Samsung | XE500T1C | Samsung XE500T1C User Manual (Windows 8)

Használati útmutató
Tartalom
Mi a Microsoft Windows 8?
A képernyő áttekintése
A Gombok használata
Alkalmazások használata
Windows gyorsbillentyű funkció
3. fejezet - A számítógép használata
43
51
53
56
58
59
61
64
70
75
76
Mindenekelőtt
Biztonsági óvintézkedések
A számítógép használatakor javasolt testtartás
Áttekintés
A számítógép be- és kikapcsolása
2. fejezet - A Windows 8 használata
33
34
36
38
41
62
1. fejezet - Az első lépések
3
6
21
24
30
1. fejezet
Az első lépések
Az érintőképernyő használata
Micro SD-kártya modul (opcionális)
Külső kijelzőeszköz csatlakoztatása
A hangerő beállítása
Az LCD fényerejének szabályozása
Vezeték nélküli hálózat (opcionális)
Mobil széles sáv
(opcionális vezeték nélküli WAN-modem)
77
80
NFC (Near Field Communication - rövid hatótávolságú
kommunikáció) (opcionális)
A billentyűzetdokk használata (opcionális)
Az S Note alkalmazás használata (S Note, opcionális)
Samsung szoftverek frissítése
A számítógép állapotának diagnosztizálása és
hibaelhárítás
Akkumulátor
BIOS Setup
4. fejezet - Hibaelhárítás
83
86
A számítógép helyreállítása (opcionális)
Kérdések és válaszok
5. fejezet - Függelék
91
93
95
109
110
111
113
117
1
Fontos biztonsággal kapcsolatos tudnivalók
Alkatrészek és tartozékok cseréje
Megfelelőségi nyilatkozatok
WEEE Szimbólumra Vonatkozó Információk
TCO-tanúsítvánnyal rendelkezik
(csak a megfelelő modellek esetén)
Termékspecifikációk
Fogalomtár
Tárgymutató
1. fejezet
Az első lépések
Mindenekelőtt
3
Biztonsági óvintézkedések
6
A számítógép használatakor javasolt testtartás
21
Áttekintés
24
A számítógép be- és kikapcsolása
30
Mindenekelőtt
A használati útmutató elolvasása előtt tekintse át a következő
információkat.
•• Előfordulhat, hogy a használati útmutatóban bemutatott
egységeket, eszközöket és szoftvert a rendszer nem
tartalmazza és/vagy azok frissítés következtében
megváltoztak.
A használati útmutatóban szereplő számítógépes
környezet eltérhet az Ön környezetétől.
•• A használati útmutató borítóján és belsejében szereplő
illusztrációkon minden sorozatból egy reprezentatív típus
szerepel, amelynek megjelenése eltérhet a tényleges
terméktől.
•• Az útmutatóban megismerkedhet mind az egér, mind az S
Pen használatával.
Ebben a használati útmutatóban a „kattintson” jelentése:
„nyomja meg az S Pennel”.
•• A felhasználói útmutató az érintőképernyő alapján mutatja
be a tudnivalókat.
•• A kézikönyvben található magyarázatok a Windows 8
operációs rendszerre épülnek. A magyarázatok és ábrák
eltérőek lehetnek az Ön által használt operációs rendszer
függvényében.
•• A számítógéphez mellékelt használati útmutató típustól
függően eltérő lehet.
1. fejezet
Az első lépések
3
A szoftver használatára vonatkozó utasítások
•• A Kezdőképernyő húzza kissé a képernyő közepe felé
annak peremét.
A Minden alkalmazás
menüpontban kattintson a
megfelelő programra.
Vagy indítsa el a programot a Quick Starter alkalmazásból.
•• A Quick Starter alkalmazást a SW Update segítségével
telepítheti.
Mindenekelőtt
1. fejezet
Az első lépések
Biztonsági óvintézkedések
Ikon
Jelentés
4
Szerzői jogok
Magyarázat
Vigyázat
A szimbólummal jelölt utasítások be
nem tartása személyi sérülést vagy
halálos kimenetelű szerencsétlenséget
eredményezhet.
Figyelem
A szimbólummal jelölt utasítások be nem
tartása könnyű személyi, illetve tárgyi
sérülést eredményezhet.
© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd.
Jelen kézikönyv szerzői joga a Samsung Electronics Co. Ltd.
tulajdona.
Tilos a kézikönyv részeit vagy egészét bármilyen formában,
elektronikus vagy mechanikus úton sokszorosítani vagy
továbbadni a Samsung Electronics Co. Ltd. hozzájárulása nélkül.
A jelen dokumentumban található információk a termék
folyamatos fejlesztése következtében előzetes értesítés nélkül
megváltozhatnak.
A Samsung Electronics nem vállal felelősséget az esetlegesen
bekövetkező adatvesztésért. Végezzen biztonsági mentést az
adatvesztés elkerülése érdekében.
Szöveges jelzések
Ikon
Jelentés
Fontos
Magyarázat
Az ebben a részben szereplő tartalom
a funkcióra vonatkozó tudnivalókat
ismerteti.
Az ebben a részben szereplő tartalom
Megjegyzés a funkció használatával kapcsolatos
hasznos tudnivalókat ismerteti.
Operációs rendszer és szoftvertámogatás
Ha a termék gyári operációs rendszerét más operációs rendszerre
módosítja, vagy ha a termék gyári operációs rendszere által nem
támogatott szoftvert telepít, nem kap technikai támogatást, nem
jár termékcsere és pénzvisszatérítés. További szolgáltatás kérése
esetén munkadíjat számítanak fel.
A számítógépet az eredeti, gyári operációs rendszerrel használja.
Ha a gyári operációs rendszertől eltérő operációs rendszert telepít,
előfordulhat, hogy az adatok törlődnek, vagy a számítógép nem
indul el.
Mindenekelőtt
A számítógép teljesítménye és az erre
vonatkozó korlátozások
•• Előfordulhat, hogy az online és bizonyos más játékok (3D, 2D)
nem támogatottak, illetve a Full HD videók és nagy sebességű
HD videók lejátszása a számítógépen lassú és „döcögős”.
•• Ha meghibásodik az adatlap, a termék sajátos kialakítása miatt
a tárolóeszközre elmentett adatok nem használhatók.
Ezért a fontos adatokról mindig készítsen biztonsági mentést.
1. fejezet
Az első lépések
5
A termékkapacitás megjelenítési szabványa
Tudnivalók a tárhelykapacitás megjelenítésével
kapcsolatban
A tárolóeszköz (HDD, SSD) gyártó által számított kapacitásának
alapja, hogy 1 KB = 1000 byte.
Az operációs rendszer (Windows) úgy számol, hogy 1 KB = 1024
bájt, és ezért az eltérő számítási módszer miatt a tárolóeszköz
Windows operációs rendszerben feltüntetett kapacitása kisebb,
mint a tényleges kapacitás.
(Egy 80 GB-os tárolóeszköz esetén például az operációs
rendszerben megjelenő kapacitás 74,5 GB. 80×1000×1000×1000
bájt/(1024×1024×1024) bájt = 74,505 GB)
Előfordulhat, hogy a Windows kisebb merevlemez-kapacitást
mutat bizonyos rejtett funkciók vagy szoftverprogramok miatt,
amilyen a Recovery program is.
A memóriakapacitás megjelenítése
A Windows által számított memóriakapacitás kevesebb a
tényleges memóriánál.
Ennek oka, hogy a BIOS vagy a videoadapter saját maga számára
használja fel, illetve tartja fenn a memória egy részét.
(Pl. 1 GB (= 1024 MB) telepített memóriát a Windows 1022 MB-nak
vagy kevesebbnek tüntethet fel.)
Biztonsági óvintézkedések
A saját biztonsága és a károk elkerülése érdekében olvassa el
figyelmesen a következő biztonsággal kapcsolatos utasításokat.
Az utasítások általánosságban vonatkoznak a Samsung
számítógépekre, ezért néhány illusztráció/adat eltérhet az Ön
által vásárolt terméktől.
Vigyázat
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi
sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is
eredményezhet.
Üzembe helyezési utasítások
Tilos a terméket párás helyiségekben, pl.
fürdőszobában elhelyezni.
Fennáll az áramütés veszélye. A terméket a
gyártó használati útmutatójában részletezett
működési feltételek mellett használja.
1. fejezet
Az első lépések
6
A fal és a számítógép között legalább 15 cm
távolságot kell hagyni, és tilos a kettő közé
más tárgyakat helyezni.
Ellenkező esetben a számítógép belseje
felmelegedhet, ami sérüléshez vezethet.
Tilos a számítógépet ferde vagy rezgésnek
kitett helyen elhelyezni, illetve huzamosabb
ideig ilyen helyen használni.
Az ilyen helyeken ugyanis megnő a működési
hibák előfordulásának vagy a termék
károsodásának veszélye.
Ne érjen hozzá a számítógép
szellőzőnyílásához, adapteréhez stb., mert
ha a számítógép huzamosabb ideig be van
kapcsolva, ezek a részek átforrósodnak.
Ha hosszú időn át tartózkodik a szellőzőkből
vagy a hálózati adapterből kiáramló hő
közelében, égési sérülést szenvedhet.
A műanyag tasakokat tartsa gyermekektől
távol.
Fennáll a fulladás veszélye.
Ne takarja el a számítógép alján vagy
oldalán levő szellőzőnyílásokat, ha ágyban
vagy párnán használja a számítógépet.
Blokkolt szellőzőnyílások esetén fennáll a
túlhevülés veszélye a számítógép belsejében.
Ver 3.3
Biztonsági óvintézkedések
Vigyázat
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi
sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is
eredményezhet.
Áramellátással kapcsolatos utasítások
A hálózati csatlakozó és a fali csatlakozóaljzat ábrázolása
a különböző országoktól és a választott típustól függően
eltérő lehet.
Ne érjen nedves kézzel a
csatlakozóaljzathoz vagy a tápkábelhez.
Fennáll az áramütés veszélye.
G
1. fejezet
Az első lépések
7
Ne használjon sérült vagy meglazult
csatlakozót, tápkábelt vagy dugaszoló
aljzatot.
Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
Illessze a tápkábelt szorosan a
dugaszolóaljzatba és hálózati adapterbe.
Ellenkező esetben áramütés- vagy tűzveszély
áll fenn.
Ne a kábelnél fogva húzza ki a tápvezetéket.
A sérült kábel áramütést vagy tüzet okozhat.
A termék csatlakoztatásakor ne lépje túl a
többszörös csatlakozó vagy hosszabbító
szabvány kapacitását (feszültség/áram).
Ne hajlítsa meg túlságosan a tápkábelt,
illetve ne helyezzen rá nehéz tárgyat.
Különösen fontos, hogy a tápkábelt
gyermekektől és kisállatoktól elzárva
tartsa.
Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
A sérült kábel áramütést vagy tüzet okozhat.
Ha a hálózati kábel vagy dugaszoló aljzat
zajos, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból,
és forduljon a szervizközponthoz.
Csak földelt dugaszolóaljzathoz vagy
hosszabbítóhoz csatlakoztassa a tápkábelt.
Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
Ha a tápellátás nincs földelve, az áram
szivároghat, ami áramütéshez vezethet.
Ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye.
Biztonsági óvintézkedések
Vigyázat
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi
sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is
eredményezhet.
Ha idegen anyag, például víz kerül a
bemeneti csatlakozóba, hálózati adapterbe
vagy a számítógépbe, húzza ki a tápkábelt,
és forduljon a szervizközponthoz.
Ha a notebook számítógép külső
(eltávolítható) akkumulátorral rendelkezik,
akkor távolítsa el az akkumulátort is.
Fennáll a számítógépben levő eszköz
károsodásának veszélye, ami áramütést vagy
tüzet eredményezhet.
Tartsa tisztán a tápkábelt és az aljzatot (ne
fedje be a por).
Ellenkező esetben tűz keletkezhet.
1. fejezet
Az első lépések
8
A hálózati adapter használatára vonatkozó
óvintézkedések
Szorosan csatlakoztassa a tápkábelt a
hálózati adapterhez.
Egyébként a nem megfelelő érintkezés miatt
tűz keletkezhet.
Kizárólag a termékhez mellékelt hálózati
adaptert használja.
Másik adapter használata esetén a képernyő
vibrálhat.
Ne helyezzen nehéz tárgyakat, illetve ne
lépjen a tápkábelre vagy hálózati adapterre,
mert így elkerülheti azok sérülését.
Sérült kábel esetén áramütés- vagy tűzveszély
áll fenn.
Húzza ki a fali hálózati adaptert (adapterrel
és dugasszal ellátott típus) a fali aljzatból.
Ehhez fogja meg magát az adaptert, és
húzza a nyíl irányába.
Ha a vezetéknél fogva húzza ki az adaptert,
az adapter megsérülhet, illetve áramütést,
robbanást vagy szikrát okozhat.
Biztonsági óvintézkedések
Vigyázat
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi
sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is
eredményezhet.
Az akkumulátor használatára vonatkozó
utasítások
A számítógép első használata előtt töltse fel teljesen
az akkumulátort.
Tartsa az akkumulátort gyermekektől
és kisállatoktól elzárva, mert így az nem
kerülhet a szájukba.
Fennáll az áramütés vagy fulladás veszélye.
Kizárólag jóváhagyott akkumulátort és
hálózati adaptert használjon.
Kérjük, hogy csak a Samsung Electronics által
engedélyezett akkumulátort és adaptert
használjon.
Előfordulhat, hogy a nem engedélyezett
akkumulátorok és adapterek nem felelnek meg
a biztonsági előírásoknak, és problémát vagy
működési zavart okoznak, ami robbanást vagy
tüzet eredményezhet.
1. fejezet
Az első lépések
9
Ne használja a számítógépet rosszul szellőző
helyen, például ágyon, párnán stb., és
padlófűtéssel rendelkező helyen sem, mert
az a számítógép túlhevülését okozhatja.
Ügyeljen arra, hogy a számítógép szellőzői (oldalt
és alul) ne legyenek eltakarva, különösen a
korábban említett helyeken. Ha a szellőzőnyílások
elzáródnak, a számítógép túlmelegedhet, ami
probléma, sőt robbanás forrása is lehet.
Ne használja a számítógépet párás helyen,
például fürdőszobában vagy szaunában.
A számítógépet az ajánlott hőmérsékleti
tartományban (10–32 ºC) és relatív páratartalom
(20–80%) mellett használja.
Bekapcsolt állapotban ne hajtsa le az
LCD-panelt és ne tegye a számítógépet a
táskájába, illetve ne is szállítsa azt.
Ha bekapcsolt állapotban helyezi a
számítógépet a táskájába, a laptop
túlmelegedhet, ami tűzet okozhat. Mozgatás
előtt kapcsolja ki teljesen a számítógépet.
Ne hevítse és ne dobja tűzbe a készüléket
(vagy az akkumulátort). Ne tárolja
vagy használja a készüléket (vagy az
akkumulátort) meleg helyen, például
szaunában, tűző napon álló gépkocsiban stb.
Robbanás- vagy tűzveszély áll fenn.
Biztonsági óvintézkedések
Vigyázat
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi
sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is
eredményezhet.
1. fejezet
Az első lépések
10
A belső akkumulátor áramellátásának
megszakítása (csak a megfelelő modellek esetén)
Ügyeljen arra, hogy fém tárgyak, például
kulcs vagy kapocs ne érintkezzen az
akkumulátor-csatlakozókkal (fém
alkatrészek).
Ha fém tárgy érintkezésbe kerül az akkumulátor
csatlakozóival, túláram keletkezhet, ami az
akkumulátor károsodását vagy tűz keletkezését
eredményezheti.
Ha folyadék szivárog az a készüléket
(vagy az akkumulátort), vagy furcsa szag
árad belőle, vegye ki a készüléket (vagy
az akkumulátort) a számítógépből, és
forduljon a szervizközponthoz.
Robbanás- vagy tűzveszély áll fenn.
A számítógép biztonságos használatához
cserélje ki a tönkrement akkumulátort új,
jóváhagyott akkumulátorra.
•• Beépített akkumulátorral rendelkező modellek esetén az
akkumulátor nem távolítható el.
•• Áradás, villámlás vagy robbanás esetén úgy szakíthatja meg az
akkumulátor áramellátását, hogy valamilyen tárgyat, például
gemkapcsot helyez a számítógép alján található [biztonsági
nyílásba].
•• Húzza ki az AC-adaptert, és az akkumulátor áramellátásának
megszakítása érdekében helyezzen egy tárgyat, például
gemkapcsot a számítógép alján található nyílásba.
Áradás, villámlás vagy robbanás esetén szakítsa meg
az akkumulátor áramellátását, ne csatlakoztassa
újra az AC-adaptert, és azonnal lépjen kapcsolatba
a Samsung Electronics ügyfélszolgálatával, ahol
tájékoztatják Önt a megfelelő óvintézkedésekről.
Biztonsági óvintézkedések
Vigyázat
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi
sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is
eredményezhet.
•• Ezt követően az AC-adapter csatlakoztatása után az
akkumulátor ismét áram alá kerül.
•• Normál körülmények között ne szakítsa meg az
akkumulátor áramellátását.
•• Ez adatvesztéshez vagy a termék
meghibásodásához vezethet.
A biztonsági nyílás helye típustól függően eltérő lehet.
A használatra vonatkozó utasítások
A számítógép tisztítása előtt válassza le az
összes csatlakoztatott kábelt.
Ha az Ön notebook számítógépe külső
és kivehető akkumulátorral rendelkezik,
távolítsa el a külső akkumulátort.
Fennáll az áramütés vagy a termék
károsodásának veszélye.
1. fejezet
Az első lépések
11
Ne csatlakoztasson a modemhez digitális
telefonkábelt.
Fennáll az áramütés, tűz vagy a termék
károsodásának veszélye.
Ne helyezzen vízzel vagy vegyszerekkel
telt edényt a számítógépre vagy annak
közelébe.
A számítógépbe kerülő víz vagy vegyszer tüzet,
illetve áramütést okozhat.
Ha a számítógép eltörik vagy leesik,
húzza ki a tápkábelt, és forduljon a
szervizközponthoz biztonsági ellenőrzés
céljából.
Ha a notebook számítógép külső
(eltávolítható) akkumulátorral rendelkezik,
akkor távolítsa el az akkumulátort is.
A sérült számítógép használata áramütést vagy
tüzet okozhat.
Ne tegye ki a számítógépet közvetlen
napsugárzásnak, például egy rosszul
szellőző gépkocsi belsejében.
Ez túlmelegedést vagy tüzet okozhat, illetve
fennáll a számítógép eltulajdonításának
veszélye is.
Biztonsági óvintézkedések
Vigyázat
1. fejezet
Az első lépések

A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi
sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is
eredményezhet.
Ne használja a notebookot hosszú időn
át úgy, hogy közben a teste közvetlenül
érintkezik azzal.
A termék hőmérséklete normál működés
közben megemelkedik.
Ez a bőr sérülését vagy megégését
eredményezheti.
Bővítésre vonatkozó utasítások
Számítógépét csak akkor frissítse
saját maga, ha a frissítéshez megfelelő
felkészültséggel rendelkezik.
Ellenkező esetben a frissítéshez kérje a
szervizközpont vagy arra jogosult szakember
segítségét.
Csak a használati útmutatóban megadott
alkatrészeket frissítse, és azokat is csak az
útmutatóban megadott módon.
A készülékeket és azok részeit ne szerelje
szét. Fennáll az áramütés, tűz vagy a termék
károsodásának veszélye.
Tilos a hálózati tápegység és a hálózati
adapter szétszerelése.
Fennáll az áramütés veszélye.
A valósidejű óra (RTC; Real Time Clock)
akkumulátorának eltávolításakor tartsa
azt gyermekektől távol, mert előfordulhat,
hogy megérintik és/vagy lenyelik azt.
Ha a gyermek lenyelné az akkumulátort,
forduljon haladéktalanul orvoshoz.
A számítógép frissítése előtt először
mindig kapcsolja ki azt, majd rendezze
el a csatlakoztatott kábeleket. Ha a
notebook számítógép külső (eltávolítható)
akkumulátorral rendelkezik, akkor
távolítsa el az akkumulátort is.
Ellenkező esetben fennáll az áramütés
veszélye.
12
Biztonsági óvintézkedések
Vigyázat
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi
sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is
eredményezhet.
Felügyeletre és mozgatásra vonatkozó
utasítások
Kövesse az adott helyre (pl. repülőgép,
kórház stb.) vonatkozó utasításokat vezeték
nélküli kommunikációs eszköz (vezeték
nélküli LAN, Bluetooth stb.) használatakor.
Ne tegye ki a meghajtót mágneses mező
hatásának. Mágneses elven működnek
az olyan biztonsági berendezések, mint
például a reptéri biztonsági kapuk és a kézi
detektorok.
A kézipoggyászok átvizsgálására használt
reptéri biztonsági berendezések, például
a futószalag, mágneses mező helyett
röntgensugarakat alkalmaznak, így azok
nem rongálják a meghajtót.a
1. fejezet
Az első lépések
13
A számítógép és tartozékok (adapter,
egér, könyvek stb.) együttes szállításakor
ügyeljen arra, hogy semmi ne nyomódjon
neki a notebooknak.
Ha nehéz tárgy nyomódik neki a notebooknak,
fehér pötty vagy folt jelenhet meg az LCD
képernyőn. Ügyeljen arra, hogy ne fejtsen ki
nyomást a notebookra.
A legjobb, ha a notebookot más tárgyaktól
távol, külön rekeszben helyezi el.
Biztonsági óvintézkedések
Figyelem
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása
könnyű személyi sérülést, illetve a termék károsodását
eredményezheti.
Üzembe helyezési utasítások
1. fejezet
Az első lépések
•• Az akkumulátor leselejtezésének módja az adott országtól
és régiótól függ. Gondoskodjon a használt akkumulátorok
megfelelő leselejtezéséről.
Tilos az akkumulátort ledobni vagy szétszerelni, illetve vízbe
mártani.
Ez sérülést, tüzet vagy robbanást okozhat.
Ne takarja el a terméken levő portokat (nyílásokat),
szellőzőket stb., és ne helyezzen azokba tárgyakat.
Kizárólag a Samsung Electronics által jóváhagyott
akkumulátort használjon.
A számítógép komponenseinek károsodása áramütést vagy tüzet
okozhat.
Ellenkező esetben fennáll a robbanás veszélye.
Ha úgy használja a számítógépet, hogy az az oldalán fekszik,
úgy helyezze el, hogy a nyílások (szellőzők) felfelé nézzenek.
Ellenkező esetben a számítógép belső hőmérséklete
megemelkedik, ami működési hibát vagy leállást eredményezhet.
Ne helyezzen nehéz tárgyat a készülékre.
