Samsung | GT-I5510 | Samsung GT-I5510 Felhasználói kézikönyv

GT-I5510
Felhasználói kézikönyv
A kézikönyv használata
Köszönjük, hogy ezt a Samsung mobiltelefont vásárolta meg.
A készülék a Samsung kiemelkedő technológiájára és magas
követelményeire épül, így minőségi mobilkommunikációt és
szórakozást nyújt.
Ez a használati utasítás segít Önnek a készülék funkcióinak és
szolgáltatásainak megismerésében.
Fontos tudnivalók
• A biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében
olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és az összes biztonsági
figyelmeztetést, mielőtt a készüléket használatba venné.
• Az útmutatóban található leírások a készülék alapértelmezett
beállításain alapulnak.
• A használati utasításban szereplő képek és képernyőképek az
adott termék esetében eltérhetnek.
2
A kézikönyv használata
• A használati utasításban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve
a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés
nélkül megváltozhatnak. A használati utasítás legújabb
verzióját a www.samsung.com webhelyről töltheti le.
• Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások
készülékenként, szoftverenként és szolgáltatónként
változhatnak.
• A használati utasítás formátuma és elkészítési módja az
Android operációs rendszereken alapul, és a felhasználó által
használt operációs rendszertől függően változhat.
• Az alkalmazások és funkcióik országonként, régiónként és
hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal
felelősséget a külső cégek által készített alkalmazások okozta
teljesítményproblémákért.
• A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó által elvégzett
beállításjegyzék-módosítások miatti kompatibilitási és
teljesítményproblémákért.
• A mobil eszköz szoftverfrissítéseit a www.samsung.com
webhelyről töltheti le.
• A készülék által biztosított hangforrások, háttérképek és
képek engedélye korlátozott használatra szól a Samsung és a
megfelelő tulajdonosok közötti megállapodások értelmében.
Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú
felhasználása sérti a szerzői jogokat. A Samsung nem felelős a
szerzői jogok ilyen jellegű, felhasználó általi megsértéséért.
• Az utasítást őrizze meg, hogy a jövőben is segítségül tudja
hívni.
Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és
kiegészítő információk
►
Lásd – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak,
például: ► old. 12 (jelentése: „lásd a 12. oldalon”).
→
Ezt követően – a beállítások vagy menük kiválasztási
sorrendjében következő lépés előtt álló jel, például:
Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza az Üzenetek → Új üzenet lehetőséget
(jelentése: előbb az Üzenetek, majd az Új üzenet
lehetőséget kell választani)
Az utasításban szereplő jelölések
Mielőtt hozzákezdene, ismerkedjen meg a kézikönyvben
használt ikonokkal:
Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a
figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését
okozhatják
[
]
Szögletes zárójel – a telefon gombjai; például:
[ ] (azaz a bekapcsoló-/lezáró gomb)
Vigyázat! – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet,
amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását
okozhatják.
A kézikönyv használata
3
Szerzői jog
Copyright © 2011 Samsung Electronics
Ezt a használati utasítást nemzetközi szerzői jogi törvények védik.
A Samsung előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati
utasítás egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető,
fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és
semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve
a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló
eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.
4
A kézikönyv használata
Védjegyek
• A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung
Electronics bejegyzett védjegye.
• Az Android logó, a Google Search™, a Google Maps™,
a Google Mail™, a YouTube™, az Android Market™, és a
Google Talk™ a Google, Inc védjegye.
• A
az SRS Labs, Inc. vállalat védjegye. A WOW HD
technológia felhasználása az SRS Labs, Inc. licensze alapján
történik.
• A Bluetooth® világszerte a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett
védjegye.
• A Wi-Fi®, a Wi-Fi CERTIFIED logó és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance
bejegyzett védjegye.
• Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő
tulajdonosok tulajdona.
A kézikönyv használata
5
Tartalom
Összeszerelés . .......................................... 10
Kicsomagolás ..........................................................
A SIM-kártya és az akkumulátor
behelyezése . ...........................................................
Az akkumulátor feltöltése . ..................................
A memóriakártya behelyezése ...........................
Csuklópánt felcsatolása . ......................................
10
11
13
15
17
Használatbavétel ..................................... 18
A készülék be- és kikapcsolása ........................... 18
Ismerkedés a készülékkel . ................................... 18
Az érintőképernyő használata ............................ 22
6
Tartalom
Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása,
illetve zárolásuk feloldása . ..................................
A készenléti képernyő ismertetése . ..................
Alkalmazások megnyitása ...................................
A készülék testreszabása .....................................
Szövegbevitel .........................................................
Alkalmazások letöltése az Android Market
webhelyről ...............................................................
Fájlok letöltése az internetről . ............................
Adatok szinkronizálása . .......................................
24
24
26
28
32
34
35
36
Kommunikáció ......................................... 38
Személyes adatok .................................... 67
Telefonálás ...............................................................
Üzenetek ..................................................................
Google Mail .............................................................
E-mail ........................................................................
Google Csevegő .....................................................
Social Hub ................................................................
Névjegyek ................................................................
Naptár .......................................................................
Jegyzet . ....................................................................
Hangrögzítő ............................................................
38
42
44
46
48
49
Szórakozás ................................................ 50
Kamera . ....................................................................
Galéria . .....................................................................
MP3-lejátszó ............................................................
FM-rádió ...................................................................
50
59
60
63
67
71
72
73
Internet . .................................................... 74
Böngésző . ................................................................
Térkép .......................................................................
Koordináták . ...........................................................
Helyek .......................................................................
Navigáció .................................................................
Google keresés .......................................................
Tartalom
74
77
80
80
81
81
7
YouTube . ..................................................................
Hírek és időjárás .....................................................
Samsung Apps ........................................................
Market . .....................................................................
82
83
84
84
Kapcsolati lehetőségek .......................... 85
Bluetooth .................................................................
Wi-Fi . .........................................................................
AllShare ....................................................................
Mobil hálózat megosztás .....................................
Számítógépes kapcsolatok . ................................
Virtuális magánhálózati (VPN)
csatlakozások ..........................................................
8
Tartalom
85
87
88
90
92
93
Eszközök .................................................... 95
Óra .............................................................................
Számológép ............................................................
Letöltések . ...............................................................
Fájlok .........................................................................
Feladatkezelő ..........................................................
Hangrögzítő ............................................................
95
96
96
97
97
98
Beállítások . ............................................... 99
A Beállítások menü megnyitása ......................... 99
Vez. nélküli és hálózatok ...................................... 99
Hívás ........................................................................ 100
Hang ........................................................................ 101
Kijelző ..................................................................... 102
Hely és biztonság ................................................. 102
Alkalmazások ........................................................ 104
Fiókok és szinkronizálás ..................................... 105
Védett adataim ..................................................... 105
Tárhely .................................................................... 105
Nyelv és billentyűzet ........................................... 105
Hangbe- és kimenet ............................................ 107
Kisegítő lehetőségek . ......................................... 108
Dátum és idő ......................................................... 108
A telefon névjegye . ............................................. 108
Hibakeresés ............................................ 109
Biztonsági rendszabályok .................... 115
Index ........................................................ 125
Tartalom
9
Összeszerelés
Kicsomagolás
Ellenőrizze a csomagban az alábbi elemeket:
• Mobiltelefon
• Akkumulátor
• Töltő
• Rövid kezelési útmutató
Kizárólag a Samsung által jóváhagyott tartozékokat
használjon. A feltört vagy nem jogtiszta szoftver hibás
működést vagy olyan meghibásodásokat okozhat,
amelyekre a gyártó jótállása nem érvényes.
10 Összeszerelés
• A készülékhez tartozó összetevők az Ön régiójában
rendelkezésre álló vagy a szolgáltatója által kínált
szoftvertől és tartozékoktól függően eltérőek lehetnek.
• További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától
vásárolhat.
• A telefon a mellékelt tartozékokkal nyújtja a legjobb
teljesítményt.
• Előfordulhat, hogy a külön beszerzett tartozékok nem
kompatibilisek a készülékkel.
A SIM-kártya és az akkumulátor
behelyezése
2 Vegye le a hátlapot.
Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM-kártyát
(Subscriber Identity Module, előfizetői azonosítómodul), amely
tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN-kódot (személyi
azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat.
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése:
1 Ha a készülék be van kapcsolva, nyomja meg hosszan a
[ ] gombot, majd a készülék kikapcsolásához válassza a
Kikapcsolás → OK gombot.
Ügyeljen, hogy a hátlap levételekor ne tegyen kárt a
körmében.
Összeszerelés 11
3 Ügyeljen rá, hogy a SIM-kártya aranyszínű érintkezői lefelé
nézzenek.
• A telefon nem hálózati szolgáltatásait és egyes menüit a
SIM-kártya behelyezése nélkül is használhatja.
• A SIM-kártya nyílásába ne helyezzen memóriakártyát.
12 Összeszerelés
4 Helyezze be az akkumulátort.
5 Tegye vissza a hátlapot.
Az akkumulátor feltöltése
A készülék használatbavétele előtt az akkumulátort fel kell
tölteni.
A telefon a mellékelt töltővel, illetve számítógépes adatkábellel
számítógéphez csatlakoztatva tölthető fel.
››Töltés a töltővel
1 Nyissa ki a többfunkciós csatlakozóaljzat fedelét.
2 Dugja a töltő kisebbik végét a többcélú csatlakozóaljzatba.
A készülékhez kizárólag a Samsung által jóváhagyott
töltőket és kábeleket használjon. A jóvá nem hagyott
töltők és kábelek az akkumulátor felrobbanását vagy a
telefon károsodását okozhatják.
Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék
figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony
töltöttségi szintet jelző üzenet. Az akkumulátorikon
ilyenkor üres, és piros színűre vált. Amikor az akkumulátor
teljesen lemerül, a készülék automatikusan kikapcsol. A
készülék további használatához töltse fel az akkumulátort.
A töltő nem megfelelő csatlakoztatása a készülék súlyos
károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat
miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.
Összeszerelés 13
3 Csatlakoztassa a töltő nagyobbik végét egy fali aljzatba.
• A telefont töltés közben is használhatja, ám ilyenkor
tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
• A készülék töltése közben az ingadozó áramellátás
miatt előfordulhat, hogy a készülék érintőképernyője
nem működik. Ebben az esetben húzza ki a töltőt a
készülékből.
• Töltés közben a telefon felforrósodhat. Ez normális
jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára
vagy teljesítményére.
• Ha a telefon nem töltődik megfelelően, vigye el a
készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.
4 Amikor a töltés befejeződött (az akkumulátorikon már nem
mozog), húzza ki a töltőt a készülékből és a fali aljzatból.
A töltő kihúzása előtt ne vegye ki az akkumulátort a
telefonból. Ha mégis így tesz, kárt tehet a telefonban.
Energiatakarékossági célból használaton kívül húzza ki a
hálózati töltőt a fali aljzatból, amikor nem használja azt.
A hálózati töltőn nincs bekapcsoló gomb, így a hálózati
áramellátás megszakításához ki kell húzni azt a fali
aljzatból. Használat közben a hálózati töltőt a fali aljzat
közelében kell tartani.
››Töltés számítógépes adatkábellel
Töltés előtt kapcsolja be a számítógépet.
1 Nyissa fel a készülék tetején található többcélú csatlakozó
fedelét.
14 Összeszerelés
2 Dugja be a számítógépes adatkábel egyik végét (micro-USB)
a többcélú aljzatba.
3 Dugja be a számítógépes adatkábel másik végét a
számítógép USB-portjába.
A számítógépes adatkábel típusától függően eltarthat
egy ideig, amíg a töltés megkezdődik.
4 Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve (az
akkumulátorikon már nem mozog), húzza ki a számítógépes
adatkábelt a telefonból, majd a számítógépből.
A memóriakártya behelyezése
További multimédiafájlok tárolásához memóriakártyát kell
behelyezni. A telefonba legfeljebb 32 GB kapacitású microSD™
vagy microSDHC™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya
gyártójától és típusától függően).
A Samsung a jóváhagyott iparági memóriakártyaszabványokat használja, de előfordulhat, hogy egyes
márkák nem kompatibilisek a telefonnal. A nem
kompatibilis memóriakártyák használata a telefon, a
memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését
okozhatja.
• A telefon a memóriakártyákon csak a FAT fájlrendszert
támogatja. Ha más fájlrendszerre formázott
memóriakártyát helyez a készülékbe, a telefon a kártya
újraformázását fogja kérni.
• Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a
memóriakártyák élettartamát.
• Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a
memóriakártya fájlmappái az /sdcard mappában
jelennek meg.
Összeszerelés 15
1 Vegye le a hátlapot.
2 A memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé helyezze
be.
››A memóriakártya eltávolítása
A biztonság érdekében eltávolítás előtt válassza le
memóriakártyát.
1 Készenléti állapotban válassza az Alkalmazások →
Beállítások → Tárhely → SD-kártya leválasztása → OK
lehetőséget.
3 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg a helyére
nem pattan.
4 Tegye vissza a hátlapot.
16 Összeszerelés
2 Vegye le a hátlapot.
3 Finoman nyomja meg a kártyát, hogy a rögzítése kioldjon.
4 Húzza ki a memóriakártyát a nyílásból.
5 Vegye ki a memóriakártyát.
6 Tegye vissza a hátlapot.
Adattovábbítás, illetve adatfogadás közben ne vegye ki
a kártyát, mivel ez adatvesztéssel, vagy a kártya, illetve a
készülék károsodásával járhat.
››A memóriakártya formázása
Ha számítógéppel formázta a memóriakártyát, előfordulhat,
hogy a telefon nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a
készülékben.
Készenléti állapotban válassza az Alkalmazások → Beállítások
→ Tárhely → SD-kártya leválasztása → OK → SD-kártya
formázása → SD-kártya formázása → Mindent töröl
lehetőséget.
A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági
másolatot a telefonon tárolt összes fontos adatról. A
gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre
nem vállal jótállást.
Csuklópánt felcsatolása
1 Vegye le a hátlapot.
2 Csúsztassa át a szíjat a nyíláson, és hurkolja át a kis
kiemelkedésen.
3 Tegye vissza a hátlapot.
Összeszerelés 17
Használatbavétel
A készülék be- és kikapcsolása
Ismerkedés a készülékkel
››A készülék elrendezése
Fülhöz helyezhető
hangszóró
A készülék bekapcsolása:
1 Nyomja meg hosszan a [ ] gombot.
2 A készülék első bekapcsolásakor kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat a készülék kezdeti beállításainak
megadásához.
A telefon kikapcsolásához nyomja meg hosszan a [ ] gombot,
majd válassza a Kikapcsolás → OK parancsot.
• Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték
nélküli eszközök használatát korlátozzák – például
repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a hivatalos
személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és
egyéb utasításokat.
• A készülék kizárólag nem hálózati szolgáltatásainak
használatához váltson át Repülő üzemmódra. Nyomja
meg hosszan a [ ] gombot, majd válassza a Repülő
üzemmód.
18 Használatbavétel
Közelítésérzékelő
Hangerő
gomb
Alfanumerikus
billentyűzet
Mikrofon
Érintőképernyő
Kezdőlap gomb
Vissza gomb
Menü gomb
››Gombok
Gomb
Fülhallgatócsatlakozó
Többfunkciós
csatlakozó
A fényképező hátsó
lencséje
Bekapcsoló-/
lezárógomb
Funkció
Bekapcsolás/
Lezárás
Menü
Hátsó fedél
Kezdőlap
Hangszóró
Belső antenna
A készülék bekapcsolása (hosszan
lenyomva); A gyorsmenük
megnyitása (hosszan lenyomva); Az
érintőképernyő zárolása.
Az adott képernyőn elérhető
funkciók listájának megnyitása.
Visszatérés a készenléti képernyőre.
A legutóbb használt alkalmazások
listájának megnyitása (hosszan
lenyomva).
Vissza
Visszatérés az előző képernyőre.
Hangerő
A készülék hangerejének beállítása.
Használatbavétel 19
››QWERTY billentyűzet
Gomb
Funkció
A billentyűk helye, ábrái és funkciói a régió függvényében
eltérőek lehetnek.
Gomb
Alfanumerikus
billentyűzet
Funkció
Keresés
Számok, betűk és speciális karakterek
bevitelére.
Szóköz
Kis- és nagybetűk között vált a
szövegbeviteli mezőben.
Négyirányú
navigációs
Alt
A billentyűk felső felében található
karakterek bevitelére szolgál a
szövegbeviteli mezőben.
Visszatörlés
Szimbólum
Szimbólumok bevitelére szolgál a
szövegbeviteli mezőbe.
Enter
Üzenetküldés
Készenléti állapotban megnyitja az
üzenetszerkesztő képernyőt.
Jóváhagyógomb
Váltóbillentyű
20 Használatbavétel
Készenléti állapotban megnyitja a
Google keresés alkalmazást, bizonyos
alkalmazások használatakor megnyitja
a keresés beviteli ablakot.
Szóközt visz be a szövegbeviteli
mezőbe; készenléti állapotban
megnyitja a Google keresés
alkalmazást.
Mozgassa a kurzort fel, le, jobbra, vagy
balra a szövegbeviteli mezőben.
Karaktereket töröl a szövegbeviteli
mezőben.
Új sort kezd a szövegbeviteli mezőben.
Menü üzemmódban kiválasztja a
kijelölt menü opciót vagy jóváhagyja
a bevitelt.
››Jelzőikonok
A kijelzőn megjelenő ikonok régiónként és
szolgáltatóként változhatnak.
Ikon
Ikon
Leírás
A GPS bekapcsolva
Leírás
Hívás folyamatban
Nincs jel
Tartott hívás
Térerő
Kihangosítás bekapcsolva
GPRS hálózathoz csatlakozva
Nem fogadott hívás
EDGE hálózathoz csatlakozva
Internetes szinkronizálás
Csatlakozott az UMTS-hálózathoz
Adatok feltöltése
Vannak elérhető WLAN hálózatok
Adatok letöltése
WLAN hálózathoz csatlakoztatva
Hívásátirányítás aktiválva
Bluetooth bekapcsolva
PC kapcsolat
Bluetooth mikrofonos fülhallgató csatlakoztatva
USB internetmegosztás bekapcsolva
Használatbavétel 21
Ikon
Leírás
Ikon
Leírás
Mobil hozzáférési pont bekapcsolva
Zenelejátszás folyamatban
Nincs SIM-kártya behelyezve
Zenelejátszás felfüggesztve
Új szöveges vagy multimédiás üzenet
FM rádió bekapcsolva a háttérben
Új e-mail
Hiba történt, vagy a készülék más problémára
figyelmeztet
Új hangüzenet
Ébresztés bekapcsolva
Az akkumulátor töltöttségi szintje
10.00
Pontos idő
Esemény értesítés
Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
A Csendes üzemmód bekapcsolva
Rezgés üzemmód bekapcsolva
Repülő üzemmód bekapcsolva
22 Használatbavétel
Az érintőképernyő használata
A készülék érintőképernyőjén egyszerűen választhat ki elemeket
és hajthat végre funkciókat. Ismerje meg az érintőképernyő
használatához kapcsolódó alapvető műveleteket.
• Ne használjon hegyes tárgyakat, mert azok
megkarcolhatják az érintőképernyőt.
• Ügyeljen arra, hogy más villamos készülékek ne érjenek
az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az
érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
• Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyőre ne kerüljön
víz. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás
környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik
megfelelően.
• Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa
el róla a védőfóliát még a készülék használatbavétele
előtt.
• Az érintőképernyő egyik rétege érzékeli az emberi
test által kibocsátott gyenge elektromos töltéseket. A
jobb teljesítmény érdekében az érintőképernyőt ujja
hegyével érintse meg. Az érintőképernyő nem reagál az
éles tárgyakkal, mint például érintőceruzával, vagy tollal
történő érintésre.
Az érintőképernyőn a következő műveleteket hajthatja végre:
• Érintés: Menüpont vagy beállítás kiválasztásához
vagy alkalmazás elindításához érintse meg egyszer az
érintőképernyőt az ujjával.
• Hosszan megérintés: Érintsen meg egy elemet, majd az
előugró beállításlista megnyitásához tartsa rajta az ujját több
mint 2 másodpercig.
• Húzás: Lista elemeinek kiválasztásához érintse meg a
képernyőt, majd húzza az ujját lefelé, felfelé, jobbra vagy balra.
• Áthúzás: Érintse meg hosszan az ujjával a képernyőt, majd az
elem áthelyezéséhez húzza az ujját a képernyőn.
• Dupla érintés: Fényképek vagy weblapok megtekintése során
nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg kétszer gyorsan
egymás után az érintőképernyőt az ujjával.
• Ha egy adott ideig nem használja a telefont, az
érintőképernyő kikapcsol. A képernyő bekapcsolásához
nyomja meg a [ ] vagy a Kezdőképernyő gombot.
• A háttérvilágítás idejét is módosíthatja. Készenléti
állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Beállítások → Kijelző → Képernyő
időkorlátja lehetőséget.
Használatbavétel 23
Az érintőképernyő és a billentyűk
lezárása, illetve zárolásuk feloldása
A gombok és az érintőképernyő lezárásával megakadályozhatja a
nemkívánatos telefonműveleteket.
