Samsung | GT-I8730 | Samsung GT-I8730 Korisnički priručnik

GT-I8730
Korisnički priručnik
www.samsung.com
Informacije o ovom priručniku
Ovaj uređaj osigurava visoku kvalitetu mobilnog komuniciranja i zabave osiguranu
Samsungovim visokim standardima i tehnološkog stručnog znanja. Ovaj korisnički priručnik
detaljno objašnjava funkcije i primjenu uređaja.
• Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik kako biste osigurali sigurnu i pravilnu
uporabu.
• Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
• Slike i snimke zaslona mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
• Sadržaj se može razlikovati od gotovog proizvoda ili softvera dostavljenog od davatelja
usluge ili operatera, te je podložan promijeni bez prethodne obavijesti. Najnoviju verziju
priručnika potražite na internetskim stranicama tvrtke Samsung, www.samsung.com.
• Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će
na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno
raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
• Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja
usluga.
• Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, područjima ili specifikacijama
hardvera. Samsung nije odgovoran za probleme u izvedbi uzrokovane aplikacijama čiji
dobavljač nije tvrtka Samsung.
• Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem
registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja
operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
• Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su
za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe
smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito
korištenje medija.
• Za podatkovne usluge, kao što su razmjena poruka, učitavanje i skidanje, automatska
sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Da biste
izbjegli dodatne troškove, odaberite odgovarajući podatkovni plan. Za više informacija,
kontaktirajte svog operatera.
2
Informacije o ovom priručniku
• Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se aktualizirati i ne moraju i nadalje biti
podržane bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz
uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite
se pružateljima usluga.
• Mijenjanje operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora mogu
rezultirati u neispravnosti uređaja i oštećenju ili gubitku podataka. Te akcije predstavljaju
povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.
Ikone uputa
Pozor: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima
Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme
Napomena: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije
Autorsko pravo
Copyright © 2013 Samsung Electronics
Ovaj vodič zaštićen je međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava.
Niti jedan dio ovog vodiča ne smije se reproducirati, distribuirati, prevoditi ili prenositi u bilo
kojem obliku, ni na koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili
pohranjivanje na bilo kojem mediju za pohranu informacije i sustavu obnove podataka, bez
prethodnog pisanog dopuštenja Samsung Electronicsa.
3
Informacije o ovom priručniku
Zaštitni znakovi
• SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
• Android logotip, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store
i Google Talk™ zaštitni su znakovi Google, Inc.
• Bluetooth® registrirani je zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip registrirani
su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
• Svi ostali zaštićeni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.
4
Sadržaj
Početak
38 Prijenos datoteka
39 Zaštita uređaja
41 Nadogradnja uređaja
7 Prikaz uređaja
8Tipke
9 Sadržaj pakiranja
10 Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije
13 Punjenje baterije
15 Umetanje memorijske kartice
17 Uključivanje i isključivanje uređaja
18 Držanje uređaja
18 Zaključavanje i otključavanje uređaja
18 Prilagodba glasnoće
19 Prebacivanje na bešumni način rada
Komunikacija
42Telefon
47Imenik
51Poruke
52Email
54 Google Mail
55Razgovor
56Google+
56Messenger
57ChatON
Osnovne funkcije
20 Ikone indikatora
21 Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
24 Kontrolni pokreti
29 Pomoćna stranica
29Obavijesti
30 Početni zaslon
32 Korištenje aplikacija
32 Zaslon aplikacija
34Upute
34 Unos teksta
36 Spajanje na Wi-Fi mrežu
37 Postavljanje računa
Mreža i internet
58Internet
59Chrome
60Bluetooth
61 AllShare Play
62 Grupno izvođenje
63NFC
64 S Beam
5
Sadržaj
Mediji
Putovanja i lokalni sadržaji
65 Music Player
66Kamera
72Galerija
75 Video Player
76YouTube
77 FM Radio
95Karte
96Lokalno
97Navigacija
Postavke
98 Informacije o postavkama
98Wi-Fi
99Bluetooth
99 Korištenje podataka
99Dodatno
101 Način početnog zaslona
101 Način Blokiranja
102Zvuk
102Zaslon
103Spremanje
103 Štednja baterije
104Baterija
104 Upravljanje aplikacijama
104 Usluge lokacije
104 Zaslon zaključavanja
105Sigurnost
107 Jezik i unos
110Oblak
110 Sigurnosno kopiranje i poništavanje
110 Dodaj račun
110Pokreti
111Pribor
112 Datum i vrijeme
112Pristupačnost
113 Opcije razvoja
114 O uređaju
Trgovine aplikacijama i
medijskim sadržajima
79
80
80
81
Trg. Play
Samsung Apps
S Suggest
Game Hub
Pomoćni programi
82 S bilješka
84 S Planer
86Dropbox
87Oblak
88Sat
90Kalkulator
90Diktafon
91 S Voice
92Google
93 Glas. pretraživanje
93 Moje Datoteke
94Skidanja
Otklanjanje poteškoća
6
Početak
Prikaz uređaja
Mikrofon
Prednja kamera
Slušalica
Senzor
blizine/svjetlosti
Tipka za
uključivanje/resetir
anje/zaključavanje
Zaslon osjetljiv na
dodir
Tipka za početni
zaslon
Tipka za opcije
Tipka za povratak
Višenamjenski
priključak
Mikrofon
Utičnica za
slušalice
GPS antena
Bljeskalica
Stražnja kamera
Tipke glasnoće
Stražnji poklopac
Glavna antena
Zvučnik
7
Početak
Mikrofon na vrhu uređaja je aktivan samo kad se koristi zvučnik ili se snimaju videozapisi.
• Ne prekrivajte područje antene rukama ili drugim predmetima Jer to može dovesti do
problema s povezivošću ili istrošiti bateriju.
• Ne koristite zaštitu za zaslon. Ona može izazvati kvar senzora.
• Ne dozvolite kontakt zaslona osjetljivog na dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili
uslijed doticaja s vodom može doći do kvara dodirnog zaslona.
Tipke
Tipke
Funkcija
• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja.
Uključivanje/
Isključivanje
Meni
Početna
• Pritisnite i držite 8-10 sekundi za ponovno pokretanje uređaja
u slučaju kritične pogreške, prekida veze ili zamrzavanja.
• Pritisnite za zaključavanje i otključavanje uređaja. Uređaj se
zaključava kad se isključi zaslon osjetljiv na dodir.
• Dodirnite za otvaranje popisa opcija dostupnih za trenutni
zaslon.
• Dodirnite i držite na početnom zaslonu za pokretanje Google
pretraživanja.
• Pritisnite za povratak na početni zaslon.
• Pritisnite i držite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.
Nazad
• Dodirnite za povratak na početni zaslon.
Glasnoća
• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.
8
Početak
Sadržaj pakiranja
Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:
• Uređaj
• Baterija
• Kratke upute
Koristite samo softver koji je odobrila tvrtka Samsung. Piratski ili ilegalni softver može
izazvati oštećenja ili kvarove koji nisu obuhvaćeni jamstvom proizvođača.
• Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o
području ili pružatelju usluge.
• Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti
kompatibilni s drugim uređajima.
• Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
• Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite
jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
• Drugi dodaci možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
• Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Kvarovi uzrokovani korištenjem
neodobrenog pribora nisu pokrivene jamstvenim servisom.
• Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o proizvodnim
tvrtkama. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku stranicu
tvrtke Samsung.
9
Početak
Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije
Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije, te bateriju
koja je sastavni dio uređaja.
• S ovim uređajem koristite samo mikro SIM karticu.
• Neki LTE servisi možda neće biti dostupni ovisno o davatelju usluga. Dodatne
informacije o dostupnosti servisa zatražite od davatelja usluga.
1 Uklonite stražnji poklopac.
• Vodite računa i nemojte oštetiti nokte prilikom uklanjanja stražnjeg poklopca.
• Ne savijajte i ne presavijajte jako stražnji poklopac. Ako to učinite uređaj se može
oštetiti.
2 Umetnite SIM ili USIM karticu s kontaktima obojenim zlatnom bojom okrenutim prema dolje.
10
Početak
• Ne uklanjajte zaštitni traku koja pokriva antenu, jer to može oštetiti antenu.
• Ne stavljajte memorijsku karticu u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica
zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj morate odnijeti u Samsungov servisni centar
gdje će vam izvaditi memorijsku karticu.
• Vodite računa da ne izgubite ili dopustite drugima da koriste SIM ili USIM karticu.
Samsung nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili neugodnosti uzrokovane izgubljenim
ili ukradenim karticama.
3 Umetnite SIM ili USIM karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.
4 Umetnite bateriju.
2
1
5 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.
11
Početak
Vađenje SIM ili USIM kartice i baterije
1 Uklonite stražnji poklopac.
2 Izvadite bateriju.
3 Gurnite SIM ili USIM karticu dok se ne oslobodi iz otvora uređaja te je potom izvadite.
12
Početak
Punjenje baterije
Prije prve uporabe morate napuniti bateriju. Za punjenje baterije koristite punjač. Za punjenje
uređaja možete koristiti i računalo tako da ih spojite pomoću USB kabela.
Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Ne odobreni
punjači ili kabeli mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.
• Kada je baterija prazna, uređaj će poslati zvuk upozorenja i prikazati poruku o praznoj
bateriji.
• Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na
punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja
uređaja.
Punjenje pomoću punjača
Umetnite tanji kraj punjača u višenamjensku utičnicu na uređaju, a veći kraj punjača uključite u
strujnu utičnicu.
Neispravno priključivanje punjača može izazvati velika oštećenja uređaja. Jamstvo ne
pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.
13
Početak
• Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više
vremena da se baterija potpuno napuni.
• Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, dodirni zaslon možda neće
funkcionirati. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
• Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo
utjecati na vijek trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije
više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
• Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u Samsungov
servisni centar.
Nakon što se baterija u potpunosti napunila, isključite uređaj s punjača. Prvo punjač izvucite iz
uređaja a zatim iz strujne utičnice.
Ne uklanjajte bateriju prije nego što ste iskopčali punjač, jer to može oštetiti uređaj. Jer to
može oštetiti uređaj.
Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema
tipku za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga punjač trebate izvuči iz strujne
utičnice kad se ne koristi kako biste izbjegli nepotrebno trošenje energije. Tijekom
punjenja uređaj treba biti blizu strujne utičnice.
Provjera statusa napunjenosti baterije
Ako punite bateriju kad je uređaj isključen, sljedeće ikone pokazat će trenutni status punjenja
baterije:
Baterija je potpuno
napunjena
Baterija se puni
14
Početak
Smanjenje potrošnje baterije
Uređaj nudi opcije koje će vam pomoći uštedjeti potrošnju baterije. Prilagodbom ovih opcija i
isključivanjem značajki u pozadini, uređaj možete koristiti duže između punjenja:
• Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na tipku za
uključivanje/resetiranje/ zaključavanje.
• Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću upravljanja zadacima.
• Isključite Bluetooth značajku.
• Deaktivirajte Wi-Fi značajku.
• Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
• Smanjite vrijeme pozadinskog svijetla.
• Smanjite osvjetljenje zaslona.
Umetanje memorijske kartice
Vaš uređaj radi s memorijskim karticama maksimalnog kapaciteta 32 GB. Ovisno o proizvođaču i
tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem.
• Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba
nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj
pohranjene podatke.
• Vodite računa da memorijsku karticu umetnete ispravno okrenutu.
• Uređaj podržava samo FAT strukturu datoteka za memorijske kartice. Ako umetnete
memorijsku karticu formatiranu s drugačijom strukturom datoteka, uređaj će zatražiti
preformatiranje memorijske kartice.
• Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
• Kada umetnite memorijsku karticu u uređaj, direktorij datoteka memorijske kartice
pojaviti će se u mapi extSdCard interne memorije.
15
Početak
1 Uklonite stražnji poklopac.
2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.
3 Gurnite memorijsku karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.
4 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.
Uklanjanje memorijske kartice
Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja. Na početnom
zaslonu dodirnite Aplik. → Postavke → Spremanje → Odspoji SD karticu → OK.
1 Uklonite stražnji poklopac.
2 Gurnite memorijsku karticu dok se ne oslobodi iz otvora uređaja te je potom izvadite.
3 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.
Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To
može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja.
Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zloporabe oštećenih memorijskih
kartica, uključujući gubitak podataka.
16
Početak
Formatiranje memorijske kartice
Memorijska kartica formatirana na računalo možda neće biti kompatibilna s uređajem.
Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.
Na početnom zaslonu dodirnite Aplik. → Postavke → Spremanje → Format SD kartice →
Format SD kartice → Obriši sve.
Ne zaboravite, prije formatiranja memorijske kartice sigurnosno pohraniti sve važne
podatke pohranjene na uređaju. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka
uzrokovan postupcima korisnika.
Uključivanje i isključivanje uređaja
Kada prvi put uključujete uređaj, za podešavanje uređaja slijedite upute na zaslonu.
Da biste uređaj uključili, pritisnite i držite gumb za napajanje nekoliko sekundi.
• Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na
područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
• Pritisnite i držite tipku za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje te dodirnite Profil Bez
mreže za deaktiviranje bežične funkcije.
Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite tipku za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje te
dodirnite Isključivanje.
17
Početak
Držanje uređaja
Ne prekrivajte područje antene rukama ili drugim predmetima Jer to može dovesti do problema
s povezivošću ili istrošiti bateriju.
Zaključavanje i otključavanje uređaja
Radi sprječavanja neželjenih radnji kad ne koristite uređaj zaključajte ga. Pritiskanjem tipke za
uključivanje/resetiranje/ zaključavanje zaslon se isključuje,a uređaj prelazi u mod zaključavanja.
Ako se uređaj ne koristi neko vrijeme automatski se zaključava.
Za otključavanje uređaja, pritisnite tipku za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje ili dodirnite
bilo gdje na početnom zaslonu, kad je zaslon osjetljiv na dodir isključen, te kucnite prstom u tom
smjeru.
Za otključavanje uređaja možete krostiti pokret. Na početnom zaslonu dodirnite Aplik. →
Postavke → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje zaslona → Pokreti. Za otključavanje
zaslona pomoću pokreta, dodirnite i držite točku na zaslonu, a zatim nagnite uređaj naprijed.
Prilagodba glasnoće
Za podešavanje glasnoće zvuka zvona ili za podešavanje glasnoće zvuka prilikom reproduciranja
glazbe ili videozapisa, pritisnite tipke glasnoće prema gore ili dole.
18
Početak
Prebacivanje na bešumni način rada
Koristite jednu od ovih metoda:
• Pritisnite i držite tipke glasnoće sve dok se ne prebaci na bešumni način rada.
• Pritisnite i držite tipku za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje, a zatim dodirnite Bešumno.
• Otvorite okvir s obavijestima na vrhu zaslona i dodirnite Zvuk.
Podesite uređaj da vas upozorava na različite događaje u Bešumnom načinu rada. Pritisnite i
držite tipku za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje, a zatim dodirnite Vibracija.
19
Osnovne funkcije
Ikone indikatora
Ikone prikazane na vrhu zaslona daju informacije o statusu uređaja. U donjoj tablici navedene su
najčešće ikone.
Ikona
Značenje
Nema signala
Jačina signala
Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
GPRS mreža je spojena
EDGE mreža je spojena
UMTS mreža je spojena
HSDPA mreža je spojena
HSDPA+ mreža je spojena
LTE mreža je spojena
Wi-Fi je spojen
Bluetooth značajka je aktivirana
GPS aktiviran
Poziv u tijeku
Propušteni poziv
Sinkronizirano s internetom
Spojen s računalom
Nema SIM ili USIM kartice
Nova SMS ili MMS poruka
Alarm uključen
Aktiviran bešumni način
Aktiviran način vibracije
20
Osnovne funkcije
Ikona
Značenje
Aktiviran profil Bez mreže
Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
Razina napunjenosti baterije
Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
Zaslon dodirujte samo prstima.
• Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje
statičkog elektriciteta može prouzročiti kvar dodirnog zaslona.
• Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u kontakt s vodom. U vlažnim uvjetima ili
uslijed doticaja s vodom može doći do kvara dodirnog zaslona.
• Da biste izbjegli oštećenje dodirnog zaslona, ne dodirujte ga oštrim predmetima niti
ga pretjerano pritišćite prstima.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim
slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite
uređaj.
Pokreti prstima
Dodirivanje
Za otvaranje aplikacije, odabir stavke izbornika, pritiskanje gumba na zaslonu ili unos znakova
koristite tipkovnicu na zaslonu, dodirnite je prstom.
21
Osnovne funkcije
Povlačenje
Za premještanje ikona, minijatura ili prikaza na novu lokaciju, dodirnite i držite je te je povucite
na željenu poziciju.
