Samsung | SGH-U300 | Samsung SGH-U300 Korisnički priručnik

* Ovisno o instaliranom softveru, davatelju usluga ili državi, dio opisa u ovom priručniku može se razlikovati od vašeg telefona.
* Ovisno o državi, telefon i dodatni pribor mogu se razlikovati od slika u priručniku.
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-15193A
Croatian. 06/2007. Rev. 1.0
SGH-U300
Korisnički priručnik
Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu
Mobilni telefon nemojte koristiti dok vozite. Prije upotrebe
telefona parkirajte vozilo izvan ceste.
Važne napomene
o sigurnosti
Prije upotrebe mobilnog telefona pažljivo
pročitajte sljedeće upute. Nepridržavanje
uputa može biti opasno ili protuzakonito.
Podaci o autorskim pravima
•
•
•
•
Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u
cijelom svijetu. Bluetooth QD ID: B012700
JavaTM je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke
Sun Microsystems, Inc.
Picsel i Picsel ViewerTM su zaštitni znaci
tvrtke Picsel Technologies, Inc.
Windows Media Player® registrirani je zaštitni znak
tvrtke Microsoft Corporation.
Isključite telefon na benzinskoj crpki
Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki ili u
blizini zapaljivih goriva i kemikalija.
Isključite telefon u zrakoplovu
Bežični telefoni mogu prouzročiti smetnje. Njihova je
upotreba u zrakoplovu zabranjena i opasna.
Isključite telefon u blizini medicinske opreme
Isključite mobilni telefon u blizini medicinske opreme.
U bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji
osjetljivi na emitiranje radiovalova. Poštujte važeće propise
i pravila.
Smetnje
Smetnje ometaju rad svih mobilnih telefona jer umanjuju
njihov učinak.
Dodatni propisi
Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon
isključite uvijek kada je njegova upotreba zabranjena ili
opasna, ili ako pak postoji opasnost od nastanka smetnji
(primjerice u bolnici).
Otpornost na vodu
Mobilni telefon nije otporan na vodu. Neka uvijek bude suh.
Razumno korištenje
Mobilni telefon koristite samo u uobičajenom položaju,
držeći ga uz uho.
Hitni pozivi
Upišite telefonski broj hitne službe, a zatim pritisnite
Telefon držite izvan dosega male djece
Mobilni telefon i ostale njegove dijelove, uključujući
opremu, držite izvan dosega male djece.
Dodatni pribor i baterije
Koristite samo baterije i dodatni pribor, npr. slušalice i
podatkovne kablove za računalo, koje je odobrio Samsung.
Upotreba bilo kakvog neovlaštenog pribora može biti
opasna te vam nanijeti ozljedu ili oštetiti mobilni telefon.
Ukoliko je zvuk vrlo jak, dugotrajna upotreba
slušalica mogla bi vam oštetiti sluh.
.
Ovlašteni serviser
Popravak mobilnog telefona smije obavljati samo ovlašteni
serviser.
Pojedinosti o sigurnosti pogledajte u dijelu "Zdravstvene i
sigurnosne informacije" na str. 37.
1
Više o ovom priručniku
Ovaj Korisnički priručnik daje sažete upute kako koristiti
telefon.
U ovom se priručniku mogu pojaviti sljedeće ikone uputa:
Znači da morate obratiti pažnju na sljedeće
informacije o sigurnosti i značajkama telefona.
→
[
]
< >
2
Znači da morate pritisnuti tipke za kretanje da
biste se pomakli na određenu mogućnost i
zatim je odabrali.
Označava tipku na telefonu. Na primjer, [
Označava funkcijsku tipku čija je funkcija
prikazana na zaslonu telefona. Na primjer,
<Meni>
]
• Kamera i videokamera
Pomoću modula kamere telefona
snimite fotografiju ili video.
Posebne značajke telefona
• Sinkronizacija s aplikacijom
Windows Media Player
Izravni prijenos glazbenih datoteka iz
aplikacije Windows Media Player na
telefon.
• MP3 player
Reproducirajte glazbene datoteke na
telefonu. Tijekom slušanja glazbe
možete koristiti ostale funkcije
telefona.
• Uređivač slika
Uredite ili ukrasite fotografije.
• Ispis fotografije
Ispišite fotografije da biste zauvijek
sačuvali drage trenutke.
• S telefona na TV
Pregled fotografija i videa snimljenih
telefonom na zaslonu TV-a.
• Bluetooth
Prenosite medijske datoteke i osobne
podatke te se povežite s drugim
uređajima koristeći bežičnu Bluetooth
tehnologiju.
• Preglednik datoteka
Otvorite dokumente raznih formata na
telefonu, bez oštećenja.
• SOS poruka
Za pomoć u nevolji pošaljite SOS
poruku obitelji ili prijateljima.
• Način bez mreže
Prebacite telefon na način bez mreže
da biste u zrakoplovu mogli koristiti
njegove funkcije nevezane uz bežičnu
vezu.
3
Sadržaj
Sadržaj paketa
6
Provjerite imate li sve ove stavke
Uvod
6
Prvi koraci u rukovanju telefonom
Instalacija i punjenje telefona............................................ 6
Uključivanje ili isključivanje napajanja............................... 7
Dijelovi telefona................................................................. 7
Tipke i ikone...................................................................... 8
Funkcije pristupanja meniju ............................................ 11
Unos teksta ..................................................................... 12
Prilagodba telefona ......................................................... 13
Što još možete osim telefonirati
Započnite s funkcijama poziva, kamerom, MP3
reprodukcijom, web-preglednikom i drugim posebnim
funkcijama
4
15
Pozivanje ili odgovaranje na poziv .................................
Upotreba fotoaparata......................................................
Reproduciranje glazbe....................................................
Pretraživanje weba .........................................................
Upotreba Imenika ...........................................................
Slanje poruka..................................................................
Pregled poruka ...............................................................
Upotreba Bluetootha.......................................................
Vraćanje tvorničkih postavki telefona .............................
15
17
18
20
21
21
23
24
25
Funkcije menija
26
Navedene su sve mogućnosti menija
Zdravstvene i sigurnosne informacije
37
Pregled funkcija menija
Da biste pristupili meniju u načinu mirovanja, pritisnite <Meni>.
1 Popis poziva
4 Pretraživač
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Zadnji kontakti
Propušteni pozivi
Odlazni pozivi
Dolazni pozivi
Odlazne poruke
Dolazne poruke
Obriši sve
Upravljanje pozivima
Početna
Unesi URL
Favoriti
Spremljene stranice
Povijest
Obriši međuspremnik
Postavke pretraživača
Streaming postavke2
2 Imenik
5 Poruke
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
Imenik
Novi kontakt
Grupe
Brzo biranje
Moja posjetnica
Vlastiti broj
Upravljanje
Mrežni imenik1
3 MP3 player
Nova poruka
Moje poruke
Obrasci
Obriši sve
Postavke
SOS poruke
Stanje memorije
6 Moje datoteke
1
2
3
4
5
6
Slike
Video
Glazba
Zvukovi
Dodaj ostalo
Stanje memorije
7 Kalendar
0 Alarmi
8 Fotografiranje
# Postavke
9 Bluetooth
1
2
3
4
5
6
Aktivacija
Moji uređaji
Vidljivost
Ime telefona
Sigurnost
Bluetooth usluge
* Aplikacije
1 Tražilica
2 Diktafon
3 Uređivanje slika
4 Slikovni žig
5 JAVA svijet
6 Svjetsko vrijeme
7 Kalkulator
8 Preračunavanje
9 Odbrojavanje
10 Štoperica
11 Zapis
12 SIM meni1
1 Vrijeme i datum
2 Telefon
3 Zaslon
4 Zvuk
5 Osvjetljenje
6 Čarobnjak za postavke
7 Mrežne usluge
8 Sigurnost
9 Postavke veze
10 Stanje memorije
11 Tvorničke postavke
12 Podaci o telefonu
1. Bit će dostupno samo ako to
podržava SIM kartica.
