Samsung | SGH-I780 | Samsung SGH-I780 Felhasználói kézikönyv

SGH-i780
Rövid kezelési útmutató
Az útmutató használata
Ez a Rövid kezelési útmutató kifejezetten a készülék funkcióinak és
szolgáltatásainak ismertetésére készült.
Az utasításban szereplő jelölések
Mielőtt belekezdene a használati utasítás olvasásába, ismerkedjen meg a
benne használt jelölésekkel:
Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az
Ön vagy mások sérülését okozhatják.
Vigyázat! – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a telefon
vagy más készülékek károsodását okozhatják.
Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő
információk.
X
Lásd: – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például:
X 12. o. (azaz lásd: 12. oldal).
→
Ezt követően – a beállítások vagy menük kiválasztási sorrendjében
következő lépés előtt álló jel, például: Érintse meg a Start →
Programok → Kamera elemet (jelentése: Start, majd Programok,
majd Kamera).
[ ]
Szögletes zárójel – a telefon gombjai; például: [
kikapcsoló gombot jelöli).
] (a be- és
Üdvözöljük!
A Rövid kezelési útmutató segít készüléke összeszerelésében, és ismerteti
alapfunkcióinak használatát. A további funkciók leírását az SGH-i780
használati utasítása tartalmazza. A Rövid kezelési útmutató a következő
témakörökkel foglalkozik:
• Kicsomagolás
• Ismerkedés a készülékkel
• Stylus és érintőképernyő
• A készülék összeszerelése és előkészítése használatra
• A telefon első bekapcsolása
• A hívási alapfunkciók használata
• Szövegbevitel
• Alkalmazások használata
• A fényképező alapfunkcióinak használata
• Zenehallgatás
• A készülék testreszabása
• A használati utasítás elektronikus változatának megtekintése
Kicsomagolás
A csomag az alábbi egységeket tartalmazza:
• Telefonkészülék
• Akkumulátor
• Töltő
• CD-ROM1
• Mikrofonos sztereó fejhallgató
• Számítógépes adatkábel
1. A CD-ROM tartalmazza a Microsoft ActiveSync szoftvert, kiegészítő szoftvereket és
egyéb alkalmazásokat.
1
Ismerkedés a készülékkel
Elölnézet
8
9
1
10
2
11
12
3
13
4
14
5
6
7
15
2
1
Állapotjelző LED
9
Hallgató
2
Hangerőgomb
10
Érintőképernyő
3
Start gomb
11
Keresőpad
4
Visszaállító gomb
12
Mégse/Feladatkezelő gomb
5
Bal oldali programgomb
13
Jobb oldali programgomb
6
Beszéd/Kihangosítás gomb
14
Hívásbefejező/Készülék lezáró
gomb
7
Beépített QWERTY
billentyűzet
8
A fényképező elülső lencséje
15
Mikrofon
Hátulnézet
5
1
6
7
2
3
8
4
1
Be- és kikapcsoló gomb
5
Az érintőceruza és annak
helye
2
Többfunkciós csatlakozó
6
Hangszóró
3
A memóriakártya nyílása
7
A fényképező hátsó lencséje
4
Mini lejátszó/Fényképező
gomb
8
Akkumulátor fedél
3
Gombok
Gomb
Leírás
A készülék be- és kikapcsolása (hosszan lenyomva); Sleep
(Alvó) üzemmód aktiválása és kikapcsolása
A képernyő alsó sorában megjelenő művelet végrehajtása.
