Samsung | GT-I9000 | Samsung GT-I9000 Priručnik za korisnike (Gingerbread)

GT-I9000
Korisnički priručnik
Upotreba ovog
priručnika
Hvala na kupnji mobilnog telefona Samsung. Ovaj će vam
telefon omogućiti visokokvalitetnu mobilnu komunikaciju
i zabavu zasnovanu na izvanrednoj tehnologiji i visokim
standardima tvrtke Samsung.
Namjena ovog korisničkog priručnika je da vas vodi kroz
funkcije i značajke vašeg uređaja.
Najprije ovo pročitajte
• Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte sve napomene o
mjerama opreza i ovaj priručnik kako biste osigurali sigurnu
i pravilnu uporabu.
• Opisi u ovom priručniku temelje se na zadanim
postavkama uređaja.
• Slike i snimci zaslona upotrijebljeni u ovom korisničkom
priručniku mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
2
Upotreba ovog priručnika
• Sadržaj korisničkog priručnika može se razlikovati od
proizvoda ili softvera dobivenog od davatelja ili dobavljača
usluga i podložan je promjenama bez prethodnog
upozorenja. Za najnoviju verziju korisničkog priručnika
pogledajte web-stranicu www.samsung.com.
• Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju,
softveru ili ponudi vašeg davatelja usluga.
• Formatiranje i isporuka korisničkog priručnika temelje
se na operacijskim sustavima Google Android i mogu se
razlikovati, ovisno o operacijskom sustavu koji se koristi.
• Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama,
regijama ili specifikacijama hardvera. Samsung ne
snosi odgovornost za probleme u izvedbi uzrokovane
aplikacijama treće strane.
• Samsung ne snosi odgovornost za poteškoće u izvedbi ili
nekompatibilnost uzrokovanu uređivanjem ili postavkama
registracije korisnika.
• Softver mobilnog uređaja možete nadograditi pristupom
na www.samsung.com.
• Izvori zvuka, pozadine i slike koje se nalaze na uređaju
licencirane su za ograničenu uporabu između tvrtke
Samsung i njihovih vlasnika. Izdvajanje i uporaba tih
materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se
kršenjem autorskih prava. Samsung ne snosi odgovornost
za takvu vrstu kršenja autorskih prava.
• Zadržite priručnik za daljnju uporabu.
Napomena—napomene, savjeti za upotrebu ili
dodatne informacije
►
Pogledajte—stranice sa srodnim sadržajem; na
primjer: ► str.12 (znači “pogledajte stranicu 12”)
→
Slijedi—niz mogućnosti ili izbornika koje morate
odabrati kako biste izvršili korak; na primjer:
U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i
odaberite Poruke → Nova poruka (predstavlja
Poruke, nakon čega slijedi Nova poruka)
Ikone uputa
Prije nego počnete saznajte više o ikonama koje se pojavljaju
u ovom priručniku:
Upozorenje—situacije koje mogu uzrokovati
ozljede vama ili drugima
[
]
Uglate zagrade—tipke uređaja, primjerice:
[ ] (znači tipka Uključivanje/Zaključavanje)
Oprez—situacije u kojima su moguća oštećenja
uređaja i ostale opreme
Upotreba ovog priručnika
3
Autorska prava
Copyright © 2011 Samsung Electronics
Ovaj korisnički priručnik zaštićen je međunarodnim zakonima
o autorskom pravu.
Nije dopušteno reproduciranje, distribucija, prijevod ili
prijenos dijelova ovog korisničkog priručnika u bilo kojem
obliku i bilo kojim putem, elektronskim ili mehaničkim,
što uključuje fotokopiranje, snimanje ili spremanje u bilo
koji sustav za pohranu i povrat podataka, bez prethodnog
pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics.
4
Upotreba ovog priručnika
Zaštitni znaci
• SAMSUNG i logotip tvrtke SAMSUNG registrirani su zaštitni
znaci tvrtke Samsung Electronics.
• Logotip Android, Google Search™, Google Maps™, Google
Mail™, YouTube™, Android Market™ i Google Talk™ su
zaštitni znaci tvrtke Google, Inc.
• Bluetooth® registrirani je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG,
Inc. u cijelom svijetu.
• Oracle i Java registrirani su zaštitni znaci tvrtke Oracle i/
ili njenih podružnica. Ostali nazivi mogu biti zaštitini znaci
svojih vlasnika.
• Windows Media Player® registrirani je zaštitni znak tvrtke
Microsoft Corporation.
•
i
zaštitni su znaci tvrtke SRS Labs, Inc. CS
Headphone i WOW HD tehnologije su ugrađene pod
licencom od strane SRS Labs, Inc.
• Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni
znakovi udruženja Wi-Fi Alliance.
• DivX®, DivX Certified® te
pridruženi logotipi su zaštitni
znaci tvrtke DivX, Inc. a koriste se
pod licencom.
• Svi ostali zaštitni znaci i autorska
prava vlasništvo su njihovih vlasnika.
O DIVX VIDEOZAPISU
DivX® je digitalni video format koji je stvorila kompanija DivX,
Inc. Ovo je zvaničan DivX Certified® uređaj koji reproducira
DivX videozapis. Posjetite www.divx.com kako biste saznali
više i došli do softverskih alata za pretvaranje datoteka u
DivX video.
DivX Certified® za reprodukciju DivX® videozapisa do HD
720p, uključujući premijski sadržaj
O SADRŽAJU DIVX VIDEO-ON-DEMAND
Ovaj DivX Certified® uređaj potrebno je registrirati kako
bi reproducirao kupljene DivX Video-on-Demand (VOD)
filmove. Da biste generirali registracijski kod, potražite
odjeljak DivX VOD u izborniku postavki uređaja. Posjetite
vod.divx.com za više pojedinosti o načinu završetka
registracije.
Upotreba ovog priručnika
5
Sadržaj
Sastavljanje . ............................................. 10
Sadržaj kutije ..........................................................
Instalirajte SIM ili USIM karticu i bateriju .........
Punjenje baterije ....................................................
Umetanje memorijske kartice (izborno) ..........
Pričvršćivanje remena za nošenje
(neobvezno) ............................................................
10
10
12
15
17
Početak rada ............................................. 18
Uključivanje i isključivanje uređaja ................... 18
Uvodne informacije o uređaju ............................ 18
6
Sadržaj
Upotreba dodirnog zaslona ................................
Zaključajte ili otključajte dodirni zaslon i
tipke ..........................................................................
Upoznajte zaslon u čekanju ................................
Pristup aplikaciji .....................................................
Prilagođavanje uređaja ........................................
Unošenje teksta . ....................................................
Preuzimanje aplikacija s aplikacije
Android Market ......................................................
Preuzimanje datoteka s weba . ...........................
Sinkroniziranje podataka . ...................................
22
23
23
25
27
31
34
34
35
Komunikacija . .......................................... 37
Osobni podaci .......................................... 70
Pozivanje ..................................................................
Poruke . .....................................................................
Google Mail .............................................................
Email . ........................................................................
Razgovor ..................................................................
Čavrljanje .................................................................
Imenik .......................................................................
Kalendar ...................................................................
Zapis ..........................................................................
Diktafon . ..................................................................
37
43
45
46
48
49
Zabava ....................................................... 50
Kamera . ....................................................................
Video .........................................................................
Album .......................................................................
Glazba .......................................................................
FM radio . ..................................................................
50
60
61
63
66
70
73
75
76
Web ............................................................ 77
Pretraživač ...............................................................
Karte ..........................................................................
Latitude ....................................................................
Mjesta .......................................................................
Navigacija ................................................................
Google Pretraživanje . ...........................................
YouTube . ..................................................................
Sadržaj
77
80
82
82
83
83
84
7
Samsung Apps ........................................................ 85
Press Reader ............................................................ 85
Burza ......................................................................... 86
Povezivanje . ............................................. 87
Bluetooth .................................................................
Wi-Fi . .........................................................................
AllShare ....................................................................
Dijeljenje mobilne mreže .....................................
TV veze (način TV izlaza) ......................................
Računalne veze . .....................................................
VPN veze ..................................................................
8
Sadržaj
87
89
90
93
94
94
97
Alati ............................................................ 99
Sat .............................................................................. 99
Kalkulator . ............................................................. 101
Aldiko eBook ......................................................... 101
Mini dnevnik ......................................................... 103
Datoteke . ............................................................... 104
Upravljanje ............................................................ 105
ThinkFree Office ................................................... 105
Glasovno pretraživanje . .................................... 107
Tekst u pokretu ..................................................... 107
Postavke .................................................. 108
Pristupanje meniju Postavke ............................ 108
Bežično i mreža . ................................................... 108
Postavke poziva . .................................................. 110
Zvuk . ....................................................................... 111
Zaslon ..................................................................... 112
Lokacija i sigurnost .............................................. 113
Aplikacije . .............................................................. 114
Računi i sinkronizacija ........................................ 115
Privatnost ............................................................... 115
SD kartica i memorija telefona ......................... 116
Regija i tekst .......................................................... 116
Glas. ulaz i izlaz ..................................................... 118
Pristupačnost ........................................................ 119
Datum i vrijeme .................................................... 119
O telefonu .............................................................. 119
Rješavanje problema ............................ 120
Sigurnosne mjere opreza ..................... 126
Indeks ...................................................... 135
Sadržaj
9
Sastavljanje
Sadržaj kutije
Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:
• Mobilni uređaj
• Baterija
• Prijenosni prilagodnik (punjač)
• Kratke upute
Koristite samo softver koji je odobrila tvrtka Samsung.
Piratski ili ilegalni softver može prouzrokovati
oštećenja ili kvarove koji nisu obuhvaćeni jamstvom
proizvođača.
10 Sastavljanje
• Predmeti koje ste dobili s uređajem mogu se
razlikovati od ovdje navedenih, ovisno o softveru
i dodacima dostupnim u vašoj regiji ili ponudi
davatelja internetskih usluga.
• Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog
prodavača Samsungove opreme.
• Dodatna oprema koju ste dobili najbolji je izbor za
vaš uređaj.
• Dodatna oprema koja se razlikuje od isporučene
možda nije kompatibilna s uređajem.
Instalirajte SIM ili USIM karticu i
bateriju
Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete karticu
s modulom identiteta pretplatnika (SIM) s pojedinostima
pretplate, kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i
dodatne usluge. Za upotrebu UMTS ili HSDPA usluge možete
kupiti USIM (Universal Subscriber Identity Module) karticu.
3 Umetnite SIM ili USIM karticu.
Za instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije,
1 Ako je uređaj uključen, pritisnite i držite [
Isključivanje kako biste ga isključili.
] te odaberite
2 Uklonite stražnji poklopac.
• Postavite SIM ili USIM karticu u uređaj s pozlaćenim
kontaktima usmjerenim prema dolje.
• Ako ne umetnete SIM ili USIM karticu, možete
Pazite da ne oštetite nokte prilikom uklanjanja
stražnjeg poklopca.
koristiti samo izvanmrežne usluge uređaja i neke
menije.
• Nemojte umetati memorijsku karticu u utor za SIM
karticu.
Sastavljanje
11
4 Umetnite bateriju.
5 Vratite stražnji poklopac.
12 Sastavljanje
Punjenje baterije
Prije prve upotrebe uređaja morate napuniti bateriju.
Uređaj možete puniti pomoću isporučenog prijenosnog
punjača ili povezivanjem uređaja s računalom ili
podatkovnim kabelom računala.
Koristite samo punjače i kabele koje je odobrila tvrtka
Samsung. Punjači i kabeli koji nisu odobreni mogu
prouzrokovati eksplodiranje baterija ili oštetiti uređaj.
Kada je baterija prazna, uređaj će poslati ton
upozorenja i prikazati poruku o praznoj bateriji. Ikona
baterije također će biti prazna. Ako razina baterije
postane preniska, uređaj će se automatski isključiti.
Ponovo napunite bateriju kako biste nastavili koristiti
uređaj.
››Punjenje pomoću prijenosnog punjača
1 Otvorite poklopac višenamjenske utičnice na vrhu
2
uređaja.
Uključite mali nastavak prijenosnog punjača u
višenamjensku utičnicu telefona.
3 Veliki nastavak prijenosnog punjača uključite u električnu
utičnicu.
• Uređaj možete upotrebljavati dok se puni, ali možda
bude potrebno više vremena da se baterija u
potpunosti napuni.
• Dok se uređaj puni, dodirni zaslon možda neće biti
u funkciji uslijed nestabilnog napajanja. Ako do toga
dođe, isključite prijenosni punjač iz uređaja.
• Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja.
To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek
uređaja niti na njegovu izvedbu.
• Ako postoje poteškoće prilikom punjenja uređaja,
odnesite ga skupa s punjačem u Samsungov servisni
centar.
Neispravno povezivanje prijenosnog punjača može
uzrokovati ozbiljnu štetu na uređaju. Štete uzrokovane
pogrešnom upotrebom nisu obuhvaćene jamstvom.
Sastavljanje
13
4 Kada se baterija u potpunosti napuni (ikona baterije više
nije aktivna), isključite prijenosni punjač iz uređaja te iz
utičnice napajanja.
Nemojte uklanjati bateriju prije nego što uklonite
prijenosni punjač. To može oštetiti uređaj.
Kako biste uštedjeli energiju, isključite prijenosni
punjač kada ga ne koristite. Prijenosni punjač nema
prekidač, tako da ga morate odspojiti iz utičnice kako
biste prekinuli napajanje. Prijenosni punjač treba ostati
u blizini utičnice kada se koristi.
››Punjenje pomoću podatkovnog kabela
računala
Prije punjenja provjerite je li računalo uključeno.
1 Otvorite poklopac višenamjenske utičnice na vrhu
uređaja.
2 Uključite jedan kraj (mikro USB) podatkovnog kabela
računala u višenamjensku utičnicu.
3 Drugi kraj podatkovnog kabela uključite u USB priključak
na računalu.
Punjenje možda ne započne odmah, ovisno o vrsti
podatkovnog kabela koji upotrebljavate.
4 Kada se baterija u potpunosti napuni (ikona baterije više
nije aktivna), isključite podatkovni kabel iz uređaja te iz
računala.
14 Sastavljanje
Umetanje memorijske kartice
(izborno)
Kako biste pohranili multimedijske datoteke, morate
umetnuti memorijsku karticu. Uređaj prihvaća microSD™ ili
microSDHC™ memorijske kartice maksimalnog kapaciteta
32 GB (ovisno o vrsti i proizvođaču memorijske kartice).
Samsung koristi odobrene industrijske standarde
za memorijske kartice, ali neke marke možda
nisu u potpunosti kompatibilne s uređajem.
Uporaba nekompatibilne memorijske kartice može
prouzrokovati oštećenja na uređaju, memorijskoj
kartici i podacima pohranjenima na kartici.
• Uređaj podržava samo FAT strukturu datoteka za
memorijske kartice. Umetnete li memorijsku karticu
formatiranu s drugačijom strukturom datoteke,
uređaj će zatražiti da preformatirate memorijsku
karticu.
• Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek
trajanja memorijskih kartica.
• Kada memorijsku karticu umetnete u uređaj,
direktorij datoteka memorijske kartice se pojavljuje
u mapi /mnt/sdcard/external_sd u unutarnjoj
memoriji (moviNAND™).
Sastavljanje
15
1 Uklonite stražnji poklopac.
2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima
okrenutima prema dolje.
››Uklanjanje memorijske kartice
Prije uklanjanja memorijske kartice najprije je oslobodite radi
sigurnog uklanjanja.
1 U načinu mirovanja odaberite Aplikacije → Postavke →
SD kartica i memorija telefona → Odspoji SD karticu.
2 Uklonite stražnji poklopac.
3 Lagano gurajte memorijsku karticu dok se ne odvoji od
uređaja.
3 Gurnite memorijsku karticu u utor memorijske kartice
4
dok se čvrsto ne umetne.
Vratite stražnji poklopac.
16 Sastavljanje
4 Izvucite memorijsku karticu iz utora.
5 Uklonite memorijsku karticu.
6 Vratite stražnji poklopac.
Nemojte uklanjati memorijsku karticu dok uređaj šalje
ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom
podataka i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.
››Formatiranje memorijske kartice
Formatiranje memorijske kartice na računalu može
uzrokovati nekompatibilnost s uređajem. Memorijsku karticu
formatirajte samo na uređaju.
U načinu mirovanja odaberite Aplikacije → Postavke →
SD kartica i memorija telefona → Odspoji SD karticu →
Formatiraj SD karticu → Formatiraj SD karticu → Obriši
sve.
Ne zaboravite da prije formatiranja memorijske kartice
napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka
pohranjenih na uređaju. Jamstvo proizvođača ne
obuhvaća gubitak podataka uzrokovan postupcima
korisnika.
Pričvršćivanje remena za nošenje
(neobvezno)
1 Uklonite stražnji poklopac.
2 Utaknite remen za nošenje kroz utor i zakačite ga za malu
izbočinu.
3 Vratite stražnji poklopac.
Sastavljanje
17
Početak rada
Uključivanje i isključivanje uređaja
Za uključivanje uređaja,
1 Pritisnite i držite [ ].
2 Ako po prvi puta uključujete uređaj slijedite upute na
zaslonu za postavljanje uređaja.
Za isključivanje uređaja pritisnite i držite [ ], a zatim
odaberite Isključivanje.
• Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog
osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su
zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu
ili bolnici.
• U slučaju da želite koristiti samo izvanmrežne
usluge, prebacite uređaj na profil Bez mreže.
Pritisnite i držite [ ] te odaberite Profil Bez mreže.
18 Početak rada
Uvodne informacije o uređaju
››Izgled uređaja
Senzor blizine
Svjetlosni senzor
Leća prednjeg
fotoaparata
Slušalica
Tipke glasnoće
Dodirni zaslon
Tipka za
početni zaslon
Tipka za povratak
Tipka Meni
Mikrofon
››Tipke
Tipka
Utičnica za vanjske
slušalice
Leća stražnje kamere
Leća stražnjeg
fotoaparata
Višenamjenska
utičnica
Funkcija
Uključivanje/
Zaključavanje
Zvučnik
Meni
Stražnji pokrov
Početna
Uključite uređaj (pritisnite
i držite); pristupite brzim
izbornicima (pritisnite i držite);
zaključajte dodirnog zaslona.
Otvorite popis mogućnosti
dostupnih na trenutnom
zaslonu.
Vratite se na zaslon u čekanju;
otvorite popis nedavno
korištenih aplikacija (pritisnite
i držite).
Nazad
Vratite se na prethodni zaslon.
Glasnoća
Prilagodba glasnoće uređaja.
Unutarnja antena
Početak rada
19
››Ikone indikatora
Ikone prikazane na zaslonu mogu se razlikovati, ovisno
o području na kojem se nalazite ili davatelju usluga.
Ikona
Ikona
Definicija
Povezane Bluetooth slušalice
Definicija
GPS aktiviran
Nema signala
Glasovni poziv u tijeku
Jačina signala
Poziv na čekanju
GPRS mreža je spojena
Zvučnik je aktiviran
EDGE mreža je spojena
Propušteni poziv
UMTS mreža je spojena
Sinkronizirano s webom
Dostupne otvorene WLAN mreže
Slanje podataka
WLAN spojena
Skidanje podataka
Bluetooth uključen
Aktivirano je preusmjeravanje poziva
20 Početak rada
Ikona
Definicija
Ikona
Definicija
Povezan s PC-om
Aktiviran bešumni način
Aktviirano je USB spajanje
Aktiviran način vibracije
Aktivirana pristupna točka
Aktiviran profil Bez mreže
Nema SIM ili USIM kartice
Reprodukcija glazbe u tijeku
Nova SMS ili MMS poruka
Reprodukcija glazbe je pauzirana
Nova email poruka
FM radio je isključen u pozadini
Nova poruka glasovne pošte
Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
Razina napunjenosti baterije
Alarm uključen
Obavijesti događaja
10:00 AM
Trenutno vrijeme
Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
Početak rada
21
Upotreba dodirnog zaslona
Dodirni zaslon uređaja omogućuje jednostavno biranje stavki
ili izvršenje funkcija. Saznajte osnovne postupke uporabe
dodirnog zaslona.
• Kako biste izbjegli grebanje dodirnog zaslona,
nemojte koristiti oštre alate.
• Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s
ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog
elektriciteta može prouzročiti kvar dodirnog zaslona.
• Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s vodom. U
vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može
doći do kvara dodirnog zaslona.
• Radi optimalne upotrebe dodirnog zaslona, prije
korištenja uređaja skinite zaštitnu foliju sa zaslona.
• Vaš dodirni zaslon ima sloj koji služi za otkrivanje
malenih električnih naboja koje emitira ljudsko
tijelo. Za najbolji učinak dodirni zaslon dodirujte
jagodicama prstiju. Dodirni zaslon neće reagirati na
dodire oštrim alatima, primjerice olovkom.
22 Početak rada
Dodirnim zaslonom možete upravljati pomoću sljedećih
radnji:
• Dotaknite: Jednom dotaknite zaslon prstom za odabir ili
pokretanje menija, opcije ili aplikacije.
• Dotaknite i držite: Dotaknite stavku i držite je pritisnutom
dulje od 2 sekunde kako biste otvorili skočni popis opcija.
• Vucite: Dotaknite i povlačite prstom prema gore, dolje,
lijevo ili desno za pomicanje stavki na popisima.
• Vuci i ispusti: Dotaknite i držite prst na određenoj stavci, a
zatim je povucite kako biste je premjestili.
• Dvostruki dodir: Dvaput brzo dodirnite zaslon za povećanje
ili smanjenje prilikom pregledavanja fotografija ili Internet
stranica.
• Vaš uređaj isključuje dodirni zaslon u slučaju da
ne koristite uređaj u određenom vremenskom
razdoblju. Za uključivanje zaslona pritisnite [ ] ili
tipku "Početna".
• Možete podesiti i vrijeme pozadinskog osvjetljenja.
U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija
i odaberite Postavke → Zaslon → Trajanje
osvjetljenja.
Zaključajte ili otključajte dodirni
zaslon i tipke
Dodirni zaslon i tipke možete zaključati kako biste spriječili
neželjeno pokretanje bilo koje funkcije uređaja.
Da biste zaključali, pritisnite tipku [ ]. Kako biste otključali
uključite zaslon pritiskom tipke [ ] ili tipke "Početna", a zatim
brzo prstom dotaknite sivi prozor.
Upoznajte zaslon u čekanju
Dok je uređaj u stanju mirovanja prikazuje se zaslon u
čekanju. Na zaslonu u čekanju možete vidjeti status uređaja i
pristupati aplikacijama.
Zaslon u čekanju ima više panela. Pomaknite se lijevo ili
desno na jedan od panela zaslona u čekanju. Također, možete
odabrati točku na vrhu zaslona za izravno pomicanje na
odgovarajući panel zaslona u čekanju.
