Samsung | GT-E2600 | Samsung GT-E2600 Korisnički priručnik

GT-E2600
Mobitel
Korisnički priručnik
Sigurnosne mjere opreza
Kako biste spriječili ozljede ili oštećenja uređaja, prije uporabe uređaja pročitajte sljedeće informacije.
Upozorenje: spriječite električne udare, požar i
eksploziju
• Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje
visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog
spoja i pregrijavanja.
Nemojte upotrebljavati oštećene kabele za napajanje, utikače ili
labave utičnice
Zaštitite uređaj, bateriju i punjač od oštećenja
• Izbjegavajte izlaganje uređaja i baterija preniskim ili previsokim
temperaturama.
• Vrlo visoke ili niske temperature mogu uzrokovati promjenu oblika
uređaja i smanjiti kapacitet punjenja i vijek trajanja uređaja i baterija.
• Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati
povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremenih ili stalnih
oštećenja baterije.
• Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.
Nemojte dodirivati kabel za napajanje vlažnim rukama ili isključivati
punjač povlačenjem kabela
Nemojte savijati ili oštećivati kabel za napajanje
Nemojte upotrebljavati uređaj prilikom punjenja ili ga dodirivati
vlažnim rukama
Nemojte izazivati kratak spoj na punjaču ili bateriji
Pazite da ne ispustite punjač ili bateriju ili prouzrokujete oštećenja
na drugi način
Nemojte puniti bateriju punjačima koje nije odobrio proizvođač
• Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na
telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.
• Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute u bilo koje vrijeme,
i Samsung ne daje prikaze niti jamstva da će bilo koji sadržaj ili
usluga ostati dostupna u nekom vremenskom razdoblju.
• Ovaj proizvod uključuje određene neovisne programe otvorenih
izvora. Točni uvjeti licenci, izjave o odricanju, priznanja i obavijesti
dostupni su na internetskoj stranici tvrtke Samsung opensource.
samsung.com.
www.samsung.com
Printed in Korea
GH68-35921C
Croatian. 02/2013. Rev. 1.1
• Pozovite Pomoć na cesti ili, ako je potrebno, posebni broj za
pomoć u slučaju manjih nezgoda. Ako vidite vozilo u kvaru koje ne
predstavlja opasnost, neispravan semafor, manju prometnu nezgodu
bez ozlijeđenih ili prepoznate ukradeno vozilo, pozovite Pomoć na
cesti ili drugi broj službi za takve intervencije.
Propisna njega i uporaba mobilnog uređaja
Uređaj držite na suhom
• Vlaga i sve vrste tekućina mogu oštetiti dijelove ili elektroničke
krugove uređaja.
• Ne uključujte uređaj ako je vlažan. Ako je vaš uređaj već uključen,
isključite ga i odmah izvadite bateriju (ako se uređaj ne može
isključiti ili ne možete izvaditi bateriju, ostavite ga u tom stanju).
Zatim, osušite uređaj ručnikom i odnesite ga u servisni centar.
• Tekućine će promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje
vodom unutar uređaja. Oštećenje vodom na uređaju može poništiti
jamstvo proizvođača.
Nemojte upotrebljavati ili spremati uređaj na prašnjavim i prljavim
područjima
Prašina može prouzrokovati kvar na uređaju.
Nemojte spremati uređaj na kosim površinama
Ako padne, može doći do oštećenja.
Nemojte spremati uređaj na vrućim ili hladnim područjima.
Upotrebljavajte uređaj na -20 °C do 50 °C
• Uređaj može eksplodirati ako ga ostavite u zatvorenom vozilu jer
temperatura u unutrašnjosti može dosegnuti do 80 °C.
• Nemojte izlagati uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti na dulje
vremensko razdoblje (primjerice, na nadzornoj ploči automobila).
• Bateriju pohranjujte na temperaturi od 0 °C do 40 °C.
Nemojte spremati uređaj s metalnim objektima, kao što su
kovanice, ključevi ili ogrlice
• Može doći do deformiranja ili kvara uređaja.
• Ako polovi baterije dođu u dodir s metalnim objektima, može doći
do požara.
Čuvajte svoje osobne i važne podatke na sigurnom
• Dok koristite uređaj, obavezno pravite sigurnosnu kopiju važnih
podataka. Samsung nije odgovoran za gubitak podataka.
• Prilikom odlaganja uređaja, napravite sigurnosnu kopiju svih
podataka i onda resetirajte uređaj kako biste spriječili zlouporabu
vaših osobnih podataka.
Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal
Nemojte distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal drugima bez
dozvole vlasnika sadržaja. Pri tome može doći do povrede zakona o
autorskim pravima. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve
pravne probleme uzrokovane nezakonitim korištenjem zaštićenog
materijala od strane korisnika.