A Start menü megnyitása
A kurzor mozgatása (az ujját a keresőpadon áthúzva); a
kiválasztás megerősítése, vagy a kijelölt alkalmazás
végrehajtása
Az aktuális alkalmazás bezárása; a Feladatkezelő
megnyitása (hosszan lenyomva)
A tárcsázóképernyő megnyitása; hívás kezdeményezése
vagy fogadása; hívás közben a kihangosító aktiválása
(hosszan lenyomva)
Hívás befejezése; visszatérés a Mai nap képernyőre; a
készülék lezárása (hosszan lenyomva)
~
Számok, karakterek és szimbólumok beírása
Karakterek törlése
Egyszer megnyomva a billentyűk felső részén látható
karakterek beírása szövegbeviteli mezőkbe
A kiválasztás megerősítése; új sor kezdése szövegbeviteli
mezőkben
Váltás kis- és nagybetűk között szövegbeviteli mezőkben
Speciális ábécé megadása Unicode karakterekkel az
angoltól eltérő nyelvekhez
4
Gomb
Leírás
Rezgő (Vibrate) üzemmód aktiválása vagy kikapcsolása a
Mai nap képernyőről (hosszan lenyomva); szóköz
beszúrása szövegbeviteli mezőben
Az Üzenetkezelő program megnyitása
A GPS program megnyitása (elérhetősége országfüggő)
Hangerő beállítása; hívás közben a beszédhangerő
beállítása; bejövő hívás esetén a csengőhang elnémítása
A fényképező bekapcsolása (hosszan lenyomva); Kamera
módban fénykép vagy videofelvétel készítése; a Mini
lejátszó program megnyitása
Ikonok
Ikon
Leírás
UMTS-hálózat elérhető
UMTS csatlakoztatva
HSDPA-hálózat elérhető
HSDPA adatátvitel folyamatban
ActiveSync folyamatban
Akkumulátor töltöttségi szintje
Akkumulátor töltése alacsony
Akkumulátor töltés alatt
Nincs akkumulátor
5
Ikon
Leírás
Bluetoth hozzáférési próbálkozás
Adatok fogadása Bluetooth-on
Bluetooth mikrofonos fülhallgató csatlakoztatva
Várakozó hívás
Hívások átirányítva
Számítógéphez csatlakoztatva
Adathívás folyamatban
EDGE elérhető
EDGE csatlakoztatva
GPRS elérhető
GPRS csatlakoztatva
Hálózat keresése
Nem fogadott hívás
További állapotikonok is elérhetők (megjelenítésükhöz érintse
meg az ikont)
Új szöveges üzenet
Új e-mail
Új multimédia üzenet
Új hangüzenet
Nincs hálózat
Nincs SIM-kártya
6
Ikon
Leírás
Riasztás függőben
Rádió csatlakoztatva
Rádió kikapcsolva
Csengetés bekapcsolva
Csengetés kikapcsolva
Rezgő hívásjelzés
Barangolás (roaming)
Térerő
Szinkronizálási hiba
Sürgős értesítés (az üzenet megtekintéséhez érintse meg az
ikont)
Hanghívás folyamatban
Wi-Fi bekapcsolva
Wi-Fi adathívás folyamatban
Stylus és érintőképernyő
Az érintőceruza segítségével a következő műveleteket hajthatja végre a
készülék érintőképernyőjén:
Érintés: Parancsok kiválasztásához vagy alkalmazások elindításához
egyszer érintse meg az érintőképernyőt a érintőceruzával.
Hosszan megérintés: Az elérhető műveletek megtekintéséhez hosszan
érintsen meg egy elemet a érintőceruzával. Az előugró menüben érintse
meg azt a műveletet, amelyet végre szeretne hajtani.
7
Áthúzás: Hosszan érintse meg a érintőceruzával a görgetősávot vagy
szöveget, majd a görgetősáv vagy a kijelölt szöveg mozgatásához húzza át
a érintőceruzát.
Hogy elkerülje a készülék kijelzőjének megkarcolódását, ne használjon
tollat, ceruzát vagy más hegyes eszközt a képernyő megérintéséhez vagy
a képernyőre íráshoz.
A érintőceruza tárolására szolgáló speciális nyílás a készülék hátulján
található.
Érintőceruza
nyílás
A készülék összeszerelése és előkészítése
használatra
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése
1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét.
8
2. Helyezze be a SIM-kártyát.
Ügyeljen rá, hogy az aranyszínű érintkezők a készülék felé nézzenek.
