Samsung | GT-I8510/8 | Samsung GT-I8510/8 Gyors üzembe helyezési útmutató

i8510_HU.book Page 2 Thursday, October 9, 2008 9:46 AM
Samsung I8510
Rövid
kezelési
útmutató
A használati utasítást megtalálja a Samsung weboldalán.
i8510_HU.book Page 2 Thursday, October 9, 2008 9:46 AM
Az utasításban szereplő jelölések
Mielőtt hozzáfogna, ismerkedjen meg a kézikönyvben
használt ikonokkal:
A kézikönyv
használata
Figyelmeztetés: olyan helyzetekre hívja fel a
figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését
okozhatják
Figyelem!: olyan esetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a
telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják
Ez a Rövid kezelési útmutató
segít Önnek a készülék
funkcióinak és
jellemzőinek
megismerésében.
Megjegyzés: jegyzetek, használati tanácsok és
kiegészítő információk
X
Lásd: kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak,
például: X 12. oldal. (jelentése: "lásd a 12. oldalon")
→
[
Ezt követően: a beállítások vagy menük kiválasztási
sorrendjében következő lépés előtt álló jel, például:
Válassza [Menü] → Üzenetek → Új üzenet menüpontot
(jelentése: [Menü], majd Üzenetek, majd Új üzenet)
]
< >
2
Szögletes zárójel: a telefon billentyűi; például: [
(jelentése: a bekapcsoló/menüből kilépés gomb)
]
Csúcsos zárójelek: Olyan programgombok, melyekhez
képernyőtől függően más funkciók tartoznak. Például:
<OK> (jelentése: OK programgomb).
i8510_HU.book Page 3 Thursday, October 9, 2008 9:46 AM
Biztonsági figyelmeztetések
Tartsa a telefont kisgyermekektől és
háziállatoktól távol
Biztonsági és
használati
információk
A veszélyes vagy
törvénysértő helyzetek
elkerülése, valamint a
mobiltelefon lehető legjobb
működésének biztosítása
érdekében tartsa be a
következő óvintézkedéseket.
Tartsa telefonját és annak minden tartozékát
kisgyermekek és háziállatok számára hozzáférhetetlen
helyen. Az apró részek lenyelése fulladást vagy egyéb
komoly sérülést okozhat.
Óvja hallását
A fejhallgató nagy hangerővel való használata
károsíthatja hallását. Csak a beszélgetésekhez
és a zenehallgatáshoz minimálisan szükséges
hangerő-beállítást használja.
3
i8510_HU.book Page 4 Thursday, October 9, 2008 9:46 AM
Biztonsági és használati információk
A mobiltelefonokat és a hozzá
tartozó eszközöket elővigyázatosan
szerelje be
Ellenőrizze, hogy a mobiltelefonok és a
hozzá tartozó eszközök biztonságosan
legyenek beszerelve járművébe. Ügyeljen
rá, hogy ne helyezze mobiltelefonját a
légzsák felfúvódási területére vagy annak
közelébe. A nem megfelelően beszerelt
mobil eszközök súlyos sérüléseket
okozhatnak a légzsákok hirtelen
felfúvódásakor.
Az akkumulátorokat és a töltőket
óvatosan kezelje és selejtezze
• Kizárólag a Samsung által jóváhagyott
akkumulátorokat és kifejezetten a
készülékéhez tervezett töltőket
használjon. A nem megfelelő
akkumulátorok és töltők használata
4
súlyos sérüléseket, vagy a telefon
súlyos károsodását okozhatja.
• Az akkumulátort soha ne dobja tűzbe.
A használt akkumulátorok
ártalmatlanításakor tartsa be a helyi
előírásokat.
• Soha ne helyezze a telefont hőtermelő
eszközökbe vagy azok felületére, mint
például mikrohullámú sütők, sütők vagy
radiátorok.
A túlmelegedés hatására az
akkumulátorok felrobbanhatnak.
i8510_HU.book Page 5 Thursday, October 9, 2008 9:46 AM
Kerülje a pacemakerekkel való
interferenciát
Robbanásveszélyes környezetben
kapcsolja ki a telefont
A telefongyártó és a Wireless Technology
Research független kutatócsoport
ajánlása értelmében az esetleges
interferencia elkerülése érdekében
tartson legalább 15 cm távolságot a
pacemaker és a telefon között.
