Samsung | SM-G901F | Samsung SM-G901F Priručnik za korisnike (Lollipop)

SM-G901F
Korisnički priručnik
Croatian. 02/2015. Rev.1.0
www.samsung.com
Sadržaj
Prvo pročitajte ovo
Personaliziranje
38 Prebacivanje na jednostavni način rada
38 Upravljanje početnim zaslonom i
zaslonom aplikacija
41 Promjena načina zaključavanja zaslona
42 Podešavanje pozadina
42 Promjena zvukova zvona
43 Podešavanje računa
43 Prebacivanje kontakata s drugih uređaja
na vaš uređaj
Početak
8 Prikaz uređaja
10Gumbi
11 Sadržaj pakiranja
12 Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije
15 Punjenje baterije
18 Umetanje memorijske kartice
20 Uključivanje i isključivanje uređaja
20 Držanje uređaja
21 Zaključavanje i otključavanje uređaja
Mrežno spajanje
45
45
47
47
Spajanje na mobilnu mrežu
Povezivanje s Wi-Fi mrežom
Uporaba funkcije ubrzivača skidanja
Uporaba funkcije pametnog
prebacivanje mreže
48 Povezivanje uređaja i uporaba mobilne
pristupne točke
Osnovne funkcije
22
25
26
28
31
31
33
36
37
Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
Ikone za indikaciju
Okvir obavijesti i okvir brzih postavki
Početni zaslon i zaslon aplikacija
Otvaranje aplikacija
Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
Unos teksta
Korištenje funkcije uštede energije
Pristupanje informacijama pomoći za
uređaj
Pokreti i korisne funkcije
50
54
54
58
59
60
2
Kontrolni pokreti
Zračni prikaz
Više prozora
Alatni okvir
Rad jednom rukom
Povećavanje osjetljivosti zaslona
osjetljivog na dodir
Sadržaj
Telefon
Galerija
61 Upućivanje poziva
64 Primanje poziva
65 Tijekom poziva
85 Prikazivanje sadržaja na uređaju
87 Modificiranje sadržaja na uređaju
Internet i društvene mreže
Imenik
90Internet
91Chrome
91Hangouts
91ChatON
66 Dodavanje kontakata
66 Upravljanje kontaktima
Poruke i e-pošta
S Health
68Poruke
70Email
71Gmail
92 S Health info
93 Pokretanje S Health aplikacije
94 Prilagođavanje početnog zaslona S
Health aplikacije
95 Uporaba izbornika S Health aplikacije
96 Mjerenje broja prijeđenih koraka
97 Bilježenje informacija o vježbanju
103 Bilježenje unosa kalorija
104 Uporaba dodatnih izbornika
Kamera
72
74
74
76
76
77
79
80
82
82
83
84
Snimanje fotografija ili videozapisa
Uporaba HDR (izražajnih boja) efekta
Uporaba načina selektivnog fokusa
Pokretanje kamere na zaključanom
zaslonu
Uporaba načina snimanja
Uporaba načina snimke i dodatni efekti
Uporaba načina dvostruke kamere
Uporaba načina virtualnog
razgledavanja
Primjenjivanje efekata filtera
Uporaba funkcije zumiranja
Uporaba načina optičkog tražila
Promjena postavki kamere
Glasovne funkcije
105 S Voice
107Diktafon
109 Glas. pretraživanje
109 Način u autu
3
Sadržaj
Multimedija
140Povećalo
140Karte
141Zapis
142 Moje Datoteke
114Glazba
116Video
117YouTube
118Flipboard
118Google+
118Fotografije
119 Play igre
119 Play glazba
119 Play kiosk
Spajanje s drugim uređajima
143NFC
145Bluetooth
148 S Beam
149 Brzo spajanje
153 Smart Remote
156 Screen Mirroring
158 Korištenje funkcije mobilnog ispisa
Sigurnost
120 Skener otiska prsta
123 Privatni način
Uređaj i upravljanje
podacima
Zaštita
159 Nadogradnja uređaja
160 Prebacivanje datoteka između uređaja i
računala
161 Sigurnosno pohranjivanje i obnova
podataka
162 Vraćanje na zadane vrijednosti
125 Hitni način
127 Slanje poruka o pomoći
128 Obavijesti o vremenskim neprilikama
(Geo vijesti)
Pomoćni programi
130 S Finder
131 S Planer
133Kalkulator
134Sat
135Disk
135Dropbox
136Google
137 Način rada za djecu
Postavke
163 Informacije o postavkama
163 Brze postavke
163 Mrežne veze
167 Povežite se i dijelite sadržaj
168 Zvuk i zaslon
172Personalizacija
173Pokreti
4
Sadržaj
174 Korisnik i sigurnosno kopiranje
175Sistem
181Aplikacije
181 Postavke usluge Google
Pristupačnost
182Pristupačnost
183 Uporaba gumba za početni zaslon za
otvaranje izbornika pristupačnosti
183TalkBack
194 Promjena veličine slova
195 Povećanje zaslona
195 Podešavanje podsjetnika obavijesti
195 Izmjena boja zaslona
196 Podešavanje boje
196 Podešavanje bljeskalice za obavijesti
196 Isključivanje svih zvukova
197 Prilagođavanje postavki teksta
podnaslova
197 Podešavanje balansa zvuka
198 Uporaba mono zvuka
198 Uporaba detektora dječjeg plača
198 Uporaba automatske vibracije
199 Uporaba pomoćnih izbornika
200 Uključivanje zaslona pomoću funkcije
Air Gesture
200 Podešavanje opcija dodira i odgode
201 Uporaba načina upravljanja
interakcijom
201 Preuzimanje ili prekidanje poziva
202 Uporaba načina rada jednim dodirom
202 Konfiguriranje postavki pristupačnosti
203 Uporaba drugih korisnih funkcija
Rješavanje problema
5
Prvo pročitajte ovo
Ovaj uređaj omogućava mobilnu komunikaciju i medijske usluge primjenom najnovijih
standarda i tehnološkog stručnog znanja tvrtke Samsung. Ovaj korisnički priručnik i informacije
koje su dostupne na internetskim stranicama www.samsung.com sadržavaju detaljne informacije
o funkcijama i karakteristikama uređaja.
• Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik radi sigurne i pravile uporabe uređaja.
• Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
• Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o regiji, pružatelju usluga ili
softveru uređaja.
• Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će
na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno
raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
• Tvrtka Samsung nije odgovorna za probleme u radu koje su izazvale aplikacije čiji dobavljač
nije tvrtka Samsung.
• Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem
registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja
operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
• Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su
za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe
smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito
korištenje medija.
• Za podatkovne usluge, kao što su razmjena poruka, učitavanje i preuzimanje, automatska
sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Za
izbjegavanje dodatnih troškova, odaberite odgovarajuću pretplatu. Za više detalja,
kontaktirate vašeg pružatelja usluga.
• Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane
bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj,
obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se
pružateljima usluga.
• Promjena operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora
mogu dovesti do neispravnog rada uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ti postupci
predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.
6
Prvo pročitajte ovo
Ikone uputa
Upozorenje: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima
Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme
Napomena: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije
7
Početak
Prikaz uređaja
Infracrveno LED
Senzor blizine/svjetlosti/
pokreta
Signalno svjetlo
Prednja kamera
Slušalica
Gumb za uključivanje
Zaslon osjetljiv na dodir
Gumb za početni zaslon
Gumb za povratak
Gumb nedavnih
aplikacija
Mikrofon
Višenamjenski priključak
Utičnica za slušalice
Mikrofon
GPS antena
Stražnja kamera
Gumb glasnoće
Bljeskalica
Stražnji poklopac
NFC antena (na bateriji)
Zvučnik
Glavna antena
8
Početak
• Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s
povezivanjem ili istrošiti bateriju.
• Ne koristite zaslonsku zaštitu. Ona može izazvati kvar senzora.
Otpornost na vodu i prašinu
Uređaj se može oštetiti ako voda ili prašina uđu u uređaj. Pažljivo se pridržavajte ovih savjeta radi
sprječavanja oštećenja uređaja i zadržavanja svojstva vodootpornosti i otpornosti na prašinu
uređaja.
• Ne uranjajte uređaj u vodu dublje od 1 m i ne držite ga uronjenog duže od 30 minuta.
• Provjerite jesu li stražnji poklopac i poklopac višenamjenskog priključka čvrsto zatvoreni. U
suprotnom, neće moći potpuno zaštititi uređaj od vode i prašine.
• Ne uranjate uređaj u vodu i ne držite ga u vodi duže vrijeme.
• Uređaj ne izlažite vodi u silovitom kretanju, poput vode koja curi iz slavine, morskih valova
ili vodopada.
• Ne otvarajte poklopac uređaja kada je uređaj u vodi ili u jako vlažnim prostorima, poput
bazena za plivanje ili kupaonica.
• Ne otvarajte stražnji poklopac kad su vam ruke mokre ili kad je uređaj mokar.
• Gumena brtva pričvršćena na stražnji poklopac je važni dio uređaja. Vodite računa prilikom
otvaranja i zatvaranja stražnjeg poklopca kako se gumena brtva ne bi oštetila. Također,
pripazite da na gumenim brtvama nema nečistoće, poput komadića pijeska ili prašine radi
sprječavanja oštećenja uređaja.
• Ne rastavljajte i ne uklanjajte poklopac višenamjenskog priključka s uređaja.
• Ako je uređaj bio izložen čistoj vodi, dobro ga obrišite čistom, mekanom krpom. Ako je
uređaj bio izložen drugoj tekućini, osim čiste vode, odmah ga isperite čistom vodom i
dobro ga obrišite čistom, mekanom krpom. Ako uređaj ne isperete sa čistom vodom i ne
osušite ga prema uputama, to može izazvati probleme prilikom rukovanja uređajem te
utjecati na izgled uređaja.
• Poklopci stražnjeg dijela i višenamjenskog priključka mogu se olabaviti ako uređaj padne ili
ga se udari. Vodite računa da su svi poklopci postavljeni kako treba i čvrsto zatvoreni.
9
Početak
• Ako je uređaj uronjen u vodu ili ako su mikrofon ili zvučnik mokri, zvuk možda neće biti
jasan tijekom poziva. Pripazite da su mikrofon ili zvučnik čisti i suhi i obrišite ih sa suhom
krpom.
• Vodootporni dizajn uređaja izaziva vibracije uređaja u određenim uvjetima. Vibracija u tim
uvjetima, kao kada je razina glasnoće veća od uobičajene, ne utječu na performanse uređaja.
• Zaslon osjetljiv na dodir i ostale funkcije možda neće ispravno raditi ako se uređaj koristi u
vodi ili u drugim tekućinama.
• Vaš uređaj je ispitan u kontroliranom okruženju i potvrđeno je otporan na vodu i prašinu
u određenim situacijama (udovoljava zahtjevima klasifikacije IP67 kako je to opisano u
međunarodnom standardu IEC 60529 - Stupnjevi mehaničke zaštite u kućištima [IP kode];
uvjeti ispitivanja: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1 metar, 30 minuta). Unatoč ovoj klasifikaciji, vaš
uređaj nije otporan na oštećenja od vode u svakoj situaciji.
Gumbi
Gumb
Funkcija
• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja.
Uključivanje
Nedavne
aplikacije
Početna
• Pritisnite za zaključavanje i otključavanje uređaja. Uređaj
prelazi u zaključani način rada kad se isključi zaslon osjetljiv
na dodir.
• Dodirnite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.
• Dodirnite i držite za pristup dodatnim opcijama trenutnog
zaslona.
• Pritisnite za otvaranje uređaja. Uređaj prelazi u zaključani
način rada kad se isključi zaslon osjetljiv na dodir.
• Pritisnite za povratak na početni zaslon.
• Pritisnite dva puta za pokretanje S Voice aplikacije.
• Pritisnite i držite za pokretanje Google.
Nazad
• Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.
10
Početak
Gumb
Funkcija
Glasnoća
• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.
Sadržaj pakiranja
Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:
• Uređaj
• Baterija
• Kratke upute
• Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o
području ili pružatelju usluge.
• Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti
kompatibilni s drugim uređajima.
• Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
• Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite
jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
• Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Neki pribor, poput držača,
možda neće imati jednake potvrđene karakteristike otpornosti na vodu i prašinu.
• Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o tvrtkama koje
su ih proizvele. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku
stranicu tvrtke Samsung.
11
Početak
Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije
Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije, te bateriju
koja je sastavni dio uređaja.
• S ovim uređajem koristite samo mikro SIM karticu.
• Neke LTE opcije možda neće biti dostupne ovisno o pružatelju usluge. Za više
informacija o dostupnosti usluge, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.
1 Uklonite stražnji poklopac.
Vodite računa i nemojte oštetiti nokte prilikom uklanjanja stražnjeg poklopca.
Ne savijajte i ne presavijajte jako stražnji poklopac. Ako to učinite uređaj se može oštetiti.
12
Početak
2 Umetnite SIM ili USIM karticu s kontaktima obojenim zlatnom bojom okrenutim prema dolje.
• Ne stavljajte memorijsku karticu u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica
zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj morate odnijeti u servisni centar tvrtke Samsung.
gdje će izvaditi memorijsku karticu.
• Pazite da ne izgubite i nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili USIM karticu.
Tvrtka Samsung nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu zbog
izgubljenih ili ukradenih kartica.
3 Umetnite bateriju.
2
1
13
Početak
4 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.
2
1
Pritisnite
Poravnajte
• Provjerite je li stražnji poklopac čvrsto zatvoren.
• S uređajem koristite samo stražnje poklopce i dodatni pribor odobren od tvrtke
Samsung.
Vađenje SIM ili USIM kartice i baterije
1 Uklonite stražnji poklopac.
2 Izvadite bateriju.
14
Početak
3 Pritisnite SIM ili USIM karticu prstom, a zatim je izvucite.
Punjenje baterije
Prije prve uporabe morate napuniti bateriju pomoću punjača. Za punjenje uređaja možete
koristiti i računalo tako da ih spojite pomoću USB kabela.
Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Neodobreni
punjači ili kabeli mogu izazvati eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.
• Kada je baterija slaba ikona baterije prikazuje se praznom.
• Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na
punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja
uređaja.
• Ako odjednom koristite više aplikacija, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju
spajanje s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Za izbjegavanje odspajanja s
mreže ili gubitak snage tijekom prijenosa podataka, te aplikacije uvijek koristite nakon
što se baterije potpuno napuni.
15
Početak
1 Spojite USB kabel na USB punjač.
2 Otvorite poklopac višenamjenskog priključka.
3 Kad korstite USB kabel, umetnite USB kabel u desni dio višenamjenskog priključka kao što je
prikazano na donjoj slici.
• Neispravno priključivanje punjača može izazvati ozbiljno oštećenje uređaja. Jamstvo
ne pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.
• Provjerite jesu li stražnji poklopac i poklopac višenamjenskog priključka čvrsto
zatvoreni kako bi se spriječilo prodiranje vode i prašine u uređaj. Otvoreni ili
olabavljeni poklopac može omogućiti prodor vode ili prašine u unutrašnjost uređaja i
izazvati kvar.
• Budite pažljivi da ne biste oštetili ili odvojili višenamjenski priključak. Oštećen
poklopac ili nedostajući poklopac može izazvati oštećenje uređaja vodom.
4 Uključite USB punjač u struju utičnicu.
• Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više
vremena da se baterija potpuno napuni.
• Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir
možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
• Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo
utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije
više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
• Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u servisni centar
tvrtke Samsung.
16
Početak
5 Kada se baterija u potpunosti napuni, odvojite uređaj od punjača. Prvo izvucite punjač iz
uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.
Ne uklanjajte bateriju prije nego što ste iskopčali punjač. Takva radnja može oštetiti
uređaj.
Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema
prekidač napajanja, stoga kad se punjač duže vrijeme ne koristi isključite ga iz strujne
utičnice radi izbjegavanja nepotrebne potrošnje struje. Tijekom punjenja punjač treba
biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.
6 Zatvorite poklopac višenamjenskog priključka.
Provjerite je li poklopac višenamjenskog priključka čvrsto zatvoren.
Smanjenje potrošnje baterije
Uređaj nudi opcije koje će vam pomoći smanjiti potrošnju baterije. Prilagodbom ovih opcija i
isključivanjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između punjenja:
• Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na gumb za
uključivanje.
• Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću upravljanja zadacima.
• Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
• Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
• Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
• Smanjite vrijeme pozadinskog svjetla.
• Smanjite osvjetljenje zaslona.
17
Početak
Umetanje memorijske kartice
Vaš uređaj radi s memorijskim karticama maksimalnog kapaciteta 128 GB. Ovisno o proizvođaču
i tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim
uređajem.
• Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba
nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj
pohranjene podatke.
• Vodite računa da memorijsku karticu umetnete pravom stranom okrenutom prema
gore.
• Uređaj podržava samo FAT i exFAT sustav datoteka za memorijske kartice. Ako
umetnete memorijsku karticu formatiranu u drugom sustavu datoteka, uređaj će
zatražiti ponovno formatiranje memorijske kartice.
• Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
• Pri umetanju memorijske kartice u uređaj direktorij s datotekama memorijske kartice
pojavljuje se unutar mape Moje Datoteke → SD kartica.
1 Uklonite stražnji poklopac.
2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.
3 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.
18
Početak
Uklanjanje memorijske kartice
Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja. Na početnom
zaslonu dodirnite Aplik. → Postavke → Spremanje → Odspoji SD karticu.
1 Uklonite stražnji poklopac.
2 Izvucite memorijsku karticu.
3 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.
Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To
može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja.
Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zloporabe oštećenih memorijskih
kartica, uključujući gubitak podataka.
Formatiranje memorijske kartice
Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem.
Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.
Na početnom zaslonu dodirnite Aplik. → Postavke → Spremanje → Format SD kartice →
FORMATIRAJ SD KARTICU → OBRIŠI SVE.
Ne zaboravite prije formatiranja memorijske kartice arhivirati sve važne podatke
pohranjene na uređaju. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka izazvan
postupcima korisnika.
19
Početak
Uključivanje i isključivanje uređaja
Kada prvi put uključujete uređaj, za podešavanje uređaja slijedite upute na zaslonu.
Za uključivanje uređaja pritisnite i držite gumb za uključivanje.
Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite gumb za uključivanje, a zatim dodirnite Isključi.
Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na
područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
Držanje uređaja
Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s
povezivanjem ili istrošiti bateriju.
20
Početak
Zaključavanje i otključavanje uređaja
Pritisnite gumb za uključivanje i zaslon će se isključiti, a uređaj će prijeći u mod zaključavanja. Ako
se uređaj ne koristi neko vrijeme automatski se zaključava.
Za otključavanje uređaja, pritisnite gumb za uključivanje ili gumb za početni zaslon, zatim za
otključavanje zaslona kvrcnite prstom u bilo kojem smjeru na području zaključanog zaslona.
Za otključavanje uređaja možete promijeniti kod otključavanja. Za više informacija pogledajte
Promjena načina zaključavanja zaslona.
21
Osnovne funkcije
Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
• Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima.
Izbijanje statičkog elektriciteta može izazvati kvar zaslona osjetljivog na dodir.
• Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim
predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.
• Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu
rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim
slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite
uređaj.
• Preporučuje se upotreba prstiju prilikom korištenja zaslona osjetljivog na dodir.
Dodirivanje
Dodirnite prstom i otvorite aplikaciju, odaberite stavke izbornika, pritisnite gumb na zaslonu ili
upišite znak koristeći se tipkovnicom na zaslonu.
22
Osnovne funkcije
Dodirivanje i držanje
Dodirnite i držite stavke duže od 2 sekunde za pristup dostupnim opcijama.
Povlačenje
Za premještanje ikona ili minijatura, dodirnite je i držite te je povucite na željeno mjesto.
Dvostruki dodir
Dvaput dodirnite internetske stranice ili sliku za djelomično povećanje zuma. Ponovno dvaput
dodirnite za vraćanje natrag.
23
Osnovne funkcije
Povlačenje prstima
Povlačite prstima lijevo ili desno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugog
okvira. Povlačite prstima gore ili dolje za pomicanje kroz internetske strance ili popis, poput
kontakata.
Širenje i skupljanje prstiju
Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite
prste za smanjenje zuma.
24
Osnovne funkcije
Ikone za indikaciju
Ikone prikazane na traci stanja pružaju informacije o stanju uređaja. U donjoj tablici navedene su
najčešće ikone.
Traka stanja možda se neće pojaviti na zaslonu kod nekih aplikacija. Za prikaz statusne
trake povucite prema dolje s vrha zaslona.
Ikona
Značenje
Nema signala
Jačina signala
Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
GPRS mreža je spojena
EDGE mreža je spojena
UMTS mreža je spojena
HSDPA mreža je spojena
HSPA+ mreža je spojena
LTE mreža je spojena (za modele koji podržavaju uslugu LTE)
Wi-Fi je spojen
Bluetooth funkcija je aktivirana
GPS aktiviran
Poziv u tijeku
Propušteni poziv
Aktivirana funkcija zračnog pregleda
Aktivirane su funkcije pametnog stanja mirovanja i pametne pauze
Sinkronizirano s internetom
Spojen s računalom
Nema SIM ili USIM kartice
Nova SMS ili MMS poruka
Alarm uključen
25
Osnovne funkcije
Ikona
Značenje
Aktiviran način bez zvuka
Aktiviran način vibracije
Aktiviran način rada u zrakoplovu
Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
Razina napunjenosti baterije
Okvir obavijesti i okvir brzih postavki
Uporaba okvira obavijesti
Kada primite obavijest, poput poruka ili propuštenih poziva, na statusnoj traci pojavit će se ikone
indikatora. Za više informacija o ikonama otvorite okvir obavijesti i pogledajte detalje.
Za otvaranje okvira obavijesti povucite statusnu traku prema dolje.
Za zatvaranje okvira obavijesti kližite na zaslonu prema gore.
26
Osnovne funkcije
Na okviru obavijesti možete koristiti sljedeće funkcije.
Pokretanje Postavke.
Aktiviranje ili deaktiviranje opcija.
Dodirnite i držite opcije za
detaljniji prikaz postavki.
Prikaz gumba svih brzih postavki.
Pokretanje Brzo spajanje.
Pokrenite S Finder.
Dodirnite obavijest i izvršite
različite postupke.
Prilagođavanje osvjetljenja.
Brisanje svih obavijesti.
Uporaba okvira brzih postavki
Čitav niz gumba brzih postavki je dostupan na okviru obavijesti. Za prikaz ili pristup dodatnim
gumbima brzih postavki otvorite okvir brzih postavki. Kada otvorite okvir brzih postavki možete
aktivirati i deaktivirati različite funkcije i konfigurirati postavke.
Za otvaranje okvira brzih postavki povucite statusnu traku prema dolje s dva prsta.
Za zatvaranje okvira brzih postavki kližite na zaslonu prema gore.
Za reorganizaciju gumba brzih postavki na okviru obavijesti dodirnite
stavku, a zatim je povucite na drugu lokaciju.
27
, zatim dodirnite i držite
Osnovne funkcije
Početni zaslon i zaslon aplikacija
Početni zaslon
Početni zaslon je početna točka za pristup svim funkcijama uređaja. On prikazuje widgete,
prečace za aplikacije i sl. Widgeti su male aplikacije koje pokreću specifične funkcije aplikacija za
pružanje informacija i prilagođeni pristup vašem početnom zaslonu.
Početni zaslon ima više okvira. Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno. Za više
informacija o prilagođavanju početnog zaslona pogledajte Upravljanje početnim zaslonom i
zaslonom aplikacija.
Widget
Aplikacija
Mapa
Indikatori zaslona
Omiljene aplikacije
28
Osnovne funkcije
Opcije početnog zaslona
Dodirnite i držite prazno područje ili skupite prstima na početnom zaslonu za pristup opcijama
dostupnim na početnom zaslonu.
Uporaba aplikacije Moj Časopis
Dodirnite
ili se pomaknite na desno na početnom zaslonu za otvaranje aplikacije Moj časopis.
Moj časopis je aplikacija koja pokazuje ažuriranja na društvenoj mreži i vijesti koje vas zanimanju
u stvarnom vremenu.
Za odabir sadržaja koji će se prikazati dodirnite → Postavke, a zatim odaberite kategorije koje
vas zanimaju.
Za automatsko ažuriranje sadržaja kada je Moj časopis otvoren dodirnite → Postavke, a zatim
označite Automatsko osvježavanje pri otvaranju.
Za deaktiviranje opcije Moj časopis na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje.
Zatim, dodirnite Postavke početnog zaslona i skinite oznaku s aplikacije Moj časopis.
29
Osnovne funkcije
Zaslon aplikacija
Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i novo instalirane aplikacije.
Na početnom zaslonu dodirnite Aplik. za otvaranje zaslona aplikacija. Za prikaz drugih okvira,
pomaknite se na lijevo ili na desno ili odaberite indikator zaslona na dnu zaslona. Za više
informacija o prilagođavanju zaslona aplikacija pogledajte Upravljanje početnim zaslonom i
zaslonom aplikacija.
Pristup dodatnim
opcijama.
Aplikacija
Indikatori zaslona
30
Osnovne funkcije
Otvaranje aplikacija
Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.
Za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija dodirnite
želite otvoriti.
i odaberite ikonu aplikacije koju
Zatvaranje aplikacije
→ , a zatim za zatvaranje aplikacije dodirnite KRAJ pored aplikacije. Za
Dodirnite
→ .
zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite PREKINI SVE. Ili dodirnite
Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
Samsung GALAXY Apps
Ovu aplikaciju koristite za kupovinu i preuzimanje odgovarajućih Samsung apps.
Dodirnite GALAXY Apps na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije po kategoriji ili dodirnite
za pretraživanje pomoću ključne riječi.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite
Besplatno. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite gumb koji
pokazuje cijenu aplikacije.
Prema zadanim postavkama uređaj automatski ažurira sve instalirane aplikacije kada je
dostupna nova verzija. Za promjenu zadanih postavki ili za ručno ažuriranje aplikacija
→ Postavke → Automatsko ažuriranje aplikacija, a zatim odaberite
dodirnite
opciju.
31
Osnovne funkcije
Trg. Play
Ovu aplikaciju koristite za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu pokrenuti na
uređaju.
Dodirnite Trg. Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije po kategoriji ili dodirnite
za pretraživanje pomoću ključne riječi.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite
INSTALIRAJ. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite cijenu i
slijedite upute na zaslonu.
Prema zadanim postavkama uređaj automatski ažurira sve instalirane aplikacije kada je
dostupna nova verzija. Za promjenu zadanih postavki ili za ručno ažuriranje aplikacija
→ Postavke → Automatsko ažuriranje aplikacija, a zatim odaberite
dodirnite
opciju.
Preuzimanje preporučenih aplikacija
Možete prikazati i preuzeti aplikacije namijenjene Galaxy uređaju.
Na zaslonu aplikacija dodirnite → GALAXY essentials, a zatim dodirnite
pored aplikacije.
Za preuzimanje svih aplikacija u obliku popisa dodirnite Skini sve.
Upravljanje aplikacijama
Deinstaliranje ili deaktiviranje aplikacija
Za deaktiviranje zadanih aplikacija, na zaslonu aplikacija dodirnite → Deinstaliraj/isključi
aplikacije. pojavljuje se na aplikacijama koje možete deaktivirati. Odaberite aplikaciju i
dodirnite ISKLJUČI.
Za deinstaliranje preuzetih aplikacija, na zaslonu aplikacija dodirnite → Skinute aplikacije
→ → Deinstaliraj. Ili na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Upravljanje aplikacijama,
odaberite aplikacije, a zatim dodirnite DEINSTALIRAJ.
32
Osnovne funkcije
Aktiviranje aplikacija
Na zaslonu aplikacija dodirnite → Prikaz isključenih aplikacija, odaberite aplikacije, a zatim
dodirnite GOTOVO.
Ili na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Upravljanje aplikacijama, pomaknite se na
ONEMOGUĆENO, odaberite aplikaciju, a zatim dodirnite UKLJUČENO.
• Skrivanje aplikacija: Skrivanje aplikacija samo na zaslonu aplikacija. Možete nastaviti s
korištenjem skrivenih aplikacija.
• Deaktiviranje aplikacija: Deaktiviranje odabranih zadanih aplikacija koje se ne mogu
deinstalirati s uređaja. Deaktivirane aplikacije ne možete koristiti.
• Deinstaliranje aplikacija: Deinstaliranje preuzetih aplikacija.
Unos teksta
Tipkovnica se automatski prikazuje kada unosite tekst za slanje poruka, kreirate zapise i sl.
Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa
na neki od podržanih jezika.
Predložene ključne riječi
Podešavanje opcija za Samsung
tipkovnicu.
Brisanje prethodnog znaka.
Unos velikog slova. Za sva slova,
dodirnite dva puta.
Prebacivanje u sljedeći redak.
Unos znakova interpunkcije.
Unos razmaka.
Podešavanje jezika unosa
Dodirnite → Odaberite jezike unosa, a zatim odaberite jezik koji ćete koristiti. Ako odaberete
dva ili više jezika, možete mijenjati jezike klizanjem razmaknice na lijevo ili desno.
33
Osnovne funkcije
Promjena prikaza tipkovnice
Dodirnite
koristiti.
, odaberite jezik pod Unesite jezike, a zatim odaberite prikaz tipkovnice koji želite
Na Tipkovnica 3x4, gumbi imaju tri ili četiri znaka. Za unos znaka uzastopno dodirnite
tipku s odgovarajućim znakom.
Uporaba dodatnih funkcija tipkovnice
Dodirnite i držite za korištenje sljedećih funkcija. Druge ikone mogu se pojaviti umjesto
ikone ovisno o zadnjoj korištenoj funkciji.
• : Glasovni unos teksta.
Promjena jezika.
Otvaranje tipkovnice.
Pokretanje ili prekidanje
glasovnog unosa teksta.
Provjerite je li Wi-Fi ili mobilna mreža spojena prije korištenja ove funkcije. Dodatni
troškovi mogu se zaračunati ako ovu funkciju koristite putem mobilne mreže.
• : Prebacivanje na način rada rukopisa.
Prebacivanje na standardnu
tipkovnicu.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
34
Osnovne funkcije
• : Dodavanje stavke u međuspremnik.