2. Dostupno je samo ako to podržava
vaš davatelj usluga.
5
Sadržaj paketa
Provjerite imate li sve ove stavke
• Telefon
• Prijenosni punjač
• Korisnički priručnik
Različitu dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog
prodavača Samsungove opreme.
Uvod
Prvi koraci u rukovanju telefonom
Instalacija i punjenje telefona
Stavke koje ste dobili uz telefon, te dodatna oprema
dostupna kod prodavača Samsungove opreme može
se razlikovati, te ovisi o zemlji i davatelju usluga.
Na utičnicu izmjenične
električne struje
6
Bateriju telefona ne možete zamijeniti sami. Nakon
isteka vijeka trajanja baterije, telefon odnesite u
Samsungov servisni centar kako biste dobili novu
bateriju.
Dijelovi telefona
Prednja strana
Mikrofon video
snimanja
Uključivanje ili isključivanje napajanja
Uključivanje
Zaslon
1. Otvorite telefon.
2. Pritisnite i držite [
].
3. Ako je potrebno unesite PIN i
pritisnite <OK>.
Isključivanje
Slušalica
1. Otvorite telefon.
2. Pritisnite i držite [
].
Web-pristup/
Potvrdna tipka
Lijeva
funkcijska tipka
Tipka za poruku
Tipke za glasnoću
Tipka za pozivanje
Višenamjenska
ručica
Tipke za posebne
funkcije
Tipke za kretanje
(Gore/Dolje/Lijevo/
Desno)
Desna funkcijska
tipka
Tipka za kameru
Uključivanje/
izlaza iz menija
Tipka za brisanje
Slovno-brojčane tipke
Mikrofon
7
Uvod
Tipke i ikone
Stražnja strana
Tipke
Leća kamere
Vanjski zaslon
Izvodi funkciju naznačenu u donjem retku
zaslona.
U načinu mirovanja omogućuje pristup
sljedećim izbornicima:
• Gore: Način Moj meni
• Lijevo/Desno/Dolje: vaši omiljeni meniji
Unutar menija pomičite se kroz
mogućnosti menija.
U načinu mirovanja pokreće webpreglednik.
Unutar Menija odabire označeni meni ili
potvrđuje upisano.
8
Pristup meniju Moje poruke.
U stanju mirovanja uključite kameru.
U načinu kamere, snimite fotografiju ili
video.
Upućivanje ili prihvaćanje poziva.
U načinu mirovanja prikazuje posljednje
birane, propuštene ili primljene pozive.
Brisanje znakova sa zaslona ili stavki u
aplikaciji.
Držite pritisnutom da biste uključili,
odnosno isključili telefon.
Prekid poziva.
Unutar Menija poništava upis i vraća
telefon u način mirovanja.
Unos brojeva, slova i posebnih znakova.
U načinu mirovanja, pritisnite i držite
pritisnutim [1] da biste pristupili glasovnoj
pošti. Pritisnite i držite tipku [0] da biste
unijeli pozivni broj međunarodnog poziva.
Unos posebnih znakova ili izvođenje
posebnih funkcija.
U načinu mirovanja držite pritisnutom [ ]
da biste aktivirali ili deaktivirali Tihi način
rada. Pritisnite i držite [ ] da biste
umetnuli razmak između brojeva.
Prilagodba glasnoće zvuka.
9
Uvod
Ikone
Sljedeće ikone mogu se pojaviti u gornjem retku
zaslona kako bi označile stanje telefona. Ovisno o
zemlji ili davatelju usluga ikone prikazane na zaslonu
mogu se razlikovati.
Jakost signala
GPRS (2.5G) mreža
Spajanje na GPRS (2.5G) mrežu
Prijenos podataka u GPRS (2.5G) mreži
EDGE mreža
10
Aktivna značajka SOS poruke
Alarm postavljen
Pretraživanje interneta
Roaming mreža
Aktivno preusmjeravanje poziva
Matična zona
Područje u kojem radite
Bluetooth aktivan
Spajanje na EDGE mrežu
Bluetooth slušalice za upotrebu bez
ruku u vozilu ili slušalica spojena
Prijenos podataka u EDGE mreži
Sinkroniziran s računalom
Poziv u tijeku
Reprodukcija glazbe u tijeku
Područje izvan pokrivenosti usluge ili
način bez mreže
Reprodukcija glazbe pauzirana
Bešumno (bez zvuka)
Bešumno (Vibracija)
Šaptanje, tijekom poziva
Funkcije pristupanja meniju
Odaberite
mogućnost
2. Pritisnite tipke za kretanje da
biste se pomaknuli na sljedeću
ili prethodnu mogućnost.
Način bez zvuka, tijekom poziva
Vrsta zvona
•
: Melodija
•
: Vibracija
•
: Vibracija, zatim melodija
•
: Melodija s poglašavanjem
3. Pritisnite <Odaberi>, <OK> ili
[ ] da biste potvrdili prikazanu
funkciju ili osvijetljenu
mogućnost.
4. Pritisnite <Nazad> da biste se
pomaknuli jednu razinu prema
gore.
Pritisnite [ ] da biste se vratili
u način mirovanja.
Nova poruka:
•
: SMS ili MMS poruka
•
: E-mail
•
: glasovna pošta
Razina napunjenosti baterije
1. Pritisnite željenu funkcijsku
tipku.
Upotreba
brojeva menija
Pritisnite brojčanu tipku ovisno o
željenoj mogućnosti.
11
Uvod
Unos teksta
Promjena
načina unosa
teksta.
Način T9
•
•
•
Način ABC
12
Da biste unijeli riječ:
držite pritisnutom odgovarajuću
tipku sve dok se željeni znak ne
pojavi na zaslonu.
Da biste unijeli riječ:
1. pritisnite od [2] do [9] da biste
započeli s unosom riječi.
Pritisnite i držite [ ] kako biste
prebacili između načina T9
(
) i ABC načina (
).
Pritisnite [ ] da biste promijenili
velika slova u mala i obrnuto, ili
da biste prebacili u brojčani
način (
).
Pritisnite i držite [ ] da biste
upisali simbol.
2. Unesite cijelu riječ prije
uređivanja ili brisanja znakova.
3. Kada se riječ ispravno prikaže,
pritisnite [ ] da biste unijeli
razmak.
U protivnom, odaberite neku
drugu riječ.