A lezáráshoz nyomja meg a [ ] gombot. Kioldáshoz kapcsolja
be a képernyőt és húzza jobbra a elemet amíg el nem éri a
pontot.
A készenléti képernyő ismertetése
Amikor a készülék készenléti állapotban van, a készenléti
képernyő látható. A készenléti képernyőn megtekintheti a
készülék állapotát, és alkalmazásokat nyithat meg.
A készenléti képernyő több panelből áll. Balra vagy jobbra
lapozva lépjen a készenléti képernyő valamelyik paneljére. A
képernyő tetején a megfelelő pontot kiválasztva közvetlenül is a
készenléti képernyő kívánt paneljére léphet.
24 Használatbavétel
››Elemek felvétele a készenléti képernyőre
A készenléti képernyőt saját igényeinek megfelelően alakíthatja
alkalmazásokra mutató parancsikonok, alkalmazásokhoz tartozó
elemek, widgetek (vezérlők) és mappák felvételével. Elemek
felvétele a készenléti képernyőre:
1 Nyomja meg a [
] gombot → válassza a Hozzáad
lehetőséget, vagy érintse meg hosszan a készenléti képernyő
üres területét.
2 Válassza ki a kívánt kategóriát → egy elemet:
• Widgetek: Widgetek felvétele a készenléti képernyőre.
• Gyorsgombok: A különféle elemekre, például
alkalmazásokra, könyvjelzőkre vagy névjegyekre mutató
parancsikonok felvétele.
• Mappák: Új mappa létrehozása vagy új mappák felvétele a
névjegyek tárolására.
• Háttérképek: A háttérkép beállítása.
››Elemek mozgatása a készenléti képernyőn
1 Mozgatáshoz tartsa hosszan lenyomva az elemet, amíg az
szürke színre nem vált.
2 Húzza az elemet a kívánt helyre.
››Elemek eltávolítása a készenléti
képernyőről
1 Érintse meg az eltávolítandó elemet, és tartsa rajta az ujját.
A lomtár a készenléti képernyő alján jelenik meg.
2 Húzza az ikont a lomtárba.
3 Amikor az elem színe pirosra vált, engedje el.
››A gyorsgombokat tartalmazó panel
használata
A gyorsgombokat tartalmazó panel megnyitásához készenléti
üzemmódban vagy alkalmazás használata közben érintse meg
az állapotjelző ikonok területét és húzza lefelé az ujját. Be- és
kikapcsolhatja a vezeték nélküli funkciókat, valamint hozzáférhet
az értesítések listájához, amely például az üzeneteket, hívásokat,
eseményeket vagy feldolgozás állapotát tartalmazza. A lista
elrejtéséhez húzza fel a lista alját.
A gyorsgombokat tartalmazó panelről a következő opciókat
használhatja:
• WiFi: A WLAN-kapcsolat funkció be-, illetve kikapcsolása.
► old. 87
• B/T: A Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat be-, illetve
kikapcsolása. ► old. 85
• GPS: A GPS funkció be-, illetve kikapcsolása.
• Hang/Rezgés: A Rezgés mód be-, illetve kikapcsolása.
• Aut. elforg: Az automatikus elforgatás funkció be-, illetve
kikapcsolása.
A rendelkezésre álló beállítások szolgáltatótól és régiótól
függően eltérőek lehetnek.
Használatbavétel 25
››Panelek hozzáadása és eltávolítása a
készenléti képernyőn
A készenléti képernyőre új paneleket vehet fel illetve távolíthat
el, hogy ízlése és igényei szerint szervezhesse a widgeteket.
1 Készenléti állapotban nyomja meg a [
] gombot →
válassza a Szerkeszt lehetőséget.
A szerkesztés módba kapcsoláshoz a helyezze a képernyőre,
majd közelítse egymáshoz a két ujját.
2 Panelek hozzáadása és eltávolítása az alábbi funkciók
segítségével:
• Egy panel eltávolításához érintse meg hosszan a panelt,
majd húzza a képernyő alján található lomtárba.
• Új panel hozzáadásához válassza a lehetőséget.
• A panelek sorrendjének módosításához érintse meg
hosszan a panel ikonját, majd húzza a kívánt helyre.
3 Ha befejezte, nyomja meg a [
26 Használatbavétel
] gombot.
Alkalmazások megnyitása
Az alkalmazások megnyitása:
1 Készenlét üzemmódban válassza az Alkalmazások
menüpontot az alkalmazáslista megnyitásához.
2 Görgessen balra vagy jobbra a kívánt
alkalmazásképernyőhöz.
A képernyő tetején a megfelelő pontot kiválasztva
közvetlenül is a megfelelő menüképernyőre léphet.
3 Válasszon ki egy alkalmazást.
• A Google által kínált alkalmazások használatához
Google-fiókkal kell rendelkeznie. Ha még nincs Googlefiókja, készítsen egyet.
• Gyorsgombot úgy hozhat létre egy alkalmazáshoz,
hogy hosszan megérinti az alkalmazás ikonját az
alkalmazáslistán. Az ikont a kívánt helyre mozgathatja a
készenléti képernyőn.
4 A [
] gombot megnyomva visszatérhet az előző
képernyőre, a Kezdőképernyő gombot megnyomva pedig
visszatérhet a készenléti képernyőre.
A készülék beépített mozgásérzékelővel van felszerelve,
amely érzékeli a készülék helyzetét. Ha egyes
szolgáltatások használata közben elforgatja a készüléket,
a kijelzőn a kép automatikusan fekvő nézetre vált át.
Ha azt szeretné, hogy a kijelzőn megjelenő kép tájolása
a készülék elforgatása esetén se változzon, válassza a
Beállítások → Kijelző → Képernyő aut. elforgatása
lehetőséget.
››Alkalmazások rendezése
Az alkalmazáslistában sorrendjük megváltoztatásával vagy
kategóriákba csoportosításukkal tetszése és igényei szerint
elrendezheti az alkalmazásokat.
1 Az alkalmazáslistában nyomja meg a [
parancsot.
] → Szerkeszt
3 Húzza a kívánt alkalmazás ikonját oda, ahová szeretné.
Az alkalmazás ikonját másik főmenübe is áthúzhatja. A
leggyakrabban használt alkalmazásokat a kezdőkép. mellett
is elhelyezheti.
4 Nyomja meg a [
] → Mentés gombot.
A főmenü képernyők elrendezésének módosítása:
1 Az alkalmazáslistában tegye két ujját a képernyőre, majd
közelítse azokat egymáshoz.
2 Érintse meg és tartsa nyomva a képernyő ikonját, majd húzza
a kívánt helyre.
››Legutóbbi alkalmazások megnyitása
1 A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitásához
nyomja meg hosszan a Kezdőlap gombot.
2 Válassza ki a megnyitandó alkalmazást.
2 Érintse meg hosszan az alkalmazást.
Használatbavétel 27
››A feladatkezelő használata
A készülék egyszerre több feladat végrehajtására is képes.
Egyszerre több alkalmazás futtatására is képes. Több feladat
párhuzamos végrehajtása azonban fennakadásokat, fagyásokat,
memóriaproblémákat és nagyobb energiafelvételt okozhat.
Az ilyen problémák elkerülése érdekében a Feladatkezelő
segítségével zárja be a felesleges programokat.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Feladatkezelő → Aktív alkalmazások
2
lehetőséget.
Megjelenik a készüléken aktuálisan futó alkalmazások listája.
Alkalmazás bezárásához válassza a Befejez ikont.
Az összes futó alkalmazás bezárásához válassza a Össz.bef.
lehetőséget.
A készülék testreszabása
Még többet kihozhat a készülékből, ha saját igényeinek
megfelelően állítja be.
››A dátum és az idő beállítása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Beállítások → Dátum és idő lehetőséget.
2 Állítsa be az időt, a dátumot, és módosítsa a többi beállítást.
››Az érintés hangjának ki- és bekapcsolása
Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Beállítások → Hang → Hallható kiválasztás
lehetőséget.
››A csengőhangok hangerejének beállítása
A csengőhangok hangerejének beállításához nyomja felfelé vagy
lefelé a Hangerőgombot.
28 Használatbavétel
››Váltás Csendes üzemmódra
A készülék némításához, illetve a némítás megszüntetéséhez
tegye a következőt:
• Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Telefon → Bill.-zet lehetőséget, majd érintse meg
hosszan a # gombot.
• Nyomja meg hosszan a [ ] gombot, majd válassza a Csendes
mód lehetőséget.
A készülék beállítható, hogy különféle eseményekkor
figyelmeztessen Csendes üzemmódban. Készenléti
állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza
a Beállítások → Hang → Rezgés → Mindig vagy Csak
Csendes módban. Amikor csendes módba kapcsol a
helyett.
jelenik meg a
››Az ablakváltási animációk bekapcsolása
Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Beállítások → Kijelző → Animáció → Bizonyos
animációk vagy Minden animáció lehetőséget.
››A készenléti képernyő háttérképének
kiválasztása
1 Készenléti állapotban nyomja meg a [
] gombot →
válassza a Háttérkép lehetőséget → egy beállítást.
2 Válasszon ki egy képet.
3 Válassza a Mentés vagy a Háttérkép beállítása lehetőséget.
A Samsung nem felelős az készülékhez adott
alapértelmezett képek vagy háttérképek használatáért.
››Csengőhang módosítása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Beállítások → Hang → Telefon csengőhangja
lehetőséget.
2 Válasszon csengőhangot, majd válassza az OK lehetőséget.
Használatbavétel 29
››A kijelző fényerejének beállítása
Gyorsan beállíthatja a képernyő kijelzőjének fényerejét a
képernyő oldalán lévő jelzővonalon jobbra vagy balra görgetve.
A fényerő beállítása a Beállítások menüből:
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Beállítások → Kijelző → Fényerő lehetőséget.
2 A csúszkát húzva állítsa be a fényerőt.
3 Válassza az OK parancsot.
A kijelző fényereje befolyásolja, hogy milyen gyorsan
merül le az akkumulátor.
››Képernyőzár beállítása
Feloldóminta vagy jelszó beállításával lezárható a képernyő,
amellyel megakadályozható, hogy illetéktelenek engedély nélkül
használják a készüléket.
• Miután beállított valamilyen képernyő zárat, a telefon
minden bekapcsolásakor és az érintőképernyő zár
minden feloldásakor a készülék kérni fogja azt.
• Ha elfelejti a jelszót, az alaphelyzetbe állításhoz vigye el
a telefont egy Samsung-szervizbe.
• A Samsung nem vállal felelősséget a biztonsági kódok
vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem
jogtiszta szoftverek okozta károkért.
Feloldóminta beállítása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Beállítások → Hely és biztonság → Képernyőzár
beállítása → Minta lehetőséget.
2 Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, tekintse
meg a feloldóminta-mintákat, majd válassza a Tovább
lehetőséget.
3 Rajzoljon egy mintát az ujját húzva és legalább 4 pontot
összekötve.
30 Használatbavétel
4 Válassza a Folytatás lehetőséget.
5 Megerősítésképpen rajzolja meg újra a mintát.
6 Nyomja meg a Megerősít gombot.
Feloldó PIN-kód beállítása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Beállítások → Hely és biztonság → Képernyőzár
beállítása → PIN lehetőséget.
2 Adjon meg egy új PIN (szám)-kódot, majd válassza a
Folytatás gombot.
3 Írja be újra a PIN-kódot, majd válassza az OK lehetőséget.
2 Adja meg az új jelszót (alfanumerikus karakterek) és válassza
a Folytatás lehetőséget.
3 Írja be újra a jelszót, majd válassza az OK lehetőséget.
››SIM-kártya zárolása
A telefont a SIM-kártyához kapott PIN kód aktiválásával zárhatja
le.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Beállítások → Hely és biztonság →
SIM PIN beállításai → SIM-zár lehetőséget.
2 Írja be a PIN-kódot, majd válassza az OK lehetőséget.
Feloldó jelszó beállítása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Beállítások → Hely és biztonság → Képernyőzár
beállítása → Jelszó lehetőséget.
Használatbavétel 31
A PIN védelem engedélyezése után a készülék minden
bekapcsolásakor meg kell adnia a PIN kódot.
• Ha túl sokszor ír be helytelen PIN kódot, a rendszer
letiltja a SIM-kártyát. A tiltás feloldásához PIN-feloldó
kódot (PUK kódot) kell beírnia.
• Ha a SIM-kártya téves PUK kód megadása miatt
tiltódik le, a tiltás feloldásához vigye be a kártyát a
szolgáltatójához.
››Szövegbevitel a külső billentyűzettel
Amikor kiválaszt egy beviteli mezőt, megjelenik a beviteli mező
a QUERTY billentyűzettel. Válassza ki a kívánt karaktereket a
billentyűzeten.
1
2
3
Szövegbevitel
Szöveg bevitelére lehetőség van a képernyő virtuális
billentyűzetének, vagy a külső QUERTY billentyűzet segítségével.
Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor
szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét az
egyik támogatott nyelvre. ► old. 105
32 Használatbavétel
Szám
4
5
6
Funkció
1
Váltás kis- és nagybetű között.
2
Váltás a szám-/szimbólumbeviteli mód és az ABC
beviteli mód között
Funkció
››Szöveg bevitele a QWERTY billentyűzet
3
Szóköz beillesztése; Pont beillesztése (két
érintés); Beviteli nyelv módosítása (hosszan
megérintve, majd balra/jobbra görgetés).
Ennek a gombnak a funkciója a
szolgáltató függvényében változhat.
Amikor szétcsúsztatja a készüléket, használhatja a QUERTY
billentyűzetet. Válassza ki a szöveg beviteléhez szükséges
billentyűket.
Használja a QUERTY billentyűzet következő funkcióit:
4
Bevitt szöveg törlése.
• Nyomja meg a [ ] lehetőséget a kis- és a nagybetűk közötti
5
Sortörés.
6
Billentyűzet beállítások megnyitása; A
billentyűzettípus módosítása (hosszan
megérintve).
• A billentyűk felső részén található karakterek beviteléhez
Szám
segítségével
váltáshoz.
nyomja meg a [
] lehetőséget.
• A kiegészítő karakter választó megnyitásához nyomja meg a
[
] lehetőséget.
• Egy karakter, szám vagy szimbólum beviteléhez nyomja meg a
megfelelő billentyűt.
Használatbavétel 33
››Szöveg másolása és beillesztése
Alkalmazások letöltése az Android
Market webhelyről
1 Álljon a kurzorral oda, ahol el szeretné kezdeni a kijelölést.
2 Válassza a ikont.
3 Válassza a vagy ikonokat.
4 A kívánt szöveg kiválasztásához húzza a vagy ikonokat
Az Android platform segítségével a telefon funkciói további
alkalmazások telepítésével bővíthetők.
Az Android Market webhelyen egyszerűen és gyorsan vásárolhat
játékokat és mobiltelefonos alkalmazásokat.
Szöveg beírása közben használhatja a másolási és beillesztési
funkciót, hogy át tudjon emelni szöveget más alkalmazásból.
a kívánt helyre.
5 A szöveg vágólapra másolásához válassza a
kivágáshoz a
lehetőséget.
, vagy
6 Egy másik alkalmazásban érintse meg hosszan a
szövegbeviteli mezőt.
7 A szöveg vágólapról a beviteli mezőbe való beillesztéséhez
válassza a
→
lehetőséget.
34 Használatbavétel
• Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál
érhető el.
• A készülék a belső moviNAND™ memóriába menti
a letöltött alkalmazások felhasználói fájljait. A fájlok
memóriakártyára mentéséhez csatlakoztassa a telefont
a számítógéphez, majd másolja a fájlokat a moviNAND
memóriából a memóriakártyára.
››Alkalmazás telepítése
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Market lehetőséget.
2 Amikor megjelennek a használati feltételek, válassza az
Accept lehetőséget.
3 Keressen egy fájlt vagy alkalmazást, és töltse le.
››Alkalmazás eltávolítása
1 Az Android Market kezdőképernyőjén válassza a My apps
lehetőséget.
2 Jelölje ki a törölni kívánt elemet.
3 Válassza az Uninstall → OK lehetőséget.
Fájlok letöltése az internetről
Amikor fájlokat vagy webalkalmazásokat tölt le az internetről, a
telefon a memóriakártyára menti azokat.
Az internetről letöltött fájlok vírusokat tartalmazhatnak,
melyek károsíthatják a készüléket. Ennek kockázatát
úgy csökkentheti, ha csak megbízható forrásokból tölt
le fájlokat.
Egyes médiafájlok digitális tartalomvédelemmel (Digital
Rights Management) védik a szerzői jogokat. Ez a
védelem megakadályozhatja egyes fájlok letöltését,
másolását, módosítását vagy elküldését.
Fájlok letöltése az internetről:
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza az Böngésző lehetőséget.
Használatbavétel 35
2 Keressen egy fájlt vagy alkalmazást, és töltse le.
Ha nem az Android Market webhelyről letöltött alkalmazásokat
telepít, válassza a Beállítások → Alkalmazások → Ismeretlen
források lehetőséget.
Adatok szinkronizálása
Az adatokat különböző webkiszolgálókkal szinkronizálhatja,
valamint biztonsági másolatot készíthet róluk, és visszaállíthatja
őket.
A szinkronizáció befejezése után a telefon csatlakoztatva marad
az internethez. Ha a webhelyen bármilyen változtatás történik,
a frissített adatok megjelennek a telefonon, és automatikusan
megkezdődik a szinkronizálás. Ugyanez ellentétes irányban is
érvényes.
Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál
érhető el.
36 Használatbavétel
››A kiszolgálón levő fiók beállítása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Beállítások → Fiókok és szinkronizálás
lehetőséget.
2 Válassza a Fiók hozzáadása lehetőséget → egy fióktípust.
3 A fiók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
Online közösségi szolgáltatásokhoz, például a Facebook vagy
a MySpace szolgáltatáshoz, adja meg felhasználónevét és
jelszavát, majd válassza a Bejelentkezés lehetőséget.
››Az automatikus szinkronizálás
bekapcsolása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Beállítások → Fiókok és szinkronizálás
lehetőséget.
2 Válassza az Auto. szinkronizálás lehetőséget.
3 Válasszon egy fiókot.
4 Válassza ki a szinkronizálandó alkalmazásokat.
Ha ki szeretne zárni bizonyos alkalmazásokat a szinkronizálásból,
törölje a jelet az adott alkalmazások melletti négyzetből.
››Adatok kézi szinkronizálása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Beállítások → Fiókok és szinkronizálás
lehetőséget.
2 Válasszon egy fiókot.
3 Nyomja meg a [ ] gombot, → majd válassza a
Szinkr. most lehetőséget. A készülék megkezdi a
szinkronizálandóként beállított adatok szinkronizálását.
Használatbavétel 37
Kommunikáció
Telefonálás
Ismerje meg a telefonálási funkciókat, például a hívások
kezdeményezését és fogadását a telefonálás közben elérhető
funkciók használatával, valamint a telefonálással kapcsolatos
szolgáltatások testreszabását és igénybevételét.
››Hívás kezdeményezése és fogadása
Hívások kezdeményezéséhez, fogadásához, befejezéséhez és
elutasításához az érintőképernyő gombjait használhatja.
• Amikor az arca mellé tartja a készüléket hanghívás
közben, a készülék automatikusan lezárja az
érintőképernyőt, hogy megakadályozza a véletlen
adatbevitelt.
• Az emberi testből vagy ruházatból kisülő statikus
elektromosság hívás közben befolyásolhatja a
közelségérzékelőt.
38 Kommunikáció
Hívás kezdeményezése
1 Készenléti állapotban válassza a Telefon → Bill.-zet
lehetőséget, majd írja be a telefonszámot a körzetszámmal
együtt.
2 A hívás indításához válassza a ikont.
3 A hívás befejezéséhez válassza a Befejez lehetőséget.
• A gyakran hívott telefonszámokat mentse a
névjegyzékbe. ► old. 67
• A hívásnaplónak az utoljára hívott számok újrahívása
érdekében történő gyors megnyitásához válassza a
Telefon → Naplók lehetőséget.
Hívás fogadása
1 Bejövő híváskor az
ikont húzza balra a pontig.
Amikor a készülék csörög, a csengőhang elnémításához
tartsa lenyomva a hangerő gombot.
2 A hívás befejezéséhez válassza a Befejez lehetőséget.
Hívás elutasítása
Bejövő híváskor az ikont húzza balra a pontig.
Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni,
válassza a Elutasítás üzenetben lehetőséget.
Külföldi szám hívása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Telefon → Bill.-zet lehetőséget, majd a + karakter
beszúrásához érintse meg hosszan a 0 gombot.
2 Írja be a tárcsázni kívánt teljes számot (országhívó szám,
körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz válassza a
ikont.
››A mikrofonos fülhallgató használata
Ha egy mikrofonos fülhallgatót csatlakoztat a többfunkciós
csatlakozóhoz, a telefon kézbevétele nélkül a következőképpen
fogadhatja és kezelheti a hívásokat:
• Hívás fogadásához nyomja meg a fülhallgató gombját.
• Hívás elutasításához nyomja meg hosszan a fülhallgató
gombját.
• Hívás tartásba helyezéséhez vagy tartásban lévő hívás
beszélgetés közben történő visszavételéhez nyomja meg
hosszan a mikrofonos fülhallgató gombját.
