Samsung | GT-B3310 | Samsung GT-B3310 Felhasználói kézikönyv

GT-B3310
Felhasználói kézikönyv
A kézikönyv
használata
Az utasításban szereplő jelölések
Mielőtt hozzáfogna, ismerkedjen meg a kézikönyvben
használt ikonokkal:
Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel
a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások
sérülését okozhatják
Ez a felhasználói kézikönyv segít Önnek
a telefon funkcióinak és szolgáltatásainak
megismerésében. Hogy mielőbb elkezdhesse
használni a telefonját, tekintse meg
"A telefon bemutatása",
"A telefon összeszerelése és előkészítése használatra"
és "Az alapfunkciók használata" fejezeteket.
Fokozott figyelem – olyan esetekre hívja
fel a figyelmet, amelyek a telefon vagy más
készülékek károsodását okozhatják
Megjegyzés – jegyzetek, használati
tanácsok és kiegészítő információk
X
ii
Lásd – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó
oldalak, például: X 12. o
(jelentése: "lásd a 12. oldalon")
Szerzői jogi információk
[
]
<
>
A készülék részét képező technológiákra és
termékekre vonatkozó jogok tulajdonosai:
• A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte
bejegyzett védjegye – Bluetooth QD ID: B015648.
• A Java™ a Sun Microsystems, Inc. védjegye.
A kézikönyv használata
Ezután – egy adott lépés végrehajtásához
szükséges menüopciók kiválasztásának a
sorrendje, például: A menürendszerben
válassza az Üzenetek → Üzenet
létrehozása menüpontot (jelentése:
Üzenetek, majd Üzenet létrehozása)
→
Szögletes zárójel – a telefon billentyűi,
például: [
] (jelentése: a bekapcsoló/
menüből kilépés gomb)
Csúcsos zárójelek – olyan
programgombok, amelyekhez a kiválasztott
menüponttól függően más funkciók
tartoznak, például: <OK>
(ez az OK programgomb jele)
iii
Tartalom
Biztonsági és használati előírások ............ 1
Biztonsági figyelmeztetések ............................1
Biztonsági előírások ........................................4
Fontos használati tudnivalók ...........................6
A telefon bemutatása ................................ 11
Kicsomagolás ................................................11
A telefon megjelenése ...................................12
Billentyűzet ....................................................13
QWERTY billentyűzet ....................................15
Kijelző ............................................................17
Ikonok ............................................................17
A telefon összeszerelése és előkészítése
használatra ................................................. 19
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése ..19
Az akkumulátor töltése ..................................21
A (külön beszerezhető) memóriakártya
behelyezése ..................................................22
iv
Az alapfunkciók használata ...................... 24
A speciális funkciók használata ............... 37
A speciális hívási funkciók használata ......... 37
A Névjegyzék speciális funkcióinak használata .. 40
A speciális üzenetküldési funkciók használata ... 41
A fényképezőgép speciális funkcióinak
használata .....................................................43
A speciális zenei funkciók használata ...........46
Eszközök és alkalmazások használata .... 49
A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás
használata .....................................................49
Segélykérő üzenet aktiválása és küldése .....50
A mobilkövető bekapcsolása .........................51
Álhívások kezdeményezése ..........................52
Hangjegyzetek felvétele és lejátszása ..........53
Fényképek és videók megtekintése
az interneten ..................................................53
Java alapú játékok és alkalmazások
használata .....................................................54
Világóra létrehozása és megtekintése ..........55
Ébresztések beállítása és használata ...........56
A számológép használata .............................57
Pénznemek és mértékegységek átváltása ....57
Tartalom
A telefon be- és kikapcsolása ....................... 24
A menük megnyitása .................................... 25
Gyorsgombbal elérhető menük használata
az alkalmazásindító eszköztárban ................ 25
Üzenetkezelő parancsikonok használata
Gyors elérés módban ................................... 26
A telefon testreszabása ................................ 27
A hívási alapfunkciók használata ................. 29
Üzenetek küldése és megtekintése .............. 30
Nevek hozzáadása és keresése ................... 33
A fényképező alapfunkcióinak használata .... 33
Zenehallgatás ............................................... 34
Böngészés az interneten .............................. 36
v
Visszaszámláló időzítő beállítása ................. 57
A stopperóra használata ............................... 57
Új feladat létrehozása ................................... 58
Szöveges jegyzet létrehozása ...................... 58
A naptár kezelése ......................................... 58
Tartalom
Hibaelhárítás ................................................ a
Műszaki adatok (Minőségtanúsítás) ...........d
Tárgymutató ................................................. e
vi
Biztonsági és
használati
előírások
A veszélyes vagy törvénysértő helyzetek elkerülése,
valamint a telefon lehető legjobb működésének
biztosítása érdekében tartsa be a következő
óvintézkedéseket.
Biztonsági figyelmeztetések
Tartsa a telefont kisgyermekektől és
háziállatoktól távol
Tartsa telefonját és annak minden tartozékát
kisgyermekek és háziállatok számára hozzáférhetetlen
helyen. Az apró részek lenyelése fulladást vagy egyéb
komoly sérülést okozhat.
Óvja hallását
A fülhallgató nagy hangerővel való
használata károsíthatja hallását. Csak a
beszélgetésekhez és a zenehallgatáshoz
minimálisan szükséges hangerő-beállítást
használja.
1
A mobiltelefonokat és a hozzá tartozó
eszközöket elővigyázatosan szerelje be
Biztonsági és használati előírások
Ellenőrizze, hogy a mobiltelefonok és a hozzá tartozó
eszközök biztonságosan legyenek beszerelve
járművébe. Ügyeljen rá, hogy ne helyezze
mobiltelefonját a légzsák felfúvódási területére vagy
annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil
eszközök súlyos sérüléseket okozhatnak a légzsákok
hirtelen felfúvódásakor.
Az akkumulátorokat és a töltőket
óvatosan kezelje és selejtezze
• Kizárólag a Samsung által jóváhagyott
akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez
tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő
akkumulátorok és töltők használata súlyos
sérüléseket, vagy a telefon súlyos károsodását
okozhatja.
• Se az akkumulátort, se a telefont ne dobja tűzbe.
A használt akkumulátor illetve a készülék
selejtezésekor tartsa be a helyi előírásokat.
2
• Ne helyezze a telefont hőtermelő eszközbe vagy
annak közelébe, mint például sütő, mikrohullámú
sütő, vagy radiátor. A túlmelegedés hatására az
akkumulátorok felrobbanhatnak.
• Ne törje össze vagy lyukassza ki az akkumulátort!
Ne tegye ki magas külső nyomásnak, mert az belső
rövidzárlatot, így túlhevülést okozhat.
Kerülje a szívritmusszabályzókkal való
interferenciát
A telefongyártó és a Wireless Technology Research
független kutatócsoport ajánlása értelmében az
esetleges interferencia elkerülése érdekében tartson
legalább 15 cm távolságot a szívritmusszabályzó és a
telefon között. Ha felmerül annak gyanúja, hogy a
telefon interferenciába került a szívritmusszabályzóval
vagy egyéb orvosi berendezéssel, haladéktalanul
kapcsolja ki a telefont és kérje a szívritmusszabályzó
vagy az orvosi berendezés gyártójának segítségét.
Ha a képernyő törött vagy repedt, ne
használja a telefont
Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve
üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a
telefont. Ha erre felszólító figyelmeztetést lát, kapcsolja
ki a telefonját. Az üzemanyag- vagy vegyszerraktárak,
illetve szállítási vagy robbanásveszélyes területek
környezetében a mobiltelefon robbanást vagy tüzet
okozhat. Ne tároljon, és ne szállítson a telefonnal vagy
annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos
helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat, vagy
robbanásveszélyes anyagokat.
A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát.
Vigye el a telefont egy Samsung-ügyfélszolgálatra, és
cseréltesse ki a képernyőt. Ha a telefon a gondatlan
bánásmód következtében megsérül, a gyártói jótállás
érvényét veszti.
Csökkentse a visszatérő mozgások által
okozott sérülések kockázatát
Használat közben tartsa a telefont lazán, a gombokat
enyhén nyomja, használja a gombnyomások számát
csökkentő speciális szolgáltatásokat (például
sablonok, illetve prediktív szövegbevitel), és gyakran
tartson szüneteket.
3
Biztonsági és használati előírások
Robbanásveszélyes környezetben
kapcsolja ki a telefont
Biztonsági előírások
Vezetés közben első a biztonság
Biztonsági és használati előírások
Vezetés közben kerülje a telefon használatát és tartsa
be a vezetés közbeni telefonhasználatra vonatkozó
törvényi előírásokat. Biztonságának növelése
érdekében amikor lehet, használjon kihangosító
készüléket.
Tartsa be a biztonsági figyelmeztetéseket
és előírásokat
Tartson be minden, a mobiltelefon használatára
vonatkozó korlátozó előírást.
Kizárólag hivatalos Samsung
tartozékokat használjon
A nem megfelelő kiegészítők használata károsíthatja a
telefont, vagy sérülést okozhat.
4
Egészségügyi berendezések közelében
kapcsolja ki a telefont
A telefonja zavarhatja a kórházak vagy egyéb
egészségügyi intézmények berendezéseit. Tartsa be a
gyógyítószemélyzet által hozott szabályozásokat,
kihelyezett figyelmeztetéseket és utasításokat.
Repülőgépen kapcsolja ki a telefont, vagy
a mobil szolgáltatásokat
A telefonja zavarhatja a repülőgép berendezéseit.
Tartsa be a légitársaságok előírásait, és a légi
személyzet utasítására kapcsolja ki a telefonját, vagy
kapcsolja át mobil szolgáltatásokat tiltó üzemmódba.
Védje a sérülésektől az akkumulátort és a
töltőt
• Ne tegye ki az akkumulátort extrém hőmér-sékleti
hatásoknak (0°C alatt vagy 45°C felett).
A szélsőséges hőmérséklet hatására csökkenhet az
akkumulátor töltési kapacitása és élettartama.
• Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor ne érint-kezzen
fémtárgyakkal, mivel így csatlakozás jöhet létre az
akkumulátor + és – érintkezője között, ezáltal
átmeneti vagy tartós akkumulátorsérülést okozva.
• Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.
• Egy esetleges áramütés elkerülése érdekében ne
szerelje szét a telefont.
• Ügyeljen rá, hogy a telefont ne érje víz – a folyadékok
súlyos károsodást okozhatnak benne, és
megváltoztatják a telefon belsejében lévő, nedvesség
okozta károsodást jelző címke színét. Ne nyúljon a
telefonhoz vizes kézzel. A telefon vízkárosodása
esetén a gyártói garancia érvényét vesztheti.
• A mozgó alkatrészek károsodásának
megakadályozása érdekében kerülje a telefon
poros, piszkos helyen való használatát, tárolását.
• A telefonja bonyolult elektronikus eszköz – a súlyos
károsodás elkerülése érdekében óvja az esetleges
ütésektől és a durva használattól.
Kerülje az egyéb elektronikai
berendezésekkel való interferenciát
A telefon rádiófrekvenciás (RF) jeleket bocsát ki,
amelyek interferenciába kerülhetnek az árnyékolatlan
vagy nem megfelelően árnyékolt elektromos
berendezésekkel, például pacemakerekkel,
hallókészülékekkel, valamint a járművekben vagy
otthon található egészségügyi berendezésekkel. Az
esetlegesen tapasztalt interferencia-problémák
megoldásával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az
elektronikai készülék gyártójával.
