Samsung | GT-I9001/M8 | Samsung GT-I9001/M8 Gyors üzembe helyezési útmutató

GT-I9001
Rövid kezelési
útmutató
A felhasználói útmutató elektronikus
változatának megtekintése
További tudnivalókért lásd a felhasználói kézikönyvet a
www.samsung.com webhelyen.
Az útmutató Adobe Acrobat fájl (.pdf) formájában érhető el.
Amennyiben nem rendelkezik Adobe Reader programmal,
úgy letöltheti az ingyenes programot az www.adobe.com
webhelyről.
Köszönjük, hogy ezt a Samsung mobil eszközt választotta.
A készülék a Samsung kiemelkedő technológiájára
és magas követelményeire épül, így minőségi
mobilkommunikációt és szórakozást nyújt.
• Az útmutatóban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve
a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes
értesítés nélkül megváltozhatnak.
• A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre
álló tartozékok régiónként és szolgáltatótól függően
eltérőek lehetnek.
• További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától
vásárolhat.
• A készülék a mellékelt tartozékokkal nyújtja a legjobb
teljesítményt.
• Előfordulhat, hogy a külön beszerzett tartozékok nem
kompatibilisek a készülékkel.
Az utasításban szereplő jelölések
Mielőtt hozzáfogna, ismerkedjen meg a kézikönyvben
használt ikonokkal:
Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a
figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését
okozhatják
Vigyázat! – olyan helyzetekre hívja fel a
figyelmet, amelyek a telefon vagy más
készülékek károsodását okozhatják
2
Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és
kiegészítő információk
[ ]
Szögletes zárójel – a telefon gombjai; például
Szerzői jog
Copyright © 2011. Samsung Electronics
Ezt a használati utasítást nemzetközi szerzői jogi törvények
védik.
A Samsung előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati
útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető,
fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és
semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel,
beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle
adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő
lekérést.
Védjegyek
• A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung
Electronics bejegyzett védjegye.
• Az Android embléma, a Google Search™, Google
Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™
és a Google Talk™ a Google, Inc. bejegyzett védjegye.
• A
és
az SRS Labs, Inc. védjegyei, a CS
Headphone és a WOW HD technológiák az SRS Labs,
Inc. licenszei szerint kerülnek felhasználásra.
3
• A Bluetooth® világszerte a Bluetooth SIG, Inc. vállalat
bejegyzett védjegye.
• Oracle és a Java kifejezések az Oracle és leányválalatai
bejegyzett védjegyei. A további elnevezések, más
tulajdonosok bejegyzett védjegyei lehetnek.
• A Windows Media Player® a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegye.
• A Wi-Fi®, a Wi-Fi CERTIFIED logó és a Wi-Fi logó a Wi-Fi
Alliance bejegyzett védjegye.
A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és
az összes európai országban való használatra készült.
A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül
használható, de Franciaországban kültéren tilos a
használata.
• A DivX® és DivX Certified®
tanúsítvánnyal ellátott
és ehhez kapcsolódó
logók a DivX, Inc.
vállalat védjegyei, és
felhasználásuk licenc
alapján történik.
• Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő
tulajdonosok tulajdona.
4
A DIVX VIDEÓRÓL
A DivX® a DivX, Inc. által kifejlesztett digitális
videoformátum. Ez a készülék a DivX Certified®
tanúsítvánnyal ellátott, íígy lejátssza a DivX videofájlokat.
További információkat és fájlok DivX video formátumra
konvertálására szolgáló szoftvereszközöket a
www.divx.com oldalon talál.
A DivX® engedélyezetten játszik le maximum HD 720p
felbontású DivX® videókat (ajándék tartalommal együtt)
A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL
A DivX Video-on-Demand (VOD) filmek lejátszásához
regisztrálni kell ezt a DivX® tanúsítvánnyal ellátott
készüléket. A regisztrációs kód előállításához keresse
meg a készülék beállítási menüjében a DivX VOD részt. A
regisztráció elvégzéséről bővebb információkat a
vod.divx.com internetes weboldalon találhat.
5
Összeszerelés
A SIM-kártya és az akkumulátor
behelyezése
1. Ha a készülék be van kapcsolva, nyomja meg hosszan
a [ ] gombot, majd a készülék kikapcsolásához
válassza a Kikapcsolás gombot.
