Samsung | GT-I5800 | Samsung GT-I5800 Felhasználói kézikönyv (Froyo)

GT-I5800
Felhasználói kézikönyv
A kézikönyv használata
Köszönjük, hogy ezt a Samsung mobiltelefont vásárolta
meg. A készülék a Samsung kiemelkedő technikájára és
magas követelményeire épül, ennélfogva kiváló minőségű
mobilkommunikációt és szórakozást nyújt.
Ez a Felhasználói kézikönyv segít Önnek a készülék
funkcióinak és jellemzőinek megismerésében.
• A biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében
olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, mielőtt a telefont
használatba venné.
• A felhasználói kézikönyvben található leírások a telefon
alapértelmezett beállításain alapulnak.
• A kézikönyvet őrizze meg, hogy a jövőben is segítségül
tudja hívni.
2
A kézikönyv használata
A kézikönyvben szereplő jelölések
Mielőtt hozzáfogna, ismerkedjen meg a kézikönyvben
használt ikonokkal:
Figyelmeztetés—olyan helyzetekre hívja fel a
figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését
okozhatják
Fokozott figyelem—olyan esetekre hívja fel a
figyelmet, amelyek a telefon vagy más készülékek
károsodását okozhatják
Megjegyzés—jegyzetek, használati tanácsok és
kiegészítő információk
►
Lásd—kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak,
például: ► 12. o. (jelentése: "lásd a 12. oldalon")
→
[
Ezt követően—egy adott lépés végrehajtásához
szükséges menüopciók kiválasztásának a sorrendje,
például: Készenléti állapotban nyissa meg az
alkalmazáslistát, majd válassza az Üzenetek → Új
üzenet menüpontot (jelentése: Üzenetek, majd
Új üzenet)
]
Szögletes zárójel—a készülék billentyűi, például:
[ ] (jelentése: a bekapcsológomb)
Szerzői jogi információk
A készülék részét képező technológiákra és termékekre
vonatkozó jogok tulajdonosai:
• Ezen a készüléken Linux alapú Android operációs rendszer
fut, ami JavaScript alapú szoftverek széles választékával
bővíthető.
• A Google™, Android Market™, Google Talk™, Google Mail™,
Google Maps™ és a YouTube™ a Google, Inc. bejegyzett
védjegye.
• A Bluetooth® világszerte a Bluetooth SIG, Inc. vállalat
bejegyzett védjegye.
• Oracle és a Java kifejezések az Oracle és leányválalatai
bejegyzett védjegyei. A további elnevezések, más
tulajdonosok bejegyzett védjegyei lehetnek.
• Windows Media Player® a Microsoft Corporation védjegye.
A kézikönyv használata
3
• Az
az SRS Labs, Inc. védjegye. A WOW HD
technológia az SRS Labs, Inc. licencengedélye alapján került
beépítésre.
• A Wi-Fi®, a Wi-Fi CERTIFIED logó és a Wi-Fi logó a Wi-Fi
Alliance bejegyzett védjegye.
• A DivX®, DivX Certified® kifejezések,
valamint a hozzájuk tartozó logók
a DivX, Inc. vállalat védjegyei,
felhasználásuk pedig licensz alapján
történik. A használat során az alábbi USA szabadalmi
oltalmak közül egy vagy több az irányadó: 7,295,673;
7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
• Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő
tulajdonosok tulajdona.
4
A kézikönyv használata
A DIVX VIDEÓRÓL
A DivX® a DivX, Inc. által kifejlesztett digitális videoformátum.
Ez a készülék a DivX® tanúsítvánnyal ellátott, lejátssza
a DivX video fájlokat. További információkat és fájlok
DivX videoformátumra való konvertálására szolgáló
szoftvereszközöket a www.divx.com webhelyen talál.
DivX által hitelesítve DivX® video lejátszására max. 320x240
felbontásig.
A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL
A DivX Video-on-Demand (VOD) filmek lejátszásához
regisztrálni kell ezt a DivX® tanúsítvánnyal ellátott készüléket.
A regisztrációs kód előállításához keresse meg a készülék
beállítási menüjében a DivX VOD részt. A regisztráció
elvégzéséről bővebb információkat a vod.divx.com internetes
weboldalon találhat.
Tartalom
Összeszerelés . ............................................ 9
Kicsomagolás ............................................................. 9
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése ... 9
Az akkumulátor feltöltése . .................................. 11
A (külön beszerezhető) memóriakártya
behelyezése . ........................................................... 13
A (külön beszerezhető) szíj felcsatolása ........... 15
Használatbavétel ..................................... 16
Kapcsolja ki és be a készüléket ........................... 16
Ismerkedés a készülékkel . ................................... 17
Az érintőképernyő használata ............................ 20
Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása,
illetve zárolásuk feloldása ...................................
A készenléti képernyő ismertetése ...................
Alkalmazások megnyitása ..................................
A készülék testreszabása .....................................
Szövegbevitel .........................................................
Alkalmazások letöltése az Android Market
webhelyről ..............................................................
Fájlok letöltése az internetről .............................
Adatok szinkronizálása ........................................
Információk keresése a Google Search
segítségével ............................................................
Tartalom
21
22
24
25
29
32
33
34
35
5
Kommunikáció ......................................... 36
Személyes adatok .................................... 68
Telefonálás ...............................................................
Üzenetek ..................................................................
Google Mail .............................................................
E-mail ........................................................................
Talk . ...........................................................................
Social Hub ................................................................
Névjegyek ................................................................
Naptár .......................................................................
Jegyzet . ....................................................................
Hangrögzítő ............................................................
36
41
44
45
47
48
Szórakozás ................................................ 49
Kamera . ....................................................................
Videók .......................................................................
Galéria . .....................................................................
Zenék ........................................................................
FM rádió . ..................................................................
6
Tartalom
49
58
59
61
65
68
71
73
74
Internet . .................................................... 76
Internet .....................................................................
Layar ..........................................................................
Térkép .......................................................................
Latitude ....................................................................
Helyek .......................................................................
Navigáció .................................................................
Google keresés .......................................................
76
80
80
82
83
84
84
YouTube . ..................................................................
Napi tájékoztató .....................................................
Market . .....................................................................
Samsung Apps ........................................................
84
86
86
87
Csatlakozás ............................................... 88
Bluetooth .................................................................
Wi-Fi . .........................................................................
AllShare ....................................................................
Mobil hozzáférési pont .........................................
USB internetmegosztás. .......................................
Számítógépes kapcsolatok . ................................
88
90
91
94
94
95
Eszközök .................................................... 98
Óra ............................................................................. 98
Kalkulátor . ............................................................. 100
Saját fájlok ............................................................. 100
Feladatkezelő ........................................................ 101
ThinkFree Office ................................................... 102
Hangutasitás ......................................................... 103
Hangos keresés . ................................................... 104
Write and go .......................................................... 104
Beállítások . ............................................. 106
A Beállítások menü megnyitása ....................... 106
Vezeték nélküli és hálózati . ............................... 106
Hívásbeállítások ................................................... 108
Tartalom
7
Hang ........................................................................ 109
Kijelző ..................................................................... 110
Hely és biztonság ................................................. 110
Alkalmazások ........................................................ 112
Fiókok és szinkronizálás ..................................... 113
Védett adataim ..................................................... 113
SD-kártya és telefon tárhely . ............................ 113
Keresés . .................................................................. 114
Területi és szövegbeállítások ............................ 114
Hangkimenet és -bemenet . .............................. 116
Kisegítő lehetőségek . ......................................... 117
Dátum és idő ......................................................... 117
A telefon névjegye . ............................................. 118
8
Tartalom
Hibakeresés ............................................ 119
Biztonsági rendszabályok .................... 124
Index ........................................................ 134
Összeszerelés
Kicsomagolás
Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő
összetevőket:
• Mobiltelefon
• Akkumulátor
• Töltő
• Rövid kezelési útmutató
Kizárólag a Samsung által jóváhagyott tartozékokat
használjon. A feltört vagy nem jogtiszta szoftver hibás
működést vagy olyan meghibásodásokat okozhat,
amelyekre a gyártó jótállása nem érvényes.
• A készülékhez tartozó összetevők az Ön régiójában
rendelkezésre álló, vagy a szolgáltatója által kínált
szoftvertől és tartozékoktól függően eltérőek
lehetnek.
• További tartozékokat a helyi Samsung-forgalmazótól
vásárolhat.
• A telefon a mellékelt tartozékokkal nyújtja a legjobb
teljesítményt.
• A készülékkel szállított kiegészítőktől eltérő eszközök
nem biztos, hogy kompatibilisek az eszközzel.
A SIM-kártya és az akkumulátor
behelyezése
Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM-kártyát
(Subscriber Identity Module, előfizetői azonosítómodul),
amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN-kódot
(személyi azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat.
Összeszerelés
9
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése:
1 Ha a készülék be van kapcsolva, nyomja meg hosszan a
2
3 Helyezze be a SIM-kártyát.
[ ] gombot, majd a készülék kikapcsolásához válassza a
Kikapcsolás lehetőséget.
Vegye le a hátlapot.
• A SIM-kártyát úgy helyezze be, hogy az aranyszínű
érintkezők felfelé nézzenek.
• A telefon nem hálózati szolgáltatásait és egyes
Ügyeljen, hogy a hátlap levételekor ne tegyen kárt a
körmében.
10 Összeszerelés
menüit a SIM-kártya behelyezése nélkül is
használhatja.
• A SIM-kártya nyílásába ne helyezzen
memóriakártyát.
4 Helyezze be az akkumulátort.
Az akkumulátor feltöltése
5 Tegye vissza a hátlapot.
A készülék használatbavétele előtt az akkumulátort fel kell
tölteni.
A telefon a mellékelt töltővel, illetve számítógépes
adatkábellel számítógéphez csatlakoztatva tölthető fel.
A készülékhez kizárólag a Samsung által jóváhagyott
töltőket és kábeleket használjon. A jóvá nem hagyott
töltők és kábelek az akkumulátor felrobbanását vagy a
telefon károsodását okozhatják.
Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék
figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az
alacsony töltöttségi szintet jelző üzenet. Az
akkumulátorikon ilyenkor üres és piros színűre vált.
Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a készülék
automatikusan kikapcsol. A készülék további
használatához töltse fel az akkumulátort.
Összeszerelés
11
››Töltés a töltővel
1 Nyissa fel a készülék tetején található többfunkciós
2
csatlakozó fedelét.
Dugja a töltő kisebbik végét a többfunkciós csatlakozóba.
A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos
károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat
miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.
12 Összeszerelés
3 Csatlakoztassa a töltő nagyobbik végét a fali aljzatba.
• A telefont töltés közben is használhatja, ám ilyenkor
tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
• Az eszköz töltése közben a nem stabil
áramellátásnak köszönhetően az érintőképernyő
nem biztos, hogy megfelelően működik. Ebben az
esetben a töltőt húzza ki a készülékből.
• Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális
jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára
vagy teljesítményére.
• Ha a telefon nem töltődik megfelelően, vigye el a
készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.
4 Amikor a töltés befejeződött (az akkumulátorikon már
nem mozog), húzza ki a töltőt a készülékből és a fali
aljzatból.
A töltő kihúzása előtt ne vegye ki az akkumulátort a
telefonból. Ha mégis így tesz, kárt tehet a telefonban.
Az USB adaptert energia-megtakarítás céljából mindig
húzza ki az elektromos hálózati aljzatból, amikor
nem használja. Az adapteren nincs kikapcsoló gomb,
ezért az áramellátás megszakításához azt ki kell a
konektorból. Az USB adaptert célszerű az elektromos
hálózati aljzat közelében tartani a későbbi használat
céljából.
››Töltés számítógépes adatkábellel
Töltés előtt kapcsolja be a számítógépet.
1 Nyissa fel a készülék tetején található többfunkciós
csatlakozó fedelét.
2 Dugja be a számítógépes adatkábel egyik végét (mini
USB) a többfunkciós csatlakozóba.
3 Dugja be a számítógépes adatkábel másik végét a
számítógép USB-portjába.
A számítógépes adatkábel típusától függően eltarthat
egy ideig, amíg a töltés megkezdődik.
4 Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve
(az akkumulátorikon már nem mozog), húzza ki
a számítógépes adatkábelt a telefonból, majd a
számítógépből.
A (külön beszerezhető)
memóriakártya behelyezése
További multimédiás fájlok tárolásához memóriakártyát kell a
készülékbe helyezni. A telefonba legfeljebb 32 GB kapacitású
microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártya helyezhető (a
memóriakártya gyártójától és típusától függően).
A Samsung a jóváhagyott iparági memóriakártyaszabványokat használja, de előfordulhat, hogy egyes
márkák nem kompatibilisek a telefonnal. A nem
kompatibilis memóriakártyák használata a telefon, a
memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését
okozhatja.
Összeszerelés
13
• A telefon a memóriakártyákon csak a FAT
fájlrendszert támogatja. Ha más fájlrendszerre
formázott memóriakártyát helyez a készülékbe, a
telefon a kártya újraformázását fogja kérni.
• A gyakori írás és törlés csökkenti a memóriakártyák
élettartamát.
• Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a
memóriakártya fájlszerkezete megjelenik a /mnt/
sdcard mappában.
1
2
Vegye le a hátlapot.
Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű
érintkezőkkel felfelé.
14 Összeszerelés
3 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg a
helyére nem pattan.
4 Tegye vissza a hátlapot.
››A memóriakártya eltávolítása
A biztonság érdekében eltávolítás előtt válassza le
memóriakártyát.
1 Készenléti állapotban válassza az Alkalmazások →
2
3
4
5
6
Beállítások → SD-kártya és telefon tárhely → SDkártya leválasztása → OK lehetőséget.
Vegye le a hátlapot.
Finoman nyomja meg a kártyát, hogy a rögzítése kioldjon.
Húzza ki a memóriakártyát a nyílásból.
Vegye ki a memóriakártyát.
Tegye vissza a hátlapot.
Adattovábbítás, illetve adatfogadás közben ne vegye
ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel vagy a kártya,
illetve a telefon károsodásával járhat.
››A memóriakártya formázása
Ha számítógéppel formázta a memóriakártyát, előfordulhat,
hogy a telefon nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a
készülékben.
Készenléti állapotban válassza az Alkalmazások →
Beállítások → SD-kártya és telefon tárhely → SD-kártya
leválasztása → OK → SD-kártya formázása → SD-kártya
formázása → Mindent töröl lehetőséget.
A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági
másolatot a telefonon tárolt összes fontos adatról.
A gyártói garancia nem terjed ki a felhasználói
műveletek során bekövetkező adatvesztésekre.
A (külön beszerezhető) szíj
felcsatolása
1 Vegye le a hátlapot.
2 Csúsztassa át a szíjat a nyíláson, és hurkolja át a kis
kiemelkedésen.
3 Tegye vissza a hátlapot.
Összeszerelés
15
Használatbavétel
Kapcsolja ki és be a készüléket
A készülék bekapcsolásához nyomja meg hosszan a [ ]
gombot. A készülék automatikusan kapcsolódik a
mobiltelefon-hálózathoz.
Amikor először bekapcsolja a készüléket, érintse meg
a képernyőn az Android képet, majd a készülék kezdeti
beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
A készülék kikapcsolásához nyomja meg hosszan a [ ]
gombot, majd válassza a Kikapcsolás parancsot.
16 Használatbavétel
• Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték
nélküli eszközök használatát korlátozzák – például
repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a hivatalos
személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az
egyéb utasításokat.
• A készülék kizárólag nem hálózati szolgáltatásainak
használatához váltson át Repülő üzemmódra.
Nyomja meg hosszan a [ ] gombot, majd válassza a
Repülő üzemmód.
Ismerkedés a készülékkel
Többfunkciós
csatlakozó
››A készülék elrendezése
Közelségérzékelő
Fülhöz
helyezhető
hangszóró
Fülhallgatócsatlakozó
Bekapcsológomb
Fényképezőgép
lencséje
Hátlap
Hangerőszabályzó
gomb
Érintőképernyő
Belső antenna
Kezdőlap gomb
Hangszóró
Vissza gomb
Menü gomb
Mikrofon
Használatbavétel
17
››Gombok
Gomb
Gomb
Funkció
Be- és
kikapcsoló
gomb
Menü
Kezdőlap
Vissza
A készülék bekapcsolása
(hosszan lenyomva); A
gyorsmenük megnyitása
(hosszan lenyomva); Az
érintőképernyő zárolása.
Az adott képernyőn elérhető
funkciók listájának megnyitása.
A Google Search keresősáv
megnyitása (hosszan
lenyomva).
Visszatérés a készenléti
képernyőre; a legutóbb
használt alkalmazások
listájának megnyitása (hosszan
lenyomva).
Visszatérés az előző képernyőre.
Funkció
Hangerő
A készülék hangerejének
szabályozása.
››Állapotjelző ikonok
A kijelzőn megjelenő ikonok régiónként és
szolgáltatóként változhatnak.
Ikon
Leírás
Nincs jel
Térerő
GPRS-hálózathoz csatlakozva
EDGE-hálózathoz csatlakozva
UMTS-hálózathoz csatlakozva
Wi-Fi bekapcsolva
18 Használatbavétel
Ikon
Leírás
Ikon
Leírás
Bluetooth bekapcsolva
Számítógéphez csatlakoztatva
Bluetooth mikrofonos fülhallgató
csatlakoztatva
Nincs behelyezve SIM-kártya
GPS bekapcsolva
Beszédcélú hívás folyamatban
Tartásban lévő hívás
Kihangosítás bekapcsolva
Nem fogadott hívás
Új szöveges vagy multimédiás üzenet
Új e-mail
Új hangpostaüzenet
Ébresztés bekapcsolva
Eseményértesítés
Internetes szinkronizálás
Roaming (a normál szolgáltatási területen
kívül)
Adatok feltöltése
Csendes mód bekapcsolva
Adatok letöltése
Repülő üzemmód bekapcsolva
Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
Rezgés bekapcsolva
Használatbavétel
19
Ikon
Leírás
• Ne használjon hegyes tárgyakat, mert azok
Zenelejátszás folyamatban
• Ügyeljen arra, hogy más villamos készülékek ne
FM rádió bekapcsolva a háttérben
Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
Akkumulátor töltöttségi szintje
10:00
Pontos idő
Az érintőképernyő használata
A készülék érintőképernyője lehetővé teszi az elemek
egyszerű kiválasztását és különféle feladatok végrehajtását.
Ismerje meg az érintőképernyő használatához kapcsolódó
alapvető műveleteket.
20 Használatbavétel
megkarcolhatják az érintőképernyőt.
érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus
kisülések az érintőképernyő meghibásodását
okozhatják.
• Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyőre ne kerüljön
víz. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás
környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik
megfelelően.
• Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa
el róla a védőfóliát még a készülék használatbavétele
előtt.
• Az érintőképernyő egyik rétege érzékeli az emberi
test által kibocsátott gyenge elektromos töltéseket.
A jobb teljesítmény érdekében az érintőképernyőt
ujja hegyével érintse meg. Az érintőképernyő
hegyes tárgyak, például érintőpálca vagy toll
érintésére nem reagál.
Az érintőképernyőn a következő műveleteket hajthatja végre:
• Érintés: Menüpont vagy beállítás kiválasztásához
vagy alkalmazás elindításához érintse meg egyszer az
érintőképernyőt az ujjával.
• Hosszan megérintés: Érintsen meg egy elemet, majd az
előugró beállításlista megnyitásához tartsa rajta az ujját
több mint 2 másodpercig.
• Léptetés, lapozás, görgetés: Lista elemeinek kiválasztásához
érintse meg a képernyőt, majd húzza az ujját lefelé, felfelé,
jobbra vagy balra.
• Áthúzás: Érintse meg hosszan az ujjával a képernyőt, majd
az elem áthelyezéséhez húzza az ujját a képernyőn.
• Dupla érintés: Fényképek vagy weblapok megtekintése
során nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg kétszer
gyorsan egymás után az érintőképernyőt az ujjával.
• Ha egy adott ideig nem használja a készüléket,
az érintőképernyő kikapcsol. A képernyő
bekapcsolásához nyomja meg bármelyik gombot.
• A háttérvilágítás idejét is módosíthatja. Készenléti
állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Beállítások → Kijelző → Képernyő
időkorlátja lehetőséget.
Az érintőképernyő és a billentyűk
lezárása, illetve zárolásuk feloldása
A gombok és az érintőképernyő lezárásával
megakadályozhatja a nemkívánatos műveleteket.
A lezáráshoz nyomja meg a [ ] gombot. A feloldáshoz
kapcsolja vissza a képernyőt bármelyik gombot megnyomva,
majd pöccintse meg az ujjával a szürke ablakot.
Használatbavétel
21
A készenléti képernyő ismertetése
Amikor a készülék készenléti üzemmódban van, a készenléti
képernyő látható. A készenléti képernyőn megtekintheti a
készülék állapotát, és alkalmazásokat nyithat meg.
A készenléti képernyő több panelből áll. A panelek közti
váltáshoz lapozzon balra vagy jobbra. A képernyő tetején
a megfelelő pontot kiválasztva közvetlenül is a készenléti
képernyő kívánt paneljére léphet.
››Elemek felvétele a készenléti képernyőre
• Gyorsgombok: Különféle elemekre, például
alkalmazásokra, könyvjelzőkre vagy névjegyekre
mutató gyorsgombok felvétele.
• Mappák: Új mappa létrehozása vagy új mappák
felvétele a névjegyek tárolására.
• Háttérképek: A háttérkép beállítása.
››Elemek mozgatása a készenléti képernyőn
1 Érintse meg az áthelyezendő elemet, és tartsa rajta az
ujját.
A készenléti képernyőt saját igényeinek megfelelően
átalakíthatja alkalmazásokra mutató parancsikonok,
alkalmazásokhoz tartozó elemek, widgetek (vezérlők)
és mappák felvételével. Elemek felvétele a készenléti
képernyőre:
2 Húzza az elemet a kívánt helyre. Az elem eközben
1 Nyomja meg a [
1 Érintse meg az eltávolítandó elemet, és tartsa rajta az
2
] gombot → válassza a Hozzáad
lehetőséget, vagy érintse meg hosszan a készenléti
képernyő üres területét.
Válassza ki a kívánt kategóriát → egy elemet:
• Widgetek: Widgetek felvétele a készenléti képernyőre.
22 Használatbavétel
kinagyítva látható.
››Elemek eltávolítása a készenléti
képernyőről
ujját.
Az elem nagyítva jelenik meg, az alkalmazásterületen
pedig megjelenik a kuka ikon, azaz az alkalmazásterület a
készenléti képernyő alsó részén kukává változik.
2 Húzza az ikont a kukába.
3 Amikor az ikon piros színűre vált, engedje el az ikont.
››A gyorsgombokat tartalmazó panel
használata
A gyorsgombokat tartalmazó panel megnyitásához
készenléti üzemmódban vagy alkalmazás használata közben
érintse meg az állapotjelző ikonok területét és húzza lefelé
az ujját. Be- és kikapcsolhatja a vezeték nélküli funkciókat,
és hozzáférhet az értesítések listájához, amely például az
üzeneteket, a hívásokat, az eseményeket és a feldolgozás
állását tartalmazza. A lista elrejtéséhez húzza fel a lista alját.
A gyorsgombokat tartalmazó panelről a következő opciókat
használhatja:
• Wi-Fi: A WLAN-kapcsolat funkció be-, illetve kikapcsolása.
► 90. o.
• Bluetooth: A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be-,
illetve kikapcsolása. ► 88. o.
• GPS: A GPS funkció be-, illetve kikapcsolása.