Brojčani način
Pritisnite tipke sa željenim
brojevima.
Unos simbola
Pritisnite odgovarajuću brojčanu
tipku da biste odabrali simbol.
Ostale
mogućnosti.
•
•
•
•
•
Pritisnite [1] da biste unijeli
znakove interpunkcije ili
posebne znakove.
Pritisnite [ ] da biste umetnuli
razmak.
Pritisnite tipke za kretanje da
biste pomicali pokazivač.
Pritisnite [C] da biste znakove
izbrisali jedan po jedan.
Pritisnite i držite [C] da biste
izbrisali cijeli zaslon.
Prilagodba telefona
Jezik prikaza
1. U načinu mirovanja, pritisnite
<Meni>, i odaberite Postavke
→ Telefon → Jezik.
2. Odaberite jezik.
Melodija zvona
za poziv
1. U načinu mirovanja, pritisnite
<Meni> i odaberite Postavke →
Zvuk → Dolazni poziv → Ton
zvona.
2. Odaberite kategoriju melodije
zvona.
3. Odaberite melodiju zvona.
4. Pritisnite <Spremi>.
13
Uvod
Glasnoća tona
tipke
U načinu mirovanja, pritisnite
[Glasnoća] da biste prilagodili
glasnoću tona tipkovnice.
Pozadina u
načinu
mirovanja
1. U načinu mirovanja, pritisnite
<Meni> i odaberite Postavke →
Zaslon → Pozadina.
Boje menija
1. U načinu mirovanja, pritisnite
<Meni> i odaberite Postavke →
Zaslon → Stil menija → Boja.
2. Odaberite uzorak boje.
2. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da
biste odabrali Normalno.
3. Odaberite Pozadina.
4. Odaberite kategoriju slike ili
videozapisa.
5. Odaberite sliku ili videoisječak.
6. Pritisnite <Odaberi>.
7. Pritisnite <Spremi>.
14
Prečaci menija
1. U načinu mirovanja, pritisnite
<Meni> i odaberite Postavke →
Telefon → Prečaci.
2. Odaberite tipku.
3. Odaberite meni koji ćete
dodijeliti tipki.
Bešumno
Zaključavanje
telefona
Telefon možete prebaciti u
Bešumno kako biste izbjegli
ometanje drugih ljudi. U načinu
mirovanja, pritisnite i držite [ ].
1. U načinu mirovanja, pritisnite
<Meni> i odaberite Postavke →
Sigurnost → Zaključavanje
telefona.
2. Odaberite Uključeno.
3. Unesite novu lozinku od 4 do 8
znamenki i pritisnite <OK>.
4. Ponovno unesite novu lozinku i
pritisnite <OK>.
Što još možete osim
telefonirati
Započnite s funkcijama poziva, kamerom, MP3
reprodukcijom, web-preglednikom i drugim posebnim
funkcijama
Pozivanje ili odgovaranje na poziv
Pozivanje
1. U načinu mirovanja unesite
pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [ ].
Pritisnite [Glasnoća] da biste
prilagodili glasnoću.
3. Da biste završili poziv, pritisnite
[ ].
15
Što još možete osim telefonirati
Odgovaranje
na poziv
1. Kada telefon zazvoni, pritisnite
[ ].
3. Ponovite korake 1 i 2 da biste
dodali još sudionika.
2. Da biste završili poziv, pritisnite
[ ].
4. Tijekom konferencijskog poziva:
• Pritisnite <Opcije> i
odaberite Odaberi →
Privatno da biste uspostavili
privatni razgovor s jednim od
sudionika.
• Pritisnite <Opcije> i
odaberite Odaberi → Ukloni
da biste isključili sudionika.
Upotreba
funkcije
zvučnika na
telefonu
Tijekom poziva, pritisnite [ ], a
zatim <Da> kako biste aktivirali
zvučnik.
Ponovo pritisnite [ ] da biste vratili
postavku na slušalicu.
Upućivanje
konferencijskog
poziva
1. Tijekom razgovora nazovite
drugog sudionika.
Prvi poziv stavljen je na
čekanje.
2. Pritisnite <Opcije> i odaberite
Pridruži.
16
5. Pritisnite [ ] da biste prekinuli
konferencijski razgovor.
Upotreba fotoaparata
Snimanje videa
Fotografiranje
Pregled
fotografije
1. U načinu mirovanja, pritisnite
[ ] da biste uključili kameru.
1. U načinu mirovanja, pritisnite
[ ] da biste uključili kameru.
2. Pritisnite [1] da biste se prebacili
u način za snimanje.
2. Usmjerite leću fotoaparata
prema objektu i, ako treba,
prilagodite sliku.
3. Pritisnite [ ] ili [ ] da biste
započeli snimanje.
3. Pritisnite [ ] ili [ ] da biste
snimili fotografiju. Fotografija se
automatski sprema.
4. Pritisnite [ ], [ ] ili < > da
biste zaustavili snimanje. Video
se automatski sprema.
4. Pritisnite <Pregled> da biste
snimili iduću fotografiju.
5. Pritisnite <Pregled> da biste
snimili drugi video.
1. U načinu mirovanja, pritisnite
<Meni> i odaberite Moje
datoteke → Slike → Moje
fotografije.
2. Odaberite željenu fotografiju.
Pregled videa
1. U načinu mirovanja, pritisnite
<Meni> i odaberite Moje
datoteke → Video → Moj
video.
2. Odaberite željeni video.
17
Što još možete osim telefonirati
Reproduciranje glazbe
Kopiranje
glazbenih
datoteka na
telefon
Učinite to na sljedeće načine:
• skidanjem s bežičnog weba.
• skidanjem s računala pomoću
neobaveznog programa
Samsung PC Studio; pogledajte
korisnički priručnik Samsung PC
Studio
• primanjem putem Bluetootha
• sinkronizacijom muzičkih
datoteka s Windows Media
Playerom. Pogledajte sljedeći
odlomak.
Sinkronizacija s
aplikacijom
Windows Media
Player
Glazbene datoteke možete kopirati
na telefon sinkronizacijom s
aplikacijom Windows Media Player
11.
1. U načinu mirovanja, pritisnite
<Meni> i odaberite Postavke →
Telefon → USB postavke →
Media player.
2. Povežite telefon i računalo
pomoću dodatnog podatkovnog
računalnog kabela.
3. Odaberite Sync digital media
files to this device kad se na
računalu pojavi skočni prozor.
4. Unesite naziv telefona i kliknite
Finish.
18
5. Odaberite i vucite željene
glazbene datoteke na popis za
sinkronizaciju.
6. Kliknite Start Sync.
7. Nakon završetka sinkronizacije
isključite telefon s računala.
Reproduciranje
glazbenih
datoteka
1. U načinu mirovanja, pritisnite
<Meni> i odaberite MP3 player.
2. Odaberite popis pjesama →
glazbenu datoteku.
3. Tijekom reprodukcije koristite
sljedeće tipke:
•
: stanka ili nastavak
reprodukcije.
• Lijevo: povratak na
prethodnu datoteku.
Pomicanje unatrag u
datoteci ako se drži
pritisnutom.