››Dodavanje stavki na zaslon u čekanju
Zaslon u čekanju možete prilagoditi dodavanjem prečaca do
aplikacija ili stavki u aplikacijama, widgetima ili mapama. Za
dodavanje stavki na zaslon u čekanju,
1 Pritisnite [
2
] → Dodaj ili dodirnite i držite prazno
područje na zaslonu u čekanju.
Odaberite kategoriju stavke → stavku:
• Widgeti: Dodavanje widgeta na zaslon u čekanju.
• Prečaci: Dodavanje prečaca do stavki, poput favorita,
oznaka i kontakata.
• Mape: Stvorite novu mapu ili dodajte mape za svoje
kontakte.
• Pozadine: Postavite pozadinsku sliku.
››Premještanje stavki na zaslonu u čekanju
1 Dodirnite i držite stavku koju želite pomicati dok stavka
ne postane siva.
2 Povucite stavku na mjesto koje želite.
Početak rada
23
››Uklanjanje stavki s zaslona u čekanju
1 Dodirnite i držite stavku za uklanjanje.
2
3
Koš za smeće se pojavljuje pri dnu zaslona u čekanju.
Povucite stavku u koš za smeće.
Kada stavka postane crvena pustite je.
››Korištenje panela s prečacima
U načinu mirovanja ili za vrijeme korištenja aplikacije
dodirnite područje s ikonama i prevucite prostom prema
dole za otvaranje panela s prečacima. Možete aktivirati
ili deaktivirati značajke bežične beze i pristupiti popisu
obavjesti, poput poruka, poziva, događaja ili statusa obrade.
Da biste sakrili popis, povucite dno popisa prema gore.
Na panelu s prečacima možete koristiti sljedeće mogućnosti:
• Wi-Fi: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke WLAN veze.
► str. 89
24 Početak rada
• Bluetooth: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke Bluetooth
bežične veze. ► str. 87
• GPS: Aktiviranje ili deaktiviranje GPS značajke.
• Zvuk/Vibracija: Aktiviranje ili deaktiviranje nasumičnog
načina.
• Auto rotacija: Aktiviranje ili deaktiviranje automatskog
rotiranja.
Dostupne mogućnosti mogu se razlikovati, ovisno o
području ili davatelju internetskih usluga.
››Dodacanje novih panele na zaslon u
čekanju
Zaslonu u čekanju možete dodavati panele ili ih brisati,
kako biste organizirali widgete u skladu s vašim željama i
potrebama.
1 U načinu mirovanja, pritisnite [
] → Uredi.
Također, možete postaviti dva prsta na zaslon i spojiti ih
kako biste prešli u način za uređivanje.
2 Dodajte ili uklonite panele pomoću sljedećih mogućnosti:
• Kako biste uklonili panel, dodirnite i držite indeksnu
3
sličicu panela i vucite ga do koša za smeće u dnu
zaslona.
• Za dodavanje novog panela odaberite .
• Kako biste izmjenili redoslijed panela, dodirnite i držite
indeksnu sličicu panela i vucite ga do željenog mjesta.
Nakon što ste završili, pritisnite [ ].
Pristup aplikaciji
Za pristup aplikacijama uređaja,
1 U načinu mirovanja odaberite Aplikacije da biste
pristupili popisu aplikacija.
2 Pomerie se lijevo ili desno do drugog zaslona aplikacija.
Također, možete odabrati točku na vrhu zaslona za
izravno pomicanje na odgovarajući zaslon glavnog
menija.
3 Odaberite aplikaciju.
• Kada koristite aplikacije čiji je vlasnik Google, morate
imati Google račun. Ako nemate Google račun,
prijavite se kako biste ga dobli.
• Možete dodavati prečace do aplikacije dodirivanjem
i držanjem ikone aplikacije na popisu aplikacija.
Možete pomaknuti ikonu na željeno mjesto na
zaslonu u čekanju.
4 Pritisnite [
] za povratak na prethodni zaslon; pritisnite
tipku Početna za povratak na zaslon u čekanju.
Vaš uređaj ima ugrađeni senzor pokreta koji određuje
njegovo usmjerenje. U slučaju da okrećete uređaj dok
koristite određene značajke, sučelje se automatski
prebacuje u prikaz cijelog zaslona. Kako biste sučelje
postavili da prati orijentaciju prilikom okretanja,
odaberite Postavke → Zaslon → Auto. rotacija
zaslona.
Početak rada
25
››Organiziranje aplikacija
Aplikacije možete reorganizirati na popisu aplikacija tako
da izmijenite njihov redoslijed ili ih grupirate u kategorije na
način koji najbolje odgovara vašim željama i potrebama.
1 U popisu aplikacija pritisnite [ ] → Uredi.
2 Dodirnite i držite aplikaciju.
3 Dovucite ikonu aplikacije do željene lokacije.
4
Ikonu aplikacije možete premjestiti na drugi zaslon
glavnog menija. Također, možete pomaknuti najčešće
korištene aplikacije pored opcije Početna.
Pritisnite [ ] → Spremi.
Za izmjenu redoslijeda zaslona glavnog menija,
1 U popisu aplikacija postavite dva prsta na ekran i privucite
2
ih međusobno.
Dodirnite i držite sličicu zaslona i povucite je do željenog
mjesta.
26 Početak rada
››Pristup nedavnim aplikacijama
1 Pritisnite i držite tipku Početna kako biste otvorili popis
aplikacija kojima ste nedavno pristupili.
2 Odaberite aplikaciju kojoj želite pristupiti.
››Korištenje upravljanja zadacima
Uređajem istovremeno možete obavljati više zadataka.
Istodobno možete pokrenuti više od jedne aplikacije. No, to
može izazvati prekide, kočenje, probleme s memorijom ili
dodatnu potrošnju energije. Da biste izbjegli te probleme,
zatvorite nepotrebne programe pomoću upravitelja
zadataka.
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
Upravljanje → Aktivne aplikacije.
Na uređaju se pojavljuje popis svih trenutno pokrenutih
aplikacija.
Za zatvaranje aplikacije odaberite Prekid.
Za zatvaranje svih aktivnih aplikacija odaberite Prekid
za sve.
Prilagođavanje uređaja
Iskoristite svoj uređaj još bolje tako što ćete ga prilagoditi
svojim potrebama.
››Postavljanje trenutnog vremena i datuma
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Postavke → Datum i vrijeme.
2 Postavite vrijeme i datum i izmijenite ostale opcije.
››Uključivanje ili isključivanje tona dodira
U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Postavke → Zvuk → Zvučni odabir.
››Prilagodite glasnoću tonova zvona
Pritisnite tipku za glasnoću gore ili dolje kako biste prilagodili
glasnoću tona zvona.
››Prebacivanje na bešumni način
Za isključivanje ili uključivanje zvuka uređaja, uradite
sljedeće:
• U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Telefon → Tipke, a zatim dodirnite i držite #.
• Pritisnite i držite [ ] te odaberite Bešumno.
Možete postaviti uređaj da vas upozorava na različite
događaje u bešumnom načinu. U načinu mirovanja
otvorite popis apllikacija i odaberite Postavke → Zvuk
→ Vibracija → Uvijek ili U bešumnom načinu. Kada
pređete u bešumni način,
pojavljuje se umjesto
.
››Promjena melodije zvona
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Postavke → Zvuk → Ton zvona telefona.
2 Na popisu odaberite ton zvona i odaberite OK.
Početak rada
27
››Aktiviranje animacije za prebacivanje
prozora
U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Postavke → Zaslon → Animacija → Neke animacije ili Sve
animacije.
››Odabir pozadine za zaslon u čekanju
1 U načinu mirovanja, pritisnite [ ] → Pozadina → opcija.
2 Odaberite sliku.
3 Odaberite Spremi, Postavi pozadinsku sliku ili postavi
pozadinu.
Samsung nije odgovoran za bilo kakvu uporabu
postavljenih slika ili pozadina na uređaju.
28 Početak rada
››Podešavanje osvjetljenja zaslona
Možete brzo prilagoditi osvjetljenje zaslona pomjeranjem
lijevo ili desno na liniji indikatora na zaslonu.
Za prilagodbu osvjetljenosti u meniju postavki,
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Postavke → Zaslon → Osvjetljenje.
2 Poništite potvrdni okvir pored opcije Auto. osvjetljenje.
3 Vucite kliznik kako biste podesili razinu osvjetljenja.
4 Odaberite OK.
Razina osvjetljenja zaslona utječe na brzinu pražnjenja
baterije.
››Postavi zaključavanje zaslona
Možete zaključati dodirni zaslon pomoću znaka za
otključavanje ili šifre kako biste spriječili neovlaštene osobe u
korištenju uređaja bez vašeg dopuštenja.
• Nakon što postavite zaključavanje zaslona, uređaj
će zahtijevati kod za otključavanje svaki put kada
uključite ili isključite dodirni zaslon.
• U slučaju da zaboravite PIN ili šifru, donesite uređaj u
Samsungov centar za usluge kako biste ih vratili.
• Samsung nije odgovoran za bilo kakav gubitak
sigurnosnih šifri, osobnih podataka ili drugih šteta
uzrokovanih nezakonitim softverom.
Postavljanje uzorka za otključavanje
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
Postavke → Lokacija i sigurnost → Postavite zaklj.
zaslona → Znak.
Pogledajte upute na zaslonu i primjere uzorka te
odaberite Dalje (ako je potrebno).
3 Nacrtajte uzorak povlačenjem prsta za spajanje najmanje
4 točke.
4 Odaberite Nastavi.
5 Ponovo nacrtajte uzorak da biste potvrdili.
6 Odaberite Potvrdi.
Postavi PIN kod za otključavanje
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
3
Postavke → Lokacija i sigurnost → Postavite zaklj.
zaslona → PIN.
Unesite novi PIN (brojčani) i odaberite Nastavak.
Ponovno unesite PIN i odaberite OK.
Postavi šifru za otključavanje
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
3
Postavke → Lokacija i sigurnost → Postavite zaklj.
zaslona → Šifra.
Unesite novu šifru (brojčanu) i odaberite Nastavak.
Ponovno unesite šifru i odaberite OK.
Početak rada
29
››Zaključavanje SIM ili USIM kartice
Uređaj možete zaključati aktiviranjem PIN-a koji je isporučen
sa SIM ili USIM karticom.
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
Postavke → Lokacija i sigurnost → Postavite SIM
zaključavanje → Zaključaj SIM.
Unesite PIN i odaberite OK.
Nakon što omogućite opciju zaključavanja PIN-a, morate ga
unijeti prilikom svakog uključivanja uređaja.
• U slučaju da previše puta unesete neispravan
PIN, vaša će se SIM ili USIM kartica zaključati. Za
deblokiranje SIM ili USIM kartice morate unijeti PIN
ključ za otključavanje (PUK).
• U slučaju da zablokirate SIM ili USIM karticu
unošenjem neispravnog PUK-a, donesite karticu
koju treba otključati vašem davatelju usluga.
30 Početak rada
››Aktiviranje mobilnog lokatora
Kada netko umetne novu SIM ili USIM karticu u vaš uređaj,
značajka mobilnog lokatora automatski šalje kontaktni broj
navedenim primateljima kako bi vam pomogla locirati i vratiti
uređaj.
Kako biste koristili ovu funkciju, potreban vam je Samsung
račun za daljinsku kontrolu uređaja s weba.
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
3
4
5
6
Postavke → Lokacija i sigurnost → Odredite mobilni
lokator.
Unesite šifru i odaberite OK.
Za nastavak odaberite OK.
Unesite svoju email adresu i šifru vašeg Samsung naloga,
a zatim odaberite Prijava.
Da biste napravili Samsung račun odaberite Upis.
Pročitajte uvjete i odredbe i odaberite Prihvati.
Unesite telefonski broj zajedno s kodom države
(pomoću +).
7 Unesite ime pošiljatelja.
8 Unesite tektualnu poruku za slanje primateljima.
9 Odaberite Spremi.
2 Nastavite sve dok ne završite riječ.
Unošenje teksta
Tekst možete unijeti odabirom znakova na virtualnoj
tipkovnici ili unosom rukopisa na zaslonu.
Tekst ne možete unositi na nekim jezicima. Za unos
teksta trebate promijeniti jezik na neki od podržanih
jezika. ► str. 116
››Promjena vrste tipkovnice
Možete promijeniti vrstu tipkovnice. Dodirnite i držite polje
za unos teksta i odaberite Način unosa → vrstu tipkovnice
(Swype ili Samsung tipkovnica).
››Unos teksta upotrebom Swype tipkovnice
1 Odaberite prvo slovo riječi i prevucite prstom do drugog
slova i pritom ne skidajte prst sa zaslona.
3 Na zadnjem slovu pustite prst.
4 Kada se riječ ispravno prikaže, odaberite
5
kako biste
unijeli razmak. Ako se ispravna riječ ne prikaže, odaberite
zamjensku riječ s prikazanog popisa.
Ponovite korake 1-4 kao biste dovršili tekst.
• Za unos teksta možete i dotaknuti tipke.
• Možete dotaknuti i držai tipku za unos znakova na
gornjoj polovici tipke. Kada dotaknete i držite tipku
dok se ne pojavi popis znakova, možete unijeti
posebne znakove i simbole.
Početak rada
31
Možete koristiti i sljedeće tipke:
Broj
1
Broj
1
4
2
3
5
6
7
Funkcija
Promjena velikih u mala slova i obrnuto.
3
Pristupite zaslonu sa swype savjetima;
Otvorite informacije o pomoći (dotaknite i
držite).
Prebacivanje između načina simbola i načina
ABC/brojeva.
4
Brisanje znakova.
5
Započinjanje novog retka.
2
32 Početak rada
Funkcija
6
Unos teksta glasom.
Ova značajka možda neće biti
dostupna, ovisno o odabranom jeziku
unosa.
7
Umetanje razmaka.
››Unos teksta upotrebom Samsung
tipkovnice
1 Odaberite
2
→ Okomita tipkovnica i odaberite način
unosa teksta.
Možete odabrati jedan od načina unosa (QWERTZ ili
standardna tipkovnica) ili načina unosa rukom.
Unesite tekst biranjem tipki sa znakovima i brojevima ili
pisanjem na zaslonu.
Možete koristiti i sljedeće tipke:
1
2
Broj
Broj
3
4
5
6
Funkcija
6
Funkcija
Unos razmaka; unesite točku (dvaput
dodirnite); promijenite jezik unosa (dodirnite i
držite, a zatim pomjerite lijevo ili desno).
Funkcije ove tipke mogu se razlikovati
ovisno o davatelju usluga.
››Kopiranje i lijepljenje teksta
Dok unosite tekst možete koristiti značajku kopiranja i
lijepljenja za korištenje teksta u drugim aplikacijama.
1
Promjena velikih u mala slova i obrnuto.
2
Prebacivanje između načina brojeva/simbola
i načina ABC.
3
Brisanje unosa.
4
Započinjanje novog retka.
1 Postavite pokazivač na mjesto gdje želite započeti.
2 Odaberite ili dodirnite i držite polje za unos teksta.
3 Odaberite Odaberi te.../Odaberi tekst s popisa opcija.
4 Odaberite Kopiraj za kopiranje ili Izreži za izrezivanje
5
Pristupanje postavkama tipkovnice,
promijenite način unosa teksta (dotaknite i
držite).
5 U drugoj aplikaciji dodirnite i držite polje za unos teksta.
6 Odaberite Zalijepi za umetanje teksta iz međuspremnika
teksta u međuspremnik.
u polje za unos teksta.
Početak rada
33
Preuzimanje aplikacija s aplikacije
Android Market
››Deinstaliranje aplikacije
Na temelju Android platforme funkcije vašeg uređaja mogu
se proširiti instaliranjem dodatnih aplikacija.
Android Market nudi jednostavan i brz način kupnje igara i
programa za mobilne telefone.
• Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova
značajka možda neće biti dostupna.
• Uređaj će spremiti korisničke datoteke iz preuzetih
aplikacija na unutarnju memoriju moviNAND™.
Da biste datoteke spremili na memorijsku karticu,
povežite uređaj s računalom i kopirajte ih s
moviNAND na memorijsku karticu.
2 Odaberite stavku koju želite izbrisati.
3 Odaberite Uninstall → OK.
››Instaliranje aplikacije
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Market.
2 Odaberite Accept kad se pojave uvjeti i odredbe.
3 Potražite datoteku ili aplikaciju i preuzmite je.
34 Početak rada
1 Na početnom zaslonu Android Market odaberite My
apps.
Preuzimanje datoteka s weba
Kada skidate datoteke ili internetske aplikacije s Interneta,
uređaj ih pohranjuje na memorijsku karticu.
Datoteke koje preuzmete s weba mogu sadržavati
viruse koji će oštetiti vaš uređaj. Da biste smanjili rizik,
preuzmite datoteke samo s izvora kojima vjerujete.
Neke medijske datoteke sadrže Upravljanje digitalnim
pravima da bi se zaštitila autorska prava. Ova zaštita
može spriječiti preuzimanje, kopiranje, izmjenu ili
prijenos nekih datoteka.
Za skidanje datoteka s Interneta,
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
Pretraživač.
Potražite datoteku ili aplikaciju i preuzmite je.
Da biste instalirali aplikacije preuzete s web-mjesta koja nisu
Android Market, morate odabrati Postavke → Aplikacije →
Nepoznati izvori.
Sinkroniziranje podataka
Možete sinkronizirati podatke s različitim poslužiteljima i
kopirati ili vraćati podatke.
Nakon dovršetka sinkronizacije uređaj ostaje povezan s
webom. Ako na Internetu dođe do promjena, ažurirane
informacije pojavit će se na uređaju i sinkronizacija će
započeti automatski, i obrnuto.
Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka
možda neće biti dostupna.
››Postavljanje računa na poslužitelju
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Postavke → Računi i sinkronizacija.
2 Odaberite Dodaj račun → vrstu računa.
3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postavljanje
računa.
Za društvene usluge na mreži, poput programa Facebook
ili MySpace, unesite korisničko ime i šifru te izaberite
Prijava.
››Aktivacija automatske sinkronizacije
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Postavke → Računi i sinkronizacija.
2 Odaberite Automatska sinkronizacija.
3 Odaberite račun.
4 Odaberite aplikacije koje želite sinkronizirati.
Da biste izuzeli aplikacije iz automatske sinkronizacije,
isključite potvrdni okvir pored željene aplikacije.
Početak rada
35
››Ručno sinkroniziranje podataka
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Postavke → Računi i sinkronizacija.
2 Odaberite račun.
3 Pritisnite [ ] → Sinkroniziraj sada. Uređaj automatski
započinje sinkroniziranje podataka koje ste postavili za
sinkronizaciju.
36 Početak rada
Komunikacija
Pozivanje
Saznajte kako upotrebljavati funkcije poziva, kao što su
upućivanje poziva i odgovaranje, uporaba mogućnosti
dostupnih tijekom poziva ili prilagodba i uporaba značajki
poziva.
››Pozivanje i odgovaranje na poziv
Kad upućujete, prihvaćate, prekidate ili odbijate pozive,
možete koristiti gumbe ili dodirni zaslon.
Upućivanje poziva
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i izaberite
Telefon → Tipke te unesite pozivni broj i telefonski broj.
2 Odaberite
kako biste uputili glasovni poziv.
Za videopoziv odaberite .
Kad tijekom razgovora držite uređaj blizu lica,
automatski se isključuje dodirni zaslon kako bi se
spriječilo slučajno pritiskanje tipki.
3 Za završetak poziva odaberite Prekid.
• Koristite imenik za spremanje brojeva koje često
birate. ► str. 70
• Kako biste brzo pristupili popisu poziva i ponovno
birali nedavno birane brojeve, odaberite Telefon
→ Pozivi.
Odgovaranje na poziv
1 Kada pristigne poziv, vucite
udesno dok se ne pojavi
točka.
Kada uređaj zvoni, pritisnite tipku glasnoće kako biste
isključili ton zvona.
2 Za završetak poziva odaberite Prekid.
Komunikacija
37
Odbijanje poziva
Kada pristigne poziv, vucite ulijevo dok se ne pojavi točka.
Za slanje poruke tijekom odbijanja dolaznih poziva odaberite
Odbij porukom.
Za izmjenu poruke odaberite Postavke → Postavke
poziva → Svi pozivi → Odbaci poziv porukom.
Pozivanje međunarodnog broja
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i izaberite
2
Telefon → Tipke te dodirnite i držite 0 kako biste unijeli
znak +.
Za biranje broja unesite čitav broj koji želite birati
(pozivni broj države, regije i telefonski broj), a zatim
odaberite
.
38 Komunikacija
››Uporaba slušalica
Priključivanjem slušalica na uređaj možete odgovarati na
pozive i kontrolirati pozive bez ruku:
• Kako biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.
• Da biste odbili poziv, pritisnite i držite gumb slušalice.
• Kako biste poziv stavili na čekanje ili preuzeli poziv na
čekanju tijekom poziva, pritisnite i držite gumb slušalice.
• Kako biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.
››Uporaba opcija tijekom glasovnog poziva
Tijekom glasovnog poziva možete koristiti sljedeće opcije.
• Kako biste prilagodili glasnoću, pritisnite tipku za glasnoću
prema gore ili dolje.
• Kako biste poziv stavili na čekanje, odaberite .
Za preuzimanje poziva na čekanju odaberite .
• Kako biste uputili drugi poziv, odaberite opciju Dodaj
poziv, a zatim birajte novi broj.
• Kako biste odgovorili na drugi poziv, kada se oglasi ton
poziva na čekanju vucite udesno dok se ne pojavi točka.
Uređaj nudi da prvi poziv prekinete ili zadržite na čekanju.
Morate se pretplatiti na uslugu poziva na čekanju kako
biste mogli koristiti ovu značajku.
• Za otvaranje zaslona biranja odaberite Tipkovnica.
• Za aktiviranje značajke zvučnika odaberite Zvučnik.
U bučnim okruženjima možete imati poteškoća u
slušanju poziva dok upotrebljavate značajku zvučnika.
Za bolju audio izvedbu upotrijebite normalni način
telefona.
• Za isključivanje mikrofona kako vas druga strana ne bi čula
odaberite Bez zvuka.
• Za slušanje druge strane i razgovor sa njome pomoću
Bluetooth slušalica, odaberite Slušalica.
] → Imenik.
] → Zapis.
• Za otvaranje imenika pritisnite [
• Za dodavanje bilješke pritisnite [
• Za prebacivanje s jednoga na drugi poziv odaberite
Zamijeni.
• Kako biste uputili poziv s više sudionika (konferencijski
poziv), uputite ili odgovorite na drugi poziv te odaberite
Spoji kad se povežete s drugom stranom. Ponovite
postupak kako biste dodali više sudionika. Morate se
pretplatiti na uslugu poziva s više sudionika kako biste
mogli koristiti ovu značajku.
