Samsung | GT-I5510 | Samsung GT-I5510 Gyors üzembe helyezési útmutató

GT-I5510
Rövid kezelési útmutató
További tudnivalókért lásd a felhasználói kézikönyvet a www.samsungmobile.com webhelyen.
Az útmutató
használata
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Samsung mobil eszközt.
A készülék a Samsung kiemelkedő technológiájára és magas
követelményeire épül, így minőségi mobilkommunikációt és
szórakozást nyújt.
Ezt a használati útmutató segít Önnek a készülék funkcióinak és
szolgáltatásainak megismerésében.
Fontos tudnivalók
• A biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében
olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és az összes biztonsági
figyelmeztetést, mielőtt a készüléket használatba venné.
• A használati utasításban található leírások a telefon
alapértelmezett beállításain alapulnak.
• A használati utasításban szereplő képek és képernyőképek az
adott termék esetében eltérhetnek.
2
Az útmutató használata
• A használati utasításban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve
a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés
nélkül megváltozhatnak. A használati utasítás legújabb
verzióját a www.samsungmobile.com webhelyről töltheti le.
• Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások
készülékenként, szoftverenként és szolgáltatónként
változhatnak.
• A használati utasítás formátuma és elkészítési módja a Google
Android operációs rendszereken alapul, és a felhasználó által
használt operációs rendszertől függően változhat.
• Az alkalmazások és funkcióik országonként, régiónként és
hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal
felelősséget a külső cégek által készített alkalmazások okozta
teljesítményproblémákért.
• A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó által elvégzett
beállításjegyzék-módosítások miatti kompatibilitási és
teljesítményproblémákért.
• A mobil eszköz szoftverfrissítéseit a www.samsungmobile.com
webhelyről töltheti le.
• A készülék által biztosított hangforrások, háttérképek és
képek engedélye korlátozott használatra szól a Samsung és a
megfelelő tulajdonosok közötti megállapodások értelmében.
Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú
felhasználása sérti a szerzői jogokat. A Samsung nem felelős a
szerzői jogok ilyen jellegű, felhasználó általi megsértéséért.
• Az útmutatót őrizze meg, hogy a jövőben is segítségül tudja
hívni.
Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és
kiegészítő információk.
►
Lásd – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak,
például: ► 12. o. (jelentése: „lásd a 12. oldalon”).
→
Majd – a beállítások vagy menük kiválasztási
sorrendjében következő lépés előtt álló jel, például:
Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza az Üzenetek → Új üzenet lehetőséget
(jelentése: előbb az Üzenetek, majd az Új üzenet
lehetőséget kell választani).
Az utasításban szereplő jelölések
Mielőtt belekezdene a használati utasítás olvasásába,
ismerkedjen meg a benne használt jelölésekkel:
Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a
figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését
okozhatják.
[
]
Szögletes zárójel – a telefon gombjai; például: [
(azaz a bekapcsoló-/Lezáró gomb).
]
Vigyázat! – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet,
amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását
okozhatják.
Az útmutató használata
3
Szerzői jog
Copyright © 2010. Samsung Electronics
Ezt a használati utasítást nemzetközi szerzői jogi törvények védik.
A Samsung előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati
utasítás egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető,
fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és
semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve
a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló
eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.
Védjegyek
• A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung
Electronics bejegyzett védjegye.
• Az Android logó, valamint a Google Search™, Google Maps™,
Google Mail™, YouTube™, Android Market™ és Google Talk™
kifejezések a Google, Inc. vállalat védjegyei.
4
Az útmutató használata
• A Bluetooth® világszerte a Bluetooth SIG, Inc. vállalat
bejegyzett védjegye.
az SRS Labs, Inc. vállalat védjegye. A WOW HD
technológiák felhasználása az SRS Labs, Inc. vállalat licence
alapján történik.
• A Wi-Fi®, a Wi-Fi CERTIFIED logó és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance
bejegyzett védjegye.
• Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő
tulajdonosok tulajdona.
• A
Tartalom
Összeszerelés . ............................................ 7
Kicsomagolás ............................................................. 7
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése ... 7
Az akkumulátor feltöltése . ..................................... 9
A (külön beszerezhető) memóriakártya
behelyezése . ........................................................... 11
A (külön beszerezhető) szíj felcsatolása ........... 13
Használatbavétel ..................................... 14
A készülék be- és kikapcsolása ...........................
Ismerkedés a készülékkel . ...................................
Az érintőképernyő használata ............................
Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása,
illetve zárolásuk feloldása . ..................................
14
14
18
A készenléti képernyő ismertetése . ..................
Alkalmazások megnyitása ...................................
A készülék testreszabása .....................................
Szövegbevitel .........................................................
19
21
22
25
Telefonálás ................................................ 28
Névjegyek létrehozása és keresése . .... 29
Üzenetküldés . .......................................... 30
Fényképezés és videó felvétele ............ 32
19
Tartalom
5
Fényképek és videók megtekintése . ... 35
Zenehallgatás . ......................................... 36
Csatlakozás az internetre ....................... 39
Alkalmazások letöltése az Android
Market webhelyről .................................. 40
Fájlok letöltése az internetről . .............. 41
Csatlakoztatás számítógéphez ............. 42
A Bluetooth használata .......................... 43
A Wi-Fi használata ................................... 44
6
Tartalom
Biztonsági rendszabályok ...................... 46
Összeszerelés
Kicsomagolás
Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő
összetevőket:
• Mobiltelefon
• Akkumulátor
• Töltő
• Rövid kezelési útmutató
Kizárólag a Samsung által jóváhagyott tartozékokat
használjon. A feltört vagy nem jogtiszta szoftver hibás
működést vagy olyan meghibásodásokat okozhat,
amelyekre a gyártó jótállása nem érvényes.
• A készülékhez tartozó összetevők az Ön régiójában
rendelkezésre álló vagy a szolgáltatója által kínált
szoftvertől és tartozékoktól függően eltérőek lehetnek.
• További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától
vásárolhat.
• A készülék a mellékelt tartozékokkal nyújtja a legjobb
teljesítményt.
• Előfordulhat, hogy a külön beszerzett tartozékok nem
kompatibilisek a készülékkel.
A SIM-kártya és az akkumulátor
behelyezése
Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM-kártyát
(Subscriber Identity Module, előfizetői azonosítómodul), amely
tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN kódot (személyi
azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat.
Összeszerelés
7
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése:
1 Ha a készülék be van kapcsolva, nyomja meg hosszan a
3 Helyezze be a SIM-kártyát.
[ ] gombot, majd a készülék kikapcsolásához válassza a
Kikapcsolás lehetőséget.
2 Vegye le a hátsó fedelet.
• A SIM- kártyát úgy helyezze be, hogy az aranyszínű
érintkezők lefelé nézzenek.
• A telefon nem hálózati szolgáltatásait és egyes menüit a
SIM-kártya behelyezése nélkül is használhatja.
Ügyeljen, hogy a hátlap levételekor ne tegyen kárt a
körmében.
8
Összeszerelés
4 Helyezze be az akkumulátort.
Az akkumulátor feltöltése
A készülék használatbavétele előtt az akkumulátort fel kell
tölteni.
A készülék a mellékelt töltővel, illetve számítógépes adatkábellel
számítógéphez csatlakoztatva tölthető fel.
5 Tegye vissza a hátsó fedelet.
A készülékhez kizárólag a Samsung által jóváhagyott
töltőket és kábeleket használjon. A jóvá nem hagyott
töltők és kábelek az akkumulátor felrobbanását vagy a
készülék károsodását okozhatják.
Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék
figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony
töltöttségi szintet jelző üzenet. Az akkumulátorikon
ilyenkor üres, és piros színűre vált. Amikor az akkumulátor
teljesen lemerül, a készülék automatikusan kikapcsol. A
készülék további használatához töltse fel az akkumulátort.
Összeszerelés
9
››Töltés a töltővel
1 Nyissa fel a készülék tetején található többfunkciós
csatlakozó fedelét.
2 Dugja a töltő kisebbik végét (mikro USB) a többfunkciós
csatlakozóba.
3 Csatlakoztassa a töltő nagyobbik végét a fali aljzatba.
• A készüléket töltés közben is használhatja, ám ilyenkor
tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
• A készülék töltése közben az ingadozó áramellátás
miatt előfordulhat, hogy a készülék érintőképernyője
nem működik. Ilyen esetben húzza ki a töltőt a
készülékből.
• Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális
jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára
vagy teljesítményére.
• Ha a telefon nem töltődik megfelelően, vigye el a
készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.
4 Amikor a töltés befejeződött (az akkumulátorikon már nem
A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos
károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat
miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.
10 Összeszerelés
mozog), húzza ki a töltőt a készülékből és a fali aljzatból.
A töltő kihúzása előtt ne vegye ki az akkumulátort a
készülékből. Ha mégis így tesz, kárt tehet a készülékben.
››Töltés számítógépes adatkábellel
Töltés előtt kapcsolja be a számítógépet.
1 Nyissa fel a készülék tetején található többfunkciós
csatlakozó fedelét.
2 Dugja be a számítógépes adatkábel egyik végét (mikro USB)
a többfunkciós csatlakozóba.
3 Dugja be a számítógépes adatkábel másik végét a
számítógép USB-portjába.
