Samsung | HG28EC690AB | Samsung HG28EC690AB Telepítési útmutató

LED TV
Felszerelési útmutató
képzelje el a lehetőségeket
Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
Szélesebb körű szolgáltatásaink igénybevételéhez
kérjük, regisztrálja termékét a
www.samsung.com/register honlapon.
Típus:
, sorozatszám:
A jelen Használati útmutatóban szereplő képek csak illusztrációk, és eltérhetnek az Ön által megvásárolt termék
megjelenésétől. A termék kivitele és műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
Útmutató
Ez a tv-készülék a hozzá csatlakoztatott hagyományos vagy a tv-készülék hátlapjára szerelt beltéri egységen/dekóderen keresztül, más tv-készülékekkel
együtt, interaktív funkciókkal működtethető a szállodák és más vendéglátó-ipari egységek számítógéppel vezérelt rendszereiben.
Interaktív: A tv-készülék legelső bekapcsolásakor parancs küldésével azonosítja a műholdvevő beltéri egységet/dekódert. Sikeres azonosítás esetén a
tv-készülék ONLINE üzemmódra vált, és szabadon vezérelhetővé válik az beltéri egységen/dekóderen keresztül.
ONLINE üzemmódban a tv-készülék nem fogadja az infravörös tartományban sugárzott (a Samsung távirányító által küldött) parancsokat, és interfész
protokoll szerint kezd működni.
Önálló: Ha a tv-készülék nem talál beazonosítható beltéri egységet/dekódert, a tv-készülék korlátozott működtetési lehetőséget nyújtó ÖNÁLLÓ
üzemmódba vált.
Működési módok
A beltéri egységen/dekóderen keresztül működtetett tv-készülék (Szálloda üzemmódban) két állapotban lehet:
• ONLINE vagy ÖNÁLLÓ. ÖNÁLLÓ állapotban a tv-készülék aktív kommunikációs lehetőség nélküli szállodai tv-készülékként működik. Ennek
köszönhetően a vendégek nem téveszthetik meg azzal a rendszert, hogy lecsatlakoztatják a beltéri egységet/dekódert.
Szállodai tv
Szállodai üzemmód: Be
Önálló
üzemmód
Beltéri egység/dekóder
online, ha 10 kísérletből 1
sikerül
SBB/STB online – 10
egymást követő
sikertelen
Tápellátás
BE
SBB/STB állapot
– kísérlet 2 mpenként
Online üzemmód
Lekérdezési
gyakoriság: 20/s
Az önálló és az interaktív üzemmód részleteinek beállításával kapcsolatban lásd a 22-25. oldalt (A Szállodai opciók adatainak beállítása: Önálló üzemmód
és Interaktív üzemmód)
• Egyes műveletek korlátozva lehetnek, hogy a vendégek ne téveszthessék meg a tv-rendszert.
• Nincs főmenü (Interaktív üzemmódban), valamint Csatorna menü és Plug & Play a főmenüben (Önálló üzemmódban)
• Korlátozott hangerő-beállítás, valamint a kezelőpanel zárolása és feloldása
Állóképre vonatkozó figyelmeztetés
Kerülje az állóképek (például jpeg képfájlok) vagy állóképelemek (például tv-csatorna logója, panoráma vagy 4:3 képformátum, tőzsdei információs vagy
hírsáv a képernyő alján stb.) megjelenítését a képernyőn. Az állóképek folyamatos megjelenítése a képernyőben lévő foszfor egyenetlen elhasználódásához
vezethet, ami rontja a képminőséget. Ha szeretné csökkenteni ennek mértékét, kérjük, tartsa be az alábbi javaslatokat:
• Ne nézze hosszú időn keresztül ugyanazt a tv-csatornát.
• Mindig próbálja meg teljes képernyőn megjeleníteni a képet. A lehető legjobb illeszkedés beállításához használja a tv-készülék Képformátum menüjét.
• Csökkentse a kívánt képminőség eléréséhez szükséges minimumra a fényerő és a kontraszt értékét. A magas értékek felgyorsíthatják a kiégési
folyamatot.
• Rendszeresen használja a televízió összes olyan funkcióját, amely mérsékli a képernyőbeégést és a képernyő kiégését. A további részleteket lásd a
Használati útmutató megfelelő fejezetében.
Felszerelési távolság
Tartsa be az előírt távolságot a készülék és más tárgyak (pl. a fal) között a megfelelő szellőzés biztosítása érdekében.
Ennek elmulasztása tüzet okozhat, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti a megemelkedő belső hőmérséklet miatt.
✎✎ Állvány vagy falikonzol használata esetén csak a Samsung Electronics termékeit használja.
xx Más gyártó alkatrészeinek használata a készülék meghibásodásához vagy a készülék leesésének következtében személyi sérüléshez vezethet.
✎✎ A termék külseje típustól függően eltérhet a képen láthatótól.
Felszerelés állványra.
Felszerelés falikonzolra.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Tartalom
Útmutató................................................................................................................................................................... 2
Működési módok....................................................................................................................................................... 2
Állóképre vonatkozó figyelmeztetés............................................................................................................................ 2
Felszerelési távolság.................................................................................................................................................. 2
Tartozékok................................................................................................................................................................. 4
A LED TV-állvány felszerelése..................................................................................................................................... 5
A forgózsámoly összeállítása (32" vagy nagyobb képátlójú TV-készülékek)................................................................ 7
A csatlakozópanel...................................................................................................................................................... 9
A tv-vezérlő használata (panelen található gombok)................................................................................................. 12
A távirányító............................................................................................................................................................. 13
A tv csatlakoztatása hátlapra rögzíthető beltéri egységhez (SBB)............................................................................. 14
A fürdőszobai hangszórók csatlakoztatása............................................................................................................... 16
A MediaHub HD csatlakoztatása.............................................................................................................................. 18
Az RJP (Remote Jack Pack) csatlakoztatása........................................................................................................... 19
Csatlakozás COMMON INTERFACE foglalathoz (a tv-nézéshez használt kártyafoglalathoz)...................................... 21
A Szállodai opciók adatainak beállítása.................................................................................................................... 22
A falikonzol felszerelése............................................................................................................................................ 60
A tv-készülék falra rögzítése..................................................................................................................................... 61
A lopásgátló Kensington-zár.................................................................................................................................... 61
Műszaki leírás.......................................................................................................................................................... 62
Méretek................................................................................................................................................................... 63
Magyar
MAGYAR
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
3
Tartozékok
✎✎Győződjön meg róla, hogy az LED tv-készülék következő tartozékai rendelkezésre állnak. Ha bármelyik tartozék
hiányzik, forduljon a márkakereskedőhöz.
✎✎A tartozékok színe és formája típustól függően eltérhet a képen láthatótól.
yy
yy
yy
yy
Távirányító és elemek (2 db AAA)
Gyors telepítési útmutató
CI-kartyaadapter
szálloda tartó készlet
yy Tápkábel/adatkábel
yy Használati útmutató
Biztonsági útmutató (nem minden régióban)
yy Kábeltartó
✎✎Típustól függően előfordulhat, hogy az állvány és az állvány csavarja nincs mellékelve.
✎✎Az SI forgalmazótól függően előfordulhat, hogy az adatkábel nincs mellékelve.
A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések
hulladékai)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket
és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt
kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében
ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az
anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A háztartási felhasználók a termék
forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el
az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából. Az üzleti felhasználók
lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és
tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása
(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén
alkalmazandó.)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén
a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb
kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet
meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén
ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre. A természeti erőforrások megóvása és az
anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és
vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.
4
Magyar
A LED TV-állvány felszerelése
A 32” és ennél nagyobb LED tv-készülékek forgóállvánnyal rendelkeznek. Ezek az állványok úgy állíthatók be, hogy a televízió
elforgatható legyen 20 fokkal balra és jobbra, illetve 90 fokkal balra és jobbra.
Az állvány alkatrészei
Az állványt a mellékelt összetevők és alkatrészek használatával szerelje össze.
1 EA
A
B 1 EA
C
28" ~ 32"
x7 (M4 X L12)
32"
D
28"
32" ~ 55"
28"
yy Állvány
40" ~ 55"
x8 (M4 X L12)
40" ~ 55"
yy Vezetősín
yy Csavarok
HG28EC690
1
x4
C
2
(M4 X L12)
1-1
B
1-2
A
2-1
2-2
2-3
1-3
✎✎ Terítsen puha ruhát az asztalra, hogy megvédje a TV-t, majd helyezze a TV-t a ruhára, képernyővel lefelé.
✎✎ Illessze az állványrögzítőt a TV alján található nyílásba.
✎✎ Csúsztassa be teljesen a nyíl irányába, és szerelje fel.
3
Először az alsó csavarokat húzza meg, majd a
felsőket.
Ha elmozdult, próbálja újra összeszerelni a
2
.
✎✎ Ne felejtse el felszerelni a TV-készülékre rögzített
állványrögzítőt.
x3
C
4
(M4 X L12)
3-1
3-2
✎✎ A csavarokat a kézikönyvben ismertetett sorrendben
csavarja be.
Magyar
5
HG32EC690 / HG40EC690 / HG48EC690 / HG55EC690
x4
C
1
2
(M4 X L12)
1-1
B
1-2
A
2-1
1-3
3
2-2
2-3
✎✎ Terítsen puha ruhát az asztalra, hogy megvédje a TV-t, majd
helyezze a TV-t a ruhára, képernyővel lefelé.
✎✎ Illessze az állványrögzítőt a TV alján található nyílásba.
✎✎ Csúsztassa be teljesen a nyíl irányába, és szerelje fel.
3-1
Először az alsó csavarokat húzza meg, majd a felsőket.
C 32"
x3 (M4 X L12)
3-2
D 40" ~ 55"
x4 (M4 X L12)
✎✎ A csavarokat a kézikönyvben
ismertetett sorrendben csavarja be.
4
Ha elmozdult, próbálja újra összeszerelni a
2
.
✎✎ Ne felejtse el felszerelni a TV-készülékre rögzített állványrögzítőt.
✎✎MEGJEGYZÉS
yy A felszerelésükkor győződjön meg róla, hogy melyik a tartozékok elülső és melyik a hátulsó része.
yy A TV-t legalább két személy emelje fel és mozgassa.
6
Magyar
A forgózsámoly összeállítása (32" vagy nagyobb képátlójú TV-készülékek)
]] FIGYELMEZTETÉS:
Ha a TV-készüléket forgatható elrendezésben kívánja elhelyezni, akkor a telepítési utasításokban
leírt módon, szilárdan kell rögzítenie a padlóhoz, asztallaphoz, komód tetejéhez stb.
A 32” képátlójú és nagyobb LED TV-k forgó állvánnyal rendelkeznek. Ezek az állványok a FORGÁSHATÁROLÓ segítségével
beállíthatók úgy, hogy TV-készülék 20 fokban, 60 fokban vagy 90 fokban legyen balra és jobbra elfordítható.
¦¦ 20°-os elfordítás
Ha a TV-készüléket úgy kívánja beállítani, hogy balra és jobbra 20°-ban legyen elfordítható, akkor az ütközőt a forgáshatároló
20°-os jelölésénél helyezze az íves nyíláson keresztül az állvány talpába. Ezután a három mellékelt csavar segítségével erősítse
a forgáshatárolót az állványhoz.
¦¦ 60°-os elfordítás
Ha a TV-készüléket úgy kívánja beállítani, hogy balra és jobbra 60°-ban legyen elfordítható, akkor az ütközőt a forgáshatároló
60°-os jelölésénél helyezze az íves nyíláson keresztül az állvány talpába. Ezután a három mellékelt csavar segítségével erősítse
a forgáshatárolót az állványhoz.
¦¦ 90°-os elfordítás
Ha úgy kívánja a TV-készüléket beállítani, hogy 90°-ban legyen balra és jobbra elfordítható, akkor távolítsa el a forgáshatárolót,
majd csavarja a mellékelt három csavart az állványba az alábbi ábrán látható módon.
Magyar
7
¦¦ Szállodai rögzítőkészlet
Csavar + anya
Rövid csavar (2EA)
Hosszú csavar (2EA)
Anya (2EA)
Alátét (2EA)
felső
alsó
[
8
Magyar
Rögzítse az állványt egy sík felületre, például
komód tetejére, asztalra vagy szórakoztató
központra az ábra szerint.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések elkerülése érdekében a TV-készüléket szilárdan kell a szállodai
rögzítőkészlet segítségével a padlóra, asztalra, komódra stb. rögzíteni, az utasításokban leírtaknak
megfelelően.
$
A csatlakozópanel
HG28EC690**
1
$
2
3
#
3
5
@
6
!
7
0
8
4
9
HG32EC690**
HG40EC690**
HG48EC690**
HG55EC690**
#
1
$
2
@
!
0
3
#
3
5
@
6
!
7
0
8
4
9
9
✎✎Mindig kapcsolja ki a tv-készüléket, amikor külső eszközt csatlakoztat hozzá.
✎✎Külső eszköz csatlakoztatásakor a kábel színével egyező csatlakozóhoz csatlakoztassa a kábelt.
Magyar
9
1 AV IN
–– Csatlakoztassa az audiokábel egyik végét a TV „R-AUDIO-L” csatlakozóihoz, a másik végét pedig az A/V
készülék megfelelő audiokimeneti csatlakozóihoz.
–– Komponens video-/audiocsatlakoztatás.
–– DVD-készülék csatlakoztatásához csatlakoztassa az RCA audiokábel (opcionális) egyik végét a TV hátulján
található „R-AUDIO-L” csatlakozóhoz, másik végét pedig a külső eszköz megfelelő audiokimenetéhez.
–– AV IN csatlakoztatás esetén az AV IN [Y/VIDEO] csatlakozó színe (zöld) és a videokábel színe (sárga) nem
egyezik meg.
2 USB (5V 0.5A)
USB (HDD/1.0A) / CLONING
–– A szoftverfrissítésekhez, Tartalom főmenüje alkalmazáshoz stb. való csatlakozó.
–– Szervizcsatlakozó.
3 HDMI IN 1, 2(DVI), 3(ARC): Az eszközök HDMI-csatlakozóját köti össze HDMI-kimenettel.
✎✎ A HDMI-HDMI kapcsolatnál nem szükséges külön hangkapcsolatot létesíteni.
✎✎ A HDMI IN 2(DVI) aljzaton keresztül csatlakoztathat külső eszközt DVI csatlakozással. Videocsatlakoztatást
DVI-HDMI kábellel vagy DVI-HDMI adapterrel (DVI-HDMI), audiocsatlakoztatást pedig a PC/DVI AUDIO IN
csatlakozáson keresztül létesíthet.
4 ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
–– A TV-csatornák megfelelő megjelenítése érdekében a készüléknek a következő források valamelyikéből kell
kapnia a jelet:
–– Kültéri antenna/kábeltelevíziós rendszer
5 HEADPHONE JACK: A TV fejhallgató-csatlakozójához fejhallgatót csatlakoztathat. Amíg a fejhallgató csatlakoztatva van,
a beépített hangszórókból nem hallható hang.
6 HP-ID: A kábel csatlakoztatható egy HP-ID és egy fejhallgató csatlakozóhoz, továbbá egy különálló fejhallgatócsatlakozódobozhoz. Lásd a 17. oldalt. Ha a fejhallgatót fejhallgatócsatlakozó-dobozhoz csatlakoztatja, a fejhallgató funkció
ugyanúgy működik.
Megjelenítési módok
iválaszthatja a Felbontás oszlopban felsorolt szabványos felbontások egyikét is. A tv-készülék automatikusan igazodik a
K
kiválasztott felbontáshoz.
Miután csatlakoztatta a számítógépet a TV-készülékhez, állítsa be a TV-képernyő felbontását a számítógépen. Az optimális
felbontás 60 Hz-en 1920×1080. Ha ezt olyan értékre állítja, amely nem szerepel az alábbi táblázatban, előfordulhat, hogy a
TV-képernyőn nem jelenik meg semmi. Állítsa be a felbontást megfelelően, a számítógép vagy a grafikus kártya használati
útmutatójának segítségével.
A táblázatban szereplő felbontási értékek a javasolt értékek.
✎✎Az optimális felbontás 60 Hz-en 1366 × 768.
10
Üzemmód
Felbontás
Vízszintes frekvencia
(kHz)
Függőleges frekvencia
(Hz)
Képpontóra-frekvencia
(MHz)
Szinkronizációs polaritás
(V/F)
IBM
640 × 350
720 × 400
31,469
31,469
70,086
70,087
25,175
28,322
+/-/+
MAC
640 × 480
832 × 624
35,000
49,726
66,667
74,551
30,240
57,284
-/-/-
VESA CVT
720 × 576
1280 × 720
35,910
56,456
59,950
74,777
32,750
95,750
-/+
-/+
VESA DMT
640 × 480
640 × 480
640 × 480
800 × 600
800 × 600
800 × 600
1024 × 768
1024 × 768
1024 × 768
1280 × 720
1366 × 768
31,469
37,500
37,861
37,879
46,875
48,077
48,363
56,476
60,023
45,000
47,712
59,940
75,000
72,809
60,317
75,000
72,188
60,004
70,069
75,029
60,000
60,015
25,175
31,500
31,500
40,000
49,500
50,000
65,000
75,000
78,750
74,250
85,500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
VESA GTF
1280 × 720
52,500
70,000
89,040
-/+
Magyar
✎✎Az optimális felbontás 60 Hz-en 1920 × 1080.
