Samsung | SM-G903F | Samsung Galaxy S5 Neo Priručnik za korisnike (Marshmallow)

SM-G903F
Korisnički priručnik
Croatian. 09/2016. Rev.1.0
www.samsung.com
Sadržaj
Osnovne funkcije
52Kamera
59Galerija
60 Pametni upravitelj
62 S Planer
63 S Health
66 S Glas
68Glazba
69Video
70Diktafon
71 Moje Datoteke
72Zapis
73Sat
74Kalkulator
75Radio
76 Google aplikacije
4 Prvo pročitajte ovo
7 Sadržaj pakiranja
8 Prikaz uređaja
10Baterija
15 SIM ili USIM kartica
17 Memorijska kartica
18 Uključivanje i isključivanje uređaja
19 Zaslon osjetljiv na dodir
22 Početni zaslon
29 Zaslon zaključavanja
30 Okvir obavijesti
33 Unos teksta
34 Snimka zaslona
35 Otvaranje aplikacija
35 Višenamjenski prozor
38 Uređaj i upravljanje podacima
42 Hitni način
Postavke
78Uvod
78Wi-Fi
80Bluetooth
81 Profil Bez mreže
82 Mobilna pristupna točka i dijeljenje
83 Korištenje podataka
83 Mobilne mreže
84 NFC i plaćanje
86 Više postavki veze
88Aplikacije
Aplikacije
43 Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
44Telefon
47Imenik
49Poruke
50Internet
51Email
2
Sadržaj
89 Zvukovi i vibracije
89Zaslon
90 Napredne značajke
90Pozadina
90Teme
91 Zaslon zaklj. i sigurnost
91 Privatnost i sigurnost
92 Jednostavan način
93Pristupačnost
94Računi
95 Sigurnosno kopiranje i poništavanje
95 Jezik i unos
96Baterija
96Pohrana
97 Datum i vrijeme
97 Korisnički priručnik
97 O uređaju
Dodatak
98 Rješavanje problema
3
Osnovne funkcije
Prvo pročitajte ovo
Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik radi sigurne i pravile uporabe uređaja.
• Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
• Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o regiji, pružatelju usluga ili
softveru uređaja.
• Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će
na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno
raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
• Tvrtka Samsung nije odgovorna za probleme u radu koje su izazvale aplikacije čiji dobavljač
nije tvrtka Samsung.
• Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem
registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja
operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
• Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su
za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe
smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito
korištenje medija.
• Za podatkovne usluge kao što su razmjena poruka, učitavanje i preuzimanje, automatska
sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi, ovisno o
vašem podatkovnom planu. Za prijenose velikih podataka preporučujemo upotrebu Wi-Fi
postavke.
• Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane
bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj,
obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se
pružateljima usluga.
• Promjena operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora
mogu dovesti do neispravnog rada uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ti postupci
predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.
4
Osnovne funkcije
Otpornost na vodu i prašinu
Uređaj se može oštetiti ako voda ili prašina uđu u uređaj. Pažljivo se pridržavajte ovih savjeta radi
sprječavanja oštećenja uređaja i zadržavanja svojstva vodootpornosti i otpornosti na prašinu
uređaja.
• Ne uranjajte uređaj u vodu dublje od 1 m i ne držite ga uronjenog duže od 30 minuta.
• Provjerite je li stražnji poklopac čvrsto zatvoren. U suprotnom, neće moći potpuno zaštititi
uređaj od vode i prašine.
• Ne uranjate uređaj u vodu i ne držite ga u vodi duže vrijeme.
• Uređaj ne izlažite vodi u silovitom kretanju, poput vode koja curi iz slavine, oceanskih
valova ili vodopada.
• Ne otvarajte poklopac uređaja kada je uređaj u vodi ili u jako vlažnim prostorima, poput
bazena za plivanje ili kupaonica.
• Ne otvarajte stražnji poklopac kad su vam ruke mokre ili kad je uređaj mokar.
• Gumena brtva pričvršćena na stražnji poklopac je važni dio uređaja. Vodite računa prilikom
otvaranja i zatvaranja stražnjeg poklopca kako se gumena brtva ne bi oštetila. Također,
pripazite da na gumenim brtvama nema nečistoće, poput komadića pijeska ili prašine radi
sprječavanja oštećenja uređaja.
• Ako je uređaj bio izložen čistoj vodi, dobro ga obrišite čistom, mekanom krpom. Ako
je uređaj bio izlože drugoj tekućini, osim čiste vode, odmah ga isperite čistom vodom i
dobro ga obrišite čistom, mekanom krpom. Ako uređaj ne isperete sa čistom vodom i ne
osušite ga prema uputama, to može izazvati probleme prilikom rukovanja uređajem te
utjecati na izgled uređaja.
• Stražnji se poklopac može olabaviti ako uređaj padne ili pretrpi udarac. Vodite računa da su
svi poklopci postavljeni kako treba i čvrsto zatvoreni.
• Ako je uređaj uronjen u vodu ili ako su mikrofon ili zvučnik mokri, zvuk možda neće biti
jasan tijekom poziva. Pripazite da su mikrofon ili zvučnik čisti i suhi i obrišite ih sa suhom
krpom.
• Vodootporni dizajn uređaja izaziva vibracije uređaja u određenim uvjetima. Vibracija u tim
uvjetima, kao kada je razina glasnoće veća od uobičajene, ne utječu na performanse uređaja.
• Zaslon osjetljiv na dodir i ostale funkcije možda neće ispravno raditi ako se uređaj koristi u
vodi ili u drugim tekućinama.
5
Osnovne funkcije
• Vaš uređaj je ispitan u kontroliranom okruženju, i potvrđeno je otporan na vodu i prašinu
u određenim situacijama (udovoljava zahtjevima klasifikacije IP67 kako je to opisano u
međunarodnom standardu IEC 60529 - Stupnjevi zaštite osigurani kućištima [IP kode];
uvjeti ispitivanja: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1 metar, 30 minuta). Unatoč ovoj klasifikaciji, vaš
uređaj nije nepropustan i voda ga može oštetiti u određenim situacijama.
Ikone uputa
Pozor: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima
Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme
Obavijest: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije
6
Osnovne funkcije
Sadržaj pakiranja
Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:
• Uređaj
• Baterija
• Kratke upute
• Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o
području ili pružatelju usluge.
• Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti
kompatibilni s drugim uređajima.
• Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
• Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite
jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
• Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Upotreba neodobrenog
dodatnog pribora može uzrokovati probleme u izvedbi i kvarove koje jamstvo ne
pokriva.
• Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o tvrtkama koje
su ih proizvele. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku
stranicu tvrtke Samsung.
7
Osnovne funkcije
Prikaz uređaja
Senzor
blizine/svjetlosti/pokreta
Signalno svjetlo
Prednja kamera
Zvučnik
Tipka za uključivanje i
isključivanje
Zaslon osjetljiv na dodir
Tipka za početni zaslon
Tipka za povratak
Tipka za nedavne
aktivnosti
Mikrofon
Višenamjenski priključak
Utičnica za slušalice
Mikrofon
GPS antena
Stražnja kamera
Tipka za glasnoću
Bljeskalica
Stražnji poklopac
NFC antena
Zvučnik
Glavna antena
8
Osnovne funkcije
• Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s
povezivanjem ili istrošiti bateriju.
• Preporučuje se upotreba zaštite za zaslon odobrene od tvrtke Samsung. Neodobrene
zaštite za zaslon mogle bi uzrokovati neispravan rad senzora.
Tipke
Tipka
Funkcija
Uključivanje
Nedavne
aktivnosti
• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja.
• Pritisnite za uključivanje ili zaključavanje zaslona.
• Dodirnite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.
• Pritisnite za uključivanje zaslona dok je zaslon zaključan.
Početna
• Pritisnite za povratak na početni zaslon.
• Pritisnite i držite za pokretanje Google.
Nazad
• Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.
Glasnoća
• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.
9
Osnovne funkcije
Baterija
Umetanje baterije
1 Uklonite stražnji poklopac.
Vodite računa i nemojte oštetiti nokte prilikom uklanjanja stražnjeg poklopca.
Ne savijajte i ne presavijajte jako stražnji poklopac. Ako to učinite uređaj se može oštetiti.
2 Umetnite bateriju s pozlaćenim kontaktima koji moraju biti pravilno poravnati s kontaktima
uređaja.
2
1
10
Osnovne funkcije
3 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.
2
1
Pritisnite
Poravnajte
Provjerite je li stražnji poklopac čvrsto zatvoren kako bi se spriječio prodor vode i prašine
u uređaj. Otvoren ili olabavljen stražnji poklopac može omogućiti prodor vode ili prašine
u unutrašnjost uređaja i prouzročiti štetu.
S uređajem koristite samo stražnje poklopce i dodatni pribor odobren od tvrtke
Samsung.
Uklanjanje baterije
1 Uklonite stražnji poklopac.
2 Izvadite bateriju.
11
Osnovne funkcije
Punjenje baterije
Prije prve uporabe baterije ili ako se nije koristila duže vrijeme napunite bateriju.
Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Neodobreni
punjači ili kabeli mogu izazvati eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.
1 Spojite USB kabel na punjač, a zatim kraj USB kabela uključite u višenamjenski priključak.
Neispravno priključivanje punjača može izazvati ozbiljno oštećenje uređaja. Jamstvo ne
pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.
2 Uključite USB punjač u struju utičnicu.
12
Osnovne funkcije
3 Kada se baterija u potpunosti napuni, odvojite uređaj od punjača. Prvo izvucite punjač iz
uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.
Ne uklanjajte bateriju prije nego što ste iskopčali punjač. Takva radnja može oštetiti
uređaj.
Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema
tipku za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga punjač trebate izvuči iz strujne
utičnice kad se ne koristi kako biste izbjegli nepotrebno trošenje energije. Tijekom
punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.
Pregled preostalog vremena punjenja
Tijekom punjenja otvorite početni zaslon i dodirnite Aplikacije → Postavke → Baterija.
Stvarno vrijeme punjenja može se razlikovati ovisno o statusu vašeg uređaja i uvjetima
punjenja. Preostalo vrijeme punjenja možda se neće prikazati kada uređaj punite u jako
vrućim ili hladnim uvjetima.
Smanjenje potrošnje baterije
Uređaj nudi različite opcije koje će vam pomoći smanjiti potrošnju baterije.
• Optimirajte uređaj pomoću Pametnog upravitelja.
• Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na tipku za
uključivanje i isključivanje.
• Aktivacija načina uštede energije.
• Zatvorite nepotrebne aplikacije.
• Deaktivirajte funkciju Bluetootha kad nije u upotrebi.
• Deaktivirajte Wi-Fi funkciju kad nije u upotrebi.
• Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
• Smanjite vrijeme pozadinskog svjetla.
• Smanjite osvjetljenje zaslona.
13
Osnovne funkcije
Savjeti i mjere opreza pri punjenju baterije
• Kada je baterija slaba ikona baterije prikazuje se praznom.
• Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na punjač.
Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja uređaja.
• Ako odjednom koristite više aplikacija, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju spajanje s
drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Za izbjegavanje odspajanja s mreže ili gubitak
snage tijekom prijenosa podataka, te aplikacije uvijek koristite nakon što se baterije potpuno
napuni.
• Pri korištenju drugih izvora energije umjesto USB adaptera, npr. računala, brzina punjenja
može biti sporija zbog slabije struje.
• Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više vremena da
se baterija potpuno napuni.
• Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir možda
neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
• Može doći do zagrijavanja uređaja i punjača tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo
utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije više
od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
• Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u servisni centar tvrtke
Samsung.
Štednja baterije
Smanjite potrošnju baterije ograničavanjem funkcija uređaja.
Na početnom zaslonu dodirnite Aplikacije → Postavke → Baterija → Štednja baterije, a zatim
dodirnite prekidač za aktivaciju.
Za automatsko aktiviranje načina štednje energije kad preostala snaga baterije dosegne
unaprijed postavljenu razinu dodirnite Započ. štednje energije i odaberite opciju.
14
Osnovne funkcije
Maksimalna štednja baterije
Ovaj način rada koristite za produžetak napajanja baterije. U ultra načinu uštede energije uređaj
izvršava sljedeće funkcije:
• Prikazuje sve boje kao tonove sive boje.
• Ograničite dostupne aplikacije samo na osnovne i odabrane aplikacije.
• Deaktivira mobilnu podatkovnu vezu kada je zaslon isključen.
• Deaktivira Wi-Fi i Bluetooth funkciju.
Na početnom zaslonu dodirnite Aplikacije → Postavke → Baterija → Maksimalna štednja
baterije, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.
Za deaktiviranje funkcije ultra štednje energije dodirnite VIŠE → Isključi maks. štednju baterije.
Preostalo vrijeme korištenja pokazuje vrijeme preostalo prije nego se snaga baterije
istroši. Preostalo vrijeme može se razlikovati ovisno o postavkama i uvjetima rada vašeg
uređaja.
SIM ili USIM kartica
Instaliranje SIM ili USIM kartice
Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije.
• S ovim uređajem koristite samo mikro SIM karticu.
• Neke LTE opcije možda neće biti dostupne ovisno o pružatelju usluge. Za više
informacija o dostupnosti usluge kontaktirajte sa svojim pružateljem usluga.
1 Uklonite stražnji poklopac i bateriju.
15
Osnovne funkcije
2 Umetnite SIM ili USIM karticu s kontaktima obojenim zlatnom bojom okrenutim prema dolje.
• Ne stavljajte memorijsku karticu u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica
zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj morate odnijeti u servisni centar tvrtke Samsung
gdje će izvaditi memorijsku karticu.
• Pazite da ne izgubite i nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili USIM karticu.
