Samsung | GT-I9250 | Samsung GT-I9250 Gyors üzembe helyezési útmutató

GT-I9250
Rövid kezelési útmutató
A felhasználói útmutató elektronikus változata
További tudnivalókért lásd a felhasználói kézikönyvet a
www.google.com/nexus.
Az útmutató Adobe Acrobat fájl (.pdf) formájában érhető el.
Amennyiben nem rendelkezik Adobe Reader programmal,
úgy letöltheti az ingyenes programot az www.adobe.com
webhelyről.
Köszönjük, hogy ezt a Samsung mobil eszközt választotta. A
készülék a Samsung kiemelkedő technológiájára és magas
követelményeire épül, így minőségi mobilkommunikációt és
szórakozást nyújt.
• Az útmutatóban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a
•
•
•
•
•
2
szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés
nélkül megváltozhatnak.
A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló
tartozékok régiónként és szolgáltatótól függően eltérőek
lehetnek.
További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától
vásárolhat.
A készülék a mellékelt tartozékokkal nyújtja a legjobb
teljesítményt.
Előfordulhat, hogy a külön beszerzett tartozékok nem
kompatibilisek a készülékkel.
A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatok,
vagy az operációs rendszer módosításából adódó
teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre
szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás
működését eredményezhetik.
Az utasításban szereplő jelölések
Mielőtt hozzáfogna, ismerkedjen meg a kézikönyvben használt
ikonokkal:
Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a
figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését
okozhatják
Vigyázat! – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet,
amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását
okozhatják
Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és
kiegészítő információk
[ ]
Szögletes zárójel – a telefon gombjai
Szerzői jog
Copyright © 2011. Samsung Electronics
Ezt a használati utasítást nemzetközi szerzői jogi törvények
védik.
A Samsung előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati
útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető,
fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és
semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve
a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló
eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.
3
Védjegyek
• A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung
Electronics bejegyzett védjegye.
• Az Android embléma, a Google Search™, Google Maps™,
™
•
•
•
•
4
™
™
™
™
Google Mail , YouTube , Android Market , Google
Talk és a Google Earth a Google, Inc. bejegyzett
védjegye.
A Bluetooth világszerte a Bluetooth SIG, Inc. vállalat
bejegyzett védjegye.
Oracle és a Java kifejezések az Oracle és leányválalatai
bejegyzett védjegyei. A további elnevezések, más
tulajdonosok bejegyzett védjegyei lehetnek.
A Wi-Fi , a Wi-Fi CERTIFIED logó, a Wi-Fi logó és a Wi-Fi
Direct a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes
európai országban való használatra készült. A WLAN az
EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de
Franciaországban kültéren tilos a használata.
Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő
tulajdonosok tulajdona.
®
®
™
Összeszerelés
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése
1. Amennyiben a készülék be van kapcsolva, nyomja meg
hosszan a Bekapcsológombot a készülék kikapcsolásához
válassza a Kikapcsolás → OK lehetőséget.
2. Vegye le a hátsó fedelet.
Ügyeljen, hogy a hátlap levételekor ne tegyen kárt a
körmében.
5
3. Ügyeljen rá, hogy a SIM-kártya aranyszínű érintkezői lefelé
nézzenek.
4. Helyezze be az akkumulátort.
Az akkumulátor tartalmaz egy beépített NFC antennát.
Az NFC antenna sérülésének elkerülése érdekében az
akkumulátort kezelje körültekintően.
5. Tegye vissza a hátsó fedelet.
6
Az akkumulátor feltöltése
A készülék használatbavétele előtt az akkumulátort fel kell
tölteni.
A készülékhez kizárólag a Samsung által jóváhagyott
töltőket és kábeleket használjon. A jóvá nem hagyott töltők
és kábelek az akkumulátor felrobbanását vagy a készülék
károsodását okozhatják.
Amikor az akkumulátor teljesen lemerült, a készüléket
nem lehet bekapcsolni, még akkor sem, ha a töltőhöz van
csatlakoztatva. A készülék újbóli bekapcsolása előtt hagyja
a lemerült akkumulátort néhány percig töltődni.
