Samsung | UE32M4002AK | Samsung 32'' M4000 Sík HD Ready TV Használati utasítás

Tartalom
Csatornabeállítás
Speciális beállítások
●● Az INFO gomb (Jelenlegi és& következő műsor) használata
1
●● A Forráslista használata
79
●● Csatornák tárolása
2
●● USB-eszköz csatlakoztatása
80
●● A Csatorna menü használata
7
●● A Média funkció
86
●● Fényképek/videók/zene lejátszása
88
●● Program zárolása
21
●● Egyéb funkciók
23
Egyéb funkciók
Alapfunkciók
●● Az e-Manual megjelenítése
98
99
●● Az előre beállított kép üzemmód megváltoztatása
36
●● Az öndiagnosztika használata
●● A képbeállítások módosítása
37
●● A szoftver frissítése
101
●● A képopciók módosítása
44
●● A használati mód megváltoztatása
104
●● A Hangzástámogató funkciók használata
51
●● A Samsung ügyfélszolgálat elérhetőségének megjelenítése
105
●● Az előre beállított hang üzemmód megváltoztatása
52
●● A Sport üzemmód használata (Országonként és típusonként változó)106
●● Hangbeállítások módosítása
53
●● A vezeték nélküli hálózat használata
108
●● A hang üzemmód kiválasztása
58
●● All care protection (Teljeskörű védelem)
109
●● Kapcsolódás a hálózathoz
59
Preferencia-beállítások
●● A kezdeti beállítás elvégzése
60
●● A pontos idő beállítása
61
●● Az Automatikus kikapcsolás funkció
65
●● A be-/kikapcsolási idő beállítása
66
●● Energiatakarékos megoldások
71
●● Egyéb funkciók
73
❑❑ Az INFO gomb (Jelenlegi és& következő műsor)
használata
A képernyőn látható az aktuális csatorna, valamint az egyes képi és hangi
beállítások állapota.
A Mai &és holnapi műsor megjeleníti az egyes csatornák napi tv-műsorát a
sugárzási idő szerint.
NN Amikor megnyomja az INFO gombot, megjelenik a csatornainformációs sáv
a képernyő tetején. Ha ekkor megnyomja az ENTERE gombot, láthatja a
műsor részleteit.
●● A ◄ és a ► gombbal megtekintheti a kívánt csatornára vonatkozó
információkat, miközben az aktuális csatornát nézi.
●● A ▲ és a ▼ gombbal megtekintheti a többi csatornára vonatkozó
információkat.
Magyar
▶
❑❑ Csatornák tárolása
■■ Antenna
(Országonként és típusonként változó)
OO MENUm → Adás → Antenna → ENTERE
Mielőtt a televízió megkezdené az elérhető csatornák tárolását, adja meg a TVkészülékhez csatlakozó jelforrás típusát.
◀
▶
Magyar
■■ Automatikus hangolás
(Országonként és típusonként változó)
OO MENUm → Adás → Automatikus hangolás → ENTERE
NN Elképzelhető, hogy az egyes csatornákhoz automatikusan hozzárendelt
programszámok nem egyeznek az aktuális vagy a kívánt programszámokkal.
Zárolt csatorna esetén megjelenik a PIN kód megadására szolgáló ablak.
●● Automatikus hangolás
◀
Antenna (Légi / Kábel / Műhold) (Országonként és típusonként változó): A
tárolni kívánt antennaforrás kiválasztása.
NN A Légi lehetőséget választva a készülék automatikusan csatornákat
keres, amelyeket tárol a TV-készüléken.
Csatorna típusa (Digitális és Analóg / Digitális / Analóg): A tárolni kívánt
csatornaforrás kiválasztása.
Csatornarendelés (Országonként és típusonként változó): A csatornák
rendezési elvének kiválasztása.
Magyar
▶
A Kábel → Digitális és Analóg, Digitális vagy Analóg lehetőséget
kiválasztva
–– Szolgáltatóválasztás (Országonként és típusonként változó): A
kábelszolgáltató kiválasztása.
–– Keresés mód: Az összes aktív adóállomással rendelkező csatorna
megkeresése és tárolása a TV-készüléken.
NN A Gyors (Gyors) elemet kiválasztva a távirányító segítségével kézzel
◀
állíthatja be a Hálózat, Hálózati azonosító, Frekvencia, Moduláció
és Jelátviteli seb. lehetőségeket.
–– Hálózat: A Hálózati azonosító beállítási módjának kiválasztása az Auto.
vagy Kézi lehetőségek közül választva.
●● Hálózati azonosító: Ha a Hálózat beállítása Kézi, a Hálózati
azonosító beállítását a számgombokkal végezheti.
Magyar
▶
●● Frekvencia: A csatorna frekvenciájának megjelenítése (országonként
eltérő).
●● Moduláció: Az elérhető modulációértékek megjelenítése.
●● Jelátviteli seb.: Az elérhető jelátviteli sebességek megjelenítése.
●● Kábeles keresési opciók
(Országonként és modellenként változó, csak & kábelcsatornák esetén)
További keresési lehetőségek, például frekvencia és jelátviteli sebesség
beállítása kábelhálózati kereséshez.
◀
Kezdeti frekv./Végfrekvencia: A kezdeti és a végső frekvencia beállítása
(országonként eltérő).
Jelátviteli seb.: Az elérhető jelátviteli sebességek megjelenítése.
Moduláció: Az elérhető modulációértékek megjelenítése.
Magyar
▶
●● Műhold
(Országonként és modellenként változó, csak & műhold esetén)
A Műhold lehetőséget választva a készülék automatikusan csatornákat keres,
amelyeket tárol a TV-készüléken.
Csatorna típusa (Összes / TV / Rádió): A tárolni kívánt csatornatípus
kiválasztása.
Műhold: A keresni kívánt műhold kiválasztása.
◀
Keresési mód (Összes csatorna / Csak az ingyenesek): A kiválasztott
műhold keresési üzemmódjának kiválasztása.
Keresés mód: A Keresés mód beállítása a ▲ / ▼ gombokkal.
●● Készenléti automatikus hangolás (Országonként és típusonként változó):
Automatikus csatornahangolás a TV készenléti állapotában.
●● Ébresztési időzítő (Országonként és típusonként változó): Beütemezhető a
TV bekapcsolása és az automatikus csatornakeresés.
Magyar
▶
❑❑ A Csatorna menü használata
■■ Csatornalista
OO MENUm → Adás → Csatornalista → ENTERE
◀
A Csatornalista a Csatorna gomb megnyomásakor a TV-készüléken megjelenő
csatornákat tartalmazza. Megtekintheti a csatornák adatait, az Összes, TV, Rádió,
Adat/egyéb, Analóg vagy Kedvencek 1-5 opciókat.
Nyomja meg a ► (Üzemmód) gombot a csatorna üzemmódjának
megváltoztatásához, vagy nyomja meg a ◄ (Rendezés) gombot a csatornák
sorrendjének csatornaszám vagy név alapján történő megváltoztatásához.
NN A távirányítón a CH LIST gomb megnyomásakor azonnal megjelenik a
Csatornalista képernyő.
Magyar
▶
Csatornarendezés
●● Szám/Név: A csatornák sorrendjét csatornaszám vagy név alapján rendezi a
listán.
Csatornamód
●● Antenna: Átváltás Légi, Kábel vagy Műhold beállításra. (Országonként és
◀
típusonként változó)
●● Kedv. szerk.: A gyakran nézett csatornák beállítása kedvencekként.
NN Az Kedv. szerk. menü használatáról részletes információkért olvassa el
az „Kedv. szerk.” szakaszt.
●● Kedvencek 1-5: Az összes kedvenc csatorna megjelenítése legfeljebb öt
csoportban. Minden csoport külön képernyőn jelenik meg.
NN A TV csak akkor jeleníti meg a Kedvencek 1-5 menüt, ha hozzáadott
kedvenceket az Kedv. szerk. (Kedvencek szerkesztése) gombbal.
Magyar
▶
●●
●●
●●
●●
Összes: Az összes jelenleg rendelkezésre álló csatorna megjelenítése.
TV: Az összes jelenleg rendelkezésre álló tévécsatorna megjelenítése.
Rádió: az összes jelenleg rendelkezésre álló rádiócsatorna megjelenítése.
Adat/egyéb: Az összes jelenleg rendelkezésre álló MHP (Multimedia Home
Platform) vagy egyéb csatorna megjelenítése.
●● Analóg: az összes jelenleg rendelkezésre álló analóg csatorna megjelenítése.
◀
▶
Magyar
■■ Műsorújság
OO MENUm → Adás → Műsorújság → ENTERE
Az elektronikus műsorújság (EPG) információit a műsorszolgáltatók biztosítják.
A műsorszolgáltatók által rendelkezésre bocsátott műsorprogram használatával
előre meghatározhatja, mely műsorokat kívánja megtekinteni, így a készülék a
meghatározott időpontban automatikusan átvált a kiválasztott műsort sugárzó
csatornára. A műsorokra vonatkozó bejegyzések az adott csatorna állapotától
függően akár üresek vagy elavultak is lehetnek.
◀
●● a Piros (Gyors navigáció): A listán szereplő TV-műsorok gyors megtekintése
a ▲/▼/◄/► gombokkal.
●● b Zöld (Csatorna kategóriája): Ezzel választhatja ki a megjeleníteni kívánt
csatornák típusát.
●● { Sárga (Ütemezéskezelő): Áthelyezés az előjegyzett műsorok közé az
Ütemezéskezelő menüben.