• Desno: pomiče se na
sljedeću datoteku. U
datoteci se pomiče prema
naprijed ako se tipka drži
pritisnutom.
• Gore: otvara popis za
reprodukciju.
• Glasnoća: prilagođava
glasnoću.
4. Pritisnite [Dolje] da biste
zaustavili reprodukciju.
19
Što još možete osim telefonirati
Stvaranje
popisa pjesama
1. Na zaslonu MP3 reprodukcije,
odaberite Playliste.
2. Pritisnite <Opcije> i odaberite
Nova playlista.
3. Unesite naslov popisa pjesama
i pritisnite <Spremi>.
4. Odaberite dodani popis
pjesama.
5. Pritisnite <Opcije> i odaberite
Dodaj → izvor.
6. Odaberite popis pjesama →
datoteku ili odaberite željene
datoteke i pritisnite <Dodaj>.
7. Pritisnite [ ] da biste
reproducirali glazbu.
20
Pretraživanje weba
Pokretanje webpreglednika
Kretanje kroz
web
U načinu mirovanja, pritisnite [ ].
Otvara se početna stranica vašeg
davatelja usluge.
•
•
•
•
Da biste se pomicali kroz stavke
preglednika, pritisnite [Gore] ili
[Dolje].
Da biste odabrali stavku,
pritisnite [ ].
Da biste se vratili na prethodnu
stranicu, pritisnite <Nazad>.
Da biste pristupili
mogućnostima preglednika,
pritisnite <Opcije>.
Upotreba Imenika
Dodavanje
kontakta
2. Odaberite Spremi kontakt →
memorijsku lokaciju → Novi.
3. Za Telefon odaberite vrstu
broja.
4. Unesite informacije o kontaktu.
5. Pritisnite <Spremi> ili [ ] da
biste spremili kontakt.
Traženje
kontakta
3. Odaberite kontakt.
4. Pronađite broj i pritisnite [ ]
da biste birali broj ili [ ] biste
uredili informacije o kontaktima.
1. U načinu mirovanja, unesite broj
telefona i pritisnite <Opcije>.
1. U načinu mirovanja, pritisnite
<Imenik>.
2. Upišite nekoliko početnih slova
odabranog imena.
Slanje poruka
Slanje SMS
poruka
1. U načinu mirovanja, pritisnite
<Meni> i odaberite Poruke →
Nova poruka → Poruka.
2. Unesite odredišne brojeve i
pritisnite [Dolje].
3. Unesite tekst poruke.
4. Pritisnite <Opcije> i odaberite
Pošalji da biste poslali poruku.
21
Što još možete osim telefonirati
Slanje
multimedijske
poruke
1. U načinu mirovanja, pritisnite
<Meni> i odaberite Poruke →
Nova poruka → Poruka.
7. Ispunite polja.
Da biste dodali datoteke,
pritisnite <Opcije> i odaberite
Dodaj privitak → stavku.
2. Unesite odredišne brojeve ili
e-mail adrese i pritisnite [Dolje].
8. Pritisnite <Opcije> i odaberite
Pošalji da biste poslali poruku.
3. Unesite tekst poruke.
4. Pritisnite <Opcije> i odaberite
Unos.
5. Pritisnite [ ] da biste odabrali
stavke upisnog polja i pritisnite
<Spremi>.
6. Pritisnite <Da>.
Slanje e-maila
1. U načinu mirovanja, pritisnite
<Meni> i odaberite Poruke →
Nova poruka → Email.
2. Upišite e-mail adrese i pritisnite
tipku [Dolje].
3. Unesite predmet i tekst poruke.
4. Pritisnite <Opcije> i odaberite
Unos.
5. Pritisnite [ ] da biste odabrali
stavke upisnog polja i pritisnite
<Spremi>.
22
6. Ispunite polja.
Da biste dodali datoteke,
pritisnite <Opcije> i odaberite
Dodaj stavku ili stavku Nova
stavka.
7. Pritisnite <Opcije> i odaberite
Pošalji da biste poslali e-mail.
Pregled poruka
Pregled SMS
poruka
1. U načinu mirovanja, pritisnite
<Meni> i odaberite Poruke →
Moje poruke → Dolazne
poruke.
2. Odaberite SMS poruku.
Pregled MMS
poruke
1. U načinu mirovanja, pritisnite
<Meni> i odaberite Poruke →
Moje poruke → Dolazne
poruke.
2. Odaberite MMS poruku.
Pregled e-maila
1. U načinu mirovanja, pritisnite
<Meni> i odaberite Poruke →
Moje poruke → Email poruke.
2. Odaberite račun.
3. Pritisnite <Opcije> i odaberite
Provjeri nove email poruke.
4. Odaberite e-mail ili zaglavlje.
5. Ako ste odabrali zaglavlje,
pritisnite <Opcije> i odaberite
Preuzmi da biste pogledali
zaglavlje e-mail poruke.
23
Što još možete osim telefonirati
Upotreba Bluetootha
Vaš telefon opremljen je Bluetooth tehnologijom koja
omogućuje bežično povezivanje telefona s drugim
Bluetooth uređajima te razmjenu podataka s njima,
razgovor bez upotrebe ruku, te daljinsko upravljanje
telefonom.
Uključivanje
Bluetootha
1. U načinu mirovanja, pritisnite
<Meni> i odaberite Bluetooth
→ Moji uređaji → Traži nove
uređaje.
2. Odaberite uređaj.
3. Unesite Bluetooth PIN ili
Bluetooth PIN drugog uređaja,
ako postoji i pritisnite <OK>.
Nakon što vlasnik drugog
uređaja unese isti kôd,
uparivanje je dovršeno.
1. U načinu mirovanja, pritisnite
<Meni> i odaberite Bluetooth
→ Aktivacija → Uključeno.
2. Odaberite Vidljivost →
Uključeno da biste drugim
uređajima omogućili da pronađu
vaš telefon.
24
Traženje i
uparivanje
Bluetooth
uređaja
Slanje podataka
1. Pristupite aplikaciji, primjerice
Imenik, Moje datoteke,
Kalendar ili Zapis.
Vraćanje tvorničkih postavki telefona
2. Odaberite neku stavku.
3. Pritisnite <Opcije> i odaberite
Pošalji preko → Bluetooth.
4. Da biste poslali kontakt
odaberite podatke koje želite
poslati.
5. Traženje i odabir uređaja.
Ako se telefon tijekom korištenja slučajno zamrzne,
jednostavno ga možete vratiti na tvorničke postavke.
Vraćanje
tvorničkih
postavki
telefona
Pritisnite i držite gumb unutar
rupice, pomoću šiljatog alata, da
biste vratili tvorničke postavke.
6. Ako je potrebno, unesite
Bluetooth PIN uređaja i pritisnite
<OK>.
Primanje
podataka
1. Kada uređaj pokuša pristupiti
vašem telefonu, pritisnite <Da>
da biste dopustili spajanje.
2. Ako je potrebno, pritisnite <Da>
da biste potvrdili primitak.
Telefon se nakon vraćanja na tvorničke postavke
neće automatski ponovno pokrenuti. Pritisnite i
držite [
] da biste uključili telefon.
