Samsung | LE32M51B | Samsung LE32M51B Felhasználói kézikönyv

BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:46 AM
Page 1
LCD TV
LE26M5
LE32M5
LE40M5
LE46M5
Használati útmutátó
Kérjük, hogy a készülék mıködtetése elo‹tt
gondosan olvassa végig a kezelési útmutatót
és o‹rizze meg, mert késo‹bb szıksége lehet rá.
KÉPERNYÃN LÉVÃ MENÜK
PC KIJELZÉS
KÉP A KÉPBEN (PIP)
TELETEXT
Regisztrálja termékét a www.samsung.com/global/register oldalunkon
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:46 AM
Page 2
Óvintézkedések állóképek vetítéséhez.
A kimerevített kép maradandó károsodást okozhat TV-je képernyõjének.
• Digitális jel vételére elŒkészített
TV: Amikor az általános (4:3)
képarányt választja SD-minŒségı
digitális adás vételére (és a
set-top box kimenete 480p).
• Digitális jel vételére elŒkészített
TV: Amikor a szélesvásznú (16:9)
képarányt választja SD-minŒségı
digitális adás vételére
(és a set-top box kimenete 1080i).
Noha a digitális mısorok szélesvásznú
(16:9) üzemmódban készülnek, a csatornák
idŒnként eredetileg normál (4:3) képarányú
mısorokat sugároznak digitális jelekké
alakítva, ilyen esetekben a kép jobb és bal
szélét a készülék levágja.
Megjegyzés: Ha a képernyŒ bal és jobb
oldala, valamint a közepe
huzamosabb ideig marad
rögzített, a fénysugárzás is
változik, aminek
eredményeképpen ezek a
szélek maradandó nyomot
hagynak.
A képernyõ ne maradjon hosszabb ideig
felfüggesztési üzemmódban, mivel
ideiglenes, esetleg végleges
képernyõkiégés jöhet létre.
• Digitális jel vételére elŒkészített TV:
Ha a TV készüléke HD-minŒségı
jeleket fog (és ha a set-top box
kimenete 1080i).
Ha HD-minŒségı digitális adást néz normál
(4:3) képarányú TV-készüléken „16:9” vagy
„Panorama” képernyŒbeállítással, a mısor
ugyan megjelenik a képernyŒn, de a kép
alsó és felsŒ része hiányzik.
Megjegyzés: Ha a képernyŒ teteje és alja,
valamint közepe huzamosabb
ideig marad rögzített,
a fénysugárzás is változik,
aminek eredményeképpen
ezek a szélek maradandó
nyomot hagynak.
A képernyõ ne maradjon hosszabb ideig
felfüggesztési üzemmódban, mivel
ideiglenes, esetleg végleges
képernyõkiégés jöhet létre.
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:46 AM
Page 3
• Integrált digitális TV
(szélesvásznú): SD-minŒségı
(általános) adás vételekor (480p
általános jel vétele esetén).
• Digitális jel vételére elŒkészített
TV (szélesvásznú):
SD-minŒségı (általános) adás
vételekor (set-top box használata
esetén).
• Analóg (normál) adást nézve egy
szélesvásznú TV-n (4:3 képarányt
választva).
Noha a digitális mısorok szélesvásznú
(16:9) üzemmódban készülnek, a csatornák
idŒnként eredetileg normál (4:3) képarányú
mısorokat sugároznak digitális jelekké
alakítva, ilyen esetekben a kép jobb és bal
szélét a készülék levágja.
Megjegyzés: Ha a képernyŒ bal és jobb
oldala, valamint a közepe
huzamosabb ideig marad
rögzített, a fénysugárzás is
változik, aminek
eredményeképpen ezek a
szélek maradandó nyomot
hagynak.
A képernyõ ne maradjon hosszabb ideig
felfüggesztési üzemmódban, mivel
ideiglenes, esetleg végleges
képernyõkiégés jöhet létre.
• Ha DVD, CD vagy videó adást néz
szélesvásznú (21:9) formátumban
egy szélesvásznú (16:9) TV-n.
• Amikor számítógépet vagy
játékkonzolt köt a TV-re, és a 4:3
képarányt választja.
Ha DVD-lejátszót, számítógépet vagy
játékkonzolt köt szélesvásznú
TV-készülékére, és normál (4:3) vagy
szélesvásznú (21:9) üzemmódban játszik
egy játékkal vagy néz filmet, a kép bal és a
jobb, vagy a felsŒ és alsó része hiányzik.
Megjegyzés: Ha a képernyŒ bal és jobb
oldala, valamint a közepe
huzamosabb ideig marad
rögzített, a fénysugárzás is
változik, aminek
eredményeképpen ezek a
szélek maradandó nyomot
hagynak.
A képernyõ ne maradjon hosszabb ideig
felfüggesztési üzemmódban, mivel
ideiglenes, esetleg végleges
képernyõkiégés jöhet létre.
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:46 AM
Page 2
Tartalomjegyzék
TELEVÍZIÓ CSATLAKOZTATÁSA ÉS FELKÉSZÍTÉSE
A VezérlŒpult áttekintése ..........................................................................................
A csatlakozópanel áttekintése ...................................................................................
- Antennáról vett vagy a kábelen terjesztett televíziós hálózat csatlakoztatása.....
- Komponenskészülékek (DTV/DVD) csatlakoztatása............................................
- KülsŒ audio/video eszközök csatlakoztatása ........................................................
- SZERVIZ.................................................................................................................
- Beltéri egység, videomagnó vagy DVD csatlakoztatása......................................
- HDMI / DVI csatlakoztatása ...................................................................................
- Számítógéphez csatlakoztatása ............................................................................
- AUDIOeszközök csatlakoztatása...........................................................................
- Kensington zár .......................................................................................................
A távirányító áttekintése (összes funkció, kivéve teletext) ......................................
A távirányító áttekintése (teletext funkciók) ..............................................................
A plazmaképernyŒ felszerelése a fali tartóra............................................................
Be- és kikapcsolás ....................................................................................................
A televízió készenléti üzemmódba kapcsolása ........................................................
Ismerkedés a távirányítóval .......................................................................................
A Plug & Play funkció ................................................................................................
A nyelv kiválasztása ..................................................................................................
4
5
7
7
7
7
7
8
8
8
8
9
10
11
12
13
14
15
16
CSATORNABEÁLLÍTÁS
Csatornák automatikus tárolása ...............................................................................
Csatornák manuális tárolása .....................................................................................
A csatornák szerkesztése..........................................................................................
A tárolt csatornák sorrendbe állítása ........................................................................
Csatornanevek hozzárendelése................................................................................
Finomhangolásos vétel .............................................................................................
17
18
20
21
22
23
KÉPBEÁLLÍTÁS
A képnorma módosítása ...........................................................................................
Egyéni képbeállítás ....................................................................................................
A színtónus módosítása ............................................................................................
Képbeállítások visszalállítása gyári alapbeállításra...................................................
A képméret módosítása.............................................................................................
Az aktuális kép kimerevítése ....................................................................................
A Digital NR (Digitális zajcsökkentés) funkció használata .......................................
DNIe (Digital Natural Image engine).........................................................................
Színbeállítás ...............................................................................................................
Dinamikus kontraszt...................................................................................................
FényérzékelŒ..............................................................................................................
A Kép a képben (PIP) nézése...................................................................................
24
25
26
26
27
27
28
29
30
31
32
33
HANGBEÁLLÍTÁS
A hangerŒ beállítása ..................................................................................................
A hang ideiglenes kikapcsolása ................................................................................
A hangmód kiválasztása............................................................................................
A hangnorma módosítása ........................................................................................
A hangbeállítások módosítása .................................................................................
Magyar-2
35
36
36
37
37
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:46 AM
Page 3
Tartalomjegyzék
HANGBEÁLLÍTÁS
A TruSurround XT (SRS TSXT) beállítása ........................................................
HangerŒ automatikus beállítása ........................................................................
Fejhallgató csatlakoztatása ................................................................................
A belsŒ némítás beállítása ..................................................................................
Az alkép hangjának hallgatása ..........................................................................
38
39
40
40
41
IDÃ BEÁLLÍTÁSA
A pontos idŒ beállítása és megjelenítése ..........................................................
Az alvás üzemmód idŒzítŒ beállítása ................................................................
A televízió automatikus be - és kikapcsolása ..................................................
A gyermekzár funkció aktiválása ........................................................................
42
43
44
45
EGYEBEK BEÁLLÍTÁSA
A Kék képernyŒmód beállítása ..........................................................................
Dallam kiválasztása ............................................................................................
Eszköz kiválasztása külsŒ jelforrások közül ......................................................
KülsŒ forrásból származó képek nézése ..........................................................
46
46
47
48
PC BEÁLLÍTÁSA
A számítógépes szoftver telepítése (Windows XP) ..........................................
A PC képernyŒ automatikus beállítása ..............................................................
A kép durva- finomhangolása ............................................................................
A kép elhelyezkedésének módosítása ..............................................................
Az eredeti képbeállítások visszaállítása..............................................................
49
50
51
52
53
TELETEXT FUNKCIÓ HASZNÁLATA
Teletext dekóder..................................................................................................
A teletextes információ megjelenítése................................................................
Adott teletext-oldal kiválasztása..........................................................................
Fastext használat Teletext oldal kiválasztásához ..............................................
54
54
55
56
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Hibakeresés: MielŒtt szakemberhez fordulna....................................................
A fali egység felszerelése (LE26M5)..................................................................
A fali egység felszerelése (LE32M5, LE40M5, LE46M5) ................................
Az állvány felszerelése (LE26M5, LE32M5) ......................................................
A lopásgátló Kensington-zár használata............................................................
Mıszaki és környezetvédelmi adatok ................................................................
Kijelzési mód (PC) ..............................................................................................
Tı konfigurációk ..................................................................................................
57
58
60
62
63
64
65
66
Jelek
Gomb
Fontos
Megjegyzés
Magyar-3
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:46 AM
Page 4
A VezérlŒpult áttekintése
SOURCE
Az összes rendelkezésre álló bemeneti forrás
(TV, 1. KülsŒ, 2. KülsŒ, AV, S-Video, Komponens, PC,
HDMI) menüjét jeleníti meg.
Ezenkívül a képernyŒmenü tételeinek megerŒsítésére
is használható.
(Tápellátás)
A TV ki- és bekapcsolása.
TápfeszültségjelzŒ
Villog és elalszik, ha a készülék be van kapcsolva,
készenléti állapotban pedig folyamatosan világít.
MENU
Távirányító érzékelŒje
Nyomja meg, ha a képernyŒmenüt kívánja megjeleníteni.
A távirányítót irányítsa a tévé ezen pontja felé.
-
FényérzékelŒ szenzor
+
Nyomja meg a hangerŒ csökkentéséhez vagy a
növeléséhez. A képernyŒn lévŒ menü tételeinek
kijelölésére is szolgál.
A képernyŒ fényerŒt állítja automatikusan, a környezet
fényerejének megállapítása alapján.
Az érzékelŒ akkor mıködik, amikor az FényérzékelŒ be
van kapcsolva.
Ezt megnyomva lehet a csatornák között váltani.
A képernyŒn lévŒ menü egyes tételeinek kijelölésére is
szolgál. (Távirányító nélkül a tévét bekapcsolhatja a
csatornaváltó gombokkal is.)
Hangszórók
Magyar-4
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:46 AM
Page 5
A csatlakozópanel áttekintése
* LE26M5
[A hátlapon lévŒ csatlakozók]
Hálózati áram bemenet
Amikor a készülékhez audio- vagy a videorendszert csatlakoztat, az összes alkotóelem legyen
kikapcsolva.
KülsŒ eszköz csatlakoztatása esetén ügyeljen a csatlakozó és a kábel színének egyeztetésére.
Magyar-5
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:46 AM
Page 6
A csatlakozópanel áttekintése
* LE32M5 / LE40M5 / LE46M5
[A hátlapon lévŒ csatlakozók]
[Az oldallapon
lévŒ csatlakozók]
Hálózati áram bemenet
Amikor a készülékhez audio- vagy a videorendszert csatlakoztat, az összes alkotóelem legyen
kikapcsolva.
KülsŒ eszköz csatlakoztatása esetén ügyeljen a csatlakozó és a kábel színének egyeztetésére.
Magyar-6
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:46 AM
Page 7
A csatlakozópanel áttekintése
Antennáról vett vagy a kábelen terjesztett televíziós hálózat csatlakoztatása
A televíziós csatornák helyes vételéhez a készüléknek az alábbi jelforrások egyikérŒl jelet kell vennie:
- Kültéri antenna
- Kábeles televíziós hálózat
- Mıholdas hálózat
Komponenskészülékek (DTV/DVD) csatlakoztatása
- A komponens videokábel egyik végét csatlakoztassa a készüléke hátsó oldalán található
komponensbemenethez („PR”, „PB”, „Y”), a másik végét pedig a DTV vagy DVD megfelelŒ
videokimenetéhez.
- Ha a beltéri egységet és a DTV-t (vagy DVD-t) egyaránt csatlakoztatni kívánja, akkor elŒször a beltéri
egységet kösse össze a DTV-vel (vagy a DVD-vel), majd ezután készüléke komponensbemenetével
(„PR”, „PB”, „Y”).
- A komponenseszközökön (DTV-n vagy DVD-n) az Y, PB és PR csatlakozókat néha Y, B-Y és R-Y vagy Y,
Cb és Cr jelzéssel látják el.
- Az RCA audiokábeleket a készüléke hátsó oldalán található „R – AUDIO - L” bemenethez csatlakoztassa, a
kábel másik végét pedig a DTV-n vagy DVD-n található audiokimenethez.
KülsŒ audio/video eszközök csatlakoztatása
- Csatlakoztasson RCA vagy S-Video kábelt a megfelelŒ külsŒ A/V eszközhöz, pl. videomagnóhoz,
DVD-lejátszóhoz vagy videokamerához.
