Samsung | NP450R5GE | Samsung NP450R5GE User Manual (Windows8.1)

Használati útmutató
Tartalom
Mindenekelőtt
Biztonsági óvintézkedések
A számítógép használatakor javasolt testtartás
Áttekintés
A számítógép be- és kikapcsolása
69
Mi a Microsoft Windows?
A képernyő áttekintése
A Gombok használata
Alkalmazások használata
Windows gyorsbillentyű funkció
3. fejezet - A számítógép használata
43
45
49
52
57
59
61
65
67
Billentyűzet
Érintőpad
Többkártyás modul (opcionális)
Külső kijelzőeszköz csatlakoztatása
A hangerő beállítása
Az LCD fényerejének szabályozása
Vezetékes hálózat
Vezeték nélküli hálózat (opcionális)
Samsung szoftverek frissítése
BIOS Setup
Indítójelszó beállítása
Az indítósorrend megváltoztatása
Akkumulátor
5. fejezet - Hibaelhárítás
83
90
94
A számítógép állapotának diagnosztizálása és
hibaelhárítás
A biztonsági eszköz használata (opcionális)
4. fejezet - Beállítások és frissítés
71
74
77
78
2. fejezet - A Windows használata
31
32
34
36
41
68
1. fejezet - Az első lépések
3
5
20
23
27
1. fejezet
Az első lépések
A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés
készítése a számítógépről (opcionális)
Windows újratelepítése (opcionális)
Kérdések és válaszok
6. fejezet - Függelék
100
102
104
116
117
118
120
Fontos biztonsággal kapcsolatos tudnivalók
Alkatrészek és tartozékok cseréje
Megfelelőségi nyilatkozatok
WEEE Szimbólumra Vonatkozó Információk
TCO-tanúsítvánnyal rendelkezik
Termékspecifikációk
Fogalomtár
1
1. fejezet
Az első lépések
Mindenekelőtt
3
Biztonsági óvintézkedések
5
A számítógép használatakor javasolt testtartás
20
Áttekintés
23
A számítógép be- és kikapcsolása
27
Mindenekelőtt
A használati útmutató elolvasása előtt tekintse át a következő
információkat.
•• Előfordulhat, hogy a használati útmutatóban bemutatott
egységeket, eszközöket és szoftvert a rendszer nem
tartalmazza és/vagy azok frissítés következtében
megváltoztak.
A használati útmutatóban szereplő számítógépes
környezet eltérhet az Ön környezetétől.
1. fejezet
Az első lépések
Biztonsági óvintézkedések
Ikon
•• A használati útmutató borítóján és belsejében szereplő
illusztrációkon minden sorozatból egy reprezentatív típus
szerepel, amelynek megjelenése eltérhet a tényleges
terméktől.
•• Az útmutatóban megismerkedhet mind az egér, mind az
érintőpad használatával.
•• A kézikönyvben található magyarázatok a Windows 8.1
operációs rendszerre épülnek. A magyarázatok és ábrák
eltérőek lehetnek az Ön által használt operációs rendszer
függvényében.
•• A számítógéphez mellékelt használati útmutató típustól
függően eltérő lehet.
3
Jelentés
Magyarázat
Vigyázat
A szimbólummal jelölt utasítások be
nem tartása személyi sérülést vagy
halálos kimenetelű szerencsétlenséget
eredményezhet.
Figyelem
A szimbólummal jelölt utasítások be nem
tartása könnyű személyi, illetve tárgyi
sérülést eredményezhet.
Szöveges jelzések
Ikon
Jelentés
Fontos
Magyarázat
Az ebben a részben szereplő tartalom
a funkcióra vonatkozó tudnivalókat
ismerteti.
Az ebben a részben szereplő tartalom
Megjegyzés a funkció használatával kapcsolatos
hasznos tudnivalókat ismerteti.
Mindenekelőtt
Szerzői jogok
© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd.
Jelen kézikönyv szerzői joga a Samsung Electronics Co. Ltd.
tulajdona.
Tilos a kézikönyv részeit vagy egészét bármilyen formában,
elektronikus vagy mechanikus úton sokszorosítani vagy
továbbadni a Samsung Electronics Co. Ltd. hozzájárulása nélkül.
A jelen dokumentumban található információk a termék
folyamatos fejlesztése következtében előzetes értesítés nélkül
megváltozhatnak.
A Samsung Electronics nem vállal felelősséget az esetlegesen
bekövetkező adatvesztésért. Végezzen biztonsági mentést az
adatvesztés elkerülése érdekében.
Operációs rendszer és szoftvertámogatás
Ha a termék gyári operációs rendszerét más operációs rendszerre
módosítja, vagy ha a termék gyári operációs rendszere által nem
támogatott szoftvert telepít, nem kap technikai támogatást, nem
jár termékcsere és pénzvisszatérítés. További szolgáltatás kérése
esetén munkadíjat számítanak fel.
A számítógépet az eredeti, gyári operációs rendszerrel használja.
Ha a gyári operációs rendszertől eltérő operációs rendszert telepít,
előfordulhat, hogy az adatok törlődnek, vagy a számítógép nem
indul el.
1. fejezet
Az első lépések
4
A termékkapacitás megjelenítési szabványa
Tudnivalók a tárhelykapacitás megjelenítésével
kapcsolatban
A tárolóeszköz (HDD, SSD) gyártó által számított kapacitásának
alapja, hogy 1 KB = 1000 byte.
Az operációs rendszer (Windows) azonban abból indul ki, hogy az
eszköz kapacitása 1 KB = 1024 byte, és ezért (az eltérő számítási
módszer miatt) a HDD kapacitás Windows alatti megjelenítése a
tényleges kapacitásnál kisebb.
(Pl. egy 80 GB-os HDD esetén a Windows 74,5 GB-os kapacitást
tüntet fel: 80 x 1000 x 1000 x 1000 byte / (1024 x 1024 x 1024) byte
= 74,505 GB)
A kapacitás megjelenítése még kisebb is lehet a Windows
rendszerben, mert egyes programok, pl. az Recovery, a HDD egyik
rejtett területén található.
A memóriakapacitás megjelenítése
A Windows által számított memóriakapacitás kevesebb a
tényleges memóriánál.
Ennek oka, hogy a BIOS vagy a videoadapter saját maga számára
használja fel, illetve tartja fenn a memória egy részét.
(Pl. 1 GB (= 1024 MB) telepített memóriát a Windows 1022 MB-nak
vagy kevesebbnek tüntethet fel.)
Biztonsági óvintézkedések
A saját biztonsága és a károk elkerülése érdekében olvassa el
figyelmesen a következő biztonsággal kapcsolatos utasításokat.
Az utasítások általánosságban vonatkoznak a Samsung
számítógépekre, ezért néhány illusztráció/adat eltérhet az Ön
által vásárolt terméktől.
Vigyázat
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi
sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is
eredményezhet.
Üzembe helyezési utasítások
Tilos a terméket párás helyiségekben, pl.
fürdőszobában elhelyezni.
Fennáll az áramütés veszélye. A terméket a
gyártó használati útmutatójában részletezett
működési feltételek mellett használja.
1. fejezet
Az első lépések
5
A fal és a számítógép között legalább 15 cm
távolságot kell hagyni, és tilos a kettő közé
más tárgyakat helyezni.
Ellenkező esetben a számítógép belseje
felmelegedhet, ami sérüléshez vezethet.
Tilos a számítógépet ferde vagy rezgésnek
kitett helyen elhelyezni, illetve huzamosabb
ideig ilyen helyen használni.
Az ilyen helyeken ugyanis megnő a működési
hibák előfordulásának vagy a termék
károsodásának veszélye.
Ne érjen hozzá a számítógép
szellőzőnyílásához, adapteréhez stb., mert
ha a számítógép huzamosabb ideig be van
kapcsolva, ezek a részek átforrósodnak.
Ha hosszú időn át tartózkodik a szellőzőkből
vagy a hálózati adapterből kiáramló hő
közelében, égési sérülést szenvedhet.
A műanyag tasakokat tartsa gyermekektől
távol.
Fennáll a fulladás veszélye.
Ne takarja el a számítógép alján vagy
oldalán levő szellőzőnyílásokat, ha ágyban
vagy párnán használja a számítógépet.
Blokkolt szellőzőnyílások esetén fennáll a
túlhevülés veszélye a számítógép belsejében.
Ver 3.3
Biztonsági óvintézkedések
Vigyázat
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi
sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is
eredményezhet.
Áramellátással kapcsolatos utasítások
A hálózati csatlakozó és a fali csatlakozóaljzat ábrázolása
a különböző országoktól és a választott típustól függően
eltérő lehet.
Ne érjen nedves kézzel a
csatlakozóaljzathoz vagy a tápkábelhez.
Fennáll az áramütés veszélye.
G
1. fejezet
Az első lépések
6
Ne használjon sérült vagy meglazult
csatlakozót, tápkábelt vagy dugaszoló
aljzatot.
Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
Illessze a tápkábelt szorosan a
dugaszolóaljzatba és hálózati adapterbe.
Ellenkező esetben áramütés- vagy tűzveszély
áll fenn.
Ne a kábelnél fogva húzza ki a tápvezetéket.
A sérült kábel áramütést vagy tüzet okozhat.
A termék csatlakoztatásakor ne lépje túl a
többszörös csatlakozó vagy hosszabbító
szabvány kapacitását (feszültség/áram).
Ne hajlítsa meg túlságosan a tápkábelt,
illetve ne helyezzen rá nehéz tárgyat.
Különösen fontos, hogy a tápkábelt
gyermekektől és kisállatoktól elzárva
tartsa.
Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
A sérült kábel áramütést vagy tüzet okozhat.
Ha a hálózati kábel vagy dugaszoló aljzat
zajos, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból,
és forduljon a szervizközponthoz.
Csak földelt dugaszolóaljzathoz vagy
hosszabbítóhoz csatlakoztassa a tápkábelt.
Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
Ha a tápellátás nincs földelve, az áram
szivároghat, ami áramütéshez vezethet.
Ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye.
Biztonsági óvintézkedések
Vigyázat
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi
sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is
eredményezhet.
Ha idegen anyag, például víz kerül a
bemeneti csatlakozóba, hálózati adapterbe
vagy a számítógépbe, húzza ki a tápkábelt,
és forduljon a szervizközponthoz.
Ha a notebook számítógép külső
(eltávolítható) akkumulátorral rendelkezik,
akkor távolítsa el az akkumulátort is.
Fennáll a számítógépben levő eszköz
károsodásának veszélye, ami áramütést vagy
tüzet eredményezhet.
Tartsa tisztán a tápkábelt és az aljzatot (ne
fedje be a por).
Ellenkező esetben tűz keletkezhet.
1. fejezet
Az első lépések
7
A hálózati adapter használatára vonatkozó
óvintézkedések
Szorosan csatlakoztassa a tápkábelt a
hálózati adapterhez.
Egyébként a nem megfelelő érintkezés miatt
tűz keletkezhet.
Kizárólag a termékhez mellékelt hálózati
adaptert használja.
Másik adapter használata esetén a képernyő
vibrálhat.
Ne helyezzen nehéz tárgyakat, illetve ne
lépjen a tápkábelre vagy hálózati adapterre,
mert így elkerülheti azok sérülését.
Sérült kábel esetén áramütés- vagy tűzveszély
áll fenn.
Húzza ki a fali hálózati adaptert (adapterrel
és dugasszal ellátott típus) a fali aljzatból.
Ehhez fogja meg magát az adaptert, és
húzza a nyíl irányába.
Ha a vezetéknél fogva húzza ki az adaptert,
az adapter megsérülhet, illetve áramütést,
robbanást vagy szikrát okozhat.
Biztonsági óvintézkedések
Vigyázat
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi
sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is
eredményezhet.
Az akkumulátor használatára vonatkozó
utasítások
A számítógép első használata előtt töltse fel teljesen
az akkumulátort.
Tartsa az akkumulátort gyermekektől
és kisállatoktól elzárva, mert így az nem
kerülhet a szájukba.
Fennáll az áramütés vagy fulladás veszélye.
Kizárólag jóváhagyott akkumulátort és
hálózati adaptert használjon.
Kérjük, hogy csak a Samsung Electronics által
engedélyezett akkumulátort és adaptert
használjon.
Előfordulhat, hogy a nem engedélyezett
akkumulátorok és adapterek nem felelnek meg
a biztonsági előírásoknak, és problémát vagy
működési zavart okoznak, ami robbanást vagy
tüzet eredményezhet.
1. fejezet
Az első lépések
8
Ne használja a számítógépet rosszul szellőző
helyen, például ágyon, párnán stb., és
padlófűtéssel rendelkező helyen sem, mert
az a számítógép túlhevülését okozhatja.
Ügyeljen arra, hogy a számítógép szellőzői (oldalt
és alul) ne legyenek eltakarva, különösen a
korábban említett helyeken. Ha a szellőzőnyílások
elzáródnak, a számítógép túlmelegedhet, ami
probléma, sőt robbanás forrása is lehet.
Ne használja a számítógépet párás helyen,
például fürdőszobában vagy szaunában.
A számítógépet az ajánlott hőmérsékleti
tartományban (10–32 ºC) és relatív páratartalom
(20–80%) mellett használja.
Bekapcsolt állapotban ne hajtsa le az
LCD-panelt és ne tegye a számítógépet a
táskájába, illetve ne is szállítsa azt.
Ha bekapcsolt állapotban helyezi a
számítógépet a táskájába, a laptop
túlmelegedhet, ami tűzet okozhat. Mozgatás
előtt kapcsolja ki teljesen a számítógépet.
Ne hevítse és ne dobja tűzbe a készüléket
(vagy az akkumulátort). Ne tárolja
vagy használja a készüléket (vagy az
akkumulátort) meleg helyen, például
szaunában, tűző napon álló gépkocsiban stb.
Robbanás- vagy tűzveszély áll fenn.
Biztonsági óvintézkedések
Vigyázat
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi
sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is
eredményezhet.
1. fejezet
Az első lépések
A belső akkumulátor áramellátásának
megszakítása (csak a megfelelő modellek esetén)
Ügyeljen arra, hogy fém tárgyak, például
kulcs vagy kapocs ne érintkezzen az
akkumulátor-csatlakozókkal (fém
alkatrészek).
Ha fém tárgy érintkezésbe kerül az akkumulátor
csatlakozóival, túláram keletkezhet, ami az
akkumulátor károsodását vagy tűz keletkezését
eredményezheti.
Ha folyadék szivárog az a készüléket
(vagy az akkumulátort), vagy furcsa szag
árad belőle, vegye ki a készüléket (vagy
az akkumulátort) a számítógépből, és
forduljon a szervizközponthoz.
Robbanás- vagy tűzveszély áll fenn.
A számítógép biztonságos használatához
cserélje ki a tönkrement akkumulátort új,
jóváhagyott akkumulátorra.
•• Beépített akkumulátorral rendelkező modellek esetén az
akkumulátor nem távolítható el.
•• Áradás, villámlás vagy robbanás esetén úgy szakíthatja meg az
akkumulátor áramellátását, hogy valamilyen tárgyat, például
gemkapcsot helyez a számítógép alján található [biztonsági
nyílásba].
•• Húzza ki az AC-adaptert, és az akkumulátor áramellátásának
megszakítása érdekében helyezzen egy tárgyat, például
gemkapcsot a számítógép alján található nyílásba.
Áradás, villámlás vagy robbanás esetén szakítsa meg
az akkumulátor áramellátását, ne csatlakoztassa
újra az AC-adaptert, és azonnal lépjen kapcsolatba
a Samsung Electronics ügyfélszolgálatával, ahol
tájékoztatják Önt a megfelelő óvintézkedésekről.
9
Biztonsági óvintézkedések
Vigyázat
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi
sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is
eredményezhet.
•• Ezt követően az AC-adapter csatlakoztatása után az
akkumulátor ismét áram alá kerül.
•• Normál körülmények között ne szakítsa meg az
akkumulátor áramellátását.
•• Ez adatvesztéshez vagy a termék
meghibásodásához vezethet.
A biztonsági nyílás helye típustól függően eltérő lehet.
A használatra vonatkozó utasítások
A számítógép tisztítása előtt válassza le az
összes csatlakoztatott kábelt.
Ha az Ön notebook számítógépe külső
és kivehető akkumulátorral rendelkezik,
távolítsa el a külső akkumulátort.
Fennáll az áramütés vagy a termék
károsodásának veszélye.
1. fejezet
Az első lépések
10
Ne csatlakoztasson a modemhez digitális
telefonkábelt.
Fennáll az áramütés, tűz vagy a termék
károsodásának veszélye.
Ne helyezzen vízzel vagy vegyszerekkel
telt edényt a számítógépre vagy annak
közelébe.
A számítógépbe kerülő víz vagy vegyszer tüzet,
illetve áramütést okozhat.
Ha a számítógép eltörik vagy leesik,
húzza ki a tápkábelt, és forduljon a
szervizközponthoz biztonsági ellenőrzés
céljából.
Ha a notebook számítógép külső
(eltávolítható) akkumulátorral rendelkezik,
akkor távolítsa el az akkumulátort is.
A sérült számítógép használata áramütést vagy
tüzet okozhat.
Ne tegye ki a számítógépet közvetlen
napsugárzásnak, például egy rosszul
szellőző gépkocsi belsejében.
Ez túlmelegedést vagy tüzet okozhat, illetve
fennáll a számítógép eltulajdonításának
veszélye is.
Biztonsági óvintézkedések
Vigyázat
1. fejezet
Az első lépések

A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi
sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is
eredményezhet.
Ne használja a notebookot hosszú időn
át úgy, hogy közben a teste közvetlenül
érintkezik azzal.
A termék hőmérséklete normál működés
közben megemelkedik.
Ez a bőr sérülését vagy megégését
eredményezheti.
Bővítésre vonatkozó utasítások
Számítógépét csak akkor frissítse
saját maga, ha a frissítéshez megfelelő
felkészültséggel rendelkezik.
Ellenkező esetben a frissítéshez kérje a
szervizközpont vagy arra jogosult szakember
segítségét.
Csak a használati útmutatóban megadott
alkatrészeket frissítse, és azokat is csak az
útmutatóban megadott módon.
A készülékeket és azok részeit ne szerelje
szét. Fennáll az áramütés, tűz vagy a termék
károsodásának veszélye.
Tilos a hálózati tápegység és a hálózati
adapter szétszerelése.
Fennáll az áramütés veszélye.
A valósidejű óra (RTC; Real Time Clock)
akkumulátorának eltávolításakor tartsa
azt gyermekektől távol, mert előfordulhat,
hogy megérintik és/vagy lenyelik azt.
Ha a gyermek lenyelné az akkumulátort,
forduljon haladéktalanul orvoshoz.
A számítógép frissítése előtt először
mindig kapcsolja ki azt, majd rendezze
el a csatlakoztatott kábeleket. Ha a
notebook számítógép külső (eltávolítható)
akkumulátorral rendelkezik, akkor
távolítsa el az akkumulátort is.
Ellenkező esetben fennáll az áramütés
veszélye.
11
Biztonsági óvintézkedések
Vigyázat
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi
sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is
eredményezhet.
Felügyeletre és mozgatásra vonatkozó
utasítások
Kövesse az adott helyre (pl. repülőgép,
kórház stb.) vonatkozó utasításokat vezeték
nélküli kommunikációs eszköz (vezeték
nélküli LAN, Bluetooth stb.) használatakor.
Ne tegye ki a meghajtót mágneses mező
hatásának. Mágneses elven működnek
az olyan biztonsági berendezések, mint
például a reptéri biztonsági kapuk és a kézi
detektorok.
A kézipoggyászok átvizsgálására használt
reptéri biztonsági berendezések, például
a futószalag, mágneses mező helyett
röntgensugarakat alkalmaznak, így azok
nem rongálják a meghajtót.a
1. fejezet
Az első lépések
12
A számítógép és tartozékok (adapter,
egér, könyvek stb.) együttes szállításakor
ügyeljen arra, hogy semmi ne nyomódjon
neki a notebooknak.
Ha nehéz tárgy nyomódik neki a notebooknak,
fehér pötty vagy folt jelenhet meg az LCD
képernyőn. Ügyeljen arra, hogy ne fejtsen ki
nyomást a notebookra.
A legjobb, ha a notebookot más tárgyaktól
távol, külön rekeszben helyezi el.
Biztonsági óvintézkedések
Figyelem
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása
könnyű személyi sérülést, illetve a termék károsodását
eredményezheti.
Üzembe helyezési utasítások
1. fejezet
Az első lépések
•• Az akkumulátor leselejtezésének módja az adott országtól
és régiótól függ. Gondoskodjon a használt akkumulátorok
megfelelő leselejtezéséről.
Tilos az akkumulátort ledobni vagy szétszerelni, illetve vízbe
mártani.
Ez sérülést, tüzet vagy robbanást okozhat.
Ne takarja el a terméken levő portokat (nyílásokat),
szellőzőket stb., és ne helyezzen azokba tárgyakat.
Kizárólag a Samsung Electronics által jóváhagyott
akkumulátort használjon.
A számítógép komponenseinek károsodása áramütést vagy tüzet
okozhat.
Ellenkező esetben fennáll a robbanás veszélye.
Ha úgy használja a számítógépet, hogy az az oldalán fekszik,
úgy helyezze el, hogy a nyílások (szellőzők) felfelé nézzenek.
Ellenkező esetben a számítógép belső hőmérséklete
megemelkedik, ami működési hibát vagy leállást eredményezhet.
Ne helyezzen nehéz tárgyat a készülékre.
Ez problémát okozhat. A tárgy le is eshet, ami sérülést vagy a
számítógép károsodását okozhatja.
Az akkumulátor használatára vonatkozó
utasítások
A használt akkumulátorokat az előírásoknak megfelelően
selejtezze le.
•• Robbanás- vagy tűzveszély áll fenn.
13
Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor szállítás közben ne
érintkezzen fém tárgyakkal, például kulcsokkal vagy
kapcsokkal.
A fémmel való érintkezés túláramot és magas hőmérséklet
kialakulását okozhatja, ami az akkumulátor károsodását vagy tűz
keletkezését eredményezheti.
Az akkumulátor töltését az utasításoknak megfelelően
végezze.
Ellenkező esetben a termék károsodása robbanáshoz vagy tűz
keletkezéséhez vezethet.
Ne hevítse a készüléket (vagy az akkumulátort), illetve ne
tegye ki hő hatásának (pl. nyáron ne hagyja a gépkocsiban).
Robbanás- vagy tűzveszély áll fenn.
Biztonsági óvintézkedések
Figyelem
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása
könnyű személyi sérülést, illetve a termék károsodását
eredményezheti.
A használatra vonatkozó utasítások
1. fejezet
Az első lépések
14
Ne használja a számítógépet és a hálózati adaptert az
ölében vagy puha felületeken.
Ha megemelkedik a számítógép hőmérséklete, fennáll az égés
veszélye.
Kizárólag jóváhagyott eszközöket csatlakoztasson a
számítógép csatlakozóihoz vagy portjaihoz.
Ne helyezzen gyertyát, égő cigarettát stb. a készülékre.
Ellenkező esetben áramütés- vagy tűzveszély áll fenn.
Tűzveszély áll fenn.
Csak azt követően hajtsa le az LCD-panelt, hogy
meggyőződött arról, a notebook kikapcsolt állapotban van.
Használjon földelt fali aljzatot vagy hosszabbítót (többszörös
csatlakozót).
Ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye.
A termék javítását követően feltétlenül ellenőriztesse azt
egy biztonsághoz értő szervizmérnökkel.
A biztonsági ellenőrzést bármelyik hivatalos Samsung
szervizközpontban elvégeztetheti. Javított, de biztonsági
ellenőrzésen át nem esett termék használata áramütést vagy
tüzet okozhat.