Tvrtka Samsung nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu zbog
izgubljenih ili ukradenih kartica.
3 Vratite bateriju i stražnji poklopac.
Uklanjanje SIM ili USIM kartice
1 Uklonite stražnji poklopac i bateriju.
2 Izvadite SIM ili USIM karticu.
16
Osnovne funkcije
Memorijska kartica
Instaliranje memorijske kartice
Vaš uređaj radi s memorijskim karticama maksimalnog kapaciteta 128 GB. Ovisno o proizvođaču
i tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim
uređajem.
• Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba
nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj
pohranjene podatke.
• Vodite računa da memorijsku karticu umetnete pravom stranom okrenutom prema
gore.
• Uređaj podržava samo FAT i exFAT sustav datoteka za memorijske kartice. Ako
umetnete memorijsku karticu formatiranu u drugom sustavu datoteka, uređaj će
zatražiti ponovno formatiranje memorijske kartice.
• Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
• Pri umetanju memorijske kartice u uređaj direktorij s datotekama memorijske kartice
pojavljuje se unutar mape Moje Datoteke → SD kartica.
1 Uklonite stražnji poklopac i bateriju.
2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.
3 Vratite bateriju i stražnji poklopac.
17
Osnovne funkcije
Uklanjanje memorijske kartice
Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja.
Na početnom zaslonu dodirnite Aplikacije → Postavke → Pohrana → SD kartica → Odspoji.
1 Uklonite stražnji poklopac i bateriju.
2 Izvucite memorijsku karticu.
3 Vratite bateriju i stražnji poklopac.
Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To
može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja.
Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zloporabe oštećenih memorijskih
kartica, uključujući gubitak podataka.
Formatiranje memorijske kartice
Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem.
Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.
Na početnom zaslonu dodirnite Aplikacije → Postavke → Pohrana → SD kartica → Formatiraj
→ FORMATIRAJ.
Ne zaboravite prije formatiranja memorijske kartice arhivirati sve važne podatke
pohranjene na memorijskoj kartici. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka
izazvan postupcima korisnika.
Uključivanje i isključivanje uređaja
Za uključivanje uređaja pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje.
Ako uređaj uključujete prvi put ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za
podešavanje uređaja.
Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje, a zatim dodirnite
Isključivanje.
• Ako se vaš uređaj zamrzava ili ne reagira, istovremeno pritisnite i držite tipku za
uključivanje i isključivanje i tipku glasnoće duže od 7 sekundi za ponovno pokretanje.
• Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na
područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
18
Osnovne funkcije
Zaslon osjetljiv na dodir
• Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima.
Izbijanje statičkog elektriciteta može izazvati kvar zaslona osjetljivog na dodir.
• Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim
predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.
• Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu
rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim
slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite
uređaj.
• Preporučuje se korištenje prstiju prilikom korištenja zaslona osjetljivog na dodir.
Dodirivanje
Za otvaranje aplikacije, za odabir stavke izbornika, za pritisak gumba na zaslonu ili za upisivanje
znaka koristeći se tipkovnicom, dodirnite ju prstom.
Dodirivanje i držanje
Dodirnite i držite stavku ili zaslon duže od 2 sekunde za pristup dostupnim opcijama.
19
Osnovne funkcije
Povlačenje
Za premještanje stavki, dodirnite je i držite te je povucite na željeno mjesto.
Dvostruki dodir
Dvaput dodirnite mrežnu stranicu ili sliku za povećanje zuma. Ponovno dodirnite dvaput za
povratak.
20
Osnovne funkcije
Pomicanje
Pomičite se ulijevo ili udesno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugih
okvira. Pomičite prstom prema gore ili dolje za pomicanje kroz mrežnu stranicu ili popis stavki,
poput kontakata.
Širenje i skupljanje prstiju
Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite
prste za smanjenje zuma.
21
Osnovne funkcije
Početni zaslon
Početni zaslon
Početni zaslon je početna točka za pristup svim funkcijama uređaja. On prikazuje widgete,
prečace za aplikacije i sl.
Za prikaz drugih okvira, pomaknite se ulijevo ili udesno, ili dodirnite jedan od indikatora zaslona
na dnu zaslona.
Widget
Mapa
Aplikacija
Indikatori zaslona
Omiljene aplikacije
Ikona aplikacija
22
Osnovne funkcije
Opcije početnog zaslona
Kako biste pristupili dostupnim opcijama, na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno
područje ili skupite prste zajedno. Prilagodite početni zaslon dodavanjem, brisanjem ili
premještanjem okvira početnog zaslona. Možete podesiti i pozadinu početnog zaslona, dodavati
widgete na početni zaslon i više.
• Pozadine: Promijenite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon zaključavanja.
• Widgeti: Dodavanje widgeta na početni zaslon. Widgeti su male aplikacije koje pokreću
specifične funkcije aplikacija za pružanje informacija i prilagođeni pristup vašem početnom
zaslonu.
• Teme: Promijenite temu uređaja. Vizualni elementi sučelja, kao što su boje, ikone i pozadine,
mijenjat će se ovisno o odabranoj temi.
23
Osnovne funkcije
Informiranje na Flipboardu
Pogledajte najnovije članke u različitim kategorijama. Koristeći ovu opciju možete primati
najnovije vijesti koje vas zanimaju.
Na početnom zaslonu dodirnite
ili se pomaknite ulijevo ili udesno za otvaranje opcije
Informiranje na Flipboardu. Pomaknite se prema gore ili dolje za pregled članaka u svakoj
kategoriji vijesti.
Za deaktivaciju opcije Informiranje na Flipboardu, dodirnite i držite prazno područje na
početnom zaslonu. Zatim prijeđite prstom udesno i dodirnite prekidač Briefing kako biste
uključili.
Dodavanje stavki
Dodirnite i držite aplikaciju ili mapu na zaslonu aplikacija, a zatim je povucite na početni zaslon.
Za dodavanje widgeta, dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu, dodirnite
Widgeti, dodirnite i držite widget, a zatim ga povucite na početni zaslon.
24
Osnovne funkcije
Pomicanje i uklanjanje stavke
Dodirnite i držite stavku na početnom zaslonu, a zatim je povucite na novu lokaciju.
Za prebacivanje stavke na drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.
Također, često korištene aplikacije možete prebaciti na područje prečaca na dnu početnog
zaslona.
Za uklanjanje stavke, dodirnite i držite stavku. Zatim je povucite do Ukloni na vrhu zaslona.
Kreiranje mapa
1 Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je prevucite preko druge aplikacije.
2 Ispustite aplikaciju kad se mapa okvira pojavi oko aplikacije.
Kreirat će se nova mapa koja sadrži odabrane aplikacije.
3 Dodirnite Unos naziva mape i unesite naziv datoteke.
Za izmjenu boje mape dodirnite
.
Za dodavanje više aplikacija u mapu, dodirnite i držite drugu aplikaciju te je povucite u mapu.
25
Osnovne funkcije
Upravljanje okvirima
Na početnom zaslonu, dodirnite i držite prazno područje za dodavanje, pomicanje ili uklanjanje
okvira.
Za dodavanje okvira pomaknite se ulijevo, a zatim dodirnite
.
Za pomicanje okvira, dodirnite i držite predprikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.
Za uklanjanje okvira, dodirnite i držite predprikaz okvira, a zatim ga povucite na Ukloni na vrhu
zaslona.
Za podešavanje okvira kao glavnog početnog zaslona dodirnite
.
Zaslon aplikacija
Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i nedavno instalirane aplikacije.
Na početnom zaslonu dodirnite Aplikacije za otvaranje zaslona aplikacija. Za prikaz drugih
okvira, pomaknite se ulijevo ili udesno ili odaberite indikator zaslona na dnu zaslona.
Premještanje stavki
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Na zaslonu aplikacija dodirnite UREDI. Dodirnite i držite stavku, a zatim je premjestite na novu
lokaciju.
Za prebacivanje stavke na drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.
26
Osnovne funkcije
Kreiranje mapa
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite UREDI.
2 Dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je prevucite preko druge aplikacije.
3 Ispustite aplikaciju kad se mapa okvira pojavi oko aplikacije.
Kreirat će se nova mapa koja sadrži odabrane aplikacije.
4 Dodirnite Unos naziva mape i unesite naziv datoteke.
Za izmjenu boje mape dodirnite
.
Za dodavanje više aplikacija u mapu, dodirnite i držite drugu aplikaciju te je povucite u mapu.
27
Osnovne funkcije
Ikone za indikaciju
Ikone za indikaciju pojavljuju se na statusnoj traci na vrhu zaslona. U donjoj tablici navedene su
najčešće ikone.
Traka stanja možda se neće pojaviti na zaslonu kod nekih aplikacija. Za prikaz statusne
trake povucite prema dolje s vrha zaslona.
Ikona
Značenje
Nema signala
Jačina signala
Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
GPRS mreža je spojena
EDGE mreža je spojena
UMTS mreža je spojena
HSDPA mreža je spojena
HSPA+ mreža je spojena
/
LTE mreža je spojena
Wi-Fi je spojen
Bluetooth funkcija je aktivirana
GPS aktiviran
Poziv u tijeku
Propušteni poziv
Nova SMS ili MMS poruka
Alarm uključen
Aktiviran način bez zvuka
Aktiviran način vibracije
Aktiviran način rada u zrakoplovu
Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
Razina napunjenosti baterije
28
Osnovne funkcije
Zaslon zaključavanja
Pritiskom tipke za uključivanje i isključivanje isključuje se zaslon i zaključava se. Također, zaslon se
isključuje i automatski zaključava ako se uređaj ne upotrebljava određeno vrijeme.
Za otključavanje zaslona pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje ili za početni zaslon i
pomičite se u bilo kojem smjeru.
Možete promijeniti način zaključavanja zaslona i tako drugima spriječiti pristup svojim osobnim
podatcima.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Zaslon zaklj. i sigurnost → Vrsta zaključavanja
zaslona, a zatim odaberite način zaključavanja zaslona. Uređaj zahtjeva šifru za otključavanje
svaki put kad ga trebate otključati.
U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u
Samsungov servisni centar.
Uzorak
Ucrtajte uzorak povezivanjem četiri ili više točaka, te ponovno ucrtajte uzorak za potvrdu.
Podesite sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite uzorak za otključavanje.
PIN
PIN se sastoji samo od brojeva. Unesite barem četiri broja, a zatim ponovno unesite šifru za
potvrdu.
Lozinka
Šifra se sastoji i od slova i od brojeva. Unesite barem četiri znaka uključujući brojeve i simbole, a
zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.
29
Osnovne funkcije
Okvir obavijesti
Uporaba okvira obavijesti
Kada primite obavijest, poput poruka ili propuštenih poziva, na statusnoj traci pojavit će se ikone
indikatora. Za više informacija o ikonama otvorite okvir obavijesti i pogledajte detalje.
Za otvaranje okvira obavijesti povucite statusnu traku prema dolje. Za zatvaranje okvira
obavijesti kližite na zaslonu prema gore.
Na okviru obavijesti možete koristiti sljedeće funkcije.
Pokrenite Postavke.
Gumbi brzih postavki
Prikaz više gumba brzih postavki.
Prilagođavanje osvjetljenja.
Pokrenite Brzo spajanje.
Dodirnite obavijest i izvršite
različite postupke.
Brisanje svih obavijesti.
30
Osnovne funkcije
Uporaba gumba brzih postavki
Dodirnite gumbe za brze postavke za aktiviranje nekih funkcija. Za prikaz više gumbi kližite lijevo
ili desno na području gumba. Za pregled detaljnijih postavki dodirnite i držite gumb.
Za preraspoređivanje gumba dodirnite
povucite na drugu lokaciju.
→ UREDI, dodirnite i držite gumb, a zatim ga
S Finder
Pretražujte širok raspon sadržaja pomoću ključne riječi.
Traženje sadržaja na uređaju
Otvorite okvir obavijesti i dodirnite
→ S Finder.
Unesite ključnu riječ u polje pretrage ili dodirnite
i izgovorite ključnu riječ.
Za dobivanje poboljšanih rezultata dodirnite Filtar ispod polja pretrage i zatim odaberite detalje
filtra.
Postavljanje kategorija pretraživanja
Možete postaviti kategorije pretraživanja za pretraživanje sadržaja u određenim poljima pretrage.
Dodirnite VIŠE → Odabir lokacija pretrage i odaberite kategorije.
Brzo spajanje
Automatsko tražite obližnje uređaje i brzo se spajajte s njima.
• Ako uređaj koji želite spojiti ne podržava značajku za spajanje Quick, aktivirajte
njegovu značajku Wi-Fi Direct prije nego što pokrenete Brzo spajanje na vašem
uređaju.
• Načini spajanja mogu se razlikovati ovisno o tipu spojenih uređaja i dijeljenom
sadržaju.
31
Osnovne funkcije
Spajanje s drugim uređajima
1 Otvorite okvir obavijesti i dodirnite Brzo spajanje.
Ako prvi put koristite ovu funkciju, odaberite opciju vidljivosti i dodirnite POKRENI.
Kada se okvir otvori, značajka Wi-Fi automatski se aktivira i uređaj traži obližnje uređaje.
Ako na uređaju imate instaliranu aplikaciju Samsung Link, popis uređaja registriranih u
Samsung link pojavit će se na vrhu zaslona. Kako biste pročitali više o aplikaciji Samsung
Link, posjetite link.samsung.com.
2 Odaberite uređaj s popisa i povežite se s njim prateći zaslonske upute.
Sljedeći korak može se razlikovati ovisno o spojenom uređaju.
Za promjenu postavke vidljivosti na svojem uređaju dodirnite VIŠE → Postavi vidljivost
uređaja, a zatim odaberite jednu opciju.
Ponovno pretraživanje uređaja
Ako se željeni uređaj ne pojavi na popisu, potražite uređaj.