- Csatlakoztassa a RCA audiokábeleket a készülék hátoldalán lévŒ „R - AUDIO - L” aljzatokhoz,
a másik végüket pedig az A/V eszköz megfelelŒ audio kimeneti aljzataihoz.
- A fejhallgatót a készülék hátlapján lévŒ fejhallgató kimenethez ( ) lehet csatlakoztatni.
Fejhallgató csatlakoztatása esetén a beépített hangszórók hangja le van tiltva.
SZERVIZ
- Csatlakozó szakember számára.
Beltéri egység, videomagnó vagy DVD csatlakoztatása
- Csatlakoztassa a videomagnó vagy DVD SCART kábelét a videomagnó vagy DVD SCART bemenetéhez.
- Ha a beltéri egységet és a videomagnót (vagy DVD-t) egyaránt csatlakoztatni kívánja, akkor elŒször a
beltéri egységet kösse össze a videomagnóval (vagy a DVD-vel), majd ezután csatlakoztassa a
videomagnót (vagy DVD-t) a készülékéhez.
Bemeneti/kimeneti specifikáció
Bemeneti
Csatlakozó
Video
Audio (R/L)
S-Video
kimeneti
RGB
Video+Audio (R/L)
SCART 1 (EXT 1)
Csak TV-kimenet
SCART 2 (EXT 2)
Monitorkimenet
(TV/1. KülsŒ/2. KülsŒ/AV/S-VHS)
Magyar-7
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:46 AM
Page 8
A csatlakozópanel áttekintése
HDMI / DVI csatlakoztatása
- A HDMI-csatlakozóval ellátott eszközök (beltéri egységek, DVD-lejátszók, AV-vevŒegységek és digitális
televíziók) közötti kapcsolatot támogatja.
- Nincs szükség hangkapcsolatra HDMI–HDMI összeköttetésnél.
Mi a HDMI?
- A HDMI, vagyis a nagy felbontású multimédia interfész – egy következŒ generációs interfész, amely
egyetlen kábelen át, tömörítés nélkül teszi lehetŒvé a digitális audio és video jelek átvitelét.
- A „Multimedia interface” „Multimédia interfész” pontosabb elnevezés erre, hiszen többcsatornás
digitális audiojeleket (5.1 csatorna) tesz lehetŒvé. A HDMI és a DVI közötti eltérés az, hogy a HDMI
eszköz kisebb méretı, telepítve van rajta a HDCP (Nagy sávszélességı digitális másolásvédelem)
kódolási funkció és támogatja a többcsatornás digitális audiojeleket is.
- Ha kiegészítŒ eszközhöz csatlakoztat DVI készüléket, használja a HDMI / DVI csatlakozót.
Hangkimenethez a DVI–HDMI vagy a DVI–HDMI hosszabbítókábelt és az „R - AUDIO - L” csatlakozón
a DVI bemenetet használja.
Számítógéphez csatlakoztatása
- Csatlakoztassa a D- Sub kábelt a készülék hátulján található „PC (PC IN)” aljzatba, a másik végét pedig a
számítógép videokártyájához.
- A sztereó hangkábel egyik végét csatlakoztassa a készülék hátoldalán található „AUDIO (PC IN)”
csatlakozóba, másik végét pedig a számítógép hangkártyáján lévŒ „Audio Out” (audiokimeneti)
csatlakozóba.
AUDIOeszközök csatlakoztatása
-
Az RCA audiokábeleket a készüléke hátsó oldalán található „R – AUDIO - L” bememethez csatlakoztassa,
a kábel másik végét pedig az erŒsítŒn vagy a DVD Házimozin található audiobemenethez.
Hangszóró
SCART2 kimenet & audió kimenet
RF
Scart / AV / S-Video
Komponens, PC, HDMI RF
Scart / AV / S-Video
Komponens, PC, HDMI
BelsŒ némítás KI
Hangszórókimenet
Hangszórókimenet
Hangszórókimenet
Hangkimenet
Hangkimenet
Hangkimenet
BelsŒ némítás BE
Némítás
Némítás
Némítás
Hangkimenet
Hangkimenet
Hangkimenet
Videojel nincs
Némítás
Némítás
Némítás
Némítás
Hangkimenet
Hangkimenet
Kensington zár
-
Lásd a „A lopásgátló Kensington-zár használata” c. részt a 63. oldalon.
A Kensington zár elhelyezkedése a típustól függŒen különbözhet.
Magyar-8
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/20/05 12:09 PM
Page 9
A távirányító áttekintése (összes funkció, kivéve teletext)
Televízió készenléti gombja
(lásd 13. oldal)
Kép a képben (PIP) Ki/Be
(lásd 33. - 34. oldal)
DKép kimerevítése
(lásd 27. oldal)
Automatikus kikapcsolás
(lásd 43. oldal)
Számgombok a csatornák
közvetlen eléréséhez
DNIe Demo
(DNIe bemutató) Be/Ki
(lásd 29. oldal)
Hang ideiglenes kikapcsolása
(lásd 36. oldal)
– HangerŒ növelése
– HangerŒ csökkentése
(lásd 35. oldal)
Közvetlenül TV módba vált.
(lásd 48. oldal)
A fŒ képernyŒmenü megjelenítése.
(lásd 14. oldal)
ElŒzŒleg megtekintett csatorna
Választás az elérhetŒ források közül
(lásd 48. oldal)
-KövetkezŒ csatorna
-ElŒzŒ csatorna
(lásd 14. oldal)
Az aktuális mısorral kapcsolatos
információk megjelenítése.
(lásd 42. oldal)
Kilépés a képernyŒmenübŒl
(lásd 14. oldal)
Kurzor irányítása a menüben
(lásd 14. oldal)
Hanghatás kiválasztása
(lásd 37. oldal)
Hangmód kiválasztása
(lásd 36. oldal)
Akkor használja, ha tárolni vagy törölni
kívánja a csatornákat a memóriából.
(lásd 20. oldal)
Megnyomásával automatikusan
tárolhatja a kiválasztott TV- és
kábelcsatornákat
(lásd 17. oldal)
PIP FUNKCIÓK (lásd 33. - 34. oldal)
SOURCE : Bemeneti forrás kiválasztása
SWAP : A fŒ- és alkép felcserélése
SIZE
: PIP-méret kiválasztása
POSITION : PIP-pozíció kiválasztása
SRS TSXT kiválasztása
(lásd 38. oldal)
KépjellemzŒk kiválasztása
(lásd 24. oldal)
Képméret kiválasztása
(lásd 27. oldal)
Közvetlenül PC módba vált.
(lásd 50. - 53. oldal)
Ha a távvezérlŒje nem mıködik,
cserélje ki az elemeket, és
használat elŒtt 2-3 másodpercig
tartsa lenyomva a „RESET”
(Visszaállítás) gombot.
A távirányító teljesítményét befolyásolhatja az erŒs fény.
Magyar-9
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:46 AM
Page 10
A távirányító áttekintése (összes funkció, kivéve teletext)
Teletext vagy a normál adás egyszerre
történŒ megjelenítése.
Teletext aloldal
Teletext törlése
Teletext tartás
P
P
: Teletext következŒ oldala
: Teletext elŒzŒ oldala
Teletextmód kiválasztása
(LIST/FLOF)
Teletext elŒhívása
Kilépvagy a teletextbŒl
Teletex tartalomjegyzék
Teletext méretének kiválasztása
Teletext tárolása
Teletext funkció: BŒvebben lásd a 54.- 56. oldalon.
Magyar-10
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:46 AM
Page 11
A plazmaképernyŒ felszerelése a fali tartóra
1
Csúsztassa le a fedelet teljesen.
2
Helyezzen be két AAA méretı elemet.
Ügyeljen arra, az elemeken lévŒ „+” és „–” jelzések
illeszkedjenek az elemtartón belüli jelzésekhez.
3
Helyezze vissza a fedelet
Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót, akkor vegye ki
az elemeket és tárolja azokat száraz, hıvös helyen.
A távirányító a tévétŒl legfeljebb 7 méteres távolságban
használható.
(Szokásos mértékı tévézés mellett az elemek élettartama
kb.egy év.)
A távirányító nem mıködik!
EllenŒrizze a következŒket:
1. A TV áram alatt van?
2. Az elemek plusz és mínusz végei megfelelõen helyezkednek el?
3. Lemerültek az elemek?
4. Áramkimaradás van, vagy a tápkábel ki van húzva a fali
csatlakozóból?
5. Van a közelben különleges foszforeszkáló fényforrás
vagy neonfény?
Magyar-11
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/20/05 12:10 PM
Page 12
Be- és kikapcsolás
A hálózati tápkábel a készülék hátlapjához csatlakozik.
1
Dugja a hálózati tápkábelt a megfelelŒ aljzatba.
Eredmény: Az elülsõ panelen kigyullad a készenléti jelzõfény.
A hálózati feszültség a készülék hátlapján szerepel, a
frekvencia pedig 50 vagy a 60 Hz.
2
Nyomja meg a panel elŒoldalán található POWER
gombot.
Eredmény: Automatikusan a legutoljára nézett csatornára áll be a
készülék.
3
~ 9) vagy a
Nyomja meg a távkapcsoló egy számbillentyûjét (0~
csatornaváltó gombot ( / ), illetve a panel jobb alsó részén lévõ
gombot.
Amikor elsŒ alkalommal kapcsolja be a készüléket, meg
kell határoznia, mely nyelven szeretné a menüket
megjeleníteni (lásd 16. oldal).
4
Magyar-12
A készülék kikapcsolásához nyomja be újra a POWER
gombot.
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:46 AM
Page 13
A televízió készenléti üzemmódba kapcsolása
A készülék készenléti üzemmódba is állítható, az alacsonyabb áramfelvétel
érdekében. A készenléti üzemmód akkor lehet hasznos, ha a nézést
ideiglenesen fel kívánja függeszteni (pl. a vacsora idejére).
1
Nyomja meg a távirányítón lévŒ POWER
gombot.
Eredmény: A képernyõ kikapcsol, és a készülék elülsõ részén egy
piros készenléti jelzõfény jelenik meg.
2
A készülék újbóli bekapcsolásához nyomja be újra a POWER ,
gombot, valamelyik számjegy gombot (0 - 9),vagy a csatornaváltó
fel/le ( / ) gombot.
Ne hagyja a készüléket készenléti üzemmódban hosszú ideig
(amikor például nyaralni megy).
Célszerı a készülék hálózati és antenna csatlakoztatását
megszüntetni.
Magyar-13
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:46 AM
Page 14
Ismerkedés a távirányítóval
A távirányító elsŒsorban az alábbi célokat szolgálja:
Csatornák közötti váltás, a hangerŒ változtatása .
A készülék beállítása a képernyŒn lévŒ menüvel .
Az alábbi táblázat a leggyakrabban használt gombokat és azok funkcióit
mutatja be.
Gomb
Nézési funkció
-
Menüfunkció
A következŒ eltárolt csatorna
megjelenítésére szolgál.
-
Az elŒzŒ eltárolt csatorna
megjelenítésére szolgál.
-
Az adott számú csatornát jeleníti meg.
Két számjegyı csatornák megadásához a
második számjegyet közvetlenül az elsŒ után
kell megnyomni, különben a készülék egy
számjegyı csatornát jelenít meg.
A hangerŒ növelésére szolgál.
-
A hangerŒ csökkentésére szolgál.
-
MUTE
A hangot ideiglenesen kikapcsolja.
A hang újbóli bekapcsolásához nyomja meg
újra ezt a gombot, vagy nyomja meg a
/
gombot.
MENU
A képernyŒn megjelenŒ Visszalépés az elŒzŒ
menürendszer elŒhívása. menühöz vagy a normál
nézethez.
EXIT
A képernyŒn lévŒ (OSD) menübŒl való
kilépésre szolgál.
A menüpontok közötti mozgásra használható.
Menüpont kiválasztására vagy a kiválasztott
elem rtékének növelésére használható.
Az elŒzŒ menüponthoz való visszatéréshez és
a kiválasztott elem értékének csökkentéséhez
használható.
-
ENTER
Magyar-14
A választás jóváhagyására
szolgál.
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:46 AM
Page 15
A Plug & Play funkció
Amikor a készüléket elsŒre bekapcsolja („ON”), számos alapvetŒ ügyfélbeállítás történik automatikusan, egymást követŒen.
A következŒ beállítások közül választhat.
1
Ha a televízió készenléti üzemmódban van, akkor nyomja meg a
távirányító POWER
gombját.
Eredmény: Megjelenik a Start Plug & Play. üzenet. Egy ideig ez
látható, majd automatikusan megjelenik a Nyelv menü.
2
Válassza ki a megfelelŒ nyelvet a
vagy
gomb lenyomásával.
A rendelkezésre álló nyelvek listája látható.
21 nyelv közül választhat.
3
A kiválasztott nyelv megerŒsítéséhez nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelenik az EllenŒrizze az antennabemenetet
üzenet, ahol is az OK pont van kiválasztva.
4
Nyomja meg a ENTER
gombot.
Eredmény: A rendelkezésre álló részek az alábbiak:
Belgium - Franciaország - Németország Olaszország - Hollandia - Spanyolország Svédország - Svájc - Egyesült Kir. - Kelet-Európa Egyéb
5
Válassza ki az Ország a
vagy a
Nyomja meg a ENTER
gombot.
gomb nyomogatásával.
Eredmény: Az Automata tárolás menü akkor jelenik meg, ha a Start
menüpontot választja.
6
Nyomja meg a ENTER
gombot.
Eredmény: A csatornakeresés automatikusan indul el és áll le.
7
Nyomja meg a ENTER
gombot.
Válassza ki az órát vagy percet a
vagy
gomb lenyomásával.
Állítsa be az órát és percet a
vagy a
gomb lenyomásával.