Dvostruko dodirivanje
Dva puta dodirnite internetske stranice, kartu ili sliku za djelomično povećanje zuma. Ponovno
dodirnite dva puta za vraćanje natrag.
22
Osnovne funkcije
Kucanje prstima
Pomaknite prstima lijevo ili desno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugog
okvira. Kvrcnite prstima lijevo ili desno za pomicanje kroz internetske strance ili popis, poput
kontakata.
Skupljanje ili širenje prstiju
Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite
prste za smanjenje zuma.
23
Osnovne funkcije
Kontrolni pokreti
Jednostavni pokreti omogućavaju laku kontrolu uređaja.
Prije korištenja pokreta, provjerite je li značajka pokreta aktivirana. Na početnom zaslonu
dodirnite Aplik. → Postavke → Pokreti, te potom u desno povucite gumb Pokreti.
Prekomjerno potresanje ili udaranje uređaja može uzrokovati neželjene unose. Da biste
saznali kako pravilno kontrolirati pokrete, dodirnite Aplik. → Postavke → Pokreti →
Info o pokretima. (str. 111)
Rotiranje zaslona
Brojne aplikacije dozvoljavaju prikaz i u upravnom i u vodoravnom prikazu. Rotiranjem uređaja
prikaz se automatski prilagođava tako da odgovara novom prikazu zaslona.
Za sprječavanje automatskog rotiranja prikaza, otvorite obavijesni okvir i uklonite odabir
Rotacija zaslona.
• Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotiranje zaslona.
• Neka aplikacije prikazuju različiti zaslon ovisno o prikazu. Kalkulator postaje
znanstveni kalkulator kad se rotira u vodoravni prikaz.
24
Osnovne funkcije
Podizanje
Kad podignete uređaj nakon što je neko vrijeme bio neaktivan ili nakon što je zaslon bio
isključen, vibrirat će ako imate propuštene pozive ili nove poruke.
Približi uhu
Dok pregledavate detalje poziva, poruke ili kontakta, podignite i držite uređaj pored uha za
upućivanje poziv.
25
Osnovne funkcije
Pomaknite za premještanje
Dodirnite i držite stavku, a zatim pomaknite uređaj na lijevo ili desno kako bi se stavka premjestila
u novi okvir na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacija.
Pomaknite za pregledavanje
Kada je slika zumirana, dodirnite i držite točku na zaslonu, a zatim pomaknite uređaj u bilo kojem
smjeru kako biste pregledali sliku.
26
Osnovne funkcije
Dvostruko dodirivanje
Dvaput dodirnite uređaj za pomicanje na vrh popisa kontakata ili e-pošte.
Rotiranje
Dok je zaslon zaključan, dodirnite i držite zaslon, a zatim uređaj rotirajte na vodoravni prikaz
za pokretanje kamere. Za korištenje ovog pokreta, na početnom zaslonu, dodirnite Aplik. →
Postavke → Zaslon zaključavanja → Opcije zaključavanja zaslona, a zatim u desno povucite
gumb Brzi pristup fotoaparatu.
27
Osnovne funkcije
Okretanje
Okrenite uređaj zaslonom prema dolje da biste isključili zvuk zvona, zaustavili reprodukciju
medija ili isključili zvuk FM radija (kada koristite zvučnik).
Trešnja
• Protresite uređaj da biste potražili Bluetooth uređaje ili računala u usluzi Kies preko Wi-Fi.
• Protresite uređaj za ažuriranje popisa e-pošte ili informacije usluga Yahoo News, Yahoo
Finance ili AccuWeather.
28
Osnovne funkcije
Naginjanje
Dodirnite i držite dvije točke na zaslonu, a zatim nagnite uređaj natrag i naprijed za povećavanje
ili smanjivanje zuma.
Pomoćna stranica
Ovu značajku koristite za određene aplikacije temeljene na vašim aktivnostima. Stranice
povezane s vašim aktivnostima pojavit će se u sljedećim slučajevima:
• Kad na uređaj priključite slušalice ili držač.
• Prilikom roaminga.
Obavijesti
Ikone obavijesti pojavit će se na statusnoj traci kako bi vas obavijestile o propuštenim pozivima,
novim porukama, kalendarskim događajima, statusu uređaja i sl. Za otvaranje prikaza obavijesti,
povucite dolje sa statusne trake. Za pregled dodatnih uzbuna krećite se po popisu. Da biste
zatvorili okno obavijesti, traku na dnu zaslona povucite prema gore.
Iz panela s obavijestima možete vidjeti trenutni status vašeg uređaja i koristiti sljedeće opcije:
• Wi-Fi: Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi značajke.
• GPS: Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
• Zvuk: Aktiviranje ili deaktiviranje bešumnog načina rada. U bešumnom načinu rada možete
podesiti uređaj na vibraciju ili na prigušenje zvuka.
29
Osnovne funkcije
• Rotacija zaslona: Dozvoljava ili zabranjuje rotiranje sučelja kad rotirate uređaj.
• Bluetooth: Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth značajke.
• Mobilni podaci: Aktiviranje ili deaktiviranje podatkovne veze.
• Način blokir.: Aktiviranje ili deaktiviranje načina blokiranja. U načinu blokiranja uređaj će
blokirati obavijesti. Da biste odabrali obavijesti koje želite blokirati, dodirnite Postavke →
Način Blokiranja.
• Štednja baterije: Aktiviranje ili deaktiviranje moda uštede-energije.
• AllShare Cast: Aktiviranje ili deaktiviranje AllShare Cast funkcije.
• Pokreni: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinkronizacije aplikacija.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i davatelju usluga.
Početni zaslon
Početni zaslon je početna točka za pristup svim značajkama uređaja. On prikazuju pokazatelje
ikona, widgete, prečace za aplikacije i sl.
Početni zaslon ima više okvira. Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.
Reorganiziranje stavki
Dodavanje ikone aplikacije
Na početnom zaslonu dodirnite Aplik., dodirnite i držite ikonu aplikacije, a zatim je povucite u
prikaz okvira.
Dodavanje stavke
Prilagodite početni zaslon dodavanjem widgeta ili mapa.
Dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu, a zatim odaberite jedu od sljedećih
kategorija:
• Aplikacije i widgeti: Dodavanje widgeta ili aplikacija na početni zaslon.
• Mapa: Stvorite novu mapu.
Zatim odaberite stavku i povucite je na početni zaslon.
30
Osnovne funkcije
Premještanje stavke
Dodirnite i držite stavku, a zatim je premjestite na novu lokaciju. Za premještanje u drugi okvir,
povucite je na stranu zaslona.
Uklanjanje stavke
Dodirnite i držite stavku, te je povucite u kantu za smeće koja se pojavila na vrhu početnog
zaslona. Kad kanta za smeće pocrveni, otpustite je.
Reorganiziranje okvira
Dodavanje novog okvira
Dodirnite
→ Uredi stranicu →
.
Premještanje okvira
Dodirnite
lokaciju.
→ Uredi stranicu, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu
Uklanjanje okvira
→ Uredi stranicu, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite u kantu za
Dodirnite
smeće na dnu zaslona.
Podešavanje pozadina
Kao pozadinu početnog zaslona postavite sliku ili fotografiju pohanjenu na uređaju.
Na početnom zaslonu dodirnite
sljedeće:
→ Postavi pozadinu → Početni zaslon, te potom odaberite
• Galerija: Za pregled fotografija snimljenih kamerom uređaja ili slika preuzetih s interneta.
• Žive pozadine: Za pregled animiranih slika.
• Pozadine: Za pregled slika pozadina.
Zatim, odaberite sliku i dodirnite Postavi pozadinu. Ili odaberite sliku, promijenite joj veličinu
povlačenjem okvira te dodirnite Kraj.
31
Osnovne funkcije
Korištenje aplikacija
Ovaj uređaj može koristiti različite vrste aplikacija, u rasponu od medijskih do internetskih
aplikacija.
Otvaranje aplikacije
Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.
Otvaranje nedavno korištenih aplikacija
Pritisnite i držite tipku za početni zaslon za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.
Odaberite ikonu aplikacije koju želite otvoriti.
Zatvaranje aplikacije
Aplikaciju koja se ne koristi zatvorite zbog uštede potrošnje baterije te održavanja
funkcionalnosti uređaja.
Za zatvaranje aplikacije pritisnite i držite tipku za početni zaslon, dodirnite , a zatim dodirnite
Kraj pored aplikacije. Za zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite Kraj svih. Ili, pritisnite i
držite gumb Home, a zatim dodirnite .
Zaslon aplikacija
Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i novo instalirane aplikacije.
Na početnom zaslonu dodirnite Aplik. za otvaranje zaslona aplikacija.
Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.
32
Osnovne funkcije
Reorganiziranje aplikacija
→ Uredi, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na novu lokaciju. Za
Dodirnite
premještanje u drugi okvir, povucite je na stranu zaslona.
Organiziranje pomoću mapa
Zbog lakšeg rada povezane aplikacije stavite zajedno u mapu.
→ Uredi,dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na Nova mapa. Unesite
Dodirnite
naziv mape, a zatim dodirnite OK. Povlačenjem aplikacije stavite u novu mapu, a zatim dodirnite
Spremi za spremanje novog načina organiziranja.
Reorganiziranje okvira
Skupite prstima zaslon, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.
Instaliranje aplikacija
Za preuzimanje i instaliranje aplikacija koristite trgovine za aplikacije poput Samsung Apps.
Deinstaliranje aplikacija
Dodirnite
→ Deinst, a zatim odaberite aplikaciju koju želite deinstalirati.
Zadane aplikacije koje dolaze s uređajem ne mogu se deinstalirati.
Dijeljenje aplikacija
Preuzete aplikacije podijelite s ostalim korisnicima putem e-pošte, Bluetootha i ostalih načina.
→ Dijeli aplikacije, odaberite aplikaciju, dodirnite Kraj, a zatim odaberite način
Dodirnite
dijeljenja. Sljedeći korak ovisi o odabranom načinu.
33
Osnovne funkcije
Upute
Pristupite informacijama za pomoć kako biste saznali kako koristiti uređaj i aplikacije ili kako
konfigurirati važne postavke.
Dodirnite Upute na zaslonu aplikacija. Odaberite stavku za prikaz savjeta.
Za resetiranje skočnih okvira uputa, ukoliko ste ih sakrili, dodirnite Prikazuj skočne prozore sa
savjetima, a zatim označavanjem odaberite stavku.
Unos teksta
Za unos teksta koristite Samsung tipkovnicu ili značajku za glasovni unos.
Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa
na neki od podržanih jezika.
Promjena vrste tipkovnice
Dodirnite bilo koje tekstualno polje, otvorite okvir za obavijesti, dodirnite Οdaberite način
unosa, a potom odaberite vrstu tipkovnice koju ćete koristiti.
Uporaba Samsung tipkovnice
Promjena prikaza tipkovnice
Dodirnite
3x4.
→ Vrsta okomite tipkovnice, a zatim dodirnite Qwertz tipkovnica ili Tipkovnica
Na 3x4 tipkovnici, tipke imaju tri ili četiri znaka. Za unos znaka, uzastopno dodirnite tipku
s odgovarajućim znakom.
Postavite mogućnosti za
Samsungovu tipkovnicu.
Brisanje prethodnog znaka.
Unos velikog slova.
Prebacivanje u sljedeći redak.
Unesite brojeve i interpunkcijske
znakove.
Unos razmaka.
34
Osnovne funkcije
Unos velikog slova
Dodirnite
prije unosa znaka. Za sva slova, dodirnite dva puta.
Promjena jezika tipkovnice
Za promjenu jezika tipkovnice pomaknite razmaknicu lijevo ili desno.
Rukopis
Dodirnite i držite , potom dodirnite , a zatim prstom napišite riječ. Predložene riječi pojavit
će se kako se slova unose. Odaberite predloženu riječ.
Glasovni unos teksta
Aktivirajte značajku glasovnog unosa, a zatim izgovarajte riječi u mikrofon. Uređaj prikazuje ono
što govorite.
Ako uređaj ne može ispravno prepoznati riječi, dodirnite precrtani tekst i odaberite drugu riječ ili
frazu s padajućeg popisa.
Da biste promijenili jezik ili dodali jezike za glasovno prepoznavanje, dodirnite trenutni jezik.
Kada završite, dodirnite Dotaknite za pauzu.
35
Osnovne funkcije
Kopiranje i lijepljenje
Dodirnite i držite iznad teksta, povucite ili za odabir više ili manje teksta, a zatim dodirnite
za kopiranje ili za rezanje. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.
Da biste tekst zalijepili u polje za unos teksta, postavite pokazivač na mjesto gdje trebate
umetnuti tekst, a zatim dodirnite → Zalijepi.
Spajanje na Wi-Fi mrežu
Uređaj spojite na Wi-Fi mrežu za uporabu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim
uređajima. (str. 98)
Uključivanje i isključivanje Wi-Fi funkcije
Otvorite okvir s obavijestima, a zatim za isključivanje ili isključivanje dodirnite Wi-Fi.
• Vaš uređaj koristi neharmonizirajuću frekvenciju i namijenjen je uporabi u svim
europskim zemljama. U zatvorenim prostorima WLAN se može koristiti u cijeloj EU, ali
se ne može koristiti na otvorenim prostorima.
• Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.
Pridruživanje Wi-Fi mreža
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Wi-Fi, a potom u desno povucite gumb Wi-Fi.
S popisa otkrivenih Wi-Fi mreža odaberite mrežu, unesite lozinku ako je potrebno, a zatim
dodirnite Spoji. Mreže koje zahtjevaju unos lozinke pojavit će se s ikonom lokota. Nakon što se
uređaj spoji na Wi-Fi mrežu, uređaj će se automatski spojiti na nju svaki put kad je dostupna.
Dodavanje Wi-Fi mreža
Ukoliko se željena mreža ne pojavljuje na popisu mreža, dodirnite Dodaj Wi-Fi mrežu na dnu
popisa mreža. Unesite naziv mreže u SSID mreže, odaberite vrstu sigurnosti te unesite lozinku
ako to nije otvorena mreža, a zatim dodirnite Spremi.
36
Osnovne funkcije
Zaboravljanje Wi-Fi mreža
Svaka mreža koja se koristila, uključujući i trenutnu mrežu, može biti zaboravljena pa se uređaj
neće automatski spojiti na nju. Odaberite mrežu na popisu mreža, a zatim dodirnite Zaboravi.
Postavljanje računa
Google aplikacije, poput Trg. Play, zahtijevaju Google račun, a Samsung Apps zahtjeva Samsung
račun. Kreirajte Google i Samsung račune i uživajte u svemu što vam uređaj pruža.
Dodavanje računa
Slijedite upute koje će se pojaviti prilikom otvaranja Google aplikacije, prijava nije potrebna, za
podešavanje Google računa.
Za prijavu na Google račun, na zalonu aplikacija dodirnite Postavke → Dodaj račun → Google.
Nakon toga, za prijavu dodirnite Novi ili dodirnite Postojeći, a zatim za završetak podešavanja
slijedite upute na zaslonu. Na računu se može koristiti više od jednog Google računa.
Također, postavite i Samsung račun.
Uklanjanje računa
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke, odaberite naziv računa pod Računi, odaberite račun
koji želite ukloniti, a zatim dodirnite Obriši račun.
37
Osnovne funkcije
Prijenos datoteka
Prebacite audio, video, slikovne i druge vrate datoteka s uređaja na računalo i obrnut.
Neka aplikacije podržavaju sljedeće formate datoteka. Neki formati datoteka nisu
podržani ovisno o verziji softvera uređaja.
• Glazba: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac, wav, amr, awb, mid, midi,
xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx, i ota
• Slike: bmp, gif, jpg, i png
• Videozapis: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, dvix, m4v, webm, i mkv
• Dokument: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf,
hwp, txt, asc, rtf, i zip
Povezivanje s programom Samsung Kies
Samsung Kies je računalna aplikacija koja upravlja i sinkronizira medijske knjižnice, kontakte i
kalendare te ih sinkronizira pomoću Samusng uređaja. Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies
putem internetskih stranica tvrtke Samsung.
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Samsung Kies se automatski pokreće na računalu. Ako se program Samsung Kies ne pokrene
automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.
2 Prebacite datoteke između uređaja i računala.
Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.
Povezivanje s programom Windows Media Player
Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalu.
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Otvorite Windows Media Player te sinkronizirajte glazbene datoteke.
38
Osnovne funkcije
Spojite kao medijski uređaj
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Otvorite okvir s obavijestima, a zatim dodirnite Spojen kao medijski uređaj → Medijski
uređaj (MTP).
Dodirnite Fotoaparat (PTP) ako vaše računalo ne podržava Protokol za prijenos medija
(MTP) ili nema instaliran odgovarajući pogon.
3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.