Villámláskor haladéktalanul állítsa le a rendszert, húzza
ki a tápkábelt a fali aljzatból, a telefonvonalat pedig a
modemből. Ne használjon telefont vagy modemet.
Áramütés- vagy tűzveszély áll fenn.
A hőmérséklet megemelkedhet, ami túlhevülést és a termék
deformálódását eredményezheti.
Ne nyomja meg a Kiadás gombot a CD-ROM meghajtó
mûködése közben.
Ez adatvesztéshez, a lemez hirtelen kiadása pedig sérüléshez
vezethet.
A készüléket leejteni és ütögetni nem szabad.
Ez sérülést vagy az adatok károsodását okozhatja.
Az antenna ne érintkezzen elektromos berendezéssel,
például dugaszoló aljzattal.
Fennáll az áramütés veszélye.
A számítógépes alkatrészek kezelésekor kövesse a mellékelt
útmutatóban leírtakat.
Ellenkező esetben a termék károsodhat.
Biztonsági óvintézkedések
Figyelem
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása
könnyű személyi sérülést, illetve a termék károsodását
eredményezheti.
Ha a számítógépből füst száll fel, vagy égett szag terjeng
körülötte, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, és azonnal
forduljon a szervizközponthoz. Ha az Ön notebook
számítógépe külső és kivehető akkumulátorral rendelkezik,
távolítsa el a külső akkumulátort.
Tűzveszély áll fenn.
Ne nyomja meg a Kiadás gombot a CD-ROM meghajtó
mûködése közben.
Fennáll a termék károsodásának, illetve a személyi sérülésnek a
veszélye.
Ne dugja az ujját a számítógép kártyanyílásába.
Fennáll a sérülés vagy az áramütés veszélye.
A termék tisztításához használja az ajánlott
tisztítófolyadékok egyikét, és csak a már teljesen
megszáradt számítógépet használja.
Ellenkező esetben áramütés- vagy tűzveszély áll fenn.
1. fejezet
Az első lépések
15
Csak vészhelyzet esetén, álló lemeznél alkalmazza a
gemkapoccsal történő lemezkivételi módszert. Vészhelyzet
esetén is csak akkor alkalmazza ezt a lemezkivételi
módszert, ha az optikai lemezmeghajtó leállt.
Fennáll a sérülés veszélye.
Ne közelítse az arcát a működésben levő optikai
lemezmeghajtóhoz.
A hirtelen lemezkiadás következtében fennáll a sérülés veszélye.
Használat előtt ellenőrizze, hogy nincs-e a CD lemezen
repedés vagy sérülés.
A sérülések a lemez károsodását, a károsodott lemez használta
pedig az eszköz meghibásodását és a felhasználó sérülését
okozhatja.
Ne tegye ki a készüléket mágneses mező hatásának.
•• A mágneses mező hatására a készülék meghibásodhat vagy
lemerülhet az akkumulátor.
•• A bankkártyák, telefonkártyák, hitelkártyák és jegyek
mágneses részén lévő adatokat a számítógép mágneses
mezője károsíthatja.
Biztonsági óvintézkedések
Figyelem
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása
könnyű személyi sérülést, illetve a termék károsodását
eredményezheti.
Bővítésre vonatkozó utasítások
A készülék alkatrészeihez körültekintően nyúljon.
Ellenkező esetben a termék károsodhat, vagy személyi sérülés
történhet.
Ügyeljen arra, hogy ne dobja/ejtse le a számítógépes
egységeket vagy eszközöket.
Ellenkező esetben a termék károsodhat, vagy személyi sérülés
történhet.
Szétszerelést követően csukja le a fedelet, majd
csatlakoztassa a tápellátást.
A hozzáférhető elektromos alkatrészek miatt ellenkező esetben
áramütés- vagy tűzveszély áll fenn.
Kizárólag a Samsung Electronics által jóváhagyott
alkatrészeket használjon.
A termék károsodásához vezethet, vagy tüzet okozhat.
A felhasználónak tilos szétszerelni vagy saját magának
megjavítani a számítógépet.
Amennyiben a terméket a felhasználó módosítja, szétszereli vagy
1. fejezet
Az első lépések
javítja, a garancia érvényét veszti, és javítási díjat számítunk fel.
Fontos tudni, hogy ilyenkor balesetveszély is fennáll.
Mindig a hivatalos Samsung Electronics szervizközpont
segítségét vegye igénybe.
Amennyiben olyan eszközt kíván csatlakoztatni, amelyet
nem a Samsung Electronics gyártott, vagy amelyet nem
hagyott jóvá, érdeklődjön a szervizközpontban.
Fennáll a termék károsodásának veszélye.
Felügyeletre és mozgatásra vonatkozó
utasítások
A számítógép mozgatásakor kapcsolja ki azt, és válassza le
az összes kábelt.
A készülék károsodhat, vagy a felhasználók ráléphetnek a
kábelekre.
Ha hosszabb ideig nem használja a notebookot, merítse le
az akkumulátort, és leválasztva tárolja. (Külső és kivehető
akkumulátorral rendelkező típus esetén.)
Így őrizheti meg az akkumulátort a legjobb állapotában.
Vezetés közben ne használja a számítógépet, illetve ne
nézegesse a képernyőt.
Fennáll a közlekedési baleset veszélye. Összpontosítson a
vezetésre.
16
Biztonsági óvintézkedések
Figyelem
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása
könnyű személyi sérülést, illetve a termék károsodását
eredményezheti.
Óvintézkedések az adatvesztés elkerüléséhez
(merevlemez kezelése)
Ügyeljen arra, hogy a merevlemezen levő adatok ne
sérüljenek.
•• A merevlemez igen érzékeny a külső behatásokra, melyek a
lemez felületén adatvesztéshez vezethetnek.
•• Ügyeljen arra is, hogy a számítógép mozgatása vagy elfordítása
ne károsítsa a merevlemezen levő adatokat.
•• A vállalat nem vállal felelősséget a merevlemezes meghajtón
lévő adatok esetleges elvesztéséért.
1. fejezet
Az első lépések
17
A merevlemezen levő adatok és a merevlemez sérülésének
lehetséges okai:
•• Adatok veszhetnek el, ha külső behatás éri a lemezt a
számítógép szét- vagy összeszerelése közben.
•• Adatvesztés következhet be áramkimaradás, vagy nem
rendeltetés szerű kikapcsolás, ill. újraindítás esetén.
•• Visszaállíthatatlan adatvesztést okozhat egy, a számítógépet
ért vírustámadás.
•• Adatvesztés következhet be, ha egy program futtatása közben
megszünteti a gép tápellátását.
•• Ha működő merevlemez mellett mozgatja a számítógépet,
vagy azt bármilyen behatás éri, a fájlok megsérülhetnek, illetve
a merevlemezen hibás szektorok alakulhatnak ki.
A merevlemez károsodására visszavezethető adatvesztés
elkerüléséhez ajánlott az adatokról gyakran biztonsági
mentést készíteni.
Biztonsági óvintézkedések
A tápellátás használata repülőgépen
Mivel a dugaszoló aljzat típusa repülőgépenként eltérhet, a
csatlakoztatást az adott típusnak megfelelően kell elvégezni.
Az ábrázolt tápkábel és az autós adapter megjelenése
eltérhet a tényleges alkatrészekétől.
1. fejezet
Az első lépések
18
A hálózati csatlakozódugasz használata.
A csatlakozódugasz tűit a dugaszoló aljzat közepére merőlegesen
kell csatlakoztatni.
•• Ha a dugasz tűi nem a lyukak közepébe vannak illesztve, a tűk
legfeljebb csak fele hosszúságukban csatlakoznak. Ebben az
esetben csatlakoztassa ismét a csatlakozódugaszt.
•• A csatlakozódugaszt akkor kell az aljzatba illeszteni, amikor
a dugaszoló aljzat tápellátás-jelzőfénye (LED) zölden világít.
A tápellátás megfelelő csatlakoztatása esetén a tápellátásjelzőfény (LED) továbbra is zölden világít.
Ellenkező esetben a tápellátás-jelzőfény (LED) kikapcsol. Ebben
az esetben húzza ki a tápellátást, győződjön meg róla, hogy a
tápellátás-jelzőfény (LED) zölden világít, majd csatlakoztassa
ismét a dugaszt.
Tápellátás-jelzőfény
(LED)
Középső
lyukak
220 V-os
csatlakozódugasz
110 V-os
csatlakozódugasz
Helyes
Helytelen
Biztonsági óvintézkedések
1. fejezet
Az első lépések
19
Autós adapter használata
Repülős töltőadapter használata
Szivargyújtó aljzat esetén az (opcionális) autós adaptert kell
használni. Illessze az autós adapter szivargyújtó csatlakozóját
a szivargyújtó aljzatba, majd csatlakoztassa az autós adapter
egyenáramú csatlakozóját a számítógép tápbemeneti
csatlakozójába.
A repülő típusától függően az autós adapter és a töltőadapter
együttes használatára lehet szükség. Csatlakoztassa az
(opcionális) repülős töltőadaptert az (opcionális) autós
adapterhez, majd a repülős tápbemeneti csatlakozót a dugaszoló
aljzatba.
Töltőadapter
a végét kell az autós
1 Ezt
adapterhez csatlakoztatni.
Autós adapter
Csatlakoztassa a repülős
tápbemeneti csatlakozót a
repülő dugaszoló aljzatába.
Egyenáramú
csatlakozó
Szivargyújtó
csatlakozó
Repülős
szivargyújtó aljzat
2
A számítógép használatakor javasolt testtartás
Fontos, hogy a számítógép használata során a felhasználó a
megfelelő testtartást vegye fel a testi bántalmak elkerülése
érdekében.
A következő, az ergonómia alapelvein alapuló utasítások a
számítógépes munkavégzéshez megfelelő tartásra vonatkoznak.
Olvassa el figyelmesen az utasításokat, és tartsa be azokat a
számítógép használata során.
Egyébként az ismétlődő vagy folyamatos túlerőltetésből eredő
sérülések valószínűsége megnő, ami komoly testi bántalmak
kialakulásához vezethet.
•• Az útmutatóban bemutatott utasítások azokra
vonatkoznak, akik általános célokra használják a
számítógépet.
•• Ha a felhasználó nem tartozik ebbe a körbe, a saját igényei
szerint alkalmazza az ajánlásokban foglaltakat.
Megfelelő testhelyzet
Állítsa be az asztalt és a széket a testmagasságának
megfelelően.
A magasságot úgy kell beállítani, hogy a karja megfelelő szöget
záron be, ha a kezét a billentyűzetre helyezi és leül a székre.
A szék magasságát úgy állítsa be, hogy a sarka kényelmesen a
padlón helyezkedjen el.
1. fejezet
Az első lépések
20
•• Ne használja a számítógépet fekve, csak ülő helyzetben.
•• Ne használja a számítógépet az ölében.
Ha megemelkedik a számítógép hőmérséklete, fennáll az égés
veszélye.
•• Egyenes háttal dolgozzon.
•• A szék háttámlája legyen kényelmes.
•• Ülés közben a lába súlyközéppontja ne a széken legyen, hanem
a lábán.
•• Ha telefonálás közben sem szeretné felfüggeszteni a
számítógép használatát, használjon fejhallgatót. Helytelen
testtartás eredményez, ha a telefont a vállához szorítja a
számítógép használata közben.
•• A gyakran használt eszközöket tartsa kényelmesen (kézzel)
elérhető közelségben.
A számítógép használatakor javasolt testtartás
A szem helyzete
A kéz helyzete
A monitor vagy az LCD képernyő legalább 50 cm-re legyen a
szemétől.
Tartsa a karját az ábrán látható szögben.
•• A monitor vagy az LCD képernyő magasságát úgy állítsa be,
hogy annak felső pereme a szemével egy magasságban, vagy
az alatt legyen.
•• A könyök és a kéz vonala legyen egyenes.
1. fejezet
Az első lépések
21
•• Gépelés közben ne helyezze a tenyerét a billentyűzetre.
•• Ne állítson be túlságosan nagy fényerőt a monitoron vagy az
LCD képernyőn.
•• Az egeret lazán fogja.
•• Tartsa tisztán a monitort és az LCD képernyőt.
•• Ha hosszabb időn át használja a számítógépet, ajánlott külső
billentyűzetet és egeret csatlakoztatni a notebookhoz.
•• Ha szemüveges, tisztítsa meg a lencséket a számítógép
használata előtt.
•• Papírlapon levő tartalom bevitelekor használjon papírtartót; a
tartó legyen a monitorral (majdnem) egy magasságban.
•• Ne erővel nyomja le a billentyűket, az érintőpadot és az egeret.
A számítógép használatakor javasolt testtartás
Hangerő-szabályzás (fejhallgató és hangszóró)
Zenehallgatás esetén először ellenőrizze a hangerőt.
Ellenőrizze a
hangerőt!
•• Fejhallgató használata előtt ellenőrizze, hogy a hangerő nem
túl nagy-e.
•• Nem ajánlott a fejhallgatót hosszú időn át használni.
•• A hangszínszabályozó alapbeállításától való eltérés
halláskárosodáshoz vezethet.
•• Az alapértelmezett beállítás a felhasználó beavatkozása
nélkül, szoftver- és illesztőprogram-frissítésekkel módosítható.
Első használat előtt ellenőrizze a hangszínszabályozó
alapbeállításait.
1. fejezet
Az első lépések
22
A halláskárosodás megelőzése érdekében nem hallgassa hosszú
ideig nagy hangerővel.
Használati idő (szünet közbeiktatása)
•• 1 óránál hosszabb munkavégzés esetén, 50 perces munkát
követően tartson legalább 10 perces pihenőt.
Világítás
•• Ne használja a számítógépet sötét helyen.
A számítógép használatához ugyanakkora fény szükséges,
mint a könyvolvasáshoz.
•• Ajánlott az indirekt megvilágítás. Használjon takarást, hogy a
fény ne tükröződjön az LCD képernyőn.
Működési feltételek
•• Ne használja a számítógépet forró és nedves (párás) helyen.
•• A számítógépet a használati útmutatóban megadott
hőmérsékleti tartományban és megengedett páratartalom
mellett használja.
Áttekintés
1. fejezet
Az első lépések
23
Elülső nézet
•• A használati útmutató borítóján és belsejében szereplő
illusztrációkon minden sorozatból egy reprezentatív
típus szerepel. Ezért az illusztrációk színe és megjelenése
a típustól függően eltérhet a termék tényleges
megjelenésétől.
1 A kamera állapotjelzője A kamera működési állapotát jelzi.
Az objektívvel állóképet és
videofelvételt készíthet.
2 Kameraobjektív
•• A számítógép tényleges színe és megjelenése eltérhet az
útmutatóban látható képektől.
1
2
3
4
5
3 LCD
Ezen a helyen jelennek meg a
képernyőképek.
4 Hangszóró
Hang létrehozására szolgáló eszköz.
5 Tápellátás gombja
A számítógép be- vagy kikapcsolása.
6
Tápellátás gomb
jelzőfénye
8
Ha a számítógép be van kapcsolva, a
tápellátás jelzőfénye világít.
7 Billentyűzet
Adatok billentyűk lenyomásával
történő bevitelére szolgáló eszköz.
Érintőpad/érintőpad
8
gombjai
Az érintőpad és gombjai az egérhez/
egérgombokhoz hasonló funkciókat
látnak el.
6
7
A Gombok> Kezdőképernyő >
Kamera menüpont kiválasztásával
fényképet vagy videót készíthet.
Áttekintés
1. fejezet
Az első lépések
24
Jobb oldali nézet
1
2
1
2
3
4
Mikrofon
(opcionális)
Többkártyás modul Ugyanaz a kártyanyílás több kártya
(opcionális) befogadására is alkalmas.
3 USB 2.0 port
4
A beépített mikrofon használata.
Biztonsági nyílás
Az USB-port eszközök, például
billentyűzet/egér, digitális fényképezőgép
stb. csatlakoztatására szolgál.
Biztonságosan rögzítheti a számítógépet,
ha vezetékkel ellátott zárat csatlakoztat a
Biztonsági nyíláshoz.
Áttekintés
1. fejezet
Az első lépések
25
Bal oldali nézet
Egyenáramú
1 bemeneti
csatlakozó
2
1
2
3
4
5
6
3
Vezetékes LAN-port Az Ethernet-kábel csatlakoztatására
szolgáló port.
Monitorcsatlakozó
Digitális audio-/
videobemenet
4
(HDMI)
(opcionális)
5
A számítógépet árammal ellátó hálózati
adapter csatlakoztatására szolgáló
bemenet.
USB 2.0 port
(opcionális)
Fülhallgató/
6 fejbeszélő
csatlakozója
15 tűs D-SUB csatlakozóhoz alkalmas,
a monitor, TV vagy projektor
csatlakoztatására szolgáló port.
VGA-adapter (opcionális)
csatlakoztatása is lehetséges.
Ehhez a bemenethez kell csatlakoztatni
a HDMI-kábelt. Ennek a bemenetnek a
használatával játszhat le digitális hangés képanyagot a televízión.
Az USB-port eszközök, például
billentyűzet/egér, digitális
fényképezőgép stb. csatlakoztatására
szolgál.
csatlakozók típusa a színek alapján
A
különböztethető meg (kék: USB 3.0,
fekete: USB 2.0).
Fülhallgató vagy fejbeszélő
csatlakoztatására szolgáló aljzat.
Áttekintés
1. fejezet
Az első lépések
26
Alulnézet
1
1
Biztonsági
akkumulátornyílás
Ez a nyílás az akkumulátor
tápellátásának megszüntetésére
szolgál. Az akkumulátor tápellátásának
megszüntetéséhez helyezze és
nyomja be egy kiegyenesített
gemkapocs egyik végét a nyílásba.
További tájékoztatást a Biztonsági
óvintézkedések között, Az
akkumulátor tápellátását
megszüntető funkció című részben
talál
biztonsági nyílás helye típustól
A
függően eltérő lehet.
A számítógép be- és kikapcsolása
1. fejezet
Az első lépések
Windows aktiválás
A számítógép bekapcsolása
1 Csatlakoztassa a hálózati adaptert.
2 Nyissa fel az LCD-panelt.
számítógép bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló
3 Agombot.
A számítógép első bekapcsolásakor megjelenik a Windows
aktiválás képernyője.
A számítógép használatához kövesse az aktiválási eljárást a
képernyőn megjelenő utasítások alapján.
A számítógép által megjelenített dátum és idő eltérhet a
pontos időtől a számítógép első bekapcsolásakor, illetve
ha ha előzőleg eltávolították az akkumulátort, vagy az
akkumulátor nem volt feltöltve.
Állítsa be az időt és a dátumot.
A képernyő fényerejének beállítása
Ha akkumulátorról működteti a számítógépet, az LCD képernyő
fényereje automatikusan alacsonyra vált.
áᔪ
A képernyő fényerejének növeléséhez nyomja meg az
+
Ŗᮁ
billentyűkombinációt.
4 Bekapcsolt állapotban a Tápellátás gomb jelzőfénye világít. 1 Nyissa meg a Gombok menüt.
᜽᯲
• Érintőpad/egér: Vigye az egérmutatót a képernyő jobb
felső vagy jobb alsóᰆ⊹
sarkába.
LED
2
A sáv a Beállítások
> Képernyő fényereje
ᖅᱶ
megnyomásával növelhető.
27
A számítógép be- és kikapcsolása
1. fejezet
Az első lépések
A számítógép kikapcsolása
Ha kijelentkezéskor ki szeretné kapcsolni a számítógépet,
oldja fel a képernyőt, és kattintson a Energiagazdálkodás
> Leállítás elemére.
•• A számítógép kikapcsolásának művelete eltérő lehet a
telepített operációs rendszertől függően, ezért minden
esetben az adott operációs rendszernek megfelelően
végezze el a leállítást. áᔪ
⦽
Az asztalon
•• A Leállítás gombra történő kattintás előtt mentse az
adatokat.
Jobb gombbal kattintson a Kezdőképernyő
1 Érintőpad/egér:
gombra
a bal alsó sarokban.
Ŗᮁ
1 Nyissa meg a Gombok menüt.
a Leállítás vagy kijelentkezés > Leállítás
2 Kattintson
lehetőségre.
᜽᯲
• Érintőpad/egér: Vigye az egérmutatót a képernyő jobb
felső vagy jobb alsó sarkába.
ᰆ⊹
2
Kattintson a Beállítások
Leállítás lehetőségre.
> Energiagazdálkodás
ᖅᱶ
28
>
⦽
A számítógép be- és kikapcsolása
A képernyő feloldása
A lezárt képernyő feloldásához tegye a következőket:
•• Érintőpad/egér: kattintson a lezárt képernyőre.
•• Billentyűzet: nyomjon meg egy gombot.
Ha a fiók rendelkezik jelszóval, a feloldás után a bejelentkezéshez
adja meg a jelszót.
1. fejezet
Az első lépések
29
2. fejezet
A Windows használata
Mi a Microsoft Windows?
31
A képernyő áttekintése 32
A Gombok használata
34
Alkalmazások használata 36
Windows gyorsbillentyű funkció
41
Mi a Microsoft Windows?
A Microsoft Windows a számítógép működtetéséhez szükséges
operációs rendszer.
A számítógép optimális használatához ismerni kell az operációs
rendszer megfelelő kezelésének módját. Az operációs rendszer
használatával kapcsolatban a Windows súgó és támogatás,
valamint a Súgó+tippek menüpontban található részletes
tájékoztatás.
2. fejezet
A Windows használata
A Súgó+tippek menü megtekintése
A Kezdőképernyőn válassza ki a Súgó+tippek lehetőséget.
•• A képernyő a típustól és az operációs rendszertől függően
kissé eltérhet.
•• Ez az útmutató Windows 8.1 rendszerhez készült,
és a tartalma eltérhet az Ön által használt operációs
rendszerétől.
•• Az asztal képe a termék és az operációs rendszer típusától
függően változik.
Súgó megjelenítése
A Súgó megnyitásához tegye a következőt:
•• Billentyűzet: Nyomja meg az F1 billentyűt.
•• Érintőpad/egér: A Gombok megjelenítéséhez helyezze az
egérmutatót a képernyő jobb felső vagy jobb alsó sarkába.
Érintse meg a Beállítások > Súgó lehetőséget.
Ha az internethez csatlakozik, a legfrissebb online súgót
érheti el.
Kétféleképpen navigálhat a Windows menüjében: az egérrel,
illetve kézmozdulatokkal.
31
A képernyő áttekintése
2. fejezet
A Windows használata
A Windows az új kezdőképernyő és a korábbi operációs rendszer
Asztal üzemmódját egyaránt biztosítja.
1
Kezdőképernyő
2
Alkalmazás
3
Felhasználói fiók
A számítógép bekapcsolása után a Kezdőképernyő jelenik meg,
amellyel az alkalmazásokat (ezentúl a kézikönyv alkalmazás
néven hivatkozik rá) egy helyről használhatja.
1
2 3
5
Gombok
6
Asztal
4
5
8
7
8
4
A jelenleg használt felhasználói fiókra
vonatkozik.
A Keresés, Megosztás, Indítás, Eszköz,
Beállítások és hasonló funkciók használatára
szolgáló menüre vonatkozik.
7
6
A jelenleg telepített alkalmazásokra
vonatkozik.
A Gombok
megjelenítése
Asztal
Kezdőképernyő
A Windows alapértelmezett
kezdőképernyőjére vonatkozik.
A Gombok menü a képernyő jobb oldalán
van elrejtve. Az egérmutatót a képernyő jobb
felső vagy alsó szélére helyezve jelenítheti
meg a Gombok menüt.
4
Kezdőképernyő
32
Asztal módba kapcsolás.
Megjelenik az Alkalmazások képernyő,
ahol mozaikos elrendezésben látható a
számítógépre telepített összes alkalmazás.
Ez
a képernyő csak az egér használatával
áᔪ
jeleníthető meg.