Ha bármi okból azt feltételezné, hogy a
telefon interferenciába került a
pacemakerrel vagy egyéb orvosi
berendezéssel, haladéktalanul kapcsolja
ki a telefont és kérje a pacemaker vagy az
orvosi berendezés gyártójának
segítségét.
Üzemanyagtöltő állomáson
(benzinkútnál), illetve üzemanyagok és
vegyszerek közelében ne használja a
telefont. Ha erre felszólító figyelmeztetést
lát, kapcsolja ki a telefonját.
Az üzemanyag- vagy vegyszerraktárak,
illetve szállítási vagy robbanásveszélyes
területek környezetében a mobiltelefon
robbanást vagy tüzet okozhat. Ne
tároljon, és ne szállítson a telefonnal vagy
annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival
azonos helyen gyúlékony folyadékokat,
gázokat, vagy robbanásveszélyes
anyagokat.
5
i8510_HU.book Page 6 Thursday, October 9, 2008 9:46 AM
Biztonsági és használati információk
Csökkentse a visszatérő mozgások
által okozott sérülések kockázatát
Tartsa be a biztonsági
figyelmeztetéseket és előírásokat
Amikor telefonjáról szöveges üzenetet
küld vagy játékokkal játszik, a telefont
tartsa lazán, a gombokat enyhén nyomja,
használja a gombnyomások számát
csökkentő speciális szolgáltatásokat
(például sablonok és prediktív
szövegbevitel), és gyakran tartson
szüneteket.
Mindenütt tartson be minden, a
mobiltelefon használatára vonatkozó
korlátozó előírást.
Biztonsági
rendszabályok
Vezetés közben első a biztonság
Vezetés közben kerülje a telefon
használatát és tartsa be a vezetés közben
a telefon használatára vonatkozó törvényi
előírásokat. Biztonságának növelése
érdekében amikor lehet, használjon
kihangosító készüléket.
6
Kizárólag hivatalos Samsung
tartozékokat használjon
A nem megfelelő kiegészítők használata
károsíthatja a telefont, vagy sérülést
okozhat.
Egészségügyi berendezések
közelében kapcsolja ki a telefont
A telefonja zavarhatja a kórházak vagy
egyéb egészségügyi intézmények
berendezéseit. Tartsa be a
gyógyítószemélyzet által hozott
szabályozásokat, kihelyezett
figyelmeztetéseket és utasításokat.
i8510_HU.book Page 7 Thursday, October 9, 2008 9:46 AM
Repülőgépen kapcsolja ki a telefont,
vagy a mobil szolgáltatásokat
A telefonja zavarhatja a repülőgép
berendezéseit. Tartsa be a légitársaságok
előírásait, és a légi személyzet
utasítására kapcsolja ki a telefonját, vagy
kapcsolja át mobil szolgáltatásokat tiltó
üzemmódba.
Védje a sérülésektől az
akkumulátort és a töltőt
• Ne tegye ki az akkumulátort extrém
hőmérsékleti hatásoknak (0° C/32° F
alatt vagy 45° C/113° F felett). A
szélsőséges hőmérséklet hatására
csökkenhet az akkumulátor töltési
kapacitása és élettartama.
• Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor ne
érintkezzen fémtárgyakkal, mivel így
rövidzárlat jöhet létre az akkumulátor +
és – érintkezője között, ezáltal átmeneti
vagy tartós akkumulátorsérülést
okozva.
• Soha ne használjon sérült töltőt vagy
akkumulátort.
• Ha az akkumulátort vagy más eszközt
nem a megfelelő típussal helyettesít,
robbanásveszélyt okozhat. Az
elhasznált akkumulátorokat vagy más
eszközöket az előírásoknak
megfelelően selejtezze ki.
7
i8510_HU.book Page 8 Thursday, October 9, 2008 9:46 AM
Biztonsági és használati információk
Kezelje a telefont óvatosan és
körültekintően
• Ügyeljen rá, hogy a telefont ne érje víz
– a folyadékok súlyos károsodást
okozhatnak benne. Ne nyúljon a
telefonhoz vizes kézzel. A telefon
beázása (folyadékok) hatására a
gyártói garancia érvényét vesztheti.
• A mozgó alkatrészek károsodásának
megakadályozása érdekében kerülje a
telefon poros, piszkos helyen való
használatát, tárolását.