• : Podešavanje opcija za tipkovnicu.
• : Unos emotikona.
• : Prebacivanje na lebdeću tipkovnicu. Tipkovnicu možete prebaciti na drugu lokaciju
povlačenjem kartice.
Prebacivanje na standardnu
tipkovnicu.
Kopiranje i lijepljenje
1 Dodirnite i držite iznad teksta.
2 Povucite ili za odabir željenog teksta ili dodirnite Odaberi sve za odabir cijelog teksta.
3 Dodirnite Kopiraj ili Reži. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.
4 Postavite pokazivač na mjestu gdje treba umetnuti tekst i dodirnite → Zalijepi. Za
lijepljenje teksta kojeg ste prethodno kopirali dodirnite
35
→ Međuspremik i odaberite tekst.
Osnovne funkcije
Korištenje funkcije uštede energije
Štednja baterije
Smanjite potrošnju baterije ograničavanjem funkcija uređaja.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Štednja energije → Štednja baterije, a zatim na
desno povucite gumb Štednja baterije. Ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite Štednja
baterije i aktivirajte ga.
Odaberite između sljedećih opcija:
• Ograniči pozadinske podatke: Sprječavanje aplikacija koje rade u pozadini da koriste
mobilnu podatkovnu vezu.
• Ograniči performanse: Ograničavanje različitih opcija, poput isključivanja pozadinskog
svjetla gumba nedavnih aplikacija ili gumba za povratak.
• Način sivih tonova: Prikaz svih boja kao tonova sive boje.
Maksimalna štednja baterije
Ovaj način rada koristite za produžetak napajanja baterije. U ultra modu uštede energije uređaj
izvršava sljedeće funkcije:
• Prikazuje sve boje kao tonove sive boje.
• Ograničite dostupne aplikacije samo na osnovne i odabrane aplikacije.
• Deaktivira mobilnu podatkovnu vezu kada je zaslon isključen.
• Deaktivira Wi-Fi i Bluetooth funkciju.
36
Osnovne funkcije
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Štednja energije → Maksimalna štednja baterije, a
zatim na desno povucite Maksimalna štednja baterije. Ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite
Maks. št. bater. i aktivirajte je.
Za dodavanje aplikacije na početni zaslon dodirnite
i odaberite aplikaciju.
Za uklanjanje aplikacije s početnog zaslona dodirnite → Ukloni, odaberite aplikaciju s
zatim dodirnite OK.
,a
Za promjenu postavki mrežnog povezivanja ili drugih postavki dodirnite → Postavke.
Za deaktiviranje funkcije ultra uštede energije dodirnite → Isključi maks. štednju baterije.
Procijenjeno maksimalno vrijeme pripravnosti je preostalo vrijeme prije nego što
se baterija potpuno isprazni kada se uređaj ne koristi. Vrijeme pripravnosti može se
razlikovati ovisno o postavkama uređaja i uvjetima rada vašeg uređaja.
Pristupanje informacijama pomoći za uređaj
Za pristup informacijama pomoći koje se odnose na aplikaciju kada koristite aplikaciju dodirnite
→ Upute.
Za pristup informacijama koje će vam pomoći da naučite kako koristiti uređaj i aplikacije, na
zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Upute.
• Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.
• Provjerite je li Wi-Fi ili mobilna mreža spojena prije korištenja ove funkcije. Dodatni
troškovi mogu se zaračunati ako ovu funkciju koristite putem mobilne mreže.
37
Personaliziranje
Prebacivanje na jednostavni način rada
Jednostavni način rada omogućava jednostavni korisnički doživljaj uporabom jednostavnog
prikaza i većih ikona na početnom zaslonu. Možete pristupiti najpopularnijim aplikacijama, često
korištenim postavkama te dodati prečace za vaše omiljene sadržaje.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Jednostavan način → Jednostavan način,
odaberite aplikacije koje će se primijeniti na jednostavnom načinu rada, a zatim dodirnite OK.
Za povratak na standardni način rada, na početnom zaslonu dodirnite Jednostavne postavke →
Jednostavan način → Standardni način → OK.
Upravljanje prečacima
Za dodavanje prečaca za aplikaciju na početnom zaslonu pomaknite se na lijevo, dodirnite
zatim odaberite aplikaciju.
Za dodavanje prečaca kontaktu na početnom zaslonu, pomaknite se udesno, dodirnite
,a
.
Za brisanje prečaca sa početnog zaslona dodirnite → Uredi, odaberite aplikaciju ili kontakt s
Upravljanje početnim zaslonom i zaslonom
aplikacija
Upravljanje početnim zaslonom
Dodavanje stavki
Dodirnite i držite aplikaciju ili mapu na zaslonu aplikacija, a zatim je povucite na početni zaslon.
Za dodavanje widgeta, na početnom zaslonu, dodirnite i držite prazno područje, dodirnite
Widgeti, dodirnite i držite widget, a zatim ga povucite na početni zaslon.
38
.
Personaliziranje
Pomicanje i uklanjanje stavke
Dodirnite i držite stavku na početnom zaslonu, a zatim je povucite na novu lokaciju.
Za prebacivanje stavke na drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.
Također, često korištene aplikacije možete prebaciti na područje prečaca na dnu početnog
zaslona.
Za uklanjanje stavke, dodirnite i držite stavku. Zatim je povucite do Ukloni što se pojavljuje na
vrhu zaslona.
Kreiranje mape
1 Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na Nova mapa što se
pojavljuje na vrhu zaslona.
2 Unesite naziv mape.
3 Dodirnite , odaberite aplikacije za prebacivanje u mapu, a zatim dodirnite GOTOVO.
Upravljanje okvirima
Na početnom zaslonu, dodirnite i držite prazno područje za dodavanje, pomicanje ili uklanjanje
okvira.
Za dodavanje okvira pomaknite se na lijevo do zadnjeg okvira, a zatim dodirnite
.
Za pomicanje okvira, dodirnite i držite predprikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.
Za uklanjanje okvira, dodirnite i držite predprikaz okvira, a zatim ga povucite na Ukloni na vrhu
zaslona.
Za podešavanje okvira kao glavnog početnog zaslona dodirnite
39
.
Personaliziranje
Upravljanje zaslonom aplikacija
Skrivanje aplikacija
Sakrijte aplikacije koje ne želite vidjeti na zaslonu aplikacija.
Na zaslonu aplikacija dodirnite → Sakrij aplikacije, odaberite aplikacije, a zatim dodirnite
GOTOVO.
Za prikaz skrivenih aplikacija dodirnite → Prikaži skrivene aplikacije, odaberite aplikacije, a
zatim dodirnite GOTOVO.
Premještanje stavki
Na zaslonu aplikacija dodirnite → Uredi. Dodirnite i držite stavku, a zatim je premjestite na
novu lokaciju.
Za prebacivanje stavke na drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.
Kreiranje mapa
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite
→ Nova mapa. Ili dodirnite → Uredi, dodirnite i držite
aplikaciju, a zatim je povucite na Nova mapa što se pojavljuje na vrhu zaslona.
2 Unesite naziv mape.
3 Dodirnite , odaberite aplikacije za prebacivanje u mapu, a zatim dodirnite GOTOVO.
40
Personaliziranje
Promjena načina zaključavanja zaslona
Možete promijeniti način zaključavanja zaslona i tako drugima spriječiti pristup osobnim
podacima.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje zaslona, a
zatim odaberite način zaključavanja zaslona. Uređaj zahtjeva šifru za otključavanje svaki put kad
ga trebate otključati.
U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u
Samsungov servisni centar.
Uzorak
Ucrtajte uzorak povezivanjem četiri ili više točaka, te ponovno ucrtajte uzorak za potvrdu.
Podesite sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite uzorak za otključavanje.
Otisak prsta
Registrirajte otiske prstiju za otključavanje zaslona. Za više informacija pogledajte Skener otiska
prsta.
PIN
PIN se sastoji samo od brojeva. Unesite barem četiri broja, a zatim ponovno unesite šifru za
potvrdu.
41
Personaliziranje
Šifra
Šifra se sastoji i od slova i od brojeva. Unesite barem četiri znaka uključujući brojeve i simbole, a
zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.
Podešavanje pozadina
Kao pozadinu početnog zaslona ili zaključanog zaslona postavite sliku ili fotografiju pohranjenu
u uređaju.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pozadina. Ili na početnom zaslonu dodirnite i
držite prazno područje, dodirnite Pozadine.
2 Odaberite zaslon na kojem želite promijeniti sliku pozadine ili na koji želite postaviti sliku
pozadine.
3 Pomaknite se na lijevo ili na desno i odaberite između slika prikazanih na dnu zaslona.
Za odabir fotografija snimljenih kamerom uređaja ili ostalih slika dodirnite Iz Galerije.
4 Dodirnite POSTAVI ZA POZADINU ili SPREMI.
Promjena zvukova zvona
Promjena zvukova zvona za dolazne pozive i obavijesti.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Zvukovi i obavijesti.
Za podešavanje zvukova zvona dolaznih poziva dodirnite Tonovi zvona, odaberite zvuk zvona,
a zatim dodirnite OK. Za korištenje pjesme pohranjene na uređaju ili na vašem računu kao zvuk
zvona dodirnite DODAJ.
Za podešavanje zvukova zvona za obavijesti dodirnite Ton obavijesti, odaberite zvuk zvona i
zatim dodirnite OK.
42
Personaliziranje
Podešavanje računa
Dodavanje računa
Neke aplikacije koje se koriste na uređaju zahtijevaju registrirani račun. Kreirajte račune i uživajte
u svemu što vam uređaj pruža.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Računi → Dodaj račun i odaberite račun usluge.
Zatim, za dovršenje postupka podešavanja računa slijedite upute na zaslonu.
Za sinkroniziranje sadržaja s vašim računima odaberite račun i označite stavke za sinkronizaciju.
Uklanjanje računa
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Računi, odaberite račun, a zatim dodirnite →
Ukloni račun.
Prebacivanje kontakata s drugih uređaja na vaš
uređaj
Prebacivanje kontakta pomoću Samsung Smart Switch
aplikacije
Možete prebaciti kontakte s prethodnog uređaja na novi uređaj pomoću aplikacije Smart Switch
(za mobilne uređaje i računala). Za više informacija posjetite www.samsung.com/smartswitch.
Samsung Smart Switch aplikacija nije podržana na nekim uređajima ili računalima.
Uporaba Smart Switch Mobile aplikacije
Ovu aplikaciju koristite za prebacivanje kontakata s vašeg prethodnog iPhonea ili Android
uređaja na vaš novi uređaj. Aplikaciju možete preuzeti iz GALAXY Apps ili Trg. Play.
43
Personaliziranje
1 Na vašem uređaju dodirnite Smart Switch Mobile.
2 Na vašem uređaju odaberite opciju ovisno o tipu prethodnog uređaja i slijedite upute na
zaslonu.
Ako je prethodni uređaj Android uređaj, provjerite je li aplikacija Smart Switch Mobile
instalirana na uređaju. Pogledajte pomoć kako biste saznali više informacija.
Uporaba Smart Switch aplikacije na računalima
Ovu funkciju koristite za uvoz sigurnosne pohrane vaših kontakata (s mobilnih
uređaja odabranih proizvođača) s računala na vaš uređaj. Aplikaciju možete preuzeti s
www.samsung.com/smartswitch.
1 Arhivirajte kontakte s prethodnog uređaja na računalo. Za više informacija kontaktirajte
proizvođača uređaja.
2 Na računalu pokrenite aplikaciju Smart Switch.
3 Spojite vaš trenutni uređaj s računalom pomoću USB kabela.
4 Na računalu kliknite na proizvođača prethodnog uređaja i slijedite upute na zaslonu za
prebacivanje kontakata na vaš uređaj.
Prebacivanje kontakta pomoću Samsung Kies programa
Uvezite sigurnosno pohranjene kontakte s računala pomoću programa Samsung Kies i obnovite
kontakte na vašem uređaju. Također, kontakte možete sigurnosno pohraniti na računalu putem
Samsung Kies programa. Za više informacija pogledajte Povezivanje s programom Samsung Kies.
44
Mrežno spajanje
Spajanje na mobilnu mrežu
Spojite uređaj na mobilnu mrežu za korištenje interneta kada Wi-Fi mreža nije dostupna.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Korištenje podataka, a zatim na desno povucite
gumb Mobilni podaci. Ili otvorite okvir brzih postavki, dodirnite Mobilni podaci i aktivirajte ga.
Povezivanje s Wi-Fi mrežom
Uređaj spojite na Wi-Fi mrežu za uporabu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim
uređajima. Za dodatne opcije pogledajte Wi-Fi.
• Vaš uređaj koristi neusklađenu frekvenciju i namijenjen je uporabi u svim europskim
zemljama. U zatvorenim prostorima WLAN se može koristiti u cijeloj EU, ali se ne može
koristiti na otvorenim prostorima.
• Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Wi-Fi. Ili otvorite okvir brzih postavki te
dodirnite i držite Wi-Fi.
2 Povucite gumb Wi-Fi udesno.
3 Odaberite mrežu s popisa deaktiviranih Wi-Fi mreža. Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit
će se s ikonom lokota.
4 Dodirnite SPOJI. Kada se uređaj spoji na Wi-Fi mrežu, uređaj će se automatski spojiti na nju
svaki put kad je dostupna.
45
Mrežno spajanje
Dodavanje Wi-Fi mreža
Ukoliko se željena mreža ne pojavljuje na popisu mreža, dodirnite Dodaj Wi-Fi mrežu na dnu
popisa mreža. Unesite naziv mreže u SSID mreže, odaberite tip sigurnosti te unesite šifru ako se
radi o zaštićenoj mreži, a zatim dodirnite SPOJI.
Aktiviranje Wi-Fi Passpoint mreže
Wi-Fi Passpoint mreža omogućava uređaju traženje i spajanje na određenu Wi-Fi mrežu. Funkciju
Passpoint mreže možete koristiti za spajanje na javne Wi-Fi mreže koje podržavaju automatsku
autorizaciju. Kada idete na novu lokaciju ova funkcija će tražiti i spojiti se na drugu certificiranu
Wi-Fi mrežu.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području.
Dodirnite → Napredno, a zatim označite Passpoint.
Zaboravljanje Wi-Fi mreža
Svaka mreža koja se koristila, uključujući i trenutnu mrežu, može biti zaboravljena pa se uređaj
neće automatski spojiti na nju. Odaberite mrežu na popisu mreža i dodirnite ZABORAVI.
46
Mrežno spajanje
Uporaba funkcije ubrzivača skidanja
Ovu funkciju koristite za brzo preuzimanje velikih datoteka istovremeno preko Wi-Fi i mobilnih
mreža. Prije uporabe ove funkcije, vodite računa da su mobilna podatkovna veza i Wi-Fi funkcije
aktivirane. Jači Wi-Fi signal omogućit će veću brzinu preuzimanja.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Ubrzivač skidanja, a zatim na desno povucite gumb
Ubrzivač skidanja. Ili otvorite okvir brzih postavki, dodirnite Ubrzivač skid. i aktivirajte ga.
• Ova funkcija možda neće biti podržana kod nekih uređaja.
• Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom preuzimanja datoteka putem mobilne
mreže.
• Prilikom preuzimanja velikih datoteka uređaj se može zagrijati. Ako uređaj premaši
zadanu temperaturu funkcija će se isključiti.
• Ako su mrežni signali nestabilni, to može utjecati na brzinu i performanse ove funkcije.
• Ako veze Wi-Fi i mobilne mreže imaju značajno različite brzine prijenosa podataka,
uređaj može koristiti samo najbržu vezu.
• Ova opcija podržava Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 i Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). Ova funkcija ne može se koristiti s drugim
protokolima poput FTP.
Uporaba funkcije pametnog prebacivanje mreže
Ovu funkciju koristite za održavanje stabilne mrežne veze prilikom pretraživanja internetskih
stranica, preuzimanja sadržaja i sl. Prije uporabe ove funkcije, vodite računa da su mobilna
podatkovna veza i Wi-Fi funkcije aktivirane.
Dodatni troškovi mogu se zaračunati ako ovu funkciju koristite putem mobilne mreže.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Wi-Fi, a zatim označite Pametna promjena mreže.
Uređaj se automatski prebacuje s Wi-Fi mreže na mobilnu mrežu kada je trenutna Wi-Fi mreža
slaba ili nestabilna. Kada signal Wi-Fi mreže ojača, uređaj se prebacuje s mobilne mreže natrag na
Wi-Fi mrežu.
47
Mrežno spajanje
Povezivanje uređaja i uporaba mobilne pristupne
točke
O povezivanju i mobilnim pristupnim točkama
Ovu funkciju koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze uređaja s računalima i drugim
uređajima ako je internetska veza nedostupna. Veza se može uspostaviti putem Wi-Fi funkcije,
USB-a ili Bluetooth funkcije.
Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada koristite ovu funkciju.
Uporaba mobilne pristupne točke
Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s
drugim uređajima.
Prije uporabe ove funkcije
• Provjerite je li Wi-Fi funkcija deaktivirana.
• Provjerite je li funkcija mobilne mreže uređaja aktivirana.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Dijeljenje i mobilna pristupna točka →
Mobilna pristupna točka.
2 Povucite na desno gumb Mobilna pristupna točka.
• pojavljuje se na statusnoj traci. Ostali uređaji mogu pronaći vaš uređaj na popisu Wi-Fi
mreža.
• Za podešavanje šifre pristupne točke dodirnite → Konfiguriraj pristupnu točku a zatim
odaberite razinu sigurnosti. Zatim unesite šifru i dodirnite SPREMI.
3 Na zaslonu drugog uređaja potražite i odaberite uređaj s popisa Wi-Fi mreža.
4 Na spojenom uređaju za pristup internetu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.
48
Mrežno spajanje
Uporaba USB povezivanja
Podijelite mobilnu podatkovnu vezu uređaja s računalom putem USB kabela.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Dijeljenje i mobilna pristupna točka.
2 Spojite vaš uređaj s računalom pomoću USB kabela.
3 Označite USB dijeljenje.
pojavljuje se na statusnoj traci kada su dva uređaja spojena.
4 Na računalu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.
Uporaba Bluetooth povezivanja
Podijelite mobilnu podatkovnu vezu uređaja sa spojenim računalima i drugim uređajima putem
Bluetooth funkcije.
Prije uporabe ove funkcije
• Vodite računa da je vaš uređaj uparen s drugim uređajem putem Bluetooth funkcije. Za više
informacija pogledajte Bluetooth.
• Vodite računa da računalo na koje se spajate podržava Bluetooth funkciju.
1 Na vašem uređaju, na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Dijeljenje i mobilna
pristupna točka.
2 Označite Bluetooth dijeljenje.
3 Na spojenom uređaju otvorite zaslon Bluetooth postavki, dodirnite
→ Pristup Internetu.
pojavljuje se na statusnoj traci kada su dva uređaja spojena.
4 Na spojenom uređaju za pristup internetu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.
Načini povezivanja mogu se razlikovati ovisno o spojenim uređajima.
49
Pokreti i korisne funkcije
Kontrolni pokreti
Pretjerana trešnja ili udaranje uređaja može rezultirati neželjenim unosima. Ispravno
koristite pokrete.
Zračno pregledavanje
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pokreti i geste → Zračno pregledavanje, a zatim na
desno povucite gumb Zračno pregledavanje.
Pomaknite se kroz stranice ili popise pomicanjem ruke preko senzora u smjeru u kojem se želite
pomicati.
50
Pokreti i korisne funkcije
Direktan poziv
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pokreti i geste → Direktan poziv, a zatim na desno
povucite gumb Direktan poziv.
Dok pregledavate detalje poziva, poruke ili kontakta, podignite i držite uređaj pored uha za
upućivanje poziva.
Pametno upozorenje
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pokreti i geste → Pametno upozorenje, a zatim na
desno povucite gumb Pametno upozorenje.
Kada podignete uređaj nakon određenog vremena neaktivnosti ili kada je zaslon bio isključen,
vibrirat će ako imate propuštene pozive ili nove poruke.
51
Pokreti i korisne funkcije
Utišaj/pauziraj
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pokreti i geste → Utišaj/pauziraj, a zatim na desno
povucite gumb Utišaj/pauziraj.
Stavljanje dlana na zaslon
Prekrijte zaslon dlanom za prigušivanje zvuka dolaznih poziva ili alarma ili za pauziranje
reprodukcije medija.
Okretanje uređaja
Okrenite uređaj za prigušivanje zvuka dolaznih poziva ili alarma ili za pauziranje reprodukcije
medija.
52
Pokreti i korisne funkcije
Pametna pauza
Reprodukcija se automatski prekida kada skrenete pogled sa zaslona. Reprodukcija se nastavlja
kad ponovo pogledate zaslon.
Snimanje zaslona dlanom
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pokreti i geste → Snimanje zaslona dlanom, a
zatim na desno povucite gumb Snimanje zaslona dlanom.
Postavite bočnu stranu dlana na zaslon i prijeđite preko zaslona zdesna na lijevo ili obrnuto za
→ Album → Screenshots.
snimanje zaslona. Slika se sprema u mapu Galerija →
Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.
53
Pokreti i korisne funkcije
Zračni prikaz
Ovu funkciju koristite za izvršavanje različitih funkcija dok vam se prst nalazi iznad zaslona.
Pokažite prstom na zaslon za predprikaz sadržaja ili za prikaz informacija u skočnom prozoru.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Zračni prikaz, a zatim na desno povucite gumb
Zračni prikaz.
Više prozora
O višenamjenskom prozoru
Ovu funkciju koristite za istovremeno pokretanje dvije aplikacije. Ovu funkciju možete koristiti za
istovremeno prikazivanje e-pošte ili za korištenje interneta dok reproducirate videozapis.
Pokretanje višenamjenskog prozora
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Više prozora, a zatim na desno povucite gumb
Više prozora. Ili otvorite okvir brzih postavki, dodirnite Više prozora i aktivirajte ga.
2 Dodirnite i držite
za otvaranje trake višenamjenskog prozora.
54
Pokreti i korisne funkcije
3 Dodirnite i držite ikonu aplikacije i povucite je od trake na zaslon. Zatim povucite drugu
ikonu aplikacije na novu lokaciju na zaslonu.
Ikone aplikacija označene s
zaslona.
mogu se istovremeno pokrenuti na odvojenim prozorima
Kreiranje kombinacije višenamjenskog prozora
Ovu funkciju upotrebljavajte za spremanje kombinacije aplikacija koje su trenutačno pokrenute
u višenamjenskom prozoru.
1 Pokretanje dvije aplikacije na podijeljenom zaslonu višenamjenskog prozora.
2 Otvorite traku višenamjenskog prozora i dodirnite → Novi.
Trenutno pokrenuta kombinacija višenamjenskog prozora dodana je na traku
višenamjenskog prozora.
55
Pokreti i korisne funkcije
Podešavanje veličine prozora
Povucite krug između prozora aplikacije gore ili dolje za podešavanje veličine prozora.
Uporaba opcija višenamjenskog prozora
Kada se koristite aplikacijama višenamjenskog prozora, odaberite prozor aplikacije i plavi okvir
pojavit će se oko njega. Dodirnite krug između prozora aplikacije za pristupanje sljedećim
opcijama:
• : Promjena lokacije između aplikacija višenamjenskog prozora.
56
Pokreti i korisne funkcije
• : Povucite i pustite tekst ili kopirane slike s jednog prozora na drugi. Dodirnite i držite
stavku na odabranom prozoru te je povucite na lokaciju u drugom prozoru.
Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.
• : Zatvaranje aplikacije.
Reorganiziranje aplikacija na traci višenamjenskog prozora
Možete reorganizirati aplikacije na traci višenamjenskog prozora.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Više prozora, a zatim na desno povucite gumb
Više prozora. Ili otvorite okvir brzih postavki, dodirnite Više prozora i aktivirajte ga.
2 Otvorite traku višenamjenskog prozora i dodirnite
→ Uredi.
Uređaj prikazuje dostupne aplikacije koje možete upotrebljavati u traci višenamjenskog
prozora.
57
Pokreti i korisne funkcije
3 Dodirnite i držite aplikaciju i povucite je na traku višenamjenskog prozora.
4 Dodirnite OK.
Alatni okvir
Možete jednostavno pokrenuti brojne aplikacije pomoću ikone alatnog okvira dok koristite
druge aplikacije.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Alatni okvir, a potom u desno povucite gumb Alatni
okvir. Ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite Alatni okvir i aktivirajte ga. će se pojaviti na
zaslonu.
Za pokretanja aplikacije dodirnite
i odaberite aplikaciju.
Za pomicanje ikone alatnog okvira, dodirnite
i povucite ga na drugu lokaciju.
Za promjenu aplikacija koje se nalaze na alatnom okviru dodirnite i držite
na Uredi.
Za skrivanje ikone alatnog okvira, dodirnite i držite
58
, a zatim je povucite
, a zatim je povucite na Ukloni.
Pokreti i korisne funkcije
Rad jednom rukom
Možete se prebaciti na način rada jednom rukom za jednostavnije rukovanje uređajem pomoću
jedne ruke.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Rad jednom rukom, a zatim na desno povucite
gumb Rad jednom rukom.
Za prebacivanje na način rada jednom rukom držite uređaj jednom rukom. Zatim, brzo povucite
palcem preko ruba zaslona prema sredini zaslona i natrag.
Povećavanje ili smanjivanje
veličine zaslona.
Otvaranje bočnog izbornika i
pristup omiljenim aplikacijama.
Povratak na prikaz punog
zaslona.
Otvaranje bočnog izbornika i
pristup omiljenim kontaktima.
Vraćanje na početni zaslon.
Prilagodba glasnoće zvuka.
Vraćanje na prethodni zaslon.
Otvaranje popisa nedavnih
aplikacija.
59
Pokreti i korisne funkcije
Upravljanje prečacima kontakata ili aplikacija
Možete upravljati prečacima kontakata ili aplikacija otvaranjem bočnog izbornika.
1 Dodirnite ili za otvaranje bočnog izbornika.
2 Dodirnite na dnu bočnog izbornika.
3 Dodirnite i držite sliku kontakta ili aplikaciju, a zatim je povucite na bočni izbornik.
Za brisanje prečaca slike kontakta ili aplikacije dodirnite
4 Dodirnite
.
.
Povećavanje osjetljivosti zaslona osjetljivog na
dodir
Ovu funkciju koristite za rukovanje zaslonom kad nosite rukavice.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Zaslon, a zatim označite Povećaj osjet. na dodir. Ili
otvorite okvir brzih postavki, dodirnite Osjetlji. dodira radi aktiviranja.
• Prilikom dodirivanja zaslona koristite kožne rukavice radi boljeg prepoznavanja. Drugi
tipovi materijala možda se neće prepoznati.
• Kad nosite rukavice jače dodirnite zaslon radi boljih rezultata.
• Zaslon možda neće reagirati ako nosite rukavice kada rukujete uređajem putem
zaslona S view poklopca.
60
Telefon
Upućivanje poziva
Dodirnite Telefon na zaslonu aplikacija.
Dodirnite Tipkovnica, unesite telefonski broj, a zatim dodirnite za uspostavu glasovnog poziva
ili dodirnite za uspostavu video poziva. Također, pozive možete uspostaviti i s telefonskim
brojevima navedenim u Zapisi, Favoriti, i Imenik.
Prikaz zapisa poziva i poruka.
Prikaz omiljenih kontakata.
Unos broja pomoću tipkovnice.
Prikaz popisa kontakata.
Pristup dodatnim opcijama.
Dodavanje broja popisu
kontakata.
Predprikaz telefonskog broja.
Brisanje prethodnog znaka.
61
Telefon
Upućivanje poziva iz zapisa poziva ili s popisa kontakata
Dodirnite Zapisi ili Imenik, a zatim povucite kontakt ili telefonski broj na desno za uspostavu
poziva.
Za deaktiviranje poziva povlačenjem ikone na desnu stranu dodirnite → Postavke → Imenik, a
zatim uklonite oznaku s Povuci za poziv ili poruku.
Upućivanje poziva iz popisa favorita
Kontakte s kojima često komunicirate možete jednostavno pozivati ako ih dodate na popis
omiljenih kontakata.
Za dodavanje kontakata na popis favorita dodirnite Imenik, odaberite kontakt, a zatim dodirnite
.
Za upućivanje poziva omiljenom kontaktu dodirnite Favoriti i odaberite kontakt.
62
Telefon
Predviđanje brojeva
Dodirnite Tipkovnica.
Prilikom unosa brojeva putem tipkovnice, pojavit će se automatski predviđeni brojevi. Za
uspostavu poziva odaberite jedan.
Brzo biranje brojeva
Dodirnite Tipkovnica.
Za brzo biranje brojeva dodirnite i držite odgovarajuću znamenku.
Za dodjeljivanje kontakta brzom biranju brojeva, odaberite i držite dostupan broj za brzo biranje
na numeričkoj tipkovnici, dodirnite OK, a zatim odaberite kontakt. Ili dodirnite Imenik → →
Brzo biranje, odaberite broj, a zatim odaberite kontakt.
Uspostavljanje međunarodnog poziva
Dodirnite Tipkovnica.
Dodirnite i držite 0 dok se ne pojavi znak +. Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te
dodirnite .
Za blokiranje odlaznih međunarodnih poziva dodirnite → Postavke → Poziv → Dodatne
postavke → Zabrana poziva. Zatim odaberite tip poziva i označite Međunarodni pozivi.
63
Telefon
Primanje poziva
Odgovaranje na poziv
Za dolazne pozive, povucite
izvan velikog kruga.
Ako se pojavi skočni prozor obavijesti o pozivu kada koristite aplikaciju dodirnite ODGOVOR na
skočnom prozoru.
Ako je usluga poziva na čekanju aktivirana, možete uspostaviti i drugi poziv. Kad odgovorite na
drugi poziv, prvi poziv se stavlja na čekanje.
Odbijanje poziva
Za dolazne pozive, povucite
izvan velikog kruga.
Ako se pojavi skočni prozor obavijesti o pozivu kada koristite aplikaciju dodirnite ODBACI na
skočnom prozoru.
Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, povucite prema gore traku poruke
odbacivanja.