5
Biztonsági és használati előírások
Kezelje a telefont óvatosan és
körültekintően
• Ne fesse be telefonját, mivel a festék eltömítheti a
telefon mozgó alkatrészeit és gátolhatja a megfelelő
működést.
• Amennyiben a telefonja rendelkezik vakuval vagy
mobilfénnyel, kerülje annak használatát
gyermekek vagy állatok szeme közelében.
• A telefon mágneses mez hatására sérülhet. Ne
használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb
kiegészítőket, és ne hagyja telefonját huzamosabb
ideig mágneses mező hatókörében.
Fontos használati tudnivalók
A telefont normál helyzetben használja
Kerülje a telefon belső antennájával való érintkezést.
Biztonsági és használati előírások
Kizárólag szakképzett személlyel
végeztesse a telefon javíttatását
Ha a javítást nem szakképzett személy végzi, az a
készülék károsodását és a garancia érvényének
elvesztését vonhatja maga után.
Biztosítsa az akkumulátor és a töltő
maximális élettartamát
• Kerülje az akkumulátor egy hétnél hosszabb ideig
való töltését, mivel a túltöltés csökkentheti annak
élettartamát.
• Idővel a nem használt akkumulátor lemerül, és
használat előtt újratöltést igényel.
• Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
• Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek
megfelelően használja.
6
A SIM-kártyát és a memóriakártyát
óvatosan kezelje
• Adattovábbítás, illetve fogadás közben ne vegye ki a
kártyát, mivel ez adatvesztéssel és/vagy a kártya,
illetve a telefon károsodásával járhat.
• Óvja a kártyákat az erős ütésektől, statikus
elektromosságtól és az egyéb berendezésekből
származó elektromos zajtól.
• A gyakori írás és törlés csökkenti a memóriakártyák
élettartamát.
• Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit
vagy csatlakozóit kézzel vagy fém tárgyakkal.
Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.
Biztosítsa a segélyszolgálatok
elérhetőségét
Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy
körülmények között a segélyhívás kezdeményezése
nem lehetséges a telefonról. Mielőtt távoli vagy
elmaradott területekre utazna, tervezze meg a
segélyszolgálatok hívásának alternatív módját.
SAR (Specific Absorption Rate, fajlagos
elnyelési arány) hitelesítési információ
A termék hulladékba helyezésének
módszere
(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések
hulladékai)
(Érvényes az Európai Unióban és más olyan
európai országokban, ahol szelektív
hulladékkezelés működik)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy
dokumentációján arra utal, hogy hasznos
élettartama végén a terméket és elektronikus
tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel)
nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.
7
Biztonsági és használati előírások
Telefonkészüléke megfelel az Európai Unió (EU) rádió
és telekommunikációs berendezés által kibocsátott,
emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó
szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan
mobiltelefonok forgalmazását, amik túllépnek egy
maximális, az emberi testszöveteket érő kibocsátási
szintet (ismert nevén Specific Absorption Rate, vagy
SAR), amit 2,0 watt/kilogrammban határoztak meg.
A tesztek során a tárgyalt készüléktípus mérhető
maximális SAR értéke 0,659 watt/kilogramm volt.
Normál használat során az SAR aktuális értéke ennél
sokkal alacsonyabb is lehet, mivel a készülék úgy lett
tervezve, hogy csak a legközelebbi bázisállomás
eléréséhez szükséges energiával működjön.
A készülék az RF energia általános kibocsátását az
adásszint automatikus lehető legalacsonyabbra
állításával csökkenti.
A kézikönyv hátulján olvasható Megfelelőségi
nyilatkozat azt jelzi, hogy készüléke megfelel az
európai rádió- és távközlési végberendezésekre
vonatkozó (R&TTE) irányelvnek. Az SAR és a
vonatkozó EU szabványok tekintetében további
információkat a Samsung mobiltelefonokkal foglalkozó
weboldalán talál.
Biztonsági és használati előírások
A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott
környezet- és egészségkárosodás megelőzése
érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi
hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az
újrahasznosításukról az anyagi erőforrások
fenntartható újrafelhasználásának elősegítése
érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától
vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek
tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el
az elhasznált termékeket a környezetvédelmi
szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba
beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi
szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem
szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
8
A termékhez tartozó akkumulátorok
megfelelő ártalmatlanítása
(Az Európai Unió területén és más, önálló
akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező
európai országok területén alkalmazandó)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a
csomagoláson szereplő jelzés arra utal,
hogy hasznos élettartama végén a terméket nem
szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni.
Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai
elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az
EK 2006/66. számú irányelvben rögzített
referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt,
kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok
nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok
veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a
környezetre.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok
újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük,
különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és
vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó
helyre.
Jogi nyilatkozat
HARMADIK FÉL ÁLTAL BIZTOSÍTOTT BÁRMELY
TARTALOM ÉS SZOLGÁLTATÁS "AHOGY VAN"
ALAPON ÉRHETŐK EL. A SAMSUNG NEM VÁLLAL
GARANCIÁT AZ ILY MÓDON BIZTOSÍTOTT
TARTALMAKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA, SEM
KÖZVETLENÜL, SEM KÖZVETETTEN, SEMMILYEN
OKBÓL. A SAMSUNG HATÁROZOTTAN
ELZÁRKÓZIK MINDEN NEMŰ VÉLELMEZETT
GARANCIA ELŐL, (BELEÉRTVE, DE NEM
KIZÁRÓLAGOSAN) AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS
ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGRE
VONATKOZÓ GARANCIÁKAT. A SAMSUNG NEM
GARANTÁLJA AZ ESZKÖZBEN ELÉRHETŐ
TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK
PONTOSSÁGÁT, VALÓSSÁGÁT, IDŐSZERŰSÉGÉT,
JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS
SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, BELEÉRTVE
A GONDATLANSÁGOT IS, A SAMSUNG CÉG NEM
9
Biztonsági és használati előírások
Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és
szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetik, és
szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb
szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen
tartalmak és szolgáltatások kizárólag az Ön
személyes, nem kereskedelmi használatára állnak
rendelkezésre. Tilos bármiféle tartalmat vagy
szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató
által nem jóváhagyott módon használni. Az előbbiek
korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom
tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá
nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen
médián keresztül a jelen eszközben megjelenő
bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani,
másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni,
lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat
létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.
Biztonsági és használati előírások
VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM
SZERZŐDÉSBEN, SEM SZERZŐDÉSEN KÍVÜL,
SEMMILYEN NEMŰ KÖZVETLEN, KÖZVETETT,
VELEJÁRÓ, KÜLÖNÖS VAGY KÖVETKEZMÉNYES
KÁRÉRT, JOGI KÉPVISELETI DÍJÉRT, KÖLTSÉGÉRT
VAGY EGYÉB KÁROKÉRT, AMELYEK
TARTALMAKBAN VAGY SZOLGÁLTATÁSOKBAN
ELŐFORDULÓ, VAGY AZOK SZEMÉLYES
VALAMINT HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLAT
SORÁN SZERZETT INFORMÁCIÓKBÓL VAGY
AZOKKAL KAPCSOLATOSAN MERÜLNEK FEL, MÉG
ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA ILYEN KÁR
LEHETŐSÉGÉRŐL TUDOMÁSA VOLT.
Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor
felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a
Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely
tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon
keresztül elérhető marad.
10
A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat
hálózatokon és továbbító berendezéseken keresztül
biztosítják, amelyek felett a Samsungnak nincs
ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának
korlátozása nélkül a Samsung kifejezetten
elhatárolódik minden felelősségtől vagy
kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető
bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására
vagy felfüggesztésére vonatkozóan.
A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség
nem terheli a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz
kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében.
A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó
minden kérdéssel vagy igénnyel közvetlenül az adott
tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell
fordulni.
A telefon
bemutatása
Ebben a fejezetben a telefon elrendezését, a
nyomógombokat, a kijelzőt és az ikonokat ismerheti
meg.
Kicsomagolás
Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a
következő tételeket:
• Telefon
• Akkumulátor
• Töltő
• Felhasználói kézikönyv
• A telefonhoz tartozó tételek az Ön régiójában
rendelkezésre álló, vagy a szolgáltatója által
kínált szoftvertől és tartozékoktól függően
eltérőek lehetnek. További tartozékokat a
Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat.
• Telefonja a mellékelt tartozékokkal nyújtja a
legjobb teljesítményt.
11
A telefon megjelenése
A telefon előlapja a következő gombokat és elemeket
tartalmazza:
A telefon bemutatása
Alfanumerikus
billentyűzet
Hangerőgomb
Négyirányú
navigációs
gomb
Bal oldali
programgomb
Tárcsázógomb
Mikrofon
12
Az elcsúsztatható előlap alatt a következő gombok és
elemek találhatók:
Fülhöz
helyezhető
hangszóró
Kijelző
QWERTY
billentyűzet
Rendben
gomb
Jobb oldali
programgomb
Bekapcsolás/
Menüből
kilépés gomb
A QWERTY billentyűzet kiosztása országonként
eltérő lehet.
A telefon hátlapja a következő gombokat és elemeket
tartalmazza:
Többcélú
csatlakozóaljzat
Tükör
Fényképezőgomb
Hangszóró
Akkumulátorfedél
Gombok
Programgombok
Négyirányú
navigációs
Művelet
A kijelző alsó sorában megjelenő
művelet végrehajtása
Készenléti állapotban a felhasználói
menük megnyitása (az előre
beállított menüpontok szolgáltatótól
függően változhatnak) vagy a
parancsikonok közötti léptetés;
a menürendszerben léptetés a
menüpontok között
Belső antenna
A nem kívánt telefonműködés elkerülése
érdekében lezárhatja a külső gombokat.
A lezáráshoz, illetve a zárolás feloldásához
nyomja le hosszan a [ ] gombot.
13
A telefon bemutatása
A
fényképező
lencséje
Billentyűzet
Gombok
A telefon bemutatása
Rendben
Tárcsázó
14
Művelet
Készenléti állapotban a
webböngésző elindítása vagy
a menürendszer elérése
(szolgáltatótól, illetve régiótól
függően a gomb más feladatot is
betölthet); készenléti állapotban
menü kiválasztása az
alkalmazásindító eszköztárból;
a menürendszerben a kijelölt
menüpont kiválasztása vagy
a bevitel nyugtázása
Hívás kezdeményezése vagy
fogadása; készenléti állapotban
az utoljára hívott, a nem fogadott,
illetve a fogadott telefonszámok
megjelenítése
Gombok
Művelet
A telefon be- és kikapcsolása
Bekapcsolás (hosszan lenyomva); a hívás
/Kilépés a
bontása; a menürendszerben
menüből
a bevitt adatok törlése és
visszatérés készenléti állapotba
Alfanumerikus
Számok, betűk és speciális
karakterek beírása; készenléti
állapotban az [1] gombot hosszan
lenyomva a hangposta hívása,
a [0] gombot hosszan lenyomva
pedig a nemzetközi előhívószám
beírása
Gombok
Hangerő
A telefon hangerejének beállítása;
csengőhang némítása bejövő
hívásnál (hosszan lenyomva)
Fényképező
Készenléti állapotban a fényképező
bekapcsolása (hosszan lenyomva);
Fényképező üzemmódban fénykép
vagy videofelvétel készítése
QWERTY billentyűzet
A QWERTY billentyűzet kiosztása országonként
eltérő lehet.