2. Vegye le a hátsó fedelet.
Ügyeljen, hogy a hátlap levételekor ne tegyen
kárt a körmében.
6
3. Ügyeljen rá, hogy a SIM-kártya aranyszínű érintkezői
lefelé nézzenek.
A SIM-kártya nyílásába ne helyezzen
memóriakártyát.
4. Helyezze be az akkumulátort.
5. Tegye vissza a hátsó fedelet.
7
Az akkumulátor feltöltése
A készülék használatbavétele előtt az akkumulátort fel
kell tölteni.
A készülékhez kizárólag a Samsung által
jóváhagyott töltőket és kábeleket használjon.
A jóvá nem hagyott töltők és kábelek az
akkumulátor felrobbanását vagy a készülék
károsodását okozhatják.
1. Nyissa ki a többfunkciós csatlakozóaljzat fedelét.
2. Dugja a töltő kisebbik végét a többfunkciós
csatlakozóba.
A töltő nem megfelelő csatlakoztatása a készülék
súlyos károsodását okozhatja. A jótállás a
helytelen használat miatt bekövetkező károkra
nem terjed ki.
8
3. Csatlakoztassa a töltő nagyobb méretű végét a fali
aljzatba.
A készülék töltése közben az ingadozó
áramellátás miatt előfordulhat, hogy a készülék
érintőképernyője nem működik. Ilyen esetben
húzza ki az utazó adaptert a készülékből.
4. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki
a töltőt a telefon csatlakozóaljzatából, majd a hálózati
aljzatból.
A töltő kihúzása előtt ne vegye ki az akkumulátort
a készülékből. Ellenkező esetben kárt tehet a
telefonban.
Energiatakarékossági okokból használaton kívül
húzza ki az adaptert a hálózati csatlakozóból.
A töltőnek nincs kikapcsológombja, ezért az
áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali
aljzatból. Használat során a tápegységnek a fali
aljzathoz csatlakoztatva kell lennie.
9
Használatbavétel
Kapcsolja ki és be a készüléket
A készülék bekapcsolásához hosszan nyomja meg a [ ]
gombot. A készülék első bekapcsolásakor a készülék
kezdeti beállításainak megadásához kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
A telefon kikapcsolásához hosszan nyomja meg a [
gombot, majd válassza a Kikapcsolás parancsot.
]
• Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték
nélküli eszközök használatát korlátozzák –
például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa
be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett
figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.
• A készülék kizárólag nem hálózati
szolgáltatásainak használatához váltson át
Repülő üzemmódra.
10
Ismerkedés a készülékkel
Közelségérzékelő
Fényérzékelő
Hangerő gomb
A fényképezőgép
elülső lencséje
Fülhöz helyezhető
hangszóró
Érintőképernyő
Kezdőlap gomb
Vissza gomb
Menü gomb
Mikrofon
Fülhallgatócsatlakozó
A fényképező
hátsó lencséje
Bekapcsoló-/
lezárógomb
Többfunkciós
csatlakozó
Hangszóró
Hátsó fedél
Belső antenna
11
Gombok
Gombok
Bekapcsolás/
Lezárás
Menü
Kezdőlap
Vissza
Művelet
A készülék bekapcsolása (hosszan
lenyomva); A gyorsmenük
megnyitása (hosszan lenyomva); Az
érintőképernyő zárolása.
Az adott képernyőn elérhető funkciók
listájának megnyitása.
Visszatérés a készenléti képernyőre;
A legutóbb használt alkalmazások
listájának megnyitása (hosszan
lenyomva).
Visszatérés az előző képernyőre.
A készülék hangerejének
szabályozása.
Hangerő
Érintőképernyő
A készülék érintőképernyője lehetővé teszi az
elemek egyszerű kiválasztását és különféle feladatok
végrehajtását. Az érintőképernyő érintéssel, érintéssel és
tartással valamint áthúzással vezérelhető.
12
Készenléti képernyő
Amikor a készülék készenléti üzemmódban van, a
készenléti képernyő látható. A készenléti képernyőn
jelzőikonok, widgetek, alkalmazások gyorsgombjai és
egyéb elemek láthatók.
A készenléti képernyő több panelből áll. Balra vagy jobbra
lapozva lépjen a készenléti képernyő valamelyik paneljére.
