Samsung | GT-S5611V | Samsung GT-S5611V Felhasználói kézikönyv

A készülék elrendezése
A készülék a következő állapotikonokat jelenítheti meg a
kijelző felső részén:
1
Elölnézet
7
Hangerő gomb
Készenléti állapotban a telefon
hangerejének beállítása.
Segélykérő üzenet küldése
Programgombok
A kijelző alsó sorában
megjelenő művelet végrehajtása
GT-S5611V
Felhasználói kézikönyv
7
2
8
9
10
3
• Egyes tartalmak térségtől, illetve szolgáltatótól függően
változhatnak.
• Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra
vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem
garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott
időszakon keresztül elérhető marad.
• A termék részét képezik bizonyos nyílt forráskódú szoftverek. A
licenszek, jognyilatkozatok, elfogadó nyilatkozatok és értesítések
pontos feltételei megtalálhatók a Samsung weboldalán:
opensource.samsung.com.
4
11
5
6
Vissza
3
4
Printed in Korea
GH68-43717K Rev.1.0
Hungarian. 04/2015
Az akkumulátor töltése
A (külön beszerezhető) memóriakártya
behelyezése
A készülék be- és kikapcsolása
A készülék legfeljebb 16 GB kapacitású memóriakártyákat
kezel. A memóriakártya gyártójától és típusától
függően előfordulhat, hogy egyes memóriakártyák nem
kompatibilisek a készülékkel.
Hosszan nyomja meg a [
] gombot, majd szükség
esetén írja be a PIN-kódot, ezután nyomja meg az <OK>
gombot.
• A készülékhez kizárólag a Samsung által
jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat és
kábeleket használjon. A jóvá nem hagyott töltők
és kábelek az akkumulátor felrobbanását vagy a
készülék károsodását okozhatják.
• A töltő kihúzása előtt ne vegye ki az akkumulátort
a készülékből. Ez a készülék károsodásához
vezethet.
A memóriakártyát a rajzon látható módon helyezze be.
• Ha a memóriakártyát számítógépen formázza,
akkor előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel.
Formázza a memóriakártyát a készülékben.
• Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a
memóriakártyák élettartamát.
• Ne használjon éles szerszámokat a
memóriakártya készülékből történő kivételéhez.
Energiatakarékossági okokból, ha nem használja,
húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsoló
gombja, ezért energiatakarékossági okokból az
áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali
aljzatból. Használat során a készüléknek a fali
aljzathoz csatlakoztatva és könnyen elérhetőnek
kell lennie.
Üzenetek küldése és megtekintése
<Menü> → Üzenetek
Üzenetküldés
1. Nyomja meg a Üzenet létrehozása gombot.
2. A telefonkönyv megnyitásához válassza a Hozzáad
lehetőséget.
3. Válasszon ki egy névjegyet, majd válassza az
Hozzáad lehetőséget.
Vagy írja be egy névjegy sorszámát.
4. Görgessen lefelé, és írja be az üzenet szövegét.
Lásd: „Szöveg bevitele”.
5. Fájlok üzenethez való csatolásához válassza az
<Opciók> → Multimédia hozzáadása lehetőséget,
majd válassza ki a fájlokat.
6. Válassza az Küldés menüpontot.
Üzenetek megtekintése
Válassza a Bejövő posta lehetőséget, majd az elolvasni
kívánt üzenetet.
Névjegyek kezelése
Az adatokat pl. neveket, telefonszámokat és személyes
adatokat a készülék memóriájába vagy a SIM-kártyára
mentheti.
<Menü> → Névjegyek
A tárolás helyének kiválasztásához válassza a
<Menü> → Névjegyek → <Opciók> → Beállítások
→ Mentési hely elemet, majd válassza ki a tárolás
helyét.
Új névjegyek felvétele
1. Nyomja meg a Jóváhagyásgombot → adja meg a
tárolás helyét (ha szükséges).
2. Adja meg a névjegy adatait, majd nyomja meg a
Megerősítés gombot.
Névjegyek szerkesztése
1. Válasszon ki egy névjegyet, majd nyomja meg a
Megerősítés gombot.
2. Végezze el az elemek szerkesztését, majd a
mentéshez nyomja meg a Megerősítés gombot.
Válasszon ki egy névjegyet, majd válassza az <Opciók>
→ Töröl lehetőséget.
<Menü> → Ébresztőóra
Hangjelzések beállítása
1. Nyomjuk meg a <Létrehoz> gombot.
2. Írja be az adatokat, válassza a Ment lehetőséget.
Hangjelzések leállítása
Amikor a hangjelzés szól:
• A hangjelzés leállításához nyomja meg a <Megerősít>
gombot.
• A hangjelzés szundikálás idejére történő elnémításához
nyomja meg a <Szundi> gombot.
Hangjelzések törlése
Görgessen a megfelelő elemhez, majd válassza az
<Opciók> → Töröl lehetőséget.
A menük elérése
A készülék menüinek és beállításainak megnyitása,
Navigáció gomb
Az egyes menük görgetéssel érhetők
el.
Jóvahagyás
gomb
Menüpont vagy alkalmazás
kiválasztása.
<Menü>
A Menüképernyő megnyitása.
<Vissza>
Visszatérés az előző képernyőre.
[
Menü vagy alkalmazás bezárása és
visszatérés a Kezdőképernyőre.
]
• Ha olyan menübe lép be, amely kéri a PIN2-kódot,
be kell írnia a SIM-kártyával kapott PIN2-kódot.
Bővebb információkért forduljon a szolgáltatóhoz.
• Samsung nem vállal felelősséget a jelszó vagy
személyes adatok elvesztéséért, valamint az
illegális szoftverhasználatból eredő egyéb
károkért.
Névjegyek törlése
A hangjelzés használata
] gombot.
Ha az akkumulátor teljesen lemerül vagy eltávolítják
a készülékből, akkor a dátum és az idő alapállapotba
áll.
Memóriakártya
A Naptár kezelése
<Menü> → Naptár
Bejegyzések létrehozása
1. Válassza az <Opciók> → Létrehoz lehetőséget, majd
válasszon egy eseménytípust.
2. Adja meg az esemény adatait, majd válassza az
Ment lehetőséget.
Események megtekintése
Válasszon ki egy dátumot, majd nyomja meg a
Jóváhagyásgombot. A naptár nézetének módosításához
válassza az <Opciók> → Megtekintés → Hónap vagy
Hét lehetőséget.