3. Helyezze be az akkumulátort.
4. Helyezze vissza az akkumulátor fedelét.
9
Az akkumulátor feltöltése
1. Nyissa ki a készülék oldalán található többfunkciós csatlakozó fedelét.
2. Dugja a töltő kisebbik végét a telefonba.
3. Dugja a töltő nagyobbik végét a fali aljzatba.
4. A töltés befejeztével húzza ki a töltőt a hálózati csatlakozóaljzatból.
5. Húzza ki a töltő vezetékét a készülékből.
A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése
Amennyiben memóriakártyát helyez a készülékbe, multimédia fájlokat és
üzeneteket tárolhat rajta, illetve a kártyára mentheti fontosabb adatait. A
készülékbe legfeljebb 16 GB tárolókapacitású microSD™ memóriakártya
helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).
10
1. Nyissa ki a készülék oldalán található memóriakártya-nyílás fedelét.
2. Helyezze a kártyát a memóriakártya nyílásába a címkés oldalával
felfelé.
3. Nyomja a kártyát addig, amíg be nem pattan a helyére.
4. Zárja vissza a memóriakártya nyílásának fedelét.
A telefon első bekapcsolása
1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg hosszan a [
] gombot.
2. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat. A készülék automatikusan
kapcsolódik a mobiltelefon-hálózathoz.
A külső gombok zárolásának feloldása
Lezárhatja a billentyűzetet, hogy elkerülje a gombok véletlen
megnyomásából eredő nem kívánt működést. A Mai nap képernyőn
hosszan nyomja meg a [
] gombot. A billentyűzár feloldásához érintse
meg az Feloldás → Feloldás lehetőséget.
A vezeték nélküli funkciók kikapcsolása
A készülék vezeték nélküli funkcióinak kikapcsolásakor a nem hálózati
szolgáltatásokat használhatja olyan helyeken, ahol a vezeték nélküli
eszközök használata tilos, például repülőgépeken és kórházakban.
11
A vezeték nélküli funkciók kikapcsolásához
1. A Vezetéknélküli menedzser megnyitásához a Mai nap képernyőn
érintse meg a Start → Beállítások elemet.
2. A Kapcsolatok fülön érintse meg a Vezetéknélküli menedzser elemet.
3. Érintse meg a Telefon elemet.
A készülék Mai nap képernyőjén megjelenik a
ikon.
A vezeték nélküli funkciók bekapcsolásához ismételje meg a fenti 1. és 2.
lépést.
A hívási alapfunkciók használata
Beszédcélú hívás kezdeményezése
1. Írja be a körzetszámot és a telefonszámot.
2. Nyomja meg a [
] gombot.
3. A hívás befejezéséhez érintse meg az Vége elemet, vagy nyomja meg a
[
] gombot.
Videohívás kezdeményezése
1. Írja be a körzetszámot és a telefonszámot.
2. Érintse meg a Billentyűzet →
elemet.
3. A hívás befejezéséhez érintse meg az Vége elemet, vagy nyomja meg a
[
] gombot.
Hívás fogadása
1. Nyomja meg a [
12
] gombot.
2. A hívás befejezéséhez érintse meg az Vége elemet, vagy nyomja meg a
[
] gombot.
A hívás hangerejének szabályozása
A hívás hangerejének beállításához érintse meg a
ikont, és húzza át a
hívás hangerejéhez tartozó csúszkát ( ), vagy hívás közben nyomja meg
a Hangerő gombot.
Szövegbevitel
Amikor megérint egy szövegbeviteli mezőt, a készüléke a kijelző alján
megjelenít egy beviteli panelt. A beviteli panel ikonja melletti nyilat
megérintve a következő szövegbeviteli módok közül választhat:
• Block Recognizer
• Keyboard
• Letter Recognizer
• Transcriber
A beviteli panel ikonját megérintve bármikor megjelenítheti vagy elrejtheti a
beviteli panelt.
A QWERTY billentyűzet segítségével gyorsan és egyszerűen írhat be
szöveget. Írja be a szövegeket úgy, mint egy számítógépes billentyűzeten.
