Samsung | NP870Z5GE | Samsung NP870Z5GE User Manual (Windows8.1)

Használati útmutató
Tartalom
3
5
19
22
28
32
33
35
37
42
43
52
55
59
61
64
67
69
71
75
77
1. fejezet - Az első lépések
Mindenekelőtt
Biztonsági óvintézkedések
A számítógép használatakor javasolt testtartás
Áttekintés
A számítógép be- és kikapcsolása
2. fejezet - A Windows használata
Mi a Microsoft Windows?
A képernyő áttekintése
A Gombok használata
Alkalmazások használata
Windows gyorsbillentyű funkció
Az érintőképernyő használata
(csak érintőképernyős modellek esetén)
3. fejezet - A számítógép használata
Billentyűzet
Érintőpad
Külső típusú CD-meghajtó
(optikai lemezmeghajtó, külön kapható)
Többkártyás modul (opcionális)
Külső kijelzőeszköz csatlakoztatása
A hangerő beállítása
Az LCD fényerejének szabályozása
Vezetékes hálózat
Vezeték nélküli hálózat (opcionális)
A TPM biztonsági eszköz (opcionális) használata
1. fejezet
Az első lépések
87
89
90
91
92
94
96
99
100
103
1
A Multimedia alkalmazás használata (opcionális)
Az alkalmazások használata Samsung okostelefonnal
(opcionális)
Samsung szoftverek frissítése
A számítógép állapotának diagnosztizálása és hibaelhárítás
A biztonsági eszköz használata
4. fejezet - Beállítások és frissítés
BIOS Setup
Indítójelszó beállítása
Az indítósorrend megváltoztatása
Memóriabővítés (opcionális)
Akkumulátor
5. fejezet - Hibaelhárítás
109 A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése a
számítógépről (opcionális)
116 Windows újratelepítése (opcionális)
120 Kérdések és válaszok
126
128
130
142
143
6. fejezet - Függelék
Fontos biztonsággal kapcsolatos tudnivalók
Alkatrészek és tartozékok cseréje
Megfelelőségi nyilatkozatok
WEEE Szimbólumra Vonatkozó Információk
TCO-tanúsítvánnyal rendelkezik
(csak a megfelelő modellek esetén)
144 Termékspecifikációk
146 Fogalomtár
1. fejezet
Az első lépések
Mindenekelőtt
3
Biztonsági óvintézkedések
5
A számítógép használatakor javasolt testtartás
19
Áttekintés
22
A számítógép be- és kikapcsolása
28
Mindenekelőtt
A használati útmutató elolvasása előtt tekintse át a következő
információkat.
•• Opcionális elemek. Előfordulhat, hogy az útmutatóban
említett bizonyos eszközök és szoftverek nem állnak
rendelkezésre, vagy a frissítés során megváltoztak.
Előfordulhat, hogy az útmutatóban említett számítógépes
környezet nem egyezik meg az Ön által használt
rendszerével.
1. fejezet
Az első lépések
Biztonsági óvintézkedések
Ikon
•• A használati útmutató borítóján és belsejében szereplő
illusztrációkon minden sorozatból egy reprezentatív típus
szerepel, amelynek megjelenése eltérhet a tényleges
terméktől.
•• Ez az útmutató azt ismerteti, hogyan kezelheti a menüt
egér, illetve kézmozdulatok használatával.
Kézmozdulatokkal csak az érintésérzékeny modellek
vezérelhetők.
•• A kézikönyvben található magyarázatok a Windows 8.1
operációs rendszerre épülnek. A magyarázatok és ábrák
eltérőek lehetnek az Ön által használt operációs rendszer
függvényében.
•• A számítógéphez mellékelt használati útmutató típustól
függően eltérő lehet.
3
Jelentés
Magyarázat
Vigyázat
A szimbólummal jelölt utasítások be
nem tartása személyi sérülést vagy
halálos kimenetelű szerencsétlenséget
eredményezhet.
Figyelem
A szimbólummal jelölt utasítások be nem
tartása könnyű személyi, illetve tárgyi
sérülést eredményezhet.
Szöveges jelzések
Ikon
Jelentés
Fontos
Magyarázat
Az ebben a részben szereplő tartalom
a funkcióra vonatkozó tudnivalókat
ismerteti.
Az ebben a részben szereplő tartalom
Megjegyzés a funkció használatával kapcsolatos
hasznos tudnivalókat ismerteti.
Mindenekelőtt
Szerzői jogok
© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd.
Jelen kézikönyv szerzői joga a Samsung Electronics Co. Ltd.
tulajdona.
Tilos a kézikönyv részeit vagy egészét bármilyen formában,
elektronikus vagy mechanikus úton sokszorosítani vagy
továbbadni a Samsung Electronics Co. Ltd. hozzájárulása nélkül.
1. fejezet
Az első lépések
4
A termékkapacitás megjelenítési szabványa
Tudnivalók a tárhelykapacitás megjelenítésével
kapcsolatban
A tárolóeszköz (HDD, SSD) gyártó által számított kapacitásának
alapja, hogy 1 KB = 1000 byte.
A jelen dokumentumban található információk a termék
folyamatos fejlesztése következtében előzetes értesítés nélkül
megváltozhatnak.
Az operációs rendszer (Windows) azonban abból indul ki, hogy az
eszköz kapacitása 1 KB = 1024 byte, és ezért (az eltérő számítási
módszer miatt) a HDD kapacitás Windows alatti megjelenítése a
tényleges kapacitásnál kisebb.
A Samsung Electronics nem vállal felelősséget az esetlegesen
bekövetkező adatvesztésért. Végezzen biztonsági mentést az
adatvesztés elkerülése érdekében.
(Pl. egy 80 GB-os HDD esetén a Windows 74,5 GB-os kapacitást
tüntet fel: 80 x 1000 x 1000 x 1000 byte / (1024 x 1024 x 1024) byte
= 74,505 GB)
Operációs rendszer és szoftvertámogatás
Ha a termék gyári operációs rendszerét más operációs rendszerre
módosítja, vagy ha a termék gyári operációs rendszere által nem
támogatott szoftvert telepít, nem kap technikai támogatást, nem
jár termékcsere és pénzvisszatérítés. További szolgáltatás kérése
esetén munkadíjat számítanak fel.
A számítógépet az eredeti, gyári operációs rendszerrel használja.
Ha a gyári operációs rendszertől eltérő operációs rendszert telepít,
előfordulhat, hogy az adatok törlődnek, vagy a számítógép nem
indul el.
A kapacitás megjelenítése még kisebb is lehet a Windows
rendszerben, mert egyes programok, pl. az Recovery, a HDD egyik
rejtett területén található.
A memóriakapacitás megjelenítése
A Windows által számított memóriakapacitás kevesebb a
tényleges memóriánál.
Ennek oka, hogy a BIOS vagy a videoadapter saját maga számára
használja fel, illetve tartja fenn a memória egy részét.
(Pl. 1 GB (= 1024 MB) telepített memóriát a Windows 1022 MB-nak
vagy kevesebbnek tüntethet fel.)
Biztonsági óvintézkedések
A saját biztonsága és a károk elkerülése érdekében olvassa el
figyelmesen a következő biztonsággal kapcsolatos utasításokat.
Az utasítások általánosságban vonatkoznak a Samsung
számítógépekre, ezért néhány illusztráció/adat eltérhet az Ön
által vásárolt terméktől.
Vigyázat
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi
sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is
eredményezhet.
1. fejezet
Az első lépések
5
A fal és a számítógép között legalább 15 cm
távolságot kell hagyni, és tilos a kettő közé
más tárgyakat helyezni.
Ellenkező esetben a számítógép belseje
felmelegedhet, ami sérüléshez vezethet.
Tilos a számítógépet ferde vagy rezgésnek
kitett helyen elhelyezni, illetve huzamosabb
ideig ilyen helyen használni.
Az ilyen helyeken ugyanis megnő a működési
hibák előfordulásának vagy a termék
károsodásának veszélye.
Üzembe helyezési utasítások
Tilos a terméket párás helyiségekben, pl.
fürdőszobában elhelyezni.
Fennáll az áramütés veszélye. A terméket a
gyártó használati útmutatójában részletezett
működési feltételek mellett használja.
A műanyag tasakokat tartsa gyermekektől
távol.
Fennáll a fulladás veszélye.
Ne érjen hozzá a számítógép
szellőzőnyílásához, adapteréhez stb., mert
ha a számítógép huzamosabb ideig be van
kapcsolva, ezek a részek átforrósodnak.
Ha hosszú időn át tartózkodik a szellőzőkből
vagy a hálózati adapterből kiáramló hő
közelében, égési sérülést szenvedhet.
Ne takarja el a számítógép alján vagy
oldalán levő szellőzőnyílásokat, ha ágyban
vagy párnán használja a számítógépet.
Blokkolt szellőzőnyílások esetén fennáll a
túlhevülés veszélye a számítógép belsejében.
Ver 3.3
Biztonsági óvintézkedések
Vigyázat
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi
sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is
eredményezhet.
Áramellátással kapcsolatos utasítások
A hálózati csatlakozó és a fali csatlakozóaljzat ábrázolása
a különböző országoktól és a választott típustól függően
eltérő lehet.
1. fejezet
Az első lépések
Ne használjon sérült vagy meglazult
csatlakozót, tápkábelt vagy dugaszoló
aljzatot.
Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
Illessze a tápkábelt szorosan a
dugaszolóaljzatba és hálózati adapterbe.
Ellenkező esetben áramütés- vagy tűzveszély
áll fenn.
Ne a kábelnél fogva húzza ki a tápvezetéket.
A sérült kábel áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne érjen nedves kézzel a
csatlakozóaljzathoz vagy a tápkábelhez.
Fennáll az áramütés veszélye.
G
A termék csatlakoztatásakor ne lépje túl a
többszörös csatlakozó vagy hosszabbító
szabvány kapacitását (feszültség/áram).
Ne hajlítsa meg túlságosan a tápkábelt,
illetve ne helyezzen rá nehéz tárgyat.
Különösen fontos, hogy a tápkábelt
gyermekektől és kisállatoktól elzárva
tartsa.
Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
A sérült kábel áramütést vagy tüzet okozhat.
Ha a hálózati kábel vagy dugaszoló aljzat
zajos, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból,
és forduljon a szervizközponthoz.
Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
6
Biztonsági óvintézkedések
Vigyázat
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi
sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is
eredményezhet.
Csak földelt dugaszolóaljzathoz vagy
hosszabbítóhoz csatlakoztassa a tápkábelt.
1. fejezet
Az első lépések
A hálózati adapter használatára vonatkozó
óvintézkedések
Szorosan csatlakoztassa a tápkábelt a
hálózati adapterhez.
Ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye.
Egyébként a nem megfelelő érintkezés miatt
tűz keletkezhet.
Ha a tápellátás nincs földelve, az áram
szivároghat, ami áramütéshez vezethet.
Kizárólag a termékhez mellékelt hálózati
adaptert használja.
Ha idegen anyag, például víz kerül a
bemeneti csatlakozóba, hálózati adapterbe
vagy a számítógépbe, húzza ki a tápkábelt,
és forduljon a szervizközponthoz.
Másik adapter használata esetén a képernyő
vibrálhat.
Ha a notebook számítógép külső
(eltávolítható) akkumulátorral rendelkezik,
akkor távolítsa el az akkumulátort is.
Fennáll a számítógépben levő eszköz
károsodásának veszélye, ami áramütést vagy
tüzet eredményezhet.
Tartsa tisztán a tápkábelt és az aljzatot (ne
fedje be a por).
Ellenkező esetben tűz keletkezhet.
7
Ne helyezzen nehéz tárgyakat, illetve ne
lépjen a tápkábelre vagy hálózati adapterre,
mert így elkerülheti azok sérülését.
Sérült kábel esetén áramütés- vagy tűzveszély
áll fenn.
Húzza ki a fali hálózati adaptert (adapterrel
és dugasszal ellátott típus) a fali aljzatból.
Ehhez fogja meg magát az adaptert, és
húzza a nyíl irányába.
Ha a vezetéknél fogva húzza ki az adaptert,
az adapter megsérülhet, illetve áramütést,
robbanást vagy szikrát okozhat.
Biztonsági óvintézkedések
Vigyázat
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi
sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is
eredményezhet.
Az akkumulátor használatára vonatkozó
utasítások
A számítógép első használata előtt töltse fel teljesen
az akkumulátort.
Tartsa az akkumulátort gyermekektől
és kisállatoktól elzárva, mert így az nem
kerülhet a szájukba.
Fennáll az áramütés vagy fulladás veszélye.
Kizárólag jóváhagyott akkumulátort és
hálózati adaptert használjon.
Kérjük, hogy csak a Samsung Electronics által
engedélyezett akkumulátort és adaptert
használjon.
Előfordulhat, hogy a nem engedélyezett
akkumulátorok és adapterek nem felelnek meg
a biztonsági előírásoknak, és problémát vagy
működési zavart okoznak, ami robbanást vagy
tüzet eredményezhet.
1. fejezet
Az első lépések
8
Ne használja a számítógépet rosszul
szellőző helyen, például ágyon, párnán
stb., és padlófűtéssel rendelkező helyen
sem, mert az a számítógép túlhevülését
okozhatja.
Ügyeljen arra, hogy a számítógép szellőzői
(oldalt és alul) ne legyenek eltakarva,
különösen a korábban említett helyeken. Ha
a szellőzőnyílások elzáródnak, a számítógép
túlmelegedhet, ami probléma, sőt robbanás
forrása is lehet.
Ne használja a számítógépet párás helyen,
például fürdőszobában vagy szaunában.
A számítógépet az ajánlott hőmérsékleti
tartományban (10–32 ºC) és relatív páratartalom
(20–80%) mellett használja.
Bekapcsolt állapotban ne hajtsa le az
LCD-panelt és ne tegye a számítógépet a
táskájába, illetve ne is szállítsa azt.
Ha bekapcsolt állapotban helyezi a
számítógépet a táskájába, a laptop
túlmelegedhet, ami tűzet okozhat. Mozgatás
előtt kapcsolja ki teljesen a számítógépet.
Biztonsági óvintézkedések
Vigyázat
1. fejezet
Az első lépések
9
A használatra vonatkozó utasítások
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi
sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is
eredményezhet.
Ne hevítse és ne dobja tűzbe a készüléket
(vagy az akkumulátort). Ne tárolja
vagy használja a készüléket (vagy az
akkumulátort) meleg helyen, például
szaunában, tűző napon álló gépkocsiban stb.
Robbanás- vagy tűzveszély áll fenn.
Ügyeljen arra, hogy fém tárgyak, például
kulcs vagy kapocs ne érintkezzen az
akkumulátor-csatlakozókkal (fém
alkatrészek).
Ha fém tárgy érintkezésbe kerül az akkumulátor
csatlakozóival, túláram keletkezhet, ami az
akkumulátor károsodását vagy tűz keletkezését
eredményezheti.
Ha folyadék szivárog az a készüléket
(vagy az akkumulátort), vagy furcsa szag
árad belőle, vegye ki a készüléket (vagy
az akkumulátort) a számítógépből, és
forduljon a szervizközponthoz.
Robbanás- vagy tűzveszély áll fenn.
A számítógép biztonságos használatához
cserélje ki a tönkrement akkumulátort új,
jóváhagyott akkumulátorra.
A számítógép tisztítása előtt válassza le az
összes csatlakoztatott kábelt.
Ha az Ön notebook számítógépe külső
és kivehető akkumulátorral rendelkezik,
távolítsa el a külső akkumulátort.
Fennáll az áramütés vagy a termék
károsodásának veszélye.
Ne csatlakoztasson a modemhez digitális
telefonkábelt.
Fennáll az áramütés, tűz vagy a termék
károsodásának veszélye.
Ne helyezzen vízzel vagy vegyszerekkel telt
edényt a számítógépre vagy annak közelébe.
A számítógépbe kerülő víz vagy vegyszer tüzet,
illetve áramütést okozhat.
Ha a számítógép eltörik vagy leesik,
húzza ki a tápkábelt, és forduljon a
szervizközponthoz biztonsági ellenőrzés
céljából.
Ha a notebook számítógép külső
(eltávolítható) akkumulátorral rendelkezik,
akkor távolítsa el az akkumulátort is.
A sérült számítógép használata áramütést vagy
tüzet okozhat.
Biztonsági óvintézkedések
Vigyázat
1. fejezet
Az első lépések
Bővítésre vonatkozó utasítások
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi
sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is
eredményezhet.
Ne tegye ki a számítógépet közvetlen
napsugárzásnak, például egy rosszul
szellőző gépkocsi belsejében.
Ez túlmelegedést vagy tüzet okozhat, illetve
fennáll a számítógép eltulajdonításának
veszélye is.
Ne használja a notebookot hosszú időn
át úgy, hogy közben a teste közvetlenül
érintkezik azzal.
A termék hőmérséklete normál működés
közben megemelkedik.
Ez a bőr sérülését vagy megégését
eredményezheti.
Számítógépét csak akkor frissítse
saját maga, ha a frissítéshez megfelelő
felkészültséggel rendelkezik.
Ellenkező esetben a frissítéshez kérje a
szervizközpont vagy arra jogosult szakember
segítségét.

Csak a használati útmutatóban megadott
alkatrészeket frissítse, és azokat is csak az
útmutatóban megadott módon.
A készülékeket és azok részeit ne szerelje
szét. Fennáll az áramütés, tűz vagy a termék
károsodásának veszélye.
Tilos a hálózati tápegység és a hálózati
adapter szétszerelése.
Fennáll az áramütés veszélye.
A valósidejű óra (RTC; Real Time Clock)
akkumulátorának eltávolításakor tartsa
azt gyermekektől távol, mert előfordulhat,
hogy megérintik és/vagy lenyelik azt.
Ha a gyermek lenyelné az akkumulátort,
forduljon haladéktalanul orvoshoz.
10
Biztonsági óvintézkedések
Vigyázat
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi
sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is
eredményezhet.
1. fejezet
Az első lépések
Ne tegye ki a meghajtót mágneses mező
hatásának. Mágneses elven működnek
az olyan biztonsági berendezések, mint
például a reptéri biztonsági kapuk és a kézi
detektorok.
A számítógép frissítése előtt először
mindig kapcsolja ki azt, majd rendezze
el a csatlakoztatott kábeleket. Ha a
notebook számítógép külső (eltávolítható)
akkumulátorral rendelkezik, akkor
távolítsa el az akkumulátort is.
A kézipoggyászok átvizsgálására használt
reptéri biztonsági berendezések, például
a futószalag, mágneses mező helyett röntgensugarakat alkalmaznak, így azok nem
rongálják a meghajtót.a
Ellenkező esetben fennáll az áramütés
veszélye.
A számítógép és tartozékok (adapter,
egér, könyvek stb.) együttes szállításakor
ügyeljen arra, hogy semmi ne nyomódjon
neki a notebooknak.
Felügyeletre és mozgatásra vonatkozó
utasítások
Kövesse az adott helyre (pl. repülőgép,
kórház stb.) vonatkozó utasításokat vezeték
nélküli kommunikációs eszköz (vezeték
nélküli LAN, Bluetooth stb.) használatakor.
11
Ha nehéz tárgy nyomódik neki a notebooknak,
fehér pötty vagy folt jelenhet meg az LCD
képernyőn. Ügyeljen arra, hogy ne fejtsen ki
nyomást a notebookra.
A legjobb, ha a notebookot más tárgyaktól
távol, külön rekeszben helyezi el.
Biztonsági óvintézkedések
Figyelem
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása
könnyű személyi sérülést, illetve a termék károsodását
eredményezheti.
Üzembe helyezési utasítások
1. fejezet
Az első lépések
•• Az akkumulátor leselejtezésének módja az adott országtól
és régiótól függ. Gondoskodjon a használt akkumulátorok
megfelelő leselejtezéséről.
Tilos az akkumulátort ledobni vagy szétszerelni, illetve vízbe
mártani.
Ez sérülést, tüzet vagy robbanást okozhat.
Ne takarja el a terméken levő portokat (nyílásokat),
szellőzőket stb., és ne helyezzen azokba tárgyakat.
Kizárólag a Samsung Electronics által jóváhagyott
akkumulátort használjon.
A számítógép komponenseinek károsodása áramütést vagy tüzet
okozhat.
Ellenkező esetben fennáll a robbanás veszélye.
Ha úgy használja a számítógépet, hogy az az oldalán fekszik,
úgy helyezze el, hogy a nyílások (szellőzők) felfelé nézzenek.
Ellenkező esetben a számítógép belső hőmérséklete
megemelkedik, ami működési hibát vagy leállást eredményezhet.
Ne helyezzen nehéz tárgyat a készülékre.
Ez problémát okozhat. A tárgy le is eshet, ami sérülést vagy a
számítógép károsodását okozhatja.
Az akkumulátor használatára vonatkozó
utasítások
A használt akkumulátorokat az előírásoknak megfelelően
selejtezze le.
•• Robbanás- vagy tűzveszély áll fenn.
12
Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor szállítás közben ne
érintkezzen fém tárgyakkal, például kulcsokkal vagy
kapcsokkal.
A fémmel való érintkezés túláramot és magas hőmérséklet
kialakulását okozhatja, ami az akkumulátor károsodását vagy tűz
keletkezését eredményezheti.
Az akkumulátor töltését az utasításoknak megfelelően
végezze.
Ellenkező esetben a termék károsodása robbanáshoz vagy tűz
keletkezéséhez vezethet.
Ne hevítse a készüléket (vagy az akkumulátort), illetve ne
tegye ki hő hatásának (pl. nyáron ne hagyja a gépkocsiban).
Robbanás- vagy tűzveszély áll fenn.
Biztonsági óvintézkedések
Figyelem
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása
könnyű személyi sérülést, illetve a termék károsodását
eredményezheti.
A használatra vonatkozó utasítások
1. fejezet
Az első lépések
13
Ne használja a számítógépet és a hálózati adaptert az
ölében vagy puha felületeken.
Ha megemelkedik a számítógép hőmérséklete, fennáll az égés
veszélye.
Kizárólag jóváhagyott eszközöket csatlakoztasson a
számítógép csatlakozóihoz vagy portjaihoz.
Ne helyezzen gyertyát, égő cigarettát stb. a készülékre.
Ellenkező esetben áramütés- vagy tűzveszély áll fenn.
Tűzveszély áll fenn.
Csak azt követően hajtsa le az LCD-panelt, hogy
meggyőződött arról, a notebook kikapcsolt állapotban van.
Használjon földelt fali aljzatot vagy hosszabbítót
(többszörös csatlakozót).
Ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye.
A termék javítását követően feltétlenül ellenőriztesse azt
egy biztonsághoz értő szervizmérnökkel.
A biztonsági ellenőrzést bármelyik hivatalos Samsung
szervizközpontban elvégeztetheti. Javított, de biztonsági
ellenőrzésen át nem esett termék használata áramütést vagy
tüzet okozhat.
Villámláskor haladéktalanul állítsa le a rendszert, húzza
ki a tápkábelt a fali aljzatból, a telefonvonalat pedig a
modemből. Ne használjon telefont vagy modemet.
Áramütés- vagy tűzveszély áll fenn.
A hőmérséklet megemelkedhet, ami túlhevülést és a termék
deformálódását eredményezheti.
Ne nyomja meg a Kiadás gombot a CD-ROM meghajtó
mûködése közben.
Ez adatvesztéshez, a lemez hirtelen kiadása pedig sérüléshez
vezethet.
A készüléket leejteni és ütögetni nem szabad.
Ez sérülést vagy az adatok károsodását okozhatja.
Az antenna ne érintkezzen elektromos berendezéssel,
például dugaszoló aljzattal.
Fennáll az áramütés veszélye.
A számítógépes alkatrészek kezelésekor kövesse a mellékelt
útmutatóban leírtakat.
Ellenkező esetben a termék károsodhat.
Biztonsági óvintézkedések
Figyelem
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása
könnyű személyi sérülést, illetve a termék károsodását
eredményezheti.
Ha a számítógépből füst száll fel, vagy égett szag terjeng
körülötte, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, és azonnal
forduljon a szervizközponthoz. Ha az Ön notebook
számítógépe külső és kivehető akkumulátorral rendelkezik,
távolítsa el a külső akkumulátort.
Tűzveszély áll fenn.
Ne nyomja meg a Kiadás gombot a CD-ROM meghajtó
mûködése közben.
Fennáll a termék károsodásának, illetve a személyi sérülésnek a
veszélye.
Ne dugja az ujját a számítógép kártyanyílásába.
Fennáll a sérülés vagy az áramütés veszélye.
A termék tisztításához használja az ajánlott
tisztítófolyadékok egyikét, és csak a már teljesen
megszáradt számítógépet használja.
Ellenkező esetben áramütés- vagy tűzveszély áll fenn.
1. fejezet
Az első lépések
14
Csak vészhelyzet esetén, álló lemeznél alkalmazza a
gemkapoccsal történő lemezkivételi módszert. Vészhelyzet
esetén is csak akkor alkalmazza ezt a lemezkivételi
módszert, ha az optikai lemezmeghajtó leállt.
Fennáll a sérülés veszélye.
Ne közelítse az arcát a működésben levő optikai
lemezmeghajtóhoz.
A hirtelen lemezkiadás következtében fennáll a sérülés veszélye.
Használat előtt ellenőrizze, hogy nincs-e a CD lemezen
repedés vagy sérülés.
A sérülések a lemez károsodását, a károsodott lemez használta
pedig az eszköz meghibásodását és a felhasználó sérülését
okozhatja.
Ne tegye ki a készüléket mágneses mező hatásának.
•• A mágneses mező hatására a készülék meghibásodhat vagy
lemerülhet az akkumulátor.
•• A bankkártyák, telefonkártyák, hitelkártyák és jegyek
mágneses részén lévő adatokat a számítógép mágneses
mezője károsíthatja.
Biztonsági óvintézkedések
Figyelem
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása
könnyű személyi sérülést, illetve a termék károsodását
eredményezheti.
Bővítésre vonatkozó utasítások
A készülék alkatrészeihez körültekintően nyúljon.
Ellenkező esetben a termék károsodhat, vagy személyi sérülés
történhet.
Ügyeljen arra, hogy ne dobja/ejtse le a számítógépes
egységeket vagy eszközöket.
Ellenkező esetben a termék károsodhat, vagy személyi sérülés
történhet.
Szétszerelést követően csukja le a fedelet, majd
csatlakoztassa a tápellátást.
A hozzáférhető elektromos alkatrészek miatt ellenkező esetben
áramütés- vagy tűzveszély áll fenn.
Kizárólag a Samsung Electronics által jóváhagyott
alkatrészeket használjon.
A termék károsodásához vezethet, vagy tüzet okozhat.
A felhasználónak tilos szétszerelni vagy saját magának
megjavítani a számítógépet.
Amennyiben a terméket a felhasználó módosítja, szétszereli vagy
1. fejezet
Az első lépések
javítja, a garancia érvényét veszti, és javítási díjat számítunk fel.
Fontos tudni, hogy ilyenkor balesetveszély is fennáll.
Mindig a hivatalos Samsung Electronics szervizközpont
segítségét vegye igénybe.
Amennyiben olyan eszközt kíván csatlakoztatni, amelyet
nem a Samsung Electronics gyártott, vagy amelyet nem
hagyott jóvá, érdeklődjön a szervizközpontban.
Fennáll a termék károsodásának veszélye.
Felügyeletre és mozgatásra vonatkozó
utasítások
A számítógép mozgatásakor kapcsolja ki azt, és válassza le
az összes kábelt.
A készülék károsodhat, vagy a felhasználók ráléphetnek a
kábelekre.
Ha hosszabb ideig nem használja a notebookot, merítse le
az akkumulátort, és leválasztva tárolja. (Külső és kivehető
akkumulátorral rendelkező típus esetén.)
Így őrizheti meg az akkumulátort a legjobb állapotában.
Vezetés közben ne használja a számítógépet, illetve ne
nézegesse a képernyőt.
Fennáll a közlekedési baleset veszélye. Összpontosítson a
vezetésre.
15
Biztonsági óvintézkedések
Figyelem
A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása
könnyű személyi sérülést, illetve a termék károsodását
eredményezheti.