Magyar
▶
■■ Ütemezéskezelő
OO MENUm → Adás → Ütemezéskezelő → ENTERE
Beállíthatja, hogy a tervezett időpontban automatikusan egy kívánt csatorna
legyen látható. Ezenkívül megjelenítheti, módosíthatja, illetve törölheti a
megtekintésre előjegyzett csatornákat.
NN A funkció használatához előbb be kell állítania a pontos időt a Idő → Óra
funkcióval a Rendszer menüben.
◀
1. Nyomja meg az Ütemezés elemet az Ütemezéskezelő képernyőn.
Megjelenik az Nézésütemezés menü.
2. Végezze el a beállításokat a ▲/▼/◄/► gombokkal.
●● Antenna: A kívánt sugárzási jel kiválasztása.
●● Csatorna: a kívánt csatorna kiválasztása.
Magyar
▶
●● Ismétlés: A(z) Egyszer, Kézi, Szo–V, H–P vagy Naponta lehetőség
kiválasztása, ahogy Önnek megfelel. A Kézi opció kiválasztása esetén
beállíthatja a kívánt napot.
NN A kiválasztott napot (c) jelzés jelöli.
●● Dátum: a kívánt dátum beállítása.
NN Ez a lehetőség az Egyszer menüelem Ismétlés opciójának
kiválasztása esetén áll rendelkezésre.
●● Kezdés ideje: A kívánt kezdési idő beállítása.
◀
NN Ha szerkeszteni vagy törölni szeretné valamelyik ütemezett feladatot, válassza
ki az Ütemezéskezelő képernyőn, ezután nyomja meg az ENTERE
gombot, majd válassza ki a Szerk. vagy Törlés lehetőséget.
Magyar
▶
■■ Csatorna szerkesztése
OO MENUm → Adás → Csatorna szerkesztése → ENTERE
A csatornákat szerkesztheti vagy törölheti.
1. Nyissa meg a Csatorna szerkesztése képernyőt.
2.A ▲/▼ gombbal válassza ki a kívánt csatornát, majd nyomja meg az
ENTERE gombot. A kiválasztott csatornát (c) jelzés jelöli.
NN Több csatornát is kiválaszthat.
◀
NN Az ENTERE gomb ismételt megnyomásával megszüntetheti a csatorna
kijelölését.
Magyar
▶
NN A színes és funkciógombok használata a Csatorna szerkesztése funkcióval.
●● a Piros (Szám módosítása): A csatornák sorrendjének módosítása a
csatornalistán.
–– E (Kész): A csatornasorrend módosításának befejezése.
NN A digitális csatorna nem támogatja ezt a funkciót, ha a(z)
Csatornaszám szerk. beállítása Tiltás. (Országonként és
típusonként változó)
◀
●● b Zöld (Törlés): Csatorna törlése a csatornalistáról.
●● { Sárga (Gyermekzár be / Gyermekzár ki): Csatorna lezárása, hogy ne
lehessen kiválasztani és megtekinteni. / Zárolt csatorna feloldása.
NN Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a Csatornazár beállítása Be.
NN Megjelenik a PIN kód megadására szolgáló képernyő. Adja meg
4 számjegyű PIN kódját. A PIN kódot a PIN módosítása opció
használatával változtathatja meg.
Magyar
▶
●● } Kék (Mind kiválasztása / Összes kijel. visszav.): Az összes csatorna
◀
kijelölése egyszerre, vagy a kijelölésük törlése.
●● Ÿ (Odalép): Csatorna közvetlen kiválasztása a számgombok (0–9)
megnyomásával.
●● k (Oldal): Továbblépés az előző vagy a következő oldalra.
●● T (Eszközök): Az opciómenü megjelenítése. A megjelenő beállítási
menüelemek a csatorna állapotától és típusától függően eltérőek
lehetnek.
–– Rendezés (csak digitális csatornák esetén): A lista módosítása,
csatornaszám vagy név szerinti rendezésben.
–– Antenna: A kívánt sugárzási jel kiválasztása. (Országonként és
típusonként változó)
Magyar
▶
–– Kategória: A csatornák megjelenítési módjának váltása Összes, TV,
Rádió, Adat/egyéb, Analóg, Legutóbb nézett, Legnézettebb
(Leggyakrabban nézett) lehetőségek között. A kiválasztott
csatornamód jelenik meg.
–– Kedv. szerk.: A Kedv. szerk. képernyő közvetlen elérése.
–– Csatorna átnevezése (csak analóg csatornák esetén): Egy
csatornához legfeljebb öt karakterből álló nevet rendelhet hozzá.
Például Film, Sport stb. Így könnyebb megkeresni és kiválasztani a
csatornát.
◀
–– Csatornainformáció: A kijelölt csatornára vonatkozó részletek
megjelenítése.
–– Információ: A kijelölt műsorra vonatkozó részletek megjelenítése.
Magyar
▶
■■ Kedv. szerk. t
OO MENUm → Adás → Kedv. szerk. → ENTERE
Hozzáadhat kedvenc csatornákat, szerkesztheti és törölheti azokat.
1. Nyissa meg a Kedv. szerk. képernyőt.
2.A ▲/▼ gombokkal válassza ki a kívánt csatornát, majd nyomja meg az
ENTERE gombot.
◀
3. Válasszon ki egy kedvencet a Kedvencek 1-5 közül a b (Kedv. módos.)
gombbal, majd nyomja meg a } (Hozzáadás) gombot. A kiválasztott
csatorna bekerül a kedvencek közé a Kedvencek 1-5 listán.
NN A Kedvencek 1-5 lehetőségnél több kedvenc csatorna is felvehető.
Magyar
▶
NN A színes és funkciógombok használata a Kedv. szerk. funkcióval.
●● a Piros (Kategória / Átrendezés)
–– Kategória: A csatornák megjelenítési módjának váltása Összes, TV,
Rádió, Analóg, Adat/egyéb, Legutóbb nézett, Legnézettebb
(Leggyakrabban nézett) lehetőségek között. A kiválasztott
csatornamód jelenik meg.
–– Átrendezés: A kedvenc csatornák sorrendjének megváltoztatása.
–– E (Kész): A csatornasorrend módosításának befejezése.
◀
▶
Magyar
●● b Zöld (Kedv. módos.): A kedvencek listájának módosítása a
Kedvencek 1-5 között.
●● { Sárga (Mind kiválasztása / Összes kijel. visszav.): Az összes
csatorna kijelölése egyszerre, vagy a kijelölésük törlése.
●● } Kék (Hozzáadás / Törlés)
–– Hozzáadás: A kiválasztott csatornák hozzáadása a Kedvencek 1-5
listához.
–– Törlés: A kedvenc csatorna törlése a Kedvencek 1-5 listából.
◀
▶
Magyar
●● Ÿ (Odalép): Csatorna közvetlen kiválasztása a számgombok (0–9)
megnyomásával.
●● k (Oldal): Továbblépés az előző vagy a következő oldalra.
●● T (Eszközök): Az opciómenü megjelenítése. A megjelenő beállítási
menüelemek a csatorna állapotától és típusától függően eltérőek
lehetnek.
–– Kedvencekbe másolás: A kedvenc csatorna szerkesztése a
Kedvencek 1-5 listában.
◀
–– Kedvencek átnevezése: Saját kedvenc csatornanév hozzárendelése.
–– Rendezés (csak digitális csatornák esetén): A lista módosítása, név
vagy szám szerinti rendezésben.
–– Antenna: A kívánt sugárzási jel kiválasztása. (Országonként és
típusonként változó)
–– Csatorna szerkesztése: A Csatorna szerkesztése képernyő közvetlen
elérése.
–– Információ: A kijelölt műsorra vonatkozó részletek megjelenítése.
Magyar
▶
❑❑ Program zárolása
■■ Műsor-besorolási zár
(Országonként változó.)
OO MENUm → Adás → Műsor-besorolási zár → ENTERE
◀
A felhasználó által választott, 4 számjegyű PIN kód segítségével megakadályozza,
hogy illetéktelen személyek, például gyermekek nézhessék a számukra nem
megfelelő programot. Ha a kiválasztott csatorna zárolva van, megjelenik a “\”
jelzés.
NN A Műsor-besorolási zár elemei országonként és típusonként eltérőek.
Magyar
▶
■■ Csatornazár
OO MENUm → Adás → Csatornazár → ENTERE
A csatornák zárolása a Csatorna menüben, hogy illetéktelen személyek, például
gyermekek ne nézhessék a számukra nem megfelelő programokat.
NN Csak a Forrás beállítás TV értéke esetén használható.
◀
▶
Magyar
❑❑ Egyéb funkciók
■■ Csatornabeállítások
OO MENUm → Adás → Csatornabeállítások → ENTERE
●● Ország (terület)
(Országonként és típusonként változó)
Válassza ki a lakhelye szerinti országot, hogy a TV-készülék megfelelően el
tudja végezni a csatornák automatikus hangolását.
◀
▶
Magyar
●● Kézi hangolás
Csatorna kézi keresése és tárolása a TV-készüléken.
NN Zárolt csatorna esetén megjelenik a PIN kód megadására szolgáló ablak.
NN A Kézi hangolás funkció a csatornaforrástól függő opció.
●● Digitális csatorna hangolása: digitális csatorna kézi keresése, és tárolása
◀
a TV-készüléken. A digitális csatornák kereséséhez nyomja meg az
Új gombot. A keresés végeztével a csatornalistában megtörténik a
csatornák frissítése.
–– Az Antenna (Antenna) → Légi lehetőség kiválasztásakor: Csatorna,
Frekvencia, Sávszélesség
–– Az Antenna (Antenna) → Kábel lehetőség kiválasztásakor:
Frekvencia, Moduláció, Jelátviteli seb.