››Uporaba opcija tijekom videopoziva
Tijekom videopoziva možete koristiti sljedeće opcije:
• Za aktiviranje značajke zvučnika odaberite Zvučnik.
• Za isključivanje mikrofona kako vas druga strana ne bi čula
odaberite Bez zvuka.
• Kako biste od druge strane sakrili svoju sliku pritisnite [ ]
→ Sakrij me.
• Kako biste odabrali alternativnu sliku za prikaz drugoj
strani, odaberite [ ] → Odlazna slika.
• Za otvaranje zaslona biranja pritisnite [ ] → Tipkovnica.
Komunikacija
39
• Za slušanje druge strane i razgovor sa njome pomoću
Bluetooth slušalica pritisnite [ ] → Prebaci na slušalicu.
• Za prebacivanje izmeđe prednje i stražnje kamere pritisnite
[ ] → Promijeni kameru.
• Za prilagođavanje postavki videopoziva pritisnite [ ] →
Postavke.
• Za korištenje slike druge strane, dodirnite i držite sliku
druge strane. Možete napraviti sliku zaslona ili snimiti video
poziv.
• Za korištenje svoje slike, dodirnite i držite svoju sliku.
Možete podesiti osvjetljenje, uvećati ili umanjiti sliku
pomoću stražnje kamere ili primjeniti efekat zamućenosti
na sliku pomoću prednje kamere.
››Pregled i biranje propuštenih poziva
Uređaj će na zaslonu prikazati pozive koje ste propustili. Za
biranje broja propuštenog poziva otvorite panel za prečace
te odaberite propušteni poziv.
40 Komunikacija
››Uporaba dodatnih značajki
Možete upotrebljavati različite značajke poziva, kao što su
automatsko odbijanje, način FDN (Fixed Dialling Number –
broj za fiksno biranje), preusmjeravanje ili zabrana poziva.
Postavljanje automatskog odbijanja
Funkciju automatskog odbijanja možete upotrijebiti za
automatsko odbijanje poziva s određenih brojeva. Kako biste
aktivirali funkciju automatskog odbijanja i postavili popis
odbijanja,
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
3
4
5
6
Postavke → Postavke poziva → Svi pozivi → Auto.
odbijanje.
Odaberite Uključi auto. odbijanje kako biste aktivirali
automatsko odbijanje.
Odaberite Popis automatskih odbijanja.
Pritisnite [ ] → Novi.
Unesite broj za odbijanje i odaberite Spremi.
Za dodavanje više brojeva ponovite korake 4-5.
Uporaba FDN načina (Fixed Dialling Number)
Za postavljanje prosljeđivanja glasovnih poziva,
U FDN će načinu uređaj ograničiti sve odlazne pozive, osim
za brojeve pohranjene na FDN popisu. Za aktiviranje FDN
načina,
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
3
2
3
Postavke → Postavke poziva → FDN brojevi → Uključi
FDN.
Unesite PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom i
odaberite OK.
Odaberite FDN popis i dodajte kontakte koje ćete koristiti
u FDN načinu.
Za postavljanje prosljeđivanja video poziva,
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Postavljanje prosljeđivanja poziva
Preusmjeravanje poziva je mrežna značajka za slanje dolaznih
poziva na drugi broj koji ste odredili. Ovu značajku možete
postaviti odvojeno za različite uvjete kad niste u mogućnosti
odgovoriti na poziv, kao, primjerice, kad ste već zauzeti
drugim pozivom ili kad se nalazite izvan područja usluge.
Postavke → Postavke poziva → Poziv → Prosljeđivanje
poziva.
Odaberite uvjet.
Unesite broj za prosljeđivanje poziva i odaberite
Uključeno.
Vaša će postavka biti poslana mreži.
2
3
Postavke → Postavke poziva → Video poziv →
Prosljeđivanje videopoziva.
Odaberite uvjet.
Unesite broj za prosljeđivanje poziva i odaberite
Uključeno.
Vaša će postavka biti poslana mreži.
Komunikacija
41
Postavljanje zabrane poziva
Zabrana poziva je mrežna značajka za ograničavanje
određenih vrsta poziva ili sprječavanje drugih osoba da
upućuju pozive s vašeg uređaja.
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
3
Postavke → Postavke poziva → Poziv → Zabrana
poziva.
Za videopoziv, odaberite Postavke → Postavke poziva
→ Video poziv → Zabrana videopoziva.
Odaberite vrstu poziva za ograničavanje.
Unesite šifru za zabranu poziva i odaberite OK.
Vaša će postavka biti poslana mreži.
Postavljanje poziva na čekanje
Poziv na čekanju je mrežna značajka koja služi za
upozoravanje na dolazni poziv za vrijeme drugog poziva.
U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Postavke → Postavke poziva → Poziv → Poziv na čekanju.
Vaša će postavka biti poslana mreži.
Ta je značajka dostupna samo za glasovne pozive.
››Pregled popisa poziva
Možete pregledati popise poziva filtrirane prema vrstama.
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Telefon → Pozivi.
] → Prikaz po → opcija za razvrstavanje
popisa poziva.
Iz popisa poziva možete uputiti poziv ili poslati poruku
kontaktu brzim pomicanjem kontakta ulijevo ili
udesno.
2 Pritisnite [
3 Odaberite popis za pregled pojedinosti.
Na prikazu pojedinosti možete birati broj, poslati
poruku na broj, dodati broj u imenik ili na popis
odbijanja.
42 Komunikacija
Poruke
Saznajte kako izraditi i poslati tekstualne (SMS) ili
multimedijske (MMS), kako ih pregledati te kako upravljati
poslanim ili primljenim porukama.
Slanje ili primanje poruka kada se nalazite izvan
matičnog područja možda će biti dodatno naplaćeno.
Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.
››Slanje SMS poruka
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
3
Poruke → Nova poruka.
Odaberite Imenik.
Možete ručno unijeti broj ili ga odabrati s popisa poziva ili
iz grupe odabirom druge opcije.
Odaberite potvrdne okvire pored kontakata te odaberite
Dodaj.
4 Odaberite Ovdje unesite poruku i unesite tekst poruke.
5
Za umetanje emotikona pritisnite [ ] → Umetni
smajlića.
Odaberite Pošalji kako biste poslali poruku.
››Slanje MMS poruke
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Poruke → Nova poruka.
2 Odaberite Imenik.
3
4
Možete ručno unijeti broj ili ga odabrati s popisa poziva ili
iz grupe odabirom druge opcije.
Odaberite potvrdne okvire pored kontakata te odaberite
Dodaj.
Kada unesete email adresu uređaj će pretvoriti poruku u
multimedijsku poruku.
Odaberite Ovdje unesite poruku i unesite tekst poruke.
Za umetanje emotikona pritisnite [ ] → Umetni
smajlića.
Komunikacija
43
5 Pritisnite [
6
7
] → Dodaj → mogućnost i dodajte stavku.
Možete odabrati datoteku s popisa datoteka ili snimiti
novu fotografiju, video ili zvučni isječak.
Pritisnite [ ] → Dodaj naslov i dodajte predmet
poruke.
Odaberite Pošalji kako biste poslali poruku.
››Prikaz tekstualne ili multimedijske poruke
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
3
Poruke.
Vaše poruke su grupirane u nizove poruka prema
kontaktu, poput poruka.
Odaberite kontakt.
Za MMS poruke odaberite poruku da biste vidjeli
pojedinosti.
44 Komunikacija
››Slušanje poruka glasovne pošte
Ako ste postavili uređaj na preusmjeravanje propuštenih
poziva na poslužitelj glasovne pošte, pozivatelji mogu ostaviti
glasovne poruke u slučaju kad ne odgovorite na dolazne
pozive. Kako biste pristupili ulaznom spremniku govorne
pošte i preslušali poruke govorne pošte,
1 U načinu mirovanja otvorite popis apllikacija i odaberite
Telefon → Tipke, a zatim dodirnite i držite 1.
2 Pratite upute poslužitelja glasovne pošte.
Prije pristupa poslužitelju morate spremiti broj
poslužitelja glasovne pošte. Davatelj usluga može vam
dati broj.
Google Mail
Nove email poruke možete preuzeti s usluge Google Mail™
u svoju mapu s dolaznim porukama. Kad pristupite ovoj
aplikaciji pojavljuje se zaslon mape s dolaznim porukama.
Ukupan broj nepročitanih poruka prikazuje se u naslovnoj
traci, a nepročitane poruke prikazuju se podebljano. Ako
ste poruku označili, oznaka se pojavljuje u obojenom
pravokutniku na poruci.
• Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova
značajka možda neće biti dostupna.
• Ovaj izbornik Google Mail može biti drugačije
označen, ovisno o davatelju usluge.
››Slanje email poruke
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Google Mail.
2 Pritisnite [ ] → Stvori novu poruku.
3 Unesite ime ili adresu u polje primatelja.
4 Unesite predmet i poruku.
5 Za dodavanje slikovne datoteke pritisnite [
→ datoteku.
6 Odaberite
] → Priloži
da biste poslali poruku.
››Pregled email poruka
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Google Mail.
2 Odaberite email poruku.
U pregledu poruka upotrijebite sljedeće opcije:
• Kako biste odgovorili na poruku odaberite opciju
.
• Kako biste odgovorili na poruku za sve primatelje odaberite
→ Odgov. svima.
• Za prosljeđivanje poruke drugima odaberite
→ Proslijedi.
• Da biste pogledali privitak odaberite Pregled.
Kako biste ga spremili na uređaj odaberite Preuzmi.
• Za arhiviranje poruke odaberite Arhiva.
Komunikacija
45
• \Za brisanje poruke odaberite Izbriši.
• Za pomicanje na prethodnu ili sljedeću poruku, odaberite
Filtriranje poruka
››Organiziranje e-pošte prema oznakama
2
ili
.
Svoju e-poštu možete organizirati označavanjem poruka ili
dodavanjem zvjezdica važnim porukama. Poruke možete
sortirati prema filtru oznaka.
Dodavanje oznake za poruku
1 Na zaslonu mape s dolaznim porukama dodirnite i držite
2
3
poruku.
Odaberite Promijeni oznake.
Odaberite oznaku i odaberite OK.
Dodavanje zvjezdice poruci
1 Na zaslonu mape s dolaznim porukama dodirnite i držite
2
poruku.
Odaberite Dodaj zvjezdicu. Aktivira se ikona zvjezdice
pored poruke.
46 Komunikacija
1 Na zaslonu mape s dolaznim porukama pritisnite [
Idi na oznake.
Odaberite oznaku poruka koje želite vidjeti.
]→
Email
Saznajte kako poslati ili pogledati email poruke putem
osobnog email računa ili email računa tvrtke.
››Postavljanje email računa
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Email.
2 Unesite email adresu i šifru.
3 Odaberite Dalje (za opće email račune, poput Google
4
Mail i Yahoo) ili Ručno postavljanje (za ostale poslovne
email račune).
Slijedite upute na zaslonu.
Kada završite s postavljanjem email računa email poruke
će se skinuti na uređaj. Ako ste napravili više od dva računa
možete se prebacivati između email računa; Pritisnite [ ] →
Računi te odaberite račun sa koga želite preuzeti poruke.
5 Odaberite polje Cc/Bcc kako biste dodali još primatelja.
6 Odaberite polje naslova kako biste unijeli naslov poruke.
7 Odaberite polje za unos teksta kako biste unijeli tekst
››Slanje email poruke
8 Odaberite Dodaj i priložite datoteku.
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
3
4
Email → email račun.
Pritisnite [ ] → Novo.
Odaberite Imenik.
Možete ručno unijeti email adresu ili je odabrati s popisa
nedavnih poziva ili iz grupe odabirom drugog gumba.
Odaberite potvrdne okvire pored kontakata te odaberite
Dodaj.
poruke.
Ne možete priložiti datoteke s DRM (upravljanje
digitalnim pravima) zaštitom.
9 Odaberite Pošalji kako biste poslali poruku.
Ako niste spojeni na Internet ili se nalazite izvan
područja na kojem je usluga dostupna, poruka će
se zadržati na popisu niza poruka dok se ne spojite
na Internet i dok ne dođete na područje na kojem je
usluga dostupna.
Komunikacija
47
››Pregled email poruke
Kada otvorite email račun, e-poruke koje ste prethodno
dohvatili možete gledati u izvanmrežnom radu ili se možete
spojiti na email poslužitelj da biste pogledali nove poruke.
Nakon preuzimanja email poruka, možete ih gledati u
izvanmrežnom radu.
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
3
Email → email račun.
Pritisnite [ ] → Aktualiziraj kako biste aktualizirali
popis poruka.
Odaberite email poruku.
U pregledu poruka upotrijebite sljedeće opcije:
• Kako biste odgovorili na poruku odaberite [ ] →
Odgovori.
• Za prosljeđivanje poruke drugima pritisnite [ ] →
Proslijedi.
• Kako biste obrisali poruku pritisnite [ ] → Obriši.
• Za prikaz privitka, vucite zaslon prema dolje i odaberite
privitak. Kako biste ga spremili na uređaj odaberite .
48 Komunikacija
Razgovor
Saznajte kako ćaskati s prijateljima i obitelji preko usluge
Google Talk™.
Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka
možda neće biti dostupna.
››Dodavanje prijatelja na popis prijatelja
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
3
Razgovor.
Na popisu prijatelja pokazuju se svi Google Talk kontakti
u trenutku.
Pritisnite [ ] → Dodaj prijatelja.
Unesite email adresu prijatelja i odaberite Pošalji
pozivnicu.
Kada prijatelj prihvati pozivnicu on će biti dodat popisu
prijatelja.
››Pokretanje razgovora
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
3
4
5
Razgovor.
Odaberite prijatelja s popisa prijatelja. Otvara se zaslona
za razgovor.
Unesite poruku i odaberite Pošalji.
Za umetanje emotikona pritisnite [ ] → Više → Umetni
smajlić.
Za prebacivanje između aktivnih razgovora pritisnite
[ ] → Uključi chatove.
Da biste završili razgovor, pritisnite [ ] → Završi chat.
Čavrljanje
Saznajte kako pristupiti aplikaciji Social Hub™, integriranoj
komunikacijskoj aplikaciji za informacije o emailu, porukama,
izravnim porukama, kontaktima ili kalendaru. Za više
pojedinosti posjetite socialhub.samsungmobile.com.
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Čavrljanje.
2 Pregledajte i koristite sadržaj koji nudi Social Hub.
Komunikacija
49
Zabava
• Sučelje kamere pojavljuje se samo u vodoravnom
položaju.
• Kamera se automatski isključuje kad ju ne koristite
određeno vrijeme.
Kamera
Saznajte kako snimiti i pregledati fotografije i videozapise.
Možete snimiti fotografije razlučivosti do 2560 x 1920 piksela
(5 megapiksela) te videozapise razlučivosti do 1280 x 720
piksela.
››Fotografiranje
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
Kamera.
Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u
pejsažni prikaz.
50 Zabava
• Kapacitet memorije može se razlikovati, ovisno o
sceni ili uvjetima snimanja.
3
Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi
prilagodite sliku.
1
2
8
3
4
9
5
6
7
10
Broj
Funkcija
2
Provjerite status i postavke kamere.
• : Razlučivost
• : Vrsta mjerenja ekspozicije
• : GPS aktiviran
•
: Broj fotografija koje možete
snimiti (prema raspoloživoj memoriji)
• : Zadana lokacija pohrane
Prebacite se između prednje i stražnje leće
fotoaparata.
3
Promjena načina snimanja.
4
Promjena načina scene.
5
Prilagodite vrijednost ekspozicije.
6
Promjena postavki kamere.
7
Skrivanje ili prikazivanje ikona u tražilu.
1
Broj
Funkcija
8
Prebacivanje na videokameru.
9
Fotografiranje.
10
Otvorite preglednik slika za pregled
fotografija koje ste snimili.
4 Kako biste uvećali ili umanjili, pritisnite tipku za glasnoću.
5
6
Također, možete dotaknuti zaslon s dva prsta i raširiti ih
(približite ih za smanjenje).
Dodirnite tamo gdje želite fokusirati na zaslonu pregleda.
Okvir fokusa se pomiče na mjesto koje ste dotakli i
postaje zelen kada je predmet unutar fokusa.
Odaberite
da biste snimili fotografiju.
Fotografija se automatski sprema.
Zabava
51
Nakon snimanja fotografija, odaberite ikonu preglednika slika
za prikaz snimljenih fotografija.
• Za prikaz ostalih fotografija, pomaknite se lijevo ili desno.
• Za uvećanje ili smanjenje odaberite ili . Također,
možete dvaput dodirnuti zaslon za uvećanje ili umanjenje.
• Kako biste drugima poslali fotografiju odaberite Dijeli.
• Kako biste fotografiju postavili kao pozadinu ili
identifikacijsku sliku pozivatelja za kontakte odaberite
Postavi za.
• Za brisanje fotografije odaberite Obriši.
››Snimanje fotografije pomoću opcija koje
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Kamera.
2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u
pejsažni prikaz.
→ scenu →
.
3 Odaberite
4 Napravite potrebne prilagodbe.
5 Odaberite da biste snimili fotografiju.
››Snimanje uljepšane fotografije
Pomoću načina snimanja uljepšane fotografije možete sakriti
nesavršenosti na licu.
su unaprijed postavljene za razne scene
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Kamera ima predefinirane postavke za različite scene. Možete
jednostavno odabrati odgovarajući način rada za uvjete i
objekte snimanja.
Primjerice, kad fotografije snimate noću, odaberite način rada
za noćno snimanje koji rabi produljenu ekspoziciju.
2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u
52 Zabava
Kamera.
pejsažni prikaz.
3 Odaberite → Ljepota.
4 Napravite potrebne prilagodbe.
5 Odaberite da biste snimili fotografiju.
››Snimanje fotografija u načinu snimanja
osmijeha
Kamera može prepoznati lica ljudi i pomoći vam snimiti
fotografije njihovih nasmiješenih lica.
››Slikanje serije fotografija
Možete jednostavno snimiti seriju fotografije objekata
u pokretu. To je korisno kad fotografirate djecu pri igri ili
sportski događaj.
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u
3
4
5
6
Kamera.
Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u
pejsažni prikaz.
→ Osmijeh.
Odaberite
Napravite potrebne prilagodbe.
Odaberite
.
Objektiv kamere usmjerite prema predmetu.
Uređaj prepoznaje osobe na slici i otkriva njihove
osmijehe. Uređaj automatski snima fotografiju kad se
osoba nasmiješi.
Kamera.
pejsažni prikaz.
3 Odaberite → Uzastopno.
4 Napravite potrebne prilagodbe.
5 Dotaknite i držite . Kamera će nastaviti snimati
fotografije dok ne pustite tipku okidača kamere.
Zabava
53
››Snimanje panoramske fotografije
Možete snimiti široke panoramske fotografije pomoću načina
snimanja panorame. Ovaj je način prikladan za fotografiranje
pejzaža.
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
3
4
5
6
7
Kamera.
Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u
pejsažni prikaz.
→ Panorama.
Odaberite
Napravite potrebne prilagodbe.
Odaberite
da biste snimili prvu fotografiju.
Polako pomaknite uređaj u odabranom smjeru i
poravnajte zeleni okvir s tražilom.
Kad poravnate zeleni okvir i tražilo, kamera će automatski
snimiti sljedeću fotografiju.
Ponovite 6. korak kako biste dovršili panoramsku
fotografiju.
54 Zabava
››Snimanje starinske fotografije
Možete snimiti fotografije starinskog izgleda i dojma na dodir
primjenom filtara za boje.
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Kamera.
2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u
pejsažni prikaz.
3 Odaberite → Starinski.
4 Odaberite za odabir filtera boja.
5 Napravite potrebne prilagodbe.
6 Odaberite da biste snimili fotografiju.
››Snimanje kombinirane fotografije
Možete snimiti dvije fotografije s istom pozadinom, a zatim
konbinirati lijevu i desnu polovicu svake fotografije u jednu
fotografiju. Ova značajka je korisna kada želite fotografiju s
prijateljem ali nema nikog ko bi napravio fotografiju umjesto
vas.
Slika se u ovom načinu prikazuje uvećana, ali se
datoteke spremaju i održavaju s uobičajenom
kvalitetom slike.
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
3
4
5
6
7
8
Kamera.
Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u
pejsažni prikaz.
→ Dodaj me.
Odaberite
Napravite potrebne prilagodbe.
Taknite lijevu ili desnu stranu tamo gdje želite snimiti
prvu fotografiju.
da biste snimili prvu fotografiju.
Odaberite
Polovica prve fotografije pojavljuje se kao prozirni vodič
za sljedeću fotografiju.
Napravite potrebne prilagodbe pomoću ovog vodiča.
Odaberite
da biste snimili drugu fotografiju.
Uređaj automatski spaja polovicu prve fotografije i drugu
polovicu druge fotografije u jednu fotografiju.
››Snimanje fotografije akcije
Možete snimiti fotografije objekta u pokretu, a zatim ih
kombinirati u jednu fotografiju koja pokazuje tu akciju.
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Kamera.
2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u
pejsažni prikaz.
3 Odaberite → Akcija.
4 Napravite potrebne prilagodbe.
5 Odaberite da biste snimili prvu fotografiju.
6 Pomičite uređaj tako da prati objekt koji se kreće.
Telefon automatski snima sljedeće fotografije.
7 Nastavite slijediti objekt sve dok uređaj ne snimi sve
fotografije potrebne za akcijsku fotografiju.
Zabava
55
››Snimanje fotografije u načinu stripa
Možete fotografirati s efektima stripa.
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Kamera.
2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u
3
4
5
pejsažni prikaz.
→ Strip.
Odaberite
Napravite potrebne prilagodbe.
Odaberite
da biste snimili fotografiju.
››Snimanje fotografija u načinu
autoportreta
Možete ugodno fotografirati sami sebe pomoću prednje
kamere.
3 Odaberite .
4 Napravite potrebne prilagodbe.
5 Odaberite da biste snimili fotografiju.
››Prilagodba postavki kamere
Prije snimanja fotografije odaberite
pristupili sljedećim mogućnostima:
Opcija
Vidljivost na
otvorenom
Fokusiranje
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Odbrojavanje
2
Rezolucija
Kamera.
Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u
pejsažni prikaz.
56 Zabava
→
kako biste
Funkcija
Aktivirajte Vidljivost na otvorenom
kako biste odabrali odgovarajuće
uvjete osvjetljenja.
Napravite fotografije izbliza ili
automatski postavite fokus kamere na
predmet ili ljudska lica.
Odaberite vrijeme odgode prije
snimanja fotografije.
Promjena opcije razlučivosti.
Opcija
Funkcija
Korekcija bijele
boje
Prilagodite ravnotežu boje u skladu s
uvjetima osvjetljenja.
Primijenite specijalni efekt, kao što je
sepija ili crno-bijeli tonovi.
