Samsung | HG28EE470AK | Samsung 28'' SMART Hospitality Display HE470 Felhasználói kézikönyv

460/470/570/670
LED TV
Telepítési kézikönyv
Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
A teljes körű garancia érdekében regisztrálja
termékét ezen a címen:
www.samsung.com/register
Modell
Sorozatsz.
A jelen Felhasználói kézikönyvben szereplő ábrák és rajzok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, és eltérhetnek a termék
tényleges megjelenésétől. A termék kivitele és műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
Utasítás
A TV a hozzá kapcsolódó úgynevezett set-back box (SBB/STB) révén szállodák és más szálláshelyek számítógéppel vezérelt rendszerében
más TV-készülékekhez csatlakozva interaktív funkciókra is képes.
yy Interaktív: A TV-készülék első bekapcsolásakor utasítást küld az SBB/STB egység azonosításához. Miután azonosította, a TV-készülék
ONLINE üzemmódra vált, és teljes mértékben az SBB/STB veszi át a vezérlését. A TV-készülék ONLINE üzemmódban a továbbiakban
figyelmen kívül hagyja az infravörös (Samsung távvezérlő) jeleket, és az illesztőfelület-protokoll szerint fog működni.
yy Önálló: Ha az SBB/STB egységet nem ismeri fel, a TV-készülék a korlátozott funkcionalitású ÖNÁLLÓ üzemmódra kell kapcsolni.
Üzemmódok
Ha a TV-készülék (Szálloda üzemmódban) SBB/STB egységgel működik, akkor két üzemállapotba kerülhet:
yy ONLINE vagy ÖNÁLLÓ. ÖNÁLLÓ üzemmódban a TV-készülék szállodai TV-ként működik, de aktív kommunikáció nélkül. Ezáltal a
vendégek a rendszert az SBB/STB leválasztásával nem fogják tudni kijátszani.
Szálloda
üzemmód
bekapcsolva
Szállodai
TV
Önálló
üzemmód
SBB/STB online, ha
10 kísérletből egy
sikeres
SBB/STB online-10
egymást követő
sikertelen
próbálkozás
Áramellátás
BE
SBB/STB
állapot-kísérlet 2
másodpercenként
Online üzemmód
Lekérdezési gyakoriság
20/mp
Az Önálló vagy Interaktív üzemmód részleteinek beállításával kapcsolatban további tájékoztatásért lásd a 39-44. oldalt (A szálloda
opcióadatainak beállítása: Önálló és Interaktív üzemmód)
yy Egyes műveletek letilthatók, hogy a vendégek ne tudják „kijátszani” a TV-rendszert.
yy Nincs főmenü (Interaktív mód) vagy Csatorna menü, Plug & Play funkció a főmenüben (Önálló üzemmód)
yy Korlátozott hangerőállítás és a kezelőpanel gombjainak lezárása, feloldása
Állóképre vonatkozó figyelmeztetés
Kerülje az állóképek (pl. JPEG-képfájlok) vagy állóképelemek (vízjelképek, pl. csatorna-/hálózatlogók, panoráma- vagy 4:3 képformátumú
képek, a képernyő alján megjelenő részvényárfolyam-sávok, hírsávok stb.) megjelenítését a képernyőn. Az állóképek folyamatos
megjelenítése a képek beégését okozhatja a képernyő foszforán, ami befolyásolja a képminőséget. Ennek a kockázatnak a csökkentése
érdekében kövesse a lenti javaslatokat:
yy Ne nézze hosszú időn keresztül ugyanazt a TV-csatornát.
yy Mindig igyekezzen használni a TV-készülék képformátum menüjét a lehető legjobb méret eléréséhez, minden képet lehetőleg teljes
képernyőn megtekintve.
yy Csökkentse a kívánt képminőséghez szükséges minimális értékre a fényerőt és a kontrasztot. Ezeknek a szinteknek a magas szinten
tartása felgyorsíthatja a beégés folyamatát.
yy Használja gyakran a TV-készülék olyan funkcióit, amelyek a beégés elleni védelemhez készültek; további részletekért lásd a használati
útmutató megfelelő fejezetét.
A telepítés helyének biztosítása
Tartson kellő távolságot a termék és más objektumok (pl. falak) között, hogy biztosítható legyen a megfelelő szellőzés.
Ennek elmulasztása tüzet okozhat, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti belső hőmérsékletének megemelkedése miatt.
✎✎ Ha állványra vagy fali konzolra szereli a TV-készüléket, csak a Samsung Electronics termékeit használja.
yy Más gyártó alkatrészeinek használata a készülékkel kapcsolatos problémákhoz, vagy a készülék leesésének következtében személyi
sérüléshez vezethet.
✎✎ A terméktől függően annak kinézete eltérő lehet.
Felszerelés állványra
Felszerelés fali konzollal
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Tartalom
yy A LED TV állvány felszerelése..................................................................................................................................... 4
yy A forgózsámoly összeállítása (Nem tartozéka az összes típusnak).................................................................... 14
yy A csatlakozópanel áttekintése................................................................................................................................... 15
yy A TV-vezérlő használata.............................................................................................................................................. 27
yy A távvezérlő ismertetése............................................................................................................................................. 28
yy A TV és az SBB összekapcsolása................................................................................................................................ 32
yy A fürdőszobai hangszórók csatlakoztatása.............................................................................................................. 34
yy A MediaHub HD csatlakoztatása................................................................................................................................ 36
yy Az RJP (Remote Jack Pack, távolicsatlakozó-csoport) csatlakoztatása............................................................. 37
yy A Szálloda opció adatainak beállítása...................................................................................................................... 39
yy A fali konzol felszerelése............................................................................................................................................. 66
yy A TV-készülék biztonságos rögzítése a falon.......................................................................................................... 68
yy Lopásgátló Kensington-zár......................................................................................................................................... 68
yy Műszaki leírás................................................................................................................................................................ 69
Magyar
3
MAGYAR
yy Tartozékok...................................................................................................................................................................... 4
Tartozékok
✎✎ Ellenőrizze, hogy az alábbi elemek mellékelve vannak-e a LED TV-hez. Ha bármelyik tartozék hiányzik, forduljon a
márkakereskedőhöz.
✎✎ A következő elemek színe és formája típusonként különbözhet.
yy
yy
yy
yy
yy
yy
Távvezérlő és elemek (2 db AAA)
Tápkábel
Biztonsági útmutató (Nem tartozéka az összes típusnak)
Szállodai rögzítőkészlet (Nem tartozéka az összes típusnak)
Adatkábel (Nem tartozéka az összes típusnak)
Falra szerelhető adapter (Nem tartozéka az összes típusnak)
yy
yy
yy
yy
yy
Gyors telepítési útmutató
Állványadapter
Csavarok
Állvány
Tartóállványkábel (Nem tartozéka az összes típusnak)
✎✎ Típustól függően előfordulhat, hogy az állvány és annak csavarjai nem szerepelnek a tartozékok között.
✎✎ Az SI forgalmazótól függően előfordulhat, hogy az adatkábel nem szerepel a tartozékok között.
A LED TV állvány felszerelése
Az állvány elemei
Az állvány felszerelésekor használja a hozzá mellékelt részegységeket és alkatrészeket.
HG**EE470
A
vagy
vagy
B
vagy
Állvány
vagy
C
Állványadapter
(M4 X L12)
Csavarok
1
HG40EE470/HG48EE470
HG24EE470
B
A
C
HG32EE470
B
Felülnézet
Eleje
A
NE
NE
NE
HASZNÁLJON HASZNÁLJON HASZNÁLJON
VEGYI
KENŐANYAGOT
OLAJAT
ANYAGOKAT
Oldala
4
Magyar
C
4 db (M4 X L12)
B
A
FIGYELEM!
Hátulnézet
4 db (M4 X L12)
3 db (M4 X L12)
HG28EE470
C
4 db (M4 X L12)
C
Felülnézet
2
3
HG32EE470/HG40EE470/HG48EE470
HG28EE470
X X
O
O
OO
✎✎ Helyezzen egy puha ruhadarabot az asztalra a TV védelme érdekében, majd
fektesse a TV-készüléket a ruhadarabra képernyővel lefelé.
✎✎ Illessze az állványadaptert a TV alján kialakított nyílásba.
4
HG40EE470/HG48EE470
HG32EE470
4 db (M4 X
L12)
HG28EE470
3 db (M4 X L12)
4 db (M4 X L12)
HG24EE460
A
B
Állvány
1
3 db M4 x L12
Csavarok
2
Magyar
5
HG28EE460
A
B
C
Állvány
Állványadapter
4 db (M4 X L12)
1 C
7 db (M4 X L12)
2
Csavarok
3
C
3 db (M4 X L12)
Eleje
B
A
Felülnézet
FIGYELEM!
NE
NE
NE
HASZNÁLJON HASZNÁLJON HASZNÁLJON
VEGYI
KENŐANYAGOT OLAJAT
ANYAGOKAT
✎✎ Terítsen puha ruhát az asztalra,
hogy megvédje a TV-t, majd
fektesse a TV-t a ruhára,
képernyővel lefelé.
✎✎ Illessze az állványadaptert a TV
alján kialakított nyílásba.
HG32EE460/HG32AE460
A
B
C
Állvány
Állványadapter
1
2
Csavarok
3
4 db (M4 X L12)
C
Eleje
C 4 db (M4 X L12)
B
A
Felülnézet
FIGYELEM!
NE
NE
NE
HASZNÁLJON HASZNÁLJON HASZNÁLJON
KENŐANYAGOT
VEGYI
OLAJAT
ANYAGOKAT
6
8 db (M4 X L12)
Magyar
✎✎ Terítsen puha ruhát az asztalra,
hogy megvédje a TV-t, majd
fektesse a TV-t a ruhára,
képernyővel lefelé.
✎✎ Illessze az állványadaptert a TV
alján kialakított nyílásba.
HG40EE460/HG40AE460/HG48AE460/HG43AE570/HG48AE570
J
L
A
B
B: 1EA
J: 1EA
C
2 db
Állvány
4 db (M4 X L12)
Állványadapter
1
2
Csavarok
3
C
4 db
(M4 X L12)
5
4
6
!!
!
!
!
!
HG32AE570
B
A
C
Állvány
Állványadapter
(M4 X L12)
Csavarok
1
C
4 db (M4 X L12)
Magyar
7
2
!
3
C
3 db (M4 X L12)
!
8
Magyar
HG32AE570
A
B
Állvány
1
4 db (M4 X L12)
Csavarok
2
2 db (M4 X L12)
2 db (M4 X L12)
3
Magyar
9
HG43AE570/HG48AE570
A
B
C
Állvány
Állványadapter
1
2
3
4 db (M4 X L12)
10
Magyar
4 db (M4 X L12)
Csavarok
HG58AE570
B
A
C
Állvány
Állványadapter
8 db (M4 X L12)
Csavarok
1
C
4 db (M4 X L12)
俯视图
B
正面
A
注意
背面
请勿使用化学品
2
请勿使用润滑脂
请勿使用润滑油
3
O O
X X
4
4 db (M4 X L12)
4 db (M4 X L12)
Magyar
11
HG**AE570 (Kína és Hongkong kivételével)
A
B
Állvány
Állványadapter
C
1-1
C
vagy
4 db (M4 X L12)
(M4 X L12)
Csavarok
2-1
B
A
Figyelem!
NE HASZNÁLJON NE HASZNÁLJON NE HASZNÁLJON
OLAJAT
KENŐANYAGOT
VEGYI
ANYAGOKAT
C
3-1
4 db (M4 X L12)
✎✎ Először az alsó csavarokat húzza meg, majd a felsőket.
✎✎ Folytassa a csavar csatlakoztatásával a kézikönyv utasításainak
megfelelően.
2
✎✎ Terítsen puha ruhát az asztalra, hogy megvédje a
TV-t, majd fektesse a TV-t a ruhára, képernyővel
lefelé.
✎✎ Illessze az állványadaptert a TV alján kialakított
nyílásba.
✎✎ Csúsztassa be teljesen a nyíl irányába, és szerelje
fel.
HG40AE570/HG48AE570/HG43AE570
3
O
OO
O
✎✎ Terítsen puha ruhát az asztalra, hogy megvédje a TV-t, majd fektesse a TV-t
a ruhára, képernyővel lefelé.
✎✎ Illessze az állványadaptert a TV alján kialakított nyílásba.
4
HG40AE570/HG48AE570/HG43AE570
4 db (M4 X L12)
12
Magyar
X X
HG**EE670
A 1 EA
B 1 EA
32”
32”~55”
Állvány
C
40”~55”
Állványadapter
1
Csavarok
1-1
4 db
(M4 X L12)
C
32” 7 db (M4 X L12)
40”~55” 8 db (M4 X L12)
B
1-2
A
1-3
✎✎ Terítsen puha ruhát az asztalra, hogy megvédje a TVt, majd fektesse a TV-t a ruhára, képernyővel lefelé.
2
2-1
3
3-2
3-1
2-2
2-3
3-1
3-2
C 40” ~ 55”
C 32”
3 db (M4 X L12)
4 db (M4 X L12)
Magyar
13
A forgózsámoly összeállítása
Egyes típusok támogatják az elfordítási funkciót. Az elfordítás szöge 20°, 60° vagy 90° lehet, az elfordítás mértéke a
FORGÁSHATÁROLÓ segítségével állítható be.
Támogatják a forgós modelleket :
HG**EE670
HG32EE470
HG40EE470
HG48EE470
HG32AE570SW/K
HG40AE570SW/K
HG43AE570SW/K
HG48AE570SW/K
20°-os és 60°-os elfordítás
Az éket az állvány alján a FORGÁSHATÁROLÓ 20°-os vagy 60°-os jelöléshez tartozó nyílásába illesztve az elfordíthatóság
szöge 20°-ra vagy 60°-ra korlátozódik balra és jobbra.
(Az állvány alakja típusfüggő.)
90°-os elfordítás
Ha a FORGÁSHATÁROLÓT eltávolítva csak a csavarokat szereli be, az elfordíthatóság szöge mindkét irányban 90° lesz.
14
Magyar
Szállodai rögzítőkészlet (Nem tartozéka az összes típusnak)
Csavar + anya
Rövid csavar (2EA)
Hosszú csavar (2EA)
Anya (2EA)
Alátét (2EA)
Teteje
Alja
Rögzítse az állványt egy sík felületre, például komód
tetejére, asztalra vagy szórakoztató központra az ábra
szerint.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések megelőzése érdekében a szerkezetet biztonságosan rögzíteni kell a
padlózathoz/asztalhoz a telepítési utasítások szerint.
Magyar
15
A csatlakozópanel áttekintése
HG24EE470
5 @
PC / DVI
AUDIO IN
HDMI IN
(ARC)
RJP
AV IN
VIDEO
#
(5V 0.5A)/
CLONING
!
COMMON
INTERFACE
%
ANT IN
DATA
HP-ID
1 3 4
$
HG28EE470
7
2 1
DATA
PC/ /DVI
DVI
PC
AUDIOININ
AUDIO
3
CLOCK
@
HDMI IN
(DVI/ARC)
#
(5V 0.5A)/
CLONING
$
ANT IN
AV IN
HP-ID
5
PC IN
RJP
%
Magyar
COMMON
INTERFACE
VIDEO
4
16
!