Dodirnite AKTUALIZIRAJ i odaberite uređaj s popisa pronađenih uređaja.
Dijeljenje sadržaja
Dijeljenje sadržaja s povezanim uređajima.
1 Otvorite okvir obavijesti i dodirnite Brzo spajanje.
2 Odaberite uređaja na popisu pronađenih uređaja.
3 Dodirnite Dijeli sadržaj i odaberite kategoriju medija.
4 Odaberite sadržaj koji želite podijeliti i dodirnite OBAVLJENO.
Vaš uređaj šalje sadržaj na spojeni uređaj.
32
Osnovne funkcije
Unos teksta
Prikaz tipkovnice
Tipkovnica se automatski prikazuje kada unosite tekst za slanje poruka, kreirate zapise i sl.
Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa
na neki od podržanih jezika.
Unos velikog slova. Za sva slova,
dodirnite dva puta.
Brisanje prethodnog znaka.
Unos znakova interpunkcije.
Prebacivanje u sljedeći redak.
Promjena postavki tipkovnice.
Unos razmaka.
Promjene jezika unosa
Dodirnite → Dodaj jezike unosa, a zatim odaberite jezik koji ćete koristiti. Ako odaberete
dva ili više jezika, možete prebacivati između jezicka unosa pomicanjem razmaknice ulijevo ili
udesno.
Promjena prikaza tipkovnice
Dodirnite
koristiti.
, odaberite jezik pod Jezici i vrste, a zatim odaberite prikaz tipkovnice koji želite
Na Tipkovnica 3x4, gumbi imaju tri ili četiri znaka. Za unos znaka odgovarajuću tipku
dodirnite više puta dok se ne pojavi željeni znak.
33
Osnovne funkcije
Dodatne funkcije tipkovnice
Dodirnite i držite za upotrebu raznih funkcija. Druge ikone mogu se pojaviti umjesto
ovisno o zadnjoj korištenoj funkciji.
ikone
• : Glasovni unos teksta.
Pokretanje ili prekidanje
glasovnog unosa teksta.
• : Dodavanje stavke u međuspremnik.
• : Unos emotikona.
• : Promjena postavki tipkovnice.
Kopiranje i lijepljenje
1 Dodirnite i držite iznad teksta.
2 Povucite ili za odabir željenog teksta ili dodirnite Odaberi sve za odabir cijelog teksta.
3 Dodirnite Kopiraj ili Reži.
Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.
4 Dodirnite i držite mjesto gdje treba umetnuti tekst, a zatim dodirnite Zalijepi.
Za lijepljenje teksta kojeg ste prethodno kopirali dodirnite Međuspremnik, a zatim
odaberite tekst.
Snimka zaslona
Snimite snimku zaslona tijekom upotrebe uređaja.
Istodobno pritisnite i držite tipku za početni zaslon i tipku za uključivanje i isključivanje. Možete
pregledati snimljene slike u Galerija.
34
Osnovne funkcije
Otvaranje aplikacija
Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.
Za otvaranje aplikacije s popisa nedavno korištenih aplikacija dodirnite
nedavno korištene aplikacije.
i odaberite prozor
Zatvaranje aplikacije
Dodirnite
i povucite prozor nedavno korištene aplikacije ulijevo ili udesno za zatvaranje
aplikacije. Za zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite ZATVORI SVE.
Višenamjenski prozor
Uvod
Višenamjenski prozor omogućuje vam pokretanje dviju aplikacija istovremeno u prikazu
podijeljenog zaslona.
Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.
Prikaz podijeljenog zaslona
35
Osnovne funkcije
Prikaz podijeljenog zaslona
1 Dodirnite za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.
2 Pomaknite se prema gore ili dolje i dodirnite na prozoru nedavnih aplikacija.
Odabrana aplikacija pokrenut će se u gornjem prozoru.
3 Odaberite drugu aplikaciju za pokretanje.
Također možete pokrenuti prikaz podijeljenog zaslona dodirom i držanjem
36
.
Osnovne funkcije
Uporaba dodatnih opcija
Kad koristite aplikacije u prikazu podijeljenog zaslona, odaberite prozor aplikacije i dodirnite
krug između prozora aplikacija za pristup sljedećim opcijama:
• : Promjena lokacije između prozora aplikacija.
• : Povucite i pustite tekst ili kopirane slike s jednog prozora na drugi. Dodirnite i držite
stavku na odabranom prozoru te je povucite na lokaciju u drugom prozoru.
Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.
37
Osnovne funkcije
• : Povećajte veličinu prozora.
• : Zatvaranje aplikacije.
Podešavanje veličine prozora
Povucite krug između prozora aplikacije gore ili dolje za podešavanje veličine prozora.
Uređaj i upravljanje podacima
Prijenos podataka sa prethodnog uređaja
Možete prenijeti podatke s prethodnog uređaja na vaš novi uređaj pomoću aplikacije Samsung
Smart Switch.
Dostupne su sljedeće verzije aplikacije Samsung Smart Switch.
• Mobilna verzija: Prijenos podataka između mobilnih uređaja. Aplikaciju možete preuzeti iz
Galaxy Apps ili Trgovina Play.
• Računalna verzija: Prenesite podatke između vašeg uređaja i računala. Aplikaciju možete
preuzeti s www.samsung.com/smartswitch.
• Samsung Smart Switch aplikacija nije podržana na nekim uređajima ili računalima.
• Primjenjuju se ograničenja. Za detalje posjetite www.samsung.com/smartswitch.
Samsung ozbiljno shvaća autorska prava. Prenosite samo onaj sadržaj na koji imate
pravo.
38
Osnovne funkcije
Prijenos podataka s mobilnog uređaja
Prijenos podataka s vašeg prethodnog uređaja na vaš novi uređaj.
Preuzmite i instalirajte aplikaciju Smart Switch iz trgovine Galaxy Apps ili Trgovina Play.
Pokrenite aplikaciju Smart Switch i slijedite upute na zaslonu kako biste prenijeli podatke s vašeg
starog uređaja.
Prijenos podataka s računala
Sigurnosno kopirajte podatke sa svog prethodnog uređaja na računalo i uvezite podatke na svoj
novi uređaj.
1 Na računalu posjetite www.samsung.com/smartswitch za preuzimanje aplikacije Smart
Switch.
2 Na računalu pokrenite aplikaciju Smart Switch.
Ako vaš prethodni uređaj nije Samsung uređaj, sigurnosno kopirajte podatke na računalo
pomoću programa koji je isporučio proizvođač uređaja. Zatim prijeđite na peti korak.
3 Spojite svoj prethodni uređaj s računalom pomoću USB kabela.
4 Na računalu slijedite upute na zaslonu za sigurnosno kopiranje podataka s uređaja. Zatim
odspojite svoj prethodni uređaj s računala.
5 Povežite svoj novi uređaj s računalom pomoću USB kabela.
6 Na računalu slijedite upute na zaslonu za prijenos podataka na novi uređaj.
39
Osnovne funkcije
Uporaba uređaja kao izmjenjivog diska za prijenos podataka
Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.
Nemojte odspajati USB kabel s uređaja dok se datoteke prenose. To može izazvati
gubitak podataka ili oštetiti uređaj.
Uređaji možda neće biti ispravno spojeni ako se spajaju putem USB adaptera. Izravno
spojite uređaj na USB ulaz računala.
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Otvorite okvir obavijesti, a zatim dodirnite Prijenos medijskih dat. putem USB-a →
Prijenos medijskih datoteka.
Dodirnite Prijenos slika ako vaše računalo ne podržava Protokol za prijenos medija (MTP) ili
nema instaliran odgovarajući upravljački program.
3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.
Ažuriranje uređaja
Uređaj možete ažurirati s najnovijim verzijama softvera.
Bežično ažuriranje
Najnovija verzija softvera može se izravno ažurirati na uređaj putem usluge bežične nadogradnje
softvera (FOTA).
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → O uređaju → Ručno preuzimanje aktualizacija.
Da biste automatski provjerili ima li dostupnih ažuriranja, dodirnite prekidač Autom.
preuzimanje aktualizacija za aktivaciju. Ažuriranja će biti preuzeta tek kada se uređaj
poveže s mrežom Wi-Fi.
40
Osnovne funkcije
Ažuriranje s aplikacijom Smart Switch
Spojite uređaj na računalo i ažurirajte uređaj na najnoviju verziju softvera.
1 Na računalu posjetite www.samsung.com/smartswitch za preuzimanje i instaliranje
aplikacije Smart Switch.
2 Na računalu pokrenite aplikaciju Smart Switch.
3 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
4 Ako je dostupno ažuriranje softvera, pratite zaslonske upute za ažuriranje uređaja.
• Nemojte isključivati računalo ili odspajati USB kabel dok se uređaj ažurira.
• Tijekom ažuriranja uređaja ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj
način možete ometati postupak ažuriranja. Prije ažuriranja odspojite sve druge
medijske uređaje s računala.
Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka
Zaštitite svoje osobne informacije, podatke o aplikacijama i postavke na uređaju. Svoje osjetljive
informacije možete sigurnosno pohraniti na računu sigurnosne pohrane i pristupiti im kasnije.
Morate se prijaviti na Google ili Samsung račun za sigurnosno kopiranje ili vraćanje podataka.
Više informacija pogledajte u Računi.
Uporaba Samsung računa
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Sigurnosno kopiranje i poništavanje → Pokreni
sig. kopiju, odaberite stavke za sigurnosno kopiranje, a zatim dodirnite KOPIRAJ SADA.
Za podešavanje uređaja da automatski radi sigurnosnu kopiju podataka dodirnite prekidač
Automatska sigurnosna kopija za aktiviranje.
Za vraćanje podataka pomoću računa Samsung, dodirnite Vrati Trenutačni podaci bit će izbrisani
iz uređaja kako bi se vratile odabrane stavke.
Uporaba Google računa
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Sigurnosno kopiranje i poništavanje, a zatim
dodirnite prekidač Pokreni sig. kopiju radi aktiviranja. Dodirnite Sigurnosno kopiranje računa i
odaberite račun kao vaš račun sigurnosne pohrane.
Za vraćanje podataka pomoću Google računa dodirnite prekidač Auto. vraćanje sigurnosne
kopije za aktivaciju. Kada ponovno instalirate aplikacije, sigurnosno kopirane postavke i podaci
bit će vraćeni.
41
Osnovne funkcije
Vraćanje na zadane vrijednosti
Brisanje svih postavki i podataka na uređaju. Prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno
pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. Više informacija pogledajte u
Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Sigurnosno kopiranje i poništavanje → Vraćanje
tvorničkih postavki → VRAĆANJE UREĐAJA → OBRIŠI SVE. Uređaj će se automatski ponovo
pokrenuti.
Hitni način
Način rada u hitnom slučaju mijenja zaslon u sive nijanse za smanjenje potrošnje baterije. Neke
će aplikacije i funkcije biti ograničene. U načinu rada u hitnom slučaju možete uputiti hitan poziv,
poslati podatke o svojoj trenutačnoj lokaciji drugima, oglasiti alarm za opasnost i drugo.
Pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje, a zatim dodirnite Hitni način.
Pristup dodatnim opcijama.
Uključivanje bljeskalice.
Zvuk alarma.
Slanje informacija o vašoj
trenutnoj lokaciji u poruci.
Uputite poziv.
Pretražite internet.
Dodavanje više aplikacija koje će
se koristiti.
Preostala snaga baterije i vrijeme
korištenja
Pozivanje broja u hitnom slučaju.
Preostalo vrijeme korištenja pokazuje vrijeme preostalo prije nego se snaga baterije
istroši. Preostalo vrijeme može se razlikovati ovisno o postavkama i uvjetima rada vašeg
uređaja.
Deaktiviranje načina rada u hitnom slučaju
Za deaktiviranje načina rada u hitnom slučaju dodirnite VIŠE → Isključi Hitni način. Ili pritisnite i
držite tipku za uključivanje i isključivanje a zatim dodirnite Hitni način.
42
Aplikacije
Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
Galaxy Apps
Kupujte i preuzimajte aplikacije. Možete preuzeti aplikacije koje su specijalizirane za uređaje
Samsung Galaxy.
Dodirnite Galaxy Apps na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije po kategoriji ili dodirnite TRAŽI za pretraživanje pomoću ključne riječi.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite
INSTALIRAJ. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite cijenu i
slijedite upute na zaslonu.
Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite VIŠE → Postavke →
Automatsko ažuriranje aplikacija, a zatim odaberite opciju.
Trgovina Play
Kupujte i preuzimajte aplikacije.
Dodirnite Trgovina Play na zaslonu aplikacija.
Instaliranje aplikacija
Pregledajte aplikacije po kategorijama ili ih tražite prema ključnoj riječi.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite
INSTALIRAJ. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite cijenu i
slijedite upute na zaslonu.
→ Postavke →
Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite
Automatsko ažuriranje aplikacija, a zatim odaberite opciju.
43
Aplikacije
Upravljanje aplikacijama
Deinstaliranje ili deaktiviranje aplikacija
Na zaslonu aplikacija dodirnite UREDI. Ikona
pojavljuje se na aplikacijama koje možete
deaktivirati ili deinstalirati. Odaberite aplikaciju i dodirnite ISKLJUČENO ili U REDU. Ili na zaslonu
aplikacija dodirnite Postavke → Aplikacije → Upravljanje aplikacijama, odaberite aplikaciju, a
zatim dodirnite ISKLJUČI ili DEINSTALIRAJ.
• ISKLJUČI: Deaktiviranje odabranih zadanih aplikacija koje se ne mogu deinstalirati s uređaja.
• DEINSTALIRAJ: Deinstaliranje preuzetih aplikacija.
