Samsung | HG32ED590HB | Samsung HG32ED590HB Felhasználói kézikönyv

LED TV
Felszerelési útmutató
Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
Szélesebb körű szolgáltatásaink igénybevételéhez
kérjük, regisztrálja termékét a
www.samsung.com/register honlapon.
Típus:
sorozatszám:
A jelen Használati útmutatóban szereplő képek csak illusztrációk, és eltérhetnek az Ön által megvásárolt termék megjelenésétől. A termék
kivitele és műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
Útmutató
Ez a tv-készülék a hozzá csatlakoztatott hagyományos vagy a tv-készülék hátlapjára szerelt beltéri egységen/dekóderen keresztül, más
tv-készülékekkel együtt, interaktív funkciókkal működtethető a szállodák és más vendéglátó-ipari egységek számítógéppel vezérelt
rendszereiben.
Interaktív: A tv-készülék legelső bekapcsolásakor parancs küldésével azonosítja a műholdvevő beltéri egységet/dekódert. Sikeres azonosítás
esetén a tv-készülék ONLINE üzemmódra vált, és szabadon vezérelhetővé válik az beltéri egységen/dekóderen keresztül.
ONLINE üzemmódban a tv-készülék nem fogadja az infravörös tartományban sugárzott (a Samsung távirányító által küldött) parancsokat, és
interfész protokoll szerint kezd működni.
Önálló: Ha a tv-készülék nem talál beazonosítható beltéri egységet/dekódert, a tv-készülék korlátozott működtetési lehetőséget nyújtó
ÖNÁLLÓ üzemmódba vált.
Működési módok
A beltéri egységen/dekóderen keresztül működtetett tv-készülék (Szálloda üzemmódban) két állapotban lehet:
•ONLINE vagy ÖNÁLLÓ. ÖNÁLLÓ állapotban a tv-készülék aktív kommunikációs lehetőség nélküli szállodai tv-készülékként működik. Ennek
köszönhetően a vendégek nem téveszthetik meg azzal a rendszert, hogy lecsatlakoztatják a beltéri egységet/dekódert.
Szállodai tv
Szállodai
üzemmód: Be
Tápellátás
BE
Önálló üzemmód
Beltéri egység/dekóder
online, ha 10 kísérletből
1 sikerül
SBB/STB online –
SBB/STB
10 egymást követő
állapot – kísérlet
sikertelen
2 mp-enként
Online üzemmód
Lekérdezési gyakoriság: 20/s
Az önálló és az interaktív üzemmód részleteinek beállításával kapcsolatban lásd a 18-22. oldalt (A Szállodai opciók adatainak beállítása: Önálló
üzemmód és Interaktív üzemmód)
•Egyes műveletek korlátozva lehetnek, hogy a vendégek ne téveszthessék meg a tv-rendszert.
• Nincs főmenü (Interaktív üzemmódban), valamint Csatorna menü és Plug & Play a főmenüben (Önálló üzemmódban)
•Korlátozott hangerő-beállítás, valamint a kezelőpanel zárolása és feloldása
Állóképre vonatkozó figyelmeztetés
Kerülje az állóképek (például jpeg képfájlok) vagy állóképelemek (például tv-csatorna logója, panoráma vagy 4:3 képformátum, tőzsdei
információs vagy hírsáv a képernyő alján stb.) megjelenítését a képernyőn. Az állóképek folyamatos megjelenítése a képernyőben lévő foszfor
egyenetlen elhasználódásához vezethet, ami rontja a képminőséget. Ha szeretné csökkenteni ennek mértékét, kérjük, tartsa be az alábbi
javaslatokat:
•Ne nézze hosszú időn keresztül ugyanazt a tv-csatornát.
•Mindig próbálja meg teljes képernyőn megjeleníteni a képet. A lehető legjobb illeszkedés beállításához használja a tv-készülék Képformátum
menüjét.
•Csökkentse a kívánt képminőség eléréséhez szükséges minimumra a fényerő és a kontraszt értékét. A magas értékek felgyorsíthatják a
kiégési folyamatot.
•Rendszeresen használja a televízió összes olyan funkcióját, amely mérsékli a képernyőbeégést és a képernyő kiégését. A további részleteket
lásd a Használati útmutató megfelelő fejezetében.
Felszerelési távolság
Tartsa be az előírt távolságot a készülék és más tárgyak (pl. a fal) között a megfelelő szellőzés biztosítása érdekében.
Ennek elmulasztása tüzet okozhat, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti a megemelkedő belső hőmérséklet miatt.
•Állvány vagy falikonzol használata esetén csak a Samsung Electronics termékeit használja.
–– Más gyártó alkatrészeinek használata a készülék meghibásodásához vagy a készülék leesésének következtében személyi
sérüléshez vezethet.
•A termék külseje típustól függően eltérhet a képen láthatótól.
Felszerelés állványra.
Felszerelés falikonzolra.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Tartalom
yy A LED TV-állwvány felszerelése................................................................................................................. 5
yy A csatlakozópanel..................................................................................................................................... 7
yy A tv-vezérlő használata (panelen található gombok).................................................................................. 10
yy A távirányító.............................................................................................................................................. 11
yy A tv csatlakoztatása hátlapra rögzíthető beltéri egységhez (SBB).............................................................. 13
yy A fürdőszobai hangszórók csatlakoztatása................................................................................................ 14
yy A MediaHub HD csatlakoztatása............................................................................................................... 15
yy Az RJP (Remote Jack Pack) csatlakoztatása............................................................................................ 16
yy A Szállodai opciók adatainak beállítása..................................................................................................... 18
yy A falikonzol felszerelése............................................................................................................................. 62
yy A tv-készülék falra rögzítése...................................................................................................................... 63
yy A lopásgátló Kensington-zár..................................................................................................................... 63
yy Műszaki leírás........................................................................................................................................... 64
yy Méretek.................................................................................................................................................... 65
yy Licenc....................................................................................................................................................... 67
Magyar
3
MAGYAR
yy Tartozékok................................................................................................................................................ 4
Tartozékok
✎✎ Győződjön meg róla, hogy az LED tv-készülék következő tartozékai rendelkezésre állnak. Ha bármelyik tartozék
hiányzik, forduljon a márkakereskedőhöz.
✎✎ A tartozékok színe és formája típustól függően eltérhet a képen láthatótól.
• Távirányító és elemek (2 db AAA)
• Gyors telepítési útmutató
• Tápkábel/adatkábel
• Használati útmutató
Biztonsági útmutató (nem minden régióban)
• Kábeltartó
✎✎ Típustól függően előfordulhat, hogy az állvány és az állvány csavarja nincs mellékelve.
✎✎ Az SI forgalmazótól függően előfordulhat, hogy az adatkábel nincs mellékelve.
A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések
hulladékai)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén
a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási
hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás
megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon
az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A
háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot
arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból
biztonságos újrahasznosítás céljából. Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és
vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi
hulladékkal együtt kezelni.
A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása
(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok
területén alkalmazandó.)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama
végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd
vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített
referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem
megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre. A
természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse
el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.
4
Magyar
A LED TV-állwvány felszerelése
Az állvány alkatrészei
Az állványt a mellékelt összetevők és alkatrészek használatával szerelje össze.
B 1 EA
A 1 EA
32"
x8 (M4 X L12)
40"
x4 (2ea)
(M4 X L14)
C
32"
40"
32"
Állvány
40"
Vezetősín
Csavarok
HG32ED590 / HG40ED590
1 32"
40"
C
C
Felülnézet
x4 (M4 X L12)
x4(M4 X L14)
B
B
A
Eleje
Eleje
A
FIGYELEM
Eleje
Eleje
NE HASZNÁLJON NE HASZNÁLJON NE HASZNÁLJON
VEGYI ANYAGOKAT
ZSÍRT!
OLAJAT
2
✎✎ Helyezzen egy
puha ruhadarabot
az asztalra a TV
védelme érdekében,
majd helyezze a TVkészüléket a ruhadarabra
képernyővel lefelé.
✎✎ Illessze az
állványadaptert a TV
alján kialakított nyílásba.
Oldalnézet
(Megfelelő összeállítás)
(Nem megfelelő
összeállítás)
Magyar
5
C
3
4
32"
40"
x4 (M4 X L12) x4 (M4 X L14)
Ha elmozdult, próbálja újra összeszerelni a 2.
✎✎ A csavarokat a kézikönyvben
ismertetett sorrendben csavarja be.
✎✎ Ne felejtse el felszerelni a TV-készülékre rögzített
állványrögzítőt.
✎✎ MEGJEGYZÉS
yy A felszerelésükkor győződjön meg róla, hogy melyik a tartozékok elülső és melyik a hátulsó része.
yy A TV-t legalább két személy emelje fel és mozgassa.
6
Magyar
A csatlakozópanel
HG32ED590
HG40ED590
✎✎ Mindig kapcsolja ki a tv-készüléket, amikor külső eszközt csatlakoztat hozzá.
✎✎ Külső eszköz csatlakoztatásakor a kábel színével egyező csatlakozóhoz csatlakoztassa a kábelt.
Magyar
7
1USB (HDD/1.0A) / CLONING, USB (5V 0.5A) / CLONING
–– A szoftverfrissítésekhez, Tartalom főmenüje alkalmazáshoz stb. való csatlakozó.
–– Szervizcsatlakozó.
2COMMON INTERFACE
3ANT IN 1(AIR/CABLE), 2(SATELLITE) / ANT IN 1, 2(SATELLITE)
–– A TV-csatornák megfelelő megjelenítése érdekében a készüléknek a következő források valamelyikéből kell kapnia
a jelet:
–– Kültéri antenna/kábeltelevíziós rendszer
4FEJHALLGATÓ ALJZAT
A TV fejhallgató-csatlakozójához fejhallgatót csatlakoztathat. Amíg a fejhallgató csatlakoztatva van, a beépített
hangszórókból nem hallható hang.
5HP-ID
A kábel csatlakoztatható egy HP-ID és egy fejhallgató csatlakozóhoz, továbbá egy különálló fejhallgatócsatlakozódobozhoz. Lásd a 14. oldalt. Ha a fejhallgatót fejhallgatócsatlakozó-dobozhoz csatlakoztatja, a fejhallgató funkció
ugyanúgy működik.
6PC/DVI AUDIO IN
Erősítő/házimozi rendszer hangbemeneteihez.
7PC IN
Számítógép videokimeneti csatlakozójához.
8LAN
CAT 7 kábellel csatlakoztassa a vezetékes helyi hálózatot (LAN).
9DATA
–– A TV és az SBB közötti adatkapcsolatot teszi lehetővé.
–– Használjon RJ-12 TV dugaszt.
0HDMI IN 1(DVI), 2(ARC)
Az eszközök HDMI-csatlakozóját köti össze HDMI-kimenettel.
✎✎ A HDMI-HDMI kapcsolatnál nem szükséges külön hangkapcsolatot létesíteni.
✎✎ A HDMI IN 1(DVI) aljzaton keresztül csatlakoztathat külső eszközt DVI csatlakozással. Videocsatlakoztatást
DVI-HDMI kábellel vagy DVI-HDMI adapterrel (DVI-HDMI), audiocsatlakoztatást pedig a PC/DVI AUDIO IN
csatlakozáson keresztül létesíthet.
!RJP
Ez a csatlakozó RJP (Remote Jack Pack) kommunikációs csatlakozó, amely az eszközök kényelmesebb használata
érdekében különböző eszközök kiegészítő modulhoz való csatlakoztatására ad lehetőséget.
8
Magyar
Megjelenítési módok
Kiválaszthatja a Felbontás oszlopban felsorolt szabványos felbontások egyikét is. A tv-készülék automatikusan igazodik a
kiválasztott felbontáshoz.
Miután csatlakoztatta a számítógépet a TV-készülékhez, állítsa be a TV-képernyő felbontását a számítógépen. Az optimális
felbontás 60 Hz-en 1920×1080. Ha ezt olyan értékre állítja, amely nem szerepel az alábbi táblázatban, előfordulhat, hogy a
TV-képernyőn nem jelenik meg semmi. Állítsa be a felbontást megfelelően, a számítógép vagy a grafikus kártya használati
útmutatójának segítségével.
A táblázatban szereplő felbontási értékek a javasolt értékek.
✎✎ Az optimális felbontás 60 Hz-en 1920 × 1080.
Üzemmód
Felbontás
Vízszintes frekvencia
(kHz)
Függőleges frekvencia
(Hz)
Képpontóra-frekvencia
(MHz)
Szinkronizációs polaritás
(V/F)
IBM
640 × 350
720 × 400
31,469
31,469
70,086
70,087
25,175
28,322
+/-/+
MAC
640 × 480
832 × 624
1152 × 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA DMT
640 × 480
640 × 480
640 × 480
800 × 600
800 × 600
800 × 600
1024 × 768
1024 × 768
1024 × 768
1152 × 864
1280 × 1024
1280 × 1024
1280 × 720
1280 × 800
1280 × 800
1280 × 960
1366 × 768
1440 × 900
1440 × 900
1680 × 1050
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
63,981
79,976
45,000
49,702
62,795
60,000
47,712
55,935
70,635
65,290
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,020
75,025
60,000
59,810
74,934
60,000
60,015
59,887
74,984
59,954
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
108,000
135,000
74,250
83,500
106,500
108,000
85,500
106,500
136,750
146,250
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
-/+
+/+
+/+
-/+
-/+
-/+
✎✎ HDMI-DVI kábelcsatlakoztatás esetén a HDMI IN 1(DVI) csatlakozót kell használnia.
✎✎ A sorváltós módot a rendszer nem támogatja.
✎✎ Nem szabványos videoformátum kiválasztása esetén a készülék működése rendellenes lehet.
✎✎ A készülék az önálló és az összetett módokat támogatja. Az SOG nem támogatott.
Magyar
9
A tv-vezérlő használata (panelen található gombok)
A többgombos TV-vezérlő távirányító nélkül teszi lehetővé a készülék kezelését.
✎✎ Előfordulhat, hogy a PIN-kód használatához kötött funkciók nem érhetők el.
✎✎ A termék színe és formája típustól függően különbözhet.
✎✎ Ha a vezérlőt 1 másodpercnél tovább tartja nyomva, kilép a menüből.
✎✎ Miközben a vezérlő fel, le, jobbra, balra mozgatásával kiválasztja a funkciót, ügyeljen rá, hogy ne nyomja meg a
vezérlőt. A vezérlő megnyomása után már nem lépegethet vele fel, le, jobbra és balra.
Funkciómenü
TV-vezérlő
A tv-készülék előlapjával
szemben állva látott kép.
A távirányító érzékelője
bekapcsolás
Készenléti módban a vezérlőt megnyomva bekapcsolódik a tv-készülék.
A hangerő beállítása.
Bekapcsolt állapotban a vezérlőt oldalirányban mozgatva szabályozható a hangerő.
Csatorna kiválasztása
Bekapcsolt állapotban a vezérlőt fel- és lefelé mozgatva kiválasztható a csatorna.
A funkciómenü
használata
Ha bekapcsolt állapotban megnyomja a vezérlőt, megjelenik a funkciómenü. Ha újból
megnyomja, a funkciómenü eltűnik.
A Menü használata
A MENÜ(m) lehetőséget a vezérlő mozgatásával választhatja ki a funkciómenüben.
Megjelenik a tv-készülék funkciót tartalmazó képernyőmenü.
A Forrás kiválasztása
A Forrás(s) lehetőséget a vezérlő mozgatásával választhatja ki a funkciómenüben.
Megjelenik a Forrás lista képernyője.
A SMART HUB
kiválasztása ( ™ )
Amikor a funkciómenü látható, a vezérlő felfelé húzásával válassza ki a SMART HUB
(™) lehetőséget. Megjelenik a SMART HUB főképernyője. A vezérlő mozgatásával és
megnyomásával válasszon ki egy alkalmazást.
Kikapcsolás
A Kikapcsolás(P) lehetőséget a vezérlő mozgatásával választhatja ki a funkciómenüben
a tv-készülék kikapcsolásához.
✎✎ A Menü, a SMART HUB vagy a Forrás bezárásához 1 másodpercnél hosszabban tartsa lenyomva a vezérlőt.