8
HG32EE470
% 5 7
RJP
PC / DVI
AUDIO IN
#
(5V 0.5A)/
CLONING
!
COMMON
INTERFACE
PC / DVI
AUDIO IN
AV IN
VIDEO
CLOCK
8
PC IN
HDMI IN
(DVI/ARC)
@
DATA
HP-ID
1
$
ANT IN
4 3
1
HG40EE470
HG48EE470
7
DATA
PC / DVI
AUDIO IN
AV IN
!
COMMON
INTERFACE
VIDEO
3
PC / DVI
AUDIO IN
4
@
HDMI IN
(DVI/ARC)
#
(5V 0.5A)
/CLONING
$
ANT IN
HP-ID
PC IN
RJP
5
%
8
Magyar
17
HG24EE460
5@ $
6
RJP
HDMI IN
(ARC)
#
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
AUDIO
!
COMMON
INTERFACE
5@ $
6
ANT IN
4 3
HP-ID
4
3
6
RJP
HDMI IN
(ARC)
#
!
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
COMMON
INTERFACE
7
PC/DVI
AUDIO IN
AUDIO
$
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
ANT IN
!
HP-ID
ANT IN
RJP
4 3
6
65
PC/DVI
AUDIO IN
HP-ID
PC IN
RJP
8
5
PC IN
AUDIO
ANT IN
@
65
ANT IN
USB
(5V 0.5A)/CLONING
43
PC/DVI
AUDIO IN
6
PC IN
AUDIO
COMMON
INTERFACE
Magyar
HDMI IN
(DVI/ARC)
HDMI IN
(DVI/ARC)
USB
HP-ID
HP-ID
PC IN
AUDIO
ANT IN
@
$
3
4
7
RJP
COMMON
INTERFACE
18
7
AUDIO
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
HP-ID
!
!
4
3
5
8
7
PC/DVI
AUDIO IN
HDMI IN
(DVI/ARC)
HDMI IN
(DVI/ARC)
$
#
8
RJP
COMMON
INTERFACE
#
!
$
PC IN
COMMON
INTERFACE
USB
(5V 0.5A)/CLONING
#
@
HP-ID
AUDIO
@
!
#
HDMI IN
(DVI/ARC)
COMMON
INTERFACE
PC/DVI
AUDIO IN
8
7
@
8
3
HG28EE460
!
!
@
COMMON
INTERFACE
COMMON
INTERFACE
HDMI IN
(DVI/ARC)
HP-ID
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
ANT IN
8
4
3
HP-ID
PC IN
ANT IN
AUDIO
#
!
7
PC/DVI
AUDIO IN AUDIO
4 3
6
RJP
5
COMMON
INTERFACE
7
PC/DVI
AUDIO IN
65
@
#
#
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
!
COMMON
INTERFACE
8
RJP
HP-ID
PC IN
AUDIO
USB
(5V 0.5A)/CLONING
HDMI IN
(DVI/ARC)
PC/DVI
AUDIO IN
7
RJP
5
8
ANT IN
PC IN
AUDIO
65
HDMI IN
(DVI/ARC)
@
HP-ID
USB
ANT
IN
(5V 0.5A)/CLONING
$
#
3
4
7
RJP
PC/DVI
AUDIO IN
43
6
COMMON
INTERFACE
8
7
@
8
3
4
PC IN
AUDIO
!
!
PC/DVI
AUDIO IN
COMMON
INTERFACE
HDMI IN
(DVI/ARC)
HP-ID
ANT IN
@
$
HDMI IN
(DVI/ARC)
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
ANT IN
!
COMMON
INTERFACE
@
HDMI IN
(DVI/ARC)
#
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
ANT IN
HP-ID
PC IN
AUDIO
#
HG32EE460
RJP
43
6
HG40EE460
5
7
PC/DVI
AUDIO IN
6 8
4
8
HP-ID
PC IN
PC IN
AUDIO
HP-ID
PC/DVI
AUDIO IN
AUDIO
3
1
2
RJP
DATA
4
VARIABLE
AUDIO OUT
6 8
VOL-CTRL
CLOCK
7
9
0
5
RJP
PC IN
HP-ID
PC/DVI
AUDIO IN
AUDIO
3
1
2
5
DATA
VARIABLE
AUDIO OUT
VOL-CTRL
CLOCK
7
9
0
Magyar
19
!
COMMON
INTERFACE
@
HDMI IN
(DVI/ARC)
#
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
ANT IN
7
PC/DVI
AUDIO IN
8
HP-ID
PC IN
AUDIO
RJP
5
4
6
8
HG32EE670
HG40EE670
HG49EE670
HG55EE670
PC IN
HP-ID
3
1
2
PC/DVI
AUDIO IN
AUDIO
DATA
VARIABLE
AUDIO OUT
VOL-CTRL
CLOCK
7
9
0
RJP
5
HG32AE460
5
#
PC / DVI
AUDIO IN
(5V 0.5A)/CLONING
RJP
7
AV IN
VIDEO
PC IN
AUDIO
6
8
HDMI IN
(DVI/ARC)
@
HP-ID
20
Magyar
ANT IN
4 3
$
HG32AE460
(TAIWAN)
5
(5V 0.5A)/CLONING
#
RJP
PC/DVI
䷈㿟䔍ܺ
7
AV IN
䔍ܺ
PC 䔍ܺ
㽫㿟
Ꮋ
8
䷈㿟
ৈ
HDMI 䔍ܺ
(DVI/ARC)
@
HP-ID
ANT 䔍ܺ
$
6 4 3
HG40AE460
(TAIWAN)
3 4 6
B
PC/DVI
䷈㿟䔍ܺ
7
AV IN
@
䔍ܺ
HDMI 䔍ܺ
(DVI/ARC)
RJP
PC 䔍ܺ
䷈㿟
(5V 0.5A)
/ CLONING
Ꮋ
#
8
㽫㿟
HP-ID
ৈ
$
ANT 䔍ܺ
5
Magyar
21
HG32AE570
5
(5V 0.5A)/CLONING
#
RJP
PC / DVI
AUDIO IN
7
AV IN
VIDEO
8
PC IN
AUDIO
6
HDMI IN
(DVI/ARC)
@
ANT IN
$
DATA
HP-ID
1
4 3
HG40AE570
HG43AE570
HG48AE570
1
DATA
PC / DVI
AUDIO IN
@
HDMI IN
(DVI/ARC)
#
(5V 0.5A) /
CLONING
3
AV IN
HP-ID
AUDIO
RJP
ANT IN
5
22
Magyar
8
VIDEO
4
$
7
6
PC IN
HG32AE570
HG43AE570
HG48AE570
(HONGKONG)
1
DATA
PC / DVI
AUDIO IN
7 @
HDMI IN 2
(DVI)
VIDEO
HDMI IN 1
(ARC)
3
#
VIDEO
4
8
PC IN
VARIABLE
AUDIO OUT
HP-ID
AUDIO
AUDIO
DOOR-EYE
RJP
5 6
VOL-CTRL
(5V 0.5A) /
CLONING
9
0 $
ANT IN
6
HG32AE570
(CHINA)
5
RJP
(5V 0.5A/CLONING
#
7
AV 䕨ܺ
㾛书
Ꮋ
PC 䕨ܺ
䷈书
6
8
ৈ
1
DATA
HDMI 䕨覂
(DVI/ARC)
@
HP-ID
ANT 䕨ܺ
$
3
DC 19V
4
Magyar
23
HG43AE570
HG48AE570
HG58AE570
(CHINA)
1
DATA
ߛ䞤AV 䕨ܺ
@
HDMI
䕨覂 2
(DVI)
HDMI
䕨覂 1
(ARC)
3
PC 䕨ܺ
7
8
AV 䕨ܺ
(5V 0.5A)
/CLONING
4
㾛书
#
PC / DVI
䷈书䕨ܺ
Ꮋ
HP-ID
ৄভ䷈书䕨ߏ
ᘧ䞤䷈书䕨ߏ
9
Ꮋ
RJP
5
24
Magyar
6
໅䷈᥼ࠋ
ৈ
⬊ᄥ⤀ⴑ
䷈书
ANT 䕨ܺ
᮵㒔᳞㒔
䷈书 ৈ
$
0
✎✎ Külső eszközt csak annak kikapcsolt állapotában csatlakoztasson a TV-készülékhez.
✎✎ Külső eszköz csatlakoztatása esetén párosítsa az aljzat színét a kábel színéhez.
1 DATA
−− A TV és az SBB közötti adatkapcsolatot teszi lehetővé.
−− Használjon RJ-12 TV-dugaszt.
2 CLOCK
Az External Clock (Külső óra) kábelét a Clock (Óra) aljzatba csatlakoztatva a rendszeridő állítható be. Használhatja az
External Clock Display (Külső óra megjelenítése) funkciót.
3 FEJHALLGATÓ ALJZAT
Fejhallgatót a TV-készülék fejhallgatóaljzatához csatlakoztathat. Amíg a fejhallgató csatlakoztatva van, a TV beépített
hangszóróiból nem érkezik hang.
4HP-ID
A kábel egyidejűleg csatlakoztatható HP-ID és fejhallgató-csatlakozóhoz, továbbá a különálló fejhallgatócsatlakozódobozhoz. További részletekért lásd a 35. oldalt. Ha a fejhallgatót fejhallgatócsatlakozó-dobozhoz csatlakoztatja, az
ugyanúgy működik, mint a fejhallgató-funkció.
5 RJP
Ez egy RJP (Remote Jack Pack, azaz távolicsatlakozó-csoport) kommunikációs port, amelynek segítségével különböző
eszközöket kapcsolhat további modulokhoz a kényelem és a készülék használhatóságának javítása érdekében.
6 AV IN / COMPONENT IN
−− Komponens-video-/audiojel csatlakoztatásához.
−− Csatlakoztassa a komponens-videokábelt (opcionális) a TV hátoldalán található komponenscsatlakozókhoz
(„PR”, „PB” és „Y”), a másik végét pedig a DVD-lejátszó megfelelő komponens-videokimeneteihez.
−− Ha a set-top-boxot és a DVD-lejátszót is csatlakoztatni kívánja, a set-top-boxot a DVD-lejátszóhoz kell
csatlakoztatnia, majd a DVD-lejátszót a TV komponenscsatlakozóihoz („PR”, „PB” és „Y”).
−− A komponenseszközökön (például DVD-n) Y, B-Y és R-Y vagy Y, Cb és Cr jelzéssel is szokták jelölni a „PR”, „PB” és
„Y” csatlakozókat.
−− Csatlakoztassa az RCA audiokábel (opcionális) egyik végét a TV hátoldalán található [R-AUDIO-L]
csatlakozóhoz, másik végét pedig a DVD-lejátszó megfelelő audiokimenetéhez.
7 PC/DVI AUDIO IN
Erősítő/házimozirendszer hangbemeneteihez csatlakozik.
8 PC IN
Számítógép videokimenetéhez csatlakoztatható.
9 VARIABLE AUDIO OUT
Hangkimenet a fürdőszobai hangszóróhoz. A fürdőszobai fali doboz és a Variable (Változtatható) port (RCA)
csatlakoztatható.
0 VOL-CTRL
A fürdőszobai hangszóró hangerejének beállításához. A fürdőszobai fali doboz és a VOLCTRL (Hangerő-szabályozó)
port csatlakoztatható.
! COMMON INTERFACE
Magyar
25
@ HDMI IN (ARC), (DVI/ARC)
HDMI-kimenettel rendelkező külső eszköz HDMI-csatlakozójához.
−− HDMI–HDMI kapcsolat esetén nincs szükség más hangkapcsolatra. A HDMI-kapcsolat a képet és a hangot is
továbbítja.
−− Használja a HDMI IN (DVI) aljzatot külső eszköz DVI-kábellel történő csatlakoztatására. Használjon DVI–HDMIkábelt vagy DVI–HDMI-adaptert (DVI-ről HDMI-re) a videokapcsolathoz és PC/DVI AUDIO IN-aljzatot a hanghoz.
# USB (5V 0.5A) / CLONING
−− Szoftverfrissítéshez, médialejátszáshoz stb. használható aljzat.
−− Szervizcsatlakozó
−− Az USB-KLÓNOZÁS csak az USB 2.0 szabványt támogatja.
$ ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
−− A tévécsatornák megfelelő megjelenítése érdekében a készüléknek a következő források valamelyikéből kell
kapnia a jelet:
−− Kültéri antenna/kábeltelevíziós rendszer
% EXT (RGB)
−− Ext. üzemmódban a DTV-kimenet csak az MPEG SD-képet és -hangot támogatja.
Megjelenítési módok
Kiválaszthatja a Felbontás oszlopban felsorolt szabványos felbontások egyikét is. A tévékészülék automatikusan igazodik
a kiválasztott felbontáshoz.
Miután csatlakoztatta a számítógépet a tévékészülékhez, állítsa be a TV-képernyő felbontását a számítógépen. Az
optimális felbontás 60 Hz-en 1920 × 1080. Ha a számítógép képkimenetét olyan értékre állítja, amely nem szerepel az
alábbi táblázatban, előfordulhat, hogy a TV-képernyőn nem jelenik meg semmi. Állítsa be megfelelően a felbontást a
számítógép vagy a videokártya használati útmutatójának segítségével.
A táblázatban szereplő értékek a javasolt felbontások.
✎✎ Az optimális felbontás 60 Hz-en 1366 X 768.
Üzemmód
Felbontás
Vízszintes frekvencia
(kHz)
Függőleges
frekvencia
(Hz)
Képpont órajelfrekvencia
(MHz)
Szinkronizációs
polaritás
(V/F)
IBM
720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA CVT/DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
45,000
49,702
63,981
79,976
47,712
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,000
59,810
60,020
75,025
59,790
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
74,250
83,500
108,000
135,000
85,500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
+/+
26
Magyar
✎✎ Az optimális felbontás 60 Hz-en 1920 X 1080.
Üzemmód
Felbontás
Vízszintes frekvencia
(kHz)
Függőleges
frekvencia
(Hz)
Képpont órajelfrekvencia
(MHz)
Szinkronizációs
polaritás
(V/F)
IBM
720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA CVT
720 x 576
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 960
35,910
53,783
56,456
75,231
59,950
59,959
74,777
74,857
32,750
81,750
95,750
130,000
-/+
-/+
-/+
-/+
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 800
1360 x 768
1440 x 900
1440 x 900
1680 x 1050
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
63,981
79,976
45,000
49,702
62,795
47,712
55,935
70,635
65,290
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,020
75,025
60,000
59,810
74,934
60,015
59,887
74,984
59,954
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
108,000
135,000
74,250
83,500
106,500
85,500
106,500
136,750
146,250
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
-/+
+/+
-/+
-/+
-/+
VESA GTF
1280 x 720
1280 x 1024
52,500
74,620
70,000
70,000
89,040
128,943
-/+
-/-
VESA DMT / DTV CEA
1920 x 1080p
67,500
60,000
148,500
+/+
✎✎ HDMI/DVI-kábeles kapcsolat esetén a HDMI IN (DVI) aljzatot használja. (HG24EE470/460 nem támogatott)
✎✎ A váltott soros módot a rendszer nem támogatja.
✎✎ A készülék nem szabványos videoformátum kiválasztásakor esetleg nem fog megfelelően működni.
✎✎ A készülék az Önálló és a Kompozit módot támogatja. A készülék az SOG módot nem támogatja.
