Samsung | GT-S6312 | Samsung GT-S6312 Korisnički priručnik

GT-S6312
Korisnički priručnik
www.samsung.com
Informacije o ovom priručniku
Ovaj uređaj osigurava visoku kvalitetu mobilnog komuniciranja i zabave osiguranu
Samsungovim visokim standardima i tehnološkog stručnog znanja. Ovaj korisnički priručnik
detaljno objašnjava funkcije i primjenu uređaja.
• Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik kako biste osigurali sigurnu i pravilnu
uporabu.
• Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
• Slike i snimke zaslona mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
• Sadržaj se može razlikovati od gotovog proizvoda ili softvera dostavljenog od davatelja
usluge ili operatera, te je podložan promijeni bez prethodne obavijesti. Najnoviju verziju
priručnika potražite na internetskim stranicama tvrtke Samsung, www.samsung.com.
• Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će
na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno
raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
• Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja
usluga.
• Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, područjima ili specifikacijama
hardvera. Samsung nije odgovoran za probleme u izvedbi prouzročene aplikacijama čiji
dobavljač nije tvrtka Samsung.
• Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem
registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja
operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
• Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su
za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe
smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito
korištenje medija.
• Za podatkovne usluge, kao što su razmjena poruka, učitavanje i skidanje, automatska
sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Za
izbjegavanje dodatnih troškova, odaberite odgovarajuću pretplatu. Za više detalja,
kontaktirate vašeg pružatelja usluga.
• Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane
bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj,
obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se
pružateljima usluga.
2
Informacije o ovom priručniku
• Mijenjanje operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora
mogu rezultirati neispravnim uređajem i oštećenjem ili gubitkom podataka. Ti postupci
predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.
Ikone uputa
Pozor: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima
Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme
Napomena: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije
Autorsko pravo
Copyright © 2013 Samsung Electronics
Ovaj vodič zaštićen je međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava.
Niti jedan dio ovog vodiča ne smije se reproducirati, distribuirati, prevoditi ili prenositi u bilo
kojem obliku, ni na koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili
pohranjivanje na bilo kojem mediju za pohranu informacije i sustavu obnove podataka, bez
prethodnog pisanog dopuštenja Samsung Electronicsa.
Zaštitni znakovi
• SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
• Android logotip, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store
i Google Talk™ zaštitni su znakovi Google, Inc.
• Bluetooth® registrirani je zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, te Wi-Fi logotip registrirani
su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
• Svi ostali zaštićeni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.
3
Sadržaj
Početak
30
32
33
33
35
36
6 Prikaz uređaja
7Tipke
8 Sadržaj pakiranja
9 Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije
12 Punjenje baterije
14 Umetanje memorijske kartice
16 Uključivanje i isključivanje uređaja
17 Držanje uređaja
17 Zaključavanje i otključavanje uređaja
17 Prilagodba glasnoće
17 Prebacivanje na bešumni način rada
18 Prebacivanje između mreža
Unos teksta
Spajanje na Wi-Fi mrežu
Postavljanje računa
Prijenos datoteka
Zaštita uređaja
Nadogradnja uređaja
Komunikacija
37Telefon
41Kontakti
44Poruke
45Email
46 Google Mail
48Hangouts
48Google+
48Messenger
49ChatON
Osnovne funkcije
19 Ikone za indikaciju
20 Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
23 Kontrolni pokreti
25Obavijesti
26 Početni zaslon
27 Korištenje aplikacija
28 Zaslon aplikacija
29Upute
Mreža i internet
50Internet
51Chrome
52Bluetooth
4
Sadržaj
Mediji
Postavke
54 Music Player
55Kamera
61Galerija
64 Video player
65YouTube
66 FM radio
81 Informacije o postavkama
81Wi-Fi
82Bluetooth
82 Korištenje podataka
82Dodatno
84 Način početnog zaslona
84 Način Blokiranja
84 Upravitelj SIM kartice
84Zvuk
85Zaslon
85Spremanje
86Baterija
86 Upravljanje aplikacijama
86 Usluge lokacije
86 Zaslon zaključavanja
87Sigurnost
89 Jezik i unos
91 Sigurnosno kopiranje i poništavanje
91 Dodaj račun
91Pokreti
92 Datum i vrijeme
92Pristupačnost
93 Opcije razvoja
95 O uređaju
Trgovine aplikacijama i
medijskim sadržajima
67 Trg. Play
68 Samsung Apps
Pomoćni programi
69Zapis
70 S Planer
72Sat
74Kalkulator
74Quickoffice
75Diktafon
76Google
77 Glas. pretraživanj
77 Moje datoteke
78Skidanja
Rješavanje problema
Putovanja i lokalni sadržaji
79Karte
79Lokalno
80Navigacija
5
Početak
Prikaz uređaja
Senzor blizine
Slušalica
Tipka za
uključivanje
Zaslon osjetljiv na
dodir
Tipka za početni
zaslon
Tipka za izbornik
Tipka za povratak
Višenamjenski
priključak
Mikrofon
Utičnica za slušalice
GPS antena
Zvučnik
Tipke glasnoće
Stražnja kamera
Stražnji poklopac
Glavna antena
6
Početak
• Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s
povezivanjem ili istrošiti bateriju.
• Ne koristite zaslonsku zaštitu. Ona može izazvati kvar senzora.
• Ne dozvolite kontakt zaslona osjetljivog na dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili
uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
Tipke
Tipke
Funkcija
• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja.
Uključivanje
Izbornik
Početna
• Pritisnite i držite 8-10 sekundi za ponovno pokretanje uređaja u
slučaju kritične pogreške, prekida veze ili zamrzavanja.
• Pritisnite za zaključavanje i otključavanje uređaja. Uređaj prelazi
u zaključani mod kad se isključi zaslon osjetljiv na dodir.
• Dodirnite za otvaranje popisa opcija dostupnih za trenutni
zaslon.
• Dotaknite i držite na početnom zaslonu za pokretanje Google
pretraživanja.
• Pritisnite za povratak na početni zaslon.
• Pritisnite i držite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.
Nazad
• Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.
Glasnoća
• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.
7
Početak
Sadržaj pakiranja
Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:
• Uređaj
• Baterija
• Kratke upute
Koristite samo softver koji je odobrila tvrtka Samsung. Piratski ili ilegalni softver može
izazvati oštećenja ili kvarove koji nisu obuhvaćeni jamstvom proizvođača.
• Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o
području ili pružatelju usluge.
• Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti
kompatibilni s drugim uređajima.
• Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
• Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite
jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
• Drugi dodaci možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
• Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Kvarovi nastali korištenjem
neodobrenog pribora nisu pokrivene jamstvenim servisom.
• Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o proizvodnim
tvrtkama. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku stranicu
tvrtke Samsung.
8
Početak
Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije
Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije, te bateriju
koja je sastavni dio uređaja.
1 Uklonite stražnji poklopac.
• Vodite računa i nemojte oštetiti nokte prilikom uklanjanja stražnjeg poklopca.
• Ne savijajte i ne presavijajte jako stražnji poklopac. Ako to učinite uređaj se može
oštetiti.
2 Umetnite SIM ili USIM karticu s kontaktima obojenim zlatnom bojom okrenutim prema dolje.
Umetnite primarnu SIM ili USIM karticu u otvor za SIM karticu 1 ( 1 ), a drugu SIM i USIM
karticu umetnite u otvor za SIM karticu 2 ( 2 ).
1
2
9
Početak
• Ne uklanjajte zaštitnu traku koja pokriva antenu, jer to može oštetiti antenu.
• Ne stavljajte memorijsku karticu u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica
zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj morate odnijeti u Samsungov servisni centar
gdje će vam izvaditi memorijsku karticu.
• Utor za SIM karticu na vašem uređaju prikladan je samo za standardne SIM kartice.
Umetanje mikro SIM kartice ili mikro SIM kartice ovlaštenog korisnika može dovesti do
oštećenja utora za SIM karticu na uređaju.
• Vodite računa i nemojte izgubiti ili nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili
USIM karticu. Samsung nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu
izgubljenim ili ukradenim karticama.
3 Umetnite bateriju.
1
2
4 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.
10
Početak
Vađenje SIM ili USIM kartice i baterije
1 Uklonite stražnji poklopac.
2 Izvadite bateriju.
3 Izvucite SIM ili USIM karticu.
11
Početak
Punjenje baterije
Prije prve uporabe morate napuniti bateriju. Za punjenje baterije koristite punjač. Za punjenje
uređaja možete koristiti i računalo tako da ih spojite pomoću USB kabela.
Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Ne odobreni
punjači ili kabeli mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.
• Kada je baterija prazna, uređaj će poslati zvuk upozorenja i prikazati poruku o praznoj
bateriji.
• Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na
punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja
uređaja.
Punjenje pomoću punjača
Umetnite tanji kraj punjača u višenamjensku utičnicu na uređaju, a veći kraj punjača uključite u
strujnu utičnicu.
Neispravno priključivanje punjača može izazvati velika oštećenja uređaja. Jamstvo ne
pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.
12
Početak
• Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više
vremena da se baterija potpuno napuni.
• Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir
možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
• Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo
utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije
više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
• Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u Samsungov
servisni centar.
Nakon što se baterija u potpunosti napunila, isključite uređaj s punjača. Prvo izvucite punjač iz
uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.
Ne uklanjajte bateriju prije nego što ste iskopčali punjač. Takva radnja može oštetiti
uređaj.
Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema
tipku za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga kad se punjač duže vrijeme ne koristi
isključite ga iz strujne utičnice kako bi se izbjeglo nepotrebno trošenje struje. Tijekom
punjenja uređaj treba biti blizu strujne utičnice.
Provjera statusa napunjenosti baterije
Ako punite bateriju kad je uređaj isključen, sljedeće ikone pokazat će trenutni status punjenja
baterije:
Baterija je potpuno
napunjena
Baterija se puni
13
Početak
Smanjenje potrošnje baterije
Uređaj nudi opcije koje će vam pomoći uštedjeti potrošnju baterije. Prilagodbom ovih opcija i
isključivanjem značajki u pozadini, uređaj možete koristiti duže između punjenja:
• Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na tipku za
uključivanje.
• Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću upravljanja zadacima.
• Isključite Bluetooth značajku.
• Deaktivirajte Wi-Fi značajku.
• Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
• Smanjite vrijeme pozadinskog svijetla.
• Smanjite osvjetljenje zaslona.
Umetanje memorijske kartice
Vaš uređaj radi s memorijskim karticama maksimalnog kapaciteta 64 GB. Ovisno o proizvođaču
i tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim
uređajem.
• Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba
nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj
pohranjene podatke.
• Vodite računa da memorijsku karticu umetnete ispravno okrenutu.
• Uređaj podržava samo FAT strukturu datoteka za memorijske kartice. Ako umetnete
memorijsku karticu formatiranu s drugačijom strukturom datoteka, uređaj će zatražiti
preformatiranje memorijske kartice.
• Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
• Kada umetnite memorijsku karticu u uređaj, direktorij datoteka memorijske kartice
pojaviti će se u mapi extSdCard interne memorije.
14
Početak
1 Uklonite stražnji poklopac.
2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.
3 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.
Uklanjanje memorijske kartice
Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja. Na početnom
zaslonu dodirnite → Postavke → Spremanje → Odspoji SD karticu.
1 Uklonite stražnji poklopac.
2 Izvucite memorijsku karticu.
3 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.
Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To
može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja.
Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zloporabe oštećenih memorijskih
kartica, uključujući gubitak podataka.
15
Početak
Formatiranje memorijske kartice
Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem.
Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.
Na početnom zaslonu dodirnite
SD kartice → Obriši sve.
→ Postavke → Spremanje → Format SD kartice → Format
Ne zaboravite, prije formatiranja memorijske kartice sigurnosno pohraniti sve važne
podatke pohranjene na uređaju. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka
uzrokovan postupcima korisnika.
Uključivanje i isključivanje uređaja
Kada prvi put uključujete uređaj, za podešavanje uređaja slijedite upute na zaslonu.
Za uključivanje uređaja pritisnite i držite tipku za uključivanje.
• Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na
područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
• Pritisnite i držite tipku za uključivanje te dodirnite Profil Bez mreže za deaktiviranje
bežične funkcije.
Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite tipku za uključivanje, a zatim dodirnite Isključivanje.
16
Početak
Držanje uređaja
Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s
povezivanjem ili istrošiti bateriju.
Zaključavanje i otključavanje uređaja
Radi sprječavanja neželjenih radnji kad ne koristite uređaj zaključajte ga. Pritisnite tipku za
uključivanje i zaslon će se isključiti, a uređaj će preći u mod zaključavanja. Ako se uređaj ne koristi
neko vrijeme automatski se zaključava.
Za otključavanje uređaja, pritisnite tipku za uključivanje ili dodirnite tipku za početni zaslon kad
je zaslon osjetljiv na dodir isključen, te kucnite prstom u tom smjeru.
Prilagodba glasnoće
Za podešavanje glasnoće zvuka zvona ili za podešavanje glasnoće zvuka prilikom reproduciranja
glazbe ili videozapisa, pritisnite tipku glasnoće prema gore ili dolje.
Prebacivanje na bešumni način rada
Koristite jednu od ovih metoda:
• Pritisnite i držite tipku glasnoće sve dok se ne prebaci na bešumni način rada.
• Pritisnite i držite tipku za uključivanje a zatim dodirnite Bešumno.
• Otvorite okvir s obavijestima na vrhu zaslona i dodirnite Zvuk.