A számítógépes adatkábel típusától függően eltarthat
egy ideig, amíg a töltés megkezdődik.
4 Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött
(az akkumulátorikon már nem mozog), húzza ki
a számítógépes adatkábelt a készülékből, majd a
számítógépből.
A (külön beszerezhető)
memóriakártya behelyezése
További multimédiafájlok tárolásához memóriakártyát kell
behelyezni. A telefonba legfeljebb 32 GB kapacitású microSD™
vagy microSDHC™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya
gyártójától és típusától függően).
A Samsung a jóváhagyott iparági memóriakártyaszabványokat használja, de előfordulhat, hogy egyes
márkák nem kompatibilisek a készülékkel. A nem
kompatibilis memóriakártyák használata a készülék, a
memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését
okozhatja.
• A készülék a memóriakártyákon csak a FAT fájlrendszert
támogatja. Ha más fájlrendszerre formázott
memóriakártyát helyez a készülékbe, a készülék a
kártya újraformázását fogja kérni.
• Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a
memóriakártyák élettartamát.
• Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a
memóriakártya fájlmappái az sdcard mappában
jelennek meg.
Összeszerelés
11
1 Vegye le a hátsó fedelet.
2 Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű
érintkezőkkel lefelé.
››A memóriakártya eltávolítása
A biztonság érdekében eltávolítás előtt válassza le
memóriakártyát.
1 Készenléti állapotban válassza az Alkalmazások →
Beállítások → SD-kártya és telefon tárhely → SD-kártya
leválasztása lehetőséget.
3 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg a helyére
nem pattan.
4 Tegye vissza a hátsó fedelet.
12 Összeszerelés
2 Vegye le a hátsó fedelet.
3 Finoman nyomja meg a kártyát, hogy a rögzítése kioldjon.
4 Húzza ki a memóriakártyát a nyílásból.
5 Tegye vissza a hátsó fedelet.
Adattovábbítás, illetve adatfogadás közben ne vegye ki
a kártyát, mivel ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a
készülék károsodásával járhat.
››A memóriakártya formázása
Ha számítógéppel formázta a memóriakártyát, előfordulhat,
hogy a készülék nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a
készülékben.
Készenléti állapotban válassza az Alkalmazások → Beállítások
→ SD-kártya és telefon tárhely → SD-kártya leválasztása →
SD-kártya formázása → SD-kártya formázása lehetőséget.
A (külön beszerezhető) szíj
felcsatolása
1 Vegye le a hátsó fedelet.
2 Csúsztassa át a szíjat a nyíláson, és hurkolja át a kis
kiemelkedésen.
A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági
másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A
gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre
nem vállal jótállást.
3 Tegye vissza a hátsó fedelet.
Összeszerelés
13
Használatbavétel
Ismerkedés a készülékkel
››A készülék elrendezése
A készülék be- és kikapcsolása
Közelségérzékelő
A készülék bekapcsolása:
1 Nyomja meg hosszan a [ ] gombot.
2 Amikor először kapcsolja be a készüléket, a beállításokhoz
kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
A telefon kikapcsolásához nyomja meg hosszan a [
majd válassza a Kikapcsolás lehetőséget.
• Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték
nélküli eszközök használatát korlátozzák – például
repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a hivatalos
személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az
egyéb utasításokat.
• A telefon kizárólag nem hálózati szolgáltatásainak
használatához váltson át Repülés üzemmódra. Nyomja
meg hosszan a [ ] gombot és válassza a Repülő
üzemmód lehetőséget.
14 Használatbavétel
Hangerő gomb
] gombot,
Fülhöz helyezhető
hangszóró
Érintőképernyő
Kezdőlap gomb
Menü gomb
Mikrofon
Vissza gomb
Fülhallgatócsatlakozó
(3,5 mm)
Ki- és bekapcsolás /
Lezáró gomb
Többfunkciós
csatlakozó
Fényképező
lencséje
Hátlap
Hangszóró
Belső antenna
Alfanumerikus
billentyűzet
Törlés gomb
Enter gomb
JóváhagyóAlt gomb
gomb
Szimbólum
Navigáló
gomb
gombok
Keresés gomb
Üzenet gomb
Szóköz gomb
A QWERTY billentyűzet kiosztása országonként eltérő
lehet.
Shift gomb
Használatbavétel
15
››Gombok
Gombok
Ki- és
bekapcsolás /
Lezárás
Menü
Kezdőlap
››Állapotjelző ikonok
A kijelzőn megjelenő ikonok régiónként és
szolgáltatóként változhatnak.
Művelet
A készülék bekapcsolása (hosszan
lenyomva); A gyorsmenük
megnyitása (hosszan lenyomva);
Az érintőképernyő zárolása.
Az adott képernyőn elérhető
funkciók listájának megnyitása.
Visszatérés a készenléti
képernyőre; A legutóbb
használt alkalmazások listájának
megnyitása (hosszan lenyomva).
Vissza
Visszatérés az előző képernyőre.
Hangerő
A készülék hangerejének
szabályozása.
Ikon
Leírás
Nincs jel
Térerő
GPRS-hálózathoz csatlakozva
EDGE-hálózathoz csatlakozva
UMTS-hálózathoz csatlakozva
WLAN bekapcsolva
Bluetooth bekapcsolva
Bluetooth mikrofonos fülhallgató csatlakoztatva
GPS bekapcsolva
16 Használatbavétel
Ikon
Leírás
Ikon
Leírás
Hívás folyamatban
Új szöveges vagy multimédiás üzenet
Tartásban lévő hívás
Új e-mail
Kihangosítás bekapcsolva
Új hangpostaüzenet
Nem fogadott hívás
Ébresztés bekapcsolva
Internetes szinkronizálás
Eseményértesítés
Adatok feltöltése
Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
Adatok letöltése
Csendes mód bekapcsolva
Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
Repülés mód bekapcsolva
Számítógéphez csatlakoztatva
Rezgés mód bekapcsolva
USB internetmegosztás bekapcsolva
Zenelejátszás folyamatban
WLAN Mobil hozzáférési pont bekapcsolva
FM rádió bekapcsolva a háttérben
Nincs behelyezve SIM-kártya
Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
Használatbavétel
17
Ikon
Leírás
Akkumulátor töltöttségi szintje
10:00
Pontos idő
Az érintőképernyő használata
A készülék érintőképernyőjén egyszerűen választhat ki elemeket,
és hajthat végre funkciókat. Ismerje meg az érintőképernyő
használatához kapcsolódó alapvető műveleteket.
• Ne használjon hegyes tárgyakat, mert azok
megkarcolhatják az érintőképernyőt.
• Ügyeljen arra, hogy más villamos készülékek ne érjenek
az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az
érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
• Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyőre ne kerüljön
víz. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás
környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik
megfelelően.
18 Használatbavétel
• Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa
el róla a védőfóliát még a készülék használatbavétele
előtt.
• Az érintőképernyő érzékeli az emberi test által
kibocsátott gyenge elektromos töltéseket. A jobb
teljesítmény érdekében az érintőképernyőt ujja
hegyével érintse meg. Az érintőképernyő hegyes
tárgyak, például érintőpálca vagy toll érintésére nem
reagál.
Az érintőképernyőn a következő műveleteket hajthatja végre:
• Érintés: Menüpont vagy beállítás kiválasztásához
vagy alkalmazás elindításához érintse meg egyszer az
érintőképernyőt az ujjával.
• Hosszan megérintés: Érintsen meg egy elemet, majd az
előugró beállításlista megnyitásához tartsa rajta az ujját több
mint 2 másodpercig.
• Húzás: Lista elemeinek kiválasztásához érintse meg a
képernyőt, majd húzza az ujját lefelé, felfelé, jobbra vagy balra.
• Áthúzás: Érintse meg hosszan az ujjával a képernyőt, majd az
elem áthelyezéséhez húzza az ujját a képernyőn.
• Dupla érintés: Fényképek vagy weblapok megtekintése során
nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg kétszer gyorsan
egymás után az érintőképernyőt az ujjával.
• Ha egy adott ideig nem használja a készüléket, az
érintőképernyő kikapcsol. A képernyő bekapcsolásához
nyomja meg a [ ] vagy a Kezdőképernyő gombot.
• A háttérvilágítás idejét is módosíthatja. Készenléti
állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Beállítások → Kijelző → Képernyő
időkorlátja lehetőséget.
Az érintőképernyő és a billentyűk
lezárása, illetve zárolásuk feloldása
A gombok és az érintőképernyő lezárásával megakadályozhatja a
nemkívánatos műveleteket.
A lezáráshoz nyomja meg a [ ] gombot. A feloldáshoz aktiválja
ikont húzza jobbra a képernyő
az érintőképernyőt, majd a
széléig.
A készenléti képernyő ismertetése
Amikor a készülék készenléti állapotban van, a készenléti
képernyő látható. A készenléti képernyőn megtekintheti a
készülék állapotát, és alkalmazásokat nyithat meg.
A készenléti képernyő több panelből áll. Balra vagy jobbra
lapozva lépjen a készenléti képernyő valamelyik paneljére. A
képernyő tetején a megfelelő pontot kiválasztva közvetlenül is a
kívánt panelre léphet.
