Samsung | SM-N9005 | Samsung SM-N9005 Korisnički priručnik

SM-N9005
Korisnički priručnik
www.samsung.com
Informacije o ovom priručniku
Ovaj uređaj osigurava visoku kvalitetu mobilnog komuniciranja i zabave osiguranu
Samsungovim visokim standardima i tehnološkog stručnog znanja. Ovaj korisnički priručnik
detaljno objašnjava funkcije i primjenu uređaja.
• Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik kako biste osigurali sigurnu i pravilnu
uporabu.
• Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
• Slike i snimke zaslona mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
• Sadržaj se može razlikovati od gotovog proizvoda ili softvera dostavljenog od davatelja
usluge ili operatera, te je podložan promijeni bez prethodne obavijesti. Najnoviju verziju
priručnika potražite na internetskim stranicama tvrtke Samsung, www.samsung.com.
• Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će
na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno
raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
• Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja
usluga.
• Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, područjima ili specifikacijama
hardvera. Samsung nije odgovoran za probleme u izvedbi prouzročene aplikacijama čiji
dobavljač nije tvrtka Samsung.
• Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem
registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja
operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
• Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su
za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe
smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito
korištenje medija.
• Za podatkovne usluge, kao što su razmjena poruka, učitavanje i skidanje, automatska
sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Za
izbjegavanje dodatnih troškova, odaberite odgovarajuću pretplatu. Za više detalja,
kontaktirate vašeg pružatelja usluga.
2
Informacije o ovom priručniku
• Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane
bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj,
obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se
pružateljima usluga.
• Mijenjanje operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora
mogu rezultirati neispravnim uređajem i oštećenjem ili gubitkom podataka. Ti postupci
predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.
Ikone uputa
Pozor: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima
Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme
Napomena: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije
Autorsko pravo
Copyright © 2013 Samsung Electronics
Ovaj vodič zaštićen je međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava.
Niti jedan dio ovog vodiča ne smije se reproducirati, distribuirati, prevoditi ili prenositi u bilo
kojem obliku, ni na koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili
pohranjivanje na bilo kojem mediju za pohranu informacije i sustavu obnove podataka, bez
prethodnog pisanog dopuštenja Samsung Electronicsa.
3
Informacije o ovom priručniku
Zaštitni znakovi
• SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
• Android logotip, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store
i Google Talk™ zaštitni su znakovi Google, Inc.
• Bluetooth® registrirani je zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, te Wi-Fi logotip registrirani
su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
• Svi ostali zaštićeni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.
4
Sadržaj
Početak
40 Povećavanje osjetljivosti dodirnog
zaslona
41 Aktiviranje višestrukog prozora
42Obavijesti
44 Početni zaslon
46 Zaslon zaključavanja
48 Korištenje aplikacija
48 Zaslon aplikacija
49Upute
50 Rad jednom rukom
50 Unos teksta
53 Spajanje na Wi-Fi mrežu
54 Postavljanje računa
55 Prijenos datoteka
57 Zaštita uređaja
59 Nadogradnja uređaja
8 Prikaz uređaja
9Tipke
10 S Pen olovka
10 Sadržaj pakiranja
11 Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije
14 Punjenje baterije
17 Umetanje memorijske kartice
19 Zamjena vrha olovke S Pen
20 Uključivanje i isključivanje uređaja
21 Držanje uređaja
21 Prilagodba glasnoće
21 Prebacivanje na bešumni način rada
Osnovne funkcije
22
23
27
30
31
34
37
38
39
40
Ikone za indikaciju
Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
Kontrolni pokreti
Pokret dlanom
Air Gesture
Uporaba S Pen olovke
Čuvar S Pen olovke
Zračni prikaz
Pametna pauza
Pametno pomicanje
Komunikacija
60Telefon
66Imenik
70Poruke
72Email
74 Google Mail
76Hangouts
76ChatON
5
Sadržaj
Mreža i internet
114
114
114
114
77Internet
78Chrome
79Bluetooth
80 Screen Mirroring
81 Samsung Link
82 Group Play
84NFC
86 S Beam
87WatchON
Knjige Play
Play Movies
Glazba za Play
Igre Play
Pomoćni programi
115 S bilješka
122 S Planer
124Dropbox
125Oblak
126Sat
128Kalkulator
128 S Health
136 S Prevoditelj
136Diktafon
138 S Voice
140 S Tražilo
141Google
142 Album s izrescima
142 Glasovno pretraživanje
143 Moje datoteke
144Skidanja
144TripAdvisor
144Evernote
145KNOX
Mediji
88Glazba
90Kamera
98Galerija
102 Album s pričom
106Video
108YouTube
109 Moj časopis
110Flipboard
111 SketchBook for Galaxy
111Bloomberg+
Trgovine aplikacijama i
medijskim sadržajima
Putovanja i lokalni sadržaji
112 Trgovina Play
113 Samsung Hub
113 Samsung Apps
146Karte
6
Sadržaj
Postavke
147 Informacije o postavkama
147Veze
151Uređaj
159Kontrole
165Općenito
Otklanjanje poteškoća
7
Početak
Prikaz uređaja
Senzor
Blizine/Svijetla/Pokreta
Signalno svjetlo
Prednja kamera
Slušalica
Tipka za uključivanje
Zaslon osjetljiv na dodir
Tipka za početni zaslon
Tipka za povratak
Tipka za izbornik
Zvučnik
Mikrofon
Višenamjenski priključak
Mikrofon
IrLED
Utičnica za slušalice
GPS antena
Stražnja kamera
Tipke glasnoće
Bljeskalica
Stražnji poklopac
Glavna antena
S Pen olovka
8
Početak
Mikrofon na vrhu uređaja je aktivan samo kad se koristi zvučnik ili se snimaju videozapisi.
• Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s
povezivanjem ili istrošiti bateriju.
• Ne koristite zaslonsku zaštitu. Ona može izazvati kvar senzora.
• Ne dozvolite kontakt zaslona osjetljivog na dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili
uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
Tipke
Tipke
Funkcija
• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja.
Uključivanje
Izbornik
Početna
• Pritisnite i držite duže od 7 sekundi za ponovno pokretanje
uređaja u slučaju kritične pogreške, prekida veze ili
zamrzavanja.
• Pritisnite za zaključavanje i otključavanje uređaja. Uređaj prelazi
u zaključani mod kad se isključi zaslon osjetljiv na dodir.
• Dodirnite za otvaranje popisa opcija dostupnih za trenutni
zaslon.
• Dotaknite i držite na početnom zaslonu da biste pokrenuli
S Finder.
• Pritisnite za povratak na početni zaslon.
• Pritisnite i držite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.
Nazad
• Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.
Glasnoća
• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.
9
Početak
S Pen olovka
Tipka za S Pen
S Pen olovka
Naziv
Funkcija
S Pen olovka
• Izvršava osnovne aktivnosti S Pen olovke. (str. 23)
Tipka za S Pen
• Izvršava napredne aktivnosti S Pen olovke. (str. 34)
Sadržaj pakiranja
Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:
• Uređaj
• Baterija
• Kratke upute
• Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o
području ili pružatelju usluge.
• Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti
kompatibilni s drugim uređajima.
• Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
• Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite
jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
• Drugi dodaci možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
• Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Kvarovi nastali korištenjem
neodobrenog pribora nisu pokrivene jamstvenim servisom.
• Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o proizvodnim
tvrtkama. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku stranicu
tvrtke Samsung.
10
Početak
Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije
Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije, te bateriju
koja je sastavni dio uređaja.
• S ovim uređajem koristite samo mikroSIM karticu.
• Neke LTE opcije možda neće biti dostupne ovisno o pružatelju usluge. Za više
informacija o dostupnosti usluge, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.
1 Uklonite stražnji poklopac.
Vodite računa i nemojte oštetiti nokte prilikom uklanjanja stražnjeg poklopca.
Ne savijajte i ne presavijajte jako stražnji poklopac. Ako to učinite uređaj se može oštetiti.
2 Umetnite SIM ili USIM karticu s kontaktima obojenim zlatnom bojom okrenutim prema dolje.
11
Početak
3 Gurnite SIM ili USIM karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.
• Ne stavljajte memorijsku karticu u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica
zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj morate odnijeti u Samsungov servisni centar
gdje će vam izvaditi memorijsku karticu.
• Vodite računa i nemojte izgubiti ili nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili
USIM karticu. Samsung nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu
izgubljenim ili ukradenim karticama.
4 Umetnite bateriju.
5 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.
12
Početak
Vađenje SIM ili USIM kartice i baterije
1 Uklonite stražnji poklopac.
2 Izvadite bateriju.
3 SIM ili USIM karticu lagano pritisnite prstom te je izvucite.
13
Početak
Punjenje baterije
Prije prve uporabe morate napuniti bateriju pomoću punjača. Za punjenje uređaja možete
koristiti i računalo tako da ih spojite pomoću USB kabela.
Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Ne odobreni
punjači ili kabeli mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.
• Kada je baterija prazna, uređaj će poslati zvuk upozorenja i prikazati poruku o praznoj
bateriji.
• Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na
punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja
uređaja.
• Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju
spajanje s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbjegli odspajanje sa
mreže ili gubitak snage tijekom prijenosa podataka, te aplikacije uvijek koristite nakon
što se baterija potpuno napuni.
Punjenje pomoću punjača
Spojite USB kabel na USB punjač a zatim kraj USB kabela uključite u višenamjensku utičnicu.
14
Početak
Prilikom korištenja USB 2.0 kabela priključite ga u desnu stranu višenamjenske utičnice, kao što je
prikazano na slici u nastavku.
Neispravno priključivanje punjača može izazvati velika oštećenja uređaja. Jamstvo ne
pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.
• Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više
vremena da se baterija potpuno napuni.
• Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir
možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
• Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo
utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije
više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
• Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u Samsungov
servisni centar.
Nakon što se baterija u potpunosti napunila, isključite uređaj s punjača. Prvo izvucite punjač iz
uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.
Ne uklanjajte bateriju prije nego što ste iskopčali punjač. Takva radnja može oštetiti
uređaj.
Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema
tipku za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga punjač trebate izvuči iz strujne
utičnice kad se ne koristi kako biste izbjegli nepotrebno trošenje energije. Tijekom
punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.
15
Početak
Provjera statusa napunjenosti baterije
Ako punite bateriju kad je uređaj isključen, sljedeće ikone pokazat će trenutni status punjenja
baterije:
Baterija je potpuno
napunjena
Baterija se puni
Smanjenje potrošnje baterije
Uređaj nudi opcije koje će vam pomoći uštedjeti potrošnju baterije. Prilagodbom ovih opcija i
isključivanjem značajki u pozadini, uređaj možete koristiti duže između punjenja:
• Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na tipku za
uključivanje.
• Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću upravljanja zadacima.
• Isključite Bluetooth značajku.
• Deaktivirajte Wi-Fi značajku.
• Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
• Smanjite vrijeme pozadinskog svijetla.
• Smanjite osvjetljenje zaslona.
16
Početak
Umetanje memorijske kartice
Vaš uređaj radi s memorijskim karticama maksimalnog kapaciteta 64 GB. Ovisno o proizvođaču
i tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim
uređajem.
• Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba
nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj
pohranjene podatke.
• Vodite računa da memorijsku karticu umetnete ispravno okrenutu.
• Uređaj podržava samo FAT i exFAT strukturu datoteka za memorijske kartice. Ako
umetnete memorijsku karticu formatiranu s drugačijom strukturom datoteka, uređaj
će zatražiti preformatiranje memorijske kartice.
• Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
• Kada umetnete memorijsku karticu u uređaj, direktorij datoteka memorijske kartice
pojaviti će se u mapi Moje datoteke → Sve → SD memory card.
1 Uklonite stražnji poklopac.
2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.
3 Gurnite memorijsku karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.
4 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.
17
Početak
Uklanjanje memorijske kartice
Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja. Na početnom
zaslonu dodirnite Aplikacije → Postavke → Općenito → Spremanje → Odspoji SD karticu.
1 Uklonite stražnji poklopac.
2 Gurnite memorijsku karticu dok se ne oslobodi iz otvora uređaja te je potom izvadite.
3 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.
Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To
može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja.
Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zloporabe oštećenih memorijskih
kartica, uključujući gubitak podataka.
Formatiranje memorijske kartice
Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem.
Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.
Na početnom zaslonu dodirnite Aplikacije → Postavke → Općenito → Spremanje → Format
SD kartice → Formatiraj SD karticu → Obriši sve.
Ne zaboravite, prije formatiranja memorijske kartice sigurnosno pohraniti sve važne
podatke pohranjene na uređaju. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka
uzrokovan postupcima korisnika.
18
Početak
Zamjena vrha olovke S Pen
Kada koristite S Pen, vrh olovke S Pen može postati tup. Ako je vrh tup, zamijenite ga novim.
1 Vrh čvrsto držite pincetom, a zatim ga izvucite.
2 Novi vrh gurajte u S Pen dok ne sjedne na svoje mjesto.
Pazite da vam prst ne zapne između pincete i vrha.
• Nemojte ponovno koristiti stare vrhove. Na taj biste način mogli oštetiti S Pen.
• Vrh nemojte pretjerano pritiskati prilikom umetanja u S Pen.
• Zaobljeni vrh nemojte umetati u S Pen. Na taj biste način mogli oštetiti S Pen ili uređaj.
Crni vrh ima crnu gumenu kapicu. Ako je gumena kapica istrošena, vrh zamijenite novim.
19
Početak
Uključivanje i isključivanje uređaja
Kada prvi put uključujete uređaj, za podešavanje uređaja slijedite upute na zaslonu.
Da biste uređaj uključili, pritisnite i držite tipku za uključivanje nekoliko sekundi.
• Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na
područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
• Pritisnite i držite tipku za uključivanje te dodirnite Profil Bez mreže za deaktiviranje
bežične funkcije.
Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite tipku za uključivanje, a zatim dodirnite Isključivanje.
20
Početak
Držanje uređaja
Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s
povezivanjem ili istrošiti bateriju.
Prilagodba glasnoće
Za podešavanje glasnoće zvuka zvona ili za podešavanje glasnoće zvuka prilikom reproduciranja
glazbe ili videozapisa, pritisnite tipku glasnoće prema gore ili dolje.
Prebacivanje na bešumni način rada
Koristite jednu od ovih metoda:
• Pritisnite i držite tipku glasnoće sve dok se ne prebaci na bešumni način rada.
• Pritisnite i držite tipku za uključivanje a zatim dodirnite Bez zvuka ili Vibracija.
• Otvorite okvir s obavijestima na vrhu zaslona i dodirnite Zvuk ili Vibracija.
21
Osnovne funkcije
Ikone za indikaciju
Ikone prikazane na vrhu zaslona daju informacije o statusu uređaja. U donjoj tablici navedene su
najčešće ikone.
Ikona
Značenje
Nema signala
Jačina signala
Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
GPRS mreža je spojena
EDGE mreža je spojena
UMTS mreža je spojena
HSDPA mreža je spojena
HSPA+ mreža je spojena
LTE mreža je spojena
Wi-Fi je spojen
Bluetooth funkcija je aktivirana
GPS aktiviran
Poziv u tijeku
Propušteni poziv
Aktivirana funkcija Air gesture
Aktivirana funkcija pametnog zaslona
Sinkronizirano s internetom
Spojen s računalom
Nema SIM ili USIM kartice
Nova SMS ili MMS poruka
Alarm uključen
S Pen je uklonjen
22
Osnovne funkcije
Ikona
Značenje
Aktiviran bešumni način
Aktiviran način vibracije
Aktiviran profil Bez mreže
Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
Razina napunjenosti baterije
Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
Za rukovanje zaslonom osjetljivim na dodir koristite samo prste ili S Pen olovku.
• Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima.
Izbijanje statičkog elektriciteta može prouzročiti kvar zaslona osjetljivog na dodir.
• Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim
predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.
• Uređaj ne može prepoznati dodirni unos uz rubove zaslona koji su izvan područja
dodirnog unosa.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim
slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite
uređaj.
23
Osnovne funkcije
Pokreti prstima
Dodirivanje
Dodirnite prstom i otvorite aplikaciju, stavke izbornika, pritisnite tipku na zaslonu ili upišite
znakove koristeći tipkovnicu na zaslonu.
Dodirivanje i držanje
Dodirnite i držite stavke duže od 2 sekunde za pristup dostupnim opcijama.
24
Osnovne funkcije
Povlačenje
Za premještanje ikona, minijatura ili prikaza na novu lokaciju, dodirnite je i držite te je povucite
na željeno mjesto.
Dvostruko dodirivanje
Dva puta dodirnite web-stranicu ili sliku da biste je djelomično povećali. Ponovno dodirnite dva
puta za vraćanje natrag.
25
Osnovne funkcije
Kvrcanje prstima
Pomaknite prstima lijevo ili desno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugog
okvira. Prevucite prstima lijevo ili desno za pomicanje kroz internetske strance ili popis, poput
kontakata.
Skupljanje ili širenje prstiju
Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite
prste za smanjenje zuma.
26
Osnovne funkcije
Kontrolni pokreti
Jednostavni pokreti omogućavaju laku kontrolu uređaja.
Prije korištenja pokreta, provjerite je li značajka pokreta aktivirana. Na početnom zaslonu
dodirnite Aplikacije → Postavke → Kontrole → Pokreti, te potom u desno povucite gumb
Pokreti.
Pretjerana trešnja ili udaranje uređaja može rezultirati neželjenim unosima. Ispravno
koristite pokrete.
Rotiranje zaslona
Brojne aplikacije dozvoljavaju prikaz i u uspravnom i u vodoravnom prikazu. Rotiranjem uređaja
prikaz se automatski prilagođava tako da odgovara novom prikazu zaslona.
Za sprječavanje automatskog rotiranja prikaza, otvorite obavijesni okvir i uklonite odabir
Rotacija zaslona.
• Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotiranje zaslona.
• Neke aplikacije prikazuju različiti zaslon ovisno o prikazu. Kalkulator postaje
znanstveni kalkulator kad se rotira u vodoravni prikaz.
27
Osnovne funkcije
Podizanje
Kad podignete uređaj nakon što je neko vrijeme bio neaktivan ili nakon što je zaslon bio
isključen, vibrirat će ako imate propuštene pozive ili nove poruke.
Približi uhu
Dok pregledavate detalje poziva, poruke ili kontakta, podignite i držite uređaj pored uha za
upućivanje poziva.
28
Osnovne funkcije
Pomaknite za pregledavanje
Kada je slika zumirana, dodirnite i držite točku na zaslonu, a zatim pomaknite uređaj u bilo kojem
smjeru kako biste pregledali sliku.
Okretanje
Za prigušivanje zvuka zvona ili zaustavljanje reprodukcije medija okrenite uređaj.
29
Osnovne funkcije
Naginjanje
Dodirnite i držite dvije točke na zaslonu, a zatim nagnite uređaj natrag i naprijed za povećavanje
ili smanjivanje zuma.
Pokret dlanom
Koristite svoj dlan i dodirivanjem zaslona upravljajte svojim uređajem.
Prije korištenja pokreta, provjerite je li aktivirana funkcija upravljanja pokretima dlana. Na
početnom zaslonu dodirnite Aplikacije → Postavke → Kontrole → Pokret dlanom, te potom u
desno povucite gumb Pokret dlanom.
Prelaženje
Pređite rukom preko zaslona za snimanje zaslona. Slika je spremljena u Galerija → Screenshots.
Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.
30
Osnovne funkcije
Prekrivanje
Prekrijte zaslon dlanom za prekid reprodukcije medija.
Air Gesture
Ovu funkciju koristite za upravljanje funkcijama bez dodirivanja zaslona.
Prije korištenja ove funkcije provjerite je li aktivirana funkcija "Air gesture". Na početnom zaslonu
dodirnite Aplikacije → Postavke → Kontrole → Air gesture, te potom u desno povucite gumb
Air gesture.
Uređaj možda neće prepoznati sve pokrete ako ih izvodite na velikoj udaljenosti od
uređaja ili ako ste odjenuli tamnu odjeću, poput rukavica.
Brzi pogled
Kad je zaslon isključen, pređite rukom iznad senzora za prikaz obavijesti, propuštenih poziva,
novih poruka, vremena i datuma i sl.
31
Osnovne funkcije
Pokreti rukom po zraku gore-dolje
Prilikom pregledavanja e-pošte ili interetskih stranica pomaknite rukom gore ili dolje iznad
senzora i pomičite se gore ili dolje po stranici.
Pokreti rukom po zraku lijevo-desno
Pomaknite rukom lijevo ili desno preko senzora i pregledajte slike, internetske stranice, pjesme ili
zapise.
32
Osnovne funkcije
Javljanje na sve pozive
Kod dolazog poziva pomaknite ruku na lijevo, a zatim na desno preko senzora za javljanje na
poziv.
33
Osnovne funkcije
Uporaba S Pen olovke
S Pen olovka koja dolazi s uređajem može se koristiti za jednostavni odabir stavki ili za izvršavanje
funkcija. Ako za određene postupke koristite S Pen olovku s pritisnutom tipkom to dodatno
olakšava izvršenje tih postupaka, kao npr. snimanje zaslona.
Za uporabu, izvucite S Pen olovku iz njenog utora.
Kad izvučete S Pen olovku iz njenog utora, uređaj će to primijetiti i izvršiti sljedeće:
• Uključit će zaslon osjetljiv na dodir (ako je isključen).
• Pokreće Action Memo ili prikazuje zračne naredbe.
• Vrh olovke S Pen moguće je zamijeniti. Ako vrh postane tup, zamijenite ga novim.
• Ako S Pen olovka ne radi ispravno, odnesite je u Samsungov servisni centar.
Informacije o S Pen olovci potražite na internetskim stranicama tvrtke Samsung.
• Za najbolje rezultate, držite S Pen olovku uglavnom okomito na dodirni zaslon i
izbjegavajte ju koristiti pod oštrim kutovima.
• Gumb izbornika i gumb natrag mogu se koristiti pomoću olovke S Pen.
34
Osnovne funkcije
Zračna naredba
Pritisnite gumb olovke S Pen dok je držite iznad zaslona kako bi se prikazale zračne naredbe.
Pomoću te značajke možete izravno koristiti sljedeće radnje:
• Aktivna bilješka: Napišite bilješku, a zatim je odaberite crtanjem linije oko nje kako biste
poduzeli radnje u vezi s tom bilješkom.
• Album s izrescima: Prikupite različite sadržaje i spremite ih u Album s izrescima. (str. 142)
• Pisanje po zaslonu: Snimite sadržaj zaslona i uredite ga.
• S Tražilo: Pretražite različite sadržaje na svojem uređaju. (str. 140)
• Prozor za aplikaciju: Pokrenite veći broj aplikacija u navedenim područjima na zaslonu.
Stvaranje jednostavne bilješke
Dodirnite Aktivna bilješka u zračnim naredbama. Ili dva puta dodirnite zaslon s pritisnutim
gumbom S Pen olovke. Pribilježite ili skicirajte bilješku, a zatim je odaberite tako da dotaknete
. Potom pomoću nje možete izvršavati radnje, primjerice uputiti poziv, dodati kontakte ili
poslati poruku.
Dok je
odabran, pomoću olovke S Pen zaokružite neko područje da biste s njim izvršavali
razne radnje.
35
Osnovne funkcije
Snimanje zaslona
Dodirnite Pisanje po zaslonu u zračnim naredbama. Ili kada je gumb S Pen olovke pritisnut,
dodirnite i držite zaslon dok ne čujete zvuk klik. Po snimci zaslona možete crtati i pisate te je
možete skratiti.
Snimka zaslona spremljena je u mapi Galerija → Screenshots.
Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.
Pokretanje većeg broja aplikacija
Dodirnite Prozor za aplikaciju u zračnim naredbama. Zaokružite područje, a zatim odaberite
aplikaciju. Aplikacija se pokreće u području koje ste iscrtali. Da biste minimizirali aplikaciju,
dodirnite . Minimizirane aplikacije uvijek se prikazuju na vrhu.
Da biste zatvorili aplikacije, dodirnite
.
Otvaranje dostupnih mogućnosti
Za neke stavke postoje kontekstni izbornici zbog kojih pokazivač S Pen olovke svijetli. Pritisnite
gumb S Pen olovke da biste prikazali taj izbornik dok S Pen olovku držite iznad stavke.
36
Osnovne funkcije
Odabir i snimanje slike
Kad je tipku S Pen olovke pritisnuta, nacrtajte crtu oko područja koje želite odabrati.
Ako je potrebno, primijenite jednu od sljedećih mogućnosti:
• : Vraćanje originalnog odabira.
• : Pretvaranje odabira u okrugli oblik.
• : Pretvaranje odabira u pravokutni oblik.
• : Vraćanje originalnog odabira.
Odaberite aplikaciju koju ćete koristiti za odabrano područje pomoću ikona koje će se pojaviti na
dnu zaslona.
Čuvar S Pen olovke
Kada je dodirni zaslon isključen, a S Pen olovka je van uređaja, uređaj prikazuje skočno
upozorenja i emitira zvuk kada hodate. Za aktivaciju ili deaktivaciju ove funkcije pristupite
postavkama S Pen olovke.
37
Osnovne funkcije
Zračni prikaz
Koristite tu značajku da biste izvršili različite funkcije dok je S Pen olovka ili prst iznad zaslona.
Na početnom zaslonu dodirnite Aplikacije → Postavke → Kontrole → Zračni prikaz, te potom
u desno povucite gumb Zračni prikaz.