Új szöveges
üzenet (SMS)
Memóriakártya
behelyezve
Új hangposta
üzenet
Repülő üzemmód
10:00
Pontos idő
Szöveg bevitele
A fényképező használata
Válassza az [ ] Nagybetű, kisbetű váltása és szám
lehetőséget
módra váltás.
Fényképezés
Videofelvétel
1. Nyomja meg az <Opciók> gombot, és válassza a
Videokamera pontot.
Vagy a [1] megnyomásával váltson Fényképező
módról Videokamera módra.
2. Irányítsa az objektívet a témára, majd az <Opciók>
elem kiválasztásával hajtsa végre a kívánt
beállításokat.
3. A felvétel elindításához nyomja meg a Jóváhagyás
gombot.
gombot. A
4. A felvétel leállításához nyomja meg a
készülék automatikusan menti a videókat.
Fényképek és videók megtekintése
A beviteli mód kiválasztása, beviteli
nyelv váltása, illetve szavak
kiválasztása a listából.
T9 mód
1. A megfelelő alfanumerikus gombok megnyomásával
írjon be egy teljes szót.
2. Amikor a megfelelő szó jelenik meg, szúrjon be egy
betűközt a jobb oldali navigációsgomb vagy a [0]
gomb megnyomásával. Ha nem jelenik meg a helyes
szó, a Navigáció gomb lefele vagy felfele nyomásával
válasszon másik szót.
ABC mód
Nyomja meg többször egymás után a megfelelő
alfanumerikus gombot, amíg a kívánt karakter meg nem
jelenik a kijelzőn.
Szám mód
A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomásával írjon be
egy számot.
Zenehallgatás
Szimbólum mód
A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomásával írjon
be egy szimbólumot.
Egyéb szövegbeviteli funkciók
Nyomja meg a
Navigáció gombot
A kurzor mozgatása.
Válassza a <Töröl>
elemet
Karakterek egyenként való
törlése.
Nyomja meg, és
tartsa lenyomva a
<Töröl> gombot
Karakterek gyors törlése.
[0] gomb
megnyomása
Szóköz beszúrása.
[1] gomb
megnyomása
Írásjelek beírása.
Hívás kezdeményezése vagy
fogadása
• Hívás kezdeményezéséhez írjon be egy telefonszámot,
majd nyomja meg a [
] gombot.
• A hívás befejezéséhez nyomja meg a [
] gombot.
• Egy legutóbb hívott szám hívásához válasszon ki egy
számot a [
] gomb megnyomásával, majd a szám
tárcsázásához nyomja meg ismét a [
] gombot.
• Telefonkönyv használatával történő
híváskezdeményezéshez válassza a <Menü> →
Névjegyek elemeket, válasszon ki egy névjegyet, majd
nyomja meg a [
] gombot.
• Bejövő hívás fogadásához nyomja meg a [
]
gombot.
Böngészés az interneten
<Menü> → Zenék
<Menü> → Fényképező
1. Irányítsa az objektívet a témára, majd az <Opciók>
elem kiválasztásával hajtsa végre a kívánt
beállításokat.
2. A Megerősítés gomb megnyomásával készítse el
a fényképet. A készülék automatikusan menti a
fényképeket.
Váltás a T9 és ABC módok között.
Térségtől függően egy adott nyelvnek
megfelelő beviteli mód is elérhető
lehet.
Válassza az [ ]
Szimbólum módra váltás.
lehetőséget
Nyomja meg
hosszan a [ ]
gombot
Akkumulátor
Roaming (a normál
szolgáltatási
területen kívül)
Új multimédiás
üzenet (MMS)
Nyomja meg
hosszan a [ ]
gombot
2. Helyezze be az akkumulátort, majd tegye vissza az
akkumulátorfedelet.
FM rádió
bekapcsolva
Váltás a szövegbeviteli módok között
A készülék kikapcsolása
Nyomja meg hosszan a [
A hálózati aljzathoz
1. Helyezze a töltő kisebbik végét a készülék többcélú
csatlakozójába, majd a nagyobbik végét helyezze egy
hálózati csatlakozóaljzatba.
2. A teljes feltöltést követően húzza ki a töltőt a
készülékből. Először a készülékből húzza ki a töltőt,
majd ezután a hálózati aljzatból.
A készülék bekapcsolása
Ne hajlítsa vagy csavarja meg túlságosan a
hátlapot, mert az a hátlap sérüléséhez vezethet.
Zenelejátszás
felfüggesztve
Hívásátirányítás
bekapcsolva
Új push üzenet
SIM-kártya
Zenelejátszás
folyamatban
Folyamatban lévő
hívás
12
Alfanumerikus gombok
Ébresztés
bekapcsolva
Akkumulátor
töltöttségi szintje
Belső antenna
Ne takarja az antennát a
kezével vagy más tárggyal. Ez
kapcsolódási problémákat vagy
az akkumulátor lemerülését
okozhatja
6
A Bluetoothfunkciók aktívak
UMTS -hálózathoz
csatlakozva
Halk üzemmód gomb
A Kezdőképernyőről a
halk üzemmód be-, illetve
kikapcsolására (hosszan
lenyomva) használható
Akkumulátor fedél
Számítógéphez
csatlakoztatva
EDGE-hálózathoz
csatlakozva
11
Hangposta gomb
A Kezdőképernyőről a
hangposta-üzenetek elérésére
használható (hosszan nyomva)
Csendes profil
bekapcsolva
GPRS-hálózathoz
csatlakozva
10
1. Távolítsa el a készülék akkumulátorfedelét, majd
helyezze be a SIM-kártyát.
Normál profil aktív
Hálózatok
keresése
Fényképező gomb
A Kezdőképernyőről használva
bekapcsolja a fényképezőt;
Fénykép vagy videofelvétel
készítése Fényképezőgép
üzemmódban
Billentyűzár gomb
A Kezdőképernyőről a
billentyűzet lezárására vagy
a billentyűzár feloldására
(hosszan lenyomva)
használható
www.samsung.com
Térerő
Bekapcsológomb
A készülék be- és kikapcsolása
(hosszan nyomva); Hívás
befejezése. A Menüképernyőn
megszakítja a bevitelt, majd
visszatér a Kezdőképernyőre
Leírás
Segélykérő üzenet
szolgáltatás
bekapcsolva
Nincs jel
9
Hívás gomb
Hívás kezdeményezése vagy
fogadása; A Kezdőképernyőről
az utoljára hívott, nem fogadott
vagy fogadott híváshoz tartozó
számok visszakeresésére
használható
Ikon
Nincs SIM-kártya
Navigáció gomb
A Menüképernyőn a
menüopciók között lapozhat
Jóváhagyás gomb
A Kezdőképernyőről a
Menüképernyőre lépéshez
használható; A Menüképernyőn
a kijelölt menüpont kiválasztása
vagy a beírt adat jóváhagyása
A billentyű működése térségtől
függően eltérő lehet
5
12
Leírás
8
2
1
Ikon
A SIM-kártya és az akkumulátor
behelyezése
Gomb
Funkció
Jóvahagyás
gomb
Zene lejátszása, a lejátszás
szüneteltetése, illetve folytatása.