A képernyő tetején a pont kiválasztásával közvetlenül is a
kívánt készenléti képernyőre léphet.
Állapotjelző ikonok
A kijelző felső részén lévő állapotjelző ikonok jelzik a
térerő mértékét, a készülékállapotot, a pontos időt és más
információkat.
Gyorsgombok panel
A gyorsgombok panelről használhatók a gyorsgomb
menük, valamint elérhetők az olyan értesítések listái,mint
új üzenetek, következő események és feldolgozási
állapot. A gyorsgombok panel megnyitásához érintse
meg a képernyő felső részén található állapotjelző ikonok
területét és húzza lefelé az ujját. A panel elrejtéséhez húzza
fel a lista alját.
13
Alkalmazások megnyitása
1. A menürendszer megnyitásához készenléti állapotban
válassza a Alkalmazások lehetőséget.
2. Görgessen balra vagy jobbra a kívánt
menüképernyőhöz.
A képernyő tetején a pont kiválasztásával közvetlenül
a megfelelő menü képernyőre is lehet lépni.
3. Jelöljön ki egy alkalmazást.
4. A [ ] gombot megnyomva az előző képernyőre,
a Kezdőképernyő gombot megnyomva pedig a
készenléti képernyőre térhet vissza.
Legutóbbi alkalmazások megnyitása
A legutóbb használt alkalmazások listájának
megnyitásához hosszan nyomja meg a Kezdőképernyő
gombot.
Több alkalmazás elindítása
A készülék egyszerre több feladat végrehajtására, azaz
egyszerre több alkalmazás futtatására is képes.
Több alkalmazás elindításához egy alkalmazás használata
közben a készenléti módba visszatéréshez nyomja meg
a Kezdőképernyő gombot, majd válassza ki az elindítani
kívánt alkalmazást.
14
Szövegbevitel
Szövegek bevitele a virtuális billentyűzet, valamint
a kézírás mód segítségével lehetséges. A szövegek
másolásához és beillesztéséhez a szerkesztési lehetőségek
is használhatók.
Swype billentyűzet
A Swype billentyűzet segítségével a szövegek bevitele a
billentyűzeten lévő karaktereken történő csúsztatással
történik. Érintse meg a szó első betűjét, húzza a következő
karakterekre, majd az utolsó karakterre érve emelje fel
az ujját.
Samsung billentyűzet
A Samsung billentyűzet különböző billentyűzet típusokat
(mint például QWERTY és 3x4 billentyűzet), valamint
kézírásos beviteli lehetőséget biztosít.
Amikor a QWERTY vagy 3x4 billentyűzet segítségével visz
be szöveget, használja a prediktív szöveg funkciót. Ez a
funkció előre beírja az éppen begépelés alatt álló szót és
javaslatokat jelenít meg ezzel kapcsolatban.
Amikor szöveget ír be, forgassa el a készüléket,
hogy a QWERTY billentyűzet szélesvásznú
képernyőn jelenjen meg.
15
Hívás kezdeményezése, illetve fogadása
Hívás a telefonszám megadásával, vagy a Névjegy listából
egy szám kiválasztásával kezdeményezhető. Valamint
a hívásnapló is elérhető a korábban hívott számok
újrahívásához.
Hívás kezdeményezése
A tárcsázó képernyőn írjon be egy telefonszámot, majd
válassza ki:
. Videóhívás kezdeményezéséhez válassza
a
lehetőséget.
Hívás fogadása
Bejövő híváskor a
ikont húzza balra a pontig.
Üzenetek küldése és fogadása
Szöveges (SMS) és multimédiás (MMS) üzeneteket és
e-maileket küldhet, valamint megtekintheti és kezelheti a
a küldött és fogadott üzeneteket.
Ha nem a saját szolgáltatója területén
tartózkodik, az üzenetek küldéséért és
fogadásáért a szolgáltatója külön díjat
számolhat fel. Bővebb információkért forduljon a
szolgáltatójához.
16
Szöveges vagy multimédia-üzenetek
Egyszerű szöveges, vagy képeket, videót, szöveget és
hangfájlokat tartalmazó multimédiás üzeneteket hozhat
létre és küldhet.
E-mail üzenet
A készüléken az e-mailek küldésére az e-mail alkalmazás
használható. E-mail üzenetek küldése és fogadása előtt
hozzá kell adni egy e-mail fiókot.