Óvintézkedések az adatvesztés elkerüléséhez
(merevlemez kezelése)
Ügyeljen arra, hogy a merevlemezen levő adatok ne
sérüljenek.
•• A merevlemez igen érzékeny a külső behatásokra, melyek a
lemez felületén adatvesztéshez vezethetnek.
•• Ügyeljen arra is, hogy a számítógép mozgatása vagy elfordítása
ne károsítsa a merevlemezen levő adatokat.
•• A vállalat nem vállal felelősséget a merevlemezes meghajtón
lévő adatok esetleges elvesztéséért.
1. fejezet
Az első lépések
16
A merevlemezen levő adatok és a merevlemez sérülésének
lehetséges okai:
•• Adatok veszhetnek el, ha külső behatás éri a lemezt a
számítógép szét- vagy összeszerelése közben.
•• Adatvesztés következhet be áramkimaradás, vagy nem
rendeltetés szerű kikapcsolás, ill. újraindítás esetén.
•• Visszaállíthatatlan adatvesztést okozhat egy, a számítógépet
ért vírustámadás.
•• Adatvesztés következhet be, ha egy program futtatása közben
megszünteti a gép tápellátását.
•• Ha működő merevlemez mellett mozgatja a számítógépet,
vagy azt bármilyen behatás éri, a fájlok megsérülhetnek, illetve
a merevlemezen hibás szektorok alakulhatnak ki.
A merevlemez károsodására visszavezethető adatvesztés
elkerüléséhez ajánlott az adatokról gyakran biztonsági
mentést készíteni.
Biztonsági óvintézkedések
A tápellátás használata repülőgépen
Mivel a dugaszoló aljzat típusa repülőgépenként eltérhet, a
csatlakoztatást az adott típusnak megfelelően kell elvégezni.
Az ábrázolt tápkábel és az autós adapter megjelenése
eltérhet a tényleges alkatrészekétől.
1. fejezet
Az első lépések
17
A hálózati csatlakozódugasz használata.
A csatlakozódugasz tűit a dugaszoló aljzat közepére merőlegesen
kell csatlakoztatni.
•• Ha a dugasz tűi nem a lyukak közepébe vannak illesztve, a tűk
legfeljebb csak fele hosszúságukban csatlakoznak. Ebben az
esetben csatlakoztassa ismét a csatlakozódugaszt.
•• A csatlakozódugaszt akkor kell az aljzatba illeszteni, amikor
a dugaszoló aljzat tápellátás-jelzőfénye (LED) zölden világít.
A tápellátás megfelelő csatlakoztatása esetén a tápellátásjelzőfény (LED) továbbra is zölden világít.
Ellenkező esetben a tápellátás-jelzőfény (LED) kikapcsol. Ebben
az esetben húzza ki a tápellátást, győződjön meg róla, hogy a
tápellátás-jelzőfény (LED) zölden világít, majd csatlakoztassa
ismét a dugaszt.
Tápellátás-jelzőfény
(LED)
Középső
lyukak
220 V-os
csatlakozódugasz
110 V-os
csatlakozódugasz
Helyes
Helytelen
Biztonsági óvintézkedések
1. fejezet
Az első lépések
18
Autós adapter használata
Repülős töltőadapter használata
Szivargyújtó aljzat esetén az (opcionális) autós adaptert kell
használni. Illessze az autós adapter szivargyújtó csatlakozóját
a szivargyújtó aljzatba, majd csatlakoztassa az autós adapter
egyenáramú csatlakozóját a számítógép tápbemeneti
csatlakozójába.
A repülő típusától függően az autós adapter és a töltőadapter
együttes használatára lehet szükség. Csatlakoztassa az
(opcionális) repülős töltőadaptert az (opcionális) autós
adapterhez, majd a repülős tápbemeneti csatlakozót a dugaszoló
aljzatba.
Töltőadapter
a végét kell az autós
1 Ezt
adapterhez csatlakoztatni.
Autós adapter
Csatlakoztassa a repülős
tápbemeneti csatlakozót a
repülő dugaszoló aljzatába.
Egyenáramú
csatlakozó
Szivargyújtó
csatlakozó
Repülős
szivargyújtó aljzat
2
A számítógép használatakor javasolt testtartás
Fontos, hogy a számítógép használata során a felhasználó a
megfelelő testtartást vegye fel a testi bántalmak elkerülése
érdekében.
A következő, az ergonómia alapelvein alapuló utasítások a
számítógépes munkavégzéshez megfelelő tartásra vonatkoznak.
Olvassa el figyelmesen az utasításokat, és tartsa be azokat a
számítógép használata során.
Egyébként az ismétlődő vagy folyamatos túlerőltetésből eredő
sérülések valószínűsége megnő, ami komoly testi bántalmak
kialakulásához vezethet.
•• Az útmutatóban bemutatott utasítások azokra
vonatkoznak, akik általános célokra használják a
számítógépet.
•• Ha a felhasználó nem tartozik ebbe a körbe, a saját igényei
szerint alkalmazza az ajánlásokban foglaltakat.
Megfelelő testhelyzet
Állítsa be az asztalt és a széket a testmagasságának
megfelelően.
A magasságot úgy kell beállítani, hogy a karja megfelelő szöget
záron be, ha a kezét a billentyűzetre helyezi és leül a székre.
A szék magasságát úgy állítsa be, hogy a sarka kényelmesen a
padlón helyezkedjen el.
1. fejezet
Az első lépések
19
•• Ne használja a számítógépet fekve, csak ülő helyzetben.
•• Ne használja a számítógépet az ölében.
Ha megemelkedik a számítógép hőmérséklete, fennáll az égés
veszélye.
•• Egyenes háttal dolgozzon.
•• A szék háttámlája legyen kényelmes.
•• Ülés közben a lába súlyközéppontja ne a széken legyen, hanem
a lábán.
•• Ha telefonálás közben sem szeretné felfüggeszteni a
számítógép használatát, használjon fejhallgatót. Helytelen
testtartás eredményez, ha a telefont a vállához szorítja a
számítógép használata közben.
•• A gyakran használt eszközöket tartsa kényelmesen (kézzel)
elérhető közelségben.
A számítógép használatakor javasolt testtartás
A szem helyzete
A kéz helyzete
A monitor vagy az LCD képernyő legalább 50 cm-re legyen a
szemétől.
Tartsa a karját az ábrán látható szögben.
•• A monitor vagy az LCD képernyő magasságát úgy állítsa be,
hogy annak felső pereme a szemével egy magasságban, vagy
az alatt legyen.
•• A könyök és a kéz vonala legyen egyenes.
1. fejezet
Az első lépések
20
•• Gépelés közben ne helyezze a tenyerét a billentyűzetre.
•• Ne állítson be túlságosan nagy fényerőt a monitoron vagy az
LCD képernyőn.
•• Az egeret lazán fogja.
•• Tartsa tisztán a monitort és az LCD képernyőt.
•• Ha hosszabb időn át használja a számítógépet, ajánlott külső
billentyűzetet és egeret csatlakoztatni a notebookhoz.
•• Ha szemüveges, tisztítsa meg a lencséket a számítógép
használata előtt.
•• Papírlapon levő tartalom bevitelekor használjon papírtartót; a
tartó legyen a monitorral (majdnem) egy magasságban.
•• Ne erővel nyomja le a billentyűket, az érintőpadot és az egeret.
A számítógép használatakor javasolt testtartás
Hangerő-szabályzás (fejhallgató és hangszóró)
Zenehallgatás esetén először ellenőrizze a hangerőt.
Ellenőrizze a
hangerőt!
•• Fejhallgató használata előtt ellenőrizze, hogy a hangerő nem
túl nagy-e.
•• Nem ajánlott a fejhallgatót hosszú időn át használni.
•• A hangszínszabályozó alapbeállításától való eltérés
halláskárosodáshoz vezethet.
•• Az alapértelmezett beállítás a felhasználó beavatkozása
nélkül, szoftver- és illesztőprogram-frissítésekkel módosítható.
Első használat előtt ellenőrizze a hangszínszabályozó
alapbeállításait.
1. fejezet
Az első lépések
21
A halláskárosodás megelőzése érdekében nem hallgassa hosszú
ideig nagy hangerővel.
Használati idő (szünet közbeiktatása)
•• 1 óránál hosszabb munkavégzés esetén, 50 perces munkát
követően tartson legalább 10 perces pihenőt.
Világítás
•• Ne használja a számítógépet sötét helyen.
A számítógép használatához ugyanakkora fény szükséges,
mint a könyvolvasáshoz.
•• Ajánlott az indirekt megvilágítás. Használjon takarást, hogy a
fény ne tükröződjön az LCD képernyőn.
Működési feltételek
•• Ne használja a számítógépet forró és nedves (párás) helyen.
•• A számítógépet a használati útmutatóban megadott
hőmérsékleti tartományban és megengedett páratartalom
mellett használja.
Áttekintés
1. fejezet
Az első lépések
Elülső nézet
1
A használati útmutató borítóján és belsejében szereplő
illusztrációkon minden sorozatból egy reprezentatív típus
szerepel. Ezért az illusztrációk színe és megjelenése a típustól
függően eltérhet a termék tényleges megjelenésétől.
A kamera
állapotjelzője
22
A kamera működési állapotát jelzi.
Az objektívvel állóképet és videofelvételt
készíthet.
2 Kameraobjektív
► x7xxx-modellen
A Gombok> Kezdőképernyő > Kamera
menüpont kiválasztásával fényképet vagy
videót készíthet.
Az érzékelő érzékeli a számítógép
környezetének fényviszonyait.
3
1 2 3
Fényérzékelő
(opcionális)
Ha erősödik a környezeti fény, a számítógép
háttérvilágítása automatikusan kikapcsol.
4
5
6
4 Mikrofon
A beépített mikrofon használata.
5 LCD
Ezen a helyen jelennek meg a képernyőképek.
6 Állapotjelzők
A számítógép működési állapotának kijelzése.
Adott funkció használatakor az arra vonatkozó
LED világít.
7 Tápellátás gombja
A számítógép be- vagy kikapcsolása.
8 Billentyűzet
Adatok billentyűk lenyomásával történő
bevitelére szolgáló eszköz.
7
8
9
Ha csökken a környezeti fény, a számítógép
háttérvilágítása automatikusan bekapcsol.
9
Érintőpad/érintőpad Az érintőpad és gombjai az egérhez/
gombjai
egérgombokhoz hasonló funkciókat látnak el.
Áttekintés
1. fejezet
Az első lépések
► x8xxx-modellen
1
A kamera
állapotjelzője
2 Mikrofon
1 2 3
A kamera működési állapotát jelzi.
A beépített mikrofon használata.
Az érzékelő érzékeli a számítógép
környezetének fényviszonyait.
4
3
5
Fényérzékelő
(opcionális)
Ha csökken a környezeti fény, a számítógép
háttérvilágítása automatikusan bekapcsol.
Ha erősödik a környezeti fény, a számítógép
háttérvilágítása automatikusan kikapcsol.
Az objektívvel állóképet és videofelvételt
készíthet.
6
7
23
4 Kameraobjektív
8
A Gombok> Kezdőképernyő > Kamera
menüpont kiválasztásával fényképet vagy
videót készíthet.
Ezen a helyen jelennek meg a képernyőképek.
9
5 LCD/érintőképernyő Ez érintőképernyőként működik az
érintőképernyőket támogató típusok
esetében.
6 Állapotjelzők
A számítógép működési állapotának kijelzése.
Adott funkció használatakor az arra vonatkozó
LED világít.
7 Tápellátás gombja
A számítógép be- vagy kikapcsolása.
8 Billentyűzet
Adatok billentyűk lenyomásával történő
bevitelére szolgáló eszköz.
9
Érintőpad/érintőpad Az érintőpad és gombjai az egérhez/
gombjai
egérgombokhoz hasonló funkciókat látnak el.
Áttekintés
1. fejezet
Az első lépések
24
Állapotjelzők
A számítógép működési állapota.
1 Tápellátás
Világít: A számítógép használatban van.
Villog: A számítógép alvó állapotban van.
Az áramforrás és az akkumulátor töltöttségi
állapotát jelzi.
1
2
2
Töltöttségi
állapot
Z
öld: Az akkumulátor teljesen feltöltött
állapotban van, vagy nincs behelyezve.
/ Piros vagy narancssárga: Az akkumulátor
töltés alatt van.
N
em világít: A számítógép akkumulátorról
működik, hálózati csatlakozás nélkül.
Áttekintés
1. fejezet
Az első lépések
25
Jobb oldali nézet
1
2
1
2
3
3
Többkártyás modul Ugyanaz a kártyanyílás több kártya
befogadására is alkalmas.
USB 2.0 csatlakozó
Biztonsági nyílás
Az USB-port eszközök, például
billentyűzet/egér, digitális fényképezőgép
stb. csatlakoztatására szolgál.
Biztonságosan rögzítheti a számítógépet,
ha vezetékkel ellátott zárat csatlakoztat a
Biztonsági nyíláshoz.
Áttekintés
1. fejezet
Az első lépések
Bal oldali nézet
1
2
3
4
5
6
Mi az a tölthető USB-port?
•• USB-eszköz csatlakozási és töltési funkció támogatása.
•• Az USB töltési funkció be- és kikapcsolt állapotban
egyaránt támogatott.
•• Előfordulhat, hogy az eszközök tölthető USB-porton át
történő töltése hosszabb időt vesz igénybe, mint a normál
töltés.
•• Ha olyankor használja a Tölthető USB funkciót, amikor
a számítógép akkumulátorról működik, csökken az
akkumulátor használati ideje.
•• Az USB-eszköz töltöttségi állapota nem állapítható meg a
számítógépről.
•• Előfordulhat, hogy bizonyos USB-eszközök esetén nem
támogatott.
•• A Tölthető USB funkció be- vagy kikapcsolásához
válassza ki az (ON/OFF) lehetőséget az Settings >
Energiagazdálkodás > USB töltés opciót. (opcionális)
26
Egyenáramú bemeneti
1
csatlakozó
A számítógépet árammal ellátó hálózati
adapter csatlakoztatására szolgáló
bemenet.
2 Vezetékes LAN-port
Az Ethernet-kábel csatlakoztatására
szolgáló port.
3 Monitorcsatlakozó
15 tűs D-SUB csatlakozóhoz alkalmas,
a monitor, TV vagy projektor
csatlakoztatására szolgáló port.
4 HDMI csatlakozó
Ehhez a bemenethez kell csatlakoztatni
a HDMI-kábelt. Ennek a bemenetnek a
használatával játszhat le digitális hang- és
képanyagot a televízión.
USB 3.0 csatlakozó
vagy
5 tölthető USB 3.0
csatlakozó
(opcionális)
6
Fülhallgató/fejbeszélő
csatlakozója
Vannak USB-eszközök csatlakoztatására
szolgáló USB-portok, valamint egy
tölthető USB-port.
A tölthető USB-port használatával elérheti
vagy töltheti az USB-eszközöket.
csatlakozókat a készülék
A
csatlakozójára nyomtatott ábra
(
vagy
) alapján lehet
megkülönböztetni.
Fülhallgató vagy fejbeszélő
csatlakoztatására szolgáló aljzat.
Áttekintés
1. fejezet
Az első lépések
27
Alulnézet
1 Memóriatartó fedele
1
2
3
2
Biztonsági
akkumulátornyílás
A fedél alatt található a központi
memória.
Ez a nyílás az akkumulátor
tápellátásának megszüntetésére
szolgál. Az akkumulátor tápellátásának
megszüntetéséhez helyezze és nyomja
be egy kiegyenesített gemkapocs
egyik végét a nyílásba.
További tájékoztatást a Biztonsági
óvintézkedések között, Az
akkumulátor tápellátását
megszüntető funkció című részben
talál
A
biztonsági nyílás helye típustól
függően eltérő lehet.
3 Hangszóró
Hang létrehozására szolgáló eszköz.
Hardver, például merevlemez-meghajtó, memória,
akkumulátor stb. cseréjéhez kérje a Samsung szervizközpont
segítségét.
Előfordulhat, hogy ezek a szolgáltatások nem ingyenesek.
A számítógép be- és kikapcsolása
1. fejezet
Az első lépések
A számítógép bekapcsolása
1
2 Nyissa fel az LCD-panelt.
A számítógép bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló
3 gombot.
Csatlakoztassa a hálózati adaptert.
Windows aktiválás
A számítógép első bekapcsolásakor megjelenik a Windows
aktiválás képernyője.
A számítógép használatához kövesse az aktiválási eljárást a
képernyőn megjelenő utasítások alapján.
A képernyő fényerejének beállítása
Ha akkumulátorról működteti a számítógépet, az LCD képernyő
fényereje automatikusan alacsonyra vált.
A képernyő fényerejének növeléséhez nyomja meg az
+
áᔪ
billentyűkombinációt.
meg a Gombok menüt.
1 •Nyissa
É
rintőképernyő: Húzza az ujját a képernyő jobb szélétől
Ŗᮁ
4 Bekapcsolt állapotban a tápellátás LED-jelzőfénye világít.
befelé.
᜽᯲
•É
rintőpad/egér: Vigye az egérmutatót a képernyő jobb
felső vagy jobb alsó sarkába.
ᰆ⊹
2
A sáv a Beállítások
> Képernyő fényereje
ᖅᱶ
megnyomásával növelhető.
28
A számítógép be- és kikapcsolása
1. fejezet
Az első lépések
A számítógép kikapcsolása
Ha kijelentkezéskor ki szeretné kapcsolni a számítógépet,
oldja fel a képernyőt, és kattintson a Energiagazdálkodás
> Leállítás elemére.
•• A számítógép kikapcsolásának művelete eltérő lehet a
telepített operációs rendszertől függően, ezért minden
esetben az adott operációs rendszernek megfelelően
végezze el a leállítást.
⦽
Az asztalon
•• A Leállítás gombra történő kattintás előtt mentse az
áᔪ
adatokat.
1
rintőképernyő: Érintse meg, és tartsa az ujját a
1 • ÉKezdőképernyő
gombon
a bal alsó sarokban.
•É
rintőpad/egér: Jobb gombbal kattintson a
Kezdőképernyő gombra
a bal alsó sarokban.
Nyissa meg a Gombok menüt.
Ŗᮁ
•É
rintőképernyő: Húzza az ujját a képernyő jobb szélétől
befelé.
᜽᯲
Kattintson a Leállítás vagy kijelentkezés > Leállítás
2 lehetőségre.
•É
rintőpad/egér: Vigye az egérmutatót a képernyő jobb
felső vagy jobb alsó sarkába.
ᰆ⊹
2
Kattintson a Beállítások
Leállítás lehetőségre.
> Energiagazdálkodás
ᖅᱶ
>
⦽
29
A számítógép be- és kikapcsolása
A képernyő feloldása
A lezárt képernyő feloldásához tegye a következőket:
•• Érintőképernyő: seperjen a lezárt képernyőn alulról felfelé.
•• Érintőpad/egér: kattintson a lezárt képernyőre.
•• Billentyűzet: nyomjon meg egy gombot.
Ha a fiók rendelkezik jelszóval, a feloldás után a bejelentkezéshez
adja meg a jelszót.
1. fejezet
Az első lépések
30
2. fejezet
A Windows használata
Mi a Microsoft Windows?
32
A képernyő áttekintése 33
A Gombok használata
35
Alkalmazások használata 37
Windows gyorsbillentyű funkció
42
Az érintőképernyő használata
(csak érintőképernyős modellek esetén)
43
Mi a Microsoft Windows?
A Microsoft Windows a számítógép működtetéséhez szükséges
operációs rendszer.
A számítógép optimális használatához ismerni kell az operációs
rendszer megfelelő kezelésének módját. Az operációs rendszer
használatával kapcsolatban a Windows súgó és támogatás,
valamint a Súgó+tippek menüpontban található részletes
tájékoztatás.
2. fejezet
A Windows használata
Ha az internethez csatlakozik, a legfrissebb online súgót
érheti el.
A Súgó+tippek menü megtekintése
A Kezdőképernyőn válassza ki a Súgó+tippek lehetőséget.
•• A képernyő a típustól és az operációs rendszertől függően
kissé eltérhet.
•• Ez az útmutató Windows 8.1 rendszerhez készült,
és a tartalma eltérhet az Ön által használt operációs
rendszerétől.
•• Az asztal képe a termék és az operációs rendszer típusától
függően változik.
Súgó megjelenítése
A Súgó megnyitásához tegye a következőt:
•• Billentyűzet: Nyomja meg az F1 billentyűt.
•• Érintőképernyő: Húzza az ujját a képernyő jobb szélétől
befelé. Megjelenik a Gombok menü. Érintse meg a Beállítások
> Súgó lehetőséget.
•• Érintőpad/egér: A Gombok megjelenítéséhez helyezze az
egérmutatót a képernyő jobb felső vagy jobb alsó sarkába.
Érintse meg a Beállítások > Súgó lehetőséget.
Kétféleképpen navigálhat a Windows menüjében: az egérrel,
illetve kézmozdulatokkal.
32
A képernyő áttekintése
2. fejezet
A Windows használata
A Windows az új kezdőképernyő és a korábbi operációs rendszer
Asztal üzemmódját egyaránt biztosítja.
33
1
Kezdőképernyő
A Windows alapértelmezett kezdőképernyőjére
vonatkozik.
2
Alkalmazás
A jelenleg telepített alkalmazásokra vonatkozik.
3 Felhasználói fiók A jelenleg használt felhasználói fiókra vonatkozik.
4
Kezdőképernyő
Asztal
Kezdőképernyő
A számítógép bekapcsolása után a Kezdőképernyő jelenik meg,
amellyel az alkalmazásokat (ezentúl a kézikönyv alkalmazás
néven hivatkozik rá) egy helyről használhatja.
1
2 3
5
Gombok
6
Asztal
6
7
8
4
A Keresés, Megosztás, Indítás, Eszköz,
Beállítások és hasonló funkciók használatára
szolgáló menüre vonatkozik.
Asztal módba kapcsolás.
7
Megjelenik az Alkalmazások képernyő, ahol
mozaikos elrendezésben látható a számítógépre
telepített összes alkalmazás. Ez a képernyő csak
áᔪ egér használatával jeleníthető meg.
az
8
Ez a gomb csak az egér használatával
Ŗᮁ
jeleníthető meg. A Kezdőképernyő gomb
megjelenítéséhez vigye az egérmutatót a
᜽᯲
képernyő
bal alsó sarkába.
Kezdőképernyő
A gombra kattintva átválthat a legutóbb használt
gomb
alkalmazás
képernyőjére vagy az asztalra.
ᰆ⊹
Kattintson jobb gombbal erre a gombra, és az
igényeinek megfelelően válassza ki a Leállítás
ᖅᱶ
vagy a Vezérlőpult menüpontot.
4
5
A Gombok
megjelenítése
A Gombok menü a képernyő jobb oldalán van
elrejtve. Az egérmutatót a képernyő jobb felső
vagy alsó szélére helyezve jelenítheti meg a
Gombok menüt.
A képernyő áttekintése
2. fejezet
A Windows használata
Asztal
Ez az elem hasonló funkciókat biztosít, mint az Asztal a Windows 8
előző változataiban.
1
2
3
Gombok
A Keresés, Megosztás, Indítás, Eszköz,
Beállítások és hasonló funkciók használatára
szolgáló menüre vonatkozik.
A Kezdőképernyő megjelenítése.
4
Kezdőképernyő
gomb
A gyorsmenük, például a Leállítás vagy a
Vezérlőpult kiválasztásához jobb gombbal
kattintson a gombra, vagy hosszan érintse
meg azt.
3
A Kezdőképernyő gomb használata
4
1
2
Asztal
Az Asztalra vonatkozik.
A Gombok menü a képernyő jobb oldalán
van elrejtve.
2
A Gombok
megjelenítése
A Gombok az alábbiak szerint jeleníthetők
meg.
•• Érintőképernyő: Húzza az ujját a
képernyő jobb szélétől befelé.
•• Érintőpad/egér: Vigye az egérmutatót
a képernyő jobb felső vagy jobb alsó
sarkába.
34
A gyorsmenük kiválasztásához hosszan érintse meg a
Kezdőképernyő gombot, vagy kattintson rá jobb gombbal.
Vezérlőpult
Fájlkezelő
Főkapcsoló menü
Kezdőképernyő gomb
A Gombok használata
2. fejezet
A Windows használata
A Gombok menü egy új típusú menü, amely a korábbi Windows
Start menüjét és Vezérlőpultját egyesíti.
A Gombok menüvel gyorsan konfigurálhatja a számítógéphez
csatlakoztatott eszközöket; alkalmazásokat és fájlokat kereshet,
valamint használhatja a megosztás stb. funkciót.
Search
Keresés
Search
Search
Kulcsszavas keresés az alkalmazások, fájlok és
weboldalak között, és az integrált találati lista
megjelenítése.
Share
Különböző típusú fájlok megosztása másokkal
e-mailben.
Start
Start
A Kezdőképernyő vagy az utoljára használt
alkalmazás megnyitása.
Share
Share
Megosztás
A Gombok menü aktiválása
A Gombok megnyitásához tegye a következőt:
•• Érintőképernyő: Húzza az ujját a képernyő jobb szélétől
befelé.
•• Érintőpad/egér: Vigye az egérmutatót a képernyő jobb felső
vagy jobb alsó sarkába.
A Gombok
menü
megjelenítése
Gombok
A Gombok
menü
megjelenítése
35
Start
Kezdőképernyő
Device
Device
Device
Eszközök
Settings
Settings
Settings
Beállítások
Csatlakoztatott eszközök, például nyomtatók és
monitorok keresése és használata.
A számítógép vagy az alkalmazás beállítása az
igényeknek megfelelően.
A Gombok használata
2. fejezet
A Windows használata
36
Beállítások módosítása
A rendszer összegyűjti a gyakran használt Windows menüket.
Ikon
Kattintson a Gombok > Beállítások pontra.
Név
Funkció leírása
Vezeték nélküli
hálózat
Vezeték nélküli hálózathoz
csatlakozhat. Válassza ki a vezeték
nélküli hálózatot, amelyhez
csatlakozni kíván.
A hangerő beállítása
Beállíthatja a hangerőt, vagy
némíthatja a hangot.
Képernyő fényereje
Beállíthatja a képernyő fényerejét.
Figyelem!
⦽
⦽
⦽
⦽
ENG
Beállíthatja, hogy egy adott
alkalmazás milyen gyakran
küldjön értesítéseket.
Kikapcsolhatja a számítógépet,
vagy kiválaszthatja az
Energiagazdálkodás
Energiagazdálkodási lehetőségek
funkciót.
Nyelv
Válassza ki a kívánt nyelvet.
Gépbeállítások módosítása (Gépház)
Több beállítást módosíthat.
Alkalmazások használata
Az alkalmazás kifejezés egy alkalmazásprogramra vonatkozik
(ezentúl a kézikönyv alkalmazás néven hivatkozik rá).
Tágabb értelemben az operációs rendszerre telepített összes
szoftverprogramra vonatkozik.
2. fejezet
A Windows használata
Tartsa lenyomva az egérgombot, és vigye az egérmutatót a
2 képernyő
aljára. Az alkalmazás lefelé mozog, eltűnik, majd
bezárul.
A Windows alapvető alkalmazásokat biztosít a gyakran végzett
műveletekhez.
Alkalmazás indítása/leállítása
A kezdőképernyőn lévő alkalmazásra kattintva aktiválhatja.
Kilépés a jelenleg futó alkalmazásból az
érintőképernyőn
Húzza az ujját a képernyő felső szélétől lefelé.
37
Alkalmazások használata
Kilépés a jelenleg futó alkalmazásból az egérrel
Az aktuálisan futó alkalmazás(ok) megjelenítése
az egérmutatót a képernyő felső széle fölé.
1 AzVigyeegérmutató
kéz alakúra változik.
Az egérmutatót a képernyő bal felső sarkába helyezve
1 jelenítheti
meg az utoljára futtatott alkalmazást.
Ezután az egérmutatót lefelé mozgatva jelenítheti meg a
2 jelenleg
futó alkalmazásokat egymás után.