• Bal: Visszafelé ugrás (lenyomva);
Visszafelé keresés a fájlban
(hosszan lenyomva).
• Jobb: Előre ugrás (lenyomva);
Navigáció gomb
Előre keresés a fájlban (hosszan
lenyomva).
• Fel: Lejátszási lista megnyitása.
• Le: Ismétlési mód megváltoztatása.
1
Hallgatott zeneszám értékelése.
2
A hangeffektus megváltoztatása.
3
A zenekijelző módosítása.
4
Ismétlési mód megváltoztatása.
5
Véletlenszerű lejátszás ki- és
bekapcsolása.
<Menü> → Opera Mini
Az Opera Mini első megnyitásakor az eszköz
kérheti az internetprofil létrehozását.
Weboldalak közötti navigálás
Gomb
Funkció
Navigáció gomb
Weblap görgetése felfelé vagy
lefelé.
Jóvahagyás gomb Válasszunk egy elemet.
<Vissza>
Visszatérés az előző weblapra.
<Menü>
Böngészőbeállítások megnyitása.
Weboldalak felvétele a könyvjelzők közé
1. Nyisson meg egy könyvjelzők közé felvenni kívánt
oldalt.
2. Válassza a <Menü> elemet → a legördülő listából
válassza a lehetőséget.
3. Válasszuk a Könyvjelzők → <Új> lehetőséget.
4. Írja be az adatokat, válassza a Mentés lehetőséget.
A Kezdőképernyőről válassza a <Menü> → Saját fájlok
→ Képek vagy Videók lehetőséget, majd válasszon ki egy
megtekinteni kívánt elemet.
Rádióhallgatás
A Bluetooth funkció használata
<Menü> → FM rádió
Az FM rádió bekapcsolása
1. Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a
telefonhoz.
2. Az FM rádió bekapcsolásához nyomja meg a
Megerősítés gombot.
3. Az automatikus hangolás elindításához nyomja meg
az <Igen> gombot.
Az FM rádió első bekapcsolásakor előfordulhat,
hogy a készülék felajánlja az automatikus hangolás
lehetőséget.
4. A rádió kezeléséhez a következő gombokat
használhatja:
Gomb
Funkció
Jóvahagyás
gomb
Az FM rádió be- és kikapcsolása.
Balra/jobbra: A frekvencia
finomhangolása; A következő
Navigáció gomb
elérhető állomás keresése (hosszan
lenyomva).
Rádióállomás felvétele a kedvencek listájára
1. Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a
telefonhoz.
2. Nyomja meg az <Opciók> → Hozzáad →
Kedvencek gombot.
3. Jelöljön ki egy gombot, majd válassza a <Választ>
lehetőséget.
<Menü> → Bluetooth
A Bluetooth szolgáltatás bekapcsolása
1. Válassza az <Opciók> → Beállítások elemet, majd a
Bluetooth beállításnál válassza a Be lehetőséget.
2. A Saját telefon láthatósága beállítással
engedélyezheti, hogy más eszközök megtalálják a
készüléket.
Bluetooth eszközök keresése és párosítása
1. Más Bluetooth eszközök kereséséhez nyomja meg a
Jóváhagyás gombot.
2. Válasszon ki egy eszközt, majd nyomja meg a
Jóváhagyásgombot.
3. Az eszközök PIN-kódjainak egyeztetéséhez válassza
az <Igen> lehetőséget.
4. Amikor a másik eszköz elfogadja a csatlakozást, a
párosítás megtörtént.
Eszköztől függően előfordulhat, hogy PIN-kódot kell
megadni.
A Bluetooth szolgáltatás kikapcsolása
Válassza az <Opciók> → Beállítások elemet, majd a
Bluetooth beállításnál válassza a Ki lehetőséget.
Adatok küldése a Bluetooth szolgáltatáson keresztül
1. Válassza ki a készülék valamely alkalmazásából
küldeni kívánt elemeket.
2. Nyomja meg az <Opciók> → Küldés → Bluetooth
lehetőséget.
A készülék testreszabása
A beállításokkal vezérelheti az alkalmazások és funkciók
működésének módját. Ezek módosításával végezheti el
a készülék testreszabását. Megjelenések, hangprofilok,
hívási műveletek és sok egyéb jellemzők testreszabására
van lehetőség.
<Menü> → Beállítások
Menü
Leírás
Profilok
Hangjelzés típusa, csengőhang,
hangerő stb. módosítása.
Kijelző
Háttérkép, téma, fényerő stb.
Módosítása.
Idő és dátum
A készülék dátumának és
idejének módosítása.
Telefon
A készülék nyelvének, illetve
egyéb beállításainak módosítása.
Hívás
Automatikus elutasítás, válasz
módja, hívásátirányítás, álhívás
stb. beállítása.
Biztonságimentés- Adatok mentése vagy
kezelő
visszaállítása.
Védelem
Lezárások beállítása vagy
jelszavak módosítása.
Számítógépes
kapcsolatok
Számítógép-csatlakozás
beállításai.
Hálózati
beállítások
Hálózati profilbeállítások
módosítása.
Menü
Leírás
Memória
Memória törlése vagy a memória
állapotának ellenőrzése.
Visszaállítás
A készülék visszaállítása.
Hangprofilok beállítása
<Menü> → Beállítások → Profilok
Másik profilra való átváltáshoz válassza ki azt a
listáról.
Csengőhang módosítása
1. Válasszunk ki egy profilt, majd nyomjuk meg az
<Szerkeszt> gombot.
2. Válassza a Hanghívás csengőhangja lehetőséget.
3. Válasszon ki egy csengőhangot, majd nyomja meg a
Megerősítés gombot.
Üzenetjelző hang módosítása
1. Válasszunk ki egy profilt, majd nyomjuk meg az
<Szerkeszt> gombot.
2. Válassza az Üzenetjelzés hangja lehetőséget.
3. Válasszon ki egy hangot, majd nyomja meg a
Megerősítés gombot.
A csengőhang hangerejének beállítása
1. Válasszunk ki egy profilt, majd nyomjuk meg az
<Szerkeszt> gombot.