Za kreiranje različitih poruka odbacivanja na zaslonu aplikacija dodirnite Telefon → →
Postavke → Poziv → Odbijanje poziva → Poruke odbijanja → .
Automatsko odbacivanje poziva s neželjenih brojeva
1 Dodirnite Telefon na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite → Postavke → Poziv → Odbijanje poziva → Auto. odbijanje poziva → Auto.
odbij brojeve.
3 Dodirnite Popis automatskih odbijanja →
4 Dodirnite SPREMI.
, unesite broj, a zatim dodijelite kategoriju.
Propušteni pozivi
Ako je poziv propušten, pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s informacijama za
pregled popisa propuštenih poziva. Ili na zaslonu aplikacija dodirnite Telefon → Zapisi za prikaz
propuštenih poziva.
64
Telefon
Tijekom poziva
Tijekom glasovnog poziva
Dostupne su sljedeće aktivnosti:
• : Pojačavanje glasnoće.
• Dodaj poziv: Biranje drugog poziva.
• Tipke: Otvaranje tipkovnice.
• Prekid: Prekidanje trenutačnog poziva.
• Zvučnik: Aktiviranje ili deaktiviranje zvučnika. Kada koristite zvučnik govorite u mikrofon na
vrhu uređaja i držite uređaj podalje od ušiju.
• Bez zvuka: Isključivanje mikrofona tako da vas sugovornik ne može čuti.
• Bluetooth: Prebacite na Bluetooth slušalicu ako je spojena s uređajem.
Tijekom video poziva
Video pozivanje putem dvostruke kamere omogućeno je za najviše 3 minute. Radi
optimizacije performansi uređaj će isključiti stražnju kameru nakon 3 minute.
Dodirnite zaslon i koristite sljedeće opcije:
• Promjena: Prebacivanje između prednje i stražnje kamere.
• Bez zvuka: Isključivanje mikrofona tako da vas sugovornik ne može čuti.
• Prekid: Prekidanje trenutačnog poziva.
65
Imenik
Dodavanje kontakata
Prebacivanje kontakata s drugih uređaja
Možete prebaciti kontakte s drugih uređaja na vaš uređaj. Za više informacija pogledajte
Prebacivanje kontakata s drugih uređaja na vaš uređaj.
Ručno kreiranje kontakata
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Imenik → Imenik.
2 Dodirnite i unesite kontaktne podatke.
3 Dodirnite SPREMI.
Za dodavanje telefonskog broja na popis kontakata pomoću tipkovnice, dodirnite Tipkovnica,
unesite broj i zatim dodirnite Dodaj u Imenik.
Upravljanje kontaktima
Uređivanje kontakta
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Imenik → Imenik.
2 Odaberite kontakt za uređivanje i dodirnite .
3 Uredite kontaktne informacije ili dodirnite DODAJ NOVO POLJE za dodavanje više
kontaktnih podataka.
4 Dodirnite SPREMI.
66
Imenik
Brisanje kontakta
Odaberite kontakt koji želite izbrisati, dodirnite → Izbriši.
Dijeljenje kontakta
Odaberite kontakt koji želite podijeliti dodirnite → Dijeli posjetnicu, a zatim odaberite način
dijeljenja.
Traženje kontakata
Na zaslonu aplikacija dodirnite Imenik → Imenik.
Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:
• Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
• Povucite prstom po kazalu s desne strane popisa kontakta za brzo pomicanje kroz popis.
• Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.
Jednom kad je kontakt odabran, odaberite nešto od navedenog:
• : Dodavanje omiljenih kontakata.
• /
: Upućivanje glasovnog ili video poziva.
• : Sastavljanje poruke.
• : Sastavljanje e-poruke.
67
Poruke i e-pošta
Poruke
Slanje poruka
Slanje tekstualnih (SMS) i multimedijskih poruka (MMS).
Ako ste izvan područja domaćeg operatera može doći do povećanja troškova slanja i
primanja poruka.
1 Dodirnite Poruke na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite .
3 Dodajte primatelje i unesite poruku.
Pristup dodatnim opcijama.
Unos primatelja.
Odabir kontakata s popisa
kontakata.
Dodavanje datoteka.
Slanje poruke.
Unos emotikona.
Unos poruke.
4 Dodirnite
za slanje poruke.
68
Poruke i e-pošta
Slanje odgođenih poruka
Pri sastavljanju poruke dodirnite → Zakaži poruku. Podesite vrijeme i datum, a zatim dodirnite
OK.
• Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije
stabilna, poruka neće biti poslana.
• Ova funkcija temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum
mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.
Dodavanje kontakata na prioritetni popis
Podesite kontakte s kojima često komunicirate kao prioritetne kontakte. Slanje poruka odabirom
ikone kontakta s gornjeg popisa poruka.
Dodirnite Dodirnite radi dodavanja prioritetnih kontakata. → DOLAZNE PORUKE ili IMENIK,
odaberite kontakte koje želite dodati, a zatim dodirnite OK. Za dodavanje dodatnih kontakata
dodirnite .
Za uklanjanje kontakata s prioritetnog popisa dodirnite i držite kontakt, a zatim dodirnite
OK.
→
Pregled dolaznih poruka
Dolazne poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu. Odaberite kontakt za pregled
poruka od te osobe.
Ako ste izvan područja domaćeg operatera može doći do povećanja troškova slanja i
primanja poruka.
69
Poruke i e-pošta
Email
Postavljanje računa e-pošte
Dodirnite Email na zaslonu aplikacija.
Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite Email.
Unesite adresu e-pošte i šifru. Dodirnite DALJE za osobni račun e-pošte, poput Google Maila ili
dodirnite RUČNO POSTAVLJANJE za račun e-pošte tvrtke. Nakon toga, za dovršenje postavljanja
slijedite upute na zaslonu.
Za postavljanje daljnjeg računa e-pošte dodirnite
→ UPRAVLJANJE RAČUNIMA →
.
Slanje poruka
Dodirnite Email na zaslonu aplikacija.
Dodirnite
na dnu zaslona. Unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite
Dodirnite
za dodavanje primatelja na popis kontakata.
Dodirnite
i priložite slike, videozapise i sl.
Dodirnite →
.
za umetanje slika, događanja i dr. u poruku.
Slanje odgođenih poruka
Pri sastavljanju poruke dodirnite → Zakaži email. Označite Zakaži email, odredite vrijeme i
datum, a zatim dodirnite OK.
• Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije
stabilna, poruka neće biti poslana.
• Ova funkcija temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum
mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.
70
Poruke i e-pošta
Čitanje poruka
Dodirnite Email na zaslonu aplikacija.
Dodirnite , Odaberite račun e-pošte koji ćete koristiti, a nove poruke ćete primati na njega. Za
ručno primanje novih poruka dodirnite .
Za čitanje dodirnite poruku.
Gmail
Koristite aplikaciju za brz i izravni pristup usluzi Google Maila.
Dodirnite Gmail na zaslonu aplikacija.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Ova aplikacija može biti drukčije označena ovisno o području ili pružatelju usluga.
71
Kamera
Snimanje fotografija ili videozapisa
O snimanju fotografija ili videozapisa
Koristite aplikaciju za snimanje fotografija ili videozapisa.
Galerija aplikaciju koristite za pregledavanje fotografija i videozapisa snimljenih kamerom
uređaja. Za više informacija pogledajte Prikazivanje sadržaja na uređaju.
Pravila rada s kamerom
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih
ljudi.
• Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
• Provjerite je li objektiv čist. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada
koji zahtijevaju visoku rezoluciju.
• Leća prednje kamere pogodna je za snimanje širokokutnih fotografija. Kod
širokokutnih fotografija može se u manjoj mjeri pojaviti određena izobličenost, ali to
ne znači kako je riječ o neispravnim performansama uređaja.
1 Dodirnite Kamera na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati.
72
Kamera
3 Dodirnite
za snimanje fotografije ili
za snimanje videozapisa.
• Za promjenu fokusa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite gdje se želite fokusirati. Za
fokusiranje na središte zaslona, dodirnite .
• Za snimanje slike iz videozapisa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite
.
Prikaz trenutnog
načina.
Prebacivanje s
prednje na stražnju
kameru.
Početak snimanja
videozapisa.
Aktiviranje ili
deaktiviranje načina
selektivnog fokusa.
Snimite fotografiju.
Promjena načina
fotografiranja.
Aktiviranje ili
deaktiviranje HDR
funkcije (izražajne
boje).
Pregled snimljenih
fotografija i
videozapisa.
Promjena postavki
kamere.
Prikazivanje fotografija ili videozapisa
Fotografije ili videozapise možete pregledati odmah nakon snimanja otvaranjem predprikaza
minijatura na zaslonu kamere.
Dodirnite predprikaz minijatura na donjem desnom dijelu zaslona.
73
Kamera
Uporaba HDR (izražajnih boja) efekta
Snimanje fotografija bogatih boja i reproduciranje detalja čak i na svijetlim i tamnim područjima.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Kamera →
, a zatim snimite fotografiju.
Bez efekta
S efektom
Uporaba načina selektivnog fokusa
Koristite efekt izvan fokusa za zamućivanje pozadine i isticanje subjekta.
Bez efekta
S efektom
74
Kamera
Prije uporabe ovog načina rada
• Preporučuje se postaviti subjekte približno 10-50 cm dalje od uređaja. Subjekte koje želite
fokusirati postavite bliže uređaju.
• Prilikom snimanja fotografija vodite računa o dovoljnoj udaljenosti između subjekta i
pozadine. Udaljenost mora biti više od dvaput veća od udaljenosti između uređaja i subjekta.
• Na kvalitetu fotografija snimljenih uređajem mogu utjecati sljedeće situacije:
– – Fotografije subjekata koji se kreću.
– – Fotografije snimljene uređajem u pokretu.
– – Fotografije snimljene u zatvorenim prostorima, u uvjetima slabe rasvjete ili ako se iza
subjekta nalazi jaki izvor svjetla.
– – Fotografije na kojima se koristila pozadina koja se ne može razlikovati od subjekta, poput
sijena ili jednobojnih zidova.
1 Dodirnite Kamera na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite na lijevoj strani zaslona.
Ako
se ne pojavi, dodirnite
→ Selektivni fokus i aktivirajte ga.
3 Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati.
Kad je objekt snimanja u fokusu, okvir fokusa će pozelenjeti.
4 Dodirnite za snimanje fotografije.
5 Za uređivanje fotografije dodirnite predprikaz minijatura na donjem desnom dijelu zaslona.
6 Dodirnite , a zatim odaberite jedno od sljedećeg:
• Fokus u blizini: Isticanje subjekta i zamućivanje pozadine oko subjekta.
• Udaljeni fokus: Zamućivanje subjekta i isticanje pozadine oko subjekta.
• Pom. fokus: Isticanje subjekta i pozadine.
7 Dodirnite
.
75
Kamera
Pokretanje kamere na zaključanom zaslonu
Za brzo snimanje fotografija posebnih trenutaka pokrenite Kamera na zaključanom zaslonu.
1 Na zaključanom zaslonu povucite izvan velikog kruga.
2 Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati.
3 Dodirnite za snimanje fotografije ili za snimanje videozapisa.
Uporaba načina snimanja
Dostupno je nekoliko fotografskih efekata.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Kamera → Način.
• Auto: Koristite da biste omogućili da kamera procjeni okružje i utvrdi savršeni način rada za
fotografiju.
• Lijepo lice: Snimite fotografiju s osvijetljenim licima za nježnije slike.
• Snim. i više: Snimanje niza fotografija i primjena različitih efekata na njih. Uređaj prepoznaje
fotografije
iz Galerija.
• Panorama: Snimite fotografiju sastavljenu od mnoštva fotografija spojenih zajedno. Uređaj
prepoznaje fotografiju
iz Galerija.
Za najbolji snimak slijedite donje savjete:
– – Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
– – Neka optičko tražilo kamere bude unutar okvira.
– – Izbjegavajte fotografirati subjekt koji se nalazi ispred neprepoznatljive pozadine, poput
čistog neba ili jednobojnih zidova.
76
Kamera
• Virt. šetnja: Snimanje fotografija prostora pomicanjem uređaja i snimanjem iz različitih
kutova za kreiranje stereoskopske slike. Uređaj prepoznaje fotografiju iz Galerija.
• Dvost. kam.: Snimanje fotografija krajolika ili videozapisa sa stražnjom ili prednjom
kamerom. Slika snimljena s prednjom kamerom pojavljuje se u umetnutom prozoru na slici
snimljenoj stražnjom kamerom ili obrnuto.
• Skidanje: Preuzimanje dodatnih načina snimanja iz trgovine GALAXY Apps.
Uporaba načina snimke i dodatni efekti
O načinu snimke i dodatni efekti
Ovaj način snimanja koristite za snimanje niza fotografija i njihovu izmjenu primjenom različitih
efekata prilikom korištenja načina snimanja.
Funkcija zuma nije dostupna kada snimate fotografije u ovom načinu snimanja.
1 Dodirnite Kamera na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite Način → Snim. i više.
3 Dodirnite .
Uređaj snima niz fotografija i prikazuje dostupne načine snimanja.
4 Odaberite način snimanja, primijenite efekt na fotografiju.
• Najbolja fotografija: Snimite niz fotografija i spremite najbolju. Za prikaz ostalih
fotografija u nizu pomaknite se lijevo ili desno. Uređaj preporučuje najbolju fotografiju i
povezuje je s .
77
Kamera
• Najbolje lice: Istovremeno snimanje grupe fotografija i njihovo kombiniranje za
stvaranje najbolje moguće slike. Dodirnite bijeli okvir na svakom licu i odaberite najbolju
pojedinačnu pozu za svaki subjekt od poza koje se pojavljuju na dnu zaslona. Zatim
spojite slike u jedinstvenu fotografiju. Uređaj preporučuje najbolju fotografiju i povezuje
je s .
• Drama foto.: Snimite seriju fotografija i kombinirajte ih te na taj način kreirajte sliku koja
pokazuje tragove kretanja.
• Gumica: Brisanje objekata u pokretu koji se nalaze u pozadini. Dodirnite
objekata u pokretu. Dodirnite za obnovu izvorne fotografije.
za brisanje
• Snimka pomicanja: Primjena efekta na pozadinu subjekta koja stvara efekt brzog
kretanja subjekta. Dodirnite Objekti za odabir subjekta. Dodirnite Mutnost za promjenu
ugla zamućivanja koji će se primijeniti na pozadinu. Dodirnite i prstom nacrtajte krug
oko velikog kruga za podešavanje kuta zamućivanja. Za podešavanje razine zamućenosti
pozadine povucite zaslon na lijevo ili na desno.
5 Dodirnite
.
Drama Shot
1 Dodirnite Kamera na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite Način → Snim. i više.
3 Dodirnite .
Uređaj snima niz fotografija i prikazuje dostupne efekte.
4 Kad završite sa snimanjem, dodirnite Drama foto.
5 Odaberite dodatne fotografije koje imaju trag kretanja koji želite koristiti s dna zaslona.
Za uređivanje tragova kretanja na odabranim fotografijama dodirnite
fotografiju.
Dodirnite
za prikaz traga kretanja subjekta ili dodirnite
Uredite fotografiju na željeni način i dodirnite OK.
78
i odaberite
za brisanje tragova kretanja.
Kamera
6 Dodirnite
za spremanje.
Za najbolji snimak slijedite donje savjete. U drukčijim uvjetima snimanja uređaj možda
neće ispravno snimati.
• Mirno držite kameru i ostanite mirni pri snimanju fotografija.
• Snimanje fotografija subjekta koji se kreće u jednom smjeru.
• Snimanje fotografije s pozadinom bez pokretnih objekata.
• Izbjegavajte snimanje fotografija na kojoj su subjekt i pozadina sličnih boja.
Uporaba načina dvostruke kamere
Kad snimate fotografiju krajolika pomoću stražnje kamere, fotografija ili videozapis snimljen
pomoću prednje kamere pojavit će se umetnutom prozoru i obrnuto. Ovu funkciju koristite za
istovremeno snimanje lijepih fotografija krajolika i auto-portreta.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Kamera → Način → Dvost. kam. za prebacivanje u način
dvostruke kamere. Dodirnite za snimanje fotografije ili dodirnite za snimanje videozapisa.
Prebacivanje s
prednje na stražnju
kameru.
Dodirnite za
promjenu veličine ili
za pomicanje
lokacije.
Odabir između
brojnih dostupnih
stilova.
• Dvostrukom kamerom možete snimiti videozapise u trajanju od 5 minuta u punom
HD-u i u trajanju od 10 minuta u HD-u ili VGA standardu.
• Tijekom snimanja videozapisa u ovom načinu rada, zvuk snima interni mikrofon.
79
Kamera
Uporaba načina virtualnog razgledavanja
O načinu virtualnog razgledavanja
Ovaj način snimanja koristite za snimanje fotografija prostora pomicanjem naprijed ili
okretanjem lijevo ili desno. Fotografije prostora snimljene su iz različitih kutova. Fotografije
možete prikazati u obliku prikaza slika u nizu i simulirati stvarno kretanje kroz prostor.
1 Dodirnite Kamera na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite Način → Virt. šetnja.
3 Pomičite uređaj tako da pozicionirate točku unutar većeg kruga u središtu zaslona
predprikaza. Uređaj prepoznaje kada stanete i kad počnete snimati fotografije od tog
položaja u prostoru.
4 Polako se pomičite naprijed ili se okrećite lijevo ili desno tijekom snimanja fotografija. Uvijek
kad je točka unutar velikog kruga uređaj automatski snima fotografiju.
80
Kamera
5 Polako se pomičite skupa s uređajem u smjeru strelice. Kada je mala točka u središtu
velikog kruga uređaj počinje snimati fotografije. Ponovite ovaj postupak i snimite dodatne
fotografije.
Za gledanje predprikaza fotografije dodirnite na donjem lijevom dijelu zaslona. Smjer
kojim su slike snimane prikazan je na svakom predprikazu minijatura.
Za brisanje zadnje snimljene fotografije dodirnite Poništi.
6 Za završetak dodirnite
.
Prikaz fotografija
Prikaz niza fotografija snimljenih na različitim lokacijama i iz različitih smjerova.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Galerija.
2 Odaberite sliku s ikonom na minijaturi slike.
3 Dodirnite .
Uređaj prikazuje fotografije u obliku prikaza slika u nizu.
Prikaz staza pokreta.
Povucite za prikaz
fotografije s druge
lokacije i iz drugog
smjera.
Pokretanje ili
prekidanje prikaza
slika u nizu.
81
Kamera
Primjenjivanje efekata filtera
Koristite efekte funkcije da biste snimili jedinstvene fotografije i videozapise.
1 Dodirnite Kamera na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite → Efekti, a zatim odaberite efekt koji želite primijeniti.
Za preuzimanje dodatnih efekata dodirnite Skidanje.
Za promjenu redoslijeda efekata ili za skrivanje efekata s popisa dodirnite Upr. efekt.
Uporaba funkcije zumiranja
Povećajte i smanjite zum zaslona kada snimate fotografije ili videozapise.
Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.
Efekt povećanja/smanjenja zuma dostupan je tijekom korištenja funkcije zuma tijekom
snimanja videozapisa.
82
Kamera
Uporaba načina optičkog tražila
Koristite svoj uređaj kao optičko tražilo za drugi uređaj. Drugim uređajem možete upravljati
na daljinu i snimati fotografije ili videozapise iz daljine. Vaš uređaj prikazuje istu sliku koja se
prikazuje na spojenom uređaju.
1 Dodirnite Kamera na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite → Udaljeno tražilo.
3 Dodirnite JEDNOSTAVNO SPAJANJE PREKO NFC-A ili POSTAVKE ZA WI-FI DIRECT za
spajanje na drugi uređaj.
• JEDNOSTAVNO SPAJANJE PREKO NFC-A: Aktiviranje NFC funkcije na oba uređaja.
• POSTAVKE ZA WI-FI DIRECT: Aktiviranje Wi-Fi Direct funkcije na oba uređaja.
4 Dodirnite sliku na zaslonu predprikaza na mjesto na koje se uređaj treba fokusirati.
5 Dodirnite za snimanje fotografije prikazane na optičkom tražilu spojenog uređaja.
Vodite računa o tome da uređaj koji želite spojiti podržava način rada optičkog tražila.
83
Kamera
Promjena postavki kamere
Reorganiziranje prečaca kamere
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Kamera → .
2 Dodirnite i držite stavku, te je povucite u otvor u lijevom dijelu zaslona.
Možete reorganizirati prečace kamere za brzi i jednostavni pristup zaslonu predprikaza.
Konfiguriranje postavki
Na zaslonu aplikacija dodirnite Kamera → . Sve navedene opcije nisu dostupne i kod načina
statične kamere i kod načina video kamere. Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o načinu
koji se koristi.
84
Galerija
Prikazivanje sadržaja na uređaju
1 Dodirnite Galerija na zaslonu aplikacija.
Pretraživanje slika ili videozapisa.
Pokretanje Kamera aplikacije.
Sortiranje slika ili videozapisa po
vremenu, albumu i sl.
Pristup dodatnim opcijama.
Slike i videozapisi
2 Odaberite sliku.
• Odabir višestrukih slika:
Kada dodirnete i držite slike,
odabir.
pojavit će se na slici. Zatim, dodirnite slike za dodatni
• Odabir svih slika:
Kada dodirnete i držite slike,
pojavit će se na slici. Zatim dodirnite 1 odabrano.
85
Galerija
3 Odaberite opciju.
Pošaljite sliku drugima.
Mijenjanje slike.
Prebacivanje na prethodni zaslon.
Pristup dodatnim opcijama.
Pretraživanje drugih uređaja za
prikaz slike.
Brisanje slike.
Prikaz sadržaja pohranjenog na drugim uređajima
Možete pregledati sadržaj pohranjen na drugim uređajima ako su uređaji registrirani na Samsung
Linku. Prijavite se na vaš Samsung račun za prikaz popisa drugih uređaja koji imaju sadržaj
dostupan za prikazivanje. Provjerite jesu li registrirani uređaji uključeni i spojeni na Wi-Fi ili
mobilnu vezu. Za više informacija posjetite link.samsung.com.
Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada pristupate sadržaju pohranjenom na drugim
uređajima putem mobilne mreže. Izbjegnite zaračunavanje dodatnih troškova i koristite
Wi-Fi funkciju.
Dodirnite
, odaberite uređaj pod Registrirani uređaji, a zatim odaberite sadržaj.
86
Galerija
Modificiranje sadržaja na uređaju
Uporaba studijskog načina rada
Prilikom prikazivanja slika ili videozapisa možete koristiti funkcije uređivanja u studijskom načinu
rada za uređivanje sadržaja.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Galerija → → Studio.
• Foto studio: Uređivanje slika primjenom različitih efekata.
• Kolaž studio: Kombiniranje nekoliko slika zajedno radi kreiranja kolaža.
• Snim. i više: Primjena različitih efekata na slike koje ste snimili.
• Studio za videoisječke: Uređivanje ili kreiranje videozapisa pomoću višestrukih slika.
• Rezač videozapisa: Skraćivanje segmenata videozapisa.
Uređivanje slika
1 Dodirnite Galerija na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite → Studio → Foto studio i zatim odaberite sliku.
3 Uredite sliku primjenom različitih efekata.
Primjena efekata na sliku.
Korekcija efekta crvenih očiju,
podešavanje i retuširanje lica ili
zamagljivanje pozadine.
Podešavanje zasićenosti ili
osvjetljenja slike.
Uređivanje slike dodavanjem
naljepnica, umetanjem okvira il
crtanjem slike.
Rezanje, rotiranje ili promjena
veličine slike.
87
Galerija
4 Dodirnite OK → .
5 Odaberite opciju spremanja i dodirnite SPREMI.
Uređena fotografija spremljena je u mapu Studio. Za otvaranje mape dodirnite Galerija →
→ Album → Studio.
Uređivanje videozapisa
1 Dodirnite Galerija na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite → Studio → Studio za videoisječke.
3 Odaberite video zapise koje želite urediti i dodirnite OBAVLJENO.
Također, možete odabrati slike za kreiranje video zapisa.
4 Uredite video zapis primjenom različitih efekata.
Odabir pozadinske glazbe.
Odbacivanje video snimke.
Snimanje video isječka.
Promjena redoslijeda video zapisa
ili slika u video snimci ili
dodavanje više datoteka.
Predprikaz video snimke.
Reproduciranje video isječka.
Podešavanje dužine video snimke.
Primjena efekata na video snimku.
88
Galerija
5 Dodirnite .
6 Odaberite opciju spremanja i dodirnite SPREMI.
Uređeni video zapis spremljen je u mapu Studio. Za otvaranje mape dodirnite Galerija →
→ Album → Studio.
89
Internet i društvene mreže
Internet
O Internetu
1 Dodirnite Internet na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite adresno polje. Za promjenu internetske tražilice, dodirnite adresno polje, a zatim
dodirnite ikonu internetske tražilice pored adrese internetskih stranica.
3 Unesite Internet adresu ili ključnu riječ, a zatim dodirnite Idi. Za pretraživanje interneta
glasom dodirnite .
Za prikaz alatnih traka, lagano povucite prstom prema dolje po zaslonu.
Označavanje trenutne internetske
stranice.
Otvaranje prozora upravljanja
internetskom stranicom.
Pročitajte članak pomoću Čitač.
Pristup dodatnim opcijama.
Osvježavanje trenutne internetske
stranice.
Prebacivanje na početnu stranicu.
Prikaz spremljenih stranica.
Prikaz označenih internetskih
stranica.
Prebacivanje na prije posjećenu
stranicu.
90
Internet i društvene mreže
Chrome
Ovu aplikaciju koristite za traženje informacija i pretraživanje internetskih stranica.
Dodirnite Chrome na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Dodirnite adresno polje, unesite adresu internetskih stranica ili ključnu riječ i zatim dodirnite Idi.
Hangouts
Ovu aplikaciju za razgovaranje i druženje s prijateljima i pojedinačno i grupno.
Dodirnite Hangouts na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Odaberite prijatelje s popisa prijatelja ili unesite podatke za pretragu te odaberite prijatelje iz
rezultata pretrage i počnite razgovarati.
ChatON
Ovu aplikaciju za razgovaranje i druženje s prijateljima i pojedinačno i grupno. Kada se prijavite
na svoj Samsung račun možete vidjeti povijest svih vaših razgovora poslanih s registriranih
uređaja.
Dodirnite ChatON na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Razgovarajte s prijateljima
Dodirnite → Započni razgovor i zatim odaberite prijatelja s kojim želite započeti razgovor.
Zatim, u tekstualno polje unesite poruku i dodirnite .
Za slanje emitirane poruke dodirnite
→ Emitiraj.
91
S Health
S Health info
Ovu aplikaciju koristite za podešavanje unosa kalorija i razine potrošnje kalorija temeljene na
vašim fizičkim podacima. Možete je koristiti za bilježenje stvarnog broja kalorija koje ste pojeli i
potrošili. Također, aplikacija preporučuje vježbe i daje savjete o zdravlju kako bi vam pomogla u
održavanju izbalansiranog načina života.
Dodirnite S Health na zaslonu aplikacija.
S Health funkcije
Prilikom korištenja S Health aplikacije možete pristupiti sljedećim funkcijama:
• Brojač koraka: Broji korake koje ste napravili.
• Vježba: Podešava i upravlja ciljevima koje ste si postavili prilikom vježbanja. Možete
zabilježiti i provjeriti informacije o vježbanju poput količine, brzine i potrošnje kalorija.
Također, kada vježbate na otvorenom funkciju vježbanja možete koristiti za snimanje
fotografija, slušanje glazbe i provjeru vaše lokacije.
• Hrana: Pomaže vam upravljati unosom kalorija.
92
S Health
Pokretanje S Health aplikacije
Prilikom prvog pokretanja ove aplikacije, pročitajte i prihvatite uvjete i odredbe, a zatim podesite
korisnički profil.
1 Dodirnite S Health na zaslonu aplikacija.
2 Pročitajte informacije o aplikaciji koje će se pojaviti na zaslonu i dodirnite DALJE.
3 Pročitajte i prihvatite uvjete i odredbe, a zatim dodirnite DALJE.
4 Prijavite se na svoj Samsungov račun. Ili dodirnite DALJE i preskočite proceduru.
5 Unesite korisničko ime, vaš datum rođenja, odaberite spol i zatim dodirnite DALJE.
Spriječite druge da vide vaš profil putem drugih S Health korisnika označite Sakrij moje
podatke o profilu od drugih korisnika S Healtha.
6 Unesite svoje fizičke podatke i dodirnite DALJE.
7 Odaberite razinu aktivnosti i dodirnite DALJE.
Kada završite s postavljanjem profila, pojavit će se podaci profila koje ste unijeli.
Na temelju statističkih podataka o vašem fizičkom stanju, uređaj izračunava bazalni
metabolizam (BMR) te preporučuje dnevni unos kalorija. Ova preporuka možda neće biti
točna za sve dobne skupine, tjelesne tipove ili prehrambene potrebe.
8 Provjerite svoje informacije na profilu i dodirnite POKRETANJE.
Pojavit će se glavni zaslon S Health aplikacije.
93
S Health
Prilagođavanje početnog zaslona S Health
aplikacije
Prikaz sažetka na kojem možete vidjeti trenutni broj koraka i kalorije koje ste utrošili ili pojeli.
Također, možete reorganizirati prečace za lakši pristup S Health izborniku i promijeniti sliku
pozadine na početnom zaslonu S Health aplikacije.
Na početnom zaslonu S Health aplikacije dodirnite → Uredite favorite, a zatim dodirnite
dodavanje prečaca na početnom zaslonu S Health aplikacije.
Za brisanje prečaca, dodirnite
.
Pristup zaslonu S Health izbornika.
Pristup dodatnim opcijama.
Prečaci za S Health izbornike
94
za
S Health
Uporaba izbornika S Health aplikacije
Dodirnite
za pristup različitim izbornicima.
Moj profil
Pristup glavnom zaslonu S Health
izbornika.
Odaberite za korištenje izbornika.
• Brojač koraka: Mjeri broj koraka i provjerava utrošene kalorije. Za više informacija pogledajte
Mjerenje broja prijeđenih koraka.