Készenléti üzemmód
A televíziót ne hagyja hosszabb ideig (például nyaralás idejére) készenléti állapotban. A készülék akkor is fogyaszt egy kevés
elektromos áramot, ha a be-/kikapcsoló gombbal ki van kapcsolva. Ilyenkor a legjobb, ha megszünteti a tápcsatlakozást.
10
Magyar
A távirányító
✎✎ A távvezérlőn Braille-pontok találhatók a Bekapcsoló, a Csatorna és a Hangerő gombokon, így ezeket látássérültek
is használhatják.
SOURCE
A televízió be- és kikapcsolása.
Az elérhető videoforrások
megjelenítése és kiválasztása.
Közvetlen hozzáférés a csatornákhoz.
GUIDE
Váltás a teletext, a dupla és mix
opciók között.
Az elektronikus műsorújság
megjelenítése.
A fő képernyőmenü megjelenítése.
Csatornaváltás.
A hangerő beállítása.
A csatornalista megjelenítése a
képernyőn.
A fő képernyőmenü megjelenítése.
váltás a KEZDŐLAP képernyőre.
HOME
CONTENT
CLOCK
A gyakran használt funkciók gyors
kiválasztása.
A képernyőmenü-elemek kiválasztása
és a menüben található értékek
módosítása.
A Tartalom főmenüje megjelenítése.
Információk megjelenítése a tvképernyőn.
CLOCK: Az INFO gomb készenléti
módban történő megnyomása esetén
a tv-képernyőn megjelenik a pontos
idő.
Kilépés a menüből.
Visszatérés az előző menübe.
A Csatornalista, Tartalom főmenüje
menü stb. gombjai.
ALARM
Ezeket a gombokat Tartalom
főmenüje használhatja.
ALARM: A tv bekapcsolási
időpontjának megadása.
X: A 3D kép be- és kikapcsolása.
(Nem elérhető)
SUBT.: a digitális felirat megjelenítése.
Magyar
11
Az elemek behelyezése (elemek mérete: AAA)
X
Y
Z
✎✎ MEGJEGYZÉS
yy A távirányító legfeljebb 7 m távolságra használható a tv-készüléktől.
yy Az erős fény ronthatja a távirányító teljesítményét. Kerülje a használatát speciális fluoreszkáló fény vagy neonfényjelek
közelében.
yy A termék színe és formája típusonként különbözhet.
yy A távirányító „HOME” és „3D” gombja nem működik. Ezen gombok megnyomására a tv-készülék EGYÁLTALÁN NEM
reagál.
12
Magyar
A tv csatlakoztatása hátlapra rögzíthető beltéri egységhez (SBB)
A tv-készülék hátlapja
ETH MODEM
Adatkábel
1. Az adatkábellel kösse össze a tv-készülék DATA csatlakozóját és a beltéri egység/dekóder [ETH MODEM] csatlakozóját.
✎✎ Adatkommunikáció.
¦¦A forgalmazók és a televízióhoz mellékelt kompatibilis adatkábelek listája
• Ellenőrizze, hogy a forgalmazónak megfelelő adatkábelt használja-e. Ellenőrizze az adatkábeleken lévő kódcímkét.
6
1
TV SIDE
STB SIDE
1
6
CON A
CON B
CON A
6: NC
5: IR
4: GND
3: Rx
2: Tx
1: Nc
CON A
CON B
5
6
4
2
3
5
2
3
CON B
1: NC
2: GND
3: Rx
4: NC
5: Tx
6: IR
✎✎ Az adatkábel (RJ12) működési adatai : RS232
Magyar
13
A fürdőszobai hangszórók csatlakoztatása
A fürdőszobai hangszórókat a következőképpen csatlakoztathatja.
¦¦Hangbemeneti csatlakozó (hurkolt)
A felhasználók kényelme érdekében külön létrehozott fejhallgató-csatlakozódoboz helyezhető el az ágyon vagy az
íróasztalon. A szerelési rajz az alábbiakban látható.
• A fejhallgató-csatlakozódoboz részletes rajza
A tv-készülék hátlapja
HEADPHON BOX
Fejhallgatócsatlakozódoboz
Shield wire
Red Wire (Audio-R)
Red wire + White wire
TV Headphones jack
Whitewire (Audio-L)
Shield Wire
TV HP-ID jack
<Fejhallgató-csatlakozódoboz>
14
Magyar
A MediaHub HD csatlakoztatása
Külső forrás recepciós pultba telepített MediaHub HD modulhoz csatlakoztatott kimenete.
A MediaHub HD hátlapja
HDMI
USB
RS/232
A tv-készülék hátlapja
1 RS-232
adatkábel
2 HDMI-kábel
1. Kösse össze a tv-készülék RJP csatlakozóját és a MediaHub HD RS/232 csatlakozóját.
2. Kösse össze a tv-készülék HDMI IN 1(DVI), 2(ARC) csatlakozóját és a MediaHub HD HDMI-csatlakozóját.
• MediaHub HD
–– A MediaHub HD különféle hang- és videobemenetekkel (A/V, Audio, PC, HDMI és USB) és kimenetekkel
rendelkező hardvermodul. A megfelelő kimeneti források a MediaHub modulon keresztül csatlakoztathatók a tvkészülékhez. A MediaHub RS232 kapcsolaton keresztül kommunikál a tv-készülékkel. A Hot Plug & Play funkció
lehetővé teszi a szálloda vendégei számára, hogy külső forrást csatlakoztassanak a MediaHub modulhoz. A
MediaHub az aktív/inaktív forrásokra vonatkozó üzenetek küldésével kommunikál a tv-készülékkel. A tv az aktív
külső forrásra vált.
–– A MediaHub HDMI csatlakozóját a tv-készülék HDMI IN 1(DVI) csatlakozójához kell csatlakoztatni.
–– A tv-készülék bekapcsolását követően 10 másodpercen belül kösse össze a tv-készüléket és az RJP-modult.
• Speciális funkciók
–– PIP
–– Automatikus érzékelés
Magyar
15
Az RJP (Remote Jack Pack) csatlakoztatása
Külső forrás recepciós pultba telepített RJP csatlakozóhoz csatlakoztatott kimenete.
Az RJP hátlapja
USB
HDMI
VIDEO AUDIO AUDIO/PC
RS/232
3
A tv-készülék hátlapja
2 HDMI-kábel
1 D-sub / PC audiokábel
1. Kösse össze a tv-készülék PC IN / PC/DVI AUDIO IN csatlakozóját és az RJP PC/AUDIO csatlakozóját.
2. Kösse össze a tv-készülék HDMI IN 1(DVI), 2(ARC) csatlakozóját és az RJP HDMI-csatlakozóját.
3. Kösse össze a tv-készülék RJP csatlakozóját és az RJP RS/232 csatlakozóját.
✎✎ Ezzel a Samsung tv-készülékkel a TeleAdapt TA-7610, TA-7650 (HD) és TA-7660 (HD Plus) RJP (Remote Jack Pack)
csatlakozók kompatibilisek.
• RJP (Remote Jack Pack): Az RJP a Remote Jack Pack (távoli csatlakozóegység) kifejezésből képzett betűszó. Az RJP
különféle hang- és videobemenetekkel (A/V, Audio, PC és HDMI) és kimenetekkel rendelkező hardvermodul. A megfelelő
kimeneti források az RJP-modulon keresztül csatlakoztathatók a tv-készülékhez. Az RJP RS232 kapcsolaton keresztül
kommunikál a tv-készülékkel. A Hot Plug & Play funkció lehetővé teszi a szállodavendégek számára, hogy külső forrást
csatlakoztassanak az RJP-modulhoz. Az RJP az aktív/inaktív forrásokra vonatkozó üzenetek küldésével kommunikál a
tv-készülékkel. A tv-készülék a felhasználó által megadott prioritásnak megfelelően az aktív külső forrásra vált.
✎✎ Az RJP csatlakoztatásához választhat a HDMI IN 1(DVI), 2(ARC), valamint az AV IN lehetőségek közül.
✎✎ A tv-készülék bekapcsolását követően 10 másodpercen belül csatlakoztassa a tv-készüléket és az RJP-modult.
16
Magyar
• Az RJP gyári alapértékei visszaállíthatók. Ehhez 10 másodpercig tartsa lenyomva egyszerre az A/V és a HDMI gombot.
Az összes LED felvillan 5 alkalommal. A készülék ezzel nyugtázza, ha megtörtént a gyári értékek visszaállítása.
• A szállodai szoba felesleges fényszennyezettségének elkerülése érdekében az RJP öt perc elteltével automatikusan
kikapcsol minden LED-et. Ha a vendég megnyomja valamelyik gombot, a kikapcsolt LED-ek ismét világítani kezdenek,
és az ötperces időzítő újraindul. Ha a vendég ismét megnyomja valamelyik forrásválasztó gombot, a tv a kijelölt forrásra
vált, és az annak megfelelő LED világít.
• A tv-készülék és az RJP közötti kommunikáció kialakítása az RJP alaphelyzetbe állítását, illetve a tv-készülék be- és
kikapcsolását követően körülbelül 10 másodpercet vesz igénybe.
• Az alábbi táblázatban látható a tv-ről a prioritásnak megfelelő bemeneti forrásra váltáshoz szükséges hozzávetőleges idő
(másodpercben).
✎✎ 1. lehetőség: Ha egy bemenet sincs csatlakoztatva.
Forrás
Csatlakoztatás
AV
2 másodperc
PC
0,7 másodperc
HDMI
3,9 másodperc
✎✎ 2. lehetőség: Ha két vagy több bemenet van csatlakoztatva, és a bemeneti forrást leválasztják, majd újra
csatlakoztatják.
Forrás
Leválasztás
Csatlakoztatás
Összesen
AV
4,5 másodperc
2 másodperc
6,5 másodperc
PC
0,7 másodperc
0,7 másodperc
1,4 másodperc
HDMI
3,9 másodperc
3,9 másodperc
7,8 másodperc
✎✎ Ha például az RJP minden élő forrása (AV, PC és HDMI) csatlakoztatva van, és az AV rendelkezik a legmagasabb
prioritással. Ha az RJP HDMI üzemmódban van, és a vendég eltávolítja, majd újra csatlakoztatja az AV-készüléket,
az AV-készülékre váltáshoz minimálisan szükséges idő 6,5 másodperc.
• Hangforrások (Ipod vagy MP3) csatlakoztatásához a Zene üzemmódnál a BE, a Csatlakozóazonosító észlelése
beállításnál pedig a KI lehetőséget kell kijelölni.
• A készülék A/V, PC és HDMI bemeneti forrásokat támogat.
Magyar
17
A Szállodai opciók adatainak beállítása
Belépés: Nyomja le az alábbi gombokat a következő sorrendben: MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTERE. (A Vendéglátó-ipari
módból állítsa be az Önálló módot.)
Kilépés a menüből: kapcsolja ki, majd be a tv-készüléket.
✎✎ Az adott típustól és a földrajzi elhelyezkedéstől függően előfordulhat, hogy a tv-készüléken NEM jelenik meg minden
menü.
Szállodai TV funkció
Kategória
Elem
Hospitality
Mode
Hospitality Mode
SI Vendor
SI Vendor
Power On Channel
Power On Channel
Num
Power On Channel
Type
Power On Volume
Power On
Power On Volume
Num
Kezdeti
érték
A Szálláshelyek üzemmód kiválasztása.
Standalone •Interactive mode : A TV SI STB-vel vagy SBB-vel működik.
•Standalone mode : A TV önállóan működik, SI STB vagy SBB nélkül.
•Interactive mode : Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Sustinere /
Quadriga / ETV / Ibahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
OFF
•Standalone mode : OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Az alapértelmezett értékek beállítása, amelyeket a TV bekapcsoláskor alkalmaz.
•User Defined : Lehetővé teszi a bekapcsolási csatorna és a csatornatípus kézi
beállítását. Lásd az alábbiakban a Bekapcsolási csatorna és a Csatorna típusa
Last Saved
szakaszokat.
•Last Saved : Ezt az elemet kiválasztva a TV bekapcsolásakor azt a csatornát jeleníti
meg, amit a kikapcsolása előtt is sugárzott.
1
Csatornasáv kiválasztása : AIR (analóg légi sáv), DTV (digitális légi sáv), CATV (analóg
kábelsáv), CDTV (digitális kábelsáv)
•User Defined : Lehetővé teszi a bekapcsolási hangerő kézi beállítását. Lásd az alábbi
Bekapcsolási hangerő lehetőséget.
Last Saved
•Last Saved : A TV-készülék bekapcsolva visszaállítja azt a hangerőt, amely a
kikapcsolás előtt volt beállítva.
ATV
10
A TV ezzel a hangerővel kapcsol be önálló Szálláshelyek üzemmódban.
0
A felhasználó által beállítható minimális hangerő önálló Szálláshelyek üzemmódban.
Max Volume
100
A felhasználó által beállítható maximális hangerő önálló Szálláshelyek üzemmódban.
Power On Source
TV
A TV bekapcsolásakor megjelenő bemeneti jelforrás kiválasztása.
A TV áramszünet utáni vagy a tápkábel kihúzása utáni állapotát határozza meg, amibe
akkor kerül, amikor újra visszatér az áram.
•Last Option : A legutóbbi üzemállapotába tér vissza. Ha az a készenléti mód volt,
Last Option
akkor készenléti módba kapcsol. Ha be volt kapcsolva, akkor bekapcsol.
•Power ON : A TV-készülék bekapcsol, amikor az áramellátás helyreáll.
•Standby : A TV-készülék készenléti módba kapcsol, amikor az áramellátás helyreáll.
Közvetlen, azonnali hozzáférést biztosít a Channel (Csatorna) menü egyes funkcióihoz
a felhasználói Channel (Csatorna) menüben, például az Auto Tuning (Automatikus
keresés), az Antenna selection (Antenna kiválasztása) stb. funkciókhoz.
A Channel Editor (Csatornaszerkesztő) lehetővé teszi a TV memóriájában tárolt
csatornák szerkesztését.:
•Megváltoztathatja a csatornák számát és nevét, és a kívánt sorrendbe rendezheti a
csatornaszámokat.
•A kijelölt csatornákon a kép letiltása. A műsor képe ekkor nem látható, csak a hangja
hallható, a képernyőn pedig egy hangszóró ikon látszik.
Channel Setup
Channel Editor
A Csatornaszerkesztő emellett könnyen elérhetővé teszi az egyes csatornák
adatait anélkül, hogy az adott csatornára kellene váltani.
Channel
Mixed Channel
Map
Magyar
A TV bekapcsoláskor automatikusan erre a csatornára vált.
Min Volume
Power On Option
18
Leírás
ON
A funkció jóvoltából egyidejűleg jeleníthető meg/böngészhető az összes antennatípus
(Légi/Kábeles vagy Műhold) csatornája.
•ON: Bekapcsolt állapotban a vendég a teljes csatornakiosztást elérheti a választott
antennatípustól függetlenül. A Csatornalista a Légi és a Kábeles típusú csatornákat is
telepíti.
•OFF: Kikapcsolt állapotban a vendég csak a kijelölt antennatípushoz [Légi/Kábeles
vagy Műhold] tartozó csatornákat érheti el. A Csatornalista/Csatornaszerkesztő csak
a kijelölt antennatípushoz tartozó csatornákat jeleníti meg.
Szállodai TV funkció
Kategória
Channel
Elem
Dynamic SI
OFF
Channel Rescan
Message
ON
Pan Euro MHEG
OFF
My Channel
OFF
Genre Editor
…
Subtitle Auto On
OFF
TTX Widescreen
Mode
Picture Menu Lock
Menu Display
Tools Display
Channel Menu
Display
Menu OSD
Kezdeti
érték
•ON : A DTV-csatorna számának megtekintése. (a DTV-csatornaszerkesztő nem
érhető el)
•OFF: A DTV-csatorna száma nem ellenőrizhető.
(A DTV-csatornaszerkesztő elérhető, de a csatornaszámok további frissítése nem
támogatott.)
Ha a csatornakiosztás adatai és a sugárzott adatok között eltérés lép fel, a TV
automatikus hangolást végez a csatornán, hogy visszaállítsa a csatornakiosztás adatait/
paramétereit.
