite niz fotografija horizontalno ili vertikalno i zatim ih zalijepite kako biste kreirali široki
prikaz.
Za najbolje snimke dobivene panoramskom načinom slijedite donje savjete:
• Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
• Sliku držite unutar okvira na optičkom tražilu kamere. Ako je prikazana slika izvan
okvira vodiča ili ako ne želite pomaknuti uređaj, uređaj će automatski prestati snimati.
• Izbjegavajte snimanje fotografija s neizraženim pozadinama, kao što je čisto nebo ili
obični zid.
1 Na popisu načina snimanja dodirnite Panorama.
2 Dodirnite i polako pomaknite uređaj u jednom smjeru.
3 Dodirnite za prestanak snimanje fotografija.
4 Na zaslonu prikaza dodirnite prikaz minijature.
Pokretna kamera
Možete snimiti i prikazati panoramu s pokretom.
Zvuk se neće snimiti prilikom snimanja pokretnih panorama.
1 Na zaslonu prikaza panorame dodirnite
za aktivaciju funkcije pokretne panorame i
snimanje pokretne panorame.
2 Na zaslonu prikaza dodirnite prikaz minijature.
3 Dodirnite .
Reproducirat će se snimljena pokretna panorama.
4 Nagnite uređaj ili kliznite na zaslonu za okretanje snimljene pokretne panorame.
Za spremanje pokretne panorame kao datoteke videozapisa dodirnite SPREMI KAO NOVO.
84
Aplikacije
Selektivni fokus
Funkciju efekta izvan fokusa koristite za isticanje objekata ispred zamućene fotografije.
1 Na popisu načina snimanja dodirnite Selektivni fokus.
2 Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati.
3 Dodirnite za snimanje fotografije.
4 Dodirnite prikaz minijature.
5 Dodirnite , a zatim odaberite jedno od sljedećeg:
• Fokus u blizini: Isticanje subjekta i zamućivanje pozadine oko subjekta.
• Udaljeni fokus: Zamućivanje subjekta i isticanje pozadine oko subjekta.
• Pom. fokus: Isticanje subjekta i pozadine.
6 Dodirnite SPREMI.
• Preporučuje se postaviti subjekte približno 50 cm dalje od uređaja. Subjekte koje želite
fokusirati namjestite blizu uređaju.
• Prilikom snimanja fotografija vodite računa o dovoljnoj udaljenosti između subjekta
i pozadine. Udaljenost mora biti više od triput veća od udaljenosti između uređaja i
subjekta.
• Mirno držite uređaj i ostanite mirni pri snimanju fotografija.
• Na kvalitetu fotografija snimljenih uređajem mogu utjecati sljedeće situacije:
– – Uređaj ili subjekt se kreće.
– – Pozadinsko osvjetljenje je jako, razina osvjetljenja je mala ili fotografirate u
zatvorenom prostoru.
– – Subjekt ili pozadina nema uzorka ili je jednobojna.
85
Aplikacije
Usporeno
Snimite videozapis za gledanje u načinu usporenom načinu. Možete odrediti dijelove svojih
videozapisa koji će se reproducirati u usporenom načinu.
1 Na popisu načina snimanja dodirnite Usporeno.
2 Dodirnite za početak snimanja.
3 Kad završite snimanje dodirnite za zaustavljanje.
4 Na zaslonu prikaza dodirnite prikaz minijature.
5 Dodirnite .
Videozapis će se početi reproducirati s nasumično odabranim dijelom u usporenom načinu.
Ako u videozapisu ima puno kretnji, kreirat će se jedan ili dva dijela u usporenom načinu na
temelju najvećih kretnji.
Uređivanje dijelova u usporenom načinu.
1 Na zaslonu prikaza dodirnite prikaz minijature.
2 Dodirnite .
3 Dodirnite zaslon i dodirnite za zaustavljane reprodukcije.
4 Povucite početnu zagradu i završnu zagradu na željene točke za podešavanje trajanja
videozapisa koji želite reproducirati.
86
Aplikacije
5 Povucite
za odabir područja videozapisa koje će se reproducirati u usporenom načinu.
Za preciznije postavljanje dijela u slow motionu dodirnite i držite
lijevo ili desno za kretanje kroz dio okvir po okvir.
Početna zagrada
, a zatim povucite prst na
Završna zagrada
Usporeni način
6 Dodirnite usporeni način dio i koristite sljedeće opcije:
• Podijeli: Podijelite dio u dva dijela.
• Izbriši: Izbrišite jedan od podijeljenih dijelova.
• Brzina: Promijenite brzinu reprodukcije za odabrani dio.
7 Dodirnite za prikaz videozapisa.
8 Dodirnite IZVOZ za spremanje videozapisa kao nove datoteke.
Hipersnimanje
Snimajte prizore, poput kretanja ljudi ili automobila i pregledajte ih kao videozapise u ubrzanom
načinu. Razmjer okvira automatski je podešen za snimanje mirnijih videozapisa u ubrzanom
načinu koji se manje tresu tijekom hodanja, putovanja vozilom i više.
U tom načinu neće raditi automatsko fokusiranje.
1 Na popisu načina snimanja dodirnite Hipersnimanje.
2 Dodirnite i odaberite opciju razmjera okvira.
Ako razmjer okvira postavite na Automatski, uređaj će automatski prilagoditi razmjer okvira
prema promjeni razmjera prizora.
87
Aplikacije
3 Dodirnite za početak snimanja.
4 Dodirnite za završetak snimanja.
5 Na zaslonu pregleda dodirnite prikaz minijature i dodirnite
za pregled videozapisa.
Hrana
Dodajte živopisne boje fotografijama hrane.
1 Na popisu načina snimanja dodirnite Hrana.
2 Dodirnite zaslon i povucite kružni okvir preko područja za isticanje.
Područje izvan kružnog okvira bit će zamagljeno.
Za promjenu veličine kružnog okvira, povucite rub okvira.
3 Dodirnite
4 Dodirnite
i povucite traku za podešavanje kako biste podesili nijansu boje.
za snimanje fotografije.
88
Aplikacije
Virtualna snimka
Snimite niz fotografija dok okružujete objekt kako biste kreirali prikaz objekta iz više kuteva.
Možete gledati objekt iz različitih kuteva povlačeći prstom lijevo ili desno na fotografiji.
1 Na popisu načina snimanja dodirnite Virtualna snimka.
2 Postavite objekt u središte zaslona prikaza i dodirnite .
3 Okrećite uređaj oko objekta polako u jednom smjeru za snimanje više fotografija.
Kada strelica u potpunosti požuti ili kada prestanete kružiti oko subjekta, uređaj će
automatski prestati fotografirati.
Gledanje virtualno snimljenih fotografija
1 Na zaslonu prikaza dodirnite prikaz minijature.
2 Dodirnite .
3 Vucite prstom lijevo ili desno na zaslonu, ili polako njišite uređaj lijevo ili desno za prikaz
objekta iz različitih kuteva.
89
Aplikacije
Kolaž videozap.
Snimite videozapise za stvaranje jedinstvenog videokolaža. Možete urediti videozapise i podijeliti
ih s drugima.
1 Na popisu načina snimanja dodirnite Kolaž videozap.
2 Dodirnite i odaberite vrstu kolaža u razmjeru zaslona koji želite koristiti.
Kako biste snimili videozapis za pregled u videokolažu u usporenom kretanju, odaberite
vrstu kolaža u Kolaž usporenog prikaza.
Možete odabrati i vrijeme snimanja videozapisa. Dodirnite
3 Dodirnite
za početak snimanja.
Nakon što snimite videozapis, pojavljuje se prikaz za uređivanje.
90
za odabir opcije.
Aplikacije
4 Uredite videozapis pomoću dostupnih opcija.
• Zvuk: Prilagodite snimljeni zvuk ili umetnite pozadinsku glazbu.
• Sp. dijel.: Odaberite dijelove videozapisa u svakom kadru koji će se reproducirati u
usporenom kretanju. Ta se opcija pojavljuje kada odaberete opciju videozapisa u
usporenom kretanju.
• Zavr. oznake: Prikažite datum snimanja i vrijeme na videozapisu.
5 Kad dovršite uređivanje, dodirnite SPREMI za spremanje videozapisa.
Za dijeljenje videozapisa s prijateljima dodirnite DIJELI.
Emitiranje uživo
Snimajte i dijelite videozapise posebnih trenutaka uživo. Pozovite obitelj i prijatelje da gledaju
vaše Prikazivanje uživo. Više informacija o funkciji prikazivanja putem YouTubea pogledajte
izbornik pomoći YouTubea.
• Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Dodatni troškovi mogu se zaračunati za emitiranje datoteka putem mobilne mreže.
Prije početka
• Morate se prijaviti u svoj Google račun za upotrebu ove funkcije.
• Za automatsko spremanje emitiranje na uređaju kad završi, otvorite zaslon prikaza, dodirnite
Postavke, a zatim dodirnite prekidač Automatsko spremanje za aktivaciju. Možete
pregledati snimljene videozapise u Galerija.
• Možete podesiti uređaj za dijeljenje poveznice emitiranja putem usluga društvenim mreža
tijekom emitiranja. Na zaslonu pregleda dodirnite Postavke → SNS postavke i dodirnite
prekidač uz uslugu društvene mreže koju želite upotrijebiti.
Početak emitiranja
1 Na popisu načina snimanja dodirnite Emitiranje uživo.
2 Pročitajte uvjete i odredbe i dodirnite POTVRDA.
91
Aplikacije
3 Za promjenu naziva kanala dodirnite zadano ime i unesite novo ime.
4 Za podešavanje emitiranja kao javnog ili privatnog dodirnite Postavke → Privatnost.
5 Dodirnite Pozovi, a zatim odaberite kontakte ili ručno unesite brojeve telefona.
Kada emitiranje počne, poveznica na videozapis bit će poslana u poruci odabranim
kontaktima. Pozvani kontakti mogu gledati emitiranje dodirom na poveznicu.
6 Dodirnite
za početak prikazivanja.
7 Dodirnite
za prekid emitiranja.
Za pozivanje više osoba tijekom emitiranje dodirnite Dijeli i odaberite način dijeljenja.
Dok pozivate osobe, emitiranje će se zaustaviti. Za ponovni početak snimanja dodirnite
NASTAVAK.
Emitiranje će se automatski učitati na YouTube. Za dijeljenje poveznica s drugima dodirnite
PODIJELI VEZU.
Možete kreirati prečac za ovu funkciju na početnom zaslonu dodirom na Postavke → Dodaj
prečac na početni zaslon.
Gledanje Prikazivanja uživo
Pozvani kontakti mogu gledati emitiranje dodirom na poveznicu koju su dobili. Za javna
prikazivanja gledatelji mogu tražiti naziv vašeg kanala na YouTubeu.
92
Aplikacije
Autoportret
Snimajte autoportrete prednjom kamerom. Na zaslonu možete pregledavati različite efekte za
ljepotu.
1 Na zaslonu prikaza kliznite prema gore ili prema dolje ili dodirnite
za prebacivanje na
prednju kameru za autoportrete.
2 Na popisu načina snimanja dodirnite Autoportret.
3 Okrenite se prema leći prednje kamere.
4 Kada uređaj prepozna vaše lice, dodirnite senzor na stražnjem dijelu uređaja kako biste
snimili autoportret.
Ili pokažite dlan prema prednjoj kameri. Nakon prepoznavanja dlana, pojavit će se brojilo
vremena. Nakon isteka vremena, uređaj će snimiti fotografiju.
Za upotrebu različitih opcija snimanja za prednju kameru, dodirnite
fotografija, a zatim dodirnite prekidače za aktivaciju.
→ Načini snim.
Upotreba bljeskalice autoportreta
Prilikom snimanja autoportreta pomoću prednje kamere u situacijama slabog osvjetljenja, zaslon
osjetljiv na dodir može poslužiti kao bljeskalica.
Na zaslonu pregleda više puta dodirnite
zaslon osjetljiv na dodir će svijetliti.
dok se ne pojavi . Prilikom snimanja fotografije
93
Aplikacije
Primjenjivanje efekata ljepote
Možete primijeniti efekt reflektora ili mijenjati značajke lica, kao što je boja kože ili oblik lica, prije
snimanja autoportreta.
Ova funkcija dostupna je samo u načinu Autoportret.
1 Na zaslonu prikaza dodirnite .
2 Na zaslonu prikaza odaberite navedene opcije za primjenu efekata ljepote na svojem licu i
snimite fotografiju.
• Boja kože: Posvijetlite ili očistite si lice.
• Reflektor: Prilagodite osvjetljenje i lokaciju reflektora. Za podešavanje lokacije mjesta
za naglašavanje ili za prilagođavanje osvjetljenja, povucite traku za podešavanje prema
željenoj razini.
• Suzi lice: Prilagodite oblik lica i stanjite si lice.
• Velike oči: Povećajte si oči.
• Ispravak oblika: Kada vam je lice na rubovima zaslona prikaza, izgledat će izobličeno.
Uključite opciju za ispravljanje oblika lica. Nakon toga pozadina bi mogla biti malo
izobličena.
Široki autoportret
Snimite široki autoportret i uključite što više osoba u fotografiju i izbjegnite izostavljanje osoba s
fotografije.
1 Na zaslonu prikaza kliznite prema gore ili prema dolje ili dodirnite
prednju kameru za autoportrete.
2 Na popisu načina snimanja dodirnite Široki autoportret.
94
za prebacivanje na
Aplikacije
3 Okrenite se prema leći prednje kamere.
4 Kada uređaj prepozna vaše lice, dodirnite senzor na stražnjem dijelu uređaja kako biste
snimili autoportret.
Ili pokažite dlan prema prednjoj kameri. Nakon prepoznavanja dlana, pojavit će se brojilo
vremena. Nakon isteka vremena, uređaj će snimiti fotografiju.
Za upotrebu različitih opcija snimanja za prednju kameru, dodirnite
fotografija, a zatim dodirnite prekidače za aktivaciju.
→ Načini snim.
5 Polako okrećite uređaj ulijevo pa udesno ili obratno kako biste napravili panoramski
autoportret.
Uređaj će snimiti dodatne fotografije kada se bijeli okvir pomakne na sve krajeve prozora
optičkog tražila.
• Pobrinite se da bijeli okvir ostane unutar prozora optičkog tražila.
• Prilikom snimanja širokih autoportreta osobe trebaju mirovati.
• Zavisno od uvjeta snimanja gornji i donji dijelovi slike prikazane na prethodnom
zaslonu mogu biti isječeni iz fotografije.
95
Aplikacije
Široki autoportret u pokretu
Možete snimiti i prikazati široki autoportret u pokretu.
• Pri snimanju širokog pokretnog autoportreta neće se snimiti zvuk.
• Ovisno o uvjetima snimanja, kretanje se neće spremiti.
1 Na zaslonu prikaza širokog autoportreta dodirnite
za aktivaciju funkcije kretanja i snimite
široki autoportret u pokretu.
2 Na zaslonu prikaza dodirnite prikaz minijature.
3 Dodirnite .
Reproducirat će se snimljeni široki autoportret.
4 Nagnite uređaj ili kliznite na zaslonu za okretanje snimljenog širokog autoportreta.
Za spremanje širokog autoportreta kao datoteke videozapisa dodirnite SPREMI KAO NOVO.
Preuzimanje načina
Preuzmite dodatne načine snimanja iz trgovine Galaxy Apps.
Na popisu načina snimanja dodirnite SKINI.
Neki načini fotografiranja koje ste preuzeli nemaju pristup svim opcijama.
Postavke kamere
Brze postavke
Na zaslonu prikaza koristite sljedeće brze postavke.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o načinu snimanja i kameri koju koristite.
• : Koristite to za fotografiranje s bogatim bojama i reproducirajte detalje čak i u jako
svijetlim i tamnim područjima.
96
Aplikacije
• : Promjena područja fokusa.
višestruko fokusiranje na nekoliko područja unutar
okvira. Pojavit će se više pravokutnika za označavanje fokusiranih područja.
središte
fokusiranje na centar unutar okvira.