Certifikat o specifičnoj razini apsorpcije (SAR)
Vaš uređaj usklađen je sa standardima Europske unije (EU) koji
ograničavaju izloženost ljudi radiofrekvencijskoj energiji (RF) koju
emitira radijska i telekomunikacijska oprema. Tim se standardima
sprječava prodaja mobilnih uređaja koji premašuju maksimalnu razinu
izlaganja (poznatu kao Specifična razina apsorpcije ili SAR) od
2,0 W/kg.
Tijekom testiranja, maksimalni SAR zabilježen za ovaj model bio je
0,525 W/kg. U uobičajenoj upotrebi stvarni SAR trebao bi biti mnogo
niži jer je telefon dizajniran za emitiranje samo one količine RF
energije koja je nužna za prijenos signala do najbliže bazne postaje.
Automatskim emitiranjem nižih razina kada je to moguće, uređaj
smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.
Deklaracija o usklađenosti na kraju ovoga priručnika prikazuje
usklađenost vašeg uređaja s Europskom direktivom o radijskoj &
i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i
povezanim EU standardima potražite na Samsungovoj internet stranici.
Ne koristite uređaj za vrijeme oluja
Vaš uređaj može biti u kvaru i opasnost od strujnog udara je povećana.
Ne upotrebljavajte oštećenu litijsko-ionsku bateriju (Li-Ion)
Za sigurno uklanjanje litijsko-ionskih baterija obratite se najbližem
ovlaštenom servisnom centru.
Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače
• Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani
za vaš uređaj i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji
nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili štetu na vašem
uređaju.
• Baterije i uređaje nemojte bacati u vatru. Pridržavajte se lokalnih
odredbi prilikom odlaganja rabljenih baterija ili uređaja.
• Nikada ne postavljajte baterije ili uređaje na ili u grijaće uređaje,
kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu
eksplodirati ako se pregriju.
Nemojte pohranjivati uređaj u blizini magnetskih polja
• Može doći do kvara uređaja ili pražnjenja baterije zbog izlaganja
magnetskim poljima.
• Kartice s magnetskom trakom, što uključuje kreditne kartice,
bankovne knjižice i karte za ukrcavanje u zrakoplov mogu biti
oštećene magnetskim poljima.
• Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem
niti dozvoliti da uređaj dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim
vremenskim razdobljima.
Nemojte spremati uređaj u blizini grijalica, mikrovalnih pećnica,
vruće opreme za kuhanje ili spremnika pod visokim tlakom
• Može doći do curenja baterije.
• Uređaj se može pregrijati i prouzrokovati vatru.
Pazite da ne ispustite ili na drugi način udarite uređaj
• Može doći do oštećenja zaslona uređaja.
• Ako je savijen ili iskrivljen, može doći do oštećenja uređaja ili kvara
određenih dijelova.
Ako vaš uređaj ima bljeskalicu ili svjetlo, ne koristite bljeskalicu
blizu očiju ljudi i kućnih ljubimaca
Uporaba bljeskalice preblizu očima može prouzrokovati privremeni
gubitak vida ili oštećenje očiju.
Budite oprezni pri izlaganju treperavim svjetlima
• Dok koristite uređaj, ostavite svjetla u sobi i ne držite zaslon preblizu
očiju.
• Kad ste, za vrijeme gledanja videozapisa ili igranja flash igrica u duljim
razdobljima, izloženi treperavim svjetlima može doći do napadaja ili
nesvjestica. Ako osjetite nelagodu, odmah prestanite koristiti uređaj.
Oprez: pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja
i odredbi prilikom uporabe uređaja u područjima
ograničene uporabe
Isključite uređaj na području gdje je zabranjena uporaba
Pridržavajte se svih odredbi koje ograničavaju uporabu mobilnoga
uređaja u određenom području.
Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini drugih elektroničkih uređaja
Većina elektroničkih uređaja upotrebljava radiofrekvencijske signale.
Može doći do smetnji na uređaju zbog drugih električnih uređaja.
Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini pejsmejkera
• Po mogućnosti izbjegavajte uporabu uređaja u rasponu od 15 cm od
pejsmejkera jer može doći do međusobnog ometanja uređaja.
• Ako je uporaba uređaja neophodna, udaljite ga najmanje 15 cm od
pejsmejkera.
• Kako biste moguća ometanja uređaja smanjili na najmanju moguću
mjeru, upotrebljavajte uređaj na strani suprotnoj od pejsmejkera.
Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača
• Izbjegavajte punjenje baterija duže od jednog tjedna jer predugo
punjenje može skratiti vijek trajanja baterije.
• Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo
napuniti prije upotrebe.
• Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
• Upotrebljavajte baterije samo u svrhe za koje su namijenjene.
(Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama
sa sustavima odvojenog prikupljanja)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi
ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema
(npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati
s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da
biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim
odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i
odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu
materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su
kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se
ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete
i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička
oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.
Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okružjima
• U potencijalno eksplozivnim okružjima, umjesto uklanjanja baterije,
isključite uređaj.
• Uvijek se pridržavajte propisa, uputa i znakova u potencijalno
eksplozivnim okružjima.
• Mobilni uređaj nemojte koristiti na benzinskim crpkama ili u blizini
zapaljivih goriva i kemikalija, i blizu područja eksplozija.
• Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne
materijale u istom pretincu u kojem se nalazi uređaj, njegovi dijelovi
ili dodatna oprema.
Isključite uređaj kad se nalazite u zrakoplovu
Uporaba uređaja u zrakoplovu je ilegalna. Uređaj može ometati
elektronske navigacijske uređaje u zrakoplovu.
Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar na elektroničkim
uređajima u motornim vozilima
Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar elektronskih uređaja
u automobilu. Za više informacija obratite se proizvođaču.
Zaštitite svoj sluh i uši kada koristite slušalice
• Neumjereno izlaganje glasnim zvukovima može
prouzrokovati oštećenje sluha.
• Izlaganje glasnim zvukovima tijekom hodanja može
vam odvratiti pozornost i izazvati nezgodu.
• Uvijek smanjite zvuk prije uključivanja slušalica u izvor
zvuka i upotrebljavajte samo minimalnu postavku
glasnoće dovoljnu da čujete razgovor ili glazbu.
• U suhim okruženjima može doći do stvaranja statičkog
elektriciteta u slušalici. Izbjegavajte korištenje
slušalice u suhim okruženjima ili dodirnite metalni
predmet kako biste ispraznili statički elektricitet prije
spajanja slušalica na uređaj.
• Slušalice ne koristite tijekom vožnje automobila,
bicikla ili motora. To vam može odvratiti pažnju i
izazvati nezgodu ili čak može biti zabranjeno ovisno o
području u kojem živite.
Nemojte gristi ili stavljati u usta uređaj ili bateriju
• To može prouzrokovati oštećenje uređaja ili eksploziju.
• Ako uređaj rabe djeca, osigurajte da ga ispravno koriste.
Kada govorite u uređaj:
• Držite ga uspravno, kao što biste držali fiksni telefon.
• Govorite izravno u mikrofon.
• Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom uređaja. Dodirivanje
antene može smanjiti kvalitetu poziva ili prouzrokovati prijenos više
radiofrekvencije nego što je potrebno.
Budite na oprezu kad upotrebljavate uređaj prilikom hodanja ili dok
ste u pokretu
Uvijek imajte na umu svoje okruženje kako biste izbjegli ozljeđivanje
sebe ili drugih.
Nemojte nositi uređaj u stražnjim džepovima ili oko struka
Ako padnete, možete se ozlijediti ili oštetiti uređaj.
Nemojte rastavljati, izmjenjivati ili popravljati uređaj
• Promjene ili preinake na uređaju mogu poništiti jamstvo proizvođača.
Za servisiranje odnesite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung.
• Nemojte rastavljati ili bušiti bateriju jer to može prouzrokovati
eksploziju ili požar.
Unutarnja antena
Nemojte bojiti niti stavljati naljepnice na uređaj
Boja i naljepnice mogu zakočiti pomične dijelove i onemogućiti ispravan
rad. Ako ste alergični na boje ili metalne dijelove proizvoda, mogu
vam se pojaviti svrbež, ekcem ili otekline na koži. Kada se to dogodi,
prestanite koristiti proizvod i posavjetujte se s liječnikom.
Prilikom čišćenja uređaja:
• Obrišite uređaj ili punjač ručnikom ili gumicom.
• Očistite polove baterije krpicom ili ručnikom.
• Nemojte upotrebljavati kemikalije ili deterdžent.
Prilikom upravljanja vozilom pridržavajte se svih
sigurnosnih upozorenja i odredbi koje se odnose na
uporabu mobilnog uređaja
Za vrijeme vožnje, sigurno upravljanje vozilom na prvom je mjestu.
Nikada nemojte upotrebljavati mobilni uređaj dok vozite, ako je
zabranjeno zakonom. Radi vlastite i sigurnosti drugih ljudi, budite uvijek
razumni i imajte na umu sljedeće savjete:
• Upotrebljavajte uređaj za rad bez ruku.
• Saznajte više o svom uređaju i njegovim značajkama za lakšu
uporabu, kao što su brzo biranje i ponovno biranje. Ove će vam
značajke smanjiti vrijeme potrebno za upućivanje ili primanje poziva
na mobilnom uređaju.
• Postavite uređaj tako da imate brz pristup. Važno je da možete
pristupiti svom bežičnom uređaju, bez da skidate pogled s ceste.
Ako primite poziv u nezgodnom trenutku, prepustite odgovor svojoj
govornoj pošti.
• Dajte osobi s kojom razgovarate na znanje da ste zauzeti vožnjom.