Csatlakozás az internetre
A vezeték nélküli internetre csatlakozáshoz a WLAN
funkció vagy a mobil hálózati csatlakozás használható.
Nyissa meg a web alkalmazást és böngésszen a
weboldalak között. A kedvenc weboldalait beteheti a
kedvencek közé vagy különféle webes lehetőségeket
használhat.
Az internethez való hozzáférésért és médiafájlok
letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel.
A mobilkövető bekapcsolása
A mobilkövető funkció segítséget nyújt a készülék
megtalálásában és visszaszerzésében. Ha valaki új
SIM-kártyát helyez a telefonba, a mobilkövető funkció
automatikusan elküldi a kapcsolat telefonszámát a
megadott címzetteknek.
17
Biztonsági rendszabályok
A személyi sérülések és a készülék károsodásának elkerülése érdekében a
készülék használatbavétele előtt olvassa el az összes alábbi információt.
Figyelmeztetés: Előzze meg az áramütést, a tüzet és
a robbanást.
Ne használjon sérült tápkábelt, tápcsatlakozót vagy kilazult
csatlakozóaljzatot.
Ne érjen a tápkábelhez nedves kézzel, és ne a kábelnél fogva
húzza ki a töltőt.
Ne törje meg és ne sértse meg a tápkábelt.
Ne használja a készüléket töltés közben, és ne érjen hozzá
nedves kézzel.
Ne zárja rövidre a töltőt vagy az akkumulátort.
Ne ejtse le és ne üsse neki semminek a töltőt vagy az
akkumulátort.
Ne töltse a készüléket a gyártó által jóvá nem hagyott töltővel.
Vihar közben ne használja a készüléket.
A készülék meghibásodhat és megnőhet az áramütés veszélye.
Ne használjon sérült vagy szivárgó lítiumion (Li-ion)
akkumulátort.
A lítiumion akkumulátorok biztonságos ártalmatlanításával kapcsolatban
kérje a legközelebbi márkaszerviz segítségét.
Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és
ártalmatlanítsa.
• Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten
a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő
akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket vagy a készülék
súlyos károsodását okozhatják.
18
• Az akkumulátorokat és a készülékeket soha ne dobja tűzbe. A használt
akkumulátorok és készülékek ártalmatlanításakor tartsa be a helyi
előírásokat.
• Soha ne helyezzen akkumulátorokat vagy készülékeket hőtermelő
eszközökbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy azok
felületére. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
• Ne törje össze és ne szúrja ki az akkumulátort! Ne tegye ki az
akkumulátort erős külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot és ezáltal
túlhevülést, tüzet okozhat.
Védje a készüléket, az akkumulátorokat és a töltőket a
sérülésektől.
• Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátorokat túl magas hőnek vagy
túl alacsony hőmérsékletnek.
• A szélsőséges hőmérsékletek a készülék deformálódását okozhatják, és
csökkenthetik az akkumulátorok töltési kapacitását, illetve a készülék és
az akkumulátorok élettartamát.
• Ügyeljen rá, hogy az akkumulátorok ne érintkezzenek fémtárgyakkal,
mivel így rövidzár jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között,
ami az akkumulátorok átmeneti vagy tartós sérülését okozhatja.
• Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.
Figyelem: Ha valamilyen korlátozás alá eső
területen használja a készüléket, tartsa be a
figyelmeztetésekben leírtakat és a biztonsági
előírásokat.
Ahol tilos mobiltelefont használni, kapcsolja ki a készüléket.
Mindenütt tartson be a mobil eszközök használatára vonatkozó minden
korlátozó előírást.
Ne használja a készüléket más elektronikus eszközök közelében.
A legtöbb elektronikus eszköz rádiófrekvenciás jeleket használ. A készülék
emiatt zavarhat más elektronikus eszközöket.
19
Na használja a készüléket szívritmusszabályzó (pacemaker)
közelében.
• Kerülje a készülék használatát szívritmusszabályzóktól mért 15 cm-es
távolságon belül, mert a készülék zavarhatja annak működését.
• Ha mindenképp használnia kell a készüléket, tartsa 15 cm-nél távolabb a
szívritmusszabályzótól.
• A szívritmusszabályzóval való interferencia minimálisra való csökkentése
érdekében tartsa a készüléket testének a szívritmusszabályzóval
ellentétes oldalán.