1. Dugja a töltő kisebbik végét a többfunkciós csatlakozóba.
A töltő nem megfelelő csatlakoztatása a készülék súlyos
károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat
miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.
7
2. Csatlakoztassa a töltő nagyobb méretű végét a fali aljzatba.
A készülék töltése közben az ingadozó áramellátás miatt
előfordulhat, hogy a készülék érintőképernyője nem
működik. Ilyen esetben húzza ki a töltőt a készülékből.
3. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki
a töltőt a telefon csatlakozóaljzatából, majd a hálózati
aljzatból.
A töltő kihúzása előtt ne vegye ki az akkumulátort a
készülékből. Ha mégis így tesz, kárt tehet a telefonban.
Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza
ki az adaptert a hálózati csatlakozóból. A töltőnek nincs
kikapcsológombja, ezért az áramellátás megszüntetéséhez
ki kell húzni a fali aljzatból. Használat során a tápegységnek
a fali aljzathoz csatlakoztatva kell lennie.
8
Használatbavétel
Kapcsolja ki és be a készüléket
A készülék bekapcsolásához nyomja meg hosszan a
Bekapcsológombot. A készülék első bekapcsolásakor a készülék
kezdeti beállításainak megadásához kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
Kapcsolja ki a készüléket, majd nyomja meg hosszan a
Bekapcsológombot és válassza a Kikapcsolás → OK
lehetőséget.
• Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli
eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen
vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet
által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb
utasításokat.
• A készülék kizárólag nem hálózati szolgáltatásainak
használatához váltson át Repülő üzemmódra.
9
Ismerkedés a készülékkel
Fényérzékelő
Közelségérzékelő
Fülhöz helyezhető
hangszóró
A fényképezőgép
elülső lencséje
Hangerő gomb
Érintőképernyő
Többfunkciós
csatlakozó
10
Mikrofon
Mikrofon1
A fényképező hátsó
lencséje
Bekapcsoló-/
lezárógomb
GPS antenna2
Vaku
Hátsó fedél
Csatlakozó
Belső antenna
Hangszóró
Fülhallgatócsatlakozó
1. Csak videófelvétel rögzítésekor vagy bekapcsolt hangszóró funkció
esetén aktív.
2. A kapcsolódó funkció használata közben a belső antenna körüli részt ne
érintse meg, és ne fedje le a kezével vagy más tárggyal.
11
Biztonsági rendszabályok
A személyi sérülések és a készülék károsodásának elkerülése érdekében a
készülék használatbavétele előtt olvassa el az összes alábbi információt.
Figyelmeztetés: Előzze meg az áramütést, a tüzet és a
robbanást.
Ne használjon sérült tápkábelt, tápcsatlakozót vagy kilazult
csatlakozóaljzatot.
Ne érjen a tápkábelhez nedves kézzel, és ne a kábelnél fogva húzza
ki a töltőt.
Ne törje meg és ne sértse meg a tápkábelt.
Ne használja a készüléket töltés közben, és ne érjen hozzá nedves
kézzel.
Ne zárja rövidre a töltőt vagy az akkumulátort.
Ne ejtse le és ne üsse neki semminek a töltőt vagy az akkumulátort.
Ne töltse a készüléket a gyártó által jóvá nem hagyott töltővel.
Vihar közben ne használja a készüléket.
A készülék meghibásodhat és megnőhet az áramütés veszélye.
Ne használjon sérült vagy szivárgó lítiumion (Li-ion) akkumulátort.
A lítiumion akkumulátorok biztonságos ártalmatlanításával kapcsolatban kérje
a legközelebbi márkaszerviz segítségét.
Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és
ártalmatlanítsa.
• Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a
készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok
és töltők használata súlyos sérüléseket vagy a készülék súlyos károsodását
okozhatják.
• Az akkumulátorokat és a készülékeket soha ne dobja tűzbe. A használt
akkumulátorok és készülékek ártalmatlanításakor tartsa be a helyi
előírásokat.
12
• Soha ne helyezzen akkumulátorokat vagy készülékeket hőtermelő
eszközökbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy azok
felületére. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
• Ne törje össze és ne szúrja ki az akkumulátort! Ne tegye ki az akkumulátort
erős külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot és ezáltal túlhevülést,
tüzet okozhat.