• A telefonja bonyolult elektronikus
eszköz – a súlyos károsodás
elkerülése érdekében óvja az ütésektől
és durva kezeléstől.
8
• Ne fesse be telefonját, mivel a festék
eltömítheti a telefon mozgó alkatrészeit
és gátolhatja a megfelelő működést.
• Kerülje a telefon vakujának vagy
lámpájának használatát gyermekek
vagy állatok szeme közelében.
• A telefon és a memóriakártyák
mágneses mező hatására sérülhetnek.
Ne használjon mágneszáras tokokat
vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja
telefonját huzamosabb ideig mágneses
mező hatókörében.
i8510_HU.book Page 9 Thursday, October 9, 2008 9:46 AM
Kerülje az egyéb elektronikai
berendezésekkel való interferenciát
A telefon rádiófrekvenciás (RF) jeleket
bocsát ki, amelyek interferenciába
kerülhetnek az árnyékolatlan vagy nem
megfelelően árnyékolt elektromos
berendezésekkel, például
pacemakerekkel, hallókészülékekkel,
valamint a járművekben vagy otthon
található egészségügyi berendezésekkel.
Az esetlegesen tapasztalt interferenciaproblémák megoldásával kapcsolatban
vegye fel a kapcsolatot az elektronikai
készülék gyártójával.
Fontos használati
tudnivalók
A telefont normál helyzetben
használja
Kerülje a telefon belső antennájával való
érintkezést.
Kizárólag szakképzett személlyel
végeztesse a telefon javíttatását
Ha a javítást nem szakképzett személy
végzi, az a készülék károsodását és a
garancia érvényének elvesztését vonhatja
maga után.
Biztosítsa az akkumulátor és a töltő
maximális élettartamát
• Kerülje az akkumulátor egy hétnél
hosszabb ideig való töltését, mivel a
túltöltés csökkentheti a telefon
élettartamát.
9
i8510_HU.book Page 10 Thursday, October 9, 2008 9:46 AM
Biztonsági és használati információk
• Idővel a nem használt akkumulátor
lemerül, és használat előtt újratöltést
igényel.
• Használaton kívül húzza ki a töltőt az
áramforrásból.
• Az akkumulátorokat kizárólag
rendeltetésüknek megfelelően
használja.
• A gyakori írás és törlés csökkenti a
memóriakártyák élettartamát.
• Ne érintse meg a kártya aranyszínű
érintkezőit vagy csatlakozóit kézzel
vagy fém tárgyakkal. Ha szükséges,
puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.
A SIM-kártyát és a memóriakártyát
óvatosan kezelje
Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken
vagy körülmények között a segélyhívás
kezdeményezése nem lehetséges a
telefonról. Mielőtt távoli vagy fejletlen
területekre utazna, tervezze meg a
segélyszolgálatok hívásának alternatív
módját.
• Adattovábbítás, illetve fogadás közben
ne vegye ki a kártyát, mivel ez
adatvesztéssel és/vagy a kártya, illetve
a telefon károsodásával járhat.
• Óvja a kártyákat az erős ütésektől,
statikus elektromosságtól és az egyéb
berendezésektől származó elektromos
zajtól.
10
Biztosítsa a segélyszolgálatok
elérhetőségét
i8510_HU.book Page 11 Thursday, October 9, 2008 9:46 AM
SAR (Specific Absorption Rate,
fajlagos elnyelési arány) hitelesítési
információ
Telefonkészüléke megfelel az Európai
Unió (EU) rádió és telekommunikációs
berendezés által kibocsátott, emberre
ható rádiófrekvenciás (RF) energiát
korlátozó szabványainak. Ezek a
szabványok tiltják az olyan mobiltelefonok
forgalmazását, amik túllépnek egy
maximális, az emberi testszöveteket érő
kibocsátási szintet (ismert nevén Specific
Absorption Rate, vagy SAR), amit 2,0
watt/kilogrammban határoztak meg.
A tesztek során a tárgyalt készüléktípus
mérhető maximális SAR értéke 0,414
watt/kilogramm volt. Normál használat
során az SAR aktuális értéke ennél
sokkal alacsonyabb is lehet, mivel a
készülék úgy lett tervezve, hogy csak a
legközelebbi bázisállomás eléréséhez
szükséges energiával működjön. A
készülék az RF energia általános
kibocsátását az adásszint automatikus
lehető legalacsonyabbra állításával
csökkenti.