Zaštita uređaja
Spriječite druge u korištenju ili pristupu osobnih podataka ili informacija pohranjenih na uređaju
uporabom sigurnosnih značajki. Uređaj zahtjeva šifru za otključavanje svaki put kad ga trebate
otključati.
Postavljanje otključavanja lica
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje zaslona →
Otključavanje lica.
Neka vaše lice bude obuhvaćeno zaslonom kako bi se moglo snimiti. Zatim podesite pričuvni PIN
za otključavanje ili uzorak za otključavanje zaslona ako otključavanje pomoću lica ne uspije.
Postavljanje otključavanja prepoznavanjem lica ili glasa
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje zaslona →
Lice i glas.
Neka vaše lice bude obuhvaćeno zaslonom kako bi se moglo snimiti, a zatim podesite glasovnu
naredbu. Zatim podesite pričuvni PIN za otključavanje ili uzorak za otključavanje zaslona ako
otključavanje pomoću lica i glasa ne uspije.
39
Osnovne funkcije
Postavljanje uzroka
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje zaslona →
Znak.
Ucrtajte uzorak povezivanje četiri ili više točaka, te ponovno ucrtajte uzorak za potvrdu. Postavite
pričuvni PIN za otključavanje da biste otključali zaslon ako zaboravite obrazac.
Postavljanje PIN-a
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje zaslona →
PIN.
Unesite barem četiri broja, a zatim ponovno unesite lozinku za potvrdu.
Postavljanje šifre
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje zaslona →
Šifra.
Unesite barem četiri znaka uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovno unesite šifru za
potvrdu.
40
Osnovne funkcije
Otključavanje uređaja
Uključite zaslon pritiskom na gumb napajanja ili na gumb Home te unesite šifru za otključavanje.
U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u
Samsungov servisni centar.
Nadogradnja uređaja
Uređaj možete nadograditi s najnovijim verzijama softvera.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies
Pokrenite program Samsung Kies te spojite uređaj na računalo. Samsung Kies automatski
prepoznaje uređaj i u dijaloškom okviru prikazuje dostupne nadogradnje, ako postoje. U
dijaloškom okviru kliknite gumb ažuriraj za pokretanje nadogradnje. Kako izvršiti nadogradnju
pogledajte u uputama za program Samsung Kies.
• Nemojte isključivati računalo
​​
ili odspajati USB kabel dok se uređaj nadograđuje.
• Tijekom nadogradnje uređaja, ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj
način možete ometati postupak ažuriranja.
Bežična nadogradnja
Najnovija verzija softvera može se izravno nadograditi na uređaj putem usluge bežične firmware
nadogradnje (FOTA).
Na zaslonu aplikacije dodirnite Postavke → O uređaju → Aktualizacija softvera → Aktualiziraj.
41
Komunikacija
Telefon
Koristite aplikaciju za upućivanje ili javljanje na poziv.
Dodirnite Telefon na zaslonu aplikacija.
Upućivanje poziva
Upućivanje poziva
Koristite jednu od ovih metoda:
• Tipkovnica: Pomoću tipkovnice unesite broj, a zatim dodirnite .
• Zapisi: Uputite poziv iz prethodno primljenih ili upućenih poziva i poruka.
• Favoriti: Uputite poziv s popisa omiljenih kontakata.
• Imenik: Uputite poziv s popisa kontakata.
Brzo biranje brojeva
Za brzo biranje brojeva dodirnite i držite odgovarajuću znamenku.
Predviđanje brojeva
Prilikom unosa brojeva putem tipkovnice, pojavit će se automatski predviđeni brojevi. Za
uspostavu poziva odaberite jedan.
42
Komunikacija
Traženje kontakata
Za traženje kontakta na popisu kontakata unesite ime, telefonski broj ili adresu e-pošte. Kako se
slova unose, pojavit će se predviđeni kontakti. Za upućivanje poziva odaberite jedan.
Pozivanje međunarodnog broja
Dodirnite i držite 0 dok se ne pojavi znak +. Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te
dodirnite .
Tijekom poziva
Dostupne su sljedeće aktivnosti:
• : Poziv na čekanju. Ili pritisnite i držite gumb slušalica. Dodirnite
na čekanju ili pritisnite i držite gumb slušalica.
za preuzimanje poziva
• Dodaj poziv: Upućivanje drugog poziva.
• Tipkovnica: Otvaranje tipkovnice.
• Zvučnik: Aktivira zvučnik. Držite uređaj podalje od ušiju kada koristite zvučnik.
• Bešumno: Isključuje mikrofon, tako da vas sugovornik ne može čuti.
• Slušalica: Prebacuje se na Bluetooth slušalicu ako je spojena na uređaj.
• Zamijeni: Prebacivanje između poziva.
• Spoji: Stvara višestruki poziv kad je spojen na dva poziva. Ponovite za dodavanje više
sudionika. Ova značajka je dostupna samo kad ja usluga višestrukog poziva aktivna.
• → Imenik: Otvara popis kontakata.
• → Poruka: Šalje poruku.
• → S bilješka: Stvaranje zapisa.
• → Prijenos: Spaja prvog pozivatelja s drugim. Ovo vas isključuje iz razgovora.
• → Upravljanje konferencijskim pozivom: Obavite privatni razgovor s jednim
pozivateljem tijekom višestrukog poziva ili isključite jednog pozivatelja s višestrukog poziva.
43
Komunikacija
Dodavanje kontakata
Za dodavanje telefonskog broja na popisa kontakata pomoću tipkovnice, unesite broj i dodirnite
Dodaj u Imenik.
Pregled zapisa poziva
Dodirnite Zapisi za prikaz do sada primljenih i upućenih poziva.
Za filtriranje zapisa poziva dodirnite
→ Prikaz po, a zatim odaberite opciju.
Ograničavanje biranih poziva
Uređaj se može podesiti tako da se ogranići pozivanje samo brojeva s određenim pozivnim
brojevima. Ti pozivni brojevi pohranjeni su na SIM i USIM kartici.
→ Postavke poziva → Dodatne postavke → FDN brojevi → Uključi FDN, a zatim
Dodirnite
unesite PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Dodirnite FDN popis i dodajte brojeve.
Zabrana poziva
Uređaj se može podesiti tako da brani poziv na određene brojeve. Na primjer, može se
onemogućiti pozivanje međunarodnih brojeva.
→ Postavke poziva → Dodatne postavke → Zabrana poziva, odaberite vrstu
Dodirnite
poziva, odaberite opciju zabrane poziva te unesite lozinku.
Primanje poziva
Odgovaranje na poziv
Kod dolaznog poziva, povucite
izvan kruga ili pritisnite gumb slušalica.
Ako je usluga poziva na čekanju aktivirana, možete uspostaviti i drugi poziv. Kad odgovorite na
drugi poziv, prvi poziv se stavlja na čekanje.
44
Komunikacija
Odbijanje poziva
Kod dolaznog poziva, povucite
izvan kruga ili pritisnite i držite gumb slušalice.
Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, dodirnite Odbaci poziv porukom. Za
→ Postavke poziva → Postavi poruke odbijanja.
kreiranje poruke odbacivanja dodirnite
Automatsko odbacivanje poziva od neželjenih brojeva
→ Postavke poziva → Odbijanje poziva, povucite u desno gumb Auto. odbijanje
Dodirnite
poziva, a zatim dodirnite Popis automatskih odbijanja. Dodirnite Novi, unesite broj, dodijelite
mu kategoriju i dodirnite Spremi.
Propušteni pozivi
Ako je poziv propušten, pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s informacijama za
pregled popisa propuštenih poziva.
Poziv na čekanju
Poziv na čekanju je usluga omogućena od pružatelja usluga. Korisnik može koristiti ovu uslugu
za prekid trenutnog poziva i prebacivanje na dolazni poziv. Ova usluga nije dostupna za video
pozive.
Za korištenje ove usluge dodirnite
čekanju.
→ Postavke poziva → Dodatne postavke → Poziv na
Prosljeđivanje poziva
Uređaj možete podesiti da upućuje dolazni poziv na određeni broj.
→ Postavke poziva → Prosljeđivanje poziva, a zatim odaberite vrstu poziva i
Dodirnite
uvjete. Unesite broj i dodirnite Uključeno.
Prekidanje poziva
Dodirnite Prekid za prekidanje poziva. Ili pritisnite gumb slušalica.
45
Komunikacija
Video pozivi
Upućivanje video poziva
Unesite broj ili odaberite kontakt s popisa kontakata, te dodirnite
za upućivanje video poziva.
Tijekom video poziva
Dostupne su sljedeće aktivnosti:
• Promijeni kameru: Prebacivanje s prednje na stražnju kameru.
• Bešumno: Isključuje mikrofon, tako da vas sugovornik ne može čuti.
• → Sakrij me: Skriva vašu sliku od ostalih sugovornika.
• → Odlazna slika: Odabire sliku koja će se prikazivati ​​sugovorniku.
• → Tipkovnica: Otvaranje tipkovnice.
• → Prebaci na slušalicu: Prebacuje se na Bluetooth slušalicu ako je spojena na uređaj.
• → Isključen zvučnik: Deaktivira značajku zvučnika.
Dodirnite i držite sliku druge strane kako biste pristupili sljedećim mogućnostima:
• Snimi sliku: Snimanje slike sugovornika.
• Snimi video: Snimanje videozapisa sugovornika.
U mnogim je područjima protuzakonito snimati poziv bez dozvole.
Dodirnite i držite sliku sugovornika za pristupanje sljedećim mogućnostima:
• Promijeni kameru: Prebacivanje s prednje na stražnju kameru.
• Odlazna slika: Odabire sliku koja će se prikazivati ​​sugovorniku.
46
Komunikacija
Zamjena slika
Povucite sliku bilo kojeg sudionika razgovora na sliku njegovog sugovornika za zamjenu slika.
Imenik
Koristite aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući telefonske brojeve, adrese e-pošte i sl.
Dodirnite Imenik na zaslonu aplikacija.
Upravljanje kontaktima
Kreiranje kontakta
Dodirnite
i unesite kontaktne podatke.
• : Umetanje slike.
• /
: Dodaje ili briše polje kontakta.
47
Komunikacija
Uređivanje kontakta
Odaberite kontakt za uređivanje, a zatim dodirnite
.
Brisanje kontakta
Dodirnite
→ Obriši.
Postavljanje broja za brzo biranje
→ Postavke brzog biranja, odaberite broj za brzo biranje te zatim odaberite
Dodirnite
njegov kontakt. Za uklanjanje broja za brzo biranje, dodirnite ga i držite, a zatim dodirnite Ukloni.
Traženje kontakata
Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:
• Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
• Koristite kazalo s desne strane popisa kontakta za brzo kretanje, povlačeći prst preko njega.
• Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.
Jednom kad je kontakt odabran, poduzmite jednu od sljedećih radnji:
• : Dodajte omiljeni kontakt.
• /
: Uputite glasovni ili video poziv.
• : Sastavite poruku.
• : Sastavite e-poštu.
Uvoz i izvoz kontakata
Sinkroniziranje s Google kontaktima
Dodirnite
→ Spoji s Google.
Kontakti sinkronizirani s Google kontaktima pojavit će se
na popisu kontakata.
Ako je kontakt dodan ili izbrisan na uređaju, istovremeno je dodan ili izbrisan s Google kontakata
i obrnuto.
48
Komunikacija
Sinkroniziranje sa Samsung kontaktima
Dodirnite
→ Spoji sa Samsung account.
Kontakti sinkronizirani sa Samsung kontaktima pojavit će se
na popisu kontakata.
Ako je kontakt dodan ili izbrisan na uređaju, istovremeno je dodan ili izbrisan s Samsung
kontakata i obrnuto.
Uvoz kontakata
Dodirnite
memorije.
→ Uvoz/izvoz → Uvezi sa SIM kartice, Uvezi iz SD kartice ili Uvoz s USB
Izvoz kontakata
Dodirnite
memoriju.
→ Uvoz/izvoz → Izvoz na SIM karticu, Izvezi na SD karticu ili Izvoz na USB
Dijeljenje kontakata
→ Uvoz/izvoz → Dijeli posjetnicu putem, odaberite kontakte, dodirnite Kraj,
Dodirnite
apotom dodirnite način dijeljenja.
Omiljeni kontakti
Dodirnite
, a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:
• Traži: Traženje kontakata.
• Dodaj u Favorite: Dodaje kontakte u favorite.
• Ukloni iz favorita: Uklanja kontakte iz favorita.
• Prikaz mreže / Prikaz liste: Prikazuje kontakte u obliku rastera ili popisa.
49
Komunikacija
Grupni kontakti
Dodavanje kontakata grupi
Odaberite grupu, a zatim dodirnite
Kraj.
. Odaberite kontakte koje ćete dodati, a zatim dodirnite
Upravljanje grupama
Dodirnite
, a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:
• Novi: Izraite novu grupu.
• Traži: Traženje kontakata.
• Promijeni redoslijed: Dodirnite i držite
drugi položaj, a zatim dodirnite Kraj.
pored naziva grupe, povucite gore ili dolje na
• Obriši grupu: Odaberite grupe koje je dodao korisnik, a zatim dodirnite Obriši. Zadane
grupe ne mogu se izbrisati.
Slanje poruke ili e-pošte članovima grupe
Odaberite grupu, dodirnite
Kraj.
→ Pošalji poruku ili Pošalji email, odaberite članove i dodirnite
Vizitka
Kreirajte vizitku i pošaljite je drugima.
Dodirnite Postavi profil, unesite podatke poput telefonskog broja, adrese e-pošte i poštanske
adrese, a zatim dodirnite Spremi. Korisnički podaci spremljeni su prilikom podešavanja uređaja,
odaberite vizitku pod JA, a za uređenje dodirnite .
Dodirntie
→ Dijeli posjetnicu putem, a potom odaberite način dijeljenja.
50
Komunikacija
Poruke
Koristite aplikaciju za slanje tekstualnih (SMS) ili multimedijskih poruka (MMS).
Dodirnite Poruke na zaslonu aplikacija.
Ako ste izvan područja domaćeg operatera može doći do povećanja troškova slanja i
primanja poruka. Za više informacija, kontaktirajte svog operatera.
Slanje poruka
Dodirnite
, dodajte primatelje, unesite poruku i zatim dodirnite
.
Za dodavanje primatelja koristite sljedeće načine:
• Unesite telefonski broj.
• Dodirnite
, odaberite kontakte i zatim dodirnite Kraj.
Koristite sljedeće metode za kreiranje multimedijske poruke:
• Dodirnite
i priložite slike, videozapise, kontakte, zapise, događaje itd.
• Dodirnite
→ Umetni smajlića za umetanje emotikona.
• Dodirnite
→ Dodaj naslov za unos naslova.
Slanje odgođenih poruka
→ Odgođeno slanje. Odredite vrijeme i datum, a zatim
Pri sastavljanju poruke dodirnite
dodirnite OK. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.
• Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije
stabilna, poruka neće biti poslana.
• Ova značajka temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum
mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.
51
Komunikacija
Pregled dolaznih poruka
Dolazne poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu.
Odaberite kontakt za pregled poruka od te osobe.
Slušanje poruke govorne pošte
Dodirnite i držite 1 na tipkovnice, a zatim slijedite upute vašeg pružatelja usluga.
Email
Koristite aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.
Dodirnite Email na zaslonu aplikacija.
Postavljanje računa e-pošte
Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite Email.
Unesite adresu e-pošte i lozinku. Dodirnite Dalje za osobni račun e-pošte, poput Google Maila
ili dodirnite Ručno postavljanje za račun e-pošte tvrtke. Nakon toga, za dovršenje postavljanja
slijedite upute na zaslonu.
Za postavljanje računa e-pošte dodirnite
→ Postavke →
.
Slanje poruka
Za korištenje računa e-pošte dodirnite ga, a zatim dodirnite
primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite .
na vrhu zaslona. Unesite
Dodirnite
za dodavanje primatelja na popis kontakata.
Dodirnite
→ Dodaj Cc/Bcc za dodavanje većeg broja primatelja.
Dodirnite
da biste priložili slike, videozapise, kontakte, zapise, događaje i sl.
Dodirnite
da biste u poruku umetnuli slike, događaje kontakte i podatke o lokaciji.
52
Komunikacija
Slanje odgođenih poruka
→ Slanje rasporeda. Označite Slanje rasporeda, odredite
Pri sastavljanju poruke dodirnite
vrijeme i datum, a zatim dodirnite OK. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.
• Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije
stabilna, poruka neće biti poslana.
• Ova značajka temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum
mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.
Čitanje poruka
Odaberite račun e-pošte koji ćete koristiti, a nove poruke će se primiti na njega. Za ručno
primanje novih poruka dodirnite .
Za čitanje dodirnite poruku.
Prosljeđivanje poruke.
Odgovaranje na poruku.
Brisanje poruke.
Dodavanje ove adrese e-pošte na
popis kontakata.