A szövegbevitelről bővebb információt a Használati utasításban talál.
Alkalmazások használata
Alkalmazások és mappák megnyitása
1. Érintse meg a Start elemet.
13
2. Érintsen meg egy alkalmazást vagy mappát.
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan lehet dokumentumokat
megtekinteni és kezelni a készülékkel, olvassa el a használati
utasítást.
Alkalmazásváltás
A készülék egyszerre több feladat végrehajtására, azaz egyszerre több
alkalmazás futtatására is képes.
Váltás egyik futó alkalmazásról egy másikra
1. Az alkalmazások listájának megnyitásához érintse meg a
ikont.
2. Érintsen meg egy alkalmazást.
Alkalmazások bezárása
Az éppen használt alkalmazás bezárásához nyomja meg az [OK] gombot.
Háttérben futó alkalmazás bezárása:
1. Az alkalmazások listájának megnyitásához hosszan nyomja meg az
[OK] gombot.
2. Lapozzon a megfelelő alkalmazáshoz, majd érintse meg a Bezárás
elemet.
A fényképező alapfunkcióinak használata
Fényképezés
1. Hosszan nyomja meg a Fényképező gombot.
2. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és adja meg a szükséges beállításokat:
• Jobbra vagy balra lapozva állítsa be a fényerőt.
14
• Lefelé vagy felfelé lapozva állítsa be a nagyítást.
3. A kép elkészítéséhez érintse meg a
ikont, vagy nyomja meg a
keresőpadot, esetleg a Fényképező gombot.
Fényképek megtekintése
1. Érintse meg a Start → Programok → Médiaalbum elemet.
2. Érintse meg a kijelző bal felső sarkában lévő legördülő menüt, és
válassza az Eszköz elemet.
3. Ebben a mappalistában érintse meg a My Documents → My Pictures
elemet.
4. A megnyitáshoz érintse meg egy fénykép nevét vagy miniatűrjét.
Videofelvétel készítése
1. Hosszan nyomja meg a Fényképező gombot.
2. A videokamera bekapcsolásához nyomja meg az [1] gombot.
3. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és adja meg a szükséges beállításokat:
• Jobbra vagy balra lapozva állítsa be a fényerőt.
• Lefelé vagy felfelé lapozva állítsa be a nagyítást.
4. A felvétel elindításához érintse meg a
ikont, vagy nyomja meg a
keresőpadot vagy a Fényképező gombot.
5. Amikor végzett, a felvétel leállításához érintse meg a
ikont, vagy
nyomja meg a keresőpadot, esetleg a Fényképező gombot.
Videofelvétel lejátszása
1. Érintse meg a Start → Programok → Médiaalbum elemet.
15
2. Ebben a mappalistában érintse meg a My Documents → My Videos
elemet.
3. A megnyitáshoz érintse meg egy videofelvétel nevét vagy miniatűrjét.
Zenehallgatás
A készülékre Windows Media Player van telepítve, amely lehetővé teszi
zenefájlok lejátszását a készüléken.
Zenefájlok felvétele a telefonra
A következő módokon vehet fel zenefájlokat a készülékre:
• Fájlok másolása memóriakártyára, és a kártya behelyezése a
készülékbe.
• Fájlok letöltése a vezeték nélküli internetről (lásd a használati utasítást).
• Fájlok fogadása Bluetooth-kapcsolaton át (lásd a használati utasítást).
• Szinkronizálás a ActiveSync® programmal (lásd a használati utasítást).
Zenefájlok lejátszása
1. Érintse meg a Start → Programok → Windows Media elemet.
2. Ha szükséges, a Műsortár képernyőn érintse meg a Menü → Műsortár
elemet, majd válassza ki azt a memóriát, ahonnan le szeretné tölteni a
fájlokat.
3. Érintse meg a Menü → Műsortár frissítés... elemet.