(Lásd a „A pontos idŒ beállítása és megjelenítése” c. részt a 42.
oldalon.)
8
A beállítás megerŒsítéséhez nyomja meg az MENU
gombot.
Eredmény: Megjelenik a Jó szórakozást! üzenet, majd a
tárolt csatorna aktiválódik.
Magyar-15
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:46 AM
Page 16
A Plug & Play funkció
Ha vissza kívánja állítani ezt a funkciót...
1
Nyomja meg a MENU
gombot.
Eredmény: A fŒmenü megjelenik.
2
A Beállítás kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER gombot.
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Beállítás menü opciói.
3
Eredmény: Az Plug & Play pont lesz kiválasztva.
4
Nyomja meg a ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelenik a Plug & Play indítása felirat.
5
A beállítások elvégzésérŒl bŒvebben lásd az elŒzŒ oldalt.
Ha a forrás PC módban van, ez a funkció nem mıködik
A nyelv kiválasztása
A készülék elsŒ használata során válassza ki, hogy mely nyelven
jelenjenek meg a menük és a kijelzések.
1
Nyomja meg a MENU
gombot.
Eredmény: A fŒmenü megjelenik.
2
A Beállítás kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Beállítás menü opciói.
3
Nyomja meg a ENTER
4
A Nyelv kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER
gombot.
gombot.
vagy a
gombot.
Eredmény: Itt szerepel a rendelkezésre álló nyelvek felsorolása.
5
Válasszon ki egy nyelvet a
vagy
Nyomja meg a ENTER
gombot.
gomb ismételt lenyomásával.
21 Nyelv közül választhat.
6
Magyar-16
Amikor megfelelŒnek tartja a kiválasztott nyelvet, a EXIT gomb
megnyomásával visszatérhet a normál nézéshez.
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:46 AM
Page 17
Csatornák automatikus tárolása
A rendelkezésre álló frekvenciasávokon lehet keresést végezni
(országonként más-más sávok állhatnak rendelkezésre).
Az automatikusan kiosztott csatornaszámok nem feltétlenül egyeznek a
tényleges vagy a kívánt csatornaszámokkal. A számok sorrendje azonban
manuálisan is változtatható, és a nem kívánt csatornákat is törölheti.
1
Nyomja meg a MENU
gombot.
Eredmény: A fŒmenü megjelenik.
2
A Csatorna kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Csatorna menü opciói.
3
Nyomja meg a ENTER
gombot.
Eredmény: Az Ország pont lesz kiválasztva.
4
Nyomja meg ismét az ENTER
gombot. Válassza ki a Ország
listában saját országát a
vagy
gomb ismételt lenyomásával.
Eredmény: A lehetŒségek az alábbiak:
Belgium - Franciaország - Németország - Olaszország Hollandia - Spanyolország - Svédország - Svájc Egyesült Kir. - Kelet-Európa - Egyéb
5
Nyomja meg a ENTER
6
A Automata tárolás kiválasztásához nyomja meg a
gombot. Nyomja meg a ENTER
gombot.
gombot.
vagy a
Eredmény: Az Automata tárolás menü akkor jelenik meg, ha a Start
menüpontot választja.
7
A csatornák közötti kereséshez nyomja meg az ENTER
gombot.
Az almenü átvált a Kezd menürŒl Start a Leáll Stop menüre, és
megkezdŒdik a csatornák keresése.
Eredmény: A keresés automatikusan véget ér. A csatornák a
frekvenciasávon belüli helyzetük szerinti sorrendben
vannak tárolva (a legalacsonyabb elsŒként, a
legmagasabb utolsóként).
Ezután megjelenik az eredetileg kiválasztott csatorna.
Az elŒzŒ menühöz való visszatéréshez nyomja meg a
MENU
gombot.
Ha a vége elŒtt kívánja befejezni a keresést, nyomja meg
és a Stop gombot.
együttesen az ENTER
8
A csatornák eltárolása után lehet:
A csatornákat tetszés szerinti sorrendbe rendezni (lásd 21. oldal)
Név rendelése a tárolt csatornákhoz (lásd 22. oldal)
Csatornákat hozzáadni és törölni (lásd 20. oldal)
Szükség esetén a csatorna vételét finomhangolni (lásd 23. oldal)
Ha a távvezérlŒ borítása alatt az AUTO PROG. gombot nyomja meg, a
csatornákat a készülék automatikusan tárolja.
1
Nyomja meg az AUTO PROG. gombot tévénézés közben.
Eredmény: Az Automata tárolás menü akkor jelenik meg, ha a Start
menüpontot választja.
2
Nyomja meg a ENTER
gombot.
Magyar-17
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:46 AM
Page 18
Csatornák manuális tárolása
Összesen 100 csatornát lehet tárolni, ideértve a kábelhálózaton vett
csatornákat is. Csatornák manuális tárolása esetén döntse el:
Hogy az egyes megtalált csatornákat kívánja-e tárolni.
Az egyes tárolt csatornák számát, amellyel azt azonosítani
kívánja.
1
Nyomja meg a MENU
gombot.
Eredmény: A fŒmenü megjelenik.
2
A Csatorna kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Csatorna menü opciói.
3
Nyomja meg a ENTER
4
A Kézi tárolás kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER gombot.
gombot.
vagy a
gombot.
Eredmény: A Kézi tárolás ponton belüli opciók megjelennek,
a Program pont megjelölésével.
5
Nyomja meg ismét az ENTER
gombot.
Ha egy számot szeretne egy csatornához rendelni, akkor a
vagy a
gomb megnyomásával keresse ki a megfelelŒ számot,
majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A csatornaszámot a távirányító számgombjainak
megnyomásával is beállíthatja.
6
A
vagy a
gomb megnyomásával jelölje ki a Színrendszer
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Válassza ki a megfelelŒ alapszínt a
vagy
gomb ismételt
lenyomásával, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A színszabványok az alábbi sorrendben jelennek meg:
AUTO - PAL - SECAM - NTSC 4.43
7
A
vagy a
gomb megnyomásával jelölje ki a Hangrendszer
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Válassza ki a kívánt hangszabványt a
vagy
gomb ismételt
lenyomásával, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A hangzási szabványok az alábbi sorrendben
jelennek meg:
BG - DK - I - L
Magyar-18
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:46 AM
Page 19
Csatornák manuális tárolása
8
Ha ismeri a tárolni kívánt csatorna számát...
A
vagy a
gomb megnyomásával jelölje ki a Csatorna
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A
vagy a
gomb megnyomásával válassza ki a
C (Sugárzott csatorna) vagy a S(Kábel csatorna) pontot
A
gomb lenyomásával választhat csatornát.
A
vagy a
gomb megnyomásával válassza ki kívánt számot,
majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Ha a hang abnormális vagy a nincsen hang, akkor jelölje ki
újra a kívánt hangrendszert.
A távvezérlŒn található számgombok segítségével is
kiválaszthatja a csatornát.
9
Ha nem tudja a csatorna számát, a
vagy
gomb segítségével
válassza ki a Keresés menüpontot; ezután nyomja meg az
ENTER
gombot. A Keresés a
vagy
gomb, majd az
ENTER
gomb lenyomásával indíthatja el.
Eredmény: A hangoló addig pásztázza a frekvenciasávot, amíg az
elsŒ csatorna vagy a az Ön által kiválasztott csatorna
meg nem jelenik a képernyŒn.
10
A Tárolás kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
Válassza ki az OK opciót az ENTER
gombbal.
gombot.
Eredmény: A készülék tárolja a csatornát vagy a hozzá tartozó
csatornaszámot.
11
Minden egyes tárolni kívánt csatornánál végezze el a 8. és 10.
lépést.
Csatorna üzemmód
P (Program mód): A hangolás befejezésekor a TV csatornák a
P00 - P99 tartományban lettek eltárolva. A csatornát a szám
megadásával választhatja ki.
C(Valós csatorna mód): Ha ebben az üzemmódban megadja
az adott csatornához tartozó számot, elŒhívhatja a kívánt
(antennán keresztül sugárzott) csatornát.
S (Kábel csatorna mód): Ha ebben az üzemmódban megadja
az adott csatornához tartozó számot, elŒhívhatja a kívánt
(kábel) csatornát.
Magyar-19
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:46 AM
Page 20
A csatornák szerkesztése
A megtalált csatornák közül ki lehet zárni egyes csatornákat.
A tárolt csatornák közötti görgetés során a kihagyásra megjelölt
csatornák nem lesznek láthatóak.
A kihagyásra kifejezetten meg nem jelölt csatornák a keresés során
láthatóak lesznek.
1
Nyomja meg a MENU
gombot.
Eredmény: A fŒmenü megjelenik.
2
A Csatorna kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER gombot.
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Csatorna menü opciói.
3
A Hozzáadás/Törlés kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a ENTER gombot.
vagy a
Eredmény: Megjelenik az aktuális csatorna állapota.
4
A
/
gomb lenyomásával válassza ki a hozzáadandó vagy
törlendŒ csatornát.
Eredmény: Ha a módosítani kívánt csatorna nem szerepel a
memóriában, akkor a Hozzáadás funkció lesz kijelölve
és megjelenítve. Különben, ha a módosítani kívánt
szerepel a memóriában, akkor a Törlés funkció lesz
kiválasztva és megjelenítve.
5
Nyomja meg az ENTER
törléséhez.
6
Ha az elŒzŒ menüpontba kíván visszatérni, a MENU
normál nézethez az EXIT gombot nyomja meg.
7
Végezze el a 4. és 5. lépést minden egyes, hozzáadni vagy a törölni
kívánt csatorna esetében.
gombot a csatorna hozzáadásához vagy
gombot, a
Ha a távvezérlŒ borítása alatt az ADD/DEL gombot nyomja meg,
hozzáadhat és törölhet egy-egy csatornát.
Magyar-20
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:47 AM
Page 21
A tárolt csatornák sorrendbe állítása
Bármely két csatorna számának felcserélésével:
Módosíthatja a csatornák automatikus tárolásának sorrendjét.
Könnyen megjegyezhetŒ számot rendelhet a gyakran nézett
csatornákhoz.
1
Nyomja meg a MENU
gombot.
Eredmény: A fŒmenü megjelenik.
2
A Csatorna kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER gombot.
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Csatorna menü opciói.
3
A Sorrend kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER gombot.
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjenik a Prog., Csat. vagy a Név menüpont.
4
A
vagy
gomb ismételt lenyomásával válassza ki a módosítani
kívánt csatornaszámot.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
Eredmény: A kiválasztott csatorna száma és neve a jobb oldalra
kerül.
5
A
vagy a
gomb megnyomásával lépjen a módosítani kívánt
pozícióhoz, majd megnyomásával az ENTER
gombot.
Eredmény: A kiválasztott csatorna helyet cserél az adott számon
korábban tárolt csatornával.
6
Újabb csatorna tárolásához ismételje meg a 4. és 5. lépéseket.
Magyar-21
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:47 AM
Page 22
Csatornanevek hozzárendelése
A csatorna-információk sugárzásakor a készülék a csatornaneveket
automatikusan hozzárendeli a csatornákhoz. Ezek a nevek azonban
módosíthatók, tehát a csatornákhoz új neveket is hozzárendelhet.
1
Nyomja meg a MENU
gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A Csatorna kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER gombot.
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Csatorna menü opciói.
3
A
vagy a
gombbal válassza ki a Név lehetoséget.
Nyomja meg ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelenik az aktuális Prog., Csat. vagy a Név
menüpont.
4
Igény szerint a
vagy
elnevezendŒ csatornát.
Nyomja meg a ENTER
gomb megnyomásával választhatja ki az
gombot.
Eredmény: A névmezŒ körül megjelenik a kiválasztási sor.
5
Ehhez...
Majd...
Betı, számvagy szimbólum kijelölése a
vagy a
A következŒ betıre lépés
a
gombot
Az elŒzŒ betıre lépés
a
gombot
A név körül megjelenik a
kijelölést jelzŒ téglalap.
a ENTER
gombot
gombot
The characters available are :
Az ábécé betıi (A - Z)
Számok (0 - 9)
Különleges karakterek (_, szóköz)
Magyar-22
6
Végezze el a 4. és 5. lépést minden olyan csatornánál,
amelyhez nevet szeretne megadni.
7
Amikor megfelelŒnek tartja a beállítást, a MENU
gomb
megnyomásával visszatérhet az elŒzŒ menühöz, vagy az EXIT
gombbal a normál nézéshez.
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:47 AM
Page 23
Finomhangolásos vétel
Tiszta vétel esetén nincsen szükséges a csatorna finomhangolására,
mivel ezt a készülék a keresés és a tárolás során automatikusan elvégzi.
Válassza ki a csatornát, amelyet finomhangolni szeretne.
1
Nyomja meg a MENU
gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A Csatorna kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER gombot.
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Csatorna menü opciói.
3
A Finomhangolás kiválasztásához nyomja meg a
gombot. Nyomja meg a ENTER
gombot.
vagy a
Eredmény: Megjelenik egy vízszintes skála.
4
A
vagy a
gomb megnyomásával állítható be a kívánt érték.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
Eredmény: A csatorna számának jobb oldalán csillag „*”
jelenik meg. A csatorna száma vörös lesz.
A finomhangolás visszaállításához a
vagy a
gomb
megnyomásával jelölje ki a Reset pontot, majd nyomja meg
az ENTER
gombot.
5
Amikor megfelelŒnek tartja a beállítást, a MENU
gomb
megnyomásával visszatérhet az elŒzŒ menühöz, vagy az EXIT
gombbal a normál nézéshez.
Az elmentett finomhangolt csatornák száma mellett, a
csatornacímben, a jobb oldalon egy csillag „*” szerepel.
Majd a csatorna száma vörös lesz.
Magyar-23
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:47 AM
Page 24
A képnorma módosítása
Kiválaszthatja, hogy mely típusú kép felel meg leginkább az Ön nézési
követelményeinek.