Üzemmód
Felbontás
Vízszintes frekvencia
(kHz)
Függőleges frekvencia
(Hz)
Képpontóra-frekvencia
(MHz)
Szinkronizációs polaritás
(V/F)
IBM
640 × 350
720 × 400
31,469
31,469
70,086
70,087
25,175
28,322
+/-/+
MAC
640 × 480
832 × 624
1152 × 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA DMT
640 × 480
640 × 480
640 × 480
800 × 600
800 × 600
800 × 600
1024 × 768
1024 × 768
1024 × 768
1152 × 864
1280 × 1024
1280 × 1024
1280 × 720
1280 × 800
1280 × 800
1280 × 960
1366 × 768
1440 × 900
1440 × 900
1680 × 1050
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
63,981
79,976
45,000
49,702
62,795
60,000
47,712
55,935
70,635
65,290
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,020
75,025
60,000
59,810
74,934
60,000
60,015
59,887
74,984
59,954
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
108,000
135,000
74,250
83,500
106,500
108,000
85,500
106,500
136,750
146,250
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
-/+
+/+
+/+
-/+
-/+
-/+
✎✎HDMI-DVI kábelcsatlakoztatás esetén a HDMI IN 2(DVI) csatlakozót kell használnia.
✎✎A sorváltós módot a rendszer nem támogatja.
✎✎Nem szabványos videoformátum kiválasztása esetén a készülék működése rendellenes lehet.
✎✎A készülék az önálló és az összetett módokat támogatja. Az SOG nem támogatott.
7 RJP: Ez a csatlakozó RJP (Remote Jack Pack) kommunikációs csatlakozó, amely az eszközök kényelmesebb használata
érdekében különböző eszközök kiegészítő modulhoz való csatlakoztatására ad lehetőséget.
8 PC/DVI AUDIO IN: a számítógép hangkimeneti csatlakozójához kell csatlakoztatni.
9 VOL-CTRL: A fürdőszobai hangszóró hangerejének szabályozása. A fürdőszobai elosztódobozt és a VOL-CTRL
csatlakozót köti össze.
0 VARIABLE AUDIO OUT: Hangkimenet a fürdőszobai hangszóró számára. A fürdőszobai elosztódobozt csatlakoztassa a
változtatható aljzathoz (RCA).
! CLOCK: Az External Clock (Külső óra) kábelét a Clock (Óra) aljzatba csatlakoztatva a rendszeridő állítható be.
Használhatja az External Clock Display (Külső óra megjelenítése) funkciót.
# PC IN: a számítógép videokimeneti csatlakozójához kell csatlakoztatni.
$ LAN: CAT 7 kábellel csatlakoztassa a vezetékes helyi hálózatot (LAN).
Magyar
11
A tv-vezérlő használata (panelen található gombok)
A többgombos TV-vezérlő távirányító nélkül teszi lehetővé a készülék kezelését.
✎✎Előfordulhat, hogy a PIN-kód használatához kötött funkciók nem érhetők el.
✎✎A termék színe és formája típustól függően különbözhet.
✎✎Ha a vezérlőt 1 másodpercnél tovább tartja nyomva, kilép a menüből.
✎✎Miközben a vezérlő fel, le, jobbra, balra mozgatásával kiválasztja a funkciót, ügyeljen rá, hogy ne nyomja meg a vezérlőt. A vezérlő
megnyomása után már nem lépegethet vele fel, le, jobbra és balra.
Funkciómenü
TV-vezérlő
A tv-készülék előlapjával
szemben állva látott kép.
A távirányító érzékelője
bekapcsolás
Készenléti módban a vezérlőt megnyomva bekapcsolódik a tv-készülék.
A hangerő beállítása.
Bekapcsolt állapotban a vezérlőt oldalirányban mozgatva szabályozható a hangerő.
Csatorna kiválasztása
Bekapcsolt állapotban a vezérlőt fel- és lefelé mozgatva kiválasztható a csatorna.
A funkciómenü használata
Ha bekapcsolt állapotban megnyomja a vezérlőt, megjelenik a funkciómenü. Ha újból megnyomja,
a funkciómenü eltűnik.
A Menü használata
A MENÜ(m) lehetőséget a vezérlő mozgatásával választhatja ki a funkciómenüben. Megjelenik a
tv-készülék funkciót tartalmazó képernyőmenü.
A Forrás kiválasztása
A Forrás(s) lehetőséget a vezérlő mozgatásával választhatja ki a funkciómenüben. Megjelenik a
Forrás lista képernyője.
A SMART HUB kiválasztása
Amikor a funkciómenü látható, a vezérlő felfelé húzásával válassza ki a SMART HUB (™)
lehetőséget. Megjelenik a SMART HUB főképernyője. A vezérlő mozgatásával és megnyomásával
válasszon ki egy alkalmazást.
(™)
Kikapcsolás
A Kikapcsolás(P) lehetőséget a vezérlő mozgatásával választhatja ki a funkciómenüben a tvkészülék kikapcsolásához.
✎✎A Menü, a SMART HUB vagy a Forrás bezárásához 1 másodpercnél hosszabban tartsa lenyomva a vezérlőt.
Készenléti üzemmód
A televíziót ne hagyja hosszabb ideig (például nyaralás idejére) készenléti állapotban. A készülék akkor is fogyaszt egy kevés elektromos áramot,
ha a be-/kikapcsoló gombbal ki van kapcsolva. Ilyenkor a legjobb, ha megszünteti a tápcsatlakozást.
12
Magyar
A távirányító
✎✎ A távvezérlőn Braille-pontok találhatók a Bekapcsoló, a Csatorna és a Hangerő gombokon, így ezeket látássérültek
is használhatják.
A televízió be- és kikapcsolása.
Az elérhető videoforrások megjelenítése és
kiválasztása.
Közvetlen hozzáférés a csatornákhoz.
Váltás a teletext, a dupla és mix
opciók között.
GUIDE
TTX/MIX
Az elektronikus műsorújság megjelenítése.
A fő képernyőmenü megjelenítése.
A hangerő beállítása.
Csatornaváltás.
CH LIST
váltás a KEZDŐLAP képernyőre.
A csatornalista megjelenítése a képernyőn.
HOME
A fő képernyőmenü megjelenítése.
CONTENT
CLOCK
A gyakran használt funkciók gyors
kiválasztása.
A képernyőmenü-elemek kiválasztása és
a menüben található értékek módosítása.
Visszatérés az előző menübe.
A Csatornalista, Tartalom főmenüje
menü stb. gombjai.
Információk megjelenítése a tvképernyőn.
CLOCK: Az INFO gomb készenléti
módban történő megnyomása esetén a
tv-képernyőn megjelenik a pontos idő.
Kilépés a menüből.
A
ALARM
Ezeket a gombokat Tartalom főmenüje
használhatja.
A Tartalom főmenüje megjelenítése.
B
C
SUBT.
D
ALARM: A tv bekapcsolási időpontjának
megadása.
W: A 3D kép be- és kikapcsolása.
(Nem elérhető)
SUBT.: a digitális felirat megjelenítése.
' : Leállítás.
Magyar
13
Az elemek behelyezése (elemek mérete: AAA)
X
Y
Z
✎✎MEGJEGYZÉS
xx A távirányító legfeljebb 7 m távolságra használható a tv-készüléktől.
xx Az erős fény ronthatja a távirányító teljesítményét. Kerülje a használatát speciális fluoreszkáló fény vagy neonfényjelek
közelében.
xx A termék színe és formája típusonként különbözhet.
xx A távirányító „HOME” és „3D” gombja nem működik. Ezen gombok megnyomására a tv-készülék EGYÁLTALÁN NEM
reagál.
A tv csatlakoztatása hátlapra rögzíthető beltéri egységhez (SBB)
A tv-készülék hátlapja
ETH MODEM
Adatkábel
1.Az adatkábellel kösse össze a tv-készülék DATA csatlakozóját és a beltéri egység/dekóder [ETH MODEM] csatlakozóját.
✎✎ Adatkommunikáció.
14
Magyar
¦¦ A forgalmazók és a televízióhoz mellékelt kompatibilis adatkábelek listája
yy Ellenőrizze, hogy a forgalmazónak megfelelő adatkábelt használja-e. Ellenőrizze az adatkábeleken lévő kódcímkét.
Magyar
15
A fürdőszobai hangszórók csatlakoztatása
A fürdőszobai hangszórókat a következőképpen csatlakoztathatja.
¦¦ A változtatható kimeneti csatlakozón keresztül (külső erősítő igénybe vétele nélkül)
A tv-készülék hátlapja
1
Hangszóró
2
VOL+
Hangerő-szabályozó
VOL-
1.Csatlakoztassa a szálloda fürdőszobafalára helyezett hangszóróit a tv-készülék VARIABLE AUDIO OUT csatlakozójához.
Hangszóró +
Hangszóró -
N/C
2.Csatlakoztassa a szálloda fürdőszobafalára helyezett hangerő-szabályozó doboz kapcsolójának csatlakozóját a tv-készülék
VOL-CTRL csatlakozójához.
A maximális hangszórókimenet: 4 W, 8 Ω.
✎✎
✎✎ A VARIABLE AUDIO OUT csatlakozó csak a Monó hangot támogatja.
yy A hangerő-szabályozó telepítése
–– Ha az ábrán látottaknak megfelelően szereli fel a hangerő-szabályozó dobozt, szabályozni tudja a fürdőszobai
hangszórók hangerejét.
–– A hangerő-szabályozó egység tv-készülékhez csatlakoztatott csatlakozója szabványos 3,5 mm-es telefoncsatlakozó.
–– A hangerő-szabályozó doboz kapcsolója TACT kapcsoló.
A Mélynyomó üzemmód beállítása
–– 0: A Mélynyomó funkció kikapcsolása (PWM ki).
–– 1: A mélynyomó hangerejének beállítása a fő hangerő-szabályozó alapján. Ekkor a szállodai üzemmód bekapcsolási,
minimális és maximális hangerejének értéke határozza meg a mélynyomó hangerejét.
–– 2: A mélynyomó hangerejének beállítása a fürdőszobai vezérlőpanel beállítása alapján.
yy A változtatható kimeneti csatlakozó jellemzői
–– Hangszóróvezeték: Legfeljebb 25 m hosszú hangszóróvezetéket használjon.
✎✎
Hangerő-szabályozó
VOL +
1
3
2
A hangerő A hangerő növelése ÁRNYÉKOLÁS
csökkentése (Fekete/vörös 2) (Árnyékoló vezeték 3)
(Fehér 1)
16
Magyar
VOL -
¦¦ Hangbemeneti csatlakozó (hurkolt)
A felhasználók kényelme érdekében külön létrehozott fejhallgató-csatlakozódoboz helyezhető el az ágyon vagy az íróasztalon.
A szerelési rajz az alábbiakban látható.
yy A fejhallgató-csatlakozódoboz részletes rajza
A tv-készülék hátlapja
HEADPHON BOX
Fejhallgatócsatlakozódoboz
Shield wire
Red Wire (Audio-R)
Red wire + White wire
TV Headphones jack
Whitewire (Audio-L)
Shield Wire
TV HP-ID jack
<Fejhallgató-csatlakozódoboz>
Magyar
17
A MediaHub HD csatlakoztatása
Külső forrás recepciós pultba telepített MediaHub HD modulhoz csatlakoztatott kimenete.
A MediaHub HD hátlapja
HDMI
USB
A tv-készülék hátlapja
RS/232
1 RS-232 adatkábel
2 HDMI-kábel
1.Kösse össze a tv-készülék RJP csatlakozóját és a MediaHub HD RS/232 csatlakozóját.
2.Kösse össze a tv-készülék HDMI IN 1, 2(DVI) vagy 3(ARC) csatlakozóját és a MediaHub HD HDMI-csatlakozóját.
yy MediaHub HD
–– A MediaHub HD különféle hang- és videobemenetekkel (A/V, Audio, PC, HDMI és USB) és kimenetekkel rendelkező
hardvermodul. A megfelelő kimeneti források a MediaHub modulon keresztül csatlakoztathatók a tv-készülékhez.
A MediaHub RS232 kapcsolaton keresztül kommunikál a tv-készülékkel. A Hot Plug & Play funkció lehetővé teszi a
szálloda vendégei számára, hogy külső forrást csatlakoztassanak a MediaHub modulhoz. A MediaHub az aktív/inaktív
forrásokra vonatkozó üzenetek küldésével kommunikál a tv-készülékkel. A tv az aktív külső forrásra vált.
–– A MediaHub HDMI csatlakozóját a tv-készülék HDMI IN 2(DVI) csatlakozójához kell csatlakoztatni.
–– A tv-készülék bekapcsolását követően 10 másodpercen belül kösse össze a tv-készüléket és az RJP-modult.
yy Speciális funkciók
–– PIP
–– Automatikus érzékelés
18
Magyar
Az RJP (Remote Jack Pack) csatlakoztatása
Külső forrás recepciós pultba telepített RJP csatlakozóhoz csatlakoztatott kimenete.
Az RJP hátlapja
USB
HDMI
5
VIDEO AUDIO AUDIO/PC
RS/232
3 Videokábel
A tv-készülék hátlapja
2 Audiokábel
4 HDMI-kábel
1 D-sub / PC audiokábel
1.Kösse össze a tv-készülék PC IN / PC/DVI AUDIO IN csatlakozóját és az RJP PC/AUDIO csatlakozóját.
2.Kösse össze a tv-készülék AV IN [VIDEO]/[L-AUDIO-R] csatlakozóját és az RJP VIDEO csatlakozóját.
3.Kösse össze a tv-készülék AV IN [VIDEO] csatlakozóját és az RJP VIDEO csatlakozóját.
4.Kösse össze a tv-készülék HDMI IN 1, 2(DVI) vagy 3(ARC) csatlakozóját és az RJP HDMI-csatlakozóját.
5.Kösse össze a tv-készülék RJP csatlakozóját és az RJP RS/232 csatlakozóját.
✎✎ Ezzel a Samsung tv-készülékkel a TeleAdapt TA-7610, TA-7650 (HD) és TA-7660 (HD Plus) RJP (Remote Jack
Pack) csatlakozók kompatibilisek.
yy RJP (Remote Jack Pack): Az RJP a Remote Jack Pack (távoli csatlakozóegység) kifejezésből képzett betűszó. Az RJP
különféle hang- és videobemenetekkel (A/V, Audio, PC és HDMI) és kimenetekkel rendelkező hardvermodul. A megfelelő
kimeneti források az RJP-modulon keresztül csatlakoztathatók a tv-készülékhez. Az RJP RS232 kapcsolaton keresztül
kommunikál a tv-készülékkel. A Hot Plug & Play funkció lehetővé teszi a szállodavendégek számára, hogy külső forrást
csatlakoztassanak az RJP-modulhoz. Az RJP az aktív/inaktív forrásokra vonatkozó üzenetek küldésével kommunikál a tvkészülékkel. A tv-készülék a felhasználó által megadott prioritásnak megfelelően az aktív külső forrásra vált.
Az RJP csatlakoztatásához választhat a HDMI IN 1, 2(DVI) vagy 3(ARC), valamint az AV IN lehetőségek közül.
✎✎
✎✎ A tv-készülék bekapcsolását követően 10 másodpercen belül csatlakoztassa a tv-készüléket és az RJP-modult.
Magyar
19
yy Az RJP gyári alapértékei visszaállíthatók. Ehhez 10 másodpercig tartsa lenyomva egyszerre az A/V és a HDMI gombot. Az
összes LED felvillan 5 alkalommal. A készülék ezzel nyugtázza, ha megtörtént a gyári értékek visszaállítása.
yy A szállodai szoba felesleges fényszennyezettségének elkerülése érdekében az RJP öt perc elteltével automatikusan
kikapcsol minden LED-et. Ha a vendég megnyomja valamelyik gombot, a kikapcsolt LED-ek ismét világítani kezdenek, és
az ötperces időzítő újraindul. Ha a vendég ismét megnyomja valamelyik forrásválasztó gombot, a tv a kijelölt forrásra vált,
és az annak megfelelő LED világít.
yy A tv-készülék és az RJP közötti kommunikáció kialakítása az RJP alaphelyzetbe állítását, illetve a tv-készülék be- és
kikapcsolását követően körülbelül 10 másodpercet vesz igénybe.
yy Az alábbi táblázatban látható a tv-ről a prioritásnak megfelelő bemeneti forrásra váltáshoz szükséges hozzávetőleges idő
(másodpercben).
✎✎ 1. lehetőség: Ha egy bemenet sincs csatlakoztatva.
Forrás
Csatlakoztatás
AV
PC
HDMI
2 másodperc
0,7 másodperc
3,9 másodperc
✎✎ 2. lehetőség: Ha két vagy több bemenet van csatlakoztatva, és a bemeneti forrást leválasztják, majd újra
csatlakoztatják.
Forrás
Leválasztás
Csatlakoztatás
Összesen
AV
PC
HDMI
4,5 másodperc
0,7 másodperc
3,9 másodperc
2 másodperc
0,7 másodperc
3,9 másodperc
6,5 másodperc
1,4 másodperc
7,8 másodperc
✎✎ Ha például az RJP minden élő forrása (AV, PC és HDMI) csatlakoztatva van, és az AV rendelkezik a legmagasabb
prioritással. Ha az RJP HDMI üzemmódban van, és a vendég eltávolítja, majd újra csatlakoztatja az AV-készüléket,
az AV-készülékre váltáshoz minimálisan szükséges idő 6,5 másodperc.
yy Hangforrások (Ipod vagy MP3) csatlakoztatásához a Zene üzemmódnál a BE, a Csatlakozóazonosító észlelése beállításnál
pedig a KI lehetőséget kell kijelölni.
yy A készülék A/V, PC és HDMI bemeneti forrásokat támogat.