Magyar
27
A TV-vezérlő használata
A TV-készülék jobb oldalán hátul lévő kis joystickszerű gombbal, a TV-vezérlővel távvezérlő nélkül is vezérelheti a TVkészüléket.
A TV-vezérlő két típusa létezik.
Az első típus az alábbi módon működtethető.
A Media Play kiválasztása
A menü
kiválasztása
Válasszon ki
egy Forrás
lehetőséget
Funkciómenü
A távvezérlő érzékelője
Kikapcsolás
Tv-vezérlő
A kép szemből
ábrázolja a TVkészüléket.
✎✎ Egyes olyan funkciók, amelyek PIN kódot igényelnek, esetleg nem érhetők el.
✎✎ A termék színe és formája készüléktípusonként különbözhet.
✎✎ A menü elhagyásához tartsa nyomva a vezérlőt 1 másodpercnél hosszabban.
✎✎ A funkciók kijelölésekor ügyeljen rá, hogy ne nyomja meg a vezérlőt, miközben fel/le/balra/jobbra léptet. Nem tud
a különböző irányokba léptetni, ha előbb megnyomja a vezérlőt.
A második típus az alábbi módon működik.
Kapcsolja be a TV-készüléket a távvezérlőn vagy a TV-készülék kezelőlapján lévő P gombbal.
✎✎ A TV-készülék jobb alsó sarkában lévő TV-vezérlő segítségével távvezérlő nélkül is vezérelheti a tévékészüléket.
✎✎ Ha ezt nyomja meg először, megjelenik a vezérlőmenü. A tévé távvezérlőjének megnyomásával és nyomva
tartásával kiválaszthatja a funkciót.
✎✎ A termék színe és formája készüléktípusonként különbözhet.
✎✎ A TV-vezérlő csak a készülék be- és kikapcsolására, csatornaváltásra, a hangerő beállítására és a bemeneti
jelforrás átkapcsolására alkalmas.
: A készüléket be- vagy kikapcsolja.
Press: Move
Press & Hold: Select
Vezérlőmenü
/
: Csatornaváltás.
/
: A hangerő beállítása.
: Az elérhető videoforrások megjelenítése és kiválasztása.
Távvezérlő-érzékelő/TV-vezérlő
Készenléti üzemmód
A TV kikapcsoláskor készenléti üzemmódba lép, és továbbra is fogyaszt némi áramot. A biztonság kedvéért és az
áramfogyasztás csökkentése érdekében ne hagyja a TV-készüléket hosszabb időre készenléti üzemmódban (ha például
nyaralni megy). Ilyenkor a legjobb, ha megszünteti a tápcsatlakozást.
28
Magyar
A távvezérlő ismertetése
✎✎ A távvezérlőn Braille-pontok találhatók a Power, Channel és Volume gombon, így ezeket látássérült személyek is
használhatják.
A tv-készülék be- és kikapcsolása.
Az elérhető videoforrások
megjelenítése és kiválasztása.
A csatornaszám közvetlen
megadása.
Átkapcsolás a Teletext, a Dupla vagy
Mix opciók között.
TTX/MIX
GUIDE
A hangerő beállítása.
CH LIST
Váltás a HOME képernyőre.
HOME
CONTENT
CLOCK
A gyakran használt funkciók gyors
kiválasztása.
A képernyőn megjelenő menüpontok
kiválasztása, és a menüben látható
értékek módosítása.
Visszalépés az előző menübe.
ALARM: A TV kívánt bekapcsolási
időpontjának beállítása.
X: A 3D kép be- és kikapcsolása.
(Nem elérhető)
SUBT.: Digitális feliratok
megjelenítése.
A hang ideiglenes kikapcsolása.
Csatornaváltás.
A csatornalista megjelenítése a
képernyőn.
A fő képernyőmenü megjelenítése.
A Csatornalista, Tartalom főmenüje
menü stb. gombjai
Az EPG (Elektronikus műsorújság)
megjelenítése.
A
ALARM
B
C
A Tartalom főmenüje megtekintése.
Információk megjelenítése a TVképernyőn.
CLOCK: Az INFO gombot készenléti
üzemmódban megnyomva a TV
képernyőjén megjelenik a pontos
idő.
Kilépés a menüből.
D
SUBT.
Használja ezeket a gombokat a
Tartalom főmenüje képernyőn.
Magyar
29
A tv-készülék be- és kikapcsolása.
Az elérhető videoforrások
megjelenítése és kiválasztása.
A csatornaszám közvetlen megadása.
Átkapcsolás a Teletext, a Dupla vagy
Mix opciók között.
PRE-CH
A hangerő beállítása.
CH
A csatornalista megjelenítése a
képernyőn.
A fő képernyőmenü megjelenítése.
A gyakran használt funkciók gyors
kiválasztása.
CH LIST
㰣虝
HOME
虡擖
䯍㽟
ALARM: A TV kívánt bekapcsolási
időpontjának beállítása.
X: A 3D kép be- és kikapcsolása.
(Nem elérhető)
SUBT.: Digitális feliratok
megjelenítése.
30
Magyar
A
B
ALARM
DUAL
C
A hang ideiglenes kikapcsolása.
Csatornaváltás.
Váltás a HOME képernyőre.
CONTENT
CLOCK
A képernyőn megjelenő menüpontok
kiválasztása, és a menüben látható
értékek módosítása.
Visszalépés az előző menübe.
A Csatornalista, Tartalom főmenüje
menü stb. gombjai
Az EPG (Elektronikus műsorújság)
megjelenítése.
A Tartalom főmenüje megtekintése.
Információk megjelenítése a TVképernyőn.
CLOCK: Az INFO gombot készenléti
üzemmódban megnyomva a TV
képernyőjén megjelenik a pontos
idő.
Kilépés a menüből.
D
Használja ezeket a gombokat a
Tartalom főmenüje képernyőn.
A tv-készülék be- és kikapcsolása.
Az elérhető videoforrások
megjelenítése és kiválasztása.
A csatornaszám közvetlen megadása.
Az EPG (Elektronikus műsorújság)
megjelenítése.
A hang ideiglenes kikapcsolása.
A hangerő beállítása.
Csatornaváltás.
A csatornalista megjelenítése a
képernyőn.
Váltás a HOME képernyőre.
A fő képernyőmenü megjelenítése.
㟣஧
㸂㴖
CONTENT
CLOCK
A gyakran használt funkciók gyors
kiválasztása.
A Tartalom főmenüje
megtekintése.
Információk megjelenítése a TVképernyőn.
CLOCK: Az INFO gombot készenléti
üzemmódban megnyomva a TV
képernyőjén megjelenik a pontos
idő.
ᇗ࢞
A képernyőn megjelenő menüpontok
kiválasztása, és a menüben látható
értékek módosítása.
Visszalépés az előző menübe.
Kilépés a menüből.
A Csatornalista, Tartalom főmenüje
menü stb. gombjai.
ALARM: A TV kívánt bekapcsolási
időpontjának beállítása.
X: A 3D kép be- és kikapcsolása.
(Nem elérhető)
SUBT.: Digitális feliratok
megjelenítése.
ူ᠞
㰴㐃
࿻ሞ
Használja ezeket a gombokat a
Tartalom főmenüje képernyőn.
Az elemek behelyezése (elemek mérete: AAA)
A távvezérlő hátoldala
✎✎ MEGJEGYZÉS
yy A távvezérlőt a TV-készüléktől számított 7 méteren belül
használhatja.
yy Az erős fény ronthatja a távvezérlő teljesítményét. Kerülje a
használatát fénycsövek vagy neonfények közelében.
yy A szín és alak típusonként változhat.
✎✎ Miután behelyezte az elemeket, csavarozza be
csavarhúzóval az elemtartó rekesz fedelének csavarját.
yy A távvezérlő „3D” gombja egy rendszer által nem
támogatott funkcióhoz kapcsolódik. A gombot megnyomva
a TV nem reagál.
Magyar
31
A Sport üzemmód használata
Sport üzemmód t
OO MENU m → Alkalmazások → Sport üzemmód → ENTER E
Ez az üzemmód optimális megtekintési feltételeket biztosít sportközvetítések nézéséhez.
yy a (Nagyítás): A lejátszás szüneteltetése és a kép felosztása 9 részre. Válasszon egy részt a kinagyításához. A
lejátszáshoz nyomja meg ismét a gombot.
✎✎ Ha a Sport üzemmód be van Be, a rendszer a kép és a hang esetében automatikusan a Stadion beállítást
alkalmazza.
✎✎ Ha kikapcsolja a TV-készüléket, miközben a Sport üzemmód fut, a Sport üzemmód kikapcsol.
✎✎ Amikor a Adatszolgáltatás funkció be van kapcsolva, a Nagyítás nem áll rendelkezésre.
32
Magyar
A TV és az SBB összekapcsolása
A tévékészülék hátlapja
RJP
PC / DVI
AUDIO IN
AV IN
VIDEO
AUDIO
PC IN
ETH MODEM
HDMI IN
(DVI/ARC)
Adatkábel
DATA
HP-ID
✎✎ A funkció csak bizonyos modelleken érhető el.
1. Kösse be a TV DATA aljzata és az STB (SBB) egység [ETH MODEM] aljzata közé az adatkábelt.
✎✎ Használjon adatkommunikációt.
Magyar
33
A TV-hez adott kompatibilis adatkábelek és gyártók listája
yy Ellenőrizze, hogy a forgalmazónak megfelelő adatkábelt használja. Lásd az adatkábelekkel kapcsolatos kódcímkét.
✎✎ Az adatkábel üzemi specifikációja (RJ12): RS232
34
Magyar
A fürdőszobai hangszórók csatlakoztatása
A fürdőszobai hangszórók az alábbi módszerrel csatlakoztathatók. (Régiótól függően)
Csatlakoztatás a Variable (Változtatható) kimeneten keresztül (külső erősítő nélkül)
A tévékészülék hátlapja
VIDEO
1
Hangszóró
VARIABLE
AUDIO OUT
AUDIO
2
Hangerő-szabályozó
doboz
VOL-CTRL
VOL+
VOL-
1. Csatlakoztassa a TV-készülék VARIABLE AUDIO OUT portját a szálloda fürdőszobai fali hangszóróihoz.
Hangszóró +
Hangszóró –
nincs bekötve
2. Csatlakoztassa a TV-készülék VOL-CTRL aljzatát a szálloda fürdőszobai fali hangszóróján a hangerő-szabályozó doboz
kapcsolóportjához.
✎✎ A hangszóró maximális kimeneti teljesítménye 4 W, 8 Ω.
✎✎ A VARIABLE AUDIO OUT port csak a MONO hangkimenetet támogatja.
yy A hangerő-szabályozás telepítése
−− Ha a hangerő-szabályozó dobozt az ábrán látható módon konfigurálja, akkor szabályozhatja a fürdőszobai
hangszórók hangerejét.
−− A hangerő-szabályozó dobozt a TV-készülékhez 3,5 mm-es normál telefondugasszal lehet csatlakoztatni.
−− A hangerő-szabályozó doboz kapcsolója mikrokapcsolót tartalmaz.
✎✎ A mélynyomó üzemmód beállítása.
−− 0: A mélynyomó funkció kikapcsolása (PWM kikapcsolva).
−− 1: A mélynyomó hangerejét a fő hangerő alapján határozza meg. A mélynyomó hangereje ekkor a Szálloda
üzemmódban érvényes bekapcsolási hangerő, minimális hangerő és maximális hangerő alapján határozható
meg.
−− 2: A hangerő meghatározása a fürdőszobai vezérlőpanel beállítása alapján.
yy A változtatható kimenet specifikációi
−− Hangszóróvezeték: Maximum 25 m hosszú vezetéket használjon.
Hangerő-szabályozó doboz
VOL +
1
3
2
VOL -
TEST
HALKÍTÁS HANGOSÍTÁS
(fehér 1) (fekete/piros 2) (árnyékoló vezeték 3)
Magyar
35
HP-ID
Az ágyhoz vagy az íróasztalhoz egy további fejhallgatódoboz is felszerelhető a kényelem fokozására. Ehhez kövesse az
alábbiakban bemutatott eljárást.
yy A fejhallgatódoboz részletes rajza.
A tévékészülék hátlapja
HEADPHON BOX
A
Fejhallgatódoboz
HP-ID
Shield wire
TV Headphones jack
Red Wire (Audio-R)
Whitewire (Audio-L)
Red wire + White wire
Shield Wire
TV HP-ID jack
<Fejhallgatódoboz>
36
Magyar
A MediaHub HD csatlakoztatása
A szállodapult bármilyen külső jelforrása a MediaHub HD aljzatra köthető.
MediaHub HD hátulnézete
HDMI
USB
RS/232
A tévékészülék hátlapja
(5V 0.5A)/CLONING
RJP
1 RS-232 adatkábel
PC / DVI
AUDIO IN
AV IN
VIDEO
AUDIO
PC IN
HDMI IN
(DVI/ARC)
ANT IN
DATA
HP-ID
2 HDMI-kábel
✎✎ A funkció csak bizonyos modelleken érhető el.
1. Kösse össze a TV-készülék RJP portját és a MediaHub HD RS/232 portját.
2. Kösse össze a TV-készülék HDMI IN portját és a MediaHub HDMI-portját.
yy MediaHub HD
−− A MediaHub HD egy különböző audio-/videobemeneteket (A/V, Audio, PC, HDMI és USB), valamint megfelelő
kimeneteket támogató hardvermodul. A TV-készülékre a MediaHub megfelelő kimeneti jelforrását kell
csatlakoztatni. A MediaHub a TV-készülékkel RS232 protokollon keresztül kommunikál. A Hot Plug & Play
funkció jóvoltából a szálloda vendégei külső jelforrást csatlakoztathatnak a MediaHub egységhez. A MediaHub a
TV-készülékkel a jelforrás aktív/inaktív állapotát közlő üzeneteket vált. A TV az aktív külső jelforrásra kapcsol.
−− A MediaHub HDMI-portját össze kell kötnie a TV-készülék HDMI IN portjával.
−− A TV-készülék bekapcsolása után 10 másodpercen belül csatlakoztassa a TV-készüléket és az RJP egységet.
yy Különleges funkciók
−− PIP
−− Automatikus észlelés
Magyar
37
Az RJP (Remote Jack Pack, távolicsatlakozó-csoport) csatlakoztatása
A szállodapult bármilyen külső jelforrása az RJP egységre köthető.
1 D-sub/számítógép hangkábel
Az RJP hátulja
USB
HDMI
VIDEO AUDIO AUDIO/PC
RS/232
A tévékészülék hátlapja
(5V 0.5A)/CLONING
RJP
PC / DVI
AUDIO IN
AV IN
VIDEO
AUDIO
PC IN
HDMI IN
(DVI/ARC)
ANT IN
DATA
HP-ID
4 HDMI-kábel
3 Videokábel
2 Hangkábel
5
✎✎ A funkció csak bizonyos modelleken érhető el.