• Hívás befejezéséhez nyomja meg a mikrofonos fülhallgató
gombját.
››Hívás közben használható lehetőségek
Hívás közben a következő lehetőségeket használhatja:
• A hangerő beállításához nyomja felfelé vagy lefelé a
hangerőszabályzó gombot.
• A hívás tartásba helyezéséhez válassza a
lehetőséget.
Tartott hívás visszavételéhez válassza a lehetőséget.
• Második hívás tárcsázásához válassza a Új hívás lehetőséget,
majd tárcsázza a másik telefonszámot.
Kommunikáció 39
• Második bejövő hívás fogadásához húzza jobbra az
ikont
a pontig a hívásvárakoztató hang megszólalása közben. A
készülék megkérdezi, hogy befejezze vagy tartásba helyezze-e
az első hívást. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a
hívásvárakoztatási szolgáltatásra.
• A tárcsázóképernyő megnyitásához válassza a Billentyűzet
lehetőséget.
• A kihangosító funkció használatához válassza a Hangsz.
lehetőséget.
Zajos környezetben nehezebben hallható a beszélgetés,
ha a kihangosító funkciót használja. A jobb hallhatóság
érdekében használja a normál üzemmódot.
• Ha ki szeretné kapcsolni a mikrofont, hogy a másik fél ne
hallhassa Önt, válassza a Néma lehetőséget.
• Ha a Bluetooth mikrofonos fülhallgatón keresztül kíván
beszélgetést folytatni, válassza a BT fülh. lehetőséget.
] gombot,
→ majd válassza a Névjegyek lehetőséget.
• Új jegyzet létrehozásához nyomja meg a [ ] → Jegyzet
gombot.
• A telefonkönyv megnyitásához nyomja meg a [
40 Kommunikáció
• A hívások közötti váltáshoz válassza az Átvált gombot.
• Többrésztvevős hívás (konferenciahívás) kezdeményezéséhez
kezdeményezze vagy fogadja a második hívást, majd amikor
a kapcsolat létrejött, válassza az Konferencia lehetőséget. A
fenti lépések megismétlésével további beszélgetőpartnereket
is bevonhat. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a
konferencia hívás szolgáltatásra.
››A nem fogadott hívások megtekintése és
tárcsázása
A készülék a nem fogadott hívásokat megjeleníti a kijelzőn. Nem
fogadott hívás telefonszámának tárcsázásához nyissa meg a
gyorsgombokat tartalmazó panelt, és válassza ki a visszahívandó
nem fogadott hívást.
››Kiegészítő szolgáltatások használata
Egyéb, hívással kapcsolatos szolgáltatásokat is igénybe vehet;
ilyen például az automatikus elutasítás, Fixlista (FDN) üzemmód
és a hívásátirányítás.
A Fixlista (FDN) üzemmód használata
Fixlista üzemmódban a készülék csak a fixlistán megadott
számokra engedélyez kimenő hívásokat. A Fixlista üzemmód
bekapcsolása:
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Beállítások → Hívás → Hívásátirányítás
lehetőséget.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
2 Válasszon ki egy helyzetet.
3 Írja be azt a számot, amelyre a hívásokat át szeretné
2 Írja be a SIM-kártya PIN2-kódját, majd válassza az OK
Hívásvárakoztatás beállítása
válassza a Beállítások → Hívás → Fixlistás számok →
Fixlista engedélyezése lehetőséget.
lehetőséget.
3 Válassza a Fixlista lehetőséget, és vegye fel a Fixlista
üzemmódban használható névjegyeket.
Hívásátirányítás bekapcsolása
A hívásátirányítás egy hálózati szolgáltatás, amellyel bejövő
hívásait egy Ön által megadott számra irányíthatja át. Ezt a
szolgáltatást külön-külön állíthatja be minden egyes olyan
helyzetre, amikor nem tud hívásokat fogadni, például amikor
éppen beszél a telefonon, vagy a szolgáltatási területen kívül
tartózkodik.
irányítani, majd válassza az Engedélyezés lehetőséget.
A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.
A hívásvárakoztatás egy hálózati szolgáltatás, amely értesíti Önt,
ha egy hívás közben egy másik hívás is beérkezik.
Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Beállítások → Hívás → További beállítások
→ Hívásvárakoztatás lehetőséget. A beállítást a rendszer
továbbítja a hálózatra.
››Hívásnaplók megtekintése
A hívásnaplók típus szerint szűrve tekinthetők meg.
Kommunikáció 41
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
Üzenetek
2 Nyomja meg a [
Ismerje meg, hogyan hozhatók létre és küldhetők el szöveges
(SMS) és multimédiás (MMS) üzenetek és hogyan tekinthetők
meg és kezelhetők a küldött és fogadott üzenetek.
válassza a Telefon → Naplók lehetőséget.
] → Megtekintés → valamelyik
lehetőséget a hívásnaplók sorba rendezéséhez.
A hívásnaplókból közvetlenül kezdeményezhet hívást és
küldhet üzenetet ismerőseinek, gyorsan megpöccintve az
illető nevét a jobb vagy a bal oldalon.
3 A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy naplót.
A részletes nézetből tárcsázhatja az egyes számokat,
üzenetet küldhet rájuk, illetve felveheti őket a
névjegyzékbe.
Ha nem a saját szolgáltatója területén tartózkodik, az
üzenetek küldéséért és fogadásáért a szolgáltatója külön
díjat számolhat fel. Bővebb információkért forduljon a
szolgáltatójához.
››Szöveges üzenet küldése
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza ki az Üzenetek → Új üzenet parancsot.
2 Válassza a Névj. parancsot.
A telefonszámot beírhatja kézzel, illetve kiválaszthatja a
naplókból vagy egy másik gombbal a hívócsoportok közül.
42 Kommunikáció
3 Jelölje be a megfelelő nevek melletti jelölőnégyzeteket, majd
válassza a Hozzáad parancsot.
4 Válassza a Ide írja be az üzenetet lehetőséget, és írja be az
üzenet szövegét.
Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [ ] gombot →
válassza az Emotikon beszúrása lehetőséget.
5 Az üzenet elküldéséhez válassza a Küldés parancsot.
››Multimédiás üzenet küldése
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza az Üzenetek → Új üzenet parancsot.
2 Válassza a Névj. parancsot.
A telefonszámot beírhatja kézzel, illetve kiválaszthatja a
naplókból vagy egy másik gombbal a hívócsoportok közül.
3 Jelölje be a megfelelő nevek melletti jelölőnégyzeteket, majd
válassza a Hozzáad parancsot.
Ha e-mail címet ad meg, a készülék az üzenetet multimédiás
üzenetté alakítja.
4 Válassza a Ide írja be az üzenetet lehetőséget, és írja be az
üzenet szövegét.
Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [ ] gombot →
válassza az Emotikon beszúrása lehetőséget.
5 Nyomja meg a [
] → Csatolás → lehetőséget, és adjon
hozzá egy elemet az üzenethez.
Ehhez kiválaszthat egy fájlt a fájllistáról, esetleg készíthet
fényképet, videót vagy hangfelvételt is.
6 Nyomja meg a [
] gombot → válassza a Tárgy
hozzáadása lehetőséget, majd adja meg az üzenet tárgyát.
7 Az üzenet elküldéséhez válassza a Küldés parancsot.
Kommunikáció 43
››Szöveges vagy multimédiás üzenet
megtekintése
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza az Üzenetek lehetőséget.
Az üzenetei az üzenőprogramoknál megfigyelhetőhöz
hasonló módon, nevek szerint vannak üzenetszálakba
csoportosítva.
2 Válasszon egy névjegyet.
3 Multimédiás üzenet részleteinek megtekintéséhez válasszon
ki egy üzenetet.
››Hangposta meghallgatása
Ha beállította, hogy a nem fogadott hívásokat a rendszer
átirányítsa a hangposta-kiszolgálóra, nem fogadott hívás esetén
a hívó fél hangüzenetet hagyhat. A hangpostafiók elérése és a
hangüzenetek meghallgatása:
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, válassza
a Telefon → Bill.-zet lehetőséget, majd érintse meg hosszan
az 1 gombot.
44 Kommunikáció
2 Kövesse a hangposta-kiszolgáló útmutatásait.
A hangposta-kiszolgálót csak úgy tudja elérni, ha előbb
menti a kiszolgáló telefonszámát. Ezt a telefonszámot a
szolgáltató adja meg.
Google Mail
Az új e-maileket letöltheti a Google Mail™ postafiókból saját
Bejövő posta mappájába. Az alkalmazásba való bejelentkezéskor
megjelenik a Bejövő posta képernyő. A címsorban az el nem
olvasott üzenetek száma látható, és ezek az üzenetek félkövérrel
szedve jelennek meg a képernyőn.
• Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál
érhető el.
• Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a Google
Mail menüpont más néven jelenik meg.
››E-mail küldése
Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Google Mail lehetőséget.
2 Nyomja meg a [ ] → Levélírás lehetőséget.
3 Írja be a Címzett mezőbe a megfelelő nevet vagy címet.
4 Írja be az üzenet tárgyát, majd magát az üzenetet.
5 Képfájl csatolásához nyomja meg a [ ] gombot → válassza
a Csatolás lehetőséget → egy fájlt.
6 Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a
››E-mailek megtekintése
gombot.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
• Az üzenetre a
paranccsal válaszolhat.
• Az üzenet minden címzettjének a → Mindenkinek
paranccsal válaszolhat.
→ Továbbítás paranccsal továbbíthatja
másoknak.
• A mellékleteket az Előnézet paranccsal tekintheti meg. A
mellékleteket a Letöltés paranccsal mentheti a készülékre.
• Az üzenetet az Archiválás paranccsal archiválhatja.
• Az üzenetet a Törlés paranccsal törölheti.
• Az előző, vagy következő üzenetre lépéshez nyomja válassza a
vagy
lehetőséget.
• Az üzenetet a
válassza a Google Mail lehetőséget.
2 Válasszon egy e-mail üzenetet.
Kommunikáció 45
››Az e-mailek rendszerezése címkékkel
Az e-maileket rendszerezheti úgy, hogy címkékkel látja el őket,
vagy csillagokkal jelöli meg a fontosabbakat. Az üzenetek
kiválogatására ezt követően használhatja a címke szerinti szűrést.
Az üzenet felcímkézése
Üzenetek szűrése
1 A Bejövő posta képernyőn állva nyomja meg a [
Ugrás a címkékhez lehetőséget.
2 Válassza ki a megtekinteni kívánt üzenetek címkéjét.
1 Érintsen meg hosszan egy üzenetet a Bejövő posta
E-mail
2 Válassza a Címkék módosítása parancsot.
3 Válasszon ki egy címkét, majd válassza az OK lehetőséget.
››E-mail fiók beállítása
képernyőn.
Az üzenet megcsillagozása
1 Érintsen meg hosszan egy üzenetet a Bejövő posta
képernyőn.
2 Válassza a Csillagozás lehetőséget. Az üzenet melletti csillag
ikon elszíneződik.
46 Kommunikáció
]→
Ismerje meg, hogyan lehet e-maileket küldeni és megtekinteni
saját vagy vállalati e-mail fiókja segítségével.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza az E-mail lehetőséget.
2 Írja be az e-mail címét és a jelszavát.
3 Válassza ki a Tovább (az általános e-mail fiókokhoz, amilyen
például a Google Mail vagy Yahoo) vagy a Kézi beáll.
lehetőséget (egyéb levelezési fiókokhoz).
4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Az e-mail fiók beállításának befejezésekor az e-mail üzenetek
letöltődnek a készülékre. Ha kettőnél több fiókot hozott létre,
válthat az e-mail fiókok között; ehhez nyomja meg a [ ]
gombot, → válassza a Fiókok lehetőséget, majd válassza ki azt a
fiókot, amelyről le szeretné tölteni az üzeneteket.
››E-mail küldése
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza az E-mail → parancsot, egy e-mail fiókot.
2 Nyomja meg a [ ] → Úz. írás lehetőséget.
3 Válassza a Névjegyek parancsot.
Az e-mail címet beírhatja kézzel, esetleg kiválaszthatja a
hívásnaplóból vagy csoportból egy másik gombbal.
4 Jelölje be a megfelelő nevek melletti jelölőnégyzeteket, majd
válassza a Hozzáad parancsot.
5 További címzettek felvételéhez válassza a Cc/Bcc (Másolat/
Titkos másolat) mezőt.
6 Válassza a Tárgy mezőt, és írja be az üzenet tárgyát.
7 Válassza a szövegbeviteli mezőt, és írja be üzenetet.
8 Válassza a Csatol lehetőséget, és csatoljon fájlt az üzenethez.
Digitális tartalomvédelemmel (DRM) ellátott fájlok nem
csatolhatók az üzenethez.
9 Az üzenet elküldéséhez válassza a Küldés parancsot.
Ha kapcsolat nélküli üzemmódban van, vagy a
szolgáltatási területén kívül tartózkodik, az üzenet
mindaddig az üzenetszálak listáján marad, amíg újra
a hálózatra nem kapcsolódik, és be nem lép saját
szolgáltatási területére.
Kommunikáció 47
››E-mail megtekintése
Amikor megnyit egy postafiókot, kapcsolat nélküli üzemmódban
megtekintheti a korábban letöltött e-maileket, vagy új üzenetek
megtekintése érdekében csatlakozhat az e-mail kiszolgálóhoz.
Az e-mail üzenetek letöltésük után kapcsolat nélküli
üzemmódban is megtekinthetők.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza az E-mail → parancsot, egy e-mail fiókot.
2 Nyomja meg a [
frissítéséhez.
] → Frissítés lehetőséget az üzenetlista
3 Válasszon egy e-mail üzenetet.
Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:
• Nyomja meg a [ ] → Válaszol paranccsal válaszolhat.
• Az üzenet továbbításához nyomja meg a [ ] →
Továbbküldés parancsot.
• Nyomja meg a [ ] → Töröl paranccsal válaszolhat.
• A csatolmány megtekintéséhez húzza le a képernyőt és
válassza ki a csatolmányt. A mellékleteket a
kiválasztásával
mentheti a készülékre.
48 Kommunikáció
Google Csevegő
Ismerje meg, hogyan cseveghet barátaival és családtagjaival a
Google Talk™ használatával.
Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál
érhető el.
››Ismerősök felvétele a barátok listájára
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Google Csevegő lehetőséget.
A barátok listája áttekinthető formában megjeleníti minden
Google Talk-partnerét.
2 Nyomja meg a [
] gombot → válassza az Ismerős
hozzáadása lehetőséget.
3 Írja be a barát e-mail címét, és válassza a Meghívó küldése
(Meghívás küldése) parancsot.
Amikor a barátja elfogadja a meghívást, felkerül a barátok
listájára.
››A csevegés megkezdése
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
Social Hub
2 Válasszon egy ismerőst a barátok listájáról. Megnyílik a
csevegőképernyő.
Ismerje meg a Social Hub™ programot, az egységes e-mail,
üzenetküldő, csevegő, névjegyzék- és naptárkezelő alkalmazást.
További részletekért látogasson el a
socialhub.samsungmobile.com weboldalra.
3 Írja be az üzenetet, majd válassza a Küldés parancsot.
Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [ ] gombot →
válassza az Egyebek → Hangulatjel beszúrása lehetőséget.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
2 Tekintse meg és használja a Social Hub weboldalról származó
válassza a Google Csevegő lehetőséget.
4 Ha váltani szeretne a csevegő partnerek között, nyomja meg
válassza a Social Hub lehetőséget.
tartalmakat.
a [ ] gombot → válassza a Váltás a csevegések között
(váltás a csevegések között) lehetőséget.
5 A csevegés befejezéséhez nyomja meg a [
] gombot →
válassza az Csevegés befejezése (Csevegés befejezése)
lehetőséget.
Kommunikáció 49
Szórakozás
2 Fekvő helyzetű képhez forgassa el a készüléket balra.
• A fényképezőgép felhasználói felülete csak fekvő
helyzetű felvétel készítésekor látható.
Kamera
Ismerje meg, hogyan készíthet és tekinthet meg fényképeket
és videofelvételeket. Fényképeket 2048 × 1536 képpontos
(3,2 megapixel), videofelvételeket 320 × 240 felbontásig
készíthet.
››Fényképezés
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Kamera lehetőséget.
• A keresőben lévő ikonok elrejtéséhez, illetve
megjelenítéséhez érintse meg a képernyőt.
• Ha egy megadott időtartamig nem használja a
fényképezőgépet, az automatikusan kikapcsol.
• A memóriakapacitás a felvétel helyétől és
körülményeitől függően eltérő lehet.
3 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges
beállításokat.
1
2
3
4
5
50 Szórakozás
6
7
8
Szám
1
Funkció
A fényképezőgép állapotának és
beállításainak ellenőrzése.
• : Felbontás
• : Fénymérő típusa
•
: Fényképek maximális száma
(a rendelkezésre álló memória
függvényében)
• : Alapértelmezett tárolóhely
2
Fényképezési mód megváltoztatása.
3
A téma megváltoztatása.
4
A fényerő beállítása.
5
Fényképezőgép beállításainak módosítása.
6
Váltás videokamerára.
7
Fényképezés.
8
Az elkészített fényképek megtekintéséhez
nyissa meg a Képmegjelenítőt.
4 A nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez nyomja meg a
hangerőszabályzó gombot.
A másik lehetőség, hogy két ujját a képernyőre teszi, és
távolítja őket egymástól (kicsinyítéshez közelítse egymáshoz
az ujjait).
A legmagasabb felbontásnál a zoom funkció lehet, hogy
nem elérhető.
5 Válassza a
ikont a fénykép elkészítéséhez.
A fénykép automatikusan mentésre kerül.
Fényképezés után a képek megtekintéséhez válassza a
ikont.
• A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy
balra.
• A képek nagyítására használja a
, kicsinyítésére a
ikont. A nagyítási/kicsinyítési funkciót a képernyő dupla
megérintésével is elérheti.
• A fénykép másoknak való elküldéséhez válassza a Megoszt
lehetőséget.
Szórakozás 51
• Ha szeretné háttérképként vagy hívóazonosító képként
beállítani a fényképet, válassza a Beállít, mint lehetőséget.
• A fénykép törléséhez válassza a Töröl lehetőséget.
››Fényképezés a különböző témákhoz előre
megadott beállításokkal
A fényképezőgép előre meghatározott beállításokat tartalmaz
különböző témákhoz. Egyszerűen válassza ki a témának és a
környezetnek megfelelő fényképezési módot.
Ha például éjszaka szeretne fényképezni, válassza ki az Éjszakai
módot, amely hosszabb expozíciós időt használ.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Kamera lehetőséget.
2 Fekvő helyzetű képhez forgassa el a készüléket balra.
ikont → egy témát → a ikont.
3 Válassza a
4 Végezze el a szükséges beállításokat.
5 Válassza a ikont a fénykép elkészítéséhez.
52 Szórakozás
››Fényképezés Mosoly felvétele
üzemmódban
A fényképezőgép felismeri az arcokat, és segít mosolygós
képeket készíteni.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Kamera lehetőséget.
2 Fekvő helyzetű képhez forgassa el a készüléket balra.
3 Válassza a → Mosoly felvétele lehetőséget.
4 Végezze el a szükséges beállításokat.
5 Válassza a .
6 Irányítsa a fényképezőgép objektívjét a témára.
A készülék felismeri a képen az embereket, és az emberek
mosolyát is. Amikor a fotóalany mosolyog, a készülék
automatikusan elkészíti a fényképet.
››Sorozatfelvétel készítése
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
2 Fekvő helyzetű képhez forgassa el a készüléket balra.
3 Válassza → Panoráma lehetőséget.
4 Végezze el a szükséges beállításokat.
5 Az első fotó készítéséhez válassza a lehetőséget.
6 Lassan mozgassa a készüléket bármelyik irányba, és igazítsa a
Egyszerűen készíthet sorozatfelvételeket mozgó témákról. Ez
játszó gyermekek vagy sportesemények fényképezésekor lehet
hasznos.
válassza a Kamera lehetőséget.
2 Fekvő helyzetű képhez forgassa el a készüléket balra.
3 Válassza a → Sorozat lehetőséget.
4 Végezze el a szükséges beállításokat.
5 Érintse meg hosszan a ikont. A fényképezőgép a
kioldógomb felengedéséig folyamatosan fényképez.
››Panorámakép készítése
válassza a Kamera lehetőséget.
helyére a keresőben látható zöld keretet.
Amikor a zöld keretet a helyére igazította, a fényképezőgép
automatikusan elkészíti a következő felvételt.
7 A teljes panorámakép elkészítéséhez ismételje meg a 6.
lépést.
A Panoráma felvételi üzemmódban széles panorámaképeket
készíthet. Ez különösen tájképek fényképezésekor lehet hasznos.
Szórakozás 53
››Egyesített fénykép készítése
Elkészíthet két képet ugyanazzal a háttérrel, majd a két kép
jobb és bal felét egyetlen fényképpé egyesítheti. Ezt a funkciót
akkor érdemes használni, ha magáról és egy barátjáról szeretne
fényképet készíteni, de nincs senki, aki elkészíthetné a képet.
6 Az első fotó készítéséhez válassza a
lehetőséget.
Az első fénykép egyik fele átlátszó vezetőként jelenik meg,
amely segíti a következő kép elkészítését.