• : Odaberite način mjerenja. Ovo određuje način izračuna vrijednosti svjetla. prema
sredini upotrebljava osvjetljenje u središnjem dijelu slike za izračunavanje ekspozicije
snimke.
točkasto upotrebljava osvjetljenje u koncentriranom središnjem dijelu slike za
izračunavanje ekspozicije snimke.
matrica daje prosjek cijelog prizora.
• : Kreiranje fotografija pokretne panorame koje se mogu reproducirati kao videozapisi.
Možete gledati fotografije pokretnih panorama iz različitih kuteva naginjanjem uređaja ili
klizanjem na zaslonu.
• : Odaberite vrijeme snimanja videozapisa.
• : Promijenite vrstu videokolaža ili omjer zaslona. Možete snimiti i videokolaže uz efekt
usporenog kretanja.
• : Odaberite razmjer okvira.
• : Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice.
• : Fokusiranje na predmet unutar kružnog okvira i zamagljivanje slike izvan okvira.
Postavke kamere
Na zaslonu prikaza dodirnite
.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o načinu snimanja i kameri koju koristite.
STRAŽNJA KAMERA
• Veličina fotografije: Odaberite rezoluciju fotografija. Korištenjem visoke rezolucije postići će
se kvalitetnije fotografije, no one će zauzeti više memorije.
Dodirnite prekidač Spremi RAW i JPEG datot. za podešavanje uređaja da spremi fotografije
kao nekompresirane datoteke RAW (format datoteke DNG) u profesionalnom načinu.
Datoteke RAW zadržavaju sve podatke o fotografiji za najbolju kvalitetu slike, ali zauzimaju
više memorije. Za pregled datoteka RAW potrebna je aplikacija pregleda slika.
• Pri upotrebi te funkcije svaka je fotografija spremljena u dva formata, DNG i JPG.
Uzastopne fotografije snimljene su kao datoteke JPG.
• Možete pregledati datoteke JPG u Galerija. DNG datoteke mogu se gledati ili brisati u
mapi DCIM → Camera.
97
Aplikacije
• Veličina videozapisa: Odaberite rezoluciju videozapisa. Korištenjem visoke rezolucije postići
će se kvalitetniji videozapisi, no oni će zauzeti više memorije.
• Praćenje AF: Postavite uređaj da prati i automatski se fokusira na odabrani objekt. Kada
odaberete objekt, uređaj se automatski fokusira na objekt čak i kada se kreće ili kad
promijenite položaj kamere.
• Kad je ta funkcija aktivirana, ne možete upotrebljavati funkciju stabilizacije videa.
• Praćenje subjekta možda neće uspjeti u ovim uvjetima:
– – Objekt je prevelik ili premalen.
– – Subjekt se prebrzo kreće.
– – Subjekt je osvijetljen pozadinskom svjetlom ili snimate na tamnom mjestu.
– – Boje ili uzorci na subjektu i pozadini su isti.
– – Na objektu se nalaze vodoravni uzroci, kao primjerice na roletama.
– – Kamera pretjerano podrhtava.
– – Rezolucija videozapisa je visoka.
• Ispravljanje oblika: Automatski ispravite izobličenja na fotografijama.
PREDNJA KAMERA
• Veličina fotografije: Odaberite rezoluciju fotografija. Korištenjem visoke rezolucije postići će
se kvalitetnije fotografije, no one će zauzeti više memorije.
• Veličina videozapisa: Odaberite rezoluciju videozapisa. Korištenjem visoke rezolucije postići
će se kvalitetniji videozapisi, no oni će zauzeti više memorije.
• Spremi slike kao pregledane: Okrenite sliku za kreiranje zrcalne slike originalnog prizora
kad snimate prednjom kamerom.
• Načini snim. fotografija: Odaberite opcije snimanja koje ćete koristiti.
98
Aplikacije
ZAJEDNIČKO
• Odbrojavanje: Odaberite trajanje odgode prije nego što kamera automatski snimi
fotografiju.
• Fotografija pokreta: Podesite uređaj za snimanje kratkih videozapisa par sekundi prije
dodirivanja . To vam omogućuje snimanje trenutka kojeg ste možda propustili. Za pregled
videozapisa dodirnite prikaz minijature te dodirnite . Kako biste snimili nepomičnu sliku iz
kratkog videozapisa, dodirnite zaslon za prekid reprodukcije i dodirnite SNIMANJE.
• Stabiliz. videozapisa: Aktivirajte sustav protiv podrhtavanja kako biste smanjili ili uklonili
zamućenu sliku iz podrhtavanja kamere dok snimate videozapis.
• Rešetkaste linije: Prikazuje smjernice optičkog tražila kao pomoć pri kompoziciji pri odabiru
subjekta.
• Lokacijske oznake: Dodavanje oznake GPS lokacije na fotografiju.
• Snaga GPS signala može se smanjiti na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao
što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima.
• Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste
to izbjegli, isključite postavku označavanja lokacije.
• Pregledaj slike: Podesite uređaj za prikaz fotografija nakon što su snimljene.
• Brzo pokretanje: Postavite uređaj za brzo pokretanje kamere brzim pritiskom na tipku za
početni zaslon.
• Kontrola glasom: Podesite uređaj na snimanje fotografija ili videozapisa pomoću glasovnih
naredbi. Možete reći “Smile”, “Cheese”, “Capture”, ili “Shoot” za snimanje fotografije. Za
snimanje videozapisa recite “Record video.”
• Funkcija tipke glasnoće: Postavite uređaj za upotrebu tipke za glasnoću radi upravljanja
funkcijom okidača.
• Poništavanje postavki: Vratite postavke kamere.
99
Aplikacije
Galerija
Uvod
Gledajte slike i videozapise pohranjena na mobilnom uređaju. Također možete upravljati slikama
i videozapisima po albumu ili stvoriti vijesti za dijeljenje s drugima.
Prikazivanje slika i videozapisa
Pregledavanje slika
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Galerija → SLIKE.
2 Odaberite sliku.
Pristup dodatnim opcijama.
Dodavanje slika na popis favorita.
Podijeli sliku s drugima.
Uređivanje slike.
Automatsko prilagođavanje slike.
Brisanje slike.
100
Aplikacije
Za skrivanje ili prikazivanje izbornika dodirnite zaslon.
Od više slika možete kreirati GIF animaciju ili kolaž. Dodirnite → Animiraj ili Kolaž, a
zatim odaberite slike. Možete odabrati do najviše šest slika za svoj kolaž.
Traženje slika
Na zaslonu galerije dodirnite
dokumenti i više.
za prikaz slika sortiranih po kategoriji, kao što je lokacija, ljudi,
Za traženje slika na temelju unesenih ključnih riječi dodirnite polje pretrage.
Prikaz videozapisa
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Galerija → SLIKE.
2 Odaberite video za reproducirati. Datoteke videozapisa prikazuju
ikonu u prikazu
minijatura.
Pristup dodatnim
opcijama.
Prebacivanje na
prethodni videozapis.
Dodirnite i držite za
brzo prebacivanje
unatrag.
Prebacivanje na
sljedeći videozapis.
Dodirnite i držite za
brzo prebacivanje
unaprijed.
Prebacivanje prema
naprijed ili natrag
povlačenjem trake.
Pauziranje i nastavak
reprodukcije.
Zaključavanje zaslona
reprodukcije.
Izmjena omjera
zaslona.
Prebacivanje na video
player u skočnom
prozoru.
Kreiraj GIF animaciju.
Povucite prst gore ili dolje na lijevoj strani zaslona za reprodukciju za prilagodbu svjetline ili
povucite prst gore ili dolje na desnoj strani zaslona za reprodukciju za prilagodbu glasnoće.
Za prebacivanje unaprijed ili unatrag kližite ulijevo ili udesno na zaslonu reprodukcije.
101
Aplikacije
Upotreba funkcije poboljšanja videozapisa
Poboljšajte kvalitetu slike svojih videozapisa kako biste uživali u jasnijim i živopisnijim bojama.
Na početnom zaslonu dodirnite Aplikacije → Postavke → Napredne značajke te dodirnite
prekidač Poboljšanje videozapisa za aktivaciju.
• Ta je funkcija dostupna samo u aplikacijama.
• Upotrebom te funkcije povećat će se potrošnja baterije.
Prikaz albuma
Slike i videozapise pohranjene u svojem uređaju možete sortirati po mapi ili albumu. Animacije ili
kolaži koje ste kreirali isto će se sortirati u vašim mapama na popisu albuma.
Na zaslonu aplikacija Dodirnite Galerija → ALBUMI i odaberite album.
Prikaz vijesti
Kada snimite ili spremite slike ili videozapise uređaj će očitati njihov datum i oznaku lokacije,
sortirati slike i videozapise, a zatim stvoriti vijesti. Za automatsko stvaranje vijesti morate snimiti
ili spremiti više slika ili videozapisa.
Stvaranje doživljaja
Stvorite vijesti s različitim temama.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Galerija → PRIČE.
2 Dodirnite → Stvori priču.
3 Označite slike ili videozapise koje ćete uključiti u vijest i dodirnite OBAVLJENO.
4 Unesite naziv vijesti i dodirnite NOVO.
Za dodavanje slika ili videozapisa u vijest, odaberite vijest i dodirnite DODAJ STAVKE.
Za uklanjanje slika ili videozapisa iz vijesti, odaberite vijest, dodirnite → Uredi, označite slike ili
videozapise za uklanjanje, a zatim dodirnite → Ukloni iz priče.
102
Aplikacije
Dijeljenje vijesti
Sa svojim kontaktima možete podijeliti vijesti.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Galerija → PRIČE.
2 Odaberite vijest koju ćete podijeliti.
3 Dodirnite POZOVI, označite kontakte, a zatim dodirnite OK.
Kada kontakti odaberu zahtjev za dijeljenjem, vijest će se podijeliti i vaši će kontakti moći
dodati više slika i videozapisa u vijest.
• Za upotrebu ove funkcije vaš telefonski broj mora biti potvrđen.
• Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom dijeljenja datoteka putem mobilne
mreže.
• Ako primatelji nisu potvrdili telefonske brojeve ili ako njihovi uređaji ne podržavaju
ovu funkciju, bit će im poslana poveznica na datoteke u tekstualnoj poruci. Primatelji
poveznica možda neće moći koristiti neke funkcije. Poveznica će isteći nakon
određenog razdoblja.
Brisanje vijesti
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Galerija → PRIČE.
2 Dodirnite i držite vijest za brisanj i dodirnite OBRIŠI.
103
Aplikacije
Sinkronizacija slika i videozapisa uz pomoć Samsung oblaka
Slike i videozapise spremljene u Galerija možete sinkronizirati sa Samsung oblakom i pristupati
im s drugih uređaja. Za upotrebu Samsung oblaka morate se registrirati i prijaviti na svoj
Samsung račun. Pogledajte Samsung account za više informacija.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Galerija → → Postavke te dodirnite prekidač Sinkronizacija
oblaka radi aktivacije. Slike i videozapisi snimljeni na uređaju automatski će se spremiti na
Samsung oblak.
Brisanje slika ili videozapisa
Brisanje slike ili videozapisa
Odaberite sliku ili videozapis i dodirnite Obriši na vrhu zaslona.
Višestruko brisanje slika i videozapisa
1 Na zaslonu galerije dodirnite i držite sliku ili videozapis za brisanje.
2 Označite slike ili videozapise za brisanje.
3 Dodirnite OBRIŠI.
Dijeljenje slika ili videozapisa
Odaberite sliku ili videozapis, dodirnite Dijeli na dnu zaslona, a zatim odaberite način dijeljenja.
104
Aplikacije
Samsung Gear
Samsung Gear aplikacija je koja omogućuje upravljanje uređajem koji može nositi Gear. Kada
uređaj povežete s Gearom, možete prilagoditi postavke i aplikacije Geara.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Samsung Gear.
Dodirnite POVEZIVANJE NA GEAR za spajanje uređaja s Gearom. Slijedite upute na zaslonu kako
biste dovršili postupak postavljanja. Pogledajte Korisnički priručnik Gear za više informacija o
načinu spajanja i upotrebi uređaja Gear s vašim uređajem.
Game Launcher
Uvod
Pokretač igrica stavlja igrice preuzete s aplikacije Trgovina Play i Galaxy Apps na jedno mjesto
za jednostavan pristup. Vaš uređaj možete podesiti na način za igrice kako biste jednostavno
igrali igrice.
Pristup dodatnim opcijama.
Dodajte igrice.
Uključite ili isključite ikonu alata za
igrice.
Smanjite korištenje baterije za
igranje igrica.
Otvorite igrice sa zvukom ili bez
njega.
105
Aplikacije
Upotreba pokretača igrica
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Napredne značajke → Igre i dodirnite prekidač
Game Launcher za aktivaciju.
Game Launcher dodat će se na početni zaslon i zaslon aplikacija.
Kada deaktivirate funkciju, Game Launcher uklonit će se s početnog zaslonan i zaslon
aplikacija.
2 Na zaslonu aplikacija dodirnite Game Launcher.
3 Dodirnite igricu s popisa igrica.
Igrice preuzete s Trgovina Play i Galaxy Apps automatski će se prikazati na zaslonu
pokretača igrica. Ako ne vidite svoje igrice dodirnite Dodaj aplikacije.
Uklanjanje igrice iz pokretača igrica.
Dodirnite i držite igricu te dodirnite Ukloni.
Aktiviranje načina uštede energije za igrice
Kada aktivirate način uštede energije za igrice, uređaj će smanjiti rezoluciju igrica i razmjer okvira
kako bi se smanjila potrošnja baterije.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Game Launcher → Šted. baterije isklj. Odaberite jednu od ovih
opcija:
• Isključeno: Ne koristi se način uštede energije.
• Štedi bateriju: Smanjite potrošnju energije baterije smanjenjem rezolucije.
• Maksimalno štedi bateriju: Drastično smanjite potrošnju energije baterije smanjenjem
rezolucije i razmjera okvira.
Učinkovitost energije baterije može se razlikovati prema igricama.
106
Aplikacije
Upotreba alata za igrice
Možete podesiti da se ikona alata za igrice prikazuje kao lebdjeća ikona na zaslonu igrice.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Napredne značajke → Igre i dodirnite prekidač
Game Tools za aktivaciju.
Tijekom igranja igrice dodirnite
Za pomicanje ikone, dodirnite
za prikaz alata za igrice.
i povucite ju na novu lokaciju.
Za skrivanje ikone sa zaslona trenutačne igrice, dodirnite i držite
na vrhu zaslona.
te ju povucite prema Sakrij
Za ponovni prikaz ikone na zaslonu igrice otvorite okvir obavijesti i dodirnite obavijesti alata za
igrice.
Utišajte zvukove obavijesti i
prikažite samo obavijesti za
dolazne pozive i upozorenja u
hitnom slučaju.
Zaključajte tipku za nedavne
aktivnosti i tipku za povratak.
Zatamnite i zaključajte zaslon
igrice.
Ikona alata za igrice.
Snimite zaslone.
Snimite sesiju igrice.
Pristupite postavkama alata za
igrice.
Blokiranje obavijesti tijekom igrica
→
Dodirnite
kako biste utišali zvukove obavijesti i prikazali samo obavijesti za dolazne
pozive i upozorenje u hitnom slučaju kako biste mogli neometano uživati u svojim igricama.
Prilikom dolaznog poziva pojavit će se mala obavijest na vrhu zaslona.
107
Aplikacije
Kalendar
Uvod
Upravljajte svojim rasporedom unošenjem nadolazećih događaja ili zadataka u svoj planer.
Kreiranje događaja
1 Dodirnite Kalendar na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite ili dvaput dodirnite datum.
Ako su na taj datum već spremljeni događaji ili zadaci dodirnite datum i dodirnite
.
3 Unesite detalje o događanjima.
Unos naslova.
Postavite početni i završni datum
događaja.