1
Nyomja meg a MENU
gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A Kép tétel kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Kép menü opciói.
3
Nyomja meg a ENTER
4
Nyomja meg ismét az ENTER
gombot.
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Üzemmód menü opciói.
5
Nyomja meg a ENTER
gombot.
Eredmény: A Üzemmód pont lesz kiválasztva.
6
A
vagy a
gomb ismételt megnyomásával válassza ki
a kívánt képeffektust.
Eredmény: A következŒ képhatások közül választhat:
Kiemelt - Normál - Film - Egyedi
7
Amikor megfelelŒnek tartja a beállítást, a MENU
gomb
megnyomásával visszatérhet az elŒzŒ menühöz, vagy az EXIT
gombbal a normál nézéshez.
Egyszerıen megjelenítheti Œket a P.MODE (Kép mód) gomb
megnyomásával.
Magyar-24
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:47 AM
Page 25
Egyéni képbeállítás
A készülék számos olyan beállítással rendelkezik, amely a képminŒség
szabályozására szolgál.
1
Nyomja meg a MENU
gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A Kép tétel kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Kép menü opciói.
3
Nyomja meg a ENTER
4
Nyomja meg ismét az ENTER
gombot.
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Üzemmód menü opciói.
5
A
vagy
gomb segítségével választhatja ki a beállítandó
lehetŒséget (Kontraszt, FényerŒ, Élesség, Szín, Árnyalat).
Nyomja meg a ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelenik egy vízszintes skála.
6
A
vagy a
gomb megnyomásával állítható be a kívánt érték.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
7
Amikor megfelelŒnek tartja a beállítást, a MENU
gomb
megnyomásával visszatérhet az elŒzŒ menühöz, vagy az EXIT
gombbal a normál nézéshez.
A beállított értékeket a rendszer a kiválasztott képmódtól
függŒen tárolja.
A bemeneti módtól függŒen minden beállítás külön-külön
tárolódik.
A „Színárnyalatot” a következŒ esetekben hatástalanították.
• Analóg üzemmód (RF, Scart, Video, S-Video)
Ha a bemeneti jelet PAL-50, PAL-CN és SECAM módokba
állították.
• Komponens, DVI, és HDMI üzemmód
Ha a bemeneti jelet 60 Hz; 480i, 480p, 720p 60Hz, 1080i 60 Hz
frekvenciára állították be.
Magyar-25
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:47 AM
Page 26
A színtónus módosítása
Kiválaszthatja az Önnek leginkább megfelelŒ színtónust.
1
Nyomja meg a MENU
gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A Kép tétel kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Kép menü opciói.
3
Nyomja meg a ENTER
4
Nyomja meg ismét az ENTER
gombot.
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Üzemmód menü opciói.
5
A
vagy a
gomb megnyomásával jelölje ki a Színtónus pontot,
majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A
vagy a
gomb ismételt megnyomásával válassza ki a kívánt
értéket. Nyomja meg a ENTER
gombot.
Eredmény: A következŒ lehetŒségek közül választhat:
Hideg2 - Hideg1 - Normál - Meleg1 - Meleg2
6
Amikor megfelelŒnek tartja a kiválasztott nyelvet, a EXIT gomb
megnyomásával visszatérhet a normál nézéshez.
A beállított értékeket a rendszer a kiválasztott képmódtól függŒen tárolja.
Képbeállítások visszalállítása gyári alapbeállításra
Visszatérhet a gyári képbeállítási alapértékekre.
1
Nyomja meg a MENU
gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A Kép tétel kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Kép menü opciói.
3
Nyomja meg a ENTER
4
Nyomja meg ismét az ENTER
gombot.
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Üzemmód menü opciói.
5
A Visszaállætás tétel kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
6
Az EXIT gomb megnyomásával visszatérhet a normál nézéshez.
vagy a
A Visszaállætás beállítás minden képmódra érvényes lesz.
Magyar-26
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:47 AM
Page 27
A képméret módosítása
Beállíthatja az elvárásainak leginkább megfelelŒ képi képméretet.
1
Nyomja meg a MENU
gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A Kép tétel kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Kép menü opciói.
3
Nyomja meg a ENTER
4
A
vagy a
gomb megnyomásával jelölje ki a Méret pontot,
majd nyomja meg az ENTER
gombot.
5
A
vagy a
gomb ismételt megnyomásával válassza ki a kívánt
értéket.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
gombot.
Eredmény: A következŒ értékek állnak rendelkezésre:
Auto széles - Széles - Panoráma - Nagyítás - 4:3
• Auto széles: A kép méretének automatikus beállítása széles
képoldalarányhoz.
Széles:
A kép méretét a DVD-hez vagy a széles képernyŒs
•
tévéadásokhoz megfelelŒ 16:9 képoldal-arányhoz igazítja.
• Panoráma: A 16:9 képoldalarányú képet a 4:3, normál adás során
használt képoldalarányhoz igazítja.
• Nagyítás: A 16:9 szélességı képet függŒleges irányban megnöveli,
hogy kitöltse a képernyŒt. Válassza ki a
a
vagy
gombbal. A kép fel / le mozgatásához használja a
vagy
gombot. A
kiválasztását követŒen
használja a
vagy
gombot a kép méretének
függŒleges nagyításához vagy kicsinyítéséhez.
4:3:
Ez
az alapértelmezett beállítás normál video- vagy tévéadás
•
megtekintéséhez.
A távvezérlŒ borítása alatt található P.SIZE (Képméret)
gomb segítségével választhat a lehetŒségek közül.
PC üzemmódban csak a Széles és a 4:3 üzemmód
állítható be.
Ha a PIP-funkció bekapcsolt állapotában nyomja meg a
P.SIZE (Képméret) gombot, a rendszer törli a PIP-funkciót,
majd módosítja a képméretet (kivéve a PC-módban).
Az aktuális kép kimerevítése
Mozgókép állóképbe merevítéséhez nyomja meg az STILL gombot.
A mıvelet visszavonásához nyomja meg ismét a gombot.
Magyar-27
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:47 AM
Page 28
A Digital NR (Digitális zajcsökkentés) funkció használata
Ha gyenge a készülék által fogott jel, akkor aktiválhatja ezt a funkciót,
hogy segítsen csökkenteni a statikus és szellemképet, mely megjelenhet
a képernyŒn.
1
Nyomja meg a MENU
gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A Kép tétel kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Kép menü opciói.
Magyar-28
3
Nyomja meg a ENTER
4
A Dig. zajcsökk. tétel kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
5
A Be tétel kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER
gombot.
6
Az EXIT gomb megnyomásával visszatérhet a normál nézéshez.
gombot.
vagy a
vagy a
gombot.
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:47 AM
Page 29
DNIe (Digital Natural Image engine)
Mindegyik mısorszóró állomás saját jelkondícióval rendelkezik, ezért
nem egyszerı a hangerŒt változtatni minden alkalommal, amikor
csatornaváltásra kerül sor. Ezzel a funkcióval automatikusan beállíthatja
a kívánt csatorna hangerejét: amikor a modulációs jel magas, a
hangkimenetet alacsonyabbra állíthatja, illetve amikor a modulációs jel
alacsony, a hangkimenetet magasabbra állíthatja.
Tekintse meg a DNIe Bemutató segítségével a Samsung új képjavító
technológiáját. A DNIe Bemutató módot bekapcsolva (On)
megvizsgálhatja, hogy a funkció mennyiben módosítja a kép minŒségét.
1
Nyomja meg a MENU
gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A Kép tétel kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Kép menü opciói.
3
Nyomja meg a ENTER
4
A
vagy a
gomb megnyomásával jelölje ki a DNIe Bemutató
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A Be tétel kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
DNIe Bemutató: Ki
A DNIe Bemutató üzemmód kikapcsolva.
DNIe Bemutató: Be
A képernyŒ jobb oldalán a DNIe által már javított kép látható.
A képernyŒ bal oldalán az eredeti kép látható.
Az opciók úgy is megjeleníthetŒk, ha megnyomja a DNle
gombot.
5
Amikor megfelelŒnek tartja a kiválasztott nyelvet, a EXIT gomb
megnyomásával visszatérhet a normál nézéshez.
gombot.
A forrás PC módjában ez a funkció nem mıködik.
A DNIe Bemutató segítségével látható, mekkora különbség van a
DNIe technológiával javított képek és az eredeti között.
Alapértelmezés szerint a terméken a DNIe-vel javított kép jelenik
meg.
Magyar-29
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:47 AM
Page 30
Színbeállítás
A Színbeállítás segítségével a legkedveltebb színek állíthatók be a
többi szín zavarása nélkül, például a Kék, Zöld, Rózsaszín így a
felhasználó az általa választott képernyõszínt élvezheti.
1
Nyomja meg a MENU
gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A Kép tétel kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Kép menü opciói.
3
Nyomja meg a ENTER
4
A Színbeállítás tétel kiválasztásához nyomja meg a
gombot. Nyomja meg a ENTER
gombot.
gombot.
vagy a
Eredmény: Megjelennek a Színbeállítás menü opciói.
5
A
vagy a
gomb megnyomásával válassza ki az
Egyszerı vezérlés pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot. A
vagy a
gomb megnyomásával válassza ki az alkép
forrását, majd nyomja meg a ENTER
gombot.
Eredmény: A források a következŒ sorrendben jelennek meg:
Kék - Zöld - Rózsaszín - Normál - Egyedi
6
A
vagy a
gomb megnyomásával válassza ki az
Részletes vezérlés pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot. A
vagy a
gomb megnyomásával válassza ki az alkép
forrását, majd nyomja meg a ENTER
gombot.
Eredmény: A források a következŒ sorrendben jelennek meg:
Rózsaszín - Zöld - Kék - Visszaállætás
7
A
vagy a
gomb megnyomásával állítható be a kívánt érték.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
8
Amikor megfelelŒnek tartja a beállítást, a MENU
gomb
megnyomásával visszatérhet az elŒzŒ
menühöz, vagy az EXIT gombbal a normál nézéshez.
Ez a funkció az aktuális képernyŒt állóképként kezeli a
színbeállítás érdekében.
Ha a forrás PC módban van, ez a funkció nem mıködik
Ha a Színbeállítás gyári beállításaihoz szeretne visszatérni,
a
vagy
gomb lenyomásával válassza ki a Reset
lehetŒséget, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Magyar-30
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:47 AM
Page 31
Dinamikus kontraszt
Dinamikus kontraszt : ez a funkció a bemenŒ képi jel eloszlását
észleli automatikusan, valamint ennek beállításával optimális
kontrasztot alakít ki.
1
Nyomja meg a MENU
gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A Kép tétel kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Kép menü opciói.
3
Nyomja meg a ENTER
4
A Dinamikus kontraszt tétel kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
gombot.
Eredmény: Megjelenik a Dinamikus kontraszt menü opciói.
5
A
vagy a
gombok segítségével válassza az Be lehetŒséget.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
6
Amikor megfelelŒnek tartja a kiválasztott nyelvet, a EXIT gomb
megnyomásával visszatérhet a normál nézéshez.
Ha a forrás PC-módban vagy a PIP bekapcsolt állapotban van, ez
a funkció nem használható.
Magyar-31
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:47 AM
Page 32
FényérzékelŒ
FényérzékelŒ a képernyŒ automatikus vagy manuális
fényerŒ-beállítására szolgál: fényérzékelŒ szenzorok
segítségével megállapítja környezet fényerejét.
1
Nyomja meg a MENU
gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A Kép tétel kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Kép menü opciói.
3
Nyomja meg a ENTER
4
A FényérzékelŒ tétel kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
gombot.
vagy a
Eredmény: Megjelennek a FényérzékelŒ menü opciói
5
A
vagy a
gombok segítségével válassza az Be lehetŒséget.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
Eredmény: A képernyŒ Brightness értékét a rendszer
automatikusan állítja be, a környezet fényereje alapján.
6
Ha végzett, azENTER
gombbal az elŒzŒ menüponthoz,
az EXIT gombbal pedig a normál nézethez térhet vissza.
Ha a forrás PC módban van, ez a funkció nem mıködik
Magyar-32
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:48 AM
Page 33
A Kép a képben (PIP) nézése
A beállított csatorna vagy videobemenet fõ képernyõjén belül egy kisebb
képet is megjeleníthet. Így a képernyõ nézése során nézheti a beállított
csatorna vagy bármilyen csatlakoztatott berendezés videóbemenetének
képét.
1
Nyomja meg a MENU
gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A Kép tétel kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Kép menü opciói.
3
Nyomja meg a ENTER
4
A
vagy a
gomb megnyomásával jelölje ki a PIP pontot, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
gombot.
Eredmény: Megjelennek a PIP menü opciói.
5
Nyomja meg ismét az ENTER
gombot.
A
vagy a
gomb megnyomásával válassza ki a Be pontot, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
6
Ha Forrás lehetŒséget választja, nyomja meg a
vagy ,
majd az ENTER
gombot. Válassza ki az alkép forrását a
vagy , majd az ENTER
gomb megnyomásával.
Eredmény: A források a következŒ sorrendben jelennek meg:
Ha a fŒkép TV / 1. KülsŒ -re van beállítva 2. KülsŒ / AV /
S-Video / Komponens, csak a HDMI-t lehet kiválasztani,
és csak akkor, ha a fŒkép PC / HDMI, TV / 1. KülsŒ -re
van beállítva. 2. KülsŒ/AV/S-Video/Komponens,
üzemmód választható ki.
7
[TV/1. KülsŒ/2. KülsŒ/AV/S-Video/Komponens]
[PC/HDMI]
A Csere tétel kiválasztásához nyomja meg a vagy a gombot.
Ha fel kívánja cserélni a fŒ- és alképet, a Csere lehetŒséget
válassza ki, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A fŒkép és az alkép felcserélŒdnek.