Ne prihvaćajte pozive kad se nalazite u prometnoj gužvi ili opasnim
vremenskim uvjetima. Kiša, susnježica, snijeg, led i prometna gužva
mogu biti opasni.
• Nemojte zapisivati bilješke ili tražiti brojeve telefona. Zapisivanje
popisa “stvari koje morate obaviti” ili pregledavanje imenika odvraća
pozornost s vaše primarne odgovornosti, odnosno sigurne vožnje.
• Pažljivo birajte brojeve i procjenjujte promet. Pozive upućujte kad
niste u pokretu ili prije uključivanja u promet. Planirajte obavljanje
poziva nakon zaustavljanja automobile. Ako baš morate obaviti
poziv, birajte broj postupno, gledajući cestu i retrovizor u pauzama.
• Ne upuštajte se u stresne ili emocionalne razgovore koji vam mogu
odvratiti pažnju. Dajte ljudima s kojima razgovarate na znanje da
vozite i prekinite razgovore koji bi vam mogli odvratiti pažnju s ceste.
• Upotrijebite uređaj za pozivanje pomoći. Birajte lokalni broj hitne
službe u slučaju požara, prometne nezgode ili potrebe za pružanjem
hitne medicinske pomoći.
• Upotrijebite uređaj kako biste pomogli drugima u slučaju nužde. Ako
vidite prometnu nezgodu, kriminalnu aktivnost u tijeku ili ozbiljnu
situaciju u kojoj su ugroženi životi, pozovite lokalni broj hitne službe.
Uređaj nemojte koristiti ako je zaslon napuknut ili razbijen
Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruku ili lica. Odnesite
uređaj u servisni centar tvrtke Samsung na popravak.
Uređaj koristite isključivo za svrhe za koje je namijenjen
Izbjegavajte ometati druge prilikom uporabe uređaja na javnim
mjestima
Nemojte dopustiti djeci uporabu svog uređaja
Uređaj nije igračka. Nemojte dopustiti djeci da se igraju s uređajem jer
mogu ozlijediti sebe i druge, oštetiti uređaj ili upućivati pozive koji će
vam povećati troškove.
Mobilne uređaje i opremu instalirajte oprezno
• Osigurajte da su mobilni uređaji ili odgovarajuća oprema koja je
instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni.
• Izbjegavajte smještanje uređaja i opreme u blizini zračnog jastuka
ili na području njegove uporabe. Neispravno instalirana bežična
oprema može uzrokovati ozbiljne ozljede kada se zračni jastuci
brzo napušu.
Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš uređaj
Dopustite li nekvalificiranom osoblju da servisira uređaj, to može
rezultirati oštećenjem uređaja i poništenjem jamstva proizvođača.
Budite pažljivi sa SIM ili memorijskim karticama
• Nemojte uklanjati karticu dok uređaj šalje ili prima podatke jer to
može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.
• Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne
buke ostalih uređaja.
• Nemojte dirati pozlaćene kontakte ili priključke prstima ili metalnim
predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom
tkaninom.
Osigurajte pristup hitnim službama
Hitni pozivi s vašega uređaja možda neće biti mogući u nekim
područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena
područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih
službi.
Dijelovi telefona
1
1
5
Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda
(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama
sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to
da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati
s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb
označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od
referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije “EC Directive
2006/66”. Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu
narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.
Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala,
molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih
putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.
Ako upotrebljavate slušno pomagalo, obratite se proizvođaču za
informacije o radijskim smetnjama
Radiofrekvencija uređaja može ometati neka slušna pomagala.
Kontaktirajte proizvođača kako biste saznali sve o zaštiti slušnog
pomagala.
Upotrebljavajte baterije, punjače, dodatnu opremu i pribor koji je
odobrio proizvođač
• Uporaba generičkih baterija ili punjača može skratiti vijek trajanja ili
prouzrokovati kvar uređaja.
• Samsung ne preuzima odgovornost za sigurnost korisnika u slučaju
uporabe dodatne opreme ili pribora koje tvrtka Samsung nije odobrila.
Smanjite opasnost od ozljeda uslijed ponovljenog kretanja
Kada neprestano ponavljate radnje, kao što su pritiskanje tipki, crtanje
znakova na dodirnom zalonu prstima, ili igranje igrica, ponekad možete
osjetiti nelagodu u rukama, vratu, ramenima ili drugim dijelovima tijela.
Kada uređaj koristite u duljem razdoblju, opušteno držite uređaj, lagano
pritisnite tipke i često pravite pauze. Ako i dalje osjećate nelagodu
tijekom ili nakon takve uporabe, prestanite s uporabom i posjetite
liječnika.