Ez a gomb csak az egér használatával
Ŗᮁ
jeleníthető meg. A Kezdőképernyő gomb
megjelenítéséhez vigye az egérmutatót a
᜽᯲
képernyő bal alsó sarkába.
Kezdőképernyő A gombra kattintva átválthat a legutóbb
gomb
használt
alkalmazás képernyőjére vagy az
ᰆ⊹
asztalra.
Kattintson jobb gombbal erre a gombra, és az
ᖅᱶ
igényeinek megfelelően válassza ki a Leállítás
vagy a Vezérlőpult menüpontot.
A képernyő áttekintése
2. fejezet
A Windows használata
A Kezdőképernyő megjelenítése.
Asztal
Ez az elem hasonló funkciókat biztosít, mint az Asztal a Windows 8
előző változataiban.
1
2
4
Kezdőképernyő
gomb
A gyorsmenük, például a Leállítás vagy a
Vezérlőpult kiválasztásához jobb gombbal
kattintson a gombra, vagy hosszan érintse
meg azt.
A Kezdőképernyő gomb használata
3
4
1
2
3
33
2
Asztal
A Gombok
megjelenítése
Gombok
A gyorsmenük kiválasztásához hosszan érintse meg a
Kezdőképernyő gombot, vagy kattintson rá jobb gombbal.
Vezérlőpult
Fájlkezelő
Az Asztalra vonatkozik.
Főkapcsoló menü
A Gombok menü a képernyő jobb oldalán
van elrejtve.
Kezdőképernyő gomb
A Gombok az alábbiak szerint jeleníthetők
meg.
•• Érintőpad/egér: Vigye az egérmutatót
a képernyő jobb felső vagy jobb alsó
sarkába.
A Keresés, Megosztás, Indítás, Eszköz,
Beállítások és hasonló funkciók
használatára szolgáló menüre vonatkozik.
A Gombok használata
2. fejezet
A Windows használata
A Gombok menü egy új típusú menü, amely a korábbi Windows
Start menüjét és Vezérlőpultját egyesíti.
A Gombok menüvel gyorsan konfigurálhatja a számítógéphez
csatlakoztatott eszközöket; alkalmazásokat és fájlokat kereshet,
valamint használhatja a megosztás stb. funkciót.
Search
Keresés
Search
Share
Megosztás
Share
A Gombok menü aktiválása
A Gombok megnyitásához tegye a következőt:
•• Érintőpad/egér: Vigye az egérmutatót a képernyő jobb felső
vagy jobb alsó sarkába.
A Gombok
menü
megjelenítése
Gombok
A Gombok
menü
megjelenítése
Start
Start
Start
Kezdőképernyő
Device
Device
Device
Eszközök
Settings
Beállítások
Settings
34
Kulcsszavas keresés az alkalmazások, fájlok és
weboldalak között, és az integrált találati lista
megjelenítése.
Különböző típusú fájlok megosztása másokkal
e-mailben.
A Kezdőképernyő vagy az utoljára használt
alkalmazás megnyitása.
Csatlakoztatott eszközök, például nyomtatók és
monitorok keresése és használata.
A számítógép vagy az alkalmazás beállítása az
igényeknek megfelelően.
A Gombok használata
2. fejezet
A Windows használata
35
Beállítások módosítása
A rendszer összegyűjti a gyakran használt Windows menüket.
Ikon
Név
Funkció leírása
Vezeték nélküli
hálózat
Vezeték nélküli hálózathoz
csatlakozhat. Válassza ki a vezeték
nélküli hálózatot, amelyhez
csatlakozni kíván.
Kattintson a Gombok > Beállítások pontra.
A hangerő beállítása
Beállíthatja a hangerőt, vagy
némíthatja a hangot.
Képernyő fényereje Beállíthatja a képernyő fényerejét.
Figyelem!
⦽
⦽
⦽
⦽
⦽
ENG
Beállíthatja, hogy egy adott
alkalmazás milyen gyakran küldjön
értesítéseket.
Kikapcsolhatja a számítógépet,
vagy kiválaszthatja az
Energiagazdálkodás
Energiagazdálkodási lehetőségek
funkciót.
Nyelv
Válassza ki a kívánt nyelvet.
Gépbeállítások módosítása (Gépház)
Több beállítást módosíthat.
Alkalmazások használata
2. fejezet
A Windows használata
Az alkalmazás kifejezés egy alkalmazásprogramra vonatkozik
(ezentúl a kézikönyv alkalmazás néven hivatkozik rá).
Tágabb értelemben az operációs rendszerre telepített összes
szoftverprogramra vonatkozik.
A Windows alapvető alkalmazásokat biztosít a gyakran végzett
műveletekhez.
Alkalmazás indítása/leállítása
A kezdőképernyőn lévő alkalmazásra kattintva aktiválhatja.
Kilépés a jelenleg futó alkalmazásból az
érintőképernyőn
Alkalmazások használata
Húzza az ujját a képernyő felső szélétől lefelé.
Az aktuálisan futó alkalmazás(ok) megjelenítése
Kilépés a jelenleg futó alkalmazásból az egérrel
egérmutatót a képernyő bal felső sarkába helyezve
1 Azjelenítheti
meg az utoljára futtatott alkalmazást.
az egérmutatót a képernyő felső széle fölé.
1 Vigye
Az egérmutató kéz alakúra változik.
lenyomva az egérgombot, és vigye az egérmutatót a
2 Tartsa
képernyő aljára. Az alkalmazás lefelé mozog, eltűnik, majd
bezárul.
az egérmutatót lefelé mozgatva jelenítheti meg a
2 Ezután
jelenleg futó alkalmazásokat egymás után.
36
Alkalmazások használata
2. fejezet
A Windows használata
a listán lévő alkalmazásra, vagy húzza a képernyő
Rendezze el a megosztott képernyőt az igényeinek
3 Kattintson
3
közepére. Most megtekintheti a kiválasztott, jelenleg futó
megfelelően.
alkalmazást.
A képernyőt felosztó sávot mozgatva módosíthatja
4
képernyő felosztási arányát.
A listában lévő alkalmazásra jobb gombbal kattintva, majd a
Bezárás pontra kattintva kiléphet az alkalmazásból.
1
Időjárás Képernyőt
alkalmazás osztó sáv
Áruház alkalmazás
2
Osztott képernyő használata
1 Válassza az Alkalmazások pontot a Kezdőképernyőn.
Vigye az egérmutatót a képernyő felső széle
2 Érintőpad/egér:
fölé. A mutató tenyér formájúra változik. Ezután húzza az
egeret balra vagy jobbra.
Pl. Ha az Időjárás alkalmazást és az Áruház
alkalmazást egyszerre futtatja
37
Alkalmazások használata
Alkalmazás hozzáadása a kezdőképernyőhöz, illetve
eltávolítása onnan
1 Váltás az Alkalmazások képernyőre.
• Érintőpad/egér: Kattintson a
bal alsó sarkában.
ikonra a Kezdőképernyő
listájának megjelenítéséhez hosszan érintse
2 Azmegalkalmazások
az alkalmazást, vagy kattintson rá a jobb gombbal.
Válassza ki a Rögzítés a kezdőképernyőre
vagy a
3 Levétel
lehetőséget.
a kezdőképernyőről
1
2
Pl. amikor alkalmazást távolít el a kezdőképernyőről
2. fejezet
A Windows használata
38
A Kameraalkalmazás áttekintése
Fényképek vagy videofelvételek készítéséhez és szerkesztéséhez
használja az operációs rendszerbe integrált kameraalkalmazást.
1 A Kezdőképernyőn válassza ki a Kamera lehetőséget.
2 Fényképek készítéséhez válassza ki a gombot.
Videofelvétel készítéséhez válassza ki a
gombot.
Alkalmazások használata
2. fejezet
A Windows használata
Fénykép vagy videó megtekintése
Figyelmeztetések
► A kamerával készült fényképek azonnali megtekintése
• Érintőpad/egér: Kattintson a nyíl szimbólumra a képernyő
bal oldalán.
► A Kezdőképernyőn válassza ki a Fényképek
Filmtekercs lehetősége.
>
Folyamatosan lejátszhatja a „tekercsen” rögzített fényképeket
és videókat.
A fényképek szerkesztése
1 Válassza ki a szerkeszteni kívánt fényképet.
befelé az ujját a képernyő felső széle felől, vagy felfelé
2 Húzza
az alsó széle felől.
Ha egeret használ, kattintson jobb gombbal a fényképre.
Ezután válassza ki a Szerkesztés lehetőséget, és szerkessze a
3 képet
az igényeinek megfelelően.
•• Ne fényképezzen le másokat a beleegyezésük nélkül.
•• Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt olyan helyen,
ahol tilos.
•• Ne készítsen olyan fényképet vagy videofelvételt, amely
sértheti mások magánéletét vagy személyiségi jogait.
39
Alkalmazások használata
A Windows Áruház használata
2. fejezet
A Windows használata
40
A Microsoft fiók konfigurálása
Ha a Kezdőképernyőn lévő Alkalmazás-áruház programot
futtatja, megjelennek a Windows Áruház webhelyen elérhető
alkalmazások.
A Microsoft fiókkal más Windows-at futtató készülékekkel
szinkronizálhatja beállításait az interneten keresztül, ezáltal
fájlokat vagy beállításokat oszthat meg.
A Windows Áruházban lévő alkalmazások vásárlásához Microsoft
fiók szükséges.
Microsoft fiókot kell regisztrálnia ahhoz, hogy alkalmazásokat
tölthessen le vagy vásárolhasson az Áruházból.
Azután léphet tovább, hogy a Gombok menüben Microsoft
fiókot regisztrált.
a Gombok programot, és kattintson a Beállítások >
1 Futtassa
Gépház pontra.
ki a Az Ön fiókja > Összekapcsolás Microsoft2 Válassza
fiókkal menüpontot.
1
A Samsung nem tudja megoldani a Windows Store
szolgáltatásból telepített többi alkalmazással kapcsolatos
hibákat. Lépjen közvetlenül kapcsolatba az alkalmazáshoz
tartozó ügyfélszolgálattal.
2
3 Regisztrálja a fiókot a megfelelő eljárásokat követve.
Windows gyorsbillentyű funkció
2. fejezet
A Windows használata
41
A következő hasznos gyorsbillentyűket használhatja a Windows-ban.
Funkció
Gyorsbillentyűk
Funkció leírása
Kezdőképernyő megjelenítése
Windows billentyű
Indítás módba kapcsolás.
Az Asztal megjelenítése
Windows billentyű + D
Asztal módba kapcsolás.
A Gombok menü futtatása
Windows billentyű + C
A Gombok menü aktiválása.
A képernyő zárolása
Windows billentyű + L
A képernyő zárolása.
A Kezeléstechnikai központ megnyitása
Windows billentyű + U
A Kezeléstechnikai központ konfigurációjának megnyitása.
A Second Screen Settings (Második
képernyő beállításai) megnyitása
Windows billentyű + P
Megnyitja az External Monitor Settings (Külső monitor
beállításai) menüt.
Az Advanced Management Tool (Haladó
felügyeleti eszköz) megnyitása
Windows billentyű + X
Megnyitja az Advanced Management Tool (Haladó felügyeleti
eszköz) programot.
Kilépés az alkalmazásból
Alt + F4
Kilép az aktuálisan futó alkalmazásból.
3. fejezet
A számítógép használata
Billentyűzet
43
Érintőpad
45
Többkártyás modul (opcionális)
49
Külső kijelzőeszköz csatlakoztatása
52
A hangerő beállítása
57
Az LCD fényerejének szabályozása
59
Vezetékes hálózat
61
Vezeték nélküli hálózat (opcionális)
65
Samsung szoftverek frissítése
67
A számítógép állapotának diagnosztizálása és
hibaelhárítás
68
A biztonsági eszköz használata (opcionális)
69
Billentyűzet
3. fejezet
A számítógép használata
A következőkben a funkcióbillentyűkkel, illetve az azokkal végzett műveletekkel ismerkedhet meg.
•• A tényleges billentyűzet képe eltérhet a képen láthatótól.
•• A billentyűzet országonként eltérő lehet. Az alábbiakban a funkcióbillentyűk leírását találja.
Funkcióbillentyűk
Egyszerre nyomja meg az Fn billentyűt és a gyorsbillentyűt.
+
Funkcióbillentyűk
43
Billentyűzet
3. fejezet
A számítógép használata
Funkcióbillentyűk
Név
Settings
A képernyő fényerejének
szabályozása
Funkció
Elindul a Settings, a Samsung szoftvervezérlő programja.
A képernyő fényerejének szabályozása.
CRT/LCD
A kijelzőkimenet LCD-re vagy külső monitorra állítása külső monitor (vagy TV)
csatlakoztatásakor.
Érintőpad
Az érintőpad funkció be- és kikapcsolása.
Ha csak külső egeret használ, kikapcsolhatja az érintőpadot.
Némítás
Hangerő-szabályozás
Csendes üzemmód
Repülőgép üzemmód
A gomb megnyomásával be- és kikapcsolhatja a hangot.
A hangerő szabályozása.
A ventilátor által keltett zaj csökkentése, így halkabbá válik a számítógép működése.
Az összes vezeték nélküli hálózati eszköz be- vagy kikapcsolása.
(Csak vezeték nélküli hálózati eszközzel rendelkező modellek esetén.)
Egyéb funkciógombok
Ha a gyorsbillentyűk nem működnek megfelelően, telepítse az Settings alkalmazást.
44
Érintőpad
Az érintőpad az egérrel megegyező funkcióval rendelkezik, a bal
és jobb oldali gombjai pedig a bal és jobb oldali egérgombnak
felelnek meg.
•• Csak az ujjaival érjen az érintőpadhoz. Ha nem az ujját
használja, hanem például golyóstollat, az érintőpad nem
érzékeli az érintést.
•• Ha a számítógép indítása közben megérinti vagy
megnyomja az érintőpadot, a Windows betöltése hosszabb
időt vehet igénybe.
3. fejezet
A számítógép használata
Kattintás funkció
Finoman helyezze az ujját az érintőpadra, és kattintson egyszer
egy elemre.
Vagy nyomja meg egyszer röviden a bal oldali gombot, és engedje
el.
Koppintás
vagy
Kattintás
Az érintőpad alapvető funkciói
Dupla kattintás funkció
A kurzor mozgatása a képernyőn
Finoman helyezze az ujját az érintőpadra, és mozgassa.
A kurzor az ujj mozgásának megfelelően mozog. Mozgassa az
ujját abba az irányba, amerre a kurzort mozgatni kívánja.
45
Tegye az ujját az érintőpadra, és gyorsan koppintson az ujjával
kétszer a megfelelő elemre.
Vagy: nyomja meg kétszer az érintőpad bal oldali gombját.
Két koppintás gyors
egymásutánban
vagy
Két kattintás gyors
egymásutánban
Érintőpad
3. fejezet
A számítógép használata
Jobb gomb funkció
46
Az érintőpad Érintés funkciója (opcionális)
Ez megfelel a jobb egérgombbal való kattintásnak.
Nyomja meg egyszer az érintőpad jobb oldali gombját. Megjelenik
a vonatkozó előugró menü.
Click
•• Az érintőpad érzékelő funkciója nem minden típuson
található meg, és a funkció verziója is eltérő lehet. Bizonyos
használati módok a verzió függvényében eltérőek
lehetnek.
áᔪ
•• A használat részleteiről lásd a Touchpad Settings (Érintőpad
beállításai) ablakot.
Ŗᮁ
Az Érintés funkció beállítása
Áthúzás funkció
Az áthúzás az adott elem másik helyre történő mozgatását jelenti
annak kijelölését követően.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az érintőpad bal oldali gombját
az áthúzni kívánt elem fölött, és húzza át azt az új helyre.
Az érintőpad bal
oldali gombjának
lenyomva tartása
Mozgatás
Előfordulhat, hogy bizonyos érintési funkciók nincsenek
konfigurálva.
᜽᯲
Ebben az esetben az alábbi útvonalon végezheti el a konfigurálást.
ᰆ⊹
1
megjelenik az Érintőpad beállítási ablaka, kattintson
2 Amikor
a megfelelő elemre a A beállítani kívánt elem kiválasztása
Kattintson az asztalon a Gombok menü > Beállítások
Vezérlőpult > Hardver és hang > Touchpad elemre.
>
ᖅᱶ
mezőben, és pipálja ki az ahhoz tartozó jelölőnégyzetet.
Az Érintés funkció visszavonásához törölje az adott elem
kijelölését az Érintőpad beállítási ablakában.
Érintőpad
3. fejezet
A számítógép használata
A görgetés funkció
Gombok menü aktiválása funkció
A funkció megegyezik az érintőpad görgetési területével.
Ha az ujját az érintőpad jobb szélére helyezi, és az érintőpad
közepe felé húzza, a Gombok menü jelenik meg.
Ha ráhelyezi két ujját az érintőpadra és felfelé, lefelé, jobbra vagy
balra mozgatja őket, a képernyő fel, le, jobbra vagy balra mozog.
47
vagy
Az utoljára használt ablak megnyitása funkció
Nagyítás funkció
Ha ráhelyezi két ujját együtt vagy külön-külön az érintőpadra,
azzal az aktuális képet vagy szöveget nagyíthatja, illetve
kicsinyítheti.
Nagyítás
Kicsinyítés
vagy
Helyezze az ujját az érintőpad bal szélére, és ujját az érintőpad
közepe felé húzva aktiválhat egy előzőleg működő programot az
aktuálisan futó programok közül.
Érintőpad
3. fejezet
A számítógép használata
48
Érintőpad be-/kikapcsolása funkció
Lezárás funkcióbillentyűkkel
Automatikus zárolás USB-egér csatlakoztatásakor
Ha csak az egeret kívánja használni, de az érintőpadot nem,
kikapcsolhatja az utóbbit.
Ha külső USB-mutatóeszköz csatlakozik a számítógéphez, és ki
szeretné kapcsolni az érintőpad funkciót, lépjen be az asztali
Gombok menü > Beállítások > Vezérlőpult > Hardver és hang
> Egér > Érintőpad pontjába, és válassza ki a Disabled (Letiltva)
lehetőséget.
Az érintőpad funkció zárolásához nyomja meg az
+
billentyűt.
Az érintőpadnak és gombjainak beállításait azon a lapon
adhatja meg, amely az Asztal > Beállítások > Vezérlőpult
> Hardver és hang > Touchpad panelon lévő Gombok
menüre kattintva jelenik meg.
Az automatikus zárolás funkció bizonyos modellek esetén
nem áll rendelkezésre.
Többkártyás modul (opcionális)
3. fejezet
A számítógép használata
A többkártyás modul használatával különböző típusú
memóriakártyák tartalmát olvashatja be, illetve különböző típusú
memóriakártyákra írhat ki adatokat.
A memóriakártya behelyezésekor ellenőrizze, hogy a megfelelő
irányba helyezi-e be a kártyát. Ha rosszul behelyezett kártyát tol
be a számítógépbe, kárt tehet a kártyában vagy a nyílásban.
•• A kártyákat használhatja cserélhető lemezként, így
kényelmesen hajthat végre adatcserét különböző digitális
eszközökkel, például digitális fényképezőgéppel stb.
•• A kívánt kapacitású memóriakártyát külön kell
megvásárolnia.
•• A többkártyás modul színe eltérhet az útmutatóban
ábrázolttól.
•• A nyílás használata előtt távolítsa el a nyílásból a
mintakártyát. (Csak a mintakártyával ellátott modellek
esetében.)
•• Helyezze be a memóriakártyát a többkártyás modulba a
nyíláson látható irányba.
•• A „*”-gal jelölt memóriakártyákat először helyezze
egy megfelelő adapterbe, majd illessze az adaptert a
többkártyás modulba.
Ha a memóriakártyát közvetlenül, a megfelelő adapter
nélkül helyezi be a többkártyás modulba, tönkreteheti a
számítógépet.
•• Az adapter állapotától függően előfordulhat, hogy a
számítógép nem ismeri fel az eszközt.
•• Az adatátviteli sebesség a memóriakártya specifikációjától
függően eltérő lehet.
Példa) SD-kártya
Memóriakártyák elnevezése
A következő táblázatból megtudhatja, mit jelent a
memóriakártyák nevének rövidítése.
Rövidítés
SD
Memóriakártya neve
Secure Digital
*mini SD
mini Secure Digital
*micro SD
micro Secure Digital
SDHC
Secure Digital High Capacity
*mini SDHC
mini Secure Digital High Capacity
*micro SDHC
micro Secure Digital High Capacity
SDXC
*micro SDXC
Secure Digital eXtended Capacity
micro Secure Digital eXtended Capacity
49
Többkártyás modul (opcionális)
3. fejezet
A számítógép használata
50
megfelelő irányba helyezze be a kártyát a többkártyás
1 Amodulba.
A memóriakártya eltávolítása
jobb felső sarokban megjelenik a következő üzenet.
2 AKattintson
rá a mappára, és amikor megnyílik, kattintson a
Vagy tolja be a kártya sarkát, és amikor a kártya előugrik, vegye ki.
View Files (Fájlok megtekintése) lehetőségre.
Ha hibára figyelmeztető üzenet jelenik meg, kattintson
a megfelelő ablakra és a Folytatás vizsgálat nélkül
lehetőségre. Végrehajthatja a 3. lépésben leírt következő
műveletet.
Fájlkezelő az asztalon fut.
3 AAdatok
menthet, helyezhet át és törölhet a megfelelő
meghajtón.
A sarkánál fogva távolítsa el a kártyát.
Többkártyás modul (opcionális)
A memóriakártya formázása
A memóriakártya első használata előtt meg kell formáznia azt.
A formázás törli a kártyán tárolt összes adatot. Ha a kártya
adatokat tartalmaz, készítsen azokról biztonsági mentést, és
csak azt követően formázza meg a kártyát.
Kattintson a Fájlkezelő ikonra
1 részén.
a tálcán az asztal alsó
jobb gombbal a kártyameghajtóra, és kattintson a
2 Kattintson
Formázás lehetőségre.
3 A formázás megkezdéséhez kattintson a Start gombra.
3. fejezet
A számítógép használata
51
•• Ha a memóriakártyát a számítógép mellett digitális
készülékkel, például fényképezõgéppel is használja, azt
javasoljuk, hogy használat elõtt a digitális készülékben
formázza a kártyát. Ha először a számítógépben formázza
a kártyát, és utána helyezi be a digitális készülékbe,
előfordulhat, hogy a digitális készülékben újra kell
formáznia azt.
•• Ha a kártya írásvédelemmel van ellátva, és az zárolja a
kártyát, nem formázhatja a kártyát, nem írhat adatokat a
kártyára és nem törölhet adatokat arról.
•• A memóriakártya többszöri behelyezése és eltávolítása
károsíthatja a memóriakártyát.
•• SDIO (Secure Digital Input Output) kártya nem
használható.
•• Jogvédett adatok nem olvashatók és nem írhatók.
Külső kijelzőeszköz csatlakoztatása
Ha prezentációt mutat be vagy videót, illetve filmet néz, akkor
külső kijelzőeszköz,
például monitor, TV, projektor stb. csatlakoztatásával a külső
eszköz szélesebb képernyőjén nézheti a képet.
3. fejezet
A számítógép használata
A csatlakozókábel
A felhasználónak külön meg kell vásárolnia a szükséges
csatlakozókábeleket.
A számítógép egy analóg monitor porttal (D-SUB) és egy digitális
video-/audioporttal (HDMI) rendelkezik.
Ha a külső eszköz a HDMI-porton keresztül van csatlakoztatva,
akkor jobb a képminőség, mint az analóg monitorport (D-SUB)
esetében. Ezért több port támogatása esetén ahhoz a porthoz
csatlakoztassa a külső eszközt, amely jobb képminőséget biztosít.
Mielőtt elkezdené, ellenőrizze a portot és a külső
kijelzőeszköz kábelét, majd csatlakoztassa a kijelzőeszközt a
számítógéphez.