•ON: Az Új csatornakeresés üzenet bekapcsolt állapotában a csatornakeresés
képernyőmenüje a szálloda vendégei számára is láthatóvá válik.
•OFF: A szálloda rendszergazdája az Új csatornakeresés üzenetet kikapcsolhatja, ha
nem szeretné, hogy az a szálloda vendégei számára látható legyen.
•OFF: A Pan EU MHEG kikapcsolt állapotában az MHEG az aktuális
termékspecifikációk szerint fut.
•ON: Ha a Pan EU MHEG bekapcsolt állásban van, az MHEG szabvány a
termékspecifikációtól és a régiótól függetlenül be van kapcsolva.
A Saját csatorna funkció engedélyezése/tiltása.
A csatornák műfajának szerkesztését teszi lehetővé. (Bekapcsolt Saját csatorna funkció
mellett érhető el)
A funkció segítségével be-/kikapcsolható az adott országokban automatikusan
bekapcsolódó feliratok megjelenítése.
A funkciót azok a szálloda TV-k támogatják, amelyek képesek az európai DVB adások
vételére.
A funkció a francia felirat specifikációt érinti. A többi ország feliratfunkciója az adott
ország specifikációi szerint fog működni, a Feliratok automatikus bekapcsolása funkció
beállításától függetlenül.
•ON: A Feliratok automatikus bekapcsolása funkció bekapcsolt állapotában a
Franciaországban érvényes felirat-specifikációt követi.
•OFF: A Feliratok automatikus bekapcsolása funkció kikapcsolt állapotában nem követi
a Franciaországban érvényes felirat-specifikációt.
OFF
A feliratsáv szélesítése, hogy illeszkedjen a képernyő szélességéhez.
OFF
ON
A Kép menü engedélyezése/tiltása.
•ON : Megjelenik a főmenü.
•OFF : A főmenü nem jelenik meg.
A Tools (Eszközök) menü elrejtése vagy megjelenítése.
OFF
A Channel (Csatorna) menü elrejtése vagy megjelenítése.
ON
Panel Button Lock
Unlock
Home Menu Display
ON
Home Menu Editor
Home Menu Auto
Start
Bluetooth Music
Player
Leírás
ON
ON
Clock Type
OFF
Local Time
Manual
Clock
Az előlapon (helyi gombokkal) való működtetés be- vagy kikapcsolása.
•Unlock : Kezelőpanel gombjai zárolásának feloldása.
•Lock : Kezelőpanel összes gombjának zárolása.
•OnlyPower : A kezelőpanel összes gombjának zárolása a bekapcsológomb
kivételével.
•Menu/Source : A kezelőpanel összes gombjának zárolása a bekapcsológomb
kivételével.
OFF: A Home (Főmenü) nem jelenik meg.
ON: A Home (Főmenü) megjelenik.
A Home Menu (Főmenü) szerkesztése.
ON: A Home (Főmenü) automatikusan megjelenik.
OFF: A Home (Főmenü) nem jelenik meg automatikusan.
A Bluetooth-zenelejátszó engedélyezése vagy letiltása.
Off: Nem működik a gyári menü óra opciója. Csak a Főmenü.
SW Clock: Csak az SW óra működik.
Az óraadatok frissítési módjának kiválasztása.
•Manual: Óraadatok használata a DVB csatornából, vagy az óra kézi beállítása, ha a TV
önálló üzemmódban van.
•TTX: Időadatok megjelenítése a TTX-adatfolyamból.
•Time Channel: A kiválasztott csatornatípus és csatornaszám óraadatainak használata.
Magyar
19
Szállodai TV funkció
Kategória
Elem
Kezdeti
érték
Music Mode AV
OFF
Music Mode PC
OFF
Music Mode
Backlight
OFF
Priority AV
1
Priority PC
2
Music Mode
Remote Jack
Pack
Priority HDMI
3
AV Option
AV
HDMI Option
HDMI 1
USB Pop-up Screen
Default
External Source
Banner
ON
Auto Source
OFF
Anynet+ Return
Source
Power On
Src
Sub Amp Mode
2
Sub Amp Volume
6
HP Mode
OFF
External
Source
Bathroom
Speaker
HP
Management
Eco Solution
20
Magyar
Default HP Volume
10
Main Speaker
ON
Energy Saving
Off
Leírás
Mp3-/audiolejátszók zenei kimenetének vételére AV bemeneti forráson keresztül. Ha
be van kapcsolva, hallhatja a lejátszóból jövő hangot a TV-n keresztül, függetlenül attól,
hogy van-e videojel. A TV háttérvilágítása azonban bekapcsolva marad, és ha videojel is
van, a szokásos módon fog működni.
Mp3-/audiolejátszók zenei kimenetének vételére számítógépes bemeneti forráson
keresztül. Ha be van kapcsolva, hallhatja a lejátszóból jövő hangot a TV-n keresztül,
függetlenül attól, hogy van-e videojel. A TV háttérvilágítása azonban bekapcsolva
marad, és ha videojel is van, a szokásos módon fog működni.
A Háttérvilágítás Be/Ki opció használatával energiát spórolhat Zene üzemmódban.
Ha a csatlakozóprioritás be van állítva, a készülék aszerint automatikusan beállítja a
megfelelő forrást a csatlakozó csatlakoztatásakor.
Ha a csatlakozóprioritás be van állítva, a készülék aszerint automatikusan beállítja a
megfelelő forrást a csatlakozó csatlakoztatásakor.
Ha a csatlakozóprioritás be van állítva, a készülék aszerint automatikusan beállítja a
megfelelő forrást a csatlakozó csatlakoztatásakor.
Az RJP AV forrás kiválasztása (a választék típusfüggő).
Annak megadása, hogy a TV melyik HDMI forrása csatlakozik az RJP csatlakozóhoz.
(HDMI1/HDMI2/HDMI3)
Ha a TV-hez USB-eszközt csatlakoztat:
•Default : megjelenik egy felugró ablak.
•Automatic : Ez automatikusan megnyitja az USB-tartalom menüt.
•Disable : Sem a felugró ablak, sem a menü nem jelenik meg.
Bekapcsolt helyzetben a TV a külső forrás sávját (információit) jeleníti meg, amikor a
TV jelforrását másik bemenetre váltja, megnyomja az Info gombot vagy bekapcsolja a
TV-készüléket.
•On : A TV képernyőjén a külső forrás adatai láthatók.
•Off : A TV képernyőjén a külső forrás adatai nem láthatók.
•On : Ha a TV-hez külső bemeneti forrás van csatlakoztatva, a TV azonosítja a
bemeneti forrást, és automatikusan átvált erre a bemeneti forrásra.
•Off : Az automatikus forrásfelismerés funkció kikapcsolása.
•PC : A készülék csak a számítógépes bemenetet ismeri fel automatikusan.
A visszaküldési TV jelforrás kiválasztása Anynet+(HDMI-CEC) kapcsolat leállítása
esetére. (Ez a funkció különösen hasznos a Guestlink RJP-hez.)
Meghatározza a mélysugárzó működési módját.
•0: Kikapcsolja a mélysugárzó funkciót (PWM kikapcsolva).
•1: A mélynyomó hangerejét a fő hangerő határozza meg.
•A mélynyomó hangerejét ekkor a bekapcsolási hangerő, minimális hangerő és
maximális hangerő határozza meg.
•2: A hangerő meghatározása a fürdőszobai vezérlőpanel beállítása alapján.
A mélysugárzó hangereje bekapcsoláskor, kezdeti állapot szerint.
•ON: Amikor a fejhallgató a tévékészülékhez csatlakozik, egyszerre hallgathatja
a hangot a tévékészülék hangszóróin és a csatlakoztatott fejhallgatón keresztül.
Azonban csak a tévékészülék hangszórójának hangerejét állíthatja.
•OFF: Amikor a fejhallgató a tévékészülékhez csatlakozik, csak a csatlakoztatott
fejhallgatón keresztül hallgathatja a hangot.
Amikor a HP MODE (HP mód) beállítása ON (BE), konfigurálja a fejhallgató hangerejét.
•ON: A tévékészülék hangszóróin játssza le a tévé hangját.
•OFF: Csak a fejhallgatón keresztül játssza le a tévé hangját.
A fényerő beállítása az alacsonyabb áramfogyasztás érdekében.
•Off: Kikapcsolja az energiatakarékosság funkciót.
•Low: A TV legkevésbé energiatakarékos üzemmódját állítja be.
•Medium: A TV közepesen energiatakarékos üzemmódját állítja be.
•High: A TV leginkább energiatakarékos üzemmódját állítja be.
Szállodai TV funkció
Kategória
Elem
Welcome Message
Edit Welcome
Message
Kezdeti
érték
OFF
REACH
Soulution
Network
Widget
Solution
A TV bekapcsolásakor 5 másodpercre megjeleníti az üdvözlő üzenetet.
Az üdvözlő üzenet szerkesztése.
Room Number
REACH Server
Version
Network Setup
SmartHub Model
Setting
SmartHub Setting
…
A szálláshely emblémája funkció be- vagy kikapcsolása. Bekapcsolt helyzetben az
embléma az első jelforrás jelének megjelenése előtt az „Embléma megjelenítési ideje”
pontban beállított időre megjelenik.
A szálláshely emblémájának letöltése.
A szálláshely emblémájának fájlkövetelményei:
•Csak BMP- vagy AVI-fájlok.
•Maximális fájlméret: BMP - 960 X 540. AVI - 30MB.
•A fájl neve csak samsung.bmp vagy samsung.avi lehet.
A szálláshely emblémája megjelenítési idejének beállítása (3, 5 vagy 7 másodperc).
A TV jelenlegi beállítási értékeit klónozza egy USB-adathordozóra.
Az USB-adathordozóra mentett TV-beállítási értékeket klónozza a TV-re.
Ha a beállítások automatikus inicializálása be van kapcsolva, a készülék, illetve a fő
áramellátás ki- majd bekapcsolása után az adatok visszaállnak a klónozott értékekre.
Ha nincs klónozott érték, a készülék ezt a beállítások automatikus inicializálásának
bekapcsolt állapotában is figyelmen kívül hagyja, és úgy fog működni, mintha a
beállítások automatikus inicializálása ki lenne kapcsolva.
•ON: Ezen a tévén elérhető a REACH 3.0 funkció.
•OFF: Ezen a tévén nem érhető el a REACH 3.0 funkció.
Rendeljen hozzá DTV-csatornaszámot a REACH-adatok frissítésének elvégzéséhez. A
csatornaszámnak egyeznie kell a Reach-kiszolgálón beállított számmal..
Válassza ki a Group ID értékét a REACH -kiszolgálóhoz. (További részletekért lásd a
REACH -kiszolgáló útmutatóját.)
•ON: Megjelenik a Ticker tartalma.
•OFF: Nem jelenik meg a Ticker tartalma.
Segítségével beállíthatja a REACH-kiszolgálóról a tévére letöltött adatokat, például a
szoftverfrissítéseket, a fájlklónozást és az S-LYNC REACH-tartalmakat:
1hour: Óránként
2hour: Kétóránként
12:00 am: Mindennap éjfélkor
2:00 am: Minden éjjel 2.00-kor
12:00 pm: Mindennap délben
2:00 pm: Mindennap 14.00-kor
•ON: Amikor a tévé készenléti üzemmódba lép (a tápkábel csatlakoztatva van, de a
készülék ki van kapcsolva), a REACH -adatok frissülnek a készüléken.
•OFF: A REACH -adatok csak a REACH -kiszolgáló frissítési idején frissülnek a tévén.
Szobaszám beállítása.
…
Megjelenik a REACH-kiszolgáló verziója.
Widget Mode
ON
Solution Type
Vendor
Server
Server URL Setting
License Server IP
Setting
IPTV Mode
…
A szerver IP-címének beállítása.
ON
Virtual Standby
OFF
Instant On
Room Num Setting
OFF
IPTV üzemmód be/ki.
Virtuális készenléti üzemmód be/ki.
Ha a virtuális készenlét be van kapcsolva, a TV áramfogyasztása 9,5 W és 17,4 W
közötti (a képernyő méretétől függően).
Indítási üzemmód beállítása.
Szobaszám beállítása.
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
…
Logo Display Time
Clone TV to USB
Clone USB to TV
…
Setting Auto Intialize
OFF
REACH 3.0
OFF
REACH Channel
…
Group ID
…
Ticker
OFF
REACH Update Time
…
REACH Update
Immediate
…
Logo/
Message
Cloning
Leírás
Kapcsolódás vezetékes vagy vezeték nélküli hálózathoz az internet eléréséhez.
SmartHub modell beállítása.
SmartHub beállítása.
Minialkalmazás üzemmód BE/KI.
Válassza ki a megoldás típusát (Vender szerver / SINC szerver).
A szerver URL-címének beállítása.
Magyar
21
Szállodai TV funkció
Kategória
Elem
Kezdeti
érték
Self Diagnosis
for TV
…
Self Diagnosis for
HTV
…
SW Update
Service Pattern
…
OFF
Sound Bar Out
OFF
System
Contact Samsung
Standby LED
TV reset
22
Magyar
ON
Leírás
Belépés az öndiagnosztikai menübe.
•Picture Test: Ha a probléma megjelenik a tesztképen, válassza az Igen lehetőséget, és
kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
•Sound Test: Hangproblémák ellenőrzése a beépített dallam segítségével. Ha a teszt
során probléma adódik, válassza az Igen lehetőséget, és kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
HD funkció menü ellenőrzése az alábbi elem végrehajtásakor, a képernyőmenüben a
ProIdiom DTV csatornakulcs elvesztése jelenik meg: Ok/Sikertelen (US szálloda) STB
SI-gyártó
Setting : SI-név (Ok/Sikertelen)
Bathroom AMP : Ok/Sikertelen (Hotel EU)
RTC : Ok/Sikertelen (Hotel EU)
PC Audio Test : Ok/Sikertelen
PC Self Test : Ok/Sikertelen
USB-szoftver frissítési funkció
Ugyanaz a funkció, mint az SVC szolgáltatásminta.
ON: A TV-hangszóró némítva lesz. A hang a HDMI-csatlakozón át fog érkezni. A hang
hallgatásához csatlakoztatnia kell a Sound Bar eszközt.
OFF: A hang a szokásos módon, a TV hangszóróin át fog érkezni.
Megjelenik a kapcsolódó Samsung szolgáltatási központ webhelye, szoftververziója és
Mac-címadatai.
Amikor a tévé készenléti üzemmódban van, konfigurálhatja a külső LED beállításait.
•ON: A LED be van kapcsolva.
•OFF: A LED ki van kapcsolva.
A TV-készülék gyári beállításainak visszaállítása.
¦¦Welcome Message
Az Üdvözlés funkcióval testre szabott üzenet jeleníthető meg a tv-készüléken valahányszor a vendég bekapcsolja a televíziót
a szállodai szobában.
–– Az üdvözlés beállításai a Szállodai opciók menüben adhatók meg.
–– A bekapcsoláskor megjelenő üdvözlés megjelenítéséhez az Üdvözlés beállításnál a BE lehetőséget kell megadni.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Network
Widget Solution
Power On
System
Channel
Menu OSD
Clock
Welcome Message
Music Mode
Edit Welcome Message
r
Remote Jack Pack
External Source
ON
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
Bathroom Speaker
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
–– Az üdvözlés összesen 25 karakterből állhat, és a szövege a Szállodai szolgáltatás menüben szerkeszthető.
–– Alább láthatók az üdvözlésben használható karakterek:
✎✎ Az A–Z tartományba tartozó betűk közül csak nagybetűk használhatók.
–– Az üdvözlés szövege a távirányító navigációs, szín- és Enter gombjaival szerkeszthető az Üdvözlés szerkesztése
képernyőmenüben.
Edit Welcome Message
W
E
L
C
O
M
E
_
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Move
Enter
A
Move to left
B
Move to Right
C
Leave Black
D
Done
Return
–– Az üdvözlés szövege és a szálloda logója egyidejűleg nem lehet aktív.
Magyar
23
¦¦Hotel Logo
A Vendéglátó-ipari logó funkció a szálloda fényképét jeleníti meg, amikor a tv-készülék be van kapcsolva.