2. Válassza a Hangerő → Hívásjelzés lehetőséget.
3. Állítsa be a hangerőt, majd válassza a <Ment>
lehetőséget.
Hangerő állítása hívás közben
Hívás közben a hangerőt a Navigáció gomb felfelé vagy
lefelé nyomásával állíthatja.
A mobilkövető használata
A mobilkövető funkció az ellopott vagy elveszett eszköz
megkeresésében segít. Ha valaki egy másik SIM-kártyát
helyez be, akkor az eszköz egy nyomkövetési üzenetet
küld az előzőleg beállított címzetteknek. Lehet, hogy ez
a szolgáltatás a szolgáltató által támogatott egyes egyéb
szolgáltatások miatt nem használható.
<Menü> → Beállítások → Védelem →
Mobilkövető
Előfordulhat, hogy a mobilkövető funkció elérésekor
a felhasználóknak meg kell erősíteniük a jelszót.
A Mobilkövető funkció aktiválása
1. Írja be a jelszót, majd válassza az <OK> lehetőséget.
2. Nyomja meg a Megerősítés gombot, majd válassza a
Be lehetőséget.
3. Adja meg a címzetteket, valamint a küldő adatait.
4. Nyomja meg a <Ment> → <Fogadás>
programgombot.
Az SOS-üzenetfunkció használata
Adatok biztonsági mentése
Vészhelyzetben SOS-üzeneteket küldhet családtagjainak
vagy barátainak.
Adatairól, például névjegyeiről, üzeneteiről, naptáráról
és feladatairól biztonsági mentést készíthet a
memóriakártyára. A funkció használatához egy
memóriakártyának kell az eszközben lennie.
<Menü> → Üzenetek → Beállítások →
Segélykérő üzenetek
Az SOS-üzenetfunkció bekapcsolása
1. Válassza a Küldés beállítások → <Módosít> elemet,
majd a Segélykérő üzenet küldése beállításnál
válassza a Be lehetőséget.
2. Adja meg a címzettet, majd nyomja meg a
Jóvahagyás gombot.
3. Állítsa be az üzenet ismétlésének számát.
4. Végezze el a segélykérő üzenet szerkesztését (ha
szükséges).
5. Nyomja meg a <Vissza> → <Igen> programgombot.
SOS-üzenetek küldése
<Menü> → Beállítások → Biztonságimentéskezelő
Adatok biztonsági mentése
Válassza a Biztonsági mentés lehetőséget, válassza ki
a menteni kívánt elemeket, majd válassza a <Biztonsági
mentés> elemet.
Adatok visszaállítása
Válassza a Helyreállít lehetőséget, válassza ki
a visszaállítani kívánt elemeket, majd válassza a
<Helyreállít> elemet.
Álhívások végrehajtása
<Menü> → Beállítások → Hívás → Álhívás
Az álhívási funkció bekapcsolása
1. Az Álhívás gyorsgombja beállításnál válassza a Be
lehetőséget.
2. Módosítsa a hívó fél nevét vagy telefonszámát (ha
szükséges).
Álhívások végrehajtása
• Hosszan nyomja le a Navigációsgombokat.
• Lezárt billentyűk mellett nyomja meg négyszer lefelé a
navigációsgombot.
1. Amikor a billentyűzet le van zárva, a hangerőgomb
négyszeri megnyomásával küldhet segélykérő
üzenetet az előre beállított telefonszámokra.
2. Az SOS üzemmódból történő kilépéshez nyomja meg
] gombot.
a[
A mobilkövető kikapcsolása
1. Írja be a jelszót, majd válassza az <OK> lehetőséget.
2. Nyomja meg a Megerősítés gombot, majd válassza a
Ki lehetőséget.
Biztonsági információk
www.sar-tick.com
A termék megfelel a rá vonatkozó
2,0 W/kg mértékű SAR határértéknek.
A maximális fajlagos SAR értékek
megtalálhatók a jelen kézikönyv SAR(Specific Absorption Rate, fajlagos
energiaelnyelési érték) tanúsítási
információk fejezetében.
Amikor a készüléket a testén
hordja vagy úgy használja,
a rádiófrekvenciás kitettségi
követelmények teljesítése érdekében
tartson 1,5 cm távolságot a testétől.
Figyelmeztetés
A biztonsági figyelmeztetések és szabályok be nem
tartása súlyos sérülést vagy halált okozhat
Ne használjon sérült tápkábelt, tápcsatlakozót vagy kilazult
csatlakozóaljzatot
A sérült csatlakozók elektromos áramütést vagy tüzet okozhatnak.
Ne fogja meg a hálózati kábelt vizes kézzel és ne húzza ki a
töltőt a kábelnél fogva
Ellenkező esetben fennáll az áramütés okozta halál veszélye.
Ne törje meg és ne sértse meg a tápkábelt
Ellenkező esetben fennáll az elektromos áramütés vagy tűz veszélye.
A készüléket ne használja amíg töltődik és ne érintse meg
vizes kézzel
Ellenkező esetben fennáll az elektromos áramütés veszélye.
Védjegyek
• A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung
Electronics bejegyzett védjegye.
• A Bluetooth a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye az
egész világon.
• Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő
tulajdonosok tulajdona.
®
A készülék használatának megkezdése előtt olvassa el
ezeket a biztonsági információkat. Ez az általános biztonsági
tájékoztató nem minden része érvényes az Ön készülékére.
Kövesse a figyelmeztető és óvatosságra intő utasításokat,
mert így elkerülheti az Ön és mások esetleges sérülését,
illetve a készülék károsodását.
A “készülék” kifejezés a terméket és akkumulátorát,
töltőjét, a termékkel szállított alkatrészeket, valamint
a termékkel használt, a Samsung által jóváhagyott
kiegészítőket jelenti.
• Robbanásveszélyes környezetben mindig tartsa be az előírásokat,
utasításokat és a jelzéseket.
• A készüléket ne használja töltőállomásokon (benzinkúton),
üzemanyagok vagy vegyszerek közelében, vagy robbanásveszélyes
terülten.
• Ne tároljon és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel,
illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat
vagy robbanásveszélyes anyagokat.
Amennyiben fojtó szagot érzékel, vagy a készülékből vagy
akkumulátorból zaj hallatszik, vagy a készülékből vagy
akkumulátorból füst vagy folyadék szivárog, azonnal hagyja
abba a készülék használatát és vigye el egy Samsung
szervizközpontba
Ennek elmulasztása tüzet vagy robbanást okozhat.