20
Magyar
Csatlakozás COMMON INTERFACE foglalathoz (a tv-nézéshez használt kártyafoglalathoz)
✎✎ 1 szituáció: Ha egy bemenet sincs csatlakoztatva.
A CI-kártyaadapter csatlakoztatása
Csatlakoztassa az adaptert a képen látható módon.
✎✎ A CI-kártyaadapter behelyezéséhez távolítsa el a tv-készüléken lévő matricát.
A CI-kártyaadapter csatlakoztatásához kövesse az alábbi lépéseket.
✎✎ Azt javasoljuk, hogy a tv-készülék falra való felszerelése előtt rögzítse az
adaptert, illetve helyezze be a CI vagy a CI+ kártyát.
1.Illessze a CI-kártyaadaptert az 1. terméken lévő két nyílásba.
✎✎ Keresse meg a két nyílást a tv-készülék hátulján, a COMMON
INTERFACE csatlakozó mellett.
2.Csatlakoztassa a CI-kártyaadaptert a 2. termék COMMON INTERFACE
portjához.
A TV
hátoldala
3.Helyezze be a CI vagy a CI+ kártyát.
A tévé falra szerelése előtt javasoljuk, hogy előbb helyezze be a CI-kártyát. Felszerelés után ez nehézségekbe ütközhet. Rögzítse a
CI-modult a tv-készüléken, majd helyezze be a kártyát. Behelyezett kártyával nehéz rögzíteni a modult.
A CI vagy CI+ kártya használata
Fizetős csatornák megtekintéséhez be kell helyezni a CI vagy a CI+ kártyát.
•Ha nem helyezi be a CI vagy a CI+ kártyát, néhány csatorna a „Kódolt jel” üzenetet jeleníti
meg.
•Körülbelül 2–3 perc múlva megjelenik a telefonszámot, a CI vagy a CI+ kártya azonosítóját,
a készülék azonosítóját és egyéb adatokat tartalmazó párosítási információ. Ha hibaüzenet
jelenik meg, forduljon a szolgáltatóhoz.
•Amikor a csatornaadatok konfigurálása befejeződött, megjelenik a csatornalista frissítésének
végrehajtását jelző „Frissítés kész” üzenet.
✎✎ MEGJEGYZÉS
•
•
•
•
•
•
•
A CI vagy a CI+ kártyát a helyi kábeltelevíziós szolgáltatójától szerezheti be.
Eltávolításkor óvatosan húzza ki a CI vagy a CI+ kártyát, mivel megsérülhet, ha leejti.
Helyezze be a CI vagy a CI+ kártyát a rajta jelölt irány szerint.
A COMMON INTERFACE nyílás elhelyezkedése a készülék típusától függően eltérő lehet.
Néhány országban és régióban a CI vagy a CI+ kártya funkció nem elérhető; forduljon a hivatalos forgalmazóhoz.
Ha bármilyen probléma lép fel, forduljon a szolgáltatóhoz.
Helyezze be a CI vagy a CI+ kártyát, amely támogatja az aktuális antennabeállításokat. Előfordulhat, hogy a kép
torz vagy nem jelenik meg.
Magyar
21
A Szállodai opciók adatainak beállítása
Belépés: Nyomja le az alábbi gombokat a következő sorrendben: MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTERE. (A Vendéglátó-ipari módból állítsa be az
Önálló módot.)
Kilépés a menüből: kapcsolja ki, majd be a tv-készüléket.
✎✎Az adott típustól és a földrajzi elhelyezkedéstől függően előfordulhat, hogy a tv-készüléken NEM jelenik meg minden menü.
Szállodai TV funkció
Kategória
Elem
Hospitality
Mode
Hospitality Mode
SI Vendor
SI Vendor
Power On Channel
kezdeti
érték
A Szálláshelyek üzemmód kiválasztása.
Standalone •Interactive mode : A TV SI STB-vel vagy SBB-vel működik.
•Standalone mode : A TV önállóan működik, SI STB vagy SBB nélkül.
OFF
Power On Channel
Num
1
Power On Channel
Type
ATV
Power On Volume
Last Saved
Power On Volume Num
10
A TV bekapcsoláskor automatikusan erre a csatornára vált.
Select channel band : AIR (analóg légi sáv), DTV (digitális légi sáv), CATV (analóg
kábelsáv), CDTV (digitális kábelsáv)
•User Defined : Lehetővé teszi a bekapcsolási hangerő kézi beállítását. Lásd az alábbi
Bekapcsolási hangerő lehetőséget.
•Last Saved : A TV-készülék bekapcsolva visszaállítja azt a hangerőt, amely a kikapcsolás előtt volt beállítva.
A TV ezzel a hangerővel kapcsol be önálló Szálláshelyek üzemmódban.
Min Volume
0
A felhasználó által beállítható minimális hangerő önálló Szálláshelyek üzemmódban.
Max Volume
100
A felhasználó által beállítható maximális hangerő önálló Szálláshelyek üzemmódban.
Power On Source
TV
A TV bekapcsolásakor megjelenő bemeneti jelforrás kiválasztása.
Power On Option
A TV áramszünet utáni vagy a tápkábel kihúzása utáni állapotát határozza meg, amibe
akkor kerül, amikor újra visszatér az áram.
•LAST Option : A legutóbbi üzemállapotába tér vissza. Ha az a készenléti mód volt, akLast Option
kor készenléti módba kapcsol. Ha be volt kapcsolva, akkor bekapcsol.
•Power On : A TV-készülék bekapcsol, amikor az áramellátás helyreáll.
•Standby : A TV-készülék készenléti módba kapcsol, amikor az áramellátás helyreáll.
Channel Setup
Közvetlen, azonnali hozzáférést biztosít a Channel (Csatorna) menü egyes funkcióihoz
a felhasználói Channel (Csatorna) menüben, például az Auto Program (Automatikus
tárolás), az Antenna selection (Antenna kiválasztása) stb. funkciókhoz.
Channel Editor
A Channel Editor (Csatornaszerkesztő) lehetővé teszi a TV memóriájában tárolt csatornák
szerkesztését.:
•Megváltoztathatja a csatornák számát és nevét, és a kívánt sorrendbe rendezheti a
csatornaszámokat.
•A kijelölt csatornákon a kép letiltása. A műsor képe ekkor nem látható, csak a
hangja hallható, a képernyőn pedig egy hangszóró ikon látszik.
A Csatornaszerkesztő emellett könnyen elérhetővé teszi az egyes csatornák adatait
anélkül, hogy az adott csatornára kellene váltani.
Mixed Channel
Map
ON
A funkció jóvoltából egyidejűleg jeleníthető meg/böngészhető az összes antennatípus
(Légi/Kábeles vagy Műhold) csatornája.
•On: Bekapcsolt állapotban a vendég a teljes csatornakiosztást elérheti a választott
antennatípustól függetlenül. A Csatornalista a Légi és a Kábeles típusú csatornákat is
telepíti.
•Off: Kikapcsolt állapotban a vendég csak a kijelölt antennatípushoz [Légi/Kábeles
vagy Műhold] tartozó csatornákat érheti el. A Csatornalista/Csatornaszerkesztő
csak a kijelölt antennatípushoz tartozó csatornákat jeleníti meg.
OFF
•On : A DTV-csatorna számának megtekintése. (a DTV-csatornaszerkesztő nem
érhető el)
•Off: A DTV-csatorna száma nem ellenőrizhető.
(A DTV-csatornaszerkesztő elérhető, de a csatornaszámok további frissítése nem
támogatott.)
Channel
Dynamic SI
Magyar
•Interactive mode : Samsung / OCC / MTI / Nstreams / Enseo / Cardinal / Guestek /
Seachange / MDC / Innvne
•Standalone mode : Smoovie
Az alapértelmezett értékek beállítása, amelyeket a TV bekapcsoláskor alkalmaz.
•User Defined : Lehetővé teszi a bekapcsolási csatorna és a csatornatípus kézi beállíLast Saved
tását. Lásd az alábbiakban a Bekapcsolási csatorna és a Csatorna típusa szakaszokat.
•Last Saved : Ezt az elemet kiválasztva a TV bekapcsolásakor azt a csatornát jeleníti
meg, amit a kikapcsolása előtt is sugárzott.
Power On
22
Leírás
Szállodai TV funkció
Kategória
Elem
Menu OSD
ON
Pan Euro MHEG
OFF
•Off: A Pan EU MHEG kikapcsolt állapotában az MHEG az aktuális termékspecifikációk szerint fut.
•ON: Ha a Pan EU MHEG bekapcsolt állásban van, az MHEG szabvány a termékspecifikációtól és a régiótól függetlenül be van kapcsolva.
My Channel
OFF
A Saját csatorna funkció engedélyezése/tiltása.
Genre Editor
…
A csatornák műfajának szerkesztését teszi lehetővé. (Bekapcsolt Saját csatorna
funkció mellett érhető el)
Subtitle Auto On
OFF
A funkció segítségével be-/kikapcsolható az adott országokban automatikusan
bekapcsolódó feliratok megjelenítése.
A funkciót azok a szálloda TV-k támogatják, amelyek képesek az európai DVB adások
vételére.
A funkció a francia felirat specifikációt érinti. A többi ország feliratfunkciója az adott
ország specifikációi szerint fog működni, a Feliratok automatikus bekapcsolása funkció
beállításától függetlenül.
•On: A Feliratok automatikus bekapcsolása funkció bekapcsolt állapotában a Franciaországban érvényes felirat-specifikációt követi.
•Off: A Feliratok automatikus bekapcsolása funkció kikapcsolt állapotában nem
követi a Franciaországban érvényes felirat-specifikációt.
Picture Menu Lock
OFF
A Kép menü engedélyezése/tiltása.
Menu Display
ON
•On : Megjelenik a főmenü.
•Off : A főmenü nem jelenik meg.
Panel Button Lock
Unlock
Home Menu Display
ON
Home Menu Editor
Az előlapon (helyi gombokkal) való működtetés be- vagy kikapcsolása.
•Unlock : Kezelőpanel gombjai zárolásának feloldása.
•Lock : Kezelőpanel összes gombjának zárolása.
•OnlyPower : A kezelőpanel összes gombjának zárolása a bekapcsológomb kivételével.
•Menu/Source : A kezelőpanel összes gombjának zárolása a bekapcsológomb kivételével.
OFF: A Home (Főmenü) nem jelenik meg.
ON: A Home (Főmenü) megjelenik.
A Home Menu (Főmenü) szerkesztése.
Home Menu Auto Start
ON
ON: A Home (Főmenü) automatikusan megjelenik.
OFF: A Home (Főmenü) nem jelenik meg automatikusan.
Clock Type
OFF
Off: Nem működik a gyári menü óra opciója. Csak a Főmenü.
SW Clock: Csak az SW óra működik.
Local Time
Manual
Az óraadatok frissítési módjának kiválasztása.
•Manual: Óraadatok használata a DVB csatornából, vagy az óra kézi beállítása, ha a TV
önálló üzemmódban van.
•Time Channel: A kiválasztott csatornatípus és csatornaszám óraadatainak használata.
Music Mode AV
OFF
Mp3-/audiolejátszók zenei kimenetének vételére AV bemeneti forráson keresztül. Ha be
van kapcsolva, hallhatja a lejátszóból jövő hangot a TV-n keresztül, függetlenül attól, hogy
van-e videojel. A TV háttérvilágítása azonban bekapcsolva marad, és ha videojel is van, a
szokásos módon fog működni.
Music Mode PC
OFF
Mp3-/audiolejátszók zenei kimenetének vételére számítógépes bemeneti forráson
keresztül. Ha be van kapcsolva, hallhatja a lejátszóból jövő hangot a TV-n keresztül,
függetlenül attól, hogy van-e videojel. A TV háttérvilágítása azonban bekapcsolva marad,
és ha videojel is van, a szokásos módon fog működni.
Music Mode Backlight
OFF
A Háttérvilágítás Be/Ki opció használatával energiát spórolhat Zene üzemmódban.
Clock
Music
Mode
Leírás
Ha a csatornakiosztás adatai és a sugárzott adatok között eltérés lép fel, a TV
automatikus hangolást végez a csatornán, hogy visszaállítsa a csatornakiosztás adatait/
paramétereit.
•On: Az Új csatornakeresés üzenet bekapcsolt állapotában a csatornakeresés
képernyőmenüje a szálloda vendégei számára is láthatóvá válik.
•Off: A szálloda rendszergazdája az Új csatornakeresés üzenetet kikapcsolhatja, ha
nem szeretné, hogy az a szálloda vendégei számára látható legyen.
Channel Rescan
Message
Channel
kezdeti
érték
Magyar
23
Szállodai TV funkció
Kategória
Remote
Jack Pack
External
Source
kezdeti
érték
Priority AV
1
Ha a csatlakozóprioritás be van állítva, a készülék aszerint automatikusan beállítja a
megfelelő forrást a csatlakozó csatlakoztatásakor.
Priority PC
2
Ha a csatlakozóprioritás be van állítva, a készülék aszerint automatikusan beállítja a
megfelelő forrást a csatlakozó csatlakoztatásakor.
Priority HDMI
3
Ha a csatlakozóprioritás be van állítva, a készülék aszerint automatikusan beállítja a
megfelelő forrást a csatlakozó csatlakoztatásakor.
Az RJP AV forrás kiválasztása (a választék típusfüggő).
AV Option
AV
HDMI Option
HDMI 1
Annak megadása, hogy a TV melyik HDMI forrása csatlakozik az RJP csatlakozóhoz.
(HDMI1/HDMI2/HDMI3)
USB Pop-up Screen
Default
Ha a TV-hez USB-eszközt csatlakoztat:
•Default : megjelenik egy felugró ablak.
•Automatic : Ez automatikusan megnyitja az USB-tartalom menüt.
•Disable : Sem a felugró ablak, sem a menü nem jelenik meg.
External Source Banner
ON
Bekapcsolt helyzetben a TV a külső forrás sávját (információit) jeleníti meg, amikor a TV
jelforrását másik bemenetre váltja, megnyomja az Info gombot vagy bekapcsolja a TVkészüléket.
•On : A TV képernyőjén a külső forrás adatai láthatók.
•Off : A TV képernyőjén a külső forrás adatai nem láthatók.
Auto Source
OFF
•On : Ha a TV-hez külső bemeneti forrás van csatlakoztatva, a TV azonosítja a bemeneti
forrást, és automatikusan átvált erre a bemeneti forrásra.
•Off : Az automatikus forrásfelismerés funkció kikapcsolása.
•PC : A készülék csak a számítógépes bemenetet ismeri fel automatikusan.
Anynet+ Return Source
Power On
Src
A visszaküldési TV jelforrás kiválasztása Anynet+(HDMI-CEC) kapcsolat leállítása esetére.
(Ez a funkció különösen hasznos a Guestlink RJP-hez.)
Bathroom
Speaker
Sub Amp Mode
2
Meghatározza a mélysugárzó működési módját.
•0: Kikapcsolja a mélysugárzó funkciót (PWM kikapcsolva).
•1: A mélynyomó hangerejét a fő hangerő határozza meg.
A mélynyomó hangerejét ekkor a bekapcsolási hangerő, minimális hangerő és
maximális hangerő határozza meg.
•2: A hangerő meghatározása a fürdőszobai vezérlőpanel beállítása alapján.
Sub Amp Volume
6
A mélysugárzó hangereje bekapcsoláskor, kezdeti állapot szerint.
Energy Saving
Off
A fényerő beállítása az alacsonyabb áramfogyasztás érdekében.
•Off: Kikapcsolja az energiatakarékosság funkciót.
•Low: A TV legkevésbé energiatakarékos üzemmódját állítja be.
•Medium: A TV közepesen energiatakarékos üzemmódját állítja be.
•High: A TV leginkább energiatakarékos üzemmódját állítja be.
Welcome Message
OFF
A TV bekapcsolásakor 5 másodpercre megjeleníti az üdvözlő üzenetet.
Eco
Solution
Edit Welcome Message
Hospitality Logo
Az üdvözlő üzenet szerkesztése.
OFF
Logo/
Message
A szálláshely emblémája funkció be- vagy kikapcsolása. Bekapcsolt helyzetben az
embléma az első jelforrás jelének megjelenése előtt az „Embléma megjelenítési ideje”
pontban beállított időre megjelenik.
Hospitality Logo DL
…
A szálláshely emblémájának letöltése.
A szálláshely emblémájának fájlkövetelményei:
•Csak BMP- vagy AVI-fájlok.
•Maximális fájlméret: BMP - 960 X 540. AVI - 30MB.
•A fájl neve csak samsung.bmp vagy samsung.avi lehet.
Logo Display Time
…
A szálláshely emblémája megjelenítési idejének beállítása (3, 5 vagy 7 másodperc).
Clone TV to USB
A TV jelenlegi beállítási értékeit klónozza egy USB-adathordozóra.
Clone USB to TV
Az USB-adathordozóra mentett TV-beállítási értékeket klónozza a TV-re.
Cloning
Setting Auto Intialize
24
Leírás
Elem
Magyar
OFF
Ha a beállítások automatikus inicializálása be van kapcsolva, a készülék, illetve a fő
áramellátás ki- majd bekapcsolása után az adatok visszaállnak a klónozott értékekre.
Ha nincs klónozott érték, a készülék ezt a beállítások automatikus inicializálásának
bekapcsolt állapotában is figyelmen kívül hagyja, és úgy fog működni, mintha a
beállítások automatikus inicializálása ki lenne kapcsolva.
Szállodai TV funkció
Kategória
REACH
Soulution
REACH
Soulution
Elem
kezdeti
érték
Leírás
REACH Server Update
Time
1hour
A készenléti REACH szerver az időbeállítások szerint fog működni.