Podesite uređaj da vas upozorava na različite događaje u Bešumnom načinu rada. Pritisnite i
držite tipku za uključivanje, a zatim dodirnite Vibracija.
17
Početak
Prebacivanje između mreža
Uređaj ima dva otvora za SIM karticu tako možete umetnuti čak dvije SIM ili USIM kartice. Kad
umetnete obje SIM ili USIM kartice, možete koristiti dvije različite pretplate, bez da istodobno
imate dva različita uređaja. Aktivirajte dvije kartice i prebacivanje između njih prilikom
uspostavljanja poziva ili slanja poruka.
Vaš uređaj podržava dvostruku opciju poziva na čekanju s dvije različite mreže. Ne
možete istovremeno uspostaviti ili primiti pozive na obje mreže.
Aktivacija SIM ili USIM kartica
Na početnom zaslonu dodirnite
USIM karticu te označite Uključi.
→ Postavke → Upravitelj SIM kartice. Odaberite SIM ili
Izmjena zaslonskog imena i ikone za SIM ili USIM karticu
Na početnom zaslonu dodirnite → Postavke → Upravitelj SIM kartice. Odaberite SIM ili
USIM karticu, dodirnite ime kartice, a zatim dodirnite Registrirajte naziv ili Odaberite ikonu.
Postavite ime za prikaz i ikonu za svaku karticu.
Prebacivanje između mreža
Otvorite panel s obavijestima i odaberite mrežu.
18
Osnovne funkcije
Ikone za indikaciju
Ikone prikazane na vrhu zaslona daju informacije o statusu uređaja. U donjoj tablici navedene su
najčešće ikone.
Ikona
Značenje
Nema signala
Jačina signala
/
U ovom trenutku pristupa se SIM ili USIM kartici
Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
GPRS mreža je spojena
EDGE mreža je spojena
UMTS mreža je spojena
HSDPA mreža je spojena
Wi-Fi je spojen
Bluetooth funkcija je aktivirana
GPS aktiviran
Poziv u tijeku
Propušteni poziv
Sinkronizirano s internetom
Spojen s računalom
Nema SIM ili USIM kartice
Nova SMS ili MMS poruka
Alarm uključen
Aktiviran bešumni način
Aktiviran način vibracije
Aktiviran profil Bez mreže
19
Osnovne funkcije
Ikona
Značenje
Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
Razina napunjenosti baterije
Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
Za rukovanje zaslonom osjetljivim na dodir koristite samo prste.
• Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima.
Izbijanje statičkog elektriciteta može prouzročiti kvar zaslona osjetljivog na dodir.
• Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u kontakt s vodom. U vlažnim uvjetima ili
uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
• Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim
predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim
slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite
uređaj.
Pokreti prstima
Dodirivanje
Dodirnite prstom i otvorite aplikaciju, stavke izbornika, pritisnite tipku na zaslonu ili upišite
znakove koristeći tipkovnicu na zaslonu.
20
Osnovne funkcije
Povlačenje
Za premještanje ikona, minijatura ili prikaza na novu lokaciju, dodirnite je i držite te je povucite
na željeno mjesto.
Dvostruko dodirivanje
Dva puta dodirnite internetske stranice, kartu ili sliku za djelomično povećanje zuma. Ponovno
dodirnite dva puta za vraćanje natrag.
21
Osnovne funkcije
Kvrcanje prstima
Pomaknite prstima lijevo ili desno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugog
okvira. Prevucite prstima lijevo ili desno za pomicanje kroz internetske strance ili popis, poput
kontakata.
Skupljanje ili širenje prstiju
Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite
prste za smanjenje zuma.
22
Osnovne funkcije
Kontrolni pokreti
Jednostavni pokreti omogućavaju laku kontrolu uređaja.
Prije korištenja pokreta, provjerite je li značajka pokreta aktivirana. Na početnom zaslonu
dodirnite → Postavke → Pokreti, te potom u desno povucite gumb Pokreti.
Pretjerana trešnja ili udaranje uređaja može rezultirati neželjenim unosima. Saznajte
kako ispravno upravljati pokretima dodirom na → Postavke → Pokreti → Info o
pokretima. (str. 91)
Rotiranje zaslona
Brojne aplikacije dozvoljavaju prikaz i u uspravnom i u vodoravnom prikazu. Rotiranjem uređaja
prikaz se automatski prilagođava tako da odgovara novom prikazu zaslona.
Za sprječavanje automatskog rotiranja prikaza, otvorite obavijesni okvir i uklonite odabir
Rotacija zaslona.
• Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotiranje zaslona.
• Neke aplikacije prikazuju različiti zaslon ovisno o prikazu. Kalkulator postaje
znanstveni kalkulator kad se rotira u vodoravni prikaz.
23
Osnovne funkcije
Podizanje
Kad podignete uređaj nakon što je neko vrijeme bio neaktivan ili nakon što je zaslon bio
isključen, vibrirat će ako imate propuštene pozive ili nove poruke.
Okretanje
Okrenite uređaj zaslonom na dolje da biste isključili zvuk zvona, zaustavili reproduciranje medija
ili isključili FM radio (kada koristite zvučnik).
24
Osnovne funkcije
Trešnja
• Protresite uređaj za pretraživanje Bluetooth uređaja.
• Protresite uređaj za ažuriranje popisa e-pošte ili informacije usluga Yahoo News, Yahoo
Finance ili AccuWeather.
Obavijesti
Ikone obavijesti pojavit će se na statusnoj traci kako bi vas obavijestile o propuštenim pozivima,
novim porukama, kalendarskim događajima, statusu uređaja i sl. Za otvaranje prikaza obavijesti,
povucite dolje sa statusne trake. Za pregled dodatnih uzbuna pomaknite se po popisu. Za
zatvaranje panela s obavijestima, povucite traku koja se nalazi na dnu zaslona.
Iz panela s obavijestima možete vidjeti trenutni status vašeg uređaja i koristiti sljedeće opcije:
• Wi-Fi: Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi značajke.
• GPS: Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
• Zvuk: Aktiviranje ili deaktiviranje bešumnog načina. U bešumnom načinu rada možete
podesiti uređaj na vibraciju ili na prigušenje zvuka.
• Rotacija zaslona: Omogućite ili spriječite rotiranje sučelja pri rotiranju uređaja.
• Bluetooth: Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije.
• Mobilni podaci: Aktiviranje ili deaktiviranje podatkovne veze.
• Način blokir.: Aktiviranje ili deaktiviranje načina blokiranja. U načinu blokiranja uređaj će
blokirati sve obavijesti. Kako bi odabrali obavijesti koje želite blokirati dodirnite Postavke →
Način Blokiranja.
25
Osnovne funkcije
• Pokreni: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinkronizacije aplikacija.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.
Početni zaslon
Početni zaslon je početna točka za pristup svim značajkama uređaja. On prikazuje ikone, widgete,
prečace za aplikacije i sl.
Početni zaslon ima više okvira. Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.
Reorganiziranje stavki
Dodavanje ikone aplikacije
Na početnom zaslonu dodirnite
okvira.
, dodirnite i držite ikonu aplikacije, a zatim je povucite u prikaz
Dodavanje stavke
Prilagodite početni zaslon dodavanjem widgeta ili mapa.
Dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu, a zatim odaberite jednu od sljedećih
kategorija:
• Aplikacije i widgeti: Dodavanje widgeta ili aplikacija na početni zaslon.
• Mapa: Kreiranje nove mape.
Zatim, odaberite stavku i povucite je na početni zaslon.
Premještanje stavke
Dodirnite i držite stavku, a zatim je premjestite na novu lokaciju. Za premještanje u drugi okvir,
povucite je na stranu zaslona.
Uklanjanje stavke
Dodirnite i držite stavku, te je povucite u kantu za smeće koja se pojavila na vrhu početnog
zaslona. Kad kanta za smeće pocrveni, otpustite je.
26
Osnovne funkcije
Reorganiziranje okvira
Dodavanje novog okvira
Dodirnite
→ Uredi stranicu →
.
Premještanje okvira
Dodirnite
lokaciju.
→ Uredi stranicu, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu
Uklanjanje okvira
→ Uredi stranicu, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite u kantu za
Dodirnite
smeće na dnu zaslona.
Podešavanje pozadina
Kao pozadinu početnog zaslona postavite sliku ili fotografiju pohranjenu na uređaju.
Na početnom zaslonu dodirnite
sljedeće:
→ Postavi pozadinu → Početni zaslon, te potom odaberite
• Galerija: Pogledajte fotografije snimljene fotoaparatom uređaja ili slike skinute sa Interneta.
• Pozadine: Pregled slika pozadina.
• Žive pozadine: Pregled animiranih slika.
Zatim, odaberite sliku i dodirnite Postavi pozadinu. Ili odaberite sliku, promijenite joj veličinu
povlačenjem okvira te dodirnite Kraj.
Korištenje aplikacija
Ovaj uređaj može koristiti različite vrste aplikacija, u rasponu od medijskih do internetskih
aplikacija.
Otvaranje aplikacije
Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.
27
Osnovne funkcije
Otvaranje nedavno korištenih aplikacija
Pritisnite i držite tipku za početni zaslon za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.
Odaberite ikonu aplikacije koju želite otvoriti.
Zatvaranje aplikacije
Aplikaciju koja se ne koristi zatvorite zbog uštede potrošnje baterije te održavanja
funkcionalnosti uređaja.
Za zatvaranje aplikacije pritisnite i držite tipku za početni zaslon, dodirnite , a zatim dodirnite
Kraj pored aplikacije. Za zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite Kraj svih. Ili, pritisnite i
držite tipku za početni zaslon, a zatim dodirnite .
Zaslon aplikacija
Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i novo instalirane aplikacije.
Na početnom zaslonu dodirnite
za otvaranje zaslona aplikacija.
Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.
Reorganiziranje aplikacija
→ Uredi, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na novu lokaciju. Za
Dodirnite
premještanje u drugi okvir, povucite je na stranu zaslona.
Organiziranje pomoću mapa
Zbog lakšeg rada povezane aplikacije stavite zajedno u mapu.
→ Uredi, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na Nova mapa. Unesite
Dodirnite
naziv mape, a zatim dodirnite OK. Povlačenjem aplikacije stavite u novu mapu, a zatim dodirnite
Spremi za spremanje novog načina organiziranja.
28
Osnovne funkcije
Reorganiziranje okvira
Skupite prstima zaslon, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.
Instaliranje aplikacija
Za preuzimanje i instaliranje aplikacija koristite trgovine za aplikacije poput Samsung Apps.
Deinstaliranje aplikacija
Dodirnite
→ Deinst, a zatim odaberite aplikaciju koju želite deinstalirati.
Zadane aplikacije koje dolaze s uređajem ne mogu se deinstalirati.
Dijeljenje aplikacija
Preuzete aplikacije podijelite s ostalim korisnicima putem e-pošte, Bluetootha i ostalih načina.
→ Dijeli aplikacije, odaberite aplikaciju, dodirnite Kraj, a zatim odaberite način
Dodirnite
dijeljenja. Sljedeći korak ovisi o odabranom načinu.
Upute
Pristupite informacijama za pomoć kako biste saznali kako koristiti uređaj i aplikacije ili kako
konfigurirati važne postavke.
Dodirnite Upute na zaslonu aplikacija. Odaberite stavku za prikaz savjeta.
Za resetiranje skočnih okvira uputa, ukoliko ste ih sakrili, dodirnite Prikazuj skočne prozore sa
savjetima, a zatim označavanjem odaberite stavku.
29
Osnovne funkcije
Unos teksta
Za unos teksta koristite Samsung tipkovnicu ili značajku za glasovni unos.
Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa
na neki od podržanih jezika.
Promjena vrste tipkovnice
Dodirnite bilo koje tekstualno polje, otvorite okvir za obavijesti, dodirnite Odaberite način
unosa, a potom odaberite vrstu tipkovnice koju ćete koristiti.
Uporaba Samsung tipkovnice
Promjena prikaza tipkovnice
Dodirnite
3x4.
→ Vrsta okomite tipkovnice, a zatim dodirnite Qwertz tipkovnica ili Tipkovnica
Podešavanje opcija za Samsung
tipkovnicu.
Brisanje prethodnog znaka.
Unos velikog slova.
Prebacivanje u sljedeći redak.
Unos brojeva i znakova
interpunkcije.
Unos razmaka.
Unos velikog slova
Dodirnite
prije unosa znaka. Za sva slova, dodirnite dva puta.
Promjena jezika tipkovnice
Za promjenu jezika tipkovnice pomaknite razmaknicu lijevo ili desno.
30
Osnovne funkcije
Rukopis
Dodirnite i držite , dodirnite , a zatim napišite riječ prstom. Predložene riječi pojavit će se
kako se slova unose. Odaberite predloženu riječ.
Glasovni unos teksta
Aktivirajte značajku glasovnog unosa, a zatim izgovarajte riječi u mikrofon. Uređaj prikazuje ono
što govorite.
Ako uređaj ne može ispravno prepoznati riječi, dodirnite precrtani tekst i odaberite drugu riječ ili
frazu s padajućeg popisa.
Za promjenu jezika ili za dodavanje jezika glasovnog prepoznavanja, dodirnite trenutni jezik.
Kopiranje i lijepljenje
Dodirnite i držite iznad teksta, povucite ili za odabir više ili manje teksta, a zatim dodirnite
za kopiranje ili za rezanje. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.
Za lijepljenje u polje unosa teksta, pokazivač postavite na mjesto gdje trebate umetnuti tekst, a
zatim dodirnite → Zalijepi.