1. Csatlakoztassa a TV-készülék PC IN / PC/DVI AUDIO IN portját az RJP egység PC/AUDIO portjához.
2. Csatlakoztassa a TV-készülék AV IN [VIDEO] / [L-AUDIO-R] portját az RJP egység VIDEO portjához.
3. Csatlakoztassa a TV-készülék AV IN [VIDEO] portját az RJP egység VIDEO portjához.
4. Csatlakoztassa a TV-készülék HDMI IN portját az RJP egység HDMI-portjához.
5. Csatlakoztassa a TV-készülék RJP portját az RJP egység RS/232 portjához.
✎✎ Az RJP (Remote Jack Pack, távolicsatlakozó-csoport) akkor kompatibilis, ha ez a Samsung TV TeleAdapt TA-7610.
yy RJP (Távolicsatlakozó-csoport): Az RJP (távolicsatlakozó-csoport) egy különböző audio-/videobemeneteket (A/V,
Audio, PC és HDMI), valamint megfelelő kimeneteket támogató hardvermodul. A TV-készülékre az RJP megfelelő
kimeneti jelforrását kell csatlakoztatni. Az RJP a TV-készülékkel RS232 protokollon keresztül kommunikál. A Hot Plug
& Play jóvoltából a szálloda vendégei külső jelforrást csatlakoztathatnak az RJP egységhez. Az RJP a TV-készülékkel a
jelforrás aktív/inaktív állapotát közlő üzeneteket vált. A TV-készülék a felhasználó által beállított prioritás alapján az
aktív külső jelforrásra kapcsol.
✎✎ Az RJP csatlakoztatásához a HDMI IN és az AV IN portot is választhatja.
✎✎ A TV-készülék bekapcsolása után 10 másodpercen belül csatlakoztassa a TV-készüléket és az RJP egységet.
38
Magyar
yy Az RJP gyári alapbeállításainak visszaállításához nyomja meg egyszerre az A/V és a HDMI gombot, és tartsa lenyomva
azokat 10 másodpercig. Ha az összes LED ötször felvillant, a gyári alapbeállítások visszaállítása kész.
yy Az RJP 5 perc elteltével automatikusan kioltja az összes LED-et hogy ne terhelje feleslegesen fényszennyezéssel
a hotelszobát. A LED-ek bármely gomb megnyomására újra világítani kezdenek, majd ismét elindul az 5 perces
késleltetés. Egy másik jelforrás gombját megnyomva a TV-készülék a kiválasztott jelforrásra vált, és a hozzá tartozó
LED világítani kezd.
yy Az RJP visszaállítása vagy a TV-készülék ki-/bekapcsolása után kb. 10 másodperc kell ahhoz, hogy létrejöjjön a
kapcsolat a TV és az RJP között.
yy Az alábbi táblázat azokat a hozzávetőleges időtartamokat mutatja be másodpercben, amíg a TV-készülékről a
bemeneti jelforrásra való átkapcsolás tart, a prioritások függvényében.
✎✎ 1. szituáció: Ha egy bemenet sincs csatlakoztatva.
Jelforrás
Csatlakozás
AV
2 mp
Számítógép
0,7 mp
HDMI
3,9 mp
✎✎ 2. szituáció: Ha két vagy több bemenet csatlakozik, és egy bemeneti jelforrást kihúznak, majd újra
csatlakoztatnak.
Jelforrás
Leválasztás
Csatlakozás
Teljes
AV
4,5 mp
2 mp
6,5 mp
Számítógép
0,7 mp
0,7 mp
1,4 mp
HDMI
3,9 mp
3,9 mp
7,8 mp
✎✎ Pl. ha az RJP összes aljzata (AV, PC és HDMI) be lett kötve, az AV bemenet jelének a legmagasabb a prioritása. Ha
az RJP HDMI üzemmódban működik, a vendég pedig kihúzza, majd csatlakoztatja az AV jelforrást, a szükséges
minimális idő az AV jelforrásra történő átkapcsoláshoz 6,5 másodperc.
yy Hangforrás (iPod vagy más MP3-lejátszó) csatlakoztatásához a Zene üzemmód legyen bekapcsolva (ON), a Jack Ident
detect (Aktív aljzatfelismerés) pedig legyen kikapcsolva (OFF).
yy A rendszer az A/V, PC és HDMI bemeneti jelforrást támogatja.
Magyar
39
A Szálloda opció adatainak beállítása
Bevitel: Nyomja meg a MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER E gombokat ebben a sorrendben. (A Szálláshelyek üzemmódból a készülék az Önálló
üzemmódra vált át.)
Kilépés ebből a menüből: kapcsolja ki, majd be a készüléket.
Szállodai TV funkció
Nem
Kategória
Elem
Kezdeti
érték
1
Hospitality Mode
Hospitality Mode
Standalone
2
SI Vendor
SI Vendor
OFF
3
4
Power On
yy Interactive üzemmód: Samsung / 19M / Locatel / VDA / VDA-S /
Acentic / Sustinere / Quadriga / ETV / Ibahn / Magilink / Otrum /
Siemens / Amino / MDC / Enseo
yy Standalone üzemmód: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Beállítja az alapértelmezett értékeket, amelyeket a TV
bekapcsoláskor alkalmaz.
yy User Defined: Lehetővé teszi a bekapcsolási csatorna és a
csatornatípus kézi beállítását. Lásd alább a bekapcsolási csatorna
számát és a csatornatípust.
yy Last Saved: Ezt az elemet kiválasztva a TV bekapcsolásakor azt a
csatornát jeleníti meg, amit a kikapcsolása előtt is sugárzott.
Last Saved
Power On Channel Num
…
A TV bekapcsoláskor automatikusan erre a csatornára vált.
Power On Channel Type
…
yy Csatornasáv kiválasztása: ATV (analóg légi sáv), DTV (digitális légi
sáv), CATV (analóg kábelsáv) vagy CDTV (digitális kábelsáv)
yy User Defined: Lehetővé teszi a bekapcsolási hangerő kézi
beállítását. Lásd az alábbi Bekapcsolási hangerő szám lehetőséget.
yy Last Saved: A TV-készülék bekapcsolva visszaállítja azt a hangerőt,
amely a kikapcsolás előtt volt beállítva.
Power On Volume
Last Saved
Power On Volume Num
…
Bekapcsoláskor ezen a szinten lesz a TV hangereje.
Min Volume
0
A felhasználó által beállítható minimális hangerő önálló
Szálláshelyek üzemmódban.
Max Volume
100
A felhasználó által beállítható maximális hangerő.
Power On Source
TV
A TV bekapcsolásakor megjelenő bemeneti jelforrás kiválasztása.
Power On Option
Last Option
A készülék áramszünet vagy a tápkábel kihúzása utáni állapotát
határozza meg, amibe akkor kerül, amikor újra visszatér az áram.
yy Last Option: A legutóbbi üzemállapotába tér vissza. Ha az a
készenléti mód volt, akkor készenléti módba kapcsol. Ha be volt
kapcsolva, akkor bekapcsol.
yy Power On: A TV-készülék bekapcsol, amikor az áramellátás
helyreáll.
yy Standby: A TV-készülék készenléti módba kapcsol, amikor az
áramellátás helyreáll.
Channel Setup
…
Közvetlen, azonnali hozzáférést nyújt a felhasználói Csatorna
menüben a menü egyes funkcióihoz, amilyen például az Automatikus
hangolás, Kézi hangolás, Antennabeállítás stb.
…
A Channel Editor a TV memóriájában tárolt csatornák szerkesztését
teszi lehetővé. A Channel Editor segítségével az alábbiakat teheti:
yy Megváltoztathatja a csatornák számát és nevét, és a kívánt
számsorrendbe rendezheti a csatornákat.
yy A kijelölt csatornákon a kép letiltása. A műsor képe ekkor nem
látható, csak a hangja hallható, a képernyőn pedig egy hangszóró
ikon látszik. A Channel Editor emellett könnyen elérhetővé teszi az
egyes csatornák adatait anélkül, hogy az adott csatornára kellene
váltani.
Channel
Magyar
yy Válassza a Hospitality Mode lehetőséget.
yy Interactive üzemmód: A TV-készülék SI STB vagy SBB egységgel
működik együtt.
yy Standalone üzemmód: A TV-készülék önállóan, SI STB vagy SBB
egység nélkül működik.
Power On Channel
Channel Editor
40
Leírás
Szállodai TV funkció
Nem
Kategória
Elem
Leírás
ON
A funkció jóvoltából egyidejűleg tekinthető meg/böngészhető az
összes antennatípus (Légi/Kábeles vagy Műhold) csatornája.
yy ON: Bekapcsolt (ON) állapotban a vendég a teljes csatornakiosztást
elérheti a választott antennatípustól függetlenül. A Csatornalista a
Légi és a Kábeles típusú csatornákat is telepíti.
yy OFF: Kikapcsolt (OFF) állapotban a vendég csak a kijelölt
antennatípushoz [Légi/Kábeles vagy Műhold] tartozó csatornákat
érheti el. A Csatornalista/Csatornaszerkesztő csak a kijelölt
antennatípushoz tartozó csatornákat jeleníti meg.
OFF
yy ON: A DTV-csatorna számának megtekintése. (a DTVcsatornaszerkesztő nem érhető el)
yy OFF: A DTV-csatorna száma nem ellenőrizhető. (a DTVcsatornaszerkesztő elérhető, de további csatornaszám-frissítésre
már nincs lehetőség)
ON
Ha a csatornakiosztás adatai és a sugárzott adatok között eltérés lép
fel, a TV automatikus hangolást végez a csatornán, hogy visszaállítsa
a csatornakiosztás adatait/paramétereit.
yy ON: Az Új csatornakeresés üzenet bekapcsolt (ON) állapotában a
csatornakeresés képernyőmenüje a szálloda vendégei számára is
láthatóvá válik.
yy OFF: A szálloda rendszergazdája az Új csatornakeresés üzenetet
kikapcsolhatja (OFF), ha nem szeretné, hogy az a szálloda vendégei
számára látható legyen.
Pan Euro MHEG
OFF
yy OFF: A Pan Euro MHEG kikapcsolt állapotában az MHEG az aktuális
termékspecifikációk szerint fut.
yy ON: Ha a Pan EU MHEG bekapcsolt (ON) állásban van, az MHEG
szabvány a termékspecifikációtól és a régiótól függetlenül be van
kapcsolva.
My Channel
OFF
A Saját csatorna funkció engedélyezése/tiltása.
Genre Editor
…
Mixed Channel Map
Dynamic SI
Channel Rescan
Message
4
Kezdeti
érték
Channel
A csatornák műfajának szerkesztését teszi lehetővé. (Bekapcsolt
Saját csatorna funkció mellett érhető el)
Subtitle Auto On
OFF
A funkció segítségével átkapcsolható az adott országokban
automatikusan bekapcsolódó feliratok megjelenítése. A funkciót azok
a szállodai TV-k támogatják, amelyek képesek az európai DVB-adások
vételére. A funkció a francia feliratozási specifikációhoz kapcsolódik.
A többi ország feliratfunkciója az adott ország specifikációi szerint
fog működni, a Feliratok automatikus bekapcsolása funkció be-/
kikapcsolt állapotától függetlenül.
yy ON: A Feliratok automatikus bekapcsolása funkció bekapcsolt (ON)
állapotában a Franciaországban érvényes feliratozási specifikációt
követi.
yy OFF: A Feliratok automatikus bekapcsolása funkció kikapcsolt (OFF)
állapotában nem követi a Franciaországban érvényes feliratozási
specifikációt.
TTX Widescreen Mode
OFF
yy ON: TTX-információ megjelenítése széles képernyős módban.
yy OFF: TTX-információ megjelenítése normál módban.
Magyar
41
Szállodai TV funkció
Nem
5
6
42
Kategória
Kezdeti
érték
Picture Menu Lock
OFF
A Kép menü engedélyezése/tiltása.
Menu Display
ON
yy ON: Látható a főmenü.
yy OFF: Nem látható a főmenü.
Tools Display
ON
yy ON: Látható az Eszközök menü.
yy OFF: Nem látható az Eszközök menü.
Channel Menu Display
OFF
yy ON: Látható a Csatorna menü.
yy OFF: Nem látható a Csatorna menü.
Menu OSD
Óra
Magyar
Leírás
Elem
Az előlapon (helyi gombokkal) való működtetés be- vagy
kikapcsolása.
yy Unlock: A kezelőpanel összes gombja esetén feloldja a zárolást.
yy Lock: Zárolja a kezelőpanel összes gombját.
yy OnlyPower: A kezelőpanel összes gombját zárolja a
bekapcsológomb kivételével.
yy Menu/Source: A kezelőpanel Menü és Forrás gombját zárolja.
Panel Button Lock
Unlock
Home Menu Display
ON
Home Menu Editor
…
A főmenü szerkesztése.
Home Menu Auto Start
…
ON: A főmenü automatikus indításra van beállítva.
OFF: A főmenü nincs automatikus indításra beállítva.
OFF: Nem látható a főmenü.
ON: Látható a főmenü.
Az óra típusának kiválasztása (OFF/SW Clock/Ext. Clock)
yy OFF: A Szálloda opció egyetlen óraopciója sem látható.
yy SW Clock: Csak a belső óra működik.
yy Ext. Clock: A LED-órához kapcsolódó funkciók működnek,
mint Dimming/Clock test/Time Format (Sötétítés/Órateszt/
Időformátum).
Clock Type
OFF
Local Time
Manual
Az óraadatok frissítési módszerének kiválasztása.
Óraadatok használata a DTV-csatornából az automatikus
beállításhoz, vagy az óra kézi beállítása, ha a TV önálló üzemmódban
van.
Timer Type
Wakeup
yy Wakeup: Beállítható egy időpont, amikor a TV-készülék automatikus
bekapcsol.
yy OnOff: Beállíthatja, hogy a TV-készülék adott időpontban
automatikusan be-/kikapcsoljon. Egyidejűleg három időpont
állítható be.
Time Channel Type
…
A DTV-csatorna megadása az óra beállításához.
Time Channel Num
…
A DTV-csatorna száma.
Szállodai TV funkció
Nem
Kategória
Elem
8
OFF
Music Mode PC
OFF
MP3-/audiolejátszóról érkező zene lejátszását teszi lehetővé PC
bemeneti forráson keresztül. Ha be van kapcsolva, hallhatja a
lejátszóból jövő hangot a TV-n keresztül, függetlenül attól, hogy
van-e videojel. A készülék háttérvilágítása azonban bekapcsolva
marad. Ha van videojel, akkor normál módon működik.
Music Mode Backlight
OFF
A Háttérvilágítás be/ki opció használatával Zene üzemmódban
energiát spórolhat.
Priority AV
1
Ha a csatlakozóprioritás be van állítva, a készülék annak alapján
automatikusan beállítja a megfelelő forrást a csatlakozó
csatlakoztatásakor.
Priority PC
2
Ha a csatlakozóprioritás be van állítva, a készülék annak alapján
automatikusan beállítja a megfelelő forrást a csatlakozó
csatlakoztatásakor.
Priority HDMI
3
Ha a csatlakozóprioritás be van állítva, a készülék annak alapján
automatikusan beállítja a megfelelő forrást a csatlakozó
csatlakoztatásakor.
Music Mode
Remote Jack
Pack
AV Option
AV
HDMI Option
HDMI/DVI
USB Pop-up Screen
9
10
11
External Source
HP Management
Bathroom
Speaker
(Depending on
the region)
Leírás
MP3-/audiolejátszóról érkező zene lejátszását teszi lehetővé AV
bemeneti forráson keresztül. Ha be van kapcsolva, hallhatja a
lejátszóból jövő hangot a TV-n keresztül, függetlenül attól, hogy
van-e videojel. A készülék háttérvilágítása azonban bekapcsolva
marad. Ha van videojel, akkor normál módon működik.