REACH Update
Immediate
OFF
REACH Server Channel
…
REACH Server Version
0000
REACH Server Group
ID
All
REACH
Annak beállítása, hogy használja-e a REACH funkciót.
ON
Háttér TV-hang be- és kikapcsolása.
TICKER
OFF
Hírfigyelés be- vagy kikapcsolása
App Lite
...
•On: Megjelenik az Applite-tartalom.
•Off: Nem jelenik meg az Applite-tartalom.
Room Number Setting
…
Szobaszám beállítása.
Kapcsolódás vezetékes vagy vezeték nélküli hálózathoz az internet eléréséhez.
SmartHub Model
Setting
SmartHub modell beállítása.
SmartHub beállítása.
Widget Mode
ON
Solution Type
Vendor
Server
Server URL Setting
Minialkalmazás üzemmód BE/KI.
Válassza ki a megoldás típusát (Vender szerver / SINC szerver).
A szerver URL-címének beállítása.
License Server IP
Setting
A szerver IP-címének beállítása.
IPTV Mode
ON
IPTV üzemmód be/ki.
Virtual Standby
OFF
Virtuális készenléti üzemmód be/ki.
Ha a virtuális készenlét be van kapcsolva, a TV áramfogyasztása 9,5 W és 17,4 W közötti
(a képernyő méretétől függően).
Instant On
OFF
Indítási üzemmód beállítása.
Room Num Setting
Self Diagnosis
for TV
Service
A TV REACH szerver verziójának megjelenítése.
Megadott REACH szerverazonosító a REACH szerver meghatározott készüléken való
működtetéséhez.
OFF
SmartHub Setting
Widget
Solution
Alapértelmezett csatorna beállítása a REACH szerverhez.
•None: Az automatikus keresés után a REACH szerver működtetése.
•Channel value: A REACH szerver működtetése a kiválasztott csatornán.
Background TV
Sound
Network Setup
Network
A TV működésbe hozza a REACH szervert 1 perces készenléti üzemmód elteltével.
Self Diagnosis for HTV
Szobaszám beállítása.
…
Belépés az öndiagnosztikai menübe.
•Picture Test: Ha a probléma megjelenik a tesztképen, válassza az Igen lehetőséget, és
kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
•Sound Test: Hangproblémák ellenőrzése a beépített dallam segítségével. Ha a teszt során
probléma adódik, válassza az Igen lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
…
HD funkció menü ellenőrzése az alábbi elem végrehajtásakor, a képernyőmenüben a
ProIdiom DTV csatornakulcs elvesztése jelenik meg: Ok/Sikertelen (US szálloda) STB
SI-gyártó
Setting : SI-név (Ok/Sikertelen)
Bathroom AMP : Ok/Sikertelen (Hotel EU)
RTC : Ok/Sikertelen (Hotel EU)
PC Audio Test : Ok/Sikertelen
PC Self Test : Ok/Sikertelen
USB-szoftver frissítési funkció
SW Update
…
Service Pattern
OFF
Ugyanaz a funkció, mint az SVC szolgáltatásminta.
Sound Bar Out
OFF
ON: A TV-hangszóró némítva lesz. A hang a HDMI-csatlakozón át fog érkezni.
A hang hallgatásához csatlakoztatnia kell a Sound Bar eszközt.
OFF: A hang a szokásos módon, a TV hangszóróin át fog érkezni.
TV reset
A TV-készülék gyári beállításainak visszaállítása.
Magyar
25
¦¦ Welcome Message
Az Üdvözlés funkcióval testre szabott üzenet jeleníthető meg a tv-készüléken valahányszor a vendég bekapcsolja a televíziót a
szállodai szobában.
–– Az üdvözlés beállításai a Szállodai opciók menüben adhatók meg.
–– A bekapcsoláskor megjelenő üdvözlés megjelenítéséhez az Üdvözlés beállításnál a BE lehetőséget kell megadni.
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
Widget Solution
OFF
Service
Power On
Channel
Menu OSD
Clock
Welcome Message
Music Mode
External Source
ON
Edit Welcome Message
r
Remote Jack Pack
Hospitality Logo
Bathroom Speaker
OFF
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
Network
–– Az üdvözlés összesen 25 karakterből állhat, és a szövege a Szállodai szolgáltatás menüben szerkeszthető.
–– Alább láthatók az üdvözlésben használható karakterek:
Az A–Z tartományba tartozó betűk közül csak nagybetűk használhatók.
✎✎
–– Az üdvözlés szövege a távirányító navigációs, szín- és Enter gombjaival szerkeszthető az Üdvözlés szerkesztése
képernyőmenüben.
Edit Welcome Message
W
E
L
C
O
M
E
_
A
B
C
D
E
F
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Move
G
Enter
A
Move to left
B
Move to Right
C
Leave Black
D
Done
Return
–– Az üdvözlés szövege és a szálloda logója egyidejűleg nem lehet aktív.
26
Magyar
¦¦ Hotel Logo
A Vendéglátó-ipari logó funkció a szálloda fényképét jeleníti meg, amikor a tv-készülék be van kapcsolva.
–– A Vendéglátó-ipari logó beállítások a Vendéglátó-ipari menükben találhatók.
–– Amikor bekapcsolja a Vendéglátó-ipari logó opciót, a Logó letöltése és a Logó megjelenítése menü elemei aktívvá
válnak.
–– Ha a memóriában van kép eltárolva, és a Vendéglátó-ipari logó opció be van kapcsolva, a Vendéglátó-ipari logó
megjelenik a tv-készülék bekapcsolásakor.
–– A készülék nem jeleníti meg a Vendéglátó-ipari logót, ha a Vendéglátó-ipari logó opció ki van kapcsolva, még akkor
sem, ha a logóhoz használandó kép be van töltve a tv-készülékre.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Widget Solution
Service
Power On
Channel
Menu OSD
Clock
Welcome Message
Music Mode
Edit Welcome Message
Remote Jack Pack
External Source
Bathroom Speaker
r
Hospitality Logo
OFF
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Second
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
Network
yy Hospitality Logo
–– Ezzel az opcióval kiválaszthatja, hogy a készülék megjelenítse-e a Vendéglátó-ipari logót vagy sem.
–– A kezdeti beállítás a KI.
–– Az opció KI vagy BE értékre állítható.
–– Ha BE értékre van állítva, a Logó letöltése és a Logó megjelenítési ideje menüelemek aktívvá válnak.
yy Hospitality Logo DL
–– Ezzel az opcióval letöltheti a logóhoz tartózó képet a tv-készülék memóriájába egy USB-eszközről.
–– Amíg a két másolása folyamatban van, a „Várjon!” üzenet jelenik meg.
–– A sikeresen befejezett másolást a „Kész” üzenet megjelenése jelzi.
–– Sikertelen másolási művelet esetén a „Sikertelen” üzenet jelenik meg.
–– Ha nincs USB-eszköz csatlakoztatva, a „Nincs USB” üzenet jelenik meg.
–– Ha nincs az USB-eszközön átmásolható fájl, vagy a fájl nem megfelelő formátumú (BMP-fájlnak kell lennie), a „Nincs fájl”
üzenet jelenik meg. Ha a „Nincs fájl” üzenet jelenik meg, és Ön tudja, hogy van logófájl az USB-eszközön, ellenőrizze a
fájlformátumot.
yy Logo File Format
–– A tv-készülék csak az AVI és BMP formátumot támogatja.
–– A fájlnév samsung.bmp vagy samsung.avi lehet.
–– A BMP-formátum maximális felbontása: 960 x 540.
–– AVI-formátumban a maximális fájlméret: 30 MB.
–– A tv-készülék nem módosítja a két méretét.
Magyar
27
¦¦ Cloning
Az USB klónozás funkcióval letöltheti a felhasználó által konfigurált beállításokat (Kép, Hang, Bemenet, Csatorna, Beállítás
és Szállodai beállítás) valamelyik tv-készülékről, és feltöltheti azokat más tv-készülékekre.
A tv (fő készülék) felhasználói beállításai nem másolhatók át az USB-eszközre.
yy Clone TV to USB: Ezzel a művelettel tv EEPROM-memóriájának adott részén tárolt
adatokat USB-eszközre másolhatja.
1.Helyezzen egy USB-meghajtót a tv-készülék hátulján található USBcsatlakozóba.
2.Az alábbi gombokat a következő sorrendben lenyomva lépjen be az Interaktív
menübe.
xx MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3.A ▲ és ▼ gombokkal válassza ki a „Clone TV to USB” lehetőséget, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
4.Amikor megjelenik a „Clone TV to USB” üzenet, nyomja meg az ENTER gombot.
Logo/Message
Cloning
5.Láthatja az USB-klónozás folyamatát.
xx In Progress: Az adatok másolása az USB-eszközre folyamatban van.
xx Completed: a másolás sikeresen befejeződött.
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
xx Failed: a másolás sikertelen volt.
xx No USB: nincs csatlakoztatva USB-eszköz.
Logo/Message
yy Clone USB to TV: Ezzel a művelettel a tv-készülékre töltheti az USB-eszközön tárolt
adatokat.
1.Helyezzen egy USB-meghajtót a tv-készülék hátulján található USB-csatlakozóba.
2.Az alábbi gombokat a következő sorrendben lenyomva lépjen be az Interaktív
menübe. MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3.A ▲ és ▼ gombokkal válassza ki au „Clone USB to TV” lehetőséget, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Cloning
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
4.Amikor megjelenik az „Clone USB to TV” üzenet, nyomja meg az ENTER gombot.
5.Láthatja az USB-klónozás folyamatát.
xx In Progress: az adatok másolása a tv-re folyamatban van.
xx Completed: a másolás sikeresen befejeződött.
xx Failed: a másolás sikertelen volt.
xx No USB: nincs csatlakoztatva USB-eszköz.
xx No File: nincs másolható fájl az USB-eszközön.
✎✎ Az USB-eszközről tv-re másolás művelete az ENTER gomb 5 másodpercig való lenyomva tartásával is
végrehajtható.
✎✎ A szállodai tv-termékcsalád nem támogatja a CLONE funkciót két olyan modell között, amelyek közül az egyik
támogatja a műholdas/T2 működést, a másik pedig nem.
Ez azonnali és gyors klónozásra ad módot a telepítéskor.
Helyezze be az első tv-ből származó fő beállításokat tartalmazó USB-tárolót, majd tartsa nyomva 5 másodpercig az Enter
gombot.
Klónozás előfeltétele (ellenőrzőpont)
–– A klónozást azonos modellek között kell elvégezni (azonos verzió).
–– A klónozást megelőzően minden kijelzőt frissíteni kell a legfrissebb verzióra (azonos verzió).
28
Magyar
¦¦ Beállítások automatikus inicializálása
Ha az egyik tv-készülékről a másikra klónozza a beállításokat, mind a vendég oldali, mind a szálloda oldali beállítások klónozva
lesznek (Kép, Hang, Bemenet, Csatorna, Beállítás és Szállodai beállítás). Ezáltal szinte az összes menüértéket beállíthatja
szállodai tv-készülékein ugyanazokra a normál beállításokra. Ha lehetővé teszi a vendégek számára, hogy hozzáférjenek a
vendégoldali menükhöz, például a Kép menühöz, a vendégek megváltoztathatják azok normál beállítását. Ha bekapcsolja a
Beállítások automatikus inicializálása funkciót, a tv-készülék a ki- majd bekapcsoláskor automatikusan visszaállítja (inicializálja)
a vendégoldali menük értékét a klónozott, normál értékekre. A Beállítások automatikus inicializálása funkció csak a klónozott
vendégoldali menük esetén működik. A nem klónozott menükre nem vonatkozik.
Az alábbi táblázatban azok a beállítások láthatók, amelyek a Beállítások automatikus inicializálása funkció bekapcsolásakor
visszaállnak a klónozott értékre.
Menü
Kép
Menüelemhez
Kép üzemmód
Háttérvilágítás
Kontraszt
Fényerő
Élesség
Szín
Árnyalat (Z/P)
Képmód alkalmazása
Képméret
Képméret
Zoom/Pozíció
4:3 képernyőméret
Automatikus beállítás
Számítógép-képernyő beá.
Durva
Finom
Helyzet
Kép visszaállítása
PIP
Speciális beállítások
Din. kontraszt
Fekete tónus
Bőrszín tónus
Csak RGB üzemmód
Színköz
Fehéregyensúly
10 p. fehéregyens.
Gamma
Szakértői minta
Fényerő mozgáshoz
Képopciók
Színtónus
Dig. tiszta megjelenítés
MPEG-zajszűrés
HDMI feketeszint
Film mód
Auto Motion Plus
Kép kikapcs.
Képmód-memória
Kép visszaállítása
Menü
Hang
Rendszer
Menüelemhez
Hang üzemmód
Hangeffektus
Virtual Surround
Dialog Clarity
Hangszínszabályzó
Hangszóró-beállítások
További beállítások
DTV audio szintje
Audioformátum
Hang késleltetése
Dolby Digital töm.
Automatikus hangerő
Hang visszaá.
Kisegítő lehetőségek
Hangos ismertetés
Feliratok
Menü átlátszósága
Nagy kontraszt
Fókuszzoom
Menü nyelve
Smart Touch Control beállításai
Érintésérzékenység
Virtuális távvezérlő mérete
Hangvezérlés
Nyelv
Beszélő TV
Hangútmutató beszélőjének neme
Értesítések
Eszközkezelő
Billentyűzet beá.
Egér beállításai
Idő
Óra
Aut. Kikapcsolás
Ébresztési időzítő
Eco-megoldás
Energiagazdálk.
Eco-érzékelő
Jel nélküli idő
Aut. kikapcs.
Intelligens biztons.
Autom. védelem ideje
PIN módosítása
Általános
Játék mód
BD Wise
Hangvisszajelzés
Indítási logó
Azonnali bekapcsolás
Anynet+(HDMI-CEC)
DivX® Video On Demand
Magyar
29
¦¦ Plug & Play
A Szállodai Plug & Play funkcióval egy menetben automatikusan kiválasztható a szállodai üzemmód és az ország, valamint
beállítható az idő, és megadhatók a kép üzemmód beállításai.
–– A Szállodai Plug & Play csak egy alkalommal, a legelső bekapcsoláskor áll rendelkezésre.
–– Az első tv-készülék beállítása és a tv USB-eszközre klónozása után
–– A következő tv-nél csak ki kell lépni a Szállodai Plug & Play üzemmódból, csatlakoztatni kell az USB-eszközt, majd
klónozni az USB-eszközt a tv-re.
–– Az adott típustól és a földrajzi elhelyezkedéstől függően előfordulhat, hogy NEM jelenik meg minden menü.
Local Set
Local Set
Ha az változás
lehetőséget
választja
Change Local Set if Located in North America, Latin America and Europe.
In other regions, Please press SKIP button move to the next step.
Current Localset : EU
When Local Set is changed, TV will turn off automatically to apply it.
Skip
A TV automatikusan kiés bekapcsol.
Next
EU
E
Change
Ha módosítja a jelenlegi
hely országát
Warning! TV might not function if Local Set is not correctly configured.
Countries List
Bulgaria, Croatia, Czech, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania,
Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, EU-Others
Ha az Ugrás lehetőséget
választja
E
E
TV Setup Complete!
Easy Set Up
Your TV is now ready to use.
If you select this, Easy
setup will be started.
There are Essential
Details, Channel Scan,
Clock and Terms in Easy
setup.
Interactive
(Hotel Menu)
c
Standalone Setup
Previous
Next
(Continue Setup)
Standalone Only
(End Setup)
OK
Ha az Önálló beállítást
választja
E
E
Clock
Select your Language
You can adjust your time to set DST, Time Zone and clock
mode
Select your language to start the on screen setup.
Clock Mode
c
English
Previous
Eesti
Press the udlr buttons
to move the highlight.
Press the enter button to
select.
Suomi
Next
Fraçais
Set current date and time
Auto
Date
-- / -- / ----
Time
-- : --
Time Zone
Auto
DST
Off
Deutsch
Next
-- : --
The Language Setting will be applied to Main Menu and not Plug and Play.
Nyelv kiválasztása
E
E
Auto Tuning
Essential Details
This is basic setup to use your Smart TV.
Previous
Country
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Auto Tuning completed.
Please Select your country
Previous
Next
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
0
0
0
0
Analogue
0
Next
Change settings
Scan Again
E
Auto Tuning
Auto Tuning
Auto Tuning
How do you get your broadcast signal?
To receive channels, configure the options belows then
select Scan.
Auto tuning is finding channels for you...
c
Previous
E
E
Both
Terrestrial/Cable
Satellite
Select Both to scan for both
Terrestrial or Cable channels and
Satellite channels.
Next
Aerial
Previous
Channel Type
Scan
30
Magyar
E
Terrestrial
Digital & Analogue
Channel
Select the connected aerial that
you want to use to get channels.
Next
Previous
7
2%
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
0
0
0
0
Analogue
0
Next
Stop
yy Plug & Play képernyőmenü
–– Kezdeti kiemelés: Interaktív
–– A Csak önálló lehetőség kiválasztása esetén alapértelmezés szerint az Önálló szállodai üzemmód lesz beállítva, és 3
másodpercig látható az „Önálló mód beállítva.” üzenet.
–– Az „Önálló mód beállítva.” üzenet 3 másodpercig tartó megjelenítését követően a tv automatikusan RF üzemmódra vált.
–– Az Interaktív üzemmód választása esetén megjelenik az Interaktív üzemmód beállítása menü. Az Interaktív menüből való
kilépéshez nyomja meg a kikapcsológombot.
