Samsung | HG32EF690DB | Samsung HG32EF690DB Felhasználói kézikönyv

LED TV
Felszerelési útmutató
Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
Szélesebb körű szolgáltatásaink igénybevételéhez
regisztrálja a terméket a
www.samsung.com/register honlapon.
Típus:
sorozatszám:
A jelen Használati útmutatóban szereplő képek csak illusztrációk, és eltérhetnek az Ön által megvásárolt termék megjelenésétől. A termék
kivitele és műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
Útmutató
Ez a tv-készülék a hozzá csatlakoztatott hagyományos vagy a tv-készülék hátlapjára szerelt beltéri egységen/dekóderen keresztül, más
tv-készülékekkel együtt, interaktív funkciókkal működtethető a szállodák és más vendéglátó-ipari egységek számítógéppel vezérelt
rendszereiben.
Interaktív: A tv-készülék legelső bekapcsolásakor parancs küldésével azonosítja a műholdvevő beltéri egységet/dekódert. Sikeres azonosítás
esetén a tv-készülék ONLINE üzemmódra vált, és szabadon vezérelhetővé válik az beltéri egységen/dekóderen keresztül.
ONLINE üzemmódban a tv-készülék nem fogadja az infravörös tartományban sugárzott (a Samsung távirányító által küldött) parancsokat, és
interfész protokoll szerint kezd működni.
Önálló: Ha a tv-készülék nem talál beazonosítható beltéri egységet/dekódert, a tv-készülék korlátozott működtetési lehetőséget nyújtó
ÖNÁLLÓ üzemmódba vált.
Működési módok
A beltéri egységen/dekóderen keresztül működtetett tv-készülék (Szálloda üzemmódban) két állapotban lehet:
• ONLINE vagy ÖNÁLLÓ. ÖNÁLLÓ állapotban a tv-készülék aktív kommunikációs lehetőség nélküli szállodai tv-készülékként működik. Ennek
köszönhetően a vendégek nem téveszthetik meg azzal a rendszert, hogy lecsatlakoztatják a beltéri egységet/dekódert.
Szállodai
üzemmód: Be
Szállodai tv
Tápellátás
BE
Önálló üzemmód
Beltéri egység/dekóder
online, ha 10 kísérletből
1 sikerül
SBB/STB online – 10
SBB/STB állapot
egymást követő
– kísérlet 2
sikertelen
mp-enként
Online üzemmód
Lekérdezési gyakoriság: 20/s
Az önálló és az interaktív üzemmód részleteinek beállításával kapcsolatban lásd a 21-30. oldalt (A Szállodai opciók adatainak beállítása:
Önálló üzemmód és Interaktív üzemmód)
• Egyes műveletek korlátozva lehetnek, hogy a vendégek ne téveszthessék meg a tv-rendszert.
• Nincs főmenü (Interaktív üzemmódban), valamint Csatorna menü és Plug & Play a főmenüben (Önálló üzemmódban)
• Korlátozott hangerő-beállítás, valamint a kezelőpanel zárolása és feloldása
Állóképre vonatkozó figyelmeztetés
Kerülje az állóképek (például jpeg képfájlok) vagy állóképelemek (például tv-csatorna logója, panoráma vagy 4:3 képformátum, tőzsdei
információs vagy hírsáv a képernyő alján stb.) megjelenítését a képernyőn. Az állóképek folyamatos megjelenítése a képernyőben lévő foszfor
egyenetlen elhasználódásához vezethet, ami rontja a képminőséget. Ha szeretné csökkenteni ennek mértékét, kérjük, tartsa be az alábbi
javaslatokat:
• Ne nézze hosszú időn keresztül ugyanazt a tv-csatornát.
• Mindig próbálja meg teljes képernyőn megjeleníteni a képet. A lehető legjobb illeszkedés beállításához használja a tv-készülék
Képformátum menüjét.
• Csökkentse a kívánt képminőség eléréséhez szükséges minimumra a fényerő és a kontraszt értékét. A magas értékek felgyorsíthatják a
kiégési folyamatot.
• Rendszeresen használja a televízió összes olyan funkcióját, amely mérsékli a képernyőbeégést és a képernyő kiégését. A további részleteket
lásd a Használati útmutató megfelelő fejezetében.
Felszerelési távolság
Tartsa be az előírt távolságot a készülék és más tárgyak (pl. a fal) között a megfelelő szellőzés biztosítása érdekében.
Ennek elmulasztása tüzet okozhat, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti a megemelkedő belső hőmérséklet miatt.
• Állvány vagy falikonzol használata esetén csak a Samsung Electronics termékeit használja.
–– Más gyártó alkatrészeinek használata a készülék meghibásodásához vagy a készülék leesésének következtében személyi
sérüléshez vezethet.
• A termék külseje típustól függően eltérhet a képen láthatótól.
Felszerelés állványra.
Felszerelés falikonzolra.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Tartalom
yy A forgózsámoly összeállítása (32" vagy nagyobb képátlójú TV-készülékek).................................................... 5
yy A LED TV állvány felszerelése..................................................................................................................................... 6
yy A csatlakozópanel ismertetése.................................................................................................................................. 8
yy Tv-vezérlő....................................................................................................................................................................... 11
yy A távvezérlő ismertetése............................................................................................................................................. 12
yy A tv csatlakoztatása hátlapra rögzíthető beltéri egységhez (SBB)..................................................................... 14
yy A fürdőszobai hangszórók csatlakoztatása.............................................................................................................. 15
yy A MediaHub HD csatlakoztatása................................................................................................................................ 17
yy A RJP (Remote Jack Pack, azaz távoli csatlakozó csoport) csatlakoztatása..................................................... 18
yy Csatlakozás a COMMON INTERFACE foglalathoz (a tévénézéshez használt kártyafoglalathoz).................. 20
yy A Szálloda opció adatainak beállítása...................................................................................................................... 21
yy A falikonzol felszerelése.............................................................................................................................................. 74
yy A tv-készülék falra rögzítése...................................................................................................................................... 75
yy A lopásgátló Kensington-zár....................................................................................................................................... 75
yy Műszaki leírás................................................................................................................................................................ 76
yy Méretek........................................................................................................................................................................... 77
yy Licenc.............................................................................................................................................................................. 79
Magyar
3
MAGYAR
yy Tartozékok...................................................................................................................................................................... 4
Tartozékok
✎✎ Győződjön meg róla, hogy az LED tv-készülék következő tartozékai rendelkezésre állnak. Ha bármelyik tartozék
hiányzik, forduljon a márkakereskedőhöz.
✎✎ A tartozékok színe és formája típustól függően eltérhet a képen láthatótól.
•• Távvezérlő és elemek (2 db AAA)
•• Gyors telepítési útmutató
•• CI-kártyaadapter
•• Kábeltartó
•• Szállodai rögzítőkészlet (32 hüvelyk vagy ennél
nagyobb képátlójú TV-készülékek)
•• Tápkábel/adatkábel
•• Jótállási jegy/Szabályozási útmutató (egyes helyeken
nem érhető el)
4 db
Fali adapter
✎✎ Típustól függően előfordulhat, hogy az állvány és az állvány csavarja nincs mellékelve.
✎✎ Az SI forgalmazótól függően előfordulhat, hogy az adatkábel nincs mellékelve.
Rendezze el a kábeleket a kábeltartó segítségével.
✎✎ A Samsung környezet iránti elkötelezettségének és a termékekre vonatkozó előírásokból (pl. REACH, WEEE,
akkumulátorok) adódó kötelességeinek ismertetése a http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html webhelyen olvasható.
A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama
végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a
háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezetés egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól,
és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható
újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a
helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált
termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából. Az üzleti felhasználók
lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket
és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása
(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok
területén alkalmazandó.)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama
végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg,
Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben
rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az
akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre
vagy a környezetre. A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése
érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes
akkumulátorleadó helyre.
4
Magyar
A forgózsámoly összeállítása (32" vagy nagyobb képátlójú TV-készülékek)
]] FIGYELMEZTETÉS:
Ha a TV-készüléket forgatható elrendezésben kívánja elhelyezni, akkor a telepítési
utasításokban leírt módon, szilárdan kell rögzítenie a padlóhoz, asztallaphoz, komód tetejéhez
stb.
A 32"-es és annál nagyobb LED TV-k forgatható állvánnyal vannak felszerelve. Ezek az állványok a FORGÁSHATÁROLÓ
segítségével beállíthatók úgy, hogy TV-készülék 20 fokban, 60 fokban vagy 90 fokban legyen balra és jobbra elfordítható.
* A termék forgóállványának alapbeállítása 20°.
¦¦ * 20° Forgáshatároló
Ha a TV-készüléket úgy kívánja beállítani, hogy balra és jobbra 20°-ban legyen elfordítható, akkor az ütközőt a
forgáshatároló 20°-os jelölésénél helyezze az íves nyíláson keresztül az állvány talpába. Ezután a három mellékelt csavar
segítségével erősítse a forgáshatárolót az állványhoz.
¦¦ 60° Forgáshatároló
Ha a TV-készüléket úgy kívánja beállítani, hogy balra és jobbra 60°-ban legyen elfordítható, akkor az ütközőt a
forgáshatároló 60°-os jelölésénél helyezze az íves nyíláson keresztül az állvány talpába. Ezután a három mellékelt csavar
segítségével erősítse a forgáshatárolót az állványhoz.
¦¦ 90° Forgáshatároló
Ha úgy kívánja a TV-készüléket beállítani, hogy 90°-ban legyen balra és jobbra elfordítható, akkor távolítsa el a
forgáshatárolót, majd csavarja a mellékelt három csavart az állványba az alábbi ábrán látható módon.
Magyar
5
A LED TV állvány felszerelése
A 32"-es és annál nagyobb LED TV-k forgatható állvánnyal vannak felszerelve. Ezeket a állványokat felszerelheti úgy,
hogy a TV-k 20 fokos szögben vagy 90 fokos szögben legyenek balra és jobbra forgathatók.
Az állvány elemei
Az állvány felszerelésekor használja a hozzá mellékelt részegységeket és alkatrészeket.
32" x7 (M4 x L12)
43"~55" x8 (M4 x L12)
32"
Állvány (1 db)
1
43"~55"
Állványadapter (1 db)
4 db
(M4 x L12)
Csavarok
2
✎✎ Terítsen puha ruhát az asztalra, hogy megvédje a TV-t,
majd helyezze a TV-t a ruhára, képernyővel lefelé.
3
32"
43"~55"
3 db M4 x L12
6
Magyar
4 db M4 x L12
4
Ha elmozdult, akkor próbálja meg az újbóli összeállítást a
. kategóriától.
✎✎ Ne felejtse el felszerelni a TV-készülékre rögzített
állványrögzítőt.
✎✎ MEGJEGYZÉS
•• A felszerelésükkor győződjön meg róla, hogy melyik a tartozékok elülső és melyik a hátulsó része.
•• A TV-t legalább két személy emelje fel és mozgassa.
¦¦ Szállodai rögzítőkészlet
Rövid csavar (2 db)
Hosszú csavar (2 db)
Alátét (2 db)
Anya (2 db)
vagy
[[ Rögzítse az állványt egy sík
felületre, például komód tetejére,
asztalra vagy szórakoztató
központra az ábra szerint.
[
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések elkerülése érdekében a TV-készüléket szilárdan kell a szállodai
rögzítőkészlet segítségével a padlóra, asztalra, komódra stb. rögzíteni, az utasításokban leírtaknak
megfelelően.
Magyar
7
A csatlakozópanel ismertetése
1
2
4
3
#
@
HDMI IN 2
4
HDMI IN 3
(ARC)
HDMI IN 1
LAN OUT
5
LAN
6
RJP
9
0
7
!
CLOCK
8
$
✎✎ Külső eszközt csak annak kikapcsolt állapotában csatlakoztasson a TV-készülékhez.
✎✎ Külső eszköz csatlakoztatása esetén párosítsa az aljzat színét a kábel színéhez.
1 VARIABLE AUDIO OUT
Hangkimenet a fürdőszobai hangszóróhoz. A fürdőszobai fali doboz és a Variable (Változtatható) port (RCA)
csatlakoztatható.
2 VOL-CTRL
A fürdőszobai hangszóró hangerejének beállításához. A fürdőszobai fali doboz és a VOLCTRL (Hangerő-szabályozó)
port csatlakoztatható.
3 USB (5V 0.5A), USB (HDD 1.0A) / CLONING
‒‒ Szoftverfrissítéshez, médialejátszáshoz stb. használható.
‒‒ Szervizcsatlakozó.
4 HDMI IN 1 / HDMI IN 2 / HDMI IN 3 (ARC)
HDMI-kimenettel rendelkező külső eszköz HDMI-csatlakozójához.
✎✎ HDMI–HDMI kapcsolat esetén nincs szükség más hangkapcsolatra. A HDMI-kapcsolat a képet és a hangot is
továbbítja.
8
Magyar
5 LAN
Csatlakoztasson egy vezetékes LANT- egy CAT 7 kábellel.
6 RJP
Ez egy RJP (Remote Jack Pack, azaz távolicsatlakozó-csoport) kommunikációs port, mely segítségével különböző
eszközök kapcsolhatók további modulokhoz a kényelem és a készülék használhatóságának javítása érdekében.
7 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
A digitális hangkomponenshez csatlakozik.
8 ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
‒‒ A tévécsatornák megfelelő megjelenítése érdekében a készüléknek a következő források valamelyikéből kell
kapnia a jelet:
‒‒ Kültéri antenna/kábeltelevíziós rendszer
9 LAN OUT
Vezetékes LAN csatlakozó bemenet, amellyel egy külső eszközt, például laptopot lehet csatlakoztatni az internethez.
(De a televíziónak vezetékes LAN-on keresztül kell csatlakoztatva lennie az internethez.)
0 DATA
‒‒ A TV és az SBB közötti adatkapcsolatot teszi lehetővé.
‒‒ Használjon RJ-12 TV-dugaszt.
! CLOCK
Az External Clock (Külső óra) kábelét a Clock (Óra) aljzatba csatlakoztatva a rendszeridő állítható be. Használhatja az
External Clock Display (Külső óra megjelenítése) funkciót.
@ HP-ID
A kábel egyidejűleg csatlakoztatható egy HP-ID és egy fejhallgató-csatlakozóhoz, továbbá egy különálló
fejhallgatócsatlakozó-dobozhoz. Lásd a 16. oldalt. Ha a fejhallgatót fejhallgatócsatlakozó-dobozhoz csatlakoztatja, az
ugyanúgy működik, mint a fejhallgató funkció.
# COMPONENT / AV IN 1
–– Használja komponens videó-/audióeszközökhöz, például DVD-lejátszókhoz és AV (kompozit) eszközökhöz,
például videómagnókhoz.
–– Csatlakoztassa az audiokábel egyik végét a tv-készülék „R-AUDIO-L” csatlakozóihoz, a másik végét pedig az A/V
vagy Komponens eszköz megfelelő audiokimeneti csatlakozóihoz.
–– A COMPONENT IN aljzat egyben a VIDEO 1 aljzat is.
–– Csatlakoztassa a komponens videókábel (nem tartozék) egyik végét a TV hátulján található komponens
csatlakozókhoz („PR”, „PB”, „Y”), a másik végét pedig a DVD-lejátszó megfelelő komponens videókimenetéhez. A
csatlakozókat párosítsa a hasonló színű aljzatokhoz.
–– Ha set-top-boxot és DVD-készüléket is csatlakoztatni kíván, a set-top-boxot a DVD-készülékhez kell
csatlakoztatnia, a DVD-készüléket pedig a TV komponens csatlakozóihoz („PR”, „PB”, „Y”).
–– A komponenseszközökön (például DVD-n) Y, B-Y és R-Y vagy Y, Cb és Cr jelzéssel is szokták jelölni a „PR”, „PB” és
„Y” csatlakozókat.
–– AV-eszköz esetén csatlakoztassa az RCA audiokábel (nem tartozék) egyik végét a tv-készülék hátulján található
„R - AUDIO - L” csatlakozóhoz, a másik végét pedig a külső eszköz megfelelő audiokimenetéhez.