Efekti
ISO
Prilagodite osjetljivost senzora slike.
Mjerenje
Odabir vrste mjerenja ekspozicije.
Automatski
kontrast
Detekcija
treptaja
Smanjivanje zamućenja uzrokovanog
vibracijom ili micanjem uređaja.
Automatsko prilagođavanje kontrasta
između objekta i pozadine.
Postavljanje kamere na upozorenje
kad ljudi zatvore oči.
Kvaliteta slike
Postavljanje razine kvalitete fotografija.
Podešavanja
Prilagođavanje kontrasta, zasićenja i
oštrine.
Stabilizacija
Prije snimanja fotografije odaberite
pristupili sljedećim postavkama:
→
kako biste
Postavka
Funkcija
Smjernice
Prikaz smjernica na zaslonu pregleda.
Pregled
GPS
Zvuk okidača
Postavljanje kamere na prikaz snimljene
fotografije.
Postavljanje kamere na uključivanje
informacije o lokaciji fotografija.
Za poboljšanje GPS signala
izbjegavajte snimanje na
mjestima gdje dolazi do ometanja
signala, kao što su mjesta između
zgrada ili nizine, ili snimanje pri
lošim vremenskim uvjetima.
Postavite okidač kamere na ispuštanje
zvuka prilikom snimanja fotografije.
Zabava
57
Postavka
Spremanje
Poništavanje
Funkcija
Odaberite mjesto za spremanje
snimljenih fotografija.
Vraćanje postavki menija i opcija
snimanja.
››Snimanje videozapisa
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
3
Kamera.
Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u
pejsažni prikaz.
kako biste se prebacili na videokameru.
Odaberite
4 Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi
prilagodite sliku.
1
2
7
3
8
4
Broj
1
58 Zabava
9
5
6
Funkcija
Provjera statusa videokamere.
•
: Duljina videozapisa koji
možete snimiti (prema raspoloživoj
memoriji)
• : Zadana lokacija pohrane
Broj
Funkcija
2
Promjena načina snimanja (za prilaganje
multimedijskoj poruci ili normalno
spremanje).
3
Prilagodite vrijednost ekspozicije.
4
Promjena opcije razlučivosti.
5
Promjena postavki videokamere.
6
Skrivanje ili prikazivanje ikona u tražilu.
7
Prebacivanje na kameru.
8
Snimanje videozapisa.
9
Otvorite preglednik slika za pregled
videozapisa koje ste snimili.
5 Kako biste uvećali ili umanjili, pritisnite tipku za glasnoću.
6 Odaberite kako biste započeli snimanje.
7 Odaberite da biste zaustavili snimanje.
Videozapis se automatski sprema.
Moguće je da kamera ne bude u stanju snimati
videozapise na odgovarajući način na memorijskoj
kartici s malom brzinom prijenosa.
Nakon snimanja videozapisa, odaberite ikonu preglednika
slika za prikaz snimljenih fotografija.
• Za prikaz ostalih videozapisa, pomaknite se lijevo ili desno.
• Kako biste drugima poslali video odaberite Dijeli.
• Kako biste reproducirali video odaberite Reproduciraj.
• Za brisanje videozapisa odaberite Obriši.
Zabava
59
››Prilagodba postavki videokamere
Prije snimanja videozapisa odaberite
pristupili sljedećim opcijama:
Opcija
Vidljivost na
otvorenom
Odbrojavanje
Korekcija bijele
boje
Efekti
Video kvaliteta
Podešavanja
60 Zabava
→
kako biste
Prije snimanja videozapisa odaberite
pristupili sljedećim postavkama:
→
kako biste
Postavka
Funkcija
Funkcija
Smjernice
Prikaz smjernica na zaslonu pregleda.
Aktivirajte Vidljivost na otvorenom
kako biste odabrali odgovarajuće
uvjete osvjetljenja.
Odaberite vrijeme odgode prije
početka snimanja videozapisa.
Prilagodite ravnotežu boje u skladu s
uvjetima osvjetljenja.
Primijenite specijalni efekt, kao što je
sepija ili crno-bijeli tonovi.
Postavljanje razine kvalitete
videozapisa.
Prilagođavanje kontrasta, zasićenja i
oštrine.
Snimanje zvuka
Uključivanje ili isključivanje zvuka.
Pregled
Spremanje
Poništavanje
Postavljanje kamere na prikaz
snimljenog videozapisa.
Odaberite mjesto za spremanje
snimljenih videozapisa.
Vraćanje postavki menija i opcija
snimanja.
Video
Saznajte kako koristiti reprodukciju videozapisa za
reproduciranje različitih vrsta videozapisa. Reprodukcija
videozapisa podržava sljedeće formate datoteka: 3gp, mp4,
avi, wmv, flv, mkv (Kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263,
H.264, VC-1, DivX/XviD).
• Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o
softveru uređaja.
• Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju,
prilikom otvaranja može doći do pogreške.
Ikona
Preskakanje unaprijed; Skeniranje prema
napred u datoteci (dodirnite i držite).
Aktivira sustav 5.1 kanalnog surround zvuka
kad su slušalice priključene.
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Video.
Prilagođavanje glasnoće zvuka.
2 Odaberite videozapis za reprodukciju.
3 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u
4
pejsažni prikaz.
Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih ikona:
Ikona
Funkcija
Promjena omjera zaslona videozapisa.
Preskakanje unatrag; Skeniranje prema
natrag u datoteci (dodirnite i držite).
Pauziranje reprodukcije; Odaberite
za
nastavak reprodukcije.
Funkcija
Zaustavite reprodukciju i vratite se na popis
pjesama.
Album
Saznajte kako pregledati fotografije i reproducirati
videozapise spremljene na memoriji uređaja i memorijskoj
kartici.
Ako uređaj prikazuje da je memorija puna kada
pristupite opciji Album, obrišite neke od datoteka
korištenjem aplikacije Datoteke ili druge aplikacije za
upravljanje datotekama i pokušajte ponovno.
Zabava
61
››Podržani formati datoteka
Vrsta
Formatirajte
Slika
Datotečni nastavak: bmp, gif, jpg, png
• Datotečni nastavak: 3gp, mp4, avi, wmv,
Video
flv, mkv
• Kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263,
H.264, VC-1, DivX/XviD
• Izbjegavajte zaključavanje zaslona uređaja tijekom
reproduciranja DivX videa na zahtjev. Svaki puta
kada zaključate zaslon tijekom reproduciranja DivX
videa na zahtjev, smanjuje se iznos na kartici za
iznajmljivanje.
• Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o
softveru uređaja.
• Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju,
prilikom otvaranja može doći do pogreške.
62 Zabava
››Pregled fotografije
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Album.
2 Odaberite mapu.
3 Za izmjenu načina pregleda odaberite
4
gornjem desnom kutu zaslona.
Odaberite fotografiju (bez ikone) za prikaz.
ili
u
Tijekom prikaza fotografije koristite sljedeće opcije:
• Za prikaz ostalih fotografija, pomaknite se lijevo ili desno.
• Za uvećanje ili smanjenje odaberite ili . Također,
možete dotaknuti zaslon s dva prsta i raširiti ih (približite ih
za smanjenje).
• Za pokretanje slika prezentacije u izabranom direktoriju
odaberite Prezentacija. Dodirnite zaslon kako biste
zaustavili dijaprojekciju.
››Reprodukcija videozapisa
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
3
4
Album.
Odaberite videozapis (s ikonom) za reprodukciju.
Okrenite uređaj u pejsažni prikaz.
Upravljajte reprodukcijom pomoću virtualnih tipki.
► str. 60
››Dijeljenje slika ili videozapisa
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Album.
2 Odaberite mapu.
3 Odaberite sliku ili videozapis.
4 Odaberite Meni → Dijeli → opciju dijeljenja.
Glazba
Saznajte kako slušati omiljenu glazbu u pokretu pomoću
glazbenog playera. Glazbeni player podržava sljedeće
formate datoteka: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga,
aac, flac.
• Također, možete reproducirati muzičke datoteke
u sljedećim formatima ako ih otvorite u aplikaciji
Datoteke, multimedijskim porukama ili na Internet
pretraživaču: mid, midi, xmf, rtttl, smf, imy, rtx, ota,
amr, awb, wav.
• Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o
softveru uređaja.
• Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju,
prilikom otvaranja može doći do pogreške.
Zabava
63
››\Dodavanje glazbene datoteke u uređaj
Počnite s prijenosom datoteka na uređaj ili memorijsku
karticu:
• Preuzimanjem s weba putem bežične veze. ► str. 77
• Preuzimanjem s računala putem opcijskog programa
Samsung Kies. ► str. 95
• Primanjem putem Bluetooth veze. ► str. 88
• Kopirajte na memorijsku karticu. ► str. 96
• Sinkronizacijom s aplikacijom Windows Media Player 11.
► str. 95
››Reproduciranje glazbe
Nakon prijenosa datoteka na uređaj ili na memorijsku karticu,
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Glazba.
2 Pomaknite se lijevo ili desno na glazbenu kategoriju.
3 Odaberite glazbenu datoteku.
4 Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih ikona:
Ikona
Funkcija
Prilagođavanje glasnoće zvuka.
Aktivira sustav 5.1 kanalnog surround
zvuka kad su slušalice priključene.
1
1
Aktivirajte nasumičan način.
Promijenite način ponavljanja (isključeno,
ponavljanje datoteke ili ponavljanje svih
datoteka).
Preskočite prema natrag; Skeniranje
prema natrag u datoteci (dotaknite i
držite).
Pauziranje reprodukcije; Odaberite
za
nastavak reprodukcije.
Preskakanje prema naprijed; Skeniranje
prema naprijed u datoteci (dotaknite i
držite).
1.Prikaz ovih ikona pojavljuje se kad dodirnete zaslon playera.
64 Zabava
• SRS CS Headphone™ omogućuje doživljaj 5.1
surround zvuka za standardne slušalice i bubice
prilikom slušanja višekanalnog sadržaja, kao što su
DVD filmovi.
• WOW HD™ značajno poboljšava kvalitetu
reprodukcije zvuka, donoseći dinamično iskustvo
3D zabave s dubokim, bogatim basom i jasnoćom
visoke frekvencije za čiste detalje.
››Prebacivanje u prikaz diska
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Glazba.
2 Pritisnite [ ] → Idi na prikaz diska.
3 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u
pejsažni prikaz.
4 Pomaknite se lijevo ili desno na disk.
5 Odaberite disk kako biste započeli reprodukciju.
6 Odaberite ili kako biste pauzirali ili nastavili
izvođenje.
7 Odaberite kako biste se prebacili na kružni prikaz.
8 Pomičite se oko kruga kako biste odabrali pjesmu.
9
Za prebacivanje na drugu kategoriju odaberite Sve →
kategoriju.
Odaberite
za prebacivanje natrag na prikaz diska.
››Stvaranje popisa za reprodukciju
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Glazba.
2 Odaberite Popis pjesama.
3 Pritisnite [ ] → Novi.
4 Unesite naslov za novi popis pjesama i odaberite Spremi.
5 Odaberite Dodaj glazbu.
6 Odaberite datoteke koje želite uključiti te Dodaj.
Tijekom reproduciranja možete dodavati datoteke u
listu pjesama pritiskom opcije [ ] → Dodaj na popis
za reprodukciju ili [ ] → Više → Dodaj na popis za
reprodukciju.
Zabava
65
››Dodavanje pjesama na brzi popis
Možete dodavati pjesme na brzi popis i spremati ih kao popis
pjesama. Tijekom reprodukcije pritisnite [ ] → Dodaj na
brzi popis kako biste aktualnu pjesmu dodali na brzi popis.
Kako biste otvorili brzi popis na glavnom zaslonu glazbenog
playera odaberite Popisi pjesama → Brzi popis. Kako biste
brzi popis spremili kao popis pjesama pritisnite [ ] →
Spremi kao popis.
››Prilagodba postavki MP3 playera
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
3
Glazba.
Pritisnite [ ] → Postavke.
Prilagodite sljedeće postavke MP3 playera:
Opcija
Funkcija
Equaliser
Odaberite zadanu vrstu equalisera.
Efekt
Odaberite zvučni efekt.
66 Zabava
Opcija
Glazbeni meni
Prikaz
Funkcija
Odaberite glazbene kategorije
za prikaz na zaslonu glazbene
biblioteke.
Prikazivanje animiranih vizualizacija
tijekom reprodukcije.
FM radio
Saznajte kako slušati glazbu i vijesti na FM radiju. Kako biste
slušali FM radio, morate spojiti slušalice, koje pritom imaju
ulogu antene.
››Slušanje FM radija
1 Priključite slušalice u uređaj.
2 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
FM radio.
3 Odaberite
kako biste uključili FM radio (ako je
potrebno).
FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.
Kada prvi put uključite FM radio, od vas će se tražiti da
pokrenete automatsko traženje.
4 Upravljajte FM radiom pomoću sljedećih tipki:
1
2
3
4
5
Broj
Funkcija
1
Prilagođavanje glasnoće zvuka.
2
Isključite FM radio; Odaberite
uključili FM radio.
kako biste
3
Tražite dostupnu radiopostaju.
6
4
Promijenite frekvenciju za 0,1 MHz.
7
5
8
3
4
6
7
8
Dodajte trenutačnu radiopostaju popisu
omiljenih postaja.
Promijenite izlazni zvuk (slušalice li
zvučnik uređaja).
Promijenite frekvenciju pomeranjem lijevo
ili desno na ljestvici radija.
Postavite FM radio na automatsko
ponovno namještanje frekvencija postaja
ako je trenutačni radiosignal slab.
Zabava
67
››Automatsko spremanje radiopostaje
1 Priključite slušalice u uređaj.
2 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
3 Odaberite kako biste uključili FM radio.
4 Pomaknite se na željenu radiopostaju.
5 Odaberite + za dodavanje na popis omiljenih
3
››Prilagodba postavki FM radija
4
FM radio.
Odaberite Traži → opciju pretraživanja.
FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.
Odaberite željenu radiopostaju sa popisa radiopostaja te
pritisnite [ ] da biste se vratili na zaslon FM radija.
››Dodavanje aktualne radiopostaje popisu
omiljenih postaja
1 Priključite slušalice u uređaj.
2 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
radiopostaja.
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
FM radio.
2 Pritisnite [ ] → Postavke.
3 Za prilagodbu FM radija namjestite sljedeće postavke:
Opcija
Funkcija
Regija
Odaberite svoje područje.
Pozadinska
reprodukcija
Postavite želite li pokrenuti FM
radio u pozadini tijekom korištenja
drugih aplikacija. Ako je ova
značajka aktivna, FM radiom možete
upravljati sa panela s prečacima.
FM radio.
68 Zabava
Opcija
Prikaz imena
postaje
Alternativna
frekvencija
FM auto.
isključivanje
Funkcija
Postavite da li će se ime postaje
prikazivati na zaslonu FM radija;
Imena postaja su dostupna samo
za radiopostaje koje pružaju ove
informacije.
Odredite želite li da FM radio pokuša
ponovno namjestiti radiopostaje u
slučaju slabog signala.
Postavite FM radio na automatsko
isključivanje nakon određenog
vremenskog razdoblja.
Zabava
69
Osobni podaci
Imenik
Saznajte kako stvoriti popis osobnih ili poslovnih kontakata
i kako njime upravljati. Možete spremiti imena, brojeve
mobilnih telefona, brojeve kućnih telefona, adrese e-pošte,
rođendane i ostale podatke uz vaše kontakte.
››Stvaranje kontakta
Kontakt možete stvoriti i sa zaslona za biranje.
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Telefon → Tipke.
2 Unesite telefonski broj.
3 Odaberite Dodaj u Imenik →
4 Odaberite memorijsko mjesto.
.
Ako imate više od jednog računa, odaberite račun kojem
želite dodati kontakt.
Unesite podatke o kontaktu.
Odaberite Spremi kako biste dodali kontakt u memoriju.
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
5
6
2 Odaberite .
3 Odaberite memorijsko mjesto.
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Imenik.
4
5
Ako imate više od jednog računa, odaberite račun kojem
želite dodati kontakt.
Unesite podatke o kontaktu.
Odaberite Spremi kako biste dodali kontakt u memoriju.
70 Osobni podaci
››Traženje kontakta
Imenik.
2 Pomaknite se gore ili dolje u popisu kontakata.
3 Odaberite ime kontakta.
Kada pronađete kontakt, možete:
• uputiti glasovni poziv odabirom telefonskog broja.
• uspostaviti video poziv odabirom opcije
Videopoziv.
• poslati poruku odabirom opcije Poruka.
• urediti podatke o kontaktu pritiskom opcije [ ]
→ Uredi.
››Postavljanje broja za brzo biranje
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Imenik.
2 Pritisnite [ ] → Više → Brzo biranje.
3 Odaberite broj mjesta → kontakt.
Možete brzo birati ovaj broj dodirivanjem i držanjem
broja lokacije na zaslonu za biranje.
››Napravite posjetnicu
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Imenik.
2 Pritisnite [ ] → Moj profil.
3 Unesite svoje osobne podatke.
4 Odaberite Spremi.
Posjetnicu možete poslati tako što ćete je dodati
poruci ili email poruci ili poslati putem Bluetooth
bežične veze.
››Preuzimanje kontakata s računa društvene
mreže
Možete pregledavati popis računa društvene mreže i odabrati
račun kako biste dodali kontakt s Internet stranice u kontakte
na telefonu.
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Imenik.
2 Pritisnite [ ] → Preuzmi prijatelje.
3 Odaberite račun.
Osobni podaci
71
››Izrada grupe kontakata
Izradom grupe kontakata možete upravljati s više kontakata
i slati poruke ili poruke e-pošte cijeloj grupi. Započnite
stvaranjem grupe.
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
3
4
Imenik → Grupe.
Pritisnite [ ] → Novi.
Unesite ime i odaberite ton zvona za grupu.
Odaberite Spremi.
››Kopiranje kontakata
Možete kopirati kontakte na SIM ili USIM karticu i sa kartica.
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
Imenik.
Pritisnite [ ] → Uvoz/Izvoz → Uvezi sa SIM kartice ili
Izvoz na SIM karticu.
72 Osobni podaci
3 Odaberite kontakte za kopiranje i odaberite Import ili
Eksport.
4 Za izvoz kontakata, odaberite Da za potvrdu.
››Uvoz ili izvoz kontakata
Za uvoz datoteka kontakata (u vcf formatu) s memorijske
kartice na uređaj,
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Imenik.
2 Pritisnite [ ] → Uvoz/Izvoz → Uvezi iz SD kartice.
3 Odaberite memorijsko mjesto.
4
5
Ako imate više od jednog računa, odaberite račun kojem
želite dodati kontakt.
Odaberite opciju za uvoz jedne datoteke kontakta, više
datoteka kontakta ili sve datoteke kontakta i odaberite
OK.
Odaberite datoteke kontakta za uvoz i odaberite OK.
Za izvoz kontakata s uređaja na memorijsku karticu,
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
3
Imenik.
Pritisnite [ ] → Uvoz/Izvoz → Izvezi na SD karticu.
Odaberite OK kako biste potvrdili.
››Pregledavanje komunikacijskog zapisnika
››Pregled aktivnosti na društvenim
mrežama
Možete pregledati nedavne aktivnosti kontakata u okviru
usluga društvene mreže, poput sljedećih: Facebook, MySpace
i Twitter.
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Imenik → Aktivnosti.
Možete pregledati popis poziva, poruka, emailova illi SNS
nizova.
2 Odaberite stavku koju želite pogledati.
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Kalendar
2
Saznajte kako stvoriti i upravljati dnevnim, tjednim ili
mjesečnim događajima te kako postaviti alarme kao
podsjetnik na važne događaje.
Imenik → Povijest.
Odaberite stavku koju želite pogledati.
››Izrada događaja
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Kalendar.
2 Odaberite Dodaj novi ili pritisnite [
] → Novi.
Osobni podaci
73
3 Unesite tražene detalje događaja.
4 Odaberite Spremi.
››Pregled događaja
Kako biste promijenili prikaz kalendara,
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Kalendar.
2 Odaberite način prikaza u gornjem dijelu kalendara.
Za prikaz događaja na određeni datum,
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Kalendar.
2 Odaberite datum na kalendaru. U mjesečnom prikazu,
dani s planiranim događajima označeni su malenim
trokutom.
3
Za pomeranje do određenog datuma putem ručnog
unosa datuma pritisnite [ ] → Idi na, unesite datum
izborom tipke + ili -, a zatim odaberite Postavi.
Za odabir današnjeg datuma pritisnite [ ] → Danas.
Odaberite događaj za pregled pojedinosti.
Događaj možete poslati drugima pritiskom [ ] →
Pošalji putem → opcije.
››Zaustavljanje alarma za događaj
Ako ste postavili alarm za događaj u kalendaru, ikona alarma
se pojavljuje u navedeno vrijeme.
1 Otvorite panel s prečacima u gornjem dijelu zaslona.
2 Odaberite podsjetnik da biste vidjeli više pojedinosti o
događaju.
3 Da biste zaustavili podsjetnik s ponovnim oglašavanjem
ili ga prekinuli, odaberite Odgodi sve ili Odbaci sve.
74 Osobni podaci
Zapis
Saznajte kako snimiti važne podatke i spremiti ih kako biste ih
kasnije pregledali.
››Stvaranje zapisa
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
3
4
5
6
Zapis.
Odaberite Novi zapis ili pritisnite [ ] → Novi kako biste
napravili zapis.
Unesite tekst zapisa.
Pritisnite [ ] da biste sakrili tipkovnicu.
Odaberite boju za promjenu boje pozadine.
Odaberite Spremi.
››Prikaz zapisa
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Zapis.
2 Pritisnite [
3
] → Traži ili pritisnite i držite [ ] za
pretraživanje zapisa (ako je potrebno).
Odaberite zapis za pregled pojedinosti.
Kako biste uredili zapis odaberite
.
Zapis možete slati drugima tako što ćete dotaknuti i
držati zapis, a potom odabrati opciju Pošalji putem
→ opcija.
Osobni podaci
75
Diktafon
Saznajte kako rukovati snimačem glasa na telefonu.
››Snimanje glasovnog zapisa
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Diktafon.
2 Odaberite Snimanje kako biste započeli snimati.
3 Govorite u mikrofon.
4 Nakon što ste završili, odaberite Zaustavi.
5 Za snimanje više glasovnih zapisa, ponovno odaberite
Snimanje.
76 Osobni podaci
››Reprodukcija glasovnog zapisa
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Diktafon.
2 Odaberite Popis.
3 S popisa pjesama odaberite glasovni zapis koji želite
reproducirati.
Glasovni zapis možete slati drugima tako što ćete
dotaknuti i držati glasovni zapis, a zatim odabrati
opciju Dijeli.