Gombok
Művelet
Programgombok
A kijelző alsó sorában megjelenő
művelet végrehajtása
Üzenetek/
shift gomb
Készenléti állapotban az új
üzenetek képernyő megnyitása;
a Beérkezett üzenetek mappa
elérése (hosszan lenyomva);
a szövegbeviteli mezőn váltás a
kis- és nagybetűk között
Alt
A gombok felső részén látható
karakterek beírása a szövegbeviteli
mezőbe
15
A telefon bemutatása
Speciális
funkciók
Művelet
Speciális karakterek beírása vagy
speciális funkciók végrehajtása;
készenléti állapotban a [ ]
gombot hosszan lenyomva a
csendes profil beállítása; a [ ]
gombot hosszan lenyomva szünet
bevitele a számok közé; készenléti
állapotban a [ ] gombot hosszan
lenyomva a billentyűzár be- vagy
kikapcsolása
Gombok
A telefon bemutatása
16
Művelet
ABC/
szimbólum
üzemmód
Betűk és speciális karakterek
bevitele
Szóköz
Szóköz beírása a szövegbeviteli
mezőn
Négyirányú
navigációs
Készenléti állapotban a felhasználói
menük megnyitása (az előre
beállított menüpontok szolgáltatótól
függően változhatnak) vagy a
parancsikonok közötti léptetés;
a menürendszerben léptetés a
menüpontok között
Gombok
Művelet
Töröl
Karakterek törlése
Sorvége
Új sor kezdése a szövegbeviteli
mezőn
Elfogadás
Készenléti állapotban a
webböngésző elindítása vagy
a menürendszer elérése
(szolgáltatótól, illetve régiótól
függően a gomb más feladatot is
betölthet); készenléti állapotban
menü kiválasztása az
alkalmazásindító eszköztárból;
a menürendszerben a kijelölt
menüpont kiválasztása vagy a
bevitel nyugtázása
Kijelző
Ikonok
A telefon kijelzője három területre oszlik:
Ikonsor
Különböző ikonok megjelenítése
Ikon
Leírás
Térerő
A telefon bemutatása
Szöveges és grafikus terület
Üzenetek, utasítások és a
beírt adatok megjelenítése
Ismerje meg a kijelzőn megjelenő ikonokat.
GPRS-hálózathoz csatlakozva
Adatátvitel GPRS-hálózaton
EDGE-hálózathoz csatlakozva
Programgombsáv
Az egyes programgombokhoz
az adott pillanatban
hozzárendelt műveletek
megjelenítése
Adatátvitel EDGE-hálózaton
Hívás folyamatban
A segélykérő üzenet funkció aktív
Kapcsolódás biztonságos weblaphoz
Böngészés az interneten
17
Ikon
Leírás
Leírás
A telefon bemutatása
Új szöveges vagy multimédiás üzenet
Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
Új e-mail
Bluetooth bekapcsolva
Új hangpostaüzenet
Zenelejátszás folyamatban
Ébresztés bekapcsolva
Zenelejátszás szüneteltetve
Normál profil bekapcsolva
Zenelejátszás leállítva
Csendes profil bekapcsolva
FM rádió bekapcsolva
Akkumulátor töltöttségi szintje
FM rádió felfüggesztve
Pontos idő
Memóriakártya behelyezve
18
Ikon
Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
A telefon
összeszerelése
és előkészítése
használatra
A SIM-kártya és az akkumulátor
behelyezése
Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIMkártyát (Subscriber Identity Module, előfizetői
azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői
adatokat, például a PIN-kódot (személyi
azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat.
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése:
1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét.
Használatbavétel előtt szerelje össze és állítsa be
a telefont az első használathoz.
Ha a telefon be van kapcsolva, a [
hosszan lenyomva kapcsolja ki.
] gombot
19
2. Helyezze be a SIM-kártyát.
A telefon összeszerelése és előkészítése használatra
• Úgy helyezze be a SIM-kártyát, hogy az
aranyszínű érintkezők lefelé nézzenek.
• A telefon nem hálózati szolgáltatásait és egyes
menüit a SIM-kártya behelyezése nélkül is
használhatja.
20
3. Helyezze be az akkumulátort.
4. Tegye vissza az akkumulátor fedelét.
Az akkumulátor töltése
A telefon első használata előtt az akkumulátort fel kell
tölteni.
1. Nyissa ki a többcélú aljzat fedelét, és
csatlakoztassa a töltő kisebbik végét az aljzathoz.
A töltő helytelen csatlakoztatása a telefon súlyos
károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen
használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.
Az alacsony akkumulátorfeszültség jelzése
Amikor az akkumulátor feszültsége alacsony, a
telefon figyelmeztető hangjelzést ad ki, és egy
alacsony akkumulátorfeszültségre figyelmeztető
üzenetet jelenít meg. Ezenkívül az akkumulátor
ikon ilyenkor üres és villog. Amikor az
akkumulátor teljesen lemerül, a telefon
automatikusan kikapcsol. A készülék
használatának folytatásához töltse fel az
akkumulátort.
21
A telefon összeszerelése és előkészítése használatra
A háromszög
felfelé nézzen
2. Csatlakoztassa a töltő nagyobbik végét a fali
aljzatba.
3. Amikor a töltés befejeződött (a
ikon már nem
mozog), húzza ki a töltőt a fali aljzatból.
4. Húzza ki a töltőt a telefonból.
5. Csukja be a többcélú csatlakozóaljzat fedelét.
A (külön beszerezhető)
memóriakártya behelyezése
2. Nyissa ki a memóriakártya nyílásának fedelét záró
reteszt.
A telefon összeszerelése és előkészítése használatra
További multimédiafájlok tárolásához memóriakártyát
kell behelyezni. A telefonba legfeljebb 8 GB kapacitású
microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártya
helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától
függően).
Ha számítógépen formázza a memóriakártyát,
előfordulhat, hogy a telefon nem ismeri fel.
Formázza a memóriakártyát a telefonban.
1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét.
22
3. Nyissa ki a kártyanyílás fedelét, és helyezzen be
egy memóriakártyát a címkés oldalával felfelé.
4. Zárja a memóriakártya nyílásának fedelét.
6. Tegye vissza az akkumulátor fedelét.
A telefon összeszerelése és előkészítése használatra
A memóriakártya eltávolításához vegye le az
akkumulátor fedelét, oldja ki és emelje fel a
memóriakártya fedelét, majd vegye ki a
memóriakártyát.
5. Zárja a memóriakártya nyílásának fedelét záró
reteszt.
23
Az
alapfunkciók
használata
Ismerje meg az alapfunkciók használatát és a telefon
főbb jellemzőit.
24
A telefon be- és kikapcsolása
A telefon bekapcsolása:
1. Nyomja meg hosszan a [
] gombot.
2. Írja be a PIN-kódot, majd nyomja meg az <OK>
gombot (ha szükséges).
3. A beállítóvarázsló elindulása után állítsa be a
telefont egyéni igényei szerint a képernyőn
megjelenő utasításokat követve.
A telefon kikapcsolásához ismételje meg az 1. lépést.
Váltás az Offline profilra
Ha átkapcsol az Offline profilra, a telefon nem hálózati
szolgáltatásait olyan területeken is használhatja, ahol a
vezeték nélküli eszközök használata tilos, például
repülőgépen vagy kórházban.
Az Offline profilra való átváltáshoz a menürendszerben
válassza a Beállítások → Telefonprofilok → Offline
menüpontot.
Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol tilos
vezeték nélküli eszközöket használni, tartsa be a
hivatalos személyzet által kihelyezett
figyelmeztetéseket és utasításokat.
A menük megnyitása
A telefon menüinek megnyitása:
1. A menürendszer megnyitásához nyomja meg
készenléti állapotban a <Menü> gombot.
A menürendszer megnyitásához országtól és
szolgáltatótól függően esetleg a Rendben
gombot is meg lehet nyomni.
Ismerje meg az eszköztáron található elemek
használatát.
Az alkalmazásindító eszköztár elemeinek eléréséhez
készenléti állapotban balra vagy jobbra léptetve
keresse meg a kívánt elemet, majd nyomja meg a
Rendben gombot.
Az alkalmazásindító eszköztár elemeinek
szerkesztése:
1. A menürendszerben válassza a Beállítások →
Kijelző és világítás → Alkalmazásindító
eszköztár menüpontot.
2. Nyomja meg az <Opciók> → Szerkeszt gombot.
3. Válassza ki kedvenc menüpontjait.
25
Az alapfunkciók használata
2. A navigációs gombot használva lépjen a kívánt
menüre vagy opcióra.
3. A kijelölt opció jóváhagyásához nyomja meg a
<Kivál.>, az <OK> vagy a Rendben gombot.
4. A <Vissza> gomb megnyomásával egy szinttel
feljebb léphet. Készenléti állapotba a [
]
gombbal térhet vissza.
Gyorsgombbal elérhető menük
használata az alkalmazásindító
eszköztárban
Az alapfunkciók használata
4. Az almenük kiválasztásához nyomja meg az
<Opciók> → Megnyitás gombot (ha szükséges).
5. Nyomja meg a <Ment> vagy az <Opciók> → Ment
gombot.
Az alkalmazásindító eszköztár kikapcsolásához
a menürendszerben válassza a Beállítások →
Kijelző és világítás → Kezdőképernyő →
Alkalmazásindító eszköztár → Ki menüpontot.
Üzenetkezelő parancsikonok
használata Gyors elérés módban
Ismerje meg néhány üzenetkezelő parancsikon Gyors
elérés módban való használatát a telefon kinyitásával.
1. A menürendszerben válassza a Beállítások →
Telefon beállítások → Gyors elérés → Be
menüpontot (ha szükséges).
2. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja
meg a [
] gombot.
3. Nyissa ki a telefont.
26
4. Fekvő helyzetű megjelenítéshez forgassa el a
telefont balra.
5. Balra vagy jobbra léptetve az alábbi menüket
használhatja:
Menü
Üzenet
létrehozása
Leírás
Új szöveges vagy multimédiás
üzenet létrehozása
Communities
Fotók és videók webes
megtekintése különböző
webhelyeken
Beszélgetések
Elküldött és beérkezett üzenetek
megtekintése
Fring
messenger
Csevegés barátokkal
A telefon testreszabása
Hozza ki a legtöbbet a telefonból – állítsa be igényei
szerint.
A billentyűhangok hangerejének
beállítása
A Csendes profil ki- és bekapcsolása
Készenléti állapotban nyomja meg hosszan a [ ]
gombot a telefon elnémításához vagy a némítás
megszüntetéséhez.
Telefonprofil beállítása
Az aktuális profil csengőhangjának a módosítása:
1. A menürendszerben válassza a Beállítások →
Telefonprofilok menüpontot.
A Csendes és az Offline profil használata
esetén a csengőhang nem módosítható.
3. Nyomja meg az <Opciók> → Szerkeszt →
Hanghívás csengőhangja gombot.
4. Válasszon csengőhangtípust → csengőhangot.
5. Nyomja meg a <Ment> gombot.
Másik profilra való átkapcsoláshoz válassza ki azt a
listáról.