Označava poruku kao podsjetnik.
Otvaranje privitaka.
Dodirnite oznaku privitka za njegovo otvaranje, a zatim dodirnite
spremanje.
53
pored privitka za njegovo
Komunikacija
Google Mail
Koristite aplikaciju za brz i izravni pristup usluzi Google Maila.
Dodirnite Google Mail na zaslonu aplikacija.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o području ili pružatelju
usluga.
Slanje poruka
U bilo kojem poštanskom sandučiću dodirnite
dodirnite .
, unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim
Dodirnite
→ Priloži sliku za dodavanje slike.
Dodirnite
→ Priloži videozapis da biste priložili videozapise.
Dodirnite
→ Dodaj kopiju/skrivenu kopiju za dodavanje većeg broja primatelja.
Dodirnite
→ Spremi nacrt za spremanje poruke koju ćete kasnije poslati.
Dodirnite
→ Odbaci za ponovno sastavljanje poruke.
Čitanje poruka
Označava poruku kao podsjetnik.
Odgovaranje na ovu poruku.
Dodavanje ove adrese e-pošte na
popis kontakata.
Odgovara svim primateljima ili
prosljeđuje ovu poruku drugima.
Prikaz privitka.
Čuvanje ove poruke u dugotrajnoj
pohrani.
Označava poruku kao
nepročitanu.
Briše ovu poruke.
Dodavanje oznake na ovu poruku.
54
Komunikacija
Oznake
Google Mail ne koristi mape, već umjesto toga koristi oznake. Kad je Google Mail pokrenut
poruke se prikazuju s oznakom Pristigla pošta.
Dodirnite
za pregled poruka s drugim oznakama.
Za dodavanje oznaka porukama, odaberite poruku, dodirnite
želite dodijeliti.
, a zatim odaberite poruku koju
Razgovor
Koristite aplikaciju za razgovor s drugima putem usluge Google Talk.
Dodirnite Razgovor na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Javni profil
Dodirnite ID računa na vrhu popisa prijatelja za izmjenu statusa dostupnosti, slike ili statusne
poruke.
Dodavanje prijatelja
Dodirnite
, unesite adresu e-pošte prijatelja kojeg želite dodati, a zatim dodirnite GOTOVO.
Razgovarajte s prijateljima
Odaberite prijatelja s popisa prijatelja, unesite poruku u polje na dnu zaslona, a zatim dodirnite
.
Za dodavanje prijatelja s kojim želite razgovarati dodirnite
Za prekid razgovora dodirnite
→ Završi chat.
55
→ Dodaj u chat.
Komunikacija
Prebacivanje između razgovora
Pomaknite se na lijevo ili desno.
Brisanje povijesti razgovora
Razgovori se automatski pohranjuju. Za brisanje povijesti razgovora, dodirnite
povijest chata.
→ Izbriši
Google+
Koristite aplikaciju kako bi ostali u kontaktu s ljudima putem Googleove usluge društvene mreže.
Dodirnite Google+ na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Dodirnite Svi krugovi za promjenu kategorije, a zatim pomerajte gore ili dolje za pregled poruka
vašeg kruga.
Dodirnite
da biste koristili druge značajke društvene mreže.
Messenger
Koristite aplikaciju za razgovor s drugima putem Google+ usluge za trenutno slanje poruka.
Dodirnite Messenger na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Odaberite prijatelja s popisa prijatelja, unesite poruku u polje na dnu zaslona, a zatim dodirnite
.
56
Komunikacija
ChatON
Koristite aplikaciju za razgovor pomoću bilo kojeg uređaja koji ima mobilni telefonski broj.
Dodirnite ChatON na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Kreirajte popis prijatelja unosom telefonskog broja ili adresa e-pošte na Samsung račun ili
odaberite prijatelje s predloženog popisa.
Odaberite prijatelje i počenite razgovor.
Za sinkroniziranje kontakata na uređaju s ChatON, dodirnite Postavke → Sinkroniziraj kontakte.
57
Mreža i internet
Internet
Koristite aplikaciju za pretraživanje interneta.
Dodirnite Internet na zaslonu aplikacija.
Pregledavanje internetskih stranica
Dodirnite adresno polje, unesite adresu internetskih stranica te dodirnite Idi.
Da biste poslali, spremili ili ispisali web-stranicu dok je prikazujete, dodirnite
.
Otvaranje nove stranice
Dodirnite
→ Novi prozor.
Za prelazak na druge internetske stranice dodirnite
odabir stranice.
, pomaknite se lijevo ili desno, dodirnite za
Glasovno pretraživanje interneta
Dodirnite adresno polje, dodirnite , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od
predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Oznake
Za označavanje trenutne internetske stranice dodirnite
→ Dodaj u favorite.
Za otvaranje označenih internetskih stranica dodirnite , a zatim odaberite jednu.
58
Mreža i internet
Povijest
Dodirnite → Povijest za otvaranje internetskih stranica s popisa nedavno posjećenih
→ Obriši povijest.
internetskih stranica. Za brisanje povijesti, dodirnite
Dodirnite → Povijest → Najposjećenije za otvaranje internetskih stranica s popisa
najposjećenijih internetskih stranica.
Spremljene stranice.
Za pregled spremljenih internestkih stranica dodirnite
→ Spremljene stranice.
Poveznice
Dodirnite i držite vezu na web-stranici da biste je otvorili na novoj kartici, spremili je ili kopirali.
Da biste prikazali spremljene veze, dodirnite
→ Skidanja.
Dijeljenje internetskih stranica
Za dijeljenje adrese internetske stranice s drugima dodirnite
→ Dijeli stranicu.
Za dijeljenje dijela internetske stranice, dodirnite i držite željeni tekst te zatim dodirnite
Dijeli.
Chrome
Pomoću ove aplikacije možete pronalaziti informacije i pretraživati web-stranice.
Dodirnite Chrome na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Pregledavanje internetskih stranica
Dodirnite adresno polje, a zatim unesite web-adresu ili kriterije pretraživanja.
Otvaranje nove stranice
Dodirnite
→ Nova kart.
Da biste otvorili neku drugu web-stranicu, dodirnite
59
, a zatim odaberite web-stranicu.
→
Mreža i internet
Glasovno pretraživanje interneta
Dodirnite adresno polje, dodirnite , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od
predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.
Sinkroniziranje s drugim uređajima
Sinkronizirajte otvorene oznake za upotrebu s programom Chrome na drugim uređajima kada
ste prijavljeni s istim Google računom.
Da biste prikazali otvorene oznake na drugim uređajima, dodirnite
Odaberite web-stranicu koju želite otvoriti.
Da biste prikazali oznake, dodirnite
→ Ostali uređaji.
.
Bluetooth
Bluetooth izravno bežično povezuje dva uređaja na kratkoj udaljenosti. Razmijenite podatkovne
ili multimedijske datoteke s drugim uređajima putem Bluetootha.
• Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka
koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
• Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno
zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može
se smanjiti.
• Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti
kompatibilni s vašim uređajem.
• Ne koristite Bluetooth značajku za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije
datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth značajke.
Za aktiviranjue Bluetooth funkcije, na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Bluetooth,
a potom u desno povucite gumb Bluetooth.
60
Mreža i internet
Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Bluetooth → Skeniraj, a zatim će se pojaviti popis
otkrivenih uređaja. Odaberite uređaj koji želite upariti, a zatim za potvrdu prihvatite automatski
generirani pristupni ključ na oba uređaja.
Slanje i primanje podataka
Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. Na primjer Galerija. Otvorite
Galerija, odaberite sliku, dodirnite → Bluetooth, a zatim odaberite jedan od uparenih
Bluetooth uređaja. Nakon toga, za primanje slike prihvatite Bluetoothov zahtjev za potvrdom na
drugom uređaju. Prebačena datoteka spremljena je u mapu Bluetooth. Ako je kontakt prihvaćen,
automatski je pridodan na popis kontakata.
AllShare Play
Koristite ovu uslugu za reproduciranje sadržaja spremljenog na različitim uređajima putem
interneta. Možete reproducirati i slati bilo koju datoteku s bilo kojega uređaja na drugi uređaj ili
internet poslužitelj za pohranu.
Da biste koristili ovu aplikaciju, morate se prijaviti na svoj Samsung račun te registrirati dva ili više
uređaja kao datotečne poslužitelje. Načini registriranja mogu se razlikovati ovisno o vrsti uređaja.
→ Postavke → Korisnička podrška.
Za više informacija dodirnite
Dodirnite AllShare Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Slanje datoteka
Odaberite uređaj ili internetsku pohranu, odaberite datoteku, a zatim dodirnite
.
Dijeljenje datoteka
Odaberite uređaj ili internetsku pohranu, odaberite datoteku, a zatim dodirnite
koristite sljedeće opcije:
te potom
• Grupno izvođenje: Zajednički koristite zaslone s većim brojem drugih uređaja koji su
povezani istom Wi-Fi mrežom.
• Facebook / Twitter / Flickr / Picasa: Učitajte datoteke na interneske stranice društvenih
mreža.
61
Mreža i internet
Reproduciranje datoteka na udaljenom uređajima
Odaberite uređaj ili internetsku pohranu, odaberite datoteku, dodirnite
uređaj.
te potom odaberite
• Podržani formati datoteka mogu se razlikovati ovisno o spojenim uređajima kao
medijski player.
• Neke se datoteke mogu sporije reproducirati ovisno o mrežnoj vezi.
Upravljanje sadržajima na internet poslužitelju za pohranu
Odaberite internetski poslužitelj za pohranu, te potom pregledavajte i upravljajte vašim
datotekama.
Grupno izvođenje
Pomoću ove aplikacije razmjenjujte slike, dokumente i glazbu s drugim uređajima povezanim
pomoću iste Wi-Fi mreže.
Dodirnite Grupno izvođenje na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Dijeljenje datoteka
1 Dodirnite Dijeli sliku, Dijeli dokument ili Dijeljenje glazbe, odaberite datoteke koje želite
razmijeniti, a zatim dodirnite Kraj ili OK.
2 Unesite PIN i dodirnite OK.
Priključivanje drugoj skupini Zajednička igra
Dodirnite drugi uređaj u odjeljku Učlanjenje, unesite PIN, a zatim dodirnite OK.
62
Mreža i internet
NFC
Uređaj vam omogućuje čitanje NFC (engl. Near field communication) oznaka koje sadrže
informacije o proizvodima. Možete također upotrijebiti ovu značajku za plaćanje i kupovanje
karata za prijevoz ili ulaznica za događanja nakon što preuzmete potrebne aplikacije.
Baterija sadrži ugrađenu NFC antenu. Pažljivo rukujte baterijom da biste izbjegli
oštećenja NFC antene.
Ako je zaslon zaključan, uređaj neće očitati NFC oznake ili primati podatke.
Za aktiviranje NFC značajke na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Dodatno → NFC.
Povucite gumb NFC u desno.
Očitavanje informacije s NFC oznake
Postavite uređaj u blizinu NFC uređaj. Prikazat će se informacije s oznake.
Kupujte pomoću NFC značajke
Prije upotrebe značajke NFC za plaćanje morate se prijaviti na uslugu mobilnog plaćanja. Da biste
se prijavili ili saznali pojedinosti o usluzi, obratite se svom davatelju usluge.
Dodirnite stražnju stranu uređaja NFC čitačem kartica.
Slanje podataka pomoću značajke Android Beam
Aktivirajte značajku Android Beam za slanje podataka, na primjer internetske stranice i kontakte,
na uređaje s omogućenom NFC značajkom.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Dodatno → NFC. Povucite gumb Android Beam u
desno.
Odaberite stavku, dodirnite stražnji dio uređaja stražnjom stranom drugog uređaja, a zatim
dodirnite zaslon svog uređaja.
63
Mreža i internet
S Beam
Ovu značajku koristite da biste slali podatke, kao što su glazba, videozapisi, slike i dokumenti.
Putem S Beam značajke ne šaljite podatke zaštićene autorskim pravima. Jer to može
dovesti do kršenja autorskih prava. Samsung nije odgovoran za obveze proizašle iz
ilegalne uporabe podataka zaštićenih autorskim pravima.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Dodatno → S Beam. Povucite gumb S Beam u
desno.
Odaberite datoteku, dodirnite stražnji dio uređaja stražnjom stranom drugog uređaja, a zatim
dodirnite zaslon svog uređaja.
Ako oba uređaja pokušaju istodobno poslati podatke, može doći do prekida prijenosa
datoteka.
64
Mediji
Music Player
Koristite aplikaciju za slušanje glazbe.
Dodirnite Music Player na zaslonu aplikacija.
• Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o verziji softvera uređaja.
• Neke datoteke možda se neće pravilno reproducirati, ovisno o tome kako su kodirane.
Reproduciranje glazbe
Odaberite glazbenu kategoriju, a zatim odaberite pjesmu koju želite reproducirati.
Prilagodba glasnoće zvuka.
Promjena načina
ponavljanja.
Uključivanje naizmjenične
reprodukcije.
Otvorite Music square.
Otvaranje popisa pjesama.
Odaberite zvučni efekt.
Prebacivanje na sljedeću pjesmu.
Dodirnite i držite za brže
premotavanje unaprijed.
Ponovno pokreće pjesmu koja se
trenutno reproducira ili se
prebacuje na prethodnu pjesmu.
Dodirnite i držite za brže
premotavanje unatrag.
Pauziranje ili nastavak
reprodukcije.
65
Mediji
Postavljanje pjesme kao zvuk zvona
Za postavljanje pjesme koja se trenutno reproducira kao zvuk zvona dodirnite
→ Ton zvona telefona.
→ Postavi za
Kreiranje popisa pjesama
Izradite vlastiti odabir pjesama.
→ Novi popis pjesama. Unesite naziv, a zatim
Dodirnite Popis pjesama, a zatim dodirnite
dodirnite OK. Dodirnite Dodaj glazbu, odaberite pjesme koje želite uključiti u popis, a zatim
dodirnite Kraj.
Za dodavanje pjesme koja se trenutno reproducira na popis pjesama, dodirnite
popis za reprodukciju.
→ Dodaj na
Reproduciranje glazbe prema raspoloženju
Reproduciranje glazbe grupiranu prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira popis pjesama.
→ Aktualizacija biblioteke.
Kad je nova pjesma pridodana, dodirnite Glazbeni kutak →
Dodirnite Glazbeni kutak i odaberite okvir raspoloženja. Možete i odabrati veći broj ćelija
povlačenjem prsta.
Kamera
Koristite aplikaciju za snimanje fotografija ili videozapisa.
Galerija koristite za pregledavanje fotografija i videozapisa snimljenih kamerom uređaja.
(str. 72)
Dodirnite Kamera na zaslonu aplikacija.
Kad se ne koristi kamera se automatski isključuje.
Pravila rada s kamerom
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih
ljudi.
66
Mediji
Snimanje fotografija
Snimanje fotografije
Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati. Kad je objekt
snimanja u fokusu, okvir fokusa će pozelenjeti. Dodirnite
za snimanje fotografije.
Prebacivanje s prednje
na stražnju kameru.
Pokazuje koja pohrana
se koristi.
Promjena postavke
bljeskalice.
Prebacivanje između
statičnog i video moda.
Promjena načina
fotografiranja.
Odabir između brojnih
dostupnih efekata.
Otvaranje preglednika
slika za pregled
fotografija.
Promjena postavki
kamere.
Način scene
Predefinirane postavke olakšavaju snimanje fotografija na način usmjeri i slikaj.
Dodirnite
→ Scene način.
• Portret: Ovu postavku koristite za snimanje ljudi.
• Pejzaž: Ovu postavku koristite da biste fotografirali plavo nebo i krajolike s izraženijim
bojama.
• Sport: Ovu postavku koristite za snimanje objekata koji se brzo kreću.
• Zabava/Interijer: Ovu postavku koristite za snimanje dobro osvijetljenih prizora u
zatvorenom prostoru.
• Plaža/snijeg: Ovu postavku koristite za snimanje dobro osvijetljenih ili sunčanih prizora na
otvorenom.
• Zalazak sunca: Ovu postavku koriste za jače boje ili oštrije kontraste.
• Zora: Ovu postavku koristite za nježne boje.
67
Mediji
• Jesenja boja: Ovu postavku koristite crvenkasti pozadinski prikaz.
• Tekst: Ovu postavku koristite za knjige ili postere.
• Svijeća: Ovu postavku koristite za slike jakog svijetla ispred tamne pozadine.
• Vatromet: Ovu postavku koristite za prizore s jakim kontrastom.
• Pozadinsko svjetlo: Ovu postavku koristite kada je iza objekata jaka svjetlost.
• Noćno: Ovu postavku koristite kada snimate u tamnijim uvjetima.
Način fotografiranja
Dostupno je nekoliko fotografskih efekata.