–– Az Önálló és Plug & Play üzemmód kiválasztása esetén megjelenik „A menü nyelvének kivál.” képernyőmenü.
yy A menü nyelvének kiválasztása képernyőmenü
–– A „Gyorsbeállítás” képernyőmenü Önálló és Plug & Play lehetőségének kiválasztása esetén megjelenik a „Menü
nyelvének kivál.” képernyőmenü.
–– Kezdeti kiemelés: Magyar
–– Megjelenítési idő: A képernyőmenük időkorlátja és működése megegyezik a Samsung otthoni tv-készülékeinek
képernyőmenüjével.
–– Az ENTER gomb megnyomásával megjelenik a „Térség kiválasztása” képernyőmenü.
yy Ország kiválasztása
–– Kezdeti kiemelés: Egyesült Királyság.
–– Megjelenik az Ország menü, ahol kiválaszthatja a térséget.
yy Óra beállítása képernyőmenü
–– Megjelenítési idő: 30 másodperc.
–– Megjelenik az Óra beállítási elemei képernyőmenü
–– A pontos idő beállítását követően, illetve Auto. módban az ENTER gomb megnyomásakor a Kép üzemmód
képernyőmenü lesz látható.
yy Automatikus keresési mód képernyőmenü
–– A Kihagyás lehetőség kiválasztásakor megjelenik az Óra beállítása képernyőmenü.
–– Az ENTER gomb megnyomására a készülék automatikusan megkeresi a csatornákat.
–– A képernyőmenü megjelenítésének időtartama (ami az automatikus tárolás indítástól az automatikus rendezés
befejezéséig tart) 30 másodperc.
yy Kép üzemmód képernyőmenü
–– Kezdeti kiemelés: Normál.
–– Megjelenik a Kép üzemmód képernyőmenü, amelyben a Dinamikus és a Normál kép üzemmód választható ki.
–– A kép üzemmód kiválasztását követően az Önálló beállítási menü képernyőmenü lesz látható, melyből a
kikapcsológomb megnyomásával léphet ki.
Magyar
31
¦¦ Többkódos távirányító
A többkódos távirányító olyan speciális jeladó, amelynek köszönhetően egy távirányítóval működtethető az összes televízió.
Ennek a funkciónak olyan környezetben veheti hasznát, ahol több tv is van egy helyen (például kórházban). A beállított
azonosítószám a forrás képernyőmenüben látható. A többkódos távirányító összesen 9 különböző távirányítós gomb átvitelét
támogatja.
A kezdeti azonosítókód minden tv-nél „0”.
–– Az azonosítókód analóg tv üzemmódban és számítógép üzemmódban beállítható és módosítható. (TTX-csatorna és
DTV-csatorna üzemmódban nem áll rendelkezésre)
–– Az azonosítókód 0 és 9 közötti szám lehet.
–– Nyomja meg egyszerre és tartsa lenyomva a MUTE és a RETURN gombokat legalább 7 másodpercig, majd nyomjon
meg egy számgombot a kód beállításához.
–– Középen megjelenik az Azonosító beállítása képernyőmenü.
–– A következő szöveg lesz látható: „A távvezérlő kódja 0 lesz. A távvezérlő kódjának megváltoztatásához adja meg a
kívánt számot.” Az x a számértéket jelöli.
Ez a képernyőmenü mindaddig látható marad, amíg meg nem nyomja az Exit gombot.
✎✎
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
–– Ha például a felhasználó az 1-es számot nyomja meg, a rendszer az 1-es kódot rendeli hozzá a tv-hez és a
távirányítóhoz.
–– A következő szöveg lesz látható. „Remote control code is changed to 1”. Ezt követően a tv-készüléket csak az azzal
azonos azonosítóval rendelkező távirányítóval lehet működtetni.
–– Ha nem egyezik a távirányító és a tv azonosítókódja, a következő szöveg lesz látható. „TV azonosító x”, ahol az x a tv
azonosítója
–– Az azonosítókód visszaállításához nyomja meg egyszerre és tartsa lenyomva a MUTE és az EXIT gombokat legalább
7 másodpercig. Amikor a gombokat elengedi, a tévé és a távvezérlő azonosítókódja visszaáll az alapértelmezett „0”
kódra. Remote control code is set to 0” üzenet.
32
Magyar
¦¦ CH Bank Editor (Csak a Smoovie tv esetén)
A Csatornabank-szerkesztés funkcióval 3 különböző beállítás segítségével csoportosíthatja a csatornákat.
A szállóvendégek a távirányítóba behelyezett kártyától függően különböző csatornákat tekinthetnek meg.
A Csatornabank-szerkesztő beállítása Önálló üzemmódban
1.A „Mute+1+1+9+Enter” gombokkal lépjen be az Önálló szállodai menübe.
2.Válasszon SI forgalmazót: “Smoovie”
3.Ezután megjelenik a „CH Bank Editor” nevű új menüpont.
4.Lépjen be a „CH Bank Editor” pontba.
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
OFF
REACH Sever
Network
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<Az adott típustól és földrajzi elhelyezkedéstől függően előfordulhat, hogy nincs ilyen menüelem>
5.Szerkessze a csatornabankot az alábbi példa szerint.
a.BANK1 (Szabadon nézhető csatornák): Válassza ki a azokat a csatornákat, amelyek akkor is megtekinthetők, ha
nincs kártya a távirányítóban.
b.BANK2 (Családi kártya - zöld): Válassza ki azokat a csatornákat, amelyek akkor tekinthetők meg, ha a ZÖLD
KÁRTYA van a távirányítóban.
c.BANK3 (Felnőtt kártya - piros): Válassza ki azokat a csatornákat, amelyek akkor tekinthetők meg, ha a PIROS
KÁRTYA van a távirányítóban.
Channel Bank Edit
Registered
Bank1 (4)
Bank2 (6)
BBC1
c
c
c
3
24ore.tv
c
c
c
4
C3
c
c
5
BBC World
c
c
6
C5
c
c
7
Coming Soom
c
c
8
S2
c
9
S2
c
1
1futech
2
Bank3 (36)
c
n Move
E Select/Deselect
R Return
A SMOOVIE távirányító használata
1.Ha a SMOOVIE SI forgalmazót választja, a SMOOVIE távirányítót kell használnia.
2.A felhasználó a távirányító számgombjaival csak a Bank1 csoportba tartozó csatornákat választhatja ki.
Ezért ha olyan csatornát szeretne nézni, amihez szükség van a zöld vagy a piros kártyára, a csatornaváltó föl/le
gombokat kell használnia.
3.A csatornaismertetőben és a csatornalistában a felhasználó csak a Bank1 csatornacsoportot láthatja.
Magyar
33
¦¦ Channel Editor
A Csatornaszerkesztő a csatornaszám és -név szerkesztésére szolgáló funkció.
–– A Csatornaszerkesztő menüben rendezheti a csatornákat a felhasználó által kívánt csatornaszámok szerint.
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
OFF
Widget Solution
Service
Power On
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
r
Remote Jack Pack
External Source
Channel Editor
Bathroom Speaker
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
Network
<Az adott típustól és földrajzi elhelyezkedéstől függően előfordulhat, hogy nincs ilyen menüelem>
Csatornaszerkesztő beállítása egyszerű lépésekkel Önálló üzemmódban
Lépés
Nagy vonalakban
1
2
3
4
5
Indítsa el a Szállodai opciók menü „Channel Auto Store” funkcióját
Lépjen be a Szállodai opciók menü „Channel Editor” pontjába
Állítsa össze a kívánt csatornák végső listáját tartalmazó táblázatot.
A TOOLS gomb megnyomásával rendezze át a csatornákat az összeállított táblázat alapján.
A kilépéshez nyomja meg az EXIT vagy a RETURN gombot.
<Bővebben lásd az alábbi útmutatást>
Smoovie be sorrend
A Smoovie TV használata (Air/ Cable)
Vegyes csatornakiosztás bekapcsolva (légi és kábeles csatornák
használata egyszerre)
Csak légi és kábeles csatornák
használata
Ha a tévé Szállodai P&P-vel
indul el
Ha a P&P már lefutott
1
Végezze el a P&P-t a
csatornatárolás kivételével.
Lépjen be a Szálloda menübe.
Ha a tévé Szállodai P&P-vel
indul el
Végezze el a teljes P&P-t (légi és
kábeles csatornák automatikus
hangolása)
2
A P&P után a tévén megjelenik a
Szálloda menü.
Kapcsolja be a Vegyes
csatornakiosztást.
3
Kapcsolja be a Vegyes
csatornakiosztást.
Kapcsolja ki majd be a tévét.
4
Kapcsolja ki majd be a tévét.
Lépjen be a Szálloda menübe.
5
Lépjen be a Szálloda menübe.
A Szálloda menüben válassza ki
a Smoovie TV-t.
6
A Szálloda menüben válassza
ki a Smoovie TV-t.
Válassza ki a Csatorna
beállítását.
7
Válassza ki a Csatorna
beállítását.
8
Válassza a „Légi+kábel"
lehetőséget az automatikus
hangoláshoz
Válassza a „Légi+kábel"
lehetőséget az automatikus
hangoláshoz
9
Állítsa be a Csatornabankszerkesztőt.
10
A ki- és bekapcsolás után a
felhasználó használhatja a tvkészüléket.
Lépés
34
Magyar
Állítsa be a Csatornabankszerkesztőt.
A ki- és bekapcsolás után a
felhasználó használhatja a tvkészüléket.
A P&P után a tévén megjelenik a
Szálloda menü.
Válasszon csatornatípust
- ATV vagy ADTV Légi esetén
- CATV vagy CDTV Kábel esetén
A Szálloda menüben válassza ki
a Smoovie TV-t.
Válassza ki a Csatorna
beállítását.
(kihagyható)
Válassza a „Légi" vagy a „Kábel"
lehetőséget az automatikus
hangoláshoz (kihagyható)
Állítsa be a Csatornabankszerkesztőt.
A ki- és bekapcsolás után a
felhasználó használhatja a tvkészüléket.
Csak légi és kábeles csatornák
használata
Ha a P&P már lefutott
Lépjen be a Szálloda menübe.
Válasszon csatornatípust
- ATV vagy ADTV Légi esetén
- CATV vagy CDTV Kábel esetén
A Szálloda menüben válassza ki
a Smoovie TV-t.
Válassza ki a Csatorna
beállítását.
Válassza a „Légi" vagy a „Kábel"
lehetőséget az automatikus
hangoláshoz
Állítsa be a Csatornabankszerkesztőt.
A ki- és bekapcsolás után a
felhasználó használhatja a tvkészüléket.
A Smoovie TV használata (műholdas )
Vegyes csatornakiosztás bekapcsolva (műholdas és légi
vagy kábeles csatornák használata egyszerre)
Ha a tévé Szállodai P&P-vel
Ha a P&P már lefutott
indul el
Lépés
Csak műholdas csatornák használata
Ha a tévé Szállodai P&P-vel
indul el
Végezze el a teljes P&P-t
(légi és kábeles csatornák
automatikus hangolása)
1
Végezze el a P&P-t a
csatornatárolás kivételével.
Lépjen be a Szálloda
menübe.
2
A P&P után a tévén
megjelenik a Szálloda menü.
Kapcsolja be a Vegyes
csatornakiosztást.
3
Kapcsolja be a Vegyes
csatornakiosztást.
Kapcsolja ki majd be a tévét.
4
Kapcsolja ki majd be a tévét.
Lépjen be a Szálloda
menübe.
Válasszon csatornatípust
- ATV vagy ADTV Légi
esetén
- CATV vagy CDTV Kábel
esetén
A Szálloda menüben
válassza ki a Smoovie TV-t.
5
Lépjen be a Szálloda
menübe.
A Szálloda menüben
válassza ki a Smoovie TV-t.
Válassza ki a Csatorna
beállítását (kihagyható)
6
A Szálloda menüben
válassza ki a Smoovie TV-t.
Válassza ki a Csatorna
beállítását.
7
Válassza ki a Csatorna
beállítását.
8
Az automatikus hangoláshoz
válassza ki a Műhold
lehetőséget.
Az automatikus hangoláshoz
válassza ki a Műhold
lehetőséget.
Az automatikus hangoláshoz
válassza ki a Műhold
lehetőséget (kihagyható).
9
Állítsa be a Csatornabankszerkesztőt.
10
A ki- és bekapcsolás után a
felhasználó használhatja a
tv-készüléket.
Állítsa be a Csatornabankszerkesztőt.
A ki- és bekapcsolás után a
felhasználó használhatja a
tv-készüléket.
A P&P után a tévén
megjelenik a Szálloda menü.
Állítsa be a Csatornabankszerkesztőt.
A ki- és bekapcsolás után a
felhasználó használhatja a
tv-készüléket.
Ha a P&P már lefutott
Lépjen be a Szálloda
menübe.
Válasszon csatornatípust
- ATV vagy ADTV Légi esetén
- CATV vagy CDTV Kábel
esetén
A Szálloda menüben
válassza ki a Smoovie TV-t.
Válassza ki a Csatorna
beállítását.
Az automatikus hangoláshoz
válassza ki a Műhold
lehetőséget.
Állítsa be a Csatornabankszerkesztőt.
A ki- és bekapcsolás után a
felhasználó használhatja a
tv-készüléket.
Csatornalista
Megtekintheti a csatornák adatait, az Összes, TV, Rádió, Adat/egyéb, Analóg vagy 1-5. kedvencek opciókat.
A távirányító CH LIST gombjának megnyomásakor azonnal megjelenik a Csatornalista képernyő.
✎✎
Tartalom főmenüje
Csatornalista
Tájékoztató
AllShare Play
Ütemezéskezelő
Forrás
R Vissza
* A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
yy
yy
yy
yy
yy
yy
Összes: az összes jelenleg rendelkezésre álló csatorna megjelenítése.
TV: az összes jelenleg rendelkezésre álló tévécsatorna megjelenítése.
Rádió: az összes jelenleg rendelkezésre álló rádiócsatorna megjelenítése.
Adat/egyéb: az összes jelenleg rendelkezésre álló MHP vagy egyéb csatorna megjelenítése.
Analóg: az összes jelenleg rendelkezésre álló analóg csatorna megjelenítése.
1-5. kedvencek: az összes kedvenc csatorna megjelenítése.
A hozzáadott kedvenc csatornák megtekintéséhez nyomja meg a CH LIST gombot, és a L (Csat.mód) gombbal
lépjen a 1-5. kedvencek opcióhoz.
A vezérlőgombok használata a Csatornalista képernyőn.
xx T (Eszközök): Az opciómenü megjelenítése.
xx L (Csat.mód / Csatorna): továbblépés az Összes, TV, Rádió, Adat/ egyéb, Analóg vagy a 1-5. kedvencek opcióhoz.
Ha a Műsornézet lehetőséget választja az T (Eszközök) menüben, továbbléphet más csatornákhoz
a L (Csatorna) gombbal.
xx E (Megnéz / Információ): a kiválasztott csatorna megtekintése. / A kijelölt műsorra vonatkozó részletek megjelenítése.
✎✎
✎✎
✎✎
xx k (Oldal): lapozás a következő vagy az előző oldalra.
Magyar
35
A Nézésütemezés funkció használata a Csatornalista menüben
(csak digitális csatornák esetén)
Ha beállítja a Nézésütemezés funkciót a Csatornalista menüpontban, akkor a műsor csak a Műsornézet ablakban állítható
be.
1. Nyomja meg a CH LIST gombot, majd válassza ki a kívánt digitális csatornát.
2. Nyomja meg a TOOLS gombot, és válassza ki a Műsornézet opciót. Megjelenik az adott csatorna műsorlistája.
3. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a kívánt műsort, majd nyomja meg az ENTERE (Információ) vagy az INFO gombot.
4. Válassza ki a Nézésütemezés lehetőséget, majd ha kész, nyomja meg az ENTERE gombot.
✎✎A Nézésütemezés törléséhez hajtsa végre az első három lépést. Válassza ki az Ütemezés törl. műveletet.
Az Opciómenü használata t
Állítsa be az egyes csatornákat a Csatornalista menü opcióival (Műsornézet, Kedv. szerk., Gyermekzár be/Gyermekzár ki,
Csatornanév szerkesztése, Csatornaszám szerk., Törlés, Információ, Sorrend, Szerk. mód).
Az opciómenü elemei a csatorna állapotától függően eltérőek lehetnek.
1.Válasszon ki egy csatornát, és nyomja meg a TOOLS gombot.
2.Válasszon egy funkciót, és módosítsa a beállításait.
yy Műsornézet: műsor megjelenítése digitális csatorna kiválasztása esetén.
yy Kedv. szerk.: a gyakran nézett csatornák beállítása kedvencekként. A kiválasztott csatornát hozzáadhatja az 1-5.
kedvencek csoporthoz, illetve törölheti onnan.
1. Válassza ki a Kedv. szerk. opciót, majd nyomja meg az ENTERE gombot.
2. Az ENTERE gombbal válassza ki a Kedvencek 1-5 opciót, majd nyomja meg az OK gombot.
A Kedvencek 1-5 lehetőségnél több kedvenc csatorna hozzáadható.
yy Lezárás/feloldás: adott csatorna lezárása, hogy azt ne lehessen kiválasztani és megtekinteni.
Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a Csatornazár beállítása Be.
Megjelenik a PIN kód megadására szolgáló képernyő. Adja meg 4 számjegyű PIN kódját. A PIN kódot a PIN
módosítása opció használatával változtathatja meg.
yy Csatornanév szerkesztése (csak analóg csatornák esetén): saját csatornanév hozzárendelése.
yy Csatornaszám szerk. (csak digitális csatornák esetén): a szám módosítása a kívánt számgomb megnyomásával.