Ispravno odlaganje proizvoda
Nemojte upotrebljavati uređaj u bolnici ili u blizini medicinske
opreme jer može doći do ometanja uređaja putem radiofrekvencije
Ako vi osobno upotrebljavate medicinsku opremu, obratite se
proizvođaču opreme kako biste se provjerili je li oprema zaštićena od
radiofrekvencija.
2
6
7
3
4-smjerna navigacijska tipka
U načinu mirovanja pristupite
korisnički definiranim menijima
(lijevo/desno/gore/dolje); Unutar
menija pomičite se kroz opcije
menija; Načinite lažni poziv
(dolje)
Pogledajte „Lažno pozivanje“
Ovisno o vašem davatelju usluga,
mogu se razlikovati zadani
početni zaslon ili unaprijed zadani
izbornici
2
Tipka za pozivanje
Upućivanje ili prihvaćanje
poziva; Otvaranje popisa poziva
i poruka u načinu mirovanja;
Slanje SOS poruke
Pogledajte „Uključivanje i slanje
SOS poruke“
3
4
8
Tipka usluge govorne pošte
Pristupanje govornoj pošti u
načinu mirovanja (pritisnite i
držite)
4
Alfanumeričke tipke
5
Funkcijske tipke
Izvođenje funkcija naznačenih
na dnu zaslona
6
Tipka za uključivanje/
isključivanje
Uključivanje ili isključivanje
telefona (pritisnite i držite);
Završavanje poziva; Otkazivanje
unosa i vraćanje u način
mirovanja preko menija
7
Potvrdna tipka
Odabir označene opcije menija
ili potvrda unosa
Tipka može raditi drugačije,
ovisno o vašem davatelju usluga
ili području
8
Tipka za bešumni profil
Uključivanje ili isključivanje
bešumnog profila u načinu
mirovanja (pritisnite i držite)
Vaš telefon prikazuje sljedeće indikatore statusa u vrhu
zaslona.
Ikona Opis
Nema signala
Jačina signala
Pretraga mreža
GPRS mreža je
spojena
EDGE mreža je
spojena
Poziv u tijeku
Uključena je značajka
SOS poruke
Pretraživanje Interneta
Spajanje na sigurnu
Internet-stranicu
Roming (izvan
uobičajenog područja
usluge)
Aktivirano je
preusmjeravanje
poziva
Spojeno s osobnim
računalom
Bluetooth uključen
Alarm uključen
Ikona Opis
Memorijska kartica je
umetnuta
FM radio je uključen
FM radio isključen
Reprodukcija glazbe
u tijeku
Reprodukcija glazbe je
pauzirana
Nova tekstualna
poruka (SMS)
Nova multimedijska
poruka (MMS)
Nova email poruka
Nova poruka glasovne
pošte
Uključen profil
Normalno
Uključen profil
Bešumno
Razina napunjenosti
baterije
Trenutno vrijeme
Instaliranje SIM kartice i baterije
1. Priključite prijenosni punjač u
višenamjensku utičnicu.
1. Uklonite poklopac i umetnite SIM karticu.
Stražnji pokrov
2. Nakon što se uređaj
napuni, iskopčajte
prijenosni punjač.
2. Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima
okrenutima prema dolje.
Uključivanje i isključivanje telefona
Upućivanje poziva
Da biste uključili telefon,
1. U načinu mirovanja unesite pozivni broj i broj telefona.
] da biste birali broj.
2. Pritisnite [
].
3. Kako biste završili poziv, pritisnite [
1. Pritisnite i držite [
].
2. Unesite PIN i pritisnite <OK> (ako je potrebno).
3. Kada se otvori čarobnjak za podešavanje, prilagodite telefon
kako želite prateći upute na zaslonu.
SIM kartica
Memorijska kartica
2. Umetnite bateriju i vratite poklopac na mjesto.
Baterija
Punjenje baterije
Ako je baterija potpuno ispražnjena, ne možete uključiti
uređaj, čak i ako je prijenosni punjač spojen. Pustite da
se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije nego
što pokušate isključiti uređaj.
Na AC električnu utičnicu
• Nemojte uklanjati bateriju prije nego što uklonite
prijenosni punjač. To može uzrokovati oštećenje
telefona.
• Da biste uštedjeli energiju, odspojite prijenosni punjač
kada nije u uporabi. Prijenosni punjač nema prekidač,
tako da ga morate iskopčati iz utičnice za prekid
napajanja. Prijenosni punjač treba ostati u blizini
utičnice kada je u uporabi.
Umetanje memorijske kartice (izborno)
™
™
Telefon prihvaća microSD ili microSDHC memorijske
kartice do 16 GB (ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske
kartice).
• Formatiranje memorijske kartice na računalu može
uzrokovati nekompatibilnost s telefonom. Memorijsku
karticu formatirajte samo na telefonu.
• Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek
trajanja memorijskih kartica.
Ako baterija ostane prazna ili je izvadite iz uređaja,
vrijeme i datum će se resetirati.