Dodirnite
→ Način fotografiranja.
• Jedna: Snimanje samo jedne fotografije.
• Panorama: Snima fotografiju sastavljenu od mnoštva povezanih fotografija.
• Dijeli snimku: Šalje fotografiju izravno na drugi uređaj putem usluge Wi-Fi Direct.
• Dijeljenje foto. s prijateljem: Postavite uređaj da prepoznaje lice osobe koju ste označili na
fotografiji i pošaljite je toj osobi.
• Osmijeh: Snima fotografiju dok kamera čeka da se objekt snimanja nasmije.
• Strip: Snimite fotografiju koja izgleda kao crtež.
Panoramske fotografije
Panoramska fotografija je široka pejsažna slika koja se sastoji od mnoštva slika.
Dodirnite
→ Način fotografiranja → Panorama.
Dodirnite
i pomaknite kameru u bilo kojem smjeru. Kad se plavi okvir poravna s tražilom,
kamera će automatski snimiti sljedeću sliku u panoramskom nizu. Za zaustavljanje snimanja
ponovo dodirnite
.
68
Mediji
Snimanje videozapisa
Snimanje videozapisa
Kliznite gumb statičnog videozapisa na ikonu videozapisa, a zatim dodirnite
videozapisa. Za zaustavljanje snimanja dodirnite .
za snimanje
• Ručno podešavanje fokusa nije omogućeno u načinu rada za snimanje videozapisa.
• Funkcija zumiranja može biti nedostupna tijekom snimanja u najvećoj razlučivosti.
Način snimanja
Prebacivanje s prednje
na stražnju kameru.
Pokazuje koja pohrana
se koristi.
Promjena postavke
bljeskalice.
Prebacivanje između
statičnog i video moda.
Promjena načina
snimanja.
Odabir između brojnih
dostupnih efekata.
Za reprodukciju
videozapisa otvorite
video player.
Promjena postavki
kamere.
69
Mediji
Dodirnite
za promjenu načina snimanja.
• Normalno: Ovaj način koristite za normalnu kvalitetu.
• MMS ograničenje: Ovaj način koristite za nižu kvalitetu kod slanja putem usluge slanja
poruka.
Povećanje i smanjenje zuma
Koristite jednu od ovih metoda:
• Za povećanje ili smanjenje zuma koristite gumb glasnoće.
• Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.
• Funkcija zumiranja može biti nedostupna tijekom snimanja u najvećoj razlučivosti.
• Efekt povećanja/smanjenja zuma dostupan je tijekom korištenja značajke zuma
tijekom snimanja videozapisa.
Konfiguriranje postavki kamere
Dodirnite za konfiguriranje postavke kamere. Sve navedene opcije nisu dostupne i kod načina
statične kamere i kod načina video kamere. Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o načinu
koji se koristi.
70
Mediji
• Uredi prečace: Reorganizirajte prečace za često korištene opcije.
• GPS oznaka: Dodaje GPS oznaku lokacije na fotografiju.
• Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do
ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim
vremenskim uvjetima.
• Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na Internet. Da biste
to izbjegli, isključite postavku GPS označavanja.
• Autoportret: Snimanje sebe.
• Samo-snimanje: Snimanje videozapisa sebe.
• Bljeskalica: Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice.
• Način fotografiranja: Promjena načina fotografiranja.
• Način snimanja: Promjena načina snimanja.
• Efekti: Odabir između brojnih dostupnih efekata fotografiranja.
• Scene način: Promjena načina scene.
• Vrijednost ekspozicije: Promijenite vrijednost ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju
prihvaća senzor fotoaparata. Za situacije sa slabim osvjetljenjem koristite visoku ekspoziciju.
• Način fokus.: Odaberite način fokusiranja. Autofokus kontrolira kamera.
• Makro: Je za objekte u neposrednoj blizini.
• Odbrojavanje: Koristite za odgođeno snimanje.
• Rezolucija: Odaberite razlučivost. Za bolju kvalitetu koristite veću razlučivost. Ali ona koristi
više memorije.
• Kor. bijele boje: Odaberite odgovarajuću korekciju bijele boje, kako bi slike imale realan
raspon boja. Ove postavke namijenjene su specifičnim uvjetima rasvjete. Ove postavke
slične su rasponu topline za ekspoziciju korekcije bijele boje kod profesionalnih kamera.
• ISO: Odaberite ISO vrijednosti. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Mjeri
se u ekvivalentno filmskoj kameri. Male vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene
objekte. Velike vrijednosti služe za brze ili slabo osvijetljene objekte.
71
Mediji
• Mjerenje: Odaberite način mjerenja. Ovo određuje način izračuna vrijednosti svjetla. Centar
mjere pozadinsko svjetlo na središtu prizora. Točke mjeri vrijednost svjetla na zadanom
mjestu. Matrica daje prosjek cijelog prizora.
• Smjernice: Prikazuje smjernice tražila kao pomoć pri kompoziciji kad se odabiru objekti
snimanja.
• Kontekstualni naziv datoteke: Postavite kameru za prikaz kontekstualnih oznaka.
• Fotografirajte glasovnim naredbama: Podesite kameru za snimanje fotografija putem
glasovne naredbe.
• Spremi kao preokrenuto: Okrenite sliku za kreiranje zrcalne slike originalnog prizora.
• Kvaliteta slike: Postavite razinu kvalitete fotografija. Slike visoke kvalitete zahtijevaju više
memorijskog prostora.
• Video kvaliteta: Postavljanje razine kvalitete videozapisa.
• Spremanje: Odabir memorijske lokacije za pohranu.
• Poništavanje: Poništavanje postavki kamere.
Prečaci
Reorganizirajte prečace za lakši pristup raznim opcijama kamere.
Dodirnite
→ Uredi prečace.
Dodirnite i držite opciju, te je povucite u otvor u levom dijelu zaslona. Ostale ikone mogu se
premjesiti unutar popisa dodirivanjem i povlačenjem.
Galerija
Koristite aplikaciju za pregled slika i videozapisa.
Dodirnite Galerija na zaslonu aplikacija.
• Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru instaliranom na uređaju.
• Neke datoteke možda se neće reproducirati pravilno, ovisno o tome kako su kodirane.
72
Mediji
Pregledavanje slika
Pokretanjem Galerija prikazuju se dostupne mape. Kad neka druga aplikacija, npr. Email, spremi
sliku, mapa preuzimanja će se automatski kreirati kako bi mogla preuzeti sliku. Na isti način,
snimanje zaslona automatski kreira mapu Screenshots. Odaberite mapu koju želite otvoriti.
U mapi, slike će se prikazati prema datumu kreiranja. Odaberite sliku koju želite pregledati na
cijelom zaslonu.
Pomaknite se lijevo ili desno za pregled sljedeće ili prethodne slike.
Povećanje i smanjenje zuma
Za povećanje zuma koristite jedan od sljedećih načina:
• Za povećanje zuma dodirnite bilo gdje.
• Raširite dva prsta na bilo kojem mjestu za povećanej zuma. Skupite ih za smanjenje zuma ili
dodirnite dva puta za povratak.
Pregledavanje slika pomoću značajke pokreta
Koristite značajku pokreta za izvršenje funkcije pomoću određenog pokreta.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pokreti, povucite Pokreti nadesno, a potom
odaberite značajke označavanjem.
Za prestanak korištenja značajke pokreta, povucite Pokreti lijevo.
Za podešavanje osjetljivosti pojedine značajke pokreta, odaberite dodirnite Postavke
osjetljivosti, odaberite značajku i koristite prilagodljivu pokretnu traku.
Reprodukcija videozapisa
Datoteke videozapisa prikazuju
gledati i dodirnite .
ikonu u pregledu prikaza. Odaberite videozapis koji želite
Uređivanje slika
Prilikom pregledavanja slika dodirnite
i koristite sljedeće funkcije:
• Prezentacija: Pokretanje prikaza slika u nizu sa slikama u trenutnoj mapi.
• Oznaka lica: Registriranje lica na slici kao oznaka lica.
73
Mediji
• Označi prijatelja: Postavite kameru za prikaz kontekstualnih oznaka.
• Dodaj oznaku vremena: Dodaje oznaku vremenske prognoze.
• Kopiraj u međuspremnik: Kopiran u međuspremnik.
• Rotiraj ulijevo: Rotira u smjeru obrnutom od kazaljke na satu.
• Rotiraj udesno: Rotira u smjeru kazaljke na satu.
• Izreži: Promijenite veličinu plavog okvira da biste izrezali i spremili sliku koja se nalazi u
njemu.
• Uredi: Pokrenite aplikaciju za uređivanje fotografija.
• Postavi za: Postavlja sliku kao pozadinu ili sliku kontakta.
• Dijeljenje foto. s prijateljem: Šalje sliku osobi čije lice je označeno na slici.
• Ispis: Ispis putem USB ili Wi-Fi veze. Vaš je uređaj kompatibilan samo s nekim Samsung
pisačima.
• Preimenuj: Preimenuje datoteke.
• Traži uređaje u blizini: Pretražuje uređaje na kojima je aktivirana usluga dijeljenja medija.
• Detalji: Pregled detalja slike.
Brisanje slika
Koristite jednu od ovih metoda:
• U mapi, dodirnite
.
→ Odaberite stavku, označavanjem odaberite sliku, a zatim dodirnite
• Prilikom pregledavanja slike, dodirnite
.
Dijeljenje slike
Koristite jednu od ovih metoda:
• U mapi, dodirnite
→ Odaberite stavku, označavanjem odaberite sliku, a zatim dodirnite
kako bi je poslali drugima.
• Prilikom pregledavanja slike, dodirnite
mreža.
za njenog slanje drugima putem usluga društvenih
Postavljanje kao pozadine
Prilikom pregledavanja slike, dodirnite
kako bi je dodijelili kontaktu.
→ Postavi za za postavljanje slike kao pozadine ili
74
Mediji
Video Player
Koristite aplikaciju za reprodukciju datoteka videozapisa.
Dodirnite Video Player na zaslonu aplikacija.
• Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru uređaja.
• Neke datoteke možda se neće reproducirati pravilno, ovisno o tome kako su kodirane.
Reprodukcija videozapisa
Odaberite video za reproducirati.
Prilagodba glasnoće
zvuka.
Kretanje naprijed ili
natrag povlačenjem
trake.
Prebacivanje na
sljedeći videozapis.
Dodirnite i držite za
brže premotavanje
unaprijed.
Izmjena omjera
zaslona.
Ponovno pokreće
trenutni videozapis ili
se prebacuje na
prethodni videozapis.
Dodirnite i držite za
brže premotavanje
unatrag.
Promjena veličine
video zaslona.
Pauziranje ili nastavak
reprodukcije.
Brisanje videozapisa
Dodirnite
→ Obriši, označavanjem dodirnite videozapis, zatim dodinite Obriši.
Dijeljenje videozapisa
→ Dijeljenje preko, označavanjem dodirnite videozapis, dodirnite OK, a zatim
Dodirnite
odaberite način dijeljenja.
75
Mediji
YouTube
Koristite ovu aplikaciju za gledanje videozapisa sa internetskih stranica YouTubea.
Dodirnite YouTube na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Gledanje videozapisa
Dodirnite , a zatim unesite ključnu riječ. Za gledanje videozapisa odaberite jedan od dobivenih
rezultata pretraživanja.
Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz cijelog zaslona.
Dodajte videozapis
na popis za
reprodukciju.
Potražite
videozapise.
Pauziranje ili nastavak
reprodukcije.
Pošaljite URL-ove
drugima.
Kretanje naprijed ili
natrag povlačenjem
trake.
Rotirajte zaslon za
prikaz portreta.
Izmjena kvalitete
prikaza.
Dijeljenje videozapisa
Odaberite videozapis za gledanje, dodirnite
, a zatim odaberite način dijeljenja.
Učitavanje videozapisa
Odaberite svoj račun, dodirnite
a zatim dodirnite .
, odaberite videozapis, unesite informacije o videozapisu,
76
Mediji
FM Radio
Slušajte glazbu i vijesti na FM radiju. Kako biste slušali FM radio, morate spojiti slušalice koje
pritom imaju ulogu radio antene.
Dodirnite FM Radio na zaslonu aplikacija.
Slušanje FM radija
Prije pokretanja FM radija spojite slušalice na uređaj.
FM radio automatski pretražuje i pohranjuje dostupne postaje prilikom prvog
pokretanja.
Dodirnite za uključivanje FM radija. Odaberite radijsku postaju koju želite s popisa radijskih
postaja i dodirnite
za povratak na zaslon FM radija.
Snimanje pjesme s FM radia.
Prilagodba glasnoće zvuka.
Pristupanje uslugama trenutne
postaje.
Uključivanje ili isključivanje FM
radija.
Precizno namjestite frekvenciju.
Tražite dostupnu radiopostaju.
Dodajte trenutačnu radiopostaju
popisu omiljenih postaja.
77
Mediji
Pretraživanje radijskih postaja
→ Skeniraj, a zatim odaberite način pretraživanja. FM radio skenira i automatski
Dodirnite
sprema dostupne postaje.
Odaberite radijsku postaju koju želite s popisa radijskih postaja i dodirnite
zaslon FM radija.
za povratak na
Dodavanje postaja na popis favorita
Pomaknite se na radijsku postaju, a zatim dodirnite
78
za dodavanej postaje na popis favorita.
Trgovine aplikacijama i
medijskim sadržajima
Trg. Play
Korisite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu pokrenuti na
uređaju.
Dodirnite Trg. Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije po kategorijama ili dodirnite
za pretraživanje pomoću tipkovnice.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite Instaliraj . Ako aplikacija
košta, dodirnite cijenu, te slijedite upute na zaslonu za završetak potupka kupovine.
• Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na
vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir
s obavijestima i dodirnite ikonu.
• Za instaliranje aplikacije preuzete s drugog izvora, na zaslonu aplikacija dodirnite
Postavke → Sigurnost → Nepoznati izvori.
Deinstaliranje aplikacija
Deinstalirajte aplikacije kupljene preko Trg. Play.
→ Moje aplikacije, odaberite aplikaciju koju želite izbrisati s popisa instaliranih
Dodirnite
aplikacija, a zatim dodirnite Deinstaliraj.
79
Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima
Samsung Apps
Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija namijenjenih Samsung uređajima.
Za više informacija posjetite www.samsungapps.com.
Dodirnite Samsung Apps na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Ako Samsung račun nije registriran, slijedite upute na zaslonu kako kreirati Samsung račun. Za
dovršetak postupka pretplate, pročitajte uvjete i odredbe, a zatim dodirnite Prihvaćam kako
biste ih prihvatili.
Instaliranje aplikacija
Pregledajte aplikacije po kategorijama. Dodirnite
Za traženje aplikacije, dodirnite
za odabir kategorije.
na vrhu zaslona, a zatim unesite ključnu riječ u okvir pretrage.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite Skidanje.
Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na
vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir s
obavijestima i dodirnite ikonu.
S Suggest
Koristite ovu aplikaciju za pregled i preuzimanje najnovijih aplikacija predloženih od tvrtke
Samsung.
Dodirnite S Suggest na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
80
Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima
Game Hub
Koristite ovu aplikaciju za pristup igricama.
Dodirnite Game Hub na zaslonu aplikacija.
Pomaknite se u lijevo ili desno te odaberite igricu za preuzimanje putem usluge Samsung Apps.
81
Pomoćni programi
S bilješka
Pomoću ove aplikacije možete stvarati bilješke sa slikama i glasovnim snimkama.
Dodirnite S bilješka na zaslonu aplikacija.
Sastavljanje bilješki
Zabilježite ili nacrtajte bilješku.
Poništavanje i vraćanje zadnje
aktivnosti.
Prebacivanje na način pregleda.
Sakrijte alatnu traku.
Unesite bilješku.
Izbrišite rukom napisanu bilješku.
Dodajte još jednu stranicu na
trenutnu bilješku.
Prilikom zapisivanja bilješke još jedanput dodirnite
crte ili boju olovke.
da biste promijenili vrstu olovke, debljinu
Prilikom brisanja rukom pisane bilješke još jedanput dodirnite
gumice ili izbrisali bilješku.
82
da biste promijenili veličinu
Pomoćni programi
Izmjena vrste olovke.
Izmjena debljine crte.
Izmjena boje olovke.
Pregledavanje dodatnih boja.
Prilagođavanje jačine markera.
Za izmjenu pozadine lista, dodirnite
→ Promijeni pozadinu.
Umetanje slika ili glasovne snimke
Dodirnite
za umetanje multimedijskih datoteka. Dodirnite
za umetanje glasovnih snimki.
Označite bilješku kao važnu.
Umetanje multimedijske
datoteke.
Snimanje glasa za umetanje.
Pregledavanje bilješki
Pregledavanje minijatura zapisa pomicanjem gore ili dolje.