Ne használja a készüléket kórházban és olyan orvosi eszközök
közelében, amelyeket zavarhatnak a rádiófrekvenciás jelek.
Ha saját maga használ valamilyen orvosi eszközt, kérdezze meg annak
gyártóját, hogy milyen hatása van az eszközre a rádiófrekvenciás jeleknek.
Ha hallókészüléket használ, kérdezze meg annak gyártóját, hogy
milyen hatása van a készülékre a rádiófrekvenciás jeleknek.
Egyes hallókészülékek működését zavarhatják a készülék rádiófrekvenciás
jelei. A készülék biztonságos használatával kapcsolatban érdeklődjön a
hallókészülék gyártójától.
Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket.
• Robbanásveszélyes környezetben ne az akkumulátort vegye ki, hanem
kapcsolja ki a készüléket.
• Robbanásveszélyes környezetben mindig tartsa be az előírásokat,
utasításokat és a jelzéseket.
• Ne használja a készüléket üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál),
illetve üzemanyagok, vegyszerek közelében vagy robbanásveszélyes
környezetben.
• Ne tároljon és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel,
illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy
robbanásveszélyes anyagokat.
Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket.
Repülőgépen tilos mobiltelefont használni. A készülék zavarhatja a
repülőgép elektronikus navigációs műszereit.
A készülék rádiófrekvenciás jelei a gépjárművek elektronikus
berendezéseinek hibás működését okozhatják.
A készülék rádiófrekvenciás jelei az autók elektronikus berendezéseinek
hibás működését okozhatják. A további tudnivalókkal kapcsolatban
érdeklődjön a készülék gyártójától.
20
Járművezetés közben mindig tartsa be a mobil
eszközökre vonatkozó összes figyelmeztetést és
biztonsági előírást.
Járművezetés közben a jármű biztonságos vezetése a legfontosabb
feladata. Vezetés közben soha ne használjon mobil eszközt. Saját és
mások biztonsága érdekében járjon el a józan ész szellemében, és vegye
figyelembe a következő tanácsokat:
• Használjon kihangosítót vagy mikrofonos fülhallgatót.
• Ismerje meg alaposan a készülék funkcióit és kényelmi szolgáltatásait,
például a gyorstárcsázási és újratárcsázási funkciókat. Ezek a funkciók
segítenek csökkenteni a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához
szükséges időt.
• A készüléket tartsa mindig könnyen elérhető helyen. Fontos, hogy a
vezeték nélküli készüléket úgy tudja elérni, hogy közben ne kelljen
levennie a szemét az útról. Ha a hívás alkalmatlan pillanatban érkezik,
hagyja, hogy a hangposta fogadja.
• Tudassa a hívó féllel, hogy épp járművet vezet. Sűrű forgalomban és
veszélyes időjárási körülmények között fejezze be a beszélgetést. Az eső,
a havas eső, a hó, a jég és a nagy forgalom mindig veszélyforrást jelent.
• Vezetés közben soha ne jegyzeteljen, és ne keressen telefonszámot a
készülék telefonkönyvében. A jegyzetek készítése és a telefonszámok
közötti keresgélés eltereli a figyelmét az elsődleges feladatról, a
biztonságos vezetésről.
• Tárcsázzon ésszerűen, és mérje fel a forgalmi helyzetet. Csak
álló helyzetben, illetve a forgalomba való bekapcsolódás előtt
kezdeményezzen hívást. Telefonbeszélgetéseit próbálja olyan időpontra
tervezni, amikor nem vezet. Ha mégis vezetés közben kell telefonhívást
kezdeményeznie, egyszerre csak egy-két számjegyet üssön be, majd
pillantson az útra és a visszapillantó tükrökbe, és csak utána folytassa a
telefonszám beírását.
• Ne folytasson olyan telefonbeszélgetést, amely feszültséget vagy
heves indulatokat válthat ki, és ezáltal elvonja a figyelmét a vezetésről.
Beszélgetőpartnerével mindig tudassa, hogy éppen vezet, és fejezze
be az olyan beszélgetéseket, amelyek esetleg elterelhetik a figyelmét
a vezetésről.
• Használja a készüléket segélykérésre. Tűz vagy közúti baleset esetén,
valamint egészségügyi szükséghelyzetben tárcsázza a helyi segélyhívó
számot.