• Vježba: Bilježi trajanje vježbanja i provjerava utrošene kalorije. Za više informacija pogledajte
Bilježenje informacija o vježbanju.
• Hrana: Bilježenje i upravljanje unosom kalorija. Za više informacija pogledajte Bilježenje
unosa kalorija.
• Partnerske aplikacije: Traženje i preuzimanje aplikacija koje se mogu sinkronizirati s
aplikacijom S Health.
Dostupne su dodatne informacije o S Health funkciji ili o preuzetim aplikacijama putem
opcije Partnerske aplikacije. Za pristup više informacija o funkciji ili aplikaciji otvorite ih.
Zatim dodirnite → Upute.
95
S Health
Mjerenje broja prijeđenih koraka
Uređaj mjeri broj koraka koje ste napravili i mjeri prijeđenu udaljenost. Također, pomoću senzora
mjeri kalorije koje ste utrošili.
Dodirnite
→ Brojač koraka.
Uređaj mjeri korake, prijeđenu udaljenost i sagorene kalorije, te pokazuje ove podatke u
stvarnom vremenu.
Mjerenja su spremljena.
Prikaz zapisa o broju koraka koje
ste svakodnevno učinili.
Pristup dodatnim opcijama.
Pomaknite se na određeni datum
za prikaz bilješki o broju koraka.
Broj koraka
Ciljani broj koraka
Udaljenost koju ste prešli
Kalorije koje ste utrošili
Provjerite svoj rang u zajednici.
Grafički prikaz broja koraka.
• Može doći do kratke vremenske zadrške kad pedometar prati korake i prikaza broja
prijeđenih koraka.
• Ako koristite brojač koraka dok se vozite automobilom ili vlakom, vibracija može
utjecati na brojač koraka.
96
S Health
Bilježenje informacija o vježbanju
Zabilježite informacije o vježbanju i potrošenim kalorijama pomoću S Health funkcije vježbanja.
Informacije o svom vježbanju i potrošenim kalorijama možete vidjeti na grafu i podijeliti ih s
drugima.
Dodirnite
→ Vježba.
• Prije uporabe ove funkcije preporučuje se trudnicama, starijim osobama i maloj
djeci te korisnicima koji imaju zdravstvenih problema, poput kronične bolesti srca ili
visokog krvnog tlaka, da se posavjetuju sa zdravstvenim djelatnikom.
• Ako osjećate vrtoglavicu, bol ili imate problema s disanjem tijekom vježbanja,
prekinite koristiti ovu funkciju i potražite savjet zdravstvenog djelatnika.
Početak vježbanja
1 Na glavnom zaslonu vježbanja postavite vrstu vježbe, aktivirajte ili deaktivirajte glasovni
vodič, odaberite pozadinsku glazbu, a zatim dodirnite POKRETANJE.
Uređaj bilježi vrijeme vježbanja i prikazuje napredak prema ostvarenju ciljeva vježbanja.
97
S Health
2 Počnite s vježbanjem i koristite različite funkcije na zaslonu.
Dodirnite za zaključavanje zaslona i za prikazivanje samo informacija o vježbanju. Za
otključavanje zaslona dodirnite i držite .
Snimite fotografiju lokacije na
kojoj ćete vježbati.
Prikaz karte mjesta na kojima ste
vježbali.
Tip vježbe
Prikaz i upravljanje vezama
dodatnih uređaja.
Informacije koje će se prikazati
tijekom vježbanja poput brzine,
vremena i sl. Dodirnite za
prikazivanje više stavki.
Aktiviranje ili deaktiviranje audio
vodiča.
Upravljanje reprodukcijom glazbe.
3 Za završetak vježbanja dodirnite PAUZA → STANI.
Na zaslonu su prikazane informacije o vježbanju, udaljenost i fotografije koje ste snimili.
4 Unesite dodatne informacije i dodirnite SPREMI.
Uređaj sprema informacije o vježbanje.
98
S Health
Uporaba funkcije trenera tijekom vježbanja u modu trčanja
Ovu funkciju osobnog trenera koristite za sigurno i učinkovito vježbanje. Primat ćete trenerske
savijete u stvarnom vremenu koji će vas voditi kroz sigurno i učinkovito vježbanje i tako ćete
moći održati dobru kondiciju.
Za korištenje funkcije treniranja spojite uređaj na uređaj za mjerenje brzine otkucaja srca.
Za prikaz dostupnih uređaja za mjerenje brzine otkucaja srca dodirnite → Postavke →
Kompatibilni dodaci → Vježba.
O funkciji treniranja
Funkcija treniranja uključuje tehnologiju Firstbeat koja omogućuje personalizirano vođenje
tijekom vježbanja. Firstbeat koristi analizu Učinka treninga (TE) koja mjeri akumulirano fizičko
opterećenje tijekom vježbanja i procjenjuje njegov utjecaj na vašu fizičku kondiciju. Razine
učinka treniranja (TE) temelje se na vašem fizičkom profilu te informacijama o brzini otkucaja
srca zabilježenih tijekom vježbanja. Vaša razina učinka treninga (TE) povećava se kada učinkovito
izvodite vježbe, a funkcija treniranja koristi učinak treniranja (TE) za dostavljanje povratnih
informacija.
Povratne informacije dostupne su putem ove funkcije i to putem upozorenja poput ‘ubrzaj’,
‘zadrži ovaj ritam’ i ‘uspori’. Kada prvi puta koristite funkciju treniranja ona će procijeniti
odgovarajuću razinu učinka treniranja (TE) na temelju vašeg profila. Dok vježbate, ona će
analizirati povijest vaših treninga i osigurati vam personalizirano vođenje treninga. Uobičajeno
vježbanje može započeti vježbama manjeg intenziteta te naglo povećavati intenzitet prema
kraju treninga.
Za više informacija posjetite www.firstbeat.fi/te.
Tijekom vježbanja, mjerač brzine otkucaja srca možda neće raditi ispravno ako je uređaj
izložen pretjeranom znojenju ili ako se njegov položaj promijeni.
99
S Health
1 Nosite mjerač brzine otkucaja srca.
2 Na glavnom zaslonu vježbanja dodirnite
→ SKENIRAJ.
3 Odaberite svoj uređaj za mjerenje brzine otkucaja srca na popisu prepoznatih uređaja.
4 Slijedite upute na zaslonu za spajanje uređaja za mjerenje brzine otkucaja srca na vaš
uređaja.
100
S Health
5 Kada je spajanje izvršeno, na glavnom zaslonu vježbanja dodirnite Trčanje.
Prikaz statusa veze.
6 Dodirnite POSTAVI CILJ VJEŽBE → Cilj treninga.
7 Dodirnite AUTO. na skočnom prozoru za automatsko podešavanje maksimalne brzine
otkucaja srca.
Maksimalna brzina otkucaja srca je najveći broj otkucaja srca koji pojedinac dosegne
za vrijeme vježbanja. Ako znate maksimalnu brzinu otkucaja srca tada je ručno unesite.
Ako maksimalnu brzinu otkucaja srca podesite na automatsko mjerenje uređaj će je
izračunati pomoću formule “210-0,65 x dob”.
101
S Health
8 Podesite intenzitet vježbanja i dodirnite DALJE.
Podesite intenzitet treninga na
jednu od tri dostupne razine.
9 Podesite trajanje vježbanja i dodirnite OK → OK.
Ako vrijeme trajanja vježbanja podesite na razdoblje kraće od preporučenog vremena
trajanja intenzitet vježbanja će se povećati radi ostvarenja Učinka treniranja (TE).
10Na glavnom zaslonu vježbanja aktivirajte ili deaktivirajte glasovni vodič, odaberite
pozadinsku glazbu, a zatim dodirnite POKRETANJE.
11Početak vježbanja.
Ako tijekom vježbanja osjećate bol ili neugodu odmah prestanite s vježbanjem i
posavjetujte se s liječnikom.
12Za završetak vježbanja dodirnite PAUZA → STANI.
13Provjerite vrijeme trajanja vježbanja, udaljenost i utrošene kalorije i dodirnite SPREMI za
spremanje informacija o vježbanju na uređaju.
102
S Health
Bilježenje unosa kalorija
Bilježenje dnevnog unosa kalorija i upravljanje potrošnjom kalorija.
1 Dodirnite → Hrana.
2 Dodirnite pored obroka.
3 Unesite informacije o vremenu obroka i dodirnite OK.
• Za traženje hrane dodirnite Traži i odaberite hranu iz rezultata pretrage.
• Za odabir s popisa hrane svrstane po kategorijama dodirnite KATEGORIJA.
• Za odabir između često konzumirane hrane dodirnite ČESTO.
• Za odabir s popisa moje hrane dodirnite MOJA HRANA.
4 Unesite dodatne informacije o hrani i dodirnite SPREMI.
Informacije o hrani su zabilježene kao vaš unos kalorija za obrok.
Prikaz zapisa o vašem dnevnom
unosu kalorija.
Pristup dodatnim opcijama.
Pomaknite se na određeni datum
za prikaz bilješki o unesenim
kalorijama.
Ukupni unos kalorija
Prikaz ili uređivanje informacija o
obroku.
Ciljani unos kalorija
Snimite fotografiju hrane i dodajte
je informacijama o jelu.
Dodavanje informacija o jelu.
Grafički prikaz vašeg unosa
kalorija.
Informacije o kalorijama kod Hrana koristite samo kao osobne reference. Dani podaci
možda neće biti točni u svakom trenutku i podložni su promjeni. Neke informacije o
hrani mogu se razlikovati od stvarne razine kalorija.
103
S Health
Uporaba dodatnih izbornika
Možete preuzeti i instalirati različite aplikacije koje su kompatibilne s ovom aplikacijom.
1 Dodirnite → Partnerske aplikacije.
2 Odaberite aplikaciju.
3 Slijedite upute na zaslonu i instalirajte aplikaciju.
• Osobni podaci prikupljeni od strane S Health aplikacije mogu se spremiti na uređaj
samo za informativne svrhe. Samsung ne prima, ne pohranjuje ili ne prenosi vaše
osobne podatke. (Ali, ako ste prijavljeni na vaš Samsung račun iz S Health aplikacije,
vaši podaci mogu se spremiti na poslužitelj u svrhu sigurnosne pohrane podataka.)
Osobni podaci mogu se spremiti sve do ispunjenja tih namjena. Osobne podatke
možete izbrisati iz S Health aplikacije koristeći opciju resetiraj podatke koja se nalazi u
izborniku postavki ili deinstaliranjem aplikacije. Resetiranjem podataka izbrisat će se
sve informacija pohranjene na poslužitelju. Za brisanje bilo kakvih podataka koje ste
podijelili na društvenim mrežama ili prebacili na uređaje pohrane, morate ih zasebno
obrisati.
• Vi ste ti koji se smatrate potpuno odgovornim za neadekvatnu uporabu podataka
podijeljenih na društvenim mrežama ili prebačenih drugima. Budite oprezni prilikom
dijeljenja svojih osobnih podataka s drugima.
• Za zaštitu vaših osobnih podataka na glavnom zaslonu S Health aplikacije dodirnite
→ Postavke → Lozinka, a zatim podesite lozinku.
• Ako je uređaj spojen na mjerne uređaje potvrdite komunikacijski protokol radi
potvrđivanja ispravnog rada. Ako koristite bežičnu vezu npr. Bluetooth ili ANT+, na
uređaj mogu utjecati elektroničke smetnje koje izazivaju drugi uređaji. Izbjegavajte
koristiti uređaj u blizini drugih uređaja koji emitiraju radio valove.
• Sadržaj korišten u S Health aplikaciji može se razlikovati ovisno o verziji softvera
aplikacije. Usluge koje su omogućene ovom aplikacijom podliježu promjeni ili
poništenju podrške bez prethodne najave.
104
Glasovne funkcije
S Voice
O aplikaciji S Voice
Ovu aplikaciju koristite za glasovnu upravljanje uređajem i izvršavanje različitih funkcija.
Dodirnite S Voice na zaslonu aplikacija. Alternativo, dvaput pritisnite gumb za početni zaslon.
Za deaktiviranje pristupa pritiskom na gumb za početni zaslon dodirnite → Settings, a zatim
skinite oznaku s Open via the home key.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Podešavanje jezika
Dodirnite → Settings → Language, a zatim odaberite jezik.
Odabrani jezik primijenit će se samo na S Voice aplikaciju, a ne na jezik prikazan na
uređaju.
Uporaba aplikacije S Voice
Kad pokrenete aplikaciju S Voice, uređaj počinje s prepoznavanjem glasa, a ikona mikrofona
postaje plava.
Izgovorite glasovnu naredbu.
Ako uređaj prepozna naredbu, izvest će odgovarajuću radnju.
105
Glasovne funkcije
Savjeti za bolje prepoznavanje glasa:
• Govorite jasno.
• Govorite na mirim mjestima.
• Ne koriste nepristojne riječi ili kolokvijalni govor.
• Izbjegavajte govoriti dijalektom.
Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može izvršiti neželjene naredbe ovisno o vašem
okruženju ili načinu na koji govorite.
Aktiviranje S Voice aplikacije u modu pripravnosti
Ako se S Voice aplikacija ne koristi određeno vrijeme ona se automatski prebacuje u mod
pripravnosti.
Dodirnite ikonu mikrofona i kažite “Hi Galaxy” kako bi uređaj mogao nastaviti s prepoznavanjem
glasa.
Promjena naredbe aktivacije
Možete promijeniti naredbu aktivacije umjesto zadane “Hi Galaxy”. Naredba aktivacije se koristi
za pokretanje S Voice aplikacije kada je uređaj u modu pripravnosti.
Dodirnite → Settings → Voice wake-up → Set wake-up command.
Deaktiviranje glasovnih informacija
Dodirnite → Disable Voice feedback. Uređaj prestaje s glasovnim informacijama kada
izgovorite naredbu.
Ispravljanje neželjenih glasovnih naredbi
Glasovne naredbe možete urediti ako uređaj ih uređaj ne prepoznaje ispravno.
Za ispravljanje glasovne naredbe dodirnite zadnji oblačić govora koji sadržava izgovoreni tekst i
uredite tekst pomoću tipkovnice.
106
Glasovne funkcije
Diktafon
Snimanje glasovnih zapisa
Dodirnite Diktafon na zaslonu aplikacija.
Dodirnite za početak snimanja. Govorite u mikrofon. Dodirnite za prekid snimanja. Za
poništenje snimanja dodirnite . Dodirnite za završetak snimanja.
Prilikom snimanja glasovnog zapisa dodirnite
za umetanje oznake.
Pristup dodatnim opcijama.
Proteklo vrijeme snimanja
Započnite sa snimanjem.
Prikaz popisa glasovnih zapisa.
Promjena načina snimanja.
Za podešavanje uređaja na uklanjanje pozadinske buke dodirnite → Postavke, a zatim označite
Smanjenje buke.
Pohrana datoteka s kontekstualnim oznakama
Dodavanje kontekstualnih oznaka, poput lokacija i datuma nazivima datoteka prilikom
spremanja glasovnih zapisa.
Dodirnite → Postavke, a zatim označite Kontekst. naziv dat. Uređaj dodaje datum snimanja
nazivu datoteke. Za dodavanje lokacije na kojoj je snimljen glasovni zapis dodirnite →
Postavke, a zatim označite Lokacijske oznake.
107
Glasovne funkcije
Reproduciranje glasovnih zapisa
Dodirnite Diktafon na zaslonu aplikacija.
Dodirnite
i odaberite glasovni zapis koji želite reproducirati.
• : Rezanje glasovnog zapisa.
• : Podesite dio snimke glasovnog zapisa za reprodukciju u obliku petlje.
• : Prilagodba brzine reproduciranja.
• : Preskočite dio bez zvuka u glasovnom zapisu.
• : Umetanje oznaka u glasovni zapis.
• /
• /
: Pauziranje ili nastavak reprodukcije.
: Preskočite na prethodni ili sljedeći glasovni zapis.
Uporaba popisa oznaka
Određene točke u glasovnom zapisu možete označiti pomoću oznaka. Svaka oznaka je označena
s ikonom oznake na glasovnom zapisu.
Za prikaz detalja o oznaci dok se glasovni zapis reproducira dodirnite → Favoriti. Odaberite
oznaku s popisa oznaka za reproduciranje glasovnog zapisa od tog mjesta.
Upravljanje glasovnim zapisima
Na zaslonu aplikacija dodirnite Diktafon →
Dodirnite
za traženje glasovnih zapisa.
Dodirnite
za brisanje glasovnih zapisa.
.
Promjena naziva glasovnih zapisa
Dodirnite i držite glasovni zapis, dodirnite → Preimenuj, unesite naziv glasovnog zapisa, a
zatim dodirnite PREIMENUJ.
Upravljanje kategorijama
Dodirnite → Uredi kategorije →
OK.
, unesite naziv kategorije, odaberite boju, a zatim dodirnite
Za promjenu ili dodjelu kategorije glasovnom zapisu, na popisu glasovnih zapisa, dodirnite i
držite glasovni zapis. Zatim dodirnite → Promjena kategorije, a zatim odaberite kategoriju.
Za filtriranje glasovnih zapisa po kategoriji dodirnite → Filtriraj prema kategoriji i zatim
odaberite kategoriju.
108
Glasovne funkcije
Glas. pretraživanje
Ovu aplikaciju koristite za pretraživanje internetskih stranica govorom.
Dodirnite Glas. pretraživanje na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Izgovorite ključnu riječ ili frazu nakon što se Govori sad pojavi na zaslonu.
Način u autu
O načinu rada u vožnji
Ovaj način rada koristite za upravljanje uređajem tijekom vožnje. Možete slušati poruke i glazbu
koristeći glasovne naredbe i bez dodirivanja uređaja.
Otvorite okvir brzih postavki i dodirnite Način u autu i aktivirajte ga.
Ne gledajte u zaslon i ne izvršavajte funkcije pomoću ruku dok vozite.
• Navigacijske karte, vaša trenutačna lokacija i ostali navigacijski podaci mogu se
razlikovati od stvarnih podataka o lokaciji. Uvijek trebate obratiti pažnju na uvjete na
cesti, promet te bilo koje druge čimbenike koji mogu utjecati na vašu vožnju. Slijedite
sigurnosna upozorenja i odredbe za sigurnu vožnju.
• Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada koristite funkciju navigacije.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Ovaj način rada ne podržavaju neki jezici.
Prije uporabe ovog načina rada
• Vodite računa da vozilo na koje se spajate svoj uređaj podržava Bluetooth funkciju.
• Vodite računa o tome je li Bluetooth funkcija vašeg uređaja i vozila aktivirana prilikom
registracije vozila na uređaj.
109
Glasovne funkcije
Pokretanje načina rada u vožnji
Kada ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, slijedite upute na zaslonu za dovršenje podešavanja
računa.
1 Otvorite okvir brzih postavki i dodirnite Način u autu i aktivirajte ga.
2 Kada se pojavi zaslon načina rada u vožnji dodirnite NEXT.
3 Pročitajte i prihvatite uvjete i odredbe, a zatim dodirnite NEXT.
4 Pročitajte upozorenja i dodirnite NEXT.
5 Dodirnite DA za spajanje uređaja i vozila putem Bluetooth veze.
Kada uređaj ne može pretraživati vozilo, na uređaju dodirnite SEARCH FROM MOBILE
DEVICE i ručno registrirajte vozilo.
6 Kada dovršite registraciju dodirnite NEXT.
7 Pročitajte upute na zaslonu i dodirnite START.
Kada dovršite podešavanje pojavit će se glavni zaslon načina rada u vožnji.
Registriranje vozila
Kada registrirate vozilo na uređaju možete slušati glasovne informacije s uređaja putem zvučnika
u vašem automobilu. Također, možete podesiti uređaj na automatsko aktiviranje načina rada u
vožnji kada se spoji na vozilo i sl.
1 Dodirnite → Settings → Register Car → Add car.
2 Prihvatite zahtjev za Bluetooth autorizacijom i dodirnite DA za aktiviranje Bluetooth funkcije.
110
Glasovne funkcije
3 Slijedite upute na zaslonu za spajanje uređaja i vozila.
Ako vozilo ne može prepoznati vaš uređaj dodirnite SEARCH FROM MOBILE DEVICE i
potražite vozilo na svom uređaju.
• Prije registriranja vozila, pokrenite vozilo i uključite radio.
• Kad registrirate vozilo na uređaju, postavite uređaj u blizinu vozila.
Automatsko aktiviranje načina rada u vožnji
Uređaj možete podesiti da aktivira način rada u vožnju kada su uređaj i vozilo spojeni putem
Bluetooth veze.
Kada dovršite registraciju vozila dodirnite → Settings → Register Car, a zatim označite Auto
Open via Bluetooth.
Dodavanje prečaca za često posjećena mjesta
Spremanje prečaca za često posjećena mjesta radi lakšeg traženja ruta.
1 Dodirnite → Settings → Registered Places.
2 Dodirnite Kuća, Posao, ili Vožnja.
Za dodavanje novih mjesta dodirnite
lokacije, a zatim dodirnite OK.
, unesite naziv mjesta, podesite način prepoznavanja
3 Dodirnite Odaberite način i odaberite način prepoznavanja lokacije, poput karti, Wi-Fi ili
Bluetooth veze.
4 Dodirnite OK.
111
Glasovne funkcije
Uporaba izbornika načina rada u vožnji
Otvorite okvir brzih postavki i dodirnite Način u autu i aktivirajte ga.
Kada se pojavi glavni zaslon načina rada u vožnji, recite “Hi Galaxy” ili dodirnite gornji dio zaslona
i izgovorite glasovnu naredbu. U drugom slučaju, možete se koristiti izbornicima na zaslonu tako
da ih dodirnete.
• Ako se način rada u vožnji izvodi u pozadini, za aktiviranje načina rada u vožnji možete
koristiti glasovnu naredbu. Ova funkcija nije dostupna ako je uređaj već podešen za
pokretanje Google aplikacije izgovaranjem naredbe “OK Google”. Za deaktiviranje
funkcije aktiviranja glasovnom naredbom, na zaslonu aplikacija dodirnite Voice
→ Settings → Voice → Otkrivanje za "Ok Google".
Search →
• Otkrivanje za "Ok Google" možda neće biti dostupno ovisno o regiji ili pružatelju
usluga.
Pristup dodatnim
opcijama.
Aktiviranje funkcije
glasovne naredbe.
Upućivanje poziva.
Slušanje glazbe.
Slanje poruka.
Dobivanje uputa o
smjeru.
112
Glasovne funkcije
Uporaba navigacijske funkcije
Otvorite okvir brzih postavki i dodirnite Način u autu i aktivirajte ga.
Navigacija do memoriranog odredišta
Uređaj vas vodi do vašeg memoriranog odredišta. Prije uporabe ove funkcije, spremite prečace
za često posjećena mjesta radi lakšeg traženja ruta. Za više informacija pogledajte Dodavanje
prečaca za često posjećena mjesta.
1 Na glavnom zaslon načina rada u vožnji, recite “Hi Galaxy” ili dodirnite gornji dio zaslona.
2 Izgovorite “Navigation” i naziv memorirane destinacije pomoću glasovne naredbe. Ili
dodirnite Navigation i odaberite memoriranu destinaciju poput Home, Work, ili My Place.
Navigacija do odredišta
Precizno odaberite lokaciju dodirivanjem i držanjem prsta na karti. Ili koristite glasovnu naredbu
za navigaciju do odredišta.
1 Na glavnom zaslon načina rada u vožnji, recite “Hi Galaxy” ili dodirnite gornji dio zaslona.
2 Izgovorite “Navigation” ili dodirnite Navigation.
3 Izgovorite ključnu riječ ili adresu lokacije pomoću glasovne naredbe. Ili dodirnite Map i
unesite ključu riječ ili adresu lokacije.
Za traženje lokacije dodirnite polje pretrage.
4 Izgovorite “Ruta” ili dodirnite Ruta.
113
Multimedija
Glazba
Reproduciranje glazbe
Dodirnite Glazba na zaslonu aplikacija.
Odaberite glazbenu kategoriju, a zatim odaberite pjesmu koju želite reproducirati.
Traženje drugih uređaja za
reproduciranje datoteke.
Pristup dodatnim opcijama.
Prilagodba glasnoće zvuka.
Podesite datoteku kao omiljenu
pjesmu.
Uključivanje nasumične
reprodukcije.
Promjena načina ponavljanja.
Otvaranje popisa pjesama.
Dodavanje pjesme na popis
pjesama.
Prebacivanje na prethodnu
pjesmu. Dodirnite i držite za brže
premotavanje unatrag.
Prebacivanje na sljedeću pjesmu.
Dodirnite i držite za brže
premotavanje unaprijed.
Pauziranje i nastavak reprodukcije.
114
Multimedija
Reproduciranje glazbe pohranjene na drugim uređajima
Pretražite glazbu koja je pohranjena na drugim uređajima i reproducirajte je na svom uređaju.
Dodirnite Glazba na zaslonu aplikacija.
Pristupanje glazbi na registriranom uređaju
Dodirnite UREĐAJI i odaberite uređaj u Registrirani uređaji za pristup i reproduciranje glazbe.
Možete reproducirati pjesmu na uređajima koji su registrirani na vašem Samsung linku. Za više
informacija posjetite link.samsung.com. Provjerite jesu li registrirani uređaji uključeni i spojeni na
Wi-Fi ili mobilnu vezu.
Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada pristupate sadržaju pohranjenom na drugim
uređajima putem mobilne mreže. Izbjegnite zaračunavanje dodatnih troškova i koristite
Wi-Fi funkciju.
Pristupanje pjesmi na obližnjem uređaju
Dodirnite UREĐAJI i odaberite uređaj u Uređaji u blizini za pristup i reproduciranje glazbe.
Možete reproducirati pjesmu na uređajima na kojima je aktivirana funkcija dijeljenja sadržaja.
Za aktiviranje ove funkcije, na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaji u blizini, a potom
u desno povucite gumb Uređaji u blizini. Za više informacija o postavkama pogledajte Uređaji u
blizini.
115
Multimedija
Video
Reprodukcija videozapisa
Dodirnite Video na zaslonu aplikacija.
Odaberite video za reproducirati.
Traženje drugih
uređaja za
reproduciranje
datoteke.
Prilagodba glasnoće
zvuka.
Kretanje naprijed ili
natrag povlačenjem
trake.
Pauziranje i nastavak
reprodukcije.
Pristup dodatnim
opcijama.
Izmjena omjera
zaslona.
Prebacivanje na video
player u skočnom
prozoru.
Prebacivanje na
prethodni videozapis.
Dodirnite i držite za
brže premotavanje
unatrag.
Prebacivanje na
sljedeći videozapis.
Dodirnite i držite za
brže premotavanje
unaprijed.
Za prilagođavanje lokacije upravljačke ploče tijekom reprodukcije dodirnite → Postavke,
označite Mini kontroler, a zatim dodirnite ZATVORI. Zatim dodirnite ili za pomicanje
upravljačke ploče na bilo koju stranu zaslona.
Ova funkcija dostupna je samo u vodoravnom prikazu.
116
Multimedija
Reproduciranje videozapisa pohranjenih na drugim uređajima
Pretražite videozapise koji su pohranjeni na drugim uređajima i reproducirajte ih na svom
uređaju.
Dodirnite Video na zaslonu aplikacija.
Pristupanje videozapisu na registriranom uređaju
Dodirnite UREĐAJI i odaberite uređaj u Registrirani uređaji za pristup i reproduciranje
videozapisa. Možete reproducirati videozapis na uređajima koji su registrirani na Samsung linku.
Za više informacija posjetite link.samsung.com. Provjerite jesu li registrirani uređaji uključeni i
spojeni na Wi-Fi ili mobilnu vezu.
Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada pristupate sadržaju pohranjenom na drugim
uređajima putem mobilne mreže. Izbjegnite zaračunavanje dodatnih troškova i koristite
Wi-Fi funkciju.
Pristupanje videozapisu na obližnjem uređaju
Dodirnite UREĐAJI i odaberite uređaj u Uređaji u blizini za pristup i reproduciranje videozapisa.
Možete reproducirati videozapis na uređajima na kojima je aktivirana funkcija dijeljenja sadržaja.
Za aktiviranje funkcije dijeljenja sadržaja, na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaji
u blizini, a potom u desno povucite gumb Uređaji u blizini. Za više informacija o postavkama
pogledajte Uređaji u blizini.
YouTube
Ovu aplikaciju koristite za gledanje videozapisa sa internetskih stranica YouTubea.
Dodirnite YouTube na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
117
Multimedija
Flipboard
Ovu aplikaciju koristite za pristup personaliziranim časopisima.
Dodirnite Flipboard na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Za pokretanje Flipboarda, kvrcnite prstima na stranicu dobrodošlice, odaberite novinske naslove,
a zatim dodirnite Build Your Flipboard.
Odaberite priču s naslovnice ili naslov, prevucite prstima po Flipboard stranicama, a zatim
odaberite članak koji želite pročitati.
Google+
Ovu aplikaciju koristite kako bi ostali u kontaktu s ljudima putem Googleove usluge društvene
mreže.
Dodirnite Google+ na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Dodirnite Sve za promjenu kategorije, a zatim se pomaknite gore ili dolje za pregled poruka
vašeg kruga.
Fotografije
Ovu aplikaciju koristite za upravljanje fotografijama, albumima i videozapisima koje ste spremili
na uređaju ili učitali na Google+.
Dodirnite Fotografije na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
118
Multimedija
Play igre
Ovu aplikaciju koristite za preuzimanje i igranje igrica.
Dodirnite Play igre na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Play glazba
Ovu aplikaciju koristite za slušanje glazbe na uređaju ili za prijenos glazbe putem Google cloud
usluge.
Dodirnite Play glazba na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Play kiosk
Ovu aplikaciju koristite za čitanje najnovijih članaka.
Dodirnite Play kiosk na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
119
Sigurnost
Skener otiska prsta
Za bolje prepoznavanje otisaka prstiju
Kada skenirate otiske prstiju na uređaju pripazite na sljedeće uvjete koji mogu utjecati na
performanse funkcije:
• Gumb za početni zaslon sadrži senzor prepoznavanja otiska prsta. Vodite računa o tome
da gumb za početni zaslon nije ogreban ili oštećen metalnim objektima poput kovanica,
ključeva i ogrlica.