A kézikönyv hátulján olvasható
Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy
készüléke megfelel az európai rádió- és
távközlési végberendezésekre vonatkozó
(R&TTE) irányelvnek. Az SAR és a
vonatkozó EU szabványok tekintetében
további információkat a Samsung
mobiltelefonokkal foglalkozó weboldalán
talál.
11
i8510_HU.book Page 12 Thursday, October 9, 2008 9:46 AM
Biztonsági és használati információk
A termék megfelelő selejtezése
(Elektromos és elektronikus hulladékok)
(Érvényes az Európai Unióban
és más olyan európai
országokban, ahol szelektív
hulladékkezelés működik)
Ez a terméken vagy annak
dokumentációján található jelölés azt jelzi,
hogy a termék hasznos élettartama
lejáratát követően nem kezelhető
háztartási hulladékként. Kérjük, a
szabálytlan hulladékkezelés által okozott
lehetséges környezeti károk és az
emberre gyakorolt egészségkárosító
hatás elkerülése érdekében az ilyen
hulladékot kezelje elkülönítve, és az
alapanyagok fenntartható ismételt
felhasználását elősegítve gondoskodjon
az újrahasznosításáról.
12
A magánfelhasználók forduljanak a
viszonteladóhoz, ahol a terméket
megvásárolták, vagy a helyi
önkormányzathoz, ahol megtudhatják, hol
és hogyan biztosíthatják a termék
környezetbarát újrahasznosítását.
Az üzleti felhasználók forduljanak
beszállítójukhoz, és ellenőrizzék a vételi
szerződés pontjait és feltételeit. A termék
selejtezéskor nem keverhető más
kereskedelmi hulladékkal.
i8510_HU.book Page 13 Thursday, October 9, 2008 9:46 AM
Üdvözöljük!
A Rövid kezelési útmutató
segít a telefon
összeszerelésében, és
ismerteti a készülék
alapfunkcióinak használatát. A
további funkciók leírását a
Samsung I8510 használati
utasítása tartalmazza.
Kicsomagolás
A csomag az alábbi
egységeket tartalmazza:
A Rövid kezelési útmutató a következő témakörökkel
foglalkozik:
• Kicsomagolás
• Ismerkedés a készülékkel
• A készülék összeszerelése és előkészítése
használatra
• A telefon első bekapcsolása
• Az alapvető hívásfunkciók használata
• Szöveg bevitele
• Alkalmazások használata
• A fényképezőgép alapfunkcióinak használata
• Zene
• A készülék testreszabása
• A használati utasítás elektronikus változatának
megtekintése
•
•
•
•
•
•
•
Smartphone telefon
Fülhallgató
Akkumulátor
Rövid kezelési útmutató
Töltő
Számítógépes adatkábel
Samsung PC Studio CD
A készülékkel kapott egységek és a rendelkezésre
álló tartozékok régiónként és szolgáltatótól függően
eltérőek lehetnek.
13
i8510_HU.book Page 14 Thursday, October 9, 2008 9:46 AM
Elölnézet
Ismerkedés a
készülékkel
Hallgató
Négyirányú
mozgatógomb
Optikai egér/
Megerősítés gomb
Hangerő gomb
Bal oldali
programgomb
Menü gomb
Hívógomb
Többfunkciós
csatlakozóaljzat
Egyénileg megadott
funkciójú gomb, 1.
Mikrofon
Törlés gomb
14
A fényképezőgép
elülső lencséje
Kijelző
Jobb oldali
programgomb
Galéria gomb
Hívásbefejező/
Bekapcsoló gomb
Egyénileg megadott
funkciójú gomb, 2.
Alfanumerikus
billentyűzet
Speciális
funkciógombok
i8510_HU.book Page 15 Thursday, October 9, 2008 9:46 AM
Hátulnézet
Gombok
Gomb
Funkció
A kijelző alsó sorában
megjelenő művelet
végrehajtása
Vaku
A
fényképezőgép
üzemmódváltó
kapcsolója
A
memóriakártya
nyílása
A
fényképezőgép
kioldógombja
Belső antenna
A Fényképezőgép
hátsó
lencséje
Hangszóró
Akkumulátorfedél
A főmenü megnyitása; Minden
aktív alkalmazás
megjelenítése (hosszan
lenyomva)
Mozgás a listákon és a
menükben; A kurzor
mozgatása fel, le, jobbra és
balra
A kurzor mozgatása (az ujját
az otikai egéren áthúzva); A
kiválasztás megerősítése,
illetve a kijelölt alkalmazás
elindítása
15
i8510_HU.book Page 16 Thursday, October 9, 2008 9:46 AM
Ismerkedés a készülékkel
Gomb
Funkció
A Galéria menü megnyitása
Hívás kezdeményezése,
illetve fogadása; Készenléti
állapotban a hívásnaplók
megnyitása
A telefon ki- és bekapcsolása
(hosszan lenyomva); A
Gyorsmenü megnyitása.