Web
2 Krećite se Internet stranicama pomoću sljedećih tipki:
1
Web usluge zahtijevaju podatkovnu vezu. Pozovite davatelja
usluge kako biste odabrali najbolji podatkovni plan.
2
Pretraživač
Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene Internet stranice.
• Pristup Internetu i preuzimanje medijskog sadržaja
mogu biti dodatno naplaćeni. Pojedinosti možete
doznati od davatelja usluga.
• Dostupne ikone mogu se razlikovati, ovisno o
području ili davatelju usluga.
››Pretraživanje Internet stranica
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Pretraživač kako biste pokrenuli određenu početnu
stranicu.
Za pristup određenoj Internet stranici odaberite polje
za unos URL-a, unesite adresu (URL) Internet stranice i
odaberite .
Broj
Funkcija
1
2
Unošenje Internet adrese stranice kojoj
želite pristupiti.
Otvaranje popisa pohranjenih favorita,
često posjećivanih stranica i povijesti
nedavno posjećenih stranica.
Web
77
Za vrijeme kretanja Internet stranicom koristite sljedeće
opcije:
• Za povećanje ili smanjenje dvaput dodirnite zaslon.
Također, možete koristiti zumiranje pomoću dva prsta;
Postavite dva prsta na zaslon i polako ih približite ili
razdvojite.
• Za otvaranje novog prozora pritisnite [ ] → Novi prozor.
• Za pregled trenutačno aktivnih prozora pritisnite [ ] →
Prozori. Možete otvoriti nekoliko stranica i prebacivati se
između njih.
• Za podešavanje osvjetljenja zaslona pritisnite [ ]
→ Postavka osvjetljenja. Ova značajka ne mora biti
dostupna, ovisno o regiji.
• Da biste ponovo učitali Internet stranicu pritisnite [ ] →
Aktualiziraj.
• Za pristup drugoj stranici u povijesti pritisnite [ ] →
Naprijed.
78 Web
• Da biste trenutačnu Internet stranicu spremili u favorite
pritisnite [
] → Više → Dodaj u favorite.
• Kako biste dodali prečac do aktualne web stranice na
zaslonu u čekanju pritisnite [ ] → Više → Dodaj prečac
na zaslon.
• Da biste dodali RSS kanale pritisnite [ ] → Više → Dodaj
RSS sažetke. Možete čitati RSS kanale pomoću aplikacije
Google Reader.
• Za pretragu teksta na Internet stranici pritisnite [ ] →
Više → Traži na stranici.
• Da biste pogledali pojedinosti o Internet stranici pritisnite
[ ] → Više → Info stranice.
• Da biste Internet adresu (URL) Internet stranice poslali
drugima pritisnite [ ] → Više → Dijeli stranicu.
• Da biste pogledali pojedinosti o skidanju pritisnite [ ] →
Više → Upravljanje skidanja.
• Za prilagođavanje postavki pretraživača pritisnite [ ] →
Više → Postavke.
››Označavanje omiljenih stranica
Ako znate adresu Internet stranice, možete je ručno dodati u
favorite. Za dodavanje stranice u favorite,
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Pretraživač.
2 Odaberite → Favoriti.
3 Odaberite Dodaj ili pritisnite [
4
5
] → Spremi posljednju
stranicu u Favorite.
Za pohranu Internet stranice koju pregledate, pređite na
korak 5.
Unesite naslov stranice i Internet adresu (URL).
Odaberite OK.
Na popisu favorita, dotaknite i držite favorite te koristite
sljedeće opcije:
• Da biste otvorili Internet stranicu u aktualnom prozoru
odaberite Početna.
• Da biste otvorili Internet stranicu u novom prozoru
odaberite Otvori u novi prozor.
• Za uređivanje pojedinosti o favoritima odaberite Uredi
favorita.
• Za dodavanje prečaca za favorite na zaslon u čekanju
odaberite Dodaj prečac na zaslon.
• Da biste Internet adresu (URL) Internet stranice poslali
drugima odaberite Pošalji vezu.
• Da biste Internet adresu (URL) Internet stranice poslali
drugima odaberite Kopiraj adresu.
• Za brisanje favorita odaberite Obriši favorita.
• Da biste Internet stranicu koristili kao početnu stranicu
pretraživača odaberite Postavi kao početnu stranicu.
Web
79
››Dodavanje adrese RSS kanala
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
3
4
5
Pretraživač.
Pomjerite se do Internet stranice koja ima RSS kanal.
Odaberite u polje za unos URL-a.
Odaberite RSS kanal za dodati.
Pretplatite se na RSS kanal.
Kada se kanal s pretplatom aktualizira, dobit ćete
obavijest o aktualizaciji.
››Pristupanje često posjećivanim stranicama
ili povijesti nedavno posjećenih stranica
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Pretraživač.
2 Odaberite → Najčešće ili Povijest.
3 Odaberite web-stranicu kojoj želite pristupiti.
Možete dodati Internet stranicu popisu favorita
odabirom ikone zvijezde na desnoj strani.
80 Web
Karte
Saznajte kako koristiti aplikaciju Google Maps™ kako biste
pronašli svoju lokaciju, pretraživali karte na mreži te pronašli
ulice, gradove ili zemlje i dobili upute.
• Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova
značajka možda neće biti dostupna.
• Ne dodirujte područje unutarnje antene ili pokrivajte
ovo područje rukama ili drugim objektima tokom
korištenja GPS funkcija.
• Za bolji prijem GPS signala izbjegavajte korištenje
uređaja u sljedećim uvjetima:
–– između zgrada, u tunelima ili podzemnim
prolazima ili unutar zgrada
–– pri lošim vremenskim uvjetima
–– u blizini visokonaponskih ili elektromagnetskih
polja
››Aktiviranje usluga lokacije za korištenje s
Google kartama
Morate aktivirati usluge lokacije kako biste pronašli svoju
lokaciju i pretražili kartu.
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
Postavke → Lokacija i sigurnost.
Prilagodite sljedeće postavke ako biste aktivirali usluge
lokacije:
Opcija
Koristi bežične
mreže
Koristi GPS
satelite
Koristi senzorsku
pomoć
Funkcija
Postavi za korištenje WLAN i/ili
mobilnih mreža za pronalaženje
lokacije.
Postavite na korištenje GPS satelita
za pronalaženje lokacije.
Koristite senzore radi poboljšanja
pozicioniranja pješaka kada je GPS
signal ometen. Mogu postojati
varijacije između procjena senzora
i vaše stvarne lokacije.
››Pretraživanje određene lokacije
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
3
Maps.
Na karti će se prikazati vaša trenutačna lokacija.
Pritisnite [ ] → Search.
Unesite ključnu riječ za lokaciju i odaberite .
• Za glasovnu pretragu lokacije odaberite .
• Za uvećanje ili smanjenje odaberite
ili
.
• Za pretraživanje mjesta u vašoj blizini odaberite .
• Za dodavanje slojeva na karti, odaberite .
• Za prikaz vaše trenutne lokacije odaberite .
››Dobivanje uputa do određenog odredišta
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Maps.
2 Pritisnite [
] → Directions.
Web
81
3 Unesite adresu početne i odredišne lokacije.
4
5
6
7
Kako biste odabrali adresu iz svoje kontakt liste ili
spremljenih mjesta, ili pokazali lokaciju na mapi,
odaberite → Contacts, Point on map ili Starred
places.
Odaberite način putovanja (automobil, autobus ili pješke)
i odaberite Go.
Odaberite rutu putovanja kako biste vidjeli pojedinosti o
putu (ako je potrebno).
Odaberite .
Kada završite, pritisnite [ ] → Clear Map.
Latitude
Saznajte kako dijeliti lokaciju sa prijateljima i pregledati
lokacije prijatelja putem aplikacije Google Latitude™.
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Latitude.
Uređaj se automatski pridružuje Latitude.
82 Web
2 Pritisnite [
3
4
] → Add friends → Select from Contacts ili
Add via email address.
Odaberite prijatelje koje želite dodati ili unesite email
adresu i odaberite Add friends → Yes.
Kada prijatelj prihvati vašu pozivnicu možete dijeliti
lokacije.
Pritisnite [ ] → See map.
Lokacije vaših prijatelja su označene sa njihovim
fotografijama na karti.
Mjesta
Saznajte kako tražiti mjesto oko vas.
Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka
možda neće biti dostupna.
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Places.
2 Odaberite kategoriju.
Vaš uređaj traži mjesta oko vaše trenutne lokacije koja se
odnose na kategoriju.
3 Odaberite naziv mjesta za pregled pojedinosti.
4 Za prikaz mjesta na karti odaberite .
Za prikaz rute do mjesta odaberite .
Kako biste vidjeli telefonski broj mjesta, odaberite
• Unesite odredište: Unesite odredište pomoću
virtualne tipkovnice.
.
• Kontakti: Odaberite odredište iz adresa kontakata.
• Mjesta sa zvjezdicom: Odaberite odredište sa popisa
mjesta s zvjezdicama.
Navigacija
4 Odaberite opciju Instaliraj za korištenje glasovne
Saznajte kako koristiti GPS navigacijski sustav za pronalaženje
i prikaz odredišta glasovnim navođenjem.
Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka
možda neće biti dostupna.
5 Za završetak navigacije, pritisnite [
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
3
Navigacija.
Ako aplikaciju pokrećete po prvi puta odaberite Prihvati.
Unesite odredište koristeći jedan od sljedećih načina:
• Izgovorite odredište: Izgovorite svoje odredište,
primjerice “Navigiraj do odredišta.”
navigacije.
navigacije.
] → Prekid
Google Pretraživanje
Možete tražiti aplikacije na uređaju i određene podatke na
Internetu.
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Google Search.
2 Unesite slovo ili riječ podatka za pretraživanje.
3 Odaberite ime stavke kojoj želite pristupiti.
Web
83
YouTube
››Dijeljenje videozapisa
YouTube je besplatna mrežna usluga za prikaz videozapisa.
Saznajte kako pogledati i dijeliti videozapise putem usluge
YouTube.
Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka
možda neće biti dostupna.
Ova opcija je dostupna samo u portrentnom načinu prikaza.
››Prikaz videozapisa
››Slanje videozapisa
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
3
4
YouTube.
Odaberite video s popisa.
Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u
pejsažni prikaz.
Kontrola reprodukcije pomoću ikona na zaslonu.
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
YouTube.
2 Odaberite videozapis.
3 Odaberite More → Share → opciju.
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
YouTube.
2 Pritisnite [
3
4
84 Web
] → Upload i odaberite video. Prijeđite na
osmi korak.
Ako želite poslati nove videozapise odaberite kako
biste uključili kameru.
Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u
pejsažni prikaz.
Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi
prilagodite sliku.
5 Odaberite kako biste započeli snimanje.
6 Odaberite da biste zaustavili snimanje.
7 Odaberite Spremi kako biste poslali video koji ste
neće biti dostupna.
• Za pojedinosti posjetite www.samsungapps.com.
pohranili.
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Prijava (ako je potrebno).
Unesite pojedinosti objave i odaberite Upload.
2 Potražite i skinite aplikacije po želji.
8 Unesite svoje korisničko ime i šifru, a zatim odaberite
9
• Ovisno o vašem davatelju usluga, značajka možda
Samsung Apps
Samsung Apps vam omogućava jednostavno i brzo skidanje
velikog broja aplikacija izravno na vaš uređaj. Uz mnoštvo
igara, vijesti, referenci, društvenih mreža, navigacije, aplikacija
u vezi s zdravljem i ostalo, Samsung Apps vam pruža izravan
pristup velikom broju mobilnih značajki.
Vaš uređaj postaje pametniji s potpuno optimiziranim
aplikacijama iz Samsung Apps. Istražite neverovatne
aplikacije i učinite svoj život u pokretu puno boljim.
Samsung Apps.
Press Reader
Koristite opciju Press Reader za čitanje novina na mreži u
pokretu.
Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka
možda neće biti dostupna.
››Skidanje novinskih članaka
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Press Reader.
2 Odaberite Online Store.
Otvara se prodavnica na mreži.
Web
85
3 Odaberite novinu za preuzimanje.
4 Odaberite datum te odaberite OK.
5 Odaberite Confirm kako biste potvrdili plaćanje.
››Čitanje novinskih članaka
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Press Reader.
2 Odaberite My Library.
3 Odaberite novinu.
Burza
Možete skinuti igre, tonove zvona ili druge aplikacije iz
aplikacije Android Market.
Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka
možda neće biti dostupna.
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Market.
2 Potražite igricu i skinite je na uređaj. ► str. 34
86 Web
Povezivanje
Bluetooth
Bluetooth je bežična komunikacijska tehnologija kratkog
dometa za razmjenu informacija na udaljenosti od oko 10
metara bez fizičke povezanosti.
Nije potrebno usmjeravati uređaje kako bi primili informacije
pomoću Bluetootha. Ako su uređaji međusobno unutar
dometa, možete razmjenjivati informacije između njih i ako
se nalaze u različitim prostorijama.
• Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak,
presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili
primljeni putem bežične Bluetooth veze.
• Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke
pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja.
Ako postoje prepreke između uređaja operativna
udaljenost može se smanjiti.
• Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga
Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim
uređajem.
››Uključivanje Bluetooth bežične značajke
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Postavke → Bežično i mreža → Bluetooth postavke.
2 Za uključivanje Bluetooth bežične veze odaberite
Bluetooth.
Povezivanje
87
››Pronađite i uparite druge uređaje s
››Slanje podataka putem Bluetooth bežične
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
1 Odaberite datoteku ili stavku, primjerice kontakt,
2
3
2
3
omogućenom Bluetooth značajkom
Postavke → Bežično i mreža → Bluetooth postavke →
Pretraživanje uređaja.
Odaberite uređaj.
Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN
drugog uređaja, ako postoji i odaberite OK. Alternativno
odaberite Prihvati kako biste uskladili PIN između svog i
drugog uređaja.
Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati
povezivanje, uparivanje je dovršeno. Ako je postupak
uparivanja bio uspješan, uređaj će automatski tražiti
dostupne usluge.
Neki uređaji, posebno slušalice ili automobilski pribori
za korištenje telefona bez ruku, možda imaju fiksni
Bluetooth PIN, kao što je 0000. Ako drugi uređaj ima
PIN kôd, morate ga unijeti.
88 Povezivanje
veze
kalendarski događaj, zapis ili medijsku datoteku u
odgovarajućoj aplikaciji ili u opciji Datoteke.
Pritisnite [ ] → Dijeli ili Pošalji putem → Bluetooth.
Pretražite i uparite uređaj s omogućenom Bluetooth
vezom.
››Primanje podataka putem bežične
Bluetooth veze
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
Postavke → Bežično i mreža → Bluetooth postavke →
Dostupno.
Vaš je uređaj tijekom 120 sekundi vidljiv drugim
Bluetooth uređajima.
Kada dobijete obavijest, unesite PIN za Bluetooth bežičnu
vezu i odaberite OK (ako je potrebno).
3 Odaberite Prihvati kako biste potvrdili da želite primiti
podatke s uređaja (ako je potrebno).
››Aktiviranje značajke WLAN
Primljeni podaci su spremljeni u odgovarajuću aplikaciju ili
direktorij u skladu s vrstom. Primjerice, glazbeni ili zvučni
isječak je spremljen u direktorij sa zvukovima, a kontakt u
imenik.
U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Postavke → Bežično i mreža → Wi-Fi postavke → Wi-Fi.
Uključeni WLAN u pozadini trošit će bateriju. Kako
biste uštedjeli energiju baterije, WLAN uključujte samo
kad ga trebate.
Wi-Fi
››Traženje i spajanje na WLAN
Saznajte kako koristiti mogućnosti bežičnog umrežavanja
uređaja za aktiviranje i povezivanje na lokalnu bežičnu mrežu
(WLAN) kompatibilnu sa standardima IEEE 802.11 b/g/n.
Možete se povezati s internetom ili drugim mrežnim
uređajima bilo gdje, gdje je dostupna pristupna točka ili
bežično aktivno mjesto.
Uređaj koristi neharmonizirajuće frekvencije i
namijenjen je upotrebi u svim europskim državama.
U zatvorenim prostorima WLAN-om se može rukovati
u cijeloj EU, ali se ne može koristiti na otvorenim
prostorima u Francuskoj.
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
3
4
Postavke → Bežično i mreža → Wi-Fi postavke.
Uređaje će automatski tražiti dostupne WLAN-ove.
Odaberite mrežu u dijelu Wi-Fi mreže.
Unesite šifru za mrežu (ako je potrebno).
Odaberite Spoji.
Povezivanje
89
››Ručno dodavanje WLAN-a
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
3
4
Postavke → Bežično i mreža → Wi-Fi postavke →
Dodaj Wi-Fi mrežu.
Unesite SSID mreže i odaberite vrstu sigurnosti.
Odredite postavke sigurnosti ovisno o odabranoj vrsti
sigurnosti.
Odaberite Spremi.
››Povezivanje s WLAN-om pomoću WPS-a
(Wi-Fi zaštićenog postavljanja)
Pomoću WPS možete se spojiti na sigurnu mrežu.
Za spajanje s WLAN mrežom pomoću WPS tipke,
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Postavke → Bežično i mreža → Wi-Fi postavke.
2 Odaberite Spajanje WPS tipkom.
3 Pritisnite WPS tipku na pristupnoj točki u roku od 2
minute.
90 Povezivanje
Za spajanje s WLAN mrežom pomoću WPS PIN-a,
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Postavke → Bežično i mreža → Wi-Fi postavke.
2 Odaberite mrežu naznačenu WPS ikonom i odaberite
WPS PIN.
3 Na pristupnoj točki unesite PIN i pritisnite tipku za
pokretanje.
AllShare
Saznajte kako kod kuće koristiti uslugu Digital Living Network
Alliance (DLNA) koja omogućuje dijeljenje medijskih
datoteka između uređaja koji imaju DLNA, a uz prijenos
putem WLAN-a.
Najprije morate aktivirati značajku WLAN i dodati WLAN
profil. ► str. 89
››Prilagodba DLNA postavki za dijeljenje
medijskih datoteka
Kako biste drugim uređajima koji imaju DLNA dopustili
pristup medijskim datotekama na uređaju, morate aktivirati
dijeljenje medija.
Ovisno o uređajima, neke datoteke se možda neće
moći reproducirati na uređajima koji imaju DLNA.
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
AllShare.
2 Odaberite Postavke.
3 Prilagodite sljedeće postavke za izmjenu DLNA značajke:
Opcija
Funkcija
Naziv medijskog
poslužitelja
Unesite naziv za vaš uređaj kao
medijski poslužitelj.
Uključite dijeljenje videozapisa,
slika ili muzike s drugim uređajima
koji imaju DLNA.
Dijeli medij
Opcija
APN mreža
Šalji iz drugih
uređaja
Postavljena
memorija
Funkcija
Odaberite profil povezivanja za
uporabu s DLNA vezama.
Postavite želite li prihvatiti slanje sa
drugih uređaja.
Postavite zadanu lokaciju
memorije za spremanje medijskih
datoteka.
››Reprodukcija datoteka na drugom
uređaju s DLNA
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
AllShare.
2 Odaberite Reproduciraj datoteku s telefona u drugom
playeru.
3 Odaberite medijsku kategoriju → datoteku.
4 Odaberite Dodaj na popis pjesama.
Povezivanje
91
5 Odaberite player – onaj koji će reproducirati medijsku
››Reprodukcija datoteka s jednog uređaja
6
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
datoteku. Reprodukcija započinje na odabranom playeru.
Pratite reprodukciju pomoću ikona na uređaju.
Reprodukcija može kasniti, ovisno o mrežnoj vezi i
povezanom poslužitelju.
››Reprodukcija datoteka drugih osoba na
uređaju
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
3
4
5
6
AllShare.
Odaberite Reproduciraj datoteku s poslužitelja na
telefonu.
Uređaj automatski traži uređaje s omogućenim DLNA.
Odaberite uređaj kao medijski poslužitelj – onaj na kojem
se nalaze medijske datoteke.
Odaberite medijsku kategoriju i datoteku.
Odaberite Dodaj na popis pjesama.
Pratite reprodukciju pomoću ikona na uređaju.
92 Povezivanje
na drugom uređaju
AllShare.
2 Odaberite Reproduciraj datoteku s poslužitelja u
3
4
5
6
7
drugom playeru preko telefona.
Uređaj automatski traži uređaje s omogućenim DLNA.
Odaberite uređaj kao medijski poslužitelj – onaj na kojem
se nalaze medijske datoteke.
Odaberite medijsku kategoriju i datoteku.
Odaberite Dodaj na popis pjesama.
Odaberite player – onaj koji će reproducirati medijsku
datoteku.
Reprodukcija započinje na odabranom playeru.
Pratite reprodukciju pomoću ikona na uređaju.
Dijeljenje mobilne mreže
Saznajte kako postaviti svoj uređaj kao bežični modem ili
bežičnu pristupnu točku za računala ili druge uređaje te
dijeliti mobilnu mrežnu vezu svog uređaja.
››Dijeljenje mobilne mrežne veze uređaja
1
2
3
putem WLAN mreže
U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Postavke → Bežično i mreža → Dijeljenje veze.
Odaberite Mob. pristupna točka kako biste aktivirali
funkciju pristupne točke.
Odaberite Postavke mob. pristupne točke → Konf.
mobilnu pristupnu točku za prilagodbu značajke
pristupne točke.
Opcija
Područje
SSID mreže
Pregledajte i uredite naziv uređaja koji
će biti prikazan na vanjskim uređajima.
Sigurnost
Odaberite vrstu sigurnosti.
4 Nakon što završite, odaberite Spremi.
5 Na drugom uređaju pronađite ime vašeg uređaja na
dostupnom popisu veza i spojite ga na mrežu.
Vaš uređaj dijeli mobilnu mrežnu vezu na drugom
uređaju.
››Dijeljenje mobilne mrežne veze uređaja
putem USB-a
1 Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela
spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom.
2 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Postavke → Bežično i mreža → Dijeljenje veze.
3 Odaberite USB dijeljenje kako biste aktivirali funkciju
USB spajanja.
Vaš uređaj će dijeliti mobilnu mrežnu vezu na vašem
računalu.
Kako biste prekinuli dijeljenje mrežne veze, očistite
potvrdni okvir pored opcije USB dijeljenje.
Način dijeljenja mrežne veze može se razlikovati
ovisno o operativnom sustavu računala.
Povezivanje 93
TV veze (način TV izlaza)
5 Provjerite je li TV uključen te pomoću TV izlaznog kabela,
Saznajte kako povezati uređaj na TV i prikazati sučelje uređaja
na zaslonu TV-a.
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
3
4
Postavke → Zaslon → TV izlaz.
Odaberite TV izlaz kako biste aktivirali način TV izlaza.
Odaberite TV sustav.
Odaberite sustav šifriranja videozapisa u skladu s vašom
regijom.