Ha a fŒkép PC módban van, a Csere lehetŒség nem
választható.
8
A
vagy a
gomb megnyomásával jelölje ki a PIP Méret,
majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A
vagy a
gomb megnyomásával válassza ki a PIP kép
méretét, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A méretek az alábbi sorrendben jelennek meg:
-
-
Ha a fŒkép PC módban van, a Méret lehetŒség nem
választható.
Magyar-33
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:48 AM
Page 34
A Kép a képben (PIP) nézése
9
Ha Helyzet lehetŒséget szeretné választani, nyomja meg a
vagy
gombot, majd az ENTER
gombot.
A
vagy a
gomb megnyomásával válassza ki a PIP kép
pozícióját, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A kisebb képernyõt át is helyezheti.
Ha a PIP kép mérete
vagy a
funkció nem használható.
[PC/HDMI]
10
, akkor ez a
A Program tétel kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot. Nyomja meg a ENTER
gombot.
A
vagy a
gomb nyomogatásával jelölheti ki azt a csatornát,
amelyet a PIP képen kíván nézni.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelenik a memóriában eltárolt Program.
FŒ: PC/HDMI, Al: TV
„Program” inaktív és nem elérhetŒ TV üzemmódban.
PC/HDMI üzemmódban azonban újra aktív és elérhetŒ.
11
Az EXIT gomb újbóli megnyomásával visszatérhet a normál
nézéshez.
A távvezérlŒ funkciói, ha a PIP be van kapcsolva:
Funkció
Leírás
PIP
A PIP BE/KI funkciójának közvetlen mıködtetéséhez.
SOURCE
Az alkép forrásának kiválasztására szolgál.
SWAP
A fŒkép és az alkép felcserélésére szolgál.
Ha a fŒkép Videó üzemmódban van, az alkép
pedig beállított üzemmódban, akkor elŒfordulhat,
hogy a fŒkép hangja nem hallható, ha az alkép
csatornájának megváltoztatása után megnyomja
a SWAP (felcserél) gombot. Ilyen esetben jelölje
ki újra a fŒkép csatornáját.
POSITION
Az Alkép mozgatásához elég egyszerıen a POSITION
gombot megnyomni.
SIZE
Az Alkép méretét a SIZE gomb megnyomásával
választhatja ki.
O: A PIP mıködik
X: A PIP nem mıködik
PIP beállítások
Al
Magyar-34
TV
1. KülsŒ 2. KülsŒ
AV
S-Video Komponens
PC
HDMI
TV
X
X
X
X
X
X
X
O
1. KülsŒ
X
X
X
X
X
X
X
O
2. KülsŒ
X
X
X
X
X
X
X
O
AV
X
X
X
X
X
X
X
O
S-Video
X
X
X
X
X
X
X
O
Komponens
X
X
X
X
X
X
X
O
PC
O
O
O
O
O
O
X
X
HDMI
O
O
O
O
O
O
X
X
FŒ
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:48 AM
Page 35
A hangerŒ beállítása
A hangerŒt a távirányítóval állíthatja be.
A hangerŒ növeléséhez nyomja meg a
gombot.
Eredmény: Megjelenik egy vízszintes sáv, és a hangerŒ a gomb
felengedéséig növekszik. A kurzor jobbra lépéssel jelzi a
hangerŒ növelését.
A hangerŒ csökkentéséhez nyomja meg a
gombot.
Eredmény: Megjelenik egy vízszintes sáv, és a hangerŒ a gomb
felengedéséig csökken. A kurzor balra lépéssel jelzi a
hangerŒ csökkenését.
A TV-készüléken további hangbeállítások is elérhetŒk.
További részleteket a 36 - 41. oldalon talál.
Magyar-35
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:49 AM
Page 36
A hang ideiglenes kikapcsolása
A hangot ideiglenesen kikapcsolhatja.
Például: Válaszolni szeretne a telefonba.
1
Nyomja meg a MUTE
gombot.
Eredmény: A hangerŒ kikapcsol, és megjelenik a „Némítás” felirat.
2
A hangerŒt a MUTE
gomb ismételt lenyomásávalvagy valamelyik
hangerŒgomb lenyomásával állíthatja vissza.
Eredmény: A hangerŒ az ideiglenes kikapcsolás elŒtti szintre vált, és
eltınik a „Némítás” felirat.
A hangmód kiválasztása
A hangmódot a távirányító „DUAL I-II” gombjának megnyomásával
állíthatja be. Megnyomásakor az aktuális hangmód megjelenik a
képernyŒn.
FM
Sztereó
Audió típusa
DUAL 1/2
Alapértelmezett
Mono
MONO
Automatikus
váltás
Sztereo
STEREO
MONO
Duál
DUÁL 1
DUÁL 2
Mono
NICAM
Sztereó
MONO
Sztereo
MONO
STEREO
Duál
MONO
DUAL 1
DUÁL 1
Automatikus
váltás
DUÁL 1
DUAL 2
A vételi körülmények romlása esetén a hang érthetŒbbé
válik, ha a hangmódot Mono értékre állítja.
Ha a sztereójel gyenge, és a készülék automatikus váltogat
a két mód között, váltson át Mono értékre.
Magyar-36
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:49 AM
Page 37
A hangnorma módosítása
Kiválaszthatja, hogy egy adott mısor nézése közben milyen típusú
különleges hangeffektust kíván hallani.
1
Nyomja meg a MENU
gombot.
Eredmény: A fŒmenü megjelenik.
2
A Hang tétel kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Hang menü opciói.
3
Nyomja meg a ENTER
4
Nyomja meg ismét az ENTER
gombot.
gombot.
Eredmény: Az Üzemmód pont lesz kiválasztva.
5
Válassza ki a kívánt hangszabványt a
vagy
gomb ismételt
lenyomásával, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A következŒ hanghatások állnak rendelkezésre:
Normál - Zene - Film - Beszéd - Egyedi
6
Amikor megfelelŒnek tartja a beállítást, a MENU
gomb
megnyomásával visszatérhet az elŒzŒ menühöz, vagy az EXIT
gombbal a normál nézéshez.
Ezek az opciók úgy is kiválaszthatók, ha a távirányítón egyszerıen
megnyomja az S.MODE (Sound Mode) gombot.
A hangbeállítások módosítása
A hangbeállítások egyéni ízlés szerint beállíthatók.
1
Nyomja meg a MENU
gombot.
Eredmény: A fŒmenü megjelenik.
2
A Hang tétel kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Hang menü opciói.
3
Nyomja meg a ENTER
4
A
vagy a
gomb megnyomásával válassza ki a
Hangszínszabályzó pontot, the majd nyomja meg az ENTER
gombot.
5
A
6
A
vagy a
gomb megnyomásával állítható be a kívánt érték.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
7
Amikor megfelelŒnek tartja a beállítást, a MENU
gomb
megnyomásával visszatérhet az elŒzŒ menühöz, vagy az EXIT
gombbal a normál nézéshez.
vagy a
gombot.
gomb megnyomásával válassza ki kívánt opciót.
Ha ezen beállításokat bármilyen módon megváltoztatja, a hang mód
automatikusan Egyedi opcióra vált.
Magyar-37
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:49 AM
Page 38
A TruSurround XT (SRS TSXT) beállítása
A TruSurround XT szabadalmaztatott SRS technológia, amely megoldja
az 5.1 többcsatornás tartalmak két hangsugárzón keresztül történŒ
lejátszásának problémáját. A TruSurround lenyıgözŒ virtuális térhatás
élményét kínálja bármely két hangszórós lejátszó rendszerrel, akár a
televízió belsŒ hangszóróin keresztül. A rendszer teljesen kompatibilis az
összes többcsatornás formátummal.
1
Nyomja meg a MENU
gombot.
Eredmény: A fŒmenü megjelenik.
2
A Hang tétel kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Hang menü opciói.
3
Nyomja meg a ENTER
4
A SRS TSXT tétel kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
5
Válassza ki a megfelelŒ lehetŒséget a
lenyomásával.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
gombot.
vagy
vagy a
gomb
Eredmény: A források a következŒ sorrendben jelennek meg:
Ki - 3D mono - Stereo
6
Az EXIT gomb megnyomásával visszatérhet a normál nézéshez.
A távvezérlŒn található SRS gomb segítségével is beállíthatja ezeket
a lehetŒségeket.
TruSurround XT, az SRS és a
jel az SRS Labs, Inc.
védjegye. A TruSurround XT az SRS Labs, Inc. licence alapján
került felhasználásra.
Magyar-38
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:49 AM
Page 39
HangerŒ automatikus beállítása
Mindegyik mısorszóró állomás saját jelkondícióval rendelkezik, ezért
nem egyszerı a hangerŒt változtatni minden alkalommal, amikor
csatornaváltásra kerül sor. Ezzel a funkcióval automatikusan beállíthatja
a kívánt csatorna hangerejét: amikor a modulációs jel magas, a
hangkimenetet alacsonyabbra állíthatja, illetve amikor a modulációs jel
alacsony, a hangkimenetet magasabbra állíthatja.
1
Nyomja meg a MENU
gombot.
Eredmény: A fŒmenü megjelenik.
2
A Hang tétel kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER
gombot.
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Hang menü opciói.
3
A Automata hangerŒ tétel kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
4
A Be tétel kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER
gombot.
5
Az EXIT gomb megnyomásával visszatérhet a normál nézéshez.
vagy a
gombot.
Magyar-39
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:49 AM
Page 40
Fejhallgató csatlakoztatása
A TV-készülékhez fejhallgatót csatlakoztathat, így a helyiségben
tartózkodók zavarása nélkül nézheti a TV-mısort.
Csatlakoztasson egy fejhallgatót a televízió paneljén található 3,5 mm-es
mini-dugasz aljzatba.
Eredmény: A hang a fejhallgatón át lesz hallható.
A fejhallgató-beállítások megadására vonatkozó további részletek az
alábbi részben olvashatók.
Ha csatlakoztatja a fejhallgató csatlakozóját a megfelelŒ aljzatba, csak
SRS TSXT, BelsŒ némítás és a Hangválasztás (PIP-módban)
beállítások választhatók a hangmenüben.
A nagy hangerŒvel és hosszantartóan használt fejhallgató
halláskárosodást okozhat.
Amikor fejhallgatót csatlakoztat a rendszerhez, akkor a hangszórók
nem szólnak.
A belsŒ némítás beállítása
Ha külön hangszórókból szeretné hallgatni a hangokat, kapcsolja ki a
belsŒ erŒsítŒt.
1
Nyomja meg a MENU
gombot.
Eredmény: A fŒmenü megjelenik.
2
A Hang tétel kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Hang menü opciói.
3
Nyomja meg a ENTER
4
A BelsŒ némítás tétel kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
5
A Be tétel kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER
gombot.
6
Az EXIT gomb megnyomásával visszatérhet a normál nézéshez.
gombot.
vagy a
vagy a
gombot.
Ha az BelsŒ némítás be van kapcsolva Be, a hangmenüben csak a
Hangválasztás (PIP-módban) funkció állítható.
Magyar-40
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:49 AM
Page 41
Az alkép hangjának hallgatása
A PIP funkció mıködése közben hallgató az alkép hangja.
1
Nyomja meg a MENU
gombot.
Eredmény: A fŒmenü megjelenik.
2
A Hang tétel kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Hang menü opciói.
3
Nyomja meg a ENTER
4
A
vagy a
gomb megnyomásával jelölje ki a Hangválasztás
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
gombot.
Eredmény: A FŒ és Al jelenik meg.
Akkor választhatja ezt a beállítást, ha a PIP beállítása Be.
5
A Al tétel kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER
gombot.
vagy a
gombot.
Eredmény: Hallgatható az alkép hangja
Az aktuális fŒképi mısor hangjának hallgatásához állítsa FŒ
állásba.
Magyar-41
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:50 AM
Page 42
A pontos idŒ beállítása és megjelenítése
Az INFO gomb megnyomásával beállíthatja, hogy a tévékészülék órája a
pontos idŒt mutassa. Akkor is be kell állítania az idŒt, amikor az
automatikus be-/kikapcsolás idŒzítŒt szeretné használni.
E
Ha megszünteti a tápkábel csatlakoztatását, újra be kell állítania
az órát.
1
Nyomja meg a MENU
gombot.
Eredmény: A fŒmenü megjelenik.
2
A Beállítás tétel kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
vagy a
Eredmény: Megjelennek a Beállítás menü opciói.
3
A IdŒ tétel kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER
gombot.
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelenik az IdŒ opciót kijelölve tartalmazó
Órabeállítás menü.
4
Nyomja meg a ENTER
5
Ehhez...
Nyomja meg...
Az Óra vagy a Perc kiválasztani
A
vagy a
gombot
Az Óra vagy a Perc beállítása
A
vagy a
gombot
Nyomja meg a ENTER
gombot.
gombot.
6
Amikor megfelelŒnek tartja a beállítást, a MENU
gomb
megnyomásával visszatérhet az elŒzŒ menühöz, vagy az
EXIT gombbal a normál nézéshez.
7
Ennek a beállításához...
Nyomja meg...
A pontos idŒ vagy a kiválasztott
audio/video beállítás állapotának
kijelzéséhez
INFO gombot
A távvezérlŒn található számgombok segítségével is beállíthatja
az órát és a percet.
Magyar-42
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:50 AM
Page 43
Az alvás üzemmód idŒzítŒ beállítása
Kiválaszthat egy tetszés szerinti idŒtartamot - 30 és 180 perc között amely után a tévékészülék automatikusan készenléti üzemmódra
kapcsol.
1
Nyomja meg a MENU
E
gombot.
Eredmény: A fŒmenü megjelenik.
2
A Beállítás tétel kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
vagy a
Eredmény: Megjelennek a Beállítás menü opciói.
3
A IdŒ tétel kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER
gombot.