Alkalmazások használata
2. fejezet
A Windows használata
38
Kattintson a listán lévő alkalmazásra, vagy húzza a képernyő
• Érintőképernyő: Helyezze az ujját a képernyő felső
3 közepére.
2
Most megtekintheti a kiválasztott, jelenleg futó
széléhez, majd húzza el jobbra vagy balra.
alkalmazást.
A listában lévő alkalmazásra jobb gombbal kattintva, majd a
Bezárás pontra kattintva kiléphet az alkalmazásból.
1
2
•É
rintőpad/egér: Vigye az egérmutatót a képernyő felső
széle fölé. A mutató tenyér formájúra változik. Ezután húzza
az egeret balra vagy jobbra.
Rendezze el a megosztott képernyőt az igényeinek
3 megfelelően.
A képernyőt felosztó sávot mozgatva módosíthatja
4 képernyő
felosztási arányát.
Időjárás Képernyőt
alkalmazás osztó sáv
Áruház alkalmazás
Osztott képernyő használata
1 Válassza az Alkalmazások pontot a Kezdőképernyőn.
Pl. Ha az Időjárás alkalmazást és az Áruház
alkalmazást egyszerre futtatja
Alkalmazások használata
Alkalmazás hozzáadása a kezdőképernyőhöz, illetve
eltávolítása onnan
1 Váltás az Alkalmazások képernyőre.
•É
rintőképernyő: Húzza felfelé az ujját a
Kezdőképernyőről.
•É
rintőpad/egér: Kattintson a
bal alsó sarkában.
ikonra a Kezdőképernyő
Az alkalmazások listájának megjelenítéséhez hosszan érintse
2 meg
az alkalmazást, vagy kattintson rá a jobb gombbal.
Válassza ki a Rögzítés a kezdőképernyőre
vagy a
3 Levétel
a kezdőképernyőről
lehetőséget.
1
2
Pl. amikor alkalmazást távolít el a kezdőképernyőről
2. fejezet
A Windows használata
39
A Kameraalkalmazás áttekintése
Fényképek vagy videofelvételek készítéséhez és szerkesztéséhez
használja az operációs rendszerbe integrált kameraalkalmazást.
1 A Kezdőképernyőn válassza ki a Kamera lehetőséget.
2 Fényképek készítéséhez válassza ki a gombot.
Videofelvétel készítéséhez válassza ki a
gombot.
Alkalmazások használata
2. fejezet
A Windows használata
40
Fénykép vagy videó megtekintése
A fényképek szerkesztése
► A kamerával készült fényképek azonnali megtekintése
1 Válassza ki a szerkeszteni kívánt fényképet.
befelé az ujját a képernyő felső széle felől, vagy felfelé
2 azHúzza
alsó széle felől.
• Érintőképernyő: Húzza az ujját a képernyőn balról jobbra.
• Érintőpad/egér: Kattintson a nyíl szimbólumra a képernyő
bal oldalán.
► A Kezdőképernyőn válassza ki a Fényképek
Filmtekercs lehetősége.
>
Folyamatosan lejátszhatja a „tekercsen” rögzített fényképeket
és videókat.
Ha egeret használ, kattintson jobb gombbal a fényképre.
Ezután válassza ki a Szerkesztés lehetőséget, és szerkessze a
3 képet
az igényeinek megfelelően.
Figyelmeztetések
•• Ne fényképezzen le másokat a beleegyezésük nélkül.
•• Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt olyan helyen,
ahol tilos.
•• Ne készítsen olyan fényképet vagy videofelvételt, amely
sértheti mások magánéletét vagy személyiségi jogait.
Alkalmazások használata
A Windows Áruház használata
2. fejezet
A Windows használata
41
A Microsoft fiók konfigurálása
Ha a Kezdőképernyőn lévő Alkalmazás-áruház programot
futtatja, megjelennek a Windows Áruház webhelyen elérhető
alkalmazások.
A Microsoft fiókkal más Windows-at futtató készülékekkel
szinkronizálhatja beállításait az interneten keresztül, ezáltal
fájlokat vagy beállításokat oszthat meg.
A Windows Áruházban lévő alkalmazások vásárlásához Microsoft
fiók szükséges.
Microsoft fiókot kell regisztrálnia ahhoz, hogy alkalmazásokat
tölthessen le vagy vásárolhasson az Áruházból.
Azután léphet tovább, hogy a Gombok menüben Microsoft
fiókot regisztrált.
Futtassa a Gombok programot, és kattintson a Beállítások >
1 Gépház
pontra.
Válassza ki a Az Ön fiókja > Összekapcsolás Microsoft2 fiókkal
menüpontot.
1
A Samsung nem tudja megoldani a Windows Store
szolgáltatásból telepített többi alkalmazással kapcsolatos
hibákat. Lépjen közvetlenül kapcsolatba az alkalmazáshoz
tartozó ügyfélszolgálattal.
2
3 Regisztrálja a fiókot a megfelelő eljárásokat követve.
Windows gyorsbillentyű funkció
2. fejezet
A Windows használata
42
A következő hasznos gyorsbillentyűket használhatja a Windows-ban.
Funkció
Gyorsbillentyűk
Funkció leírása
Kezdőképernyő megjelenítése
Windows billentyű
Indítás módba kapcsolás.
Az Asztal megjelenítése
Windows billentyű + D
Asztal módba kapcsolás.
A Gombok menü futtatása
Windows billentyű + C
A Gombok menü aktiválása.
A képernyő zárolása
Windows billentyű + L
A képernyő zárolása.
A Kezeléstechnikai központ megnyitása
Windows billentyű + U
A Kezeléstechnikai központ konfigurációjának megnyitása.
A Second Screen Settings (Második
képernyő beállításai) megnyitása
Windows billentyű + P
Megnyitja az External Monitor Settings (Külső monitor
beállításai) menüt.
Az Advanced Management Tool (Haladó
felügyeleti eszköz) megnyitása
Windows billentyű + X
Megnyitja az Advanced Management Tool (Haladó felügyeleti
eszköz) programot.
Kilépés az alkalmazásból
Alt + F4
Kilép az aktuálisan futó alkalmazásból.
Az érintőképernyő használata (csak érintőképernyős modellek esetén)
2. fejezet
A Windows használata
A számítógép működtethető kizárólag az érintőképernyő használatával, billentyűzet és egér nélkül is.
Az érintőképernyő funkció csak azokon a típusokon támogatott, amelyeken ez gyárilag telepítve van.
•• Ha hosszabb ideig használja a számítógépet, ajánlott billentyűzet és egér használata.
•• Az érintőképernyőt csak az ujjával használja. Az érintőképernyő nem működtethető kemény tárggyal.
•• Ha idegen anyag, például bogarak vagy víz kerül a képernyőre, az nem működik megfelelően.
Az érintőképernyő
•• A funkció Windows operációs rendszerrel működő, érintőképernyővel rendelkező típusokon használható, és csak egyes
alkalmazások esetén működik.
•• Ezenkívül a támogatott funkciók az adott alkalmazástól is függenek.
Alapvető műveletek az érintőképernyőn
Egyszerűen elsajátíthatja, hogyan használhatja kényelmesen az érintőképernyőt.
A képernyő megérintése
Húzza az úját a képernyő jobb
szélétől befelé
Funkció leírása
A képernyő jobb oldalán elrejtett Gombok menü megjelenítése.
43
Az érintőképernyő használata (csak érintőképernyős modellek esetén)
A képernyő megérintése
Húzza az úját a képernyő bal
szélétől befelé
vagy
2. fejezet
A Windows használata
Funkció leírása
A legutoljára futtatott alkalmazás megjelenítése.
Húzza lefelé az ujját a képernyő
felső széle felől, vagy felfelé az alsó Az aktuálisan futó alkalmazás opcióinak megjelenítése.
széle felől.
Húzza felfelé az ujját a
Kezdőképernyőn.
Megjelenik az összes telepített alkalmazás mozaikja.
Húzza az ujját lefelé az Összes
alkalmazás képernyő tetejétől.
Az Összes alkalmazás képernyő átvált a Kezdőképernyőre.
Húzza lefelé az ujját a képernyő
felső szélétől
Kilépés az összes jelenleg futó alkalmazásból.
44
Az érintőképernyő használata (csak érintőképernyős modellek esetén)
A képernyő megérintése
Finom megérintés
(kattintás)
Megérintés kétszer
(Dupla kattintás)
Érintse meg és mozgassa az ujját
Forgatást kettőnél több ujjal
Két ujj szétcsúsztatása
vagy
közelítése egymáshoz
2. fejezet
A Windows használata
45
Funkció leírása
Gyakoroljon enyhe nyomást az ujjával a kívánt elem kiválasztásához.
(Ha finoman megérint egy adott menüopciót, alkalmazásikont stb. a
képernyőn, az ahhoz kapcsolódó funkció aktiválásra kerül.)
Gyakoroljon enyhe nyomást kétszer az ujjával a kívánt elem
kiválasztásához.
A kiválasztott cél áthelyezése vagy átlépés a következő oldalra.
Ezzel a művelettel képet is rajzolhat vagy levelet írhat.
A kiválasztott cél forgatása.
A cél nagyítása vagy kicsinyítése.
Az érintőképernyő használata (csak érintőképernyős modellek esetén)
A képernyő megérintése
Megérintés és tartás egy ideig
(Kattintás jobb egérgombbal)
2. fejezet
A Windows használata
46
Funkció leírása
Ugyanazt a funkciót tölti be, mint a jobb egérgombbal való kattintás.
A kiválasztott cél esetében beállítható további opciók vagy
részletesebb információk megtekintése.
Megérintés és húzás 2 ujjal felfelé/
Mozgatás felfelé/lefelé, balra/jobbra. Ugyanazt a funkciót tölti be, mint
lefelé, balra/jobbra
az egérrel történő görgetés.
(Görgetés)
Az érintőképernyő használata (csak érintőképernyős modellek esetén)
A képernyő kalibrálása
Ha először használja az érintőképernyőt, vagy ha a kurzor nem
megfelelően, esetleg pontatlanul céloz, végezze el a képernyő
kalibrálását.
2. fejezet
A Windows használata
47
Amikor megjelenik a Calibration (Kalibrálás) ablak, a
2 képernyőn
megjelenő utasításokat követve érintse meg a +
jelet.
A képernyő kalibrálásának folyamata operációs rendszerenként
eltérő lehet. Előfordulhat, hogy bizonyos operációs rendszerek
nem támogatják.
asztalon válassza ki a Charms menu (Gombok menü)
1 >AzSettings
(Beállítások) > Control Panel (Vezérlőpult) >
Tablet PC Settings (Táblagép beállításai) > Calibration
(Kalibrálás) menüpontot. Majd nyomja meg az OK gombot.
Az érintőképernyő bemeneti pontjának kalibrálása
3 megtörtént.
Az érintőképernyő használata (csak érintőképernyős modellek esetén)
Karakterek bevitele
Karaktereket a billentyűzet vagy az érintőbillentyűzet
segítségével vihet be.
2. fejezet
A Windows használata
Az érintőbillentyűzet megjelenítéséhez érintse meg a
3 ikont
az asztalon, a tálca jobb oldalán.
A karakterek bevitele eltérő lehet az operációs rendszertől
függően, és azt egyes operációs rendszerek nem támogatják.
Ha hosszabb időtartamon keresztül használja a számítógépet,
ajánlott billentyűzet használata.
A karakterek bevitelét egy Jegyzettömb-példával mutatjuk be.
Az érintőbillentyűzet használata
Az érintőbillentyűzet a Windows operációs rendszeren elérhető,
képernyőn megjelenő billentyűzet.
Érintésvezérlés
(a számbillentyűzet középen látható.)
Érintésvezérlés
Kézírás mód
Az érintésvezérlés és a kézírás mód leírása az alábbiakban
olvasható.
Húzza felfelé az ujját a Kezdőképernyőn. Megjelenik az
1 Összes
alkalmazás képernyő. Válassza ki a Jegyzettömb
lehetőséget.
Ha egeret használ, kattintson a bal alsó
ikonra a
Kezdőképernyőn, és kattintson a Jegyzettömb lehetőségre.
Helyezze a kezét a Jegyzettömb képernyőjére a kurzor
2 megjelenítéséhez.
[Beviteli mód]
48
Az érintőképernyő használata (csak érintőképernyős modellek esetén)
2. fejezet
A Windows használata
49
Érintésvezérlés
Karakterek bevitele Kézírás módban
Az érintésvezérlés a fizikai billentyűzetéhez hasonló beviteli
környezetet biztosít.
Karaktereket úgy is bevihet, hogy azokat az érintőképernyő Kézírás
mód beviteli paneljére írja.
Érintse meg az érintésvezérlés
1 érintőbillentyűzeten.
1
Írja be a karaktereket az érintőképernyő Kézírás mód beviteli
2 paneljének
beviteli területére.
ikont az
2 A billentyűk segítségével vigye be a kívánt karaktereket.
Érintse meg a kézírás ikont
az érintőbillentyűzeten.
Nyomja meg az Insert (Beszúrás) gombot a karakterek
3 beviteléhez.
Az érintőképernyő használata (csak érintőképernyős modellek esetén)
Megjegyzés az érintőképernyő használatához
•• Csak tiszta és száraz kézzel használja az érintőképernyőt.
Párás környezetben szárítsa meg a kezét és a képernyő
felületét az érintőképernyő használata előtt.
•• Ne permetezzen LCD képernyő tisztítót közvetlenül
az érintőképernyőre. A tisztítószer a gombok mellett
beszivároghat az érintőképernyő belsejébe. Ha LCD képernyő
tisztítót használ, permetezze azt egy rongyra, és azzal tisztítsa
meg az érintőképernyőt.
(Ha dörzshatású tisztítószert vagy rongyot használ, az
érintőképernyő megsérülhet.)
•• Ne fejtsen ki erős ütést vagy nyomást az érintőképernyőre, és
ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, például tollal.
Ez az érintőképernyő károsodását okozhatja.
•• Ha túlságosan finoman ér hozzá az ujjával az
érintőképernyőhöz, előfordulhat, hogy az nem reagál.
•• Az érintőképernyő használata esetén pontosan az adott elemet
érintse meg az ujjával, és ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más
elemekhez.
•• Az érintőképernyő érzékelői a képernyő szélein helyezkednek
el.
Védőfólia és tartozékok felhelyezése esetén ügyeljen rá, hogy a
fólia ne takarja el az érintőképernyő széleit.
2. fejezet
A Windows használata
50
•• Ne sértse meg az érintőképernyő széleit.
Ha az érintőképernyő széle megsérül, előfordulhat, hogy az
érintőképernyő nem működik megfelelően.
•• Ha idegen anyag, például bogarak vagy víz kerül a képernyőre,
az nem működik megfelelően. Csak az idegen anyagok
eltávolítása után használja az érintőképernyőt.
•• Az érintőképernyő nem működtethető kemény tárggyal, pl.
körömmel, tollal stb.
3. fejezet
A számítógép használata
Billentyűzet
52
Érintőpad
55
Külső típusú CD-meghajtó
(optikai lemezmeghajtó, külön kapható)
59
Többkártyás modul (opcionális)
61
Külső kijelzőeszköz csatlakoztatása
64
A hangerő beállítása
67
Az LCD fényerejének szabályozása
69
Vezetékes hálózat
71
Vezeték nélküli hálózat (opcionális)
75
A TPM biztonsági eszköz (opcionális) használata
77
A Multimedia alkalmazás használata (opcionális)
87
Az alkalmazások használata Samsung okostelefonnal
(opcionális)
89
Samsung szoftverek frissítése
90
A számítógép állapotának diagnosztizálása
és hibaelhárítás
91
A biztonsági eszköz használata
92
Billentyűzet
3. fejezet
A számítógép használata
A következőkben a funkcióbillentyűkkel, illetve az azokkal végzett műveletekkel ismerkedhet meg.
•• A tényleges billentyűzet képe eltérhet a képen láthatótól.
•• A billentyűzet országonként eltérő lehet. Az alábbiakban a funkcióbillentyűk leírását találja.
Funkcióbillentyűk
Tartsa lenyomva az Fn billentyűt, és közben nyomja meg a billentyűparancsokat.
Illetve a gyorsbillentyű-funkciók egyszerűbb eléréséhez nyomja meg az Fn Lock billentyűt is a gyorsbillentyűvel együtt.
► 1. módszer
+
Funkcióbillentyűk
► 2. módszer
1
Fn Lock bekapcsolva: Világít a kék jelzőfény.
2
Funkcióbillentyűk
52
Billentyűzet
Funkcióbillentyűk
3. fejezet
A számítógép használata
Név
Settings
A képernyő fényerejének
szabályozása
LCD/külső monitor
Érintőpad
Némítás
Hangerő-szabályozás
A billentyűzet-háttérvilágítás
fényerejének szabályozása
(opcionális)
Csendes üzemmód
Repülőgép üzemmód
53
Funkció
Elindul a Settings, a Samsung szoftvervezérlő programja.
A képernyő fényerejének szabályozása.
A kijelzőkimenet LCD-re vagy külső monitorra állítása külső monitor (vagy TV)
csatlakoztatásakor.
Az érintőpad funkció be- és kikapcsolása.
Ha csak külső egeret használ, kikapcsolhatja az érintőpadot.
A gomb megnyomásával be- és kikapcsolhatja a hangot.
A hangerő szabályozása.
A billentyűzet-háttérvilágítás fényerejének szabályozása.
Ez a funkció csak a billentyűzet-háttérvilágítással rendelkező modelleknél érhető el.
A ventilátor által keltett zaj csökkentése, így halkabbá válik a számítógép működése.
Az összes vezeték nélküli hálózati eszköz be- vagy kikapcsolása.
(Csak vezeték nélküli hálózati eszközzel rendelkező modellek esetén.)
Billentyűzet
3. fejezet
A számítógép használata
Egyéb funkciógombok (opcionális)
•• Megfelel a jobb egérgombbal való kattintásnak (érintőpad).
+
•• Az Fn Lock billentyű megnyomása esetén az Fn billentyű
megnyomása nélkül is használhatja a gyorsbillentyűfunkciókat.
•• A számgombokat a Num Lock billentyű megnyomása után
használhatja.
Num
Lock
Ha a gyorsbillentyűk nem működnek megfelelően, telepítse
az Settings alkalmazást.
54
Érintőpad
Az érintőpad az egérrel megegyező funkcióval rendelkezik, a bal
és jobb oldali gombjai pedig a bal és jobb oldali egérgombnak
felelnek meg.
•• Csak az ujjaival érjen az érintőpadhoz. Ha nem az ujját
használja, hanem például golyóstollat, az érintőpad nem
érzékeli az érintést.
•• Ha a számítógép indítása közben megérinti vagy
megnyomja az érintőpadot, a Windows betöltése hosszabb
időt vehet igénybe.
Az érintőpad alapvető funkciói
3. fejezet
A számítógép használata
Kattintás funkció
Finoman helyezze az ujját az érintőpadra, és kattintson egyszer
egy elemre.
Vagy nyomja meg egyszer röviden a bal oldali gombot, és engedje
el.
Koppintás
vagy
Kattintás
Dupla kattintás funkció
A kurzor mozgatása a képernyőn
Tegye az ujját az érintőpadra, és gyorsan koppintson az ujjával
kétszer a megfelelő elemre.
Finoman helyezze az ujját az érintőpadra, és mozgassa.
Vagy: nyomja meg kétszer az érintőpad bal oldali gombját.
A kurzor az ujj mozgásának megfelelően mozog. Mozgassa az
ujját abba az irányba, amerre a kurzort mozgatni kívánja.
55
Két koppintás gyors
egymásutánban
vagy
Két kattintás gyors
egymásutánban
Érintőpad
3. fejezet
A számítógép használata
Jobb gomb funkció
56
Az érintőpad Érintés funkciója (opcionális)
Ez megfelel a jobb egérgombbal való kattintásnak.
Nyomja meg egyszer az érintőpad jobb oldali gombját. Megjelenik
a vonatkozó előugró menü.
Kattintás
Az érintőpad érzékelő funkciója nem minden típuson
áᔪ
található meg, és a funkció verziója is eltérő lehet. Bizonyos
használati módok a verzió függvényében eltérőek lehetnek.
Az Érintés funkció beállítása
Előfordulhat, hogy bizonyos érintési funkciók nincsenek
konfigurálva.
Ŗᮁ
᜽᯲
Ebben az esetben az alábbi útvonalon végezheti el a konfigurálást.
ᰆ⊹
Áthúzás funkció
Az áthúzás az adott elem másik helyre történő mozgatását jelenti
annak kijelölését követően.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az érintőpad bal oldali gombját
az áthúzni kívánt elem fölött, és húzza át azt az új helyre.
Kattintson az asztalon a Gombok menü > Beállítások
1 Vezérlőpult
> Hardver és hang > Touchpad elemre.
>
ᖅᱶ
megjelenik az Érintőpad beállítási ablaka, kattintson
2 aAmikor
megfelelő elemre a A beállítani kívánt elem kiválasztása
mezőben, és pipálja ki az ahhoz tartozó jelölőnégyzetet.
Az érintőpad bal
oldali gombjának
lenyomva tartása
Mozgatás
Az Érintés funkció visszavonásához törölje az adott elem
kijelölését az Érintőpad beállítási ablakában.
Érintőpad
3. fejezet
A számítógép használata
A görgetés funkció
Gombok menü aktiválása funkció
A funkció megegyezik az érintőpad görgetési területével.
Ha az ujját az érintőpad jobb szélére helyezi, és az érintőpad
közepe felé húzza, a Gombok menü jelenik meg.
Ha ráhelyezi két ujját az érintőpadra és felfelé, lefelé, jobbra vagy
balra mozgatja őket, a képernyő fel, le, jobbra vagy balra mozog.
57
vagy
Az utoljára használt ablak megnyitása funkció
Nagyítás funkció
Ha ráhelyezi két ujját együtt vagy külön-külön az érintőpadra,
azzal az aktuális képet vagy szöveget nagyíthatja, illetve
kicsinyítheti.
Nagyítás
Kicsinyítés
vagy
Helyezze az ujját az érintőpad bal szélére, és ujját az érintőpad
közepe felé húzva aktiválhat egy előzőleg működő programot az
aktuálisan futó programok közül.
Érintőpad
3. fejezet
A számítógép használata
58
Érintőpad be-/kikapcsolása funkció
Lezárás funkcióbillentyűkkel
A touchpad automatikus kikapcsolása
Ha csak az egeret kívánja használni, de az érintőpadot nem,
kikapcsolhatja az utóbbit.
Amikor USB egér van csatlakoztatva a számítógéphez, a
számítógép automatikusan ki tudja kapcsolni a touchpadot.
Az érintőpad funkció zárolásához nyomja meg az
asztalon nyissa meg a Gombok lehetőséget és válassza
1 aAzBeállítások
gomb > Vezérlőpult > Hardver és hang >
+
billentyűt.
Illetve az érintőpad funkció kikapcsolásához nyomja meg az
, majd az
billentyűt.
Az érintőpadnak és gombjainak beállításait azon a lapon
adhatja meg, amely az Asztal > Beállítások > Vezérlőpult
> Hardver és hang > Touchpad panelon lévő Gombok
menüre kattintva jelenik meg.
Touchpad lehetőséget.
Jelölje be a Letiltás külső USB-s egér csatlakoztatásakor
2 jelölőnégyzetet.
Külső típusú CD-meghajtó (optikai lemezmeghajtó, külön kapható)
A számítógép támogatja a külső USB CD-ROM meghajtókat (külön
kaphatók).
Ellenőrizze, hogy a külső CD-ROM csatolója USB típusú-e. A
részletes specifikációt lásd a katalógusban.
3. fejezet
A számítógép használata
A CD-meghajtó csatlakoztatása
Csatlakoztassa a CD-meghajtót az USB-porthoz.
•• Ne helyezzen be repedezett vagy karcos CD-t.
Egyébként előfordulhat, hogy a nagy sebességgel forgó
CD eltörik és megsérti az optikai lemezmeghajtót.
•• A CD vagy DVD lemez tisztítását puha kendővel végezze,
belülről kifelé haladva.
•• Ne vegye ki a CD lemezt, ha az üzemjelző LED világít.
•• A szemléltető ábrák egy reprezentatív típusra vonatkoznak.
Az ábrák ezért eltérhetnek az adott számítógéptől.
•• A nem kör alakú CD-k használata nem ajánlott.
USB-port
59
Külső típusú CD-meghajtó (optikai lemezmeghajtó, külön kapható)
CD lemez behelyezése és kivétele
1 Nyomja meg a CD-meghajtón levő Kiadás gombot.
kinyílik a CD-tálca, helyezzen be egy CD-t vagy DVD-t,
2 ésAmikor
tolja be a tálcát, míg kattanást nem hall.
be a CD-tálcát, míg kattanást nem hall.
3 AToljaCD-meghajtó
állapotjelzője világít.
•• A CD-meghajtó olvasási és írási sebessége az adathordozó
állapotától és típusától függően eltérő lehet.
•• Ha akkor kíván kivenni egy CD-t a meghajtóból, amikor az
nem működik, vagy a számítógép kikapcsolt állapotban
van, illessze egy gemkapocs (
) végét a vésznyílásba,
míg a CD-tartó kinyílik.
3. fejezet
A számítógép használata
60
Többkártyás modul (opcionális)
3. fejezet
A számítógép használata
A többkártyás modul használatával különböző típusú
memóriakártyák tartalmát olvashatja be, illetve különböző típusú
memóriakártyákra írhat ki adatokat.
A memóriakártya behelyezésekor ellenőrizze, hogy a megfelelő
irányba helyezi-e be a kártyát. Ha rosszul behelyezett kártyát tol
be a számítógépbe, kárt tehet a kártyában vagy a nyílásban.
•• A kártyákat használhatja cserélhető lemezként, így
kényelmesen hajthat végre adatcserét különböző digitális
eszközökkel, például digitális fényképezőgéppel stb.
•• A kívánt kapacitású memóriakártyát külön kell
megvásárolnia.
•• A többkártyás modul színe eltérhet az útmutatóban
ábrázolttól.
•• A nyílás használata előtt távolítsa el a nyílásból a
mintakártyát. (Csak a mintakártyával ellátott modellek
esetében.)
•• Helyezze be a memóriakártyát a többkártyás modulba a
nyíláson látható irányba.
•• A „*”-gal jelölt memóriakártyákat először helyezze
egy megfelelő adapterbe, majd illessze az adaptert a
többkártyás modulba.
Ha a memóriakártyát közvetlenül, a megfelelő adapter
nélkül helyezi be a többkártyás modulba, tönkreteheti a
számítógépet.
•• Az adapter állapotától függően előfordulhat, hogy a
számítógép nem ismeri fel az eszközt.
•• Az adatátviteli sebesség a memóriakártya specifikációjától
függően eltérő lehet.
Példa) SD-kártya
Memóriakártyák elnevezése
A következő táblázatból megtudhatja, mit jelent a
memóriakártyák nevének rövidítése.
Rövidítés
SD
Memóriakártya neve
Secure Digital
*mini SD
mini Secure Digital
*micro SD
micro Secure Digital
SDHC
Secure Digital High Capacity
*mini SDHC
mini Secure Digital High Capacity
*micro SDHC
micro Secure Digital High Capacity
SDXC
*micro SDXC
Secure Digital eXtended Capacity
micro Secure Digital eXtended Capacity
61
Többkártyás modul (opcionális)
3. fejezet
A számítógép használata
62
A megfelelő irányba helyezze be a kártyát a többkártyás
1 modulba.
A memóriakártya eltávolítása
A jobb felső sarokban megjelenik a következő üzenet.
2 Kattintson
rá a mappára, és amikor megnyílik, kattintson a
Vagy tolja be a kártya sarkát, és amikor a kártya előugrik, vegye ki.
View Files (Fájlok megtekintése) lehetőségre.
Ha hibára figyelmeztető üzenet jelenik meg, kattintson
a megfelelő ablakra és a Folytatás vizsgálat nélkül
lehetőségre. Végrehajthatja a 3. lépésben leírt következő
műveletet.
Fájlkezelő az asztalon fut. Adatok menthet, helyezhet át és
3 Atörölhet
a megfelelő meghajtón.
