Samsung | SGH-X530 | Samsung SGH-X530 Felhasználói kézikönyv

A SIM-kártya és az akkumulátor telepítése
SGH-X530
Felhasználói
útmutató
1. Távolítsa el az akkumulátortartó fedelét, és helyezze be a SIM-kártyát.
Az akkumulátor töltése
A telefon elrendezése és fő funkciói
1. Csatlakoztassa a mellékelt útitöltőt.
WAP-elérés/Megerősítő
billentyű
Készenléti üzemmódban
megnyitja a WAP böngészőt.
Kiválasztja a kijelölt opciót,
vagy megerősíti a menü
üzemmódban bevitt adatokat.
Akkumulátortartó
fedél
• A telepített szoftvertől, a szolgáltatójától, illetve az országától függően előfordulhat, hogy
az útmutatóban szereplő néhány leírás nem pontosan felel meg az ön telefonjának.
• Országától függően előfordulhat, hogy az ön telefonja és tartozékai az útmutatóban
szereplő illusztrációktól eltérően néznek ki.
Programbillentyűk
A billentyű fölötti szöveggel
jelzett funkciót hajtják végre.
Hangerőgombok
Készenléti üzemmódban
módosítja a billentyűhang
hangerejét.
Ha négyszer megnyomja,
SOS-üzenetet küld.
X SOS-üzemmód
A váltakozó áramú fali csatlakozóaljzathoz
2. Illessze be az akkumulátort, és helyezze vissza a fedelet.
Négyirányú navigációs
billentyűk
Menü üzemmódban a
menüopciók között lapoz.
Készenléti üzemmódban
közvetlenül eléri kedvenc menüit.
2. A töltés befejezésekor húzza ki az útitöltőt.
Be- és kikapcsolás/ Vége
billentyű
Ha hosszan megnyomja, be-,
illetve kikapcsolja a telefont,
illetve befejezi a hívást.
Tárcsázás billentyű
Hívást kezdeményez, illetve
fogad. Készenléti üzemmódban
a legutóbbi hívások
előhívására szolgál.
Akkumulátor
Visszavon//Töröl billentyű
Törli a karaktereket a kijelzőről.
A kijelző visszatér az előző
menüszintre.
Infravörös port
Hangpostaszerver billentyű
Néma üzemmód billentyű
Printed in Korea
Code No.: GH68-12653A
Hungarian. 11/2006. Rev.1.1
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Halk
üzemmód
A telefon valamennyi hangjának kikapcsolásához készenléti üzemmódban
hosszan nyomja meg a
billentyűt. A kilépéshez ismét nyomja meg
hosszan ezt a billentyűt.
Hangpostaszerver
A hangpostafiók eléréséhez hosszan nyomja meg az 1 billentyűt.
SOSüzemmód
Ha készenléti üzemmódban négyszer megnyomja a csukott telefon
hangerőszabályzó billentyűit, az előre beállított telefonszámokra SOSüzenetet küldhet. Az SOS-üzenet elküldése után a telefon SOS-üzemmódra
vált, és csak az SOS-üzenetek címzettjeitől érkező hívásokat fogadja, amíg ki
nem lép az SOS-üzemmódból. Amikor hívás érkezik az SOS-üzenet
címzettjeitől, a telefon azt egy rezgés után automatikusan fogadja, és
közvetíti a veszélyhelyzetet a hívónak.
Kijelző
Megjegyzés: Az akkumulátort csak akkor vegye ki a telefonból, ha előbb kihúzta az
útitöltőt. Ellenkező esetben a telefon károsodhat.
A telefon be- és kikapcsolása
A telefon a kijelző tetején az alábbi állapotjelzőket jelenítheti meg:
Ikon
1. A telefon bekapcsolásához tartsa a
lenyomva.
Leírás
Aktuális térerő
2. A telefon kikapcsolásához tartsa a
Folyamatban levő hívás
Ön a szolgáltatási területen kívül van; vészhelyzeti hívások
kivételével nem kezdeményezhet, és nem fogadhat hívásokat.
Ikonok
A hívásjelzés rezgésre van állítva.
3. Válasszon nyelvet.
Nyelv opciót.
IrDA-funkció aktív
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a
Hívások csengőhangjának módosítása
1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Menü programbillentyűt.
2. Válassza a Hangbeállítások
A legutóbbi hívások újratárcsázása
billentyűt.
