Samsung | NP550P7C | Samsung NP550P7C User Manual (Windows 8)

Használati útmutató
Tartalom
1. fejezet - Az első lépések
3
6
21
24
34
77
Mi a Microsoft Windows 8?
A képernyő áttekintése
A Gombok használata
Alkalmazások használata
Windows gyorsbillentyű funkció
90
47
50
54
55
57
62
64
65
69
71
75
76
Billentyűzet
Érintőpad
CD-meghajtó (optikai lemezmeghajtó, opcionális)
Többkártyás modul (opcionális)
Külső kijelzőeszköz csatlakoztatása
A hangerő beállítása
Az LCD fényerejének szabályozása
Vezetékes hálózat
Vezeték nélküli hálózat (opcionális)
A Multimedia alkalmazás használata (opcionális)
Samsung szoftverek frissítése
A számítógép állapotának diagnosztizálása és
hibaelhárítás
103
107
BIOS Setup
Indítójelszó beállítása
Az indítósorrend megváltoztatása
Memóriabővítés
Merevlemez hozzáadása (opcionális, csak a
550PxC típusok esetében)
Akkumulátor
5. fejezet - Hibaelhárítás
96
3. fejezet - A számítógép használata
A biztonsági eszköz használata (opcionális)
4. fejezet - Beállítások és frissítés
79
82
85
86
88
2. fejezet - A Windows 8 használata
37
38
40
42
45
Mindenekelőtt
Biztonsági óvintézkedések
A számítógép használatakor javasolt testtartás
Áttekintés
A számítógép be- és kikapcsolása
1. fejezet
Az első lépések
A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés
készítése a számítógépről (opcionális)
Windows újratelepítése (opcionális)
Kérdések és válaszok
6. fejezet - Függelék
113
115
117
133
134
135
137
141
Fontos biztonsággal kapcsolatos tudnivalók
Alkatrészek és tartozékok cseréje
Megfelelőségi nyilatkozatok
WEEE Szimbólumra Vonatkozó Információk
Termékspecifikációk (550PxC modellek esetén)
Termékspecifikációk (500P4x,Q470x modellek
esetén)
Fogalomtár
Tárgymutató
1
1. fejezet
Az első lépések
Mindenekelőtt
3
Biztonsági óvintézkedések
6
A számítógép használatakor javasolt testtartás
21
Áttekintés
24
A számítógép be- és kikapcsolása
34
Mindenekelőtt
A használati útmutató elolvasása előtt tekintse át a következő
információkat.
•• Előfordulhat, hogy a használati útmutatóban bemutatott
egységeket, eszközöket és szoftvert a rendszer nem
tartalmazza és/vagy azok frissítés következtében
megváltoztak.
A használati útmutatóban szereplő számítógépes
környezet eltérhet az Ön környezetétől.
•• A használati útmutató borítóján és belsejében szereplő
illusztrációkon minden sorozatból egy reprezentatív típus
szerepel, amelynek megjelenése eltérhet a tényleges
terméktől.
•• Az útmutatóban megismerkedhet mind az egér, mind az
érintőpad használatával.
•• A kézikönyvben található magyarázatok a Windows 8
operációs rendszerre épülnek. A magyarázatok és ábrák
eltérőek lehetnek az Ön által használt operációs rendszer
függvényében.
•• A számítógéphez mellékelt használati útmutató típustól
függően eltérő lehet.
1. fejezet
Az első lépések
3
A szoftver használata
•• Jobb gombbal kattintson a Kezdőképernyő bármely
területére, és válassza ki a jobb alsó sarokban található
Minden Alkalmazás
lehetőséget. Ezután kattintson a
kívánt programra. Vagy ugyanehhez egyszerűen indítsa el
a Quick Starter alkalmazást.
•• A Quick Starter alkalmazást a SW Update programból
telepítheti.
Mindenekelőtt
1. fejezet
Az első lépések
Biztonsági óvintézkedések
Ikon
Jelentés
4
Szerzői jogok
Magyarázat
Vigyázat
A szimbólummal jelölt utasítások be
nem tartása személyi sérülést vagy
halálos kimenetelű szerencsétlenséget
eredményezhet.
Figyelem
A szimbólummal jelölt utasítások be nem
tartása könnyű személyi, illetve tárgyi
sérülést eredményezhet.
© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd.
Jelen kézikönyv szerzői joga a Samsung Electronics Co. Ltd.
tulajdona.
Tilos a kézikönyv részeit vagy egészét bármilyen formában,
elektronikus vagy mechanikus úton sokszorosítani vagy
továbbadni a Samsung Electronics Co. Ltd. hozzájárulása nélkül.
A jelen dokumentumban található információk a termék
folyamatos fejlesztése következtében előzetes értesítés nélkül
megváltozhatnak.
A Samsung Electronics nem vállal felelősséget az esetlegesen
bekövetkező adatvesztésért. Végezzen biztonsági mentést az
adatvesztés elkerülése érdekében.
Szöveges jelzések
Ikon
Jelentés
Fontos
Magyarázat
Az ebben a részben szereplő tartalom
a funkcióra vonatkozó tudnivalókat
ismerteti.
Az ebben a részben szereplő tartalom
Megjegyzés a funkció használatával kapcsolatos
hasznos tudnivalókat ismerteti.
Operációs rendszer és szoftvertámogatás
Ha a termék gyári operációs rendszerét más operációs rendszerre
módosítja, vagy ha a termék gyári operációs rendszere által nem
támogatott szoftvert telepít, nem kap technikai támogatást, nem
jár termékcsere és pénzvisszatérítés. További szolgáltatás kérése
esetén munkadíjat számítanak fel.
A számítógépet az eredeti, gyári operációs rendszerrel használja.
Ha a gyári operációs rendszertől eltérő operációs rendszert telepít,
előfordulhat, hogy az adatok törlődnek, vagy a számítógép nem
indul el.
Mindenekelőtt
A termékkapacitás megjelenítési szabványa
Tudnivalók a tárhelykapacitás megjelenítésével
kapcsolatban
A tárolóeszköz (HDD, SSD) gyártó által számított kapacitásának
alapja, hogy 1 KB = 1000 byte.
Az operációs rendszer (Windows) azonban abból indul ki, hogy az
eszköz kapacitása 1 KB = 1024 byte, és ezért (az eltérő számítási
módszer miatt) a HDD kapacitás Windows alatti megjelenítése a
tényleges kapacitásnál kisebb.
(Pl. egy 80 GB-os HDD esetén a Windows 74,5 GB-os kapacitást
tüntet fel: 80 x 1000 x 1000 x 1000 byte / (1024 x 1024 x 1024) byte
= 74,505 GB)
A kapacitás megjelenítése még kisebb is lehet a Windows
rendszerben, mert egyes programok, pl. az Recovery, a HDD egyik
rejtett területén található.
1. fejezet
Az első lépések
5
A memóriakapacitás megjelenítése
A Windows által számított memóriakapacitás kevesebb a
tényleges memóriánál.
Ennek oka, hogy a BIOS vagy a videoadapter saját maga számára
használja fel, illetve tartja fenn a memória egy részét.
(Pl. 1 GB (= 1024 MB) telepített memóriát a Windows 1022 MB-nak
vagy kevesebbnek tüntethet fel.)
Biztonsági óvintézkedések
A saját biztonsága és a károk elkerülése érdekében olvassa el
figyelmesen a következő biztonsággal kapcsolatos utasításokat.
Az utasítások általánosságban vonatkoznak a Samsung
számítógépekre, ezért néhány illusztráció/adat eltérhet az Ön
által vásárolt terméktől.
Vigyázat
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi
sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is
eredményezhet.
1. fejezet
Az első lépések
6
A fal és a számítógép között legalább 15 cm
távolságot kell hagyni, és tilos a kettő közé
más tárgyakat helyezni.
Ellenkező esetben a számítógép belseje
felmelegedhet, ami sérüléshez vezethet.
Tilos a számítógépet ferde vagy rezgésnek
kitett helyen elhelyezni, illetve huzamosabb
ideig ilyen helyen használni.
Az ilyen helyeken ugyanis megnő a működési
hibák előfordulásának vagy a termék
károsodásának veszélye.
Üzembe helyezési utasítások
Tilos a terméket párás helyiségekben, pl.
fürdőszobában elhelyezni.
Fennáll az áramütés veszélye. A terméket a
gyártó használati útmutatójában részletezett
működési feltételek mellett használja.
A műanyag tasakokat tartsa gyermekektől
távol.
Fennáll a fulladás veszélye.
Ne érjen hozzá a számítógép
szellőzőnyílásához, adapteréhez stb., mert
ha a számítógép huzamosabb ideig be van
kapcsolva, ezek a részek átforrósodnak.
Ha hosszú időn át tartózkodik a szellőzőkből
vagy a hálózati adapterből kiáramló hő
közelében, égési sérülést szenvedhet.
Ne takarja el a számítógép alján vagy
oldalán levő szellőzőnyílásokat, ha ágyban
vagy párnán használja a számítógépet.
Blokkolt szellőzőnyílások esetén fennáll a
túlhevülés veszélye a számítógép belsejében.
Ver 3.2
Biztonsági óvintézkedések
Vigyázat
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi
sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is
eredményezhet.
Áramellátással kapcsolatos utasítások
A hálózati csatlakozó és a fali csatlakozóaljzat ábrázolása
a különböző országoktól és a választott típustól függően
eltérő lehet.
1. fejezet
Az első lépések
Ne használjon sérült vagy meglazult
csatlakozót, tápkábelt vagy dugaszoló
aljzatot.
Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
Illessze a tápkábelt szorosan a
dugaszolóaljzatba és hálózati adapterbe.
Ellenkező esetben áramütés- vagy tűzveszély
áll fenn.
Ne a kábelnél fogva húzza ki a tápvezetéket.
A sérült kábel áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne érjen nedves kézzel a
csatlakozóaljzathoz vagy a tápkábelhez.
Fennáll az áramütés veszélye.
G
A termék csatlakoztatásakor ne lépje túl a
többszörös csatlakozó vagy hosszabbító
szabvány kapacitását (feszültség/áram).
Ne hajlítsa meg túlságosan a tápkábelt,
illetve ne helyezzen rá nehéz tárgyat.
Különösen fontos, hogy a tápkábelt
gyermekektől és kisállatoktól elzárva
tartsa.
Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
A sérült kábel áramütést vagy tüzet okozhat.
Ha a hálózati kábel vagy dugaszoló aljzat
zajos, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból,
és forduljon a szervizközponthoz.
Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
7
Biztonsági óvintézkedések
Vigyázat
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi
sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is
eredményezhet.
Csak földelt dugaszolóaljzathoz vagy
hosszabbítóhoz csatlakoztassa a tápkábelt.
1. fejezet
Az első lépések
A hálózati adapter használatára vonatkozó
óvintézkedések
Szorosan csatlakoztassa a tápkábelt a
hálózati adapterhez.
Ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye.
Egyébként a nem megfelelő érintkezés miatt
tűz keletkezhet.
Ha a tápellátás nincs földelve, az áram
szivároghat, ami áramütéshez vezethet.
Kizárólag a termékhez mellékelt hálózati
adaptert használja.
Ha idegen anyag, például víz kerül a
bemeneti csatlakozóba, hálózati adapterbe
vagy a számítógépbe, húzza ki a tápkábelt,
és forduljon a szervizközponthoz.
Másik adapter használata esetén a képernyő
vibrálhat.
Ha a notebook számítógép külső
(eltávolítható) akkumulátorral rendelkezik,
akkor távolítsa el az akkumulátort is.
Fennáll a számítógépben levő eszköz
károsodásának veszélye, ami áramütést vagy
tüzet eredményezhet.
Tartsa tisztán a tápkábelt és az aljzatot (ne
fedje be a por).
Ellenkező esetben tűz keletkezhet.
8
Ne helyezzen nehéz tárgyakat, illetve ne
lépjen a tápkábelre vagy hálózati adapterre,
mert így elkerülheti azok sérülését.
Sérült kábel esetén áramütés- vagy tűzveszély
áll fenn.
Húzza ki a fali hálózati adaptert (adapterrel
és dugasszal ellátott típus) a fali aljzatból.
Ehhez fogja meg magát az adaptert, és
húzza a nyíl irányába.
Ha a vezetéknél fogva húzza ki az adaptert,
az adapter megsérülhet, illetve áramütést,
robbanást vagy szikrát okozhat.
Biztonsági óvintézkedések
Vigyázat
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi
sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is
eredményezhet.
Az akkumulátor használatára vonatkozó
utasítások
A számítógép első használata előtt töltse fel teljesen
az akkumulátort.
Tartsa az akkumulátort gyermekektől
és kisállatoktól elzárva, mert így az nem
kerülhet a szájukba.
Fennáll az áramütés vagy fulladás veszélye.
Kizárólag jóváhagyott akkumulátort és
hálózati adaptert használjon.
Kérjük, hogy csak a Samsung Electronics által
engedélyezett akkumulátort és adaptert
használjon.
Előfordulhat, hogy a nem engedélyezett
akkumulátorok és adapterek nem felelnek meg
a biztonsági előírásoknak, és problémát vagy
működési zavart okoznak, ami robbanást vagy
tüzet eredményezhet.
1. fejezet
Az első lépések
9
Ne használja a számítógépet rosszul
szellőző helyen, például ágyon, párnán
stb., és padlófűtéssel rendelkező helyen
sem, mert az a számítógép túlhevülését
okozhatja.
Ügyeljen arra, hogy a számítógép szellőzői
(oldalt és alul) ne legyenek eltakarva,
különösen a korábban említett helyeken. Ha
a szellőzőnyílások elzáródnak, a számítógép
túlmelegedhet, ami probléma, sőt robbanás
forrása is lehet.
Ne használja a számítógépet párás helyen,
például fürdőszobában vagy szaunában.
A számítógépet az ajánlott hőmérsékleti
tartományban (10–32 ºC) és relatív páratartalom
(20–80%) mellett használja.
Bekapcsolt állapotban ne hajtsa le az
LCD-panelt és ne tegye a számítógépet a
táskájába, illetve ne is szállítsa azt.
Ha bekapcsolt állapotban helyezi a
számítógépet a táskájába, a laptop
túlmelegedhet, ami tűzet okozhat. Mozgatás
előtt kapcsolja ki teljesen a számítógépet.
Biztonsági óvintézkedések
Vigyázat
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi
sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is
eredményezhet.
1. fejezet
Az első lépések
A belső akkumulátor áramellátásának
megszakítása (csak a megfelelő modellek esetén)
Ne hevítse és ne dobja tűzbe a készüléket
(vagy az akkumulátort). Ne tárolja
vagy használja a készüléket (vagy az
akkumulátort) meleg helyen, például
szaunában, tűző napon álló gépkocsiban stb.
Robbanás- vagy tűzveszély áll fenn.
Ügyeljen arra, hogy fém tárgyak, például
kulcs vagy kapocs ne érintkezzen az
akkumulátor-csatlakozókkal (fém
alkatrészek).
Ha fém tárgy érintkezésbe kerül az akkumulátor
csatlakozóival, túláram keletkezhet, ami az
akkumulátor károsodását vagy tűz keletkezését
eredményezheti.
Ha folyadék szivárog az a készüléket
(vagy az akkumulátort), vagy furcsa szag
árad belőle, vegye ki a készüléket (vagy
az akkumulátort) a számítógépből, és
forduljon a szervizközponthoz.
Robbanás- vagy tűzveszély áll fenn.
A számítógép biztonságos használatához
cserélje ki a tönkrement akkumulátort új,
jóváhagyott akkumulátorra.
•• Beépített akkumulátorral rendelkező modellek esetén az
akkumulátor nem távolítható el.
•• Áradás, villámlás vagy robbanás esetén úgy szakíthatja meg
az akkumulátor áramellátását, hogy valamilyen tárgyat,
például gemkapcsot helyez a számítógép alján található
[biztonsági nyílásba].
•• Húzza ki az AC-adaptert, és az akkumulátor áramellátásának
megszakítása érdekében helyezzen egy tárgyat, például
gemkapcsot a számítógép alján található nyílásba.
Áradás, villámlás vagy robbanás esetén szakítsa meg
az akkumulátor áramellátását, ne csatlakoztassa
újra az AC-adaptert, és azonnal lépjen kapcsolatba
a Samsung Electronics ügyfélszolgálatával, ahol
tájékoztatják Önt a megfelelő óvintézkedésekről.
10
Biztonsági óvintézkedések
Vigyázat
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi
sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is
eredményezhet.
Ezt követően az AC-adapter csatlakoztatása után az akkumulátor
ismét áram alá kerül.
•• Normál körülmények között ne szakítsa meg az
akkumulátor áramellátását.
•• Ez adatvesztéshez vagy a termék
meghibásodásához vezethet.
A biztonsági nyílás helye típustól függően eltérő lehet.
1. fejezet
Az első lépések
11
A használatra vonatkozó utasítások
A számítógép tisztítása előtt válassza le az
összes csatlakoztatott kábelt.
Ha az Ön notebook számítógépe külső
és kivehető akkumulátorral rendelkezik,
távolítsa el a külső akkumulátort.
Fennáll az áramütés vagy a termék
károsodásának veszélye.
Ne csatlakoztasson a modemhez digitális
telefonkábelt.
Fennáll az áramütés, tűz vagy a termék
károsodásának veszélye.
Ne helyezzen vízzel vagy vegyszerekkel telt
edényt a számítógépre vagy annak közelébe.
A számítógépbe kerülő víz vagy vegyszer tüzet,
illetve áramütést okozhat.
Ha a számítógép eltörik vagy leesik,
húzza ki a tápkábelt, és forduljon a
szervizközponthoz biztonsági ellenőrzés
céljából.
Ha a notebook számítógép külső
(eltávolítható) akkumulátorral rendelkezik,
akkor távolítsa el az akkumulátort is.
A sérült számítógép használata áramütést vagy
tüzet okozhat.
Biztonsági óvintézkedések
Vigyázat
1. fejezet
Az első lépések
Bővítésre vonatkozó utasítások
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi
sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is
eredményezhet.
Ne tegye ki a számítógépet közvetlen
napsugárzásnak, például egy rosszul
szellőző gépkocsi belsejében.
Ez túlmelegedést vagy tüzet okozhat, illetve
fennáll a számítógép eltulajdonításának
veszélye is.
Ne használja a notebookot hosszú időn
át úgy, hogy közben a teste közvetlenül
érintkezik azzal.
A termék hőmérséklete normál működés
közben megemelkedik.
Ez a bőr sérülését vagy megégését
eredményezheti.
Tilos a hálózati tápegység és a hálózati
adapter szétszerelése.
Fennáll az áramütés veszélye.
A valósidejű óra (RTC; Real Time Clock)
akkumulátorának eltávolításakor tartsa
azt gyermekektől távol, mert előfordulhat,
hogy megérintik és/vagy lenyelik azt.
Ha a gyermek lenyelné az akkumulátort,
forduljon haladéktalanul orvoshoz.
Kizárólag jóváhagyott alkatrészeket
(többszörös csatlakozó, akkumulátor és
memória) használjon, és ne szerelje szét
azokat.
Ez a termék károsodásához vezethet, illetve
tüzet vagy áramütést okozhat.
A számítógép szétszerelése előtt kapcsolja
ki a számítógépet, és válassza le az
összes kábelt. Modem használata esetén
húzza ki a telefonvonalat. Ha az Ön
notebook számítógépe külső és kivehető
akkumulátorral rendelkezik, távolítsa el a
külső akkumulátort.
Ellenkező esetben fennáll az áramütés
veszélye.
12
Biztonsági óvintézkedések
Vigyázat
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi
sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is
eredményezhet.
Felügyeletre és mozgatásra vonatkozó
utasítások
Kövesse az adott helyre (pl. repülőgép,
kórház stb.) vonatkozó utasításokat vezeték
nélküli kommunikációs eszköz (vezeték
nélküli LAN, Bluetooth stb.) használatakor.
Ne tegye ki a meghajtót mágneses mező
hatásának. Mágneses elven működnek
az olyan biztonsági berendezések, mint
például a reptéri biztonsági kapuk és a kézi
detektorok.
A kézipoggyászok átvizsgálására használt
reptéri biztonsági berendezések, például
a futószalag, mágneses mező helyett röntgensugarakat alkalmaznak, így azok nem
rongálják a meghajtót.a
1. fejezet
Az első lépések
13
A számítógép és tartozékok (adapter,
egér, könyvek stb.) együttes szállításakor
ügyeljen arra, hogy semmi ne nyomódjon
neki a notebooknak.
Ha nehéz tárgy nyomódik neki a notebooknak,
fehér pötty vagy folt jelenhet meg az LCD
képernyőn. Ügyeljen arra, hogy ne fejtsen ki
nyomást a notebookra.
A legjobb, ha a notebookot más tárgyaktól
távol, külön rekeszben helyezi el.
Biztonsági óvintézkedések
Figyelem
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása
könnyű személyi sérülést, illetve a termék károsodását
eredményezheti.
Üzembe helyezési utasítások
1. fejezet
Az első lépések
•• Az akkumulátor leselejtezésének módja az adott országtól
és régiótól függ. Gondoskodjon a használt akkumulátorok
megfelelő leselejtezéséről.
Tilos az akkumulátort ledobni vagy szétszerelni, illetve vízbe
mártani.
Ez sérülést, tüzet vagy robbanást okozhat.
Ne takarja el a terméken levő portokat (nyílásokat),
szellőzőket stb., és ne helyezzen azokba tárgyakat.
Kizárólag a Samsung Electronics által jóváhagyott
akkumulátort használjon.
A számítógép komponenseinek károsodása áramütést vagy tüzet
okozhat.
Ellenkező esetben fennáll a robbanás veszélye.
Ha úgy használja a számítógépet, hogy az az oldalán fekszik,
úgy helyezze el, hogy a nyílások (szellőzők) felfelé nézzenek.
Ellenkező esetben a számítógép belső hőmérséklete
megemelkedik, ami működési hibát vagy leállást eredményezhet.
Ne helyezzen nehéz tárgyat a készülékre.
Ez problémát okozhat. A tárgy le is eshet, ami sérülést vagy a
számítógép károsodását okozhatja.
Az akkumulátor használatára vonatkozó
utasítások
A használt akkumulátorokat az előírásoknak megfelelően
selejtezze le.
•• Robbanás- vagy tűzveszély áll fenn.
14
Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor szállítás közben ne
érintkezzen fém tárgyakkal, például kulcsokkal vagy
kapcsokkal.
A fémmel való érintkezés túláramot és magas hőmérséklet
kialakulását okozhatja, ami az akkumulátor károsodását vagy tűz
keletkezését eredményezheti.
Az akkumulátor töltését az utasításoknak megfelelően
végezze.
Ellenkező esetben a termék károsodása robbanáshoz vagy tűz
keletkezéséhez vezethet.
Ne hevítse a készüléket (vagy az akkumulátort), illetve ne
tegye ki hő hatásának (pl. nyáron ne hagyja a gépkocsiban).
Robbanás- vagy tűzveszély áll fenn.
Biztonsági óvintézkedések
Figyelem
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása
könnyű személyi sérülést, illetve a termék károsodását
eredményezheti.
A használatra vonatkozó utasítások
1. fejezet
Az első lépések
15
Ne használja a számítógépet és a hálózati adaptert az
ölében vagy puha felületeken.
Ha megemelkedik a számítógép hőmérséklete, fennáll az égés
veszélye.
Kizárólag jóváhagyott eszközöket csatlakoztasson a
számítógép csatlakozóihoz vagy portjaihoz.
Ne helyezzen gyertyát, égő cigarettát stb. a készülékre.
Ellenkező esetben áramütés- vagy tűzveszély áll fenn.
Tűzveszély áll fenn.
Csak azt követően hajtsa le az LCD-panelt, hogy
meggyőződött arról, a notebook kikapcsolt állapotban van.
Használjon földelt fali aljzatot vagy hosszabbítót (többszörös
csatlakozót).
Ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye.
A termék javítását követően feltétlenül ellenőriztesse azt
egy biztonsághoz értő szervizmérnökkel.
A biztonsági ellenőrzést bármelyik hivatalos Samsung
szervizközpontban elvégeztetheti. Javított, de biztonsági
ellenőrzésen át nem esett termék használata áramütést vagy
tüzet okozhat.
Villámláskor haladéktalanul állítsa le a rendszert, húzza
ki a tápkábelt a fali aljzatból, a telefonvonalat pedig a
modemből. Ne használjon telefont vagy modemet.
Áramütés- vagy tűzveszély áll fenn.
A hőmérséklet megemelkedhet, ami túlhevülést és a termék
deformálódását eredményezheti.
Ne nyomja meg a Kiadás gombot a CD-ROM meghajtó
mûködése közben.
Ez adatvesztéshez, a lemez hirtelen kiadása pedig sérüléshez
vezethet.
Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le a terméket használat közben.
Ez személyi sérülést és adatvesztést okozhat.
Az antenna ne érintkezzen elektromos berendezéssel,
például dugaszoló aljzattal.
Fennáll az áramütés veszélye.
A számítógépes alkatrészek kezelésekor kövesse a mellékelt
útmutatóban leírtakat.
Ellenkező esetben a termék károsodhat.
Biztonsági óvintézkedések
Figyelem
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása
könnyű személyi sérülést, illetve a termék károsodását
eredményezheti.
Ha a számítógépből füst száll fel, vagy égett szag terjeng
körülötte, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, és azonnal
forduljon a szervizközponthoz. Ha az Ön notebook
számítógépe külső és kivehető akkumulátorral rendelkezik,
távolítsa el a külső akkumulátort.
Tűzveszély áll fenn.
Ne használjon sérült vagy átalakított CD lemezt.
Fennáll a termék károsodásának, illetve a személyi sérülésnek a
veszélye.
Ne dugja az ujját a számítógép kártyanyílásába.
Fennáll a sérülés vagy az áramütés veszélye.
A termék tisztításához használja az ajánlott
tisztítófolyadékok egyikét, és csak a már teljesen
megszáradt számítógépet használja.
Ellenkező esetben áramütés- vagy tűzveszély áll fenn.
Csak vészhelyzet esetén, álló lemeznél alkalmazza a
gemkapoccsal történő lemezkivételi módszert. Vészhelyzet
esetén is csak akkor alkalmazza ezt a lemezkivételi
módszert, ha az optikai lemezmeghajtó leállt.
Fennáll a sérülés veszélye.
1. fejezet
Az első lépések
Ne közelítse az arcát a működésben levő optikai
lemezmeghajtóhoz.
A hirtelen lemezkiadás következtében fennáll a sérülés veszélye.
Használat előtt ellenőrizze, hogy nincs-e a CD lemezen
repedés vagy sérülés.
A sérülések a lemez károsodását, a károsodott lemez használta
pedig az eszköz meghibásodását és a felhasználó sérülését
okozhatja.
16
Biztonsági óvintézkedések
Figyelem
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása
könnyű személyi sérülést, illetve a termék károsodását
eredményezheti.
Bővítésre vonatkozó utasítások
Óvatosan érintse meg a készüléket és annak alkatrészeit.
Az eszköz károsodhat, a felhasználó pedig megsérülhet.
Ügyeljen arra, hogy ne dobja/ejtse le a számítógépes
egységeket vagy eszközöket.
Ez sérülést okozhat, vagy tönkreteheti a számítógépet.