Magyar
▶
●● Analóg csatorna hangolása: Analóg csatorna keresése. Nyomja meg
az Új gombot a csatornakereséshez a Program, Színrendszer,
Hangrendszer, Csatorna, Keres lehetőségek állításával.
NN Csatornamód
–– P (program mód): A hangolás befejezésekor a térségben
fogható műsorszolgáltató állomásokat a készülék a P0–P99
pozíciószámokhoz rendeli. Ebben a módban a csatornát a
pozíciószám megadásával választhatja ki.
◀
–– C (antennával fogható csatorna mód) / S (kábeles csatorna
mód): Ebben a két módban az antennával fogható, illetve kábeles
csatornákhoz hozzárendelt számok megadásával választhat
csatornát.
●● Műhold (Országonként és típusonként változó): Műholdas csatorna
keresése. Nyomja meg az Keresés gombot a csatornakereséshez a
Transzponder, Keresési mód, Hálózatkeresés lehetőségek állításával.
Magyar
▶
●● Finomhangolás
(Csak analóg csatornák esetén)
Gyenge vagy torz jel esetén végezze el manuálisan a csatorna
finomhangolását.
NN A finomhangolt csatornákat csillag („*”) jelöli.
NN A finomhangolás visszaállításához válassza a Visszaáll. lehetőséget.
●● Csatornalista átvitele
(Országonként és típusonként változó)
◀
A csatornatérkép importálása vagy exportálása. A funkció használatához
csatlakoztasson USB-memóriát.
NN Megjelenik a PIN kód megadására szolgáló képernyő. Adja meg 4-jegyű
PIN kódját.
NN A támogatott fájlrendszerek a FAT és az exFAT.
●● CAM-szolgáltató profiljának eltávolítása: CAM-szolgáltató kiválasztása
törléshez. (Országonként és típusonként változó)
Magyar
▶
●● Műholdrendszer (Országonként és típusonként változó)
Műholdas berendezés beállításai
NN Megjelenik a PIN kód megadására szolgáló képernyő. Adja meg 4-jegyű
PIN kódját.
NN A Műholdrendszer gyári alapértékekre való visszaállításához válassza a
Visszaállítás lehetőséget.
◀
▶
Magyar
■■ Feliratok t
OO MENUm → Adás → Feliratok → ENTERE
Ez a menü használható a Feliratok mód beállításához.
●● Feliratok: A feliratok megjelenítése vagy elrejtése.
●● Feliratmód: A feliratmód beállítása.
NN Ha a nézett műsor nem támogatja a Halláskárosult funkciót, akkor
is automatikusan a Normál mód kapcsol be, ha a Halláskárosult
üzemmód lett kiválasztva.
◀
●● Feliratok nyelve: A feliratok nyelvének kiválasztása.
NN A választható nyelvek a műsorszolgáltatástól függően eltérőek
lehetnek.
NN Abban az esetben, ha a választott nyelv nincs a sugárzott nyelvek
között, az angol lesz az alapnyelv.
Magyar
▶
●● Elsődleges feliratok: Elsődleges feliratok beállítása.
●● Másodlagos feliratok: Másodlagos feliratok beállítása.
■■ Csatornaszám szerk. (Országonként és típusonként változó)
OO MENUm → Adás → Csatornaszám szerk. → ENTERE
Használja ezt a csatornaszámot. Ha módosítja a csatornaszámot, a
csatornaadatok nem fognak automatikusan frissülni.
◀
▶
Magyar
■■ Audioopciók
(Országonként és típusonként változó)
OO MENUm → Adás → Audioopciók → ENTERE
●● Szinkronhangnyelv t
A hang alapértelmezett nyelvének módosítása.
Szinkronhangnyelv / Elsődleges hang / Másodlagos hang: Beállíthatja az
elsődleges és másodlagos hangot.
◀
NN A választható nyelvek a műsorszolgáltatástól függően eltérőek lehetnek.
Magyar
▶
●● Audioformátum
(Országonként és típusonként változó)
Ha a hang egyszerre hallható a fő hangszóróból és az audiovevőből,
visszhang keletkezhet a fő hangszóró és az audiovevő eltérő dekódolási
gyorsasága miatt. Ilyen esetekben használja a TV-hangszóró funkciót.
NN Az Audioformátum opció a műsorszolgáltatástól függően eltérő lehet. Az
5.1 csatornás Dolby Digital hangzás csak akkor használható, ha a termék
optikai kábellel csatlakozik a külső hangszóróhoz.
◀
●● Hangos ismertetés (Országonként és típusonként változó)
A funkció lényege, hogy a műsorszórótól érkező fő hang mellett a
hangalámondás hangsávja is hallható.
Hangos ismertetés: a hangalámondás funkció be- és kikapcsolása.
Hangerő: a hangalámondás hangerejének beállítása.
Magyar
▶
■■ Teletext nyelve
(Országonként és típusonként változó)
OO MENUm → Adás → Teletext nyelve → ENTERE
●● Teletext nyelve
NN Abban az esetben, ha a választott nyelv nincs a sugárzott nyelvek között,
az angol lesz az alapnyelv.
●● Elsődleges teletext / Másodlagos teletext
◀
NN Az Elsődleges teletext és a Másodlagos teletext nem érhető el
mindenhol.
Magyar
▶
■■ Digitális szöveg
(Csak az Egyesült Királyságban)
OO MENUm → Adás → Digitális szöveg → ENTERE
NN Ez a funkció akkor használható, ha a műsort digitális szöveggel együtt
sugározzák.
NN MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts
◀
Group) A multimédiás és hipermédiás rendszerekben használt adatkódolási
rendszerekre vonatkozó nemzetközi szabvány. Ez magasabb szinten történik,
mint az MPEG-rendszer, amelyhez olyan adatkapcsolási hipermédia tartozik,
mint például állóképek, karakterszolgáltatás, animáció, grafikus és videofájlok,
továbbá multimédiás adatok. Az MHEG futás alatti felhasználói interakciós
technológia, amelyet jelenleg több területen is alkalmaznak, beleértve a VOD
(Video-On-Demand), ITV (Interaktív TV), EC (elektronikus kereskedelem),
teleoktatás, telekonferencia, digitális könyvtárak és hálózati játékok területét.
Magyar
▶
■■ Közös illesztőfelület
OO MENUm → Adás → Közös illesztőfelület → ENTERE
(Országonként és típusonként változó)
●● CI menü: A CAM modul által biztosított menü megnyitása. Válassza ki a CI-
◀
kártyának megfelelő CI menüt.
●● CAM-videó átkódolása: A CAM videokodekjének automatikus átkódolásához
megadhatja a beállítást. Adja meg a Ki beállítást, ha nem kívánja használni a
funkciót.
NN Olyan CAM modult kell használnia, amely támogatja a videokodek
átkódolását.
Magyar
▶
●● Alkalmazási info.: A CI-nyílásba behelyezett CAM modulon és a CAM modulba
behelyezett CI- vagy CI+-kártyán lévő információk megtekintése. A CAM
bármikor – a TV-készülék be- és kikapcsolt állapotában is – telepíthető.
1. A CI CAM modul külön kapható, illetve megrendelhető a forgalmazótól.
2. Helyezze be a CI- vagy CI+-kártyát a CAM modulba a nyíl irányának
megfelelően.
3. Helyezze be a „CI vagy CI+ CARD” kártyával ellátott CAM modult a
közös illesztőfelület (CI) nyílásába a nyíl irányának megfelelően, a nyílással
párhuzamosan.
◀
4. Ellenőrizze, hogy látható-e kép a kódolt csatornákon.
Magyar
▶
❑❑ Az előre beállított kép üzemmód megváltoztatása
■■ Kép üzemmód t
OO MENUm → Kép → Kép üzemmód → ENTERE
Válassza ki a kívánt képtípust.
NN Számítógép csatlakoztatása esetén csak a Szórakozás és Normál beállítása
módosítható.
◀
●●
●●
●●
●●
●●
Kiemelt: Világos helyiségben megfelelő.
Normál: Átlagos környezetben megfelelő.
Természetes (modelltől függően): A szem fáradtságának mérséklésére.
Film: Filmek sötét szobában történő megtekintéséhez megfelelő.
Szórakozás: Filmek megtekintéséhez és játékokhoz megfelelő.
NN Csak számítógép csatlakoztatása esetén érhető el.
Magyar
▶
❑❑ A képbeállítások módosítása
■■ Háttérvilágítás / Kontraszt / Fényerő / Élesség / Szín / Árnyalat
(Z/P)
A TV-készülék számos olyan beállítással rendelkezik, amelyekkel szabályozni lehet
a képminőséget.
NN MEGJEGYZÉS
●● PAL-rendszer esetén analóg TV, AV módban az Árnyalat (Z/P) funkció
◀
nem használható. (Országonként és típusonként változó)
●● Számítógép csatlakoztatása esetén csak a Háttérvilágítás, Kontraszt,
Fényerő és Élesség módosítható.
●● A TV-készülékhez csatlakoztatott mindegyik külső eszköz beállításai
módosíthatók és tárolhatók.
●● A kép fényerejének csökkentésével mérséklődik az áramfogyasztás.
Magyar
▶
■■ Képméret
OO MENUm → Kép → Képméret → ENTERE
Különféle képopciók, például a képméret és az oldalarány beállítása.
NN Az elérhető elemek a kiválasztott módtól függően eltérőek lehetnek.
NN A bemeneti forrástól függően a képméret beállítási lehetőségei eltérőek
lehetnek.