1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a
3. A szám tárcsázáshoz nyomja meg a
billentyűt.
Szövegbevitel
Menütérkép
Menü vagy tulajdonság kiválasztásához, illetve módosításához:
1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Menü programbillentyűt.
2. A navigációs billentyűkkel lépjen a kívánt menüre, majd nyomja meg a Választ
programbillentyűt, vagy az
billentyűt.
3. Ha a menü almenüket tartalmaz, a navigációs billentyűkkel keresse ki a kívánt
billentyűt, így
almenüt. Nyomja meg a Választ programbillentyűt, vagy az
beléphet az almenübe.
Ha a kiválasztott menü további almenüket tartalmaz, ismételje meg ezt a lépést.
Ezt a billentyűt nyomja
meg, ha a
menübeállítások
módosítása nélkül kíván
a menüből kilépni.
4. A navigációs billentyűkkel keresse ki a kívánt beállítást.
5. Nyomja meg a Választ programbillentyűt, vagy az
beállítás megerősítéséhez.
billentyűt a választott
Menü gyorsbillentyűk
A négyirányú navigációs billentyűket (
gyorsbillentyűként használva elérheti kedvenc menüit.
)
Készenléti üzemmódban nyomja meg a Menü programbillentyűt.
Gyorsbillentyűk opciót.
Válassza a Telefon beállítások
Válasszon ki egy billentyűt.
Válassza ki a billentyűhöz rendelendő menüt.
billentyűt.
A hívás elutasításához nyomja meg az Elutasít programbillentyűt, vagy a
billentyűt.
Menühasználat
A kijelző alsó sarkaiban lévő címkék jelenítik meg a
programbillentyűk aktuális funkcióit. A jelzett funkció
végrehajtásához nyomja meg a bal (
) vagy a
jobb (
) programbillentyűt.
billentyűt.
2. A kívánt számhoz a Fel vagy a Le billentyűvel léphet.
1. Ha a telefon csenget, a hívás fogadásához nyomja meg a Elfogad
programbillentyűt, vagy a
billentyűt.
Akkufeszültség szintje
A főmenü megnyitásához készenléti üzemmódban nyomja meg a Menü
programbillentyűt.
Csengőhang opciót.
3. Válasszon csengőhangot.
Hívás fogadása
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a
1.
2.
3.
4.
Hívás közben a hangerőszabályzó billentyűkkel módosíthatja a fülhallgató
hangerejét.
1. Készenléti üzemmódban írja be a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomja
meg a
billentyűt.
Hívásátirányítási funkció aktív
Ébresztés beállítva
Az előző
menüszintre való
visszatéréshez
nyomja meg a
programbillentyűt,
vagy a c billentyűt.
3. A hangerő módosításához nyomja meg a Fel vagy a Le billentyűt.
Hívás kezdeményezése
Mikrofon némítás, hivás közben
Csengetés hangereje opciót.
4. Nyomja meg az OK programbillentyűt.
2. Válassza a Telefon beállítások
Új multimédiás üzenet
Programbillentyűfunkciók jelzése
2. Válassza a Hangbeállítások
Barangolási hálózat
Új hangpostaüzenet
Nevek
1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Menü programbillentyűt.
billentyűt legalább két másodpercig lenyomva.
1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Menü programbillentyűt.
Új szöveges üzenet
Menü
billentyűt több mint egy másodpercig
GPRS-hálózat
SOS-üzenet funkció aktív
Szöveg és grafika
A hangerő beállítása
A kijelző nyelvének módosítása
Halk üzemmód
Ha nem folytat telefonbeszélgetést, és nem használja valamelyik menüt, telefonja
készenléti üzemmódban van. Telefonszámot tárcsázni csak készenléti
üzemmódban lehet.
Alfanumerikus billentyűk
A menü gyorsbillentyűk segítségével gyorsan elérheti a kívánt menüt. Menü
üzemmódban a gyorsbillentyű száma megjelenik a menü neve előtt.