–– A Vendéglátó-ipari logó beállítások a Vendéglátó-ipari menükben találhatók.
–– Amikor bekapcsolja a Vendéglátó-ipari logó opciót, a Logó letöltése és a Logó megjelenítése menü elemei aktívvá
válnak.
–– Ha a memóriában van kép eltárolva, és a Vendéglátó-ipari logó opció be van kapcsolva, a Vendéglátó-ipari logó
megjelenik a tv-készülék bekapcsolásakor.
–– A készülék nem jeleníti meg a Vendéglátó-ipari logót, ha a Vendéglátó-ipari logó opció ki van kapcsolva, még akkor
sem, ha a logóhoz használandó kép be van töltve a tv-készülékre.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Power On
Network
Widget Solution
System
Channel
Menu OSD
Clock
Welcome Message
Music Mode
Edit Welcome Message
Remote Jack Pack
External Source
Bathroom Speaker
r
Hospitality Logo
OFF
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Second
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
yy Hospitality Logo
––
––
––
––
Ezzel az opcióval kiválaszthatja, hogy a készülék megjelenítse-e a Vendéglátó-ipari logót vagy sem.
A kezdeti beállítás a KI.
Az opció KI vagy BE értékre állítható.
Ha BE értékre van állítva, a Logó letöltése és a Logó megjelenítési ideje menüelemek aktívvá válnak.
yy Hospitality Logo DL
––
––
––
––
––
––
Ezzel az opcióval letöltheti a logóhoz tartózó képet a tv-készülék memóriájába egy USB-eszközről.
Amíg a két másolása folyamatban van, a „Várjon!” üzenet jelenik meg.
A sikeresen befejezett másolást a „Kész” üzenet megjelenése jelzi.
Sikertelen másolási művelet esetén a „Sikertelen” üzenet jelenik meg.
Ha nincs USB-eszköz csatlakoztatva, a „Nincs USB” üzenet jelenik meg.
Ha nincs az USB-eszközön átmásolható fájl, vagy a fájl nem megfelelő formátumú (BMP-fájlnak kell lennie), a
„Nincs fájl” üzenet jelenik meg. Ha a „Nincs fájl” üzenet jelenik meg, és Ön tudja, hogy van logófájl az USBeszközön, ellenőrizze a fájlformátumot.
yy Logo File Format
––
––
––
––
––
24
A tv-készülék csak az AVI és BMP formátumot támogatja.
A fájlnév samsung.bmp vagy samsung.avi lehet.
A BMP-formátum maximális felbontása: 960 x 540.
AVI-formátumban a maximális fájlméret: 30 MB.
A tv-készülék nem módosítja a két méretét.
Magyar
¦¦Cloning
Az USB klónozás funkcióval letöltheti a felhasználó által konfigurált beállításokat (Kép, Hang, Bemenet, Csatorna, Beállítás
és Szállodai beállítás) valamelyik tv-készülékről, és feltöltheti azokat más tv-készülékekre.
A tv (fő készülék) felhasználói beállításai nem másolhatók át az USB-eszközre.
• Clone TV to USB: Ezzel a művelettel tv EEPROM-memóriájának adott részén tárolt
adatokat USB-eszközre másolhatja.
1. Helyezzen egy USB-meghajtót a tv-készülék hátulján található USBcsatlakozóba.
2. Az alábbi gombokat a következő sorrendben lenyomva lépjen be az Interaktív
menübe.
yy MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. A ▲ és ▼ gombokkal válassza ki a „Clone TV to USB” lehetőséget, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Logo/Message
Cloning
d
4. Amikor megjelenik a „Clone TV to USB” üzenet, nyomja meg az ENTER gombot.
5. Láthatja az USB-klónozás folyamatát.
yy In Progress: Az adatok másolása az USB-eszközre folyamatban van.
yy Completed: a másolás sikeresen befejeződött.
yy Failed: a másolás sikertelen volt.
yy No USB: nincs csatlakoztatva USB-eszköz.
• Clone USB to TV: Ezzel a művelettel a tv-készülékre töltheti az USB-eszközön tárolt
adatokat.
1. Helyezzen egy USB-meghajtót a tv-készülék hátulján található USB-csatlakozóba.
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
Logo/Message
Cloning
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
2. Az alábbi gombokat a következő sorrendben lenyomva lépjen be az Interaktív menübe.
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. A ▲ és ▼ gombokkal válassza ki au „Clone USB to TV” lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER gombot.
4. Amikor megjelenik az „Clone USB to TV” üzenet, nyomja meg az ENTER gombot.
5. Láthatja az USB-klónozás folyamatát.
yy In Progress: az adatok másolása a tv-re folyamatban van.
yy Completed: a másolás sikeresen befejeződött.
yy Failed: a másolás sikertelen volt.
yy No USB: nincs csatlakoztatva USB-eszköz.
yy No File: nincs másolható fájl az USB-eszközön.
✎✎ Az USB-eszközről tv-re másolás művelete az ENTER gomb 5 másodpercig való lenyomva tartásával is
végrehajtható.
✎✎ A szállodai tv-termékcsalád nem támogatja a CLONE funkciót két olyan modell között, amelyek közül az egyik
támogatja a műholdas/T2 működést, a másik pedig nem.
Ez azonnali és gyors klónozásra ad módot a telepítéskor.
Helyezze be az első tv-ből származó fő beállításokat tartalmazó USB-tárolót, majd tartsa nyomva 5 másodpercig az Enter gombot.
Magyar
25
¦¦Beállítások automatikus inicializálása
Ha az egyik tv-készülékről a másikra klónozza a beállításokat, mind a vendég oldali, mind a szálloda oldali beállítások
klónozva lesznek (Kép, Hang, Bemenet, Csatorna, Beállítás és Szállodai beállítás). Ezáltal szinte az összes menüértéket
beállíthatja szállodai tv-készülékein ugyanazokra a normál beállításokra. Ha lehetővé teszi a vendégek számára, hogy
hozzáférjenek a vendégoldali menükhöz, például a Kép menühöz, a vendégek megváltoztathatják azok normál beállítását.
Ha bekapcsolja a Beállítások automatikus inicializálása funkciót, a tv-készülék a ki- majd bekapcsoláskor automatikusan
visszaállítja (inicializálja) a vendégoldali menük értékét a klónozott, normál értékekre. A Beállítások automatikus inicializálása
funkció csak a klónozott vendégoldali menük esetén működik. A nem klónozott menükre nem vonatkozik.
Az alábbi táblázatban azok a beállítások láthatók, amelyek a Beállítások automatikus inicializálása funkció bekapcsolásakor
visszaállnak a klónozott értékre.
Menü
Kép
Hang
26
Menüelemhez
Kép üzemmód
Háttérvilágítás
Kontraszt
Fényerő
Élesség
Szín
Árnyalat (Z/P)
Képmód alkalmazása
Képméret
Képméret
Zoom/Pozíció
4:3 képernyőméret
Automatikus beállítás
Számítógép-képernyő beá.
Durva
Finom
Helyzet
Kép visszaállítása
PIP
Speciális beállítások
Din. kontraszt
Fekete tónus
Bőrszín tónus
Csak RGB üzemmód
Színköz
Fehéregyensúly
Gamma
Fényerő mozgáshoz
Képopciók
Színtónus
Dig. tiszta megjelenítés
MPEG-zajszűrés
HDMI feketeszint
Film mód
LED-es képtisztaság
Kép kikapcs.
Kép visszaállítása
Hang üzemmód
Hangeffektus
DTS TruSurround HD
DTS TruDialog
Hangszínszabályzó
Hangszóró-beállítások
További beállítások
DTV audio szintje
Audioformátum
Hang késleltetése
Dolby Digital töm.
Automatikus hangerő
Hang visszaá.
Magyar
Menü
Rendszer
Menüelemhez
Kisegítő lehetőségek
Hangos ismertetés
Feliratok
Menü átlátszósága
Nagy kontraszt
Nagyítás
Futball üzemmód
Menü nyelve
A Smart Control beállításai
Mozgási érzékenység
Érintésérzékenység
Virtuális távvezérlő mérete
Hangvezérlés
Nyelv
Beszélő TV
Beszélő neme
Eszközkezelő
Billentyűzet beá.
Egér beállításai
Idő
Óra
Aut. Kikapcsolás
Jelzés
Eco-megoldás
Energiagazdálk.
Eco-érzékelő
Jel nélküli idő
Aut. kikapcs.
Intelligens biztons.
Autom. védelem ideje
PIN módosítása
Általános
Játék mód
Hangvisszajelzés
Indítási logó
Samsung Azonnali bekapcsolás
Anynet+(HDMI-CEC)
DivX® Video On Demand
¦¦Plug & Play
A Szállodai Plug & Play funkcióval egy menetben automatikusan kiválasztható a szállodai üzemmód és az ország, valamint
beállítható az idő, és megadhatók a kép üzemmód beállításai.
–– A Szállodai Plug & Play csak egy alkalommal, a legelső bekapcsoláskor áll rendelkezésre.
–– Az első tv-készülék beállítása és a tv USB-eszközre klónozása után
–– A következő tv-nél csak ki kell lépni a Szállodai Plug & Play üzemmódból, csatlakoztatni kell az USB-eszközt, majd
klónozni az USB-eszközt a tv-re.
–– A z adott típustól és a földrajzi elhelyezkedéstől függően előfordulhat, hogy NEM jelenik meg minden menü.
Local Set
Local Set
Ha az változás
lehetőséget
választja
Change Local Set if Located in North America, Latin America and Europe.
In other regions, Please press SKIP button move to the next step.
Current Localset : EU
When Local Set is changed, TV will turn off automatically to apply it.
Skip
E
A TV automatikusan
ki- és bekapcsol.
Next
EU
E
Change
Ha módosítja a jelenlegi
hely országát
Warning! TV might not function if Local Set is not correctly configured.
Countries List
Bulgaria, Croatia, Czech, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania,
Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, EU-Others
Ha az Ugrás
lehetőséget választja
E
TV Setup Complete!
Easy Set Up
Your TV is now ready to use.
If you select this, Easy
setup will be started.
There are Essential
Details, Channel Scan,
Clock and Terms in Easy
setup.
Interactive
(Hotel Menu)
c
Standalone Setup
Previous
Next
(Continue Setup)
Standalone Only
(End Setup)
E
OK
Ha az Önálló beállítást
választja
E
Clock
Select your Language
You can adjust your time to set DST, Time Zone and clock
mode
Select your language to start the on screen setup.
Clock Mode
c
English
Previous
Fraçais
Press the udlr buttons
to move the highlight.
Press the enter button to
select.
Deutsch
Next
Italiano
Set current date and time
Auto
Date
-- / -- / ----
Time
-- : --
Time Zone
Auto
DST
Off
Polski
Next
-- : --
The Language Setting will be applied to Main Menu and not Plug and Play.
Nyelv kiválasztása
E
E
Auto Tuning
Essential Details
This is basic setup to use your Smart TV.
Previous
Country
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Auto Tuning completed.
Please Select your country.
Previous
Next
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
0
0
0
0
Analogue
0
Next
Change settings
Scan Again
E
Auto Tuning
Auto Tuning
Auto Tuning
How do you get your broadcast signal?
To receive channels, configure the options belows then
select Scan.
Auto tuning is finding channels for you...
c
Previous
E
E
Both
Terrestrial/Cable
Satellite
Select Both to scan for both
Terrestrial or Cable channels and
Satellite channels.
Next
Aerial
Previous
Channel Type
E
Terrestrial
Digital & Analogue
Scan
Channel
Select the connected aerial that
you want to use to get channels.
Next
Previous
7
2%
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
0
0
0
0
Analogue
0
Next
Stop
Magyar
27
yy Plug & Play képernyőmenü
–– Kezdeti kiemelés: Interaktív
–– A Csak önálló lehetőség kiválasztása esetén alapértelmezés szerint az Önálló szállodai üzemmód lesz beállítva, és
3 másodpercig látható az „Önálló mód beállítva.” üzenet.
–– Az „Önálló mód beállítva.” üzenet 3 másodpercig tartó megjelenítését követően a tv automatikusan RF üzemmódra
vált.
–– Az Interaktív üzemmód választása esetén megjelenik az Interaktív üzemmód beállítása menü. Az Interaktív
menüből való kilépéshez nyomja meg a kikapcsológombot.
–– Az Önálló és Plug & Play üzemmód kiválasztása esetén megjelenik „A menü nyelvének kivál.” képernyőmenü.
yy A menü nyelvének kiválasztása képernyőmenü
–– A „Gyorsbeállítás” képernyőmenü Önálló és Plug & Play lehetőségének kiválasztása esetén megjelenik a „Menü
nyelvének kivál.” képernyőmenü.
–– Kezdeti kiemelés: Magyar
–– Megjelenítési idő: A képernyőmenük időkorlátja és működése megegyezik a Samsung otthoni tv-készülékeinek
képernyőmenüjével.
–– Az ENTER gomb megnyomásával megjelenik a „Térség kiválasztása” képernyőmenü.
yy Ország kiválasztása
–– Kezdeti kiemelés: Egyesült Királyság.
–– Megjelenik az Ország menü, ahol kiválaszthatja a térséget.
yy Óra beállítása képernyőmenü
–– Megjelenítési idő: 30 másodperc.
–– Megjelenik az Óra beállítási elemei képernyőmenü
–– A pontos idő beállítását követően, illetve Auto. módban az ENTER gomb megnyomásakor a Kép üzemmód
képernyőmenü lesz látható.
yy Automatikus keresési mód képernyőmenü
–– A Kihagyás lehetőség kiválasztásakor megjelenik az Óra beállítása képernyőmenü.
–– Az ENTER gomb megnyomására a készülék automatikusan megkeresi a csatornákat.
–– A képernyőmenü megjelenítésének időtartama (ami az automatikus tárolás indítástól az automatikus rendezés
befejezéséig tart) 30 másodperc.
yy Kép üzemmód képernyőmenü
–– Kezdeti kiemelés: Normál.
–– Megjelenik a Kép üzemmód képernyőmenü, amelyben a Dinamikus és a Normál kép üzemmód választható ki.
–– A kép üzemmód kiválasztását követően az Önálló beállítási menü képernyőmenü lesz látható, melyből a
kikapcsológomb megnyomásával léphet ki.
28
Magyar
¦¦Többkódos távirányító
A többkódos távirányító olyan speciális jeladó, amelynek köszönhetően egy távirányítóval működtethető az összes televízió.
Ennek a funkciónak olyan környezetben veheti hasznát, ahol több tv is van egy helyen (például kórházban). A beállított
azonosítószám a forrás képernyőmenüben látható. A többkódos távirányító összesen 9 különböző távirányítós gomb
átvitelét támogatja.
A kezdeti azonosítókód minden tv-nél „0”.
–– Az azonosítókód analóg tv üzemmódban és számítógép üzemmódban beállítható és módosítható. (TTX-csatorna
és DTV-csatorna üzemmódban nem áll rendelkezésre)
–– Az azonosítókód 0 és 9 közötti szám lehet.
–– Nyomja meg egyszerre és tartsa lenyomva a MUTE és a RETURN gombokat legalább 7 másodpercig, majd
nyomjon meg egy számgombot a kód beállításához.
–– Középen megjelenik az Azonosító beállítása képernyőmenü.
–– A következő szöveg lesz látható: „A távvezérlő kódja 0 lesz. A távvezérlő kódjának megváltoztatásához adja meg a
kívánt számot.” Az x a számértéket jelöli.
✎✎ Ez a képernyőmenü mindaddig látható marad, amíg meg nem nyomja az Exit gombot.
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
–– Ha például a felhasználó az 1-es számot nyomja meg, a rendszer az 1-es kódot rendeli hozzá a tv-hez és a
távirányítóhoz.
–– A következő szöveg lesz látható. „Remote control code is changed to 1”. Ezt követően a tv-készüléket csak az
azzal azonos azonosítóval rendelkező távirányítóval lehet működtetni.
–– Ha nem egyezik a távirányító és a tv azonosítókódja, a következő szöveg lesz látható. „TV azonosító x”, ahol az x a
tv azonosítója
–– Az azonosítókód visszaállításához nyomja meg egyszerre és tartsa lenyomva a MUTE és az EXIT gombokat
legalább 7 másodpercig. Amikor a gombokat elengedi, a tévé és a távvezérlő azonosítókódja visszaáll az
alapértelmezett „0” kódra. Remote control code is set to 0” üzenet.