››Elemek felvétele a készenléti képernyőre
A készenléti képernyőt saját igényeinek megfelelően
átalakíthatja alkalmazásokra mutató parancsikonok,
alkalmazásokhoz tartozó elemek, widgetek (vezérlők) és mappák
felvételével. Elemek felvétele a készenléti képernyőre:
1 Nyomja meg a [
] gombot → válassza a Hozzáad
lehetőséget, vagy érintse meg hosszan a készenléti képernyő
üres területét.
2 Válassza ki a kívánt kategóriát → egy elemet:
Használatbavétel
19
• Widgetek: Widgetek hozzáadása. A widgetek olyan kis
alkalmazások, amik különböző funkciókat és információkat
jelenítenek meg a kezdőképernyőn.
• Gyorsgombok: Különféle elemekre, például
alkalmazásokra, könyvjelzőkre vagy névjegyekre mutató
gyorsgombok felvétele.
• Mappák: Új mappa létrehozása vagy új mappák felvétele a
névjegyek tárolására.
• Háttérképek: A háttérkép beállítása.
Az elérhető elemek a készenléti képernyő aktuális
üzemmódjától függően változhatnak.
››Elemek mozgatása a készenléti képernyőn
1 Valamely ikon mozgatásához érintse meg hosszan az adott
ikont, amíg szürkévé nem válik.
2 Húzza a kívánt ikont oda, ahová szeretné.
››Elemek eltávolítása a készenléti
képernyőről
1 Érintse meg az eltávolítandó elemet, és tartsa rajta az ujját.
A Kuka a készenléti képernyő alján jelenik meg.
2 Húzza az ikont a kukába.
3 Amikor az ikon piros színűre vált, engedje el az ikont.
››A gyorsgombokat tartalmazó panel
használata
A gyorsgombokat tartalmazó panel megnyitásához készenléti
állapotban vagy alkalmazás használata közben érintse meg
az állapotjelző ikonok területét és húzza lefelé az ujját. Be- és
kikapcsolhatja a vezeték nélküli funkciókat, és hozzáférhet az
értesítések listájához, amely például az üzeneteket, a hívásokat,
az eseményeket és a feldolgozás állását tartalmazza. A lista
elrejtéséhez húzza fel a lista alját.
A gyorsgombokat tartalmazó panelről a következő opciókat
használhatja:
• Wi-Fi: A WLAN-kapcsolat funkció be-, illetve kikapcsolása.
► 44. o.
20 Használatbavétel
• Bluetooth: A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be-, illetve
Alkalmazások megnyitása
• Hang: A Csendes mód be-, illetve kikapcsolása.
• Rezgés: A Rezgés mód be-, illetve kikapcsolása.
• Aut. elforg.: Az automatikus elforgatás funkció be-, illetve
Az alkalmazások megnyitása:
kikapcsolása. ► 43. o.
kikapcsolása.
A rendelkezésre álló beállítások szolgáltatótól és régiótól
függően eltérőek lehetnek.
››Panelek hozzáadása és eltávolítása a
készenléti képernyőn
1 Készenléti állapotban válassza az Alkalmazások
menüpontot az alkalmazáslista megnyitásához.
2 Lapozzon balra vagy jobbra a kívánt alkalmazás-
képernyőhöz.
A képernyő tetején a megfelelő pontot kiválasztva
közvetlenül is a kívánt menüképernyőre léphet.
3 Jelöljünk ki egy alkalmazást.
• A Google által kínált alkalmazások használatához
Google-fiókkal kell rendelkeznie. Ha még nincs
Google-fiókja, készítsen egyet.
• Parancsikont úgy hozhat létre egy alkalmazáshoz,
hogy hosszan megérinti az alkalmazás ikonját az
alkalmazáslistán. Az ikont áthelyezheti a készenléti
képernyő tetszőleges pontjára.
A készenléti képernyőre új paneleket vehet fel, illetve paneleket
távolíthat el róla, hogy ízlése és igényei szerint szervezhesse a
widgeteket.
1 Készenléti állapotban nyomja meg a [
válassza a Szerkeszt lehetőséget.
] gombot →
2 Válassza a
ikont új panelek hozzáadásához vagy a
ikont egy panel eltávolításához.
3 Nyomja meg a [
] gombot → válassza a Ment lehetőséget.
4 A [
] gombot megnyomva az előző képernyőre, a
Kezdőképernyő gombot megnyomva pedig a készenléti
képernyőre térhet vissza.
Használatbavétel
21
A készülék beépített mozgásérzékelővel rendelkezik,
amely érzékeli a készülék helyzetét. Ha egyes
szolgáltatások használata közben elforgatja a készüléket,
a kijelzőn a kép automatikusan fekvő nézetre vált át.
Ha azt szeretné, hogy a kijelzőn megjelenő kép tájolása
a készülék elforgatása esetén se változzon, válassza a
Beállítások → Kijelző → Képernyő aut. elforgatása
lehetőséget.
››Alkalmazások rendezése
Az alkalmazáslistában tetszése és igényei szerint rendezheti
az alkalmazásokat sorrendjük megváltoztatásával vagy
kategóriákba csoportosításukkal.
1 Az alkalmazáslistán állva nyomja meg a [
válassza a Szerkeszt lehetőséget.
] gombot →
2 Érintse meg hosszan az alkalmazást.
3 Húzza a kívánt alkalmazás ikonját oda, ahová szeretné.
Az alkalmazás ikonját másik főmenübe is áthúzhatja. A
leggyakrabban használt alkalmazásokat a Kezdő mellett is
elhelyezheti.
4 Nyomja meg a [
22 Használatbavétel
] gombot → válassza a Ment lehetőséget.
››Legutóbbi alkalmazások megnyitása
1 A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitásához
nyomja meg hosszan a Kezdőképernyő gombot.
2 Válassza ki a megnyitandó alkalmazást.
A készülék testreszabása
Még többet kihozhat a készülékből, ha saját igényeinek
megfelelően állítja be.
››A dátum és az idő beállítása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Beállítások → Dátum és idő lehetőséget.
2 Állítsa be az időt és a dátumot, és módosítsa a többi
beállítást.
››Az érintés hangjának ki- és bekapcsolása
Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Beállítások → Hang → Hallható válogatás
lehetőséget.
››A csengőhangok hangerejének beállítása
A csengőhang hangerejének beállításához nyomja felfelé vagy
lefelé a hangerőszabályzó gombot.
››Átváltás Csendes üzemmódra
A készülék némításához, illetve a némítás megszüntetéséhez
tegye a következők valamelyikét:
• Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, válassza
a Telefon → Bill.-zet lehetőséget, majd érintse meg hosszan
a # gombot.
• Nyissa meg a gyorsgombokat tartalmazó panelt a képernyő
felső részén, majd válassza a Hang lehetőséget.
• Nyomja meg hosszan a [ ] gombot és válassza a Csendes
mód lehetőséget.
››A csengőhang módosítása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Beállítások → Hang → Telefon csengőhangja
lehetőséget.
2 Válasszon csengőhangot, majd válassza az OK lehetőséget.
››Az ablakváltási animációk bekapcsolása
Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Beállítások → Kijelző → Animáció → Bizonyos
animációk vagy Minden animáció lehetőséget.
››A készenléti képernyő háttérképének
kiválasztása
1 Készenléti állapotban nyomja meg a [
] gombot →
válassza a Háttérkép lehetőséget → válasszon egy beállítást.
2 Jelöljünk ki egy képet.
3 Válassza a Ment vagy a háttérkép beállítása lehetőséget.
A Samsung nem felelős a készülékhez adott
alapértelmezett képek vagy háttérképek használatáért.
››A kijelző fényerejének beállítása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Beállítások → Kijelző → Fényerő lehetőséget.
2 A csúszkát húzva állítsa be a fényerőt.
3 Válassza az OK lehetőséget.
Használatbavétel
23
A kijelző fényereje befolyásolja, hogy milyen gyorsan
merül le az akkumulátor.
››Képernyőzár beállítása
Feloldóminta vagy jelszó beállításával megakadályozhatja, hogy
illetéktelenek az engedélye nélkül használják a készüléket.
• Miután beállított valamilyen képernyőzárat, a készülék
minden bekapcsolásakor és az érintőképernyő
lezárásának minden feloldásakor meg kell azt adnia.
• Ha elfelejti a PIN kódot vagy jelszót, a zárolás
feloldásához vigye el a telefont egy Samsung-szervizbe.
A készülék Samsung-szervizben történő leadása előtt
készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt
fontos személyes adatokról.
• A Samsung nem vállal felelősséget a biztonsági kódok
vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem
jogtiszta szoftverek okozta károkért.
Feloldóminta beállítása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Beállítások → Hely és biztonság → Képernyőzár
beállítása → Minta lehetőséget.
2 Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, és tekintse
meg a feloldóminta-példákat, majd válassza a Tovább
lehetőséget (ha szükséges).
3 Rajzoljon egy mintát az ujját húzva, legalább 4 pontot
összekötve.
4 Válassza a Folytat lehetőséget.
5 Megerősítésképpen rajzolja meg újra a mintát.
6 Válassza a Megerősít lehetőséget.
Feloldó PIN kód beállítása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Beállítások → Hely és biztonság → Képernyőzár
beállítása → PIN lehetőséget.
2 Adja meg az új PIN kódot (csak számok) és válassza a
Folytatás lehetőséget.
3 Adja meg ismét a PIN kódot, majd válassza az OK
24 Használatbavétel
lehetőséget.