Védje a készüléket, az akkumulátorokat és a töltőket a sérülésektől.
• Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátorokat túl magas hőnek vagy túl
alacsony hőmérsékletnek.
• A szélsőséges hőmérsékletek a készülék deformálódását okozhatják, és
csökkenthetik az akkumulátorok töltési kapacitását, illetve a készülék és az
akkumulátorok élettartamát.
• Ügyeljen rá, hogy az akkumulátorok ne érintkezzenek fémtárgyakkal, mivel
így rövidzár jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ami az
akkumulátorok átmeneti vagy tartós sérülését okozhatja.
• Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.
Figyelem: Ha valamilyen korlátozás alá eső területen
használja a készüléket, tartsa be a figyelmeztetésekben
leírtakat és a biztonsági előírásokat.
Ahol tilos a készüléket használni, kapcsolja ki azt.
Mindenütt tartson be a mobil eszközök használatára vonatkozó minden
korlátozó előírást.
Ne használja a készüléket más elektronikus eszközök közelében.
A legtöbb elektronikus eszköz rádiófrekvenciás jeleket használ. A készülék
emiatt zavarhat más elektronikus eszközöket.
Na használja a készüléket szívritmusszabályzó (pacemaker)
közelében.
• Kerülje a készülék használatát szívritmusszabályzóktól mért 15 cm-es
távolságon belül, mert a készülék zavarhatja annak működését.
• Ha mindenképp használnia kell a készüléket, tartsa 15 cm-nél távolabb a
szívritmusszabályzótól.
• A szívritmusszabályzóval való interferencia minimálisra való csökkentése
érdekében tartsa a készüléket testének a szívritmusszabályzóval ellentétes
oldalán.
13
Ne használja a készüléket kórházban és olyan orvosi eszközök
közelében, amelyeket zavarhatnak a rádiófrekvenciás jelek.
Ha saját maga használ valamilyen orvosi eszközt, kérdezze meg annak
gyártóját, hogy milyen hatása van az eszközre a rádiófrekvenciás jeleknek.
Ha hallókészüléket használ, kérdezze meg annak gyártóját, hogy
milyen hatása van a készülékre a rádiófrekvenciás jeleknek.
Egyes hallókészülékek működését zavarhatják a készülék rádiófrekvenciás
jelei. A készülék biztonságos használatával kapcsolatban érdeklődjön a
hallókészülék gyártójától.
Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket.
• Robbanásveszélyes környezetben ne az akkumulátort vegye ki, hanem
kapcsolja ki a készüléket.
• Robbanásveszélyes környezetben mindig tartsa be az előírásokat,
utasításokat és a jelzéseket.
• Ne használja a készüléket üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve
üzemanyagok, vegyszerek közelében vagy robbanásveszélyes környezetben.
• Ne tároljon és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel,
illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy
robbanásveszélyes anyagokat.
Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket.
Repülőgépen a készülék használata tilos. A készülék zavarhatja a repülőgép
elektronikus navigációs műszereit.
A készülék rádiófrekvenciás jelei a gépjárművek elektronikus
berendezéseinek hibás működését okozhatják.
A készülék rádiófrekvenciás jelei az autók elektronikus berendezéseinek hibás
működését okozhatják. A további tudnivalókkal kapcsolatban érdeklődjön a
készülék gyártójától.
Járművezetés közben mindig tartsa be a mobil
eszközökre vonatkozó összes figyelmeztetést és
biztonsági előírást.
Járművezetés közben a jármű biztonságos vezetése a legfontosabb feladata.
Vezetés közben soha ne használjon mobil eszközt. Saját és mások biztonsága
érdekében járjon el a józan ész szellemében, és vegye figyelembe a következő
tanácsokat:
• Használjon kihangosítót vagy mikrofonos fülhallgatót.
14
• Ismerje meg alaposan a készülék funkcióit és kényelmi szolgáltatásait,
például a gyorstárcsázási és újratárcsázási funkciókat. Ezek a funkciók
segítenek csökkenteni a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához
szükséges időt.