Odabir kalendara koji će se
koristiti ili s kojim će se izvršiti
sinkronizacija.
Postavite alarma.
Unesite lokaciju događaja.
Dodajte kartu koja pokazuje
lokaciju događaja.
Dodaj bilješku.
Dodavanje više detalja.
4 Dodirnite SPREMI za spremanje događanja.
108
Aplikacije
Kreiranje zadataka
1 Dodirnite Kalendar na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite PRIKAŽI → Obaveze.
3 Dodirnite i unesite pojedinosti zadatka.
4 Dodirnite SPREMI za spremanje zadatka.
Sinkronizacija događanja i zadataka s vašim računima
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Oblak i računi → Računi, odaberite uslugu računa,
a zatim dodirnite prekidač Sinkronizacija Kalendar za sinkroniziranje događanja i zadataka s
računom.
Za dodavanje računa s kojima će se sinkronizirati otvorite zaslon aplikacija i dodirnite Kalendar
→ → Upravljaj kalendarima → Dodaj račun. Zatim, odaberite račun kojim želite sinkronizirati
i prijavite se. Kada je račun dodan, pojavit će se na popisu.
S Health
Uvod
S Health pomaže vam upravljati zdravljem i tjelesnom kondicijom. Postavite si zdravstvene
ciljeve, provjeravajte napredak i pratite zdravlje i tjelesnu kondiciju u cjelini.
Pokretanje S Health aplikacije
Ako prvi put pokrećete ovu aplikaciju ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za
dovršavanje podešavanja.
1 Dodirnite Samsung → S Health na zaslonu aplikacija.
2 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.
109
Aplikacije
Korištenje S Health aplikacije
Možete vidjeti ključne informacije iz izbornika aplikacije S Health i pratitelje za praćenje
vašeg zdravlja i kondicije. Jednako tako svoje zapise broja koraka možete usporediti s drugim
korisnicima aplikacije S Health, natjecati se s prijateljima i prikazivati savjete o zdravlju.
Dodirnite Samsung → S Health na zaslonu aplikacija.
Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o području.
Svoje zapise broja koraka
usporedite s drugim korisnicima
aplikacije S Health ili se natječite s
prijateljima.
Pratite svoje zdravlje i kondiciju.
Prikažite savjete o zdravlju.
Postavite dnevne ciljeve i pratite
svoj napredak.
Prikažite i upravljajte pratiteljima.
Prikažite uvodne poruke ili
obavijesti iz aplikacije S Health.
Za dodavanje stavke na zaslon S Health dodirnite → Upravljaj stavkama, a zatim odaberite
stavke ispod svake kartice.
• PRATITELJI: Pratite svoje aktivnosti, uzimanje hrane i tjelesne mjere.
• CILJEVI: Postavite dnevne ciljeve za fitness i pratite svoj napredak.
• PROGRAMI: Koristite prilagodive programe za vježbu.
110
Aplikacije
Dodatne informacije
• S Health je namijenjen samo za svrhe fitnessa i wellnessa i nije namijenjen za
dijagnosticiranje bolesti ili drugih stanja ili za liječenje, ublažavanje, tretiranje ili sprječavanje
bolesti.
• Dostupne funkcije, značajke i aplikacije koje se mogu dodati u S Health mogu varirati od
zemlje do zemlje zbog različitih lokalnih zakona i propisa. Prije korištenja provjerite značajke
i aplikacije dostupne na vašem području.
• S Health aplikacije i usluge mogu se izmijeniti ili obustaviti bez prethodne najave.
• Svrha prikupljanja podataka ograničena je na pružanje usluge koju ste zatražili, uključujući
pružanje dodatnih informacija za poboljšanje vašeg zdravlja, sinkroniziranje podataka,
analizu podataka i statistiku, ili na svrhu daljnjeg razvoja ili poboljšanja usluga. (Ali, ako ste
prijavljeni na vaš Samsung račun iz S Health aplikacije, vaši podaci mogu se spremiti na
poslužitelj u svrhu sigurnosne pohrane podataka.) Osobni podaci mogu se spremiti sve
do ispunjenja tih namjena. Osobne podatke možete izbrisati iz S Health aplikacije koristeći
opciju resetiraj podatke koja se nalazi u izborniku postavki. Za brisanje bilo kakvih podataka
koje ste podijelili na društvenim mrežama ili prebacili na uređaje pohrane, morate ih zasebno
obrisati.
• Možete dijeliti i/ili sinkronizirati svoje podatke s dodatnim Samsung uslugama ili
kompatibilnim uslugama trećih strana koje odaberete, kao i s bilo kojim svojim drugim
povezanim uređajima. Pristup takvih dodatnih usluga ili uređaja trećih strana informacijama
iz vaše aplikacije S Health dopustit će se samo uz vaše izričito dopuštenje.
• Vi ste ti koji se smatrate potpuno odgovornim za neadekvatnu uporabu podataka
podijeljenih na društvenim mrežama ili prebačenih drugima. Budite oprezni prilikom
dijeljenja svojih osobnih podataka s drugima.
• Ako je uređaj spojen na mjerne uređaje potvrdite komunikacijski protokol radi potvrđivanja
ispravnog rada. Ako koristite bežičnu vezu, npr. Bluetooth, na uređaj mogu utjecati
elektroničke smetnje koje izazivaju drugi uređaji. Izbjegavajte koristiti uređaj u blizini drugih
uređaja koji emitiraju radio valove.
• Molimo pažljivo pročitajte Uvjete korištenja i politiku privatnosti aplikacije S Health.
111
Aplikacije
S Glas
Uvod
Jednostavno izvršavajte razne radatke govorom.
Podešavanje naredbe aktiviranja
Možete pokrenuti S Glas korištenjem svoje vlastite naredbe aktiviranja.
Kad pokrećete S Glas prvi put, dodirnite START i postavite svoju vlastitu naredbu aktiviranja.
Za promjenu naredbe aktiviranja otvorite zaslon aplikacija i dodirnite Samsung → S Glas. Zatim
dodirnite → Voice wake-up → Change wake-up command → Custom → START, a zatim
slijedite upute na zaslonu.
Za podešavanje uređaja da pokrene funkciju S Glas korištenjem glasovne naredbe dok je uređaj
zaključan dodirnite i dodirnite prekidač Wake up in secured lock za aktivaciju.
112
Aplikacije
Uporaba aplikacije S Voice
1 Izgovorite postavljenu glasovnu naredbu.
Ili otvorite zaslon aplikacija i dodirnite Samsung → S Glas.
Kada je pokrenuta aplikacija S Glas uređaj započinje prepoznavanje glasa.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Postavke S Voice
Prikaz primjera glasovnih naredbi.
2 Izgovorite glasovnu naredbu.
Ako uređaj prepozna naredbu, izvest će odgovarajuću radnju. Za ponavljanje glasovne
naredbe ili izgovor druge naredbe dodirnite
ili izgovorite postavljenu glasovnu naredbu.
Savjeti za bolje prepoznavanje glasa
• Govorite jasno.
• Govorite na mirim mjestima.
• Ne koristite nepristojne riječi ili kolokvijalni govor.
• Izbjegavajte govoriti dijalektom.
Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može izvršiti neželjene naredbe ovisno o vašem
okruženju ili načinu na koji govorite.
113
Aplikacije
Podešavanje jezika
Na zaslonu aplikacija dodirnite Samsung → S Glas →
→ Language, a zatim odaberite jezik.
Odabrani jezik primijenit će se samo na S Glas, a ne na jezik prikazan na uređaju.
Diktafon
Uvod
Koristite različite načine snimanja za različite situacije, npr. za intervjue. Uređaj može konvertirati
vaš glas u tekst i razlikovati izvore zvuka.
Snimanje glasa
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Samsung → Diktafon.
2 Dodirnite za početak snimanja. Govorite u mikrofon.
Dodirnite
za prekid snimanja.
Prilikom snimanja glasa dodirnite Oznaka za umetanje oznake.
Promjena načina snimanja.
Započnite sa snimanjem.
114
Aplikacije
3 Dodirnite za završetak snimanja.
4 Unesite naziv datoteke i dodirnite SPREMI.
Promjena načina snimanja
Na zaslonu aplikacija dodirnite Samsung → Diktafon.
Odaberite način na vrhu zaslona diktafona.
• STANDARDNO: Ovo je normalni način snimanja.
• INTERVJU: Mikrofon je osjetljiv na zvukove iz dva smjera. U ovom načinu i gornji i donji dio
uređaja prima jednake količine zvuka.
• GLASOVNI ZAPIS: Uređaj snima vaš glas i istovremeno ga pretvara u tekst na zaslonu. Za
najbolje rezultate držite uređaj blizu usta i govorite glasno i jasno na tihom mjestu.
Ako sustav jezika glasovnog zapisa ne odgovara jeziku kojim govorite, uređaj vam neće
prepoznati glas. Prije korištenja ove opcije dodirnite trenutačni jezik za postavljanje
jezika sustava glasovnih zapisa.
Reproduciranje odabranih glasovnih snimaka
Kad pregledavate snimke intervjua možete prigušiti ili ponovno pojačati određene izvore zvuka
u snimci.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Samsung → Diktafon.
2 Dodirnite POPIS i odaberite glasovni snimak snimljen u načinu intervjua.
115
Aplikacije
3 Za prigušivanje određenih izvora dodirnite
za odgovarajući smjer iz kojeg se zvuk treba
prigušiti.
Ikona će se promijeniti u
i zvuk će biti utišan.
Izvor utišanog zvuka
Izvor ponovno pojačanog zvuka
Moje Datoteke
Pristupite raznim datotekama pohranjenima u uređaju ili na drugim lokacijama, kao što su usluge
pohrane na oblaku, i upravljajte njima.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Samsung → Moje Datoteke.
Prikažite datoteke spremljene u pojedinoj pohrani. Također možete prikazivati datoteke na
vašem uređaju ili memorijskoj kartici po kategoriji.
Za oslobađanje pohrane uređaja dodirnite → Upravljanje upotr. memorije → OČISTI SADA.
Za pretraživanje datoteka ili mapa dodirnite
.
116
Aplikacije
Zapis
Kreirajte zapise i organizirajte ih po kategorijama.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Zapis.
Sastavljanje zapisa
Dodirnite
opcije:
na popisu zapisa i unesite zapis. Prilikom sastavljanja zapisa koristite sljedeće
• Kategorija: Kreiranje ili podešavanje kategorije.
• Zadaci: Dodajte kućice za označavanje na početku svakog reda za kreiranje popisa zadataka.
• Slika: Umetanje slika.
• Crtež: Pišite ili crtajte zapise za umetanje. Možete odabrati debljinu olovke i boju.
• Glas: Snimanje glasa za umetanje.
Za spremanje zapisa dodirnite SPREMI.
Za uređivanje zapisa, dodirnite zapis, a zatim dodirnite sadržaj zapisa.
Traženje zapisa
Dodirnite TRAŽI na popisu zapisa i unesite ključnu riječ za pretraživanje zapisa koji uključuju tu
ključnu riječ.
117
Aplikacije
Sat
Uvod
Namjestite alarme, provjerite trenutačno točno vrijeme u mnogim gradovima diljem svijeta,
odredite vrijeme nekom događanju ili postavite određeno trajanje.
ALARM
Na zaslonu aplikacija dodirnite Sat → ALARM.
Postavljanje alarma
Dodirnite
na popisu alarma, podesite vrijeme alarma, odaberite dane kad će se alarm
ponavljati, podesite različite opcije alarma, a zatim dodirnite SPREMI.
Za otvaranje tipkovnice kako biste unijeli vrijeme alarma, dodirnite polje za unos vremena.
Za aktiviranje ili deaktiviranje alarma dodirnite prekidač pored alarma na popisu alarma.
Zaustavljanje alarma
Dodirnite PREKID za zaustavljanje alarma. Ako ste prethodno omogućili opciju odgađanja
dodirnite ODGOĐENO za ponavljanje alarma nakon određenog vremenskog razmaka.
Brisanje alarma
Dodirnite i držite alarm, označite alarme za brisanje, a zatim dodirnite OBRIŠI.
118
Aplikacije
SVJETSKO VRIJEME
Na zaslonu aplikacija dodirnite Sat → SVJETSKO VRIJEME.
Kreiranje satova
Dodirnite
, unesite ime grada ili odaberite grad na globusu, a zatim dodirnite DODAJ.
Brisanje satova
Dodirnite i držite sat, označite sate za brisanje, a zatim dodirnite OBRIŠI.
ŠTOPERICA
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Sat → ŠTOPERICA.
2 Dodirnite POČETAK za mjerenje trajanja događaja.
Za snimanje vremena krugova tijekom mjerenja vremena na događaju dodirnite KRUG.
3 Dodirnite ZAUSTAVI za prekidanje brojanja vremena.
Za poništavanje vremena krugova dodirnite NASTAVI.
Za brisanje memoriranih vremena dodirnite PONIŠTI.
ODBROJAVANJE
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Sat → ODBROJAVANJE.
2 Podesite trajanje, a zatim dodirnite POČETAK.
Za otvaranje tipkovnice kako biste unijeli trajanje, dodirnite polje za unos trajanja.
3 Dodirnite PREKID kad se odbrojavanje završi.
119
Aplikacije
Kalkulator
Obavite jednostavne ili složene matematičke operacije.
Dodirnite Kalkulator na zaslonu aplikacija.
Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz znanstvenog kalkulatora. Ako je onemogućeno
Autom. zakreni dodirnite za prikaz znanstvenog kalkulatora.
Za pregled povijesti izračuna dodirnite POVIJEST. Za zatvaranje povijesti izračuna dodirnite
TIPKOVNICA.
Za brisanje povijesti, dodirnite POVIJEST → IZBRIŠI POVIJEST.
Google aplikacije
Google pruža zabavu, društvenu mrežu i poslovne aplikacije. Možda će vam biti potreban Google
račun za pristup nekim aplikacijama. Pogledajte Računi za više informacija.
Za prikaz više informacija o aplikacijama uđite u izbornik za pomoć u svakoj aplikaciji.
Neke aplikacije možda neće biti dostupne ili mogu biti različito označene ovisno o
području i pružatelju usluga.
Chrome
Pretražujte informacije i pregledavajte mrežne stranice.
Gmail
Šaljite ili primajte e-poštu putem usluge Google Mail.
Karte
Pronađite svoju lokaciju na karti, pretražujte karte svijeta i pogledajte informacije o lokaciji o
raznim mjestima oko vas.
Play glazba
Otkrijte, slušajte i dijelite glazbu na svojem uređaju. Glazbene zbirke spremljene na vašem
uređaju možete učitati na oblak i kasnije im pristupiti.
120
Aplikacije
Play filmovi
Kupite ili iznajmite videozapise, kao što su filmovi i TV programi, iz Trgovina Play.
Disk
Spremite svoje sadržaje u oblaku, pristupite im od bilo kuda i podijelite ih s drugima.
YouTube
Gledajte ili kreirajte videozapise i podijelite ih s drugima.
Fotografije
Na jednom mjestu pretražujte, upravljajte i uređujte sve fotografije i videozapise iz različitih
izvora.
Hangouts
Šaljite poruke, slike i emotikone prijateljima i razgovarajte s njima putem video poziva.
Google
Brzo pretražujte stavke na internetu ili svojem uređaju.
121
Postavke
Uvod
Prilagodite postavke za funkcije i aplikacije. Možete više personalizirati uređaj konfiguriranjem
brojnih opcija postavki.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke.
Za traženje postavki na temelju unesenih ključnih riječi dodirnite
.
Veze
Wi-Fi
Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim
uređajima.
• Vaš uređaj koristi neusklađenu frekvenciju i namijenjen je uporabi u svim europskim
zemljama. U zatvorenim prostorima WLAN se može koristiti u cijeloj EU, ali se ne može
koristiti na otvorenim prostorima.
• Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.
Povezivanje s Wi-Fi mrežom
1 Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Wi-Fi, a zatim dodirnite prekidač radi aktivacije.