Hívás befejezése; Kilépés egy
alkalmazásból
A megadott alkalmazás
megnyitása
Törlés
A megadott alkalmazás
megnyitása
16
Gomb
Funkció
Számok és más karakterek
beírása; Készenléti állapotban
az [1] gombot hosszan
lenyomva a hangposta
megnyitása
Nemzetközi előhívószám vagy
szünet beírása; A
szimbólumlista megjelenítése
A szövegbeviteli mód
megváltoztatása; Váltás a
nagy- és kisbetűk között;
Készenléti állapotban a Néma
üzemmód be-, illetve
kikapcsolása (hosszan
lenyomva)
i8510_HU.book Page 17 Thursday, October 9, 2008 9:46 AM
Gomb
Funkció
Készenléti állapotban a
gombok hangerejének
szabályozása; Beszélgetés
közben a hallgató
hangerejének szabályozása;
Bejövő hívás esetén a
csengetés hangerejének
szabályozása
Ikonok
Ikon
Leírás
Térerő (GSM/GPRS hálózat)
Térerő (WCDMA hálózat)
Térerő (HSDPA hálózat)
Ébresztés bekapcsolva
Új szöveges üzenet
Fényképezőgép üzemmódban
váltás a Fényképezőgép, a
Videokamera és a Gyors
megtekintés üzemmód között
Új hangüzenet
A fényképezőgép
bekapcsolása (hosszan
lenyomva). Fényképezőgép
üzemmódban fénykép vagy
videofelvétel készítése
Hívásátirányítás bekapcsolva
(amennyiben több telefonvonallal
rendelkezik, egy szám jelzi, hogy
melyik vonal lesz átirányítva).
Új e-mail
Üzenetküldés folyamatban
Aktív vonal: 2
Nem fogadott hívás
17
i8510_HU.book Page 18 Thursday, October 9, 2008 9:46 AM
Ismerkedés a készülékkel
Ikon
Leírás
Bluetooth bekapcsolva
Sztereó fejhallgató
csatlakoztatva
Monó fejhallgató csatlakoztatva
Számítógéphez csatlakoztatva
Otthon zónában tartózkodás
A billentyűzet lezárva
A memóriakártya behelyezve
Az akkumulátor töltöttségi szintje
18
i8510_HU.book Page 19 Thursday, October 9, 2008 9:46 AM
A SIM-kártya és az akkumulátor
behelyezése
A készülék
összeszerelése és
előkészítése
használatra
1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét.
2. Helyezze be a SIM-kártyát.
Ügyeljen rá, hogy az aranyszínű érintkezők a
készülék felé nézzenek.
19
i8510_HU.book Page 20 Thursday, October 9, 2008 9:46 AM
A készülék összeszerelése és előkészítése használatra
3. Helyezze be az akkumulátort.
Az akkumulátor feltöltése
1. Nyissa fel a készülék oldalán található
többfunkciós csatlakozó fedelét.
2. Dugja a töltő kisebbik végét a
készülékbe.
4. Tegye vissza az akkumulátor fedelét.
3. Dugja a töltő nagyobbik végét a fali
aljzatba.
4. A töltés befejeztével húzza ki a töltőt a
hálózati csatlakozóaljzatból.
20
i8510_HU.book Page 21 Thursday, October 9, 2008 9:46 AM
5. Húzza ki a töltő vezetékét a
készülékből.
2. Helyezze be a memóriakártyát a
nyílásba címkés oldalával lefelé.
A (külön beszerezhető)
memóriakártya behelyezése
Amennyiben memóriakártyát helyez a
készülékbe, multimédiás fájlokat és
üzeneteket tárolhat rajta, illetve a kártyára
mentheti fontosabb adatait. A telefonba
legfeljebb 8 GB kapacitású microSD™
memóriakártya helyezhető (a
memóriakártya gyártójától és típusától
függően).