Járművezetés közben mindig tartsa be a mobil eszközökre
vonatkozó összes figyelmeztetést és biztonsági előírást
Járművezetés közben a jármű biztonságos vezetése a legfontosabb
feladata. Vezetés közben soha ne használjon mobil eszközt. A saját és
mások biztonsága érdekében járjon el körültekintően és tartsa szem
előtt a következő tanácsokat:
• Ismerje meg alaposan a készülék funkcióit és kényelmi
szolgáltatásait, például a gyorstárcsázási és újratárcsázási
funkciókat. Ezek a funkciók segítenek csökkenteni a hívások
kezdeményezéséhez és fogadásához szükséges időt.
• A készüléket tartsa mindig könnyen elérhető helyen. Győződjön meg
róla, hogy úgy tudja elérni a vezeték nélküli eszközt, hogy nem veszi
le a szemét az útról. Amennyiben a beérkező hívás arra alkalmatlan
időben érkezik, hagyja, hogy a hangposta válaszoljon Ön helyett.
• Sűrű forgalomban és veszélyes időjárási körülmények között fejezze
be a beszélgetést. Az eső, a havas eső, a hó, a jég és a nagy
forgalom mindig veszélyforrást jelent.
• Vezetés közben soha ne jegyzeteljen, és ne keressen telefonszámot
a készülék telefonkönyvében. A jegyzetek készítése és a
telefonszámok közötti keresgélés eltereli a figyelmét az elsődleges
feladatról, a biztonságos vezetésről.
• Tárcsázzon ésszerűen, és mérje fel a forgalmi helyzetet. Csak
álló helyzetben, illetve a forgalomba való bekapcsolódás előtt
kezdeményezzen hívást. Telefonbeszélgetéseit próbálja olyan
időpontra tervezni, amikor nem vezet.
Ne zárja rövidre a készülék töltőjét
Ellenkező esetben fennáll az elektromos áramütés vagy tűz veszélye,
vagy az akkumulátor meghibásodhat vagy felrobbanhat.
Viharban ne használja a készüléket kültéren
Ellenkező esetben fennáll az elektromos áramütés vagy a készülék
meghibásodásának veszélye.
Használjon a gyártó által jóváhagyott akkumulátorokat,
töltőket, kiegészítőket és kellékanyagokat
• Az utángyártott akkumulátorok és töltők használata lerövidítheti a
készülék élettartamát vagy a készülék meghibásodásához vezethet.
Ez is tüzet vagy az akkumulátor robbanását eredményezheti.
• Csak a Samsung által jóváhagyott, a készülékhez tervezett
akkumulátort és töltőt használjon. A nem kompatibilis akkumulátor
vagy töltő használata sérülést vagy a készülék meghibásodását
okozhatja.
• A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó biztonságáért, ha
az nem a Samsung által jóváhagyott tartozékokat vagy kiegészítőket
használ.
Ha a javítást nem szakember végzi, az a készülék károsodásával és a
gyári jótállás elvesztésével járhat.
Kezelje körültekintően a SIM-kártyákat, memóriakártyákat
és kábeleket
• Kártya behelyezésekor vagy kábelek csatlakoztatásakor ügyeljen
rá, hogy a kártya a megfelelő nyílásba, a kábelek pedig a megfelelő
csatlakozóba kerüljenek csatlakoztatásra.
• Adattovábbítás, illetve, fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mert
ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával
járhat.
• Óvja a kártyákat az erős ütésektől, a statikus elektromosságtól és az
egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
• Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit kézzel vagy
fémtárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.
• Kártyák vagy kábelek erőltetett vagy nem megfelelő csatlakoztatása
a többcélú csatlakozó, vagy a készülék más alkatrészeinek sérülését
eredményezhetik.
Védje a készüléket, akkumulátort és töltőt a sérüléstől
• Óvja a készüléket és az akkumulátort a nagyon hideg és nagyon
meleg helyektől.
• A szélsőséges hőmérsékletek károsíthatják a készüléket és
csökkenthetik a készülék és akkumulátor teljesítményét és
élettartamát.
• Kerülje az akkumulátor fém tárgyakkal érintkezését, mivel az rövidre
zárhatja az akkumulátor + és - kivezetéseit és az akkumulátor
ideiglenes vagy végleges hibáját okozhatja.
• Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.
Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró
konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében
vagy közelében
• Az akkumulátor szivároghat.
• A készülék túlhevülhet és tüzet okozhat.
Ne használja vagy tárolja a készüléket olyan helyeken, ahol
magas a por vagy szállópor koncentráció
A por vagy idegen részecskék a készülék meghibásodását, és tüzet
vagy áramütést okozhatnak.
• A nedvesség és folyadékok károsíthatják a készülék alkatrészeit vagy
elektromos áramköreit.
• Ne kapcsolja be a készüléket, amikor az vizes. Amennyiben a
készülék már be van kapcsolva, kapcsolja ki és azonnal távolítsa el
az akkumulátort (amennyiben a készülék nem kapcsolódik ki, vagy
nem tudja eltávolítani az akkumulátort, hagyja úgy). Ezután szárítsa
meg a készüléket egy száraz ruhával és vigye el egy Samsung
szervizbe.
• A készülék belső folyadékjelzővel rendelkezik. A készülék beázásakor
a gyártói jótállás érvényét vesztheti.
A készüléket csak sima felületen tárolja
Amennyiben a készülék leesik, megsérülhet.
A készüléket ne tárolja nagyon forró, vagy nagyon hideg
helyen. A készüléket javasolt 5 °C - 35 °C közötti hőmérséklettartományon belül használni
• Ne tárolja a készüléket nagyon meleg helyen, mint például autó
belsejében nyáron. Ennek elmulasztása a képernyő meghibásodását,
a készülék használhatatlanná válását vagy az akkumulátor
robbanását eredményezheti.
• Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős napfényen (például a
gépkocsi műszerfalán).
• Az akkumulátort tárolja 0 °C - 45 °C közötti hőmérsékleten.
A készüléket ne tárolja fém tárgyakkal, mint érmék, kulcsok
és nyakláncok
• A készülék megkarcolódhat vagy meghibásodhat.
• Az akkumulátor kivezetéseseinek fém tárggyal érintkezése tüzet
okozhat.
Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében
• Mágneses térben a készülék működési hibákat produkálhat, illetve az
akkumulátor lemerülhet.
• A mágneses tér megrongálhatja a mágnescsíkos kártyákat, például
a bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és
beszállókártyákat.
Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között nem
lehet segélyhívást kezdeményezni a készülékről. Mielőtt távoli vagy
kevésbé fejlett területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok
hívásának más módját.