3. Gurnite memorijsku karticu u utor memorijske kartice dok
se čvrsto ne umetne.
4. Zatvorite poklopac utora memorijske kartice.
Da biste isključili telefon, ponovite gorenavedeni 1. korak.
Ikone uputa
Pristupanje izbornicima
Napomena: bilješke, savjeti za upotrebu ili dodatne
informacije
→
Nakon toga: redoslijed opcija ili menija koje morate
odabrati da biste izveli neki korak, primjerice: Unutar
menija odaberite Poruke → Nova poruka (to znači
Poruke, nakon toga Nova poruka)
[
]
Uglate zagrade: tipke telefona, primjerice: [
]
(predstavlja tipku za uuključivanje/isključivanje)
<
>
Uglate zagrade: funkcijske tipke koje upravljaju
različitim funkcijama na svakom zaslonu, na primjer:
<OK> (znači funkcijsku tipku OK)
Da biste pristupili menijima telefona,
1. U načinu mirovanja pritisnite <Meni> za pristup načinu
menija.
Možda ćete morati pritisnuti tipku za potvrdu kako biste
pristupili načinu menija, ovisno o vašem području ili
davatelju usluga. Kad koristite pametni početni zaslon,
ne možete koristiti tipku za potvrdu za pristupanje načinu
menija.
2. Koristite navigacijsku tipku za pomicanje do menija ili opcije.
3. Pritisnite <Odaberi>, <Spremi> ili tipku za potvrdu kako
biste potvrdili označenu opciju.
4. Pritisnite <Nazad> da biste se pomaknuli jednu razinu
] da biste se vratili u način
prema gore; Pritisnite [
mirovanja.
1. Unutar menija odaberite Postavke → Profili zvuka.
2. Pomaknite se na profil koji koristite.
Ako koristite bešumni profil, nije vam dopušteno
mijenjati ton zvona.
3. Pritisnite <Uredi> → Ton poziva.
4. Odaberite memorijsko mjesto (ako je potrebno).
5. Odaberite ton zvona.
Da biste se prebacili na drugi profil, odaberite ga na popisu.
Pozivanje nedavno biranog broja
1. U načinu mirovanja pritisnite [
] da biste prikazali popis
nedavnih brojeva.
2. Pomaknite se lijevo ili desno do vrste poziva.
3. Pomaknite se gore ili dolje do broja ili imena.
4. Pritisnite tipku za potvrdu za prikaz pojedinosti o pozivu ili
] za biranje broja.
[
Uporaba pametnog početnog zaslona
Pametni početni zaslon omogućuje pristup aplikacijama,
kontaktima i događajima u kalendaru ili pregled sata iz načina
mirovanja.
Kad koristite pametni početni zaslon, navigacijska tipka
ne djeluje za prečace.
5. Odaberite kontakte → <Dodaj>.
6. Nakon što dovršite s postavljanjem primatelja, odaberite
tipku za potvrdu da biste pohranili primatelje.
7. Pomaknite se dolje i upišite ime pošiljatelja.
8. Pritisnite tipku za potvrdu → <Prihvati>.
Aktiviranje i slanje SOS poruke
U slučaju nužde možete poslati SOS poruku obitelji ili
prijateljima.
Za uključivanje SOS poruke
1. Unutar menija odaberite Poruke → Postavke → SOS
poruke → Opcije slanja.
2. Odaberite Slanje SOS poruke za aktiviranje značajke
slanja SOS poruka.
3. Odaberite Primatelji a zatim pritisnite <Opcije> → Traži
za otvaranje imenika.
Možete i unijeti telefonski broj zajedno s kodom države
(pomoću +). Prijeđite na 6. korak.
4. Odaberite Više → kontakti → <Dodaj>.
5. Nakon što dovršite s postavljanjem primatelja, odaberite
tipku za potvrdu da biste pohranili primatelje.
6. Odaberite Ponavljanje i broj ponavljanja SOS poruke.
7. Pritisnite <Nazad> → <Da>.
Za dodavanje stavki na pametni početni zaslon
1. Unutar menija odaberite Postavke → Zaslon → Pametna
početna.
2. Pritisnite <Uredi>.
3. Odaberite stavke za prikaz na pametnom početnom
zaslonu.
Za traku s prečacima, možete dodati ili obrisati željene
prečace. Pritisnite <Opcije> → Uredi prečace.
4. Pritisnite <Opcije> → Spremi.
5. Pritisnite tipku za potvrdu.
Možete izmijeniti zaslon u čekanju i postaviti drugi
stil. Unutar menija odaberite Postavke → Zaslon →
Pametna početna te se pomaknite lijevo ili desno na
željeni stil.
Za pristupanje stavkama na pametnom početnom zaslonu
Pritisnite navigacijsku tipku kako biste se pomicali kroz stavke
na pametnom početnom zaslonu i pritisnite tipku za potvrdu za
odabir stavke.