Ez problémát okozhat. A tárgy le is eshet, ami sérülést vagy a
számítógép károsodását okozhatja.
Az akkumulátor használatára vonatkozó
utasítások
A használt akkumulátorokat az előírásoknak megfelelően
selejtezze le.
•• Robbanás- vagy tűzveszély áll fenn.
14
Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor szállítás közben ne
érintkezzen fém tárgyakkal, például kulcsokkal vagy
kapcsokkal.
A fémmel való érintkezés túláramot és magas hőmérséklet
kialakulását okozhatja, ami az akkumulátor károsodását vagy tűz
keletkezését eredményezheti.
Az akkumulátor töltését az utasításoknak megfelelően
végezze.
Ellenkező esetben a termék károsodása robbanáshoz vagy tűz
keletkezéséhez vezethet.
Ne hevítse a készüléket (vagy az akkumulátort), illetve ne
tegye ki hő hatásának (pl. nyáron ne hagyja a gépkocsiban).
Robbanás- vagy tűzveszély áll fenn.
Biztonsági óvintézkedések
Figyelem
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása
könnyű személyi sérülést, illetve a termék károsodását
eredményezheti.
A használatra vonatkozó utasítások
1. fejezet
Az első lépések
15
Ne használja a számítógépet és a hálózati adaptert az
ölében vagy puha felületeken.
Ha megemelkedik a számítógép hőmérséklete, fennáll az égés
veszélye.
Kizárólag jóváhagyott eszközöket csatlakoztasson a
számítógép csatlakozóihoz vagy portjaihoz.
Ne helyezzen gyertyát, égő cigarettát stb. a készülékre.
Ellenkező esetben áramütés- vagy tűzveszély áll fenn.
Tűzveszély áll fenn.
Csak azt követően hajtsa le az LCD-panelt, hogy
meggyőződött arról, a notebook kikapcsolt állapotban van.
Használjon földelt fali aljzatot vagy hosszabbítót (többszörös
csatlakozót).
Ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye.
A termék javítását követően feltétlenül ellenőriztesse azt
egy biztonsághoz értő szervizmérnökkel.
A biztonsági ellenőrzést bármelyik hivatalos Samsung
szervizközpontban elvégeztetheti. Javított, de biztonsági
ellenőrzésen át nem esett termék használata áramütést vagy
tüzet okozhat.
Villámláskor haladéktalanul állítsa le a rendszert, húzza
ki a tápkábelt a fali aljzatból, a telefonvonalat pedig a
modemből. Ne használjon telefont vagy modemet.
Áramütés- vagy tűzveszély áll fenn.
A hőmérséklet megemelkedhet, ami túlhevülést és a termék
deformálódását eredményezheti.
Ne nyomja meg a Kiadás gombot a CD-ROM meghajtó
mûködése közben.
Ez adatvesztéshez, a lemez hirtelen kiadása pedig sérüléshez
vezethet.
A készüléket leejteni és ütögetni nem szabad.
Ez sérülést vagy az adatok károsodását okozhatja.
Az antenna ne érintkezzen elektromos berendezéssel,
például dugaszoló aljzattal.
Fennáll az áramütés veszélye.
A számítógépes alkatrészek kezelésekor kövesse a mellékelt
útmutatóban leírtakat.
Ellenkező esetben a termék károsodhat.
Biztonsági óvintézkedések
Figyelem
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása
könnyű személyi sérülést, illetve a termék károsodását
eredményezheti.
Ha a számítógépből füst száll fel, vagy égett szag terjeng
körülötte, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, és azonnal
forduljon a szervizközponthoz. Ha az Ön notebook
számítógépe külső és kivehető akkumulátorral rendelkezik,
távolítsa el a külső akkumulátort.
Tűzveszély áll fenn.
Ne nyomja meg a Kiadás gombot a CD-ROM meghajtó
mûködése közben.
Fennáll a termék károsodásának, illetve a személyi sérülésnek a
veszélye.
Ne dugja az ujját a számítógép kártyanyílásába.
Fennáll a sérülés vagy az áramütés veszélye.
A termék tisztításához használja az ajánlott
tisztítófolyadékok egyikét, és csak a már teljesen
megszáradt számítógépet használja.
Ellenkező esetben áramütés- vagy tűzveszély áll fenn.
1. fejezet
Az első lépések
16
Csak vészhelyzet esetén, álló lemeznél alkalmazza a
gemkapoccsal történő lemezkivételi módszert. Vészhelyzet
esetén is csak akkor alkalmazza ezt a lemezkivételi
módszert, ha az optikai lemezmeghajtó leállt.
Fennáll a sérülés veszélye.
Ne közelítse az arcát a működésben levő optikai
lemezmeghajtóhoz.
A hirtelen lemezkiadás következtében fennáll a sérülés veszélye.
Használat előtt ellenőrizze, hogy nincs-e a CD lemezen
repedés vagy sérülés.
A sérülések a lemez károsodását, a károsodott lemez használta
pedig az eszköz meghibásodását és a felhasználó sérülését
okozhatja.
Ne tegye ki a készüléket mágneses mező hatásának.
•• A mágneses mező hatására a készülék meghibásodhat vagy
lemerülhet az akkumulátor.
•• A bankkártyák, telefonkártyák, hitelkártyák és jegyek
mágneses részén lévő adatokat a számítógép mágneses
mezője károsíthatja.
Az érintőceruzát csak a rendeltetésének megfelelően
használja. Az érintőceruzával ne nyúljon a szemébe vagy a
fülébe, és ne tegye a szájába.
Fennáll a sérülés veszélye.
Biztonsági óvintézkedések
Figyelem
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása
könnyű személyi sérülést, illetve a termék károsodását
eredményezheti.
Bővítésre vonatkozó utasítások
A készülék alkatrészeihez körültekintően nyúljon.
Ellenkező esetben a termék károsodhat, vagy személyi sérülés
történhet.
Ügyeljen arra, hogy ne dobja/ejtse le a számítógépes
egységeket vagy eszközöket.
Ellenkező esetben a termék károsodhat, vagy személyi sérülés
történhet.
Szétszerelést követően csukja le a fedelet, majd
csatlakoztassa a tápellátást.
A hozzáférhető elektromos alkatrészek miatt ellenkező esetben
áramütés- vagy tűzveszély áll fenn.
Kizárólag a Samsung Electronics által jóváhagyott
alkatrészeket használjon.
A termék károsodásához vezethet, vagy tüzet okozhat.
A felhasználónak tilos szétszerelni vagy saját magának
megjavítani a számítógépet.
Amennyiben a terméket a felhasználó módosítja, szétszereli vagy
1. fejezet
Az első lépések
javítja, a garancia érvényét veszti, és javítási díjat számítunk fel.
Fontos tudni, hogy ilyenkor balesetveszély is fennáll.
Mindig a hivatalos Samsung Electronics szervizközpont
segítségét vegye igénybe.
Amennyiben olyan eszközt kíván csatlakoztatni, amelyet
nem a Samsung Electronics gyártott, vagy amelyet nem
hagyott jóvá, érdeklődjön a szervizközpontban.
Fennáll a termék károsodásának veszélye.
Felügyeletre és mozgatásra vonatkozó
utasítások
A számítógép mozgatásakor kapcsolja ki azt, és válassza le
az összes kábelt.
A készülék károsodhat, vagy a felhasználók ráléphetnek a
kábelekre.
Ha hosszabb ideig nem használja a notebookot, merítse le
az akkumulátort, és leválasztva tárolja. (Külső és kivehető
akkumulátorral rendelkező típus esetén.)
Így őrizheti meg az akkumulátort a legjobb állapotában.
Vezetés közben ne használja a számítógépet, illetve ne
nézegesse a képernyőt.
Fennáll a közlekedési baleset veszélye. Összpontosítson a
vezetésre.
17
Biztonsági óvintézkedések
Figyelem
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása
könnyű személyi sérülést, illetve a termék károsodását
eredményezheti.
Óvintézkedések az adatvesztés elkerüléséhez
(Tárolóeszköz-kezelés)
Ügyeljen, nehogy megsérüljenek a tárolóeszközön lévő
adatok.
•• A tárolóeszköz igen érzékeny a külső behatásokra, melyek a
lemezen tárolt adatok elvesztéséhez vezethetnek.
•• Különösen ügyeljen arra, hogy a bekapcsolt számítógép
mozgatása vagy a számítógépet ért ütés károsíthatja a
tárolóeszközön levő adatokat.
•• A vállalat nem vállal felelősséget a tárolóeszközön lévő adatok
elvesztéséért.
1. fejezet
Az első lépések
18
A tárolóeszköz, illetve az azon lévő adatok sérüléséhez
vezető okok.
•• Adatok veszhetnek el, ha külső behatás éri a lemezt a
számítógép szét- vagy összeszerelése közben.
•• Adatvesztés következhet be, ha a számítógépet tárolóeszköz
működése közben kapcsolja ki, illetve ha áramkimaradás után
visszaállítja.
•• Visszaállíthatatlan adatvesztést okozhat egy, a számítógépet
ért vírustámadás.
•• Adatvesztés következhet be, ha egy program futtatása közben
megszünteti a gép tápellátását.
•• Ha a számítógépet a tárolóeszköz működése közben mozgatja
vagy megüti, károsodhatnak a fájlok, és szektorhibák
alakulhatnak ki a tárolóeszközön.
A tárolóeszköz károsodására visszavezethető adatvesztés
elkerülése érdekében gyakran végezzen biztonsági mentést.
Biztonsági óvintézkedések
A tápellátás használata repülőgépen
Mivel a dugaszoló aljzat típusa repülőgépenként eltérhet, a
csatlakoztatást az adott típusnak megfelelően kell elvégezni.
Az ábrázolt tápkábel és az autós adapter megjelenése
eltérhet a tényleges alkatrészekétől.
1. fejezet
Az első lépések
19
A hálózati csatlakozódugasz használata.
A csatlakozódugasz tűit a dugaszoló aljzat közepére merőlegesen
kell csatlakoztatni.
•• Ha a dugasz tűi nem a lyukak közepébe vannak illesztve, a tűk
legfeljebb csak fele hosszúságukban csatlakoznak. Ebben az
esetben csatlakoztassa ismét a csatlakozódugaszt.
•• A csatlakozódugaszt akkor kell az aljzatba illeszteni, amikor
a dugaszoló aljzat tápellátás-jelzőfénye (LED) zölden világít.
A tápellátás megfelelő csatlakoztatása esetén a tápellátásjelzőfény (LED) továbbra is zölden világít.
Ellenkező esetben a tápellátás-jelzőfény (LED) kikapcsol. Ebben
az esetben húzza ki a tápellátást, győződjön meg róla, hogy a
tápellátás-jelzőfény (LED) zölden világít, majd csatlakoztassa
ismét a dugaszt.
Tápellátás-jelzőfény
(LED)
Középső
lyukak
220 V-os
csatlakozódugasz
110 V-os
csatlakozódugasz
Helyes
Helytelen
Biztonsági óvintézkedések
1. fejezet
Az első lépések
20
Autós adapter használata
Repülős töltőadapter használata
Szivargyújtó aljzat esetén az (opcionális) autós adaptert kell
használni. Illessze az autós adapter szivargyújtó csatlakozóját
a szivargyújtó aljzatba, majd csatlakoztassa az autós adapter
egyenáramú csatlakozóját a számítógép tápbemeneti
csatlakozójába.
A repülő típusától függően az autós adapter és a töltőadapter
együttes használatára lehet szükség. Csatlakoztassa az
(opcionális) repülős töltőadaptert az (opcionális) autós
adapterhez, majd a repülős tápbemeneti csatlakozót a dugaszoló
aljzatba.
Töltőadapter
a végét kell az autós
1 Ezt
adapterhez csatlakoztatni.
Autós adapter
Csatlakoztassa a repülős
tápbemeneti csatlakozót a
repülő dugaszoló aljzatába.
Egyenáramú
csatlakozó
Szivargyújtó
csatlakozó
Repülős
szivargyújtó aljzat
2
A számítógép használatakor javasolt testtartás
Fontos, hogy a számítógép használata során a felhasználó a
megfelelő testtartást vegye fel a testi bántalmak elkerülése
érdekében.
A következő, az ergonómia alapelvein alapuló utasítások a
számítógépes munkavégzéshez megfelelő tartásra vonatkoznak.
Olvassa el figyelmesen az utasításokat, és tartsa be azokat a
számítógép használata során.
Egyébként az ismétlődő vagy folyamatos túlerőltetésből eredő
sérülések valószínűsége megnő, ami komoly testi bántalmak
kialakulásához vezethet.
•• Az útmutatóban bemutatott utasítások azokra
vonatkoznak, akik általános célokra használják a
számítógépet.
•• Ha a felhasználó nem tartozik ebbe a körbe, a saját igényei
szerint alkalmazza az ajánlásokban foglaltakat.
Megfelelő testhelyzet
Állítsa be az asztalt és a széket a testmagasságának
megfelelően.
A magasságot úgy kell beállítani, hogy a karja megfelelő szöget
záron be, ha a kezét a billentyűzetre helyezi és leül a székre.
A szék magasságát úgy állítsa be, hogy a sarka kényelmesen a
padlón helyezkedjen el.
1. fejezet
Az első lépések
21
•• Ne használja a számítógépet fekve, csak ülő helyzetben.
•• Ne használja a számítógépet az ölében.
Ha megemelkedik a számítógép hőmérséklete, fennáll az égés
veszélye.
•• Egyenes háttal dolgozzon.
•• A szék háttámlája legyen kényelmes.
•• Ülés közben a lába súlyközéppontja ne a széken legyen, hanem
a lábán.
•• Ha telefonálás közben sem szeretné felfüggeszteni a
számítógép használatát, használjon fejhallgatót. Helytelen
testtartás eredményez, ha a telefont a vállához szorítja a
számítógép használata közben.
•• A gyakran használt eszközöket tartsa kényelmesen (kézzel)
elérhető közelségben.
A számítógép használatakor javasolt testtartás
A szem helyzete
A kéz helyzete
A monitor vagy az LCD képernyő legalább 50 cm-re legyen a
szemétől.
Tartsa a karját az ábrán látható szögben.
•• A monitor vagy az LCD képernyő magasságát úgy állítsa be,
hogy annak felső pereme a szemével egy magasságban, vagy
az alatt legyen.
•• A könyök és a kéz vonala legyen egyenes.
1. fejezet
Az első lépések
22
•• Gépelés közben ne helyezze a tenyerét a billentyűzetre.
•• Ne állítson be túlságosan nagy fényerőt a monitoron vagy az
LCD képernyőn.
•• Az egeret lazán fogja.
•• Tartsa tisztán a monitort és az LCD képernyőt.
•• Ha hosszabb időn át használja a számítógépet, ajánlott külső
billentyűzetet és egeret csatlakoztatni a notebookhoz.
•• Ha szemüveges, tisztítsa meg a lencséket a számítógép
használata előtt.
•• Papírlapon levő tartalom bevitelekor használjon papírtartót; a
tartó legyen a monitorral (majdnem) egy magasságban.
•• Ne erővel nyomja le a billentyűket, az érintőpadot és az egeret.
A számítógép használatakor javasolt testtartás
Hangerő-szabályzás (fejhallgató és hangszóró)
Zenehallgatás esetén először ellenőrizze a hangerőt.
Ellenőrizze a
hangerőt!
•• Fejhallgató használata előtt ellenőrizze, hogy a hangerő nem
túl nagy-e.
•• Nem ajánlott a fejhallgatót hosszú időn át használni.
•• A hangszínszabályozó alapbeállításától való eltérés
halláskárosodáshoz vezethet.
•• Az alapértelmezett beállítás a felhasználó beavatkozása
nélkül, szoftver- és illesztőprogram-frissítésekkel módosítható.
Első használat előtt ellenőrizze a hangszínszabályozó
alapbeállításait.
1. fejezet
Az első lépések
23
A halláskárosodás megelőzése érdekében nem hallgassa hosszú
ideig nagy hangerővel.
Használati idő (szünet közbeiktatása)
•• 1 óránál hosszabb munkavégzés esetén, 50 perces munkát
követően tartson legalább 10 perces pihenőt.
Világítás
•• Ne használja a számítógépet sötét helyen.
A számítógép használatához ugyanakkora fény szükséges,
mint a könyvolvasáshoz.
•• Ajánlott az indirekt megvilágítás. Használjon takarást, hogy a
fény ne tükröződjön az LCD képernyőn.
Működési feltételek
•• Ne használja a számítógépet forró és nedves (párás) helyen.
•• A számítógépet a használati útmutatóban megadott
hőmérsékleti tartományban és megengedett páratartalom
mellett használja.
Áttekintés
1. fejezet
Az első lépések
Elülső nézet
A használati útmutató borítóján és belsejében szereplő
illusztrációkon minden sorozatból egy reprezentatív típus
szerepel. Ezért az illusztrációk színe és megjelenése a típustól
függően eltérhet a termék tényleges megjelenésétől.
1 2
3
4
5
6
24
A fényérzékelő segítségével az LCD képernyő
fényereje automatikusan beállításra kerül a
környezeti világítástól függően.
1 Fényérzékelő
A kamera
2 állapotjelzője
(opcionális)
Ha a kezével letakarja a fényérzékelőt, akkor
az LCD képernyő halványabbá válik. Ezért
ügyeljen arra, hogy a számítógép használata
közben ne takarja le a fényérzékelőt.
A kamera működési állapotát jelzi.
Az objektívvel állóképet és videofelvételt
készíthet.
3
Kameraobjektív
A Gombok> Kezdőképernyő > Kamera
(opcionális)
menüpont kiválasztásával fényképet vagy
videót készíthet.
4 Hangszóró
Hang létrehozására szolgáló eszköz.
5 Érintőképernyő
Ez egy érintõképernyõ, amely a számítógép
kimeneti megjelenítõ eszközeként szolgál.
áᔪ
Home
Ŗᮁ
6 (Kezdőoldal)
gomb
᜽᯲
ᰆ⊹
A képernyő váltása a Kezdőképernyő és az
éppen futó alkalmazás/program között.
a éppen egyetlen alkalmazás vagy
H
program sem fut, az Asztal jelenik meg.
Áttekintés
1. fejezet
Az első lépések
25
Jobb oldali nézet
Olyan toll, amely segítségével információk
1 S Pen (opcionális) adhatók meg az érintőképernyőn.
Az S Pen számára
2 kialakított nyílás Ebben a nyílásban tarthatja az S Pent.
(opcionális)
1
2
Áttekintés
1. fejezet
Az első lépések
Bal oldali nézet
1
Hangerőszabályozó gomb
1
2
A hangerő szabályozása.
A mikro HDMI-kábel csatlakoztatására
szolgáló aljzat.
Micro HDMI
2 csatlakozó
(opcionális)
Digitális kép és hang előállításához
csatlakoztassa a számítógépet egy
televíziókészülékhez.
GA-adapter (opcionális)
V
csatlakoztatása is lehetséges.
26
Áttekintés
1. fejezet
Az első lépések
27
Felülnézet
1
1
2
34 5
6
7
8
Fülhallgató/fejbeszélő Fülhallgató vagy fejbeszélő
csatlakozója
csatlakoztatására szolgáló aljzat.
2 Mikrofon
A beépített mikrofon használata.
3 Tápellátás gomb
A számítógép be- vagy kikapcsolása.
Tápellátás gomb
jelzőfénye
Ha a számítógép be van kapcsolva, a
tápellátás jelzőfénye világít.
4
5 Forgatási zár
6
USB 2.0 csatlakozó
Zárolja a képernyő forgatását, hogy
a képernyő ne legyen automatikusan
elforgatva a készülék tájolás funkciója
szerint.
Az USB-port eszközök, például
billentyűzet/egér, digitális
fényképezőgép stb. csatlakoztatására
szolgál.
7
Micro SD kártyanyílás Ez a nyílás a Micro SD-kártyák
befogadására alkalmas.
8
SIM kártyanyílás
(opcionális)
Ez a nyílás SIM kártyák befogadására
alkalmas.
Áttekintés
1. fejezet
Az első lépések
28
Alulnézet
1
2
Egyenáramú
1 bemeneti
csatlakozó
2
Dokkcsatlakozó
(opcionális)
A számítógépet árammal ellátó hálózati
adapter csatlakoztatására szolgáló
bemenet.
Csatlakozó a billentyűzetdokkhoz
(opcionális).
Áttekintés
1. fejezet
Az első lépések
29
Hátulnézet
1 2
3
1
2
3
FényképezőgépFényképezésnél használatos.
vaku (opcionális)
Kameraobjektív
(opcionális)
NFC-antenna
(opcionális)
Az objektívvel állóképet és videofelvételt
készíthet.
A Gombok> Kezdőképernyő > Kamera
menüpont kiválasztásával fényképet vagy
videót készíthet.
NFC-funkciók biztosítása a különböző
alkalmazásszolgáltatások rövid
hatótávolságú kommunikációjához (NFC,
Near Field Communications).
Ha kicseréli a termék alját, az oda rögzített típuskód,
sorozatszám és logók többé nem lesznek láthatók.
További tájékoztatásért forduljon a szervizközponthoz.
A számítógép be- és kikapcsolása
1. fejezet
Az első lépések
A számítógép bekapcsolása
1
A számítógép bekapcsolásához egy pillanatig tartsa
2 lenyomva
a Bekapcsoló gombot .
Csatlakoztassa a hálózati adaptert.
Windows aktiválás
A számítógép első bekapcsolásakor megjelenik a Windows
aktiválás képernyője.
A számítógép használatához kövesse az aktiválási eljárást a
képernyőn megjelenő utasítások
alapján.
áᔪ
A képernyő fényerejének beállítása
Ŗᮁ
Ha akkumulátorról működteti a számítógépet, az LCD képernyő
fényereje automatikusan alacsonyra vált.
᜽᯲
Amíg a számítógép be van kapcsolva, a tápellátás gomb
3 jelzőfénye
világít.
LED
A Gombok menü megjelenítéséhez enyhén húzza a
1 képernyő
jobb széle felől a közepe felé.
ᰆ⊹
A sáv a Beállítások
2 növelhető.
> Képernyő
ᖅᱶ
megnyomásával
30
áᔪ
A számítógép be- és kikapcsolása
1. fejezet
Az első lépések
31
Ŗᮁ
A számítógép kikapcsolása
᜽᯲
•• A számítógép kikapcsolásának művelete eltérő lehet a
telepített operációs rendszertől függően, ezért minden
esetben az adott operációs rendszernek megfelelően
végezze el a leállítást.
•• A Leállítás gombra történő kattintás előtt mentse az
adatokat.
A Gombok menü megjelenítéséhez enyhén húzza a
1 képernyő
jobb széle felől a közepe felé.
ᰆ⊹
2
Kattintson a Beállítások
Leállítás lehetőségre.