• A készülék használata során rendszeresen készítsen biztonsági
másolatot a fontos adatokról. A Samsung nem vállal felelősséget az
adatok elvesztéséért.
• A készülék lecserélésekor készítsen biztonsági másolatot minden
adatról és a személyes adatainak helytelen használatának elkerülése
érdekében állítsa vissza alapállapotba a készüléket.
• Az alkalmazás letöltésekor körültekintően olvassa el az engedélyek
képernyőn található információkat. Legyen különösen körültekintő
azokkal az alkalmazásokkal, amelyek számos funkcióhoz, vagy több
személyes adathoz is hozzáférnek.
• Rendszeresen ellenőrizze a fiókjait, hogy nem tapasztal-e engedély
nélküli vagy gyanús használatot. Amennyiben a személyes adatok
nem megfelelő használatának bármilyen jelét tapasztalja, vegye fel a
kapcsolatot a szolgáltatójával, hogy törölje vagy módosítsa a fiókhoz
tartozó információkat.
• Abban az esetben, ha a készüléket ellopták, vagy elveszett, a
személyes információk védelme érdekében módosítsa a fiókhoz
tartozó jelszót.
• Kerülje az ismeretlen forrásból származó alkalmazások használatát
és mintával, jelszóval vagy PIN kóddal zárja le a készülékét.
Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat
A tartalom tulajdonosainak engedélye nélkül ne terjesszen szerzői joggal
védett tartalmakat. Ez a szerzői jogi törvények megsértését jelenti. A
gyártó nem vállal felelősséget a felhasználó szerzői jogokkal védett
tartalmainak illegális használatából eredő jogi következményekért.
Káros fájlok és vírusok
A készülék káros fájlok és vírusok elleni védelme érdekében
kövesse az alábbi tanácsokat. Ennek elmulasztása az adatok
sérüléséhez vagy elvesztéséhez vezethet, amelyre a garancia
nem terjed ki
• Ne töltsön le ismeretlen alkalmazásokat.
• Ne látogasson nem megbízható weboldalakat.
• Törölje a gyanús üzeneteket vagy e-maileket, amelyek ismeretlen
feladótól származnak.
A többcélú csatlakozó és a töltő kisebbik vége ne érintkezzen
vezető anyagokkal, mint például folyadékkal, fémporral, és
ceruzaheggyel
A vezető anyagok rövidzárlatot vagy az érintkezők korrodálását
okozhatják, amely robbanáshoz vagy tűzhöz vezethet.
Ne harapja vagy szopogassa a készüléket vagy az
akkumulátort
• Ez a készülék meghibásodásához, vagy robbanáshoz vagy tűzhez
vezethet.
• A kisméretű alkatrészeket gyermekek vagy állatok lenyelhetik.
• Ha gyerekek használják a készüléket, gondoskodjon róla, hogy
rendeltetésszerűen tegyék.
A készüléket és a mellékelt tartozékait ne tegye a szemébe,
fülébe, vagy szájába
Ellenkező esetben az fulladást vagy súlyos sérülést okozhat.
Ne használjon sérült vagy szivárgó lítium ion (Li-ion)
akkumulátort
A Li-Ion akkumulátor biztonságos hulladékba helyezéséhez vegye fel a
kapcsolatot a legközelebbi márkaszervizzel.
Vigyázat
A biztonsági figyelmeztetések és szabályok be nem
tartása sérülést vagy a berendezések károsodását
okozhatja
Ne használja a készüléket más elektronikus eszközök
közelében
• A legtöbb elektronikus eszköz rádiófrekvenciás jeleket használ. A
készülék emiatt zavarhat más elektronikus eszközöket.
• Az LTE adatkapcsolat használata interferenciát okozhat más
készülékekkel, mint például hangberendezések és telefonok.
Ne használja a készüléket kórházban, repülőgépen és olyan
automatizált eszközök közelében, amelyeket zavarhatnak a
rádiófrekvenciás jelek
• Kerülje a készülék használatát szívritmus-szabályzóktól mért 15 cmes távolságon belül, mert a készülék zavarhatja annak működését.
• A szívritmus szabályzókkal fellépő interferencia minimalizálása
érdekében a készüléket a testének a szívritmus szabályzóval
átellenes oldalán használja.
• Amennyiben gyógyászati segédeszközt használ, a készülék
használata előtt vegye fel a kapcsolatot a segédeszköz gyártójával,
hogy megtudja, hogy a készülék által kibocsátott rádiófrekvencia
érinti-e a segédeszköz működését vagy sem.
• Repülőgépen az elektronikus eszközök használata interferenciát
okozhat a repülőgép elektronikus navigációs rendszerében.
Fel- és leszállás közben mindig tartsa kikapcsolva a készüléket.
Amennyiben a repülőgép személyzete azt engedélyezi, a felszállást
követően a készülék repülő üzemmódban használható.
• A gépkocsiban található elektromos berendezések a készülék által
sugárzott rádiós interferencia miatt meghibásodhatnak. További
információkért vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
Ne tegye ki a készüléket erős füstnek vagy párának
Ellenkező esetben a készülék külső burkolata megsérülhet, vagy a
készülék meghibásodhat.
Amennyiben hallókészüléket használ, vegye fel a
kapcsolatot a készülék gyártójával a rádióinterferenciával
kapcsolatban
A készülék által kibocsátott rádiófrekvencia zavarhat bizonyos
hallókészülékeket. A készülék használata előtt vegye fel a kapcsolatot
a gyártóval és tudja meg, hogy a készülék által kibocsátott
rádiófrekvencia hatással van-e a hallókészülék működésére.
Ne használja a készüléket olyan berendezések közelében,
amelyek rádiófrekvenciás jeleket sugároznak, mint például
audió rendszerek és rádió-adótornyok
A rádiófrekvenciás sugárzás a berendezés meghibásodását
eredményezheti.
Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket
• Robbanásveszélyes környezetben ne az akkumulátort vegye ki,
hanem kapcsolja ki a készüléket.
Ne használja a készüléket levett hátlappal
Tartsa szárazon a készüléket
Védje a személyes adatait és előzze meg a személyes adatok
kiszivárgását vagy illetéktelen használatát
Nyilvános helyeken ne zavarjon másokat a készülék
használatával
A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa
• Az akkumulátort vagy a készüléket soha ne dobja tűzbe. Soha
ne helyezze az akkumulátort vagy a készüléket fűtőeszközbe
(például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy annak
felületére. Túlmelegedés esetén a készülék felrobbanhat. A használt
akkumulátor és készülék ártalmatlanításakor tartsa be a helyi
előírásokat.