Aktiviranje aplikacija
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Aplikacije → Upravljanje aplikacijama →
Onemogućeno, odaberite aplikaciju i zatim dodirnite UKLJUČI.
Telefon
Uvod
Uputite ili odgovorite na glasovne ili videopozive.
Upućivanje poziva
1 Dodirnite Telefon na zaslonu aplikacija.
2 Unesite telefonski broj.
Ako se tipkovnica ne pojavi na zaslonu dodirnite
44
kako biste otvorili tipkovnicu.
→
Aplikacije
3 Dodirnite
za upućivanje poziva ili dodirnite
za upućivanje videopoziva.
Pristup dodatnim opcijama.
Dodavanje broja popisu
kontakata.
Predprikaz telefonskog broja.
Brisanje prethodnog znaka.
Sakrijte tipkovnicu.
Upućivanje poziva sa zaključanog zaslona
Na zaključanom zaslonu povucite
izvan velikog kruga.
Upućivanje poziva iz zapisa poziva ili s popisa kontakata
Dodirnite ZAPIS ili IMENIK, a zatim se pomaknite udesno na kontakt ili telefonski broj za
upućivanje poziva.
Uspostavljanje međunarodnog poziva
1 Dodirnite da biste otvorili tipkovnicu ako se tipkovnica ne pojavi na zaslonu.
2 Dodirnite i držite 0 dok se ne pojavi znak +.
3 Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te dodirnite .
45
Aplikacije
Primanje poziva
Odgovaranje na poziv
Za dolazne pozive, povucite
izvan velikog kruga.
Odbijanje poziva
Za dolazne pozive, povucite
izvan velikog kruga.
Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, povucite prema gore traku poruke
odbacivanja.
Kako biste stvorili različite poruke odbacivanja, otvorite zaslon aplikacija i dodirnite Telefon
→ VIŠE → Postavke → Blokiranje poziva → Poruke za odbijanje poziva, unesite poruku
odbacivanja i zatim dodirnite .
Propušteni pozivi
Ako je poziv propušten, ikona
pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s obavijestima za
pregled popisa propuštenih poziva. Ili na zaslonu aplikacija dodirnite Telefon → ZAPIS za prikaz
propuštenih poziva.
Opcije tijekom poziva
Tijekom glasovnog poziva
Dostupne su sljedeće aktivnosti:
• ČEKANJE: Poziv na čekanju. Dodirnite NASTAVAK POZIVA za javljanje na poziv koji je bio na
čekanju.
• Dodaj poziv: Upućivanje drugog poziva.
• Dod. glasn.: Pojačava glasnoću zvuka.
• Bluetooth: Prebacuje se na Bluetooth slušalicu ako je spojena na uređaj.
• Zvučnik: Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice. Kada koristite zvučnik govorite u mikrofon
na vrhu uređaja i držite uređaj podalje od ušiju.
• Tipkovnica / Sakrij: Otvorite ili zatvorite tipkovnicu.
• Bešumno: Isključivanje mikrofona, tako da vas sugovornik ne može čuti.
• E-pošta: Slanje e-pošte.
• Poruka: Šalje poruku.
46
Aplikacije
• Internet: Pretražite internetske stranice.
• Imenik: Otvara popis kontakata.
• S Planer: Otvorite kalendar.
• Zapis: Stvaranje zapisa.
• : Završite trenutni poziv.
Tijekom video poziva
Dodirnite zaslon i koristite sljedeće opcije:
• : Prebacite s prednje na stražnju kameru.
• : Završite trenutni poziv.
• : Isključuje mikrofon, tako da vas sugovornik ne može čuti.
Imenik
Uvod
Kreirajte nove kontakte ili upravljajte kontaktima na uređaju.
Dodavanje kontakata
Ručno kreiranje kontakata
1 Dodirnite Imenik na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite i odaberite mjesto pohrane.
3 Unesite kontaktne podatke.
• : Umetanje slike.
• /
: Dodaje ili briše polje kontakta.
4 Dodirnite SPREMI.
47
Aplikacije
Za dodavanje telefonskog broja na popisa kontakata pomoću tipkovnice, otvorite zaslon
aplikacija i dodirnite Telefon. Ako se tipkovnica ne pojavi na zaslonu dodirnite
kako biste
otvorili tipkovnicu. Unesite broj i dodirnite Dodaj u Imenik.
Kako biste dodali telefonski broj na popis kontakata s kojeg ste primili poziv ili poruku, otvorite
zaslon aplikacija i dodirnite Telefon → ZAPIS → kontakt → NOVI KONTAKT.
Uvoz kontakata
Uvezite kontakte s uređaja za pohranu na svoj uređaj.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Imenik → VIŠE → Postavke → Uvoz/izvoz imenika → UVOZ, a
zatim odaberite opciju uvoza.
Traženje kontakata
Na zaslonu aplikacija dodirnite Imenik.
Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:
• Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
• Povucite prstom po kazalu s desne strane popisa kontakta za brzo pomicanje kroz popis.
• Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.
Jednom kad je kontakt odabran, odaberite nešto od navedenog:
• : Dodajte omiljeni kontakt.
• /
: Uputite glasovni ili video poziv.
• : Sastavite poruku.
• : Sastavite e-poštu.
48
Aplikacije
Poruke
Uvod
Šaljite i pregledavajte poruke razgovorom.
Slanje poruka
Ako ste izvan područja domaćeg operatera, može doći do povećanja troškova slanja
poruka.
1 Dodirnite Poruke na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite .
3 Dodajte primatelje i unesite poruku.
Unos primatelja.
Odabir kontakata s popisa
kontakata.
Unos emotikona.
Unos poruke.
Dodavanje datoteka.
Slanje poruke.
4 Dodirnite ŠALJI za slanje poruke.
49
Aplikacije
Pregled poruka
Poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu.
Ako ste izvan područja domaćeg operatera, može doći do povećanja troškova primanja
poruka.
1 Dodirnite Poruke na zaslonu aplikacija.
2 Na popisu poruka odaberite kontakt.
3 Pregledajte svoj razgovor.
Internet
Pregledavajte Internet radi pretraživanja informacija i označite omiljene internetske stranice kako
biste im lako pristupili.
1 Dodirnite Internet na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite adresno polje.
3 Unesite Internet adresu ili ključnu riječ, a zatim dodirnite Idi.
Za prikaz alatnih traka, lagano povucite prstom prema dolje po zaslonu.
Pristup dodatnim opcijama.
Osvježavanje trenutne internetske
stranice.
Otvaranje početne stranice.
Prikaz oznaka, spremljenih
internetskih stranica i nedavne
povijesti.
Otvaranje upravitelja kartica
preglednika.
Prebacivanje na prije posjećenu
stranicu.
50
Aplikacije
Email
Postavljanje računa e-pošte
Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite Email.
1 Dodirnite Email na zaslonu aplikacija.
2 Unesite adresu e-pošte i lozinku, a potom dodirnite PRIJAVA.
Za ručni upis računa e-pošte tvrtke dodirnite RUČNO POSTAVLJ.
3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.
Za postavljanje drugog računa e-pošte dodirnite VIŠE → Postavke → Dodaj račun.
Ako imate više od jednog računa e-pošte, možete jednog postaviti kao zadani račun. Dodirnite
VIŠE → Postavke → VIŠE → Postavi zadani račun.
Slanje poruka e-pošte
1 Dodirnite za sastavljanje poruke e-pošte.
2 Dodajte primatelje i unesite tekst poruke e-pošte.
3 Dodirnite POŠALJI za slanje pošte.
Čitanje poruka e-pošte
Na popisu poruka e-pošte dodirnite poruku za čitanje.
51
Aplikacije
Kamera
Uvod
Snimajte fotografije ili videozapise koristeći razne načine i postavke.
Osnovno snimanje
Možete snimati fotografije ili videozapise. Pregledajte svoje fotografije i videozapise u Galerija.
Dodirnite Kamera na zaslonu aplikacija.
Pravila rada s kamerom
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih
ljudi.
Snimanje fotografija ili snimanje videozapisa
1 Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati.
2 Dodirnite za snimanje fotografije ili dodirnite za snimanje videozapisa.
• Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.
• Za snimanje slike iz videozapisa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite Snimanje.
• Za promjenu fokusa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite gdje se želite fokusirati. Za
fokusiranje na središte zaslona, dodirnite .
Trenutačan način
Prikaz minijature
Sakrivanje ili
prikazivanje ikona
postavki.
Snimanje
videozapisa.
Brze postavke
Snimite fotografiju.
Prebacite s prednje
na stražnju kameru.
Postavke kamere
Načini fotografiranja
52
Aplikacije
Na zaslonu prikaza kližite na desno za pristup popisu načina snimanja. Ili kližite prema lijevo za
pregled fotografija i videozapisa koje ste snimili.
• Zaslon prikaza može se razlikovati ovisno o načinu snimanja i kameri koju koristite.
• Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
• Provjerite je li objektiv čist. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada
koji zahtijevaju visoku rezoluciju.
• Prednja kamera ima širokokutni objektiv. Kod širokokutnih fotografija može se u
manjoj mjeri pojaviti određena izobličenost, ali to ne znači kako je riječ o neispravnim
performansama uređaja.
• Maksimalno vrijeme snimanja može se smanjiti ako snimate video visoke rezolucije.
Pokretanje kamere na zaključanom zaslonu
Za brzo snimanje fotografija pokrenite Kamera na zaključanom zaslonu.
Na zaključanom zaslonu povucite
izvan velikog kruga.
• Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Neke funkcije kamere nisu dostupne kad pokrenete Kamera sa zaključanog ekrana
dok su aktivirane sigurnosne funkcije.
Brzo pokretanje kamere
Dvaput brzo pritisnite tipku za početni zaslon za pokretanje Kamera. Kamera se uvijek pokreće u
automatskom načinu rada.
Neke funkcije kamere nisu dostupne kad pokrenete Kamera sa zaključanog ekrana ili
kad je zaslon isključen dok su aktivirane sigurnosne funkcije.
53
Aplikacije
Auto način
Automatski način omogućuje kameri procjenu okruženja te određivanje idealnog načina
fotografiranja.
Na zaslonu prikaza dodirnite NAČIN → Auto.
Način rada Pro
Fotografirajte i ručno podešavajte različite opcije snimanja kao što su vrijednost ekspozicije i ISO
vrijednost.
Na zaslonu prikaza dodirnite NAČIN → Profesionalno. Odaberite opcije i prilagodite postavke, a
zatim dodirnite
za snimanje fotografija.
• : Odaberite odgovarajući balans bijele boje, kako bi slike imale realan raspon boja.
• : Odaberite ISO vrijednost. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Male
vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene objekte. Velike vrijednosti služe za brze
ili slabo osvijetljene objekte. Međutim, više ISO postavke mogu rezultirati zamućenim
fotografijama.
• : Promjena vrijednosti ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju prihvaća senzor kamere.
Za situacije sa slabim osvjetljenjem koristite visoku ekspoziciju.
Panorama
Snimite niz fotografija horizontalno ili vertikalno i zatim ih zalijepite kako biste kreirali široki
prikaz.
Na zaslonu prikaza dodirnite NAČIN → Panorama.
Za najbolje snimke dobivene panoramskom načinom slijedite donje savjete:
• Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
• Sliku držite unutar okvira na optičkom tražilu kamere.
• Izbjegavajte snimanje fotografija s neizraženim pozadinama, kao što je čisto nebo ili
obični zid.
54
Aplikacije
Autoportret
Snimajte autoportrete prednjom kamerom.
1 Na zaslonu prikaza dodirnite za prebacivanje na prednju kameru za autoportrete.
2 Dodirnite NAČIN → Autoportret.
3 Okrenite se prema leći prednje kamere.
4 Kada uređaj prepozna vaše lice, dodirnite senzor na stražnjem dijelu uređaja kako biste
snimili autoportret. Možete također dodirnuti zaslon za snimanje fotografije.
Za snimanje fotografije korištenjem dlana dodirnite i dodirnite prekidač Upravljanje
gestama za aktiviranje. Pokažite dlan prema prednjoj kameri. Uređaj snima fotografiju
nekoliko sekunda nakon prepoznavanja vašeg dlana.
55
Aplikacije
Šir. autoport.
Snimite široki autoportret kako biste uključili više osoba u fotografiju i izbjegli izostavljanje osoba
s fotografije.
1 Na zaslonu prikaza dodirnite za prebacivanje na prednju kameru za autoportrete.
2 Dodirnite NAČIN → Šir. autoport.
3 Okrenite se prema leći prednje kamere.
4 Kada uređaj prepozna vaše lice, dodirnite senzor na stražnjem dijelu uređaja kako biste
snimili autoportret. Možete također dodirnuti zaslon za snimanje fotografije.
Za snimanje fotografije korištenjem dlana dodirnite i dodirnite prekidač Upravljanje
gestama za aktiviranje. Pokažite dlan prema prednjoj kameri. Uređaj snima fotografiju
nekoliko sekunda nakon prepoznavanja vašeg dlana.
5 Polako okrećite uređaj ulijevo pa udesno ili obratno kako biste napravili panoramski
autoportret.
Uređaj će snimiti dodatne fotografije kada se bijeli okvir pomakne na sve krajeve prozora
optičkog tražila.
• Pobrinite se da bijeli okvir ostane unutar prozora optičkog tražila.
• Prilikom snimanja širokih autoportreta osobe trebaju mirovati.
• Uvjeti osvjetljenja mogu utjecati na razlučivost fotografije.
• Zavisno od uvjeta snimanja gornji i donji dijelovi slike prikazane na prethodnom
zaslonu mogu biti isječeni iz fotografije.
56
Aplikacije
Uzast. snim.
Snimite niz fotografija objekata u pokretu.
Na zaslonu prikaza dodirnite NAČIN → Uzast. snim.