–– Ha kompozit (AV) eszközt csatlakoztat AV IN 1 [Y/Video] aljzaton keresztül, a videókábelt (sárga) csatlakoztassa
az AV IN 1 [Y/VIDEO] aljzatba (zöld/sárga).
$FEJHALLGATÓALJZAT
Fejhallgatót a tévékészülék fejhallgatóaljzatához csatlakoztathat. Amíg a fejhallgató csatlakoztatva van, a TV
beépített hangszóróiból nem érkezik hang.
Magyar
9
Megjelenítési módok
Kiválaszthatja a Felbontás oszlopban felsorolt szabványos felbontások egyikét is. A tévékészülék automatikusan igazodik
a kiválasztott felbontáshoz.
Miután csatlakoztatta a számítógépet a tévékészülékhez, állítsa be a TV-képernyő felbontását a számítógépen. Az
optimális felbontás 60 Hz-en 1920×1080. Ha ezt olyan értékre állítja, amely nem szerepel az alábbi táblázatban,
előfordulhat, hogy a TV-képernyőn nem jelenik meg semmi. Állítsa be a felbontást megfelelően a számítógép vagy a
videokártya használati útmutatójának segítségével.
A táblázatban szereplő felbontások a javasolt felbontások.
✎✎ Az optimális felbontás 60 Hz-en 1920 X 1080.
Üzemmód
Felbontás
Vízszintes frekvencia
(kHz)
Függőleges frekvencia Pixelórajel-frekvencia
(Hz)
(MHz)
Szinkronjel-polaritás
(V/F)
IBM
720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 960
1366 x 768
1440 x 900
1600 x 900RB
1680 x 1050
1920 x 1080
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
63,981
79,976
45,000
49,702
60,000
47,712
55,935
60,000
65,290
67,500
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,020
75,025
60,000
59,810
60,000
60,015
59,887
60,000
59,954
60,000
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
108,000
135,000
74,250
83,500
108,000
85,500
106,500
108,000
146,250
148,500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
-/+
+/+
-/+
+/+
✎✎ A váltott soros módot a rendszer nem támogatja.
✎✎ A készülék nem szabványos videoformátum kiválasztásakor esetleg nem fog megfelelően működni.
✎✎ A készülék az Önálló és a Kompozit módot támogatja. A készülék az SOG módot nem támogatja.
10
Magyar
Tv-vezérlő
A tv-vezérlő egy többirányú gomb, amelynek segítségével távvezérlő nélkül is navigálhat.
✎✎ Egyes olyan funkciók, amelyek PIN kódot igényelnek, esetleg nem érhetők el.
✎✎ A termék színe és formája a típustól függően különbözhet.
✎✎ A menü elhagyásához tartsa nyomva a vezérlőt 1 másodpercnél hosszabban.
✎✎ A tévékészülék jobb alsó oldalán lévő kis joystickkel (TV-vezérlő) távirányító nélkül is vezérelheti a tv-készüléket.
Vezérlőmenü
: Kikapcsolás
: Hangosít
: Csat. fel
: Halkít
: Csatorna le
: Forrás
Távirányító / A távvezérlő érzékelője
Megnyomás: áthelyezés
Nyomva tartás: kiválasztás
A Távirányító a készülék alján található.
Készenléti üzemmód
Ne hagyja a terméket hosszabb időre készenléti üzemmódban (például ha nyaralni megy). A készülék akkor is vesz fel
némi teljesítményt, ha a be-/kikapcsoló gombbal kikapcsolta.
Magyar
11
A távvezérlő ismertetése
✎✎ A távvezérlő bekapcsoló-, Csatorna és hangerőgombja Braille írással is meg van jelölve, így látássérültek is
használhatják.
A tv-készülék be- és kikapcsolása.
Az elérhető videoforrások
megjelenítése és kiválasztása.
A csatornák közvetlen elérése.
Emellett váltás a Teletext, Dupla
vagy Mix opciók között.
Az EPG (Elektronikus műsorújság)
megjelenítése.
A hang ideiglenes kikapcsolása.
Csatornaváltás.
A hangerő beállítása.
A csatornalista megjelenítése a
képernyőn.
A fő képernyőmenü megjelenítése.
A gyakran használt funkciók gyors
kiválasztása.
HOME
MENU
Váltás a HOME képernyőre.
CONTENT
A Tartalommegnyitó megtekintése.
Információk megjelenítése a TVképernyőn.
CLOCK: Az INFO gombot készenléti
üzemmódban megnyomva a tvkészülék képernyőjén az idő jelenik
meg.
TOOLS
A képernyőn megjelenő menüpontok
kiválasztása, és a menüben látható
értékek módosítása.
Kilépés a menüből.
Visszalépés az előző menübe.
A Csatornalista, Media Play stb.
menüben használt gombok.
ALARM: A TV kívánt bekapcsolási
időpontjának beállítása.
X: A 3D kép be- és kikapcsolása.
(Nem elérhető)
SUBT.: Digitális feliratok
megjelenítése.
12
Magyar
ALARM
SUBT.
Használja ezeket a gombokat a
Tartalommegnyitó képernyőn.
Az elemek behelyezése (elemek mérete: AAA)
✎✎ MEGJEGYZÉS
•• A távvezérlőt a TV-készüléktől számított 7 méteren belül használja.
•• Az erős fény ronthatja a távvezérlő teljesítményét. Kerülje a használatát fénycsövek vagy neonfények közelében.
•• A szín és alak típusonként változhat.
•• A távvezérlőn lévő „3D” gombot a készülék nem támogatja. Ha megnyomja ezeket a gombokat, a TV nem reagál.
Magyar
13
A tv csatlakoztatása hátlapra rögzíthető beltéri egységhez (SBB)
A tévékészülék hátlapja
Adatkábel
✎✎ A hátsó panel az adott modelltől függően eltérő lehet.
1. Az adatkábellel kösse össze a tv-készülék DATA csatlakozóját és a beltéri egység/dekóder [ETH MODEM] csatlakozóját.
✎✎ Adatkommunikáció.
¦¦ A forgalmazók és a televízióhoz mellékelt kompatibilis adatkábelek listája
• Ellenőrizze, hogy a forgalmazónak megfelelő adatkábelt használja-e. Ellenőrizze az adatkábeleken lévő kódcímkét.
6
1
TV SIDE
STB SIDE
1
6
CON A
CON B
CON A
6: NC
5: IR
4: GND
3: Rx
2: Tx
1: Nc
✎✎ Az adatkábel (RJ12) működési adatai: RS232
14
Magyar
CON A
CON B
5
6
4
2
3
5
2
3
CON B
1: NC
2: GND
3: Rx
4: NC
5: Tx
6: IR
A fürdőszobai hangszórók csatlakoztatása
A fürdőszobai hangszórók az alábbi módszerrel csatlakoztathatók.
¦¦ Csatlakoztatás a Variable (Változtatható) kimeneten keresztül (külső erősítő nélkül)
A TV-készülék hátlapja
1
Hangszóró
2
VOL+
VOL-
Hangerő-szabályozó
doboz
✎✎ A hátsó panel az adott modelltől függően eltérő lehet.
1. Csatlakoztassa a TV-készülék VARIABLE AUDIO OUT portját a szálloda fürdőszobai fali hangszóróihoz.
Hangszóró +
Hangszóró -
nincs bekötve
2. Csatlakoztassa a TV-készülék VOL-CTRL aljzatát a szálloda fürdőszobai fali hangszóróján a hangerő-szabályozó doboz
kapcsoló portjára.
✎✎ A hangszóró maximális kimeneti teljesítménye 4 W, 8 Ω.
✎✎ A VARIABLE AUDIO OUT aljzat csak MONO hangkimenetet támogat.
•• A hangerő-szabályozás telepítése
‒‒ Ha a hangerő-szabályozó dobozt az ábrán látható módon konfigurálja, akkor szabályozhatja a fürdőszobai
hangszórók hangerejét.
‒‒ A hangerő-szabályozó dobozt a TV-készülékhez 3,5 mm-es normál telefondugasszal lehet csatlakoztatni.
‒‒ A hangerő-szabályozó doboz egy Tact kapcsoló.
✎✎ A mélynyomó üzemmód beállítása
‒‒ 0: A mélynyomó funkció kikapcsolása (PWM kikapcsolva).
‒‒ 1: A mélynyomó hangerejét a fő hangerő alapján határozza meg. A mélynyomó hangerejét a Szálloda
üzemmódban érvényes bekapcsolási hangerő, minimális hangerő és maximális hangerő határozza meg.
‒‒ 2: A hangerő meghatározása a fürdőszobai vezérlőpanel beállítása alapján.
•• A változtatható kimenet specifikációi
‒‒ Hangszóróvezeték: Használjon olyan hangszóró kábelt, amely nem hosszabb, mint 82 láb (25m).
Hangerő-szabályozó doboz
HANGERŐ - FEL (Fekete /Piros 2)
VOL +
1
3
2
HANGERŐ - LE
(Fehér 1)
VOL -
GND (Árnyékoló
Vezeték 3)
Magyar
15
¦¦ Hangbemeneti csatlakozó (hurkolt)
A felhasználók kényelme érdekében külön létrehozott fejhallgató-csatlakozódoboz helyezhető el az ágyon vagy az
íróasztalon. A szerelési rajz az alábbiakban látható.
• A fejhallgató-csatlakozódoboz részletes rajza
A TV-készülék hátlapja
HEADPHON BOX
Fejhallgató doboz
✎✎ A hátsó panel az adott modelltől függően eltérő lehet.
Shield wire
Red Wire (Audio-R)
Red wire + White wire
TV Headphones jack
Whitewire (Audio-L)
Shield Wire
TV HP-ID jack
<Fejhallgató-csatlakozódoboz>
16
Magyar
A MediaHub HD csatlakoztatása
Külső forrás recepciós pultba telepített MediaHub HD modulhoz csatlakoztatott kimenete.
MediaHub HD hátulnézete
HDMI
USB
A tévékészülék hátlapja
RS/232
HDMI IN 2
HDMI IN 1
HDMI IN 3
(ARC)
(DVI)
LAN OUT
LAN
2 HDMI-kábel
RJP
1 RS-232
adatkábel
CLOCK
✎✎ A hátsó panel az adott modelltől függően eltérő lehet.
1. Kösse össze a tv-készülék RJP csatlakozóját és a MediaHub HD RS/232 csatlakozóját.
2. Kösse össze a tv-készülék HDMI IN 1, 2 vagy 3 csatlakozóját és a MediaHub HD HDMI-csatlakozóját.
• MediaHub HD
–– A MediaHub HD különféle hang- és videobemenetekkel (A/V, Audio, PC, HDMI és USB) és kimenetekkel
rendelkező hardvermodul. A megfelelő kimeneti források a MediaHub modulon keresztül csatlakoztathatók
a tv-készülékhez. A MediaHub RS232 kapcsolaton keresztül kommunikál a tv-készülékkel. A Hot Plug &
Play funkció lehetővé teszi a szálloda vendégei számára, hogy külső forrást csatlakoztassanak a MediaHub
modulhoz. A MediaHub az aktív/inaktív forrásokra vonatkozó üzenetek küldésével kommunikál a tvkészülékkel. A tv az aktív külső forrásra vált.
–– A MediaHub HDMI csatlakozóját a tv-készülék HDMI IN 3 csatlakozójához kell csatlakoztatni.
–– A tv-készülék bekapcsolását követően 10 másodpercen belül kösse össze a tv-készüléket és az RJP-modult.
• Speciális funkciók
–– PIP
–– Automatikus érzékelés
Magyar
17
A RJP (Remote Jack Pack, azaz távoli csatlakozó csoport) csatlakoztatása
A szállodapult bármilyen külső jelforrása az RJP egységre köthető.
Az RJP hátulja
USB
HDMI
VIDEO
A tévékészülék hátlapja
AUDIO
RS/232
HDMI IN 2
HDMI IN 1
3 HDMI-kábel
HDMI IN 3
(ARC)
(DVI)
LAN OUT
LAN
4 RS-232 adatkábel
RJP
2 Videokábel
1 Hangkábel
CLOCK
✎✎ A hátsó panel az adott modelltől függően eltérő lehet.
1. A tv-készülék AV IN 1 [VIDEO]/[L-AUDIO-R] portját csatlakoztassa az RJP egység AUDIO portjához.
2. Csatlakoztassa a tv-készülék AV IN 1 [VIDEO] portját az RJP egység VIDEO portjához.
3. A tv-készülék HDMI IN 1, 2 vagy 3 portját csatlakoztassa az RJP egység HDMI-portjához.
4. Kösse össze a tv-készülék RJP portját és az RJP egység RS/232 portját.
✎✎ Az RJP (Remote Jack Pack, azaz távoli csatlakozó csoport) akkor kompatibilis, ha ez a Samsung TV TeleAdapt
TA-7610, TA-7650 (HD) és TA-7660 (HD Plus).
• RJP (Remote Jack Pack): Az RJP a Remote Jack Pack (távoli csatlakozóegység) kifejezésből képzett betűszó. Az RJP
különféle hang- és videobemenetekkel (A/V, Audio, PC és HDMI) és kimenetekkel rendelkező hardvermodul. A megfelelő
kimeneti források az RJP-modulon keresztül csatlakoztathatók a tv-készülékhez. Az RJP RS232 kapcsolaton keresztül
kommunikál a tv-készülékkel. A Hot Plug & Play funkció lehetővé teszi a szállodavendégek számára, hogy külső forrást
csatlakoztassanak az RJP-modulhoz. Az RJP az aktív/inaktív forrásokra vonatkozó üzenetek küldésével kommunikál a
tv-készülékkel. A tv-készülék a felhasználó által megadott prioritásnak megfelelően az aktív külső forrásra vált.
✎✎ Az RJP csatlakoztatásához választhatja a HDMI IN 1, 2 vagy 3 és az AV IN portot is.
✎✎ A tv-készülék bekapcsolását követően 10 másodpercen belül csatlakoztassa a tv-készüléket és az RJP-modult.
18
Magyar
• Az RJP gyári alapértékei visszaállíthatók. Ehhez 10 másodpercig tartsa lenyomva egyszerre az A/V és a HDMI gombot. Az
összes LED felvillan 5 alkalommal. A készülék ezzel nyugtázza, ha megtörtént a gyári értékek visszaállítása.
• A szállodai szoba felesleges fényszennyezettségének elkerülése érdekében az RJP öt perc elteltével automatikusan
kikapcsol minden LED-et. Ha a vendég megnyomja valamelyik gombot, a kikapcsolt LED-ek ismét világítani kezdenek,
és az ötperces időzítő újraindul. Ha a vendég ismét megnyomja valamelyik forrásválasztó gombot, a tv a kijelölt forrásra
vált, és az annak megfelelő LED világít.
• A tv-készülék és az RJP közötti kommunikáció kialakítása az RJP alaphelyzetbe állítását, illetve a tv-készülék be- és
kikapcsolását követően körülbelül 10 másodpercet vesz igénybe.
• Az alábbi táblázatban látható a tv-ről a prioritásnak megfelelő bemeneti forrásra váltáshoz szükséges hozzávetőleges
idő (másodpercben).
✎✎ 1. lehetőség: Ha egy bemenet sincs csatlakoztatva.
Forrás
Csatlakoztatás
AV
2 másodperc
HDMI
3,9 másodperc
✎✎ 2. lehetőség: Ha két vagy több bemenet van csatlakoztatva, és a bemeneti forrást leválasztják, majd újra
csatlakoztatják.
Forrás
Leválasztás
Csatlakoztatás
Összesen
AV
4,5 másodperc
2 másodperc
6,5 másodperc
HDMI
3,9 másodperc
3,9 másodperc
7,8 másodperc
✎✎ Ha például az RJP minden élő forrása (AV, PC és HDMI) csatlakoztatva van, és az AV rendelkezik a legmagasabb
prioritással. Ha az RJP HDMI üzemmódban van, és a vendég eltávolítja, majd újra csatlakoztatja az AV-készüléket,
az AV-készülékre váltáshoz minimálisan szükséges idő 6,5 másodperc.