• Soha ne törje össze vagy lyukassza ki a készüléket.
• Ne tegye ki a készüléket magas külső nyomásnak, amely az
áramkörök belső rövidzárlatát és túlmelegedését okozhatják.
Kezelje és használja a készüléket körültekintően
A készülék tisztítása közben vegye figyelembe a
következőket
A készülék meghibásodhat.
Ne ejtse le vagy ütögesse a töltőt és a készüléket
Az készüléket és a töltőt óvatosan kezelje és selejtezze
Amennyiben a készülék túlmelegedett, egy ideig ne használja
a készüléket vagy az alkalmazásokat
Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét
Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán
kívül más célra
• A készülék megsérülhet, felrobbanhat, illetve tüzet okozhat, ha túl
nagy nyomás nehezedik rá.
• Önt is sérülés érheti, ha elesik vagy nekiütközik valaminek.
• Ne folytasson olyan telefonbeszélgetést, amely feszültséget
vagy heves indulatokat válthat ki, és ezáltal elvonja a figyelmét a
vezetésről. Tájékoztassa a beszélgetőpartnerét arról, hogy éppen
vezet és fejezze be a beszélgetést, ha az elterelheti a figyelmét a
vezetésről.
• Ne szerelje szét és ne szúrja ki az akkumulátort, mert az robbanást
vagy tüzet okozhat.
• Az akkumulátor eltávolítása előtt kapcsolja ki a készüléket.
Amennyiben a készülék bekapcsolt állapotában távolítja el az
akkumulátort, az a készülék meghibásodását okozhatja.
• Törölje le a készüléket vagy a töltőt törölközővel vagy radírral.
• Tisztítsa meg az akkumulátor csatlakozóit egy vattapamaccsal vagy
törölközővel.
• Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket. Ennek figyelmen
kívül hagyása a készülék burkolatának elszíneződését vagy
korrózióját okozhatja, vagy elektromos áramütést vagy tüzet
okozhat.
Ne hordja a készüléket a farzsebében vagy a derekára
akasztva
Amennyiben a bőr hosszabb ideig érintkezik a túlmelegedett
készülékkel, úgy az alacsony hőmérsékletű égési sérüléseket okozhat,
mint például vörös foltok vagy pigmentáció.
Az akkumulátor kieshet a készülékből, amely sérülést vagy
meghibásodást okozhat.
Amennyiben a készülék rendelkezik vakuval vagy mobil
fénnyel, úgy ezeket ne irányítsa közvetlenül emberek vagy
állatok szemébe
A szemhez túl közeli vakuhasználat átmeneti látáscsökkenést vagy
szemsérülést okozhat.
Legyen körültekintő, amikor villogó fényhatásnak teszi ki
magát
• A készülék használata közben hagyjon felkapcsolva valamilyen
fényforrást a szobában, és ne tartsa túl közel a képernyőt a
szemeihez.
• Videók nézése, vagy Flash alapú játékok hosszabb idejű használata
közben a villogó fényhatások rohamot vagy ájulást válthatnak ki.
Amennyiben rosszul érzi magát, azonnal hagyja abba a készülék
használatát.
• Amennyiben bármilyen hozzátartozója tapasztalt rohamot, vagy
ájulást hasonló készülék használata közben, a készülék használatát
megelőzően konzultáljon kezelőorvosával.
• Amennyiben rosszul érzi magát, izomgörcsöt, szédülést tapasztal,
azonnal hagyja abba a készülék használatát, és konzultáljon
kezelőorvosával.
• A szem fáradásának elkerülése érdekében a készülék használata
közben gyakran tartson szünetet.
Az ismétlődő mozgásokból eredő sérülések kockázatának
csökkentése
Amikor sokszor ismétel olyan műveleteket, mint gombok megnyomása,
karakterek rajzolása a képernyőn az ujjával, vagy játékok használata,
előfordulhat, hogy kényelmetlen érzést tapasztal a kezeiben, nyakában,
vállaiban, vagy más testrészében. Amikor hosszabb ideig használja
a készüléket, tartsa azt kényelmes pózban, a gombokat ne nyomja
erősen, és gyakran tartson szünetet. Amennyiben az ilyen jellegű
használat során vagy azt követően továbbra is kellemetlenségeket
tapasztal, ne használja a készüléket és vegye fel a kapcsolatot egy
orvossal.
• Állítson be jelszót és változtassa rendszeresen.
• Használaton kívül kapcsolja ki a vezeték nélküli funkciókat, mint
például Bluetooth.
• Amennyiben a készülék rendellenesen viselkedik, a fertőzések
ellenőrzésére futtasson vírusirtó programot.
• A frissen letöltött programok és fájlok indítása előtt futtasson
vírusellenőrzést.
• A fertőzések ellenőrzése érdekében telepítsen és futtasson vírusirtó
programot a számítógépén.
• Ne módosítsa a készülék regisztrációs adatbázisát és operációs
rendszerét
SAR- (Specific Absorption Rate, fajlagos
energiaelnyelési érték) tanúsítási információk
EZ AZ ESZKÖZ MEGFELEL A NEMZETKÖZI RÁDIÓHULLÁM
KIBOCSÁTÁSI IRÁNYELVEKNEK
Az ön készüléke egy rádió adóvevő berendezés. A készüléket
úgy tervezték, hogy ne lépje túl a nemzetközi iránymutatókban
meghatározott rádióhullám kibocsátási értékeket. Az útmutatót egy
független tudományos szervezet (ICNIRP) dolgozta ki, és tartalmazza
azokat az alapvető biztonsági határértékeket, amelyeket be kell tartani
ahhoz, hogy a készülék bármilyen korú és egészségi állapotú személy
számára biztonságos legyen.
A mobileszközök kibocsátási irányelvei a Fajlagos elnyelési rátaként
(SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. A mobileszközök
SAR küszöbértéke 2,0 W/kg. A vizsgálatok minden vizsgált
frekvenciahullámon a legmagasabb minősített teljesítményszinten és a
készülék általános használati helyzeteiben kerültek elvégzésre.
Az ICNIRP útmutató alapján a készülék legmagasabb SAR értékei a
következők:
SAR értékek európai országok esetében: Az alábbi SAR értékek csak
az európai országokban történő használatra kifejlesztett készülékekre
érvényesek.
A jelen modell maximális SAR értékei a vizsgált körülmények
között
Fejen mért SAR
0,921 W/kg
Testen mért SAR
0,412 W/kg
Védje hallását és a füleit a fülhallgató használatakor
• Ha túl sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat,
romolhat a hallása.