Feloldó jelszó beállítása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Beállítások → Hely és biztonság → Képernyőzár
beállítása → Jelszó lehetőséget.
2 Adja meg az új jelszót (alfanumerikus karakterek) és válassza
a Folytatás lehetőséget.
3 Adja meg ismét a jelszót, majd válassza az OK lehetőséget.
››SIM-kártya zárolása
A készüléket a SIM-kártyához kapott PIN-kód aktiválásával
zárhatja le.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Beállítások → Hely és biztonság → SIM-kártya
zár beállítása → SIM-zár lehetőséget.
2 Írja be a PIN-kódot, majd válassza az OK lehetőséget.
A PIN-védelem engedélyezése után a készülék minden
bekapcsolásakor meg kell adnia a PIN-kódot.
• Ha túl sokszor ír be helytelen PIN kódot, a rendszer
letiltja a SIM-kártyát. A tiltás feloldásához PIN-feloldó
kódot (PUK kódot) kell beírnia.
• Ha a SIM-kártya téves PUK kód megadása miatt
tiltódik le, a tiltás feloldásához vigye be a kártyát a
szolgáltatójához.
Szövegbevitel
Szövegbevitelhez használhatja a képernyőn látható virtuális
billentyűzetet vagy a külső QWERTY billentyűzetet.
Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor
szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét
valamelyik támogatott nyelvre.
Használatbavétel
25
››Szövegbevitel a virtuális billentyűzettel
A beviteli mező kiválasztásakor a képernyőn megjelenik a
QWERTY billentyűzetes szövegbeviteli panel. Válassza ki a
karaktereket a billentyűzet gombjaival.
• A fontosabb funkciók és képek régiónként,
szolgáltatónként vagy a kiválasztott szövegbeviteli
nyelvenként eltérőek lehetnek.
• Néhány fontosabb funkció nem minden kiválasztott
szövegbeviteli nyelvnél érhető el.
1
2
3
Szám
1
Művelet
Váltás kis- és nagybetű között.
26 Használatbavétel
4
5
6
7
Szám
2
3
Művelet
Váltás a szám-/szimbólumbeviteli mód és az ABC
beviteli mód között
Szövegbevitel hang alapján; Ez az ikon csak
akkor jelenik meg, ha előzőleg bekapcsolta a
Samsung billentyűzet hang alapú szövegbevitel
funkcióját.
4
Bevitt szöveg törlése.
5
Sortörés.
6
7
Billentyűzet beállítások megnyitása;
Szövegbeviteli mód módosítása (hosszan
megérintve).
Szóköz beillesztése; Pont beillesztése
(két érintés); Beviteli nyelv módosítása (majd
balra/jobbra görgetés).
Ha internetről korábban letöltött szövegbeviteli
billentyűzetet, akkor módosíthatja a billentyűzet
típusát. Érintse meg hosszan a szövegbeviteli mezőt, és
válassza a Beviteli mód lehetőséget → válasszon egy
billentyűzettípust.
››Szöveg bevitele QWERTY billentyűzet
segítségével
A készülék szétcsúsztatását követően szabadon használhatja a
QWERTY billentyűzetet. Szövegbevitelhez használja a megfelelő
billentyűket.
A QWERTY billentyűzettel az alábbi funkciókat használhatja:
• A kis- és nagybetűk közti váltáshoz nyomja meg a [ ]
gombot.
• A billentyűk felső részén látható karaktereket az [ ] gomb
megnyomásával írhatja be.
• Az egyéb szimbólumok beszúrására használt karakterkészlet
megjelenítéséhez nyomja meg a [
] gombot.
• A kívánt karakter, szám vagy szimbólum beírásához nyomja
meg a megfelelő gombot.
Használatbavétel
27
Telefonálás
››Hívásnaplók megtekintése
Ismerje meg, hogyan lehet hívásokat kezdeményezni és fogadni,
illetve a hívásnaplókat megtekinteni. További tudnivalókért lásd
a használati utasítás Telefonálás című szakaszát.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
››Hívás kezdeményezése
1 Készenléti állapotban válassza a Telefon → Bill.-zet
lehetőséget, majd írja be a telefonszámot a körzetszámmal
együtt.
2 Beszédcélú hívás kezdeményezéséhez válassza a ikont.
3 A hívás befejezéséhez válassza a Befejezés lehetőséget.
››Hívás fogadása
1 Bejövő híváskor a
ikont húzza jobbra a pontig.
Ha csöng a készülék, a hangerőszabályzó gomb
megnyomásával elnémíthatja a csengőhangot.
2 A hívás befejezéséhez válassza a Befejezés lehetőséget.
28 Telefonálás
A hívásnaplók típus szerint szűrve tekinthetők meg.
válassza a Telefon → Hívásnapló lehetőséget.
2 Nyomja meg a [
] gombot → válassza a Megtekintés
lehetőséget → egy beállítást a hívásnaplók rendezéséhez.
A hívásnaplókból közvetlenül kezdeményezhet hívást és
küldhet üzenetet ismerőseinek úgy, hogy az illető nevét a
jobb vagy a bal oldalon gyorsan megpöccinti.
3 A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy naplót.
A részletes nézetből tárcsázhatja az egyes számokat,
üzenetet küldhet nekik, illetve felveheti őket a
névjegyzékbe.
Névjegyek létrehozása
és keresése
Ismerje meg, hogyan hozhat létre és kereshet a memóriában
tárolt névjegyeket. További tudnivalókért lásd a használati
utasítás "Névjegyek" című szakaszát.
››Új névjegy létrehozása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Névjegyek lehetőséget.
2 Válassza a parancsot.
3 Válassza ki a mentés helyét (készülék vagy SIM).
Ha egynél több fiók van beállítva akkor ki kell választania
melyikhez kívánja a névjegyet hozzáadni.
4 Írja be az adatokat.
5 A név mentéséhez válassza a Ment lehetőséget.
Névjegyet a tárcsázó képernyőről is létrehozhat.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Telefon → Bill.-zet lehetőséget.
2 Írjuk be a telefonszámot.
3 Válassza a Hozzáadás a Kapcsolatokhoz →
4 Válassza ki a mentés helyét (készülék vagy SIM).
lehetőséget.
Ha egynél több fiók van beállítva akkor ki kell választania
melyikhez kívánja a névjegyet hozzáadni.
5 Írja be az adatokat.
6 A név mentéséhez válassza a Ment lehetőséget.
››Név keresése
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Névjegyek lehetőséget.
2 Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyzékben.
3 Jelölje ki a kívánt névjegyet.
Ha megtalálja a névjegyet, a következőket teheti:
• névjegy felhívása a telefonszám kiválasztásával.
Névjegyek létrehozása és keresése
29
• üzenetet küldhet neki az Üzenet lehetőséget választva.
• módosíthatja a névhez tartozó adatokat a [ ] gombot
megnyomva → a Szerkeszt lehetőséget választva.
Üzenetküldés
Ismerje meg, hogyan küldhet és tekinthet meg szöveges (SMS)
és multimédiás (MMS) üzeneteket, valamint e-maileket. További
tudnivalókért lásd a használati utasítás "Üzenetek" és "E-mail"
című szakaszait.
››Szöveges üzenet küldése
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza az Üzenetek → Új üzenet lehetőséget.
2 Válassza a Névj. lehetőséget.
A telefonszámot beírhatja kézzel, vagy kiválaszthatja a
naplókból, illetve a hívócsoportok közül.
3 Jelölje be a megfelelő nevek melletti jelölőnégyzeteket, majd
válassza a Hozzáad lehetőséget.
4 Válassza az Ide írja be az üzenetet lehetőséget, és írja be az
üzenet szövegét.
Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [ ] gombot →
válassza az Emotikon beszúrása lehetőséget.
5 Az üzenet elküldéséhez válassza a Küldés lehetőséget.
››Multimédiás üzenet küldése
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza az Üzenetek → Új üzenet lehetőséget.
2 Válassza a Névj. lehetőséget.
A telefonszámot beírhatja kézzel, vagy kiválaszthatja a
naplókból, illetve a hívócsoportok közül.
Ha e-mail címet ad meg, a készülék az üzenetet multimédiás
üzenetté alakítja.
3 Jelölje be a megfelelő nevek melletti jelölőnégyzeteket, majd
válassza a Hozzáad lehetőséget.
4 Válassza az Ide írja be az üzenetet lehetőséget, és írja be az
üzenet szövegét.
30 Üzenetküldés
5 Nyomja meg a [
5 Az üzenet tárgyának megadásához válassza a Tárgy mezőt.
6 Válassza ki a szövegbeviteli mezőt, és írja be üzenetet.
7 Válassza a Csatolás lehetőséget, és csatoljon fájlt az
6 Nyomja meg a [
8 Az üzenet elküldéséhez válassza a Küldés lehetőséget.
Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [ ] gombot →
válassza az Emotikon beszúrása lehetőséget.
] gombot → válassza a Csatolás
lehetőséget → egy beállítást és egy csatolandó elemet.
A fájlt kiválaszthatja a fájllistáról, vagy készíthet új fényképet,
videót vagy hangfelvételt is.
7
] gombot → válassza a Tárgy
hozzáadása lehetőséget, majd adja meg az üzenet tárgyát.
Az üzenet elküldéséhez válassza a Küldés lehetőséget.