• Hangforrások (Ipod vagy MP3) csatlakoztatásához a Zene üzemmódnál a BE, a Csatlakozóazonosító észlelése beállításnál
pedig a KI lehetőséget kell kijelölni.
• A készülék A/V, PC és HDMI bemeneti forrásokat támogat.
Magyar
19
Csatlakozás a COMMON INTERFACE foglalathoz (a tévénézéshez használt kártyafoglalathoz)
✎✎ 1. szituáció: Ha egy bemenet sincs csatlakoztatva.
A CI-kártyaadapter rögzítése
Csatlakoztassa az adaptert a képen látható módon.
✎✎ A CI-kártyaadapter behelyezéséhez távolítsa el a TV-n lévő matricát.
A CI-kártyaadapter csatlakoztatásához kövesse az alábbi lépéseket.
✎✎ Azt javasoljuk, hogy a televízió falra szerelése előtt rögzítse az
adaptert, illetve helyezze be a CI- vagy CI+-kártyát.
1. Illessze a CI-kártyaadaptert az 1. terméken lévő két nyílásba.
✎✎ Keresse meg a két nyílást a TV hátulján, a COMMON INTERFACE
port mellett.
2. Csatlakoztassa a CI-kártyaadaptert a 2. terméken található COMMON INTERFACE portba.
A televízió
hátoldala
3. Helyezze be a "CI vagy a CI+ kártyát".
Azt javasoljuk, hogy a televízió falra szerelése előtt helyezze be a CI-kártyát. Felszerelés után ez
nehézségekbe ütközhet. Rögzítse a CI-kártyaadaptert a TV-n, majd helyezze be a kártyát. Behelyezett
kártyával nehéz rögzíteni a modult.
A „CI vagy CI+ CARD” kártya használata
Fizetős csatornák megtekintéséhez be kell helyezni a CI- vagy a CI+kártyát.
•• Ha nem helyezi be a CI- vagy CI+-kártyát, bizonyos csatornáknál a
„Scrambled Signal” (Kódolt jel) üzenet jelenik meg a képernyőn.
•• Körülbelül 2-3 perc múlva megjelennek a telefonszámot, a CI- vagy
CI+-kártya azonosítóját, a készülék azonosítóját, valamint az egyéb
adatokat tartalmazó párosítási információk. Ha hibaüzenet jelenik meg,
forduljon a szolgáltatóhoz.
•• Ha a csatornaadatok konfigurálása befejeződött, megjelenik a
csatornalista frissítésének végrehajtását jelző „Updating Completed”
(Frissítés kész) üzenet.
✎✎ MEGJEGYZÉS
•• A CI- vagy CI+-kártya a helyi kábelszolgáltatótól szerezhető be.
•• Eltávolításkor óvatosan húzza ki a CI- vagy CI+-kártyát, mivel az leesés esetén károsodhat.
•• A CI- vagy CI+-kártyát a kártyán jelzett irányban helyezze be.
•• A COMMON INTERFACE nyílás elhelyezkedése a készülék típusától függően eltérő lehet.
•• A CI- vagy CI+-kártyák bizonyos országokban és régiókban nem támogatottak. Tájékoztatásért forduljon
márkakereskedőjéhez.
•• Ha bármilyen probléma lép fel, forduljon a szolgáltatóhoz.
•• Helyezzen be a jelenlegi antennabeállításokat támogató CI- vagy CI+-kártyát. Előfordulhat, hogy a kép torz, vagy
egyáltalán nem jelenik meg.
20
Magyar
A Szálloda opció adatainak beállítása
Belépés: Nyomja meg a MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTERE gombokat ebben a sorrendben. (A Szálláshelyek üzemmódból a
készülék az Önálló üzemmódra vált át.)
Kilépés ebből a menüből: kapcsolja ki, majd be a készüléket.
✎✎ A modelltől és a régiótól függően egyes menük nem szerepelnek a TV-beállításokban.
Szállodai TV funkció
Leírás
Kategória
Elem
Hospitality
Mode
Hospitality Mode
SI Vendor
SI Vendor
•• Interactive üzemmód: Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Sustinere / Quadriga
/ ETV / IBahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
•• Standalone üzemmód: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Power On Channel
Állítsa be a bekapcsolás értékeket, amelyeket a tv bekapcsoláskor alkalmaz.
•• User Defined: Lehetővé teszi a bekapcsolási csatorna és a csatornatípus kézi beállítását. Lásd
az alábbiakban a Bekapcsolási csatorna és a Csatorna típusa szakaszokat.
•• Last Saved: Ezt az elemet kiválasztva a TV bekapcsolásakor azt a csatornát jeleníti meg, amit
a kikapcsolása előtt is sugárzott.
Power On Channel
Num
A TV bekapcsoláskor automatikusan erre a csatornára vált.
Power On Channel
Type
•• Csatornasáv kiválasztása: ATV (analóg földfelszíni sáv), DTV (digitális földfelszíni sáv), CATV
(analóg kábeles sáv), CDTV (digitális kábeles sáv), IPTV (IP-csatornák).
Power On Volume
•• User Defined: Lehetővé teszi a bekapcsolási hangerő kézi beállítását. Lásd az alábbi
Bekapcsolási hangerő lehetőséget.
•• Last Saved: A TV-készülék bekapcsolva visszaállítja azt a hangerőt, amely a kikapcsolás előtt
volt beállítva.
Power On
Válassza a Hospitality Mode lehetőséget.
•• Interactive üzemmód: A TV-készülék SI STB vagy SBB egységgel működik együtt.
•• Standalone üzemmód: A TV-készülék önállóan, SI STB vagy SBB egység nélkül működik.
Power On Volume Num A TV ezzel a hangerővel kapcsol be önálló Szálláshelyek üzemmódban.
Min Volume
A felhasználó által beállítható minimális hangerő önálló Szálláshelyek üzemmódban.
Max Volume
A felhasználó által beállítható maximális hangerő önálló Szálláshely üzemmódban.
Power On Source
A TV bekapcsolásakor megjelenő bemeneti jelforrás kiválasztása.
Power On Option
A készülék áramszünet vagy a tápkábel kihúzása utáni állapotát határozza meg, amibe akkor
kerül, amikor újra visszatér az áram.
•• Last Option: A legutóbbi üzemállapotába tér vissza. Ha készenléti üzemmódban volt, akkor
készenléti üzemmódba kapcsol. Ha be volt kapcsolva, akkor bekapcsol.
•• Power ON: A TV-készülék bekapcsol, amikor az áramellátás helyreáll.
•• Standby: A TV-készülék készenléti módba kapcsol, amikor az áramellátás helyreáll.
Magyar
21
Szállodai TV funkció
Kategória
Elem
Channel Setup
Közvetlen, azonnali hozzáférést biztosít a Channel (Csatorna) menü egyes funkcióihoz a
felhasználói Channel (Csatorna) menüben, például az Auto Program (Automatikus tárolás), az
Antenna selection (Antenna kiválasztása) stb. funkciókhoz.
Channel Editor
A Csatornaszerkesztő a TV memóriájában tárolt csatornák szerkesztését teszi lehetővé. A
Csatornaszerkesztő az alábbi lehetőségeket biztosítja:
•• Csatornaszámok és nevek módosítása, műfajok és a nyelvcsoportok kezelése, valamint
csatornák törlése.
•• A kijelölt csatornákon a kép letiltása. A videonémítás törli a videót a csatornából, és csak a
hang fog szólni.
A Csatornaszerkesztő emellett könnyen elérhetővé teszi az egyes csatornák adatait anélkül,
hogy az adott csatornára kellene váltani.
Channel Bank Editor
Mixed Channel Map
Dynamic SI
Channel
✎✎ Ez a funkció csak Hospitality Mode: Standalone, SI Vendor: Smoovie beállításnál érhető el.
A funkció jóvoltából egyidejűleg jeleníthető meg vagy böngészhető az összes antennatípus
(földfelszíni vagy kábeles) csatornája.
•• ON: Bekapcsolt állapotban a vendég a teljes csatornakiosztást elérheti a választott
antennatípustól függetlenül. A Csatornalista a Légi és a Kábeles típusú csatornákat is telepíti.
•• OFF: Kikapcsolt állapotban a vendég csak a kijelölt antennatípushoz [Légi/Kábeles vagy
Műhold] tartozó csatornákat érheti el. A Csatornalista/Csatornaszerkesztő csak a kijelölt
antennatípushoz tartozó csatornákat jeleníti meg.
•• ON: A DTV-csatorna számának megtekintése. (a TV-csatornaszerkesztő nem érhető el)
•• OFF: A DTV-csatorna száma nem ellenőrizhető. (a DTV-csatornaszerkesztő elérhető, de
további csatornaszám frissítésre már nincs lehetőség)
Channel Rescan
Message
Pan Euro MHEG
•• OFF: A Pan Euro MHEG kikapcsolt állapotában az MHEG az aktuális termékspecifikációk
szerint fut.
•• ON: Ha a Pan EU MHEG bekapcsolt (ON) állásban van, az MHEG szabvány a
termékspecifikációtól és a régiótól függetlenül be van kapcsolva.
Subtitle Auto On
TTX Widescreen Mode
Magyar
A Channel Bank Editor funkció segítségével 3 különböző Bank beállítással szerkeszthetők a
csatornák. A bankkártyától függően élvezhetik a szálloda vendégei az adott csatornákat.
Ha a csatornakiosztás adatai és a sugárzott adatok között eltérés lép fel, a tv automatikus
hangolást végez a csatornán, hogy visszaállítsa a csatornakiosztás adatait és paramétereit.
•• ON: Az Új csatornakeresés üzenet bekapcsolt (ON) állapotában a csatornakeresés
képernyőmenüje a szálloda vendégei számára is láthatóvá válik.
•• OFF: A szálloda rendszergazdája az Új csatornakeresés üzenetet kikapcsolhatja (OFF), ha nem
szeretné, hogy az a szálloda vendégei számára látható legyen.
Mychannel
22
Leírás
A Saját csatorna funkció engedélyezése és letiltása.
A funkció segítségével be-/kikapcsolható az adott országokban automatikusan bekapcsolódó
feliratok megjelenítése.
A funkciót azok a szálloda TV-k támogatják, amelyek képesek az európai DVB adások vételére.
A funkció a francia felirat specifikációt érinti. A többi ország feliratfunkciója az adott ország
specifikációi szerint fog működni, a Feliratok automatikus bekapcsolása funkció beállításától
függetlenül.
•• ON: A Feliratok automatikus bekapcsolása funkció bekapcsolt (ON) állapotában a
Franciaországban érvényes feliratozási specifikációt követi.
•• OFF: A Feliratok automatikus bekapcsolása funkció kikapcsolt (OFF) állapotában nem követi a
Franciaországban érvényes feliratozási specifikációt.
A feliratsáv szélesítése, hogy illeszkedjen a képernyő szélességéhez.
Szállodai TV funkció
Kategória
Menu OSD
Leírás
Elem
Picture Menu Lock
A Kép menü engedélyezése/tiltása.
Menu Display
•• ON: Megjelenik a főmenü.
•• OFF: A főmenü nem jelenik meg.
Channel Menu Display
Panel Button Lock
Clock Type
Clock
Local Time
•• OFF: Az Adás almenü letiltása a vendégek számára.
•• ON: Az Adás almenü engedélyezése a vendégek számára.
Az előlapon (helyi gombokkal) való működtetés be- vagy kikapcsolása.
•• Unlock: A kezelőpanel összes gombja esetén feloldja a zárolást.
•• Lock: Zárolja a kezelőpanel összes gombját.
•• OnlyPower: A kezelőpanel összes gombját zárolja a bekapcsológomb kivételével.
•• OFF: Nem működik a gyári menü óra opciója. Csak a Főmenü.
•• Ext. Clock (Külső óra): Ext. Clock beállítás esetén az alábbi beállítások adhatók meg.
‒‒ Time Format: 12 Hour / 24 Hour
‒‒ Clock Test: Failure / Success
‒‒ Clock Normal Dim.: 0 ~ 4
‒‒ Clock Standby Dim.: 0 ~ 1
Az óraadatok frissítési módszerének kiválasztása.
•• Manual: Az óra automatikusan beállítódik a DTV csatornáról, vagy kézileg a felhasználó is
beállíthatja, amikor a tv-készülék önálló üzemmódban van.
•• TTX: Időadatok megjelenítése a TTX-adatfolyamból.
•• Time Channel: Az óra beállítása a kiválasztott csatornáról történik.
✎✎ Standalone: Manual / TTX / Time Channel
✎✎ Interactive: Manual / Auto / TTX / Time Channel
Music Mode
Timer Type
A riasztási funkció engedélyezése vagy letiltása.
•• WakeUp: Engedélyezi, hogy a riasztási funkció a megadott időben bekapcsolhassa az eszközt.
•• OnOff: A Riasztás funkció letiltása és a be-/kikapcsolási időzítő engedélyezése.
Music Mode AV
Zenelejátszást tesz lehetővé a készülék AV bemeneti forrására kötött mp3-/audiolejátszóról. Ha
be van kapcsolva, hallhatja a lejátszóból jövő hangot a tévén keresztül, függetlenül attól, hogy
van-e videojel. Elnémítja a videót is, így a televízió nem jelenít meg képet, ha egy vendég zenét
játszik le. A tévé háttérvilágítása azonban bekapcsolva marad.
Music Mode Comp
A televízión Komponens bemeneti forráshoz csatlakoztatott mp3-/audiolejátszók zenei
kimenetének engedélyezése. Ha be van kapcsolva, hallhatja a lejátszóból jövő hangot a tévén
keresztül, függetlenül attól, hogy van-e videojel. Elnémítja a videót is, így a televízió nem jelenít
meg képet, ha egy vendég zenét játszik le. A tévé háttérvilágítása azonban bekapcsolva marad.
Music Mode Backlight
Ha a beállítás Ki állapotban van, a tv-készülék háttérvilágítása teljesen kikapcsol, amikor a
vendég a Zene üzemmódot használja. Az energiatakarékosság érdekében állítsa ezt Ki értékre.
Magyar
23
Szállodai TV funkció
Kategória
Elem
Priority AV
Remote Jack
Pack
Lehetővé teszi a 7610 RJP HDMI-aljzat prioritásának beállítását. Az 1 vagy 2 értéket adhatja
meg, itt az 1 a legmagasabb, a 2 a legalacsonyabb. A tv-készülék automatikusan a magasabb
prioritású forrást jeleníti meg. A részletes útmutatást tekintse meg fentebb.
HDMI Option
Annak megadása, hogy a TV melyik HDMI-forrása csatlakozik az RJP aljzathoz. (HDMI1/HDMI2/
HDMI3)
USB Pop-up Screen
HP
Management
External Source
Banner
Magyar
Lejátszás a HDMI-bemenetre kötött mp3-/audiólejátszóról.
Bekapcsolt állapotban az RJP HDMI-bemenetéről érkező hang hallható, függetlenül attól, hogy
társul-e hozzá videójel. (Ez a lehetőség csak a Guest link RJP funkcióval kompatibilis.)
Ha a TV-hez USB-eszközt csatlakoztat:
•• Default: megjelenik egy felugró ablak.
•• Automatic: Ez automatikusan megnyitja az USB-tartalommenüt.
•• Disable: Sem a felugró ablak, sem a menü nem jelenik meg.
Bekapcsolt helyzetben a TV a külső forrás sávját (információit) jeleníti meg, amikor a TV
jelforrását másik bemenetre váltja, megnyomja az Info gombot vagy bekapcsolja a TVkészüléket.
•• ON: A TV képernyőjén a külső forrás adatai láthatók.
•• OFF: A TV képernyőjén a külső forrás adatai nem láthatók.
Auto Source
•• ON: Ha külső jelforrást csatlakoztatnak a TV-hez, a TV azonosítja azt, és automatikusan arra a
bemeneti forrásra vált.
•• OFF: Az automatikus forrásfelismerés funkció kikapcsolása.
Anynet+ Return Source
A visszaküldési TV jelforrás kiválasztása Anynet+(HDMI-CEC) kapcsolat leállítása esetére. (Ez a
funkció különösen hasznos a Guestlink RJP-hez.)