2 Odaberite mrežu u mrežnom popisu Wi-Fi.
Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota.
122
Postavke
3 Dodirnite SPOJI.
• Jednom kada se uređaj spoji s Wi-Fi mrežom, uređaj će se ponovno spajati s
tom mrežom svaki put kada je dostupna, bez traženja lozinke. Radi sprječavanja
automatskog spajanja uređaja s mrežom, odaberite je s popisa mreža i dodirnite
ZABORAVI.
• Ako se ne možete spojiti na Wi-Fi mrežu kako treba, ponovno pokrenite Wi-Fi funkciju
na uređaju ili bežični usmjerivač.
WI-FI DIRECT
Wi-Fi Direct izravno povezuje uređaje preko Wi-Fi mreže bez potreba za pristupnim točkama.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Wi-Fi, a zatim dodirnite prekidač radi aktivacije.
2 Dodirnite WI-FI DIRECT.
Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.
Ako uređaj s kojim se želite povezati nije na popisu, zatražite da uređaj uključi opciju Wi-Fi
Direct.
3 Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.
Uređaji će se povezati kad drugi uređaj prihvati zahtjeve za povezivanjem s Wi-Fi Direct.
Slanje i primanje podataka
S drugim uređajima možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći
postupci su primjer slanja slike na drugi uređaj.
1 Dodirnite Galerija na zaslonu aplikacija.
2 Odaberite sliku.
123
Postavke
3 Dodirnite Dijeli → Wi-Fi Direct a zatim odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike.
4 Prihvatite Wi-Fi Direct zahtjev za spajanje na drugom uređaju.
Ako su uređaji već spojeni, slika će biti poslana drugom uređaju bez zahtjeva za spajanje.
Prekidanje veze s uređajem
1 Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Wi-Fi.
2 Dodirnite WI-FI DIRECT.
Uređaj prikazuje popis spojenih uređaja.
3 Dodirnite naziv uređaja za odspajanje uređaja.
Bluetooth
Koristite Bluetooth za razmjenu podatkovnih ili multimedijskih datoteka s drugim uređajima koji
imaju uključenu opciju Bluetooth.
• Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka
koji su poslani ili primljeni putem Bluetootha.
• Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno
zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može
se smanjiti.
• Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti
kompatibilni s vašim uređajem.
• Ne koristite Bluetooth funkciju za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije
datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth funkcije.
124
Postavke
Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima
1 Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Bluetooth, a zatim dodirnite prekidač radi aktivacije.
Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.
2 Odaberite uređaj s kojim se želite upariti.
Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju
vidljivosti. Za više informacija pogledajte korisnički priručnik drugog uređaja.
Vaš je uređaj vidljiv drugim uređajima dok je otvoren zaslon postavki Bluetootha.
3 Prihvatite zahtjev za povezivanjem Bluetooth na svom uređaju za potvrdu.
Uređaji će se povezati kad drugi uređaj prihvati zahtjev za Bluetooth povezivanjem.
Slanje i primanje podataka
Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. S drugim Bluetooth uređajima
možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći postupci su primjer
slanja slike na drugi uređaj.
1 Dodirnite Galerija na zaslonu aplikacija.
2 Odaberite sliku.
3 Dodirnite Dijeli → Bluetooth, a zatim odaberite uređaj na koji želite prebaciti sliku.
Ako je vaš uređaj prije uparen s drugim uređajem, dodirnite naziv uređaja bez potvrde
automatski generiranog pristupnog koda (tzv. passkey).
Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju
vidljivosti.
4 Prihvatite zahtjev za autorizacijom Bluetootha na drugom uređaju.
125
Postavke
Odspajanje Bluetooth uređaja
1 Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Bluetooth.
Uređaj prikazuje popis uparenih uređaja.
2 Dodirnite pored naziva uređaja za deaktiviranje uparivanja.
3 Dodirnite Odspoji.
Vidljivost telefona
Omogućite drugim uređajima da pronađu vaš uređaj kako bi s vama podijelili sadržaj. Kada
je funkcija aktivirana, uređaj će biti vidljiv drugim uređajima prilikom njihovog pretraživanja
dostupnih uređaja upotrebom opcije Prenesi datoteke na uređaj.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze i dodirnite prekidač Vidljivost telefona za aktivaciju.
Korištenje podataka
Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Korištenje podataka.
• Ušteda podataka: Sprječavanje aplikacija koje rade u pozadini da koriste mobilnu
podatkovnu vezu.
• Mobilni podaci: Postavite uređaj da koristi podatkovne veze na bilo kojoj mreži.
• Upotr. mobilnih podataka: Pratite svoje korištenje mobilnih podataka.
• Ciklus naplate: Podesite ograničenje za korištenje mobilnih podataka.
• Upotreba Wi-Fi podataka: Pratite korištenje Wi-Fi podataka.
• Ograniči mreže: Odaberite Wi-Fi mreže kako biste spriječili aplikacije koje se izvode u
pozadini da ih koriste.
Za promjenu datuma mjesečnog resetiranja za razdoblje praćenja dodirnite Ciklus naplate →
Ciklus naplate.
126
Postavke
Ograničavanje korištenja podataka
Podesite uređaj da automatski onemogući mobilnu podatkovnu mrežu kada količina mobilnih
podataka koje ste upotrijebili dostigne zadanu granicu.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Korištenje podataka → Ciklus naplate, a zatim
dodirnite prekidač Primj. ogranič. kor. pod. za aktivaciju.
2 Dodirnite Ograničenje kor. podataka, unesite ograničenje, a zatim dodirnite POSTAVI.
3 Dodirnite Upoz. o korišt. podataka, unesite razinu upozorenja za korištenje podataka, a
zatim dodirnite POSTAVI.
Uređaj će vas upozoriti kad se dostigne razina upozorenja.
Profil Bez mreže
Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze i dodirnite prekidač Profil Bez mreže za aktivaciju.
Provjerite je li uređaj isključen tijekom polijetanje i slijetanja. Nakon polijetanje, možete
koristiti uređaj u načinu rada bez mreže ako to dozvoli osoblje zrakoplova.
NFC i plaćanje
Uređaj vam omogućuje čitanje NFC (engl. Near field communication) oznaka koje sadrže
informacije o proizvodima. Možete također upotrijebiti ovu značajku za plaćanje i kupovanje
karata za prijevoz ili ulaznica za događanja nakon što preuzmete potrebne aplikacije.
Uređaj sadrži ugrađenu NFC antenu. Pažljivo rukujte s uređajem kako biste izbjegli
oštećenja NFC antene.
Uporaba NFC funkcije
NFC funkciju koristite za slanje slika ili kontakata na druge uređaje, te za čitanje informacija o
proizvodu putem NFC oznake.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Veze i dodirnite prekidač NFC i plaćanje za aktivaciju.
127
Postavke
2 Postavite područje NFC antene na poleđinu uređaja pored NFC oznake.
Prikazat će se informacije s oznakom.
Vodite računa o tome da je zaslon uređaja otključan. U protivnom uređaj neće moći
očitati NFC oznake ili primati podatke.
Plaćajte pomoću NFC funkcije
Prije upotrebe funkcije NFC za plaćanje morate se prijaviti na uslugu mobilnog plaćanja. Za
prijavu ili za dobivanje više informacija o usluzi kontaktirajte sa svojim pružateljem usluga.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Veze i dodirnite prekidač NFC i plaćanje za aktivaciju.
2 Dodirnite područje NFC antene na poleđinu uređaja pored čitača NFC oznake.
Za postavljanje zadane aplikacije za plaćanje otvorite zaslon postavki i dodirnite Veze → NFC i
plaćanje → Dodirni i plati → PLAĆANJE, a zatim odaberite aplikaciju.
Popis usluga plaćanja možda neće uključivati sve dostupne aplikacije plaćanja.
128
Postavke
Slanje podataka
Omogućite razmjenu podataka kada NFC antena vašeg uređaja dodirne NFC antenu drugog
uređaja.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Veze → NFC i plaćanje te dodirnite prekidač radi aktivacije.
2 Dodirnite prekidač Android Beam radi aktivacije.
3 Odaberite stavku i dodirnite NFC antenu drugog uređaja s NFC antenom vašeg uređaja.
4 Kada se na zaslonu pojavi Pritisnite za slanje. dodirnite zaslon svog uređaja za slanje stavke.
Ako oba uređaja pokušaju istodobno poslati podatke, može doći do prekida prijenosa
datoteka.
129
Postavke
Mobilna pristupna točka i dijeljenje
Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja
s drugim uređajima kad je mrežna veza nedostupna. Veza se može uspostaviti putem Wi-Fi-ja,
USB-a ili Bluetootha.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Mobilna pristupna točka i dijeljenje.
Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada koristite ovu funkciju.
• Mobilna pristupna točka: Koristite mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne
podatkovne veze s računalima ili drugim uređajima.
• Bluetooth dijeljenje: Bluetooth povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze
s računalima ili drugim uređajima putem Bluetootha.
• USB dijeljenje: USB povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne mrežne veze
uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični
modem za računalo.
Uporaba mobilne pristupne točke
Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s
drugim uređajima.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Mobilna pristupna točka i dijeljenje → Mobilna
pristupna točka.
2 Dodirnite prekidač za aktivaciju.
Ikona pojavljuje se na statusnoj traci. Ostali uređaji mogu pronaći vaš uređaj na popisu
Wi-Fi mreža.
Za podešavanje lozinke mobilne pristupne točke dodirnite → Konf. mobilnu pristupnu
točku i odaberite razinu sigurnosti. Zatim unesite šifru i dodirnite SPREMI.
3 Na zaslonu drugog uređaja potražite i odaberite uređaj s popisa Wi-Fi mreža.
4 Na spojenom uređaju za pristup internetu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.
130
Postavke
Mobilne mreže
Konfigurirajte postavke svoje mobilne mreže.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Mobilne mreže.
• Podatkovni roaming: Postavite uređaj za korištenje podatkovnih veza u roamingu.
• Način rada mreže: Odaberite tip mreže.
• Pristupne točke (APN): Postavite nazive pristupnih točki (APN-ova).
• Mrežni operatori: Potražite dostupne mreže i ručno registrirajte mrežu.
Lokacija
Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Lokacija.
• Način lociranja: Odaberite način koji ćete koristiti za lociranje svojeg uređaja.
• Poboljšaj točnost: Podesite uređaj na upotrebu funkcije Wi-Fi ili Bluetooth za povećanje
preciznosti lociranja informacije, čak i kada su funkcije deaktivirane.
• NEDAVNI ZAHTJEVI ZA LOKACIJOM: Prikaz aplikacija koje su zatražile informacije o vašoj
trenutačnoj lokaciji.
• USLUGE LOKACIJE: Prikaz lokacijskih usluga koje koristi vaš uređaj.
Više postavki veze
Prilagođavanje postavki za upravljanje drugim funkcijama.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Više postavki veze.
• Traž. uređaja u blizini: Podesite uređaj za pretraživanje uređaja u blizini s kojima se možete
spojiti.
• Ispis: Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Dostupne pisače
možete potražiti ili ručno dodati za ispis datoteka. Pogledajte Ispis za više informacija.
• MirrorLink: Koristite opciju MirrorLink za upravljanje aplikacijama MirrorLink na svojem
uređaju na glavnom zaslonu vozila. Pogledajte MirrorLink za više informacija.
• Ubrzivač skidanja: Postavite uređaj da preuzima datoteke veće od 30 MB, brže putem Wi-Fija i mobilnih mreža istovremeno. Pogledajte Ubrzivač skidanja za više informacija.
• VPN: Postavite i povežite se na virtualne osobne mreže (VPN-ove).
131
Postavke
Ispis
Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Možete povezati uređaj s
pisačem putem Wi-Fi ili Wi-Fi Directa i ispisivati slike ili dokumente.
Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
Dodavanje plug-inova za pisače
Dodajte plug-inove za pisače s kojima želite spojiti uređaj.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Više postavki veze → Ispis → Skini dodatke.
2 Potražite plug-in pisača u Trgovina Play.
3 Odaberite plug-in pisača i instalirajte ga.
4 Odaberite plug-in pisača i dodirnite prekidač za aktivaciju.
Uređaj traži pisače koji su spojeni na istu Wi-Fi mrežu kao i vaš uređaj.
5 Odaberite pisač koji želite dodati.
Za ručno dodavanje pisača dodirnite → Dodaj pisač.
Ispis sadržaja
Prilikom prikaza sadržaja poput slika ili dokumenata pristupite popisu opcija, dodirnite Ispis →
→ Svi pisači, a zatim odaberite pisač.
Načini ispisa mogu se razlikovati ovisno o vrsti sadržaja.
MirrorLink
Spojite svoj uređaj na vozlo kako biste upravljali MirrorLink aplikacijama na glavnom zaslonu
vozila.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Više postavki veze → MirrorLink.
Uređaj je kompatibilan s vozilima koja podržavaju verziju aplikacije MirrorLink 1.1 ili
noviju.
132
Postavke
Spajanje uređaja s vozilom preko aplikacije MirrorLink
Kad ovu opviju koristite prvi put, spojite uređaj na Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
1 Uparite svoj uređaj s vozilom putem Bluetooth funkcije.
Pogledajte Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima za više informacija.
2 Spojite svoj trenutačni uređaj s vozilom pomoću USB kabela.
Kad su spojeni, pristupite aplikacijama MirrorLink na uređaju preko glavnog zaslona vozila.
Prekidanje MirrorLink veze
Isključite USB kabel iz uređaja i vozila.
Ubrzivač skidanja
Postavite uređaj za preuzimanje datoteka većih od 30 MB, brže putem Wi-Fi i mobilnih mreža
istovremeno. Jači Wi-Fi signal omogućit će veću brzinu preuzimanja.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Više postavki veze → Ubrzivač skidanja.
• Ova funkcija možda neće biti podržana kod nekih uređaja.
• Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom preuzimanja datoteka putem mobilne
mreže.
• Prilikom preuzimanja velikih datoteka uređaj se može zagrijati. Ako uređaj premaši
zadanu temperaturu funkcija će se isključiti.
• Ako su mrežni signali nestabilni, to može utjecati na brzinu i performanse ove funkcije.
• Ako veze Wi-Fi i mobilne mrežne veze imaju značajno različite brzine prijenosa
podataka, uređaj može koristiti samo najbržu vezu.
• Ova opcija podržava Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 i Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). Ova funkcija ne može se koristiti s drugim
protokolima poput FTP.
133
Postavke
Zvukovi i vibracija
Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.
Na zaslonu postavki dodirnite Zvukovi i vibracija.
• Način zvuka: Podesite uređaj da koristi način zvuka ili način bez zvuka.
• Vibracija tijekom zvona: Postavite uređaj da vibrira i reproducira zvuk zvona za dolazne
pozive.
• Glasnoća: Podesite razinu glasnoće za zvuke zvona poziva, glazbe i videozapisa, zvukova
sustava i obavijesti.
• Jačina vibracije: Prilagodite jačinu vibracijske obavijesti.
• Ton zvona: Promijenite zvuk zvona poziva.
• Način vibracije: Odaberite oblik vibracije.
• Zvukovi obavijesti: Promjena postavki zvukova obavijesti za svaku aplikaciju.
• Ne ometajte: Podesite uređaj da utiša zvukove dolaznih poziva, obavijesti i medija osim u
dopuštenim iznimkama.
• Zvuk. dodira: Podesite uređaj da emitira zvuk kada odaberete aplikaciju ili opciju na zaslonu
osjetljivom na dodir.
• Zvukovi zaklj. zaslona: Podesite uređaj da emitira zvuk pri zaključavanju ili otključavanju
zaslona osjetljivog na dodir.
• Zvuk punjenja: Podesite uređaj da emitira zvuk kada je spojen s punjačem.
• Dojava vibracijom: Podesite uređaj da vibrira kada dodirnete
kao što je dodirivanje i držanje stavki.
ili
te za druge radnje,
• Tonovi tipkov. za biranje: Podesite uređaj da emitira zvuk kad dodirnete gumbe na
tipkovnici.