Pokažite na stavku pomoću olovke S Pen ili prstom da biste vidjeli pretpregled sadržaja ili
informacije u skočnom prozoru.
Pomicanjem pokazivača olovke S Pen do ruba zaslona (gornjeg, donjeg, lijevog ili desnog)
možete se kretati po pločama ili popisima.
Kada nekoliko sekundi prstom pokazujete na područje Internet stranice, uređaj uveća to
područje.
Samsung User Manual
38
Osnovne funkcije
Pametna pauza
Koristite tu značajku da biste privremeno zaustavili videozapise dok ne gledate zaslon.
Na početnom zaslonu dodirnite Aplikacije → Postavke → Kontrole → Pametni zaslon, a zatim
označite Pametna pauza.
Tijekom reprodukcije videozapisa, odmaknite pogled s ekrana za pauziranje reprodukcije
videozapisa. Za nastavak reprodukcije ponovo pogledajte u zaslon.
39
Osnovne funkcije
Pametno pomicanje
Koristite tu značajku da biste zaslon pomicali prema gore ili dolje naginjanjem glave ili uređaja.
Na početnom zaslonu dodirnite Aplikacije → Postavke → Kontrole → Pametni zaslon →
Pametno pomicanje, a zatim u desno povucite gumb Pametno pomicanje. Dodirnite Pametno
pomicanje, a zatim odaberite vrstu pomicanja.
Kada gledate poruke e-pošte ili web-stranice, prikazuje se ikona vrste pomicanja (
usmjerenje glave) koja prikazuje status prepoznavanja za kretnje.
za
Kada uređaj prepozna pokrete vaše glave ili samog uređaja, ikona će se pretvoriti u
ili
. Zatim nagnite glavu prema dolje ili gore ili nagnite uređaj prema naprijed ili natrag da biste se
pomaknuli u tom smjeru.
Povećavanje osjetljivosti dodirnog zaslona
Ovu značajku koristite za povećanje osjetljivosti dodira uređaja.
Na početnom zaslonu dodirnite Aplikacije → Postavke → Kontrole, a zatim brzo dodirnite
Povećaj osjet. na dodir.
• Prilikom dodirivanja zaslona koristite kožne rukavice radi boljeg prepoznavanja. Drugi
tipovi materijala možda se neće prepoznati.
• Kad nosite rukavice jače dodirnite zaslon radi boljih rezultata.
• Zaslon možda neće reagirati ako imate rukavice prilikom korištenja uređaja putem
prozora zaslona S View.
40
Osnovne funkcije
Aktiviranje višestrukog prozora
Ovu značajku koristite za istovremeno pokretanje dvije aplikacije.
• Mogu se pokrenuti samo aplikacije na višestrukom prozoru.
• Prilikom pokretanja aplikacija koje sadržavaju multimedijske datoteke, poput glazbe
ili videozapisa, zvuk obiju datoteka će se reproducirati.
• Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Za uporabu višenamjenskog prozora na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Više
prozora.
Uporaba okvira višenamjenskog prozora
Da biste pokazali okvir višestrukog prozora, dodirnite i držite . Okvir višestrukog prozora
pojavit će se na lijevoj strani zaslona. Odaberite jednu aplikaciju, a zatim povucite drugu
aplikaciju na novu lokaciju. Istovremeno možete pokrenuti istu aplikaciju u dva prozora. Za
skrivanje okvira višenamjenskog prozora, ponovo dodirnite i držite .
Povucite krug između okvira aplikacija prema gore ili dolje da biste prilagodili veličine okvira.
Dodirnite kvačicu okvira za skrivanje ili prikaz okvira. Kad je okvir otvoren, dodirnite i držite
kvačicu te za premještanje okvira povucite lijevi ili desni rub zaslona. Kad je okvir skriven,
dodirnite i držite kvačicu, a za premještanje kvačice povucite je gore ili dolje.
41
Osnovne funkcije
Uporaba aplikacija višenamjenskog prozora
Prilikom korištenja aplikacija višenamjenskog prozora odaberite prozor aplikacije, dodirnite krug
između prozora aplikacija te učinite nešto od sljedećeg:
• : Otvorite popis nedavno korištenih aplikacija u odabranom prozoru.
• : Izmjena lokacije aplikacija višestrukog prozora.
• : Zajednički koristite stavke u prozorima aplikacija. Stavku koju želite omogućiti za
zajedničko korištenje povucite iz jednog prozora u drugi Neke aplikacije ne podržavaju tu
značajku.
• : Zatvaranje aplikacije.
Dijeljenje datoteka
Stavku koju želite zajednički koristiti povucite u drugi prozor. Neke aplikacije ne podržavaju tu
značajku.
Stvaranje uparenog prozora
Koristite tu značajku da biste spremili kombinaciju trenutno aktivnih aplikacija višenamjenskog
prozora.
Na ploči višenamjenskog prozora dodirnite
→ Novi, unesite naslov, a zatim dodirnite OK.
Obavijesti
Ikone obavijesti pojavit će se na statusnoj traci kako bi vas obavijestile o propuštenim pozivima,
novim porukama, kalendarskim događajima, statusu uređaja i sl. Za otvaranje prikaza obavijesti,
povucite dolje sa statusne trake. Za pregled dodatnih uzbuna pomaknite se po popisu. Za
zatvaranje panela s obavijestima, povucite traku koja se nalazi na dnu zaslona.
Na ploči s obavijestima možete vidjeti trenutne postavke uređaja. Povucite s trake stanja i zatim
dodirnite da biste koristili sljedeće mogućnosti:
• Wi-Fi: Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi značajke.
• GPS: Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
• Zvuk: Aktiviranje ili deaktiviranje bešumnog načina rada. U bešumnom načinu rada možete
podesiti uređaj na vibraciju ili na prigušenje zvuka.
42
Osnovne funkcije
• Rotacija zaslona: Dozvoljava ili zabranjuje rotiranje sučelja kad rotirate uređaj.
• Bluetooth: Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth značajke.
• Način čitanja: Aktiviranje ili deaktiviranje načina za čitanje. U načinu za čitanje uređaj štiti
vaše oči kada čitate noću. Da biste odabrali aplikacije koje će se koristiti, dodirnite Postavke
→ Uređaj → Zaslon → Način čitanja.
• Mobilni podaci: Aktiviranje ili deaktiviranje podatkovne veze.
• Način blokir.: Aktiviranje ili deaktiviranje načina blokiranja. U načinu blokiranja uređaj će
blokirati obavijesti. Da biste odabrali obavijesti koje želite blokirati, dodirnite Postavke →
Uređaj → Način Blokiranja.
• Štednja baterije: Aktiviranje ili deaktiviranje moda uštede-energije.
• Više prozora: Podesite za uporabu višestrukog prozora.
• Screen Mirroring: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke zrcaljenja zaslona.
• Wi-Fi hotspot: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke dijeljenja internetske veze putem Wi-Fi
mreže.
• S Beam: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke S Beam.
• NFC: Aktiviranje ili deaktiviranje NFC značajke.
• Zračni prikaz: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije zračnog prikaza.
• Zračni pokreti: Aktiviranje ili deaktiviranje "Air Gesture" funkcije.
• Način handsfree: Aktiviranje ili deaktiviranje rada u vožnji.
• Pametno mirovanje: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke pametnog stanja mirovanja.
• Pametna pauza: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke pametnog privremenog zaustavljanja.
• Pametno pomic.: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pametnog svjetla.
• Pokreni: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinkronizacije aplikacija.
• Profil Bez mr.: aktiviranje ili deaktiviranje načina rada bez mreže.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.
Da biste ponovno razmjestili mogućnosti na ploči s obavijestima, otvorite je, dodirnite
dodirnite i držite stavku te je povucite na neko drugo mjesto.
43
, zatim
Osnovne funkcije
Početni zaslon
Početni zaslon je početna točka za pristup svim značajkama uređaja. On prikazuje ikone, widgete,
prečace za aplikacije i sl.
Početni zaslon ima više okvira. Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.
Izmjena načina rada početnog zaslona
Načini rada početnog zaslona su standardni i jednostavni. U jednostavnom načinu rada, lako
možete pristupiti omiljenim kontaktima, aplikacijama i postavkama dodavanjem prečaca na
početni zaslon.
Da biste se prebacili u jednostavni način rada, na početnom zaslonu dodirnite Aplikacije →
Postavke → Uređaj → Jednostavan način, a zatim gumb Jednostavan način povucite udesno.
Reorganiziranje stavki
Dodavanje ikone aplikacije
Na početnom zaslonu dodirnite Aplikacije dodirnite i držite ikonu aplikacije, a zatim je povucite
u prikaz okvira.
Dodavanje stavke
Prilagodite početni zaslon dodavanjem widgeta, mapa ili panela.
Dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu, a zatim odaberite jednu od sljedećih
kategorija:
• Aplikacije i widgeti: Dodavanje widgeta ili aplikacija na početni zaslon.
• Mapa: Stvorite novu mapu.
• Stranica: Ponovno razmjestite ploče na početnom zaslonu.
44
Osnovne funkcije
Premještanje stavke
Dodirnite i držite stavku, a zatim je premjestite na novu lokaciju. Za premještanje u drugi okvir,
povucite je na stranu zaslona.
Uklanjanje stavke
Dodirnite i držite stavku, te je povucite u kantu za smeće koja se pojavila na vrhu početnog
zaslona. Kad kanta za smeće pocrveni, otpustite stavku.
Reorganiziranje okvira
Dodavanje novog okvira
Dodirnite
→ Uredi stranicu →
.
Premještanje okvira
Dodirnite
lokaciju.
→ Uredi stranicu, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu
Uklanjanje okvira
→ Uredi stranicu, dodirnite i držite prikaz okna, a zatim ga povucite u kantu za
Dodirnite
smeće na vrhu zaslona.
Podešavanje pozadina
Kao pozadinu početnog zaslona postavite sliku ili fotografiju pohranjenu na uređaju.
Na početnom zaslonu dodirnite
sljedeće:
→ Postavi pozadinu → Početni zaslon, te potom odaberite
• Galerija: Za pregled fotografija snimljenih kamerom uređaja ili slika preuzetih s interneta.
• Pozadine: Za pregled slika pozadina.
• Žive pozadine: Za pregled animiranih slika.
Zatim, odaberite sliku i dodirnite Postavi pozadinu. Ili odaberite sliku, promijenite joj veličinu
povlačenjem okvira te dodirnite OK.
45
Osnovne funkcije
Uporaba widgeta
Widgeti su male aplikacije koje omogućuju prikladne funkcije i informacije na početnom zaslonu.
Za uporabu widgeta, dodajte na početni zaslon widgete iz okvira s widgetima.
• Neki se widgeti povezuju s Internet uslugama. Korištenje widgeta temeljenog na
Internetu može napraviti dodatne troškove.
• Dostupni widgeti mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.
Dodavanje widgeta na početni zaslon
Na početnom zaslonu dodirnite Aplikacije → Widgeti. Krećite se lijevo desno po okviru s
widgetima, a zatim dodirnite i držite widget koji želite dodati na početni zaslon. Stavite ga na
željeno mjesto, promijenite mu veličinu povlačenjem okvira ako je potrebno, a zatim dodirnite
bilo gdje na zaslonu da biste spremili lokaciju widgeta.
Zaslon zaključavanja
Zaključani zaslon onemogućava neželjeno rukovanje uređajem kad ga ne koristite, a uz to vam
omogućava dodavanja prilagođenih widgeta.
Zaključavanje i otključavanje uređaja
Pritisnite tipku za uključivanje i zaslon će se isključiti, a uređaj će prijeći u mod zaključavanja. Ako
se uređaj ne koristi neko vrijeme automatski se zaključava.
Za otključavanje uređaja, pritisnite tipku za uključivanje ili tipku za početni zaslon, zatim za
otključavanje zaslona kvrcnite prstom u bilo kojem smjeru po donjem dijelu zaslona.
46
Osnovne funkcije
Dodavanje widgeta
Da biste koristili widgete kada je zaslon zaključan, dodirnite Aplikacije → Postavke → Uređaj
→ Zaslon zaključavanja → Višestruki widgeti i zatim povucite prekidač Višestruki widgeti
udesno.
Widgete ne možete koristiti na zaključanom zaslonu u jednostavnom načinu rada.
Za proširenje povucite okvir widgeta prema dolje. Pomaknite se desno na zadnju stranicu,
dodirnite , a zatim odaberite widget koji želite dodati na zaključani zaslon.
Reorganiziranje okvira
Premještanje okvira
Povucite okvir widgeta prema dolje, pomaknite se u lijevo ili desno, dodirnite i držite okvir
prikaza te ga povucite na novu lokaciju.
Uklanjanje okvira
Povucite okvir widgeta prema dolje, pomaknite se u lijevo ili desno, dodirnite i držite okvir
prikaza te ga odvucite u kantu za smeće na vrhu zaslona.
47
Osnovne funkcije
Korištenje aplikacija
Ovaj uređaj može koristiti različite vrste aplikacija, u rasponu od medijskih do internetskih
aplikacija.
Otvaranje aplikacije
Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.
Neke su aplikacije grupirane u mape. Dodirnite mapu, a zatim aplikaciju da biste je
otvorili.
Otvaranje nedavno korištenih aplikacija
Pritisnite i držite tipku za početni zaslon za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.
Odaberite ikonu aplikacije koju želite otvoriti.
Zatvaranje aplikacije
Aplikaciju koja se ne koristi zatvorite zbog uštede potrošnje baterije te održavanja
funkcionalnosti uređaja.
Za zatvaranje aplikacije pritisnite i držite tipku za početni zaslon, dodirnite , a zatim dodirnite
Kraj pored aplikacije. Za zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite Prekini sve. Ili, pritisnite i
držite tipku za početni zaslon, a zatim dodirnite .
Zaslon aplikacija
Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i novo instalirane aplikacije.
Na početnom zaslonu dodirnite Aplikacije za otvaranje zaslona aplikacija.
Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.
Reorganiziranje aplikacija
→ Uredi, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na novu lokaciju. Za
Dodirnite
premještanje u drugi okvir, povucite je na stranu zaslona.
48
Osnovne funkcije
Organiziranje pomoću mapa
Zbog lakšeg rada povezane aplikacije stavite zajedno u mapu.
→ Uredi,dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na Nova mapa. Unesite
Dodirnite
naziv mape, a zatim dodirnite OK. Povlačenjem aplikacije stavite u novu mapu, a zatim dodirnite
Spremi za spremanje novog načina organiziranja.
Reorganiziranje okvira
Skupite prstima zaslon, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.
Instaliranje aplikacija
Za preuzimanje i instaliranje aplikacija koristite trgovine za aplikacije poput Samsung Apps.
Deinstaliranje aplikacija
→ Deinstaliraj/isključi aplikacije, a zatim odaberite aplikaciju koju želite
Dodirnite
deinstalirati.
Zadane aplikacije koje dolaze s uređajem ne mogu se deinstalirati.
Upute
Pristupite informacijama za pomoć kako biste saznali kako koristiti uređaj i aplikacije ili kako
konfigurirati važne postavke.
Dodirnite Upute na zaslonu aplikacija. Odaberite kategoriju za prikaz savjeta.
Za sortiranje kategorija po abecedi dodirnite
Za pretraživanje ključnih riječi dodirnite
.
.
49
Osnovne funkcije
Rad jednom rukom
Za lakše rukovanje uređajem možete aktivirati rukovanje jednom rukom. U ovom načinu rada,
sučelja aplikacija su modificirana za jednostavnu uporabu jednom rukom.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Kontrole → Rad jednom rukom. Označite aplikacije
ili značajke koje ćete korsititi s ovim načinom radom.
Unos teksta
Za unos teksta koristite Samsung tipkovnicu ili značajku za glasovni unos.
Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa
na neki od podržanih jezika.
Promjena vrste tipkovnice
Dodirnite bilo koje tekstualno polje, otvorite okvir za obavijesti, dodirnite Οdaberite način
unosa, a potom odaberite vrstu tipkovnice koju ćete koristiti.
Pišite prstom ili olovkom S Pen.
Brisanje prethodnog znaka.
Unos velikog slova.
Prebacivanje u sljedeći redak.
Unos znakova interpunkcije.
Unos razmaka.
50
Osnovne funkcije
Unos velikog slova
Dodirnite
prije unosa znaka. Za sva slova, dodirnite dva puta.
Promjena vrste tipkovnice
Dodirnite i držite
, a zatim dodirnite
za izmjenu tipa tipkovnice.
Promjena jezika tipkovnice
Dodajte jezike na tipkovnicu, te povucite razmaknicu u lijevo ili desno za promjenu jezika
tipkovnice.
Rukopis
Dodirnite , a zatim napišite riječ prstom ili pomoću S Pen olovke. Predložene riječi pojavit će
se kako se slova unose. Odaberite predloženu riječ.
Koristite pokrete kao da pišete rukom za izvršenje radnji poput uređivanja ili brisanja znakova te
umetanja razmaka. Da biste prikazali vodič za pokrete, dodirnite i držite , a zatim dodirnite
→ Upute → Korištenje pokreta rukopisa.
51
Osnovne funkcije
Izravan unos olovkom
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Kontrole → S olovka → Izravan unos olovkom, a
zatim u desno povucite gumb Izravan unos olovkom.
Dok S olovku držite iznad tekstnog polja, u gornjem lijevom kutu tekstnog polja pojavljuje se
ikona . Dotaknite da biste pisali pomoću S olovke. Da biste izvršili jednostavne ispravke,
promijenili jezik unosa ili unijeli razmak između znakova, dodirnite svaki alat za ispravljanje
prikazan na podlozi za rukopis.
Kada je značajka omogućena, možete učiniti sljedeće:
• Slati rukopisnu poruku.
• Uputiti poziv upisivanjem imena kontakta ili telefonskog broja na tipkovnici.
• Postaviti alarm jednostavnim upisivanjem brojeva.
• Pregledavati internet upisivanjem web-adresa.
Glasovni unos teksta
Aktivirajte značajku glasovnog unosa, a zatim izgovarajte riječi u mikrofon. Uređaj prikazuje ono
što govorite.
Ako uređaj ne može prepoznati riječi, dodirnite podcrtani tekst i odaberite drugu riječ ili frazu s
padajućeg popisa.
Da biste promijenili jezik ili dodali jezike za glasovno prepoznavanje, dodirnite trenutni jezik.
52
Osnovne funkcije
Kopiranje i lijepljenje
Dodirnite i držite iznad teksta, povucite ili za odabir više ili manje teksta, a zatim dodirnite
Kopiraj za kopiranje ili Izreži za rezanje. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.
Za lijepljenje u polje unosa teksta, dodirnite i držite na mjestu gdje trebate umetnuti tekst, a
zatim dodirnite Zalijepi.
Spajanje na Wi-Fi mrežu
Uređaj spojite na Wi-Fi mrežu za uporabu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim
uređajima. (str. 147)
Uključivanje i isključivanje Wi-Fi funkcije
Otvorite okvir s obavijestima, a zatim za uključivanje ili isključivanje dodirnite Wi-Fi.
• Vaš uređaj koristi neharmonizirajuću frekvenciju i namijenjen je uporabi u svim
europskim zemljama. U zatvorenim prostorima WLAN se može koristiti u cijeloj EU, ali
se ne može koristiti na otvorenim prostorima.
• Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.
Pridruživanje Wi-Fi mreža
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → Wi-Fi, a zatim u desno povucite gumb Wi-Fi.
S popisa otkrivenih Wi-Fi mreža odaberite mrežu, unesite šifru ako je potrebno, a zatim dodirnite
Spoji. Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota. Nakon što se uređaj spoji
na Wi-Fi mrežu, uređaj će se automatski spojiti na nju svaki put kad je dostupna.
53
Osnovne funkcije
Dodavanje Wi-Fi mreža
Ukoliko se željena mreža ne pojavljuje na popisu mreža, dodirnite Dodaj Wi-Fi mrežu na dnu
popisa mreža. Unesite naziv mreže u SSID mreže, odaberite tip sigurnosti te unesite šifru ako se
radi o zaštićenoj mreži, a zatim dodirnite Spoji.
Zaboravljanje Wi-Fi mreža
Svaka mreža koja se koristila, uključujući i trenutnu mrežu, može biti zaboravljena pa se uređaj
neće automatski spojiti na nju. Odaberite mrežu na popisu mreža, a zatim dodirnite Zaboravi.
Postavljanje računa
Google aplikacije, poput Trg. Play, zahtijevaju Google račun, a Samsung Apps zahtjeva Samsung
račun. Kreirajte Google i Samsung račune i uživajte u svemu što vam uređaj pruža.
Dodavanje računa
Slijedite upute koje će se pojaviti prilikom otvaranja Google aplikacije, za podešavanje Google
računa, nije potrebna prijava.
Za prijavu putem ili za prijavu na Google račun, na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke →
Općenito → Računi → Dodaj račun → Google. Nakon toga, za prijavu dodirnite Novi ili
dodirnite Postojeći, a zatim za završetak podešavanja slijedite upute na zaslonu. Na računu se
može koristiti više od jednog Google računa.
Također, postavite i Samsung račun.
Uklanjanje računa
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Općenito → Računi, odaberite naziv računa pod
Moji računi, odaberite račun koji želite ukloniti, a zatim dodirnite Ukloni račun.
54
Osnovne funkcije
Prijenos datoteka
Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.
• Neke aplikacije podržavaju sljedeće formate datoteka. Neki formati datoteka nisu
podržani ovisno o verziji softvera uređaja ili operativnog sustava računala.
– – Glazba: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, i flac
– – Slike: bmp, gif, jpg, i png
– – Videozapis: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm i ts
– – Dokument: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, i txt
• Neki datotečni oblici, kao što su DivX ili AC3, nisu podržani. Da biste reproducirali te
datoteke, instalirajte aplikaciju koja ih podržava.
• Ovaj je uređaj kompatibilan s USB 3.0 uređajima i starijima. Kada koristite USB 3.0
uređaj, provjerite koristite li USB 3.0 kabel.
• USB 3.0 ubrzava prijenos podataka, ali katkad može ometati pozive ili prijenos
podataka kada se koristi. Automatski će se isključiti nakon 10 minuta nekorištenja i
veza će prijeći na USB 2.0.
Povezivanje s programom Samsung Kies
Samsung Kies je računalna aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i osobnim podacima
pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem internetskih stranica
tvrtke Samsung.
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Samsung Kies se automatski pokreće na računalu. Ako se program Samsung Kies ne pokrene
automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.
2 Prebacite datoteke između uređaja i računala.
Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.
55
Osnovne funkcije
Povezivanje s programom Windows Media Player
Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalu.
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Otvorite Windows Media Player te sinkronizirajte glazbene datoteke.
Spojite kao medijski uređaj
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Otvorite okvir s obavijestima, a zatim dodirnite Spojen kao medijski uređaj → Medijski
uređaj (MTP).
Dodirnite Fotoaparat (PTP) ako vaše računalo ne podržava Protokol za prijenos medija
(MTP) ili nema instaliran odgovarajući upravljački program.
3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.
56
Osnovne funkcije
Zaštita uređaja
Spriječite druge u korištenju ili pristupu osobnih podataka ili informacija pohranjenih na uređaju
uporabom sigurnosnih značajki. Uređaj zahtjeva šifru za otključavanje svaki put kad ga trebate
otključati.
Postavljanje potpisa
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje
zaslona → Potpis.
Stvorite potpis pomoću olovke S-Pen, a zatim ga napišite još dva puta da biste ga potvrdili.
Podesite rezervni sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite uzorak za otključavanje.
Prilikom unosa potpisa radi otključavanja uređaja koristite isti položaj tijela kao prilikom
registriranja potpisa na uređaju.
Postavljanje uzroka
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje
zaslona → Uzorak.
Ucrtajte uzorak povezivanjem četiri ili više točaka, te ponovno ucrtajte uzorak za potvrdu.
Podesite sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite uzorak za otključavanje.
57
Osnovne funkcije
Postavljanje PIN-a
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje
zaslona → PIN.
Unesite barem četiri broja, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.
Postavljanje šifre
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje
zaslona → Šifra.
Unesite barem četiri znaka uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovno unesite šifru za
potvrdu.
Otključavanje uređaja
Uključite zaslon pritiskom na tipku za uključivanje ili na tipku za početni zaslon te unesite šifru za
otključavanje.
U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u
Samsungov servisni centar.
58
Osnovne funkcije
Nadogradnja uređaja
Uređaj možete nadograditi s najnovijim verzijama softvera.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies
Pokrenite program Samsung Kies te spojite uređaj na računalo. Samsung Kies automatski
prepoznaje uređaj i u dijaloškom okviru prikazuje dostupne nadogradnje, ako postoje. U
dijaloškom okviru kliknite gumb ažuriraj za pokretanje nadogradnje. Kako izvršiti nadogradnju
pogledajte u uputama za program Samsung Kies.
• Nemojte isključivati računalo
​​
ili odspajati USB kabel dok se uređaj nadograđuje.
• Tijekom nadogradnje uređaja, ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj
način možete ometati postupak ažuriranja.
Bežična nadogradnja
Najnovija verzija softvera može se izravno nadograditi na uređaj putem usluge bežične
nadogradnje softvera (FOTA).
Na zaslonu aplikacije dodirnite Postavke → Općenito → O uređaju → Aktualizacija softvera
→ Aktualiziraj.
59
Komunikacija
Telefon
Koristite aplikaciju za upućivanje ili javljanje na poziv.
Dodirnite Telefon na zaslonu aplikacija.