A sarkánál fogva távolítsa el a kártyát.
Többkártyás modul (opcionális)
A memóriakártya formázása
A memóriakártya első használata előtt meg kell formáznia azt.
A formázás törli a kártyán tárolt összes adatot. Ha a kártya
adatokat tartalmaz, készítsen azokról biztonsági mentést, és
csak azt követően formázza meg a kártyát.
Kattintson a Fájlkezelő ikonra
a tálcán az asztal alsó
1 részén.
érintőpad jobb gombjával kattintson a kártyameghajtóra,
2 ésAzválassza
a formázása lehetőséget.
3 A formázás megkezdéséhez kattintson a Start gombra.
3. fejezet
A számítógép használata
63
•• Ha a memóriakártyát a számítógép mellett digitális
készülékkel, például fényképezõgéppel is használja, azt
javasoljuk, hogy használat elõtt a digitális készülékben
formázza a kártyát. Ha először a számítógépben formázza
a kártyát, és utána helyezi be a digitális készülékbe,
előfordulhat, hogy a digitális készülékben újra kell
formáznia azt.
•• Ha a kártya írásvédelemmel van ellátva, és az zárolja a
kártyát, nem formázhatja a kártyát, nem írhat adatokat a
kártyára és nem törölhet adatokat arról.
•• A memóriakártya többszöri behelyezése és eltávolítása
károsíthatja a memóriakártyát.
•• SDIO (Secure Digital Input Output) kártya nem használható.
•• Jogvédett adatok nem olvashatók és nem írhatók.
Külső kijelzőeszköz csatlakoztatása
Ha prezentációt mutat be vagy videót, illetve filmet néz,
akkor külső kijelzőeszköz, például monitor, TV, projektor stb.
csatlakoztatásával a külső eszköz szélesebb képernyőjén nézheti a
képet.
3. fejezet
A számítógép használata
A csatlakozókábel
A felhasználónak külön meg kell vásárolnia a szükséges
csatlakozókábeleket.
A számítógép kétféle csatlakozóval rendelkezik: D-SUB
monitorcsatlakozóval és HDMI csatlakozóval.
A HDMI vizuális minősége jobb, mint a D-SUB szabványé, ezért
egynél több port megléte esetén a jobb vizuális minőséget kínáló
portot csatlakoztassa.
Mielőtt elkezdené, ellenőrizze a portot és a külső
kijelzőeszköz kábelét, majd csatlakoztassa a kijelzőeszközt a
számítógéphez.
Analóg monitor (D-SUB) kábel
HDMI-kábel
64
Ŗᮁ
Külső kijelzőeszköz csatlakoztatása
3. fejezet
A számítógép használata
᜽᯲
Csatlakoztatás a monitorporthoz
Ha nagyobb képernyőn szeretné megjeleníteni a képet,
csatlakoztassa a számítógépet külső monitorhoz, tv-készülékhez
vagy projektorhoz.
Jobb prezentációkat készíthet, ha a számítógépet projektorhoz
csatlakoztatja.
1
Monitorkábel (15 tűs) segítségével csatlakoztassa a
számítógép D-SUB-portját a monitor portjához.
Külső
monitor
TV
Válassza a Gombok menü > Eszközök
3 Második
képernyő elemet.
3&୘ִփ
> Projektor >
ᰆ⊹
Válassza ki a kívánt
monitor-üzemmódot.
3&୘ִփ
3&୘ִփ
ᖅᱶ
Csak a számítógép képernyőjére
A 3&୘ִփ
tartalom csak a számítógépes monitoron
‫ࢿـ‬
(aktuális eszköz) jelenik meg.
‫ࢿـ‬
Megkettőzés
Az‫ࢿـ‬
aktuális eszköz tartalma a külső eszközön is
megjelenik.
‫ࢿـ‬
୙ࢠ
Projektor
Kiterjesztés
Az୙ࢠ
aktuális eszköz képernyője a külső
eszközökön
is megjelenik.
୙ࢠ
Csak
୙ࢠa második képernyőre
A ѿ‫ء‬ध୘ִփ
tartalom csak a külső eszköz képernyőjén
jelenik
meg.
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
Vagy kettős nézet beállításához:
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
Dugja be a csatlakoztatott monitor, TV vagy projektor
2 tápkábelét,
és kapcsolja be.
Ha tv-készülékhez csatlakozik, állítsa át a tv-készüléket külső
eszköz módba.
Nyissa meg a Kijelzőbeállítások ablakot a Vezérlőpulton
belül, válassza a Monitor 2 lehetőséget, és jelölje ki a
Nyújtás a monitor méretére jelölőnégyzetet a kettős
nézet beállításához. A részletes információkat lásd a
Windows online súgójában.
65
Ŗᮁ
Külső kijelzőeszköz csatlakoztatása
3. fejezet
A számítógép használata
᜽᯲
A Micro HDMI-porton keresztüli csatlakoztatás
(opcionális)
Ha HDMI-porton keresztül csatlakoztatja TV-hez a számítógépet,
akkor kiváló kép- és hangminőséget élvezhet.
A TV HDMI-csatlakoztatása után konfigurálni kell a képernyőt és a
hangot.
1
Csatlakoztassa a HDMI-kábelt a televíziókészülék HDMIportjához.
Külső
monitor
TV
Válassza a Gombok menü > Eszközök
2 Második
képernyő elemet.
3&୘ִփ
> Projektor >
ᰆ⊹
Válassza ki a kívánt
monitor-üzemmódot.
3&୘ִփ
3&୘ִփ
ᖅᱶ
Csak a számítógép képernyőjére
A 3&୘ִփ
tartalom csak a számítógépes monitoron
‫ࢿـ‬
(aktuális eszköz) jelenik meg.
‫ࢿـ‬
Megkettőzés
Az‫ࢿـ‬
aktuális eszköz tartalma a külső eszközön is
megjelenik.
‫ࢿـ‬
୙ࢠ
Projektor
Kiterjesztés
Az୙ࢠ
aktuális eszköz képernyője a külső
eszközökön
is megjelenik.
୙ࢠ
Csak
୙ࢠa második képernyőre
A ѿ‫ء‬ध୘ִփ
tartalom csak a külső eszköz képernyőjén
jelenik
meg.
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
•• Ez csak TV-kimeneti portot (HDMI) támogató típusoknál
használható.
•• A több HDMI-porttal rendelkező televízióknál a DVI IN
porthoz csatlakoztassa a számítógépet.
•• A számítógép televízióhoz való csatlakoztatásakor váltsa
HDMI-re a televízió külső bemeneti módját.
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
66
A hangerő beállítása
3. fejezet
A számítógép használata
A hangerő beállításához használhatja a billentyűzetet és a
hangerő-szabályzó programot.
67
Hangrögzítők használata
Ebben a részben arról olvashat, hogyan tud felvételt készíteni a
Windows Recorder programmal.
A hangerő beállítása a billentyűzettel
+
áᔪ
Nyomja meg az
vagy
+
+
billentyűkombinációt hangerő
be- vagy kikapcsolásához.
Csatlakoztasson mikrofont a fülhallgató- vagy a headset1 csatlakozóhoz.
Belső mikrofont is használhat.
a jobb egérgombbal a Tálcán levő Hangerő ikonra
2 Kattintson
, és válassza a Rögzítőeszközök pontot.
Ellenőrizze, hogy a mikrofont állította-e be alapértelmezett
3 rögzítőeszköznek.
Ŗᮁ
Ha igen, az alapértelmezett eszköz beállítása ezzel kész.
Ha nem, kattintson a jobb egérgombbal a mikrofonra, és
válassza a Alapértelmezett pontot.
A hangerő beállítása a hangerő-szabályzó
programmal
᜽᯲
ᰆ⊹
A csúszka beállításához kattintson a Gombok menü > Beállítások
>
pontjára.
ᖅᱶ
Elnémítás
⦽
4
Kattintson a bal alsó ikonra
a Kezdőképernyőn, majd
kattintson a Hangrögzítő lehetőségre.
5 Kattintson a Felvétel indítása pontra.
A hangerő beállítása
A SoundAlive funkció használata (opcionális)
A SoundAlive
funkció segítségével térhatásúbb hatást érhet el
áᔪ
sztereó hangszórókkal.
A számítógép típusától függõen a mellékelt szoftverek
eltérhetnek.
Ŗᮁ
᜽᯲
Jobb gombbal kattintson a Hangerő ikonra az asztalon
1 lévő
tálcán, és kattintson a Lejátszóeszközök lehetőségre.
ᰆ⊹
(Vagy kattintson az asztalon a Gombok menü > Beállítások
> Vezérlőpult > Hardver és hang > Hang menüpontra.)
ᖅᱶ
Kattintson a jobb gombbal a Speakers (Hangszórók)
2 lehetõségre,
majd válassz a Tulajdonságok pontot.
3 Válassza ki a SoundAlive fület, és válasszon egy üzemmódot.
3. fejezet
A számítógép használata
68
᜽᯲
Az LCD fényerejének szabályozása
3. fejezet
A számítógép használata
69
ᰆ⊹
Kattintson a Gombok menü > Beállítások
1 fényereje
ikonra.
> Képernyő
ᖅᱶ
2 A fényerő-beállító csúszkával állítsa be a képernyő fényerejét.
⦽
A megjelenítési mód megváltoztatása
A megjelenítési mód a felhasználó kényelme érdekében
megváltoztatható, így megadhatja például a filmezéshez vagy az
elektronikus könyvek olvasásához legmegfelelőbb beállítást.
1 A Kezdőképernyőn kattintson a bal alsó ikonra .
Kattintson a Settings > Megjelenítés > Színárnyalat
2 lehetőségre.
•• Dinamikus: Tisztán és élesen jeleníti meg a képet.
•• Normál: Normál megjelenítési mód.
•• Film: Sötétben vagy filmnézéshez használja ezt a megjelenítési
módot.
•• Film (Világos): Ebben a módban jobban kivehetők a sötét
jelenetek.
•• Olvasási üzemmód: Elektronikus könyvek olvasásához ideális.
•• Nincs hatás: Az alapértelmezett megjelenítési mód.
A számítógép táphálózatról való üzemeltetése közben a
képernyő fényereje automatikusan a legerősebb szintre vált,
akkumulátorról való működtetéskor pedig az akkumulátor
használati idejének növelése érdekében automatikusan
halványabbra vált.
Az LCD fényerejének szabályozása
•• Az akkumulátorfogyasztás csökkentése
Az LCD fényerejének csökkentése, amikor a
számítógép akkumulátorról működik, ami kisebb
akkumulátorfogyasztást eredményez.
•• A laptop számítógép: hibás LCD képpontjainak elve
A Samsung betartja az LCD-k minőségére és
megbízhatóságára vonatkozó szigorú előírásokat. Ennek
ellenére elkerülhetetlen, hogy a laptopon egy-egy hibás
képpont mégiscsak előforduljon. Ha nagy számban
jelennek meg hibás képpontok, az problémákat okozhat
a megjelenítésben, de ha csupán kis számban, az nincs
hatással a számítógép teljesítményére.
A Samsung ezért a következő pontelveket követi:
- Fényes pont: 2 vagy annál kevesebb
- Fekete pont: 4 vagy annál kevesebb
- Fényes és fekete pontok kombinációja: 4 vagy annál
kevesebb
Az LCD tisztítására vonatkozó utasítások
Az LCD-panel tisztításához puha, számítógép-tisztító
folyadékkal enyhén benedvesített kendőt használjon; a
törlést egy irányban végezze.
Az LCD-panel erővel történő tisztítása az LCD károsodását
okozhatja.
3. fejezet
A számítógép használata
70
Vezetékes hálózat
Vezetékes hálózatnak nevezik azt a hálózati környezetet, amely
vállalatoknál vagy otthoni szélessávú internetkapcsolatnál
fellelhető.
•• Ez az útmutató a legújabb Windows verzió alapján készült.
A tartalom, illetve a képek a Windows verziójától függően
eltérhetnek a tényleges modelltől. A legtöbb alapvető
művelet ugyanakkor hasonló a Windows operációs
rendszer előző verzióihoz.
᜽᯲
2
3. fejezet
A számítógép használata
ᰆ⊹
Kattintson a Gombok menü pontra az Asztal > Beállítások
> Vezérlőpult > Hálózat és Internet > Hálózat és
ᖅᱶ
megosztási
központ panelon, majd kattintson a bal oldali
menüpanelon lévő Adapterbeállítások módosítása pontra.
•• Az operációs rendszer korlátai miatt a Windows 7 Starter
verzió nem támogatja a Dual View funkciót.
Csatlakoztatás vezetékes helyi hálózathoz
1 Csatlakoztasson LAN-kábelt a vezetékes LAN-porthoz.
71
Válassza az Ethernet elemet, majd kattintson a jobb
3 egérgombbal
és válassza a Properties (Tulajdonságok)
menüpontot.
A hálózati eszköz neve a számítógép hálózati eszközétől
függően eltérő lehet.
Vezetékes hálózat
3. fejezet
A számítógép használata
az TCP/IP protokoll 4-es verziója (TCP/Pv4) elemet
Konfigurálja az IP-beállításokat.
4 aVálassza
5
Hálózati elemek listájáról, majd kattintson a Tulajdonságok
DHCP használata esetén válassza az IP-cím automatikus
menüpontra.
•• A hálózati elem neve a telepített operációs rendszertől
függően eltérhet.
•• Hálózati elem hozzáadásához kattintson a képernyőn
megjelenő Install (Telepítés) gombra (lásd a fenti ábrát).
Klienst, szolgáltatást és protokollt adhat hozzá.
kérése opciót. Statikus IP-cím használatához válassza A
következő IP-cím használata lehetőséget, és adja meg
manuálisan az IP-címet.
Ha nem használja a DHCP-protokollt, a hálózati
rendszergazdától kérheti el az IP-címet.
Ha megadta a beállításokat, kattintson az OK gombra.
6 Ezzel
megadta a hálózati beállításokat.
72
Vezetékes hálózat
áᔪ
A WOL (Wake On LAN,) funkció használata, azaz
A számítógép felébresztése hálózaton keresztül
Ŗᮁ
A <Wake On LAN> (A számítógép felébresztése hálózaton
keresztül) funkció felébreszti az alvó módban levő rendszert, ha a
᜽᯲
hálózaton
(vezetékes LAN) keresztül megfelelő jel érkezik (pl. ping
vagy „magic packet” parancs).
1
ᰆ⊹
Kattintson a Gombok menü pontra az Asztal > Beállítások
> Vezérlőpult > Hálózat és Internet > Hálózat és
ᖅᱶ
megosztási
központ panelon, majd kattintson a bal oldali
menüpanelon lévő Adapterbeállítások módosítása pontra.
Kattintson a jobb egérgombbal a Helyi kapcsolat elemre, és
2 válassza
a Tulajdonságok pontot.
a Konfigurálás > Energiagazdálkodás fülre. Jelölje
3 kiKattintson
az Az eszköz felébresztheti a számítógépet lehetőséget,
majd kattintson az OK gombra. Indítsa újra a rendszert.
- Ha a rendszer annak ellenére feléledt alvó módból, hogy
nem fogadott egyetlen jelet sem, a <Wake On LAN>
(A számítógép felébresztése hálózaton keresztül) funkció
letiltását követően használja tovább a számítógépet.
3. fejezet
A számítógép használata
73
- Előfordulhat, hogy a <Wake On LAN> (A számítógép
felébresztése hálózaton keresztül) funkció nem aktiválódik,
ha vezeték nélküli LAN használata közben vezetékes LAN-t
csatlakoztat. A <Wake On LAN> (A számítógép felébresztése
hálózaton keresztül) funkció használatához válassza a
Letiltás beállítást a vezeték nélküli LAN esetében.
- Előfordulhat, hogy a hibrid energiatakarékos mód
használatakor nem működik a <Wake On LAN>
funkció. A Hibrid alvó üzemmódot a Vezérlőpult
Energiagazdálkodási lehetőségek pontjában kapcsolhatja
ki.
Vezetékes hálózat
A Ping által aktivált Hálózati ébresztés nem támogatott.
Ha egy 100 Mbps/1 Gbps vezetékes LAN-hoz kapcsolódó
számítógép kilép alvó/hibernálás módból, megjelenik a 10
Mbps/100 Mbps vezetékes LAN-kapcsolatot jelző üzenet.
Ez azért történik, mert a számítógép készenléti/hibernálási
módból való feléledése után mintegy 3 másodperc múlva áll
helyre a hálózat. A hálózati kapcsolat he lyreállítása után a
sebesség 100 Mbps/1 Gbps.
Ha a rendszer akkumulátorról működik, a LAN-kábel
csatlakoztatása után pár másodperccel hosszabb idő
alatt lehet csatlakozni az internethez. Ez a jelenség
az energiatakarékos funkció eredménye, és az
akkumulátorfogyasztás csökkentése érdekében történik.
Ha a rendszer akkumulátorról működik, a vezetékes LAN
sebessége automatikusan csökken az akkumulátorfogyasztás
csökkentése érdekében. Ebben az esetben az 1 Gbps/100
Mbps-os LAN 100 Mbps/10 Mbps sebességgel működik.
3. fejezet
A számítógép használata
74
Vezeték nélküli hálózat (opcionális)
A vezeték nélküli hálózat (vezeték nélküli LAN) alkotta környezet
olyan hálózati környezet, amely lehetővé teszi, hogy több, otthon
vagy kisirodában telepített számítógép vezeték nélküli LANeszközökön keresztül kommunikáljon egymással.
3. fejezet
A számítógép használata
75
•• A képernyőkép és terminológia a modelltől függően eltérő
lehet.
•• A programverziótól függően előfordulhat, hogy néhány
funkció nem elérhető, illetve eltérő funkciók állnak
rendelkezésre.
•• A leírás csak a vezeték nélküli LAN-kártyákkal vagy
eszközökkel rendelkező típusokra vonatkozik.
A vezeték nélküli LAN-eszköz opcionális.
Az útmutatóban látható kép a vezeték nélküli LAN eszköz
típusától függően eltérhet a tényleges terméktől.
Mi is az a hozzáférési pont?
A hozzáférési pont olyan eszköz, mely összeköti a vezetékes
és a vezeték nélküli LAN-t, és megegyezik egy vezetékes
hálózat vezeték nélküli hubjával. A hozzáférési pont
segítségével több vezeték nélküli LAN-nal rendelkező
számítógép is összekapcsolható.
Vezeték nélküli hálózat (opcionális)
áᔪ
Ŗᮁ
Csatlakozás vezeték nélküli LAN hálózathoz
᜽᯲
Hozzáférési pont megléte esetén a Windows
vezeték nélküli LANcsatlakozásának használatával, a hozzáférési pont segítségével
kapcsolódhat az internetre.
ᰆ⊹
3. fejezet
A számítógép használata
76
a Csatlakozás gombra.
2 HaKattintson
hálózati kulcsot állított be a hozzáférési ponthoz, adja
meg, majd kattintson az OK gombra.
A hálózati jelszót kérje a hálózati rendszergazdától.
1
A Gombok menü > Beállítások
> Hálózati kapcsolatok
ᖅᱶ
menüpontra kattintva megjelenítheti
az elérhető
hozzáférési pontok listáját.
Ha kiválaszt egy hozzáférési pontot a csatlakozáshoz,
megjelenik a Csatlakozás gomb.
Hozzáférési
pontok listája
Ha befejeződött a hozzáférési pont beállítása, a megfelelő
3 hozzáférési
pont mellett megjelenik a Csatlakoztatva jelzés.
A vezeték nélküli hálózat most már használatra kész.
A TPM biztonsági eszköz (opcionális) használata
A TPM (Trusted Platform Module; megbízható platform modul)
biztonsági eszköz egy olyan biztonsági megoldás, amely azáltal
védi személyes adatait, hogy a felhasználói hitelesítési adatokat
nem a számítógépre, hanem a telepített TPM chipre menti.
A TPM biztonsági eszköz használatához inicializálnia kell a TPM
chipet a BIOS beállításokban, inicializálnia kell a TPM programot,
majd regisztrálnia kell a felhasználót.
•• Ez a funkció csak TPM biztonsági chippel rendelkező
modellek esetén támogatott.
3. fejezet
A számítógép használata
A TPM beállítása
A TPM funkció használatához hajtsa végre a következő
lépéseket.
TMP chip inicializálása
1 AA TPM
chipre mentett hitelesítési adatok alaphelyzetbe
állítása.
•• További információk a program online súgójában
találhatók.
TPM program telepítése
2 AA TPM
program telepítése.
•• Az útmutatóban feltüntettet programverzió előzetes
értesítés nélkül megváltozhat, továbbá az útmutatóban
található képernyőképek és kifejezések eltérhetnek az Ön
által megvásárolt terméktől.
TPM program regisztrálása
3 AA TPM
program regisztrálása.
A fenti lépések végrehajtása után használhatja a TPM funkciót.
77
A TPM biztonsági eszköz (opcionális) használata
A TMP chip inicializálása
3. fejezet
A számítógép használata
Ha megjelenik a BIOS, válassza ki a Security > TPM
2 Configuration
menüpontot.
Ha először használja a TPM funkciót, vagy ha újra regisztrálni
szeretné a felhasználót, inicializálnia kell a TPM chipet.
•• A TPM chip inicializálása törli az összes TPM chipre
mentett hitelesítési adatot. Ezért alaposan fontolja meg az
inicializálást.
•• Ha már használja a TPM funkciót, és újra szeretné
inicializálni a TPM chipet, először dekódolnia kell a TPM
funkció által titkosított fájlokat és mappákat. Máskülönben
az újrainicializálás után nem fér majd hozzá a már meglévő
fájlokhoz és mappákhoz.
1
Indítsa újra a számítógépet. Ha a képernyőn megjelenik a
SAMSUNG logó, nyomja meg többször egymás után az F2
billentyűt.
Supervisor Password
User Password
HDD Password
Clear
Clear
Clear
Set Supervisor Password >
Set User Password >
Set HDD Password >
Power On Boot
On
Secure Boot Configuration >
TPM Configuration >
Intel Anti-Theft Technology Configuration >
Aptio Setup Utility - Copy (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Állítsa a TPM Device elemet On lehetõségre, a TPM State
3 elemet
pedig Clear lehetőségre.
TPM Device
TPM State
Security Chip State
On
Clear
No Change
Clear
Enabled & Activate
Deactivate & Disable
Aptio Setup Utility - Copy (C) 2012 American Megatrends, Inc.
78
A TPM biztonsági eszköz (opcionális) használata
4 A módosítások mentéséhez válassza az Exit elemet.
Amikor a számítógép automatikus újraindulásakor a
5 képernyőn
megjelenik a SAMSUNG logó, nyomja meg
többször egymás után az F2 billentyűt.
Válassza a Security > TPM Configuration > TPM State
6 menülemet,
és állítsa Enable & Activate lehetõségre.
3. fejezet
A számítógép használata
79
A TPM program telepítése
A következőképpen telepítheti a TPM programot. Az alábbi eljárást
követve telepítse a programot.
Ez a program csak a Recovery megoldással és TPM funkcióval
rendelkező modellek esetén áll rendelkezésre.
1. módszer
TPM Device
TPM State
Security Chip State
On
Indítsa el az Recovery programot, és kattintson a
1 Rendszerszoftver
lehetőségre.
Clear
Enabled & Activate
Clear
Enabled & Activate
Deactivate & Disable
Aptio Setup Utility - Copy (C) 2012 American Megatrends, Inc.
módosítások mentéséhez válassza az Exit elemet.
7 AA számítógép
automatikusan újraindul. Ezzel befejeződött
a TPM chip inicializálása. Most telepítse és regisztrálja a TPM
programot.
- Ha a számítógép nem tudja betölteni a rendszert, vagy
ha a Rendszerszoftver lehetőségre nem jelenik meg a
Recovery programban, használja a 2. módszert a TPM
program telepítésére.
2 Kattintson a Rendszerszoftver-telepítés pontra.
Elindul az SW Update program.
3 Válassza
ki a TPM Host SW (TPM gazdaszoftver) pontot, és
kattintson az Install Now (Telepítés most) gombra.
Ha a termékhez mellékelve volt a rendszerszoftver
adathordozó, a rendszerszoftver adathordozó segítségével
telepítheti a programot.
A TPM biztonsági eszköz (opcionális) használata
telepítés után kattintson az OK lehetőségre. Ekkor a
4 Aszámítógép
újraindul.
2. módszer
Kapcsolja be a számítógépet, és azonnal nyomja meg
1 néhányszor
az F4 billentyűt.
Pár pillanat múlva elindul a Recovery program.
2 Kattintson
a Rendszerszoftver lehetőségre lehetőségre.
3
Ha megjelenik a felugró ablak, amely a rendszer újraindítását
kéri, kattintson a Yes (Igen) lehetőségre.
A rendszer újra betölt. Pár pillanat múlva automatikusan
elindul a SW Update program.
4 Csatlakozzon a hálózathoz.
Válassza ki a TPM Host SW lehetőséget, és kattintson az
5 Install
(Telepítés) gombra.
A program telepítésének befejezése után kattintson a Close
6 (Bezárás)
gombra.
Zárja be a SW Update ablakot, és ismét indítsa újra a
7 számítógépet.
3. fejezet
A számítógép használata
80
A TPM program regisztrálása
Jobb gombbal kattintson a tálcán található
ikonra.
1 Rendszergazdai
jogosultsággal indítsa el a Security Platform
Managment (Biztonsági platform kezelése) alkalmazást.
Kattintson a User Settings (Felhasználói beállítások) lapra,
és állítsa alaphelyzetbe a beállításokat.
A biztonsági hitelesítési beállítások az Initialization Wizard
2 (Inicializálás
varázsló) elindításával kezdődnek el. Az
Inicializálás varázsló megjelenése után kattintson az Next
(Tovább) lehetőségre.
A TPM biztonsági eszköz (opcionális) használata
Ha megjelenik a status not initialized (állapot nincs
inicializálva) üzenet, kattintson a Yes (Igen) gombra.
Ha az Inicializálás varázsló utasításainak megfelelően
külső tárolóeszközre végezi a vészhelyzeti helyreállító fájl
biztonsági mentését, biztonságosabban használhatja a TPM
biztonsági eszközt.
Válassza ki valamely Security Platform Feature (Biztonsági
3 Platform
funkció) funkciót, és állítson be egy basic user
password (alap felhasználói jelszó) jelszót.
4 Az utasításoknak megfelelően végezze el a regisztrációt.
3. fejezet
A számítógép használata
A TPM program felhasználó regisztrációja befejeződött. A
5 titkosító
fájlrendszer használatával fájlokat és mappákat
81
titkosíthat, a titkosítást pedig a fájlok és mappák virtuális
meghajtóra történő létrehozásával és másolásával végezheti
el.
A virtuális meghajtó a következő helyen jön létre.
A TPM biztonsági eszköz (opcionális) használata
A TPM program használata
A TPM programmal kapcsolatos további információk a
program online súgójában találhatók.
3. fejezet
A számítógép használata
82
Ha megjelenik a Confirm Attribute Changes window
2 (Attribútummódosítások
megerősítése), válassza ki azt
a tartományt, amelyre alkalmazni szeretné a titkosítást, és
kattintson az OK gombra. (A párbeszédablak csak a mappa
titkosításakor jelenik meg.)
Fájl (mappa) titkosítása
Ez a funkció fájlok és mappák titkosítását teszi lehetővé. A Titkosító
fájlrendszer (EFS) segítségével megóvhatja dokumentumait.
A Titkosító fájlrendszer (EFS) funkciót a következő operációs
rendszerek támogatják:
•• Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate
•• Windows 8 Pro / Enterprise
•• Windows 8.1 Pro / Enterprise
Jobb egérgombbal kattintson a titkosítani kívánt mappára
1 (vagy
fájlra), és a felugró menüből válassza az Encrypt
(Titkosítás) lehetőséget.
A user authentication (felhasználói hitelesítés) ablakban
3 adja
meg a regisztrálás során megadott Basic user password
(Alap felhasználói jelszó) jelszót, és kattintson az OK gombra.
A TPM biztonsági eszköz (opcionális) használata
A titkosított mappában található mappa (fájl) neve zöldre
4 változik.