Telefonprofil létrehozása:
1. A menürendszerben válassza a Beállítások →
Telefonprofilok menüpontot.
2. Nyomja meg az <Opciók> → Létrehoz gombot.
3. Írja be a profil nevét, és nyomja meg a <Ment>
gombot.
4. Módosítsa a hangbeállításokat tetszés szerint.
5. Ha befejezte, nyomja meg a <Ment> gombot.
Az alapfunkciók használata
Készenléti állapotban a [ / ] gombbal állíthatja be a
billentyűzet hangerejét.
2. Keresse ki a használt profilt.
27
Háttérkép kiválasztása (készenléti állapot)
Az alapfunkciók használata
1. A menürendszerben válassza a Beállítások →
Kijelző és világítás → Kezdőképernyő
menüpontot.
2. Lapozzon balra vagy jobbra a Képek pontra.
3. Válassza a Háttérkép lehetőséget.
4. Válasszon képkategóriát → képet.
5. Nyomja meg a <Kivál.> → <Ment> gombot.
Téma választása a kijelzőhöz
1. A menürendszerben válassza a Beállítások →
Kijelző és világítás → Saját téma menüpontot.
2. Lapozzon a kívánt témához, majd nyomja meg a
<Ment> gombot.
Gyorsgombok beállítása
1. A menürendszerben válassza a Beállítások →
Telefon beállítások → Gyorsgombok menüpontot.
2. Válasszon ki egy gyorsgombként használandó
gombot.
28
3. Válassza ki azt a menüpontot, amelyet hozzá
szeretne rendelni a gyorsgombhoz.
Ha be van kapcsolva az alkalmazásindító
eszköztár, a navigációs gombok (balra/jobbra)
nem működnek gyorsgombként.
A telefon lezárása
1. A menürendszerben válassza a Beállítások →
Biztonság → Telefonzár → Be menüpontot.
2. Írjon be egy új, 4–8 számjegyből álló jelszót, majd
nyomja meg az <OK> gombot.
3. Írja be ismét az új jelszót, és nyomja meg az <OK>
gombot.
• Amikor első alkalommal nyit meg jelszót
igénylő menüt, a készülék egy jelszó
megadását kéri, amelyet meg is kell erősítenie.
• A Samsung nem vállal felelősséget a jelszó
vagy bármely személyes adat elvesztéséért és
a nem jogtiszta szoftverek okozta károkért.
A kihangosító funkció használata
Ismerje meg, hogyan kezdeményezhet és fogadhat
hívásokat, és tanulja meg a hívási alapfunkciók
használatát.
1. A hangszóró bekapcsolásához telefonálás közben
nyomja meg a Rendben → <Igen> gombot.
2. A hallgatóra való visszaváltáshoz nyomja meg
ismét a Rendben gombot.
Zajos környezetben nehezebben hallható a
beszélgetés, ha a kihangosító funkciót használja.
A jobb hallhatóság érdekében használja a normál
telefon üzemmódot.
Hívás kezdeményezése
1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a
körzetszámmal együtt.
2. A szám tárcsázásához nyomja meg a [
]
gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [
]
gombot.
Hívás fogadása
1. Bejövő hívás esetén nyomja meg a [
] gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [
]
gombot.
A hangerő beállítása
A hangerő beállításához beszélgetés közben nyomja
meg a [ / ] gombot.
Beszélgetés rögzítése
Ez a funkció nem minden országban és
szolgáltatónál érhető el.
1. Beszélgetés közben nyomja meg az <Opciók> →
Menü → Alkalmazások → Hangrögzítő gombot.
2. A felvétel elindításához nyomja meg a Rendben
gombot.
3. A felvétel leállításához nyomja meg lefelé a
navigációs gombot.
29
Az alapfunkciók használata
A hívási alapfunkciók használata
A mikrofonos fülhallgató használata
Az alapfunkciók használata
Ha a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a többcélú
aljzatba csatlakoztatja, a következőképpen
kezdeményezhet és fogadhat hívásokat:
• Az utoljára tárcsázott szám hívásához nyomja meg
kétszer a mikrofonos fülhallgató gombját.
• Hívás fogadásához nyomja meg a mikrofonos
fülhallgató gombját.
• Hívás befejezéséhez nyomja meg a mikrofonos
fülhallgató gombját.
Üzenetek küldése és megtekintése
Ismerje meg, hogyan küldhet és tekinthet meg
szöveges (SMS) és multimédiás (MMS) üzeneteket,
valamint e-maileket.
Szöveges vagy multimédiás üzenet
küldése
1. A menürendszerben válassza az Üzenetek →
Üzenet létrehozása → Üzenet menüpontot.
30
2. Írja be a címzett telefonszámát vagy e-mail címét,
majd görgessen lefelé.
3. Írja be az üzenet szövegét. X 31. o
Az üzenet szöveges üzenetként való elküldéséhez
ugorjon az 5. lépésre.
Multimédiás anyag csatolásához folytassa a
4. lépéssel.
4. Multimédiás elem felvételéhez nyomja meg az
<Opciók> → Multimédia hozzáadása gombot.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a Rendben
gombot.
E-mail küldése
1. A menürendszerben válassza az Üzenetek →
Üzenet létrehozása → E-mail menüpontot.
2. Írjon be egy e-mail címet, majd görgessen lefelé.
3. Írja be a tárgyat, majd görgessen lefelé.
4. Írja be az e-mail szövegét.
5. Nyomja meg az <Opciók> → Multimédia
csatolása gombot, és csatoljon egy fájlt
(ha szükséges).
6. Az e-mail elküldéséhez nyomja meg a Rendben
gombot.
Szöveg bevitele
• A hangulatjellista megnyitásához nyomja meg
kétszer a [ ] gombot.
• A beviteli mód kiválasztásához és a beviteli nyelv
módosításához nyomja meg hosszan a [ ] gombot.
Szövegbevitel a billentyűzettel
A billentyűzet használata esetén módosíthatja a
szövegbevitel módját:
• A T9 és az ABC üzemmód közötti váltáshoz nyomja
meg hosszan a [ ] gombot. Az adott országtól
függően elérhető lehet a helyi nyelvnek megfelelő
beviteli mód is.
• A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a
számbeviteli módra való átváltáshoz nyomja meg a
[ ] gombot.
• A szimbólumbeviteli módra való átváltáshoz nyomja
meg a [ ] gombot.
Szöveg bevitele a QWERTY billentyűzet
segítségével
A QWERTY billentyűzet használata esetén az alábbi
szövegbeviteli funkciók közül választhat:
• A kis- és nagybetűk közti váltáshoz nyomja meg a
[ ] gombot.
• A szimbólumbeviteli módra való átváltáshoz nyomja
meg a [Sym] gombot.
• A billentyűk felső részén látható karaktereket az [Alt]
gomb megnyomásával írhatja be.
• A hangulatjellista megnyitásához nyomja meg az
[Alt] → [ ] gombot.
31
Az alapfunkciók használata
Nyissa ki a készüléket, és írja be a szöveget a
számítógép billentyűzetén megszokott módon. Ha a
telefon össze van csukva, használja a billentyűzetet.
A szöveget a következő beviteli módokban írhatja be:
Beviteli mód
ABC
Művelet
Nyomja meg többször egymás után a
megfelelő alfanumerikus gombot,
amíg a kijelzőn meg nem jelenik a
kívánt karakter.
Az alapfunkciók használata
1. A megfelelő alfanumerikus gombok
egyszeri megnyomásával írja be a
teljes szót.
T9 (csak a
2. Ha a szó helyesen jelenik meg,
billentyűzeten)
szóköz beillesztéséhez nyomja
meg a [0] gombot. Ha nem a kívánt
szó jelenik meg, válassza ki a
helyes szót a megjelenő listáról.
Szám
Szám beviteléhez nyomja meg a
megfelelő alfanumerikus gombot.
Szimbólum
A kívánt szimbólum beírásához
nyomja meg a megfelelő
alfanumerikus gombot.
32
Szöveges és multimédiás üzenetek
megtekintése
1. A menürendszerben válassza az Üzenetek →
Bejövő posta menüpontot.
2. Válasszon ki egy szöveges vagy multimédiás
üzenetet.
E-mail megtekintése
1. A menürendszerben válassza az Üzenetek →
Bejövő e-mailek menüpontot.
2. Válasszon egy fiókot.
3. Nyomja meg az <Opciók> → Letöltés gombot.
4. Válasszon ki egy e-mail üzenetet vagy egy fejlécet.
5. Ha fejlécet választott, az e-mail teljes szövegének
megtekintéséhez nyomja meg az <Opciók> →
Fogadás gombot.
Nevek hozzáadása és keresése
Ismerkedjen meg a Névjegyzék szolgáltatás
használatának alapjaival.
Új névjegy felvétele
Névjegy keresése
1. A menürendszerben válassza a Névjegyek
menüpontot.
2. Írja be a keresni kívánt név első néhány betűjét.
A fényképező alapfunkcióinak
használata
Ismerje meg a fényképek és videofelvételek
készítésének és megtekintésének alapjait.
Fényképezés
1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti
állapotban nyomja meg hosszan a [ ] gombot.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a
telefont balra.
3. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a
szükséges beállításokat.
33
Az alapfunkciók használata
1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot, és
nyomja meg az <Opciók> gombot.
2. Válassza a következőket: Mentés a névjegyzékbe
→ memóriahely (telefon vagy SIM) → Új.
3. Válasszon egy számtípust (ha szükséges).
4. Írja be a névjegyadatokat.
5. A név memóriába való felvételéhez nyomja meg a
<Ment> vagy az <Opciók> → Ment gombot.
3. Válassza ki a nevet a találati listáról.
Ha megtalálta a névjegyet, a következőket teheti:
• felhívhatja az illetőt a [
] gomb
megnyomásával
• módosíthatja az adatokat a Rendben gomb
megnyomásával
Az alapfunkciók használata
4. A Rendben vagy a [ ] gomb megnyomásával
készítse el a fényképet.
A készülék automatikusan menti a fényképet.
5. Újabb fénykép készítéséhez nyomja meg a < >
vagy a [ ] gombot (3. lépés).
6. A felvétel leállításához nyomja meg a < >, a
Rendben, vagy a [ ] gombot.
A telefon automatikusan menti a videót.
7. Újabb videó felvételéhez nyomja meg a <Vissza>
vagy a [ ] gombot (4. lépés).
Fényképek megtekintése
Videók megtekintése
A menürendszerben válassza a Saját fájlok → Képek
→ Saját fotók menüpontot → egy fényképfájlt.
A menürendszerben válassza a Saját fájlok → Videók
→ Saját videofelvételek menüpontot → egy videofájlt.
Videó felvétele
Zenehallgatás
1. A kamera bekapcsolásához készenléti állapotban
nyomja meg hosszan a [ ] gombot.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a
telefont balra.
3. Az [1] gomb megnyomásával váltson Felvétel
üzemmódra.
4. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a
szükséges beállításokat.
5. A felvétel elindításához nyomja meg a Rendben
vagy a [ ] gombot.
34
Ismerkedjen meg a zenelejátszó és az FM rádió
nyújtotta zenehallgatási lehetőségekkel.
Rádióhallgatás
1. Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a
telefon többcélú aljzatába.
2. A menürendszerben válassza az FM rádió
menüpontot.
3. A rádió bekapcsolásához nyomja meg a Rendben
gombot.