Feltétlenül hajtsa le a számítógép fedelét, mielőtt a gépet
szét- és összeszerelését követően áram alá helyezné.
Fennáll az áramütés veszélye, ha hozzáér a számítógép belső
alkatrészeihez.
1. fejezet
Az első lépések
Amennyiben olyan eszközt kíván csatlakoztatni, amelyet
nem a Samsung Electronics gyártott, vagy amelyet nem
hagyott jóvá, érdeklődjön a szervizközpontban.
Fennáll a termék károsodásának veszélye.
Felügyeletre és mozgatásra vonatkozó
utasítások
A számítógép mozgatásakor kapcsolja ki azt, és válassza le
az összes kábelt.
A készülék károsodhat, vagy a felhasználók ráléphetnek a
kábelekre.
Ha hosszabb ideig nem használja a notebookot, merítse le
az akkumulátort, és leválasztva tárolja. (Külső és kivehető
akkumulátorral rendelkező típus esetén.)
Így őrizheti meg az akkumulátort a legjobb állapotában.
Kizárólag a Samsung Electronics által jóváhagyott
alkatrészeket használjon.
Vezetés közben ne használja a számítógépet, illetve ne
nézegesse a képernyőt.
Ellenkező esetben tűz keletkezhet vagy a termék károsodhat.
Fennáll a közlekedési baleset veszélye. Összpontosítson a
vezetésre.
A felhasználónak tilos szétszerelni vagy saját magának
megjavítani a számítógépet.
Áramütés- vagy tűzveszély áll fenn.
17
Biztonsági óvintézkedések
Figyelem
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása
könnyű személyi sérülést, illetve a termék károsodását
eredményezheti.
Óvintézkedések az adatvesztés elkerüléséhez
(merevlemez kezelése)
Ügyeljen arra, hogy a merevlemezen levő adatok ne
sérüljenek.
•• A merevlemez igen érzékeny a külső behatásokra, melyek a
lemez felületén adatvesztéshez vezethetnek.
•• Ügyeljen arra is, hogy a számítógép mozgatása vagy elfordítása
ne károsítsa a merevlemezen levő adatokat.
•• A vállalat nem vállal felelősséget a merevlemezes meghajtón
lévő adatok esetleges elvesztéséért.
1. fejezet
Az első lépések
18
A merevlemezen levő adatok és a merevlemez sérülésének
lehetséges okai:
•• Adatok veszhetnek el, ha külső behatás éri a lemezt a
számítógép szét- vagy összeszerelése közben.
•• Adatvesztés következhet be áramkimaradás, vagy nem
rendeltetés szerű kikapcsolás, ill. újraindítás esetén.
•• Visszaállíthatatlan adatvesztést okozhat egy, a számítógépet
ért vírustámadás.
•• Adatvesztés következhet be, ha egy program futtatása közben
megszünteti a gép tápellátását.
•• Ha működő merevlemez mellett mozgatja a számítógépet,
vagy azt bármilyen behatás éri, a fájlok megsérülhetnek, illetve
a merevlemezen hibás szektorok alakulhatnak ki.
A merevlemez károsodására visszavezethető adatvesztés
elkerüléséhez ajánlott az adatokról gyakran biztonsági
mentést készíteni.
Biztonsági óvintézkedések
A tápellátás használata repülőgépen
Mivel a dugaszoló aljzat típusa repülőgépenként eltérhet, a
csatlakoztatást az adott típusnak megfelelően kell elvégezni.
Az ábrázolt tápkábel és az autós adapter megjelenése
eltérhet a tényleges alkatrészekétől.
1. fejezet
Az első lépések
19
A hálózati csatlakozódugasz használata.
A csatlakozódugasz tűit a dugaszoló aljzat közepére merőlegesen
kell csatlakoztatni.
•• Ha a dugasz tűi nem a lyukak közepébe vannak illesztve, a tűk
legfeljebb csak fele hosszúságukban csatlakoznak. Ebben az
esetben csatlakoztassa ismét a csatlakozódugaszt.
•• A csatlakozódugaszt akkor kell az aljzatba illeszteni, amikor
a dugaszoló aljzat tápellátás-jelzőfénye (LED) zölden világít.
A tápellátás megfelelő csatlakoztatása esetén a tápellátásjelzőfény (LED) továbbra is zölden világít.
Ellenkező esetben a tápellátás-jelzőfény (LED) kikapcsol. Ebben
az esetben húzza ki a tápellátást, győződjön meg róla, hogy a
tápellátás-jelzőfény (LED) zölden világít, majd csatlakoztassa
ismét a dugaszt.
Tápellátás-jelzőfény
(LED)
Középső
lyukak
220 V-os
csatlakozódugasz
110 V-os
csatlakozódugasz
Helyes
Helytelen
Biztonsági óvintézkedések
1. fejezet
Az első lépések
20
Autós adapter használata
Repülős töltőadapter használata
Szivargyújtó aljzat esetén az (opcionális) autós adaptert kell
használni. Illessze az autós adapter szivargyújtó csatlakozóját
a szivargyújtó aljzatba, majd csatlakoztassa az autós adapter
egyenáramú csatlakozóját a számítógép tápbemeneti
csatlakozójába.
A repülő típusától függően az autós adapter és a töltőadapter
együttes használatára lehet szükség. Csatlakoztassa az
(opcionális) repülős töltőadaptert az (opcionális) autós
adapterhez, majd a repülős tápbemeneti csatlakozót a dugaszoló
aljzatba.
Töltőadapter
a végét kell az autós
1 Ezt
adapterhez csatlakoztatni.
Autós adapter
Csatlakoztassa a repülős
tápbemeneti csatlakozót a
repülő dugaszoló aljzatába.
Egyenáramú
csatlakozó
Szivargyújtó
csatlakozó
Repülős
szivargyújtó aljzat
2
A számítógép használatakor javasolt testtartás
Fontos, hogy a számítógép használata során a felhasználó a
megfelelő testtartást vegye fel a testi bántalmak elkerülése
érdekében.
A következő, az ergonómia alapelvein alapuló utasítások a
számítógépes munkavégzéshez megfelelő tartásra vonatkoznak.
Olvassa el figyelmesen az utasításokat, és tartsa be azokat a
számítógép használata során.
Egyébként az ismétlődő vagy folyamatos túlerőltetésből eredő
sérülések valószínűsége megnő, ami komoly testi bántalmak
kialakulásához vezethet.
•• Az útmutatóban bemutatott utasítások azokra
vonatkoznak, akik általános célokra használják a
számítógépet.
•• Ha a felhasználó nem tartozik ebbe a körbe, a saját igényei
szerint alkalmazza az ajánlásokban foglaltakat.
Megfelelő testhelyzet
Állítsa be az asztalt és a széket a testmagasságának
megfelelően.
A magasságot úgy kell beállítani, hogy a karja megfelelő szöget
záron be, ha a kezét a billentyűzetre helyezi és leül a székre.
A szék magasságát úgy állítsa be, hogy a sarka kényelmesen a
padlón helyezkedjen el.
1. fejezet
Az első lépések
21
•• Ne használja a számítógépet fekve, csak ülő helyzetben.
•• Ne használja a számítógépet az ölében.
Ha megemelkedik a számítógép hőmérséklete, fennáll az égés
veszélye.
•• Egyenes háttal dolgozzon.
•• A szék háttámlája legyen kényelmes.
•• Ülés közben a lába súlyközéppontja ne a széken legyen, hanem
a lábán.
•• Ha telefonálás közben sem szeretné felfüggeszteni a
számítógép használatát, használjon fejhallgatót. Helytelen
testtartás eredményez, ha a telefont a vállához szorítja a
számítógép használata közben.
•• A gyakran használt eszközöket tartsa kényelmesen (kézzel)
elérhető közelségben.
A számítógép használatakor javasolt testtartás
A szem helyzete
A kéz helyzete
A monitor vagy az LCD képernyő legalább 50 cm-re legyen a
szemétől.
Tartsa a karját az ábrán látható szögben.
•• A monitor vagy az LCD képernyő magasságát úgy állítsa be,
hogy annak felső pereme a szemével egy magasságban, vagy
az alatt legyen.
•• A könyök és a kéz vonala legyen egyenes.
1. fejezet
Az első lépések
22
•• Gépelés közben ne helyezze a tenyerét a billentyűzetre.
•• Ne állítson be túlságosan nagy fényerőt a monitoron vagy az
LCD képernyőn.
•• Az egeret lazán fogja.
•• Tartsa tisztán a monitort és az LCD képernyőt.
•• Ha hosszabb időn át használja a számítógépet, ajánlott külső
billentyűzetet és egeret csatlakoztatni a notebookhoz.
•• Ha szemüveges, tisztítsa meg a lencséket a számítógép
használata előtt.
•• Papírlapon levő tartalom bevitelekor használjon papírtartót; a
tartó legyen a monitorral (majdnem) egy magasságban.
•• Ne erővel nyomja le a billentyűket, az érintőpadot és az egeret.
A számítógép használatakor javasolt testtartás
1. fejezet
Az első lépések
Hangerő-szabályzás (fejhallgató és hangszóró)
Használati idő (szünet közbeiktatása)
Zenehallgatás esetén először ellenőrizze a hangerőt.
•• 1 óránál hosszabb munkavégzés esetén, 50 perces munkát
követően tartson legalább 10 perces pihenőt.
23
Világítás
Ellenőrizze a
hangerőt!
•• Ne használja a számítógépet sötét helyen.
A számítógép használatához ugyanakkora fény szükséges,
mint a könyvolvasáshoz.
•• Ajánlott az indirekt megvilágítás. Használjon takarást, hogy a
fény ne tükröződjön az LCD képernyőn.
•• Fejhallgató használata előtt ellenőrizze, hogy a hangerő nem
túl nagy-e.
Működési feltételek
•• Nem ajánlott a fejhallgatót hosszú időn át használni.
•• Ne használja a számítógépet forró és nedves (párás) helyen.
•• A hangszínszabályozó alapbeállításától való eltérés
halláskárosodáshoz vezethet.
•• A számítógépet a használati útmutatóban megadott
hőmérsékleti tartományban és megengedett páratartalom
mellett használja.
•• Az alapértelmezett beállítás a felhasználó beavatkozása
nélkül, szoftver- és illesztőprogram-frissítésekkel módosítható.
Első használat előtt ellenőrizze a hangszínszabályozó
alapbeállításait.
Áttekintés
1. fejezet
Az első lépések
24
Elülső nézet (550PxC modellek esetén)
•• A használati útmutató borítóján és belsejében szereplő
illusztrációkon minden sorozatból egy reprezentatív
típus szerepel. Ezért az illusztrációk színe és megjelenése
a típustól függően eltérhet a termék tényleges
megjelenésétől.
•• A számítógép tényleges színe és megjelenése eltérhet az
útmutatóban látható képektől.
1
2
3
4
5
6
7
10
9
8
1
Kameraobjektív
(opcionális)
Az objektívvel állóképet és videofelvételt
készíthet.
A Gombok> Kezdőképernyő > Kamera
menüpont kiválasztásával fényképet vagy
videót készíthet.
A kamera
2 állapotjelzője
(opcionális)
A kamera működési állapotát jelzi.
3 LCD
Ezen a helyen jelennek meg a
képernyőképek.
4 Hangszóró
Hang létrehozására szolgáló eszköz.
5 Tápellátás gombja
Hang létrehozására szolgáló eszköz.
6 Billentyűzet
Adatok billentyűk lenyomásával történő
bevitelére szolgáló eszköz.
Érintőpad/
7
érintőpad gombjai
Az érintőpad és gombjai az egérhez/
egérgombokhoz hasonló funkciókat
látnak el.
8 Állapotjelzők
A számítógép működési állapotának
kijelzése. Adott funkció használatakor az
arra vonatkozó LED világít.
9
Többkártyás modul Ugyanaz a kártyanyílás több kártya
befogadására is alkalmas.
10 Mikrofon
A beépített mikrofon használata.
Áttekintés
1. fejezet
Az első lépések
25
Állapotjelzők (550PxC modellek esetén)
merevlemez/
optikai
1
lemezmeghajtó
2
Vezeték nélküli
LAN
A merevlemezen, illetve az optikai
lemezmeghajtón végzett műveletek
közben kapcsol be.
A vezeték nélküli LAN használatakor
bekapcsol.
Az áramforrás és az akkumulátor töltöttségi
állapotát jelzi.
1
2
3
4
3
Töltöttségi
állapot
öld: Az akkumulátor teljesen feltöltött
Z
állapotban van, vagy nincs behelyezve.
Narancssárga: Az akkumulátor töltés
alatt van.
Nem világít: A számítógép
akkumulátorról működik, hálózati
csatlakozás nélkül.
A számítógép működési állapota.
4 Tápellátás
Világít: A számítógép használatban van.
Villog: A számítógép alvó állapotban van.
Áttekintés
1. fejezet
Az első lépések
26
Jobb oldali nézet (550PxC modellek esetén)
CD-meghajtó
(optikai
1 lemezmeghajtó)
(opcionális)
1
2
3
2 USB-port 2.0
3
Biztonsági nyílás
CD lemezek és DVD-műsorok lejátszása.
A CD-meghajtó opcionális tartozék.
A beépített meghajtó az adott típus
specifikációjától függően eltérő lehet.
Az USB-port eszközök, például
billentyűzet/egér, digitális fényképezőgép
stb. csatlakoztatására szolgál.
Biztonságosan rögzítheti a számítógépet,
ha vezetékkel ellátott zárat csatlakoztat a
Biztonsági nyíláshoz.
Áttekintés
1. fejezet
Az első lépések
Bal oldali nézet (550PxC modellek esetén)
1
2
3
4
5
6
7 8
Mi az a tölthető USB-port?
•• USB-eszköz csatlakozási és töltési funkció támogatása.
•• Az USB töltési funkció be- és kikapcsolt állapotban
egyaránt támogatott.
•• Előfordulhat, hogy az eszközök tölthető USB-porton át
történő töltése hosszabb időt vesz igénybe, mint a normál
töltés.
•• Ha olyankor használja a Tölthető USB funkciót, amikor
a számítógép akkumulátorról működik, csökken az
akkumulátor használati ideje.
•• Az USB-eszköz töltöttségi állapota nem állapítható meg a
számítógépről.
•• Előfordulhat, hogy bizonyos USB-eszközök esetén nem
támogatott.
•• A Tölthető USB funkció be- vagy kikapcsolásához
válassza ki az (ON/OFF) lehetőséget az Settings >
Energiagazdálkodás > USB töltés opciót. (opcionális)
27
Egyenáramú
A számítógépet árammal ellátó hálózati
1 bemeneti csatlakozó adapter csatlakoztatására szolgáló
bemenet.
Ethernet-kábel csatlakoztatására
2 Vezetékes LAN-port Az
szolgáló port.
A számítógép belső hőjének elvezetésére
szolgáló nyílások.
B lokkolt szellőzőnyílások esetén a
3 Ventilátornyílások
számítógép túlmelegedhet.
Ne zárja el a szellőzőnyílásokat, mert
az veszélyes lehet.
15 tűs D-SUB csatlakozóhoz alkalmas,
Monitorcsatlakozó
a monitor, TV vagy projektor
4
csatlakoztatására szolgáló port.
Ehhez a bemenethez kell csatlakoztatni
Digitális audio-/
a HDMI-kábelt. Ennek a bemenetnek a
5 videobemenet
használatával játszhat le digitális hang- és
(HDMI) (opcionális)
képanyagot a televízión.
Vannak USB-eszközök csatlakoztatására
szolgáló USB-portok, valamint egy tölthető
USB-port.
USB 3.0 csatlakozó
A tölthető USB-port használatával elérheti
vagy töltheti az USB-eszközöket.
vagy
A csatlakozókat a készülék
6 tölthető USB 3.0
csatlakozójára nyomtatott ábra
csatlakozó
(
vagy
) alapján lehet
(opcionális)
megkülönböztetni.
Windows XP esetén előfordulhat,
hogy az USB 3.0 funkció használata
korlátozott.
mikrofon csatlakoztatására szolgáló
7 Mikrofoncsatlakozó A
bemenet.
A fejhallgató csatlakoztatására szolgáló
8 Fejhallgatócsatlakozó
bemenet.
Áttekintés
1. fejezet
Az első lépések
Elülső nézet (500P4x,Q470x modellek esetén)
•• A használati útmutató borítóján és belsejében szereplő
illusztrációkon minden sorozatból egy reprezentatív
típus szerepel. Ezért az illusztrációk színe és megjelenése
a típustól függően eltérhet a termék tényleges
megjelenésétől.
•• A számítógép tényleges színe és megjelenése eltérhet az
útmutatóban látható képektől.
1
2
3
1
4
5
6
7
8
10
9
Az objektívvel állóképet és videofelvételt
készíthet.
A Gombok> Kezdőképernyő > Kamera
menüpont kiválasztásával fényképet vagy
videót készíthet.
A kamera
2 állapotjelzője
(opcionális)
A kamera működési állapotát jelzi.
3 LCD
Ezen a helyen jelennek meg a
képernyőképek.
Az LCD-panel be-/
4 kikapcsoló gombja Az LCD-monitor be- és kikapcsolása.
5 Hangszóró
6
12
11
Kameraobjektív
(opcionális)
28
Tápellátás gombja
7 Billentyűzet
Hang létrehozására szolgáló eszköz.
A számítógép be- vagy kikapcsolása.
Adatok billentyűk lenyomásával történő
bevitelére szolgáló eszköz.
Az érintőpad és gombjai az egérhez/
Érintőpad/
8
egérgombokhoz hasonló funkciókat
érintőpad gombjai
látnak el.
9
Többkártyás
modul
10 Mikrofon
Ugyanaz a kártyanyílás több kártya
befogadására is alkalmas.
A beépített mikrofon használata.
Áttekintés
1. fejezet
Az első lépések
29
Elülső nézet (500P4x,Q470x modellek esetén)
•• A használati útmutató borítóján és belsejében szereplő
illusztrációkon minden sorozatból egy reprezentatív
típus szerepel. Ezért az illusztrációk színe és megjelenése
a típustól függően eltérhet a termék tényleges
megjelenésétől.
•• A számítógép tényleges színe és megjelenése eltérhet az
útmutatóban látható képektől.
1
2
3
12
11
4
5
6
7
8
10
9
A számítógép automatikus
kikapcsolásához adja meg a kikapcsolás
Az automatikus
idejét, vagy adja meg a minimum
11 kikapcsolás gombja internetes adatátviteli sebességet, így
amikor az adatsebesség a küszöbérték
alá csökken, a számítógép automatikusan
kikapcsol.
Easy File Share
12
gomb
A fájlmegosztást segítő Easy File Share
program elindítása. További tájékoztatás a
program online súgójában található.
Áttekintés
1. fejezet
Az első lépések
30
Állapotjelzők (500P4x,Q470x modellek esetén)
Az áramforrás és az akkumulátor
töltöttségi állapotát jelzi.
1
1
Töltöttségi állapot
Zöld: Az akkumulátor teljesen feltöltött
állapotban van, vagy nincs behelyezve.
/ Piros vagy narancssárga: Az
akkumulátor töltés alatt van.
Nem világít: A számítógép
akkumulátorról működik, hálózati
csatlakozás nélkül.
A számítógép működési állapota.
2 Tápellátás
Világít: A számítógép használatban van.
Villog: A számítógép alvó állapotban van.
2
Áttekintés
1. fejezet
Az első lépések
Jobb oldali nézet (500P4x,Q470x modellek esetén)
31
A Rendszervilágítás funkció (500P4x,Q470x
modellek esetén)
A éjszakai, illetve a sötétben történő használathoz a számítógép
csatlakozómegvilágítással és billentyűzet-háttérvilágítással
rendelkezik.
1
2
3
Csatlakozómegvilágítás
CD-meghajtó
(optikai
1 lemezmeghajtó)
(opcionális)
USB-port 2.0
2 (opcionális)
3
Biztonsági nyílás
CD lemezek és DVD-műsorok lejátszása.
A CD-meghajtó opcionális tartozék.
A beépített meghajtó az adott típus
specifikációjától függően eltérő lehet.
Az USB-port eszközök, például
billentyűzet/egér, digitális fényképezőgép
stb. csatlakoztatására szolgál.
Biztonságosan rögzítheti a számítógépet,
ha vezetékkel ellátott zárat csatlakoztat a
Biztonsági nyíláshoz.
Billentyűzet-háttérvilágítás (opcionális)
A Rendszervilágítás funkció beállítása
Nyomja meg az
+
/
billentyűkombinációt.
Áttekintés
1. fejezet
Az első lépések
Bal oldali nézet (500P4x,Q470x modellek esetén)
Egyenáramú
1 bemeneti
csatlakozó
2
3
1
2
3
4
5
6
Mi az a tölthető USB-port?
•• USB-eszköz csatlakozási és töltési funkció támogatása.
•• Az USB töltési funkció be- és kikapcsolt állapotban
egyaránt támogatott.
•• Előfordulhat, hogy az eszközök tölthető USB-porton át
történő töltése hosszabb időt vesz igénybe, mint a normál
töltés.
•• Ha olyankor használja a Tölthető USB funkciót, amikor
a számítógép akkumulátorról működik, csökken az
akkumulátor használati ideje.
•• Az USB-eszköz töltöttségi állapota nem állapítható meg a
számítógépről.
•• Előfordulhat, hogy bizonyos USB-eszközök esetén nem
támogatott.
•• A Tölthető USB funkció be- vagy kikapcsolásához
válassza ki az (ON/OFF) lehetőséget az Settings >
Energiagazdálkodás > USB töltés opciót. (opcionális)
Vezetékes LANport
Monitorcsatlakozó
Digitális audio-/
videobemenet
4
(HDMI)
(opcionális)
32
A számítógépet árammal ellátó hálózati
adapter csatlakoztatására szolgáló
bemenet.
Az Ethernet-kábel csatlakoztatására
szolgáló port.
15 tűs D-SUB csatlakozóhoz alkalmas,
a monitor, TV vagy projektor
csatlakoztatására szolgáló port.
Ehhez a bemenethez kell csatlakoztatni
a HDMI-kábelt. Ennek a bemenetnek a
használatával játszhat le digitális hang- és
képanyagot a televízión.
Vannak USB-eszközök csatlakoztatására
szolgáló USB-portok, valamint egy tölthető
USB-port.
USB 3.0 csatlakozó A tölthető USB-port használatával elérheti
vagy töltheti az USB-eszközöket.
vagy
A csatlakozókat a készülék
5
tölthető USB 3.0
csatlakozójára nyomtatott ábra
csatlakozó
(
vagy
) alapján lehet
(opcionális)
megkülönböztetni.
Windows XP esetén előfordulhat,
hogy az USB 3.0 funkció használata
korlátozott.
Fülhallgató/
6 fejbeszélő
csatlakozója
Fülhallgató vagy fejbeszélő
csatlakoztatására szolgáló aljzat.
Áttekintés
1. fejezet
Az első lépések
Jobb oldali nézet (550PxC modellek esetén)
33
Alulnézet (500P4x,Q470x modellek esetén)
1
1
2
2
3
3
4
4
1 Akkumulátor
2
Akkumulátortartók
Mélynyomó
3 hangszóró
(opcionális)
A számítógép áramellátására szolgáló
újratölthető lítium-ion akkumulátor.
Az akkumulátor eltávolítására/
behelyezésére szolgáló tartók.
A közepes és mély frekvenciájú hangok
felerősítésére szolgáló eszköz.
Memóriatartó
fedele/Merevlemez- A központi memória és a merevlemez a
4
meghajtó tartójának fedél alatt található.
fedele
1 Magasságállító lábak
A számítógép magasságának
beállítására szolgálnak.
2 Akkumulátor
A számítógép áramellátására szolgáló
újratölthető lítium-ion akkumulátor.
3
Akkumulátortartók
Az akkumulátor eltávolítására/
behelyezésére szolgáló tartók.
Memóriatartó
fedele/Merevlemez- A központi memória és a merevlemez a
4
meghajtó tartójának fedél alatt található.
fedele
A számítógép be- és kikapcsolása
1. fejezet
Az első lépések
A számítógép bekapcsolása
1
2 Nyissa fel az LCD-panelt.
számítógép bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló
3 Agombot.
Csatlakoztassa a hálózati adaptert.
Windows aktiválás
A számítógép első bekapcsolásakor megjelenik a Windows
aktiválás képernyője.
A számítógép használatához kövesse az aktiválási eljárást a
képernyőn megjelenő utasítások alapján.
A képernyő fényerejének beállítása
Ha akkumulátorról működteti a számítógépet, az LCD képernyő
fényereje automatikusan alacsonyra vált.
áᔪ
A képernyő fényerejének növeléséhez nyomja meg az
+
billentyűkombinációt.
Ŗᮁ
4 Bekapcsolt állapotban a tápellátás LED-jelzőfénye világít.
a képernyő jobb felső vagy alsó peremére viszi az
1 Haegérmutatót,
megjelenik a Gombok menü. De a Gombok
᜽᯲
menü akkor is megjelenik, ha az érintőpad jobb szélére
helyezi az ujját, és elhúzza az érintőpad közepe felé.
LED
ᰆ⊹
2
A sáv a Beállítások
> Képernyő fényereje
ᖅᱶ
megnyomásával növelhető.
34
áᔪ
A számítógép be- és kikapcsolása
1. fejezet
Az első lépések
35
Ŗᮁ
A számítógép kikapcsolása
᜽᯲
•• A számítógép kikapcsolásának művelete eltérő lehet a
telepített operációs rendszertől függően, ezért minden
esetben az adott operációs rendszernek megfelelően
végezze el a leállítást.
•• A Leállítás gombra történő kattintás előtt mentse az
adatokat.
a képernyő jobb felső vagy alsó peremére viszi az
1 Haegérmutatót,
megjelenik a Gombok menü.
ᰆ⊹
2
Kattintson a Beállítások
Leállítás lehetőségre.
> Energiagazdálkodás
ᖅᱶ
>
⦽
Ha kijelentkezéskor ki szeretné kapcsolni a számítógépet,
oldja fel a képernyőt, és kattintson a Energiagazdálkodás
> Leállítás elemére.
⦽
2. fejezet
A Windows 8 használata
Mi a Microsoft Windows 8?
37
A képernyő áttekintése 38
A Gombok használata
40
Alkalmazások használata 42
Windows gyorsbillentyű funkció
45
Mi a Microsoft Windows 8?
2. fejezet
A Windows 8 használata
37
A Microsoft Windows 8 (ezentúl a kézikönyv Windows néven
hivatkozik rá) a számítógép működtetéséhez szükséges operációs
rendszer.
A számítógép optimális használatához ismerni kell az operációs
rendszer megfelelő kezelésének módját. Ezért tanácsos
megtanulnia a Windows használatát a Windows Súgó és
támogatás segítségével.
Súgó
keresése
•• A képernyő a típustól és az operációs rendszertől függően
kissé eltérhet.
•• Mivel ezt a kézikönyvet a Windows 8 rendszer alapján
készítették, az utasítások a változattól függően eltérhetnek.
Előzetes értesítés nélkül módosulhatnak is.
Súgó megjelenítése
A billentyűzeten lévő F1 billentyűt együttesen lenyomva
jelenítheti meg a Súgót.
Másrészt az egérmutatót a képernyő jobb felső vagy alsó szélére
helyezve megjelenítheti a Gombok menüt. Kattintson a Gombok menü > Beállítások > Súgó pontra.