Da biste potražili neku bilješku, dodirnite
Da biste izbrisali bilješke, dodirnite
→ Traži.
→ Obriši.
Da biste sortirali bilješke prema datumu, naslovu, tekstu i drugim kriterijima, dodirnite
Sortiraj po.
Za izmjenu načina pregleda, dodirnite
→ Prikaz po popisu.
Da biste zapis stvorili uvozom datoteke, dodirnite
→ Uvoz S bilješke.
Da biste zapise sinkronizirali s Google dokumentima ili aplikacijom Evernote, dodirnite
Sinkronizacija.
Za kreiranje mape, dodirnite
→
→ Nova mapa.
83
→
Pomoćni programi
Da biste premjestili bilješke u drugu mapu, dodirnite
Da biste kopirali bilješke, dodirnite
→ Premjesti.
→ Kopiraj.
Da biste promijenili postavke aplikacije S Memo, dodirnite
→ Postavke.
→ Upute.
Da biste pogledali upute za S Memo, dodirnite
Prikaz bilješke
Dodirnite minijaturu zapisa da biste je otvorili.
Da biste poslali bilješke drugima, dodirnite
→ Dijeljenje preko.
Da biste spremili bilješku kao slikovnu ili PDF datoteku, dodirnite
→ Izvoz.
→ Novi događaj.
Da biste zapis spremili kao događaj, dodirnite
Da biste bilješku postavili kao widget ili pozadinu početnog zaslona, dodirnite
Da biste ispisali bilješku putem USB ili Wi-Fi veze, dodirnite
kompatibilan samo s nekim Samsung pisačima.
→ Postavi za.
→ Ispis. Vaš je uređaj
Da biste uredili zapis, dodirnite zaslon.
Da biste reproducirali glasovnu snimku, dodirnite
.
S Planer
Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.
Dodirnite S Planer na zaslonu aplikacija.
Kreiranje događaja ili zadatka
Dodirnite
, a zatim koristite jedan od sljedećih načina:
• Brzo dodavanje: Kreira događaj ili zadatak iz zapisa. Ova značajka dostupna je samo za
engleski ili korejski jeziki.
• Dodaj događaj: Unos događaja uz opcionalno ponavljanje postavke.
• Dodaj zadatak: Unos događaja uz opcionalnu prioritetnu postavku.
84
Pomoćni programi
Za još kraći postupak dodajte događaj ili zadatak, dodirnite datum za odabir i dodirnite ga
ponovo.
Unesite naslov i specificirajte koji kalendar treba koristiti ili s kojim kalendarom ga treba
sinkronizirati. Zatim dodirnite Uredi detalje događaja ili Uredi detalje zadatka za dodavanje
više detalja poput koliko se često događaj ponavlja, kad ima treba prethodno na njega upozoriti
ili kad se održava.
Dodajte kartu koja pokazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje Lokacija, dodirnite
polja, a zatim pokažite preciznu lokaciju dodirivanjem i držanjem karte koja se pojavila.
do
Priložite zapis iz aplikacije S Memo. Dodirnite Zapisi, a zatim sastavite novi zapis ili odaberite
između postojećih zapisa.
Dodavanje slike. Dodirnite Slike, a zatim snimite novu fotografiju ili odaberite između postojećih
slika.
Sinkroniziranje s Google kalendarom
Na zaslonu Aplikacije dodirnite Postavke → Google u odjeljku Računi → Google račun, a zatim
potvrdite Sinkronizacija Kalendar Za ručno sinkroniziranje ažuriranja, na zaslonu aplikacija
→ Sinkronizacija.
dodirnite S Planer →
Da biste prikazali sinkronizirane događaje ili zadatke, dodirnite
odaberite Googleov račun, a zatim dodirnite OK.
85
→ Postavke → Kalendari,
Pomoćni programi
Promjena vrste kalendara
Dodirnite , a zatim odaberite jednu između različitih vrsta kalendara uključujući godišnji,
mjesečni, tjedni i sl. Pokret skupljanja ili širenja prstiju može se koristiti za promjenu vrste
kalendara. Na primjer, skupite prstima za promjenu s mjesečnog na godišnji kalendar, a raširite
prste za promjenu s godišnjeg natrag na mjesečni kalendar.
Traženje događaja
Dodirnite
→ Traži, a zatim unesite ključnu riječ pretrage.
Za pregled današnjih događaja dodirnite Danas na vrhu zaslona.
Brisanje događaja
→ Obriši.
Odaberite datum ili događaj, a zatim dodirnite
Dijeljenje događaja
Dodirnite
→ Dijeljenje preko, a potom odaberite način dijeljenja.
Dropbox
Koristite ovu aplikaciju za pohranu i dijeljenje datoteka s drugima putem Dropbox cloud
pohrane. Kada spremite datoteke u Dropbox, uređaj se automatski sinkronizira s internetskim
poslužiteljem i svim drugim računalima koji imaju instaliran Dropbox.
Dodirnite Dropbox na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Kad po prvi put pokrećete Dropbox dodirnite Start za aktivaciju. Slijedite upute na zaslonu kako
biste dovršili postupak postavljanja.
Za učitavanje datoteka pomoću Dropboxa, dodirnite
videos ili Other files.
→
→ Upload here → Photos or
Za otvaranje datoteke u Dropboxu, dodirnite i zatim odaberite datoteku. Prilikom
pregledavanja datoteke, dodirnite Favorite za dodavanje na popis favorita.
Za otvaranje datoteke favorita, dodirnite
.
86
Pomoćni programi
Oblak
Koristite ovu značajku za sinkronizaciju datoteka ili sigurnosno pohranjivanje postavki i podataka
aplikacija putem vašeg Samsung računa ili Dropboxa.
Dodirnite Postavke → Oblak na zaslonu aplikacija.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Sinkronizacija s Samsung računom
Za sinkronizaciju datoteka dodirnite vaš Samsung račun ili Postavke sinkronizacije.
Sigurnosna pohrana ili obnova podataka
Dodirnite Kopiranje na uređaj za sigurnosnu pohranu ili obnovu podataka pomoću vašeg
Samsung računa.
Sinkronizacija s Dropboxom
Ako račun nije postavljen, dodirnite Postavi račun, a zatim pristupite Dropbox računu. Slijedite
upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.
Jednom kad se prijavite dodirnite Allow uređaj automatski sinkronizira datoteke s Dropboxom
kad god napravite neke izmijene.
87
Pomoćni programi
Sat
Koristite ovu aplikaciju za podešavanja alarma, provjeru vremena na bilo kojoj svjetskoj lokaciji,
mjerenje trajanja događaja, podešavanje odbrojavanja ili ga možete koristiti kao stolni sat.
Dodirnite Sat na zaslonu aplikacija.
Uključivanje ili isključivanje
alarma.
Alarm
Postavljanje alarma
Dodirnite Novi alarm, za postavljanje vremena isključivanja alarma, odaberite dane kad se alarm
ponavlja, a zatim dodirnite Spremi.
• Odgođeno: Postavite razdoblje i broj ponavljanja alarma nakon unaprijed postavljenog
vremena.
• Pametni alarm: Postavite vrijeme kada se alarm treba uključiti prije unaprijed postavljenog
vremena.
88
Pomoćni programi
Zaustavljanje alarma
Za zaustavljanje alarma, povucite izvan velikog kruga. Za ponavljanje alarma nakon
određenog vremena, povucite
izvan velikog kruga.
Brisanje alarma
Dodirnite i držite alarm, a zatim dodirnite Obriši.
Svjetsko vrijeme
Kreiranje satova
Dodajte Dodaj grad, pa unesite naziv grada ili odaberite grad s popisa gradova.
Za primjenu ljetnog računanja vremena, dodirnite i držite sat, a zatim dodirnite Postavke ljetnog
vremena.
Brisanje satova
Dodirnite
→ Obriši, odaberite sat, a zatim dodirnite Obriši.
Štoperica
Dodirnite Početak za mjerenje trajanja događaja. Dodirnite Krug za mjerenje vremena jednog
kruga.
Dodirnite Poništavanje za brisanje zapisa vremena kruga.
Odbrojavanje
Podesite trajanje, a zatim dodirnite Početak.
Povucite
izvan velikog kruga kad se odbrojavanje završi.
Stolni sat
Dodirnite
za prikaz na cijelom zaslonu.
89
Pomoćni programi
Kalkulator
Koristite ovu aplikaciju za jednostavne i složene izračune.
Dodirnite Kalkulator na zaslonu aplikacija.
Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz znanstvenog kalkulatora. Ako je Rotacija zaslona
→ Znanstveni kalkulator.
dekativirano, dodirnite
Za prikaz povijesti izračuna, dodirnite
Za brisanje povijesti, dodirnite
za skrivanje tipkovnice.
→ Brisanje povijesti.
Za promjenu veličine slova u povijesti, dodirnite
→ Veličina teksta.
Diktafon
Koristite ovu aplikaciju za snimanje ili reproduciranje glasovnih zapisa.
Dodirnite Diktafon na zaslonu aplikacija.
Snimanje glasovnih zapisa
Dodirnite za početak snimanja. Govorite u mikrofon na dnu uređaja. Dodirnite
snimanja. Dodirnite za završetak snimanja.
za prekid
Proteklo vrijeme snimanja.
Započnite sa snimanjem.
Prikaz popisa glasovnih zapisa.
90
Pomoćni programi
Reproduciranje glasovnih zapisa
Odaberite glasovni zapis da biste ga reproducirali.
• : Prilagodba brzine reprodukcije.
• : Obrezivanje glasovnog zapisa.
• : Prilagodite glasnoću povlačenjem trake glasnoće prema gore ili dolje.
• : Zaustavljanje reprodukcije.
• : Prekidanje reprodukcije.
→ Dijeljenje preko, odaberite glasovni
Da biste glasovni zapis poslali drugima, dodirnite
zapis, dodirnite Kraj, a zatim odaberite način dijeljenja.
Upravljanje glasovnim zapisima
Na popisu glasovnih zapisa dodirnite
i odaberite jedno od sljedećeg:
• Dijeljenje preko: Odaberite glasovne zapise koje želite poslati, a zatim odaberite način
dijeljenja.
• Obriši: Odaberite glasovni zapis koji želite obrisati.
• Postavke: Promijenite postavke diktafona.
• Kraj: Zatvorite diktafon.
S Voice
Koristite ovu aplikaciju da biste uređaju naložili da bira broj, pošalje poruku, napiše zapis i još
štošta.
Dodirnite S Voice na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Evo nekoliko primjera govornih naredbi:
• Otvori glazbu
• Pokreni kalkulator
• Zovi Luluin mobitel
• Zovi Lulu na posao
• Provjeri raspored
91
Pomoćni programi
Savjeti za bolje prepoznavanje glasa
• Govorite jasno.
• Govorite na mirim mjestima.
• Ne koriste ružne ili kolokvijalni govor.
• Izbjegavajte govoriti dijalektom.
Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može izvršiti neželjene naredbe ovisno o
vašemokruženju ili načinu na koji govorite.
Google
Koristite ovu aplikaciju ne samo za pretraživanje interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na
uređaju.
Dodirnite Google na zaslonu aplikacija.
Pretraživanje uređaja
Dodirnite polje pretrage, a zatim unesite ključnu riječ. Ili, dodirnite , izgovorite ključnu riječ, a
zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.
Ako nema rezultata iz aplikacija, pojavit će se internetski preglednik, pokazujući rezultate
pretrage.
Opseg pretraživanja
→ Postavke → Pretraživanje telefona, a
Za odabir koje aplikacije treba tražiti dodirnite
zatim označite stavke koje treba tražiti.
92
Pomoćni programi
Googleova služba informacija
Pokrenite Google pretragu za prikaz kartica Google Now koje prikazuju trenutačno vrijeme, info
o javnom saobraćaju, vaš sljedeći sastanak i sl, kada vam je to najpotrebnije.
Pridružite se Google Now prilikom otvaranja Google pretrage po prvi put. Za izmjenu postavki
→ Postavke → Googleova služba informacija.
aplikacije Google Now, dodirnite
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Glas. pretraživanje
Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje internetskih stranica govorom.
Dodirnite Glas. pretraživanje na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Izgovorite ključnu riječ ili frazu nakon što se Govorite pojavi na zaslonu. Odaberite jednu od
predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.
Moje Datoteke
Odaberite ovu datoteku za pristup raznim datotekama pohranjenim na uređaju, uključujući slike,
videozapise, pjesme i zvukovne zapise.
Dodirnite Moje Datoteke na zaslonu aplikacija.
Odaberite mapu koju želite otvoriti. Za povratak u nadređenu mapu, dodirnite
vršnu mapu, dodirnite .
93
. Za povratak u
Pomoćni programi
U mapi dodirnite
, a zatim koristite jednu od sljedećih opcija:
• Odaberi sve: Odabirete sve datoteke na koje će se odjednom primijeniti ista opcija.
• Nova mapa: Kreiranje mape.
• Traži: Traženje datoteka.
• Prikaz po: Promjena načina prikaza.
• Sortiraj po: Sortiranje datoteka ili mapa.
• Postavke: Promijenite postavki upravljanja datotekama.
Skidanja
Koristite ovu aplikaciju za pregled koje su se datoteke preuzele putem aplikacija.
Dodirnite Skidanja na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Za pregled datoteka preuzetih putem interneta, dodirnite Internet skidanja, ili dodirnite Ostala
skidanja za pregled datoteka preuzetih putem drugih aplikacija, poput Email.
Odaberite datoteku koju želite otvoriti odgovarajućom aplikacijom.
94
Putovanja i lokalni sadržaji
Karte
Koristite ovu aplikaciju za pokazivanja lokacije uređaja, traženje mjesta ili smjera.
Dodirnite Karte na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Traženje lokacija
Dodirnite , unesite adresu, a zatim dodirnite . Odaberite lokaciju za pregled detaljnih
informacija o lokaciji. Za pretraživanje lokacija u blizini, dodirnite .
Kad ste pronašli lokaciju, dodirnite
i koristite jednu od sljedećih funkcija:
• Isprazni kartu: Briše kartu.
• Izvanmrež. upotreba: Spremanje karte na određenom mjestu kako bi se mogla pogledati i
izvan mreže.
• Upute: Dohvaćanje uputa za pronađenu lokaciju.
• Slojevi: Preklop višestrukih slojeva, uključujući satelitske slike, podatke o prometu itd.
• Postavke: Promjena postavki karte.
• Pomoć: Pregledajte informacije o korištenju karte.
Za pregled trenutne lokacije, dodirnite
.
95
Putovanja i lokalni sadržaji
Dobivanje uputa do odredišta
1 Dodirnite
2 Dodirnite
.
, a zatim odaberite način unosa početne i završne lokacije:
• Moja trenutna lokacija: Koristi trenutnu lokaciju kao početnu lokaciju.
• Kontakti: Odabire s popisa kontakta.
• Točka na karti: Pokazuje dodirivanjem karte.
• Moja mjesta: Odabire s popisa omiljenih mjesta.
3 Odaberite način putovanja, poput vožnje, javnog transporta ili pješačenja, a zatim dodirnite
UPUTE.
4 Odaberite jednu od ruta koja se pojavila, a zatim za detaljniji prikaz dodirnite PRIKAZ KARTE.
Lokalno
Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje obližnjih restorana, banaka, autobusnih stanica i sl.
Dodirnite Lokalno na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Odaberite kategoriju mjesta, a zatim odaberite mjesto s popisa rezultata pretrage.
• Karta: Pokazuje mjesto na karti.
• Upute: Traženje rute do mjesta.
• Pozovi: Zove telefonski broj tog mjesta.
→ Dodavanje pretraživanja na popis kategorija,
Za dodavanje kategorije mjesta, dodirnite
za pretraživanje unesite ključnu riječ u tekstualno polje.
96
Putovanja i lokalni sadržaji
Navigacija
Koristite ovu aplikaciju za traženje rute ili odredišta.
Dodirnite Navigacija na zaslonu aplikacija.
• Navigacijske karte, vaša trenutačna lokacija i ostali navigacijski podaci mogu se
razlikovati od stvarnih podataka o lokaciji. Uvijek trebate obratiti pažnju na uvjete na
cesti, promet te bilo koje druge čimbenike koji mogu utjecati na vašu vožnju. Slijedite
sigurnosna upozorenja i odredbe za sigurnu vožnju.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Unesite odredište koristeći jedan od sljedećih načina:
• Izgovorite adresu odredišta.
• Unesite adresu odredišta.
• Odaberite adresu odredišta s popisa kontakata.
• Odaberite odredište sa popisa mjesta označenih sa zvjezdicama.
Jednom kad se ruta pronađe, slijedite upute na zaslonu za navigaciju do destinacije.
97
Postavke
Informacije o postavkama
Koristite ovu aplikaciju za konfiguriranje uređaja, postavljanje opcija aplikacija i dodavanje
računa.