> Energiagazdálkodás
ᖅᱶ
>
⦽
Ha kijelentkezéskor ki szeretné kapcsolni a számítógépet,
oldja fel a képernyőt, és kattintson a Energiagazdálkodás
> Leállítás elemére.
⦽
2. fejezet
A Windows 8 használata
Mi a Microsoft Windows 8?
33
A képernyő áttekintése
34
A Gombok használata
36
Alkalmazások használata
38
Windows gyorsbillentyű funkció
41
Mi a Microsoft Windows 8?
2. fejezet
A Windows 8 használata
33
A Microsoft Windows 8 (ezentúl a kézikönyv Windows néven
hivatkozik rá) a számítógép működtetéséhez szükséges operációs
rendszer.
A számítógép optimális használatához ismerni kell az operációs
rendszer megfelelő kezelésének módját. Ezért tanácsos
megtanulnia a Windows használatát a Windows Súgó és
támogatás segítségével.
Súgó
keresése
•• A képernyő a típustól és az operációs rendszertől függően
kissé eltérhet.
•• Mivel ezt a kézikönyvet a Windows 8 rendszer alapján
készítették, az utasítások a változattól függően eltérhetnek.
Előzetes értesítés nélkül módosulhatnak is.
áᔪ
Súgó megjelenítése
Ŗᮁ
A Gomb menü megjelenítéséhez vigye a képernyőn
látható
᜽᯲
kurzort a képernyő jobb felső vagy alsó szélére.
Vagy húzza kissé befelé a jobb szélt az ujjával a Gomb menü
ᰆ⊹
megjelenítéséhez.
Kattintson a Gombok menü > Beállítások
> Súgó pontra.
Első lések
A számítógép használatával kapcsolatos
alapvető műveleteket tekinthet meg, beleértve
a Windows operációs rendszer új funkcióit is.
A hálózathoz való csatlakozás után
Internet és hálózati
megtekintheti az internet használatára
kapcsolatok
vonatkozó Súgó szöveget.
ᖅᱶ
Ha az internethez csatlakozik, a legfrissebb online súgót
érheti el.
Biztonság,
adtvédelem és
fiókok
Megtekintheti a számítógép és személyes
adatok védelmére vonatkozó Súgó szöveget.
A képernyő áttekintése
2. fejezet
A Windows 8 használata
A Windows 8 az új kezdőképernyő és a korábbi operációs
rendszer Asztal üzemmódját egyaránt biztosítja.
Kezdőképernyő
Asztal
1
Kezdőképernyő
2
Alkalmazás
3
A Gombok
megjelenítése
A Windows 8 alapértelmezett
kezdőképernyőjére vonatkozik.
A jelenleg telepített alkalmazásokra
vonatkozik.
A Gombok menü a képernyő jobb oldalán
van elrejtve. Az egérmutatót a képernyő
jobb felső vagy alsó szélére helyezve
jelenítheti meg a Gombok menüt.
Vagy húzza kissé befelé a jobb szélt az
ujjával a Gomb menü megjelenítéséhez.
Kezdőképernyő
A számítógép bekapcsolása után a Kezdőképernyő jelenik meg,
amellyel az alkalmazásokat (ezentúl a kézikönyv alkalmazás
néven hivatkozik rá) egy helyről használhatja.
1
2
3
4
5
6
7
34
3
4
Felhasználói fiók
5
Gombok
6
Asztal
7
Fényképezőgép
A jelenleg használt felhasználói fiókra
vonatkozik.
A Keresés, Megosztás, Indítás, Eszköz,
Beállítások és hasonló funkciók használatára
szolgáló menüre vonatkozik.
Asztal módba kapcsolás.
Fényképeket készíthet, vagy videót
rögzíthet.
A képernyő áttekintése
2. fejezet
A Windows 8 használata
Asztal
Ez az elem hasonló funkciókat biztosít, mint az Asztal a Windows
előző változataiban.
1
2
3
4
Gombok
A Keresés, Megosztás, Indítás, Eszköz,
Beállítások és hasonló funkciók használatára
szolgáló menüre vonatkozik.
Kezdőképernyőre A képernyő bal alsó sarkára kattintva válthat
váltás
a Kezdőképernyőre.
Dokumentumok és fájlok megjelenítése
3
2
4
1
2
Asztal
A Gombok
megjelenítése
Az Asztalra vonatkozik.
A Gombok menü a képernyő jobb oldalán
van elrejtve. Az egérmutatót a képernyő
jobb felső vagy alsó szélére helyezve
jelenítheti meg a Gombok menüt.
Vagy húzza kissé befelé a jobb szélt az
ujjával a Gomb menü megjelenítéséhez.
35
Az Asztalon
lévő tálca Windows Intéző elemére kattintva
kereshet dokumentumokat és fájlokat.
A Gombok használata
2. fejezet
A Windows 8 használata
A Gombok menü egy új típusú menü, amely a korábbi Windows
Start menüjét és Vezérlőpultját egyesíti.
A Gombok menüvel gyorsan konfigurálhatja a számítógéphez
csatlakoztatott eszközöket; alkalmazásokat és fájlokat kereshet,
valamint használhatja a megosztás stb. funkciót.
A Gombok menü aktiválása
Húzza kissé befelé a jobb szélt az ujjával a Gomb menü
megjelenítéséhez.
Vagy érintse meg a képernyő jobb felső vagy alsó szélét a Gomb
menü megtekintéséhez.
A Gombok
menü
megjelenítése
Gombok
Search
Keresés
Ha programot vagy fájlt keres az alkalmazások,
beállítások vagy fájlok között, egyszerűen írjon
be kulcsszót a Keresés mezőbe, és indítsa el a
Keresés funkciót.
Search
Search
Alkalmazáson belül vagy a weben is kereshet.
Search
Ezzel a menüvel képet vagy fájlt is továbbíthat
egy másik felhasználóhoz. Egyszerűen oszthat
meg más felhasználókkal képeket vagy fájlokat,
ha több alkalmazást társít a Megosztás gombbal.
Share
Share
Megosztás
Share
Share
A kezdőképernyőre léphet.
Start
Start
Kezdőképernyő
Start
Start
Device
Device
Eszközök
Device
Device
Settings
Settings
Settings
Settings
Beállítások
A Gombok
menü
megjelenítése
36
Mivel így közvetlenül a kívánt eszközhöz juthat;
olyan feladatokat végezhet el, mint képek
importálása digitális kameráról, videó küldése
a TV-re vagy fájlok továbbítása az aktuális
képernyőn lévő készülékre.
A Beállítások gombbal olyan alapvető
műveleteket végezhet el, mint a hangerő
beállítása, a PC kikapcsolása stb. Ha a Beállítások
gombot egy adott alkalmazás futása közben
választja ki, az aktuálisan futó alkalmazáshoz
tartozó beállítások jelennek meg.
A Gombok használata
Beállítások módosítása
2. fejezet
A Windows 8 használata
Ikon
A rendszer összegyűjti a gyakran használt Windows menüket.
Kattintson a Gombok > Beállítások pontra.
Név
Funkció leírása
Vezeték nélküli
hálózat
Vezeték nélküli hálózathoz
csatlakozhat. Válassza ki a vezeték
nélküli hálózatot, amelyhez
csatlakozni kíván.
A hangerő beállítása
한
⦽
⦽
⦽
⦽
⦽
37
Beállíthatja a hangerőt, vagy
némíthatja a hangot.
Képernyő
Beállíthatja a képernyő fényerejét.
Figyelem!
Beállíthatja, hogy egy adott
alkalmazás milyen gyakran
küldjön értesítéseket.
Kikapcsolhatja a számítógépet,
vagy kiválaszthatja az
Energiagazdálkodás
Energiagazdálkodási lehetőségek
funkciót.
Billentyűzet
Gépbeállítások módosítása
Több beállítást módosíthat.
Beállíthatja a Nyelv elemet
vagy megnyithatja az
érintőbillentyűzetet.
Alkalmazások használata
Az alkalmazás kifejezés egy alkalmazásprogramra vonatkozik
(ezentúl a kézikönyv alkalmazás néven hivatkozik rá).
Tágabb értelemben az operációs rendszerre telepített összes
szoftverprogramra vonatkozik.
A Windows 8 alapvető alkalmazásokat biztosít a gyakran végzett
műveletekhez.
Alkalmazás indítása/leállítása
A kezdőképernyőn lévő alkalmazásra kattintva aktiválhatja.
Kilépés az alkalmazásból:
az egérmutatót a képernyő tetejére.
1 AzVigyeegérmutató
kéz alakúra változik.
Tartsa lenyomva az egérgombot, és vigye az egérmutatót a
2 képernyő
aljára. Az alkalmazás lefelé mozog, eltűnik, majd
bezárul.
1
2. fejezet
A Windows 8 használata
Alkalmazások használata
Az alábbi funkciót az egérrel használhatja.
Az aktuálisan futó alkalmazás(ok) megjelenítése
Az egérmutatót a képernyő bal felső sarkába helyezve
1 jelenítheti
meg az utoljára futtatott alkalmazást.
Ezután az egérmutatót lefelé mozgatva jelenítheti meg a
2 jelenleg
futó alkalmazásokat egymás után.
Kattintson a listán lévő alkalmazásra, vagy húzza a képernyő
3 közepére.
Most megtekintheti a kiválasztott, jelenleg futó
alkalmazást.
A listában lévő alkalmazásra jobb gombbal kattintva, majd a
Bezárás pontra kattintva kiléphet az alkalmazásból.
1
2
2
38
Alkalmazások használata
Két alkalmazás futtatása egyszerre
2. fejezet
A Windows 8 használata
Alkalmazás hozzáadása a kezdőképernyőhöz, illetve
eltávolítása onnan
39
1 Válassza az Alkalmazások pontot a Kezdőképernyőn.
A Kezdőképernyőn húzza kissé befelé a képernyő felső élét.
Vigye az egérmutatót a képernyő tetejére. Az egérmutató kéz
A képernyő alján lévő Minden alkalmazás
pontra kattintva
2 alakúra
változik.
jelenítheti meg a jelenleg telepített összes alkalmazást.
lenyomva tartja az egérgombot, és balra vagy jobbra viszi,
3 aHaképernyőt
a jobb egérgombbal a hozzáadandó alkalmazásra kattint,
felosztva több alkalmazást jeleníthet meg.
1 aHarendszer
aktiválja a kapcsolódó menüt a képernyő alján.
A képernyőt felosztó sávot mozgatva módosíthatja
4 képernyő
felosztási arányát.
Kattintson a Rögzítés a kezdőképernyőre
vagy a
2
A támogatott képernyőarányok a következők: 3:7 vagy 7:3.
Levétel a kezdőképernyőről
pontra.
Időjárás Képernyőt
alkalmazás osztó sáv
Áruház alkalmazás
1
Pl. Ha az Időjárás alkalmazást és az Áruház
alkalmazást egyszerre futtatja
2
Pl. amikor alkalmazást távolít el a kezdőképernyőről
Alkalmazások használata
A Windows Áruház használata
Ha a Kezdőképernyőn lévő Alkalmazás-áruház programot
futtatja, megjelennek a Windows Áruház webhelyen elérhető
alkalmazások.
2. fejezet
A Windows 8 használata
40
A Microsoft fiók konfigurálása
A Microsoft fiókkal más Windows 8-at futtató készülékekkel
szinkronizálhatja beállításait az interneten keresztül, ezáltal
fájlokat vagy beállításokat oszthat meg.
A Windows Áruházban lévő alkalmazások vásárlásához Microsoft
fiók szükséges.
Microsoft fiókot kell regisztrálnia ahhoz, hogy alkalmazásokat
tölthessen le vagy vásárolhasson az Áruházból.
Azután léphet tovább, hogy a Gombok menüben Microsoft
fiókot regisztrált.
Futtassa a Gombok programot, és kattintson a Beállítások >
1 Gépbeállítások
módosítása pontra.
Kattintson a Felhasználók > Saját fiók > Váltás Microsoft
2 fiókra
pontra.
3 Regisztrálja a fiókot a megfelelő eljárásokat követve.
1
A Samsung nem tudja megoldani a Windows Store
szolgáltatásból telepített többi alkalmazással kapcsolatos
hibákat. Lépjen közvetlenül kapcsolatba az alkalmazáshoz
tartozó ügyfélszolgálattal.
2
Windows gyorsbillentyű funkció
A következő hasznos gyorsbillentyűket használhatja a Windows
8-ban.
Az alábbi funkciót akkor használhatja, ha van csatlakoztatva
külső billentyűzet.
Funkció
Gyorsbillentyűk
Funkció leírása
Kezdőképernyő
megjelenítése
Windows billentyű Indítás módba kapcsolás.
Az Asztal
megjelenítése
Windows billentyű
Asztal módba kapcsolás.
+D
A Gombok menü
futtatása
A képernyő zárolása
Windows billentyű
A Gombok menü aktiválása.
+C
Windows billentyű
A képernyő zárolása.
+L
A Kezeléstechnikai
A Kezeléstechnikai Windows billentyű
központ konfigurációjának
központ megnyitása
+U
megnyitása.
A Second Screen
Megnyitja az External
Settings (Második Windows billentyű
Monitor Settings (Külső
képernyő beállításai)
+P
monitor beállításai) menüt.
megnyitása
2. fejezet
A Windows 8 használata
Funkció
Gyorsbillentyűk
Az Advanced
Management Tool Windows billentyű
(Haladó felügyeleti
+X
eszköz) megnyitása
Kilépés az
alkalmazásból
Alt + F4
41
Funkció leírása
Megnyitja az Advanced
Management Tool (Haladó
felügyeleti eszköz)
programot.
Kilép az aktuálisan futó
alkalmazásból.
3. fejezet
A számítógép használata
Az érintőképernyő használata
43
Micro SD-kártya modul (opcionális)
51
Külső kijelzőeszköz csatlakoztatása
53
A hangerő beállítása
56
Az LCD fényerejének szabályozása
58
Vezeték nélküli hálózat (opcionális)
59
Mobil széles sáv (opcionális vezeték nélküli WAN-modem) 61
NFC (Near Field Communication - rövid hatótávolságú
kommunikáció) (opcionális)
62
A billentyűzetdokk használata (opcionális)
64
Az S Note alkalmazás használata (S Note, opcionális)
70
Samsung szoftverek frissítése
75
A számítógép állapotának diagnosztizálása és hibaelhárítás 76
Akkumulátor
77
BIOS Setup
80
Az érintőképernyő használata
3. fejezet
A számítógép használata
43
A számítógép működtethető kizárólag az érintőképernyő használatával, billentyűzet és egér nélkül is.
Az érintőképernyő funkció csak azokon a típusokon támogatott, amelyeken ez gyárilag telepítve van.
•• Az érintőképernyőt az ujja vagy az S Pen segítségével működtesse. A képernyő nem ismer fel egyéb eszközöket, például golyóstollat,
az éles tárgyak pedig megrongálhatják vagy megkarcolhatják az LCD képernyő felületét.
•• Ha a készülékhez (opcionális) S Pen is tartozik, akkor azt is használhatja.
•• Ne érintse meg a képernyőt áram vezetésére alkalmas anyaggal (pl. fémből készült tárggyal), mivel az a készülék meghibásodását
okozhatja.
Az érintőképernyő
•• A funkció Windows 8 operációs rendszerrel működő, érintőképernyővel rendelkező típusokon használható, és csak egyes
alkalmazások esetén működik.
•• Ezenkívül a támogatott funkciók az adott alkalmazástól is függenek.
•• Az S Pent (opcionális) ugyanúgy használhatja, ahogyan az ujját. Az alábbi leírásban az ujjai használatát vesszük alapul.
Alapvető műveletek az érintőképernyőn
Egyszerűen elsajátíthatja, hogyan kell kényelmesen használni az érintőképernyőt.
A képernyő megérintése
Húzás a jobb szélről középre
Funkció leírása
A képernyő jobb oldalán elrejtett Gombok menü megjelenítése.
Az érintőképernyő használata
A képernyő megérintése
3. fejezet
A számítógép használata
Funkció leírása
Húzás a bal szélről középre
A legutoljára futtatott alkalmazás megjelenítése.
Húzás az alsó szélről felfelé
vagy
a felső szélről lefelé
Az aktuálisan futó alkalmazás opcióinak megjelenítése.
Finom megérintés
(kattintás)
Megérintés kétszer
(Dupla kattintás)
Megérintés és húzás
44
Gyakoroljon enyhe nyomást az ujjával a kívánt elem kiválasztásához.
(Ha finoman megérint egy adott menüopciót, alkalmazásikont stb. a
képernyőn, az ahhoz kapcsolódó funkció aktiválásra kerül.)
Gyakoroljon enyhe nyomást kétszer az ujjával a kívánt elem
kiválasztásához.
A kiválasztott cél áthelyezése vagy átlépés a következő oldalra.
Ezzel a művelettel képet is rajzolhat vagy levelet írhat.
Az érintőképernyő használata
A képernyő megérintése
Forgatást kettőnél több ujjal
Két ujj szétcsúsztatása
vagy
közelítése egymáshoz
Megérintés és tartás egy ideig
(Kattintás jobb egérgombbal)
3. fejezet
A számítógép használata
45
Funkció leírása
A kiválasztott cél forgatása.
A cél nagyítása vagy kicsinyítése.
Ugyanazt a funkciót tölti be, mint a jobb egérgombbal való kattintás.
A kiválasztott cél esetében beállítható további opciók vagy
részletesebb információk megtekintése.
Megérintés és húzás 2 ujjal felfelé/
Mozgatás felfelé/lefelé, balra/jobbra. Ugyanazt a funkciót tölti be, mint
lefelé, balra/jobbra
az egérrel történő görgetés.
(Görgetés)
Az érintőképernyő használata
Az S Pen (opcionális) használata
3. fejezet
A számítógép használata
46
Az S Pen felépítése és funkciói
Ha a készülékhez S Pen is tartozik, akkor a számítógépet az ujjai
helyett a tollal is működtetheti.
Az S Pent ugyanúgy használhatja, ahogyan az ujját.
Az S Pen kihúzása
Húzza ki az S Pent a jobb oldalra.
Tollgomb
Gyűrű
Használat után tartsa az S Pent a számára kialakított nyílásban.
Tollhegy
Tollhegy
(Ennek használatával a
bal egérgomb funkcióit
hajthatja végre)
Tollgomb
(Ennek használatával a
jobb egérgomb funkcióit
hajthatja végre)
Tollhegy
Ez az ujja hegyének funkcióját tölti be az
érintőképernyő megérintésekor.
Ha az S Pen hegyét a képernyőhöz
érintve megnyomja az S Pen gombot,
körök jelennek meg a kurzor körül a
képernyőn. Érintse meg a képernyőt az S
Pennel, és közben tartsa lenyomva az S
Pen gombot.
Ezzel a jobb egérgombbal történő
kattintás funkcióját hajtja végre.
Az érintőképernyő használata
A tollhegy cseréje
Ha sérült a tollhegy, azt az alábbiak szerint cserélheti ki:
meg a tollhegyet azt a gyűrűn kialakított lyukba
1 Tartsa
behelyezve, majd kifelé húzva távolítsa el a tollhegyet.
3. fejezet
A számítógép használata
47
A képernyő kalibrálása
áᔪ
Ha a képernyőn látható kurzor nem pontosan követi a megérintett
pontot, kalibrálja az érintőképernyőt a Tablet PC Settings
Ŗᮁ
(Táblagép
beállítások) menüben.
Az érintőképernyő kalibrálási művelete az operációs rendszertől
függően különböző lehet, és előfordulhat, hogy bizonyos
᜽᯲
operációs rendszerek esetén nem végezhető el. A következő leírás
Windows 8 operációs rendszerre vonatkozik.
1
ᰆ⊹
Kattintson a Gombok menü pontra az Asztal > Beállítások
> Vezérlőpult > Hardver és hang > Táblagép
ᖅᱶ
beállítások
> Kalibrálás elemre.
2 Helyezze be az új tollhegyet az S Penbe.
Ügyeljen, hogy a tollhegy ne ugorjon ki a kivételkor.
Az érintőképernyő használata
ki a kalibrálni kívánt képernyőtípust. Amikor
2 Válassza
megjelenik a Calibration (Kalibráció) képernyő, érintse meg
.
a „+” jellel jelölt pontot, majd vegye el az ujját.
A „+” jel sorozatosan, a képernyő bal felső sarkától a jobb alsó
sarkáig haladva jelenik meg.
3. fejezet
A számítógép használata
48
Karakterek bevitele
Karakterek beviteléhez használja a billentyűzetet vagy a
táblaszámítógép beviteli paneljét.
A karakterek bevitele eltérő lehet az operációs rendszertől
függően, és azt egyes operációs rendszerek nem támogatják.
Ha hosszabb időtartamon keresztül használja a számítógépet,
ajánlott billentyűzet használata.
A karakterek bevitelét egy Jegyzettömb-példával mutatjuk be.
A táblaszámítógép bevitele panelje
A táblaszámítógép beviteli panelje a Windows által
rendelkezésre bocsátott képernyő-billentyűzet.
Kövesse az érintőbillentyűzet és a kézírás mód használatára
vonatkozó leírásokat és ábrákat.
Amikor megjelenik a Do you want to save the calibration
3 data?
(Kívánja menteni a kalibrálási adatokat?) ablak,
kattintson a(z) Yes (Igen) gombra.
Ezzel megtörtént az érintőképernyő beviteli pontjainak
kalibrálása.
A Kezdőképernyő húzza kissé a képernyő közepe felé annak
1 peremét.
Nyomja meg a Minden alkalmazás
(Jegyzettömb) gombot.
> Notepad
Helyezze a kezét a Jegyzettömb képernyőjére a kurzor
2 megjelenítéséhez.
Az érintőképernyő használata
Az Asztalon nyomja meg a
tálca jobb oldalán a
3 Táblaszámítógép
beviteli panelje elemet.
3. fejezet
A számítógép használata
Karakterek bevitele az érintőbillentyűzettel
Az Érintőbillentyűzet a hagyományos billentyűzetkiosztással
rendelkezik, amely lehetővé teszi a billentyűk kiválasztását a
karakterek beviteléhez.
Nyomja meg az Érintőbillentyűzet ikont
1 táblaszámítógép
beviteli paneljén.
a
2 A billentyűk segítségével vigye be a kívánt karaktereket.
Érintőbillentyűzet
(a számbillentyűzet középen látható.)
Érintőbillentyűzet
Kézírás mód
[Beviteli mód]
49
Az érintőképernyő használata
Karakterek bevitele Kézírás módban
Karaktereket úgy is bevihet, hogy azokat az érintőképernyő Kézírás
mód beviteli paneljére írja.
Bizonyos nyelvek esetén a Kézírás mód nem érhető el.