Előfordulhat, hogy néhány terület nem támogatja a Csatornanév szerkesztése és a Csatornaszám szerk.
funkciót.
yy Törlés: csatorna törlése a kívánt csatornák megjelenítéséhez.
yy Információ: A kijelölt műsorra vonatkozó részletek megjelenítése.
yy Sorrend: a listában szereplő, név vagy szám szerint rendezett csatornák sorrendjének megváltozatása.
yy Szerkesztés mód: a kívánt csatornák kiválasztása és szerkesztése.
✎✎
✎✎
✎✎
✎✎
Az Opciómenü használata t
Állítsa be az egyes csatornákat a menüopciók (Kedv. szerk., Gyermekzár be/Gyermekzár ki, Törlés, Kijelölés törl., Mind
kiválasztása) használatával.
1. Nyomja meg a TOOLS gombot a Csatornalista képernyőn, majd válassza a Szerk. mód lehetőséget. A csatorna neve
mellett balra jelölőnégyzet jelenik meg.
2. A ▲/▼ gombbal válassza ki a kívánt csatornát, majd nyomja meg az ENTERE gombot. A kiválasztott csatornát (c) jelzés
jelöli.
Több csatornát is kiválaszthat.
Az ENTERE gomb ismételt megnyomásával megszüntetheti a csatorna kijelölését.
3. Nyomja meg a TOOLS gombot, majd válassza ki a kívánt funkciót, és módosítsa beállításait.
yy Kedv. szerk.: a kiválasztott gyakran nézett csatornák beállítása kedvencekként.
A Kedv. szerk. képernyő öt csoportból áll (1. kedvencek, 2. kedvencek stb.). A csoportok bármelyikéhez
hozzáadható kedvenc csatorna. A ▲/▼ gomb megnyomásával válassza ki a csoportot.
yy Lezárás/feloldás: adott csatorna lezárása, hogy azt ne lehessen kiválasztani és megtekinteni.
Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a Csatornazár beállítása Be.
Megjelenik a PIN kód megadására szolgáló képernyő. Adja meg 4 számjegyű PIN kódját. A PIN kódot a PIN
módosítása opció használatával változtathatja meg.
yy Törlés: csatorna törlése a kívánt csatornák megjelenítéséhez.
yy Kijelölés törl.: a kiválasztott csatornák kijelölésének visszavonása.
yy Mind kiválasztása: a csatornalistában lévő összes csatorna kiválasztása.
✎✎
✎✎
✎✎
✎✎
✎✎
36
Magyar
¦¦ My Channel
Itt határozható meg az ország- és a műfajbeállítás a szállodában fogható csatornákhoz. Ha a felhasználó kiválasztja az
országot és a műfajt, megjelennek a megfelelő csatornák.
yy Először az országot kell kiválasztania, különben NEM állíthat be műfajt.
yy Ha olyan műfajt választ, amelyhez NEM tartozik egy csatorna sem, az összes csatorna megjelenik a Csatornalistában.
yy A Saját csatorna funkció csak Önálló módban működik.
yy SI forgalmazó önálló módban: Ha az Smoovie lehetőség van kiválasztva, nem működik.
yy A Szálloda menü > Szolgáltatási mód menüpont Szállodai opciók eleménél kapcsolható be és ki.
yy Ez az opció csak akkor működik, ha Be értékre van állítva.
Csatornaszerkesztés [Műfaj mód]
Normál
Szálloda
Kategória
Csat. mód
Műfaj
Összes
(alapértelmezett
beállítás)
Hírek
Rádió
Szórakozás
Sport
Szálloda
1
3
2
Jelenlegi állapot: Ausztria/Sport
6
Antenna mód aktiválása
Légi/kábel
Műhold
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Leírás
Az adott országban elérhető
csatornák megjelenítése műfajok
szerint a rendszergazda által
megadott alapbeállításoknak
megfelelően.
Saját csatorna
4
5
Ország
Műfaj
Összes ország
Összes
Ausztria
Hírek
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (francia)
Szórakozás
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Németország
▼
7
(kék) előző megtartása; (fel/le/balra/jobbra) mozgatás; (Enter) érték megadása 8
* A listában megjeleníthető elemek számával kapcsolatban lásd a tervezői dokumentumot.
Útmutató a gombokhoz
Gomb
Művelet
Navigációs segéd
BLUE
Visszatérés az előző képernyőre. (Műfaj beállítása: a legutóbbi ország és műfaj)
Előző megtartása
ENTER
Elem kijelölése.
Belépés
Ch. Up/Down
A kiemelés léptetése oldalanként.
(nincs útmutatás)
UP/DOWN
Navigálás az országok, műfajok listájában (körkörösen).
RIGHT
A kiemelt elem kiválasztása, és a kiemelés áthelyezése a Műfaj részre.
RETURN
Visszatérés az előző képernyőre. (Műfaj beállítása: a legutóbbi ország és műfaj)
(nincs útmutatás)
EXIT
Visszatérés az előző képernyőre. (Műfaj beállítása: a legutóbbi ország és műfaj)
(nincs útmutatás)
Mozgatás
Magyar
37
✎✎Megjegyzések
xx Ebben a részben a tv-készülék bekapcsolásakor megjelenő felhasználói felület elrendezését ismertetjük. (Gyári
üzemmód > Műfaj mód: Engedélyezés)
xx A műfaj az egyes országokon belül található segédlista.
xx A képernyőn az utolsó tárolt csatornán sugárzott kép jelenik meg.
–– Ha a felhasználó szeretné megtartani az előző ország-műfaj csatornakiosztást, a távirányító KÉK, RETURN és EXIT
gombjának megnyomásával zárhatja be a bekapcsoláskor megjelenő felhasználói felületet.
✎✎Egyebek
xx Alapértelmezett kiemelés: A memória szerinti legutóbb elemek (ország és műfaj)
xx Időkorlát (60 másodperc)
Elemek
Szám
Név
1
Háttérkép
yy A memóriában tárolt, legutóbb megtekintett csatornán sugárzott kép
megjelenítése a tv-készülék bekapcsolásakor.
2
Funkció megnevezése
yy A funkció megnevezése.
3
Jelenlegi állapot
yy Az Ország/Műfaj menü aktuális beállításai.
4
Az Ország lista elemei
yy Az Ország listában választott elem.
yy A legutóbb kiválasztott ország.
5
A Műfaj lista elemei
yy A Műfaj listában választott elem.
yy Az egyes országoknál választható műfajok a gyári üzemmódban beállított fő
beállításoknak megfelelően. (A fő beállításokat úgy kell megadni, hogy mindig
maradjon meg az „Összes” elem kiválasztásának lehetősége.)
yy A legutóbb kiválasztott műfaj.
6
Kiemelés
yy Ha az elem megnevezése nem fér el a területen, a szöveg automatikusan mozgó
szövegként jelenik meg.
7
Mutató
yy Akkor látható, ha van előző vagy következő oldal.
8
Navigációs segéd
yy A gombokhoz tartozó útmutató jobbra van igazítva.
38
Magyar
Leírás
A kiemelés menete [az Ország lista elemei]
• Ez az oldal csak a kiemelés szemléltetésére szolgál. A ténylegesen megjelenő elemek eltérhetnek az illusztrációtól.
✎✎Megjegyzések
xx A felhasználó a távirányító fel és a le gombjaival léptetheti az országok és a műfajok lista elemeit.
1
xx A lista elemei körkörösen léptethetők.
Saját csatorna
Saját csatorna
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
Műfaj
▲
LE 4 alkalommal
Ország
Műfaj
▲
Összes ország
Összes
Összes ország
Ausztria
Hírek
Ausztria
Összes
Hírek
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (holland)
Rádió
Szórakozás
Belgium (francia)
Szórakozás
Belgium (francia)
Cseh Köztársaság
Sport
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Franciaország
Szálloda
FEL 4 alkalommal
Németország
Németország
▼
▼
LE 4 alkalommal
FEL 4 alkalommal
Saját csatorna
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
Műfaj
▲
Összes ország
Összes
Ausztria
Hírek
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (francia)
Szórakozás
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Németország
▼
LE
FEL
LE
FEL
Saját csatorna
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
Műfaj
▲
Ausztria
Összes
Belgium (holland)
Hírek
Belgium (francia)
Rádió
Cseh Köztársaság
Szórakozás
Franciaország
Sport
Németország
Szálloda
Magyarország
▼
LE n alkalommal
FEL n alkalommal
VÉGE
Saját csatorna
Saját csatorna
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
Műfaj
▲
Szlovákia
Összes
Spanyolország
Hírek
Svájc
Rádió
Egyesült Királyság
Szórakozás
Kelet-Európa
Sport
Egyéb
Szálloda
▼
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
Műfaj
▲
Szlovákia
Összes
Spanyolország
Hírek
Svájc
Rádió
Egyesült Királyság
Szórakozás
Kelet-Európa
Sport
Egyéb
Szálloda
▼
Magyar
39
A kiemelés menete [alapértelmezett műfaj]
• Ez az oldal csak a kiemelés szemléltetésére szolgál. A ténylegesen megjelenő elemek eltérhetnek az illusztrációtól.
Saját csatorna
Saját csatorna
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Műfaj
▲
Ország
ENTER/JOBBRA
Műfaj
▲
Összes ország
Összes
Ausztria
Hírek
Ausztria
Hírek
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (francia)
Szórakozás
Belgium (francia)
Szórakozás
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
BALRA
Összes ország
Összes
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Németország
Németország
▼
▼
Navigációs segédterület
Navigációs segédterület
yy A jelenleg kijelölt ország ki van emelve.
yy Alapértelmezett kiemelés: a Műfaj listában kijelölt műfaj.
Saját csatorna
Saját csatorna
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Műfaj
▲
Ország
ENTER/JOBBRA
Összes ország
Összes
Összes ország
Ausztria
Hírek
Ausztria
Hírek
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (francia)
Szórakozás
Belgium (francia)
Szórakozás
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
BALRA
Sport
Franciaország
Szálloda
Németország
▼
▼
yy Az Ország listában a következő elem van kiemelve (például
Franciaország).
Magyar
Összes
Cseh Köztársaság
Németország
Navigációs segédterület
40
Műfaj
▲
Navigációs segédterület
yy Alapértelmezett kiemelés: Összes
Az üzemmódváltás menete 1 (1/2)
• Ez az oldal csak a kiemelés szemléltetésére szolgál. A ténylegesen megjelenő elemek eltérhetnek az illusztrációtól.
Saját csatorna
Saját csatorna
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Műfaj
Ország
▲
Műfaj
▲
LE
Összes ország
Összes
Ausztria
Hírek
Ausztria
Hírek
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (francia)
Szórakozás
Belgium (francia)
Szórakozás
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Összes ország
BALRA
Összes
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Németország
Németország
▼
▼
Navigációs segédterület
Navigációs segédterület
yy Jelenlegi műfaj mód: Összes ország/Sport
ENTER/JOBBRA
Saját csatorna
Saját csatorna
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Műfaj
▲
ENTER
Ország
FEL
Műfaj
▲
Összes ország
Összes
Összes ország
Ausztria
Hírek
Ausztria
Hírek
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (francia)
Szórakozás
Belgium (francia)
Szórakozás
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
LE
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Németország
Németország
▼
▼
Navigációs segédterület
Összes
Navigációs segédterület
yy Az ország kijelölését követően a kiemelés automatikusan a Műfaj
menüre lép.
ENTER/JOBBRA
6
Magyar
41
Az üzemmódváltás menete 1 (2/2)
• Ez az oldal csak a kiemelés szemléltetésére szolgál. A ténylegesen megjelenő elemek eltérhetnek az illusztrációtól.
5
1
6
Saját csatorna
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
1
Műfaj
▲
ENTER
Összes ország
Infó
A Műfaj módjának átváltása Ausztria/Hírek
beállításra.
OK
Összes
Ausztria
Hírek
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (francia)
Szórakozás
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Németország
▼
Navigációs segédterület
yy Megjelenik a műfaj módváltásának befejezéséről tájékoztató
üzenet.
yy Időkorlát (5 másodperc)
ENTER/RETURN/Időkorlát
Jelenlegi állapot: Ausztria/Hírek
42
Magyar
yy Ha a Műfaj menüben a BALRA gomb megnyomásával átlép
az Ország menübe, a rendszer kiemeli a már kiválasztott
országot.
Az üzemmódváltás menete 2 (1/2)
• Ez az oldal csak a kiemelés szemléltetésére szolgál. A ténylegesen megjelenő elemek eltérhetnek az illusztrációtól.
1
Saját csatorna
Saját csatorna
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
Műfaj
Ország
▲
Műfaj
▲
LE
Összes ország
Összes
Ausztria
Hírek
Ausztria
Hírek
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (francia)
Szórakozás
Belgium (francia)
Szórakozás
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Összes ország
FEL 5 alkalommal
Összes
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Németország
Németország
▼
▼
Navigációs segédterület
Navigációs segédterület
yy Jelenlegi műfaj mód: Összes ország/Sport
ENTER/JOBBRA
Saját csatorna
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
101
Összes ország
Infó
Műfaj
▲
A Műfaj módjának átváltása Ausztria/Hírek
beállításra.
OK
KÉK
/
RETURN
/
EXIT
Összes
Ausztria
Hírek
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (francia)
Szórakozás
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Németország
▼
Navigációs segédterület
5
ENTER
/
RETURN
/
Időkorlát
yy Az ország kijelölését követően a kiemelés automatikusan a Műfaj menüre
lép.
Jelenlegi állapot: Ausztria/Hírek
yy Jelenlegi műfaj mód: Összes ország/Sport
Magyar
43
A bekapcsolás áttekintése [a memóriának megfelelő legutóbbi állapot]
• Ez az oldal csak a kiemelés szemléltetésére szolgál. A ténylegesen megjelenő elemek eltérhetnek az illusztrációtól.
1
Jelenlegi állapot: Ausztria/Hírek
POWER
Kikapcsolás
yy Jelenlegi műfaj mód: Ausztria/Hírek
POWER
Saját csatorna
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
Műfaj
▲
Összes ország
Összes
Ausztria
Hírek
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (francia)
Szórakozás
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Németország
▼
Navigációs segédterület
yy Jelenlegi műfaj mód: Ausztria/Hírek
44
Magyar
Műfajszerkesztő (Ezzel konfigurálhatók a műfajok a szálloda tv-csatornáihoz.)
yy A Szálloda menüben (Gyári szállodai menü) használható.
yy A választható műfajok: hírek, rádió, szórakozás, sport, valamint szálloda.
yy Minden csatornánál több műfaj is választható egyszerre.
Országlista szerkesztő (Csatornaszerkesztő): Ezzel a szerkesztővel konfigurálható az ország a szálloda tv-csatornáihoz.
yy A választható országok (20 db): Amerikai Egyesült Államok, Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország,
Görögország, Hollandia, Japán, Kínai Népköztársaság, Korea, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszországi
Föderáció, Portugália, Spanyolország, Svédország, Törökország
yy Ha adott országnál több csatorna is be van állítva, a rendszer kategóriaként regisztrálja az országot, és a felhasználók
országonkénti bontásban láthatják a csatornákat.
yy Egy csatornához több ország is beállítható. Ha a felhasználó kiválasztja valamelyik kategóriát, a csatornalistában csak az
adott országhoz tartozó csatornák fognak megjelenni.
yy Ha a csatornalistában olyan csatornát választanak, amelyhez hozzá van rendelve az ország, a rendszer az Országok
listájának szerkesztése elemmel bővíti az Eszközök menüt. Ellenkező esetben az Eszközök menü a Felvétel az országok
listájára elemmel bővül.
yy * A megfelelő funkció végrehajtása esetén beállítható, illetve törölhető a csatornához tartozó ország.
yy Bekapcsoláskor megjelenő felhasználói felület
yy Az a képernyő, amelyen a felhasználó kiválaszthatja az országot és műfajt, amikor bekapcsolja a tv-készüléket.
A bal oldali keret elrendezése
Útmutató a gombokhoz
Gomb
Művelet
Navigációs segéd
ENTER
A megfelelő Csatornatallózó terület kiválasztása vagy megnyitása.
(nincs útmutatás)
RETURN
A megfelelő Csatornatallózó terület kiválasztása vagy megnyitása.
Vissza
UP/DOWN
A kiemelés léptetése fel vagy le.
(nincs útmutatás)
RIGHT
A kiemelés áthelyezése a Csatornatallózó területére.
(nincs útmutatás)
INFO
A kategóriára vonatkozó adatok megjelenítése.
(nincs útmutatás)
TOOLS
A segédfunkciók menüjének megjelenítése.
Eszközök
EXIT
Visszavonás, és visszatérés az előző lépésre (Gyári üzemmód).
(nincs útmutatás)
✎✎Megjegyzések
xx Ez a bal oldali keret (Országkategóriák) alkotóeleme.
✎✎Egyebek
xx Alapértelmezett kiemelés: az éppen kijelölt ország
Magyar
45
Elemek
Szám
Név
Leírás
yy Amikor a felhasználó erre a képernyőre lép, az éppen kijelölt alapértelmezett elem van
kiemelve.
yy Az ország ikonja és a kategória neve is fel van tüntetve. (Ha a kiemelés a fő keretben van,
csak az ikon látható.)
yy A kiemelés áthelyezése
–– A kiemelés a fel/le gombok megnyomásával helyezhető át.
–– Ha az elemek nem férnek el egy oldalon, fel és le irányú mutatók jelennek meg a
1
képernyőn.
–– Ha áthelyezi a kiemelést valamelyik kategóriára, a fő keretben megjelenik az adott
kategóriához tartozó csatornalista.