●● Képméret t: A kábeltelevíziós egység/műholdvevő is rendelkezhet
◀
saját képméret-beállítási lehetőségekkel. Ennek ellenére leginkább a 16:9 mód
használatát ajánljuk.
Autom. széles: a képméret automatikus beállítása 16:9 oldalarányra.
16:9: A kép beállítása az alap 16:9 módra.
Magyar
▶
Széles nagyítás: a képméret nagyítása a 4:3 aránynál nagyobb mértékben.
NN A Helyzet beállítása a ▲, ▼ gombokkal végezhető el.
Nagyítás: a 16:9 szélességű kép nagyítása függőleges irányban a képernyő
kitöltéséig.
NN A Nagyítás vagy Helyzet beállítása a ▲, ▼ gombokkal végezhető.
4:3: a kép beállítása az alap (4:3) módra.
NN Ne használja sokáig a 4:3 formátumot. A képernyő bal és jobb oldalán,
◀
valamint közepén kialakuló sávok képmegőrzést (képernyőbeégést)
idézhetnek elő, amelyre nem vonatkozik a garancia.
Képernyőhöz ig.: Teljes, levágás nélküli képet biztosít HDMI
(720p/1080i/1080p) vagy Komponens (1080i/1080p) bemeneti jelek esetén
(Országonként és típusonként változó).
Egyedi: A 16:9 képek függőleges és/vagy vízszintes nagyítása vagy
kicsinyítése. A nagyított vagy kicsinyített képet balra, jobbra, felfelé és lefelé is
mozgathatja.
Magyar
▶
●● Zoom/Pozíció: A kép méretének és pozíciójának beállítása. Kizárólag
Nagyítás és Egyedi módban érhető el.
●● Helyzet: a kép pozíciójának beállítása. Kizárólag Képernyőhöz ig. vagy
Széles nagyítás módban érhető el.
◀
▶
Magyar
NN MEGJEGYZÉS
●● HDMI (1080i/1080p) vagy Komponens (1080i/1080p) módban
előfordulhat, hogy a Képernyőhöz ig. opció kiválasztása után a képet
középre kell igazítani (Országonként és típusonként változó):
1. Válassza ki az Helyzet lehetőséget. Nyomja meg az ENTERE
gombot.
2. A kép mozgatásához nyomja meg a ▲, ▼, ◄ vagy a ► gombot.
●● Ha szeretné alaphelyzetbe visszaállítani a módosított pozíciót, válassza
◀
ki a Visszaáll. lehetőséget a Helyzet képernyőn. A kép visszaáll az
alapértelmezett helyzetébe.
●● Ha a Képernyőhöz ig. funkciót HDMI 720p bemenettel használja, egy
sor le lesz vágva fönt, lent, a jobb és a bal oldalon, ahogy a Túlpásztázás
funkció esetében.
●● 4:3 képernyőméret: Csak akkor használható, ha a képméret beállítása
Autom. széles. Megadhatja, hogy a kívánt képméret 4:3 szélesvásznú adás
(WSS) vagy az eredeti méret legyen. A különböző európai országokban eltérő
képméretre van szükség.
Magyar
▶
■■ PIP t
OO MENUm → Kép → PIP → ENTERE
Televíziós vétel és egy külső videoforrás egyidejű megtekintésére is van lehetőség.
Ha például a kábelbemeneti csatlakozóhoz kábeltelevíziós egység csatlakozik, a
PIP funkció használatával nézheti a kábeltelevíziós egységből érkező műsorokat,
valamint a HDMI-bemenethez csatlakoztatott Blu-ray lejátszóról a filmeket. A PIP
funkció csak különböző módokkal működik.
NN MEGJEGYZÉS
◀
●● Ha a TV-készüléket PIP módban kapcsolja ki, eltűnik a Kép a képben
ablak.
●● Néha előfordulhat, hogy a Kép a képben ablakban látható alkép minősége
valamelyest romlik, ha a főképernyőn játékot vagy karaoke programot
néz.
Magyar
▶
●● A Kép a képben funkció beállításai (PIP beáll.)
Főkép
Alkép
Komponens, HDMI1, HDMI2/DVI
(Országonként és típusonként változó)
Tv-készülék
●● PIP: a Kép a képben funkció be-, illetve kikapcsolása.
●● Antenna (Országonként és típusonként változó): Az antenna kiválasztása
◀
●●
●●
●●
●●
az alképernyőhöz.
Csatorna: az alképen látható csatorna kiválasztása.
Méret (õ / ã): Az alkép méretének kiválasztása.
Helyzet (ã / – / — / œ): Az alkép helyzetének kiválasztása.
Hangválasztás: PIP üzemmódban kiválaszthatja a kívánt hangot.
Magyar
▶
❑❑ A képopciók módosítása
■■ Speciális beállítások
OO MENUm → Kép → Speciális beállítások → ENTERE
(Normál / Film módban áll rendelkezésre)
Speciális beállításokat alkalmazhat a képernyőre, például a szín és a kontraszt
esetében.
◀
NN Számítógép csatlakoztatása esetén csak a Fehéregyensúly és Gamma
beállítása módosítható.
●● Din. kontraszt: a képernyő kontrasztjának beállítása.
●● Fekete tónus: A képernyő mélységének beállítása a képernyő feketeszintjének
kiválasztásával.
●● Bőrszín tónus: Megadhatja a bőrszín tónusának színét.
Magyar
▶
●● Csak RGB üzemmód: a Piros, Zöld és Kék szín megjelenítése a színárnyalat
és a színtelítettség finombeállításához.
●● Színköz: a képalkotáshoz felhasználható színtartomány beállítása.
●● Fehéregyensúly: Beállítható a kép színhőmérséklete, hogy a fehér objektumok
fehérnek látsszanak, és a teljes kép természetesnek tűnjön.
P-eltolás / Z-eltolás / K-eltolás: az egyes színek (vörös, zöld, kék)
intenzitásának beállítása.
P-nyereség / Z-nyereség / K-nyereség: az egyes színek (vörös, zöld, kék)
fényerejének beállítása.
◀
Visszaáll.: A Fehéregyensúly alapértelmezett beállításainak visszaállítása.
●● Gamma: az elsődleges színintenzitás beállítása.
●● Fényerő mozgáshoz: az energiafogyasztás csökkentése a fényerő
szabályozásával.
Magyar
▶
■■ Képopciók
OO MENUm → Kép → Képopciók → ENTERE
NN Számítógép csatlakoztatása esetén csak a Színtónus beállítása módosítható.
●● Színtónus
NN Az 1. meleg vagy a 2. meleg beállítás nem használható, ha a képmód
◀
beállítása Kiemelt.
NN A TV-készülék bemenetéhez csatlakoztatott minden külső eszköz
beállításai módosíthatók és tárolhatók.
●● Dig. tiszta megjelenítés: Ha a TV-készülékre érkező sugárzott jel gyenge,
aktiválhatja a Dig. tiszta megjelenítés funkciót a képernyőn esetlegesen
megjelenő statikus és szellemkép csökkentésére.
NN Ha gyenge a jel, próbáljon ki egyéb beállításokat a lehető legjobb
minőségű kép megjelenítése érdekében.
Magyar
▶
Autom. képiesítés: Analóg csatornák közötti váltás esetén a jelerősség
megjelenítése.
NN Csak analóg csatornák esetén áll rendelkezésre.
NN Az INFO gomb megnyomásakor megjelenik a jelerősséget jelző sáv.
NN A fogadott jel akkor a legjobb, ha a sáv zöld színű.
●● MPEG-zajszűrés: Az MPEG zaj csökkentése a jobb képminőség érdekében.
●● HDMI feketeszint: a képernyő feketeszintjének kiválasztása a képernyő
◀
mélységének beállításához.
NN Csak HDMI módban érhető el (RGB jelek).
Magyar
▶
●● Film mód: a TV-készülék minden jelforrásból automatikusan érzékeli és
feldolgozza a filmjeleket, és optimalizálja a képminőséget.
NN TV módban és olyan külső bemeneti módban használható, amely
támogatja az SD-t (480i/576i) és a HD-t (1080i), kivéve PC módban.
NN Ha a kép nem természetes, adja meg a Ki / 1. autom. / 2. autom.
beállítást a Film mód esetén.
●● Analóg tiszta megjelen. (Országonként és típusonként változó): Csökkenti a
◀
jelek közötti interferencia miatti átlós zajt.
NN Ez a funkció csak analóg műsorok esetén támogatott.
●● LED-es képtisztaság (modelltől függően): A sok mozgást tartalmazó, gyors
jelenetek esetén az elmosódás eltávolítása a tiszta kép érdekében.
NN Inaktívvá válik, ha a Kép üzemmód beállítása Természetes.
NN Előfordulhat, hogy a LED-es képtisztaság alkalmazása közben a
képernyő egy kissé elsötétül.
Magyar
▶
■■ Kép kikapcs. t
OO MENUm → Kép → Kép kikapcs. → ENTERE
A képernyő kikapcsol, de a hang bekapcsolva marad. A képernyőt a bekapcsolóés hangerő-szabályozó gombon kívül bármely gombbal bekapcsolhatja.
◀
▶
Magyar
■■ Kép visszaállítása
OO MENUm → Kép → Kép visszaállítása → ENTERE
Az aktuális képmód visszaállítása az alapértelmezett beállításokra.