3. fejezet
A számítógép használata
83
Titkosított mappa (fájl) dekódolása
egérgombbal kattintson a titkosított mappára (fájlra),
1 ésJobba felugró
menüből válassza a Decrypt (Visszafejtés)
lehetőséget.
A felhasználói hitelesítés ablakban adja meg regisztrálás
2 során
megadott basic user password (alap felhasználói
jelszó) jelszót, és kattintson az OK gombra.
3 Megtörténik a mappa (fájl) dekódolása.
Titkosított mappa (fájl) megnyitása
1 Kattintson duplán a titkosított mappára (fájlra).
A felhasználói hitelesítés ablakban adja meg regisztrálás
2 során
megadott basic user password (alap felhasználói
jelszó) jelszót, és kattintson az OK gombra.
3 Megnyílik a mappa (fájl).
A virtuális meghajtó (Személyes biztonsági meghajtó;
PSD) használata
A virtuális meghajtó (PSD) egy olyan virtuális tárhely, ahová
bizalmas adatokat menthet el, és ahol kezelheti azokat. A
létrehozott virtuális meghajtón (PSD) ugyanúgy hozhat létre
fájlokat és mappákat, mint egy normál meghajtón (pl. a C:
meghajtón), a többi meghajtóra mentett bizalmas adatot pedig
úgy használhatja, hogy átmásolja azokat a virtuális meghajtóra
(PSD).
A TPM biztonsági eszköz (opcionális) használata
3. fejezet
A számítógép használata
Ha nem jelenik meg a virtuális meghajtó (PSD)
Ha a virtuális meghajtó (PSD) nincs betöltve
A virtuális meghajtót (PSD) csak akkor használhatja, ha a program
regisztrációja közben kiválasztotta a Személyes biztonsági
meghajtó (PSD) opciót. Ha a regisztráció közben nem választotta
ki ezt az opciót, hajtsa végre a következő lépéseket.
A virtuális meghajtó (PSD) használatához először be kell tölteni
a virtuális meghajtót (PSD). Ha a meghajtó nem töltődik be, az
alábbi eljárást követve töltheti be.
Jobb gombbal kattintson a tálcán található
ikonra.
1 Rendszergazdai
jogosultsággal indítsa el a Security Platform
Managment (Biztonsági platform kezelése) alkalmazást.
Kattintson a Configure Security Platform Features
(Biztonsági platform funkciói) pontra.
2
Amikor megjelenik az Initialization Wizard (Inicializálás
varázsló), válassza a Personal Secure Drive (PSD)
lehetőséget, és adja meg a felhasználói jelszót.
Az Initialization Wizard (Inicializálás varázsló)
3 utasításainak
megfelelően a varázsló lépéseinek
végrehajtásához mindig kattintson a Next (Tovább) gombra.
84
Jobb egérgombbal kattintson a Tálcán a Security Platform
1 (Biztonsági
Platform)
ikonra, és a felugró menüből
válassza ki a Personal Secure Drive > Load lehetőséget.
A betöltés ablakban adja meg az alap felhasználói jelszót, és
2 kattintson
az OK gombra.
Nyissa meg a Fájlkezelőt
. A bal oldali faszerkezeten
3 látható
a Személyes biztonsági meghajtó.
Ne feledje, hogy ha bizalmas adatot másol a PSD meghajtóra,
az eredeti adatfájlok nem kerülnek titkosításra.
A TPM biztonsági eszköz (opcionális) használata
Ha újra kell regisztrálnia (a TPM chipen található
hitelesítési adatok törléséhez)
Az ismételt regisztráláshoz törölnie kell a TPM chipre elmentett
meglévő hitelesítési adatokat, és inicializálnia kell a TPM-chipet.
A felhasználó regisztrálásához kövesse a következő lépéseket:
1 Törölje a virtuális meghajtót.
2 Törölje a TPM-chipen tárolt, meglévő hitelesítési adatokat.
3. fejezet
A számítógép használata
85
A virtuális meghajtó törlése
Ha virtuális meghajtót hozott létre, a TPM-chipen tárolt, meglévő
hitelesítési adatok törlése előtt törölnie kell a virtuális meghajtót.
jobb gombbal a
>
gombra, majd kattintson
1 aKattintson
Personal Secure Drive (Személyes biztonsági meghajtó)
> (Create/Manage) Létrehozás/Kezelés pontra.
2 Kattintson a Next (Tovább) gombra.
meg a TPM-program regisztrálásakor megadott jelszót,
3 ésAdjakattintson
a Next (Tovább) gombra.
Válassza ki a Delete selected PSD (Kijelölt PSD törlése)
4 lehetőséget,
majd kattintson a Next (Tovább) gombra.
Válassza ki az „I want to permanently delete my Personal
5 Secure
Drive without saving an unencrypted copy of
its contents. (Végleg törlöm a Személyes biztonsági
meghajtót a tartalom titkosított másolatának mentése
nélkül.)” lehetőséget, és kattintson a Next (Következő)
gombra.
Kattintson a Next (Tovább), majd a Finish (Befejezés)
6 gombra.
7 Ezzel megtörtént a virtuális meghajtó törlése.
A TPM biztonsági eszköz (opcionális) használata
A TPM -chipen tárolt, meglévő hitelesítési adatok törlése
asztalon válassza ki a Gombok menü > Beállítások
1 >AzVezérlőpult
> Programs (Programok) > Uninstall
a program (Program eltávolítása) > Infineon TPM
Professional Package (Infineon TPM professzionális
csomag) pontra. Ezután kattintson az Uninstall (Eltávolítás)
lehetőségre.
Ha megjelenik az üzenetablak, a program eltávolításához
2 kattintson
a Yes (Igen) gombra.
Ha megjelenik az Infineon Security Platform (Infineon
3 Biztonsági
Platform) üzenet, kattintson a No (Nem)
gombra.
Kattintson a Fájlkezelő
4 részén.
ikonra a tálcán, az asztal alsó
A View (Nézet) > Options (Beállítások) > Folder Options
5 (Mappabeállítások)
> View (Nézet) > Hidden files and
folders (Rejtett fájlok és mappák) menüpontban válassza ki
a Show hidden files, folders, and drives (Rejtett fájlok, mappák
és meghajtók megjelenítése) lehetőséget, és kattintson az OK
gombra.
3. fejezet
A számítógép használata
meg és törölje az Infineon mappát a Fájlkezelő
6 >Keresse
C: meghajtó > ProgramData mappából.
megtörtént a TPM-program törlése.
7 AEzzel
TPM funkció használatához ismételje meg a TPM-chip
inicializálásához szükséges eljárást.
86
A Multimedia alkalmazás használata (opcionális)
Az S PhotoStudio és az S Player+ segítségével fényképeket és
videókat készíthet és szerkeszthet.
S PhotoStudio
Szerkesztheti az S Camera+ által rögzített
fényképeket és videókat.
S Player+
Megtekintheti a számítógépre mentett összes
fotó-, video- és zenefájlt.
3. fejezet
A számítógép használata
87
Az S PhotoStudio alkalmazás használata
1 A Kezdőképernyőn válassza ki az S PhotoStudio alkalmazást.
2 Válassza ki a szerkeszteni kívánt fényképet.
Válasszon szerkesztési módot a jobb alsó eszköztárból. A bal
3 felső
eszköztár tartalma a kiválasztott szerkesztési módtól
függően változik.
•• A program verziójától függően előfordulhat, hogy néhány
funkció nem érhető el, illetve eltérő funkciók állnak
rendelkezésre.
•• Típustól függően előfordulhat, hogy az alkalmazás nem áll
rendelkezésre.
Harmadik féltől származó szoftverekhez kapcsolódó
szolgáltatások
•• A harmadik féltől származó szoftverek leírásáért, illetve
az azokkal kapcsolatos szolgáltatáskérésekkel forduljon a
megfelelő gyártóhoz.
•• A szoftver gyártójától függően előfordulhat, hogy a
szolgáltatáskérésekre válaszul végzett egyes hibaelhárító
műveletek nem működnek.
Vissza a kezdőképernyőre
Hatások alkalmazása az
aktuális fényképre
Módosítások
visszavonása
Módosítások
visszaállítása
Új fájl
megnyitása
Mentés másként
Megosztás közösségi
szolgáltatásban
4 Ha elkészült, mentse el a képet más néven.
Szerkesztési mód
A Multimedia alkalmazás használata (opcionális)
Az S Player+ alkalmazás használata
Az S Player+ segítségével számos különböző fájltípus, többek
között multimédiás fájlformátumok is lejátszhatók.
1
Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.
2 Csak
a Video vagy Music mappában tárolt fájlok játszhatók le.
A Kezdőképernyőn válassza ki az S Player+ alkalmazást.
Másolja a kiválasztott fájlt a megfelelő mappába.
•• A feliratfájlokat is mentse a Video vagy a Music mappába.
•• A kódolás típusától függően előfordulhat, hogy bizonyos
fájltípusok nem játszhatók le megfelelően.
3. fejezet
A számítógép használata
88
Újabb videó lejátszása az éppen lejátszott videofájl
mellett
1. Jobb gombbal kattintson a képernyőre, vagy húzza az ujját
a képernyő felső szélétől befelé.
2. A felső listában kattintson a lejátszani kívánt fájlra, vagy
érintse meg azt.
z
x
Az alkalmazások használata Samsung okostelefonnal
(opcionális)
Típustól függően előfordulhat, hogy az alkalmazás nem áll
rendelkezésre.
Samsung Kies
A Samsung Kies segítségével szinkronizálhatja multimédiás fájljait
és dokumentumait a számítógép és a mobil eszközök között,
illetve a legújabb verzióra frissítheti a csatlakoztatott mobil eszköz
készülékszoftverét.
További tájékoztatás az alkalmazás online súgójában
olvasható.
HomeSync Lite
A számítógépet felhőalapú tárhelyként is használhatja, ahová
elmentheti a Samsung mobilkészülékekről feltöltött fájlokat. Adjon
meg egy megosztott mappát, és bárhol jár, azonnal hozzáférhet a
mappa tartalmához.
További tájékoztatás az alkalmazás online súgójában
olvasható.
3. fejezet
A számítógép használata
89
SideSync
A SideSync segítségével megoszthatja és vezérelheti a
megjelenítést a számítógép és a Samsung mobilkészülékek között,
illetve fájlokat oszthat meg közöttük. Válasszon ki egyet az alábbi
két lehetőség közül:
•• Keyboard/Mouse Sharing: A mobilkészülék vezérlése a
számítógépes billentyűzettel vagy egérrel.
További tájékoztatás az alkalmazás online súgójában
olvasható.
Samsung szoftverek frissítése
Az SW Update egy szoftverprogram, amely a számítógép
vásárlásakor telepített Samsung szoftverprogramokat és
meghajtóprogramokat keres, és segít frissíteni azokat.
•• A frissíthető fájlokat a frissítés előtt csak akkor ellenőrizheti,
amikor az internethez csatlakozik.
•• Az SW Update nem biztosít frissítést a felhasználó által
külön telepített eszközmeghajtókhoz vagy programokhoz.
•• Típustól függően előfordulhat, hogy az alkalmazás nem áll
rendelkezésre.
Kattintson a bal alsó ikonra
a Kezdőképernyőn, majd
1 kattintson
a SW Update lehetőségre.
3. fejezet
A számítógép használata
Fut az SW Update program.
2 Válassza
ki a frissíteni kívánt elemeket a frissítési folyamat
folytatása előtt.
Szoftverlista
Szoftverfrissítés
90
A számítógép állapotának diagnosztizálása
és hibaelhárítás
Az Support Center program, amely a Samsung számítógép
hibaelhárítási útmutatója, támogatja a rendszer diagnosztizálását,
és GYIK funkciót tartalmaz a gyakran előforduló hibákhoz.
91
Az Support Center program elindul, és megkezdi a
2 számítógép
diagnosztizálását.
A diagnosztikai folyamat befejezése után a Rendszerállapot
menü az aktuálisan megoldandó hibák listáját sorolja fel.
Előfordulhat, hogy a típustól függően az Support Center
nem érhető el vagy más verziójú.
Kattintson a bal alsó ikonra
a Kezdőképernyőn, majd
1 kattintson
a Support Center lehetőségre.
3. fejezet
A számítógép használata
A számítógép
diagnosztizálása
és hibaelhárítás
A számítógép fő
hibájához tartozó
GYIK funkció
A számítógép hibáinak keresése
Hibát a hozzá tartozó Troubleshoot (Hibaelhárítás) gombra
3 kattintva
oldhatja meg.
A biztonsági eszköz használata
Biztonságosan rögzítheti a számítógépet, ha vezetékkel ellátott
zárat csatlakoztat a Biztonsági nyíláshoz.
Ehhez a zárat és a kábelt külön meg kell vásárolnia.
A zár és a kábel használatával kapcsolatban lásd a termékhez
mellékelt útmutatót.
Erősítse zárat és a kábel egyik végét egy rögzített tárgyhoz, a
másik végét pedig rögzítse a biztonsági nyíláshoz.
3. fejezet
A számítógép használata
92
4. fejezet
Beállítások és frissítés
BIOS Setup
94
Indítójelszó beállítása
96
Az indítósorrend megváltoztatása
99
Memóriabővítés (opcionális)
100
Akkumulátor
103
BIOS Setup
A BIOS Setup programmal igény szerint konfigurálhatja a
számítógép hardverét.
•• A BIOS Setup segítségével beállíthat indítójelszót,
megváltoztathatja az indítási sorrendet, vagy új eszközt
adhat hozzá.
•• A hibás beállítások a rendszer hibás működését vagy
összeomlását okozhatják, ezért fordítson kellő figyelmet a
BIOS beállítására.
•• A BIOS Setup funkciói a termékfejlesztés következtében
módosulhatnak.
•• A BIOS Setup menük és menüelemek a számítógép
típusától függően eltérőek lehetnek.
4. fejezet
Beállítások és frissítés
A BIOS Setup megnyitása
Kapcsolja be a számítógépet.
1 Azonnal
nyomja le többször az F2 billentyűt.
pillanat múlva megjelenik a BIOS beállítóképernyő.
2 APárBIOS
Setup elemei az adott terméktől függően eltérőek
lehetnek.
94
BIOS Setup
4. fejezet
Beállítások és frissítés
A BIOS Setup képernyő
A BIOS Setup menük és menüelemek a számítógép típusától
függően eltérőek lehetnek.
Beállítás menü
Magyarázat
SysInfo
A számítógép alapvető specifikációinak leírása.
Advanced
E menü használatával elvégezheti a fő
chipkészletek és a kiegészítő funkciók
beállítását.
Security
Biztonsági funkciók (köztük a jelszavak)
konfigurálására használható.
Beállítás menü
Boot
System Time >
System Date >
SATA Port 1
xxxxxxxxxxxx
CPU
CPU
CPU
CPU
Intel(R)
xxxxxxxxxxxx
x.xx GHz
Supported
Vender
Type Core
Speed
VT (VT-x)
Total Memory
xxxx MB
BIOS Version
MICOM Version
E00AAT.017.120804.dg
E00AAT.017
Aptio Setup Utility - Copy (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Súgó
A kiválasztott elemhez
tartozó súgó automatikusan
megjelenik.
Beállítási elemek
95
E menü segítségével elvégezheti a perifériák
beállítását, illetve konfigurálhatja a
rendszerindítással kapcsolatos beállításokat,
például az indítási sorrendet.
Indítójelszó beállítása
Ha jelszót állít be, mindig meg kell adnia a jelszót, amikor
bekapcsolja a számítógépet vagy belép a BIOS-beállításokba.
Jelszó beállításával korlátozhatja a hozzáférést kizárólag a jogosult
felhasználókra, megvédve így a számítógépen levő adatokat és
fájlokat.
•• A jelszót a következő 3 almenüben állíthatja be
(rendszergazdai jelszó, felhasználói jelszó és merevlemezjelszó).
•• Ne hagyja el vagy felejtse el a jelszót.
•• A jelszavát ne hozza mások tudomására!
•• Ha elfelejti a rendszergazdai vagy a merevlemez-jelszót,
segítségért forduljon a szervizközponthoz. Ilyen esetben a
Samsung szervizdíjat számít fel.
4. fejezet
Beállítások és frissítés
Rendszergazda jelszó beállítása
Ha rendszergazdai jelszót állít be, mindig meg kell adnia a
jelszót, amikor bekapcsolja a számítógépet vagy belép a BIOSbeállításokba.
Csak rendszergazdai és felhasználói jelszó beállítása nem igazán
biztonságos.
A biztonság fokozása érdekében használjon merevlemez-jelszót is.
1 Válassza a BIOS Setup Security menüjét.
2 Válassza ki a Set Supervisor Password pontot.
•• Ha elfelejti a felhasználói jelszót, a rendszergazdai jelszó
letiltásával a felhasználói jelszót is automatikusan letilthatja.
•• A számítógép típusától és az illesztőprogram verziójától
függően a dokumentumban bemutatott képek és az
azokon szereplő feliratok eltérhetnek a termékben
ténylegesen láthatóktól.
96
Supervisor Password
User Password
HDD Password
Clear
Clear
Clear
Set Supervisor Password >
Set User Password >
Set HDD Password >
Power On Boot
On
Secure Boot Configuration >
TPM Configuration >
Intel Anti-Theft Technology Configuration >
Aptio Setup Utility - Copy (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Indítójelszó beállítása
Adja meg a jelszót, nyomja meg az <Enter> billentyűt, majd
3 adja
meg ismét a jelszót megerősítésképpen, és végül nyomja
meg újra az <Enter> billentyűt.
A jelszó legfeljebb 8 alfanumerikus (szám és betű) karaktert
tartalmazhat. Különleges karakterek használata nem
megengedett.
megtörtént a rendszergazda jelszó beállítása.
4 AEzzel
rendszergazda jelszóra a számítógép bekapcsolásához vagy
a BIOS Setup megnyitásához van szükség.
Bizonyos típusok esetén megjelenik a Jelszó megadva üzenet
a Setup Notice ablakban.
4. fejezet
Beállítások és frissítés
97
Felhasználói jelszó beállítása
A felhasználói jelszó megadásával bekapcsolhatja a számítógépet,
de nem módosíthatja a főbb BIOS-beállításokat, mivel nem léphet
be a BIOS-beállítások menübe.
Ennek segítségével, hogy illetéktelenek hozzáférjenek a fő
beállításokhoz a BIOS Setup menüben.
Felhasználói jelszó beállításának előfeltétele a rendszergazda
jelszó megléte. A rendszergazda jelszó kikapcsolása egyben a
felhasználói jelszót is inaktiválja.
A Set User Password menüpontban végezze el a rendszergazdai
jelszó beállítását a 3. lépéstől kezdődően.
Ekkor az Enter billentyű megnyomásával véglegesíteni kell a
beállításokat.
Indítójelszó beállítása
Indítójelszó beállításához előbb rendszergazda jelszót (Set
Supervisor Password) kell megadni.
Állítsa a Password on boot elemet Enabled értékre.
Indítójelszó beállítását követően minden esetben meg kell adnia
azt a számítógép elindításakor.
A jelszót jegyezze meg, mert később is szüksége lesz rá!
Indítójelszó beállítása
Merevlemez jelszó beállítása (opcionális)
Merevlemez jelszó megadása esetén a HDD másik számítógépről
nem érhető el.
Válassza ki a Set HDD Password elemet, és hozzon létre egy
jelszót a Rendszergazdai jelszó beállítása című rész 3. lépésében
leírtak szerint.
•• Néhány típus esetében a merevlemez jelszó beállítása
funkció nem elérhető.
4. fejezet
Beállítások és frissítés
98
A jelszó kikapcsolása
ki a kikapcsolni kívánt jelszót.
1 AVálassza
rendszergazdai jelszó feloldásához például nyomja meg a
Set Supervisor Password gombot.
Az Enter Current Password elem alatt írja be a jelenlegi
2 jelszót,
és nyomja meg az <Enter> billentyűt.
•• A merevlemez jelszó módosítása
Hagyja üresen az Enter New Password mezőt, és nyomja
3 meg
az <Enter> billentyűt.
Biztonsági okokból csak a számítógép újraindítása, azaz a
bekapcsológomb megnyomása után változtathatja meg a
merevlemez jelszót.
Hagyja üresen a Confirm New Password mezőt, és nyomja
4 meg
az <Enter> billentyűt.
Ha nem sikerül módosítani a merevlemez jelszót, vagy
megjelenik a HDD Password Frozen üzenet a BIOS
Setup megnyitásakor és a Security > HDD Password
kiválasztásakor, nyomja meg a bekapcsológombot a
számítógép ismételt bekapcsolásához.
A jelszó ezután szükségtelenné válik.
Bizonyos típusok esetén a jelszó törléséhez a Setup Notice
ablakban meg kell nyomni az Enter billentyűt.
Az indítósorrend megváltoztatása
A számítógépet úgy állították be, hogy alapértelmezés szerint
rendszerbetöltési prioritás alapján először a merevlemezről
próbálja betölteni a rendszert.
4. fejezet
Beállítások és frissítés
99
A képernyő jobb oldalán található Boot Device Priority
4 (Indítási
sorrend) > Boot Option #1 (1. indítási beállítás)
menüpontban válassza ki az USB-eszközt.
Ebben a szakaszban bemutatjuk, hogyan módosíthatja a beállítást,
hogy a számítógép USB-eszközről induljon.
A képernyőkép és a kifejezések a típustól és az eszköz
illesztőprogramjának verziójától függően eltérőek lehetnek.
1 Csatlakoztasson egy betölthető USB-eszközt.
számítógép újraindítását követően azonnal nyomja meg
2 Anéhányszor
az F2 billentyűt.
meg a BIOS Setup programot. Válassza a BIOS Setup
3 Nyissa
Boot (Indítás) menüjét.
Boot Device Priority >
Secure Boot Control
On
Fast BIOS Mode
Off
PXE OPROM
Off
Boot Option Priorities
Boot Option #1
xxx
Aptio Setup Utility - Copy (C) 2012 American Megatrends, Inc.
5 Válassza a Save (Mentés), majd a Yes (Igen) lehetőséget.
A számítógép újraindul.
6 Ezzel
az indítási sorrendet megváltoztatta, hogy a készülék
most elsőként az USB-eszközről induljon.
Aptio Setup Utility - Copy (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Memóriabővítés (opcionális)
Ezek a leírások a memóriatartó-fedéllel rendelkező
modellekre vonatkoznak. Azon modellek memóriájának
cseréjéhez vagy frissítéséhez, amelyek nem rendelkeznek
memóriatartó-fedéllel, kérje a szakszerviz segítségét.
A felhasználónak a megfelelő memória cseréjéhez egyetlen
memórianyílás áll a rendelkezésére.
A memóriamodul cseréje, illetve új memóriamodul
beszerelése előtt teljesen kapcsolja ki a számítógépet és
húzza ki a hálózati adaptert a számítógépből.
•• A telepítettel megegyező specifikációval (ugyanaz a gyártó
és kapacitás) rendelkező memória hozzáadása javasolt.
4. fejezet
Beállítások és frissítés
100
Memóriamodulok cseréje
1 A számítógép kikapcsolása után húzza ki a hálózati adaptert.
Az akkumulátor áramellátásának megszakítása érdekében
2 helyezzen
egy tárgyat, például gemkapcsot a számítógép
alján található biztonsági nyílásba.
Ha nem működik a bekapcsológomb, az azt jelenti, hogy
sikeresen megszüntette a tápellátást.
Ha a biztonsági nyílás elzárása nélkül folytatja a munkát,
megsérülhet az alaplap és a memóriamodul.
•• A szemléltető ábrák egy reprezentatív típusra vonatkoznak.
Az ábrák ezért eltérhetnek az adott számítógéptől.
Biztonsági nyílás
A biztonsági akkumulátornyílás helye típustól függően
különbözhet.
Memóriabővítés (opcionális)
Csavarhúzóval távolítsa el a csavart a számítógép alján levő
3 memóriatartó
rekesz fedeléből.
4. fejezet
Beállítások és frissítés
101
Ha van memóriavédő-fedél
Lazítsa meg a rögzítőcsavart, távolítsa el a védőfedelet, majd
helyezze be a memóriamodult.
Memóriatartó fedele
Rögzítőcsavar
Memóriavédő-fedél
Helyezzen be egy új memóriát a memóriafoglalathoz képest
Kb. 30 fokos szögben (a memórianyíláshoz viszonyítva) tartva
4 kb.
5
30 fokos szögben tartva.
az új memóriát, helyezze be a nyílásba.
Memórianyílás
Memóriamodul-tartók
Memóriabővítés (opcionális)
Zárja vissza a memóriatartó fedelét, és húzza meg a
6 rögzítőcsavart.
Ha a számítógép rendelkezik memóriavédő-fedéllel, helyezze
vissza a védőfedelet, mielőtt lezárja a memóriatartó fedelét.
Csatlakoztassa az AC-adaptert, és nyomja meg a
7 bekapcsológombot
a számítógép bekapcsolásához.
Ha nem csatlakoztatja az AC-adaptert, a számítógép nem
kapcsol be a bekapcsológomb megnyomásakor.
Memóriamodul eltávolítása
Húzza kifelé a memóriamodul-tartókat.
A memóriamodul kiugrik a helyéről.
Vegye ki a modult, 30 fokban megdöntve azt.
4. fejezet
Beállítások és frissítés
102
Akkumulátor
Tartsa be a következő utasításokat, ha a számítógépet nem a
hálózatról, hanem akkumulátorról kívánja működtetni.
Ez a számítógép beépített akkumulátorral rendelkezik.
Óvintézkedések:
•• A felhasználó nem távolíthatja el és cserélheti ki a
beépített akkumulátort.
•• Az akkumulátor eltávolításához vagy cseréjéhez
forduljon hivatalos szervizhez a termék és
a felhasználók védelme érdekében. Ezért a
szolgáltatásért szervizdíjat kell fi zetni.
4. fejezet
Beállítások és frissítés
•• A számítógép első használata előtt csatlakoztassa a
hálózati adaptert és töltse fel teljesen az akkumulátort.
•• A szemléltető ábrák egy reprezentatív típusra vonatkoznak.
Az ábrák ezért eltérhetnek az adott számítógéptől.
•• A számítógép az akkumulátor töltése közben is
használható. Ugyanakkor ez megnöveli az akkumulátor
töltési idejét. Ha az akkumulátor elér egy bizonyos
hőmérsékletet, a számítógép biztonsági okokból nem tölti
tovább az akkumulátort.
•• Csak a használati útmutatóban felsorolt töltőket használja.
•• Tilos az akkumulátort hevíteni, tűzbe, illetve annak
közelébe helyezni, valamint 60 °C nál melegebb helyen
tárolni, mert fennáll a tűz keletkezésének veszélye.
•• Olvassa el a rendszer működési környezetére vonatkozó
információkat, és használja/tárolja az akkumulátort
szobahőmérsékleten.
103
A beépített
akkumulátor helye
Akkumulátor
4. fejezet
Beállítások és frissítés
Az akkumulátor töltése
Az akkumulátor maradék töltésének mérése
Csatlakoztassa a hálózati adaptert a számítógép tápbemeneti
1 csatlakozójához.
Megkezdődik az akkumulátor töltése.
Az akkumulátor töltöttségi állapotát a következő műveletekkel
ellenőrizheti:
2 A töltés befejeztével a töltésjelző LED zölden világít.
Az akkumulátortöltés ellenőrzése a Tálcán
Állapot
Töltésjelző LED
Töltés
Piros vagy
narancssárga
Töltés kész
Zöld
Nincs csatlakoztatott
hálózati adapter
104
Nem világít
Húzza ki a hálózati adaptert, álljon rá az egérmutatóval az
akkumulátor ikonra a Tálcán, és ellenőrizze az akkumulátor
maradék kapacitását.
Az aktuális akkumulátor töltés megtekintése miözben
a számítógép ki van kapcsolva
A számítógép kikapcsolt állapotában az aktuális akkumulátor
töltésének megtekintéséhez csatlakoztassa vagy csatlakoztassa le
a Hálózati adaptert a számítógépről.