• Zvuk tipkovnice: Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodiru tipke.
• Vibracija tipkovnice: Postavite uređaj na vibraciju pri dodiru tipke.
• Kvaliteta zvuka i efekti: Konfigurirajte dodatne postavke zvuka.
134
Postavke
Obavijesti
Promijenite postavke obavijesti za svaku aplikaciju.
Na zaslonu postavki dodirnite Obavijesti.
Za prilagođavanje postavki obavijesti dodirnite NAPREDNO i odaberite aplikaciju.
• Dopuštanje obavijesti: Dopustite obavijesti iz odabrane aplikacije.
• Tihi prikaz: Postavite uređaj da utiša zvukove obavijesti i sakrije prikaz obavijesti.
• Na zasl. za zaključavanje: Prikažite ili sakrijte obavijesti iz odabrane aplikacije kad je uređaj
zaključan.
• Postavi kao prioritet: Prikažite obavijesti na vrhu okvira obavijesti i uključi ih u omogućeni
popis kada je aktiviran način Ne ometajte.
Zaslon
Opcije
Promijenite postavke prikaza i početnog zaslona.
Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon.
• Svjetlina: Podešavanje osvjetljenja zaslona.
• Filtar plavog svjetla: Aktivirajte filtar plave svjetlosti i promijenite postavke filtra. Pogledajte
Filtar plavog svjetla za više informacija.
• Način zaslona: Promijenite način zaslona kako biste prilagodili boju i kontrast prikaza.
• Razlučivost zaslona: Promjena rezolucije zaslona.
• Zumiranje zaslona i font: Promijenite postavke povećanja zaslona ili veličinu i vrstu fonta.
• Početni zaslon: Prilagodite početni zaslon dodavanjem, brisanjem ili premještanjem okvira
početnog zaslona i ostalo. Pogledajte Opcije početnog zaslona za više informacija.
• Jednostavan način: Prebacite se na jednostavan način za prikaz većih ikona i primijenite
jednostavniji prikaz početnog zaslona. Pogledajte Jednostavan način za više informacija.
• Okviri ikona: Postavite za prikaz osjenčanih pozadina ili za isticanje ikona.
135
Postavke
• Always On Display: Podesite uređaj za prikaz slike ili informacije kad je zaslon isključen.
Pogledajte Always On Display za više informacija.
• LED indikator: Podesite uređaj da uključi LED indikator dok se baterija puni, kada vam dođu
obavijesti ili prilikom snimanja glasa.
• Statusna traka: Podesite postavke za prikazivanje obavijesti ili indikatora na traci statusa.
• Istek zaslona: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje
zaslona.
• Čuvar zaslona: Postavite uređaj za pokretanje čuvara zaslona kadase uređaj puni.
• Držanje zasl. isključenim: Podesite uređaj da onemogući uključivanje zaslona na mračnom
mjestu, poput džepa ili torbe.
Filtar plavog svjetla
Smanjite naprezanje očiju ograničavanjem količine plave svjetlosti koju emitira zaslon.
Tijekom gledanja HDR videozapisa s ekslkuzivnih HDR usluga videozapisa, filtar plave
svjetlosti neće se primjenjivati.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon → Filtar plavog svjetla, a zatim dodirnite prekidač
Omogući sada za aktivaciju.
2 Povucite traku za podešavanje kako biste podesili prozirnost filtra.
3 Za primjenu filtera plave svjetlosti na zaslonu prema rasporedu dodirnite prekidač Uključi
prema rasporedu radi aktivacije te odaberite opciju.
• Od sumraka do zore: Postavite uređaj na primjenjivanje filtra plave svjetlosti tijekom noći
i isključivanje ujutro, na temelju vaše lokacije.
• Uobičajeni raspored: Podesite određeno vrijeme u kojem će uređaj primjenjivati filtar
plave svjetlosti.
136
Postavke
Jednostavan način
Jednostavni način rada omogućava jednostavni korisnički doživljaj uporabom jednostavnog
prikaza i većih ikona na početnom zaslonu.
Neke funkcije aplikacija možda neće biti dostupne u jednostavnom načinu.
Prebacivanje na jednostavni način rada
1 Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon → Jednostavan način → Jednostavan način.
2 Dodirnite OK.
Povratak na standardni način rada
Na početnom zaslonu kližite lijevo i dodirnite Postavke → Zaslon → Jednostavan način →
Standardni način → OK.
Upravljanje prečacima
Za dodavanje prečaca za aplikaciju na početni zaslon pomaknite se ulijevo, dodirnite
odaberite aplikaciju.
Za dodavanje prečaca kontaktu na početnom zaslonu pomaknite se udesno i dodirnite
, a zatim
.
Za brisanje prečaca sa početnog zaslona dodirnite UREDI i odaberite aplikaciju ili kontakt s
Pozadine i teme
Promijenite postavke pozadine za početni zaslon i zaključani zaslon ili na uređaj primijenite
različite teme.
Na zaslonu postavki dodirnite Pozadine i teme.
137
.
Postavke
Napredne značajke
Opcije
Aktivirajte napredne funkcije i promijenite postavke koje njima upravljaju.
Na zaslonu postavki dodirnite Napredne značajke.
Prekomjerno drmanje ili udaranje uređaja može prouzročiti nenamjeran unos za neke
funkcije.
• Pametno mirovanje: Postavite uređaj za sprječavanje isključivanja osvjetljenja zaslona dok
gledate na zaslon.
• Igre: Aktivirajte pokretač igrice i ikonu alata za igrice te promijenite postavke vezane uz
igrice. Pogledajte Game Launcher za više informacija.
• Prepoznavanje nepohranjenih brojeva: Podesite uređaj na prepoznavanje nepohranjenih
telefonskih brojeva prilikom dolaznih poziva ili poruka.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Način rada jednom rukom: Aktivirajte način rada rukovanja jednom rukom radi lakšeg
rukovanja uređajem jednom rukom.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Brzo biranje: Postavite uređaj na pozove kontakt kada pritisnete i držite tipki za početni
zaslon i izgovorite ime kontakta.
• Brzo pokretanje Kamere: Postavite uređaj za pokretanje kamere pritiskom na tipku za
početni zaslon dva puta brzo.
• Više prozora: Odaberite način pokretanja višenamjenskog prozora.
• Pametna snimka: Postavite uređaj za snimanje sadržaja koji se nastavlja preko više zaslona
te odmah izrežite i podijelite snimku.
• Snimanje zaslona dlanom: Podesite uređaj za snimanje snimke zaslona kada prijeđete
dlanom ulijevo ili udesno preko zaslona. Možete pregledati snimljene slike u Galerija.
Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija i funkcija.
138
Postavke
• Direktan poziv: Postavite uređaj da uputi glasovni poziv podizanjem i držanjem uređaja u
blizini uha dok gledate poziv, poruku ili detalje o kontaktu.
• Pametno upozorenje: Postavite uređaj da vas obavještava ako imate propuštene pozive ili
nove poruke kada podignete uređaj.
Ova funkcija možda neće raditi ako je zaslon uključen ili ako se uređaj ne nalazi na ravnoj
površini.
• Jednostavno utišavanje: Postavite uređaj za stišavanje dolaznih poziva ili alarma
korištenjem pokreta dlana ili okretanjem zaslona uređaja prema dolje.
• Slanje SOS poruka: Podesite uređaj na slanje poruka pomoći kad tri puta pritisnete tipku za
uključivanje i isključivanje. Primateljima uz poruke možete slati i zvučne zapise. Pogledajte
Slanje SOS poruka za više informacija.
• Izravno dijelj.: Postavite uređaj na prikazivanje osoba koje ste kontaktirali na okviru opcija
dijeljenja kako biste omogućili izravno dijeljenje sadržaja.
• Poboljšanje videozapisa: Poboljšajte kvalitetu slike svojih videozapisa kako biste uživali u
jasnijim i živopisnijim bojama.
Ta funkcija možda neće biti dostupne na nekim aplikacijama.
Slanje SOS poruka
U hitnom slučaju tri puta brzo pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje. Uređaj šalje poruke
vašim kontaktima u hitnom slučaju. Poruka uključuje informacije o vašoj lokaciji.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Napredne značajke → Slanje SOS poruka, a zatim dodirnite
prekidač radi aktiviranja.
2 Za dodavanje kontakata u hitnom slučaju ako to već niste učinili slijedite upute na zaslonu.
Za slanje poruka za pomoć audio snimcima ili fotografijama dodirnite prekidač Dodavanje
snimke zvuka ili Dodavanje slika za aktiviranje.
Opcija Dodavanje slika možda neće biti dostupna ovisno o regiji ili pružatelju usluga.
139
Postavke
Dodavanje kontakata u hitnom slučaju
Na zaslonu postavki dodirnite Napredne značajke → Slanje SOS poruka → Slanje poruka →
DODAJ. Dodirnite Novi kontakt i unesite podatke o kontaktu ili dodirnite Odabir iz Imenika za
dodavanje postojećeg kontakta u kontakte u hitnom slučaju.
Održavanje uređaja
Održavanje uređaja omogućuje pregled statusa baterije uređaja, skladištenja, RAM i sigurnosti
sustava. Također možete automatski optimirati uređaj dodirom prsta.
Baterija
Sigurnost uređaja
Način rada
RAM
Pohrana
140
Postavke
Uporaba funkcije brzog optimiranja
Na zaslonu postavki dodirnite Održavanje uređaja → POPRAVI SADA ili OPTIMIZIRAJ SADA.
Funkcija brzog optimiranja popravlja funkcioniranje uređaja sljedećim postupcima.
• Brisanje dijela memorije.
• Brisanje neželjenih datoteka i zatvaranje aplikacija koje rade u pozadini.
• Upravljanje neuobičajenom potrošnjom baterije.
• Skeniranje u potrazi za zlonamjernim softverom.
Baterija
Provjerite preostalu snagu baterije i vrijeme korištenja uređaja. Za uređaje s niskom razinom
baterije, čuvajte snagu baterije aktivacijom funkcija uštede energije.
Na zaslonu postavki dodirnite Održavanje uređaja → Baterija.
• Preostalo vrijeme korištenja pokazuje vrijeme preostalo prije nego se snaga baterije
istroši. Preostalo vrijeme može se razlikovati ovisno o postavkama i uvjetima rada
vašeg uređaja.
• Ne možete primati obavijesti od aplikacija koje upotrebljavaju način uštede energije.
Upravljanje baterijom
Možete uštediti snagu baterije onemogućavanjem aplikacijama koje rade u pozadini da troše
snagu baterije kada se ne koriste. Označite aplikacije na popisu aplikacija i dodirnite ŠTEDI BAT.
Također dodirnite → Napredne postavke za postavljanje opcija praćenja potrošnje energije
aplikacije.
Možete podesiti da uređaj brže puni bateriju. Dodirnite → Napredne postavke i dodirnite
prekidač Brzo kabelsko punjenje za aktivaciju.
Način rada
Promijenite način rada uređaja u skladu s korištenjem, kao što su igranje igrica ili reproduciranje
glazbe, kako bi uređaj radio na najbolji mogući način.
Na zaslonu postavki dodirnite Održavanje uređaja → Način rada.
141
Postavke
Pohrana
Provjerite status iskorištene i raspoložive memorije.
Na zaslonu postavki dodirnite Održavanje uređaja → Pohrana.
Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta
jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Raspoloživi kapacitet
može se promijeniti kada ažurirate uređaj.
Upravljanje memorijom
Za brisanje preostalih datoteka, poput predmemorije, dodirnite OČISTI SADA. Za brisanje
datoteka ili deinstalaciju aplikacija koje više ne upotrebljavate, odaberite kategoriju ispod
KORISNIČKI PODACI. Zatim označite stavke za odabir i dodirnite IZBRIŠI ili DEINSTALIRAJ.
RAM
Na zaslonu postavki dodirnite Održavanje uređaja → RAM.
Kako biste ubrzali uređaj smanjenjem korištenja RAM-a, označite aplikacije s popisa aplikacija i
dodirnite OČISTI SADA.
Sigurnost uređaja
Provjerite status sigurnosti uređaja. Ta funkcija skenira vaš uređaj u potrazi za zlonamjernim
softverom.
Na zaslonu postavki dodirnite Održavanje uređaja → Sigurnost uređaja → SKENIRAJ UREĐAJ.
Aplikacije
Upravljajte aplikacijama uređaja i promijenite njihove postavke. Možete pregledati informacije
o potrošnji aplikacije, promijeniti postavke obavijesti ili dozvola ili deinstalirati ili onemogućiti
nepotrebne aplikacije.
Na zaslonu postavki dodirnite Aplikacije.
142
Postavke
Zaslon zaklj. i sigurnost
Opcije
Promijenite postavke sigurnosti za uređaj, te SIM ili USIM karticu.
Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon zaklj. i sigurnost.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o odabranoj metodi zaključavanja zaslona.
• Vrsta zaključavanja zaslona: Promijenite metodu zaključavanja zaslona.
• Informacije i prečaci za aplikacije: Promijenite postavke za stavke prikazane na
zaključanom zaslonu.
• Obavijesti na zaslonu za zaključavanje: Podesite želite li prikazati sadržaj obavijesti na
zaključanom zaslonu i odaberite koje ćete obavijesti prikazati.
• Postavke sigurn. zaključavanja: Promijenite postavke zaključavanja zaslona za odabrani
način zaključavanja.
• Otisci prstiju: Registrirajte otiske prstiju na uređaju za zaštitu uređaja ili za prijavu na vaš
Samsung račun. Pogledajte Prepoznavanje otiska prsta za više informacija.
• Samsung Pass: Jednostavno i sigurno potvrdite svoj identitet putem svojih biometrijskih
podataka. Pogledajte Samsung Pass za više informacija.
• Pronađi moj mobitel: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju pronađi moj mobilni. Pristupite
internetskoj stranici Pronađi moj uređaj (findmymobile.samsung.com) kako biste pratili i
kontrolirali svoj izgubljen ili ukraden uređaj.
• Nepoznati izvori: Podesite uređaj tako da dozvoli instalaciju aplikacija s nepoznatih izvora.
• Privatni način: Aktivirajte privatni način za sprečavanje drugima pristupa vašem osobnom
sadržaju. Pogledajte Privatni način za više informacija.
• Sigurno pokretanje: Zaštitite svoj uređaj postavljanjem zahtjeva za šifru za otključavanje
zaslona pri uključivanju uređaja. Morate unijeti šifru za otključavanje za pokretanje uređaja i
primanje poruka i obavijesti.
• Šifriranje SD kartice: Postavite uređaj za šifriranje datoteka na memorijskoj kartici.
Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj neće
moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije resetiranja
uređaja.
• Ostale postavke sigurnosti: Konfigurirajte dodatne sigurnosne postavke.
143
Postavke
Prepoznavanje otiska prsta
Kako bi funkcija prepoznavanja otiska prsta radila, informacije o vašem otisku prsta moraju biti
registrirane i pohranjene u vašem uređaju. Nakon što ste se registrirali, možete uređaj postaviti
da koristi vaš otisak prsta za opcije u nastavku:
• Zaključavanje zaslona
• Prijava na internetsku stranicu
• Provjera Samsung računa
• Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Prepoznavanje s pomoću otiska prsta upotrebljava jedinstvene karakteristike svakog
otiska prsta kako bi se poboljšala sigurnost vašeg uređaja. Šanse da će senzor otiska
prsta pobrkati i dva otiska prstiju vrlo su slabe. Međutim, u rijetkim slučajevima kada
su otisci prstiju jako slični, senzor bi ih mogao prepoznati kao identične.
• Ako za zaključavanje zaslona upotrebljavate metodu otiska prsta, vaš otisak prsta neće
se moći upotrijebiti za otključavanje zaslona pri uključivanju uređaja. Za upotrebu
uređaja morate otključati zaslon upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke koju ste postavili
prilikom registracije otiska prsta. Nemojte zaboraviti svoj uzorak, PIN ili lozinku.