D-SUB kábel
HDMI-kábel
52
Ŗᮁ
Külső kijelzőeszköz csatlakoztatása
3. fejezet
A számítógép használata
᜽᯲
Csatlakoztatás a monitorporthoz (opcionális)
Ha monitorhoz, TV-hez vagy projektorhoz csatlakoztatja a
számítógépet, akkor nagyobb méretben élvezheti a képet.
Jobb prezentációkat készíthet, ha a számítógépet projektorhoz
csatlakoztatja.
(15 tűs) segítségével csatlakoztassa a
1 Monitorkábel
számítógép D-SUB-portját a monitor portjához.
Külső
monitor
TV
Projektor
Válassza a Gombok menü > Eszközök
> Projektor >
3 Második
képernyő elemet. Válassza ki a kívánt monitorüzemmódot.
3&୘ִփ
ᰆ⊹
3&୘ִփ
ᖅᱶ
3&୘ִփ
Csak a számítógép képernyőjére
A 3&୘ִփ
tartalom csak a számítógépes monitoron
‫ࢿـ‬
(aktuális eszköz) jelenik meg.
‫ࢿـ‬
Megkettőzés
Az‫ࢿـ‬
aktuális eszköz tartalma a külső eszközön is
megjelenik.
‫ࢿـ‬
୙ࢠ
Kiterjesztés
Az୙ࢠ
aktuális eszköz képernyője a külső
eszközökön
is megjelenik.
୙ࢠ
Csak
୙ࢠa második képernyőre
A ѿ‫ء‬ध୘ִփ
tartalom csak a külső eszköz képernyőjén
jelenik
meg.
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
be a csatlakoztatott monitor, TV vagy projektor
2 Dugja
tápkábelét, és kapcsolja be.
Ha tv-készülékhez csatlakozik, állítsa át a tv-készüléket külső
eszköz módba.
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
53
Külső kijelzőeszköz csatlakoztatása
A HDMI-porton keresztüli csatlakoztatás
(opcionális)
᜽᯲
Ha HDMI-porton keresztül csatlakoztatja TV-hez a számítógépet,
akkor kiváló kép- és hangminőséget élvezhet.
A TV HDMI-csatlakoztatása után konfigurálni kell a képernyőt és a
hangot.
1
Csatlakoztassa a HDMI-kábelt a televíziókészülék HDMIportjához.
Külső
monitor
3. fejezet
A számítógép
használata
Ŗᮁ
2
Válassza a Gombok menü > Eszközök
> Projektor >
Második képernyő
elemet. Válassza ki aᰆ⊹
kívánt monitor3&୘ִփ
üzemmódot.
3&୘ִփ
ᖅᱶ
3&୘ִփ
Csak a számítógép képernyőjére
A 3&୘ִփ
tartalom csak a számítógépes monitoron
‫ࢿـ‬
(aktuális eszköz) jelenik meg.
‫ࢿـ‬
Megkettőzés
TV
Projektor
Az‫ࢿـ‬
aktuális eszköz tartalma a külső eszközön is
megjelenik.
‫ࢿـ‬
୙ࢠ
Kiterjesztés
Az୙ࢠ
aktuális eszköz képernyője a külső
eszközökön
is megjelenik.
୙ࢠ
Csak
୙ࢠa második képernyőre
A ѿ‫ء‬ध୘ִփ
tartalom csak a külső eszköz képernyőjén
jelenik
meg.
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
•• Ez csak TV-kimeneti portot (HDMI) támogató típusoknál
használható.
•• A több HDMI-porttal rendelkező televízióknál a DVI IN
porthoz csatlakoztassa a számítógépet.
•• A számítógép televízióhoz való csatlakoztatásakor váltsa
HDMI-re a televízió külső bemeneti módját.
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
•• A DOS-parancs prompt ablak nem támogatja a külső
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
monitort/TV-t.
•• A jelek egyidejűleg mind a három eszközre (LCD + CRT +
HDMI) való kivitele nem támogatott.
54
Külső kijelzőeszköz csatlakoztatása
Az NVIDIA grafikák hatékonyabb használata
(opcionális)
A NVIDIA Optimus egy olyan funkció, amely lehetővé teszi a
belső vagy külső grafikus chipkészletek automatikus kiválasztását
és használatát az aktuálisan futó szoftvertől függően.
A belső grafikus chipkészlet használható például internetezéshez
vagy szövegszerkesztéshez az energiafogyasztás csökkentése
érdekében, míg a nagyteljesítményű külső grafikus chipkészlet
játékokhoz és filmezéshez megfelelő a valósághűbb kép
létrehozása érdekében.
•• A NVIDIA Optimus modell csak a Windows 8 operációs
rendszert támogatja.
•• Ez a funkció csak a NVIDIA Optimus technológiát támogató
modellek esetén támogatott.
3. fejezet
A számítógép használata
55
A külső grafikus chipkészlet által futtatott programok
regisztrálása
Ha a külső grafikus chipkészlet segítségével szeretne futtatni
egy programot, az adott programot regisztrálnia kell a NVIDIA
vezérlőpultban.
Bizonyos programok már gyárilag regisztrálva vannak. További
programok (pl. 3D játékok stb.) regisztrálásához hajtsa végre az
alábbi lépéseket.
a jobb gombbal az Asztal felületére, majd válassza
1 Kattintson
a NVIDIA vezérlőpult lehetőséget.
a 3D beállítások > 3D beállítások kezelése pontot a
2 Válassza
bal oldali panelen, és válassza a Programbeállítások fület.
szoftver regisztrálásához Kattintson a Hozzáadás gombra a
3 AVálassza
ki a testre szabni kívánt programot: (S) mezőben.
Csak futtatható fájlokat (EXE) regisztrálhat.
Külső kijelzőeszköz csatlakoztatása
Válassza ki az előnyben részesített grafikus processzort
4 Aehhez
a programhoz (O) mezőben válassza ki a Nagy
teljesítményű NVIDIA processzor lehetőséget, és kattintson
az Alkalmaz gombra.
x
x
c
v
v
regisztrációja megtörtént.
5 AA program
regisztrált program elindításakor a program a külső grafikus
chipkészlet használatával fut ennek külön beállítása nélkül.
3. fejezet
A számítógép használata
56
A hangerő beállítása
3. fejezet
A számítógép használata
A hangerő beállításához használhatja a billentyűzetet és a
hangerő-szabályzó programot.
A hangerő beállítása a billentyűzettel
+
vagy
+
áᔪ
Nyomja meg az
Ŗᮁ
+
billentyűkombinációt hangerő
be- vagy kikapcsolásához.
A hangerő beállítása a hangerő-szabályzó
programmal
᜽᯲
ᰆ⊹
A csúszka beállításához kattintson a Gombok menü > Beállítások
>
pontjára.
ᖅᱶ
Elnémítás
⦽
57
Hangrögzítők használata
Ebben a részben arról olvashat, hogyan tud felvételt készíteni a
Windows Recorder programmal.
mikrofont a mikrofon-csatlakozóhoz.
1 Csatlakoztasson
Belső mikrofont is használhat.
a jobb egérgombbal a Tálcán levő Hangerő ikonra
2 Kattintson
, és válassza a Rögzítőeszközök pontot.
hogy a mikrofont állította-e be alapértelmezett
3 Ellenőrizze,
rögzítőeszköznek.
Ha igen, az alapértelmezett eszköz beállítása ezzel kész.
Ha nem, kattintson a jobb egérgombbal a mikrofonra, és
válassza a Alapértelmezett pontot.
Kattintson a bal alsó ikonra
a Kezdőképernyőn, majd
4 kattintson
a Hangrögzítő lehetőségre.
Kattintson a Felvétel indítása pontra.
A hangerő beállítása
A SoundAlive funkció használata (opcionális)
A SoundAlive funkció segítségével térhatásúbb hatást érhet el
sztereó hangszórókkal.
•• A számítógép típusától függõen a mellékelt szoftverek
eltérhetnek.
áᔪ
•• Ezenkívül elõfordulhat, hogy bizonyos képek különböznek
Ŗᮁ
a tényleges terméktõl a számítógép típusától és a
szoftververziótól függõen.
᜽᯲
Jobb gombbal kattintson a Hangerő ikonra az asztalon
1 lévő
tálcán, és kattintson a Lejátszóeszközök lehetőségre.
ᰆ⊹
(Vagy kattintson az asztalon a Gombok menü > Beállítások
> Vezérlőpult > Hardver és hang > Hang menüpontra.)
ᖅᱶ
a jobb gombbal a Speakers (Hangszórók)
2 Kattintson
lehetõségre, majd válassz a Tulajdonságok pontot.
3 Válassza ki a SoundAlive fület, és válasszon egy üzemmódot.
3. fejezet
A számítógép használata
58
Ŗᮁ
Az LCD fényerejének szabályozása
3. fejezet
A számítógép használata
59
᜽᯲
A fényerő szabályozása a billentyűzettel
A megjelenítési mód megváltoztatása
ᰆ⊹
1
Kattintson a Gombok menü > Beállítások
fényereje
ikonra.
2
> Képernyő
ᖅᱶ
A fényerő-beállító csúszkával állítsa be a képernyő fényerejét.
⦽
A megjelenítési mód a felhasználó kényelme érdekében
megváltoztatható, így megadhatja például a filmezéshez vagy az
elektronikus könyvek olvasásához legmegfelelőbb beállítást.
1
a Settings > Megjelenítés > Színárnyalat
2 Kattintson
lehetőségre.
A Kezdőképernyőn kattintson a bal alsó ikonra
.
•• Dinamikus: Tisztán és élesen jeleníti meg a képet.
•• Normál: Normál megjelenítési mód.
•• Film: Sötétben vagy filmnézéshez használja ezt a megjelenítési
módot.
•• Film (fényes): Ebben a módban jobban kivehetők a sötét
jelenetek.
•• Olvasás: Elektronikus könyvek olvasásához ideális.
•• Nincs hatás: Az alapértelmezett megjelenítési mód.
Az LCD fényerejének szabályozása
A számítógép táphálózatról való üzemeltetése közben a
képernyő fényereje automatikusan a legerősebb szintre vált,
akkumulátorról való működtetéskor pedig az akkumulátor
használati idejének növelése érdekében automatikusan
halványabbra vált.
•• Az akkumulátorfogyasztás csökkentése
Az LCD fényerejének csökkentése, amikor a
számítógép akkumulátorról működik, ami kisebb
akkumulátorfogyasztást eredményez.
•• A laptop számítógép: hibás LCD képpontjainak elve
A Samsung betartja az LCD-k minőségére és
megbízhatóságára vonatkozó szigorú előírásokat. Ennek
ellenére elkerülhetetlen, hogy a laptopon egy-egy hibás
képpont mégiscsak előforduljon. Ha nagy számban
jelennek meg hibás képpontok, az problémákat okozhat
a megjelenítésben, de ha csupán kis számban, az nincs
hatással a számítógép teljesítményére.
A Samsung ezért a következő pontelveket követi:
- Fényes pont: 2 vagy annál kevesebb
- Fekete pont: 4 vagy annál kevesebb
- Fényes és fekete pontok kombinációja: 4 vagy annál
kevesebb
3. fejezet
A számítógép használata
Az LCD tisztítására vonatkozó utasítások
Az LCD-panel tisztításához puha, számítógép-tisztító
folyadékkal enyhén benedvesített kendőt használjon; a
törlést egy irányban végezze.
Az LCD-panel erővel történő tisztítása az LCD károsodását
okozhatja.
60
Vezetékes hálózat
Vezetékes hálózatnak nevezik azt a hálózati környezetet, amely
vállalatoknál vagy otthoni szélessávú internetkapcsolatnál
fellelhető.
•• Az utasítások a legújabb Windows operációs rendszerre
vonatkoznak, ezért azok és az ábrák egy része eltérhet az
Ön operációs rendszerén tapasztalhatóktól. A műveletek
a többi Windows rendszer esetében is hasonlóak, ezért a
számítógépet azokat szem előtt tartva használja.
᜽᯲
2
3. fejezet
A számítógép használata
61
ᰆ⊹
Kattintson a Gombok menü pontra az Asztal > Beállítások
> Vezérlőpult > Hálózat és Internet > Hálózat és
ᖅᱶ
megosztási
központ panelon, majd kattintson a bal oldali
menüpanelon lévő Adapterbeállítások módosítása pontra.
•• Az operációs rendszer korlátai miatt a Windows 7 Starter
verzió nem támogatja a Dual View funkciót.
Csatlakoztatás vezetékes helyi hálózathoz
1
Csatlakoztasson LAN-kábelt a vezetékes LAN-porthoz.
ki az Ethernet pontot, majd kattintson az érintőpad
3 Válassza
jobb gombjával, és válassza a Tulajdonságok menüpontot.
A hálózati eszköz neve a számítógép hálózati eszközétől
függően eltérő lehet.
Vezetékes hálózat
3. fejezet
A számítógép használata
az TCP/IP protokoll 4-es verziója (TCP/Pv4) elemet
Konfigurálja az IP-beállításokat.
4 Válassza
5
a Hálózati elemek listájáról, majd kattintson a Tulajdonságok
DHCP használata esetén válassza az IP-cím automatikus
menüpontra.
•• A hálózati elem neve a telepített operációs rendszertől
függően eltérhet.
•• Hálózati elem hozzáadásához kattintson a képernyőn
megjelenő Install (Telepítés) gombra (lásd a fenti ábrát).
Klienst, szolgáltatást és protokollt adhat hozzá.
kérése opciót. Statikus IP-cím használatához válassza A
következő IP-cím használata lehetőséget, és adja meg
manuálisan az IP-címet.
Ha nem használja a DHCP-protokollt, a hálózati
rendszergazdától kérheti el az IP-címet.
a beállításokat, kattintson az OK gombra.
6 HaEzzelmegadta
megadta a hálózati beállításokat.
62
Vezetékes hálózat
áᔪ
A WOL (Wake On LAN,) funkció használata, azaz
A számítógép felébresztése hálózaton keresztül
Ŗᮁ
A <Wake On LAN> (A számítógép felébresztése hálózaton
keresztül) funkció felébreszti az alvó módban levő rendszert, ha a
᜽᯲
hálózaton
(vezetékes LAN) keresztül megfelelő jel érkezik (pl. ping
vagy „magic packet” parancs).
1
ᰆ⊹
Kattintson a Gombok menü pontra az Asztal > Beállítások
> Vezérlőpult > Hálózat és Internet > Hálózat és
ᖅᱶ
megosztási
központ panelon, majd kattintson a bal oldali
menüpanelon lévő Adapterbeállítások módosítása pontra.
a jobb egérgombbal a Helyi kapcsolat elemre, és
2 Kattintson
válassza a Tulajdonságok pontot.
3. fejezet
A számítógép használata
63
a Konfigurálás > Energiagazdálkodás fülre. Jelölje
3 Kattintson
ki az Az eszköz felébresztheti a számítógépet lehetőséget,
majd kattintson az OK gombra. Indítsa újra a rendszert.
- Ha a rendszer annak ellenére feléledt alvó módból, hogy
nem fogadott egyetlen jelet sem, a <Wake On LAN>
(A számítógép felébresztése hálózaton keresztül) funkció
letiltását követően használja tovább a számítógépet.
- Előfordulhat, hogy a LAN LED-et nem lehet kikapcsolni, ha
a rendszert a WOL (A számítógép felébresztése hálózaton
keresztül) funkció letiltása nélkül kapcsolja ki.
- Előfordulhat, hogy a <Wake On LAN> (A számítógép
felébresztése hálózaton keresztül) funkció nem aktiválódik,
ha vezeték nélküli LAN használata közben vezetékes LAN-t
csatlakoztat. A <Wake On LAN> (A számítógép felébresztése
hálózaton keresztül) funkció használatához válassza a
Letiltás beállítást a vezeték nélküli LAN esetében.
- Előfordulhat, hogy a hibrid energiatakarékos mód
használatakor nem működik a <Wake On LAN>
funkció. A Hibrid alvó üzemmódot a Vezérlőpult
Energiagazdálkodási lehetőségek pontjában kapcsolhatja
ki.
A Ping által aktivált Hálózati ébresztés nem támogatott.
Vezetékes hálózat
Ha egy 100 Mbps/1 Gbps vezetékes LAN-hoz kapcsolódó
számítógép kilép alvó/hibernálás módból, megjelenik a 10
Mbps/100 Mbps vezetékes LAN-kapcsolatot jelző üzenet.
Ez azért történik, mert a számítógép készenléti/hibernálási
módból való feléledése után mintegy 3 másodperc múlva
áll helyre a hálózat. A hálózati kapcsolat helyreállítása után a
sebesség 100 Mbps/1 Gbps.
Ha a rendszer akkumulátorról működik, a LAN-kábel
csatlakoztatása után pár másodperccel hosszabb idő
alatt lehet csatlakozni az internethez. Ez a jelenség
az energiatakarékos funkció eredménye, és az
akkumulátorfogyasztás csökkentése érdekében történik.
Ha a rendszer akkumulátorról működik, a vezetékes LAN
sebessége automatikusan csökken az akkumulátorfogyasztás
csökkentése érdekében. Ebben az esetben az 1 Gbps/100
Mbps-os LAN 100 Mbps/10 Mbps sebességgel működik.
3. fejezet
A számítógép használata
64
Vezeték nélküli hálózat (opcionális)
A vezeték nélküli hálózat (vezeték nélküli LAN) alkotta környezet
olyan hálózati környezet, amely lehetővé teszi, hogy több, otthon
vagy kisirodában telepített számítógép vezeték nélküli LANeszközökön keresztül kommunikáljon egymással.
3. fejezet
A számítógép használata
65
•• A képernyőkép és terminológia a modelltől függően eltérő
lehet.
•• A programverziótól függően előfordulhat, hogy néhány
funkció nem elérhető, illetve eltérő funkciók állnak
rendelkezésre.
•• A leírás csak a vezeték nélküli LAN-kártyákkal vagy
eszközökkel rendelkező típusokra vonatkozik.
A vezeték nélküli LAN-eszköz opcionális.
Az útmutatóban látható kép a vezeték nélküli LAN eszköz
típusától függően eltérhet a tényleges terméktől.
Mi is az a hozzáférési pont?
A hozzáférési pont olyan eszköz, mely összeköti a vezetékes
és a vezeték nélküli LAN-t, és megegyezik egy vezetékes
hálózat vezeték nélküli hubjával. A hozzáférési pont
segítségével több vezeték nélküli LAN-nal rendelkező
számítógép is összekapcsolható.
Vezeték nélküli hálózat (opcionális)
áᔪ
Ŗᮁ
Csatlakozás vezeték nélküli LAN hálózathoz
Hozzáférési pont megléte esetén a Windows
vezeték nélküli LAN᜽᯲
csatlakozásának használatával, a hozzáférési pont segítségével
kapcsolódhat az internetre.
ᰆ⊹
3. fejezet
A számítógép használata
66
a Csatlakozás gombra.
2 Kattintson
Ha hálózati kulcsot állított be a hozzáférési ponthoz, adja
meg, majd kattintson az OK gombra.
A hálózati jelszót kérje a hálózati rendszergazdától.
1
A Gombok menü > Beállítások
> Hálózati kapcsolatok
ᖅᱶ
menüpontra kattintva megjelenítheti
az elérhető
hozzáférési pontok listáját.
Ha kiválaszt egy hozzáférési pontot a csatlakozáshoz,
megjelenik a Csatlakozás gomb.
Hozzáférési
pontok listája
befejeződött a hozzáférési pont beállítása, a megfelelő
3 Hahozzáférési
pont mellett megjelenik a Csatlakoztatva jelzés.
A vezeték nélküli hálózat most már használatra kész.
Samsung szoftverek frissítése
Az SW Update egy szoftverprogram, amely a számítógép
vásárlásakor telepített Samsung szoftverprogramokat és
meghajtóprogramokat keres, és segít frissíteni azokat.
•• A frissíthető fájlokat a frissítés előtt csak akkor ellenőrizheti,
amikor az internethez csatlakozik.
•• Az SW Update nem biztosít frissítést a felhasználó által
külön telepített eszközmeghajtókhoz vagy programokhoz.
•• Típustól függően előfordulhat, hogy az alkalmazás nem áll
rendelkezésre.
Kattintson a bal alsó ikonra
a Kezdőképernyőn, majd
1 kattintson
a SW Update lehetőségre.
3. fejezet
A számítógép használata
az SW Update program.
2 Fut
Válassza ki a frissíteni kívánt elemeket a frissítési folyamat
folytatása előtt.
Szoftverlista
Szoftverfrissítés
67
3. fejezet
A számítógép állapotának diagnosztizálása és hibaelhárítás A számítógép használata
Az Support Center program, amely a Samsung számítógép
hibaelhárítási útmutatója, támogatja a rendszer diagnosztizálását,
és GYIK funkciót tartalmaz a gyakran előforduló hibákhoz.
Support Center program elindul, és megkezdi a
2 Azszámítógép
diagnosztizálását.
A diagnosztikai folyamat befejezése után a Rendszerállapot
menü az aktuálisan megoldandó hibák listáját sorolja fel.
Előfordulhat, hogy a típustól függően az Support Center
nem érhető el vagy más verziójú.
Kattintson a bal alsó ikonra
a Kezdőképernyőn, majd
1 kattintson
a Support Center lehetőségre.
68
A számítógép
diagnosztizálása
és hibaelhárítás
A számítógép fő
hibájához tartozó
GYIK funkció
A számítógép hibáinak keresése
a hozzá tartozó Troubleshoot (Hibaelhárítás) gombra
3 Hibát
kattintva oldhatja meg.
A biztonsági eszköz használata (opcionális)
Biztonságosan rögzítheti a számítógépet, ha vezetékkel ellátott
zárat csatlakoztat a Biztonsági nyíláshoz.
Ehhez a zárat és a kábelt külön meg kell vásárolnia.
A zár és a kábel használatával kapcsolatban lásd a termékhez
mellékelt útmutatót.
Erősítse zárat és a kábel egyik végét egy rögzített tárgyhoz, a
másik végét pedig rögzítse a biztonsági nyíláshoz.
3. fejezet
A számítógép használata
69
4. fejezet
Beállítások és frissítés
BIOS Setup
71
Indítójelszó beállítása
74
Az indítósorrend megváltoztatása
77
Akkumulátor
78
BIOS Setup
A BIOS Setup programmal igény szerint konfigurálhatja a
számítógép hardverét.
•• A BIOS Setup segítségével beállíthat indítójelszót,
megváltoztathatja az indítási sorrendet, vagy új eszközt
adhat hozzá.
•• A hibás beállítások a rendszer hibás működését vagy
összeomlását okozhatják, ezért fordítson kellő figyelmet a
BIOS beállítására.
•• A BIOS Setup funkciói a termékfejlesztés következtében
módosulhatnak.
•• A BIOS Setup menük és menüelemek a számítógép
típusától függően eltérőek lehetnek.
4. fejezet
Beállítások és frissítés
A BIOS Setup megnyitása
be a számítógépet.
1 Kapcsolja
Azonnal nyomja le többször az F2 billentyűt.
pillanat múlva megjelenik a BIOS beállítóképernyő.
2 Pár
A BIOS Setup elemei az adott terméktől függően eltérőek
lehetnek.
71
BIOS Setup
4. fejezet
Beállítások és frissítés
A BIOS Setup képernyő
A BIOS Setup menük és menüelemek a számítógép típusától
függően eltérőek lehetnek.
SAMSUNG BIOS Configuration
Beállítás menü
Súgó
A kiválasztott
elemhez
tartozó súgó
automatikusan
megjelenik.
Beállítási
elemek
72
Beállítás menü
Magyarázat
SysInfo
A számítógép alapvető specifikációinak leírása.
Advanced
E menü használatával elvégezheti a fő
chipkészletek és a kiegészítő funkciók
beállítását.
Security
Biztonsági funkciók (köztük a jelszavak)
konfigurálására használható.