Nyomja meg a Kézírás mód ikont
1 beviteli
paneljén.
a táblaszámítógép
Írja be a karaktereket az érintőképernyő Kézírás mód beviteli
2 paneljének
beviteli területére.
3. fejezet
A számítógép használata
50
Az érintőképernyő használatával kapcsolatos
figyelmeztetések
•• Az érintőképernyőt csak tiszta és száraz kézzel használja. Párás
környezetben használat előtt törölje le a nedvességet a kezéről
és az érintőképernyőről.
•• Ne permetezzen tisztítószert közvetlenül az érintőképernyőre.
A tisztítószer az alsó szélénél bekerülhet az érintőképernyő
belsejébe.
Folyékony tisztítószer használata esetén nedvesítsen be egy
ruhát, és azzal tisztítsa meg a képernyőt (a súroló hatású
tisztítószerek megrongálhatják az érintőképernyőt).
•• Ne fejtsen ki erős nyomást az érintőképernyőre, és ne érjen a
képernyőhöz éles tárggyal, például golyóstollal.
Ezzel megsértheti az érintőképernyőt.
•• Ha az ujjával nagyon finoman ér a képernyőhöz, előfordulhat,
hogy a képernyő nem ismeri fel az érintést.
•• Ha tollat kíván használni, használja a mellékelt digitalizáló
tollat (opcionális). Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a
számítógép nem működik megfelelően.
Nyomja meg az Insert (Beszúrás) gombot a karakterek
3 beviteléhez.
•• Ügyeljen, hogy ne ejtse le a digitalizáló tollat, mivel az a
tollhegy sérülését okozhatja.
•• Mindig pontosan az adott elemet nyomja le a képernyőn, és
ügyeljen, hogy ne érintsen meg további elemeket.
•• Ha szennyeződés vagy idegen anyag, például bogár vagy víz
kerül a képernyőre, a képernyő nem működik megfelelően.
Micro SD-kártya modul (opcionális)
A micro SD-kártya modul csak micro SD-kártyák befogadására
alkalmas.
A mikro SD-kártyákat használhatja cserélhető lemezként, így
kényelmesen végrehajthat adatcserét olyan digitális eszközökkel,
mint például digitális fényképezőgépek, digitális videokamerák,
MP3-lejátszók stb.
•• Az igényeinek megfelelő kapacitású micro SD-kártyát
külön kell megvásárolnia.
•• A micro SD-kártyát a többi adattároló eszközhöz hasonlóan
használhatja.
A szerzői jogi védelem funkció nem támogatott.
•• A számítógép mozgatásakor a kártya elveszhet, ezért
tárolja azt külön.
•• A szemléltető ábrák egy reprezentatív típusra vonatkoznak.
Az ábrák ezért eltérhetnek az adott számítógéptől.
3. fejezet
A számítógép használata
51
A kártya használata
ki a micro SD-kártya nyílásának fedelét és helyezze be
1 aNyissa
micro SD-kártyát.
Micro SD kártyanyílás
A jobb felső sarokban megjelenik a következő üzenet.
2 Kattintson
rá a mappára, és amikor megnyílik, kattintson a
View Files (Fájlok megtekintése) lehetőségre.
Ha hibára figyelmeztető üzenet jelenik meg, kattintson
a megfelelő ablakra és a Folytatás vizsgálat nélkül
lehetőségre. Végrehajthatja a 3. lépésben leírt következő
műveletet.
Micro SD-kártya modul (opcionális)
Windows Explorer az asztalon fut. Adatok menthet,
3 Ahelyezhet
át és törölhet a megfelelő meghajtón.
A memóriakártya eltávolítása
Nyomja befelé a kártyát, amíg ki nem ugrik, majd a végénél fogva
húzza ki.
A memóriakártya formázása
A memóriakártya első használata előtt meg kell formáznia azt.
A formázás törli a kártyán tárolt összes adatot. Ha a kártya
adatokat tartalmaz, készítsen azokról biztonsági mentést, és
csak azt követően formázza meg a kártyát.
1
Kattintson a Windows Explorer
tálcán.
ikonra az asztalon lévő
érintőpad jobb gombjával kattintson a kártyameghajtóra,
2 ésAzválassza
a formázása lehetőséget.
3 A formázás megkezdéséhez kattintson a Start gombra.
3. fejezet
A számítógép használata
52
•• Ha a kártyát adatcseréhez kívánja használni olyan digitális
eszközökkel, mint pl. digitális fényképezőgépek, ajánlott az
adatokat az adott digitális eszközzel megformázni.
•• Ha a számítógépen formázott kártyát egy másik digitális
eszközhöz kívánja használni, előfordulhat, hogy ismét meg
kell formáznia azt az adott eszközzel.
•• Ha az írásvédett lap Zárolt helyzetben van, nem
formázhatja a kártyát, nem törölheti az azon levő adatokat,
illetve nem írhat rá újabbakat.
•• A mikro SD-kártya behelyezésekor és eltávolításakor
óvatosan járjon el. A mikro SD kártya megrongálódhat, ha
nem bánik vele óvatosan.
Külső kijelzőeszköz csatlakoztatása
Ha prezentációt mutat be vagy videót, illetve filmet néz,
akkor külső kijelzőeszköz, például monitor, TV, projektor stb.
csatlakoztatásával a külső eszköz szélesebb képernyőjén nézheti a
képet.
3. fejezet
A számítógép használata
Nyissa ki a monitorportot és csatlakoztassa a VGA-adaptert.
1 Csatlakoztassa
a VGA-kábelt (15 tűs) a csatlakoztatott
VGAadapterhez, majd azt követően csatlakoztassa a VGAkábel másik végét a monitor vagy televíziókészülék D-SUBportjához.
Külső monitor
Csatlakoztatás a monitorporthoz (opcionális)
Ha nagyobb képernyőn szeretné megjeleníteni a képet,
csatlakoztassa a számítógépet külső monitorhoz, tv-készülékhez
vagy projektorhoz.
Jobb prezentációkat készíthet, ha a számítógépet projektorhoz
csatlakoztatja.
53
TV
Projektor
z
VGAadapter
x
A VGA-adapter opcionális és külön megvásárolható tartozék.
Dugja be a csatlakoztatott monitor, TV vagy projektor
2 tápkábelét,
és kapcsolja be.
Ha tv-készülékhez csatlakozik, állítsa át a tv-készüléket külső
eszköz módba.
Ŗᮁ
Külső kijelzőeszköz csatlakoztatása
3. fejezet
A számítógép használata
54
᜽᯲
Válassza a Gombok menü > Eszközök
3 képernyő
elemet.
3&୘ִփ
> Második
ᰆ⊹
Válassza ki a kívánt
monitor-üzemmódot.
3&୘ִփ
3&୘ִփ
ᖅᱶ
Csak a számítógép képernyőjére
A 3&୘ִփ
tartalom csak a számítógépes monitoron
‫ࢿـ‬
(aktuális eszköz) jelenik meg.
A Micro HDMI-porton keresztüli csatlakoztatás
(opcionális)
Ha HDMI-porton keresztül csatlakoztatja TV-hez a számítógépet,
akkor kiváló kép- és hangminőséget élvezhet.
A TV HDMI-csatlakoztatása után konfigurálni kell a képernyőt és a
hangot.
‫ࢿـ‬
Megkettőzés
Az‫ࢿـ‬
aktuális eszköz tartalma a külső eszközön is
megjelenik.
‫ࢿـ‬
୙ࢠ
Kiterjesztés
Az୙ࢠ
aktuális eszköz képernyője a külső
eszközökön
is megjelenik.
୙ࢠ
A HDMI–mikro HDMI kábelt külön kell megvásárolnia.
Csatlakoztassa a HDMI - micro HDMI-kábelt a televíziókészülék
1 HDMI-portjához.
Külső
monitor
Csak
୙ࢠa második képernyőre
A ѿ‫ء‬ध୘ִփ
tartalom csak a külső eszköz képernyőjén
jelenik
meg.
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
Vagy kettős nézet beállításához:
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
Nyissa meg a Kijelzőbeállítások ablakot a Vezérlőpulton
belül, válassza a Monitor 2 lehetőséget, és jelölje ki a
Nyújtás a monitor méretére jelölőnégyzetet a kettős
nézet beállításához. A részletes információkat lásd a
Windows online súgójában.
HDMI - micro
HDMI
TV
Projektor
Külső kijelzőeszköz csatlakoztatása
•• Ez csak TV-kimeneti portot (HDMI) támogató típusoknál
áᔪ
használható.
•• A több HDMI-porttal rendelkező televízióknál a DVI IN
porthoz csatlakoztassa a számítógépet.Ŗᮁ
•• A számítógép televízióhoz való csatlakoztatásakor váltsa
HDMI-re a televízió külső bemeneti módját.
᜽᯲
Válassza a Gombok menü > Eszközök
2 képernyő
elemet.
3&୘ִփ
> Második
ᰆ⊹
Válassza ki a kívánt
monitor-üzemmódot.
3&୘ִփ
3&୘ִփ
ᖅᱶ
Csak a számítógép képernyőjére
A 3&୘ִփ
tartalom csak a számítógépes monitoron
‫ࢿـ‬
(aktuális eszköz) jelenik meg.
‫ࢿـ‬
Megkettőzés
Az‫ࢿـ‬
aktuális eszköz tartalma a külső eszközön is
megjelenik.
‫ࢿـ‬
୙ࢠ
Kiterjesztés
Az୙ࢠ
aktuális eszköz képernyője a külső
eszközökön
is megjelenik.
୙ࢠ
Csak
୙ࢠa második képernyőre
A ѿ‫ء‬ध୘ִփ
tartalom csak a külső eszköz képernyőjén
jelenik
meg.
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
3. fejezet
A számítógép használata
A DOS-parancs prompt ablak nem támogatja a külső
monitort/TV-t.
55
A hangerő beállítása
A hangerő beállításához használhatja a hangerő-szabályozó
gombot és a hangerő-szabályzó programot.
3. fejezet
A számítógép használata
Ŗᮁ
56
A hangerő beállítása a hangerő-szabályzó
programmal
᜽᯲
ᰆ⊹
Hangerő-szabályozás a gombokkal
A csúszka beállításához kattintson a Gombok menü > Beállítások
>
pontjára.
ᖅᱶ
A hangerő a számítógép bal oldalán található hangerő-szabályozó
gomb megnyomásával állítható be.
+
Elnémítás
⦽
Hangrögzítők használata
Ebben a részben arról olvashat, hogyan tud felvételt készíteni a
Windows Recorder programmal.
Csatlakoztasson mikrofont a mikrofon-csatlakozóhoz.
1 Belső
mikrofont is használhat.
a jobb egérgombbal a Tálcán levő Hangerő ikonra
2 Kattintson
, és válassza a Rögzítőeszközök pontot.
A hangerő beállítása
3. fejezet
A számítógép használata
Ellenőrizze, hogy a mikrofont állította-e be alapértelmezett
3 rögzítőeszköznek.
Ha igen, az alapértelmezett eszköz beállítása ezzel kész.
Ha nem, kattintsonáᔪa jobb egérgombbal a mikrofonra, és
válassza a Alapértelmezett pontot.
4
Válassza a Speakers (Intel SST Audio Device (WDM))
2 (Hangszóró
(Intel SST Audio Device (WDM))) elemet,
kattintson a Set Default (Alapértelmezés beállítása)
elemre, majd kattintson az OK gombra.
Ŗᮁ
Jobb gombbal kattintson a Gombok menü >
Kezdőképernyő
ikonjára, majd kattintson a Minden
᜽᯲
alkalmazás > Hangrögzítő
pontra. Ezután a felvétel
indításához nyomja meg a Felvétel indítása gombot.
ᖅᱶ
áᔪ
Ŗᮁ
Fülhallgató/fejbeszélő csatlakoztatása és
használata
A mikrofon használata (opcionális)
Optimalizálhatja a mikrofon teljesítményét annak megfelelően,
hogy egy vagy több felhasználó használja-e azt.
A tálca értesítési területén kattintson jobb egérgombbal a
1 Hangkezelő
ikonra , majd kattintson a Sound Manager
ᰆ⊹
᜽᯲
Ha fülhallgató vagy fejbeszélő csatlakoztatása után nincs hang,
konfigurálja a beállításokat az alábbiak szerint.
ᰆ⊹
1
57
Kattintson az asztalon a Gombok menü > Beállítások
>
ᖅᱶ
Vezérlőpult > Hardver és hang > Hang > Lejátszás fülre.
lehetőségre.
A Mikrofon lapon kapcsolja be ezt a funkciót, majd
2 kattintson
az OK gombra.
. Keskeny: A számítógép csak a 45 fokos szögből, elölről jövő
hangot ismeri fel. Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha egy
felhasználó használja a mikrofont.
. Széles: A számítógép az elölről jövő hangokat bármilyen
szögből felismeri, így a mikrofont egyszerre több ember is
használhatja.
Ez a lehetőség ugyanakkor zajt eredményezhet.
Az LCD fényerejének szabályozása
A számítógép táphálózatról való üzemeltetése közben a
áᔪ szintre vált,
képernyő fényereje automatikusan a legerősebb
akkumulátorról való működtetéskor pedig az akkumulátor
használati idejének növelése érdekében automatikusan
Ŗᮁ
halványabbra vált.
᜽᯲
A fényerő szabályozása a billentyűzettel
ᰆ⊹
Kattintson a Gombok menü > Beállítások
1 fényereje
ikonra.
> Képernyő
ᖅᱶ
2 A fényerő-beállító csúszkával állítsa be a képernyő fényerejét.
3. fejezet
A számítógép használata
•• Az akkumulátorfogyasztás csökkentése
Az LCD fényerejének csökkentése, amikor a
számítógép akkumulátorról működik, ami kisebb
akkumulátorfogyasztást eredményez.
•• A laptop számítógép: hibás LCD képpontjainak elve
A Samsung betartja az LCD-k minőségére és
megbízhatóságára vonatkozó szigorú előírásokat. Ennek
ellenére elkerülhetetlen, hogy a laptopon egy-egy hibás
képpont mégiscsak előforduljon. Ha nagy számban
jelennek meg hibás képpontok, az problémákat okozhat
a megjelenítésben, de ha csupán kis számban, az nincs
hatással a számítógép teljesítményére.
A Samsung ezért a következő pontelveket követi:
- Fényes pont: 2 vagy annál kevesebb
- Fekete pont: 4 vagy annál kevesebb
- Fényes és fekete pontok kombinációja: 4 vagy annál
kevesebb
한
Az LCD tisztítására vonatkozó utasítások
Az LCD-panel tisztításához puha, számítógép-tisztító
folyadékkal enyhén benedvesített kendőt használjon; a
törlést egy irányban végezze.
Az LCD-panel erővel történő tisztítása az LCD károsodását
okozhatja.
58
Vezeték nélküli hálózat (opcionális)
A vezeték nélküli hálózat (vezeték nélküli LAN) alkotta környezet
olyan hálózati környezet, amely lehetővé teszi, hogy több, otthon
vagy kisirodában telepített számítógép vezeték nélküli LANeszközökön keresztül kommunikáljon egymással.
3. fejezet
A számítógép használata
59
•• A képernyőkép és terminológia a modelltől függően eltérő
lehet.
•• A leírás csak a vezeték nélküli LAN-kártyákkal vagy
eszközökkel rendelkező típusokra vonatkozik.
A vezeték nélküli LAN-eszköz opcionális.
Az útmutatóban látható kép a vezeték nélküli LAN eszköz
típusától függően eltérhet a tényleges terméktől.
•• Ha a vezeték nélküli LAN ki van kapcsolva, válassza a
Beállítások > Wireless Network (Vezeték nélküli
hálózat) elemet és azt állítsa ON (BE) értékre.
Mi is az a hozzáférési pont?
A hozzáférési pont olyan eszköz, mely összeköti a vezetékes
és a vezeték nélküli LAN-t, és megegyezik egy vezetékes
hálózat vezeték nélküli hubjával. A hozzáférési pont
segítségével több vezeték nélküli LAN-nal rendelkező
számítógép is összekapcsolható.
Vezeték nélküli hálózat (opcionális)
áᔪ
Ŗᮁ
Csatlakozás vezeték nélküli LAN hálózathoz
᜽᯲
Hozzáférési pont megléte esetén a Windows
vezeték nélküli LANcsatlakozásának használatával, a hozzáférési pont segítségével
kapcsolódhat az internetre.
ᰆ⊹
3. fejezet
A számítógép használata
60
a Csatlakozás gombra.
2 HaKattintson
hálózati kulcsot állított be a hozzáférési ponthoz, adja
meg, majd kattintson az OK gombra.
A hálózati jelszót kérje a hálózati rendszergazdától.
1
A Gombok menü > Beállítások
> Hálózati kapcsolatok
ᖅᱶ
menüpontra kattintva megjelenítheti
az elérhető
hozzáférési pontok listáját.
Ha kiválaszt egy hozzáférési pontot a csatlakozáshoz,
megjelenik a Csatlakozás gomb.
Hozzáférési
pontok listája
Ha befejeződött a hozzáférési pont beállítása, a megfelelő
3 hozzáférési
pont mellett megjelenik a Csatlakoztatva jelzés.
A vezeték nélküli hálózat most már használatra kész.
Mobil széles sáv (opcionális vezeték nélküli WAN-modem)
᜽᯲
3. fejezet
A számítógép használata
61
ᰆ⊹
A vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózat (WWAN) olyan széles
sávú mobilhálózat, amely mobiltelefonos szolgáltatási területeken
érhető el.
Kattintson a Gombok menü > Beállítások
> Hálózat
1 menüpontra
az elérhető széles sávú mobilhálózatok itt
ᖅᱶ
ismertetett módon való megjelenítéséhez.
•• Az alábbi leírás mobil széles sávú eszközzel rendelkező
számítógépekre érvényes. A mobil széles sávú eszköz
opcionális tartozék.
•• Az operációs rendszer verziójától függően előfordulhat,
hogy néhány funkció nem érhető el, illetve eltérő funkciók
áᔪ
állnak rendelkezésre.
•• Az útmutatóban látható kép a WWAN-eszköz típusától
függően eltérhet a tényleges
terméktől.
Ŗᮁ
•• A széles sávú kapcsolatra vonatkozó bővebb tájékoztatásért
forduljon a hálózati szolgáltatójához.
•• A mobil széles sávhoz való᜽᯲csatlakozás előtt aktiválnia kell
áᔪ
a SIM kártyát.
Ha a Mobil széles sáv listában nincs elérhető hálózati
szolgáltató, kapcsolja ki a számítógépet, helyezze be
megfelelően a SIM kártyát, és kapcsolja be a számítógépet.
A SIM aktiválásához szükséges
hardveradatok
ᰆ⊹
megtekintéséhez
nyissa meg a Gombok menüt, és
Ŗᮁ
kattintson a Beállítások
> Gépház > Vezeték nélküli
ᖅᱶ
> Mobil szélessávú hardver
adatainak megtekintése
᜽᯲
pontra. Itt megnézheti az IMEI-azonosítót, a telefonszámot,
illetve a SIM ICC-azonosítóját.
Válasszon szolgáltatót, majd kattintson a Csatlakozás
2 gombra.
•• Aᰆ⊹SIM kártyához tartozó biztonsági PIN kód beállításához
nyissa meg a Gombok menüt, és kattintson a Beállítások
> Hálózat menüpontra. Tartsa lenyomva a szolgáltató
ᖅᱶ
nevét,
és kattintson a Hivatkozási tulajdonságok
megjelenítése > Biztonságos menüpontra.
A profilbeállítási képernyőn a szükséges adatok megadásához
3 kövesse
a képernyőn megjelenő utasításokat.
4 Létrejön a hálózati kapcsolat, és csatlakozhat az internethez.
Ha külföldön a Csatlakozás gombra kattint, automatikusan
aktiválódik az adatbarangolás. Előfordulhat, hogy ezért külön
adatátviteli díjat kell fizetnie.
NFC
Ŗᮁ
(Near Field Communication - rövid hatótávolságú kommunikáció) (opcionális)
Az NFC (Near Field Communication - rövid
hatótávolságú kommunikáció)
•• Ez a szabványgyűjtemény rövid hatótávolságú (általában
legfeljebb 10 centiméter) rádiókommunikáció létrehozására
szolgál.
Segítségével fáradságos beállítási eljárás nélkül, kényelmesen,
ugyanakkor biztonságosan oszthat meg tartalmakat.
2
3. fejezet
A számítógép használata
62
᜽᯲
Az A számítógépen válassza ki a Gomb menü > Eszközök
> Sent by Tap (Küldés érintéssel) menüpontot.
ᰆ⊹
Érintse össze a B NFC-számítógép NFC-antennáját
3 számítógép
NFC-antennájával
.
az A
ᖅᱶ
•• Az NFC-eszköztől függően különböző funkciók érhetők el,
például video-/fényképátvitel, P2P játékok, mobil fizetés,
címkék olvasása/írása, kommunikáció az NFC-eszközök között
stb.
•• Az NFC funkció az NFC jelzéssel ellátott készülékeken
használható.
A készülék használatával kapcsolatos bővebb tájékoztatásért
lapozza fel a készülék használati útmutatóját.
Ha a B számítógépen megjelenik a következő üzenet, érintse
4 meg
a képernyőt.
Weboldal megosztása két számítógép között
Ebben a részben arról olvashat, hogyan csatlakoztathat két NFCszámítógépet.
Az A számítógépen megjelenített weboldalt átviheti a B
számítógépre.
Az A számítógépen nyisson meg egy weboldalt az Internet
1 Explorer
segítségével.
Ezáltal az A számítógép weboldal-tartalma átkerül a B
5 számítógépre.
Megtekintheti az A számítógépen látható weboldalt a B
számítógép Internet Explorerében.
NFC
(Near Field Communication - rövid hatótávolságú kommunikáció) (opcionális)
Eszköz csatlakoztatása
Ebben a részben arról olvashat, hogyan csatlakoztathat NFCkompatibilis Bluetooth hangszórót.
Kapcsolja be a számítógépet. Kapcsolja be a Bluetooth
1 hangszórót.
Érintse össze az hangszórón látható NFC jelzést a számítógép
2 hátulján
található NFC-antennával
.
áᔪ
3. fejezet
A számítógép használata
63
Az eszköz csatlakoztatva van. A hangszóró most már
4 használatra
kész.
Ŗᮁ
A csatlakoztatott
eszközök megtekintéséhez válassza ki a
᜽᯲
Gomb menü > Beállítások > Gépbeállítások módosítása >
Eszközök
menüpontot.
ᰆ⊹
ᖅᱶ
A képernyő jobb felső sarkában megjelenik az eszköz
3 csatlakoztatásának
megerősítését kérő üzenet. Érintse meg az
üzenetet.
Csatlakoztassa az eszközt a képernyőn megjelenő utasítások
szerint.