• Hang: A Csendes mód be-, illetve kikapcsolása.
• Aut. elforg.: Az automatikus elforgatás funkció be-, illetve
kikapcsolása.
A rendelkezésre álló beállítások szolgáltatótól és
régiótól függően eltérőek lehetnek.
››Panelek hozzáadása és eltávolítása a
készenléti képernyőn
A készenléti képernyőre új paneleket vehet fel, illetve
paneleket távolíthat el róla, hogy ízlése és igényei szerint
szervezhesse a widgeteket.
1 Készenléti állapotban nyomja meg a [
2
3
] gombot →
válassza a Szerkeszt lehetőséget.
Új panelek hozzáadásához válassza a lehetőséget,
vagy a panel eltávolításához húzza a panelt a kijelző jobb
alsó sarkában található kukába.
Nyomja meg a [ ] gombot.
Használatbavétel
23
Alkalmazások megnyitása
4 A [
] gombot megnyomva az előző képernyőre, a
Kezdőképernyő gombot megnyomva pedig a készenléti
képernyőre térhet vissza.
A készülék beépített mozgásérzékelővel rendelkezik,
amely érzékeli a készülék helyzetét. Ha egyes
szolgáltatások használata közben elforgatja a
készüléket, a kijelzőn a kép automatikusan fekvő
nézetre vált át. Ha azt szeretné, hogy a kijelzőn
megjelenő kép tájolása a készülék elforgatása esetén
se változzon, válassza a Beállítások → Kijelző →
Képernyő aut. elforgatása lehetőséget.
Az alkalmazások megnyitása:
1 Készenléti állapotban válassza az Alkalmazások
menüpontot az alkalmazáslista megnyitásához.
2 Lapozzon balra vagy jobbra a kívánt alkalmazás3
képernyőhöz.
A képernyő tetején a megfelelő pontot kiválasztva
közvetlenül is a kívánt menüképernyőre léphet.
Jelöljön ki egy alkalmazást.
• A Google által kínált alkalmazások használatához
Google-fiókkal kell rendelkeznie. Ha még nincs
Google-fiókja, készítsen egyet.
• Parancsikont úgy hozhat létre egy alkalmazáshoz,
hogy hosszan megérinti az alkalmazás ikonját az
alkalmazáslistán. Az ikont áthelyezheti a készenléti
képernyő tetszőleges pontjára.
››Alkalmazások rendezése
Az alkalmazáslistában tetszése és igényei szerint rendezheti
az alkalmazásokat sorrendjük megváltoztatásával vagy
kategóriákba csoportosításukkal.
1 Az alkalmazáslistán állva nyomja meg a [
2
24 Használatbavétel
válassza a Szerkeszt lehetőséget.
Érintse meg hosszan az alkalmazást.
] gombot →
3 Húzza a kívánt alkalmazás ikonját oda, ahová szeretné.
4
Az alkalmazás ikonját másik főmenübe is áthúzhatja.
A leggyakrabban használt alkalmazásokat a Kezdőlap
mellett is elhelyezheti.
Nyomja meg a [ ] gombot → válassza a Ment
lehetőséget.
››Legutóbbi alkalmazások megnyitása
1 A legutóbb használt alkalmazások listájának
2
megnyitásához nyomja meg hosszan a Kezdőképernyő
gombot.
Válassza ki a megnyitandó alkalmazást.
››A feladatkezelő használata
A készülék egyszerre több feladat végrehajtására is képes,
azaz egyszerre több alkalmazást is tud futtatni. Több feladat
párhuzamos végrehajtása azonban fennakadásokat,
fagyásokat, memóriaproblémákat és nagyobb
energiafelvételt okozhat. Az ilyen problémák elkerülése
érdekében a Feladatkezelő segítségével zárja be a fölösleges
programokat.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
2
majd válassza a Feladatkezelő → Aktív alkalmazások
lehetőséget.
Megjelenik a készüléken aktuálisan futó alkalmazások
listája.
Alkalmazás bezárásához válassza a Befejezés ikont.
Az összes futó alkalmazás bezárásához válassza a Össz.
bef. lehetőséget.
A készülék testreszabása
Még többet kihozhat a készülékből, ha saját igényeinek
megfelelően állítja be.
››A dátum és az idő beállítása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
2
majd válassza a Beállítások → Dátum és idő
lehetőséget.
Állítsa be az időt és a dátumot, és módosítsa a többi
beállítást.
Használatbavétel
25
››Az érintés hangjának ki- és bekapcsolása
Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Beállítások → Hang → Hallható kiválasztás
lehetőséget.
››A csengőhangok hangerejének beállítása
A csengőhang hangerejének beállításához nyomja felfelé
vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.
››Váltás Csendes üzemmódra
A készülék némításához, illetve a némítás megszüntetéséhez
tegye a következők valamelyikét:
• Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
válassza a Telefon → Bill.-zet lehetőséget, majd érintse
meg hosszan a # gombot.
• Készenléti állapotban tartsa lenyomva a [ ] gombot, majd
válassza a Csendes mód lehetőséget.
26 Használatbavétel
››A csengőhang módosítása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
2
majd válassza a Beállítások → Hang → Hanghívás
csengőhangja lehetőséget.
Válasszon csengőhangot, majd válassza az OK
lehetőséget.
››Az ablakváltási animációk bekapcsolása
Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Beállítások → Kijelző → Animáció → Bizonyos
animációk vagy Minden animáció lehetőséget.
››A készenléti képernyő háttérképének
kiválasztása
1 Készenléti állapotban nyomja meg a [
2
] gombot →
válassza a Háttérkép lehetőséget → egy beállítást.
Jelöljünk ki egy képet.
3 Válassza a Ment vagy a háttérkép beállítása lehetőséget.
• Miután beállított valamilyen képernyőzárat,
a készülék minden bekapcsolásakor és az
érintőképernyő lezárásának minden feloldásakor
meg kell azt adnia.
• Ha elfelejti a PIN kódját vagy jelszavát, a zárolás
feloldásához vigye el a telefont egy Samsungszervizbe. A készülék Samsung-szervizben történő
leadása előtt készítsen biztonsági másolatot a
készüléken tárolt fontos személyes adatokról.
• A Samsung nem vállal felelősséget a biztonsági
kódok vagy bármely személyes adat elvesztéséért és
a nem jogtiszta szoftverek okozta károkért.
A Samsung nem felelős a készülékhez adott
alapértelmezett képek vagy háttérképek használatáért.
››A kijelző fényerejének beállítása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
2
3
majd válassza a Beállítások → Kijelző → Fényerő
lehetőséget.
A csúszkát húzva állítsa be a fényerőt.
Válassza az OK lehetőséget.
A kijelző fényereje befolyásolja, hogy milyen gyorsan
merül le az akkumulátor.
››Képernyőzár beállítása
Feloldóminta vagy jelszó beállításával megakadályozhatja,
hogy illetéktelenek az engedélye nélkül használják a
készüléket.
Feloldóminta beállítása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
2
majd válassza a Beállítások → Hely és biztonság →
Képernyőzár beállítása → Minta lehetőséget.
Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, és
tekintse meg a feloldóminta-példákat, majd válassza a
Tovább lehetőséget (ha szükséges).
Használatbavétel
27
3 Rajzoljon egy mintát az ujját húzva, legalább 4 pontot
2 Adja meg az új jelszót (alfanumerikus karakterek) és
4
5
6
3 Adja meg ismét a jelszót, majd válassza az OK
összekötve.
Válassza a Folytat lehetőséget.
Megerősítésképpen rajzolja meg újra a mintát.
Válassza a Megerősít lehetőséget.
Feloldó PIN kód beállítása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
2
3
majd válassza a Beállítások → Hely és biztonság →
Képernyőzár beállítása → PIN lehetőséget.
Adja meg az új PIN kódot (csak számok) és válassza a
Folytatás lehetőséget.
Adja meg ismét a PIN kódot, majd válassza az OK
lehetőséget.
Feloldó jelszó beállítása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Beállítások → Hely és biztonság →
Képernyőzár beállítása → Jelszó lehetőséget.
28 Használatbavétel
válassza a Folytatás lehetőséget.
lehetőséget.
››SIM-kártya zárolása
A készüléket a SIM-kártyához kapott PIN-kód aktiválásával
zárhatja le.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
2
majd válassza a Beállítások → Hely és biztonság → SIMkártya zár beállítása → SIM-zár lehetőséget.
Írja be a PIN-kódot, majd válassza az OK lehetőséget.
A PIN-védelem engedélyezése után a készülék minden
bekapcsolásakor meg kell adnia a PIN-kódot.
• Ha túl sokszor ír be helytelen PIN kódot, a rendszer
letiltja a SIM-kártyát. A tiltás feloldásához PIN-feloldó
kódot (PUK kódot) kell beírnia.
• Ha a SIM-kártya téves PUK kód megadása miatt
tiltódik le, a tiltás feloldásához vigye be a kártyát a
szolgáltatójához.
››A mobilkövető bekapcsolása
Ha valaki új SIM-kártyát helyez a készülékbe, a mobilkövető
funkció automatikusan elküldi a kapcsolat telefonszámát
a megadott címzetteknek, így könnyen megtalálható és
visszaszerezhető a készülék.
Ennek a funkciónak a használatához, így az eszköz interneten
keresztüli távoli vezérléséhez rendelkeznie kell Samsung
felhasználói fiókkal.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
2
3
4
és válassza a Beállítások → Hely és biztonság →
Mobilkövető beállítása lehetőséget.
Adja meg a jelszót, majd válassza az OK lehetőséget.
Adja meg a Samsung fiókjához tartozó felhasználónevet
és jelszót, majd válassza a Bejelentkezés lehetőséget.
Új Samsung fiók létrehozásához válassza a Regisztráció
ikont.
Olvassa el a felhasználási feltételeket, majd válassza az
Elfogad lehetőséget.
5 Írja be a telefonszámot az országhívó kóddal (és a +
előtaggal) együtt.
6 Írja be a küldő nevét.
7 Írja be a címzetteknek küldendő szöveges üzenetet.
8 Válassza a Mentés parancsot.
Szövegbevitel
Szöveget a virtuális billentyűzet gombjait megérintve vagy
kézírással a képernyőre írva vihet be.
Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg.
Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás
nyelvét valamelyik támogatott nyelvre. ► 114. o.
Használatbavétel
29
››Billentyűzet típusának módosítása
A billentyűzet típusa módosítható. Érintse meg hosszan
a szövegbeviteli mezőt, majd válassza a Beviteli mód
lehetőséget → egy billentyűzettípust (Swype vagy Samsung).
4 A teljes szöveg beviteléhez ismételje meg az 1-3. lépést.
További karakterek beírásához érintse meg hosszan a
gombokat.
Az alábbi gombokat is használhatja:
››Szöveg bevitele a Swype billentyűzet
segítségével
1 Válassza ki a szó első karakterét és húzza az ujját a
2
második karakterre anélkül, hogy felemelné az ujját a
képernyőről.
Folytassa a műveletet addig, amíg be nem fejezi a szót.
3 Emelje fel az ujját az utolsó karakterről. A szó bekerül a
szövegbeviteli mezőbe.
30 Használatbavétel
Szám
1
3
2
4
5
Funkció
1
Váltás kis- és nagybetű között.
2
Váltás az ABC beviteli mód és a szimbólum-/
számbeviteli mód között.
3
Bevitt szöveg törlése.
4
Sortörés.
5
Szóköz beszúrása.
• A Swype billentyűzet elrejtéséhez nyomja meg a
[ ] gombot.
• A Swype billentyűzet használatával kapcsolatos
súgóinformációk megjelenítéséhez válassza a
lehetőséget.
Az alábbi gombokat is használhatja:
››Szövegbevitel a Samsung billentyűzettel
1 Válassza az
2
→ Álló billentyűzettípusok lehetőséget,
majd válasszon szövegbeviteli módot.
Két billentyűzetbeviteli mód (QWERTY vagy
hagyományos billentyűzet) és a kézírásos beviteli mód
közül választhat.
Írja be a szöveget az alfanumerikus billentyűzet
segítségével vagy kézzel a képernyőre írva.
Szám
1
2
3
4
1
4
2
3
5
6
7
Funkció
Váltás kis- és nagybetű között.
Váltás a szám-/szimbólumbeviteli mód és az
ABC beviteli mód között.
Szövegbevitel hang alapján; Ez az ikon csak a
Samsung billentyűzet hangos szövegbevitel
funkciójának bekapcsolását követően
használható.
Bevitt szöveg törlése.
Használatbavétel
31
Szám
5
6
7
Funkció
3 A beállítások listájáról válassza a Szöveg kijelölése
Sortörés.
4 Érintse meg a képernyőt ott, ahol be szeretné fejezni a
Billentyűzet beállítások megnyitása;
Szövegbeviteli mód módosítása (hosszan
megérintve).
Szóköz beszúrása; Mondatvégi pont (dupla
érintés); Szövegbeviteli nyelv módosítása
(érintés hosszan, majd görgetés balra vagy
jobbra).
Ennek a gombnak a funkciója az Ön
mobilszolgáltatójától függően eltérő
lehet.
lehetőséget.
kijelölést.
5 Érintse meg hosszan a kijelölt szöveget.
6 A szöveg vágólapra másolásához válassza a Másol
7
8
parancsot, kivágásához és vágólapra helyezéséhez pedig
a Kivág parancsot.
Egy másik alkalmazásban érintse meg hosszan a
szövegbeviteli mezőt.
A szöveg vágólapról a beviteli mezőbe való
beillesztéséhez válassza a Beilleszt lehetőséget.
››Szöveg másolása és beillesztése
Alkalmazások letöltése az Android
Market webhelyről
1 Álljon a kurzorral oda, ahol el szeretné kezdeni a kijelölést.
2 Érintse meg hosszan a szövegbeviteli mezőt.
Az Android platform segítségével a telefon funkciói további
alkalmazások telepítésével bővíthetők. Az Android Market
webhelyen egyszerűen és gyorsan vásárolhat játékokat és
mobiltelefonos alkalmazásokat.
Szöveg beírása közben a másolási és beillesztési funkcióval
szövegeket emelhet át más alkalmazásokba.
32 Használatbavétel
• Ez a funkció nem minden országban és nem minden
szolgáltatónál érhető el.
• A készülék a belső memóriába menti a letöltött
alkalmazások felhasználói fájljait.
››Alkalmazás telepítése
1 Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Market lehetőséget.
2 Amikor megjelennek a használati feltételek, válassza az
3
4
Accept (Elfogad) lehetőséget.
Válasszon kategóriát → egy elemet.
Válassza az Install (Telepítés) (ingyenes alkalmazások
esetén) vagy a Buy (Vásárlás) lehetőséget.
Ha az Install (Telepítés) lehetőséget választja, az
alkalmazás letöltése azonnal megkezdődik.
Ha a Buy (Vásárlás) lehetőséget választja, meg kell adnia
hitelkártyája adatait. Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
››Alkalmazás eltávolítása
1 Az Android Market kezdőképernyőjén nyomja meg a
[
] gombot → válassza a Downloads lehetőséget.
2 Jelölje ki a törölni kívánt elemet.
3 Válassza az Uninstall → OK lehetőséget.
Fájlok letöltése az internetről
Amikor fájlokat vagy webes alkalmazásokat tölt le az
internetről, a készülék a memóriakártyára menti azokat.
Az internetről letöltött fájlok vírusokat
tartalmazhatnak, amelyek károsíthatják a készüléket.
Ennek kockázatát úgy csökkentheti, ha csak
megbízható forrásokból tölt le fájlokat.
Egyes médiafájlok digitális tartalomvédelemmel
(Digital Rights Management) védik a szerzői jogokat.
Ez a védelem megakadályozhatja egyes fájlok
letöltését, másolását, módosítását vagy elküldését.
Használatbavétel
33
Fájlok letöltése az internetről:
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
2
majd válassza az Internet lehetőséget.
Keressen egy fájlt vagy alkalmazást, és töltse le.
Ha nem az Android Market webhelyről letöltött
alkalmazásokat telepít, a Beállítások → Alkalmazások →
Ismeretlen források lehetőséget kell választania.
Adatok szinkronizálása
Az adatokat különböző webkiszolgálókkal szinkronizálhatja,
valamint biztonsági másolatot készíthet róluk, és
visszaállíthatja őket.
A készülék internetkapcsolata a szinkronizálás befejezése
után sem szakad meg. Ha a webhelyen bármilyen változtatás
történik, a frissített adatok megjelennek a telefonon, és
automatikusan megkezdődik a szinkronizálás. Ugyanez
ellentétes irányban is érvényes.
Ez a funkció nem minden országban és nem minden
szolgáltatónál érhető el.
34 Használatbavétel
››A kiszolgálón levő fiók beállítása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
2
3
majd válassza a Beállítások → Fiókok és szinkronizálás
lehetőséget.
Válassza a Fiók hozzáadása lehetőséget → egy fióktípust.
A fiók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
Online közösségi szolgáltatásokhoz, például a
Facebook vagy a MySpace szolgáltatáshoz, adja
meg felhasználónevét és jelszavát, majd válassza a
Bejelentkezés lehetőséget.
››Az automatikus szinkronizálás
bekapcsolása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Beállítások → Fiókok és szinkronizálás
lehetőséget.
2 Válassza az Automatikus szinkronizálás lehetőséget.
3 Válasszon ki egy fiókot.
4 Válassza ki a szinkronizálandó alkalmazásokat.
Ha ki szeretne zárni bizonyos alkalmazásokat a
szinkronizálásból, törölje a jelet az adott alkalmazások
melletti négyzetből.
Információk keresése a Google
Search segítségével
A webhelyek, valamint a készüléken tárolt alkalmazások és
fájlok adatai között a Google Search szolgáltatással kereshet.
1 Ehhez készenléti állapotban nyomja le hosszan a [
››Adatok kézi szinkronizálása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
2
3
majd válassza a Beállítások → Fiókok és szinkronizálás
lehetőséget.
Válasszon ki egy fiókot.
Nyomja meg a [ ] gombot, → majd válassza a
Szinkronizálás most lehetőséget. A készülék megkezdi a
szinkronizálandóként beállított adatok szinkronizálását.
2
]
gombot.
A készenléti képernyőn megjelenik a Google Search
keresősáv.
Írjon be egy kulcsszót, majd válassza az Nyit lehetőséget.
Használatbavétel
35
Kommunikáció
Telefonálás
Ismerje meg a telefonálási funkciókat, például a hívások
kezdeményezését és fogadását a telefonálás közben elérhető
funkciók használatával, valamint a telefonálással kapcsolatos
szolgáltatások testreszabását és igénybevételét.
››Hívás kezdeményezése és fogadása
Hívások kezdeményezéséhez, fogadásához, befejezéséhez
és elutasításához a gombokat vagy az érintőképernyőt
használhatja.
36 Kommunikáció
Hívás kezdeményezése
1 Készenléti állapotban válassza a Telefon → Bill.2
zet lehetőséget, majd írja be a telefonszámot a
körzetszámmal együtt.
A hívás indításához válassza a
ikont.
Amikor az arca mellé tartja a telefont, a készülék
automatikusan kikapcsolja az érintőképernyőt, hogy
megakadályozza a véletlen működtetést.
3 A hívás befejezéséhez válassza a Befejez lehetőséget.
• A gyakran hívott telefonszámokat mentse a
névjegyzékbe. ► 68. o.
• A hívásnaplónak az utoljára hívott számok újrahívása
érdekében történő gyors megnyitásához válassza a
Telefon → Naplók lehetőséget.
• A hangutasítás funkcióval hanggal is tárcsázhat.
► 104. o.
Hívás fogadása
1 Bejövő hívás esetén húzza a
ikont jobbra, amíg
megjelenik az Elfogad lehetőség.
Amikor a készülék csörög, a csengőhang
elnémításához tartsa lenyomva a hangerő gombot.
2 A hívás befejezéséhez válassza a Befejez lehetőséget.
Hívás elutasítása
Bejövő híváskor húzza balra a
ikont addig, amíg meg nem
jelenik az Elutasítás lehetőség. A hívó fél „foglalt” jelzést fog
hallani.
Ha a bejövő hívások elutasításakor üzenetet kíván küldeni,
válassza az Elutasítás üzenetben felirat megjelenik.
Az üzenet módosításához válassza a Beállítások →
Hívásbeállítások → Összes hívás → Híváselutasítás
üzenetben lehetőséget.
Külföldi szám hívása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
2
válassza a Telefon → Bill.-zet lehetőséget, majd a +
karakter beszúrásához érintse meg hosszan a 0 gombot.
Írja be a tárcsázni kívánt teljes számot (országhívó szám,
körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz válassza
a
ikont.
››A mikrofonos fülhallgató használata
Ha a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a többfunkciós
csatlakozóhoz csatlakoztatja, a telefon kézbevétele nélkül a
következőképpen fogadhat hívásokat:
• Hívás fogadásához nyomja meg a mikrofonos fülhallgató
gombját.
• Hívás elutasításához nyomja meg hosszan a fülhallgató
gombját.
• Hívás tartásba helyezéséhez vagy tartásban lévő hívás
beszélgetés közben történő visszavételéhez nyomja meg
hosszan a mikrofonos fülhallgató gombját.
Kommunikáció
37
• Hívás befejezéséhez nyomja meg a mikrofonos fülhallgató
gombját.
A mellékelt mikrofonos fülhallgatót kifejezetten ehhez
a készülékhez tervezték, és előfordulhat, hogy más
telefonokkal vagy MP3-lejátszókkal nem kompatibilis.
››Hívás közben használható lehetőségek
Hívás közben a következő lehetőségeket használhatja:
• A hangerő beállításához nyomja felfelé vagy lefelé a
hangerőszabályzó gombot.
• A kihangosító funkció használatához válassza a Hangsz.
lehetőséget.
Zajos környezetben nehezebben hallható a
beszélgetés, ha a kihangosító funkciót használja.
A jobb hallhatóság érdekében használja a normál
telefon üzemmódot.
• Ha ki szeretné kapcsolni a mikrofont, hogy a másik fél ne
hallja Önt, válassza a Néma lehetőséget.
38 Kommunikáció
• Ha a Bluetooth mikrofonos fülhallgatón keresztül kíván
beszélgetést folytatni, válassza a BT fülh. lehetőséget.
• A hívás tartásba helyezéséhez válassza a Tart lehetőséget.
Tartott hívás visszavételéhez válassza a Beléptet
lehetőséget.
• Második hívás tárcsázásához válassza a Hív. h.ad
lehetőséget, majd tárcsázza a másik telefonszámot.
• Második bejövő hívás fogadásához húzza jobbra a
gombot addig, amíg a Hívásfogadás megjelenik és
megszólal a hívásvárakoztató hang.
• A két hívás között az Átvált paranccsal válthat.
• A tartott hívás befejezéséhez válassza az Átvált → Hívás
befejezése lehetőséget.
• Többrésztvevős hívás (konferenciahívás)
kezdeményezéséhez kezdeményezze vagy fogadja a
második hívást, majd amikor a kapcsolat létrejött, válassza
az Egyesítés lehetőséget. A fenti lépések megismétlésével
további beszélgetőpartnereket is bevonhat. A szolgáltatás
használatához elő kell fizetnie a konferenciahívás
szolgáltatásra.
››A nem fogadott hívások megtekintése és
tárcsázása
A készülék a nem fogadott hívásokat megjeleníti a kijelzőn.
Nem fogadott hívás telefonszámának tárcsázásához nyissa
meg a gyorsgombokat tartalmazó panelt, és válassza ki a
visszahívandó nem fogadott hívást.