• A készüléket tartsa mindig könnyen elérhető helyen. Fontos, hogy a vezeték
nélküli készüléket úgy tudja elérni, hogy közben ne kelljen levennie a
szemét az útról. Ha a hívás alkalmatlan pillanatban érkezik, hagyja, hogy a
hangposta fogadja.
• Tudassa a hívó féllel, hogy épp járművet vezet. Sűrű forgalomban és
veszélyes időjárási körülmények között fejezze be a beszélgetést. Az eső, a
havas eső, a hó, a jég és a nagy forgalom mindig veszélyforrást jelent.
• Vezetés közben soha ne jegyzeteljen, és ne keressen telefonszámot a
készülék telefonkönyvében. A jegyzetek készítése és a telefonszámok
közötti keresgélés eltereli a figyelmét az elsődleges feladatról, a biztonságos
vezetésről.
• Tárcsázzon ésszerűen, és mérje fel a forgalmi helyzetet. Csak álló helyzetben,
illetve a forgalomba való bekapcsolódás előtt kezdeményezzen hívást.
Telefonbeszélgetéseit próbálja olyan időpontra tervezni, amikor nem vezet.
Ha mégis vezetés közben kell telefonhívást kezdeményeznie, egyszerre csak
egy-két számjegyet üssön be, majd pillantson az útra és a visszapillantó
tükrökbe, és csak utána folytassa a telefonszám beírását.
• Ne folytasson olyan telefonbeszélgetést, amely feszültséget vagy
heves indulatokat válthat ki, és ezáltal elvonja a figyelmét a vezetésről.
Beszélgetőpartnerével mindig tudassa, hogy éppen vezet, és fejezze be az
olyan beszélgetéseket, amelyek esetleg elterelhetik a figyelmét a vezetésről.
• Használja a készüléket segélykérésre. Tűz vagy közúti baleset esetén,
valamint egészségügyi szükséghelyzetben tárcsázza a helyi segélyhívó
számot.
• Használja a készüléket mások megsegítésére. Autóbaleset, folyamatban lévő
bűncselekmény vagy emberéleteket veszélyeztető súlyos vészhelyzet esetén
tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
• Szükség esetén hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális
segélyszolgálatot. Ha veszélyhelyzetet nem okozó elakadt járművet,
sérült forgalomirányító lámpát, sérüléssel valószínűleg nem járó kisebb
közúti balesetet vagy feltehetően lopott járművet lát, hívja az autómentő
szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot.
15
A mobil eszköz helyes használata és karbantartása.
Tartsa szárazon a készüléket.
• A nedvesség és bármilyen folyadék károsíthatja a készülék alkatrészeit és
elektronikus áramköreit.
• Ne kapcsolja be a készüléket, amikor az vizes. Amennyiben a készülék
már be van kapcsolva, kapcsolja ki és azonnal távolítsa el az akkumulátort
(amennyiben a készülék nem kapcsolódik ki, vagy nem tudja eltávolítani
az akkumulátort, hagyja úgy). Ezután szárítsa meg a készüléket egy száraz
ruhával és vigye el egy Samsung szervizbe.
• A folyadékok megváltoztatják a készülék belsejében lévő, folyadék indikátor
címke színét. A készülék vagy az akkumulátor beázása hatására a gyártói
jótállás érvényét vesztheti.
Ne használja a készüléket poros, koszos környezetben.
A por a készülék hibás működését okozhatja.
Ne tárolja a készüléket lejtős felületen.
Ha a készülék leesik, megsérülhet.
Ne tárolja a készüléket forró vagy túl hideg helyeken. A készüléket
a –20 °C és 50 °C közötti hőmérséklet-tartományban használja.
• A készülék felrobbanhat, ha zárt járműben hagyja, mert ott a hőmérséklet
elérheti a 80 °C-ot is.
• Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős napfényen (például autó
szélvédője alatt).
• Az akkumulátort 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten tárolja.
Ne tartsa a készüléket fémtárgyak, például pénzérmék, kulcsok
vagy nyakláncok közelében.
• A készülék deformálódhat, vagy működési hibák léphetnek fel.
• Ha az akkumulátor érintkezőihez fémtárgyak érnek, tűz keletkezhet.
Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében.