Unošenje teksta
Za promjenu načina unosa teksta
• Pritisnite i držite [ ] za prebacivanje između načina T9 i ABC.
Ovisno o vašem području, možete pristupiti načinu unosa za
vaš jezik.
• Pritisnite [ ] za izmjenu malih u velika slova i obrnuto ili
prebacivanje u način brojeva.
• Pritisnite [ ] za prebacivanje u način simbola.
• Pritisnite i držite [ ] da biste odabrali način unosa ili
promijenili jezik unosa.
Za slanje SOS poruke
1. Kada su tipke zaključane, četiri puta pritisnite [
] kako
biste poslali SOS poruku na unaprijed zadane brojeve.
Telefon se prebacuje u SOS način i šalje unaprijed zadanu
SOS poruku.
2. Da biste izašli iz SOS načina, pritisnite [
].
Uporaba kamere
Za snimanje fotografija
1. Unutar menija odaberite Kamera da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na
pejzažni prikaz.
3. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite
sliku.
4. Pritisnite tipku za potvrdu da biste napravili fotografiju.
Fotografija se automatski sprema.
Snimanje videozapisa
1. Unutar menija odaberite Kamera da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na
pejzažni prikaz.
3. Pritisnite [1] za pokretanje videokamere.
4. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite
sliku.
5. Pritisnite tipku za potvrdu da biste započeli snimanje.
6. Pritisnite <Zaustavi> da biste zaustavili snimanje.
Videozapis se automatski sprema.
Dodavanje novog kontakta
Način T9
1. Pritisnite odgovarajuće slovnobrojčane tipke da biste unijeli
čitavu riječ.
2. Kada se riječ ispravno prikaže, pritisnite [0] za unos
razmaka. Ako se točna riječ ne prikaže, pritisnite
navigacijsku tipku gore ili dolje za odabir druge riječi.
Način ABC
Pritisnite odgovarajuću slovnobrojčanu tipku sve dok se na
zaslonu ne pojavi željeni znak.
Način unosa brojeva
Pritisnite odgovarajuću slovnobrojčanu tipku da biste unijeli broj.
Način unosa simbola
Pritisnite odgovarajuću slovnobrojčanu tipku da biste unijeli
simbol.
Uporaba drugih značajki za unos teksta
• Za pomicanje pokazivača, pritisnite navigacijsku tipku.
• Da biste obrisali znakove jedan po jedan, pritisnite <Obriši>.
Da biste brzo brisali znakove, dodirnite i držite <Obriši>.
• Za umetanje razmaka, pritisnite [0].
• Za početak novog retka tri puta pritisnite [0].
• Za unos interpunkcijskih znakova, pritisnite [1].
Memorijska lokacija za spremanje novih kontakata može
biti unaprijed određena ovisno o davatelju usluge. Za
promjenu memorijske lokacije unutar menija odaberite
Imenik → <Opcije> → Postavke → Memorija Imenika
→ memorijsku lokaciju.
1. U načinu mirovanja, unesite broj telefona i pritisnite
<Opcije>.
2. Odaberite Dodaj u Imenik → Novi kontakt → memorijsku
lokaciju (ako je potrebno).
3. Odaberite vrstu broja (ako je potrebno).
4. Unesite podatke o kontaktu.
5. Pritisnite funkcijsku tipku Potvrdi kako biste dodali kontakt
u memoriju.
Slanje i pregled poruka
Za slanje SMS ili MMS poruka
1. Unutar menija odaberite Poruke → Nova poruka.
2. Unesite broj primatelja i pomaknite se dolje.
3. Unesite tekst poruke. Pogledajte „Unos teksta.“
Da biste poruku poslali kao SMS, prijeđite na 5. korak.
Da biste dodali multimedijski sadržaj, nastavite s 4.
korakom.
4. Pritisnite <Opcije> → Dodaj multimedije i dodajte stavku.
5. Pritisnite tipku za potvrdu kako biste poslali poruku.
Za pregled SMS ili MMS poruka
1. Unutar menija odaberite Poruke → Dolazne poruke.
2. Odaberite tekstualnu ili multimedijsku poruku.
Za prikaz videozapisa
Unutar menija odaberite Datoteke → Video → datoteku
fotografija.
Slušanje glazbe
1. Unutar menija odaberite Glazba → Fonoteka.
2. Odaberite glazbenu kategoriju → glazbenu datoteku.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:
].
Prilagođavanje glasnoće zvuka
Prilagodba glasnoće tona zvona
1. Unutar menija odaberite Postavke → Profili zvuka.
2. Pomaknite se na profil koji koristite.
Ako koristite bešumni profil, nije vam dopušteno
podešavati glasnoću tona zvona.
3. Pritisnite <Uredi> → Glasnoća.
4. Pomaknite se do Ton poziva.
5. Pomaknite se lijevo ili desno za prilagodbu razine
glasnoće te pritisnite <Spremi>.