››E-mail küldése
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza az E-mail lehetőséget → egy e-mail fiókot.
2 Nyomja meg a [
lehetőséget.
] gombot → válassza az Uj üzenet
3 Válassza a Névjegyek lehetőséget.
Megadhat egy e-mail címet vagy választhat a névjegyek
közül.
4 További címzettek felvételéhez válassza a Cc/Bcc
(Másolat/Titkos másolat) mezőt.
üzenethez.
A fájlt kiválaszthatja a fájllistáról, vagy készíthet új fényképet,
videót vagy hangfelvételt is.
Ha kapcsolat nélküli üzemmódban van, vagy a
szolgáltatási területén kívül tartózkodik, az üzenet
mindaddig az üzenetszálak listáján marad, amíg újra
a hálózatra nem kapcsolódik, és be nem lép a saját
szolgáltatási területére.
››Szöveges vagy multimédiás üzenet
megtekintése
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza az Üzenetek lehetőséget.
Üzenetei az üzenetküldő programokhoz hasonlóan a küldők
neve szerinti üzenetszálakba vannak csoportosítva.
2 Válasszon egy névjegyet.
Üzenetküldés
31
3 Válasszon egy szöveges vagy multimédiás üzenetet az
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, válassza
››E-mail megtekintése
2 Kövesse a hangposta-kiszolgáló utasításait.
üzenetszálból.
Amikor megnyit egy postafiókot, kapcsolat nélküli üzemmódban
megtekintheti a korábban letöltött e-maileket, vagy új üzenetek
megtekintése érdekében csatlakozhat az e-mail kiszolgálóhoz.
Az e-mail üzenetek letöltésük után kapcsolat nélküli
üzemmódban is megtekinthetők.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza az E-mail lehetőséget → egy e-mail fiókot.
2 Az üzenetlista frissítéséhez nyomja meg a [
válassza a Frissít lehetőséget.
] gombot →
3 Válasszon egy e-mail üzenetet.
››Hangposta meghallgatása
Ha beállította, hogy a nem fogadott hívásokat a rendszer
átirányítsa a hangposta-kiszolgálóra, nem fogadott hívás esetén
a hívó fél hangüzenetet hagyhat. A hangpostafiók elérése és a
hangüzenetek meghallgatása:
32 Fényképezés és videó felvétele
a Telefon → Bill.-zet lehetőséget, majd érintse meg hosszan
az 1 gombot.
A hangposta-kiszolgálót csak úgy tudja elérni, ha
előbb menti a kiszolgáló telefonszámát. A számot a
szolgáltatótól tudhatjuk meg.
Fényképezés és videó
felvétele
Ismerje meg, hogyan készíthet fényképeket és videókat
utazás közben. További tudnivalókért lásd a használati utasítás
Fényképező című szakaszát. A fényképezőgép használatához
előbb memóriakártyát kell a telefonba helyeznie.
››Fényképezés
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
Szám
1
2
Fényképezési mód megváltoztatása.
7
3
Téma megváltoztatása.
8
4
A fényerő beállítása; Válassza a + lehetőséget
az érték növeléséhez vagy a – ikont a
csökkentéséhez.
5
Fényképezőgép beállításainak módosítása.
6
Váltás videokamerára.
válassza a Kamera lehetőséget.
2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket
balra.
3 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges
beállításokat.
1
2
3
4
5
Művelet
A fényképezőgép állapotának és
beállításainak ellenőrzése.
• : Felbontás
• : Fénymérő típusa
•
: A készíthető fényképek
száma (a rendelkezésre álló memória
függvényében)
• : Tárolóhely
6
Fényképezés és videó felvétele
33
Szám
Művelet
7
Fényképezés.
8
Az utoljára készített fénykép megtekintése.
4 Nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez nyomja meg a
5
hangerőszabályzó gombot.
ikont a fénykép elkészítéséhez.
Válassza a
A készülék automatikusan menti a fényképet.
››Videó felvétele
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
4 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges
beállításokat.
1
2
balra.
3 A
ikont kiválasztva váltson át videokamera üzemmódba.
34 Fényképezés és videó felvétele
6
3
4
Szám
válassza a Kamera lehetőséget.
2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket
5
1
7
Művelet
A kamera állapotának és beállításainak
ellenőrzése.
• : Felbontás
•
: Felvehető videó maximális
hossza (a rendelkezésre álló memória
függvényében)
• : Tárolóhely
Szám
Művelet
3
A felvételi mód módosítása (multimédiás
üzenethez való csatoláshoz vagy normál
mentéshez).
Fényerő beállítása; a + ikonnal növelheti, a –
ikonnal pedig csökkentheti a fényerőt.
4
Videokamera beállításainak módosítása.
5
Váltás fényképezőgépre.
6
Videofelvétel készítése.
7
Az utoljára rögzített megtekintése.
2
5 Nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez nyomja meg a
hangerőszabályzó gombot.
6 A felvételt a elem kiválasztásával indíthatja el.
7 A felvétel leállításához válassza a ikont.
Fényképek és videók
megtekintése
Ismerje meg, hogyan tekintheti meg az elkészített képeket és
videókat. További tudnivalókért lásd a használati utasítás Galéria
című szakaszát.
››Fényképek megtekintése
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Galéria lehetőséget.
2 Válasszon egy mappát.
3 A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a
képernyő jobb felső részén a
vagy a
ikont.
4 Válasszon ki egy megtekintendő fényképet (amelynél nem
látható ikon).
A készülék automatikusan menti a videót.
Fényképek és videók megtekintése
35
››Videofelvétel lejátszása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Galéria lehetőséget.
2 Válasszon ki egy megtekintendő videót (amelynél a
látható).
ikon
3 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket
balra.
4 A lejátszást a virtuális gombokkal vezérelheti.
Zenehallgatás
Ismerje meg, hogyan játszhat le zenefájlokat, és hogyan hozhat
létre a kedvenc zeneszámait tartalmazó lejátszási listát. További
tudnivalókért lásd a használati utasítás "Zene" című szakaszát.
36 Zenehallgatás
››Zenefájlok felvétele a készülékre
Először másoljon fájlokat a készülékre vagy a memóriakártyára:
• Letöltés a vezeték nélküli hálózatról.
• Letöltés számítógépről a külön beszerezhető Samsung Kies
program segítségével.
• Fogadás Bluetooth kapcsolaton keresztül.
• Másolás memóriakártyára.
››Zenelejátszás
A zenefájlok készülékre vagy a memóriakártyára történt átvitele
után:
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Zenék lehetőséget.
2 Válasszon zenekategóriát → zenefájlt.
3 Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:
4
5
6
1
2
3
Szám
7
6
7
Művelet
Ismétlési mód kiválasztása (kikapcsolva, egy
fájl ismételt lejátszása vagy az összes fájl
ismétlése).
Ugrás a következő videóra. Előrefelé keresés
a fájlban (hosszan megérintve).
››Lejátszási lista létrehozása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Zenék lehetőséget.
Művelet
2
Lejátszás szüneteltetése. A lejátszás
folytatásához válassza a ikont.
Ugrás az előző zeneszámra. Visszafelé keresés
a fájlban (hosszan megérintve).
3
A fájl adott pontjára állás a csúszkát húzva.
4
A lejátszási lista megnyitása.
5
Véletlen lejátszási sorrend bekapcsolása.
1
Szám
2 Válasszon egy kategóriát → válasszon egy zenefájlt.
3 Nyomja meg a [ ] gombot → válassza a Lejátszási listára
→ Új lehetőséget.
4 Adjon nevet az új lejátszási listának, majd válassza a Ment
lehetőséget.
5 Ha további zenefájlokat szeretne felvenni a lejátszási listára,
játsszon le egy fájlt, és nyomja meg a [ ] gombot, majd
válassza a → Lejátszási listára lehetőséget, végül → válassza
ki az új lejátszási listát.
Zenehallgatás
37
››Rádióhallgatás
4 A rádió kezeléséhez a következő gombokat használhatja:
Ismerje meg, hogyan hallgathatja az FM rádiót. További
tudnivalókért lásd a használati utasítás FM rádió című szakaszát.
1
6
2
7
3
4
5
3
4
1 Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a
készülékhez.
2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza az FM Rádió lehetőséget.
3 Az FM rádió bekapcsolásához válassza a
ikont.
Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a
frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.
Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM rádiót, a
készülék felhívja a figyelmet az automatikus hangolás
lehetőségére.
Szám
38 Zenehallgatás
Művelet
2
Hangkimenet módosítása (fülhallgató vagy
a készülék hangszórója).
FM rádió kikapcsolása. A rádió
bekapcsolásához válassza a ikont.
3
A frekvencia 0,1 MHz-cel történő módosítása.
4
Fogható rádióállomás keresése.
1
Szám
Művelet
5
Az éppen hallgatott rádióállomás felvétele a
kedvencek listájára.
6
Hangerő beállítása.
7
FM rádió beállítása az állomások automatikus
újrahangolására, ha gyenge a rádióadó jele.
››Weblapok böngészése
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
a beállított kezdőlap megnyitásához válassza a Internet
lehetőséget.
2 A weblapokon a következő gombokkal mozoghat:
1
2
Csatlakozás az
internetre
Ismerje meg, hogyan csatlakozhat az internetre, és hogyan
böngészheti a weblapokat. További tudnivalókért lásd a
használati utasítás "Böngésző" című szakaszát.