A használatra vonatkozó korlátozások
•• Egy NFC-eszközhöz egyszerre csak egy NFC-eszköz
csatlakoztatható.
•• Mivel az NFC funkció nem biztosít átjárhatóságot a Windows
és az Android operációs rendszer között, csak az NFC funkció
URL-címe kerül át a számítógéphez csatlakoztatott androidos
mobilkészülékre.
A billentyűzetdokk használata (opcionális)
A billentyűzetdokkot csak az azt támogató készülékekkel
használja!
3. fejezet
A számítógép használata
Állapotjelző LED-ek
Az USB-porthoz külső eszközöket csatlakoztathat, ugyanakkor a
billentyűzet kényelmét is élvezheti.
•• A billentyűzetdokkot külön kell megvásárolnia.
•• A mûszaki jellemzõk elõzetes értesítés nélkül
megváltozhatnak.
1 Caps Lock
•• A bemutatott képek eltérõek lehetnek.
A CAPS LOCK LED a nagybetűs bevitel
funkciót jelzi. Ez a funkció a billentyűzeten
található Caps Lock billentyű segítségével
kapcsolható be vagy ki.
•• Be: Az Ön által begépelt szöveg
nagybetûkkel.
•• Ki: Az Ön által begépelt szöveg
kisbetûkkel.
Elülső nézet
Számítógép-csatlakozó
Egyenáramú csatlakozóaljzat
64
A tápellátásjelzõ fénye a számítógép és a
billentyûzetdokk állapotát jelzi.
Kioldás gomb
•• Be: A számítógép és a billentyûzetdokk
sikeresen csatlakoztatva van.
2
A tápellátásjelzõ
fénye
•• Villogás: A számítógép és a
billentyûzetdokk nincs megfelelõen
csatlakoztatva.
Válassza szét a készülékeket, majd
helyezze vissza a számítógépet.
•• Ki: A számítógép alvó módban van vagy
nincs áramforrás.
A bekapcsológomb megnyomásával
ébressze fel a számítógépet.
USB 2.0 port
Állapotjelző LED-ek
Érintőpad
Billentyűzet
USB 2.0 port
A billentyűzetdokk használata (opcionális)
3. fejezet
A számítógép használata
65
Ha a billentyûzetdokk és a számítógép megfelelõen
2 csatlakozik
egymáshoz, a billentyûzetdokk tápellátásjelzõ
Telepítés/leválasztás
fénye
világít.
Csatlakoztatás a számítógéphez
Illessze a billentyûzetdokk csatlakozóit a számítógéphez,
1 majd
helyezze a számítógépet a dokkolónyílásba.
z
x
A billentyűzetdokk csak a számítógép akkumulátoráról
üzemeltethető.
A számítógép leválasztása
Húzza a számítógépet kézzel felfelé, miközben a másik kezével a
billentyűzetdokk kioldógombját nyomja.
Ha szennyeződések találhatók a csatlakozón, előfordulhat,
hogy a billentyűzetdokk nem működik megfelelően.
Ellenőrizze, hogy nem porosak-e a csatlakozók, mielőtt a
billentyűzetdokkot a számítógéphez csatlakoztatja.
c
A billentyűzetdokk használata (opcionális)
3. fejezet
A számítógép használata
Funkcióbillentyűk
A következőkben a funkcióbillentyűkkel, illetve az azokkal végzett műveletekkel ismerkedhet meg.
Egyszerre nyomja meg az Fn billentyűt és a gyorsbillentyűt.
Illetve a gyorsbillentyű-funkciók egyszerűbb eléréséhez nyomja meg az Fn Lock billentyűt is a gyorsbillentyűvel együtt.
► 1. módszer
+
Funkcióbillentyűk
► 2. módszer
1
2
Funkcióbillentyűk
66
A billentyűzetdokk használata (opcionális)
Funkcióbillentyűk
Név
Settings
A képernyő
fényerejének
szabályozása
CRT/LCD
Érintőpad
Némítás
3. fejezet
A számítógép használata
Funkció
Elindul a Settings, a Samsung szoftvervezérlő programja.
A képernyő fényerejének szabályozása.
A kijelzőkimenet LCD-re vagy külső monitorra állítása külső monitor (vagy TV)
csatlakoztatásakor.
Az érintőpad funkció be- és kikapcsolása.
Ha csak külső egeret használ, kikapcsolhatja az érintőpadot.
A gomb megnyomásával be- és kikapcsolhatja a hangot.
Hangerő-szabályozás A hangerő szabályozása.
Vezeték nélküli hálózat
Az összes vezeték nélküli hálózati eszköz be- vagy kikapcsolása.
(Csak vezeték nélküli hálózati eszközzel rendelkező modellek esetén.)
67
A billentyűzetdokk használata (opcionális)
Érintőpad
A billentyűzetdokk érintőképernyőjének funkciói megegyeznek
egy tipikus laptop érintőpadjának funkcióival.
A Windows 8 esetében az alábbiakban bemutatott további
kézmozdulatok használhatók:
3. fejezet
A számítógép használata
68
A jelenleg futó alkalmazás kiegészítő menüjének
megjelenítése
Helyezze az ujját az érintőpad felső részére, és húzza az érintőpad
közepe felé, az aktuálisan futó alkalmazás menüje jelenik meg.
Gombok menü aktiválása funkció
Ha az ujját az érintőpad jobb szélére helyezi, és az érintőpad
közepe felé húzza, a Gombok menü jelenik meg.
Az utoljára használt ablak megnyitása funkció
Helyezze az ujját az érintőpad bal szélére, és ujját az érintőpad
közepe felé húzva aktiválhat egy előzőleg működő programot az
aktuálisan futó programok közül.
A billentyűzetdokk használata (opcionális)
A görgetés funkció
A funkció megegyezik az érintőpad görgetési területével.
Ha ráhelyezi két ujját az érintőpadra és felfelé, lefelé, jobbra vagy
balra mozgatja őket, a képernyő fel, le, jobbra vagy balra mozog.
vagy
Nagyítás funkció
Ha ráhelyezi két ujját együtt vagy külön-külön az érintőpadra,
azzal az aktuális képet vagy szöveget nagyíthatja, illetve
kicsinyítheti.
Nagyítás
Kicsinyítés
vagy
3. fejezet
A számítógép használata
69
Az S Note alkalmazás használata
3. fejezet
A számítógép használata
(S Note, opcionális, csak a megfelelő modellek esetén)
Számos rendelkezésre álló formátum használatával tervezhet
saját jegyzettípust, így például ötletek feljegyzésére szolgáló
jegyzeteket, recepteket, naplóbejegyzéseket, úti jegyzeteket stb.
3
Az alkalmazássávon érintse meg az Új jegyzet
70
ikont.
A program verziójától függően előfordulhat, hogy néhány
funkció nem érhető el, illetve eltérő funkciók állnak
rendelkezésre.
Jegyzet létrehozása
1 Válassza az S Note alkalmazást a kezdőképernyőn.
Elindul az S Note alkalmazás, és megjelenik az S Note
2 útmutatója.
x
z
Érintse meg a Befejezés gombot.
Alkalmazássáv
Az S Note alkalmazás használata
3. fejezet
A számítógép használata
(S Note, opcionális, csak a megfelelő modellek esetén)
Különböző jegyzetformátumok jelennek meg.
4 Válasszon
formátumot.
5 Jegyzet készítése a menü használatával.
Ha például a Recept lehetőséget választotta:
Kilépés az S Note alkalmazásból
Érintse meg, és tartsa nyomva a fotók
vagy tartalom módosításához.
Szöveg, diagram, képlet
Visszavonás/Mégis
Radír
Menü
Menü elrejtése
Oldal hozzáadása
Felvétel
Hangjegyzet
Előnézet/szerkesztés
Tollak használata és a tolleszközök
beállítása

71
Kedvencek
Szöveg bevitele a billentyűzeten
keresztül/stílusbeállítások
Ábra beillesztése
Az S Pen be- vagy
kikapcsolása
Az S Note alkalmazás használata
3. fejezet
A számítógép használata
(S Note, opcionális, csak a megfelelő modellek esetén)
► Ábra (fotó) beillesztése
Példánkban egy fotó beillesztését ismertetjük.
z Érintse meg a
ikont.
x Válassza ki az ábra beillesztésének módszerét.
72
► Hangjegyzet rögzítése
z Érintse meg a
ikont.
x Megjelenik a hangjegyzet ablaka. Érintse meg a Felvétel
gombot.
c Ha megérinti a Fényképezés elemet, megjelenik a fényképezési
képernyő. Érintse meg a képernyőt a fényképezéshez.
c Amikor a felvétel elkészült, érintse meg a Leállítás
gombot.
v A felvétel elkészült. Új felvétel készítéséhez érintse meg a
Csere gombot.
Amikor elkészült a jegyzet, húzza felfelé a képernyő alsó
6 részének
közepét.
Érintse meg a Mentés gombot a jegyzet készítésének
befejezéséhez.
v Ha elkészült a fotó, érintse meg az OK gombot.
b A program beilleszti a fotót a recept képernyőjére. Igazítsa a
fotó helyét és méretét a kívánt értékekre.
n Elkészült az ábra beillesztésével.
Beilleszthet más elemeket, például szövegmezőket, Clipartképeket stb.
7
A jegyzetkészítő alkalmazásból a
ikont megérintve léphet
ki. Ezután láthatja az újonnan létrehozott jegyzet ikonját.
Az S Note alkalmazás használata
(S Note, opcionális, csak a megfelelő modellek esetén)
Jegyzet küldése e-mailben.
Az e-mail üzenetben küldendő jegyzetet húzza kissé lefelé a
1 mappában.
A jegyzet kijelölésre kerül.
Válassza a Gombok menü > Megosztás
2 lehetőséget.
> E-mail
3 Küldjön e-mailt az alábbi útmutatások szerint.
3. fejezet
A számítógép használata
73
•• Az e-mail alkalmazás használatához Microsoft-fiókra van
szüksége.
•• Jegyzet e-mail alkalmazástól eltérő alkalmazásba
regisztrálásához válassza a Gombok menü > Beállítások
> Gépbeállítások módosítása > Megosztás lehetőséget,
majd az Megosztáshoz használt alkalmazás számára
állítsa be a Be értéket.
Az S Note alkalmazás használata
(S Note, opcionális, csak a megfelelő modellek esetén)
Jegyzet nyomtatása
A kinyomtatandó jegyzetet húzza kissé lefelé a mappában. A
1 jegyzet
kijelölésre kerül.
Válassza az Alkalmazássáv > More (Továbbiak) > Print
2 (Nyomtatás)
elemet.
Választhatja a Gombok menü > Eszközök elemet is, és
kiválaszthatja a nyomtatóeszközt.
3 Nyomtassa a jegyzetet az utasításoknak megfelelően.
3. fejezet
A számítógép használata
74
Samsung szoftverek frissítése
Az SW Update egy szoftverprogram, amely a számítógép
vásárlásakor telepített Samsung szoftverprogramokat és
meghajtóprogramokat keres, és segít frissíteni azokat.
•• A frissíthető fájlokat a frissítés előtt csak akkor ellenőrizheti,
amikor az internethez csatlakozik.
•• Az SW Update nem biztosít frissítést a felhasználó által
külön telepített eszközmeghajtókhoz vagy programokhoz.
gombbal kattintson a Kezdőképernyő.
1 AJobb
Minden alkalmazás
menüpontban kattintson a SW
Update elemre.
Ha a program első alkalommal fut, a személyes adatok
2 használatára
vonatkozó felhasználói szerződés jelenik meg.
Kattintson az Agree (Elfogadás) gombra.
3. fejezet
A számítógép használata
Fut az SW Update program.
3 Válassza
ki a frissíteni kívánt elemeket a frissítési folyamat
folytatása előtt.
Szoftverlista
Szoftverfrissítés
75
A számítógép állapotának diagnosztizálása és hibaelhárítás
Az Support Center program, amely a Samsung számítógép
hibaelhárítási útmutatója, támogatja a rendszer diagnosztizálását,
és GYIK funkciót tartalmaz a gyakran előforduló hibákhoz.
Support Center elemre.
76
Az Support Center program elindul, és megkezdi a
2 számítógép
diagnosztizálását.
A diagnosztikai folyamat befejezése után a Rendszerállapot
menü az aktuálisan megoldandó hibák listáját sorolja fel.
Előfordulhat, hogy a típustól függően az Support Center
nem érhető el vagy más verziójú.
gombbal kattintson a Kezdőképernyő.
1 AJobb
Minden alkalmazás
menüpontban kattintson a
3. fejezet
A számítógép használata
A számítógép
diagnosztizálása
és hibaelhárítás
A számítógép fő
hibájához tartozó
GYIK funkció
A számítógép hibáinak keresése
Hibát a hozzá tartozó Troubleshoot (Hibaelhárítás) gombra
3 kattintva
oldhatja meg.
Akkumulátor
3. fejezet
A számítógép használata
77
Tartsa be a következő utasításokat, ha a számítógépet nem a
hálózatról, hanem akkumulátorról kívánja működtetni.
Ez a számítógép beépített akkumulátorral rendelkezik.
Óvintézkedések:
•• A felhasználó nem távolíthatja el és cserélheti ki a
beépített akkumulátort.
•• Az akkumulátor eltávolításához vagy cseréjéhez
forduljon hivatalos szervizhez a termék és
a felhasználók védelme érdekében. Ezért a
szolgáltatásért szervizdíjat kell fi zetni.
A beépített akkumulátor helye
•• Csak a használati útmutatóban felsorolt töltőket használja.
•• Tilos az akkumulátort hevíteni, tűzbe, illetve annak
közelébe helyezni, valamint 60 °C nál melegebb helyen
tárolni, mert fennáll a tűz keletkezésének veszélye.
•• Olvassa el a rendszer működési környezetére vonatkozó
információkat, és használja/tárolja az akkumulátort
szobahőmérsékleten.
A számítógép első használata előtt csatlakoztassa a hálózati
adaptert és töltse fel teljesen az akkumulátort.
Az akkumulátor töltése
Csatlakoztassa a hálózati adaptert a számítógép tápbemeneti
csatlakozójához. Megkezdődik az akkumulátor töltése.
A számítógép az akkumulátor töltése közben is használható.
Ugyanakkor ez nem hosszabbítja meg az akkumulátor töltési
idejét. De ha az akkumulátor hőmérséklete elér egy bizonyos
szintet, a töltés biztonsági okokból leállhat.
Akkumulátor
Az akkumulátor maradék töltésének mérése
Az akkumulátor töltöttségi állapotát a következő műveletekkel
ellenőrizheti:
3. fejezet
áᔪ
A számítógép használata
Az akkumulátor használati idejének
meghosszabbítása
78
Ŗᮁ
᜽᯲
Az LCD fényerejének csökkentése
Az akkumulátortöltés ellenőrzése a Tálcán
Húzza ki a hálózati adaptert, álljon rá az egérmutatóval az
akkumulátor ikonra a Tálcán, és ellenőrizze az akkumulátor
maradék kapacitását.
Az akkumulátor élettartama
Az akkumulátor fogyóeszköz, így hosszantartó használat esetén
a kapacitása/élettartama lecsökkenhet. Ha az akkumulátor
élettartama az eredeti felénél kevesebbre csökken, ajánlott új
akkumulátor beszerzése.
Ha hosszabb időn át nem használja az akkumulátort, töltse
fel azt a kapacitásának 30–40%-ára, és úgy tárolja. Ezzel
meghosszabbíthatja az élettartamát.
ᰆ⊹
a Gombok menü > Beállítások
1 Kattintson
.
2 A képernyő sötétítése.
> Képernyő
ᖅᱶ
Akkumulátor
áᔪ
Ŗᮁ
Az energiagazdálkodási
program használata
Ez a program hozzájárul az akkumulátor gazdaságosabb
᜽᯲
használatához,
és támogatja a működési környezetre optimalizált
energiagazdálkodási üzemmódot.
1
ᰆ⊹
Kattintson a Gombok menü pontra az Asztal > Beállítások
Vezérlőpult > Hardver és hang > Energiagazdálkodási
ᖅᱶ
lehetőségek
panelon.
Ugyanide jut, ha a jobb egérgombbal a teljesítménymérő
készüléket ábrázoló ikonra
kattint a tálca értesítési
területén, majd az Energiagazdálkodási lehetőségek
pontra kattint.
Amikor megjelenik a következő képernyő, válasszon egyet az
2 üzemmódok
közül.
3. fejezet
A számítógép használata
79
BIOS Setup
A Setup (Beállítás) menüben ellenőrizheti a rendszer állapotát
(processzor, memória, BIOS-verzió stb.).
•• A hibás beállítások a rendszer hibás működését vagy
összeomlását okozhatják, ezért fordítson kellő figyelmet a
BIOS beállítására.
•• A BIOS Setup funkciói a termékfejlesztés következtében
módosulhatnak.
•• A BIOS Setup menük és menüelemek a számítógép
típusától függően eltérőek lehetnek.
3. fejezet
A számítógép használata
A BIOS Setup megnyitása
1 Kapcsolja ki a számítógépet.
Nyomja meg a számítógép tápellátás gombját.
2 Amikor
megjelenik a Samsung logó, nyomja meg a
áᔪ
Ŗᮁ
Kezdőoldal gombot
.
᜽᯲
pillanat múlva megjelenik a BIOS beállítóképernyő.
3 APárBIOS
Setup elemei az adott terméktől függően eltérőek
ᰆ⊹
lehetnek.
ᖅᱶ
80
BIOS Setup
3. fejezet
A számítógép használata
81
A BIOS Setup képernyő
A BIOS Setup menük és menüelemek a számítógép típusától
függően eltérőek lehetnek.
•• A Setup (Beállítás) menü megnyitásához és konfigurálásához
érintse meg a képernyőt.
•• A különböző funkciókat a képernyő jobb alsó sarkában
található gyorsbillentyűk megnyomásával indíthatja el.
SysInfo
Security
SAMSUNG BIOS Configuration
Exit
Storage Device
E-Multi Media Card
CPU Vendor
CPU Type
CPU Speed
Intel(R)
Atom(TM) CPU Zxxxx
x.xGHz
Total Memory
BIOS Version
Micom Version
xxxxMB
xxxxx.xxx.xxxxxx.xx
xxxxx.xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
→←
↑↓
Enter
F5/F6
F1
F3
F9
F10
ESC
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Select Screen
Select Item
Select >> Sub-Menu
Change Opt.
General Help
Previous Values
Optimized Defaults
Save and Reset
Exit
Beállítás menü
Súgó
A kiválasztott
elemhez
tartozó súgó
automatikusan
megjelenik.
Gyorsbillentyűk
Aptio Setup Utility – Copyright © 2012 American Megatrends, Inc
Beállítási elemek
Beállítás menü
Magyarázat
SysInfo
A számítógép alapvető specifikációinak leírása.
Security
A biztonsági funkciók beállítása.
Exit
Kilépés a beállításokból a módosítások
mentésével, vagy anélkül.
•• A Setup (Beállítás) menüből való kilépéshez válassza a
képernyőn az ESC (Kilépés) gombot.
4. fejezet
Hibaelhárítás
A számítógép helyreállítása (opcionális)
83
Kérdések és válaszok
86
A számítógép helyreállítása (opcionális)
Helyreállítási folyamat sikertelen
rendszerbetöltés esetén
Ha a számítógép nem indul el, a helyreállítási folyamattal
visszaállíthatja a számítógépet az alapértelmezett (gyári) állapotra.
4. fejezet
Hibaelhárítás
nyomva tartja a (+) hangerő-szabályozó gombot
1 zMiközben
, nyomja meg a Tápellátás gombot x .
Tartsa lenyomva a (+) hangerő-szabályozó gombot, amíg a
képernyő alján megjelenik a Please Wait (Várjon) üzenet.
•• A képernyőn megjelenő menü a program verziójától
függően eltérő lehet.
x
•• Ha a képernyő érintés funkciója nem működik,
csatlakoztasson külső egeret.
•• A számítógép helyreállító funkciója törölheti a
tárolóeszközön tárolt adatokat (fájlokat és programokat).
83
z
•• Feltétlenül készítsen biztonsági mentést a fontos
adatokról. A Samsung Electronics nem vállal felelősséget
az esetlegesen bekövetkező adatvesztésért.
2 Elkezdődik a helyreállítás.
Válassza ki a billentyűzet beviteli nyelvét, ha megjelenik a
3 nyelv
megadását kérő felugró ablak.
A számítógép helyreállítása (opcionális)
ki a Troubleshoot > Refresh your PC (Hibaelhárítás
4 >Válassza
Számítógép frissítése) vagy a Reset your PC (Számítógép
visszaállítása) lehetőséget.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Refresh your PC
(Számítógép
frissítése)
Reset your PC
(Számítógép
visszaállítása)
Ez az opció úgy állítja helyre a
számítógépet, hogy közben megőrzi
a médiafájlokat (pl. fotókat, videókat,
zenefájlokat stb.) és a személyes
dokumentumokat.
Ez az opció formázza a számítógépet, és
helyreállítja a Windows rendszert.
A Rendszer-helyreállítás funkció használata előtt készítsen
biztonsági másolatot a következő mappákban található
fájlokról, mivel ezek a fájlok nem őrződnek meg.
\Windows, \Program files, \Program files(x86), \ProgramData,
OEM Folder (ex) c:\samsung), \User\<user name>\AppData
4. fejezet
Hibaelhárítás
84
►A
Reset your PC (Számítógép visszaállítása) opció
kiválasztása esetén válassza ki a formázás típusát, és
kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A formázási
típusok a következők:
Just remove my files
A számítógép gyors formázása és a
(Csak a fájlok
Windows rendszer helyreállítása.
eltávolítása)
Fully clean the drive A számítógép teljes formázása és a
(A teljes meghajtó Windows rendszer helyreállítása. Ez
tötlése)
akár több órát is igénybe vehet.
Ha a helyreállítás sikeresen befejeződött, a megszokott
5 módon
használhatja a számítógépet.
•• A kívánt Samsung szoftvereket a Minden alkalmazás
> SW Update menüpontban állíthatja helyre.
•• Mivel a helyreállítási tárhelynek csak egy minimális része
van fenntartva a számítógép működésének biztosítására, a
helyreállítás után külön kell telepítenie minden alkalmazást.
A számítógép helyreállítása (opcionális)
Rendszer-helyreállító funkció Windows 8-ban
Ha a számítógéppel hiba történik, a Recovery program
segítségével visszaállíthatja a számítógép alapértelmezett
beállításait.
A 64 GB-nál kisebb tárhelykapacitással rendelkező modellek
esetén használja a Windows System Restore funkciót a
Recovery program helyett.
1
Kattintson a Gombok menü > Beállítások > Gépbeállítások
módosítása > Általános.
Kattintson a Kezdés gombra, és válassza ki a A Windows….