21
• Használja a készüléket mások megsegítésére. Autóbaleset, folyamatban
lévő bűncselekmény vagy emberéleteket veszélyeztető súlyos
vészhelyzet esetén tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
• Szükség esetén hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális
segélyszolgálatot. Ha veszélyhelyzetet nem okozó elakadt járművet,
sérült forgalomirányító lámpát, sérüléssel valószínűleg nem járó kisebb
közúti balesetet vagy feltehetően lopott járművet lát, hívja az autómentő
szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot.
A mobil eszköz helyes használata és karbantartása.
Tartsa szárazon a készüléket.
• A nedvesség és bármilyen folyadék károsíthatja a készülék alkatrészeit és
elektronikus áramköreit.
• Ha a készülék nedves, vegye ki belőle az akkumulátort a készülék
bekapcsolása nélkül. Törölje szárazra a készüléket törölközővel, és vigye
szervizbe.
• A folyadékok megváltoztatják a készülék belsejében lévő, folyadék
indikátor címke színét. A készülék vagy az akkumulátor beázása hatására
a gyártói jótállás érvényét vesztheti.
Ne használja a készüléket poros, koszos környezetben.
A por a készülék hibás működését okozhatja.
Ne tárolja a készüléket lejtős felületen.
Ha a készülék leesik, megsérülhet.
Ne tárolja a készüléket forró vagy túl hideg helyeken. A
készüléket a –20 °C és 50 °C közötti hőmérséklet-tartományban
használja.
• A készülék felrobbanhat, ha zárt járműben hagyja, mert ott a hőmérséklet
elérheti a 80 °C-ot is.
• Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős napfényen (például autó
szélvédője alatt).
• Az akkumulátort 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten tárolja.
Ne tartsa a készüléket fémtárgyak, például pénzérmék, kulcsok
vagy nyakláncok közelében.
• A készülék deformálódhat, vagy működési hibák léphetnek fel.
• Ha az akkumulátor érintkezőihez fémtárgyak érnek, tűz keletkezhet.
22
Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében.
• Mágneses térben a készülék működési hibákat produkálhat, illetve az
akkumulátor lemerülhet.
• A mágneses tér megrongálhatja a mágnescsíkos kártyákat, például
a bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és
beszállókártyákat.
• Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne
hagyja a készüléket huzamosabb ideig mágneses térben.
Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró
konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy
közelében.
• Az akkumulátor szivároghat.
• A készülék túlhevülhet és tüzet okozhat.
Ne ejtse le a készüléket, és ne üsse neki semminek.
• A készülék kijelzője megsérülhet.
• Ha a készülék meghajlik vagy deformálódik, megsérülhet, vagy egyes
részei hibásan működhetnek.
Ne használjon vakut emberek vagy állatok szeme közelében.
A szemhez túl közeli vakuhasználat átmeneti látáscsökkenést vagy
szemsérülést okozhat.
Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát.
• Ne töltse az akkumulátort egy hétnél hosszabb ideig, mert a túltöltés
csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
• Idővel a nem használt akkumulátor is lemerül, és használat előtt
újratöltést igényel.
• Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
• Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.
Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort, töltőt,
tartozékokat és kiegészítőket használjon.
• Általános akkumulátorok és töltők használata csökkentheti a készülék
élettartamát, és a készülék hibás működését okozhatja.
• A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó biztonságáért, ha
az nem a Samsung által jóváhagyott tartozékokat vagy kiegészítőket
használ.
23
Ne harapdálja és ne szopogassa a készüléket vagy az
akkumulátort.
• Ha mégis így tenne, az a készülék sérülését vagy felrobbanását okozhatja.
• Ha gyerekek használják a készüléket, gondoskodjon róla, hogy
rendeltetésszerűen tegyék.
Amikor beszél a készüléken:
• Tartsa a készüléket függőlegesen, mint a hagyományos telefonok
kagylóját.
• Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.
• Ne érjen a készülék belső antennájához. Ha hozzáér az antennához,
romolhat a hívás minősége, vagy a készülék a szükségesnél erősebb
rádiófrekvenciás jeleket sugározhat.
• Telefonálás közben tartsa a készüléket lazán, a gombokat lágyan
nyomja meg, használja a gombnyomások számát csökkentő speciális
szolgáltatásokat (például sablonok és prediktív szövegbevitel), és gyakran
tartson szüneteket.