Szám
1
Művelet
A megnyitni kívánt weblap internetes
címének beírása.
Csatlakozás az internetre
39
Szám
2
Művelet
A mentett könyvjelzők, a gyakran látogatott
weblapok és az utóbbi időszak internetes
előzményeinek megtekintése.
››Kedvenc weblapok megjelölése
könyvjelzővel
Ha ismeri a weblap internetes címét (URL), manuálisan is felvehet
hozzá könyvjelzőt. Könyvjelző felvétele:
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Internet lehetőséget.
2 Válassza a → Könyvjelzők lehetőséget.
3 Válassza a Hozzáad lehetőséget, vagy nyomja meg a
[ ] gombot → és válassza a Legutóbbi oldal felvétele a
könyvjelzők közé lehetőséget.
4 Írja be a weblap címét és az internetes címet (URL).
5 Válassza az OK lehetőséget.
40 Alkalmazások letöltése az Android Market webhelyről
Alkalmazások letöltése
az Android Market
webhelyről
Az Android platform segítségével a telefon funkciói további
alkalmazások telepítésével bővíthetők. Az Android Market
webhelyen egyszerűen és gyorsan vásárolhat játékokat és
mobiltelefonos alkalmazásokat.
• Ez a funkció nem minden országban és nem minden
szolgáltatónál érhető el.
• A készülék a belső memóriába menti a letöltött
alkalmazások felhasználói fájljait.
››Alkalmazás telepítése
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Market lehetőséget.
Fájlok letöltése az
internetről
2 Amikor megjelennek a használati feltételek, válassza az
Accept lehetőséget.
3 Válasszon kategóriát → válasszon egy elemet.
4 Válassza az Install (ingyenes alkalmazások esetén) vagy a
Buy lehetőséget.
Ha a Install lehetőséget választotta, az azonnali letöltéshez
válassza az OK lehetőséget.
Ha a Buy lehetőséget választja, meg kell adnia hitelkártyája
adatait. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
››Alkalmazás eltávolítása
1 Az Android Market kezdőképernyőjén nyomja meg a [
gombot → válassza a Downloads lehetőséget.
2 Jelölje ki a törölni kívánt elemet.
3 Válassza az Uninstall → OK lehetőséget.
]
Amikor fájlokat vagy webes alkalmazásokat tölt le az internetről,
a készülék a memóriakártyára menti azokat.
Az internetről letöltött fájlok vírusokat tartalmazhatnak,
amelyek károsíthatják a készüléket. Ennek kockázatát
úgy csökkentheti, ha csak megbízható forrásokból tölt
le fájlokat.
Egyes médiafájlok digitális tartalomvédelemmel
(Digital Rights Management) védik a szerzői jogokat. Ez
a védelem megakadályozhatja egyes fájlok letöltését,
másolását, módosítását vagy elküldését.
Fájlok letöltése az internetről
41
Fájlok letöltése az internetről:
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Internet lehetőséget.
2 Keressen egy fájlt vagy alkalmazást, és töltse le.
Ha nem az Android Market webhelyről letöltött alkalmazásokat
telepít, a Beállítások → Alkalmazások → Ismeretlen források
lehetőséget kell választania.
Csatlakoztatás
számítógéphez
Ismerje meg, hogyan csatlakoztathatja a telefont számítógéphez,
és használhatja a Samsung Kies programot, és hogyan
használhatja a telefont háttértárként. További tudnivalókért
lásd a használati utasítás Csatlakoztatás számítógéphez című
szakaszát.
42 Csatlakoztatás számítógéphez
››Csatlakoztatás a Samsung Kies program
segítségével
Ellenőrizze, hogy a Samsung Kies program telepítve van-e a
számítógépre. A programot letöltheti a Samsung webhelyéről
(www.samsungmobile.com).
1 A külön beszerezhető számítógépes adatkábellel kösse össze
a készülék többfunkciós csatlakozóját a számítógéppel.
2 Válassza a KIES → OK lehetőséget.
3 Indítsa el a Samsung Kies programot, és másoljon adatokat
és fájlokat a számítógépről a telefonra vagy fordítva. További
tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.
››Csatlakoztatás háttértárként
A készüléket cserélhető eszközként is csatlakoztathatja a
számítógéphez, és így elérheti annak fájlmappáját. Ha a
készülékben memóriakártya található, az azon lévő fájlmappát is
elérheti, és a készüléket memóriakártya-olvasóként használhatja.
A memóriakártya fájlmappája cserélhető eszközként fog
megjelenni, a belső memóriától elkülönítve.
1 Ha memóriakártyára vagy arról kíván átmásolni fájlokat,
helyezze a memóriakártyát a készülékbe.
2 A külön beszerezhető számítógépes adatkábellel kösse össze
a készülék többfunkciós csatlakozóját a számítógéppel.
3 Válassza a Csak UMS mód → OK lehetőséget.
4 A csatlakoztatást követően válassza az USB tároló
csatlakoztatása lehetőséget.
5 Nyissa meg a fájlokat tartalmazó mappát.
6 Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.
7 Ha végzett, akkor válassza a Kikapcsolás lehetőséget.
A készülék számítógépről történő leválasztásához
kattintson a Windows-rendszertálcán az USB-eszközök
ikonjára, majd válassza a háttértár biztonságos
leválasztására szolgáló menüpontot. Ezt követően húzza
ki a számítógépes adatkábelt a számítógépből. Ha nem
így jár el, elveszítheti a memóriakártyán tárolt adatokat,
vagy megsérülhet a memóriakártya.
A Bluetooth használata
Ismerje meg, hogyan csatlakoztathatja a telefont más
készülékekhez a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás
segítségével, és oszthat meg fájlokat, vagy vezérelheti a telefont
kézhasználat nélkül. További tudnivalókért lásd a használati
utasítás Bluetooth című szakaszát.
››A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás
bekapcsolása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Beállítások → Vezeték nélküli és hálózati →
Bluetooth-beállítások lehetőséget.
2 A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolásához
válassza a Bluetooth lehetőséget.
A Bluetooth használata
43
››Bluetooth-kompatibilis készülékek keresése
A Wi-Fi használata
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
Ismerje meg, hogyan csatlakoztathatja a készüléket a vezeték
nélküli hálózathoz (WLAN) az internet vagy más hálózati
eszközök elérése érdekében. További tudnivalókért lásd a
használati utasítás Wi-Fi című szakaszát.
és párosítása
válassza a Beállítások → Vezeték nélküli és hálózati →
Bluetooth-beállítások → Eszközök keresése lehetőséget.
2 Válasszunk egy eszközt.
3 Írja be a vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját
vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN-kódját,
majd válassza az OK lehetőséget. Másik lehetőség: a készülék
és a másik eszköz PIN-kódjának egyeztetéséhez válassza az
Elfogad lehetőséget.
Amikor a másik készülék tulajdonosa is beírja ugyanezt a PINkódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a párosítás.
Ha a párosítás sikerült, a készülék automatikusan megkeresi
az elérhető szolgáltatásokat.
Bizonyos eszközök, például a fülhallgatók és az autós
kihangosító készletek, rögzített Bluetooth PIN-kóddal
lehetnek ellátva, ami lehet például a 0000. Ha annak az
eszköznek, amelyhez kapcsolódni kíván, van PIN-kódja,
azt írja be.
44 A Wi-Fi használata
A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és
az összes európai országban való használatra készült.
A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül
használható, de Franciaországban kültéren tilos a
használata.
››A WLAN funkció bekapcsolása
Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Beállítások → Vezeték nélküli és hálózati →
Wi-Fi-beállítások → Wi-Fi lehetőséget.
A háttérben működő aktív WLAN fogyasztja az
akkumulátor energiáját. Az akkumulátor kímélése
érdekében csak szükség esetén kapcsolja be a WLAN
funkciót.
››WLAN-hálózat keresése és csatlakozás
hozzá
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Beállítások → Vezeték nélküli és hálózati →
Wi-Fi-beállítások lehetőséget.
A készülék automatikusan megkeresi az elérhető WLAN(vezeték nélküli) hálózatokat.
2 Válasszon hálózatot a Wi-Fi-hálózatok elemcsoportban.
3 Írja be a hálózati jelszót (ha szükséges).
4 Válassza a Kapcsolódik lehetőséget.
A Wi-Fi használata
45
Biztonsági
rendszabályok
A személyi sérülések és a készülék károsodásának elkerülése érdekében a
készülék használatbavétele előtt olvassa el az összes alábbi információt.
Figyelmeztetés: Előzze meg az áramütést, a tüzet
és a robbanást
Ne használjon sérült tápkábelt, tápcsatlakozó dugót vagy
kilazult csatlakozóaljzatot
Ne érjen a tápkábelhez nedves kézzel, és ne a kábelnél fogva
húzza ki a töltőt
Ne törje meg és ne sértse meg a tápkábelt
Ne használja a készüléket töltés közben, és ne érjen hozzá
nedves kézzel
Ne zárja rövidre a töltőt vagy az akkumulátort
46 Biztonsági rendszabályok
Ne ejtse le és ne üsse neki semminek a töltőt vagy az
akkumulátort
Ne töltse a készüléket a gyártó által jóvá nem hagyott töltővel
Vihar közben ne használja a készüléket
A készülék meghibásodhat és megnőhet az áramütés veszélye.