31
Osnovne funkcije
Spajanje na Wi-Fi mrežu
Uređaj spojite na Wi-Fi mrežu za uporabu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim
uređajima. (str. 81)
Uključivanje i isključivanje Wi-Fi funkcije
Otvorite okvir s obavijestima, a zatim za uključivanje ili isključivanje dodirnite Wi-Fi.
Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.
Pridruživanje Wi-Fi mreža
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Wi-Fi, a potom u desno povucite gumb Wi-Fi.
S popisa otkrivenih Wi-Fi mreža odaberite mrežu, unesite šifru ako je potrebno, a zatim dodirnite
Spoji. Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota. Nakon što se uređaj spoji
na Wi-Fi mrežu, uređaj će se automatski spojiti na nju svaki put kad je dostupna.
Dodavanje Wi-Fi mreža
Ukoliko se željena mreža ne pojavljuje na popisu mreža, dodirnite Dodaj Wi-Fi mrežu na dnu
popisa mreža. Unesite naziv mreže u SSID mreže, odaberite vrstu sigurnosti te unesite šifru ako
to nije otvorena mreža, a zatim dodirnite Spremi.
Zaboravljanje Wi-Fi mreža
Svaka mreža koja se koristila, uključujući i trenutnu mrežu, može biti zaboravljena pa se uređaj
neće automatski spojiti na nju. Odaberite mrežu na popisu mreža, a zatim dodirnite Zaboravi.
32
Osnovne funkcije
Postavljanje računa
Google aplikacije, poput Trg. Play, zahtijevaju Google račun, a Samsung Apps zahtjeva Samsung
račun. Kreirajte Google i Samsung račune i uživajte u svemu što vam uređaj pruža.
Dodavanje računa
Slijedite upute koje će se pojaviti prilikom otvaranja Google aplikacije, za podešavanje Google
računa, nije potrebna prijava.
Za prijavu na Google račun, na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Dodaj račun → Google.
Nakon toga, za prijavu dodirnite Novi ili dodirnite Postojeći, a zatim za završetak podešavanja
slijedite upute na zaslonu. Na računu se može koristiti više od jednog Google računa.
Također, postavite i Samsung račun.
Uklanjanje računa
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke, odaberite naziv računa pod Računi, odaberite račun
koji želite ukloniti, a zatim dodirnite Obriši racun.
Prijenos datoteka
Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.
Neke aplikacije podržavaju sljedeće formate datoteka. Neki formati datoteka nisu
podržani ovisno o verziji softvera uređaja.
• Glazba: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac i flac
• Slike: bmp, gif, jpg i png
• Videozapisi: 3gp, mp4 i webm
• Dokument: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf,
hwp, txt, asc, rtf i zip
33
Osnovne funkcije
Povezivanje s programom Samsung Kies
Samsung Kies je računalna aplikacija koja upravlja i sinkronizira medijske knjižnice, kontakte i
kalendare te ih sinkronizira pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies
putem internetskih stranica tvrtke Samsung.
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Samsung Kies se automatski pokreće na računalu. Ako se program Samsung Kies ne pokrene
automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.
2 Prebacite datoteke između uređaja i računala.
Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.
Povezivanje s programom Windows Media Player
Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalu.
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Otvorite Windows Media Player te sinkronizirajte glazbene datoteke.
Spojite kao medijski uređaj
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Otvorite okvir s obavijestima, a zatim dodirnite Spojen kao medijski uređaj → Medijski
uređaj (MTP).
Dodirnite Fotoaparat (PTP) ako vaše računalo ne podržava Protokol za prijenos medija
(MTP) ili nema instaliran odgovarajući upravljački program.
3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.
34
Osnovne funkcije
Zaštita uređaja
Spriječite druge u korištenju ili pristupu osobnih podataka ili informacija pohranjenih na uređaju
uporabom sigurnosnih značajki. Uređaj zahtjeva šifru za otključavanje svaki put kad ga trebate
otključati.
Postavljanje uzroka
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje zaslona →
Znak.
Ucrtajte uzorak povezivanjem četiri ili više točaka, te ponovno ucrtajte uzorak za potvrdu.
Podesite sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite uzorak za otključavanje.
Postavljanje PIN-a
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje zaslona →
PIN.
Unesite barem četiri broja, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.
Postavljanje šifre
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje zaslona →
Šifra.
Unesite barem četiri znaka uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovno unesite šifru za
potvrdu.
35
Osnovne funkcije
Otključavanje uređaja
Uključite zaslon pritiskom na tipku za uključivanje ili na tipku za početni zaslon te unesite šifru za
otključavanje.
U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u
Samsungov servisni centar.
Nadogradnja uređaja
Uređaj možete nadograditi s najnovijim verzijama softvera.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies
Pokrenite program Samsung Kies te spojite uređaj na računalo. Samsung Kies automatski
prepoznaje uređaj i u dijaloškom okviru prikazuje dostupne nadogradnje, ako postoje. U
dijaloškom okviru kliknite gumb ažuriraj za pokretanje nadogradnje. Kako izvršiti nadogradnju
pogledajte u uputama za program Samsung Kies.
• Nemojte isključivati računalo
​​
ili odspajati USB kabel dok se uređaj nadograđuje.
• Tijekom nadogradnje uređaja, ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj
način možete ometati postupak ažuriranja.
Bežična nadogradnja
Najnovija verzija softvera može se izravno nadograditi na uređaj putem usluge bežične
nadogradnje softvera (FOTA).
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → O uređaju → Aktualizacija softvera → Aktualiziraj.
36
Komunikacija
Telefon
Koristite aplikaciju za upućivanje ili javljanje na poziv.
Dodirnite Telefon na zaslonu aplikacija.
Upućivanje poziva
Upućivanje poziva
Koristite jednu od ovih metoda:
• Tipkovnica: Unesite broj pomoću tipkovnice, a zatim dodirnite
ili
.
• Zapisi: Uputite poziv iz povijesti dolaznih i odlaznih poziva i poruka.
• Favoriti: Uputite poziv sa popisa omiljenih kontakata.
• Kontakti: Uputite poziv sa popisa kontakata.
Brzo biranje brojeva
Za brzo biranje brojeva dodirnite i držite odgovarajuću znamenku.
Predviđanje brojeva
Prilikom unosa brojeva putem tipkovnice, pojavit će se automatski predviđeni brojevi. Za
uspostavu poziva odaberite jedan.
37
Komunikacija
Traženje kontakata
Za traženje kontakta na popisu kontakata unesite ime, telefonski broj ili adresu e-pošte. Kako se
slova unose, pojavit će se predviđeni kontakti. Za upućivanje poziva odaberite jedan.
Uspostavljanje međunarodnog poziva
Dodirnite i držite 0 dok se ne pojavi znak +. Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj a
zatim dodirnite
ili .
Tijekom poziva
Dostupne su sljedeće aktivnosti:
• : Poziv na čekanju. Ili pritisnite i držite gumb slušalica. Dodirnite
na čekanju ili pritisnite i držite gumb slušalica.
za preuzimanje poziva
• Dodaj poziv: Biranje drugog poziva.
• Tipke: Otvaranje tipkovnice.
• Zvučnik: Aktiviranje zvučnika. Držite uređaj podalje od ušiju kada koristite zvučnik.
• Bez zvuka: Isključuje mikrofon, tako da vas sugovornik ne može čuti.
• Slušalica: Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je ona spojena na uređaj.
• Promijeni: Promjena između dva poziva.
• Spoji: Uputite konferencijski poziv kada su spojena dva sugovornika. Ponovite za dodavanje
više sudionika. Ova značajka je dostupna samo kad je usluga višestrukog poziva aktivna.
• → Imenik: Otvaranje popisa kontakata.
• → Poruka: Slanje poruke.
• → Zapis: Kreiranje zapisa.
• → Prijenos: Spajanje prvog i drugog sugovornika. Ovo vas isključuje iz razgovora.
• → Upravljanje konferencijskim pozivom: Obavite privatni razgovor sa jednim
sugovornikom tokom konferencijskog poziva ili isključite jednog sudionika iz
konferencijskog poziva.
38
Komunikacija
Dodavanje kontakata
Za dodavanje telefonskog broja na popis kontakata pomoću tipkovnice, unesite broj i dodirnite
Dodaj u Imenik.
Pregled zapisa poziva
Dodirnite Zapisi za prikaz do sada primljenih i upućenih poziva.
Za filtriranje zapisa poziva dodirnite
→ Prikaz po, a zatim odaberite opciju.
Ograničavanje biranih poziva
Uređaj se može podesiti na ograničavanje poziva prema brojevima s određenim pozivnim
brojevima. Ti pozivni brojevi pohranjeni su na SIM i USIM kartici.
→ Postavke poziva → Dodatne postavke → SIM ili USIM karticu → FDN brojevi
Dodirnite
→ Uključi FDN, a zatim unesite PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Dodirnite FDN popis
i dodajte brojeve.
Zabrana poziva
Uređaj se može podesiti tako da zabranjuje poziv na određene brojeve. Na primjer, može se
onemogućiti pozivanje međunarodnih brojeva.
→ Postavke poziva → Dodatne postavke → SIM ili USIM karticu → Zabrana
Dodirnite
poziva, odaberite opciju zabrane poziva te unesite šifru.
Primanje poziva
Odgovaranje na poziv
Kod dolaznog poziva, povucite
izvan kruga ili pritisnite gumb slušalice.
Ako je usluga poziva na čekanju aktivirana, možete uspostaviti i drugi poziv. Kad odgovorite na
drugi poziv, prvi poziv se stavlja na čekanje.
39
Komunikacija
Odbijanje poziva
Kod dolaznog poziva, povucite
izvan kruga ili pritisnite i držite gumb slušalice.
Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, dodirnite Odbaci poziv porukom. Za
→ Postavke poziva → Postavi poruke odbijanja.
kreiranje poruke odbacivanja dodirnite
Automatsko odbacivanje poziva s neželjenih brojeva
→ Postavke poziva → Odbijanje poziva, povucite u desno gumb Auto. odbijanje
Dodirnite
poziva, a zatim dodirnite Popis automatskih odbijanja. Dodirnite Novi, unesite broj, dodijelite
mu kategoriju i dodirnite Spremi.
Propušteni pozivi
Ako je poziv propušten, pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s informacijama za
pregled popisa propuštenih poziva.
Poziv na čekanju
Poziv na čekanju je usluga omogućena od pružatelja usluga. Korisnik može koristiti ovu uslugu za
prekid trenutnog poziva i prebacivanje na dolazni poziv.
Za korištenje ove usluge dodirnite
karticu → Poziv na čekanju.
→ Postavke poziva → Dodatne postavke → SIM ili USIM
Prosljeđivanje poziva
Uređaj možete podesiti da upućuje dolazni poziv na određeni broj.
→ Postavke poziva → Prosljeđivanje poziva → SIM ili USIM karticu, a zatim
Dodirnite
odaberite uvjet. Unesite broj i dodirnite Uključeno.
Prekidanje poziva
Dodirnite Prekid za prekidanje poziva. Ili pritisnite gumb slušalica.
40
Komunikacija
Kontakti
Koristite aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući telefonske brojeve, adrese e-pošte i sl.
Dodirnite Kontakti na zaslonu aplikacija.
Upravljanje kontaktima
Kreiranje kontakta
Dodirnite
i unesite kontaktne podatke.
• : Dodavanje slike.
• /
: Dodavanje ili brisanje polja kontakta.
Uređivanje kontakta
Odaberite kontakt za uređivanje, a zatim dodirnite
.
Brisanje kontakta
Dodirnite
→ Obriši.
Postavljanje brzog biranja broja
→ Postavke brzog biranja, odaberite broj za brzo biranje te zatim odaberite
Dodirnite
njegov kontakt. Za uklanjanje brzog biranja broja, dodirnite ga i držite, a zatim dodirnite Ukloni.
Traženje kontakata
Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:
• Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
• Koristite kazalo s desne strane popisa kontakta za brzo kretanje, povlačeći prst preko njega.
• Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.
41
Komunikacija
Jednom kad je kontakt odabran, odaberite nešto od navedenog:
• : Dodavanje omiljenih kontakata.
• : Upućuje poziv.
• : Sastavljanje poruke.
• : Sastavljanje e-poruke.
Uvoz i izvoz kontakata
Sinkroniziranje s Google kontaktima
Dodirnite
→ Spoji s Google.
Kontakti sinkronizirani s Google kontaktima pojavit će se
na popisu kontakata.
Ako je kontakt dodan ili izbrisan na uređaju, istovremeno je dodan ili izbrisan s Google kontakata
i obrnuto.
Sinkroniziranje sa Samsung kontaktima
Dodirnite
→ Spoji sa Samsung account.
Kontakti sinkronizirani sa Samsung kontaktima pojavit će se
na popisu kontakata.
Ako je kontakt dodan ili izbrisan na uređaju, istovremeno je dodan ili izbrisan s Samsung
kontakata i obrnuto.
Uvoz kontakata
Dodirnite
memorije.
→ Uvoz/izvoz → Uvezi sa SIM kartice, Uvezi iz SD kartice ili Uvoz s USB
Izvoz kontakata
Dodirnite
memoriju.
→ Uvoz/izvoz → Izvoz na SIM karticu, Izvezi na SD karticu ili Izvoz na USB
Dijeljenje kontakata
→ Uvoz/izvoz → Dijeli posjetnicu putem, odaberite kontakte, dodirnite Kraj, a
Dodirnite
potom dodirnite način dijeljenja.