2 vagy
a Minden…. lehetőséget.
A Windows….
Minden….
Ha a számítógép nem működik megfelelően,
ezzel az opcióval úgy állíthatja vissza a
rendszert, hogy megőrzi a médiafájlokat
(például fénykép-, video- és zenefájlokat
stb.) és a személyes dokumentumokat.
Mindent eltávolíthat a számítógépről, és
újratelepítheti a Windows rendszert.
4. fejezet
Hibaelhárítás
85
Ha vissza szeretné állítani a számítógépet a gyári
alapbeállításokra, vagy teljesen elölről szeretné
kezdeni a telepítést, ezzel az opcióval visszaállíthatja a
számítógépet a gyári alapbeállításokra.
\Windows, \Program files, \Program files(x86), \ProgramData,
OEM Folder (ex) c:\samsung), \User\<user name>\AppData
A helyreállítás végrehajtásához kövesse a képernyőn
3 megjelenő
utasításokat.
Ha a helyreállítás befejeződött, a megszokott módon
használhatja a számítógépet.
•• A kívánt Samsung szoftvereket a Minden alkalmazás
> SW Update menüpontban állíthatja helyre.
•• Mivel a helyreállítási tárhelynek csak egy minimális része
van fenntartva a számítógép működésének biztosítására, a
helyreállítás után külön kell telepítenie minden alkalmazást.
Kérdések és válaszok
A rendszeren előforduló hibákat kereshet, és megtekintheti a
kapcsolódó megoldásokat. Ezen kívül megtekintheti a számítógép
működtetéséhez kapcsolódó anyagokat.
4. fejezet
Hibaelhárítás
K3. Az alkalmazás eltűnt a kezdőképernyőről.
V
A Windows 8 rendszerrel kapcsolatos tudnivalók
K1. Nem találom a Start gombot az Asztalon.
V
Nincs Start gomb a Windows 8 rendszerben.
A Vezérlőpultot, a PC futtató menüit stb. a Gombok menüt
aktiválva használhatja.
Windows 7-ben.
K2. Nem találom a számítógép Kikapcsolás gombját.
A Gombok menü > Beállítások > Energiagazdálkodás
lehetőséget Vtva jelenítheti meg az Energiagazdálkodási
lehetőségek menüt.
Kattintson a Leállítás elemre.
A Gombok menü > Keresés elemre kattintva jelenítheti
meg az összes telepített alkalmazást. A jobb egérgombbal
kattintva válassza ki a megfelelő alkalmazást a
Kezdőképernyő valamelyik lapján.
már jól ismerem a Windows 7-et, szeretném,
K4. Mivel
ha az asztal képernyő ugyanúgy jelenne meg, mint a
V
V
86
Egyelőre nincs rá mód, hogy alapértelmezés szerint az asztal
jelenjen meg.
Ha a Kezdőképernyő megjelenésekor elő szeretné hívni az
asztalt, nyomja meg egyszerre a Windows + D billentyűt.
Jelenleg ez az egyetlen megoldás.
K5. Hogyan kell nyomtató-illesztőprogramot telepíteni?
V
Futtassa az illesztőprogram-telepítő fájlt, és kövesse a
megfelelő utasításokat. A telepítés módja ugyanaz, mint a
meglévő operációs rendszer esetén.
Az adott modellel kapcsolatban a nyomtató használati
útmutatójában található bővebb tájékoztatás.
Kérdések és válaszok
K6.
Hogyan kell az illesztőprogramot eltávolítani?
V
Kattintson az asztalon a Gombok menü > Beállítások >
Vezérlőpult > Programs Eltávolítás.
Kattintson a programra. Ezután kattintson a Remove
(Eltávolítás) gombra.
4. fejezet
Hibaelhárítás
X nem fut a kezdőképernyőn rögzített Internet
K8. Active
Explorer alatt.
V
Hogyan módosíthatom a képernyőbeállításokat, a
környezeti beállításokat, a típust, a méretet, a színt
stb.?
V
Kattintson a Gombok menü > Beállítások >
Gépbeállítások módosítása > Személyre szabás
menüpontra. Elvégezheti az operációs rendszer beállításait,
például a képernyődizájn stb. beállítását.
A számítógép részletes beállításához kattintson az asztalon a
Gombok menü > Beállítások > Vezérlőpult pontra.
Ugyanúgy beállíthatja a számítógépet, ahogyan a meglévő
Windows rendszerek esetében.
A HTML5 webszabványnak megfelelő, kezdőképernyőn
rögzített Internet Explorer nem támogatja az Active X
vezérlőt, az asztali Internet Explorer azonban igen.
K7.
87
► Az Active X aktiválása:
Ha a jobb gombbal az Internet Explorer fölé kattint,
megjelenik a következő képernyő. Nyomja meg a
gombot, majd kattintson a Megtekintés az asztalon
lehetőségre. Az Active X most már engedélyezve van.
Kérdések és válaszok
A kijelzővel kapcsolatos tudnivalók
4. fejezet
Hibaelhárítás
Hanggal kapcsolatos tudnivalók
HDMI porton keresztül való csatlakozás után az
K1. AAsztal
nem fér el TV-készülék képernyőjén.
hallok hangot a TV-készülékből a HDMI porton
K1. Nem
keresztüli csatlakoztatás után.
V
V
A Graphics Control Panel (Videokártya vezérlőpultja)
panelon adja meg a képernyő beállításait.
► Intel videokártyák esetén
Kattintson a jobb egérgombbal az Asztalra, majd válassza
a Grafikus tulajdonságok > Megjelenítő > Általános
pontot. A Horizontal Ratio (Vízszintes oldalarány) és
Vertical Ratio (Függőleges oldalarány) beállításokat
megadva módosítsa a képernyőt, majd kattintson az OK
gombra.
► AMD videokártyák esetén
1. Kattintson a jobb egérgombbal az Asztalra, és válassza
a Graphics Properties (Grafikus tulajdonságok) >
Desktop and Display (Asztal és képernyő) > My Digital
Flat Panel (Digitális síkmonitor) > Expansion Options
(Digital Flat Panel) (Kiterjesztési lehetőségek (Digitális
síkmonitor)) pontot.
2. A vezérlősávot módosítva állítsa be a TV-készülék sarkait,
majd kattintson az Apply (Alkalmazás) gombra.
88
1. Kattintson jobb egérgombbal az Asztalon lévő tálcára,
majd kattintson a Play Device (Lejátszóeszközök)
lehetőségre.
2. Változtassa a beállítást a Digital Audio (HDMI) (Digitális
hang (HDMI)), HDMI device (HDMI eszköz), HDMI Output
(HDMI kimenet) vagy egyéb lehetőségre, majd kattintson
a Set as Default (Beállítás alapértelmezésként) gombra.
Ezután kattintson az OK gombra.
Kérdések és válaszok
Érintőképernyővel kapcsolatos
képernyő nem megfelelően jelenik meg az
K1. Aérintőképernyő
elforgatását követően.
V
Bizonyos alkalmazások esetén előfordulhat, hogy a
képernyő-elforgatás funkció nem működik megfelelően.
A képernyő tájolásának helyreállításához nyomja meg a
Rotation Lock (Forgatási zár) 
gombot.
K2. A betűk átfedik egymást a számítógép képernyőjén.
V
Ha a betűméret túl nagyra van állítva, előfordulhat, hogy a
képernyőn átfedik egymást a betűk.
Ebben az esetben válassza a Beállítások > Touch Tuning
(Érintés-beállítás) > DPI Settings (DPI-beállítások) elemet
és a szöveg méretét állítsa Basic (Alap) értékre.
4. fejezet
Hibaelhárítás
89
5. fejezet
Függelék
Fontos biztonsággal kapcsolatos tudnivalók
91
Alkatrészek és tartozékok cseréje
93
Megfelelőségi nyilatkozatok
95
WEEE Szimbólumra Vonatkozó Információk
109
TCO-tanúsítvánnyal rendelkezik
(csak a megfelelő modellek esetén)
110
Termékspecifikációk
111
Fogalomtár
113
Tárgymutató
117
Fontos biztonsággal kapcsolatos tudnivalók
Biztonsági előírások
A rendszer tervezése megfelel az informatikai berendezésekre
vonatkozó legújabb biztonsági szabványoknak; ezt a számítógép
tesztelése is alátámasztja. A termék biztonságos használatának
szavatolása érdekében azonban fontos, hogy a terméken és a
mellékelt dokumentációban található biztonsági utasításokat
minden esetben szem előtt tartsák.
Kövesse az utasításokban foglaltakat, mert így megelőzhető a
személyi sérülés és a rendszer károsodása.
A rendszer beállítása
•• A rendszer használata előtt olvassa el és kövesse a terméken
és a mellékelt dokumentációban található utasításokat. Őrizze
meg a biztonságra és használatra vonatkozó utasításokat.
•• Ne használja a számítógépet víz vagy hőforrás, például fűtőtest
közelében.
5. fejezet
Függelék
91
•• Ha a számítógép rendelkezik feszültségválasztó kapcsolóval,
ellenőrizze, hogy az az Ön régiójának megfelelő állásban van-e.
•• A számítógépen látható nyílások szellőzési célokra szolgálnak.
Ne blokkolja vagy takarja el a nyílásokat. A munkaterület
kialakításakor ügyeljen arra, hogy megfelelő távolság (15 cm)
legyen a számítógép körül a megfelelő szellőzés érdekében.
Tilos tárgyakat helyezni a számítógép szellőzőnyílásaiba.
•• Ügyeljen arra, hogy a számítógépház alján levő
ventilátornyílások szabadon legyenek. Ne helyezze a
számítógépet puha felületre; ellenkező esetben blokkolja a
készülék alján levő szellőzőket.
•• Hosszabbítókábel használatakor ügyeljen arra, hogy az ahhoz
csatlakoztatott valamennyi eszköz együttes teljesítménye ne
haladja meg a hosszabbítóét.
•• A fényes keretű kijelzővel rendelkező notebook számítógépek
esetén a felhasználónak gondosan kell megválasztania
a notebook helyét, mivel a keret zavaró mértékben
visszatükrözheti a környezeti fényeket és a fényes felületeket.
•• Állítsa a rendszert stabil felületre.
•• A számítógépet kizárólag az adatcímkén felsorolt áramforrásról
szabad működtetni.
•• Gondoskodjon arról, hogy a számítógép működtetéséhez
használt elektromos aljzat könnyen hozzáférhető legyen tűz
vagy rövidzárlat esetén.
Ver 3.4
Fontos biztonsággal kapcsolatos tudnivalók
5. fejezet
Függelék
Mire kell figyelni használat közben
A notebook biztonságos használata
•• Ne lépjen rá a tápkábelre, és ne állítson rá tárgyakat.
1. Eszközök telepítéséhez és használatához tekintse át a
használati útmutató biztonsági előírásait.
•• Ne öntsön/ejtsen rá semmit a készülékre. Leginkább úgy
kerülheti ezt el, ha nem eszik vagy iszik a számítógép
közelében.
•• Vannak olyan számítógépek, melyeken cserélhető CMOS
akkumulátor található az alaplapon. A CMOS akkumulátor nem
megfelelő cseréje robbanásveszélyt okozhat. A gyártó által
ajánlott, az eredetivel megegyező vagy ahhoz hasonló típusúra
cserélje ki az akkumulátort.
Az akkumulátorokat a gyártó utasításainak megfelelően
selejtezze le. A CMOS akkumulátor cseréjét bízza szakemberre.
•• A kikapcsolt számítógépben továbbra is van kis mennyiségű
áram.
Az áramütés elkerülése érdekében a készülék tisztítása előtt
minden esetben válassza le a tápkábeleket és húzza ki az
akkumulátor- és modemkábeleket a fali aljzatból.
•• Válassza le a rendszert a hálózatról és forduljon szakemberhez,
ha:
– Megsérült a tápkábel vagy a csatlakozó.
– Folyadék került a rendszerbe.
– A rendszer nem működik megfelelően annak ellenére, hogy
betartja a használati útmutatóban foglaltakat.
– A számítógép leesett vagy a ház megsérült.
– A rendszer teljesítménye megváltozik.
92
2. Az eszközöket csak a vonatkozó műszaki specifikációban
szereplő berendezésekkel szabad használni.
3. Ha égett szagot érez a számítógép körül, vagy abból füst száll
fel, kapcsolja ki és távolítsa el az akkumulátort. Vizsgáltassa át a
számítógépet szakemberrel, és csak azt követően vegye ismét
használatba.
4. Az eszközök szervizelését és javítását a hivatalos
szervizközpontokban kell elvégeztetni.
5. Ne használja úgy a hordozható számítógépet huzamosabb
ideig, hogy annak felülete közvetlenül érintkezik a bőrével.
A számítógép felületének hőmérséklete megemelkedik normál
használat közben (különösen hálózati áram esetén). A bőrrel
való tartós érintkezés kellemetlen érzést válthat ki, vagy akár
égést is okozhat.
Alkatrészek és tartozékok cseréje
Kizárólag a gyártó által ajánlott alkatrészeket és tartozékokat
szabad használni.
A tűzveszélyt AWG 26 vagy annál nagyobb
telekommunikációs kábel használatával csökkentheti.
Tilos a számítógépet veszélyesnek minősített helyen
használni. Ide tartoznak az egészségügyi és fogászati
rendelők, az oxigéndús környezet, illetve az ipari területek.
5. fejezet
Függelék
93
Lézerbiztonság
A CD- vagy DVD-meghajtóval rendelkező számítógépek
megfelelnek a vonatkozó biztonsági szabványoknak, így az IEC
60825-1 szabványnak is. Az egységekben levő lézereszközök az
Egyesült Államok Egészségügyi Minisztériumának (DHHS; US
Department of Health and Human Services) sugárzási szabvány
besorolása szerint 1-es osztályú lézertermékeknek („Class 1 Laser
Products”) minősülnek. Az egység szervizelését - amennyiben
szükséges-, a hivatalos szervizek végzik.
Az akkumulátor leselejtezése
•• A lézer biztonságos használata:
Ne helyezze az akkumulátorokat és a nem eltávolítható
akkumulátorokkal rendelkező készülékeket a háztartási
hulladék közé.
A már nem használható, illetve nem utántölthető akkumulátorok
leselejtezéséről érdeklődjön a Samsung telefonos
ügyfélszolgálatánál.
A használt akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően
selejtezze le.
HA NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚRA CSERÉLI AZ AKKUMULÁTORT,
FENNÁLL A ROBBANÁS VESZÉLYE.
A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROKAT AZ ELŐÍRÁSOKNAK
MEGFELELŐEN SELEJTEZZE LE.
A jelen útmutatóban nem szereplő vezérlők alkalmazása,
átalakítások, illetve a leírtaktól eltérő műveletek
végrehajtása veszélyes sugárterheléshez vezethet.
A lézersugár-terhelés elkerülése érdekében ne próbálja
meg kinyitni a CD- vagy DVD-meghajtó dobozát.
•• 1M osztályú lézersugárzást tapasztalhat, ha a működő rész
nyitva van.
Optikai eszközökkel ne tekintsen bele közvetlenül.
•• 3B osztályú láthatatlan lézersugárzás lép fel, ha nyitva van.
Kerülje a sugárral való érintkezést.
Alkatrészek és tartozékok cseréje
A hálózati adapter csatlakoztatása és
leválasztása
A berendezést olyan helyen kell elhelyezni, ahol van könnyen
elérhető aljzat.
Ne a kábelnél fogva húzza ki a tápvezetéket.
A tápkábelre vonatkozó követelmények
A számítógéphez mellékelt tápkábel szett (fali csatlakozó,
kábel és hálózati adapter) megfelel a vásárlás helyén érvényes
követelményeknek.
A számítógép más országokban való használatához a tápkábel
szettnek az ott érvényes feltételeknek kell eleget tennie. A
tápkábelre vonatkozó további információkért forduljon a hivatalos
forgalmazóhoz, viszonteladóhoz vagy szervizhez.
5. fejezet
Függelék
94
Általános követelmények
Az alábbiakban felsorolt követelmények valamennyi országra
érvényesek:
•• Az összes tápkábel szettet előzetesen engedélyeztetni kell
annak az országnak egy akkreditált ellenőrzőintézetével,
amelyben a tápkábelt használni fogják.
•• A tápkábel szettnek minimálisan 7 A áramkapacitással és 125
vagy 250 VAC névleges feszültséggel kell rendelkeznie, az
ország villamosenergia rendszerének megfelelően. (CSAK AZ
EGYESÜLT ÁLLAMOKRA VONATKOZIK)
•• Az alkalmazáscsatolónak meg kell felelnie az EN 60 320/IEC
320 szabvány C7 (vagy C5) lapján meghatározott csatlakozóval
szemben támasztott követelményeknek a számítógép
alkalmazás-bemenetébe való illeszkedéshez.
Megfelelőségi nyilatkozatok
Vezeték nélküli eszközökre vonatkozó útmutató
(2,4 GHz-es vagy 5 GHz-es sáv esetén)
A notebook a 2,4 GHz-es / 5 GHz-es sávban működő, alacsony
teljesítményű, rádió LAN-típusú eszközöket (rádiófrekvenciás
vezeték nélküli kommunikációs eszközök) tartalmazhat (beépítve).
A következő rész a vezeték nélküli eszközök használatára
vonatkozó általános tudnivalókat tartalmazza.
A meghatározott országokra vonatkozó korlátozások,
figyelmeztetéseket és egyéb szempontok felsorolását az adott
országra vonatkozó részek tartalmazzák. A rendszer vezeték
nélküli eszközeit csak azokban az országokban szabad használni,
melyeket a számítógép adattábláján található hírközlési felügyelet
által kiadott jóváhagyási jel tartalmaz.
Ha az Ön országa nem szerepel a felsorolásban, a vonatkozó
követelményekről érdeklődjön a helyi hírközlési felügyeletnél.
A vezeték nélküli eszközökre szigorú előírások vonatkoznak, és
előfordulhat, hogy tilos a használatuk.
A notebookba beépített vezeték nélküli eszköz(ök)
rádiófrekvenciás mezőjének erőssége jóval az aktuális nemzetközi
rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó határértékek alatt van. A
notebookba beépített vezeték nélküli eszközök a rádiófrekvenciás
biztonsági szabványok és ajánlások által megengedettnél kisebb
energiát bocsátanak ki, ezért a gyártó biztonságos használatra
alkalmasnak tekinti az eszközöket. A teljesítményszintektől
függetlenül ajánlott az elővigyázatosság; normál használat
során ajánlott az emberi érintkezést a lehető legminimálisabbra
csökkenteni.
5. fejezet
Függelék
95
Vannak olyan körülmények, melyek a vezeték nélküli eszközök
használatának korlátozását követelik meg. A leggyakoribb
korlátozásokat a következő oldalon találhatja:
• A rádiófrekvenciás vezeték nélküli kommunikáció zavart
okozhat az utasszállító repülőgépek berendezéseinek
működésében. A jelenleg érvényes repülésszabályozás
értelmében, utazás közben ki kell kapcsolni a vezeték
nélküli eszközöket.
Például a 802.11ABGN (más néven vezeték nélküli Ethernet
vagy Wi-Fi) szabványnak megfelelő, illetve a Bluetooth
kommunikációs eszközök vezeték nélküli kommunikációs
eszközök.
• Olyan körülmények között, ahol a más eszközökkel
való interferencia bizonyítottan káros, vagy károsnak
ítélt, korlátozott, illetve tilos lehet a vezeték nélküli
eszközök használata. Korlátozottan, illetve egyáltalán
nem használhatók vezeték nélküli eszközök többek
között a repülőgépeken, kórházakban, az oxigénben
vagy gyúlékony gázokban gazdag környezetben. Ha
olyan környezetben tartózkodik, melyről nem tudja,
engedélyezettek-e a vezeték nélküli eszközök, használat
előtt érdeklődjön az illetékes hatóságoknál, és kérjen
engedélyt az eszköz használatára.
Megfelelőségi nyilatkozatok
• Az országok eltérő módon korlátozzák a vezeték nélküli
eszközök használatát. Az Ön által megvásárolt számítógép
vezeték nélküli eszközt tartalmaz, ezért ha más országba
utazik, tájékozódjon a helyi hírközlési felügyeletnél a
vezeték nélküli eszközökre vonatkozó, célországban
érvényes korlátozásokról.
• A beépített vezeték nélküli eszközt tartalmazó készüléket
csak abban az esetben használja, ha a számítógép teljesen
összeszerelt állapotban van, illetve az összes burkolata és
árnyékolója a helyén van.
• A vezeték nélküli eszközöket a felhasználó nem javíthatja.
Tilos az eszközök átalakítása. A vezeték nélküli eszköz
módosítása semmissé teszi annak használati jogát.
Az eszköz szervizelésével kapcsolatban forduljon a termék
gyártójához.
• Csak olyan eszközillesztő programokat használjon, melyek
a termék használati országában engedélyezettek.
További információkért lásd a gyártó által biztosított
rendszer-helyreállító készletet (System Restoration
Kit), vagy forduljon a műszaki támogatást nyújtó
munkatársakhoz.
5. fejezet
Függelék
96
Amerikai Egyesült Államok
Az Egyesült Államokra és Kanadára érvényes biztonsági
előírások és nyilatkozatok
Tilos az antennát adás és vétel közben megérinteni.
Adás közben ne tartsa a rádiót magába foglaló egységet úgy,
hogy az antenna nagyon közel legyen a testéhez, vagy érintse azt,
különös tekintettel az arcára és szemére.
A rádióadót csak csatlakoztatott antennával használja, illetve úgy
végezzen vele adatátvitelt, ellenkező esetben az adó károsodhat.
Különleges környezetben való használat:
használhatók a vezeték nélküli eszközök; a korlátozás mértékét az
adott hely biztonságért felelős személy állapítja meg.
A vezeték nélküli eszközök repülőgépeken történő használatát a
Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) szabályozza.
A vezeték nélküli eszközök használata kórházakban az adott
intézmény által megállapított mértékben korlátozott.
Robbanóeszköz közelségére vonatkozó Vigyázat
Tilos a hordozható adóegységet (pl. vezeték nélküli hálózati
eszköz) árnyékolással nem rendelkező robbanóanyagok
közelében, illetve egyéb robbanásveszélyes környezetben
használni, kivéve, ha az eszközt úgy alakították át, hogy
alkalmas legyen az adott használatra.
Megfelelőségi nyilatkozatok
Repülőgépen történő használatra vonatkozó
figyelmeztetések
Az FCC (Szövetségi Hírközlési Felügyelet) és az FAA (Szövetségi
Légügyi Hivatal) szabályozásban tiltja a rádiófrekvenciás
vezeték nélküli eszközök repülés közbeni használatát, mert
az azok által kibocsátott jelek interferenciát okozhatnak a
repülőgép műszereiben.