Dodirnite Postavke na zaslonu aplikacija.
Wi-Fi
Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim
uređajima.
Za korištenje opcija, dodirnite
.
• Napredno: Prilagodba Wi-Fi postavki.
• WPS unos tipkom: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS gumba.
• WPS PIN unos: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS PIN-a.
Postavljanje politike Wi-Fi mirovanja
Na zaslonu postavki dodirnite Wi-Fi →
stanju mirovanja.
→ Napredno → Neka Wi-Fi ostane uključen u
Kad je u modu uštede-energije, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kad do ovog
dođe, uređaj automatski pristupa podatkovnim mrežama, ako je podešen da ih koristi.
Ovo može povećati troškove podatkovnog prijenosa. Za izbjegavanje plaćanja troškova
podatkovnog prometa, podesite ovu opciju na Uvijek.
Postavljanje obavijesti o mreži
Uređaj može otkriti dostupne Wi-Fi mreže i na statusnoj traci prikazati ikonu obavijesti kad su
dostupne.
Na zaslonu postavki dodirnite Wi-Fi →
aktiviranje ove značajke.
→ Napredno pa označite Obavijest o mreži za
98
Postavke
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct povezuje dva uređaja izravno putem Wi-Fi mreže i ne zahtijeva pristupnu točku.
Na zaslonu postavki dodirnite Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Aktivirajte Bluetooth za razmjenu informacija na kratkim udaljenostima.
Korištenje podataka
Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje.
• Mobilni podaci: Postavite za korištenje podatkovnih veza na bilo kojoj mobilnoj mreži.
• Podatkovno ograničenje: Postavite ograničenje za mobilni podatkovni promet.
• Ciklus korištenja podat.: Unesite mjesečno ažurirane podatke za nadzor podatkovnog
prometa.
Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite
.
• Podatkovni roaming: Postavite za korištenje podatkovnih veza prilikom roaminga.
• Ograniči pozad. podatke: Postavite za deaktiviranje pozadinske sinkronizacije prilikom
korištenja mobilne mreže.
• Automatska sinkronizacija podataka: Postavite uređaj za automatsku sinkronizaciju
kontakata, kalendara, e-pošte, oznaka i slikovnih podataka društvenih mreža.
• Prikaži Wi-Fi korištenje: Postavite za prikaz podatkovnog prometa putem usluge Wi-Fi.
• Mobilne pristupne točke: Traženje i korištenje mobilne mreže drugog uređaja.
Dodatno
Prilagodite postavke za kontrolu veza s drugim uređajima ili mrežama.
99
Postavke
Profil Bez mreže
Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.
Mobilne mreže
• Mobilni podaci: Postavite za omogućavanje prebacivanje paketa podatkovnih mreža za
mrežne usluge.
• Podatkovni roaming: Koristite uređaj za spajanje s drugom mrežom kad ste u roamingu ili
kad matična mreža nije dostupna.
• Pristupne točke (APN): Postavite nazive pristupnih točaka (APN).
• Način rada mreže: Odaberite vrstu mreže.
• Mrežni operatori: Pretražite dostupne mreže i odaberite mrežu za roaming.
Dijeljenje i mobilna pristupna točka
• Mobilna pristupna točka: Koristite mobilni Wi-Fi hotpsot za dijeljenje mobilnih mrežnih
veza uređaja s računalima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže.
• USB dijeljenje: Koristite USB povezivanje za dijeljenje mobilne mrežne veze uređaja s
računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični modem za
računalo.
• Bluetooth dijeljenje: Koristite Bluetooth povezivanje za dijeljenje mobilne mrežne veze
uređaja s računalima preko Bluetootha.
• Upute: Saznajte više o USB, Wi-Fi, i Bluetooth povezivanju.
VPN
Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).
NFC
• NFC: Aktivirajte NFC značajku da biste čitali ili pisali NFC oznake koje sadrže informacije.
• Android Beam: Aktivirajte značajku Android Beam za slanje podataka, na primjer internetske
stranice i kontakta, na uređaje s omogućenom NFC značajkom.
100
Postavke
S Beam
Aktivirajte značajku S Beam za slanje podataka, na primjer glazbu, videozapise, slike i dokumente,
na uređaje koji podržavaju NFC i Wi-Fi Direct.
Uređaji u blizini
• Dijeljenje datoteka: Da biste drugim uređajima s DLNA certifikatom dopustili pristup
medijskim datotekama na uređaju, morate aktivirati zajedničko korištenje medija.
• Dijeljeni sadržaj: Podesite za dijeljenje sadržaja s drugim uređajima.
• Naziv uređaja: Unesite naziv medijskog poslužitelja za vaš uređaj.
• Popis dopuštenih uređaja: Pregledajte popis uređaja koji mogu pristupiti vašem uređaju.
• Popis zabranjenih uređaja: Pregledajte popis uređaja koji ne smiju pristupiti vašem uređaju.
• Mjesto spremanja: Odaberite memorijsko mjesto za spremanje medijskih datoteka.
• Slanje iz drugih uređaja: Postavite za prihvaćanje učitavanja s drugih uređaja.
AllShare Cast
Uključite značajku AllShare Cast i podijelite zaslon s drugima.
Kies preko Wi-Fi
Spojite uređaj s uslugom Samsung Kies putem Wi-Fi mreže.
Način početnog zaslona
Odaberite način rada početnog zaslona (osnovni ili laki).
Način Blokiranja
Odaberite obavijesti koje želite blokirati ili postavite obavijesti za pozive određenih kontakata u
načinu blokiranja.
101
Postavke
Zvuk
Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.
• Glasnoća: Podesite razinu glasnoće zvukova zvona poziva, glazbe i videozapisa, zvukove
zvona sustava uređaja i obavijesti.
• Jačina vibracije: Prilagodite jačinu vibracijske obavijesti.
• Ton zvona uređaja: Odaberite ton zvona koji će vas obavijestiti o dolaznim pozivima.
• Vibracija uređaja: Dodajte ili odaberite vibraciju.
• Zadane obavijesti: Odaberite zvuk zvona koji će vas obavijestiti o događajima, poput
dolaznih poruka, propuštenih poziva i alarma.
• Vibrira dok zvoni: Podesite uređaj na vibraciju i reprodukciju zvuka zvona za dolazne pozive.
• Tonovi tipki: Postavite uređaj da se oglasi kad dodirujete gumbe na tipkovnici.
• Zvukovi dodira: Postavite uređaj da se oglasi kada na zaslonu osjetljivom na dodir
odaberete aplikaciju ili opciju.
• Zvuk zaključavanja zaslona: Postavite uređaj da se oglasi kada zaključavate ili otključavate
zaslon osjetljiv na dodir.
• Vibracija na dodir: Postavite uređaj da vibrira kad pritiskate gumbe.
Zaslon
Promijenite postavke zaslona.
• Pozadina:
– – Početni zaslon: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon.
– – Zaslon zaključavanja: Odaberite sliku pozadine za zaslon zaključavanja.
– – Početni i zaslon zaključavanja: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon
zaključavanja.
• Stranica prijateljica: Postavite uređaj za otvaranje kontekstualnih stranica temeljenih na
vašim aktivnostima.
• Svjetlina: Podesite osvjetljenje zaslona.
102
Postavke
• Auto. rotacija zaslona: Postavite sadržaj koji će se automatski rotirati kad se uređaj uključi.
• Istek zaslona: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje
zaslona.
• Pametno stanje mirovanja: Postavite za sprječavanje isključivanja pozadinskog osvjetljenja
zaslona dok gledate u zaslon.
• Vrsta slova: Promijenite vrstu slova za tekst na zaslonu.
• Veličina slova: Promjena veličine fonta.
• Trajanje svjetla tipki: Postavite trajanje pozadinskog osvjetljenja gumba.
• Prikaz postotka baterije: Podesite za prikaz preostalog vijeka trajanja baterije.
• Auto. prilag.tona zaslona: Postavi za uštedu energije podešavanjem osvjetljenja zaslona.
Spremanje
Pregledajte informacije o memoriji uređaja, kao i o memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku
karticu.
Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci koji se nalaze na njoj.
Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta
jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije.
Štednja baterije
Aktivirajte mod uštede-energije i promijenite postavke moda uštede-energije.
• Štednja energije procesora: Postavite uređaj na ograničavanje uporabe izvora sustava.
• Štednja energije zaslona: Postavite uređaj na ograničenje osvjetljenja zaslona.
• Boja pozadine: Postavite uređaj na smanjenje svjetline pozadinske boje prilikom
pregledavanja web-mjesta.
• Isključi povratnu vibraciju: Postavite uređaj na isključivanje vibracije prilikom dodira
gumba.
• Informirajte se o načinu štednje baterije: Saznajte kako smanjiti potrošnju energije baterije.
103
Postavke
Baterija
Prikažite količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.
Upravljanje aplikacijama
Prikažite i upravljajte aplikacijama na uređaju.
Usluge lokacije
Promijenite postavke GPS-a.
• Koristi bežične mreže: Postavite za korištenje Wi-Fi i/ili mobilnih mreža za traženje trenutne
lokacije.
• Koristi GPS satelite: Postavite za korištenje GPS satelita za traženje trenutne lokacije.
• Lokacija i Google pretraga: Postavite za korištenje vaše trenutne lokacije za Google
pretraživanje i druge Google usluge.
Zaslon zaključavanja
Promijenite postavke radi zaštite uređaja.
• Zaključavanje zaslona: Aktiviranje značajke zaključavanja zaslona.
• Opcije zaključavanja zaslona: Promijenite postavke zaključanog zaslona. Postavke se
primjenjuju samo kada je postavljena opcija zaključavanja prelaskom ruke preko zaslona.
– – Prečaci: Postavite za prikaz i uređenje prečaca aplikacija na zaključanom zaslonu.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
– – Traka s informacijama: Postavite za prikaz i zadržavanje informacija na zaključanom
zaslonu.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
104
Postavke
– – Sat: Postavite za prikaz sata na zaključanom zaslonu.
– – Dvostruki sat: Postavite za prikaz dvostrukog sata na zaključanom zaslonu.
– – Prognoza: Postavite za prikaz informacija o vremenskoj prognozi na zaključanom
zaslonu.
– – Upute: Postavite za prikaz uputa na zaključanom zaslonu.
– – Brzi pristup fotoaparatu: Postavite uređaj da pokrene kameru kada dodirnete i držite
zaslon ili rotirate uređaj pri zaključanom zaslonu.
– – Otključavanje buđenjem: Postavite uređaj na prepoznavanje naredbe buđenja kada je
zaslon zaključan.
– – Postavite naredbu buđenja: Postavite naredbu buđenja za pokretanje S Voice ili
izvršavanje zadanih funkcija.
• Info. o vlasniku: Unesite inofmracije o sebi koje će biti vidljive na zaključanom zaslonu.
Sigurnost
Promijenite postavke za osiguranje uređaja i SIM ili USIM karticu.
• Šifriraj uređaj: Postavite lozinku za šifriranje podataka pohranjenih na uređaju. Morate
unijeti šifru svaki put kada uključite uređaj.
Napunite bateriju prije nego što omogućite ovu postavku jer šifriranje podataka može
potrajati više od sat vremena.
• Šifriraj vanjsku SD karticu:
– – Šifriraj: Postavite za šifriranje datoteka kad ih spremate na memorijsku karticu.
– – Puno šifriranje: Postavite za šifriranje svih datoteka na memorijskoj kartici.
– – Isključi multimedijske datoteke: Postavite za šifriranje svih datoteka na memorijskoj
kartici, osim multimedijskih datoteka.
Ako uređaj vratite na zadane tvorničke postavke dok je ova postavka omogućena, uređaj
neće moći čitati šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije nego što vratite
postavke na uređaju.
105
Postavke
• Daljinske kontrole: Postavite za omogućavanje daljinsko upravljanje vašim izgubljenim ili
ukradenim uređajem putem interneta. Da biste koristili ovu značajku, morate se prijaviti na
svoj Samsung račun.
– – Registracija računa: Dodajte ili pregledajte svoj Samsung račun.
– – Koristi bežične mreže: Postavite za omogućavanje prikupljanja lokacijskih podataka
i određivanje lokacije vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi i mobilnih
mreža.
• Upozorenje o SIM promjeni: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku traženja mobilnog telefona
koja vam pomaže da pronađete uređaj ako ga izgubite ili ako vam ga netko ukrade.
• Pronađi moju mob. stranicu: Pristupite internetskoj stranici SamsungDive
(www.samsungdive.com). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete pratiti i kontrolirati putem
internetskih stranica Samsung Dive.
• Postavite SIM zaključavanje:
– – Zaključaj SIM: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku PIN zaključavanja kako bi uređaj tražio
unos PIN-a prije korištenja.
– – Promijeni SIM PIN: Promijenite PIN koji se koristi za pristup podacima na SIM ili USIM
kartici.
• Učini šifre vidljivima: Temeljem zadanih postavki, uređaj skriva lozinke iz sigurnosnih
razloga. Postavite uređaj za prikaz lozinki redoslijednom kojim su unijete.
• Administratori uređaja: Pregledajte instalirane administratore uređaja. Možete dopustiti
administratorima uređaja da primjenjuju nova pravila na uređaj.
• Nepoznati izvori: Odaberite instalaciju aplikacija iz bilo kojeg izvora. Ako nije drukčije
odabrano, preuzimajte aplikacije samo s Trg. Play.
• Pouzdani podaci: Koristite certfikate i vjerodajnice kako biste osigurali uporabu različitih
aplikacija.
• Instaliraj s memorije uređaja: Instalirajte šifrirane podatke spremljene na USB pohrani.
• Obriši podatke za prijavu: Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i poništite šifru.
106
Postavke
Jezik i unos
Izmijeni postavke za tekstualni unos.
Jezik
Postavite jezik zaslona za sve menije i aplikacije.
Zadano
Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.
Google unos teksta govorom
Za promjenu postavki glasovnog unosa, dodirnite
.
• Odaberite jezike unosa: Odaberite jezike za unos teksta.
• Blokiraj uvredljiv govor: Postavite za sprječavanje uređaja u prepoznavanju uvredljivih riječi
u glasovnom unosu.
• Preuzimanje izvanmrežnog prepoznavanja govora: Preuzmite i instalirajte jezične podatke
za korištenje značajke unosa glasa izvan mreže.
Samsung tipkovnica
Za promjenu postavki Samsung tipkovnice, dodirnite
.
• Vrsta okomite tipkovnice: Promijenite prikaz tipkovnice.
• Unesite jezike: Odaberite jezike za unos teksta.
• T9 unos: Aktivirajte prediktivni tekstualni način rada za predviđanje riječi temeljem vaših
unosa te za prikaz predloženih riječi. Možete i prilagoditi postavke predviđanja riječi.
• Uzastopni unos: Postavite za unos teksta prelaskom ruke preko tipkovnice.
• Klizanje tipkovnice: Podesite za prebacivanje načina unosa teksta pokretom prstiju s lijeve
na desnu stranu tipkovnice.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
107
Postavke
• Rukopis: Prilagodite postavke načina rukopisa kao što su vrijeme prepoznavanja, debljina ili
boja olovke.
• Napredno:
– – Auto. veliko početno slovo: Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon
interpunkcijskog znaka poput točke, upitnika ili uskličnika.
– – Auto. interpunkcija: Postavite uređaj da stavlja točku kada dvaput dodirnete razmaknicu.
– – Prikaz znakova: Postavite uređaj za prikaz velike slike svakog dodirnutog slova.
– – Vibracija dodira tipke: Postavite uređaj da vibrira kad pritisnete gumbe.
– – Zvuk dodira tipke: Postavite uređaj da ispusti zvuk kad pritisnete gumbe.
• Upute: Saznajte kako unijeti tekst pomoću Swype tipkovnice.
• Poništi postavke: Poništite postavke Samsung tipkovnice.
Glasovno prepoznavanje
Odaberite program za prepoznavanje glasa.
Glas. pretraživanje
Za glasovno prepoznavanje tvrtke Samsung koristite sljedeće mogućnosti:
• Language: Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
• Open via the home key: Postavite pokretanje aplikacije S Voice dvostrukim pritiskom na
tipku za početni zaslon.
• Use location data: Postavite korištenje podataka o lokaciji za rezultate glasovnog
pretraživanja.
• Hide offensive words: Blokirajte uvredljive riječi koje je uređaj prepoznao u rezultatima
glasovnog pretraživanja.
• Help: Potražite pomoć za S Voice.
• About: Prikažite podatke o verziji.
• Voice control: Postavite uređaj na prepoznavanje glasovnih naredbi za kontroliranje uređaja.
Možete odabrati značajke koje ćete kontrolirati glasovnim naredbama.