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelenik az IdŒ opciót kijelölve tartalmazó
Órabeállítás menü.
4
A Auto kikapcs. tétel kiválasztásához nyomja meg a
gombot. Nyomja meg a ENTER
gombot.
5
Nyomja meg az
vagy a
gombot többször egymás után, hogy
körbejárhasson az elŒre beprogramozott idŒtartamokon
(Ki, 30, 60, 90, 120, 150, 180).
Nyomja meg a ENTER
gombot.
vagy a
Eredmény: Amikor az idŒzítŒ 0-hoz ér, a TV-készülék
automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.
6
Az alváskapcsoló kikapcsolásához válassza az Ki beállítást, majd
nyomja meg a
vagy , végül az ENTER
gombot.
7
Az EXIT gomb megnyomásával visszatérhet a normál nézéshez.
Az alvásidŒzítŒ funkciót úgy is aktiválhatja, ha a távirányítón megnyomja a
SlEEP gombot.
1
Nyomja meg a távirányítón lévŒ SLEEP gombot.
Eredmény: Ha az alvásidŒzítŒ még nincsen beállítva, akkor az Ki
felirat látható. Egyéb esetben az a fennmaradó
idŒtartam látható, amennyi múlva a tévé átvált készenléti
üzemmódba.
2
A SLEEP gomb nyomogatásával válassza ki az elŒre beállított
ébrenléti idŒtartamot.
Magyar-43
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:50 AM
Page 44
A televízió automatikus be - és kikapcsolása
Beállíthatja a be-/kikapcsolás idŒzítŒt úgy, hogy a TV-készülék:
E
A kiválasztott idŒpontban automatikusan bekapcsoljon,
vagy a kívánt csatornára hangoljon.
A kiválasztott idŒpontban automatikusan kikapcsoljon.
Az elsŒ lépés a televízió órájának beállítása (lásd a 42. oldalon
„A pontos idŒ beállítása és megjelenítése” c. részt).
1
Nyomja meg a MENU
gombot.
Eredmény: A fŒmenü megjelenik.
2
A Beállítás tétel kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
vagy a
Eredmény: Megjelennek a Beállítás menü opciói.
3
A IdŒ tétel kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER
gombot.
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelenik az IdŒ opciót kijelölve tartalmazó
Órabeállítás menü.
4
A IdŒzítés be tétel kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
vagy a
Eredmény: A IdŒzítés be megjelenik.
5
Adja meg, hogy mely idŒpontban, mely csatornára és mely
hangerŒn kapcsoljon be automatikusan a televízió.
Ehhez...
Az Óra, Perc, Program vagy a HangerŒ A
pontot kijelölni
vagy a
gombot
Az Óra, Perc, Program vagy a HangerŒ A
beállítani
vagy a
gombot
A Aktiválás ponthoz lépni
A
vagy a
gombot
A fenti beállítás bekapcsolásához
válassza a Igen lehetŒséget
A
vagy a
gombot
Nyomja meg a ENTER
6
Nyomja meg...
gombot.
A IdŒzítŒ ki tétel kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot. A fentihez hasonló módon adja meg, hogy mely idŒpontban
kapcsoljon ki automatikusan a készülék.
A távvezérlŒn található számgombok segítségével is beállíthatja
az órát és a percet.
Magyar-44
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:50 AM
Page 45
A gyermekzár funkció aktiválása
A kép eltüntetését és a hang némítását lehetŒvé tévŒ funkció
segítségével megakadályozhatja, hogy illetéktelen személyek, például
gyermekek nézhessék a számukra nem megfelelŒ mısorokat.
A Gyermekzár funkció a jobb alsó panel gombjaival nem oldható fel.
A funkció kizárólag a távvezérlŒvel oldható fel, ezért érdemes a
távvezérlŒt gyermekektŒl elzárva tartani.
PC módban ez a funkció nem mıködik.
1
Nyomja meg a MENU
gombot.
Eredmény:A fŒmenü megjelenik.
2
A Beállítás tétel kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
gombot.
Nyomja meg a ENTER
vagy a
Eredmény: Megjelennek a Beállítás menü opciói.
3
A Gyermekzár tétel kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
gombot.
Nyomja meg a ENTER
vagy a
Eredmény: Megjelennek a Gyermekzár menü opciói.
4
Nyomja meg ismét az ENTER
gombot.
Eredmény: Az Gyermekzár pont lesz kiválasztva.
5
A Be tétel kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a ENTER
6
A Program tétel kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
gombot.
Nyomja meg a ENTER
7
A
vagy
gombbal válassza ki a zárolni kívánt csatornát.
gombot.
Nyomja meg a ENTER
8
A Zárol tétel kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a ENTER
9
A
vagy
gombbal válassza ki a Zárolt lehetŒséget a csatorna
lezárásához.
gombot.
Nyomja meg a ENTER
10
Ismételje a meg a 6. és 9. lépést az összes lezárásra vagy
feloldásra váró csatorna esetén.
11
Az EXIT gomb megnyomásával visszatérhet a normál nézéshez.
vagy a
gombot.
vagy a
vagy a
gombot.
Magyar-45
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:50 AM
Page 46
A Kék képernyŒmód beállítása
Ha a készülék nem fogad jeleket, vagy ha a fogadott jelek igen gyengék,
akkor a zajos háttérkép helyett automatikusan a kék képernyŒ jelenik
meg. Ha azonban továbbra is a gyenge minŒségı képet szeretné nézni,
akkor kapcsolja „ki” a „Kék KépernyŒ” módot.
1
Nyomja meg a MENU
gombot.
Eredmény:A fŒmenü megjelenik.
2
A Beállítás tétel kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
gombot.
Nyomja meg a ENTER
vagy a
Eredmény: Megjelennek a Beállítás menü opciói.
3
A Kék képernyŒ tétel kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
4
A Be tétel kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER
gombot.
5
Az EXIT gomb megnyomásával visszatérhet a normál nézéshez.
vagy a
vagy a
gombot.
Dallam kiválasztása
A televízió be- és kikapcsolásakor egy-egy dallam hallható.
1
Nyomja meg a MENU
gombot.
Eredmény:A fŒmenü megjelenik.
2
A Beállítás tétel kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
gombot.
Nyomja meg a ENTER
vagy a
Eredmény: Megjelennek a Beállítás menü opciói.
Magyar-46
3
A Dallam tétel kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER
gombot.
4
A Be tétel kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER
gombot.
5
Az EXIT gomb megnyomásával visszatérhet a normál nézéshez.
vagy a
vagy a
gombot.
gombot.
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:50 AM
Page 47
Eszköz kiválasztása külsŒ jelforrások közül
A készülék segítségével kiválaszthatja, hogy mely audio- és videojeleket
kívánja a külsŒ csatlakozóra irányítani.
1
Nyomja meg a MENU
gombot.
A Bemenet tétel kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
E
vagy a
Eredmény: Megjelennek a Bemenet menü opciói.
2
Nyomja meg a ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Forráslista menü opciói.
Amennyiben nincs külsŒ eszköz a készülékéhez
csatlakoztatva, a Forráslista csak a TV, 1. KülsŒ
és a 2. KülsŒ van aktiválva. Az AV, S-Video,
Komponens, PC, HDMI csak akkor van aktiválva,
ha a csatlakoztatta a készülékéhez.
3
A
vagy a
gombok segítségével válassza ki a megfelelŒ
eszközt.
gombot.
Nyomja meg a ENTER
4
Ismételje meg az 1. lépést.
A Névszerkesztés tétel kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
gombot.
Nyomja meg a ENTER
Eredmény: Megjelennek a Névszerkesztés menü opciói.
5
A
vagy a
gomb megnyomásával válassza ki a módosítani
kívánt eszközt.
Eredmény: A következŒ lehetŒségek közül választhat:
1. KülsŒ - 2. KülsŒ - AV - S-Video - Komponens - PC HDMI
6
Nyomja meg a ENTER
7
A
vagy a
gombok ismételt megnyomásával válassza ki a
megfelelŒ eszközt.
gombot.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
Eredmény: A következŒ értékek állnak rendelkezésre:
---- - Videomagnó - DVD - D-VHS - KábelvevŒ egység HD-vevŒ egység - MıholdvevŒ - AV-vevŒ egység DVD-vevŒ egység - Játék - Videokamera - DVD Combo
- DHR - PC
8
Amikor megfelelŒnek tartja a beállítást, a MENU
gomb
megnyomásával visszatérhet az elŒzŒ menühöz, vagy az EXIT
gombbal a normál nézéshez.
DHR: DVD HDD felvevŒ
Magyar-47
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:50 AM
Page 48
KülsŒ forrásból származó képek nézése
A különbözŒ audio- és videorendszerek csatlakoztatása után meg is
tekintheti a különbözŒ jelforrásokat, a megfelelŒ bemenet kiválasztásával.
1
EllenŒrizze, hogy az összes szükséges csatlakoztatás megtörtént-e.
2
Nyomja meg a SOURCE gombot.
Eredmény: A módosított eszköz vagy az audio állapot a képernyŒ
bal felsŒ sarkában lesz látható.
3
Addig nyomogassa a SOURCE gombot, amíg a kívánt bemeneti
jelforrást ki nem választotta.
Ha TV-nézés közben átvált egy másik külsŒ forrás, eltelhet
egy kis idŒ, amíg a képek is átváltanak.
A TV üzemmódot csak akkor lehet kiválasztani, ha a távvezérlŒn a TV
vagy
/
gombot nyomja meg, a SOURCE gomb erre nem
alkalmas.
Magyar-48
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:50 AM
Page 49
A számítógépes szoftver telepítése (Windows XP)
Az alábbiakban a Windows rendszer egy tipikus képernyŒbeállítását láthatja. A saját számítógépén megjelenŒ
képek azonban valószínıleg eltérŒek lesznek, a gépre telepített Windows verziótól vagy a videokártyától függŒen.
Ha a tényleges képernyŒk különböznek is, az alapbeállítási információk többnyire azonosak.
1
ElŒször kattintson a Windows Start menüjének
„Control Panel” sorára.
2
Amikor megjelenik a VezérlŒpult ablak,kattintson a
„Appearance and Themes” ikonra. Ekkor
megjelenik egy párbeszédablak.
2
Amikor megjelenik a VezérlŒpult ablak,kattintson a
„Display” ikonra. Ekkor megjelenik egy párbeszédablak.
4
Az ablakban kattintson a „Settings” fülre.
A megfelelŒ képernyŒterület (felbontás) beállítás
Optimum - 1360 x 768
Ha van függŒleges frekvenciaopció a képernyŒ-beállítások
párbeszédablakában, annak megfelelŒ értéke
„60” vagy „60 Hz”. Egyébként kattintson az „OK” gombra,
és lépjen ki a párbeszédablakból.
* Lásd a „Kijelzési mód (PC)” c. részt az 65. oldalon
Magyar-49
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:50 AM
Page 50
A PC képernyŒ automatikus beállítása
Az automatikus beállítás segítségével a készülék PC képernyŒje önmagát
állítja be, a bejövŒ videojel alapján.
A finom, durva és a helyzet értékei automatikusan vannak beállítva.
A számítógépes mód kiválasztásához nyomja meg a távvezérlŒ
borítása alatti PC gombot.
1
Nyomja meg a MENU
gombot.
Eredmény: A fŒmenü megjelenik.
2
A Beállítás tétel kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
vagy a
Eredmény: Megjelennek a Beállítás menü opciói.
3
A PC tétel kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER
gombot.
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a PC menü opciói.
4
A Autom. beállítás tétel kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
Eredmény: A képminŒséget és a kép helyzetét a rendszer
automatikusan állítja.
Magyar-50
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:50 AM
Page 51
A kép durva- finomhangolása
A képminŒség szabályozás lényege, hogy megszüntesse, vagy legalább
csökkentse a zavaró képhatásokat.
Ha a zajt nem lehet eltávolítani finomhangolással, akkor a lehetŒ legjobb
mértékben (durván) állítsa be a frekvenciát, majd végezzen újra
finomhangolást. A zavar csökkentése után igazítsa újra a képet úgy,
hogy az a képernyŒ közepére illeszkedjen.
A számítógépes mód kiválasztásához nyomja meg a távvezérlŒ
borítása alatti PC gombot.
1
Nyomja meg a MENU
gombot.
Eredmény: A fŒmenü megjelenik.
2
A Beállítás tétel kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
vagy a
Eredmény: Megjelennek a Beállítás menü opciói.
3
A PC tétel kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER
gombot.
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a PC menü opciói.
4
Nyomja meg ismét a ENTER
gombot.
Eredmény: Az Képzár opció lesz kiválasztva.
5
A
vagy a
gomb megnyomásával válassza ki a Durva vagy a
Finom pontot.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelenik egy vízszintes skála.
6
A
vagy a
gomb megnyomásával módosítható a képernyŒ
minŒsége. Nyomja meg a ENTER
gombot.
Lehet, hogy függŒleges csíkok jelennek meg vagy a kép
elmosódik.
7
Amikor megfelelŒnek tartja a beállítást, a MENU
gomb
megnyomásával visszatérhet az elŒzŒ menühöz, vagy az EXIT
gombbal a normál nézéshez.
Magyar-51
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:50 AM
Page 52
A kép elhelyezkedésének módosítása
A számítógépes mód kiválasztásához nyomja meg a távvezérlŒ
borítása alatti PC gombot.
1
Nyomja meg a MENU
gombot.
Eredmény: A fŒmenü megjelenik.
2
A Beállítás tétel kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
vagy a
Eredmény: Megjelennek a Beállítás menü opciói.
3
A PC tétel kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER
gombot.
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a PC menü opciói.
4
A Helyzet tétel kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER
gombot.
vagy a
gombot.
Eredmény: Beállítható a kép pozíciója Helyzet.