1. Kártya menü *
5. Üzenetek
9. Telefon beállítások
A szövegbeviteli üzemmód módosítása
2. Hívásinformációk
5.1
5.2
5.3
5.4
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.0
9.*
A szövegbeviteli mezőben addig nyomja meg többször röviden a jobb
programbillentyűt, amíg megjelenik a kívánt beviteli üzemmód jelzése.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Nem fogadott
Fogadott
Tárcsázott
Mindent töröl
Hívásidő
Hívásdíj *
3. Hálózatfunkciók
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
Hívásátirányítás
Híváskorlátozás
Hívásvárakoztatás
Hálózatválasztás
Hívószám küldése
Zárt csoport
Sávválasztás
4. Hangbeállítások
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
Csengőhang
Csengetés hangereje
Hívásjelzés
Billentyűhang
Üzenetjelző hang
Jelzőhangok hívás közben
Fedélhang
Be- és kikapcsolás
Extra hang
Szöveges üzenetek
Multimédiá üzenetek
Push üzenetek
SOS üzenet
6. Szórakozás
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
WAP böngésző
Játékok
Hangok
Képek
Mindent töröl
Memóriaállapot
7. Szervező
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
Ébresztés
Naptár
Idő és dátum
Számológép
Teendők
Hangjegyzet
Pénzváltó
8. Fényképező
8.1 Fényképezés
8.2 Saját fotók
8.3 Memóriaállapot
Infra bekapcsolása
Kijelzőbeállítások
Üdvözlő üzenet
Fedél beállítások
Saját szám
Nyelv
Biztonság
Extra beállítások
Gyorsbillentyűk
Hangerőgomb
Gyári beállítások
Készenléti üzemmódban nyomja
meg a Nevek programbillentyűt.
1 Keresés
2 Új bejegyzés
3 Csoportkeresés
4 Csoport szerkesztése
5 Gyorshívás
6 Mindent töröl
7 Memóriaállapot
8 Szolgáltató számai*
* Csak akkor jelenik meg, ha
SIM-kártyája támogatja.
•
: T9-üzemmód
•
: ABC-üzemmód
•
: Szám üzemmód
• Nincs: Szimbólum üzemmód
T9-üzemmód
1. Kezdje beírni a szót a 2 - 9 billentyűk valamelyikének megnyomásával. Egy betű
beírásához egy billentyűt csak egyszer nyomjon meg.
Példa: T9-üzemmódban a “Hello” szó beírásához nyomja mag a 4, a 3, az 5, az 5
és a 6 billentyűt.
A T9 megpróbálja kitalálni az éppen beírt szót, ami minden egyes billentyű
lenyomásával módosulhat.
2. A teljes szó beírása előtt ne törölje, illetve ne módosítsa a bevitt karaktereket.
3. Ha a megfelelő szó jelenik meg, folytassa a 4. lépéssel. Ellenkező esetben
nyomja meg a 0 billentyűt; ezzel megjelennek a megnyomott billentyűknek
megfelelő alternatív szavak.
Például a Kő és a Jó szó beírásához egyaránt a 6 és a 3 billentyűt kell
megnyomni.
4. Szóköz beszúrásához nyomja meg a
billentyűt, majd írja be a következő szót.
ABC-üzemmód
• A C billentyűvel egyenként törölheti a karaktereket. A C billentyű hosszan tartó
megnyomásával az összes karaktert törölheti.
• Karakterek közé szóközt a
billentyű megnyomásával illeszthet be.
• A
billentyű megnyomásával válthat a kis- és nagybetűs írásmód között az
ABC- és a T9-üzemmódban egyaránt.
• Az 1 billentyű megnyomásával írásjeleket írhat be az ABC- és a T9-üzemmódban
egyaránt.
- egyszer az első karakter beírásához
- kétszer a második karakter beírásához
- és így tovább.
Például a „C” betű beírásához nyomja meg háromszor a 2–t, a „K” beírásához
nyomja meg kétszer az 5-öt.
Szám üzemmód
A számjegyek beírásához nyomja meg a megfelelő számbillentyűt.
2. Válassza az Üzenetek
3. Írja be az üzenet szövegét.
5. A fénykép elmentéséhez nyomja meg a Ment programbillentyűt, törléséhez a
Mégsem programbillentyűt.
4. Nyomja meg az Opciók programbillentyűt, és az alábbi opciók segítségével
további elemeket adhat üzenetéhez:
6. A fénykép elmentése után a
készíthet.
Szöveges üzenetek
Üzenetírás opciót.
• Objektumok hozzáadása: hangokat, dallamot, képeket vagy animált képeket
adhat hozzá üzenetéhez.
• Sablonok hozzáadása: szövegsablonokat adhat üzenetéhez.