Music Mode AV
7
Kezdeti
érték
Default
Az RJP AV forrás kiválasztása (a forrásválaszték típusfüggő).
Annak megadása, hogy a TV melyik HDMI-forrása csatlakozik az RJP
aljzathoz. (HDMI1/HDMI2/HDMI3)
Ha a TV-hez USB-eszközt csatlakoztat:
yy Default: Megjelenik egy felugró ablak.
yy Automatic: Automatikusan megnyílik az USB-tartalom menü.
yy Disable: Sem a felugró ablak, sem a menü nem jelenik meg.
External Source Banner
ON
Bekapcsolt helyzetben a TV a External Source Bannerját
(információit) jeleníti meg, amikor a TV jelforrását másik bemenetre
váltja, megnyomja az Info gombot vagy bekapcsolja a Tv-készüléket.
yy ON: A TV képernyőjén a külső forrás adatai láthatók.
yy OFF: A TV képernyőjén a külső forrás adatai nem láthatók.
Auto Source
OFF
yy ON: Ha külső jelforrást csatlakoztatnak a TV-hez, a TV azonosítja
azt, és automatikusan arra a bemeneti forrásra vált.
yy OFF: Az automatikus forrásfelismerés funkció kikapcsolása.
Anynet+Return Source
Power On
Src
HP Mode
OFF
Default HP Volume
…
Main Speaker
ON
A visszaküldési TV-jelforrás kiválasztása Anynet+(HDMI-CEC)
kapcsolat leállítása esetére. (Ez a funkció különösen a Guestlink RJP
esetén hasznos.)
Az adott szituációval kapcsolatban nézze meg az alábbi táblázatot.
Sub Amp Mode
2
Meghatározza a mélynyomó működési módját.
0: A mélynyomó funkció kikapcsolása (PWM kikapcsolva).
1: A mélynyomó hangerejét a fő hangerő alapján határozza meg. A
mélynyomó hangerejét ekkor a bekapcsolási hangerő, minimális
hangerő és maximális hangerő határozza meg.
2: A hangerő meghatározása a fürdőszobai vezérlőpanel beállítása
alapján.
Sub Amp Volume
6
A mélynyomó hangereje a bekapcsoláskori kezdeti körülmények
között.
Magyar
43
Szállodai TV funkció
Nem
12
Kategória
Eco Solution
Elem
Energy Saving
OFF
A TV fényerejének beállítása az alacsonyabb áramfogyasztás
érdekében.
yy OFF: Kikapcsolja az energiatakarékossági funkciót.
yy Low: A TV legkevésbé energiatakarékos üzemmódját állítja be.
yy Medium: A TV közepesen energiatakarékos üzemmódját állítja be.
yy High: A TV leginkább energiatakarékos üzemmódját állítja be.
Welcome Message
OFF
A TV bekapcsolásakor 5 másodpercre megjeleníti az üdvözlő
üzenetet.
Edit Welcome Message
14
15
44
Az üdvözlő üzenet szerkesztése.
OFF
A szálláshely emblémája funkció be-/kikapcsolása. Amennyiben a
készülék bekapcsolásakor Be állapotban van, akkor az adássugárzás
előtt a logó fog megjelenni a „Logo Display Time” pontban beállított
ideig.
Hospitality Logo DL
…
A szálláshely emblémájának letöltése. A szálláshely emblémájának
fájlkövetelményei:
yy Csak BMP- vagy AVI-fájlok.
yy Maximális fájlméret: BMP - 960 X 540. AVI - 30MB.
yy A fájl neve kötelezően csak samsung.bmp vagy samsung.avi lehet.
Logo Display Time
…
A szálláshelyembléma megjelenítési idejének beállítása (3, 5 vagy
7 másodperc). (Csak akkor elérhető, ha a „Főmenü megjelenítése” ki
van kapcsolva)
Clone TV to USB
-
A TV jelenlegi beállítási értékeit klónozza egy USB-adathordozóra.
Clone USB to TV
-
Az USB-adathordozóra mentett TV-beállítási értékeket klónozza a
TV-re.
Hospitality Logo
13
Logo/Message
Setting Auto Intialize
OFF
Ha a beállítások automatikus inicializálása be van kapcsolva, a
készülék, illetve a fő áramellátás ki- majd bekapcsolása után az
adatok visszaállnak a klónozott értékekre. Ha nincs klónozott érték,
a készülék ezt a beállítások automatikus inicializálásának bekapcsolt
állapotában is figyelmen kívül hagyja, és úgy fog működni, mintha a
beállítások automatikus inicializálása ki lenne kapcsolva.
REACH 4.0
OFF
yy ON: A REACH 4.0 megnyitása
yy OFF: A REACH 4.0 bezárása
REACH Channel
…
A SIRCH frissítési csatorna kiválasztása.
Group ID
…
A SIRCH csoportazonosító kiválasztása.
REACH Update Time
…
A SIRCH frissítési idő kiválasztása. A SIRCH frissítési idő menüben
beállítható automatikus frissítés időpontja 12:00 AM/PM (éjfél/dél)
vagy 2:00 AM/PM (hajnali/du. 02:00) lehet. 1 vagy 2 órás időközzel
óránkénti frissítés is beállítható.
REACH Update
Immediate
…
yy ON: Amikor a TV készenléti üzemmódba lép, mindig megkezdődik a
SIRCH frissítés.
yy OFF: A SIRCH frissítés csak a választott SIRCH frissítési időpontban
történik meg.
Room Number
…
A szobaszám szerkesztése.
REACH Server Version
0000
Cloning
REACH Solution
Magyar
Leírás
Kezdeti
érték
A TV-n jelenleg megtalálható SIRCH klónfájl verziószámát jeleníti
meg.
Szállodai TV funkció
Nem
16
17
Kategória
Security
System
Leírás
Elem
Kezdeti
érték
Factory Lock
OFF
Password Popup
…
A jelszó felugró ablakának engedélyezése/tiltása. A beállítás
kikapcsolt állapotában a TV a gyári menübe történő belépéskor nem
jeleníti meg a jelszóbeviteli felugró ablakot. A beállítás bekapcsolt
állapotában megjelenik a felugró ablak.
Eszközlista törlése a készülék be- vagy kikapcsolt állapotában.
yy ON: A gyári menübe történő belépéshez jelszóra van szükség.
yy OFF: Jelszókérés letiltva.
Password Input
…
Adja meg a 00000000 jelszót.
Password Setting
…
Állítsa be az új jelszót.
Password Reset
…
A jelszó visszaállítása 00000000 értékre.
Security Mode
…
Biztonsági üzemmód ON vagy OFF.
USB
…
Az USB tiltása vagy engedélyezése.
HDMI
…
A HDMI tiltása vagy engedélyezése.
TTX Security
…
A TTX funkció engedélyezése vagy tiltása.
Self Diagnosis for TV
…
Belépés az öndiagnosztika menübe.
yy Képteszt: A képhibák ellenőrzésére szolgál. Ha probléma van a
tesztképpel, válassza az Igen lehetőséget, és kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
yy Hangteszt: Hangproblémák ellenőrzése a beépített teszthang
segítségével. Ha a teszt során probléma adódik, válassza az Igen
lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Self Diagnosis for HTV
…
A változtatható hangkimenet állapotának, valamint az SI STBvel és SBB-vel való kapcsolatnak az ellenőrzése. A változtatható
hangkimenet funkciónak, valamint az SI STB-vel, SBB-vel való
kapcsolatnak a problémája esetén ellenőrizze ezt a pontot.
SW Update
…
USB-szoftver frissítési funkció.
Service Pattern
OFF
A szolgáltatásminta megjelenítése.
OFF
A TV-készülékhez külső eszköz, például Samsung Sound Bar
csatlakoztatható az Anynet csatlakozáson keresztül, így a TV hangja a
Sound Bar eszközön keresztül is hallgatható. A Szállodai menüben ez
a funkció gyárilag ki van kapcsolva, a működése le lett tiltva. A Sound
Bar opciót bekapcsolva a TV főhangszórója lekapcsol, és a hang a
HDMI kapcsolaton keresztül kerül továbbításra.
Sound Bar Out
Contact Samsung
…
Standby LED
ON
TV Reset
…
A Samsung ügyfélszolgálatának kapcsolatfelvételi adatai
yy ON: Az infravörös vevő funkció készenléti módban be van kapcsolva.
yy OFF: Az infravörös vevő funkció készenléti módban ki van kapcsolva.
A TV-készülék gyári beállításainak visszaállítása.
✎✎ A REACH (Remote Enhanced Active Control for Hospitality, Fejlett aktív távvezérlés a szálláshelyek számára) olyan
professzionális és interaktív távvezérlő, amelynek segítségével firmware-frissítés, adatklónozás, csatornasorrendmódosítás végezhető, S-LYNK REACH-tartalom és HÍRFIGYELŐ-tartalom közvetíthető az RF DTV funkción
keresztül, egyidejűleg több száz szállodai TV-készüléken. A REACH-funkciók csak önálló üzemmódban elérhetők.
A REACH-kiszolgálót külön kell megvásárolni. A használattal kapcsolatos további tájékoztatásért lásd a REACHkiszolgáló termékhez tartozó kezelési útmutatót.
✎✎ A modelltől és a régiótól függően egyes menüpontok eltérőek lehetnek.
Magyar
45
HP mód
Fő
hangszóró
Némítás
BE/KI
Tévéművelet
ON
ON
OFF
Bekapcsolás
ON
ON
OFF
Hangosítás/
halkítás
ON
ON
ON
Némítás
ON
ON
ON
hangosítás/
halkítás
ON
ON
OFF
Némítás
feloldása
Szürkített
OFF
OFF
Bekapcsolás
Szürkített
OFF
OFF
Hangosítás/
halkítás
Szürkített
OFF
ON
Némítás
Szürkített
OFF
ON
Szürkített
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
ON
ON
OFF
ON
OFF
46
Magyar
Kimenet
Fő hangszóró hangja: IGEN (az utoljára mentett/
felhasználó által megadott hangerő alkalmazása)
HP-hang – N/A
Fő hangszóró – a hangerő az OSD hangerőnek
megfelelően változik
HP-hang – N/A
Fő hangszóró – némítás
HP-hang – igen – A hangerőnél a Szállodabeállítások
menü HP-hangerőszintjénél megadott értéket
használja.
Fő hangszóró – nem (néma)
HP – hangerőszint növelése/csökkentése az aktuális
HP-hangerőnek megfelelően
Fő hangszóró – igen.
HP-hang – N/A
Fő hangszóró – nem (néma)
HP-hang – igen (a HP-hangerőszintnél a gyári
beállításokat használja)
Fő hangszóró – némítás
HP – hangerőszint növelése/csökkentése az aktuális
HP-hangerőnek megfelelően
Fő hangszóró – néma (nincs művelet)
HP – váltás némításra
Fő hangszóró – nem (néma)
hangosítás/
halkítás/
HP – a hangerőszint az aktuális HP-hangerő alapján
Némított állapot változik
Némítás
feloldása
Bekapcsolás
Hangosítás/
halkítás
Némítás
hangosítás/
halkítás a
némított
állapotot
megtartva
Némítás
feloldása
Megjegyzés
Hasonló a Normál
funkcióhoz, kivéve,
hogy a hangot akkor is a
fejhallgatóaljzatra küldi
a rendszer, ha fizikailag
nem csatlakozik
fejhallgató.
Fő hangszóró – nem (néma)
HP – igen (hangerőszint az aktuális HP-hangerőnek
megfelelően)
Ha a HP-kezelés ki van kapcsolva, a fő hangszóró
kikapcsol.
(Ha a HP-kezelés ki van kapcsolva, a funkció a normál
HTV-működéssel egyezik.)
Ugyanaz mint
a „Fejhallgató
csatlakoztatva/
leválasztva” HP-kezelés
funkció nélkül.
Üdvözlés
Az Üdvözlés funkció segítségével testreszabott üzenet jeleníthető meg a képernyőn minden alkalommal, amikor a vendég
bekapcsolja a TV-készüléket a szobájában.
−− Az Üdvözlés beállításai a Szálloda opció menüben találhatók.
−− Ahhoz, hogy az üzenet a készülék bekapcsolásakor megjelenjen, az Üdvözlés funkciónak bekapcsolt állapotban
(ON) kell lennie.
Standalone
Hospitality Mode
Security
System
OFF
Standalone
SIHospitality
Vendor Mode
SI Vendor
Power
On
OFF
Power On
Channel
Channel
Menu OSD
Menu OSD
Clock
Clock
Welcome Message
Music Mode
Music Mode
ON
Edit Welcome Message
r
Remote
RemoteJack
JackPack
Pack
ExternalSource
Source
External
Hospitality Logo
Eco
Solution
HP
Management
ON
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
Logo/Message
Bathroom Speaker
Cloning
Eco Solution
REACH Solution
Logo/Message
Security
Cloning
System
REACH Solution
<A modelltől és a régiótól függően egyes menüpontok nem érhetők el>
−− Az Üdvözlés maximum 25 karakterből állhat, és a Szálloda opció menüben szerkeszthető.
−− Az üdvözlés az alábbi karakterekből állhat:
✎✎ Csak nagybetűk engedélyezettek A-tól Z-ig.
−− Az üdvözlés szövege a távvezérlőn található nyílgombokkal, színes gombokkal és az Enter gombbal
szerkeszthető az „Edit Welcome Message” képernyőmenüben.
Edit Welcome Message
W
E
L
C
O
M
E
_
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Move
Enter
A
Move to left
B
Move to Right
C
Leave Black
D
Done
Return
−− Az Üdvözlés és a szálloda emblémája nem lehet aktív egyidejűleg.
Magyar
47
Szállodaembléma
A Szálláshely emblémája funkció a TV bekapcsolásakor megjeleníti a szálloda emblémáját.
−− A Hospitality Logo beállításai a Szálláshelyek üzemmód menüiben találhatók.
−− A Logo Download (Embléma letöltése) és a Logo Display (Embléma megjelenítése) menüpont akkor választható
ki, ha a Szálláshely emblémája opció be van kapcsolva.
−− Ha a memóriában megtalálható a kép az emblémához, és a Szálláshely emblémája opciót bekapcsolták, a TV
bekapcsolásakor megjelenik a szálláshely emblémája.
−− A szálláshely emblémája nem jelenik meg, ha a Szálláshely emblémája opciót kikapcsolták, hiába mentették a
képet az emblémához a TV memóriájába.
Hospitality Mode
Standalone
Security
SIHospitality
Vendor Mode
OFF
System
SI Vendor
Power
On
Power On
Channel
Channel
Menu OSD
Menu OSD
Clock
Clock
Welcome Message
Music Mode
Music Mode
Remote
RemoteJack
JackPack
Pack
ExternalSource
Source
External
ON
Edit Welcome Message
r
Eco
Solution
HP
Management
Hospitality Logo
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Second
Logo/Message
Bathroom Speaker
Cloning
Eco Solution
REACH Solution
Logo/Message
Security
Cloning
System
REACH Solution
<A modelltől és a régiótól függően egyes menüpontok esetleg nem érhetők el.>
yy Hospitality Logo
−− Itt állítható be, hogy megjelenjen-e a szálláshely emblémájának szánt kép.