• Zaštita zaslona isporučena s uređajem može dovesti do slabijeg rada senzora prepoznavanja
otiska prsta. Uklonite zaštitu zaslona i poboljšajte osjetljivost prilikom prepoznavanja otisaka
prstiju.
• Vodite računa o tome da je područje za prepoznavanje otiska prsta čisto i suho kao i vaši
prsti.
• Uređaj ne može prepoznati otiske prstiju koji su zahvaćeni dubokim linijama ili ožiljcima.
• Uređaj možda neće prepoznati otisak prsta s malog ili tankog prsta.
• Za poboljšanje performansi prepoznavanja registrirajte otiske prstiju ruke koju često koristite
za izvršavanje zadataka na uređaju.
• Ne povlačite prstima prebrzo ili presporo. Povlačite prste umjerenom brzinom kako bi ih
uređaj mogao prepoznati.
• U suhim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u uređaju. Izbjegavajte
korištenje ove funkcije u suhim okruženjima ili prije uporabe funkcija kod kojih dolazi do
izbijanja statičkog elektriciteta dodirivanjem metalnog predmeta.
120
Sigurnost
Registriranje otisaka prstiju
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Skener otiska prsta → Upravljanje otis. prstiju.
2 Pročitajte informacije na zaslonu i dodirnite OK.
3 Postavite prst na područje za otisak prsta na donjem dijelu središta zaslona.
4 Dodirnite i držite područje za otisak prsta, a zatim povucite prstom prema dolje preko
gumba za početni zaslon.
Ponavljajte ovaj postupak sa istim prstom dok se otisak prsta ne registrira.
Ako savijete prst ili koristite samo vrh prsta, uređaj možda neće prepoznati otiske prstiju.
5 Dodirnite OK kako biste dovršili skeniranje svojeg otiska prsta. Ili dodirnite REGISTRACIJA
kako biste registrirali dodatni otisak prsta.
6 Kad se pojavi zaslon u kojem se zahtijeva da upišete sigurnosnu lozinku, unesite sigurnosnu
lozinku i zatim dodirnite NASTAVAK.
7 Ponovno unesite sigurnosnu lozinku radi potvrde, a zatim dodirnite OK.
Sigurnosnu lozinku možete koristiti umjesto skeniranja svojih otisaka prstiju.
8 Ako se pojavi skočni prozor zaključavanja otiska prsta, dodirnite OK. Za otključavanje zaslona
možete koristiti otiske vaših prstiju.
121
Sigurnost
Upravljanje registriranim otiscima prstiju
Svoje registrirane otiske prstiju možete izbrisati ili preimenovati.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Skener otiska prsta → Upravljanje otis. prstiju.
Za brisanje otiska prsta dodirnite → Deregistracija, odaberite otiske prstiju, a zatim dodirnite
OK → OK.
Za preimenovanje otiska prsta dodirnite → Odaberi, odaberite otisak prsta, dodirnite
zatim unesite novi naziv i dodirnite OK.
,a
Promjena alternativne lozinke
Možete promijeniti lozinku koju koristite kao alternativu za skeniranje otisaka prstiju.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Skener otiska prsta → Promij. rezervnu
lozinku.
2 Skenirajte upisani otisak ili dodirnite i unesite sigurnosnu lozinku.
3 Unesite novu lozinku i dodirnite NASTAVAK.
4 Ponovo unesite lozinku i dodirnite OK.
Otključavanje zaslona pomoću otisaka prstiju
Zaslon možete otključati pomoću registriranih otisaka prstiju.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Skener otiska prsta → Zaključavanje zaslona
→ Otisak prsta. Ili na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Zaslon zaključavanja →
Zaključavanje zaslona → Otisak prsta.
Potvrda lozinke Samsung računa
Pomoću otisaka prstiju možete potvrditi lozinku vašeg Samsung računa. Umjesto unosa lozinke
možete koristiti otisak prsta na primjer prilikom kupovinu sadržaja u trgovini GALAXY Apps.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Skener otiska prsta → Provjeri Samsung račun, a
zatim na desno povucite gumb Provjeri Samsung račun.
122
Sigurnost
Uporaba otisaka prstiju za kupovinu putem PayPal usluge
Možete kupovati skeniranjem otisaka vaših prstiju.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Skener otiska prsta → Pay with PayPal.
2 Označite FIDO Ready™ support i PayPal, a zatim dodirnite INSTALL.
3 Kad je instalacija gotova, dodirnite LINK PAYPAL ACCOUNT.
4 Slijedite upute na zaslonu za prijavu na internetske stranice PayPal usluge i registrirajte otiske
svojih prstiju.
Privatni način
O privatnom načinu rada
Ovaj način rada koristite da spriječite drugima korištenje ili pristupanje određenom sadržaju,
poput slika i dokumenata, pohranjenim na uređaju. Možete spremiti sadržaj na određenu
lokaciju, a zatim deaktivirati privatni način rada za sigurno skrivanje stavki.
Skrivanje sadržaja
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Privatni način, a zatim na desno povucite gumb
Privatni način. Ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite Privatni način i aktivirajte ga.
Kada prvi put aktivirate privatni način rada podesite kod otključavanja i sigurnosni PIN.
2 Unesite kod za otključavanje privatnog načina rada.
Kada je način rada aktiviran,
pojavit će se na vrhu zaslona.
123
Sigurnost
3 Za odabir stavki koje želite sakriti, dodirnite i držite stavku na popisu, označite stavke za
odabir, a zatim dodirnite → Premjesti u Privatno.
Stavke koje su prebačene u privatni način rada pojavit će se s
na njima.
4 Kada odaberete stavke koje želite skriti, na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Privatni
način, a zatim na lijevo povucite gumb Privatni način. Ili otvorite okvir brzih postavki i
dodirnite Privatni način i deaktivirajte ga.
Odabrane stavke nestat će sa zaslona.
Vodite računa da su sve stavke ispravno spremljene ili prebačene prije deaktiviranja
privatnog načina rada.
Prikazivanje skrivenog sadržaja
Skrivene stavke možete prikazati samo kada je aktiviran privatni način rada.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Privatni način, a zatim na desno povucite gumb
Privatni način. Ili otvorite okvir brzih postavki i deaktivirajte Privatni način.
2 Unesite kod za otključavanje privatnog načina rada.
3 Na zaslonu aplikacija dodirnite Moje Datoteke → Privatno.
Sve stavke prebačene u privatni način rada pojavit će se na zaslonu.
124
Zaštita
Hitni način
O načinu rada u hitnom slučaju
Ovaj način rada koristite kad želite produžiti vrijeme pripravnosti uređaja kad se nalazite u
opasnoj situaciji. Kada je ovaj način rada aktiviran, smanjuje se osvjetljenje zaslona te potrošnja
baterije ograničavanjem nekih funkcija. Također, možete uključiti bljeskalicu, zvuk alarma i poslati
informacije o svojoj lokaciji drugima u poruci.
Aktiviranje načina rada u hitnom slučaju
Pritisnite i držite gumb za uključivanje a zatim dodirnite Hitni način. Ili na zaslonu aplikacija
dodirnite Postavke → Sigurnosna pomoć → Hitni način, a zatim udesno povucite sklopku
Hitni način.
Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom slanja poruka ili korištenja mobilne mreže.
125
Zaštita
Pristup dodatnim opcijama.
Uključivanje bljeskalice.
Zvuk alarma.
Slanje informacija o vašoj
trenutnoj lokaciji u poruci.
Pokretanje Telefon.
Pokretanje Internet.
Dodavanje više aplikacija koje će
se koristiti.
Preostala razina napunjenosti
baterije i maksimalno
procijenjeno vrijeme pripravnosti
baterije
Pozivanje broja u hitnom slučaju.
Procijenjeno maksimalno vrijeme pripravnosti je preostalo vrijeme prije nego što
se baterija potpuno isprazni kada se uređaj ne koristi. Vrijeme pripravnosti može se
razlikovati ovisno o postavkama uređaja i uvjetima rada vašeg uređaja.
Deaktiviranje načina rada u hitnom slučaju
Za deaktiviranje načina rada u hitnom slučaju, pritisnite i držite gumb za uključivanje, a zatim
dodirnite Hitni način. Ili dodirnite → Isključi Hitni način. Način rada u hitnom slučaju je
deaktiviran.
126
Zaštita
Slanje poruka o pomoći
O slanju poruka o pomoći
Možete unaprijed podesiti kontakte kojima će se poslati poruka kada se nalazite u opasnosti.
Pošaljite poruke vašim primarnim kontaktima brzim pritiskom gumba za uključivanje tri puta.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Sigurnosna pomoć.
Dodavanje primarnih kontakata
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Sigurnosna pomoć.
2 Dodirnite Upravlj. primarnim kontaktima → Kreiraj primarni kontakt.
3 Dodirnite Novi kontakt i unesite podatke o kontaktu ili dodirnite Odaberi iz Imenika za
dodavanje postojećeg kontakta u primarne kontakte.
Postavljanje poruka o pomoći
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Sigurnosna pomoć → Pošalji poruke za pomoć,
a zatim u desno povucite gumb Pošalji poruke za pomoć, a zatim odaberite sadržaj koji će se
dodati u poruku pomoći.
Slanje poruka o pomoći
U hitnom slučaju, tri puta brzo pritisnite gumb za uključivanje. Uređaj šalje poruke vašim
primarnim kontaktima. Poruka uključuje informacije o vašoj lokaciji.
Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom slanja poruka ili korištenja mobilne mreže.
127
Zaštita
Obavijesti o vremenskim neprilikama (Geo
vijesti)
O obavijestima o vremenskim neprilikama (Geo vijesti)
Ovu funkciju koristite za primanje obavijesti u slučaju vremenskih neprilika u blizini vaše trenutne
lokacije.
• Funkcija identificira vašu lokaciju i pruža vam informacije o prirodnim katastrofama
ako se dogode na vašem području. Informacije koje se pružaju mogu se razlikovati
ovisno o pružatelju usluga na vašoj trenutnoj lokaciji.
Za prikaz informacija o vremenskim neprilikama te regijama i jezicima na kojima se
informacije dostupne posjetite www.samsung.com/geonews.
• Dodatni troškovi mogu se zaračunati ako primite obavijesti od usluge vremenske
prognoze kad ste u roamingu.
Primanje obavijesti
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Sigurnosna pomoć → Geo vijesti, a zatim u desno
povucite sklopku Geo vijesti.
Skočne obavijesti
Dodirnite Skoč. proz. s obav. Geo vijesti.
Uređaj prikazuje obavijest u skočnom prozoru. Iz skočnog prozora možete uputiti poziv u hitnom
slučaju ili poslati poruku u hitnom slučaju prethodno podešenim kontaktima.
128
Zaštita
Uporaba widgeta Geo vijesti
Vaša trenutna lokaciju može se prikazati kao i informacije o prirodnim katastrofama na vašem
području u widgetu Geo vijesti.
Na početnom zaslonu pomaknite se na lijevo i dodirnite widget Geo vijesti.
Pristup dodatnim
opcijama.
Trenutačna lokacija
Informacije o
katastrofama za vašu
trenutnu lokaciju.
129
Pomoćni programi
S Finder
Ovu aplikaciju koristite za traženje sadržaja na uređaju ili putem interneta. Možete primijeniti
različite filtre i prikazati povijest pretraživanja.
Otvorite okvir obavijesti i dodirnite S Finder.
Traženje sadržaja
Dodirnite polje pretrage i unesite ključnu riječ ili dodirnite
i izgovorite ključnu riječ.
Za dobivanje poboljšanih rezultata dodirnite filtre u polju pretrage.
Za odabir kategorija pretraživanja dodirnite → Postavke → Odaberite kat. pretrage.
Upravljanje poviješću pretraživanja
Za brisanje povijesti dodirnite
pored stavke.
Za podešavanje uređaja da ne sprema povijest pretraživanja dodirnite → Postavke, a zatim
odznači Koristi pov. pretraživ.
130
Pomoćni programi
S Planer
Pokretanje S Planner aplikacije
Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.
Dodirnite S Planer na zaslonu aplikacija.
Promjena načina prikaza.
Pristup dodatnim opcijama.
Idite na današnji datum.
Kreiranje događanja ili zadataka.
Kreiranje događaja ili zadataka
1 Dodirnite S Planer na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite . Ili odaberite datum bez događaja ili zadataka i ponovo dodirnite datum.
Ako su na taj datum već spremljeni događaji ili zadaci dodirnite datum i dodirnite
131
.
Pomoćni programi
3 Odaberite događaj ili zadatak i unesite podatke.
• Dodaj događaj: Podesite početni i završni datum događaja. Možete podesiti i opcijsku
postavku ponavljanja.
• Dodaj zadatak: Dodavanje zadatka na određeni datum. Možete podesiti i opcijsku
postavku prioriteta.
Odaberite stavku.
Odabir kalendara koji će se
koristiti ili s kojim će se izvršiti
sinkronizacija.
Unos naslova.
Dodajte kartu koja pokazuje
lokaciju događaja.
Podesite početni i završni datum
događaja.
Dodavanje više detalja.
4 Dodirnite SPREMI za spremanje događaja ili zadatka.
Sinkronizacija događanja i zadataka s vašim računima
Dodirnite S Planer na zaslonu aplikacija.
Za sinkroniziranje događaja i zadataka s vašim računom dodirnite → Sinkroniziraj sada.
Za dodavanje računa za sinkronizaciju dodirnite → Kalendari → Dodaj račun. Zatim, odaberite
račun kojim želite sinkronizirati i prijavite se. Kada je račun dodan, pojavit će se zeleni krug pored
naziva računa.
Za promjenu opcija sinkronizacije računa, na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Računi, a
zatim odaberite račun usluge.
132
Pomoćni programi
Brisanja događaja ili zadatka
Dodirnite S Planer na zaslonu aplikacija.
Za brisanje događaja ili zadataka dodirnite → Obriši, odaberite događaje ili zadatke, a zatim
dodirnite OK → OBRIŠI.
Za brisanje događaja ili zadatka dok ga prikazujete dodirnite
→ OBRIŠI.
Za označavanje zadatka kao dovršenog dodirnite datum zadatka i označit dovršene zadatke.
Dijeljenje događaja ili zadatka
Dodirnite S Planer na zaslonu aplikacija.
Za dijeljenje događaja ili zadatka dok ga prikazujete dodirnite
dijeljenja.
, a zatim odaberite način
Kalkulator
Koristite ovu aplikaciju za jednostavne i složene izračune.
Dodirnite Kalkulator na zaslonu aplikacija.
Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz znanstvenog kalkulatora. Ako je Rotacija zaslona
deaktiviran, dodirnite → Znanstveni kalkulator.
Za prikaz povijesti izračuna, dodirnite
Za brisanje povijesti, dodirnite
za skrivanje tipkovnice.
→ Brisanje povijesti.
133
Pomoćni programi
Sat
Alarm
Na zaslonu aplikacija dodirnite Sat → Alarm.
Postavljanje alarma
Dodirnite na popisu alarma, podesite vrijeme alarma, odaberite dane kad će se alarm
ponavljati, podesite različite opcije alarma, a zatim dodirnite OK. Za aktiviranje ili deaktiviranje
alarma dodirnite pored alarma na popisu alarma.
• Odgođeno: Postavljanje intervala i broja puta koji se alarm ponavlja nakon zadanog
vremena.
• Pametni alarm: Podešavanje vremena i zvuka pametnog alarma. Pametni alarm aktivira
se stišanom glasnoćom nekoliko minuta prije zakazanog vremena emitiranja zvuka
memoriranog alarma. Glasnoća pametnog alarma postepeno se pojačava dok ga ne
isključite ili dok se ne oglasi memorirani alarm.
Zaustavljanje alarma
Za zaustavljanje alarma, povucite izvan velikog kruga. Za ponavljanje alarma nakon proteka
određenog vremena, povucite
izvan velikog kruga.
Brisanje alarma
Dodirnite → Obriši, odaberite alarm, a zatim dodirnite OK.
Svjetsko vrijeme
Na zaslonu aplikacija dodirnite Sat → Svjetsko vrijeme.
Kreiranje satova
Dodirnite
pa unesite naziv grada ili odaberite grad s popisa gradova.
Za primjenu ljetnog računanja vremena, dodirnite i držite sat, a zatim dodirnite
Brisanje satova
Dodirnite → Obriši, odaberite satove, a zatim dodirnite OK.
134
.
Pomoćni programi
Štoperica
Na zaslonu aplikacija dodirnite Sat → Štoperica.
Dodirnite POČETAK za mjerenje trajanja događaja. Dodirnite KRUG za mjerenje vremena jednog
kruga.
Dodirnite ZAUSTAVI za prekidanje brojanja vremena. Za brisanje memoriranih vremena
dodirnite PONIŠTI.
Odbrojanavje
Na zaslonu aplikacija dodirnite Sat → Odbrojanavje.
Podesite trajanje, a zatim dodirnite POČETAK.
Povucite
izvan velikog kruga kad se odbrojavanje završi.
Disk
Ovu aplikaciju koristite za pristup datotekama pohranjenim na Google Drive usluzi pohrane.
Sve svoje datoteke možete pohraniti na jednom mjestu, možete im pristupiti bez obzira gdje se
nalazite i podijeliti ih s drugima.
Dodirnite Disk na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Dropbox
Koristite ovu aplikaciju za pohranu i dijeljenje datoteka s drugima putem Dropbox cloud
pohrane. Kada spremite datoteke u Dropbox, uređaj se automatski sinkronizira s internetskim
poslužiteljem i svim drugim uređajima koji imaju instaliran Dropbox.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
1 Dodirnite Dropbox na zaslonu aplikacija.
2 Prijavite se na svoj Dropbox račun. Ako ga nemate kreirajte Dropbox račun.
135
Pomoćni programi
3 Dodirnite Turn on Camera Upload.
Uređaj šalje fotografije snimljene kamerom uređaja na Dropbox. Za učitavanje videozapisa
povucite na desno gumb Include videos.
Za ručno učitavanje fotografija ili videozapisa dodirnite Skip this.
4 Koristite sljedeće funkcije:
• : Učitavanje ili otvaranje datoteka. Dodirnite → Upload here za učitavanje datoteka.
• : Prikaz učitanih fotografija ili videozapisa. Dodirnite
datoteka ili za kreiranje albuma.
• za dijeljenje ili brisanje
: Otvaranje datoteka na popisu favorita.
• : Prikaz obavijesti.
Google
Ovu aplikaciju koristite za pretraživanje interneta. Također, možete je koristiti za pretraživanje
aplikacija i sadržaja aplikacija pohranjenih na uređaju ili memorijskoj kartici.
Dodirnite Google na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
136
Pomoćni programi
Način rada za djecu
Ovaj widget koristite za omogućavanje zabavnog i sigurnog okruženja vašoj djeci
ograničavanjem pristupa djeci određenim aplikacijama i sadržajima.
Prije uporabe ovog widgeta trebate ga preuzeti i instalirati. Na početnom zaslonu dodirnite
Način rada za djecu → INSTALIRATI. Kada je widget instaliran pojavit će se na početnom
zaslonu i zaslonu aplikacija.
Za pokretanje dječjeg načina rada dodirnite Način rada za djecu na početnom zaslonu ili
zaslonu aplikacija.
Kad prvi put pokrenete ovaj widget dodirnite POSTAVI PIN na dnu zaslona. Nakon toga slijedite
upute na zaslonu.
Ako se widget Način rada za djecu nehotice deinstalira možete ga ponovo instalirati.
Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje, dodirnite Widgeti, dodirnite
i držite widget Način rada za djecu. Povucite widget na početni zaslon te za ponovnu
instalaciju dodirnite Način rada za djecu.
Početni zaslon načina rada za djecu
Početni zaslon je početna točka za pristup svim aplikacijama u dječjem načinu rada.
Dječji mediji
Dječja galerija
Dječji crteži
Dječja kamera
Dječji diktafon
Izlaz iz dječjeg načina rada.
Pristup roditeljskoj kontroli.
137
Pomoćni programi
Ovu aplikaciju koristite za spremanje slika, crteža, glasovnih snimki i medijskih datoteka kojima
vaše dijete ima pristup.
Koristite aplikaciju za reprodukciju datoteka videozapisa. Prije uporabe ove aplikacije, aplikaciji
dodajte videozapise koji su spremljeni na uređaju. Za više informacija pogledajte Roditeljska
kontrola.
Ovu aplikaciju koristite za kreiranje crteža uporabom olovke, kista i sl.
Ovu aplikaciju koristite za snimanje ili reproduciranje glasovnih snimki.
Koristite aplikaciju za snimanje fotografija ili videozapisa.
138
Pomoćni programi
Područje reprodukcije dječjeg načina rada
Za otvaranje područja reprodukcije dječjeg načina rada na početnom zaslonu pomaknite se na
desno.
Možete sudjelovati u interakciji s likovima, objektima u pozadini i sl.
Roditeljska kontrola
Ovu funkciju možete koristiti za podešavanje ograničenja načina rada za djecu radi upravljanja
pristupom sadržajima i aplikacijama. Možete promijeniti postavke dječjeg načina rada,
ograničenja vremena korištenja i sl.
Na početnom zaslonu dodirnite
i unesite PIN.
Za izlaz iz roditeljske kontrole pritisnite gumb za početni zaslon.
Dodirnite
i koristite sljedeće:
• Ime djeteta: Prikaz i uređivanje profila djeteta.
• Dnevno ogranič. igranja: Podesite vremensko ograničenje i ograničite djeci vrijeme
korištenja uređaja.
• Aplikacije: Prikaz i dodavanje aplikacija koje se smiju koristiti u dječjem načinu rada.
• Mediji: Dopustite svojoj djeci pristup određenim slikama i videozapisima pohranjenim na
uređaju.
• Trgovina za djecu: Preuzimanje aplikacija za djecu iz trgovine GALAXY Apps.
139
Pomoćni programi
Povećalo
Ovu aplikaciju koristite za uvećavanje teksta ili objekata pomoću stražnje kamere.
Za dodavanje na početni zaslon, na početnom zaslonu, dodirnite i držite prazno područje,
dodirnite Widgeti, dodirnite i držite widget Povećalo, a zatim ga povucite na početni zaslon.
Dodirnite widget Povećalo na početnom zaslonu.
Dodirnite
ili
za podešavanje uvećanja.
Za fokusiranje na središte zaslona, dodirnite
mjesta kojeg želite fokusirati.
. Također, možete ručno podesiti fokus dodirivanje
Za uključivanje bljeskalice radi prikaza teksta ili objekata u tamni uvjetima dodirnite
Za snimanje fotografije teksta ili objekata dodirnite
.
.
Karte
Ovu aplikaciju koristite za pokazivanja lokacije uređaja, traženje mjesta ili smjera.
Dodirnite Karte na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Traženje lokacija
Tražite lokacije unosom adrese ili ključne riječi. Nakon što je lokacija pronađena odaberite
lokaciju kako biste vidjeli detaljnije informacije. Pogledajte pomoć kako biste saznali više
informacija.
Dobivanje uputa do odredišta
Dodirnite za postavljanje početne i završne lokacije, a zatim odaberite način putovanja. Uređaj
će prikazati rute za dolazak na odredište.
140
Pomoćni programi
Zapis
Ovu aplikaciju koristite za bilježenje važnih informacija, njihovo spremanje i kasniji pregled.
Dodirnite Zapis na zaslonu aplikacija.
Dodavanje i upravljanje kategorijama
Kreirajte kategorije za sortiranje i upravljanje vašim zapisima.
Na popisu zapisa dodirnite
→ UPRAVLJANJE KATEGORIJAMA.
Za dodavanje nove kategorije dodirnite
Za brisanje kategorije dodirnite
, unesite naziv kategorije, a zatim dodirnite OK.
pored kategorije.
Za promjenu naziva kategorije dodirnite i držite naziv kategorije, upišite novi naziv za kategoriju,
a zatim dodirnite PREIMENUJ.
Za promjenu redoslijeda kategorije dodirnite
drugu lokaciju.
pored kategorije i povucite je gore ili dolje na
Sastavljanje zapisa
Dodirnite
na popisu zapisa i unesite zapis. Prilikom sastavljanja zapisa koristite sljedeće opcije:
• : Kreiranje ili podešavanje kategorije.
• : Umetanje slika.
• : Snimanje glasa za umetanje.
Za spremanje zapisa dodirnite SPREMI.
Za uređivanje zapisa, dodirnite zapis, a zatim dodirnite sadržaj zapisa.
Traženje zapisa
Dodirnite na popisu zapisa i unesite ključnu riječ za pretraživanje zapisa koji uključuju tu
ključnu riječ.
Brisanje zapisa
Dodirnite → Izbriši, odaberite zapise, a zatim dodirnite OK.
Za brisanje zapisa dok ga prikazujete dodirnite → Izbriši.
141
Pomoćni programi
Moje Datoteke
O mojim datotekama
Ovu aplikaciju koristite za pristup raznim datotekama pohranjenim na uređaju, uključujući slike,
videozapise, pjesme i zvučne zapise.
Dodirnite Moje Datoteke na zaslonu aplikacija.
Pregledavanje datoteka
Dodirnite Moje Datoteke na zaslonu aplikacija.
Odaberite mapu koju želite otvoriti. Za penjanje na višu razinu direktorija dodirnite
povratak na glavni zaslon mojih datoteka dodirnite .
. Za
Traženje datoteka ili mapa
Dodirnite Moje Datoteke na zaslonu aplikacija.
Dodirnite
, a zatim unesite kriterij pretrage.
Prikaz informacija o pohrani
Dodirnite Moje Datoteke na zaslonu aplikacija.
Dodirnite → Iskorištenost memorije za prikaz informacija o memoriji uređaja i memorijske
kartice.
Dodavanje prečaca FTP poslužitelja na uređaj
Dodajte prečac FTP poslužitelja na područje prečaca.
Dodirnite Moje Datoteke na zaslonu aplikacija.
Dodirnite → Dodaj FTP poslužitelj, unesite podatke poput adrese poslužitelja, korisničkog
imena i šifre, a zatim dodirnite OK.
142
Spajanje s drugim uređajima
NFC
O NFC funkciji
Uređaj vam omogućuje čitanje NFC (engl. Near field communication) oznaka koje sadrže
informacije o proizvodima. Možete također upotrijebiti ovu značajku za plaćanje i kupovanje
karata za prijevoz ili ulaznica za događanja nakon što preuzmete potrebne aplikacije.
Baterija sadrži ugrađenu NFC antenu. Pažljivo postupajte s baterijom radi izbjegavanja
oštećenja NFC antene.
Prije uporabe ove funkcije
• Provjerite lokaciju NFC antene na uređaju i na drugom uređaju.
• Provjerite je li NFC funkcija aktivirana na vašem i uređaju na koji se želite spojiti.
• Vodite računa o tome da je zaslon uređaja otključan. U protivnom uređaj neće moći očitati
NFC oznake ili primati podatke.
143
Spajanje s drugim uređajima
Uporaba NFC funkcije
NFC funkciju koristite za slanje slika ili kontakata na druge uređaje, te za čitanje informacija o
proizvodu putem NFC oznake. Ako umetnete SIM ili USIM karticu koja ima funkciju plaćanja, tada
uređaj možete koristiti za jednostavnije plaćanje.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → NFC, a potom u desno povucite gumb NFC.
Postavite NFC antenu na poleđinu uređaja pored NFC oznake. Prikazat će se informacije s
oznakom.
Kupujte pomoću NFC funkcije
Prije upotrebe funkcije NFC za plaćanje morate se prijaviti na uslugu mobilnog plaćanja. Za
prijavu ili za dobivanje više informacija o usluzi kontaktirajte svog pružatelja usluga.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → NFC, a potom u desno povucite gumb NFC.
Dodirnite područje NFC antene na poleđinu uređaja pored čitača NFC oznake.
Za podešavanje zadane aplikacije plaćanja dodirnite Dodirni i plati i odaberite aplikaciju.
Popis usluga plaćanja možda neće uključivati sve dostupne aplikacije plaćanja.
144
Spajanje s drugim uređajima
Slanje podataka
Aktivirajte funkciju Android Beam za slanje podataka, na primjer internetske stranice i kontakte,
na uređaje s aktiviranom NFC funkcijom.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → NFC, a potom u desno povucite gumb NFC.
2 Dodirnite Android Beam, a zatim u desno povucite gumb Android Beam.
3 Odaberite stavku i dodirnite NFC antenu drugog uređaja s NFC antenom vašeg uređaja.
4 Kada se na zaslonu pojavi Pritisnite za slanje. dodirnite zaslon svog uređaja za slanje stavke.
Bluetooth
O Bluetooth funkciji
Bluetooth izravno bežično povezuje dva uređaja na kratkoj udaljenosti. Razmijenite podatkovne
ili multimedijske datoteke s drugim uređajima putem Bluetootha.
• Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka
koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
• Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno
zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može
se smanjiti.
• Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti
kompatibilni s vašim uređajem.
• Ne koristite Bluetooth funkciju za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije
datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth funkcije.
145
Spajanje s drugim uređajima
Prije uporabe ove funkcije
• Provjerite je li Bluetooth funkcija aktivirana na vašem i uređaju na koji se želite spojiti.
• Vodite računa da je na oba uređaja podešena opcija vidljivosti za druge Bluetooth uređaje.
Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Bluetooth, u desno povucite gumb Bluetooth,
a zatim dodirnite SKENIRAJ. Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.
Podesite vidljivost uređaja za druge uređaje dodirom na naziv uređaja.
2 Odaberite uređaj s kojim se želite upariti.
Ako je vaš uređaj prije uparen s drugim uređajem, dodirnite naziv uređaja bez potvrde
automatski generiranog pristupnog koda (tzv. passkey).
3 Za potvrdu prihvatite zahtjev za autorizacijom Bluetootha na oba uređaja.
Slanje i primanje podataka
Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. S drugim Bluetooth uređajima
možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći postupci su primjer
slanja slike na drugi uređaj.
Slanje slike
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Galerija.
2 Odaberite sliku.
146
Spajanje s drugim uređajima
3 Dodirnite
→ Bluetooth, a zatim odaberite uređaj s kojim se želite upariti.
Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju
vidljivosti. Ili, podesite uređaj tako da bude vidljiv drugim uređajima.
4 Za potvrdu prihvatite zahtjev za autorizacijom Bluetootha na drugom uređaju.
Primanje slike
Kada vam drugi uređaj šalje sliku, prihvatite Bluetooth zahtjev za autorizacijom. Primljena slika je
spremljena u mapu Galerija → Download.
Odspajanje Bluetooth uređaja
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Bluetooth.
Uređaj prikazuje popis uparenih uređaja.
2 Dodirnite pored naziva uređaja i deaktivirajte opciju uparivanja.
3 Dodirnite Odspoji.
147
Spajanje s drugim uređajima
S Beam
Ovu funkciju koristite za slanje podataka, poput glazbe, videozapisa, slika i dokumenata.
Prije uporabe ove funkcije
• Provjerite je li NFC funkcija ili Wi-Fi Direct aktivirana na vašem i uređajima na koje želite
poslati datoteke.
Slanje podataka
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → NFC, a potom u desno povucite gumb NFC.
2 Dodirnite S Beam, a zatim u desno povucite gumb S Beam.
3 Odaberite datoteku i dodirnite NFC antenu drugog uređaja s NFC antenom vašeg uređaja.
4 Kada se na zaslonu pojavi Pritisnite za slanje. dodirnite zaslon svog uređaja za slanje
datoteke.
• Putem S Beam funkcije ne šaljite podatke zaštićene autorskim pravima. To može
dovesti do kršenja autorskih prava. Samsung nije odgovoran za obveze proizašle iz
ilegalne uporabe podataka zaštićenih autorskim pravima.
• Ako oba uređaja pokušaju istodobno poslati podatke, može doći do prekida prijenosa
datoteka.
148
Spajanje s drugim uređajima
Brzo spajanje
O brzom spajanju
Ovu funkciju koristite za jednostavno traženje i spajanje na obližnje uređaje. Možete koristiti
uređaj kao daljinski upravljač ako ga spojite na televizor. Također, možete lako dijeliti sadržaj
spremljen na vašem uređaju s računalima.
• Načini spajanja mogu se razlikovati ovisno o tipu spojenih uređaja i dijeljenom
sadržaju.
• Naziv uređaja može se razlikovati ovisno o Bluetooth uređaju s kojim se uparuje. Na
primjer, naziv uređaja može biti prikazan kao BT MAC.
Prije uporabe ove funkcije
• Vodite računa da uređaj na koji ćete se spojiti podržava funkciju brzog spajanja te da su
njegovi zasloni uključeni.
• Vodite računa da je Wi-Fi Direct ili Bluetooth funkcija aktivirana na uređajima koji ne
podržavaju funkciju brzog spajanja.
Spajanje s drugim uređajima
1 Otvorite okvir obavijesti i dodirnite Brzo spajanje.
Kad se okvir otvori, funkcije Wi-Fi i Bluetooth automatski se aktiviraju i uređaj traži obližnje
uređaje.
2 Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.
Sljedeći korak može se razlikovati ovisno o spojenom uređaju. Slijedite upute na zaslonu za
dovršenje postupka spajanja između uređaja.
Kako biste omogućili obližnjim uređajima da traže vaš uređaj i povežu se na njega dodirnite
→ Postavi vidljivost uređaja → Učinite uređaj vidljivim, a zatim odaberite opciju.
149
Spajanje s drugim uređajima
Ponovno pretraživanje uređaja
Ako se željeni uređaj ne pojavi na popisu, potražite uređaj.
Dodirnite
i odaberite uređaj s popisa pronađenih uređaja.
Deaktiviranje funkcije brzog spajanja
Za deaktiviranje funkcije brzog spajanja dodirnite
na vrhu zaslona. Ili dodirnite
.
Dijeljenje sadržaja
Dijeljenje sadržaja s povezanim uređajima.
1 Otvorite okvir obavijesti i dodirnite Brzo spajanje.
2 Odaberite uređaja na popisu pronađenih uređaja.
3 Odaberite medijsku kategoriju.
4 Odaberite sadržaj koji želite podijeliti i dodirnite OBAVLJENO.
Vaš uređaj šalje sadržaj na spojeni uređaj.
Spajanje na televizor
Spojite uređaj na televizor i upravljajte televizorom putem uređaja kao daljinskog upravljača.
Prije uporabe ove funkcije
• Provjerite je li televizor uključen.
• Vodite računa o tome da je televizor registriran za WatchON funkciju.
• Na uređaju inatalirajte WatchON aplikaciju. Aplikaciju možete preuzeti iz GALAXY Apps ili
Trg. Play.
150
Spajanje s drugim uređajima
1 Otvorite okvir obavijesti i dodirnite Brzo spajanje.
2 Dodirnite Upravljanje na popisu pronađenih uređaja.
Kada je uređaj spojen s televizorom na zaslonu će se pojaviti prikaz daljinskog upravljača.
Kada uređaj prvi put spojite na televizor dodirnite POST. DALJ. UPRAVLJ. Zatim, za
dovršenje spajanja uređaja slijedite upute na zaslonu.
3 Upravljajte spojenim televizorom pomoću daljinskog upravljača.
Pridruživanje na Group Play
Podijelite sadržaj s drugim uređajima korištenjem Group Play funkcije.
Prije uporabe ove funkcije
• Potražite ili se pridružite kreiranoj sesiji ili kreirajte novu sesiju.
• Instalirajte Group Play aplikaciju na oba uređaja. Aplikaciju možete preuzeti iz GALAXY Apps
ili Trg. Play.
1 Otvorite okvir obavijesti i dodirnite Brzo spajanje.
2 Dodirnite Spoji na popisu pronađenih uređaja.
Na popisu se pojavljuju samo uređaji koji podržavaju Group Play sesije.
3 Slijedite upute na zaslonu za dovršenje postupka spajanja između uređaja.
151
Spajanje s drugim uređajima
Istraživanje računala
Pokrenite Samsung Link aplikaciju za korištenje sadržaja pohranjenih na daljinski spojenim
računalima. Za korištenje ove funkcije morate se prijaviti na svoj Samsung račun.
Prije uporabe ove funkcije
• Vodite računa da su svi uređaji koji koriste ovu funkciju spojeni na istu mrežu.
• Vodite računa da su sva računala koja će uređaj povezati registrirana na Samsung Link
aplikaciji.
• Instalirajte Samsung Link aplikaciju na oba uređaja. Aplikaciju možete preuzeti iz GALAXY
Apps ili Trg. Play.
1 Otvorite okvir obavijesti i dodirnite Brzo spajanje.
2 Dodirnite Spoji na popisu pronađenih uređaja.
Na popisu se pojavljuju samo dostupna računala.
3 Slijedite upute na zaslonu za dovršenje postupka spajanja između uređaja.
152
Spajanje s drugim uređajima
Smart Remote
O pametnom daljinskom
Ovu aplikaciju koristite za spajanje na televizor i koristite uređaj kao daljinski uređaj. Možete
tražiti i odabrati televizijske programe i upravljati kanalima pomoću svog uređaja.
Dodirnite Smart Remote na zaslonu aplikacija.
Prije uporabe ove aplikacije
• Pripazite i spojite uređaj na mrežu.
• Pripazite da infracrveni priključak uređaja bude okrenut prema televizoru.
Spajanje na televizor
1 Dodirnite Smart Remote na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite START.
3 Odaberite regiju i odaberite uslugu emitiranja televizijskog programa.
Pojavit će se dostupni televizijski programi.
153
Spajanje s drugim uređajima
Uporaba uređaja kao daljinskog upravljača
Pomoću uređaja možete uključiti ili isključiti televizor, pretraživati kanale ili podesiti razinu
glasnoće na televizoru uporabom uređaja kao daljinskog upravljača.
1 Na uređaju dodirnite → Dalje.
2 Odaberite televizijski frekvencijski pojas.
3 Pobrinite se da je ulaz za infracrveno na uređaju okrenut prema televizoru i dodirnite Button
1. Zatim dodirnite DA ako uređaj uključi TV.
Ako uređaj ne uključi televizor dodirnite NE, a zatim ponovite ovo dok televizor ne prepozna
signal.
4 Odabir izvora kanala.
Pristup dodatnim opcijama.
Uključivanje ili isključivanje
televizora.
Dodatne funkcije
Izbornici za upravljanje
televizorom
154
Spajanje s drugim uređajima
Gledanje televizora pomoću uređaja
Odaberite televizijski program s popisa dostupnih programa za gledanje na povezanom
televizoru.
1 Dodirnite SAMO ZA VAS, TV EMISIJE, FILMOVI, ili SPORT.
2 Odaberite televizijski program i dodirnite WATCH ON TV.
Odabrani program prikazat će se na spojenom televizoru.
3 Dodirnite
za promjenu kanala ili za podešavanje glasnoće.
Na zaslonu se pojavljuje upravljačka ploča daljinskog.
Podešavanje programskih podsjetnika
1 Odaberite televizijski program koji želite gledati.
2 Dodirnite REMIND ME.
Alarm će se oglasiti u podešeno vrijeme.
155
Spajanje s drugim uređajima
Screen Mirroring
O zrcaljenju zaslona
Ovu funkciju koristite za spajanje uređaja na široki zaslon pomoću AllShare Cast hardverskog
ključa ili funkcije HomeSync (za kućnu sinkronizaciju), a zatim podijelite sadržaje. Ovu funkciju
možete koristiti i s drugim uređajima koji podržavaju Wi-Fi Miracast funkciju.
Uređaji s omogućenim
zrcaljenjem zaslona (AllShare Cast dongle,
HomeSync i Wi-Fi Miracast
uređaji)
• Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Uređaji s aktiviranom miracast opcijom koji ne podržavaju Zaštitu visoko
širokopojasno digitalnog sadržaja (High-bandwidth Digital Content Protection - HDCP
2.X) možda neće biti kompatibilni s ovom funkcijom.
• Neke se datoteke mogu sporije reproducirati ovisno o mrežnoj vezi.
• Za uštedu energije, deaktivirajte ovu funkciju kada se ne koristi.
• Ako navedete frekvenciju za Wi-Fi, AllShare Cast hardverski ključevi ili funkcija
HomeSync (za kućnu sinkronizaciju) možda se neće moći otkriti ili spojiti.
• Ako reproducirate videozapise ili igrate igre na televizoru, odaberite odgovarajući
način rada televizora za potpuni užitak u igranju ili gledanju.
156
Spajanje s drugim uređajima
Prije uporabe ove funkcije
• Provjerite je li uređaj s aktiviranom funkcijom zrcaljenja zaslona spojen na televizor pomoću
HDMI kabela.
• Provjerite je li televizor uključen.
Prikaz sadržaja na televizoru
Prije povezivanja televizora na vaš uređaj, spojite televizor i uređaj s aktiviranom funkcijom
zrcaljenja zaslona. Za podešavanje veze pogledajte korisnički priručnik uređaja. Sljedeći postupci
su primjer prikazivanja sadržaja na televizoru spojenim putem AllShare Cast hardverskim ključem
(tzv. dongle).
1 Na televizoru odaberite način spajanja, poput HDMI načina, za spajanje vanjskog uređaja.
2 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Screen Mirroring.
Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.
3 Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.
Zaslon vašeg uređaja prikazuje se na zaslonu televizora.
Ako prvi put spajate uređaj, dodirnite i držite naziv hardverskog ključa (tzv. dongle) na
popisu i unesite PIN prikazan na zaslonu televizora.
4 Otvorite ili reproducirajte datoteku, a zatim kontrolirajte prikaz pomoću gumba uređaja.
Zaustavljanje prikazivanja sadržaja
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Screen Mirroring.
157
Spajanje s drugim uređajima
Korištenje funkcije mobilnog ispisa
Spojite uređaj na pisač za ispis slika ili dokumenata.
Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
Prije uporabe ove funkcije
• Vodite računa da je Wi-Fi funkcija ili Wi-Fi Direct aktivirana na vašem uređaju ili pisaču.
Spajanje na pisač
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Ispis, odaberite vrstu pisača, a zatim u desno
povucite prekidač koji se nalazi na gornjem desnom dijelu zaslona. Uređaj traži pisače koji su
spojeni na istu Wi-Fi mrežu kao i vaš uređaj. Odaberite pisač koji ćete koristiti kao zadani pisač.
Za ručno dodavanje pisača dodirnite → Dodaj pisač →
OK.
, unesite detalje, a zatim dodirnite
Za promjenu postavki ispisa dodirnite → Postavke.
Ispis sadržaja
Prilikom prikaza sadržaja poput slika ili dokumenata dodirnite → Ispis, a zatim odaberite pisač.
158
Uređaj i upravljanje podacima
Nadogradnja uređaja
Uređaj možete nadograditi s najnovijim verzijama softvera.
Bežična nadogradnja
Najnovija verzija softvera može se izravno nadograditi na uređaj putem usluge bežične
nadogradnje softvera (FOTA).
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → O uređaju → Aktualizacija softvera → Aktualiziraj.
Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies
Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem internetskih stranica tvrtke Samsung. Pokrenite
program Samsung Kies te spojite uređaj na računalo. Samsung Kies automatski prepoznaje
uređaj i u dijaloškom okviru prikazuje dostupne nadogradnje, ako postoje. U dijaloškom okviru
kliknite gumb ažuriraj za pokretanje nadogradnje. Kako izvršiti nadogradnju pogledajte u
uputama za program Samsung Kies.
• Nemojte isključivati računalo ili odspajati USB kabel dok se uređaj nadograđuje.
• Tijekom nadogradnje uređaja, ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj
način možete ometati postupak ažuriranja.
159
Uređaj i upravljanje podacima
Prebacivanje datoteka između uređaja i računala
Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.
• Nemojte odspajati USB kabel s uređaja dok se datoteke prenose. To može izazvati
gubitak podataka ili oštetiti uređaj.
• Ne odspajajte uređaj s računala za vrijeme reprodukcije datoteka spremljenih na
uređaju spojenog računala. Uređaj odspojite s računala kada završi reprodukcija
datoteke.
• Uređaji možda neće biti ispravno spojeni ako se spajaju putem USB adaptera. Izravno
spojite uređaj na USB ulaz računala.
Spojite kao medijski uređaj
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Otvorite okvir s obavijestima, a zatim dodirnite Spojen kao medijski uređaj → Medijski
uređaj (MTP).
Dodirnite Fotoaparat (PTP) ako vaše računalo ne podržava Protokol za prijenos medija
(MTP) ili nema instaliran odgovarajući upravljački program.
3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.
160
Uređaj i upravljanje podacima
Povezivanje s programom Samsung Kies
Samsung Kies je računalna aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i osobnim podacima
pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem internetskih stranica
tvrtke Samsung.
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Samsung Kies se automatski pokreće na računalu. Ako se program Samsung Kies ne pokrene
automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.
2 Prebacite datoteke između uređaja i računala.
Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.
Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka
Zaštitite svoje osobne informacije, podatke o aplikacijama i postavke na uređaju. Svoje osjetljive
informacije možete sigurnosno pohraniti na računu sigurnosne pohrane i pristupiti im kasnije.
Uporaba Google računa
1 Dodirnite Postavke na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite Sigurnosno kopiranje i poništavanje i označite Pokreni sigurnosnu kopiju.
3 Dodirnite Sigurnosno kopiranje računa i odaberite račun kao vaš račun sigurnosne
pohrane.
Za obnovu podataka morate se prijaviti na vaš Google račun putem pomoćnika za
podešavanje. Pomoćnika za podešavanje možete pokrenuti i otvoriti tako što ćete izvršiti
vraćanja na tvorničke podatke uređaja. Ako se na vaš Google račun ne prijavite putem
pomoćnika za podešavanje nećete moći obnoviti sigurnosno pohranjene podatke.
161
Uređaj i upravljanje podacima
Uporaba Samsung računa
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Računi → Dodaj račun → Samsung account, a
zatim se prijavite na svoj Samsung račun.
2 Dodirnite Postavke na zaslonu aplikacija.
3 Dodirnite Oblak → Sigurnosna kopija, označite stavke koje želite sigurnosno pohraniti, a
zatim dodirnite KOPIRAJ SADA → KREIRAJ SIG. KOPIJU.
Za obnovu podataka dodirnite Vrati, odaberite stavku koju želite obnoviti, a zatim dodirnite
VRATI SADA.
Vraćanje na zadane vrijednosti
Brisanje svih postavki i podataka na uređaju. Prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno
pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. Za više informacija pogledajte
Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka.
1 Dodirnite Postavke na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite Sigurnosno kopiranje i poništavanje → Vraćanje tvorničkih postavki.
3 Dodirnite VRAĆANJE UREĐAJA → OBRIŠI SVE.
Uređaj će se automatski ponovo pokrenuti.
162
Postavke
Informacije o postavkama
Koristite ovu aplikaciju za konfiguriranje uređaja, postavljanje opcija aplikacija i dodavanje
računa.
Dodirnite Postavke na zaslonu aplikacija.
Za traženje postavki na temelju unesenih ključnih riječi dodirnite
.
Brze postavke
Prikaz popisa opcija vaših omiljenih postavki.
Za uređivanje popisa opcija omiljenih postavki dodirnite → Uredi brze postavke, odaberite
opciju postavki, a zatim dodirnite OK.
Mrežne veze
Wi-Fi
Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim
uređajima.
Na zaslonu postavki dodirnite Wi-Fi, a zatim na desno povucite gumb Wi-Fi.
Stabilnu mrežnu vezu možete održati automatskim odabirom Wi-Fi ili mobilne mreže i koristiti
najjači signal. Za automatsko prebacivanje između mreža označite Pametna promjena mreže.
163
Postavke
Podešavanje postavki Wi-Fi mirovanja
Dodirnite → Napredno → Neka Wi-Fi ostane uključen u stanju mirovanja.
Kada je zaslon isključen, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kad se ovo dogodi,
uređaj automatski pristupa mobilnim mrežama, ako je podešen da ih koristi. Ovo može
povećati troškove podatkovnog prijenosa. Za izbjegavanje plaćanja dodatnih troškova,
podesite ovu opciju na Uvijek.
Postavljanje obavijesti o mreži
Uređaj može otkriti dostupne Wi-Fi mreže i na statusnoj traci prikazati ikonu obavijesti kad su
dostupne.
Dodirnite → Napredno i označite Obavijest o mreži za aktivaciju ove funkcije.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct izravno povezuje uređaje preko Wi-Fi mreže bez potreba za pristupnim točkama.
Dodirnite → Wi-Fi Direct.
Ubrzivač skidanja
Podesite uređaj na istovremeno preuzimanje datoteka putem i Wi-Fi mobilnih mreža.
Na zaslonu postavki dodirnite Ubrzivač skidanja, a zatim na desno povucite gumb Ubrzivač
skidanja.
• Ova funkcija možda neće biti podržana kod nekih uređaja.
• Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom preuzimanja datoteka putem mobilne
mreže.
Bluetooth
Aktivirajte Bluetooth za razmjenu informacija na kratkim udaljenostima.
Na zaslonu postavki dodirnite Bluetooth, a zatim na desno povucite gumb Bluetooth.
164
Postavke
Dijeljenje i mobilna pristupna točka
Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja
s drugim uređajima. Za više informacija pogledajte Povezivanje uređaja i uporaba mobilne
pristupne točke.
Na zaslonu postavki dodirnite Dijeljenje i mobilna pristupna točka.
• Mobilna pristupna točka: Mobilni hotspot koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze
uređaja s računalima ili dugim uređajima putem Wi-Fi mreže. Ovu funkciju možete koristiti
kada mrežna veza nije dostupna.
• USB dijeljenje: USB povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne mrežne veze
uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični
modem za računalo.
• Bluetooth dijeljenje: Bluetooth povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze
s računalima ili drugim uređajima putem Bluetootha.
Profil Bez mreže
Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.
Na zaslonu postavki dodirnite Profil Bez mreže.
Korištenje podataka
Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje.
Na zaslonu postavki dodirnite Korištenje podataka.
• Mobilni podaci: Postavite uređaj da koristi podatkovne veze na bilo kojoj mreži.
• Postavi ograničenje mobilnih podataka: Podesite ograničenje za korištenje mobilnih
podataka.
Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite .
• Ograniči pozadinske podatke: Postavite uređaj za deaktiviranje sinkronizacije u pozadini
tijekom korištenja mobilne mreže.
• Prikaži Wi-Fi korištenje: Postavite uređaj za prikazivanje korištenja podataka putem Wi-Fi
mreže.
• Mobilne pristupne točke: Odaberite mobilne hotspotove i spriječite aplikacije koje se
izvode u pozadini da ih koriste.
165
Postavke
Lokacija
Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.
Na zaslonu postavki dodirnite Lokacija, a zatim na desno povucite gumb Lokacija.
• Način: Odaberite način za prikupljanje podataka o vašoj lokaciji.
• Nedavni zahtjevi za lokacijom: Prikaz aplikacija koje su zatražile informacije o vašoj
trenutačnoj lokaciji i njihova upotreba baterije.
• Usluge lokacije: Prikaz lokacijskih usluga koje upotrebljava vaš uređaj.
• Moja mjesta: Postavite profile koji će se koristiti za zadane lokacije kada koristite GPS, Wi-Fi ili
Bluetooth funkcije za pronalaženje vaše trenutne lokacije.
Više mreža
Prilagođavanje postavki za upravljanje mrežama.
Na zaslonu postavki dodirnite Više mreža.
Zadana aplikac. za poruke
Odabir zadane aplikacije koja će se koristiti za slanje i primanje poruka.
Mobilne mreže
• Mobilni podaci: Postavite uređaj da koristi podatkovne veze na bilo kojoj mreži.
• Podatkovni roaming: Postavite uređaj za korištenje podatkovnih veza u roamingu.
• Pristupne točke (APN): Postavite nazive pristupnih točaka (APN).
• Način rada mreže: Odaberite vrstu mreže.
• Mrežni operatori: Pretražite dostupne mreže i odaberite mrežu za roaming.
VPN
Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPNs).
166
Postavke
Povežite se i dijelite sadržaj
NFC
Aktivirajte NFC značajku da biste čitali ili pisali NFC oznake koje sadrže informacije.
Na zaslonu postavki dodirnite NFC, a zatim na desno povucite gumb NFC.
• Android Beam: Aktivirajte značajku Android Beam za slanje podataka, na primjer internetske
stranice i kontakta, na uređaje s omogućenom NFC značajkom.
• S Beam: Aktiviranje funkcije S Beam za slanje podataka, poput videozapisa, slika i
dokumenata na uređaje koji podržavaju NFC i Wi-Fi Direct.
• Dodirni i plati: Podesite zadanu aplikaciju plaćanja za mobilno plaćanje.
Popis usluga plaćanja možda neće uključivati sve dostupne aplikacije plaćanja.
Uređaji u blizini
Promjena postavki za dijeljenje sadržaja kad spojite uređaj na obližnje uređaje.
Na zaslonu postavki dodirnite Uređaji u blizini, a zatim na desno povucite gumb Uređaji u
blizini.
• Naziv uređaja: Prikaz naziva medijskog poslužitelja za vaš uređaj.
• Sadržaj za dijeljenje: Postavite uređaj da dijeli sadržaj s drugim uređajima.
• Dopušteni uređaji: Prikaz popisa uređaja koji mogu pristupiti vašem uređaju.
• Odbijeni uređaji: Pogledajte popis uređaja kojima je zabranjen pristup vašem uređaju.
• Mjesto spremanja: Odaberite memorijsku lokaciju za spremanje datoteka medija.
• Primiti datoteke od dr. uređaja: Postavite uređaj da prihvaća učitavanja s drugih uređaja.
Ispis
Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Dostupne pisače možete
potražiti i ručno dodati za ispis datoteka putem Wi-Fi ili usluge oblaka.
Na zaslonu postavki dodirnite Ispis.
167
Postavke
Screen Mirroring
Aktivacija funkcije zrcaljenja zaslona i dijeljenje vašeg zaslona s drugima.
Na zaslonu postavki dodirnite Screen Mirroring.
Zvuk i zaslon
Zvukovi i obavijesti
Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.
Na zaslonu postavki dodirnite Zvukovi i obavijesti.
• Jačina vibracije: Prilagodite jačinu vibracijske obavijesti.
• Vibracija dok zvoni: Postavite uređaj da vibrira i reproducira zvuk zvona za dolazne pozive.
• Tonovi zvona: Dodajte ili odaberite zvuk zvona za dolazne pozive.
• Vibracije: Dodajte ili odaberite oblik vibracije.
• Ton obavijesti: Odabir zvuk zvona za događaje, poput dolaznih poruka.
Zaslon
Promijenite postavke zaslona.
Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon.
• Svjetlina: Postavljanje osvjetljenja zaslona.
• Slova:
– – Vrsta slova: Promijenite vrstu slova za tekst na zaslonu.
– – Veličina slova: Promjena veličine slova.
168
Postavke
• Rotacija zaslona: Podesite za automatsko rotiranje sadržaja pri okretanju uređaja.
– – Pametno zakretanje: Postavite sučelje tako da ne rotira sukladno usmjerenju vašeg lica.
• Pametno mirovanje: Postavite uređaj za sprječavanje isključivanja osvjetljenja zaslona dok
gledate na zaslon.
• Istek zaslona: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje
zaslona.
• Način zaslona:
– – Prilagodi prikaz: Koristite ovaj način rada za optimiziranje zaslona na osnovu postavki
zaslona.
– – AMOLED Kino: Koristite ovaj način rada za tamna okružja, kao što je mračna soba.
– – AMOLED fotografija: Koristite ovaj način rada kako bi nijanse na zaslonu izgledale kao
stvarne boje.
– – Osnovno: Koristite ovaj način rada za normalno okružje.
• Auto prilag. tona zaslona: Podesite uređaj za štednju energije podešavanjem osvjetljenja
zaslona.
• Sanjarenje: Podesite uređaj za pokretanje čuvara zaslona kada je uređaj spojen na radnu
stanicu ili se puni.
• LED indikator:
– – Punjenje: Podesite uređaj za paljenje signalnog svjetla za vrijeme punjenja baterije.
– – Baterija skoro prazna: Podesite uređaj za paljenje signalnog svjetla kad je baterija
prazna.
– – Obavijesti: Podesite uređaj za uključivanje signalnog svjetla u slučaju propuštenih
poziva, poruka ili obavijesti.
– – Snimanje zvuka: Podesite uređaj za paljenje signalnog svjetla kad snimate glasovne
zapise.
• Trajanje svjetla tipki: Podesite vrijeme trajanja pozadinskog svjetla za gumbe nedavnih
aplikacija ili gumb za povratak.
• Povećaj osjet. na dodir: Podesite uređaj tako da dozvoli korištenje zaslona osjetljivog na
dodir kada nosite rukavice.
Ovisno o vrsti materijala kojeg imate na rukama prilikom dodirivanja uređaja neke
naredbe možda neće biti prepoznate.
169
Postavke
Pozadina
Odaberite sliku pozadine za početni zaslon ili zaslon zaključavanja.
Na zaslonu postavki dodirnite Pozadina.
Zaslon zaključavanja
Promjena postavki zaključanog zaslona.
Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon zaključavanja.
• Zaključavanje zaslona: Aktiviranje funkcije zaključavanja zaslona. Sljedeće opcije se mogu
razlikovati ovisno o odabranoj funkciji zaključavanja zaslona.
• Dvostruki sat: Postavite uređaj za prikaz dvostrukog sata.
• Veličina sata: Promjena veličine sata.
• Prikaži datum: Postavite uređaj za prikazivanje datuma sa satom.
• Prečac kamere: Podesite uređaj na prikazivanje prečaca kamere na zaključanom zaslonu.
• Info. o vlasniku: Unesite osobne informacije koje su prikazane sa satom.
• Otključavanje: Odaberite efekt koji ćete vidjeti pri otključavanju zaslona.
• Dodatne informacije: Podesite uređaj na prikazivanje informacija na zaključanom zaslonu, a
koje prikazuju vremensku prognozu ili broj koraka kada koristite opciju prijatelja pri šetnji u
aplikaciji S Health.
• Upute: Postavite uređaj za prikazivanje teksta pomoći na zaključanom zaslonu.
Više prozora
Podesite uređaj za uporabu višenamjenskog prozora.
Na zaslonu postavki dodirnite Više prozora, a zatim na desno povucite gumb Više prozora.
• Otv. u prikazu Više proz.: Podesite uređaj na aktiviranje funkcije višenamjenskog prozora
kada otvorite datoteke iz opcija Moje Datoteke ili Video. Također, uređaj aktivira ovu
funkciju kada prikazujete privitke poruka.
170
Postavke
Ploča obavijesti
Prilagodite stavke koje će se pojaviti na panelu s obavijestima.
Na zaslonu postavki dodirnite Ploča obavijesti.
• Podešavanje svjetline: Podesite uređaj na prikaz trake podešavanja osvjetljenja na okviru
obavijesti.
• Preporučene aplikacije: Podesite uređaj na prikaz popisa preporučenih aplikacija na okviru
obavijesti na temelju vaših aktivnosti, poput spajanja slušalica na uređaj.
• Postavi tipke brzih post.: Reorganiziranje gumba brzih postavki na okviru obavijesti.
Alatni okvir
Podesite uređaj za uporabu alatnog okvira.
Na zaslonu postavki dodirnite Alatni okvir, a zatim na desno povucite gumb Alatni okvir.
Prikaz popisa aplikacija koje će se prikazati u alatnom okviru. Za uređivanje popisa aplikacija
dodirnite UREDI.
Rad jednom rukom
Aktivirajte način rada rukovanja jednom rukom radi lakšeg rukovanja uređajem jednom rukom.
Na zaslonu postavki dodirnite Rad jednom rukom, a zatim na desno povucite gumb Rad
jednom rukom.
171
Postavke
Personalizacija
Jednostavan način
Podesite uređaj na jednostavan način rada.
Na zaslonu postavki dodirnite Jednostavan način.
• Standardni način: Podesite uređaj na standardni način rada.
• Jednostavan način: Podesite uređaj na jednostavni način rada.
• Jednostavne aplikacije: Odabir aplikacija prilikom primjene jednostavnih prikaza.
Pristupačnost
Ovu funkciju možete koristiti za pristup postavkama radi poboljšanja pristupačnosti na uređaju.