Magyar
29
¦¦CH Bank Editor (Csak a Smoovie tv esetén)
A Csatornabank-szerkesztés funkcióval 3 különböző beállítás segítségével csoportosíthatja a csatornákat.
A szállóvendégek a távirányítóba behelyezett kártyától függően különböző csatornákat tekinthetnek meg.
A Csatornabank-szerkesztő beállítása Önálló üzemmódban
1. A „MUTE + 1 + 1 + 9 + ENTER” gombokkal lépjen be az Önálló szállodai menübe.
2. Válasszon SI forgalmazót: “Smoovie”
3. Ezután megjelenik a „CH Bank Editor” nevű új menüpont.
4. Lépjen be a „CH Bank Editor” pontba.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
REACH Sever
Network
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<Az adott típustól és földrajzi elhelyezkedéstől függően előfordulhat, hogy nincs ilyen menüelem>
30
Magyar
5. Szerkessze a csatornabankot az alábbi példa szerint.
a.BANK1 (Szabadon nézhető csatornák): Válassza ki a azokat a csatornákat, amelyek akkor is megtekinthetők, ha
nincs kártya a távirányítóban.
b.BANK2 (Családi kártya - zöld): Válassza ki azokat a csatornákat, amelyek akkor tekinthetők meg, ha a ZÖLD
KÁRTYA van a távirányítóban.
c.BANK3 (Felnőtt kártya - piros): Válassza ki azokat a csatornákat, amelyek akkor tekinthetők meg, ha a PIROS
KÁRTYA van a távirányítóban.
Channel Bank Edit
Registered
Bank1 (4)
Bank2 (6)
BBC1
c
c
c
3
24ore.tv
c
c
c
4
C3
c
c
5
BBC World
c
c
6
C5
c
c
7
Coming Soom
c
c
8
S2
c
9
S2
c
1
1futech
2
Bank3 (36)
c
n Move
E Select/Deselect
R Return
A SMOOVIE távirányító használata
1.Ha a SMOOVIE választja, a SMOOVIE távirányítót kell használnia.
2.A felhasználó a távirányító számgombjaival csak a Bank1 csoportba tartozó csatornákat választhatja ki.
Ezért ha olyan csatornát szeretne nézni, amihez szükség van a zöld vagy a piros kártyára, a csatornaváltó föl/le
gombokat kell használnia.
3.A csatornaismertetőben és a csatornalistában a felhasználó csak a Bank1 csatornacsoportot láthatja.
Magyar
31
¦¦Channel Editor
A Csatornaszerkesztő a csatornaszám és -név szerkesztésére szolgáló funkció.
–– A Csatornaszerkesztő menüben rendezheti a csatornákat a felhasználó által kívánt csatornaszámok szerint.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Power On
Network
Widget Solution
System
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
Remote Jack Pack
External Source
r
Channel Editor
Bathroom Speaker
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
<Az adott típustól és földrajzi elhelyezkedéstől függően előfordulhat, hogy nincs ilyen menüelem>
Csatornaszerkesztő beállítása egyszerű lépésekkel Önálló üzemmódban
Lépés
Nagy vonalakban
1
Indítsa el a Szállodai opciók menü „Channel Auto Store” funkcióját
2
Lépjen be a Szállodai opciók menü „Channel Editor” pontjába
3
Állítsa össze a kívánt csatornák végső listáját tartalmazó táblázatot.
4
A TOOLS gomb megnyomásával rendezze át a csatornákat az összeállított táblázat alapján.
5
A kilépéshez nyomja meg az EXIT vagy a RETURN gombot.
<Bővebben lásd az alábbi útmutatást>
32
Magyar
Smoovie be sorrend
A Smoovie TV használata (Air/ Cable)
Vegyes csatornakiosztás bekapcsolva (légi és kábeles csatornák
Lépés
használata egyszerre)
Csak légi és kábeles csatornák
használata
Csak légi és kábeles csatornák
használata
Ha a tévé Szállodai P&P-vel
indul el
Ha a P&P már lefutott
Ha a tévé Szállodai P&P-vel
indul el
Ha a P&P már lefutott
1
Végezze el a P&P-t a
csatornatárolás kivételével.
Lépjen be a Szálloda menübe.
Végezze el a teljes P&P-t
(légi és kábeles csatornák
automatikus hangolása)
Lépjen be a Szálloda menübe.
2
A P&P után a tévén megjelenik
a Szálloda menü.
Kapcsolja be a Vegyes
csatornakiosztást.
A P&P után a tévén megjelenik
a Szálloda menü.
Válasszon csatornatípust
- ATV vagy ADTV Légi esetén
- CATV vagy CDTV Kábel
esetén
3
Kapcsolja be a Vegyes
csatornakiosztást.
Kapcsolja ki majd be a tévét.
Válasszon csatornatípust
- ATV vagy ADTV Légi esetén
- CATV vagy CDTV Kábel
esetén
A Szálloda menüben válassza
ki a Smoovie TV-t.
4
Kapcsolja ki majd be a tévét.
Lépjen be a Szálloda menübe.
A Szálloda menüben válassza
ki a Smoovie TV-t.
Válassza ki a Csatorna
beállítását.
5
Lépjen be a Szálloda menübe.
A Szálloda menüben válassza
ki a Smoovie TV-t.
Válassza ki a Csatorna
beállítását.
(kihagyható)
Válassza a „Légi" vagy a
„Kábel" lehetőséget az
automatikus hangoláshoz
6
A Szálloda menüben válassza
ki a Smoovie TV-t.
Válassza ki a Csatorna
beállítását.
Válassza a „Légi" vagy a
„Kábel" lehetőséget az
automatikus hangoláshoz
(kihagyható)
Állítsa be a Csatornabankszerkesztőt.
7
Válassza ki a Csatorna
beállítását.
Válassza a „Légi+kábel"
lehetőséget az automatikus
hangoláshoz
Állítsa be a Csatornabankszerkesztőt.
A ki- és bekapcsolás után a
felhasználó használhatja a tvkészüléket.
8
Válassza a „Légi+kábel"
lehetőséget az automatikus
hangoláshoz
Állítsa be a Csatornabankszerkesztőt.
A ki- és bekapcsolás után a
felhasználó használhatja a tvkészüléket.
9
Állítsa be a Csatornabankszerkesztőt.
A ki- és bekapcsolás után a
felhasználó használhatja a tvkészüléket.
10
A ki- és bekapcsolás után a
felhasználó használhatja a tvkészüléket.
Magyar
33
A Smoovie TV használata (műholdas )
Lépés
Vegyes csatornakiosztás bekapcsolva (műholdas és légi vagy
kábeles csatornák használata egyszerre)
Ha a tévé Szállodai P&P-vel
indul el
Ha a P&P már lefutott
Csak műholdas csatornák használata
Ha a tévé Szállodai P&P-vel
indul el
Ha a P&P már lefutott
1
Végezze el a P&P-t a
csatornatárolás kivételével.
Lépjen be a Szálloda menübe.
Végezze el a teljes P&P-t
(légi és kábeles csatornák
automatikus hangolása)
Lépjen be a Szálloda menübe.
2
A P&P után a tévén megjelenik
a Szálloda menü.
Kapcsolja be a Vegyes
csatornakiosztást.
A P&P után a tévén megjelenik
a Szálloda menü.
Válasszon csatornatípust
- ATV vagy ADTV Légi esetén
- CATV vagy CDTV Kábel
esetén
3
Kapcsolja be a Vegyes
csatornakiosztást.
Kapcsolja ki majd be a tévét.
Válasszon csatornatípust
- ATV vagy ADTV Légi esetén
- CATV vagy CDTV Kábel
esetén
A Szálloda menüben válassza
ki a Smoovie TV-t.
4
Kapcsolja ki majd be a tévét.
Lépjen be a Szálloda menübe.
A Szálloda menüben válassza
ki a Smoovie TV-t.
Válassza ki a Csatorna
beállítását.
5
Lépjen be a Szálloda menübe.
A Szálloda menüben válassza
ki a Smoovie TV-t.
Válassza ki a Csatorna
beállítását (kihagyható)
Az automatikus hangoláshoz
válassza ki a Műhold
lehetőséget.
6
A Szálloda menüben válassza
ki a Smoovie TV-t.
Válassza ki a Csatorna
beállítását.
Az automatikus hangoláshoz
válassza ki a Műhold
lehetőséget (kihagyható).
Állítsa be a Csatornabankszerkesztőt.
7
Válassza ki a Csatorna
beállítását.
Az automatikus hangoláshoz
válassza ki a Műhold
lehetőséget.
Állítsa be a Csatornabankszerkesztőt.
A ki- és bekapcsolás után a
felhasználó használhatja a tvkészüléket.
8
Az automatikus hangoláshoz
válassza ki a Műhold
lehetőséget.
Állítsa be a Csatornabankszerkesztőt.
A ki- és bekapcsolás után a
felhasználó használhatja a tvkészüléket.
9
Állítsa be a Csatornabankszerkesztőt.
A ki- és bekapcsolás után a
felhasználó használhatja a tvkészüléket.
10
A ki- és bekapcsolás után a
felhasználó használhatja a tvkészüléket.
34
Magyar
Csatornalista
Megtekintheti a csatornák adatait, az Összes, TV, Rádió, Adat/egyéb, Analóg vagy 1-5. kedvencek opciókat.
✎✎ A távirányító CH LIST gombjának megnyomásakor azonnal megjelenik a Csatornalista képernyő.
Contents Home
Channel List
Guide
AllShare Play Schedule Manager
Source
R Return
* A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
• Összes: az összes jelenleg rendelkezésre álló csatorna megjelenítése.
• TV: az összes jelenleg rendelkezésre álló tévécsatorna megjelenítése.
• Rádió: az összes jelenleg rendelkezésre álló rádiócsatorna megjelenítése.
• Adat/egyéb: az összes jelenleg rendelkezésre álló MHP vagy egyéb csatorna megjelenítése.
• Analóg: az összes jelenleg rendelkezésre álló analóg csatorna megjelenítése.
• 1-5. kedvencek: az összes kedvenc csatorna megjelenítése.
✎✎ A hozzáadott kedvenc csatornák megtekintéséhez nyomja meg a CH LIST gombot, és a L (Csat.mód) gombbal
lépjen a 1-5. kedvencek opcióhoz.
✎✎ A vezérlőgombok használata a Csatornalista képernyőn.
yy T (Eszközök): Az opciómenü megjelenítése.
yy L (Csat.mód / Csatorna): továbblépés az Összes, TV, Rádió, Adat/ egyéb, Analóg vagy a 1-5. kedvencek
opcióhoz.
✎✎ Ha a Műsornézet lehetőséget választja az T (Eszközök) menüben, továbbléphet más
csatornákhoz a L (Csatorna) gombbal.
yy E (Megnéz / Információ): a kiválasztott csatorna megtekintése. / A kijelölt műsorra vonatkozó részletek
megjelenítése.
yy k (Oldal): lapozás a következő vagy az előző oldalra.
Magyar
35
A Nézésütemezés funkció használata a Csatornalista menüben
(csak digitális csatornák esetén)
Ha beállítja a Nézésütemezés funkciót a Csatornalista menüpontban, akkor a műsor csak a Műsornézet ablakban
állítható be.
1. Nyomja meg a CH LIST gombot, majd válassza ki a kívánt digitális csatornát.
2. Nyomja meg a TOOLS gombot, és válassza ki a Műsornézet opciót. Megjelenik az adott csatorna műsorlistája.
3. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a kívánt műsort, majd nyomja meg az ENTERE (Információ) vagy az INFO gombot.
4. Válassza ki a Nézésütemezés lehetőséget, majd ha kész, nyomja meg az ENTERE gombot.
✎✎ A Nézésütemezés törléséhez hajtsa végre az első három lépést. Válassza ki az Ütemezés törl. műveletet.
Az Opciómenü használata t
Állítsa be az egyes csatornákat a Csatornalista menü opcióival (Műsornézet, Kedv. szerk., Gyermekzár be/Gyermekzár
ki, Csatornanév szerkesztése, Csatornaszám szerk., Törlés, Információ, Sorrend, Szerk. mód).
Az opciómenü elemei a csatorna állapotától függően eltérőek lehetnek.
1. Válasszon ki egy csatornát, és nyomja meg a TOOLS gombot.
2. Válasszon egy funkciót, és módosítsa a beállításait.
• Műsornézet: műsor megjelenítése digitális csatorna kiválasztása esetén.
• Kedv. szerk.: a gyakran nézett csatornák beállítása kedvencekként. A kiválasztott csatornát hozzáadhatja az 1-5.
kedvencek csoporthoz, illetve törölheti onnan.
1. Válassza ki a Kedv. szerk. opciót, majd nyomja meg az ENTERE gombot.
2. Az ENTERE gombbal válassza ki a Kedvencek 1-5 opciót, majd nyomja meg az OK gombot.
✎✎ A Kedvencek 1-5 lehetőségnél több kedvenc csatorna hozzáadható.
• Lezárás/feloldás: adott csatorna lezárása, hogy azt ne lehessen kiválasztani és megtekinteni.
✎✎ Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a Csatornazár beállítása Be.
•
•
•
•
•
•
✎✎ Megjelenik a PIN kód megadására szolgáló képernyő. Adja meg 4 számjegyű PIN kódját. A PIN kódot a PIN
módosítása opció használatával változtathatja meg.
Csatornanév szerkesztése (csak analóg csatornák esetén): saját csatornanév hozzárendelése.
Csatornaszám szerk. (csak digitális csatornák esetén): a szám módosítása a kívánt számgomb megnyomásával.
✎✎ Előfordulhat, hogy néhány terület nem támogatja a Csatornanév szerkesztése és a Csatornaszám szerk.
funkciót.
Törlés: csatorna törlése a kívánt csatornák megjelenítéséhez.
Információ: A kijelölt műsorra vonatkozó részletek megjelenítése.
Sorrend: a listában szereplő, név vagy szám szerint rendezett csatornák sorrendjének megváltozatása.
Szerkesztés mód: a kívánt csatornák kiválasztása és szerkesztése.
36
Magyar
Az Opciómenü használata t
Állítsa be az egyes csatornákat a menüopciók (Kedv. szerk., Gyermekzár be/Gyermekzár ki, Törlés, Kijelölés törl., Mind
kiválasztása) használatával.
1. Nyomja meg a TOOLS gombot a Csatornalista képernyőn, majd válassza a Szerk. mód lehetőséget. A csatorna neve
mellett balra jelölőnégyzet jelenik meg.
2. A ▲/▼ gombbal válassza ki a kívánt csatornát, majd nyomja meg az ENTERE gombot. A kiválasztott csatornát (c)
jelzés jelöli.
✎✎ Több csatornát is kiválaszthat.
✎✎ Az ENTERE gomb ismételt megnyomásával megszüntetheti a csatorna kijelölését.
3. Nyomja meg a TOOLS gombot, majd válassza ki a kívánt funkciót, és módosítsa beállításait.
• Kedv. szerk.: a kiválasztott gyakran nézett csatornák beállítása kedvencekként.
✎✎ A Kedv. szerk. képernyő öt csoportból áll (1. kedvencek, 2. kedvencek stb.). A csoportok bármelyikéhez
hozzáadható kedvenc csatorna. A ▲/▼ gomb megnyomásával válassza ki a csoportot.
• Lezárás/feloldás: adott csatorna lezárása, hogy azt ne lehessen kiválasztani és megtekinteni.
✎✎ Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a Csatornazár beállítása Be.
✎✎ Megjelenik a PIN kód megadására szolgáló képernyő. Adja meg 4 számjegyű PIN kódját. A PIN kódot a PIN
módosítása opció használatával változtathatja meg.
• Törlés: csatorna törlése a kívánt csatornák megjelenítéséhez.
• Kijelölés törl.: a kiválasztott csatornák kijelölésének visszavonása.
• Mind kiválasztása: a csatornalistában lévő összes csatorna kiválasztása.