››Kiegészítő szolgáltatások használata
Egyéb, hívással kapcsolatos szolgáltatásokat is igénybe
vehet; ilyen például az automatikus elutasítás, a Fixlista (FDN)
üzemmód, a hívásátirányítás vagy a híváskorlátozás.
Automatikus elutasítás beállítása
Ha bizonyos számokról érkező hívásokat automatikusan
el szeretne utasítani, használja az automatikus elutasítás
szolgáltatást. Az automatikus elutasítás bekapcsolása és az
elutasítandó számok listájának létrehozása:
1
Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Beállítások → Hívásbeállítások →
Összes hívás → Automatikus elutasítás lehetőséget.
2 Válassza az Automatikus elutasítás engedélyezése
lehetőséget az automatikus elutasítás bekapcsolásához.
3 Válassza az Automatikus elutasítási lista lehetőséget.
4 Nyomja meg a [ ] gombot → válassza a Létrehoz
lehetőséget.
5 Írjon be egy elutasítandó számot, majd válassza a Ment
parancsot.
6 További számok hozzáadásához ismételje meg a 4-5.
lépést.
A Fixlista (FDN) üzemmód használata
Fixlista üzemmódban a készülék csak a fixlistán megadott
számokra engedélyez kimenő hívásokat. A Fixlista üzemmód
bekapcsolása:
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
2
majd válassza a Beállítások → Hívásbeállítások →
Fixlistás számok → Fixlista engedélyezése lehetőséget.
Írja be a SIM-kártya PIN2-kódját, majd válassza az OK
lehetőséget.
Kommunikáció
39
3 Válassza a Fixlista lehetőséget, és vegye fel a Fixlista
üzemmódban használható névjegyeket.
Hívásátirányítás bekapcsolása
A hívásátirányítás egy hálózati funkció, amellyel a bejövő
hívások egy másik számra továbbíthatók. Ezt a szolgáltatást
külön-külön állíthatja be minden egyes olyan helyzetre,
amikor nem tud hívásokat fogadni, például amikor éppen
beszél a telefonon, vagy a szolgáltatási területen kívül
tartózkodik.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
2
3
majd válassza a Beállítások → Hívásbeállítások →
Hanghívás → Hívásátirányítás lehetőséget.
Válasszon ki egy helyzetet.
Írja be azt a számot, amelyre a hívásokat át szeretné
irányítani, majd válassza az Engedélyezés lehetőséget.
A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.
40 Kommunikáció
Híváskorlátozás beállítása
A híváskorlátozás egy hálózati szolgáltatás, amellyel letilthat
bizonyos hívástípusokat, vagy megakadályozhatja, hogy
mások hívásokat indítsanak a készülékéről.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
2
3
majd válassza a Beállítások → Hívásbeállítások →
Hanghívás → Híváskorlátozás lehetőséget.
Válasszon letiltandó hívástípust.
Írja be a híváskorlátozó jelszót, majd válassza az OK
lehetőséget.
A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.
Hívásvárakoztatás beállítása
A hívásvárakoztatás egy hálózati szolgáltatás, amely értesíti
Önt, ha egy hívás közben egy másik hívás is beérkezik.
Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Beállítások → Hívásbeállítások → Hanghívás
→ Hívásvárakoztatás lehetőséget. A beállítást a rendszer
továbbítja a hálózatra.
››Hívásnaplók megtekintése
A hívásnaplók típus szerint szűrve tekinthetők meg.
Üzenetek
2 Nyomja meg a [
Ismerje meg, hogyan hozhatók létre és küldhetők el szöveges
(SMS) és multimédiás (MMS) üzenetek és e-mailek, és
hogyan tekinthetők meg és kezelhetők a küldött és fogadott
üzenetek.
Ha nem a saját szolgáltatója területén tartózkodik, az
üzenetek küldéséért és fogadásáért a szolgáltatója
külön díjat számolhat fel. További tudnivalókért
forduljon a szolgáltatójához.
3 A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy naplót.
››Szöveges üzenet küldése
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Telefon → Naplók lehetőséget.
] gombot → válassza a Megtekintés
lehetőséget → egy beállítást a hívásnaplók rendezéséhez.
A hívásnaplókból közvetlenül kezdeményezhet
hívást és küldhet üzenetet ismerőseinek, gyorsan
megpöccintve az illető nevét a jobb vagy a bal oldalon.
A részletes nézetből tárcsázhatja az egyes számokat,
üzenetet küldhet rájuk, illetve felveheti őket a
névjegyzékbe vagy az elutasítandó számok listájára.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza az Üzenetek → Új üzenet lehetőséget.
2 Válassza a Névj. lehetőséget.
A telefonszámot beírhatja kézzel, illetve kiválaszthatja
a legutóbbi címzettek közül vagy egy másik beállítást
választva a hívócsoportok közül.
Kommunikáció
41
3 Jelölje be a megfelelő nevek melletti jelölőnégyzeteket,
4
5
majd válassza a Hozzáad lehetőséget.
Válassza ki a szövegbeviteli mezőt, és írja be üzenetet.
Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [ ] gombot
→ válassza az Emotikon beszúrása lehetőséget.
Az üzenet elküldéséhez válassza a Küldés parancsot.
››Multimédiás üzenet küldése
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza az Üzenetek → Új üzenet lehetőséget.
4 Válassza ki a szövegbeviteli mezőt, és írja be üzenetet.
Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [
] gombot
→ válassza az Emotikon beszúrása lehetőséget.
5 Nyomja meg a [
6
] gombot → válassza a Csatolás
lehetőséget → egy beállítást és egy csatolandó elemet.
A fájlt kiválaszthatja a fájllistáról, illetve készíthet új
fényképet, videót vagy hangfelvételt is.
Nyomja meg a [ ] gombot → válassza a Tárgy
hozzáadása lehetőséget, majd adja meg az üzenet
tárgyát.
Az üzenet elküldéséhez válassza a Küldés parancsot.
2 Válassza a Névj. lehetőséget.
7
3
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
A telefonszámot vagy e-mail címet beírhatja kézzel, illetve
kiválaszthatja a legutóbbi címzettek vagy egy másik
gombbal a hívócsoportok közül.
Jelölje be a megfelelő nevek melletti jelölőnégyzeteket,
majd válassza a Hozzáad lehetőséget.
Ha e-mail címet ad meg, a készülék az üzenetet
multimédiás üzenetté alakítja.
42 Kommunikáció
››Szöveges vagy multimédiás üzenet
megtekintése
majd válassza az Üzenetek lehetőséget.
Üzenetei az üzenetküldő programokhoz hasonlóan
a küldők neve szerinti üzenetszálakba vannak
csoportosítva.
2 Válasszon egy névjegyet.
3 Válasszon egy szöveges vagy multimédiás üzenetet az
üzenetszálból.
Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:
• Melléklet ismételt lejátszásához érintse meg az
üzenetképernyőt, majd válassza a
ikont.
• Egy üzenetre válaszadáshoz nyomja meg a [ ] →
Válaszol gombot, írja be az üzenetet, majd az üzenet
elküldéséhez valássza a Küldés lehetőséget.
• Az üzenet továbbításához válassza a [ ] → Elöre
parancsot.
• Az üzenet törlés elleni védelméhez nyomja meg a [ ]
gombot → válassza az Üzenet védelme lehetőséget.
• A mellékletek mentéséhez nyomja meg a [ ] gombot →
válassza a Csatolt tételek lehetőséget.
• Egy üzenetből szöveg kimásolásához nyomja meg a [ ]
→ Szöveg másolása.
• Az üzenet törléséhez nyomja meg a [
] gombot →
válassza az Üzenetek törlése lehetőséget.
• Az üzenet adatainak megtekintéséhez nyomja meg a [
gombot → válassza az Üzenet részletei lehetőséget.
]
››Hangposta meghallgatása
Ha beállította, hogy a nem fogadott hívásokat a rendszer
átirányítsa a hangposta-kiszolgálóra, nem fogadott hívás
esetén a hívó fél hangüzenetet hagyhat. A hangpostafiók
elérése és a hangüzenetek meghallgatása:
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
2
válassza a Telefon → Bill.-zet lehetőséget, majd érintse
meg hosszan az 1 gombot.
Kövesse a hangposta-kiszolgáló utasításait.
A hangposta-kiszolgálót csak úgy tudja elérni, ha
előbb menti a kiszolgáló telefonszámát. A számot a
szolgáltatótól tudhatja meg.
Kommunikáció
43
Google Mail
Az új e-maileket letöltheti a Google Mail™ postafiókból
saját Bejövő posta mappájába. Az alkalmazásba való
bejelentkezéskor megjelenik a Bejövő posta képernyő. A
címsorban az el nem olvasott üzenetek száma látható, és ezek
az üzenetek félkövérrel szedve jelennek meg a képernyőn.
Ha címkével látta el valamelyik üzenetet, a címke egy színes
téglalapban tűnik fel az üzenet mellett.
• Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a Google
Mail menüpont más néven jelenik meg.
• Ez a funkció nem minden országban és nem minden
szolgáltatónál érhető el.
››E-mail küldése
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Google Mail lehetőséget.
2 Továbblépéshez válassza az OK gombot.
3 Nyomja meg a [ ] gombot → válassza az Compose
parancsot.
44 Kommunikáció
4 Írja be a Címzett mezőbe a megfelelő nevet vagy címet.
5 Írja be az üzenet tárgyát, majd magát az üzenetet.
6 Képfájl csatolásához nyomja meg a [ ] gombot →
válassza az Attach lehetőséget → egy fájlt.
parancsot.
7 Az üzenet elküldéséhez válassza a
››E-mailek megtekintése
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Google Mail lehetőséget.
2 Válasszon egy e-mailt az üzenetszálak listájáról.
Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:
• Az üzenetre a paranccsal válaszolhat.
• Az üzenet minden címzettjének a → Reply all paranccsal
válaszolhat.
• Az üzenetet a → Forward paranccsal továbbíthatja
másoknak.
• A mellékleteket az Preview paranccsal tekintheti meg.
A mellékleteket a Download paranccsal mentheti a
készülékre.
• Az üzenetet az Archive paranccsal archiválhatja.
• Az üzenetet a Delete paranccsal törölheti.
• Az előző vagy következő üzenetre lépéshez válassza a
vagy
lehetőséget.
››Az e-mailek rendszerezése címkékkel
Az e-maileket rendszerezheti úgy, hogy címkékkel látja
el őket, vagy csillagokkal jelöli meg a fontosabbakat. Az
üzenetek kiválogatására ezt követően használhatja a címke
szerinti szűrést.
Az üzenet felcímkézése
1 Érintsen meg hosszan egy üzenetet a Bejövő posta
2
3
képernyőn.
Válassza a Change labels lehetőséget.
Válassza ki a kívánt címkét, majd válassza az OK
lehetőséget.
Az üzenet megcsillagozása
1 Érintsen meg hosszan egy üzenetet a Bejövő posta
képernyőn.
2 Válassza az Add star lehetőséget. Az üzenet melletti
csillag ikon elszíneződik.
Üzenetek szűrése
1 A Bejövő posta képernyőn állva nyomja meg a [
2
]
gombot, → majd válassza a Go to labels lehetőséget.
Válassza ki a megtekinteni kívánt üzenetek címkéjét.
E-mail
Ismerje meg, hogyan küldhet és tekinthet meg e-maileket
saját vagy vállalati e-mail fiókja segítségével.
››E-mail fiók beállítása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza az E-mail lehetőséget.
2 Írja be az e-mail címét és a jelszavát.
Kommunikáció
45
3 Válassza ki a Tovább (az általános e-mail fiókokhoz,
4
amilyen például a Google Mail vagy Yahoo) vagy a Kézi
beáll. lehetőséget (egyéb levelezési fiókokhoz).
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Az e-mail fiók beállításának befejezésekor az e-mail üzenetek
letöltődnek a készülékre. Ha kettőnél több fiókot hozott létre,
tetszés szerint válthat az e-mail fiókok között; ehhez nyomja
meg a [ ] gombot → válassza a Fiókok lehetőséget,
majd válassza ki azt a fiókot, amelyről le szeretné tölteni az
üzeneteket.
››E-mail küldése
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza az E-mail lehetőséget → egy e-mail fiókot.
] gombot → válassza az Új üzenet
parancsot.
Válassza a Névjegyek lehetőséget.
Az e-mail címet beírhatja kézzel, illetve kiválaszthatja
a legutóbbi címzettek vagy egy másik gombbal a
csoportok közül is.
2 Nyomja meg a [
3
46 Kommunikáció
4 További címzettek felvételéhez válassza a Cc vagy Bcc
(Másolat vagy Titkos másolat) mezőt.
5 Az üzenet tárgyának megadásához válassza a Tárgy
mezőt.
6 Az üzenet megírásához válassza a szövegbeviteli mezőt.
7 Válassza a Csatolás lehetőséget, és csatoljon fájlt az
8
üzenethez.
A fájlt kiválaszthatja a fájllistáról, vagy készíthet új
fényképet, videót vagy hangfelvételt is.
Az üzenet elküldéséhez válassza a Küldés parancsot.
Ha kapcsolat nélküli üzemmódban van, vagy a
szolgáltatási területén kívül tartózkodik, az üzenet
mindaddig az üzenetszálak listáján marad, amíg újra
a hálózatra nem kapcsolódik, és be nem lép saját
szolgáltatási területére.
››E-mail megtekintése
• Az üzenetből a képek beolvasását a [
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
Talk
Amikor megnyit egy postafiókot, kapcsolat nélküli
üzemmódban megtekintheti a korábban letöltött e-maileket,
vagy új üzenetek megtekintése érdekében csatlakozhat az
e-mail kiszolgálóhoz. Az e-mail üzenetek letöltésük után
kapcsolat nélküli üzemmódban is megtekinthetők.
2
3
majd válassza az E-mail lehetőséget → egy e-mail fiókot.
Nyomja meg a [ ] gombot → válassza a Frissít
lehetőséget az üzenetlista frissítéséhez..
Válasszon egy e-mail üzenetet.
Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:
• Az üzenetre a [ ] → Válasz paranccsal válaszolhat.
• Az üzenet továbbításához válassza a [ ] → Tov.küld
parancsot.
• Az üzenetet a [ ] → Töröl paranccsal törölheti.
• Egy üzenet másik mappába másolásához nyomja meg a
[ ] → Áthelyezés mappába lehetőséget.
] → Képek
megjelen. paranccsal végezheti el.
• Csatolmány megtekintéséhez válassza a csatolmány
területet. A mellékleteket a
paranccsal mentheti a
készülékre.
Ismerje meg, hogyan cseveghet barátaival és családtagjaival
a Google Talk™ használatával.
Ez a funkció nem minden országban és nem minden
szolgáltatónál érhető el.
››Ismerősök felvétele a barátok listájára
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
2
majd válassza a Talk lehetőséget.
A barátok listája áttekinthető formában megjeleníti
minden Google Talk-partnerét.
Nyomja meg a [ ] gombot → válassza az Add friend
lehetőséget.
Kommunikáció
47
3 Írja be barátja e-mail címét, majd válassza a Send
invitation lehetőséget.
Amikor a barátja elfogadja a meghívást, felkerül a barátok
listájára.
››A csevegés megkezdése
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
2
3
4
5
majd válassza a Talk lehetőséget.
Válasszon egy ismerőst a barátok listájáról. Megnyílik a
csevegőképernyő.
Írja be az üzenetet, majd válassza a Send parancsot.
Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [ ] gombot
→ válassza az Egyebek → Insert smiley lehetőséget.
Ha váltani szeretne a csevegőpartnerek között, nyomja
meg a [ ] gombot → válassza a Switch chats
lehetőséget.
A csevegés befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot →
válassza az End chat lehetőséget.
48 Kommunikáció
Social Hub
Ismerje meg a Social Hub™ programot, az egységes
e-mail, üzenetküldő, csevegő, névjegyzék- és naptárkezelő
alkalmazást. További részletekért látogasson el a http://
socialhub.samsungmobile.com weboldalra.
1 Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Social Hub lehetőséget.
2 Tekintse meg és használja a Social Hub weboldalról
származó tartalmakat.
Szórakozás
Kamera
Ismerje meg, hogyan készíthet és tekinthet meg fényképeket
és videofelvételeket. Fényképeket 2048 × 1536 képpontos
(3,2 megapixel), videofelvételeket pedig 320 × 240
képpontos felbontásig készíthet.
A fényképezőgép használatához előbb memóriakártyát kell a
telefonba helyeznie.
2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a
készüléket balra.
• A fényképezőgép felhasználói felülete csak fekvő
helyzetű felvétel készítésekor látható.
• A keresőben lévő ikonok elrejtéséhez, illetve
megjelenítéséhez érintse meg a képernyőt.
• Ha egy megadott időtartamig nem használja a
fényképezőgépet, az automatikusan kikapcsol.
• A memóriakapacitás a felvétel helyétől és
körülményeitől függően eltérő lehet.
››Fényképezés
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Kamera lehetőséget.
Szórakozás
49
3 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges
beállításokat.
1
6
2
3
7
4
8
5
Szám
1
50 Szórakozás
Művelet
A fényképezőgép állapotának és
beállításainak ellenőrzése.
• : Felbontás
• : Fénymérő típusa
• : GPS bekapcsolva
• : Készíthető fényképek száma
(a rendelkezésre álló memória
függvényében)
• : Tárolóhely
Szám
Művelet
2
A fényképezési mód megváltoztatása.
3
A téma megváltoztatása.
5
A fényerő beállítása. Az érték növeléséhez
válassza a +, csökkentéséhez pedig a –
ikont.
A fényképezőgép beállításainak
módosítása.
6
Váltás videokamerára.
7
Fényképezés.
8
Utoljára készített fénykép megtekintése.
4
4 Nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez nyomja meg a
hangerőszabályzó gombot.
A másik lehetőség, hogy két ujját a képernyőre teszi,
és távolítja őket egymástól (kicsinyítéshez közelítse
egymáshoz az ujjait).
5 A fénykép elkészítéséhez válassza a
››Fényképezés a különböző témákhoz előre
Fényképezés után a képek megtekintéséhez válassza a
ikont.
• A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra
vagy balra.
• A képek nagyításához használja a ikont, kicsinyítésükhöz
pedig a ikont. A nagyítási/kicsinyítési funkciót a
képernyő dupla megérintésével is elérheti.
• A fénykép másoknak való elküldéséhez válassza a Megoszt
lehetőséget.
• Ha szeretné háttérképként vagy hívóazonosító képként
beállítani a fényképet, válassza a Beállít, mint lehetőséget.
• A fénykép törléséhez válassza a Töröl lehetőséget.
A fényképezőgép előre meghatározott beállításokat
tartalmaz különböző témákhoz. Egyszerűen válassza ki a
témának és a környezetnek megfelelő fényképezési módot.
Ha például éjszaka szeretne fényképezni, válassza ki az
Éjszakai módot, amely hosszabb expozíciós időt használ.
ikont.
A készülék automatikusan menti a fényképet.
megadott beállításokkal
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Kamera lehetőséget.
2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a
készüléket balra.
ikont → egy témát → a ikont.
3 Válassza a
4 Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5 A fénykép elkészítéséhez válassza a ikont.
Szórakozás
51
››Fényképezés Mosoly felvétele
üzemmódban
A fényképezőgép felismeri az arcokat, és segít mosolygós
képeket készíteni.
››Sorozatfelvétel készítése
Egyszerűen készíthet sorozatfelvételeket mozgó témákról.
Ez a funkció akkor lehet hasznos, ha játszó gyerekeket vagy
sporteseményeket fényképez.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
2
2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a
3
4
5
6
majd válassza a Kamera lehetőséget.
Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a
készüléket balra.
→ Mosoly felvétele lehetőséget.
Válassza a
Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
Válassza a ikont.
Irányítsa a fényképezőgép objektívjét a témára.
A készülék felismeri a képen az embereket, és az emberek
mosolyát is. Amikor a fotóalany mosolyog, a készülék
automatikusan elkészíti a fényképet.
52 Szórakozás
majd válassza a Kamera lehetőséget.
készüléket balra.
3 Válassza a → Sorozat lehetőséget.
4 Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5 Érintse meg hosszan a ikont. A fényképezőgép a
kioldógomb felengedéséig folyamatosan fényképez.
››Panorámakép készítése
A Panoráma felvételi üzemmódban széles panorámaképeket
készíthet. Ez különösen tájképek fényképezésekor lehet
hasznos.
››Egyesített fénykép készítése
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
Elkészíthet két képet ugyanazzal a háttérrel, majd a két
kép jobb és bal felét egyetlen fényképpé egyesítheti. Ezt
a funkciót akkor érdemes használni, ha magáról és egy
barátjáról szeretne fényképet készíteni, de nincs senki, aki
elkészíthetné a képet.
2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
3
4
5
6
2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a
majd válassza a Kamera lehetőséget.
7
készüléket balra.
→ Panoráma lehetőséget.
Válassza a
Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
Az első fénykép elkészítéséhez válassza a ikont.
Lassan mozgassa a készüléket bármelyik irányba, és
igazítsa a helyére a keresőben látható zöld keretet.
Amikor a zöld keretet a helyére igazította, a
fényképezőgép automatikusan elkészíti a következő
felvételt.
A teljes panorámakép elkészítéséhez ismételje meg a 6.
lépést.
majd válassza a Kamera lehetőséget.
készüléket balra.
3 Válassza a → Önmagam hozzáadása lehetőséget.
4 Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5 Először érintse meg a jobb vagy bal oldalt, amelyikről a
fotót készíteni szeretné.
6 Az első fénykép elkészítéséhez válassza a
ikont.
Az első fénykép bal fele átlátszó vezetőként jelenik meg,
amely segíti a következő kép elkészítését.
Szórakozás
53
7 Hajtsa végre az esetlegesen szükséges beállításokat a
6 A készüléket mozgatva kövesse a mozgó témát.
8
7 Kövesse a témát mindaddig, amíg a készülék el nem
vezető segítségével.
A második fénykép elkészítéséhez válassza a ikont.
A készülék automatikusan egy fényképpé egyesíti az első
fénykép bal felét és a második fénykép jobb felét.
››Mozgást ábrázoló fénykép készítése
Fényképeket készíthet egy mozgó témáról, majd a képeket a
mozgást ábrázoló egyetlen fényképpé egyesítheti.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Kamera lehetőséget.
2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a
3
4
5
készüléket balra.
→ Akciófelvétel lehetőséget.
Válassza a
Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
Válassza a ikont az első fénykép elkészítéséhez.
54 Szórakozás
A készülék automatikusan elkészíti a következő képet.
készíti a mozgást ábrázoló képhez szükséges összes
felvételt.
››A fényképezőgép beállításainak
testreszabása
Fényképezés előtt válassza a
opciók eléréséhez:
Opció
Makró
Időzítő
Felbontás
→
lehetőséget az alábbi
Művelet
A Makró üzemmód bekapcsolása közeli
képek készítéséhez.
A fényképezés előtti késleltetési idő
hosszának megadása.
Képfelbontás megadása.
Opció
Fehéregyensúly
Effektusok
ISO
Mérés
Képminőség
Beállítás
Művelet
Opció
A megvilágításnak megfelelő
fehéregyensúly beállítása.
Speciális effektusok, például szépia
vagy fekete-fehér színárnyalatok
alkalmazása.
A fényképezőgépben lévő érzékelő
érzékenységének beállítása.
Fénymérőtípus kiválasztása.
A fényképek képminőségének
beállítása.
A kontraszt, a telítettség és az élesség
beállítása.
Fényképezés előtt válassza a
beállítások eléréséhez:
→
lehetőséget az alábbi
Opció
Művelet
Segédvonalak
Segédvonalak megjelenítése az
előnézeti képernyőn.