Za više informacija pogledajte Pristupačnost.
Na zaslonu postavki dodirnite Pristupačnost.
Privatni način
Postavite uređaj i spriječite drugim osobama pristup vašem osobnom sadržaju aktiviranjem
privatnog načina rada.
Na zaslonu postavki dodirnite Privatni način, a zatim na desno povucite gumb Privatni način.
• Vrsta prist. Priv. načinu: Podešavanje ili promjena načina otključavanja za aktiviranje
privatnog načina rada.
172
Postavke
Skener otiska prsta
Registrirajte otiske prstiju na uređaju za zaštitu uređaja ili za prijavu na vaš Samsung račun.
Na zaslonu postavki dodirnite Skener otiska prsta.
• Upravljanje otis. prstiju: Registracija ili brisanje informacija o otiscima prstiju.
• Promij. rezervnu lozinku: Promjena alternativne šifre koja će se koristiti ako uređaj ne
prepozna otiske prstiju.
• Zaključavanje zaslona: Podešavanje načina otključavanja za zamjensku lozinku.
• Provjeri Samsung račun: Podesite uređaj da potvrdi vaš Samsung račun pomoću otisaka
prstiju.
• Pay with PayPal: Podesite uređaj na potvrđivanje PayPal računa i autoriziranje kupovina
pomoću otisaka prstiju.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Pokreti
Pokreti i geste
Aktiviranje funkcije prepoznavanja pokreta i promjena postavki upravljanja prepoznavanjem
pokreta na uređaju.
Na zaslonu postavki dodirnite Pokreti i geste.
• Zračno pregledavanje: Pomaknite rukom lijevo ili desno preko senzora i pregledajte slike,
internetske ili pjesme.
• Direktan poziv: Postavite uređaj da uputi glasovni poziv podizanjem i držanjem uređaja u
blizini uha dok gledate poziv, poruku ili detalje o kontaktu.
• Pametno upozorenje: Postavite uređaj da vas obavještava ako imate propuštene pozive ili
nove poruke kada podignete uređaj.
• Utišaj/pauziraj: Podesite uređaj da priguši zvukove dolaznih poziva ili alarma ili da pauzira
reprodukciju medija pomoću pokreta dlanom ili kad odvratite pogled sa zaslona.
• Snimanje zaslona dlanom: Podesite uređaj za snimanje slike zaslona kada prijeđete dlanom
lijevo ili desno preko zaslona.
173
Postavke
Zračni prikaz
Prikaz sadržaja ili informacija u skočnom prozoru kad prstom pokažete neku stavku.
Na zaslonu postavki dodirnite Zračni prikaz, a zatim na desno povucite gumb Zračni prikaz.
Korisnik i sigurnosno kopiranje
Računi
Dodavanje računa e-pošte ili SNS-a.
Na zaslonu postavki dodirnite Računi.
Oblak
Promijenite postavke sinkronizacije podataka ili datoteka na vašem Samsung računu ili Dropbox
pohrane na oblaku.
Na zaslonu postavki dodirnite Oblak.
Sigurnosno kopiranje i poništavanje
Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.
Na zaslonu postavki dodirnite Sigurnosno kopiranje i poništavanje.
• Pokreni sigurnosnu kopiju: Podesite uređaj da sigurnosno pohrani postavke i podatke
aplikacija na Google poslužitelju.
• Sigurnosno kopiranje računa: Podesite ili uredite vaš Google sigurnosni račun.
• Auto. vraćanje sigurnosne kopije: Podesite uređaj za vraćanje postavki i podataka aplikacija
kada se aplikacije ponovno instaliraju na uređaj.
• Vraćanje tvorničkih postavki: Ovo će vratiti postavke na tvornički zadane vrijednosti i
obrisati sve podatke.
174
Postavke
Sistem
Jezik i unos
Izmijeni postavke za tekstualni unos. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom
jeziku.
Na zaslonu postavki dodirnite Jezik i unos.
Jezik
Odaberite jezik zaslona za sve izbornike i aplikacije.
Zadano
Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.
Samsung tipkovnica
Promjena postavki Samsung tipkovnice.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.
• Hrvatski: Odaberite zadani jezik prikaza tipkovnice.
• Odaberite jezike unosa: Odabir jezika za unos teksta.
• Predviđanje teksta: Aktiviranje načina prediktivnog teksta za predviđanje riječi na osnovu
vašeg unosa i prijedloga riječi. Možete i prilagoditi postavke predviđanja riječi.
• Automatski zamijeni: Podesite uređaj da automatski ispravlja pogrešno napisane ili
nepotpune riječi tako što ćete dodirnuti razmaknicu ili znak interpunkcije.
• Moji prečaci: Podesite broj prečaca za često korišteni tekst. Možete dodirnuti i držati brojčani
gumb za unos prediktivnog teksta.
• Auto. veliko poč. slovo: Podesite uređaj za automatsko pisanje prvog velikog slova nakon
završnog znaka interpunkcije, kao što je točka, znak pitanja ili znak uzvika.
• Automatski razmak: Podesite uređaj za automatsko umetanje razmaka između riječi.
• Auto. interpunkcija: Podesite uređaj za umetanje točke kada dva puta dodirnete
razmaknicu.
175
Postavke
• Klizanje tipkovnice:
– – Ništa: Podesite uređaj na deaktiviranje funkcije prelaska dlanom preko tipkovnice.
– – Uzastopni unos: Podesite uređaj za unos teksta povlačenjem na tipkovnici.
– – Upravljanje pokazivačem: Aktivirajte funkciju navigacije pametne tipkovnice za
pomicanje pokazivača povlačenjem prsta preko tipkovnice.
• Zvuk: Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodiru tipke.
• Vibracija: Podesite uređaj na vibraciju prilikom dodira gumba.
• Prikaz znakova: Postavite uređaj za prikaz velike slike svakog unesenog znaka.
• Poništi postavke: Resetirajte postavke Samsung tipkovnice.
Google unos teksta govorom
Promijenite postavke unosa zvuka.
• Jezici: Odaberite jezike unosa za unos teksta.
• Blokiraj uvredljiv govor: Postavite uređaj za sprječavanje prepoznavanja uvredljivih riječi u
glasovnom unosu
• Izvanmrežno prepoznavanje govora: Preuzmite i instalirajte jezične podatke za unos
glasom izvan mreže.
Opc. pret. teksta u govor
• Preferirani TTS sustav: Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki
sustava glasovne sinteze, dodirnite .
• Brzina govora: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
• Slušaj primjer: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
• Status zadanog jezika: Prikaz statusa zadanog jezika za funkciju pretvaranja teksta u govor.
176
Postavke
Čitanje obavijesti
Podesite uređaj na čitanje obavijesti naglas u slučaju dolaznih poziva, poruka ili događaja.
Brzina pokazivača
Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu podlogu koji su povezani s uređajem.
Datum i vrijeme
Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu
uređaja.
Na zaslonu postavki dodirnite Datum i vrijeme.
Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke
vremena i datuma.
• Auto. datum i vrijeme: Automatski ažurirajte vrijeme i datum prilikom kretanja kroz
vremenske zone.
• Postavi datum: Ručno postavljanje trenutnog datuma.
• Postavi vrijeme: Ručno postavljanje trenutnog vremena.
• Auto. vremenska zona: Postavite uređaj za prijem informacija o vremenskoj zoni sa mreže
prilikom kretanja kroz vremenske zone.
• Odabir vremenske zone: Postavite matičnu vremensku zonu.
• Upotreba formata 24 sata: Prikaz vremena u 24-satnom formatu.
• Odabir formata datuma: Odaberite format datuma.
177
Postavke
Sigurnosna pomoć
Aktiviranje načina rada u hitnom slučaju i podešavanje primarnih kontakata i poruka. Za više
informacija pogledajte Hitni način.
Na zaslonu postavki dodirnite Sigurnosna pomoć.
• Hitni način: Podesite uređaj za aktiviranje načina rada u hitnom slučaju i smanjenje
potrošnje baterije uporabom osnovnih funkcija, poput pozivanja.
• Geo vijesti: Podesite uređaj za primanje obavijesti u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika.
• Pošalji poruke za pomoć: Podesite uređaj na slanje poruka pomoći kad tri puta pritisnete
gumb za uključivanje.
– – Šalji slike: Podesite uređaj na slanje fotografija snimljenih prednjom i stražnjom
kamerom zajedno s porukom pomoći.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
– – Šalji snimljeni zvuk: Podesite uređaj za snimanje zvuka i njegovo slanje primateljima
zajedno s porukom.
• Upravlj. primarnim kontaktima: Odabir ili uređivanje primatelja poruka pomoći.
Dodaci
Promjena postavki pribora.
Na zaslonu postavki dodirnite Dodaci.
• Audio izlaz: Odaberite format izlaza zvuka koji ćete koristiti pri spajanju uređaja sa HDMI
uređajima. Neki uređaji ne moraju podržavati postavku surround zvuka.
Baterija
Prikažite količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.
Na zaslonu postavki dodirnite Baterija.
• Prikaz postotka baterije: Postavite uređaj za prikazivanje preostalog kapaciteta baterije.
178
Postavke
Štednja energije
Aktivirajte način rada za uštedu energije i promijenite postavke načina rada za uštedu-energije.
Za više informacija pogledajte Korištenje funkcije uštede energije.
Na zaslonu postavki dodirnite Štednja energije.
• Štednja baterije: Aktivirajte način rada za uštedu energije i promijenite postavke moda
uštede-energije.
• Maksimalna štednja baterije: Produživanje vremena u modu pripravnosti i smanjenje
potrošnje baterije prikazivanjem jednostavnijeg prikaza i dozvoljavanje ograničenog
pristupa aplikacijama.
Procijenjeno maksimalno vrijeme pripravnosti je preostalo vrijeme prije nego što
se baterija potpuno isprazni kada se uređaj ne koristi. Vrijeme pripravnosti može se
razlikovati ovisno o postavkama uređaja i uvjetima rada vašeg uređaja.
Spremanje
Pregledajte informacije o memoriji uređaja, kao i o memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku
karticu.
Na zaslonu postavki dodirnite Spremanje.
Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci koji se nalaze na njoj.
Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta
jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Raspoloživi kapacitet
može se promijeniti kada nadogradite uređaj.
Sigurnost
Promijenite postavke za osiguranje uređaja i SIM ili USIM karticu.
Na zaslonu postavki dodirnite Sigurnost.
• Administratori uređaja: Pregled administratora uređaja instaliranih na uređaju. Možete
dopustiti administratorima uređaja da primjenjuju nova pravila na uređaj.
• Nepoznati izvori: Podesite uređaj tako da dozvoli instalaciju aplikacija s nepoznatih izvora.
179
Postavke
• Šifriraj uređaj: Postavite šifru za šifriranje podataka spremljenih na uređaju. Morate unijeti
šifru svaki put kada uključite uređaj.
Napunite bateriju prije nego što omogućite ovu postavku jer šifriranje podataka može
potrajati više od sat vremena.
• Šifriraj vanjsku SD karticu: Postavite uređaj za šifriranje svih datoteka na memorijskoj
kartici.
Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj neće
moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije resetiranja
uređaja.
• Daljinske kontrole: Postavite uređaj da dozvoli upravljanje vašim izgubljenim ili ukradenim
uređajem daljinskim putem preko interneta. Za uporabu ove značajke morate se prijaviti na
svoj Samsung račun.
• Upozorenje o SIM promjeni: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije Find my mobile koja
pomaže u lociranju uređaja kada je izgubljen ili ukraden.
• Idi na Internet stranicu: Pristup internetskoj stranici Find my mobile
(findmymobile.samsung.com). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete pratiti i kontrolirati
putem internetskih stranica “Pronađi moj mobitel”.
• Zaključ. reaktivacije: Podesite uređaj da traži vaš Samsung račun nakon što je uređaj bio
resetiran i da tako spriječi ponovnu aktivaciju uređaja.
• Postavite SIM zaključavanje:
– – Zaključaj SIM: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije zaključavanja PIN-a kako bi se PIN
morao unijeti prije korištenja uređaja.
– – Promijeni SIM PIN: Promjena PIN-a korištenog za pristupanje podatcima na SIM ili USIM
kartici.
• Učini šifre vidljivima: Postavite uređaj za prikaz šifri redoslijedom kojim su unijete.
• Aktual. sigurn. pravila: Podesite uređaj na automatsko provjeravanje i preuzimanje
sigurnosti.
• Šalji izvješća o sigurnosti: Podesite uređaj na automatsko slanje izvještaja o ažuriranju
sigurnosti tvrtki Samsung.
• Vrsta memorije: Podesite tip pohrane za datoteke certifikata.
• Pouzdani podaci: Koristite certifikate i vjerodajnice da biste omogućili sigurnu uporabu
različitih aplikacija.
• Instaliraj s memorije uređaja: Instalirajte šifrirane certifikate spremljene na USB uređaju.
• Obriši podatke za prijavu: Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i resetirajte šifru.
180
Postavke
Upute
Pristupite informacijama o pomoći i saznajte kako koristiti uređaj i aplikacije ili kako konfigurirati
važne postavke.
Na zaslonu postavki dodirnite Upute.
O uređaju
Pristupanje informacijama o uređaju, uređivanje naziva uređaja ili ažuriranje softvera uređaja.
Na zaslonu postavki dodirnite O uređaju.
Aplikacije
Upravljanje aplikacijama
Prikaz i upravljanje aplikacijama na uređaju.
Na zaslonu postavki dodirnite Upravljanje aplikacijama.
Zadane aplikacije
Odabir zadanih postavki za korištenje aplikacija.
Na zaslonu postavki dodirnite Zadane aplikacije.
Postavke usluge Google
Ovu aplikaciju koristite za konfiguriranje postavki nekih funkcija koje omogućava Google.
Dodirnite Postavke usluge Google na zaslonu aplikacija.
181
Pristupačnost
Pristupačnost
Izbornik pristupačnosti je posebna funkcija za osobe s određenim fizičkim invaliditetom poput
slabovidnih osoba ili osoba s oštećenim sluhom. Možete koristiti sljedeće funkcije:
• TalkBack
• Promjena veličine slova
• Povećanje zaslona
• Podsjetnici obavijesti
• Izmjena boja zaslona
• Podešavanje boja
• Isključivanje svih zvukova
• Bljeskajuća obavijest
• Podešavanje balansa zvuka
• Mono audio mod
• Prilagođavanje postavki teksta podnaslova
• Automatska vibracija
• Baby monitor
• Pomoćni izbornici
• Funkcija Air gesture
• Podešavanje opcija dodira i odgode
• Način upravljanja interakcijom
• Promjena način preuzimanja ili prekidanja poziva.
• Način rada jednim dodirom
• Konfiguriranje postavki pristupačnosti
Za uporabu izbornika pristupačnosti na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost.
182
Pristupačnost
Uporaba gumba za početni zaslon za otvaranje
izbornika pristupačnosti
Možete pristupiti sljedećim izbornicima pristupačnosti ako tri puta brzo pritisnete gumb za
početni zaslon.
• Pristupačnost
• TalkBack
• Negativne boje
• Kontrola interakcije
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Izravan pristup, a zatim na desno
povucite gumb Izravan pristup. Zatim, odaberite izbornik pristupačnosti koji će se otvoriti kada
tri puta brzo pritisnite gumb za početni zaslon.
Ako odaberete više od jednog izbornika, uređaj prikazuje skočni prozor u kojem vas pita
koji izbornik želite koristiti svaki put kada tri puta brzo pritisnete gumb za početni zaslon. Za
aktiviranje Kontrola interakcije na izborniku pristupačnosti aktivirajte funkciju. Na zaslonu
aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Motorika i interakcija → Kontrola
interakcije, a zatim na desno povucite gumb Kontrola interakcije.
TalkBack
Aktiviranje ili deaktiviranje TalkBack funkcije
Kad aktivirate TalkBack funkciju uređaj naglas čita tekst na zaslonu ili odabrane funkcije. Ova
funkcija je korisna ako ne vidite ili ako imate problema prilikom gledanja u zaslon.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid → TalkBack.
2 Povucite gumb TalkBack u desno.
Za deaktiviranje opcije TalkBack TalkBack u lijevo.
3 Dodirnite OK.
183
Pristupačnost
Kada aktivirate TalkBack uređaj vam omogućava glasovne informacija te čita naglas funkcije koje
ste odabrali. Također, uređaj vam omogućava glasovne informacije kada se zaslon isključi, kada
imate nove obavijesti i sl.
Kada aktivirate Istraži dodirom dok koristite TalkBack, uređaj naglas čita odabrane stavke.
Prvo, uređaj naglas čita stavke na zaslonu kada ih dodirnete. Zatim će uređaj izvršiti funkciju ili
otvoriti aplikaciju ako dvaput brzo dodirnete bilo koje mjesto na zaslonu. Ako je Istraži dodirom
deaktivirano uređaj ne može izvršiti razne funkcije koje zahtijevaju pokret prstima.
Za aktiviranje funkcije Istraži dodirom, na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke →
Pristupačnost → Vid → TalkBack → POSTAVKE, a zatim označite Istraži dodirom.
Neke funkcije nisu dostupne kada koristite opciju TalkBack.
Upravljanje zaslonom pomoću pokreta prstima
Možete koristiti razne pokrete prstima za upravljanje zaslonom kad koristite TalkBack opciju.
Ako je Istraži dodirom deaktivirano uređaj ne može izvršiti neke funkcije koje zahtijevaju pokret
prstima.
Za aktiviranje funkcije Istraži dodirom, na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke →
Pristupačnost → Vid → TalkBack → POSTAVKE, a zatim označite Istraži dodirom.
• Istraživanje zaslona: Postavite prst na zaslon i pomičite prstom i istražujte zaslon. Odaberite
i držite stavku, a uređaj će naglas pročitati stavku. Kada dignete prst tada je stavka ispod
vašeg prsta odabrana.
• Odabir stavki: Dodirnite stavku i tako je odaberite. Ili, odaberite i držite stavku dok istražujete
zaslon, a zatim podignite prst.
• Otvaranje odabrane stavke: Prilikom čitanja odabranih stavki naglas, kad čujete željenu
stavku, podignite prst sa stavke. Zatim, dvaput brzo dodirnite bilo koje mjesto na zaslonu.
• Odabir prethodne stavke: Prstom se brzo pomaknite na zaslonu prema gore ili na lijevo.
184
Pristupačnost
• Odabir sljedeće stavke: Prstom se brzo pomaknite na zaslonu prema dolje ili na desno.
• Pomicanje po popisima: S dva prsta pomičite se po zaslonu prema gore ili prema dolje.
• Povratak na prethodnu stranicu: S dva prsta pomičite se po zaslonu na desno.
• Pomicanje na iduću stranicu: S dva prsta pomičite se po zaslonu na lijevo.
• Otključavanje zaslona: S dva prsta pomičite se u bilo kojem smjeru unutar područja
zaključanog zaslona.
• Otvaranje okvira obavijesti: S dva prsta povucite vrh zaslona prema dolje.
• Otvaranje okvira brzih postavki: S tri prsta povucite vrh zaslona prema dolje.
Postavke pokreta prstiju možete konfigurirati za opciju TalkBack u Upravljanje pokretima. Za
više informacija pogledajte Konfiguriranje postavki pokreta prstima.
Konfiguriranje postavki pokreta prstima
Kad koristite TalkBack opciju možete izvršavati postupke pomoću pokreta prstima. Možete
izvršavati aktivnosti poput vraćanja na prethodni zaslon, otvaranja početnog zaslona i sl. Prije
uporabe konfigurirajte pokrete prsta.
Konfiguriranje postavki za okomite pokrete
Možete koristiti dvodijelne okomite pokrete povlačenjem prsta prema gore ili prema dolje od
dna zaslona ili obrnuto.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid → TalkBack → POSTAVKE
→ Upravljanje pokretima → Okomiti pokreti u dva dijela. Zatim, odaberite jednu od sljedećih
funkcija:
• Pomak na prvu i zadnju stavku na zaslonu: Kada povlačite prstom prema gore, a zatim
prema dolje po zaslonu, odabrat će se prva stavka na vrhu zaslona. Kada povlačite prstom
prema dolje, a zatim prema gore na zaslonu, odabrat će se zadnja stavka na dnu zaslona.
• Kruženje kroz razine čitanja: Kad povlačite prstom prema gore, a zatim prema dolje po
zaslonu mijenja se jedinica koje čitate. Jedinica čitanja mijenja se na stranicu, odlomak, crtu,
riječ, znak te na zadanu jedinicu. Kada povlačite prste prema dolje, a zatim prema gore na
zaslonu, redoslijed jedinica čitanja mijenja se u obrnutom smjeru.
185
Pristupačnost
Konfiguriranje postavki prečaca za pokrete
Ovu funkciju koristite za konfiguriranje osam prečaca pokreta. Možete konfigurirati pokrete
poput povlačenja prstom prema gore, a zatim na desno bez podizanja i sl. Možete promijeniti
prečace pokreta ili dodijeliti funkcije praznim prečacima.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid → TalkBack → POSTAVKE →
Upravljanje pokretima. Odaberite pokret, a zatim mu dodijelite funkciju.
Dostupne su sljedeće funkcije:
• Gumb "Natrag": Povratak na prethodni zaslon.
• Gumb "Početna": Otvaranje početnog zaslona.
• Gumb "Nedavne aplikacije": Otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.
• Otvori obavijesti: Otvaranje okvira obavijesti.
• Otvori globalni kontekstni izbornik: Otvaranje globalnog kontekstualnog izbornika.
Dodirnite i držite zaslon za otvaranje kružnog globalnog kontekstualnog izbornika. Možete
koristiti funkcije poput Brzo kretanje, Čitaj počevši od vrha, Izgovori posljednju stavku
solvo po solvo i Čitaj počevši od sljedeće stavke. Zatim, istražite izbornik crtanjem kruga s
prstom bez da ga dižete sa zaslona. Kada pronađete željeni izbornik, za odabir podignite prst
sa izbornika.
Dodirnite Pauziraj povratne informacije na gornjem lijevom dijelu zaslona za prekidanje
informacija.
Dodirnite Postavke TalkBacka na gornjem desnom dijelu zaslona za pristup TalkBack
postavkama. Za više informacija pogledajte Konfiguriranje postavki za TalkBack.
• Otvori lokalni kontekstni izbornik: Otvaranje lokalnog kontekstualnog izbornika. Možete
odabrati jedinicu za čitanje teksta na zaslonu. Kada ovu funkciju koristite prilikom unosa
teksta, dostupan je kontekstualni izbornik, poput izbornika upravljanja pokazivačem.
Dodirnite i držite zaslon za otvaranje kružnog kontekstualnog izbornika. Zatim, istražite
izbornik crtanjem kruga s prstom bez da ga dižete sa zaslona. Kada pronađete željeni
izbornik, za odabir podignite prst sa izbornika.
• Čitaj počevši od vrha: Čitanje naglas stavke od prve stavke do zadnje stavke prema
redoslijedu.
• Čitaj počevši od sljedeće stavke: Čitanje naglas stavke počevši od iduće stavke koja se
nalazi pored odabrane stavke prema redoslijedu.
186
Pristupačnost
Promjena jedinica čitanja
Kad koristite TalkBack opciju možete slušati tekst koji je prikazan na zaslonu. Za odabir željenog
teksta prstom možete povlačiti prema gore, dolje, lijevo ili desno. Prema zadanim opcijama,
uređaj čita naglas tekst na odabranom području. Ili, možete podesiti uređaj da čita tekst drugih
jedinica čitanja, poput crta ili odlomaka.
Promjena jedinica čitanja korištenjem lokalnog kontekstualnog izbornika
1 Odaberite tekst koji će se pročitati.
2 Za otvaranje lokalnog kontekstualnog izbornika povucite prstom prema gore, a zatim na
desno bez podizanja prsta.
3 Dodirnite i držite zaslon te nacrtajte krug s prstom za istraživanje izbornika. Zatim, podignite
prst kada čujte Promjena razine čitanja.
4 Ponovo dodirnite i držite zaslon te nacrtajte krug s prstom za istraživanje izbornika. Zatim,
podignite prst kada čujete željenu jedinicu čitanja.
Za promjenu prečaca pokreta prilikom otvaranja lokalnog kontekstualnog izbornika pogledajte
Konfiguriranje postavki prečaca za pokrete.
Promjena jedinica čitanja pomoću dvodijelnih uspravnih pokreta
Kada povlačite prstom prema gore, a zatim prema dolje po zaslonu, mijenja se jedinica čitanja.
Jedinica čitanja mijenja se u stranicu, odlomak, crtu, riječ, znak, a zatim na zadanu jedinicu. Kada
povlačite prste prema dolje, a zatim prema gore na zaslonu, redoslijed jedinica čitanja mijenja se
u obrnutom smjeru.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid → TalkBack → POSTAVKE →
Upravljanje pokretima → Okomiti pokreti u dva dijela → Kruženje kroz razine čitanja.
Možete slušati tekst pored trenutno odabranog teksta pomoću trenutne jedince čitanja. Za
slušanje sljedećeg odlomka teksta, povucite prst prema dolje ili na desno po zaslonu. Također,
možete slušati tekst prije trenutno odabranog teksta pomoću trenutne jedince čitanja. Za
slušanje prethodnog odlomka teksta, povucite prst prema gore ili na lijevo po zaslonu.
187
Pristupačnost
Pauziranje opcije TalkBack
Otvorite globalni kontekstualni izbornik povlačenjem prsta prema dolje, a zatim u desno po
zaslonu bez da ga podižete. Kada odaberete Pauziraj povratne informacije na gornjem lijevom
dijelu zaslona, pauzira se opcija TalkBack.
Kada opcija TalkBack pauzirana, možete nastaviti s njezinim slušanjem uključivanjem zaslona ili
na druge načine. Za promjenu načina nastavka upotrebe opcije TalkBack, na zaslonu aplikacija
dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid → TalkBack → POSTAVKE → Ponovno pokretanje
nakon obustavljanja. Zatim, odaberite opciju.
Za promjenu prečaca pokreta prilikom otvaranja globalnog kontekstualnog izbornika pogledajte
Konfiguriranje postavki prečaca za pokrete.
Uporaba funkcije brze navigacije
Pomoću funkcije brze navigacije izbornicima možete pristupiti crtanjem kruga na zaslonu bez
pomicanja gore ili dolje za odabir stavke.
Otvorite globalni kontekstualni izbornik povlačenjem prsta prema dolje, a zatim u desno po
zaslonu bez da ga podižete. Dodirnite i držite zaslon te za otvaranje izbornika nacrtajte krug
prstom oko izbornika. Zatim, podignite prst kada čujte Brzo kretanje. Ponovo dodirnite zaslon te
za istraživanje izbornika nacrtajte krug prstom oko izbornika. Zatim, podignite prst kada čujete
željen izbornik.
Dodavanje i upravljanje slikovnim oznakama
Slikama na zaslonu možete dodati slikovne oznake. Uređaj naglas čita slikovne oznake kada
se odaberu slikovne oznake. Dodajte slikovne oznake neoznačenim slikama pomoću lokalnog
kontekstualnog izbornika.
Otvorite lokalni kontekstualni izbornik povlačenjem prsta prema gore, a zatim u desno po
zaslonu bez da ga podižete. Dodirnite i držite zaslon te za istraživanje izbornika nacrtajte krug
prstom oko izbornika. Kad čujete izbornik dodane slikovne oznake, podignite prst za dodavanje
slikovne oznake.
Za prikaz oznaka, na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid → TalkBack
→ POSTAVKE → Upravljaj prilagođenim oznakama.
188
Pristupačnost
Konfiguriranje postavki za TalkBack
Konfigurirajte postavke za opciju TalkBack i olakšajte si njeno korištenje.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid → TalkBack → POSTAVKE.
Ili otvorite globalni kontekstualni izbornik povlačenjem prstom prema dolje i zatim bez dizanja
udesno. Zatim, povucite prstom prema gornjem desnom dijelu zaslona i pustite ga kad čujete
Postavke TalkBacka.
• Glasnoća govora: Podešavanje razine glasnoće za glasovne informacije.
Glasnoća glasovne informacija može se razlikovati ovisno o glasnoći medija. Za podešavanje
glasnoće medija pritisnite gumb glasnoće prema gore ili dolje dok slušate glasovne
informacije. Ili na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Zvukovi i obavijesti, a zatim
povucite traku za podešavanje glasnoće medijskog sadržaja na lijevo ili na desno.
• Upotrijebi promjene tona: Podesite uređaj da naglas čita tekst primjenom dubokih tonova
kada je unijet pomoću tipkovnice.
• Odjek tipkovnice: Podešavanje uređaja da čita naglas tekst ili simbole unesene pomoću
tipkovnice. Također, možete podesiti tip tipkovnice na koji će se primijeniti ova funkcija.
• Govori kada je zaslon isključen: Podešavanje uređaja da daje govorne informacije kada je
zaslon isključen.
• Koristi senzor blizine: Podešavanje uređaja da pauzira glasovne informacije kada postavite
ruku iznad senzora na vrhu uređaja. Za nastavak izgovaranja glasovnih informacija dodirnite
zaslon.
• Protresite za pokretanje kontinuiranog čitanja: Podešavanje uređaja da naglas čita tekst
prikazan na zaslonu kada protresete uređaj. Možete odabrati između različitih brzina trešnje.
• Izgovori ID pozivatelja: Podešavanje uređaja da pročita ime pozivatelja na glas u slučaju
dolaznog poziva.
• Obavijest vibracijom: Podesite uređaj na vibraciju prilikom istraživanja zaslona.
• Obavijest zvukom: Podešavanje uređaja da emitira zvuk kada upravljate zaslonom, poput
pomicanja zaslona i sl.
• Fokusiranje na zvuk govora: Podešavanje uređaja za stišavanje glasnoće medija kada uređaj
naglas čita stavku.
• Glasnoća zvuka: Podešavanje glasnoće reproduciranog zvuka kada dodirnete zaslon radi
njegove kontrole. Ova funkcija je dostupna kada je odabrana opcija Obavijest zvukom.
189
Pristupačnost
• Istraži dodirom: Podešavanje uređaja da naglas čita stavke koje ste dodirnuli prstom. Na
primjer, kad prstom dodirnete Aplik. na početnom zaslonu uređaj naglas čita “Aplikacije”.