Ha az internethez csatlakozik, a legfrissebb online súgót
érheti el.

Az első lépések
A számítógép használatával kapcsolatos
alapvető műveleteket tekinthet meg, beleértve
a Windows operációs rendszer új funkcióit is.
Internet
és hálózati
összeköttetés
A hálózathoz való csatlakozás után
megtekintheti az internet használatára
vonatkozó Súgó szöveget.
Biztonság,
személyes adatok Megtekintheti a számítógép és személyes
védelme és fiók adatok védelmére vonatkozó Súgó szöveget.
A képernyő áttekintése
2. fejezet
A Windows 8 használata
A Windows 8 az új kezdőképernyő és a korábbi operációs
rendszer Asztal üzemmódját egyaránt biztosítja.
1 Kezdőképernyő
A Windows 8 alapértelmezett
kezdőképernyőjére vonatkozik.
2 Alkalmazás
A jelenleg telepített alkalmazásokra
vonatkozik.

3
Kezdőképernyő
Asztal
Kezdőképernyő
A számítógép bekapcsolása után a Kezdőképernyő jelenik meg,
amellyel az alkalmazásokat (ezentúl a kézikönyv alkalmazás
néven hivatkozik rá) egy helyről használhatja.
1
2
3
4
5
6

7
A Gombok
megjelenítése
3
38
A Gombok menü a képernyő jobb oldalán
van elrejtve. Az egérmutatót a képernyő
jobb felső vagy alsó szélére helyezve
jelenítheti meg a Gombok menüt.
4 Felhasználói fiók
A jelenleg használt felhasználói fiókra
vonatkozik.
5 Gombok
A Keresés, Megosztás, Indítás, Eszköz,
Beállítások és hasonló funkciók használatára
szolgáló menüre vonatkozik.
6 Asztal
Asztal módba kapcsolás.
7 Fényképezőgép
Fényképeket készíthet, vagy videót
rögzíthet.
A képernyő áttekintése
2. fejezet
A Windows 8 használata
Asztal
Ez az elem hasonló funkciókat biztosít, mint az Asztal a Windows
előző változataiban.
1
2
3
2
4

1
2
3
4
Asztal
Az Asztalra vonatkozik.
A Gombok
megjelenítése
A Gombok menü a képernyő jobb oldalán
van elrejtve. Az egérmutatót a képernyő
jobb felső vagy alsó szélére helyezve
jelenítheti meg a Gombok menüt.
Gombok
A Keresés, Megosztás, Indítás, Eszköz,
Beállítások és hasonló funkciók
használatára szolgáló menüre vonatkozik.
Kezdőképernyőre A képernyő bal alsó sarkára kattintva
váltás
válthat a Kezdőképernyőre.
Dokumentumok és fájlok megjelenítése
Az Asztalon
lévő tálca Windows Intéző elemére kattintva
kereshet dokumentumokat és fájlokat.
39
A Gombok használata
2. fejezet
A Windows 8 használata
A Gombok menü egy új típusú menü, amely a korábbi Windows
Start menüjét és Vezérlőpultját egyesíti.
A Gombok menüvel gyorsan konfigurálhatja a számítógéphez
csatlakoztatott eszközöket; alkalmazásokat és fájlokat kereshet,
valamint használhatja a megosztás stb. funkciót.
A Gombok menü aktiválása
Ha az egérmutatót a képernyő jobb felső vagy alsó sarkára viszi,
megjelenik a Gombok menü.

A Gombok
menü
megjelenítése
Gombok
A Gombok
menü
megjelenítése
Search
Keresés
Search
Search
Search
Search
Share
Share
Megosztás
Share
Share
40
Ha programot vagy fájlt keres az alkalmazások,
beállítások vagy fájlok között, egyszerűen írjon
be kulcsszót a Keresés mezőbe, és indítsa el a
Keresés funkciót.
Alkalmazáson belül vagy a weben is kereshet.
Ezzel a menüvel képet vagy fájlt is továbbíthat
egy másik felhasználóhoz. Egyszerűen oszthat
meg más felhasználókkal képeket vagy fájlokat,
ha több alkalmazást társít a Megosztás gombbal.
Share
Start
A kezdőképernyőre léphet.
Start
Start
Kezdőképernyő
Start
Start
Device
Device
Device
Eszközök
Device
Device
Settings
Settings
Settings
Settings
Settings
Beállítások
Mivel így közvetlenül a kívánt eszközhöz juthat;
olyan feladatokat végezhet el, mint képek
importálása digitális kameráról, videó küldése
a TV-re vagy fájlok továbbítása az aktuális
képernyőn lévő készülékre.
A Beállítások gombbal olyan alapvető
műveleteket végezhet el, mint a hangerő
beállítása, a PC kikapcsolása stb. Ha a Beállítások
gombot egy adott alkalmazás futása közben
választja ki, az aktuálisan futó alkalmazáshoz
tartozó beállítások jelennek meg.
A Gombok használata
2. fejezet
A Windows 8 használata
41
Beállítások módosítása
A rendszer összegyűjti a gyakran használt Windows menüket.
Ikon
Név
Funkció leírása
Vezeték nélküli
hálózat
Vezeték nélküli hálózathoz
csatlakozhat. Válassza ki a vezeték
nélküli hálózatot, amelyhez
csatlakozni kíván.
Kattintson a Gombok > Beállítások pontra.
A hangerő beállítása
Beállíthatja a hangerőt, vagy
némíthatja a hangot.
Képernyő fényereje Beállíthatja a képernyő fényerejét.
Figyelem!
⦽
⦽
⦽
⦽
⦽
ENG
Beállíthatja, hogy egy adott
alkalmazás milyen gyakran küldjön
értesítéseket.
Kikapcsolhatja a számítógépet,
vagy kiválaszthatja az
Energiagazdálkodás
Energiagazdálkodási lehetőségek
funkciót.
Nyelv
Beállíthatja a nyelvet.
Gépbeállítások módosítása
Több beállítást módosíthat.
Alkalmazások használata
Az alkalmazás kifejezés egy alkalmazásprogramra vonatkozik
(ezentúl a kézikönyv alkalmazás néven hivatkozik rá).
Tágabb értelemben az operációs rendszerre telepített összes
szoftverprogramra vonatkozik.
A Windows 8 alapvető alkalmazásokat biztosít a gyakran végzett
műveletekhez.
Alkalmazás indítása/leállítása
A kezdőképernyőn lévő alkalmazásra kattintva aktiválhatja.
Kilépés az alkalmazásból:
az egérmutatót a képernyő tetejére.
1 AzVigye
egérmutató kéz alakúra változik.
lenyomva az egérgombot, és vigye az egérmutatót a
2 Tartsa
képernyő aljára. Az alkalmazás lefelé mozog, eltűnik, majd
2. fejezet
A Windows 8 használata
Alkalmazások használata
Az aktuálisan futó alkalmazás(ok) megjelenítése
egérmutatót a képernyő bal felső sarkába helyezve
1 Azjelenítheti
meg az utoljára futtatott alkalmazást.
az egérmutatót lefelé mozgatva jelenítheti meg a
2 Ezután
jelenleg futó alkalmazásokat egymás után.
a listán lévő alkalmazásra, vagy húzza a képernyő
3 Kattintson
közepére. Most megtekintheti a kiválasztott, jelenleg futó
alkalmazást.
A listában lévő alkalmazásra jobb gombbal kattintva, majd a
Bezárás pontra kattintva kiléphet az alkalmazásból.
bezárul.
1
1
2

2
42

Alkalmazások használata
Két alkalmazás futtatása egyszerre
2. fejezet
A Windows 8 használata
Alkalmazás hozzáadása a kezdőképernyőhöz, illetve
eltávolítása onnan
43
1 Válassza az Alkalmazások pontot a Kezdőképernyőn.
Kattintson a Kezdőképernyőre > majd kattintson a jobb
egérgombbal.
Vigye az egérmutatót a képernyő tetejére. Az egérmutató
A képernyő alján lévő Minden alkalmazás
pontra kattintva
2 kéz
alakúra változik.
jelenítheti meg a jelenleg telepített összes alkalmazást.
lenyomva tartja az egérgombot, és balra vagy jobbra viszi,
3 Haa képernyőt
felosztva több alkalmazást jeleníthet meg.
a jobb egérgombbal a hozzáadandó alkalmazásra kattint,
1 Haa rendszer
aktiválja a kapcsolódó menüt a képernyő alján.
A képernyőt felosztó sávot mozgatva módosíthatja
4 képernyő felosztási arányát.
Kattintson a Rögzítés a kezdőképernyőre
vagy a
A támogatott képernyőarányok a következők: 3:7 vagy 7:3.
2 Levétel
pontra.
a kezdőképernyőről
Időjárás Képernyőt
alkalmazás osztó sáv

Áruház alkalmazás
1
Pl. Ha az Időjárás alkalmazást és az Áruház
alkalmazást egyszerre futtatja

2
Pl. amikor alkalmazást távolít el a kezdőképernyőről
Alkalmazások használata
A Windows Áruház használata
2. fejezet
A Windows 8 használata
A Microsoft fiók konfigurálása
Ha a Kezdőképernyőn lévő Alkalmazás-áruház programot
futtatja, megjelennek a Windows Áruház webhelyen elérhető
alkalmazások.
A Microsoft fiókkal más Windows 8-at futtató készülékekkel
szinkronizálhatja beállításait az interneten keresztül, ezáltal
fájlokat vagy beállításokat oszthat meg.
A Windows Áruházban lévő alkalmazások vásárlásához Microsoft
fiók szükséges.
Microsoft fiókot kell regisztrálnia ahhoz, hogy alkalmazásokat
tölthessen le vagy vásárolhasson az Áruházból.
Azután léphet tovább, hogy a Gombok menüben Microsoft
fiókot regisztrált.
44
a Gombok programot, és kattintson a Beállítások >
1 Futtassa
Gépbeállítások módosítása pontra.
a Felhasználók > Saját fiók > Váltás Microsoft
2 Kattintson
fiókra pontra.
3 Regisztrálja a fiókot a megfelelő eljárásokat követve.
1

2
Windows gyorsbillentyű funkció
A következő hasznos gyorsbillentyűket használhatja a Windows
8-ban.
Funkció
Gyorsbillentyűk
Kezdőképernyő
megjelenítése
Windows
billentyű
Indítás módba kapcsolás.
Az Asztal
megjelenítése
Windows
billentyű + D
Asztal módba kapcsolás.
A Gombok menü
futtatása
Windows
billentyű + C
A Gombok menü
aktiválása.
A képernyő
zárolása
Windows
billentyű + L
A képernyő zárolása.
A
Kezeléstechnikai
központ
megnyitása
Windows
billentyű + U
A Kezeléstechnikai
központ konfigurációjának
megnyitása.
Windows
billentyű + P
Megnyitja az External
Monitor Settings (Külső
monitor beállításai)
menüt.
A Second
Screen Settings
(Második
képernyő
beállításai)
megnyitása
Funkció leírása
2. fejezet
A Windows 8 használata
Funkció
45
Gyorsbillentyűk
Funkció leírása
Az Advanced
Management
Tool (Haladó
felügyeleti
eszköz)
megnyitása
Windows
billentyű + X
Megnyitja az Advanced
Management Tool (Haladó
felügyeleti eszköz)
programot.
Kilépés az
alkalmazásból
Alt + F4
Kilép az aktuálisan futó
alkalmazásból.
3. fejezet
A számítógép használata
Billentyűzet
47
Érintőpad
50
CD-meghajtó
(optikai lemezmeghajtó, opcionális)
Többkártyás modul (opcionális)
54
55
Külső kijelzőeszköz csatlakoztatása
57
A hangerő beállítása
62
Az LCD fényerejének szabályozása
64
Vezetékes hálózat
65
Vezeték nélküli hálózat (opcionális)
69
A Multimedia alkalmazás használata (opcionális) 71
Samsung szoftverek frissítése
75
A számítógép állapotának diagnosztizálása és
hibaelhárítás
76
A biztonsági eszköz használata (opcionális)
77
Billentyűzet
3. fejezet
A számítógép használata
A következőkben a funkcióbillentyűkkel, illetve az azokkal végzett műveletekkel ismerkedhet meg.
• A tényleges billentyűzet képe eltérhet a képen láthatótól.
• A billentyűzet országonként eltérő lehet. Az alábbiakban a funkcióbillentyűk leírását találja.
Funkcióbillentyűk
Egyszerre nyomja meg az Fn billentyűt és a gyorsbillentyűt.
Illetve a gyorsbillentyű-funkciók egyszerűbb eléréséhez nyomja meg az Fn Lock billentyűt is a gyorsbillentyűvel együtt.
► 1. módszer
+
Funkcióbillentyűk
► 2. módszer
1
2
Funkcióbillentyűk
47
Billentyűzet
Funkcióbillentyűk
3. fejezet
A számítógép használata
Név
Settings
A képernyő fényerejének
szabályozása
Funkció
Elindul a Settings, a Samsung szoftvervezérlő programja.
A képernyő fényerejének szabályozása.
CRT/LCD
A kijelzőkimenet LCD-re vagy külső monitorra állítása külső monitor (vagy TV)
csatlakoztatásakor.
Érintőpad
Az érintőpad funkció be- és kikapcsolása.
Ha csak külső egeret használ, kikapcsolhatja az érintőpadot.
Némítás
Hangerő-szabályozás
A rendszervilágítás
fényerejének szabályozása
(opcionális)
Csendes üzemmód
Repülőgép üzemmód
A gomb megnyomásával be- és kikapcsolhatja a hangot.
A hangerő szabályozása.
A billentyűzet-háttérvilágítás és a csatlakozómegvilágítás fényerejének beállítása.
Bizonyos modellek nem rendelkeznek a billentyűzet-háttérvilágítás funkcióval.
A ventilátor által keltett zaj csökkentése, így halkabbá válik a számítógép működése.
Az összes vezeték nélküli hálózati eszköz be- vagy kikapcsolása.
(Csak vezeték nélküli hálózati eszközzel rendelkező modellek esetén.)
48
Billentyűzet
3. fejezet
A számítógép használata
Egyéb funkciógombok (opcionális)
Megfelel a jobb egérgombbal való kattintásnak (érintőpad).
+
•• Ha be van kapcsolva az Fn Lock funkció, az Fn billentyű
megnyomása nélkül is használhatja a gyorsbillentyűfunkciókat.
•• Ha be van kapcsolva az Fn Lock funkció: az Fn billentyű
megnyomása nélkül is használhatja a gyorsbillentyűfunkciókat.
•• Ha ki van kapcsolva az Fn Lock funkció: a gyorsbillentyűfunkciók az Fn billentyű + a gyorsbillentyű együttes
megnyomásával érhetők el.
Ha a gyorsbillentyűk nem működnek megfelelően, telepítse
az Settings alkalmazást.
49
Érintőpad
Az érintőpad az egérrel megegyező funkcióval rendelkezik, a bal
és jobb oldali gombjai pedig a bal és jobb oldali egérgombnak
felelnek meg.
•• Csak az ujjaival érjen az érintőpadhoz. Ha nem az ujját
használja, hanem például golyóstollat, az érintőpad nem
érzékeli az érintést.
•• Ha a számítógép indítása közben megérinti vagy
megnyomja az érintőpadot, a Windows betöltése hosszabb
időt vehet igénybe.
3. fejezet
A számítógép használata
Kattintás funkció
Finoman helyezze az ujját az érintőpadra, és kattintson egyszer
egy elemre.
Vagy nyomja meg egyszer röviden a bal oldali gombot, és engedje
el.
Koppintás
vagy
Kattintás
Az érintőpad alapvető funkciói
Dupla kattintás funkció
A kurzor mozgatása a képernyőn
Finoman helyezze az ujját az érintőpadra, és mozgassa.
A kurzor az ujj mozgásának megfelelően mozog. Mozgassa az
ujját abba az irányba, amerre a kurzort mozgatni kívánja.
50
Tegye az ujját az érintőpadra, és gyorsan koppintson az ujjával
kétszer a megfelelő elemre.
Vagy: nyomja meg kétszer az érintőpad bal oldali gombját.
Két koppintás gyors
egymásutánban
vagy
Két kattintás gyors
egymásutánban
Érintőpad
3. fejezet
A számítógép használata
Jobb gomb funkció
51
Az érintőpad Érintés funkciója (opcionális)
Ez megfelel a jobb egérgombbal való kattintásnak.
Nyomja meg egyszer az érintőpad jobb oldali gombját. Megjelenik
a vonatkozó előugró menü.
Kattintás
•• Az érintőpad érzékelő funkciója nem minden típuson
található meg, és a funkció verziója is eltérő lehet. Bizonyos
használati módok a verzió függvényében eltérőek
lehetnek.
áᔪ
•• A használat részleteiről lásd a Touchpad Settings (Érintőpad
beállításai) ablakot.
Ŗᮁ
Az Érintés funkció beállítása
Áthúzás funkció
Az áthúzás az adott elem másik helyre történő mozgatását jelenti
annak kijelölését követően.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az érintőpad bal oldali gombját
az áthúzni kívánt elem fölött, és húzza át azt az új helyre.
Az érintőpad bal
oldali gombjának
lenyomva tartása
Mozgatás
Előfordulhat, hogy bizonyos érintési funkciók nincsenek
konfigurálva.
᜽᯲
Ebben az esetben az alábbi útvonalon végezheti el a konfigurálást.
ᰆ⊹
1
megjelenik az Érintőpad beállítási ablaka, kattintson
2 Amikor
a megfelelő elemre a A beállítani kívánt elem kiválasztása
Kattintson az asztalon a Gombok menü > Beállítások
Vezérlőpult > Hardver és hang > Touchpad elemre.
>
ᖅᱶ
mezőben, és pipálja ki az ahhoz tartozó jelölőnégyzetet.
Az Érintés funkció visszavonásához törölje az adott elem
kijelölését az Érintőpad beállítási ablakában.
Érintőpad
3. fejezet
A számítógép használata
A görgetés funkció
Gombok menü aktiválása funkció
A funkció megegyezik az érintőpad görgetési területével.
Ha az ujját az érintőpad jobb szélére helyezi, és az érintőpad
közepe felé húzza, a Gombok menü jelenik meg.
Ha ráhelyezi két ujját az érintőpadra és felfelé, lefelé, jobbra vagy
balra mozgatja őket, a képernyő fel, le, jobbra vagy balra mozog.
52
vagy
A jelenleg futó alkalmazás kiegészítő menüjének
megjelenítése
Nagyítás funkció
Ha ráhelyezi két ujját együtt vagy külön-külön az érintőpadra,
azzal az aktuális képet vagy szöveget nagyíthatja, illetve
kicsinyítheti.
Nagyítás
Kicsinyítés
vagy
Helyezze az ujját az érintőpad felső részére, és húzza az érintőpad
közepe felé, az aktuálisan futó alkalmazás menüje jelenik meg.
Érintőpad
Az utoljára használt ablak megnyitása funkció
Helyezze az ujját az érintőpad bal szélére, és ujját az érintőpad
közepe felé húzva aktiválhat egy előzőleg működő programot az
aktuálisan futó programok közül.
3. fejezet
A számítógép használata
53
Érintőpad be-/kikapcsolása funkció
Lezárás funkcióbillentyűkkel
Ha csak az egeret kívánja használni, de az érintőpadot nem,
kikapcsolhatja az utóbbit.
Az érintőpad funkció zárolásához nyomja meg az
+
billentyűt.
Az érintőpadnak és gombjainak beállításait azon a lapon
adhatja meg, amely az Asztal > Beállítások > Vezérlőpult
> Hardver és hang > Touchpad panelon lévő Gombok
menüre kattintva jelenik meg.
Automatikus zárolás USB-egér csatlakoztatásakor
Ha külső USB-mutatóeszköz csatlakozik a számítógéphez, és ki
szeretné kapcsolni az érintőpad funkciót, lépjen be az asztali
Gombok menü > Beállítások > Vezérlőpult > Hardver és hang
> Egér > Érintőpad pontjába, és válassza ki a Disabled (Letiltva)
lehetőséget.
Az automatikus zárolás funkció bizonyos modellek esetén
nem áll rendelkezésre.
CD-meghajtó (optikai lemezmeghajtó, opcionális)
Ha a számítógép nem rendelkezik CD-meghajtóval, be kell
szereznie egy külső CD-meghajtót.
3. fejezet
A számítógép használata
54
kinyílik a CD-tálca, helyezzen be egy CD-t vagy DVD-t,
2 Amikor
és tolja be a tálcát, míg kattanást nem hall.
•• Ne helyezzen be repedezett vagy karcos CD-t.
Egyébként előfordulhat, hogy a nagy sebességgel forgó
CD eltörik és megsérti az optikai lemezmeghajtót.
•• A CD vagy DVD lemez tisztítását puha kendővel végezze,
belülről kifelé haladva.
•• A mini CD lemezeket a CD-meghajtó közepébe kell
helyezni.
•• A szemléltető ábrák egy reprezentatív típusra vonatkoznak.
Az ábrák ezért eltérhetnek az adott számítógéptől.
•• A nem kör alakú CD-k használata nem ajánlott.
CD lemez behelyezése és kivétele
meg az optikai lemezmeghajtó Kiadás gombját a
1 Nyomja
számítógép oldalán.
be a CD-tálcát, míg kattanást nem hall.
3 Tolja
A CD-meghajtó állapotjelzője világít.
•• A CD-meghajtó olvasási és írási sebessége az adathordozó
állapotától és típusától függően eltérő lehet.
Állapotjelző
Vésznyílás
Kiadás gomb
•• Ha akkor kíván kivenni egy CD-t a meghajtóból, amikor az
nem működik, vagy a számítógép kikapcsolt állapotban
) végét a vésznyílásba,
van, illessze egy gemkapocs (
míg a CD-tartó kinyílik.
Többkártyás modul (opcionális)
A többkártyás modul használatával különböző típusú kártyák
tartalmát olvashatja, illetve különböző típusú kártyákra írhat ki
adatokat.
A kártyákat használhatja cserélhető lemezként, így kényelmesen
végrehajthat adatcserét olyan digitális eszközökkel, mint digitális
fényképezőgépek, digitális videokamerák, MP3-lejátszók stb.
3. fejezet
A számítógép használata
A kártya használata
jelzett irányban helyezze be a kártyát a többkártyás
1 Amodulba.
•• Támogatott kártyák: SD-kártya, SDHC-kártya, SDXC-kártya.
•• Az igényeinek megfelelő kapacitású multicard kártyát
külön kell megvásárolnia.
•• A multicard kártyákat a többi adattároló eszközhöz
hasonlóan használhatja. A szerzői jogi védelem funkció
nem támogatott.
•• A számítógép mozgatásakor a kártya elveszhet, ezért
tárolja azt külön.
•• A szemléltető ábrák egy reprezentatív típusra vonatkoznak.
Az ábrák ezért eltérhetnek az adott számítógéptől.
•• Ha foglalatvédő mintakártya van a számítógépben, akkor a
számítógép használata előtt távolítsa el a kártyát.
•• A leírások a legújabb Windows 8 operációs rendszer
alapján készültek. Ennek következtében előfordulhat, hogy
néhány leírás és ábrázolás eltér az Ön operációs rendszerén
tapasztalhatóktól. A használat azonban hasonló a
különböző Windows operációs rendszerek esetében, ezért
a leírások mindenképpen referenciaként szolgálhatnak.
Példa) SD-kártya
jobb felső sarokban megjelenik a következő üzenet.
2 AKattintson
rá a mappára, és amikor megnyílik, kattintson a
View Files (Fájlok megtekintése) lehetőségre.
Ha hibára figyelmeztető üzenet jelenik meg, kattintson
a megfelelő ablakra és a Folytatás vizsgálat nélkül
lehetőségre. Végrehajthatja a 3. lépésben leírt következő
műveletet.
55
Többkártyás modul (opcionális)
3. fejezet
A számítógép használata
56
Windows Explorer az asztalon fut. Adatok menthet,
3 Ahelyezhet
át és törölhet a megfelelő meghajtón.
Kattintson a Windows Explorer
1 tálcán.
Mini SD kártya használata
érintőpad jobb gombjával kattintson a kártyameghajtóra,
2 Azés válassza
a formázása lehetőséget.
A felsorolt kártyák túl kicsik, ezért nem helyezhetők be közvetlenül
a nyílásba.
Helyezze a kártyát egy megfelelő adapterbe (a legtöbb
elektronikai üzletben megvásárolható), majd illessze az adaptert a
többkártyás modulba.
A memóriakártya eltávolítása
ikonra az asztalon lévő
3 A formázás megkezdéséhez kattintson a Start gombra.
•• Ha a kártyát adatcseréhez kívánja használni olyan digitális
eszközökkel, mint pl. digitális fényképezőgépek, ajánlott az
adatokat az adott digitális eszközzel megformázni.
Fogja meg a kártya végét, és vegye ki.
•• Ha a számítógépen formázott kártyát egy másik digitális
eszközhöz kívánja használni, előfordulhat, hogy ismét meg
kell formáznia azt az adott eszközzel.
A memóriakártya formázása
•• Nem formázhatja meg az írásvédő lapocskával rendelkező
SD- vagy SDHC-kártyákat, ha a lapocska lezárt állapotban
van; ugyanez vonatkozik az adatok írására vagy törlésére is.
A memóriakártya első használata előtt meg kell formáznia azt.
A formázás törli a kártyán tárolt összes adatot. Ha a kártya
adatokat tartalmaz, készítsen azokról biztonsági mentést, és
csak azt követően formázza meg a kártyát.
•• A memóriakártya ismételt behelyezése és eltávolítása
károsíthatja a memóriakártyát.
Külső kijelzőeszköz csatlakoztatása
Ha prezentációt mutat be vagy videót, illetve filmet néz, akkor
külső kijelzőeszköz,
például monitor, TV, projektor stb. csatlakoztatásával a külső
eszköz szélesebb képernyőjén nézheti a képet.
3. fejezet
A számítógép használata
A csatlakozókábel
A felhasználónak külön meg kell vásárolnia a szükséges
csatlakozókábeleket.
A számítógép egy analóg monitor porttal (D-SUB) és egy digitális
video-/audioporttal (HDMI) rendelkezik.
Ha a külső eszköz a HDMI-porton keresztül van csatlakoztatva,
akkor jobb a képminőség, mint az analóg monitorport (D-SUB)
esetében. Ezért több port támogatása esetén ahhoz a porthoz
csatlakoztassa a külső eszközt, amely jobb képminőséget biztosít.
Mielőtt elkezdené, ellenőrizze a portot és a külső
kijelzőeszköz kábelét, majd csatlakoztassa a kijelzőeszközt a
számítógéphez.
D-SUB kábel
HDMI-kábel
57
Külső kijelzőeszköz csatlakoztatása
Csatlakoztatás a monitorporthoz (opcionális)
Ha monitorhoz, TV-hez vagy projektorhoz csatlakoztatja a
számítógépet, akkor nagyobb méretben élvezheti a képet.
Jobb prezentációkat készíthet, ha a számítógépet projektorhoz
csatlakoztatja.
(15 tűs) segítségével csatlakoztassa a
1 Monitorkábel
számítógép D-SUB-portját a monitor portjához.
Külső
monitor
TV
Projektor
3. fejezet
A számítógép használata
monitor üzemmódjának kiválasztására szolgáló ablak
3 Amegjelenítéséhez
+
nyomja le egyszerre az
3&୘ִփ
billentyűt. Válasszon üzemmódot.