Opcija
PAL
NTSC
94 Povezivanje
Područje
Australija, Austrija, Belgija, Kina, Danska,
Engleska, Finska, Njemačka, Italija,
Kuvajt, Malezija, Nizozemska, Novi
Zeland, Norveška, Singapur, Španjolska,
Švedska, Švicarska, Tajland
Kanada, Japan, Koreja, Meksiko, Tajvan,
SAD
6
spojite uređaj i TV.
Uskladite boje na krajevima TV izlaznog kabela s onima
na A/V ulaza na TV-u.
Prebacite TV na vanjski način prijema.
Na zaslonu TV-a pojavit će se sučelje uređaja.
Možda se vaše datoteke ne prikazuju ispravno zbog
razlika u videosustavima ili kvaliteti TV zaslona.
Računalne veze
Saznajte kako povezati uređaj na računalo pomoću
neobveznog podatkovnog kabela u različitim načinima
rada s USB vezama. Spajanjem uređaja na računalo, možete
sinkronizirati datoteke s programom Windows Media Player,
izravno preneti podatke na uređaj i sa njega te koristiti
program Samsung Kies.
››Povezivanje s programom Samsung Kies
Provjerite je li Samsung Kies instaliran na računalo. Možete
preuzeti program s web-mjesta tvrtke Samsung
(www.samsung.com).
1
2
3
4
U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Postavke → Bežično i mreža → USB postavke →
Samsung Kies.
Pritisnite tipku “Početna” za povratak u način mirovanja.
Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela
spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom.
Pokrenite Samsung Kies i upotrijebite bežične veze ili
kopirajte podatke i datoteke.
Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste
saznali više informacija.
››Sinkronizacija s Windows Media Playerom
Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalo.
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
3
4
5
Postavke → Bežično i mreža → USB postavke → Media
player.
Pritisnite tipku “Početna” za povratak u način mirovanja.
Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela
spojite višenamjensku utičnicu uređaja na računalo s
instaliranim Windows Media Playerom.
Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.
Otvorite Windows Media Player za sinkronizaciju
glazbenih datoteka.
Uredite ili unesite naziv uređaja u skočni prozor
(ako je potrebno).
Povezivanje
95
6 Odaberite i povucite željene glazbene datoteke na popis
7
za sinkronizaciju.
Pokrenite sinkronizaciju.
››Povezivanje kao uređaj masovne pohrane
Možete povezati uređaj na računalo kao izmjenjivi disk i
pristupiti direktoriju datoteka. Ako umetnete memorijsku
karticu u uređaj, možete pristupiti i direktoriju datoteka
memorijske kartice tako što ćete uređaj koristiti kao čitač
memorijske kartice.
Direktorij datoteka na memorijskoj kartici pojavit će se
kao izmjenjivi disk, odvojeno od unutarnje memorije.
1 Ako želite prenijeti datoteke na memorijsku karticu ili s
nje, umetnite ju u uređaj.
2 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Postavke → Bežično i mreža → USB postavke →
Spremanje podataka.
96 Povezivanje
3 Pritisnite tipku “Home” za povratak u način mirovanja.
4 Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela
spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom.
5 Kad je spojen, odaberite Spoji USB memoriju.
6 Otvorite direktorij za pregled datoteka.
7 Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.
8 Kada završite, odaberite Isključi.
Kako biste prekinuli vezu uređaja s računalom, kliknite
ikonu USB uređaja na programskoj traci sustava
Windows te opciju za sigurno uklanjanje uređaja
za masovnu pohranu. Zatim uklonite podatkovni
kabel s računala. U protivnom, može doći do gubitka
podataka pohranjenih na memorijsku karticu ili
oštećenja memorijske kartice.
VPN veze
Možete stvoriti virtualne privatne mreže (VPN) i sigurno
se spojiti na privatnu mrežu preko javne mreže, kao što je
internet.
Vaš je uređaj već trebao biti konfiguriran za pristup
internetu. Ako imate problema s pristupom internetu,
trebate urediti veze. Ako niste sigurni koje podatke
o vezi trebate unijeti, obratite se svojem davatelju
usluga.
››Postavljanje VPN veza
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
3
Postavke → Bežično i mreža → VPN postavke → Dodaj
VPN.
Odaberite vrstu VPN.
Prilagodba informacija o vezi.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o vrsti
VPN.
Opcija
Funkcija
VPN naziv
Unesite naziv VPN poslužitelja.
Odredi VPN
poslužitelj
Aktivirajte
Šifriranje
Odredite IPsec
zajednički ključ
Aktivirajte L2TP
tajna
Odredi L2TP
tajnu
Odredite
korisničku
potvrdu
Upišite IP adresu VPN poslužitelja.
Postavite za šifriranje VPN
poslužitelja.
Unesite zajednički ključ.
Postavite za korištenje L2TP tajne
šifre.
Unesite L2TP tajnu šifru.
Odaberite korisničku potvrdu koju
VPN poslužitelj koristi kako bi vas
identificirao. Potvrde možete uvesti
sa VPN poslužitelja ili preuzeti s
weba.
Povezivanje
97
Opcija
Funkcija
Odredi CA
potvrdu
Odaberite CA potvrdu koju VPN
poslužitelj koristi kako bi vas
identificirao. Potvrde možete uvesti
sa VPN poslužitelja ili preuzeti s
weba.
Domene DNS
pretrage
Unesite DNS adrese.
››Spajanje na privatnu mrežu
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Postavke → Bežično i mreža → VPN postavke.
2 Odaberite privatnu mrežu za spajanje.
3 Unesite svoje korisničko ime i šifru, a zatim odaberite
Spoji.
98 Povezivanje
Alati
Sat
Naučite kako postaviti i kontrolirati alarme i svjetsko vrijeme.
Također, možete koristiti štopericu i odbrojavanje.
››Postavljanje novog alarma
››Zaustavljanje alarma
Kada se alarm oglasi,
• Kako biste zaustavili alarm, vucite dok se ne pojavi
točka.
• Za ponavljanje alarma nakon određenog vremena, vucite
lijevo dok se ne pojavi točka.
››Brisanje alarma
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
3
2 Pritisnite [ ] → Obriši.
3 Odaberite alarme za brisanje.
4 Odaberite Obriši.
4
Sat → Alarm.
Odaberite Novi alarm ili pritisnite [ ] → Novi.
Postavite pojedinosti alarma.
Odaberite opciju Pametni alarm kako biste aktivirali
simulirane zvukove prirode uz zaslon alarma prije
glavnog alarma.
Nakon što završite, odaberite Spremi.
Sat → Alarm.
Alati
99
››Stvorite svjetsko vrijeme
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Sat → Svj. vrijeme.
2 Odaberite Dodaj grad ili pritisnite [ ] → Dodaj.
3 Unesite ime grada ili ga odaberite sa popisa gradova.
4
Za odabir grada na prikazu svjetske karte, odaberite .
Za dodavanje više svjetskih satova ponovite korake 2-3.
Kako biste primijenili ljetno vrijeme za satove,
dotaknite i držite sat i odaberite Postavke ljetnog
vremena.
››Upotreba štoperice
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
Sat → Štoperica.
Odaberite Pokreni kako biste pokrenuli štopericu.
100 Alati
3 Odaberite Krug za snimanje vremena kruga.
4 Nakon što ste završili, odaberite Zaustavi.
5 Odaberite Poništi kako biste izbrisali snimljena vremena.
››Upotreba odbrojavanja
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Sat → Odbrojavanje.
2 Postavite vremensko razdoblje za odbrojavanje.
3 Odaberite Pokreni kako biste pokrenuli odbrojavanje.
4
Možete koristiti druge funkcije dok se odbrojavanje odvija
u pozadini. Pritisnite tipku Početna ili [ ] i pristupite
drugoj aplikaciji.
Kada odbrojavanje istekne, vucite desno dok se ne
pojavi točka.
Kalkulator
3 Odaberite
Počnite izvoditi matematičke izračune izravno na uređaju, baš
kao na ručnom ili stolnom kalkulatoru.
4
››Provedba izračuna
Aldiko eBook
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
Kalkulator.
Upotrijebite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora
kako biste izveli osnovne matematičke operacije.
Okrenite uređaj u pejsažni prikaz kako biste koristili
znanstveni kalkulator. Ako deaktivirate sklopku
automatske orijentacije pritisnite [ ] → Znanstveni
kalkulator.
››Prikaz povijesti izračuna
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
Kalkulator.
Provedite izračun.
kako biste zatvorili tipkovnicu kalkulatora.
Pojavljuje se povijest izračuna.
Za brisanje povijesti pritisnite [ ] → Brisanje povijesti.
Saznajte kako skinuti i pročitati datoteke knjige.
››Čitanje datoteka knjige
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Aldiko eBook.
2 Pročitajte licenčni ugovor s krajnjim korisnikom i
odaberite Prihvaćam.
] → Traži kako biste pretražili naslov knjige
(ako je potrebno).
Odaberite knjigu s police za knjige.
3 Pritisnite [
4
Alati
101
5 Dodirnite zaslon da biste započeli čitanje knjige.
6 Kako biste pomakli strane, povucite prstom lijevo ili desno
ili dotaknite pored lijeve ili desne margine stranice.
7 Tijekom čitanja knjige koristite sljedeće tipke.
1
5
6
2
3
4
102 Alati
7
8
9
Broj
Funkcija
1
Pogledajte pojedinosti o knjizi.
2
Pomaknite se do stranice povlačenjem
trake.
3
Potražite tekst u knjizi.
4
Označite trenutnu stranicu.
5
Pregledajte sadržaj.
6
Pregledajte popis stranica favorita.
7
Promijenite postavke zaslona.
8
Promijenite svojstva teksta.
9
Promijenite način zaslona.
››Skidanje datoteka knjige iz intrenetske
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
1
2 Pritisnite [ ] → Import.
3 Odaberite Import → OK.
2
3
knjižare
U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Aldiko eBook.
Pritisnite [ ] → Skini više knjiga.
Pojavljuje se internetska knjižara.
Odaberite katalog knjiga → knjigu.
››Uvoz datoteka knjiga
Možete uvesti datoteke knjiga (u epub formatu) sa
memorijske kartice.
• Datoteke knjiga moraju se spremiti u direktorij
/eBooks/import/ na vašoj memorijskoj kartici.
• DRM-zaštićene datoteke knjiga nisu podržane.
Aldiko eBook.
Uređaj pretražuje datoteke knjiga na memorijskoj kartici.
Mini dnevnik
Saznajte kako sačuvati foto dnevnik.
››Stvaranje mini dnevnika
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Mini dnevnik.
2 Ako aplikaciju pokrećete prvi put odaberite Dodaj kako
biste postavili grad za vremensku prognozu.
Alati
103
3 Ako postoji pohranjen dnevnik, odaberite opciju Novi
Datoteke
4
Saznajte kako brzo i jednostavno pristupiti svim slikama,
video zapisima, glazbi, zvučnim isječcima i ostalim vrstama
datoteka koje su spremljene na uređaju ili memorijskoj
kartici.
5
6
7
dnevnik kako biste napravili novi unos.
Promijenite današnji datum i postavite vrijeme
(ako je potrebno).
Odaberite Dodajte foto i dodajte sliku ili snimite
fotografiju.
Odaberite Novi zapis te unesite tekst i odaberite OK.
Odaberite Spremi.
››Prikaz mini dnevnika
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
Mini dnevnik.
Odaberite dnevnik.
Za slanje mini dnevnika na vašu društvenu web
stranicu pritisnite [ ] → Objavi.
104 Alati
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Datoteke.
2 Odaberite direktorij → datoteku.
Unutar mape odaberite [
] za korištenje sljedećih opcija:
• Za slanje videozapisa drugima putem multimedijske
poruke, emaila ili značajke bežične Bluetooth veze
odaberite Dijeli.
• Za stvaranje nove mape odaberite Nova mapa.
• Za brisanje datoteka ili mapa odaberite Obriši.
• Za promjenu načina prikaza odaberite Pregled po.
• Za sortiranje datoteka ili mapa odaberite Sortiraj po.
• Kako biste koristili dodatne značajke korištenjem datoteke,
poput pomicanja, kopiranja ili preimenovanja, odaberite
Više.
Upravljanje
ThinkFree Office
Uz upravljanje zadacima, možete vidjeti trenutno aktivne
aplikacije i informacije o memoriji.
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Saznajte kako stvoriti i pogledati dokumenta na uređaju. Ako
imate račun kod ThinkFree internetske usluge možete urediti
dokumenta na Internetu. Ova aplikacija podržava sljedeće
formate datoteka: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.
2 Koristite sljedeće opcije:
››Stvaranje novog dokumenta
Upravljanje.
• Aktivne aplikacije: Pogledajte popis svih trenutno
pokrenutih aplikacija na uređaju.
• Skinuto: Pogledajte ukupnu memoriju koje koriste
aplikacije instalirane na vašem uređaju.
• RAM: Provjerite RAM memoriju vašega uređaja i
upravljajte njome.
• Spremanje: Pogledajte iskorišten i dostupan
memorijski prostor u uređaju i na memorijskoj kartici.
• Upute: Pogledajte informacije o pomoći u vezi s
produženjem veka baterije.
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
ThinkFree Office.
2 Odaberite Prihvati kako biste potvrdili, ako aplikaciju
pokrećete po prvi puta.
3 Odaberite Aktiviraj sada → Zatvori kako biste aktivirali
aplikaciju ThinkFree Office.
4 Odaberite Moji dokumenti.
5 Pritisnite [ ] → Novo → vrstu dokumenta.
Alati
105
6 Unesite naziv dokumenta, a zatim odaberite U redu.
7 Unesite sadržaj u dokument korištenjem alata u donjem
8
dijelu zaslona.
Kada završite s uređivanjem odaberite na traci s
alatima ili pritisnite [ ] → Datoteka → Spremi.
››Prikaz i uređivanje dokumenta na uređaju
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
3
ThinkFree Office.
Odaberite Moji dokumenti → dokument.
Prikaz i uređivanje dokumenta po želji.
• Za uvećanje ili umanjenje možete koristiti zumiranje
pomoću dva prsta; Postavite dva prsta na zaslon i
polako ih približite ili razdvojite.
106 Alati
• Za otvaranje trake s alatima kako biste uredili
4
dokument (word, tekstualna ili excel datoteka),
pritisnite [ ] → Uredi.
• Za pretragu teksta u dokumentu pritisnite [ ] →
Nađi.
Kada završite s uređivanjem spremite dokument.
››Uređivanje dokumenata na Internetu
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
ThinkFree Office.
2 Odaberite Na mreži.
3 Unesite korisničko ime i šifru za pristup računu, a zatim
odaberite Prijava.
4 Pregledajte i upravljajte dokumentima na poslužitelju
po želji.
Glasovno pretraživanje
Tekst u pokretu
Saznajte kako pretraživati informacije na internetu putem
glasa.
Ovisno o vašem regionu ili mobilnom operateru, ova
značajka možda neće biti dostupna.
Saznajte kako unijeti tekst i poslati ga kao poruku, poslati ga
na društvenu web stranicu ili spremiti ga kao zapis ili događaj
u kalendaru.
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
3
Glasovno pretraživanje.
Odaberite Govorite sa...
Recite ključne riječi u mikrofon.
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Tekst u pokretu.
2 Unesite tekst korišenjem panela za unos teksta.
3 Kada završite, odaberite jednu od opcija.
• Za slanje tektualne poruke s tekstom odaberite Pošalji
poruku ili Pošalji.
• Kako biste tekst poslali na društvenu web stranicu
odaberite Aktualiziraj status.
• Kako biste tekst spremili kao zapis ili događaj u
kalendaru odaberite Spremi.
4 Pošaljite poruku, prijavite se na društvenu uslugu kako
biste poslali tekst ili napravite zapis ili događaj sukladno
odabranoj opciji.
Alati
107
Postavke
Pristupanje meniju Postavke
1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
2
Postavke.
Odaberite kategoriju postavki i opciju.
Bežično i mreža
Promijenite postavke bežičnih mrežnih veza.
››Profil Bez mreže
Onemogućite sve bežične funkcije na uređaju. Možete
koristiti samo izvanmrežne usluge.
››Wi-Fi postavke
• Wi-Fi: Uključite ili isključite značajku WLAN-a. ► str. 89
• Obavijest o mreži: Postavite uređaj da vas obavijesti kad je
dostupna otvorena mreža.
• Spajanje WPS tipkom: Povezivanje s WLAN mrežom
pomoću WPS tipke (Wi-Fi zaštićeno postavljanje).
• Dodaj Wi-Fi mrežu: Ručno dodavanje pristupnih točaka
za WLAN.
››Bluetooth postavke
• Bluetooth: Uključite ili isključite Bluetooth bežičnu
značajku. ► str. 87
• Naziv uređaja: Postavite Bluetooth naziv uređaja.
• Dostupno: Postavite uređaj tako da bude vidljiv ostalim
Bluetooth uređajima.
• Pretraživanje uređaja: Pretražite dostupne Bluetooth
uređaje.
108 Postavke
›› USB postavke
››VPN postavke
››Dijeljenje veze
››Mobilne mreže
Aktivirajte različite načine USB veze kada uređaj spajate s
računalom. ► str. 94
• USB dijeljenje: Uključite značajku USB spajanja kako biste
dijelili mobilnu mrežnu vezu uređaja s računalima preko
USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao
bežični modem za računalo. ► str. 93
• Mob. pristupna točka: Aktivirajte značajku prijenosnog
pristupne točke kako biste podijelili mobilnu mrežnu vezu
svog uređaja s računalima ili drugim uređajima putem
WLAN značajke. ► str. 93
• Postavke mob. pristupne točke: Promijenite postavke
kako biste prilagodili značajku pristupne točke.
Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).
► str. 97
• Koristi paketne podatke: Postavite kako biste omogućili
mrežu prebačenih paketnih podataka za mrežne usluge.
• Podatkovni roaming: Postavite uređaj za povezivanje s
drugom mrežom kad ste u roamingu ili kad matična mreža
nije dostupna.
• Pristupne točke (APN): Postavite nazive pristupnih točaka
(APN).
Kako biste vratili postavke svojih pristupnih točaka na
tvorničke postavke, pritisnite [ ] → Vrati zadane
postavke.
• Način rada mreže: Odaberite vrstu mreže.
• Mrežni operatori: Pretražite dostupne mreže i odaberite
mrežu za roaming.
Postavke
109
Postavke poziva
Prilagodite postavke za značajke pozivanja.
››Svi pozivi
• Prikaz mog broja: Prikažite broj svog mobilnog telefona
primateljima (za korištenje ove značajke morate umetnuti
SIM ili USIM karticu).
• Auto. odbijanje: Uključite ili isključite značajku
automatskog odbijanja i navedite popis pozivatelja čiji
poziv želite automatski odbiti.
• Dolazni poziv: Postavite uređaj da odgovara na pozive
pritiskom na tipku za početak ili da odgovara automatski
nakon određenog razdoblja (dostupno samo kada su
spojene slušalice).
• Biranje predbroja: Aktivirajte biranje predbroja te
postavite predbroj za biranje.
• Odbaci poziv porukom: Odaberite poruku koja se šalje
pozivatelju kada odbijete njegov poziv.
110 Postavke
• Tonovi statusa poziva: Aktivirajte ili deaktivirajte ton za
uspostavljanje veze, podsjetnik svake minute ili tonove za
prekid poziva.
• Vibracija odlaznog poziva: Postavite uređaj da vibrira
kada druga stranka odgovori na poziv.
• Obavijesti tijekom poziva: Aktivirajte ili deaktivirajte
obavijesti događaja tijekom poziva.
››Poziv
• Prosljeđivanje poziva: Preusmjerite pozive na drugi broj.
• Zabrana poziva: Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
• Poziv na čekanju: Aktivirajte poziv na čekanju kako biste
prihvatili dolazni poziv tijekom aktivnog poziva.
• Auto. ponovno biranje: Aktivirajte ovu funkciju za
automatsko ponovno biranje poziva koji nije uspostavljen
ili je prekinut tijekom poziva.
››Video poziv
• Postavljene slike: Odaberite sliku koja će se prikazivati
drugoj strani.
• Vlastiti video u primljenom pozivu: Postavite prikazuje li
se drugoj strani vaša slika uživo ili postavljena slika.
• Koristi opcije prekida poziva: Odaberite želite li pokušati
ponovo uspostaviti glasovni poziv u slučaju da uspostava
video poziva nije uspjela.
• Prosljeđivanje videopoziva: Preusmjerite pozive na drugi
broj.
• Zabrana videopoziva: Blokirajte pozive uspostavljene s
određenih brojeva.
››FDN brojevi
• Uključi FDN: Aktivirajte ili deaktivirajte FDN način rada
kako biste ograničili pozive na telefonske brojeve na FDN
popisu. Morate unijeti PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM
karticu i ponovno pokrenuti uređaj.
• Promijeni PIN2: Promijenite PIN2, koji se koristi za zaštitu
primarnog PIN-a. Ako je SIM ili USIM kartica zaključana, ovaj
meni se mijenja u Deblokiraj PIN2.
• FDN popis: Postavite popis kontakata za fiksno biranje.
››Govorna pošta
• Govorna pošta: Odaberite mobilnog operatera ili
postavite drugog mobilnog operatera kako biste dobijali
govornu poštu.
• Govorna pošta: Unesite broj za pristupanje usluzi govorne
pošte. Ovaj telefonski broj možete doznati od mobilnog
operatera.
Zvuk
Promjenite postavke za različite zvukove na uređaju.
• Bešumno: Aktivirajte bešumni način rada kako biste
isključili sve zvuke osim medijskih zvukova i tonova alarma.
• Vibracija: Postavite kada će uređaj vibrirati u raznim
događajima.
Postavke
111
• Glasnoća: Podesite razinu glasnoće tonova zvona za poziv,
Zaslon
• Ton zvona telefona: Odaberite ton zvona koji će vas
Promijenite postavke zaslona.
• Pozadine:
-- Pozadina poč. zaslona: Odaberite pozadinu za zaslon
mirovanja.
-- Pozadina zaklj. zaslona: Odaberite sliku pozadine za
zaslon za zaključavanje.
• Vrsta slova: Promijenite vrstu fonta za tekst na zaslonu.
Možete skinuti fontove iz prodavnice Android Market
odabirom opcije Preuzmi vrstu slova na mreži.
• Osvjetljenje: Podesite osvjetljenje zaslona.
• Auto. rotacija zaslona: Postavite rotira li se automatski
sučelje prilikom okretanja uređaja.
• Animacija: Postavite uređaj da prikazuje animaciju kad se
prebacujete između prozora.
• Trajanje osvjetljenja: Postavite vrijeme nakon kojeg
uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje.
glazbu i video te tonove zvona sustava telefona i obavijesti.
obavijestiti o dolaznim pozivima.