Za prilagodbu glasnoće tijekom poziva
Tijekom trajanja poziva pritisnite navigacijsku tipku gore ili dolje
da biste prilagodili glasnoću.
U bučnim okruženjima možete imati poteškoća u
slušanju poziva dok upotrebljavate značajku zvučnika.
Za bolju audio izvedbu upotrijebite normalni način
telefona.
Upućivanje lažnih poziva
Moguće je simulirati dolazni poziv kada se želite maknuti iz
neželjenih razgovora ili sastanaka.
Da biste aktivirali značajku lažnog poziva
Unutar menija odaberite Postavke → Poziv → Lažni poziv →
Prečac za lažni poziv.
Upućivanje lažnog poziva
• U načinu mirovanja pritisnite i držite navigacijsku tipku prema
dolje.
• Navigacijsku tipku pritisnite četiri puta dok je telefon
zatvoren, a tipke zaključane.
Uključivanje mobilnog lokatora
Kada netko umetne novu SIM karticu u vaš telefon, značajka
mobilnoga lokatora automatski će poslati kontaktni broj
odgovarajućim primateljima kako bi vam se pomoglo u lociranju
i vraćanju telefona.
Za uključivanje mobilnog lokatora,
1. Unutar menija odaberite Postavke → Sigurnost →
Mobilni lokator.
2. Unesite šifru i pritisnite <OK>.
Pri prvom pristupu Mobilni lokator, od vas će biti
zatraženo da napravite i potvrdite šifru.
3. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste uključili značajku
mobilnog lokatora.
4. Odaberite Primatelji a zatim pritisnite <Opcije> →
Imenik za otvaranje imenika.
Možete i unijeti telefonski broj zajedno s kodom države
(pomoću +). Prijeđite na 6. korak.
Slušanje FM radija
1.
2.
3.
4.
Priključite slušalice u uređaj.
Unutar menija odaberite Aplikacije → FM radio.
Pritisnite tipku za potvrdu da biste uključili FM radio.
Pritisnite <Da> kako biste započeli automatsko traženje.
Radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.
Kada prvi put uključite FM radio, od vas će se tražiti da
pokrenete automatsko traženje.
Tipka
Funkcija
Potvrdi
Pauziranje ili nastavak reprodukcije
Tipka
Funkcija
Potvrdi
Uključivanje ili isključivanje FM radija
Navigacija
• Lijevo: Ponovno pokretanje reprodukcije;
Preskakanje prema natrag (pritisnite
unutar 2 sekunde); Skeniranje prema
natrag u datoteci (pritisnite i držite)
• Desno: Preskakanje unaprijed.
Skeniranje u datoteci unaprijed (pritisnite
i držite)
• Gore/Dolje: Prilagođavanje glasnoće
zvuka
Navigacija
• Lijevo/Desno: Fino traženje frekvencije;
Pretraga dostupnih radiopostaja
(pritisnite i držite)
• Gore/Dolje: Prilagođavanje glasnoće
zvuka
1
Ocjena trenutne pjesme
2
Odabir zvučnog efekta
3
Promjena načina ponavljanja
4
Aktiviranje ili deaktiviranje nasumičnog
načina
Za pregled fotografija
Unutar menija odaberite Datoteke → Slike → datoteku
fotografija.
1. Pri dolaznom pozivu pritisnite [
].
2. Kako biste završili poziv, pritisnite [
• Kad pristupate meniju za koji se zahtijeva PIN2,
morate unijeti PIN2 koji ste dobili uz SIM karticu.
Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.
• Samsung nije odgovoran za gubitak šifri, osobnih
podataka ili ostale štete uzrokovane nezakonitim
softverom.
1. Otvorite poklopac utora memorijske kartice s bočne strane
telefona.
Promjena melodije zvona
Odgovaranje na poziv
5. Upravljajte FM radiom pomoću sljedećih tipki:
Izjava o sukladnosti (R&TTE)
Mi,
Samsung Electronics
izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod
GSM mobilni telefon : GT-E2600
na koji se ova Izjava odnosi, usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim
normativnim dokumentima.
Sigurnost
EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAREN 50360 : 2001 / AC2006
EN 62209-1 : 2006
EMCEN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
RadioEN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je
gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/
EC.
Postupak procjene sukladnosti, naveden u Članku 10 i podrobnije opisan
u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim
nadzornim tijelom/tijelima:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168
Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:
Samsung Electronics QA Lab.
i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2011.10.17
Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(mjesto i datum izdavanja)
(ime i potpis ovlaštene osobe)
*To nije adresa Samsungovog servisnog centra. Za adresu ili telefonski broj Samsungovog
servisnog centra, pogledajte jamstvenu karticu ili se obratite prodavaču kod kojeg ste kupili
proizvod.
Download PDF

advertising