Leírás
Elérheti a szolgáltatója által kínált hálózati
szolgáltatásokat.
Csengőhang és a Megválaszthatja bejövő hívásainak
csengőhangját és hangerejét.
csengetés
hangerejének
megválasztása
Hívásjelzés
Kiválaszthatja a hívásjelzés típusát.
Billentyűhang
választása
Üzenetjelző hang
kiválasztása
Kiválaszthatja az egyes billentyűk
lenyomásakor hallható hangot.
Beállíthatja a bejövő SMS-, MMS- és
hálózati hírüzenetekre figyelmeztető
hangjelzést, illetve, hogy a telefon milyen
gyakran értesítse új üzenet érkezéséről.
Figyelmeztetés
Beállíthatja, hogy hívás közben a telefon
hívás közben
figyelmeztesse, ha új üzenete érkezik, vagy
ha az ébresztés ideje jött el.
Fedélhang
Kiválaszthatja a telefon kinyitásakor, illetve
becsukásakor hallható hangot.
Be- és kikapcsolás Kiválaszthatja a telefon be-, illetve
kikapcsolásakor hallható dallamot.
Extra hang
További hangokat is beállíthat telefonján.
SMS- vagy MMS- Elolvashatja a fogadott, elküldött, illetve
üzenetek olvasása elmentett üzeneteit.
Funkció
Biztonság
Mobilkövető
Extra beállítások
Menü
gyorsbillentyűk
Hangerőgomb
A telefon gyári
beállításainak
visszaállítása
Leírás
Megvédheti telefonját a jogosulatlan
használattól.
Ha telefonját ellopják vagy elvész, követheti
azt. Ha valaki megkísérli telefonját más SIMkártyával használni, a telefon automatikusan
elküldi az előre meghatározott nyomkövető
üzenetet a megadott telefonszám(ok)ra.
Beállíthatja az automatikus újratárcsázás
funkciót, illetve a hívásfogadás módját.
A navigációs gombokat kedvenc menüi
elérését segítő gyorsbillentyűként állíthatja
be.
Beállíthatja, hogy amikor bejövő hívás
esetén a hangerőszabályzó billentyűket
hosszan megnyomja, a telefon némítsa el a
csengőhangot, vagy utasítsa el a hívást.
Visszaállíthatja a telefon gyári beállításait.
Fényképezés opciót.
4. A fénykép elkészítéséhez nyomja meg az
• Hangulatjel hozzáadása: hangulatjeleket adhat üzenetéhez.
Funkció
Hálózatfunkciók
1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Menü programbillentyűt.
1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Menü programbillentyűt.
Nyomja meg a kívánt szimbólumnak megfelelő számbillentyűt, és nyomja meg az OK
programbillentyűt. További szimbólumok megjelenítéséhez nyomja meg a Fel vagy a
Le billentyűt.
billentyűt.
programbillentyű megnyomásával új képet
A funkciók gyors áttekintése
Ez a rész röviden bemutatja telefonja tulajdonságait.
• Telefonszám beillesztése: telefonkönyvi bejegyzéseket adhat üzenetéhez.
• Könyvjelző beillesztése: könyvjelzőkben tárolt címeket adhat üzenetéhez.
5. Nyomja meg az Opciók programbillentyűt, és válassza a Küld, Tárol és küld
vagy a Tárol opciót.
• A kurzort a navigációs billentyűkkel mozgathatja.
Fényképezés
3. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és végezze el a kívánt beállításokat.
Szimbólum üzemmód
Tippek szöveg beírásához
8. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg az Opciók programbillentyűt, és válassza a
Küld opciót.
2. Válassza a Fényképező
SMS-üzenet küldése
Nyomja meg a kívánt karakterekkel megjelölt billentyűket.
7. Írja be a címzett számát.
Funkció
Név keresése
Új név felvétele
Csoport keresése
Leírás
A telefonkönyvben neveket kereshet.
Új nevet vehet fel a telefonkönyvbe.
Rákereshet a hívócsoportokba rendezett
telefonkönyv bejegyzésekre.
Kiválasztás
Nevek > Keresés
Nevek > Új bejegyzés
Nevek > Csoportkeresés
Funkció
Push üzenetek
Leírás
Módosíthatja a szolgáltatás beállításait, és
megnyithatja vagy törölheti a push
üzeneteket.