3&୘ִփ
3&୘ִփ
Csak a számítógép képernyőjére
A 3&୘ִփ
tartalom csak a számítógépes monitoron
‫ࢿـ‬
(aktuális eszköz) jelenik meg.
‫ࢿـ‬
Megkettőzés
Az‫ࢿـ‬
aktuális eszköz tartalma a külső eszközön is
megjelenik.
‫ࢿـ‬
୙ࢠ
Kiterjesztés
Az୙ࢠ
aktuális eszköz képernyője a külső
eszközökön
is megjelenik.
୙ࢠ
Csak
୙ࢠa második képernyőre
A ѿ‫ء‬ध୘ִփ
tartalom csak a külső eszköz képernyőjén
jelenik
meg.
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
be a csatlakoztatott monitor, TV vagy projektor
2 Dugja
tápkábelét, és kapcsolja be.
Ha tv-készülékhez csatlakozik, állítsa át a tv-készüléket külső
eszköz módba.
Vagy kettős nézet beállításához:
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
Nyissa meg a Kijelzőbeállítások ablakot a Vezérlőpulton
belül, válassza a Monitor 2 lehetőséget, és jelölje ki a
Nyújtás a monitor méretére jelölőnégyzetet a kettős
nézet beállításához. A részletes információkat lásd a
Windows online súgójában.
58
Külső kijelzőeszköz csatlakoztatása
A HDMI-porton keresztüli csatlakoztatás
(opcionális)
Ha HDMI-porton keresztül csatlakoztatja TV-hez a számítógépet,
akkor kiváló kép- és hangminőséget élvezhet.
A TV HDMI-csatlakoztatása után konfigurálni kell a képernyőt és a
hangot.
a HDMI-kábelt a televíziókészülék HDMI1 Csatlakoztassa
portjához.
Külső
monitor
3. fejezet
A számítógép használata
monitor üzemmódjának kiválasztására szolgáló ablak
2 Amegjelenítéséhez
+
nyomja le egyszerre az
3&୘ִփ
billentyűt. Válasszon üzemmódot.
3&୘ִփ
3&୘ִփ
Csak a számítógép képernyőjére
A 3&୘ִփ
tartalom csak a számítógépes monitoron
‫ࢿـ‬
(aktuális eszköz) jelenik meg.
‫ࢿـ‬
TV
Projektor
Megkettőzés
Az‫ࢿـ‬
aktuális eszköz tartalma a külső eszközön is
megjelenik.
‫ࢿـ‬
୙ࢠ
Kiterjesztés
Az୙ࢠ
aktuális eszköz képernyője a külső
eszközökön
is megjelenik.
୙ࢠ
Csak
୙ࢠa második képernyőre
A ѿ‫ء‬ध୘ִփ
tartalom csak a külső eszköz képernyőjén
jelenik
meg.
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
•• Ez csak TV-kimeneti portot (HDMI) támogató típusoknál
használható.
•• A több HDMI-porttal rendelkező televízióknál a DVI IN
porthoz csatlakoztassa a számítógépet.
•• A számítógép televízióhoz való csatlakoztatásakor váltsa
HDMI-re a televízió külső bemeneti módját.
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
•• A DOS-parancs prompt ablak nem támogatja a külső
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
monitort/TV-t.
•• A jelek egyidejűleg mind a három eszközre (LCD + CRT +
HDMI) való kivitele nem támogatott.
59
Külső kijelzőeszköz csatlakoztatása
Az NVIDIA grafikák hatékonyabb használata
(opcionális)
A NVIDIA Optimus egy olyan funkció, amely lehetővé teszi a
belső vagy külső grafikus chipkészletek automatikus kiválasztását
és használatát az aktuálisan futó szoftvertől függően.
A belső grafikus chipkészlet használható például internetezéshez
vagy szövegszerkesztéshez az energiafogyasztás csökkentése
érdekében, míg a nagyteljesítményű külső grafikus chipkészlet
játékokhoz és filmezéshez megfelelő a valósághűbb kép
létrehozása érdekében.
•• A NVIDIA Optimus modell csak a Windows 8 operációs
rendszert támogatja.
•• Ez a funkció csak a NVIDIA Optimus technológiát támogató
modellek esetén támogatott.
3. fejezet
A számítógép használata
60
A külső grafikus chipkészlet által futtatott programok
regisztrálása
Ha a külső grafikus chipkészlet segítségével szeretne futtatni
egy programot, az adott programot regisztrálnia kell a NVIDIA
vezérlőpultban.
Bizonyos programok már gyárilag regisztrálva vannak. További
programok (pl. 3D játékok stb.) regisztrálásához hajtsa végre az
alábbi lépéseket.
a jobb gombbal az Asztal felületére, majd válassza
1 Kattintson
a NVIDIA vezérlőpult lehetőséget.
a 3D beállítások > 3D beállítások kezelése pontot a
2 Válassza
bal oldali panelen, és válassza a Programbeállítások fület.
szoftver regisztrálásához Kattintson a Hozzáadás gombra a
3 AVálassza
ki a testre szabni kívánt programot: (S) mezőben.
Csak futtatható fájlokat (EXE) regisztrálhat.
Külső kijelzőeszköz csatlakoztatása
3. fejezet
A számítógép használata
61
Válassza ki az előnyben részesített grafikus processzort
A program regisztrációja megtörtént.
4 Aehhez
5
a programhoz (O) mezőben válassza ki a Nagy
A regisztrált program elindításakor a program a külső grafikus
teljesítményű NVIDIA processzor lehetőséget, és kattintson
az Alkalmaz gombra.
x
x
c
v
v
chipkészlet használatával fut ennek külön beállítása nélkül.
A hangerő beállítása
3. fejezet
A számítógép használata
A hangerő beállításához használhatja a billentyűzetet és a
hangerő-szabályzó programot.
A hangerő beállítása a billentyűzettel
+
vagy
+
áᔪ
Nyomja meg az
Ŗᮁ
+
billentyűkombinációt hangerő
be- vagy kikapcsolásához.
A hangerő beállítása a hangerő-szabályzó
programmal
᜽᯲
Hangrögzítők használata
Ebben a részben arról olvashat, hogyan tud felvételt készíteni a
Windows Recorder programmal.
mikrofont a mikrofon-csatlakozóhoz.
1 Csatlakoztasson
Belső mikrofont is használhat.
a jobb egérgombbal a Tálcán levő Hangerő ikonra
2 Kattintson
, és válassza a Rögzítőeszközök pontot.
hogy a mikrofont állította-e be alapértelmezett
3 Ellenőrizze,
rögzítőeszköznek.
Ha igen, az alapértelmezett eszköz beállítása ezzel kész.
Ha nem, kattintsonáᔪa jobb egérgombbal a mikrofonra, és
válassza a Alapértelmezett pontot.
ᰆ⊹
A csúszka beállításához kattintson a Gombok menü > Beállítások
>
pontjára.
ᖅᱶ
Elnémítás
4
Ŗᮁ
Jobb gombbal kattintson a Gombok menü >
Kezdőképernyő
ikonjára, majd kattintson a Minden
᜽᯲
alkalmazás > Hangrögzítő pontra. Ezután a felvétel
indításához nyomja meg a Felvétel indítása gombot.
ᰆ⊹
⦽
62
ᖅᱶ
A hangerő beállítása
A SoundAlive funkció használata (opcionális)
A SoundAlive funkció segítségével térhatásúbb hatást érhet el
sztereó hangszórókkal.
•• Az SoundAlive alkalmazást csak a Windows 7 operációs
rendszer támogatja.
•• A számítógép típusától függõen a mellékelt szoftverek
eltérhetnek.
áᔪ
•• Ezenkívül elõfordulhat, hogy bizonyos képek különböznek
a tényleges terméktõl a számítógép típusától és a
szoftververziótól függõen.
Ŗᮁ
᜽᯲
Jobb gombbal kattintson a Hangerő ikonra az asztalon
1 lévő
tálcán, és kattintson a Lejátszóeszközök lehetőségre.
ᰆ⊹
(Vagy kattintson az asztalon a Gombok menü > Beállítások
> Vezérlőpult > Hardver és hang > Hang menüpontra.)
ᖅᱶ
a jobb gombbal a Speakers (Hangszórók)
2 Kattintson
lehetõségre, majd válassz a Tulajdonságok pontot.
3 Válassza ki a SoundAlive fület, és válasszon egy üzemmódot.
3. fejezet
A számítógép használata
63
Az LCD fényerejének szabályozása
A számítógép táphálózatról való üzemeltetése közben a
képernyő fényereje automatikusan a legerősebb
szintre vált,
áᔪ
akkumulátorról való működtetéskor pedig az akkumulátor
használati idejének növelése érdekében automatikusan
halványabbra vált.
Ŗᮁ
᜽᯲
A fényerő szabályozása a billentyűzettel
ᰆ⊹
Kattintson a Gombok menü > Beállítások
1 fényereje
ikonra.
> Képernyő
ᖅᱶ
2 A fényerő-beállító csúszkával állítsa be a képernyő fényerejét.
⦽
3. fejezet
A számítógép használata
•• Az akkumulátorfogyasztás csökkentése
Az LCD fényerejének csökkentése, amikor a
számítógép akkumulátorról működik, ami kisebb
akkumulátorfogyasztást eredményez.
•• A laptop számítógép: hibás LCD képpontjainak elve
A Samsung betartja az LCD-k minőségére és
megbízhatóságára vonatkozó szigorú előírásokat. Ennek
ellenére elkerülhetetlen, hogy a laptopon egy-egy hibás
képpont mégiscsak előforduljon. Ha nagy számban
jelennek meg hibás képpontok, az problémákat okozhat
a megjelenítésben, de ha csupán kis számban, az nincs
hatással a számítógép teljesítményére.
A Samsung ezért a következő pontelveket követi:
- Fényes pont: 2 vagy annál kevesebb
- Fekete pont: 4 vagy annál kevesebb
- Fényes és fekete pontok kombinációja: 4 vagy annál
kevesebb
Az LCD tisztítására vonatkozó utasítások
Az LCD-panel tisztításához puha, számítógép-tisztító
folyadékkal enyhén benedvesített kendőt használjon; a
törlést egy irányban végezze.
Az LCD-panel erővel történő tisztítása az LCD károsodását
okozhatja.
64
Vezetékes hálózat
Vezetékes hálózatnak nevezik azt a hálózati környezetet, amely
vállalatoknál vagy otthoni szélessávú internetkapcsolatnál
fellelhető.
•• Az utasítások a legújabb Windows 8 operációs rendszerre
vonatkoznak, ezért azok és az ábrák egy része eltérhet az
Ön operációs rendszerén tapasztalhatóktól. A műveletek
a többi Windows rendszer esetében is hasonlóak, ezért a
számítógépet azokat szem előtt tartva használja.
᜽᯲
2
3. fejezet
A számítógép használata
65
ᰆ⊹
Kattintson a Gombok menü pontra az Asztal > Beállítások
> Vezérlőpult > Hálózat és Internet > Hálózat és
ᖅᱶ
megosztási
központ panelon, majd kattintson a bal oldali
menüpanelon lévő Adapterbeállítások módosítása pontra.
•• Az operációs rendszer korlátai miatt a Windows 7 Starter
verzió nem támogatja a Dual View funkciót.
Csatlakoztatás vezetékes helyi hálózathoz
1
Csatlakoztasson LAN-kábelt a vezetékes LAN-porthoz.
ki az Ethernet pontot, majd kattintson az érintőpad
3 Válassza
jobb gombjával, és válassza a Tulajdonságok menüpontot.
A hálózati eszköz neve a számítógép hálózati eszközétől
függően eltérő lehet.
Vezetékes hálózat
3. fejezet
A számítógép használata
az TCP/IP protokoll 4-es verziója (TCP/Pv4) elemet
Konfigurálja az IP-beállításokat.
4 Válassza
5
a Hálózati elemek listájáról, majd kattintson a Tulajdonságok
DHCP használata esetén válassza az IP-cím automatikus
menüpontra.
•• A hálózati elem neve a telepített operációs rendszertől
függően eltérhet.
•• Hálózati elem hozzáadásához kattintson a képernyőn
megjelenő Install (Telepítés) gombra (lásd a fenti ábrát).
Klienst, szolgáltatást és protokollt adhat hozzá.
kérése opciót. Statikus IP-cím használatához válassza A
következő IP-cím használata lehetőséget, és adja meg
manuálisan az IP-címet.
Ha nem használja a DHCP-protokollt, a hálózati
rendszergazdától kérheti el az IP-címet.
a beállításokat, kattintson az OK gombra.
6 HaEzzelmegadta
megadta a hálózati beállításokat.
66
Vezetékes hálózat
áᔪ
A WOL (Wake On LAN,) funkció használata, azaz
A számítógép felébresztése hálózaton keresztül
Ŗᮁ
A <Wake On LAN> (A számítógép felébresztése hálózaton
keresztül) funkció felébreszti az alvó módban levő rendszert, ha a
᜽᯲
hálózaton
(vezetékes LAN) keresztül megfelelő jel érkezik (pl. ping
vagy „magic packet” parancs).
1
ᰆ⊹
Kattintson a Gombok menü pontra az Asztal > Beállítások
> Vezérlőpult > Hálózat és Internet > Hálózat és
ᖅᱶ
megosztási
központ panelon, majd kattintson a bal oldali
menüpanelon lévő Adapterbeállítások módosítása pontra.
a jobb egérgombbal a Helyi kapcsolat elemre, és
2 Kattintson
válassza a Tulajdonságok pontot.
3. fejezet
A számítógép használata
67
a Konfigurálás > Energiagazdálkodás fülre. Jelölje
3 Kattintson
ki az Az eszköz felébresztheti a számítógépet lehetőséget,
majd kattintson az OK gombra. Indítsa újra a rendszert.
- Ha a rendszer annak ellenére feléledt alvó módból, hogy
nem fogadott egyetlen jelet sem, a <Wake On LAN>
(A számítógép felébresztése hálózaton keresztül) funkció
letiltását követően használja tovább a számítógépet.
- Előfordulhat, hogy a LAN LED-et nem lehet kikapcsolni, ha
a rendszert a WOL (A számítógép felébresztése hálózaton
keresztül) funkció letiltása nélkül kapcsolja ki.
- Előfordulhat, hogy a <Wake On LAN> (A számítógép
felébresztése hálózaton keresztül) funkció nem aktiválódik,
ha vezeték nélküli LAN használata közben vezetékes LAN-t
csatlakoztat. A <Wake On LAN> (A számítógép felébresztése
hálózaton keresztül) funkció használatához válassza a
Letiltás beállítást a vezeték nélküli LAN esetében.
- Előfordulhat, hogy a hibrid energiatakarékos mód
használatakor nem működik a <Wake On LAN>
funkció. A Hibrid alvó üzemmódot a Vezérlőpult
Energiagazdálkodási lehetőségek pontjában kapcsolhatja
ki.
A Windows 8 esetében a Ping nem támogatja a Wake On LAN
(A számítógép felébresztése hálózaton keresztül) funkciót
Vezetékes hálózat
Ha egy 100 Mbps/1 Gbps vezetékes LAN-hoz kapcsolódó
számítógép kilép alvó/hibernálás módból, megjelenik a 10
Mbps/100 Mbps vezetékes LAN-kapcsolatot jelző üzenet.
Ez azért történik, mert a számítógép készenléti/hibernálási
módból való feléledése után mintegy 3 másodperc múlva
áll helyre a hálózat. A hálózati kapcsolat helyreállítása után a
sebesség 100 Mbps/1 Gbps.
Ha a rendszer akkumulátorról működik, a LAN-kábel
csatlakoztatása után pár másodperccel hosszabb idő
alatt lehet csatlakozni az internethez. Ez a jelenség
az energiatakarékos funkció eredménye, és az
akkumulátorfogyasztás csökkentése érdekében történik.
Ha a rendszer akkumulátorról működik, a vezetékes LAN
sebessége automatikusan csökken az akkumulátorfogyasztás
csökkentése érdekében. Ebben az esetben az 1 Gbps/100
Mbps-os LAN 100 Mbps/10 Mbps sebességgel működik.
3. fejezet
A számítógép használata
68
Vezeték nélküli hálózat (opcionális)
A vezeték nélküli hálózat (vezeték nélküli LAN) alkotta környezet
olyan hálózati környezet, amely lehetővé teszi, hogy több, otthon
vagy kisirodában telepített számítógép vezeték nélküli LANeszközökön keresztül kommunikáljon egymással.
3. fejezet
A számítógép használata
69
• A képernyőkép és terminológia a modelltől függően eltérő
lehet.
• A programverziótól függően előfordulhat, hogy néhány
funkció nem elérhető, illetve eltérő funkciók állnak
rendelkezésre.
• A leírás csak a vezeték nélküli LAN-kártyákkal vagy
eszközökkel rendelkező típusokra vonatkozik.
A vezeték nélküli LAN-eszköz opcionális.
Az útmutatóban látható kép a vezeték nélküli LAN eszköz
típusától függően eltérhet a tényleges terméktől.
Mi is az a hozzáférési pont?
A hozzáférési pont olyan eszköz, mely összeköti a vezetékes
és a vezeték nélküli LAN-t, és megegyezik egy vezetékes
hálózat vezeték nélküli hubjával. A hozzáférési pont
segítségével több vezeték nélküli LAN-nal rendelkező
számítógép is összekapcsolható.
Vezeték nélküli hálózat (opcionális)
áᔪ
Ŗᮁ
Csatlakozás vezeték nélküli LAN hálózathoz
Hozzáférési pont megléte esetén a Windows
vezeték nélküli LAN᜽᯲
csatlakozásának használatával, a hozzáférési pont segítségével
kapcsolódhat az internetre.
ᰆ⊹
3. fejezet
A számítógép használata
70
a Csatlakozás gombra.
2 Kattintson
Ha hálózati kulcsot állított be a hozzáférési ponthoz, adja
meg, majd kattintson az OK gombra.
A hálózati jelszót kérje a hálózati rendszergazdától.
1
A Gombok menü > Beállítások
> Hálózati kapcsolatok
ᖅᱶ
menüpontra kattintva megjelenítheti
az elérhető
hozzáférési pontok listáját. Ha kiválasztja azt a hozzáférési
pontot, amelyhez csatlakozni szeretne, megjelenik a
Csatlakozás gomb.
Hozzáférési
pontok listája

befejeződött a hozzáférési pont beállítása, a megfelelő
3 Hahozzáférési
pont mellett megjelenik a Csatlakoztatva jelzés.
A vezeték nélküli hálózat most már használatra kész.
A Multimedia alkalmazás használata (opcionális)
Az S Camera, az S Gallery és az S Player alkalmazás használatával
fotó-, videó- és zenefájlokat kezelhet.
S Camera
Az S Camera alkalmazás segítségével fényképeket
készíthet és videókat rögzíthet, majd azokat
közvetlenül megtekintheti ebben az alkalmazásban.
S Gallery
Az S Camera alkalmazásban csak az S Camera
alkalmazással rögzített fényképek és videók
tekinthetők meg.
S Player
Megtekintheti a számítógépre mentett összes fotó-,
video- és zenefájlt.
A program verziójától függően előfordulhat, hogy néhány
funkció nem érhető el, illetve eltérő funkciók állnak
rendelkezésre.
Harmadik féltől származó szoftverekhez kapcsolódó
szolgáltatások
•• A harmadik féltől származó szoftverek leírásáért, illetve
az azokkal kapcsolatos szolgáltatáskérésekkel forduljon a
megfelelő gyártóhoz.
•• A szoftver gyártójától függően előfordulhat, hogy a
szolgáltatáskérésekre válaszul végzett egyes hibaelhárító
műveletek nem működnek.
3. fejezet
A számítógép használata
Az alkalmazásokat elindíthatja a kezdőképernyőről.
71
A Multimedia alkalmazás használata (opcionális)
3. fejezet
A számítógép használata
72
áᔪ
húzza a kamera módválasztó sávját Fénykép
2 Kép készítéséhez
állásba.
Az S Camera alkalmazás használata
Ŗᮁ
1
Érintse meg a Gombok menü > Start
elemet.
Videofelvétel készítéséhez húzza a kamera módválasztó
sávját Videó
állásba.
> S Camera
᜽᯲
ᰆ⊹
Fényképezőgép üzemmódja (Fotó
, Videó
)
3
Érintse meg a Fényképezés/Videofelvétel
gombot a
fényképezéshez vagy a videó rögzítéséhez.
fotót vagy videót megtekintheti a Kép előnézete
4 A készített
elem megérintésével vagy az S Gallery alkalmazással.
ᖅᱶ
Az S Camera alkalmazás Asztal módban nem érhető el.
Óvintézkedések a fotók és videók készítésekor
•• Ne készítsen fotót vagy videót másokról azok beleegyezése
nélkül
•• Ne készítsen fotót vagy videót olyan helyeken, ahol ez nem
engedélyezett
Nagyítás/kicsinyítés
Fényképezési
beállítások
Fényképezés/
videorögzítés
Kép
előnézete
•• Ne készítsen fotót vagy videót olyan helyeken, ahol
megsértheti mások magánéletét, vagy ahol ezáltal
bizalmas információk kerülhetnek nyilvánosságra
A Multimedia alkalmazás használata (opcionális)
3. fejezet
A számítógép használata
áᔪ
Fotó szerkesztése
Az S Gallery alkalmazás használata
Ŗᮁ
1
Érintse meg a Gombok menü > Start
elemet.
> S Gallery
᜽᯲
az S Camera alkalmazással készített fotókat és
2 Megtekintheti
videókat.
ᰆ⊹
Ezenfelül speciális effektusokat is alkalmazhat a képekre a
fotószerkesztési funkció használatával. ᖅᱶ
Az S Gallery alkalmazásban is készíthet képet, ha megérinti a
Kamera ikont.
a Kép előnézete lehetőséget.
1 Válassza
Húzza kissé felfelé az alsó rész közepéről.
Amikor megjelenik a beállítások menüje, válassza a
Szerkesztés
menüpontot.
73
A Multimedia alkalmazás használata (opcionális)
3. fejezet
A számítógép használata
74
áᔪ
2 Válassza ki a fotóra alkalmazni kívánt effektust.
Az S Player alkalmazás használata
Ŗᮁ
Ha például a Rajzolás lehetőséget választja:
Vonal előnézete
Szín
1
Érintse meg a Gombok menü > Start
Visszavonás
> S Player elemet.
᜽᯲
Zenék
Videók
Fényképek
ᰆ⊹
ᖅᱶ
Törlés/rajzolás
Vonalvastagság
Mentés
Bezárás
Fényképek listája
Keret
Zenék lejátszási listája Diavetítés
Rajzolás
egy menüpontot a fotó-, video- vagy zenefájlok
2 Válasszon
kezeléséhez.
Bélyeg
A fájlok formátumától függően előfordulhat, hogy egyes
fájlokat nem lehet lejátszani.
Samsung szoftverek frissítése
Az SW Update egy szoftverprogram, amely a számítógép
vásárlásakor telepített Samsung szoftverprogramokat és
meghajtóprogramokat keres, és segít frissíteni azokat.
•• A frissíthető fájlokat a frissítés előtt csak akkor ellenőrizheti,
amikor az internethez csatlakozik.
•• Az SW Update nem biztosít frissítést a felhasználó által
külön telepített eszközmeghajtókhoz vagy programokhoz.
gombbal kattintson a Kezdőképernyő bármely
1 Jobb
területére, és válassza ki a jobb alsó sarokban található
Minden Alkalmazás
SW Update.
lehetőséget. Ezután kattintson a
a program első alkalommal fut, a személyes adatok
2 Hahasználatára
vonatkozó felhasználói szerződés jelenik meg.
Kattintson az Agree (Elfogadás) gombra.
az SW Update program.
3 Fut
Válassza ki a frissíteni kívánt elemeket a frissítési folyamat
folytatása előtt.
3. fejezet
A számítógép használata

Szoftverlista
Szoftverfrissítés
75
3. fejezet
A számítógép állapotának diagnosztizálása és hibaelhárítás A számítógép használata
Az Support Center program, amely a Samsung számítógép
hibaelhárítási útmutatója, támogatja a rendszer diagnosztizálását,
és GYIK funkciót tartalmaz a gyakran előforduló hibákhoz.
Előfordulhat, hogy a típustól függően az Support Center
nem érhető el vagy más verziójú.
gombbal kattintson a Kezdőképernyő bármely
1 Jobb
területére, és válassza ki a jobb alsó sarokban található
Minden Alkalmazás
Support Center.
A számítógép hibáinak
keresése
A számítógép
diagnosztizálása és
hibaelhárítás
A számítógép fő
hibájához tartozó
GYIK funkció
lehetőséget. Ezután kattintson a
eSupport program elindul, és megkezdi a számítógép
2 Azdiagnosztizálását.
A diagnosztikai folyamat befejezése után a Rendszerállapot
menü az aktuálisan megoldandó hibák listáját sorolja fel.

76
a hozzá tartozó Troubleshoot (Hibaelhárítás) gombra
3 Hibát
kattintva oldhatja meg.
A biztonsági eszköz használata (opcionális)
Biztonságosan rögzítheti a számítógépet, ha vezetékkel ellátott
zárat csatlakoztat a Biztonsági nyíláshoz.
Ehhez a zárat és a kábelt külön meg kell vásárolnia.
A zár és a kábel használatával kapcsolatban lásd a termékhez
mellékelt útmutatót.
Erősítse zárat és a kábel egyik végét egy rögzített tárgyhoz, a
másik végét pedig rögzítse a biztonsági nyíláshoz.
3. fejezet
A számítógép használata
77
4. fejezet
Beállítások és frissítés
BIOS Setup
79
Indítójelszó beállítása
82
Az indítósorrend megváltoztatása
85
Memóriabővítés
86
Merevlemez hozzáadása
(opcionális, csak a 550PxC típusok esetében)
88
Akkumulátor
90
BIOS Setup
A BIOS Setup programmal igény szerint konfigurálhatja a
számítógép hardverét.
•• A BIOS Setup segítségével beállíthat indítójelszót,
megváltoztathatja az indítási sorrendet, vagy új eszközt
adhat hozzá.
•• A hibás beállítások a rendszer hibás működését vagy
összeomlását okozhatják, ezért fordítson kellő figyelmet a
BIOS beállítására.
•• A BIOS Setup funkciói a termékfejlesztés következtében
módosulhatnak.
•• A BIOS Setup menük és menüelemek a számítógép
típusától függően eltérőek lehetnek.
4. fejezet
Beállítások és frissítés
A BIOS Setup megnyitása
be a számítógépet.
1 Kapcsolja
Azonnal nyomja le többször az F2 billentyűt.
pillanat múlva megjelenik a BIOS beállítóképernyő.
2 Pár
A BIOS Setup elemei az adott terméktől függően eltérőek
lehetnek.
79
BIOS Setup
4. fejezet
Beállítások és frissítés
A BIOS Setup képernyő
A BIOS Setup menük és menüelemek a számítógép típusától
függően eltérőek lehetnek.
Beállítás menü
Súgó
A kiválasztott
elemhez
tartozó súgó
automatikusan
megjelenik.
Beállítási
elemek
80
Beállítás menü
Magyarázat
SysInfo
A számítógép alapvető specifikációinak leírása.