−− Alapértelmezés szerint a beállítás OFF értékű.
−− OFF vagy ON beállítás választható.
−− ON beállítás mellett a Logo Download (Embléma letöltése) és a Logo Time Display (Embléma megjelenítési
ideje) menüpont kiválasztható.
yy Hospitality Logo DL
−− Ez a pont teszi lehetővé az embléma képének feltöltését a TV memóriájába egy USB-eszközről.
−− Amíg a kép másolása zajlik, a Wait (Várjon) üzenet látható a TV képernyőjén.
−− Ha az átmásolás sikeresen lezajlott, a Completed (Kész) üzenet jelenik meg.
−− Ha a másolás sikertelen, a Failed (Sikertelen) felirat jelenik meg.
−− Ha nem csatlakozik USB-eszköz, akkor a No USB device (Nincs USB-eszköz) üzenet jelenik meg.
−− Ha az USB-eszköz nem tartalmaz átmásolható fájlt, vagy a fájl formátuma nem megfelelő (csak BMP-fájl lehet),
akkor a No File (Nem található fájl) üzenet jelenik meg. Ha a No File (Nem található fájl) üzenet jelenik meg és az
USB-eszközön megtalálható az emblémafájl, ellenőrizze a fájlformátumot.
yy Logo File Format
−− A TV csak a BMP- és az AVI-formátumot támogatja.
−− A fájlnév kötelezően samsung.bmp vagy samsung.avi.
−− A BMP-formátum maximális felbontása 1280 x 720.
−− Az AVI-formátum maximális fájlmérete 30 MB.
−− A TV nem módosítja a kép méretét vagy méretarányát.
Videokodek: H.264/MPEG-4/MPEG2
Bitsebesség: 10 Mb/s alatt
Képváltási frekvencia: 24~30
Felbontás: 640*480 | 1920*1080
48
Magyar
Klónozás
Az USB-klónozás funkcióval felhasználó által konfigurált beállítások (Kép, Hang,
Bemenet, Csatorna, Beállítás, és Hotel Setup) tölthetőek le a TV-készülékről, majd
tölthetők fel ugyanazok a beállítások a többi TV-készülékre.
A felhasználó által megadott összes TV-beállítás a TV-ről (fő készülék) átmásolható az
USB-eszközre.
(
(ARC)
)
(5V 0.5A)
/ CLONING
−− Az USB-klónozás csak a 2.0 szabványt támogatja.
yy Clone TV to USB: Ezzel a művelettel másolhatók a TV EEPROM adott területéről az
adatok az USB-eszközre.
1. Csatlakoztasson egy USB-meghajtót a TV hátulján található USB-porthoz.
Logo/Message
Cloning
d
2. Lépjen be a szállodai beállításokba a gombokat a jelzett sorrendben megnyomva:
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a „Clone TV to USB” lehetőséget, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
4. Amikor megjelenik a „Clone TV to USB” üzenet, nyomja meg az ENTER gombot.
5. Ellenőrizheti az USB-klónozás műveletét.
yy In Progress (Folyamatban): Zajlik a másolás az USB-eszközre.
yy Completed (Kész): A másolás sikeresen lezajlott.
yy Failed (Sikertelen): A másolás sikertelen, nem zajlott le.
yy No USB (Nincs USB-eszköz): Nem csatlakozik USB-eszköz.
Logo/Message
Cloning
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
yy Clone USB to TV: Ezzel a művelettel tölthetők fel az USB-eszközön tárolt adatok a
TV-készülékre.
1. Csatlakoztasson egy USB-meghajtót a TV hátulján található USB-porthoz.
2. Lépjen be a szállodai beállításokba a gombokat a jelzett sorrendben megnyomva:
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a „Clone USB to TV” lehetőséget, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
4. Amikor megjelenik a „Clone USB to TV” üzenet, akkor nyomja meg az ENTER
gombot.
5. Ellenőrizheti az USB-klónozás műveletét.
yy In Progress (Folyamatban): Zajlik az adatok másolása az USB-eszközre.
yy Completed (Kész): A másolás sikeresen lezajlott.
yy Failed (Sikertelen): A másolás sikertelen, nem zajlott le.
yy No USB (Nincs USB-eszköz): Nem csatlakozik USB-eszköz.
yy No File (Nincs meg a fájl): Az USB-eszközön nem található másolható fájl.
✎✎ Aktiválja a másolást az USB-ről a TV-készülékre az ENTER gomb 5 másodpercen
át történő nyomásával.
✎✎ A CLONE funkció csak azonos modellsorozaton belül működik. (Eltérő
modellsorozatnál nem működik.)
A telepítés során a gyors, azonnali klónozáshoz csatlakoztassa a főkészülék beállítási adataival rendelkező USBmeghajtót az első TV-készülékhez, és nyomja az Enter gombot 5 másodpercig.
Magyar
49
A Szálláshelyi Plug & Play
Szállodai Plug & Play funkció automatikusan elvégzi a Szállodai üzemmód kiválasztását, valamint a helybeállítás
megadását és a kép üzemmód beállítását.
−− A Szállodai Plug & Play csak a készülék első bekapcsolásakor választható ki.
−− Ez a TV beállítása, valamint a Clone TV adatok USB meghajtóra történő átvitele után érhető el.
−− A következő TV-készüléknél csak ki kell lépni a SzállodaiPlug & Play funkcióból, csatlakoztatni az USB-eszközt,
majd klónozni az USB-t a TV-re.
−− A modelltől és a régiótól függően egyes menük esetleg nem érhetők el.
A „Standalone(Home Menu)” vagy a
yy Felhasználói Felület Szituáció
„Interactive(STB)” kiválasztása esetén.
Region Settings
Country List
Bulgaria
Czech
Greece
Latvia
Romania
Slovakia
EU-Others
EU
EU_GER
EU_FRANCE
Croatia
Estonia
Hungary
Lithuania
Serbia
Slovenia
c
2
3
4
Clone system settings from a USB flash drive to your TV. Skip this step if you want to clone system
settings from a server.
Select a solution to install on your TV.
NONE
c
1
Clone Settings
Select Solution
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Select if you do not want
to connect to a specific
solution and only want
to use the TV.
Standalone (Home Menu)
LYNK REACH
A USB flash drive is not connected. Please check and try again.
Interactive(STB)
EU_BENELUX
Clone from USB
A „Gyári menü”
kiválasztása
esetén.
B
TV Installation Type
Select your TV installation Type.
c
Start basic setup to use
your TV.
TV Basic Setup
Cloning Mode
Factory Menu
Commercial TV Mode
A „Klónozási
mód”
kiválasztása
esetén.
Solution Setup
Room Number
Group
All
Group ID
Configure your TV
Menu Language
Select your infomation in the categories below.
Select your language to start the on screen setup.
English
Press the arrow buttons
to move around
the screen.
Press the Enter button to
select.
Eesti
Suomi
Country
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Select the country that
you’re in now
Français
Deutsch
Auto Tuning
Auto Tuning
Auto Tuning completed.
To receive channels, configure the options below
then select Scan.
Digital
• TV
• Radio
• Data/Other
0
0
0
0
Analogue
0
Aerial
Channel Type
Change Settings
Scan Again
Select the connected aerial
that you want to use to get
channels.
Terrestrial
Digital & Analogue
Scan
Setup Complete!
Clock
Your TV is now ready to use.
Select whether to apply daylight saving time.
Set current date and time
Clock Settings
Auto
Date
-- / -- / ----
Time
-- : -- --
Time Zone
DST
Hospitality Mode
Auto
Off
SI Vendor
-- : --
Power On
Done
SI Vendor
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
Remote Jack Pack
Az A lépésben a „Commercial TV Mode”
kiválasztása esetén a TV belép RF üzemmódba.
A B lépésben az „Interactive(STB)” kiválasztása
esetén megjelenik az Interactive Hospitality
Option (Interaktív szálláshelyi opció) menü.
50
Magyar
1
2
3
4
Set options regarding the selected solution.
A „TV alapvető beállítása” vagy a
„Commercial TV Mode” kiválasztása esetén.
A
c
A „LYNK
REACH”
kiválasztása
esetén.
External Source
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
Security
Standalone
OFF
System
Enter the room number.
Only numbers and
English letters can be
entered.
5
1. Régióbeállítások
−− Ellenőrizze a Régióbeállítások lehetőséget.
−− Ha módosítani szeretne egy beállítást, jelölje ki, és nyomja meg az ENTER gombot.
−− Ha nem szeretné megváltoztatni a beállításokat, folytassa a következő lépéssel.
2. A TV-készülék telepítési típusa
−− A „Klónozási mód” lehetőséget kiválasztva megjelenik a „Select Solution” felirat.
−− A következő lépésre való áttéréshez válassza a „TV alapvető beállítása”, vagy a „Commercial TV Mode”
lehetőséget.
3. A menü nyelve
−− Az OSD (On Screen Display, képernyőmenü) nyelvének kiválasztása.
4. Az ország és a kép üzemmód kiválasztása
−− Válassza ki a megfelelő országot és kép üzemmódot.
−− A modelltől és a régiótól függően egyes országok esetleg nem érhetők el.
5. Automatikus hangolás
−− Az antennajelforrás és a csatornatípus kiválasztása. Adja meg a beállításokat, majd válassza a Keresés
lehetőséget.
−− Az Automatikus hangolás funkció keresni kezdi a fogható csatornákat.
−− Amikor az Automatikus hangolás befejezte a működését, megjelennek a csatornaadatok.
6. Óra
−− A pontos idő beállításához állítsa be a DST Nyári idősz. (Nyári időszámítás) és az Időzóna elemet.
7. A TV beállítása ezzel kész
Magyar
51
HD Plug & Play – Local Set (Helybeállítások) (csak Európa esetén)
yy A Helybeállítás egy nagyon fontos szoftverbeállítás, mert ez határozza meg a nyelvet, a sugárzási frekvenciákat stb.
yy A TV esetleg nem fog működni, ha a hely beállítása nem pontos. Válassza ki a megfelelő helyet az országok megadott
listájából.
Az új Local Set (Helybeállítás) érvénybe léptetéséhez a TV-készülék
automatikusan újraindul.
Region Settings
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Country List
NONE
c
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Bulgaria
Czech
Greece
Latvia
Romania
Slovakia
EU-Others
EU
EU_GER
EU_FRANCE
EU_GER
Croatia
Estonia
Hungary
Lithuania
Serbia
Slovenia
EU_FRANCE
Turn off and reboot automatically Country List
as Local Set is changed.
Austria
Germany
Switzerland
Yes
No
EU_BENELUX
EU_SPAIN
EU_BENELUX
EU_UK
Region Settings
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Country List
NONE
c
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
EU_GER
EU_FRANCE
c
EU_FRANCE
EU_BENELUX
EU_BENELUX
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
NONE
EU
TV Installation Type
Select your TV installation Type.
Country List
France
c
TV Basic Setup
Factory Menu
EU_FRANCE
Commercial TV Mode
Magyar
Start basic setup to use
your TV.
Az ENTER gombot megnyomva
folytatódik az általános HD
plug&play beállítás.
Cloning Mode
EU_GER
EU_BENELUX
52
Austria
Germany
Switzerland
EU
EU_GER
c
Country List
NONE
Austria
Germany
Switzerland
EU
Újraindulás után a frissített
Local Set (Helybeállítás)
jelenik meg.
Ha szeretné megváltoztatni a Local
Set (Helybeállítás) értékét a HD plug
& play beállítása után, használja a TV
Reset (A TV alaphelyzetbe állítása)
funkciót a gyári beállítások között,
ezzel újra megadhatja a HD plug &
play beállításait, beleértve a Local
Set (Helybeállítás) értékét is.
SW Clock (Belső óra)
Amikor a felhasználó a TV-készülék készenléti üzemmódjában megnyomja a távvezérlő Info gombját, az SW Clock (Belső
óra) mutatja a képernyőn a pontos időt.
−− Ha a felhasználó a TV-készülék készenléti üzemmódjában megnyomja az Info gombot, a TV bekapcsol, a
képernyőn 10 másodpercre megjeleníti a pontos időt, majd ezután visszakapcsol készenléti üzemmódba.
−− Az idő digitális formátumban jelenik meg, normál sávméretben. A 12 vagy 24 órás formátum az információknál
beállított módon jelenik meg.
−− Ha a felhasználó a TV-készülék bekapcsolt üzemmódjában nyomja meg az Info gombot, akkor az Info gomb
eredeti funkciója lép életbe.
yy Részletes leírás
−− A belső óra a gyári beállítások menüjében megadott Be/Ki beállítástól függően működik.
−− A belső óra bekapcsolása esetén a Fast logo (Gyors embléma) opció automatikusan kikapcsol. (Ebben az esetben
a Fast logo (Gyors embléma) opciót ismételten bekapcsolva a TV következő bekapcsolásakor az automatikusan
kikapcsol.)
−− A készüléket a főkapcsolóval kikapcsolva az idő beállítása csak memóriavédő kondenzátorral és RTC-vel
rendelkező modelleknél marad meg.
−− Amikor a TV készenléti üzemmódban a pontos időt mutatja, a kép és a hang letiltása megmarad.
−− Ebben az esetben a Szállodai embléma akkor sem jelenik meg, ha a Szállodai embléma funkció be lett kapcsolva.
−− Ez a funkció csak Önálló üzemmódban működik.
−− Egyéb gombfunkciók a belső óra futása alatt
−− Az Info gomb úgy működik, mint a be-/kikapcsológomb.
−− A be-/kikapcsológombot vagy az Info gombot a belső óra futása közben megnyomva a TV készenléti
üzemmódba lép.
−− Amíg a képernyőn a belső óra látható, csak a be-/kikapcsológombra vagy az Info gombra reagál a készülék.
−− Ebben az esetben a bekapcsolásidőzítő nem működik.
−− A kikapcsolásidőzítő és az Aut. kikapcsolás funkció működik.
−− Ha az Idő menüben az óra üzemmód kézire lett beállítva, a belső rendszeridő fenntartásáért az RTC áramkör
felel.
−− Ha a pontos idő nem lett beállítva, akkor ugyanúgy jelenik meg, mint a menüben, (--:--)
Magyar
53
Multi Code Remocon
A Multi Code Remote Control (Többkódos távvezérlő) egy speciális jeladó, ami egyetlen eszközzel több TV-készülék
távvezérlésére képes.
A funkció olyan környezetekben hasznos, ahol az adott létesítményben (például kórházban) egynél több TV üzemel. A
beállított azonosító szám a jelforrás képernyőmenüjében jelenik meg. A többkódos távvezérléshez maximum 9 különböző
távvezérlő kód adható meg.
A kezdeti azonosító kód minden TV-készüléknél a „0”.
Az azonosító kód Analóg TV üzemmódban vagy PC üzemmódban állítható be és állítható vissza. (TTX vagy DTVcsatornáknál a funkció nem érhető el)
−− Az azonosító kód 0–9 lehet.
−− Nyomja meg 7 másodpercnél hosszabban egyszerre a RETURN és a MUTE gombot, majd a kívánt számgombot.
−− A képernyő közepén megjelenik a beállított azonosító.