42
Komunikacija
Omiljeni kontakti
Dodirnite
, a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:
• Traži: Traženje kontakata.
• Dodaj u Favorite: Dodavanje kontakata u favorite.
• Ukloni iz favorita: Uklanjanje kontakata iz favorita.
• Prikaz mreže / Prikaz liste: Prikaz kontakata u obliku rastera ili popisa.
Grupni kontakti
Dodavanje kontakata grupi
Odaberite grupu, a zatim dodirnite
Kraj.
. Odaberite kontakte koje ćete dodati, a zatim dodirnite
Upravljanje grupama
Dodirnite
, a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:
• Novi: Stvaranje nove grupe.
• Traži: Traženje kontakata.
• Promijeni redoslijed: Dodirnite i držite
drugi položaj, a zatim dodirnite Kraj.
pored naziva grupe, povucite je gore ili dolje u
• Obriši grupu: Odaberite grupe koje dodaju korisnici, a zatim dodirnite Obriši. Zadane grupe
ne mogu se izbrisati.
Slanje poruke ili e-pošte članovima grupe
Odaberite grupu, dodirnite
Kraj.
→ Pošalji poruku ili Pošalji email, odaberite članove i dodirnite
Vizitka
Kreirajte vizitku i pošaljite je drugima.
Dodirnite Postavi profil, unesite podatke poput telefonskog broja, adrese e-pošte i poštanske
adrese, a zatim dodirnite Spremi. Korisnički podaci spremljeni su prilikom podešavanja uređaja,
odaberite vizitku pod JA, a za uređenje dodirnite .
Dodirnite
→ Dijeli posjetnicu putem, a potom odaberite način dijeljenja.
43
Komunikacija
Poruke
Koristite aplikaciju za slanje tekstualnih (SMS) ili multimedijskih poruka (MMS).
Dodirnite Poruke na zaslonu aplikacija.
Ako ste izvan područja domaćeg operatera može doći do povećanja troškova slanja i
primanja poruka. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.
Slanje poruka
Dodirnite
, dodajte primatelje, upišite poruku, a zatim dodirnite
ili
.
Za dodavanje primatelja koristite sljedeće načine:
• Unesite telefonski broj.
• Dodirnite
, odaberite kontakte i zatim dodirnite Kraj.
Koristite sljedeće metode za kreiranje multimedijske poruke:
• Dodirnite
i priložite slike, videozapise, kontakte, zapise, događaje i sl.
• Dodirnite
→ Umetni smajlića za umetanje emotikona.
• Dodirnite
→ Dodaj naslov za unos naslova.
Pregled dolaznih poruka
Dolazne poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu.
Odaberite kontakt za pregled poruka od te osobe.
Slušanje poruke govorne pošte
Dodirnite i držite 1 na tipkovnici, a zatim slijedite upute vašeg pružatelja usluga.
44
Komunikacija
Email
Koristite aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.
Dodirnite Email na zaslonu aplikacija.
Postavljanje računa e-pošte
Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite Email.
Unesite adresu e-pošte i šifru. Dodirnite Dalje za osobni račun e-pošte, poput Google Maila ili
dodirnite Ručno postavljanje za račun e-pošte tvrtke. Nakon toga, za dovršenje postavljanja
slijedite upute na zaslonu.
Za postavljanje računa e-pošte dodirnite
→ Postavke →
.
Slanje poruka
Za korištenje računa e-pošte dodirnite ga, a zatim dodirnite
primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite .
na vrhu zaslona. Unesite
Dodirnite
za dodavanje primatelja na popis kontakata.
Dodirnite
→ Dodaj Cc/Bcc za dodavanje većeg broja primatelja.
Dodirnite
za dodavanje slika, videozapise, kontakte, zapise, događaje i sl.
Dodirnite
za umetanje slika, događaja, kontakata i lokacijskih informacija u poruku.
45
Komunikacija
Čitanje poruka
Odaberite račun e-pošte koji ćete koristiti, a nove poruke će se primiti na njega. Za ručno
primanje novih poruka dodirnite .
Za čitanje dodirnite poruku.
Odgovaranje na poruku.
Prosljeđivanje poruke.
Brisanje poruke.
Dodavanje ove adrese e-pošte na
popis kontakata.
Označava poruku kao podsjetnik.
Otvaranje privitaka.
Dodirnite oznaku privitka za njegovo otvaranje, a zatim dodirnite
spremanje.
pored privitka za njegovo
Google Mail
Koristite aplikaciju za brz i izravni pristup usluzi Google Maila.
Dodirnite Google Mail na zaslonu aplikacija.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o području ili pružatelju
usluga.
46
Komunikacija
Slanje poruka
U bilo kojem poštanskom sandučiću dodirnite
dodirnite .
, unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim
Dodirnite
→ Priloži sliku za dodavanje slike.
Dodirnite
→ Priloži videozapis za dodavanje video zapisa.
Dodirnite
→ Dodaj kopiju/skrivenu kopiju za dodavanje većeg broja primatelja.
Dodirnite
→ Spremi nacrt za spremanje poruke koju ćete kasnije poslati.
Dodirnite
→ Odbaci za ponovno sastavljanje poruke.
Čitanje poruka
Čuvanje ove poruke u
dugotrajnoj pohrani.
Briše ovu poruku.
Označava poruku kao
nepročitanu.
Dodavanje ove adrese e-pošte na
popis kontakata.
Odgovara svim primateljima ili
prosljeđuje ovu poruku drugima.
Označava poruku kao podsjetnik.
Odgovaranje na ovu poruku.
Prikaz privitka.
Oznake
Google Mail ne koristi mape, već umjesto toga koristi oznake. Kad je Google Mail pokrenut
poruke se prikazuju s oznakom Pristigla pošta.
Dodirnite
za pregled poruka s drugim oznakama.
Za dodavanje oznaka porukama, odaberite poruku, dodirnite
odaberite poruku koju želite dodijeliti.
47
→ Promjena oznaka, a zatim
Komunikacija
Hangouts
Koristite aplikaciju za razgovor s drugima.
Dodirnite Hangouts na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Odaberite prijatelje s popisa prijatelja ili unesite podatke za pretragu te odaberite prijatelje iz
rezultata pretrage i počnite razgovarati.
Google+
Koristite aplikaciju kako bi ostali u kontaktu s ljudima putem Googleove usluge društvene mreže.
Dodirnite Google+ na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Dodirnite Sve za promjenu kategorije, a zatim pomaknite gore ili dolje za pregled poruka vašeg
kruga.
Dodirnite
i koristite ostale funkcije društvene mreže.
Messenger
Koristite aplikaciju za razgovor s drugima putem Google+ usluge za trenutno slanje poruka.
Dodirnite Messenger na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Odaberite prijatelja s popisa prijatelja, unesite poruku u polje na dnu zaslona, a zatim dodirnite
.
48
Komunikacija
ChatON
Koristite aplikaciju za razgovor pomoću bilo kojeg uređaja koji ima mobilni telefonski broj.
Dodirnite ChatON na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Kreirajte popis prijatelja unosom telefonskog broja ili adresa e-pošte na Samsung račun ili
odaberite prijatelje s predloženog popisa.
Odaberite prijatelje i počnite razgovor.
Za sinkroniziranje kontakata na uređaju s ChatON, dodirnite Više → Postavke → Sinkronizacija
kontakata.
49
Mreža i internet
Internet
Koristite aplikaciju za pretraživanje interneta.
Dodirnite Internet na zaslonu aplikacija.
Pregledavanje internetskih stranica
Dodirnite adresno polje, unesite adresu internetskih stranica te dodirnite Idi.
Dodirnite
za dijeljenje, pohranu ili ispis trenutnih internetskih stranica dok pregledavate
internetske stranice.
Otvaranje nove stranice
Dodirnite
→ Novi prozor.
Za prelazak na druge internetske stranice dodirnite
odabir stranice.
, pomaknite se lijevo ili desno, dodirnite za
Glasovno pretraživanje interneta
Dodirnite adresno polje, dodirnite , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od
predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Oznake
Za označavanje trenutne internetske stranice dodirnite
→ Dodaj u favorite.
Za otvaranje označenih internetskih stranica dodirnite , a zatim odaberite jednu.
50
Mreža i internet
Povijest
Dodirnite → Povijest za otvaranje internetskih stranica s popisa nedavno posjećenih
→ Obriši povijest.
internetskih stranica. Za brisanje povijesti, dodirnite
Dodirnite → Povijest → Najposjećenije za otvaranje internetskih stranica s popisa
najposjećenijih internetskih stranica.
Pohranjene stranice
→ Spremljene stranice.
Za pregled spremljenih internetskih stranica dodirnite
Poveznice
Za otvaranje na novoj stranici, spremanje ili kopiranje dodirnite i držite poveznicu internetske
stranice.
Za pregled spremljenih veza dodirnite
→ Skidanja.
Dijeljenje internetskih stranica
Za dijeljenje adrese internetske stranice s drugima dodirnite
→ Dijeli stranicu.
Za dijeljenje dijela internetske stranice, dodirnite i držite željeni tekst te zatim dodirnite
Dijeli.
→
Chrome
Ovu aplikaciju koristite za traženje informacija i pregledavanje internetskih stranica.
Dodirnite Chrome na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Pregledavanje internetskih stranica
Dodirnite adresno polje, a zatim unesite adresu internetske stranice ili kriterij za pretraživanje.
Otvaranje nove stranice
Dodirnite
→ Nova kart.
Za prelazak na drugu internetsku stranicu dodirnite
51
i odaberite željenu internetsku stranicu.
Mreža i internet
Glasovno pretraživanje interneta
Dodirnite adresno polje, dodirnite , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od
predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.
Sinkroniziranje s drugim uređajima
Sinkronizacija otvara kartice i oznake koje Chrome koristi na drugom uređaju, kad ste na njemu
prijavljeni s istim Google računom.
→ Ostali uređaji. Odaberite
Za pregled otvorenih kartica na drugim uređajima dodirnite
internetsku stranicu koju želite otvoriti. Za pregled oznaka dodirnite .
Bluetooth
Bluetooth izravno bežično povezuje dva uređaja na kratkoj udaljenosti. Razmijenite podatkovne
ili multimedijske datoteke s drugim uređajima putem Bluetootha.
• Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka
koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
• Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno
zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može
se smanjiti.
• Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti
kompatibilni s vašim uređajem.
• Ne koristite Bluetooth značajku za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije
datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth značajke.
Za aktiviranje Bluetooth funkcije, na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Bluetooth, a
potom u desno povucite gumb Bluetooth.
52
Mreža i internet
Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Bluetooth → Skeniraj, a zatim će se pojaviti popis
otkrivenih uređaja. Odaberite uređaj koji želite upariti, a zatim za potvrdu prihvatite automatski
generirani pristupni ključ na oba uređaja.
Slanje i primanje podataka
Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. Na primjer Galerija. Otvorite
Galerija, odaberite sliku, dodirnite → Bluetooth, a zatim odaberite jedan od uparenih
Bluetooth uređaja. Nakon toga, za primanje slike prihvatite Bluetoothov zahtjev za potvrdom na
drugom uređaju. Prebačena datoteka spremljena je u mapu Bluetooth. Ako je kontakt prihvaćen,
automatski je pridodan na popis kontakata.
53
Mediji
Music Player
Koristite aplikaciju za slušanje glazbe.
Dodirnite Music Player na zaslonu aplikacija.
• Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o verziji softvera uređaja.
• Neke datoteke možda se neće pravilno reproducirati, ovisno o tome kako su kodirane.
Reproduciranje glazbe
Odaberite glazbenu kategoriju, a zatim odaberite pjesmu koju želite reproducirati.
Prilagodba glasnoće zvuka.
Promjena načina ponavljanja.
Uključivanje naizmjenične
reprodukcije.
Odaberite zvucni efekt.
Odaberite zvučni efekt.
Otvaranje popisa pjesama.
Ponovno pokreće pjesmu koja se
trenutno reproducira ili se
prebacuje na prethodnu pjesmu.
Dodirnite i držite za brže
premotavanje unatrag.
Prebacivanje na sljedeću pjesmu.
Dodirnite i držite za brže
premotavanje unaprijed.
Pauziranje i nastavak reprodukcije.
Postavljanje pjesme kao zvuk zvona
Za postavljanje pjesme koja se trenutno reproducira kao zvuk zvonjave dodirnite
za → Ton zvona telefona.
54
→ Postavi
Mediji
Kreiranje popisa pjesama
Izradite vlastiti odabir pjesama.
→ Novi popis pjesama. Unesite naziv, a zatim
Dodirnite Popis pjesama, a zatim dodirnite
dodirnite OK. Dodirnite Dodaj glazbu, odaberite pjesme koje želite uključiti u popis, a zatim
dodirnite Kraj.
Za dodavanje pjesme koja se trenutno reproducira na popis pjesama, dodirnite
Popis pjesma.
→ Dodaj na
Reproduciranje glazbe prema raspoloženju
Reproduciranje glazbe grupirane prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira popis pjesama.
→ Aktualizacija biblioteke.
Kad je nova pjesma pridodana, dodirnite Glazbeni kutak →
Dodirnite Glazbeni kutak i odaberite okvir raspoloženja. Ili odaberite višestruke ćelije
povlačenjem prsta.
Kamera
Koristite aplikaciju za snimanje fotografija ili videozapisa.
Galerija koristite za pregledavanje fotografija i videozapisa snimljenih kamerom uređaja.