Advanced
E menü használatával elvégezheti a fő
chipkészletek és a kiegészítő funkciók
beállítását.
Security
Biztonsági funkciók (köztük a jelszavak)
konfigurálására használható.
Boot
E menü segítségével elvégezheti a perifériák
beállítását, illetve konfigurálhatja a
rendszerindítással kapcsolatos beállításokat,
például az indítási sorrendet.
Exit
Kilépés a beállításokból a módosítások
mentésével, vagy anélkül.
BIOS Setup
4. fejezet
Beállítások és frissítés
Rendszerbeállító billentyűk
A beállítás alatt a billentyűzetet kell használnia.
F1
Fel- és
lefelé nyíl
F5/F6
A beállítás súgójának megtekintése.
Mozgás felfelé és lefelé.
Az elem értékének megváltoztatása.
F9
Az alapértelmezett beállítások
betöltése.
ESC
Visszatérés az egy szinttel feljebb
levő menübe, vagy az Exit (Kilépés)
menü megnyitása.
Balra és
jobbra nyíl
Enter
F10
Belépés egy másik menübe.
Elemet kiválasztása, vagy almenü
megnyitása.
A módosítások mentése, és kilépés a
beállításokból.
A tényleges billentyűzet képe és színe eltérhet a
bemutatottól.
81
Indítójelszó beállítása
Ha jelszót állít be, mindig meg kell adnia a jelszót, amikor
bekapcsolja a számítógépet vagy belép a BIOS-beállításokba.
Jelszó beállításával korlátozhatja a hozzáférést kizárólag a jogosult
felhasználókra, megvédve így a számítógépen levő adatokat és
fájlokat.
•• A jelszót a következő 3 almenüben állíthatja be
(rendszergazdai jelszó, felhasználói jelszó és merevlemezjelszó).
•• Ne hagyja el vagy felejtse el a jelszót.
•• A jelszavát ne hozza mások tudomására!
•• Ha elfelejti a rendszergazdai vagy a merevlemez-jelszót,
segítségért forduljon a szervizközponthoz. Ilyen esetben a
Samsung szervizdíjat számít fel.
•• Ha elfelejti a felhasználói jelszót, a rendszergazdai jelszó
letiltásával a felhasználói jelszót is automatikusan letilthatja.
•• A számítógép típusától és az illesztőprogram verziójától
függően a dokumentumban bemutatott képek és az
azokon szereplő feliratok eltérhetnek a termékben
ténylegesen láthatóktól.
4. fejezet
Beállítások és frissítés
82
Rendszergazda jelszó beállítása
Ha rendszergazdai jelszót állít be, mindig meg kell adnia a
jelszót, amikor bekapcsolja a számítógépet vagy belép a BIOSbeállításokba.
Csak rendszergazdai és felhasználói jelszó beállítása nem igazán
biztonságos.
A biztonság fokozása érdekében használjon merevlemez-jelszót is.
1 Válassza a BIOS Setup Security menüjét.
2
XXXXXXXX
A Set Supervisor Password elem alatt nyomja meg az
<Enter> billentyűt.
Indítójelszó beállítása
Adja meg a jelszót, nyomja meg az <Enter> billentyűt, majd
3 adja
meg ismét a jelszót megerősítésképpen, és végül nyomja
meg újra az <Enter> billentyűt.
A jelszó legfeljebb 8 alfanumerikus (szám és betű) karaktert
tartalmazhat. Különleges karakterek használata nem
megengedett.
megtörtént a rendszergazda jelszó beállítása.
4 Ezzel
A rendszergazda jelszóra a számítógép bekapcsolásához vagy
a BIOS Setup megnyitásához van szükség.
Bizonyos típusok esetén megjelenik a Jelszó megadva üzenet
a Setup Notice ablakban.
4. fejezet
Beállítások és frissítés
83
Felhasználói jelszó beállítása
A felhasználói jelszó megadásával bekapcsolhatja a számítógépet,
de nem módosíthatja a főbb BIOS-beállításokat, mivel nem léphet
be a BIOS-beállítások menübe.
Ennek segítségével, hogy illetéktelenek hozzáférjenek a fő
beállításokhoz a BIOS Setup menüben.
Felhasználói jelszó beállításának előfeltétele a rendszergazda
jelszó megléte. A rendszergazda jelszó kikapcsolása egyben a
felhasználói jelszót is inaktiválja.
A Set User Password elem alatt nyomja meg az <Enter>
billentyűt, és végezze el a rendszergazda jelszó beállítási
műveletét a 3. lépéstől kezdődően.
Ekkor az Enter billentyű megnyomásával véglegesíteni kell a
beállításokat.
Indítójelszó beállítása
Indítójelszó beállításához előbb rendszergazda jelszót (Set
Supervisor Password) kell megadni.
Állítsa a Password on boot elemet Enabled értékre.
Indítójelszó beállítását követően minden esetben meg kell adnia
azt a számítógép elindításakor.
A jelszót jegyezze meg, mert később is szüksége lesz rá!
Indítójelszó beállítása
Merevlemez jelszó beállítása (opcionális)
Merevlemez jelszó megadása esetén a HDD másik számítógépről
nem érhető el.
Nyomja meg az <Enter> billentyűt a Set HDD Password elem
alatt, és hozzon létre egy jelszót a Rendszergazda jelszó beállítása
című rész 3. lépésében leírtak szerint.
•• Néhány típus esetében a merevlemez jelszó beállítása
funkció nem elérhető.
4. fejezet
Beállítások és frissítés
84
A jelszó kikapcsolása
kikapcsolásához nyomja meg az <Enter> billentyűt.
1 AA jelszó
rendszergazda jelszó deaktiválásához például nyomja meg
az <Enter> billentyűt a Set Supervisor Password elem alatt.
Enter Current Password elem alatt írja be a jelenlegi
2 Azjelszót,
és nyomja meg az <Enter> billentyűt.
•• A merevlemez jelszó módosítása
üresen az Enter New Password mezőt, és nyomja
3 Hagyja
meg az <Enter> billentyűt.
Biztonsági okokból csak a számítógép újraindítása, azaz a
bekapcsológomb megnyomása után változtathatja meg a
merevlemez jelszót.
üresen a Confirm New Password mezőt, és nyomja
4 Hagyja
meg az <Enter> billentyűt.
Ha nem sikerül módosítani a merevlemez jelszót, vagy
megjelenik a HDD Password Frozen üzenet a BIOS
Setup megnyitásakor és a Security > HDD Password
kiválasztásakor, nyomja meg a bekapcsológombot a
számítógép ismételt bekapcsolásához.
A jelszó ezután szükségtelenné válik.
Bizonyos típusok esetén a jelszó törléséhez a Setup Notice
ablakban meg kell nyomni az Enter billentyűt.
Az indítósorrend megváltoztatása
A fejezet bemutatja az indítósorrend megváltoztatásának módját,
így a számítógép először a merevlemezről indul el.
A számítógép típusától és az illesztőprogram verziójától
függően a dokumentumban bemutatott képek és az azokon
szereplő feliratok eltérhetnek a termékben ténylegesen
láthatóktól.
1
meg az <Enter> billentyűt a Boot Device Priority
2 Nyomja
elemre lépve.
Válassza a BIOS Setup Boot menüjét.
4. fejezet
Beállítások és frissítés
85
lefelé mutató nyilat (↓) tartalmazó gomb megnyomásával
3 Alépjen
az SATA HDD elemre, és nyomja meg az F6 billentyűt,
majd mozgassa az elemet a lista elejére.
Boot Menu
[Boot Priority Order]
1. SATA CD
: XXXXXXXXXXXX
2. SATA HDD : XXXXXXXXXXXX
3. USB CD
: N/A
4. USB FDD
: N/A
5. USB HDD
: N/A
6. NETWORK : N/A
XXXXXXXX
0WO.QEM
'PCDNG-G[RCF
6QWEJ2CF/QWUG
=1HH?
=$[0WO.QEM?
='PCDNGF?
+PVGTPCN.#0
2:'1241/
='PCDNGF?
=&KUCDNGF?
5OCTV$CVVGT[%CNKDTCVKQP
meg az F10 billentyűt, mentse a beállításokat, majd
4 Nyomja
lépjen ki a beállítási menüből.
Ezzel az indítóeszköz sorrend élére a merevlemez került.
Ha DOS rendszerből kell a számítógépet indítania USBeszköz segítségével, lépjen be a BIOS menüjébe, válassza
az Advanced menüpontot, majd állítsa a Fast BIOS Mode
lehetőséget Disabled értékre.
Memóriabővítés
A számítógépbe egy vagy több memóriamodul van telepítve.
A számítógépen több memóriafoglalat is van, a felhasználók
kicserélhetik a telepített memóriamodulokat és újat is
hozzáadhatnak.
4. fejezet
Beállítások és frissítés
86
Memóriamodulok hozzáadása vagy cseréje
távolítsa el a csavart a számítógép alján levő
1 Csavarhúzóval
memóriatartó rekesz fedeléből.
•• Új memóriát csak a számítógép leállítását követően
helyezzen be. A számítógép alvó állapotában tilos a
memóriacsere.
Először húzza ki a hálózati csatlakozót, és vegye ki az
akkumulátort.
•• A telepítettel megegyező specifikációval (ugyanaz a gyártó
és kapacitás) rendelkező memória hozzáadása javasolt.
•• Csak a termék műszaki adatai alatt szereplő
memóriatípussal megegyezőt használjon.
Rögzítőcsavar
be egy új memóriát a memóriafoglalathoz képest
2 Helyezzen
kb. 30 fokos szögben tartva.
Memórianyílás
Memóriabővítés
4. fejezet
Beállítások és frissítés
30 fokos szögben (a memórianyíláshoz viszonyítva) tartva
Zárja vissza a memóriatartó fedelét, és húzza meg a
3 Kb.
4
az új memóriát, helyezze be a nyílásba.
rögzítőcsavart.
Memóriamodul eltávolítása
Húzza kifelé a memóriamodul-tartókat.
A memóriamodul kiugrik a helyéről.
Vegye ki a modult, 30 fokban megdöntve azt.
Memóriamodul-tartók
87
Merevlemez hozzáadása (opcionális, csak a 550PxC típusok esetében)
A számítógép vagy egy vagy kettő merevlemezzel rendelkezik
(opcionális).
4. fejezet
Beállítások és frissítés
el a merevlemeztartó rekesz borítójának csavarját,
2 Távolítsa
és vegye le a borítót.
Ha a számítógép egy merevlemezzel rendelkezik, telepíthet egy
másik merevlemezt a másodlagos merevlemeztartó rekeszbe.
Csavarok
•• Az alábbi utasításokban használt képek csak illusztrációk,
és eltérhetnek a tényleges terméktől.
Elsődleges
merevlemeztartó
rekesz
•• Csak a 9,5 mm-es H 2,5”-os SATA2 notebook
merevlemezeket támogatja (külön megvásárolható).
•• Vigyázat: A merevlemezek burkolatának széle éles, ezért
sérülést okozhat.
•• Másik merevlemez hozzáadásakor használja a készülékhez
mellékelt másodlagos merevlemeztartó rekeszt, csatlakozót
és csavarokat.
Másodlagos merevlemeztartó rekesz
Helyezze be a másodlagos merevlemezt a tartóba,
3 1megfelelően
igazítva az összes vájatot, majd 2 a csavarokat
meghúzva rögzítse a merevlemezt.
Merevlemez hozzáadása
1 Kapcsolja ki a számítógépet, és húzza ki a hálózati adaptert.
88
z
x
Tartó
A merevlemez csavarjai
Merevlemez hozzáadása (opcionális, csak a 550PxC típusok esetében)
a csatlakozót az új merevlemezhez, és helyezze be a
4 Illessze
merevlemezt a másodlagos merevlemeztartó rekeszbe.
4. fejezet
Beállítások és frissítés
89
6 Húzza meg a tartó csavarjait.
A tartó csavarjai
z
x
Csatlakozó
a kábel nem csatlakoztatott végét a
5 Csatlakoztassa
számítógépen lévő csatlakozóba úgy, hogy a kábelen lévő
fehér pont a jobb oldalon legyen.
a helyére a merevlemeztartó rekesz borítóját, és húzza
7 Illessze
meg a csavarokat.
Miután telepítette a másodlagos merevlemezt, használat előtt
formázza azt a használati útmutatóban található utasításokat
követve.
Akkumulátor
Tartsa be a következő utasításokat, ha a számítógépet nem a
hálózatról, hanem akkumulátorról kívánja működtetni.
A számítógéphez intelligens lítium-ion akkumulátor tartozik.
•• Az akkumulátor használata előtt olvassa el figyelmesen az
arra nyomtatott óvintézkedéséket, és kövesse az azokban
foglaltakat.
4. fejezet
Beállítások és frissítés
Az akkumulátor behelyezése/eltávolítása
le a rendszert, csukja le az LCD-panelt, és helyezze a
1 Állítsa
számítógépet fejjel lefelé egy egyenes felületre.
Húzza kifelé
2 akkumulátort.
az akkumulátor tartóit, majd vegye ki az
•• A számítógép vásárlást követő első használata előtt töltse
fel teljesen az akkumulátort.
•• Csak a termék műszaki adatai alatt szereplő
memóriatípussal megegyezőt használjon.
akkumulátor visszahelyezéséhez csúsztassa azt a
3 Azszámítógépbe.
Az akkumulátortartók elmozdulnak befelé, és maguktól a
helyére rögzítik az akkumulátort.
Ellenőrizze, hogy az akkumulátortartó befelé áll-e.
90
Akkumulátor
4. fejezet
Beállítások és frissítés
Az akkumulátor töltése
91
Az akkumulátor maradék töltésének mérése
1
Helyezze az akkumulátort a helyére, és csatlakoztassa a
hálózati adaptert a számítógép egyenáramú bemeneti
csatlakozójába.
Megkezdődik az akkumulátor töltése.
Az akkumulátor töltöttségi állapotát a következő műveletekkel
ellenőrizheti:
Az akkumulátortöltés ellenőrzése a Tálcán
Húzza ki a hálózati adaptert, álljon rá az egérmutatóval az
akkumulátor ikonra a Tálcán, és ellenőrizze az akkumulátor
maradék kapacitását.
2 A töltés befejeztével a töltésjelző LED zölden világít.
Állapot
Töltés
Töltésjelző LED
Narancssárga
Töltés kész
Zöld
Nincs csatlakoztatott
hálózati adapter
Nem világít
Az akkumulátor élettartama
Az akkumulátor fogyóeszköz, így hosszantartó használat esetén
a kapacitása/élettartama lecsökkenhet. Ha az akkumulátor
élettartama az eredeti felénél kevesebbre csökken, ajánlott új
akkumulátor beszerzése.
Ha hosszabb időn át nem használja az akkumulátort, töltse
fel azt a kapacitásának 30–40%-ára, és úgy tárolja. Ezzel
meghosszabbíthatja az élettartamát.
Akkumulátor
4. fejezet
Beállítások és frissítés
áᔪ
92
áᔪ
Az akkumulátor használati idejének
meghosszabbítása
Ŗᮁ
Az energiagazdálkodási program használata
᜽᯲
Ez a program hozzájárul az akkumulátor gazdaságosabb
használatához, és támogatja a működési környezetre optimalizált
energiagazdálkodási
üzemmódot.
᜽᯲
Ŗᮁ
Az LCD fényerejének csökkentése
ᰆ⊹
1
Kattintson a Gombok menü > Beállítások
fényereje
ikonra.
> Képernyő
ᖅᱶ
fényerő-beállító csúszkával állítsa be a képernyő fényerejét.
2 AMegnő
az akkumulátor élettartama.
⦽
1
ᰆ⊹
Kattintson a Gombok menü pontra az Asztal > Beállítások
Vezérlőpult > Hardver és hang > Energiagazdálkodási
ᖅᱶ
lehetőségek
panelon.
Ugyanide jut, ha a jobb egérgombbal a teljesítménymérő
készüléket ábrázoló ikonra
kattint a tálca értesítési
területén, majd az Energiagazdálkodási lehetőségek
pontra kattint.
megjelenik a következő képernyő, válasszon egyet az
2 Amikor
üzemmódok közül.
Akkumulátor
Az akkumulátor élettartamának növelése (opcionális)
Az Battery Life Extender funkciót az Settings program
Energiagazdálkodás > Battery Life Extender menüpontjában
kapcsolhatja ON vagy OFF.
OFF(KI)
Az üzemmód a számítógép tápellátását
használja, így 100%-os töltöttségi szinten tartja
az akkumulátort. Ilyenkor bár nő az akkumulátor
használati ideje, az élettartama csökken.
ON(BE)
Az üzemmód a számítógép tápellátását
használja, így 80%-os töltöttségi szinten tartja az
akkumulátort. Ilyenkor csökken az akkumulátor
használati ideje, de az élettartama nő.
Választható módon, az akkumulátor élettartamának
meghosszabbítása céljából
Az indítási művelet közben, a Samsung embléma
megjelenésekor az F2 billentyű megnyomásával nyissa
meg a BIOS Setupot, válassza az Advanced (Speciális) >
Battery Life Cycle Extension (Akkumulátorélettartammeghosszabbító) opciót, és állítsa Enable (Engedélyezés)
értékre. Ezután használhatja az akkumulátorélettartammeghosszabbító módot.
4. fejezet
Beállítások és frissítés
93
Akkumulátor
A Akkumulátorkalibrálás funkció használata
4. fejezet
Beállítások és frissítés
meg az irányjelző gombokkal a Boot > Smart Battery
3 Nyissa
Calibration elemet, majd nyomja meg az <Enter> billentyűt.
XXXXXXXX
Ha rövid időre többször feltölti/kisüti az akkumulátort, a használati
idejét csökkenheti a tényleges akkumulátortöltöttség és a kijelzett
maradéktöltés közötti eltérés.
Ebben az esetben az akkumulátor tényleges töltöttsége és a
kijelzett maradék töltés megegyezik az akkumulátor teljes, az
akkumulátorkalibrálás funkcióval történő kisütésével, majd
ismételt feltöltésével.
A számítógép típusától és az illesztőprogram verziójától
függően a dokumentumban bemutatott képek és az azokon
szereplő feliratok eltérhetnek a termékben ténylegesen
láthatóktól.
1 A számítógép kikapcsolása után húzza ki a hálózati adaptert.
be ismét a számítógépet, és a beállítási képernyő
2 Kapcsolja
megnyitásához nyomja meg az F2 billentyűt.
94
0WO.QEM
'PCDNG-G[RCF
6QWEJ2CF/QWUG
=1HH?
=$[0WO.QEM?
='PCDNGF?
+PVGTPCN.#0
2:'1241/
='PCDNGF?
=&KUCDNGF?
5OCTV$CVVGT[%CNKDTCVKQP
ki a Yes lehetőséget a Battery Calibration
4 Jelölje
Confirmation ablakban, és nyomja meg az <Enter>
billentyűt.
Ezzel bekapcsolta az Akkumulátorkalibrálás funkciót, mely
végrehajtja az akkumulátor „előidézett” kisütését.
A művelet leállításához nyomja meg az <Esc> billentyűt.
A művelet mintegy 3–5 órán át tart, az akkumulátor
kapacitásának és maradék töltésének függvényében.
5. fejezet
Hibaelhárítás
A számítógép helyreállítása/Biztonsági
mentés készítése a számítógépről (opcionális)
96
Windows újratelepítése (opcionális)
103
Kérdések és válaszok
107
A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése
a számítógépről (opcionális)
Ha a számítógéppel hiba történik, az Recovery (helyreállító
program) segítségével könnyen vissza lehet állítani a számítógép
alapértelmezett (gyári) beállításait. Másrészt a számítógépről
biztonsági mentést készíthet, így bármikor visszaállíthatja a kívánt
állapotba.
Az Recovery bemutatása
Helyreállítás
Biztonsági
mentés
Funkció
5. fejezet
Hibaelhárítás
Meghatározás
Helyreállítás
A teljes Windows meghajtót visszaállítja.
Biztonsági
mentés
A teljes Windows meghajtóról biztonsági
mentést készíthet.
• Előfordulhat, hogy a típustól függően az Recovery nem
érhető el vagy más verziójú.
• A 64 GB-nál kevesebb merevlemez- vagy
tárhelykapacitással rendelkező modellek esetében az
Recovery program nem áll rendelkezésre.
• Az utasítások az Recovery 6.0-s verziója alapján készültek.
Néhány funkció a verziótól függően eltérhet vagy
hiányozhat. További tájékoztatásért tekintse meg a
program Súgó részét.
• Az Recovery program nem támogatja az ODD (CD/DVD
stb.) meghajtókat.
Súgó
96
A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése
a számítógépről (opcionális)
Helyreállítás
- Ha nem indul el a Windows
Kapcsolja be a számítógépet, és nyomja meg az F4
billentyűt. Futtassa a helyreállító üzemmódot.
Alapértelmezett
gyári állapot
A számítógépet az
alapértelmezett
gyári állapotba
állítja vissza.
- Ha fut a Windows
Jobb gombbal kattintson a Kezdőképernyő bármely
területére, és válassza ki a jobb alsó sarokban található
lehetőséget. Ezután kattintson a
Minden Alkalmazás
Recovery.
2
3
97
Ha a User Data Maintenance (Felhasználói adatok
karbantartása) elemet ON (BE) értékre állítják, a számítógépet
helyreállítja a szoftver az aktuális felhasználói adatok
karbantartása közben.
A számítógépet visszaállíthatja az alapértelmezett (gyári)
állapotba, amikor a számítógép nem tölti be az operációs
rendszert.
1
5. fejezet
Hibaelhárítás
Felhasználói
helyreállítási pont
A számítógépet egy
előzőleg mentett
állapotba állítja
vissza.
Ha a program első alkalommal fut, el kell fogadni a
Felhasználói szerződést.
Amikor a kezdőképernyő jelenik meg, kattintson a Recover
(Helyreállítás).
Select a recovery point (Helyreállítási pont Vtása) elemre, és
kattintson a Recover (Helyreállítás) pontra.
4
A helyreállítás a képernyőn megjelenő utasítások alapján
történik.
Amikor a helyreállítás befejeződik, a számítógépet a
megszokott módon használhatja.
A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése
a számítógépről (opcionális)
5. fejezet
Hibaelhárítás
Helyreállítás biztonsági mentés után
A számítógépet visszaállíthatja, miután arról különálló meghajtóra
vagy külső tárolóeszközre biztonsági mentést készített.
Válasszon
meghajtót a
mentéshez.
Biztonsági mentés készítése
1
2
Ha a számítógépről külső tárolóeszközre biztonsági mentést
készít, csatlakoztassa a külső tárolóeszközt, és válassza ki a
kapcsolódó meghajtót.
Kattintson a Backup (Biztonsági mentés) elemre az
Recovery kezdőképernyőjén.
Válassza ki a mentendő meghajtót, majd kattintson a Backup
(Biztonsági mentés) lehetőségre.
Nem Vthat DVD meghajtót.
3
A biztonsági mentést az utasítások alapján kell végezni.
98
A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése
a számítógépről (opcionális)
Helyreállítás
3
A számítógépet biztonsági mentésből a fenti eljárással állíthatja
helyre.
1
Ha a biztonsági mentés képfájlját külső tárolóeszközre
mentette, csatlakoztassa az eszközt.
2
Indítsa el az Recovery programot, majd kattintson a
Recovery (Helyreállítás) elemre.
4
5. fejezet
Hibaelhárítás
99
Válassza a Recover Option (Helyreállítási beállítás) elemet,
majd kattintson a Recover (Helyreállítás) lehetőségre.
Válasszon helyreállítási pontot.
A helyreállítás a képernyőn megjelenő utasítások alapján
történik.
Miután a helyreállítás befejeződött, a számítógépet a
megszokott módon használhatja.
A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése
a számítógépről (opcionális)
5. fejezet
Hibaelhárítás
100
A külső tárolólemez másolása
A számítógépbe épített tárolóeszköz, pl. HDD, SSD stb. (ezentúl
a kézikönyv merevlemez néven hivatkozik rá) cseréje esetén a
meglévő adatokat könnyen és biztonságosan az új tárolóeszközre
mozgathatja.
Az új tárolóeszköznek a meglévő adatok mentéséhez
elegendő kapacitással kell rendelkeznie.
Külön megvásárolható USB csatlakozóval csatlakoztathatja a
merevlemezt a számítógéphez.
1
Külön megvásárolható USB csatlakozóval csatlakoztathatja a
merevlemezt a számítógéphez.
2
Indítsa el az Recovery programot, majd kattintson a Disk
copy (Lemezmásolás) elemre.
3
Válasszon egy lehetőséget a Disk recovery Point (LemezHelyreállítási pont) panelon, majd kattintson a Disk copy
(Lemezmásolás) parancsra.
4
5
A szoftver az aktuális merevlemez adatait az új merevlemezre
menti.
Ha az adatok mentése teljesen befejeződött, nyissa ki a
merevlemez burkolatát a számítógép alján, és cserélje ki a
meglévő merevlemezt az újra.
Ha a számítógép alján lévő burkolatot nem tudja kinyitni,
kérjen segítséget a Samsung szervizközponttól.
Ebben az esetben a kapcsolódó szolgáltatást ki is
számlázhatják.
6
A számítógépbe már új merevlemez van beépítve.
A számítógépet a régi merevlemez konfigurációjával
megegyező, nagyobb kapacitású merevlemezzel használhatja.
A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése
a számítógépről (opcionális)
Lemezkép exportálása funkció
Ha a számítógépet gyakran állítja vissza az alapértelmezett
(gyári) beállításokra, a számítógépet kényelmesen visszaállíthatja,
miután az alapértelmezett (gyári) lemezképet külső tárolóeszközre
exportálja.
a külső tárolóeszközt, majd válasszon
1 Csatlakoztassa
meghajtót a mentéshez.
2 Kattintson a Run (Futtatás) gombra.
el a folyamatot az utasításokat követve, hogy
3 Végezze
az alapértelmezett (gyári) lemezképet teljesen a külső
tárolóeszközre mentse. Most válassza le a mentéshez használt
külső tárolóeszközt, és tárolja külön.
5. fejezet
Hibaelhárítás
101
számítógépet az alapértelmezett (gyári) beállításokra
4 Hakellavisszaállítani,
csatlakoztassa a mentett képfájlt tartalmazó
külső tárolóeszközt.
el az Recovery programot, majd kattintson a Recover
5 Indítsa
(Helyreállítás) elemre. Válassza a Factory Default Point
(Alapértelmezett gyári állapot) elemet, és kattintson a
Recover (Helyreállítás) lehetőségre. Elindul a helyreállítási
folyamat.
A helyreállítási folyamat befejeződése után a számítógépet az
alapértelmezett (gyári) beállításokkal használhatja.
A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése
a számítógépről (opcionális)
Rendszer-helyreállító funkció Windows 8-ban
Ha váratlan hiba miatt újra kell telepíteni a Windows 8 rendszert,
használja a következő funkciót.
A 64 GB-nál kisebb tárhelykapacitással rendelkező modellek
esetén az Recovery program helyett használja a Windows
rendszer-helyreállító funkcióját.
a Gombok menü > Beállítások > Gépbeállítások
1 Kattintson
módosítása > Általános.
Kattintson a Kezdés gombra, és válassza ki a A Windows
2 felújítása
a saját fájlok megőrzésével vagy a Minden
fájl és program tőrlése, aztán a Windows újratelepítése
lehetőséget.