7 Hajtsa végre az esetlegesen szükséges beállításokat a vezető
segítségével.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
8 Készítse el a második fényképet a
2 Fekvő helyzetű képhez forgassa el a készüléket balra.
3 Válassza a → Önmagam hozzáadása lehetőséget.
4 Végezze el a szükséges beállításokat.
5 Érintse meg a bal vagy jobb oldalt, ahonnan az első fotót
››Mozgást ábrázoló fénykép készítése
válassza a Kamera lehetőséget.
szeretné készíteni.
ikon kiválasztásával.
A készülék automatikusan egy fényképpé egyesíti az első
fénykép felét és a második fénykép másik felét.
Fényképeket készíthet egy mozgó témáról, majd a képeket a
mozgást ábrázoló egyetlen fényképpé egyesítheti.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Kamera lehetőséget.
2 Fekvő helyzetű képhez forgassa el a készüléket balra.
54 Szórakozás
3 Válassza a → Akciófelvétel lehetőséget.
4 Végezze el a szükséges beállításokat.
5 Válassza a ikont az első fénykép elkészítéséhez.
6 A készüléket mozgatva kövesse a mozgó témát.
Beállítás
Funkció
Felbontás
Képfelbontás megadása.
Fehéregyensúly
A megvilágításnak megfelelő
fehéregyensúly beállítása.
7 Kövesse a témát mindaddig, amíg a készülék el nem készíti a
Effektusok
Alkalmazzon speciális hatásokat.
Mérés
Fénymérőtípus kiválasztása.
››Fényképezőgép beállításainak
Képminőség
A fényképek képminőségének beállítása.
Beállítás
A kontraszt, a telítettség és az élesség
beállítása.
A készülék automatikusan elkészíti a következő képeket.
mozgást ábrázoló képhez szükséges összes felvételt.
testreszabása
Fényképezés előtt válassza a
opciók eléréséhez:
Beállítás
Makró
Időzítő
→
lehetőséget az alábbi
Funkció
Közeli képek készítéséhez kapcsolja be a
Makro módot.
A fényképezés előtti késleltetési idő
hosszának megadása.
Fényképezés előtt válassza a
beállítások eléréséhez:
→
lehetőséget az alábbi
Beállítás
Funkció
Segédvonalak
Segédvonalak megjelenítése az előnézeti
képernyőn.
Szórakozás 55
Beállítás
Előnézet
GPS
Zárhang
Visszaállítás
56 Szórakozás
Funkció
Annak beállítása, hogy a fényképezőgép
megjelenítse az elkészített fényképet.
Annak beállítása, hogy a fényképezőgép
helymeghatározási információkat is
csatoljon a fényképhez.
A GPS-vétel javítása érdekében
kerülje az olyan helyeken
való fényképezést, ahol a jel
akadályokba ütközhet, például
épületek között, alacsonyan fekvő
területeken vagy rossz időben.
Annak beállítása, hogy a fényképezőgép
fényképezéskor hangot adjon ki.
Menük és fényképezési beállítások
visszaállítása.
››Videó felvétele
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Kamera lehetőséget.
2 Fekvő helyzetű képhez forgassa el a készüléket balra.
3 A ikont kiválasztva váltson át videokamera üzemmódra.
4 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges
beállításokat.
1
2
3
4
5
6
7
Szám
1
2
Funkció
Ellenőrizze a videokamera állapotát.
• : Felbontás
•
: Felvehető videó maximális
hossza (a rendelkezésre álló memória
függvényében)
• : Alapértelmezett tárolóhely
Módosítsa a felvételi módot (multimédiás
üzenethez csatoláshoz, vagy normál
mentéshez).
3
A fényerő beállítása.
4
Videokamera beállításainak módosítása.
5
Váltás fényképezőgépre.
6
Videofelvétel készítése.
7
A rögzített videók megtekintéséhez nyissa
meg a Képmegjelenítőt.
5 A nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez nyomja meg a
hangerőszabályzó gombot.
A legmagasabb felbontásnál a zoom funkció lehet, hogy
nem elérhető.
6 A felvételt a választásával indíthatjuk el.
7 A felvétel leállításához válassza a ikont.
A videó automatikusan elmentésre került.
Előfordulhat, hogy a készülék alacsony adatátviteli
sebességű memóriakártyákra nem tud megfelelően
rögzíteni videókat.
A felvételt követően a rögzített videók megtekintéséhez válassza
a ikont.
• A további videók megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
• A videó másoknak való elküldéséhez válassza a Megoszt
lehetőséget.
• A videó lejátszásához válassza a Lejátszik lehetőséget.
• A videó törléséhez válassza a Töröl lehetőséget.
Szórakozás 57
››A videokamera beállításainak testreszabása
Videó felvétele előtt válassza a
opciók eléréséhez:
→
lehetőséget az alábbi
Beállítás
Funkció
Időzítő
A videó rögzítése előtti késleltetési idő
kiválasztása.
Felbontás
Képfelbontás megadása.
Fehéregyensúly
A megvilágításnak megfelelő
fehéregyensúly beállítása.
Effektusok
Alkalmazzon speciális hatásokat.
Videó minősége
A videók képminőségének beállítása.
Beállítás
A kontraszt, a telítettség és az élesség
beállítása.
58 Szórakozás
Videó felvétele előtt válassza a
beállítások eléréséhez:
→
lehetőséget az alábbi
Beállítás
Funkció
Segédvonalak
Segédvonalak megjelenítése az
előnézeti képernyőn.
Hangfelvétel
A hang be- és kikapcsolása.
Előnézet
Visszaállítás
Annak beállítása, hogy a fényképezőgép
megjelenítse az elkészített videót.
Menük és fényképezési beállítások
visszaállítása.
Galéria
• A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a
Ismerje meg, hogy tekintheti meg a készülék memóriájában vagy
memóriakártyáján tárolt képeket és videókat.
• Ha a fájlméret meghaladja a rendelkezésre álló
Ha a telefon a Galéria elérésekor azt jelzi, hogy a memória
megtelt, töröljön néhány fájlt a Fájlokvagy egyéb
fájlkezelő programmal, és próbálja meg újra a műveletet.
››Támogatott fájlformátumok
Típus
Formátum
Kép
jpeg, png, bmp, wbmp, gif, agif
Videó
• Kiterjesztés: 3gp, mp4
• Kodek: MPEG4, H.263, H.264
készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.
››Fénykép megtekintése
1 Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát,
majd válassza a Galéria lehetőséget.
2 Válasszon egy mappát.
3 A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a
képernyő jobb felső részén a
vagy a
ikont.
4 Válassza ki a megtekinteni kívánt fényképet (ikon nélkül).
Szórakozás 59
››Képek és videók megosztása
A képek megtekintése közben az alábbi lehetőségek állnak
rendelkezésre:
• A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy
balra.
• A képek nagyítására használja a , kicsinyítésére a ikont. A
másik lehetőség, hogy két ujját a képernyőre teszi, és távolítja
őket egymástól (kicsinyítéshez közelítse egymáshoz az ujjait).
• A kiválasztott mappában levő fényképeket tartalmazó
diavetítés indításához válassza a Diabemutató lehetőséget. A
diavetítés megállításához érintse meg a képernyőt.
››Videofelvétel lejátszása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Galéria lehetőséget.
2 Válasszon ki egy megtekintendő videót (amelynél a
látható).
3 Fekvő helyzetű képernyő-elrendezéshez forgassa el a
készüléket.
4 A lejátszást a virtuális gombokkal vezérelheti.
60 Szórakozás
ikon
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Galéria lehetőséget.
2 Válasszon egy mappát.
3 Válasszon egy képet vagy videót.
4 Válassza a Menü → Megoszt lehetőséget → egy megosztási
beállítást.
MP3-lejátszó
Ismerje meg, hogyan hallgathatja utazás közben kedvenc zenéit
a zenelejátszóval. A zenelejátszó a következő fájlformátumokat
támogatja: amr, mp3, aac, ogg, wav, mid, xmf, rtttl, rtx, ota, imy
(Kodek: MP3, AAC/AAC+/eAAC+, OGG, AMR-NB/AMR-WB,WAV,
MIDI, RTTTL/RTX, OTA, i-Melody).
• A következő formátumú fájlokat is megnyithatja, ha
a Fájlok mappából, multimédiás üzenetből vagy a
böngészőprogramban nyitja meg őket: amr, mp3, aac,
ogg, wav, mid, xmf, rtttl, rtx, ota, imy (Kodek: MP3, AAC/
AAC+/eAAC+, OGG, AMR-NB/AMR-WB,WAV, MIDI,
RTTTL/RTX, OTA, i-Melody)
• A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a
készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
• Ha a fájlméret meghaladja a rendelkezésre álló
memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.
››Zenefájlok felvétele a készülékre
››Zenelejátszás
Miután készenléti üzemmódban zenefájlokat másolt a készülékre
vagy a memóriakártyára:
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Zenék lehetőséget.
2 Balra vagy jobbra lapozva válasszon zenekategóriát.
3 Válasszon ki egy zenefájlt.
4 A lejátszás vezérlésére a következő ikonokat használhatja:
Ikon
Funkció
Az 5,1 csatornás térhatású hang aktiválása,
amikor csatlakoztatva van a mikrofonos
fülhallgató.
Először másoljon fájlokat a telefonra vagy a memóriakártyára:
• Letöltés a vezeték nélküli hálózatról. ► old. 74
• Letöltés számítógépről a Samsung Kies program segítségével.
► old. 92
• Fogadás Bluetooth kapcsolaton keresztül. ► old. 86
• Másolás memóriakártyára. ► old. 92
1
Véletlen lejátszási sorrend bekapcsolása.
Ismétlési mód kiválasztása (kikapcsolva, egy
fájl ismételt lejátszása vagy az összes fájl
ismétlése).
Szórakozás 61
Ikon
Funkció
Ugrás az előző zeneszámra; visszafelé keresés
a fájlban (hosszan megérintve).
Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás
.
szüneteltetéséhez válassza a
Ugrás a következő zeneszámra. Előrefelé
keresés a fájlban (hosszan megérintve).
1. Ezek az ikonok akkor jelennek meg, ha megérinti a lejátszó
képernyőjét.
A WOW HD™ rendszer jelentős mértékben javítja a
lejátszás hangminőségét, dinamikus térhatású 3D
élményt nyújtva mély, gazdag basszussal és a magasabb
frekvenciatartományban kristálytiszta hangokkal.
››Átváltás lemez nézetre
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Zenék lehetőséget.
62 Szórakozás
2 Válasszon kategóriát → zenefájlt.
3 Nyomja meg a [ ] → Lejátszási listára → Új lehetőséget.
4 Adjon nevet az új lejátszási listának, majd válassza a Ment
parancsot.
5 Ha további zenefájlokat szeretne felvenni a lejátszási listára,
játsszon le egy fájlt, és nyomja meg a [ ] → Lejátszási
listára → lehetőséget, majd válassza ki a lejátszási listát.
››A buliválogatás szolgáltatás használata
Amikor bekapcsolja a buliválogatás szolgáltatást, a készülék a
zenefájlokat véletlenszerűen választja ki és játssza le.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Zenék lehetőséget.
2 Nyomja meg a [ ] → Party-válogatás lehetőséget.
3 A buliválogatás funkció kikapcsolásához válassza a
lehetőséget.
››A zenelejátszó beállításainak testreszabása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Zenék lehetőséget.
2 Válasszon kategóriát → zenefájlt.
3 Nyomja meg a [ ] gombot → válassza a Beállít.
lehetőséget.
4 A zenelejátszó testreszabásához adja meg a következő
beállításokat:
Beállítás
Funkció
5.1 csatorna
Válassza ki, hogy be szeretné-e
kapcsolni a virtuális 5.1 térhatású
hangrendszert, amikor a
fejhallgató csatlakoztatva van.
Hangszínszabályzó
Hangeffektus kiválasztása.
FM-rádió
Ismerje meg, hogyan hallgathat zenét és híreket az FM rádió
segítségével. Az FM rádió hallgatásához csatlakoztatnia kell egy
mikrofonos fülhallgatót, amely egyben rádióantennaként is
szolgál.
››Az FM rádió hallgatása
1 Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és
válassza az FM rádió lehetőséget.
3 Az FM rádió bekapcsolásához válassza a
ikont (ha
szükséges).
Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a
frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.
Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM rádiót, az
automatikus hangolás automatikusan elindul.
Szórakozás 63
4 A rádió kezeléséhez a következő gombokat használhatja:
1
6
Szám
Funkció
5
Az éppen hallgatott rádióállomás felvétele a
kedvencek listájára.
7
6
A hangerő módosítása.
2
8
7
3
4
5
3
4
8
A frekvenciát a csúszkán jobbra vagy balra
görgetéssel módosíthatja.
Az FM rádió beállítása az állomások
automatikus újrahangolására, ha gyenge a
rádióadó jele.
Szám
Funkció
2
Hangkimenet megadása (fejhallgató vagy a
készülék hangszórója).
FM rádió kikapcsolása. A rádió
bekapcsolásához válassza a ikont.
3
Fogható rádióállomás keresése.
4
A frekvencia finomhangolása.
1
64 Szórakozás
››Rádióállomás automatikus mentése
1 Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza az FM rádió lehetőséget.
3 Válassza a Keresés lehetőséget → egy keresési beállítást.
››Az FM rádió beállításainak testreszabása
4
2 Nyomja meg a [
Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a
frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.
Válassza ki a kívánt rádióállomást az állomáslistából, majd
nyomja meg a [ ] gombot az FM rádió képernyőjére való
visszatéréshez.
››Rádióállomás felvétele a kedvencek listájára
1 Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza az FM rádió lehetőséget.
3 Az FM rádió bekapcsolásához válassza a ikont.
4 Lépjen a kívánt rádióállomásra.
5 Válassza a + ikont a kedvencek listájára való felvételhez.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza az FM rádió lehetőséget.
lehetőséget.
] gombot → válassza a Beállít.
3 Az FM rádió testreszabásához adja meg a következő
beállításokat:
Beállítás
Funkció
RÉGIÓ
Válassza ki a régiót.
Lejátszás a
háttérben
Annak beállítása, hogy más
alkalmazások használatakor az FM
rádió fusson-e a háttérben. Ha ez
a funkció be van kapcsolva, akkor
az FM rádiót a gyorsgombokat
tartalmazó panelről vezérelheti.
Szórakozás 65
Beállítás
Állomásazonosító
Alternatív
frekvencia
FM-rádió auto.
kikapcsolása
66 Szórakozás
Funkció
Annak beállítása, hogy az
állomásazonosító megjelenjen-e
az FM rádió képernyőjén;
állomásazonosítók csak az
ezt a szolgáltatást támogató
rádióállomásokhoz állnak
rendelkezésre.
Annak beállítása, hogy gyenge jel
esetén a rádió megkísérelje-e újra
beállítani az állomást.
Annak beállítása, hogy az FM rádió
egy adott idő után automatikusan
kikapcsoljon.
Személyes adatok
4 Adja meg a névjegy adatait.
5 A névjegy memóriába való felvételéhez válassza a Ment
Névjegyek
Névjegyet a tárcsázóképernyőről is létrehozhat.
parancsot.
Ismerje meg, hogyan hozhat létre és kezelheti a személyes és
üzleti névjegyeit. A névjegyekbe neveket, mobil- és vezetékes
telefonszámokat, e-mail címeket, születésnapokat és egyéb
adatokat menthet.
››Névjegy létrehozása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Névjegyek lehetőséget.
2 Válassza a .
3 Válasszon memóriahelyet.
Amennyiben egynél több fiókkal rendelkezik, válassza ki,
hogy melyik fiókhoz szeretné hozzáadni a névjegyet.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Telefon → Bill.-zet lehetőséget.
2 Írja be a telefonszámot.
3 Válassza a Hozzáadás a Kapcsolatokhoz →
4 Válasszon memóriahelyet.
lehetőséget.
Amennyiben egynél több fiókkal rendelkezik, válassza ki,
hogy melyik fiókhoz szeretné hozzáadni a névjegyet.
5 Adja meg a névjegy adatait.
6 A névjegy memóriába való felvételéhez válassza a Ment
parancsot.
Személyes adatok 67
››Név keresése
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Névjegyek lehetőséget.
2 Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyzékben.
3 Jelölje ki a kívánt nevet.
Ha megtalálta a névjegyet, a következőket teheti:
• hívás kezdeményezése egy szám kiválasztásával.
• az Üzenet lehetőséget választva üzenetet küldhet neki.
• a névhez tartozó adatokat a [ ] → Szerkeszt gomb
megnyomásával szerkesztheti.
››Gyorshívószám beállítása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Névjegyek lehetőséget.
2 Nyomja meg a [
lehetőséget.
] → Egyebek → Gyorshívó gombok
68 Személyes adatok
3 Válassza ki azt a számot, amelyhez hozzá szeretné rendelni a
névjegyet → egy névjegyet.
Ezt a számot ezután gyorsan tárcsázhatja úgy,
hogy hosszan megérinti a hozzárendelt számot a
tárcsázóképernyőn.
››Saját névjegykártya létrehozása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Névjegyek lehetőséget.
2 Nyomja meg a [
lehetőséget.
] gombot → válassza a Saját profil
3 Írja be személyes adatait.
4 Válassza a Ment parancsot.
Névjegykártyáját üzenethez vagy e-mailhez csatolva,
illetve vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolaton keresztül is
továbbíthatja.
››Névjegyek beolvasása a közösségi
fiókokból
Megtekintheti a közösségi webhelyfiókok listáját, és kiválaszthat
egy fiókot, majd hozzáadhat egy, a webhelyen tárolt névjegyet
készüléke névjegyzékéhez.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Névjegyek lehetőséget.
2 Nyomja meg a [
] gombot → válassza az Ismerősök
szerzése lehetőséget.
3 Válasszon egy fiókot.
››Csoport létrehozása a nevekből
A névjegyek csoportba rendezésével több névjegyet kezelhet
egy időben, és üzeneteket vagy e-maileket küldhet a teljes
csoportnak. Először hozzon létre egy csoportot.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
2 Nyomja meg a [ ] → Létrehoz gombot.
3 Írjon be egy nevet, és válasszon csengőhangot a csoporthoz.
4 Válassza a Ment parancsot.
››Névjegyek másolása
A névkegyek a SIM-kártyáról és kártyára másolhatók.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Névjegyek lehetőséget.
2 Nyomja meg a [
] → Importálás/exportálás →
Importálás a SIM kártyáról vagy Exportálás a SIMkártyára.
3 Válassza ki a másolni kívánt névjegyeket, majd válassza ki az
Importálás vagy Export lehetőséget.
4 A névjegyek exportálásának megerősítéséhez válassza az
Igen lehetőséget.
válassza a Névjegyek → Csoportok lehetőséget.
Személyes adatok 69
››Névjegyek importálása és exportálása
Névjegy fájlok importálása (vcf formátumban) memóriakártyától
a készülékre:
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Névjegyek lehetőséget.
2 Nyomja meg a [
] → Importálás/exportálás →
Importálás SD-kártyáról lehetőséget.
2 Nyomja meg a [
] → Importálás/exportálás →
Exportálás SD-kártyára lehetőséget.
3 Jóváhagyáshoz válassza az Igen gombot.
››A kommunikációs napló megtekintése
Megtekintheti a hívások, üzenetek, e-mailek vagy SNSüzenetszálak kommunikációs naplóját.
3 Válasszon memóriahelyet.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
4 Válasszon egy beállítást egy névjegy fájl, több névjegy fájl
››A közösségi webhelyeken végzett
Amennyiben egynél több fiókkal rendelkezik, válassza ki,
hogy melyik fiókhoz szeretné hozzáadni a névjegyet.
vagy minden névjegy fájl importálásához, majd válassza az
OK lehetőséget.
5 Válassza ki az importálni kívánt névjegy fájlokat, majd
válassza az OK gombot.
Névjegyek exportálása a készülékről memóriakártyára:
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Névjegyek lehetőséget.
70 Személyes adatok
válassza a Névjegyek → Előzmények lehetőséget.
2 Válassza ki a megtekinteni kívánt elemet.
tevékenységek megtekintése
Megtekintheti a névjegyekhez tartozó személyek legutóbbi
tevékenységeit a közösségi webhelyek, például a Facebook, a
MySpace vagy a Twitter szolgáltatásaiban.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Névjegyek → Tevékenységek lehetőséget.
2 Válassza ki a megtekinteni kívánt elemet.
Naptár
››Naptárbejegyzések megtekintése
Ismerje meg, hogyan hozhat létre napi, heti vagy havi
bejegyzéseket, és hogyan állíthat be hangjelzéseket a fontos
eseményekre való figyelmeztetésképpen.
Váltás a naptár nézetei között:
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
››Naptárbejegyzés létrehozása
2 A naptár felső sorából válasszon ki egy megjelenítési módot.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Naptár lehetőséget.
2 Válassza a Érintse meg a létrehozáshoz vagy nyomja meg a
[
] → Létrehoz lehetőséget.
3 Írja be az adott esemény adatait.
4 Válassza a Ment parancsot.
válassza a Naptár lehetőséget.
Adott dátumhoz tartozó események megtekintése:
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Naptár lehetőséget.