(str. 61)
Dodirnite Kamera na zaslonu aplikacija.
Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
Pravila rada s kamerom
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih
ljudi.
55
Mediji
Snimanje fotografija
Snimanje fotografije
Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati. Kad je objekt
snimanja u fokusu, okvir fokusa će pozelenjeti. Dodirnite
za snimanje fotografije.
Pokazuje koja pohrana se
koristi.
Promjena načina
fotografiranja.
Prebacivanje između
statičnog i video moda.
Odabir između brojnih
dostupnih efekata.
Prilagođavanje
osvjetljenja.
Otvaranje preglednika
slika za pregled fotografija.
Promjena postavki
kamere.
Način scene
Predefinirane postavke olakšavaju snimanje fotografija na način usmjeri i slikaj.
Dodirnite
→ Scene način.
• Pejzaž: Ovu postavku koristite za širi prikaz.
• Sport: Koristite za objekte koji se brzo kreću.
• Zabava/Interijer: Ovu postavku koristite za snimanje dobro osvijetljenih prizora u
zatvorenom prostoru.
• Plaža/snijeg: Ovu postavku koristite za snimanje dobro osvijetljenih ili sunčanih prizora na
otvorenom.
• Zalazak sunca: Ovu postavku koriste za jače boje ili oštrije kontraste.
• Zora: Ovu postavku koristite za nježne boje.
• Jesenja boja: Ovu postavku koristite za crvenkasti pozadinski prikaz.
56
Mediji
• Svijeća: Ovu postavku koristite za slike jakog svijetla ispred tamne pozadine.
• Vatromet: Ovu postavku koristite za snimanje prizora s jakim kontrastom.
• Pozadinsko svjetlo: Ovu postavku koristite za snimanje objekata s jakim osvjetljenjem u
njihovoj pozadini.
• Noćno: Koristite ovu postavku za slike snimljene u tamnijim uvjetima.
Način fotografiranja
Neki efekti fotografije su dostupni, poput obrade crtića.
Dodirnite
→ Način fotografiranja.
• Jedna: Snimanje samo jedne fotografije.
• Panorama: Snimite fotografiju sastavljenu od mnoštva fotografija spojenih zajedno.
• Dijeli snimku: Šalje fotografiju izravno na drugi uređaj putem usluge Wi-Fi Direct.
• Dijeljenje foto. s prijateljem: Postavite uređaj da prepozna lice osobe koju ste označili na
fotografiji i pošalje je toj osobi. Prepoznavanje lica možda neće uspjeti ovisno o kutu lica,
veličini lica, boji kože, izrazu lica, osvjetljenju ili nakitu koji osoba nosi.
• Osmijeh: Snima fotografiju dok kamera čeka da se objekt snimanja nasmije.
Panoramske fotografije
Panoramska fotografija je široka pejsažna slika koja se sastoji od mnoštva slika.
Dodirnite
→ Način fotografiranja → Panorama.
Dodirnite
i pomaknite kameru u bilo kojem smjeru. Kad se plavi okvir poravna s tražilom,
kamera će automatski snimiti sljedeću sliku u panoramskom nizu. Za zaustavljanje snimanja
ponovo dodirnite
.
57
Mediji
Snimanje videozapisa
Snimanje videozapisa
Kliznite gumbom statičnog videozapisa na ikonu videozapisa, a zatim dodirnite
videozapisa. Za zaustavljanje snimanja dodirnite .
za snimanje
• Ručno fokusiranje nije dostupno u video modu.
• Funkcija zumiranja može biti nedostupna tijekom snimanja u najvećoj rezoluciji.
Način snimanja
Pokazuje koja pohrana se
koristi.
Promjena načina
snimanja.
Prebacivanje između
statičnog i video moda.
Odabir između brojnih
dostupnih efekata.
Prilagođavanje
osvjetljenja.
Za reprodukciju
videozapisa otvorite video
player.
Promjena postavki
kamere.
58
Mediji
Dodirnite
za promjenu načina snimanja.
• Normalno: Koristite ovaj način rada za normalnu kvalitetu.
• MMS ograničenje: Koristite ovaj način rada za smanjenje kvalitete radi slanja putem
razmjene poruka.
Povećanje i smanjenje zuma
Koristite jednu od ovih metoda:
• Za povećanje ili smanjenje zuma koristite tipku glasnoće.
• Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.
• Funkcija zumiranja može biti nedostupna tijekom snimanja u najvećoj razlučivosti.
• Efekt povećanja/smanjenja zuma dostupan je tijekom korištenja značajke zuma
tijekom snimanja videozapisa.
59
Mediji
Konfiguriranje postavki kamere
Dodirnite za konfiguriranje postavke kamere. Sve navedene opcije nisu dostupne i kod načina
statične kamere i kod načina video kamere. Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o načinu
koji se koristi.
• Uredi prečace: Reorganizirajte prečace za često korištene opcije.
• GPS oznaka: Dodavanje oznake GPS lokacije na fotografiju.
• Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do
ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim
vremenskim uvjetima.
• Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste
to izbjegli, isključite postavku GPS označavanja.
• Način fotografiranja: Promjena načina fotografiranja.
• Način snimanja: Promjena načina snimanja.
• Efekti: Odabir između brojnih dostupnih efekata za fotografije.
• Scene način: Promjena načina scene.
• Svjetlina: Promjena svjetline.
• Odbrojavanje: Koristite za snimke sa vremenskom odgodom.
• Rezolucija: Odaberite rezoluciju. Za bolju kvalitetu koristite veću rezoluciju. Ali ona koristi
više memorije.
• Kor. bijele boje: Odaberite odgovarajući balans bijele boje, kako bi slike imale raspon boja
sličan prirodnom. Ove postavke namijenjene su specifičnim uvjetima rasvjete. Ove postavke
slične su rasponu topline za ekspoziciju balansa bijele boje kod profesionalnih kamera.
60
Mediji
• Mjerenje: Odaberite način mjerenja. Ovo određuje način izračuna vrijednosti svjetla.
Centar mjerenje pozadinskog svjetla u središtu prizora. Točke mjerenje vrijednost svjetla na
zadanom mjestu. Matrica daje prosjek cijelog prizora.
• Smjernice: Prikaz smjernica tražila radi lakšeg slaganja pri odabiru objekata.
• Kvaliteta slike: Postavljanje razine kvalitete fotografija. Slike visoke kvalitete zahtijevaju više
memorijskog prostora.
• Video kvaliteta: Postavljanje razine kvalitete videozapisa.
• Spremanje: Odaberite memorijsku lokaciju za spremanje.
• Poništavanje: Vratite postavke kamere.
Prečaci
Reorganizirajte prečace za lakši pristup raznim opcijama kamere.
Dodirnite
→ Uredi prečace.
Dodirnite i držite opciju, te je povucite u otvor u lijevom dijelu zaslona. Ostale ikone mogu se
premjestiti unutar popisa dodirivanjem i povlačenjem.
Galerija
Koristite aplikaciju za pregled slika i videozapisa.
Dodirnite Galerija na zaslonu aplikacija.
• Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru instaliranom na uređaju.
• Neke datoteke možda se neće reproducirati pravilno, ovisno o tome kako su kodirane.
61
Mediji
Pregledavanje slika
Pokretanjem Galerija prikazuju se dostupne mape. Kad neka druga aplikacija, npr. Email, spremi
sliku, mapa preuzimanja će se automatski kreirati kako bi mogla preuzeti sliku. Na isti način,
snimanje zaslona automatski kreira mapu Screenshots. Odaberite mapu koju želite otvoriti.
U mapi, slike će se prikazati prema datumu kreiranja. Odaberite sliku koju želite pregledati na
cijelom zaslonu.
Pomaknite se lijevo ili desno za pregled sljedeće ili prethodne slike.
Povećanje i smanjenje zuma
Za povećanje zuma koristite jedan od sljedećih načina:
• Za povećanje zuma dodirnite bilo gdje.
• Raširite dva prsta na bilo kojem mjestu za povećanje zuma. Skupite ih za smanjenje zuma ili
dodirnite dva puta za povratak.
Reprodukcija videozapisa
Datoteke videozapisa prikazuju ikonu u pregledu prikaza. Odaberite videozapis koji želite
gledati i dodirnite , pokrenut će se Video Player aplikacija.
Uređivanje slika
Prilikom pregledavanja slika dodirnite
i koristite sljedeće funkcije:
• Obriši: Brisanje slike.
• Oznaka lica: Registriranje lica na slici kao oznaka lica.
• Kopiraj u međuspremnik: Kopiranje u međuspremnik.
• Rotiraj ulijevo: Rotiranje u smjeru suprotno od kretanja kazaljki na satu.
62
Mediji
• Rotiraj udesno: Rotiranje u smjeru kretanja kazaljki na satu.
• Izreži: Promjenite veličinu plavog okvira kako biste izrezali i spremili sliku unutar njega.
• Postavi za: Postavlja sliku kao pozadinu ili sliku kontakta.
• Dijeljenje foto. s prijateljem: Slanje slike osobi čije je lice označeno na slici.
• Ispis: Ispis putem USB ili Wi-Fi veze. Vaš je uređaj kompatibilan samo s nekim Samsung
pisačima.
• Preimenuj: Preimenovanje datoteke.
• Detalji: Prikaz detalja o slici.
Brisanje slika
Koristite jednu od ovih metoda:
• U mapi, dodirnite
→ Odaberite stavku, odaberite slike, a zatim dodirnite
→ Obriši.
→ Obriši.
• Prilikom pregledavanja slike dodirnite
Dijeljenje slike
Koristite jednu od ovih metoda:
• U mapi, dodirnite
poslali drugima.
→ Odaberite stavku, odaberite slike, a zatim dodirnite
• Prilikom pregledavanja slike, dodirnite
mreža.
kako bi je
za njeno slanje drugima putem usluga društvenih
Postavljanje kao pozadine
Prilikom pregledavanja slike, dodirnite
kako bi je dodijelili kontaktu.
→ Postavi za za postavljanje slike kao pozadine ili
63
Mediji
Video player
Koristite aplikaciju za reprodukciju datoteka videozapisa.
Dodirnite Video Player na zaslonu aplikacija.
• Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru uređaja.
• Neke datoteke možda se neće reproducirati pravilno, ovisno o tome kako su kodirane.
Reprodukcija videozapisa
Odaberite video za reproducirati.
Prilagodba glasnoće
zvuka.
Kretanje naprijed ili natrag
povlačenjem trake.
Prebacivanje na sljedeći
videozapis. Dodirnite i
držite za brže
premotavanje unaprijed.
Izmjena omjera zaslona.
Ponovno pokreće trenutni
videozapis ili se prebacuje
na prethodni videozapis.
Dodirnite i držite za brže
premotavanje unatrag.
Pauziranje i nastavak
reprodukcije.
Brisanje videozapisa
Dodirnite
→ Obriši, označavanjem dodirnite videozapis, zatim dodirnite Obriši.
Dijeljenje videozapisa
→ Dijeljenje preko, označavanjem dodirnite videozapis, dodirnite OK, a zatim
Dodirnite
odaberite način dijeljenja.
64
Mediji
YouTube
Koristite ovu aplikaciju za gledanje videozapisa sa internetskih stranica YouTubea.
Dodirnite YouTube na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Gledanje videozapisa
Dodirnite , a zatim unesite ključnu riječ. Za gledanje videozapisa odaberite jedan od dobivenih
rezultata pretraživanja.
Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz cijelog zaslona.
Dodajte videozapis na
popis za reprodukciju.
Potražite videozapise.
Pauziranje ili nastavak
reprodukcije.
Pošaljite URL-ove
drugima.
Kretanje naprijed ili
natrag povlačenjem
trake.
Izmjena kvalitete
prikaza.
Dijeljenje videozapisa
Odaberite videozapis za gledanje, dodirnite
, a zatim odaberite način dijeljenja.
Učitavanje videozapisa
Odaberite svoj račun, dodirnite
zatim dodirnite .
, odaberite videozapis, unesite informacije o videozapisu, a
65
Mediji
FM radio
Slušajte glazbu i vijesti na FM radiju. Kako biste slušali FM radio, morate spojiti slušalice koje
pritom imaju ulogu radio antene.
Dodirnite FM radio na zaslonu aplikacija.
Slušanje FM radija
Prije pokretanja FM radija spojite slušalice na uređaj.
FM radio automatski pretražuje i pohranjuje dostupne postaje prilikom prvog
pokretanja.
Dodirnite
za uključivanje FM radija.
Snimanje pjesme s FM radia.
Prilagodba glasnoće zvuka.
Pristupanje uslugama trenutne
postaje.
Uključivanje ili isključivanje FM
radija.
Tražite dostupnu radiopostaju.
Dodajte trenutačnu radiopostaju
popisu omiljenih postaja.
Pretraživanje radijskih postaja
→ Skeniraj, a zatim odaberite način pretraživanja. FM radio skenira i automatski
Dodirnite
sprema dostupne postaje.
Odaberite radijsku postaju koju želite s popisa radijskih postaja i dodirnite
zaslon FM radija.
za povratak na
Dodavanje postaja na popis favorita
Pomaknite se na radijsku postaju, a zatim dodirnite
66
za dodavanje postaje na popis favorita.
Trgovine aplikacijama i
medijskim sadržajima
Trg. Play
Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu pokrenuti na
uređaju.
Dodirnite Trg. Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije po kategorijama ili dodirnite
za pretraživanje pomoću tipkovnice.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite INSTALIRAJ. Ako aplikacija
košta, dodirnite cijenu, te slijedite upute na zaslonu za završetak postupka kupovine.
• Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na
vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir
s obavijestima i dodirnite ikonu.
• Za instaliranje aplikacije preuzete s drugog izvora, na zaslonu aplikacija dodirnite
Postavke → Sigurnost → Nepoznati izvori.
Deinstaliranje aplikacija
Deinstalirajte aplikacije kupljene preko Trg. Play.
→ Moje aplikacije, odaberite aplikaciju koju želite izbrisati s popisa instaliranih
Dodirnite
aplikacija, a zatim dodirnite DEINSTALIRAJ.
67
Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima
Samsung Apps
Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija namijenjenih Samsung uređajima.
Za više informacija posjetite www.samsungapps.com.
Dodirnite Samsung Apps na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Ako Samsung račun nije registriran, slijedite upute na zaslonu kako kreirati Samsung račun. Za
dovršetak postupka pretplate, pročitajte uvjete i odredbe, a zatim dodirnite Prihvaćam kako
biste ih prihvatili.
Instaliranje aplikacija
Pregledajte aplikacije po kategorijama. Dodirnite
Za traženje aplikacije, dodirnite
za odabir kategorije.
na vrhu zaslona, a zatim unesite ključnu riječ u okvir pretrage.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite Skidanje.
Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na
vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir s
obavijestima i dodirnite ikonu.
68
Pomoćni programi
Zapis
Ovu aplikaciju koristite za bilježenje važnih informacija, njihovo spremanje i kasniji pregled.
Dodirnite Zapis na zaslonu aplikacija.
Sastavljanje zapisa
Dodirnite
, unesite zapis, a zatim dodirnite Spremi.
Za izmjenu boje pozadine dodirnite
→
.
Za zaključavanje zapisa, kako ga drugi ne bi vidjeli, dodirnite
→
.
Pregledavanje zapisa
Pregledavanje minijatura zapisa pomicanjem gore ili dolje.
Za uređivanje zapisa dodirnite
.
Za pretraživanje zapisa dodirnite
Za brisanje zapisa, dodirnite
→ Traži.
→ Obriši.
Za slanje zapisa drugima, dodirnite
→ Pošalji.
Za sortiranje bilješki po datumu, nazivu i drugim kriterijima, dodirnite
Za sinkronizaciju zapisa s Google računom dodirnite
→ Sortiraj po.
→ Sinkroniziraj bilješku.
Za postavljanje PIN-a ili za zaključavanje ili otključavanje zapisa dodirnite
zaključavanje.
→ PIN
Pregled zapisa
Za otvaranje dodirnite minijaturu zapisa. Pomaknite se u lijevo ili desno za prikaz više zapisa.
Dodirnite
i koristite sljedeće:
• : Brisanje zapisa.
• : Izmjena boje pozadine.
• : Zaključavanje zapisa, kako ga drugi ne bi vidjeli.
• : Ispis zapisa putem USB ili Wi-Fi veze. Vaš je uređaj kompatibilan samo s nekim Samsung
pisačima.
69
Pomoćni programi
S Planer
Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.
Dodirnite S Planer na zaslonu aplikacija.
Kreiranje događaja ili zadatka
Dodirnite
, a zatim koristite jedan od sljedećih načina:
• Quick add: Kreira događaj ili zadatak iz zapisa. Ova značajka dostupna je samo za engleski ili
korejski jeziki.
• Dodaj događaj: Unesite događaj sa opcionalnom postavkom za ponavljanje.
• Dodaj zadatak: Unesite obvezu sa opcionalnom postavkom prioriteta.
Za još kraći postupak dodajte događaj ili zadatak, dodirnite datum za odabir i dodirnite ga
ponovo.
Unesite naslov i naznačite koji kalendar treba koristiti ili s kojim kalendarom ga treba
sinkronizirati. Zatim dodirnite Uredi detalje događaja ili Uredi detalje zadatka za dodavanje
više detalja poput koliko se često događaj ponavlja, kad ima treba prethodno na njega upozoriti
ili kad se održava.
Dodajte kartu koja pokazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje Lokacija, dodirnite
polja, a zatim pokažite preciznu lokaciju dodirivanjem i držanjem karte koja se pojavila.
do
Dodavanje slike. Dodirnite Slike, a zatim snimite novu fotografiju ili odaberite između postojećih
slika.
70
Pomoćni programi
Sinkroniziranje s Google kalendarom
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Google pod Računi, odaberite Google račun, a
zatim označite Sinkronizacija kalendar. Za ručno sinkroniziranje ažuriranja, na zaslonu aplikacija
→ Sinkronizacija.
dodirnite S Planer →
Za prikaz sinkroniziranih događaja ili zadataka dodirnite
Google računa i zatim dodirnite OK.
→ Postavke → Kalendari, odaberite
Promjena vrste kalendara
Dodirnite , a zatim odaberite jednu između različitih vrsta kalendara uključujući godišnji,
mjesečni, tjedni i sl. Pokret skupljanja ili širenja prstiju može se koristiti za promjenu vrste
kalendara. Na primjer, skupite prstima za promjenu s mjesečnog na godišnji kalendar, a raširite
prste za promjenu s godišnjeg natrag na mjesečni kalendar.
Traženje događaja
Dodirnite
→ Traži, a zatim unesite ključnu riječ pretrage.
Za pregled današnjih događaja dodirnite Danas na vrhu zaslona.
Brisanje događaja
→ Obriši.
Odaberite datum ili događaj, a zatim dodirnite
Dijeljenje događaja
Dodirnite
→ Dijeljenje preko, a potom odaberite način dijeljenja.
71
Pomoćni programi
Sat
Koristite ovu aplikaciju za podešavanje alarma, provjeru vremena na bilo kojoj svjetskoj lokaciji,
mjerenje trajanja događaja, podešavanje odbrojavanja ili ga možete koristiti kao stolni sat.
Dodirnite Sat na zaslonu aplikacija.
Uključivanje ili isključivanje
alarma.
Alarm
Postavljanje alarma
Dodirnite Novi alarm, za postavljanje vremena isključivanja alarma, odaberite dane kad se alarm
ponavlja, a zatim dodirnite Spremi.
• Odgođeno: Postavljanje intervala i broja puta koji se alarm ponavlja nakon zadanog
vremena.
• Pametni alarm: Postavljanje vremena kad će se alarm aktivirati pre zadanog vremena.
Zaustavljanje alarma
Za zaustavljanje alarma, povucite izvan velikog kruga. Za ponavljanje alarma nakon proteka
određenog vremena, povucite
izvan velikog kruga.
Brisanje alarma
Dodirnite i držite alarm, a zatim dodirnite Obriši.
72
Pomoćni programi
Svjetsko vrijeme
Kreiranje satova
Dodirnite Dodaj grad, pa unesite naziv grada ili odaberite grad s popisa gradova.
Za primjenu ljetnog računanja vremena, dodirnite i držite sat, a zatim dodirnite Postavke ljetnog
vremena.
Brisanje satova
Dodirnite
→ Obriši, odaberite sat, a zatim dodirnite Obriši.
Štoperica
Dodirnite Početak za mjerenje trajanja događaja. Dodirnite Krug za mjerenje vremena jednog
kruga.
Dodirnite Poništavanje za brisanje zapisa vremena kruga.
Odbrojavanje
Podesite trajanje, a zatim dodirnite Početak.
Povucite
izvan velikog kruga kad se odbrojavanje završi.
Stolni sat
Dodirnite
za prikaz na cijelom zaslonu.
73
Pomoćni programi
Kalkulator
Koristite ovu aplikaciju za jednostavne i složene izračune.
Dodirnite Kalkulator na zaslonu aplikacija.
Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz znanstvenog kalkulatora. Ako je Rotacija zaslona
→ Znanstveni kalkulator.
deaktiviran, dodirnite
Za prikaz povijesti izračuna, dodirnite
Za brisanje povijesti, dodirnite
za skrivanje tipkovnice.
→ Brisanje povijesti.
Za promjenu veličine slova u povijesti, dodirnite
→ Veličina teksta.
Quickoffice
Ovu aplikaciju koristite za prikaz dokumenata različitih formata, uključujući tablice i prezentacije.
Dodirnite Quickoffice na zaslonu aplikacija.
Čitanje dokumenata
Odaberite Quickoffice program → Unutarnja memorija ili Nedavni dokumenti → dokument.
Pretraživanje dokumenata
Dodirnite Traži i unesite kriterije pretrage.
74
Pomoćni programi
Diktafon
Koristite ovu aplikaciju za snimanje ili reproduciranje glasovnih zapisa.
Dodirnite Diktafon na zaslonu aplikacija.
Snimanje glasovnih zapisa
Dodirnite za početak snimanja. Govorite u mikrofon na dnu uređaja. Dodirnite
snimanja. Dodirnite za završetak snimanja.
za prekid
Proteklo vrijeme snimanja.
Započnite sa snimanjem.
Prikaz popisa glasovnih zapisa.
Reproduciranje glasovnih zapisa
Odaberite glasovni zapis da biste ga reproducirali.
• : Prilagodba brzine reproduciranja.
• : Isecanje glasovnog zapisa.
• : Prilagodite glasnoću povlačenjem trake glasnoće prema gore ili dolje.
• : Zaustavljanje reprodukcije.
• : Pauziranje reproduciranja.
→ Dijeljenje preko, odaberite glasovni zapis,
Za dijeljenje glasovnog zapisa dodirnite
dodirnite Kraj, a zatim odaberite način dijeljenja.
75
Pomoćni programi
Upravljanje glasovnim zapisima
Na popisu glasovnih zapisa dodirnite
i odaberite jedno od sljedećeg:
• Dijeljenje preko: Odaberite glasovne zapise za slanje, a zatim odaberite način dijeljenja.
• Obriši: Odaberite glasovne zapise za brisanje.
• Postavke: Promijenite postavke snimača glasa.
• Kraj: Zatvorite snimač glasa.
Google
Koristite ovu aplikaciju ne samo za pretraživanje interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na
uređaju.
Dodirnite Google na zaslonu aplikacija.
Pretraživanje uređaja
Dodirnite polje pretrage, a zatim unesite ključnu riječ. Ili, dodirnite , izgovorite ključnu riječ, a
zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.
Ako nema rezultata iz aplikacija, pojavit će se internetski preglednik, pokazujući rezultate
pretrage.
Opseg pretraživanja
→ Postavke → Pretraživanje telefona, a
Za odabir koje aplikacije treba tražiti dodirnite
zatim označite stavke koje treba tražiti.
Google Now
Pokrenite Google pretragu za prikaz kartica Google Now koje prikazuju trenutačno vrijeme, info
o javnom prometu, vaš sljedeći sastanak i sl, kada vam je to najpotrebnije.
Pridružite se Google Now prilikom otvaranja Google pretrage po prvi put. Za izmjenu postavki
→ Postavke → Google Now.
aplikacije Google Now, dodirnite
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
76
Pomoćni programi
Glas. pretraživanj
Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje internetskih stranica govorom.
Dodirnite Glas. pretraživanj na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Izgovorite ključnu riječ ili frazu nakon što se Govorite pojavi na zaslonu. Odaberite jednu od
predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.
Moje datoteke
Odaberite ovu datoteku za pristup raznim datotekama pohranjenim na uređaju, uključujući slike,
videozapise, pjesme i zvukovne zapise.
Dodirnite Moje datoteke na zaslonu aplikacija.
Odaberite mapu koju želite otvoriti. Za povratak u nadređenu mapu, dodirnite
vršnu mapu, dodirnite .
U mapi dodirnite
, a zatim koristite jednu od sljedećih opcija:
• Nova mapa: Kreiranje mape.
• Obriši: Brisanje datoteka ili mapa.
• Traži: Traženje datoteka.
• Prikaz po:: Promjena načina prikaza.
• Sortiraj po: Sortiranje datoteka ili mapa.
• Dijeljenje preko: Slanje datoteke drugima.
• Premjesti: Pomiče datoteke ili mape u drugu mapu.
• Kopiraj: Kopira datoteke ili mape u drugu mapu.
• Preimenuj: Promjena naziva datoteke ili mape.
• Postavke: Promjena postavki programa za uređivanje.
77
. Za povratak u
Pomoćni programi
Skidanja
Koristite ovu aplikaciju za pregled koje su se datoteke preuzele putem aplikacija.
Dodirnite Skidanja na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Za pregled datoteka preuzetih putem interneta, dodirnite Internet skidanja, ili dodirnite Ostala
skidanja za pregled datoteka preuzetih putem drugih aplikacija, poput Email.
Odaberite datoteku koju želite otvoriti odgovarajućom aplikacijom.
78
Putovanja i lokalni sadržaji
Karte
Koristite ovu aplikaciju za pokazivanja lokacije uređaja, traženje mjesta ili smjera.
Dodirnite Karte na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Traženje lokacija
Tražite lokacije unosom adrese ili ključne riječi. Nakon što je lokacija pronađena odaberite
lokaciju kako biste vidjeli detaljnije informacije. Pogledajte pomoć kako biste saznali više
informacija.
Dobivanje uputa do odredišta
Dodirnite za postavljanje početne i završne lokacije, a zatim odaberite način putovanja. Uređaj
će prikazati rute za dolazak na odredište.
Lokalno
Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje obližnjih restorana, banaka, autobusnih stanica i sl.
Dodirnite Lokalno na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Odaberite kategoriju mjesta, a zatim odaberite mjesto s popisa rezultata pretrage. Nakon što je
lokacija pronađena pogledajte informacije o mjestu, kao što su npr. njegova lokacija na karti ili
komentari ostalih. Možete i ocijeniti mjesto, ostaviti komentare i podijeliti informacije s drugima.