Bal oldali keret [Országkategóriák]
Normál
Szálloda
Kategória
Csat. mód
Eredetileg
hangolt
Ország
Antenna mód aktiválása
Légi/kábel
Műhold
Regisztrálva
O
O
Összes
ország
O
O
1. ország
O
O
2. ország
O
O
.
O
O
Leírás
yy Az Automatikus hangolás művelettel
behangolt összes csatorna megjelenítése.
yy A Regisztrált csatornák listában megadott
csatornák és források megjelenítése.
yy Az „Összes ország” az egyes országoknál
regisztrált csatornák összessége. (Ezt csak
a végfelhasználók látják.)
Eszközök [Regisztrált/Országkategóriák]
• Csatornakezelő > Csatornakategória > Eszközök > Info
yy
yy
yy
yy
46
Magyar
Az elemek a „csatorna” utótag nélkül jelennek meg.
A bal oldali keretben kiemelt Regisztrált/Ország elemhez tartozó
ablakot a távirányító INFO gombjának megnyomásával nyithatja
meg.
Minden ország fel van tüntetve.
A fel/le gombokkal lépegethet az Ország lista elemei között. (A
mutatók is látszanak.)
✎✎Megjegyzések
xx Ez a bal oldali keretben található kategória Eszközök menüjének ismertetése.
xx Csak az egyes Regisztrálás/Ország kategóriákhoz tartozó Infó elem látszik.
Elemek
Kategória
Eszközök menü
Leírás
Regisztrált, ország
Információ
Regisztrált csatornák. Az egyes országokhoz tartozó
csatornák száma.
• Az elemek a „csatorna” utótag nélkül jelennek meg.
Hibaesetek
✎✎Megjegyzések
xx Ez az üzenet jelenik meg, ha nincs mentett csatorna a Regisztrált csatornák listájában.
Elemek
Szám
Név
Leírás
yy Ha a Regisztrált csatornák elem üres, amikor a felhasználó
1
Üzenet
megnyitja a tallózót, egy felugró ablakban megjelenik egy üzenet.
Ebben az ablakban a felhasználók átválthatnak az Automatikus
tárolás (program) menüre.
yy Hasonlóképpen: ha sem az idő, sem a csatorna nincs beállítva, és
a felhasználó megnyitja a Csatornakezelőt, egy felugró ablakban
megjelenik egy üzenet. Ebben az ablakban a felhasználó átválthat
az Automatikus hangolás (Automatikus program) műveletre.
xx Ez az üzenet jelenik meg, ha az idő nincs beállítva.
–– Ha az idő nincs beállítva, akkor Gyári üzemmódban, a Csatornakezelő megnyitása előtt megjelenik ez az üzenet.
Magyar
47
✎✎Megjegyzések
xx Ez az alkotóelem jelenik meg, ha nincs csatorna regisztrálva az ország kategóriához.
Elemek
Szám
Leírás
Leírás
yy Ez az üzenet jelenik meg, ha a kijelölt ország egyetlen elemet sem tartalmaz.
Fő keret [Csatornatallózó]
48
Magyar
Útmutató a gombokhoz
Gomb
Művelet
Navigációs segéd
CH UP/DOWN
Lapozás.
Oldal
ENTER
A megfelelő Csatornatallózó terület kiválasztása vagy megnyitása.
Kiválasztás
RETURN
Vissza az előző lépéshez (Gyári üzemmód).
Vissza
UP/DOWN
A kiemelés léptetése fel vagy le.
(nincs útmutatás)
RIGHT
A kiemelés áthelyezése a Csatornatallózó területére.
(nincs útmutatás)
INFO
A kategóriára vonatkozó adatok megjelenítése.
(nincs útmutatás)
TOOLS
A segédfunkciók menüjének megjelenítése.
Eszközök
EXIT
Visszavonás, és visszatérés az előző lépésre (Gyári üzemmód).
(nincs útmutatás)
✎✎Megjegyzések
xx Ez a fő keret (Csatornatallózó) alkotóeleme.
xx A Gyári üzemmód és a külső bemenet megnyitása előtt a kiemelés eredetileg a csatornán van.
Elemek
Szám
Név
Leírás
1
Fő keret
yy A kijelölt kategóriához tartozó csatorna- vagy forráslista.
2
Görgetősáv
yy Az aktuális oldal helyzete a teljes oldalszámhoz képest.
3
Navigációs
segédterület
yy Akkor jelenik meg, amikor valamelyik felhasználó megnyitja a
Csatornakezelőt. (Ha a felhasználó kilép a Csatornakezelőből, majd újra
megnyitja, az elem újból megjelenik.)
yy Az időkorlát (5 másodperc) elérése esetén eltűnik. Akkor is eltűnik, ha a
felhasználó megnyomja valamelyik gombot.
4
Navigációs
segédterület
yy Az éppen beállított országra vonatkozó adatok és a PIROS gombok balra
vannak igazítva. (Grafikailag csoportokba rendezve jelennek meg, és
csoportokra bontva lehet közöttük navigálni.) A gombokhoz tartozó útmutató
jobbra van igazítva.
Magyar
49
A csatornák közös elemei [+ ikon-mód]
A csatornalista megjelenítési szabályai
Normál
Elem
Szerkezet
Digitális csatornák
• jelölőnégyzet + állapotikon + digitális csatorna száma + csatornanév
–– A csatornaszám megjelenítési formátuma: ###-### (A „-” szimbólum
jelzi a csatornaszámot.)
Analóg csatornák
• jelölőnégyzet + analóg típus ikonja + analóg csatorna száma + csatornanév
–– A csatornaszám megjelenítési formátuma: ### (A „-” szimbólum nem
használatos az analóg csatornák számának jelzésére.)
Digitális csatornák
• jelölőnégyzet + állapotikon + digitális csatorna száma + csatornanév
–– A csatornaszám megjelenítési formátuma: ### (A csatornaszám
ábrázolásának maximális hossza a területi beállításoknak felel meg.)
Analóg csatornák
• jelölőnégyzet + analóg típus ikonja + analóg csatorna száma + csatornanév
–– A csatornaszám megjelenítési formátuma: ### (A csatornaszám
ábrázolásának maximális hossza a területi beállításoknak felel meg.)
ATSC
DVB (CHEM)
A csatornalista ikonjának megjelenítési szabályai
Elem
Példa
Dinamikus SI
Ikon
NNNNNNNN CSAT. NÉV
A dinamikus SI
által hozzáadott
csatornák
NNNNNNNN CSAT. NÉV
Analóg típusú csatorna ikonja
Forráscsatorna ikonja
Antenna ikon
Prioritás
A dinamikus SI által
törölt csatornák
NNNNNNNN CSAT. NÉV (a
szerkesztett csatornanév).
NNNNNNNN CSAT. NÉV
Légi
NNNNNNNN CSAT. NÉV
Kábel
NNNNNNNN CSAT. NÉV
Műhold
NNNNNNNN CSAT. NÉV
Kódolt csatorna ikonja
NNNNNNNN CSAT. NÉV
Kép letiltása
NNNNNNNN CSAT. NÉV
50
Magyar
yy A dinamikus SI által törölt, ám a felhasználó
által nem törölt csatornák.
yy A dinamikus SI által hozzáadott, ám a
felhasználó által nem hozzáadott csatornák.
1
2
yy Az analóg típusú csatorna ikonja látható.
3
yy Bemeneti forrásnak minősülő csatorna.
4
yy Az antennákon elérhető élő csatornákat jelöli.
A légi, a kábel- és a műholdas csatornáknak
megfelelő antennaikonok a legalacsonyabb
prioritással jelennek meg.
yy A kódolt csatorna ikonja. (A műholdas
csatornáknak megfelelő antennánál jelenik
meg.)
yy Olyan csatorna, amelynek a képe le van tiltva.
(A hang és a csatornaadatok elérhetők.)
5
-
Felvétel az országok listájára / Országok listájának szerkesztése (1/2)
• Csatornakezelő > Tallózó > Eszközök > Felvétel az országok
listájára
Útmutató a gombokhoz
Gomb
Művelet
Navigációs segéd
ENTER
A kiemelt elem kiválasztása.
Belépés
RETURN
Visszavonás, és visszatérés az előző (Eszközök) képernyőre.
Vissza
UP/DOWN
A kiemelés léptetése az Ország lista elemein.
Mozgatás
LEFT/RIGHT
A kiemelés léptetése.
Mozgatás
INFO
Nem használható
Nem használható
TOOLS
Az aktuális ablak bezárása, és az Eszközök menü megjelenítése.
(nincs útmutatás)
EXIT
Visszavonás, és visszatérés az előző lépésre (Gyári üzemmód).
(nincs útmutatás)
✎✎Megjegyzések
xx Ez a Felvétel az országok listájára elem ismertetése.
xx A rendszer hozzáadja a kiemelt csatornát/a több kijelölt csatornát az Ország kategóriához.
✎✎Egyebek
xx Időkorlát (60 másodperc)
Magyar
51
Elemek
Szám
Név
Leírás
1
Felvétel az országok listájára
ablak
• Ha a kijelölt csatornák közül egy sincs regisztrálva az országok listájába,
a „Felvétel az országok listájára” szöveg jelenik meg címként.
• Attól függően, hogy a képernyő megnyitásakor kiválasztott ország
regisztrálva van-e, egy jelölőnégyzet is megjelenik.
2
Tájékoztató
3
A kiválasztásra vonatkozó információk
4
Befejezésről tájékoztató üzenet
5
A kiválasztás jelzése
• A kiválasztott csatorna száma vagy a csatornanév.
- Egyetlen csatorna kiválasztása esetén a csatornanév jelenik meg:
Kiválasztott csatorna: NNNN-NNN ABC
- Több csatorna kiválasztása esetén a kiválasztott csatornák száma jelenik
meg: Kiválasztott csatornák: N
• Ez az üzenet jelenik meg a műveletek befejezésekor. (Az OK gomb
kiválasztásakor az üzenet mindig megjelenik.)
• A jelzés értelmezése több csatorna kiválasztása esetén
• Az összes elem regisztrálva van.
• Csak az elemek egy része van regisztrálva.
• Egyik elem sincs regisztrálva.
Felvétel az országok listájára / Országok listájának szerkesztése (2/2)
• Csatornakezelő > Tallózó > Eszközök > Felvétel az
országok listájára
Útmutató a gombokhoz
Gomb
Művelet
Navigációs segéd
ENTER
A kiemelt elem kiválasztása.
Belépés
RETURN
Visszavonás, és visszatérés az előző (Eszközök) képernyőre.
Vissza
UP/DOWN
A kiemelés léptetése az Ország lista elemein.
Mozgatás
LEFT/RIGHT
A kiemelés léptetése.
Mozgatás
INFO
Nem használható
Nem használható
TOOLS
Az aktuális ablak bezárása, és az Eszközök menü megjelenítése.
(nincs útmutatás)
EXIT
Visszavonás, és visszatérés az előző lépésre (Gyári üzemmód).
(nincs útmutatás)
52
Magyar
✎✎Megjegyzések
xx Ez az Országok listájának szerkesztése elem ismertetése.
xx A rendszer hozzáadja a kiemelt csatornaelemet/a több kijelölt csatornaelemet az Ország kategóriához, illetve törli
az(oka)t.
xx Időkorlát (60 másodperc)
Elemek
Szám
Név
1
Felvétel az országok listájára
2
Tájékoztató
3
Befejezésről tájékoztató üzenet
Leírás
yy Ha a kijelölt csatornák között van regisztrált csatorna, az „Országok
listájának szerkesztése” szöveg jelenik meg címként.
yy Attól függően, hogy a kiválasztott ország regisztrálva van-e, egy
jelölőnégyzet is megjelenik.
yy Ez az üzenet jelenik meg a műveletek befejezésekor. (Az OK gomb
kiválasztásakor az üzenet mindig megjelenik.)
Csatornaszám szerkesztése [felcserélés]
• Csatornakezelő > Tallózó > Eszközök > Csatornaszám szerkesztése
Útmutató a gombokhoz
Gomb
Művelet
Navigációs segéd
ENTER
A módosítások érvényesítése, majd az ablak bezárása.
Belépés
RETURN
Visszavonás, és visszatérés az előző (Eszközök) képernyőre.
Vissza
U/D
A kiválasztott csatorna számának módosítása.
Módosítás
0~9
Számjegy megadása.
Szám
INFO
Nem használható
Nem használható
TOOLS
Az aktuális ablak bezárása, és az Eszközök menü megjelenítése.
(nincs útmutatás)
EXIT
Visszavonás, és visszatérés az előző lépésre (Gyári üzemmód).
(nincs útmutatás)
✎✎Megjegyzések
xx Ez a csatornaszám váltását végző funkció (Felcserélés) ismertetése.
xx A csatornaszámok minden csatornalistában módosíthatók, és a módosítások minden csatornánál érvénybe lépnek.
xx Ha az új csatornaszám még nincs másik csatornához rendelve, a rendszer az új csatornaszámnak megfelelően frissíti
a csatornaszámot, és a csatornaszámok alapján újra növekvő sorrendbe rendezi a listát.
xx Ha az új csatornaszám már másik csatornához van rendelve, a Szálloda menüben megadott beállítások lépnek
érvénybe.
✎✎Egyebek
xx A lista elemei függőleges irányban körkörösen léptethetők.
Magyar
53
Elemek
Szám
1
2
Név
Leírás
Csatornaszám
szerkesztése ablak
yy A számgombok és a fel/le gombok is használhatók.
–– Kiválasztott csatorna: a kijelölt csatorna neve.
–– Szám: az új csatornaszám.
(A jelenleg hozzárendelt csatorna neve is látható.)
–– Név: a jelenleg hozzárendelt csatorna neve. (Ha nincs ilyen
csatorna, az „(Üres)” felirat olvasható.) : Ha van ilyen csatorna,
de nincs neve, a név helyett a „-----” jelzés látható.
Figyelmeztetés
Üzenet
yy Már hozzárendelt csatorna kiválasztása esetén
–– Ha az új csatornaszám már másik csatornához van rendelve,
megjelenik egy nyugtázást kérő üzenet. (Lásd az alábbi ábrát.)
–– Ha a felhasználó másik csatornához rendelt csatornaszámra
szeretné váltani a csatornaszámot, a rendszer felcseréli a
csatornaszámokat, és menti a módosítást.
Csatornaszám szerkesztése [Külső bemenet] (3/3)
• Csatornakezelő > Tallózó > Eszközök > Csatornaszám szerkesztése
54
Magyar
Útmutató a gombokhoz
Gomb
Művelet
Navigációs segéd
RED
Ha a felhasználó megnyomja a gombot, a rendszer alaphelyzetbe állítja a
csatornaszámot.
Visszaállítás
ENTER
A módosítások érvényesítése, majd az ablak bezárása.
Belépés
RETURN
Visszavonás vagy visszatérés az előző (Eszközök) képernyőre.
Vissza
U/D
A kiválasztott csatorna számának módosítása.
Módosítás
0~9T
Számjegy megadása.
Szám
INFO
Nem használható
Nem használható
TOOLS
Az aktuális ablak bezárása, és az Eszközök menü megjelenítése.
(nincs útmutatás)
EXIT
Visszavonás, és visszatérés az előző lépésre (Gyári üzemmód).
(nincs útmutatás)
✎✎Megjegyzések
xx A funkció segítségével külső bemeneti forrás rendelhető a csatornaszámhoz. (A módosítások minden csatornánál
érvénybe lépnek.)
xx Ha az új csatornaszám már másik csatornához van rendelve, a Szálloda menüben megadott beállítások lépnek
érvénybe.
✎✎Egyebek
xx Alapértelmezett kiemelés: a csatornaszámok területe.
xx A lista elemei függőleges irányban körkörösen léptethetők.
xx Időkorlát (60 másodperc)
Elemek
Szám
Név
Leírás
yy A csatornaszámok területe.
–– A számgombok és a fel/le gombok is használhatók.
–– Ha nincs hozzárendelt érték, a számjegyeknek megfelelő számú „-” szimbólum
látható.
1
Csatornaszámok területe
▲
-▼
2
Forrás neve
3
Navigációs segédterület
▲
→
1
▲
→
▼
15
▼
yy Külső bemenet neve
–– Azok az elemek, amelyek nem konfigurálhatók, nem aktívak.
yy Ha a felhasználó megnyomja a piros gombot, a rendszer alaphelyzetbe állítja a
csatornaszámot.
Magyar
55
Csatornanév szerkesztése
• Csatornakezelő > Tallózó > Eszközök > Csatornanév szerkesztése
Útmutató a gombokhoz
Gomb
Művelet
Navigációs segéd
GREEN
A módosítások mentése és visszalépés a Csatornakezelőbe.
Kész
ENTER
A csatorna nevének mentése, és a kurzor léptetése a következő mezőre.
Belépés
RETURN
Visszavonás, és visszatérés az előző (Eszközök) képernyőre.
Vissza
U/D/L/R
Navigálás a billentyűzeten.
Mozgatás
0~9
Számjegy megadása.
(nincs útmutatás)
INFO
Nem használható
Nem használható
TOOLS
Az aktuális ablak bezárása, és az Eszközök menü megjelenítése.
(nincs útmutatás)
EXIT
Visszavonás, és visszatérés az előző lépésre (Gyári üzemmód).
(nincs útmutatás)
✎✎Megjegyzések
xx Ez a Csatornanév szerkesztése funkciónál használható billentyűzet ismertetése.
✎✎Egyebek
xx Időkorlát (60 másodperc)
Elemek
Szám
Név
1
Csatornanév szerkesztése
ablak
2
Csatornanév
yy A kurzor és az éppen bevitt karakter a kiemelés színével van formázva.
yy A karakterek maximálisan engedélyezett számának elérésekor a kurzor eltűnik.