4. Az automatikus hangolás elindításához nyomja
meg az <Igen> gombot.
A rádió automatikusan megkeresi és menti az
elérhető állomásokat.
Amikor első alkalommal indítja el az FM
rádió funkciót, a készülék felhívja a figyelmet
az automatikus hangolás lehetőségére.
Gombok
Rendben
/
Zenefájlok hallgatása
Első lépésként vigyen át fájlokat a telefonra vagy a
memóriakártyára:
• Letöltés vezeték nélküli hálózatról. X 36. o
• Letöltés számítógépről a külön beszerezhető
Samsung PC Studio program segítségével. X 46. o
• Fogadás Bluetooth-kapcsolaton keresztül. X 50. o
• Másolás memóriakártyára. X 46. o
Navigációs
Művelet
A lejátszás szüneteltetése vagy
folytatása
A hangerő növelése vagy
csökkentése
• Bal: Lejátszás újraindítása; ugrás
visszafelé (2 másodpercen belül
megnyomva); visszafelé keresés a
fájlban (hosszan lenyomva)
• Jobb: Ugrás a következő
zeneszámra; előrefelé keresés a
fájlban (hosszan lenyomva)
• Fel: A lejátszási lista megnyitása
• Le: A lejátszás leállítása
35
Az alapfunkciók használata
5. Mentett rádióállomás kiválasztásához nyomja meg
hosszan a navigációs gombot balra vagy jobbra.
6. A rádió kikapcsolásához nyomja meg a Rendben
gombot.
Miután a fájlokat átmásolta a telefonba vagy a
memóriakártyára:
1. A menürendszerben válassza a Zenék →
Zenelejátszó menüpontot.
2. Válasszon zenekategóriát → zenefájlt.
3. A lejátszást a következő gombokkal vezérelheti:
Ha a Saját fájlok → Memóriakártya → egy
zenefájl úton választotta ki a hallgatott fájlt,
lejátszás közben nem tud előre vagy hátra
ugrani a számok között.
2. A weblapokon a következő gombokkal mozoghat:
Gombok
Navigációs
Művelet
A weblap görgetése felfelé vagy
lefelé
Az alapfunkciók használata
Böngészés az interneten
Rendben
Ismerje meg, hogyan nyithatja meg és jelölheti meg
könyvjelzővel kedvenc weblapjait.
• Az internethez való hozzáférésért és
médiatartalmak letöltéséért a szolgáltató külön
díjat számíthat fel.
• Szolgáltatótól függően a Böngésző menüpont
más néven jelenhet meg.
<Vissza>
Visszatérés az előző weblapra
<Opciók>
Böngészőbeállítások listájának
megnyitása
Weblapok böngészése
1. A szolgáltató honlapjának megnyitásához válassza
a menürendszerben a Internet → Kezdőlap
menüpontot.
36
Elem kiválasztása
A kedvenc weblapok megjelölése
könyvjelzővel
1. A menürendszerben válassza az Internet →
Könyvjelzők menüpontot.
2. Nyomja meg a <Hozzáad> gombot.
3. Írja be a weblap megnevezését és webcímét (URL).
4. Nyomja meg a <Ment> gombot.
A speciális
funkciók
használata
Ismerje meg a speciális műveletek végrehajtását és a
telefon további szolgáltatásainak használatát.
A speciális hívási funkciók
használata
Ismerje meg a telefon további hívási funkcióit.
Nem fogadott hívások megtekintése és
tárcsázása
A telefon a nem fogadott hívásokat megjeleníti a
kijelzőn. Nem fogadott hívás számának tárcsázása:
1. Nyomja meg a <Megnéz> gombot.
2. Lépjen a tárcsázni kívánt nem fogadott hívásra.
3. A tárcsázáshoz nyomja meg a [
] gombot.
Nemrégiben tárcsázott szám hívása
1. A legutóbb hívott számok listájának
megjelenítéséhez készenléti állapotban nyomja
meg a [
] gombot.
2. Keresse ki a listáról a kívánt számot, majd a
tárcsázáshoz nyomja meg a [
] gombot.
37
Hívás várakoztatása és várakoztatott
hívás visszavétele
Hívás tartásba helyezéséhez nyomja meg a <Tart>
gombot, tartásban lévő hívás visszavételéhez a
<Beléptet> gombot.
Második hívás kezdeményezése
A speciális funkciók használata
Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, beszélgetés
közben tárcsázhat egy másik számot:
1. Az első hívás tartásba helyezéséhez nyomja meg a
<Tart> gombot.
2. Írja be a második számot, majd nyomja meg a
[
] gombot.
3. A hívások közötti váltáshoz nyomja meg az
<Átvált> gombot.
4. A tartásban lévő hívás befejezéséhez nyomja meg
az <Opciók> → Várakozó hívás bontása gombot.
5. Az aktív hívás befejezéséhez nyomja meg a [
]
gombot.
38
Második hívás fogadása
Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, második bejövő
hívást is fogadhat:
1. A második hívás fogadásához nyomja meg a [
]
gombot.
Az első hívás automatikusan tartásba kerül.
2. A hívások közötti váltáshoz nyomja meg az
<Átvált> gombot.
Többrésztvevős hívás (konferenciahívás)
kezdeményezése
1. Hívja fel a konferenciahívás első résztvevőjét.
2. Miután létrejött a kapcsolat az elsővel, hívja a
második felet.
Az első résztvevő automatikusan tartásba kerül.
3. Amikor létrejött a kapcsolat a második féllel, nyomja
meg az <Opciók> → Konferenciába kapcsol
gombot.
4. További felek hozzáadásához ismételje meg a
2. és 3. lépést (ha szükséges).
5. A konferenciahívás befejezéséhez nyomja meg a
[
] gombot.
Nemzetközi szám hívása
Név hívása a Névjegyzékből
A Névjegyzékben lévő számokat közvetlenül hívhatja a
tárolt nevek felhasználásával. X 33. o
1. A menürendszerben válassza a Névjegyek
menüpontot.
2. Keresse ki a kívánt számot a listáról, majd a
tárcsázásához nyomja meg a [
] gombot.
Bejövő hívás elutasításához nyomja meg a [
]
gombot. A hívó fél „foglalt” jelzést fog hallani.
Ha bizonyos számokról érkező hívásokat
automatikusan el szeretne utasítani, használja az
automatikus elutasítás szolgáltatást. Ennek
bekapcsolása és az elutasítandó számok listájának
létrehozása:
1. A menürendszerben válassza a Beállítások →
Alkalmazás beállítások → Hívás → Összes hívás
→ Automatikus elutasítás menüpontot.
2. Lapozzon balra vagy jobbra a Be pontra.
3. Válassza az Elutasítási lista lehetőséget.
4. Nyomja meg az <Opciók> → Hozzáad → Új
gombot.
5. Írjon be egy elutasítandó számot, majd nyomja meg
a <Ment> gombot.
6. További számok hozzáadásához ismételje a
4. és 5. lépést.
7. Jelölje be a számok melletti jelölőnégyzeteket.
39
A speciális funkciók használata
1. Készenléti állapotban nyomja le hosszan a [0]
gombot a + karakter beszúrásához.
2. Írja be a tárcsázni kívánt teljes számot (országhívó
szám, körzetszám és telefonszám), majd a
tárcsázáshoz nyomja meg a [
] gombot.
Hívás elutasítása
8. Nyomja meg az <Opciók> → Ment gombot.
9. Nyomja meg a <Ment> gombot.
A Névjegyzék speciális funkcióinak
használata
A speciális funkciók használata
Ismerje meg, hogyan lehet névjegykártyákat létrehozni,
gyorshívószámokat beállítani és a nevekből
hívócsoportokat létrehozni.
Névjegykártya létrehozása
1. A menürendszerben válassza a Névjegyek
menüpontot.
2. Nyomja meg az <Opciók> → Saját névjegykártya
gombot.
3. Írja be személyes adatait.
4. Nyomja meg a <Ment> vagy az <Opciók> → Ment
gombot.
Névjegykártyáját üzenethez vagy e-mailhez
csatolva, illetve vezeték nélküli Bluetoothkapcsolaton keresztül is továbbíthatja.
40
Gyorshívószámok beállítása
1. A menürendszerben válassza a Névjegyek
menüpontot.
2. Válassza az <Opciók> → Beállítások →
Gyorshívó gombok opciót.
3. Lépjen a beállítandó számra, majd nyomja meg a
Rendben gombot.
4. Jelölje ki azt a nevet → telefonszámot (ha a névhez
több szám tartozik), amelyet hozzárendel a
gyorshívószámhoz.
Ezzel hozzárendelte a nevet a gyorshívógombhoz.
Ezt követően az illetőt felhívhatja úgy is, hogy
készenléti állapotban hosszan lenyomja a
hozzárendelt gyorshívószámot.
Névjegycsoport létrehozása
Hívócsoportok létrehozásával a csoportokhoz
csengőhangokat és hívóazonosító képeket rendelhet,
valamint üzeneteket küldhet az egész csoportnak.
Először hozzon létre egy csoportot:
A speciális üzenetküldési funkciók
használata
Szövegsablon létrehozása
1. A menürendszerben válassza az Üzenetek →
Sablonok → Szövegsablonok menüpontot.
2. Új sablonablak megnyitásához nyomja meg a
<Létrehoz> gombot.
3. Írja be a szöveget, majd a sablon mentéséhez
nyomja meg a Rendben gombot.
Multimédiasablon létrehozása
1. A menürendszerben válassza az Üzenetek →
Sablonok → Multimédia üzenetsablonok
menüpontot.
2. Nyomja meg az <Opciók> → Létrehoz gombot.
3. Készítsen egy multimédia üzenetet tárggyal és a
kívánt mellékletekkel sabloncélokra. X 30. o
4. A sablon mentéséhez nyomja meg az <Opciók> →
Mentés sablonként gombot.
Ismerkedjen meg a sablonok készítésével és az új
üzenetek sablon alapján történő létrehozásával,
valamint az üzenetkezelő funkciók használatával.
41
A speciális funkciók használata
1. A menürendszerben válassza a Névjegyek
menüpontot.
2. Lapozzon balra vagy jobbra a Csoportok fülre.
3. Nyomja meg az <Opciók> → Csoport létrehozása
gombot.
4. Írja be a csoport nevét.
5. Hívóazonosító kép beállításához görgessen lefelé,
és nyomja meg a Rendben gombot → válasszon
képkategóriát → válassza ki a képet.
6. A csoport csengőhangjának beállításához
görgessen lefelé, és nyomja meg a Rendben
gombot → válasszon csengőhang-kategóriát →
csengőhangot.
7. Nyomja meg a <Ment> gombot.
Szövegsablonok beillesztése új
üzenetekbe
A speciális funkciók használata
1. A menürendszerben válassza az Üzenetek →
Üzenet létrehozása menüpontot → majd egy
üzenettípust.
2. Lépjen a szövegmezőre, és válassza az <Opciók>
→ Szöveg hozzáadása → Sablon gombot →
válasszon egy sablont.
A QWERTY billentyűzet használata esetén
szövegsablon beillesztéséhez nyomja meg az [Alt]
→ [ ] gombot.
Üzenet létrehozása multimédiasablonból
1. A menürendszerben válassza az Üzenetek →
Sablonok → Multimédia üzenetsablonok
menüpontot.
2. Lapozzon a kívánt sablonhoz, és nyomja meg az
<Opciók> → Küldés gombot.