Óvja a hallását.
• Ha túl sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat,
romolhat a hallása.
• A nagy hangerejű hangok vezetés közbeni hallgatása
elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez
vezethet.
• Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a hangforráshoz,
mindig tekerje le a hangerőt, és csak a beszélgetés
vagy a zene hallgatásához szükséges minimális
hangerőt használja.
Amikor gyaloglás vagy egyéb mozgás közben használja a
készüléket, legyen körültekintő.
Mindig figyeljen oda, mi zajlik a környezetében, hogy ne okozzon sérülést
másoknak vagy saját magának.
Ne hordja a készüléket a farzsebében vagy a derekára akasztva.
Ha elesik, megsérülhet Ön és a készülék is.
Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyénileg a
készüléket.
• A gyártói jótállás mindenféle módosítás esetén érvényét vesztheti. Ha
javításra van szükség, vigye a készüléket Samsung-szervizbe.
24
• Ne szerelje szét és ne szúrja ki az akkumulátort, mert az robbanást vagy
tüzet okozhat.
A készüléket ne fesse be, illetve ne tegyen rá ragasztót.
A festék vagy ragasztó eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ezáltal
megakadályozva a készülék helyes működését. Festék- vagy
fémérzékenység esetén viszkető érzést, ekcémát vagy bőrduzzadást
tapasztalhat. Ilyen esetben hagyja abba a termék használatát, és forduljon
orvoshoz.
A készülék tisztítása:
• Törölje le a készüléket vagy a töltőt törölközővel vagy radírral.
• Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit vattával vagy törölközővel.
• Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket.
Ha a kijelző törött vagy repedt, ne használja a készüléket.
A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Javításra vigye a
készüléket Samsung-szervizbe.
Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül
más célra.
Nyilvános helyeken ne zavarjon másokat a telefonálásával.
Ne engedje, hogy gyerekek használják a készüléket.
A készülék nem játékszer. Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak vele,
mert sérülést okozhatnak maguknak vagy másoknak, megrongálhatják a
készüléket, vagy hívásokat kezdeményezhetnek, ami növeli a kiadásait.
A mobil készülékeket és a hozzájuk tartozó eszközöket
gondosan szerelje be.
• Gondoskodjon róla, hogy a mobil készülékek és a hozzájuk tartozó
eszközök biztonságosan legyenek beszerelve a járműbe.
• Ügyeljen arra, hogy ne helyezze a készüléket a légzsák felfúvódási
területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil
eszközök a légzsákok hirtelen felfúvódásakor súlyos sérüléseket
okozhatnak.
A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa.
Ha a javítást nem szakember végzi, az a készülék károsodásával és a gyári
jótállás elvesztésével járhat.
25
A SIM-kártyákat és a memóriakártyákat óvatosan kezelje.
• Adattovábbítás, illetve -fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mert ez
adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.
• Óvja a kártyákat az erős ütésektől, a statikus elektromosságtól és az
egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
• Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit kézzel vagy fémtárgyakkal.
Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.
Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét.
Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között nem lehet
segélyhívást kezdeményezni a készülékről. Mielőtt távoli vagy kevésbé fejlett
területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának más módját.
Készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról.
A Samsung nem vállalat felelősséget semmilyen adatvesztésért.
Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat.
A jogok tulajdonosának írásos hozzájárulása nélkül ne terjesszen másoknak
olyan szerzői joggal védett tartalmakat, amelyeket Ön rögzített. Ez a
szerzői jogi törvények megsértését jelenti. A gyártó nem vállal felelősséget
a felhasználó szerzői jogokkal védett tartalmainak illegális használatából
eredő jogi következményekért.
SAR- (Specific Absorption Rate, fajlagos
energiaelnyelési érték) tanúsítási információk
A készülék megfelel az Európai Unió (EU) rádió- és távközlési berendezések
által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó
szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobil eszközök
forgalmazását, amelyek túllépik a megengedett 2,0 W/kg energiaelnyelési
szintet (más néven fajlagos energiaelnyelési értéket, angol rövidítéssel SAR
– Specific Absorption Rate).
A tesztek során a típusnál mért legnagyobb SAR-érték 0,346 W/kg volt.