Boot
E menü segítségével elvégezheti a perifériák
beállítását, illetve konfigurálhatja a
rendszerindítással kapcsolatos beállításokat,
például az indítási sorrendet.
Exit
Kilépés a beállításokból a módosítások
mentésével, vagy anélkül.
BIOS Setup
4. fejezet
Beállítások és frissítés
Rendszerbeállító billentyűk
A beállítás alatt a billentyűzetet kell használnia.
F1
Fel- és
lefelé nyíl
F5/F6
A beállítás súgójának megtekintése.
Mozgás felfelé és lefelé.
Az elem értékének megváltoztatása.
F9
Az alapértelmezett beállítások
betöltése.
ESC
Visszatérés az egy szinttel feljebb
levő menübe, vagy az Exit (Kilépés)
menü megnyitása.
Balra és
jobbra nyíl
Enter
F10
Belépés egy másik menübe.
Elemet kiválasztása, vagy almenü
megnyitása.
A módosítások mentése, és kilépés a
beállításokból.
A tényleges billentyűzet képe és színe eltérhet a
bemutatottól.
73
Indítójelszó beállítása
Ha jelszót állít be, mindig meg kell adnia a jelszót, amikor
bekapcsolja a számítógépet vagy belép a BIOS-beállításokba.
Jelszó beállításával korlátozhatja a hozzáférést kizárólag a jogosult
felhasználókra, megvédve így a számítógépen levő adatokat és
fájlokat.
•• A jelszót a következő 3 almenüben állíthatja be
(rendszergazdai jelszó, felhasználói jelszó és merevlemezjelszó).
•• Ne hagyja el vagy felejtse el a jelszót.
•• A jelszavát ne hozza mások tudomására!
•• Ha elfelejti a rendszergazdai vagy a merevlemez-jelszót,
segítségért forduljon a szervizközponthoz. Ilyen esetben a
Samsung szervizdíjat számít fel.
•• Ha elfelejti a felhasználói jelszót, a rendszergazdai jelszó
letiltásával a felhasználói jelszót is automatikusan letilthatja.
•• A számítógép típusától és az illesztőprogram verziójától
függően a dokumentumban bemutatott képek és az
azokon szereplő feliratok eltérhetnek a termékben
ténylegesen láthatóktól.
4. fejezet
Beállítások és frissítés
74
Rendszergazda jelszó beállítása
Ha rendszergazdai jelszót állít be, mindig meg kell adnia a
jelszót, amikor bekapcsolja a számítógépet vagy belép a BIOSbeállításokba.
Csak rendszergazdai és felhasználói jelszó beállítása nem igazán
biztonságos.
A biztonság fokozása érdekében használjon merevlemez-jelszót is.
1 Válassza a BIOS Setup Security menüjét.
2
XXXXXXXX
A Set Supervisor Password elem alatt nyomja meg az
<Enter> billentyűt.
Indítójelszó beállítása
Adja meg a jelszót, nyomja meg az <Enter> billentyűt, majd
3 adja
meg ismét a jelszót megerősítésképpen, és végül nyomja
meg újra az <Enter> billentyűt.
A jelszó legfeljebb 8 alfanumerikus (szám és betű) karaktert
tartalmazhat. Különleges karakterek használata nem
megengedett.
megtörtént a rendszergazda jelszó beállítása.
4 Ezzel
A rendszergazda jelszóra a számítógép bekapcsolásához vagy
a BIOS Setup megnyitásához van szükség.
Bizonyos típusok esetén megjelenik a Jelszó megadva üzenet
a Setup Notice ablakban.
4. fejezet
Beállítások és frissítés
75
Felhasználói jelszó beállítása
A felhasználói jelszó megadásával bekapcsolhatja a számítógépet,
de nem módosíthatja a főbb BIOS-beállításokat, mivel nem léphet
be a BIOS-beállítások menübe.
Ennek segítségével, hogy illetéktelenek hozzáférjenek a fő
beállításokhoz a BIOS Setup menüben.
Felhasználói jelszó beállításának előfeltétele a rendszergazda
jelszó megléte. A rendszergazda jelszó kikapcsolása egyben a
felhasználói jelszót is inaktiválja.
A Set User Password elem alatt nyomja meg az <Enter>
billentyűt, és végezze el a rendszergazda jelszó beállítási
műveletét a 3. lépéstől kezdődően.
Ekkor az Enter billentyű megnyomásával véglegesíteni kell a
beállításokat.
Indítójelszó beállítása
Indítójelszó beállításához előbb rendszergazda jelszót (Set
Supervisor Password) kell megadni.
Állítsa a Password on boot elemet Enabled értékre.
Indítójelszó beállítását követően minden esetben meg kell adnia
azt a számítógép elindításakor.
A jelszót jegyezze meg, mert később is szüksége lesz rá!
Indítójelszó beállítása
Merevlemez jelszó beállítása (opcionális)
Merevlemez jelszó megadása esetén a HDD másik számítógépről
nem érhető el.
Nyomja meg az <Enter> billentyűt a Set HDD Password elem
alatt, és hozzon létre egy jelszót a Rendszergazda jelszó beállítása
című rész 3. lépésében leírtak szerint.
•• Néhány típus esetében a merevlemez jelszó beállítása
funkció nem elérhető.
4. fejezet
Beállítások és frissítés
76
A jelszó kikapcsolása
kikapcsolásához nyomja meg az <Enter> billentyűt.
1 AA jelszó
rendszergazda jelszó deaktiválásához például nyomja meg
az <Enter> billentyűt a Set Supervisor Password elem alatt.
Enter Current Password elem alatt írja be a jelenlegi
2 Azjelszót,
és nyomja meg az <Enter> billentyűt.
•• A merevlemez jelszó módosítása
üresen az Enter New Password mezőt, és nyomja
3 Hagyja
meg az <Enter> billentyűt.
Biztonsági okokból csak a számítógép újraindítása, azaz a
bekapcsológomb megnyomása után változtathatja meg a
merevlemez jelszót.
üresen a Confirm New Password mezőt, és nyomja
4 Hagyja
meg az <Enter> billentyűt.
Ha nem sikerül módosítani a merevlemez jelszót, vagy
megjelenik a HDD Password Frozen üzenet a BIOS
Setup megnyitásakor és a Security > HDD Password
kiválasztásakor, nyomja meg a bekapcsológombot a
számítógép ismételt bekapcsolásához.
A jelszó ezután szükségtelenné válik.
Bizonyos típusok esetén a jelszó törléséhez a Setup Notice
ablakban meg kell nyomni az Enter billentyűt.
Az indítósorrend megváltoztatása
A fejezet bemutatja az indítósorrend megváltoztatásának módját,
így a számítógép először a merevlemezről indul el.
A számítógép típusától és az illesztőprogram verziójától
függően a dokumentumban bemutatott képek és az azokon
szereplő feliratok eltérhetnek a termékben ténylegesen
láthatóktól.
1
meg az <Enter> billentyűt a Boot Device Priority
2 Nyomja
elemre lépve.
Válassza a BIOS Setup Boot menüjét.
4. fejezet
Beállítások és frissítés
77
lefelé mutató nyilat (↓) tartalmazó gomb megnyomásával
3 Alépjen
az SATA HDD elemre, és nyomja meg az F6 billentyűt,
majd mozgassa az elemet a lista elejére.
Boot Menu
[Boot Priority Order]
1. SATA CD
: XXXXXXXXXXXX
2. SATA HDD : XXXXXXXXXXXX
3. USB CD
: N/A
4. USB FDD
: N/A
5. USB HDD
: N/A
6. NETWORK : N/A
XXXXXXXX
0WO.QEM
'PCDNG-G[RCF
6QWEJ2CF/QWUG
=1HH?
=$[0WO.QEM?
='PCDNGF?
+PVGTPCN.#0
2:'1241/
='PCDNGF?
=&KUCDNGF?
5OCTV$CVVGT[%CNKDTCVKQP
meg az F10 billentyűt, mentse a beállításokat, majd
4 Nyomja
lépjen ki a beállítási menüből.
Ezzel az indítóeszköz sorrend élére a merevlemez került.
Ha DOS rendszerből kell a számítógépet indítania USBeszköz segítségével, lépjen be a BIOS menüjébe, válassza
az Advanced menüpontot, majd állítsa a Fast BIOS Mode
lehetőséget Disabled értékre.
Akkumulátor
4. fejezet
Beállítások és frissítés
Tartsa be a következő utasításokat, ha a számítógépet nem a
hálózatról, hanem akkumulátorról kívánja működtetni.
Ez a számítógép beépített akkumulátorral rendelkezik.
Óvintézkedések:
•• A felhasználó nem távolíthatja el és cserélheti ki a
beépített akkumulátort.
•• Az akkumulátor eltávolításához vagy cseréjéhez
forduljon hivatalos szervizhez a termék és
a felhasználók védelme érdekében. Ezért a
szolgáltatásért szervizdíjat kell fi zetni.
•• Csak a használati útmutatóban felsorolt töltőket használja.
•• Tilos az akkumulátort hevíteni, tűzbe, illetve annak
közelébe helyezni, valamint 60 °C nál melegebb helyen
tárolni, mert fennáll a tűz keletkezésének veszélye.
•• Olvassa el a rendszer működési környezetére vonatkozó
információkat, és használja/tárolja az akkumulátort
szobahőmérsékleten.
•• A számítógép első használata előtt csatlakoztassa a
hálózati adaptert és töltse fel teljesen az akkumulátort.
•• A szemléltető ábrák egy reprezentatív típusra vonatkoznak.
Az ábrák ezért eltérhetnek az adott számítógéptől.
A beépített akkumulátor helye
78
Akkumulátor
Az akkumulátor töltése
beépített akkumulátor rögzítve van. Csatlakoztassa a
1 Ahálózati
adaptert a számítógép tápbemeneti csatlakozójához.
Megkezdődik az akkumulátor töltése.
4. fejezet
Beállítások és frissítés
79
Az akkumulátor maradék töltésének mérése
Az akkumulátor töltöttségi állapotát a következő műveletekkel
ellenőrizheti:
Az akkumulátortöltés ellenőrzése a Tálcán
Húzza ki a hálózati adaptert, álljon rá az egérmutatóval az
akkumulátor ikonra a Tálcán, és ellenőrizze az akkumulátor
maradék kapacitását.
Az akkumulátor élettartama
Az akkumulátor fogyóeszköz, így hosszantartó használat esetén
a kapacitása/élettartama lecsökkenhet. Ha az akkumulátor
élettartama az eredeti felénél kevesebbre csökken, ajánlott új
akkumulátor beszerzése.
Ha hosszabb időn át nem használja az akkumulátort, töltse
fel azt a kapacitásának 30–40%-ára, és úgy tárolja. Ezzel
meghosszabbíthatja az élettartamát.
Akkumulátor
4. fejezet
Beállítások és frissítés
áᔪ
80
áᔪ
Az akkumulátor használati idejének
meghosszabbítása
Ŗᮁ
Az energiagazdálkodási program használata
᜽᯲
Ez a program hozzájárul az akkumulátor gazdaságosabb
használatához, és támogatja a működési környezetre optimalizált
energiagazdálkodási
üzemmódot.
᜽᯲
Ŗᮁ
Az LCD fényerejének csökkentése
ᰆ⊹
1
Kattintson a Gombok menü > Beállítások
fényereje
ikonra.
> Képernyő
ᖅᱶ
fényerő-beállító csúszkával állítsa be a képernyő fényerejét.
2 AMegnő
az akkumulátor élettartama.
⦽
1
ᰆ⊹
Kattintson a Gombok menü pontra az Asztal > Beállítások
Vezérlőpult > Hardver és hang > Energiagazdálkodási
ᖅᱶ
lehetőségek
panelon.
Ugyanide jut, ha a jobb egérgombbal a teljesítménymérő
készüléket ábrázoló ikonra
kattint a tálca értesítési
területén, majd az Energiagazdálkodási lehetőségek
pontra kattint.
megjelenik a következő képernyő, válasszon egyet az
2 Amikor
üzemmódok közül.
Akkumulátor
A Akkumulátorkalibrálás funkció használata
4. fejezet
Beállítások és frissítés
meg az irányjelző gombokkal a Boot > Smart Battery
3 Nyissa
Calibration elemet, majd nyomja meg az <Enter> billentyűt.
XXXXXXXX
Ha rövid időre többször feltölti/kisüti az akkumulátort, a használati
idejét csökkenheti a tényleges akkumulátortöltöttség és a kijelzett
maradéktöltés közötti eltérés.
Ebben az esetben az akkumulátor tényleges töltöttsége és a
kijelzett maradék töltés megegyezik az akkumulátor teljes, az
akkumulátorkalibrálás funkcióval történő kisütésével, majd
ismételt feltöltésével.
A számítógép típusától és az illesztőprogram verziójától
függően a dokumentumban bemutatott képek és az azokon
szereplő feliratok eltérhetnek a termékben ténylegesen
láthatóktól.
1 A számítógép kikapcsolása után húzza ki a hálózati adaptert.
be ismét a számítógépet, és a beállítási képernyő
2 Kapcsolja
megnyitásához nyomja meg az F2 billentyűt.
81
0WO.QEM
'PCDNG-G[RCF
6QWEJ2CF/QWUG
=1HH?
=$[0WO.QEM?
='PCDNGF?
+PVGTPCN.#0
2:'1241/
='PCDNGF?
=&KUCDNGF?
5OCTV$CVVGT[%CNKDTCVKQP
ki a Yes lehetőséget a Battery Calibration
4 Jelölje
Confirmation ablakban, és nyomja meg az <Enter>
billentyűt.
Ezzel bekapcsolta az Akkumulátorkalibrálás funkciót, mely
végrehajtja az akkumulátor „előidézett” kisütését.
A művelet leállításához nyomja meg az <Esc> billentyűt.
A művelet mintegy 3–5 órán át tart, az akkumulátor
kapacitásának és maradék töltésének függvényében.
5. fejezet
Hibaelhárítás
A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés
készítése a számítógépről (opcionális)
83
Windows újratelepítése (opcionális)
90
Kérdések és válaszok
94
A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése
a számítógépről (opcionális)
Ha a számítógéppel hiba történik, az Recovery (helyreállító
program) segítségével könnyen vissza lehet állítani a számítógép
alapértelmezett (gyári) beállításait. Másrészt a számítógépről
biztonsági mentést készíthet, így bármikor visszaállíthatja a kívánt
állapotba.
83
•• Előfordulhat, hogy a típustól függően az Recovery nem
érhető el vagy más verziójú.
•• Néhány funkció a verziótól függően eltérhet vagy
hiányozhat. További tájékoztatásért tekintse meg a
program Súgó részét.
•• A 64 GB-nál kevesebb merevlemez- vagy
tárhelykapacitással rendelkező modellek esetében az
Recovery program nem áll rendelkezésre.
Az Recovery bemutatása
•• Az Recovery program nem támogatja az ODD (CD/DVD
stb.) meghajtókat.
Helyreállítás
•• Mivel a rendszer-helyreállítás töröl minden, a felhasználó
által az utolsó visszaállítási pont után mentett adatot és
telepített programot, a rendszer-helyreállítás előtt ajánlott
biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról.
Biztonsági
mentés
Súgó
Funkció
5. fejezet
Hibaelhárítás
Meghatározás
Helyreállítás
A teljes Windows meghajtót visszaállítja.
Biztonsági
mentés
A teljes Windows meghajtóról biztonsági
mentést készíthet.
A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése
a számítógépről (opcionális)
Helyreállítás
Ha nem indul el a rendszer, illetve ha súlyos probléma adódik a
számítógéppel, visszaállíthatja a számítógép beállításait a gyári
alapértékekre.
1
- Ha nem indul el a Windows
Kapcsolja be a számítógépet, és a Recovery képernyő
megjelenítéséhez többször egymás után nyomja meg az
F4 billentyűt.
5. fejezet
Hibaelhárítás
84
a kezdőképernyő jelenik meg, kattintson a Recover
3 Amikor
(Helyreállítás).
Select a recovery point (Helyreállítási pont Vtása) elemre, és
kattintson a Recover (Helyreállítás) pontra.
Ha a User Data Maintenance (Felhasználói adatok
karbantartása) elemet ON (BE) értékre állítják, a számítógépet
helyreállítja a szoftver az aktuális felhasználói adatok
karbantartása közben.
- A Kezdőképernyőn a rendszerbetöltés után
a Kezdőképernyőn, majd
K
attintson a bal alsó ikonra
kattintson a Recovery lehetőségre.
a program első alkalommal fut, el kell fogadni a
2 HaFelhasználói
szerződést.
helyreállítás a képernyőn megjelenő utasítások alapján
4 Atörténik.
Amikor a helyreállítás befejeződik, a számítógépet a
megszokott módon használhatja.
A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése
a számítógépről (opcionális)
Helyreállítás biztonsági mentés után
A számítógépet visszaállíthatja, miután arról különálló meghajtóra
vagy külső tárolóeszközre biztonsági mentést készített.
Biztonsági mentés készítése
5. fejezet
Hibaelhárítás
85
a Backup (Biztonsági mentés) elemre az
2 Kattintson
Recovery kezdőképernyőjén.
Válassza ki a mentendő meghajtót, majd kattintson a Backup
(Biztonsági mentés) lehetőségre.
Nem Vthat DVD meghajtót.
a számítógépről külső tárolóeszközre biztonsági mentést
1 Hakészít,
csatlakoztassa a külső tárolóeszközt, és válassza ki a
kapcsolódó meghajtót.
Válasszon
meghajtót a
mentéshez.
3 A biztonsági mentést az utasítások alapján kell végezni.
A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése
a számítógépről (opcionális)
Helyreállítás
A számítógépet biztonsági mentésből a fenti eljárással állíthatja
helyre.
5. fejezet
Hibaelhárítás
86
a Recover Option (Helyreállítási beállítás) elemet,
3 Válassza
majd kattintson a Recover (Helyreállítás) lehetőségre.
Válasszon helyreállítási pontot.
a biztonsági mentés képfájlját külső tárolóeszközre
1 Hamentette,
csatlakoztassa az eszközt.
el az Recovery programot, majd kattintson a
2 Indítsa
Recovery (Helyreállítás) elemre.
helyreállítás a képernyőn megjelenő utasítások alapján
4 Atörténik.
Miután a helyreállítás befejeződött, a számítógépet a
megszokott módon használhatja.
A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése
a számítógépről (opcionális)
5. fejezet
Hibaelhárítás
87
A külső tárolólemez másolása
A számítógépbe épített tárolóeszköz, pl. HDD, SSD stb. (ezentúl
a kézikönyv merevlemez néven hivatkozik rá) cseréje esetén a
meglévő adatokat könnyen és biztonságosan az új tárolóeszközre
mozgathatja.
Az új tárolóeszköznek a meglévő adatok mentéséhez
elegendő kapacitással kell rendelkeznie.
Külön megvásárolható USB csatlakozóval csatlakoztathatja a
merevlemezt a számítógéphez.
megvásárolható USB csatlakozóval csatlakoztathatja a
1 Külön
merevlemezt a számítógéphez.
el az Recovery programot, majd kattintson a Disk
2 Indítsa
copy (Lemezmásolás)
elemre.
3
Válasszon egy lehetőséget a Disk recovery Point (LemezHelyreállítási pont) panelon, majd kattintson a Disk copy
(Lemezmásolás) parancsra.
szoftver az aktuális merevlemez adatait az új merevlemezre
4 Amenti.
az adatok mentése teljesen befejeződött, nyissa ki a
5 Hamerevlemez
burkolatát a számítógép alján, és cserélje ki a
meglévő merevlemezt az újra.
Ha a számítógép alján lévő burkolatot nem tudja kinyitni,
kérjen segítséget a Samsung szervizközponttól.
Ebben az esetben a kapcsolódó szolgáltatást ki is
számlázhatják.
már új merevlemez van beépítve.
6 AAzszámítógépbe
új merevlemez most már tartalmazza a régi merevlemezen
található összes adatot és beállítást.
A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése
a számítógépről (opcionális)
Lemezkép exportálása funkció
Ha a számítógépet gyakran állítja vissza az alapértelmezett
(gyári) beállításokra, a számítógépet kényelmesen visszaállíthatja,
miután az alapértelmezett (gyári) lemezképet külső tárolóeszközre
exportálja.
a külső tárolóeszközt, majd válasszon
1 Csatlakoztassa
meghajtót a mentéshez.
2 Kattintson a Run (Futtatás) gombra.
el a folyamatot az utasításokat követve, hogy
3 Végezze
az alapértelmezett (gyári) lemezképet teljesen a külső
tárolóeszközre mentse. Most válassza le a mentéshez használt
külső tárolóeszközt, és tárolja külön.
Ha vissza szeretné állítani a számítógépet a gyári
alapértékekre, csatlakoztassa azt a számítógép lemezképét
tartalmazó külső tárolóeszközhöz, és hajtsa végre a
Helyreállítás című részben ismertetett lépéseket.
5. fejezet
Hibaelhárítás
88
A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése
a számítógépről (opcionális)
Rendszer-helyreállító funkció Windows-ban
Ha a számítógéppel hiba történik, a Recovery program segítségével
visszaállíthatja a számítógép alapértelmezett beállításait.
A 64 GB-nál kisebb tárhelykapacitással rendelkező modellek
esetén használja a Windows System Restore funkciót a
Recovery program helyett.
a Gombok > Beállítások > Gépház > Frissítés és
1 Kattintson
helyreállítás > Helyreállítás menüpontra.
Kattintson a Kezdés gombra, és válassza ki a A Windows….
2 vagy
a Minden…. lehetőséget.
A Windows….
Minden….
Ha a számítógép nem működik
megfelelően, ezzel az opcióval úgy
állíthatja vissza a rendszert, hogy megőrzi
a médiafájlokat (például fénykép-, videoés zenefájlokat stb.) és a személyes
dokumentumokat.
Mindent eltávolíthat a számítógépről, és
újratelepítheti a Windows rendszert.
5. fejezet
Hibaelhárítás
89
Ha vissza szeretné állítani a számítógépet a gyári
alapbeállításokra, vagy teljesen elölről szeretné
kezdeni a telepítést, ezzel az opcióval visszaállíthatja a
számítógépet a gyári alapbeállításokra.
\Windows, \Program files, \Program files(x86), \ProgramData,
OEM Folder (ex) c:\samsung), \User\<user name>\AppData
helyreállítás végrehajtásához kövesse a képernyőn
3 Amegjelenő
utasításokat.
Ha a helyreállítás befejeződött, a megszokott módon
használhatja a számítógépet.
Helyreállítás után kattintson a bal alsó ikonra
a
Kezdőképernyőn, és indítsa el a SW Update programot.
Windows újratelepítése (opcionális)
A Windows rendszert a hozzá tartozó SYSTEM RECOVERY MEDIA
(RENDSZER-HELYREÁLLÍTÓ ADATHORDOZÓ) segítségével
telepítheti újra, ha nem működik megfelelően. (SYSTEM RECOVERY
MEDIA (RENDSZER-HELYREÁLLÍTÓ) ADATHORDOZÓVAL rendelkező
típusokhoz.)
•• Előfordulhat, hogy típustól függően a SYSTEM RECOVERY
MEDIA (RENDSZER-HELYREÁLLÍTÓ) ADATHORDOZÓT
nem minden rendszer tartalmazza.
•• Ha nem tudja elindítani a Windows rendszert, vagy ha
törölni kívánja a meglevő adatokat és újratelepíteni a
Windowst, telepítse azt a [A Windows újratelepítése
sikertelen indítás esetén] részben foglalt utasítások
szerint.
•• Bizonyos képek eltérhetnek az adott terméktől.
•• A leírás az operációs rendszer függvényében eltérő lehet.
•• A Windows újratelepítésével elveszhetnek a merevlemezre
mentett adatok (fájlok és programok).