A sablon új multimédiás üzenetként nyílik meg.
A Bluetooth-messenger használata
Ismerje meg, hogyan lehet családtagjaival és
barátaival csevegni a Bluetooth vezeték nélküli
szolgáltatás segítségével.
1. A menürendszerben válassza az Üzenetek →
Bluetooth-messenger menüpontot.
2. A vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás
bekapcsolásához nyomja meg az <Igen> gombot.
3. Nyomja meg az <Opciók> → Bluetooth-partner
ker. → Új eszközök keresése gombot.
4. Lépjen a kívánt készülékre, és nyomja meg a
<Kivál.> gombot.
5. Írja be a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás PINkódját vagy – ha van ilyen – a másik készülék
Bluetooth PIN-kódját, majd nyomja meg az <OK>
gombot.
Amikor a másik készülék tulajdonosa is beírja
ugyanezt a kódot, vagy elfogadja a csatlakozást,
megtörténik a párosítás.
Az adott készüléktől függően előfordulhat,
hogy nem kell PIN-kódot beírnia.
42
6. Írja be az üzenetet, majd nyomja meg a Rendben
gombot.
A Fring messenger használata
Mappa létrehozása üzenetek kezeléséhez
1. A menürendszerben válassza az Üzenetek →
Saját mappák menüpontot.
2. Nyomja meg az <Igen> gombot.
3. Írjon be egy új mappanevet, majd nyomja meg az
<OK> gombot.
4. Helyezze át az üzeneteket a beérkezett üzenetek
mappájából a saját mappákba kívánság szerint.
Ismerje meg, hogyan fényképezhet különféle
üzemmódokban, és hogyan szabhatja testre a
fényképezőgép beállításait.
Sorozatfelvétel készítése
1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti
állapotban nyomja meg hosszan a [ ] gombot.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a
telefont balra.
3. Válassza a < > → Fénykép mód → Több
menüpontot.
4. Adja meg az elkészítendő fényképek számát.
5. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
6. A Rendben vagy a [ ] gomb megnyomásával
készítse el a fényképsorozatot.
7. Válassza ki a menteni kívánt fotókat, majd a
mentésükhöz nyomja meg a < > gombot.
43
A speciális funkciók használata
1. A menürendszerben válassza az Üzenetek →
Fring messenger menüpontot.
2. Írja be a felhasználói azonosítót és a jelszót, majd
nyomja meg a Rendben gombot.
3. Ezután cseveghet családtagjaival vagy barátokkal.
A fényképezőgép speciális
funkcióinak használata
Osztott fényképek készítése
A speciális funkciók használata
1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti
állapotban nyomja meg hosszan a [ ] gombot.
2. Válassza a < > → Fénykép mód → Mozaik
menüpontot.
3. Válasszon ki egy képelrendezést, majd nyomja meg
a Rendben gombot.
4. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
5. Az egyes részletek lefotózásához nyomja meg a
Rendben vagy a [ ] gombot.
Panorámakép készítése
1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti
állapotban nyomja meg hosszan a [ ] gombot.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a
telefont balra.
3. Válassza a < > → Fénykép mód → Panoráma
menüpontot.
4. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
44
5. A Rendben vagy a [ ] gomb megnyomásával
készítse el az első fényképet.
6. Lassan mozdítsa jobbra a telefont. A készülék
automatikusan elkészíti a következő képet.
7. A teljes panorámakép elkészítéséhez ismételje
meg a 6. lépést.
8. A fénykép mentéséhez nyomja meg a < >
gombot.
Képek készítése díszítő kerettel
1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti
állapotban nyomja meg hosszan a [ ] gombot.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a
telefont balra.
3. Válassza a < > → Képkeretek menüpontot.
4. Válasszon ki egy keretet, majd nyomja meg a
Rendben gombot.
5. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
6. A Rendben vagy a [ ] gomb megnyomásával
készítse el a kerettel a fényképet.
A fényképezőgép beállításainak
használata
A fénykép mentése előtt az alábbi lehetőségek
eléréséhez nyomja meg a < > gombot:
Opció
Fénykép mód
Művelet
Fényképezési módok közötti
váltás
A videó elkészítése előtt az alábbi lehetőségek
eléréséhez nyomja meg a < > gombot:
Opció
Méret
Művelet
Videóméret módosítása
Időzítő
Önkioldó késleltetésének
kiválasztása
Speciális effektus alkalmazása
Képfelbontás megadása
Fehéregyensúly
Kép színegyensúlyának beállítása
Éjszakai mód
Éjszakai üzemmód használata
Hangfelvétel
Hang be- vagy kikapcsolása
Időzítő
Önkioldó késleltetésének
kiválasztása
Rögzítés módja
Felvételi mód megváltoztatása
Effektusok
Speciális effektus alkalmazása
Kereső üzemmód
Előnézeti képernyő
megváltoztatása
Képkeretek
Díszítő keret megadása
Fehéregyensúly
Kép színegyensúlyának beállítása
Gyorsgombok
Gyorsbillentyű-információk
megjelenítése
Kereső üzemmód
Előnézeti képernyő
megváltoztatása
Gyorsgombok
Gyorsbillentyű-információk
megjelenítése
45
A speciális funkciók használata
Effektusok
Felbontás
A fényképezőgép beállításainak
testreszabása
Az előnézeti képernyőn nyomja meg a < > →
Beállítások → Fényképező vagy Videokamera
gombot az alábbi beállítások eléréséhez:
Opció
A speciális funkciók használata
Minőség
Művelet
Digitális képek vagy videoklipek
képminőségének beállítása
Zárhang
Zár mozgását kísérő hang
kiválasztása
Zoom
hangjelzése
Zoom hangjának bekapcsolása/
kikapcsolása
Fényerő
hangjelzése
Fényerő hangjának bekapcsolása/
kikapcsolása
Alapértelmezett
tárolóhely
Új képek és videók tárolására
szolgáló memóriahely megadása
46
A speciális zenei funkciók használata
Ismerje meg, hogyan lehet zenefájlokat készíteni,
lejátszási listákat létrehozni és rádióállomásokat
tárolni.
Zenefájlok másolása a Samsung PC
Studio programmal
1. Külön beszerezhető adatkábellel kösse össze a
telefon többfunkciós aljzatát a számítógéppel.
2. Futtassa a Samsung PC Studio alkalmazást, és
másolja a fájlokat a számítógépről a telefonra.
További tudnivalókért olvassa el a Samsung PC
Studio súgóját.
Zenefájlok másolása a memóriakártyára
1. Helyezze be a memóriakártyát.
2. Külön beszerezhető adatkábellel kösse össze a
telefon többfunkciós aljzatát a számítógéppel.
Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen
megjelenik egy előugró ablak.
3. Nyisson meg egy mappát a benne lévő fájlok
megtekintéséhez.
4. Másolja át a fájlokat a számítógépről a
memóriakártyára.
Lejátszási lista létrehozása
Ismerje meg, hogyan lehet szabályozni a lejátszást és
a hangbeállításokat a zenelejátszónál.
1. A menürendszerben válassza a Zenék →
Zenelejátszó menüpontot.
2. Nyomja meg az <Opciók> → Lejátszóbeállítások
gombot.
3. Adja meg a zenelejátszó testreszabására szolgáló
beállításokat:
Opció
Lejátszás a
háttérben
Művelet
Beállíthatja, hogy a zenelejátszó
bezárásakor a készülék a
háttérben tovább játssza a zenét
Hangeffektusok
Hangeffektus megváltoztatása
Zene
automatikus
kikapcsolása
A zenelejátszó automatikus
lekapcsolására szolgáló időzítő
beállítása
4. Nyomja meg a <Ment> gombot.
47
A speciális funkciók használata
1. A menürendszerben válassza az Zenék →
Zenelejátszó → Lejátszási listák menüpontot.
2. Nyomja meg az <Opciók> → Új lejátszási lista
gombot.
3. Adja meg az új lejátszási lista címét, majd nyomja
meg a <Ment> gombot.
4. Válassza ki az új lejátszási listát.
5. Nyomja meg az <Opciók> → Hozzáad → Számok
gombot.
6. Válassza ki a listára felvenni kívánt fájlokat, és
nyomja meg a <Hozzáad> gombot.
A zenelejátszó beállításainak
testreszabása
A speciális funkciók használata
Rádióállomások automatikus tárolása
A zenére vonatkozó információk keresése
1. Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a
telefon többcélú aljzatába.
2. A menürendszerben válassza az FM rádió
menüpontot.
3. A rádió bekapcsolásához nyomja meg a Rendben
gombot.
4. Nyomja meg az <Opciók> → Automata hangolás
gombot.
5. A jóváhagyáshoz nyomja meg az <Igen> gombot
(ha szükséges).
A rádió automatikusan megkeresi és menti az
elérhető állomásokat.
Ismerje meg, hogyan kapcsolódhat internetes zenei
szolgáltatáshoz, és hogyan juthat információkhoz az
éppen hallgatott zeneszámokról utazás közben.
1. A menürendszerben válassza a Zenék →
Zenefelismerés menüpontot.
2. A kiszolgálóhoz való kapcsolódáshoz válassza a
Zenefelismerés menüpontot.
3. Miután a telefon regisztrálása sikeresen megtörtént,
a keresni kívánt zene egy részletének felvételéhez
nyomja meg a <Rögz> gombot.
Egyes szolgáltatók nem teszik lehetővé ennek a
szolgáltatásnak a használatát, és előfordulhat,
hogy az adatbázisban nincs információ minden
zeneszámról.
48
Eszközök és
alkalmazások
használata
Ismerje meg, hogyan használhatja a
telefon eszközeit és kiegészítő alkalmazásait.
A Bluetooth vezeték nélküli
szolgáltatás használata
Ismerje meg a telefon azon képességét, hogy más
vezeték nélküli eszközökhöz tud csatlakozni adatcsere
és a kihangosítási funkciók használata érdekében.
A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás
bekapcsolása
1. A menürendszerben válassza az Alkalmazások →
Bluetooth menüpontot.
2. Nyomja meg az <Opciók> → Beállítások gombot.
3. Görgessen lefelé az Aktiválás pontra.
4. Lapozzon balra vagy jobbra a Be pontra.
5. Ha azt szeretné, hogy más készülékek megtalálják
a telefont, görgessen lefelé a Saját telefon
láthatósága pontra, majd balra vagy jobbra a Be
pontra.
Ha az Egyedi lehetőséget választja, adja meg,
mennyi ideig legyen látható a telefon mások
számára.
6. Nyomja meg a <Ment> gombot.
49
Bluetooth-eszközök keresése és
párosítása
Eszközök és alkalmazások használata
1. A menürendszerben válassza az Alkalmazások →
Bluetooth → Új eszközök keresése menüpontot.
2. Lapozzon a kívánt készülékhez, és nyomja meg a
<Kivál.> gombot.
3. Írja be a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás PINkódját vagy – ha van ilyen – a másik készülék
Bluetooth PIN-kódját, majd nyomja meg az <OK>
gombot.
Amikor a másik készülék tulajdonosa is beírja
ugyanezt a kódot, vagy elfogadja a csatlakozást,
megtörténik a párosítás.
Az adott készüléktől függően előfordulhat, hogy
nem kell PIN-kódot beírnia.