HP Mode
•• ON: Amikor a fejhallgató a tévékészülékhez csatlakozik, egyszerre hallgathatja a hangot
a tévékészülék hangszóróin és a csatlakoztatott fejhallgatón keresztül. Azonban csak a
tévékészülék hangszórójának hangerejét állíthatja.
•• OFF: Amikor a fejhallgató a tévékészülékhez csatlakozik, csak a csatlakoztatott fejhallgatón
keresztül hallgathatja a hangot.
Default HP Volume
Main Speaker
24
Lehetővé teszi a 7610 RJP AV aljzat prioritásának beállítását. Az 1 vagy 2 értéket adhatja meg, itt
az 1 a legmagasabb, a 2 a legalacsonyabb. A tv-készülék automatikusan a magasabb prioritású
forrást jeleníti meg. Tegyük fel például, hogy az AV-t 1-es értékre állítja, és a HDMI-t 2-re. Ha
valamelyik vendég egy eszközt csatlakoztat a HDMI-aljzathoz, majd egy eszközt csatlakoztat
az AV-aljzathoz, a tv-készülék automatikusan az AV-aljzatba csatlakoztatott eszközre vált át
(a magasabb prioritású aljzatra). Ne feledje, hogy a vendég kézzel is átkapcsolhat az eszközök
között a 7610 RJP gombjának megnyomásával.
Priority HDMI
HDMI Music Mode
External
Source
Leírás
Amikor a HP MODE (HP mód) beállítása ON (BE), konfigurálja a fejhallgató hangerejét.
•• ON: A tévékészülék hangszóróin játssza le a tévé hangját.
•• OFF: Csak a fejhallgatón keresztül játssza le a tévé hangját.
Szállodai TV funkció
Kategória
Bathroom
Speaker
Eco Solution
Leírás
Elem
Sub AMP Mode
Meghatározza a mélynyomó működési módját.
•• 0: A mélynyomó funkció kikapcsolása (PWM kikapcsolva).
•• 1: A mélynyomó hangerejét a fő hangerő alapján határozza meg.
•• Tehát a mélysugárzó hangerejét a bekapcsolási hangerő, a minimális és a maximális hangerő
határozza meg.
•• 2: A hangerő meghatározása a fürdőszobai vezérlőpanel beállítása alapján.
Sub AMP Volume
A mélynyomó hangereje a bekapcsoláskori kezdeti körülmények között.
Power Saving Mode
A TV fényerejének beállítása az alacsonyabb áramfogyasztás érdekében.
•• OFF: Kikapcsolja az energiatakarékossági funkciót.
•• Low: A TV legkevésbé energiatakarékos üzemmódját állítja be.
•• Medium: A TV közepesen energiatakarékos üzemmódját állítja be.
•• High: A TV leginkább energiatakarékos üzemmódját állítja be.
Welcome Message
A tv-készülék bekapcsolásakor 60 másodpercre megjeleníti az üdvözlő üzenetet.
Edit Welcome Message Az üdvözlő üzenet szerkesztése.
Hospitality Logo
Logo/
Message
Cloning
A Szálloda üzemmód logóját állítja KI, BMP, AVI vagy MINDKETTŐ értékre. Amennyiben a
tv-készülék bekapcsolásakor nem KI állapotban van, akkor az adássugárzás előtt a logó fog
megjelenni a „Logó megjelenítési ideje” pont alatt beállított ideig.
•• A DivX kodek nem támogatott.
Hospitality Logo DL
A szálláshely emblémájának letöltése.
A szálláshely emblémájának fájlkövetelményei:
•• Csak kép- vagy videofájlok.
•• Maximális fájlméret: AVI – 50 MB / BMP – 10 MB
•• A név csak „samsung_image.*” és „samsung_video.*” lehet
Logo Display Time
A szálláshelyembléma megjelenítési idejének beállítása (3, 5 vagy 7 másodperc).
Clone TV to USB
A TV jelenlegi beállítási értékeit klónozza egy USB-adathordozóra.
Clone USB to TV
Az USB-adathordozóra mentett TV-beállítási értékeket klónozza a TV-re.
Setting Auto Initialize
Amennyiben az Automatikus inicializálás beállítást Be értékre állítja, és a tv-készüléket ki-,
majd bekapcsolják, a tv-készülék menüelemei az eredetileg klónozott beállításokra állnak
vissza.
Magyar
25
Szállodai TV funkció
Kategória
Leírás
Elem
Network Setup
Ha belép ebbe az elembe, a hálózat beállítása menü jelenik meg. A hálózat beállítása menü
használható a hálózati beállítások megadásához, például interneteléréshez.
Soft AP: Ezzel a funkcióval a televíziót mobileszközéhez csatlakoztathatja. Állítsa be a WIFIeszközök csatlakoztatási lehetőségeit.
•• Soft AP: A Soft AP funkciót be- és kikapcsolja. Amikor a Soft AP be van kapcsolva, a
mobileszköz megtalálhatja a televízió nevét a WIFI-kapcsolati listában.
•• Security key: Állítson be egy biztonsági kulcsot, amelyet akkor kell megadni más eszközökön,
amikor azok a televízióhoz szeretnének csatlakozni.
‒‒ Adja meg a generált biztonsági kulcsot a csatlakoztatni kívánt eszközön.
‒‒ Ha a hálózat nem működik megfelelően, ellenőrizze a biztonsági kulcsot. A hibás
biztonsági kulcs rossz működést eredményezhet.
✎✎ A Soft AP esetleg nem érhető el, ha az adott típus nem támogatja azt.
✎✎ A csatlakoztatható eszközök maximális száma: 4 eszköz.
✎✎ Bitráta: Eszközönként 10 Mbps.
✎✎ A fenti műszaki jellemzőket a házon belüli tesztelési folyamataink alapján adtuk meg.
A tényleges teljesítmény a vezetékes/vezeték nélküli hálózati környezet függvényében
változhat.
Network
Apps ID Setting
Apps Setting
Service Discovery
Magyar
Ez a funkció a szolgáltatás-felderítő funkciók, például a DLNA engedélyezéséhez használható.
A LAN Kimenet funkció engedélyezése vagy tiltása. Ha engedélyezve van, akkor a televízió
vezetékes routerként működhet más hálózati eszközök számára.
VLAN ID
Különálló VLAN csoportok létrehozása. 3-jegyű szám adható meg 1 és 255 között a VLAN ID
részére.
Solution VLAN ID
Ha a VLAN-t használja, adjon meg egy hozzárendelni kívánt VLAN ID-t egy Megoldáshoz (pl.
SYNC, H.Böngésző stb.).
ARP Interval
26
SmartHub beállítása.
LAN OUT
Device VLAN ID
System
Manager
SmartHub modell beállítása.
System Manager
Adjon meg egy hozzárendelni kívánt VLAN ID-t a LAN OUT porthoz csatlakoztatott külső
eszközökhöz.
Állítsa be az ARP (Címfeloldó protokoll) Interval beállítását.
‒‒ Beállítási érték: 2 / 5 / 10 / 30 / 60 / 120 / 180 mp (alapértelmezett: 60 mp)
Közvetlen, azonnali hozzáférést nyújt a Rendszerkezelő funkciókhoz, például Idő, Nyelv,
Értesítések megjelenítése, Eszköz neve.
A Rendszerkezelő lehetővé teszi a tv-készülék rendszerének beállítását és a tévézési környezet
beállításainak testreszabását.
Szállodai TV funkció
Kategória
Factory Lock
A jelszó felugró ablakának engedélyezése/tiltása. Ha ez az opció ki van kapcsolva, akkor
a televízió nem jeleníti meg a jelszóbeviteli felugró ablakot, amikor a gyári menübe lép. A
beállítás bekapcsolt állapotában megjelenik a felugró ablak.
Password Input
Ha ez az opció engedélyezve van, akkor egy felugró beviteli ablak jelenik meg, amely egy 8
karakterből álló biztonsági jelszót kér. Az adminisztrátornak meg kell adnia egy jelszót, mielőtt
alkalmazza vagy frissíti a biztonsági preferenciákat. A helyes jelszó megadását követően
elérhetővé válik a Jelszóbeállítás, Jelszóvisszaállítás és a Biztonsági Mód opciók.
Password Reset
Security Mode
DRM
A Szálloda menü megnyitásának letiltása.
•• ON: Jelszóra van szükség a gyári menübe történő belépés előtt.
•• OFF: funkció kikapcsolása.
Password Popup
Password Setting
Security
Leírás
Elem
A felhasználó módosíthatja a jelszót.
A jelszó visszaáll a következőre: „00000000”.
A Biztonsági Mód jelszóval védett adminisztratív működést biztosít, és engedélyezi vagy
letiltja a Szálláshely TV funkcióit, például a HDMI, USB és TTX funkciókat. A biztonsági mód
be- és kikapcsolásához válassza ezt az opciót. A biztonsági mód bekapcsolását követően az
"USB," "HDMI" és "TTX Biztonság” opciók automatikusan engedélyezve lesznek a biztonsági
almenüben. Az “USB-ről TV-re klónozás” és a “TV Visszaállítás” letiltásra kerül a Szálláshely
Menüben.
USB
Az USB hozzáférés engedélyezése vagy tiltása. Letiltás esetén az USB médiához való hozzáférés
blokkolva lesz.
HDMI
Az HDIM hozzáférés engedélyezése vagy tiltása. Letiltás esetén az Anynet, a HDMI forrás, a
HDMI típusú Külső Csatornák nem lesznek elérhetők a felhasználó számára.
TTX Security
Ha a lehetőség ki van kapcsolva, a TTX funkció nem fog működni, amikor megnyomja a TTX
gombot a távvezérlőn.
DRM Mode
A Digitális Jogok Kezelése támogatás konfigurálása.
OFF: A Digitális Jogok Kezelése támogatás kikapcsolása.
LYNK DRM: Válassza ezt, ha csak az S-LYNK DRM CAS támogatást kívánja bekapcsolni.
Magyar
27
Szállodai TV funkció
Kategória
Elem
Leírás
Self Diagnosisfor TV
Lépjen be az Self Diagnosis Menu menübe.
•• Képteszt indítása: Végezze el ezt a tesztet, ha problémákat tapasztal a tv-készülék által
nyújtott képpel.
•• Hangteszt indítása: Végezze el ezt a tesztet, ha problémákat tapasztal a tv-készülék által
nyújtott hanggal.
•• Jelinformáció: A digitális adás jelinformációit mutatja meg.
•• Smart Hub visszaállítása: Visszaállítja a Smart Hub- és Samsung-fiók tv-készüléken tárolt
beállításait.
•• Visszaáll.: Visszaállítja a tv-készülék összes beállítását (az internetes beállítások kivételével).
Self Diagnosis for HTV
Lehetővé teszi a Pro:Idiom állapotának, valamint az SI STB-vel vagy az SBB-vel való
kommunikációjának ellenőrzését. Ha bármilyen probléma van a Pro:Idiom titkosítási
csatornával vagy az SI STB vagy az SBB felé történő kommunikációval, ezt használhatja a
diagnosztizálásra. Ha úgy tűnik, hogy a „Pro:Idiom DTV Channel Key Loss” hibás és a Pro:Idiom
titkosítási csatorna nem játszik le tartalmat, először ellenőrizze a Pro:Idiom titkosításhoz
kapcsolódó műsorszóró rendszereket. Ha a műsorszóró rendszerrel nincs gond, forduljon a
Samsung szervizhez. Amennyiben az STB SI Vendor Setting beállítások sikertelenek és az SI
STB-vel vagy az SBB-vel való kommunikáció nem valósult meg, először ellenőrizze az SI STB-t
vagy az SBB-t. Ha az SI STB vagy az SBB nem jelez problémát, forduljon a Samsung-szervizhez.
System
Software Update
Sound Bar Out
Contact Samsung
Standby LED
TV Reset
Lehetővé teszi a tv-készülék szoftverének frissítését USB-memória segítségével.
Ha a tv-készülékhez csatlakoztatva van a Samsung Sound Bar hangszóróegység, ezzel a ponttal
választhatja ki, hogy a tv-készülék bekapcsolásakor hol szóljon a tv-készülék hangja.
•• ON: Amikor a tv-készüléket bekapcsolják, a tv-készülék hangja automatikusan csak a Sound
Bar eszközön szólal meg.
•• OFF: Amikor a tévét bekapcsolják, a tv-készülék hangja automatikusan csak a tv-hangszórón
szólal meg.
Megjelenik a kapcsolódó Samsung szolgáltatási központ webhelye, szoftververziója és Maccímadatai.
Amikor a tévé készenléti üzemmódban van, konfigurálhatja a külső LED beállításait.
•• ON: A LED be van kapcsolva.
•• OFF: A LED ki van kapcsolva.
A TV összes beállítását visszaállítja a gyári alapértelmezésre.
Home Menu Display
A Home Menu (Főmenü) önálló megoldás aktiválása a felhasználó számára.
• ON: Főmenü engedélyezve.
• OFF: Főmenü letiltva.
A Home Menu funkció egy önálló szállodai megoldás, amely gyors hozzáférést nyújt a különböző
funkciókhoz, pl. Jelzés, Media Play stb., valamint olyan beállításokhoz, mint a Képméret, Nyelv
stb.
Home Menu Editor
Ezzel a funkcióval szerkesztheti és kezelheti azokat a tv-funkciókat, amelyek a Home Menu
segítségével érhetők el.
Home Menu
A beállítás lehetővé teszi azt is, hogy a Home Menu legyen a felhasználók első képernyője.
Home Menu Auto Start • ON: A Home menu jelenik meg első képernyőként.
• OFF: Ne a Home menu legyen az első képernyő.
28
Magyar
Szállodai TV funkció
Kategória
Elem
REACH RF Mode
A REACH RF Mode funkciót be- és kikapcsolhatja. Amikor a beállítás értéke On, a tv-készülék a
REACH Server (Modulator) segítségével működik az RF csatornán (DTV-kábel).
REACH IP Mode
A REACH IP Mode funkciót be- és kikapcsolhatja. Amikor a beállítás értéke On, a tv-készülék a
REACH IP Server segítségével működik az IP-hálózaton keresztül.
Server URL Setting
REACH Channel
Group ID
REACH
Solution
REACH Update Time
REACH Update
Immediate
REACH Config Version
H.Browser Mode
H.Browser
Solution
Leírás
URL Launcher Setting
Megadhatja a REACH IP Server címét. (Példa: http://192.168.1.2:443)
Ez a DTV Cable Channel PTC Number a REACH Data fogadásához, ha a REACH RF Mode be van
kapcsolva. Az érték legyen ugyanaz, mint ami a REACH Server (Modulator) beállításánál van
megadva.
Beállíthatja a tv-készülék Group ID értékét, amellyel a tv-készülékeket csoportosan kezelheti a
REACH Server (Modulator) segítségével.
A REACH Data fogadásához és frissítéséhez adott időt határozhat meg a REACH Server
(Modulator) felől. (Akkor működik, amikor a tápkábel csatlakoztatva van, és a készülék ki van
kapcsolva.)
•• OFF: A REACH Update Time funkció kikapcsolható.
•• 1hour: 1 órával a tv-készülék kikapcsolása után
•• 2hour: 2 órával a tv-készülék kikapcsolása után
•• 12:00 am: éjjel 12,00-kor:
•• 2:00 am: mindennap hajnali 2,00-kor
•• 12:00 pm: minden este 12:00-kor, azaz éjfélkor
•• 2:00 pm: minden este 14:00-kor, azaz éjfélkor
Ha a beállítás értéke On, a tv-készülék a kikapcsolás után azonnal fogadja és frissíti a
REACH Data értékét a REACH Server (Modulator) felől. (Akkor működik, amikor a tápkábel
csatlakoztatva van, és a készülék ki van kapcsolva.)
Megjeleníti a TV Configuration Data verzióját, amely a REACH Server felől érkezett.
A H.Browser Mode be- vagy kikapcsolható, és futtatható a H.Browser Web App.