• Ako vaš otisak prsta nije prepoznat, otključajte uređaj upotrebom uzorka, PIN-a ili
lozinke koje ste postavili pri registraciji otiska prsta, a zatim ponovno registrirajte svoje
otiske prstiju. Ako ste zaboravili svoj uzorak, PIN ili lozinku, nećete moći upotrebljavati
uređaj ako ga ne resetirate. Samsung nije odgovoran za bilo koji gubitak podataka ili
neugodnost prouzročenu zaboravljenim šiframa za otključavanje.
144
Postavke
Za bolje prepoznavanje otisaka prstiju
Kada skenirate otiske prstiju na uređaju pripazite na sljedeće uvjete koji mogu utjecati na
performanse funkcije:
• Tipka za početni zaslon sadržava senzor prepoznavanja otiska prsta. Vodite računa o tome
da tipka za početni zaslon nije ogrebana ili oštećena metalnim objektima poput kovanica,
ključeva i ogrlica.
• Zaštita zaslona isporučena s uređajem može dovesti do slabijeg rada senzora prepoznavanja
otiska prsta. Uklonite zaštitu zaslona i poboljšajte osjetljivost prilikom prepoznavanja otisaka
prstiju.
• Vodite računa o tome da je područje za prepoznavanje otiska prsta čisto i suho kao i vaši
prsti.
• Uređaj ne može prepoznati otiske prstiju koji su zahvaćeni dubokim linijama ili ožiljcima.
• Uređaj možda neće prepoznati otisak prsta s malog ili tankog prsta.
• Ako savijete prst ili koristite samo vrh prsta, uređaj možda neće prepoznati otiske prstiju.
Vodite računa da prstom prekrijete cijelu tipku za početni zaslon.
• Za poboljšanje performansi prepoznavanja registrirajte otiske prstiju ruke koju često koristite
za izvršavanje zadataka na uređaju.
• U suhim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u uređaju. Izbjegavajte
korištenje ove funkcije u suhim okruženjima ili prije uporabe funkcija kod kojih dolazi do
izbijanja statičkog elektriciteta dodirivanjem metalnog predmeta.
Registriranje otisaka prstiju
1 Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon zaklj. i sigurnost → Otisci prstiju.
2 Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
Kreirajte metodu zaključavanja zaslona ako je još niste postavili.
3 Prst postavite na tipku za početni zaslon.
4 Nakon što uređaj prepozna vaš prst, podignite ga i ponovno stavite na tipku za početni
zaslon.
Ponovite ovu radnju dok vaš otisak ne bude registriran.
Kada se pojavi skočni prozor zaključavanja pomoću otiska prsta dodirnite UKLJUČI za
upotrebu otiska prsta za otključavanje zaslona.
145
Postavke
Brisanje otisaka prstiju
Možete izbrisati registrirane otiske prstiju.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon zaklj. i sigurnost → Otisci prstiju.
2 Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
3 Dodirnite UREDI.
4 Označite otiske prstiju za brisanje i dodirnite UKLONI.
Potvrda lozinke Samsung računa
Pomoću otisaka prstiju možete potvrditi lozinku vašeg Samsung računa. Umjesto unosa lozinke
možete koristiti otisak prsta na primjer prilikom kupovinu sadržaja u trgovini Galaxy Apps.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon zaklj. i sigurnost → Otisci prstiju.
2 Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
3 Dodirnite prekidač Samsung račun radi aktivacije.
4 Prijavite se na svoj Samsungov račun.
Uporaba otisaka prstiju za prijavljivanje na račune
Nakon što otisak prsta registrirate za Samsung propusnicu svoj otisak prsta možete upotrebljavati
za prijavu na internetske stranice koje podržavaju spremanje ID-a i lozinke. Pogledajte Samsung
Pass za više informacija.
Opcija je dostupna samo za internetske stranice kojima pristupate putem aplikacije
Internet.
146
Postavke
Otključavanje zaslona pomoću otisaka prstiju
Umjesto upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke, zaslon možete otključati otiskom prsta.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon zaklj. i sigurnost → Otisci prstiju.
2 Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
3 Dodirnite prekidač Otklj. otiskom prsta radi aktivacije.
4 Na zaključanom zaslonu postavite prst na tipku za početni zaslon i skenirajte ga.
Samsung Pass
Umjesto unošenja ID-a ili lozinke upotrijebite Samsung Pass kako biste sigurno potvrdili
svoj identitet prilikom pristupa uslugama aplikacije ili internetskim stranicama putem svojih
biometrijskih podataka.
Prije početka
• Za korištenje ove funkcije vaš uređaj mora biti spojen s mobilnom mrežom.
• Za uporabu ove značajke morate se prijaviti na svoj Samsung račun. Za više informacija
pogledajte Samsung account.
• Funkcija prijave putem interneta dostupna je samo za internetske stranice kojima pristupate
putem aplikacije Internet. Neke internetske stranice možda neće podržavati ovu funkciju.
Registriranje Samsung propusnice
Prije upotrebe Samsung propusnice registrirajte svoje biometrijske podatke za Samsung
propusnicu.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon zaklj. i sigurnost → Samsung Pass.
2 Pročitajte upute na zaslonu i dodirnite PRIJAVA.
3 Unesite lozinku i ID svojeg Samsung računa i dodirnite PRIJAVA.
4 Pročitajte i prihvatite uvjete i odredbe i dodirnite DALJE.
147
Postavke
5 Dodirnite REGIS. OTISKE PRSTIJU i registrirajte svoj otisak prsta.
Pogledajte Prepoznavanje otiska prsta za više informacija.
6 Postavite svoj prst na tipku za početni zaslon i skenirajte svoj otisak prsta za dovršetak
registracije Samsung propusnice.
Upotreba Samsung Passa za prijavu na internetske stranice
Svoj Samsung Pass možete jednostavno koristiti za prijavljivanje na internetske stranice koje
podržavaju spremanje ID-a i lozinke.
1 Otvorite internetsku stranicu na koju se želite prijaviti.
2 Unesite svoje korisničko ime i lozinku, a zatim dodirnite gumb za prijavu na internetske
stranice.
3 Označite Prijavi se s pomoću otisaka prstiju putem Samsung Passa i dodirnite ZAPAMTI.
Sada prilikom prijave na internetsku stranicu možete upotrebljavati otisak prsta koji ste
registrirali za Samsung Pass.
Upravljanje informacijama za prijavu
Pogledajte popis internetskih stranica koje ste postavili za Samsung Pass i upravljajte svojim
informacijama za prijavu.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon zaklj. i sigurnost → Samsung Pass.
2 Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
3 Dodirnite Podaci za web-prijavu.
4 Odaberite internetsku stranicu s popisa.
5 Dodirnite → Uredi i uredite svoj ID, lozinku i naziv internetske stranice.
Za brisanje internetske stranice dodirnite → Izbriši.
148
Postavke
Upotreba Samsung propusnice s aplikacijama
Prilikom upotrebe aplikacija koje podržavaju Samsung propusnicu možete se jednostavno
prijavljivati uz pomoć Samsung propusnice.
Za pregled popisa aplikacija koje podržavaju Samsung propusnicu otvorite zaslon postavki,
dodirnite Zaslon zaklj. i sigurnost → Samsung Pass → Podržane aplikacije. Ako nema
aplikacija koje podržavaju Samsung Pass, Podržane aplikacije neće se prikazati.
• Dostupne aplikacije mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluga.
• Samsung nije odgovoran za bilo koji gubitak ili neugodnost nastalu prijavom u
aplikacije putem Samsung propusnice.
Brisanje podataka Samsung propusnice
Možete izbrisati svoje biometrijske podatke, informacije za prijavu na mrežnu stranicu i podatke
za aplikaciju koji su registrirani za Samsung Pass pomoću opcije Brisanje podatake. Vaša
suglasnost o uvjetima i odredbama i vaš Samsung račun ostat će aktivni.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon zaklj. i sigurnost → Samsung Pass.
2 Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
3 Dodirnite Brisanje podatake.
4 Unosite lozinku za Samsung račun.
Vaši podaci Samsung propusnice bit će izbrisani.
149
Postavke
Privatni način
Sakrijte privatni sadržaj u svojem uređaju kako biste spriječili da mu druge osobe pristupe.
Aktiviranje privatnog načina rada
1 Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon zaklj. i sigurnost → Privatni način, a zatim dodirnite
prekidač radi aktiviranja.
Kad aktivirate privatni način prvi put, slijedite upute na zaslonu kako biste postavili pristupni
kod za privatni način.
2 Pratite zaslonske upute za unos unaprijed postavljene šifre privatnog načina.
Privatni način je aktivan i ikona
pojavit će se na statusnoj traci.
Skrivene stavke možete prikazati i pristupiti im samo kada je aktiviran privatni način rada.
Za skrivanje pohranjenih stavki u privatnu mapu deaktivirajte privatni način.
Skrivanje sadržaja
1 Na zaslonu aplikacija pokrenite aplikaciju za skrivanje stavki.
2 Odaberite stavku i dodirnite → Premjesti u Privatno.
Ako privatni način nije aktiviran pratite zaslonske upute za unos unaprijed postavljene šifre
privatnog načina.
Odabrane stavke bit će premještene u privatnu mapu.
Prikazivanje skrivenog sadržaja
Skrivene stavke možete prikazati samo kada je aktiviran privatni način rada.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon zaklj. i sigurnost → Privatni način, a zatim dodirnite
prekidač radi aktiviranja.
2 Pratite zaslonske upute za unos unaprijed postavljene šifre privatnog načina.
3 Na zaslonu aplikacija dodirnite Samsung → Moje Datoteke → Privatno.
Na zaslonu će se pojaviti stavke premještene u privatnu mapu.
150
Postavke
Otkrivanje sadržaja
1 U privatnoj mapi dodirnite i držite stavku a zatim označite stavke za otkrivanje.
2 Dodirnite → Ukloni iz Privatnog.
3 Odaberite mapu u koju želite spremiti stavke i zatim dodirnite OK.
Stavke će biti premještene u odabranu mapu.
Automatsko deaktiviranje privatnog načina rada
Možete podesiti uređaj da automatski deaktivira privatni načina rada svaki put kad se zaslon
isključi.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon zaklj. i sigurnost → Privatni način, a zatim dodirnite
prekidač radi aktiviranja.
2 Pratite zaslonske upute za unos unaprijed postavljene šifre privatnog načina.
3 Dodirnite prekidač Automatsko isključivanje radi aktivacije.
Kad je aktivirana opcija Automatsko isključivanje uređaj neće prenijeti datoteke u
privatnu mapu ako se tijekom prijenosa isključi zaslon.
151
Postavke
Oblak i računi
Uvod
Sinkronizirajte, sigurnosno pohranite ili ponovno vratite podatke sa svojeg uređaja upotrebom
Samsung oblaka ili resetiranjem svojeg uređaja. Također možete registrirati i upravljati računima,
kao što su Samsung račun i Google račun te prenijeti podatke na ili sa drugih uređaja putem
Smart Switcha.
Redovito sigurnosno kopirajte svoje podatke na sigurne lokacije, kao što je Samsung
oblak ili računalo, kako biste ih mogli ponovno vratiti ako se podaci oštete ili izgube ili
ako nenamjerno vratite tvorničke postavke.
Samsung Cloud
Sadržajem koji želite spremite možete sigurno upravljati na Spremiti oblaku. Provjerite status
potrošnje vaše pohrane Samsung oblak te sinkronizirajte, sigurnosno kopirajte i vratite svoje
podatke.
Na zaslonu postavki dodirnite Oblak i računi → Samsung Cloud.
Upravljaj memorijom
Prikažite količinu prostora za pohranu koju trenutačno upotrebljavate u Samsung oblaku i
količinu potrošnje po vrsti podataka. Isto tako možete obrisati sigurnosno kopirane podatke sa
starih uređaja nakon povrata podataka.
SPREMANJE I VRAĆANJE
Sigurnosno kopirajte svoje podatke o aplikacijama i postavke uređaja na Samsung oblak i vratite
ih po potrebi. Pogledajte Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka za više informacija.
POSTAVKE SINKRONIZACIJE
Prilagodite postavke sinkronizacije podataka, kao što su kontakti, kalendar događanja, slike i
videozapisi.
152
Postavke
Računi
Dodajte svoje Samsung i Google račune ili druge račune za sinkronizaciju.
Dodavanje računa
Neke aplikacije koje se koriste na uređaju zahtijevaju registrirani račun. Kreirajte račune i uživajte
u svemu što vam uređaj pruža.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Oblak i računi → Računi → Dodaj račun.
2 Odaberite uslugu računa.
3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili podešavanje računa.
Za sinkroniziranje sadržaja s vašim računima odaberite račun i odaberite stavke za sinkronizaciju.
Uklanjanje računa
Na zaslonu postavki dodirnite Oblak i računi → Računi, odaberite naziv računa, odaberite račun
koji želite ukloniti, a zatim dodirnite → Postavke → Ukloni račun ili dodirnite → Ukloni
račun.
Sig. kopiranje i vraćanje
Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.
Na zaslonu postavki dodirnite Oblak i računi → Sig. kopiranje i vraćanje.
SAMSUNG RAČUN
• Pokreni sig. kopiju: Napravite sigurnosnu kopiju svojih osobnih podataka i podataka
aplikacije na Samsung oblaku. Možete postaviti uređaj i da automatski radi sigurnosno
kopiranje podataka.
• Vrati: Vratite prethodno sigurnosno kopirane osobne informacije i podatke o aplikacijama sa
Samsung oblaka.
GOOGLE RAČUN
• Pokreni sig. kopiju: Podesite uređaj da sigurnosno pohrani postavke i podatke aplikacija na
Google poslužitelju.
• Sigurnosno kopiranje računa: Podesite ili uredite vaš Google sigurnosni račun.
• Auto. vraćanje sigurnosne kopije: Podesite uređaj za automatsko vraćanje postavki i
podataka aplikacija s Google poslužitelja kada se aplikacije ponovno instaliraju.
153
Postavke
Smart Switch
Pokrenite Smart Switch i prenesite podatke s prethodnog uređaja. Pogledajte Prijenos podataka
sa prethodnog uređaja za više informacija.
Na zaslonu postavki dodirnite Oblak i računi → Smart Switch.
Google
Konfigurirajte postavke za neke funkcije koje pruža Google.
Na zaslonu postavki dodirnite Google.
Pristupačnost
Konfigurirajte različite postavke za poboljšavanje pristupačnosti uređaja. Pogledajte
Pristupačnost za više informacija.
Na zaslonu postavki dodirnite Pristupačnost.
Opće upravljanje
Prilagodite postavke sustava uređaja ili resetirajte uređaj.
Na zaslonu postavki dodirnite Opće upravljanje.
• Jezik i unos: Odaberite jezike uređaja i promijenite postavke, kao što su vrste tipkovnice i
glasovnog unosa. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom jeziku.
• Datum i vrijeme: Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza
vremena i datuma na zaslonu uređaja.
Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke
vremena i datuma.
154
Postavke
• Slanje dijagnost. info.: Postavite uređaj za automatsko slanje tvrtki Samsung informacija o
dijagnostici i korištenju uređaja.
• Marketinške informacije: Podesite želite li primati Samsungove informacije marketinga, kao
što su posebne ponude, pogodnosti članstva i letci.
• Poništavanje: Resetirajte postavke uređaja ili vratite uređaj na tvorničke postavke.
Aktualizacija softvera
Ažurirajte softver svojeg uređaja ili promijenite postavke ažuriranja.
Na zaslonu postavki dodirnite Aktualizacija softvera.
• Ručno preuzimanje aktualizacija: Ručno pretražite i instalirajte ažuriranja.
• Autom. preuzimanje aktualizacija: Postavite uređaj na automatsko pretraživanje i
preuzimanje ažuriranja kada je spojen na Wi-Fi mrežu.
• Zakazane aktualiz. softvera: Postavite uređaj na instaliranje preuzetih ažuriranja u
određeno vrijeme.