Upućivanje poziva
Upućivanje poziva
Koristite jednu od ovih metoda:
• Tipkovnica: Pomoću tipkovnice unesite broj, a zatim dodirnite .
• Zapisi: Uputite poziv iz prethodno primljenih ili upućenih poziva i poruka.
• Favoriti: Uputite poziv s popisa omiljenih kontakata.
• Imenik: Uputite poziv s popisa kontakata.
Brzo biranje brojeva
Za brzo biranje brojeva dodirnite i držite odgovarajuću znamenku.
Predviđanje brojeva
Prilikom unosa brojeva putem tipkovnice, pojavit će se automatski predviđeni brojevi. Za
uspostavu poziva odaberite jedan.
60
Komunikacija
Traženje kontakata
Za traženje kontakta na popisu kontakata unesite ime, telefonski broj ili adresu e-pošte. Kako se
slova unose, pojavit će se predviđeni kontakti. Za upućivanje poziva odaberite jedan.
Uspostavljanje međunarodnog poziva
Dodirnite i držite 0 dok se ne pojavi znak +. Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te
dodirnite .
Tijekom poziva
Dostupne su sljedeće aktivnosti:
• : Odaberite opciju ekvilizatora za korištenje tijekom poziva.
• : Deaktiviranje značajke za smanjenje šuma kojom se eliminira pozadinski šum kako bi vas
sugovornik jasnije čuo.
• : Pojačavanje glasnoće.
• Čekanje: Poziv na čekanju. Dodirnite Preuzimanje da biste preuzeli poziv na čekanju.
• Dodaj poziv: Upućivanje drugog poziva.
• Tipke: Otvaranje tipkovnice.
• Prekid: Završite trenutni poziv.
• Zvučnik: Aktivira zvučnik. Držite uređaj podalje od ušiju kada koristite zvučnik.
• Bez zvuka: Isključuje mikrofon, tako da vas sugovornik ne može čuti.
• Slušalica: Prebacuje se na Bluetooth slušalicu ako je spojena na uređaj.
• Zamijeni: Prebacivanje između poziva.
• Spoji: Stvara višestruki poziv kad je spojen na dva poziva. Ponovite za dodavanje više
sudionika. Ova značajka je dostupna samo kad je usluga višestrukog poziva aktivna.
61
Komunikacija
• → Imenik: Otvara popis kontakata.
• → Aktivna bilješka: Pokretanje akcijske bilješke.
• → Poruka: Šalje poruku.
• → Prijenos: Spaja prvog pozivatelja s drugim. Ovo vas isključuje iz razgovora.
• → Upravljanje konferencijskim pozivom: Obavite privatni razgovor s jednim
pozivateljem tijekom višestrukog poziva ili isključite jednog pozivatelja s višestrukog poziva.
Dodavanje kontakata
Za dodavanje telefonskog broja na popis kontakata pomoću tipkovnice, unesite broj i dodirnite
Dodaj u Imenik.
Pregled zapisa poziva
Dodirnite Zapisi za prikaz do sada primljenih i upućenih poziva.
Za filtriranje zapisa poziva dodirnite
→ Prikaz, a zatim odaberite opciju.
Ograničavanje biranih poziva
Uređaj se može podesiti na ograničavanje poziva prema brojevima s određenim pozivnim
brojevima. Ti pozivni brojevi pohranjeni su na SIM i USIM kartici.
→ Postavke poziva → Dodatne postavke → FDN brojevi → Uključi FDN, a zatim
Dodirnite
unesite PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Dodirnite FDN popis i dodajte brojeve.
Zabrana poziva
Uređaj se može podesiti tako da zabranjuje poziv na određene brojeve. Na primjer, može se
onemogućiti pozivanje međunarodnih brojeva.
→ Postavke poziva → Dodatne postavke → Zabrana poziva, odaberite vrstu
Dodirnite
poziva, odaberite opciju zabrane poziva te unesite šifru.
62
Komunikacija
Primanje poziva
Odgovaranje na poziv
Kada primite poziv, povucite
izvan velikog kruga.
Ako je usluga poziva na čekanju aktivirana, možete uspostaviti i drugi poziv. Kad odgovorite na
drugi poziv, prvi poziv se stavlja na čekanje.
Odbijanje poziva
Kada primite poziv, povucite
izvan velikog kruga.
Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, povucite prema gore traku poruke
→ Postavke poziva → Postavi
odbacivanja. Za kreiranje poruke odbacivanja dodirnite
poruke za odbijanje poziva.
Automatsko odbacivanje poziva s neželjenih brojeva
→ Postavke poziva → Odbijanje poziva → Auto. odbijanje poziva → Auto.
Dodirnite
odbij brojeve, a zatim dodirnite Popis automatskih odbijanja. Dodirnite Novi, unesite broj,
dodijelite mu kategoriju i dodirnite Spremi.
Propušteni pozivi
Ako je poziv propušten, pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s informacijama za
pregled popisa propuštenih poziva.
Poziv na čekanju
Poziv na čekanju je usluga omogućena od pružatelja usluga. Korisnik može koristiti ovu uslugu
za prekid trenutnog poziva i prebacivanje na dolazni poziv. Ova usluga nije dostupna za video
pozive.
Da biste koristili tu značajku, dodirnite
brzo dodirnite Poziv na čekanju.
→ Postavke poziva → Dodatne postavke, a zatim
63
Komunikacija
Prosljeđivanje poziva
Uređaj možete podesiti da upućuje dolazni poziv na određeni broj.
→ Postavke poziva → Dodatne postavke → Prosljeđivanje poziva, a zatim
Dodirnite
odaberite vrstu poziva i uvjet prosljeđivanja. Unesite broj i dodirnite Uključeno.
Video pozivi
Upućivanje video poziva
Unesite broj ili odaberite kontakt s popisa kontakata, te dodirnite
za upućivanje video poziva.
Tijekom video poziva
Dostupne su sljedeće aktivnosti:
• Promijeni kameru: Prebacivanje s prednje na stražnju kameru.
• Bez zvuka: Isključuje mikrofon, tako da vas sugovornik ne može čuti.
• Prekini poziv: Završite trenutni poziv.
• → Sakrij me: Skriva vašu sliku od ostalih sugovornika.
• → Izlazna slika: Odabire sliku koja će se prikazivati ​​sugovorniku.
• → Tipke: Otvaranje tipkovnice.
• → Prebaci na slušalicu: Prebacuje se na Bluetooth slušalicu ako je spojena na uređaj.
• → Isključen zvučnik: Deaktivira značajku zvučnika.
• → Animirani emotikoni: Dodaje ikone emotikona na vašu sliku.
• → Prikaz teme: Dodaje dekorativne ikone na vašu sliku.
• → Uklj. prikaz stripa: Mijenja način prikaza u prikaz stripa.
• → Enable dual camera: Koristite prednju i zadnju kameru kako bi sugovornik čuo vas i
vašu okolicu.
Video pozivanje putem dvostruke kamere omogućen je za najviše 3 minute. Radi
optimizacije performansi uređaj će isključiti stražnju kameru nakon 3 minute.
64
Komunikacija
Dodirnite i držite sliku druge strane kako biste pristupili sljedećim mogućnostima:
• Spremi sliku: Snimanje slike sugovornika.
• Snimi video: Snimanje videozapisa sugovornika.
U mnogim je područjima protuzakonito snimati poziv bez dozvole.
Dodirnite i držite sliku sugovornika za pristupanje sljedećim mogućnostima:
• Promijeni kameru: Prebacivanje s prednje na stražnju kameru.
• Izlazna slika: Odabire sliku koja će se prikazivati ​​sugovorniku.
Zamjena slika
Povucite sliku bilo kojeg sudionika razgovora na sliku njegovog sugovornika za zamjenu slika.
Slušanje poruke govorne pošte
Dodirnite i držite 1 na tipkovnici, a zatim slijedite upute vašeg pružatelja usluga.
65
Komunikacija
Imenik
Koristite aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući telefonske brojeve, adrese e-pošte i sl.
Dodirnite Imenik na zaslonu aplikacija.
Upravljanje kontaktima
Dodirnite Imenik.
Kreiranje kontakta
Dodirnite
i unesite kontaktne podatke.
• : Umetanje slike.
• /
: Dodaje ili briše polje kontakta.
Uređivanje kontakta
Odaberite kontakt za uređivanje, a zatim dodirnite
.
Brisanje kontakta
Dodirnite
→ Obriši.
Postavljanje brzog biranja broja
→ Postavke brzog biranja, odaberite broj za brzo biranje te zatim odaberite
Dodirnite
njegov kontakt. Za uklanjanje brzog biranja broja, dodirnite ga i držite, a zatim dodirnite Ukloni.
66
Komunikacija
Traženje kontakata
Dodirnite Imenik.
Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:
• Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
• Koristite kazalo s desne strane popisa kontakta za brzo kretanje, povlačeći prst preko njega.
• Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.
Jednom kad je kontakt odabran, odaberite nešto od navedenog:
• : Dodajte omiljeni kontakt.
• /
: Uputite glasovni ili video poziv.
• : Sastavite poruku.
• : Sastavite e-poštu.
Prikaz kontakata
Dodirnite Imenik.
Uređaj po zadanom pokazuje sve spremljene kontakte.
Dodirnite
→ Kontakti za prikaz, a zatim odaberite mjesto na kojem su kontakti pohranjeni.
Premještanje kontakata
Dodirnite Imenik.
Premještanje kontakata na Google
Dodirnite
→ Spajanje računa → Spoji s Google.
Kontakti premješteni u Google kontakte pojavit će se
na popisu kontakata.
Premještanje kontakata na Samsung
Dodirnite
→ Spajanje računa → Spoji sa Samsung računom.
Kontakti premješteni u Samsung kontakte pojavit će se
67
na popisu kontakata.
Komunikacija
Uvoz i izvoz kontakata
Dodirnite Imenik.
Uvoz kontakata
Dodirnite
memorije.
→ Uvoz/izvoz → Uvezi sa SIM kartice, Uvezi iz SD kartice ili Uvoz s USB
Izvoz kontakata
Dodirnite
memoriju.
→ Uvoz/izvoz → Izvoz na SIM karticu, Izvezi na SD karticu ili Izvoz na USB
Dijeljenje kontakata
→ Dijeli posjetnicu putem, odaberite kontakte, dodirnite OK, a potom dodirnite
Dodirnite
način dijeljenja.
Omiljeni kontakti
Dodirnite Favoriti.
Dodirnite
, a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:
• Traži: Traženje kontakata.
• Dodaj u Favorite: Dodaje kontakte u favorite.
• Ukloni iz favorita: Uklanja kontakte iz favorita.
• Prikaz mreže / Prikaz liste: Prikazuje kontakte u obliku rastera ili popisa.
• Upute: Pristup informacijama pomoći za korištenje kontakata.
68
Komunikacija
Grupni kontakti
Dodirnite Grupe.
Dodavanje kontakata grupi
Odaberite grupu, a zatim dodirnite
. Odaberite kontakte koje ćete dodati, a zatim dodirnite OK.
Upravljanje grupama
Dodirnite
, a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:
• Novi: Izradite novu grupu.
• Traži: Traženje kontakata.
• Promijeni redoslijed: Dodirnite i držite
drugi položaj, a zatim dodirnite OK.
pored naziva grupe, povucite gore ili dolje na
• Obriši grupu: Odaberite grupe koje je dodao korisnik, a zatim dodirnite Obriši. Zadane
grupe ne mogu se izbrisati.
• Upute: Pristup informacijama pomoći za korištenje kontakata.
Slanje poruke ili e-pošte članovima grupe
Odaberite grupu, dodirnite
OK.
→ Pošalji poruku ili Pošalji email, odaberite članove i dodirnite
Vizitka
Dodirnite Imenik.
Kreirajte vizitku i pošaljite je drugima.
Dodirnite Postavi profil, unesite podatke poput telefonskog broja, adrese e-pošte i poštanske
adrese, a zatim dodirnite Spremi. Korisnički podaci spremljeni su prilikom podešavanja uređaja,
odaberite vizitku pod JA, a za uređenje dodirnite .
Dodirntie
→ Dijeli posjetnicu putem, a potom odaberite način dijeljenja.
69
Komunikacija
Poruke
Koristite aplikaciju za slanje tekstualnih (SMS) ili multimedijskih poruka (MMS).
Dodirnite Poruke na zaslonu aplikacija.
Ako ste izvan područja domaćeg operatera može doći do povećanja troškova slanja i
primanja poruka. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.
Slanje poruka
Dodirnite
, dodajte primatelje, unesite poruku i zatim dodirnite
.
Za dodavanje primatelja koristite sljedeće načine:
• Unesite telefonski broj.
• Dodirnite
, odaberite kontakte i zatim dodirnite OK.
• Postavite S Pen iznad
korištenih kontakata.
, a zatim pritisnite gumb S Pen. Pojavit će se popis nedavno
Koristite sljedeće metode za kreiranje multimedijske poruke:
• Dodirnite
• Dodirnite
i priložite slike videozapise, kontakte, bilješke, događaje i sl.
→ Dodaj naslov za unos naslova.
• Postavite S Pen iznad
, a zatim pritisnite gumb S Pen. Pojavit će se nedavno dodane slike.
Slanje poruka pisanih rukopisom
Dok S olovka držite iznad tekstnog polja, u gornjem lijevom kutu tekstnog polja pojavljuje se
ikona . Dodirnite , a zatim da biste unijeli poruku pisanu rukopisom pomoću olovke
S Pen.
70
Komunikacija
Slanje odgođenih poruka
→ Raspored. Odredite vrijeme i datum, a zatim dodirnite
Pri sastavljanju poruke dodirnite
OK. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.
• Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije
stabilna, poruka neće biti poslana.
• Ova značajka temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum
mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.
Prevođenje i slanje poruka
Ako prilikom sastavljanja poruke želite koristiti i funkciju prijevoda dodirnite
desno povucite gumb Prijevod podesite jezični par, a zatim dodirnite OK.
→ Prijevod, u
Za korištenje ove funkcije morate preuzeti i instalirati S Prevoditelj. Na zaslonu Applications
(Aplikacije) dodirnite S Prevoditelj → Instalirati, a zatim slijedite zaslonske upute.
Dodirnite za prijevod poruke, a zatim dodirnite OK. Prevedena poruka zamijenit će poruku na
izvornom jeziku.
Pregled dolaznih poruka
Dolazne poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu.
Odaberite kontakt za pregled poruka od te osobe.
71
Komunikacija
Email
Koristite aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.
Dodirnite Email na zaslonu aplikacija.
Postavljanje računa e-pošte
Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite Email.
Unesite adresu e-pošte i šifru. Dodirnite Dalje za osobni račun e-pošte, poput Google Maila ili
dodirnite Ručno postavlj. za račun e-pošte tvrtke. Nakon toga, za dovršenje postavljanja slijedite
upute na zaslonu.
Za postavljanje računa e-pošte dodirnite
→ Postavke → Dodaj račun.
Slanje poruka
Za korištenje računa e-pošte dodirnite ga, a zatim dodirnite
primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite .
na dnu zaslona. Unesite
Dodirnite
za dodavanje primatelja na popis kontakata.
Dodirnite
za dodavanje slika, videozapise, kontakte, zapise, događaje i sl.
Dodirnite →
za umetanje slika, događaja, kontakata i lokacijskih informacija u poruku.
Slanje odgođenih poruka
→ Zakazani email. Označite Zakazani email, odredite
Pri sastavljanju poruke dodirnite
vrijeme i datum, a zatim dodirnite OK. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.
• Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije
stabilna, poruka neće biti poslana.
• Ova značajka temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum
mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.
72
Komunikacija
Čitanje poruka
Odaberite račun e-pošte koji ćete koristiti, a nove poruke će se primiti na njega. Za ručno
primanje novih poruka dodirnite .
Za čitanje dodirnite poruku.
Dodavanje ove adrese e-pošte na
popis kontakata.
Označava poruku kao podsjetnik.
Otvaranje privitaka.
Brisanje poruke.
Prosljeđivanje poruke.
Odgovori svim primateljima.
Idi na prethodnu ili sljedeću
poruku.
Odgovaranje na poruku.
Dodirnite oznaku privitka za njegovo otvaranje, a zatim dodirnite Spremi za spremanje.
73
Komunikacija
Google Mail
Koristite aplikaciju za brz i izravni pristup usluzi Google Maila.
Dodirnite Google Mail na zaslonu aplikacija.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o području ili pružatelju
usluga.
Slanje poruka
U bilo kojem poštanskom sandučiću dodirnite
dodirnite .
, unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim
Dodirnite
→ Priloži sliku za dodavanje slike.
Dodirnite
→ Priloži videozapis da biste priložili videozapise.
Dodirnite
→ Dodaj kopiju/skrivenu kopiju za dodavanje većeg broja primatelja.
Dodirnite
→ Spremi nacrt za spremanje poruke koju ćete kasnije poslati.
Dodirnite
→ Odbaci za ponovno sastavljanje poruke.
Dodirnite
→ Postavke da biste promijenili postavke usluge Google Mail.
Dodirnite
aplikacije.
→ Pošalji povratne informacije da biste svoje mišljenje poslali timu za razvoj
Dodirnite
→ Pomoć da biste pristupili podacima o pomoći za Google Mail.
74
Komunikacija
Čitanje poruka
Označava poruku kao podsjetnik.
Briše ovu poruku.
Čuvanje ove poruke u dugotrajnoj
pohrani.
Označava poruku kao
nepročitanu.
Odgovaranje na ovu poruku.
Dodavanje ove adrese e-pošte na
popis kontakata.
Odgovara svim primateljima ili
prosljeđuje ovu poruku drugima.
Prikaz privitka.
Oznake
Google Mail ne koristi mape, već umjesto toga koristi oznake. Kad je Google Mail pokrenut
poruke se prikazuju s oznakom Pristigla pošta.
Dodirnite → SVE OZNAKE za pregled poruka u drugim oznakama.
Za dodavanje oznaka porukama, odaberite poruku, dodirnite
odaberite poruku koju želite dodijeliti.
75
→ Promjena oznaka, a zatim
Komunikacija
Hangouts
Koristite aplikaciju da biste razgovarali s drugima.
Dodirnite Hangouts na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Odaberite prijatelja s popisa prijatelja ili unesite podatke da biste potražili i odabrali prijatelja u
dobivenim rezultatima te da biste pokrenuli razgovor.
ChatON
Koristite aplikaciju za razgovor s drugim uređajem. Da biste koristili ovu aplikaciju, morate se
prijaviti na svoj račun za Samsung ili potvrditi telefonski broj.
Dodirnite ChatON na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Kreirajte popis prijatelja unosom telefonskih brojeva ili adresa e-pošte Samsung računa ili
→ Sinkronizacija kontakata i ručno
odaberite prijatelje s predloženog popisa. Ili dodirnite
sinkronizirajte kontakte na uređaju.
Da biste počeli razgovarati, dodirnite
→ Start chat i odaberite prijatelja.
Da biste započeli glasovni ili videorazgovor, dodirnite
Video Chat.
→ ChatON Voice Chat ili ChatON
Video razgovori sa dvostrukom kamerom mogu se koristiti najviše 3 minute. Radi
optimizacije performansi uređaj će isključiti stražnju kameru nakon 3 minute.
76
Mreža i internet
Internet
Koristite aplikaciju za pretraživanje interneta.
Dodirnite Internet na zaslonu aplikacija.
Pregledavanje internetskih stranica
Dodirnite adresno polje, unesite adresu internetskih stranica te dodirnite Idi.
Dodirnite
da biste podijelili ili ispisali trenutnu web-stranicu dok je pregledavate.
Za promjenu internetskog pretraživača, dodirnite adresno polje, a zatim dodirnite ikonu
internetskog pretraživača pored adrese internetskih stranica.
Otvaranje nove stranice
Dodirnite
→ Novi prozor.
Da biste posjetili neku drugu web-stranicu, dodirnite
odabrali.
, a zatim dodirnite stranicu da biste je
Oznake
Da biste označili trenutnu web-stranicu, dodirnite
oznake te dodirnite Spremi.
→ Dodaj u favorite, a zatim unesite naslov
Za otvaranje označenih internetskih stranica dodirnite , a zatim odaberite jednu.
77
Mreža i internet
Povijest
Dodirnite → Povijest za otvaranje internetskih stranica s popisa nedavno posjećenih
→ Obriši povijest.
internetskih stranica. Za brisanje povijesti, dodirnite
Poveznice
Za otvaranje na novoj stranici, spremanje ili kopiranje dodirnite i držite poveznicu internetske
stranice.
Za pregled spremljenih poveznica dodirnite Skidanja. (str. 144)
Dijeljenje internetskih stranica
Za dijeljenje adrese internetske stranice s drugima dodirnite
→ Dijeljenje preko.
Za dijeljenje dijela internetske stranice, dodirnite i držite željeni tekst te zatim dodirnite Dijeljenje
preko.
Chrome
Ovu aplikaciju koristite za traženje informacija i pregledavanje internetskih stranica.
Dodirnite Chrome na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Pregledavanje internetskih stranica
Dodirnite adresno polje, a zatim unesite adresu internetske stranice ili kriterij za pretraživanje.
Otvaranje nove stranice
Dodirnite
→ Nova kart.
Za prelazak na drugu internetsku stranicu dodirnite
78
→ internetska stranica.
Mreža i internet
Glasovno pretraživanje interneta
Dodirnite adresno polje, dodirnite , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od
predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.
Sinkroniziranje s drugim uređajima
Sinkronizacija otvara kartice i oznake koje Chrome koristi na drugom uređaju, kad ste na njemu
prijavljeni s istim Google računom.
Da biste prikazali otvorene oznake na drugim uređajima, dodirnite
Odaberite internetsku stranicu koju želite otvoriti.
Za pregled oznaka dodirnite
→ Ostali uređaji.
.
Bluetooth
Bluetooth izravno bežično povezuje dva uređaja na kratkoj udaljenosti. Razmijenite podatkovne
ili multimedijske datoteke s drugim uređajima putem Bluetootha.
• Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka
koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
• Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno
zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može
se smanjiti.
• Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti
kompatibilni s vašim uređajem.
• Ne koristite Bluetooth značajku za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije
datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth značajke.
Za aktiviranje Bluetooth funkcije, na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → Bluetooth,
a zatim u desno povucite gumb Bluetooth.
79
Mreža i internet
Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → Bluetooth → Skeniraj, a zatim će se pojaviti
popis pronađenih uređaja. Odaberite uređaj koji želite upariti, a zatim za potvrdu prihvatite
automatski generirani pristupni ključ na oba uređaja.
Slanje i primanje podataka
Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. Na primjer Galerija. Otvorite
odjeljak Galerija, odaberite sliku, dodirnite → Bluetooth pa odaberite neki Bluetooth uređaj.
Nakon toga, za primanje slike prihvatite Bluetoothov zahtjev za potvrdom na drugom uređaju.
Prebačena datoteka spremljena je u mapu Bluetooth. Ako je kontakt prihvaćen, automatski je
pridodan na popis kontakata.
Screen Mirroring
Ovu funkciju koristite za spajanje uređaja na široki zaslon pomoću AllShare Cast hardverskog
ključa ili funkcije HomeSync (za kućnu sinkronizaciju), a zatim podijelite sadržaje. Ovu funkciju
možete koristiti i s drugim uređajima koji podržavaju Wi-Fi Miracast funkciju.
• Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Uređaji s aktiviranom miracast opcijom koji ne podržavaju Zaštitu visoko
širokopojasno digitalnog sadržaja (HDCP 2.X - High-bandwidth Digital Content
Protection) možda neće biti kompatibilni s ovom funkcijom.
• Neke se datoteke mogu sporije reproducirati ovisno o mrežnoj vezi.
• Za uštedu energije, deaktivirajte ovu funkciju kada se ne koristi.
• Ako navedete frekvenciju za Wi-Fi, AllShare Cast hardverski ključevi ili funkcija
HomeSync (za kućnu sinkronizaciju) možda se neće moći otkriti ili spojiti.
• Ako reproducirate videozapise ili igrate igre na televizoru, odaberite odgovarajući
način rada televizora za potpuni užitak u igranju ili gledanju.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → Screen Mirroring. Odaberite uređaj,
otvorite ili reproducirajte datoteku, a zatim kontrolirajte prikaz pomoću gumba uređaja. Za
spajanje na uređaj pomoću PIN-a, dodirnite i držite naziv uređaja za unos vašeg PIN-a.
80
Mreža i internet
Samsung Link
Koristite ovu aplikaciju da biste reproducirali sadržaj spremljen na udaljenim uređajima ili
servisima za web-pohranu na internetu. Možete reproducirati i slati multimedijske datoteke sa
svojeg uređaja na neki drugi uređaj ili servis za web-pohranu.
Za uporabu ove aplikacije, morate se prijaviti na svoj Samsung račun, te registrirati dva ili više
uređaja. Načini prijavljivanja mogu se razlikovati ovisno o vrsti uređaja.
Dodirnite Samsung Link na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Prilikom otvaranja ove aplikacije pojavi će se sadržaj s vaših registriranih uređaja i servisa
za pohranu. Možete ih pretražiti i reproducirati. Da biste počeli zajednički koristiti datoteke,
pomaknite se ulijevo ili udesno da biste odabrali kategoriju medija, a zatim odaberite datoteku.
Slanje datoteka
Šaljite datoteke drugim uređajima ili ih učitajte na usluge online pohrane.