25
Funkcije menija
Navedene su sve mogućnosti menija
Ovaj odjeljak daje kratko objašnjenje funkcija menija
na telefonu.
Popis poziva
26
Meni
Opis
Zadnji kontakti,
Propušteni pozivi,
Odlazni pozivi,
Dolazni pozivi
Provjerite nedavno birane,
primljene ili propuštene pozive.
Odlazne poruke,
Dolazne poruke
Pogledajte zapis najnovijih
poslanih ili primljenih poruka.
Obriši sve
Izbrišite sve zapise pojedine
vrste poziva.
Meni
Opis
Upravljanje
pozivima →
Vrijeme poziva
Provjerite zapis vremena za
sve upućene i primljene pozive.
Upravljanje
pozivima →
Trošak poziva
Provjerite trošak poziva ako
SIM kartica podržava tu
mogućnost.
Upravljanje
pozivima → Lista
odbacivanja
Napravite popis brojeva
telefona pozivatelja koje želite
odbaciti.
Imenik
Meni
Opis
Imenik
Pretražite informacije o
kontaktu koji je pohranjen u
Imeniku.
Meni
Opis
Novi kontakt
Dodajte novi kontakt u Imenik.
Grupe
Organizirajte kontakte u
skupine pozivatelja.
Brzo biranje
Dodijelite broj brzog pozivanja
za najčešće birane brojeve.
Moja posjetnica
Stvorite posjetnicu i pošaljite je
drugima.
Vlastiti broj
Provjerite telefonske brojeve ili
dodijelite ime pojedinom broju.
Upravljanje
Uredite kontakte u Imeniku ili
promijenite zadane postavke
Imenika.
Pogledajte popis SDN (Service
Dialling Number) koji je
dodijelio vaš davatelj usluge,
ako SIM kartica to podržava.
Mrežni imenik
MP3 player
Pristupite i slušajte sve razvrstane glazbene datoteke.
Također možete napraviti vlastiti popis pjesama.
Pretraživač
Meni
Opis
Početna
Povežite telefon s internetom i
učitajte početnu stranicu
davatelja bežične web-usluge.
Unesi URL
Unesite URL adresu i pristupite
pridruženoj web-stranici.
Favoriti
Spremite URL adrese kako
biste brzo mogli pristupati webstranicama.
Spremljene
stranice
Pristupite popisu stranica koje
ste spremili dok ste spojeni na
internet.
27
Funkcije menija
28
Meni
Opis
Povijest
Pristupite popisu stranica koje
ste nedavno posjetili.
Obriši
međuspremnik
Ispraznite predmemoriju, a to
je privremena stranica
memorije u koju se spremaju
nedavno posjećene webstranice.
Postavke
pretraživača
Odaberite profil povezivanja
koji će se koristiti prilikom
pristupanja bežičnom webu.
Streaming
postavke
Odaberite profil povezivanja
koji će se koristiti prilikom
pristupanja poslužitelju
prijenosa.
Poruke
Meni
Opis
Nova poruka
Stvorite i pošaljite SMS, MMS
ili e-mail poruke.
Moje poruke
Pristupite porukama koje ste
primili, poslali ili porukama čije
slanje nije uspjelo.
Obrasci
Napravite i koristite predloške
često korištenih poruka ili
odlomaka.
Obriši sve
Odjednom izbrišite poruke u
pojedinoj mapi poruke.
Postavke
Postavite različite mogućnosti
upotrebe usluge slanja i
primanja poruka.
Meni
Opis
Meni
Opis
SOS poruke
Odredite mogućnosti slanja i
primanja SOS poruke. SOS
poruku možete poslati ako 4
puta pritisnite [Glasnoća], sa
zatvorenim telefonom.
Stanje memorije
Provjerite informacije o
memoriji za medijske stavke.
Stanje memorije
Provjerite količinu memorije
koja se trenutno koristi u
pojedinoj mapi poruke.
Kalendar
Evidentirajte raspored.
Fotografiranje
Pomoću kamere u vašem telefonu možete slikati
fotografije i snimati video.
Moje datoteke
Meni
Opis
Slike, Video,
Glazba, Zvukovi,
Dodaj ostalo
Pristupite medijskim
datotekama i ostalim
datotekama pohranjenim u
memoriji telefona.
Bluetooth
Meni
Opis
Aktivacija
Aktiviranje ili deaktiviranje
Bluetooth značajke.
29
Funkcije menija
Meni
Opis
Moji uređaji
Potraga za povezivim
Bluetooth uređajima.
Vidljivost
Omogućavanje drugim
Bluetooth uređajima da
pronađu vaš telefon ili ne.
Ime telefona
Dodjela naziva Bluetooth
uređaja telefonu, koji se onda
prikazuje na drugim uređajima.
Sigurnost
Bluetooth usluge
30
Odredite želite li da telefon od
vas traži potvrdu ako drugi
uređaji pokušaju pristupiti
vašim podacima.
Prikaz raspoloživih Bluetooth
usluga.
Aplikacije
Meni
Opis
Tražilica
Brzo u telefonu pretražujte
pohranjene informacije prema
kategoriji. Svim rezultatima
možete izravno pristupiti na
zaslonu pretraživanja.
Diktafon
Snimajte glasovne zapise i bilo
koje druge zvukove.
Uređivanje slika
Uredite slike pomoću različitih
alata za uređivanje.
Slikovni žig
Napravite strukturnu oznaku
fotografije i spojite je s drugom
slikom.
Bluetooth
Bežično povežite telefon s
drugim Bluetooth uređajima.
Meni
Opis
Meni
Opis
JAVA svijet
Pristupite Java igrama i
aplikacijama.
SIM meni
Svjetsko vrijeme
Postavite lokalnu vremensku
zonu i saznajte trenutno
vrijeme u drugim dijelovima
svijeta.
Upotreba dodatnih usluga koje
nudi vaš davatelj usluge.
Ovaj je meni dostupan samo
ako ga podržava vaša SIM
kartica.
Kalkulator
Izvedite aritmetičke funkcije.
Alarmi
Preračunavanje
Preračunavajte, na primjer,
duljinu i temperaturu.
Postavite jutarnju budilicu ili upozorenje za događaj u
određeno vrijeme.
Odbrojavanje
Postavite razdoblje
odbrojavanja telefona.
Postavke
Štoperica
Mjerite proteklo vrijeme.
Zapis
Napravite zapise važnih stvari i
upravljajte njima.
Meni
Opis
Vrijeme i datum
Na telefonu promijenite
prikazano vrijeme i datum.
Telefon → Jezik
Odaberite jezik zaslona.
31
Funkcije menija
Meni
Opis
Meni
Opis
Telefon →
Pozdravna poruka
Unesite pozdrav koji se kratko
prikazuje prilikom uključivanja
telefona.
Telefon → Tipka za
glasnoću
Telefon → Prečaci
Pomoću tipki za kretanje, koje
služe kao prečaci, izravno
pristupite određenim
izbornicima u načinu mirovanja.
[Gore] je podešeno kao prečac
za Moj meni.
Postavite način na koji će
telefon reagirati ako pritisnete i
držite [Glasnoća] kod primanja
poziva.