• Auto-start speaker: Postavite automatsko uključivanje zvučnika prilikom upućivanja poziva
pomoću aplikacije S Voice.
108
Postavke
• Show body of message: Postavite za prikaz teksta nove poruke primljene za vrijeme vožnje.
• Wake up command: Postavite za pokretanje glasovnog prepoznavanja izgovaranjem
naredbe za buđenje dok koristite S Voice.
• Wake up in lock screen: Postavite uređaj da prepoznaje naredbe za upravljanje uređajem
kada je zaslon zaključan.
• Set wake-up command: Postavite naredbu buđenja za pokretanje S Voice ili izvršavanje
zadanih funkcija.
• Check missed events: Postavite provjeravanje propuštenih poziva, poruka ili događaja kada
je S Voice pokrenut pritiskom na gumb na slušalicama.
• Home address: Unesite kućnu adresu radi korištenja podataka o lokaciji sa značajkom
glasovne naredbe.
• Log in to Facebook: Unesite podatke o Facebook računu glasom.
• Log in to Twitter: Unesite podatke o Twitter računu glasom.
Za glasovno prepoznavanje servisa Google koristite sljedeće mogućnosti:
• Jezik: Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
• Govorni izlaz: Postavite uređaj za davanje glasovne povratne informacije koja će vas
upozoriti na trenutnu aktivnost.
• Blokiraj uvredljiv govor: Blokirajte uvredljive riječi koje je uređaj prepoznao u rezultatima
glasovnog pretraživanja.
• Preuzimanje izvanmrežnog prepoznavanja govora: Preuzmite i instalirajte jezične podatke
za korištenje značajke unosa glasa izvan mreže.
Izlaz pretvorbe teksta u govor
• Preferirani TTS sustav: Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki
sustava glasovne sinteze, dodirnite .
• Brzina govora: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
• Slušaj primjer: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
• U vožnji: Aktivirajte način rada u vožnji za podešavanje uređaja na glasno čitanje saržaja i
određenih aplikacije koje će se koristiti u načinu rada prilikom vožnje.
109
Postavke
Brzina pokazivača
Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu podlogu koji su povezani s uređajem.
Oblak
Promjenite postavke sinkronizacije podataka ili datoteka na vašem Samsung računu ili Dropbox
cloud pohrani.
Sigurnosno kopiranje i poništavanje
Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.
• Pokreni sigurnosnu kopiju: Postavite postavke sigurnosne kopije i podataka aplikacije na
Google poslužitelj.
• Sigurnosno kopiranje računa: Postavite ili uredite svoj Google račun sigurnosne kopije.
• Auto. vraćanje sigurnosne kopije: Postavite za vraćanje postavki i podataka aplikacije kad
se aplikacija ponovno instalira na uređaju.
• Vraćanje tvorničkih postavki: Vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje
svih podataka.
Dodaj račun
Dodavanje računa e-pošte ili SNS-a.
Pokreti
Aktiviranje značajke pokreta i promjena postavki prepoznavanja pokreta.
• Direktan poziv: Postavite za uspostavu glasovnog poziva podizanjem i držanjem uređaja
blizu uha dok pregledavate poziv, poruku ili kontaktne podatke.
• Pametno upozorenje: Postavite uređaj na upozorenje kad uzmete uređaj u ruku, ako ste
propustili pozive ili ako imate nove poruke.
110
Postavke
• Dvostruki udarac za vrh popisa: Podesite za prebacivanje na vrh popisa kontakata ili poruka
e-pošte kad dva puta dodirnete uređaj.
• Nagnite za zumiranje: Postavite za povećanje ili smanjenej zuma prilikom pregledavanja
slika u Galerija ili prilokom pregledavanja internetskih strnaica, kad dodirnete i držite dvije
točke s prstima, a zatim nagnete uređaj natrag i naprijed.
• Pomaknite za premještanje ikone: Postavite za premještanje ikona na drugu stranicu kada
dodirnete i držite stavku, a zatim nagnite uređaj lijevo ili desno.
• Pomaknite za pretraživanje slika: Postavite za pomicanje po slici pomicanjem uređaja u
bilo kojem smjeru kad je slika zumirana.
• Protresite za aktualizaciju: Poesite uređaj za traženje Bluetooth uređaja kad ga se protrese.
• Okrenite za utišavanje/pauziranje: Postavite na isključivanje zvuka dolaznih poziva, alarma,
glazbe i FM radija postavljanjem uređaja licem prema dolje.
• Postavke osjetljivosti: Podesite brzinu reagiranja na svaki pokret.
• Info o pokretima: Pogledajte upute za upravljačke pokrete.
Pribor
Promjena postavki pribora.
• Zvuk držača: Postavite uređaj da reproducira zvuk kada je povezan s priključnom stanicom u
automobilu ili na radnoj površini ili prilikom uklanjanja s nje.
• Način audio izlaza: Postavite korištenje zvučnika na priključnoj stanici kada je uređaj
povezan s priključnom stanicom u automobilu ili na radnoj površini.
• Prikaz početnog zaslona: Postavite uređaj da prikazuje stolni sat kad je uređaj povezan s
priključnom stanicom u automobilu ili na radnoj površini.
• Audio izlaz: Odaberite format izlaza zvuka za uporabu prilikom povezivanja uređaja s HDMI
uređajima. Neki uređaji ne moraju podržavati postavku surround zvuka.
111
Postavke
Datum i vrijeme
Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu
uređaja.
Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke
vremena i datuma.
• Auto. datum i vrijeme: Automatski ažurirajte vrijeme i datum kada se krećete kroz
vremenske zone.
• Postavi datum: Ručno postavljanje trenutačnog datuma.
• Postavi vrijeme: Ručno postavljanje trenutačnog vremena.
• Auto. vremenska zona: Postavite za primanje mrežnih informacija o vremenskoj zoni kad se
krećete kroz vremenske zone.
• Odabir vremenske zone: Postavite svoju vremensku zonu.
• Upotreba formata 24 sata: Prikazuje vrijeme u 24-satnom formatu.
• Odabir formata datuma: Odaberite format za prikaz datuma.
Pristupačnost
Usluge pristupačnosti su posebne značajke za osobe s određenim tjelesnim invaliditetom.
Pristupite i aktivirajte sljedeće postavke za poboljšanje dostupnosti uređaja.
• Auto. rotacija zaslona: Postavite sučelje koji će se automatski rotirati kad rotirate uređaj.
• Istek zaslona: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje
zaslona.
• Izgovaranje šifri: Postavite uređaj na glasno čitanje lozinki koje ste unijeli pomoću aplikacije
Talkback.
• Preuzimanje/prekidanje poziva:
– – Pomoću početne tipke odgovarate na poziv: Postavite uređaj za prihvaćanje dolaznih
poziva kad pritisnete tipku za početni zaslon.
– – Preuzmi poziv glasovnom naredbom: Postavite da biste glasovno prihvaćali dolazne
pozive ili ih odbijali.
– – Tipka za uključenje prekida pozive: Postavite uređaj za prekidanje poziva kada
pritisnete tipku za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje.
112
Postavke
• Prečac pristupačnosti: Dodavanje prečaca do postavki dostupnosti Pristupačnost u brzom
meniju koji se pojavio kad pritisnete i držite tipku za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje.
• TalkBack: Aktivira Talkback, koji omogućava glasovnu povratnu informaciju.
• Veličina slova: Promjena veličine fonta.
• Negativne boje: Mijenja boje prikaza radi poboljšanja vidljivosti.
• Izlaz pretvorbe teksta u govor:
– – Preferirani TTS sustav: Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki
sustava glasovne sinteze, dodirnite .
– – Brzina govora: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
– – Slušaj primjer: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
– – U vožnji: Aktivirajte način rada u vožnji za podešavanje uređaja na glasno čitanje saržaja i
određenih aplikacije koje će se koristiti u načinu rada prilikom vožnje.
• Poboljšaj pristupačnost interneta: Postavite aplikacije koje će instalirati internetske skripte i
učiniti njihov internetski sadržaj dostupnijim.
• Korekcija zvuka: Podesite korekciju zvuka kad koristite dvostruke slušalice.
• Mono zvuk: Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka na jednoj slušalici.
• Isključi sve zvukove: Isključuje sve zvukove uređaja.
• Dodir i držanje: Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.
Opcije razvoja
Izmijenite postavke za razvoj aplikacije.
• Šifra za sigurnosno kopiranje radne površine: Postavite lozinku za zaštitu sigurnosne
kopije.
• Zaslon uključen: Postavite zaslon da bude uključen dok se baterija puni.
• Zaštiti SD karticu: Šalje zahtjev za potvrdom kad se očitaju podatci s memorijske kartice.
• USB ispravljanje grešaka: Aktivirajte mod USB ispravljanja grešaka za spajanje uređaja s
računalom putem USB kabela.
• Uključi lažne lokacije: Dozvolite slanje lažne lokacije i servisnih informacija usluzi
upravljanja lokacijom radi testiranja.
• Odaberite aplikaciju za ispravljanje grešaka: Odaberite aplikacije za ispravljanje grešaka i
njihovo sprječavanje kad je ispravljanje grešaka prekinuta.
113
Postavke
• Pričekajte ispravljanje grešaka: Postavite za sprječavanje učitavanja odabranih aplikacija
prije nego što je ispravljanje grešaka spremno.
• Prikaži dodire: Postavite za prikaz pokazivača kad dodirnete zaslon.
• Prikaži lokac. pokazivača: Postavite za prikazivanje koordinata i praćenje prikazivača kad
dodirnete zaslon.
• Pokaži granice izgleda: Postavite granice prikaza.
• Pokaži aktualizacije GPU pregleda: Postavite da osvijetli područja na zaslonu kad su
ažuriranja putem GPU.
• Prikaži aktualizacije zaslona: Postavite da osvijetli područja na zaslonu kad su ažurirana.
• Brzina animacije prozora: Postavite brzinu otvaranja i zatvaranja skočnih okvira.
• Brzina prijelazne animacije: Postavite brzinu prelaska iz zaslona u zaslon.
• Ljestvica trajanja animatora: Postavite vrijeme prikazivanja skočnih okvira.
• Onemogući preklapanja hardvera: Postavite za skrivanje preklapanja hardvera.
• Prisilna GPU obrada: Postavite za korištenje 2D hardverskog ubrzanja za unapređenje
grafike.
• Strogi način: Postavite uređaj tako da zaslon svijetli kad aplikacije izvršavaju dugotrajne
radnje.
• Prikaži CPU korištenje: Postavite za prikaz svih aktivnih procesa.
• GPU prikazni profil: Postavite za provjeru vremena GPU prikaza.
• Omogući tragove: Postavite za prikaz tragova izvršenja aplikacije i sustava.
• Ne održavaj aktivnosti: Postavite za završetak rada aplikacije kad pokrenete novu aplikaciju.
• Ograniči pozadinske procese: Postavite za ograničavanje broja procesa koji se izvršavaju u
pozadini.
• Prikaži sve ANR poruke: Postavite uređaj da vas upozori na aplikacije koje ne reagiraju, a
koje se izvršavaju u pozadini.
O uređaju
Pristupite informacijama uređaja i ažurirajte softver uređaja.
114
Otklanjanje poteškoća
Kad uključite uređaj ili kad ga koristite, on će vas upozoriti na potrebu
unosa određenih šifri:
• Šifra: Kad je značajka zaključavanja uređaja aktivna, za podešavanje uređaja trebate unijeti
lozinku.
• PIN: Kad uređaj koristite prvi pute ili kad je aktivan zahtjev za unos PIN-a, morate unijeti PIN
koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika
Zaključaj SIM.
• PUK: SIM ili USIM kartica je blokirana, to je najčešće rezultat nekoliko neispravnih unosa
PIN-a. Trebate unijeti PUK koji ste dobil od pružatelja usluga.
• PIN2: Kad pristupite izborniku koji zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 kojeg ste dobili sa SIM
ili USIM karticom. Za više informacija, kontaktirajte svog operatera.
Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
• Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Za više informacija kontaktirajte
pružatelja usluga.
Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno
Ako vaš uređaj ima zaslon osjetljiv na dodir koji ne reagira ispravno, pokušajte sljedeće:
• Uklonite zaštitni pokrov sa zaslona osjetljivog na dodir, ako postoji. Zaštitni pokrovi mogu
spriječiti uređaj u prepoznavanju vašeg unosa i ne preporučuju se za uređaje sa zaslonom
osjetljivim na dodir.
• Vodite računa da su vam ruke čiste i suhe kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir.
• Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
• Provjerite je li vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreban ili oštećen, odnesite ga u Samsungov servisni centar.
115
Otklanjanje poteškoća
Vaš uređaj se zamrzava ili ima Kritičnu grešku
Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze, morat ćete zatvoriti programe ili ponovo
pokrenuti uređaj za vraćanje njegovih funkcionalnosti. Ako se vaš uređaj zamrzava ili ne reagira,
pritisnite i držite tipku za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje 8-10 sekundi. Uređaj će se
automatski ponovo pokrenuti.
Ako ovo ne riješi problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki. Na zaslonu aplikacija dodirnite
Postavke → Sigurnosno kopiranje i poništavanje → Vraćanje tvorničkih postavki →
Vraćanje uređaja → Obriši sve.
Pozivi su prekinuti
Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti mrežnu vezu.
Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
Odlazni pozivi se ne spajaju
• Provjerite jeste li pritisnuli gumb Poziv.
• Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
Dolazni pozivi se ne spajaju
• Provjerite je li uređaj uključen.
• Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.
Drugi vas ne čuju tijekom poziva
• Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
• Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
• Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.
116
Otklanjanje poteškoća
Kvaliteta zvuka je slaba
• Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
Kad birate iz imenika, poziv se na spaja
• Provjerite je li ispravan broj pohranjen na popisu kontakata.
• Ako je potrebno, ponovo unesite i pohranite broj.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj kontakta.
Uređaj ispušta zvuk biip, a ikona baterija je prazna
Vaša baterija je gotovo prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju kako biste mogli nastaviti
s korištenjem uređaja.
Baterija se ne puni ispravni ili je uređaj isključen
• Dio za bateriju je možda prljav. Obrišite pozlaćene kontakte s čistom, mekanom krpom, pa
pokušajte ponovo napuniti bateriju.
• Ako se baterija više ne puni u potpunosti, zbrinite staru bateriju na ispravan način i
zamijenite je novom (kontaktirajte lokalne vlasti za ispravan način zbrinjavanja).
Vaš uređaj je vruć na dodir
Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad ih koristite duže vrijeme, vaš uređaj
može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu
izvedbu.
117
Otklanjanje poteškoća
Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci
Vaš Samsung uređaj mora imati dostupno dovoljno memorijskog prostora i napajanja iz baterije
za rukovanje aplikacijom kamere. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci,
pokušajte sljedeće:
• Napunite bateriju ili zamijenite bateriju s onom koja je napunjena.
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste
primjenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.
Prilikom pokretanja FM radija javlja se poruka o grešci
Aplikacija FM radija na vašem Samsung uređaju koristi kabel slušalice kao antenu. Bez spojenih
slušalica, FM radio ne može primati signal radijskih postaja. Za korištenje FM radija, provjerite je li
slušalica ispravno spojena. Nakon toga, pretražit će i pohraniti dostupne radijske postaje.
Ako i dalje ne možete koristiti FM radio, nakon što ste primijenili ove korake, pokušajte naći
željenu radijsku postaju s drugim radijskim prijemnikom. Ako s drugim radijskim prijemnikom
možete primati tu postaju, možda trebate uređaj odnijeti na servis. Kontaktirajte Samsung
servisni centar.
Prilikom otvaranja glazbenih datoteka javlja se poruka o grešci
Neke glazbene datoteke ne mogu se reproducirati na vašem Samsung uređaju zbog niza razloga.
Ako prilikom otvaranja glazbenik datoteka primate poruku o greššci, pokušajte sljedeće:
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava
(DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licenciju ili šifru za
reprodukciju datoteke.
• Provjerite podržavali vaš uređaj vrstu datoteke.
118
Otklanjanje poteškoća
Drugi Bluetooth uređaj nije lociran
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti, ako je
to potrebno.
• Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth
raspona (10 m).
Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.
Nije došlo do spajanja prilikom spajanja uređaja na računalo
• Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
• Provjerite imate li instalirane i ažurirane ispravne pogone na računalu.
• Ako koristite Windows XP, provjerite imate li na vašem računalu instaliranu Windows XP
Service Pack 3 ili noviju verziju.
• Provjerite imate li na računalu instaliran Samsung Kies 2.0 ili Windows Media Player 10 ili
noviju verziju.
Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja
• Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija
dijelova.
• Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.
119
Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja u ovisnosti o području pružatelju usluga ili
verziji softvera te su podložni izmjeni bez prethodne najave.
www.samsung.com
Croatian. 04/2013. Rev. 1.0
Download PDF

advertising