Dodirnite i držite
kako biste snimili uzastopno nekoliko fotografija.
HDR (Bogati ton)
Snimanje fotografija bogatih boja i reproduciranje detalja čak i na svijetlim i tamnim područjima.
Na zaslonu prikaza dodirnite NAČIN → HDR (Bogati ton).
Bez efekta
S efektom
Preuzimanje načina
Preuzmite dodatne načine snimanja iz trgovine Galaxy Apps.
Na zaslonu prikaza dodirnite NAČIN → Preuzmi.
Neki načini fotografiranja koje ste preuzeli nemaju pristup svim opcijama. Pomicanje
udesno za prikaz popisa načina rada i pomicanje ulijevo za pregled fotografija i
videozapisa možda neće biti dostupno.
57
Aplikacije
Postavke kamere
Brze postavke
Na zaslonu prikaza koristite sljedeće brze postavke.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o načinu snimanja i kameri koju koristite.
• : Odaberite filtar efekta za upotrebu pri snimanju fotografija ili videozapisa.
• : Odaberite trajanje odgode prije nego što kamera automatski snimi fotografiju.
• : Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice.
• : Koristite kliznu traku za snimanje fotografije s osvijetljenim i suptilnijim izrazima lica.
Postavke kamere
Na zaslonu prikaza dodirnite
.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o načinu snimanja i kameri koju koristite.
• Veličina foto. (straž.) / Veličina foto. (prednja): Odaberite razlučivost za fotografije.
Korištenjem visoke rezolucije postići će se kvalitetnije fotografije, no one će zauzeti više
memorije.
• Veličina video. (straž.) / Veličina video. (prednja): Odaberite razlučivost za videozapise.
Korištenjem visoke rezolucije postići će se kvalitetniji videozapisi, no oni će zauzeti više
memorije.
• Upravljanje gestama: Podesite uređaj da prepozna vaš dlan kako biste mogli snimati
autoportrete.
• Spremi slike kao pregledane: Kada snimate fotografije prednjom kamerom, okrenite sliku
kako biste napravili zrcalnu sliku izvornog prizora.
• Rešetkaste linije: Prikazuje smjernice tražila kao pomoć pri kompoziciji kad se odabiru
objekti snimanja.
• Lokacijske oznake: Dodaje GPS oznaku lokacije na fotografiju.
• Snaga GPS signala može se smanjiti na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao
što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima.
• Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste
to izbjegli, isključite postavku označavanja lokacije.
• Pregledaj slike: Podesite uređaj za prikaz fotografija nakon što su snimljene.
• Brzo pokretanje: Postavite uređaj za brzo pokretanje kamere brzim pritiskom na tipku za
početni zaslon.
58
Aplikacije
• Kontrola glasom: Podesite uređaj na snimanje fotografija ili videozapisa pomoću glasovnih
naredbi. Možete reći “Smile”, “Cheese”, “Capture”, ili “Shoot” za snimanje fotografije. Za
snimanje videozapisa recite “Record video.”
• Mjesto spremanja: Odabir memorijske lokacije za pohranu.
• Funkcije tipki za glasnoću: Postavite uređaj za upotrebu tipke glasnoće radi upravljanja
funkcijom okidača ili zumiranja.
• Poništavanje postavki: Poništavanje postavki kamere.
Galerija
Uvod
Pregledajte i upravljajte fotografijama i videozapisima pohranjenima u uređaju.
Prikazivanje slika ili videozapisa
1 Dodirnite Galerija na zaslonu aplikacija.
2 Odaberite sliku ili videozapis.
Datoteke videozapisa prikazuju
dodirnite .
ikonu u prikazu minijatura. Za reprodukciju videozapisa
Prebacivanje na prethodni zaslon.
Više opcija
Dodavanje slika na popis favorita.
Uređivanje slike.
Podijeli sliku s drugima.
Brisanje slike.
Za skrivanje ili prikazivanje izbornika dodirnite zaslon.
59
Aplikacije
Brisanje slika ili videozapisa
Brisanje slike ili videozapisa
Odaberite sliku ili videozapis i dodirnite Obriši na vrhu zaslona.
Višestruko brisanje slika i videozapisa
1 Na glavnom ekranu galerije i dodirnite i držite sliku ili videozapis za brisanje.
2 Označite slike ili videozapise za brisanje.
3 Dodirnite OBRIŠI.
Pametni upravitelj
Uvod
Pametni upravitelj omogućuje pregled statusa baterije uređaja, skladištenja, RAM i sigurnosti
sustava. Također možete automatski optimirati uređaj jednim dodirom prsta.
60
Aplikacije
Uporaba funkcije brzog optimiranja
Na zaslonu aplikacija dodirnite Pametni upravitelj → OČISTI SVE.
Funkcija brzog optimiranja popravlja funkcioniranje uređaja sljedećim postupcima.
• Identificiranje aplikacija koje koriste previše snage baterije i brisanje dijela memorije.
• Brisanje neželjenih datoteka i zatvaranje aplikacija koje rade u pozadini.
• Skeniranje u potrazi za zlonamjernim softverom.
Korištenje Pametnog upravitelja
Na zaslonu aplikacija dodirnite Pametni upravitelj i odaberite funkciju.
Baterija
Provjerite preostalu snagu baterije i vrijeme korištenja uređaja. Za uređaje s niskom razinom
napunjenosti baterije sačuvajte snagu baterije aktiviranjem funkcije uštede energije i
zatvaranjem aplikacija koje troše prekomjernu količinu snage baterije.
Preostalo vrijeme korištenja pokazuje vrijeme preostalo prije nego se snaga baterije
istroši. Preostalo vrijeme može se razlikovati ovisno o postavkama i uvjetima rada vašeg
uređaja.
Memorija
Provjerite status iskorištenog i raspoloživog kapaciteta baterije. Možete obrisati nekorištene i
zaostale datoteke ili deinstalirati aplikacije koje više ne koristite.
RAM
Provjerite količinu dostupnog RAM-a. Možete zatvoriti pozadinske aplikacije i smanjiti količinu
RAM-a koji koristite kako biste ubrzali uređaj.
Sigurnost uređaja
Provjerite status sigurnosti uređaja. Ta funkcija skenira vaš uređaj u potrazi za zlonamjernim
softverom.
61
Aplikacije
S Planer
Uvod
Upravljajte svojim rasporedom unošenjem nadolazećih događaja ili zadataka u svoj planer.
Kreiranje događaja
1 Dodirnite S Planer na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite ili dvaput dodirnite datum.
Ako su na taj datum već spremljeni događaji ili zadaci dodirnite datum i dodirnite
.
3 Unesite detalje o događanjima.
Unos naslova.
Postavite početni i završni datum
događaja.
Odabir kalendara koji će se
koristiti ili s kojim će se izvršiti
sinkronizacija.
Postavite alarma.
Unesite lokaciju događaja.
Dodajte kartu koja pokazuje
lokaciju događaja.
Dodavanje više detalja.
4 Dodirnite SPREMI za spremanje događanja.
62
Aplikacije
Kreiranje zadataka
1 Dodirnite S Planer na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite → Obaveze.
3 Unesite detalje zadatka i dodirnite DANAS ili SUTRA kako biste postavili rok.
Za dodavanje više detalja dodirnite
.
4 Dodirnite SPREMI za spremanje zadatka.
Sinkronizacija događanja i zadataka s vašim računima
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Računi, odaberite uslugu računa, a zatim dodirnite
prekidač Sinkronizacija Kalendar za sinkroniziranje događanja i zadataka s računom.
Za dodavanje računa s kojima će se sinkronizirati otvorite zaslon aplikacija i dodirnite S Planer →
VIŠE → Upravljaj kalendarima → Dodaj račun. Zatim, odaberite račun kojim želite sinkronizirati
i prijavite se. Kada je račun dodan, pojavit će se zeleni krug pored naziva računa.
S Health
Uvod
S Health pomaže vam upravljati zdravljem i tjelesnom kondicijom. Postavite si zdravstvene
ciljeve, provjeravajte napredak i pratite zdravlje i tjelesnu kondiciju u cjelini.
Pokretanje S Health aplikacije
Ako prvi put pokrećete ovu aplikaciju ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za
dovršavanje podešavanja.
1 Dodirnite S Health na zaslonu aplikacija.
2 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.
63
Aplikacije
Korištenje S Health aplikacije
Možete vidjeti ključne informacije iz izbornika aplikacije S Health i pratitelje za praćenje vašeg
zdravlja i kondicije.
Dodirnite S Health na zaslonu aplikacija.
Ciljevi i programi
Pratitelji
• PRATITELJI: Pratite svoje aktivnosti, uzimanje hrane i tjelesne mjere.
• CILJEVI: Postavite dnevne ciljeve za fitness i pratite svoj napredak.
• PROGRAMI: Koristite prilagodive programe za vježbu.
Za dodavanje pratitelja, ciljeva ili programa na zaslon S Health dodirnite VIŠE → Upravljaj
stavkama, a zatim odaberite stavke pod karticom PRATITELJI, CILJEVI, ILI PROGRAMI.
Za više informacija o funkcijama S Health dodirnite VIŠE → Postavke → Upute.
64
Aplikacije
Dodatne informacije
• S Health je namijenjen samo za svrhe fitnessa i wellnessa i nije namijenjen za
dijagnosticiranje bolesti ili drugih stanja ili za liječenje, ublažavanje, tretiranje ili sprječavanje
bolesti.
• Dostupne funkcije, značajke i aplikacije koje se mogu dodati u S Health mogu varirati od
zemlje do zemlje zbog različitih lokalnih zakona i propisa. Prije korištenja provjerite značajke
i aplikacije dostupne na vašem području.
• S Health aplikacije i usluge mogu se izmijeniti ili obustaviti bez prethodne najave.
• Svrha prikupljanja podataka ograničena je na pružanje usluge koju ste zatražili, uključujući
pružanje dodatnih informacija za poboljšanje vašeg zdravlja, sinkroniziranje podataka,
analizu podataka i statistiku, ili na svrhu daljnjeg razvoja ili poboljšanja usluga. (Ali, ako ste
prijavljeni na vaš Samsung račun iz S Health aplikacije, vaši podaci mogu se spremiti na
poslužitelj u svrhu sigurnosne pohrane podataka.) Osobni podaci mogu se spremiti sve
do ispunjenja tih namjena. Osobne podatke možete izbrisati iz S Health aplikacije koristeći
opciju resetiraj podatke koja se nalazi u izborniku postavki. Za brisanje bilo kakvih podataka
koje ste podijelili na društvenim mrežama ili prebacili na uređaje pohrane, morate ih zasebno
obrisati.
• Možete dijeliti i/ili sinkronizirati svoje podatke s dodatnim Samsung uslugama ili
kompatibilnim uslugama trećih strana koje odaberete, kao i s bilo kojim svojim drugim
povezanim uređajima. Pristup takvih dodatnih usluga ili uređaja trećih strana informacijama
iz vaše aplikacije S Health dopustit će se samo uz vaše izričito dopuštenje.
• Vi ste ti koji se smatrate potpuno odgovornim za neadekvatnu uporabu podataka
podijeljenih na društvenim mrežama ili prebačenih drugima. Budite oprezni prilikom
dijeljenja svojih osobnih podataka s drugima.
• Ako je uređaj spojen na mjerne uređaje potvrdite komunikacijski protokol radi potvrđivanja
ispravnog rada. Ako koristite bežičnu vezu, npr. Bluetooth, na uređaj mogu utjecati
elektroničke smetnje koje izazivaju drugi uređaji. Izbjegavajte koristiti uređaj u blizini drugih
uređaja koji emitiraju radio valove.
• Molimo pažljivo pročitajte Uvjete korištenja i politiku privatnosti aplikacije S Health.
65
Aplikacije
S Glas
Uvod
Jednostavno izvršavajte razne radatke govorom.
Podešavanje naredbe aktiviranja
Možete pokrenuti S Glas korištenjem svoje vlastite naredbe aktiviranja.
Kad pokrećete S Glas prvi put, dodirnite START i postavite svoju vlastitu naredbu aktiviranja.
Za promjenu naredbe aktiviranja otvorite zaslon aplikacija i dodirnite S Glas. Zatim dodirnite
→ Voice wake-up → Delete wake-up command za poništavanje trenutačne postavke.
Dodirnite prekidač, dodirnite Set wake-up command → START, i zatim slijedite zaslonske upute.
Za podešavanje uređaja da pokrene funkciju S Glas korištenjem glasovne naredbe dok je uređaj
zaključan dodirnite i dodirnite prekidač Wake up in secured lock za aktivaciju.
Uporaba aplikacije S Voice
1 Izgovorite postavljenu glasovnu naredbu.
Ili na zaslonu aplikacija dodirnite S Glas.
Kada je pokrenuta aplikacija S Glas uređaj započinje prepoznavanje glasa.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Postavke S Voice
Prikaz primjera glasovnih naredbi.
66
Aplikacije
2 Izgovorite glasovnu naredbu.
Ako uređaj prepozna naredbu, izvest će odgovarajuću radnju. Za ponavljanje glasovne
naredbe ili izgovor druge naredbe dodirnite .
Aplikacija će se automatski zatvoriti ako se uređaj ne upotrebljava određeno vrijeme.
Savjeti za bolje prepoznavanje glasa
• Govorite jasno.
• Govorite na mirim mjestima.
• Ne koristite nepristojne riječi ili kolokvijalni govor.
• Izbjegavajte govoriti dijalektom.
Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može izvršiti neželjene naredbe ovisno o vašem
okruženju ili načinu na koji govorite.
Podešavanje jezika
Na zaslonu aplikacija dodirnite S Glas →
→ Language, a zatim odaberite jezik.