−− A következő szöveg jelenik meg. „Remote control code is set to X. If you want to change the Remote control
code, enter the chosen digit.” (A távvezérlő kódja X lesz. A távvezérlő kódjának megváltoztatásához adja meg a
kívánt számot.) (x a számérték) Ez a felirat addig látható, amíg meg nem nyomja az EXIT gombot.
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
−− Például a TV és a távvezérlő kódbeállítása 1 lesz, ha a felhasználó megnyomja az 1 számgombot.
−− A következő szöveg jelenik meg: „Remote control code is changed to 1” (A távvezérlő kód 1-re változott). A TV
ezután csak a vele megegyező azonosítóval rendelkező távvezérlővel lesz vezérelhető.
−− Ha a távvezérlő és a TV azonosító kódja nem egyezik, az alábbi szöveg jelenik meg:
„TV ID x” (Az x a TV azonosító száma)
−− Az azonosító kód visszaállításához nyomja meg egyszerre a EXIT és a MUTE gombot legalább 7 másodpercig. A
TV és a távvezérlő azonosító kódja egyaránt visszaáll „0” értékre. A képernyőn a „Remote control code is set to
0.” (A távvezérlő kódja visszaállt „0” értékre.) felirat lesz látható.
−− Az azonosító beállításának és visszaállításának módja a távvezérlőtől függően eltérhet. Lásd az alábbi
táblázatot.
A pontos idő beállítása
O MENU m → Rendszer → Idő → Óra → Órabeállítás
yy Adja meg a pontos időt
−− A távvezérlő gombjaival válassza ki az Óra lehetőséget, és állítsa be
a pontos időt.
yy Pontos idő beállítása Interaktív üzemmódban
−− Ha a Szálloda rendszere továbbítja az időadatokat, akkor a pontos idő
beállítása automatikus.
−− Ha a Szálloda rendszere nem továbbítja az időadatokat, akkor az idő
nem jeleníthető meg.
Idő
Óra
Aut. kikapcsolás
Ébresztési időzítő
Óra
Óraüzemmód
✎✎ Az óra beállítása után a pontos idő az előlapon megjelenik.
Magyar
Kézi
yy Órabeállítás
yy Időzóna
54
Ki
Automatikus
Channel Bank Editor (Csak Smoovie TV esetén)
A Channel Bank Editor funkció segítségével 3 különböző bankbeállítással szerkeszthetők a csatornák.
A szálloda vendégei a bankkártyától függően élvezhetik az adott csatornákat.
A Channel Bank Editor beállítása Önálló üzemmódban
1. Lépjen be a Szállodai önálló menübe a „MUTE + 1 + 1 + 9 + Enter” gombok megnyomásával
2. Válassza ki az SI forgalmazót: “Smoovie”
3. Megjelenik egy új menüopció, a „Channel Bank Editor”
4. Adja meg a „Channel Bank Editor” értékét.
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
System
OFF
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<A modelltől és a régiótól függően egyes menüpontok esetleg nem érhetők el>
5. Végezze el a csatornabank szerkesztését az alábbi példa alapján.
a. Bank1 (ingyenes csatorna): Válassza ki azt a csatornát, ami akkor nézhető, amikor a távvezérlőben nincs kártya.
b. Bank2 (családi kártya – zöld): Válassza ki azt a csatornát, ami akkor nézhető, amikor a távvezérlőben ZÖLD
KÁRTYA található.
c. Bank3 (felnőtt kártya – piros): Válassza ki azt a csatornát, ami akkor nézhető, amikor a távvezérlőben PIROS
KÁRTYA található.
Channel Bank Edit
Bank1 (4)
Bank2 (6)
Bank3 (36)
All
c
1
1futech
c
c
c
1
BBC1
c
c
c
2
24ore.tv
c
c
2
C3
c
c
3
BBC World
c
c
3
C5
c
c
4
Coming Soon
c
4
S2
c
n Move
E Select/Deselect
R Return
SMOOVIE távvezérlő használatakor lásd az alábbiakat
1. Ha az SI Vendor értékeként az SMOOVIE lehetőséget állítja be, akkor használjon SMOOVIE távvezérlőt.
2. A távvezérlő számgombjaival a felhasználók csak a Bank1 csatornákat választhatják ki.
Ezt figyelembe véve zöld vagy piros kártya esetén a csatornaváltáshoz használja a csatorna fel/le gombokat.
3. A csatorna-útmutató vagy a csatornalista menüben a felhasználók csak a Bank1 csatornalistát láthatják.
Magyar
55
Channel Editor
A Channel Editor segítségével módosítható a csatorna száma és neve.
−− A Channel Editor segítségével a csatornák kívánt sorrendje is beállítható.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
Security
OFF
System
Power On
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
Remote Jack Pack
External Source
r
Channel Editor
HP Management
Bathroom Speaker
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
<A modelltől és a régiótól függően egyes menüpontok esetleg nem érhetők el>
A Csatornaszerkesztő használatának egyszerűbb lépései Önálló üzemmódban
Lépés
Művelet
1
Válassza a Szálloda opció menüben a „Csatornák automatikus tárolása” műveletet
2
Válassza a Szálloda opció menüben a „Csatornaszerkesztő” funkciót
3
Állítson össze egy táblázatot a kívánt végleges csatornalistával
4
Rendezze a csatornákat a TOOLS gomb segítségével az összeállított táblázat alapján
5
A kilépéshez nyomja meg az EXIT vagy a RETURN gombot.
<A magyarázatért olvassa el az alábbi részleteket>
56
Magyar
My Channel
A szálloda által biztosított csatornák számára az ország és műfaj meghatározása. Ha a vendég kiválaszt egy országot és
műfajt, megjelennek a megfelelő csatornák.
yy Először válassza ki az országot, különben a műfajt nem tudja kiválasztani.
yy Ha olyan műfajt választ ki, amihez nem tartozik csatorna, a csatornalista az összes elérhető csatornát megjeleníti.
yy My Channel csak Önálló üzemmódban működik.
yy SI forgalmazó az Önálló üzemmódban: Ez nem működik, ha az Smoovie lett kiválasztva.
yy Ez az elem a Szálloda opciók között található a Szálloda menü > Service Mode (Szolgáltatási mód) részében, és be-/
kikapcsolható.
yy Az opció csak bekapcsolt állapotában működik.
Csatorna-összeállítás [Műfaj üzemmód]
Normál
Kategória
Cs. üzemmód
Antenna mód
aktiválása
Leírás
Légi/Kábeles
Szálloda
Összes
(Alapértelmezett)
O
Hírek
O
Rádió
O
Szórakoztatás
O
Sport
O
Szálloda
O
Műfaj
Műfaj szerinti csatornakiosztást biztosít minden olyan
országban, amely számára létezik ilyen gyári beállítási
adat.
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
* A listában megjelenő elemek számával kapcsolatban lásd a műszaki dokumentációt.
A gombok funkciói
Gomb
Művelet
Nav. súgó
Belépés
Csatornaváltás fel
vagy le
FEL/LE
Elem kiválasztása.
Belépés
Lapozás.
(Nincs útmutatás)
JOBBRA
A kiemelt elem kiválasztása, majd a kiemelés mozgatása a Műfaj részre.
RETURN
Visszatérés a képernyőre. (Műfajbeállítás: Legutóbbi ország és műfaj)
(Nincs útmutatás)
EXIT
Visszatérés a képernyőre. (Műfajbeállítás: Legutóbbi ország és műfaj)
(Nincs útmutatás)
Navigálás az országok között és a műfajlistában. (körkörösen)
Mozgatás
Magyar
57
✎✎ Megjegyzések
yy Ez a rész a TV bekapcsolásakor megjelenő első kezelőfelületet mutatja be. (Gyári üzemmód és Műfaj üzemmód:
Engedélyezés)
yy A műfaj az egyes országokon belüli melléklista.
yy A műsor képernyője, amit a legutóbbi tárolt csatorna sugárzott.
−− Ha a felhasználó meg szeretné tartani a korábbi ország- és műfaj-csatornatérképet, az első kezelőfelület
bezárásához nyomja meg a távvezérlőn a „KÉK”, a RETURN, majd az EXIT gombot.
✎✎ Egyebek
yy Alapértelmezett kijelölés: Legutóbbi memóriaelemek (ország, műfaj)
yy Időtúllépés (60 mp)
Elemek
Nem
Név
Leírás
1
Background Screen
(Háttérképernyő)
A TV bekapcsolásakor a legutóbb kiválasztott csatornát jeleníti meg.
2
Function Title (Funkciócím)
A funkció neve.
3
Jelenlegi állapot
Az aktuális ország-/műfajbeállítást jeleníti meg.
4
Country Items
(Országelemek)
Az országlista elemeinek megjelenítése.
Az utoljára kiválasztott országot jeleníti meg.
5
A műfajlista elemeinek megjelenítése.
A gyárilag telepített országbeállításokhoz elérhető műfajelemeket jeleníti meg. (mindig
Genre Items (Műfajelemek)
megjelenik az összes elem)
Az utoljára kiválasztott műfajt jeleníti meg.
6
Kijelölés
Ha az elem címe túl hosszú az adott területen való megjelenítéshez, bekapcsol az automatikus
szöveggörgetés, hogy láthatóvá tegye a teljes címet.
7
Jelző
Akkor jelenik meg, ha van előző vagy következő oldal.
8
Nav. súgó
A gombok funkciói jobb oldalt jelennek meg.
58
Magyar
A kijelölés használata [országelemek]
yy Ez az oldal a lehetséges interakciókat mutatja be. nem feltétlenül az aktuális képernyő képét jeleníti meg.
✎✎ Megjegyzések
yy Az egyes ország- és műfajlisták közötti navigációhoz a távvezérlő felfelé vagy lefelé mutató nyílgombjai
használhatók.
yy A rendszer támogatja a körkörös navigálást.
1
My Channel
My Channel
LE
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
FEL
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
5-ször LE
5-ször FEL
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
FEL
LE
LE
FEL
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Belgium
All
China
News
Denmark
Radio
Finland
Entertainment
France
Sports
Germany
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
N-szer LE
N-szer FEL
VÉGE
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Country
Current status All Country / All
Genre
South Korea
All
Spain
News
Sweden
Radio
Turkey
Entertainment
UK
Sports
USA
Hotel
Country
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
Genre
South Korea
All
Spain
News
Sweden
Radio
Turkey
Entertainment
UK
Sports
USA
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
Magyar
59
A kijelölés használata [alapértelmezett műfaj]
yy Ez az oldal a lehetséges interakciókat mutatja be. nem feltétlenül az aktuális képernyő képét jeleníti meg.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Country
ENTER / JOBB
Genre
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
BAL
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy A jelenleg kiválasztott ország lesz kijelölve.
yy Alapértelmezett kijelölés: A jelenlegi
műfaj lesz kijelölve.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Country
ENTER / JOBB
All
News
Belgium
News
Radio
China
Radio
All
Belgium
China
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
BAL
} Keep Previous n Move E Enter
yy A másik ország elem kijelölve.
Magyar
Genre
Austria
Austria
60
OK
Cancel
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Alapértelmezett kijelölés: Mind
Az üzemmódváltás folyamata 1 (1/2)
yy Ez az oldal a lehetséges interakciókat mutatja be. nem feltétlenül az aktuális képernyő képét jeleníti meg.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Country
LE
Genre
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
BAL
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy Jelenlegi műfajmód: Minden ország/Sport
ENTER / JOBB
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
ENTER
Genre
Country
FEL
Genre
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
LE
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Az országot kiválasztva a kijelölés
automatikusan átkerül a műfajmenüre.
ENTER / JOBB
6
Magyar
61
Az üzemmódváltás folyamata 1 (2/2)
yy Ez az oldal a lehetséges interakciókat mutatja be. nem feltétlenül az aktuális képernyő képét jeleníti meg.
1
5
6
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Country
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Megjelenik a műfajmódváltás készenlétét jelző üzenet.
yy Időtúllépés (5 mp.)
ENTER / RETURN / Időtúllépés
Genre Mode changed to Austria / News.
62
Magyar
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy A műfajról az országmenüre váltás érdekében a
balra gombot megnyomva kiemelhető a már kijelölt
országelem.
Az üzemmódváltás folyamata 2 (1/2)
yy Ez az oldal a lehetséges interakciókat mutatja be. nem feltétlenül az aktuális képernyő képét jeleníti meg.
1
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Country
6-szor LE
Genre
All Country
All
Austria
All
Austria
News
Belgium
News
Belgium
Radio
China
Radio
China
Entertainment
Denmark
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Sports
Finland
Hotel
France
Hotel
OK
Cancel
6-szor FEL
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy Jelenlegi műfajmód: Minden ország/Sport
ENTER / JOBB
5
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre Mode Keep All Country / All.
KÉK
/
RETURN
/
EXIT
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Jelenlegi műfajmód: Minden ország/Sport
yy Az országot kiválasztva a kijelölés
automatikusan átkerül a műfajmenüre.
Magyar
63
Az üzemmódváltás folyamata 1 (2/2)
yy Ez az oldal a lehetséges interakciókat mutatja be. nem feltétlenül az aktuális képernyő képét jeleníti meg.
1
POWER
Genre Mode changed to Austria / News.
Power Off
yy Jelenlegi műfajmód: Ausztria/Hírek
POWER
Genre Mode changed to Austria / News.
yy Jelenlegi műfajmód: Ausztria/Hírek
64
Magyar
Műfajszerkesztő
yy Az ország és a műfaj a Csatornalista menüben választható ki.
yy A piros gombot megnyomva megjelenik az országallista, ami görgethető, és kiválasztható belőle a kívánt ország.
yy A műfaj kiválasztása a balra/jobbra gombbal történik, azaz a csatornalista a gombokkal vízszintesen görgethető.
yy Ha a tévénéző a TV bekapcsolt állapotában kívánja módosítani az ország vagy a műfaj beállítását, ezzel a funkcióval
megteheti.
Channel Genre Edit
Registered
0
C67
1
C--
2
C78
News
Radio
b Select All Items On Column
yy
yy
yy
yy
yy
yy
Entertainment
Sports
{ Deselect All Items On Column E Select
Hotel
R Return
A Szállodai TV csatornák műfaja állítható be vele.
A tárolt csatornák felvehetők a Műfajszerkesztő menü adott műfajába.
Egy csatorna több műfajhoz is besorolható.
A választható műfajok: Hírek, Rádió, Szórakoztatás, Sport és Szálloda.
A műfaj kiválasztása történhet a Saját csatorna első kezelőfelületén, vagy elvégezhető a Csatornalistában.
A funkció segítségével a csatornák a listában adott műfaj szerint csoportosíthatók. A vendég kiválasztja a kívánt
műfajt, majd a rendezett listában tallózva kiválaszthatja a csatornát.
Magyar
65
Vegyes csatornakiosztás
A Vegyes csatornakiosztás keverten jeleníti meg a légi, a kábeles és a műholdas csatornákat.
−− A Vegyes csatornakiosztás funkció csak bekapcsolt (ON) állapotban jeleníti meg keverten a légi, a kábeles és a
műholdas csatornákat.
−− A Szálloda opció menüben a „Mixed Channel Map” funkció bekapcsolása után használja a Csatornaszerkesztőt a
csatornák sorba rendezéséhez.
Sound Bar
yy Samsung Sound-Bar és szálláshelyi TV 2015-ben
−− A HDMI 1.4 funkciót támogató Samsung Sound-Bar és a szálláshelyi TV segítségével a TV hangja egyetlen HDMIkábelen keresztül a Sound-Bar egységen hallgatható.