Telefon → Dodatne
postavke
Promijenite dodatne postavke
korištenja telefona.
Telefon → Bez
mreže način
Prebacite telefon na način bez
mreže u kojemu su
deaktivirane funkcije telefona
koje zahtijevaju povezanost s
mrežom.
Telefon → USB
postavke
Odaberite USB način koji će se
koristiti prilikom spajanja
telefona s računalom ili
pisačem putem USB sučelja.
Telefon → Moj
meni
Postavite vlastiti meni koristeći
omiljene stavke izbornika,
jednostavno im možete
pristupiti ako u načinu
mirovanja pritisnete [Gore].
Zaslon → Pozadina Na zaslonu postavite prikaz
načina mirovanja.
32
Meni
Opis
Meni
Opis
Zaslon → Stil
menija
Odaberite izgled zaslona
glavnog prikaza ili odaberite
uzorak boje načina Menija.
Zaslon → Prikaz
pozivatelja
Zaslon → Prikaz
teksta
Promijenite postavke prikaza
za tekst koji se prikazuje na
zaslonu u načinu mirovanja.
Postavite telefona da prikaže
obavijesti o propuštenim
pozivima s najnovijim
podacima o pozivatelju
propuštenog poziva.
Zaslon → Začina
osvjetljenja
Podesite svjetlinu glavnog
zaslona za različite svjetlosne
uvjete.
Zaslon → Zaslon
biranja
Prilagodite postavke izgleda
zaslona tijekom biranja.
Zaslon → Prikaz
sata
Odaberite vrstu sata koji će biti
prikazan na zaslonu u načinu
mirovanja.
Zaslon → Postavke Odaberite video sustav TV-a da
TV izlaza
biste zaslon telefona prikazali
na zaslonu TV-a.
Zvuk → Dolazni
poziv
Odaberite postavke zvuka za
dolazni poziv.
Zvuk → Ton
tipkovnice
Odaberite ton kojim će se
telefon oglašavati kad pritisnete
neku tipku.
Zvuk → Ton poruke Prema vrsti poruke zasebno
promijenite postavke zvuka za
dolazne poruke.
33
Funkcije menija
34
Meni
Opis
Meni
Opis
Zvuk → Zvuk uklj./
isklj.
Odaberite melodiju kojom će se
telefon oglašavati prilikom
uključenja ili isključenja.
Osvjetljenje →
Tipkovnica
Postavite način na koji telefon
upravlja korištenjem
osvjetljenja tipkovnice.
Zvuk → Bešumno
Postavite na koji način će vas
telefon obavijestiti o
određenom događaju u
Bešumnom načinu.
Čarobnjak za
postavke
Zvuk → Dodatni
tonovi
Prilagodite dodatne tonove za
telefon.
Brzo prilagodite osnovne
postavke telefona. Odaberite
željene mogućnosti pojedine
postavke prateći zaslonske
upute.
Osvjetljenje →
Trajanje
osvjetljenja
Odaberite koliko dugo će
pozadinsko svjetlo biti
uključeno kada se telefon ne
koristi.
Mrežne usluge →
Preusmjeravanje
poziva
Postavite preusmjeravanje
poziva na određeni broj
telefona.
Mrežne usluge →
Zabrana poziva
Postavite ograničenje poziva.
Osvjetljenje → Na
suncu
Odaberite mijenja li telefon ton
prikazanih boja kako bi
poboljšao vidljivost.
Mrežne usluge →
Poziv na čekanju
Postavite obavijest o pozivu
tijekom drugog poziva.
Meni
Opis
Meni
Opis
Mrežne usluge →
Odabir mreže
Odaberite mrežu koja će se
koristiti u roamingu izvan vaše
matične mreže ili postavite
automatski odabir mreže.
Sigurnost →
Zaključavanje
telefona
Aktivirajte šifru telefona kako
biste zaštitili telefon od
neovlaštene upotrebe.
Mrežne usluge →
Prikaz poziva
Sigurnost →
Promijeni šifru
Promijenite lozinku telefona.
Postavite skrivanje broja osobi
koju pozivate.
Mrežne usluge →
Br. govorne pošte
Pohranite broj poslužitelja
glasovne pošte i pristupite
glasovnoj pošti.
Sigurnost →
Privatnost
Zaključajte pristup porukama,
datotekama ili svim funkcijama
izbornika na telefonu, osim
funkcije poziva.
Mrežne usluge →
FDN grupa
Postavite ograničavanje poziva
na odabranu korisničku
skupinu.
Sigurnost →
SIM zaključavanje
Sigurnost →
PIN provjera
Aktivirajte PIN kako biste
zaštitili SIM karticu od
neovlaštene upotrebe.
Dodjeljivanjem šifre za
zaključavanje SIM kartice,
postavite telefon da radi samo
s trenutnom SIM karticom.
Sigurnost → FDN
način
Sigurnost →
Promijeni PIN
Promijenite PIN.
Postavite telefon da ograniči
pozive na ograničen niz
brojeva telefona, ako SIM
kartica to podržava.
35
Funkcije menija
Meni
Opis
Meni
Opis
Sigurnost →
Promijeni PIN2
Promijenite trenutni PIN2, ako
SIM kartica to podržava.
Stanje memorije
Sigurnost →
Mobilni lokator
Postavite telefon da vašoj
obitelji ili prijateljima pošalje
unaprijed postavljenu poruku
za lociranje telefona, kad netko
pokuša koristiti vaš telefon s
drugom SIM karticom. Ova
značajka možda je
nedostupna, ovisno o
određenim značajkama koje
podržava davatelj usluge.
Provjerite informacije o
memoriji za pojedinu stavku u
memoriji telefona.
Tvorničke
postavke
Promijenjene postavke vratite
na tvorničke.
Podaci o telefonu
Provjerite podatke i verziju
telefona
Postavke veze
36
Stvorite i prilagodite profile koji
sadrže postavke za spajanje
telefona s mrežom.
Zdravstvene i sigurnosne
informacije
Informacije o potvrdi za SAR
Ovaj mobilni telefon ispunjava odredbe Europske Unije (EU) o
izloženosti zračenju radijskih valova.
Ovaj je mobilni telefon radijski odašiljač i prijemnik. Osmišljen je
i proizveden tako da se nalazi unutar ograničenja izloženosti
energiji zračenja radijskih frekvencija, prema odredbama Vijeća
EU. Ta ograničenja dio su opsežnih smjernica kojima se
određuju dozvoljene razine energije zračenja radijskih
frekvencija za širu javnost. Smjernice su izradile nezavisne
znanstvene organizacije na temelju dugotrajnih i temeljitih
procjena znanstvenih istraživanja. Ograničenja obuhvaćaju i
značajnu marginu sigurnosti čija je svrha osigurati sigurnost
svih osoba, bez obzira na dob i zdravstveno stanje.
Kao standardna mjera izloženosti zračenju mobilnih telefona
koristi se specifična količina apsorpcije (Specific Absorption
Rate, skraćeno: SAR). Vijeće EU preporučuje da najveća SAR
smije iznositi 2.0 W/kg.1
Najveća vrijednost SAR-a za ovaj model mobilnog telefona
iznosila je 0.348 W/kg.