A H.Browser Solution beállításainak menüje
•• Install Web App: Adja meg a H.Browser Server URL-címét, ahol a Web App és az sssp_config.
xml fájlok találhatók.
•• Uninstall: A telepített Web App törölhető.
•• Timeout setting: Időtúllépés hosszának beállítása az URL-hez való csatlakozásnál.
•• Developer Mode: Amennyiben a Tizen Studio (SDK)-t használja a fejlesztéshez, a
fejlesztőeszköz használatához a Host PC csatlakoztatható (amelyre az SDK telepítve van).
Magyar
29
Szállodai TV funkció
Kategória
Elem
HMS Mode
HMS Server URL
Setting
HMS
HMS Gateway Role
Leírás
A HMS Mode funkciót be- és kikapcsolhatja. Amikor a beállítás értéke On, a tv-készülék a HMS
Server segítségével működik az IP-hálózaton keresztül.
Megadhatja a HMS Server címét. (Példa: http://192.168.1.2:8080)
Amennyiben szobánként egy tv-készülék van, állítsa a beállítást a „Master” értékre.
Ha szobánként több tévé is van, állítsa a fő tévé beállítását „Master¨ értékre, a többit pedig
„Slave” értékre.
Állítsa On értékre a HalfTicker UI használatához.
HMS HalfTicker Display Ha a beállítás értéke Off a HalfTicker UI nem jelenik meg. Azonban a HMS-távvezérlőn minden
gyorsbillentyű (kivéve a Room Control gombot) a szokásos módon működik a HalfTicker UI
kijelző nélkül is.
Virtual Standby Mode
Amikor a tápkábel csatlakoztatva van, és a készülék ki van kapcsolva, ez a beállítás megőrzi a
tv-készülék fontos funkcióit a képernyő kikapcsolását követően is.
Amikor a tv-készülék Virtual Standby Mode üzemmódban van, körülbelül 9,5–17,4 W-ot
fogyaszt.
Reboot Time
Ha a készülék kikapcsolása után (a Virtual Standby Mode módban) a felhasználó nem végez
műveletet az Reboot Time beállítás alatt beállított időn belül, a készülék újraindul, és ismét a
Virtual Standby Mode üzemmódba lép.
Virtual
Standby
Room Number
Room Number
Beállíthatja a tv-készülék helyének szobaszámát.
✎✎ Tekintse meg a kézikönyvet az olyan megoldások funkcióinak és beállításainak megtekintéséhez, mint a REACH, a
HMS és a H.Browser.
✎✎ A REACH (Remote Enhanced Active Control for Hospitality, azaz Fejlett aktív távvezérlés a szálláshelyek számára)
olyan professzionális, interaktív távvezérlő, amely segítségével firmware-frissítés, adatklónozás, csatornasorrendmódosítás végezhető, illetve REACH tartalom és HÍRFIGYELŐ tartalom közvetíthető a RF/IP DTV funkción keresztül,
egyidejűleg több száz szállodai tv-készüléken. A REACH funkciók csak önálló üzemmódban érhetők el. A REACH
kiszolgálót külön kell megvásárolni. A használattal kapcsolatos további tájékoztatásért lásd a REACH kiszolgáló
termékhez tartozó REACH kezelési útmutatót.
30
Magyar
¦¦ Welcome Message
Az Üdvözlés funkcióval testre szabott üzenet jeleníthető meg a tv-készüléken valahányszor a vendég bekapcsolja a
televíziót a szállodai szobában.
–– Az üdvözlés beállításai a Szállodai opciók menüben adhatók meg.
–– A bekapcsoláskor megjelenő üdvözlés megjelenítéséhez az Üdvözlés beállításnál a BE lehetőséget kell
megadni.
Welcome Message
OFF
Edit Welcome Message
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
‒‒ Az üdvözlés a szállodai menüben hozható létre és szerkeszthető.
‒‒ Az üdvözlés szövege a távvezérlőn található nyíl gombokkal, színes gombokkal és az enter gombbal
szerkeszthető az „Üdvözlés szerkesztése” képernyőmenüben.
‒‒ A távvezérlő iránygombjai segítségével adja meg az üzenet címét, és válassza a Mentés lehetőséget.
Magyar
31
¦¦ Hotel Logo
A Vendéglátó-ipari logó funkció a szálloda fényképét jeleníti meg, amikor a tv-készülék be van kapcsolva.
–– A Vendéglátó-ipari logó beállítások a Vendéglátó-ipari menükben találhatók.
–– Amikor bekapcsolja a Vendéglátó-ipari logó opciót, a Logó letöltése és a Logó megjelenítése menü elemei
aktívvá válnak.
–– Ha a memóriában van kép eltárolva, és a Vendéglátó-ipari logó opció be van kapcsolva, a Vendéglátó-ipari logó
megjelenik a tv-készülék bekapcsolásakor.
–– A készülék nem jeleníti meg a Vendéglátó-ipari logót, ha a Vendéglátó-ipari logó opció ki van kapcsolva, még
akkor sem, ha a logóhoz használandó kép be van töltve a tv-készülékre.
Hospitality Mode
Standalone
System Manager
SI Vendor
OFF
Security
Power On
DRM
Channel
System
Menu OSD
Home Menu
Clock
REACH Solution
Welcome Message
Music Mode
H.Browser Solution
Edit Welcome Message
Remote Jack Pack
HMS
External Source
Virtual Standby
HP Management
Room Number
r
...
Hospitality Logo
OFF
...
OFF
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
Bathroom Speaker
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
Network
•• A szálláshely emblémája
‒‒ Itt állítható be, hogy megjelenjen-e a szálláshely emblémájának szánt kép.
‒‒ A kezdeti érték a KI.
‒‒ A beállítás értéke lehet BMP, AVI vagy MINDKETTŐ.
‒‒ Ha a beállítás értéke BMP, AVI vagy MINDKETTŐ, a Logo Download és a Logo Display Time menüelem
hozzáférhetővé válik.
‒‒ A DivX kodek nem támogatott.
•• A szálláshely emblémájának letöltése
‒‒ Ez a pont teszi lehetővé az embléma képének letöltését a TV memóriájába egy USB-eszközről.
‒‒ Amíg a kép másolása zajlik, a Várjon üzenet látható a tv-készülék képernyőjén.
‒‒ Ha az átmásolás sikeresen lezajlott, a „Kész” üzenet jelenik meg.
‒‒ Ha a másolás sikertelen, a „Sikertelen” felirat jelenik meg.
‒‒ Ha nem csatlakozik USB-eszköz, akkor a Nincs USB-eszköz üzenet jelenik meg.
‒‒ Ha az USB-eszköz nem tartalmaz átmásolható fájlt, vagy a fájl formátuma nem megfelelő (csak BMP-fájl
lehet), akkor a Nem található fájl üzenet jelenik meg. Ha a Nem található fájl jelenik meg, és az USB-eszközön
megtalálható az logófájl, ellenőrizze a fájlformátumot.
•• Logo File Format
‒‒ A tv-készülék minden fájlformátumot támogat.
‒‒ A fájlnév legyen „samsung_image.*” és „samsung_video.*”.
‒‒ Maximális fájlméret: AVI – 50 MB / BMP – 10 MB
‒‒ A TV nem módosítja a kép méretét vagy méretarányát.
32
Magyar
¦¦ Cloning
Az USB klónozás funkcióval letöltheti a felhasználó által konfigurált beállításokat (Kép, Hang, Bemenet, Csatorna,
Beállítás és Szállodai beállítás) valamelyik tv-készülékről, és feltöltheti azokat más tv-készülékekre.
A tv (fő készülék) felhasználói beállításai nem másolhatók át az USB-eszközre.
✎✎ A klónozás után némely funkciók érvénybe léphetnek a tv újbóli bekapcsolását követően.
• Clone TV to USB: Ezzel a művelettel tv EEPROM-memóriájának adott részén tárolt adatokat USB-eszközre másolhatja.
1. Helyezzen egy USB-meghajtót a tv-készülék hátulján található USBcsatlakozóba.
2. Az alábbi gombokat a következő sorrendben lenyomva lépjen be az
Interaktív menübe.
• MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. A ▲ és ▼ gombokkal válassza ki a „Clone TV to USB” lehetőséget, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
4. Amikor megjelenik a „Clone TV to USB” üzenet, nyomja meg az ENTER
gombot.
5. Láthatja az USB-klónozás folyamatát.
• In Progress: Az adatok másolása az USB-eszközre folyamatban van.
• Completed: a másolás sikeresen befejeződött.
• Failed: a másolás sikertelen volt.
• No USB: nincs csatlakoztatva USB-eszköz.
✎✎ A klónmappát T-KTMDEUCB címkével látjuk el.
• Clone USB to TV: Ezzel a művelettel a tv-készülékre töltheti az USB-eszközön
tárolt adatokat.
1. Helyezzen egy USB-meghajtót a tv-készülék hátulján található USBcsatlakozóba.
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
2. Az alábbi gombokat a következő sorrendben lenyomva lépjen be az
Interaktív menübe. MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. A ▲ és ▼ gombokkal válassza ki au „Clone USB to TV” lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER gombot.
4. Amikor megjelenik az „Clone USB to TV” üzenet, nyomja meg az ENTER gombot.
5. Láthatja az USB-klónozás folyamatát.
• In Progress: az adatok másolása a tv-re folyamatban van.
• Completed: a másolás sikeresen befejeződött.
• Failed: a másolás sikertelen volt.
• No USB: nincs csatlakoztatva USB-eszköz.
• No File: Az USB-eszközön nem található másolható fájl. Ha „Nincs fájl” üzenetet kap, ellenőrizze az USB-eszköz
mappáját. A mappa neve T-KTMDEUCB lesz.
✎✎ Az USB-eszközről tv-re másolás művelete az ENTER gomb 5 másodpercig való lenyomva tartásával is
végrehajtható.
✎✎ A szállodai tv-termékcsalád nem támogatja a CLONE funkciót két olyan modell között, amelyek közül az egyik
támogatja a műholdas/T2 működést, a másik pedig nem.
Ez azonnali és gyors klónozásra ad módot a telepítéskor.
Helyezze be az első tv-ből származó fő beállításokat tartalmazó USB-tárolót, majd tartsa nyomva 5 másodpercig az Enter gombot.
Klónozás előfeltétele (ellenőrzőpont)
–– A klónozást azonos modellek között kell elvégezni (azonos verzió).
–– A klónozást megelőzően minden kijelzőt frissíteni kell a legfrissebb verzióra (azonos verzió).
Magyar
33
¦¦ A Szálloda menüben klónozott beállítások
✎✎ A menüelem a modelltől függően nem támogatott.
Menüelem
Alpont
Klónozott vagy
nem
Hospitality Mode
Standalone / Interactive
Default : Standalone
Yes
SI Vendor
Interactive mode :
Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic /
Sustinere / Quadriga / ETV / IBahn / Magilink /
Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
Standalone mode :
OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Yes
Power On Channel
User Defined / Last Saved
Yes
Power On Channel Num
***
Yes
Power On Channel Type
ATV / DTV / CATV / CDTV / IPTV
Yes
Power On Volume
User Defined / Last Saved
Yes
Power On Volume Num
0~100
Yes
Min Volume
0~100
Yes
Max Volume
0~100
Yes
Power On Source
TV / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / AV / COMP / Last
Saved
Yes
Power On Option
Power On / Standby / Last Option
Yes
Channel Setup
―
No
Channel Editor
―
No
✎✎ Ez a funkció csak Hospitality Mode:
Standalone, SI Vendor: Smoovie
beállításnál érhető el.
―
No
Mixed Channel Map
On / Off
Yes
Dynamic SI
On / Off
Yes
Channel Rescan Message
On / Off
Yes
Pan Euro MHEG
On / Off
Yes
MyChannel
On / Off
Yes
Subtitle Auto On
On / Off
Yes
TTX Widescreen Mode
On/Off
Yes
Picture Menu Lock
On / Off
Yes
Menu Display
On / Off
Yes
Channel Menu Display
On / Off
Yes
Panel Button Lock
Unlock / Lock / OnlyPower
Yes
Power On
Channel Bank Editor
Channel
Menu OSD
34
Magyar
Menüelem
Clock
Music Mode
Remote Jack
Pack
External Source
Alpont
Klónozott vagy
nem
Clock Type
Standalone mode: Off/Ext. Clock
Yes
Local Time
Standalone: Manual / TTX / Time Channel
Interactive: Manual / Auto / TTX / Time Channel
Yes
Time Format
12 Hour / 24 Hour
Yes
Clock Test
Failure / Success
Yes
Clock Normal Dim.
0~4
Yes
Clock Standby Dim.
0~4 /0~1
Yes
Timer Type
WakeUp/OnOff
Yes
Music Mode AV
On / Off
Yes
Music Mode Comp.
On / Off
Yes
Music Mode Backlight
On / Off
Yes
Priority AV
1~2
Yes
Priority HDMI
1~2
Yes
HDMI Option
HDMI1 / HDMI2 / HDMI3
Yes
HDMI Music Mode
On / Off
Yes
USB Pop-up Screen
Default / Automatic / Disable
Yes
External Source Banner
On / Off
Yes
Auto Source
On / Off
Yes
Anynet+Return Source
Power On Src / Last Source / Each model source
list (AV1, COMP, HDMI1…)
Yes
HP Mode
On / Off
Yes
HP Management
Default HP Volume
0~100
Yes
Main Speaker
On / Off
Yes
Bathroom
Speaker
SubAmp Mode
0~2
Yes
SubAmp Volume
0~32
Yes
Eco Solution
Power Saving Mode
Off / Low / Medium / High
Yes
Welcome Message
On / Off
Yes
Edit Welcome Message
―
Yes
Hospitality Logo
Off / BMP / AVI / BOTH
Yes
Hospitality Logo DL
―
Yes
Logo Display Time
3 second / 5 second / 7 second
Yes
Logo / Message
Cloning
Clone TV to USB
―
No
Clone USB to TV
―
No
Setting Auto Intialize
On / Off
Yes
Magyar
35
Menüelem
Network
Alpont
Network Setup
―
No
Apps ID Setting
―
Yes
Apps Setting
―
No
Service Discovery
On / Off
Yes
LAN OUT
On / Off
Yes
VLAN ID
On / Off
Yes
Solution VLAN ID
―
Yes
Device VLAN ID
―
Yes
ARP Interval
2s / 5s / 10s / 30s / 60s / 120s / 180s
Yes
System Manager
Security
DRM
―
No
FactoryLock
On / Off
Yes
Password Popup
On/Off
Yes
Password Input
―
No
Password Setting
―
Yes
Password Reset
―
No
Security Mode
On/Off
Yes
USB
Enable/Disable
Yes
HDMI
Enable/Disable
Yes
TTX Security
Enable/Disable
Yes
DRM Mode
PI Model - OFF/LYNK DRM/ProIdiom/LYNK DRM, PI
Non PI Model - OFF/LYNK DRM
Yes
―
No
Self Diagnosis for TV
Self
Diagnosis for
HTV
System
Home Menu
36
Magyar
Klónozott vagy
nem
STB SI Vendor Setting
Si Name Ok/Failure
Bathroom AMP
Ok/Failure
RTC
Ok/Failure
No
Self Diagnosis for CM
―
No
SW Update
-
No
Sound Bar Out
On / Off
Yes
Contact Samsung
―
No
Standby LED
On/Off
Yes
TV Reset
―
No
Home Menu Display
On / Off
Yes
Home Menu Editor
―
Yes
Home Menu Auto Start
On / Off
Yes
Menüelem
REACH Solution
HMS
H.Browser
Solution
Virtual Standby
Room Number
Alpont
Klónozott vagy
nem
REACH RF Mode
On/Off
Yes
REACH IP Mode
On/Off
Yes
Server URL Setting
―
Yes
REACH Channel
***
Yes
REACH Update Time
OFF / 1hour / 2hour / 12:00 am / 2:00 am / 12:00
pm / 2:00 pm
Yes
REACH Update Immediate
On/Off
Yes
Group ID
ALL, 1 - 511
No
REACH Config Version
―
No
HMS Mode
On/Off
Yes
HMS Server URL Setting
―
Yes
HMS Gateway Role
Master/Slave
Yes
HMS HalfTicker Display
On / Off
Yes
H.Browser Mode
On / Off
Yes
Yes
URL Launcher Setting
―
Virtual Standby Mode
On / Off
Reboot Time
5 / 15 / 30 / 60
―
Yes
No
Magyar
37
¦¦ Beállítások automatikus inicializálása
Ha az egyik tv-készülékről a másikra klónozza a beállításokat, mind a vendég oldali, mind a szálloda oldali beállítások
klónozva lesznek (Kép, Hang, Bemenet, Csatorna, Beállítás és Szállodai beállítás). Ezáltal szinte az összes menüértéket
beállíthatja szállodai tv-készülékein ugyanazokra a normál beállításokra. Ha lehetővé teszi a vendégek számára, hogy
hozzáférjenek a vendégoldali menükhöz, például a Kép menühöz, a vendégek megváltoztathatják azok normál beállítását.