Előnézet
Zárhang
Visszaállítás
Művelet
Annak beállítása, hogy a fényképezőgép
megjelenítse az elkészített fényképet.
Annak beállítása, hogy a fényképezőgép
fényképezéskor hangot adjon ki.
Menük és fényképezési beállítások
visszaállítása.
››Videó készítése
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Kamera lehetőséget.
2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a
készüléket balra.
ikont kiválasztva váltson át videokamera
üzemmódba..
3 A
Szórakozás
55
4 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges
beállításokat.
1
2
5
6
3
7
4
Szám
1
2
56 Szórakozás
Művelet
A kamera állapotának és beállításainak
ellenőrzése.
•
: A rögzíthető videó hossza
(a rendelkezésre álló memória
függvényében)
• : Tárolóhely
A felvételi mód módosítása (multimédiás
üzenethez való csatoláshoz vagy normál
mentéshez).
Szám
Művelet
3
A fényerő beállítása. Az érték növeléséhez
válassza a +, csökkentéséhez pedig a –
ikont.
4
A videokamera beállításainak módosítása.
5
Váltás fényképezőgépre.
6
Videó rögzítése.
7
Utoljára rögzített videó megtekintése.
5 Nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez nyomja meg a
hangerőszabályzó gombot.
6 A felvételt a ikont kiválasztva indíthatja el.
7 A felvétel leállításához válassza a ikont.
A telefon automatikusan menti a videót.
Előfordulhat, hogy a készülék alacsony adatátviteli
sebességű memóriakártyákra nem tud megfelelően
rögzíteni videókat.
Videofelvétel után a videók megtekintéséhez válassza a
ikont.
• A további videók megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy
balra.
• Ha szeretné másnak elküldeni a videót, válassza a Megoszt
lehetőséget.
• A videó lejátszásához válassza a Lejátszás lehetőséget.
• A videó törléséhez válassza a Töröl lehetőséget.
››A videokamera beállításainak
testreszabása
Videó készítése előtt válassza a
alábbi opciók eléréséhez:
→
lehetőséget az
Opció
Művelet
Időzítő
A videó rögzítése előtti késleltetési idő
kiválasztása.
Felbontás
Képfelbontás megadása.
Fehéregyensúly
A megvilágításnak megfelelő
fehéregyensúly beállítása.
Opció
Művelet
Effektusok
Speciális effektusok, például szépia
vagy fekete-fehér színárnyalatok
alkalmazása.
Videó minősége
A videók képminőségének beállítása.
Beállítás
A kontraszt, a telítettség és az élesség
beállítása.
Videó készítése előtt válassza a
beállítások eléréséhez:
→
lehetőséget az alábbi
Opció
Művelet
Segédvonalak
Segédvonalak megjelenítése az
előnézeti képernyőn.
Hangfelvétel
A hang be- és kikapcsolása.
Előnézet
Visszaállítás
Annak beállítása, hogy a fényképezőgép
megjelenítse az elkészített videót.
Menük és fényképezési beállítások
visszaállítása.
Szórakozás
57
Videók
Ismerje meg a videolejátszó használatát különböző
videoformátumok lejátszásához. A videolejátszó a következő
fájlformátumokat támogatja: 3gp, mp4, avi, wmv, asf, divx
(Kodek: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX, XviD).
• A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a
készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
• Ha a fájlméret meghaladja a rendelkezésre álló
memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba
történhet.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Videók lehetőséget.
2 Válassza ki a lejátszandó videót.
3 Fekvő helyzetű képernyő-elrendezéshez forgassa el a
készüléket balra.
4 Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:
6
2
3
4
Szám
1
2
58 Szórakozás
5
1
7
8
Művelet
A videoképernyő méretarányának
megváltoztatása.
A fájl adott pontjára állás a csúszkát húzva
vagy megérintve.
Szám
Művelet
7
A lejátszás újraindítása, illetve ugrás az
előző videóra. Visszafelé keresés a fájlban
(hosszan megérintve).
Az 5.1 csatornás térhatású hang aktiválása,
amikor csatlakoztatva van a mikrofonos
fülhallgató.
Lejátszás megállítása és visszalépés a
lejátszási listába.
Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás
folytatásához válassza a ikont.
Ugrás a következő videóra. Előrefelé
keresés a fájlban (hosszan megérintve).
8
Hangerő beállítása.
3
4
5
6
Galéria
Ismerje meg, hogyan lehet megtekinteni a memóriakártyán
tárolt fényképeket és videókat.
››Használható fájlformátumok
Típus
Formátum
Kép
Kiterjesztés: bmp, gif, jpg, png
• Kiterjesztés: 3gp, mp4, avi, wmv,
Videó
asf, divx
• Kodek: MPEG4, H.263, H.264, WMV,
DivX, XviD
• A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a
készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
• Ha a fájlméret meghaladja a rendelkezésre álló
memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba
történhet.
Szórakozás
59
››Fényképek megtekintése
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Galéria lehetőséget.
2 Válasszon egy mappát.
3 A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a
4
képernyő jobb felső részén a vagy a ikont.
Az adott napon készített fényképek vagy videók
megtekintéséhez válassza az alul lévő fülön látható
nyilakat, vagy húzza a fület jobbra vagy balra.
Válasszon ki egy megtekintendő fényképet (amelynél
nem látható ikon).
A képek megtekintése közben az alábbi lehetőségek állnak
rendelkezésre:
• A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra
vagy balra.
• A képek nagyításához használja a
ikont, kicsinyítésükhöz
pedig a ikont. A másik lehetőség, hogy két ujját a
képernyőre teszi, és távolítja őket egymástól (kicsinyítéshez
közelítse egymáshoz az ujjait).
• A fotók és videók diavetítéséhez válassza a Diabemutató
lehetőséget. A diavetítés megállításához érintse meg a
képernyőt.
• További, a fényképekkel kapcsolatos funkciók, például
a megosztás, a törlés vagy a szerkesztés használatához
válassza a Menü lehetőséget.
››Videofelvétel lejátszása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Galéria lehetőséget.
2 Válasszon egy mappát → egy lejátszandó videót (a
ikon jelzi).
3 Fekvő helyzetű képernyő-elrendezéshez forgassa el a
készüléket balra.
4 A lejátszást a virtuális gombokkal vezérelheti. ► 58. o.
60 Szórakozás
››Képek és videók megosztása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
2
3
4
5
majd válassza a Galéria lehetőséget.
Válasszon egy névjegyet, majd nyomja meg a [ ]
gombot.
Válassza ki a kép- vagy videófájlokat.
Válassza Megosztás lehetőséget → egy megosztási
beállítást.
Válassza ki a multimédiás üzenetben, e-mailen vagy
Bluetooth-kapcsolaton keresztül kapott fájlt, vagy töltse
fel a fájlt egy internetes albumba vagy egy közösségi
webhelyre.
Zenék
Ismerje meg, hogyan hallgathatja utazás közben kedvenc
zenéit a zenelejátszóval. A zenelejátszó a következő
fájlformátumokat támogatja: mp3, 3gp, mp4, aac, ogg, wma
• A következő formátumú fájlokat is megnyithatja, ha
a Saját fájlok mappából, multimédiás üzenetből
vagy a böngészőprogramban nyitja meg őket: amr,
wav, mid, xmf, mxmf, rtttl, imy, rtx, ota.
• A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a
készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
• Ha a fájlméret meghaladja a rendelkezésre álló
memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba
történhet.
• A Samsung nem vállal felelőséget a készüléken
talállható zenék használatáért.
Szórakozás
61
››Zenefájlok felvétele a telefonra
Először másoljon fájlokat a telefonra vagy a memóriakártyára:
• Letöltés a vezeték nélküli hálózatról. ► 33. o.
• Letöltés számítógépről a külön beszerezhető Samsung Kies
program segítségével. ► 95. o.
• Fogadás Bluetooth kapcsolaton keresztül. ► 89. o.
• Másolás memóriakártyára. ► 96. o.
• Szinkronizálás a Windows Media Player 11 programmal.
► 96 o.
4 Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:
››Zenelejátszás
A zenefájlok készülékre vagy memóriakártyára való átvitele
után:
Szám
1
6
2
3
4
5
7
8
9
Művelet
Az 5.1 csatornás térhatású hang aktiválása,
amikor csatlakoztatva van a mikrofonos
fülhallgató.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
1
2
3
2
1
Véletlen lejátszási sorrend bekapcsolása.
3
1
A fájl adott pontjára állás a csúszkát húzva
vagy megérintve.
majd válassza a Zenék lehetőséget.
Balra vagy jobbra lapozva válasszon zenekategóriát.
Válasszon ki egy zenefájlt.
62 Szórakozás
Szám
Művelet
4
A lejátszás újraindítása, illetve ugrás az
előző videóra. Visszafelé keresés a fájlban
(hosszan megérintve).
5
Az aktuális lejátszási lista megnyitása.
6
Hangerő beállítása.
7
8
9
1
Az ismétlési mód kiválasztása (kikapcsolva,
egy fájl ismételt lejátszása vagy az összes
fájl ismétlése).
Lejátszás szüneteltetése. A lejátszás
folytatásához válassza a ikont.
Ugrás a következő zeneszámra. Előrefelé
keresés a fájlban (hosszan megérintve).
1.Ezek az ikonok akkor jelennek meg, ha megérinti a lejátszó
képernyőjét.
Az SRS WOW HD™ rendszer jelentős mértékben
javítja a lejátszás hangminőségét, dinamikus
térhatású élményt nyújtva mély, gazdag basszussal
és a magasabb frekvenciatartományban kristálytiszta
hangokkal.
››Lejátszási lista létrehozása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Zenék lehetőséget.
2 Válassza a Lejátsz. listák lehetőséget.
3 Nyomja meg a [ ] gombot → válassza a Létrehoz
lehetőséget.
4 Adjon nevet az új lejátszási listának, majd válassza a Ment
parancsot.
5 Válassza a Zene hozzáadása lehetőséget.
6 Válassza ki a listára felvenni kívánt fájlokat, majd válassza
a Hozzáad lehetőséget.
Lejátszás közben is felvehet fájlokat a lejátszási listára a [
→ Egyebek → Lejátszási listára lehetőséget választva.
]
Szórakozás
63
››Dalok hozzáadása a gyorslistához
A gyorslistára is felvehet dalokat, és azokat lejátszási listaként
mentheti. Lejátszás közben nyomja meg a [ ] gombot →
válassza a Gyors- listára lehetőséget az aktuális zeneszám
gyorslistára való felvételéhez.
A gyorslista előhívásához válassza a zenelejátszó
főképernyőjén a Lejátsz. listák → Gyorslista lehetőséget. A
gyorslista lejátszási listaként való mentéséhez nyomja meg a
[ ] gombot → válassza a Lej.lista mentése lehetőséget.
3 A zenelejátszó testreszabásához adja meg a következő
beállításokat:
Opció
Művelet
Hangszínszabályzó
Alapértelmezett
hangszínszabályozó-típus
beállítása.
Effektus
Hangeffektus kiválasztása.
››A zenelejátszó beállításainak
Zene menü
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
Megjelenés
testreszabása
2
majd válassza a Zenék lehetőséget.
Nyomja meg a [ ] gombot → válassza az Egyebek
→ Beállítások lehetőséget, vagy nyomja meg a [
]
gombot → válassza a Beállítások lehetőséget.
64 Szórakozás
A Zenetár képernyőn
megjelenítendő zenekategóriák
kiválasztása.
Animált megjelenítési mód
kiválasztása a lejátszáshoz.
FM rádió
5 A rádió kezeléséhez a következő gombokat használhatja:
1
Ismerje meg, hogyan hallgathat zenét és híreket az FM rádió
segítségével. Az FM rádió hallgatásához csatlakoztatnia kell a
telefonhoz a mellékelt mikrofonos fülhallgatót, amely egyben
rádióantennaként is szolgál.
7
2
3
4
››Az FM rádió hallgatása
1 Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a
2
3
telefonhoz.
Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza az FM rádió lehetőséget.
Az FM rádió bekapcsolásához válassza a ikont (ha
szükséges).
Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM rádiót, a
készülék elindítja az automatikus hangolást.
4 Válassza ki a kívánt rádióállomást az állomáslistából, majd
nyomja meg a [ ] gombot az FM rádió képernyőjére
való visszatéréshez.
6
3
8
4
5
Szám
Művelet
1
Hangerő beállítása.
2
FM rádió kikapcsolása. A rádió
bekapcsolásához válassza a ikont.
3
Frekvencia módosítása 0,1 MHz-cel.
4
Fogható rádióállomás keresése.
Szórakozás
65
Szám
5
6
7
8
Művelet
Az éppen hallgatott rádióállomás felvétele
a kedvencek listájára.
A hangkimenet megadása (fejhallgató
vagy a telefon hangszórója).
A frekvenciát a csúszka jobbra vagy balra
húzásával módosíthatja.
Az FM rádió beállítása az állomások
automatikus újrahangolására, ha gyenge a
rádióadó jele.
››Rádióállomás automatikus mentése
1 Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a
2
telefonhoz.
Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza az FM rádió lehetőséget.
66 Szórakozás
3 Válassza a Keresés lehetőséget → egy keresési beállítást.
4
Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a
frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.
Válassza ki a kívánt rádióállomást az állomáslistából, majd
nyomja meg a [ ] gombot az FM rádió képernyőjére
való visszatéréshez.
››Rádióállomás felvétele a kedvencek
listájára
1 Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a
telefonhoz.
2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza az FM rádió lehetőséget.
3 Az FM rádió bekapcsolásához válassza a ikont.
4 Lépjen a kívánt rádióállomásra.
5 Válassza a + ikont a kedvencek listájára való felvételhez.
››Az FM rádió beállításainak testreszabása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
2
3
majd válassza az FM rádió lehetőséget.
Nyomja meg a [ ] gombot → válassza a Beállítások
lehetőséget.
Az FM rádió testreszabásához adja meg a következő
beállításokat:
Opció
Állomásazonosító
megjelenítése
Opció
Művelet
RÉGIÓ
Régió kiválasztása.
Alternatív
frekvencia
Lejátszás a
háttérben
Annak beállítása, hogy más
alkalmazások használatakor az
FM rádió fusson-e a háttérben.
Rádió automatikus
kikapcsolása
Művelet
Annak beállítása, hogy az
állomásazonosító megjelenjen-e
az FM rádió képernyőjén;
állomásazonosítók csak az
ezt a szolgáltatást támogató
rádióállomásokhoz állnak
rendelkezésre.
Annak beállítása, hogy gyenge
jel esetén a rádió megkísérelje-e
újra beállítani az állomást.
Annak beállítása, hogy az
FM rádió egy adott idő után
kikapcsoljon.
Szórakozás
67
Személyes adatok
Névjegyek
Ismerje meg, hogyan lehet a telefon memóriájában vagy a
SIM-kártyán tárolt személyes vagy üzleti névjegyekből listát
készíteni és azt kezelni. A névjegyekbe neveket, mobil- és
vezetékes telefonszámokat, e-mail címeket, születésnapokat
és egyéb adatokat menthet.
››Új névjegy létrehozása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
2
3
4
5
majd válassza a Névjegyek lehetőséget.
lehetőséget.
Válassza az
Válasszon memóriahelyet.
Írja be a névjegyadatokat.
A név memóriába mentéséhez válassza a Ment
parancsot.
68 Személyes adatok
Névjegyet a tárcsázóképernyőről is létrehozhat.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Telefon → Bill.-zet lehetőséget.
2 Írja be a telefonszámot.
3 Válassza a Hozzáadás a Kapcsolatokhoz →
lehetőséget.
4 Válasszon memóriahelyet.
5 Írja be a névjegyadatokat.
6 A név memóriába mentéséhez válassza a Ment
parancsot.
››Névjegy keresése
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Névjegyek lehetőséget.
2 Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyzékben.
3 Jelölje ki a kívánt névjegyet.
Ha megtalálta a névjegyet, a következőket teheti:
• a telefonszám kiválasztásával hívja fel a névjegyet.
• üzenetet küldhet neki az Üzenet lehetőséget
választva.
• módosíthatja a névhez tartozó adatokat a [ ]
gombot megnyomva → a Szerkeszt lehetőséget
választva.
• megoszthatja másokkal a névjegyadatokat a [ ]
gombot megnyomva → a Küldés lehetőséget →
egy beállítást választva.
››Gyorshívószám beállítása
1
2
Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Névjegyek lehetőséget.
Nyomja meg a [ ] gombot → válassza a Egyebek →
Gyorshívó gombok lehetőséget.
3 Válassza ki azt a számot, amelyhez hozzá szeretné
rendelni a névjegyet → egy névjegyet.
Ezt a számot ezután gyorsan tárcsázhatja úgy,
hogy hosszan megérinti a hozzárendelt számot a
tárcsázóképernyőn.
››Saját névjegykártya létrehozása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Névjegyek lehetőséget.
] gombot → válassza a Saját profil
lehetőséget.
Írja be személyes adatait.
Válassza a Ment parancsot.
Névjegykártyáját üzenethez vagy e-mailhez csatolva,
illetve vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolaton keresztül
is elküldheti.
2 Nyomja meg a [
3
4
Személyes adatok
69
››Névjegyek beolvasása a közösségi
fiókokból
Megtekintheti a közösségi webhelyfiókok listáját, és
kiválaszthat egy fiókot, majd hozzáadhat egy, a webhelyen
tárolt névjegyet készüléke névjegyzékéhez.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Névjegyek lehetőséget.
] gombot → válassza az Ismerősök
szerzése lehetőséget.
Válassza a Fiók hozzáadása lehetőséget.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
2 Nyomja meg a [
3
4
››Csoport létrehozása a nevekből
Ha csoportokat hoz létre a névjegyekből, több névjegyet
tud egyszerre kezelni, és az egész csoport részére egyszerre
tud üzenetet vagy e-mailt küldeni. Először hozzon létre egy
csoportot:
70 Személyes adatok
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Névjegyek → Csoportok lehetőséget.
] gombot → válassza a Létrehoz
lehetőséget.
Írjon be egy nevet, és válasszon csengőhangot a
csoporthoz.
Válassza a Ment parancsot.
2 Nyomja meg a [
3
4
››Névjegyek másolása
Névjegyeket másolhat a SIM-kártyákról és kártyákra.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Névjegyek lehetőséget.
] → Importálás/exportálás →
Importálás a SIM kártyáról vagy Exportálás a SIMkártyára lehetőséget.
Válassza ki a másolni kívánt névjegyeket, majd válassza az
Importálás vagy Export lehetőséget.
A névjegyek exportálásának jóváhagyásához válassza az
Igen lehetőséget.
2 Nyomja meg a [
3
4
››Névjegyek importálása és exportálása
››A közösségi webhelyeken végzett
1 Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát,
Megtekintheti a névjegyekhez tartozó személyek legutóbbi
tevékenységeit a közösségi webhelyek, például a Facebook, a
MySpace vagy a Twitter szolgáltatásaiban.
2 Nyomja meg a [
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
3
2
Az összes névjegy elmenthető a memória kártyára vcf
formátumban, és exportálhatók a memóriakártyáról.
majd válassza a Névjegyek lehetőséget.
] → Importálás/exportálás →
Importálás SD-kártyáról vagy Exportálás SD-kártyára
lehetőséget.
Névjegyek importálásához válasszon importálási helyet.
A névjegyek exportálásának jóváhagyásához válassza az
OK lehetőséget.
››A kommunikációs napló megtekintése
Megtekintheti az üzenetek, e-mailek vagy SNS-üzenetszálak
kommunikációs naplóját.
tevékenységek megtekintése
majd válassza a Névjegyek → Tevékenységek
lehetőséget.
Válassza ki a megtekinteni kívánt elemet.
Naptár
Ismerje meg, hogyan hozhat létre napi, heti vagy havi
bejegyzéseket, és hogyan állíthat be hangjelzéseket a fontos
eseményekre való figyelmeztetésképpen.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Névjegyek → Előzmények lehetőséget.
2 Válassza ki a megtekinteni kívánt elemet.
Személyes adatok
71
››Esemény létrehozása
Adott dátumhoz tartozó események megtekintése:
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
2
2 Válasszon ki egy dátumot a naptárban. Havi nézetben
3
4
majd válassza a Naptár lehetőséget.
Nyomja meg a [ ] gombot → válassza a Létrehoz
lehetőséget.
Írja be az adott esemény adatait.
Válassza a Ment parancsot.
majd válassza a Naptár lehetőséget.
››Események megtekintése
Váltás a naptár nézetei között:
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Naptár lehetőséget.
2 A naptár felső sorából válasszon ki egy megjelenítési
módot.
72 Személyes adatok
3
egy apró háromszög jelzi azokat a napokat, amelyekhez
eseményt állított be.
Ha a dátum kézi beírásával egy adott napra kíván ugrani,
nyomja meg a [ ] gombot → válassza a Megnyitás
lehetőséget, írja be a dátumot a + vagy a - ikon
segítségével, végül válassza a Beállítás lehetőséget.
Az aktuális dátum kiválasztásához nyomja meg a [ ]
gombot → válassza a Ma lehetőséget.
Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné
tekinteni a részletes adatait.
Másoknak is elküldheti az eseményt a [ ] gomb
megnyomásával → majd a Küldés lehetőség → végül
egy beállítás kiválasztásával.
››Esemény jelzésének kikapcsolása
››Új jegyzet létrehozása
1 Nyissa meg a gyorsgombokat tartalmazó panelt a
2 Ha van mentésre váró jegyzet, válassza az Új jegyzet
Ha egy naptári eseményhez hangjelzést állít be, a megadott
időpontban megjelenik az eseményt jelző ikon.
képernyő felső részén.
2 Válasszon ki egy emlékeztetőt az esemény további
adatainak megjelenítéséhez.
3 Az emlékeztető ideiglenes vagy végleges leállításához
válassza a Mind szundi módba vagy az Összeset elveti
lehetőséget.
Jegyzet
Ismerje meg, hogyan menthet és tekinthet meg később
fontos információkat.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Jegyzet lehetőséget.
3
4
5
6
lehetőséget, vagy nyomja meg a [ ] → Létrehoz
gombot.
Írja be a jegyzet szövegét.
A billentyűzár elrejtéséhez nyomja meg a [ ] gombot.
Válasszon egy új színt, ha más háttérszínt szeretne.
Válassza a Ment parancsot.
››Jegyzetek megtekintése
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Jegyzet lehetőséget.
2 A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy jegyzetet.
• A jegyzetek listáján található összes jegyzet részleteinek
megtekintéséhez nyomja meg a [ ] gombot, → majd
válassza a Teljes méret lehetőséget.
Személyes adatok
73
• A jegyzet szerkesztéséhez válassza a lehetőséget.
• Jegyzet törléséhez válassza az → OK gombot.
Másoknak is elküldheti a hangjegyzetet, ha hosszan
megérinti azt, majd kiválaszt egy Küldés módja →
lehetőséget..
Hangrögzítő
Ismerje meg a telefon hangrögzítőjének kezelését.
››Hangjegyzet felvétele
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
2
3
majd válassza a Hangrögzítő lehetőséget.
A felvételt a ikonnal indíthatja el.
Beszéljen a mikrofonba.
74 Személyes adatok
4 Ha befejezte, válassza a
5
ikont.
A készülék automatikusan menti a hangjegyzetet.
További hangjegyzetek felvételéhez válassza a ikont a
képernyő alsó részén.
››Hangjegyzet lejátszása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Hangrögzítő lehetőséget.
2 Válassza a ikont.
3 Válassza ki a lejátszani kívánt hangjegyzetet egy lejátszási
listáról.