Ispitivanja SAR-a obavljena su pri standardnim položajima
korištenja telefona, dok odašilje najveće potvrđene razine
energije u svim ispitivanim frekvencijama. Iako se SAR utvrđuje
pri odašiljanju najveće potvrđene razine energije, stvarna razina
SAR-a za vrijeme korištenja telefona značajno je niža od
najveće vrijednosti. Razlog tomu jest što mobilni telefon radi na
nekoliko razina energije, te koristi samo onoliko energije koliko
mu je potrebno za povezivanje na mrežu. Općenito vrijedi da
što je mobilni telefon bliži baznoj postaji, telefon će trošiti manje
energije.
Prije nego što novi model mobilnog telefona dospije u širu javnu
prodaju, potrebno je dokazati da je usklađen s direktivom
R&TTE Europske Unije. Jedna od temeljnih zahtjeva te
direktive jest zaštita zdravlja i sigurnosti korisnika i ostalih
osoba.
1. Najveća SAR za mobilne telefone koje koristi javnost iznosi 2.0 W/kg,
što je prosječna vrijednost mjerena na deset grama tkiva. Ovo
ograničenje obuhvaća i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha
dodatno osigurati javnost, te uvažiti bilo kakvo odstupanje od
izmjerenih vrijednosti. Vrijednosti SAR-a mogu se razlikovati ovisno o
državnim propisima i frekvenciji koja se koristi.
37
Zdravstvene i sigurnosne informacije
Mjere opreza pri korištenju baterija
•
•
•
•
•
•
•
•
38
Nemojte koristiti oštećene punjače i baterije.
Bateriju koristite samo u za to predviđene svrhe.
Koristite li mobilni telefon u blizini bazne postaje mreže, on
će trošiti manje energije. Vrijeme trajanja baterije kod
razgovora i mirovanja uvelike ovisi o jačini signala mreže i
parametrima koje je odredio mobilni operater.
Vrijeme punjenja baterije ovisi o preostaloj energiji u bateriji,
kao i o vrsti baterije i punjača. Baterija se može puniti i
prazniti nekoliko stotina puta, ali će se vremenom postupno
istrošiti. Kad vrijeme rada baterije (trajanje kod razgovora i
mirovanja) postane značajno kraće od uobičajenog, bateriju
je potrebno zamijeniti novom.
Ne koristite li napunjenu bateriju dulje vrijeme, ona će se
postupno isprazniti.
Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung.
Kad punjač ne koristite, isključite ga iz električne utičnice.
Bateriju nemojte ostavljati priključenu na punjač dulje od
tjedan dana, jer prepunjivanje može skratiti njezin vijek
trajanja.
•
•
Ekstremno visoke i niske temperature utječu na kapacitet
punjenja baterije: prije punjenja bit će je potrebno ohladiti ili
zagrijati.
Bateriju nemojte ostavljati na zagrijanim i hladnim mjestima
(primjerice ljeti ili zimi u automobilu), jer se time skraćuje
njezin kapacitet i vijek trajanja. Nastojte bateriju držati pri
sobnoj temperaturi. Mobilni telefon sa zagrijanom ili
hladnom baterijom možda privremeno neće raditi, čak i ako
je baterija potpuno napunjena. Na litij-ionske baterije
naročito utječu temperature niže od 0° C (32° F).
Nemojte spajati metalne polove baterije i time uzrokovati
kratki spoj. Kratki spoj može nastati kad metalni predmet
(novčić, spajalica ili olovka) izravno poveže pozitivni i
negativni pol baterije (metalne izvode na bateriji), dok
rezervnu bateriju nosite, primjerice, u džepu ili torbi. Kratki
spoj može oštetiti bateriju ili predmet koji ga je izazvao.
Istrošene baterije zbrinite u otpad prema lokalnim propisima
(odnesite ih do najbližeg reciklažnog mjesta). Uvijek ih
reciklirajte. Baterije nemojte bacati u vatru.
Sigurnost u prometu
Elektronički uređaji
Mobilni telefon omogućuje telefoniranje na svakome mjestu i u
svako doba. No, uz prednosti korištenja mobilnih telefona,
vezana je i velika odgovornost koje se moraju pridržavati svi
korisnici.
Sigurnost u vožnji uvijek je na prvome mjestu! Ako mobilni
telefon koristite u automobilu, obavezno poštujte posebne
odredbe iz važećih zakonskih odredbi.
Većina suvremenih elektroničkih uređaja zaštićena je od signala
na radijskoj frekvenciji. Moguće je, međutim, da neki
elektronički uređaji nisu zaštićeni od signala koje emitira mobilni
telefon. Obratite se proizvođaču kako biste saznali moguće
alternative.
Radni uvjeti
Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite
gdje god ga je zabranjeno koristiti ili kad može prouzročiti
smetnje ili opasnost.
Kad mobilni telefon ili dodatnu opremu priključujete na neki
drugi uređaj, pročitajte priručnik tog uređaja radi detaljnih
sigurnosnih uputa. Nemojte priključivati međusobno
nekompatibilne uređaje.
Kao i kod ostalih mobilnih radijskih uređaja, radi što boljeg rada
uređaja i sigurnosti osoba preporučuje se da mobilni telefon
koristite u uobičajenom položaju (držeći ga u blizini uha, s time
da je antena usmjerena prema gore).
Stimulatori srca
Radi izbjegavanja mogućih smetnji u radu, proizvođači
stimulatora srca ("pacemakera") preporučuju da između
mobilnog telefona i stimulatora treba postojati razmak od
najmanje 15 cm. Ove preporuke usklađene su s nezavisnim
istraživanjima i preporukama istraživačke skupine Wireless
Technology Research.
Smatrate li da mobilni telefon uzrokuje smetnje u radu
stimulatora srca, odmah isključite telefon!
Slušni uređaji
Neki digitalni mobilni telefoni mogu ometati rad slušnih uređaja.
Nastanu li takve smetnje, obratite se proizvođaču slušnog
uređaja kako biste saznali moguće alternative.
39
Zdravstvene i sigurnosne informacije
Ostali medicinski uređaji
Koristite li neki drugi medicinski uređaj, obratite se proizvođaču
tog uređaja i saznajte je li uređaj prikladno zaštićen od vanjskog
radijskog zračenja.
U tome vam može pomoći liječnik. Isključite mobilni telefon u
zdravstvenim ustanovama, ako to nalažu istaknuti natpisi.
U bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji
osjetljivi na vanjsko radijsko zračenje.
Vozila
Radijski signali mogu ometati rad nepravilno ugrađenih i
nedovoljno zaštićenih elektroničkih uređaja u motornim
vozilima. Te sustave provjerite kod proizvođača ili zastupnika
proizvođača vozila.
Obratite se i ostalim proizvođačima opreme ugrađene u vaše
vozilo.
Posebna upozorenja
Isključite mobilni telefon u svim ustanovama u kojima je
istaknuta obavijest da to učinite.
40
Potencijalno eksplozivna područja
Isključite mobilni telefon na područjima gdje postoji opasnost od
eksplozije i poštujte sve znakove i obavijesti. Iskre na takvim
područjima mogu prouzročiti eksploziju ili požar koji za
posljedicu mogu imati tjelesne ozljede i smrt.