• Mágneses térben a készülék működési hibákat produkálhat, illetve az
akkumulátor lemerülhet.
• A mágneses tér megrongálhatja a mágnescsíkos kártyákat, például
a bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és
beszállókártyákat.
• Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja
a készüléket huzamosabb ideig mágneses térben.
16
Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró konyhai
eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy közelében.
• Az akkumulátor szivároghat.
• A készülék túlhevülhet és tüzet okozhat.
Ne ejtse le a készüléket, és ne üsse neki semminek.
• A készülék kijelzője megsérülhet.
• Ha a készülék meghajlik vagy deformálódik, megsérülhet, vagy egyes részei
hibásan működhetnek.
Amennyiben a készülék túlmelegedett, egy ideig ne használja a
készüléket vagy az alkalmazásokat.
Amennyiben a bőr hosszabb ideig érintkezik a túlmelegedett készülékkel, úgy
az alacsony hőmérsékletű égési sérüléseket okozhat, mint például vörös foltok
vagy pigmentáció.
Amennyiben a készülék rendelkezik vakuval vagy mobil fénnyel,
úgy ezeket ne írányítsa közvetlenül emberek vagy állatok szemébe.
A szemhez túl közeli vakuhasználat átmeneti látáscsökkenést vagy
szemsérülést okozhat.
Legyen körültekintő, amikor villogó fényhatásnak teszi ki magát.
• A készülék használata közben hagyjon felkapcsolva valamilyen fényforrást a
szobában, és ne tartsa túl közel a képernyőt a szemeihez.
• Videók nézése, vagy Flash alapú játékok hosszabb idejű használata közben a
villogó fényhatások rohamot vagy ájulást válthatnak ki. Amennyiben rosszul
érzi magát, azonnal hagyja abba a készülék használatát.
Az ismétlődő mozgásokból eredő sérülések kockázatának
csökkentése.
Amikor sokszor ismétel olyan műveleteket, mint gombok megnyomása,
karakterek rajzolása a képernyőn az ujjával, vagy játékok használata,
előfordulhat, hogy kényelmetlen érzést tapasztal a kezeiben, nyakában,
vállaiban, vagy más testrészében. Amikor hosszabb ideig használja a
készüléket, tartsa azt kényelmes pózban, a gombokat ne nyomja erősen, és
gyakran tartson szünetet. Amennyiben használat közben vagy után továbbra
kellemetlen tünetei vannak, ne használja tovább a készüléket és menjen el a
kezelőorvosához.
Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát.
• Ne töltse az akkumulátort egy hétnél hosszabb ideig, mert a túltöltés
csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
17
• Idővel a nem használt akkumulátor is lemerül, és használat előtt újratöltést
igényel.
• Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
• Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.
Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort, töltőt, tartozékokat
és kiegészítőket használjon.
• Általános akkumulátorok és töltők használata csökkentheti a készülék
élettartamát, és a készülék hibás működését okozhatja.
• A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó biztonságáért, ha az nem a
Samsung által jóváhagyott tartozékokat vagy kiegészítőket használ.
Ne harapdálja és ne szopogassa a készüléket vagy az akkumulátort.
• Ha mégis így tenne, az a készülék sérülését vagy felrobbanását okozhatja.
• Ha gyerekek használják a készüléket, gondoskodjon róla, hogy
rendeltetésszerűen tegyék.
Amikor beszél a készüléken:
• Tartsa a készüléket függőlegesen, mint a hagyományos telefonok kagylóját.
• Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.
• Ne érjen a készülék belső antennájához. Ha hozzáér az antennához,
romolhat a hívás minősége, vagy a készülék a szükségesnél erősebb
rádiófrekvenciás jeleket sugározhat.
Védje hallását és a füleit a fülhallgató használatakor.
• Ha túl sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat, romolhat
a hallása.
• A nagy hangerejű hangok vezetés közbeni hallgatása
elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez
vezethet.
• Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a hangforráshoz,
mindig tekerje le a hangerőt, és csak a beszélgetés vagy
a zene hallgatásához szükséges minimális hangerőt
használja.