2 Válasszon egy dátumot a naptárban. Havi nézetben egy apró
háromszög jelzi azokat a napokat, amelyekhez eseményt
állított be.
Ha a dátum kézi beírásával egy adott napra kíván ugrani,
nyomja meg a [ ] gombot → válassza a Megnyitás
lehetőséget, írja be a dátumot a + vagy a - ikon segítségével,
végül válassza a Beállít lehetőséget.
Az aktuális dátum kiválasztásához nyomja meg a [ ]
gombot, → majd válassza a Ma lehetőséget.
Személyes adatok 71
3 Válasszon ki egy eseményt a részletek megtekintéséhez.
Másoknak is elküldheti az eseményt a [ ] gomb
megnyomásával → majd a Küldés lehetőség → végül egy
beállítás kiválasztásával.
››Esemény jelzésének kikapcsolása
Ha egy naptári eseményhez hangjelzést állít be, a megadott
időpontban megjelenik az eseményt jelző ikon.
1 Nyissa meg a gyorsgombokat tartalmazó panelt a képernyő
felső részén.
2 Válasszon ki egy emlékeztetőt az esemény további adatainak
››Jegyzet létrehozása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Jegyzet lehetőséget.
2 Válassza az Emlékeztető létrehozása lehetőséget, vagy
nyomja meg a
[ ] gombot → válassza a Létrehoz lehetőséget.
3 Írja be a jegyzet szövegét.
4 Válasszon egy új színt, ha más háttérszínt szeretne.
5 Válassza a Ment parancsot.
megjelenítéséhez.
››Jegyzetek megtekintése
válassza a Mind szundi módba vagy az Összeset elveti
parancsot.
2 Jegyzet kereséséhez (ha szükséges) nyomja meg a [
3 Az emlékeztető ideiglenes vagy végleges leállításához
Jegyzet
Ismerje meg, hogyan menthet és tekinthet meg később fontos
információkat.
72 Személyes adatok
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Jegyzet lehetőséget.
→ Keresés gombot, vagy nyomja meg hosszan a [
ikont.
]
]
3 A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy jegyzetet.
A jegyzet szerkesztéséhez válassza a
lehetőséget.
Másoknak is elküldheti a hangjegyzetet, ha hosszan
megérinti azt, majd kiválasztja a Küldés módja → egy
küldési lehetőséget.
Hangrögzítő
Ismerkedjen meg a telefon hangrögzítőjének kezelésével.
››Hangos emlékeztetőket rögzíthet
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a H. rögz. lehetőséget.
4 Ha befejezte az időmérést, válassza a Leállít parancsot.
5 További hangjegyzetek rögzítéséhez újra válassza a Felvétel
lehetőséget.
››Hangjegyzet lejátszása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a H. rögz. lehetőséget.
2 Válassza a Lista parancsot.
3 Válassza ki a lejátszani kívánt hangjegyzetet egy lejátszási
listáról.
Másoknak is elküldheti a hangjegyzetet ha hosszan
megérinti azt, majd kiválasztja a Megosztás lehetőséget.
2 A felvétel elindításához válassza a Felvétel lehetőséget.
3 Beszéljen a mikrofonba.
Személyes adatok 73
Internet
A webes szolgáltatások használatához adatkapcsolatra van
szükség. A legjobb adatterv kiválasztásához forduljon a
szolgáltatójához.
Böngésző
Ismerje meg, hogyan nyithatja meg kedvenc weblapjait, és
hogyan jelölheti meg őket könyvjelzővel.
• Az internethez való hozzáférésért és a médiatartalmak
letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel.
Bővebb információkért forduljon a szolgáltatójához.
• A rendelkezésre álló ikonok szolgáltatótól és régiótól
függően eltérőek lehetnek.
74 Internet
››Weblapok böngészése
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
a beállított kezdőlap megnyitásához válassza az Böngésző
lehetőséget.
Egy adott weblap megnyitásához válassza az URL-cím
beírására szolgáló mezőt, írja be a weblap internetes címét
(URL), majd válassza a parancsot.
2 A weblapokon a következő gombokkal mozoghat:
1
2
A fenti képernyő országonként és szolgáltatónként eltérő
lehet.
Szám
1
2
Művelet
A megnyitni kívánt weblap internetes
címének beírása.
A mentett könyvjelzők, a gyakran látogatott
weblapok és az utóbbi időszak internetes
előzményeinek megtekintése.
A weblap megtekintése közben az alábbi beállításokat
használhatja:
• Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg duplán a
képernyőt. Használhatja a kétujjas nagyítást is: helyezze két
ujját a képernyőre, és lassan közelítse őket egymáshoz, illetve
távolítsa őket egymástól.
• Új ablak megnyitásához nyomja meg a [ ] gombot →
válassza az Új ablak lehetőséget.
• Az aktív ablakok megtekintéséhez nyomja meg a [ ]
gombot → válassza az Ablakok lehetőséget. Több weblapot is
megnyithat, és ide-oda váltogathat közöttük.
• Az aktuális weblap ismételt betöltéséhez nyomja meg a
[
] gombot → válassza az Frissítés lehetőséget.
• Az előzmények következő oldalára történő ugráshoz nyomja
meg a [
] gombot → válassza az Következő lehetőséget.
• Az aktuális weblap könyvjelzőként való mentéséhez nyomja
meg a [ ] gombot → válasza az Könyvjelző hozzáadása
lehetőséget.
• Az aktuális webhelyre mutató parancsikon elhelyezéséhez
a készenléti képernyőn nyomja meg a [ ] gombot, →
majd válassza az Egyebek → Par.ikon a kezdőképernyőre
lehetőséget.
• RSS-hírcsatorna hozzáadásához nyomja meg a [ ]
gombot, → majd válassza az Egyebek → RSS-feedek
hozzáadása lehetőséget. Az RSS-hírcsatornát a Google Reader
alkalmazással olvashatja.
• Ha szöveget szeretne keresni a weblapon, nyomja meg a [ ]
gombot → válassza az Egyebek → Keresés az oldalon
lehetőséget.
• A weblap adatainak megtekintéséhez nyomja meg a [ ]
gombot → válassza az Egyebek → Oldalinfó lehetőséget.
Internet 75
• Ha egy weblap internetes címét (URL) el szeretné küldeni
másoknak, nyomja meg a [ ] gombot → válassza az
Egyebek → Oldalt megoszt lehetőséget.
• A letöltési előzmények megtekintéséhez nyomja meg a
[ ] gombot → válassza az Egyebek → Letöltéskezelő
lehetőséget.
• A böngésző beállításainak testreszabásához nyomja meg
a [ ] gombot → válassza az Egyebek → Beállítások
lehetőséget.
››Kedvenc honlapok felvétele a könyvjelzők
közé
Ha ismeri a weblap internetes címét (URL), manuálisan is felvehet
hozzá könyvjelzőt. Könyvjelző felvétele:
3 Válassza a Hozzáad lehetőséget, vagy nyomja meg a
[ ] gombot, → és válassza a Legutóbbi oldal felvétele a
könyvjelzők közé lehetőséget.
A megtekintett oldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez
ugorjon az 5. lépésre.
4 Írja be a weblap megnevezését és webcímét (URL).
5 Válassza az OK parancsot.
Érintsen meg hosszan egy könyvjelzőt a könyvjelzőlistában, és
használja a következő opciókat:
• A webhelynek az aktuális ablakban történő megnyitásához
válassza a Megnyitás parancsot.
• A weblap új ablakban történő megnyitáshoz válassza a
Megny. új ablakban lehetőséget.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
• A könyvjelző adatainak szerkesztéséhez válassza a Könyvjelző
2
• A könyvjelző parancsikonjának készenléti képernyőre
válassza az Böngésző lehetőséget.
Válassza a
76 Internet
→ Könyvjelzők lehetőséget.
szerkesztése lehetőséget.
való felvételéhez válassza a Par.ikon kezdőképernyőre
lehetőséget.
• Ha a weblap internetes címét (URL) el szeretné küldeni
másoknak, válassza a Hivatk.megoszt. lehetőséget.
• A weblap internetes címének (URL) másolásához válassza az
URL másolása lehetőséget.
• A könyvjelzőt a Könyvjelző törlése paranccsal törölheti.
• A weblapnak a böngésző kezdőlapjaként való beállításához
válassza a Beállítás kezdőlapként lehetőséget.
››RSS-feed cím felvétele
››Gyakran látogatott oldalak és az utóbbi
időszak előzményinek elérése
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza az Böngésző lehetőséget.
2 Válassza a
→ Leggyakrabban látogatott vagy az
Előzmények lehetőséget.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
3 Válassza ki a megtekinteni kívánt weblapot.
2 Nyisson meg egy RSS-hírcsatornát tartalmazó weblapot.
3 Az URL beviteli mezőben válassza a lehetőséget.
4 Válasszon egy felveendő RSS-hírcsatornát.
5 Feliratkozás RSS-feed-re.
Térkép
válassza az Böngésző lehetőséget.
Ha a feed, amire feliratkozott, frissítésre kerül, akkor értesítést
kap a frissítésről.
A jobb oldalon található csillag ikon kiválasztásával
hozzáadhat egy weblapot a könyvjelzők listájához.
Ismerje meg, hogyan kereshet a Google Maps™ segítségével
elektronikus formátumú térképeken utcákat, városokat vagy
országokat, valamint útirányokat.
Internet 77
• Ez a funkció nem minden országban és nem minden
szolgáltatónál érhető el.
• A GPS funkció használata közben a belső antenna körüli
részt ne érintse meg, és ne fedje le a kezével vagy más
objektummal.
• A megfelelő GPS jel vételéhez kerülje a készülék
használatát az alábbi körülmények között:
–– épületek között, alagútban, földalatti átjárókban
vagy épületen belül
–– rossz időjárási körülmények között
–– magasfeszültségű vezetékek, vagy elektromágneses
mezők körül
››Helymeghatározó szolgáltatások
bekapcsolása a Google Maps használatához
A saját hely megkereséséhez és a térképen való kereséshez be
kell kapcsolnia a helymeghatározó szolgáltatásokat.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Beállítások → Hely és biztonság lehetőséget.
2 A helymeghatározó szolgáltatások bekapcsolásához adja
meg a következő beállításokat:
Beállítás
Vezeték nélküli
hálózatok
GPS-műholdak
Művelet
Annak beállítása, hogy a készülék
WLAN és/vagy mobilhálózaton
keresztül találja meg az Ön
tartózkodási helyét.
Annak beállítása, hogy a készülék
GPS műholdak segítségével
határozza meg az Ön tartózkodási
helyét.
››Konkrét hely keresése
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Térkép lehetőséget.
2 Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást,
a jóváhagyáshoz válassza az OK lehetőséget.
A térképen megjelenik az Ön aktuális tartózkodási helye.
78 Internet
3 Nyomja meg a [
lehetőséget.
] gombot → válassza a Keresés
4 Írja be egy helyszínhez tartozó kulcsszót, majd válassza a
lehetőséget.
• Hang alapján történő kereséshez válassza a lehetőséget.
• A képek nagyításához használja a
ikont,
ikont.
kicsinyítésükhöz pedig a
• A térképhez rétegek adásához nyomja meg a [ ] →
Réteg.
• A pillanatnyi hely megtekintéséhez nyomja meg a [ ] →
Saját helyzetem.
››Útvonalterv kérése konkrét címhez
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Térkép lehetőséget.
2 Nyomja meg a [
3 Adja meg a kiindulópont és a célállomás címét.
Ha a névjegyzékből szeretne megadni egy címet, vagy ki
szeretne jelölni egy helyet a térképen válassza a
→ Kapcsolatok, Egy pont a térképen vagy Saját helyek
lehetőséget.
4 Válasszon utazási módot (autóval, busszal vagy gyalog), majd
válassza a Útvonaltervezés lehetőséget.
5 Az út részletes adatainak megtekintéséhez válassza ki az
útvonalat (ha szükséges).
6 Válassza a
lehetőséget.
Az útvonal megjelenik a térképen. Az útvonal egy adott
vagy
részének megtekintéséhez válassza a
lehetőséget.
7 Amikor végzett, nyomja meg a [
Találatok törlése lehetőséget.
] gombot → Egyebek →
] → Útvonalterv lehetőséget.
Internet 79
Koordináták
Helyek
Ismerje meg, hogyan oszthatja meg tartózkodási helyét
barátaival, illetve hogyan tekintheti meg barátai tartózkodási
helyét a Google Latitude™ szolgáltatással.
Ismerje meg, hogyan kereshet közeli helyeket maga körül.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Koordináták lehetőséget.
A készülék automatikusan csatlakozik a Latitude
szolgáltatáshoz.
2 Nyomja meg a [
] → Ismerősök hozzáadása → Választás
a kapcsolatok közül vagy Hozzáadás e-mail címmel.
3 Válassza ki a hozzáadni kívánt ismerőst, vagy írjon be egy
e-mail címet, majd válassza az Ismerősök hozzáadása →
Igen lehetőséget.
Ha ismerőse elfogadja a meghívást, megoszthatják
egymással tartózkodási helyük adatait.
4 Nyomja meg a [
] → Térkép lehetőséget.
Az ismerősei tartózkodási helyét a fényképük jelzi a térképen.
80 Internet
Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál
érhető el.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Helyek lehetőséget.
2 Válasszon egy kategóriát.
A készülék megkeresi a közelben lévő, a kategóriához
kapcsolódó helyeket.
3 A részletek megtekintéséhez válassza ki a hely nevét.
4 A hely megtekintéséhez a térképen válassza a
lehetőséget.
Egy helyhez vezető útvonal kiválasztásához válassza a
lehetőséget.
A hely telefonszámának megtekintéséhez válassza a
lehetőséget.
Navigáció
Ismerje meg, hogyan használhatja a GPS navigációs rendszert az
úti célok megkereséséhez és megjelenítéséhez a hangutasítások
használatával.
Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál
érhető el.
1
Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Navigáció lehetőséget.
2 Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást,
• Kapcsolatok: Válasszon úti célt a névjegyei címei közül.
• Csillaggal helyek: Válasszon úti célt a csillagozott helyei
közül.
4 A hangvezérelt navigáció használatához válassza a Telepít
lehetőséget.
5 A navigáció befejezéséhez nyomja meg a [
navigációból lehetőséget.
] → Kilépés a
Google keresés
a jóváhagyáshoz válassza az Elfogadom lehetőséget.
Rákereshet a készülékére telepített alkalmazásokra és az
interneten található különböző adatokra.
az úti célt:
• Cél kimondása: Mondja be hangosan az úti célt az alábbi
formában: Navigálás ide: cím.
• Cél begépelése: Adja meg az úti célját a virtuális
billentyűzet segítségével.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
3 A következő módok valamelyikének segítségével adja meg
válassza a Google Search lehetőséget.
2 Írja be a keresett adat egy betűjét vagy szavát.
3 Válassza ki az elérni kívánt elem nevét.
Internet 81
YouTube
››Videók megosztása
A YouTube egy ingyenes online videó streaming szolgáltatás.
Ismerje meg, hogyan tud megtekinteni és megosztani videókat a
YouTube segítségével.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál
érhető el.
››Videók megtekintése
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
Ez a funkció csak fekvőmódban érhető el.
válassza a YouTube lehetőséget.
2 Válasszon egy videót.
3 Válassza az More → Share lehetőséget, majd egy beállítást.
››Videók feltöltése
válassza a YouTube lehetőséget.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
2 Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást,
a jóváhagyáshoz válassza az Accept lehetőséget.
2 Nyomja meg a [
3 Válasszon egy videót a listáról.
4 Fekvő helyzetű képhez forgassa el a készüléket balra.
5 A képernyőn található ikonok segítségével vezérelheti a
3 Fekvő helyzetű képhez forgassa el a készüléket balra.
lejátszást.
82 Internet
válassza a YouTube lehetőséget.
] gombot, → majd válassza a Upload
lehetőséget, és válasszon ki egy videót. Ugorjon a 8. lépésre.
Ha új videókat szeretne feltölteni, válassza a
ikont a
fényképezőgép bekapcsolásához.
4 Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a szükséges
››Időjárási hírek megtekintése.
5 A felvételt a választásával indíthatjuk el.
6 A felvétel leállításához válassza a ikont.
7 Válassza a Ment lehetőséget a rögzített videó feltöltéséhez.
8 Adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd válassza a
2 Válassza a képernyő tetején található Időjárás lehetőséget.
beállításokat.
Bejelentkezés (ha szükséges) lehetőséget.
9 Adja meg a feltöltés adatait, majd válassza a Upload
lehetőséget.
Hírek és időjárás
Ismerje meg, hogyan tekintheti meg a legfrissebb időjárási
híreket és hogyan olvashatja el a legfelkapottabb híreket és
újságcikkeket.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Hírek és időjárás lehetőséget.
A készülék meghatározza az Ön aktuális tartózkodási helyét
és megjeleníti az időjárási adatokat.
A helyszín módosításával más területek időjárási adatait
is megtekintheti. Nyomja meg a [ ] → Beállítások
→ Időjárás -- beállítások lehetőséget, majd vegye
ki a pipát a Saját pozíció használata ikon melletti
jelölőnégyzetből. Ezt követően válasszon egy helyet a
Hely beállítása menüpontban.
››Újságcikkek olvasása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Hírek és időjárás lehetőséget.
2 Válasszon a képernyő tetején található hírkategóriákból.
Internet 83
3 Válasszon ki egy cikket megnyitásra.
Hírkategória hozzáadásához nyomja meg a [ ] →
Beállítások → Hírek -- beállítások → Témakörök
kiválasztása lehetőséget.
Samsung Apps
A Samsung Apps rengeteg alkalmazás egyszerű és könnyű
letöltését teszi lehetővé közvetlenül a telefonra. A Samsung
Apps webhely azonnali hozzáférést kínál a mobiltelefonos
élményszerzés hatalmas tárházához, amelynek része rengeteg
játék, hír, referencia, navigáció, kapcsolati háló létrehozása,
egészségügyi alkalmazások és sok egyéb.
A készülék okosabb lesz a Samsung Apps webhelyről származó,
teljesen optimalizált alkalmazásokkal. Fedezze fel a lenyűgöző
alkalmazásokat, és tegye még élvezetesebbé a mobil életét.
• Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál
érhető el.
• Részletekért kérjük látogasson el a
www.samsungapps.com weboldalra.
84 Internet
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Samsung Apps lehetőséget.
2 Keressen és töltsön le alkalmazásokat.
Market
Játékokat, csengőhangokat és más alkalmazásokat tölthet le az
Android Market webhelyről.
Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál
érhető el.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Market lehetőséget.
2 Keressen egy fájlt, és töltse le a készülékre. ► old. 34
Kapcsolati lehetőségek
Bluetooth
A Bluetooth egy rövid hatótávolságú vezeték nélküli
kommunikációs technika, amelynek segítségével az eszközök
nagyjából 10 méteres távolságon belül tudnak adatokat cserélni
egymással, fizikai kapcsolat nélkül.
A Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő adattovábbításhoz a
készülékeket nem kell közvetlen rálátási helyzetbe állítani. Ha a
készülékek egymás hatókörén belül vannak, akkor is képesek az
adatcserére, ha más-más helyiségekben helyezkednek el.
• A Samsung nem vállal felelősséget a vezeték
nélküli Bluetooth kapcsolaton keresztüli küldött
adatok elvesztéséért, lehallgatásáért vagy helytelen
használatáért.
• Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően
védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e
adatokat. Ha akadályok vannak az eszközök között, a
maximális működési távolság csökkenhet.
• Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt
vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek
lehetnek a készülékkel.
››A Bluetooth vezeték nélküli funkció
bekapcsolása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Beállítások → Vez. nélküli és hálózatok →
Bluetooth-beállítások parancsot.
2 A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolásához
válassza a Bluetooth lehetőséget.
Kapcsolati lehetőségek 85
››Más Bluetooth-képes készülékek keresése
››Adatok küldése a Bluetooth vezeték nélküli
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
1 Válasszon ki a megfelelő alkalmazásban vagy a Fájlok
2 Válasszon egy eszközt.
3 Írja be a vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját
2 Nyomja meg a [
és társítása
válassza a Beállítások → Vez. nélküli és hálózatok →
Bluetooth-beállítások → Eszközök keresése lehetőséget.
vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN-kódját,
majd válassza az OK lehetőséget. Másik lehetőség: a telefon
és az eszköz PIN-kódjának egyeztetéséhez válassza az
Fogadás lehetőséget.
Amikor a másik készülék tulajdonosa azonos PIN-kódot ad
meg, vagy elfogadja a csatlakozást, a párosítás befejeződik.
Ha a párosítás sikerült, a készülék automatikusan megkeresi
az elérhető szolgáltatásokat.
Egyes készülékek, különös tekintettel a fülhallgatókra
és az autós kihangosító készletekre, rögzített Bluetooth
PIN-kóddal rendelkezhetnek, például: 0000. Ha a másik
készülék rendelkezik PIN-kóddal, akkor azt kell beírni.
86 Kapcsolati lehetőségek
szolgáltatással
mappában egy fájlt vagy elemet, például névjegyet,
naptárbejegyzést, jegyzetet vagy médiafájlt.
] → Megosztás vagy Küldés módja →
Bluetooth gombot.