4 Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:
3
1
2
Szám
Szám
Művelet
3
Hangerő beállítása.
4
Lejátszás szüneteltetése. A lejátszás
folytatásához válassza a ikont.
A hangjegyzetet elküldheti másoknak a [ ] gombot
megnyomva → a Megosztás lehetőséget → egy
megosztási beállítást választva.
4
Művelet
1
A fájl adott pontjára állás a csúszkát húzva.
2
Lejátszás leállítása.
Személyes adatok
75
Internet
Az internetes szolgáltatások használatához adatkapcsolat
szükséges. A legjobb adatterv kiválasztásához forduljon a
szolgáltatójához.
Internet
Ismerje meg, hogyan nyithatja meg kedvenc weblapjait, és
hogyan jelölheti meg őket könyvjelzővel.
• Az internethez való hozzáférésért és a
médiatartalmak letöltéséért a szolgáltató külön
díjat számíthat fel. További tudnivalókért forduljon a
szolgáltatójához.
• A rendelkezésre álló ikonok szolgáltatótól és régiótól
függően eltérőek lehetnek.
76 Internet
››Weblapok böngészése
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
2
majd a beállított kezdőlap megnyitásához válassza az
Internet lehetőséget.
Adott weblap megnyitásához válassza az URL-beviteli
mezőt, írja be a webcímet (URL), majd válassza a Nyit
lehetőséget.
A weblapokon a következő gombokkal mozoghat:
1
2
A fenti képernyő országonként és szolgáltatónként
eltérő lehet.
Szám
1
2
Funkció
A megnyitni kívánt weblap internetes
címének beírása.
A mentett könyvjelzők, a gyakran
látogatott weblapok és az utóbbi időszak
internetes előzményeinek megtekintése.
A weblap megtekintése közben az alábbi beállításokat
használhatja:
• Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg duplán a
képernyőt. Használhatja a kétujjas nagyítást is: helyezze
két ujját a képernyőre, és lassan közelítse őket egymáshoz,
illetve távolítsa őket egymástól.
• Új ablak megnyitásához nyomja meg a [ ] gombot →
válassza az Új ablak lehetőséget.
• Az aktív ablakok megtekintéséhez nyomja meg a
[ ] gombot → válassza az Ablakok lehetőséget. Több
weblapot is megnyithat, és ide-oda váltogathat közöttük.
• Az aktuális weblap ismételt betöltéséhez nyomja meg a
[ ] gombot → válassza a Frissítés lehetőséget.
• Az előzmények következő oldalára történő ugráshoz
nyomja meg a [ ] gombot → válassza az Következő
lehetőséget.
• Az aktuális weblap könyvjelzőként való mentéséhez
nyomja meg a [ ] gombot, majd → válassza a
Könyvjelző hozzáadása lehetőséget.
• A könyvjelző parancsikonjának készenléti képernyőre való
felvételéhez nyomja meg a
[ ] gombot, majd → válassza az Egyebek → Par.ikon
kezdőképernyőre lehetőséget.
• RSS-hírcsatorna hozzáadásához nyomja meg a
[ ] gombot, → majd válassza az Egyebek → RSS-feedek
hozzáadása lehetőséget. Az RSS-hírcsatornát a Google
Reader alkalmazással olvashatja.
• Ha szöveget szeretne keresni a weblapon, nyomja meg a
[ ] gombot → válassza az Egyebek → Ker. az oldalon
lehetőséget.
• A weblap adatainak megtekintéséhez nyomja meg a [ ]
gombot → válassza az Egyebek → Oldalinfó lehetőséget.
Internet
77
• Ha egy weblap internetes címét (URL) el szeretné küldeni
másoknak, nyomja meg a [ ] gombot → válassza az
Egyebek → Oldalt megoszt lehetőséget.
• A letöltési előzmények megtekintéséhez nyomja meg
a [ ] gombot → válassza az Egyebek → Letöltések
lehetőséget.
• A böngésző beállításainak testreszabásához nyomja meg
a [ ] gombot → válassza az Egyebek → Beállítások
lehetőséget.
››Információk keresése hanggal
Ez a funkció nem minden országban és nem minden
szolgáltatónál érhető el.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza az Internet lehetőséget.
2 Válassza ki a címmezőt.
3 Válassza a ikont, és mondja a készülék mikrofonjába
a kulcsszót.
A készülék megkeresi a kulcsszóhoz kapcsolódó
információkat és weblapokat.
78 Internet
››Kedvenc weblapok megjelölése
könyvjelzővel
Ha ismeri a weblap internetes címét (URL), manuálisan is
felvehet hozzá könyvjelzőt. Könyvjelző felvétele:
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza az Internet lehetőséget.
2 Válassza a → Könyvjelzők lehetőséget.
3 Válassza a Hozzáad lehetőséget. A megtekintett weblap
4
5
könyvjelzőként való mentéséhez nyomja meg a
[ ] gombot → válassza a Legutóbbi oldal felvétele a
könyvjelzők közé lehetőséget.
Írja be a weboldal címét és internetes címét (URL).
Válassza az OK lehetőséget.
Érintsen meg hosszan egy könyvjelzőt a könyvjelzőlistában,
és használja a következő opciókat:
• A weboldal megnyitásához válassza a Megnyitás
lehetőséget.
• A weblap új ablakban történő megnyitáshoz válassza a
Megny. új ablakban lehetőséget.
• A könyvjelző adatainak szerkesztéséhez válassza a
Könyvjelző szerkesztése lehetőséget.
• A könyvjelző parancsikonjának készenléti képernyőre
való felvételéhez válassza a Par.ikon kezdőképernyőre
lehetőséget.
• Ha a weblap internetes címét (URL) el szeretné küldeni
másoknak, válassza a Hivatk. megoszt. lehetőséget.
• A weblap internetes címének (URL) másolásához válassza
az URL másolása lehetőséget.
• A könyvjelző törléséhez válassza a Könyvjelző törlése
lehetőséget.
• A weblapnak a böngésző kezdőlapjaként való beállításához
válassza a Beállítás kezdőlapként lehetőséget.
››Több weblap megnyitása
gombot → válassza az Új ablak lehetőséget.
4
]
gombot → válassza az Új ablak lehetőséget.
Az aktív ablakok megtekintéséhez nyomja meg a
[ ] gombot → válassza az Ablakok lehetőséget, majd
válassza ki a megtekinteni kívánt weblapot.
››RSS-feed cím felvétele
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza az Internet lehetőséget.
2 Nyisson meg egy RSS-hírcsatornát tartalmazó weblapot.
3 Nyomja meg a [ ] gombot, → majd válassza az
Egyebek → RSS-feedek hozzáadása lehetőséget.
4 A Google Reader megnyitásához válasszon egy RSShírcsatornát, majd tekintse meg a weblapot.
Több weblapot is megnyithat, és ide-oda váltogathat
közöttük.
1 Nyisson meg egy weblapot, majd nyomja meg a [
2 Az új ablakban nyisson meg egy újabb weblapot.
3 További weblapok megnyitásához nyomja meg a [
]
Internet
79
››Gyakran látogatott oldalak és az utóbbi
időszak előzményinek elérése
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza az Internet lehetőséget.
→ Leglátogatottabb vagy az Előzmények
lehetőséget.
Válassza ki a megtekinteni kívánt weblapot.
A jobb oldalon található csillag ikon kiválasztásával
hozzáadhat egy weblapot a könyvjelzők listájához.
2 Válassza a
3
Layar
A Layar segítségével különböző helyszíneken böngészve
valós idejű helyi információkat vagy térképeket kereshet az
eszköz fényképezőgépe segítségével, valamint megoszthatja
ezeket az információkat másokkal.
Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Layar lehetőséget.
Ez a funkció nem minden országban és nem minden
szolgáltatónál érhető el.
80 Internet
Térkép
Ismerje meg, hogyan kereshet a Google Maps™ segítségével
elektronikus formátumú térképeken utcákat, városokat vagy
országokat, valamint útirányokat.
• Ez a funkció nem minden országban és nem minden
szolgáltatónál érhető el.
• A GPS funkció használata közben a belső antenna
körüli részt ne érintse meg, és ne fedje le a kezével
vagy más objektummal.
• A megfelelő GPS jel vételéhez kerülje a készülék
használatát az alábbi körülmények között:
–– épületek között, alagútban, földalatti átjárókban
vagy épületen belül
–– rossz időjárási körülmények között
–– magasfeszültség vagy elektromágneses tér
közelében
››Helymeghatározó szolgáltatások
Lehetőség
bekapcsolása a Google Maps
használatához
GPS-műholdak
használata
A saját hely megkereséséhez és a térképen való kereséshez
be kell kapcsolnia a helymeghatározó szolgáltatásokat.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
2
majd válassza a Beállítások → Hely és biztonság
lehetőséget.
A helymeghatározó szolgáltatások bekapcsolásához adja
meg a következő beállításokat:
Lehetőség
Funkció
Vezeték nélküli
hálózatok
használata
Annak beállítása, hogy a készülék
WLAN és/vagy mobilhálózaton
keresztül találja meg az Ön
tartózkodási helyét
Segítő
érzékelők
használata
Funkció
Annak beállítása, hogy a készülék
GPS műholdak segítségével
határozza meg az Ön tartózkodási
helyét. A helyszíneket utca
részletességgel megtekintheti.
Gyalogos pozíció
meghatározásának pontosítása
a szenzorokkal, amikor a GPS jel
blokkolva van. A szenzor által
megállapított hely és az Ön
tényleges tartózkodási helye között
eltérés lehet.
››Konkrét hely keresése
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
2
majd válassza a Maps lehetőséget.
A térképen megjelenik az Ön aktuális tartózkodási helye.
Nyomja meg a [ ] gombot → válassza a Search
lehetőséget.
Internet 81
3 Írja be egy helyszínhez tartozó kulcsszót, majd válassza a
lehetőséget.
• Hang alapján történő kereséshez válassza a
lehetőséget.
• Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez használja a
gombot.
• Layers térképekhez adásához válassza a
lehetőséget, majd → válasszon egy beállítást.
útvonalat (ha szükséges).
illetve
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
3
majd válassza a Maps lehetőséget.
Nyomja meg a [ ] gombot → válassza az Directions
lehetőséget.
Adja meg a kiindulópont és a célállomás címét.
Ha a névjegyzékből szeretne megadni egy címet, vagy ki
→
szeretne jelölni egy helyet a térképen, válassza a
Contacts vagy Point on map lehetőséget.
82 Internet
majd válassza a Go lehetőséget.
5 Az út részletes adatainak megtekintéséhez válassza ki az
››Útvonalterv kérése konkrét címhez
2
4 Válasszon utazási módot (autóval, busszal vagy gyalog),
6 Válassza a Show on map lehetőséget.
7 Amikor végzett, nyomja meg a [ ] gombot → válassza a
Clear Map lehetőséget.
Latitude
Ismerje meg, hogyan tudathatja tartózkodási helyét
ismerőseivel, illetve hogyan tekintheti meg ismerősei
tartózkodási helyét a Google Latitude™ szolgáltatással.
Ez a funkció nem minden országban és nem minden
szolgáltatónál érhető el.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Latitude lehetőséget.
A készülék automatikusan csatlakozik a Latitude
szolgáltatáshoz.
2 Nyomja meg a [
Helyek
3
Ismerje meg, hogyan kereshet az ön tartózkodási helyéhez
közeli helyeket.
Ez a funkció nem minden országban és nem minden
szolgáltatónál érhető el.
4
] gombot, majd válassza az → Add
friends (Ismerős hozzáadása) → Select from Contacts
(Kiválasztás a névjegyek közül) vagy Add via email
address (Hozzáadás e-mail cím alapján) lehetőséget.
Válassza ki a hozzáadni kívánt ismerőst, vagy írjon be
egy e-mail címet, majd válassza az Add friends (Ismerős
hozzáadása) → Yes (Igen) lehetőséget.
Ha ismerőse elfogadja a meghívást, megoszthatják
egymással tartózkodási helyük adatait.
Válassza a [ ] → See map (Térkép megtekintése)
lehetőséget.
Az ismerősei tartózkodási helyét a fényképük jelzi a
térképen.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Places (Helyek) lehetőséget.
2 Válasszon egy kategóriát.
3
4
A készülék megkeresi a közelben lévő, a kategóriához
kapcsolódó helyeket.
A részletek megtekintéséhez válassza ki a hely nevét.
A kiválasztott hely térképen történő megjelenítéséhez
válassza a
lehetőséget.
A kiválasztott helyhez vezető útvonal megjelenítéséhez
válassza a
lehetőséget.
Internet
83
Navigáció
3 A hangos útmutatással támogatott navigáció
Ismerje meg a GPS navigációs rendszer működését, valamint
azt, hogy a hangos útmutató funkció segítségével hogyan
találhatja meg a megadott címet.
Ez a funkció nem minden országban és nem minden
szolgáltatónál érhető el.
4 A navigáció befejezéséhez nyomja meg a [
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
Rákereshet a készülékére telepített alkalmazásokra és az
interneten található különböző adatokra.
2
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Navigáció lehetőséget.
Az alábbi lehetőségek egyikével válassza ki a címet:
• Cél kimondása: Mondja be hangosan az úticélt az
alábbi formában: Navigálás ide: cím.
• Cél begépelése: Cím megadása a virtuális
billentyűzettel.
• Kapcsolatok: Cím kiválasztása a Névjegyzékben tárolt
bejegyzésekhez rögzített címek közül.
• Csillaggal megjelölt helyek: Cím kiválasztása a
csillagozott helyek közül.
84 Internet
használatához válassza a Telepítés parancsot.
] gombot,
majd → válassza a Kilépés a navigációból lehetőséget.
Google keresés
majd válassza a Google Search lehetőséget.
2 Írja be a keresett adat egy betűjét vagy szavát.
3 Válassza ki a megnyitni kívánt elem nevét.
YouTube
Ismerje meg, hogyan tud megtekinteni és megosztani
videókat a YouTube segítségével.
Ez a funkció nem minden országban és nem minden
szolgáltatónál érhető el.
››Videók megtekintése
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
2
3
4
majd válassza a YouTube lehetőséget.
Válasszon egy videót a listáról.
Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a
készüléket balra.
Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:
2
››Videók megosztása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a YouTube lehetőséget.
2 Válasszon egy videót a listáról.
3 Válassza More → Share parancsot → egy megosztási
beállítást.
››Videók feltöltése
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a YouTube lehetőséget.
] gombot → válassza a Upload
lehetőséget.
Válasszon egy videót az albumból, majd folytassa a 8.
lépéssel.
Ha új videót szeretne felvenni és feltölteni, a
fényképezőgép bekapcsolásához és a videokamera
üzemmódra váltáshoz válassza a
ikont.
Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a
készüléket balra.
2 Nyomja meg a
1
Szám
Funkció
1
A fájl adott pontjára állás a csúszkát húzva.
2
A kijelző minőség módosítása.
3
Internet
85
4 Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a szükséges
5
6
7
8
9
beállításokat.
A felvételt a elem kiválasztásával indíthatja el.
A felvétel leállításához válassza a ikont.
Válassza a Ment lehetőséget a rögzített videó
feltöltéséhez.
Adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd válassza a
Sign in lehetőséget.
Adja meg a feltöltés adatait, majd válassza a Upload
lehetőséget.
Napi tájékoztató
Ismerje meg, hogyan juthat hozzá az adott napi időjárási,
üzleti, hír- és naptár-információkhoz.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Napi tájékoztató lehetőséget.
2 Városok, részvények vagy események hozzáadásához
válassza a
86 Internet
lehetőséget.
3 Válassza a ikont az információk frissítéséhez.
4 Lapozzon balra vagy jobbra az információk eléréséhez.
A képernyőn látható információ kiválasztásához
nyomja meg a [ ] gombot, majd válassza a →
Beállítások lehetőséget.
Market
Játékokat, csengőhangokat és más alkalmazásokat tölthet le
az Android Market webhelyről.
Ez a funkció nem minden országban és nem minden
szolgáltatónál érhető el.
1 Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Market lehetőséget.
2 Keressen egy fájlt, és töltse le a készülékre. ► 33. o.
Samsung Apps
A Samsung Apps lehetővé teszi, hogy egyszerűen és gyorsan
töltsön le hasznos alkalmazásokat a készülékére, és azokat
napra készen tartsa.
Készüléke még intelligensebbé tehető a Samsung Apps
webhelyről letöltött, teljesen optimalizált alkalmazások révén.
A letöltött alkalmazásokhoz (ideértve a gyárilag telepített
alkalmazásokat is) frissítéseket is beszerezhet. Fedezze fel a
hasznos alkalmazásokat, és tegye még élvezetesebbé a mobil
életét.
• A Samsung Apps elindításához készenléti állapotban nyissa
meg az alkalmazáslistát, majd válassza a Samsung Apps
lehetőséget.
• Widgetek elindításához érintse meg hosszan a készenléti
képernyő egy üres részét, majd válassza a Widgetek
lehetőséget a listából.
• A letöltött alkalmazások elindításához készenléti
állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza ki
a megfelelő alkalmazást.
• Ez a funkció nem minden országban és nem minden
szolgáltatónál érhető el.
• A Samsung Apps használatához a készüléknek
csatlakoznia kell az internethez mobilhálózaton vagy
Wi-Fi-kapcsolaton keresztül.
• Az internethez való hozzáférésért és az alkalmazások
letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel.
• Az elérhető alkalmazások, widgetek és frissítések
országonként vagy szolgáltatónként eltérők
lehetnek.
Internet
87
Csatlakozás
• A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth
vezeték nélküli szolgáltatással küldött vagy fogadott
adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való
visszaélésből fakadó károkért.
• Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és
megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és
ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak
az eszközök között, a maximális működési távolság
csökkenhet.
• Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által
nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök,
inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.
Bluetooth
A Bluetooth egy rövid hatótávolságú vezeték nélküli
kommunikációs technika, amelynek segítségével az eszközök
nagyjából 10 méteres távolságon belül tudnak adatokat
cserélni egymással, fizikai kapcsolat nélkül.
A Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő
adattovábbításhoz a készülékeket nem kell közvetlen
rálátási helyzetbe állítani. Ha a készülékek egymás hatókörén
belül vannak, akkor is képesek az adatcserére, ha más-más
helyiségekben helyezkednek el.
››A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás
bekapcsolása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
2
88 Csatlakozás
majd válassza a Beállítások → Vezeték nélküli és
hálózati → Bluetooth-beállítások lehetőséget.
A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolásához
válassza a Bluetooth lehetőséget.
››Bluetooth-kompatibilis készülékek
››Adatok küldése a Bluetooth vezeték
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
1 Válasszon ki a megfelelő alkalmazásban vagy a Saját
keresése és párosítása
2
3
majd válassza a Beállítások → Vezeték nélküli és
hálózati → Bluetooth-beállítások → Eszközök
keresése lehetőséget.
Válasszon ki egy eszközt.
Írja be a vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját
vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PINkódját, majd válassza az OK lehetőséget. Másik lehetőség:
a telefon és a másik eszköz PIN-kódjának egyeztetéséhez
válassza az Elfogad lehetőséget.
Amikor a másik készülék tulajdonosa is beírja ugyanezt
a PIN-kódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik
a párosítás. Ha a párosítás sikerült, a készülék
automatikusan megkeresi az elérhető szolgáltatásokat.
Egyes készülékek, különös tekintettel a fülhallgatókra
és az autós kihangosító készletekre, rögzített
Bluetooth PIN-kóddal rendelkezhetnek, például: 0000.
Ha szükséges, írja be a rögzített PIN-kódot.
nélküli szolgáltatással
2
3
fájlok mappában egy fájlt vagy elemet, például
névjegyet, naptárbejegyzést, jegyzetet vagy médiafájlt.
Nyomja meg a [ ] → Megosztás, Küldés vagy Küldés
módja → Bluetooth lehetőséget.
Keressen és párosítson a készülékhez egy Bluetoothkompatibilis eszközt.
››Adatok fogadása a Bluetooth vezeték
nélküli szolgáltatással
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Beállítások → Vezeték nélküli
és hálózati → Bluetooth-beállítások → Látható
lehetőséget.
A készülék 120 másodpercig látható lesz más Bluetootheszközök számára.
Csatlakozás
89
2 Amikor a készülék kéri, írja be a Bluetooth szolgáltatás
3
PIN-kódját, majd válassza az OK lehetőséget (ha
szükséges).
Az eszközről való adatfogadás engedélyezéséhez válassza
a Elfogad lehetőséget (ha szükséges).
A fogadott adatokat a telefon típus szerint a megfelelő
alkalmazáshoz vagy mappába menti. A zenei és hangfájlok
például a Hangok mappába kerülnek, a névjegyek pedig a
névjegyzékbe.
Wi-Fi
Ismerje meg a készülék vezeték nélküli hálózati lehetőségeit,
hogy csatlakozhasson bármely, az IEEE 802.11 b/g/n
szabvánnyal kompatibilis vezeték nélküli helyi hálózathoz
(WLAN).
90 Csatlakozás
Bármely olyan helyen csatlakozhat az internethez vagy más
hálózati eszközökhöz, ahol van egy vezetékes vagy vezeték
nélküli hozzáférési pont (hotspot).
A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és
az összes európai országban való használatra készült.
A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül
használható, de Franciaországban kültéren tilos a
használata.
››A WLAN funkció bekapcsolása
Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Beállítások → Vezeték nélküli és hálózati →
Wi-Fi-beállítások → Wi-Fi lehetőséget. Megnyithatja a
gyorsgombokat tartalmazó panelt is, és ott is kiválaszthatja a
Wi-Fi lehetőséget.
A háttérben működő aktív WLAN fogyasztja az
akkumulátor energiáját. Az akkumulátor kímélése
érdekében csak szükség esetén kapcsolja be a WLAN
funkciót.
››WLAN hálózat keresése és csatlakozás
2 Adja meg a hálózat szolgáltatásazonosítóját (SSID), majd
1
3 Adja meg a választott védelemtípusnak megfelelő
2
3
4
hozzá
Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Beállítások → Vezeték nélküli és
hálózati → Wi-Fi-beállítások lehetőséget.
A készülék automatikusan megkeresi az elérhető WLAN
(vezeték nélküli) hálózatokat.
A Wi-Fi-hálózatok elemcsoportban válasszon hálózatot.
Írja be a hálózati jelszót (ha szükséges).
Válassza a Kapcsolódik lehetőséget.
››WLAN kézi hozzáadása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
válasszon védelemtípust.
biztonsági beállításokat.
4 Válassza a Ment parancsot.
AllShare
Ismerje meg a DLNA (Digital Living Network Alliance)
szolgáltatást, amelynek segítségével médiafájlokat oszthat
meg DLNA-kompatibilis eszközökkel otthonában vezeték
nélküli helyi hálózaton keresztül.
Ehhez először aktiválnia kell a WLAN szolgáltatást, és meg kell
adnia egy WLAN-profilt. ► 90. o.
majd válassza a Beállítások → Vezeték nélküli
és hálózati → Wi-Fi-beállítások → Wi-Fi-hálózat
hozzáadása lehetőséget.
Csatlakozás
91
››DLNA beállítások testreszabása a
médiafájlok megosztásához
Ha engedélyezni kívánja más DLNA-kompatibilis
eszközök számára, hogy hozzáférjenek a telefonján levő
médiafájlokhoz, aktiválnia kell a médiamegosztást.
A készülékek függvényében előfordulhat, hogy
bizonyos fájlok nem játszhatók le a DLNA-kompatibilis
eszközön.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza az AllShare lehetőséget.