Ha bekapcsolja a Beállítások automatikus inicializálása funkciót, a tv-készülék a ki- majd bekapcsoláskor automatikusan
visszaállítja (inicializálja) a vendégoldali menük értékét a klónozott, normál értékekre. A Beállítások automatikus
inicializálása funkció csak a klónozott vendégoldali menük esetén működik. A nem klónozott menükre nem vonatkozik.
Az alábbi táblázatban azok a beállítások láthatók, amelyek a Beállítások automatikus inicializálása funkció
bekapcsolásakor visszaállnak a klónozott értékre.
✎✎ A menüelem a modelltől függően nem támogatott.
Picture Mode
Picture Size Settings
Menüelem
Picture Size
Auto Wide
4:3 Screen Size
Fit to Screen
Zoom and Position
Backlight
Brightness
Contrast
Sharpness
Color
Tint (G/R)
Apply Picture Settings
Digital Clean View
Auto Motion Plus Settings
Contrast Enhancer
HDR+ Mode
Film Mode
Colour Tone
Picture
Expert Settings
Auto Motion Plus
Judder Reduction
LED Clear Motion
2 Point
White Balance
20 Point Settings
Gamma
RGB Only Mode
Colour Space Settings
38
Magyar
HLG
ST.2084
BT.1886
Colour Space
Colour
Red
Green
Blue
R-Gain
G-Gain
B-Gain
R-Offset
G-Offset
B-Offset
20 Point
Interval
Red
Green
Blue
Menüelem
Sound Output
Sound Mode
Balance
Equalizer
HDMI Input Audio Format
Sound
Expert Settings
Digital Output Audio Format
Audio Delay
Auto Volume
Sound Feedback
Welcome Sound
Aerial
Digital Text (MHEG)
Broadcasting
Expert Settings
Network
Teletext Language
Settings
Primary Teletext Language
Audio Options
Audio Language Settings
Secondary Teletext Language
Primary Audio Language
Soft AP
Secondary Audio
Language
Channel
Signal Level
Clock Mode
Clock
Time
System Manager
Clock Set
Time Zone Settings
Time Offset
Sleep Timer
Alarm
Language
Auto Protection Time
Anynet+(HDMI-CEC)
General
Game Mode
External Device Manager
HDMI Black Level
Keyboard Manager
Keyboard Language
Keyboard Type
Energy Saving Mode
Eco Solution
Motion Lighting
Auto Power Off
Accessibility
Audio Description
Settings
Audio Description
Audio Description Volume
High Contrast
Enlarge
Magyar
39
¦¦ Plug & Play
A Szállodai Plug & Play funkcióval egy menetben automatikusan kiválasztható a szállodai üzemmód és az ország,
valamint beállítható az idő, és megadhatók a kép üzemmód beállításai.
–– A Szállodai Plug & Play csak egy alkalommal, a legelső bekapcsoláskor áll rendelkezésre.
–– Az első tv-készülék beállítása és a tv USB-eszközre klónozása után
–– A következő tv-nél csak ki kell lépni a Szállodai Plug & Play üzemmódból, csatlakoztatni kell az USB-eszközt,
majd klónozni az USB-eszközt a tv-re.
–– A z adott típustól és a földrajzi elhelyezkedéstől függően előfordulhat, hogy NEM jelenik meg minden menü.
Self Diagnosis for TV
Ha a Factory Reset lehetőséget választja, a tv-készülék
az összes értéket visszaállítja a gyári alapértelmezett
értékekre, majd megjeleníti a Szállodai Plug & Play menüt.
Lépjen az alábbi első Szállodai Plug & Play képernyőre.
Self Diagnosis for HTV
SW Update
Sound Bar Out
OFF
Contact Samsung
Standby LED
ON
TV Reset
Next
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America, Latin
America, or Europe. Your TV might not function if the region settings are not
correctly configured. When the region settings are changed, your TV will
automatically restart to apply them.
EU
Ha módosítja a jelenlegi
hely országát.
Country List
Greece
Czech
Slovakia
Hungary
Bulgaria
Romania
Croatia
Serbia
Bosnia
Montenegro
Macedonia
Albania
Cyprus
Slovenia
Estonia
Latvia
A TV automatikusan ki- és
bekapcsol.
Lithuania
EU_ITALY
EU_GER
EU_FRANCE
EU_BENELUX
Next
Previous
2
Welcome to Samsung TV!
Next
3
Previous
2
Terr./Cable Signal Detected
Scan Channels
Select each item and choose the correct setting. Then select Next to search for channels.
Scanning for channels...
Select your language to start the on screen setup.
Next
3
Select the connected aerial that you want to use to get channels
Bienvenue!
Welcome!
Use the Up and Down buttons to change the
Aerial
language.
Terrestrial
Channel Type
Bienvenido!
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
Digital & Analogue
Analogue
Next
Next
1
Next
3
Previous
Configure your TV
TV installation Type
Select your TV installation type.
Start basic setup to use your TV.
Picture Mode
Next
3
Set the correct time by applying daylight saving time (if
required) and setting your local time zone.
Others
Standard
Select the picture mode that best suits your
viewing environment.
Factory Menu
Clock Mode
Auto
Date
--/--/----
Time
--:-- --
DST
Time Zone
Amennyiben a
Cloning Mode
üzemmódot
választja
2
Clock Settings
Set the basic options to use your TV.
Country
TV Basic Setup
Cloning Mode
2
Stop
Current Time
--:-- --
Off
Eastern
A rendszerbeállítások másolása
USB-ről vagy kiszolgálóról a TV-re.
Setup Complete!
Your TV is now ready to use.
Amennyiben a
Factory Menu
üzemmódot
választja
Beállítás befejezése és ugrás
közvetlenül a Factory Menu menübe.
Done
A kilépéshez nyomja meg a
POWER gombot.
40
Magyar
A Szálloda Opció Menü
megjelenik.
•• Regionális képernyőmenü-beállítások
‒‒ Kezdeti kijelölés: EU
‒‒ Módosíthatja az országot, ha a jobbra nyílgombot nyomja meg a Módosítás kiválasztását követően.
‒‒ Ha az ország módosítva lett, akkor a TV automatikusan kikapcsol, majd bekapcsol.
‒‒ Ha nem megfelelő országot választott, akkor hajtsa végre a TV Reset opciót újra, miután belép a Szálloda Menü
System szakaszába.
‒‒ Az ország kiválasztása előtt tekintse át a jobb oldalon található országadatlistát.
•• Üdvözli a Samsung TV! Képernyőmenü
‒‒ Kezdeti kijelölés: Welcome (English)
‒‒ Ha megnyomja a jobbra nyílgombot, megjelenik a „TV-telepítés típusa” képernyőmenü.
•• A TV-telepítés típusa képernyőmenü
‒‒ Kezdeti kijelölés: TV Basic Setup
‒‒ Ha megnyomja a jobbra nyílgombot, megjelenik a „TV konfigurálása” képernyőmenü.
•• A TV konfigurálása képernyőmenü
‒‒ Kezdeti kijelölés: Others
‒‒ Válassza ki az Ország és a Kép üzemmód beállítást.
‒‒ A tv-készülék beállításaihoz tartozó országadatok eltérhetnek a „Régióbeállítások képernyőmenü”
országadatlistájától.
•• Földi/kábeljel észlelhető képernyőmenü
‒‒ Válassza ki a vételhez használni kívánt csatlakoztatott antennát.
‒‒ Amikor befejeződött a csatornakeresés, válassza a Következő gombot.
‒‒ Ha nincs bedugva RF-kábel, a képernyő kimarad.
•• Az Óra mód, a Nyári időszámítás és az Időzóna beállítása képernyőmenü
‒‒ Kezdeti kijelölés: Clock Mode: Auto, DST: Off, Time Zone: Eastern
‒‒ Ha a tv-készüléket digitális sugárzású csatornákra állítja be, és ezek a csatornák átadják a dátum- és az
időinformációkat, állítsa az Óra mód beállítást Auto. értékre. A TV automatikusan beállítja a dátumot és az időt.
‒‒ Ha a tv-készüléket nem digitális sugárzású csatornákra állítja be, állítsa be az Óra mód beállítást Manual
értékre, majd állítsa be kézzel a dátumot és az időt a tv-készüléken.
‒‒ Állítsa a Nyári idősz. beállítást Be vagy Ki értékre attól függően, hogy alkalmazni kívánja-e a nyári időszámítást
a tv-készüléken, vagy sem.
‒‒ Állítsa be a megjelenő térképen az Ön időzónáját.
Magyar
41
¦¦ Többkódos távirányító
A többkódos távirányító olyan speciális jeladó, amelynek köszönhetően egy távirányítóval működtethető az összes
televízió.
Ennek a funkciónak olyan környezetben veheti hasznát, ahol több tv is van egy helyen (például kórházban). A beállított
azonosítószám a forrás képernyőmenüben látható. A többkódos távirányító összesen 9 különböző távirányítós gomb
átvitelét támogatja.
A kezdeti azonosítókód minden tv-nél „0”.
–– Az azonosítókód analóg tv üzemmódban és számítógép üzemmódban beállítható és módosítható. (TTX-csatorna
és DTV-csatorna üzemmódban nem áll rendelkezésre)
–– Az azonosítókód 0 és 9 közötti szám lehet.
–– Nyomja meg egyszerre és tartsa lenyomva a MUTE és a RETURN gombokat legalább 7 másodpercig, majd
nyomjon meg egy számgombot a kód beállításához.
–– Középen megjelenik az Azonosító beállítása képernyőmenü.
–– A következő szöveg lesz látható: „A távvezérlő kódja X lesz. A távvezérlő kódjának megváltoztatásához adja
meg a kívánt számot.” Az X a számértéket jelöli.
✎✎ Ez a képernyőmenü mindaddig látható marad, amíg meg nem nyomja az Exit gombot.
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
–– Ha például a felhasználó az 1-es számot nyomja meg, a rendszer az 1-es kódot rendeli hozzá a tv-hez és a
távirányítóhoz.
–– A következő szöveg lesz látható. „Remote control code is changed to 1”. Ezt követően a tv-készüléket csak az
azzal azonos azonosítóval rendelkező távirányítóval lehet működtetni.
–– Ha nem egyezik a távirányító és a tv azonosítókódja, a következő szöveg lesz látható. „TV azonosító x”, ahol az x
a tv azonosítója
–– Az azonosítókód visszaállításához nyomja meg egyszerre és tartsa lenyomva a MUTE és az EXIT gombokat
legalább 7 másodpercig. Amikor a gombokat elengedi, a tévé és a távvezérlő azonosítókódja visszaáll az
alapértelmezett „0” kódra. Remote control code is set to 0” üzenet.
42
Magyar
¦¦ CH Bank Editor (Csak a Smoovie tv esetén)
A Csatornabank-szerkesztés funkcióval 3 különböző beállítás segítségével csoportosíthatja a csatornákat.
A szállóvendégek a távirányítóba behelyezett kártyától függően különböző csatornákat tekinthetnek meg.
A Csatornabank-szerkesztő beállítása Önálló üzemmódban
1. A „MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER” gombokkal lépjen be az Önálló szállodai menübe.
2. Válasszon SI forgalmazót: “Smoovie”
3. Ezután megjelenik a „CH Bank Editor” nevű új menüpont.
4. Lépjen be a „CH Bank Editor” pontba.
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
OFF
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<Az adott típustól és földrajzi elhelyezkedéstől függően előfordulhat, hogy nincs ilyen menüelem>
Magyar
43
5. Szerkessze a csatornabankot az alábbi példa szerint.
a.BANK1 (Szabadon nézhető csatornák): Válassza ki a azokat a csatornákat, amelyek akkor is megtekinthetők, ha
nincs kártya a távirányítóban.
b.BANK2 (Családi kártya - zöld): Válassza ki azokat a csatornákat, amelyek akkor tekinthetők meg, ha a ZÖLD KÁRTYA
van a távirányítóban.
c.BANK3 (Felnőtt kártya - piros): Válassza ki azokat a csatornákat, amelyek akkor tekinthetők meg, ha a PIROS
KÁRTYA van a távirányítóban.
A SMOOVIE távirányító használata
1. Ha a SMOOVIE választja, a SMOOVIE távirányítót kell használnia.
2. A felhasználó a távirányító számgombjaival csak a Bank1 csoportba tartozó csatornákat választhatja ki.
Ezért ha olyan csatornát szeretne nézni, amihez szükség van a zöld vagy a piros kártyára, a csatornaváltó föl/le
gombokat kell használnia.
3. A csatornaismertetőben és a csatornalistában a felhasználó csak a Bank1 csatornacsoportot láthatja.
44
Magyar
¦¦ Channel Editor
A Csatornaszerkesztő a csatornaszám és -név szerkesztésére szolgáló funkció.
–– A Csatornaszerkesztő menüben rendezheti a csatornákat a felhasználó által kívánt csatornaszámok szerint.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
System Manager
Security
Power On
DRM
Channel
System
Menu OSD
Home Menu
Clock
REACH Solution
Music Mode
H.Browser Solution
Remote Jack Pack
HMS
External Source
Virtual Standby
HP Management
Room Number
r
Channel Editor
...
Bathroom Speaker
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
Network
<Az adott típustól és földrajzi elhelyezkedéstől függően előfordulhat, hogy nincs ilyen menüelem>
Csatornaszerkesztő beállítása egyszerű lépésekkel Önálló üzemmódban
Lépés
Nagy vonalakban
1
Indítsa el a Szállodai opciók menü „Channel Auto Store” funkcióját
2
Lépjen be a Szállodai opciók menü „Channel Editor” pontjába
3
Állítsa össze a kívánt csatornák végső listáját tartalmazó táblázatot.
4
A TOOLS gomb megnyomásával rendezze át a csatornákat az összeállított táblázat alapján.
5
A kilépéshez nyomja meg az EXIT vagy a RETURN gombot.
<Bővebben lásd az alábbi útmutatást>
Az alábbi képen csatornaszerkesztő képernyőre lát példát.
•• Az a jel analóg csatornát jelöl.
•• Amelyiknél nincs a jel, az digitális csatorna.
✎✎ Ha a Szálláshely menüben a Dinamikus SI be van kapcsolva, a csatornaszerkesztő nem jelenít meg digitális
csatornát. Előbb ki kell kapcsolnia a Dinamikus SI lehetőséget, ha a csatornaszerkesztőben digitális csatornákat
is kíván szerkeszteni.
Magyar
45
Smoovie be sorrend
A Smoovie TV használata (Air/ Cable)
Vegyes csatornakiosztás bekapcsolva (légi és kábeles csatornák
használata egyszerre)
Csak légi és kábeles csatornák
használata
Ha a tévé Szállodai P&P-vel
indul el
Ha a P&P már lefutott
1
Végezze el a P&P-t a
csatornatárolás kivételével.
Lépjen be a Szálloda menübe.
Ha a tévé Szállodai P&P-vel
indul el
Végezze el a teljes P&P-t
(légi és kábeles csatornák
automatikus hangolása)
2
A P&P után a tévén megjelenik
a Szálloda menü.
Kapcsolja be a Vegyes
csatornakiosztást.
3
Kapcsolja be a Vegyes
csatornakiosztást.