A Windows
felújítása a
saját fájlok
megőrzésével
Ha a számítógép nem működik
megfelelően, ezzel az opcióval úgy
állíthatja vissza a rendszert, hogy megőrzi
a médiafájlokat (például fénykép-, videoés zenefájlokat stb.) és a személyes
dokumentumokat.
Ha vissza szeretné állítani a számítógépet
Minden fájl és
a gyári alapbeállításokra, vagy teljesen
program tőrlése,
elölről szeretné kezdeni a telepítést, ezzel
aztán a Windows
az opcióval visszaállíthatja a számítógépet
újratelepítése
a gyári alapbeállításokra.
5. fejezet
Hibaelhárítás
102
Ha vissza szeretné állítani a számítógépet a gyári
alapbeállításokra, vagy teljesen elölről szeretné
kezdeni a telepítést, ezzel az opcióval visszaállíthatja a
számítógépet a gyári alapbeállításokra.
\Windows, \Program files, \Program files(x86), \ProgramData,
OEM Folder (ex) c:\samsung), \User\<user name>\AppData
helyreállítás végrehajtásához kövesse a képernyőn
3 Amegjelenő
utasításokat.
Ha a helyreállítás befejeződött, a megszokott módon
használhatja a számítógépet.
Windows újratelepítése (opcionális)
A Windows rendszert a hozzá tartozó SYSTEM RECOVERY MEDIA
(RENDSZER-HELYREÁLLÍTÓ ADATHORDOZÓ) segítségével
telepítheti újra, ha nem működik megfelelően. (SYSTEM RECOVERY
MEDIA (RENDSZER-HELYREÁLLÍTÓ) ADATHORDOZÓVAL rendelkező
típusokhoz.)
A Samsung Recovery Solution (Samsung helyreállító) megoldást
tartalmazó típusok esetében a Samsung Recovery Solution
(Samsung helyreállító megoldás) segítségével telepítheti újra a
Windowst.
A következő leírások kizárólag a Windows 7/8 és Windows Vista
rendszerre, illetve a támogatott típusokra vonatkoznak.
•• Előfordulhat, hogy típustól függően a SYSTEM RECOVERY
MEDIA (RENDSZER-HELYREÁLLÍTÓ) ADATHORDOZÓT
nem minden rendszer tartalmazza.
•• Ha nem tudja elindítani a Windows rendszert, vagy ha
törölni kívánja a meglevő adatokat és újratelepíteni a
Windowst, telepítse azt a [A Windows újratelepítése
sikertelen indítás esetén] részben foglalt utasítások
szerint.
•• Bizonyos képek eltérhetnek az adott terméktől.
•• A leírás az operációs rendszer függvényében eltérő lehet.
•• A Windows újratelepítésével elveszhetnek a merevlemezre
mentett adatok (fájlok és programok).
•• Feltétlenül készítsen biztonsági mentést a fontosabb
adatokról. A Samsung Electronics nem vállal felelősséget
az esetlegesen bekövetkező adatvesztésért.
5. fejezet
Hibaelhárítás
103
A Windows újratelepítése
be a SYSTEM RECOVERY MEDIA (RENDSZER1 Helyezze
HELYREÁLLÍTÓ) ADATHORDOZÓT a DVD-meghajtóba.
megjelenik a Windows telepítésVtó képernyője,
2 Amikor
kattintson a Telepítés gombra. Amikor megjelenik a
frissítésVtó ablak, kattintson a megfelelő elemre.
•• Ha a Frissítés kiVtása képernyőn a Go online to get the
latest updates for installation (A legújabb frissítések
keresése az interneten) opciót Vtja, a rendszer
legújabb frissítéseket telepíti, és következik a 4. lépés. A
számítógépnek ekkor már csatlakoznia kell az internethez.
•• A Windows 7/8 esetében a verziótól függően előfordulhat,
hogy megjelenik az operációs rendszer telepítését kérő
képernyő. A Tovább gombra kattintva megjelenik a 3.
lépést tartalmazó képernyő.
Felhasználói licencszerződés képernyő megjelenésekor
3 Aválassza
az Elfogadom a licencfeltételeket pontot, majd
kattintson a Tovább gombra.
Előfordulhat, hogy a Windows 7/8 verziójától függően ez a
képernyő nem jelenik meg.
Windows újratelepítése (opcionális)
következő ablak megjelenésekor válassza ki a telepítés
4 Amódját.
a Custom (Egyéni) lehetőségre kattint, az eljárások az 5.
Halépéstől
kezdve egymás után folytatódnak.
Ha az Upgrade (Bővítés) lehetőségre kattint, az eljárások a 6.
lépéstől kezdve egymás után folytatódnak.
•• Előfordulhat, hogy a Windows 7/8 verziójától függően ez a
képernyő nem jelenik meg.
•• Custom (Egyéni)
Ezt a lehetőséget Vtva újratelepítheti a Windows
rendszert. Az Egyéni telepítést követően minden
eszközillesztőt és programot újra kell telepítenie. A
telepítést követően előfordulhat, hogy olyan mappák
és fájlok is a merevlemezen maradnak, amelyekre nincs
szükség (pl. C:\Windows.old stb.).
•• Upgrade (Bővítés)
Ezt a lehetőséget Vtva bővítheti a Windows rendszert az
aktuális fájlok, konfigurációk és programok karbantartása
közben. Az eszközillesztők és programok újratelepítése
ugyan nem szükséges, de azért előfordulhat, hogy néhány
program nem működik megfelelően a frissítést követően.
5. fejezet
Hibaelhárítás
104
megjelenik az operációs rendszer telepítésének
5 Amikor
helyét kérdező ablak, válassza ki a megfelelő lemezmeghajtó
partíciót, és kattintson a Tovább gombra.
A D meghajtó egy részén tárolja a rendszer a Samsung
helyreállító megoldás által használt rendszerkép biztonsági
másolatát. A Windowst a C meghajtóra ajánlott telepíteni.
Ha az adott partíció korábbi Windows telepítőfájlokat
tartalmaz, üzenet jelenik meg és közli, hogy a rendszer
áthelyezi a fájlokat és mappákat a Windows.old mappába.
Kattintson az OK gombra.
a Windows telepítés.
6 Folytatódik
A számítógép 3-szor újraindul telepítés közben.
Ha újraindulás után megjelenik a Press any key to
boot from CD or DVD... (CD-ről vagy DVD-ről való
rendszerbetöltéshez nyomjon meg egy billentyűt...)
üzenet, ne nyomjon meg egyetlen gombot sem.
egy felhasználót a Windows képernyőjén
7 Regisztráljon
megjelenő utasítások szerint.
kész a regisztráció, megjelenik a Windows Asztal
8 Haképernyő.
A számítógép problémamentes használatához ajánlott a
szükséges szoftver telepítése.
Windows újratelepítése (opcionális)
A Windows újratelepítése sikertelen indítás
esetén
Ha nem indul el a Windows, indítsa el a SYSTEM RECOVERY
MEDIA (RENDSZER-HELYREÁLLÍTÓ) ADATHORDOZÓRÓL, melyről
újratelepítheti az operációs rendszert.
1
Helyezze be a SYSTEM RECOVERY MEDIA (RENDSZERHELYREÁLLÍTÓ) ADATHORDOZÓT a DVD-meghajtóba, és
indítsa újra a számítógépet.
közben megjelenik a Press any key to
2 Habootújraindítás
from CD or DVD... (CD-ről vagy DVD-ről való
rendszerbetöltéshez nyomjon meg egy billentyűt...)
üzenet, nyomjon le egy tetszőleges gombot.
idő után megjelenik az opciókat (pl. Nyelv, Idő,
3 Rövid
Billentyűzet stb.) tartalmazó ablak. Hagyja jóvá a beállításokat,
és kattintson a Tovább gombra.
megjelenik a Windows telepítésVtó képernyője,
4 Amikor
kattintson a Telepítés gombra.
5. fejezet
Hibaelhárítás
105
A Windows 7/8 esetében a verziótól függően előfordulhat,
hogy megjelenik az operációs rendszer telepítését kérő
képernyő. A Tovább gombra kattintva megjelenik az 5. lépést
tartalmazó képernyő.
Felhasználói licencszerződés képernyő megjelenésekor
5 Aválassza
az Elfogadom a licencfeltételeket pontot, majd
kattintson a Tovább gombra.
Előfordulhat, hogy a Windows 7/8 verziójától függően ez a
képernyő nem jelenik meg.
megjelenik a telepítés típusát kérő ablak, kattintson
6 Amikor
az Custom (Egyéni) opcióra.
Előfordulhat, hogy a Windows 7/8 verziójától függően ez a
képernyő nem jelenik meg.
megjelenik az operációs rendszer telepítésének
7 Amikor
helyét kérdező ablak, válassza ki a megfelelő lemezmeghajtó
partíciót, és kattintson a Tovább gombra.
A D meghajtó egy részén tárolja a rendszer a Samsung
helyreállító megoldás által használt rendszerkép biztonsági
másolatát. A Windowst a C meghajtóra ajánlott telepíteni.
Windows újratelepítése (opcionális)
•• Ha a Drive Options (Advanced) (Meghajtó beállításai
(Speciális)) lehetőségre kattint, partíciót törölhet,
formázhat, hozhat létre vagy bővíthet ki. Kattintson az
egyik funkcióra, majd kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
•• Ha az adott partíció korábbi Windows telepítőfájlokat
tartalmaz, üzenet jelenik meg és közli, hogy a rendszer
áthelyezi a fájlokat és mappákat a Windows.old
könyvtárba. Kattintson az OK gombra.
következő lépések megegyeznek a Windows telepítésének
8 A7. lépésével
kezdődő műveletsorral.
5. fejezet
Hibaelhárítás
106
Kérdések és válaszok
A rendszeren előforduló hibákat kereshet, és megtekintheti a
kapcsolódó megoldásokat. Ezen kívül megtekintheti a számítógép
működtetéséhez kapcsolódó anyagokat.
Visszaállítással kapcsolatos tudnivalók
5. fejezet
Hibaelhárítás
merevlemez Windows operációs rendszerben
K2. Afeltüntetett
kapacitása eltér a termékspecifikációban
foglaltaktól.
V
A tárolóeszköz (HDD) gyártó által számított kapacitásának
alapja, hogy 1 KB = 1000 byte. Az operációs rendszer
(Windows) azonban abból indul ki, hogy az eszköz kapacitása
1 KB = 1024 byte, és ezért a merevlemez Windows operációs
rendszerben feltüntetett kapacitása kisebb, mint a tényleges
kapacitás.
A Windows operációs rendszerben feltüntetett kapacitás
kisebb lehet a ténylegesnél, mert a Windowson kívül néhány
más program is foglal helyet a merevlemezen.
Az Recovery szoftvert tartalmazó típusok esetében a
merevlemez Windows operációs rendszerben feltüntetett
kapacitása kisebb lehet a ténylegesnél, mert az Recovery
kb. 5–20 GB rejtett területet használ a merevlemezből a
helyreállító rendszerkép tárolására; az említett rejtett terület
pedig nem számít bele a Windows számára elérhető teljes
méretbe.
Az Recovery mérete típustól függően eltérő; ez az
alkalmazott programok különböző mérete miatt van így.
K1. Mi az a helyreállítási terület?
V
A Samsung számítógépeken található egy extra partíció,
mely a számítógép helyreállítására és a fájlok biztonsági
mentésére szolgál. (Csak az Recovery programmal
rendelkező típusok esetén.)
Ezt a partíciót helyreállítási területnek nevezik, amely az
operációs rendszerből és az alkalmazásprogramokból álló
helyreállító rendszerképet tartalmaz.
107
Kérdések és válaszok
K3.
V
5. fejezet
Hibaelhárítás
A Windows 8 rendszerrel kapcsolatos tudnivalók
Mi az a helyreállítási képfájl?
Ez a számítógép állapota (az operációs rendszerrel, adott
illesztőprogramokkal, szoftverekkel stb. együtt), amelyet a
szoftver adatfájllá alakít át. Ez a számítógép helyreállításához
szükséges, és a számítógép merevlemeze tartalmazza. A 64
GB-nál kisebb kapacitású tárolóeszközöknél azonban nincs
ilyen a kis kapacitás miatt.
108
K1. Nem találom a Start gombot az Asztalon.
V
Nincs Start gomb a Windows 8 rendszerben.
A Vezérlőpultot, a PC futtató menüit stb. a Gombok menüt
aktiválva használhatja.
állíthatok helyre olyan számítógépet, amely
K4. Hogyan
nem rendelkezik Recovery programmal?
K2. Nem találom a számítógép Kikapcsolás gombját.
V
A számítógépet a Windows rendszer-helyreállító funkciójával
állíthatja helyre.
V
Bővebb tájékoztatást a Súgóban, a Helyreállítás funkcióval
foglalkozó részben talál.
A Gombok menü > Beállítások > Energiagazdálkodás
lehetőséget Vtva jelenítheti meg az Energiagazdálkodási
lehetőségek menüt.
Kattintson a Leállítás elemre.
K3. Az alkalmazás eltűnt a kezdőképernyőről.
V
A Gombok menü > Keresés elemre kattintva jelenítheti
meg az összes telepített alkalmazást. A jobb egérgombbal
kattintva válassza ki a megfelelő alkalmazást a
Kezdőképernyő valamelyik lapján.
Kérdések és válaszok
5. fejezet
Hibaelhárítás
109
már jól ismerem a Windows 7-et, szeretném,
K4. Mivel
ha az asztal képernyő ugyanúgy jelenne meg, mint a
K7.
V
V
Kattintson a Gombok menü > Beállítások >
Gépbeállítások módosítása > Személyre szabás
menüpontra. Elvégezheti az operációs rendszer beállításait,
például a képernyődizájn stb. beállítását.
A számítógép részletes beállításához kattintson az asztalon a
Gombok menü > Beállítások > Vezérlőpult pontra.
Ugyanúgy beállíthatja a számítógépet, ahogyan a meglévő
Windows rendszerek esetében.
Windows 7-ben.
Egyelőre nincs rá mód, hogy alapértelmezés szerint az asztal
jelenjen meg.
Ha a Kezdőképernyő megjelenésekor elő szeretné hívni az
asztalt, nyomja meg egyszerre a Windows + D billentyűt.
Jelenleg ez az egyetlen megoldás.
K5. Hogyan kell nyomtató-illesztőprogramot telepíteni?
Hogyan módosíthatom a képernyőbeállításokat, a
környezeti beállításokat, a típust, a méretet, a színt
stb.?
V
Futtassa az illesztőprogram-telepítő fájlt, és kövesse a
megfelelő utasításokat. A telepítés módja ugyanaz, mint a
meglévő operációs rendszer esetén.
X nem fut a kezdőképernyőn rögzített Internet
K8. Active
Explorer alatt.
Az adott modellel kapcsolatban a nyomtató használati
útmutatójában található bővebb tájékoztatás.
V
K6.
Hogyan kell az illesztőprogramot eltávolítani?
V
Kattintson az asztalon a Gombok menü > Beállítások >
Vezérlőpult > Programs Eltávolítás.
Kattintson a programra. Ezután kattintson a Remove
(Eltávolítás) gombra.
A HTML5 webszabványnak megfelelő, kezdőképernyőn
rögzített Internet Explorer nem támogatja az Active X
vezérlőt, az asztali Internet Explorer azonban igen.
► Az Active X aktiválása:
Ha a jobb gombbal az Internet Explorer fölé kattint,
megjelenik a következő képernyő. Nyomja meg a
gombot, majd kattintson a Megtekintés az asztalon
lehetőségre. Az Active X most már engedélyezve van.
Kérdések és válaszok
K9.
El szeretném távolítani az előre telepített Windows
8 operációs rendszert, és másik operációs rendszert
szeretnék telepíteni.
V
Ha másik operációs rendszert szeretne telepíteni
számítógépére, akkor előbb meg kell változtatnia a BIOSbeállításokat.
További információ: http://www.samsung.com, majd
Ügyféltámogatás > Hibaelhárítás. Keresse meg a Windows
8 rendszert, majd tekintse meg az adott problémára talált
keresési eredményeket.
5. fejezet
Hibaelhárítás
110
A kijelzővel kapcsolatos tudnivalók
HDMI porton keresztül való csatlakozás után az
K1. AAsztal
nem fér el TV-készülék képernyőjén.
V
A Graphics Control Panel (Videokártya vezérlőpultja)
panelon adja meg a képernyő beállításait.
► Intel videokártyák esetén
Kattintson a jobb egérgombbal az Asztalra, majd válassza
a Grafikus tulajdonságok > Megjelenítő > Általános
pontot. A Horizontal Ratio (Vízszintes oldalarány) és
Vertical Ratio (Függőleges oldalarány) beállításokat
megadva módosítsa a képernyőt, majd kattintson az OK
gombra.
► AMD videokártyák esetén
1. Kattintson a jobb egérgombbal az Asztalra, és válassza
a Graphics Properties (Grafikus tulajdonságok) >
Desktop and Display (Asztal és képernyő) > My Digital
Flat Panel (Digitális síkmonitor) > Expansion Options
(Digital Flat Panel) (Kiterjesztési lehetőségek (Digitális
síkmonitor)) pontot.
2. A vezérlősávot módosítva állítsa be a TV-készülék sarkait,
majd kattintson az Apply (Alkalmazás) gombra.
Kérdések és válaszok
Hanggal kapcsolatos tudnivalók
5. fejezet
Hibaelhárítás
Egyéb
hallok hangot a TV-készülékből a HDMI porton
K1. Nem
keresztüli csatlakoztatás után.
keresztül nem tudom DOS-ban
K1. USB-eszközön
elindítani a számítógépet.
V
V
1. Kattintson jobb egérgombbal az Asztalon lévő tálcára,
majd kattintson a Play Device (Lejátszóeszközök)
lehetőségre.
2. Változtassa a beállítást a Digital Audio (HDMI) (Digitális
hang (HDMI)), HDMI device (HDMI eszköz), HDMI Output
(HDMI kimenet) vagy egyéb lehetőségre, majd kattintson
a Set as Default (Beállítás alapértelmezésként) gombra.
Ezután kattintson az OK gombra.
Ha USB-eszközön keresztül, DOS-ban szeretné elindítani
a számítógépet, először a BIOS beállítások Advanced
menüjének Fast BIOS Mode pontjában adja meg a
Disabled beállítást.
111
6. fejezet
Függelék
Fontos biztonsággal kapcsolatos tudnivalók
113
Alkatrészek és tartozékok cseréje
115
Megfelelőségi nyilatkozatok
117
WEEE Szimbólumra Vonatkozó Információk
133
Termékspecifikációk (550PxC modellek esetén)
134
Termékspecifikációk
(500P4x,Q470x modellek esetén)
135
Fogalomtár
137
Tárgymutató
141
Fontos biztonsággal kapcsolatos tudnivalók
Biztonsági előírások
A rendszer tervezése megfelel az informatikai berendezésekre
vonatkozó legújabb biztonsági szabványoknak; ezt a számítógép
tesztelése is alátámasztja. A termék biztonságos használatának
szavatolása érdekében azonban fontos, hogy a terméken és a
mellékelt dokumentációban található biztonsági utasításokat
minden esetben szem előtt tartsák.
Kövesse az utasításokban foglaltakat, mert így megelőzhető a
személyi sérülés és a rendszer károsodása.
A rendszer beállítása
•• A rendszer használata előtt olvassa el és kövesse a terméken
és a mellékelt dokumentációban található utasításokat. Őrizze
meg a biztonságra és használatra vonatkozó utasításokat.
•• Ne használja a számítógépet víz vagy hőforrás, például fűtőtest
közelében.
6. fejezet
Függelék
113
•• Ha a számítógép rendelkezik feszültségválasztó kapcsolóval,
ellenőrizze, hogy az az Ön régiójának megfelelő állásban van-e.
•• A számítógépen látható nyílások szellőzési célokra szolgálnak.
Ne blokkolja vagy takarja el a nyílásokat. A munkaterület
kialakításakor ügyeljen arra, hogy megfelelő távolság (15 cm)
legyen a számítógép körül a megfelelő szellőzés érdekében.
Tilos tárgyakat helyezni a számítógép szellőzőnyílásaiba.
•• Ügyeljen arra, hogy a számítógépház alján levő
ventilátornyílások szabadon legyenek. Ne helyezze a
számítógépet puha felületre; ellenkező esetben blokkolja a
készülék alján levő szellőzőket.
•• Hosszabbítókábel használatakor ügyeljen arra, hogy az ahhoz
csatlakoztatott valamennyi eszköz együttes teljesítménye ne
haladja meg a hosszabbítóét.
•• A fényes keretű kijelzővel rendelkező notebook számítógépek
esetén a felhasználónak gondosan kell megválasztania
a notebook helyét, mivel a keret zavaró mértékben
visszatükrözheti a környezeti fényeket és a fényes felületeket.
•• Állítsa a rendszert stabil felületre.
•• A számítógépet kizárólag az adatcímkén felsorolt áramforrásról
szabad működtetni.
•• Gondoskodjon arról, hogy a számítógép működtetéséhez
használt elektromos aljzat könnyen hozzáférhető legyen tűz
vagy rövidzárlat esetén.
NB Ver 3.1
Fontos biztonsággal kapcsolatos tudnivalók
6. fejezet
Függelék
Mire kell figyelni használat közben
A notebook biztonságos használata
•• Ne lépjen rá a tápkábelre, és ne állítson rá tárgyakat.
1. Eszközök telepítéséhez és használatához tekintse át a
használati útmutató biztonsági előírásait.
•• Ne öntsön/ejtsen rá semmit a készülékre. Leginkább úgy
kerülheti ezt el, ha nem eszik vagy iszik a számítógép
közelében.
•• Vannak olyan számítógépek, melyeken cserélhető CMOS
akkumulátor található az alaplapon. A CMOS akkumulátor nem
megfelelő cseréje robbanásveszélyt okozhat. A gyártó által
ajánlott, az eredetivel megegyező vagy ahhoz hasonló típusúra
cserélje ki az akkumulátort.
Az akkumulátorokat a gyártó utasításainak megfelelően
selejtezze le. A CMOS akkumulátor cseréjét bízza szakemberre.
•• A kikapcsolt számítógépben továbbra is van kis mennyiségű
áram.
Az áramütés elkerülése érdekében a készülék tisztítása előtt
minden esetben válassza le a tápkábeleket és húzza ki az
akkumulátor- és modemkábeleket a fali aljzatból.
•• Válassza le a rendszert a hálózatról és forduljon szakemberhez,
ha:
– Megsérült a tápkábel vagy a csatlakozó.
– Folyadék került a rendszerbe.
– A rendszer nem működik megfelelően annak ellenére, hogy
betartja a használati útmutatóban foglaltakat.
– A számítógép leesett vagy a ház megsérült.
– A rendszer teljesítménye megváltozik.
114
2. Az eszközöket csak a vonatkozó műszaki specifikációban
szereplő berendezésekkel szabad használni.
3. Ha égett szagot érez a számítógép körül, vagy abból füst száll
fel, kapcsolja ki és távolítsa el az akkumulátort. Vizsgáltassa át a
számítógépet szakemberrel, és csak azt követően vegye ismét
használatba.
4. Az eszközök szervizelését és javítását a hivatalos
szervizközpontokban kell elvégeztetni.
5. Ne használja úgy a hordozható számítógépet huzamosabb
ideig, hogy annak felülete közvetlenül érintkezik a bőrével.
A számítógép felületének hőmérséklete megemelkedik normál
használat közben (különösen hálózati áram esetén). A bőrrel
való tartós érintkezés kellemetlen érzést válthat ki, vagy akár
égést is okozhat.
Alkatrészek és tartozékok cseréje
Kizárólag a gyártó által ajánlott alkatrészeket és tartozékokat
szabad használni.
A tűzveszélyt AWG 26 vagy annál nagyobb
telekommunikációs kábel használatával csökkentheti.
Tilos a számítógépet veszélyesnek minősített helyen
használni. Ide tartoznak az egészségügyi és fogászati
rendelők, az oxigéndús környezet, illetve az ipari területek.
6. fejezet
Függelék
115
Lézerbiztonság
A CD- vagy DVD-meghajtóval rendelkező számítógépek
megfelelnek a vonatkozó biztonsági szabványoknak, így az IEC
60825-1 szabványnak is. Az egységekben levő lézereszközök az
Egyesült Államok Egészségügyi Minisztériumának (DHHS; US
Department of Health and Human Services) sugárzási szabvány
besorolása szerint 1-es osztályú lézertermékeknek („Class 1 Laser
Products”) minősülnek. Az egység szervizelését - amennyiben
szükséges-, a hivatalos szervizek végzik.
Az akkumulátor leselejtezése
•• A lézer biztonságos használata:
Ne helyezze az akkumulátorokat és a nem eltávolítható
akkumulátorokkal rendelkező készülékeket a háztartási
hulladék közé.
A már nem használható, illetve nem utántölthető akkumulátorok
leselejtezéséről érdeklődjön a Samsung telefonos
ügyfélszolgálatánál.
A használt akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően
selejtezze le.
HA NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚRA CSERÉLI AZ AKKUMULÁTORT,
FENNÁLL A ROBBANÁS VESZÉLYE.
A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROKAT AZ ELŐÍRÁSOKNAK
MEGFELELŐEN SELEJTEZZE LE.
A jelen útmutatóban nem szereplő vezérlők alkalmazása,
átalakítások, illetve a leírtaktól eltérő műveletek
végrehajtása veszélyes sugárterheléshez vezethet.
A lézersugár-terhelés elkerülése érdekében ne próbálja
meg kinyitni a CD- vagy DVD-meghajtó dobozát.
•• 1M osztályú lézersugárzást tapasztalhat, ha a működő rész
nyitva van.
Optikai eszközökkel ne tekintsen bele közvetlenül.
•• 3B osztályú láthatatlan lézersugárzás lép fel, ha nyitva van.
Kerülje a sugárral való érintkezést.
Alkatrészek és tartozékok cseréje
A hálózati adapter csatlakoztatása és
leválasztása
A berendezést olyan helyen kell elhelyezni, ahol van könnyen
elérhető aljzat.
Ne a kábelnél fogva húzza ki a tápvezetéket.
A tápkábelre vonatkozó követelmények
A számítógéphez mellékelt tápkábel szett (fali csatlakozó,
kábel és hálózati adapter) megfelel a vásárlás helyén érvényes
követelményeknek.
A számítógép más országokban való használatához a tápkábel
szettnek az ott érvényes feltételeknek kell eleget tennie. A
tápkábelre vonatkozó további információkért forduljon a hivatalos
forgalmazóhoz, viszonteladóhoz vagy szervizhez.
6. fejezet
Függelék
116
Általános követelmények
Az alábbiakban felsorolt követelmények valamennyi országra
érvényesek:
•• Az összes tápkábel szettet előzetesen engedélyeztetni kell
annak az országnak egy akkreditált ellenőrzőintézetével,
amelyben a tápkábelt használni fogják.
•• A tápkábel szettnek minimálisan 7 A áramkapacitással és 125
vagy 250 VAC névleges feszültséggel kell rendelkeznie, az
ország villamosenergia rendszerének megfelelően. (CSAK AZ
EGYESÜLT ÁLLAMOKRA VONATKOZIK)
•• Az alkalmazáscsatolónak meg kell felelnie az EN 60 320/IEC
320 szabvány C7 (vagy C5) lapján meghatározott csatlakozóval
szemben támasztott követelményeknek a számítógép
alkalmazás-bemenetébe való illeszkedéshez.