1. Nyissa ki a készülék oldalán található
memóriakártya-nyílás fedelét.
3. Nyomja a memóriakártyát a nyílásba,
míg a helyére nem pattan.
21
i8510_HU.book Page 22 Thursday, October 9, 2008 9:46 AM
A készülék összeszerelése és előkészítése használatra
4. Zárja vissza a memóriakártya-nyílás
fedelét.
A memóriakártya eltávolítása
Az adatvesztésnek és a
memóriakártya sérülésének
elkerülése érdekében a
memóriakártya eltávolításakor
kövesse pontosan az alábbi
lépéseket.
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva 1
másodpercig a [
] gombot, és
válassza az F:m.kártya
eltávolítása lehetőséget.
2. A jóváhagyáshoz nyomja meg az
<Igen> gombot.
3. Nyissa ki a kártyanyílás fedelét, és
kis erővel nyomja meg a kártyát,
hogy a rögzítése kioldjon. Ezt
kattanó hang jelzi.
4. Húzza ki a memóriakártyát a
nyílásból.
5. Nyomja meg az <OK> gombot.
22
Ha egy alkalmazás telepítése közben
újra kell indítania a telefont, az
újraindítás befejezéséig ne távolítsa el
a kártyát a készülékből, különben az
alkalmazás fájljai megsérülhetnek
vagy elveszhetnek.
i8510_HU.book Page 23 Thursday, October 9, 2008 9:46 AM
1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg hosszan
a[
] gombot.
A telefon első
bekapcsolása
2. A kijelzőn megjelenő utasításokat követve állítsa be
a régiót, a várost, a pontos időt és dátumot. A
készülék automatikusan kapcsolódik a
mobiltelefon-hálózathoz.
A külső gombok lezárásának feloldása
Amikor becsukja a készüléket, a külső gombok
automatikusan lezáródnak. A gombok lezárásának
feloldásához nyomja meg a <Kiold>, majd a
jóváhagyó gombot.
23
i8510_HU.book Page 24 Thursday, October 9, 2008 9:46 AM
Hanghívás kezdeményezése
1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a
körzetszámmal együtt.
Az alapvető
hívásfunkciók
használata
2. A szám hívásához nyomja meg a [
] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [
gombot.
]
Videohívás kezdeményezése
1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a
körzetszámmal együtt.
2. A szám tárcsázásához válassza az <Opciók> →
Hívás → Videohívás parancsot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [
gombot.
]
Hívás fogadása
1. Amikor hívás érkezik a készülékre, nyomja meg a
[
] gombot.
24
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [
gombot.
]
i8510_HU.book Page 25 Thursday, October 9, 2008 9:46 AM
Váltás a szövegbeviteli módok között
Szöveg
bevitele
A [ ] gomb megnyomásával az alábbi szövegbeviteli
módok között válthat:
• Prediktív beviteli mód (nagy kezdőbetűvel)
• Prediktív beviteli mód (csupa kisbetűvel)
• Normál beviteli mód (nagy kezdőbetűvel)
• Normál beviteli mód (csupa kisbetűvel)
• Számbeviteli mód
Szimbólumok beírásához nyomja meg a [
] gombot.
25
i8510_HU.book Page 26 Thursday, October 9, 2008 9:46 AM
Szöveg bevitele
Szöveg beírása prediktív
szövegbeviteli módban
Prediktív szövegbeviteli módban a
készülék – időt és gombnyomást
megtakarítva – megpróbálja kitalálni,
milyen szót szeretne beírni.
Szó beírása prediktív szövegbeviteli
módban,
1. Minden betű beírásához csak egyszer
nyomja meg a megfelelő
alfanumerikus billentyűt.
2. Írja be a teljes szót, mielőtt megerősíti,
hogy a készülék által felkínált változat
helyes. A készülék a beírás során
folyamatosan módosítja a szót, így
lehetséges, hogy a kívánt szó csak az
összes betű beírása után jelenik meg.
26
3. Amennyiben a kívánt szó jelenik meg,
az elfogadásához nyomja meg a [0]
gombot.
4. Ha nem a kívánt szó jelenik meg, a [ ]
gomb megnyomásával megtekintheti a
beírt betűknek megfelelő egyéb
szavakat, illetve új szót vehet fel a
szótárba (lásd a következő szakaszt).