Kapcsolja ki majd be a tévét.
4
Kapcsolja ki majd be a tévét.
Lépjen be a Szálloda menübe.
5
Lépjen be a Szálloda menübe.
A Szálloda menüben válassza ki
a Smoovie TV-t.
6
A Szálloda menüben válassza ki
a Smoovie TV-t.
Válassza ki a Csatorna
beállítását.
Válassza a „Légi" vagy a „Kábel"
lehetőséget az automatikus
hangoláshoz (kihagyható)
Állítsa be a Csatornabankszerkesztőt.
7
Válassza ki a Csatorna
beállítását.
Állítsa be a Csatornabankszerkesztőt.
A ki- és bekapcsolás után a
felhasználó használhatja a tvkészüléket.
8
Válassza a „Légi+kábel"
lehetőséget az automatikus
hangoláshoz
Válassza a „Légi+kábel"
lehetőséget az automatikus
hangoláshoz
9
Állítsa be a Csatornabankszerkesztőt.
10
A ki- és bekapcsolás után a
felhasználó használhatja a tvkészüléket.
Lépés
Lépés
Állítsa be a Csatornabankszerkesztőt.
A ki- és bekapcsolás után a
felhasználó használhatja a tvkészüléket.
A P&P után a tévén megjelenik
a Szálloda menü.
Válasszon csatornatípust
- ATV vagy ADTV Légi esetén
- CATV vagy CDTV Kábel esetén
A Szálloda menüben válassza ki
a Smoovie TV-t.
Válassza ki a Csatorna
beállítását.
(kihagyható)
A ki- és bekapcsolás után a
felhasználó használhatja a tvkészüléket.
Ha a P&P már lefutott
Lépjen be a Szálloda menübe.
Válasszon csatornatípust
- ATV vagy ADTV Légi esetén
- CATV vagy CDTV Kábel esetén
A Szálloda menüben válassza ki
a Smoovie TV-t.
Válassza ki a Csatorna
beállítását.
Válassza a „Légi" vagy a „Kábel"
lehetőséget az automatikus
hangoláshoz
A Smoovie TV használata (műholdas)
Vegyes csatornakiosztás bekapcsolva (műholdas és légi vagy
Csak műholdas csatornák használata
kábeles csatornák használata egyszerre)
Ha a tévé Szállodai P&P-vel
indul el
Ha a P&P már lefutott
1
Végezze el a P&P-t a
csatornatárolás kivételével.
Lépjen be a Szálloda menübe.
2
A P&P után a tévén megjelenik
a Szálloda menü.
Kapcsolja be a Vegyes
csatornakiosztást.
3
Kapcsolja be a Vegyes
csatornakiosztást.
Kapcsolja ki majd be a tévét.
4
Kapcsolja ki majd be a tévét.
Lépjen be a Szálloda menübe.
5
Lépjen be a Szálloda menübe.
A Szálloda menüben válassza
ki a Smoovie TV-t.
Válassza ki a Csatorna
beállítását (kihagyható)
6
A Szálloda menüben válassza
ki a Smoovie TV-t.
Válassza ki a Csatorna
beállítását.
7
Válassza ki a Csatorna
beállítását.
8
Az automatikus hangoláshoz
válassza ki a Műhold
lehetőséget.
Az automatikus hangoláshoz
válassza ki a Műhold
lehetőséget.
Az automatikus hangoláshoz
válassza ki a Műhold
lehetőséget (kihagyható).
9
Állítsa be a Csatornabankszerkesztőt.
10
A ki- és bekapcsolás után a
felhasználó használhatja a
tv-készüléket.
46
Csak légi és kábeles csatornák
használata
Magyar
Állítsa be a Csatornabankszerkesztőt.
A ki- és bekapcsolás után a
felhasználó használhatja a
tv-készüléket.
Ha a tévé Szállodai P&P-vel
indul el
Végezze el a teljes P&P-t
(légi és kábeles csatornák
automatikus hangolása)
A P&P után a tévén megjelenik
a Szálloda menü.
Válasszon csatornatípust
- ATV vagy ADTV Légi esetén
- CATV vagy CDTV Kábel esetén
A Szálloda menüben válassza
ki a Smoovie TV-t.
Állítsa be a Csatornabankszerkesztőt.
A ki- és bekapcsolás után a
felhasználó használhatja a
tv-készüléket.
Ha a P&P már lefutott
Lépjen be a Szálloda menübe.
Válasszon csatornatípust
- ATV vagy ADTV Légi esetén
- CATV vagy CDTV Kábel esetén
A Szálloda menüben válassza
ki a Smoovie TV-t.
Válassza ki a Csatorna
beállítását.
Az automatikus hangoláshoz
válassza ki a Műhold
lehetőséget.
Állítsa be a Csatornabankszerkesztőt.
A ki- és bekapcsolás után a
felhasználó használhatja a
tv-készüléket.
Csatornalista
Megtekintheti a csatornák adatait, az Összes, TV, Rádió, Adat/egyéb, Analóg vagy 1-5. kedvencek opciókat.
✎✎ A távirányító CH LIST gombjának megnyomásakor azonnal megjelenik a Csatornalista képernyő.
• Összes: az összes jelenleg rendelkezésre álló csatorna megjelenítése.
• TV: az összes jelenleg rendelkezésre álló tévécsatorna megjelenítése.
• Rádió: az összes jelenleg rendelkezésre álló rádiócsatorna megjelenítése.
• Adat/egyéb: az összes jelenleg rendelkezésre álló MHP vagy egyéb csatorna megjelenítése.
• Analóg: az összes jelenleg rendelkezésre álló analóg csatorna megjelenítése.
• 1-5. kedvencek: az összes kedvenc csatorna megjelenítése.
✎✎ A hozzáadott kedvenc csatornák megtekintéséhez nyomja meg a CH LIST gombot, és a L (Csat.mód) gombbal
lépjen a 1-5. kedvencek opcióhoz.
✎✎ A vezérlőgombok használata a Csatornalista képernyőn.
• T (Eszközök): Az opciómenü megjelenítése.
• L (Csat.mód / Csatorna): továbblépés az Összes, TV, Rádió, Adat/ egyéb, Analóg vagy a 1-5. kedvencek opcióhoz.
✎✎ Ha a Műsornézet lehetőséget választja az T (Eszközök) menüben, továbbléphet más csatornákhoz a
L (Csatorna) gombbal.
• E (Megnéz / Információ): a kiválasztott csatorna megtekintése. / A kijelölt műsorra vonatkozó részletek
megjelenítése.
• k (Oldal): lapozás a következő vagy az előző oldalra.
Magyar
47
A Nézésütemezés funkció használata a Csatornalista menüben
(csak digitális csatornák esetén)
Ha beállítja a Nézésütemezés funkciót a Csatornalista menüpontban, akkor a műsor csak a Műsornézet ablakban állítható
be.
1. Nyomja meg a CH LIST gombot, majd válassza ki a kívánt digitális csatornát.
2. Nyomja meg a TOOLS gombot, és válassza ki a Műsornézet opciót. Megjelenik az adott csatorna műsorlistája.
3. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a kívánt műsort, majd nyomja meg az ENTERE (Információ) vagy az INFO gombot.
4. Válassza ki a Nézésütemezés lehetőséget, majd ha kész, nyomja meg az ENTERE gombot.
✎✎ A Nézésütemezés törléséhez hajtsa végre az első három lépést. Válassza ki az Ütemezés törl. műveletet.
Az Opciómenü használata t
Állítsa be az egyes csatornákat a Csatornalista menü opcióival (Műsornézet, Kedv. szerk., Gyermekzár be/Gyermekzár ki,
Csatornanév szerkesztése, Csatornaszám szerk., Törlés, Információ, Sorrend, Szerk. mód).
Az opciómenü elemei a csatorna állapotától függően eltérőek lehetnek.
1. Válasszon ki egy csatornát, és nyomja meg a TOOLS gombot.
2. Válasszon egy funkciót, és módosítsa a beállításait.
• Műsornézet: műsor megjelenítése digitális csatorna kiválasztása esetén.
• Kedv. szerk.: a gyakran nézett csatornák beállítása kedvencekként. A kiválasztott csatornát hozzáadhatja az 1-5.
kedvencek csoporthoz, illetve törölheti onnan.
1. Válassza ki a Kedv. szerk. opciót, majd nyomja meg az ENTERE gombot.
2. Az ENTERE gombbal válassza ki a Kedvencek 1-5 opciót, majd nyomja meg az OK gombot.
✎✎ A Kedvencek 1-5 lehetőségnél több kedvenc csatorna hozzáadható.
• Lezárás/feloldás: adott csatorna lezárása, hogy azt ne lehessen kiválasztani és megtekinteni.
✎✎ Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a Csatornazár beállítása Be.
✎✎ Megjelenik a PIN kód megadására szolgáló képernyő. Adja meg 4 számjegyű PIN kódját. A PIN kódot a PIN
módosítása opció használatával változtathatja meg.
• Csatornanév szerkesztése (csak analóg csatornák esetén): saját csatornanév hozzárendelése.
• Csatornaszám szerk. (csak digitális csatornák esetén): a szám módosítása a kívánt számgomb megnyomásával.
✎✎ Előfordulhat, hogy néhány terület nem támogatja a Csatornanév szerkesztése és a Csatornaszám szerk. funkciót.
• Törlés: csatorna törlése a kívánt csatornák megjelenítéséhez.
• Információ: A kijelölt műsorra vonatkozó részletek megjelenítése.
• Sorrend: a listában szereplő, név vagy szám szerint rendezett csatornák sorrendjének megváltozatása.
• Szerkesztés mód: a kívánt csatornák kiválasztása és szerkesztése.
48
Magyar
Az Opciómenü használata t
Állítsa be az egyes csatornákat a menüopciók (Kedv. szerk., Gyermekzár be/Gyermekzár ki, Törlés, Kijelölés törl., Mind
kiválasztása) használatával.
1. Nyomja meg a TOOLS gombot a Csatornalista képernyőn, majd válassza a Szerk. mód lehetőséget. A csatorna neve
mellett balra jelölőnégyzet jelenik meg.
2. A ▲/▼ gombbal válassza ki a kívánt csatornát, majd nyomja meg az ENTERE gombot. A kiválasztott csatornát (c)
jelzés jelöli.
✎✎ Több csatornát is kiválaszthat.
✎✎ Az ENTERE gomb ismételt megnyomásával megszüntetheti a csatorna kijelölését.
3. Nyomja meg a TOOLS gombot, majd válassza ki a kívánt funkciót, és módosítsa beállításait.
• Kedv. szerk.: a kiválasztott gyakran nézett csatornák beállítása kedvencekként.
✎✎ A Kedv. szerk. képernyő öt csoportból áll (1. kedvencek, 2. kedvencek stb.). A csoportok bármelyikéhez
hozzáadható kedvenc csatorna. A ▲/▼ gomb megnyomásával válassza ki a csoportot.
• Lezárás/feloldás: adott csatorna lezárása, hogy azt ne lehessen kiválasztani és megtekinteni.
✎✎ Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a Csatornazár beállítása Be.
✎✎ Megjelenik a PIN kód megadására szolgáló képernyő. Adja meg 4 számjegyű PIN kódját. A PIN kódot a PIN
módosítása opció használatával változtathatja meg.
• Törlés: csatorna törlése a kívánt csatornák megjelenítéséhez.
• Kijelölés törl.: a kiválasztott csatornák kijelölésének visszavonása.
• Mind kiválasztása: a csatornalistában lévő összes csatorna kiválasztása.
Magyar
49
¦¦ My Channel
Itt határozható meg az ország- és a műfajbeállítás a szállodában fogható csatornákhoz. Ha a felhasználó kiválasztja az
országot és a műfajt, megjelennek a megfelelő csatornák.
• Először az országot kell kiválasztania, különben NEM állíthat be műfajt.
• Ha olyan műfajt választ, amelyhez NEM tartozik egy csatorna sem, az összes csatorna megjelenik a Csatornalistában.
• A Saját csatorna funkció csak Önálló módban működik.
• SI forgalmazó önálló módban: Ha az Smoovie lehetőség van kiválasztva, nem működik.
• A Szálloda menü > Szolgáltatási mód menüpont Szállodai opciók eleménél kapcsolható be és ki.
• Ez az opció csak akkor működik, ha Be értékre van állítva.
Csatornaszerkesztés [Műfaj mód]
Normál
Szálloda
Kategória
Összes
(alapértelmezett
beállítás)
Hírek
Rádió
Szórakozás
Sport
Szálloda
Műfaj
2
1
3
Jelenlegi állapot: Ausztria/Sport
6
Antenna mód aktiválása
Csat. mód
Légi/kábel
Műhold
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Leírás
Az adott országban elérhető csatornák
megjelenítése műfajok szerint
a rendszergazda által megadott
alapbeállításoknak megfelelően.
Saját csatorna
4
5
Ország
Műfaj
Összes ország
Összes
Ausztria
Hírek
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (francia)
Szórakozás
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Németország
▼
7
(kék) előző megtartása; (fel/le/balra/jobbra) mozgatás; (Enter) érték megadása 8
* A listában megjeleníthető elemek számával kapcsolatban lásd a tervezői dokumentumot.
50
Magyar
Útmutató a gombokhoz
Gomb
Művelet
Navigációs segéd
BLUE
Visszatérés az előző képernyőre. (Műfaj beállítása: a legutóbbi ország és műfaj)
Előző megtartása
ENTER
Elem kijelölése.
Belépés
Ch. Up/Down
A kiemelés léptetése oldalanként.
(nincs útmutatás)
UP/DOWN
Navigálás az országok, műfajok listájában (körkörösen).
RIGHT
A kiemelt elem kiválasztása, és a kiemelés áthelyezése a Műfaj részre.
RETURN
Visszatérés az előző képernyőre. (Műfaj beállítása: a legutóbbi ország és műfaj)
(nincs útmutatás)
EXIT
Visszatérés az előző képernyőre. (Műfaj beállítása: a legutóbbi ország és műfaj)
(nincs útmutatás)
Mozgatás
✎✎ Megjegyzések
• Ebben a részben a tv-készülék bekapcsolásakor megjelenő felhasználói felület elrendezését ismertetjük. (Gyári
üzemmód > Műfaj mód: Engedélyezés)
• A műfaj az egyes országokon belül található segédlista.
• A képernyőn az utolsó tárolt csatornán sugárzott kép jelenik meg.
–– Ha a felhasználó szeretné megtartani az előző ország-műfaj csatornakiosztást, a távirányító KÉK, RETURN és
EXIT gombjának megnyomásával zárhatja be a bekapcsoláskor megjelenő felhasználói felületet.
✎✎ Egyebek
• Alapértelmezett kiemelés: A memória szerinti legutóbb elemek (ország és műfaj)
• Időkorlát (60 másodperc)
Elemek
Szám
Név
Leírás
1
Háttérkép
• A memóriában tárolt, legutóbb megtekintett csatornán sugárzott kép megjelenítése a tvkészülék bekapcsolásakor.
2
Funkció megnevezése
• A funkció megnevezése.
3
Jelenlegi állapot
• Az Ország/Műfaj menü aktuális beállításai.
4
Az Ország lista elemei
• Az Ország listában választott elem.
• A legutóbb kiválasztott ország.
5
A Műfaj lista elemei
• A Műfaj listában választott elem.
• Az egyes országoknál választható műfajok a gyári üzemmódban beállított fő beállításoknak
megfelelően. (A fő beállításokat úgy kell megadni, hogy mindig maradjon meg az „Összes”
elem kiválasztásának lehetősége.)
• A legutóbb kiválasztott műfaj.
6
Kiemelés
• Ha az elem megnevezése nem fér el a területen, a szöveg automatikusan mozgó szövegként
jelenik meg.
7
Mutató
• Akkor látható, ha van előző vagy következő oldal.
8
Navigációs segéd
• A gombokhoz tartozó útmutató jobbra van igazítva.
Magyar
51
A kiemelés menete [az Ország lista elemei]
• Ez az oldal csak a kiemelés szemléltetésére szolgál. A ténylegesen megjelenő elemek eltérhetnek az illusztrációtól.