◀
▶
Magyar
❑❑ A Hangzástámogató funkciók használata
■■ Hangkimenet
OO MENUm → Hang → Hangkimenet → ENTERE
Ezzel a funkcióval kiválaszthatja, hogy milyen hangszórókon szólaljon meg a TVkészülék hangja. (TV-hangszóró / Audiokimenet/optikai)
◀
▶
Magyar
❑❑ Az előre beállított hang üzemmód megváltoztatása
■■ Hang üzemmód
OO MENUm → Hang → Hang üzemmód → ENTERE
◀
●●
●●
●●
●●
●●
Normál: A normál hangmód kiválasztása.
Zene: A zene kiemelése a többi hang közül.
Film: A filmnézéshez megfelelő hang biztosítása.
Tiszta hang: A beszédhang kiemelése a többi hang közül.
Hangosított: A magas frekvenciájú hang erősségének növelése, hogy jobb
legyen a hangélmény a halláskárosultak számára.
NN Ha a Hangkimenet beállítása Audiokimenet/optikai, a Hang üzemmód
funkció le van tiltva.
Magyar
▶
❑❑ Hangbeállítások módosítása
■■ Hangeffektus
(csak normál hang üzemmód)
OO MENUm → Hang → Hangeffektus → ENTERE
●● Hangszínszabályzó
A hangszínszabályozó használata az egyes hangszórók hangbeállításainak
testreszabásához.
◀
Balansz: a jobb és bal oldali hangszóró közötti balansz szabályozása.
100Hz / 300Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz (sávszélesség beállítása): A
különböző sávszélességű frekvenciák szintjének beállítása.
Visszaáll.: a hangszínszabályzó alapértelmezett beállításainak visszaállítása.
NN Ha a Hangkimenet beállítása Audiokimenet/optikai, a Hangeffektus
funkció le van tiltva.
Magyar
▶
■■ Hangszóró-beállítások
OO MENUm → Hang → Hangszóró-beállítások → ENTERE
●● Automatikus hangerő
A hangerőszint kiegyenlítéséhez az összes csatornán állítsa be a Normál
értéket.
Éjszakai: Ez a mód jobb hangélményt nyújt a Normál módnál, mivel szinte
teljesen zajtalan. Ez a funkció éjszaka lehet hasznos.
◀
NN A TV-készülékhez csatlakoztatott forráseszközök hangerő-
szabályozójának használatához adja meg a TV-készülék Automatikus
hangerő menüpontjában a Ki beállítást. Ha nem így tesz, előfordulhat,
hogy a forráseszköz hangerejének módosítását a rendszer nem
alkalmazza.
●● TV-telepítés típusa
Adja meg a tévé telepítési típusát. A TV-készülék hangzásának automatikus
optimalizálásához válasszon a Falra szerelt és a Álló lehetőség közül.
NN Ha a Hangkimenet beállítása Audiokimenet/optikai, a Hangszóróbeállítások funkció le van tiltva.
Magyar
▶
■■ További beállítások
OO MENUm → Hang → További beállítások → ENTERE
●● DTV audio szintje (csak digitális csatornák esetén): Ez a funkció lehetővé
◀
teszi a beszéd jel (a digitális TV-adásnál vett jelek egyike) különbözőségének
lecsökkentését a kívánt szintre.
NN A sugárzott jel típusának megfelelően az MPEG / HE-AAC -10 dB és 0
dB közötti értékre állítható be.
NN A hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez állítson be egy 0 és -10
közötti értéket.
●● HDMI-audioformátum: A hangbemeneti jelet olyan formátumra állítja, amely
megfelel a tévé HDMI-csatlakozójához csatlakoztatott külső eszközhöz.
Magyar
▶
●● Dig. Audiokimenet: A digitális audiokimenet digitális hang létrehozására
szolgál, csökkenti a hangszórókat és a különféle digitális eszközöket, például
DVD-lejátszókat érő interferenciát.
Audioformátum: Kiválaszthatja a kimeneti digitális audioformátumot. A
rendelkezésre álló kimeneti digitális audioformátum a bemeneti forrástól
függően eltérő lehet.
NN Ha szeretné tökéletesíteni az interaktív 3D hangélményt, csatlakoztasson
◀
5.1 csatornás hangszórókat Dolby Digital beállítással.
Hang késleltetése: Kijavíthatja a hang és a kép összhangjával kapcsolatos
problémákat, ha tévét vagy videót néz és digitális hangkimenetet hallgat külső
eszköz, például AV-vevő használatával (0–250 ms).
Magyar
▶
●● Dolby Digital töm.: Ez a funkció minimálisra csökkenti a Dolby Digital jel és a
beszéd jel (pl. MPEG audió, HE-AAC, ATV hang) közötti különbözőséget.
NN Dinamikus hangzáshoz válassza a Line lehetőséget, éjszaka pedig, a
halk és a hangos hanghatások közötti különbség csökkentéséhez az RF
lehetőséget.
Line: a -31 dB-nél (referencia) erősebb vagy gyengébb jelek kimeneti
szintjének beállítása -20 dB, illetve -31 dB értékre.
RF: a -20 dB-nél (referencia) erősebb vagy gyengébb jelek kimeneti szintjének
beállítása -10 dB, illetve -20 dB értékre.
◀
▶
■■ Hang visszaállítása
OO MENUm → Hang → Hang visszaállítása → ENTERE
Az összes hangbeállítás visszaállítása a gyári alapértelmezett értékre.
Magyar
❑❑ A hang üzemmód kiválasztása t
Dual I II beállítás esetén az aktuális hangmód megjelenik a képernyőn.
A2 sztereó
◀
NICAM sztereó
Hang típusa
Dual I II
Monó
Monó
Sztereo
Sztereo ↔ Monó
Iker
Dual I ↔ Dual II
Monó
Monó
Sztereo
Monó ↔ Sztereo
Iker
Monó → Dual I
 Dual II 
Alapbeállítás
Automatikus váltás
Dual I
Automatikus váltás
Dual I
NN Gyenge sztereójel és automatikus váltás esetén állítsa a készüléket monó
módba.
NN Csak sztereó hangjel esetén aktív.
NN Csak akkor érhető el, ha a Forrás beállítása TV.
Magyar
▶
❑❑ Kapcsolódás a hálózathoz
(Országonként és típusonként változó)
■■ A hálózati kapcsolat állapotának ellenőrzése
OO MENUm → Hálózat → Hálózat állapota → ENTERE
Tekintse meg a hálózat aktuális állapotát.
■■ Vezeték nélküli hálózati kapcsolat létrehozása
◀
OO MENUm → Hálózat → Hálózati beállítások → ENTERE
A csatlakozás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy tudja a vezeték
nélküli router SSID azonosítóját (nevét) és jelszóbeállításait.
Ha a kívánt hálózat nem látható a listában, válassza a Hálózat hozzáadása
lehetőséget, majd kézzel adja meg a hálózat SSID azonosítóját (nevét).
Ha a hálózatot biztonsági kulcs védi, adja meg a jelszót. Ha a hálózatot nem védi
biztonsági kulcs, a tv-készülék megkerüli a képernyő-billentyűzetet, és azonnal
megkísérli a kapcsolódást.
Magyar
▶
❑❑ A kezdeti beállítás elvégzése
■■ Beállítás
OO MENUm → Rendszer → Beállítás → ENTERE
Állítsa be a csatornákat, valamint a pontos időt a TV-készülék első beállításakor
vagy visszaállítása után.
NN Végezze el a kezdeti beállítást a TV-készüléken megjelenő utasítások alapján.
◀
▶
Magyar
❑❑ A pontos idő beállítása
■■ Idő
OO MENUm → Rendszer → Idő → ENTERE
Az INFO gomb megnyomásakor megjelenik a pontos idő.
●● Óra: az óra beállítására a TV-készülék különböző időzítős funkcióinak
használatához van szükség.
NN Ha kihúzza a tápkábelt a fali aljzatból, az órát újból be kell állítani.
◀
Óra mód: a pontos idő beállítása manuálisan vagy automatikusan.
–– Auto.: a pontos idő automatikus beállítása valamelyik digitális csatornán
sugárzott idő használatával.
Magyar
▶
NN Az idő automatikus beállításához csatlakoztatni kell az antennát.
–– Kézi: a pontos idő kézi beállítása.
NN A műsorszolgáltató állomástól és a jeltől függően előfordulhat, hogy az
automatikusan beállított idő nem pontos. Ebben az esetben állítsa be
kézzel az időt.
◀
▶
Magyar
Órabeállítás: A Dátum és Idő beállítása.
NN Ha az Óra mód beállítása Kézi.
NN A Dátum és az Idő közvetlenül, a távirányító számgombjainak
megnyomásával állítható be.
Időzóna (Országonként és típusonként változó): A megfelelő időzóna
kiválasztása.
◀
NN Ez a funkció csak akkor érhető el, ha az Óra mód beállítása Auto..
NN Ha a Kézi beállítást választotta az Időzóna menüben, a GMT és a Nyári
idősz. aktívvá válik.
Magyar
▶
Időeltolás (Országonként és típusonként változó): Beállítja az időt, amikor a
TV-készülék az interneten keresztül megkapja az időre vonatkozó információt.
Állítsa be a megfelelő időt egy eltolás kiválasztásával.
NN Az aktuális idő egy hálózaton keresztül lesz beállítva, ha a TV-készülék nem
tudja fogadni az időre vonatkozó bejövő jeleket, beleértve a TV-állomások
adásjeleit is. (Pl. TV-nézés set-top box, műholdvevő stb. használatával.)
◀
▶
Magyar
❑❑ Az Automatikus kikapcsolás funkció
OO MENUm → Rendszer → Idő → Aut. Kikapcsolás → ENTERE
●● Aut. Kikapcsolás t: A TV-készülék automatikus kikapcsolása egy
◀
meghatározott, előre beállított idő elteltével. (30, 60, 90, 120, 150 vagy 180
perc).