3 Keressen és párosítson egy Bluetooth-kompatibilis eszközt.
››Adatok fogadása a Bluetooth vezeték
nélküli szolgáltatással
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Beállítások → Vez. nélküli és hálózatok →
Bluetooth-beállítások → Észlelhető lehetőséget.
A készülék 120 másodpercig látható lesz más Bluetootheszközök számára.
2 Amikor a készülék kéri, írja be a Bluetooth szolgáltatás PINkódját, majd válassza az OK lehetőséget (ha szükséges).
3 Az eszközről való adatfogadás engedélyezéséhez válassza a
Elfogad lehetőséget (ha szükséges).
A fogadott adatokat a készülék a Bluetooth mappában tárolja.
Névjegy fogadása esetén az automatikusan mentésre kerül a
telefonkönyvbe.
Wi-Fi
Ismerje meg készüléke vezeték nélküli hálózati lehetőségeit,
hogy csatlakozhasson bármely, az IEEE 802.11 b/g/n szabvánnyal
kompatibilis vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN).
Bármely olyan helyen csatlakozhat az internethez vagy más
hálózati eszközökhöz, ahol van egy vezetékes vagy vezeték
nélküli hozzáférési pont (hotspot).
A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és
az összes európai országban való használatra készült.
A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül
használható, de Franciaországban kültéren tilos a
használata.
››A WLAN funkció bekapcsolása
Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Beállítások → Vez. nélküli és hálózatok → Wi-Fi
beállítások → Wi-Fi parancsot.
A háttérben futó WLAN funkció energiát fogyaszt. Az
akkumulátor kímélése érdekében csak szükség esetén
kapcsolja be a WLAN funkciót.
››WLAN hálózat keresése és csatlakozás
hozzá
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Beállítások → Vez. nélküli és hálózatok → Wi-Fibeállítások lehetőséget.
A készülék automatikusan megkeresi az elérhető WLAN
hálózatokat.
Kapcsolati lehetőségek 87
2 Válasszon egy hálózatot a Wi-Fi hálózatok listából.
3 Írja be a hálózat jelszavát (ha szükséges).
4 Válassza a Kapcsolódás lehetőséget.
››WLAN kézi hozzáadása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Beállítások → Vez. nélküli és hálózatok →
Wi-Fi-beállítások → Wi-Fi-hálózat hozzáadása
lehetőséget.
2 Adja meg a hálózat szolgáltatásazonosítóját (SSID), majd
válasszon védelemtípust.
3 Adja meg a választott védelemtípusnak megfelelő biztonsági
beállításokat.
4 Válassza a Ment parancsot.
AllShare
Ismerje meg a DLNA (Digital Living Network Alliance)
szolgáltatást, mely segítségével médiafájlokat oszthat meg
DLNA-képes eszközök között az otthonában a WLAN hálózaton
keresztül.
Ehhez először aktiválnia kell a WLAN szolgáltatást, és meg kell
adnia egy WLAN-profilt. ► old. 87
››DLNA beállítások testreszabása a
médiafájlok megosztásához
Ha engedélyezni kívánja más DLNA-kompatibilis eszközök
számára, hogy hozzáférjenek a telefonján levő médiafájlokhoz,
aktiválnia kell a médiamegosztást.
A készülékek függvényében előfordulhat, hogy bizonyos
fájlok nem játszhatók le a DLNA-kompatibilis eszközön.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza az AllShare lehetőséget.
88 Kapcsolati lehetőségek
2 Válassza a Beállít. lehetőséget.
3 A DLNA szolgáltatás testreszabásához módosítsa az alábbi
beállításokat:
Beállítás
Funkció
Médiaszerver
neve
A médiaszerverként használni kívánt
készülékhez adjon meg egy nevet.
Videók, képek és zenék más DLNAkompatibilis eszközökkel való
megosztásának bekapcsolása.
Válasszon csatlakozási profilt a DLNA
csatlakozások számára.
Annak beállítása, hogy elfogadja-e a
más eszközökről érkező feltöltéseket.
Média
megosztása
Hozzáférési
pontos hálózat
Feltöltés más
eszközökről
››Fájlok lejátszása más DLNA-kompatibilis
eszközön
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza az AllShare lehetőséget.
2 Válassza a Fájl lejátszása a telefonról más lejátszón
lehetőséget.
3 Válasszon médiakategóriát → fájlt.
4 Válassza a Lejátszási listára lehetőséget.
5 Válasszon ki egy lejátszót a médiafájl lejátszására.
A kiválasztott lejátszó megkezdi a lejátszást.
6 A lejátszás a készülék ikonjaival vezérelhető.
Hálózati kapcsolattól és szervertől függően előfordulhat,
hogy a lejátszás pufferelt módon történik.
Kapcsolati lehetőségek 89
››Az egyik készülék fájljainak lejátszása a
6 Válasszon ki egy lejátszót a médiafájl lejátszására.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
7 A lejátszás a készülék ikonjaival vezérelhető.
2 Válassza a Fájl lejátszása a szerverről a telefonon keresztül
Mobil hálózat megosztás
másik készüléken
válassza az AllShare lehetőséget.
egy másik lejátszón lehetőséget.
A telefon automatikusan megkeresi a DLNA-kompatibilis
eszközöket.
3 Válassza ki a médiaszerverként szolgáló eszközt, vagyis azt,
amelyik a médiafájlokat tartalmazza.
4 Válasszon médiakategóriát és fájlt.
5 Válassza a Lejátszási listára lehetőséget.
A kiválasztott lejátszó megkezdi a lejátszást.
Ismerje meg, hogyan állíthatja be a készülékét vezeték nélküli
modemként, vagy vezeték nélküli hozzáférési pontként a
számítógép vagy más eszközök számára, és ossza meg a mobil
hálózati kapcsolatát.
››A készülék mobil hálózatának megosztása
WLAN kapcsolaton keresztül
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Beállítások → Vez. nélküli és hálózatok →
Internet megosztás parancsot.
90 Kapcsolati lehetőségek
2 A mobil hozzáférési pont szolgáltatás aktiválásához válassza
››A készülék mobil hálózatának megosztása
3 A mobil hozzáférési pont személyre szabásához válassza
1 Számítógépes adatkábellel kösse össze a készülék többcélú
a Mobil AP lehetőséget.
a Mobil AP-beállítások → Mobil AP konfigurálása
lehetőséget.
Beállítás
Funkció
Hálózat neve
(SSID)
A külső eszközökön megjelenő név
megtekintése és szerkesztése.
Biztonság
Válasszon biztonsági típust.
4 Ha befejezte, válassza a Ment parancsot.
5 Másik készüléken keresse meg a készülék nevét az elérhető
csatlakozások listáján és csatlakozzon a hálózathoz.
Ezzel a lépéssel megoszthatja a készüléke mobil hálózati
kapcsolatát a másik eszközön.
USB kapcsolaton keresztül
aljzatát a számítógéppel.
2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Beállítások → Vez. nélküli és hálózatok →
Internet megosztás parancsot.
3 Az USB internetmegosztás funkció bekapcsolásához válassza
az USB-internetmegosztás lehetőséget.
A készülék megosztja a mobil hálózati kapcsolatot a
számítógépen.
A hálózati kapcsolat megosztásának megszüntetéséhez
törölje az USB-internetmegosztás melletti jelölőnégyzetet.
A hálózati kapcsolat megosztásának módja a
számítógépen futó operációs rendszertől függően eltérő
lehet.
Kapcsolati lehetőségek 91
Számítógépes kapcsolatok
Ismerje meg, különféle USB-kapcsolati módokban hogyan
csatlakoztatható a készülék számítógéphez a számítógépes
adatkábel segítségével. Ha a készülékét számítógéphez
csatlakoztatja, közvetlen adatátvitelt biztosíthat a készülékére és
a készülékéről, illetve használhatja a Samsung Kies programot.
››Csatlakoztatás a Samsung Kies program
segítségével
Ellenőrizze, hogy a Samsung Kies program telepítve van-e a
számítógépre. A programot letöltheti a Samsung webhelyéről
(www.samsung.com).
1 Számítógépes adatkábellel kösse össze a készülék többcélú
aljzatát a számítógéppel.
2 Válassza a Samsung Kies → OK lehetőséget.
3 Futtassa a Samsung Kies programot és másolja át a fájlokat
és adatokat.
További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.
92 Kapcsolati lehetőségek
››Csatlakoztatás háttértárként
A készüléket cserélhető eszközként is csatlakoztathatja a
számítógéphez, és így elérheti annak fájlmappáját. Ha a
készülékben memóriakártya található, az azon lévő mappákat is
elérheti, és a készüléket memóriakártya-olvasóként használhatja.
A memóriakártya fájlmappája cserélhető eszközként fog
megjelenni, a belső memóriától elkülönítve.
1 Amennyiben fájlokat szeretne átmásolni egy másik
memóriakártyáról vagy memóriakártyára, helyezze be a
memóriakártyát a készülékbe.
2 Számítógépes adatkábellel kösse össze a készülék többcélú
aljzatát a számítógéppel.
3 Válassza a Csak UMS mód → OK lehetőséget.
4 A csatlakoztatást követően válassza az Belső tárhely
csatlakoztatása → OK lehetőséget.
5 Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.
6 Ha befejezte, válassza az Belső tárhely kikapcsolása
lehetőséget.
A telefon számítógépről történő leválasztásához
kattintson a Windows-rendszertálcán az USB-eszközök
ikonjára, majd válassza a háttértár biztonságos
leválasztására szolgáló menüpontot. Majd húzza ki a
számítógépes adatkábelt a számítógépből. Ha nem így
jár el, elveszítheti a memóriakártyán tárolt adatokat, vagy
megsérülhet a memóriakártya.
››VPN csatlakozások beállítása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Beállítások → Vez. nélküli és hálózatok → VPNbeállítások→ VPN hozzáadása lehetőséget.
2 Válasszunk ki egy VPN típust.
3 A kapcsolati információk testreszabása.
Az elérhető beállítások a VPN típusának függvényében
eltérhetnek.
Virtuális magánhálózati (VPN)
csatlakozások
Beállítás
Funkció
VPN-név
Adja meg a VPN szerver nevét.
Létrehozhat virtuális magánhálózatokat (VPN) és biztonságosan
csatlakozhat ezekre a hálózatokra az internethez hasonló
nyilvános hálózatokon keresztül.
VPN-szerver beállítása
A készülék már be van állítva, hogy hozzáférjen az
internethez. Amennyiben problémákba ütközik az
internet elérése során, úgy módosítania kell a csatlakozás
beállításait. Ha nem biztos benne, milyen csatlakozási
adatokat kellene beírnia, kérdezze meg a szolgáltatóját.
Kódolás
engedélyezése
IPsec előmegosztott
kulcs beállítása
Adja meg a VPN szerver
IP-címét.
Beállítja a VPN szerver
titkosítását.
Adja meg az előmegosztott
kulcsot.
Kapcsolati lehetőségek 93
Beállítás
Funkció
Beállítás
Funkció
L2TP titkos információ
engedélyezése
L2TP titkos információ
beállítása
Az L2TP tikos jelszó
használatának engedélyezése.
DNS-keresési
tartományok
írja be a tartománynévkiszolgáló (DNS) címét.
Felhasználói
tanúsítvány beállítása
Hitelesítésszo
lgáltatói tanúsítvány
beállítása
94 Kapcsolati lehetőségek
Adja meg az L2TP tikos jelszót.
Válassza ki a felhasználói
tanúsítványt, amelyet a
VPN szerver a felhasználó
azonosítására használ.
Tanúsítványok importálhatóak
a VPN szerverről, vagy
letölthetőek az internetről.
Válassza ki a
tanúsítványhatóságot (CA),
amelyet a VPN szerver a
felhasználó azonosítására
használ. Tanúsítványok
importálhatóak a VPN
szerverről, vagy letölthetőek az
internetről.
4 Amikor végzett, nyomja meg a [
] → Ment lehetőséget.
››Csatlakozás a magánhálózathoz
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Beállítások → Vez. nélküli és hálózatok → VPNbeállítások lehetőséget.
2 Válassza ki a magánhálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne.
3 Írjon be egy felhasználónevet és egy jelszót, majd válassza a
Kapcsolódik lehetőséget.
Eszközök
• A zenelejátszó elindításához válassza a lehetőséget.
• A készenléti állapotba visszatéréshez válassza a
lehetőséget.
Óra
Ismerkedjen meg a hangjelzések és a világórák beállításával és
használatával. Lehetősége van stopperóra és visszaszámláló
használatára is.
››Új hangjelzés beállítása
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza az Óra lehetőséget.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
2 Nyomja meg a [ ] → Ébresztés hozzáadása lehetőséget.
3 Adja meg az ébresztés beállításait.
4 Amikor befejezte, válassza a Kész lehetőséget.
2 Az órakijelző használata közben a következő szolgáltatások
Amikor az ébresztő szól:
››Az órakijelző használata
válassza az Óra lehetőséget.
érhetők el:
• Figyelmeztető hangjelzés létrehozásához vagy törléséhez
válassza a lehetőséget.
• A Galériában egy diavetítés lejátszásához válassza a
lehetőséget.
››A hangjelzés leállítása
• Az ébresztés leállításához válassza az Elutasít lehetőséget.
• Ha a Szundi lehetőséget választja, az ébresztés egy megadott
időtartam letelte után megismétlődik.
Eszközök 95
Számológép
Ismerje meg, hogy végezhet a készüléken matematikai
műveleteket úgy, mintha az egy zseb- vagy asztali számológép
lenne.
››Számítási műveletek végzése
2 Végezze el a számításokat.
3 Válassza a ikont a számológép-billentyűzet bezárásához.
Ekkor megjelennek a számítási előzmények.
4 Az előzmények törléséhez nyomja meg a [
] gombot
→ válassza az Előzmények törlése lehetőséget.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
Letöltések
2 A matematikai alapműveletek végrehajtásához használja
Ismerje meg, hogyan nyithatja meg és kezelheti az internetről
letöltött és e-mailben érkezett fájlokat.
válassza a Számológép lehetőséget.
számológép-képernyőn megjelenő gombokat.
A tudományos számológép használatához fordítsa fekvő
helyzetbe a készüléket. Ha kikapcsolta az automatikus
elforgatást, nyomja meg a [ ] → Tudományos
számológép lehetőséget.
››Számítási előzmények megtekintése
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Számológép lehetőséget.
96 Eszközök
Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál
érhető el.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Letöltések lehetőséget.
2 Válasszon egy letöltési mappát.
3 Egy fájl megnyitásához válassza ki a fájlt.
Egy fájl törléséhez válassza ki a jelölőnégyzetet, majd
válassza a Töröl lehetőséget.
Fájlok
• A fájlok vagy mappák rendezéséhez válassza a Rendezés
Ismerje meg, hogyan érhető el gyorsan és egyszerűen a
készüléken és a memóriakártyán tárolt összes kép, videó, zene,
hang és egyéb fájl.
• További, a fájlokkal kapcsolatos funkciók – például áthelyezés,
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Fájlok lehetőséget.
2 Válasszon ki egy mappát → egy fájlt.
Egy mappán belül nyomja meg a [
használatához:
] gombot az alábbi opciók
• Válassza a Megosztás lehetőséget egy fájl multimédia
üzenetben, e-mailben vagy Bluetooth vezeték nélküli
szolgáltatás használatával történő elküldéséhez.
• Új mappa létrehozásához válassza a Mappa létrehoz
lehetőséget.
• Fájlok vagy mappák törléséhez válassza a Töröl lehetőséget.
• A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a Nézet
lehetőséget.
lehetőséget.
másolás vagy átnevezés – használatához válassza az Egyebek
lehetőséget.
Feladatkezelő
A feladatkezelővel megtekinthetők az éppen futó alkalmazások
és a memória információk.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Feladatkezelő lehetőséget.
2 A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:
• Aktív alkalmazások: Megtekinthető a készüléken
aktuálisan futó programok listája.
• Csomag: A készülékre telepített alkalmazások csomag
méretének megtekintése.
Eszközök 97
• RAM-kezelő: Az eszköz RAM memória ellenőrzése és
kezelése.
• Összesítés: Megtekintheti a készülék és a memória kártya
használatban lévő és a rendelkezésre álló memóriáját.
• Súgó: Az akkumulátor élettartamának
meghosszabbításával kapcsolatos súgó információk
megtekintése.
Hangrögzítő
Ismerje meg, hogyan kereshet információkat a weben
hangutasításokkal.
Ez a funkció nem minden országban és nem minden
szolgáltatónál érhető el.
1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Voice Search lehetőséget.
2 Mondjon egy kulcsszót a mikrofonba.
A készülék megkeresi a kulcsszóhoz kapcsolódó
információkat és weboldalakat.
98 Eszközök
Beállítások
A Beállítások menü megnyitása
1
Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Beállítások lehetőséget.
2 Válasszon egy kategóriát, majd egy beállítást.
Vez. nélküli és hálózatok
Módosítja a vezeték nélküli hálózati kommunikációs
beállításokat.
››Repülő üzemmód
››Wi-Fi-beállítások
• Wi-Fi: A WLAN szolgáltatás be- vagy kikapcsolása. ► old. 87
• Hálózati értesítés: A beállítást választva a telefon jelzi, ha
elérhető nyitott hálózatot észlel.
• Wi-Fi-hálózat hozzáadása: WLAN hozzáférési pontok kézi
felvétele.
››Bluetooth-beállítások
• Bluetooth: A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be- és
kikapcsolása. ► old. 85
• Eszköz név: A készülék Bluetooth-nevének megadása.
• Észlelhető: A készülék beállítása, hogy látható legyen más
Bluetooth eszközök számára.
• Eszközök keresése: Elérhető Bluetooth-készülékek keresése.
Kikapcsolja a készülék vezeték nélküli funkcióit. Csak a hálózatot
nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.
Beállítások 99
››Internet megosztás
• USB-internetmegosztás: Aktiválja az USB-internetmegosztás
funkciót a készülék mobil hálózati csatlakozásának
megosztásához a számítógéppel USB kapcsolaton keresztül.
Amikor számítógéphez van csatlakoztatva, a készülék a
számítógép vezeték nélküli modemjeként működik.
► old. 91
• Mobil AP: Aktiválja a mobil hozzáférési pont funkciót a
készülék mobil hálózati csatlakozásának megosztásához a
számítógéppel és más eszközökkel a WLAN funkción keresztül.
► old. 90
• Mobil AP-beállítások: A beállítások módosításával testre
szabhatja a Mobil hozzáférési pont funkciót.
››VPN-beállítások
Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és csatlakoztatása.
► old. 93
››Mobilhálózatok
• Csomagkapcsolat be: Csomagkapcsolt adathálózatok
engedélyezése a hálózati szolgáltatásokhoz.
100 Beállítások
• Adatroaming: A beállítást választva a telefon roaming esetén,
vagy ha a saját hálózat nem érhető el, másik hálózathoz
csatlakozik.
• Hozzáférési pontok neve: A hozzáférési pontok nevének
megadása.
• Csak 2G-hálózatok: A beállítást választva a telefon csak
2G-hálózatokhoz csatlakozik.
• Mobilszolgáltatók: Az elérhető hálózatok keresése és egy
hálózat kiválasztása barangolásra.
Hívás
A hívásfunkciók beállításainak testreszabása.
››Fixlistás számok
• Fixlista engedélyezése: A hívható telefonszámokat a fixlistán
megadottakra korlátozó Fixlista üzemmód be- és kikapcsolása.
Be kell írnia a SIM-kártyához mellékelt PIN2-kódot, és újra kell
indítania a készüléket.
• PIN2 módosítása: Az elsődleges PIN-kód védelmére szolgáló
PIN2-kód módosítása. Ha a SIM-kártya blokkolva van, akkor a
menüpont erre módosul: PIN2 feloldása.
• Fixlista: Számok és nevek felvétele a fixlistára.
››Hangposta-szolgáltatás
A szolgáltató kiválasztása vagy másik szolgáltató beállítása a
hangposta fogadására.
››Hangposta száma
››További beállítások
• Hívóazonosító: A hívóazonosító megjelenítése kimenő
hívások esetén a hívott fél készülékén.
• Hívásvárakoztatás: Figyelmeztetés a beszélgetés közben
beérkező hívásokra.
• Közelségérzékelő: Beállításával hívás közben bekapcsol a
közelségérzékelő funkció.
Hang
A hangposta elérésére szolgáló telefonszám beírása. Ezt a számot
a szolgáltatótól kaphatja meg.
A készülék különféle hangbeállításainak módosítása.
››Hívásátirányítás
hang némítva van, kivéve a médiafájlokat és a figyelmeztető
hangjelzéseket.
• Rezgés: Beállításakor a készülék különféle események esetén
rezegni fog.
• Hangerő: Hívások csengőhangjának, zene és videofájlok,
jelzőhangok, a rendszerhangok és értesítési csengőhangok
hangerő-beállítása.
A bejövő hívások átirányítása egy másik telefonszámra.
• Csendes mód: A Csendes mód aktiválása, amelyben az összes
Beállítások 101
• Telefon csengőhangja: A bejövő hívásokra figyelmeztető
csengőhang kiválasztása.
• Értesítési csengőhang: Az eseményekre, például beérkező
üzenetekre és nem fogadott hívásokra figyelmeztető
csengőhang kiválasztása.a.