Odabrani jezik primijenit će se samo na S Glas, a ne na jezik prikazan na uređaju.
67
Aplikacije
Glazba
Slušajte glazbu sortiranu prema kategoriji i za prilagodite postavke reprodukcije.
Dodirnite Glazba na zaslonu aplikacija.
Odaberite kategoriju, a zatim odaberite pjesmu koju želite reproducirati.
Dodirnite sliku albuma na dnu zaslona za otvaranje zaslona glazbenog playera.
Pristup dodatnim opcijama.
Otvaranje popisa pjesama.
Pristupite postavkama kvalitete i
efekata zvuka.
Prilagodba glasnoće zvuka.
Podesite datoteku kao omiljenu
pjesmu.
Uključivanje nasumične
reprodukcije.
Promjena načina ponavljanja.
Prebacivanje na prethodnu
pjesmu. Dodirnite i držite za brzo
prebacivanje unatrag.
Prebacivanje na sljedeću pjesmu.
Dodirnite i držite za brzo
prebacivanje unaprijed.
Pauziranje i nastavak reprodukcije.
68
Aplikacije
Video
Gledajte videozapise pohranjene u uređaju i prilagodite postavke reprodukcije.
Dodirnite Video na zaslonu aplikacija.
Odaberite video za reproducirati.
Pristup dodatnim
opcijama.
Pauziranje i nastavak
reprodukcije.
Prebacivanje prema
naprijed ili natrag
povlačenjem trake.
Prilagodba glasnoće
zvuka.
Izmjena omjera
zaslona.
Prebacivanje na video
player u skočnom
prozoru.
Prebacivanje na
sljedeći videozapis.
Dodirnite i držite za
brzo prebacivanje
unaprijed.
Prebacivanje na
prethodni videozapis.
Dodirnite i držite za
brzo prebacivanje
unatrag.
Povucite prst gore ili dolje na lijevoj strani zaslona za reprodukciju za prilagodbu svjetline ili
povucite prst gore ili dolje na desnoj strani zaslona za reprodukciju za prilagodbu glasnoće.
Za prebacivanje unaprijed ili unatrag kližite ulijevo ili udesno na zaslonu reprodukcije.
69
Aplikacije
Diktafon
Uvod
Upotrebljavajte drugačije načine snimanja za različite situacije. Uređaj može pretvoriti vaš glas u
pisani tekst.
Snimanje glasovnih zapisa
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Alati → Diktafon.
2 Dodirnite za početak snimanja. Govorite u mikrofon.
Dodirnite
za prekid snimanja.
Prilikom snimanja glasovnog zapisa dodirnite FAVORIT za umetanje oznake.
Promjena načina snimanja.
Započnite sa snimanjem.
3 Dodirnite SPREMI za završetak snimanja.
70
Aplikacije
Promjena načina snimanja
Odaberite način na vrhu zaslona diktafona.
• STANDARDNO: Ovo je normalni način snimanja.
• GLASOVNI ZAPIS: Uređaj snima vaš glas i istovremeno ga pretvara u tekst na zaslonu. Za
najbolje rezultate držite uređaj blizu usta i govorite glasno i jasno na tihom mjestu.
Ako sustav jezika glasovnog zapisa ne odgovara jeziku kojim govorite, uređaj vam neće
prepoznati glas. Prije korištenja ove opcije dodirnite trenutačni jezik za postavljanje
jezika sustava glasovnih zapisa.
Moje Datoteke
Pristupite raznim datotekama pohranjenima u uređaju ili na drugim lokacijama, kao što su usluge
pohrane na oblaku, i upravljajte njima.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Alati → Moje Datoteke.
Pregledavajte datoteke po kategoriji ili pregledavajte datoteke pohranjene na uređaju ili na
usluzi pohrane na oblaku.
Kako biste provjerili status iskorištenog i raspoloživog kapaciteta pohrane, dodirnite
ISKORIŠTENA MEMORIJA.
Za pretraživanje datoteka ili mapa dodirnite TRAŽI.
71
Aplikacije
Zapis
Kreirajte zapise i organizirajte ih po kategorijama.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Alati → Zapis.
Sastavljanje zapisa
Dodirnite
na popisu zapisa i unesite zapis. Prilikom sastavljanja zapisa koristite sljedeće opcije:
• Kategorija: Kreiranje ili podešavanje kategorije.
• Zadaci: Dodajte kućice za označavanje na početku svakog reda za kreiranje popisa zadataka.
• Slika: Umetanje slika.
• Glas: Snimanje glasa za umetanje.
Za spremanje zapisa dodirnite SPREMI.
Za uređivanje zapisa, dodirnite zapis, a zatim dodirnite sadržaj zapisa.
Traženje zapisa
Dodirnite TRAŽI na popisu zapisa i unesite ključnu riječ za pretraživanje zapisa koji uključuju tu
ključnu riječ.
72
Aplikacije
Sat
Uvod
Namjestite alarme, provjerite trenutačno točno vrijeme u mnogim gradovima diljem svijeta,
odredite vrijeme nekom događanju ili postavite određeno trajanje.
Alarm
Na zaslonu aplikacija dodirnite Sat → Alarm.
Postavljanje alarma
Postavite vrijeme alarma i dodirnite SPREMI.
Za otvaranje tipkovnice kako biste unijeli vrijeme alarma, dodirnite polje za unos vremena.
Za postavljanje alarma s različitim opcijama alarma dodirnite OPCIJE, postavite opcije alarma i
zatim dodirnite SPREMI.
Za aktiviranje ili deaktiviranje alarma dodirnite ikonu sata pored alarma na popisu alarma.
Zaustavljanje alarma
Dodirnite PREKID za zaustavljanje alarma. Ako ste prethodno omogućili opciju odgađanja
dodirnite ODGOĐENO za ponavljanje alarma nakon određenog vremenskog razmaka.
Brisanje alarma
Dodirnite
na alarmu na popisu alarma.
Svjetsko vrijeme
Na zaslonu aplikacija dodirnite Sat → Svjetsko vrijeme.
Kreiranje satova
Unesite ime grada ili odaberite grad na globusu, a zatim dodirnite
Brisanje satova
Dodirnite
na satu.
73
.
Aplikacije
Štoperica
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Sat → Štoperica.
2 Dodirnite POČETAK za mjerenje trajanja događaja.
Za snimanje vremena krugova tijekom mjerenja vremena na događaju dodirnite KRUG.
3 Dodirnite ZAUSTAVI za prekidanje brojanja vremena.
Za poništavanje vremena krugova dodirnite NASTAVI.
Za brisanje memoriranih vremena dodirnite PONIŠTI.
Odbrojavanje
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Sat → Odbrojavanje.
2 Podesite trajanje, a zatim dodirnite POČETAK.
Za otvaranje tipkovnice kako biste unijeli trajanje, dodirnite polje za unos trajanja.
3 Dodirnite PREKID kad se odbrojavanje završi.
Kalkulator
Obavite jednostavne ili složene matematičke operacije.
Dodirnite Kalkulator na zaslonu aplikacija.
Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz znanstvenog kalkulatora. Ako je onemogućeno
Autom. zakreni, dodirnite za prikaz znanstvenig kalkulatora.
Za pregled povijesti izračuna dodirnite POVIJEST. Za zatvaranje povijesti izračuna dodirnite
TIPKOVNICA.
Za brisanje povijesti, dodirnite POVIJEST → IZBRIŠI POVIJEST.
74
Aplikacije
Radio
Slušanje FM radija
Dodirnite Radio na zaslonu aplikacija.
Prije upotrebe ove aplikacije morate priključiti slušalice koje služe kao radijska antena.
FM radio automatski pretražuje i pohranjuje dostupne postaje prilikom prvog
pokretanja.
Dodirnite
za uključivanje FM radija. Odaberite željenu radijsku postaju s popisa postaja.
Snimanje pjesme s FM radija.
Dodajte trenutačnu radiopostaju
popisu omiljenih postaja.
Uključivanje ili isključivanje FM
radija.
Pristup dodatnim opcijama.
Ručno unesite frekvenciju radio
postaje.
Tražite dostupnu radiopostaju.
Precizno namjestite frekvenciju.
Pogledajte popis omiljenih
postaja.
Pregledajte popis dostupnih
postaja.
Pretražujte i spremite automatski
dostupne stanice.
Pretraživanje radijskih postaja
Dodirnite Radio na zaslonu aplikacija.
Dodirnite STANICE → SKENIRAJ, a zatim odaberite način pretraživanja. FM radio skenira i
automatski sprema dostupne postaje.
Odaberite željenu radijsku postaju s popisa postaja.
75
Aplikacije
Google aplikacije
Google pruža zabavu, društvenu mrežu i poslovne aplikacije. Možda će vam biti potreban Google
račun za pristup nekim aplikacijama. Više informacija pogledajte u Računi.
Za prikaz više informacija o aplikacijama uđite u izbornik za pomoć u svakoj aplikaciji.
Neke aplikacije možda neće biti dostupne ili mogu biti različito označene ovisno o
području i pružatelju usluga.
Chrome
Pretražujte informacije i pregledavajte mrežne stranice.
Gmail
Šaljite ili primajte e-poštu putem usluge Google Mail.
Karte
Pronađite svoju lokaciju na karti, pretražujte lokacije i pogledajte informacije o lokaciji o raznim
mjestima.
Play glazba
Otkrijte, slušajte i dijelite glazbu na svojem uređaju.
Play filmovi
Gledajte videozapise pohranjene na vašem uređaju i preuzmite razne sadržaje za gledanje iz
aplikacije Trgovina Play.
76
Aplikacije
Disk
Spremite svoje sadržaje u oblaku, pristupite im od bilo kuda i podijelite ih s drugima.
YouTube
Gledajte ili kreirajte videozapise i podijelite ih s drugima.
Fotografije
Na jednom mjestu pretražujte, upravljajte i uređujte sve fotografije i videozapise iz različitih
izvora.
Hangouts
Čavrljajte s prijateljima pojedinačno ili u grupama te se koristite slikama, emotikonima i
videopozivima dok čavrljate.
Google
Brzo pretražujte stavke na internetu ili svojem uređaju.
Glas. pretraživanje
Brzo pretražujte stavke izgovaranjem ključne riječi ili fraze.
77
Postavke
Uvod
Prilagodite postavke za funkcije i aplikacije. Možete više personalizirati uređaj konfiguriranjem
brojnih opcija postavki.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke.
Za traženje postavki na temelju unesenih ključnih riječi dodirnite TRAŽI.
Za uređivanje popisa često korištenih postavki dodirnite UREDI. Zatim označite stavke koje ćete
dodati ili odznačite stavke koje ćete ukloniti.
Wi-Fi
Povezivanje s Wi-Fi mrežom
Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim
uređajima.
• Vaš uređaj koristi neusklađenu frekvenciju i namijenjen je uporabi u svim europskim
zemljama. U zatvorenim prostorima WLAN se može koristiti u cijeloj EU, ali se ne može
koristiti na otvorenim prostorima.
• Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Wi-Fi, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.
2 Odaberite mrežu u mrežnom popisu Wi-Fi.
Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota.
3 Dodirnite SPOJI.
Jednom kada se uređaj spoji s Wi-Fi mrežom, uređaj će se ponovno spajati s tom mrežom
svaki put kada je dostupna, bez traženja lozinke. Radi sprječavanja automatskog spajanja
uređaja s mrežom, odaberite je s popisa mreža i dodirnite ZABORAVI.
78
Postavke
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct izravno povezuje dva uređaja preko Wi-Fi mreže bez potrebe za pristupnim točkama.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Wi-Fi, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.
2 Dodirnite Wi-Fi Direct.
Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.
Ako uređaj s kojim se želite povezati nije na popisu, zatražite da uređaj uključi opciju Wi-Fi
Direct.
3 Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.
Uređaji će se povezati kad drugi uređaj prihvati zahtjeve za povezivanjem s Wi-Fi Direct.
Slanje i primanje podataka
S drugim uređajima možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći
postupci su primjer slanja slike na drugi uređaj.
1 Dodirnite Galerija na zaslonu aplikacija.
2 Odaberite sliku.
3 Dodirnite Dijeli → Wi-Fi Direct, odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike i zatim
dodirnite DIJELI.
4 Prihvatite Wi-Fi Direct zahtjev za spajanje na drugom uređaju.
Ako su uređaji već spojeni, slika će biti poslana drugom uređaju bez zahtjeva za spajanje.
Prekidanje veze s uređajem
1 Dodirnite Wi-Fi na zaslonu postavki.
2 Dodirnite Wi-Fi Direct.
Uređaj prikazuje popis spojenih uređaja.
3 Dodirnite naziv uređaja za odspajanje uređaja.
79
Postavke
Bluetooth
Uvod
Koristite Bluetooth za razmjenu podatkovnih ili multimedijskih datoteka s drugim uređajima koji
imaju uključenu opciju Bluetooth.
• Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka
koji su poslani ili primljeni putem Bluetootha.
• Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno
zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može
se smanjiti.
• Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti
kompatibilni s vašim uređajem.
• Ne koristite Bluetooth funkciju za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije
datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth funkcije.
Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima
1 Na zaslonu postavki dodirnite Bluetooth, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.
Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.
2 Odaberite uređaj s kojim se želite upariti.
Ako je vaš uređaj prije uparen s drugim uređajem, dodirnite naziv uređaja bez potvrde
automatski generiranog pristupnog koda (tzv. passkey).
Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju
vidljivosti. Za više informacija pogledajte korisnički priručnik drugog uređaja.
Vaš je uređaj vidljiv drugim uređajima dok je otvoren zaslon postavki Bluetootha.
3 Prihvatite zahtjev za povezivanjem Bluetooth na svom uređaju za potvrdu.
Uređaji će se povezati kad drugi uređaj prihvati zahtjev za Bluetooth povezivanjem.