Egyéb vezeték nélküli eszközök
A vezeték nélküli hálózat egyéb eszközeire vonatkozó
biztonsági előírások: Erről lásd a vezeték nélküli Ethernetcsatlakozókhoz vagy a vezeték nélküli hálózat egyéb eszközeihez
mellékelt dokumentációt.
A 15. szakasz szerinti rádióadó jellegű eszköz nem okoz
interferenciát az azonos frekvencián működő eszközökben.
Az említett termék bármilyen, az Intel által kifejezetten nem
engedélyezett átalakítása semmissé teheti a felhasználó jogát
az eszköz használatára.
5. fejezet
Függelék
97
Az FCC-előírások 15. szakaszának megfelelő nem
üzemszerű rádióadó
Az eszköz megfelel az FCC-előírások 15. szakaszában foglaltaknak.
Az eszköz használata két feltételhez kötött: (1) Az eszköz nem
okozhat káros interferenciát, és (2) el kell viselnie az őt érő
interferenciát, így a nemkívánatos működést okozót is.
Az eszköz tesztelésen esett át, melynek eredményeképpen
megállapításra került, hogy megfelel az FCC-előírások 15.
szakaszában leírt, a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó
határértékeknek.
A határértékek úgy kerültek megállapításra, hogy a
lakókörnyezetben történő használat esetén ésszerű védelmet
nyújtsanak a káros interferenciák ellen.
A készülék rádiófrekvenciás energiát termel, használ és
bocsáthat ki; ha nem az előírásoknak megfelelően helyezik
el és használják, káros interferenciát okozhat, ami a termék
megfelelő elhelyezésével kiküszöbölhető. Ha a készülék
zavarja a rádió- és televízióvételt – amiről a készülék kiés bekapcsolásával győződhet meg –, a felhasználó a
következőképpen kísérelheti meg a zavar elhárítását:
•• Tájolja át vagy helyezze át máshová a vevőantennát.
•• Növelje a készülék és a vevőberendezés közötti távolságot.
•• Csatlakoztassa a készüléket olyan fali aljzatba, amely más
áramkörön van, mint a vevőberendezés.
•• Kérje a forgalmazó, illetve tapasztalt rádió- vagy
tévészerelő segítségét.
Megfelelőségi nyilatkozatok
A felhasználó szükség szerint kérje a forgalmazó, illetve tapasztalt
rádió- vagy tévészerelő segítségét vagy tanácsát. A következő
kiadvány tanulmányozása is hasznos lehet: „Something About
Interference” (Röviden az interferenciáról)
A kiadvány hozzáférhető az FCC helyi irodáiban. A vállalat
nem felel a készülék nem engedélyezett átalakításából vagy
az előírt csatlakozókábelek és berendezések más eszközökkel
való helyettesítéséből, illetve azok használatából eredő rádióvagy televízióvételt érő interferencia kialakulásáért. Ennek
megszűntetése a felhasználó felelőssége. Csak árnyékolt kábelek
használata engedélyezett.
Az FCC-előírások 15. szakaszának megfelelő üzemszerű
rádióadó
(2,4 GHz-es vagy 5 GHz-es sáv esetén)
A notebook a 2,4 GHz-es / 5 GHz-es sávban működő, alacsony
teljesítményű, rádió LAN-típusú eszközöket (rádiófrekvenciás
vezeték nélküli kommunikációs eszközök) tartalmazhat (beépítve).
Az ebben a részben foglaltak csak abban az esetben érvényesek,
ha a rendszer tartalmazza az említett eszközöket. A vezeték nélküli
eszközök jelenlétét a készülékházon lévő címkén ellenőrizheti.
Az esetlegesen a rendszerben lévő vezeték nélküli eszköz
használata az Amerikai Egyesült Államokban csak akkor
engedélyezett, ha a készülékházon lévő címkén szerepel egy FCCazonosítószám.
5. fejezet
Függelék
98
Az eszköz csak beltéri használatra alkalmas, mert az 5,15-5,25 GHzes frekvenciasávban működik. Az FCC előírásai szerint a terméket
beltérben, az 5,15–5,25 GHz-es frekvenciasávban kell használni
annak érdekében, hogy csökkenthető legyen az azonos csatornát
használó mobil műholdas rendszereket érő káros interferencia. Az
5,25–5,35 GHz-es és 5,65–5,85 GHz-es sávok elsődleges használói
a nagyteljesítményű radarberendezések. A radarállomások
interferenciát okozhatnak és/vagy károsíthatják az eszközt.
Az eszköz használata két feltételhez kötött: (1) Az eszköz nem
okozhat káros interferenciát, és (2) el kell viselnie az őt érő
interferenciát, ideértve a nemkívánatos működést okozót is.
A vezeték nélküli eszközöknek nincsenek a felhasználó által
javítható elemei. Tilos az eszközök átalakítása.
A vezeték nélküli eszköz módosítása semmissé teszi annak
használati jogát. Az eszköz szervizelésével kapcsolatban
forduljon a termék gyártójához.
Megfelelőségi nyilatkozatok
Egészségügyi és biztonsági tudnivalók
Rádiófrekvenciás sugárzás
A termék tanúsításával (SAR) kapcsolatos tudnivalók
A termék beépített rádióadó és -vevő egységgel rendelkezik. Úgy
tervezték és gyártották, hogy az általa kibocsátott rádiófrekvenciás
sugárzás ne haladja meg az USA-beli Szövetségi Kommunikációs
Bizottság (Federal Communications Commission– FCC)
rádiófrekvenciás energiakibocsátásra vonatkozó határértékeit. Az
FCC a határértékek meghatározásakor két szakértő szervezet, az
Amerikai Sugárzásvédelmi és -mérési Tanács (National Council
on Radiation Protection and Measurement – NCRP), valamint a
Villamos- és Elektronikai Mérnökök Intézete (Institute of Electrical
and Electronics Engineers – IEEE) ajánlását vette alapul. Az
ajánlásokat mindkét esetben ipari, állami és akadémiai tudósok és
mérnökök állapították meg a rádiófrekvenciás energia biológiai
hatásaival foglalkozó tudományos irodalom alapos vizsgálatát
követően.
Az FCC által megállapított, vezeték nélküli eszközökre vonatkozó
sugárzási határérték neve fajlagos elnyelési tényező (SAR).
A SAR-érték azt mutatja meg, hogy az emberi test mennyi
rádiófrekvenciás energiát nyel el, mértékegysége pedig watt/
kilogramm (W/kg). Az FCC előírásai szerint a vezeték nélküli
eszközök nem léphetik át az 1,6 W/kg biztonsági határértéket. Az
FCC a sugárzási határérték megállapításakor számolt egy bizonyos
biztonsági ráhagyással is a felhasználók védelme érdekében és a
mérésekből adódó eltérések miatt.
5. fejezet
Függelék
99
A SAR-teszteket az FCC által elfogadott, vezeték nélküli átvitelre
vonatkozó szabványos működési feltételek mellett kell elvégezni,
a különböző frekvenciasávokban mért legmagasabb értéket pedig
fel kell tüntetni. Habár a SAR-érték a legmagasabb hitelesített
teljesítmény mellett kerül meghatározásra, a készülék működés
közben mérhető SAR-értéke általában jóval a maximum érték alatt
van. Ez azért van, mert a készülék a hálózati feltételektől függően
különböző teljesítményszinteken működik. Általában minél
közelebb van a vezeték nélküli bázisállomás antennájához, annál
alacsonyabb a kimeneti teljesítmény.
Az új modellek forgalomba hozatala előtt el kell végezni a
teszteket, és el kell látni a készüléket FCC-tanúsítvánnyal, amely
bizonyítja, hogy nem lépik túl az FCC által meghatározott
sugárzási határértéket. Valamennyi modellt le kell teszteli az FCC
által előírt helyeken (pl. altest).
Ezt a modellt teszteltük a test közvetlen közelében történő
használat mellett, és a termékhez kifejlesztett Samsung
gyártmányú kellékek használata esetén megfelelt az FCC
rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó előírásainak. A fenti
korlátozások be nem tartása az FCC rádiófrekvenciás sugárzásra
vonatkozó irányelveinek megszegését eredményezheti.
A jelen és a többi modell SAR-adatai megtekinthetők az interneten,
a http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ honlapon. A honlapon használja
a termék külsején található FCC azonosítószámot. Bizonyos
esetekben az azonosítószám megtekintéséhez el kell távolítani az
akkumulátort. Ha megtalálta az adott termék FCC azonosítószámát,
kövesse a honlapon található utasításokat, és tekintse meg az adott
termékre vonatkozó jellemző és maximális SAR-értéket.
Megfelelőségi nyilatkozatok
Kanada
Nem üzemszerű rádióadó az ICES-003 szerint
A digitális készülék rádiós zajkibocsátása nem haladja meg
a Kanadai Ipari Minisztérium (Industry Canada) által a rádiós
interferenciára vonatkozó szabályozásban, a B osztályú digitális
berendezésekre előírt, rádiós zajkibocsátásra megadott
határértékeket.
Üzemszerű rádióadó az RSS 210 szerint
Ez a készülék megfelel a Kanadai Ipari Minisztérium (Industry
Canada) RSS 210-es szabványának. Használata a következő két
feltételhez kötött: (1) az eszköz nem okozhat interferenciát, és (2)
el kell viselnie az őt érő interferenciát, ideértve a nemkívánatos
működést okozót is.
A berendezés hitelesítési száma előtt álló „IC” kifejezés arra
utal, hogy a berendezés megfelel a Kanadai Ipari Minisztérium
műszaki szabványának. A más eszközöket érintő potenciális
rádióinterferencia csökkentése érdekében az antenna típusát
és teljesítményét úgy kell megválasztani, hogy a kisugárzott
egyenértékű izotrop teljesítmény (EIRP) ne legyen nagyobb a
sikeres kommunikációhoz szükséges értéknél. A licencszolgáltatást
érő rádióinterferencia elkerülése érdekében az eszközt beltérben,
az ablaktól távol ajánlott használni, mert így biztosítható a
legjobb árnyékolás. A berendezés (vagy az adóantenna) kültéri
használatához licencengedély szükséges.
5. fejezet
Függelék
100
(2,4 GHz-es vagy 5 GHz-es sáv esetén)
A notebook a 2,4 GHz-es / 5 GHz-es sávban működő, alacsony
teljesítményű, rádió LAN-típusú eszközöket (rádiófrekvenciás
vezeték nélküli kommunikációs eszközök) tartalmazhat (beépítve).
Az ebben a részben foglaltak csak abban az esetben érvényesek,
ha a rendszer tartalmazza az említett eszközöket. A vezeték nélküli
eszközök jelenlétét a készülékházon lévő címkén ellenőrizheti.
Az esetlegesen a rendszerben lévő vezeték nélküli eszköz
használata Kanadában csak akkor engedélyezett, ha a
készülékházon lévő címkén szerepel egy, a Kanadai Ipari
Minisztérium (Industry Canada) által kiadott azonosítószám.
Az IEEE 802.11a szabvány szerinti vezeték nélküli LAN hálózat
esetén a termék az általa használt 5,15–5,25 GHz-es frekvenciasáv
miatt csak beltéri használatra alkalmas. A Kanadai Ipari
Minisztérium (Industry Canada) előírásai szerint a terméket
beltérben, az 5,15–5,25 GHz-es frekvenciasávban kell használni
annak érdekében, hogy csökkenthető legyen az azonos csatornát
használó mobil műholdas rendszereket potenciálisan érő káros
interferencia. Az 5,25–5,35 GHz-es és az 5,65–5,85 GHz-es sávok
elsődleges használói a nagyteljesítményű radarberendezések. A
radarállomások interferenciát okozhatnak és/vagy károsíthatják az
eszközt.
Az eszközhöz engedélyezett maximális antenna erősítő 6dBi,
mert így szavatolható a kétpontú működés során az E.I.R.P
határértékeknek való megfelelés az 5,25–5,35 és 5,725–5,85 GHzes frekvenciatartományban.
Megfelelőségi nyilatkozatok
A notebookba esetlegesen beépített vezeték nélküli eszköz(ök)
kimeneti teljesítménye jóval a Kanadai Ipari Minisztérium (Industry
Canada) által megállapított határértékek alatt van.
Az eszköz használata két feltételhez kötött: (1) Az eszköz nem
okozhat káros interferenciát, és (2) el kell viselnie az őt érő
interferenciát, ideértve a nemkívánatos működést okozót is.
A licencszolgáltatást érő rádióinterferencia elkerülése
érdekében az eszközt beltérben, az ablaktól távol ajánlott
használni, mert így biztosítható a legjobb árnyékolás.
A berendezés (vagy az adóantenna) kültéri használatához
licencengedély szükséges.
A vezeték nélküli eszközöknek nincsenek a felhasználó által
javítható elemei. Tilos az eszközök átalakítása. A vezeték
nélküli eszköz módosítása semmissé teszi annak használati
jogát. Az eszköz szervizelésével kapcsolatban forduljon a
termék gyártójához.
5. fejezet
Függelék
Brazília
Este equipamento opera em carater secundario, isto e, nao
tem direito a protecao contra interferencia prejudicial, mesmo
de estacoes do mesmo tipo, e nao pode causar interferencia a
sistemas operando em carater primario.
Este produto foi homologado pela Anatel de acordo com os
procedimentos estabelecidos pela Resolução nº 242/2000 e
satisfaz as diretrizes técnicas aplicadas, incluindo os limites
daTaxa de Absorção Específica para exposição a campos de
radiofrequência elétricos, magnéticos e eletromagnéticos,
conforme as Resoluções nº 303/2002 e nº 533/2009.
101
Megfelelőségi nyilatkozatok
Európai Unió
Az Európai Unióra vonatkozó CE-jelölés és
megfelelőségi nyilatkozatok
Az Európai Unió területén értékesítésre kerülő termékek CEjelöléssel (Conformité Européene) rendelkeznek, ami azt jelenti,
hogy a termék megfelel a vonatkozó irányelvekben és európai
szabványokban foglaltaknak.
A berendezés besorolása 2-es osztály.
A következő információk kizárólag a
berendezésekre vonatkoznak.
5. fejezet
Függelék
102
Az Európai Hírközlési Felügyelet engedélyére
vonatkozó információk (ha a termék rendelkezik az EU
által jóváhagyott rádióeszközzel)
A termék otthoni vagy irodai használatra szánt notebook
számítógép; a 2,4 GHz/5 GHz-es sávban működő, kis teljesítményű,
rádió LAN-típusú eszközöket (rádiófrekvenciás vezeték nélküli
kommunikációs eszközök) tartalmazhat (beépítve). Az ebben a
részben foglaltak csak abban az esetben érvényesek, ha a rendszer
tartalmazza az említett eszközöket. A vezeték nélküli eszközök
jelenlétét a készülékházon lévő címkén ellenőrizheti.
jelöléssel ellátott
Európai irányelvek
Jelen informatikai berendezés tesztelési folyamaton ment
keresztül, melynek eredményeképpen a gyártó kijelenti, hogy a
termék megfelel a következő európai irányelveknek:
•• EMC irányelv 2004/108/EK
•• Kisfeszültségű berendezések irányelv 2006/95/EK
•• Rádióberendezések és távközlési végberendezések, valamint
megfelelőségük kölcsönös elismerése (R&TTE) 1999/5/EK
A rendszer részét képező vezeték nélküli eszközök csak abban az
esetben használhatók az Európai Unióban, illetve a kapcsolódó
területeken, ha azok
jelöléssel rendelkeznek, melyhez egy
tanúsító szervezet által kibocsátott regisztrációs szám társul, és
a terméken található címkén meglátható az erre figyelmeztető
szimbólum.
jelöléssel rendelkeznek, melyhez egy tanúsító szervezet által
kibocsátott regisztrációs szám társul, és a terméken található
címkén meglátható az erre figyelmeztető szimbólum.
Az alacsony 5,15–5,35 GHz-es frekvenciasáv kizárólag beltéri
használatra szolgál.
Lásd erről a 802.11b és 802.11g szabványban szereplő, az
„Európai Gazdasági Térséget érintő korlátozások” alatt
felsorolt országokra és régiókra vonatkozó korlátozásokat.
Megfelelőségi nyilatkozatok
5. fejezet
Függelék
EU R&TTE megfelelőségi nyilatkozatok
Česky
[Czech]
Samsung tímto prohlašuje, že tento Notebook
PC je ve shodě se základními požadavky a
dalšími příslušnými ustanoveními směrnice
1999/5/ES.
Dansk
[Danish]
Undertegnede Samsung erklærer herved, at
følgende udstyr Notebook PC overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
Deutsch
[German]
Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät
Notebook PC in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den
übrigen einschlägigen Bestimmungen der
Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti
[Estonian]
Käesolevaga kinnitab Samsung seadme
Notebook PC vastavust direktiivi 1999/5/
EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English
Hereby, Samsung, declares that this Notebook
PC is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC.
Español
[Spanish]
Por medio de la presente Samsung declara
que el Notebook PC cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
103
Ελληνική
[Greek]
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ
Notebook PC ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français
[French]
Par la présente Samsung déclare que l’appareil
Notebook PC est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions
pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano
[Italian]
Con la presente Samsung dichiara che questo
Notebook PC è conforme ai requisiti essenziali
ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite
dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski
[Latvian]
Ar šo Samsung deklarē, ka Notebook PC atbilst
Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un
citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Notebook PC
Lietuvių
atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/
[Lithuanian]
EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands
[Dutch]
Hierbij verklaart Samsung dat het toestel
Notebook PC in overeenstemming is met
de essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti
[Maltese]
Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan
Notebook PC jikkonforma mal-ħtiāijiet
essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti
li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Megfelelőségi nyilatkozatok
Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a
Magyar
Notebook PC megfelel a vonatkozó alapvetõ
[Hungarian] követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv
egyéb elõírásainak.
Polski
[Polish]
Niniejszym Samsung oświadcza, Ŝe Notebook
PC jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz
pozostałymi stosownymi postanowieniami
Dyrektywy 1999/5/EC.
Samsung declara que este Notebook PC está
Português
conforme com os requisitos essenciais e outras
[Portuguese]
disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko
[Slovenian]
Samsung izjavlja, da je ta Notebook PC v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky
[Slovak]
Samsung týmto vyhlasuje, že Notebook PC
spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi
[Finnish]
Samsung vakuuttaa täten että Notebook
PC tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/
EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien
direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska
[Swedish]
Härmed intygar Samsung att denna Notebook
PC står I överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/
EG.
5. fejezet
Függelék
Íslenska
[Icelandic]
104
Hér með lýsir Samsung yfir því að Notebook PC
er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur,
sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Samsung erklærer herved at utstyret Notebook
Norsk
PC er i samsvar med de grunnleggende krav og
[Norwegian]
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye
[Türkçe]
Bu belge ile, Samsung bu Notebook PC’nin
1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine
ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan
eder.
Megfelelőségi nyilatkozatok
A termékre vonatkozó EU megfelelőségi nyilatkozatot (csak angol
nyelven) megtekintheti a következő honlapon: http://www.
samsung.com/uk/support/main/supportMain.do
http://www.samsung.com/uk/support, majd adja meg a termék
típusszámát.
Ha a honlapon nem található az adott típusra vonatkozó
megfelelőségi nyilatkozat, forduljon a forgalmazóhoz vagy
érdeklődjön az alábbi címen.
doc.eu@samsung.com
A gyártóra vonatkozó információk
Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do,
443-742, Korea
Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.
No. 198, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province,
215021, China
Tel: +86-512-6253-8988
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.
Yen Phong 1, I.P Yen Trung Commune, Yen Phong Dist., Bac Ninh
Province, Vietnam
A Samsung szervizközpont internetes elérhetőségét és
telefonszámát a garanciajegy tartalmazza, illetve arról a termék
forgalmazója adhat felvilágosítást.
5. fejezet
Függelék
105
Az Európai Gazdasági Térségre vonatkozó korlátozások
A 802.11b/802.11g szabvány szerinti rádióadó jellegű
eszközök használatának helyi korlátozása
[Megjegyzés az integrátor számára: A következő, helyi
korlátozásokról szóló nyilatkozatokat minden, a rendszerhez vagy
a vezeték nélküli terméket tartalmazó készülékhez mellékelt,
felhasználóknak szánt dokumentumnak tartalmaznia kell.]
Előfordulhat, hogy a 802.11b/802.11g szabványnak megfelelő
vezeték nélküli LAN-eszközök által használt frekvenciák
harmonizálása még nem történt meg valamennyi országban,
ezért a 802.11b/802.11g szerinti termékek kizárólag
meghatározott országokban és régiókban alkalmazhatók,
és használatuk tilos a többi, használatra nem engedélyezett
országban és régióban.
A termékek felhasználójaként Ön felelős annak biztosításáért,
hogy a berendezéseket kizárólag olyan országokban és
régiókban használják, amelyekbe azokat szánták; Önnek kell
ellenőriznie, hogy a készülékeket a felhasználás országának
megfelelő frekvenciasávra és csatornára állították-e be.
A megengedett beállításoktól és korlátozásoktól való eltérés
a terméket használó országban a helyi törvények megsértését
jelentheti, és mint olyan, büntethető cselekmény.
Megfelelőségi nyilatkozatok
A termék európai változata az európai gazdasági térségben
használható. A használatára azonban néhány régióban és
országban további korlátozások vonatkoznak az alábbiak szerint:
Általános
Az európai szabványok által engedélyezett maximális kisugárzott
adóteljesítmény 100 mW effektív izotróp kisugárzott teljesítmény
(EIRP), a frekvenciatartomány pedig 2400–2483,5 MHz.
Az alacsony 5,15–5,35 GHz-es frekvenciasáv kizárólag beltéri
használatra szolgál.
Belgium
Dans le cas d’une utilisation privée, à l’extérieur d’un bâtiment, audessus d’un espace public, aucun enregistrement n’est nécessaire
pour une distance de moins de 300m. Pour une distance
supérieure à 300m un enregistrement auprès de l’IBPT est requise.
Pour une utilisation publique à l’extérieur de bâtiments, une
licence de l’IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences,
veuillez contacter l’IBPT.
Pour les autres langues, reportez-vous aux modes d’emploi
correspondants.
Franciaország
Az alacsony 5,15–5,35 GHz-es frekvenciasáv kizárólag beltéri
használatra szolgál.
5. fejezet
Függelék
106
RTC CAUTION
CAUTION : Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended
by the manufacturer. Discard used batteries according to the
Manufacturer’s instruction.
FIGYELEM: a helytelenül behelyezett elem robbanásveszélyes.
Cserélje azonos, vagy a gyártó által javasolt típusúra. A használt
elemeket kezelje a gyártó utasításainak megfelelően.