NN A ▲/▼ gombokkal válassza ki az időtartamot, majd nyomja meg az
ENTERE gombot. Az Aut. Kikapcsolás beállítás törléséhez válassza a
Ki lehetőséget.
Magyar
▶
❑❑ A be-/kikapcsolási idő beállítása
OO MENUm → Rendszer → Idő → Bekapcsolásidőzítő <vagy>
Kikapcsolásidőzítő → ENTERE
●● Bekapcsolásidőzítő: A Bekapcsolásidőzítő funkcióhoz három külön beállítás
adható meg (1. bekapcs.időzítő, 2. bekapcs.időzítő, 3. bekapcs.időzítő)
Beállítás: A(z) Ki, Egyszer, Naponta, H–P, H–Szo, Szo–V vagy Kézi
lehetőség kiválasztása, ahogy Önnek megfelel. A Kézi lehetőség kiválasztása
esetén beállíthatja, hogy melyik napon kapcsoljon be az időzítő.
◀
NN A kiválasztott napot a c jelzés jelöli.
Idő: Állítsa be az órát és a percet.
Hangerő: a kívánt hangerő beállítása.
Magyar
▶
Forrás: a TV-készülék bekapcsolásakor lejátszott tartalom forrásának
kiválasztása. A következőket teheti:
–– Válassza a TV lehetőséget, ha egy légi vagy kábelcsatornát szeretne
megjeleníteni a tv-készüléken.
–– Válassza az USB lehetőséget, ha az USB-eszközön lévő fényképeket vagy
hangfájlokat szeretné lejátszani a TV-készüléken.
–– A set-top boxhoz csatlakoztatott forrás kiválasztása esetén a TV-készülék
◀
a set-top boxról jelenít meg csatornát.
NN Az USB lehetőség csak akkor választható ki, ha az USB-eszköz
csatlakozik a TV-készülékhez.
Magyar
▶
NN Ha nem a TV vagy USB forrást választja, tegye a következőt:
●● Csatlakoztasson egy kábeles vagy műholdas set-top boxot az adott
forráshoz
●● Állítsa a set-top boxot arra a csatornára, amelyet nézni szeretne a TVkészüléken
●● Hagyja bekapcsolva a set-top boxot.
NN Ha nem a TV forrást választja, eltűnik az Antenna és a Csatorna opció.
◀
Antenna (ha a Forrás beállítása TV): az ATV vagy a DTV beállítás közül
választhat.
Csatorna (ha a Forrás beállítása TV): a kívánt csatorna kiválasztása.
Magyar
▶
Zene / Fénykép (ha a Forrás beállítása USB): Válassza ki azt a mappát
az USB-eszközön, amely a TV-készülék automatikus bekapcsolása után
lejátszandó zene- vagy képfájlokat tartalmazza.
–– Ha nincs zenefájl az USB-eszközön, vagy nincs kiválasztva zenefájlokat
tartalmazó mappa, akkor az időzítő funkció nem működik megfelelően.
–– Ha csak egy képfájl található az USB-eszközön, nem indul el a diavetítés.
–– Ha a mappa neve túl hosszú, a mappát nem lehet kiválasztani.
–– Minden használt USB-eszköz saját hozzárendelt mappával rendelkezik.
◀
Több azonos típusú USB-eszköz használata esetén mindig eltérő nevű
mappákat rendeljen hozzá az egyes USB-eszközökhöz.
Magyar
▶
–– A Bekapcsolásidőzítő használata esetén USB-memóriaeszköz és
többkártyás olvasó használata javasolt.
–– Előfordulhat, hogy a Bekapcsolásidőzítő funkció nem működik bizonyos
gyártmányú beépített akkumulátorról működő USB-eszközökkel, MP3lejátszókkal vagy hordozható médialejátszókkal, mivel ezen készülékek
felismerése hosszú időt vesz igénybe.
●● Kikapcsolásidőzítő: A Kikapcsolásidőzítő funkcióhoz három külön beállítás
◀
adható meg (1. kikapcs.időzítő, 2. kikapcs.időzítő, 3. kikapcs.időzítő)
Beállítás: A(z) Ki, Egyszer, Naponta, H–P, H–Szo, Szo–V vagy Kézi
lehetőség kiválasztása, ahogy Önnek megfelel. A Kézi lehetőség kiválasztása
esetén beállíthatja, hogy melyik napon kapcsoljon be az időzítő.
NN A kiválasztott napot a c jelzés jelöli.
Idő: Állítsa be az órát és a percet.
Magyar
▶
❑❑ Energiatakarékos megoldások
■■ Eco-megoldás
OO MENUm → Rendszer → Eco-megoldás → ENTERE
●● Energiagazdálk.: úgy szabályozza a TV-képernyő fényerejét, hogy az
◀
energiafelhasználás minimális legyen.
●● Eco-érzékelő (modelltől függően): Az energiatakarékosság javítása érdekében
automatikusan a helyiség fényviszonyaihoz igazítja a képbeállításokat.
NN Ha állít a Háttérvilágítás intenzitásán, az Eco-érzékelő funkció Ki
beállításra vált.
Magyar
▶
Min. háttérvilág.: Ha az Eco-érzékelő beállítása Be, manuálisan állítható be a
képernyő minimális fényereje.
NN Ha az Eco-érzékelő beállítása Be, a környezeti fény intenzitásától
függően megváltozhat a képernyő fényereje (kissé sötétebbé vagy
világosabbá válhat).
●● Jel nélküli idő: A szükségtelen energiafelhasználás elkerülése érdekében állítsa
◀
be, mennyi ideig szeretné, hogy bekapcsolva maradjon a TV, ha nem érkezik
bemeneti jel.
NN Ha a számítógép energiatakarékos módban van, ez a funkció nem
használható.
●● Aut. kikapcs.: Ha a TV-készülék négy órán keresztül bekapcsolva marad
felhasználói beavatkozás nélkül, a túlmelegedés elkerülése érdekében
automatikusan kikapcsol.
Magyar
▶
❑❑ Egyéb funkciók
■■ Menü nyelve
OO MENUm → Rendszer → Menü nyelve → ENTERE
A menü nyelvének beállítása.
◀
▶
Magyar
■■ Autom. védelem ideje
OO MENUm → Rendszer → Autom. védelem ideje → ENTERE
●● Autom. védelem ideje (Ki / 2 óra / 4 óra / 8 óra / 10 óra):
Ha a képernyő egy bizonyos, a felhasználó által meghatározott ideig
változatlan marad, a szellemképek kialakulásának elkerülése érdekében
bekapcsol a képernyővédő.
◀
▶
Magyar
■■ Általános
OO MENUm → Rendszer → Általános → ENTERE
●● Játék mód: ha PlayStation™ vagy Xbox™ játékkonzolt csatlakoztat, a játék
mód kiválasztásával a készülék még valósághűbb játékélményt nyújt.
NN MEGJEGYZÉS
●● A játék módra vonatkozó óvintézkedések és korlátozások
–– Ha le szeretné csatlakoztatni a játékkonzolt, és másik külső
◀
eszközre szeretne váltani, állítsa a Játék mód opciót Ki értékre a
Beállítás menüben.
–– Ha a TV-menüt Játék mód esetén jeleníti meg, a képernyő
enyhén remeg.
Magyar
▶
●● A Játék mód funkció TV módban nem érhető el.
●● A játékkonzol csatlakoztatása után állítsa Be értékre a Játék mód
funkciót. Sajnos előfordulhat, hogy romlik a képminőség.
●● Ha a Játék mód funkció beállítása Be:
–– A Kép üzemmód beállítása Játék, a Hang üzemmód beállítása
pedig Játék lesz.
●● Panelzár: A panel összes nyomógombjának zárolása vagy a zárolás feloldása
◀
egyszerre. Ha a Panelzár be van kapcsolva, akkor a panelen levő gombok
nem működnek.
●● Indítási logó: a Samsung logó megjelenítése a TV-készülék bekapcsolásakor.
Magyar
▶
■■ PIN módosítása
OO MENUm → Rendszer → PIN módosítása → ENTERE
A TV-készülék beállításához szükséges jelszó módosítása.
NN A beállítási képernyő előtt megjelenik a PIN megadására szolgáló képernyő.
NN Adja meg 4 számjegyű PIN kódját. A PIN kódot a PIN módosítása opció
használatával változtathatja meg.
◀
▶
Magyar
■■ DivX® Video On Demand
OO MENUm → Rendszer → DivX® Video On Demand → ENTERE
A TV-készülékhez rendelt regisztrációs kód megjelenítése. Ha megnyitja a DivX
honlapot, és regisztrálja a 10 jegyű kódot, letöltheti a VOD-aktiválási fájlt.
A regisztráció akkor fejeződik be, ha lejátssza a filmet a Videók funkció
segítségével.
NN A DivX® VOD szolgáltatással kapcsolatos további információkért látogasson
el a http://vod.divx.com honlapra.
◀
▶
Magyar
❑❑ A Forráslista használata
■■ Forráslista
OO MENUm → Alkalmazások → Forráslista → ENTERE
NN A SOURCE gomb megnyomásakor azonnal megjelenik a Forrás képernyő.
NN Csak olyan külső eszközöket választhat, amelyek csatlakoztatva vannak a
TV-készülékhez. A Forrás képernyőn a csatlakoztatott bemeneti források
kiemelve jelennek meg.
◀
NN Részletes információkért lásd „A bemeneti forrás módosítása” című részt a
Használati útmutatóban.