Korisnički priručnik
Pregledajte informacije o pomoći i saznajte kako koristiti uređaj i aplikacije ili kako konfigurirati
važne postavke.
Na zaslonu postavki dodirnite Korisnički priručnik.
155
Postavke
O uređaju
Pristupite informacijama svojeg uređaja.
Na zaslonu postavki dodirnite O uređaju.
• Moj broj telefona: Prikažite svoj telefonski broj.
• Status: Prikažite razne informacije o uređaju, kao što je status SIM kartice Wi-Fi MAC adresa i
serijski broj.
• Pravne informacije: Prikažite pravne informacije vezano uz uređaj, kao što su sigurnosne
informacije te licencu otvorenog koda.
• Naziv uređaja: Prikažite i uredite naziv koji će se prikazati pri povezivanju svojeg uređaja s
drugim uređajima putem Bluetootha, Wi-Fi Directa te drugim načinima.
• Broj modela: Prikaz broja modela uređaja.
• Pod. o softveru: Prikažite informacije o softveru uređaja, kao što je verzija operacijskog
sustava i verzija softvera.
• Informacije o bateriji: Prikažite status i informacije o bateriji uređaja.
156
Dodatak
Pristupačnost
O pristupačnosti
Poboljšajte pristupačnost s opcijama koje olakšavaju korištenje uređaja osobama slabijeg vida,
sluha i smanjene pokretljivosti.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost.
Uporaba tipke za početni zaslon za otvaranje izbornika
pristupačnosti
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Izravan pristup, a zatim dodirnite
prekidač za aktivaciju. Zatim odaberite izbornik pristupačnosti koji će se otvoriti kada tri puta
brzo pritisnite tipku za početni zaslon.
Možete pristupiti sljedeće izbornike pristupačnosti.
• Pristupačnost
• Voice Assistant
• Univerzalni prekidač
• Prozor povećala
• Negativne boje
• Sivi tonovi
• Podešavanje boje
• Kontrola interakcije
157
Dodatak
Voice Assistant (Glasovna povratna informacija)
Aktivacija i deaktivacija opcije Voice Assistant
Prilikom aktivacije usluge Voice Assistant uređaj će pokrenuti glasovne informacije. Kada jednom
dodirnete odabranu funkciju, uređaj će na glas pročitati tekst na zaslonu. Funkcija će se aktivirati
ako dvaput dodirnete funkciju.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid → Voice Assistant, a zatim
dodirnite prekidač za aktivaciju.
Za deaktiviranje opcije Voice Assistant dodirnite prekidač i dvaput brzo dodirnite bilo gdje na
zaslonu.
Kad prvi put aktivirate Voice Assistant, nakon aktiviranja započet će prikaz praktičnog vodiča.
Možete ga ponovno pregledati dodirom na Pomoč za Voice Assistant.
Neke funkcije nisu dostupne kada koristite opciju Voice Assistant.
Upravljanje zaslonom pomoću pokreta prstima
Možete koristiti razne pokrete prstima za upravljanje zaslonom kad koristite opciju Voice
Assistant.
Geste jednim prstom
• Dodirivanje: Čitanje naglas stavke ispod vašeg prsta. Za istraživanje zaslona postavite prst na
zaslon i pomičite ga po zaslonu.
• Dodirivanje dva puta: Otvaranje odabrane stavke. Prilikom čitanja odabranih stavki naglas,
kad čujete željenu stavku, podignite prst sa stavke. Zatim, dvaput brzo dodirnite bilo koje
mjesto na zaslonu.
• Dvostruki dodir i držanje zaslona: Premjestite stavku ili pristupite dostupnoj opciji.
• Pomicanje lijevo: Pomaknite se na prethodnu stavku.
• Pomicanje desno: Pomaknite se na sljedeću stavku.
• Pomicanje gore ili dolje: Promijenite postavke posljednjeg kontekstualnog izbornika.
• Pomicanje lijevo a zatim desno u jednom pokretu: Kretanje zaslonom prema gore.
• Pomicanje desno a zatim lijevo u jednom pokretu: Kretanje zaslonom prema dolje.
• Pomicanje gore zatim dolje u jednom pokretu: Prelazak na prvu stavku na zaslonu.
• Pomicanje dolje zatim gore u jednom pokretu: Prelazak na zadnju stavku na zaslonu.
158
Dodatak
Geste s dva prsta
• Dodirivanje dva puta: Pokrenite, napravite stanku ili nastavite reprodukciju.
• Dodirivanje tri puta: Provjerite trenutačno vrijeme, preostalu snagu baterije i ostalo. Za
promjenu stavki koje se čitaju glasno otvorite zaslon aplikacija, dodirnite Postavke →
Pristupačnost → Vid → Voice Assistant → POSTAVKE → Informacije na traci statusa.
• Dodirivanje četiri puta: Aktivirajte ili deaktivirajte glasovnu povratnu informaciju.
• Pomicanje lijevo: Pomaknite se na sljedeću stranicu.
• Pomicanje desno: Vratite se na prethodnu stranicu.
• Pomicanje gore: Krećete se popisom prema dolje.
• Pomicanje dolje: Krećete se popisom prema gore.
• Pomicanje u bilo kojem smjeru na zaključanom zaslonu: Otključavanje zaslona.
• Pomicanje prema dolje s vrha zaslona: Otvaranje okvira obavijesti.
Geste s tri prsta
• Dodirivanje: Započnite čitanje stavki naglas s vrha.
• Dodirivanje dva puta: Započnite čitanje od sljedeće stavke.
• Dodirivanje tri puta: Pročitajte posljednji odabrani tekst i kopirajte ga u međuspremnik.
• Pomicanje lijevo ili desno: Otvorite kontekstualni izbornik i pomičite se kroz opcije.
• Pomicanje gore ili dolje: Promijenite čitanje teksta i odabir granularnosti.
Korištenje kontekstualnog izbornika
Dok koristite Voice Assistant, pomičite se lijevo ili desno s tri prsta. Pojavit će se kontekstualni
izbornik i uređaj će čitati opcije naglas. Pomičite se lijevo ili desno s tri prsta za kretanje kroz
opcije. Kad začujete opciju koju želite pomičite se gore ili dolje za korištenje opcije ili za
podešavanje postavki za opciju. Na primjer, kad čujete Glas. uređaja, možete podesiti glasnoću
pomicanjem gore ili dolje.
159
Dodatak
Dodavanje i upravljanje slikovnim oznakama
Slikama na zaslonu možete dodati slikovne oznake. Uređaj naglas čita slikovne oznake kada se
odaberu slikovne oznake. Dodajte oznake neoznačenim slikama dodirivanjem i držanjem zaslona
dva puta s tri prsta.
Za upravljanje oznakama otvorite zaslon aplikacija, dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid
→ Voice Assistant → POSTAVKE → Upravljanje prilagođenim oznakama.
Konfiguriranje postavki za Voice Assistant
Konfigurirajte postavke za opciju Voice Assistant i olakšajte si njeno korištenje.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid → Voice Assistant →
POSTAVKE.
• Glasnoća govora: Odaberite razinu glasnoće za glasovne informacije.
• Tekst u govor: Promjena funkcija postavki pretvaranja teksta u govor koje se koriste kada je
aktivirana opcija Voice Assistant, poput jezika, brzine i sl.
• Prom. visine tona: Podesite uređaj da na glas čita tekst s promijenjenim tonom pri upotrebi
tipkovnice.
• Povratne informacije tipkovnice: Podesite uređaj da na glas čita stavku pod vašim prstom
pri upotrebi tipkovnice.
• Govorite dok je zaslon isklj.: Podešavanje uređaja da na glas čita informacije kada je zaslon
isključen.
• Upotrijebite senzor blizine: Podešavanje uređaja da pauzira glasovne informacije kada
postavite ruku iznad senzora na vrhu uređaja.
• Protresi za nast. čitanja: Podešavanje uređaja da na glas čita tekst prikazan na zaslonu kada
protresete uređaj. Možete odabrati između različitih brzina trešnje.
• Pročitaj ID pozivatelja: Podešavanje uređaja da pročita ime pozivatelja na glas u slučaju
dolaznog poziva.
• Čitanje fonetske abecede: Podesite uređaj da izgovori riječ koja počinje sa slovom koje
dodirnete i držite na tipkovnici.
160
Dodatak
• Čitanje savjeta o uporabi: Podesite uređaj da pročita na glas savjete za upotrebu prilikom
odabira stavke putem pomicanja.
• Dojava vibracijom: Podešavanje uređaja da zavibrira kada upravljate zaslonom, poput
odabira stavke.
• Zvučna povratna informacija: Podešavanje uređaja da zavibrira kada upravljate zaslonom,
poput odabira stavke.
• Fokus na zvuku govora: Podešavanje uređaja za stišavanje glasnoće medija kada uređaj
naglas čita stavku.
• Glasnoća zvučne povratne informacije: Podešavanje glasnoće reproduciranog zvuka kada
dodirnete zaslon radi njegove kontrole. Ova funkcija dostupna je kad je aktivirana opcija
Zvučna povratna informacija.
• Veliki pokazivač: Namjestite uređaj na podebljavanje granica kvadrata pokazivača koji se
pojavljuje prilikom dodira stavki.
• Boje pokazivača: Odaberite boju kvadrata pokazivača koji se pojavljuje prilikom dodirivanja
stavki.
• Povratne informacije o tipki za povratak i nedavnoj tipki: Postavite uređaj za glasovnu
povratnu informaciju kad dodirnete
ili
jedanput. Dvostruko dodirnite
ili
za
upotrebu tipki.
• Brzi izbornik: Odaberite opcije kontekstualnog izbornika za prikaz prilikom pomicanja
ulijevo ili udesno s pomoću tri prsta.
• Upravljanje prilagođenim oznakama: Upravljanje oznakama koje ste dodali.
• Informacije na traci statusa: Odaberite stavke za čitanje naglas kad dodirnete zaslon tri puta
s dva prsta.
• Opcije razvoja: Podešavanje opcija za razvoj aplikacije.
Uporaba uređaja kada je zaslon isključen
Za potrebe privatnosti možete podesiti uređaj da normalno radi kada je zaslon isključen. Zaslon
se neće uključiti kada pritisnete tipku za početni zaslon ili dodirnete zaslon. Trenutačno aktivne
opcije ne isključuju se kad se zaslon isključuje.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid, a zatim dodirnite prekidač
Tamni zaslon za aktivaciju. Ovu funkciju možete aktivirati ili deaktivirati ako dvaput pritisnete
tipku za uključivanje i isključivanje.
161
Dodatak
Čitanje šifri naglas
Podesite uređaj da naglas čita lozinku prilikom unosa lozinke kada je aktivirana opcija Voice
Assistant.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid, a zatim dodirnite prekidač
Izgovaranje šifri za aktivaciju.
Unos tekst pomoću tipkovnice
Za prikaz tipkovnice dodirnite polje za unos teksta, a zatim brzo dvaput dodirnite bilo koje
mjesto na zaslonu.
Za aktiviranje funkcije tipke brzog unosa otvorite zaslon aplikacija, dodirnite Postavke →
Pristupačnost → Vid, a zatim dodirnite prekidač Brzi unos tipke za aktiviranje.
Kada prstom dodirnete tipkovnicu, uređaj naglas čita znak tipke ispod vašeg prsta. Kada čujete
znak koji želite, za odabir podignite prste sa zaslona. Znak će se unijeti, a uređaj će naglas
pročitati tekst.
Ako opcija Brzi unos tipke nije aktivirana, podignite prst sa slova koje želite unijeti, a zatim
dvaput brzo dodirnite bilo koje mjesto na zaslonu.
Unos dodatnih znakova
Dodirnite i držite tipku na tipkovnici za unos dodatnih znakova dostupnih za tu tipku. Pojavljuje
se skočni prozor prije nego što se prikažu dostupni znakovi za tipku. Za odabir znaka povucite
prstom po skočnom prozoru dok ne čujete željeni znak, a zatim ga podignite.
162
Dodatak
Vid
Dodavanje glasovnih snimaka na glasovne oznake
Možete koristiti glasovne oznake za razlikovanje objekata sličnog oblika stavljanjem glasovnih
oznaka na njih. Možete snimiti i dodijeliti glasovni snimak na glasovnu oznaku s omogućenim
NFC-om. Snimanje glasa reproducira se kad uređaj stavite uz oznaku.
Uključite NFC funkciju prije korištenja ove funkcije.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid → Glasovna oznaka.
Pokrenut će se diktafon.
2 Dodirnite za početak snimanja. Govorite u mikrofon.
3 Kad završite snimanje dodirnite OK za zaustavljanje.
4 Držite poleđinu uređaja iznad glasovne oznake.
Informacija iz snimanja glasa upisat će se na glasovnu oznaku.
Promjena povećanja i fonta zaslona
Promijenite postavke povećanja zaslona ili veličinu i vrstu fonta.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid → Zumiranje zaslona i font.
Upotreba fonta visokog kontrasta
Prilagodite boju i strukturu fonta za povećanje kontrasta između teksta i pozadine.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid te zatim dodirnite prekidač za
Fontovi jakog kontrasta za aktivaciju.
163
Dodatak
Upotreba tipkovnice visokog kontrasta
Povećajte veličinu Samsung tipkovnice i promijenite boje tipki kako biste povećali kontrast
između teksta i pozadine.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid, a zatim dodirnite prekidač za
Tipkovn. jakog kontrasta za aktivaciju.
Prikazivanje oblika gumba
Prikažite oblike gumba s okvirima kako bi se isticali.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid, a zatim dodirnite prekidač
Prikaži obrise gumba za aktivaciju.
Korištenje povećala
Aktivirajte povećalo za povećanje zuma na zaslonu radi gledanja veće verzije sadržaja.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid, a zatim dodirnite prekidač
Prozor povećala za aktivaciju. Na zaslonu će se pojaviti povećalo.
Povucite ručicu na dnu povećala za pomicanje povećala na mjesto na zaslonu koje želite uvećati.
Povećanje zaslona
Povećajte zaslon ili povećanje zuma pojedinog dijela zaslona.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid, a zatim dodirnite prekidač
Pokreti za povećanje za aktivaciju.
• Povećanje i smanjenje zuma: Tri puta brzo dodirnite zaslon za povećanje zuma na
određenom dijelu zaslona. Brzo ponovno dodirnite zaslon triput za povratak na uobičajen
prikaz.
• Istraživanje zaslona pomicanjem: Pomoću dva ili više prstiju pomičite se po uvećanom
zaslonu.
• Podešavanje omjera zuma: S dva ili više prstiju uštipnite uvećani zaslon ili ih razdvojite.
Možete privremeno uvećati zaslon dodirom i držanjem zaslona tri puta. Tijekom držanja zaslona
povucite prst za istraživanje zaslona. Otpustite prst za povratak na normalni prikaz.
• Tipkovnica na zaslonu se ne može povećati.
• Kada je ova funkcija aktivirana to može utjecati na performanse nekih aplikacija,
poput Telefon i Kalkulator.
164
Dodatak
Povećavanje strelica miša ili podloge osjetljive na dodir
Povećajte strelicu prilikom upotrebe vanjskog miša ili podloge osjetljive na dodir.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid, a zatim dodirnite prekidač
Veliki pokazivač miša / dod. ploče za aktivaciju.
Konvertiranje zaslona na način sivih tonova.
Prikažite boje na zaslonu kao tonove sive boje.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid, a zatim dodirnite prekidač
Sivi tonovi za aktivaciju.
Izmjena boja zaslona
Poboljšajte vidljivost zaslona kao pomoć korisnicima za lakše prepoznavanje teksta na zaslonu.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid, a zatim dodirnite prekidač
Negativne boje za aktivaciju.
Podešavanje boje
Podesite kako će se boje prikazati na zaslonu ako imate problema s razlikovanjem boja. Uređaj
mijenja boje u jače kako bi se olakšalo prepoznavanje boja.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid → Podešavanje boje, a zatim
dodirnite prekidač za aktivaciju. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili podešavanje boje.