Dodirnite da biste odabrali uređaj ili web-pohranu i pomaknite se ulijevo ili udesno da biste
odabrali kategoriju medija.
Zatim dodirnite
, odaberite datoteke, a zatim dodirnite
.
Dijeljenje datoteka
Dodirnite da biste odabrali uređaj ili web-pohranu i pomaknite se ulijevo ili udesno da biste
odabrali kategoriju medija.
Zatim dodirnite
, odaberite datoteke, dodirnite
te odaberite način zajedničkog korištenja.
Reproduciranje datoteka na udaljenim uređajima
Dodirnite da biste odabrali uređaj ili web-pohranu i pomaknite se ulijevo ili udesno da biste
odabrali kategoriju medija.
Zatim dodirnite
, odaberite datoteke, dodirnite
te odaberite uređaj.
• Podržani formati datoteka mogu se razlikovati ovisno o uređajima povezanim kao
medija player.
• Neke datoteke mogu kasniti tijekom reprodukcije ovisno o mrežnoj vezi.
81
Mreža i internet
Upravljanje sadržajima na usluzi online pohrane
Odaberite uslugu online pohrane, te potom pregledavajte i upravljajte vašim datotekama.
Da biste prenosili datoteke između uređaja i servisa za web-pohranu, dodirnite
datoteke te dodirnite .
Za registriranje usluga online pohrane na uređaju dodirnite
odaberite željenu uslugu online pohrane.
, odaberite
→ Dodaj spremište, a zatim
Group Play
Koristite tu aplikaciju da biste uživali u trenucima sa svojim prijateljima zajednički koristeći i
reproducirajući sadržaj. Stvorite sesiju aplikacije Group Play ili joj se pridružite, a zatim dijelite
sadržaj, kao što su slike ili glazba.
Dodirnite Group Play na zaslonu aplikacija.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Pri korištenju ove aplikacije nećete moći pristupiti Internetu putem bežične mreže.
Pridružite se sesiji aplikacije Group
Play.
Stvorite sesiju aplikacije Group
Play.
Postavite mogućnost obaveznog
unosa šifre grupe.
82
Mreža i internet
Kreiranje grupe za Group Play
Kada stvorite sesiju aplikacije Group Play, ostali se uređaji mogu pridružiti sesiji i zajednički
koristiti sadržaj.
Kada koristite šifru za sesiju aplikacije Group Play, ostali uređaji moraju unijeti šifru da bi se
pridružili sesiji. Da biste koristili šifru, brzo dodirnite Postavi šifru.
Dodirnite Kreiranje grupe, postavite šifru, a zatim koristite sljedeće značajke:
• Dijeli glazbu: Povežite dva ili više uređaja te ih koristite za postizanje zvučnog efekta
prilikom zajedničkog korištenja glazbe.
• Dijeli slike: Odabir slika za zajedničko korištenje.
• Dijeli video: Povežite dva ili više uređaja da biste zajednički koristili videozapis ili ih
kombinirajte u veći zaslon. Svaki uređaj istovremeno prikazuje dijelove videozapisa koje
je moguće zajedno reproducirati radi stvaranja velikog prikaza za reprodukciju cijelog
videozapisa. Da biste aktivirali tu značajku, dodirnite
prilikom zajedničkog korištenja
videozapisa.
• Dijeli dokumente: Odabir dokumenata za zajedničko korištenje.
• Igrajte igre i još mnogo toga: Igranje internetskih igara s prijateljima.
Priruživanje na Group Play
Pridružite se sesiji aplikacije Group Play koju je stvorio neki drugi uređaj.
• Dodirnite Pridruži se grupi, odaberite sesiju aplikacije Group Play, a zatim unesite šifru za
grupu ako je potrebno. Odaberite medijsku kategoriju, a sadržaj koji se trenutno dijeli pojavit
će se na uređaju.
• Aktivirajte značajku NFC. Na početnom zaslonu dodirnite poleđinu svojeg uređaja s
poleđinom drugog uređaja koji otvara sesiju. (str. 84)
83
Mreža i internet
Korištenje dodatnih značajki u sesiji aplikacije Group Play
Prilikom zajedničkog korištenja glazbenih datoteka, slika, videozapisa ili dokumenata s ostalim
uređajima, koristite sljedeće značajke:
• : Promijenite postavke zvučnika za svaki povezani uređaj.
• →
: Prilagodba glasnoće zvuka.
• →
: Postavite uređaj da biste koristili sve povezane uređaje kao stereozvučnike.
• : Kombinirajte zaslone povezanih uređaja da biste prikazali veću sliku.
• : Podijelite kombinirani zaslon.
• : Prilagodba glasnoće zvuka.
• : Napisati bilješku ili crtati po zaslonu. Svi sudionici mogu vidjeti što ste kreirali.
• : Prikažite sve zajedničke slike u obliku mozaika.
• /
• : Prikažite sudionike grupe.
: Odaberite više slika ili dokumenata.
NFC
Uređaj vam omogućuje čitanje NFC (engl. Near field communication) oznaka koje sadrže
informacije o proizvodima. Možete također upotrijebiti ovu značajku za plaćanje i kupovanje
karata za prijevoz ili ulaznica za događanja nakon što preuzmete potrebne aplikacije.
Baterija sadrži ugrađenu NFC antenu. Pažljivo postupajte s baterijom kako biste izbjegli
oštećenja NFC antene.
Ako je zaslon zaključan, uređaj neće očitati NFC oznake ili primati podatke.
Za aktiviranje NFC funkcije na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → NFC. Povucite
gumb NFC u desno.
84
Mreža i internet
Očitavanje informacije s NFC oznake
Postavite uređaj u blizinu NFC uređaj. Prikazat će se informacije s oznakom.
Kupujte pomoću NFC značajke
Prije upotrebe značajke NFC za plaćanje morate se prijaviti na uslugu mobilnog plaćanja. Da biste
se prijavili ili saznali pojedinosti o usluzi, obratite se svom davatelju usluge.
Dodirnite stražnju stranu uređaja NFC čitačem kartica.
Za korištenje SIM ili USIM kartice kao zadanog načina plaćanja na zaslonu aplikacija dodirnite
Postavke → Veze → NFC → NFC sigurna memorija → Ručno.
Slanje podataka pomoću značajke Android Beam
Aktivirajte značajku Android Beam za slanje podataka, na primjer internetske stranice i kontakte,
na uređaje s omogućenom NFC značajkom.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → NFC. Povucite gumb Android Beam u
desno.
Odaberite stavku, pronađite lokaciju NFC antene na drugom uređaju, dodirnite antenu drugog
uređaja antenom svojeg uređaja i zatim dodirnite zaslon svojeg uređaja.
85
Mreža i internet
S Beam
Ovu funkciju koristite za slanje podataka, poput glazbe, videozapisa, slika i dokumenata.
Putem S Beam značajke ne šaljite podatke zaštićene autorskim pravima. Jer to može
dovesti do kršenja autorskih prava. Samsung nije odgovoran za obveze proizašle iz
ilegalne uporabe podataka zaštićenih autorskim pravima.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → S Beam, a zatim u desno povucite gumb S
Beam.
Odaberite datoteku, dodirnite stražnji dio uređaja stražnjom stranom drugog uređaja, a zatim
dodirnite zaslon svog uređaja.
Ako oba uređaja pokušaju istodobno poslati podatke, može doći do prekida prijenosa
datoteka.
86
Mreža i internet
WatchON
Ovu aplikaciju koristite za spajanje na televizor i gledanje omiljenih emisija i filmova.
Dodirnite WatchON na zaslonu aplikacija.
Prvo uređaj morate spojiti na mrežu i provjeriti je li infracrveni otvor uređaja usmjeren prema
televizoru.
Spajanje na televizor
Spojite se na televizor za prikaz zaslona uređaja na većoj površini te daljinski upravljajte
televizorom putem uređaja.
Odaberite državu, regiju i servis za emitiranje. Dodirnite → Postavi sada, a zatim slijedite upute
na zaslonu i registrirajte televizor na uređaju. Postupak se može razlikovati ovisno o opcijama
koje odaberete.
Za spajanje na drugi uređaj dodirnite
→ Postavke → Moja soba → Dodaj uređaje.
Gledanje televizora
Odabir predloženih televizijskih programa na temelju vašeg odabira prilikom registracije
televizora ili odabira kategorije na vrhu zaslona. Odaberite TV program a zatim dodirnite Prikaz
sada. Odabrani program prikazat će se na spojenom televizoru.
Dodirnite i otvorite okvir daljinskog upravljača za upravljanje televizorom.
Podešavanje programskih podsjetnika
Na zaslonu dodirnite vrijeme na dnu zaslona i odaberite vrijeme televizijskog programa koji
želite gledati. Odaberite program, dodirnite Podsjet. i podesite alarm koji će vas podsjetiti na
televizijski program.
87
Mediji
Glazba
Koristite aplikaciju za slušanje glazbe.
Dodirnite Glazba na zaslonu aplikacija.
• Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru instaliranom na uređaju.
• Neke se datoteke možda neće pravilno reproducirati, ovisno o tome na koji su način
kodirane.
Reproduciranje glazbe
Odaberite glazbenu kategoriju, a zatim odaberite pjesmu koju želite reproducirati.
Dodirnite sliku albuma na dnu zaslona za otvaranje zaslona glazbenog playera.
Pretraživanje DLNA-aktiviranih
uređaja.
Prilagodba glasnoće zvuka.
Podesite datoteku kao omiljenu
pjesmu.
Uključivanje naizmjenične
reprodukcije.
Promjena načina ponavljanja.
Skrivanje zaslona glazbenog
playera.
Otvaranje popisa pjesama.
Ponovno pokreće pjesmu koja se
trenutno reproducira ili se
prebacuje na prethodnu pjesmu.
Dodirnite i držite za brže
premotavanje unatrag.
Prebacivanje na sljedeću pjesmu.
Dodirnite i držite za brže
premotavanje unaprijed.
Pauziranje i nastavak reprodukcije.
88
Mediji
Za preslušavanje pjesama uz istu razinu glasnoće dodirnite
glasnoća.
→ Postavke → Pametna
Pametna glasnoća nije moguće aktivirati za neke datoteke.
Kada je aktivirana funkcija Pametna glasnoća razina glasnoće može biti veća od razine
glasnoće uređaja. Vodite računa i ne izlažite se duže vrijeme preglasnom zvuku jer to
može oštetiti vaš sluh.
Za podešavanje osobnih preferencija zvuka prilikom preslušavanja pjesama pomoću slušalice
→ Postavke → Adapt Sound → Uključeno. Kada glasnoću povećate do razine
dodirnite
14 ili više, opcija za prilagodbu zvuka se ne primjenjuje na reproduciranje glazbe. Ako glasnoću
smanjite do razine 13 ili niže, opcija se ponovo primjenjuje.
Postavljanje pjesme kao zvuk zvona
Za postavljanje pjesme koja se trenutno reproducira kao zvuk zvona dodirnite
→ Ton zvona telefona.
→ Postavi za
Slušanje pjesme s drugima
Da biste zajednički slušali pjesmu koju trenutno slušate, dodirnite
izvođenjem.
→ Reproducir. s Grup.
Kreiranje popisa pjesama
Izradite vlastiti odabir pjesama.
→ Novi popis pjesama. Unesite naziv, a zatim
Dodirnite Popisi pjesama, a zatim dodirnite
dodirnite OK. Dodirnite Dodaj glazbu, odaberite pjesme koje želite uključiti u popis, a zatim
dodirnite OK.
Za dodavanje pjesme koja se trenutno reproducira na popis pjesama, dodirnite
popis za reprodukciju.
→ Dodaj na
Reproduciranje glazbe prema raspoloženju
Reproduciranje glazbe grupirane prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira popis pjesama.
Da biste koristili tu značajku, izbornik Music Square postavite neka se pojavljuje pri vrhu
→ Postavke → Glazbeni meni, zatim brzo dodirnite
biblioteke s glazbom dodirom na
Glazbeni kutak pa dodirnite OK.
Dodirnite Glazbeni kutak pri vrhu zaslona, a zatim odaberite ćeliju raspoloženja. Ili odaberite
višestruke ćelije povlačenjem prsta.
89
Mediji
Kamera
Koristite aplikaciju za snimanje fotografija ili videozapisa.
Galerija koristite za pregledavanje fotografija i videozapisa snimljenih kamerom uređaja.
(str. 98)
Dodirnite Kamera na zaslonu aplikacija.
• Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
• Provjerite je li objektiv čist. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada
koji zahtjevaju visoku rezoluciju.
Pravila rada s kamerom
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih
ljudi.
Snimanje fotografija
Snimanje fotografije
Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati. Kad je objekt
snimanja u fokusu, okvir fokusa će pozelenjeti. Dodirnite
za snimanje fotografije.
Prikaz dodatnih
opcija.
Dodirnite za
prebacivanje u način
dvostruke kamere.
Prikažite trenutni
način rada.
Prebacivanje
s prednje na stražnju
kameru.
Početak snimanje
videozapisa.
Promjena načina
fotografiranja.
Otvorite galeriju za
pregled slika i
videozapisa.
Odabir između
brojnih dostupnih
efekata.
90
Mediji
Način fotografiranja
Dostupno je nekoliko fotografskih efekata.
Dodirnite Način, a zatim se pomaknite gore ili dolje po desnoj strani zaslona.
• Auto: Tu značajku koristite da biste fotoaparatu omogućili da procijeni uvjete u okolini i
odredi najbolji način fotografiranja.
• Lijepo lice: Snima fotografiju s prosvijetljenim licem za suptilnije slike.
• Najbolja fotografija: Snimanje nekoliko fotografija, a zatim se sprema najbolja.
• Najbolje lice: Koristite za istodobno snimanje više grupnih fotografija i njihovo kombiniranje
radi izrade najbolje moguće slike.
Dodirnite
za snimanje više fotografija. Za dobivanje najbolje fotografije, mirno držite
fotoaparat i ostanite mirni pri snimanju fotografija. Kada se otvori Galerija, dodirnite žuti
okvir na svakom licu te odaberite najbolji pojedinačni položaj subjekta. Kada odaberete
položaj svakog subjekta odvojeno, dodirnite da biste slike spojili u jednu fotografiju koju
ćete spremiti.
• Zvuk i snimka: Pomoću te značajke snimite fotografiju sa zvukom.
Dodirnite
za snimanje fotografije. Nakon snimanja fotografije uređaj će snimiti i zvuk u
trajanju od nekoliko sekundi.
Prilikom snimanja u ovom načunu, zvuk se snima pomoću unutrašnjeg mikrofona.
• Drama: Koristite za snimanje niza fotografija i njihovo kombiniranje za stvaranje slike koja
prikazuje tragove kretanja.
Za najbolji snimak slijedite donje savjete. U drukčijim uvjetima snimanja uređaj možda neće
ispravno snimati.
– – Mirno držite kameru i ostanite mirni pri snimanju fotografija.
– – Snimanje fotografija subjekta koji se kreće u jednom smjeru.
– – Snimanje fotografije s pozadinom bez pokretnih objekata.
– – Izbjegavajte snimanje fotografija na kojoj su subjekt i pozadina sličnih boja.
– – Izbjegavajte fotografirati subjekt koji je preblizu ili predaleko kako bi stao u okvir tražila ili
je predug poput autobusa ili vlaka.
91
Mediji
• Animirana fotografija: Ovu opciju koristite za kreiranje animiranih fotografija iz videozapisa.
• Golf: Koristite ovu postavku da biste snimili radijalnu sliku cijelog golf udarca kombinirajući
nekoliko slika radi stvaranja jednog složenog prikaza.
• Bogati ton (HDR): koristite za fotografije na kojima će se dobro vidjeti pojedinosti u
osvijetljenim i tamnim područjima.
• Gumica: Koristite za brisanje pokreta objekata koji se kreću u pozadini.
Dodirnite
za snimanje niza fotografija. Uređaj briše tragove pokreta subjekta u pokretu.
Da biste vratili izvornu fotografiju, dodirnite , a zatim dodirnite označeno područje.
Za najbolji snimak slijedite donje savjete.
– – Mirno držite kameru i ostanite mirni pri snimanju fotografija.
– – Prilikom snimanja fotografija objekta i pozadine sa sličnim bojama, fotoaparat možda
neće prepoznati sve kretnje.
– – Prilikom snimanja fotografija subjekta koji se malo pomiče ili se previše pomiče, kamera
možda neće prepoznati sve pokrete.
– – Ako se u pozadini kreće više subjekata, kamere možda neće prepoznati sve pokrete.
• Panorama: Snima fotografiju sastavljenu od mnoštva povezanih fotografija.
Za najbolji snimak slijedite donje savjete.
– – Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
– – Neka tražilo kamere bude unutar okvira.
– – Izbjegavajte fotografirati subjekt koji se nalazi ispred neprepoznatljive pozadine, poput
čistog neba ili jednobojnih zidova.
• Panoramska slika: Tu mogućnost koristite da biste snimili panoramsku fotografiju od 360
stupnjeva.
• Sport: Ovu postavku koristite za snimanje objekata koji se brzo kreću.
92
Mediji
Panoramske fotografije
Panoramska fotografija je široka pejsažna slika koja se sastoji od mnoštva slika.
Dodirnite Način → Panorama.
Dodirnite
i pomaknite kameru u jednom smjeru. Kad se plavi okvir poravna s tražilom,
kamera će automatski snimiti sljedeću sliku u panoramskom nizu. Za zaustavljanje snimanja
dodirnite
.
Ako je tražilo izvan smjera, uređaj prekida snimanje.
Primjena efekata filtra
Koristite efekte filtra da biste snimili jedinstvene fotografije i videozapise.
Dodirnite
i odaberite efekt filtra. Dostupne mogućnosti ovise o načinu rada.
Snimanje videozapisa
Snimanje videozapisa
Dodirnite
dodirnite
za snimanje videozapisa. Za prekid snimanja dodirnite
.
. Za zaustavljanje snimanja
Pritisnite gumb okidača da biste fotografirali dok snimate videozapis.
Tijekom snimanja, koristite sljedeće radnje:
• Za promjenu fokusa, dodirnite novo mjesto fokusa. Za fokusiranje na središte zaslona,
dodirnite .
• Za snimanje slike iz videozaopisa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite
93
.
Mediji
Način snimanja
Dodirnite
→
da biste promijenili način snimanja.
• Normalno: Ovaj način koristite za normalnu kvalitetu.
• MMS ograničenje: Ovaj način koristite da biste smanjili kvalitetu radi slanja putem poruka.
• Usporeno: Ovaj način koristite za snimanje videozapisa objekta u pokretu. Uređaj će
usporeno reproducirati videozapis.
• Brzo kretanje: Ovaj način koristite za snimanje videozapisa objekta u pokretu. Uređaj će
ubrzano reproducirati videozapis.
• Glatki pokret: Ovaj način koristite za snimanje videozapisa objekta u pokretu. Uređaj će
videozapis reproducirati uz visoku kvalitetu.
Povećanje i smanjenje zuma
Koristite jednu od ovih metoda:
• Za povećanje ili smanjenje zuma koristite tipku glasnoće.
• Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.
Efekt povećanja/smanjenja zuma dostupan je tijekom korištenja značajke zuma tijekom
snimanja videozapisa.
94
Mediji
Način dvostruke kamere
Kada snimate fotografiju krajolika pomoću stražnje kamere, slika ili videozapis snimljeni
pomoću prednje kamere pojavit će se u umetnutom prozoru i obrnuto. Ovu funkciju koristite za
istovremeno snimanje lijepih fotografija krajolika i auto-portreta.
Dodirnite
dodirnite
za prebacivanje u način dvostruke kamere. Dodirnite
za snimanje videozapisa.
za snimanje fotografije ili
Dodirnite za
promjenu veličine ili
za pomicanje
lokacije.
Odabir između
brojnih dostupnih
stilova.
• Dvostrukom kamerom možete snimiti videozapise u trajanju od 5 minuta u punom
HD-u i u trajanju od 10 minuta u HD-u.
• Tijekom snimanja videozapisa u ovom načinu rada, zvuk snima interni mikrofon.
Podijelite sliku
Dodirnite
→
, a zatim odaberite jedno od sljedećeg:
• Dijeli snimku: Pošaljite fotografiju izravno na drugi uređaj preko Wi-Fi Direct ili NFC funkcije.
• Dijeljenje foto. s prijateljem: Postavite uređaj da prepoznaje lice osobe koju ste označili na
fotografiji i pošaljite je toj osobi.
• ChatON foto dijeljenje: Slanje fotografije na drugi uređaj pomoću aplikacije ChatON.
• Udaljeno tražilo: Postavite uređaj da biste daljinski upravljali kamerom.
95
Mediji
Daljinsko upravljanje kamerom
Postavite uređaj kao tražilo da biste daljinski upravljali kamerom.
→
Dodirnite
NFC-a. Dodirnite
→ Udaljeno tražilo, a zatim spojite uređaj i kameru pomoću Wi-Fi Directa ili
za daljinsko snimanje fotografije koristeći uređaj kao tražilo.
Konfiguriranje postavki kamere
→ . za konfiguriranje postavke kamere. Sve navedene opcije nisu dostupne i kod
Dodirnite
načina statične kamere i kod načina video kamere. Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o
načinu koji se koristi.
• Veličina fotografije / Veličina videa: Odaberite razlučivost. Za bolju kvalitetu koristite veću
rezoluciju. Ali ona koristi više memorije.
• Uzastopno: Snimite niz fotografija objekata u pokretu.
• Dotaknite za foto: Dodirnite sliku na zaslonu pretpregleda da biste snimali fotografije.
• Prepoznavanje lica: Postavite uređaj da prepozna ljudska lica i pomogne vam ih slikati.
• Mjerenje: Odaberite način mjerenja. Ovo određuje način izračuna vrijednosti svjetla. Centar
mjeri pozadinsko svjetlo na središtu prizora. Točke mjeri vrijednost svjetla na zadanom
mjestu. Matrica daje prosjek cijelog prizora.
• ISO: Odaberite ISO vrijednosti. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Mjeri
se u ekvivalentno filmskoj kameri. Male vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene
objekte. Velike vrijednosti služe za brze ili slabo osvijetljene objekte.
• Stabilizacija videa: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke stabilizacije. Stabilizacija pomaže pri
fokusiranju kad je kamera u pokretu.
• Pametna stabilizacija: Podesite uređaj na automatsko otkrivanje tamnih uvjeta snimanja te
na podešavanje osvjetljenja fotografije bez korištenja bljeskalice.
• Spremi kao: Postavite uređaj za brisanje izvorne fotografije pri snimanju fotografija u načinu
rada sa bogatim nijansama.
96
Mediji
• Zumiranje zvuka: Pojačajte zvuk zumiranih objekata prilikom snimanja.
• Lokacijska oznaka: Dodaje GPS oznaku lokacije na fotografiju. Aktivirajte ovu značajku pri
snimanju fotografija za kreiranje albuma u aplikaciji Album s pričom.
• Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do
ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim
vremenskim uvjetima.
• Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste
to izbjegli, isključite postavku GPS označavanja.
• Pregled: Nakratko prikažite snimljene fotografije.
• Tipka za glasn.: postavljanje uređaja da za upravljanje okidačem ili funkcijom zumiranja
koristi gumb za glasnoću.
• Odbrojavanje: Koristite za odgođeno snimanje.
• Kor. bijele boje: Odaberite odgovarajuću korekciju bijele boje, kako bi slike imale realan
raspon boja. Ove postavke namijenjene su specifičnim uvjetima rasvjete. Ove postavke
slične su rasponu topline za ekspoziciju balansa bijele boje kod profesionalnih kamera.
• Vrijednost ekspozicije: Promijenite vrijednost ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju
prihvaća senzor fotoaparata. Za situacije sa slabim osvjetljenjem koristite visoku ekspoziciju.
• Smjernice: Prikazuje smjernice tražila kao pomoć pri kompoziciji kad se odabiru objekti
snimanja.
• Bljeskalica: Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice.
• Kontrola glasom: Podesite kameru za snimanje fotografija putem glasovne naredbe.
• Kontekst. naziv dat.: Postavite kameru za prikaz kontekstualnih oznaka. Aktivirajte tu
značajku da biste koristili Tag Buddy u odjeljcima Galerija i Album s pričom.
• Spremi kao preokrenuto: Okrenite sliku za kreiranje zrcalne slike originalnog prizora.
• Spremanje: Odabir memorijske lokacije za pohranu.
• Poništavanje: Poništavanje postavki kamere.
Prečaci
Reorganizirajte prečace za lakši pristup raznim opcijama kamere.
Dodirnite
→ Uredi brze postavke.
Dodirnite i držite opciju, te je povucite u otvor na vrhu zaslona. Ostale ikone mogu se premjestiti
unutar popisa dodirivanjem i povlačenjem.
97
Mediji
Galerija
Koristite aplikaciju za pregled slika i videozapisa.
Dodirnite Galerija na zaslonu aplikacija.
• Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru instaliranom na uređaju.
• Neke se datoteke možda neće pravilno reproducirati, ovisno o tome na koji su način
kodirane.
Pregledavanje slika
Pokretanjem Galerija prikazuju se dostupne mape. Kad neka druga aplikacija, npr. Email, spremi
sliku, mapa Download automatski se kreira za preuzimanje slike. Na isti način, snimanje zaslona
automatski kreira mapu Screenshots. Odaberite mapu koju želite otvoriti.
U mapi, slike će se prikazati prema datumu kreiranja. Odaberite sliku koju želite pregledati na
cijelom zaslonu.