Magyar-52
5
A
vagy a
gomb megnyomásával állítható a vízszintes pozíció.
A
vagy a
gomb megnyomásával állítható a függŒleges
pozíció. Nyomja meg a ENTER
gombot.
6
A MENU
gomb megnyomásával visszatérhet az elŒzŒ menühöz,
vagy az EXIT gombbal a normál nézéshez.
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:50 AM
Page 53
Az eredeti képbeállítások visszaállítása
Az összes képbeállítás visszaállítható a gyári alapbeállítási értékre.
A számítógépes mód kiválasztásához nyomja meg a távvezérlŒ
borítása alatti PC gombot.
1
Nyomja meg a MENU
gombot.
Eredmény: A fŒmenü megjelenik.
2
A Beállítás tétel kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
vagy a
Eredmény: Megjelennek a Beállítás menü opciói.
3
A PC tétel kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER
gombot.
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a PC menü opciói.
4
A Kép visszaáll. tétel kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
vagy a
Eredmény: Az összes képbeállítás visszaállítható a gyári
alapbeállítási értékre.
5
A MENU
gomb megnyomásával visszatérhet az elŒzŒ menühöz,
vagy az EXIT gombbal a normál nézéshez.
Magyar-53
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:50 AM
Page 54
Teletext dekóder
A TV-csatornák többsége írott információkat tartalmazó „teletext”
oldalakat hordoz, ezek az információk:
Tévémısorok kezdési idŒpontjai.
Hírek, idŒjárás-jelentés.
Sporthírek.
Feliratok nagyothallók számára.
A teletext oldalak hat kategóriába vannak sorolva:
MezŒ
A
B
C
D
E
F
Tartalom
A kiválasztott oldalszám.
A mısorszóró-állomás azonosítója.
Az aktuális oldalszám vagy a keresés állapota.
Dátum és pontos idŒ
Szöveg.
Státusz információk
A teletextes információ megjelenítése
Ha a jelvétel megfelelŒ, akkor a teletext-információkat bármikor
megjelenítheti. Egyébként:
Információvesztés léphet fel.
Egyes oldalak hiányozhatnak.
A teletext mód aktiválása és a tartalomjegyzék-oldal megjelenítése:
1
A
( ) vagy a
( ) gombbal válassza ki a teletext
szolgáltatást nyújtó csatornát.
2
A teletext üzemmód bekapcsolásához nyomja meg a TTX/MIX (
/
) gombot.
Eredmény: Megjelenik az információt tartalmazó oldal. Ez bármikor újra
megjeleníthetŒ az MENU ( ) gomb megnyomásával.
3
Nyomja meg ismét az TTX/MIX (
/
) gombot.
Eredmény: A képernyŒ két részre oszlik. Ez a kettŒs Teletext funkció
lehetŒvé teszi, hogy az aktuális adást és a
teletextinformációt külön-külön nézhesse.
4
Nyomja meg ismét az TTX/MIX (
/
) gombot.
Eredmény: Az aktuális adás a teletext oldallal egyidejıleg jelenik
meg a képernyŒn.
4
Nyomja meg a PIP (
5
A TV( ) gomb ismételt megnyomásával léphet ki a
teletext (TTX) megjelenítési módból.
) gombot, hogy visszatérhessen a normál nézetbe.
Ha a szöveg megtekintésekor töredezett karaktereket lát, akkor
ellenŒrizze, hogy a szöveg nyelve egyezik-e a „Beállítás”
menüben megadott nyelvvel. Ha különbözŒ nyelvek vannak
beállítva, válasszon azonos nyelvet a „Beállítások” menüben, a
Szöveg nyelve menüpontban.
Magyar-54
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:50 AM
Page 55
Adott teletext-oldal kiválasztása
Az oldalszám közvetlen megadásához nyomja meg a távirányító
megfelelΠgombjait:
1
Írja be a tartalmi részben szereplŒ háromjegyı oldalszámot a
megfelelŒ számgombok segítségével.
Eredmény: Az oldalszámláló értéke növekszik, majd a kért oldal
megjelenik.
2
Ha a kijelölt oldalhoz másodlagos oldalak is tartoznak, akkor ezek is
sorban megjelennek. Ha a képernyŒt szeretné kimerevíteni egy adott
oldalon, akkor nyomja meg a PRE-CH ( ) gombot.
A továbblapozáshoz nyomja meg ismét a PRE-CH ( ) gombot.
3
A különféle képernyŒopciók használata:
Ennek megjelenítéséhez...
Nyomja meg...
A teletext-információk és
a normál mısor
TTX/MIX (
)
Rejtett szöveg
(például vetélkedŒk válaszai)
INFO (
)
A normál képernyŒ
INFO (
) ismét
Egy másodlagos oldal a
négyjegyı számával megadva
SLEEP (
A következŒ oldal
ElŒzŒ oldal (
Az elŒzŒ oldala
KövetkezŒ oldal (
Duplaméretı betıket:
• A képernyŒ felsŒ felén
• A képernyŒ alsó felén
SIZE ( )
• Egyszer
• Kétszer
A normál képernyŒ
• Háromszor
/
)
)
)
Magyar-55
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:50 AM
Page 56
Fastext használat Teletext oldal kiválasztásához
A teletextes oldalakon található különbözŒ témák színkódolva vannak.
Ezeket a távirányító színes gombjai megnyomásával lehet kiválasztani.
1
A TTX/MIX (
oldalát.
2
Nyomja meg a választani kívánt témakörnek megfelelŒ színes gombot
(a választható témakörök az állapot-információs sorban láthatók).
/
) gombbal jelenítse meg a teletext tartalomjegyzék
Eredmény: Megjelenik az oldal, ez további színkódolt információkat
tartalmaz, amelyeket a fent ismertetett módon választhat ki.
3
4
Magyar-56
Ennek megjelenítéséhez:
Nyomja meg:
Az elŒzŒ oldal
A piros gombot.
A következŒ oldal
A zöld gombot.
Amikor elkészült, nyomja meg a PIP ( ) gombot többször
egymás után, hogy visszatérhessen a normál mısorhoz.
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:50 AM
Page 57
Hibakeresés: MielŒtt szakemberhez fordulna
MielŒtt a Samsung vevŒszolgálathoz fordulna tanácsért, hajtsa végre az alábbi egyszerı ellenŒrzŒ
lépéseket. Ha az alábbi utasítások segítségével nem tudja megoldani a problémát, készítse elŒ a TVkészülék modellszámát és sorozatszámát, majd vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítŒvel.
57
◆ EllenŒrizze, hogy a tápfeszültség vezetéke be van-e dugva a fali
csatlakozó aljzatba.
◆ A jobb alsó panelen meg kell nyomnia a POWER
gombot.
◆ EllenŒrizze a kép kontraszt és fényerŒ beállítását.
◆ EllenŒrizze a hangerŒt.
◆ EllenŒrizze a hangerŒt.
A kép normális, de nincs hang
◆ EllenŒrizze, hogy a távirányító MUTE
gombját nem nyomta-e meg.
◆ EllenŒrizze, hogy az BelsŒ némítás funkció kikapcsolt állapotban van-e.
Nincs kép vagy csak fekete-fehér kép van ◆ Módosítson a színbeállításokon
◆ EllenŒrizze, hogy a kiválasztott mısorszóró rendszer megfeleloen
muködik-e.
A hang vagy a kép interferál
◆ Próbálja beazonosítani a televízió mıködését befolyásoló
elektromos készüléket, és vigye attól arrébb.
◆ A televíziót csatlakoztassa egy másik tápfeszültség-aljzatba.
Elmosódott vagy szemcsés kép illetve
◆ EllenŒrizze az antenna irányát, elhelyezését és csatlakozásait.
torz hang tapasztalható.
Ezt az interferenciát gyakran egy beltéri antenna okozza.
Nincs kép vagy hang
„EllenŒrizze a jelkábelt”
üzenet jelenik meg.
◆ Cserélje ki a távirányító elemeit.
◆ Tisztítsa meg a távirányító felsŒ szélét (az átviteli ablakot).
◆ EllenŒrizze, hogy az elemek a polaritásnak megfelelŒen vannak-e
behelyezve.
◆ A jelkábel szorosan legyen a PC jelforrásokhoz csatlakoztatva.
◆ A PC jelforrások legyenek bekapcsolva.
PC-üzemmódban a
„Nem támogatott üzemmód”
üzenet jelenik meg.
◆ EllenŒrizze a videoadapter maximális felbontását és frekvenciáját.
◆ Hasonlítsa össze ezeket az értékeket a Megjelenítési módok fejezet
adataival.
A kép túl világos vagy túl sötét.
◆ Állítsa be a fényerŒt vagy a kontrasztot.
PC üzemmódban villogó, remegŒ, vagy
szikrázó vízszintes csíkok jelennek meg.
◆ Hajtson végre finomhangolást.
A távirányító nem megfelelŒen mıködik
◆ Hajtson végre durva- majd finomhangolást.
PC üzemmódban villogó, remegŒ, vagy
szikrázó függŒleges csíkok jelennek meg.
PC üzemmódban a képernyŒ fekete és
az áramellátást jelzŒ fény
másodpercenként egyszer villan.\
◆ A televízió az energiakezelŒ rendszerrŒl üzemel.
◆ Mozgassa arrébb a számítógép egerét, vagy nyomja meg
bármelyik billentyıt a billentyızeten.
PC üzemmódban a kép instabil,
esetleg vibrál.
◆ EllenŒrizze, hogy a számítógéprŒl vagy a videoboardról érkezŒ kép
felbontása és frissítési gyakorisága rendelkezésre álló érték legyen
a készüléken. A számítógépen ellenŒrizze: VezérlŒpult – KépernyŒ
– Beállítások.
◆ Nem megfelelŒ beállítás esetén a számítógéphez tartozó
segédprogrammal módosítsa a monitor beállításait.
➣
PC üzemmódban a kép nem középen
helyezkedik el.
A készülék az alábbi frissítési gyakorisági tartományokon
belül támogatja a multiscan (többszörös pásztázású)
monitorfunkciókat:
Vízszintes frekvencia (kHz): 30- 61
FüggŒleges frekvencia (Hz): 60-75
Maximális frissítési sebesség (60 Hz-en): 1360 X 768
◆ Állítsa be a vízszintes vagy a függŒleges pozíciót.
A TFT LCD képernyõ alképpontokat tartalmazó panelt használ (3.147.264), melynek gyártása kifinomult technológiát alkalmaz.
A képernyõn mégis lehet néhány világos vagy sötét képpontot.Ezek a képpontok nem befolyásolják a termék teljesítményét.
Magyar-57
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:50 AM
Page 58
A fali egység felszerelése (LE26M5)
Az útmutató a fali rögzítŒelem betonfalra történŒ rögzítését írja le.
Egyéb anyagra való rögzítés esetén kérjen segítséget forgalmazójától.
Tartozékok (Külön kapható)
M4 X L15
Fali szerelõkere
Berendezés tartókerete
Csavar: 8EA
Horgonycsavar: 4EA
SzerelŒelem
M4 X L20
Facsavar: 4EA
A fali szerelõkeret összeszerelése
1
Jelölje be a lyuk helyét a falon.
A megjelölt helyen fúrjon 35 mm mély lyukat.
Helyezze a horgonycsavarokat a lyukakba.
Csatlakoztassa a fali szerelõegységet néhány
facsavarral a falra, miután a horgonycsavarokat
beillesztette a fali szerelõegységbe .
Megjegyzés: Ha a szerelõkeret nincs szorosan a falra
rögzítve, az LCD TV leeshet.
Magyar-58
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:51 AM
Page 59
A fali egység felszerelése (LE26M5)
A fali szerelõkeret összeszerelése
2
Kapcsolja ki a berendezést és húzza ki a tápkábelt a fali csatlakozóból.
Helyezze a TV-t arccal lefelé az asztalra úgy, hogy egy puha ruhadarabot vagy párnát tesz alá.
Csavarja ki a 4 csavart a TV hátuljából.
Vegye le az állványt a TV-rõl.
Az alsó lyukat takarja le a fedéllel.
Tegye a berendezés tartókeretét a TV-készülék hátuljára, és rögzítse a csavarokat .
3
A berendezés tartókeretének 3 akasztóját illessze be a fali szerelõkeret rovátkáiba.
Rögzítse a berendezés tartókeretét és a fali szerelõkeretet csavarokkal .
Megjegyzés: MielŒtt felszerelné a készüléket a falra, csatlakoztassa a kábeleket a készülékhez.
Magyar-59
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:51 AM
Page 60
A fali egység felszerelése (LE32M5, LE40M5, LE46M5)
Az útmutató a fali rögzítŒelem betonfalra történŒ rögzítését írja le.
Egyéb anyagra való rögzítés esetén kérjen segítséget forgalmazójától.
Tartozékok (Külön kapható)
M6 X L14
Fali szerelõkere
Berendezés tartókerete
M4 X L25
Facsavar: 7EA
M4 X L8
Horgonycsavar: 7EA
A fali szerelõkeret összeszerelése
1
Jelölje be a lyuk helyét a falon.
A megjelölt helyen fúrjon 35 mm mély lyukat.
Helyezze a horgonycsavarokat a lyukakba.
Csatlakoztassa a fali szerelõegységet néhány
facsavarral a falra, miután a horgonycsavarokat
beillesztette a fali szerelõegységbe .
Megjegyzés: Ha a szerelõkeret nincs szorosan a falra
rögzítve, az LCD TV leeshet.
Magyar-60
Csavar: 8EA
Csavar: 3EA
SzerelŒelem
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:51 AM
Page 61
A fali egység felszerelése (LE32M5, LE40M5, LE46M5)
A fali szerelõkeret összeszerelése
2
Kapcsolja ki a berendezést és húzza ki a tápkábelt a fali csatlakozóból.
Helyezze a TV-t arccal lefelé az asztalra úgy, hogy egy puha ruhadarabot vagy párnát tesz alá.