−− Támogatott modellek:
yy Sound-Bar: HW-F350/F450/F550
yy A „Szállodai üzemmód” működtetése a Sound Bar egységről
−− Előzőleg az alábbi szállodai opciókat kell a TV-készüléken beállítani.
yy Szállodai opció → Bekapcsolás → Bekapcsolási hangerő = „Engedélyezve” / Bekapcsolási hangerő / Max.
hangerő
yy Szállodai opció → Külső eszköz → Sound Bar Out (Sound Bar kimenet) = „Be”
−− Kössön be egy HDMI-kábelt a Sound-BAR HDMI OUT portja és a szálláshelyi TV HDMI1 portja közé.
−− A 2015-es szálláshelyi TV HDMI kábellel történő csatlakoztatása után a Sound-Bar automatikusan észleli a TVkészüléket, amikor azt bekapcsolja, és átkapcsolja magát „szállodai üzemmódra”.
−− Mivel a TV kétszer újraindul, a kapcsolódó Sound-Bar átveszi tőle a bekapcsolási hangerőt és a max. hangerő
beállítását.
yy A Sound Bar funkciói „Szállodai üzemmódban”
−− A TV-készülékkel szinkronizált be- és kikapcsolás.
−− HDMI_CEC funkció engedélyezve.
−− Csak a HDMI OUT porton keresztül működik. (A többi bemenet le van tiltva)
−− A TV-készülékkel szinkronizált „bekapcsolási” és „max.” hangerő. (A Sound-Bar hangereje a TV hangerejének
fele)
−− A TV szállodai opció menüjéből lekért beállítható „bekapcsolási” és „max.” hangerő. (Sound-Bar hangereje =
TV hangereje/2) Pl.) ha a TV-készülék „bekapcsolási hangereje=20, a max. hangereje=90”, akkor a Sound-Bar
bekapcsolási hangereje=10, a max. hangereje pedig =45 lesz.
*A funkció az adott modelltől függően eltérő lehet.
66
Magyar
A fali konzol felszerelése
A fali konzol (külön megvásárolható) segítségével a TV-készülék a falra rögzíthető. A fali konzol felszerelésével
kapcsolatban olvassa el a fali konzolhoz mellékelt tájékoztatót. A fali konzol felszereléséhez kérje szakember segítségét.
Nem tanácsoljuk, hogy a felszerelést egyedül végezze.
A Samsung Electronics nem vállal felelősséget a készülékben keletkezett károkért, illetve az Ön vagy mások sérüléseiért,
ha úgy dönt, hogy saját maga szereli fel a készüléket.
Fali adapter
(Nem tartozéka az összes típusnak)
A fali konzol
tartóeleme
Fali adapter
Tévékészülék
C
A fali konzol
tartóeleme
Fali adapter
Tévékészülék
C
Magyar
67
Mielőtt felszerelne egy másik fali konzolt, szerelje össze a TV-készülékhez külön kapott fali konzol adapterét.
A fali konzol tartozékainak szabványadatai (VESA)
✎✎ A fali rögzítőkészlet nem képezi a TV csomagjának részét, azt külön kell megvásárolni.
A fali konzolt a padlóval párhuzamosan egy szilárd falra szerelje fel. Ha a fali konzolt más jellegű felületre szereli fel,
lépjen kapcsolatba a legközelebbi márkakereskedővel. Mennyezetre vagy ferde falra történő felszerelés esetén a TV
leeshet, és súlyos személyi sérülést okozhat.
✎✎ MEGJEGYZÉS
yy A fali konzol tartozékainak szabványos méretei az alábbi táblázatban olvashatók.
yy A fali rögzítőkészlet a szükséges tartozékokat és a részletes felszerelési útmutatót is tartalmazza.
yy Ne használjon olyan csavarokat, amelyek nem felelnek meg a normál csavarokkal szemben előírt VESAkövetelményeknek.
yy Ne használjon a normálnál hosszabb csavarokat, mert a túl hosszú csavarok sérülést okozhatnak a TV-készülék
belsejében.
yy A normál csavarokkal szemben előírt VESA-követelményeknek nem megfelelő fali konzoloknál a csavarok hossza a
fali konzol jellemzőitől függően eltérő lehet.
yy Ne húzza meg túl erősen a csavarokat, Ez a termék sérülését vagy a termék leesését okozhatja, ami személyi
sérüléshez vezethet. A Samsung nem vállal felelősséget az ilyen balesetekért.
yy A Samsung nem vállal felelősséget azokért a terméket ért károsodásokért vagy az olyan személyi sérülésekért,
amelyeket a VESA szabványtól eltérő fali tartók használata, vagy a szerelési utasításban leírtak be nem tartása
okoz.
yy A TV-t a felszerelése esetén ne döntse meg 15 foknál jobban.
hüvelyk
VESA spec. (A * B)
24
75 x 75
28 (HG32EE670)
100 x 100
32-49
200 x 200
55-58
400 x 400
Szabványos csavar
Mennyiség
M4
4
M8
A fali konzol felszerelésekor a TV-készülék legyen kikapcsolva. Ellenkező esetben áramütés következhet be, amely
személyi sérülést okozhat.
68
Magyar
A TV-készülék biztonságos rögzítése a falon
[
Vigyázat: A TV leeshet, ha elhúzzák, eltolják, vagy felmásznak a tetejére. Különösen arra ügyeljen, hogy gyermekei ne
borítsák fel a TV-t, mert ez súlyos sérülést, sőt, akár halált is okozhat. Tartsa be a mellékelt biztonsági tájékoztatóban
foglalt összes biztonsági előírást. A még nagyobb stabilitás érdekében az alábbiak szerint szerelje fel a leesés elleni
eszközt.
A TV leesésének megakadályozása
1. Illessze a csavarokat a kapcsokba, és szorosan rögzítse a falhoz. Ellenőrizze a csavarok szoros illeszkedését a falhoz.
✎✎ A fal típusától függően további kötőelemek, például tipli használata is szükséges lehet.
✎✎ A szükséges kapcsok, csavarok és zsinegek nincsenek a készülékhez mellékelve, ezért azokat külön kell
beszerezni.
2. Távolítsa el a csavarokat a TV hátoldalának közepéről, helyezze a csavarokat a kapcsokba, majd erősítse a csavarokat
ismét a TV-hez.
✎✎ Előfordulhat, hogy a csavarok nincsenek mellékelve a termékhez. Ebben az esetben az alábbiaknak megfelelő
csavarokat vásároljon.
3. A TV-hez és a falhoz rögzített kapcsokat kösse össze erős zsineggel, majd húzza meg szorosan a zsineget.
✎✎ MEGJEGYZÉS
yy Helyezze a TV-készüléket a fal közelébe, nehogy hátrabillenjen.
yy A zsineg akkor köthető meg biztonságosan, ha a falhoz rögzített kapcsok a TV-hez rögzített kapcsokkal
egyforma magasságban vagy azoknál alacsonyabban vannak.
yy A tv-készülék elmozdítása előtt oldja ki a zsineget.
4. Ellenőrizze, hogy biztonságosak-e a csatlakozások. A meghibásodás megelőzése érdekében időnként ellenőrizze, hogy
megfelelőek-e a csatlakozások. Ha kétsége támad a csatlakozások biztonságát illetően, forduljon szakemberhez.
Lopásgátló Kensington-zár
A Samsung nem biztosít a termékhez Kensington-zárat. Ez egy olyan
eszköz, melynek a segítségével közterületen fizikailag rögzíthető a
rendszer. A megjelenése és a rögzítési módja a gyártótól függően
az ábrázolttól eltérhet. A helyes használattal kapcsolatos további
információkat lásd a Kensington-zár használati útmutatójában.
A termék lezárásához kövesse a következő lépéseket:
Keresse meg a „K” ikont a TV-készülék hátulján. A Kensington-zár nyílása
a „K” ikon alatt található.
1. Rögzítse a Kensington-zár kábelét áthurkolva egy nagy méretű stabil
objektumhoz, például asztalhoz vagy székhez.
1
<Opcionális>
2. Csúsztassa át a zárral ellátott kábelvéget a Kensington-zár kábelének hurkán.
3. Illessze a zárat a termék Kensington-nyílásába (1).
4. Zárja be a zárat.
✎✎ Az itt láthatók általános útmutatások. Pontos instrukciókat a zárszerkezethez mellékelt használati útmutatóban
talál.
✎✎ A zárszerkezetet külön kell megvásárolni.
✎✎ A Kensington-zár nyílásának elhelyezkedése a készülék típusától függően eltérő lehet.
Magyar
69
Műszaki leírás
Elemek
TV-rendszer
Audiokimenet
Hangszóró
teljesítménye
Számítógép
A/V
EXT(RGB)
HDMI
Antenna
ADAT
Megjegyzés
24-32 hüvelyk: 2 × 5 W
A HG32AE570SJXXZ esetén 5 W X 2,
a többi 32” képátlójú készülék esetén 10
WX2
40-58 hüvelyk: 2 × 10 W
Változtatható
hangkimenet
Bemenet
Műszaki adatok
PAL,SECAM DVB-TC,DTMB (Hongkong),DVBT2C
4 W monó, 8 ohm SPK
D-sub, Audio-L/R
Audio-/videocsatlakozó
Scart csatlakozó
Kompatibilis a HDMI szabvánnyal
75 ohm aszimmetrikus, DIN-csatlakozó,
F-csatlakozó
ADAT
RJ-12
RJP
RS232
Forgó talp (bal/jobb)
20˚ / 60˚ / 90˚
Üzemi hőmérséklet
10–40 °C (50–104 °F)
Működési páratartalom
Telefonaljzat
BTL hangkimenet
10% ~ 80%
Tárolási hőmérséklet
-20-45 °C (-4 °F-113 °F)
Tárolási páratartalom
5% ~ 95%
Támogatják a forgós modelleket :
HG**EE670
HG32EE470
HG40EE470
HG48EE470
HG32AE570SW/K
HG40AE570SW/K
HG43AE570SW/K
HG48AE570SW/K
Egyéb modellek nem támogatják a forgós
funkciót
nem lecsapódó
nem lecsapódó
✎✎ A kivitel és a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
✎✎ A tápellátásra és az energiafogyasztásra vonatkozó kiegészítő információk a termékre ragasztott címkén
találhatók.
✎✎ A fenti műszaki adatok az adott modelltől függően eltérőek lehetnek.
✎✎ A Samsung környezetvédelmi elkötelezettségeivel és termékspecifikus szabályozási követelményekkel
kapcsolatos információkért, például REACH, WEEE és elemek, látogasson el a http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html weboldalra.
70
Magyar
Támogatott videoformátumok
Fájlkiterjesztés
Tároló
Videokodek
*.avi / *.mkv
*.asf / *.wmv
*.mp4 / *.3gp
*.vro / *.mpg
*.mpeg / *.ts
*.tp / *.trp
*.mov / *.flv
*.vob / *.svi
*.divx
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
DivX 3.11/4.x/5.x/6.x
MPEG4 SP/ASP
H.264 BP/MP/HP
Motion JPEG
Window Media Video v9
*.webm
WebM
VP8
Képváltási
frekvencia
(képkocka/mp)
Felbontás
1920 x 1080
30
640 x 480
8
MPEG2
MPEG1
Bitsebesség
(MB/s)
6~30
30
1920 x 1080
20
Audiokodek
Dolby Digital
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG (MP3)
DTS (Core)
G.711(A-Law,
μ-Law)
Vorbis
✎✎ Egyéb korlátozások
yy A videotartalmat a rendszer nem játssza le, vagy a lejátszás nem lesz megfelelő, ha a tartalom vagy a tároló hibás.
yy Előfordulhat, hogy a hang vagy a videó nem működik, ha a tartalom normál bit-/képkockasebessége nagyobb, mint
a táblázatban közölt, támogatott sebességértékek.
yy Ha a Tárgymutató hibás, a Keresés (Ugrás) funkció nem használható.
yy Előfordulhat, hogy bizonyos USB-eszközök/digitális fényképezőgépek nem kompatibilisek a lejátszóval.
yy A menü késve jelenhet meg, ha a videó bitsebessége 10 Mb/s felett van.
Videodekóder
yy Legfeljebb a H.264 4.1 szintje támogatott (az FMO/ASO/RS nem
támogatott)
yy képkockasebesség:
−− 1280×720 alatt: max. 60 képkocka
−− 1280×720 felett: max. 30 képkocka
yy A VC1 AP L4 nem támogatott.
yy A GMC nem támogatott.
Audiodekóder
yy A WMA 10 Pro legfeljebb az 5.1 csatornás hangot és az M2
profilt támogatja.
yy A veszteségmentes WMA hang nem támogatott.
yy A Vorbis támogatás max. 2 csatornára terjed ki.
yy A Dolby Digital Plus legfeljebb 5.1 csatornát támogat.
Támogatott feliratformátumok
yy Külső
yy Belső
Név
Fájlkiterjesztés
Név
Tároló
Formátum
MPEG-4 időkódolt szöveg
SAMI
SubRip
SubViewer
MicroDVD
SubStation Alpha
Advanced SubStation Alpha
Powerdivx
.ttxt
.smi
.srt
.sub
.sub vagy .txt
.ssa
.ass
.psb
Xsub
SubStation Alpha
Advanced SubStation Alpha
SubRip
MPEG-4 időkódolt szöveg
AVI
MKV
MKV
MKV
MP4
Képformátum
Szövegformátum
Szövegformátum
Szövegformátum
Szövegformátum
Támogatott fényképformátumok
Fájlkiterjesztés
Típus
Támogatott zeneformátumok
Felbontás
*.jpg
*.jpeg
JPEG
15360 X 8640
*.bmp
BMP
4096 X 4096
*.mpo
MPO
15360 X 8640
Fájlkiterjesztés
Típus
*.mp3
MPEG
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
*.ogg
OGG
Vorbis
*.wma
WMA
WMA
*.wav
*.mid
*.midi
Kodek
MPEG1 Audio
Layer 3
wav
wav
midi
midi
Megjegyzés
A rendszer esetleg legfeljebb 2
csatornát támogat
A rendszer esetleg legfeljebb 2
csatornát támogat
A WMA 10 Pro legfeljebb
az 5.1 csatornás hangot és
az M2 profilt támogatja. (A
veszteségmentes WMA hangot
a rendszer nem támogatja.)
A keresés esetleg nem fog
működni
Magyar
71
A SAMSUNG elérhetőségei VILÁGSZERTE
Ha kérdése vagy megjegyzése van a Samsung termékekkel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a SAMSUNG
ügyfélszolgálatával.
Ország
AUSTRIA
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
UK
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
TURKEY
Ügyfélszolgálat
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
02-201-24-18
055 233 999
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
072 726 786
Honlap
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
www.samsung.com/de/support
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line www.samsung.com/gr/support
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
www.samsung.com/hu/support
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
020 405 888
www.samsung.com/support
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
815 56480
www.samsung.com/no/support
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
www.samsung.com/pl/support
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
*8000 (apel in retea)
www.samsung.com/ro/support
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
34902172678
www.samsung.com/es/support
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
444 77 11
© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva.
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
www.samsung.com/tr/support
HE460_470_570_670-WW-HUN-01
Download PDF