Pomaknite se lijevo ili desno za pregled sljedeće ili prethodne slike.
Povećanje i smanjenje zuma
Za povećanje zuma koristite jedan od sljedećih načina:
• Za povećanje zuma dodirnite bilo gdje.
• Raširite dva prsta na bilo kojem mjestu za povećanje zuma. Skupite ih za smanjenje zuma ili
dodirnite dva puta za povratak.
Pregledavanje slika pomoću značajke pokreta
Koristite značajku pokreta za izvršenje funkcije pomoću određenog pokreta.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Kontrole → Pokreti, gumb Pokreti povucite
udesno, a zatim uključite gumb svake značajke.
Za prestanak korištenja funkcije pokreta, isključite gumb funkcije.
Reprodukcija videozapisa
Datoteke videozapisa prikazuju
pogledati i dodirnite .
ikonu u pregledu prikaza. Odaberite videozapis koji želite
98
Mediji
Skraćivanje segmenata videozapisa
Odaberite video, a zatim dodirnite . Povucite početni okvir do željene početne točke, povucite
završni okvir do željene točke završetka i zatim spremite videozapis.
Uređivanje slika
Prilikom pregledavanja slika dodirnite
i koristite sljedeće funkcije:
• Favorit: Dodavanje na popis favorita.
• Prezentacija: Pokretanje prikaza slika u nizu sa slikama u trenutnoj mapi.
• Slikovni okvir: Služi za dodavanje okvira i bilješke na sliku. Uređena slika spremljena je u
mapi Photo frame.
• Foto bilješka: Tu značajku koristite da biste na poleđini slike napisali bilješku.
• Potpis: Koristite tu značajku da biste na sliku stavili svoj potpis.
• Kopiraj u međuspremnik: Kopiran u međuspremnik.
• Ispis: Ispis slike putem USB-a ili Wi-Fi veze. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s
uređajem.
• Preimenuj: Preimenuje datoteke.
• Dijeljenje foto. s prijateljem: Šalje sliku osobi čije lice je označeno na slici.
• Rotiraj ulijevo: Rotira u smjeru obrnutom od kazaljke na satu.
• Rotiraj udesno: Rotira u smjeru kazaljke na satu.
• Izreži: Promijenite veličinu plavog okvira da biste izrezali i spremili sliku koja se nalazi u
njemu.
• Uredi oznaku vremena: Uredite oznaku slike koja pruža informacije o vremenskim uvjetima.
• Preuzmite smjernice: Prikažite mjesto snimanja na karti. Kada snimate fotografiju ili
videozapis, omogućite geooznačavanje da biste dodijelili oznaku s GPS lokacijom na
fotografiju ili videozapis. Ako nema oznake GPS lokacije za dodjeljivanje, ta se mogućnost ne
prikazuje.
• Postavi za: Postavljanje slike kao pozadine ili slike kontakta.
• Detalji: Pregled detalja slike.
• Postavke: Promjena postavki galerije.
99
Mediji
Modifikacija slika
Prilikom pregledavanja slika dodirnite
i koristite sljedeće funkcije:
• Zakreni: Rotiranje slike.
• Izreži: Rezanje slike.
• Boja: Prilagodite zasićenost ili svjetlinu slike.
• Efekt: Primjena efekata na sliku.
• Portret: Ispravljanje crvenila očiju, prilagodba i popravljanje lica, ili zamagljivanje pozadine.
• Naljepnica: Dodavanje naljepnica.
• Crtež: Crtanje po slici.
• Okvir: Primjena okvira na sliku.
Omiljene slike
Prilikom pregledavanja slike dodirnite
→ Favorit za dodavanje slike na popis favorita.
Izrada videoisječaka
U mapi dodirnite
potom dodirnite
→ Kreiraj videozapis, odaberite slike ili videozapise tako da ih označite, a
.
Upišite naslov, odaberite mogućnost efekta, a zatim dodirnite
odjeljak Galerija → video clip.
Da biste dodali slike ili videozapise, dodirnite
→
→
→
. Videoisječak je spremljen u
.
Da biste izbrisali slike ili videozapise, dodirnite
→
Da biste promijenili redoslijed stavki, dodirnite
novo mjesto.
, dodirnite i držite stavku, a zatim je povucite na
.
Da biste dodali crtež ili bilješku na početak videoisječka, dodirnite
100
.
Mediji
Izrada kolaža od slika
→ Odaberite stavku, označavanjem odaberite dvije do četiri slike, a zatim
U mapi, dodirnite
→ Stvori kolaž. Na dnu zaslona odaberite stil, a zatim dodirnite .
dodirnite
→
Za dodavanje slika dodirnite
Za brisanje slike, dodirnite
.
.
Za promjenu vrste dijeljenja dodirnite .
Brisanje slika
Koristite jednu od ovih metoda:
• U mapi, dodirnite
.
→ Odaberite stavku, označavanjem odaberite sliku, a zatim dodirnite
• Prilikom pregledavanja slike, dodirnite
.
Dijeljenje slike
Koristite jednu od ovih metoda:
• U mapi dodirnite
→ Odaberite stavku, brzim dodirom odaberite slike, a zatim dodirnite
da biste ih poslali drugima ili podijelili putem društvenih mreža.
• Prilikom pregledavanja slike, dodirnite
mreža.
za njeno slanje drugima putem usluga društvenih
Postavljanje kao pozadine
Prilikom pregledavanja slike, dodirnite
kako bi je dodijelili kontaktu.
→ Postavi za za postavljanje slike kao pozadine ili
101
Mediji
Označavanje lica
→ Postavke, a zatim potvrdite okvir Oznaka lica. Žuti okvir pojavit će se oko
Dodirnite
prepoznatog lica. Dodirnite lice, dodirnite Ime, a zatim odaberite ili dodajte kontakt.
Kad se oznaka lica pojavi na slici, dodirnite oznaku lica i koristite dostupne opcije, poput
upućivanja poziva ili slanja poruka.
Prepoznavanje lica možda neće uspjeti ovisno o kutu lica, veličini lica, boji kože, izrazu
lica, osvjetljenju ili nakitu koji osoba nosi.
Korištenje aplikacije Tag Buddy
→ Postavke → Označi prijatelja, a zatim povucite gumb Označi prijatelja desno
Dodirnite
kako biste pri otvaranju slike prikazali kontekstualnu oznaku (vrijeme, lokacija, datum i ime
osobe).
Organiziranje pomoću mapa
Stvorite mapu za organizaciju slika ili videozapisa pohranjenih na uređaj. Datoteke možete
kopirati ili premještati iz jedne mape u drugu.
Da biste stvorili novu mapu, dodirnite . Upišite naziv za mapu, dodirnite OK, a zatim označite
slike ili videozapise. Dodirnite i držite bilo koju odabranu sliku ili videozapis, povucite je u novu
mapu, a zatim dodirnite OK. Dodirnite Kopiraj da biste kopirali ili Premjesti da biste premjestili
stavku.
Album s pričom
Ovu aplikaciju koristite za kreiranje vlastitog digitalnog albuma za uspomenu te za uredno i
automatsko organiziranje slika.
Dodirnite Album s pričom na zaslonu aplikacija.
Da biste pokrenuli Album s pričom, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dodirnite Instalirati, a
zatim slijedite upute na zaslonu.
Mogući su dodatni troškovi prilikom preuzimanja aplikacije putem mobilne mreže. Da
biste izbjegli dodatne troškove, obratite se davatelju usluga.
102
Mediji
Kreiranje Albuma s pričom
Stvorite albume s pričama tako da odaberete slike iz mape Galerija ili slike sortirane prema
podacima u oznakama.
Dodirnite
, a zatim odaberite mogućnost.
Odaberite slike iz mape Gallery.
Odaberite slike prema podacima
u oznakama.
Stvaranje albuma iz mape Gallery
Dodirnite Iz galerije, odaberite mapu, potom slike te dodirnite
. Unesite naziv albuma,
odaberite temu i sliku naslovnice, a zatim dodirnite Novi album.
Stvaranje albuma prema podacima u oznakama
Stvorite albume sortiranjem fotografija prema podacima u oznakama, kao što su mjesto
snimanja, objekti ili vrijeme.
Dodirnite Prema oznakama, a zatim postavite sljedeće mogućnosti oznaka:
• Lokacija: Navedite lokaciju. Uređaj sortira slike s lokacije. Da biste koristili oznake lokacije,
prije snimanja fotografija aktivirajte postavku GPS oznake u mogućnosti Kamera. (str. 97)
• Ljudi: Odaberite osobe na označenim slikama. Uređaj sortira slike na kojima se osobe nalaze.
Da biste koristiti oznake osoba, oznake dodajte na slike u mapi Galerija. (str. 97)
• Vrijeme: Navedite vremensko razdoblje. Uređaj sortira slike snimljene tijekom postavljenog
razdoblja.
Po dovršetku postavljanja postavke, dodirnite Nađi slike. Unesite naziv albuma, odaberite tenu, a
zatim dodirnite Novi album.
103
Mediji
Prikaz Albuma s pričom
Odaberite Album s pričom. Na prvoj stranici pojavi će se slika naslovnice. Pomaknite se lijevo ili
desno za pregled sljedeće ili prethodne slike u Albumu s pričom.
Na stranici albuma dodirnite
ovisno o stranici.
i koristite sljedeće funkcije. Dostupne mogućnosti razlikuju se
• Uredi naslov: Preimenujte album.
• Dodaj sadržaj: Dodavanje novih sadržaja na trenutnu stranicu.
• Ukloni sadržaj: Brisanje sadržaja s trenutne stranice.
• Uredi: Promijenite izgled trenutne stranice.
• Prom. temu: Promijenite temu albuma.
• Promijeni naslovnu sliku: Promijenite sliku naslovnice albuma.
• Prezentacija: Pokretanje dijaprojekcije sa slikama u trenutnom albumu.
• Dijeli putem: Slanje albuma drugima.
• Eksport: Izvoz albuma na druge lokacije za pohranu.
• Ispis: Ispis albuma putem USB-a ili Wi-Fi veze. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s
uređajem.
• Naruči knjigu fotografija: Naručivanje ispisanog albuma.
• Obriši stranicu: Izbrišite stranicu.
104
Mediji
Uređivanje slika
Dodirnite sliku na stranici albuma.
Brisanje slike.
Dodajte naslov.
Pošaljite slike drugima.
Odabir između brojnih
dostupnih efekata.
Dodirnite
, a zatim koristite sljedeće funkcije:
• Prezentacija: Pokrenite dijaprojekciju ili promijenite postavke dijaprojekcije.
• Kao naslovnica: Postavite sliku kao sliku naslovnice albuma.
• Rotiraj ulijevo: Rotirajte sliku u smjeru suprotnom od smjera kazaljki na satu.
• Rotiraj udesno: Rotirajte sliku u smjeru kazaljki na satu.
105
Mediji
Stvaranje albuma s preporučenim fotografijama
Kada snimate više fotografija na lokaciji, uređaj predlaže stvaranje novog albuma na temelju
lokacije. Ta vam značajka pojednostavnjuje prikladno stvaranje albuma s fotografijama kada ste
na putu ili prilikom svakodnevnih događaja.
Postavljanje vlastitog grada
Postavite vlastiti grad da biste uređaju omogućili prepoznavanje jeste li u njemu ili putujete.
Uređaj predlaže stvaranje događaja ili albuma za putovanja na temelju vaše lokacije. Kada, na
primjer, snimate fotografije izvan vlastitog grada, uređaj predlaže stvaranje albuma za putovanja.
Dodirnite
→ Postavke → Rodni grad, odaberite način postavljanja te dodirnite Spremi.
Postavljanje minimalnog broja fotografija
→ Postavke, a zatim gumb uz vrstu albuma u odjeljku Prijedlozi povucite udesno.
Dodirnite
Odaberite vrstu albuma, a zatim postavite minimalni broj fotografija.
Kada snimite fotografije koje zadovoljavaju postavljene kriterije, uređaj će predložiti stvaranje
albuma.
Uređaj će vam predložiti izradu albuma s pričama kada snimite veći broj fotografija od
onog koji ste unaprijed postavili za jedan dan.
Stvaranje albuma za događaje ili za putovanja
Dodirnite
album.
→ Iz prijedloga. Odaberite album, upišite naslov albuma, a zatim dodirnite Novi
Video
Koristite aplikaciju za reprodukciju datoteka videozapisa.
Dodirnite Video na zaslonu aplikacija.
• Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru uređaja.
• Neke datoteke možda se neće reproducirati pravilno, ovisno o tome kako su kodirane.
106
Mediji
Reprodukcija videozapisa
Odaberite video za reproducirati.
Pretraživanje
DLNA-aktiviranih
uređaja.
Prilagodba glasnoće
zvuka.
Prebacivanje na
sljedeći videozapis.
Dodirnite i držite za
brže premotavanje
unaprijed.
Kretanje naprijed ili
natrag povlačenjem
trake.
Izmjena omjera
zaslona.
Ponovno pokreće
trenutni videozapis ili
se prebacuje na
prethodni videozapis.
Dodirnite i držite za
brže premotavanje
unatrag.
Prebacite se u način
rada s plutajućim
zaslonom.
Pauziranje i nastavak
reprodukcije.
Brisanje videozapisa
Dodirnite
→ Obriši, označavanjem dodirnite videozapis, zatim dodinite Obriši.
Dijeljenje videozapisa
→ Dijeljenje preko, označavanjem dodirnite videozapis, dodirnite OK, a zatim
Dodirnite
odaberite način dijeljenja.
Korištenje skočnog video playera
Ova značajka omogućuje vam korištenje drugih aplikacija bez zatvaranja video playera. Tijekom
gledanja videozapisa, dodirnite
kako biste koristili pop-up player.
Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje playera, a skupite ih za njegovo smanjenje. Za
pomicanje playera, povucite player na drugu lokaciju.
Kupnja videozapisa
Pomaknite zaslon ulijevo ili udesno, a zatim odaberite videozapis.
Ova usluga možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
107
Mediji
YouTube
Koristite ovu aplikaciju za gledanje videozapisa sa internetskih stranica YouTubea.
Dodirnite YouTube na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Gledanje videozapisa
Dodirnite , a zatim unesite ključnu riječ. Za gledanje videozapisa odaberite jedan od dobivenih
rezultata pretraživanja.
Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz cijelog zaslona.
Dodajte videozapis
na popis za
reprodukciju.
Potražite
videozapise.
Pošaljite URL-ove
drugima.
Pauziranje ili
nastavak
reprodukcije.
Kretanje naprijed ili
natrag povlačenjem
trake.
Izmjena kvalitete
prikaza.
Dijeljenje videozapisa
Odaberite videozapis za gledanje, dodirnite
, a zatim odaberite način dijeljenja.
Učitavanje videozapisa
Dodirnite → Prijenosi →
dodirnite .
, odaberite videozapis, unesite podatke o videozapisu, a zatim
108
Mediji
Moj časopis
Koristite te aplikacije da biste stvorili vlastiti društveni magazin.
Na početnom zaslonu prijeđite prstom s dna zaslona prema gore ili pritisnite gumb početne
stranice.
Kada prvi put pokrenete My magazine, dodirnite Dalje, pročitajte te prihvatite uvjete i
odredbe, a zatim dodirnite Pokretanje.
Da biste postavili vlastiti časopis, dotaknite te brzo dodirnite kategorije. Dodirnite , odaberite
nove teme, a zatim dodirnite .
Da biste promijenili kategoriju, prijeđite prstom ulijevo ili udesno. Da biste pregledavali stranice
časopisa, prijeđite prstom prema gore ili dolje, a zatim odaberite članak da biste ga čitali.
Prilikom pregledavanja stranice dodirnite
da biste koristili sljedeću aplikaciju:
• : Uputite poziv.
• : Pokrenite aplikaciju Camera.
• : Šalje poruku.
• : Pokrenite Google pretraživanje.
• : Otvorite web-preglednik.
• : Otvorite zaslon aplikacija.
Tijekom čitanja članka, koristite sljedeće ikone:
• : Idi na prethodnu stranicu.
• : Označite da vam se članak sviđa na stranicama servisa Facebook.
• : Pogledaj komentare drugih o članku.
• : Označite da vam se članak sviđa u aplikaciji Flipboard.
• : Dodavanje članka u časopis u aplikaciji Flipboard.
• : Podijeli stranicu s drugima.
109
Mediji
Flipboard
Koristite ovu aplikaciju za pristup personaliziranim časopisima.
Dodirnite Flipboard na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Za pokretanje Flipboarda, kvrcnite prstima na stranicu dobrodošlice, odaberite novinske naslove,
a zatim dodirnite Build Your Flipboard.
Odaberite priču s naslovnice ili naslov, prevucite prstima po Flipboard stranicama, a zatim
odaberite članak koji želite pročitati.
Tijekom čitanja članka, koristite sljedeće ikone:
• : Idi na prethodnu stranicu.
• : označite da vam se članak sviđa na stranicama servisa Facebook.
• : Pogledaj komentare drugih o članku.
• : Označite da vam se članak sviđa u aplikaciji Flipboard.
• : Dodavanje članka u časopis u aplikaciji Flipboard.
• : Podijeli stranicu s drugima.
110
Mediji
SketchBook for Galaxy
Koristite tu aplikaciju da biste stvorili brzi koncept ili skicirali ideju za projekt.
Na zaslonu aplikacija dodirnite SketchBook for Galaxy.
Koristite umjetničke alate da biste nacrtali i obojili svoje digitalno umjetničko djelo. Slika će se
spremiti u mapu Galerija.
Da biste pokrenuli SketchBook for Galaxy, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dodirnite
Install, a zatim slijedite upute na zaslonu.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Mogući su dodatni troškovi prilikom preuzimanja aplikacije putem mobilne mreže. Da
biste izbjegli dodatne troškove, obratite se davatelju usluga.
Bloomberg+
Koristite tu aplikaciju da biste doznali najnovije vijesti o financijama, poslovanju, poslovnim
informacijama itd.
Dodirnite Bloomberg+ na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
111
Trgovine aplikacijama i
medijskim sadržajima
Trgovina Play
Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu pokrenuti na
uređaju.
Dodirnite Trg. Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije po kategorijama ili dodirnite
za pretraživanje pomoću tipkovnice.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite INSTALIRAJ. Ako aplikacija
košta, dodirnite cijenu, te slijedite upute na zaslonu za završetak postupka kupovine.
• Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na
vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir
s obavijestima i dodirnite ikonu.
• Za instaliranje aplikacije preuzete s drugog izvora, na zaslonu aplikacija dodirnite
Postavke → Općenito → Sigurnost → Nepoznati izvori.
Deinstaliranje aplikacija
Deinstalirajte aplikacije kupljene preko Trg. Play.
→ Moje aplikacije, odaberite aplikaciju koju želite izbrisati s popisa instaliranih
Dodirnite
aplikacija, a zatim dodirnite DEINSTALIRAJ.
112
Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima
Samsung Hub
Pomoću ove aplikacije uživajte u digitalnom medijskom sadržaju, kupujte ga i upravljajte njime.
Samsung Hub također promovira i preporučuje sadržaj koji bi vam se mogao svidjeti.
Dodirnite Samsung Hub na zaslonu aplikacija.
Vrste priloženog sadržaja mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.
Kupnja multimedijskog sadržaja
Odaberite kategoriju usluge, odaberite medijski sadržaj te dovršite postupak kupovine.
Upravljanje sadržajem na uređaju
Odaberite kategoriju usluge, pomaknite se u lijevo, a zatim upravljajte sadržajem na uređaju.
Samsung Apps
Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija namijenjenih Samsung uređajima.
Za više informacija posjetite www.samsungapps.com.
Dodirnite Samsung Apps na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Instaliranje aplikacija
Pregledajte aplikacije po kategorijama. Dodirnite KATEGORIJA za odabir kategorije.
Za traženje aplikacije, dodirnite
na vrhu zaslona, a zatim unesite ključnu riječ u okvir pretrage.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite Besplatno. Ako aplikacija
košta, dodirnite cijenu, te slijedite upute na zaslonu za završetak postupka kupovine.
113
Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima
Knjige Play
Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka s knjigama.
Dodirnite Knjige Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Play Movies
Koristite ovu aplikaciju za gledanje, preuzimanje i iznamljivanje filmova i televizijskih serija.
Dodirnite Play Movies na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Glazba za Play
Ovu aplikaciju koristite za slušanje glazbe na uređaju ili za prijenos glazbe putem Google cloud
usluge.
Dodirnite Glazba za Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Igre Play
Koristite tu aplikaciju da biste preuzimali i igrali igre.
Dodirnite Igre Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
114
Pomoćni programi
S bilješka
Koristite tu aplikaciju da biste stvorili bilješku pomoću multimedijskih datoteka ili glasovnih
snimki.
Dodirnite S bilješka na zaslonu aplikacija.
Stvaranje bilješka
Kada prvi put pokrenete S Note, dodirnite Početak da biste postavili zadane naslovnice i
predložak. Slijedite upute na zaslonu da biste dovršili postupak postavljanja.
Sastavljanje bilješki
Stvorite bilješke s obogaćenim sadržajem dodavanjem multimedijskih datoteka ili glasovnih
bilježaka.
Dodirnite
za pisanje ili crtanje po zaslonu ili dodirnite
Izbrišite bilješku.
za unos teksta pomoću tipkovnice.
Odaberite bilješku.
Unos bilješke.
Poništavanje i vraćanje zadnje
aktivnosti.
Prebacivanje na način pregleda.
Napišite bilješku.
Promijenite način korištenja
olovke S Pen ili prsta.
Dodavanje druge stranice
trenutnoj bilješki.
Umetanje multimedijske
datoteke.
Promijenite mogućnosti stranice.
115
Pomoćni programi
Prilikom korištenja predložaka s okvirima za slike, dodirnite okvir slike i držite ga, a zatim
dodirnite Slike ili Fotografiranje da biste dodali sliku.
Da biste izbrisali okvir, dodirnite ga i držite, a zatim dodirnite Obriši.
Prilikom bilježenja bilješke, još jedanput dodirnite
crte ili boju olovke.
da biste promijenili vrstu olovke, debljinu
Pohrana trenutnih postavki kao
profila olovke.
Izmjena vrste olovke.
Izmjena debljine crte.
Izmjena boje olovke.
Dodajte novu boju na temelju
birača boja.
Da biste povećali ili smanjili prikaz zaslona, približite ili udaljite dva prsta.
Da biste dodali novu stranicu, dodirnite
Da biste izbrisali stranicu, dodirnite
→ Dodaj stranicu.
→ Obriši str.
Da biste dodali oznaku na stranicu, dodirnite
Da biste dodali kazalo na stranicu, dodirnite
→ Dodaj oznaku.
→ Indeks. str.
Da biste promijenili predložak stranice, dodirnite
→ Dodaj obrazac.
Da biste promijenili pozadinu stranice, dodirnite
→ Pozadina.
Da biste prikazali rešetku na stranici, dodirnite
→ Prikaz mreže.
116
Pomoćni programi
Korištenje alata za brisanje
Nacrtana crta nije prepoznata kao serija točkica, nego kratkih poteza. Zato možete odabrati cijelu
crtu i izbrisati je, premjestiti ili promijeniti. No možete čak izbrisati dio crte koji niste namjeravali
ili ne možete izbrisati intenzivne ili preklapajuće crte kada koristite alat za brisanje.
Da biste smanjili mogućnost slučajnog brisanja dijelova, veličinu alata za brisanje prilagodite
dodirom na → .
Da biste izbrisali cijelu bilješku, dodirnite Obriši sve.
Čak ni malim alatom za brisanje možda nećete moći precizno izbrisati željeni dio.
Uređivanje rukom pisanih bilježaka
Odaberite rukom pisanu bilješku za izrezivanje, pomicanje, promjenu veličine ili preoblikovanje.
Prilikom bilježenja ili crtanja bilješke dodirnite . Zatim dodirnite bilješku ili je uokvirite crtom
kako biste je odabrali i uredili.
Da biste premjestili bilješku na neku drugu lokaciju, odaberite je i zatim je povucite na drugu
lokaciju.
Da biste promijenili veličinu bilješke, odaberite je i zatim povucite okvir.
Kada je odabrana rukom pisana bilješka, upotrijebite sljedeće mogućnosti:
• Svojstva: Promijenite svojstva bilješke poput izgleda, veličine, boje ili debljine.
• Pretvori u: Pretvorite nacrtani oblik ili rukom pisanu bilješku u organiziranu.
• Izreži: Izrežite bilješku. Da biste je zalijepili na neku drugu lokaciju, dodirnite i zadržite
lokaciju, a zatim dodirnite Zalijepi.
• Kopiraj: Kopirajte bilješku. Da biste je zalijepili na neku drugu lokaciju, dodirnite i zadržite
lokaciju, a zatim dodirnite Zalijepi.
• Obriši: Izbrišite bilješku.
117
Pomoćni programi
Umetanje multimedijskih datoteka
Dodirnite
da biste umetnuli slike, videozapise, glasovne zapise itd.
Umetanje skice
Dodirnite
slike.
→ Idejna skica, a zatim upišite ključnu riječ ili odaberite kategoriju da biste potražili
Da biste na popis dodali vlastite skice, dodirnite
, a zatim nacrtajte sliku na ploči za skice.
Umetanje slike ili videozapisa s okvirom
Dodirnite
→ Slike ili Video → Slikovni okvir ili Snimi videozapis na platnu.
Nacrtajte okvir oko bilješke, a zatim dotaknite unutar okvira S olovkom ili prstom da biste snimili
fotografiju ili videozapis.