Magyar
▶
❑❑ USB-eszköz csatlakoztatása
1. Kapcsolja be a televíziót.
2. Csatlakoztassa a fotó-, zene- és filmfájlokat tartalmazó USB-eszközt a TVkészülék oldalán található USB-porthoz.
3. Ha az USB-eszköz csatlakozott a TV-készülékhez, megjelenik egy előugró
ablak. Közvetlenül választhat a Fényképek, Videók vagy Zene mappák
közül.
◀
▶
Magyar
NN Előfordulhat, hogy licenccel nem rendelkező multimédiás fájlok esetén nem
működik megfelelően.
NN Fontos tudnivalók a Média funkció használatához
●● Az MTP (Media Transfer Protocol, médiaátviteli protokoll) nem támogatott.
●● A támogatott fájlrendszerek a FAT és az exFAT.
●● Előfordulhat, hogy bizonyos típusú USB digitális kamerák és
◀
audioeszközök nem kompatibilisek ezzel a TV-készülékkel.
●● A Media Play csak a váltott jpeg formátumot támogatja.
●● A Media Play kizárólag az USB tömegtároló eszközöket (MSC)
támogatja. Az MSC egy tömegtár jellegű háttértároló adathordozó
eszköz. MSC-eszközök például a hordozható memóriaeszközök és a
flash kártyaolvasók (az USB-elosztó nem támogatott). Az eszközöket
közvetlenül kell csatlakoztatni a televízió USB-portjához.
Magyar
▶
●● Mielőtt csatlakoztatja az eszközt a TV-készülékhez, készítsen biztonsági
●●
●●
●●
●●
◀
●●
mentést a fájlokról, nehogy megsérüljenek vagy elvesszenek az adatok.
A SAMSUNG nem vállal felelősséget a megsérült adatfájlokért és az
adatvesztésért.
Használat közben ne húzza ki az USB-eszközt.
Minél nagyobb a kép felbontása, annál később jelenik meg a képernyőn.
A legnagyobb támogatott JPEG-felbontás a 15 360 × 8640 pixel.
Nem támogatott vagy hibás fájlok esetén megjelenik a „Nem támogatott
fájlformátum” üzenet.
A jelenetkeresés és miniatűr nézet funkciókat a Videók opció nem
támogatja.
Magyar
▶
●● A fizetős honlapokról letöltött, digitális jogkezelő rendszerrel védett MP3
●●
◀
●●
●●
fájlokat nem lehet lejátszani. A digitális jogkezelő rendszer (DRM) olyan
technológia, amely integrált és átfogó módon támogatja különböző
tartalmak létrehozását, ezek forgalmazását és kezelését, beleértve a
jogtulajdonosok jogainak és érdekeinek védelmét, valamint a tartalmak
illegális másolásának megakadályozását éppúgy, mint a számlázások és
a kifizetések intézését.
Előfordulhat, hogy a rendszer nem támogatja a nagy (500 mA-nél
vagy 5 V-nál magasabb) áramigényű USB-eszközt. Az USB-porthoz
csatlakoztatott merevlemez (HDD) nem támogatott.
Ha a TV-készülék az Autom. védelem ideje pontban beállított ideig nem
kap jelet, bekapcsol a képernyővédő.
Előfordulhat, hogy a TV-készülékhez csatlakoztatva egyes külső
merevlemez-meghajtók automatikusan kilépnek az energiatakarékos
módból.
Magyar
▶
●● USB-hosszabbítókábel használata esetén előfordulhat, hogy a rendszer
●●
●●
◀
●●
nem ismeri fel az USB-eszközt, vagy nem tudja olvasni a rajta tárolt
fájlokat.
Ha a TV-készülékhez csatlakoztatott USB-eszközt nem ismeri fel a
rendszer, az eszközön tárolt fájlok sérültek vagy a fájlokat nem lehet
lejátszani, csatlakoztassa az USB-eszközt a számítógéphez, formázza
meg, és ellenőrizze a csatlakoztatást.
Ha a rendszer a Media Contents funkció futtatásakor megtalál egy,
a számítógépről már törölt fájlt, a számítógépen a „Lomtár ürítése”
lehetőség használatával törölje végleg a fájlt.
Ha az USB-tárolóeszközre mentett fájlok és mappák száma nagyobb kb.
4000-nél, előfordulhat, hogy nem jelennek meg a fájlok és a mappák, és
hogy egyes mappákat nem lehet megnyitni.
Magyar
▶
USB-eszköz eltávolítása
1. Nyomja meg a SOURCE gombot.
2. Válassza ki a kívánt USB-eszközt, majd nyomja meg a TOOLS gombot.
Megjelenik az Eszközök menü.
3. Válassza az USB eltávolítása lehetőséget, és várjon, amíg megszűnik a
kiválasztott USB-eszköz csatlakoztatott állapota. Ekkor eltávolíthatja az USBeszközt a TV-készülékből.
◀
NN Ha el szeretné távolítani az USB-eszközt a TV-készülékből, a USB
eltávolítása (USB-eszköz leválasztása) funkció használatát javasoljuk.
Magyar
▶
❑❑ A Média funkció
OO MENUm → Alkalmazások → Media Play → ENTERE
Lejátszhatja az USB-tárolóeszközre (MSC) mentett fénykép-, zene- és filmfájlokat.
1. Nyomja meg a MEDIA.P gombot.
2.A ◄/► gombbal válassza ki a kívánt menüt (Fényképek, Videók, Zene),
majd nyomja meg az ENTERE gombot.
◀
3. Válassza ki a ◄/► gombbal a kívánt eszközt, majd nyomja meg ismét az
ENTERE gombot.
4. Válassza ki a ▲/▼/◄/► gombbal a listából a kívánt fájlt, majd nyomja meg az
ENTERE vagy a ∂ (Lejátszás) gombot.
Magyar
▶
A kiválasztott fájlok lejátszása
1. Válassza ki a ▲ gombbal az Opciók elemet az egyes főképernyők felső
részén, majd válassza ki a Kijelöltek lej. lehetőséget.
2. Válassza ki a kívánt fájlokat.
NN A kiválasztott fájlok bal oldalán egy jelölőnégyzet jelenik meg.
NN Nyomja meg ismét az ENTERE gombot a fájl kijelölésének
megszüntetéséhez.
◀
3. Nyomja meg a ▲ gombot a Lejátszás kiválasztásához.
NN A Mind kiválasztása / Összes kijel. visszav. megnyomásával az összes
fájlt kijelölheti, illetve visszavonhatja a kijelölést.
Magyar
▶
❑❑ Fényképek/videók/zene lejátszása
A fájl lejátszása közben a ▲/▼/◄/► gombbal válassza ki a kívánt menüt.
NN Ha nem jelenik meg a Opciók menü, nyomja meg a TOOLS vagy az
ENTERE gombot.
NN Lejátszás közben a távirányító ∂/∑/∫/π/µ gombjait is használhatja.
NN Ha lejátszás közben megnyomja az INFO gombot, megtekintheti a lejátszási
információkat.
◀
▶
Magyar
Lejátszás menü
Gomb
Művelet
Fényképek
/
Előző / Következő
●
Diavetítés indítása / Diavetítés leállítása
●
Lejátszás / Szünet
/
/
/
◀
/
Videók
Zene
Minilejátszó*
●
●
Előző / Következő
Minilejátszó*
●
●
Visszatekerés / Előretekerés
●
●
●
* Ezek a gombok jelennek meg, amikor beállítja a Háttérzene lehetőséget a Minilejátszó eszközben a Fényképek
menüben.
Magyar
▶
Beállítás menü
●● Fényképek
Gomb
◀
Művelet
Diabemutató
beállításai
Diavetítés alatt megadhatja a Sebesség és az Effektusok
beállításait.
Nagyítás
Kinagyíthatja a képet.
Forgatás
A képek elforgatása teljes képernyős módban.
Háttérzene /
Minilejátszó
Diavetítés megtekintésekor háttérzenét állíthat be. / Irányíthatja
az egyszerű lejátszási menüket.
Beállítás
Kép üzemmód/Hang üzemmód: A kép- vagy a hangbeállítás
módosítása.
Információ: A lejátszott fájlra vonatkozó információk
megtekintése.
Magyar
▶
NN A diavetítés során a fájllistában található minden fájl megjelenítésre kerül, a
lista szerinti sorrendben.
NN Ha megnyomja a fájllistában a ∂ (Lejátszás) gombot (vagy a ▲ gombot →
Opciók → Diavetítés) a diavetítés azonnal elindul.
NN Diavetítés közben a π (VISSZA) vagy az μ (ELŐRE) gombbal állíthatja be
a diavetítés sebességét.
●● Támogatott fényképformátumok
NN Részletes információkért olvassa el a használati útmutató „Műszaki leírás”
◀
című szakaszát.
▶
Magyar
●● Videók
Gomb
Művelet
Keres
Címkeresés: Azonnali továbblépés a másik fájlra.
Keresés az idősávon: A ◄ és a ► gombbal kereshet a videóban
egyperces intervallumonként, illetve az adott szám közvetlen
megadásával.
NN A bemeneti forrástól függően előfordulhat, hogy nem támogatott.
Ismétlés mód
Filmfájlok többszöri lejátszása.
Képméret
A képméret beállítása igény szerint.
◀
▶
Magyar
Gomb
Művelet
Beállítás
Feliratok beállítása: A videó lejátszása felirattal. Ez a funkció csak
akkor működik, ha a feliratfájl és a videofájl neve megegyezik.
Kép üzemmód/Hang üzemmód: A kép- vagy a hangbeállítás
módosítása.
Szinkronhangnyelv: Ha a videó több nyelvet is tartalmaz, kiválaszthatja
a szinkronhang nyelvét.