• Ton obavijesti: Odaberite ton zvona koji će vas obavijestiti
o događajima, poput dolaznih poruka, propuštenih poziva
i alarma.
• Ton biranja: Postavite uređaj da se oglasi kad dodirujete
tipke na zaslonu za biranje.
• Zvučni odabir: Postavite uređaj da se oglasi kad odaberete
aplikaciju ili mogućnost na dodirnom zaslonu.
• Zvukovi zaključavanja zaslona: Postavite uređaj da se
oglasi kada zaključavate ili otključavate dodirni zaslon.
• Povratna vibracija dodira: Postavite uređaj da vibrira kad
pritiskate tipke.
• Jačina vibracije: Podešavanje jačine vibracije haptic
povratne informacije.
112 Postavke
• Štednja baterije: Aktivirajte način štednje baterije. U
načinu štednje baterije uređaj štedi energiju podešavanjem
balansa bijele boje na zaslonu i razine osvjetljenosti.
• TV izlaz: Odaberite sustav šifriranja videozapisa vašeg TV-a
za ispravnu TV vezu. ► str. 94
• Vodoravna kalibracija: Kalibrirajte accelerometar kako
bi prilagodili horizontalnu osovinu uređaja radi bolje
osjetljivosti na pokrete.
Lokacija i sigurnost
Promijenite postavke sigurnosti svog uređaja i SIM i USIM
kartice te GPS funkcije.
• Koristi bežične mreže: Postavi za korištenje WLAN i/ili
mobilnih mreža za pronalaženje lokacije.
• Koristi GPS satelite: Postavite na korištenje GPS satelita za
pronalaženje lokacije.
• Koristi senzorsku pomoć: Postavite za uporabu senzora
radi poboljšanja pozicioniranja pješaka kada je GPS signal
ometen. Mogu postojati varijacije između procjena senzora
i vaše stvarne lokacije.
• Postavite zaklj. zaslona: Postavite sigurnosnu šifru za
otključavanje. Kada postavite sigurnosnu šifru, ova opcija
se mijenja u Promjena zaklj. zaslona.
-- Nema: Onemogućite zaključavanje zaslona.
-- Znak: Postavite znak za otključavanje da biste otključali
uređaj.
-- PIN: Postavite PIN (brojčani) kako biste otključali zaslon.
-- Šifra: Postavite šifru (brojčanu) kako biste otključali
zaslon.
• Postavite SIM zaključavanje:
-- Zaključaj SIM: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku PIN
zaključavanja kako bi uređaj tražio unos PIN-a prije
korištenja.
-- Promijeni SIM PIN: Promijenite PIN koji se koristi za
pristup podacima na SIM ili USIM kartici.
• Mobilni lokator: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku
mobilnog lokatora koja vam pomaže locirati uređaj u
slučaju da je izgubljen ili ukraden. ► str. 30
Postavke
113
• Odredite mobilni lokator: Kada aktivirate mobilni lokator
možete prilagoditi sljedeće postavke.
Opcije postavki mogu se razlikovati ovisno o vašem
mobilnom operateru.
-- Odredi primatelja: Postavite primatelje tako da primaju
poruke o praćenju od izgubljenog uređaja.
-- Samsung račun: Postavite svoj Samsung internetski
račun kako biste daljinski upravljali svojim izgubljenim
uređajem.
-- Promjena šifre: Promijenite šifru za značajku mobilnog
lokatora.
-- Upute: Pristupite informacijama o pomoći za značajku
mobilnog lokatora.
• Vidljive šifre: Prema zadanim postavkama uređaj prikazuje
vašu šifru kao · radi sigurnosti. Postavite uređaj da prikazuje
lozinku dok je unosite.
• Odaberite administratora: Pregled administratora uređaja
instaliranih na uređaju. Možete aktivirati administratore
uređaja kako biste primijenili nove propise na uređaj.
114 Postavke
• Koristi sigurne podatke za prijavu: Koristite certfikate
i vjerodajnice kako biste osigurali uporabu različitih
aplikacija.
• Instalirajte šifrirane certifikate sa SD kartice: Instalirajte
šifrirane certificate koji su pohranjeni na memorijsku
karticu.
• Postavite šifru: Napravite i potvrdite šifru za pristup
vjerodajnicama.
• Obriši spremnik: Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i
poništite šifru.
Aplikacije
Promijenite postavke za upravljanje instaliranim aplikacijama.
• Nepoznati izvori: Odaberite da biste preuzeli aplikacije
s bilo kojeg izvora. Ako ne odaberete ovu mogućnost,
aplikacije možete preuzeti samo s Android Market.
• Upravljanje aplikacijama: Pristupite popisu aplikacija
instaliranih na uređaju i provjerite informacije o
aplikacijama.
• Aktivni programi i procesi: Pogledajte usluge koje
Računi i sinkronizacija
• Korištenje memorije: Pogledajte dostupnu memoriju i
Promijenite postavke za automatsku sinkronizaciju ili
upravljanje računima za sinkronizaciju.
• Pozadinski podaci: Odaberite postavke za uporabu
automatske sinkronizacije. Automatska sinkronizacija
pokrenut će se u pozadini bez otvaranja aplikacija i
sinkroniziranja podataka.
• Automatska sinkronizacija: Postavite uređaj za
automatsku sinkronizaciju podataka o kontaktima,
kalendaru i emailu.
koristite i pristupite im radi upravljanja.
iskorištenu memoriju u uređaju i na memorijskoj kartici.
• Baterija: Pregled veličine energije koju troše otvorene
aplikacije.
• Razvoj aplikacija:
-- USB ispravljanje grešaka: Odaberite za povezivanje
uređaja s računalom pomoću podatkovnog kabela za
računalo. Ovo je namijenjeno razvoju aplikacije.
-- Uključi lažne lokacije: Omogući slanje lažnih lokacija
i servisnih podataka usluzi Upravitelj lokacija radi
testiranja. Ovo je namijenjeno razvoju aplikacije.
• Samsung Apps: Odaberite mrežnu vezu (Wi-Fi ili mrežu
prebačenih paketnih podataka) kako biste primali
obavijesti o novim aplikacijama od Samsung Apps.
Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka
možda neće biti dostupna.
Privatnost
Promijenite popstavke za upravljanje postavkama i
podacima.
• Pokreni sigurnosnu kopiju: Izradite sigurnosnu kopiju i
vratite postavke uređaja na Googleov poslužitelj.
Postavke
115
• Auto. vraćanje sigurnosne kopije: Postavite uređaj za
vraćanje podataka aplikacija koje ste kopirali kada su
instalirani na uređaju.
• Vraćanje tvorničkih postavki: Resetujte postavke na
tvorničke zadane vrijednosti te obrišite sve vaše podatke.
››Swype
• Jezik: Odaberite jezik za unos teksta.
Tekst ne možete unositi na nekim jezicima. Za unos
teksta trebate promijeniti jezik na neki od podržanih
jezika.
SD kartica i memorija telefona
• Predviđanje riječi: Postavite uređaj da traži riječi sukladno
Provjerite informacije o memoriji na memorijskim karticama i
uređaju, te formatirajte vanjske ili unutarnju memoriju.
• Zvučna povr. informacija: Postavite na upozoravanje
Regija i tekst
Promijenite postavke unosa teksta.
››Odaberite regiju
Postavite jezik zaslona za sve menije i aplikacije.
››Odaber. način unosa
Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.
116 Postavke
vašem unosu i prikazuje prijedloge riječi.
kada nema alternativnih riječi za vaš unos, kada dvaput
dodirnete riječ.
• Vibr.kod prit.tipki: Postavite telefon da vibrira kad
pritisnete tipku.
• Trepčući indikator: Postavite na upozoravanje za brzu
pomoć treptanjem indikatora savjeta.
• Automatski razmak: Postavite uređaj da automatski
stavlja prored između riječi.
• Auto. veliko slovo: Postavite uređaj da automatski piše
prvo veliko slovo nakon interpunkcijskog znaka poput
točke, upitnika ili uskličnika.
• Pokaži kompletno precrt.: Postavite prikazivanje traga
povlačenja na tipkovnici.
• Prozor izbora riječi: Postavite učestanost prikaza popisa
riječi.
• Brzina naspram točnosti: Postavite balans za brzinu i
točnost.
• Swype pomoć: Pristupite informacijama o pomoći preko
Swype tipkovnice.
• Obuka: Saznajte kako brže unijeti tekst pomoću Swype
tipkovnice.
• Inačica: Pregledajte infromacije o verziji.
››Samsung tipkovnica
• Okomita tipkovnica: Odaberite unapred zadani način
unosa, poput QWERTZ tipkovnice, standardne tipkovnice ili
zaslona za pisanje.
• Unesite jezike: Odaberite jezik za unos teksta.
Tekst ne možete unositi na nekim jezicima. Za unos
teksta trebate promijeniti jezik na neki od podržanih
jezika.
• XT9: Aktivirajte način XT9 za unos teksta pomoću načina
prediktivnog unosa.
• XT9 napredne postavke: Aktivirajte dodatne značajke
načina XT9 poput automatskog dovršavanja, automatskog
ispravljanja ili automatske zamjene te postavite osobni
rječnik.
• Klizanje tipkovnicom: Uključite klizanje tipkovnicom kao
način unosa teksta. Možete se prebacivati između načina
unosa pomeranjem lijevo ili desno na tipkovnici.
• Auto. veliko slovo: Postavite uređaj da automatski piše
prvo veliko slovo nakon interpunkcijskog znaka poput
točke, upitnika ili uskličnika.
• Postavke rukopisa: Prilagodite vrijeme prepoznavanja u
načinu pisanja rukom.
• Glas. ulaz: Aktivirajte funkciju glasovnog unosa teksta na
Samsung tipkovnici.
• Auto. točka: Postavite uređaj da stavlja točku kada dvaput
dodirnete razmaknicu.
• Upute: Saznajte kako unijeti tekst preko Samsung
tipkovnice.
Postavke
117
Glas. ulaz i izlaz
Promjenite postavke za prepoznavatelja glasa te pretvorbe
teksta u govor.
››Postavke glas. prepoznavanja
• Jezik: Odaberite jezik za Google prepoznavanje glasa.
• Sigurno pretraživanje: Postavite uređaj za filtriranje
eksplicitnog teksta i/ili slika iz rezultata glasovnog
pretraživanja.
• Blokiraj uvredljiv govor: Sakrijte uvredljive riječi koje je
uređaje prepoznao iz rezultata glasovnog pretraživanja.
››Postavke tekst u govor
• Slušaj primjer: Primjerice, poslušajte izgovoreni tekst.
Instalirajte glasovne podatke za korištenje značajke
pretvorbe teksta u govor.
118 Postavke
• U vožnji: Aktivirajte Profil Vožnja za postavljanje uređaja za
čitanje glasovnih obavijesti za dolazne pozive ili poruke ili
pojedinosti o događaju.
• Uvijek koristi moje postavke: Postavite uređaj na
korištenje postavki koje ste naveli u aplikacijama umjesto
zadanih postavki.
• Zadani program: Postavite program za sintezu govora koji
će se koristiti za izgovoreni tekst.
• Instalirajte glasovne podatke: Preuzmite i instalirajte
glasovne podatke za korištenje značajke pretvorbe teksta
u govor.
• Brzina govora: Odaberite brzinu za značajku pretvorbe
teksta u govor.
• Jezik: Odaberite jezik za značajku pretvorbe teksta u govor.
• Programi: Prikaz programa za pretvorbu teksta u govor
preuzetih iz aplikacije Android Market.
Pristupačnost
Promijenite postavke značajki pristupačnosti.
• Pristupačnost: Aktivirajte pristupačnost aplikacije koju ste
skinuli, kao što su Talkback ili Kickback, koji pružaju povrat
glasa, melodije ili vibracije.
• Tipka za uključenje prekida pozive: Postavite uređaj da
prekida poziv kada pritisnete [ ].
Datum i vrijeme
• Postavi vrijeme: Ručno postavljanje trenutačnog vremena.
• Upotreba formata 24 sata: Postavljanje vremena za prikaz
u 24-satnom formatu.
• Odabir formata datuma: Odaberite format za prikaz
datuma.
O telefonu
Pristupite informacijama o uređaju, provjerite status uređaja
te saznajte kako koristiti uređaj.
Pristupite i promijenite sljedeće postavke za upravljanje
načinom prikaza vremena i datuma na vašem uređaju:
• Automatski: Automatski aktualizirajte vrijeme kada se
krećete kroz vremenske zone.
• Postavi datum: Ručno postavljanje trenutačnog datuma.
• Odabir vremenske zone: Postavite svoju vremensku zonu.
Postavke
119
Rješavanje problema
Kada uključite uređaj ili dok ga koristite, od vas će
se zatražiti da unesete jedan od sljedećih kodova:
Kod
Šifra
PIN
Kod
PUK
Kako biste riješili problem pokušajte
sljedeće:
Kada je značajka zaključavanja uređaja
omogućena, morate unijeti šifru koju ste
postavili za uređaj.
Kada uređaj upotrebljavate prvi put ili
ako je omogućen zahtjev za PIN-om,
morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM
ili USIM karticom. Ovu značajku možete
onemogućiti pomoću menija Zaključaj
SIM.
PIN2
Kako biste riješili problem pokušajte
sljedeće:
Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana,
obično kao posljedica nekoliko
uzastopnih unosa neispravnoga PIN
koda. Morate upisati PUK koji ste dobili
od davatelja usluga.
Kada pristupite meniju za koji je
potreban PIN2, unesite PIN2 koji
je priložen uz SIM ili USIM karticu.
Pojedinosti možete doznati od davatelja
usluga.
Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili
usluge
• Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom,
možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i
pokušajte ponovo.
• Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate.
Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.
120 Rješavanje problema
Dodirni zaslon reagira sporo ili neispravno
Uređaj blokira ili javlja fatalne greške
Ako vaš uređaj ima dodirni zaslon, a on ne reagira ispravno,
pokušajte sljedeće:
• Uklonite zaštitne pokrove s dodirnog zaslona. Zaštitni
pokrovi mogu spriječiti uređaj u prepoznavanju unosa i ne
preporučuju se za uređaje s dodirnim zaslonom.
• Vodite računa da su vam ruke čiste i suhe kada dodirujete
dodirni zaslon.
• Ponovno pokrenite uređaj kako biste izbrisali privremene
softverske pogreške.
• Provjerite je li softver uređaja nadograđen na najnoviju
verziju.
• Ako je dodirni zaslon ogreban ili oštećen, odnesite ga u
Samsungov servisni centar.
Ako se uređaj blokira ili prestane reagirati, morat ćete zatvoriti
programe ili vratiti tvorničke postavke uređaja kako biste ga
osposobili za rad. Ako je uređaj blokiran i ne reagira, pritisnite
i držite [ ] 8 do 10 sekundi. Uređaj će se automatski
ponovno pokrenuti.
Ako to ne riješi problem, vratite uređaj na tvorničke postavke.
U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Postavke → Privatnost → Vraćanje tvorničkih postavki →
Tvorničke postavke → Obriši sve.
Pozivi se prekidaju
Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete
izgubiti vezu s mrežom. Premjestite se na drugo područje i
pokušajte ponovo.
Rješavanje problema
121
Odlazni pozivi se ne spajaju
Kvaliteta zvuka je slaba
• Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje.
• Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj
• Provjerite blokirate li unutarnju antenu uređaja.
• Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom,
Dolazni pozivi se ne spajaju
Poziv se ne uspostavlja u slučaju da se broj bira iz
kontakata
koji pozivate.
• Provjerite je li uređaj uključen.
• Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za taj telefonski
broj.
Sugovornici vas ne čuju za vrijeme poziva
• Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofon.
• Provjerite je li mikrofon blizu vaših usta.
• Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno
spojene.
122 Rješavanje problema
možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i
pokušajte ponovo.
• Provjerite je li ispravan broj pohranjen u popisu kontakata.
• Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za taj telefonski
broj.
Telefon se oglašava kratkim zvučnim signalom i
ikona baterije svijetli
Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju
kako biste nastavili s upotrebom uređaja.
Baterija se ne puni ispravno ili se uređaj ponekad
isključuje za vrijeme punjenja
Prilikom pokretanja fotoaparata pojavljuju se
poruke greške
• Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena
Vaš Samsung mobilni uređaj mora imati dovoljno dostupne
memorije i dovoljno napunjenu bateriju za pokretanje
aplikacije fotoaparata. Ako prilikom pokretanja fotoaparata
primite poruku greške, pokušajte sljedeće:
• Napunite bateriju ili je zamijenite s potpuno napunjenom
baterijom.
• Oslobodite dio memorije prebacivanjem datoteka na
računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
• Ponovno pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema
s aplikacijom fotoaparata, a pokušali ste primijeniti ove
savjete, obratite se Samsungovom servisnom centru.
kontakta čistom, mekanom tkaninom i ponovno pokušajte
napuniti bateriju.
• Ako se baterija više ne puni u potpunosti, propisno odložite
staru bateriju u otpad i zamijenite je novom baterijom
(upute o propisnom odlaganju u otpad potražite u
lokalnim propisima).
Uređaj je vruć na dodir
Kada upotrebljavate aplikacije koje zahtijevaju više snage
ili ih koristite duže vrijeme, uređaj se može zagrijati. To je
uobičajeno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na
njegovu izvedbu.
Rješavanje problema
123
Prilikom pokretanja FM radia pojavljuju se poruke
greške
Prilikom otvaranja glazbenih datoteka pojavljuju
se poruke greške
Aplikacija FM radia na vašem Samsung mobilnom uređaju
koristi kabel slušalica kao antenu. Ako slušalice nisu
priključene, FM radio neće primati radio postaje. Za korištenje
FM radia prvo morate provjeriti jesu li slušalice ispravno
priključene. Zatim morate potražiti i spremiti dostupne radio
postaje.
Ako FM radio ne radi čak i nakon što ste poduzeli gore
opisane korake, pokušajte pristupiti željenoj postaji s nekog
drugog radio prijemnika. Ako na drugom radio prijemniku
možete čuti željenu postaju, vaš uređaj treba odnijeti na
servis. Obratite se Samsungovom servisnom centru.
Neke se glazbene datoteke možda neće pravilno
reproducirati na vašem Samsung mobilnom uređaju iz
nekoliko razloga. Ako prilikom otvaranja glazbenih datoteka
primite poruke greške, pokušajte sljedeće radnje:
• Oslobodite dio memorije prebacivanjem datoteka na
računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
• Provjerite je li glazbena datoteka zaštićena sustavom
upravljanja digitalnim pravima (DRM, Digital Rights
Management). Ako je datoteka zaštićena sustavom
upravljanja digitalnim pravima, provjerite posjedujete li
odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
• Provjerite podržava li vaš uređaj tu vrstu datoteke.
124 Rješavanje problema
Nije lociran drugi Bluetooth uređaj
• Provjerite je li Bluetooth bežična značajka aktivirana na
vašem uređaju.
• Po potrebi provjerite je li Bluetooth bežična značajka
aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
• Provjerite nalazi li se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj
unutar maksimalnog Bluetooth područja djelovanja
(10 metara).
Ako vam navedeni savjeti ne pomognu u rješavanju
problema, obratite se Samsungovom servisnom centru.
Prilikom povezivanja uređaja s računalom nije
uspostavljena veza
• Provjerite je li podatkovni kabel za računalo koji koristite
kompatibilan s vašim uređajem.
• Provjerite jesu li na vašem računalu instalirani ispravni
pokretački programi i jesu li ažurirani.
Rješavanje problema
125
Sigurnosne mjere
opreza
Kako biste spriječili ozljede ili oštećenja uređaja, prije uporabe uređaja pročitajte
sljedeće informacije.
Pazite da ne ispustite punjač ili bateriju ili prouzrokujete
oštećenja na drugi način
Nemojte puniti bateriju punjačima koje nije odobrio
proizvođač
Ne koristite uređaj za vrijeme oluja
Vaš uređaj može biti u kvaru i opasnost od strujnog udara je povećana.
Upozorenje: spriječite električne udare, požar i
eksploziju
Ne upotrebljavajte oštećenu litijsko-ionsku bateriju (Li-Ion)
Nemojte upotrebljavati oštećene kabele za napajanje, utikače
ili labave utičnice
Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače
Nemojte dodirivati kabel za napajanje vlažnim rukama ili
isključivati punjač povlačenjem kabela
Nemojte savijati ili oštećivati kabel za napajanje
Nemojte upotrebljavati uređaj prilikom punjenja ili ga
dodirivati vlažnim rukama
Nemojte izazivati kratak spoj na punjaču ili bateriji
126 Sigurnosne mjere opreza
Za sigurno uklanjanje litijsko-ionskih baterija obratite se najbližem ovlaštenom
servisnom centru.
• Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za
vaš uređaj i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu
kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili štetu na vašem uređaju.
• Baterije i uređaje nemojte bacati u vatru. Pridržavajte se lokalnih odredbi
prilikom odlaganja rabljenih baterija ili uređaja.
• Nikada ne postavljajte baterije ili uređaje na ili u grijaće uređaje, kao što su
mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako
se pregriju.
• Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom
vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i
pregrijavanja.
Zaštitite uređaj, bateriju i punjač od oštećenja
• Izbjegavajte izlaganje uređaja i baterija preniskim ili previsokim
temperaturama.
• Vrlo visoke ili niske temperature mogu uzrokovati promjenu oblika uređaja i
smanjiti kapacitet punjenja i vijek trajanja uređaja i baterija.
• Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati
povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremenih ili stalnih oštećenja
baterije.
• Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.
Oprez: pridržavajte se svih sigurnosnih
upozorenja i odredbi prilikom uporabe uređaja u
područjima ograničene uporabe
Isključite uređaj na području gdje je zabranjena uporaba
Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini pejsmejkera
• Po mogućnosti izbjegavajte uporabu uređaja u rasponu od 15 cm od
pejsmejkera jer može doći do međusobnog ometanja uređaja.
• Ako je uporaba uređaja neophodna, udaljite ga najmanje 15 cm od
pejsmejkera.
• Kako biste moguća ometanja uređaja smanjili na najmanju moguću mjeru,
upotrebljavajte uređaj na strani suprotnoj od pejsmejkera.
Nemojte upotrebljavati uređaj u bolnici ili u blizini
medicinske opreme jer može doći do ometanja uređaja putem
radiofrekvencije
Ako vi osobno upotrebljavate medicinsku opremu, obratite se proizvođaču
opreme kako biste se provjerili je li oprema zaštićena od radiofrekvencija.
Ako upotrebljavate slušno pomagalo, obratite se proizvođaču
za informacije o radijskim smetnjama
Pridržavajte se svih odredbi koje ograničavaju uporabu mobilnoga uređaja u
određenom području.
Radiofrekvencija uređaja može ometati neka slušna pomagala. Kontaktirajte
proizvođača kako biste saznali sve o zaštiti slušnog pomagala.
Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini drugih elektroničkih
uređaja
Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okružjima
Većina elektroničkih uređaja upotrebljava radiofrekvencijske signale. Može doći
do smetnji na uređaju zbog drugih električnih uređaja.
• Uvijek se pridržavajte propisa, uputa i znakova u potencijalno eksplozivnim
• U potencijalno eksplozivnim okružjima, umjesto uklanjanja baterije, isključite
uređaj.
okružjima.
Sigurnosne mjere opreza
127
• Mobilni uređaj nemojte koristiti na benzinskim crpkama ili u blizini zapaljivih
goriva i kemikalija, i blizu područja eksplozija.
• Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne
materijale u istom pretincu u kojem se nalazi uređaj, njegovi dijelovi ili
dodatna oprema.
Isključite uređaj kad se nalazite u zrakoplovu
Uporaba uređaja u zrakoplovu je ilegalna. Uređaj može ometati elektronske
navigacijske uređaje u zrakoplovu.
Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar na
elektroničkim uređajima u motornim vozilima
Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar elektronskih uređaja u
automobilu. Za više informacija obratite se proizvođaču.
Prilikom upravljanja vozilom pridržavajte se svih
sigurnosnih upozorenja i odredbi koje se odnose
na uporabu mobilnog uređaja
Za vrijeme vožnje, sigurno upravljanje vozilom na prvom je mjestu. Nikada
nemojte upotrebljavati mobilni uređaj dok vozite, ako je zabranjeno zakonom.
Radi vlastite i sigurnosti drugih ljudi, budite uvijek razumni i imajte na umu
sljedeće savjete:
128 Sigurnosne mjere opreza
• Upotrebljavajte uređaj za rad bez ruku.
• Saznajte više o svom uređaju i njegovim značajkama za lakšu uporabu, kao
što su brzo biranje i ponovno biranje. Ove će vam značajke smanjiti vrijeme
potrebno za upućivanje ili primanje poziva na mobilnom uređaju.
• Postavite uređaj tako da imate brz pristup. Važno je da možete pristupiti
svom bežičnom uređaju, bez da skidate pogled s ceste. Ako primite poziv u
nezgodnom trenutku, prepustite odgovor svojoj govornoj pošti.
• Dajte osobi s kojom razgovarate na znanje da ste zauzeti vožnjom. Ne
prihvaćajte pozive kad se nalazite u prometnoj gužvi ili opasnim vremenskim
uvjetima. Kiša, susnježica, snijeg, led i prometna gužva mogu biti opasni.
• Nemojte zapisivati bilješke ili tražiti brojeve telefona. Zapisivanje popisa “stvari
koje morate obaviti” ili pregledavanje imenika odvraća pozornost s vaše
primarne odgovornosti, odnosno sigurne vožnje.
• Pažljivo birajte brojeve i procjenjujte promet. Pozive upućujte kad niste u
pokretu ili prije uključivanja u promet. Planirajte obavljanje poziva nakon
zaustavljanja automobile. Ako baš morate obaviti poziv, birajte broj postupno,
gledajući cestu i retrovizor u pauzama.
• Ne upuštajte se u stresne ili emocionalne razgovore koji vam mogu odvratiti
pažnju. Dajte ljudima s kojima razgovarate na znanje da vozite i prekinite
razgovore koji bi vam mogli odvratiti pažnju s ceste.
• Upotrijebite uređaj za pozivanje pomoći. Birajte lokalni broj hitne službe u
slučaju požara, prometne nezgode ili potrebe za pružanjem hitne medicinske
pomoći.
• Upotrijebite uređaj kako biste pomogli drugima u slučaju nužde. Ako vidite
prometnu nezgodu, kriminalnu aktivnost u tijeku ili ozbiljnu situaciju u kojoj
su ugroženi životi, pozovite lokalni broj hitne službe.
• Pozovite Pomoć na cesti ili, ako je potrebno, posebni broj za pomoć u slučaju
manjih nezgoda. Ako vidite vozilo u kvaru koje ne predstavlja opasnost,
neispravan semafor, manju prometnu nezgodu bez ozlijeđenih ili prepoznate
ukradeno vozilo, pozovite Pomoć na cesti ili drugi broj službi za takve
intervencije.
Nemojte spremati uređaj na kosim površinama
Ako padne, može doći do oštećenja.
Nemojte spremati uređaj na vrućim ili hladnim područjima.
Upotrebljavajte uređaj na -20 °C do 50 °C
• Uređaj može eksplodirati ako ga ostavite u zatvorenom vozilu jer temperatura
u unutrašnjosti može dosegnuti do 80 °C.
• Nemojte izlagati uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti na dulje vremensko
razdoblje (primjerice, na nadzornoj ploči automobila).
Propisna njega i uporaba mobilnog uređaja
• Bateriju pohranjujte na temperaturi od 0 °C do 40 °C.
Uređaj držite na suhom
Nemojte spremati uređaj s metalnim objektima, kao što su
kovanice, ključevi ili ogrlice
• Vlaga i sve vrste tekućina mogu oštetiti dijelove ili elektroničke krugove
uređaja.
• Ako se uređaj navlaži, uklonite bateriju bez uključivanja uređaja. Osušite
uređaj ručnikom i odnesite u servisni centar.
• Može doći do deformiranja ili kvara uređaja.
• Ako polovi baterije dođu u dodir s metalnim objektima, može doći do požara.
• Tekućine će promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar
Nemojte pohranjivati uređaj u blizini magnetskih polja
Nemojte upotrebljavati ili spremati uređaj na prašnjavim i
prljavim područjima
• Kartice s magnetskom trakom, što uključuje kreditne kartice, bankovne
uređaja. Oštećenje vodom na uređaju može poništiti jamstvo proizvođača.
Prašina može prouzrokovati kvar na uređaju.
• Može doći do kvara uređaja ili pražnjenja baterije zbog izlaganja magnetskim
poljima.
knjižice i karte za ukrcavanje u zrakoplov mogu biti oštećene magnetskim
poljima.
• Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem
niti dozvoliti da uređaj dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim
vremenskim razdobljima.
Sigurnosne mjere opreza
129
Nemojte spremati uređaj u blizini grijalica, mikrovalnih
pećnica, vruće opreme za kuhanje ili spremnika pod visokim
tlakom
• Može doći do curenja baterije.
• Uređaj se može pregrijati i prouzrokovati vatru.
Pazite da ne ispustite ili na drugi način udarite uređaj
Upotrebljavajte baterije, punjače, dodatnu opremu i pribor koji
je odobrio proizvođač
• Uporaba generičkih baterija ili punjača može skratiti vijek trajanja ili
prouzrokovati kvar uređaja.
• Samsung ne preuzima odgovornost za sigurnost korisnika u slučaju uporabe
dodatne opreme ili pribora koje tvrtka Samsung nije odobrila.
• Može doći do oštećenja zaslona uređaja.
• Ako je savijen ili iskrivljen, može doći do oštećenja uređaja ili kvara određenih
Nemojte gristi ili stavljati u usta uređaj ili bateriju
Nemojte upotrebljavati bljeskalicu preblizu očiju ljudi ili
životinja
Kada govorite u uređaj:
dijelova.
Uporaba bljeskalice preblizu očima može prouzrokovati privremeni gubitak vida
ili oštećenje očiju.
Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača
• Izbjegavajte punjenje baterija duže od jednog tjedna jer predugo punjenje
može skratiti vijek trajanja baterije.
• Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti
prije upotrebe.
• Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
• Upotrebljavajte baterije samo u svrhe za koje su namijenjene.
130 Sigurnosne mjere opreza
• To može prouzrokovati oštećenje uređaja ili eksploziju.
• Ako uređaj rabe djeca, osigurajte da ga ispravno koriste.
• držite ga uspravno, kao što biste držali fiksni telefon.
• Govorite izravno u mikrofon.
• Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom uređaja. Dodirivanje antene
može smanjiti kvalitetu poziva ili prouzrokovati prijenos više radiofrekvencije
nego što je potrebno.
• Držite uređaj opuštenim stiskom, pritišćite tipke lagano, upotrijebite posebne
značajke koje smanjuju broj tipki koje morate pritiskati (kao što su predlošci i
predviđanje teksta) i radite česte stanke.
Zaštitite svoj sluh
• Neumjereno izlaganje glasnim zvukovima može prouzrokovati
oštećenje sluha.
• Izlaganje glasnim zvukovima tijekom vožnje može vam
odvratiti pozornost i prouzrokovati nezgodu.
• Uvijek smanjite zvuk prije uključivanja slušalica u izvor zvuka i
upotrebljavajte samo minimalnu postavku glasnoće dovoljnu
da čujete razgovor ili glazbu.
Budite na oprezu kad upotrebljavate uređaj prilikom hodanja
ili dok ste u pokretu
Uvijek imajte na umu svoje okruženje kako biste izbjegli ozljeđivanje sebe ili
drugih.
Nemojte nositi uređaj u stražnjim džepovima ili oko struka
Ako padnete, možete se ozlijediti ili oštetiti uređaj.
Nemojte rastavljati, izmjenjivati ili popravljati uređaj
• Promjene ili preinake na uređaju mogu poništiti jamstvo proizvođača. Za
servisiranje odnesite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung.
• Nemojte rastavljati ili bušiti bateriju jer to može prouzrokovati eksploziju ili
požar.
Nemojte bojiti niti stavljati naljepnice na uređaj
Boja i naljepnice mogu zakočiti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.
Ako ste alergični na boje ili metalne dijelove proizvoda, mogu vam se pojaviti
svrbež, ekcem ili otekline na koži. Kada se to dogodi, prestanite koristiti proizvod
i posavjetujte se s liječnikom.
Prilikom čišćenja uređaja:
• Obrišite uređaj ili punjač ručnikom ili gumicom.
• Očistite polove baterije krpicom ili ručnikom.
• Nemojte upotrebljavati kemikalije ili deterdžent.
Uređaj nemojte koristiti ako je zaslon napuknut ili razbijen
Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruku ili lica. Odnesite uređaj u
servisni centar tvrtke Samsung na popravak.
Uređaj koristite isključivo za svrhe za koje je namijenjen
Izbjegavajte ometati druge prilikom uporabe uređaja na javnim
mjestima
Nemojte dopustiti djeci uporabu svog uređaja
Uređaj nije igračka. Nemojte dopustiti djeci da se igraju s uređajem jer mogu
ozlijediti sebe i druge, oštetiti uređaj ili upućivati pozive koji će vam povećati
troškove.
Sigurnosne mjere opreza
131
Mobilne uređaje i opremu instalirajte oprezno
• Osigurajte da su mobilni uređaji ili odgovarajuća oprema koja je instalirana u
vašem vozilu sigurno ugrađeni.
• Izbjegavajte smještanje uređaja i opreme u blizini zračnog jastuka ili na
području njegove uporabe. Neispravno instalirana bežična oprema može
uzrokovati ozbiljne ozljede kada se zračni jastuci brzo napušu.
Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš uređaj
Dopustite li nekvalificiranom osoblju da servisira uređaj, to može rezultirati
oštećenjem uređaja i poništenjem jamstva proizvođača.
Budite pažljivi sa SIM ili memorijskim karticama
• Nemojte uklanjati karticu dok uređaj šalje ili prima podatke jer to može
rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.
• Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke
ostalih uređaja.
• Nemojte dirati pozlaćene kontakte ili priključke prstima ili metalnim
predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom tkaninom.
Osigurajte pristup hitnim službama
Hitni pozivi s vašega uređaja možda neće biti mogući u nekim područjima ili
okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte
alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.
132 Sigurnosne mjere opreza
Obavezno napravite sigurnosnu kopiju važnih podataka
Samsung nije odgovoran za gubitak podataka.
Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal
Nemojte distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal drugima bez
dozvole vlasnika sadržaja. Pri tome može doći do povrede zakona o autorskim
pravima. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme
uzrokovane nezakonitim korištenjem zaštićenog materijala od strane korisnika.
Certifikat o specifičnoj razini apsorpcije (SAR)
Vaš uređaj usklađen je sa standardima Europske unije (EU) koji ograničavaju
izloženost ljudi radiofrekvencijskoj energiji (RF) koju emitira radijska i
telekomunikacijska oprema. Tim se standardima sprječava prodaja mobilnih
uređaja koji premašuju maksimalnu razinu izlaganja (poznatu kao Specifična
razina apsorpcije ili SAR) od 2,0 W/kg.
Tijekom testiranja, maksimalni SAR zabilježen za ovaj model bio je 0,268 W/kg.
U uobičajenoj upotrebi stvarni SAR trebao bi biti mnogo niži jer je telefon
dizajniran za emitiranje samo one količine RF energije koja je nužna za prijenos
signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina kada je
to moguće, uređaj smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.
Deklaracija o usklađenosti na kraju ovoga priručnika prikazuje usklađenost
vašeg uređaja s Europskom direktivom o radijskoj & i telekomunikacijskoj
opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima potražite
na Samsungovoj internet stranici..
Ispravno odlaganje proizvoda
Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda
(Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa
sustavima odvojenog prikupljanja)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje
na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač,
slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim
otpadom na kraju radnog vijeka.
Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim
odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno
reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili
proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet
može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe
kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se
miješati s drugim komercijalnim otpadom.
(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa
sustavima odvojenog vraćanja baterija)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se
istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim
kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da
baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina
navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije
nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti
okoliš.
Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala,
molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem
lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.
Sigurnosne mjere opreza
133
Izjava o odricanju odgovornosti
Neki su sadržaji i usluge, do kojih imate pristup putem ovog uređaja, u
vlasništvu trećih strana i zaštićene su zakonom o autorskim pravima, patentima,
trgovačkim markama i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takve
sadržaje ili usluge možete koristiti samo za vlastite, nekomercijalne svrhe.
Nikakve sadržaje ili usluge ne smijete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili
davatelj usluge nije odobrio. Bez ograničavanja navedenog i osim ukoliko to nije
izričito dopušteno od strane pojedinog vlasnika sadržaja ili davatelja usluge, nije
dopušteno mijenjanje, kopiranje, ponovno izdavanje, učitavanje, objavljivanje,
prenošenje, prevođenje, prodaja, izrada izvedenih radova, iskorištavanje ili
distribuiranje sadržaja ili usluga prikazanih putem ovog uređaja u bilo kojem
obliku ili s bilo kakvim sredstvima.
“DANI SADRŽAJ ILI USLUGE SU UPRAVO ONAKVI "KAKVI JESU". SAMSUNG
NE JAMČI SADRŽAJ ILI USLUGE PRUŽENE, IZRIČITO NITI IMPLICITNO, ZA
BILO KOJE SVRHE. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE NAZNAČENA JAMSTVA,
UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČENO, NA JAMSTVA O PRIMJERENOSTI ZA
PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST,
PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI
USLUGE DOSTUPNE PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD KOJIM UVJETIMA,
134 Sigurnosne mjere opreza
UKLJUČUJUĆI NEMAR. SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN, NEOVISNO
OD UGOVORNE ILI KAZNENE ODGOVORNOSTI, ZA BILO KAKVE IZRAVNE,
NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, ODVJETNIČKE
NAKNADE, TROŠKOVE, ILI BILO KAKVE DRUGE ŠTETE NASTALE ZBOG ILI U VEZI
S BILO KAKVIM SADRŽANIM PODACIMA, ILI KAO REZULTAT KORIŠTENJA BILO
KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI BILO KOJE TREĆE STRANE, ČAK
I USLIJED UPOZORENJA O MOGUĆNOSTI ŠTETE."
Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute u bilo koje vrijeme, i Samsung
ne daje prikaze niti jamstva da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupna
u nekom vremenskom razdoblju. Sadržaj ili usluge treće strane prenose se
putem mreže i odašiljača nad kojima Samsung nema nadzor. Bez ograničavanja
općenitosti ove izjave, Samsung se izričito odriče bilo kakve odgovornosti ili
obaveze za bilo kakve prekide ili ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluge dostupne
putem uređaja.
Samsung nije odgovoran niti obavezan pružati korisničku podršku povezanu
na sadržaj ili usluge. Bilo koja pitanja ili zahtjev za uslugu povezanu s sadržajem
ili uslugama trebala bi biti upućena izravno odgovarajućem davatelju sadržaja
ili usluge.
Indeks
alarmi
deaktivacija 99
stvaranje 99
zaustavljanje 99
AllShare 91
automatsko odbijanje 40
baterija
instaliranje 10
punjenje 12
bešumno 27
Bluetooth
primanje podataka 88
pronalaženje i uparivanje
uređaja 88
slanje podataka 88
uključivanje 87
diktafon 76
DLNA
vidi AllShare
dodirni zaslon
korištenje 22
zaključavanje 23
e-knjiga
čitanje 101
preuzimanje 103
uvoz 103
email
postavljanje računa 46
prikaz 48
slanje 47
FDN način 41
FM radio
slušanje 66
spremanje postaja 68
fotografije
prikaz 62
snimanje 50
snimanje akcije 55
snimanje autoportreta 56
snimanje kombiniranih
fotografija 54
snimanje panoramske
fotografije 54
snimanje scene 52
snimanje serije 53
snimanje s starinskom bojom 54
snimanje u načinu snimanja
osmijeha 53
Indeks
135
snimanje u načinu stripa 56
snimanje u načinu uljepšavanja 52
galerija
formati datoteka 62
pregled fotografija 62
reprodukcija videozapisa 63
glasovna pošta 44
glasovni pozivi
odgovaranje 37
uporaba opcija 38
upućivanje 37
glasovni zapisi
reprodukcija 76
snimanje 76
glazbeni player
dodavanje datoteka 64
reproduciranje glazbe 64
stvaranje popisa pjesama 65
Google Karte 80
136 Indeks
Google Mail 45
Google Pretraživanje 83
Google Talk 48
imenik
stvaranje grupa 72
stvaranje kontakata 70
stvaranje posjetnice 71
traženje kontakta 70
Internet
pogledajte Internet pretraživač
Internet preglednik
dodavanje favorita 79
pretraživanje Internet stranica 77
jezik 116
kalendar
pregled događaja 74
stvaranje događaja 73
kalkulator 101
kamera
prilagođavanje kamere 56
prilagođavanje videokamere 60
snimanje fotografija 50
snimanje videozapisa 58
kontakti
kopiranje 72
postavljanje brzog biranja 71
pronalaženje 70
stvaranje 70
uvoz ili izvoz 72
memorijska kartica
formatiranje 17
uklanjanje 16
umetanje 15
mini dnevnik 103
mobilni lokator 30
multimedijske poruke
prikaz 44
slanje 43
odbrojavanje 100
osvjetljenje, zaslon 28
PIN zaključavanje 30
popis poziva 42
poruke
postavljanje email računa 46
pristup glasovnoj pošti 44
slanje email poruke 47
slanje multimedijskih poruka 43
slanje tekstualnih poruka 43
postavke
aplikacije 114
bežično i mreža 108
datum i vrijeme 119
glasovni ulaz i izlaz 118
jezik i tekst 116
lokacija i sigurnost 113
postavke poziva 110
pristupačnost 119
privatnost 115
računi i sinkronizacija 115
SD kartica i memorija telefona 116
zaslon 112
zvuka 111
pozivi
međunarodni brojevi 38
na čekanju 42
odbijanje 38
odgovaranje 37
pregled propuštenih poziva 40
prosljeđivanje 41
uporaba opcija tijekom glasovnog
poziva 38
uporaba slušalica 38
upućivanje 37
više sudionika 39
zabrana 42
poziv na čekanju 42
press reader 85
preuzimanja
aplikacije 34
datoteke 34
pristupni kodovi 120
profil Bez mreže 18
prosljeđivanje poziva 41
Računalne veze
masovna pohrana 96
Samsung Kies 95
Windows Media Player 95
sadržaj kutije 10
Indeks
137
Samsung Apps 85
Samsung Kies 95
SIM kartica
instaliranje 10
zaključavanje 30
sinkronizacija
sa internetskim računima 35
s aplikacijom Windows Media
Player 95
svjetsko vrijeme 100
štoperica 100
tekstualne poruke
prikaz 44
slanje 43
tekstualni zapisi 75
ThinkFree Office 105
unos teksta 31
138 Indeks
upravljanje datotekama 104
uređaj
Ikone 20
izgled 18
panel s prečacima 24
postavke 108
prilagođavanje 27
tipke 19
uključivanje ili isključivanje 18
USIM kartica
instaliranje 10
zaključavanje 30
veze
Bluetooth 87
DLNA 90
PC 94
WLAN 89
video player 61, 63
videopozivi
odgovaranje 37
uporaba opcija 39
upućivanje 37
videozapisi
reprodukcija 60, 63
snimanje 58
VPN veze
spajanje na 98
stvaranje 97
vrijeme i datum, postavljanje 27
Windows Media Player 95
WLAN
traženje i spajanje s mrežama 89
uključivanje 89
uporaba WPS-a 90
Write and Go 107
YouTube
prikaz videozapisa 84
slanje videozapisa 84
zabrana poziva 42
zapisi
prikaz 75
stvaranje 75
zaslon menija
organiziranje aplikacija 26
pristup 25
zaslon u čekanju
dodavanje panela 24
dodavanje stavki 23
Indeks
139
Izjava o sukladnosti (R&TTE)
Mi,
Samsung Electronics
izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod
GSM WCDMA Wi-Fi mobilni telefon : GT-I9000
na koji se ova Izjava odnosi, usklađen sa sljedećim standardima i/ili
ostalim normativnim dokumentima.
SigurnostEN 60950-1 : 2006 +A11:2009
EN 50332-1 : 2000
EN 50332-2 : 2003
SAREN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
EMCEN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RadioEN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja
te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima
direktive 1999/5/EC.
Postupak procjene sukladnosti, naveden u Članku 10 i podrobnije opisan
u Dodatku[IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim
nadzornim tijelom/tijelima:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168
Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:
Samsung Electronics QA Lab.
i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.10.29
Joong-Hoon Choi / viši rukovoditelj
(mjesto i datum izdavanja)
(ime i potpis ovlaštene osobe)
* To nije adresa Samsungovog servisnog centra. Za adresu ili telefonski broj
Samsungovog servisnog centra, pogledajte jamstvenu karticu ili se obratite
prodavaču kod kojeg ste kupili proizvod.
Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih
usluga.
Za instaliranje programa Kies (sinkronizacija s
računalom)
1. Preuzmite najnoviju verziju programa Kies na web-mjestu
tvrtke Samsung (www.samsung.com) te ga instalirajte na
svoje računalo.
2. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite
Postavke → Bežično i mreža → USB postavke
→ Samsung Kies.
3. Povežite uređaj s računalom pomoću podatkovnog kabela
za računalo. Pogledajte pomoć programa Kies kako biste
saznali više informacija.
www.samsung.com
Croatian. 06/2011. Rev. 1.0
Download PDF

advertising