Normál használat közben a SAR tényleges értéke ennél valószínűleg sokkal
alacsonyabb lesz, mert a készüléket úgy tervezték, hogy jeladáskor csak
a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiát bocsássa ki.
A készülék az adásszint lehetőség szerinti automatikus csökkentésével
mérsékli a rádiófrekvenciás energiának való általános kitettséget.
A kézikönyv hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy
a készülék megfelel a rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó
európai (R&TTE) előírásoknak. A SAR és a vonatkozó EU szabványok
tekintetében további tudnivalókért keresse fel a Samsung webhelyét.
26
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai
országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján
arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket
és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató,
USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt
kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott
környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket
a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen
gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható
újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi
önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és
hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból
biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják
meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem
szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő
ártalmatlanítása
(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó
rendszerrel rendelkező európai országok területén
alkalmazandó)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson
szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a
terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol
szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy
az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet
meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz.
Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt
jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának
ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi
hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.
27
Jogi nyilatkozat
Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik
felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy
egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és
szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára
állnak rendelkezésre. Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom
tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni.
Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa
vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon
és bármilyen médián keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen
tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni,
elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat
létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.
„HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
AZ ADOTT ÁLLAPOTUKBAN HASZNÁLHATÓK. A SAMSUNG NEM FELEL
AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBÓL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS
SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A
SAMSUNG KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMILYEN BENNE FOGLALT JÓTÁLLÁS
FELELŐSSÉGÉT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKRE:
KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS VAGY EGY MEGHATÁROZOTT
CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS.
A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL ELÉRT
TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT,
IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT,BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT, NEM VONHATÓ
FELELŐSSÉGRE, SEM A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN, SEM AZON
KÍVÜL, SEMMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS
VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, ÜGYVÉDI DÍJAKÉRT,
KÖLTSÉGEKÉRT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY BÁRMIFÉLE
TARTALOMRA VAGY SZOLGÁLTATÁSRA VEZETHETŐ VISSZA, AKÁR EZEKKEL
KAPCSOLATOS, VAGY EZEKBEN TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK OKÁN,
AKÁR EZEK ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL
ERED, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK
A FIGYELMÉT.”
28
Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy
megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy
bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető
marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon
és továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a
Samsungnak nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása
nélkül a Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy
kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy
tartalom megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan.
A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a
tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások
tekintetében. A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden
kérdéssel vagy igénnyel közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás
szolgáltatójához kell fordulni.
29
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)
Mi, a
Samsung Electronics Magyar Zrt.
(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)
5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.
Cg.: 16-10-001767
(székhelye és a cégbejegyzés száma)
egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,
GT-I9001 mobiltelefon
(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)
Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea
(termék eredete, a gyártó neve, címe)
amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő
végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/ 2004 (IV.31.)
IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi
távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses
összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb
normatív dokumentumoknak:
EN 301 511 V9.0.2 (03-2003), EN 300 328 V1.7.1 (10-2006),
EN 301 908-1 V4.2.1(03-2010), EN 301 908-2 V4.2.1(03-2010) (távközlési)
EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
(biztonsági)
EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008), EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005),
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009), EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002),
EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
(EMC)
EN 50360 : 2001 / AC 2006
EN 62209-1 : 2006
(SAR)
(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív
dokumentumok pontos megjelölése).
Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint,
hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges
előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében
részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek)
részvételével zajlott:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Azonosító jel: 0168
A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.
E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
Budapest, 2011. áprils 7.
David Suh / Manager
A nyilatkozattétel helye és kelte
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása
A készülék működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben
a kézikönyvben leírtaktól a készüléken telepített szoftvertől és a
szolgáltatótól függően.
A Kies (PC Sync) telepítése
1. Töltse le a Kies legfrissebb verzióját a Samsung
weboldaláról (www.samsung.com/kies) és
telepítse a PC-re.
2. Készenléti állapotban válassza a Beállítások
→ Vezeték nélküli és hálózati → USB
beállítások → Samsung Kies.
3. A számítógépes adatkábellel kösse össze a telefont
a PC-vel. További információkat a Kies súgójában
találhat.
www.samsung.com
Printed in Korea
GH68-34654A
Hungarian. 05/2011. Rev. 1.0
Download PDF

advertising