• Száraz környezetben statikus feltöltődés keletkezhet
a fejhallgatóban (pl: műszálas ruhák okozta statikus
feltöltődés). Ne használja a fejhallgatót száraz
környezetben, vagy az elektromos feltöltődés
levezetésére érintsen meg egy fém tárgyat, mielőtt
csatlakoztatja a mikrofonos fülhallgatót a készülékhez.
Ezzel elkerülve a készülék statikus elektromosság okkozta
sérülését.
18
Amikor gyaloglás vagy egyéb mozgás közben használja a
készüléket, legyen körültekintő.
Mindig figyeljen oda, mi zajlik a környezetében, hogy ne okozzon sérülést
másoknak vagy saját magának.
Ne hordja a készüléket a farzsebében vagy a derekára akasztva.
Ha elesik, megsérülhet Ön és a készülék is.
Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyénileg a készüléket.
• A gyártói jótállás mindenféle módosítás esetén érvényét vesztheti. Ha
javításra van szükség, vigye a készüléket Samsung-szervizbe.
• Ne szerelje szét és ne szúrja ki az akkumulátort, mert az robbanást vagy
tüzet okozhat.
A készüléket ne fesse be, illetve ne tegyen rá ragasztót.
A festék vagy ragasztó eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ezáltal
megakadályozva a készülék helyes működését. Festék- vagy fémérzékenység
esetén viszkető érzést, ekcémát vagy bőrduzzadást tapasztalhat. Ilyen esetben
hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvoshoz.
A készülék tisztítása:
• Törölje le a készüléket vagy a töltőt törölközővel vagy radírral.
• Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit vattával vagy törölközővel.
• Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket.
Ha a kijelző törött vagy repedt, ne használja a készüléket.
A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Javításra vigye a
készüléket Samsung-szervizbe.
Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más
célra.
Nyilvános helyeken ne zavarjon másokat a készülék használatával.
Ne engedje, hogy gyerekek használják a készüléket.
A készülék nem játékszer. Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak vele, mert
sérülést okozhatnak maguknak vagy másoknak, megrongálhatják a készüléket,
vagy hívásokat kezdeményezhetnek, ami növeli a kiadásait.
19
A mobil készülékeket és a hozzájuk tartozó eszközöket gondosan
szerelje be.
• Gondoskodjon róla, hogy a mobil készülékek és a hozzájuk tartozó eszközök
biztonságosan legyenek beszerelve a járműbe.
• Ügyeljen arra, hogy ne helyezze a készüléket a légzsák felfúvódási területére
vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök a
légzsákok hirtelen felfúvódásakor súlyos sérüléseket okozhatnak.
A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa.
Ha a javítást nem szakember végzi, az a készülék károsodásával és a gyári
jótállás elvesztésével járhat.
A SIM-kártyákat és a memóriakártyákat óvatosan kezelje.
• Adattovábbítás, illetve -fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mert ez
adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.
• Óvja a kártyákat az erős ütésektől, a statikus elektromosságtól és az egyéb
berendezésekből származó elektromos zajtól.
• Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit kézzel vagy fémtárgyakkal.
Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.
Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét.
Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között nem lehet
segélyhívást kezdeményezni a készülékről. Mielőtt távoli vagy kevésbé fejlett
területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának más módját.
Tartsa biztonságban a személyes és fontos adatait
• A készülék használata során rendszeresen készítsen biztonsági másolatot a
fontos adatokról. A Samsung nem vállal felelősséget az adatvesztésért.
• A készülék lecserélésekor készítsen biztonsági másolatot minden adatról és
a személyes adatainak helytelen használatának elkerülése érdekében állítsa
vissza alapállapotba a készüléket.
Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat.
A jogok tulajdonosának írásos hozzájárulása nélkül ne terjesszen másoknak
olyan szerzői joggal védett tartalmakat, amelyeket Ön rögzített. Ez a szerzői jogi
törvények megsértését jelenti. A gyártó nem vállal felelősséget a felhasználó
szerzői jogokkal védett tartalmainak illegális használatából eredő jogi
következményekért.
20
SAR- (Specific Absorption Rate, fajlagos energiaelnyelési
érték) tanúsítási információk
A készülék megfelel az Európai Unió (EU) rádió- és távközlési berendezések
által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó
szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobil eszközök
forgalmazását, amelyek túllépik a megengedett 2,0 W/kg energiaelnyelési
szintet (más néven fajlagos energiaelnyelési értéket, angol rövidítéssel SAR –
Specific Absorption Rate).