Szó felvétele a szótárba
Prediktív szövegbeviteli módban új
szavakat vehet fel a telefon szótárába.
1. Nyomja meg a <Beír> gombot.
2. Írja be a szót normál szövegbeviteli
módban, majd az elfogadásához
nyomja meg az <OK> gombot.
i8510_HU.book Page 27 Thursday, October 9, 2008 9:46 AM
Alkalmazások és mappák megnyitása
1. Készenléti állapotban nyomja meg a [Menü]
gombot.
Alkalmazások
használata
2. Lapozzon a megfelelő alkalmazáshoz, és nyomja
meg a Jóváhagyás gombot.
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan lehet
dokumentumokat megtekinteni és kezelni a
telefonnal, olvassa el a használati utasítást.
Alkalmazásváltás
A készülék egyszerre több feladat végrehajtására,
azaz egyszerre több alkalmazás futtatására is képes.
Váltás egyik futó alkalmazásról egy másikra,
1. Az alkalmazások listájának megnyitásához nyomja
meg hosszan a [Menü] gombot.
2. Lapozzon a megfelelő alkalmazáshoz, majd nyomja
meg a <Kiválaszt> gombot.
27
i8510_HU.book Page 28 Thursday, October 9, 2008 9:46 AM
Alkalmazások használata
Alkalmazások bezárása
Az éppen használt alkalmazás
bezárásához nyomja meg a [
gombot.
]
Háttérben futó alkalmazás bezárása,
1. Az alkalmazások listájának
megnyitásához nyomja meg hosszan a
[Menü] gombot.
2. Lapozzon a megfelelő alkalmazáshoz,
majd nyomja meg a [C] gombot.
3. Az alkalmazás bezárásához nyomja
meg az <Igen> gombot.
28
i8510_HU.book Page 29 Thursday, October 9, 2008 9:46 AM
Fényképezés
1. A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja le
hosszan a Fényképezőgép gombot.
A
fényképezőgép alapfunkcióinak
használata
Ne nyissa ki kézzel és
ne üsse meg a
lencsevédőt, így
megelőzheti a
lencsevédő és a
fényképezőgép
sérülését.
2. Forgassa el a készüléket 90°-kal balra.
3. Irányítsa a lencsét a témára, és hajtsa végre a
szükséges beállításokat.
4. A fénykép elkészítéséhez nyomja meg a
Fényképezőgép gombot.
Fényképek megtekintése
1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] →
Multimédia → Galéria → Képek menüpontot.
2. Lapozzon a kívánt képhez, majd nyomja meg a
Jóváhagyás gombot.
29
i8510_HU.book Page 30 Thursday, October 9, 2008 9:46 AM
A fényképezőgép alapfunkcióinak használata
Videofelvétel készítése
Videofelvétel lejátszása
1. A fényképezőgép bekapcsolásához
nyomja le hosszan a Fényképezőgép
gombot.
1. Készenléti állapotban válassza a
[Menü] → Multimédia → Galéria →
Videofájlok menüpontot.
2. Forgassa el a készüléket 90o-kal balra.
2. Lapozzon a megfelelő videóhoz, és
nyomja meg a Megerősít gombot.
3. Tolja a fényképezőgép üzemmódváltó
kapcsolóját [ ] állásba.
4. Irányítsa a lencsét a témára, és hajtsa
végre a szükséges beállításokat.
5. A felvétel megkezdéséhez nyomja
meg a Fényképezőgép gombot.
6. A felvétel leállításához nyomja meg a
< > vagy a Fényképezőgép gombot.
30
i8510_HU.book Page 31 Thursday, October 9, 2008 9:46 AM
Zenefájlok felvétele a telefonra
Zene
Használja a telefont MP3,
AAC vagy WMA zenefájlok
lejátszására.
A következő módokon vehet fel zenefájlokat a
készülékre:
• Letöltés számítógépről a készülékhez mellékelt
Samsung PC Studio programmal.
• Fájlok másolása memóriakártyára, és a kártya
behelyezése a készülékbe.
• Fájlok letöltése vezeték nélküli internetről (lásd a
használati utasítást).
• Fájlok fogadása Bluetooth kapcsolaton át (lásd a
használati utasítást).
31
i8510_HU.book Page 32 Thursday, October 9, 2008 9:46 AM
Zene
Zenefájlok lejátszása
Gomb
Funkció
1. Készenléti állapotban válassza a
[Menü] → Multimédia → Zenelejátszó
menüpontot.