Aktiválhatja az SOS-üzenet funkciót. Írja be
a címzetteket, és válassza az ismétlés
üzemmódot.
Elindíthatja és konfigurálhatja a WAP
böngészőt.
Megnyithatja a telefon memóriájában tárolt
játékokat, hangokat és képeket.
Törölheti az egyes médiamappákban tárolt
játékokat, hangokat és képeket, vagy az
összes médiafájlt egyszerre is.
Megtekintheti a játéko, hangok és képek
tárolására használt memóriára vonatkozó
információkat.
Adott időpontra beállíthatja az ébresztést.
Kiválasztás
Menü > Üzenetek
> Push üzenetek
Funkció
Hívócsoport
tulajdonságainak
módosítása
Gyorshívás
Telefonkönyv
bejegyzések
törlése
Telefonkönyv
memóriaállapot
Szolgáltató
számai (SDN)
A SIMszolgáltatások
használata
A legutóbbi
hívások
megtekintése
A legutóbbi
hívások törlése
Hívásidő
megjelenítése
Hívásdíj
megjelenítése
Leírás
Kiválaszthatja a csoport tagjaitól érkező
hívások és üzenetek csengőhangját.
Módosíthatja a csoport nevét is.
Gyorshívószámokat (2-től 9-ig) rendelhet a
leggyakrabban hívott nyolc számhoz.
Törölheti a telefon memóriájában, a SIMkártyán, vagy mindkettőn az összes tárolt
telefonkönyv bejegyzést.
Megtekintheti a telefon memóriájában vagy
a SIM-kártyán tárolt telefonkönyvi
bejegyzések számát.
Megnyithatja a szolgáltató által megadott
szolgáltatáshívó számok listáját. (Csak
akkor jelenik meg, ha SIM-kártyája
támogatja.)
Élhet a szolgáltató által kínált sok más
szolgáltatással.
Kiválasztás
Nevek
> Csoport szerkesztése
Megtekintheti a legutóbb tárcsázott,
fogadott, illetve nem fogadott hívásait.
Menü > Hívásinformációk
> Nem fogadott, Fogadott,
Tárcsázott
Menü > Hívásinformációk
> Mindent töröl
Nevek > Gyorshívás
Nevek > Mindent töröl
Nevek > Memóriaállapot
Nevek > Szolgáltató számai
Menü > Kártya menü
Valamennyi hívástípusban törölheti a
hívásinformációkat, vagy az összes
hívásinformációt egyszerre törölheti.
Megtekintheti a legutóbb tárcsázott és
Menü > Hívásinformációk
fogadott hívásainak időtartamát. Nullázhatja > Hívásidő
az időszámlálót is.
Megtekintheti hívásainak költségét.
Menü > Hívásinformációk
> Hívásdíj
6. Ha a Tárol és küld vagy a Tárol opciót választotta, válasszon memóriatárhelyet.
Kiválasztás
Menü > Hálózatfunkciók
Menü > Hangbeállítások
> Csengőhang vagy
Csengetés hangereje
Menü > Hangbeállítások
> Hívásjelzés
Menü > Hangbeállítások
> Billentyűhang
Menü > Hangbeállítások
> Üzenetjelző hang
Menü > Hangbeállítások
> Jelzőhangok hívás
közben
Menü > Hangbeállítások
> Fedélhang
Menü > Hangbeállítások
> Be- és kikapcsolás
Menü > Hangbeállítások
> Extra hang
Menü > Üzenetek
> Szöveges üzenetek vagy
Multimédia üzenetek
> Beérkezett, Kimenő vagy
Piszkozat
Kiválasztás
Menü > Telefon beállítások
> Biztonság
Menü > Telefon beállítások
> Biztonság
> Mobilkövető
Menü > Telefon beállítások
> Extra beállítások
Menü > Telefon beállítások
> Gyorsbillentyűk
Menü > Telefon beállítások
> Hangerőgomb
Menü > Telefon beállítások
> Gyári beállítások
Funkció
Leírás
SMS- vagy MMS- Üzeneteket hozhat létre és küldhet el más
üzenetek küldése mobiltelefonokra.
Üzenetsablonok
Előre beállíthatja a gyakran használt
üzenetek vagy hangulatjelek sablonjait.
Üzenet opciók
Beállíthatja az üzenetszolgáltatáshoz
használt opciókat.