A tesztek során a típusnál mért legnagyobb SAR-érték 0,303 W/kg volt.
Normál használat közben a SAR tényleges értéke ennél valószínűleg sokkal
alacsonyabb lesz, mert a készüléket úgy tervezték, hogy jeladáskor csak
a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiát bocsássa ki. A
készülék az adásszint lehetőség szerinti automatikus csökkentésével mérsékli a
rádiófrekvenciás energiának való általános kitettséget.
A kézikönyv hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy a
készülék megfelel a rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó európai
(R&TTE) előírásoknak. A SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében
további tudnivalókért keresse fel a Samsung webhelyét.
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban,
ahol szelektív hulladékkezelés működik)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra
utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus
tartozékait (pl. töltőegység, fülhallgató, USB kábel) nem szabad a
háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba
helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás
megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és
felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások
fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati
szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el
az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos
újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg
az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az
egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
21
A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő
ártalmatlanítása
(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó
rendszerrel rendelkező európai országok területén
alkalmazandó)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő
jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket
nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol
szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy
az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet
meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az
akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt
jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának
ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi
hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.
Jogi nyilatkozat
Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik
felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy
egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és
szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára
állnak rendelkezésre. Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom
tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni.
Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa
vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon
és bármilyen médián keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen
tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni,
elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni,
kihasználni vagy terjeszteni.
22
„HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
AZ ADOTT ÁLLAPOTUKBAN HASZNÁLHATÓK. A SAMSUNG NEM FELEL
AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBÓL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS
SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A SAMSUNG
KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMILYEN BENNE FOGLALT JÓTÁLLÁS FELELŐSSÉGÉT,
BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKRE: KERESKEDELEMRE
VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ
ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA
A KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL ELÉRT TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK
PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT
VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT,BELEÉRTVE A
GONDATLANSÁGOT, NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM A SZERZŐDÉSSEL
KAPCSOLATBAN, SEM AZON KÍVÜL, SEMMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT,
VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, ÜGYVÉDI
DÍJAKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY BÁRMIFÉLE
TARTALOMRA VAGY SZOLGÁLTATÁSRA VEZETHETŐ VISSZA, AKÁR EZEKKEL
KAPCSOLATOS, VAGY EZEKBEN TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK OKÁN, AKÁR
EZEK ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG
AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT.”
Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy
megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy
bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető
marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és
továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak
nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a
Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől
az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom
megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan.
A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz
és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében. A
tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igénnyel
közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.
23
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)
Mi, a
Samsung Eelectronics Magyar ZRT.
(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)
5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.
Cg.: 16-10-001767
(székhelye és a cégbejegyzés száma)
egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,
GT-I9250 mobiltelefon
(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)
Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea
(termék eredete, a gyártó neve, címe)
amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő
végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet
3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési),
villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket
tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:
EN 301 511 V9.0.2 (03-2003), EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)
EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010), EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010), EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010)
EN 301 893 V1.5.1 (12-2008), EN 302 291-1 V1.1.1 (07-2005)
EN 302 291-2 V1.1.1 (07-2005)
(távközlési)
EN 50360 : 2001 / AC 2006, EN 62209-1 : 2006
EN 62479 : 2010
(SAR)
EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008), EN 301 489-03 V1.4.1 (08-2002)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005), EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
(EMC)
EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
(biztonsági)
(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív
dokumentumok pontos megjelölése).
Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent
megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az
1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett
megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK
Azonosító jel: 0168
A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.
E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
Budapest, 2011. október 31.
A nyilatkozattétel hely és kelte
Dae Hyun Kim / Igazgatósági tag
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása
Cégszerű aláírás
A készüléken telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően,
a készülék működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek a jelen
útmutatóban leírtaktól.
www.samsung.com
Printed in Korea
GH68-35664E
Hungarian. 11/2011. Rev. 1.0
Download PDF

advertising