Adatok küldése a Bluetooth vezeték
nélküli szolgáltatással
1. Válassza ki a telefon alkalmazásaiból azt a fájlt
vagy elemet, amelyet el szeretne küldeni.
50
2. Nyomja meg az <Opciók> → Küldés vagy a
Névjegy küldése → Bluetooth gombot (névjegy
adatainak küldése esetén válassza ki a küldeni
kívánt adatot).
Adatok fogadása a Bluetooth vezeték
nélküli szolgáltatással
1. Írja be a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás
PIN-kódját, majd nyomja meg az <OK> gombot
(ha szükséges).
2. Az eszközről való adatfogadás engedélyezéséhez
nyomja meg az <Igen> gombot (ha szükséges).
Segélykérő üzenet aktiválása és
küldése
Vészhelyzetben segélykérő üzenet küldésével kérhet
segítséget.
1. A menürendszerben válassza az Üzenetek →
Beállítások → Segélykérő üzenetek → Küldés
beállítások menüpontot.
Miután a segélykérő üzenetet elküldte, a telefon
valamennyi funkcióját felfüggeszti mindaddig,
amíg meg nem nyomja a [
] gombot.
A mobilkövető bekapcsolása
Ha valaki új SIM kártyát helyez a telefonba, a
mobilkövető funkció automatikusan elküldi a kártyán
lévő telefonszámot két címzettnek, így könnyen
megtalálható és visszaszerezhető a készülék.
A mobilkövető bekapcsolása:
1. A menürendszerben válassza a Beállítások →
Biztonság → Mobilkövető menüpontot.
2. Írja be a jelszót, majd nyomja meg az <OK>
gombot.
A Mobilkövető első használatakor a
rendszer kér egy jelszót Öntől, amit meg is
kell erősítenie.
3. Lapozzon balra vagy jobbra a Be pontra.
4. Lapozzon lefelé, és nyomja meg a Rendben
gombot a címzettek listájának megnyitásához.
5. A Névjegyzék megnyitásához nyomja meg az
<Opciók> → Névjegyek gombot.
6. Léptessen a megfelelő névhez, majd nyomja meg a
Rendben gombot.
7. Válasszon ki egy telefonszámot (ha szükséges).
51
Eszközök és alkalmazások használata
2. Lapozzon balra vagy jobbra a Be pontra.
3. Lapozzon lefelé, és nyomja meg a Rendben
gombot a címzettek listájának megnyitásához.
4. A Névjegyzék megnyitásához nyomja meg az
<Opciók> → Névjegyek gombot.
5. Léptessen a megfelelő névhez, majd nyomja meg a
Rendben gombot.
6. Válasszon ki egy telefonszámot (ha szükséges).
7. Amikor befejezte a nevek kiválasztását, a címzettek
listájához való visszatéréshez nyomja meg a
<Kivál.> gombot.
8. A címzettek mentéséhez nyomja meg a Rendben
gombot.
9. Görgessen lefelé, és állítsa be, hányszor ismételje
meg a telefon a segélykérő üzenetet.
10.Nyomja meg a <Ment> → <Igen> gombot.
Segélykérő üzenet küldéséhez a telefonnak
összecsukva, a gomboknak pedig zárolva kell lenniük.
Nyomja meg négyszer a hangerőszabályzó gombot.
8. Amikor befejezte a nevek kiválasztását, a címzettek
listájához való visszatéréshez nyomja meg a
<Kivál.> gombot.
9. A címzettek mentéséhez nyomja meg a Rendben
gombot.
10.Lapozzon lefelé, és írja be a küldő nevét.
11. Nyomja meg a <Ment> → <Elfogad> gombot.
Eszközök és alkalmazások használata
Álhívások kezdeményezése
Ha távozni szeretne egy értekezletről, vagy be
szeretne fejezni egy kényelmetlen beszélgetést,
beérkező hívást szimulálhat. Egy hangfelvételt
lejátszva azt is színlelheti, hogy beszélgetést folytat a
telefonon.
52
Hang felvétele
1. A menürendszerben válassza a Beállítások →
Alkalmazás beállítások → Álhívás menüpontot.
2. Nyomja meg az <Opciók> → Szerkeszt gombot.
3. A felvételt a <Rögz> gomb megnyomásával
indíthatja el.
4. Beszéljen bele a mikrofonba.
5. Ha befejezte, nyomja meg lefelé a navigációs
gombot.
6. Ha a felvételt be szeretné állítani az álhívás
válaszhangjaként, válassza a <Beállít> parancsot.
Álhívás kezdeményezése
Az álhívás végrehajtásához be kell állítania egy
gyorsgombot. X 28. o
Álhívás kezdeményezése:
• Készenléti állapotban tartsa lenyomva a beállított
gyorsgombot.
• A telefon csukott állapotában lezárt billentyűzet
mellett nyomja meg a gyorsgombot négyszer.
Hangjegyzetek felvétele és lejátszása
Ismerkedjen meg telefon hangrögzítőjének
működésével.
Hangjegyzet felvétele
Hangjegyzet lejátszása
1. A hangrögzítő képernyőjén állva nyomja meg az
<Opciók> → Saját hangfelvételek gombot.
2. Válassza ki a kívánt fájlt.
Gombok
Rendben
/
Navigációs
Művelet
Lejátszás szüneteltetése vagy
folytatása
Hangerő beállítása
• Bal: Ugrás az előző zeneszámra;
visszafele keresés a fájlban
(hosszan lenyomva)
• Jobb: Ugrás a következő
zeneszámra; előrefelé keresés a
fájlban (hosszan lenyomva)
• Le: Lejátszás leállítása
Fényképek és videók megtekintése
az interneten
Ismerje meg, miként érheti el a fényképmegosztó
webhelyeket és blogokat, valamint a fényképek és
videók megtekintésének a módját.
Ez a funkció nem minden országban és
szolgáltatónál érhető el.
53
Eszközök és alkalmazások használata
1. A menürendszerben válassza az Alkalmazások →
Hangrögzítő menüpontot.
2. A felvétel elindításához nyomja meg a Rendben
gombot.
3. Mondja bele a jegyzetet a mikrofonba.
4. Ha befejezte, nyomja meg lefelé a navigációs
gombot.
3. A lejátszást a következő gombokkal vezérelheti:
1. A menürendszerben válassza az Alkalmazások →
Communities menüpontot.
2. Válassza ki a megtekinteni kívánt webhelyet.
3. Adja meg az adott webhelyen érvényes felhasználói
azonosítóját és jelszavát (ha szükséges).
Eszközök és alkalmazások használata
Java alapú játékok és alkalmazások
használata
Ismerkedjen meg a világszínvonalú Java technikára
épülő játékok és alkalmazások használatával.
A telefon szoftverétől függően előfordulhat, hogy
nem lehet vele Java alapú játékokat letölteni.
Játékok és alkalmazások letöltése
1. A menürendszerben válassza az Alkalmazások →
Játékok és egyebek → Új játékok menüpontot.
Ekkor a készülék kapcsolódik a szolgáltató által
beállított webhelyhez.
2. Keressen egy játékot vagy alkalmazást, és töltse le
a telefonra.
54
Játékok
1. A menürendszerben válassza az Alkalmazások →
Játékok és egyebek → Saját játékok menüpontot.
2. Válasszon egy játékot a listáról, majd kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
A rendelkezésre álló játékok szolgáltatótól és
régiótól függően eltérőek lehetnek. A játékok
kezelőszervei és beállításai különfélék lehetnek.
Alkalmazások elindítása
1. A menürendszerben válassza az Alkalmazások →
Játékok és egyebek menüpontot → egy
alkalmazást.
2. Az alkalmazásokra vonatkozó különféle beállítások
listájának eléréséhez nyomja meg az <Opciók>
gombot.
Világóra felvétele a kijelzőre
Ismerje meg, hogyan lehet megtudni, mennyi a pontos
idő egy másik városban, és hogyan lehet beállítani,
hogy a világóra megjelenjen a kijelzőn.
Kettős órakijelzés üzemmódban két különböző időzóna
óráját jelenítheti meg a kijelzőn.
A világórák létrehozása után:
1. A menürendszerben válassza a Szervező →
Világóra menüpontot.
2. Lépjen a felvenni kívánt világórára, és nyomja meg
az <Opciók> → Beállítás második óraként
gombot.
3. Nyomja meg kétszer a <Vissza> gombot.
4. A menürendszerben válassza a Beállítások
→ Kijelző és világítás → Kezdőképernyő
menüpontot.
5. Lapozzon balra vagy jobbra a Képek pontra
(ha szükséges).
6. Válassza az Óra lehetőséget.
7. Lapozzon balra vagy jobbra a Kettős pontra.
8. Lapozzon lefelé, majd balra vagy jobbra lapozva
válassza ki a kettős óra stílusát.
9. Nyomja meg a <Beállít> → <Ment> gombot.
Világóra létrehozása
1. A menürendszerben válassza a Szervező →
Világóra menüpontot.
2. Nyomja meg az <Opciók> → Hozzáad gombot.
3. Jobbra vagy balra lapozva válasszon ki egy
időzónát.
4. A nyári időszámítás beállításához görgessen lefelé,
és nyomja meg a Rendben gombot.
5. A világóra létrehozásához nyomja meg a <Ment>
gombot.
A világórát a készülék második óraként állítja be.
6. Több világóra felvételéhez ismételje meg a fenti
2–5. lépéseket.
55
Eszközök és alkalmazások használata
Világóra létrehozása és megtekintése
Ébresztések beállítása és használata
Az ébresztés leállítása
Ismerje meg, hogyan állíthat be ébresztéseket,
illetve egyéb, fontos eseményekhez tartozó
figyelmeztetéseket.
Amikor a hangjelzés megszólal:
• A szundi funkció nélküli ébresztést
bármelyik gomb megnyomásával kikapcsolhatja.
• A szundi funkciós ébresztés kikapcsolásához
nyomja meg a <Rendben> vagy a Rendben gombot,
a hangjelzésnek a szundikálási időszakra történő
leállításához pedig nyomja meg a <Szundi>
gombot.
Új ébresztés beállítása
Eszközök és alkalmazások használata
1. A menürendszerben válassza az Ébresztőóra
menüpontot.
2. Keressen egy üres ébresztés helyet, majd nyomja
meg a Rendben gombot vagy az <Opciók> → Új
ébresztés gombot.
3. Adja meg az ébresztés beállításait.
4. Nyomja meg a <Ment> gombot.
Az automatikus bekapcsolás funkció úgy állítja be
a telefont, hogy amennyiben ki van kapcsolva, úgy
egy adott időpontban automatikusan bekapcsoljon,
és hangjelzést adjon ki (ébresszen).
56
Az ébresztés kikapcsolása
1. A menürendszerben válassza az Ébresztőóra
menüpontot.
2. Lapozzon a kikapcsolni kívánt ébresztésre, majd
nyomja meg a Rendben gombot.
3. Lapozzon lefelé (ha szükséges).
4. Lapozzon balra vagy jobbra a Ki pontra.
5. Nyomja meg a <Ment> gombot.
Visszaszámláló időzítő beállítása
1. A menürendszerben válassza a Szervező →
Számológép menüpontot.
2. A matematikai alapműveletek végrehajtásához
használja azokat a gombokat, amelyek megfelelnek
a számológép kijelzőjének.
1. A menürendszerben válassza az Alkalmazások →
Időzítő menüpontot.