80
Postavke
Slanje i primanje podataka
Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. S drugim Bluetooth uređajima
možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći postupci su primjer
slanja slike na drugi uređaj.
1 Dodirnite Galerija na zaslonu aplikacija.
2 Odaberite sliku.
3 Dodirnite Dijeli → Bluetooth, a zatim odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike.
Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju
vidljivosti.
4 Prihvatite zahtjev za autorizacijom Bluetootha na drugom uređaju.
Odspajanje Bluetooth uređaja
1 Dodirnite Bluetooth na zaslonu postavki.
Uređaj prikazuje popis uparenih uređaja.
2 Dodirnite pored naziva uređaja za deaktiviranje uparivanja.
3 Dodirnite Odspoji.
Profil Bez mreže
Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.
Na zaslonu postavki dodirnite Profil Bez mreže.
81
Postavke
Mobilna pristupna točka i dijeljenje
Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja
s drugim uređajima kad je mrežna veza nedostupna. Veza se može uspostaviti putem Wi-Fi-ja,
USB-a ili Bluetootha.
Na zaslonu postavki dodirnite Mobilna pristupna točka i dijeljenje.
Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada koristite ovu funkciju.
• Mobilna pristupna točka: Koristite mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne
podatkovne veze s računalima ili drugim uređajima.
• Bluetooth dijeljenje: Bluetooth povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze
s računalima ili drugim uređajima putem Bluetootha.
• USB dijeljenje: USB povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne mrežne veze
uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični
modem za računalo.
Uporaba mobilne pristupne točke
Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s
drugim uređajima.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Mobilna pristupna točka i dijeljenje → Mobilna pristupna
točka.
2 Dodirnite prekidač za aktivaciju.
Ikona pojavljuje se na statusnoj traci. Ostali uređaji mogu pronaći vaš uređaj na popisu
Wi-Fi mreža.
Za podešavanje šifre mobilne pristupne točke dodirnite VIŠE → Konf. mobilnu pristupnu
točku i odaberite razinu sigurnosti. Zatim unesite šifru i dodirnite SPREMI.
3 Na zaslonu drugog uređaja potražite i odaberite uređaj s popisa Wi-Fi mreža.
4 Na spojenom uređaju za pristup internetu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.
82
Postavke
Korištenje podataka
Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje.
Na zaslonu postavki dodirnite Korištenje podataka.
• Mobilni podaci: Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze u bilo kojoj mobilnoj mreži.
• Postavi ograničenje mobilnih podataka: Podesite ograničenje za korištenje mobilnih
podataka.
→ Promijeni
Za promjenu datuma mjesečnog resetiranja za razdoblje praćenja dodirnite
ciklus.
Ograničavanje korištenja podataka
1 Na zaslonu postavki dodirnite Korištenje podataka i dodirnite prekidač Postavi ograničenje
mobilnih podataka za aktivaciju.
2 Za postavljanje limita vucite traku za podešavanje limita gore ili dolje.
3 Za postavljanje razine upozorenja za korištenje podataka vucite traku za podešavanje
upozorenja gore ili dolje.
Uređaj će vas upozoriti kad se dostigne razina upozorenja.
Mobilne mreže
Konfigurirajte postavke svoje mobilne mreže.
Na zaslonu postavki dodirnite Mobilne mreže.
• Podatkovni roaming: Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze prilikom roaminga.
• Pristupne točke (APN): Postavite nazive pristupnih točaka (APN).
• Način rada mreže: Odaberite vrstu mreže.
• Mrežni operatori: Traži dostupne mreže i ručno se prijavi na mrežu.
83
Postavke
NFC i plaćanje
Uvod
Uređaj vam omogućuje čitanje NFC (engl. Near field communication) oznaka koje sadrže
informacije o proizvodima. Možete također upotrijebiti ovu značajku za plaćanje i kupovanje
karata za prijevoz ili ulaznica za događanja nakon što preuzmete potrebne aplikacije.
Uređaj sadrži ugrađenu NFC antenu. Pažljivo rukujte s uređajem kako biste izbjegli
oštećenja NFC antene.
Uporaba NFC funkcije
NFC funkciju koristite za slanje slika ili kontakata na druge uređaje, te za čitanje informacija o
proizvodu putem NFC oznake.
1 Na zaslonu postavki dodirnite NFC i plaćanje, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.
2 Postavite područje NFC antene na poleđinu uređaja pored NFC oznake.
Prikazat će se informacije s oznakom.
Vodite računa o tome da je zaslon uređaja otključan. U protivnom uređaj neće moći
očitati NFC oznake ili primati podatke.
84
Postavke
Plaćajte pomoću NFC funkcije
Prije upotrebe funkcije NFC za plaćanje morate se prijaviti na uslugu mobilnog plaćanja. Za
prijavu ili za dobivanje više informacija o usluzi kontaktirajte sa svojim pružateljem usluga.
1 Na zaslonu postavki dodirnite NFC i plaćanje, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.
2 Dodirnite područje NFC antene na poleđinu uređaja pored čitača NFC oznake.
Za postavljanje zadane aplikacije za plaćanje otvorite zaslon postavki i dodirnite NFC i plaćanje
→ Dodirni i plati, a zatim odaberite aplikaciju.
Popis usluga plaćanja možda neće uključivati sve dostupne aplikacije plaćanja.
Slanje podataka
Omogućite razmjenu podataka kada NFC antena vašeg uređaja dodirne NFC antenu drugog
uređaja.
1 Na zaslonu postavki dodirnite NFC i plaćanje, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.
2 Dodirnite Android Beam i dodirnite prekidač za aktivaciju.
3 Odaberite stavku i dodirnite NFC antenu drugog uređaja s NFC antenom vašeg uređaja.
4 Kada se na zaslonu pojavi Pritisnite za slanje. dodirnite zaslon svog uređaja za slanje stavke.
Ako oba uređaja pokušaju istodobno poslati podatke, može doći do prekida prijenosa
datoteka.
85
Postavke
Više postavki veze
Opcije
Prilagođavanje postavki za upravljanje drugim funkcijama.
Na zaslonu postavki dodirnite Više postavki veze.
• Ispis: Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Dostupne pisače
možete potražiti ili ručno dodati za ispis datoteka. Više informacija pogledajte u Ispis.
• MirrorLink: Koristite opciju MirrorLink za upravljanje aplikacijama MirrorLink na svojem
uređaju na glavnom zaslonu vozila. Više informacija pogledajte u MirrorLink.
• Ubrzivač skidanja: Postavite uređaj za preuzimanje datoteka većih od 30 MB, brže putem
Wi-Fi i mobilnih mreža istovremeno. Više informacija pogledajte u Ubrzivač skidanja.
• VPN: Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).
Ispis
Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Možete povezati uređaj s
pisačem putem Wi-Fi ili Wi-Fi Directa i ispisivati slike ili dokumente.
Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
Dodavanje plug-inova za pisače
Dodajte plug-inove za pisače s kojima želite spojiti uređaj.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Više postavki veze → Ispis.
2 Odaberite programski dodatak pisača i dodirnite klizač kako biste ga aktivirali.
Uređaj traži pisače koji su spojeni na istu Wi-Fi mrežu kao i vaš uređaj.
Za ručno dodavanje pisača dodirnite VIŠE → Dodaj pisač → ADD PRINTER.
Za promjenu postavki pisača dodirnite VIŠE → Postavke ispisa.
86
Postavke
Ispis sadržaja
Prilikom prikaza sadržaja poput slika ili dokumenata dodirnite Dijeli → Ispis →
a zatim odaberite pisač.
→ Svi pisači,
MirrorLink
Spojite svoj uređaj na vozlo kako biste upravljali MirrorLink aplikacijama na glavnom zaslonu
vozila.
Na zaslonu postavki dodirnite Više postavki veze → MirrorLink.
Uređaj je kompatibilan s vozilima koja podržavaju verziju aplikacije MirrorLink 1.1 ili
noviju.
Spajanje uređaja s vozilom preko aplikacije MirrorLink
Kad ovu opviju koristite prvi put, spojite uređaj na Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
1 Uparite svoj uređaj s vozilom putem Bluetooth funkcije.
Više informacija pogledajte u Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima.
2 Spojite svoj trenutačni uređaj s vozilom pomoću USB kabela.
Kad su spojeni, pristupite aplikacijama MirrorLink na uređaju preko glavnog zaslona vozila.
Prekidanje MirrorLink veze
Isključite USB kabel iz uređaja i vozila.
87
Postavke
Ubrzivač skidanja
Postavite uređaj za preuzimanje datoteka većih od 30 MB, brže putem Wi-Fi i mobilnih mreža
istovremeno. Jači Wi-Fi signal omogućit će veću brzinu preuzimanja.
Na zaslonu postavki dodirnite Više postavki veze → Ubrzivač skidanja.
• Ova funkcija možda neće biti podržana kod nekih uređaja.
• Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom preuzimanja datoteka putem mobilne
mreže.
• Prilikom preuzimanja velikih datoteka uređaj se može zagrijati. Ako uređaj premaši
zadanu temperaturu funkcija će se isključiti.
• Ako su mrežni signali nestabilni, to može utjecati na brzinu i performanse ove funkcije.
• Ako veze Wi-Fi i mobilne mrežne veze imaju značajno različite brzine prijenosa
podataka, uređaj može koristiti samo najbržu vezu.
• Ova opcija podržava Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 i Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). Ova funkcija ne može se koristiti s drugim
protokolima poput FTP.
Aplikacije
Upravljajte aplikacijama uređaja i promijenite njihove postavke.
Na zaslonu postavki dodirnite Aplikacije.
• Upravljanje aplikacijama: Prikaz i upravljajte aplikacijama na uređaju.
• Zadane aplikacije: Odabir zadanih postavki za korištenje aplikacija.
• Postavke aplikacija: Prilagodite postavke za svaku aplikaciju.
88
Postavke
Zvukovi i vibracije
Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.
Na zaslonu postavki dodirnite Zvukovi i vibracije.
• Način zvuka: Podesite uređaj da koristi način zvuka ili način bez zvuka.
• Glasnoća: Podesite razinu glasnoće zvukova zvona poziva, glazbe i videozapisa, zvukove
zvona sustava uređaja i obavijesti.
• Ton zvona: Promjena postavki zvuka zvona.
• Kvaliteta zvuka i efekti: Konfigurirajte dodatne postavke zvuka.
Zaslon
Promijenite postavke zaslona.
Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon.
• Svjetlina: Prilagodite svjetlinu zaslona.
• Font: Promjena veličine i vrste slova.
• Istek zaslona: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje
zaslona.
• Pametno mirovanje: Postavljanje uređaja da sprječava isključivanje pozadinskog
osvjetljenja zaslona dok gledate u zaslon.
• Način zaslona: Promijenite način zaslona kako biste prilagodili boju i kontrast prikaza.
• LED indikator: Podesite uređaj da uključi LED indikator dok se baterija puni, kada vam dođu
obavijesti ili prilikom snimanja glasa.
• Čuvar zaslona: Postavite uređaj tako da se tijekom punjenja pokrene zaštita zaslona.
89
Postavke
Napredne značajke
Uključite korisne funkcije i promijenite postavke koje njima upravljaju.
Na zaslonu postavki dodirnite Napredne značajke.
Prekomjerno drmanje ili udaranje uređaja može prouzročiti nenamjeran unos za neke
funkcije.
• Direktan poziv: Postavite uređaj da uputi glasovni poziv podizanjem i držanjem uređaja u
blizini uha dok gledate poziv, poruku ili detalje o kontaktu.
• Pametno upozorenje: Postavite uređaj na upozorenje kad uzmete uređaj u ruku, ako ste
propustili pozive ili ako imate nove poruke.
Ova funkcija možda neće raditi ako je zaslon uključen ili ako se uređaj ne nalazi na ravnoj
površini.
• Jednostavno utišavanje: Postavite uređaj za stišavanje dolaznih poziva ili alarma
korištenjem pokreta dlana ili okretanjem zaslona uređaja prema dolje.
Pozadina
Promijenite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon zaključavanja.
Na zaslonu postavki dodirnite Pozadina.
Teme
Primijenite različite teme na uređaj kako biste promijenili vizualne elemente početnog zaslona,
zaključanog zaslona i ikona.
Na zaslonu postavki dodirnite Teme.
Za preuzimanje više tema dodirnite VIŠE TEMA.
90
Postavke
Zaslon zaklj. i sigurnost
Promijenite postavke sigurnosti za uređaj, te SIM ili USIM karticu.
Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon zaklj. i sigurnost.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o odabranoj metodi zaključavanja zaslona.
• Vrsta zaključavanja zaslona: Promijenite način zaključavanja zaslona.
• Informacije i prečaci za aplikacije: Promijenite postavke za stavke prikazane na
zaključanom zaslonu.
• Obavijesti na zaslonu za zaključavanje: Izaberite želite li da sadržaj obavijesti bude
prikazan na zaključanom zaslonu i koje obavijesti želite da budu prikazane.
• Pronađi moj mobitel: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju pronađi moj mobilni. Pristupite
mrežnom mjestu Find my mobile (findmymobile.samsung.com) kako biste pratili i
kontrolirali svoj izgubljeni ili ukradeni uređaj.
• Nepoznati izvori: Podesite uređaj tako da dozvoli instalaciju aplikacija iz nepoznatih izvora.
• Ostale postavke sigurnosti: Konfigurirajte dodatne sigurnosne postavke.
Privatnost i sigurnost
Opcije
Promijenite postavke za održavanje privatnosti i sigurnosti.
Na zaslonu postavki dodirnite Privatnost i sigurnost.
• Lokacija: Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.
• Slanje dijagnost. info.: Postavite uređaj za automatsko slanje tvrtki Samsung informacija o
dijagnostici i korištenju uređaja.