2 Válassza a Beállít. lehetőséget.
3 A DLNA szolgáltatás testreszabásához módosítsa az
alábbi beállításokat:
Opció
Művelet
Médiaszerver
neve
Telefonja mint médiaszerver nevének
beírása.
92 Csatlakozás
Opció
Művelet
Média
megosztása
Videók, képek és zenék más DLNAkompatibilis eszközökkel való
megosztásának bekapcsolása.
Hozzáférési
pontos
hálózat
Feltöltés más
eszközökről
Kapcsolatprofil kiválasztása a DLNAkapcsolatokhoz.
Annak beállítása, hogy elfogadja-e a
más eszközökről érkező feltöltéseket.
››Fájlok lejátszása más DLNA-kompatibilis
eszközön
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza az AllShare lehetőséget.
2 Válassza a Fájl lejátszása a telefonról más lejátszón
lehetőséget.
3 Válasszon médiakategóriát → fájlt.
4 Válassza a Lejátszási listára lehetőséget.
5 Válasszon ki egy lejátszót a médiafájl lejátszására. A
››Az egyik készülék fájljainak lejátszása a
6
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
kiválasztott lejátszó megkezdi a lejátszást.
A lejátszás a készülék ikonjaival vezérelhető.
Hálózati kapcsolattól és szervertől függően
előfordulhat, hogy a lejátszás pufferelt módon
történik.
másik készüléken
majd válassza az AllShare lehetőséget.
2 Válassza a Fájl lejátszása a szerverről a telefonon
››Mások fájljainak lejátszása a saját
készüléken
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
2
3
4
5
majd válassza az AllShare lehetőséget.
Válassza a Fájl lejátszása a szerverről a telefonon
lehetőséget.
A telefon automatikusan megkeresi a DLNA-kompatibilis
eszközöket.
Válassza ki a médiaszerverként szolgáló eszközt, vagyis
azt, amelyik a médiafájlokat tartalmazza.
Válasszon médiakategóriát és fájlt.
A lejátszás a készülék ikonjaival vezérelhető.
3
4
5
6
keresztül egy másik lejátszón lehetőséget.
A telefon automatikusan megkeresi a DLNA-kompatibilis
eszközöket.
Válassza ki a médiaszerverként szolgáló eszközt, vagyis
azt, amelyik a médiafájlokat tartalmazza.
Válasszon médiakategóriát és fájlt.
Válasszon ki egy lejátszót a médiafájl lejátszására.
A kiválasztott lejátszó megkezdi a lejátszást.
A lejátszás a készülék ikonjaival vezérelhető.
Csatlakozás
93
Mobil hozzáférési pont
Beállíthatja a készüléket a számítógépek vagy egyéb
eszközök vezetéknélküli hozzáférési pontjaként, és a WLAN
funkción keresztül megoszthatja a készülék mobil hálózati
kapcsolatait.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és
2
3
válassza ki a Beállítások → Vezeték nélküli és hálózati
→ Mobil hozzáférési pont parancsot.
Válassza a Mobil hozzáférési pont lehetőséget a mobil
hozzáférési pont szolgáltatás aktiválásához.
Válassza a Mobile AP-beállítások lehetőséget a mobil
hozzáférési pont funkció testre szabásához:
Lehetőség
Funkció
Hálózat neve
(SSID)
Biztonság
94 Csatlakozás
A külső eszközökön megjelenő név
megtekintése és szerkesztése.
A hálózati kulcs megtekintése
és szerkesztése a hálózathoz
való illetéktele hozzáférés
megakadályozására.
Lehetőség
Funkció
Saját eszköz
elrejtése
Más eszközök blokkolása a saját
eszköz helyének meghatározásában.
4 Ha befejezte, válassza a Ment parancsot.
5 Ha számítógéptől eltérő eszközt használ, akkor azonosítsa
be a saját készüléke nevét a másik eszköz kapcsolat
listáján, és csatlakozzon a hálózathoz.
Ezzel a lépéssel megoszthatja a készüléke mobil hálózati
kapcsolatát a másik eszközön.
USB internetmegosztás.
Beállíthatja a készüléket a számítógépek vezeték nélküli
modemjeként, és az USB porton keresztül megoszthatja a
készülék mobil hálózati kapcsolatait.
1 A külön beszerezhető számítógépes adatkábellel
kösse össze a készülék többfunkciós csatlakozóját a
számítógéppel.
2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és
3
válassza ki a Beállítások → Vezeték nélküli és hálózati
→ Internetmegosztás parancsot.
Az USB-internetmegosztás funkció aktiválásához
válassza az USB internetmegosztás lehetőséget.
A számítógépen megjelenik az Ön készüléke által
megosztott mobil hálózati kapcsolat.
A hálózati kapcsolat megosztásának megszüntetéséhez
vegye ki a pipát az USB-internetmegosztás ikon melletti
jelölőnégyzetből.
A hálózati kapcsolat megosztási módja a számítógép
operációs rendszerének típusától függően változhat.
A hálózati kapcsolat megosztási módja a számítógép
operációs rendszerének típusától függően változhat.
Számítógépes kapcsolatok
Ismerje meg, hogyan csatlakoztatható a készülék
számítógéphez különféle USB-módokban a külön
beszerezhető számítógépes adatkábellel. A készüléket
számítógéphez csatlakoztatva szinkronizálhatja fájljait
a Windows Media Player programmal, közvetlenül írhat
adatokat a készülékre, futtathatja a Samsung Kies programot,
és a készüléket vezeték nélküli modemként használhatja.
››Csatlakoztatás a Samsung Kies program
segítségével
Ellenőrizze, hogy a Samsung Kies program telepítve
van-e a számítógépre. A programot letöltheti a Samsung
webhelyéről (www.samsungmobile.com).
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
2
majd válassza a Beállítások → Vezeték nélküli
és hálózati → USB beállítások → Samsung Kies
lehetőséget.
A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a
Kezdőképernyő gombot.
Csatlakozás
95
3 A külön beszerezhető számítógépes adatkábellel
4
kösse össze a készülék többfunkciós csatlakozóját a
számítógéppel.
Indítsa el a Samsung Kies programot, és a vezeték
nélküli hálózaton át másoljon adatokat és fájlokat a
számítógépről a telefonra vagy fordítva.
További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.
››Szinkronizálás a Windows Media Player
programmal
3 A külön beszerezhető számítógépes adatkábellel kösse
4
5
Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player program telepítve
van-e a számítógépre.
6
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
7
2
majd válassza a Beállítások → Vezeték nélküli és
hálózati → USB beállítások → Médiatár lehetőséget.
A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a
Kezdőképernyő gombot.
össze a készülék többfunkciós csatlakozóját egy olyan
számítógéphez, amelyre telepítve van a Windows Media
Player.
Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen
megjelenik egy előugró ablak.
A zenefájlok szinkronizálásához nyissa meg a Windows
Media Player programot.
Az előugró ablakba írja be, vagy módosítsa ott a készülék
nevét (ha szükséges).
Jelölje ki a szinkronizálni kívánt zenefájlokat, és húzza át
őket a szinkronizálási listára.
Indítsa el a szinkronizálást.
››Csatlakoztatás háttértárként
Ha a készülékben memóriakártya található, elérheti az azon
lévő fájlmappát, és a készüléket memóriakártya-olvasóként
használhatja.
1 Helyezzen memóriakártyát a készülékbe.
96 Csatlakozás
2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
3
4
5
6
7
8
majd válassza a Beállítások → Vezeték nélküli és
hálózati → USB beállítások → Háttértár lehetőséget.
A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a
Kezdőképernyő gombot.
A külön beszerezhető számítógépes adatkábellel
kösse össze a készülék többfunkciós csatlakozóját a
számítógéppel.
A csatlakoztatást követően válassza az USB-tároló
csatlakoztatása → OK lehetőséget.
Nyissa meg a fájlokat tartalmazó mappát.
Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.
Ha befejezte, válassza a Kikapcsolás parancsot.
A telefon számítógépről történő leválasztásához
kattintson a Windows-rendszertálcán az USB-eszközök
ikonjára, majd válassza a háttértár biztonságos
leválasztására szolgáló menüpontot. Ezt követően
húzza ki a számítógépes adatkábelt a számítógépből.
Ha nem teszi, elveszítheti a memóriakártyán tárolt
adatokat, vagy megsérülhet a memóriakártya.
Csatlakozás
97
Eszközök
Óra
Ismerkedjen meg a hangjelzések és a világórák beállításával
és használatával. Lehetősége van stopperóra és
visszaszámláló használatára is.
Ha beállítja az Intelligens jelzés lehetőséget, a
készülék egy természetes hangot fog lejátszani, és
megjeleníti a hangjelzés képernyőt mindaddig, amíg a
beállított hangjelzés ki nem kapcsol.
››A hangjelzés leállítása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
Amikor a hangjelzés szól:
• A hangjelzés kikapcsolásához húzza a ikont jobbra a
pontig.
• A jelzésnek egy bizonyos idő utáni megismétléséhez húzza
balra a
ikont, amíg el nem éri a pontot.
2 Válassza az Új ébresztés lehetőséget, vagy nyomja meg a
››Hangjelzés törlése
››Új hangjelzés beállítása
majd válassza az Óra → Jelzés lehetőséget.
3
4
[ ] gombot → válassza az Létrehoz lehetőséget.
Adja meg az ébresztés beállításait.
Ha közvetlenül a hangjelzés leállítása után be szeretné
kapcsolni a Beállítás napi tájékoztatónak funkciót,
válassza a Beállítás napi tájékoztatónak lehetőséget.
Ha befejezte, válassza a Ment parancsot.
98 Eszközök
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza az Óra → Jelzés lehetőséget.
] gombot → válassza a Töröl
lehetőséget.
Válassza ki a törölni kívánt hangjelzéseket.
Válassza a Töröl lehetőséget.
2 Nyomja meg a [
3
4
››Világóra létrehozása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza az Óra → Világóra lehetőséget.
2 Válassza a Város hozzáadása lehetőséget, vagy nyomja
3
4
meg a [ ] gombot → válassza a Hozzáad lehetőséget.
Írja be a város nevét, vagy válasszon egy várost a listáról.
Ha a világtérképről szeretne kiválasztani egy várost,
válassza a .
További világórák felvételéhez ismételje meg a 2–3.
lépést.
A nyári időszámítás beállításához érintse meg és tartsa
nyomva az órát, majd válassza ki a Nyári időszámítás
beállításai lehetőséget.
››A stopperóra használata
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
2
majd válassza az Óra → Stopperóra lehetőséget.
A stopperóra elindításához válassza az Indít lehetőséget.
3 Részidők méréséhez válassza a Köridő lehetőséget.
4 Ha befejezte az időmérést, válassza a Leállít lehetőséget.
5 A rögzített időeredmények törléséhez válassza a Nullázás
lehetőséget.
››A visszaszámláló időzítő használata
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza az Óra → Időzítő lehetőséget.
2 Adja meg a visszaszámlálás időtartamát.
3 A visszaszámlálás megkezdéséhez válassza az Indít
4
lehetőséget.
Miközben az időzítő a háttérben visszaszámol, a
készülékkel egyéb feladatokat hajthat végre. Más
alkalmazások megnyitásához nyomja meg a Kezdőlap
vagy a [ ] gombot.
ikont húzza jobbra a pontig.
Az időzítő lejártakor az
Eszközök
99
Kalkulátor
Ismerje meg, hogy végezhet a készüléken matematikai
műveleteket úgy, mintha az egy zseb- vagy asztali
számológép lenne.
››Számítási műveletek végzése
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Kalkulátor lehetőséget.
2 A matematikai alapműveletek végrehajtásához használja
a számológép kijelzőjének megfelelő gombokat.
A tudományos számológép használatához forgassa
el a készüléket balra. Ha kikapcsolta az automatikus
tájolást, nyomja meg a [ ] gombot → válassza a
Tudományos számológép lehetőséget.
››Számítási előzmények megtekintése
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Kalkulátor lehetőséget.
2 Végezze el a számításokat.
3 Válassza a ikont a számológép-billentyűzet
4
bezárásához.
Ekkor megjelennek a számítási előzmények.
Az előzmények törléséhez nyomja meg a [ ] gombot →
válassza az Előzmények törlése lehetőséget.
Saját fájlok
Ismerje meg, hogyan érhető el gyorsan és egyszerűen a
memóriakártyán tárolt összes kép, videó, zene, hang és
egyéb fájl.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Saját fájlok lehetőséget.
2 Válasszon ki egy mappát → egy fájlt.
100 Eszközök
Egy mappán belül nyomja meg a [ ] gombot az alábbi
opciók használatához:
• Válassza a Megosztás lehetőséget egy fájl multimédia
üzenetben, e-mailben vagy Bluetooth vezeték nélküli
szolgáltatás használatával történő elküldéséhez.
• Új mappa létrehozásához válassza a Mappa létrehozása
lehetőséget.
• Fájlok vagy mappák törléséhez válassza a Töröl
lehetőséget.
• A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a Nézet
lehetőséget.
• A fájlok vagy mappák rendezéséhez válassza a Rendezés
lehetőséget.
• Egyéb szolgáltatások használatához, például áthelyezéshez,
másoláshoz vagy átnevezéshez válassza az Egyebek
lehetőséget.
Feladatkezelő
A feladatkezelőben megtekinthető az aktuálisan futó
alkalmazások listáját, az alkalmazások csomag méretet
és memória adatait, valamint nyomon követheti a RAM
memóriát.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Feladatkezelő lehetőséget.
2 A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:
• Aktív alkalmazások: A készüléken aktuálisan futó
alkalmazások listájának megtekintése.
• Telepített: A készülékre telepített alkalmazások
csomag méretének megtekintése.
• RAM-kezelő: A készülék RAM memóriájának
ellenőrzése és kezelése.
• Összesítés: A készülék és a memóriakártya
használatban lévő és a rendelkezésre álló memória
adatainak megtekintése.
• Súgó: Hasznos információk megtekintése az
akkumulátor élettartamának növeléséről.
Eszközök
101
ThinkFree Office
5 Nyomja meg a [
Ismerje meg, hogyan tekintheti meg és szerkesztheti
a készülékbe helyezett memóriakártyán tárolt
dokumentumfájlokat. Ha rendelkezik fiókkal a ThinkFree
webes szolgáltatások használatához, dokumentumait az
interneten keresztül is kezelheti. Az alkalmazás a következő
fájlformátumokat támogatja: doc, docx, txt, xls, xlsx, ppt,
pptx, pdf (a részleteket lásd a következő webhelyen:
http://product.thinkfree.com/mobile/android/market).
6
››Új dokumentum létrehozása
››Dokumentum megtekintése és
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
2
3
4
majd válassza a ThinkFree Office lehetőséget.
Ha először indítja el az alkalmazást, megerősítésképpen
válassza az Elfogadás lehetőséget.
Válassza ki az Aktiválás most lehetőséget a ThinkFree
Office aktiválásához.
Válassza a Dokumentumok lehetőséget.
102 Eszközök
7
8
] gombot, → majd válassza az Új
lehetőséget → egy dokumentumtípust.
Írja be a dokumentum nevét, majd válassza az OK
lehetőséget.
A képernyő alján található eszközök segítségével hozza
létre a dokumentum tartalmát.
A szerkesztés befejeztével válassza az eszköztáron a
mentés ikont, vagy nyomja meg a [ ] gombot →
válassza a Fájl → Mentés lehetőséget.
szerkesztése a készüléken
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a ThinkFree Office lehetőséget.
2 Válassza a Dokumentumok lehetőséget → egy
dokumentumot.
3 Válassza ki a szövegkódolás típusát (ha szükséges).
4 Tekintse meg és szerkessze a dokumentumot igényei
5
szerint.
• Használhatja a kétujjas nagyítást is: helyezze két ujját a
képernyőre, és lassan közelítse őket egymáshoz, illetve
távolítsa őket egymástól.
• Az eszköztár megnyitásához és a dokumentum
szerkesztéséhez (Word-, szöveg- vagy Excel-fájl)
nyomja meg a [ ] gombot → válassza a Szerkeszt
lehetőséget.
• Ha szeretne szövegrészletre keresni a dokumentumban,
akkor nyomja meg a [ ] → Keresés gombot.
A szerkesztés befejezése után mentse a dokumentumot.
››Dokumentumok kezelése online
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
3 Adja meg a fiókjához tartozó felhasználónevet és jelszót,
majd válassza a Bejelentkezés lehetőséget.
4 Tekintse meg és kezelje a dokumentumokat a kiszolgálón
igényei szerint.
Hangutasitás
Ismerje meg, hogyan hívhat fel számokat és hogyan nyithat
meg alkalmazásokat hangutasításokkal.
• Ez a funkció nem minden országban és nem minden
szolgáltatónál érhető el.
• A készülék csak amerikai angol nyelvű parancsokat
ismer fel.
• A felismert nyelvek országonként és
szolgáltatónként eltérőek lehetnek.
majd válassza a ThinkFree Office lehetőséget.
2 Válassza az Online lehetőséget.
Eszközök
103
››Névjegy felhívása hangtárcsázással
A hívandó fél nevének vagy telefonszámának bemondásával
közvetlenül tárcsázhat számokat.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Hangutasitás lehetőséget.
2 Mondja ki a „Call” vagy „Dial” szót, majd a kívánt nevet
vagy telefonszámot. Az utoljára tárcsázott szám
újrahívásához mondja ki az „Redial” szót.
A készülék tárcsázza a kiválasztott számot.
››Alkalmazás megnyitása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
Hangos keresés
Ismerje meg, hogyan kereshet információkat a weben
hangutasításokkal.
Ez a funkció nem minden országban és nem minden
szolgáltatónál érhető el.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Voice Search lehetőséget.
2 Mondjon egy kulcsszót a mikrofonba.
A készülék megkeresi a kulcsszóhoz kapcsolódó
információkat és weboldalakat.
majd válassza a Hangutasitás lehetőséget.
Write and go
A készülék megnyitja a megfelelő alkalmazást.
Ismerje meg, hogyan írhat be szöveget, hogyan küldheti azt
el üzenetként, hogyan töltheti fel közösségi webhelyre, és
hogyan mentheti jegyzetként vagy naptári eseményként.
2 Mondja ki a „Open” szót, majd a kívánt alkalmazás nevét.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Write and go lehetőséget.
104 Eszközök
2 Írja be a szöveget a szövegbeviteli panel segítségével.
3 Ha befejezte, válasszon egy lehetőséget a következők
4
közül:
• Az adott szöveget tartalmazó szöveges üzenet
küldéséhez válassza az Üzenet küldése lehetőséget.
• A szöveg közösségi webhelyre való feltöltéséhez
válassza az Frissítés állapota lehetőséget.
• A szöveg jegyzetként vagy naptári eseményként
történő mentéséhez válassza a Ment lehetőséget.
A kiválasztott opciónak megfelelően küldje el az üzenetet,
jelentkezzen be egy közösségi szolgáltatásba a szöveg
feltöltéséhez, vagy hozza létre a jegyzetet vagy az
eseményt.
Eszközök
105
Beállítások
››Wi-Fi-beállítások
A Beállítások menü megnyitása
• Hálózati értesítés: A beállítást választva a telefon jelzi, ha
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Beállítások lehetőséget.
2 Válasszon egy beállítási kategóriát, majd egy beállítást.
Vezeték nélküli és hálózati
A vezeték nélküli hálózati kapcsolatok beállításainak
megadása.
››Repülő üzemmód
A telefon összes vezeték nélküli szolgáltatásának
kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat
használhatja.
106 Beállítások
• Wi-Fi: A vezeték nélküli hálózati (WLAN) szolgáltatás bevagy kikapcsolása. ► 90. o.
elérhető nyitott hálózatot észlel.
• Wi-Fi-hálózat hozzáadása: WLAN hozzáférési pontok kézi
felvétele.
››Mobil hozzáférési pont
A készüléke mobil hálózati kapcsolatait WLAN
funkción keresztül megoszthatja számítógépekkel és
egyéb eszközökkel a Mobil hozzáférési pont funkció
bekapcsolásával. ► 94. o.
››Bluetooth-beállítások
• Bluetooth: A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be- és
kikapcsolása. ► 88. o.
• Eszköz név: A készülék Bluetooth-nevének megadása.
• Látható: Ezt a beállítást választva a telefon látható lesz más
Bluetooth-eszközök számára.
• Eszközök keresése: Elérhető Bluetooth-készülékek
keresése.
››USB beállítások
Különböző USB csatlakozási módok bekapcsolása az
eszköznek a számítógéphez csatlakoztatásakor. ► 95. o.
››Internetmegosztás
A készüléke mobil hálózati kapcsolatait USB porton keresztül
megoszthatja számítógépekkel az USB internetmegosztás
funkció bekapcsolásával. A csatlakoztatást követően a
számítógép modemként kezeli az Ön készülékét.
››VPN-beállítások
››Mobilhálózatok
• Csomagkapcs. haszn.: Csomagkapcsolt adathálózatok
engedélyezése a hálózati szolgáltatásokhoz.
• Adatroaming: A beállítást választva a telefon másik
hálózathoz csatlakozik barangoláskor, vagy ha a saját
hálózat nem érhető el.
• Hozzáférési pontok neve: A hozzáférési pontok nevének
megadása.
• Hálózat mód: Hálózati frekvenciasáv megadása.
• Mobilszolgáltatók: Az elérhető hálózatok keresése és egy
hálózat kiválasztása barangolásra.
››Szinkronizálás
Szinkronizálási profilok beállítása és a készülék
szinkronizálása a megadott webkiszolgálóval.
Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és kezelése.
Beállítások
107
Hívásbeállítások
A hívásfunkciók beállításainak testreszabása.
››Összes hívás
• Saját számot megjelenít: Saját telefonszám kijelzése a
hívott félnek (ehhez a szolgáltatáshoz be kell helyeznie a
SIM-kártyát).
• Automatikus elutasítás: Az automatikus elutasítás
funkció engedélyezése vagy letiltása, és az automatikusan
elutasítandó hívók listájának megadása.
• Hívásfogadás: Hívásfogadási mód beállítása — bármely
gomb megnyomásával, illetve a készülék beállítása úgy,
hogy egy bizonyos idő után automatikusan fogadja a
hívást.
• Előhívószám: Az előhívószám tárcsázásának bekapcsolása
és az előhívószámok beállítása.
• Híváselutasítás üzenetben: Az elutasított hívó feleknek
küldendő üzenet kiválasztása.
108 Beállítások
• Hívásállapot jelzőhangok: A kapcsolódást, az eltelt
perceket és a megszakadt vonalat jelző hang be- és
kikapcsolása.
• Rezgés kimenő hívásnál: A készülék beállítása a másik fél
hívásfogadásának rezgéssel történő jelzésére.
• Jelzések hívás közben: A hívás közbeni jelzések be- és
kikapcsolása.
››Hanghívás
• Hívásátirányítás: A bejövő hívások átirányítása egy másik
telefonszámra.
• Híváskorlátozás: A kimenő vagy a bejövő hívások tiltása.
• Hívásvárakoztatás: A hívásvárakoztatás bekapcsolása,
hogy akkor is tudjon bejövő hívást fogadni, amikor épp
telefonál.
• Automatikus újrahívás: Az automatikus újrahívás funkció
bekapcsolása, amellyel automatikusan újrahívhatók a létre
nem jött vagy megszakadt hívások.
››Fixlistás számok
• Fixlista engedélyezése: A hívható telefonszámokat a
fixlistán megadottakra korlátozó Fixlista üzemmód be- és
kikapcsolása. Be kell írnia a SIM-kártyához mellékelt PIN2kódot, és újra kell indítania a készüléket.
• PIN2 módosítása: Az elsődleges PIN-kód védelmére
szolgáló PIN2-kód módosítása. Ha a SIM-kártya blokkolva
van, akkor a menüpont erre módosul: PIN2 feloldása.