• A nagy hangerejű hangok séta közbeni hallgatása
elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez
vezethet.
• Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a hangforráshoz,
mindig tekerje le a hangerőt, és csak a beszélgetés
vagy a zene hallgatásához szükséges minimális
hangerőt használja.
• Száraz környezetben statikus feltöltődés keletkezhet
a fejhallgatóban (pl.: műszálas ruhák okozta statikus
feltöltődés). Ne használja a fejhallgatót száraz
környezetben, vagy az elektromos feltöltődés
levezetésére érintsen meg egy fém tárgyat,
mielőtt csatlakoztatja a mikrofonos fülhallgatót a
készülékhez.
• Gépkocsi- vagy más jármű, pl. motor vagy bicikli
vezetése közben ne használjon fülhallgatót.
Az elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési
balesethez vezethet, vagy az országa szabályainak
függvényében illegális lehet.
• Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében,
a fülhallgató használata során kerülje a túlzott
hangerőt hosszú távon.
Amikor gyaloglás vagy egyéb mozgás közben használja a
készüléket, legyen körültekintő
• Mindig figyeljen oda, mi zajlik a környezetében, hogy ne okozzon
sérülést másoknak vagy saját magának.
• Ügyeljen, hogy a mikrofonos fejhallgató zsinórja ne gabalyodjon a
karjára vagy közeli tárgyakra.
A készüléket ne fesse be, illetve ne tegyen rá ragasztót
• A festék vagy ragasztó eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ezáltal
megakadályozva a készülék helyes működését.
• Amennyiben allergiás a készülék festésére vagy valamely
alkatrészére, akkor viszkető, ekcémás érzést vagy a bőr hámlását
tapasztalhatja. Ilyen esetekben ne használja tovább a készüléket és
beszéljen a kezelőorvosával.
Ha a készülék törött vagy repedt, ne használja
A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Javításra vigye
a készüléket Samsung-szervizbe.
Használat közben a jelen készülékre vonatkozó tényleges SAR
értékek általában a fentieknél lényegesen alacsonyabbak. Ez annak
köszönhető, hogy a rendszer hatékonysága és a hálózati interferencia
minimalizálása érdekében a mobil készülék sugárzási erősségét a
berendezés automatikusan csökkenti, amikor a híváshoz nincs szükség
a teljes teljesítményre. Minél alacsonyabb a készülék teljesítmény
leadása, annál alacsonyabb a SAR értéke.
Jelen készülék testen viselt SAR tesztje 1,5 cm védőtávolság tartásával
került elvégzésre. Testen viselt készülék esetén a rádiófrekvenciás
kitettségi követelmények teljesítése érdekében a készüléket a testtől
1,5 cm távolságban kell elhelyezni.
Az olyan szervezetek, mint a World Health Organization (WHO Világegészségügyi szervezet) és a US Food and Drug Administration
(USFDA – Az Egyesült Államok Élemiszer és Gyógyszerügyi hivatala)
azt javasolják, hogy ha az emberek fontosnak tartják azt, hogy
csökkentsék a kitettségüket, akkor a készülék használata közben
kihangosító eszközök alkalmazásával tartsák távol a készüléket a
fejüktől és a testüktől, valamint csökkentsék a készülék használatának
időtartamát. További információkkal kapcsolatban látogasson el a
www.samsung.com/sar oldalra és a modellszám alapján keresse meg
a készülékét.
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban
használható)
Ez a terméken és tartozékain vagy dokumentációján
feltüntetett jel azt jelzi, hogy a terméket és elektronikus
tartozékait (például töltő, fejhallgató, USB-kábel) nem szabad
a normál háztartási hulladékkal együtt kidobni.
A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és
egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat
különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon
az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható
újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi
önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová
és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi
szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és
vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és
tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
A mobil készülékeket és a hozzájuk tartozó eszközöket
gondosan szerelje be
• Gondoskodjon róla, hogy a mobil készülékek és a hozzájuk tartozó
eszközök biztonságosan legyenek beszerelve a járműbe.
• Ne helyezze a készüléket és tartozékait a légzsák nyitódó felületére
vagy annak közelébe. A nem megfelelően elhelyezett vezeték nélküli
készülékek súlyos sérülést okozhatnak a légzsák gyors kinyílásakor.
Ne ejtse le a készüléket, és ne üsse neki semminek
• A készülék megsérülhet vagy meghibásodhat.
• Ha a készülék meghajlik vagy deformálódik, megsérülhet, vagy
egyes részei hibásan működhetnek.
Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát
• Ne töltse a készüléket egy hétnél hosszabb ideig, mivel a túltöltés
csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
• Idővel a nem használt készülék is lemerül, és használat előtt
újratöltést igényel.
• Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
• Az akkumulátort kizárólag rendeltetésszerűen használja.
• A hosszabb ideig használaton kívül lévő akkumulátorok élettartama
és teljesítménye csökkenhet. Valamint okozhatja az akkumulátorok
meghibásodását vagy robbanását, vagy tűz forrása lehet.
• A készülék és az akkumulátor lehető leghosszabb élettartamának
eléréséhez kövesse a jelen útmutatóban található utasításokat.
A figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyása a gyári
garancia megszűnését eredményezheti.
• Bizonyos idő elteltével a készülék elhasználódhat. A garancia
időtartama alatt a garancia tartalmaz bizonyos alkatrészek
cseréjét és javítási feladatokat, azonban a jóváhagyással nem
rendelkező kiegészítők használatából eredő sérüléseket vagy
meghibásodásokat a garancia nem fedi.
A készülék használata közben vegye figyelembe a
következőket
• Tartsa a készüléket függőlegesen, mint a hagyományos telefonok
kagylóját.
• Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.
Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyénileg a
készüléket
• A gyártói jótállás mindenféle módosítás esetén érvényét vesztheti.
Amennyiben a készülék javításra szorul, vigye el a készüléket egy
Samsung szervizközpontba.
A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő
ártalmatlanítása
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban
használható)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson
szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén
a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal
együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai
elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EC 2006/66.
számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű
higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem
megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az
egészségre vagy a környezetre.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok
újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az
akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes
akkumulátor-leadó helyre.
Megfelelőségi nyilatkozat
A Samsung Electronics kijelenti, hogy a készülék megfelel az
1999/5/EC direktíva alapvető követelményeinek és vonatkozó
előírásainak.
A Megfelelőségi nyilatkozat megtekintéséhez keresse fel a
www.samsung.com/mobile_doc weboldalt.
Download PDF