Umetanje informacija o kartama
Dodirnite → Maps, pomičite se po karti ili dodirnite
dodirnite Snimanje.
da biste potražili neko mjesto, a zatim
• Da biste prikazali lokaciju na cijelom zaslonu, dodirnite i držite kartu, a zatim dodirnite
Otvori mapu.
• Da biste podatke o karti podijelili s drugima, dodirnite
način dijeljenja.
118
→ Dijeljenje preko i odaberite
Pomoćni programi
Stvaranje grafikona i upravljanje njima
Stvaranje tablice
Dodirnite
OK.
→ Jedn. grafikon → Stol, postavite broj redaka i stupaca tablice, a zatim dodirnite
• Da biste unosili podatke u tablicu, dodirnite ćeliju tablice.
→ Dodaj skup podataka ili Obriši skup
• Da biste dodali ili izbrisali stupce, dodirnite
podataka.
• Da biste dodali ili izbrisali retke, dodirnite
→ Dodaj stavku ili Obriši stavku.
Stvaranje grafikona
Da biste stvorili grafikon, dodirnite → Jedn. grafikon, a zatim odaberite vrstu grafikona.
Potom u grafikonu nacrtajte trake, crte ili razdjelnike.
Da biste grafikon stvorili pomoću podataka u tablici, dodirnite tablicu i držite je, dodirnite Uredi
grafikon → , a zatim odaberite grafikon.
119
Pomoćni programi
Uređivanje grafikona
Da biste uredili grafikon, dodirnite i držite grafikon ili tablicu, dodirnite Uredi grafikon, a zatim
koristite sljedeće mogućnosti:
• Dodirnite
u gornjem lijevom kutu zaslona da biste promijenili vrstu grafikona.
• Dodirnite stavku, zatim
te upišite vrijednosti da biste ispravili prstom ili olovkom S Pen.
Dostupne mogućnosti mogu se razlikovati ovisno o vrsti grafikona.
Prikaz stranica bilješka
Prilikom pregledavanja stranica dodirnite
da biste koristili sljedeće mogućnosti:
• Obriši: Izbrišite stranicu.
• Dijeljenje preko: Pošaljite stranicu drugima.
• Izvoz: Izvezite stranicu kao slikovnu datoteku ili PDF datoteku.
• Uredi stranice: Promijenite izgled stranica ili uvezite stranice iz drugih bilješka.
• Dodaj oznaku: Dodajte oznaku na stranicu.
• Indeks. str.: Dodajte kazalo na stranicu.
• Dodaj prečac na početnu: Na početnu stranicu dodajte prečac na stranicu.
• Ispis: Ispišite stranicu putem USB ili Wi-Fi veze. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s
uređajem.
• Spremi kao: Spremite stranicu s drugačijim nazivom.
• Postavi za: Postavite sliku kao pozadinu ili sliku kontakta.
120
Pomoćni programi
Prikaz pretpregleda stranica
Povucite bilješku prema dolje da biste pregledali stranice iznad bilješke.
Dodirnite
na naslovnici bilješke da biste pristupili sljedećim mogućnostima:
• Obriši: Izbrišite bilješku.
• Dijeljenje preko: Podijelite bilješku s drugima.
• Izvoz: Izvezite bilješku kao slikovnu datoteku ili PDF datoteku.
• Preimenuj: Promijenite naziv bilješke.
• Uredi naslovnicu: Promijenite naslovnicu bilješke.
• Spremi u Favorite: Dodajte bilješku na popis favorita.
• Zaštita: Zaključajte bilješku da je drugi ne bi vidjeli.
• Dodaj prečac na početnu: Na početnu stranicu dodajte prečac na bilješku.
Traženje bilješka
Koristite tu značajku da biste potražili bilješku unošenjem kriterija pretraživanja, kao što su nazivi,
oznake, tekst ili riječi pisane rukopisom.
Dodirnite , dodirnite polje za pretraživanje pri vrhu zaslona, a zatim unesite kriterije
pretraživanja.
121
Pomoćni programi
S Planer
Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.
Dodirnite S Planer na zaslonu aplikacija.
Kreiranje događaja ili zadatka
Dodirnite
, a zatim koristite jedan od sljedećih načina:
• Dodaj događaj: Unos događaja uz opcionalno ponavljanje postavke.
• Dodaj zadatak: Unos događaja uz opcionalnu prioritetnu postavku.
Za još kraći postupak dodajte događaj ili zadatak, dodirnite datum za odabir i dodirnite ga
ponovo.
Unesite naslov i naznačite koji kalendar treba koristiti ili s kojim kalendarom ga treba
sinkronizirati. Zatim dodirnite Uredi detalje događaja ili Uredi detalje zadatka za dodavanje
više detalja poput koliko se često događaj ponavlja, kad ima treba prethodno na njega upozoriti
ili kad se održava.
Slanjem poruke ili e-pošte pozovite druge na događaj. Unesite telefonski broj ili adresu e-pošte u
polje Sudionici ili dodirnite za otvaranje popisa kontakata.
Dodajte kartu koja pokazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje Lokacija, dodirnite
polja, a zatim pokažite preciznu lokaciju dodirivanjem i držanjem karte koja se pojavila.
122
do
Pomoćni programi
Sinkroniziranje s Google kalendarom
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Općenito → Računi → Google u odjeljku Moji
računi → Google račun, dodirnite Sinkronizacija Kalendar, a zatim Sinkr. sada.
Za ručno sinkroniziranje ažuriranja, na zaslonu aplikacija dodirnite S Planer →
Sinkronizacija.
Da biste prikazali sinkronizirane događaje ili zadatke, dodirnite
račun.
→
→ Kalendari, a zatim Google
Rukopis u prikazu mjeseca
Na zaslonu s prikazom mjeseca dodirnite
prikazu mjeseca u portretnom načinu.
da biste aktivirali tu značajku. Dostupna je samo u
Promjena vrste kalendara
Na desnoj strani zaslona odaberite jedan od različitih tipova kalendara uključujući godišnji,
mjesečni, tjedni i sl.
Traženje događaja
Dodirnite
→ Traži, a zatim unesite ključnu riječ pretrage.
Za pregled današnjih događaja dodirnite Danas na vrhu zaslona.
Brisanje događaja
Odaberite događaj ili zadatak, a zatim dodirnite
→ Obriši → OK.
Dijeljenje događaja
Odaberite događaj ili zadatak, dodirnite
,, a zatim odaberite način zajedničkog korištenja.
123
Pomoćni programi
Dropbox
Koristite ovu aplikaciju za pohranu i dijeljenje datoteka s drugima putem Dropbox cloud
pohrane. Kada spremite datoteke u Dropbox, uređaj se automatski sinkronizira s internetskim
poslužiteljem i svim drugim računalima koji imaju instaliran Dropbox.
Dodirnite Dropbox na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Kad je Dropbox aktiviran, fotografije i videozapisi snimljeni pomoću kamere uređaja automatski
se učitavanju u Dropbox. Za prikaz učitanih fotografija ili videozapisa dodirnite . Za dijeljenje ili
brisanje datoteka ili kreiranje albuma, dodirnite , a zatim odaberite datoteke.
→ Upload here → Photos or
Za učitavanje datoteka pomoću Dropboxa, dodirnite →
videos ili Other files. Za otvaranje datoteke u Dropboxu odaberite datoteku.
Prilikom pregledavanja slika ili videozapisa dodirnite
otvaranje datoteka u popisu favorita dodirnite .
124
i dodajte ih na popis favorita. Za
Pomoćni programi
Oblak
Koristite ovu značajku za sinkronizaciju datoteka ili sigurnosno pohranjivanje postavki i podataka
aplikacija putem vašeg Samsung računa ili Dropboxa.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Općenito → Oblak.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Sinkronizacija s Samsung računom
Za sinkronizaciju datoteka dodirnite vaš Samsung račun ili Postavke sinkronizacije.
Sigurnosno pohranjivanje ili obnova podataka
Dodirnite Sigurnosna kopija da biste izradili sigurnosnu kopiju ili dodirnite Vrati da biste vratili
podatke sa svojim računom za Samsung.
Sinkronizacija s Dropboxom
Dodirnite Poveži Dropbox račun, a zatim unesite Dropbox račun. Slijedite upute na zaslonu kako
biste dovršili postupak postavljanja.
Jednom kad se prijavite dodirnite Allow uređaj automatski sinkronizira datoteke s Dropboxom
kad god napravite neke izmijene.
125
Pomoćni programi
Sat
Koristite tu aplikaciju da biste postavili alarme, provjerili vrijeme mnogih važnih gradova u
svijetu, izmjerili trajanje događaja ili postavili odbrojavanje.
Dodirnite Sat na zaslonu aplikacija.
Uključivanje ili isključivanje
alarma.
Alarm
Postavljanje alarma
Dodirnite Novi alarm, za postavljanje vremena isključivanja alarma, odaberite dane kad se alarm
ponavlja, a zatim dodirnite Spremi. Alarm možete postaviti i upisivanjem brojeva koristeći S Pen.
• Lokacijski alarm: Postavite lokaciju. Alarm će se isključiti samo kad se nalazite na toj lokaciji.
• Odgođeno: Postavite razdoblje i broj ponavljanja alarma nakon unaprijed postavljenog
vremena.
• Pametni alarm: Postavite vrijeme kada se alarm treba uključiti prije unaprijed postavljenog
vremena.
126
Pomoćni programi
Zaustavljanje alarma
Za zaustavljanje alarma, povucite izvan velikog kruga. Za ponavljanje alarma nakon proteka
određenog vremena, povucite
izvan velikog kruga.
Brisanje alarma
Dodirnite i držite alarm, a zatim dodirnite Obriši.
Svjetsko vrijeme
Kreiranje satova
Dodirnite Dodaj grad, pa unesite naziv grada ili odaberite grad s popisa gradova.
Za primjenu ljetnog računanja vremena, dodirnite i držite sat, a zatim dodirnite Postavke ljetnog
vremena.
Brisanje satova
Dodirnite i držite sat, a zatim dodirnite Obriši.
Štoperica
Dodirnite Početak za mjerenje trajanja događaja. Dodirnite Krug za mjerenje vremena jednog
kruga.
Dodirnite Poništi za brisanje zapisa vremena kruga.
Odbrojavanje
Podesite trajanje, a zatim dodirnite Početak.
Povucite
izvan velikog kruga kad se odbrojavanje završi.
127
Pomoćni programi
Kalkulator
Koristite ovu aplikaciju za jednostavne i složene izračune.
Dodirnite Kalkulator na zaslonu aplikacija.
Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz znanstvenog kalkulatora. Ako je Rotacija zaslona
→ Znanstveni kalkulator.
dekativirana, dodirnite
Da biste vidjeli povijest izračuna, dodirnite
Za brisanje povijesti, dodirnite
da biste sakrili tipkovnicu.
→ Brisanje povijesti.
Za postavljanje kalkulatora za lakše korištenje jednom rukom, dodirnite
rukom uklj.
→ Rad jednom
S Health
Koristite tu aplikaciju da biste nadzirali svoje zdravlje upravljanjem unosom ili sagorijevanjem
kalorija.
Dodirnite S Health na zaslonu aplikacija.
Pokretanje aplikacije S Health
Kada prvi put otvorite tu aplikaciju, slijedite upute na zaslonu, a zatim unesite statističke podatke
o svojem fizičkom stanju da biste dovršili postavljanje. Potom će se na zaslonu pojaviti zaslon s
izbornikom aplikacije S Health.
Pristupite početnom zaslonu
aplikacije S Health.
Upravljajte kalorijama.
Pogledajte razinu ugode
trenutnog mjesta.
Upravljajte masom.
Konfigurirajte postavke za
S Health.
128
Pomoćni programi
Da biste uredili profil, dodirnite Postavke → Uredi profil.
Na temelju statističkih podataka o vašem fizičkom stanju, uređaj izračunava bazalni
metabolizam (BMR) te preporučuje dnevni unos kalorija. Ova preporuka možda neće biti
točna za sve dobne skupine, tjelesne tipove ili prehrambene potrebe.
Provjera podataka o zdravlju
Svoje podatke pogledajte na početnom zaslonu aplikacije S Health.
Na početnom zaslonu aplikacije S Health dodirnite Početna stranica.
Pristupite zaslonu izbornika
aplikacije S Health.
Pregledajte koliko ste kalorija
utrošili.
Pregledajte koliko ste kalorija
unijeli.
Podaci o masi
Pogledajte podatke o zaslonu
Health Board na grafikonu.
Da biste unijeli sagorene kalorije, dodirnite Potrošeno kalorija.
Da biste unijeli unesene kalorije, dodirnite Unos kalorija.
129
Pomoćni programi
Korištenje mogućnosti Exercise mate
Postavite cilj vježbe i pratite sagorene kalorije.
Na početnom zaslonu aplikacije S Health dodirnite
→ Brojač vježbi.
Pogledajte zapisnike
svakodnevnog vježbanja.
Pristupite zaslonu izbornika
aplikacije S Health.
Prikažite veze dodatnog uređaja i
upravljajte njima.
Koliko ste kalorija sagorjeli
Idite na određeni datum zapisa o
vježbanju.
Koliko ste vježbali
Pogledaj zapise o vježbanju na
grafikonu.
Dodirnite Vježbaj da biste postavili cilj vježbe, kao što je udaljenost, vrijeme, kalorije ili intenzitet,
a zatim dodirnite Krenite.
Dodirnite da biste zabilježili vježbu koju ste završili. Odaberite sport, postavite trajanje vježbe i
dodirnite OK.
130
Pomoćni programi
Korištenje mogućnosti Food tracker
Postavite ciljnu vrijednost kalorija i zabilježite dnevni unos kalorija.
Na početnom zaslonu aplikacije S Health dodirnite
Pristupite zaslonu izbornika
aplikacije S Health.
→ Zapis hrane.
Pogledajte zapisnike
svakodnevnog unosa kalorija.
Idite na određeni datum zapisa o
unosu kalorija.
Unos kalorija
Unesite podatke o vremenu
obroka.
Pogledajte unos kalorija na
grafikonu.
Dodirnite Dodaj obrok da biste unijeli vrijednost unosa kalorija. Unesite podatke o vremenu
obroka, a zatim dodirnite Spremi.
Da biste promijenili ciljni unos kalorija, dodirnite
kalorija te dodirnite OK.
131
→ Postavi cilj, unesite dnevni ciljni unos
Pomoćni programi
Korištenje mogućnosti Walking mate
Postavite ciljni broj koraka i pratite dnevne korake i sagorene kalorije.
Na početnom zaslonu aplikacije S Health dodirnite
Pristupite zaslonu izbornika
aplikacije S Health.
→ Mjerač koraka.
Pogledajte zapisnike
svakodnevnog broja koraka.
Idite na određeni datum zapisa o
broju koraka.
Broj koraka
Ciljni broj koraka
Koliko ste kalorija sagorjeli
Koliko ste daleko šetali
Pogledajte broj koraka na grafikonu.
Pokrenite brojanje koraka.
Dodirnite Krenite da biste brojali korake. Dodirnite Pauza da biste spremili zapise.
Da biste promijenili ciljni broj koraka, dodirnite
OK.
→ Postavi cilj, unesite ciljni broj te dodirnite
• Može doći do kratke vremenske zadrške kad prijatelj pri šetnji nadzire vaše korake te
prikazuje broj koraka.
• Ako koristite prijatelja pri šetnji dok se vozite automobilom ili vlakom, vibracija može
utjecati na brojač koraka.
132
Pomoćni programi
Provjera razine ugode trenutnog mjesta
Pogledajte temperaturu i vlagu mjesta te usporedite s razinom ugode s prethodno postavljenim
uvjetima.
Na početnom zaslonu aplikacije S Health dodirnite
→ Razina ugode.
Pristupite zaslonu izbornika
aplikacije S Health.
Trenutni datum
Trenutna razina ugode
Idealna temperatura
Idealna vlaga
Da biste promijenili raspon idealne temperature ili vlage, dodirnite
→ Postavi razinu ugode.
• Mjeri temperaturu i vlažnost u stabilnom zatvorenom okruženju.
• Temperatura i vlaga mogu se razlikovati ovisno o uvjetima okruženja, temperaturi
uređaja ili vašem fizičkom kontaktu s uređajem.
• Mjerenje može potrajati ukoliko dođe do naglih promjena temperature ili vlažnosti.
• Za točne vrijednosti, koristite termohigrometar.
133
Pomoćni programi
Upravljanje masom
Zabilježite promjene težine i upravljajte podacima o težini.
Na početnom zaslonu aplikacije S Health dodirnite
→ Težina.
Pogledajte zapisnike
svakodnevnog mjerenja mase.
Pristupite zaslonu izbornika
aplikacije S Health.
Prikažite veze dodatnog uređaja i
upravljajte njima.
Idite na određeni datum zapisa o
podacima o masi.
Podaci o masi
Podaci o visini
Unesite podatke o masi.
Pogledajte promjene mase na
grafikonu.
Dodirnite Aktualiziraj da biste unijeli podatke o masi. Unesite vrijednost, a zatim dodirnite OK.
Kad god promijenite podatke o masi, uređaj će podatke primijeniti na vaš profil.
→ Skeniraj, odaberite uređaj
Možete povezati uređaj za mjerenje i zabilježiti masu. Dodirnite
za mjerenje te slijedite upute na zaslonu da biste povezali uređaj za mjerenje.
134
Pomoćni programi
Konfiguriranje postavki za S Health
Na početnom zaslonu aplikacije S Health dodirnite
sljedećeg:
→ Postavke, a zatim odaberite jedno od
• Uredi profil: Uredite vaše fizičke parametre.
• Računi: Upravljajte podacima servisa S Health prijavom u Samsungov račun.
• Sigurnost: Postavljanje PIN-a za zaključavanje ili otključavanje S Health.
• Postavke uređaja: Postavljanje opcija za jedinicu.
• Obavijest: Postavite uređaj radi prikaza novih događaja.
• Zaključati vremensku zonu: Postavite zabranu promjene vremenske zone kada prelazite
vremenske zone.
• Odabir vremenske zone: Postavite vremensku zonu.
• Moji dodaci: Prikažite veze dodatnog uređaja i upravljajte njima.
• Kompatibilni dodaci: Prikažite dodatnu opremu kompatibilnu s uređajem ili upravljajte
povezanom dodatnom opremom.
• Poništi podatke: Resetiranje S Health podataka.
• Provjeri aktualiziranja: Provjerite trenutnu verziju aplikacije S Health.
• Uvjeti korištenja: Prikaz uvjeta i odredbi, uključujući osobne informacije i pravila za
zadržavanje podataka.
• O S Health: Prikaz informacija o aplikaciji S Health.
135
Pomoćni programi
S Prevoditelj
Ovu aplikaciju koristite za prijevod teksta na druge jezike.
Dodirnite S Prevoditelj na zaslonu aplikacija.
Da biste pokrenuli S Prevoditelj, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dodirnite Instalirati, a
zatim slijedite upute na zaslonu.
Mogući su dodatni troškovi prilikom preuzimanja aplikacije putem mobilne mreže. Da
biste izbjegli dodatne troškove, obratite se davatelju usluga.
Diktafon
Koristite ovu aplikaciju za snimanje ili reproduciranje glasovnih zapisa.
Dodirnite Diktafon na zaslonu aplikacija.
Snimanje glasovnih zapisa
Dodirnite za početak snimanja. Govorite u mikrofon pri vrhu uređaja. Dodirnite za prekid
snimanja. Dodirnite za završetak snimanja. Prilikom snimanja glasovnog zapisa, dodirnite
da biste umetnuli oznaku.
Proteklo vreme snimanja
Prikaz popisa glasovnih zapisa.
Promjena načina snimanja.
Započnite sa snimanjem.
136
Pomoćni programi
Promjena načina snimanja
Promijenite način snimanja da biste jasnije snimili glasovni zapis s prethodno definiranim
postavkama za različite situacije.
Dodirnite
i odaberite jedan od načina snimanja.
Reproduciranje glasovnih zapisa
Odaberite glasovni zapis da biste ga reproducirali.
• : Obrezivanje glasovnog zapisa.
• : Postavite dio snimke radi ponavljanja reprodukcije.
• : Prilagodba brzine reprodukcije.
• : Preskočite dio glasovnog zapisa bez zvuka.
• : Označite glasovne zapise.
• : Prekidanje reprodukcije.
• /
: Preskočite na prethodni ili sljedeći glasovni zapis.
→ Dijeljenje preko, a zatim odaberite način
Za slanje glasovnog zapisa drugima dodirnite
dijeljenja.
Upravljanje glasovnim zapisima
Na popisu glasovnih zapisa dodirnite
i odaberite jedno od sljedećeg:
• Dijeljenje preko: Pošaljite glasovne zapise drugima.
• Obriši: Izbrišite glasovne zapise.
• Promjena kategorije: Promijenite kategoriju zapisa.
• Poredaj po: Sortirajte zapise prema datumu, naslovu ili kategoriji.
• Pretraživanje: Potražite glasovne zapise.
• Upravljanje kategorijama: Dodajte, izbrišite ili preimenujte kategorije.
• Postavke: Promijenite postavke diktafona.
• Kraj: Zatvorite diktafon.
137
Pomoćni programi
Pohrana datoteka s kontekstualnim oznakama
Na popisu glasovnih zapisa dodirnite
dat.
→ Postavke, a zatim brzo dodirnite Kontekst. naziv
Upravljanje kategorijama
Stvaranje kategorije
→ Upravljanje kategorijama →
Na popisu glasovnih zapisa dodirnite
kategorije, odaberite boju, a zatim dodirnite OK.
. Unesite naziv
Promjena kategorije
→ Promjena kategorije, odaberite bilješke,
Na popisu glasovnih bilježaka dodirnite
dodirnite OK, a zatim odaberite kategoriju za promjenu.
Pregled popisa oznaka
Prilikom reprodukcije glasovnog zapisa s točkama oznaka, dodirnite
pogledali pojedinosti.
→ Favoriti da biste
S Voice
Ovu aplikaciju koristite za glasovno upravljanje uređajem npr. biranje broja, slanje poruke,
pisanje zapisa i sl.
Dodirnite S Voice na zaslonu aplikacija. Alternativo, dvaput pritisnite tipku za početni zaslon.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Neki jezici ne podržavaju tu aplikaciju.
138
Pomoćni programi
Evo nekoliko primjera govornih naredbi:
• Otvori glazbu
• Pokreni kalkulator
• Zovi Luluin mobitel
• Zovi Lulu na posao
• Provjeri raspored
Savjeti za bolje prepoznavanje glasa
• Govorite jasno.
• Govorite na mirim mjestima.
• Ne koriste ružni ili kolokvijalni govor.
• Izbjegavajte govoriti dijalektom.
Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može izvršiti neželjene naredbe ovisno o vašem
okruženju ili načinu na koji govorite.
Način rada bez uporabe ruku
Uređaj će prilikom korištenja uređaja bez uporabe ruku sadržaj čitati naglas kad imate dolazni
poziv, poruku ili obavijest tako da tijekom vožnje uređaj možete koristiti bez ruku. Na primjer,
uređaj će naglas pročitati ime pozivatelja ili telefonski broj kod dolaznog poziva.
Da biste aktivirali taj način, izgovorite: "Hands-free mode on" (Uključi način rada bez uporabe
→ Turn on Hands-free mode.
ruku) ili dodirnite
Da biste automatski aktivirali način rada bez uporabe ruku na određenim mjestima, kada je takav
→ Connect to vehicle → Odaberite način.
način rada aktivan, dodirnite
Deaktivirajte način rada bez uporabe ruku kada ga ne koristite da uređaj ne bi i dalje
→
sadržaj čitao naglas. Da biste deaktivirali način rada bez uporabe ruku, dodirnite
Turn off Hands-free mode.
139
Pomoćni programi
Aktiviranje uređaja glasom
Kada je zaslon isključen, pokrenite S Voice glasovnom naredbom. Izgovorite "Hi Galaxy" (Bok,
Galaxy) uređaju da biste pokrenuli S Voice.
Da biste aktivirali tu značajku, dodirnite
→ Settings, a zatim brzo dodirnite Voice wake-up.
Korištenje naredbi za aktiviranje na zaključanom zaslonu
Na zaključanom zaslonu možete koristiti različite funkcije s prethodno postavljenim naredbama
za aktiviranje.
Da biste aktivirali tu značajku, na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Zaslon
zaključavanja, a zatim gumb Otključavanje buđenjem povucite udesno.
S Tražilo
Koristite tu aplikaciju da biste pretražili mnoštvo stavki na uređaju, uključujući poruke e-pošte,
dokumente, slike, aplikacije itd.
Dodirnite i držite
da biste pokrenuli S Tražilo. Ili dodirnite S Tražilo u zračnim naredbama.
Dodirnite polje za pretraživanje, a zatim unesite kriterij po kojem ćete pretraživati. Ili dodirnite
, a zatim izgovorite ključnu riječ koju treba potražiti. Tu značajku možete koristiti i radi traženja
sadržaja pisanog rukom u uređaju.
140
Pomoćni programi
Google
Koristite ovu aplikaciju ne samo za pretraživanje interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na
uređaju.
Dodirnite Google na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Pretraživanje uređaja
Dodirnite polje pretrage, a zatim unesite ključnu riječ. Alternativno, dodirnite , a zatim
izgovorite ključnu riječ.
Ako nema rezultata iz aplikacija, pojavit će se internetski preglednik, pokazujući rezultate
pretrage.