Akkumulátor
Az akkumulátor élettartama
Az akkumulátor fogyóeszköz, így hosszantartó használat esetén
a kapacitása/élettartama lecsökkenhet. Ha az akkumulátor
élettartama az eredeti felénél kevesebbre csökken, ajánlott új
akkumulátor beszerzése.
Ha hosszabb időn át nem használja az akkumulátort, töltse
fel azt a kapacitásának 30–40%-ára, és úgy tárolja. Ezzel
meghosszabbíthatja az élettartamát.
4. fejezet
áᔪ
Beállítások és frissítés
Az akkumulátor használati idejének
meghosszabbítása
105
Ŗᮁ
᜽᯲
Az LCD fényerejének csökkentése
ᰆ⊹
Kattintson a Gombok menü > Beállítások
1 fényereje
ikonra.
> Képernyő
ᖅᱶ
A fényerő-beállító csúszkával állítsa be a képernyő fényerejét.
2 Megnő
az akkumulátor élettartama.
⦽
Akkumulátor
áᔪ
4. fejezet
Beállítások és frissítés
106
Ŗᮁ
Az energiagazdálkodási
program használata
A Akkumulátorkalibrálás funkció használata
Ez a program hozzájárul az akkumulátor gazdaságosabb
használatához, és ᜽᯲
támogatja a működési környezetre optimalizált
energiagazdálkodási üzemmódot.
Ha rövid időre többször feltölti/kisüti az akkumulátort, a használati
idejét csökkenheti a tényleges akkumulátortöltöttség és a kijelzett
maradéktöltés közötti eltérés.
a Gombok menü pontra az Asztal >
1 Kattintson
Beállítások
> Vezérlőpult > Hardver és hang >
Ebben az esetben az akkumulátor tényleges töltöttsége és a
kijelzett maradék töltés megegyezik az akkumulátor teljes, az
akkumulátorkalibrálás funkcióval történő kisütésével, majd
ismételt feltöltésével.
ᰆ⊹
ᖅᱶ
Energiagazdálkodási
lehetőségek panelon.
Ugyanide jut, ha a jobb egérgombbal a teljesítménymérő
készüléket ábrázoló ikonra
kattint a tálca értesítési
területén, majd az Energiagazdálkodási lehetőségek
pontra kattint.
Amikor megjelenik a következő képernyő, válasszon egyet az
2 üzemmódok
közül.
A számítógép típusától és az illesztőprogram verziójától
függően a dokumentumban bemutatott képek és az azokon
szereplő feliratok eltérhetnek a termékben ténylegesen
láthatóktól.
1 A számítógép kikapcsolása után húzza ki a hálózati adaptert.
Kapcsolja be ismét a számítógépet, és a beállítási képernyő
2 megnyitásához
nyomja meg az F2 billentyűt.
Akkumulátor
4. fejezet
Beállítások és frissítés
Válassza ki az Advanced > Smart Battery Calibration
3 lehetőséget.
CPU Power Saving Mode
On
Touch Pad Mouse
USB Charge In Sleep Mode
On
Off
USB S3 Wake-up
Off
Smart Battery Calibration >
Aptio Setup Utility - Copy (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Ezzel bekapcsolta az Akkumulátorkalibrálás funkciót, mely
4 végrehajtja
az akkumulátor „előidézett” kisütését.
A művelet leállításához nyomja meg az <Esc> billentyűt.
A művelet mintegy 3–5 órán át tart, az akkumulátor
kapacitásának és maradék töltésének függvényében.
107
5. fejezet
Hibaelhárítás
A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés
készítése a számítógépről (opcionális)
109
Windows újratelepítése (opcionális)
116
Kérdések és válaszok
120
A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése
a számítógépről (opcionális)
Ha a számítógéppel hiba történik, az Recovery (helyreállító
program) segítségével könnyen vissza lehet állítani a számítógép
alapértelmezett (gyári) beállításait. Másrészt a számítógépről
biztonsági mentést készíthet, így bármikor visszaállíthatja a kívánt
állapotba.
109
•• Előfordulhat, hogy a típustól függően az Recovery nem
érhető el vagy más verziójú.
•• Néhány funkció a verziótól függően eltérhet vagy
hiányozhat. További tájékoztatásért tekintse meg a
program Súgó részét.
•• A 64 GB-nál kevesebb merevlemez- vagy
tárhelykapacitással rendelkező modellek esetében az
Recovery program nem áll rendelkezésre.
Az Recovery bemutatása
•• Az Recovery program nem támogatja az ODD (CD/DVD
stb.) meghajtókat.
Helyreállítás
•• Mivel a rendszer-helyreállítás töröl minden, a felhasználó
által az utolsó visszaállítási pont után mentett adatot és
telepített programot, a rendszer-helyreállítás előtt ajánlott
biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról.
Biztonsági
mentés
Súgó
Funkció
5. fejezet
Hibaelhárítás
Meghatározás
Helyreállítás
A teljes Windows meghajtót visszaállítja.
Biztonsági
mentés
A teljes Windows meghajtóról biztonsági
mentést készíthet.
A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése
a számítógépről (opcionális)
Helyreállítás
Ha nem indul el a rendszer, illetve ha súlyos probléma adódik a
számítógéppel, visszaállíthatja a számítógép beállításait a gyári
alapértékekre.
1
- Ha nem indul el a Windows
K
apcsolja be a számítógépet, és a Recovery képernyő
megjelenítéséhez többször egymás után nyomja meg az
F4 billentyűt.
5. fejezet
Hibaelhárítás
110
Amikor a kezdőképernyő jelenik meg, kattintson a Recover
3 (Helyreállítás).
Select a recovery point (Helyreállítási pont Vtása) elemre, és
kattintson a Recover (Helyreállítás) pontra.
Ha a User Data Maintenance (Felhasználói adatok
karbantartása) elemet ON (BE) értékre állítják, a számítógépet
helyreállítja a szoftver az aktuális felhasználói adatok
karbantartása közben.
- A Kezdőképernyőn a rendszerbetöltés után
Kattintson a bal alsó ikonra
a Kezdőképernyőn, majd
kattintson a Recovery lehetőségre.
Ha a program első alkalommal fut, el kell fogadni a
2 Felhasználói
szerződést.
A helyreállítás a képernyőn megjelenő utasítások alapján
4 történik.
Amikor a helyreállítás befejeződik, a számítógépet a
megszokott módon használhatja.
A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése
a számítógépről (opcionális)
Helyreállítás biztonsági mentés után
A számítógépet visszaállíthatja, miután arról különálló meghajtóra
vagy külső tárolóeszközre biztonsági mentést készített.
Biztonsági mentés készítése
5. fejezet
Hibaelhárítás
111
Kattintson a Backup (Biztonsági mentés) elemre az
2 Recovery
kezdőképernyőjén.
Válassza ki a mentendő meghajtót, majd kattintson a Backup
(Biztonsági mentés) lehetőségre.
Nem Vthat DVD meghajtót.
Ha a számítógépről külső tárolóeszközre biztonsági mentést
1 készít,
csatlakoztassa a külső tárolóeszközt, és válassza ki a
kapcsolódó meghajtót.
Válasszon
meghajtót a
mentéshez.
3 A biztonsági mentést az utasítások alapján kell végezni.
A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése
a számítógépről (opcionális)
Helyreállítás
A számítógépet biztonsági mentésből a fenti eljárással állíthatja
helyre.
5. fejezet
Hibaelhárítás
112
Válassza a Recover Option (Helyreállítási beállítás) elemet,
3 majd
kattintson a Recover (Helyreállítás) lehetőségre.
Válasszon helyreállítási pontot.
Ha a biztonsági mentés képfájlját külső tárolóeszközre
1 mentette,
csatlakoztassa az eszközt.
Indítsa el az Recovery programot, majd kattintson a
2 Recovery
(Helyreállítás) elemre.
A helyreállítás a képernyőn megjelenő utasítások alapján
4 történik.
Miután a helyreállítás befejeződött, a számítógépet a
megszokott módon használhatja.
A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése
a számítógépről (opcionális)
5. fejezet
Hibaelhárítás
113
A külső tárolólemez másolása
A számítógépbe épített tárolóeszköz, pl. HDD, SSD stb. (ezentúl
a kézikönyv merevlemez néven hivatkozik rá) cseréje esetén a
meglévő adatokat könnyen és biztonságosan az új tárolóeszközre
mozgathatja.
Az új tárolóeszköznek a meglévő adatok mentéséhez
elegendő kapacitással kell rendelkeznie.
Külön megvásárolható USB csatlakozóval csatlakoztathatja a
merevlemezt a számítógéphez.
Külön megvásárolható USB csatlakozóval csatlakoztathatja a
1 merevlemezt
a számítógéphez.
Indítsa el az Recovery programot, majd kattintson a Disk
2 copy
(Lemezmásolás)
elemre.
3
Válasszon egy lehetőséget a Disk recovery Point (LemezHelyreállítási pont) panelon, majd kattintson a Disk copy
(Lemezmásolás) parancsra.
A szoftver az aktuális merevlemez adatait az új merevlemezre
4 menti.
Ha az adatok mentése teljesen befejeződött, nyissa ki a
5 merevlemez
burkolatát a számítógép alján, és cserélje ki a
meglévő merevlemezt az újra.
Ha a számítógép alján lévő burkolatot nem tudja kinyitni,
kérjen segítséget a Samsung szervizközponttól.
Ebben az esetben a kapcsolódó szolgáltatást ki is
számlázhatják.
már új merevlemez van beépítve.
6 AzA számítógépbe
új merevlemez most már tartalmazza a régi merevlemezen
található összes adatot és beállítást.
A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése
a számítógépről (opcionális)
Lemezkép exportálása funkció
Ha a számítógépet gyakran állítja vissza az alapértelmezett
(gyári) beállításokra, a számítógépet kényelmesen visszaállíthatja,
miután az alapértelmezett (gyári) lemezképet külső tárolóeszközre
exportálja.
Csatlakoztassa a külső tárolóeszközt, majd válasszon
1 meghajtót
a mentéshez.
2 Kattintson a Run (Futtatás) gombra.
el a folyamatot az utasításokat követve, hogy
3 azVégezze
alapértelmezett (gyári) lemezképet teljesen a külső
tárolóeszközre mentse. Most válassza le a mentéshez használt
külső tárolóeszközt, és tárolja külön.
Ha vissza szeretné állítani a számítógépet a gyári
alapértékekre, csatlakoztassa azt a számítógép lemezképét
tartalmazó külső tárolóeszközhöz, és hajtsa végre a
Helyreállítás című részben ismertetett lépéseket.
5. fejezet
Hibaelhárítás
114
A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése
a számítógépről (opcionális)
Rendszer-helyreállító funkció Windows 8-ban
Ha a számítógéppel hiba történik, a Recovery program segítségével
visszaállíthatja a számítógép alapértelmezett beállításait.
A 64 GB-nál kisebb tárhelykapacitással rendelkező modellek
esetén használja a Windows System Restore funkciót a
Recovery program helyett.
Kattintson a Gombok > Beállítások > Gépház > Frissítés és
1 helyreállítás
> Helyreállítás menüpontra.
Kattintson a Kezdés gombra, és válassza ki a A Windows….
2 vagy
a Minden…. lehetőséget.
A Windows….
Minden….
Ha a számítógép nem működik
megfelelően, ezzel az opcióval úgy
állíthatja vissza a rendszert, hogy megőrzi
a médiafájlokat (például fénykép-, videoés zenefájlokat stb.) és a személyes
dokumentumokat.
Mindent eltávolíthat a számítógépről, és
újratelepítheti a Windows rendszert.
5. fejezet
Hibaelhárítás
115
Ha vissza szeretné állítani a számítógépet a gyári
alapbeállításokra, vagy teljesen elölről szeretné
kezdeni a telepítést, ezzel az opcióval visszaállíthatja a
számítógépet a gyári alapbeállításokra.
\Windows, \Program files, \Program files(x86), \ProgramData,
OEM Folder (ex) c:\samsung), \User\<user name>\AppData
A helyreállítás végrehajtásához kövesse a képernyőn
3 megjelenő
utasításokat.
Ha a helyreállítás befejeződött, a megszokott módon
használhatja a számítógépet.
Helyreállítás után kattintson a bal alsó ikonra
a
Kezdőképernyőn, és indítsa el a SW Update programot.
Windows újratelepítése (opcionális)
A Windows rendszert a hozzá tartozó SYSTEM RECOVERY MEDIA
(RENDSZER-HELYREÁLLÍTÓ ADATHORDOZÓ) segítségével
telepítheti újra, ha nem működik megfelelően. (SYSTEM RECOVERY
MEDIA (RENDSZER-HELYREÁLLÍTÓ) ADATHORDOZÓVAL rendelkező
típusokhoz.)
A Recovery megoldást tartalmazó típusok esetében a Recovery
megoldással lehetőség van a Windows újratelepítésére.
•• Előfordulhat, hogy típustól függően a SYSTEM RECOVERY
MEDIA (RENDSZER-HELYREÁLLÍTÓ) ADATHORDOZÓT
nem minden rendszer tartalmazza.
•• Ha nem tudja elindítani a Windows rendszert, vagy ha
törölni kívánja a meglevő adatokat és újratelepíteni a
Windowst, telepítse azt a [A Windows újratelepítése
sikertelen indítás esetén] részben foglalt utasítások
szerint.
•• Bizonyos képek eltérhetnek az adott terméktől.
•• A leírás az operációs rendszer függvényében eltérő lehet.
•• A Windows újratelepítésével elveszhetnek a merevlemezre
mentett adatok (fájlok és programok).
•• Feltétlenül készítsen biztonsági mentést a fontosabb
adatokról. A Samsung Electronics nem vállal felelősséget
az esetlegesen bekövetkező adatvesztésért.
5. fejezet
Hibaelhárítás
116
A Windows újratelepítése
Helyezze be a SYSTEM RECOVERY MEDIA (RENDSZER1 HELYREÁLLÍTÓ)
ADATHORDOZÓT a DVD-meghajtóba.
Amikor megjelenik a Windows telepítésVtó képernyője,
2 kattintson
a Telepítés gombra. Amikor megjelenik a
frissítésVtó ablak, kattintson a megfelelő elemre.
Ha a Frissítés kiVtása képernyőn a Go online to get the latest
updates for installation (A legújabb frissítések keresése
az interneten) opciót Vtja, a rendszer legújabb frissítéseket
telepíti, és következik a 4. lépés. A számítógépnek ekkor már
csatlakoznia kell az internethez.
A Felhasználói licencszerződés képernyő megjelenésekor
3 válassza
az Elfogadom a licencfeltételeket pontot, majd
kattintson a Tovább gombra.
Az operációs rendszer verziójától függően előfordulhat, hogy
ez a képernyő nem jelenik meg.
Windows újratelepítése (opcionális)
A következő ablak megjelenésekor válassza ki a telepítés
4 módját.
Ha a Custom (Egyéni) lehetőségre kattint, az eljárások az 5.
lépéstől kezdve egymás után folytatódnak.
Ha az Upgrade (Bővítés) lehetőségre kattint, az eljárások a 6.
lépéstől kezdve egymás után folytatódnak.
•• Az operációs rendszer verziójától függően előfordulhat,
hogy ez a képernyő nem jelenik meg.
•• Custom (Egyéni)
Ezt a lehetőséget Vtva újratelepítheti a Windows
rendszert. Az Egyéni telepítést követően minden
eszközillesztőt és programot újra kell telepítenie. A
telepítést követően előfordulhat, hogy olyan mappák
és fájlok is a merevlemezen maradnak, amelyekre nincs
szükség (pl. C:\Windows.old stb.).
•• Upgrade (Bővítés)
Ezt a lehetőséget Vtva bővítheti a Windows rendszert az
aktuális fájlok, konfigurációk és programok karbantartása
közben. Az eszközillesztők és programok újratelepítése
ugyan nem szükséges, de azért előfordulhat, hogy néhány
program nem működik megfelelően a frissítést követően.
Amikor megjelenik az operációs rendszer telepítésének
5 helyét
kérdező ablak, válassza ki a megfelelő lemezmeghajtó
partíciót, és kattintson a Tovább gombra.
5. fejezet
Hibaelhárítás
A D meghajtó egy részén tárolja a rendszer a Samsung
helyreállító megoldás által használt rendszerkép biztonsági
másolatát. A Windowst a C meghajtóra ajánlott telepíteni.
Ha az adott partíció korábbi Windows telepítőfájlokat
tartalmaz, üzenet jelenik meg és közli, hogy a rendszer
áthelyezi a fájlokat és mappákat a Windows.old mappába.
Kattintson az OK gombra.
a Windows telepítés.
6 AFolytatódik
számítógép 3-szor újraindul telepítés közben.
Ha újraindulás után megjelenik a Press any key to
boot from CD or DVD... (CD-ről vagy DVD-ről való
rendszerbetöltéshez nyomjon meg egy billentyűt...)
üzenet, ne nyomjon meg egyetlen gombot sem.
Regisztráljon egy felhasználót a Windows képernyőjén
7 megjelenő
utasítások szerint.
Ha kész a regisztráció, megjelenik a Windows Asztal
8 képernyő.
A számítógép problémamentes használatához ajánlott a
szükséges szoftver telepítése.
117
Windows újratelepítése (opcionális)
A Windows újratelepítése sikertelen indítás
esetén
Ha nem indul el a Windows, indítsa el a SYSTEM RECOVERY
MEDIA (RENDSZER-HELYREÁLLÍTÓ) ADATHORDOZÓRÓL, melyről
újratelepítheti az operációs rendszert.
Helyezze be a SYSTEM RECOVERY MEDIA (RENDSZER1 HELYREÁLLÍTÓ)
ADATHORDOZÓT a DVD-meghajtóba, és
indítsa újra a számítógépet.
Ha újraindítás közben megjelenik a Press any key to
2 boot
from CD or DVD... (CD-ről vagy DVD-ről való
rendszerbetöltéshez nyomjon meg egy billentyűt...)
üzenet, nyomjon le egy tetszőleges gombot.
3
Rövid idő után megjelenik az opciókat (pl. Nyelv, Idő,
Billentyűzet stb.) tartalmazó ablak. Hagyja jóvá a beállításokat,
és kattintson a Tovább gombra.
Amikor megjelenik a Windows telepítésVtó képernyője,
4 kattintson
a Telepítés gombra.
5. fejezet
Hibaelhárítás
118
Az operációs rendszer verziójától függően előfordulhat, hogy
ki kell választani az operációs rendszert. A Tovább gombra
kattintva megjelenik az 5. lépést tartalmazó képernyő.
A Felhasználói licencszerződés képernyő megjelenésekor
5 válassza
az Elfogadom a licencfeltételeket pontot, majd
kattintson a Tovább gombra.
Az operációs rendszer verziójától függően előfordulhat, hogy
ez a képernyő nem jelenik meg.
megjelenik a telepítés típusát kérő ablak, kattintson
6 azAmikor
Custom (Egyéni) opcióra.
Az operációs rendszer verziójától függően előfordulhat, hogy
ez a képernyő nem jelenik meg.
Amikor megjelenik az operációs rendszer telepítésének
7 helyét
kérdező ablak, válassza ki a megfelelő lemezmeghajtó
partíciót, és kattintson a Tovább gombra.
A D meghajtó egy részén tárolja a rendszer a Samsung
helyreállító megoldás által használt rendszerkép biztonsági
másolatát. A Windowst a C meghajtóra ajánlott telepíteni.
Windows újratelepítése (opcionális)
•• Ha a Drive Options (Advanced) (Meghajtó beállításai
(Speciális)) lehetőségre kattint, partíciót törölhet,
formázhat, hozhat létre vagy bővíthet ki. Kattintson az
egyik funkcióra, majd kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
•• Ha az adott partíció korábbi Windows telepítőfájlokat
tartalmaz, üzenet jelenik meg és közli, hogy a rendszer
áthelyezi a fájlokat és mappákat a Windows.old
könyvtárba. Kattintson az OK gombra.
következő lépések megegyeznek a Windows telepítésének
8 7.A lépésével
kezdődő műveletsorral.
5. fejezet
Hibaelhárítás
119
Kérdések és válaszok
A rendszeren előforduló hibákat kereshet, és megtekintheti a
kapcsolódó megoldásokat. Ezen kívül megtekintheti a számítógép
működtetéséhez kapcsolódó anyagokat.
5. fejezet
Hibaelhárítás
merevlemez Windows operációs rendszerben
K2. Afeltüntetett
kapacitása eltér a termékspecifikációban
foglaltaktól.
V
A tárolóeszköz (HDD) gyártó által számított kapacitásának
alapja, hogy 1 KB = 1000 byte. Az operációs rendszer
(Windows) azonban abból indul ki, hogy az eszköz kapacitása
1 KB = 1024 byte, és ezért a merevlemez Windows operációs
rendszerben feltüntetett kapacitása kisebb, mint a tényleges
kapacitás.
A Windows operációs rendszerben feltüntetett kapacitás
kisebb lehet a ténylegesnél, mert a Windowson kívül néhány
más program is foglal helyet a merevlemezen.
Az Recovery szoftvert tartalmazó típusok esetében a
merevlemez Windows operációs rendszerben feltüntetett
kapacitása kisebb lehet a ténylegesnél, mert az Recovery
kb. 5–20 GB rejtett területet használ a merevlemezből a
helyreállító rendszerkép tárolására; az említett rejtett terület
pedig nem számít bele a Windows számára elérhető teljes
méretbe.
Az Recovery mérete típustól függően eltérő; ez az
alkalmazott programok különböző mérete miatt van így.
Visszaállítással kapcsolatos tudnivalók
K1. Mi az a helyreállítási terület?
V
A Samsung számítógépeken található egy extra partíció,
mely a számítógép helyreállítására és a fájlok biztonsági
mentésére szolgál. (Csak az Recovery programmal
rendelkező típusok esetén.)
120
Ezt a partíciót helyreállítási területnek nevezik, amely az
operációs rendszerből és az alkalmazásprogramokból álló
helyreállító rendszerképet tartalmaz.
Kérdések és válaszok
K3.
V
Ez a számítógép állapota (az operációs rendszerrel, adott
illesztőprogramokkal, szoftverekkel stb. együtt), amelyet a
szoftver adatfájllá alakít át. Ez a számítógép helyreállításához
szükséges, és a számítógép merevlemeze tartalmazza. A 64
GB-nál kisebb kapacitású tárolóeszközöknél azonban nincs
ilyen a kis kapacitás miatt.
A számítógép beállításait a Windows rendszerbe integrált
Számítógép-helyreállító funkcióval is visszaállíthatja.
Bővebb tájékoztatást a Súgóban, a Helyreállítás funkcióval
foglalkozó részben talál.
121
A Windows rendszerrel kapcsolatos tudnivalók
Mi az a helyreállítási képfájl?
állíthatok helyre olyan számítógépet, amely
K4. Hogyan
nem rendelkezik Recovery programmal?
V
5. fejezet
Hibaelhárítás
K1. Nem találom a számítógép Kikapcsolás gombját.
V • É
rintőképernyő:
- É rintse meg a Gombok > Beállítások > Főkapcsoló >
Leállítás lehetőséget.
-H
osszan érintse meg a Kezdőképernyő gombot, és
válassza ki a Leállítás vagy kijelentkezés > Leállítás
lehetőséget.
• Érintőpad/egér:
-K
attintson a Gombok > Beállítások > Főkapcsoló >
Leállítás lehetőségre.
- J obb gombbal kattintson a Kezdőképernyő gombra,
majd kattintson a Leállítás vagy kijelentkezés > Leállítás
lehetőségre.
Kérdések és válaszok
K2. Az alkalmazás eltűnt a kezdőképernyőről.
5. fejezet
Hibaelhárítás
már jól ismerem a Windows 7-et, szeretném,
K3. Mivel
ha az asztal képernyő ugyanúgy jelenne meg, mint a
Windows 7-ben.
V • É
rintőképernyő:
1. Húzza felfelé az ujját a Kezdőképernyőn.
2. Megjelenik az összes telepített alkalmazás mozaikja.
3. Hosszan érintse meg a hozzáadni kívánt alkalmazást, majd
érintse meg a Rögzítés a kezdőképernyőre lehetőséget.
• Érintőpad/egér:
1. A számítógépre telepített összes alkalmazás mozaikos
megjelenítéséhez kattintson a bal alsó ikonra
a
Kezdőképernyőn.
2. Jobb kattintás az alkalmazásra, majd válassza a Rögzítés
a kezdőképernyőre lehetőséget, hogy megjelenjen a
Kezdőképernyőn a csempék között.
122
V
Ha azt szeretné, hogy a Windows 7-hez hasonlóan rögtön az
asztal jelenjen meg, tegye a következőt.
Kattintson jobb gombbal az asztal alján látható tálcára,
kattintson a Tulajdonságok > Navigáció fülre, majd jelölje
be az Asztal megjelenítése a kezdőképernyő helyett
bejelentkezéskor és a képernyőn lévő összes alkalmazás
bezárásakor lehetőségre.
K4. Hogyan távolíthatok el egy alkalmazást?
V
Kattintson az asztalon a Gombok menü > Beállítások >
Vezérlőpult > Program eltávolítása.
Vagy jobb gombbal kattintson a Kezdőképernyő gombra,
és a Programok és szolgáltatások lehetőségre.
Kattintson a programra. Ezután kattintson a Remove
(Eltávolítás) gombra.
Kérdések és válaszok
K5.
Hogyan módosíthatom a képernyőbeállításokat, a
környezeti beállításokat, a színt stb.?
5. fejezet
Hibaelhárítás
K7.
123
El szeretném távolítani az előre telepített Windows
8 vagy Windows 8.1 operációs rendszert, és másik
operációs rendszert szeretnék telepíteni.
V
Kattintson a Gombok > Beállítások > Gépház > Gép és
eszközök menüpontra. Elvégezheti az operációs rendszer
beállításait, például a képernyődizájn stb. beállítását.
V
A számítógép részletes beállításához kattintson az asztalon a
Gombok menü > Beállítások > Vezérlőpult pontra.
Ha másik operációs rendszert szeretne telepíteni
számítógépére, akkor előbb meg kell változtatnia a BIOSbeállításokat.
Ugyanúgy beállíthatja a számítógépet, ahogyan a meglévő
Windows rendszerek esetében.
További információ a http://www.samsung.com honlapon, az
Ügyféltámogatás > Hibaelhárítás menüpontban olvasható.
Keressen rá a Windows 8 vagy Windows 8.1 rendszerre, és
tekintse meg az adott problémára kapott találatokat.
K6.
V
A HTML5 webszabványnak megfelelő, kezdőképernyőn
rögzített Internet Explorer nem támogatja az Active X
vezérlőt, az asztali Internet Explorer azonban igen.
Active X nem fut a kezdőképernyőn rögzített Internet
Explorer alatt.
► Az Active X aktiválása:
Ha a jobb gombbal az Internet Explorer fölé kattint,
megjelenik a következő képernyő. Nyomja meg a
gombot, majd kattintson a Megtekintés az asztalon
lehetőségre. Az Active X most már engedélyezve van.
képernyőn átfedik egymást a karakterek, illetve
K8. Akisebb
a betűméret.
V
Ha a betűméret túl nagyra vagy túl kicsire van állítva, a
képernyőn átfedésbe kerülnek a karakterek, így a szöveg
nehezen olvasható.
Az asztalon kattintson a jobb egérgombbal egy üres
területre, majd kattintson a Személyre szabás > Képernyő
> Minden elem méretének megváltoztatása menüpontra,
majd kattintson az Alkalmaz gombra.
Kérdések és válaszok
A kijelzővel kapcsolatos tudnivalók
5. fejezet
Hibaelhárítás
124
Hanggal kapcsolatos tudnivalók
HDMI porton keresztül való csatlakozás után az
K1. AAsztal
nem fér el TV-készülék képernyőjén.
hallok hangot a TV-készülékből a HDMI porton
K1. Nem
keresztüli csatlakoztatás után.
V
V
A Graphics Control Panel (Videokártya vezérlőpultja)
panelon adja meg a képernyő beállításait.
Kattintson a jobb egérgombbal az Asztalra, majd válassza
a Grafikus tulajdonságok > Megjelenítő > Általános
pontot. A Horizontal Ratio (Vízszintes oldalarány) és
Vertical Ratio (Függőleges oldalarány) beállításokat
megadva módosítsa a képernyőt, majd kattintson az OK
gombra.