Megfelelőségi nyilatkozatok
Vezeték nélküli eszközökre vonatkozó útmutató
(2,4 GHz-es vagy 5 GHz-es sáv esetén)
A notebook a 2,4 GHz-es / 5 GHz-es sávban működő, alacsony
teljesítményű, rádió LAN-típusú eszközöket (rádiófrekvenciás
vezeték nélküli kommunikációs eszközök) tartalmazhat (beépítve).
A következő rész a vezeték nélküli eszközök használatára
vonatkozó általános tudnivalókat tartalmazza.
A meghatározott országokra vonatkozó korlátozások,
figyelmeztetéseket és egyéb szempontok felsorolását az adott
országra vonatkozó részek tartalmazzák. A rendszer vezeték
nélküli eszközeit csak azokban az országokban szabad használni,
melyeket a számítógép adattábláján található hírközlési felügyelet
által kiadott jóváhagyási jel tartalmaz.
Ha az Ön országa nem szerepel a felsorolásban, a vonatkozó
követelményekről érdeklődjön a helyi hírközlési felügyeletnél.
A vezeték nélküli eszközökre szigorú előírások vonatkoznak, és
előfordulhat, hogy tilos a használatuk.
A notebookba beépített vezeték nélküli eszköz(ök)
rádiófrekvenciás mezőjének erőssége jóval az aktuális nemzetközi
rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó határértékek alatt van. A
notebookba beépített vezeték nélküli eszközök a rádiófrekvenciás
biztonsági szabványok és ajánlások által megengedettnél kisebb
energiát bocsátanak ki, ezért a gyártó biztonságos használatra
alkalmasnak tekinti az eszközöket. A teljesítményszintektől
függetlenül ajánlott az elővigyázatosság; normál használat
során ajánlott az emberi érintkezést a lehető legminimálisabbra
csökkenteni.
6. fejezet
Függelék
117
Vannak olyan körülmények, melyek a vezeték nélküli eszközök
használatának korlátozását követelik meg. A leggyakoribb
korlátozásokat a következő oldalon találhatja:
• A rádiófrekvenciás vezeték nélküli kommunikáció zavart
okozhat az utasszállító repülőgépek berendezéseinek
működésében. A jelenleg érvényes repülésszabályozás
értelmében, utazás közben ki kell kapcsolni a vezeték
nélküli eszközöket.
Például a 802.11ABGN (más néven vezeték nélküli Ethernet
vagy Wi-Fi) szabványnak megfelelő, illetve a Bluetooth
kommunikációs eszközök vezeték nélküli kommunikációs
eszközök.
• Olyan körülmények között, ahol a más eszközökkel
való interferencia bizonyítottan káros, vagy károsnak
ítélt, korlátozott, illetve tilos lehet a vezeték nélküli
eszközök használata. Korlátozottan, illetve egyáltalán
nem használhatók vezeték nélküli eszközök többek
között a repülőgépeken, kórházakban, az oxigénben
vagy gyúlékony gázokban gazdag környezetben. Ha
olyan környezetben tartózkodik, melyről nem tudja,
engedélyezettek-e a vezeték nélküli eszközök, használat
előtt érdeklődjön az illetékes hatóságoknál, és kérjen
engedélyt az eszköz használatára.
Megfelelőségi nyilatkozatok
• Az országok eltérő módon korlátozzák a vezeték nélküli
eszközök használatát. Az Ön által megvásárolt számítógép
vezeték nélküli eszközt tartalmaz, ezért ha más országba
utazik, tájékozódjon a helyi hírközlési felügyeletnél a
vezeték nélküli eszközökre vonatkozó, célországban
érvényes korlátozásokról.
• A beépített vezeték nélküli eszközt tartalmazó készüléket
csak abban az esetben használja, ha a számítógép teljesen
összeszerelt állapotban van, illetve az összes burkolata és
árnyékolója a helyén van.
• A vezeték nélküli eszközöket a felhasználó nem javíthatja.
Tilos az eszközök átalakítása. A vezeték nélküli eszköz
módosítása semmissé teszi annak használati jogát.
Az eszköz szervizelésével kapcsolatban forduljon a termék
gyártójához.
• Csak olyan eszközillesztő programokat használjon, melyek
a termék használati országában engedélyezettek.
További információkért lásd a gyártó által biztosított
rendszer-helyreállító készletet (System Restoration
Kit), vagy forduljon a műszaki támogatást nyújtó
munkatársakhoz.
6. fejezet
Függelék
118
Amerikai Egyesült Államok
Az Egyesült Államokra és Kanadára érvényes biztonsági
előírások és nyilatkozatok
Tilos az antennát adás és vétel közben megérinteni.
Adás közben ne tartsa a rádiót magába foglaló egységet úgy,
hogy az antenna nagyon közel legyen a testéhez, vagy érintse azt,
különös tekintettel az arcára és szemére.
A rádióadót csak csatlakoztatott antennával használja, illetve úgy
végezzen vele adatátvitelt, ellenkező esetben az adó károsodhat.
Különleges környezetben való használat:
használhatók a vezeték nélküli eszközök; a korlátozás mértékét az
adott hely biztonságért felelős személy állapítja meg.
A vezeték nélküli eszközök repülőgépeken történő használatát a
Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) szabályozza.
A vezeték nélküli eszközök használata kórházakban az adott
intézmény által megállapított mértékben korlátozott.
Robbanóeszköz közelségére vonatkozó Vigyázat
Tilos a hordozható adóegységet (pl. vezeték nélküli hálózati
eszköz) árnyékolással nem rendelkező robbanóanyagok
közelében, illetve egyéb robbanásveszélyes környezetben
használni, kivéve, ha az eszközt úgy alakították át, hogy
alkalmas legyen az adott használatra.
Megfelelőségi nyilatkozatok
Repülőgépen történő használatra vonatkozó
figyelmeztetések
Az FCC (Szövetségi Hírközlési Felügyelet) és az FAA (Szövetségi
Légügyi Hivatal) szabályozásban tiltja a rádiófrekvenciás
vezeték nélküli eszközök repülés közbeni használatát, mert
az azok által kibocsátott jelek interferenciát okozhatnak a
repülőgép műszereiben.
Egyéb vezeték nélküli eszközök
A vezeték nélküli hálózat egyéb eszközeire vonatkozó
biztonsági előírások: Erről lásd a vezeték nélküli Ethernetcsatlakozókhoz vagy a vezeték nélküli hálózat egyéb eszközeihez
mellékelt dokumentációt.
A 15. szakasz szerinti rádióadó jellegű eszköz nem okoz
interferenciát az azonos frekvencián működő eszközökben.
Az említett termék bármilyen, az Intel által kifejezetten nem
engedélyezett átalakítása semmissé teheti a felhasználó jogát
az eszköz használatára.
6. fejezet
Függelék
119
Az FCC-előírások 15. szakaszának megfelelő nem
üzemszerű rádióadó
Az eszköz megfelel az FCC-előírások 15. szakaszában foglaltaknak.
Az eszköz használata két feltételhez kötött: (1) Az eszköz nem
okozhat káros interferenciát, és (2) el kell viselnie az őt érő
interferenciát, így a nemkívánatos működést okozót is.
Az eszköz tesztelésen esett át, melynek eredményeképpen
megállapításra került, hogy megfelel az FCC-előírások 15.
szakaszában leírt, a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó
határértékeknek.
A határértékek úgy kerültek megállapításra, hogy a
lakókörnyezetben történő használat esetén ésszerű védelmet
nyújtsanak a káros interferenciák ellen.
A készülék rádiófrekvenciás energiát termel, használ és
bocsáthat ki; ha nem az előírásoknak megfelelően helyezik
el és használják, káros interferenciát okozhat, ami a termék
megfelelő elhelyezésével kiküszöbölhető. Ha a készülék
zavarja a rádió- és televízióvételt – amiről a készülék kiés bekapcsolásával győződhet meg –, a felhasználó a
következőképpen kísérelheti meg a zavar elhárítását:
•• Tájolja át vagy helyezze át máshová a vevőantennát.
•• Növelje a készülék és a vevőberendezés közötti távolságot.
•• Csatlakoztassa a készüléket olyan fali aljzatba, amely más
áramkörön van, mint a vevőberendezés.
•• Kérje a forgalmazó, illetve tapasztalt rádió- vagy
tévészerelő segítségét.
Megfelelőségi nyilatkozatok
A felhasználó szükség szerint kérje a forgalmazó, illetve tapasztalt
rádió- vagy tévészerelő segítségét vagy tanácsát. A következő
kiadvány tanulmányozása is hasznos lehet: „Something About
Interference” (Röviden az interferenciáról)
A kiadvány hozzáférhető az FCC helyi irodáiban. A vállalat
nem felel a készülék nem engedélyezett átalakításából vagy
az előírt csatlakozókábelek és berendezések más eszközökkel
való helyettesítéséből, illetve azok használatából eredő rádióvagy televízióvételt érő interferencia kialakulásáért. Ennek
megszűntetése a felhasználó felelőssége. Csak árnyékolt kábelek
használata engedélyezett.
Az FCC-előírások 15. szakaszának megfelelő üzemszerű
rádióadó
(2,4 GHz-es vagy 5 GHz-es sáv esetén)
A notebook a 2,4 GHz-es / 5 GHz-es sávban működő, alacsony
teljesítményű, rádió LAN-típusú eszközöket (rádiófrekvenciás
vezeték nélküli kommunikációs eszközök) tartalmazhat (beépítve).
Az ebben a részben foglaltak csak abban az esetben érvényesek,
ha a rendszer tartalmazza az említett eszközöket. A vezeték nélküli
eszközök jelenlétét a készülékházon lévő címkén ellenőrizheti.
Az esetlegesen a rendszerben lévő vezeték nélküli eszköz
használata az Amerikai Egyesült Államokban csak akkor
engedélyezett, ha a készülékházon lévő címkén szerepel egy FCCazonosítószám.
6. fejezet
Függelék
120
Az eszköz csak beltéri használatra alkalmas, mert az 5,15-5,25 GHzes frekvenciasávban működik. Az FCC előírásai szerint a terméket
beltérben, az 5,15–5,25 GHz-es frekvenciasávban kell használni
annak érdekében, hogy csökkenthető legyen az azonos csatornát
használó mobil műholdas rendszereket érő káros interferencia. Az
5,25–5,35 GHz-es és 5,65–5,85 GHz-es sávok elsődleges használói
a nagyteljesítményű radarberendezések. A radarállomások
interferenciát okozhatnak és/vagy károsíthatják az eszközt.
Az eszköz használata két feltételhez kötött: (1) Az eszköz nem
okozhat káros interferenciát, és (2) el kell viselnie az őt érő
interferenciát, ideértve a nemkívánatos működést okozót is.
A vezeték nélküli eszközöknek nincsenek a felhasználó által
javítható elemei. Tilos az eszközök átalakítása.
A vezeték nélküli eszköz módosítása semmissé teszi annak
használati jogát. Az eszköz szervizelésével kapcsolatban
forduljon a termék gyártójához.
Megfelelőségi nyilatkozatok
Egészségügyi és biztonsági tudnivalók
Rádiófrekvenciás sugárzás
A termék tanúsításával (SAR) kapcsolatos tudnivalók
A termék beépített rádióadó és -vevő egységgel rendelkezik. Úgy
tervezték és gyártották, hogy az általa kibocsátott rádiófrekvenciás
sugárzás ne haladja meg az USA-beli Szövetségi Kommunikációs
Bizottság (Federal Communications Commission– FCC)
rádiófrekvenciás energiakibocsátásra vonatkozó határértékeit. Az
FCC a határértékek meghatározásakor két szakértő szervezet, az
Amerikai Sugárzásvédelmi és -mérési Tanács (National Council
on Radiation Protection and Measurement – NCRP), valamint a
Villamos- és Elektronikai Mérnökök Intézete (Institute of Electrical
and Electronics Engineers – IEEE) ajánlását vette alapul. Az
ajánlásokat mindkét esetben ipari, állami és akadémiai tudósok és
mérnökök állapították meg a rádiófrekvenciás energia biológiai
hatásaival foglalkozó tudományos irodalom alapos vizsgálatát
követően.
Az FCC által megállapított, vezeték nélküli eszközökre vonatkozó
sugárzási határérték neve fajlagos elnyelési tényező (SAR).
A SAR-érték azt mutatja meg, hogy az emberi test mennyi
rádiófrekvenciás energiát nyel el, mértékegysége pedig watt/
kilogramm (W/kg). Az FCC előírásai szerint a vezeték nélküli
eszközök nem léphetik át az 1,6 W/kg biztonsági határértéket. Az
FCC a sugárzási határérték megállapításakor számolt egy bizonyos
biztonsági ráhagyással is a felhasználók védelme érdekében és a
mérésekből adódó eltérések miatt.
6. fejezet
Függelék
121
A SAR-teszteket az FCC által elfogadott, vezeték nélküli átvitelre
vonatkozó szabványos működési feltételek mellett kell elvégezni,
a különböző frekvenciasávokban mért legmagasabb értéket pedig
fel kell tüntetni. Habár a SAR-érték a legmagasabb hitelesített
teljesítmény mellett kerül meghatározásra, a készülék működés
közben mérhető SAR-értéke általában jóval a maximum érték alatt
van. Ez azért van, mert a készülék a hálózati feltételektől függően
különböző teljesítményszinteken működik. Általában minél
közelebb van a vezeték nélküli bázisállomás antennájához, annál
alacsonyabb a kimeneti teljesítmény.
Az új modellek forgalomba hozatala előtt el kell végezni a
teszteket, és el kell látni a készüléket FCC-tanúsítvánnyal, amely
bizonyítja, hogy nem lépik túl az FCC által meghatározott
sugárzási határértéket. Valamennyi modellt le kell teszteli az FCC
által előírt helyeken (pl. altest).
Ezt a modellt teszteltük a test közvetlen közelében történő
használat mellett, és a termékhez kifejlesztett Samsung
gyártmányú kellékek használata esetén megfelelt az FCC
rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó előírásainak. A fenti
korlátozások be nem tartása az FCC rádiófrekvenciás sugárzásra
vonatkozó irányelveinek megszegését eredményezheti.
A jelen és a többi modell SAR-adatai megtekinthetők az interneten,
a http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ honlapon. A honlapon
használja a termék külsején található FCC azonosítószámot.
Bizonyos esetekben az azonosítószám megtekintéséhez el kell
távolítani az akkumulátort. Ha megtalálta az adott termék FCC
azonosítószámát, kövesse a honlapon található utasításokat, és
tekintse meg az adott termékre vonatkozó jellemző és maximális
SAR-értéket.
Megfelelőségi nyilatkozatok
FCC 68. szakasz (Ha a rendszerhez modem is tartozik.)
A berendezés megfelel az FCC fenti előírásának. A berendezés
hátoldalán található címke tartalmazza egyebek mellett a
készülékre vonatkozó FCC regisztrációs számot és a csengetési
egyenértéket (REN-szám). Az adatokat szükség szerint meg kell
adni a telefontársaságnak.
A berendezés a következő USOC-csatlakozókat használja: RJ11C
A berendezésnek tartozéka egy FCC-kompatibilis telefonvezeték
és egy moduláris csatlakozó. A berendezést telefonhálózatra
vagy a telephely vezetékes rendszerére kell csatlakoztatni egy, a
68. szakaszban foglalt követelményeknek megfelelő moduláris
csatlakozóval. További részletekért lásd az Üzembe helyezési
utasításokat.
A REN a telefonvonalra csatlakoztatható eszközök számát
határozza meg. A telefonvonalon levő túl sok REN következtében
előfordulhat, hogy az eszköz nem reagál csengetéssel a bejövő
hívásokra. A legtöbb, de nem minden területen a REN-szám nem
lehet ötnél (5) több. Ha meg kíván bizonyosodni a vonalra köthető
eszközök számáról, forduljon a helyi telefontársasághoz, akik
megadják a hívás területén érvényes maximális REN-számot.
6. fejezet
Függelék
122
Ha a végberendezés kárt tesz a telefonhálózatban, a
telefontársaság a szolgáltatás ideiglenes kikapcsolása előtt
értesítést küld Önnek. Ha nem megoldható az előzetes értesítés,
a telefontársaság a lehető leghamarabb tájékoztatja az ügyfelet.
Az értesítéssel egyidejűleg azt is közlik, hogy – ha szükségét érzi –,
jogában áll panaszt emelni az FCC-nél.
A telefontársaság adott esetben átalakításokat hajthat végre a
telephelyein, eszközeiben, folyamataiban, melyek befolyásolhatják
a berendezés működését. Ebben az esetben a telefontársaság
előzetes értesítésben tájékoztatja az ügyfeleit, hogy milyen
átalakítások szükségesek a szolgáltatás folyamatos biztosításához.
Ha probléma merülne fel a berendezéssel (modem) kapcsolatban,
valamint ha javítással, illetve garanciával kapcsolatos információra
van szüksége, forduljon a helyi forgalmazóhoz. Ha a berendezés
kárt okoz a telefonhálózatban, a telefontársaság kérheti az eszköz
leválasztását a hálózatról, míg a probléma elhárításra kerül.
A termék optimális teljesítménye érdekében a gyártó által
biztosított tartozékokat és kábeleket kell használni.
A vásárló nem végezhet javítást a berendezésen.
A berendezés nem használható a telefontársaság nyilvános
(pénzérmés) telefonkészülékein. Az ikervonali szolgáltatáshoz való
kapcsolódásra az állam által meghatározott tarifák vonatkoznak.
Megfelelőségi nyilatkozatok
Az 1991-ben elfogadott Telephone Consumer Protection Act
(Telefonos fogyasztóvédelmi törvény) törvényellenesnek
nyilvánítja, hogy bármely személy üzenetet továbbítson
számítógépen vagy más elektronikus eszközön, beleértve a
faxkészülékeket is, anélkül, hogy az üzenet minden továbbított
oldalának vagy az üzenet első oldalának felső vagy alsó
margójában tisztán olvasható lenne a küldés dátuma, időpontja
és azon vállalat, egyéb jogi vagy magánszemély azonosítása, aki
az üzenetet küldi, valamint a továbbító készülék, vállalat, egyéb
jogi vagy magánszemély telefonszáma. (A telefonszám nem
lehet olyan szám, melynek felhívása esetén a helyi vagy távolsági
hívások díjtételeit meghaladó díjat számolnak fel.)
Az adatokat a kommunikációs szoftver használati útmutatójában
foglalt utasítások szerint kell a faxkészülékbe beprogramozni.
6. fejezet
Függelék
123
Kanada
Nem üzemszerű rádióadó az ICES-003 szerint
A digitális készülék rádiós zajkibocsátása nem haladja meg
a Kanadai Ipari Minisztérium (Industry Canada) által a rádiós
interferenciára vonatkozó szabályozásban, a B osztályú digitális
berendezésekre előírt, rádiós zajkibocsátásra megadott
határértékeket.
Le présent appareil numérique n’émet pas de bruits
radioélectriques dépassant les limitesapplicables aux appareils
numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le
brouillage radioélectrique édicté par Industrie Canada.
Üzemszerű rádióadó az RSS 210 szerint
Ez a készülék megfelel a Kanadai Ipari Minisztérium (Industry
Canada) RSS 210-es szabványának. Használata a következő két
feltételhez kötött: (1) az eszköz nem okozhat interferenciát, és (2)
el kell viselnie az őt érő interferenciát, ideértve a nemkívánatos
működést okozót is.
L‘ utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux
conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2)
l’ utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout brouillage
radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de
compromettre le fonctionnement du dispositif.
Megfelelőségi nyilatkozatok
A berendezés hitelesítési száma előtt álló „IC” kifejezés arra
utal, hogy a berendezés megfelel a Kanadai Ipari Minisztérium
műszaki szabványának. A más eszközöket érintő potenciális
rádióinterferencia csökkentése érdekében az antenna típusát
és teljesítményét úgy kell megválasztani, hogy a kisugárzott
egyenértékű izotrop teljesítmény (EIRP) ne legyen nagyobb a
sikeres kommunikációhoz szükséges értéknél. A licencszolgáltatást
érő rádióinterferencia elkerülése érdekében az eszközt beltérben,
az ablaktól távol ajánlott használni, mert így biztosítható a
legjobb árnyékolás. A berendezés (vagy az adóantenna) kültéri
használatához licencengedély szükséges.
Pour empecher que cet appareil cause du brouillage au service
faisant l’objet d’une licence, il doit etre utilize a l’interieur et devrait
etre place loin des fenetres afin de Fournier un ecram de blindage
maximal. Si le matriel (ou son antenne d’emission) est installe a
l’exterieur, il doit faire l’objet d’une licence.
(2,4 GHz-es vagy 5 GHz-es sáv esetén)
A notebook a 2,4 GHz-es / 5 GHz-es sávban működő, alacsony
teljesítményű, rádió LAN-típusú eszközöket (rádiófrekvenciás
vezeték nélküli kommunikációs eszközök) tartalmazhat (beépítve).
Az ebben a részben foglaltak csak abban az esetben érvényesek,
ha a rendszer tartalmazza az említett eszközöket. A vezeték nélküli
eszközök jelenlétét a készülékházon lévő címkén ellenőrizheti.
6. fejezet
Függelék
124
Az esetlegesen a rendszerben lévő vezeték nélküli eszköz
használata Kanadában csak akkor engedélyezett, ha a
készülékházon lévő címkén szerepel egy, a Kanadai Ipari
Minisztérium (Industry Canada) által kiadott azonosítószám.
Az IEEE 802.11a szabvány szerinti vezeték nélküli LAN hálózat
esetén a termék az általa használt 5,15–5,25 GHz-es frekvenciasáv
miatt csak beltéri használatra alkalmas. A Kanadai Ipari
Minisztérium (Industry Canada) előírásai szerint a terméket
beltérben, az 5,15–5,25 GHz-es frekvenciasávban kell használni
annak érdekében, hogy csökkenthető legyen az azonos csatornát
használó mobil műholdas rendszereket potenciálisan érő káros
interferencia. Az 5,25–5,35 GHz-es és az 5,65–5,85 GHz-es sávok
elsődleges használói a nagyteljesítményű radarberendezések. A
radarállomások interferenciát okozhatnak és/vagy károsíthatják az
eszközt.
Az eszközhöz engedélyezett maximális antenna erősítő 6dBi,
mert így szavatolható a kétpontú működés során az E.I.R.P
határértékeknek való megfelelés az 5,25–5,35 és 5,725–5,85 GHzes frekvenciatartományban.
A notebookba esetlegesen beépített vezeték nélküli eszköz(ök)
kimeneti teljesítménye jóval a Kanadai Ipari Minisztérium (Industry
Canada) által megállapított határértékek alatt van.
Az eszköz használata két feltételhez kötött: (1) Az eszköz nem
okozhat káros interferenciát, és (2) el kell viselnie az őt érő
interferenciát, ideértve a nemkívánatos működést okozót is.
Megfelelőségi nyilatkozatok
A licencszolgáltatást érő rádióinterferencia elkerülése
érdekében az eszközt beltérben, az ablaktól távol ajánlott
használni, mert így biztosítható a legjobb árnyékolás.
A berendezés (vagy az adóantenna) kültéri használatához
licencengedély szükséges.
A vezeték nélküli eszközöknek nincsenek a felhasználó által
javítható elemei. Tilos az eszközök átalakítása. A vezeték
nélküli eszköz módosítása semmissé teszi annak használati
jogát. Az eszköz szervizelésével kapcsolatban forduljon a
termék gyártójához.
6. fejezet
Függelék
125
A Kanadai Távközlési Minisztérium (DOC) távközlésre
vonatkozó rendeletének előírásai (érvényes a Kanadai
Ipari Minisztérium előírásainak megfelelő modemekre)
A jóváhagyott készülékeken megtalálható a Kanadai Ipari
Minisztérium (Industry Canada) címkéje. A jóváhagyás azt jelenti,
hogy a készülék megfelel meghatározott távközlésihálózatvédelmi, -működési és -biztonsági előírásoknak. A Minisztérium
nem szavatolja, hogy a készülék a felhasználók elégedettségére
fog működni.
A készülék üzembevétele előtt a felhasználónak meg kell
győződnie arról, hogy a helyi telefontársaság engedélyezi-e a
készülék berendezéseihez való csatlakoztatását. A készüléket
megfelelő módon kell csatlakoztatni. Vannak olyan esetek, amikor
az egyvonalas önálló szolgáltatáshoz kialakított belső kábelezés
jóváhagyott elosztóval kibővíthető. Az ügyfélnek tisztában
kell lennie azzal, hogy bizonyos esetekben akkor is romolhat a
szolgáltatás minősége, ha egyébként mindenben megfelel a fenti
feltételeknek.
Az engedéllyel rendelkező készülékek javítását az eladó
által kijelölt hivatalos kanadai karbantartóüzemben kell
elvégeztetni. A felhasználó által a készüléken végzett javítások
és átalakítások, vagy a készülék hibás működése feljogosíthatja a
telefontársaságot arra, hogy a felhasználótól a készülék hálózatról
történő leválasztását kérje.
Megfelelőségi nyilatkozatok
A felhasználók saját érdekükben győződjenek meg a tápegység,
a telefonvonalak és a fém vízvezetékcsövek földeléséről, illetve
összeföldeléséről. Ez az óvintézkedés főleg vidéken különösen
fontos.
Az áramütés, illetve a készülék hibás működésének elkerülése
érdekében ne próbálja saját maga földelni a készüléket. Kérje
a megfelelő ellenőrzőhatóság vagy szakképzett villanyszerelő
segítségét.
A csengetési egyenérték (REN; Ringer Equivalence
Number) a telefonvonalra csatlakoztatható végberendezések
maximális számát jelenti. A hálózat végpontjához bármilyen
eszközkombináció csatlakoztatható, az egyetlen követelmény az,
hogy a csengetési egyenértékszámok összege ne legyen több
ötnél (5).
6. fejezet
Függelék
126
Brazília
Este produto esta homologado pela ANATEL, de acordo com
os procedimentos regulamentados pela Resolucao 242/2000, e
atende aos requisitos tecnicos aplicados.
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não
tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo
de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário.
Európai Unió
Az Európai Unióra vonatkozó CE-jelölés és
megfelelőségi nyilatkozatok
Az Európai Unió területén értékesítésre kerülő termékek CEjelöléssel (Conformité Européene) rendelkeznek, ami azt jelenti,
hogy a termék megfelel a vonatkozó irányelvekben és európai
szabványokban foglaltaknak.
A berendezés besorolása 2-es osztály.