Üzenetek törlése
Törölheti az egyes üzenetmappákban lévő
üzeneteket, vagy valamennyi üzenetet
egyszerre.
Üzenet
memóriaállapot
Megtekintheti az üzenetekhez felhasznált
memóriára vonatkozó információt.
Hangposta
Elérheti a hangpostafiókját és
meghallgathatja üzeneteit.
Hálózati
hírüzenetek
Módosíthatja a szolgáltatás beállításait, és
elérheti a hálózati hírüzeneteket.
MMS profil
Megválaszthatja vagy konfigurálhatja az
MMS-hez használt csatlakozás profilját.
Kiválasztás
Menü > Üzenetek
> Szöveges üzenetek vagy
Multimédia üzenetek
> Üzenetírás
Menü > Üzenetek
> Szöveges üzenetek vagy
Multimédia üzenetek
> Sablonok vagy
Hangulatjelek
Menü > Üzenetek
> Szöveges üzenetek vagy
Multimédia üzenetek
> Beállítások vagy Beállítás
Menü > Üzenetek
> Szöveges üzenetek vagy
Multimédia üzenetek
> Mindent töröl
Menü > Üzenetek
> Szöveges üzenetek vagy
Multimédia üzenetek
> Memóriaállapot
Menü > Üzenetek
> Szöveges üzenetek
> Hangposta
Menü > Üzenetek
> Szöveges üzenetek
> Hírszolgálat
Menü > Üzenetek
> Multimédia üzenetek
> MMS profil
Fontos biztonsági előírások
WAP böngésző
Médiafájlok
megnyitása
Valamennyi
médiafájl törlése
Szórakozás
memóriaállapot
Ébresztés
Naptár
Nyomon követheti napi vagy havi
programjait.
Manuálisan beállíthatja az aktuális időt és
dátumot.
Beállíthatja, hogy telefonja automatikusan
az aktuális időt mutassa, amikor külföldre
utazik. Az időinformáció azonban nem
frissíthető, ha egy országon belül utazik az
egyik időzónából a másikba.
Számtani alapműveleteket végezhet.
Idő és dátum
Automatikus
időfrissítés
Számológép
Menü > Üzenetek
> SOS üzenet
Menü > Szórakozás
> WAP böngésző
Menü > Szórakozás
> Játékok, Hangok, Képek,
Menü > Szórakozás
> Mindent töröl
Menü > Szórakozás
> Memóriaállapot
Menü > Szervező
> Ébresztés
Menü > Szervező
> Naptár
Menü > Szervező
> Idő és dátum
Menü > Szervező
> Idő és dátum
> Automatikus frissítés
Menü > Szervező
> Számológép
Kisgyermekek és a telefon
Tartsa a telefont, annak valamennyi alkatrészét és tartozékát kisgyermekektől távol.
Olvassa el ezt az útmutatót, mielőtt mobiltelefonját használatba venné. Az itt szereplő utasítások
be nem tartása veszélyes, illetve törvénybe ütköző lehet.
Vezessen mindig biztonságosan!
Vezetés közben ne használja a telefont kézben tartva, előbb álljon félre.
Kikapcsolás tankoláskor
Üzemanyagtöltő állomásokon (benzinkutaknál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne
használja a telefont.
Repülőgépen kapcsolja ki a telefont.
A mobiltelefonok interferenciát okozhatnak. A telefon repülőgépen történő használata törvénybe
ütköző és veszélyes.
Kikapcsolás orvosi műszerek közelében
A kórházakban és más egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny
berendezések is üzemelhetnek. Tartsa be a hatályban lévő törvényeket és előírásokat.
Interferencia
A mobiltelefont érhetik olyan rádiófrekvenciás zavarok, amelyek befolyásolhatják a készülék
teljesítményét.
Különleges előírások
Tartsa be az aktuális tartózkodási helyén érvényben lévő különleges előírásokat, és mindig
kapcsolja ki telefonját, ha annak használatát tiltják.
Vízállóság
A telefon nem vízálló. Tartsa azt szárazon.
Ésszerű használat
A telefont csak a szokásos helyzetben (a fülhöz tartva) használja. Feleslegesen ne érintse meg az
antennát, amikor a telefon be van kapcsolva.
Segélykérő hívások
Írja be a tartózkodási helyén érvényes segélyhívó számot, majd nyomja meg a
fejezze be a hívást, amíg arra engedélyt nem kap.