•• Feltétlenül készítsen biztonsági mentést a fontosabb
adatokról. A Samsung Electronics nem vállal felelősséget
az esetlegesen bekövetkező adatvesztésért.
5. fejezet
Hibaelhárítás
90
A Windows újratelepítése
be a SYSTEM RECOVERY MEDIA (RENDSZER1 Helyezze
HELYREÁLLÍTÓ) ADATHORDOZÓT a DVD-meghajtóba.
megjelenik a Windows telepítésVtó képernyője,
2 Amikor
kattintson a Telepítés gombra. Amikor megjelenik a
frissítésVtó ablak, kattintson a megfelelő elemre.
Ha a Frissítés kiVtása képernyőn a Go online to get the latest
updates for installation (A legújabb frissítések keresése
az interneten) opciót Vtja, a rendszer legújabb frissítéseket
telepíti, és következik a 4. lépés. A számítógépnek ekkor már
csatlakoznia kell az internethez.
Felhasználói licencszerződés képernyő megjelenésekor
3 Aválassza
az Elfogadom a licencfeltételeket pontot, majd
kattintson a Tovább gombra.
Az operációs rendszer verziójától függően előfordulhat, hogy
ez a képernyő nem jelenik meg.
Windows újratelepítése (opcionális)
következő ablak megjelenésekor válassza ki a telepítés
4 Amódját.
Ha a Custom (Egyéni) lehetőségre kattint, az eljárások az 5.
lépéstől kezdve egymás után folytatódnak.
Ha az Upgrade (Bővítés) lehetőségre kattint, az eljárások a 6.
lépéstől kezdve egymás után folytatódnak.
•• Az operációs rendszer verziójától függően előfordulhat,
hogy ez a képernyő nem jelenik meg.
•• Custom (Egyéni)
Ezt a lehetőséget Vtva újratelepítheti a Windows
rendszert. Az Egyéni telepítést követően minden
eszközillesztőt és programot újra kell telepítenie. A
telepítést követően előfordulhat, hogy olyan mappák
és fájlok is a merevlemezen maradnak, amelyekre nincs
szükség (pl. C:\Windows.old stb.).
•• Upgrade (Bővítés)
Ezt a lehetőséget Vtva bővítheti a Windows rendszert az
aktuális fájlok, konfigurációk és programok karbantartása
közben. Az eszközillesztők és programok újratelepítése
ugyan nem szükséges, de azért előfordulhat, hogy néhány
program nem működik megfelelően a frissítést követően.
megjelenik az operációs rendszer telepítésének
5 Amikor
helyét kérdező ablak, válassza ki a megfelelő lemezmeghajtó
partíciót, és kattintson a Tovább gombra.
5. fejezet
Hibaelhárítás
A D meghajtó egy részén tárolja a rendszer a Samsung
helyreállító megoldás által használt rendszerkép biztonsági
másolatát. A Windowst a C meghajtóra ajánlott telepíteni.
Ha az adott partíció korábbi Windows telepítőfájlokat
tartalmaz, üzenet jelenik meg és közli, hogy a rendszer
áthelyezi a fájlokat és mappákat a Windows.old mappába.
Kattintson az OK gombra.
a Windows telepítés.
6 Folytatódik
A számítógép 3-szor újraindul telepítés közben.
Ha újraindulás után megjelenik a Press any key to
boot from CD or DVD... (CD-ről vagy DVD-ről való
rendszerbetöltéshez nyomjon meg egy billentyűt...)
üzenet, ne nyomjon meg egyetlen gombot sem.
egy felhasználót a Windows képernyőjén
7 Regisztráljon
megjelenő utasítások szerint.
kész a regisztráció, megjelenik a Windows Asztal
8 Haképernyő.
A számítógép problémamentes használatához ajánlott a
szükséges szoftver telepítése.
91
Windows újratelepítése (opcionális)
A Windows újratelepítése sikertelen indítás
esetén
Ha nem indul el a Windows, indítsa el a SYSTEM RECOVERY
MEDIA (RENDSZER-HELYREÁLLÍTÓ) ADATHORDOZÓRÓL, melyről
újratelepítheti az operációs rendszert.
be a SYSTEM RECOVERY MEDIA (RENDSZER1 Helyezze
HELYREÁLLÍTÓ) ADATHORDOZÓT a DVD-meghajtóba, és
indítsa újra a számítógépet.
közben megjelenik a Press any key to
2 Habootújraindítás
from CD or DVD... (CD-ről vagy DVD-ről való
rendszerbetöltéshez nyomjon meg egy billentyűt...)
üzenet, nyomjon le egy tetszőleges gombot.
3
Rövid idő után megjelenik az opciókat (pl. Nyelv, Idő,
Billentyűzet stb.) tartalmazó ablak. Hagyja jóvá a beállításokat,
és kattintson a Tovább gombra.
megjelenik a Windows telepítésVtó képernyője,
4 Amikor
kattintson a Telepítés gombra.
5. fejezet
Hibaelhárítás
92
Az operációs rendszer verziójától függően előfordulhat, hogy
ki kell választani az operációs rendszert. A Tovább gombra
kattintva megjelenik az 5. lépést tartalmazó képernyő.
Felhasználói licencszerződés képernyő megjelenésekor
5 Aválassza
az Elfogadom a licencfeltételeket pontot, majd
kattintson a Tovább gombra.
Az operációs rendszer verziójától függően előfordulhat, hogy
ez a képernyő nem jelenik meg.
megjelenik a telepítés típusát kérő ablak, kattintson
6 Amikor
az Custom (Egyéni) opcióra.
Az operációs rendszer verziójától függően előfordulhat, hogy
ez a képernyő nem jelenik meg.
megjelenik az operációs rendszer telepítésének
7 Amikor
helyét kérdező ablak, válassza ki a megfelelő lemezmeghajtó
partíciót, és kattintson a Tovább gombra.
A D meghajtó egy részén tárolja a rendszer a Samsung
helyreállító megoldás által használt rendszerkép biztonsági
másolatát. A Windowst a C meghajtóra ajánlott telepíteni.
Windows újratelepítése (opcionális)
•• Ha a Drive Options (Advanced) (Meghajtó beállításai
(Speciális)) lehetőségre kattint, partíciót törölhet,
formázhat, hozhat létre vagy bővíthet ki. Kattintson az
egyik funkcióra, majd kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
•• Ha az adott partíció korábbi Windows telepítőfájlokat
tartalmaz, üzenet jelenik meg és közli, hogy a rendszer
áthelyezi a fájlokat és mappákat a Windows.old
könyvtárba. Kattintson az OK gombra.
következő lépések megegyeznek a Windows telepítésének
8 A7. lépésével
kezdődő műveletsorral.
5. fejezet
Hibaelhárítás
93
Kérdések és válaszok
A rendszeren előforduló hibákat kereshet, és megtekintheti a
kapcsolódó megoldásokat. Ezen kívül megtekintheti a számítógép
működtetéséhez kapcsolódó anyagokat.
5. fejezet
Hibaelhárítás
merevlemez Windows operációs rendszerben
K2. Afeltüntetett
kapacitása eltér a termékspecifikációban
foglaltaktól.
V
A tárolóeszköz (HDD) gyártó által számított kapacitásának
alapja, hogy 1 KB = 1000 byte. Az operációs rendszer
(Windows) azonban abból indul ki, hogy az eszköz kapacitása
1 KB = 1024 byte, és ezért a merevlemez Windows operációs
rendszerben feltüntetett kapacitása kisebb, mint a tényleges
kapacitás.
A Windows operációs rendszerben feltüntetett kapacitás
kisebb lehet a ténylegesnél, mert a Windowson kívül néhány
más program is foglal helyet a merevlemezen.
Az Recovery szoftvert tartalmazó típusok esetében a
merevlemez Windows operációs rendszerben feltüntetett
kapacitása kisebb lehet a ténylegesnél, mert az Recovery
kb. 5–20 GB rejtett területet használ a merevlemezből a
helyreállító rendszerkép tárolására; az említett rejtett terület
pedig nem számít bele a Windows számára elérhető teljes
méretbe.
Az Recovery mérete típustól függően eltérő; ez az
alkalmazott programok különböző mérete miatt van így.
Visszaállítással kapcsolatos tudnivalók
K1. Mi az a helyreállítási terület?
V
A Samsung számítógépeken található egy extra partíció,
mely a számítógép helyreállítására és a fájlok biztonsági
mentésére szolgál. (Csak az Recovery programmal
rendelkező típusok esetén.)
94
Ezt a partíciót helyreállítási területnek nevezik, amely az
operációs rendszerből és az alkalmazásprogramokból álló
helyreállító rendszerképet tartalmaz.
Kérdések és válaszok
K3.
V
5. fejezet
Hibaelhárítás
A Windows rendszerrel kapcsolatos tudnivalók
Mi az a helyreállítási képfájl?
Ez a számítógép állapota (az operációs rendszerrel, adott
illesztőprogramokkal, szoftverekkel stb. együtt), amelyet a
szoftver adatfájllá alakít át. Ez a számítógép helyreállításához
szükséges, és a számítógép merevlemeze tartalmazza. A 64
GB-nál kisebb kapacitású tárolóeszközöknél azonban nincs
ilyen a kis kapacitás miatt.
K1. Nem találom a számítógép Kikapcsolás gombját.
V • Érintőpad/egér:
-K
attintson a Gombok > Beállítások > Főkapcsoló >
Leállítás lehetőségre.
- J obb gombbal kattintson a Kezdőképernyő gombra,
majd kattintson a Leállítás vagy kijelentkezés > Leállítás
lehetőségre.
állíthatok helyre olyan számítógépet, amely
K4. Hogyan
nem rendelkezik Recovery programmal?
V
A számítógép beállításait a Windows rendszerbe integrált
Számítógép-helyreállító funkcióval is visszaállíthatja.
Bővebb tájékoztatást a Súgóban, a Helyreállítás funkcióval
foglalkozó részben talál.
95
K2. Az alkalmazás eltűnt a kezdőképernyőről.
V • Érintőpad/egér:
1. A
számítógépre telepített összes alkalmazás mozaikos
a
megjelenítéséhez kattintson a bal alsó ikonra
Kezdőképernyőn.
2. J obb kattintás az alkalmazásra, majd válassza a Rögzítés
a kezdőképernyőre lehetőséget, hogy megjelenjen a
Kezdőképernyőn a csempék között.
Kérdések és válaszok
már jól ismerem a Windows 7-et, szeretném,
K3. Mivel
ha az asztal képernyő ugyanúgy jelenne meg, mint a
Windows 7-ben.
V
Ha azt szeretné, hogy a Windows 7-hez hasonlóan rögtön az
asztal jelenjen meg, tegye a következőt.
Kattintson jobb gombbal az asztal alján látható tálcára,
kattintson a Tulajdonságok > Navigáció fülre, majd jelölje
be az Asztal megjelenítése a kezdőképernyő helyett
bejelentkezéskor és a képernyőn lévő összes alkalmazás
bezárásakor lehetőségre.
K4.
Hogyan távolíthatok el egy alkalmazást?
V
Kattintson az asztalon a Gombok menü > Beállítások >
Vezérlőpult > Program eltávolítása.
Vagy jobb gombbal kattintson a Kezdőképernyő gombra,
és a Programok és szolgáltatások lehetőségre.
Kattintson a programra. Ezután kattintson a Remove
(Eltávolítás) gombra.
5. fejezet
Hibaelhárítás
96
módosíthatom a képernyőbeállításokat, a
K5. Hogyan
környezeti beállításokat, a színt stb.?
V
Kattintson a Gombok > Beállítások > Gépház > Gép és
eszközök menüpontra. Elvégezheti az operációs rendszer
beállításait, például a képernyődizájn stb. beállítását.
A számítógép részletes beállításához kattintson az asztalon a
Gombok menü > Beállítások > Vezérlőpult pontra.
Ugyanúgy beállíthatja a számítógépet, ahogyan a meglévő
Windows rendszerek esetében.
K6.
V
A HTML5 webszabványnak megfelelő, kezdőképernyőn
rögzített Internet Explorer nem támogatja az Active X
vezérlőt, az asztali Internet Explorer azonban igen.
Active X nem fut a kezdőképernyőn rögzített Internet
Explorer alatt.
► Az Active X aktiválása:
Ha a jobb gombbal az Internet Explorer fölé kattint,
megjelenik a következő képernyő. Nyomja meg a
gombot, majd kattintson a Megtekintés az asztalon
lehetőségre. Az Active X most már engedélyezve van.
Kérdések és válaszok
K7.
V
El szeretném távolítani az előre telepített Windows
8 vagy Windows 8.1 operációs rendszert, és másik
operációs rendszert szeretnék telepíteni.
Ha másik operációs rendszert szeretne telepíteni
számítógépére, akkor előbb meg kell változtatnia a BIOSbeállításokat.
További információ a http://www.samsung.com honlapon, az
Ügyféltámogatás > Hibaelhárítás menüpontban olvasható.
Keressen rá a Windows 8 vagy Windows 8.1 rendszerre, és
tekintse meg az adott problémára kapott találatokat.
5. fejezet
Hibaelhárítás
A kijelzővel kapcsolatos tudnivalók
HDMI porton keresztül való csatlakozás után az
K1. AAsztal
nem fér el TV-készülék képernyőjén.
V
Ha a betűméret túl nagyra vagy túl kicsire van állítva, a
képernyőn átfedésbe kerülnek a karakterek, így a szöveg
nehezen olvasható.
Az asztalon kattintson a jobb egérgombbal egy üres
területre, majd kattintson a Személyre szabás > Képernyő
> Minden elem méretének megváltoztatása menüpontra,
majd kattintson az Alkalmaz gombra.
A Graphics Control Panel (Videokártya vezérlőpultja)
panelon adja meg a képernyő beállításait.
képernyőn átfedik egymást a karakterek, illetve
K8. Akisebb
a betűméret.
V
97
► Intel videokártyák esetén
Kattintson a jobb egérgombbal az Asztalra, majd válassza
a Grafikus tulajdonságok > Megjelenítő > Általános
pontot. A Horizontal Ratio (Vízszintes oldalarány) és
Vertical Ratio (Függőleges oldalarány) beállításokat
megadva módosítsa a képernyőt, majd kattintson az OK
gombra.
► AMD videokártyák esetén
1. Kattintson a jobb egérgombbal az Asztalra, és válassza
a Graphics Properties (Grafikus tulajdonságok) >
Desktop and Display (Asztal és képernyő) > My Digital
Flat Panel (Digitális síkmonitor) > Expansion Options
(Digital Flat Panel) (Kiterjesztési lehetőségek (Digitális
síkmonitor)) pontot.
2. A vezérlősávot módosítva állítsa be a TV-készülék sarkait,
majd kattintson az Apply (Alkalmazás) gombra.
Kérdések és válaszok
Hanggal kapcsolatos tudnivalók
5. fejezet
Hibaelhárítás
Egyéb
hallok hangot a TV-készülékből a HDMI porton
K1. Nem
keresztüli csatlakoztatás után.
keresztül nem tudom DOS-ban
K1. USB-eszközön
elindítani a számítógépet.
V
V
1. Kattintson jobb egérgombbal az Asztalon lévő tálcára,
majd kattintson a Play Device (Lejátszóeszközök)
lehetőségre.
2. Változtassa a beállítást a Digital Audio (HDMI) (Digitális
hang (HDMI)), HDMI device (HDMI eszköz), HDMI Output
(HDMI kimenet) vagy egyéb lehetőségre, majd kattintson
a Set as Default (Beállítás alapértelmezésként) gombra.
Ezután kattintson az OK gombra.
98
Ha USB-eszközön keresztül, DOS-ban szeretné elindítani a
számítógépet, először a BIOS beállítások Boot menüjének
Fast BIOS Mode pontjában adja meg a Disabled beállítást.
6. fejezet
Függelék
Fontos biztonsággal kapcsolatos tudnivalók
100
Alkatrészek és tartozékok cseréje
102
Megfelelőségi nyilatkozatok
104
WEEE Szimbólumra Vonatkozó Információk
116
TCO-tanúsítvánnyal rendelkezik
117
Termékspecifikációk
118
Fogalomtár
120
Fontos biztonsággal kapcsolatos tudnivalók
Biztonsági előírások
A rendszer tervezése megfelel az informatikai berendezésekre
vonatkozó legújabb biztonsági szabványoknak; ezt a számítógép
tesztelése is alátámasztja. A termék biztonságos használatának
szavatolása érdekében azonban fontos, hogy a terméken és a
mellékelt dokumentációban található biztonsági utasításokat
minden esetben szem előtt tartsák.
Kövesse az utasításokban foglaltakat, mert így megelőzhető a
személyi sérülés és a rendszer károsodása.
A rendszer beállítása
•• A rendszer használata előtt olvassa el és kövesse a terméken
és a mellékelt dokumentációban található utasításokat. Őrizze
meg a biztonságra és használatra vonatkozó utasításokat.
•• Ne használja a számítógépet víz vagy hőforrás, például fűtőtest
közelében.
6. fejezet
Függelék
100
•• Ha a számítógép rendelkezik feszültségválasztó kapcsolóval,
ellenőrizze, hogy az az Ön régiójának megfelelő állásban van-e.
•• A számítógépen látható nyílások szellőzési célokra szolgálnak.
Ne blokkolja vagy takarja el a nyílásokat. A munkaterület
kialakításakor ügyeljen arra, hogy megfelelő távolság (15 cm)
legyen a számítógép körül a megfelelő szellőzés érdekében.
Tilos tárgyakat helyezni a számítógép szellőzőnyílásaiba.
•• Ügyeljen arra, hogy a számítógépház alján levő
ventilátornyílások szabadon legyenek. Ne helyezze a
számítógépet puha felületre; ellenkező esetben blokkolja a
készülék alján levő szellőzőket.
•• Hosszabbítókábel használatakor ügyeljen arra, hogy az ahhoz
csatlakoztatott valamennyi eszköz együttes teljesítménye ne
haladja meg a hosszabbítóét.
•• A fényes keretű kijelzővel rendelkező notebook számítógépek
esetén a felhasználónak gondosan kell megválasztania
a notebook helyét, mivel a keret zavaró mértékben
visszatükrözheti a környezeti fényeket és a fényes felületeket.
•• Állítsa a rendszert stabil felületre.
•• A számítógépet kizárólag az adatcímkén felsorolt áramforrásról
szabad működtetni.
•• Gondoskodjon arról, hogy a számítógép működtetéséhez
használt elektromos aljzat könnyen hozzáférhető legyen tűz
vagy rövidzárlat esetén.
Ver 3.3
Fontos biztonsággal kapcsolatos tudnivalók
6. fejezet
Függelék
Mire kell figyelni használat közben
A notebook biztonságos használata
•• Ne lépjen rá a tápkábelre, és ne állítson rá tárgyakat.
1. Eszközök telepítéséhez és használatához tekintse át a
használati útmutató biztonsági előírásait.
•• Ne öntsön/ejtsen rá semmit a készülékre. Leginkább úgy
kerülheti ezt el, ha nem eszik vagy iszik a számítógép
közelében.
•• Vannak olyan számítógépek, melyeken cserélhető CMOS
akkumulátor található az alaplapon. A CMOS akkumulátor nem
megfelelő cseréje robbanásveszélyt okozhat. A gyártó által
ajánlott, az eredetivel megegyező vagy ahhoz hasonló típusúra
cserélje ki az akkumulátort.
Az akkumulátorokat a gyártó utasításainak megfelelően
selejtezze le. A CMOS akkumulátor cseréjét bízza szakemberre.
•• A kikapcsolt számítógépben továbbra is van kis mennyiségű
áram.
Az áramütés elkerülése érdekében a készülék tisztítása előtt
minden esetben válassza le a tápkábeleket és húzza ki az
akkumulátor- és modemkábeleket a fali aljzatból.
•• Válassza le a rendszert a hálózatról és forduljon szakemberhez,
ha:
– Megsérült a tápkábel vagy a csatlakozó.
– Folyadék került a rendszerbe.
– A rendszer nem működik megfelelően annak ellenére, hogy
betartja a használati útmutatóban foglaltakat.
– A számítógép leesett vagy a ház megsérült.
– A rendszer teljesítménye megváltozik.
101
2. Az eszközöket csak a vonatkozó műszaki specifikációban
szereplő berendezésekkel szabad használni.
3. Ha égett szagot érez a számítógép körül, vagy abból füst száll
fel, kapcsolja ki és távolítsa el az akkumulátort. Vizsgáltassa át a
számítógépet szakemberrel, és csak azt követően vegye ismét
használatba.
4. Az eszközök szervizelését és javítását a hivatalos
szervizközpontokban kell elvégeztetni.
5. Ne használja úgy a hordozható számítógépet huzamosabb
ideig, hogy annak felülete közvetlenül érintkezik a bőrével.
A számítógép felületének hőmérséklete megemelkedik normál
használat közben (különösen hálózati áram esetén). A bőrrel
való tartós érintkezés kellemetlen érzést válthat ki, vagy akár
égést is okozhat.
Alkatrészek és tartozékok cseréje
Kizárólag a gyártó által ajánlott alkatrészeket és tartozékokat
szabad használni.
A tűzveszélyt AWG 26 vagy annál nagyobb
telekommunikációs kábel használatával csökkentheti.
Tilos a számítógépet veszélyesnek minősített helyen
használni. Ide tartoznak az egészségügyi és fogászati
rendelők, az oxigéndús környezet, illetve az ipari területek.
6. fejezet
Függelék
102
Lézerbiztonság
A CD- vagy DVD-meghajtóval rendelkező számítógépek
megfelelnek a vonatkozó biztonsági szabványoknak, így az IEC
60825-1 szabványnak is. Az egységekben levő lézereszközök az
Egyesült Államok Egészségügyi Minisztériumának (DHHS; US
Department of Health and Human Services) sugárzási szabvány
besorolása szerint 1-es osztályú lézertermékeknek („Class 1 Laser
Products”) minősülnek. Az egység szervizelését - amennyiben
szükséges-, a hivatalos szervizek végzik.
Az akkumulátor leselejtezése
•• A lézer biztonságos használata:
Ne helyezze az akkumulátorokat és a nem eltávolítható
akkumulátorokkal rendelkező készülékeket a háztartási
hulladék közé.
A már nem használható, illetve nem utántölthető akkumulátorok
leselejtezéséről érdeklődjön a Samsung telefonos
ügyfélszolgálatánál.
A használt akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően
selejtezze le.
HA NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚRA CSERÉLI AZ AKKUMULÁTORT,
FENNÁLL A ROBBANÁS VESZÉLYE.
A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROKAT AZ ELŐÍRÁSOKNAK
MEGFELELŐEN SELEJTEZZE LE.
A jelen útmutatóban nem szereplő vezérlők alkalmazása,
átalakítások, illetve a leírtaktól eltérő műveletek
végrehajtása veszélyes sugárterheléshez vezethet.
A lézersugár-terhelés elkerülése érdekében ne próbálja
meg kinyitni a CD- vagy DVD-meghajtó dobozát.
•• 1M osztályú lézersugárzást tapasztalhat, ha a működő rész
nyitva van.
Optikai eszközökkel ne tekintsen bele közvetlenül.
•• 3B osztályú láthatatlan lézersugárzás lép fel, ha nyitva van.
Kerülje a sugárral való érintkezést.
Alkatrészek és tartozékok cseréje
A hálózati adapter csatlakoztatása és
leválasztása
A berendezést olyan helyen kell elhelyezni, ahol van könnyen
elérhető aljzat.
Ne a kábelnél fogva húzza ki a tápvezetéket.
A tápkábelre vonatkozó követelmények
A számítógéphez mellékelt tápkábel szett (fali csatlakozó,
kábel és hálózati adapter) megfelel a vásárlás helyén érvényes
követelményeknek.