2. Nyomja meg a <Beállít> gombot.
3. Adja meg a visszaszámlálás időtartamát, majd
nyomja meg az <OK> gombot.
4. A visszaszámlálást a Rendben gombbal indíthatja
el vagy szüneteltetheti.
5. Amikor az időzítő lejár, a jelzés leállításához
nyomja meg a <Kilépés> gombot.
Pénznemek és mértékegységek
átváltása
1. A menürendszerben válassza a Szervező →
Mértékegység átváltó menüpontot → majd egy
átváltási típust.
2. Írja be a megfelelő mezőkbe a pénznemeket vagy a
mértékegységeket, valamint a mérőszámokat.
A stopperóra használata
1. A menürendszerben válassza az Alkalmazások →
Stopperóra menüpontot.
2. A részidők mérésének elindításához és
rögzítéséhez nyomja meg a Rendben gombot.
3. A rögzített időeredmények törléséhez nyomja meg
a <Nulláz> gombot.
57
Eszközök és alkalmazások használata
A számológép használata
Eszközök és alkalmazások használata
Új feladat létrehozása
A naptár kezelése
1. A menürendszerben válassza a Szervező →
Feladat menüpontot.
2. Nyomja meg az <Opciók> → Létrehoz gombot.
3. Írja be a feladat adatait.
4. Nyomja meg a <Ment> vagy az <Opciók> → Ment
gombot.
Ismerje meg, hogyan válthat a naptár nézetei között,
és hogyan hozhat létre naptárbejegyzéseket.
Szöveges jegyzet létrehozása
1. A menürendszerben válassza a Szervező →
Jegyzet menüpontot.
2. Nyomja meg az <Opciók> → Létrehoz gombot.
3. Írja be a jegyzet szövegét, majd nyomja meg a
Rendben gombot.
58
A naptár nézetei közötti váltás
1. A menürendszerben válassza a Szervező →
Naptár menüpontot.
2. Nyomja meg az <Opciók> → Megtekintés → Nap
vagy Hét gombot.
Esemény létrehozása
1. A menürendszerben válassza a Szervező →
Naptár menüpontot.
2. Nyomja meg az <Opciók> → Létrehoz gombot →
majd válasszon egy eseménytípust.
3. Írja be az adott esemény adatait.
4. Nyomja meg a <Ment> vagy az <Opciók> → Ment
gombot.
Események megtekintése
Eszközök és alkalmazások használata
Adott dátumhoz tartozó események megtekintése:
1. A menürendszerben válassza a Szervező →
Naptár menüpontot.
2. Válasszon ki egy dátumot a naptárban.
3. A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy
eseményt.
Események megtekintése típus szerint:
1. A menürendszerben válassza a Szervező →
Naptár menüpontot.
2. Nyomja meg az <Opciók> → Eseménylista
gombot → majd válasszon egy eseménytípust.
3. A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy
eseményt.
59
Hibaelhárítás
Ha telefonja nem működik megfelelően, végezze el az alábbi műveleteket, mielőtt szakemberhez fordulna.
A készülék bekapcsoláskor vagy a használat
közben kéri, hogy adja meg az alábbi kódok
valamelyikét:
Kód
Jelszó
PIN
a
A probléma megoldásához tegye a
következőket:
Ha a telefonzár funkció be van
kapcsolva, be kell írnia a telefonra
beállított jelszót.
A telefon első használatakor, valamint
ha PIN kód megadása kötelező, be kell
írnia a SIM-kártyához tartozó PIN kódot.
Ezt a funkciót a PIN védelem menüben
kapcsolhatja ki.
Kód
PUK
PIN2
A probléma megoldásához tegye a
következőket:
A SIM-kártya zárolásra került; ez
általában annak az eredménye, hogy
többször hibás PIN kódot adott meg. Be
kell írnia a szolgáltatótól kapott PUKkódot.
PIN2 kódot igénylő menüpontoknál, a
SIM-kártyához tarzotó PIN2 kódot kell
megadnia. További részletekért
forduljon a szolgálatójához.
A készülék kéri, hogy helyezze be a SIM kártyát.
Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya megfelelően van-e
behelyezve.
A telefon kijelzőjén "Szolgáltatás nem elérhető"
vagy "Nincs kész" látható.
• Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a
jelvétel megszakadhat. Változtassa meg pozícióját,
és próbálkozzon újra.
• Előfizetés nélkül néhány opció nem elérhető.
Részletekért forduljunk a szolgáltatóhoz.
Beírt egy telefonszámot, de a telefon nem
tárcsázza azt.
• Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a telefonját.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot
használja-e.
• Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást
az adott számra.
Beszélgetőpartnere nem hallja, amit mond.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e valami a beépített
mikrofon előtt.
• Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a
szájához.
• Kihangosító használata esetén ellenőrizze, hogy az
megfelelően van-e csatlakoztatva.
A telefon sípol, az akkumulátor ikon pedig villog.
Az akkumulátor lemerült. A telefon használatának
folytatásához töltse fel, vagy cserélje ki az akkumulátort.
b
Hibaelhárítás
• Ellenőrizze, megnyomta-e a tárcsázó gombot:
[
].
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot
használja-e.
• Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást
az adott számra.
A hívók nem tudják elérni Önt.
Gyenge a hangminőség.
• Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a telefon
belső antennáját.
• Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a
jelvétel megszakadhat. Változtassa meg pozícióját
és próbálkozzon újra.
Kiválasztott egy hívandó nevet, de a telefon nem
tárcsázza azt.
Hibaelhárítás
• Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a
névjegyadatok között.
• Ha szükséges, írja át és mentse el a telefonszámot.
c
Az akkumulátor nem töltődik fel rendesen, vagy
a telefon néha magától kikapcsol.
• Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői
beszennyeződtek. Törölje le a két aranyszínű
csatlakozót egy tiszta, puha ruhával, majd kezdje el
újra a töltést.
• Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen,
ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és
szerezzen be új akkumulátort.
A telefon érezhetően felmelegszik.
Ha több alkalmazást használ egyszerre, a telefonnak
több energiára van szüksége, és felforrósodhat.
Ez normális jelenség, és nincs hatással a telefon
élettartamára vagy teljesítményére.
Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)
A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú
Samsung GT-B3310 típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:
LCD kijelző
(Telefon)
240x320 képpont
(TFT, 262 ezer színű)
Telefonszám
memória
(készülékben)
1000 név
SIM feszültség
3V
WAP böngésző
WAP 2.0
GPRS/EDGE
Class 12
Beszédkódolás
HR+FR+EFR
Üzenet
szolgáltatások
SMS, EMS, MMS
Hálózati töltő
ATADU10
Hálózati feszültség 100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel
0.15 A
Kimenet
5 V DC 0.7 A
Érintésvédelmi
osztály
II.
Méretek
91x54x17 mm
Tömeg
94 g
d
Tárgymutató
akkumulátor
alacsony feszültség jelzése,
21
behelyezés, 19
töltés, 21
álhívások
lásd: hívások, álhívások
kezdeményezése
átváltó
lásd: eszközök, átváltó
Bluetooth
adatfogadás, 50
adatküldés, 50
aktiválás, 49
Bluetooth-messenger 42
e
böngésző
lásd: webböngésző
feladat
lásd: eszközök, feladat
Communities
lásd: eszközök, mobilblog
fényképek
felvétel, 33
megtekintés, 34
speciális felvétel, 43
csendes profil 27
csengőhang 27
eszközök
átváltó, 57
feladat, 58
hangjelzés, 56
mobilblog, 53
naptár, 58
stopperóra, 57
számológép, 57
visszaszámláló időzítő, 57
FM rádió
állomások tárolása, 48
hallgatás, 34
Fring messenger 43
gombhangok 27
gyorsgombok 28
lásd: gyorsgombok
hangerő
billentyűk hangereje, 27
hívás hangereje, 29
hangjegyzetek
felvétel, 53
lejátszás, 53
háttérkép 28
hívások
a Névjegyzékből, 39
alapfunkciók, 29
álhívások kezdeményezése,
52
beszélgetés felvétele, 29
elutasítása, 39
fogadás, 29
kezdeményezés, 29
időzítő
lásd: eszközök,
visszaszámláló időzítő
internet
lásd: webböngésző
Java
alkalmazások letöltése, 54
alkalmazások megnyitása, 54
játékok indítása, 54
jegyzet
lásd: szöveges vagy
hangjegyzet
konferenciahívás
lásd: hívások, konferencia
memóriakártya 22
Tárgymutató
hangjelzések
kikapcsolás, 56
leállítás, 56
létrehozás, 56
konferencia, 38
külföldi számok, 39
nem fogadott hívások
megtekintése, 37
nem fogadott hívások
visszahívása, 37
nemrégiben tárcsázott, 37
speciális funkciók, 37
tartásba helyezés, 38
tartásban lévő hívás
visszavétele, 38
további hívások fogadása, 38
további hívások
kezdeményezése, 38
mikrofonos fülhallgató 30
mobilkövető 51
multimédia
lásd: üzenetek
naptár
lásd: eszközök, naptár
névjegyek
csoportok létrehozása, 40
hozzáadás, 33
keresés, 33
f
névjegykártyák 40
offline profil 24
rádió
lásd: FM rádió
sablonok
beillesztés, 42
multimédia, 41
szöveg, 41
Tárgymutató
Samsung PC Studio 46
Segélykérő üzenet 50
SIM-kártya 19
stopperóra
lásd: eszközök, stopperóra
számológép
lásd: eszközök, számológép
szöveg
bevitel, 31
g
jegyzetek létrehozása, 58
üzenetek, 30
telefonzár 28
téma 28
videók
felvétel, 34
megtekintés, 34
világóra
kettős kijelzés beállítása, 55
létrehozás, 55
üzenetek
azonnali küldés (Bluetoothmessenger), 42
azonnali küldés (Fring
messenger), 43
e-mail küldése, 30
e-mail megtekintése, 32
multimédia küldése, 30
multimédiás üzenet
megtekintése, 32
szöveges üzenet
megtekintése, 32
zenekeresés 48
védelem
lásd: telefonzár
webböngésző
kezdőlap megnyitása, 36
könyvjelzők felvétele, 36
visszaszámláló időzítő
lásd: eszközök,
visszaszámláló időzítő
zenelejátszó
lejátszási listák létrehozása,
47
testreszabás, 47
zenehallgatás, 35
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)
Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük,
valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv
összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és
[IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi
bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:
1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37.
Cg.01-10-041285
BABT, Forsyth House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)
Mi,
SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.
(székhelye és a cégbejegyzés száma)
Azonosító jel: 0168
egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,
A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.
GT-B3310 mobiltelefon
(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)
Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea
(termék eredete, a gyártó neve, címe)
amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a
távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/
2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek,
valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és
elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó
szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:
EN 60950-1 : 2006+A11:2009, EN 50332-1 : 2000
(biztonsági)
E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
Budapest, 2010. november 16.
A nyilatkozattétel helye és kelte
David Suh / Manager
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása
EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008), EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005),
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
(EMC)
EN 50360 : 2001, EN 62209-1 : 2006
(SAR)
EN 301 511 V9.0.2 (03-2003), EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) (távközlési)
(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív
dokumentumok pontos megjelölése).
Cégszerű aláírás
A telefon működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a telefonon telepített
szoftvertől és a szolgáltatótól függően.
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-25426A
Hungarian. 11/2010. Rev. 1.2
Download PDF

advertising