SOS üzenet
billentyűt. Ne
Tartozékok és akkumulátorok
Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és tartozékokat – fejhallgatókat és PCadatkábeleket – használja. A nem engedélyezett tartozékok használata károsíthatja a telefont, és
veszélyes is lehet.
FIGYELEM
Az akkumulátor nem megfelelő típusúra történő cseréje
robbanásveszéllyel járhat.
A használt akkumulátorokat az utasításoknak megfelelően helyezze el.
Ha a fejhallgatót huzamosabb időn át nagy hangerővel használja, a hallása
károsodhat.
Szakszerviz
A telefon esetleges javítását kizárólag szakképzett szerelők végezhetik.
SAR-információ
A mobiltelefon egy rádió-adóvevő készülék. A készüléket úgy tervezték és kivitelezték, hogy
rádiófrekvenciás (RF) energiakibocsátása ne haladja meg az Európai Unió Tanácsa által
megszabott határértéket. Ezek – az átfogó irányelvekben lefektetett – határértékek az embert
érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelvek független
tudományos szervezetek által, tudományos kutatások időszakos és alapos kiértékelése révén
kidolgozott biztonsági szabványokra épülnek.
A határértékeket úgy állapították meg, hogy azokon belül – kortól és egészségi állapottól
függetlenül – garantálható lehessen az emberek biztonsága.
A mobiltelefonok kibocsátási szabványának felállításához a specifikus elnyelési rátaként (SAR)
ismert mértékegységet alkalmazzák. Az EU Tanácsa által megszabott SAR-határérték 2 W/kg.
E telefonmodell legmagasabb SAR-értéke 0,371 W/kg volt.
Funkció
Feladatlista
Hangjegyzet
Pénzváltó
Leírás
Létrehozhatja feladatai listáját, és az egyes
feladatokhoz határidőket rendelhet.
Hangfelvételeket rögzíthet és hallgathat
meg.
Pénznemek közötti átváltásokat végezhet.
Fényképező
Fényképeket készíthet különféle
üzemmódokban, és megnyithatja jpegformátumban elmentett fényképeit.
Megtekintheti a fényképek tárolására
használt memóriára vonatkozó információkat.
IrDA
Infra-kompatibilis számítógépekre ill.
telefonokra névjegy- és naptáradatok
küldése és fogadása infravörös porton
keresztül.
Kijelzőbeállítások Módosíthatja a kijelző és a háttérvilágítás
beállításait.
Üdvözlő üzenet
Beírhatja a telefon bekapcsolásakor
megjelenő üdvözletet.
Fedél beállítások Ebben a menüben állíthatja be, hogy a
telefon miként reagáljon, ha bejövő hívás
miatt kinyitja, vagy ha valamilyen funkció
használata közben becsukja azt.
Saját
Ellenőrizheti saját számait, vagy nevet
telefonszámainak rendelhet hozzájuk.
ellenőrzése
A kijelző nyelve
Válassza meg a kijelzőn megjelenő szöveg
nyelvét.
Kiválasztás
Menü > Szervező
> Teendők
Menü > Szervező
> Hangjegyzet
Menü > Szervező
> Pénzváltó
Menü > Fényképező
Menü > Telefon beállítások
> Infra bekapcsolása
Menü > Telefon beállítások
> Kijelzőbeállítások
Menü > Telefon beállítások
> Üdvözlő üzenet
Menü > Telefon beállítások
> Fedél beállítások
Menü > Telefon beállítások
> Saját szám
Menü > Telefon beállítások
> Nyelv
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)
SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.
(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)
1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37.
Cg.01-10-041285
(székhelye és a cégbejegyzés száma)
egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,
SGH-X530 mobiltelefon (GSM900/1800/1900-MHz)
(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)
Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea
(termék eredete, a gyártó neve, címe)
amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük
elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési
(rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó
szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:
EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)
(távközlési)
EN 50360:2001, EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001
(biztonsági)
EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08), EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
(SAR)
(EMC)
(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).
Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az
1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának.
Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett
megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:
BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Azonosító jel: 0168
A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.
E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
Budapest, 2006. szeptembre 12.
A nyilatkozattétel helye és kelte
D.H. Lee / Manager
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása
Cégszerű aláírás
Download PDF

advertising