► Intel videokártyák esetén
► AMD videokártyák esetén
1. Kattintson a jobb egérgombbal az Asztalra, és válassza
a Graphics Properties (Grafikus tulajdonságok) >
Desktop and Display (Asztal és képernyő) > My Digital
Flat Panel (Digitális síkmonitor) > Expansion Options
(Digital Flat Panel) (Kiterjesztési lehetőségek (Digitális
síkmonitor)) pontot.
2. A vezérlősávot módosítva állítsa be a TV-készülék sarkait,
majd kattintson az Apply (Alkalmazás) gombra.
1. Kattintson jobb egérgombbal az Asztalon lévő tálcára,
majd kattintson a Play Device (Lejátszóeszközök)
lehetőségre.
2. Változtassa a beállítást a Digital Audio (HDMI) (Digitális
hang (HDMI)), HDMI device (HDMI eszköz), HDMI Output
(HDMI kimenet) vagy egyéb lehetőségre, majd kattintson
a Set as Default (Beállítás alapértelmezésként) gombra.
Ezután kattintson az OK gombra.
Egyéb
keresztül nem tudom DOS-ban
K1. USB-eszközön
elindítani a számítógépet.
V
Ha USB-eszközön keresztül, DOS-ban szeretné elindítani
a számítógépet, először a BIOS beállítások Advanced
menüjének Fast BIOS Mode pontjában adja meg a
Disabled beállítást.
6. fejezet
Függelék
Fontos biztonsággal kapcsolatos tudnivalók
126
Alkatrészek és tartozékok cseréje
128
Megfelelőségi nyilatkozatok
130
WEEE Szimbólumra Vonatkozó Információk
142
TCO-tanúsítvánnyal rendelkezik
(csak a megfelelő modellek esetén)
143
Termékspecifikációk
144
Fogalomtár
146
Fontos biztonsággal kapcsolatos tudnivalók
Biztonsági előírások
A rendszer tervezése megfelel az informatikai berendezésekre
vonatkozó legújabb biztonsági szabványoknak; ezt a számítógép
tesztelése is alátámasztja. A termék biztonságos használatának
szavatolása érdekében azonban fontos, hogy a terméken és a
mellékelt dokumentációban található biztonsági utasításokat
minden esetben szem előtt tartsák.
Kövesse az utasításokban foglaltakat, mert így megelőzhető a
személyi sérülés és a rendszer károsodása.
A rendszer beállítása
•• A rendszer használata előtt olvassa el és kövesse a terméken
és a mellékelt dokumentációban található utasításokat. Őrizze
meg a biztonságra és használatra vonatkozó utasításokat.
•• Ne használja a számítógépet víz vagy hőforrás, például fűtőtest
közelében.
6. fejezet
Függelék
126
•• Ha a számítógép rendelkezik feszültségválasztó kapcsolóval,
ellenőrizze, hogy az az Ön régiójának megfelelő állásban van-e.
•• A számítógépen látható nyílások szellőzési célokra szolgálnak.
Ne blokkolja vagy takarja el a nyílásokat. A munkaterület
kialakításakor ügyeljen arra, hogy megfelelő távolság (15 cm)
legyen a számítógép körül a megfelelő szellőzés érdekében.
Tilos tárgyakat helyezni a számítógép szellőzőnyílásaiba.
•• Ügyeljen arra, hogy a számítógépház alján levő
ventilátornyílások szabadon legyenek. Ne helyezze a
számítógépet puha felületre; ellenkező esetben blokkolja a
készülék alján levő szellőzőket.
•• Hosszabbítókábel használatakor ügyeljen arra, hogy az ahhoz
csatlakoztatott valamennyi eszköz együttes teljesítménye ne
haladja meg a hosszabbítóét.
•• A fényes keretű kijelzővel rendelkező notebook számítógépek
esetén a felhasználónak gondosan kell megválasztania
a notebook helyét, mivel a keret zavaró mértékben
visszatükrözheti a környezeti fényeket és a fényes felületeket.
•• Állítsa a rendszert stabil felületre.
•• A számítógépet kizárólag az adatcímkén felsorolt áramforrásról
szabad működtetni.
•• Gondoskodjon arról, hogy a számítógép működtetéséhez
használt elektromos aljzat könnyen hozzáférhető legyen tűz
vagy rövidzárlat esetén.
Ver 3.4
Fontos biztonsággal kapcsolatos tudnivalók
6. fejezet
Függelék
127
Mire kell figyelni használat közben
A notebook biztonságos használata
•• Ne lépjen rá a tápkábelre, és ne állítson rá tárgyakat.
1. Különböző eszközök telepítése és használata esetén tekintse át
a használati útmutató biztonsági előírásait.
•• Ne öntsön/ejtsen rá semmit a készülékre. Leginkább úgy
kerülheti ezt el, ha nem eszik vagy iszik a számítógép
közelében.
•• Vannak olyan számítógépek, melyeken cserélhető CMOS
akkumulátor található az alaplapon. A CMOS akkumulátor nem
megfelelő cseréje robbanásveszélyt okozhat. A gyártó által
ajánlott, az eredetivel megegyező vagy ahhoz hasonló típusúra
cserélje ki az akkumulátort.
Az akkumulátorokat a gyártó utasításainak megfelelően
selejtezze le. A CMOS akkumulátor cseréjét bízza szakemberre.
•• A kikapcsolt számítógépben továbbra is van kis mennyiségű
áram.
Az áramütés elkerülése érdekében a készülék tisztítása előtt
minden esetben válassza le a tápkábeleket és húzza ki az
akkumulátor- és modemkábeleket a fali aljzatból.
•• Válassza le a rendszert a hálózatról és forduljon szakemberhez,
ha:
– Megsérült a tápkábel vagy a csatlakozó.
– Folyadék került a rendszerbe.
– A rendszer nem működik megfelelően annak ellenére, hogy
betartja a használati útmutatóban foglaltakat.
– A számítógép leesett vagy a ház megsérült.
– A rendszer teljesítménye megváltozik.
2. Az eszközöket csak a vonatkozó műszaki specifikációban
szereplő berendezésekkel szabad használni.
3. Ha égett szagot érez a számítógép körül, vagy abból füst száll
fel, kapcsolja ki és távolítsa el az akkumulátort. Vizsgáltassa át a
számítógépet szakemberrel, és csak azt követően vegye ismét
használatba.
4. Az eszközök szervizelését és javítását a hivatalos
szervizközpontokban kell elvégeztetni.
5. Ne használja úgy a hordozható számítógépet huzamosabb
ideig, hogy annak felülete közvetlenül érintkezik a bőrével.
A számítógép felületének hőmérséklete megemelkedik normál
használat közben (különösen hálózati áram esetén). A bőrrel
való tartós érintkezés kellemetlen érzést válthat ki, vagy akár
égést is okozhat.
Alkatrészek és tartozékok cseréje
Kizárólag a gyártó által ajánlott alkatrészeket és tartozékokat
szabad használni.
A tűzveszélyt AWG 26 vagy annál nagyobb
telekommunikációs kábel használatával csökkentheti.
Tilos a számítógépet veszélyesnek minősített helyen
használni. Ide tartoznak az egészségügyi és fogászati
rendelők, az oxigéndús környezet, illetve az ipari területek.
6. fejezet
Függelék
128
Lézerbiztonság
A CD- vagy DVD-meghajtóval rendelkező számítógépek
megfelelnek a vonatkozó biztonsági szabványoknak, így az IEC
60825-1 szabványnak is. Az egységekben levő lézereszközök az
Egyesült Államok Egészségügyi Minisztériumának (DHHS; US
Department of Health and Human Services) sugárzási szabvány
besorolása szerint 1-es osztályú lézertermékeknek („Class 1 Laser
Products”) minősülnek. Az egység szervizelését - amennyiben
szükséges-, a hivatalos szervizek végzik.
Az akkumulátor leselejtezése
•• A lézer biztonságos használata:
Ne helyezze az akkumulátorokat és a nem eltávolítható
akkumulátorokkal rendelkező készülékeket a háztartási
hulladék közé.
A már nem használható, illetve nem utántölthető akkumulátorok
leselejtezéséről érdeklődjön a Samsung telefonos
ügyfélszolgálatánál.
A használt akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően
selejtezze le.
HA NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚRA CSERÉLI AZ AKKUMULÁTORT,
FENNÁLL A ROBBANÁS VESZÉLYE.
A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROKAT AZ ELŐÍRÁSOKNAK
MEGFELELŐEN SELEJTEZZE LE.
A jelen útmutatóban nem szereplő vezérlők alkalmazása,
átalakítások, illetve a leírtaktól eltérő műveletek
végrehajtása veszélyes sugárterheléshez vezethet.
A lézersugár-terhelés elkerülése érdekében ne próbálja
meg kinyitni a CD- vagy DVD-meghajtó dobozát.
•• 1M osztályú lézersugárzást tapasztalhat, ha a működő rész
nyitva van.
Optikai eszközökkel ne tekintsen bele közvetlenül.
•• 3B osztályú láthatatlan lézersugárzás lép fel, ha nyitva van.
Kerülje a sugárral való érintkezést.
Alkatrészek és tartozékok cseréje
A hálózati adapter csatlakoztatása és
leválasztása
A berendezést olyan helyen kell elhelyezni, ahol van könnyen
elérhető aljzat.
Ne a kábelnél fogva húzza ki a tápvezetéket.
A tápkábelre vonatkozó követelmények
A számítógéphez mellékelt tápkábel szett (fali csatlakozó,
kábel és hálózati adapter) megfelel a vásárlás helyén érvényes
követelményeknek.
A számítógép más országokban való használatához a tápkábel
szettnek az ott érvényes feltételeknek kell eleget tennie. A
tápkábelre vonatkozó további információkért forduljon a hivatalos
forgalmazóhoz, viszonteladóhoz vagy szervizhez.
6. fejezet
Függelék
129
Általános követelmények
Az alábbiakban felsorolt követelmények valamennyi országra
érvényesek:
•• Az összes tápkábel szettet előzetesen engedélyeztetni kell
annak az országnak egy akkreditált ellenőrzőintézetével,
amelyben a tápkábelt használni fogják.
•• A tápkábel szettnek minimálisan 7 A áramkapacitással és 125
vagy 250 VAC névleges feszültséggel kell rendelkeznie, az
ország villamosenergia rendszerének megfelelően. (CSAK AZ
EGYESÜLT ÁLLAMOKRA VONATKOZIK)
•• Az alkalmazáscsatolónak meg kell felelnie az EN 60 320/IEC
320 szabvány C7 (vagy C5) lapján meghatározott csatlakozóval
szemben támasztott követelményeknek a számítógép
alkalmazás-bemenetébe való illeszkedéshez.
Megfelelőségi nyilatkozatok
Vezeték nélküli eszközökre vonatkozó útmutató
(2,4 GHz-es vagy 5 GHz-es sáv esetén)
A notebook a 2,4 GHz-es / 5 GHz-es sávban működő, alacsony
teljesítményű, rádió LAN-típusú eszközöket (rádiófrekvenciás
vezeték nélküli kommunikációs eszközök) tartalmazhat (beépítve).
A következő rész a vezeték nélküli eszközök használatára
vonatkozó általános tudnivalókat tartalmazza.
A meghatározott országokra vonatkozó korlátozások,
figyelmeztetéseket és egyéb szempontok felsorolását az adott
országra vonatkozó részek tartalmazzák. A rendszer vezeték
nélküli eszközeit csak azokban az országokban szabad használni,
melyeket a számítógép adattábláján található hírközlési felügyelet
által kiadott jóváhagyási jel tartalmaz.
Ha az Ön országa nem szerepel a felsorolásban, a vonatkozó
követelményekről érdeklődjön a helyi hírközlési felügyeletnél.
A vezeték nélküli eszközökre szigorú előírások vonatkoznak, és
előfordulhat, hogy tilos a használatuk.
A notebookba beépített vezeték nélküli eszköz(ök)
rádiófrekvenciás mezőjének erőssége jóval az aktuális nemzetközi
rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó határértékek alatt van. A
notebookba beépített vezeték nélküli eszközök a rádiófrekvenciás
biztonsági szabványok és ajánlások által megengedettnél kisebb
energiát bocsátanak ki, ezért a gyártó biztonságos használatra
alkalmasnak tekinti az eszközöket. A teljesítményszintektől
függetlenül ajánlott az elővigyázatosság; normál használat
során ajánlott az emberi érintkezést a lehető legminimálisabbra
csökkenteni.
6. fejezet
Függelék
130
Vannak olyan körülmények, melyek a vezeték nélküli eszközök
használatának korlátozását követelik meg. A leggyakoribb
korlátozásokat a következő oldalon találhatja:
• A rádiófrekvenciás vezeték nélküli kommunikáció zavart
okozhat az utasszállító repülőgépek berendezéseinek
működésében. A jelenleg érvényes repülésszabályozás
értelmében, utazás közben ki kell kapcsolni a vezeték
nélküli eszközöket.
Például a 802.11ABGN (más néven vezeték nélküli Ethernet
vagy Wi-Fi) szabványnak megfelelő, illetve a Bluetooth
kommunikációs eszközök vezeték nélküli kommunikációs
eszközök.
• Olyan körülmények között, ahol a más eszközökkel
való interferencia bizonyítottan káros, vagy károsnak
ítélt, korlátozott, illetve tilos lehet a vezeték nélküli
eszközök használata. Korlátozottan, illetve egyáltalán
nem használhatók vezeték nélküli eszközök többek
között a repülőgépeken, kórházakban, az oxigénben
vagy gyúlékony gázokban gazdag környezetben. Ha
olyan környezetben tartózkodik, melyről nem tudja,
engedélyezettek-e a vezeték nélküli eszközök, használat
előtt érdeklődjön az illetékes hatóságoknál, és kérjen
engedélyt az eszköz használatára.
Megfelelőségi nyilatkozatok
• Az országok eltérő módon korlátozzák a vezeték nélküli
eszközök használatát. Az Ön által megvásárolt számítógép
vezeték nélküli eszközt tartalmaz, ezért ha más országba
utazik, tájékozódjon a helyi hírközlési felügyeletnél a
vezeték nélküli eszközökre vonatkozó, célországban
érvényes korlátozásokról.
• A beépített vezeték nélküli eszközt tartalmazó készüléket
csak abban az esetben használja, ha a számítógép teljesen
összeszerelt állapotban van, illetve az összes burkolata és
árnyékolója a helyén van.
• A vezeték nélküli eszközöket a felhasználó nem javíthatja.
Tilos az eszközök átalakítása. A vezeték nélküli eszköz
módosítása semmissé teszi annak használati jogát.
Az eszköz szervizelésével kapcsolatban forduljon a termék
gyártójához.
• Csak olyan eszközillesztő programokat használjon, melyek
a termék használati országában engedélyezettek.
További információkért lásd a gyártó által biztosított
rendszer-helyreállító készletet (System Restoration
Kit), vagy forduljon a műszaki támogatást nyújtó
munkatársakhoz.
6. fejezet
Függelék
131
Amerikai Egyesült Államok
Az Egyesült Államokra és Kanadára érvényes biztonsági
előírások és nyilatkozatok
Tilos az antennát adás és vétel közben megérinteni.
Adás közben ne tartsa a rádiót magába foglaló egységet úgy,
hogy az antenna nagyon közel legyen a testéhez, vagy érintse azt,
különös tekintettel az arcára és szemére.
A rádióadót csak csatlakoztatott antennával használja, illetve úgy
végezzen vele adatátvitelt, ellenkező esetben az adó károsodhat.
Különleges környezetben való használat:
használhatók a vezeték nélküli eszközök; a korlátozás mértékét az
adott hely biztonságért felelős személy állapítja meg.
A vezeték nélküli eszközök repülőgépeken történő használatát a
Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) szabályozza.
A vezeték nélküli eszközök használata kórházakban az adott
intézmény által megállapított mértékben korlátozott.
Robbanóeszköz közelségére vonatkozó Vigyázat
Tilos a hordozható adóegységet (pl. vezeték nélküli hálózati
eszköz) árnyékolással nem rendelkező robbanóanyagok
közelében, illetve egyéb robbanásveszélyes környezetben
használni, kivéve, ha az eszközt úgy alakították át, hogy
alkalmas legyen az adott használatra.
Megfelelőségi nyilatkozatok
Repülőgépen történő használatra vonatkozó
figyelmeztetések
Az FCC (Szövetségi Hírközlési Felügyelet) és az FAA (Szövetségi
Légügyi Hivatal) szabályozásban tiltja a rádiófrekvenciás
vezeték nélküli eszközök repülés közbeni használatát, mert
az azok által kibocsátott jelek interferenciát okozhatnak a
repülőgép műszereiben.
Egyéb vezeték nélküli eszközök
A vezeték nélküli hálózat egyéb eszközeire vonatkozó
biztonsági előírások: Erről lásd a vezeték nélküli Ethernetcsatlakozókhoz vagy a vezeték nélküli hálózat egyéb eszközeihez
mellékelt dokumentációt.
A 15. szakasz szerinti rádióadó jellegű eszköz nem okoz
interferenciát az azonos frekvencián működő eszközökben.
Az említett termék bármilyen, az Intel által kifejezetten nem
engedélyezett átalakítása semmissé teheti a felhasználó jogát
az eszköz használatára.
6. fejezet
Függelék
132
Az FCC-előírások 15. szakaszának megfelelő nem
üzemszerű rádióadó
Az eszköz megfelel az FCC-előírások 15. szakaszában foglaltaknak.
Az eszköz használata két feltételhez kötött: (1) Az eszköz nem
okozhat káros interferenciát, és (2) el kell viselnie az őt érő
interferenciát, így a nemkívánatos működést okozót is.
Az eszköz tesztelésen esett át, melynek eredményeképpen
megállapításra került, hogy megfelel az FCC-előírások 15.
szakaszában leírt, a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó
határértékeknek.
A határértékek úgy kerültek megállapításra, hogy a
lakókörnyezetben történő használat esetén ésszerű védelmet
nyújtsanak a káros interferenciák ellen.
A készülék rádiófrekvenciás energiát termel, használ és
bocsáthat ki; ha nem az előírásoknak megfelelően helyezik
el és használják, káros interferenciát okozhat, ami a termék
megfelelő elhelyezésével kiküszöbölhető. Ha a készülék
zavarja a rádió- és televízióvételt – amiről a készülék kiés bekapcsolásával győződhet meg –, a felhasználó a
következőképpen kísérelheti meg a zavar elhárítását:
•• Tájolja át vagy helyezze át máshová a vevőantennát.
•• Növelje a készülék és a vevőberendezés közötti távolságot.
•• Csatlakoztassa a készüléket olyan fali aljzatba, amely más
áramkörön van, mint a vevőberendezés.
•• Kérje a forgalmazó, illetve tapasztalt rádió- vagy
tévészerelő segítségét.
Megfelelőségi nyilatkozatok
A felhasználó szükség szerint kérje a forgalmazó, illetve tapasztalt
rádió- vagy tévészerelő segítségét vagy tanácsát. A következő
kiadvány tanulmányozása is hasznos lehet: „Something About
Interference” (Röviden az interferenciáról)
A kiadvány hozzáférhető az FCC helyi irodáiban. A vállalat
nem felel a készülék nem engedélyezett átalakításából vagy
az előírt csatlakozókábelek és berendezések más eszközökkel
való helyettesítéséből, illetve azok használatából eredő rádióvagy televízióvételt érő interferencia kialakulásáért. Ennek
megszűntetése a felhasználó felelőssége. Csak árnyékolt kábelek
használata engedélyezett.
Az FCC-előírások 15. szakaszának megfelelő üzemszerű
rádióadó
(2,4 GHz-es vagy 5 GHz-es sáv esetén)
A notebook a 2,4 GHz-es / 5 GHz-es sávban működő, alacsony
teljesítményű, rádió LAN-típusú eszközöket (rádiófrekvenciás
vezeték nélküli kommunikációs eszközök) tartalmazhat (beépítve).
Az ebben a részben foglaltak csak abban az esetben érvényesek,
ha a rendszer tartalmazza az említett eszközöket. A vezeték nélküli
eszközök jelenlétét a készülékházon lévő címkén ellenőrizheti.
Az esetlegesen a rendszerben lévő vezeték nélküli eszköz
használata az Amerikai Egyesült Államokban csak akkor
engedélyezett, ha a készülékházon lévő címkén szerepel egy FCCazonosítószám.
6. fejezet
Függelék
133
Az eszköz csak beltéri használatra alkalmas, mert az 5,15-5,25 GHzes frekvenciasávban működik. Az FCC előírásai szerint a terméket
beltérben, az 5,15–5,25 GHz-es frekvenciasávban kell használni
annak érdekében, hogy csökkenthető legyen az azonos csatornát
használó mobil műholdas rendszereket érő káros interferencia. Az
5,25–5,35 GHz-es és 5,65–5,85 GHz-es sávok elsődleges használói
a nagyteljesítményű radarberendezések. A radarállomások
interferenciát okozhatnak és/vagy károsíthatják az eszközt.
Az eszköz használata két feltételhez kötött: (1) Az eszköz nem
okozhat káros interferenciát, és (2) el kell viselnie az őt érő
interferenciát, ideértve a nemkívánatos működést okozót is.
A vezeték nélküli eszközöknek nincsenek a felhasználó által
javítható elemei. Tilos az eszközök átalakítása.
A vezeték nélküli eszköz módosítása semmissé teszi annak
használati jogát. Az eszköz szervizelésével kapcsolatban
forduljon a termék gyártójához.
Megfelelőségi nyilatkozatok
Egészségügyi és biztonsági tudnivalók
Rádiófrekvenciás sugárzás
A termék tanúsításával (SAR) kapcsolatos tudnivalók
A termék beépített rádióadó és -vevő egységgel rendelkezik. Úgy
tervezték és gyártották, hogy az általa kibocsátott rádiófrekvenciás
sugárzás ne haladja meg az USA-beli Szövetségi Kommunikációs
Bizottság (Federal Communications Commission– FCC)
rádiófrekvenciás energiakibocsátásra vonatkozó határértékeit. Az
FCC a határértékek meghatározásakor két szakértő szervezet, az
Amerikai Sugárzásvédelmi és -mérési Tanács (National Council
on Radiation Protection and Measurement – NCRP), valamint a
Villamos- és Elektronikai Mérnökök Intézete (Institute of Electrical
and Electronics Engineers – IEEE) ajánlását vette alapul. Az
ajánlásokat mindkét esetben ipari, állami és akadémiai tudósok és
mérnökök állapították meg a rádiófrekvenciás energia biológiai
hatásaival foglalkozó tudományos irodalom alapos vizsgálatát
követően.
Az FCC által megállapított, vezeték nélküli eszközökre vonatkozó
sugárzási határérték neve fajlagos elnyelési tényező (SAR).
A SAR-érték azt mutatja meg, hogy az emberi test mennyi
rádiófrekvenciás energiát nyel el, mértékegysége pedig watt/
kilogramm (W/kg). Az FCC előírásai szerint a vezeték nélküli
eszközök nem léphetik át az 1,6 W/kg biztonsági határértéket. Az
FCC a sugárzási határérték megállapításakor számolt egy bizonyos
biztonsági ráhagyással is a felhasználók védelme érdekében és a
mérésekből adódó eltérések miatt.
6. fejezet
Függelék
134
A SAR-teszteket az FCC által elfogadott, vezeték nélküli átvitelre
vonatkozó szabványos működési feltételek mellett kell elvégezni,
a különböző frekvenciasávokban mért legmagasabb értéket pedig
fel kell tüntetni. Habár a SAR-érték a legmagasabb hitelesített
teljesítmény mellett kerül meghatározásra, a készülék működés
közben mérhető SAR-értéke általában jóval a maximum érték alatt
van. Ez azért van, mert a készülék a hálózati feltételektől függően
különböző teljesítményszinteken működik. Általában minél
közelebb van a vezeték nélküli bázisállomás antennájához, annál
alacsonyabb a kimeneti teljesítmény.
Az új modellek forgalomba hozatala előtt el kell végezni a
teszteket, és el kell látni a készüléket FCC-tanúsítvánnyal, amely
bizonyítja, hogy nem lépik túl az FCC által meghatározott
sugárzási határértéket. Valamennyi modellt le kell teszteli az FCC
által előírt helyeken (pl. altest).
Ezt a modellt teszteltük a test közvetlen közelében történő
használat mellett, és a termékhez kifejlesztett Samsung
gyártmányú kellékek használata esetén megfelelt az FCC
rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó előírásainak. A fenti
korlátozások be nem tartása az FCC rádiófrekvenciás sugárzásra
vonatkozó irányelveinek megszegését eredményezheti.
A jelen és a többi modell SAR-adatai megtekinthetők az interneten,
a http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ honlapon. A honlapon használja
a termék külsején található FCC azonosítószámot. Bizonyos
esetekben az azonosítószám megtekintéséhez el kell távolítani az
akkumulátort. Ha megtalálta az adott termék FCC azonosítószámát,
kövesse a honlapon található utasításokat, és tekintse meg az adott
termékre vonatkozó jellemző és maximális SAR-értéket.
Megfelelőségi nyilatkozatok
Kanada
Nem üzemszerű rádióadó az ICES-003 szerint
A digitális készülék rádiós zajkibocsátása nem haladja meg
a Kanadai Ipari Minisztérium (Industry Canada) által a rádiós
interferenciára vonatkozó szabályozásban, a B osztályú digitális
berendezésekre előírt, rádiós zajkibocsátásra megadott
határértékeket.
Üzemszerű rádióadó az RSS 210 szerint
Ez a készülék megfelel a Kanadai Ipari Minisztérium (Industry
Canada) RSS 210-es szabványának. Használata a következő két
feltételhez kötött: (1) az eszköz nem okozhat interferenciát, és (2)
el kell viselnie az őt érő interferenciát, ideértve a nemkívánatos
működést okozót is.
A berendezés hitelesítési száma előtt álló „IC” kifejezés arra
utal, hogy a berendezés megfelel a Kanadai Ipari Minisztérium
műszaki szabványának. A más eszközöket érintő potenciális
rádióinterferencia csökkentése érdekében az antenna típusát
és teljesítményét úgy kell megválasztani, hogy a kisugárzott
egyenértékű izotrop teljesítmény (EIRP) ne legyen nagyobb a
sikeres kommunikációhoz szükséges értéknél. A licencszolgáltatást
érő rádióinterferencia elkerülése érdekében az eszközt beltérben,
az ablaktól távol ajánlott használni, mert így biztosítható a
legjobb árnyékolás. A berendezés (vagy az adóantenna) kültéri
használatához licencengedély szükséges.
6. fejezet
Függelék
135
(2,4 GHz-es vagy 5 GHz-es sáv esetén)
A notebook a 2,4 GHz-es / 5 GHz-es sávban működő, alacsony
teljesítményű, rádió LAN-típusú eszközöket (rádiófrekvenciás
vezeték nélküli kommunikációs eszközök) tartalmazhat (beépítve).
Az ebben a részben foglaltak csak abban az esetben érvényesek,
ha a rendszer tartalmazza az említett eszközöket. A vezeték nélküli
eszközök jelenlétét a készülékházon lévő címkén ellenőrizheti.
Az esetlegesen a rendszerben lévő vezeték nélküli eszköz
használata Kanadában csak akkor engedélyezett, ha a
készülékházon lévő címkén szerepel egy, a Kanadai Ipari
Minisztérium (Industry Canada) által kiadott azonosítószám.
Az IEEE 802.11a szabvány szerinti vezeték nélküli LAN hálózat
esetén a termék az általa használt 5,15–5,25 GHz-es frekvenciasáv
miatt csak beltéri használatra alkalmas. A Kanadai Ipari
Minisztérium (Industry Canada) előírásai szerint a terméket
beltérben, az 5,15–5,25 GHz-es frekvenciasávban kell használni
annak érdekében, hogy csökkenthető legyen az azonos csatornát
használó mobil műholdas rendszereket potenciálisan érő káros
interferencia. Az 5,25–5,35 GHz-es és az 5,65–5,85 GHz-es sávok
elsődleges használói a nagyteljesítményű radarberendezések. A
radarállomások interferenciát okozhatnak és/vagy károsíthatják az
eszközt.