Magyar
37
¦¦My Channel
Itt határozható meg az ország- és a műfajbeállítás a szállodában fogható csatornákhoz. Ha a felhasználó kiválasztja az
országot és a műfajt, megjelennek a megfelelő csatornák.
• Először az országot kell kiválasztania, különben NEM állíthat be műfajt.
• Ha olyan műfajt választ, amelyhez NEM tartozik egy csatorna sem, az összes csatorna megjelenik a Csatornalistában.
• A Saját csatorna funkció csak Önálló módban működik.
• SI forgalmazó önálló módban: Ha az Smoovie lehetőség van kiválasztva, nem működik.
• A Szálloda menü > Szolgáltatási mód menüpont Szállodai opciók eleménél kapcsolható be és ki.
• Ez az opció csak akkor működik, ha Be értékre van állítva.
Csatornaszerkesztés [Műfaj mód]
Normál
Szálloda
Kategória
Összes
(alapértelmezett
beállítás)
Hírek
Rádió
Szórakozás
Sport
Szálloda
Műfaj
2
1
3
Jelenlegi állapot: Ausztria/Sport
6
Antenna mód aktiválása
Csat. mód
Légi/kábel
Műhold
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Leírás
Az adott országban elérhető csatornák
megjelenítése műfajok szerint a
rendszergazda által megadott
alapbeállításoknak megfelelően.
Saját csatorna
4
5
Ország
Műfaj
Összes ország
Összes
Ausztria
Hírek
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (francia)
Szórakozás
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Németország
▼
7
(kék) előző megtartása; (fel/le/balra/jobbra) mozgatás; (Enter) érték megadása 8
* A listában megjeleníthető elemek számával kapcsolatban lásd a tervezői dokumentumot.
Útmutató a gombokhoz
Gomb
Művelet
Navigációs segéd
BLUE
Visszatérés az előző képernyőre. (Műfaj beállítása: a legutóbbi ország és műfaj)
Előző megtartása
ENTER
Elem kijelölése.
Belépés
Ch. Up/Down
A kiemelés léptetése oldalanként.
(nincs útmutatás)
UP/DOWN
Navigálás az országok, műfajok listájában (körkörösen).
RIGHT
A kiemelt elem kiválasztása, és a kiemelés áthelyezése a Műfaj részre.
RETURN
Visszatérés az előző képernyőre. (Műfaj beállítása: a legutóbbi ország és műfaj)
(nincs útmutatás)
EXIT
Visszatérés az előző képernyőre. (Műfaj beállítása: a legutóbbi ország és műfaj)
(nincs útmutatás)
38
Magyar
Mozgatás
✎✎ Megjegyzések
yy Ebben a részben a tv-készülék bekapcsolásakor megjelenő felhasználói felület elrendezését ismertetjük. (Gyári
üzemmód > Műfaj mód: Engedélyezés)
yy A műfaj az egyes országokon belül található segédlista.
yy A képernyőn az utolsó tárolt csatornán sugárzott kép jelenik meg.
–– Ha a felhasználó szeretné megtartani az előző ország-műfaj csatornakiosztást, a távirányító KÉK, RETURN és
EXIT gombjának megnyomásával zárhatja be a bekapcsoláskor megjelenő felhasználói felületet.
✎✎ Egyebek
yy Alapértelmezett kiemelés: A memória szerinti legutóbb elemek (ország és műfaj)
yy Időkorlát (60 másodperc)
Elemek
Szám
Név
Leírás
1
Háttérkép
•A memóriában tárolt, legutóbb megtekintett csatornán sugárzott kép megjelenítése a tvkészülék bekapcsolásakor.
2
Funkció megnevezése
•A funkció megnevezése.
3
Jelenlegi állapot
•Az Ország/Műfaj menü aktuális beállításai.
4
Az Ország lista elemei
•Az Ország listában választott elem.
•A legutóbb kiválasztott ország.
5
A Műfaj lista elemei
•A Műfaj listában választott elem.
•Az egyes országoknál választható műfajok a gyári üzemmódban beállított fő beállításoknak
megfelelően. (A fő beállításokat úgy kell megadni, hogy mindig maradjon meg az „Összes”
elem kiválasztásának lehetősége.)
•A legutóbb kiválasztott műfaj.
6
Kiemelés
•Ha az elem megnevezése nem fér el a területen, a szöveg automatikusan mozgó szövegként
jelenik meg.
7
Mutató
•Akkor látható, ha van előző vagy következő oldal.
8
Navigációs segéd
•A gombokhoz tartozó útmutató jobbra van igazítva.
Magyar
39
A kiemelés menete [az Ország lista elemei]
• Ez az oldal csak a kiemelés szemléltetésére szolgál. A ténylegesen megjelenő elemek eltérhetnek az illusztrációtól.
✎✎ Megjegyzések
yy A felhasználó a távirányító fel és a le gombjaival léptetheti az országok és a műfajok lista elemeit.
yy A lista elemei körkörösen léptethetők..
1
Saját csatorna
Saját csatorna
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
Műfaj
▲
LE 4 alkalommal
Ország
Műfaj
▲
Összes ország
Összes
Összes ország
Ausztria
Hírek
Ausztria
Összes
Hírek
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (holland)
Rádió
Szórakozás
Belgium (francia)
Szórakozás
Belgium (francia)
Cseh Köztársaság
Sport
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Franciaország
Szálloda
FEL 4 alkalommal
Németország
Németország
▼
▼
LE 4 alkalommal
FEL 4 alkalommal
Saját csatorna
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
Műfaj
▲
Összes ország
Összes
Ausztria
Hírek
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (francia)
Szórakozás
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Németország
▼
LE
FEL
LE
FEL
Saját csatorna
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
Műfaj
▲
Ausztria
Összes
Belgium (holland)
Hírek
Belgium (francia)
Rádió
Cseh Köztársaság
Szórakozás
Franciaország
Sport
Németország
Szálloda
Magyarország
▼
LE n alkalommal
FEL n alkalommal
VÉGE
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Country
Current status : All Country/Sports
Genre
▲
Country
Genre
▲
Spanyolország
Összes
Spanyolország
Spain
Hírek
Spain
Hírek
Svájc
Rádió
Svájc
Rádió
Egyesült Királyság
Szórakozás
Egyesült Királyság
Szórakozás
Kelet-Európa
Sport
Kelet-Európa
Sport
Egyéb
Szálloda
Egyéb
Szálloda
▼
40
Magyar
▼
Összes
A kiemelés menete [alapértelmezett műfaj]
• Ez az oldal csak a kiemelés szemléltetésére szolgál. A ténylegesen megjelenő elemek eltérhetnek az illusztrációtól.
Saját csatorna
Saját csatorna
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Műfaj
▲
Ország
ENTER/JOBBRA
Műfaj
▲
Összes ország
Összes
Ausztria
Hírek
Ausztria
Hírek
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (francia)
Szórakozás
Belgium (francia)
Szórakozás
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
BALRA
Összes ország
Összes
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Németország
Németország
▼
▼
Navigációs segédterület
Navigációs segédterület
• A jelenleg kijelölt ország ki van emelve.
• Alapértelmezett kiemelés: a Műfaj listában kijelölt
műfaj.
Saját csatorna
Saját csatorna
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Műfaj
▲
Ország
ENTER/JOBBRA
Műfaj
▲
Összes ország
Összes
Összes ország
Ausztria
Hírek
Ausztria
Hírek
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (francia)
Szórakozás
Belgium (francia)
Szórakozás
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
BALRA
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Németország
Németország
▼
▼
Navigációs segédterület
• Az Ország listában a következő elem van kiemelve (például
Franciaország).
Összes
Navigációs segédterület
• Alapértelmezett kiemelés: Összes
Magyar
41
Az üzemmódváltás menete 1 (1/2)
• Ez az oldal csak a kiemelés szemléltetésére szolgál. A ténylegesen megjelenő elemek eltérhetnek az illusztrációtól.
Saját csatorna
Saját csatorna
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Műfaj
Ország
▲
Műfaj
▲
LE
Összes ország
Összes
Ausztria
Hírek
Ausztria
Hírek
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (francia)
Szórakozás
Belgium (francia)
Szórakozás
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Összes ország
BALRA
Összes
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Németország
Németország
▼
▼
Navigációs segédterület
Navigációs segédterület
• Jelenlegi műfaj mód: Összes ország/Sport
ENTER/JOBBRA
Saját csatorna
Saját csatorna
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Műfaj
▲
ENTER
Ország
FEL
Műfaj
▲
Összes ország
Összes
Összes ország
Ausztria
Hírek
Ausztria
Hírek
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (francia)
Szórakozás
Belgium (francia)
Szórakozás
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
LE
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Németország
Németország
▼
▼
Navigációs segédterület
Összes
Navigációs segédterület
• Az ország kijelölését követően a kiemelés
automatikusan a Műfaj menüre lép.
ENTER/JOBBRA
6
42
Magyar
Az üzemmódváltás menete 1 (2/2)
• Ez az oldal csak a kiemelés szemléltetésére szolgál. A ténylegesen megjelenő elemek eltérhetnek az illusztrációtól.
5
1
6
Saját csatorna
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
1
Műfaj
▲
ENTER
Összes ország
Infó
A Műfaj módjának átváltása Ausztria/Hírek
beállításra.
OK
Összes
Ausztria
Hírek
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (francia)
Szórakozás
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Németország
▼
Navigációs segédterület
• Megjelenik a műfaj módváltásának befejezéséről tájékoztató
üzenet.
• Időkorlát (5 másodperc)
• Ha a Műfaj menüben a BALRA gomb
megnyomásával átlép az Ország menübe, a
rendszer kiemeli a már kiválasztott országot.
ENTER/RETURN/Időkorlát
Jelenlegi állapot: Ausztria/Hírek
Magyar
43
Az üzemmódváltás menete 2 (1/2)
• Ez azw oldal csak a kiemelés szemléltetésére szolgál. A ténylegesen megjelenő elemek eltérhetnek az illusztrációtól.
1
Saját csatorna
Saját csatorna
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
Műfaj
Ország
▲
Műfaj
▲
LE
Összes ország
Összes
Ausztria
Hírek
Ausztria
Hírek
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (francia)
Szórakozás
Belgium (francia)
Szórakozás
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Összes ország
FEL 5 alkalommal
Összes
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Németország
Németország
▼
▼
Navigációs segédterület
Navigációs segédterület
• Jelenlegi műfaj mód: Összes ország/Sport
ENTER/JOBBRA
Saját csatorna
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
101
Összes ország
Infó
Műfaj
▲
A Műfaj módjának átváltása Ausztria/Hírek
beállításra.
OK
KÉK
/
RETURN
/
EXIT
Összes
Ausztria
Hírek
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (francia)
Szórakozás
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Németország
▼
Navigációs segédterület
ENTER
/
RETURN
/
Időkorlát
5
Jelenlegi állapot: Ausztria/Hírek
• Jelenlegi műfaj mód: Összes ország/Sport
44
Magyar
• Az ország kijelölését követően a kiemelés
automatikusan a Műfaj menüre lép.
A bekapcsolás áttekintése [a memóriának megfelelő legutóbbi állapot]
• Ez az oldal csak a kiemelés szemléltetésére szolgál. A ténylegesen megjelenő elemek eltérhetnek az illusztrációtól.
1
Jelenlegi állapot: Ausztria/Hírek
POWER
Kikapcsolás
• Jelenlegi műfaj mód: Ausztria/Hírek
POWER
Saját csatorna
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
Műfaj
▲
Összes ország
Összes
Ausztria
Hírek
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (francia)
Szórakozás
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Németország
▼
Navigációs segédterület
• Jelenlegi műfaj mód: Ausztria/Hírek
Magyar
45
Műfajszerkesztő (Ezzel konfigurálhatók a műfajok a szálloda tv-csatornáihoz.)
• A Szálloda menüben (Gyári szállodai menü) használható.
• A választható műfajok: hírek, rádió, szórakozás, sport, valamint szálloda.
• Minden csatornánál több műfaj is választható egyszerre.
Országlista szerkesztő (Csatornaszerkesztő): Ezzel a szerkesztővel konfigurálható az ország a szálloda tv-csatornáihoz.
• A választható országok (20 db): Amerikai Egyesült Államok, Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország,
Görögország, Hollandia, Japán, Kínai Népköztársaság, Korea, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszországi
Föderáció, Portugália, Spanyolország, Svédország, Törökország
• Ha adott országnál több csatorna is be van állítva, a rendszer kategóriaként regisztrálja az országot, és a felhasználók
országonkénti bontásban láthatják a csatornákat.
• Egy csatornához több ország is beállítható. Ha a felhasználó kiválasztja valamelyik kategóriát, a csatornalistában csak az
adott országhoz tartozó csatornák fognak megjelenni.
• Ha a csatornalistában olyan csatornát választanak, amelyhez hozzá van rendelve az ország, a rendszer az Országok
listájának szerkesztése elemmel bővíti az Eszközök menüt. Ellenkező esetben az Eszközök menü a Felvétel az országok
listájára elemmel bővül.
• * A megfelelő funkció végrehajtása esetén beállítható, illetve törölhető a csatornához tartozó ország.
• Bekapcsoláskor megjelenő felhasználói felület
• Az a képernyő, amelyen a felhasználó kiválaszthatja az országot és műfajt, amikor bekapcsolja a tv-készüléket.
A bal oldali keret elrendezése
Útmutató a gombokhoz
Gomb
Művelet
Navigációs segéd
ENTER
A megfelelő Csatornatallózó terület kiválasztása vagy megnyitása.
(nincs útmutatás)
RETURN
A megfelelő Csatornatallózó terület kiválasztása vagy megnyitása.
Vissza
UP/DOWN
A kiemelés léptetése fel vagy le.
(nincs útmutatás)
RIGHT
A kiemelés áthelyezése a Csatornatallózó területére.
(nincs útmutatás)
INFO
A kategóriára vonatkozó adatok megjelenítése.
(nincs útmutatás)
TOOLS
A segédfunkciók menüjének megjelenítése.
Eszközök
EXIT
Visszavonás, és visszatérés az előző lépésre (Gyári üzemmód).
(nincs útmutatás)
✎✎ Megjegyzések
yy Ez a bal oldali keret (Országkategóriák) alkotóeleme.
✎✎ Egyebek
yy Alapértelmezett kiemelés: az éppen kijelölt ország
46
Magyar
Elemek
Szám
Név
Leírás
• Amikor a felhasználó erre a képernyőre lép, az éppen kijelölt alapértelmezett elem van kiemelve.
• Az ország ikonja és a kategória neve is fel van tüntetve. (Ha a kiemelés a fő keretben van, csak az
ikon látható.)
• A kiemelés áthelyezése
–– A kiemelés a fel/le gombok megnyomásával helyezhető át.
–– Ha az elemek nem férnek el egy oldalon, fel és le irányú mutatók jelennek meg a képernyőn.
–– Ha áthelyezi a kiemelést valamelyik kategóriára, a fő keretben megjelenik az adott
kategóriához tartozó csatornalista.
1
Bal oldali keret [Országkategóriák]
Normál
Szálloda
Kategória
Csat. mód
Eredetileg
hangolt
Ország
Antenna mód aktiválása
Légi/kábel
Műhold
Regisztrálva
O
O
Összes
ország
O
O
1. ország
O
O
2. ország
O
O
.
O
O
Leírás
•Az Automatikus hangolás művelettel behangolt
összes csatorna megjelenítése.
•A Regisztrált csatornák listában megadott
csatornák és források megjelenítése.
•Az „Összes ország” az egyes országoknál
regisztrált csatornák összessége. (Ezt csak a
végfelhasználók látják.)
Eszközök [Regisztrált/Országkategóriák]
• Csatornakezelő > Csatornakategória > Eszközök > Info
•Az elemek a „csatorna” utótag nélkül jelennek meg.
•A bal oldali keretben kiemelt Regisztrált/Ország
elemhez tartozó ablakot a távirányító INFO gombjának
megnyomásával nyithatja meg.
•Minden ország fel van tüntetve.
•A fel/le gombokkal lépegethet az Ország lista elemei
között. (A mutatók is látszanak.)
Magyar
47
✎✎ Megjegyzések
yy Ez a bal oldali keretben található kategória Eszközök menüjének ismertetése.
yy Csak az egyes Regisztrálás/Ország kategóriákhoz tartozó Infó elem látszik.