79
Putovanja i lokalni sadržaji
Navigacija
Koristite ovu aplikaciju za traženje rute ili odredišta.
Dodirnite Navigacija na zaslonu aplikacija.
• Navigacijske karte, vaša trenutačna lokacija i ostali navigacijski podaci mogu se
razlikovati od stvarnih podataka o lokaciji. Uvijek trebate obratiti pažnju na uvjete na
cesti, promet te bilo koje druge čimbenike koji mogu utjecati na vašu vožnju. Slijedite
sigurnosna upozorenja i odredbe za sigurnu vožnju.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Unesite odredište koristeći jedan od sljedećih načina:
• Izgovorite adresu odredišta.
• Unesite adresu odredišta.
• Odaberite adresu odredišta s popisa kontakata.
• Odaberite odredište sa popisa mjesta označenih sa zvjezdicama.
Jednom kad se ruta pronađe, slijedite upute na zaslonu za navigaciju do odredišta.
80
Postavke
Informacije o postavkama
Koristite ovu aplikaciju za konfiguriranje uređaja, postavljanje opcija aplikacija i dodavanje
računa.
Dodirnite Postavke na zaslonu aplikacija.
Wi-Fi
Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim
uređajima.
Za korištenje opcija, dodirnite
.
• Napredno: Prilagodba Wi-Fi postavki.
• WPS unos tipkom: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS gumba.
• WPS PIN unos: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS PIN-a.
Podešavanje postavki Wi-Fi mirovanja
Na zaslonu postavki dodirnite Wi-Fi →
stanju mirovanja.
→ Napredno → Neka Wi-Fi ostane uključen u
Kada je zaslon isključen, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kad do ovog dođe,
uređaj automatski pristupa podatkovnim mrežama, ako je podešen da ih koristi. Ovo
može povećati troškove podatkovnog prijenosa. Za izbjegavanje plaćanja troškova
podatkovnog prometa, podesite ovu opciju na Uvijek.
Postavljanje obavijesti o mreži
Uređaj može otkriti dostupne Wi-Fi mreže i na statusnoj traci prikazati ikonu obavijesti kad su
dostupne.
Na zaslonu postavki dodirnite Wi-Fi →
aktiviranje ove značajke.
→ Napredno pa označite Obavijest o mreži za
81
Postavke
Bluetooth
Aktivirajte Bluetooth za razmjenu informacija na kratkim udaljenostima.
Korištenje podataka
Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje.
• Mobilni podaci: Postavite za korištenje podatkovnih veza na bilo kojoj mobilnoj mreži.
• Podatkovno ograničenje: Postavite ograničenje za korištenje mobilnih podataka.
• Ciklus korištenja podat.: Unesite datum mjesečnog resetiranja radi praćenja korištenja
podataka.
Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite
.
• Podatkovni roaming: Postavite za korištenje podatkovnih veza u roamingu.
• Ogranici pozad. podatke: Postavite za deaktiviranje pozadinske sinkronizacije prilikom
korištenja mobilne mreže.
• Automatska sinkronizacija: Postavite uređaj za automatsku sinkronizaciju kontakata,
kalendara, e-pošte, oznaka i slikovnih podataka društvenih mreža.
• Prikaži Wi-Fi korištenje: Postavite za prikaz podatkovnog prometa putem Wi-Fi mreže.
• Mobilne pristupne točke: Traženje i korištenje mobilne mreže drugog uređaja.
Dodatno
Prilagodite postavke za kontrolu veza s drugim uređajima ili mrežama.
Profil Bez mreže
Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.
82
Postavke
Mobilne mreže
• Mobilni podaci: Koristite za omogućavanje prebacivanja paketa podatkovnih mreža za
mrežne usluge.
• Podatkovni roaming: Koristite uređaj za spajanje s drugom mrežom kad ste u roamingu ili
kad matična mreža nije dostupna.
• Pristupne točke (APN): Postavite nazive pristupnih točaka (APN).
• Način rada mreže: Odaberite vrstu mreže.
• Mrežni operatori: Pretražite dostupne mreže i odaberite mrežu za roaming.
Dijeljenje i mobilna pristupna točka
• Mobilna pristupna točka: Koristite mobilni Wi-Fi hotspot za dijeljenje mobilnih mrežnih
veza uređaja s računalima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže.
• USB dijeljenje: Koristite USB povezivanje za dijeljenje mobilne mrežne veze uređaja s
računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični modem za
računalo.
• Bluetooth dijeljenje: Koristite Bluetooth povezivanje za dijeljenje mobilne mrežne veze
uređaja s računalima preko Bluetootha.
• Upute: Saznajte više o USB, Wi-Fi i Bluetooth povezivanju.
VPN
Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).
Kies preko Wi-Fi
Spojite uređaj s uslugom Samsung Kies putem Wi-Fi mreže.
83
Postavke
Način početnog zaslona
Odaberite način rada početnog zaslona (osnovni ili laki).
Način Blokiranja
Odaberite koje će se obavijesti blokirati ili koje obavijesti će biti dopuštene za pozive upućene od
određenih kontakata iz načina blokiranja.
Upravitelj SIM kartice
Aktivirajte svoju SIM ili USIM kartiu i prilagodite postavke SIM kartice.
• Primi dolazne pozive: Podesite želite li ili ne primati dolazne pozive s GPRS mreže dok
koristite podatkovne usluge.
• Mreža za podatkovne usluge: Odaberite SIM ili USIM karticu za podatkovne usluge.
• Dvije SIM kartice uvijek uključene: Podesite za dopuštanje dolaznih poziva s druge SIM ili
USIM kartice tijekom poziva.
Kad je ova značajka omogućena, mogu se obračunati dodatne naknade za prosljeđivanje
poziva ovisno o području ili pružatelju usluge.
Zvuk
Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.
• Glasnoća: Podesite razinu glasnoće za zvuke zvona poziva, glazbe i videozapisa, zvukova
sustava i obavijesti.
• Ton zvona: Odaberite zvuk zvona koji vas upozorava na dolazne pozive.
• Vibracija uređaja: Dodajte ili odaberite vibraciju.
• Vibrira dok zvoni: Postavite uređaj da vibrira i reproducira zvuk zvona za dolazne pozive.
• Ton tipkovnice za biranje: Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodirivanju tipki na
tipkovnici.
• Zvukovi dodira: Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri odabiru aplikacije ili opcije na
zaslonu osjetljivom na dodir.
• Zvuk zaključavanja zaslona: Postavite uređaj da emitira zvuk pri zaključavanju ili
otključavanju zaslona osjetljivog na dodir.
84
Postavke
Zaslon
Promijenite postavke zaslona.
• Pozadina:
– – Početni zaslon: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon.
– – Zaslon zaključavanja: Odaberite sliku pozadine za zaključani zaslon.
– – Početni i zaslon zaključavanja: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon i zaključani
zaslon.
• Svjetlina: Postavljanje osvjetljenja zaslona.
• Auto. rotacija zaslona: Postavite za automatsko rotiranje sadržaja pri okretanju uređaja.
• Istek zaslona: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje
zaslona.
• Vrsta slova: Promijenite vrstu slova za tekst na zaslonu.
• Veličina slova: Promjena veličine slova.
Spremanje
Pregledajte informacije o memoriji uređaja, kao i o memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku
karticu.
Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci koji se nalaze na njoj.
Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta
jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije.
85
Postavke
Baterija
Prikažite količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.
Upravljanje aplikacijama
Prikažite i upravljajte aplikacijama na uređaju.
Usluge lokacije
Promijenite postavke GPS funkcije.
• Koristi bežične mreže: Postavite za korištenje Wi-Fi i/ili mobilnih mreža za traženje trenutne
lokacije.
• Koristi GPS satelite: Postavite za korištenje GPS satelita za traženje trenutne lokacije.
• Lokacija i Google pretraga: Postavite za korištenje vaše trenutne lokacije za Google
pretraživanje i druge Google usluge.
Zaslon zaključavanja
Promijenite postavke radi zaštite uređaja.
• Zaključavanje zaslona: Aktiviranje funkcije zaključavanja zaslona.
• Opcije zaključavanja zaslona: Promijenite postavke zaključanog zaslona. Postavke se
primjenjuju samo kada je postavljena opcija zaključavanja prelaskom ruke preko zaslona.
– – Prečaci: Postavite za prikaz i uređenje prečaca aplikacija na zaključanom zaslonu.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
86
Postavke
– – Sat: Postavite za prikaz sata na zaključanom zaslonu.
– – Dvostruki sat: Postavite za prikaz dvostrukog sata na zaključanom zaslonu.
– – Prognoza: Postavite za prikaz informacija o vremenskoj prognozi na zaključanom
zaslonu.
– – Upute: Postavite za prikaz uputa na zaključanom zaslonu.
• Info. o vlasniku: Unesite informacije o sebi koje će biti vidljive na zaključanom zaslonu.
Sigurnost
Promijenite postavke za osiguranje uređaja i SIM ili USIM karticu.
• Šifriraj uređaj: Postavite šifru za šifriranje podataka spremljenih na uređaju. Morate unijeti
šifru svaki put kada uključite uređaj.
Napunite bateriju prije nego što omogućite ovu postavku jer šifriranje podataka može
potrajati više od sat vremena.
• Šifriraj vanjsku SD karticu:
– – Šifriraj: Postavite za šifriranje datoteka kad ih pohranite na memorijsku karticu.
– – Puno šifriranje: Postavite za šifriranje svih datoteka na memorijskoj kartici.
– – Isključi multimedijske datoteke: Postavite za šifriranje svih datoteka na memorijskoj
kartici, osim medijskih datoteka.
Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj neće
moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije resetiranja
uređaja.
87
Postavke
• Daljinske kontrole: Postavite za omogućavanje daljinskog upravljanja vašim izgubljenim ili
ukradenim uređajem putem interneta. Za uporabu ove značajke morate se prijaviti na svoj
Samsung račun.
– – Registracija računa: Dodavanje ili pregledanje Samsung računa.
– – Koristi bežične mreže: Podesite uređaj tako da omogući prikupljanje lokacijskih
podataka i određivanje lokacije vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi i
mobilnih mreža.
• Upozorenje o SIM promjeni: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije "Pronađi moj mobilni" koja
pomaže u lociranju uređaja kada je izgubljen ili ukraden.
• Pronađi moju mob. stranicu: Pristupite internet lokaciji SamsungDive
(www.samsungdive.com). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete pratiti i kontrolirati putem
internetskih stranica SamsungDive.
• Postavite SIM zaključavanje:
– – Zaključaj SIM: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije zaključavanja PIN-a kako bi se PIN
morao unijeti prije korištenja uređaja.
– – Promijeni SIM PIN: Promjena PIN-a korištenog za pristupanje podatcima na SIM ili USIM
kartici.
• Učini šifre vidljivima: Uređaj prema zadanoj postavci skriva šifre radi sigurnosti. Postavite
uređaj za prikaz šifri redoslijedom kojim su unijete.
• Administratori uređaja: Pregled administratora uređaja instaliranih na uređaju. Možete
dopustiti administratorima uređaja da primjenjuju nova pravila na uređaj.
• Nepoznati izvori: Odaberite za instaliranje aplikacija iz bilo kojeg izvora. Ako nije drukčije
odabrano, preuzimajte aplikacije samo iz Trg. Play trgovine.
• Pouzdani podaci: Koristite certifikate i vjerodajnice da biste omogućili sigurnu uporabu
različitih aplikacija.
• Instaliraj s memorije uređaja: Instalirajte šifrirane certifikate spremljene na USB uređaju.
• Obriši podatke za prijavu: Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i resetirajte šifru.
88
Postavke
Jezik i unos
Izmijeni postavke za tekstualni unos.
Jezik
Postavite jezik zaslona za sve menije i aplikacije.
Zadano
Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.
Google unos teksta govorom
Za promjenu postavki glasovnog unosa, dodirnite
.
• Odaberite jezike unosa: Odaberite jezike za unos teksta.
• Blokiraj uvredljiv govor: Postavite za sprječavanje uređaja u prepoznavanju uvredljivih riječi
u glasovnom unosu.
Samsung tipkovnica
Za promjenu postavki Samsung tipkovnice, dodirnite
.
• Vrsta okomite tipkovnice: Promijenite izgled tipkovnice.
• Unesite jezike: Odaberite jezike za unos teksta.
• Predviđanje teksta: Aktiviranje načina prediktivnog teksta za predviđanje riječi na osnovu
vašeg unosa i prijedloga riječi. Možete i prilagoditi postavke predviđanja riječi.
• Uzastopni unos: Postavite za unos teksta prelaskom ruke preko tipkovnice.
• Klizanje tipkovnice: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju za način unosa teksta pokretom ruke
preko tipkovnice. Prebacite se iz jednog u drugi način unosa kretanjem lijevo ili desno po
tipkovnici.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
89
Postavke
• Rukopis: Aktivacija načina rukopisa i prilagodba postavki za način rukopisa, kao što je
vrijeme prepoznavanja, debljina olovke ili boja olovke.
• Glas. ulaz: Aktivirajte značajku glasovnog unosa za unos teksta pomoću glasa.
• Auto. veliko početno slovo: Postavite uređaj za automatsko pisanje prvog velikog slova
nakon završnog znaka interpunkcije, kao što je točka, znak pitanja ili znak uzvika.