A számítógép más országokban való használatához a tápkábel
szettnek az ott érvényes feltételeknek kell eleget tennie. A
tápkábelre vonatkozó további információkért forduljon a hivatalos
forgalmazóhoz, viszonteladóhoz vagy szervizhez.
6. fejezet
Függelék
103
Általános követelmények
Az alábbiakban felsorolt követelmények valamennyi országra
érvényesek:
•• Az összes tápkábel szettet előzetesen engedélyeztetni kell
annak az országnak egy akkreditált ellenőrzőintézetével,
amelyben a tápkábelt használni fogják.
•• A tápkábel szettnek minimálisan 7 A áramkapacitással és 125
vagy 250 VAC névleges feszültséggel kell rendelkeznie, az
ország villamosenergia rendszerének megfelelően. (CSAK AZ
EGYESÜLT ÁLLAMOKRA VONATKOZIK)
•• Az alkalmazáscsatolónak meg kell felelnie az EN 60 320/IEC
320 szabvány C7 (vagy C5) lapján meghatározott csatlakozóval
szemben támasztott követelményeknek a számítógép
alkalmazás-bemenetébe való illeszkedéshez.
Megfelelőségi nyilatkozatok
Vezeték nélküli eszközökre vonatkozó útmutató
(2,4 GHz-es vagy 5 GHz-es sáv esetén)
A notebook a 2,4 GHz-es / 5 GHz-es sávban működő, alacsony
teljesítményű, rádió LAN-típusú eszközöket (rádiófrekvenciás
vezeték nélküli kommunikációs eszközök) tartalmazhat (beépítve).
A következő rész a vezeték nélküli eszközök használatára
vonatkozó általános tudnivalókat tartalmazza.
A meghatározott országokra vonatkozó korlátozások,
figyelmeztetéseket és egyéb szempontok felsorolását az adott
országra vonatkozó részek tartalmazzák. A rendszer vezeték
nélküli eszközeit csak azokban az országokban szabad használni,
melyeket a számítógép adattábláján található hírközlési felügyelet
által kiadott jóváhagyási jel tartalmaz.
Ha az Ön országa nem szerepel a felsorolásban, a vonatkozó
követelményekről érdeklődjön a helyi hírközlési felügyeletnél.
A vezeték nélküli eszközökre szigorú előírások vonatkoznak, és
előfordulhat, hogy tilos a használatuk.
A notebookba beépített vezeték nélküli eszköz(ök)
rádiófrekvenciás mezőjének erőssége jóval az aktuális nemzetközi
rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó határértékek alatt van. A
notebookba beépített vezeték nélküli eszközök a rádiófrekvenciás
biztonsági szabványok és ajánlások által megengedettnél kisebb
energiát bocsátanak ki, ezért a gyártó biztonságos használatra
alkalmasnak tekinti az eszközöket. A teljesítményszintektől
függetlenül ajánlott az elővigyázatosság; normál használat
során ajánlott az emberi érintkezést a lehető legminimálisabbra
csökkenteni.
6. fejezet
Függelék
104
Vannak olyan körülmények, melyek a vezeték nélküli eszközök
használatának korlátozását követelik meg. A leggyakoribb
korlátozásokat a következő oldalon találhatja:
• A rádiófrekvenciás vezeték nélküli kommunikáció zavart
okozhat az utasszállító repülőgépek berendezéseinek
működésében. A jelenleg érvényes repülésszabályozás
értelmében, utazás közben ki kell kapcsolni a vezeték
nélküli eszközöket.
Például a 802.11ABGN (más néven vezeték nélküli Ethernet
vagy Wi-Fi) szabványnak megfelelő, illetve a Bluetooth
kommunikációs eszközök vezeték nélküli kommunikációs
eszközök.
• Olyan körülmények között, ahol a más eszközökkel
való interferencia bizonyítottan káros, vagy károsnak
ítélt, korlátozott, illetve tilos lehet a vezeték nélküli
eszközök használata. Korlátozottan, illetve egyáltalán
nem használhatók vezeték nélküli eszközök többek
között a repülőgépeken, kórházakban, az oxigénben
vagy gyúlékony gázokban gazdag környezetben. Ha
olyan környezetben tartózkodik, melyről nem tudja,
engedélyezettek-e a vezeték nélküli eszközök, használat
előtt érdeklődjön az illetékes hatóságoknál, és kérjen
engedélyt az eszköz használatára.
Megfelelőségi nyilatkozatok
• Az országok eltérő módon korlátozzák a vezeték nélküli
eszközök használatát. Az Ön által megvásárolt számítógép
vezeték nélküli eszközt tartalmaz, ezért ha más országba
utazik, tájékozódjon a helyi hírközlési felügyeletnél a
vezeték nélküli eszközökre vonatkozó, célországban
érvényes korlátozásokról.
• A beépített vezeték nélküli eszközt tartalmazó készüléket
csak abban az esetben használja, ha a számítógép teljesen
összeszerelt állapotban van, illetve az összes burkolata és
árnyékolója a helyén van.
• A vezeték nélküli eszközöket a felhasználó nem javíthatja.
Tilos az eszközök átalakítása. A vezeték nélküli eszköz
módosítása semmissé teszi annak használati jogát.
Az eszköz szervizelésével kapcsolatban forduljon a termék
gyártójához.
• Csak olyan eszközillesztő programokat használjon, melyek
a termék használati országában engedélyezettek.
További információkért lásd a gyártó által biztosított
rendszer-helyreállító készletet (System Restoration
Kit), vagy forduljon a műszaki támogatást nyújtó
munkatársakhoz.
6. fejezet
Függelék
105
Amerikai Egyesült Államok
Az Egyesült Államokra és Kanadára érvényes biztonsági
előírások és nyilatkozatok
Tilos az antennát adás és vétel közben megérinteni.
Adás közben ne tartsa a rádiót magába foglaló egységet úgy,
hogy az antenna nagyon közel legyen a testéhez, vagy érintse azt,
különös tekintettel az arcára és szemére.
A rádióadót csak csatlakoztatott antennával használja, illetve úgy
végezzen vele adatátvitelt, ellenkező esetben az adó károsodhat.
Különleges környezetben való használat:
használhatók a vezeték nélküli eszközök; a korlátozás mértékét az
adott hely biztonságért felelős személy állapítja meg.
A vezeték nélküli eszközök repülőgépeken történő használatát a
Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) szabályozza.
A vezeték nélküli eszközök használata kórházakban az adott
intézmény által megállapított mértékben korlátozott.
Robbanóeszköz közelségére vonatkozó Vigyázat
Tilos a hordozható adóegységet (pl. vezeték nélküli hálózati
eszköz) árnyékolással nem rendelkező robbanóanyagok
közelében, illetve egyéb robbanásveszélyes környezetben
használni, kivéve, ha az eszközt úgy alakították át, hogy
alkalmas legyen az adott használatra.
Megfelelőségi nyilatkozatok
Repülőgépen történő használatra vonatkozó
figyelmeztetések
Az FCC (Szövetségi Hírközlési Felügyelet) és az FAA (Szövetségi
Légügyi Hivatal) szabályozásban tiltja a rádiófrekvenciás
vezeték nélküli eszközök repülés közbeni használatát, mert
az azok által kibocsátott jelek interferenciát okozhatnak a
repülőgép műszereiben.
Egyéb vezeték nélküli eszközök
A vezeték nélküli hálózat egyéb eszközeire vonatkozó
biztonsági előírások: Erről lásd a vezeték nélküli Ethernetcsatlakozókhoz vagy a vezeték nélküli hálózat egyéb eszközeihez
mellékelt dokumentációt.
A 15. szakasz szerinti rádióadó jellegű eszköz nem okoz
interferenciát az azonos frekvencián működő eszközökben.
Az említett termék bármilyen, az Intel által kifejezetten nem
engedélyezett átalakítása semmissé teheti a felhasználó jogát
az eszköz használatára.
6. fejezet
Függelék
106
Az FCC-előírások 15. szakaszának megfelelő nem
üzemszerű rádióadó
Az eszköz megfelel az FCC-előírások 15. szakaszában foglaltaknak.
Az eszköz használata két feltételhez kötött: (1) Az eszköz nem
okozhat káros interferenciát, és (2) el kell viselnie az őt érő
interferenciát, így a nemkívánatos működést okozót is.
Az eszköz tesztelésen esett át, melynek eredményeképpen
megállapításra került, hogy megfelel az FCC-előírások 15.
szakaszában leírt, a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó
határértékeknek.
A határértékek úgy kerültek megállapításra, hogy a
lakókörnyezetben történő használat esetén ésszerű védelmet
nyújtsanak a káros interferenciák ellen.
A készülék rádiófrekvenciás energiát termel, használ és
bocsáthat ki; ha nem az előírásoknak megfelelően helyezik
el és használják, káros interferenciát okozhat, ami a termék
megfelelő elhelyezésével kiküszöbölhető. Ha a készülék
zavarja a rádió- és televízióvételt – amiről a készülék kiés bekapcsolásával győződhet meg –, a felhasználó a
következőképpen kísérelheti meg a zavar elhárítását:
•• Tájolja át vagy helyezze át máshová a vevőantennát.
•• Növelje a készülék és a vevőberendezés közötti távolságot.
•• Csatlakoztassa a készüléket olyan fali aljzatba, amely más
áramkörön van, mint a vevőberendezés.
•• Kérje a forgalmazó, illetve tapasztalt rádió- vagy
tévészerelő segítségét.
Megfelelőségi nyilatkozatok
A felhasználó szükség szerint kérje a forgalmazó, illetve tapasztalt
rádió- vagy tévészerelő segítségét vagy tanácsát. A következő
kiadvány tanulmányozása is hasznos lehet: „Something About
Interference” (Röviden az interferenciáról)
A kiadvány hozzáférhető az FCC helyi irodáiban. A vállalat
nem felel a készülék nem engedélyezett átalakításából vagy
az előírt csatlakozókábelek és berendezések más eszközökkel
való helyettesítéséből, illetve azok használatából eredő rádióvagy televízióvételt érő interferencia kialakulásáért. Ennek
megszűntetése a felhasználó felelőssége. Csak árnyékolt kábelek
használata engedélyezett.
Az FCC-előírások 15. szakaszának megfelelő üzemszerű
rádióadó
(2,4 GHz-es vagy 5 GHz-es sáv esetén)
A notebook a 2,4 GHz-es / 5 GHz-es sávban működő, alacsony
teljesítményű, rádió LAN-típusú eszközöket (rádiófrekvenciás
vezeték nélküli kommunikációs eszközök) tartalmazhat (beépítve).
Az ebben a részben foglaltak csak abban az esetben érvényesek,
ha a rendszer tartalmazza az említett eszközöket. A vezeték nélküli
eszközök jelenlétét a készülékházon lévő címkén ellenőrizheti.
Az esetlegesen a rendszerben lévő vezeték nélküli eszköz
használata az Amerikai Egyesült Államokban csak akkor
engedélyezett, ha a készülékházon lévő címkén szerepel egy FCCazonosítószám.
6. fejezet
Függelék
107
Az eszköz csak beltéri használatra alkalmas, mert az 5,15-5,25 GHzes frekvenciasávban működik. Az FCC előírásai szerint a terméket
beltérben, az 5,15–5,25 GHz-es frekvenciasávban kell használni
annak érdekében, hogy csökkenthető legyen az azonos csatornát
használó mobil műholdas rendszereket érő káros interferencia. Az
5,25–5,35 GHz-es és 5,65–5,85 GHz-es sávok elsődleges használói
a nagyteljesítményű radarberendezések. A radarállomások
interferenciát okozhatnak és/vagy károsíthatják az eszközt.
Az eszköz használata két feltételhez kötött: (1) Az eszköz nem
okozhat káros interferenciát, és (2) el kell viselnie az őt érő
interferenciát, ideértve a nemkívánatos működést okozót is.
A vezeték nélküli eszközöknek nincsenek a felhasználó által
javítható elemei. Tilos az eszközök átalakítása.
A vezeték nélküli eszköz módosítása semmissé teszi annak
használati jogát. Az eszköz szervizelésével kapcsolatban
forduljon a termék gyártójához.
Megfelelőségi nyilatkozatok
Egészségügyi és biztonsági tudnivalók
Rádiófrekvenciás sugárzás
A termék tanúsításával (SAR) kapcsolatos tudnivalók
A termék beépített rádióadó és -vevő egységgel rendelkezik. Úgy
tervezték és gyártották, hogy az általa kibocsátott rádiófrekvenciás
sugárzás ne haladja meg az USA-beli Szövetségi Kommunikációs
Bizottság (Federal Communications Commission– FCC)
rádiófrekvenciás energiakibocsátásra vonatkozó határértékeit. Az
FCC a határértékek meghatározásakor két szakértő szervezet, az
Amerikai Sugárzásvédelmi és -mérési Tanács (National Council
on Radiation Protection and Measurement – NCRP), valamint a
Villamos- és Elektronikai Mérnökök Intézete (Institute of Electrical
and Electronics Engineers – IEEE) ajánlását vette alapul. Az
ajánlásokat mindkét esetben ipari, állami és akadémiai tudósok és
mérnökök állapították meg a rádiófrekvenciás energia biológiai
hatásaival foglalkozó tudományos irodalom alapos vizsgálatát
követően.
Az FCC által megállapított, vezeték nélküli eszközökre vonatkozó
sugárzási határérték neve fajlagos elnyelési tényező (SAR).
A SAR-érték azt mutatja meg, hogy az emberi test mennyi
rádiófrekvenciás energiát nyel el, mértékegysége pedig watt/
kilogramm (W/kg). Az FCC előírásai szerint a vezeték nélküli
eszközök nem léphetik át az 1,6 W/kg biztonsági határértéket. Az
FCC a sugárzási határérték megállapításakor számolt egy bizonyos
biztonsági ráhagyással is a felhasználók védelme érdekében és a
mérésekből adódó eltérések miatt.
6. fejezet
Függelék
108
A SAR-teszteket az FCC által elfogadott, vezeték nélküli átvitelre
vonatkozó szabványos működési feltételek mellett kell elvégezni,
a különböző frekvenciasávokban mért legmagasabb értéket pedig
fel kell tüntetni. Habár a SAR-érték a legmagasabb hitelesített
teljesítmény mellett kerül meghatározásra, a készülék működés
közben mérhető SAR-értéke általában jóval a maximum érték alatt
van. Ez azért van, mert a készülék a hálózati feltételektől függően
különböző teljesítményszinteken működik. Általában minél
közelebb van a vezeték nélküli bázisállomás antennájához, annál
alacsonyabb a kimeneti teljesítmény.
Az új modellek forgalomba hozatala előtt el kell végezni a
teszteket, és el kell látni a készüléket FCC-tanúsítvánnyal, amely
bizonyítja, hogy nem lépik túl az FCC által meghatározott
sugárzási határértéket. Valamennyi modellt le kell teszteli az FCC
által előírt helyeken (pl. altest).
Ezt a modellt teszteltük a test közvetlen közelében történő
használat mellett, és a termékhez kifejlesztett Samsung
gyártmányú kellékek használata esetén megfelelt az FCC
rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó előírásainak. A fenti
korlátozások be nem tartása az FCC rádiófrekvenciás sugárzásra
vonatkozó irányelveinek megszegését eredményezheti.
A jelen és a többi modell SAR-adatai megtekinthetők az interneten,
a http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ honlapon. A honlapon használja
a termék külsején található FCC azonosítószámot. Bizonyos
esetekben az azonosítószám megtekintéséhez el kell távolítani az
akkumulátort. Ha megtalálta az adott termék FCC azonosítószámát,
kövesse a honlapon található utasításokat, és tekintse meg az adott
termékre vonatkozó jellemző és maximális SAR-értéket.
Megfelelőségi nyilatkozatok
Kanada
Nem üzemszerű rádióadó az ICES-003 szerint
A digitális készülék rádiós zajkibocsátása nem haladja meg
a Kanadai Ipari Minisztérium (Industry Canada) által a rádiós
interferenciára vonatkozó szabályozásban, a B osztályú digitális
berendezésekre előírt, rádiós zajkibocsátásra megadott
határértékeket.
Le présent appareil numérique n’émet pas de bruits
radioélectriques dépassant les limitesapplicables aux appareils
numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le
brouillage radioélectrique édicté par Industrie Canada.
Üzemszerű rádióadó az RSS 210 szerint
Ez a készülék megfelel a Kanadai Ipari Minisztérium (Industry
Canada) RSS 210-es szabványának. Használata a következő két
feltételhez kötött: (1) az eszköz nem okozhat interferenciát, és (2)
el kell viselnie az őt érő interferenciát, ideértve a nemkívánatos
működést okozót is.
L‘ utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux
conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2)
l’ utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout brouillage
radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de
compromettre le fonctionnement du dispositif.
6. fejezet
Függelék
109
A berendezés hitelesítési száma előtt álló „IC” kifejezés arra
utal, hogy a berendezés megfelel a Kanadai Ipari Minisztérium
műszaki szabványának. A más eszközöket érintő potenciális
rádióinterferencia csökkentése érdekében az antenna típusát
és teljesítményét úgy kell megválasztani, hogy a kisugárzott
egyenértékű izotrop teljesítmény (EIRP) ne legyen nagyobb a
sikeres kommunikációhoz szükséges értéknél. A licencszolgáltatást
érő rádióinterferencia elkerülése érdekében az eszközt beltérben,
az ablaktól távol ajánlott használni, mert így biztosítható a
legjobb árnyékolás. A berendezés (vagy az adóantenna) kültéri
használatához licencengedély szükséges.
Pour empecher que cet appareil cause du brouillage au service
faisant l’objet d’une licence, il doit etre utilize a l’interieur et devrait
etre place loin des fenetres afin de Fournier un ecram de blindage
maximal. Si le matriel (ou son antenne d’emission) est installe a
l’exterieur, il doit faire l’objet d’une licence.
(2,4 GHz-es vagy 5 GHz-es sáv esetén)
A notebook a 2,4 GHz-es / 5 GHz-es sávban működő, alacsony
teljesítményű, rádió LAN-típusú eszközöket (rádiófrekvenciás
vezeték nélküli kommunikációs eszközök) tartalmazhat (beépítve).
Az ebben a részben foglaltak csak abban az esetben érvényesek,
ha a rendszer tartalmazza az említett eszközöket. A vezeték nélküli
eszközök jelenlétét a készülékházon lévő címkén ellenőrizheti.
Megfelelőségi nyilatkozatok
Az esetlegesen a rendszerben lévő vezeték nélküli eszköz
használata Kanadában csak akkor engedélyezett, ha a
készülékházon lévő címkén szerepel egy, a Kanadai Ipari
Minisztérium (Industry Canada) által kiadott azonosítószám.
Az IEEE 802.11a szabvány szerinti vezeték nélküli LAN hálózat
esetén a termék az általa használt 5,15–5,25 GHz-es frekvenciasáv
miatt csak beltéri használatra alkalmas. A Kanadai Ipari
Minisztérium (Industry Canada) előírásai szerint a terméket
beltérben, az 5,15–5,25 GHz-es frekvenciasávban kell használni
annak érdekében, hogy csökkenthető legyen az azonos csatornát
használó mobil műholdas rendszereket potenciálisan érő káros
interferencia. Az 5,25–5,35 GHz-es és az 5,65–5,85 GHz-es sávok
elsődleges használói a nagyteljesítményű radarberendezések. A
radarállomások interferenciát okozhatnak és/vagy károsíthatják az
eszközt.
Az eszközhöz engedélyezett maximális antenna erősítő 6dBi,
mert így szavatolható a kétpontú működés során az E.I.R.P
határértékeknek való megfelelés az 5,25–5,35 és 5,725–5,85 GHzes frekvenciatartományban.
A notebookba esetlegesen beépített vezeték nélküli eszköz(ök)
kimeneti teljesítménye jóval a Kanadai Ipari Minisztérium (Industry
Canada) által megállapított határértékek alatt van.
Az eszköz használata két feltételhez kötött: (1) Az eszköz nem
okozhat káros interferenciát, és (2) el kell viselnie az őt érő
interferenciát, ideértve a nemkívánatos működést okozót is.
6. fejezet
Függelék
A licencszolgáltatást érő rádióinterferencia elkerülése
érdekében az eszközt beltérben, az ablaktól távol ajánlott
használni, mert így biztosítható a legjobb árnyékolás.
A berendezés (vagy az adóantenna) kültéri használatához
licencengedély szükséges.
A vezeték nélküli eszközöknek nincsenek a felhasználó által
javítható elemei. Tilos az eszközök átalakítása. A vezeték
nélküli eszköz módosítása semmissé teszi annak használati
jogát. Az eszköz szervizelésével kapcsolatban forduljon a
termék gyártójához.
Brazília
Este produto esta homologado pela ANATEL, de acordo com
os procedimentos regulamentados pela Resolucao 242/2000, e
atende aos requisitos tecnicos aplicados.
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não
tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo
de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário.
110
Megfelelőségi nyilatkozatok
Európai Unió
Az Európai Unióra vonatkozó CE-jelölés és
megfelelőségi nyilatkozatok
Az Európai Unió területén értékesítésre kerülő termékek CEjelöléssel (Conformité Européene) rendelkeznek, ami azt jelenti,
hogy a termék megfelel a vonatkozó irányelvekben és európai
szabványokban foglaltaknak.
A berendezés besorolása 2-es osztály.
A következő információk kizárólag a
berendezésekre vonatkoznak.
6. fejezet
Függelék
111
Az Európai Hírközlési Felügyelet engedélyére
vonatkozó információk (ha a termék rendelkezik az EU
által jóváhagyott rádióeszközzel)
A termék otthoni vagy irodai használatra szánt notebook
számítógép; a 2,4 GHz/5 GHz-es sávban működő, kis teljesítményű,
rádió LAN-típusú eszközöket (rádiófrekvenciás vezeték nélküli
kommunikációs eszközök) tartalmazhat (beépítve). Az ebben a
részben foglaltak csak abban az esetben érvényesek, ha a rendszer
tartalmazza az említett eszközöket. A vezeték nélküli eszközök
jelenlétét a készülékházon lévő címkén ellenőrizheti.
jelöléssel ellátott
Európai irányelvek
Jelen informatikai berendezés tesztelési folyamaton ment
keresztül, melynek eredményeképpen a gyártó kijelenti, hogy a
termék megfelel a következő európai irányelveknek:
•• EMC irányelv 2004/108/EK
•• Kisfeszültségű berendezések irányelv 2006/95/EK
•• Rádióberendezések és távközlési végberendezések, valamint
megfelelőségük kölcsönös elismerése (R&TTE) 1999/5/EK
A rendszer részét képező vezeték nélküli eszközök csak abban az
esetben használhatók az Európai Unióban, illetve a kapcsolódó
jelöléssel rendelkeznek, melyhez egy
területeken, ha azok
tanúsító szervezet által kibocsátott regisztrációs szám társul, és
a terméken található címkén meglátható az erre figyelmeztető
szimbólum.
jelöléssel rendelkeznek, melyhez egy tanúsító szervezet által
kibocsátott regisztrációs szám társul, és a terméken található
címkén meglátható az erre figyelmeztető szimbólum.
Az alacsony 5,15–5,35 GHz-es frekvenciasáv kizárólag beltéri
használatra szolgál.
Lásd erről a 802.11b és 802.11g szabványban szereplő, az
„Európai Gazdasági Térséget érintő korlátozások” alatt
felsorolt országokra és régiókra vonatkozó korlátozásokat.
Megfelelőségi nyilatkozatok
6. fejezet
Függelék
EU R&TTE megfelelőségi nyilatkozatok
Česky
[Czech]
Samsung tímto prohlašuje, že tento Notebook
PC je ve shodě se základními požadavky a
dalšími příslušnými ustanoveními směrnice
1999/5/ES.