Opseg pretraživanja
Za odabir koje aplikacije treba tražiti dodirnite
zatim označite stavke koje treba tražiti.
→ Postavke → Pretraživanje telefona, a
Googleova sl. info.
Pokrenite Google pretragu za prikaz kartica Google Now koje prikazuju trenutačno vrijeme, info
o javnom prometu, vaš sljedeći sastanak i sl, kada vam je to najpotrebnije.
Pridružite se Google Now prilikom otvaranja Google pretrage po prvi put. Za izmjenu postavki
→ Postavke → Googleova sl. info.
aplikacije Google Now, dodirnite
141
Pomoćni programi
Album s izrescima
Koristite tu aplikaciju da biste stvorili vlastiti digitalni spomenar sa sadržajem web-stranica,
videozapisa itd.
Dodirnite Album s izrescima na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Stvaranje kategorija
Dodirnite
→ Nova kategorija, na popisu odaberite izgled, unesite naziv te dodirnite OK.
Prikupljanje stavki
Dok gledate web-stranice ili videozapise, koristite olovku S Pen na kojoj je pritisnut gumb,
zaokružite dio koji želite odabrati. Na popisu aplikacija koji se pojavljuje pri dnu zaslona
dotaknite Album s izrescima (Zbirka isječaka) te odaberite kategoriju u koju želite dodati
odabrano područje.
Ili dodirnite Album s izrescima u zračnim naredbama, zaokružite područje i dodirnite
.
Pregled stavki
Odaberite kategoriju, a zatim stavku. Prilikom pregledavanja stavke dodirnite ikonu u gornjem
desnom kutu zaslona da biste se prebacili na izvorno mjesto gdje je stavka prikupljena.
Glasovno pretraživanje
Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje internetskih stranica govorom.
Dodirnite Glas. pretraživanje na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Izgovorite ključnu riječ ili frazu nakon što se Govorite pojavi na zaslonu.
142
Pomoćni programi
Moje datoteke
Odaberite ovu datoteku za pristup raznim datotekama pohranjenim na uređaju, uključujući slike,
videozapise, pjesme i zvukovne zapise.
Dodirnite Moje datoteke na zaslonu aplikacija.
Pregledavanje datoteka
Odaberite kategoriju, a zatim dodirnite mapu da biste je otvorili. Da biste pregledali fotografije ili
videozapise prenesene u servis Dropbox, dodirnite Dropbox, a zatim se prijavite u svoj račun za
Dropbox.
U mapi dodirnite
, a zatim koristite jednu od sljedećih opcija:
• Odaberite stavku: Odaberite datoteke ili mape.
• Nova mapa: Kreiranje mape.
• Prikaži kao: Promjena načina prikaza.
• Sortiraj po: Sortiranje datoteka ili mapa.
• Dodaj prečac: U područje s prečacima dodajte prečac na mapu.
• Postavke: Promijenite postavki upravljanja datotekama.
Traženje datoteke
Dodirnite
, a zatim unesite kriterije pretraživanja.
Dodavanje prečaca mapama
U područje s prečacima dodajte prečac na često korištene mape. Dodirnite
→ OK, odaberite mapu, a zatim dodirnite OK.
→ Dodaj prečac
Dodavanje prečaca na FTP poslužitelj u uređaj
→ Dodaj FTP → OK,
U područje s prečacima dodajte prečac na FTP poslužitelj. Dodirnite
unesite pojedinosti, kao što su adresa poslužitelja, korisničko ime i šifra, a zatim dodirnite OK.
143
Pomoćni programi
Skidanja
Koristite ovu aplikaciju za pregled koje su se datoteke preuzele putem aplikacija.
Dodirnite Skidanja na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Odaberite datoteku koju želite otvoriti odgovarajućom aplikacijom.
Za sortiranje datoteka po veličini dodirnite Sortiraj po veličini.
Za sortiranje datoteka po datumu dodirnite Sortiraj po datumu.
TripAdvisor
Ovu aplikaciju koristite za tražnje informacija o putovanjima poput odredišta ili hotela. Također,
pomoću ove aplikacije možete rezervirati sobu te podijeliti svoje ocjene s drugima.
Dodirnite TripAdvisor na zaslonu aplikacija.
Da biste pokrenuli TripAdvisor, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dodirnite Install, a zatim
slijedite upute na zaslonu.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Mogući su dodatni troškovi prilikom preuzimanja aplikacije putem mobilne mreže. Da
biste izbjegli dodatne troškove, obratite se davatelju usluga.
Evernote
Koristite tu aplikaciju da biste stvorili, sinkronizirali i zajednički koristili multimedijske bilješke koje
stvorite. Dodajte oznake u bilješke ili sortirajte bilješke u bilježnice da biste učinkovito upravljali
idejama.
Dodirnite Evernote na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
144
Pomoćni programi
KNOX
Besplatno koristite aplikaciju da biste uređaj koristili za posao i osobne potrebe.
Dodirnite KNOX na zaslonu aplikacija.
Da biste pokrenuli KNOX, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dodirnite Instaliraj, a zatim
slijedite upute na zaslonu.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Da bi se zaštitili podaci, KNOX i povezani podaci brišu se kada se šifra pogrešno unese
nekoliko puta.
• Mogući su dodatni troškovi prilikom preuzimanja aplikacije putem mobilne mreže. Da
biste izbjegli dodatne troškove, obratite se davatelju usluga.
145
Putovanja i lokalni sadržaji
Karte
Koristite ovu aplikaciju za pokazivanja lokacije uređaja, traženje mjesta ili smjera.
Dodirnite Karte na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Traženje lokacija
Potražite mjesta tako da unesete adresu ili ključnu riječ. Kada se mjesto pronađe, odaberite ga da
biste vidjeli detaljne informacije. Dodatne informacije potražite u sustavu pomoći.
Dobivanje uputa do odredišta
Dodirnite da biste postavili početno i završno mjesto, a zatim odaberite način putovanja.
Uređaj će prikazati rute za dolaženje na odredište.
146
Postavke
Informacije o postavkama
Koristite ovu aplikaciju za konfiguriranje uređaja, postavljanje opcija aplikacija i dodavanje
računa.
Dodirnite Postavke na zaslonu aplikacija.
Veze
Wi-Fi
Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim
uređajima.
Za korištenje opcija, dodirnite Wi-Fi →
.
• Napredno: Prilagodba Wi-Fi postavki.
• WPS unos tipkom: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS gumba.
• WPS PIN unos: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS PIN-a.
• Upute: Potražite pomoć za Wi-Fi.
Podešavanje postavki Wi-Fi mirovanja
Dodirnite Wi-Fi →
→ Napredno → Neka Wi-Fi ostane uključen u stanju mirovanja.
Kada je zaslon isključen, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kad do ovog dođe,
uređaj automatski pristupa podatkovnim mrežama, ako je podešen da ih koristi. Ovo
može povećati troškove podatkovnog prijenosa. Za izbjegavanje plaćanja troškova
podatkovnog prometa, podesite ovu opciju na Uvijek.
147
Postavke
Postavljanje obavijesti o mreži
Uređaj može otkriti dostupne Wi-Fi mreže i na statusnoj traci prikazati ikonu obavijesti kad su
dostupne.
Dodirnite Wi-Fi →
→ Napredno i označite Obavijest o mreži za aktivaciju ove funkcije.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct povezuje dva uređaja izravno putem Wi-Fi mreže i ne zahtijeva pristupnu točku.
Dodirnite Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Aktivirajte Bluetooth za razmjenu informacija na kratkim udaljenostima.
Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite
.
• Istek vidljivosti: Postavljanje trajanja vidljivosti uređaja.
• Primljene datoteke: Prikaz datoteka primljenih putem značajke Bluetootha.
• Upute: Pristup informacijama sustava pomoći vezanima uz Bluetooth.
Dijeljenje i mobilna pristupna točka
• Mobilna pristupna točka: Koristite mobilni Wi-Fi hotpsot za dijeljenje mobilnih mrežnih
veza uređaja s računalima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže.
• USB dijeljenje: Koristite USB povezivanje za dijeljenje mobilne mrežne veze uređaja s
računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični modem za
računalo.
• Bluetooth dijeljenje: Dijeljenje internetske veze putem Bluetooth tehnologije omogućuje
dijeljenje mobilne mreže uređaja s drugim uređajima putem Bluetooth veze.
148
Postavke
Profil Bez mreže
Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.
Korištenje podataka
Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje.
• Mobilni podaci: Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze u bilo kojoj mobilnoj mreži.
• Podatkovno ograničenje: Postavite ograničenje za mobilni podatkovni promet.
• Ciklus korištenja podat.: da biste nadzirali korištenje podatkovne veze, unesite datum u
mjesecu za vraćanje na prvotne postavke.
Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite
.
• Podatkovni roaming: Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze prilikom roaminga.
• Ograniči pozadinske podatke: Postavljanje uređaja da onemogući sinkronizaciju u pozadini
prilikom korištenja mobilne mreže.
• Automatska sinkronizacija podataka: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinkronizacije
aplikacija. Možete odabrati koje ćete informacije sinkronizirati za svaki račun putem opcije
Postavke → Općenito → Računi.
• Prikaži Wi-Fi korištenje: Postavljanje uređaja da prikazuje podatkovni promet putem Wi-Fi
mreže.
• Mobilne pristupne točke: Odabir Wi-Fi hotspota radi sprječavanja da ih koriste aplikacije
koje su pokrenute u pozadini.
Usluge lokacije
Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.
• Pristup mojoj lokaciji: Postavljanje uređaja da dopusti aplikacijama korištenje trenutnih
podataka o lokaciji.
• Koristi GPS satelite: Postavljanje uređaja da koristi GPS satelit za traženje trenutne lokacije.
• Koristi bežične mreže: Postavljanje uređaja da dopusti prikupljanje podataka o lokaciji ili da
odredi lokaciju izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fija.
• Moja mjesta: Postavljanje profila koje ćete koristiti za određene lokacije kada prilikom
pronalaženja trenutne lokacije budete koristili značajke GPS, Wi-Fi ili Bluetooth.
149
Postavke
Više mreža
Prilagođavanje postavki za upravljanje mrežama.
Mobilne mreže
• Mobilni podaci: Postavite za omogućavanje prebacivanje paketa podatkovnih mreža za
mrežne usluge.
• Podatkovni roaming: Koristite uređaj za spajanje s drugom mrežom kad ste u roamingu ili
kad matična mreža nije dostupna.
• Pristupne točke (APN): Postavite nazive pristupnih točaka (APN).
• Način rada mreže: Odaberite vrstu mreže.
• Mrežni operatori: Pretražite dostupne mreže i odaberite mrežu za roaming.
VPN
Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).
NFC
Aktivirajte NFC značajku da biste čitali ili pisali NFC oznake koje sadrže informacije.
• Android Beam: Aktivirajte značajku Android Beam za slanje podataka, na primjer internetske
stranice i kontakta, na uređaje s omogućenom NFC značajkom.
• NFC sigurna memorija: Postavite pohranu neka se koristi za važne NFC podatke, kao što su
NFC podaci o plaćanju.
S Beam
Aktivirajte značajku S Beam za slanje podataka, poput videozapisa, slika i dokumenta, na uređaje
koji podržavaju NFC i Wi-Fi Direct.
150
Postavke
Uređaji u blizini
• Naziv uređaja: Unesite naziv medijskog poslužitelja za vaš uređaj.
• Dijeljeni sadržaj: Podešavanje uređaja za zajedničko korištenje sadržaja s drugim uređajima.
• Popis dopuštenih uređaja: Pregledajte popis uređaja koji mogu pristupiti vašem uređaju.
• Popis zabranjenih uređaja: Pregledajte popis uređaja koji ne smiju pristupiti vašem uređaju.
• Mjesto spremanja: Odaberite memorijsko mjesto za spremanje medijskih datoteka.
• Slanje iz drugih uređaja: Podešavanje uređaja za prihvaćanje učitavanja s drugih uređaja.
Screen Mirroring
Aktivacija funkcije zrcaljenja zaslona i dijeljenje vašeg zaslona s drugima.
Uređaj
Zvuk
Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.
• Glasnoća: Podesite razinu glasnoće zvukova zvona poziva, glazbe i videozapisa, zvukove
zvona sustava uređaja i obavijesti.
• Jačina vibracije: Prilagodite jačinu vibracijske obavijesti.
• Tonovi zvona: Dodajte ili odaberite zvuk zvona koji će vas upozoravati na dolazne pozive.
• Vibracije: Dodajte ili odaberite vibraciju.
• Zadani ton obavijesti: Odaberite zvuk zvona za događaje kao što su dolazne poruke i
propušteni pozivi.
• Vibrira dok zvoni: Podesite uređaj na vibraciju i reprodukciju zvuka zvona za dolazne pozive.
• Ton tipkovnice za biranje: Postavite uređaj da se oglasi kad dodirujete gumbe na tipkovnici.
• Zvukovi dodira: Postavite uređaj da se oglasi kada na zaslonu osjetljivom na dodir
odaberete aplikaciju ili opciju.
151
Postavke
• Zvuk zaključavanja zaslona: Postavite uređaj da se oglasi kada zaključavate ili otključavate
zaslon osjetljiv na dodir.
• Vibracija na dodir: Postavite uređaj da vibrira kad pritiskate gumbe.
• Zvuk umetanja/odvajanja olovke: Podesite uređaj za emitiranje zvuka kad se S Pen olovka
umetne ili izvuče iz svog utora.
• Zvuk dodira tipke: Postavite uređaj da ispusti zvuk kad pritisnete gumbe.
• Vibracija dodira tipke: Postavite uređaj da vibrira kad pritisnete gumbe.
• Audio izlaz: Odaberite format izlaza zvuka za uporabu prilikom povezivanja uređaja s HDMI
uređajima. Neki uređaji ne moraju podržavati postavku surround zvuka.
• Adapt Sound: Prilagodba zvuka za uho koje najčešće koristite tijekom poziva ili slušanja
glazbe.
Zaslon
• Svjetlina: Podesite osvjetljenje zaslona.
• Istek zaslona: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje
zaslona.
• Trajanje svjetla tipki: Postavite trajanje pozadinskog osvjetljenja gumba.
• Način zaslona:
– – Prilagodi prikaz: Ovaj način rada koristite da biste optimizirali zaslon u skladu s njegovim
postavkama.
– – Dinamično: Ovaj način rada koristite da bi nijansa prikaza bila živopisnija.
– – Standardno: Ovaj način rada koristite u normalnom okruženju.
– – Profesionalna fotografija: Koristite ovaj način rada kako bi nijanse na zaslonu izgledale
kao stvarne boje.
– – Film: Ovaj način rada koristite u tamnom okruženju, primjerice u mračnoj sobi.
• Način čitanja: Odaberite aplikacije koje će koristiti način za čitanje. U načinu za čitanje uređaj
štiti vaše oči kada čitate noću.
• Auto. prilag. tona zaslona: Postavite uređaj za štednju energije podešavanjem osvjetljenja
zaslona.
• Sanjarenje: Postavljanje uređaja da pokrene screensaver kad je uređaj povezan s
priključnom stanicom ili kad se puni.
• Auto. rotacija zaslona: Postavite sadržaj koji će se automatski rotirati kad se uređaj uključi.
• Prikaz postotka baterije: Postavljanje uređaja da prikazuje preostalu snagu baterije.
• Uredi nakon snimke zaslona: Postavljanje uređaja da uređuje snimku zaslona nakon što je
načini.
152
Postavke
Više prozora
Podesite uređaj za uporabu višestrukog prozora.
LED indikator
• Punjenje: Podesite uređaj za paljenje svjetlosnog indikatora za vrijeme punjenja baterije.
• Baterija skoro prazna: Podesite uređaj neka aktivira žaruljicu obavijesti kada je razina
napunjenosti baterije niska.
• Obavijesti: Podesite uređaj za uključivanje svjetlosnog indikatora u slučaju propuštenih
poziva, poruka ili obavijesti.
• Snimanje zvuka: Podesite uređaj za paljenje svjetlosnog indikatora kad snimate glasovne
zapise.
Zaslon zaključavanja
Promjena postavki zaključanog zaslona.
• Zaključavanje zaslona: Aktiviranje značajke zaključavanja zaslona. Sljedeće se opcije mogu
razlikovati ovisno o odabranoj značajci zaključavanja zaslona.
• Višestruki widgeti: Postavke koje omogućavaju korištenje aplikacija widget na zaključanom
zaslonu.
• Opcije widgeta sata: Konfigurirajte postavke widgeta za sat.
– – Dvostruki sat: Postavljanje uređaja da prikazuje dvostruki sat.
– – Veličina sata: Promjena veličine sata.
– – Prikaži datum: Postavljanje uređaja da uz vrijeme prikazuje i datum.
– – Prognoza: Postavite uređaj neka prikazuje informacije o vremenskoj prognozi na
zaključanom zaslonu.
• Prečaci: Postavljanje uređaja da prikazuje prečace aplikacija na zaključanom zaslonu i
omogućuje njihovo uređivanje.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Osobna poruka: Uređivanje osobne poruke.
• Info. o vlasniku: Unos vlastitih podataka koji će biti prikazani pored sata.
• Otključavanje: Odabir efekta prilikom otključavanja zaslona.
153
Postavke
• Efekt tinte: Promijenite boju za efekt tinte. Efekt tinte dostupan je samo uz S Pen.
• Otključavanje buđenjem: Postavite uređaj na prepoznavanje naredbe buđenja kada je
zaslon zaključan.
• Akt. bilj. na zasl. zaklj.: Postavite uređaj neka pokrene Action Memo kada dva puta
dodirnete zaključani zaslon olovkom S Pen na kojoj je gumb pritisnut.
• Upute: Postavljanje uređaja da prikazuje tekst pomoći na zaključanom zaslonu.
Pozadina
Promijenite postavke pozadine.
• Početni zaslon: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon.
• Zaslon zaključavanja: Odaberite sliku pozadine za zaslon zaključavanja.
• Početni i zaslon zaključavanja: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon
zaključavanja.
Slova
Promijenite postavke fonta.
• Vrsta slova: Promijenite vrstu slova za tekst na zaslonu.
• Veličina slova: Promjena veličine fonta.
Ploča obavijesti
Prilagodba stavki koje se pojavljuju u oknu s obavijestima.
• Podešavanje svjetline: Prilagodite svjetlinu zaslona.
• Postavite tipke brzih postavki: Rasporedite gumbe za brze postavke prikazane na ploči s
obavijestima.
Jednostavan način
Postavite uređaj u jednostavan način rada.
154
Postavke
Pristupačnost
Usluge pristupačnosti su posebne značajke za osobe s određenim tjelesnim invaliditetom.
Pristupite i aktivirajte sljedeće postavke za poboljšanje dostupnosti uređaja.
• Auto. rotacija zaslona: Postavite sučelje koji će se automatski rotirati kad rotirate uređaj.
• Istek zaslona: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje
zaslona.
• Izgovaranje šifri: Postavite uređaj na glasno čitanje šifri koje ste unijeli pomoću aplikacije
Talkback.
• Preuzimanje/prekidanje poziva:
– – Pomoću početne tipke odgovarate na poziv: Postavite uređaj za prihvaćanje dolaznih
poziva kad pritisnete tipku za početni zaslon.
– – Kontrola glasom: Postavljanje odgovaranja na dolazni poziv ili njegova odbijanja
pomoću glasovnih naredbi na uređaju.
– – Tipka za uključenje prekida pozive: Postavite uređaj za prekidanje poziva kada
pritisnete tipku za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje.
• Način jednostavnog dodira: Postavite tu mogućnost da biste upravljali dolaznim pozivima
ili obavijestima dodirom na gumb, a ne povlačenjem.
• Prikaži prečac: Dodavanje prečaca do postavki dostupnosti Pristupačnost u brzom meniju
koji se pojavio kad pritisnete i držite tipku za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje.
• Upravlj. pristupačnosti: Izvoz ili uvoz postavki dostupnosti u svrhu njihovog zajedničkog
korištenja s drugim uređajima.
– – Izvoz: Izvezite trenutne postavke dostupnosti u obliku datoteke.
– – Učitaj: Uvezite trenutne postavke dostupnosti u obliku datoteke.
– – Dijeli putem: Datoteku s postavkama dostupnosti omogućite za zajedničko korištenje s
drugima.
– – Android Beam: Datoteku s postavkama dostupnosti omogućite za zajedničko korištenje
s uređajima koji podržavaju NFC.
• TalkBack: Aktivira Talkback, koji omogućava glasovnu povratnu informaciju.
• Veličina slova: Promjena veličine fonta.
155
Postavke
• Povećanje: Postavite uređaj tako da pokretima prstiju možete povećavati i smanjivati prikaz.
• Negativne boje: Mijenja boje prikaza radi poboljšanja vidljivosti.
• Podešavanje boje: Prilagodba sheme boja zaslona kada uređaj zaključi da ne razlikujete
boje ili vam je teško pročitati sadržaj.
• Podsjetnik na obavijesti: Aktivirajte ili deaktivirajte zvučne signale za nove obavijesti.
• Prečac dostupnosti: Postavljanje uređaja da aktivira aplikaciju Talkback kada pritisnete i
držite gumb za napajanje, a zatim dodirnete i držite zaslon s dva prsta.
• Opc. pret. teksta u govor:
– – Preferirani TTS sustav: Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki
sustava glasovne sinteze, dodirnite .
– – Brzina govora: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
– – Slušaj primjer: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
• Korekcija zvuka: Podesite korekciju zvuka kad koristite dvostruke slušalice.
• Mono zvuk: Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka na jednoj slušalici.
• Isključi sve zvukove: Isključuje sve zvukove uređaja.
• Bljeskajuća obavijest: Postavite bljeskalicu da treperi kada imate dolazne pozive, nove
poruke ili obavijesti.
• Izbornik pomagača: Postavljanje uređaja da pokazuje ikonu prečaca za pomoćne funkcije
putem koje pristupate funkcijama koje podržavaju vanjski gumbi ili značajke u oknu s
obavijestima. Također, možete urediti izbornik ikone prečaca.
– – Dominantna ruka: Odaberite lijevu ili desnu ruku radi jednostavnog korištenja izbornika
pomoćnika.
– – Uredi: Prilagodite stavke koje se pojavljuju na izborniku pomoćnika.
• Dodir i držanje: Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.
• Kontrola interakcije: Određivanje područja zaslona u kojem ne funkcioniraju naredbe
dodirom.
156
Postavke
Poziv
Prilagodite postavke funkcija poziva.
• Odbijanje poziva: Automatski odbijte pozive sa zadanih telefonskih brojeva. Dodajte
telefonske brojeve na popis blokiranih brojeva.
• Postavi poruke za odbijanje poziva: Dodajte ili uredite poruke poslate pri odbijanju poziva.
• Preuzimanje/prekidanje poziva:
– – Pomoću početne tipke odgovarate na poziv: Postavite uređaj za prihvaćanje dolaznih
poziva kad pritisnete tipku za početni zaslon.
– – Kontrola glasom: Postavljanje odgovaranja na dolazni poziv ili njegova odbijanja
pomoću glasovnih naredbi na uređaju.
– – Tipka za uključenje prekida pozive: Postavite uređaj za prekidanje poziva kada
pritisnete tipku za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje.
• Isključi zaslon pri pozivu: Postavite uređaj da isključi senzor udaljenosti tijekom poziva.
• Dojave poziva:
– – Vibracija odgovora: Postavite uređaj na vibraciju kada sugovornik odgovori na poziv.
– – Vibracija kraja poziva: Postavite uređaj na vibraciju kada sugovornik prekine poziv.
– – Ton uspostave: Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za uspostavljanje poziva.
– – Podsjetnik svake minute: Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za minutni podsjetnik.
– – Ton završetka: Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za prekidanje poziva.
– – Obavijesti tijekom poziva: Postavite uređaj da vas obavještava o događajima tijekom
poziva.
• Obavijesti o dolaznim pozivima: Postavite uređaj neka prikazuje skočnu obavijest kada
dođe poziv.
• Dodaci poziva:
– – Auto. odgovor: Postavite uređaj da automatski odgovara na poziv nakon zadanog
perioda (dostupno samo ako su spojene slušalice).
– – Brojač auto. odgovora: Odaberite vremenski period koji uređaj čeka prije nego što
odgovori na poziv.
– – Uvjeti odlaznog poziva: Postavite uređaj da omogući odlazne pozive sa Bluetooth
slušalicom, čak i kada je uređaj zaključan.
– – Tip odlaznog poziva: Odaberite vrstu odlaznih poziva za koje ćete koristiti Bluetooth
slušalice.
157
Postavke
• Dodatne postavke:
– – ID pozivatelja: Prikažite ID pozivatelja drugim sugovornicima za odlazne pozive.
– – Prosljeđivanje poziva: Preusmjerite dolazne pozive na drugi broj.
– – Auto. pozivni broj: Postavite uređaj za automatsko umetanje oznake (pozivni broj ili broj
države) pre telefonskog broja.
– – Zabrana poziva: Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
– – Poziv na čekanju: Dozvolite obavijesti za dolazni poziv kada je poziv u tijeku.
– – Auto. ponovno biranje: Aktiviranje automatskog ponovnog biranja za pozive koji nisu
uspostavljeni ili koji su prekinuti.
– – FDN brojevi: Aktiviranje ili deaktivirnaje načina rada sa FDN radi ograničenja poziva na
brojeve sa FDN popisa. Unesite PIN2 dobiven sa SIM ili USIM karticom.