Mozgatógomb
(balra)
A lejátszás újraindítása.
Ugrás az előző zeneszámra
(3 másodpercen belül
megnyomva). A gombot
hosszan lenyomva
visszaléptetés az adott
fájlban.
Mozgatógomb
(jobbra)
Ugrás a következő
zeneszámra, illetve
előrelépés a zeneszámon
belül (hosszan lenyomva).
Hangerő
A hangerő növelése vagy
csökkentése.
2. Válassza az <Opciók> → Könyvtár
frissítése menüpontot.
3. Válasszon lejátszási listát.
4. Lapozzon a megfelelő fájlhoz, és
nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
5. Lejátszás közben az alábbi
műveleteket hajthatja végre:
Gomb
Funkció
Megerősít
Lejátszás szüneteltetése
vagy folytatása.
Mozgatógomb
(lefelé)
A lejátszás leállítása.
32
i8510_HU.book Page 33 Thursday, October 9, 2008 9:46 AM
Profil aktiválása
1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] →
Beállítások → Üzemmód menüpontot.
A készülék
testreszabása
A készülékben
csengőhangokat,
gombhangokat és
hangjelzéseket tartalmazó
gyárilag beállított profilok,
illetve felhasználói felületeket,
háttérképeket és
menüelrendezéseket
tartalmazó témák is
találhatók. A különböző
eseményekhez különböző
profilokat állíthat be, és
azokat módosíthatja.
Ezenkívül alkalmazhat
témákat, és új témákat is
tölthet le az internetről.
2. Lapozzon a megfelelő profilhoz, majd nyomja meg
az <Opciók> → Aktiválás gombot.
Készenléti állapotban az éppen használt profil neve a
kezdőképernyő felső részén látható (kivéve az
általános profilt). A gyors profilváltáshoz nyomja meg
és tartsa lenyomva 1 másodpercig a [
] gombot,
és válasszon másik profilt.
Profil testreszabása
1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] →
Beállítások → Üzemmód menüpontot.
2. Nyomja meg az <Opciók> → Testreszabás
gombot.
3. Módosítsa a beállításokat tetszés szerint.
4. Amikor végzett a profil testreszabásával, nyomja
meg a <Vissza> gombot.
33
i8510_HU.book Page 34 Thursday, October 9, 2008 9:46 AM
A készülék testreszabása
Téma alkalmazása
1. Készenléti állapotban válassza a
[Menü] → Beállítások → Témák
menüpontot.
2. Lapozzon a kívánt kategóriához, és
nyomja meg a Jóváhagyás gombot:
• Általános – a kijelzőn megjelenő
felhasználói felület kiválasztása.
• Menünézet – a kijelző
elrendezésének kiválasztása.
• Készenlét – gyorsbillentyűk
kiválasztása a készenléti
állapothoz.
• Háttérkép – a készenléti állapotban
látható háttérkép kiválasztása.
• Híváskép – kép hozzárendelése a
bejövő hívásokhoz.
3. Lapozzon a megfelelő témához vagy
képhez, és nyomja meg a Jóváhagyás
gombot.
34
Az Etiquette szüneteltetés
aktiválása
Aktív Etiquette szüneteltetés esetén
telefon képernyőre fordításával
szüneteltetheti a zenelejátszást, vagy
elnémíthatja az emlékeztetőt.
Emlékeztetők esetén az Etiquette
szüneteltetés a szundi funkciót aktiválja.
Készenléti állapotban válassza a [Menü]
→ Beállítások → Beállítások →
Általános → Testreszabás → Hangok →
Udvarias mód → Be.
i8510_HU.book Page 35 Thursday, October 9, 2008 9:46 AM
A használati
utasítás
elektronikus
változatának
megtekintése
További tudnivalókért lásd a Samsung I8510
használati utasítását. A használati utasítás a
Samsung weboldalán található
(http://www.samsungmobile.com), és Adobe Acrobat
fájlként (.pdf) érhető el.
Ha nem rendelkezik Adobe Reader programmal,
ingyen letöltheti a www.adobe.com címről.
35
i8510_HU.book Page 37 Thursday, October 9, 2008 9:46 AM
i8510_HU.book Page 1 Thursday, October 9, 2008 9:46 AM
A telefonja működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben
leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-20082A
Hungarian. 10/2008. Rev. 1.1
Download PDF

advertising