Elemek
Kategória
Eszközök menü
Leírás
Regisztrált, ország
Információ
Regisztrált csatornák. Az egyes országokhoz tartozó
csatornák száma.
• Az elemek a „csatorna” utótag nélkül jelennek meg.
Hibaesetek
✎✎ Megjegyzések
yy Ez az üzenet jelenik meg, ha nincs mentett csatorna a Regisztrált csatornák listájában.
Elemek
Szám
1
Név
Leírás
Üzenet
•Ha a Regisztrált csatornák elem üres, amikor a felhasználó megnyitja
a tallózót, egy felugró ablakban megjelenik egy üzenet. Ebben az
ablakban a felhasználók átválthatnak az Automatikus tárolás (program)
menüre.
•Hasonlóképpen: ha sem az idő, sem a csatorna nincs beállítva, és
a felhasználó megnyitja a Csatornakezelőt, egy felugró ablakban
megjelenik egy üzenet. Ebben az ablakban a felhasználó átválthat az
Automatikus hangolás (Automatikus program) műveletre.
• Ez az üzenet jelenik meg, ha az idő nincs beállítva.
–– Ha az idő nincs beállítva, akkor Gyári üzemmódban, a Csatornakezelő megnyitása előtt megjelenik ez az üzenet.
48
Magyar
✎✎ Megjegyzések
yy Ez az alkotóelem jelenik meg, ha nincs csatorna regisztrálva az ország kategóriához.
Elemek
Szám
Leírás
Leírás
•Ez az üzenet jelenik meg, ha a kijelölt ország egyetlen elemet sem tartalmaz.
Fő keret [Csatornatallózó]
Magyar
49
Útmutató a gombokhoz
Gomb
Művelet
Navigációs segéd
CH UP/DOWN
Lapozás.
Oldal
ENTER
A megfelelő Csatornatallózó terület kiválasztása vagy megnyitása.
Kiválasztás
RETURN
Vissza az előző lépéshez (Gyári üzemmód).
Vissza
UP/DOWN
A kiemelés léptetése fel vagy le.
(nincs útmutatás)
RIGHT
A kiemelés áthelyezése a Csatornatallózó területére.
(nincs útmutatás)
INFO
A kategóriára vonatkozó adatok megjelenítése.
(nincs útmutatás)
TOOLS
A segédfunkciók menüjének megjelenítése.
Eszközök
EXIT
Visszavonás, és visszatérés az előző lépésre (Gyári üzemmód).
(nincs útmutatás)
✎✎ Megjegyzések
yy Ez a fő keret (Csatornatallózó) alkotóeleme.
yy A Gyári üzemmód és a külső bemenet megnyitása előtt a kiemelés eredetileg a csatornán van.
Elemek
Szám
Név
Leírás
1
Fő keret
•A kijelölt kategóriához tartozó csatorna- vagy forráslista.
2
Görgetősáv
•Az aktuális oldal helyzete a teljes oldalszámhoz képest.
3
Navigációs
segédterület
•Akkor jelenik meg, amikor valamelyik felhasználó megnyitja a Csatornakezelőt. (Ha a
felhasználó kilép a Csatornakezelőből, majd újra megnyitja, az elem újból megjelenik.)
•Az időkorlát (5 másodperc) elérése esetén eltűnik. Akkor is eltűnik, ha a felhasználó
megnyomja valamelyik gombot.
4
Navigációs
segédterület
•Az éppen beállított országra vonatkozó adatok és a PIROS gombok balra vannak
igazítva. (Grafikailag csoportokba rendezve jelennek meg, és csoportokra bontva lehet
közöttük navigálni.) A gombokhoz tartozó útmutató jobbra van igazítva.
50
Magyar
A csatornák közös elemei [+ ikon-mód]
A csatornalista megjelenítési szabályai
Normál
Elem
Szerkezet
Digitális csatornák
•jelölőnégyzet + állapotikon + digitális csatorna száma + csatornanév
–– A csatornaszám megjelenítési formátuma: ###-### (A „-” szimbólum jelzi a
csatornaszámot.)
Analóg csatornák
•jelölőnégyzet + analóg típus ikonja + analóg csatorna száma + csatornanév
–– A csatornaszám megjelenítési formátuma: ### (A „-” szimbólum nem
használatos az analóg csatornák számának jelzésére.)
Digitális csatornák
•jelölőnégyzet + állapotikon + digitális csatorna száma + csatornanév
–– A csatornaszám megjelenítési formátuma: ### (A csatornaszám
ábrázolásának maximális hossza a területi beállításoknak felel meg.)
Analóg csatornák
•jelölőnégyzet + analóg típus ikonja + analóg csatorna száma + csatornanév
–– A csatornaszám megjelenítési formátuma: ### (A csatornaszám
ábrázolásának maximális hossza a területi beállításoknak felel meg.)
ATSC
DVB (CHEM)
A csatornalista ikonjának megjelenítési szabályai
Elem
Dinamikus SI
Ikon
Példa
A dinamikus SI által
törölt csatornák
NNNNNNNN CSAT. NÉV
•A dinamikus SI által törölt, ám a felhasználó által
nem törölt csatornák.
1
A dinamikus SI
által hozzáadott
csatornák
NNNNNNNN CSAT. NÉV
•A dinamikus SI által hozzáadott, ám a felhasználó
által nem hozzáadott csatornák.
2
•Az analóg típusú csatorna ikonja látható.
3
•Bemeneti forrásnak minősülő csatorna.
4
•Az antennákon elérhető élő csatornákat jelöli.
A légi, a kábel- és a műholdas csatornáknak
megfelelő antennaikonok a legalacsonyabb
prioritással jelennek meg.
5
NNNNNNNN CSAT. NÉV
•A kódolt csatorna ikonja. (A műholdas
csatornáknak megfelelő antennánál jelenik meg.)
-
NNNNNNNN CSAT. NÉV
•Olyan csatorna, amelynek a képe le van tiltva. (A
hang és a csatornaadatok elérhetők.)
-
Analóg típusú csatorna ikonja
NNNNNNNN CSAT. NÉV (a
szerkesztett csatornanév).
Forráscsatorna ikonja
Antenna ikon
Légi
Kábel
Műhold
Kódolt csatorna ikonja
Kép letiltása
Prioritás
NNNNNNNN CSAT. NÉV
NNNNNNNN CSAT.
NÉV
NNNNNNNN CSAT.
NÉV
NNNNNNNN CSAT.
NÉV
Magyar
51
Felvétel az országok listájára / Országok listájának szerkesztése (1/2)
•Csatornakezelő > Tallózó > Eszközök > Felvétel az országok
listájára
Útmutató a gombokhoz
Gomb
Művelet
Navigációs segéd
ENTER
A kiemelt elem kiválasztása.
Belépés
RETURN
Visszavonás, és visszatérés az előző (Eszközök) képernyőre.
Vissza
UP/DOWN
A kiemelés léptetése az Ország lista elemein.
Mozgatás
LEFT/RIGHT
A kiemelés léptetése.
Mozgatás
INFO
Nem használható
Nem használható
TOOLS
Az aktuális ablak bezárása, és az Eszközök menü megjelenítése.
(nincs útmutatás)
EXIT
Visszavonás, és visszatérés az előző lépésre (Gyári üzemmód).
(nincs útmutatás)
✎✎ Megjegyzések
yy Ez a Felvétel az országok listájára elem ismertetése.
yy A rendszer hozzáadja a kiemelt csatornát/a több kijelölt csatornát az Ország kategóriához.
✎✎ Egyebek
yy Időkorlát (60 másodperc)
52
Magyar
Elemek
Szám
Név
Leírás
1
Felvétel az országok listájára
ablak
•Ha a kijelölt csatornák közül egy sincs regisztrálva az országok listájába, a
„Felvétel az országok listájára” szöveg jelenik meg címként.
•Attól függően, hogy a képernyő megnyitásakor kiválasztott ország
regisztrálva van-e, egy jelölőnégyzet is megjelenik.
2
Tájékoztató
3
A kiválasztásra vonatkozó információk
4
Befejezésről tájékoztató üzenet
5
A kiválasztás jelzése
•A kiválasztott csatorna száma vagy a csatornanév.
–– Egyetlen csatorna kiválasztása esetén a csatornanév jelenik meg:
Kiválasztott csatorna: NNNN-NNN ABC
–– Több csatorna kiválasztása esetén a kiválasztott csatornák száma
jelenik meg: Kiválasztott csatornák: N
•Ez az üzenet jelenik meg a műveletek befejezésekor. (Az OK gomb
kiválasztásakor az üzenet mindig megjelenik.)
•A jelzés értelmezése több csatorna kiválasztása esetén
• : Az összes elem regisztrálva van.
• : Csak az elemek egy része van regisztrálva.
• : Egyik elem sincs regisztrálva.
Felvétel az országok listájára / Országok listájának szerkesztése (2/2)
•Csatornakezelő > Tallózó > Eszközök > Felvétel az
országok listájára
Magyar
53
Útmutató a gombokhoz
Gomb
Művelet
Navigációs segéd
ENTER
A kiemelt elem kiválasztása.
Belépés
RETURN
Visszavonás, és visszatérés az előző (Eszközök) képernyőre.
Vissza
UP/DOWN
A kiemelés léptetése az Ország lista elemein.
Mozgatás
LEFT/RIGHT
A kiemelés léptetése.
Mozgatás
INFO
Nem használható
Nem használható
TOOLS
Az aktuális ablak bezárása, és az Eszközök menü megjelenítése.
(nincs útmutatás)
EXIT
Visszavonás, és visszatérés az előző lépésre (Gyári üzemmód).
(nincs útmutatás)
✎✎ Megjegyzések
yy Ez az Országok listájának szerkesztése elem ismertetése.
yy A rendszer hozzáadja a kiemelt csatornaelemet/a több kijelölt csatornaelemet az Ország kategóriához, illetve törli
az(oka)t.
yy Időkorlát (60 másodperc)
Elemek
Szám
Név
Leírás
1
Felvétel az országok listájára
•Ha a kijelölt csatornák között van regisztrált csatorna, az „Országok
listájának szerkesztése” szöveg jelenik meg címként.
•Attól függően, hogy a kiválasztott ország regisztrálva van-e, egy
jelölőnégyzet is megjelenik.
2
Tájékoztató
3
Befejezésről tájékoztató üzenet
•Ez az üzenet jelenik meg a műveletek befejezésekor. (Az OK gomb
kiválasztásakor az üzenet mindig megjelenik.)
Csatornaszám szerkesztése [felcserélés]
• Csatornakezelő > Tallózó > Eszközök > Csatornaszám szerkesztése
54
Magyar
Útmutató a gombokhoz
Gomb
Művelet
Navigációs segéd
ENTER
A módosítások érvényesítése, majd az ablak bezárása.
Belépés
RETURN
Visszavonás, és visszatérés az előző (Eszközök) képernyőre.
Vissza
U/D
A kiválasztott csatorna számának módosítása.
Módosítás
0~9
Számjegy megadása.
Szám
INFO
Nem használható
Nem használható
TOOLS
Az aktuális ablak bezárása, és az Eszközök menü megjelenítése.
(nincs útmutatás)
EXIT
Visszavonás, és visszatérés az előző lépésre (Gyári üzemmód).
(nincs útmutatás)
✎✎ Megjegyzések
yy Ez a csatornaszám váltását végző funkció (Felcserélés) ismertetése.
yy A csatornaszámok minden csatornalistában módosíthatók, és a módosítások minden csatornánál érvénybe lépnek.
yy Ha az új csatornaszám még nincs másik csatornához rendelve, a rendszer az új csatornaszámnak megfelelően frissíti a
csatornaszámot, és a csatornaszámok alapján újra növekvő sorrendbe rendezi a listát.
yy Ha az új csatornaszám már másik csatornához van rendelve, a Szálloda menüben megadott beállítások lépnek
érvénybe.
✎✎ Egyebek
yy A lista elemei függőleges irányban körkörösen léptethetők.
Elemek
Szám
Név
Leírás
• A számgombok és a fel/le gombok is használhatók.
1
Csatornaszám
szerkesztése ablak
–– Kiválasztott csatorna: a kijelölt csatorna neve.
–– Szám: az új csatornaszám.
(A jelenleg hozzárendelt csatorna neve is látható.)
–– Név: a jelenleg hozzárendelt csatorna neve. (Ha nincs ilyen csatorna,
az „(Üres)” felirat olvasható.) : Ha van ilyen csatorna, de nincs neve, a
név helyett a „-----” jelzés látható.
• Már hozzárendelt csatorna kiválasztása esetén
2
Figyelmeztetés
Üzenet
–– Ha az új csatornaszám már másik csatornához van rendelve,
megjelenik egy nyugtázást kérő üzenet. (Lásd az alábbi ábrát.)
–– Ha a felhasználó másik csatornához rendelt csatornaszámra szeretné
váltani a csatornaszámot, a rendszer felcseréli a csatornaszámokat,
és menti a módosítást.
Magyar
55
Csatornaszám szerkesztése [Külső bemenet] (3/3)
• Csatornakezelő > Tallózó > Eszközök > Csatornaszám szerkesztése
Útmutató a gombokhoz
Gomb
Művelet
Navigációs segéd
RED
Ha a felhasználó megnyomja a gombot, a rendszer alaphelyzetbe állítja a
csatornaszámot.
Visszaállítás
ENTER
A módosítások érvényesítése, majd az ablak bezárása.
Belépés
RETURN
Visszavonás vagy visszatérés az előző (Eszközök) képernyőre.
Vissza
U/D
A kiválasztott csatorna számának módosítása.
Módosítás
0~9T
Számjegy megadása.
Szám
INFO
Nem használható
Nem használható
TOOLS
Az aktuális ablak bezárása, és az Eszközök menü megjelenítése.
(nincs útmutatás)
EXIT
Visszavonás, és visszatérés az előző lépésre (Gyári üzemmód).
(nincs útmutatás)
✎✎ Megjegyzések
yy A funkció segítségével külső bemeneti forrás rendelhető a csatornaszámhoz. (A módosítások minden csatornánál
érvénybe lépnek.)
yy Ha az új csatornaszám már másik csatornához van rendelve, a Szálloda menüben megadott beállítások lépnek
érvénybe.
✎✎ Egyebek
yy Alapértelmezett kiemelés: a csatornaszámok területe.
yy A lista elemei függőleges irányban körkörösen léptethetők.
yy Időkorlát (60 másodperc)
56
Magyar
Elemek
Szám
Név
Leírás
•A csatornaszámok területe.
–– A számgombok és a fel/le gombok is használhatók.
–– Ha nincs hozzárendelt érték, a számjegyeknek megfelelő számú „-” szimbólum látható.
1
▲
Csatornaszámok területe
-▼
▲
→
1
▲
→
▼
15
▼
2
Forrás neve
•Külső bemenet neve
–– Azok az elemek, amelyek nem konfigurálhatók, nem aktívak.
3
Navigációs segédterület
•Ha a felhasználó megnyomja a piros gombot, a rendszer alaphelyzetbe állítja a
csatornaszámot.
Csatornanév szerkesztése
• Csatornakezelő > Tallózó > Eszközök > Csatornanév szerkesztése
Útmutató a gombokhoz
Gomb
Művelet
Navigációs segéd
GREEN
A módosítások mentése és visszalépés a Csatornakezelőbe.
Kész
ENTER
A csatorna nevének mentése, és a kurzor léptetése a következő mezőre.
Belépés
RETURN
Visszavonás, és visszatérés az előző (Eszközök) képernyőre.
Vissza
U/D/L/R
Navigálás a billentyűzeten.
Mozgatás
0~9
Számjegy megadása.
(nincs útmutatás)
INFO
Nem használható
Nem használható
TOOLS
Az aktuális ablak bezárása, és az Eszközök menü megjelenítése.
(nincs útmutatás)
EXIT
Visszavonás, és visszatérés az előző lépésre (Gyári üzemmód).
(nincs útmutatás)
✎✎ Megjegyzések
yy Ez a Csatornanév szerkesztése funkciónál használható billentyűzet ismertetése.