3
Billentyűzet
yy A részletes működést lásd a billentyűzet tervezői dokumentumában.
56
Magyar
Leírás
Eszközök [Szerkesztés mód]
Szerkesztés mód
Tartalom kiemelése (ha 0 vagy 1 elem van kijelölve)
Felvétel az országok listájára
Országok listájának szerkesztése (már regisztrált elem
kijelölése esetén).
Csatornanév szerkesztése
Csatornaszám szerkesztése
Kép letiltása
Csatorna másolása (Astra HD +)
Átrendezés (Műhold)
Összes kiválasztása
Összes kijelölés törlése (csak akkor jelenik meg, ha legalább
1 elem is ki van jelölve)
Törlés
Ha egynél több elem is ki van jelölve.
Felvétel az országok listájára
Országok listájának szerkesztése (már regisztrált elem
kijelölése esetén).
Kép letiltása
Átrendezés (Műhold)
Összes kiválasztása
Összes kijelölés törlése
Törlés
✎✎Megjegyzések
xx Ez az Eszközök menü ismertetése.
xx A felugró menü helyzete: a Csatornalista bal oldalán található elemhez tartozó Eszközök menü → a jobb oldalon
jelenik meg. A Csatornalista jobb oldalán található elemhez tartozó Eszközök menü → a bal oldalon jelenik meg.
xx Amikor a kiemelt elem nincs kijelölve, és a felhasználó megnyomja a Tools gombot, a rendszer automatikusan
kijelöltnek jelöli az elemet.
xx Az egyes funkciók részletes ismertetése a NEO Channel Manager csatornakezelő leírásában olvasható.
Magyar
57
Csatornasáv [ha külső bemenet van a csatornaszámhoz rendelve]
✎✎Megjegyzések
xx A tv-csatornasávoknál megadott beállítások vannak érvényben.
xx Nem támogatott elem esetén, illetve ha nincsenek kapcsolódó információk, az elemre vonatkozó értékek nem
jelennek meg.
xx A csatorna neve a külső bemenet neveként jelenik meg.
Elemek
Szám
Név
1
Külső bemenet neve
Leírás
A Csatornalistában a GenreTV funkciói közül is használható néhány funkció.
yy Országválasztó mód
yy A műfaj módjának átváltása.
¦¦ Mixed Channel Map
A Vegyes csatornakiosztás funkcióval vegyesen használhatja a légi, a kábel, és a műholdas csatornákat.
[Kivéve az ausztrál, szingapúri és új-zélandi modelleket]
–– A Légi, Kábel és Műhold csatornák vegyes használatához a Vegyes csatornakiosztás beállításnál a BE lehetőséget kell
kiválasztani.
–– A Csatornaszerkesztővel rendezheti a csatornákat, miután bekapcsolta a „Vegyes csatornakiosztás” opciót a
Szállodai opciók menüben.
58
Magyar
¦¦ Sound Bar aktív hangszóróegység
•Samsung Sound-Bar egységek és szálláshelyi TV-készülék
–– A Samsung Sound-Bar egységek és szálláshelyi TV-készülékek az ARC funkciót HDMI protokollon támogatják.
A kompatibilis Samsung Sound-Bar egységet és kompatibilis Samsung szálláshelyi TV-készüléket egyetlen
HDMI-kábellel összekötve a TV hangját a vendégek a Sound-Bar hangszóróegységen át élvezhetik.
–– Az ARC funkciót támogató modellek listája:
• Sound-Bar aktív hangszóróegységek: HW-F350/F450/F550
•A Sound-Bar aktív hangszóróegységek Szálloda üzemmódba kapcsolása.
1. Állítsa be az alábbi Szálloda menü lehetőségeket:
–– Hotel option > External Device > Sound Bar Out = On.
–– Hotel option > Power On > Power On Volume EN = User Defined.
–– Hotel option > Power On > Power On Volume > Set greater than 0.
–– Hotel option > Power On > Max Volume > Set greater than 0.
2.Csatlakoztasson egy HDMI-kábelt a Sound-Bar HDMI OUT kimenete és a szálláshelyi TV-készülék HDMI3-portja
közé (ha az támogatja az ARC funkciót).
3.Miután a Sound-Bar egységet csatlakoztatta a szálláshelyi TV-készülékhez, a TV bekapcsolásakor a Sound-Bar
automatikusan észleli azt, majd magától átkapcsol Szálloda üzemmódba.
A Sound Bar Szálloda üzemmódjának működési jellemzői:
•
•
•
•
•
A TV-készülékkel szinkronizált be- és kikapcsolás
HDMI_CEC alapértelmezés szerint bekapcsolva
A funkciók kizárólag a „HDMI OUT” porton keresztül használhatók
A VFD „Input mode” gombja nem működik, hogy megelőzhető legyen a hangforrások véletlen váltása.
Lekéri a TV-készülék Szállodai opció menüjének beállítható bekapcsolási és max. hangerő beállításait. A SoundBar bekapcsolási hangereje és max. hangerő értéke ugyanakkor a TV-készülék Szállodai opció menüjének
bekapcsolási és max. hangerő beállításaihoz képes ½ értékű lesz.
Példa: Ha a TV-készülék bekapcsolási hangereje 20 és a max. hangerő 90, akkor a Sound Bar bekapcsolási
hangereje 10, a max. hangerő pedig 45.
*A funkció az adott modelltől függően eltérő lehet.
¦¦ Biztonsági üzemmód
Műszaki jellemzők
• Az üzemmód célja egyes funkciók, például TTX és külső jelforrás (HDMI, USB) bemenet letiltása például
javítóintézetben vagy hasonló intézményekben.
• A Biztonság menühöz való hozzáférés a jelszó hiányában le van tiltva.
• Biztonság beállítása
–– A Biztonság beállítása lehet „Be” és „Ki”.
–– Az alapértelmezett a „Ki”.
–– A biztonság beállítása: Bekapcsolt állapotban külső jelforrás (HDMI, USB) bemenet és a TTX funkció nem
működik.
• Jelszó beállítása
–– Itt módosítható a jelszó.
–– A felhasználónak meg kell adnia a jelenlegi jelszót, az új jelszót, majd megerősítésként ismét az új jelszót.
• Jelszó visszaállítása
–– Itt állítható alapértékre a jelszó.
–– A jelszó visszaállítása 00000000 értékre.
–– A Password Reset (Jelszó visszaállítása) elem csak a gyári menüben látható, amelyhez egyszerre kell
lenyomni az Info és a Factory gombot.
Az alábbi billentyűkombinációval tehető láthatóvá: MUTE + 1 + 1 + 9 + ENTER.
• A biztonság beállítása: Bekapcsolt állapotában a SIRCH funkció nem érhető el.
• A gyári alapértelmezett értékek visszaállítása a biztonság beállítását nem érinti.
Magyar
59
A falikonzol felszerelése
A falikonzol (külön megvásárolható) segítségével a tv-készülék a falra rögzíthető. A falikonzol felszerelésével kapcsolatban olvassa el a
falikonzolhoz mellékelt tájékoztatót. A falikonzol felszereléséhez kérje szakember segítségét. Azt tanácsoljuk, hogy ezt a műveletet ne saját maga
végezze.
A Samsung Electronics nem vállal felelősséget semmilyen tárgyi vagy személyi sérülésért, ha Ön úgy dönt, hogy saját maga szereli fel a televíziót.
A falikonzol tartozékainak szabványadatai (VESA)
✎✎A falikonzol nem alaptartozék, hanem külön megvásárolható.
A falikonzolt szilárd falra, a padlóra merőlegesen szerelje fel. Ha a falikonzolt más jellegű felületre szereli fel, lépjen kapcsolatba a legközelebbi
márkakereskedővel. A mennyezetre vagy ferde falra történő felszerelés súlyos személyi sérüléseket okozhat.
✎✎MEGJEGYZÉS
A falikonzol tartozékainak szabványos méretei az alábbi táblázatban olvashatók.
Ha Samsung falikonzolt vásárol, a felszereléshez szükséges tartozékokat és a részletes felszerelési útmutatót is megkapja.
Ne használjon olyan csavarokat, amelyek nem felelnek meg a VESA-szabvány előírásainak.
Ne használjon a szabványosnál hosszabb csavarokat, mert azok megsérthetik a tv-készülék belsejét.
A VESA-szabványtól eltérő falikonzol használata esetén a csavarok hossza a falikonzol műszaki adataitól függően változhat.
Ne húzza meg túl erősen a csavarokat, mivel ez károsíthatja a terméket, vagy a termék földre esését okozhatja, ami személyi
sérüléshez vezethet. A Samsung nem vállal felelősséget az ilyen balesetekért.
xx A Samsung nem vállal felelősséget azokért a terméket ért károsodásokért vagy az olyan személyi sérülésekért, amelyeket a
VESA-szabványtól eltérő falikarok használata vagy a szerelési utasításban leírtak be nem tartása okoz.
xx A tv-készülék felszerelésekor nem döntse meg 15 foknál nagyobb mértékben ezt a készüléket.
xx
xx
xx
xx
xx
xx
hüvelyk
VESA-szabvány (A * B)
Szabványos
csavar
28
100 x 100
M4
32~40
200 X 200
Mennyiség
4
M8
48~55
400 X 400
A falikonzol felszerelésekor a tv-készülék legyen kikapcsolva. A bekapcsolt készülék áramütést okozhat.
60
Magyar
A tv-készülék falra rögzítése
[
Vigyázat! A tv-készülék leeshet, ha elhúzzák, eltolják, vagy felmásznak a tetejére. Különösen arra ügyeljen, hogy gyermekei ne
borítsák fel a tv-készüléket, és ne akaszkodjanak rá, mert az súlyos sérülést, sőt akár halált is okozhat. Tartsa be a mellékelt biztonsági
tájékoztatóban foglalt összes biztonsági előírást. A még nagyobb stabilitás érdekében biztonsági okokból az alábbiak szerint szerelje fel a
leesés elleni eszközt.
A tv-készülék leesésének megakadályozása
1.
Illessze a csavarokat a kapcsokba, és szorosan rögzítse a falhoz. Győződjön meg róla, hogy a csavarok szorosan rögzültek a falban.
2.
Távolítsa el a csavarokat a tv-készülék hátoldalának közepéről, helyezze a csavarokat a kapcsokba, majd erősítse a csavarokat ismét a tvkészülékhez.
✎✎A fal típusától függően szükség lehet további anyagokra, pl. rögzítőre.
✎✎A szükséges kapcsok, csavarok és zsinegek nincsenek a készülékhez mellékelve, ezért azokat külön kell beszerezni.
✎✎Előfordulhat, hogy a termékhez nincsenek csavarok mellékelve. Ebben az esetben kérjük, szerezze be az alábbi specifikációknak
3.
4.
megfelelő csavarokat.
A tv-készülékhez és a falhoz rögzített kapcsokat kösse össze erős zsineggel, majd húzza meg szorosan a zsineget.
✎✎MEGJEGYZÉS
• A tv-készüléket helyezze a fal közelébe, nehogy hátraessen a készülék.
• A biztonságos rögzítés érdekében úgy kösse meg a zsineget, hogy a falhoz rögzített kapcsok a tv-készülékhez rögzített kapcsokkal
azonos magasságban vagy lejjebb legyenek.
• A tv-készülék elmozdítása előtt oldja ki a zsineget.
Ellenőrizze, hogy biztonságosak-e a csatlakozások. Időnként ellenőrizze, hogy továbbra is megfelelőek-e a csatlakozások. Ha kétsége támad a
csatlakozások biztonságát illetően, forduljon szakemberhez.
A lopásgátló Kensington-zár
A Samsung nem biztosít a termékhez Kensington-zárat. Ezzel az eszközzel
a rendszer fizikailag rögzíthető, ha nyilvános helyen használják. A zár külső
megjelenése és használati módja a gyártótól függően eltérhet a képen láthatótól.
A helyes használattal kapcsolatos további információkat lásd a Kensington-zár
használati útmutatójában.
A termék lezárásához kövesse a következő lépéseket:
1
✎✎Keresse meg a „K” ikont a tv-készülék hátulján. A Kensington-zár nyílása a K
ikon mellett található.
1.Rögzítse a Kensington-zárat egy nagy, helyhez kötött berendezési tárgyhoz,
például íróasztalhoz vagy székhez.
2.A Kensington-zár vezetékének áthurkolt végén csúsztassa át a vezetéknek azt a
végét, amelyen a zárszerkezet található.
3.Illessze a zárat a termék Kensington nyílásába (1).
4.Zárja be a zárat.
<Opcionális>
✎✎Ezek általános instrukciók. Pontos instrukciókat a zárszerkezethez mellékelt használati útmutatóban talál.
✎✎A zárszerkezet külön megvásárolható.
✎✎A Kensington-zár elhelyezkedése a készülék típusától függően eltérő lehet.
Magyar
61
Műszaki leírás
Környezeti feltételek
Üzemi hőmérséklet
Üzemi páratartalom
Tárolási hőmérséklet
Tárolási páratartalom
10–40°C
10–80%, nem lecsapódó
-20–45°C
5–95%, nem lecsapódó
A modell neve
HG28EC690
Képernyőfelbontás
1366 x 768
Forgó talp (bal/jobb)
Képernyőméret (képátló)
Hang (Kimenet)
Méretek (H × Sz × M)
Készülék
Állvánnyal
Tömeg
Állvány nélkül
Állvánnyal
A modell neve
0˚
20˚ / 60˚ / 90˚
28 hüvelyk
32 hüvelyk
5W x 2
643,4 x 62,9 x 396,5 mm
643,4 x 163,4 x 435,1 mm
721,4 x 64,9 x 428,5 mm
721,4 x 192,6 x 465,6 mm
906,6 x 65,1 x 532,9 mm
906,6 x 226,5 x 577,6 mm
3,7 kg
4,1 kg
5,0 kg
6,4 kg
7,8 kg
10,7 kg
HG48EC690
HG55EC690
1920 x 1080
20˚ / 60˚ / 90˚
48 hüvelyk
Hang (Kimenet)
Tömeg
Állvány nélkül
Állvánnyal
40 hüvelyk
10W x 2
Forgó talp (bal/jobb)
Méretek (H × Sz × M)
Készülék
Állvánnyal
HG40EC690
1920 x 1080
Képernyőfelbontás
Képernyőméret (képátló)
HG32EC690
55 hüvelyk
10W x 2
1075,1 x 65,5 x 627,6 mm
1075,1 x 226,5 x 673,5 mm
1230,6 x 64,0 x 718,4 mm
1230,6 x 226,5 x 762,8 mm
11,1 kg
14,0 kg
15,7 kg
18,6 kg
✎✎A kivitel és a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
✎✎A tápellátásra és energiafogyasztásra vonatkozó adatok a termékre ragasztott címkén találhatók.
62
Magyar
Méretek
Elölnézet / oldalnézet
HG28EC690
7
1
7
1
2
2
3
5
6
3
5
6
4
8
4
HG28EC690
1
643,4
2
609,5
(egység: mm)
8
3
347,0
4
311,4
5
396,5
6
435,1
HG32EC690 / HG40EC690 / HG48EC690
1/ HG55EC690
7
62,9
8
163,4
7
7
1
2
2
3
5
6
3
5
6
8
8
4
4
(egység: mm)
HG32EC690
1
721,4
2
700,4
3
394,8
4
450,8
5
428,5
6
465,6
7
49,1
8
192,6
HG40EC690
906,6
887,6
500,2
556,5
532,9
577,6
49,3
226,5
HG48EC690
1075,1
1056,1
594,9
556,5
627,6
673,5
49,7
226,5
HG55EC690
1230,6
1209,6
680,4
556,5
718,4
762,8
64,0
226,5
Magyar
63
Csatlakozópanel részletei / hátulnézet
HG28EC690
(egység: mm)
HG28EC690
1
2
3
4
5
6
7
8
100
100
271,7
140,5
147,3
78,7
113,5
392,4
HG32EC690 / HG40EC690 / HG48EC690 / HG55EC690
5
6
8
7
(egység: mm)
1
2
3
4
5
6
7
8
HG32EC690
200
200
260,2
95,9
176,5
114,2
110,5
477,7
HG40EC690
200
200
352,8
124,0
195,4
156,3
196,9
620,8
HG48EC690
400
400
337,0
73,6
262,8
177,5
223,3
768
HG55EC690
400
400
414,8
150,2
336,0
228,2
238,1
872,8
64
Magyar
A talp adatai
HG28EC690 / HG32EC690
(egység: mm)
311.4
163.4
122.5
HG40EC690 / HG48EC690 / HG55EC690
(egység: mm)
67
135
R9.5
R3.8
152
556.5
149.5
MEGJEGYZÉS: A rajzok nem feltétlenül méretarányosak. Néhány méret előzetes értesítés nélkül megváltozhat. A TV
felszerelése előtt ellenőrizze a méreteket. Nem vagyunk felelősek a tipográfiai jellegű vagy nyomtatási hibákért.
Magyar
65
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLDWIDE
Ha kérdése vagy megjegyzése van a Samsung termékekkel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a SAMSUNG
ügyfélszolgálatával.
Ország
AUSTRIA
BELGIUM
Ügyfélszolgálat
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
062 726 786
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
[HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw.
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (726-7864)
[HHP] 800.Msamsung (800.67267864)
261 03 710
020 405 888
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
[HHP] 0 801-672-678* lub +48 22 607-93-33**
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
Honlap
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/gr/support
http://www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
SWITZERLAND
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
0034902172678
[HHP] 0034902167267
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
TURKEY
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
444 77 11
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
www.samsung.com/tr/support
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
© 2014 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva.
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
Download PDF