Ne használjon sérült vagy szivárgó lítiumion (Li-ion)
akkumulátort
A lítiumion akkumulátorok biztonságos ártalmatlanításával kapcsolatban kérje a
legközelebbi márkaszerviz segítségét.
Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és
ártalmatlanítsa
• Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a
készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok
és töltők használata súlyos sérüléseket vagy a készülék súlyos károsodását
okozhatják.
• Az akkumulátorokat és a készülékeket soha ne dobja tűzbe. A használt
akkumulátorok és készülékek ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.
• Soha ne helyezzen akkumulátorokat vagy készülékeket hőtermelő
eszközökbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy azok
felületére. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
• Ne törje össze és ne szúrja ki az akkumulátort! Ne tegye ki az akkumulátort
erős külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot és ezáltal túlhevülést
okozhat.
Védje a készüléket, az akkumulátorokat és a töltőket a
sérülésektől
• Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátorokat túl magas hőnek vagy túl
alacsony hőmérsékletnek.
• A szélsőséges hőmérsékletek a készülék deformálódását okozhatják, és
csökkenthetik az akkumulátorok töltési kapacitását, illetve a készülék és az
akkumulátorok élettartamát.
• Ügyeljen rá, hogy az akkumulátorok ne érintkezzenek fémtárgyakkal, mivel
így rövidzár jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ami az
akkumulátorok átmeneti vagy tartós sérülését okozhatja.
• Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.
Figyelem: Ha valamilyen korlátozás alá eső
területen használja a készüléket, tartsa be a
figyelmeztetésekben leírtakat és a biztonsági
előírásokat
Ahol tilos mobiltelefont használni, kapcsolja ki a készüléket
Mindenütt tartson be a mobil eszközök használatára vonatkozó minden
korlátozó előírást.
Ne használja a készüléket más elektronikus eszközök
közelében
A legtöbb elektronikus eszköz rádiófrekvenciás jeleket használ. A készülék
emiatt zavarhat más elektronikus eszközöket.
Na használja a készüléket szívritmusszabályzó (pacemaker)
közelében
• Kerülje a készülék használatát szívritmusszabályzóktól mért 15 cm-es
távolságon belül, mert a készülék zavarhatja annak működését.
• Ha mindenképp használnia kell a készüléket, tartsa 15 cm-nél távolabb a
szívritmusszabályzótól.
• A szívritmusszabályzóval való interferencia minimálisra való csökkentése
érdekében tartsa a készüléket testének a szívritmusszabályzóval ellentétes
oldalán.
Ne használja a készüléket kórházban és olyan orvosi eszközök
közelében, amelyeket zavarhatnak a rádiófrekvenciás jelek
Ha saját maga használ valamilyen orvosi eszközt, kérdezze meg annak gyártóját,
hogy milyen hatása van az eszközre a rádiófrekvenciás jeleknek.
Biztonsági rendszabályok
47
Ha hallókészüléket használ, kérdezze meg annak gyártóját,
hogy milyen hatása van a készülékre a rádiófrekvenciás
jeleknek
Egyes hallókészülékek működését zavarhatják a készülék rádiófrekvenciás jelei.
A készülék biztonságos használatával kapcsolatban érdeklődjön a hallókészülék
gyártójától.
Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket
• Robbanásveszélyes környezetben ne az akkumulátort vegye ki, hanem
kapcsolja ki a készüléket.
• Robbanásveszélyes környezetben mindig tartsa be az előírásokat,
utasításokat és a jelzéseket.
• Ne használja a készüléket üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve
üzemanyagok, vegyszerek közelében vagy robbanásveszélyes környezetben.
• Ne tároljon és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel,
illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy
robbanásveszélyes anyagokat.
Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket
Repülőgépen tilos mobiltelefont használni. A készülék zavarhatja a repülőgép
elektronikus navigációs műszereit.
48 Biztonsági rendszabályok
A készülék rádiófrekvenciás jelei a gépjárművek elektronikus
berendezéseinek hibás működését okozhatják
A készülék rádiófrekvenciás jelei az autók elektronikus berendezéseinek hibás
működését okozhatják. A további tudnivalókkal kapcsolatban érdeklődjön a
készülék gyártójától.
Járművezetés közben mindig tartsa be a mobil
eszközökre vonatkozó összes figyelmeztetést és
biztonsági előírást
Járművezetés közben a jármű biztonságos vezetése a legfontosabb feladata.
Vezetés közben soha ne használjon mobil eszközt, ha azt a törvény tiltja. Saját
és mások biztonsága érdekében járjon el a józan ész szellemében, és vegye
figyelembe a következő tanácsokat:
• Használjon kihangosítót vagy mikrofonos fülhallgatót.
• Ismerje meg alaposan a készülék funkcióit és kényelmi szolgáltatásait, például
a gyorstárcsázási és újratárcsázási funkciókat. Ezek a funkciók segítenek
csökkenteni a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához szükséges időt.
• A készüléket tartsa mindig könnyen elérhető helyen. Fontos, hogy a vezeték
nélküli készüléket úgy tudja elérni, hogy közben ne kelljen levennie a szemét
az útról. Ha a hívás alkalmatlan pillanatban érkezik, hagyja, hogy a hangposta
fogadja.
• Tudassa a hívó féllel, hogy épp járművet vezet. Sűrű forgalomban és veszélyes
időjárási körülmények között fejezze be a beszélgetést. Az eső, a havas eső, a
hó, a jég és a nagy forgalom mindig veszélyforrást jelent.
• Vezetés közben soha ne jegyzeteljen, és ne keressen telefonszámot a
készülék telefonkönyvében. A jegyzetek készítése és a telefonszámok
közötti keresgélés eltereli a figyelmét az elsődleges feladatról, a biztonságos
vezetésről.
• Tárcsázzon ésszerűen, és mérje fel a forgalmi helyzetet. Csak álló helyzetben,
illetve a forgalomba való bekapcsolódás előtt kezdeményezzen hívást.
Telefonbeszélgetéseit próbálja olyan időpontra tervezni, amikor nem vezet.
Ha mégis vezetés közben kell telefonhívást kezdeményeznie, egyszerre csak
egy-két számjegyet üssön be, majd pillantson az útra és a visszapillantó
tükrökbe, és csak utána folytassa a telefonszám beírását.
• Ne folytasson olyan telefonbeszélgetést, amely feszültséget vagy
heves indulatokat válthat ki, és ezáltal elvonja a figyelmét a vezetésről.
Beszélgetőpartnerével mindig tudassa, hogy éppen vezet, és fejezze be az
olyan beszélgetéseket, amelyek esetleg elterelhetik a figyelmét a vezetésről.
• Használja a készüléket segélykérésre. Tűz vagy közúti baleset esetén, valamint
egészségügyi szükséghelyzetben tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
• Használja a készüléket mások megsegítésére. Autóbaleset, folyamatban lévő
bűncselekmény vagy emberéleteket veszélyeztető súlyos vészhelyzet esetén
tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
• Szükség esetén hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális
segélyszolgálatot. Ha veszélyhelyzetet nem okozó elakadt járművet, sérült
forgalomirányító lámpát, sérüléssel valószínűleg nem járó kisebb közúti
balesetet vagy feltehetően lopott járművet lát, hívja az autómentő szolgálatot
vagy más speciális segélyszolgálatot.
A mobil eszköz helyes használata és
karbantartása
Tartsa szárazon a készüléket
• A nedvesség és bármiilyen folyadék károsíthatja a készülék alkatrészeit és
elektronikus áramköreit.
• Ha a készülék nedves, vegye ki belőle az akkumulátort a készülék
bekapcsolása nélkül. Törölje szárazra a készüléket törölközővel, és vigye
szervizbe.
• A folyadékok megváltoztatják a készülék belsejében lévő, nedvesség okozta
károsodást jelző címke színét. A készülék vízkárosodása hatására a gyártói
jótállás érvényét vesztheti.
Ne használja a készüléket poros, koszos környezetben
A por a készülék hibás működését okozhatja.
Ne tárolja a készüléket lejtős felületen
Ha a készülék leesik, megsérülhet.
Biztonsági rendszabályok
49
Ne tárolja a készüléket forró vagy túl hideg helyeken. A
készüléket a –20 °C és 50 °C közötti hőmérséklet-tartományban
használja
Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró
konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében
vagy közelében
elérheti a 80 °C-ot is.
• Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős napfényen (például autó
szélvédője alatt).
• Az akkumulátort 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten tárolja.
Ne ejtse le a készüléket, és ne üsse neki semminek
• A készülék felrobbanhat, ha zárt járműben hagyja, mert ott a hőmérséklet
Ne tartsa a készüléket fémtárgyak, például pénzérmék, kulcsok
vagy nyakláncok közelében
• A készülék deformálódhat, vagy működési hibák léphetnek fel.
• Ha az akkumulátor érintkezőihez fémtárgyak érnek, tűz keletkezhet.
Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében
• Mágneses térben a készülék működési hibákat produkálhat, illetve az
akkumulátor lemerülhet.
• A mágneses tér megrongálhatja a mágnescsíkos kártyákat, például a
bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és beszállókártyákat.
• Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja a
készüléket huzamosabb ideig mágneses térben.
50 Biztonsági rendszabályok
• Az akkumulátor szivároghat.