✎✎ Egyebek
yy Időkorlát (60 másodperc)
Magyar
57
Elemek
Szám
Név
1
Csatornanév szerkesztése
ablak
Leírás
2
Csatornanév
•A kurzor és az éppen bevitt karakter a kiemelés színével van formázva.
•A karakterek maximálisan engedélyezett számának elérésekor a kurzor eltűnik.
3
Billentyűzet
•A részletes működést lásd a billentyűzet tervezői dokumentumában.
Eszközök [Szerkesztés mód]
Szerkesztés mód
Tartalom kiemelése (ha 0 vagy 1 elem van kijelölve)
Felvétel az országok listájára
Országok listájának szerkesztése (már regisztrált elem kijelölése
esetén).
Csatornanév szerkesztése
Csatornaszám szerkesztése
Kép letiltása
Csatorna másolása (Astra HD +)
Átrendezés (Műhold)
Összes kiválasztása
Összes kijelölés törlése (csak akkor jelenik meg, ha legalább 1 elem
is ki van jelölve)
Törlés
Ha egynél több elem is ki van jelölve.
Felvétel az országok listájára
Országok listájának szerkesztése (már regisztrált elem kijelölése
esetén).
Kép letiltása
Átrendezés (Műhold)
Összes kiválasztása
Összes kijelölés törlése
Törlés
✎✎ Megjegyzések
yy Ez az Eszközök menü ismertetése.
yy A felugró menü helyzete: a Csatornalista bal oldalán található elemhez tartozó Eszközök menü → a jobb oldalon jelenik
meg. A Csatornalista jobb oldalán található elemhez tartozó Eszközök menü → a bal oldalon jelenik meg.
yy Amikor a kiemelt elem nincs kijelölve, és a felhasználó megnyomja a Tools gombot, a rendszer automatikusan kijelöltnek
jelöli az elemet.
yy Az egyes funkciók részletes ismertetése a NEO Channel Manager csatornakezelő leírásában olvasható.
58
Magyar
Csatornasáv [ha külső bemenet van a csatornaszámhoz rendelve]
✎✎ Megjegyzések
yy A tv-csatornasávoknál megadott beállítások vannak érvényben.
yy Nem támogatott elem esetén, illetve ha nincsenek kapcsolódó információk, az elemre vonatkozó értékek nem jelennek
meg.
yy A csatorna neve a külső bemenet neveként jelenik meg.
Elemek
Szám
Név
1
Külső bemenet neve
Leírás
A Csatornalistában a GenreTV funkciói közül is használható néhány funkció.
• Országválasztó mód
• A műfaj módjának átváltása.
¦¦Mixed Channel Map
A Vegyes csatornakiosztás funkcióval vegyesen használhatja a légi, a kábel, és a műholdas csatornákat.
[Kivéve az ausztrál, szingapúri és új-zélandi modelleket]
–– A Légi, Kábel és Műhold csatornák vegyes használatához a Vegyes csatornakiosztás beállításnál a BE lehetőséget
kell kiválasztani.
–– A Csatornaszerkesztővel rendezheti a csatornákat, miután bekapcsolta a „Vegyes csatornakiosztás” opciót a
Szállodai opciók menüben.
Magyar
59
¦¦Sound Bar aktív hangszóróegység
• Samsung Sound-Bar egységek és szálláshelyi TV-készülék
–– A Samsung Sound-Bar egységek és szálláshelyi TV-készülékek az ARC funkciót HDMI protokollon támogatják. A
kompatibilis Samsung Sound-Bar egységet és kompatibilis Samsung szálláshelyi TV-készüléket egyetlen HDMIkábellel összekötve a TV hangját a vendégek a Sound-Bar hangszóróegységen át élvezhetik.
–– Az ARC funkciót támogató modellek listája:
yy Sound-Bar aktív hangszóróegységek: HW-H450/H550/H570/H600/H7500
HW-J450/J470/J550/J6000
• A Sound-Bar aktív hangszóróegységek Szálloda üzemmódba kapcsolása.
1. Állítsa be az alábbi Szálloda menü lehetőségeket:
–– Hotel option > External Device > Sound Bar Out = On.
–– Hotel option > Power On > Power On Volume EN = User Defined.
–– Hotel option > Power On > Power On Volume > 0-nál nagyobb.
–– Hotel option > Power On > Max Volume > 0-nál nagyobb.
2. C
satlakoztasson egy HDMI-kábelt a Sound-Bar HDMI OUT kimenete és a szálláshelyi TV-készülék HDMI3-portja
közé (ha az támogatja az ARC funkciót).
3. M
iután a Sound-Bar egységet csatlakoztatta a szálláshelyi TV-készülékhez, a TV bekapcsolásakor a Sound-Bar
automatikusan észleli azt, majd magától átkapcsol Szálloda üzemmódba.
A Sound Bar Szálloda üzemmódjának működési jellemzői:
yy
yy
yy
yy
yy
60
A TV-készülékkel szinkronizált be- és kikapcsolás
HDMI_CEC alapértelmezés szerint bekapcsolva
A funkciók kizárólag a „HDMI OUT” porton keresztül használhatók
A VFD „Input mode” gombja nem működik, hogy megelőzhető legyen a hangforrások véletlen váltása.
Lekéri a TV-készülék Szállodai opció menüjének beállítható bekapcsolási és max. hangerő beállításait. A Sound-Bar
bekapcsolási hangereje és max. hangerő értéke ugyanakkor a TV-készülék Szállodai opció menüjének bekapcsolási és
max. hangerő beállításaihoz képes ½ értékű lesz.
Példa: Ha a TV-készülék bekapcsolási hangereje 20 és a max. hangerő 90, akkor a Sound Bar bekapcsolási hangereje
10, a max. hangerő pedig 45.
*A funkció az adott modelltől függően eltérő lehet.
Magyar
¦¦Biztonsági üzemmód
Műszaki jellemzők
yy Az üzemmód célja egyes funkciók, például TTX és külső jelforrás (HDMI, USB) bemenet letiltása például javítóintézetben
vagy hasonló intézményekben.
yy A Biztonság menühöz való hozzáférés a jelszó hiányában le van tiltva.
yy Biztonság beállítása
–– A Biztonság beállítása lehet „Be” és „Ki”.
–– Az alapértelmezett a „Ki”.
–– A biztonság beállítása: Bekapcsolt állapotban külső jelforrás (HDMI, USB) bemenet és a TTX funkció nem
működik.
yy Jelszó beállítása
–– Itt módosítható a jelszó.
–– A felhasználónak meg kell adnia a jelenlegi jelszót, az új jelszót, majd megerősítésként ismét az új jelszót.
yy Jelszó visszaállítása
–– Itt állítható alapértékre a jelszó.
–– A jelszó visszaállítása 00000000 értékre.
–– A Password Reset (Jelszó visszaállítása) elem csak a gyári menüben látható, amelyhez egyszerre kell lenyomni az
Info és a Factory gombot.
Az alábbi billentyűkombinációval tehető láthatóvá: MUTE + 1 + 1 + 9 + ENTER.
yy A biztonság beállítása: Bekapcsolt állapotában a SIRCH funkció nem érhető el.
yy A gyári alapértelmezett értékek visszaállítása a biztonság beállítását nem érinti.
Magyar
61
A falikonzol felszerelése
A falikonzol (külön megvásárolható) segítségével a tv-készülék a falra rögzíthető. A falikonzol felszerelésével kapcsolatban
olvassa el a falikonzolhoz mellékelt tájékoztatót. A falikonzol felszereléséhez kérje szakember segítségét. Azt tanácsoljuk,
hogy ezt a műveletet ne saját maga végezze.
A Samsung Electronics nem vállal felelősséget semmilyen tárgyi vagy személyi sérülésért, ha Ön úgy dönt, hogy saját maga
szereli fel a televíziót.
A falikonzol tartozékainak szabványadatai (VESA)
✎✎ A falikonzol nem alaptartozék, hanem külön megvásárolható.
A falikonzolt szilárd falra, a padlóra merőlegesen szerelje fel. Ha a falikonzolt más jellegű felületre szereli fel, lépjen
kapcsolatba a legközelebbi márkakereskedővel. A mennyezetre vagy ferde falra történő felszerelés súlyos személyi
sérüléseket okozhat.
✎✎ MEGJEGYZÉS
yy A falikonzol tartozékainak szabványos méretei az alábbi táblázatban olvashatók.
yy Ha Samsung falikonzolt vásárol, a felszereléshez szükséges tartozékokat és a részletes felszerelési útmutatót is
megkapja.
yy Ne használjon olyan csavarokat, amelyek nem felelnek meg a VESA-szabvány előírásainak.
yy Ne használjon a szabványosnál hosszabb csavarokat, mert azok megsérthetik a tv-készülék belsejét.
yy A VESA-szabványtól eltérő falikonzol használata esetén a csavarok hossza a falikonzol műszaki adataitól függően
változhat.
yy Ne húzza meg túl erősen a csavarokat, mivel ez károsíthatja a terméket, vagy a termék földre esését okozhatja, ami
személyi sérüléshez vezethet. A Samsung nem vállal felelősséget az ilyen balesetekért.
yy A Samsung nem vállal felelősséget azokért a terméket ért károsodásokért vagy az olyan személyi sérülésekért,
amelyeket a VESA-szabványtól eltérő falikarok használata vagy a szerelési utasításban leírtak be nem tartása okoz.
yy A tv-készülék felszerelésekor nem döntse meg 15 foknál nagyobb mértékben ezt a készüléket.
hüvelyk
VESA-szabvány (A * B)
Szabványos
csavar
Mennyiség
32~40
200 X 200
M8
4
A falikonzol felszerelésekor a tv-készülék legyen kikapcsolva. A bekapcsolt készülék áramütést okozhat.
62
Magyar
A tv-készülék falra rögzítése
[
Vigyázat! A tv-készülék leeshet, ha elhúzzák, eltolják, vagy felmásznak a tetejére. Különösen arra ügyeljen,
hogy gyermekei ne borítsák fel a tv-készüléket, és ne akaszkodjanak rá, mert az súlyos sérülést, sőt akár
halált is okozhat. Tartsa be a mellékelt biztonsági tájékoztatóban foglalt összes biztonsági előírást. A még
nagyobb stabilitás érdekében biztonsági okokból az alábbiak szerint szerelje fel a leesés elleni eszközt.
A tv-készülék leesésének megakadályozása
1. Illessze a csavarokat a kapcsokba, és szorosan rögzítse a falhoz. Győződjön meg róla, hogy a csavarok szorosan
rögzültek a falban.
✎✎ A fal típusától függően szükség lehet további anyagokra, pl. rögzítőre.
✎✎ A szükséges kapcsok, csavarok és zsinegek nincsenek a készülékhez mellékelve, ezért azokat külön kell
beszerezni.
2. Távolítsa el a csavarokat a tv-készülék hátoldalának közepéről, helyezze a csavarokat a kapcsokba, majd erősítse a
csavarokat ismét a tv-készülékhez.
✎✎ Előfordulhat, hogy a termékhez nincsenek csavarok mellékelve. Ebben az esetben kérjük, szerezze be az alábbi
specifikációknak megfelelő csavarokat.
3. A tv-készülékhez és a falhoz rögzített kapcsokat kösse össze erős zsineggel, majd húzza meg szorosan a zsineget.
✎✎ MEGJEGYZÉS
yy A tv-készüléket helyezze a fal közelébe, nehogy hátraessen a készülék.
yy A biztonságos rögzítés érdekében úgy kösse meg a zsineget, hogy a falhoz rögzített kapcsok a tv-készülékhez
rögzített kapcsokkal azonos magasságban vagy lejjebb legyenek.
yy A tv-készülék elmozdítása előtt oldja ki a zsineget.
4. Ellenőrizze, hogy biztonságosak-e a csatlakozások. Időnként ellenőrizze, hogy továbbra is megfelelőek-e a
csatlakozások. Ha kétsége támad a csatlakozások biztonságát illetően, forduljon szakemberhez.
A lopásgátló Kensington-zár
A Samsung nem biztosít a termékhez Kensington-zárat. Ezzel az eszközzel
a rendszer fizikailag rögzíthető, ha nyilvános helyen használják. A zár külső
megjelenése és használati módja a gyártótól függően eltérhet a képen láthatótól.
A helyes használattal kapcsolatos további információkat lásd a Kensington-zár
használati útmutatójában.
A termék lezárásához kövesse a következő lépéseket:
1
✎✎ Keresse meg a „K” ikont a tv-készülék hátulján. A Kensington-zár nyílása a K
ikon mellett található.
1. Rögzítse a Kensington-zárat egy nagy, helyhez kötött berendezési tárgyhoz,
például íróasztalhoz vagy székhez.
<Opcionális>
2. A Kensington-zár vezetékének áthurkolt végén csúsztassa át a vezetéknek azt a végét, amelyen a zárszerkezet található.
3. Illessze a zárat a termék Kensington nyílásába (1).
4. Zárja be a zárat.
✎✎ Ezek általános instrukciók. Pontos instrukciókat a zárszerkezethez mellékelt használati útmutatóban talál.
✎✎ A zárszerkezet külön megvásárolható.
✎✎ A Kensington-zár elhelyezkedése a készülék típusától függően eltérő lehet.
Magyar
63
Műszaki leírás
Képernyőfelbontás
1920 x 1080
Környezeti feltételek
Üzemi hőmérséklet
Üzemi páratartalom
Tárolási hőmérséklet
Tárolási páratartalom
10–40°C
10–80%, nem lecsapódó
-20–45°C
5–95%, nem lecsapódó
Forgó talp (bal/jobb)
0˚
A modell neve
HG32ED590
Képernyőméret (képátló)
31,5 hüvelyk
Hang (Kimenet)
Méretek (H × Sz × M)
Készülék
Állvánnyal
Tömeg
Állvány nélkül
Állvánnyal
HG40ED590
39,5 hüvelyk
10W x 2
738,3 x 93,2 x 444,9 mm
738,3 x 191,7 x 500,6 mm
905,2 x 91,1 x 525,4 mm
905,2 x 196,4 x 562,3 mm
5,9 kg
7,9 kg
6,4 kg
7,3 kg
✎✎ A kivitel és a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
✎✎ A tápellátásra és energiafogyasztásra vonatkozó adatok a termékre ragasztott címkén találhatók.
64
Magyar
Méretek
Elölnézet / oldalnézet
4
1
2
3
5
(egység: mm)
HG32ED590
1
738,3
2
444,9
3
500,6
4
93,2
5
191,7
HG40ED590
905,2
525,4
562,3
91,1
196,4
Csatlakozópanel részletei / hátulnézet
5
6
8
7
(egység: mm)
1
2
3
4
5
6
7
8
HG32ED590
200
200
269,2
116,4
189,9
88,9
105,1
483,5
HG40ED590
200
200
337,9
50,8
244,6
189,1
160,7
578,2
Magyar
65
A talp adatai
yy HG32ED590
(egység: mm)
55,9
135
R9,5
R3,75
152
419,9
191,7
164,4
yy HG40ED590
(egység: mm)
535,5
151,9
✎✎ MEGJEGYZÉS: A rajzok nem feltétlenül méretarányosak. Néhány méret előzetes értesítés nélkül megváltozhat. A TV
felszerelése előtt ellenőrizze a méreteket. Nem vagyunk felelősek a tipográfiai jellegű vagy nyomtatási hibákért.
66
Magyar
Licenc
A termék a Dolby Laboratories engedélyével készült. A „Dolby” és a dupla D szimbólum a
Dolby Laboratories védjegye.
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762,
6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195,
7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol
together are registered trademarks & DTS Premium Sound is a trademark of DTS, Inc.
©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 6,285,767, 8,027,477, 5,319,713,
5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236, 7,492,907,
8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the Symbol, and DTS
and the Symbol together are registered trademarks & DTS Studio Sound is a trademark
of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and
other countries.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an
official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more
information and software tools to convert your files into DivX videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Videoon-Demand (VOD) movies.
To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more
information on how to complete your registration.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under
license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source Licence Notice is written only English.
Magyar
67
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLDWIDE
Ha kérdése vagy megjegyzése van a Samsung termékekkel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a SAMSUNG
ügyfélszolgálatával.
Ország
Ügyfélszolgálat
Honlap
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
34902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
ED590-EU-HUN-05
Download PDF

advertising