Za odabir Aplik., dignite prst s nje, zatim dvaput brzo dodirnite bilo koje mjesto na zaslonu.
Stranicu koju želite možete pomaknuti pomicanjem zaslona lijevo ili desno pomoću dva
prsta. Ako želite saznati kako upravljati zaslonom s pomoću funkcije istraživanja dodirom
tada za više informacija pogledajte Upravljanje zaslonom pomoću pokreta prstima.
• Automatski pomiči popise: Podešavanje uređaja za automatsko pomicanje po ostatku
popisa prikazanog na zaslonu i čitanje stavki naglas.
• Odabir jednim dodirom: Podešavanje uređaja da otvori odabranu stavku jednim dodirom.
• Pokreni vodič “Istražite dodirom”: Prikaz uputa o načinu korištenja funkcije istraživanja
dodirom.
• Upravljanje pokretima: Dodjeljivanje postupaka koje će se izvršiti pomoću pokreta prsta. Za
više informacija pogledajte Konfiguriranje postavki pokreta prstima.
• Upravljaj prilagođenim oznakama: Prikaz oznaka koje ste dodali.
• Ponovno pokretanje nakon obustavljanja: Odabir načina za nastavljanje glasovnih
informacija.
• Postavke razvojnog programera: Podešavanje opcija za razvoj aplikacije.
Uporaba uređaja kada je zaslon isključen
Podešavanje uređaja za isključivanje zaslona u bilo kojem trenutku radi održavanja privatnosti
zaslona. Zaslon se neće uključiti kada pritisnete vanjske gumbe ili dodirnete zaslon. Također,
trenutno aktivne funkcije neće se isključiti.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid, a zatim označite Tamni
zaslon. Ovu funkciju možete aktivirati ili deaktivirati ako dvaput pritisnete gumb za uključivanje.
Uporaba funkcije unosa pomoću gumba brzog unosa
Podesite uređaj na unos znaka kada dignete prst sa znaka na tipkovnici. Ovu funkciju možete
koristiti za unos znakova umjesto podizanja prsta i dvostrukog dodira po zaslonu.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid, a zatim označite Brzi unos
tipke.
190
Pristupačnost
Čitanje šifri naglas
Podesite uređaj da naglas čita lozinku prilikom unosa lozinke kada je aktivirana opcije TalkBack.
Ovu funkciju koristite za provjeru unosa točne šifre.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid, a zatim označite Izgovaranje
šifri.
Podešavanje funkcija pretvaranja teksta u govor
Promjena funkcija postavki pretvaranja teksta u govor koje se koriste kada je aktivirana opcija
TalkBack, poput jezika, brzine i sl.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid → Opc. pret. teksta u govor,
a zatim koristite sljedeće funkcije:
• Samsung program za pretvorbu teksta u govor / Googleov alat za pretvaranje teksta u
govor: Odabir programa za funkciju pretvaranja teksta u govor.
• Brzina govora: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
• Slušaj primjer: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer. Ako uređaj ne može naglas pročitati
primjere dodirnite → Instalirajte glasovne podatke za preuzimanje i instaliranje
glasovnih podataka za funkciju pretvaranja teksta u govor.
• Status zadanog jezika: Prikaz statusa trenutnog jezika podešenog za funkciju pretvaranja
teksta u govor.
Unos tekst pomoću tipkovnice
Za prikaz tipkovnice dodirnite polje za unos teksta, a zatim brzo dvaput dodirnite bilo koje
mjesto na zaslonu.
Kada prstom dodirnete tipkovnicu, uređaj naglas čita znak gumba ispod vašeg prsta. Kada
čujete znak koji želite, za odabir podignite prste sa zaslona. Znak će se unijeti, a uređaj će naglas
pročitati tekst.
Ako opcija Brzi unos tipke nije aktivirana, podignite prst sa slova koje želite unijeti, a zatim
dvaput brzo dodirnite bilo koje mjesto na zaslonu. Za aktiviranje funkcije brzog unosa na zaslonu
aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid, a zatim označite Brzi unos tipke.
191
Pristupačnost
Unos dodatnih znakova
Dodirnite i držite gumb na tipkovnici. Ako su dodatni znakovi dostupni na gumbu iznad
tipkovnice će se pojaviti skočni prozor u kojem su prikazani znakovi. Za odabir znaka, povucite
prstom po zaslonu dok ne čujte željeni znak, a zatim ga podignite.
Promjene jezika unosa tipkovnice
Za dodavanje jezika unosa na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Jezik i unos. Zatim
dodirnite Samsung tipkovnica → Odaberite jezike unosa, a zatim odaberite jezike.
Za promjenu jezika unosa na tipkovnici dok unosite tekst dva puta dodirnite
.
Uređivanje teksta
Za pomicanje pokazivača ili za kopiranje i ljepljenje teksta koristite lokalni kontekstualni izbornik.
Otvorite lokalni kontekstualni izbornik povlačenjem prsta prema gore, a zatim u desno po
zaslonu bez da ga podižete. Dodirnite i držite zaslon te za otvaranje izbornika nacrtajte krug
prstom oko izbornika. Zatim, podignite prst kada čujte Promjena razine čitanja. Ponovo
dodirnite zaslon te za istraživanje izbornika nacrtajte krug oko izbornika. Zatim, podignite prst
kada čujete željenu jedinicu čitanja.
Prilikom uređivanja teksta podesite jedinicu čitanja ili na riječ ili na znak, kako vam više odgovora.
U načinu odabira, uređaj odabire tekst u skladu s odabranom jedinicom čitanja.
Za slušanje teksta povucite prstom prema gore, dolje, lijevo ili desno. Kada se tekst kojeg želite
urediti čita naglas, koristite sljedeće aktivnosti:
• Brisanje teksta: Dodirnite gumb brisanja na tipkovnici.
• Odabir teksta uporabom načina odabira: Aktiviranje načina odabir za odabir i slušanje
teksta. Za aktiviranje načina odabira otvorite lokalni kontekstualni izbornik i odaberite
Upravljanje pokazivačem → Pokreni način odabira. Pomaknite se na lijevo ili na desno za
slušanje teksta ispred ili iza trenutno odabranog teksta. Za aktiviranje načina odabira otvorite
lokalni kontekstualni izbornik i odaberite Upravljanje pokazivačem → Napuštanje načina
odabira.
• Odabir cijelog teksta: Otvorite lokalni kontekstualni izbornik i odaberite Upravljanje
pokazivačem → Odaberi sve. Odabrat će se cijeli tekst dokumenta.
192
Pristupačnost
• Kopiranje i kraćenje teksta: Odaberite tekst pomoću lokalnog kontekstualnog izbornika.
Zatim, odaberite lokalni kontekstualni izbornik i odaberite Upravljanje pokazivačem.
Odaberite Kopiraj za kopiranje odabranog teksta ili odaberite Izreži za rezanje odabranog
teksta. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.
• Lijepljenje teksta: Postavite pokazivač na točku gdje želite umetnuti tekst, otvorite lokalni
kontekstualni izbornik, a zatim odaberite Upravljanje pokazivačem → Zalijepi.
Glasovni unos teksta
Tekst možete unijeti glasom. Za prikaz tipkovnice dodirnite polje za unos teksta, a zatim brzo
dvaput dodirnite bilo koje mjesto na zaslonu.
Kad dodirnite i držite , uređaj prikazuje skočni prozor na kojem su prikazane opcije tipkovnice.
Povucite prstom po zaslonu bez da ga podižete. Kada je odabrano, podignite prst. Zatim,
izgovorite riječi koje želite unijeti u tekstualno polje. Izgovorene riječi pojavit će se kao tekst na
zaslonu, a uređaj ih naglas čita.
Za unos dodatnog teksta, odaberite gumb mikrofona i izgovorite riječi.
Promjene jezika unosa
Prilikom glasovnog unosa teksta odaberite Hrvatski (Hrvatska) a zatim odaberite jezik za
promjenu jezika unosa.
Za dodavanje jezika na popis odaberite Hrvatski (Hrvatska) → Dodajte više jezika, skinite
oznaku s Automatski, a zatim odaberite željeni jezik.
Čitanje naglas informacije iz dokumenata ili slika
Snimite fotografije dokumenata ili posjetnica te s njih izdvojite i pročitajte tekst. Također, uređaj
naglas čita boje i uzorke informacija kada snimite fotografije slika u boji ili slika koje sadrže
uzorke. Pristupite GALAXY Apps, te preuzmite i instalirajte Optički čitač.
Dodirnite Optički čitač na zaslonu aplikacija.
Za odabir jezika prepoznavanja, odaberite → Jezične postavke.
193
Pristupačnost
Uporaba načina dokumenta
Zadani način rada ove aplikaciju je način dokumenta. Kada koristite način boje/uzorka odaberite
za prebacivanje u način dokumenta. U načinu dokumenta, kada snimite fotografije ili vizitki
dokumenta, uređaj prikazuje izvučeni tekst.
Objekt postavite na ravnu površinu i odaberite . Kada je TalkBack opcija aktivirana, uređaj
automatski naglas čita tekst na zaslonu nakon snimanja fotografije.
Za izvlačenje teksta s pohranjene slike odaberite → Učitaj sliku.
Za čitanje naglas teksta na zaslonu kada je deaktivirana TalkBack opcija odaberite → Tekst u
govor.
Uporaba načina boje/uzorka
Za korištenje načina boje/uzorka aktivirajte opciju TalkBack.
Odaberite za prebacivanje na način boje/uzorka. U načinu boje/uzorka uređaj prikazuje boju
i uzorak informacija o objektima kad snimate fotografije. Uređaj identificira stavke, poput često
korištenih boja ili uzoraka. Ovaj način rada pomaže osobama s oštećenim vidom odabir željenih
boja ili uzoraka.
Snimite objekt pomoću optičkog tražila uređaja i odaberite . Uređaj snima fotografiju i
identificira boju i uzorak objekta. Kada uređaj završi s identifikacijom objekta, uređaj automatski
naglas čita informacije o boji i uzorku objekta.
Rezultati informacija o boji mogu se razlikovati ovisno o uvjetima rasvjete. Pripazite i
snimajte fotografije u načinu boje i uzorka u uvjetima dobre rasvjete.
Promjena veličine slova
Ovu funkciju koristite za promjenu veličine slova. Uređaj vam omogućuje izbor između različitih
veličina slova što olakšava uporabu osobama s oštećenim vidom. Podešavanje slova na veličinu
Jako velika možda neće biti dostupno u nekim aplikacijama.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid → Veličina slova.
194
Pristupačnost
Povećanje zaslona
Ovu funkciju koristite za povećanje zaslona ili povećanje zuma pojedinog dijela zaslona.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid → Pokreti za povećanje, a
zatim na desno povucite gumb Pokreti za povećanje.
• Povećanje i smanjenje zuma: Tri puta brzo dodirnite zaslon za povećanje zuma na
određenom dijelu zaslona. Za povratak ponovo tri puta brzo dodirnite zaslon.
• Istraživanje zaslona pomicanjem: Pomoću dva prsta pomičite se po uvećanom zaslonu.
• Podešavanje omjera zuma: Na povećanom zaslonu dodirnite zaslon s dva prsta. Zatim,
raširite dva prsta ili ih skupite za podešavanje omjera.
• Tipkovnica na zaslonu se ne može povećati.
• Kada je ova funkcija aktivirana to može utjecati na performanse nekih aplikacija,
poput Telefon i Kalkulator.
Podešavanje podsjetnika obavijesti
Ovu funkciju koristite kao upozorenje za obavijesti koje niste provjerili u određenom
vremenskom razdoblju.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid → Podsjetnik na obavijesti, a
zatim na desno povucite gumb Podsjetnik na obavijesti.
Za podešavanje intervala između upozorenja dodirnite Učestalost podsjetnika.
Izmjena boja zaslona
Ovu funkciju koristite za poboljšanje vidljivosti zaslona te kao pomoć korisnicima prilikom lakšeg
prepoznavanja teksta na zaslonu. Kada je ova funkcija aktivirana, uređaj prikazuje negativ slike
koja prikazuje izmijenjene boje na zaslonu. Izmijenjene boje povećavaju kontrast između crne i
bijele boje.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid, a zatim označite Negativne
boje.
195
Pristupačnost
Podešavanje boje
Ovu funkciju koristite za podešavanje prikaza boja na zaslonu ako imate problema s
razlikovanjem boja. Uređaj mijenja boje u jače kako bi se olakšalo prepoznavanje boja.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid → Podešavanje boje.
2 Povucite gumb Podešavanje boje u desno.
3 Dodirnite POKRENI.
4 Uređivanje boje pločica prema sličnosti, počevši od temeljen boje.
5 Kada završite s podešavanjem boja dodirnite OK.
Ako sad možete razlikovati boje, dodatno podešavanje nije potrebno.
6 Ako se obje ne mogu razlikovati dodirnite Kamera ili Slika.
7 Povucite traku za podešavanje boje na lijevo ili na desno i dodirnite OK.
Za ponovno podešavanje boje dodirnite → Ponovo podešavanje boje.
Podešavanje bljeskalice za obavijesti
Podesite bljeskalicu da trepti u slučaju dolaznog poziva, nove poruke ili obavijesti.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Sluh, a zatim označite Bljeskajuća
obavijest.
Isključivanje svih zvukova
Podesite uređaj na stišavanje svih zvukova uređaja, poput zvukova medija uključujući i glas
pozivatelja tijekom poziva.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Sluh, a zatim označite Isključi sve
zvukove.
196
Pristupačnost
Prilagođavanje postavki teksta podnaslova
Samsung tekst podnaslova
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Sluh → Samsung podnaslovi
(CC), a zatim na desno povucite gumb Samsung podnaslovi (CC).
Koristite sljedeće mogućnosti:
• Poravnanje: Promjena položaja teksta podnaslova.
• Slova: Promjena vrste slova.
• Veličina slova: Promjena veličine slova.
• Rub: Promjena ruba teksta podnaslova.
• Slova: Podešava vidljivost i mijenja boju teksta.
• Boja pozadine: Podešava vidljivost i mijenja boju teksta pozadine okvira teksta podnaslova.
• Prozor naslova: Podešava vidljivost i mijenja boju prozoru teksta podnaslova.
Google tekst podnaslova
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Sluh → Google podnaslovi (CC),
a zatim u desno povucite prekidač Google podnaslovi (CC).
Koristite sljedeće mogućnosti:
• Jezik: Odabir jezika prikaza za tekst podnaslova.
• Veličina teksta: Promjena veličine slova.
• Stil naslova: Promjena teksta podnaslova.
Podešavanje balansa zvuka
Podesite uređaj da uspostavi balans zvuka kada koristite dvostruke slušalice.
Za podešavanje balansa zvuka, spojite dvostruke slušalice na uređaj. Na zaslonu aplikacija
dodirnite Postavke → Pristupačnost → Sluh → Korekcija zvuka. Povucite traku za podešavanje
na lijevo ili na desno i podesite balans zvuka, a zatim dodirnite POSTAVI.
197
Pristupačnost
Uporaba mono zvuka
Podesite uređaj da omogući mono zvuk pri slušanju zvuka s jednom slušalicom. Ovaj način rada
možete koristiti ako imate problema sa sluhom ili ste u situaciji kada je prikladnija uporaba jedne
slušalice.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Sluh, a zatim označite Mono zvuk.
Uporaba detektora dječjeg plača
Podesite uređaj na prepoznavanje dječjeg plača te da vas vibracijom upozori na njega.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Sluh → Prepoznav. plakanja
bebe, a zatim na desno povucite gumb Prepoznav. plakanja bebe.
Dodirnite za aktiviranje funkcije prepoznavanja zvuka. Kada uređaj prepozna zvukove tada će
zavibrirati. Za podešavanje treperenja bljeskalice prilikom prepoznavanja zvuka dodirnite →
Postavke, a zatim označite Bljeskajuća obavijest.
Uporaba automatske vibracije
Podesite uređaj na vibraciju prilikom reprodukcije zvukova preuzetih aplikacija, poput igrica.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Sluh, a zatim označite Auto.
vibracija.
Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.
198
Pristupačnost
Uporaba pomoćnih izbornika
Prikaz ikone pomoćnog prečaca
Podesite uređaj za prikaz ikone pomoćnog prečaca. Ovu ikonu možete koristiti za pristup
aplikacijama, funkcijama i postavkama dodirivanjem pomoćnih izbornika na ikoni. Upravljajte
uređajem dodirivanjem ikona pomoćnih izbornika bez istraživanja zaslona. Kad je ova funkcija
pokrenuta, način rada Način rada jednim dodirom je aktiviran.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Motorika i interakcija →
Izbornik pomagača.
2 Povucite gumb Izbornik pomagača u desno.
Ikona pomoćnog prečaca pojavit će se na donjem desnom dijelu zaslona.
3 Dodirnite Dominantna ruka za pomicanje ikone pomoćnog prečaca na pogodniju lokaciju.
Pristup pomoćnim izbornicima
Ikona pomoćnog prečaca pojavljuje se kao lebdeća ikona i omogućuje jednostavan pristup
pomoćnim izbornicima s bilo kojeg zaslona.
Kada dodirnete ikonu pomoćnog prečaca, ikona će se malo povećati, a na ikoni će se pojaviti
pomoćni izbornik. Dodirnite gornju ili donju strelicu za pomicanje drugih okvira ili se pomaknite
gore ili dolje po zaslonu za odabir drugog izbornika.
Uporaba pokazivača
Na pomoćnom izborniku dodirnite Pokazivač. Pokazivač i područje na kojem se može upravljati
pokazivačem prikazani su na zaslonu. Zaslonom možete upravljati pomoću malih pokreta
prstom na području osjetljivom na dodir. Za pomicanje pokazivača povucite prstom po području
osjetljivom na dodir. Također, dodirnite zaslon za odabir stavki ispod pokazivača.
Koristite sljedeće mogućnosti:
• /
: Odabir stavke ili pomicanje lijevo ili desno na zaslonu.
• /
: Pomicanje gore ili dolje na zaslonu.
• : Pomicanje područja dodira na drugu lokaciju.
• : Zatvaranje područja dodira.
199
Pristupačnost
Za promjenu postavki pokazivača, na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost →
Motorika i interakcija → Izbornik pomagača, povucite na desno prekidač Izbornik pomagača,
a zatim koristite opcije pod Postav. dod. ploč. i pokaziv.
Uporaba poboljšanog pomoćnog izbornika
Podesite uređaj da prikazuje poboljšane pomoćne izbornike za odabrane aplikacije. Na primjer,
kada pokrenete Poruke, na pomoćnom izborniku pojavit će se funkcije traženja i sastavljanja
poruke.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Motorika i interakcija → Izbornik
pomagača → Pomoćnik plus, a zatim na desno povucite gumb Pomoćnik plus, a zatim
odaberite aplikaciju.
Uređivanje pomoćnih izbornika
Ovu funkciju možete koristiti za uređivanje izbornika na ikoni pomoćnog prečaca.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Motorika i interakcija → Izbornik
pomagača, na desno povucite gumb Izbornik pomagača, a zatim dodirnite Uredi. Za dodavanje
ili brisanje izbornika dodirnite ili .
Uključivanje zaslona pomoću funkcije Air Gesture
Air Gesture funkciju koristite za uključivanje zaslona pomicanjem ruke iznad senzora na vrhu
uređaja. Zaslon možete uključiti bez pritiskanja gumba. Kad koristite ovu funkciju uređaj
postavite na ravnu površinu ili čvrsto držite uređaj radi sprječavanja pomicanja uređaja.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Motorika i interakcija → Zračno
pokretanje, a zatim povucite na desno gumb Zračno pokretanje.
Podešavanje opcija dodira i odgode
Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Motorika i interakcija → Dodir i
držanje, a zatim odaberite opciju.
200
Pristupačnost
Uporaba načina upravljanja interakcijom
Aktivirajte način upravljanja interakcijom i ograničite reagiranje uređaja na unose kad koristite
aplikacije. Ovaj način može biti koristan kad želite drugima dopustiti samo ograničen pristup i
kontrolu nad vašim medijima ili podacima.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Motorika i interakcija →
Kontrola interakcije.
2 Povucite gumb Kontrola interakcije udesno.
3 Pritisnite i držite istovremeno pritisnute gumb za početni zaslon i gumb glasnoće kad
koristite aplikaciju.
4 Podesite veličinu okvira ili nacrtajte crtu oko područja koje želite ograničiti.
5 Dodirnite OK.
Uređaj prikazuje ograničeno područje. Ako dodirnete zaslon ili pritisnete gumb, poput
gumba za početni zaslon, oni neće raditi na ovom području.
Za deaktiviranje načina upravljanja interakcijom, pritisnite i držite istovremeno pritisnut gumb za
početni zaslon i gumb glasnoće.
Preuzimanje ili prekidanje poziva
Podesite način preuzimanja ili prekidanja poziva.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Preuzimanje i prekidanje poziva.
Koristite sljedeće mogućnosti:
• Pritiskanje početne tipke: Podesite uređaj za preuzimanje poziva kada pritisnete gumb za
početni zaslon.
• Korištenje gl. narebi: Podesite uređaj na preuzimanje poziva pomoću glasovne naredbe.
• Mahanje preko uređaja: Kod dolaznog poziva pomaknite ruku ulijevo, a zatim udesno preko
senzora za javljanje na poziv.
• Pritiskanje tipke uključenja: Podesite uređaj za prekidanje poziva kada pritisnete gumb za
uključivanje.
201
Pristupačnost
Uporaba načina rada jednim dodirom
Podesite uređaj na upravljanje dolaznim pozivima ili obavijestima dodirom na gumb umjesto
povlačenjem gumba. Kada se oglasi alarm ili kod dolaznog poziva, dodirnite gumb za
zaustavljanje alarma ili javljanje na poziv umjesto povlačenja gumba.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost, a zatim označite način rada Način
rada jednim dodirom.
Konfiguriranje postavki pristupačnosti
Spremanje postavki pristupačnosti u datoteku
Izvoz trenutnih postavku pristupačnosti u datoteku.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Upravlj. pristupačnosti → Uvoz/
izvoz, odaberite opciju izvoza, a zatim dodirnite U REDU. Datoteka postavki pristupačnosti je
spremljena na odabranu lokaciju pohrane.
Uvoz datoteke postavki pristupačnosti
Uvoz datoteke postavki pristupačnosti i ažuriranje trenutnih postavki.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Upravlj. pristupačnosti → Uvoz/
izvoz, a zatim odaberite opciju uvoza. Odaberite datoteku koju želite uvesti i dodirnite OK → U
REDU. Postavke pristupačnosti će se ažurirati u skladu s uvezenom datotekom.
Dijeljenje datoteka postavki pristupačnosti
Podijelite datoteke s postavkama pristupačnosti s drugima putem e-pošte, Wi-Fi Direct,
Bluetootha i sl.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Upravlj. pristupačnosti →
Dijeljenje preko. Zatim, odaberite datoteke pristupačnosti i dodirnite OK. Odaberite način
dijeljenja i slijedite upute na zaslonu za dijeljenje datoteka.
Prikaz usluga pristupačnosti
Prikaz usluga pristupačnosti instaliranih na uređaju.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost, prikazat će se popis dostupnih
usluga pristupačnosti pod Usluge.
202
Pristupačnost
Uporaba drugih korisnih funkcija
• Uporaba S Voice funkcije: Funkciju S Voice možete koristiti za izvršavanje različitih funkcija
pomoću glasovnih naredbi. Pokrenite S Voice funkciju i uputite pozive, pošaljite poruke i
prikažite zadatke. Za više informacija pogledajte S Voice.
• Pretraživanje glasom: Koristite glasovne naredbe za pretraživanje sadržaja internetskih
stranica. Ovu funkciju koristite kada ste u pokretu i ne možete koristiti ruke za unos teksta. Za
više informacija pogledajte Glas. pretraživanje.
• Uporaba okvira obavijesti: Za otvaranje okvira obavijesti statusnu traku povucite prema
dolje. Možete prikazati propuštene pozive, nove poruke, podesiti osvjetljenje zaslona i sl. Za
više informacija pogledajte Okvir obavijesti i okvir brzih postavki.
• Prebacivanje na jednostavan način rada: Jednostavan način rada koristi jednostavan prikaz
i velike ikone radi jednostavnog korištenja uređaja. Za jednostavan pristup na početni
zaslon možete dodati često korištene aplikacije i prečace. Za više informacija pogledajte
Prebacivanje na jednostavni način rada.
• Uporaba kontrolnih pokreta: Upravljajte uređajem pokretima dlana. Za više informacija
pogledajte Kontrolni pokreti.
• Uporaba skenera prsta: Registrirajte otiske prstiju na uređaju za otključavanje zaslona ili za
potvrđivanje šifre na Samsung računu. Za više informacija pogledajte Skener otiska prsta.
• Uporaba načina rada u vožnji: Upravljajte uređajem izvršavanjem različitih funkcija putem
glasovnih naredbi tijekom vožnje. Možete primati dolazne pozive, prikazati poruke i slušati
glazbu bez dodirivanja uređaja. Za više informacija pogledajte Način u autu.
• Uporaba diktafona: Snimanje ili reproduciranje glasovnih zapisa. Za više informacija
pogledajte Diktafon.
203
Rješavanje problema
Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća
rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.
Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu
unosa određenih šifri:
• Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja aktivirana, morate unijeti šifru koju ste postavili
za uređaj.
• PIN: Kada uređaj koristite prvi put ili kada je aktivirano unošenje PIN broja, morate unijeti
PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika
Zaključaj SIM.
• PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično zbog toga što je PIN nekoliko puta unijet
pogrešno. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
• PIN2: Kada pristupate izborniku za koji se zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 koji ste dobili uz
SIM ili USIM karticu. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.
Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu
pojaviti poruke o grešci.
• Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Za više informacija kontaktirajte
pružatelja usluga.
Uređaj se ne uključuje
• Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite
bateriju prije uključivanja uređaja.
• Možda baterija nije ispravno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
• Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo umetnite bateriju.
204
Rješavanje problema
Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno
• Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitni poklopac ili dodatke u tom slučaju zaslon
osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
• Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako
zaslon dodirujete sa oštrim predmetom ili vrhovima prstiju u tom slučaju zaslon osjetljiv na
dodir možda neće ispravno raditi.
• U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na
dodir.
• Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
• Provjerite je li vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.
Vaš uređaj se zamrzava ili ima kritičnu grešku
Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti
aplikaciju ili ponovo umetnuti bateriju te uključiti uređaj za vraćanje njegovih funkcionalnosti.
Ako se vaš uređaj zamrzava ili ne reagira, za ponovo pokretanje istovremeno pritisnite i držite
gumb za uključivanje i gumb glasnoće duže od 7 sekundi.
Ako ovo ne riješi problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki. Na zaslonu aplikacija dodirnite
Postavke → Sigurnosno kopiranje i poništavanje → Vraćanje tvorničkih postavki →
VRAĆANJE UREĐAJA → OBRIŠI SVE. Ne zaboravite prije vraćanja na tvorničke postavke,
sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.
Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.
Pozivi se ne spajaju
• Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.
Drugi vas ne čuju tijekom poziva
• Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
• Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
• Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.
205
Rješavanje problema
Jeka zvukova tijekom poziva
Podesite glasnoću pritiskom na gumb glasnoća ili se premjestite na drugu lokaciju.
Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako
loša
• Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja
usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
• Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se
deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.
Ikona baterije je prazna
Vaša baterija je gotovo prazna. Napunite ili zamijenite bateriju.
Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)
• Provjerite je li punjač ispravno spojen.
• Ako je priključak za bateriju onečišćen, baterija se možda neće moći ispravno napuniti ili se
uređaj može isključiti. Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo pokušajte napuniti bateriju.
• Baterije u nekim uređajima ne može zamijeniti korisnik. Za izmjenu baterije posjetite servisni
centar tvrtke Samsung.
Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena
• Ako bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se smanjiti njena
iskoristivost.
• Potrošnja baterije se povećava ako koristite funkcije razmijene poruka ili neke aplikacije,
poput igrica ili interneta.
• Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.
206
Rješavanje problema
Vaš uređaj je vruć na dodir
Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad aplikacije koristite duže vrijeme,
vaš uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na
njegovu izvedbu.
Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci
Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog
prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci,
pokušajte sljedeće:
• Napunite bateriju ili zamijenite bateriju s onom koja je napunjena.
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste
primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.
Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza
• Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama
fotografiranja.
• Ako snimate fotografije u tamni, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama se može
pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.
Prilikom otvaranja multimedijskih datoteka javlja se poruka o grešci
Ako primate poruke o grešci ili ako se prilikom otvaranja multimedijske datoteke on ne mogu
reproducirati, pokušajte sljedeće:
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava
(DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za
reprodukciju datoteke.
• Pripazite jesu li formati datoteka podržani na uređaju. Ako format datoteke nije podržan,
poput DivX ili AC3 formata, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Za potvrdu formata
datoteka koje vaš uređaj podržava posjetite www.samsung.com.
207
Rješavanje problema
• Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i
videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
• Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih
usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova
zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.
Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
• Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth
raspona (10 m).
Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.
Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo
• Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
• Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
• Ako upotrebljavate Windows XP, provjerite je li na vašem računalu instaliran Windows XP
Service Pack 3 ili novija verzija.
• Provjerite je li na vašem računalu instaliran Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili
novija verzija.
Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju
GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju
podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
208
Rješavanje problema
Izgubljeni su podaci pohranjeni na uređaju
Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. U protivnom,
nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak
podataka pohranjenih na uređaju.
Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja
• Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija
dijelova.
• Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.
209
Autorsko pravo
Copyright © 2015 Samsung Electronics
Ovaj vodič zaštićen je međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava.
Niti jedan dio ovog vodiča ne smije se reproducirati, distribuirati, prevoditi ili prenositi u bilo
kojem obliku, ni na koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili
pohranjivanje na bilo kojem mediju za pohranu informacije i sustavu obnove podataka, bez
prethodnog pisanog dopuštenja Samsung Electronicsa.
Zaštitni znakovi
• SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
• Bluetooth® je registrirani zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi
CERTIFIED™, i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
• Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.
Download PDF

advertising