Isključite mobilni telefon kad se nalazite na benzinskoj crpki. Na
mjestima gdje se odlaže i skladišti gorivo, u kemijskim
tvornicama i u blizini eksplozivnih tijela postoje ograničenja pri
korištenju radijskih uređaja.
Potencijalno eksplozivna područja nisu uvijek jasno obilježena.
Takva mjesta su potpalublje na brodovima, mjesta odlaganja i
skladištenja kemikalija, vozila na plinski pogon, primjerice
propan ili butan, mjesta na kojima je zrak ispunjen kemikalijama
ili česticama kao što su zrnca, prašina ili metalni prah, kao i na
svim ostalim mjestima gdje inače ne smije biti uključen motor
vozila.
Hitni pozivi
Ovaj mobilni telefon, kao i ostali bežični telefoni, koristi radijske
signale, GSM i zemaljske mreže, kao i korisničke funkcije, zbog
čega se ne može jamčiti veza u svim uvjetima.
Iz toga se razloga za obavljanje važnih razgovora (primjerice,
za hitne medicinske slučajeve) ne biste trebali oslanjati
isključivo na mobilne telefone.
Imajte na umu da za primanje i upućivanje poziva mobilni
telefon mora biti uključen, te se nalaziti na području s dovoljnom
jačinom signala. Hitni se telefonski pozivi možda ne mogu
obaviti preko svih mobilnih telefonskih mreža ili kod korištenja
nekih mrežnih usluga i/ili funkcija telefona. Informacije možete
doznati od mobilnog operatera.
Kako biste uputili hitan poziv, učinite sljedeće:
1. Ako je telefon isključen, uključite ga.
2. Upišite telefonski broj za hitne slučajeve. Telefonski brojevi
za hitne slučajeve razlikuju se ovisno o državi.
3. Pritisnite [
].
Ako su uključene neke funkcije (primjerice, zabrana poziva),
prije upućivanja hitnog poziva potrebno ih je isključiti.
Informacije o tomu možete pronaći u ovome priručniku ili ih
može dati mobilni operater.
Ostale sigurnosne informacije
•
•
•
•
•
•
Mobilni telefon smije popravljati ili ugraditi u vozilo samo
ovlašteni serviser. Pogrešna ugradnja ili popravak mogu biti
opasni i poništiti jamstva za mobilni telefon.
Redovito provjeravajte je li sva oprema mobilnog telefona u
vozilu ispravno ugrađena, te radi li ispravno.
Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva nemojte
odlagati na istome mjestu gdje se nalazi mobilni telefon,
dijelovi ili dodatna oprema.
Imajte na umu da se u vozilima opremljenima zračnim
jastukom taj jastuk napuhuje velikom snagom. Nemojte
postavljati predmete, poput ugrađenih ili prijenosnih
bežičnih uređaja, na mjesto iznad ili oko područja gdje se
nalazi zračni jastuk. Ako bežična oprema nije ispravno
ugrađena, a zračni se jastuk napuše, to može prouzročiti
teške ozljede.
Isključite mobilni telefon prije ulaska u zrakoplov. Korištenje
mobilnog telefona u zrakoplovu opasno je i zabranjeno.
Kršenjem tih propisa, prekršitelju može biti uskraćena
daljnja usluga mobilnog operatera, može biti podnesena
kaznena prijava ili oboje.
41
Zdravstvene i sigurnosne informacije
Briga i održavanje
Mobilni je telefon proizvod vrhunskog dizajna i izrade, te njime
treba brižljivo postupati. Niže navedeni savjeti pomoći će vam
pri ispunjavanju jamstvenih obaveza i omogućiti dugogodišnje
korištenje ovog proizvoda.
• Mobilni telefon i ostale njegove dijelove i opremu držite
izvan dosega male djece i kućnih ljubimaca. Oni ih mogu
nenamjerno oštetiti ili se zagušiti manjim dijelovima.
• Telefon mora biti suh. Oborine, vlaga i tekućine uzrokovat
će koroziju elektroničkih krugova u telefonu.
• Nemojte primati mobilni telefon mokrim rukama. Postoji
opasnost od električnog udara ili oštećenja telefona.
• Mobilni telefon nemojte koristiti niti stavljati na prašnjava i
prljava mjesta, jer se time mogu oštetiti njegovi dijelovi.
• Mobilni telefon nemojte ostavljati na zagrijanim mjestima.
Visoke temperature mogu skratiti vijek trajanja elektroničkih
uređaja, oštetiti baterije, te savinuti ili rastopiti neke
plastične dijelove.
42
•
•
•
•
•
•
Mobilni telefon nemojte ostavljati na hladnim mjestima. Kad
se telefon zagrije do uobičajene radne temperature, u
njemu se može kondenzirati vlaga koja može oštetiti
unutarnje elektroničke dijelove.
Pripazite da mobilni telefon ne padne, te da nije izložen
udarcima. Grubo rukovanje može oštetiti unutarnje
elektroničke dijelove.
Za čišćenje mobilnog telefona nemojte koristiti jake
kemikalije, razrjeđivače niti jake deterdžente. Obrišite ga
mekom krpom.
Nemojte bojati po telefonu. Boja može začepiti pomične
dijelove uređaja i onemogućiti ispravan rad.
Mobilni telefon nemojte stavljati u niti na grijaće uređaje,
kao što su mikrovalna pećnica, štednjak ili radijator. Ukoliko
se pregrije, telefon može eksplodirati.
Ako se telefon ili baterije smoče, oznaka koja upućuje na
oštećenje vodom u unutrašnjosti telefona mijenja boju. U
tom slučaju popravak telefona ne potpada više pod jamstvo
proizvođača, čak i ako jamstvo za vaš telefon još nije
isteklo.
•
•
•
Ako vaš telefon ima bljeskalicu ili svjetlo, ne koristite ih u
neposrednoj blizini očiju ljudi ili životinja. To može oštetiti
njihove oči.
Koristite samo priloženu ili odobrenu zamjensku antenu.
Neodobrene antene ili izmijenjena oprema mogu oštetiti
telefon i time prekršiti propise koji se odnose na zračenje
radijskih uređaja.
Ako telefon, baterija, punjač ili neki drugi dio opreme ne
rade ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašteni servis.
Osoblje servisa pružit će vam pomoć i, ako je to potrebno,
organizirati popravak.
43
Samsung Electronics
(ime i potpis ovlaštene osobe)
* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve
Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto
se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod
kojega ste mobilni telefon kupili.
(mjesto i datum izdavanja)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.04.20
Yong-Sang Park / viši rukovoditelj
i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)
Samsung Electronics QA Lab.
Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:
BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168
Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i podrobnije opisan u
Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim
nadzornim tijelom/tijelima:
Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je
gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/
EC.
Sigurnost : EN 60950-1:2001 +A11:2004
EMC
: EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004)
EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR
: EN 50360:2001
EN 50361:2001
Mreža
: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)
na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim
standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.
GSM mobilni telefon: SGH-U300
izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod
Mi,
Izjava o usklađenosti (R&TTE)
Download PDF

advertising