165
Dodatak
Sluh
Prepoznavanje zvuka
Podesite uređaj da vibrira kada detektira zvono na ulaznim vratima ili dječji plač.
Prilikom upotrebe prepoznavanja glasa, poput S Glas, detektori zvuka neće raditi.
Prepoznav. plakanja bebe
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Sluh → Prepoznavanje zvuka, a
zatim dodirnite prekidač Prepoznav. plakanja bebe za aktivaciju. Uređaj će vibrirati kad detektira
zvuk i alarm će biti spremljen kao zapis.
Prepoznavanje zvona
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Sluh → Prepoznavanje
zvuka, a zatim dodirnite prekidač Prepoznavanje zvona za aktivaciju.
2 Dodirnite
za snimanje zvuka zvona ulaznih vrata.
Uređaj će zabilježiti i snimiti zvono ulaznih vrata.
3 Dodirnite
i pozvonite si na vrata za provjeru jeste li dobro snimili. Kad uređaj prepozna
zvuk zvona ulaznih vrata, dodirnite U REDU.
Za promjenu zvuka zvona ulaznih vrata dodirnite Promijeni zvuk zvona.
Uređaj će vibrirati kad detektira zvuk i alarm će biti spremljen kao zapis.
Podešavanje bljeskalice za obavijesti
Podesite bljeskalicu na treperenje prilikom zvuka alarma ili kad primite obavijesti, kao što su
dolazni pozivi ili nove poruke.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Sluh, a zatim dodirnite prekidač
Bljeskajuća obavijest za aktivaciju.
166
Dodatak
Isključivanje svih zvukova
Podesite uređaj na stišavanje svih zvukova uređaja, poput zvukova medija uključujući i glas
pozivatelja tijekom poziva.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Sluh, a zatim dodirnite prekidač
Isključi sve zvukove za aktivaciju.
Postavke teksta podnaslova
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Sluh → Samsung podnaslovi
(CC) ili Google podnaslovi (CC), a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.
Odaberite opciju za konfiguriranje postavki snimanja.
Podešavanje balansa zvuka
Podesite uređaj da uspostavi balans zvuka kada upotrebljavate slušalice.
1 Spojite slušalice s uređajem i nosite ih.
2 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Sluh.
3 Povucite traku za podešavanje ispod Lijeva/desna korek. zvuka ulijevo ili udesno i podesite
balans zvuka.
Mono zvuk
Mono izlaz kombinira stereo zvuk u jedan signal koji se reproducira kroz sve zvučnike slušalica.
Koristite se ovime ako imate poteškoće sa sluhom ili ako je prikladnija jedna slušalica.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Sluh, a zatim dodirnite prekidač
Mono zvuk za aktivaciju.
167
Dodatak
Motorika i interakcija
Univerzalni prekidač
Možete kontrolirati zaslon osjetljiv na dodir priključivanjem vanjskog prekidača, dodirivanjem
zaslona ili korištenjem pokreta glavom i licem.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Motorika i interakcija →
Univerzalni prekidač, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju. Ako na uređaju nisu registrirani
univerzalni prekidači dodirnite DODAVANJE PREKIDAČA i postavite prekidače za kontrolu
uređaja.
Za aktiviranje funkcije univerzalnog prekidača najmanje jedan prekidač mora biti
registriran na uređaju.
Za postavljanje prekidača da kontroliraju uređaj dodirnite POSTAVKE → Prekidači.
Za deaktiviranje ove funkcije pritisnite tipku za početni zaslon tri puta.
Izbornik pomagača
Prikaz ikone pomoćnog prečaca
Postavite uređaj da prikazuje pomoćnu ikonu prečaca za pristup aplikacijama, opcijama i
postavkama. Možete jednostavno upravljati uređajem dodirom na pomoćne izbornike u ikoni.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Motorika i interakcija →
Izbornik pomagača.
2 Dodirnite prekidač za aktivaciju.
Ikona pomoćnog prečaca pojavit će se na donjem desnom dijelu zaslona.
Pristup pomoćnim izbornicima
Ikona pomoćnog prečaca pojavljuje se kao lebdeća ikona za jednostavan pristup pomoćnim
izbornicima s bilo kojeg zaslona.
Kada dodirnete ikonu pomoćnog prečaca, ikona će se malo povećati, a na ikoni će se pojaviti
pomoćni izbornik. Dodirnite gornju ili donju strelicu za pomicanje drugih okvira ili se pomaknite
gore ili dolje po zaslonu za odabir drugog izbornika.
168
Dodatak
Uporaba pokazivača
Na pomoćnom izborniku dodirnite Pokazivač. Zaslonom možete upravljati pomoću malih
pokreta prstom na području osjetljivom na dodir. Za pomicanje pokazivača povucite prstom po
području osjetljivom na dodir. Također, dodirnite zaslon za odabir stavki ispod pokazivača.
Koristite sljedeće mogućnosti:
• /
: Pomicanje lijevo ili desno na zaslonu.
• /
: Pomicanje gore ili dolje na zaslonu.
• : Povećavanje područja na kojem se nalazi strelica.
• : Pomicanje područja dodira na drugu lokaciju.
• : Zatvaranje područja dodira.
Za promjenu područja osjetljivog na dodir i postavki pokazivača, otvorite zaslon aplikacija,
dodirnite Postavke → Pristupačnost → Motorika i interakcija → Izbornik pomagača. Zatim
prilagodite opcije ispod naslova POSTAV. DOD. PLOČ. I POKAZIV.
Uporaba poboljšanog pomoćnog izbornika
Podesite uređaj da prikazuje poboljšane pomoćne izbornike za odabrane aplikacije.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Motorika i interakcija → Izbornik
pomagača → Pomoćnik plus, dodirnite prekidač za aktivaciju, a zatim odaberite aplikacije.
Jednost. uključ. zaslona
Uključite zaslon pomicanjem ruke iznad senzora na vrhu uređaja. Zaslon možete uključiti bez
pritiskanja tipke. Kad koristite ovu funkciju uređaj postavite na ravnu površinu sa zaslonom
okrenutim prema gore ili čvrsto držite uređaj radi sprječavanja pomicanja uređaja.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Motorika i interakcija, a zatim
dodirnite prekidač Jednost. uključ. zaslona radi aktivacije.
Autom. klik. nakon zaust. pokaz.
Postavite uređaj na automatski odabir stavke nakon što iznad nje postavite strelicu.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Motorika i interakcija, a zatim
dodirnite prekidač Autom. klik. nakon zaust. pokaz. radi aktivacije.
169
Dodatak
Dodir i držanje
Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Motorika i interakcija → Dodir i
držanje, a zatim odaberite opciju.
Kontrola interakcije
Aktivirajte način upravljanja interakcijom i ograničite reagiranje uređaja na unose kad koristite
aplikacije.
Ova funkcija nije dostupna kada aktivirate Snimanje zaslona dlanom, Direktan poziv,
Pametno upozorenje, ili Jednostavno utišavanje.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Motorika i interakcija →
Kontrola interakcije.
2 Dodirnite prekidač za aktivaciju.
3 Pritisnite i držite istovremeno pritisnute tipku za početni zaslon i tipku za smanjivanje
glasnoće kad koristite aplikaciju.
4 Podesite veličinu okvira ili nacrtajte crtu oko područja koje želite ograničiti.
5 Dodirnite OK.
Uređaj prikazuje ograničeno područje. Ograničeno područje neće reagirati kad ga dodirnete
i tvrde tipke na uređaju bit će isključene. Međutim, funkcije za tipku za uključivanje i
isključivanje, tipku za glasnoću i tipkovnicu možete omogućiti u načinu kontrole interakcije.
Za deaktiviranje načina upravljanja interakcijom pritisnite i držite istodobno pritisnutu tipku za
početni zaslon i tipku za smanjivanje glasnoće.
170
Dodatak
Zaključavanje smjera
Kreirajte kombinaciju smjerova za otključavanje zaslona.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Zaključavanje smjera, a zatim
dodirnite prekidač za aktivaciju.
2 Povucite prstom gore, dolje, lijevo ili desno četiri do osam puta, a zatim dodirnite
NASTAVAK.
3 Ponovno nacrtajte kombinaciju smjerova radi verifikacije i dodirnite POTVRDA.
Podsjetnik na obavijesti
Postavite uređaj da vas upozorava na obavijesti koje niste provjerili u određenom vremenskom
razdoblju.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Podsjetnik na obavijesti, a zatim
dodirnite prekidač za aktivaciju.
Za postavljanje uređaja da vibrira kad imate neprovjerene obavijesti, dodirnite prekidač Vibracija
za aktivaciju.
Za podešavanje intervala između upozorenja dodirnite Učestalost podsjetnika.
Za postavljanje aplikacija da vas upozoravaju na obavijesti, odaberite aplikacije pod PRIKAZ
OBAVIJESTI OD.
Preuzimanje ili prekidanje poziva
Podesite za odgovaranje na ili završetak poziva pritiskanjem gumba ili upotrebom zračne
naredbe.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Preuzimanje i prekidanje poziva.
Odaberite željeni način.
Uporaba načina rada jednim dodirom
Kada se oglasi alarm ili kod dolaznog poziva, dodirnite gumb za zaustavljanje alarma ili javljanje
na poziv umjesto povlačenja gumba.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost i zatim dodirnite prekidač Način rada
jednim dodirom za aktivaciju.
171
Dodatak
Upravljanje postavkama pristupačnosti
Spremanje postavki pristupačnosti u datoteku
Izvoz trenutnih postavku pristupačnosti u datoteku.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Upravlj. pristupačnosti → Uvezi/
izvezi → Izvoz u Moje datoteke.
Uvoz datoteke postavki pristupačnosti
Uvoz datoteke postavki pristupačnosti i ažuriranje trenutnih postavki.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Upravlj. pristupačnosti → Uvezi/
izvezi → Uvezi iz Mojih datoteka. Odaberite datoteku koju želite uvesti i dodirnite OK. Postavke
pristupačnosti će se ažurirati u skladu s uvezenom datotekom.
Dijeljenje datoteka postavki pristupačnosti
Podijelite datoteke s postavkama pristupačnosti s drugima putem e-pošte, Wi-Fi Direct,
Bluetootha i sl.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Upravlj. pristupačnosti →
Dijeljenje preko. Zatim, odaberite datoteke pristupačnosti i dodirnite OK. Odaberite način
dijeljenja i slijedite upute na zaslonu za dijeljenje datoteka.
172
Dodatak
Rješavanje problema
Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća
rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.
Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na
potrebu unosa određenih šifri:
• Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja aktivirana, morate unijeti šifru koju ste postavili
za uređaj.
• PIN: Kada uređaj koristite prvi put ili kada je aktivirano unošenje PIN broja, morate unijeti
PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika
Zaključaj SIM.
• PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično zbog toga što je PIN nekoliko puta unijet
pogrešno. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
• PIN2: Kada pristupate izborniku za koji se zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 koji ste dobili uz
SIM ili USIM karticu. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi više informacija.
Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu
pojaviti poruke o grešci.
• Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi
više informacija.
Uređaj se ne uključuje
Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite bateriju
prije uključivanja uređaja.
173
Dodatak
Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno
• Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitu za zaslon ili dodatke, u tom slučaju zaslon
osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
• Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako
zaslon dodirujete oštrim predmetom ili vrhovima prstiju, u tom slučaju zaslon osjetljiv na
dodir možda neće ispravno raditi.
• U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na
dodir.
• Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
• Pobrinite se da je vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreben ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.
Vaš se uređaj zamrzava ili ima kritičnu grešku
Pokušajte sljedeća rješenja. Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.
Ponovno pokretanje uređaja
Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze, u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti
aplikacije ili isključiti uređaj i ponovno ga uključiti.
Prisiljeno ponovno pokretanje
Ako se vaš uređaj zamrzava i ne reagira, istovremeno pritisnite i držite tipku za uključivanje i
isključivanje i tipku za smanjivanje glasnoće duže od 7 sekundi za ponovno pokretanje.
Resetiranje uređaja
Ako navedene metode ne riješe problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Opće upravljanje → Poništavanje → Vraćanje
tvorničkih postavki → VRAĆANJE UREĐAJA → OBRIŠI SVE. Ne zaboravite prije vraćanja na
tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.
Ako ste s uređajem registrirali Google račun, nakon resetiranja uređaja morate se prijaviti u isti
Google račun.
174
Dodatak
Pozivi se ne spajaju
• Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.
Drugi vas ne čuju tijekom poziva
• Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
• Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
• Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.
Jeka zvukova tijekom poziva
Podesite glasnoću pritiskom na tipku za glasnoću ili se premjestite na drugu lokaciju.
Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako
loša
• Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja
usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
• Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se
deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.
Ikona baterije je prazna
Vaša baterija je gotovo prazna. Promijenite bateriju.
175
Dodatak
Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)
• Provjerite je li punjač ispravno spojen.
• Odnesite uređaj na zamjenu baterije u Samsungov servisni centar.
Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena
• Ako uređaj ili bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se umanjiti
sposobnost potpunog punjenja.
• Potrošnja baterije se povećava ako koristite funkcije razmijene poruka ili neke aplikacije,
poput igrica ili interneta.
• Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.
Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci
Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog
prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci,
pokušajte sljedeće:
• Promijenite bateriju.
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste
primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.
Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza
• Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama
fotografiranja.
• Ako snimate fotografije u tamni, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama se može
pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.
176
Dodatak
Prilikom otvaranja multimedijskih datoteka javlja se poruka o grešci
Ako primate poruke o grešci ili ako se prilikom otvaranja multimedijske datoteke on ne mogu
reproducirati, pokušajte sljedeće:
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava
(DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za
reprodukciju datoteke.
• Pripazite jesu li formati datoteka podržani na uređaju. Ako format datoteke nije podržan,
poput DivX ili AC3 formata, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Za potvrdu formata
datoteka koje vaš uređaj podržava posjetite www.samsung.com.
• Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i
videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
• Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih
usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova
zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.
Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
• Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth
raspona (10 m).
Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.
Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo
• Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
• Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
• Ako upotrebljavate Windows XP, provjerite je li na vašem računalu instaliran Windows XP
Service Pack 3 ili novija verzija.
177
Dodatak
Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju
GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju
podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
Izgubljeni su podatci pohranjeni u uređaju
Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih u uređaju. U protivnom,
nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak
podataka pohranjenih u uređaju.
Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja
• Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija
dijelova.
• Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.
U uređaju nema dovoljno mjesta za pohranu
Izbrišite nepotrebne podatke, poput predmemorije, upotrebom Pametnog upravitelja ili ručno
izbrišite nekorištene aplikacije ili datoteke kako biste oslobodili mjesto za pohranu.
Uklanjanje baterije
• Za uklanjanje baterije kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Za upute o uklanjanju
baterije posjetite stranicu www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Zbog vlastite sigurnosti nemojte pokušavati ukloniti bateriju. Ako baterija nije ispravno
uklonjena, to može dovesti do oštećenja na bateriji ili uređaju, prouzročiti ozljedu i/ili narušiti
sigurnost uređaja.
• Samsung ne prihvaća odgovornost za bilo kakvo oštećenje ili gubitak (ugovorom ili
deliktom, uključujući propust) koji može nastati zbog nepoštovanja ovih upozorenja i uputa,
a koji se ne odnosi na smrtne posljedice ili ozljede prouzročene zbog Samsungova propusta.
178
Autorsko pravo
Copyright © 2017 Samsung Electronics
Ovaj korisnički priručnik zaštićen je međunarodnim zakonima o autorskom pravu.
Nije dopušteno reproduciranje, distribucija, prijevod ili prijenos dijelova ovog korisničkog
priručnika u bilo kojem obliku i bilo kojim putem, elektroničkim ili mehaničkim, što uključuje
fotokopiranje, snimanje ili spremanje u bilo koji sustav za pohranu i povrat podataka, bez
prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics.
Zaštitni znakovi
• SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
• Bluetooth® je registrirani zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, te Wi-Fi logotip registrirani
su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
• Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.
Download PDF

advertising