• Slanje SOS poruka: Postavite uređaj da šalje poruke o pomoći nakon što tri puta pritisnete
gumb za uključivanje. Primateljima uz poruke možete slati i zvučne zapise. Više informacija
pogledajte u Slanje SOS poruka.
91
Postavke
Slanje SOS poruka
U hitnom slučaju tri puta brzo pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje. Uređaj šalje poruke
vašim primarnim kontaktima. Poruka uključuje informacije o vašoj lokaciji.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Privatnost i sigurnost → Slanje SOS poruka, a zatim
dodirnite prekidač radi aktiviranja.
2 Za dodavanje primarnih kontakata ako to već niste učinili slijedite upute na zaslonu.
Za slanje poruka za pomoć audio snimcima ili fotografijama dodirnite prekidač Dodavanje
snimke zvuka ili Dodavanje slika za aktiviranje.
Opcija Dodavanje slika možda neće biti dostupna ovisno o regiji ili pružatelju usluga.
Dodavanje primarnih kontakata
Na zaslonu postavki dodirnite Privatnost i sigurnost → Slanje SOS poruka → Slanje poruka →
DODAJ. Dodirnite Novi kontakt i unesite podatke o kontaktu ili dodirnite Odabir iz Imenika za
dodavanje postojećeg kontakta u primarne kontakte.
Jednostavan način
Jednostavni način rada omogućava jednostavni korisnički doživljaj uporabom jednostavnog
prikaza i većih ikona na početnom zaslonu.
Prebacivanje na jednostavni način rada
1 Na zaslonu postavki dodirnite Jednostavan način → Jednostavan način.
2 Odaberite aplikacije pod Jednostavne aplikacije za primjenu jednostavnijeg prikaza.
3 Dodirnite OK.
92
Postavke
Povratak na standardni način rada
Na početnom zaslonu kližite lijevo i dodirnite Postavke → Jednostavan način → Standardni
način → OK.
Upravljanje prečacima
Za dodavanje prečaca za aplikaciju na početni zaslon pomaknite se ulijevo, dodirnite
odaberite aplikaciju.
, a zatim
Za dodavanje prečaca kontaktu na početnom zaslonu pomaknite se udesno i dodirnite
.
Za brisanje prečaca sa početnog zaslona dodirnite UREDI i odaberite aplikaciju ili kontakt s
.
Pristupačnost
Konfigurirajte različite postavke za poboljšavanje pristupačnosti uređaja.
Na zaslonu postavki dodirnite Pristupačnost.
• Vid: Prilagodite postavke da biste poboljšali mogućnost pristupa slabovidnim ili slijepim
osobama.
• Sluh: Prilagodite postavke da biste poboljšali mogućnost pristupa nagluhim i gluhim
osobama.
• Motorika i interakcija: Prilagodite postavke da biste poboljšali mogućnost pristupa
osobama s otežanim kretanjem.
• Zaključavanje smjera: Promijenite postavke kombinacije usmjeravanja za otključavanje
zaslona.
• Izravan pristup: Postavite uređaj da se odabrani izbornici za pristupačnost otvaraju kada
triput brzo pritisnete gumb za početni zaslon.
• Podsjetnik na obavijesti: Postavite uređaj da vas upozorava na obavijesti koje niste provjerili
u određenom vremenskom razdoblju.
• Preuzimanje i prekidanje poziva: Promjena načina preuzimanja ili prekidanja poziva.
• Način rada jednim dodirom: Podesite uređaj na upravljanje dolaznim pozivima ili
obavijestima dodirom na gumb umjesto povlačenjem gumba.
• Upravlj. pristupačnosti: Izvoz ili uvoz postavki dostupnosti u svrhu njihovog zajedničkog
korištenja s drugim uređajima.
• Usluge: Prikaz usluga pristupačnosti instaliranih na uređaju.
93
Postavke
Računi
Dodajte svoje Samsung i Google račune ili druge račune za sinkronizaciju.
Dodavanje računa
Neke aplikacije koje se koriste na uređaju zahtijevaju registrirani račun. Kreirajte račune i uživajte
u svemu što vam uređaj pruža.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Računi → Dodaj račun.
2 Odaberite uslugu računa.
3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili podešavanje računa.
Za sinkroniziranje sadržaja s vašim računima odaberite račun i odaberite stavke za sinkronizaciju.
Registriranje Samsung računa
Treba vam Samsung račun prilikom korištenja nekih Samsung aplikacija. Možete sigurnosno
kopirati ili vratiti podatke spremljene u uređaju na svoj Samsung račun. Registrirajte svoj
Samsung račun na uređaj kako biste praktično koristili Samsung usluge.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Računi → Dodaj račun.
2 Dodirnite Samsung account.
3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili podešavanje računa.
Nakon što je vaš Samsung račun registriran, možete koristiti aplikacije koje traže Samsung račun
bez postupka prijave.
Uklanjanje računa
Na zaslonu postavki dodirnite Računi, odaberite naziv računa, odaberite račun koji treba ukloniti
i zatim dodirnite VIŠE → Ukloni račun.
94
Postavke
Sigurnosno kopiranje i poništavanje
Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.
Na zaslonu postavki dodirnite Sigurnosno kopiranje i poništavanje.
• Pokreni sig. kopiju: Napravite sigurnosnu kopiju svojih osobnih podataka i podataka
aplikacije na Samsung poslužitelju. Možete postaviti uređaj i da automatski radi sigurnosno
kopiranje podataka.
• Vrati: Vratite prethodno sigurnosno kopirane osobne informacije i podatke o aplikacijama sa
svog Samsungovog računa.
• Pokreni sig. kopiju: Podesite uređaj da sigurnosno pohrani postavke i podatke aplikacija na
Google poslužitelju.
• Sigurnosno kopiranje računa: Postavite ili uredite svoj Google račun sigurnosne kopije.
• Auto. vraćanje sigurnosne kopije: Podesite uređaj za automatsko vraćanje postavki i
podataka aplikacija s Google poslužitelja kada se aplikacije ponovno instaliraju.
• Vraćanje tvorničkih postavki: Vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje
svih podataka.
Jezik i unos
Izmijeni postavke za tekstualni unos. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom
jeziku.
Na zaslonu postavki dodirnite Jezik i unos.
• Jezik: Odaberite jezik zaslona za sve izbornike i aplikacije.
• Zadana tipkovnica: Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.
• Samsung tipkovnica: Promijenite postavke Samsung tipkovnice.
• Google unos teksta govorom: Promijenite postavke unosa zvuka.
• Tekst u govor: Promijenite postavke pretvaranja teksta u govor.
• Brzina pokazivača: Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu podlogu koji su povezani
s uređajem.
95
Postavke
Baterija
Pregled informacija o snazi baterije i promjena opcija za uštedu energije.
Na zaslonu postavki dodirnite Baterija.
Preostalo vrijeme korištenja pokazuje vrijeme preostalo prije nego se snaga baterije
istroši. Preostalo vrijeme može se razlikovati ovisno o postavkama i uvjetima rada vašeg
uređaja.
• KORIŠTENJE BATERIJE: Prikažite količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.
• Štednja baterije: Aktivirajte način rada za uštedu energije i promijenite postavke načina rada
za uštedu-energije. Više informacija pogledajte u Štednja baterije.
• Maksimalna štednja baterije: Produživanje vremena u modu pripravnosti i smanjenje
potrošnje baterije prikazivanjem jednostavnijeg prikaza i dozvoljavanje ograničenog
pristupa aplikacijama. Više informacija pogledajte u Maksimalna štednja baterije.
• Postotak na traci statusa: Postavljanje uređaja da prikazuje preostalu snagu baterije.
Pohrana
Pogled informacije o memoriji uređaja.
Na zaslonu postavki dodirnite Pohrana.
Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta
jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Raspoloživi kapacitet
može se promijeniti kada ažurirate uređaj.
96
Postavke
Datum i vrijeme
Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu
uređaja.
Na zaslonu postavki dodirnite Datum i vrijeme.
Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke
vremena i datuma.
• Auto. datum i vrijeme: Automatski ažurirajte vrijeme i datum kada se krećete kroz
vremenske zone.
• Upotreba formata 24 sata: Prikazuje vrijeme u 24-satnom formatu.
Korisnički priručnik
Pregledajte informacije o pomoći i saznajte kako koristiti uređaj i aplikacije ili kako konfigurirati
važne postavke.
Na zaslonu postavki dodirnite Korisnički priručnik.
O uređaju
Pristupanje informacijama o uređaju, uređivanje naziva uređaja ili ažuriranje softvera uređaja.
Na zaslonu postavki dodirnite O uređaju.
97
Dodatak
Rješavanje problema
Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća
rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.
Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu
unosa određenih šifri:
• Šifra: Kad je značajka zaključavanja uređaja aktivna, za podešavanje uređaja trebate unijeti
šifru.
• PIN: Kad uređaj koristite prvi pute ili kad je aktivan zahtjev za unos PIN-a, morate unijeti PIN
koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika
Zaključaj SIM.
• PUK: SIM ili USIM kartica je blokirana, to je najčešće rezultat nekoliko neispravnih unosa
PIN-a. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
• PIN2: Kad pristupite izborniku koji zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 kojeg ste dobili sa SIM
ili USIM karticom. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi više informacija.
Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu
pojaviti poruke o grešci.
• Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi
više informacija.
Uređaj se ne uključuje
• Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite
bateriju prije uključivanja uređaja.
• Možda baterija nije ispravno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
• Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo umetnite bateriju.
98
Dodatak
Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno
• Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitu za zaslon ili dodatke, u tom slučaju zaslon
osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
• Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako
zaslon dodirujete oštrim predmetom ili vrhovima prstiju, u tom slučaju zaslon osjetljiv na
dodir možda neće ispravno raditi.
• U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na
dodir.
• Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
• Pobrinite se da je vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreben ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.
Vaš se uređaj zamrzava ili ima kritičnu grešku
Pokušajte sljedeća rješenja. Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.
Ponovno pokretanje uređaja
Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze, u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti
aplikacije ili isključiti uređaj i ponovno ga uključiti.
Prisiljeno ponovno pokretanje
Ako se vaš uređaj zamrzava i ne reagira, istovremeno pritisnite i držite tipku za uključivanje i
isključivanje i tipku za smanjivanje glasnoće duže od 7 sekundi za ponovno pokretanje.
Resetiranje uređaja
Ako navedene metode ne riješe problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Sigurnosno kopiranje i poništavanje → Vraćanje
tvorničkih postavki → VRAĆANJE UREĐAJA → OBRIŠI SVE. Ne zaboravite prije vraćanja na
tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.
99
Dodatak
Pozivi se ne spajaju
• Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.
Drugi vas ne čuju tijekom poziva
• Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
• Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
• Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.
Jeka zvukova tijekom poziva
Podesite glasnoću pritiskom na tipku za glasnoću ili se premjestite na drugu lokaciju.
Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako loša
• Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja
usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
• Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se
deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.
Ikona baterije je prazna
Vaša baterija je gotovo prazna. Promijenite bateriju.
100
Dodatak
Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)
• Provjerite je li punjač ispravno spojen.
• Ako je priključak za bateriju onečišćen, baterija se možda neće moći ispravno napuniti ili se
uređaj može isključiti. Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo pokušajte napuniti bateriju.
Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena
• Ako uređaj ili bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se umanjiti
sposobnost potpunog punjenja.
• Potrošnja baterije se povećava ako koristite funkcije razmijene poruka ili neke aplikacije,
poput igrica ili interneta.
• Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.
Vaš uređaj je vruć na dodir
Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad aplikacije koristite duže vrijeme,
vaš uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na
njegovu izvedbu. Ako se uređaj pregrije ili dulje razdoblje bude vruć, nemojte ga neko vrijeme
upotrebljavati. Ako se uređaj nastavi pregrijavati, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.
Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci
Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog
prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci,
pokušajte sljedeće:
• Promijenite bateriju.
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste
primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.
101
Dodatak
Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza
• Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama
fotografiranja.
• Ako snimate fotografije u tamni, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama se može
pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.
Prilikom otvaranja multimedijskih datoteka javlja se poruka o grešci
Ako primate poruke o grešci ili ako se prilikom otvaranja multimedijske datoteke on ne mogu
reproducirati, pokušajte sljedeće:
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava
(DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za
reprodukciju datoteke.
• Pripazite jesu li formati datoteka podržani na uređaju. Ako format datoteke nije podržan,
poput DivX ili AC3 formata, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Za potvrdu formata
datoteka koje vaš uređaj podržava posjetite www.samsung.com.
• Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i
videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
• Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih
usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova
zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.
Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
• Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth
raspona (10 m).
Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.
102
Dodatak
Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo
• Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
• Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
• Ako upotrebljavate Windows XP, provjerite je li na vašem računalu instaliran Windows XP
Service Pack 3 ili novija verzija.
Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju
GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju
podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
Izgubljeni su podatci pohranjeni u uređaju
Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih u uređaju. U protivnom,
nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak
podataka pohranjenih u uređaju.
Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja
• Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija
dijelova.
• Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.
103
Autorsko pravo
Copyright © 2016 Samsung Electronics
Ovaj korisnički priručnik zaštićen je međunarodnim zakonima o autorskom pravu.
Nije dopušteno reproduciranje, distribucija, prijevod ili prijenos dijelova ovog korisničkog
priručnika u bilo kojem obliku i bilo kojim putem, elektroničkim ili mehaničkim, što uključuje
fotokopiranje, snimanje ili spremanje u bilo koji sustav za pohranu i povrat podataka, bez
prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics.
Zaštitni znakovi
• SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
• Bluetooth® je registrirani zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, te Wi-Fi logotip registrirani
su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
• Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.
Download PDF

advertising