4. Amikor a könyvtár frissítése elkészült, érintse meg a Kész elemet.
5. Válasszon egy kategóriát.
6. Lapozzon a kívánt könyvtárhoz, majd érintse meg a Most játszott
elemet.
16
Lejátszás közben:
• A szüneteltetéshez vagy az újraindításhoz érintse meg a
ikont.
vagy a
• Az előző vagy a következő fájl megnyitásához érintse meg a
ikont.
• A hangerő beállításához érintse meg a
vagy a
vagy a
ikont.
A készülék testreszabása
Ismerkedjen meg a témák és háttérképek módosításával, elemek
hozzáadásával és eltávolításával, valamint a rendszer hangerejének
beállításával a Mai nap képernyőről.
A téma vagy a háttérkép módosítása
1. A Mai nap képernyőn érintse meg a Start → Beállítások elemet.
2. A Személyes fülön érintse meg a Mai nap elemet.
3. A Megjelenés lapon érintsen meg egy témát, vagy egy háttérkép
megkereséséhez érintse meg a Használja ezt a képet háttérnek →
Tallózás elemet.
4. Ha befejezte, érintse meg a
elemet.
Elemek hozzáadása és eltávolítása a Today képernyőn
1. Érintse meg a Start → Beállítások elemet.
2. A Személyes fülön érintse meg a Mai nap elemet.
3. Az elemek hozzáadásához vagy eltávolításához a Tételek lapon érintse
meg az egyes elemek mellett található jelölőnégyzetet.
17
4. Az elemek elrendezéséhez érintse meg egy elem nevét, majd érintse
meg a Fel vagy Le elemet.
5. Ha befejezte, érintse meg a
elemet.
A rendszer hangerejének beállítása
A rendszer (billentyűk és alkalmazások) hangerejének beállításához érintse
meg az
ikont és húzza át a rendszer hangerejéhez tartozó csúszkát
( ), vagy az alkalmazás használata közben nyomja meg Hangerő gombot.
A használati utasítás elektronikus
változatának megtekintése
További információért nézze meg az SGH-i780 használati utasítást.
Megtalálja a Samsung weboldalán (http://www.samsung.com).
A használati utasítás Adobe Acrobat fájlként (.pdf) érhető el. Ha nem
rendelkezik Adobe Reader programmal, ingyenesen letöltheti a
www.Adobe.com címről.
18
MEGFELELėSÉGI NYILATKOZAT
(Rádióberendezések és távközlĘ végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)
Mi,
SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.
(a magyarországi gyártó, képviselĘ, vagy importáló neve)
1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37.
Cg.01-10-041285
(székhelye és a cégbejegyzés száma)
egyedül, saját felelĘsségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,
SGH-i780 mobiltelefon (GSM900/1800/1900; WCDMA 2100 MHz)
(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)
Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea
(termék eredete, a gyártó neve, címe)
amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekrĘl és a távközlĘ végberendezésekrĘl,
valamint megfelelĘségük elismerésérĘl szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvetĘ
követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és
elektromágneses összeférhetĘségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetĘleg egyéb normatív
dokumentumoknak:
EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)
EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003), EN 301 908-2 v3.2.1 (06-2006)
(távközlési)
EN 60950-1 : 2001 + A11 : 2004
(biztonsági)
EN 301 489-1 v1.6.1 (2005-09), EN 301 489-1 v1.6.1 (2005-09), EN 301 489-7 v1.3.1 (2005-11)
EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002), EN 301 489-24 v1.3.1 (11-2005)
(EMC)
EN 50360:2001, EN 62209-1:2006
(SAR)
(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetĘleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).
Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent
megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges elĘírásának.
Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett
megfelelĘségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:
BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Azonosító jel: 0168
A termék CE megfelelĘségi jelöléssel van ellátva.
E nyilatkozatot megalapozó mĦszaki dokumentáció megĘrzési helye, címe:
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
Budapest, 2008. május 21.
A nyilatkozattétel helye és kelte
D.H. Lee / Manager
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása
CégszerĦ aláírás
Download PDF

advertising