Megfelelőségi nyilatkozatok
Rádiófrekvenciás sugárzás
(csak a megfelelő 3G modellek esetén)
A rádiófrekvenciás energiával kapcsolatos általános
nyilatkozat
A beépített vezeték nélküli WAN-modemmel rendelkező
számítógép adó- és vevőberendezést is magában foglal. Ha be
van kapcsolva, a készülék rádiófrekvenciás energiát nyel el, és
bocsát ki. A Notebook PC készülékkel végzett kommunikáció
során a kapcsolatot kezelő rendszer szabályozza, hogy milyen
teljesítményszinten sugározzon a Notebook PC.
A készülék SAR-értékére vonatkozó tanúsítási információk
(SAR: az élő szövet által elnyelt energia mennyisége
watt/kg-ban)
A beépített vezeték nélküli WAN-modemmel rendelkező
számítógép rádiófrekvenciás adó- és vevőberendezést is magában
foglal. Ezt úgy tervezték, hogy ne haladja meg nemzetközi
irányelvekben a rádiófrekvenciás hullámok kibocsátására megadott
határértékeket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP (Nemzetközi
bizottság a nem ionizáló sugárzások sugárvédelmére) független
kutatószervezet alkotta meg. Az irányelvek olyan biztonsági
határértékeket szabnak meg, amelyek kortól és egészségügyi
állapottól függetlenül minden személy védelmére alkalmasak.
Az irányelvek a SAR (Specific Absorption Rate: Fajlagos elnyelési
5. fejezet
Függelék
107
tényező) mértékegységet alkalmazzák. A mobil eszközökre
megállapított SAR-határérték 2,0 W/kg. A készülék emberi testen
vizsgált legmagasabb SAR-értéke 0,565 W/kg volt.
Mivel a SAR-értéket a készülékek legnagyobb sugárzási szintjén
mérik, a készülék tényleges SAR-értéke működés közben
jellemzően alacsonyabb a fent jelzett értéknél. Ez annak
köszönhető, hogy a készülék automatikusan mindig csak a hálózat
eléréséhez szükséges legalacsonyabb teljesítményszinten sugároz.
Az Egészségügyi Világszervezet megállapította, hogy a tudomány
mai állása szerint a mobil eszközök használata nem igényel külön
óvintézkedéseket. Megállapításuk szerint a sugárzásnak való
kitettség a hívások időtartamának csökkentésével mérsékelhető,
hiszen ekkor a mobil eszközök távolabb vannak a fejtől és a testtől.
A rádiófrekvenciás mezők hatásának mérséklése
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a következőket tanácsolja
azoknak, akik korlátozni szeretnék a rádiófrekvenciás mezők
hatását:
Megelőző intézkedések: A tudomány mai állása szerint a
Notebook PC használata nem igényel külön óvintézkedéseket.
Azok, akikben aggodalmat kelt, hogy ők maguk vagy gyermekeik
rádiófrekvenciás sugárzásnak vannak kitéve, egyénileg
korlátozhatják a csatlakozás időtartamát.
A témával kapcsolatban bővebben is tájékozódhat az Egészségügyi
Világszervezet honlapján (http://www.who.int/peh-emf).
WHO 193. sz. tényközlő lap, 2000. június.
Megfelelőségi nyilatkozatok
Megfelelőségi nyilatkozat
(csak a megfelelő 3G modellek esetén)
A készülék
adatai:
Készülék : Notebook PC (Tablet PC)
Típus(ok) : XE500T1C
Tanúsítvány és vonatkozó szabványok
Ezennel kijelentjük, hogy a fenti termék az alábbi szabványok
alkalmazása által megfelel az 1999/5/EK (a rádióberendezésekről
és távközlő végberendezésekről szóló) irányelv alapvető
5. fejezet
Függelék
108
EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 301 893 V1.6.1 (11-2011)
EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010) EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 302 291-1 V1.1.1 EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011)
EN 302 291-2 V1.1.1 EN 301 908-2 V5.2.1 (07-2011)
valamint a Bizottság környezetbarát tervezési követelményekre
vonatkozó 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet
foganatosító készenléti és kikapcsolt üzemmódban fellépő
elektromosáram-fogyasztására vonatkozó 1275/2008/EK és külső
tápegységekre vonatkozó 278/2009/EK rendelete, valamint az
elektromos és elektronikus berendezésekben használt bizonyos
veszélyes anyagokra vonatkozó 2011/65/EU irányelve.
előírásainak.
Ez a termék megfelel továbbá a 2004/108/EK (az elektromágneses
összeférhetőségről szóló) irányelv és a 2006/95/EK (a kisfeszültségű
berendezésekről szóló) irányelv alapvető követelményeinek és
más vonatkozó előírásainak.
EN 60950-1:2006+A11:2009/A1:2010/A12:2011 EN 55022:2006+A1:2007 EN 62311 : 2008
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
Az EU képviselője
(A CE-JELÖLÉS HASZNÁLATÁNAK KEZDETE 2012.)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK
EN 61000-3-2:2006+A2:2009 EN 61000-3-3:2008
2012. október 2.
EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-03 V1.4.1 (2002)
(A kibocsátás helye és dátuma)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Joong-Hoon Choi/Lab. Manager
(A jogosult személy neve és aláírása)
WEEE Szimbólumra Vonatkozó Információk
A termék megfelelő leselejtezése
(elektromos és elektronikus berendezések
hulladékai)
Pb
5. fejezet
Függelék
109
A termékben levő akkumulátorok megfelelő
leselejtezése
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban
használható)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban
használható)
A terméken, tartozékain vagy a dokumentációjában található jelzés
arra utal, hogy a berendezést és elektronikai kellékeit (pl. töltő,
fejhallgató, USB-kábel stb.) nem szabad a háztartási hulladékok közé
helyezni az élettartamuk végén. Az ellenőrizetlen hulladékkezelésből
származó környezeti vagy egészségi károk elkerülése érdekében
válassza külön a készüléket a más jellegű hulladéktól, és az anyagok
fenntartható kezelése jegyében felelősen hasznosítsa újra.
Az akkumulátoron, a használati útmutatóban vagy a csomagoláson
található jelzés arra utal, hogy a termékben levő akkumulátorokat
tilos a háztartási hulladék közé helyezni az élettartamuk végén. A Hg,
Cd vagy Pb vegyjelek (ha feltüntetik) azt jelzik, hogy az akkumulátor
a 2006/66 EK-irányelvben meghatározott referenciaszinteknél több
higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem
megfelelő leselejtezése veszélyes lehet az emberi egészségre és a
környezetre.
Az otthoni felhasználók a készülék értékesítőjénél vagy a helyi
önkormányzatnál érdeklődhetnek a készülék környezet számára
biztonságos újrafelhasználási helyéről és módjáról.
Az üzleti felhasználók vegyék fel a kapcsolatot a szállítóval,
és kövessék a vásárlási szerződés feltételeit. Ez a készülék és
elektronikus tartozékai nem kezelhetők háztartási hulladékként.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok
újrafelhasználásának érdekében, kérjük, hogy elkülönítve kezelje
az akkumulátorokat és a többi hulladékot; ebben segítségére van a
helyi ingyenesen igénybe vehető akkumulátorbegyűjtő rendszer.
TCO-tanúsítvánnyal rendelkezik (csak a megfelelő modellek esetén)
Gratulálunk!
Ez a termék remek választás mind az Ön, mind a bolygónk
számára!
A termék TCO-tanúsítványcímkével rendelkezik. A
címke tanúsítja, hogy a terméket nagyon szigorú
minőségi és környezetvédelmi előírásoknak
megfelelően gyártották. A tanúsítvánnyal
rendelkező termékeket a felhasználók kívánságait és érdekeit szem
előtt tartva állítják elő. Az ilyen eljárással készített berendezések
lényegesen kisebb környezetvédelmi kockázatot jelentenek, és az
éghajlatváltozásra is kisebb hatást gyakorolnak.
A TCO-tanúsítványrendszer egy külső cég által jóváhagyott
program, amelynek keretében minden terméket független,
akkreditált laboratóriumban vizsgálnak be. A TCO-tanúsítvány a
számítástechnikai és kommunikációs termékekre vonatkozó egyik
legnehezebben megszerezhető minősítés.
A TCO-tanúsítvánnyal rendelkező táblaszámítógépek gyakorlati
jellemzői
•• Bevizsgált képminőség a maximális teljesítmény és a látásromlás-,
illetve a szemfáradás elkerülése érdekében. Ennek legfontosabb
paraméterei a felbontás, a fényerő, a kontraszt, a tükröződés és a
színmegjelenítés
•• A termékek tesztelését független laboratóriumokban, szigorú
biztonsági szabványok szerint végzik
•• Alacsony, az átlagos háztartási háttérsugárzási szintnek megfelelő
elektromos és mágneses sugárzás
•• Ergonomikus kialakítás a jó fizikai környezet biztosítása
érdekében
5. fejezet
Függelék
110
A TCO-tanúsítvánnyal rendelkező táblaszámítógépek
környezetvédelmi jellemzői
•• Környezetközpontú irányítási rendszer szerinti gyártás (EMAS
vagy ISO 14001)
•• Alacsony energiafogyasztás a klímaváltozásra gyakorolt hatás
minimálisra csökkentése érdekében
•• Higany felhasználása nélkül készült
•• A klór- és brómalapú tűzálló anyagok, a plaszticizáló (rugalmasító)
anyagok, a műanyagok és a nehézfémek, pl. a kadmium és
az ólom korlátozott mértékű használata (az RoHS irányelv
értelmében)
•• A termék és annak csomagolása egyaránt újrahasznosítható
•• A márkagazda termék-visszavételi lehetőséget biztosít
Társadalmi felelősségvállalás a vállalat részéről
A márkatulajdonos igazolja, hogy a termék gyártása során adottak a
jó munkakapcsolatok és munkakörülmények.
A kritériumokat tartalmazó dokumentum letölthető a honlapunkról.
A tanúsítványban foglalt feltételeket a TCO fejlesztési részlege
a világ különböző részein tevékenykedő szakemberekkel,
tudományos kutatókkal, szakértőkkel, felhasználókkal és gyártókkal
együttműködve fejlesztette ki. A TCO az 1980-as évek vége óta
segít abban, hogy a számítástechnikai berendezések fejlesztése
során egyre inkább a felhasználó- és környezetbarát megoldások
kerüljenek előtérbe. A számítástechnikai és kommunikációs termékek
címkézési rendszere 1992-ben jött létre, és ma már az egész világon
elterjedt.
További tudnivalókat a következő oldalon talál:
www.tcodevelopment.com
Termékspecifikációk
A rendszerspecifikáció típustól függően eltérő lehet.
A részletes termékspecifikációt lásd a termékkatalógusban.
CPU (opcionális)
Intel® ATOM™ processzor
Központi memória
Memória típusa:
LPDDR2 SDRAM on board
Központi chipkészlet
Intel® Clovertrail
Tárolóeszköz
e.MMC iNAND™ Embedded Flash Drive
Grafikus kártya
Intel® SGX545 (belső)
Működési feltételek
AC/DC besorolás
Hőmérséklet: - 5–40 °C tárolási,
10–32 °C működési
Páratartalom: 5–90% tárolási,
20-80% működési
Bemenet) 100-240VAC, 50~60Hz,
Kimenet) 1
2VDC 3.33A
Számítógép-besorolás 12VDC 3.33A (40W)
5. fejezet
Függelék
111
•• A számítógép típusától függően elképzelhető, hogy a
rendszer opcionális komponenseket nem tartalmaz, illetve
eltérő komponenseket tartalmaz.
•• A rendszerspecifikációt a Samsung előzetes értesítés nélkül
megváltoztathatja.
•• Előfordulhat, hogy a Windows által használható memória
kisebb, mint a ténylegesen elérhető memória.
•• Ennél a terméknél a memória a kialakítás miatt nem
cserélhető és nem bővíthető.
Termékspecifikációk
Bejegyzett védjegyek
A Samsung a Samsung Co., Ltd. bejegyzett védjegye.
Intel, ATOM az Intel Corporation bejegyzett védjegyei.
A Microsoft, MS-DOS és Windows a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegyei.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
A dokumentumban említett egyéb termék- vagy vállalatnevek az
adott vállalat bejegyzett védjegyei.
5. fejezet
Függelék
HDMI
112
Fogalomtár
5. fejezet
Függelék
113
A Fogalomtár tartalmazza a használati útmutatóban alkalmazott fogalmak magyarázatát. A felsoroltaktól eltérő fogalmak leírásáért lásd
a Windows súgót.
Biztonsági mentés
Eszközkezelő
Az aktuális adatok mentésének módja a későbbi esetleges
visszaállítás céljából.A biztonsági mentés segítségével
visszaállíthatja az adatokat a számítógép vagy az adatok sérülése
esetén.
A számítógépes eszközök kezelésére szolgáló eszköz.
Az eszközkezelővel hardvert adhat hozzá/távolíthat el, vagy
frissítheti az eszköz-illesztőprogramokat.
Tölthető USB
Ez azt jelenti, hogy a hálózati rendszergazdák automatikusan
rendelik hozzá az IP-címeket a hálózati felhasználókhoz.
A program lehetővé teszi egy meghatározott USB-port
áramellátását, ha a rendszer energiatakarékos módban, hibernált
vagy kikapcsolt állapotban van.
Kliens
Olyan számítógép, mely egy kiszolgáló által biztosított megosztott
hálózatot használ.
DDR SDRAM
(Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)
A DRAM olyan memóriatípus, melynek cellái alacsony gyártási
költség mellett létrehozott kapacitorból és tranzisztorból állnak. Az
SDRAM olyan memóriatípus, melynek teljesítményét úgy növelték,
hogy az órát szinkronizálták a külső CPU órával. A DDR SDRAM
olyan memóriatípus, melynek teljesítményét úgy növelték, hogy
megkettőzték az SDRAM működési sebességét; napjaink egyik
széles körben alkalmazott memóriatípusa. Jelen számítógép DDR
SDRAM memóriát használ.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Direct X
Alkalmazásinterfész, mely lehetővé teszi a Windows-alkalmazások
számára a gyors hozzáférést a hardvereszközökhöz. A grafikus,
memória- és hangkártyák működési sebességének igen nagynak
kell lennie ahhoz, hogy a játékokhoz kiváló minőségű képet és
hangot biztosítsanak, ezért a Direct X gyorsítja a vezérlést és az
együttműködést az alkalmazások és a hardvereszközök között.
A Direct X használatával a Windows multimédiás teljesítménye
ugrásszerűen megnőtt.
Illesztőprogram
Szoftverprogram, mely a hardver és az operációs rendszer
közötti együttműködést biztosítja. Így az operációs rendszer
felismeri a hardverinformációt, és képes vezérelni a hardvert.
Az esetek legnagyobb részében az illesztőprogram a megfelelő
hardvereszközhöz társul.
Fogalomtár
5. fejezet
Függelék
D-sub (D-subminiature)
Ikon
Ez a kábel köti össze az általános katódsugárcsöves monitorokat a
számítógéppel. Ez a kábel analóg videojelet ad.
Kis méretű kép, mely egy, a felhasználó által használható fájlt
jelképez.
DVD (Digital Versatile Disk; digitális sokoldalúan felhasználható
lemez)
IEEE802.XX
A DVD lemezek a CD lemezek kiváltására jöttek létre. A lemezek
alakja és mérete megegyezik a CD lemezekével, de a DVD
kapacitása legalább 4,7 GB, szemben a CD 600 MB-jával. A DVD
videó a VHS-sel szemben (analóg) digitális, és támogatja az MPEG2
tömörítést, valamint a digitális hangot. DVD lemezek lejátszásához
DVD-meghajtó szükséges.
Tűzfal
Biztonsági rendszer a belső hálózat vagy intranet hitelesítési
eljáráson keresztül megvalósuló védelmére a külső hálózatokból
érkező támadásokkal szemben.
HDMI
Ez egy digitális video-/audiointerfész specifikáció, amely egyetlen
kábelen keresztül továbbítja a video- és audiojeleket.
Hibernálás mód
Ebben az állapotban a számítógép a tárolóeszközre menti a
memóriájában lévő adatokat, és kikapcsol. A hibernálás módból
való kilépéskor a korábban futott alkalmazásprogramok
visszaállnak legutóbbi állapotukba.
114
Specifikációk gyűjteménye, amelyet az IEEE 802 bizottsága állított
össze az XX elnevezésű LAN csatlakozási módhoz.
LAN (Local Area Network; helyi hálózat)
Helyi hálózat pl. épületen belüli kommunikációs hálózat, mely
összeköti a számítógépeket, nyomtatókat és egyéb eszközöket.
A LAN segítségével a csatlakoztatott eszközök együtt tudnak
működni a hálózat egyéb eszközeivel. Az aktuális LAN az 1980as évek elején kifejlesztett Ethernet médiahozzáférés-vezérlési
módszert használja. Ethernethez történő kapcsolódáshoz hálózati
kártya, úgynevezett LAN-kártya, Ethernet-kártya vagy hálózati
interfészkártya szükséges. A számítógépek közötti adatcseréhez
a hardver mellett protokollok megléte is szükséges. A Windows a
TCP/IP protokollt használja alapértelmezés szerint.
LCD (Liquid Crystal Display; folyadékkristályos kijelző)
Van passzív és aktív mátrix LCD kijelzőtípus. Jelen számítógép
aktív mátrix típusú LCD-t használ, melynek neve TFT LCD. Az LCD
beépítése tranzisztorral történik katódsugárcső helyett (CRT),
ezért a kijelző igen vékony lehet. Az LCD nem vibrál, ezért kevésbé
fárasztja a szemet.
Fogalomtár
Hálózat
Számítógépek és eszközök, pl. nyomtatók és lapolvasók csoportja,
melyeket kommunikációs kapcsolat köt össze. A hálózat lehet kicsi
vagy nagy, a kapcsolat lehet állandó (kábeles összeköttetés) vagy
ideiglenes (telefonvonalas vagy vezeték nélküli kapcsolat).
5. fejezet
Függelék
115
PCMCIA( Personal Computer Memory Card International
Association) kártya
A legnagyobb méretű hálózat az internet, a világháló.
Ez egy kibővített kártyanyílás specifikáció hordozható, például
notebook számítógépekhez. Ehhez a kártyanyíláshoz nemcsak
memória, eszköz, hanem a legtöbb periféria, például merevlemezes
meghajtó, LAN-kártya stb. is csatlakoztatható.
Hálózati rendszergazda
Protokoll
A Tálca jobb oldala, mely programikonokat, pl. hangerőszabályzás,
tápellátási opciók és idő, tartalmaz.
A protokoll egy szabálygyűjtemény, amelyet számítógépek
használnak az egymás közötti, hálózati kommunikációhoz. A
protokoll olyan hagyomány vagy szabvány, amely vezérli és
lehetővé teszi a csatlakozást, a kommunikációt és az adatátvitelt a
számítástechnikai végpontok között. Meghatározza az adatátviteli
eljárásokat és az adatátviteli eszközt, hogy hatékonyabban
működjön a hálózat.
Partícionálás
Gyorsindítás
Ez arra a műveletre vagy gyakorlatra vonatkozik, amelynek lényege
a merevlemezes meghajtó tárterületének felosztása különálló
adattartományokra, azaz partíciókra. Ha egy 100 GB méretű
merevlemezes meghajtó 2 db 50 GB méretű partícióra van osztva,
akkor a merevlemez úgy használható, mintha 2 merevlemezes
meghajtó lenne.
Eszköztár, melyet beállíthat úgy, hogy egyetlen kattintással el
tudjon indítani egy programot, pl. az Internet Explorert vagy a
Windows Asztalt. A Tálca gyorsindítási területéhez tetszőleges
ikonokat adhat hozzá, és az adott ikonra kattintva elindíthatja a
gyakran használt programokat.
Az a felhasználó, aki a hálózati műveleteket megtervezi,
konfigurálja és kezeli. A hálózati rendszergazdát adminisztrátornak
is szokták nevezni.
Értesítési terület
Kiszolgáló
A kiszolgáló elnevezés általában olyan számítógépre vonatkozik,
mely megosztott forrásokat biztosít a hálózati felhasználók
számára.
Fogalomtár
5. fejezet
Függelék
Megosztás
USB (Universal Serial Bus; univerzális soros busz)
A számítógép olyan beállítására vonatkozik, mely annak egyik
erőforrását, pl. mappa vagy nyomtató, úgy állítja be, hogy azt
mások is használhassák.
Soros interfész szabvány, melyet a hagyományos, pl. soros
és PS/2 szabványok felváltására hoztak létre. Az adatátviteli
specifikációk megfelelnek a számítógép és a perifériás eszközök
csatlakoztatására szolgáló egyik csatlakozószabványnak. Ezek a
specifikációk magukban foglalják az USB 1.0, 1.1, 2.0, valamint 3.0
szabványt.
Megosztott mappa
Mappa, melyet a hálózat többi felhasználója is használhat.
Alvó mód
Olyan üzemmód, amellyel a számítógép energiát takaríthat meg,
ha éppen nem használják. A számítógép alvó módban nem menti
el a tárolóeszközre a memóriában lévõ adatokat. Amikor kikapcsolja
a számítógépet, a memóriában levő adatok elvesznek.
Rendszerfájl
Fájlok, melyeket a Windows operációs rendszer beolvas és használ.
A rendszerfájlokat általában tilos törölni vagy áthelyezni.
TCP/IPv4
Ez egy 4 bájtos (32 bites) címzési rendszer, amelynek minden bájtját
(8 bitjét) pont választja el egymástól, és minden bájtot egy tízes
számrendszerbeli szám jelöl.
116
Alkalmas olyan perifériás eszközök használatához, amelyekhez
magas adatátviteli sebesség szükséges. Ilyenek például az AVeszközök, a másodlagos merevlemezek vagy az újraírható CD-k.
Minél magasabb a verziószám (pl. USB 3.0), annál magasabb az
elérhető adatátviteli sebesség.
Windows Media Player
A Windows multimédiás programja. A program használatával
médiafájlokat játszhat le, audió CD-t hozhat létre, rádiót hallgathat,
médiafájlokat kereshet és kezelhet, fájlokat másolhat hordozható
eszközökre stb.
Tárgymutató
5. fejezet
Függelék
A
H
R
Akkumulátor
77
Hangerő-szabályozás
56
Recovery
Áthúzás
42
Hozzáférési pont
59
Áttekintés 24
S
K
B
Biztonsági óvintézkedések
6
D
Dupla kattintás
F
Felvevő
G
Görgetés
43
75
SW Update
Kettős nézet
53
T
Termékspecifikációk
58
M
56
76
42
LCD-fényerő
83
Support Center
Kattintás
L
53
117
Töltés
111
77
V
Micro SD-kártya modul
51
Monitorcsatlakozás/Kimenet
53
Vezeték nélküli hálózat
59
Download PDF

advertising