Csavarja ki a 4 csavart a TV hátuljából.
Vegye le az állványt a TV-rõl.
Az alsó lyukat takarja le a fedéllel.
Lazítsa meg a televíziókészülék hátoldalán lévŒ két csavart (csak az LE40M5 típus esetében)
Tegye a berendezés tartókeretét a TV-készülék hátuljára, és rögzítse a csavarokat .
A 40 hüvelykes típusoknál rögzítse a keretet a két lyukhoz az 6. lépésben eltávolított két csavarral.
(Csak az LE40M5 típus esetében)
3
A berendezés tartókeretének 3 akasztóját illessze be a fali szerelõkeret rovátkáiba.
Rögzítse a berendezés tartókeretét és a fali szerelõkeretet csavarokkal .
Megjegyzés: MielŒtt felszerelné a készüléket a falra, csatlakoztassa a kábeleket a készülékhez.
Magyar-61
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:51 AM
Page 62
Az állvány felszerelése (LE26M5, LE32M5)
<2>
<3>
1. Helyezze a TV-t arccal lefelé az asztalra úgy, hogy egy puha ruhadarabot vagy párnát tesz alá.
2. Az ábrán bemutatott módon szerelje fel az állványt a tévékészülékre.
3. Rögzítse megfelelŒen az állványt a négy csavarral.
Magyar-62
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:51 AM
Page 63
A lopásgátló Kensington-zár használata
A Kensington zár olyan eszköz, amellyel fizikailag rögzíthet Œ a rendszer nyilvános helyen.
A záróeszközt külön kell megvásárolni. A gyártótól függŒ en az ábrától eltér Œ külalak és zárási módszer is
elképzelhet Œ. A helyes használathoz olvassa el a Kensington zárhoz tartozó kézikönyvet.
kábel
2. Ábra
1. Ábra
< Opció >
A Kensington zár elhelyezkedése a típustól függŒen különbözhet.
1. Helyezze a záróeszközt az LCD képerny Œ n lév Œ Kensington résbe (1. Ábra),
majd fordítsa el azt zárási irányba (2. Ábra).
2. Csatlakoztassa a Kensington zár kábelt.
3. Rögzítse a Kensington zárat az íróasztalhoz vagy egy nehéz, stabil tárgyhoz.
Magyar-63
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:51 AM
Page 64
Mıszaki és környezetvédelmi adatok
Típus elnevezése
Panel
Méret
KépernyŒméret
Típus
Képpontméret
NézŒszög
Felbontás
Frekvencia
Vízszintes
FüggŒleges
KijelzŒszín
PC Felbontás
Maximum
Optimum
BemenΠjel
Szink
Videojel
TV
Színrendszer
Hangrendszer
Video
Színrendszer
Videorendszer
LE26M5
LE32M5
LE40M5
Úhlopfiíãka 26” (16:9)
Úhlopfiíãka 32” (16:9)
Úhlopfiíãka 40” (16:9)
575,77(V) x 323,71(F) mm
697,68 (V) x 392,26 (F) mm
885,17(V) x 497,66(F) mm
(22,67(V) x 12,74(F) hüvelyk) (27,47 (V) x 15,44 (F) hüvelyk) (34,85(V) x 19,59(F) hüvelyk)
a-si TFT aktivní matice
a-si TFT aktivní matice
a-si TFT aktivní matice
0,4215(V) x 0,4215(F) mm
0,511 (V) x 0,511 (F) mm
0,648(V) x 0,216(F) mm
(0,0166(V) x 0,0166(F) hüvelyk) (0,0201 (V) x 0,0201(F) hüvelyk) (0,027(V) x 0,0085(F) hüvelyk)
170/170 (V/F)
170/170 (V/F)
170/170 (V/F)
1366(V) x 768(F)
1366 (V) x 768 (F)
1366(V) x 768(F)
LE46M5
Úhlopfiíãka 46” (16:9)
1018,35(V) x 572,54(F) mm
(40,09(V) x 22,54(F) hüvelyk)
a-si TFT aktivní matice
0,2485(V) x 0,7455(F) mm
(0,0098(V) x 0,029(F) hüvelyk)
170/170 (V/F)
1366 (V) x 768 (F)
30 ~ 61 kHz
60 ~ 75 Hz
16.777.216 szín
30 ~ 61 kHz
60 ~ 75 Hz
16.777.216 szín
30 ~ 61 kHz
60 ~ 75 Hz
16.777.216 szín
30 ~ 61 kHz
60 ~ 75 Hz
16.777.216 szín
1360 x 768 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60Hz
1360 x 768 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60Hz
1360 x 768 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60Hz
1360 x 768 @ 60 Hz
Külön V/F, TTL, P. vagy N.
0,7 Vp-p 75 ohmnál
Külön V/F, TTL, P. vagy N.
0,7 Vp-p 75 ohmnál
Külön V/F, TTL, P. vagy N.
0,7 Vp-p 75 ohmnál
Külön V/F, TTL, P. vagy N.
0,7 Vp-p 75 ohmnál
PAL,SECAM-B/G, D/K,
PAL, SECAM-B/G, D/K,
PAL, SECAM-B/G, D/K,
PAL, SECAM-B/G, D/K,
I, I/I, L/L’, NTPB (AV3,58, 4,43) I, I/I, L/L’, NTPB (AV3,58, 4,43) I, I/I, L/L’, NTPB (AV3,58, 4,43) I, I/I, L/L’, NTPB (AV3,58, 4,43)
BG, DK, I, L
BG, DK, I, L
BG, DK, I, L
BG, DK, I, L
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
SCART 1
Videobemenetek/-kimenetek
RGB-bemenet
Audiobemenet/-kimenet
1,0 Vp-p @ 75 ohmnál
0,7 Vp-p @ 75 ohmnál
500 m Vrms
1,0 Vp-p @ 75 ohmnál
0,7 Vp-p @ 75 ohmnál
500 m Vrms
1,0 Vp-p @ 75 ohmnál
0,7 Vp-p @ 75 ohmnál
500 m Vrms
1,0 Vp-p @ 75 ohmnál
0,7 Vp-p @ 75 ohmnál
500 m Vrms
SCART 2
Videobemenetek/-kimenetek
Audiobemenet/-kimenet
1,0 Vp-p @ 75 ohmnál
500 m Vrms
1,0 Vp-p @ 75 ohmnál
500 m Vrms
1,0 Vp-p @ 75 ohmnál
500 m Vrms
1,0 Vp-p @ 75 ohmnál
500 m Vrms
AC 220 - 240 V, 60/50 Hz ±3 Hz
AC 220 - 240 V, 60/50 Hz ±3 Hz
AC 220 - 240 V, 60/50 Hz ±3 Hz
AC 220 - 240 V, 60/50 Hz ±3 Hz
140 W
<1,5 W
170 W
<1,5 W
275 W
<1,5 W
275 W
<1,5 W
Tápegység
Bemenet
Fogyasztás
Átlagos
Energiatakarékos
Méretek (Sz x H x M)
Készülékház
Állvánnyal
Magyar-64
678 x 111 x 476 mm
804 x 113 x 564 mm
1004 x 115 x 680 mm
1126 x 140 x 752 mm
( 26,69 x 4,37 x 18,74 hüvelyk) (31,65 x 4,45 x 22,20 hüvelyk) (39,52 x 4,52 x 26,77 hüvelyk) (44,33 x 5,51 x 29,60 hüvelyk)
678 x 226 x 532 mm
804 x 250 x 622,5 mm
1004 x 330 x 749 mm
1126 x 360 x 820 mm
( 26,69 x 8,90 x 20,94 hüvelyk) (31,65 x 9,84 x 24,50 hüvelyk) (39,52 x 12,99 x 29,49 hüvelyk) (44,33 x 14,17 x 32,28 hüvelyk)
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:51 AM
Page 65
Mıszaki és környezetvédelmi adatok
Název modelu
Súly
Állvánnyal
Környezeti adatok
Üzemi hŒmérséklet
Üzemi páratartalom
Tárolási hŒmérséklet
Tárolási páratartalom
HangjellemzŒk
Audiobemenet
Audiobemenet (PC)
Fejhallgató kimenete
Frekvencia
Frekvenciagörbe
Hang
Teljesítmény
3D térhatás
Sztereo
LE26M5
LE32M5
LE40M5
LE46M5
13.3 kg (29.32 libs)
19.2 kg (42.33 libs)
27.5 kg (60.63 libs)
37 kg (81.57 libs)
10°C - 40°C (50°F - 104°F)
10% – 80%, nem kondenzáló
-20°C - 45°C (-4°F - 113°F)
5% – 95%, nem kondenzáló
10°C - 40°C (50°F - 104°F)
10% – 80%, nem kondenzáló
-20°C - 45°C (-4°F - 113°F)
5% – 95%, nem kondenzáló
10°C - 40°C (50°F - 104°F)
10% – 80%, nem kondenzáló
-20°C - 45°C (-4°F - 113°F)
5% – 95%, nem kondenzáló
10°C - 40°C (50°F - 104°F)
10% – 80%, nem kondenzáló
-20°C - 45°C (-4°F - 113°F)
5% – 95%, nem kondenzáló
RCA csatlakozó (B, J);
0,5 Vrms (-9 dB)
3,5Ø sztereocsatlakozó,
0,5 Vrms (-9 dB)
Max. 10 mW teljesítmény
(3,5Ø sztereocsatlakozó, 32Ω)
RF: 80 Hz - 15 kHz (-3 dB-nél)
A/V: 80 Hz - 20 kHz (-3 dB-nél)
RCA csatlakozó (B, J);
0,5 Vrms (-9 dB)
3,5Ø sztereocsatlakozó,
0,5 Vrms (-9 dB)
Max. 10 mW teljesítmény
(3,5Ø sztereocsatlakozó, 32Ω)
RF: 80 Hz - 15 kHz (-3 dB-nél)
A/V: 80 Hz - 20 kHz (-3 dB-nél)
RCA csatlakozó (B, J);
0,5 Vrms (-9 dB)
3,5Ø sztereocsatlakozó,
0,5 Vrms (-9 dB)
Max. 10 mW teljesítmény
(3,5Ø sztereocsatlakozó, 32Ω)
RF: 80 Hz - 15 kHz (-3 dB-nél)
A/V: 80 Hz - 20 kHz (-3 dB-nél)
RCA csatlakozó (B, J);
0,5 Vrms (-9 dB)
3,5Ø sztereocsatlakozó,
0,5 Vrms (-9 dB)
Max. 10 mW teljesítmény
(3,5Ø sztereocsatlakozó, 32Ω)
RF: 80 Hz - 15 kHz (-3 dB-nél)
A/V: 80 Hz - 20 kHz (-3 dB-nél)
5WX2
SRS TruSurroundXT
Nicam/A7
10 W X 2
SRS TruSurroundXT
Nicam/A3
10 W X 2
SRS TruSurroundXT
Nicam/A2
10 W X 2
Virtual dolby
Nicam/A2
Kijelzési mód (PC)
A képernyŒpozíció és a méret a számítógép monitorától és annak felbontásától függŒen egyaránt változik.
Az alábbi táblázat bemutatja az összes támogatott megjelenítési módot:
Mód
Felbontás
Vízszintes
frekvencia (kHz)
FüggŒleges Képpontóra-frekvencia
frekvencia (Hz)
(MHz)
Szink. polaritás
(V/F)
IBM
640 x 480
720 x 400
31,469
31,469
59,940
70,087
25,175
28,322
-/-/+
VESA
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1360 x 768
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,364
56,476
60,023
47,712
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,000
70,069
75,029
60,015
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
85,800
-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
A váltott soros üzemmódot nem támogatja a rendszer.
Ha nem standard képformátumot jelöl ki a TV készülék mıködése eltérhet a normálistól.
A DVI nem támogatja a PC funkciót.
Magyar-65
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:51 AM
Page 66
Tı konfigurációk
SCART csatlakozó
Tı
Jel
Tı
Jel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Jobb audiokimenet
Jobb audiobemenet
Bal audiokimenet
Audio visszatérŒ test
Video visszatérŒ test (RGB kék)
Bal audiobemenet
RGB kék bemenet
Kapcsolási feszültség
Videó visszatérŒ test (RGB zöld)
AV-Link (Ext 1)
RGB zöld bemenet
12
13.
14 15
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Videó visszatérŒ test (RGB vörös)
RGB piros bemenet
Kioltójel (RGB kapcsolás)
Videó visszatérŒ test
Kioltójel földelése
Videokimenet
Videobemenet
Árnyékolás/test visszatérŒ
PC bemeneti csatlakozó (15 tıs)
Magyar-66
Tı
Jel
Tı
Jel
1
2
3
4
5
6
7
8
Piros (P)
Zöld (Z)
Kék (K)
Földelés
Földelés (DDC)
Piros (P) Földelés
Zöld (Z) Földelés
Kék (K) Földelés
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Fenntartott
Sync földelés
Földelés
Adat (DDC)
Vízszintes szinkron
FüggŒleges szinkron
Óra (DDC)
BN68-00926D-00Hun.qxd
6/16/05 11:51 AM
Page 67
- ÉRTÉKESÍTÉS UTÁNI SZOLGÁLTATÁS
- Amennyiben a készülék teljesítményében változás lép fel
vagy egyes jelek a készülék meghibásodására utalnak,
akkor keresse fel a forgalmazót vagy egy márkaszervizt.
A termék megfelelŒ leadása
(Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése)
A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplŒ jelzés
arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem
szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében,
hogy megelŒzhetŒ legyen a szabálytalan hulladékleadás által
okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól,
és felelŒsségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékanyagok
fenntartható szintı újrafelhasználása céljából.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati
szervektŒl kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez
elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos
hulladékleadás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg
az adásvételi szerzŒdés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi
forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.
Download PDF

advertising