• Automatski razmak: Postavite uređaj za automatsko umetanje razmaka između riječi.
• Auto. interpunkcija: Postavite uređaj za umetanje točke kada dva puta dodirnete
razmaknicu.
• Prikaz znakova: Postavite uređaj za prikaz velike slike svakog unesenog znaka.
• Zvuk dodira tipke: Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodiru tipke.
• Upute: Saznajte kako unijeti tekst pomoću Samsung tipkovnice.
• Poništi postavke: Resetirajte postavke Samsung tipkovnice.
Glas. pretraživanje
• Jezik: Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
• Govorni izlaz: Postavite uređaj da osigura glasovni odziv kako bi vas obavijestio o trenutnoj
akciji.
• Blokiraj uvredljiv govor: Sakrijte uvredljive riječi iz rezultata glasovnog pretraživanja.
• Bluetooth slušalice: Podesite uređaj da dozvoli glasovno traženje putem Bluetooth slušalice
kada je spojena na uređaj.
Izlaz pretvorbe teksta u govor
• Preferirani TTS sustav: Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki
sustava glasovne sinteze, dodirnite .
• Brzina govora: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
• Slušaj primjer: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
• U vožnji: Aktivirajte način rada u vožnji za podešavanje uređaja na glasno čitanje saržaja i
određivanje aplikacija koje će se koristiti u načinu rada prilikom vožnje.
Brzina pokazivača
Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu podlogu koji su povezani s uređajem.
90
Postavke
Sigurnosno kopiranje i poništavanje
Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.
• Pokreni sigurnosnu kopiju: Postavite postavke sigurnosne kopije i podataka aplikacije na
Google poslužitelj.
• Sigurnosno kopiranje računa: Postavite ili uredite vaš Google sigurnosni račun.
• Auto. vracanje sigurnosne kopije: Postavite za vraćanje postavki i podataka aplikacije kad
se aplikacija ponovno instalira na uređaj.
• Vraćanje tvorničkih postavki: Ovo će vratiti postavke na tvornički zadane vrijednosti i
obrisati sve podatke.
Dodaj račun
Dodavanje računa e-pošte ili SNS-a.
Pokreti
Aktiviranje značajke pokreta i promjena postavki prepoznavanja pokreta.
• Pametno upozorenje: Postavite uređaj da vas obavještava ako imate propuštene pozive ili
nove poruke kada podignete uređaj.
• Protresite za aktualizaciju: Podesite uređaj za traženje Bluetooth uređaja kad ga se protrese.
• Okrenite za utišavanje/pauziranje: Postavite na isključivanje zvuka dolaznih poziva, alarma,
glazbe i FM radija postavljanjem uređaja zaslonom prema dolje.
• Info o pokretima: Pogledajte upute za upravljačke pokrete.
91
Postavke
Datum i vrijeme
Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu
uređaja.
Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke
vremena i datuma.
• Auto. datum i vrijeme: Automatski ažurirajte vrijeme i datum prilikom kretanja kroz
vremenske zone.
• Postavi datum: Ručno postavljanje trenutnog datuma.
• Postavi vrijeme: Ručno postavljanje trenutnog vremena.
• Auto. vremenska zona: Postavite za primanje mrežnih informacija o vremenskoj zoni kad se
pomićete kroz vremenske zone.
• Odabir vremenske zone: Postavite matičnu vremensku zonu.
• Upotreba formata 24 sata: Prikaz vremena u 24-satnom formatu.
• Odabir formata datuma: Odaberite format datuma.
Pristupačnost
Usluge pristupačnosti su posebne značajke za osobe s određenim tjelesnim invaliditetom.
Pristupite i aktivirajte sljedeće postavke za poboljšanje dostupnosti uređaja.
• Auto. rotacija zaslona: Postavite za automatsko rotiranje sučelja pri rotiranju uređaja.
• Istek zaslona: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje
zaslona.
• Izgovaranje šifri: Postavite uređaj za glasno čitanje šifri koje unosite preko aplikacije
Talkback.
• Preuzimanje/prekidanje poziva:
– – Pomoću početne tipke odgovarate na poziv: Postavite uređaj za prihvaćanje dolaznih
poziva kad pritisnete tipku za početni zaslon.
– – Tipka za uključenje prekida pozive: Postavite uređaj za prekidanje poziva kad pritisnete
tipku za uključivanje.
92
Postavke
• Prečac pristupačnosti: Dodavanje prečaca do postavki Pristupačnost u brzom izborniku
koji se pojavljuje kad pritisnete i držite tipku za uključivanje.
• TalkBack: Aktiviranje funkcije Talkback, koja osigurava glasovni odaziv.
• Veličina slova: Promjena veličine slova.
• Izlaz pretvorbe teksta u govor:
– – Preferirani TTS sustav: Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki
sustava glasovne sinteze, dodirnite .
– – Brzina govora: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
– – Slušaj primjer: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
– – U vožnji: Aktivirajte način rada u vožnji za podešavanje uređaja na glasno čitanje saržaja i
određivanje aplikacija koje će se koristiti u načinu rada prilikom vožnje.
• Poboljšaj pristupačnost interneta: Postavite aplikacije koje će instalirati internetske skripte i
učiniti njihov internetski sadržaj dostupnijim.
• Mono zvuk: Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka na jednoj slušalici.
• Isključi sve zvukove: Isključite sve zvukove uređaja.
• Dodir i držanje: Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.
Opcije razvoja
Izmijenite postavke za razvoj aplikacije.
• Šifra za sigurnosno kopiranje radne površine: Postavite šifru za zaštitu sigurnosne kopije.
• Zaslon uključen: Postavite zaslon da bude uključen dok se baterija puni.
• Zaštiti SD karticu: Postavite za slanje zahtjeva za potvrdom kad se očitaju podatci s
memorijske kartice.
• USB ispravljanje grešaka: Aktivirajte način USB ispravljanja grešaka za spajanje uređaja s
računalom putem USB kabela.
93
Postavke
• Uključi lažne lokacije: Dozvolite slanje lažne lokacije i servisnih informacija usluzi
upravljanja lokacijom radi testiranja.
• Odaberite aplikaciju za ispravljanje grešaka: Odaberite aplikacije za ispravljanje grešaka i
njihovo sprječavanje kad je ispravljanje grešaka prekinuta.
• Pričekajte ispravljanje grešaka: Postavite za sprječavanje učitavanja odabranih aplikacija
prije nego što je ispravljanje grešaka spremno.
• Prikaži dodire: Postavite za prikaz pokazivača kad dodirnete zaslon.
• Prikaži lokac. pokazivača: Postavite za prikazivanje koordinata i praćenje pokazivača kad
dodirnete zaslon.
• Pokaži granice izgleda: Postavite za prikazivanje granica.
• Pokaži aktualizacije GPU pregleda: Postavite da osvijetli područja na zaslonu kad se
ažuriraju putem GPU.
• Prikaži aktualizacije zaslona: Postavite da osvijetli područja na zaslonu kad su ažurirana.
• Brzina animacije prozora: Postavite brzinu otvaranja i zatvaranja skočnih okvira.
• Brzina prijelazne animacije: Postavite brzinu prelaska iz zaslona u zaslon.
• Ljestvica trajanja animatora: Postavite vrijeme prikazivanja skočnih okvira.
• Onemogući preklapanja hardvera: Postavite za skrivanje hardverskih preklapanja.
• Prisilna GPU obrada: Postavite za korištenje 2D hardverskog ubrzanja za unapređenje
grafike.
• Strogi način: Postavite uređaj tako da zaslon svijetli kad aplikacije izvršavaju dugotrajne
radnje.
94
Postavke
• Pokaži CPU korištenje: Postavite za prikaz svih aktivnih procesa.
• GPU prikazni profil: Postavite za provjeru vremena GPU prikaza.
• Omogući tragove: Postavite za prikaz tragova izvršenja aplikacije i izvedbi sustava.
• Ne odražavaj aktivnosti: Postavite za završetak rada aplikacije kad pokrenete novu
aplikaciju.
• Ograniči pozadinske procese: Postavite za ograničavanje broja procesa koji se izvršavaju u
pozadini.
• Prikaži sve ANR poruke: Postavite uređaj da vas upozori na aplikacije koje ne reagiraju, a
koje se izvršavaju u pozadini.
O uređaju
Pristupite informacijama uređaja i ažurirajte softver uređaja.
95
Rješavanje problema
Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu
unosa određenih šifri:
• Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja aktivirana, morate unijeti šifru koju ste postavili
za uređaj.
• PIN: Kada uređaj koristite prvi put ili kada je aktivirano unošenje PIN broja, morate unijeti
PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika
Zaključaj SIM.
• PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično zbog toga što je PIN nekoliko puta unet
pogrešno. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
• PIN2: Kada pristupate izborniku za koji se zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 koji ste dobili uz
SIM ili USIM karticu. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.
Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
• Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Za više informacija kontaktirajte
pružatelja usluga.
Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno
Ako vaš uređaj ima zaslon osjetljiv na dodir koji ne reagira ispravno, pokušajte sljedeće:
• Uklonite zaštitni pokrov sa zaslona osjetljivog na dodir, ako postoji. Zaštitni pokrovi mogu
spriječiti uređaj u prepoznavanju vašeg unosa i ne preporučuju se za uređaje sa zaslonom
osjetljivim na dodir.
• Vodite računa da su vam ruke čiste i suhe kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir.
• Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
• Provjerite je li vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreban ili oštećen, odnesite ga u Samsungov servisni centar.
96
Rješavanje problema
Vaš uređaj se zamrzava ili ima kritičnu grešku
Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze, morat ćete zatvoriti programe ili ponovo
pokrenuti uređaj za vraćanje njegovih funkcionalnosti. Ako se vaš uređaj zamrzava ili ne reagira,
pritisnite i držite tipku za uključivanje 8-10 sekundi. Uređaj će se automatski ponovo pokrenuti.
Ako ovo ne riješi problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki. Na zaslonu aplikacija dodirnite
Postavke → Sigurnosno kopiranje i poništavanje → Vraćanje tvorničkih postavki →
Vraćanje uređaja → Obriši sve.
Pozivi su prekinuti
Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti mrežnu vezu.
Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
Odlazni pozivi se ne spajaju
• Provjerite jeste li pritisnuli gumb Poziv.
• Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
Dolazni pozivi se ne spajaju
• Provjerite je li uređaj uključen.
• Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.
Drugi vas ne čuju tijekom poziva
• Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
• Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
• Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.
97
Rješavanje problema
Kvaliteta zvuka je slaba
• Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
Kad birate iz imenika, poziv se na spaja
• Provjerite je li ispravan broj pohranjen na popisu kontakata.
• Ako je potrebno, ponovo unesite i pohranite broj.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj kontakta.
Uređaj ispušta zvuk bip, a ikona baterija je prazna
Vaša baterija je gotovo prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju kako biste mogli nastaviti
s korištenjem uređaja.
Baterija se ne puni ispravno ili je uređaj isključen
• Dio za bateriju je možda prljav. Obrišite pozlaćene kontakte s čistom, mekanom krpom, pa
pokušajte ponovo napuniti bateriju.
• Ako se baterija više ne puni u potpunosti, zbrinite staru bateriju na ispravan način i
zamijenite je novom (kontaktirajte lokalne vlasti za ispravan način zbrinjavanja).
Vaš uređaj je vruć na dodir
Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad ih koristite duže vrijeme, vaš uređaj
može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu
izvedbu.
98
Rješavanje problema
Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci
Za rukovanje aplikacijom kamere, vaš Samsung uređaj mora imati dostupno dovoljno
memorijskog prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o
grešci, pokušajte sljedeće:
• Napunite bateriju ili zamijenite bateriju s onom koja je napunjena.
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste
primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.
Prilikom pokretanja FM radija javlja se poruka o grešci
Aplikacija FM radija na vašem Samsung uređaju koristi kabel slušalice kao antenu. Bez spojenih
slušalica, FM radio ne može primati signal radijskih postaja. Za korištenje FM radija, provjerite je li
slušalica ispravno spojena. Nakon toga, pretražit će i pohraniti dostupne radijske postaje.
Ako i dalje ne možete koristiti FM radio, nakon što ste primijenili ove korake, pokušajte naći
željenu radijsku postaju s drugim radijskim prijemnikom. Ako s drugim radijskim prijemnikom
možete primati tu postaju, možda trebate uređaj odnijeti na servis. Kontaktirajte Samsung
servisni centar.
Prilikom otvaranja glazbenih datoteka javlja se poruka o grešci
Neke glazbene datoteke ne mogu se reproducirati na vašem Samsung uređaju zbog niza razloga.
Ako prilikom otvaranja glazbenih datoteka primate poruku o grešci, pokušajte sljedeće:
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava
(DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za
reprodukciju datoteke.
• Provjerite podržava li vaš uređaj vrstu datoteke.
99
Rješavanje problema
Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti, ako je
to potrebno.
• Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth
raspona (10 m).
Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.
Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo
• Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
• Provjerite imate li instalirane i ažurirane ispravne pogone na računalu.
• Ako koristite Windows XP, provjerite imate li na vašem računalu instaliranu Windows XP
Service Pack 3 ili noviju verziju.
• Provjerite imate li na računalu instaliran Samsung Kies 2.0 ili Windows Media Player 10 ili
noviju verziju.
Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja
• Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija
dijelova.
• Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.
100
Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja u ovisnosti o području pružatelja usluga ili
verziji softvera te su podložni izmjeni bez prethodne najave.
www.samsung.com
Croatian. 10/2013. Rev.1.0
Download PDF