• Hallható DTMF-hangok: A beállítást választva a
tárcsázóképernyőn lévő gombok megérintésekor hangot ad
ki a készülék.
• Hallható kiválasztás: A beállítást választva a telefon
hangot ad ki, amikor alkalmazást vagy beállítást választ ki az
érintőképernyőn.
• Képernyőzár hangjai: Beállításakor a készülék a képernyő
lezárásakor és feloldásakor hangot ad.
Kijelző
-- Zárolt képer. háttere: A lezárt képernyő háttérképének
kiválasztása.
• Betűstílus: A kijelzőn megjelenő szöveg betűtípusának
módosítása. Betűtípusokat az Android Market webhelyről
tölthet le az Online betűtípus-beszerzés lehetőség
kiválasztásával.
• Fényerő: A kijelző fényerejének beállítása.
• Képernyő aut. elforgatása: Annak beállítása, hogy a
készülék elforgatásakor a tartalom tájolása is automatikusan
megváltozzon-e.
• Animáció: A beállítást választva a telefon animációt játszik le
az ablakok közötti váltáskor.
• Képernyő időkorlátja: A kijelző háttérvilágításának
kikapcsolása előtti várakozási idő.
A kijelzésre vonatkozó beállítások módosítása.
Hely és biztonság
• Háttérképek:
-- Kezdőképernyő háttere: A készenléti képernyő
A beállítások módosítása a készülék és a SIM-kártya, valamint a
GPS működési biztonsága érdekében.
háttérképének kiválasztása.
102 Beállítások
• Vezeték nélküli hálózat: Annak beállítása, hogy a készülék
WLAN és/vagy mobilhálózaton keresztül találja meg az Ön
tartózkodási helyét.
• GPS-műholdak: Annak beállítása, hogy a készülék GPS
műholdak segítségével határozza meg az Ön tartózkodási
helyét.
• Képernyőzár beállítása: A feloldó biztonsági kód beállítása.
A biztonsági kód beállítását követően ez a beállítás a
Képernyőzár módosítása lehetőségre változik.
-- Nincs: Kikapcsolja a képernyőzárat.
-- Minta: Feloldóminta beállítása a képernyő lezárásának
feloldásához.
-- PIN: PIN (szám) kódot állít be a képernyő feloldásához.
-- Jelszó: Jelszót (alfanumerikus) állít be a képernyő
feloldásához.
• SIM PIN beállításai:
-- SIM-zár: A készülék használata előtt PIN-kódot igénylő PINvédelem funkció be- és kikapcsolása.
-- SIM PIN módosítása: A SIM-adatok eléréséhez szükséges
PIN-kód megváltoztatása.
• Látható jelszavak: Alapértelmezés szerint a készülék a jelszó
karakterei helyett biztonsági okokból · karaktereket jelenít
meg. A beállítást választva a valós karakterek lesznek láthatók
a jelszó beírásakor.
• Eszközadminisztrátorok kivál.: A készülékre telepített
rendszergazdák megtekintése. A készüléken új rendszabályok
életbe léptetéséhez készülék rendszergazdákat aktiválhat.
• Bizt. hitelesítőadatok haszn.: Hitelesítő adatok és
tanúsítványok használata a különféle alkalmazások
biztonságos használatához.
• Telepítés SD-kártyáról: A memóriakártyán tárolt titkosított
tanúsítványok telepítése.
• Jelszó beállítása: Hozzon létre egy jelszót a tanúsítványok
eléréséhez, és erősítse is meg.
• Tároló ürítése: A tanúsítványok törlése a készülékről és a jelszó
megszüntetése.
Beállítások 103
Alkalmazások
• Akkumulátorhasználat: A készülék által használt energia
A telepített alkalmazások kezelési beállításainak megváltoztatása.
• Fejlesztés:
-- USB-hibakeresés: Kiválasztva a készülék számítógéphez
• Ismeretlen források: A beállítást választva bármilyen forrásból
letölthet alkalmazásokat. Ha nem választja ki ezt a beállítást,
csak az Android Market webhelyről tölthet le alkalmazásokat.
• Gyorsindítás: Parancsikon létrehozásához rendeljen egy betűt
egy alkalmazáshoz. Az alkalmazás elindítató a [ ] ikon, majd
a betű egyidejű megnyomásával.
• Alkalmazások kezelése: A készülékre telepített alkalmazások
listájának megnyitása és az alkalmazásokra vonatkozó
információk ellenőrzése.
• Futó szolgáltatások: Az éppen használt szolgáltatások
megtekintése és elérésük kezelési céllal.
• Memóriahasználat: Megtekintheti a készüléken és a memória
kártyán az alkalmazások által használt és a rendelkezésre álló
memória mennyiségét.
104 Beállítások
szintjének megtekintése.
csatlakoztatható a számítógépes adatkábel segítségével.
Erre alkalmazásfejlesztési célokból van szükség.
-- Ébren maradás: A beállítást választva a képernyő
bekapcsolva marad az akkumulátor töltésekor.
-- Hamis helyek: Színlelt helyeknek és szervizinformációknak
Location Manager (Helykezelő) szolgáltatás részére
elküldésének engedélyezése tesztelési célból. Erre
alkalmazásfejlesztési célokból van szükség.
• Samsung Apps: A Samsung Apps új alkalmazások
értesítéseihez használni kívánt hálózati kapcsolat kiválasztása
(WLAN vagy csomagkapcsolt adathálózat).
Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál
érhető el.
Fiókok és szinkronizálás
Az automatikus szinkronizálási funkció beállításainak és a
szinkronizáláshoz használt fiókok kezelésének módosítása.
• Adatkapcs. a háttérben: Az automatikus szinkronizálás
• Gyári adatok visszaállítása: A beállítások visszaállítása a gyári
értékekre, és minden saját adat törlése.
Tárhely
használatához válassza ezt a beállítást. Az automatikus
szinkronizálás a háttérben fut, és az alkalmazások megnyitása
nélkül szinkronizálja az adatokat.
• Auto. szinkronizálás: A készülék beállítása a névjegyadatok, a
naptár és az e-mailek automatikus szinkronizálására.
A memóriakártyák és a telefon memória felhasználásának
ellenőrzése, a memóriakártya formázása.
Védett adataim
››Nyelv kiválasztása
A beállítások és adatok kezelésére vonatkozó beállítások
módosítása.
• Adatok biztonsági mentése: Beállításával a készülék
beállításairól és alkalmazás adatairól biztonsági másolat készül
a Google kiszolgálókra.
• Automatikus visszaállítás: Bekapcsolásával az alkalmazások
újbóli telepítésekor a beállítások és alkalmazás adatok
visszaállításra kerülnek a készülékre.
Nyelv és billentyűzet
A szövegbeviteli beállítások megadása.
A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az
alkalmazásokhoz.
››Képernyő-billentyűzet
Beállításával szöveg bevitelekor használható a virtuális
billentyűzet.
Beállítások 105
››Beviteli mód kiválasztása
• Hangbemenet: Aktiválja a hangbemenet funkciót a szöveg
hanggal történő bevitelére a Samsung billentyűzeten.
Válassza ki az alapértelmezett billentyűzet típust a
szövegbevitelhez.
• Automatikus pontbevitel: Beállításakor a készülék a szóköz
››Samsung billentyűzet
• Tankönyv: Ismerje meg, hogyan írhat be szöveget a Samsung
• Beviteli nyelvek: Szövegbeviteli nyelv kiválasztása.
Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor
szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét az
egyik támogatott nyelvre.
• Billentyűzet elhúzása ujjal: A billentyűzet elhúzása ujjal
funkció ki-, illetve bekapcsolása az adott szövegbeviteli
módhoz. A beviteli módok között a billentyűzeten balra illetve
jobbra görgetve válthat át.
• Automatikus nagybetű: A beállítást választva a készülék
automatikusan nagybetűt ír a mondatzáró írásjel, például pont,
kérdőjel vagy felkiáltójel után.
106 Beállítások
dupla érintésekor pontot szúr be.
billentyűzettel.
››Eszköz billentyűzete
• Automatikus csere: Beállításával a készülék automatikusan
javítja a helytelenül beírt szavakat.
• Automatikus nagybetűhasználat: A beállítást választva a
készülék automatikusan nagybetűt ír a mondatzáró írásjel,
például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
• Automatikus központozás: Beállításával a készülék a szóköz
kétszeri érintésekor pontot tesz a mondat végére.
Hangbe- és kimenet
A hangfelismerés és szövegfelolvasás funkció beállításainak
módosítása.
››Hangfelismerési beállítások
• Language: Nyelv kiválasztása a Google hangfelismerő
funkcióhoz.
• SafeSearch: A készülék beállítása a sértő szövegek és/vagy
képek kiszűrésére.
• Block offensive words: A hangkeresés eredményei között
található sértő és durva kifejezések elrejtése.
››Szövegfelolvasó beállításai
• Mindig a saját beállítások használata: Annak beállítása,
hogy a készülék mindig az egyes alkalmazásokban megadott
beállításokat használja a gyáriak helyett.
• Alapértelmezett motor: A felolvasott szöveg felismeréséhez
használt beszédszintézis motor beállítása.
• Hangadatok telepítése: Hangadatok letöltése és telepítése a
szövegfelolvasó szolgáltatáshoz.
• Beszédgyorsaság: A szövegfelolvasó szolgáltatás
beszédsebességének kiválasztása.
• Nyelv: A szövegfelolvasó szolgáltatás felolvasási nyelvének
kiválasztása.
• Motorok: Az Android Market weboldalról letöltött
szövegfelolvasó motorok megtekintése.
• Példa meghallgatása: A felolvasott szövegminta
meghallgatása. Hangadatok telepítése a szövegfelolvasó
szolgáltatáshoz.
Beállítások 107
Kisegítő lehetőségek
A kisegítő lehetőségek beállításainak módosítása.
• Kisegítő lehetőségek: Letöltött, kisegítő lehetőséget
támogató alkalmazás bekapcsolása, amilyen például a
Talkback vagy Kickback (ezek az alkalmazások hang, dallam
vagy rezgéses visszajelzést használnak).
• Hívás befejezés gyorsan: A készülék beállítása, hogy a
[ ] gomb megnyomása befejezze a hívást.
Dátum és idő
Az idő és a dátum kijelzésének alábbi megjelenési beállításait
adhatja meg:
• Automatikus: Idő automatikus frissítése egyik időzónából a
másikba való átlépéskor.
• Dátumbeállítás: Az aktuális dátum kézi beállítása.
108 Beállítások
• Időzóna kiválasztása: Hazai időzóna beállítása.
• Időbeállítás: A pontos idő kézi beállítása.
• 24 órás formátum: Az idő 24 órás formátumban való
megjelenítésének beállítása.
• Dátumformátum: Dátumformátum kiválasztása.
A telefon névjegye
A telefonra vonatkozó információk megtekintése, a készülék
állapotának ellenőrzése és használatának ismertetése.
Hibakeresés
Bekapcsoláskor vagy használata során a készülék
az alábbi kódok megadását kérheti:
Kód
Jelszó
PIN
PUK
A probléma megoldásához tegye a
következőket:
Ha a készülékzár funkció be van kapcsolva,
be kell írnia a készülékhez tartozó jelszót.
A készülék első használatakor, valamint ha
a PIN-kód megadása kötelező, be kell írnia
a SIMkártyához tartozó PIN-kódot. Ezt a
funkciót a SIM-zár menüben kapcsolhatja
ki.
A SIM-kártya zárolásra került, általában
azért, mert többször hibás PIN-kódot írtak
be. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott
PUK-kódot.
Kód
A probléma megoldásához tegye a
következőket:
PIN2
Amikor a PIN2-kódot igénylő menüt nyit
meg, meg kell adnia a SIM-kártyához
kapott PIN2-kódot. További tudnivalókért
forduljon a szolgáltatójához.
A készülék megjeleníti a hálózati vagy szolgáltatási
hibákat
• Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a
vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és
próbálkozzon újra.
• Előfizetés nélkül egyes funkciók nem érhetők el. További
tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz.
Hibakeresés 109
Az érintőképernyő lassan vagy helytelenül reagál
A készülék lefagy vagy súlyos hibákat produkál
Ha a telefon érintőképernyős, és nem megfelelően reagál,
próbálja meg a következőket:
Ha a készülék lefagy, előfordulhat, hogy a működőképesség
visszaállításához be kell zárni bizonyos programokat, vagy újra
kell indítani a készüléket. Ha a készülék lefagyott és nem reagál
semmilyen műveletre, akkor tartsa nyomva 8-10 másodpercig a
[ ] gombot. A készülék automatikusan újraindul.
Ha ez nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat.
Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd
válassza a Beállítások → Védett adataim → Gyári adatok
visszaállítása → Telefon visszaállítása → Mindent töröl
lehetőséget.
• Vegye le az érintőképernyőről a védőfóliát. A védőfólia
megakadályozhatja, hogy az érintőképernyő helyesen észlelje
fel az érintéseket, ezért azt érintőképernyős készülékek esetén
ajánlott eltávolítani.
• Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyő megérintésekor a keze
tiszta és száraz legyen.
• Az átmeneti szoftverhibák megszüntetése érdekében indítsa
újra a készüléket.
• Ellenőrizze, hogy a készülék szoftvere a legújabb verzióra
van-e frissítve.
• Ha az érintőképernyő megkarcolódott vagy sérült, vigye el a
helyi Samsung-szervizbe.
110 Hibakeresés
A beszélgetések megszakadnak
Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi
minőség, megszakadhat a hálózati kapcsolat. Változtasson
helyet, és próbálkozzon újra.
Kimenő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat
• Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a tárcsázógombot.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
• Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott
számra.
Bejövő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat
• Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a készüléket.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
• Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott
számra.
A másik fél nem hallja, amit mond
• Ellenőrizze, hogy nem takarja-e el valami a beépített mikrofont.
• Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a szájához.
• Mikrofonos fülhallgató használata esetén ellenőrizze, hogy az
Rossz a hangminőség
• Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a készülék belső
antennáját.
• Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a
vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és
próbálkozzon újra.
Ha a névjegyzékből kezdeményez hívást, a
kapcsolat nem jön létre
• Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a névjegyadatok
között.
• Ha szükséges, írja át és mentse a telefonszámot.
• Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott
számra.
megfelelően van-e csatlakoztatva.
Hibakeresés 111
A készülék sípol, az akkumulátor ikon pedig villog
Az akkumulátor lemerült. A készülék használatának folytatásához
töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.
Az akkumulátor nem töltődik fel teljesen, vagy a
készülék néha magától kikapcsol
• Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői elszennyeződtek.
Törölje le a két aranyszínű csatlakozót egy tiszta, puha ruhával,
majd kezdje el újra a töltést.
• Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen,
ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be
új akkumulátort (a vonatkozó ártalmatlanítási előírásokról
tájékozódjon a helyi rendeletekben).
A készülék forró
Ha több energiát igénylő alkalmazásokat használ, vagy hosszabb
ideig használja a készüléken lévő alkalmazásokat, a készülék
felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék
élettartamára vagy teljesítményére.
112 Hibakeresés
A fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetek
jelennek meg
A fényképezőgép használatához a Samsung mobiltelefonnak
elegendő szabad memóriára és megfelelően feltöltött
akkumulátorra van szüksége. Ha a fényképezőgép
bekapcsolásakor hibaüzenetet kap, próbálkozzon az alábbiakkal:
• Töltse fel az akkumulátort, vagy helyezzen be teljesen feltöltött
akkumulátort.
• Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való
áthelyezésével vagy törlésével.
• Indítsa újra a készüléket. Ha továbbra is problémája van a
fényképezőgéppel, forduljon egy Samsung-szervizhez.
Az FM rádió bekapcsolásakor hibaüzenetek
jelennek meg
Zenefájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek
meg.
A Samsung mobiltelefon rádiója a fülhallgató vezetékét használja
antennaként. Ha a fülhallgató nincs csatlakoztatva, a rádió nem
tudja venni az adást. A rádió használatbavétele előtt győződjön
meg arról, hogy a fülhallgatót megfelelően csatlakoztatta. Ezután
hangolja be és mentse az elérhető rádióállomásokat.
Ha e lépések elvégzése után sem tudja használni a rádiót,
próbálja befogni a kívánt csatornát egy másik vevőkészülékkel.
Ha a másik vevőkészülékkel hallható a csatorna, előfordulhat,
hogy a telefon javításra szorul. Forduljon egy Samsungszervizhez.
Előfordulhat, hogy különböző okok miatt bizonyos zenefájlok
nem játszhatók le a Samsung mobiltelefonon. Ha zenefájlok
megnyitásakor hibaüzeneteket kap, próbálkozzon az alábbiakkal:
• Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való
áthelyezésével vagy törlésével.
• Ellenőrizze, hogy az illető zenefájlt nem védi-e a digitális
jogkezelési (DRM - Digital Rights Management) rendszer. Ha a
fájl DRM-védelemmel van ellátva, győződjön meg arról, hogy
rendelkezik a fájl lejátszásához szükséges engedéllyel vagy
kulccsal.
• Ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e az adott fájltípust.
Hibakeresés 113
A készülék nem talál meg egy másik Bluetootheszközt
• Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készüléken a Bluetooth
vezeték nélküli szolgáltatás.
• Ha szükséges, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth vezeték
nélküli szolgáltatás be van-e kapcsolva azon a készüléken,
amelyhez kapcsolódni szeretne.
• Győződjön meg arról, hogy az Ön készüléke és a másik
Bluetooth-eszköz közötti távolság nem haladja meg a
Bluetooth technológia maximális hatótávolságát (10 méter).
Ha a fenti módszerekkel nem tudja megoldani a problémát,
forduljon egy Samsung-szervizhez.
A kapcsolat nem jön létre, amikor a telefont
számítógéphez csatlakoztatja
• Ellenőrizze, hogy a használt számítógépes adatkábel
kompatibilis-e az Ön készülékével.
• Győződjön meg arról, hogy a számítógépen telepítve és
frissítve vannak a megfelelő illesztőprogramok.
114 Hibakeresés
Biztonsági
rendszabályok
A személyi sérülések és a készülék károsodásának elkerülése érdekében a
készülék használatbavétele előtt olvassa el az összes alábbi információt.
Ne zárja rövidre a töltőt vagy az akkumulátort.
Ne ejtse le és ne üsse neki semminek a töltőt vagy az
akkumulátort.
Ne töltse a készüléket a gyártó által jóvá nem hagyott töltővel.
Vihar közben ne használja a készüléket.
A készülék meghibásodhat és megnőhet az áramütés veszélye.
Figyelmeztetés: Előzze meg az áramütést, a tüzet
és a robbanást.
Ne használjon sérült tápkábelt, tápcsatlakozót vagy kilazult
csatlakozóaljzatot.
Ne érjen a tápkábelhez nedves kézzel, és ne a kábelnél fogva
húzza ki a töltőt.
Ne törje meg és ne sértse meg a tápkábelt.
Ne használja a készüléket töltés közben, és ne érjen hozzá
nedves kézzel.
Ne használjon sérült vagy szivárgó lítiumion (Li-ion)
akkumulátort.
A lítiumion akkumulátorok biztonságos ártalmatlanításával kapcsolatban kérje a
legközelebbi márkaszerviz segítségét.
Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és
ártalmatlanítsa.
• Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a
készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok
és töltők használata súlyos sérüléseket vagy a készülék súlyos károsodását
okozhatják.
• Az akkumulátorokat és a készülékeket soha ne dobja tűzbe. A használt
akkumulátorok és készülékek ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.
Biztonsági rendszabályok 115
• Soha ne helyezzen akkumulátorokat vagy készülékeket hőtermelő
Figyelem: Ha valamilyen korlátozás alá eső
területen használja a készüléket, tartsa be a
figyelmeztetésekben leírtakat és a biztonsági
előírásokat.
Védje a készüléket, az akkumulátorokat és a töltőket a
sérülésektől.
Ahol tilos mobiltelefont használni, kapcsolja ki a készüléket.
eszközökbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy azok
felületére. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
• Ne törje össze és ne szúrja ki az akkumulátort! Ne tegye ki az akkumulátort
erős külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot és ezáltal túlhevülést,
tüzet okozhat.
• Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátorokat túl magas hőnek vagy túl
alacsony hőmérsékletnek.
• A szélsőséges hőmérsékletek a készülék deformálódását okozhatják, és
csökkenthetik az akkumulátorok töltési kapacitását, illetve a készülék és az
akkumulátorok élettartamát.
• Ügyeljen rá, hogy az akkumulátorok ne érintkezzenek fémtárgyakkal, mivel
így rövidzár jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ami az
akkumulátorok átmeneti vagy tartós sérülését okozhatja.
• Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.
Mindenütt tartson be a mobil eszközök használatára vonatkozó minden
korlátozó előírást.
Ne használja a készüléket más elektronikus eszközök
közelében.
A legtöbb elektronikus eszköz rádiófrekvenciás jeleket használ. A készülék
emiatt zavarhat más elektronikus eszközöket.
Na használja a készüléket szívritmusszabályzó (pacemaker)
közelében.
• Kerülje a készülék használatát szívritmusszabályzóktól mért 15 cm-es
távolságon belül, mert a készülék zavarhatja annak működését.
• Ha mindenképp használnia kell a készüléket, tartsa 15 cm-nél távolabb a
szívritmusszabályzótól.