• Fixlista: Számok és nevek felvétele a fixlistára.
››Hangposta
• Hangposta: A szolgáltató kiválasztása vagy másik
szolgáltató beállítása a hangposta fogadására.
• Hangposta: A hangposta elérésére szolgáló telefonszám
beírása. Ezt a számot a szolgáltatótól kaphatja meg.
Hang
A készülék által megszólaltatott hangok beállításainak
módosítása.
• Csendes mód: A Csendes mód aktiválása, amelyben az
összes hang némítva van, kivéve a médiafájlokat és a
figyelmeztető hangjelzéseket.
• Rezgés: A beállítást választva a telefon rezgéssel jelzi a
beérkező hívásokat.
• Hangerő: Hívások csengőhangjának, zene
és videofájloknak, jelzőhangoknak, a telefon
rendszerhangjainak és értesítési hangjainak hangerőbeállítása.
• Hanghívás csengőhangja: A bejövő hanghívásokra
figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
• Értesítési hang: Az eseményekre, például beérkező
üzenetekre és nem fogadott hívásokra figyelmeztető
csengőhang és az ébresztési hang kiválasztása.
• Hallható DTMF-hangok: A beállítást választva a
tárcsázóképernyőn lévő gombok megérintésekor hangot
ad ki a készülék.
Beállítások
109
• Hallható kiválasztás: A beállítást választva a telefon
hangot ad ki, amikor alkalmazást vagy beállítást választ ki
az érintőképernyőn.
• Képernyőzár hangjai: A készülék beállítása hangjelzés
megszólaltatására az érintőképernyő lezárásakor és
feloldásakor.
• Érintési visszajelzés: A beállítást választva a telefon rezeg
a gombok megérintésekor.
• Rezgés erőssége: Az érintési visszajelzéshez tartozó rezgés
erősségének beállítása.
Kijelző
A kijelzésre vonatkozó beállítások módosítása.
• Fényerő: A kijelző fényerejének beállítása.
• Képernyő aut. elforgatása: Annak beállítása, hogy
a készülék elforgatásakor a tartalom tájolása is
automatikusan megváltozzon-e.
• Animáció: A beállítást választva a telefon animációt játszik
le az ablakok közötti váltáskor.
110 Beállítások
• Képernyő időkorlátja: A kijelző háttérvilágításának
kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
• Energiatakarékos mód: Bekapcsolja az Energiatakarékos
módot. Energiatakarékos módban a készülék energiát
takarít meg a kijelző fehéregyensúlyának és fényerejének
beállításával.
Hely és biztonság
A telefon, valamint a SIM-kártya és a GPS-funkciók biztonsági
beállításainak megadása.
• Vezeték nélküli hálózatok használata: A beállítást
választva a készülék a vezeték nélküli hálózatokat használja
a különféle helyek meghatározására, ha lehetőség van erre
valamilyen alkalmazásban.
• GPS-műholdak használata: A GPS-funkciók
engedélyezése a különféle helyek meghatározására, ha
lehetőség van erre valamilyen alkalmazásban. A GPS
használata esetén utcaszintig tekintheti meg az adott
helyek elhelyezkedését.
• Segítő érzékelők használata: Gyalogos pozíció
meghatározásának pontosítása a szenzorokkal, amikor a
GPS jel blokkolva van. A szenzor által megállapított hely és
az Ön tényleges tartózkodási helye között eltérés lehet.
• Képernyőzár beállítása: Feloldó biztonsági kód beállítása.
A biztonsági kód beállítását követően ez a lehetőség átvált
erre: Képernyőzár módosítása.
-- Nincs: Képernyőzár kikapcsolása.
-- Minta: Feloldóminta beállítása a képernyő lezárásának
feloldásához.
-- PIN: A képernyő feloldásához használt PIN kód
(numerikus) beállítása.
-- Jelszó: A képernyő feloldásához használt jelszó
(alfanumerikus) beállítása.
• SIM-kártya zár beállítása:
-- SIM-zár: A készülék használata előtt PIN-kódot igénylő
PIN-védelem funkció be- és kikapcsolása.
-- SIM PIN módosítása: A SIM-adatok eléréséhez
szükséges PIN-kód megváltoztatása.
• Mobilkövető: Az elveszett vagy ellopott készülék
megtalálását segítő nyomkövető funkció be- és
kikapcsolása. ► 29. o.
• Mobilkövető beállítása: A mobilkövetőt bekapcsolva
(►29. o.) megadhatja a következő beállításokat.
A választható beállítások szolgáltatótól és régiótól
függően eltérőek lehetnek.
-- Címzett beállítása: Az elveszett készülék által küldött
nyomkövető üzenet címzettjeinek megadása.
-- Samsung-fiók: Az elveszett készülék távvezérlésére
szolgáló Samsung-webfiók beállítása.
-- Jelszómódosítás: A mobilkövető jelszavának
módosítása.
-- Súgó: A mobilkövető funkció súgójának elérése.
• Látható jelszavak: Alapértelmezés szerint a készülék a
jelszó karakterei helyett biztonsági okokból csillagokat (·)
jelenít meg. A beállítást választva a valós karakterek lesznek
láthatók a jelszó beírásakor.
Beállítások
111
• Eszközadminisztrátorok kivál.: A készülékre telepített
rendszergazdák megtekintése. A készülék rendszergazda
funkciójának bekapcsolásával módosíthatja a
telefonhasználati irányelveit.
• Bizt. hitelesítőadatok haszn.: Hitelesítő adatok és
tanúsítványok használata a különféle alkalmazások
biztonságos használatához.
• Titkosítási tanúsítványok telepítése SD-kártyáról: A
memóriakártyán tárolt titkosított tanúsítványok telepítése.
• Jelszó beállítása: Jelszó létrehozása és megerősítése a
tanúsítványok eléréséhez.
• Tárhely ürítése: A tanúsítványok törlése a készülékről és a
jelszó megszüntetése.
112 Beállítások
Alkalmazások
A telepített alkalmazások kezelési beállításainak
megváltoztatása.
• Ismeretlen források: A beállítást választva bármilyen
forrásból letölthet alkalmazásokat. Ha nem választja ki ezt
a beállítást, csak az Android Market webhelyről tölthet le
alkalmazásokat.
• Alkalmazások kezelése: A készülékre telepített
alkalmazások listájának megnyitása és az alkalmazásokra
vonatkozó információk ellenőrzése. Az éppen futó vagy
külső cégek által gyártott és már telepített alkalmazások
megtekintéséhez nyomja meg a [ ] gombot → válassza a
Rendezés méret alapján lehetőséget.
• Futó szolgáltatások: Az éppen használt szolgáltatások
megtekintése és elérésük kezelési céllal.
• Fejlesztés:
-- USB-hibakeresés: Akkor válassza ezt a beállítást, ha a
telefont számítógépes adatkábellel a számítógéphez
csatlakoztatja. Erre alkalmazásfejlesztési célokból van
szükség.
-- Ébren maradás: A beállítást választva a képernyő
bekapcsolva marad az akkumulátor töltésekor.
-- Hamis helyek engedélyezése: Színlelt helyeknek és
szervizinformációknak Location Manager (Helykezelő)
szolgáltatás részére elküldésének engedélyezése
tesztelési célból. Erre alkalmazásfejlesztési célokból van
szükség.
• Samsung Apps: A Samsung Apps új alkalmazások
értesítéseihez használni kívánt hálózati kapcsolat
kiválasztása (Wi-Fi vagy csomagkapcsolt adathálózat).
Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál
érhető el.
Fiókok és szinkronizálás
Az automatikus szinkronizálási funkció beállításainak és a
szinkronizáláshoz használt fiókok kezelésének módosítása.
• Adatkapcsolat a háttérben: Az automatikus szinkronizálás
használatához válassza ezt a beállítást. Az automatikus
szinkronizálás a háttérben fut, és az alkalmazások
megnyitása nélkül szinkronizálja az adatokat.
• Automatikus szinkronizálás: A készülék beállítása a
névjegyadatok, a naptár és az e-mailek automatikus
szinkronizálására.
Védett adataim
A beállítások és adatok kezelésére vonatkozó beállítások
módosítása.
• Saját adatok bizt. ment.: Biztonsági másolat készítése a
készülék beállításairól a Google-kiszolgálóra.
• Automatikus visszaállítás: A készülék beállítása a azon
alkalmazás adatok helyreállítására, amelyekről a készülékre
telepítéskor biztonsági másolatot készített.
• Gyári adatok visszaállítása: A beállítások visszaállítása a
gyári értékekre, és minden saját adat törlése.
SD-kártya és telefon tárhely
A memóriakártyák és a telefon memória felhasználásának
ellenőrzése, a külső és a beépített memória formázása.
Beállítások
113
Keresés
Területi és szövegbeállítások
A Google Search beállításainak módosítása.
• Google search:
-- Show web suggestions: A beállítást választva a készülék
javaslatokat jelenít meg kulcsszavak beírásakor.
-- Use My Location: Annak beállítása, hogy készülék az Ön
jelenlegi helyét használja a Google keresés vagy egyéb
Google-szolgáltatásokhoz.
-- Search history: A beállítást választva a készülék
megjeleníti a Google-fiók keresési előzményeit.
-- Manage search history: A Google-fiók keresési
előzményeinek kezelése.
• Searchable items: A keresés hatókörébe bevonni kívánt
elemtípusok kiválasztása.
• Clear shortcuts: A legutóbbi keresések által visszaadott
adatok törlése.
A szövegbeviteli beállítások megadása.
››Területi beállítások kiválasztása
A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az
alkalmazásokhoz.
››Beviteli mód kiválasztása
Válasszon egy billentyűzettípust (Swype vagy Samsung
billentyűzet).
››Swype
• Language: Szövegbeviteli nyelv kiválasztása.
Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg.
Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás
nyelvét valamelyik támogatott nyelvre.
• Word prediction: A beállítást választva a készülék a
bevitelnek megfelelően előre megjósolja a szavakat, és
ennek alapján szavakat ajánl fel.
114 Beállítások
• Audio feedback: A Swype billentyűzet hangjának be- és
kikapcsolása.
• Vibrate on keypress: A beállítást választva a telefon rezeg
a gombok megérintésekor.
• Enable tip indicator: A gyorstippek kijelzésének
bekapcsolása.
• Auto-spacing: A beállítást választva a készülék
automatikusan beszúrja a szóközt a szavak közé.
• Auto-capitalization: A beállítást választva a készülék
automatikusan nagybetűt ír a mondatzáró írásjel, például
pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
• Show complete trace: A beállítást választva megadható,
hogy az ujj elhúzása mennyi ideig maradjon látható a
billentyűzeten.
• Word choice window: A szólista megjelenítési
gyakoriságának beállítása.
• Speed vs. accuracy: A sebesség és a pontosság
egyensúlyának beállítása.
• Swype help: A Swype billentyűzet használatával
kapcsolatos súgóinformációk megjelenítése.
• Tutorial: Ismerje meg a Swype billentyűzettel történő
gyors szövegbeviteli módot.
• Version: Verzióinformációk megtekintése.
››Samsung billentyűzet
• Álló billentyűzettípusok: Az alapértelmezett beviteli mód,
például QWERTY billentyűzet, hagyományos billentyűzet
vagy kézírásos beviteli képernyő kiválasztása.
• Beviteli nyelvek: Szövegbeviteli nyelv kiválasztása.
Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg.
Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás
nyelvét valamelyik támogatott nyelvre.
• XT9: Az XT9 mód aktiválása a Prediktív beviteli mód
segítségével történő szövegbevitelhez.
• XT9 speciális beállításai: Az XT9 mód speciális funkcióinak
(például automatikus kiegészítés, automatikus javítás vagy
automatikus helyettesítés) bekapcsolása és saját szólista
összeállítása.
Beállítások
115
• Billentyűzet elhúzása ujjal: A billentyűzet elhúzása ujjal
funkció ki-, illetve bekapcsolása az adott szövegbeviteli
módhoz. A beviteli módok között a billentyűzeten balra
illetve jobbra görgetve válthat át.
• Automatikus nagybetű: A beállítást választva a készülék
automatikusan nagybetűt ír a mondatzáró írásjel, például
pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
• Kézírás beállításai: Felismerési idő testreszabása a Kézírás
módban.
• Hangbemenet: A funkció bekapcsolásával hang alapján
írhat be szöveget a Samsung billentyűzeten.
• Automatikus pontbevitel: Annak beállítása, hogy a
készülék a szóköz kétszeri érintésekor pontot tegyen a
mondat végére.
• Tankönyv: Ismerje meg, hogyan írhat be szöveget a
Samsung billentyűzettel.
Hangkimenet és -bemenet
A hangfelismerő és szövegfelolvasó funkciók beállításainak
módosítása.
››Hangfelismerési beállítások
• Language: A Google hangfelismerő alkalmazás nyelvének
beállítása.
• SafeSearch: A készülék beállítása a sértő szövegek és/vagy
képek kiszűrésére.
• Block offensive words: A hangkeresés eredményei között
található sértő és durva kifejezések elrejtése.
• Show hints: Annak beállítása, hogy megjelenjen a
hangkeresési funkcióhoz javasolt szó vagy kifejezés.
››Szövegfelolvasó beállításai
• Példa meghallgatása: A felolvasott szövegminta
meghallgatása. Hangadatok telepítése a szövegfelolvasó
szolgáltatáshoz.
116 Beállítások
• Vezetés mód: A Vezetés mód bekapcsolása, amellyel a
készülék felolvassa a bejövő hívások adatait, valamint az
üzenetek szövegét és az események részleteit.
• Mindig a saját beállítások használata: Annak beállítása,
hogy a készülék mindig az egyes alkalmazásokban
megadott beállításokat használja a gyáriak helyett.
• Alapértelmezett motor: A felolvasott szöveg
felismeréséhez használt beszédszintézis motor beállítása.
• Hangadatok telepítése: Hangadatok letöltése és
telepítése a szövegfelolvasó szolgáltatáshoz.
• Beszédgyorsaság: A szövegfelolvasó szolgáltatás
beszédsebességének kiválasztása.
• Nyelv: A szövegfelolvasó szolgáltatás felolvasási nyelvének
kiválasztása.
• Pico TTS: A szövegfelolvasó szolgáltatás felolvasási
nyelvcsomagjainak a kiválasztása.
Kisegítő lehetőségek
A kisegítő lehetőségek beállításainak testreszabása.
• Kisegítő lehetőségek: Letöltött, kisegítő lehetőséget
támogató alkalmazás bekapcsolása, amilyen például a
Talkback vagy Kickback (ezek az alkalmazások hang, dallam
vagy rezgéses visszajelzést használnak).
• Hívás befejezése: Annak beállítása, hogy a készülék a [ ]
gomb megnyomásakor befejezze az aktuális hívást.
Dátum és idő
Az idő és a dátum kijelzésének alábbi megjelenési beállításait
adhatja meg:
• Automatikus: Idő automatikus frissítése egyik időzónából
a másikba való átlépéskor.
• Dátumbeállítás: Az aktuális dátum kézi beállítása.
• Időzóna kiválasztása: Hazai időzóna beállítása.
Beállítások
117
• Időbeállítás: A pontos idő kézi beállítása.
• 24 órás formátum használata: Az idő 24 órás
formátumban való megjelenítésének beállítása.
• Dátumformátum kiválasztása: Dátumformátum
kiválasztása.
A telefon névjegye
A telefonra vonatkozó információk megtekintése, a készülék
állapotának ellenőrzése és használatának ismertetése.
118 Beállítások
Hibakeresés
Bekapcsoláskor vagy használata során a készülék
az alábbi kódok megadását kérheti:
Kód
Jelszó
PIN
PUK
PIN2
A probléma megoldásához tegye a következőket:
Ha a készülékzár funkció be van kapcsolva, be
kell írnia a készülékhez tartozó jelszót.
A készülék első használatakor, valamint ha
a PIN-kód megadása kötelező, be kell írnia a
SIM-kártyához tartozó PIN-kódot. Ezt a funkciót
a SIM-zár menüben kapcsolhatja ki.
A SIM-kártya zárolásra került, általában azért,
mert többször hibás PIN-kódot írtak be. Be kell
írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.
Amikor a PIN2-kódot igénylő menüt nyit
meg, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott
PIN2-kódot. További tudnivalókért forduljon a
szolgáltatójához.
A készüléken a „Szolgáltatás nem elérhető” vagy a
„Hálózati hiba” felirat olvasható.
• Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a
vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet,
és próbálkozzon újra.
• Előfizetés nélkül egyes funkciók nem érhetők el. További
tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz.
Az érintőképernyő lassan vagy helytelenül reagál
Ha a telefon érintőképernyős, és nem megfelelően reagál,
próbálja meg a következőket:
• Vegye le az érintőképernyőről a védőfóliát. A védőfólia
megakadályozhatja, hogy az érintőképernyő helyesen
ismerje fel az utasításokat, ezért azt érintőképernyős
készülékek esetén ajánlott eltávolítani.
• Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyő megérintésekor a
keze tiszta és száraz legyen.
• Az átmeneti szoftverhibák törlése érdekében indítsa újra a
készüléket.
Hibakeresés
119
• Ellenőrizze, hogy a készülék szoftvere a legújabb verzióra
van-e frissítve.
• Ha az érintőképernyő megkarcolódott vagy sérült, vigye el
a helyi Samsung-szervizbe.
A készülék lefagy vagy súlyos hibákat produkál
Ha a készülék lefagy, előfordulhat, hogy a működőképesség
visszaállításához be kell zárni bizonyos programokat, vagy
újra kell indítani a készüléket. Ha a telefon lefagyott vagy
nem reagál, nyomja meg a [ ] ikont kb. 8-10 másodpercig. A
készülék ekkor automatikusan újraindul.
Ha ez nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a
gyári adatokat. Készenléti állapotban nyissa meg az
alkalmazáslistát, majd válassza a Beállítások → Védett
adataim → Gyári adatok visszaállítása → Telefon
visszaállítása → Mindent töröl lehetőséget.
A beszélgetések megszakadnak
Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy
a vételi minőség, megszakadhat a hálózati kapcsolat.
Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.
120 Hibakeresés
Kimenő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat
• Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a tárcsázógombot.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
• Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott
számra.
Bejövő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat
• Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a készüléket.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
• Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott
számra.
A másik fél nem hallja, amit mond
• Ellenőrizze, hogy nem takarja-e el valami a beépített
mikrofont.
• Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a szájához.
• Mikrofonos fülhallgató használata esetén ellenőrizze, hogy
az megfelelően van-e csatlakoztatva.
Rossz a hangminőség
• Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a készülék belső
antennáját.
• Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a
vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet,
és próbálkozzon újra.
Ha a névjegyzékből kezdeményez hívást, a
kapcsolat nem jön létre
• Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a névjegyadatok
között.
• Ha szükséges, írja át és mentse a telefonszámot.
• Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott
számra.
Az akkumulátor nem töltődik fel teljesen, vagy a
készülék néha magától kikapcsol
• Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői elszennyeződtek.
Törölje le a két aranyszínű csatlakozót egy tiszta, puha
ruhával, majd kezdje el újra a töltést.
• Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen,
ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen
be új akkumulátort (a vonatkozó ártalmatlanítási
előírásokról tájékozódjon a helyi rendeletekben).
A készülék forró
Ha több energiát igénylő alkalmazásokat használ, vagy
hosszabb ideig használja a készüléken lévő alkalmazásokat,
a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs
hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.
A készülék sípol, az akkumulátor ikon pedig villog
Az akkumulátor lemerült. A készülék használatának
folytatásához töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.
Hibakeresés
121
A fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetek
jelennek meg
Az FM rádió bekapcsolásakor hibaüzenetek
jelennek meg
A fényképezőgép használatához a Samsung mobiltelefonnak
elegendő szabad memóriára és megfelelően feltöltött
akkumulátorra van szüksége. Ha a fényképezőgép
bekapcsolásakor hibaüzenetet kap, próbálkozzon az
alábbiakkal:
• Töltse fel az akkumulátort, vagy helyezzen be teljesen
feltöltött akkumulátort.
• Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való
áthelyezésével vagy törlésével.
• Indítsa újra a készüléket. Ha továbbra is problémája van a
fényképezőgéppel, forduljon egy Samsung-szervizhez.
A Samsung mobiltelefon rádiója a fülhallgató vezetékét
használja antennaként. Ha a fülhallgató nincs csatlakoztatva,
a rádió nem tudja venni az adást. A rádió használatbavétele
előtt győződjön meg arról, hogy a fülhallgatót megfelelően
csatlakoztatta. Ezután hangolja be és mentse az elérhető
rádióállomásokat.
Ha e lépések elvégzése után sem tudja használni a
rádiót, próbálja befogni a kívánt csatornát egy másik
vevőkészülékkel. Ha a másik vevőkészülékkel hallható
a csatorna, előfordulhat, hogy a telefon javításra szorul.
Forduljon egy Samsung-szervizhez.
122 Hibakeresés
Zenefájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek
meg.
Előfordulhat, hogy különböző okok miatt bizonyos zenefájlok
nem játszhatók le a Samsung mobiltelefonon. Ha zenefájlok
megnyitásakor hibaüzeneteket kap, próbálkozzon az
alábbiakkal:
• Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való
áthelyezésével vagy törlésével.
• Ellenőrizze, hogy az illető zenefájlt nem védi-e a digitális
jogkezelési (DRM - Digital Rights Management) rendszer.
Ha a fájl DRM-védelemmel van ellátva, győződjön meg
arról, hogy rendelkezik a fájl lejátszásához szükséges
engedéllyel vagy kulccsal.
• Ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e az adott fájltípust.
A készülék nem talál meg egy másik Bluetootheszközt
• Ha szükséges, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth
vezeték nélküli szolgáltatás be van-e kapcsolva azon a
készüléken, amelyhez kapcsolódni szeretne.
• Győződjön meg arról, hogy az Ön készüléke és a másik
Bluetooth-eszköz közötti távolság nem haladja meg a
Bluetooth technológia maximális hatótávolságát (10
méter).
Ha a fenti módszerekkel nem tudja megoldani a problémát,
forduljon egy Samsung-szervizhez.
A kapcsolat nem jön létre, amikor a telefont
számítógéphez csatlakoztatja
• Ellenőrizze, hogy a használt számítógépes adatkábel
kompatibilis-e az Ön készülékével.
• Győződjön meg arról, hogy a számítógépen telepítve és
frissítve vannak a megfelelő illesztőprogramok.
• Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készüléken a
Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás.
Hibakeresés
123
Biztonsági
rendszabályok
A személyi sérülések és a készülék károsodásának elkerülése érdekében a
készülék használatbavétele előtt olvassa el az összes alábbi információt.
Figyelmeztetés: Előzze meg az áramütést, a tüzet
és a robbanást.
Ne használjon sérült tápkábelt, tápcsatlakozó dugót vagy
kilazult csatlakozóaljzatot.
Ne érjen a tápkábelhez nedves kézzel, és ne a kábelnél fogva
húzza ki a töltőt.
Ne törje meg és ne sértse meg a tápkábelt.
Ne használja a készüléket töltés közben, és ne érjen hozzá
nedves kézzel.
Ne zárja rövidre a töltőt vagy az akkumulátort.
Ne ejtse le és ne üsse neki semminek a töltőt vagy az
akkumulátort.
124 Biztonsági rendszabályok
Ne töltse a készüléket a gyártó által jóvá nem hagyott töltővel.
Vihar közben ne használja a készüléket.
A készülék meghibásodhat és megnőhet az áramütés veszélye.
Ne használjon sérült vagy szivárgó lítiumion (Li-ion)
akkumulátort.