Dansk
[Danish]
Undertegnede Samsung erklærer herved, at
følgende udstyr Notebook PC overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
Deutsch
[German]
Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät
Notebook PC in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den
übrigen einschlägigen Bestimmungen der
Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti
[Estonian]
Käesolevaga kinnitab Samsung seadme
Notebook PC vastavust direktiivi 1999/5/
EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English
Hereby, Samsung, declares that this Notebook
PC is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC.
Español
[Spanish]
Por medio de la presente Samsung declara
que el Notebook PC cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
112
Ελληνική
[Greek]
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ
Notebook PC ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français
[French]
Par la présente Samsung déclare que l’appareil
Notebook PC est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions
pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano
[Italian]
Con la presente Samsung dichiara che questo
Notebook PC è conforme ai requisiti essenziali
ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite
dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski
[Latvian]
Ar šo Samsung deklarē, ka Notebook PC atbilst
Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un
citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Notebook PC
Lietuvių
atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/
[Lithuanian]
EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands
[Dutch]
Hierbij verklaart Samsung dat het toestel
Notebook PC in overeenstemming is met
de essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti
[Maltese]
Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan
Notebook PC jikkonforma mal-ħtiāijiet
essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti
li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Megfelelőségi nyilatkozatok
Magyar
[Hungarian]
Polski
[Polish]
Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a
Notebook PC megfelel a vonatkozó alapvetõ
követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv
egyéb elõírásainak.
Niniejszym Samsung oświadcza, Ŝe Notebook
PC jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz
pozostałymi stosownymi postanowieniami
Dyrektywy 1999/5/EC.
Samsung declara que este Notebook PC está
Português
conforme com os requisitos essenciais e outras
[Portuguese]
disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko
[Slovenian]
Samsung izjavlja, da je ta Notebook PC v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky
[Slovak]
Samsung týmto vyhlasuje, že Notebook PC
spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi
[Finnish]
Samsung vakuuttaa täten että Notebook
PC tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/
EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien
direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska
[Swedish]
Härmed intygar Samsung att denna Notebook
PC står I överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/
EG.
6. fejezet
Függelék
Íslenska
[Icelandic]
113
Hér með lýsir Samsung yfir því að Notebook PC
er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur,
sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Samsung erklærer herved at utstyret Notebook
Norsk
PC er i samsvar med de grunnleggende krav og
[Norwegian]
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye
[Türkçe]
Bu belge ile, Samsung bu Notebook PC’nin
1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine
ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan
eder.
Megfelelőségi nyilatkozatok
A termékre vonatkozó EU megfelelőségi nyilatkozatot (csak angol
nyelven) megtekintheti a következő honlapon: http://www.
samsung.com/uk/support/main/supportMain.do
http://www.samsung.com/uk/support, majd adja meg a termék
típusszámát.
Ha a honlapon nem található az adott típusra vonatkozó
megfelelőségi nyilatkozat, forduljon a forgalmazóhoz vagy
érdeklődjön az alábbi címen.
doc.eu@samsung.com
A gyártóra vonatkozó információk
Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do,
443-742, Korea
Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.
No. 198, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province,
215021, China
Tel: +86-512-6253-8988
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.
Yen Phong 1, I.P Yen Trung Commune, Yen Phong Dist., Bac Ninh
Province, Vietnam
A Samsung szervizközpont internetes elérhetőségét és
telefonszámát a garanciajegy tartalmazza, illetve arról a termék
forgalmazója adhat felvilágosítást.
6. fejezet
Függelék
114
Az Európai Gazdasági Térségre vonatkozó korlátozások
A 802.11b/802.11g szabvány szerinti rádióadó jellegű
eszközök használatának helyi korlátozása
[Megjegyzés az integrátor számára: A következő, helyi
korlátozásokról szóló nyilatkozatokat minden, a rendszerhez vagy
a vezeték nélküli terméket tartalmazó készülékhez mellékelt,
felhasználóknak szánt dokumentumnak tartalmaznia kell.]
Előfordulhat, hogy a 802.11b/802.11g szabványnak megfelelő
vezeték nélküli LAN-eszközök által használt frekvenciák
harmonizálása még nem történt meg valamennyi országban,
ezért a 802.11b/802.11g szerinti termékek kizárólag
meghatározott országokban és régiókban alkalmazhatók,
és használatuk tilos a többi, használatra nem engedélyezett
országban és régióban.
A termékek felhasználójaként Ön felelős annak biztosításáért,
hogy a berendezéseket kizárólag olyan országokban és
régiókban használják, amelyekbe azokat szánták; Önnek kell
ellenőriznie, hogy a készülékeket a felhasználás országának
megfelelő frekvenciasávra és csatornára állították-e be.
A megengedett beállításoktól és korlátozásoktól való eltérés
a terméket használó országban a helyi törvények megsértését
jelentheti, és mint olyan, büntethető cselekmény.
Megfelelőségi nyilatkozatok
A termék európai változata az európai gazdasági térségben
használható. A használatára azonban néhány régióban és
országban további korlátozások vonatkoznak az alábbiak szerint:
Általános
Az európai szabványok által engedélyezett maximális kisugárzott
adóteljesítmény 100 mW effektív izotróp kisugárzott teljesítmény
(EIRP), a frekvenciatartomány pedig 2400–2483,5 MHz.
Az alacsony 5,15–5,35 GHz-es frekvenciasáv kizárólag beltéri
használatra szolgál.
Belgium
A termék beltérben használható, a kültéri, 300 métert meghaladó
átvitelhez a BIPT engedélye szükséges.
A korlátozást a következőképpen kell feltüntetni a használati
útmutatókban:
Dans le cas d’une utilisation privée, à l’extérieur d’un bâtiment, audessus d’un espace public, aucun enregistrement n’est nécessaire
pour une distance de moins de 300m. Pour une distance
supérieure à 300m un enregistrement auprès de l’IBPT est requise.
Pour une utilisation publique à l’extérieur de bâtiments, une
licence de l’IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences,
veuillez contacter l’IBPT.
Franciaország
Az alacsony 5,15–5,35 GHz-es frekvenciasáv kizárólag beltéri
használatra szolgál.
6. fejezet
Függelék
115
WEEE Szimbólumra Vonatkozó Információk
A termék megfelelő leselejtezése
(elektromos és elektronikus berendezések
hulladékai)
Pb
6. fejezet
Függelék
116
A termékben levő akkumulátorok megfelelő
leselejtezése
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban
használható)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban
használható)
A terméken, tartozékain vagy a dokumentációjában található jelzés
arra utal, hogy a berendezést és elektronikai kellékeit (pl. töltő,
fejhallgató, USB-kábel stb.) nem szabad a háztartási hulladékok közé
helyezni az élettartamuk végén. Az ellenőrizetlen hulladékkezelésből
származó környezeti vagy egészségi károk elkerülése érdekében
válassza külön a készüléket a más jellegű hulladéktól, és az anyagok
fenntartható kezelése jegyében felelősen hasznosítsa újra.
Az akkumulátoron, a használati útmutatóban vagy a csomagoláson
található jelzés arra utal, hogy a termékben levő akkumulátorokat
tilos a háztartási hulladék közé helyezni az élettartamuk végén. A Hg,
Cd vagy Pb vegyjelek (ha feltüntetik) azt jelzik, hogy az akkumulátor
a 2006/66 EK-irányelvben meghatározott referenciaszinteknél több
higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem
megfelelő leselejtezése veszélyes lehet az emberi egészségre és a
környezetre.
Az otthoni felhasználók a készülék értékesítőjénél vagy a helyi
önkormányzatnál érdeklődhetnek a készülék környezet számára
biztonságos újrafelhasználási helyéről és módjáról.
Az üzleti felhasználók vegyék fel a kapcsolatot a szállítóval,
és kövessék a vásárlási szerződés feltételeit. Ez a készülék és
elektronikus tartozékai nem kezelhetők háztartási hulladékként.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok
újrafelhasználásának érdekében, kérjük, hogy elkülönítve kezelje
az akkumulátorokat és a többi hulladékot; ebben segítségére van a
helyi ingyenesen igénybe vehető akkumulátorbegyűjtő rendszer.
TCO-tanúsítvánnyal rendelkezik (csak a megfelelő modellek esetén)
Félicitations
Gratulálunk!
!
A termék használhatóság és környezetvédelem
vonatkozásában TCO-tanúsítvánnyal rendelkezik.
A termék TCO-tanúsítványcímkével ellátott. A
címke tanúsítja, hogy a számítógépet a világ
egyik legszigorúbb teljesítmény- és
környezetvédelmi feltételrendszerének
megfelelően gyártották. A tanúsítvánnyal rendelkező termékeket
a felhasználók kívánságait és érdekeit szem előtt tartva állítják elő.
Az ilyen eljárással készített berendezések lényegesen kisebb
környezetvédelmi kockázatot jelentenek, és az éghajlatváltozásra
is kisebb hatást gyakorolnak.
A TCO-tanúsítványrendszer egy külső cég által jóváhagyott
program, amelynek keretében minden terméket független,
akkreditált laboratóriumokban vizsgálnak be. A feltételeket a TCO
fejlesztési részlege szakemberekkel, tudományos szakértőkkel,
termékmenedzserekkel, felhasználókkal és gyártókkal
együttműködve, azok igényeit és visszajelzéseit figyelembe véve
alakította ki.
Ízelítőül következzen a termék néhány kiemelkedő jellemzője:
Használhatóság – előtérben a felhasználó
•• Tetszetős és ergonomikus kialakítás, kiváló képminőség,
szemfáradást csökkentő, kiemelkedő teljesítményű képernyő.
Páratlan fényerő, kontraszt, felbontás és színhűség
•• Kialakításánál fogva külső képernyő, billentyűzet és
egér is csatlakoztatható hozzá (huzamosabb ideg tartó
laptophasználat esetén ajánlott)
6. fejezet
Függelék
117
•• Ergonomikus billentyűzet – könnyű írás, egyszerű olvashatóság
•• A legszigorúbb biztonsági szabványoknak is megfelel
•• Alacsony elektromágneses kisugárzás. Halk működés
Környezetvédelem – zöld elvek mentén gyártva
•• A márka a társadalmi tudatosság híve, és tanúsított
környezetirányítási rendszerrel működik (EMAS vagy ISO 14001)
•• Kiemelkedően alacsony energiafogyasztás készenléti és alvó
módban egyaránt – hatékonyan csökkenti a környezetre
gyakorolt hatásokat
•• A veszélyes anyagokra vonatkozó korlátozások figyelembe
vételével készült: klór- és brómalapú tűzálló anyagok,
plaszticizáló (rugalmasító) anyagok, műanyagok és
nehézfémek, pl. kadmium, higany, ólom és a hat vegyértékű
króm (a higanyra, valamint a veszélyes tűzálló anyagok
alkalmazására vonatkozó korlátozás túlmegy az egyes veszélyes
anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való
alkalmazására vonatkozó irányelv rendelkezésein)
•• A termék és annak csomagolása egyaránt újrahasznosítható
•• A márkagazda termék-visszavételi lehetőséget biztosít
További tudnivalókat a következő oldalon talál:
www.tcodevelopment.com
TCO-tanúsítvánnyal ellátva – Technológia az emberek és a
környezet szolgálatában
TCOF1190 TCO 2.0 dokumentumverzió
Termékspecifikációk
A rendszerspecifikáció típustól függően eltérő lehet.
A részletes termékspecifikációt lásd a termékkatalógusban.
CPU
(opcionális)
Intel Dual-Core i3/i5/i7 processzor
Intel Pentium/Celeron processzor
Központi
memória
Memória típusa: DDR3 SODIMM /
DDR3L SODIMM
Központi
chipkészlet
(opcionális)
Intel HM70
Intel HM76
Intel NM70
Tárolóeszköz
(opcionális)
SSD
7 mmH SATA HDD
9.5 mmH SATA HDD
Grafikus
kártya
(opcionális)
Intel HD Graphics (belső)
Intel HD Graphics 3000 (belső)
Intel HD Graphics 4000 (belső)
NVIDIA Geforce 710M (Optimus)
Működési
feltételek
Hőmérséklet: - 5–40 °C tárolási,
10–35 °C működési
Páratartalom: 5–90% tárolási,
20-80% működési
AC/DC
besorolás
(opcionális)
Bemenet) 100-240VAC, 50/60Hz,
Kimenet) 19VDC 2.1A, 19VDC 3.16A,
19VDC 4.74A, 19VDC 6.32A
6. fejezet
Függelék
Számítógépbesorolás
(opcionális)
118
19VDC 2.1A (40W)
19VDC 3.16A (60W)
19VDC 4.74A (90W)
19VDC 6.32A (120W)
•• A számítógép típusától függően elképzelhető, hogy a
rendszer opcionális komponenseket nem tartalmaz, illetve
eltérő komponenseket tartalmaz.
•• A rendszerspecifikációt a Samsung előzetes értesítés nélkül
megváltoztathatja.
•• A Recovery telepítésére szolgáló számítógép
meghajtójának kapacitása kisebb a termékspecifikációban
feltüntetettnél.
•• Előfordulhat, hogy a Windows által használható memória
kisebb, mint a ténylegesen elérhető memória.
Termékspecifikációk
Bejegyzett védjegyek
6. fejezet
Függelék
ENERGY STAR® partner
E NERGY STAR® partnerként a SAMSUNG kijelenti, hogy
jelen termék megfelel az ENERGY STAR®
energiahatékonyságra vonatkozó irányelveiben
foglaltaknak.
A Samsung a Samsung Co., Ltd. bejegyzett védjegye.
Intel, Pentium/Dual-Core/Quad-Core az Intel Corporation
bejegyzett védjegyei.
AMD, Dual-Core/Quad-Core az AMD Corporation bejegyzett
védjegyei.
A Microsoft, MS-DOS és Windows a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegyei.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
A dokumentumban említett egyéb termék- vagy vállalatnevek az
adott vállalat bejegyzett védjegyei.
119
HDMI
Fogalomtár
6. fejezet
Függelék
120
A Fogalomtár tartalmazza a használati útmutatóban alkalmazott fogalmak magyarázatát. A felsoroltaktól eltérő fogalmak leírásáért lásd
a Windows súgót.
Biztonsági mentés
Eszközkezelő
Az aktuális adatok mentésének módja a későbbi esetleges
visszaállítás céljából.A biztonsági mentés segítségével
visszaállíthatja az adatokat a számítógép vagy az adatok sérülése
esetén.
A számítógépes eszközök kezelésére szolgáló eszköz.
Az eszközkezelővel hardvert adhat hozzá/távolíthat el, vagy
frissítheti az eszköz-illesztőprogramokat.
Tölthető USB
Ez azt jelenti, hogy a hálózati rendszergazdák automatikusan
rendelik hozzá az IP-címeket a hálózati felhasználókhoz.
A program lehetővé teszi egy meghatározott USB-port
áramellátását, ha a rendszer energiatakarékos módban, hibernált
vagy kikapcsolt állapotban van.
Kliens
Olyan számítógép, mely egy kiszolgáló által biztosított megosztott
hálózatot használ.
DDR SDRAM
(Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)
A DRAM olyan memóriatípus, melynek cellái alacsony gyártási
költség mellett létrehozott kapacitorból és tranzisztorból állnak. Az
SDRAM olyan memóriatípus, melynek teljesítményét úgy növelték,
hogy az órát szinkronizálták a külső CPU órával. A DDR SDRAM
olyan memóriatípus, melynek teljesítményét úgy növelték, hogy
megkettőzték az SDRAM működési sebességét; napjaink egyik
széles körben alkalmazott memóriatípusa. Jelen számítógép DDR
SDRAM memóriát használ.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Direct X
Alkalmazásinterfész, mely lehetővé teszi a Windows-alkalmazások
számára a gyors hozzáférést a hardvereszközökhöz. A grafikus,
memória- és hangkártyák működési sebességének igen nagynak
kell lennie ahhoz, hogy a játékokhoz kiváló minőségű képet és
hangot biztosítsanak, ezért a Direct X gyorsítja a vezérlést és az
együttműködést az alkalmazások és a hardvereszközök között.
A Direct X használatával a Windows multimédiás teljesítménye
ugrásszerűen megnőtt.
Illesztőprogram
Szoftverprogram, mely a hardver és az operációs rendszer
közötti együttműködést biztosítja. Így az operációs rendszer
felismeri a hardverinformációt, és képes vezérelni a hardvert.
Az esetek legnagyobb részében az illesztőprogram a megfelelő
hardvereszközhöz társul.
Fogalomtár
6. fejezet
Függelék
D-sub (D-subminiature)
Ikon
Ez a kábel köti össze az általános katódsugárcsöves monitorokat a
számítógéppel. Ez a kábel analóg videojelet ad.
Kis méretű kép, mely egy, a felhasználó által használható fájlt
jelképez.
DVD (Digital Versatile Disk; digitális sokoldalúan felhasználható
lemez)
IEEE802.XX
A DVD lemezek a CD lemezek kiváltására jöttek létre. A lemezek
alakja és mérete megegyezik a CD lemezekével, de a DVD
kapacitása legalább 4,7 GB, szemben a CD 600 MB-jával. A DVD
videó a VHS-sel szemben (analóg) digitális, és támogatja az MPEG2
tömörítést, valamint a digitális hangot. DVD lemezek lejátszásához
DVD-meghajtó szükséges.
Tűzfal
Biztonsági rendszer a belső hálózat vagy intranet hitelesítési
eljáráson keresztül megvalósuló védelmére a külső hálózatokból
érkező támadásokkal szemben.
HDMI
Ez egy digitális video-/audiointerfész specifikáció, amely egyetlen
kábelen keresztül továbbítja a video- és audiojeleket.
Hibernálás mód
Olyan üzemmód, amely a memóriában levő összes adatot a
merevlemezre menti, és leállítja processzort és a merevlemezt.
A hibernálás módból való kilépéskor a korábban futott
alkalmazásprogramok visszaállnak legutóbbi állapotukba.
121
Specifikációk gyűjteménye, amelyet az IEEE 802 bizottsága állított
össze az XX elnevezésű LAN csatlakozási módhoz.
LAN (Local Area Network; helyi hálózat)
Helyi hálózat pl. épületen belüli kommunikációs hálózat, mely
összeköti a számítógépeket, nyomtatókat és egyéb eszközöket.
A LAN segítségével a csatlakoztatott eszközök együtt tudnak
működni a hálózat egyéb eszközeivel. Az aktuális LAN az 1980as évek elején kifejlesztett Ethernet médiahozzáférés-vezérlési
módszert használja. Ethernethez történő kapcsolódáshoz hálózati
kártya, úgynevezett LAN-kártya, Ethernet-kártya vagy hálózati
interfészkártya szükséges. A számítógépek közötti adatcseréhez a
hardver mellett protokollok megléte is szükséges. A Windows XP a
TCP/IP protokollt használja alapértelmezés szerint.
LCD (Liquid Crystal Display; folyadékkristályos kijelző)
Van passzív és aktív mátrix LCD kijelzőtípus. Jelen számítógép
aktív mátrix típusú LCD-t használ, melynek neve TFT LCD. Az LCD
beépítése tranzisztorral történik katódsugárcső helyett (CRT),
ezért a kijelző igen vékony lehet. Az LCD nem vibrál, ezért kevésbé
fárasztja a szemet.
Fogalomtár
Hálózat
Számítógépek és eszközök, pl. nyomtatók és lapolvasók csoportja,
melyeket kommunikációs kapcsolat köt össze. A hálózat lehet kicsi
vagy nagy, a kapcsolat lehet állandó (kábeles összeköttetés) vagy
ideiglenes (telefonvonalas vagy vezeték nélküli kapcsolat).
6. fejezet
Függelék
122
PCMCIA( Personal Computer Memory Card International
Association) kártya
A legnagyobb méretű hálózat az internet, a világháló.
Ez egy kibővített kártyanyílás specifikáció hordozható, például
notebook számítógépekhez. Ehhez a kártyanyíláshoz nemcsak
memória, eszköz, hanem a legtöbb periféria, például merevlemezes
meghajtó, LAN-kártya stb. is csatlakoztatható.
Hálózati rendszergazda
Protokoll
A Tálca jobb oldala, mely programikonokat, pl. hangerőszabályzás,
tápellátási opciók és idő, tartalmaz.
A protokoll egy szabálygyűjtemény, amelyet számítógépek
használnak az egymás közötti, hálózati kommunikációhoz. A
protokoll olyan hagyomány vagy szabvány, amely vezérli és
lehetővé teszi a csatlakozást, a kommunikációt és az adatátvitelt a
számítástechnikai végpontok között. Meghatározza az adatátviteli
eljárásokat és az adatátviteli eszközt, hogy hatékonyabban
működjön a hálózat.
Partícionálás
Gyorsindítás
Ez arra a műveletre vagy gyakorlatra vonatkozik, amelynek lényege
a merevlemezes meghajtó tárterületének felosztása különálló
adattartományokra, azaz partíciókra. Ha egy 100 GB méretű
merevlemezes meghajtó 2 db 50 GB méretű partícióra van osztva,
akkor a merevlemez úgy használható, mintha 2 merevlemezes
meghajtó lenne.
Eszköztár, melyet beállíthat úgy, hogy egyetlen kattintással el
tudjon indítani egy programot, pl. az Internet Explorert vagy a
Windows Asztalt. A Tálca gyorsindítási területéhez tetszőleges
ikonokat adhat hozzá, és az adott ikonra kattintva elindíthatja a
gyakran használt programokat.
Az a felhasználó, aki a hálózati műveleteket megtervezi,
konfigurálja és kezeli. A hálózati rendszergazdát adminisztrátornak
is szokták nevezni.
Értesítési terület
SDHC (Secure Digital High Capacity) kártya
Ez az SD kártya kibővítése, amely a 2 GB fölötti méretet is
támogatja.
Fogalomtár
6. fejezet
Függelék
Kiszolgáló
USB (Universal Serial Bus; univerzális soros busz)
A kiszolgáló elnevezés általában olyan számítógépre vonatkozik,
mely megosztott forrásokat biztosít a hálózati felhasználók
számára.
Soros interfész szabvány, melyet a hagyományos, pl. soros
és PS/2 szabványok felváltására hoztak létre. Az adatátviteli
specifikációk megfelelnek a számítógép és a perifériás eszközök
csatlakoztatására szolgáló egyik csatlakozószabványnak. Ezek a
specifikációk magukban foglalják az USB 1.0, 1.1, 2.0, valamint 3.0
szabványt.
Megosztás
A számítógép olyan beállítására vonatkozik, mely annak egyik
erőforrását, pl. mappa vagy nyomtató, úgy állítja be, hogy azt
mások is használhassák.
Megosztott mappa
Mappa, melyet a hálózat többi felhasználója is használhat.
Alvó mód
Olyan üzemmód, amellyel a számítógép energiát takaríthat meg,
ha éppen nem használják. Amikor a számítógép alvó módban
van, a memóriájában levő adatokat a rendszer nem menti a
merevlemezre. Amikor kikapcsolja a számítógépet, a memóriában
levő adatok elvesznek.
Rendszerfájl
Fájlok, melyeket a Windows operációs rendszer beolvas és használ.
A rendszerfájlokat általában tilos törölni vagy áthelyezni.
TCP/IPv4
Ez egy 4 bájtos (32 bites) címzési rendszer, amelynek minden bájtját
(8 bitjét) pont választja el egymástól, és minden bájtot egy tízes
számrendszerbeli szám jelöl.
123
Alkalmas olyan perifériás eszközök használatához, amelyekhez
magas adatátviteli sebesség szükséges. Ilyenek például az AVeszközök, a másodlagos merevlemezek vagy az újraírható CD-k.
Minél magasabb a verziószám (pl. USB 3.0), annál magasabb az
elérhető adatátviteli sebesség.
Windows Media Player
A Windows multimédiás programja. A program használatával
médiafájlokat játszhat le, audió CD-t hozhat létre, rádiót hallgathat,
médiafájlokat kereshet és kezelhet, fájlokat másolhat hordozható
eszközökre stb.
Download PDF

advertising