A következő információk kizárólag a
berendezésekre vonatkoznak.
jelöléssel ellátott
Megfelelőségi nyilatkozatok
Európai irányelvek
Jelen informatikai berendezés tesztelési folyamaton ment
keresztül, melynek eredményeképpen a gyártó kijelenti, hogy a
termék megfelel a következő európai irányelveknek:
•• EMC irányelv 2004/108/EK
•• Kisfeszültségű berendezések irányelv 2006/95/EK
•• Rádióberendezések és távközlési végberendezések, valamint
megfelelőségük kölcsönös elismerése (R&TTE) 1999/5/EK
6. fejezet
Függelék
127
Az Európai Hírközlési Felügyelet engedélyére
vonatkozó információk (ha a termék rendelkezik az EU
által jóváhagyott rádióeszközzel)
A termék otthoni vagy irodai használatra szánt notebook
számítógép; a 2,4 GHz/5 GHz-es sávban működő, kis teljesítményű,
rádió LAN-típusú eszközöket (rádiófrekvenciás vezeték nélküli
kommunikációs eszközök) tartalmazhat (beépítve). Az ebben a
részben foglaltak csak abban az esetben érvényesek, ha a rendszer
tartalmazza az említett eszközöket. A vezeték nélküli eszközök
jelenlétét a készülékházon lévő címkén ellenőrizheti.
A gyártóra vonatkozó információk
Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do,
443-742, Korea
Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.
No. 198, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province,
215021, China
Tel: +86-512-6253-8988
Az Európai Hírközlési Felügyelet engedélyére vonatkozó
információk (ha a termék rendelkezik az EU által jóváhagyott
rádióeszközzel)
A rendszer részét képező vezeték nélküli eszközök csak abban az
esetben használhatók az Európai Unióban, illetve a kapcsolódó
jelöléssel rendelkeznek, melyhez egy
területeken, ha azok
tanúsító szervezet által kibocsátott regisztrációs szám társul, és
a terméken található címkén meglátható az erre figyelmeztető
szimbólum.
jelöléssel rendelkeznek, melyhez egy tanúsító szervezet által
kibocsátott regisztrációs szám társul, és a terméken található
címkén meglátható az erre figyelmeztető szimbólum.
Az alacsony 5,15–5,35 GHz-es frekvenciasáv kizárólag beltéri
használatra szolgál.
Lásd erről a 802.11b és 802.11g szabványban szereplő, az
„Európai Gazdasági Térséget érintő korlátozások” alatt
felsorolt országokra és régiókra vonatkozó korlátozásokat.
Megfelelőségi nyilatkozatok
6. fejezet
Függelék
EU R&TTE megfelelőségi nyilatkozatok
Česky
[Czech]
Samsung tímto prohlašuje, že tento Notebook
PC je ve shodě se základními požadavky a
dalšími příslušnými ustanoveními směrnice
1999/5/ES.
Dansk
[Danish]
Undertegnede Samsung erklærer herved, at
følgende udstyr Notebook PC overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
Deutsch
[German]
Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät
Notebook PC in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den
übrigen einschlägigen Bestimmungen der
Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti
[Estonian]
Käesolevaga kinnitab Samsung seadme
Notebook PC vastavust direktiivi 1999/5/
EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English
Hereby, Samsung, declares that this Notebook
PC is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC.
Español
[Spanish]
Por medio de la presente Samsung declara
que el Notebook PC cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
128
Ελληνική
[Greek]
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ
Notebook PC ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français
[French]
Par la présente Samsung déclare que l’appareil
Notebook PC est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions
pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano
[Italian]
Con la presente Samsung dichiara che questo
Notebook PC è conforme ai requisiti essenziali
ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite
dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski
[Latvian]
Ar šo Samsung deklarē, ka Notebook PC atbilst
Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un
citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Notebook PC
Lietuvių
atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/
[Lithuanian]
EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands
[Dutch]
Hierbij verklaart Samsung dat het toestel
Notebook PC in overeenstemming is met
de essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti
[Maltese]
Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan
Notebook PC jikkonforma mal-ħtiāijiet
essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti
li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Megfelelőségi nyilatkozatok
Magyar
[Hungarian]
Polski
[Polish]
Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a
Notebook PC megfelel a vonatkozó alapvetõ
követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv
egyéb elõírásainak.
Niniejszym Samsung oświadcza, Ŝe Notebook
PC jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz
pozostałymi stosownymi postanowieniami
Dyrektywy 1999/5/EC.
Samsung declara que este Notebook PC está
Português
conforme com os requisitos essenciais e outras
[Portuguese]
disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko
[Slovenian]
Samsung izjavlja, da je ta Notebook PC v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky
[Slovak]
Samsung týmto vyhlasuje, že Notebook PC
spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi
[Finnish]
Samsung vakuuttaa täten että Notebook
PC tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/
EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien
direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska
[Swedish]
Härmed intygar Samsung att denna Notebook
PC står I överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/
EG.
6. fejezet
Függelék
Íslenska
[Icelandic]
129
Hér með lýsir Samsung yfir því að Notebook PC
er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur,
sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Samsung erklærer herved at utstyret Notebook
Norsk
PC er i samsvar med de grunnleggende krav og
[Norwegian]
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye
[Türkçe]
Bu belge ile, Samsung bu Notebook PC’nin
1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine
ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan
eder.
A termékre vonatkozó EU megfelelőségi nyilatkozatot (csak angol
nyelven) megtekintheti a következő honlapon: http://www.
samsung.com/uk/support/download/supportDownMain.do, majd
adja meg a termék típusszámát.
Ha a honlapon nem található az adott típusra vonatkozó
megfelelőségi nyilatkozat, forduljon a forgalmazóhoz.
Megfelelőségi nyilatkozatok
Az Európai Gazdasági Térségre vonatkozó korlátozások
A 802.11b/802.11g szabvány szerinti rádióadó jellegű
eszközök használatának helyi korlátozása
[Megjegyzés az integrátor számára: A következő, helyi
korlátozásokról szóló nyilatkozatokat minden, a rendszerhez vagy
a vezeték nélküli terméket tartalmazó készülékhez mellékelt,
felhasználóknak szánt dokumentumnak tartalmaznia kell.]
Előfordulhat, hogy a 802.11b/802.11g szabványnak megfelelő
vezeték nélküli LAN-eszközök által használt frekvenciák
harmonizálása még nem történt meg valamennyi országban,
ezért a 802.11b/802.11g szerinti termékek kizárólag
meghatározott országokban és régiókban alkalmazhatók,
és használatuk tilos a többi, használatra nem engedélyezett
országban és régióban.
A termékek felhasználójaként Ön felelős annak biztosításáért,
hogy a berendezéseket kizárólag olyan országokban és
régiókban használják, amelyekbe azokat szánták; Önnek kell
ellenőriznie, hogy a készülékeket a felhasználás országának
megfelelő frekvenciasávra és csatornára állították-e be.
A megengedett beállításoktól és korlátozásoktól való eltérés
a terméket használó országban a helyi törvények megsértését
jelentheti, és mint olyan, büntethető cselekmény.
6. fejezet
Függelék
130
A termék európai változata az európai gazdasági térségben
használható. A használatára azonban néhány régióban és
országban további korlátozások vonatkoznak az alábbiak szerint:
Általános
Az európai szabványok által engedélyezett maximális kisugárzott
adóteljesítmény 100 mW effektív izotróp kisugárzott teljesítmény
(EIRP), a frekvenciatartomány pedig 2400–2483,5 MHz.
Az alacsony 5,15–5,35 GHz-es frekvenciasáv kizárólag beltéri
használatra szolgál.
Belgium
A termék beltérben használható, a kültéri, 300 métert meghaladó
átvitelhez a BIPT engedélye szükséges.
A korlátozást a következőképpen kell feltüntetni a használati
útmutatókban:
Dans le cas d’une utilisation privée, à l’extérieur d’un bâtiment, audessus d’un espace public, aucun enregistrement n’est nécessaire
pour une distance de moins de 300m. Pour une distance
supérieure à 300m un enregistrement auprès de l’IBPT est requise.
Pour une utilisation publique à l’extérieur de bâtiments, une
licence de l’IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences,
veuillez contacter l’IBPT.
Megfelelőségi nyilatkozatok
Franciaország
Franciaország:
2.400 - 2.4835 GHz beltéri használatra.
2.400 - 2.454 GHz (1–7. csatorna) kültéri használatra.
Guadeloupe, Martinique, St Pierre et Miquelon, Mayotte:
2.400 - 2.4835 GHz beltéri és kültéri használatra.
Réunion, Guyana:
2.400 - 2.4835 GHz beltéri használatra.
2.420 - 2.4835 GHz (5–13. csatorna) kültéri használatra.
Az alacsony 5,15–5,35 GHz-es frekvenciasáv kizárólag beltéri
használatra szolgál.
6. fejezet
Függelék
131
Európai telekommunikációs információk
(ha a termék rendelkezik az EU által jóváhagyott
modemmel)
A
szimbólum azt jelzi, hogy a berendezés megfelel az
1999/5/EK irányelvben (Rádióberendezések és távközlési
végberendezések, valamint megfelelőségük kölcsönös elismerése)
foglaltaknak. A jelölés azt mutatja, hogy a berendezés megfelel
vagy túlteljesíti a következő műszaki szabványok előírásait:
CTR 21 - Végberendezések (TE). Végberendezésnek a közcélú,
kapcsolt távbeszélő-hálózathoz (PSTN-hez) való, páneurópai
jóváhagyáshoz szükséges csatlakozási követelményei, amelyek a
hálózati címzését, ha azt alkalmazzák, kéthangú, többfrekvenciás
(DTMF) kóddal valósítják meg.
A berendezés alkalmas mind hurokmegszakításos (pulse),
mind DTMF (tone) jelátvitelre, ennek ellenére csak a DTMFjelátvitel esik szabályozás alá.
Nyomatékosan ajánlott ezért a berendezést DTMF-jelátvitelre
állítani, ha állami vagy magán sürgősségi szolgáltatást kíván
igénybe venni. A DTMF-jelátvitellel gyorsabban jön létre
maga a hívás is.
Megfelelőségi nyilatkozatok
E berendezés engedélyezése az egységes végberendezések
nyilvános telefonhálózatokhoz (PSTN) történő páneurópai
csatlakoztatásáról szóló 98/482/EGK (CTR 21) tanácsi irányelvnek
megfelelően történt.
A különböző országokban alkalmazott egyedi PSTN-ek közötti
eltérések miatt azonban az engedély önmagában nem nyújt
feltétel nélküli biztosítékot a PSTN valamennyi hálózati végpontján
történő kifogástalan működésre vonatkozóan. Probléma esetén
forduljon a gyártó műszaki támogatást nyújtó szolgálatához.
RTC CAUTION
CAUTION : Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended by the
manufacturer. Discard used batteries according to the Manufacturer’s
instruction.
Attention: Danger d’explosion si les piles sont mal palcées. Remplacez
les piles usagées uniquement par des piles de type identique ou
équivalent recommandees par is fabriquant. Otez les piles usagées
selon les instructions du fabriquant.
6. fejezet
Függelék
132
WEEE Szimbólumra Vonatkozó Információk
A termék megfelelő leselejtezése
(elektromos és elektronikus berendezések
hulladékai)
Pb
6. fejezet
Függelék
133
A termékben levő akkumulátorok megfelelő
leselejtezése
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban
használható)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban
használható)
A terméken, tartozékain vagy a dokumentációjában található jelzés
arra utal, hogy a berendezést és elektronikai kellékeit (pl. töltő,
fejhallgató, USB-kábel stb.) nem szabad a háztartási hulladékok közé
helyezni az élettartamuk végén. Az ellenőrizetlen hulladékkezelésből
származó környezeti vagy egészségi károk elkerülése érdekében
válassza külön a készüléket a más jellegű hulladéktól, és az anyagok
fenntartható kezelése jegyében felelősen hasznosítsa újra.
Az akkumulátoron, a használati útmutatóban vagy a csomagoláson
található jelzés arra utal, hogy a termékben levő akkumulátorokat
tilos a háztartási hulladék közé helyezni az élettartamuk végén. A Hg,
Cd vagy Pb vegyjelek (ha feltüntetik) azt jelzik, hogy az akkumulátor
a 2006/66 EK-irányelvben meghatározott referenciaszinteknél több
higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem
megfelelő leselejtezése veszélyes lehet az emberi egészségre és a
környezetre.
Az otthoni felhasználók a készülék értékesítőjénél vagy a helyi
önkormányzatnál érdeklődhetnek a készülék környezet számára
biztonságos újrafelhasználási helyéről és módjáról.
Az üzleti felhasználók vegyék fel a kapcsolatot a szállítóval,
és kövessék a vásárlási szerződés feltételeit. Ez a készülék és
elektronikus tartozékai nem kezelhetők háztartási hulladékként.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok
újrafelhasználásának érdekében, kérjük, hogy elkülönítve kezelje
az akkumulátorokat és a többi hulladékot; ebben segítségére van a
helyi ingyenesen igénybe vehető akkumulátorbegyűjtő rendszer.
Termékspecifikációk (550PxC modellek esetén)
A rendszerspecifikáció típustól függően eltérő lehet.
A részletes termékspecifikációt lásd a termékkatalógusban.
6. fejezet
Függelék
134
•• A számítógép típusától függően elképzelhető, hogy a
rendszer opcionális komponenseket nem tartalmaz, illetve
eltérő komponenseket tartalmaz.
CPU
Intel Core i3/i5/i7 processzor
•• A rendszerspecifikációt a Samsung előzetes értesítés nélkül
megváltoztathatja.
Központi memória
Memória típusa: DDR3 SODIMM
Központi chipkészlet
Intel HM76
•• A Recovery telepítésére szolgáló számítógép
meghajtójának kapacitása kisebb a termékspecifikációban
feltüntetettnél.
Tárolóeszköz
9.5mmH SATA2
7mmH SSD
•• Előfordulhat, hogy a Windows által használható memória
kisebb, mint a ténylegesen elérhető memória.
Grafikus kártya
(opcionális)
Működési feltételek
Intel HD Graphics 4000 (belső)
NVIDIA® GeForce® GT 650M/630M
Hőmérséklet: - 5–40 °C tárolási,
10–32 °C működési
Páratartalom: 5–90% tárolási,
20-80% működési
AC/DC besorolás
(opcionális)
Bemenet) 100-240VAC, 50/60Hz,
Számítógép-besorolás
(opcionális)
19VDC 4.74A (90W) /
19VDC 6.32A (120W)
Kimenet) 19VDC 4.74A, 19VDC 6.32A
Termékspecifikációk (500P4x,Q470x modellek esetén)
A rendszerspecifikáció típustól függően eltérő lehet.
A részletes termékspecifikációt lásd a termékkatalógusban.
6. fejezet
Függelék
135
•• A számítógép típusától függően elképzelhető, hogy a
rendszer opcionális komponenseket nem tartalmaz, illetve
eltérő komponenseket tartalmaz.
CPU
Intel Core i3/i5/i7 processzor
•• A rendszerspecifikációt a Samsung előzetes értesítés nélkül
megváltoztathatja.
Központi memória
Memória típusa: DDR3 SODIMM
Központi chipkészlet
(opcionális)
Intel HM65 / HM76
•• A Recovery telepítésére szolgáló számítógép
meghajtójának kapacitása kisebb a termékspecifikációban
feltüntetettnél.
Tárolóeszköz
9.5mmH SATA
•• Előfordulhat, hogy a Windows által használható memória
kisebb, mint a ténylegesen elérhető memória.
Grafikus kártya
(opcionális)
Intel® HD Graphics (belső)
Működési feltételek
AC/DC besorolás
(opcionális)
Számítógép-besorolás
(opcionális)
NVIDIA® GeForce® GT 650M/630M
Hőmérséklet: - 5–40 °C tárolási,
10–32 °C működési
Páratartalom: 5–90% tárolási,
20-80% működési
Bemenet) 100-240VAC, 50/60Hz,
Kimenet) 19VDC 3.16A, 19VDC 4.74A
19VDC 3.16A (60W) / 19VDC 4.74A (90W)
Termékspecifikációk
Bejegyzett védjegyek
6. fejezet
Függelék
ENERGY STAR® partner
E NERGY STAR® partnerként a SAMSUNG kijelenti, hogy
jelen termék megfelel az ENERGY STAR®
energiahatékonyságra vonatkozó irányelveiben
foglaltaknak.
A Samsung a Samsung Co., Ltd. bejegyzett védjegye.
Intel, Pentium/Dual-Core/Quad-Core az Intel Corporation
bejegyzett védjegyei.
AMD, Dual-Core/Quad-Core az AMD Corporation bejegyzett
védjegyei.
A Microsoft, MS-DOS és Windows a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegyei.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
A dokumentumban említett egyéb termék- vagy vállalatnevek az
adott vállalat bejegyzett védjegyei.
136
HDMI
Fogalomtár
6. fejezet
Függelék
137
A Fogalomtár tartalmazza a használati útmutatóban alkalmazott fogalmak magyarázatát. A felsoroltaktól eltérő fogalmak leírásáért lásd
a Windows súgót.
Biztonsági mentés
Eszközkezelő
Az aktuális adatok mentésének módja a későbbi esetleges
visszaállítás céljából.A biztonsági mentés segítségével
visszaállíthatja az adatokat a számítógép vagy az adatok sérülése
esetén.
A számítógépes eszközök kezelésére szolgáló eszköz.
Az eszközkezelővel hardvert adhat hozzá/távolíthat el, vagy
frissítheti az eszköz-illesztőprogramokat.
Tölthető USB
Ez azt jelenti, hogy a hálózati rendszergazdák automatikusan
rendelik hozzá az IP-címeket a hálózati felhasználókhoz.
A program lehetővé teszi egy meghatározott USB-port
áramellátását, ha a rendszer energiatakarékos módban, hibernált
vagy kikapcsolt állapotban van.
Kliens
Olyan számítógép, mely egy kiszolgáló által biztosított megosztott
hálózatot használ.
DDR SDRAM
(Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)
A DRAM olyan memóriatípus, melynek cellái alacsony gyártási
költség mellett létrehozott kapacitorból és tranzisztorból állnak. Az
SDRAM olyan memóriatípus, melynek teljesítményét úgy növelték,
hogy az órát szinkronizálták a külső CPU órával. A DDR SDRAM
olyan memóriatípus, melynek teljesítményét úgy növelték, hogy
megkettőzték az SDRAM működési sebességét; napjaink egyik
széles körben alkalmazott memóriatípusa. Jelen számítógép DDR
SDRAM memóriát használ.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Direct X
Alkalmazásinterfész, mely lehetővé teszi a Windows-alkalmazások
számára a gyors hozzáférést a hardvereszközökhöz. A grafikus,
memória- és hangkártyák működési sebességének igen nagynak
kell lennie ahhoz, hogy a játékokhoz kiváló minőségű képet és
hangot biztosítsanak, ezért a Direct X gyorsítja a vezérlést és az
együttműködést az alkalmazások és a hardvereszközök között.
A Direct X használatával a Windows multimédiás teljesítménye
ugrásszerűen megnőtt.
Illesztőprogram
Szoftverprogram, mely a hardver és az operációs rendszer
közötti együttműködést biztosítja. Így az operációs rendszer
felismeri a hardverinformációt, és képes vezérelni a hardvert.
Az esetek legnagyobb részében az illesztőprogram a megfelelő
hardvereszközhöz társul.
Fogalomtár
6. fejezet
Függelék
D-sub (D-subminiature)
Ikon
Ez a kábel köti össze az általános katódsugárcsöves monitorokat a
számítógéppel. Ez a kábel analóg videojelet ad.
Kis méretű kép, mely egy, a felhasználó által használható fájlt
jelképez.
DVD (Digital Versatile Disk; digitális sokoldalúan felhasználható
lemez)
IEEE802.XX
A DVD lemezek a CD lemezek kiváltására jöttek létre. A lemezek
alakja és mérete megegyezik a CD lemezekével, de a DVD
kapacitása legalább 4,7 GB, szemben a CD 600 MB-jával. A DVD
videó a VHS-sel szemben (analóg) digitális, és támogatja az MPEG2
tömörítést, valamint a digitális hangot. DVD lemezek lejátszásához
DVD-meghajtó szükséges.
Tűzfal
Biztonsági rendszer a belső hálózat vagy intranet hitelesítési
eljáráson keresztül megvalósuló védelmére a külső hálózatokból
érkező támadásokkal szemben.
HDMI
Ez egy digitális video-/audiointerfész specifikáció, amely egyetlen
kábelen keresztül továbbítja a video- és audiojeleket.
Hibernálás mód
Olyan üzemmód, amely a memóriában levő összes adatot a
merevlemezre menti, és leállítja processzort és a merevlemezt.
A hibernálás módból való kilépéskor a korábban futott
alkalmazásprogramok visszaállnak legutóbbi állapotukba.
138
Specifikációk gyűjteménye, amelyet az IEEE 802 bizottsága állított
össze az XX elnevezésű LAN csatlakozási módhoz.
LAN (Local Area Network; helyi hálózat)
Helyi hálózat pl. épületen belüli kommunikációs hálózat, mely
összeköti a számítógépeket, nyomtatókat és egyéb eszközöket.
A LAN segítségével a csatlakoztatott eszközök együtt tudnak
működni a hálózat egyéb eszközeivel. Az aktuális LAN az 1980as évek elején kifejlesztett Ethernet médiahozzáférés-vezérlési
módszert használja. Ethernethez történő kapcsolódáshoz hálózati
kártya, úgynevezett LAN-kártya, Ethernet-kártya vagy hálózati
interfészkártya szükséges. A számítógépek közötti adatcseréhez a
hardver mellett protokollok megléte is szükséges. A Windows XP a
TCP/IP protokollt használja alapértelmezés szerint.
LCD (Liquid Crystal Display; folyadékkristályos kijelző)
Van passzív és aktív mátrix LCD kijelzőtípus. Jelen számítógép
aktív mátrix típusú LCD-t használ, melynek neve TFT LCD. Az LCD
beépítése tranzisztorral történik katódsugárcső helyett (CRT),
ezért a kijelző igen vékony lehet. Az LCD nem vibrál, ezért kevésbé
fárasztja a szemet.
Fogalomtár
Hálózat
Számítógépek és eszközök, pl. nyomtatók és lapolvasók csoportja,
melyeket kommunikációs kapcsolat köt össze. A hálózat lehet kicsi
vagy nagy, a kapcsolat lehet állandó (kábeles összeköttetés) vagy
ideiglenes (telefonvonalas vagy vezeték nélküli kapcsolat).
6. fejezet
Függelék
139
PCMCIA( Personal Computer Memory Card International
Association) kártya
A legnagyobb méretű hálózat az internet, a világháló.
Ez egy kibővített kártyanyílás specifikáció hordozható, például
notebook számítógépekhez. Ehhez a kártyanyíláshoz nemcsak
memória, eszköz, hanem a legtöbb periféria, például merevlemezes
meghajtó, LAN-kártya stb. is csatlakoztatható.
Hálózati rendszergazda
Protokoll
A Tálca jobb oldala, mely programikonokat, pl. hangerőszabályzás,
tápellátási opciók és idő, tartalmaz.
A protokoll egy szabálygyűjtemény, amelyet számítógépek
használnak az egymás közötti, hálózati kommunikációhoz. A
protokoll olyan hagyomány vagy szabvány, amely vezérli és
lehetővé teszi a csatlakozást, a kommunikációt és az adatátvitelt a
számítástechnikai végpontok között. Meghatározza az adatátviteli
eljárásokat és az adatátviteli eszközt, hogy hatékonyabban
működjön a hálózat.
Partícionálás
Gyorsindítás
Ez arra a műveletre vagy gyakorlatra vonatkozik, amelynek lényege
a merevlemezes meghajtó tárterületének felosztása különálló
adattartományokra, azaz partíciókra. Ha egy 100 GB méretű
merevlemezes meghajtó 2 db 50 GB méretű partícióra van osztva,
akkor a merevlemez úgy használható, mintha 2 merevlemezes
meghajtó lenne.
Eszköztár, melyet beállíthat úgy, hogy egyetlen kattintással el
tudjon indítani egy programot, pl. az Internet Explorert vagy a
Windows Asztalt. A Tálca gyorsindítási területéhez tetszőleges
ikonokat adhat hozzá, és az adott ikonra kattintva elindíthatja a
gyakran használt programokat.
Az a felhasználó, aki a hálózati műveleteket megtervezi,
konfigurálja és kezeli. A hálózati rendszergazdát adminisztrátornak
is szokták nevezni.
Értesítési terület
SDHC (Secure Digital High Capacity) kártya
Ez az SD kártya kibővítése, amely a 2 GB fölötti méretet is
támogatja.
Fogalomtár
6. fejezet
Függelék
Kiszolgáló
USB (Universal Serial Bus; univerzális soros busz)
A kiszolgáló elnevezés általában olyan számítógépre vonatkozik,
mely megosztott forrásokat biztosít a hálózati felhasználók
számára.
Soros interfész szabvány, melyet a hagyományos, pl. soros
és PS/2 szabványok felváltására hoztak létre. Az adatátviteli
specifikációk megfelelnek a számítógép és a perifériás eszközök
csatlakoztatására szolgáló egyik csatlakozószabványnak. Ezek a
specifikációk magukban foglalják az USB 1.0, 1.1, 2.0, valamint 3.0
szabványt.
Megosztás
A számítógép olyan beállítására vonatkozik, mely annak egyik
erőforrását, pl. mappa vagy nyomtató, úgy állítja be, hogy azt
mások is használhassák.
Megosztott mappa
Mappa, melyet a hálózat többi felhasználója is használhat.
Alvó mód
Olyan üzemmód, amellyel a számítógép energiát takaríthat meg,
ha éppen nem használják. Amikor a számítógép alvó módban
van, a memóriájában levő adatokat a rendszer nem menti a
merevlemezre. Amikor kikapcsolja a számítógépet, a memóriában
levő adatok elvesznek.
Rendszerfájl
Fájlok, melyeket a Windows operációs rendszer beolvas és használ.
A rendszerfájlokat általában tilos törölni vagy áthelyezni.
TCP/IPv4
Ez egy 4 bájtos (32 bites) címzési rendszer, amelynek minden bájtját
(8 bitjét) pont választja el egymástól, és minden bájtot egy tízes
számrendszerbeli szám jelöl.
140
Alkalmas olyan perifériás eszközök használatához, amelyekhez
magas adatátviteli sebesség szükséges. Ilyenek például az AVeszközök, a másodlagos merevlemezek vagy az újraírható CD-k.
Minél magasabb a verziószám (pl. USB 3.0), annál magasabb az
elérhető adatátviteli sebesség.
Windows Media Player
A Windows multimédiás programja. A program használatával
médiafájlokat játszhat le, audió CD-t hozhat létre, rádiót hallgathat,
médiafájlokat kereshet és kezelhet, fájlokat másolhat hordozható
eszközökre stb.
Tárgymutató
6. fejezet
Függelék
A
G
Akkumulátor
90
Görgetés
Állapotjelzők 25
Áthúzás
51
H
Áttekintés 24
B
BIOS Setup
79
Biztonsági nyílás
77
Biztonsági óvintézkedések
6
C
CD-meghajtó
D
Dupla kattintás
50
52
50
Felhasználói jelszó
83
Felvevő
62
Funkcióbillentyűk
47
96
Rendszergazdai jelszó
82
S
Hozzáférési pont
69
Support Center
76
SoundAlive
63
SW Update
75
I
Indítósorrend
85
J
82
K
Kattintás
50
Kettős nézet
58
LCD-fényerő
T
Termékspecifikációk
Töltés
134
91
V
64
M
F
Recovery
62
L
E
Érintőpad
R
Hangerő-szabályozás
Jelszó
54
141
Memória
86
Monitorcsatlakozás/Kimenet
57
MultiCard modul
55
Vezetékes hálózat
65
Vezeték nélküli hálózat
69
Download PDF