Az eszközhöz engedélyezett maximális antenna erősítő 6dBi,
mert így szavatolható a kétpontú működés során az E.I.R.P
határértékeknek való megfelelés az 5,25–5,35 és 5,725–5,85 GHzes frekvenciatartományban.
Megfelelőségi nyilatkozatok
A notebookba esetlegesen beépített vezeték nélküli eszköz(ök)
kimeneti teljesítménye jóval a Kanadai Ipari Minisztérium (Industry
Canada) által megállapított határértékek alatt van.
Az eszköz használata két feltételhez kötött: (1) Az eszköz nem
okozhat káros interferenciát, és (2) el kell viselnie az őt érő
interferenciát, ideértve a nemkívánatos működést okozót is.
A licencszolgáltatást érő rádióinterferencia elkerülése
érdekében az eszközt beltérben, az ablaktól távol ajánlott
használni, mert így biztosítható a legjobb árnyékolás.
A berendezés (vagy az adóantenna) kültéri használatához
licencengedély szükséges.
A vezeték nélküli eszközöknek nincsenek a felhasználó által
javítható elemei. Tilos az eszközök átalakítása. A vezeték
nélküli eszköz módosítása semmissé teszi annak használati
jogát. Az eszköz szervizelésével kapcsolatban forduljon a
termék gyártójához.
6. fejezet
Függelék
Brazília
Este produto esta homologado pela ANATEL, de acordo com
os procedimentos regulamentados pela Resolucao 242/2000, e
atende aos requisitos tecnicos aplicados.
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não
tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo
de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário.
136
Megfelelőségi nyilatkozatok
Európai Unió
Az Európai Unióra vonatkozó CE-jelölés és
megfelelőségi nyilatkozatok
Az Európai Unió területén értékesítésre kerülő termékek CEjelöléssel (Conformité Européene) rendelkeznek, ami azt jelenti,
hogy a termék megfelel a vonatkozó irányelvekben és európai
szabványokban foglaltaknak.
A berendezés besorolása 2-es osztály.
A következő információk kizárólag a
berendezésekre vonatkoznak.
6. fejezet
Függelék
137
Az Európai Hírközlési Felügyelet engedélyére
vonatkozó információk (ha a termék rendelkezik az EU
által jóváhagyott rádióeszközzel)
A termék otthoni vagy irodai használatra szánt notebook
számítógép; a 2,4 GHz/5 GHz-es sávban működő, kis teljesítményű,
rádió LAN-típusú eszközöket (rádiófrekvenciás vezeték nélküli
kommunikációs eszközök) tartalmazhat (beépítve). Az ebben a
részben foglaltak csak abban az esetben érvényesek, ha a rendszer
tartalmazza az említett eszközöket. A vezeték nélküli eszközök
jelenlétét a készülékházon lévő címkén ellenőrizheti.
jelöléssel ellátott
Európai irányelvek
Jelen informatikai berendezés tesztelési folyamaton ment
keresztül, melynek eredményeképpen a gyártó kijelenti, hogy a
termék megfelel a következő európai irányelveknek:
•• EMC irányelv 2004/108/EK
•• Kisfeszültségű berendezések irányelv 2006/95/EK
•• Rádióberendezések és távközlési végberendezések, valamint
megfelelőségük kölcsönös elismerése (R&TTE) 1999/5/EK
A rendszer részét képező vezeték nélküli eszközök csak abban az
esetben használhatók az Európai Unióban, illetve a kapcsolódó
területeken, ha azok
jelöléssel rendelkeznek, melyhez egy
tanúsító szervezet által kibocsátott regisztrációs szám társul, és
a terméken található címkén meglátható az erre figyelmeztető
szimbólum.
jelöléssel rendelkeznek, melyhez egy tanúsító szervezet által
kibocsátott regisztrációs szám társul, és a terméken található
címkén meglátható az erre figyelmeztető szimbólum.
Az alacsony 5,15–5,35 GHz-es frekvenciasáv kizárólag beltéri
használatra szolgál.
Lásd erről a 802.11b és 802.11g szabványban szereplő, az
„Európai Gazdasági Térséget érintő korlátozások” alatt
felsorolt országokra és régiókra vonatkozó korlátozásokat.
Megfelelőségi nyilatkozatok
6. fejezet
Függelék
EU R&TTE megfelelőségi nyilatkozatok
Česky
[Czech]
Samsung tímto prohlašuje, že tento Notebook
PC je ve shodě se základními požadavky a
dalšími příslušnými ustanoveními směrnice
1999/5/ES.
Dansk
[Danish]
Undertegnede Samsung erklærer herved,
at følgende udstyr Notebook PC overholder
de væsentlige krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
Deutsch
[German]
Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät
Notebook PC in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den
übrigen einschlägigen Bestimmungen der
Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti
[Estonian]
Käesolevaga kinnitab Samsung seadme
Notebook PC vastavust direktiivi 1999/5/
EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English
Hereby, Samsung, declares that this Notebook
PC is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC.
Español
[Spanish]
Por medio de la presente Samsung declara
que el Notebook PC cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
138
Ελληνική
[Greek]
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ
Notebook PC ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français
[French]
Par la présente Samsung déclare que l’appareil
Notebook PC est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions
pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano
[Italian]
Con la presente Samsung dichiara che questo
Notebook PC è conforme ai requisiti essenziali
ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite
dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski
[Latvian]
Ar šo Samsung deklarē, ka Notebook PC atbilst
Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un
citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Notebook PC
Lietuvių
atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/
[Lithuanian]
EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands
[Dutch]
Hierbij verklaart Samsung dat het toestel
Notebook PC in overeenstemming is met
de essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti
[Maltese]
Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan
Notebook PC jikkonforma mal-ħtiāijiet
essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti
li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Megfelelőségi nyilatkozatok
Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a
Magyar
Notebook PC megfelel a vonatkozó alapvetõ
[Hungarian] követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv
egyéb elõírásainak.
Polski
[Polish]
Niniejszym Samsung oświadcza, Ŝe Notebook
PC jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz
pozostałymi stosownymi postanowieniami
Dyrektywy 1999/5/EC.
Samsung declara que este Notebook PC está
Português
conforme com os requisitos essenciais e outras
[Portuguese]
disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko
[Slovenian]
Samsung izjavlja, da je ta Notebook PC v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky
[Slovak]
Samsung týmto vyhlasuje, že Notebook PC
spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi
[Finnish]
Samsung vakuuttaa täten että Notebook
PC tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/
EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien
direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska
[Swedish]
Härmed intygar Samsung att denna Notebook
PC står I överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/
EG.
6. fejezet
Függelék
Íslenska
[Icelandic]
139
Hér með lýsir Samsung yfir því að Notebook PC
er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur,
sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Samsung erklærer herved at utstyret Notebook
Norsk
PC er i samsvar med de grunnleggende krav og
[Norwegian]
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye
[Türkçe]
Bu belge ile, Samsung bu Notebook PC’nin
1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine
ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan
eder.
Megfelelőségi nyilatkozatok
A termékre vonatkozó EU megfelelőségi nyilatkozatot (csak angol
nyelven) megtekintheti a következő honlapon: http://www.
samsung.com/uk/support/main/supportMain.do
http://www.samsung.com/uk/support, majd adja meg a termék
típusszámát.
Ha a honlapon nem található az adott típusra vonatkozó
megfelelőségi nyilatkozat, forduljon a forgalmazóhoz vagy
érdeklődjön az alábbi címen.
doc.eu@samsung.com
A gyártóra vonatkozó információk
Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do,
443-742, Korea
Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.
No. 198, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province,
215021, China
Tel: +86-512-6253-8988
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.
Yen Phong 1, I.P Yen Trung Commune, Yen Phong Dist., Bac Ninh
Province, Vietnam
A Samsung szervizközpont internetes elérhetőségét és
telefonszámát a garanciajegy tartalmazza, illetve arról a termék
forgalmazója adhat felvilágosítást.
6. fejezet
Függelék
140
Az Európai Gazdasági Térségre vonatkozó korlátozások
A 802.11b/802.11g szabvány szerinti rádióadó jellegű
eszközök használatának helyi korlátozása
[Megjegyzés az integrátor számára: A következő, helyi
korlátozásokról szóló nyilatkozatokat minden, a rendszerhez vagy
a vezeték nélküli terméket tartalmazó készülékhez mellékelt,
felhasználóknak szánt dokumentumnak tartalmaznia kell.]
Előfordulhat, hogy a 802.11b/802.11g szabványnak megfelelő
vezeték nélküli LAN-eszközök által használt frekvenciák
harmonizálása még nem történt meg valamennyi országban,
ezért a 802.11b/802.11g szerinti termékek kizárólag
meghatározott országokban és régiókban alkalmazhatók,
és használatuk tilos a többi, használatra nem engedélyezett
országban és régióban.
A termékek felhasználójaként Ön felelős annak biztosításáért,
hogy a berendezéseket kizárólag olyan országokban és
régiókban használják, amelyekbe azokat szánták; Önnek kell
ellenőriznie, hogy a készülékeket a felhasználás országának
megfelelő frekvenciasávra és csatornára állították-e be.
A megengedett beállításoktól és korlátozásoktól való eltérés
a terméket használó országban a helyi törvények megsértését
jelentheti, és mint olyan, büntethető cselekmény.
Megfelelőségi nyilatkozatok
A termék európai változata az európai gazdasági térségben
használható. A használatára azonban néhány régióban és
országban további korlátozások vonatkoznak az alábbiak szerint:
Általános
Az európai szabványok által engedélyezett maximális kisugárzott
adóteljesítmény 100 mW effektív izotróp kisugárzott teljesítmény
(EIRP), a frekvenciatartomány pedig 2400–2483,5 MHz.
Az alacsony 5,15–5,35 GHz-es frekvenciasáv kizárólag beltéri
használatra szolgál.
Belgium
Dans le cas d’une utilisation privée, à l’extérieur d’un bâtiment, audessus d’un espace public, aucun enregistrement n’est nécessaire
pour une distance de moins de 300m. Pour une distance
supérieure à 300m un enregistrement auprès de l’IBPT est requise.
Pour une utilisation publique à l’extérieur de bâtiments, une
licence de l’IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences,
veuillez contacter l’IBPT.
Pour les autres langues, reportez-vous aux modes d’emploi
correspondants.
Franciaország
Az alacsony 5,15–5,35 GHz-es frekvenciasáv kizárólag beltéri
használatra szolgál.
6. fejezet
Függelék
141
RTC CAUTION
CAUTION : Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended
by the manufacturer. Discard used batteries according to the
Manufacturer’s instruction.
FIGYELEM: a helytelenül behelyezett elem robbanásveszélyes.
Cserélje azonos, vagy a gyártó által javasolt típusúra. A használt
elemeket kezelje a gyártó utasításainak megfelelően.
WEEE Szimbólumra Vonatkozó Információk
A termék megfelelő leselejtezése
(elektromos és elektronikus berendezések
hulladékai)
Pb
6. fejezet
Függelék
142
A termékben levő akkumulátorok megfelelő
leselejtezése
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban
használható)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban
használható)
A terméken, tartozékain vagy a dokumentációjában található jelzés
arra utal, hogy a berendezést és elektronikai kellékeit (pl. töltő,
fejhallgató, USB-kábel stb.) nem szabad a háztartási hulladékok közé
helyezni az élettartamuk végén. Az ellenőrizetlen hulladékkezelésből
származó környezeti vagy egészségi károk elkerülése érdekében
válassza külön a készüléket a más jellegű hulladéktól, és az anyagok
fenntartható kezelése jegyében felelősen hasznosítsa újra.
Az akkumulátoron, a használati útmutatóban vagy a csomagoláson
található jelzés arra utal, hogy a termékben levő akkumulátorokat
tilos a háztartási hulladék közé helyezni az élettartamuk végén. A Hg,
Cd vagy Pb vegyjelek (ha feltüntetik) azt jelzik, hogy az akkumulátor
a 2006/66 EK-irányelvben meghatározott referenciaszinteknél több
higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem
megfelelő leselejtezése veszélyes lehet az emberi egészségre és a
környezetre.
Az otthoni felhasználók a készülék értékesítőjénél vagy a helyi
önkormányzatnál érdeklődhetnek a készülék környezet számára
biztonságos újrafelhasználási helyéről és módjáról.
Az üzleti felhasználók vegyék fel a kapcsolatot a szállítóval,
és kövessék a vásárlási szerződés feltételeit. Ez a készülék és
elektronikus tartozékai nem kezelhetők háztartási hulladékként.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok
újrafelhasználásának érdekében, kérjük, hogy elkülönítve kezelje
az akkumulátorokat és a többi hulladékot; ebben segítségére van a
helyi ingyenesen igénybe vehető akkumulátorbegyűjtő rendszer.
TCO-tanúsítvánnyal rendelkezik (csak a megfelelő modellek esetén)
Félicitations
Gratulálunk!
!
A termék használhatóság és környezetvédelem
vonatkozásában TCO-tanúsítvánnyal rendelkezik.
A termék TCO-tanúsítványcímkével ellátott. A
címke tanúsítja, hogy a számítógépet a világ
egyik legszigorúbb teljesítmény- és
környezetvédelmi feltételrendszerének
megfelelően gyártották. A tanúsítvánnyal rendelkező termékeket
a felhasználók kívánságait és érdekeit szem előtt tartva állítják elő.
Az ilyen eljárással készített berendezések lényegesen kisebb
környezetvédelmi kockázatot jelentenek, és az éghajlatváltozásra
is kisebb hatást gyakorolnak.
A TCO-tanúsítványrendszer egy külső cég által jóváhagyott
program, amelynek keretében minden terméket független,
akkreditált laboratóriumokban vizsgálnak be. A feltételeket a TCO
fejlesztési részlege szakemberekkel, tudományos szakértőkkel,
termékmenedzserekkel, felhasználókkal és gyártókkal
együttműködve, azok igényeit és visszajelzéseit figyelembe véve
alakította ki.
Ízelítőül következzen a termék néhány kiemelkedő jellemzője:
Használhatóság – előtérben a felhasználó
•• Tetszetős és ergonomikus kialakítás, kiváló képminőség,
szemfáradást csökkentő, kiemelkedő teljesítményű képernyő.
Páratlan fényerő, kontraszt, felbontás és színhűség
•• Kialakításánál fogva külső képernyő, billentyűzet és
egér is csatlakoztatható hozzá (huzamosabb ideg tartó
laptophasználat esetén ajánlott)
6. fejezet
Függelék
143
•• Ergonomikus billentyűzet – könnyű írás, egyszerű olvashatóság
•• A legszigorúbb biztonsági szabványoknak is megfelel
•• Alacsony elektromágneses kisugárzás. Halk működés
Környezetvédelem – zöld elvek mentén gyártva
•• A márka a társadalmi tudatosság híve, és tanúsított
környezetirányítási rendszerrel működik (EMAS vagy ISO 14001)
•• Kiemelkedően alacsony energiafogyasztás készenléti és alvó
módban egyaránt – hatékonyan csökkenti a környezetre
gyakorolt hatásokat
•• A veszélyes anyagokra vonatkozó korlátozások figyelembe
vételével készült: klór- és brómalapú tűzálló anyagok,
plaszticizáló (rugalmasító) anyagok, műanyagok és
nehézfémek, pl. kadmium, higany, ólom és a hat vegyértékű
króm (a higanyra, valamint a veszélyes tűzálló anyagok
alkalmazására vonatkozó korlátozás túlmegy az egyes veszélyes
anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való
alkalmazására vonatkozó irányelv rendelkezésein)
•• A termék és annak csomagolása egyaránt újrahasznosítható
•• A márkagazda termék-visszavételi lehetőséget biztosít
További tudnivalókat a következő oldalon talál:
www.tcodevelopment.com
TCO-tanúsítvánnyal ellátva – Technológia az emberek és a
környezet szolgálatában
TCOF1190 TCO 2.0 dokumentumverzió
Termékspecifikációk
6. fejezet
Függelék
144
A rendszerspecifikáció típustól függően eltérő lehet.
A részletes termékspecifikációt lásd a termékkatalógusban.
CPU (opcionális)
Intel® Core™ i5/i7 processzor
Központi memória
(opcionális)
DDR3L
Tárolóeszköz
(opcionális)
9.5mmH SATA HDD
Grafikus kártya
(opcionális)
Intel® HD Graphics
Működési feltételek
AC/DC besorolás
(opcionális)
SSD
NVIDIA GeForce GT 750M
Hőmérséklet: - 5–40 °C tárolási,
10–32 °C működési
Páratartalom: 5–90% tárolási,
20-80% működési
Bemenet) 100-240VAC, 50~60Hz,
Kimenet) 19VDC 4.74A, 19VDC 6.32A
Számítógép-besorolás
19VDC 4.74A (90W), 19VDC 6.32A (120W)
(opcionális)
•• A számítógép típusától függően elképzelhető, hogy a
rendszer opcionális komponenseket nem tartalmaz, illetve
eltérő komponenseket tartalmaz.
•• A rendszerspecifikációt a Samsung előzetes értesítés nélkül
megváltoztathatja.
•• A Recovery telepítésére szolgáló számítógép
meghajtójának kapacitása kisebb a termékspecifikációban
feltüntetettnél.
•• Előfordulhat, hogy a Windows által használható memória
kisebb, mint a ténylegesen elérhető memória.
Termékspecifikációk
Bejegyzett védjegyek
6. fejezet
Függelék
ENERGY STAR® partner
E NERGY STAR® partnerként a SAMSUNG kijelenti, hogy
jelen termék megfelel az ENERGY STAR®
energiahatékonyságra vonatkozó irányelveiben
foglaltaknak.
A Samsung a Samsung Co., Ltd. bejegyzett védjegye.
Intel, Core™ i5/i7 az Intel Corporation bejegyzett védjegyei.
A Microsoft, MS-DOS és Windows a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegyei.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
A JBL a Harman International Industries, Incorporated Egyesült
Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegye.
A dokumentumban említett egyéb termék- vagy vállalatnevek az
adott vállalat bejegyzett védjegyei.
145
HDMI
Fogalomtár
6. fejezet
Függelék
146
A Fogalomtár tartalmazza a használati útmutatóban használt fogalmak magyarázatát.
Biztonsági mentés
Eszközkezelő
Az aktuális adatok mentésének módja a későbbi esetleges
visszaállítás céljából.A biztonsági mentés segítségével
visszaállíthatja az adatokat a számítógép vagy az adatok sérülése
esetén.
A számítógépes eszközök kezelésére szolgáló eszköz.
Az eszközkezelővel hardvert adhat hozzá/távolíthat el, vagy
frissítheti az eszköz-illesztőprogramokat.
Tölthető USB
Ez azt jelenti, hogy a hálózati rendszergazdák automatikusan
rendelik hozzá az IP-címeket a hálózati felhasználókhoz.
A program lehetővé teszi egy meghatározott USB-port
áramellátását, ha a rendszer energiatakarékos módban, hibernált
vagy kikapcsolt állapotban van.
Kliens
Olyan számítógép, mely egy kiszolgáló által biztosított megosztott
hálózatot használ.
DDR SDRAM
(Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)
A DRAM olyan memóriatípus, melynek cellái alacsony gyártási
költség mellett létrehozott kapacitorból és tranzisztorból állnak. Az
SDRAM olyan memóriatípus, melynek teljesítményét úgy növelték,
hogy az órát szinkronizálták a külső CPU órával. A DDR SDRAM
olyan memóriatípus, melynek teljesítményét úgy növelték, hogy
megkettőzték az SDRAM működési sebességét; napjaink egyik
széles körben alkalmazott memóriatípusa. Jelen számítógép DDR
SDRAM memóriát használ.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Direct X
Alkalmazásinterfész, mely lehetővé teszi a Windows-alkalmazások
számára a gyors hozzáférést a hardvereszközökhöz. A grafikus,
memória- és hangkártyák működési sebességének igen nagynak
kell lennie ahhoz, hogy a játékokhoz kiváló minőségű képet és
hangot biztosítsanak, ezért a Direct X gyorsítja a vezérlést és az
együttműködést az alkalmazások és a hardvereszközök között.
A Direct X használatával a Windows multimédiás teljesítménye
ugrásszerűen megnőtt.
Illesztőprogram
Szoftverprogram, mely a hardver és az operációs rendszer
közötti együttműködést biztosítja. Így az operációs rendszer
felismeri a hardverinformációt, és képes vezérelni a hardvert.
Az esetek legnagyobb részében az illesztőprogram a megfelelő
hardvereszközhöz társul.
Fogalomtár
6. fejezet
Függelék
D-sub (D-subminiature)
Ikon
Ez a kábel köti össze az általános katódsugárcsöves monitorokat a
számítógéppel. Ez a kábel analóg videojelet ad.
Kis méretű kép, mely egy, a felhasználó által használható fájlt
jelképez.
DVD (Digital Versatile Disk; digitális sokoldalúan felhasználható
lemez)
IEEE802.XX
A DVD lemezek a CD lemezek kiváltására jöttek létre. A lemezek
alakja és mérete megegyezik a CD lemezekével, de a DVD
kapacitása legalább 4,7 GB, szemben a CD 600 MB-jával. A DVD
videó a VHS-sel szemben (analóg) digitális, és támogatja az MPEG2
tömörítést, valamint a digitális hangot. DVD lemezek lejátszásához
DVD-meghajtó szükséges.
Tűzfal
Biztonsági rendszer a belső hálózat vagy intranet hitelesítési
eljáráson keresztül megvalósuló védelmére a külső hálózatokból
érkező támadásokkal szemben.
HDMI
Ez egy digitális video-/audiointerfész specifikáció, amely egyetlen
kábelen keresztül továbbítja a video- és audiojeleket.
Hibernálás mód
Olyan üzemmód, amely a memóriában levő összes adatot a
merevlemezre menti, és leállítja processzort és a merevlemezt.
A hibernálás módból való kilépéskor a korábban futott
alkalmazásprogramok visszaállnak legutóbbi állapotukba.
147
Specifikációk gyűjteménye, amelyet az IEEE 802 bizottsága állított
össze az XX elnevezésű LAN csatlakozási módhoz.
LAN (Local Area Network; helyi hálózat)
Helyi hálózat pl. épületen belüli kommunikációs hálózat, mely
összeköti a számítógépeket, nyomtatókat és egyéb eszközöket.
A LAN segítségével a csatlakoztatott eszközök együtt tudnak
működni a hálózat egyéb eszközeivel. Az aktuális LAN az 1980as évek elején kifejlesztett Ethernet médiahozzáférés-vezérlési
módszert használja. Ethernethez történő kapcsolódáshoz hálózati
kártya, úgynevezett LAN-kártya, Ethernet-kártya vagy hálózati
interfészkártya szükséges. A számítógépek közötti adatcseréhez
a hardver mellett protokollok megléte is szükséges. A Windows a
TCP/IP protokollt használja alapértelmezés szerint.
LCD (Liquid Crystal Display; folyadékkristályos kijelző)
Van passzív és aktív mátrix LCD kijelzőtípus. Jelen számítógép
aktív mátrix típusú LCD-t használ, melynek neve TFT LCD. Az LCD
beépítése tranzisztorral történik katódsugárcső helyett (CRT),
ezért a kijelző igen vékony lehet. Az LCD nem vibrál, ezért kevésbé
fárasztja a szemet.
Fogalomtár
6. fejezet
Függelék
148
Hálózat
Protokoll
Számítógépek és eszközök, pl. nyomtatók és lapolvasók csoportja,
melyeket kommunikációs kapcsolat köt össze. A hálózat lehet kicsi
vagy nagy, a kapcsolat lehet állandó (kábeles összeköttetés) vagy
ideiglenes (telefonvonalas vagy vezeték nélküli kapcsolat).
A protokoll egy szabálygyűjtemény, amelyet számítógépek
használnak az egymás közötti, hálózati kommunikációhoz. A
protokoll olyan hagyomány vagy szabvány, amely vezérli és
lehetővé teszi a csatlakozást, a kommunikációt és az adatátvitelt a
számítástechnikai végpontok között. Meghatározza az adatátviteli
eljárásokat és az adatátviteli eszközt, hogy hatékonyabban
működjön a hálózat.
A legnagyobb méretű hálózat az internet, a világháló.
Hálózati rendszergazda
Az a felhasználó, aki a hálózati műveleteket megtervezi,
konfigurálja és kezeli. A hálózati rendszergazdát adminisztrátornak
is szokták nevezni.
Gyorsindítás
A Tálca jobb oldala, mely programikonokat, pl. hangerőszabályzás,
tápellátási opciók és idő, tartalmaz.
Eszköztár, melyet beállíthat úgy, hogy egyetlen kattintással el
tudjon indítani egy programot, pl. az Internet Explorert vagy a
Windows Asztalt. A Tálca gyorsindítási területéhez tetszőleges
ikonokat adhat hozzá, és az adott ikonra kattintva elindíthatja a
gyakran használt programokat.
Partícionálás
SDHC (Secure Digital High Capacity) kártya
Ez arra a műveletre vagy gyakorlatra vonatkozik, amelynek lényege
a merevlemezes meghajtó tárterületének felosztása különálló
adattartományokra, azaz partíciókra. Ha egy 100 GB méretű
merevlemezes meghajtó 2 db 50 GB méretű partícióra van osztva,
akkor a merevlemez úgy használható, mintha 2 merevlemezes
meghajtó lenne.
Ez az SD kártya kibővítése, amely a 2 GB fölötti méretet is
támogatja.
Értesítési terület
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) kártya
Az SDXC nagyobb kapacitású és gyorsabb, mint az SDHC
specifikáció. Egy új SD-kártya specifikáció, amellyel elméletileg akár
2 TB memóriakapacitás is megvalósítható.
Ha nagyobb kapacitásra van szükség, használja az exFAT
specifikációt.
Fogalomtár
6. fejezet
Függelék
Kiszolgáló
USB (Universal Serial Bus; univerzális soros busz)
A kiszolgáló elnevezés általában olyan számítógépre vonatkozik,
mely megosztott forrásokat biztosít a hálózati felhasználók
számára.
Soros interfész szabvány, melyet a hagyományos, pl. soros
és PS/2 szabványok felváltására hoztak létre. Az adatátviteli
specifikációk megfelelnek a számítógép és a perifériás eszközök
csatlakoztatására szolgáló egyik csatlakozószabványnak. Ezek a
specifikációk magukban foglalják az USB 1.0, 1.1, 2.0, valamint 3.0
szabványt.
Megosztás
A számítógép olyan beállítására vonatkozik, mely annak egyik
erőforrását, pl. mappa vagy nyomtató, úgy állítja be, hogy azt
mások is használhassák.
Mappa, melyet a hálózat többi felhasználója is használhat.
Alkalmas olyan perifériás eszközök használatához, amelyekhez
magas adatátviteli sebesség szükséges. Ilyenek például az AVeszközök, a másodlagos merevlemezek vagy az újraírható CD-k.
Minél magasabb a verziószám (pl. USB 3.0), annál magasabb az
elérhető adatátviteli sebesség.
Alvó mód
Windows Media Player
Megosztott mappa
Olyan üzemmód, amellyel a számítógép energiát takaríthat meg,
ha éppen nem használják. Amikor a számítógép alvó módban
van, a memóriájában levő adatokat a rendszer nem menti a
merevlemezre. Amikor kikapcsolja a számítógépet, a memóriában
levő adatok elvesznek.
Rendszerfájl
Fájlok, melyeket a Windows operációs rendszer beolvas és használ.
A rendszerfájlokat általában tilos törölni vagy áthelyezni.
TCP/IPv4
Ez egy 4 bájtos (32 bites) címzési rendszer, amelynek minden bájtját
(8 bitjét) pont választja el egymástól, és minden bájtot egy tízes
számrendszerbeli szám jelöl.
149
A Windows multimédiás programja. A program használatával
médiafájlokat játszhat le, audió CD-t hozhat létre, rádiót hallgathat,
médiafájlokat kereshet és kezelhet, fájlokat másolhat hordozható
eszközökre stb.
Download PDF

advertising