• A készülék túlhevülhet és tüzet okozhat.
• A készülék kijelzője megsérülhet.
• Ha a készülék meghajlik vagy deformálódik, megsérülhet, vagy egyes részei
hibásan működhetnek.
Ne használjon vakut emberek vagy állatok szeme közelében
A szemhez túl közeli vakuhasználat átmeneti látáscsökkenést vagy szemsérülést
okozhat.
Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát
• Ne töltse az akkumulátort egy hétnél hosszabb ideig, mert a túltöltés
csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
• Idővel a nem használt akkumulátor is lemerül, és használat előtt újratöltést
igényel.
• Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
• Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.
Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort, töltőt,
tartozékokat és kiegészítőket használjon
Óvja a hallását
• Ha túl sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat, romolhat a
• Általános akkumulátorok és töltők használata csökkentheti a készülék
hallása.
• A nagy hangerejű hangok vezetés közbeni hallgatása
élettartamát, és a készülék hibás működését okozhatja.
• A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó biztonságáért, ha az nem a
Samsung által jóváhagyott tartozékokat vagy kiegészítőket használ.
elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet.
• Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a hangforráshoz, mindig
tekerje le a hangerőt, és csak a beszélgetés vagy a zene
hallgatásához szükséges minimális hangerőt használja.
Ne harapdálja és ne szopogassa a készüléket vagy az
akkumulátort
• Ha mégis így tenne, az a készülék sérülését vagy felrobbanását okozhatja.
• Ha gyerekek használják a készüléket, gondoskodjon róla, hogy
rendeltetésszerűen tegyék.
Amikor beszél a készüléken:
• Tartsa a készüléket függőlegesen, mint a hagyományos telefonok kagylóját.
• Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.
• Ne érjen a készülék belső antennájához. Ha hozzáér az antennához, romolhat
a hívás minősége, vagy a készülék a szükségesnél erősebb rádiófrekvenciás
jeleket sugározhat.
• Telefonálás közben tartsa a készüléket lazán, a gombokat lágyan nyomja
meg, használja a gombnyomások számát csökkentő speciális szolgáltatásokat
(például sablonok és prediktív szövegbevitel), és gyakran tartson szüneteket.
Amikor gyaloglás vagy egyéb mozgás közben használja a
készüléket, legyen körültekintő
Mindig figyeljen oda, mi zajlik a környezetében, hogy ne okozzon sérülést
másoknak vagy saját magának.
Ne hordja a készüléket a farzsebében vagy a derekára akasztva
Ha elesik, megsérülhet Ön és a készülék is.
Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyénileg a
készüléket
• A gyártói jótállás mindenféle módosítás esetén érvényét vesztheti. Ha
javításra van szükség, vigye a készüléket Samsung-szervizbe.
• Ne szerelje szét és ne szúrja ki az akkumulátort, mert az robbanást vagy tüzet
okozhat.
Biztonsági rendszabályok
51
Ne fesse be a készüléket
A festék eltömítheti a készülék mozgó alkatrészeit, ami gátolhatja a megfelelő
működést. Ha allergiás a készülék festékére vagy fém alkatrészeire, hagyjon fel a
készülék használatával, és forduljon orvoshoz.
A készülék tisztítása:
• Törölje le a készüléket vagy a töltőt törölközővel vagy radírral.
• Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit vattával vagy törölközővel.
• Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket.
Ha a kijelző törött vagy repedt, ne használja a készüléket
A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Javításra vigye a
készüléket Samsung-szervizbe.
Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül
más célra
Nyilvános helyeken ne zavarjon másokat a telefonálásával
Ne engedje, hogy gyerekek használják a készüléket
A készülék nem játékszer. Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak vele, mert
sérülést okozhatnak maguknak vagy másoknak, megrongálhatják a készüléket,
vagy hívásokat kezdeményezhetnek, ami növeli a kiadásait.
52 Biztonsági rendszabályok
A mobil készülékeket és a hozzájuk tartozó eszközöket
gondosan szerelje be
• Gondoskodjon róla, hogy a mobil készülékek és a hozzájuk tartozó eszközök
biztonságosan legyenek beszerelve a járműbe.
• Ügyeljen arra, hogy ne helyezze a készüléket a légzsák felfúvódási területére
vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök a
légzsákok hirtelen felfúvódásakor súlyos sérüléseket okozhatnak.
A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa
Ha a javítást nem szakember végzi, az a készülék károsodásával és a gyári jótállás
elvesztésével járhat.
A SIM-kártyákat és a memóriakártyákat óvatosan kezelje
• Adattovábbítás, illetve -fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mert ez
adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.
• Óvja a kártyákat az erős ütésektől, a statikus elektromosságtól és az egyéb
berendezésekből származó elektromos zajtól.
• Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit kézzel vagy fémtárgyakkal. Ha
szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.
Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét
Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között nem lehet
segélyhívást kezdeményezni a készülékről. Mielőtt távoli vagy kevésbé fejlett
területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának más módját.
SAR- (Specific Absorption Rate, fajlagos
energiaelnyelési érték) tanúsítási információk
A készülék megfelel az Európai Unió (EU) rádió- és távközlési berendezések
által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó
szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobil eszközök forgalmazását,
amelyek túllépik a megengedett 2,0 watt/kilogrammos energiaelnyelési szintet
(más néven fajlagos energiaelnyelési értéket, angol rövidítéssel SAR – Specific
Absorption Rate).
A tesztek során a típusnál mért legnagyobb SAR-érték 0,375 W/kg volt. Normál
használat közben a SAR tényleges értéke ennél valószínűleg sokkal alacsonyabb
lesz, mert a készüléket úgy tervezték, hogy jeladáskor csak a legközelebbi
bázisállomás eléréséhez szükséges energiát bocsássa ki. A készülék az adásszint
lehetőség szerinti automatikus csökkentésével mérsékli a rádiófrekvenciás
energiának való általános kitettséget.
A kézikönyv hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy a
készülék megfelel a rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó európai
(R&TTE) előírásoknak. A SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további
tudnivalókért keresse fel a Samsung webhelyét.
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban,
ahol szelektív hulladékkezelés működik)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra
utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus
tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a
háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba
helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében
ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen
gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható
újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati
szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el
az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos
újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg
az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az
egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
Biztonsági rendszabályok
53
A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő
ártalmatlanítása
(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó
rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő
jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket
nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol
szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy
az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet
meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz.
Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt
jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának
ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi
hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.
Jogi nyilatkozat
Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek
tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb
szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások
kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára állnak rendelkezésre.
Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a
szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni.
54 Biztonsági rendszabályok
Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa
vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és
bármilyen médián keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat
vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni,
közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni, kihasználni
vagy terjeszteni.
„HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
AZ ADOTT ÁLLAPOTUKBAN HASZNÁLHATÓK. A SAMSUNG NEM FELEL
AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBÓL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS
SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A SAMSUNG
KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMILYEN BENNE FOGLALT JÓTÁLLÁS FELELŐSSÉGÉT,
BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKRE: KERESKEDELEMRE
VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ
ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA
A KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL ELÉRT TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK
PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT
VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT,BELEÉRTVE A
GONDATLANSÁGOT, NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM A SZERZŐDÉSSEL
KAPCSOLATBAN, SEM AZON KÍVÜL, SEMMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT,
VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, ÜGYVÉDI
DÍJAKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY BÁRMIFÉLE
TARTALOMRA VAGY SZOLGÁLTATÁSRA VEZETHETŐ VISSZA, AKÁR EZEKKEL
KAPCSOLATOS, VAGY EZEKBEN TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK OKÁN, AKÁR
EZEK ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED,
MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT.”
Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy
megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy
bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető
marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és
továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak
nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung
kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az
eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására
vagy felfüggesztésére vonatkozóan.
A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz
és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében. A
tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igénnyel
közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.
Biztonsági rendszabályok
55
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)
Mi,
SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.
Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent
megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK
irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az
alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK
(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)
1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37.
Cg.01-10-041285
(székhelye és a cégbejegyzés száma)
egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,
Azonosító jel: 0168
GT-I5510 mobiltelefon
(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)
Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea
A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.
E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:
(termék eredete, a gyártó neve, címe)
amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő
végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/ 2004 (IV.31.) IHM rendelet
3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési),
villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó
szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:
EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V3.2.1 (2007-05)
EN 301 908-2 V3.2.1 (2007-05), EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)
EN 60950-1:2006 + A11:2009, EN50332-1:2000, EN50332-2:2003
EN 301 489-1 V1.6.1 (2005), EN 301 489-1 V1.8.1 (2008)
EN 301 489-7 V1.3.1 (2005), EN 301 489-17 V2.1.1 (2009),
EN 301 489-24 V1.4.1 (2007)
EN 50360: 2001, EN 62209-1: 2006
(távközlési)
(biztonsági)
(EMC)
(SAR)
(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
Budapest, 2010. november 3.
David Suh / Manager
A nyilatkozattétel helye és kelte A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása
Cégszerű aláírás
A készülék működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben az útmutatóban leírtaktól a készüléken telepített szoftvertől és a
szolgáltatótól függően.
www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-32388A
Hungarian. 11/2010. Rev. 1.0
Download PDF

advertising