Információ: A lejátszott fájlra vonatkozó információk megtekintése.
◀
▶
Magyar
NN Ismeretlen videoformátum esetén a lejátszási idő és a folyamatsáv nem jelenik
meg.
NN Ebben a módban megnézheti a játékhoz tartozó videoklipeket, de magát a
játékot nem indíthatja el.
●● Támogatott felirat-/videoformátumok
NN Részletes információkért olvassa el a használati útmutató „Műszaki leírás”
című szakaszát.
◀
▶
Magyar
●● Zene
Gomb
Művelet
Ismétlés
Lehetőség van a zenefájlok többszöri lejátszására.
Kevert
Lehetőség van a zenefájlok véletlenszerű lejátszására.
Hang
üzemmód
Lehetőség van a hangbeállítás módosítására.
NN Csak a támogatott fájlkiterjesztésű zenefájlok jelennek meg. Más kiterjesztésű
fájl akkor sem jelenik meg, ha ugyanarra az USB-eszközre van elmentve.
◀
NN Ha a zenefájlok lejátszása során a hang nem megfelelő, állítson a Hang
menü Hangszínszabályzó opcióján. (Túlmodulált zenefájl is okozhat
hangproblémát.)
●● Támogatott zeneformátumok
NN Részletes információkért olvassa el a használati útmutató „Műszaki leírás”
című szakaszát.
Magyar
▶
Kódolási nyelv megadása
Ha a szöveget a készülék nem támogatja, állítsa be a kódolási nyelvet.
1. Válassza ki a ▲ gombbal az Opciók elemet a zene főképernyő felső részén,
majd válassza ki a Kódolás lehetőséget.
2. Válassza ki a kívánt kódolási nyelvet.
◀
▶
Magyar
●● Összetevők és &DTV
(Országonként és típusonként változó)
Jelforrás
Komponens
DTV
◀
Felbontás
Frekvencia (Hz)
1280 × 720p
50/59,94/60 Hz
1920 × 1080i
50/59,94/60 Hz
1920 × 1080 p
23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz
1280 × 720p
50/59,94/60 Hz
1920 × 1080i
50/59,94/60 Hz
1920 × 1080 p
25 Hz
●● Videók/fényképek (a Media Play funkcióban)
Részletes információkért olvassa el a használati útmutató „Műszaki leírás”
című szakaszát.
Magyar
▶
❑❑ Az e-Manual megjelenítése
■■ e-Manual
OO MENUm → Terméktámogatás → e-Manual → ENTERE
Elolvashatja a TV-készüléken tárolt, a készülék funkcióira vonatkozó bevezetőt és
útmutatót.
NN Az elektronikus útmutató képernyőjével kapcsolatos részletes információt
lásd a használati útmutató „Az e-Manual használata” című részében.
◀
▶
Magyar
❑❑ Az öndiagnosztika használata
■■ Öndiagnosztika
OO MENUm → Terméktámogatás → Öndiagnosztika → ENTERE
NN Az Öndiagnosztika akár néhány másodpercig is tarthat; ez a TV-készülék
normál működésének része.
◀
●● Képteszt: a képhibák ellenőrzése.
●● Hangteszt: Hangproblémák ellenőrzése a beépített dallam segítségével.
NN Ha nem hallható hang a TV-készülék hangszóróiból, a hangteszt
végrehajtása előtt ellenőrizze, hogy a Hangkimenet beállítása TVhangszóró a Hang menüben.
Magyar
▶
NN A dallam akkor is hallható lesz a teszt során, ha a készülék le van némítva
a MUTE gombbal.
●● Jelinformáció (csak digitális csatornák esetén): HDTV-csatornák esetén
◀
vagy tökéletes a vételi minőség, vagy nem érhető el a csatorna. A jelerősség
növelése érdekében állítsa be az antennát.
●● Visszaáll.: Az összes beállítás visszaállítása a gyári alapértelmezett értékre (a
hálózati beállítások kivételével).
NN A beállítási képernyő előtt megjelenik a PIN megadására szolgáló
képernyő.
NN Adja meg 4 számjegyű PIN kódját. A PIN kódot a PIN módosítása opció
használatával változtathatja meg.
Magyar
▶
❑❑ A szoftver frissítése
■■ Szoftverfrissítés
OO MENUm → Terméktámogatás → Szoftverfrissítés → ENTERE
A Szoftverfrissítés menü használatával TV-készülékének szoftverét a legújabb
verzióra frissítheti.
NN Szoftverfrissítés után a saját kép- és hangbeállítások visszaállnak az
◀
alapértelmezett beállításokra. Azt tanácsoljuk, hogy jegyezze fel az egyéni
beállítások értékeit, így egyszerűen visszaállíthatja őket a frissítést követően.
Magyar
▶
●● Most frissít
A TV-készülék firmware frissítése az USB-csatlakozón és sugárzott jelen
keresztül is elvégezhető.
–– USB-n: helyezzen be a TV-készülékbe egy USB-meghajtót, amely
tartalmazza a „www.samsung.com” oldalról letöltött termékszoftverfrissítés fájlt.
NN Ügyeljen arra, hogy frissítés közben ne húzza ki a tápcsatlakozót,
◀
illetve ne távolítsa el az USB-eszközt. A termékszoftver frissítésének
befejeztével a TV-készülék automatikusan ki- és bekapcsol.
Magyar
▶
–– Csatornán: A szoftver frissítése a sugárzott jel segítségével.
NN Ha a funkciót a szoftverátvitel ideje alatt választották ki, akkor
automatikusan megkeresi és letölti a szoftvert.
NN A szoftver letöltéséhez szükséges idő a jel állapotától függ.
●● Automatikus frissítés: Ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén a TV-
◀
készülék frissítése készenléti módban megy végbe. Így képes saját magát
automatikusan frissíteni, amikor nincs használatban. Mivel a TV-készülék belső
folyamatai nem állnak le, a képernyő halvány fényt bocsáthat ki, amely több
mint 1 órán át is tarthat, amíg a szoftver letöltése befejeződik.
●● Műholdas csatornák kezelése (Országonként és típusonként változó):
Szoftverletöltések kezelése műholdcsatornán keresztül. Csak akkor érhető el,
ha az antenna beállítása Műhold.
Magyar
▶
❑❑ A használati mód megváltoztatása
■■ Használati mód
OO MENUm → Terméktámogatás → Használati mód → ENTERE
Válasszon a környezetnek megfelelő Használati mód-beállítást. Javasoljuk,
válassza az Otthon lehetőséget.
●● Otthon: Az Otthon az alapértelmezett beállítás.
●● Üzlet mód: Az Üzlet mód csak kereskedelmi környezetben történő
◀
használatra alkalmas. Ha az Üzlet mód beállítást választja, egyes funkciók
nem fognak működni, és a képbeállítások 5 percenként visszaállnak.
Magyar
▶
❑❑ A Samsung ügyfélszolgálat elérhetőségének
megjelenítése
■■ Samsung ügyfélszolg.
OO MENUm → Terméktámogatás → Samsung ügyfélszolg. → ENTERE
Ez az információ akkor hasznos, ha TV-készüléke nem működik megfelelően,
vagy szeretné frissíteni a szoftvert. Itt találhatók a telefonos ügyfélszolgálattal,
valamint a termékek és szoftverek letöltésével kapcsolatos információk.
◀
▶
Magyar
❑❑ A Sport üzemmód használata (Országonként és
típusonként változó)
■■ Sport üzemmód t
OO MENUm → Alkalmazások → Sport üzemmód → ENTERE
Ez az üzemmód optimális feltételeket biztosít sportközvetítések nézéséhez.
●● a (Nagyítás): A lejátszás szüneteltetése és a kép felosztása 9 részre.
◀
Válasszon egy részt a kinagyításához. A lejátszáshoz nyomja meg ismét a
gombot.
NN Ha a Sport üzemmód be van Be, a rendszer a kép és a hang esetében
automatikusan a Stadion beállítást alkalmazza.
NN Ha kikapcsolja a TV-készüléket miközben a Sport üzemmód fut, a Sport
üzemmód üzemmód kikapcsol.
NN Amikor a Adatszolgáltatás funkció be van kapcsolva, a Nagyítás nem áll
rendelkezésre.
Magyar
▶
NN A Zoom funkció az alábbi üzemmódokban nem működik:
–– PIP bekapcsolva
–– Media play videók
–– Digitális szöveg (csak Egyesült Királyság)
◀
▶
Magyar
❑❑ A vezeték nélküli hálózat használata
(modelltől függően - Csak az Egyesült Királyságban)
NN A részletes információkat a „www.samsung.com” webhelyen található további
webes útmutatóban olvashatja.
◀
▶
Magyar
❑❑ All care protection (Teljeskörű védelem)
(Országonként és típusonként változó)
1. A Teljeskörű védelem a képminőséget minden 5,000 óra elteltével frissíti.
2. A Teljeskörű védelem felugró menü minden 5,000 óra elteltével megjelenik,
Maximum 3 alkalommal. (5,000/10,000/15,000 óra)
3. Az értesítés vagy a felugró menü bezáródik az idő leteltekor (30 mp.), illetve
ha a távirányítón a bekapcsológombon kívül bármilyen gombot megnyom.
◀
●● Ha a felhasználó ki- majd bekapcsolja a készüléket, akkor a frissítést kérő
felugró menü ismét megjelenik.
●● A felugró menü csak 3 alkalommal jelenik meg, beleértve a kezdeti felugró
menüt is.
●● A felugró menü csak a televízió bekapcsolt állapotában jelenik meg.
Magyar
Download PDF

advertising