• A szívritmusszabályzóval való interferencia minimálisra való csökkentése
érdekében tartsa a készüléket testének a szívritmusszabályzóval ellentétes
oldalán.
116 Biztonsági rendszabályok
Ne használja a készüléket kórházban és olyan orvosi eszközök
közelében, amelyeket zavarhatnak a rádiófrekvenciás jelek.
Ha saját maga használ valamilyen orvosi eszközt, kérdezze meg annak gyártóját,
hogy milyen hatása van az eszközre a rádiófrekvenciás jeleknek.
Ha hallókészüléket használ, kérdezze meg annak gyártóját,
hogy milyen hatása van a készülékre a rádiófrekvenciás
jeleknek.
Egyes hallókészülékek működését zavarhatják a készülék rádiófrekvenciás jelei.
A készülék biztonságos használatával kapcsolatban érdeklődjön a hallókészülék
gyártójától.
Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket.
• Robbanásveszélyes környezetben ne az akkumulátort vegye ki, hanem
kapcsolja ki a készüléket.
• Robbanásveszélyes környezetben mindig tartsa be az előírásokat,
utasításokat és a jelzéseket.
• Ne használja a készüléket üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve
üzemanyagok, vegyszerek közelében vagy robbanásveszélyes környezetben.
• Ne tároljon és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel,
illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy
robbanásveszélyes anyagokat.
Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket.
Repülőgépen tilos mobiltelefont használni. A készülék zavarhatja a repülőgép
elektronikus navigációs műszereit.
A készülék rádiófrekvenciás jelei a gépjárművek elektronikus
berendezéseinek hibás működését okozhatják.
A készülék rádiófrekvenciás jelei az autók elektronikus berendezéseinek hibás
működését okozhatják. A további tudnivalókkal kapcsolatban érdeklődjön a
készülék gyártójától.
Járművezetés közben mindig tartsa be a mobil
eszközökre vonatkozó összes figyelmeztetést és
biztonsági előírást.
Járművezetés közben a jármű biztonságos vezetése a legfontosabb feladata.
Vezetés közben soha ne használjon mobil eszközt. Saját és mások biztonsága
érdekében járjon el a józan ész szellemében, és vegye figyelembe a következő
tanácsokat:
• Használjon kihangosítót vagy mikrofonos fülhallgatót.
• Ismerje meg alaposan a készülék funkcióit és kényelmi szolgáltatásait, például
a gyorstárcsázási és újratárcsázási funkciókat. Ezek a funkciók segítenek
csökkenteni a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához szükséges időt.
Biztonsági rendszabályok 117
• A készüléket tartsa mindig könnyen elérhető helyen. Fontos, hogy a vezeték
nélküli készüléket úgy tudja elérni, hogy közben ne kelljen levennie a szemét
az útról. Ha a hívás alkalmatlan pillanatban érkezik, hagyja, hogy a hangposta
fogadja.
• Tudassa a hívó féllel, hogy épp járművet vezet. Sűrű forgalomban és veszélyes
időjárási körülmények között fejezze be a beszélgetést. Az eső, a havas eső, a
hó, a jég és a nagy forgalom mindig veszélyforrást jelent.
• Vezetés közben soha ne jegyzeteljen, és ne keressen telefonszámot a
készülék telefonkönyvében. A jegyzetek készítése és a telefonszámok
közötti keresgélés eltereli a figyelmét az elsődleges feladatról, a biztonságos
vezetésről.
• Tárcsázzon ésszerűen, és mérje fel a forgalmi helyzetet. Csak álló helyzetben,
illetve a forgalomba való bekapcsolódás előtt kezdeményezzen hívást.
Telefonbeszélgetéseit próbálja olyan időpontra tervezni, amikor nem vezet.
Ha mégis vezetés közben kell telefonhívást kezdeményeznie, egyszerre csak
egy-két számjegyet üssön be, majd pillantson az útra és a visszapillantó
tükrökbe, és csak utána folytassa a telefonszám beírását.
• Ne folytasson olyan telefonbeszélgetést, amely feszültséget vagy
heves indulatokat válthat ki, és ezáltal elvonja a figyelmét a vezetésről.
Beszélgetőpartnerével mindig tudassa, hogy éppen vezet, és fejezze be az
olyan beszélgetéseket, amelyek esetleg elterelhetik a figyelmét a vezetésről.
• Használja a készüléket segélykérésre. Tűz vagy közúti baleset esetén, valamint
egészségügyi szükséghelyzetben tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
118 Biztonsági rendszabályok
• Használja a készüléket mások megsegítésére. Autóbaleset, folyamatban lévő
bűncselekmény vagy emberéleteket veszélyeztető súlyos vészhelyzet esetén
tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
• Szükség esetén hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális
segélyszolgálatot. Ha veszélyhelyzetet nem okozó elakadt járművet, sérült
forgalomirányító lámpát, sérüléssel valószínűleg nem járó kisebb közúti
balesetet vagy feltehetően lopott járművet lát, hívja az autómentő szolgálatot
vagy más speciális segélyszolgálatot.
A mobil eszköz helyes használata és
karbantartása.
Tartsa szárazon a készüléket.
• A nedvesség és bármilyen folyadék károsíthatja a készülék alkatrészeit és
elektronikus áramköreit.
• Ha a készülék nedves, vegye ki belőle az akkumulátort a készülék
bekapcsolása nélkül. Törölje szárazra a készüléket törölközővel, és vigye
szervizbe.
• A folyadékok megváltoztatják a készülék belsejében lévő, folyadék indikátor
címke színét. A készülék vagy az akkumulátor beázása hatására a gyártói
jótállás érvényét vesztheti.
Ne használja a készüléket poros, koszos környezetben.
• A mágneses tér megrongálhatja a mágnescsíkos kártyákat, például a
A por a készülék hibás működését okozhatja.
• Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja a
Ne tárolja a készüléket lejtős felületen.
Ha a készülék leesik, megsérülhet.
Ne tárolja a készüléket forró vagy túl hideg helyeken. A
készüléket a –20 °C és 50 °C közötti hőmérséklet-tartományban
használja.
• A készülék felrobbanhat, ha zárt járműben hagyja, mert ott a hőmérséklet
elérheti a 80 °C-ot is.
• Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős napfényen (például autó
szélvédője alatt).
• Az akkumulátort 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten tárolja.
bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és beszállókártyákat.
készüléket huzamosabb ideig mágneses térben.
Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró
konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében
vagy közelében.
• Az akkumulátor szivároghat.
• A készülék túlhevülhet és tüzet okozhat.
Ne ejtse le a készüléket, és ne üsse neki semminek.
• A készülék kijelzője megsérülhet.
• Ha a készülék meghajlik vagy deformálódik, megsérülhet, vagy egyes részei
hibásan működhetnek.
Ne tartsa a készüléket fémtárgyak, például pénzérmék, kulcsok
vagy nyakláncok közelében.
Ne használjon vakut emberek vagy állatok szeme közelében.
Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében.
Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát.
• A készülék deformálódhat, vagy működési hibák léphetnek fel.
• Ha az akkumulátor érintkezőihez fémtárgyak érnek, tűz keletkezhet.
• Mágneses térben a készülék működési hibákat produkálhat, illetve az
akkumulátor lemerülhet.
A szemhez túl közeli vakuhasználat átmeneti látáscsökkenést vagy szemsérülést
okozhat.
• Ne töltse az akkumulátort egy hétnél hosszabb ideig, mert a túltöltés
csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
• Idővel a nem használt akkumulátor is lemerül, és használat előtt újratöltést
igényel.
Biztonsági rendszabályok 119
• Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
• Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.
Óvja a hallását.
• Ha túl sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat, romolhat a
hallása.
Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort, töltőt,
tartozékokat és kiegészítőket használjon.
• A nagy hangerejű hangok vezetés közbeni hallgatása
elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet.
• Általános akkumulátorok és töltők használata csökkentheti a készülék
• Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a hangforráshoz, mindig
élettartamát, és a készülék hibás működését okozhatja.
• A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó biztonságáért, ha az nem a
Samsung által jóváhagyott tartozékokat vagy kiegészítőket használ.
Ne harapdálja és ne szopogassa a készüléket vagy az
akkumulátort.
tekerje le a hangerőt, és csak a beszélgetés vagy a zene
hallgatásához szükséges minimális hangerőt használja.
Amikor gyaloglás vagy egyéb mozgás közben használja a
készüléket, legyen körültekintő.
• Ha mégis így tenne, az a készülék sérülését vagy felrobbanását okozhatja.
• Ha gyerekek használják a készüléket, gondoskodjon róla, hogy
Mindig figyeljen oda, mi zajlik a környezetében, hogy ne okozzon sérülést
másoknak vagy saját magának.
Amikor beszél a készüléken:
Ha elesik, megsérülhet Ön és a készülék is.
rendeltetésszerűen tegyék.
• Tartsa a készüléket függőlegesen, mint a hagyományos telefonok kagylóját.
• Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.
• Ne érjen a készülék belső antennájához. Ha hozzáér az antennához, romolhat
a hívás minősége, vagy a készülék a szükségesnél erősebb rádiófrekvenciás
jeleket sugározhat.
• Telefonálás közben tartsa a készüléket lazán, a gombokat lágyan nyomja
meg, használja a gombnyomások számát csökkentő speciális szolgáltatásokat
(például sablonok és prediktív szövegbevitel), és gyakran tartson szüneteket.
120 Biztonsági rendszabályok
Ne hordja a készüléket a farzsebében vagy a derekára akasztva.
Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyénileg a
készüléket.
• A gyártói jótállás mindenféle módosítás esetén érvényét vesztheti. Ha
javításra van szükség, vigye a készüléket Samsung-szervizbe.
• Ne szerelje szét és ne szúrja ki az akkumulátort, mert az robbanást vagy tüzet
okozhat.
A készüléket ne fesse be, illetve ne tegyen rá ragasztót.
A festék vagy ragasztó eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ezáltal
megakadályozva a készülék helyes működését. Festék- vagy fémérzékenység
esetén viszkető érzést, ekcémát vagy bőrduzzadást tapasztalhat. Ilyen esetben
hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvoshoz.
A készülék tisztítása:
• Törölje le a készüléket vagy a töltőt törölközővel vagy radírral.
• Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit vattával vagy törölközővel.
• Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket.
Ha a kijelző törött vagy repedt, ne használja a készüléket.
A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Javításra vigye a
készüléket Samsung-szervizbe.
Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül
más célra.
Nyilvános helyeken ne zavarjon másokat a telefonálásával.
Ne engedje, hogy gyerekek használják a készüléket.
A készülék nem játékszer. Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak vele, mert
sérülést okozhatnak maguknak vagy másoknak, megrongálhatják a készüléket,
vagy hívásokat kezdeményezhetnek, ami növeli a kiadásait.
A mobil készülékeket és a hozzájuk tartozó eszközöket
gondosan szerelje be.
• Gondoskodjon róla, hogy a mobil készülékek és a hozzájuk tartozó eszközök
biztonságosan legyenek beszerelve a járműbe.
• Ügyeljen arra, hogy ne helyezze a készüléket a légzsák felfúvódási területére
vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök a
légzsákok hirtelen felfúvódásakor súlyos sérüléseket okozhatnak.
A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa.
Ha a javítást nem szakember végzi, az a készülék károsodásával és a gyári jótállás
elvesztésével járhat.
A SIM-kártyákat és a memóriakártyákat óvatosan kezelje.
• Adattovábbítás, illetve -fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mert ez
adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.
• Óvja a kártyákat az erős ütésektől, a statikus elektromosságtól és az egyéb
berendezésekből származó elektromos zajtól.
• Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit kézzel vagy fémtárgyakkal. Ha
szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.
Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét.
Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között nem lehet
segélyhívást kezdeményezni a készülékről. Mielőtt távoli vagy kevésbé fejlett
területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának más módját.
Biztonsági rendszabályok 121
Készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról.
A Samsung nem vállalat felelősséget semmilyen adatvesztésért.
Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat.
A jogok tulajdonosának írásos hozzájárulása nélkül ne terjesszen másoknak
olyan szerzői joggal védett tartalmakat, amelyeket Ön rögzített. Ez a szerzői jogi
törvények megsértését jelenti. A gyártó nem vállal felelősséget a felhasználó
szerzői jogokkal védett tartalmainak illegális használatából eredő jogi
következményekért.
SAR- (Specific Absorption Rate, fajlagos
energiaelnyelési érték) tanúsítási információk
A készülék megfelel az Európai Unió (EU) rádió- és távközlési berendezések
által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó
szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobil eszközök forgalmazását,
amelyek túllépik a megengedett 2,0 W/kg energiaelnyelési szintet (más néven
fajlagos energiaelnyelési értéket, angol rövidítéssel SAR – Specific Absorption
Rate).
A tesztek során a típusnál mért legnagyobb SAR-érték 0,375 W/kg volt. Normál
használat közben a SAR tényleges értéke ennél valószínűleg sokkal alacsonyabb
lesz, mert a készüléket úgy tervezték, hogy jeladáskor csak a legközelebbi
bázisállomás eléréséhez szükséges energiát bocsássa ki. A készülék az adásszint
lehetőség szerinti automatikus csökkentésével mérsékli a rádiófrekvenciás
energiának való általános kitettséget.
122 Biztonsági rendszabályok
A kézikönyv hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy a
készülék megfelel a rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó európai
(R&TTE) előírásoknak. A SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további
tudnivalókért keresse fel a Samsung webhelyét.
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban,
ahol szelektív hulladékkezelés működik)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra
utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus
tartozékait (pl. töltőegység, fülhallgató, USB kábel) nem szabad a
háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba
helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében
ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen
gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható
újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati
szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el
az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos
újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg
az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az
egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő
ártalmatlanítása
(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó
rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő
jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket
nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol
szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy
az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet
meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az
akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt
jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának
ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi
hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.
Jogi nyilatkozat
Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek
tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb
szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások
kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára állnak rendelkezésre.
Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a
szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni. Az előbbiek korlátozása
nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten
azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médián keresztül a
jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani,
másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből
származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.
„HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
AZ ADOTT ÁLLAPOTUKBAN HASZNÁLHATÓK. A SAMSUNG NEM FELEL
AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBÓL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS
SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A SAMSUNG
KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMILYEN BENNE FOGLALT JÓTÁLLÁS FELELŐSSÉGÉT,
BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKRE: KERESKEDELEMRE
VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ
ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA
A KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL ELÉRT TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK
PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT
VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT,BELEÉRTVE A
Biztonsági rendszabályok 123
GONDATLANSÁGOT, NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM A SZERZŐDÉSSEL
KAPCSOLATBAN, SEM AZON KÍVÜL, SEMMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT,
VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, ÜGYVÉDI
DÍJAKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY BÁRMIFÉLE
TARTALOMRA VAGY SZOLGÁLTATÁSRA VEZETHETŐ VISSZA, AKÁR EZEKKEL
KAPCSOLATOS, VAGY EZEKBEN TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK OKÁN, AKÁR
EZEK ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG
AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT.”
Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy
megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy
bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető
marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és
továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak
nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung
kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az
eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására
vagy felfüggesztésére vonatkozóan.
A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz
és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében. A
tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igénnyel
közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.
124 Biztonsági rendszabályok
Index
akkumulátor
telepítése 11
töltése 13
AllShare 88
beállítása
alkalmazások 104
dátum és idő 108
fiókok és szinkronizálás 105
hang 101
hangbemenet és -kimenet 107
hely és biztonság 102
hívásbeállítások 100
kijelző 102
kisegítő lehetőségek 108
SD-kártya és telefon tárhely 105
területi és szövegbeállítások 105
védett adatok 105
vezeték nélküli és hálózati 99
beállítások
a telefon névjegye 108
beszédcélú hívások
fogadása 38
kezdeményezés 38
opciók használata 39
Bluetooth
adatfogadás 86
adatküldés 86
bekapcsolás 85
eszközök keresése és
párosítása 86
csatlakozás
Bluetooth 85
DLNA 88
számítógép 92
WLAN 87
Csendes mód 29
DLNA
lásd AllShare
e-mail
fiókok beállítása 46
küldés 47
megtekintés 48
érintőképernyő
használat 22
lezárás 24
fájlkezelő 97
feladatkezelő 97
fényerő, kijelző 30
Index 125
fényképek
fényképezés Mosoly felvétele
üzemmódban 52
fotózás téma szerint 52
készítése 50
kombinált felvételek készítése 53
megtekintés 59
mozgás fényképezése 54
panorámakép készítése 53
sorozatfelvétel készítése 53
fényképezőgép
fényképezés 50
fényképezőgép testreszabása 55
videofelvétel 56
videokamera testreszabása 58
fixlista üzemmód 41
FM rádió
állomások mentése 64
hallgatás 63
126 Index
galéria
fájlformátumok 59
fotók megtekintése 59
videók lejátszása 60
Google keresés 81
Google Mail 44
Google Maps 77
Google Talk 48
hangjegyzetek
lejátszás 73
rögzítés 73
hangposta 44
hangrögzítő 73
hírek és időjárás 83
hívásátirányítás 41
hívásnapló 41
hívások
a mikrofonos fülhallgató
használatával 39
átirányítás 41
elutasítása 39
fogadása 38
kezdeményezés 38
konferencia 40
külföldi számok 39
nem fogadott hívások
megtekintése 40
opciók használata beszédcélú hívás
közben 39
várakoztatás 41
hívásvárakoztatás 41
hozzáférési kódok 109
idő és dátum, beállítás 28
internet
lásd internet böngésző
jegyzetek
létrehozás 72
megtekintés 72
készenléti képernyő
elemek hozzáadása 24
panelek hozzáadása 26
készülék
beállítása 99
be- és kikapcsolás 18
elrendezés 18
gombok 19
gyorsgombok panel 25
jelzőikonok 21
személyre szabás 28
kicsomagolás 10
letöltések
alkalmazások 34
fájlok 35
memóriakártya
behelyezése 15
eltávolítás 16
formázás 17
menüképernyő
alkalmazások rendezése 27
megnyitás 26
multimédiás üzenetek
küldés 43
megtekintés 44
naptár
bejegyzések létrehozása 71
események megtekintése 71
névjegyzék
csoportok létrehozása 69
gyorshívó gombok beállítása 68
importálás vagy exportálás 70
keresés 68
létrehozás 67
másolás 69
névjegyek keresése 68
névjegyek létrehozása 67
saját névjegykártya
létrehozása 68
nyelv 105
PIN-védelem 31
Repülő üzemmód 18
Samsung Apps 84
Samsung Kies 92
SIM-kártya
lezárás 31
telepítése 11
social Hub 49
számítógépes kapcsolatok
háttértár 92
Samsung Kies 92
Index 127
számológép 96
szinkronizálás
webfiókokkal 36
szövegbevitel 32
szöveges emlékeztetők 72
szöveges üzenetek
küldés 42
megtekintés 44
üzenetek
a hangposta elérése 44
e-mail fiókok beállítása 46
e-mail küldése 47
multimédiás üzenet küldése 43
szöveges üzenet küldése 42
videohívások
fogadása 38
kezdeményezés 38
128 Index
videók
lejátszás 60
rögzítés 56
videó lejátszó 60
VPN csatlakozások
csatlakozás 94
létrehozás 93
webböngésző
könyvjelzők felvétele 76
weblapok böngészése 74
WLAN
bekapcsolás 87
hálózatok keresése és
csatlakozás 87
YouTube
videók feltöltése 82
videók megtekintése 82
zenelejátszó
fájlok hozzáadása 61
zenelejátszás 61
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)
Mi,
SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.
(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)
1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37.
Cg.01-10-041285
(székhelye és a cégbejegyzés száma)
egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,
GT-I5510 mobiltelefon
(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)
Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy]
a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának.
Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett
megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK
Azonosító jel: 0168
A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.
Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea
(termék eredete, a gyártó neve, címe)
amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő
végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/ 2004 (IV.31.)
IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi
távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses
összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív
dokumentumoknak:
EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)
EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007), EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
(távközlési)
EN 60950-1:2006 + A11:2009, EN50332-1:2000, EN50332-2:2003
(biztonsági)
EN 301 489-01 V1.6.1 (2005-09), EN 301 489-01 V1.8.1 (2008-04)
EN 301 489-07 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-05),
EN 301 489-24 V1.4.1 (2007-09)
(EMC)
EN 50360: 2001, EN 62209-1: 2006
(SAR)
(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív
dokumentumok pontos megjelölése).
E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
Budapest, 2010. szeptember 20.
Dae Hyun Kim / Igazgatósági tag
A nyilatkozattétel helye és kelte
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása
Cégszerű aláírás
A készüléken telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően, a készülék működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek a jelen
útmutatóban leírtaktól.
A Kies (PC Sync) telepítése
1. Töltse le a Kies legfrissebb verzióját a Samsung
weboldaláról (www.samsung.com) és telepítse a PC-re.
2. A számítógépes adatkábellel kösse össze a telefont a
PC-vel.
3. Válassza a Samsung Kies → OK lehetőséget.
További információkat a Kies súgójában találhat.
www.samsung.com
Hungarian. 12/2011. Rev. 1.0
Download PDF

advertising