• Tonovi zvona i tipkovnice:
– – Tonovi zvona: Odaberite ton zvona koji će vas obavijestiti o dolaznim pozivima.
– – Vibracije: Dodajte ili odaberite vibraciju.
– – Vibrira dok zvoni: Podesite uređaj na vibraciju i reprodukciju zvuka zvona za dolazne
pozive.
– – Tonovi tipkovnice: Postavite uređaj da se oglasi kad dodirujete gumbe na tipkovnici.
• Uredi zvuk poziva: Odaberite vrstu zvuka poziva koji ćete koristiti uz slušalice.
• Smanjenje buke: Podesite uređaj na uklanjanje pozadinskog šuma tako da vas sugovornik
može jasnije čuti.
• Povećanje glasn. u džepu: Postavite uređaj za pojačanje glasnoće zvuka zvona kada se
uređaj nalazi u torbi ili džepu.
• Slika za video poziv: Odaberite sliku koja će se prikazivati sugovorniku.
• Koristi opcije prekida poziva: Odaberite da biste pokušali uspostaviti glasovni poziv kada
video poziv ne uspije.
• Govorna pošta: Odaberite ili postavite pružatelja usluge govorne pošte.
• Postavke glasovne pošte: Unesite broj za pristupanje usluzi govorne pošte. Ovaj broj
možete dobiti od pružatelja usluge.
• Zvuk: Odaberite zvuk zvona koji vas obavještava o novim govornim porukama.
• Vibracija: Postavite uređaj na vibraciju pri prijemu govornih poruka.
• Računi: Postavite uređaj da prihvati IP pozive i podesi vaše račune za usluge IP pozivanja.
• Koristi internet pozive: Postavite da li ćete koristiti usluge IP pozivanja za sve pozive ili samo
IP pozive.
158
Postavke
Način Blokiranja
Odaberite koje će se obavijesti blokirati ili koje obavijesti će biti dopuštene za pozive upućene od
određenih kontakata iz načina blokiranja.
Kontrole
Jezik i unos
Izmijeni postavke za tekstualni unos. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom
jeziku.
Jezik
Postavite jezik zaslona za sve menije i aplikacije.
Zadano
Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.
Samsung tipkovnica
Za promjenu postavki Samsung tipkovnice, dodirnite
.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.
• Unesite jezike: Odaberite jezike za unos teksta.
• Predviđanje teksta: Aktivirajte prediktivni tekstualni način rada za predviđanje riječi
temeljem vaših unosa te za prikaz predloženih riječi. Možete i prilagoditi postavke
predviđanja riječi.
• Automatska zamjena: Postavite uređaj neka ispravlja pogrešno napisane i nepotpune riječi
dodirom na razmaknicu ili interpunkcijski znak.
• Auto. veliko početno slovo: Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon
interpunkcijskog znaka poput točke, upitnika ili uskličnika.
• Automatski razmak: Postavite automatsko umetanje razmaka između riječi.
159
Postavke
• Auto. interpunkcija: Postavite uređaj da stavlja točku kada dvaput dodirnete razmaknicu.
• Ništa: Postavite uređaj tako da se deaktivira značajka prelaženja prstom po tipkovnici.
• Uzastopni unos: Postavljanje uređaja za unos teksta prelaženjem prstom po tipkovnici.
• Upravljanje pokazivačem: Omogućite značajku navigacije putem pametne tipkovnice za
pomicanje pokazivača pomoću tipkovnice.
• Zvuk: Postavite uređaj da ispusti zvuk kad pritisnete gumbe.
• Vibracija: Postavite uređaj da vibrira kad pritisnete gumbe.
• Prikaz znakova: Postavite uređaj za prikaz velike slike svakog dodirnutog slova.
• Prepoznavanje olovke: Postavite uređaj za otvaranje okvira rukopisa kad se polje dodirnite
sa S Pen olovkom.
• Upute: Pristupanje informacijama o pomoći za korištenje Samsungove tipkovnice.
• Poništi postavke: Poništite postavke Samsung tipkovnice.
Google unos teksta govorom
Za promjenu postavki glasovnog unosa, dodirnite
.
• Odaberite jezike unosa: Odaberite jezike za unos teksta.
• Blokiraj uvredljiv govor: Postavljanje uređaja da sprječava prepoznavanje uvredljivih riječi
prilikom govornog unosa.
• Preuz. izvanmrež. prepoz. govora: Preuzmite i instalirajte jezične podatke za korištenje
značajke unosa glasa izvan mreže.
Prepoznavanje rukopisa
Odaberite jezik pretraživanja za pretraživanje rukopisa.
Glas. pretraživanje
• Jezik: Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
• Govorni izlaz: Postavite uređaj za davanje glasovne povratne informacije koja će vas
upozoriti na trenutnu aktivnost.
• Blokiraj uvredljiv govor: Blokirajte uvredljive riječi koje je uređaj prepoznao u rezultatima
glasovnog pretraživanja.
• Preuz. izvanmrež. prepoz. govora: Preuzmite i instalirajte jezične podatke za korištenje
značajke unosa glasa izvan mreže.
• Bluetooth slušalice: Podesite uređaj da dozvoli glasovno traženje putem Bluetooth slušalice
kada je spojena na uređaj.
160
Postavke
Opc. pret. teksta u govor
• Preferirani TTS sustav: Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki
sustava glasovne sinteze, dodirnite .
• Brzina govora: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
• Slušaj primjer: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
Brzina pokazivača
Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu podlogu koji su povezani s uređajem.
Kontrola glasom
Postavite uređaj na prepoznavanje glasovnih naredbi za kontroliranje uređaja. Možete odabrati
značajke koje ćete kontrolirati glasovnim naredbama.
Ako je postavka Vibrira dok zvoni aktivirana, uređaj neće moći prepoznati glasovne
naredbe kada primite poziv.
Način handsfree
Postavite uređaj neka čita sadržaj naglas i navedite aplikacije koje će se koristiti u načinu rada bez
uporabe ruku.
S olovka
Promijenite postavke korištenja S Pen olovke.
• Isklj. prepozna. olovke: Podesite zaslon da nereagira kad se S Pen olovka umetne ili izvuče.
• Čuvar S olovke: Postavite uređaj da prikazuje skočno upozorenje i emitira zvuk ako hodate
kada je dodirni zaslon isključen, a S Pen olovka je uklonjena iz uređaja.
• Pokazivač: Postavite uređaj neka prikazuje pokazivač olovke S Pen kada se S Pen drži iznad
zaslona.
• Izravan unos olovkom: Postavite uređaj neka pokrene podlogu za rukopis kada se S Pen drži
iznad polja za unos teksta.
• Opcije odvajanja olovke: Postavite uređaj da aktivira Aktivnu bilješku ili zračni prikaz kada je
S Pen olovke izvučena iz utora.
• Zvuk umetanja/odvajanja olovke: Podesite uređaj za emitiranje zvuka kad se S Pen olovka
umetne ili izvuče iz svog utora.
161
Postavke
Rad jednom rukom
Aktivirajte način rada rukovanja jednom rukom radi lakšeg rukovanja uređajem jednom rukom.
• Koristi na svim zaslonima: Postavite uređaj neka prilagodi veličinu i položaj trenutnog
zaslona. Zaslon uređaja možete smanjiti jednostavnim pokretima.
• Tipkov. i gumbi u pozivu: Postavite uređaj neka prilagodi veličinu i položaj tipkovnice.
• Samsung tipkovnica: Postavite uređaj neka prilagodi veličinu i položaj tipkovnice Samsung.
• Kalkulator: Postavite uređaj neka prilagodi veličinu i položaj kalkulatora.
• Znak za otključavanje: Postavite uređaj neka prilagodi veličinu i položaj zaslona za uzorak
otključavanja.
• Info o radu jednom rukom: Pogledajte upute za rad jednom rukom.
Air gesture
Aktivirajte značajku zračnih gesta radi upravljanja uređajem bez dodirivanja zaslona.
• Info o senzoru i ikoni: Prikažite informacije o senzoru gesta i pokazatelju koji se pojavljuje
kada koristite značajku zračne geste.
• Brzi pogled: Kad je zaslon isključen, pređite rukom iznad senzora za prikaz obavijesti,
propuštenih poziva, novih poruka, vremena i datuma i sl.
• Zračni skok: Prilikom pregledavanja e-pošte ili interetskih stranica pomaknite rukom gore ili
dolje iznad senzora i pomičite se gore ili dolje po stranici.
• Zračno pregledavanje: Pomaknite rukom ulijevo ili udesno preko senzora radi
pregledavanja slika, web-stranica, pjesama ili bilješka.
• Zračno prihvaćanje poziva: Kod dolazog poziva pomaknite ruku na lijevo, a zatim na desno
preko senzora za javljanje na poziv.
162
Postavke
Zračni prikaz
Pretpregledajte sadržaj ili pogledajte informacije u skočnom prozoru kada prstom ili olovkom
S Pen pokažete na stavku.
• Način zračnog prikaza: Odaberite način rada u zračnom prikazu da biste ga koristili.
• Olovka u zračnom prikazu:
– – Pregled informacija: Prikažite informacije u skočnom prozoru kada olovkom S Pen
pokažete na stavke.
– – Prikaz napretka: Prilikom reprodukcije glazbe ili videozapisa, pogledajte scenu ili
prikažite proteklo vrijeme kada olovkom S Pen pokažete na traku napretka.
– – Pregled brzog biranja: Prikažite podatke za kontakt brojeva za brzo biranje u skočnom
prozoru kada olovkom S Pen pokažete na broj za brzo biranje.
– – Nazivi ikona: Prikažite jednostavne informacije o stavci u skočnom prozoru kada
olovkom S Pen pokažete na stavku.
– – Kretanje po popisu: Prilikom gledanja poruka e-pošte ili web-stranica, držite S Pen iznad
ruba zaslona da biste se pomicali po stranici.
– – Zvučne i vibrirajuće povratne informacije: Postavite uređaj neka se oglasi i vibrira kada
pokažete na stavke pomoću olovke S Pen.
• Postavke zračnog prikaza prstom:
– – Pregled informacija: Prikaz informacija u skočnom prozoru kad prstom pokažete neku
stavku.
– – Prikaz napretka: Za vrijeme reprodukcija glazbe ili videozapisa, prikazuje scenu ili
proteklo vrijeme kad pokažete prstom na traku napretka.
– – Pregled brzog biranja: Prikaz kontaktnih podataka za brojeve na brzom biranju u
skočnom prozoru kad prstom pokažete broj na brzom biranju.
– – Povećanje web-stranice: Tijekom pregledavanja internetskih stranica povećava sadržaj
kad prstom pokažete na zaslon.
– – Zvučne i vibrirajuće povratne informacije: Podesite uređaj da emitira zvuk i vibrira kad
prstom pokažete na stavke.
163
Postavke
Zračna naredba
Aktivirajte funkciju zračnih naredbi da biste mogli obavljati različite radnje izravno s pritisnutim
gumbom S Pen.
Pokreti
Aktiviranje funkcije prepoznavanja pokreta i promjena postavki upravljanja prepoznavanjem
pokreta na uređaju.
• Direktan poziv: Postavite uređaj da uputi glasovni poziv podizanjem i držanjem uređaja u
blizini uha dok gledate poziv, poruku ili detalje o kontaktu.
• Pametno upozorenje: Postavite uređaj na upozorenje kad uzmete uređaj u ruku, ako ste
propustili pozive ili ako imate nove poruke.
• Povećaj/smanji: Postavite uređaj za uvećanje ili umanjenje prikaza tijekom pregleda slika u
aplikaciji Galerija ili pregleda internetskih stranica, kada dodirnete i držite dve točke prstima
a zatim nagnete uređaj nazad i napred.
• Pregled slike: Postavite uređaj da se kreće po slici kada ga pomičete u bilo kom smjeru kada
je slika uvećana.
• Utišaj/pauziraj: Postavite uređaj da isključi dolazne pozive, alarme i glazbu postavljanjem
uređaja zaslonom na dolje.
Pokret dlanom
Aktivirajte značajku pokreta dlanom radi upravljanja uređajem bez dodirivanja zaslona.
• Snimi zaslon: Postavite uređaja za snimanje slike zaslona kada povučete rukom lijevo ili
desno preko zaslona.
• Utišaj/pauziraj: Postavite uređaj za pauziranje reproduciranja medija kada dlanom
dodirnete zaslon.
164
Postavke
Pametni zaslon
• Pametno mirovanje: Postavljanje uređaja da sprječava isključivanje pozadinskog
osvjetljenja zaslona dok gledate u zaslon.
• Pametno zakretanje: Postavite sučelje tako da se ne rotira prema smjeru vašeg lica.
• Pametna pauza: Podesite uređaj da pauzira reprudukciju videozapisa kad ne gledate u
zaslon.
• Pametno pomicanje:
– – Pomiči pomoću: Biranje načina pomicanja po zaslonu gore ili dolje.
– – Brzina: Podešavanje brzine pomicanja po zaslonu.
– – Prikaz vizualnih povratnih informacija: Podesite uređaj za prikaz ikone signala kad
uređaj prepozna vaš postupak.
Ova funkcija neće ispravno raditi pri jakom svjetlu, u tami ili kad se uređaj pomiče ili
trese.
Povećaj osjet. na dodir
Postavite uređaj tako da poveća osjetljivost.
Ovisno o vrsti materijala kojeg imate na rukama prilikom dodirivanja uređaja neke
naredbe možda neće biti prepoznate.
Općenito
Računi
Dodavanje računa e-pošte ili SNS-a.
Oblak
Promjenite postavke sinkronizacije podataka ili datoteka na vašem Samsung računu ili Dropbox
cloud pohrani.
165
Postavke
Sigurnosno kopiranje i poništavanje
Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.
• Pokreni sigurnosnu kopiju: Postavljanje uređaja da postavke i podatke aplikacija
sigurnosno kopira na Googleov poslužitelj.
• Sigurnosno kopiranje računa: Postavite ili uredite svoj Google račun sigurnosne kopije.
• Auto. vraćanje sigurnosne kopije: Postavljanje uređaja da vraća postavke i podatke
aplikacija kada se aplikacije ponovno instaliraju na njega.
• Vraćanje tvorničkih postavki: Vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje
svih podataka.
Datum i vrijeme
Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu
uređaja.
Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke
vremena i datuma.
• Auto. datum i vrijeme: Automatski ažurirajte vrijeme i datum kada se krećete kroz
vremenske zone.
• Postavi datum: Ručno postavljanje trenutačnog datuma.
• Postavi vrijeme: Ručno postavljanje trenutačnog vremena.
• Auto. vremenska zona: Postavljanje uređaja da prima podatke o vremenskoj zoni iz mreže
prilikom prelaska iz jedne vremenske zone u drugu.
• Odabir vremenske zone: Postavite svoju vremensku zonu.
• Upotreba formata 24 sata: Prikazuje vrijeme u 24-satnom formatu.
• Odabir formata datuma: Odaberite format za prikaz datuma.
166
Postavke
Sigurnosna pomoć
Podesite uređaj da šalje primateljima poruku u hitnom slučaju. Pritisnite i tri sekunde držite obje
strane gumba za glasnoću da biste poslali poruku.
• Uredi poruku za hitne slučajeve: Uredite poruku koja će se poslati u hitnim slučajevima.
• Šalji foto za hitne sluč.: Podesite uređaj za snimanje fotografija i njihova slanje primateljima
zajedno s porukom.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Interval poruke: Podesite vremenski interval u kojem će se poruka ponovo poslati.
• Kontakti za hitne sl.: Odaberite ili uredite primatelje poruke.
Pribor
Promjena postavki pribora.
• Zvuk držača: Postavite uređaj za reproduciranje zvuka kada se priključi na držač radne
površine ili ukloni s njega.
• Način audio izlaza: Postavljanje uređaja da koristi zvučnik na priključnoj stanici kada je
spojen na priključnu stanicu radne površine.
• Prikaz početnog zaslona: Postavite uređaj za prikaz stolnog sata kad je uređaj povezan na
priključnu bazu.
• Automatsko otključavanje: Postavite uređaj za automatsko otključavanje kada je poklopac
otvoren.
• Boja prozora S View: Odaberite boju pozadine zaslona S View Cover.
• Odab. pod. prikaz. nasl.: Prilagodite podatke koji se pojavljuju na zaslonu S View Cover.
• Audio izlaz: Odaberite format izlaza zvuka za uporabu prilikom povezivanja uređaja s HDMI
uređajima. Neki uređaji ne moraju podržavati postavku surround zvuka.
167
Postavke
Upravljanje aplikacijama
Prikažite i upravljajte aplikacijama na uređaju.
Baterija
Prikažite količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.
Štednja baterije
Aktivirajte mod uštede-energije i promijenite postavke moda uštede-energije.
• Štednja energije procesora: Postavite uređaj na ograničavanje uporabe izvora sustava.
• Štednja energije zaslona: Postavite uređaj na ograničenje osvjetljenja zaslona.
• Isključi povratnu vibraciju: Postavite uređaj na isključivanje vibracije prilikom dodira
gumba.
• Info o štednji energije: Saznajte kako smanjiti potrošnju energije baterije.
Spremanje
Pregledajte informacije o memoriji uređaja, kao i o memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku
karticu.
Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci koji se nalaze na njoj.
Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta
jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Dostupni se kapacitet
može promijeniti kada nadogradite uređaj.
Sigurnost
Promijenite postavke za osiguranje uređaja i SIM ili USIM karticu.
• Šifriraj uređaj: Postavite šifru za šifriranje podataka pohranjenih na uređaju. Morate unijeti
šifru svaki put kada uključite uređaj.
Napunite bateriju prije nego što omogućite ovu postavku jer šifriranje podataka može
potrajati više od sat vremena.
168
Postavke
• Šifriraj vanjsku SD karticu: Postavljanje uređaja da šifrira datoteke na memorijskoj kartici.
Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj neće
moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije resetiranja
uređaja.
• Daljinske kontrole: Postavke uređaja koje će omogućiti daljinsko upravljanje izgubljenim ili
ukradenim uređajem putem interneta. Za uporabu ove značajke morate se prijaviti na svoj
Samsung račun.
– – Registracija računa: Dodavanje ili prikaz Samsung računa.
– – Koristi bežične mreže: Postavljanje uređaja da dopušta prikupljanje podataka o lokaciji ili
da utvrdi lokaciju izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi ili mobilne mreže.
• Upozorenje o SIM promjeni: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku traženja mobilnog telefona
koja vam pomaže da pronađete uređaj ako ga izgubite ili ako vam ga netko ukrade.
• Idi pronađi moju mobilnu stranicu: Posjetite internetsku stranicu Pronađi moj mobilni
uređaj (findmymobile.samsung.com). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete pratiti i
kontrolirati putem internetske stranice Pronađi moj mobilni uređaj.
• Zaključ. reaktivacije: Postavite uređaj neka traži račun za Samsung nakon vraćanja
tvorničkih postavki uređaja da biste spriječili neovlašteno ponovno aktiviranje uređaja.
• Postavite SIM zaključavanje:
– – Zaključaj SIM: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku PIN zaključavanja kako bi uređaj tražio
unos PIN-a prije korištenja.
– – Promijeni SIM PIN: Promijenite PIN koji se koristi za pristup podacima na SIM ili USIM
kartici.
• Učini šifre vidljivima: Temeljem zadanih postavki, uređaj skriva šifre iz sigurnosnih razloga.
Postavite uređaj za prikaz šifri redoslijedom kojim su unijete.
• Administratori uređaja: Pregledajte instalirane administratore uređaja. Možete dopustiti
administratorima uređaja da primjenjuju nova pravila na uređaj.
• Nepoznati izvori: Odaberite instalaciju aplikacija iz bilo kojeg izvora. Ako nije drukčije
odabrano, preuzimajte aplikacije samo s Trg. Play.
• Provjeri aplikacije: Postavite uređaj neka servisu Google omogući provjeru štetnosti
aplikacije prije instalacije.
• Prom. razinu sigurnosti: Odaberite razinu za akcije u skladu s pravilima sigurnosti.
• Auto. aktual. sigurnosti: Postavite uređaj neka automatski provjerava i preuzima sigurnosna
ažuriranja.
169
Postavke
• Samo preko Wi-Fi: Postavite uređaj neka automatski preuzima sigurnosna ažuriranja samo
kada je uređaj povezan s Wi-Fi mrežom.
• Vrsta memorije: Postavite vrstu pohrane za datoteke s vjerodajnicama.
• Pouzdani podaci: Koristite certfikate i vjerodajnice kako biste osigurali uporabu različitih
aplikacija.
• Instaliraj s memorije uređaja: Instalirajte šifrirane podatke spremljene na USB pohrani.
• Obriši podatke za prijavu: Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i poništite šifru.
O uređaju
Pristupite informacijama uređaja i ažurirajte softver uređaja.
Postavke usluge Google
Pomoću te aplikacije možete konfigurirati postavke nekih Googleovih značajki.
Dodirnite Postavke usluge Google na zaslonu aplikacija.
170
Otklanjanje poteškoća
Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća
rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.
Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu
unosa određenih šifri:
• Šifra: Kad je značajka zaključavanja uređaja aktivna, za podešavanje uređaja trebate unijeti
šifru.
• PIN: Kad uređaj koristite prvi pute ili kad je aktivan zahtjev za unos PIN-a, morate unijeti PIN
koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika
Zaključaj SIM.
• PUK: SIM ili USIM kartica je blokirana, to je najčešće rezultat nekoliko neispravnih unosa
PIN-a. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
• PIN2: Kad pristupite izborniku koji zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 kojeg ste dobili sa SIM
ili USIM karticom. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.
Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu
pojaviti poruke o grešci.
• Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Za više informacija kontaktirajte
pružatelja usluga.
Uređaj se ne uključuje
• Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite
bateriju prije uključivanja uređaja.
• Možda baterija nije ispravno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
• Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo umetnite bateriju.
171
Otklanjanje poteškoća
Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno
• Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitni poklopac ili dodatke u tom slučaju zaslon
osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
• Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako
zaslon dodirujete sa oštrim predmetom ili vrhovima prstiju u tom slučaju zaslon osjetljiv na
dodir možda neće ispravno raditi.
• U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na
dodir.
• Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
• Provjerite je li vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.
Vaš uređaj se zamrzava ili ima kritičnu grešku
Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti
aplikaciju ili ponovo umetnuti bateriju te uključiti uređaj za vraćanje njegovih funkcionalnosti.
Ako se vaš uređaj zamrzava ili ne reagira, za ponovo pokretanje pritisnite i držite tipku za
uključivanje duže od 7 sekundi.
Ako ovo ne riješi problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki. Na zaslonu aplikacija dodirnite
Postavke → Općenito → Sigurnosno kopiranje i poništavanje → Vraćanje tvorničkih
postavki → Vraćanje uređaja → Obriši sve. Ne zaboravite prije vraćanja na tvorničke postavke,
sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.
Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.
Pozivi se ne spajaju
• Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.
Drugi vas ne čuju tijekom poziva
• Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
• Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
• Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.
172
Otklanjanje poteškoća
Jeka zvukova tijekom poziva
Podesite glasnoću pritiskom na gumb glasnoća ili se premjestite na drugu lokaciju.
Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako loša
• Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja
usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
• Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se
deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.
Ikona baterije je prazna
Vaša baterija je gotovo prazna. Napunite ili zamijenite bateriju.
Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)
• Provjerite je li punjač ispravno spojen.
• Ako je priključak za bateriju onečišćen, baterija se možda neće moći ispravno napuniti ili se
uređaj može isključiti. Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo pokušajte napuniti bateriju.
• Baterije u nekim uređajima ne može zamijeniti korisnik. Za izmjenu baterije posjetite servisni
centar tvrtke Samsung.
Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena
• Ako bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se smanjiti njena
iskoristivost.
• Potrošnja baterije se povećava ako koristite funkcije razmijene poruka ili neke aplikacije,
poput igrica ili interneta.
• Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.
173
Otklanjanje poteškoća
Vaš uređaj je vruć na dodir
Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad ih koristite duže vrijeme, vaš uređaj
može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu
izvedbu.
Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci
Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog
prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci,
pokušajte sljedeće:
• Napunite bateriju ili zamijenite bateriju s onom koja je napunjena.
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste
primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.
Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza
• Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama
fotografiranja.
• Ako snimate fotografije u tamni, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama se može
pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.
Prilikom otvaranja multimedijskih datoteka javlja se poruka o grešci
Ako prilikom otvaranja multimedijskih datoteka primate poruku o grešci ili se datoteke ne mogu
reproducirati, pokušajte sljedeće:
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava
(DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za
reprodukciju datoteke.
• Provjerite podržava li vaš uređaj vrstu datoteke.
174
Otklanjanje poteškoća
• Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i
videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
• Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih
usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova
zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.
Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
• Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth
raspona (10 m).
Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.
Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo
• Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
• Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
• Ako koristite Windows XP, provjerite imate li na vašem računalu instaliranu Windows XP
Service Pack 3 ili noviju verziju.
• Provjerite imate li na računalu instaliran Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili noviju
verziju.
Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju
GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju
podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
175
Otklanjanje poteškoća
Izgubljeni su podaci pohranjeni na uređaju
Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. U protivnom,
nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak
podataka pohranjenih na uređaju.
Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja
• Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija
dijelova.
• Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.
176
Neki se sadržaji mogu razlikovati od onih na vašem uređaju ovisno o regiji, davatelju usluga i
verziji softvera te su podložni promjeni bez prethodne obavijesti.
www.samsung.com
Croatian. 09/2013. Rev. 1.0
Download PDF