A lítiumion akkumulátorok biztonságos ártalmatlanításával kapcsolatban kérje a
legközelebbi márkaszerviz segítségét.
Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és
ártalmatlanítsa.
• Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a
készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok
és töltők használata súlyos sérüléseket vagy a készülék súlyos károsodását
okozhatják.
• Az akkumulátorokat és a készülékeket soha ne dobja tűzbe. A használt
akkumulátorok és készülékek ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.
• Soha ne helyezzen akkumulátorokat vagy készülékeket hőtermelő
eszközökbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy azok
felületére. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
• Ne törje össze és ne szúrja ki az akkumulátort! Ne tegye ki az akkumulátort
erős külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot és ezáltal túlhevülést
okozhat.
Védje a készüléket, az akkumulátorokat és a töltőket a
sérülésektől.
• Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátorokat túl magas hőnek vagy túl
alacsony hőmérsékletnek.
• A szélsőséges hőmérsékletek a készülék deformálódását okozhatják, és
csökkenthetik az akkumulátorok töltési kapacitását, illetve a készülék és az
akkumulátorok élettartamát.
• Ügyeljen rá, hogy az akkumulátorok ne érintkezzenek fémtárgyakkal, mivel
így rövidzár jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ami az
akkumulátorok átmeneti vagy tartós sérülését okozhatja.
• Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.
Figyelem: Ha valamilyen korlátozás alá eső
területen használja a készüléket, tartsa be a
figyelmeztetésekben leírtakat és a biztonsági
előírásokat.
Ahol tilos mobiltelefont használni, kapcsolja ki a készüléket.
Mindenütt tartson be a mobil eszközök használatára vonatkozó minden
korlátozó előírást.
Ne használja a készüléket más elektronikus eszközök
közelében.
A legtöbb elektronikus eszköz rádiófrekvenciás jeleket használ. A készülék
emiatt zavarhat más elektronikus eszközöket.
Na használja a készüléket szívritmusszabályzó (pacemaker)
közelében.
• Kerülje a készülék használatát szívritmusszabályzóktól mért 15 cm-es
távolságon belül, mert a készülék zavarhatja annak működését.
• Ha mindenképp használnia kell a készüléket, tartsa 15 cm-nél távolabb a
szívritmusszabályzótól.
• A szívritmusszabályzóval való interferencia minimálisra való csökkentése
érdekében tartsa a készüléket testének a szívritmusszabályzóval ellentétes
oldalán.
Ne használja a készüléket kórházban és olyan orvosi eszközök
közelében, amelyeket zavarhatnak a rádiófrekvenciás jelek.
Ha saját maga használ valamilyen orvosi eszközt, kérdezze meg annak gyártóját,
hogy milyen hatása van az eszközre a rádiófrekvenciás jeleknek.
Ha hallókészüléket használ, kérdezze meg annak gyártóját,
hogy milyen hatása van a készülékre a rádiófrekvenciás
jeleknek.
Egyes hallókészülékek működését zavarhatják a készülék rádiófrekvenciás jelei.
A készülék biztonságos használatával kapcsolatban érdeklődjön a hallókészülék
gyártójától.
Biztonsági rendszabályok
125
Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket.
• Robbanásveszélyes környezetben ne az akkumulátort vegye ki, hanem
kapcsolja ki a készüléket.
• Robbanásveszélyes környezetben mindig tartsa be az előírásokat,
utasításokat és a jelzéseket.
• Ne használja a készüléket üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve
üzemanyagok, vegyszerek közelében vagy robbanásveszélyes környezetben.
• Ne tároljon és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel,
illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy
robbanásveszélyes anyagokat.
Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket.
Repülőgépen tilos mobiltelefont használni. A készülék zavarhatja a repülőgép
elektronikus navigációs műszereit.
A készülék rádiófrekvenciás jelei a gépjárművek elektronikus
berendezéseinek hibás működését okozhatják.
A készülék rádiófrekvenciás jelei az autók elektronikus berendezéseinek hibás
működését okozhatják. A további tudnivalókkal kapcsolatban érdeklődjön a
készülék gyártójától.
126 Biztonsági rendszabályok
Járművezetés közben mindig tartsa be a mobil
eszközökre vonatkozó összes figyelmeztetést és
biztonsági előírást.
Járművezetés közben a jármű biztonságos vezetése a legfontosabb feladata.
Vezetés közben soha ne használjon mobil eszközt, ha azt a törvény tiltja. Saját
és mások biztonsága érdekében járjon el a józan ész szellemében, és vegye
figyelembe a következő tanácsokat:
• Használjon kihangosítót vagy mikrofonos fülhallgatót.
• Ismerje meg alaposan a készülék funkcióit és kényelmi szolgáltatásait, például
a gyorstárcsázási és újratárcsázási funkciókat. Ezek a funkciók segítenek
csökkenteni a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához szükséges időt.
• A készüléket tartsa mindig könnyen elérhető helyen. Fontos, hogy a vezeték
nélküli készüléket úgy tudja elérni, hogy közben ne kelljen levennie a szemét
az útról. Ha a hívás alkalmatlan pillanatban érkezik, hagyja, hogy a hangposta
fogadja.
• Tudassa a hívó féllel, hogy épp járművet vezet. Sűrű forgalomban és veszélyes
időjárási körülmények között fejezze be a beszélgetést. Az eső, a havas eső, a
hó, a jég és a nagy forgalom mindig veszélyforrást jelent.
• Vezetés közben soha ne jegyzeteljen, és ne keressen telefonszámot a
készülék telefonkönyvében. A jegyzetek készítése és a telefonszámok
közötti keresgélés eltereli a figyelmét az elsődleges feladatról, a biztonságos
vezetésről.
• Tárcsázzon ésszerűen, és mérje fel a forgalmi helyzetet. Csak álló helyzetben,
illetve a forgalomba való bekapcsolódás előtt kezdeményezzen hívást.
Telefonbeszélgetéseit próbálja olyan időpontra tervezni, amikor nem vezet.
Ha mégis vezetés közben kell telefonhívást kezdeményeznie, egyszerre csak
egy-két számjegyet üssön be, majd pillantson az útra és a visszapillantó
tükrökbe, és csak utána folytassa a telefonszám beírását.
• Ne folytasson olyan telefonbeszélgetést, amely feszültséget vagy
heves indulatokat válthat ki, és ezáltal elvonja a figyelmét a vezetésről.
Beszélgetőpartnerével mindig tudassa, hogy éppen vezet, és fejezze be az
olyan beszélgetéseket, amelyek esetleg elterelhetik a figyelmét a vezetésről.
• Használja a készüléket segélykérésre. Tűz vagy közúti baleset esetén, valamint
egészségügyi szükséghelyzetben tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
• Használja a készüléket mások megsegítésére. Autóbaleset, folyamatban lévő
bűncselekmény vagy emberéleteket veszélyeztető súlyos vészhelyzet esetén
tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
• Szükség esetén hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális
segélyszolgálatot. Ha veszélyhelyzetet nem okozó elakadt járművet, sérült
forgalomirányító lámpát, sérüléssel valószínűleg nem járó kisebb közúti
balesetet vagy feltehetően lopott járművet lát, hívja az autómentő szolgálatot
vagy más speciális segélyszolgálatot.
A mobil eszköz helyes használata és
karbantartása
Tartsa szárazon a készüléket.
• A nedvesség és bármiilyen folyadék károsíthatja a készülék alkatrészeit és
elektronikus áramköreit.
• Ha a készülék nedves, vegye ki belőle az akkumulátort a készülék
bekapcsolása nélkül. Törölje szárazra a készüléket törölközővel, és vigye
szervizbe.
• A folyadékok megváltoztatják a készülék belsejében lévő, nedvesség okozta
károsodást jelző címke színét. A készülék vízkárosodása hatására a gyártói
jótállás érvényét vesztheti.
Ne használja a készüléket poros, koszos környezetben.
A por a készülék hibás működését okozhatja.
Ne tárolja a készüléket lejtős felületen.
Ha a készülék leesik, megsérülhet.
Ne tárolja a készüléket forró vagy túl hideg helyeken. A
készüléket a –20 °C és 50 °C közötti hőmérséklet-tartományban
használja.
• A készülék felrobbanhat, ha zárt járműben hagyja, mert ott a hőmérséklet
elérheti a 80 °C-ot is.
Biztonsági rendszabályok
127
• Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős napfényen (például autó
Ne ejtse le a készüléket, és ne üsse neki semminek.
• Az akkumulátort 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten tárolja.
• A készülék kijelzője megsérülhet.
• Ha a készülék meghajlik vagy deformálódik, megsérülhet, vagy egyes részei
Ne tartsa a készüléket fémtárgyak, például pénzérmék, kulcsok
vagy nyakláncok közelében.
Ne használjon vakut emberek vagy állatok szeme közelében.
szélvédője alatt).
• A készülék deformálódhat, vagy működési hibák léphetnek fel.
• Ha az akkumulátor érintkezőihez fémtárgyak érnek, tűz keletkezhet.
Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében.
• Mágneses térben a készülék működési hibákat produkálhat, illetve az
akkumulátor lemerülhet.
• A mágneses tér megrongálhatja a mágnescsíkos kártyákat, például a
bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és beszállókártyákat.
• Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja a
készüléket huzamosabb ideig mágneses térben.
Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró
konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében
vagy közelében.
• Az akkumulátor szivároghat.
• A készülék túlhevülhet és tüzet okozhat.
128 Biztonsági rendszabályok
hibásan működhetnek.
A szemhez túl közeli vakuhasználat átmeneti látáscsökkenést vagy szemsérülést
okozhat.
Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát.
• Ne töltse az akkumulátort egy hétnél hosszabb ideig, mert a túltöltés
csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
• Idővel a nem használt akkumulátor is lemerül, és használat előtt újratöltést
igényel.
• Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
• Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.
Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort, töltőt,
tartozékokat és kiegészítőket használjon.
• Általános akkumulátorok és töltők használata csökkentheti a készülék
élettartamát, és a készülék hibás működését okozhatja.
• A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó biztonságáért, ha az nem a
Samsung által jóváhagyott tartozékokat vagy kiegészítőket használ.
Ne harapdálja és ne szopogassa a készüléket vagy az
akkumulátort.
• Ha mégis így tenne, az a készülék sérülését vagy felrobbanását okozhatja.
• Ha gyerekek használják a készüléket, gondoskodjon róla, hogy
rendeltetésszerűen tegyék.
Amikor beszél a készüléken:
• Tartsa a készüléket függőlegesen, mint a hagyományos telefonok kagylóját.
• Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.
• Ne érjen a készülék belső antennájához. Ha hozzáér az antennához, romolhat
a hívás minősége, vagy a készülék a szükségesnél erősebb rádiófrekvenciás
jeleket sugározhat.
• Telefonálás közben tartsa a készüléket lazán, a gombokat lágyan nyomja
meg, használja a gombnyomások számát csökkentő speciális szolgáltatásokat
(például sablonok és prediktív szövegbevitel), és gyakran tartson szüneteket.
Óvja a hallását.
• Ha túl sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat, romolhat a
hallása.
• A nagy hangerejű hangok vezetés közbeni hallgatása
elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet.
• Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a hangforráshoz, mindig
tekerje le a hangerőt, és csak a beszélgetés vagy a zene
hallgatásához szükséges minimális hangerőt használja.
Amikor gyaloglás vagy egyéb mozgás közben használja a
készüléket, legyen körültekintő.
Mindig figyeljen oda, mi zajlik a környezetében, hogy ne okozzon sérülést
másoknak vagy saját magának.
Ne hordja a készüléket a farzsebében vagy a derekára akasztva.
Ha elesik, megsérülhet Ön és a készülék is.
Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyénileg a
készüléket.
• A gyártói jótállás mindenféle módosítás esetén érvényét vesztheti. Ha
javításra van szükség, vigye a készüléket Samsung-szervizbe.
• Ne szerelje szét és ne szúrja ki az akkumulátort, mert az robbanást vagy tüzet
okozhat.
A készüléket ne fesse be, illetve ne tegyen rá ragasztót
A festék vagy ragasztó eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ezáltal
megakadályozva a készülék helyes működését.Festék- vagy fémérzékenység
esetén viszkető érzést, ekcémát vagy bőrduzzadást tapasztalhat. Ilyen esetben
hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvoshoz.
A készülék tisztítása:
• Törölje le a készüléket vagy a töltőt törölközővel vagy radírral.
• Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit vattával vagy törölközővel.
• Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket.
Biztonsági rendszabályok
129
Ha a kijelző törött vagy repedt, ne használja a készüléket.
A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa.
A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Javításra vigye a
készüléket Samsung-szervizbe.
Ha a javítást nem szakember végzi, az a készülék károsodásával és a gyári jótállás
elvesztésével járhat.
Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül
más célra.
A SIM-kártyákat és a memóriakártyákat óvatosan kezelje.
Nyilvános helyeken ne zavarjon másokat a telefonálásával.
• Óvja a kártyákat az erős ütésektől, a statikus elektromosságtól és az egyéb
Ne engedje, hogy gyerekek használják a készüléket.
• Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit kézzel vagy fémtárgyakkal. Ha
A készülék nem játékszer. Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak vele, mert
sérülést okozhatnak maguknak vagy másoknak, megrongálhatják a készüléket,
vagy hívásokat kezdeményezhetnek, ami növeli a kiadásait.
A mobil készülékeket és a hozzájuk tartozó eszközöket
gondosan szerelje be.
• Gondoskodjon róla, hogy a mobil készülékek és a hozzájuk tartozó eszközök
biztonságosan legyenek beszerelve a járműbe.
• Ügyeljen arra, hogy ne helyezze a készüléket a légzsák felfúvódási területére
vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök a
légzsákok hirtelen felfúvódásakor súlyos sérüléseket okozhatnak.
• Adattovábbítás, illetve -fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mert ez
adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.
berendezésekből származó elektromos zajtól.
szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.
Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét.
Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között nem lehet
segélyhívást kezdeményezni a készülékről. Mielőtt távoli vagy kevésbé fejlett
területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának más módját.
Készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról
A Samsung nem vállalat felelősséget semmilyen adatvesztésért.
Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat
A jogok tulajdonosának írásos hozzájárulása nélkül ne terjesszen másoknak
szerzői joggal védett tartalmakat. Ez a szerzői jogi törvények megsértését
jelenti. A gyártó nem vállal felelősséget a felhasználó szerzői jogokkal védett
tartalmainak illegális használatából eredő jogi következményekért.
130 Biztonsági rendszabályok
SAR- (Specific Absorption Rate, fajlagos
energiaelnyelési érték) tanúsítási információk
A készülék megfelel az Európai Unió (EU) rádió- és távközlési berendezések
által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó
szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobil eszközök forgalmazását,
amelyek túllépik a megengedett 2,0 watt/kilogrammos energiaelnyelési szintet
(más néven fajlagos energiaelnyelési értéket, angol rövidítéssel SAR – Specific
Absorption Rate).
A tesztek során a típusnál mért legnagyobb SAR-érték 0,575 W/kg volt. Normál
használat közben a SAR tényleges értéke ennél valószínűleg sokkal alacsonyabb
lesz, mert a készüléket úgy tervezték, hogy jeladáskor csak a legközelebbi
bázisállomás eléréséhez szükséges energiát bocsássa ki. A készülék az adásszint
lehetőség szerinti automatikus csökkentésével mérsékli a rádiófrekvenciás
energiának való általános kitettséget.
A kézikönyv hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy a
készülék megfelel a rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó európai
(R&TTE) előírásoknak. A SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további
tudnivalókért keresse fel a Samsung webhelyét.
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban,
ahol szelektív hulladékkezelés működik)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra
utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus
tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a
háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba
helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében
ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen
gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható
újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati
szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el
az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos
újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg
az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az
egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
Biztonsági rendszabályok
131
A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő
ártalmatlanítása
(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó
rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő
jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket
nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol
szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy
az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet
meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz.
Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt
jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának
ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi
hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.
132 Biztonsági rendszabályok
Jogi nyilatkozat
Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek
tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb
szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások
kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára állnak rendelkezésre.
Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a
szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni. Az előbbiek korlátozása
nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten
azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médián keresztül a
jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani,
másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből
származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.
„HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
AZ ADOTT ÁLLAPOTUKBAN HASZNÁLHATÓK. A SAMSUNG NEM FELEL
AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBÓL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS
SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A SAMSUNG
KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMILYEN BENNE FOGLALT JÓTÁLLÁS FELELŐSSÉGÉT,
BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKRE: KERESKEDELEMRE
VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ
ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA
A KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL ELÉRT TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK
PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT
VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT,BELEÉRTVE A
GONDATLANSÁGOT, NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM A SZERZŐDÉSSEL
KAPCSOLATBAN, SEM AZON KÍVÜL, SEMMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT,
VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, ÜGYVÉDI
DÍJAKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY BÁRMIFÉLE
TARTALOMRA VAGY SZOLGÁLTATÁSRA VEZETHETŐ VISSZA, AKÁR EZEKKEL
KAPCSOLATOS, VAGY EZEKBEN TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK OKÁN, AKÁR
EZEK ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG
AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT.”
Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy
megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy
bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető
marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és
továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak
nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung
kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az
eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására
vagy felfüggesztésére vonatkozóan.
A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz
és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében. A
tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igénnyel
közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.
Biztonsági rendszabályok
133
Index
akkumulátor
behelyezés 9
töltés 11
AllShare 92
automatikus elutasítás 39
beállítások
alkalmazások 112
A telefon névjegye 118
dátum és idő 117
fiókok és szinkronizálás 113
hang 109
Hangbemenet és -kimenet 116
hely és biztonság 110
hívásbeállítások 108
keresés 114
kijelző 110
134 Index
kisegítő lehetőségek 117
SD-kártya és telefon tárhely 113
területi és szövegbeállítások 114
védett adatok 113
vezeték nélküli és hálózati 106
beszédcélú hívások
fogadás 37
kezdeményezés 36
opciók használata 38
Bluetooth
adatfogadás 89
adatküldés 89
bekapcsolás 88
eszközök keresése és
párosítása 89
csatlakozás
Bluetooth 88
DLNA 91
számítógép 95
WLAN 90
Csendes mód 26
DLNA
lásd AllShare
e-mail
fiókok beállítása 45
küldés 46
megtekintés 47
eszköz
beállítások 106
be- és kikapcsolás 16
elrendezés 17
gombok 18
gyorsgombok panel 23
jelzőikonok 18
testreszabás 25
érintőképernyő
használat 20
lezárás 21
fájlkezelő 100
fényerő, kijelző 27
fényképek
fényképezés Mosoly felvétele
üzemmódban 52
fotózás téma szerint 51
készítés 49
kettő egyesítése 53
megtekintés 60
mozgás fényképezése 54
panorámakép készítése 53
sorozatfelvétel készítése 52
fényképezőgép
fényképezés 49
fényképezőgép testreszabása 54
videokamera testreszabása 57
videók készítése 55
Fixlista üzemmód 39
FM rádió
állomások mentése 66
hallgatás 65
galéria
fájlformátumok 59
fájlok megosztása 61
fényképek megtekintése 60
videók lejátszása 60
Google keresés 84
Google Mail 44
Google Maps 80
Google Talk 47
hangjegyzetek
lejátszás 74
rögzítés 74
hangjelzések
kikapcsolás 98
leállítás 98
létrehozás 98
hangos keresés 104
hangposta 43
hangrögzítő 74
hangtárcsázó 103
hívásátirányítás 40
híváskorlátozás 40
hívásnapló 41
hívások
átirányítás 40
elutasítás 37
Index
135
fogadás 37
kezdeményezés 36
konferencia 38
korlátozás 40
külföldi számok 37
mikrofonos fülhallgató
használata 37
nem fogadott hívások
megtekintése 39
opciók használata beszédcélú hívás
közben 38
várakoztatás 40
hívásvárakoztatás 40
hozzáférési kódok 119
idő és dátum, beállítás 25
időzítő 99
jegyzetek
létrehozás 73
megtekintés 73
136 Index
készenléti képernyő
elemek hozzáadása 22
panelek hozzáadása 23
kicsomagolás 9
Layar 80
letöltések
alkalmazások 32
fájlok 33
memóriakártya
behelyezés 13
eltávolítás 14
formázás 15
menüképernyő
alkalmazások rendezése 24
megnyitás 24
mobilkövető 29
multimédiás üzenetek
küldés 42
megtekintés 42
napi tájékoztató 86
naptár
bejegyzések létrehozása 72
események megtekintése 72
névjegyek
csoportok létrehozása 70
gyorshívó gombok beállítása 69
keresés 68
létrehozás 68
másolás vagy áthelyezés 70
névjegyek keresése 68
névjegyek létrehozása 68
saját névjegykártya
létrehozása 69
nyelv 114
PIN-védelem 28
Repülő üzemmód 16
Samsung Kies 95
SIM kártya
lezárás 28
SIM-kártya
behelyezés 9
SIM-kártya használatához
lezárás 28
stopperóra 99
számítógépes kapcsolatok
háttértár 96
Samsung Kies 95
Windows Media Player 96
számológép 100
szinkronizálás
a Windows Media Player
programmal 96
webfiókokkal 34
szövegbevitel 29
szöveges jegyzetek 73
szöveges üzenetek
küldés 41
megtekintés 42
ThinkFree Office 102
üzenetek
a hangposta elérése 43
e-mail fiókok beállítása 45
e-mail küldése 46
multimédiás üzenet küldése 42
szöveges üzenet küldése 41
videók
készítés 55
lejátszás 60
videolejátszó 58, 60
világóra 99
webböngésző
könyvjelzők felvétele 78
weblapok böngészése 76
Wi-Fi
bekapcsolás 90
hálózatok keresése és
csatlakozás 91
Windows Media Player 96
Write and go 104
YouTube
videók feltöltése 85
videók megtekintése 85
zenelejátszó
fájlok hozzáadása 62
lejátszási listák létrehozása 63
zenelejátszás 62
Index
137
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)
Mi, a
Samsung Electronics Magyar Zrt.
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK
(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)
5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1
Cg.: 16-10-001767
(székhelye és a cégbejegyzés száma)
egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,
Azonosító jel: 0168
GT-I5800 mobiltelefon
A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.
(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)
Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea
(termék eredete, a gyártó neve, címe)
amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő
végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/ 2004 (IV.31.) IHM
rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési
(rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi
követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:
EN 301 511 V9.0.2 (03-2003), EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007), EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
EN 60950-1 : 2006, EN 50332- 1 : 2000, EN 50332- 2 : 2003
EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008), EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009), EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002),
EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
EN 50360 : 2001, EN 62209-1 : 2006
Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent
megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK
irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az
alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:
(távközlési)
(biztonsági)
(EMC)
(SAR)
(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).
E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
Budapest, 2010. június 25.
Dae Hyun Kim / Igazgatósági tag
A nyilatkozattétel helye és kelte
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása
Cégszerű aláírás
A készülék működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a készüléken telepített szoftvertől
és a szolgáltatótól függően.
A Kies (PC Sync) telepítése
1. Töltse le a Kies legfrissebb verzióját a Samsung weboldaláról
(www.samsungmobile.com) és telepítse a PC-re.
2. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Beállítások → Vezeték nélküli és hálózati → USB
beállítások → Samsung Kies.
3. A számítógépes adatkábellel kösse össze a telefont a PC-vel.
További információkat a Kies súgójában találhat.
www.samsungmobile.com
Hungarian. 08/2011. Rev. 1.2
Download PDF

advertising