✎✎ Megjegyzések
• A felhasználó a távirányító fel és a le gombjaival léptetheti az országok és a műfajok lista elemeit.
• A lista elemei körkörösen léptethetők..
1
Saját csatorna
Saját csatorna
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
Műfaj
▲
LE 4 alkalommal
Ország
Műfaj
▲
Összes ország
Összes
Összes ország
Ausztria
Hírek
Ausztria
Összes
Hírek
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (holland)
Rádió
Szórakozás
Belgium (francia)
Szórakozás
Belgium (francia)
Cseh Köztársaság
Sport
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Franciaország
Szálloda
FEL 4 alkalommal
Németország
Németország
▼
▼
LE 4 alkalommal
FEL 4 alkalommal
Saját csatorna
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
Műfaj
▲
Összes ország
Összes
Ausztria
Hírek
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (francia)
Szórakozás
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Németország
▼
LE
FEL
LE
FEL
Saját csatorna
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
Műfaj
▲
Ausztria
Összes
Belgium (holland)
Hírek
Belgium (francia)
Rádió
Cseh Köztársaság
Szórakozás
Franciaország
Sport
Németország
Szálloda
Magyarország
▼
LE n alkalommal
FEL n alkalommal
VÉGE
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Country
Current status : All Country/Sports
Genre
▲
Genre
▲
Spanyolország
Összes
Spanyolország
Spain
Hírek
Spain
Hírek
Svájc
Rádió
Svájc
Rádió
Egyesült Királyság
Szórakozás
Egyesült Királyság
Szórakozás
Kelet-Európa
Sport
Kelet-Európa
Sport
Egyéb
Szálloda
Egyéb
Szálloda
▼
52
Country
Magyar
▼
Összes
A kiemelés menete [alapértelmezett műfaj]
• Ez az oldal csak a kiemelés szemléltetésére szolgál. A ténylegesen megjelenő elemek eltérhetnek az illusztrációtól.
Saját csatorna
Saját csatorna
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
Műfaj
▲
Ország
ENTER/JOBBRA
Műfaj
▲
Összes ország
Összes
Ausztria
Hírek
Ausztria
Hírek
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (francia)
Szórakozás
Belgium (francia)
Szórakozás
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
BALRA
Összes ország
Összes
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Németország
Németország
▼
▼
Navigációs segédterület
Navigációs segédterület
• A jelenleg kijelölt ország ki van emelve.
• Alapértelmezett kiemelés: a Műfaj listában
kijelölt műfaj.
Saját csatorna
Saját csatorna
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Műfaj
▲
Ország
ENTER/JOBBRA
Műfaj
▲
Összes ország
Összes
Összes ország
Ausztria
Hírek
Ausztria
Hírek
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (francia)
Szórakozás
Belgium (francia)
Szórakozás
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
BALRA
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Németország
Németország
▼
▼
Navigációs segédterület
• A forrás hibásnak tűnik, a helyes szöveg: „A másik ország elem
kijelölve.” Ellenőrizze. (például Franciaország).
Összes
Navigációs segédterület
• Alapértelmezett kiemelés: Összes
Magyar
53
Az üzemmódváltás menete 1 (1/2)
• Ez az oldal csak a kiemelés szemléltetésére szolgál. A ténylegesen megjelenő elemek eltérhetnek az illusztrációtól.
1
Saját csatorna
Saját csatorna
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Műfaj
Ország
▲
Műfaj
▲
LE
Összes ország
Összes
Ausztria
Hírek
Ausztria
Hírek
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (francia)
Szórakozás
Belgium (francia)
Szórakozás
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Összes ország
BALRA
Összes
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Németország
Németország
▼
▼
Navigációs segédterület
Navigációs segédterület
• Jelenlegi műfaj mód: Összes ország/Sport
ENTER/JOBBRA
Saját csatorna
Saját csatorna
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Műfaj
▲
ENTER
FEL
Műfaj
▲
Összes ország
Összes
Ausztria
Hírek
Ausztria
Hírek
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (francia)
Szórakozás
Belgium (francia)
Szórakozás
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Sport
Franciaország
Szálloda
Németország
▼
6
Összes
Cseh Köztársaság
▼
ENTER/JOBBRA
Magyar
LE
Összes ország
Németország
Navigációs segédterület
54
Ország
Navigációs segédterület
• Az ország kijelölését követően a kiemelés
automatikusan a Műfaj menüre lép.
Az üzemmódváltás menete 1 (2/2)
• Ez az oldal csak a kiemelés szemléltetésére szolgál. A ténylegesen megjelenő elemek eltérhetnek az illusztrációtól.
1
5
6
Saját csatorna
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
1
Műfaj
▲
ENTER
Összes ország
Infó
A Műfaj módjának átváltása Ausztria/Hírek
beállításra.
OK
Összes
Ausztria
Hírek
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (francia)
Szórakozás
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Németország
▼
Navigációs segédterület
• Megjelenik a műfaj módváltásának befejezéséről tájékoztató
üzenet.
• Időkorlát (5 másodperc)
• Ha a Műfaj menüben a BALRA gomb
megnyomásával átlép az Ország menübe, a
rendszer kiemeli a már kiválasztott országot.
ENTER/RETURN/Időkorlát
Jelenlegi állapot: Ausztria/Hírek
Magyar
55
Az üzemmódváltás menete 1 (1/2)
• Ez azw oldal csak a kiemelés szemléltetésére szolgál. A ténylegesen megjelenő elemek eltérhetnek az illusztrációtól.
1
Saját csatorna
Saját csatorna
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
Műfaj
Ország
▲
Műfaj
▲
LE
Összes ország
Összes
Ausztria
Hírek
Ausztria
Hírek
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (francia)
Szórakozás
Belgium (francia)
Szórakozás
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Összes ország
FEL 5
alkalommal
Összes
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Németország
Németország
▼
▼
Navigációs segédterület
Navigációs segédterület
• Jelenlegi műfaj mód: Összes ország/Sport
ENTER/JOBBRA
Saját csatorna
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
101
Összes ország
Infó
Műfaj
▲
A Műfaj módjának átváltása Ausztria/Hírek
beállításra.
OK
KÉK
/
RETURN
Összes
Ausztria
Hírek
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (francia)
Szórakozás
/
Cseh Köztársaság
Sport
EXIT
Franciaország
Szálloda
Németország
▼
Navigációs segédterület
ENTER
/
RETURN
/
5
Időkorlát
Jelenlegi állapot: Ausztria/Hírek
56
Magyar
• Az ország kijelölését követően a kiemelés
automatikusan a Műfaj menüre lép.
A bekapcsolás áttekintése [a memóriának megfelelő legutóbbi állapot]
• Ez az oldal csak a kiemelés szemléltetésére szolgál. A ténylegesen megjelenő elemek eltérhetnek az illusztrációtól.
1
Jelenlegi állapot: Ausztria/Hírek
POWER
Kikapcsolás
• Jelenlegi műfaj mód: Ausztria/Hírek
POWER
Saját csatorna
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
Műfaj
▲
Összes ország
Összes
Ausztria
Hírek
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (francia)
Szórakozás
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Németország
▼
Navigációs segédterület
• Jelenlegi műfaj mód: Ausztria/Hírek
Magyar
57
Műfajszerkesztő (Ezzel konfigurálhatók a műfajok a szálloda tv-csatornáihoz.)
• A Szálloda menüben (Gyári szállodai menü) használható.
• A választható műfajok: hírek, rádió, szórakozás, sport, valamint szálloda.
• Minden csatornánál több műfaj is választható egyszerre.
Országlista szerkesztő (Csatornaszerkesztő): Ezzel a szerkesztővel konfigurálható az ország a szálloda tv-csatornáihoz.
• A választható országok (20 db): Amerikai Egyesült Államok, Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország,
Görögország, Hollandia, Japán, Kínai Népköztársaság, Korea, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszországi
Föderáció, Portugália, Spanyolország, Svédország, Törökország
• Ha adott országnál több csatorna is be van állítva, a rendszer kategóriaként regisztrálja az országot, és a felhasználók
országonkénti bontásban láthatják a csatornákat.
• Egy csatornához több ország is beállítható. Ha a felhasználó kiválasztja valamelyik kategóriát, a csatornalistában csak az
adott országhoz tartozó csatornák fognak megjelenni.
• Ha a csatornalistában olyan csatornát választanak, amelyhez hozzá van rendelve az ország, a rendszer az Országok
listájának szerkesztése elemmel bővíti az Eszközök menüt. Ellenkező esetben az Eszközök menü a Felvétel az országok
listájára elemmel bővül.
• * A megfelelő funkció végrehajtása esetén beállítható, illetve törölhető a csatornához tartozó ország.
• Bekapcsoláskor megjelenő felhasználói felület
• Az a képernyő, amelyen a felhasználó kiválaszthatja az országot és műfajt, amikor bekapcsolja a tv-készüléket.
A bal oldali keret elrendezése
Útmutató a gombokhoz
Gomb
Művelet
Navigációs segéd
ENTER
A megfelelő Csatornatallózó terület kiválasztása vagy
megnyitása.
(nincs útmutatás)
RETURN
A megfelelő Csatornatallózó terület kiválasztása vagy
megnyitása.
Vissza
UP/DOWN
A kiemelés léptetése fel vagy le.
(nincs útmutatás)
RIGHT
A kiemelés áthelyezése a Csatornatallózó területére.
(nincs útmutatás)
INFO
A kategóriára vonatkozó adatok megjelenítése.
(nincs útmutatás)
TOOLS
A segédfunkciók menüjének megjelenítése.
Eszközök
EXIT
Visszavonás, és visszatérés az előző lépésre (Gyári üzemmód).
(nincs útmutatás)
✎✎ Megjegyzések
• Ez a bal oldali keret (Országkategóriák) alkotóeleme.
✎✎ Egyebek
• Alapértelmezett kiemelés: az éppen kijelölt ország
58
Magyar
Elemek
Szám
Név
Leírás
• Amikor a felhasználó erre a képernyőre lép, az éppen kijelölt alapértelmezett elem van kiemelve.
• Az ország ikonja és a kategória neve is fel van tüntetve. (Ha a kiemelés a fő keretben van, csak az
ikon látható.)
• A kiemelés áthelyezése
–– A kiemelés a fel/le gombok megnyomásával helyezhető át.
–– Ha az elemek nem férnek el egy oldalon, fel és le irányú mutatók jelennek meg a
képernyőn.
–– Ha áthelyezi a kiemelést valamelyik kategóriára, a fő keretben megjelenik az adott
kategóriához tartozó csatornalista.
1
Bal oldali keret [Országkategóriák]
Normál
Szálloda
Kategória
Csat. mód
Eredetileg
hangolt
Ország
Antenna mód aktiválása
Légi/kábel
Műhold
Regisztrálva
O
O
Összes
ország
O
O
1. ország
O
O
2. ország
O
O
.
O
O
Leírás
• Az Automatikus hangolás művelettel
behangolt összes csatorna megjelenítése.
• A Regisztrált csatornák listában megadott
csatornák és források megjelenítése.
• Az „Összes ország” az egyes országoknál
regisztrált csatornák összessége. (Ezt csak a
végfelhasználók látják.)
Eszközök [Regisztrált/Országkategóriák]
• Csatornakezelő > Csatornakategória > Eszközök > Info
• Az elemek a „csatorna” utótag nélkül jelennek meg.
• A bal oldali keretben kiemelt Regisztrált/Ország
elemhez tartozó ablakot a távirányító INFO gombjának
megnyomásával nyithatja meg.
• Minden ország fel van tüntetve.
• A fel/le gombokkal lépegethet az Ország lista elemei
között. (A mutatók is látszanak.)
Magyar
59
✎✎ Megjegyzések
• Ez a bal oldali keretben található kategória Eszközök menüjének ismertetése.
• Csak az egyes Regisztrálás/Ország kategóriákhoz tartozó Infó elem látszik.
Elemek
Kategória
Eszközök menü
Leírás
Regisztrált, ország
Információ
Regisztrált csatornák. Az egyes országokhoz tartozó csatornák
száma.
• Az elemek a „csatorna” utótag nélkül jelennek meg.
Hibaesetek
✎✎ Megjegyzések
• Ez az üzenet jelenik meg, ha nincs mentett csatorna a Regisztrált csatornák listájában.
Elemek
Szám
1
Név
Leírás
Üzenet
• Ha a Regisztrált csatornák elem üres, amikor a felhasználó megnyitja
a tallózót, egy felugró ablakban megjelenik egy üzenet. Ebben
az ablakban a felhasználók átválthatnak az Automatikus tárolás
(program) menüre.
• Hasonlóképpen: ha sem az idő, sem a csatorna nincs beállítva, és
a felhasználó megnyitja a Csatornakezelőt, egy felugró ablakban
megjelenik egy üzenet. Ebben az ablakban a felhasználó átválthat az
Automatikus hangolás (Automatikus program) műveletre.
• Ez az üzenet jelenik meg, ha az idő nincs beállítva.
–– Ha az idő nincs beállítva, akkor Gyári üzemmódban, a Csatornakezelő megnyitása előtt megjelenik ez az üzenet.
60
Magyar
✎✎ Megjegyzések
• Ez az alkotóelem jelenik meg, ha nincs csatorna regisztrálva az ország kategóriához.
Elemek
Szám
Leírás
Leírás
• Ez az üzenet jelenik meg, ha a kijelölt ország egyetlen elemet sem tartalmaz.
Fő keret [Csatornatallózó]
Magyar
61
Útmutató a gombokhoz
Gomb
Művelet
Navigációs segéd
CH UP/DOWN
Lapozás.
Oldal
ENTER
A megfelelő Csatornatallózó terület kiválasztása vagy megnyitása.
Kiválasztás
RETURN
Vissza az előző lépéshez (Gyári üzemmód).
Vissza
UP/DOWN
A kiemelés léptetése fel vagy le.
(nincs útmutatás)
RIGHT
A kiemelés áthelyezése a Csatornatallózó területére.
(nincs útmutatás)
INFO
A kategóriára vonatkozó adatok megjelenítése.
(nincs útmutatás)
TOOLS
A segédfunkciók menüjének megjelenítése.
Eszközök
EXIT
Visszavonás, és visszatérés az előző lépésre (Gyári üzemmód).
(nincs útmutatás)
✎✎ Megjegyzések
• Ez a fő keret (Csatornatallózó) alkotóeleme.
• A Gyári üzemmód és a külső bemenet megnyitása előtt a kiemelés eredetileg a csatornán van.
Elemek
Szám
Név
Leírás
1
Fő keret
• A kijelölt kategóriához tartozó csatorna- vagy forráslista.
2
Görgetősáv
• Az aktuális oldal helyzete a teljes oldalszámhoz képest.
3
Navigációs
segédterület
• Akkor jelenik meg, amikor valamelyik felhasználó megnyitja a Csatornakezelőt. (Ha a
felhasználó kilép a Csatornakezelőből, majd újra megnyitja, az elem újból megjelenik.)
• Az időkorlát (5 másodperc) elérése esetén eltűnik. Akkor is eltűnik, ha a felhasználó
megnyomja valamelyik gombot.
4
Navigációs
segédterület
• Az éppen beállított országra vonatkozó adatok és a PIROS gombok balra vannak igazítva.
(Grafikailag csoportokba rendezve jelennek meg, és csoportokra bontva lehet közöttük
navigálni.) A gombokhoz tartozó útmutató jobbra van igazítva.
62
Magyar
A csatornák közös elemei [+ ikon-mód]
A csatornalista megjelenítési szabályai
Normál
Elem
Szerkezet
Digitális csatornák
• jelölőnégyzet + állapotikon + digitális csatorna száma + csatornanév
–– A csatornaszám megjelenítési formátuma: ###-### (A „-” szimbólum jelzi a
csatornaszámot.)
Analóg csatornák
• jelölőnégyzet + analóg típus ikonja + analóg csatorna száma + csatornanév
–– A csatornaszám megjelenítési formátuma: ### (A „-” szimbólum nem
használatos az analóg csatornák számának jelzésére.)
Digitális csatornák
• jelölőnégyzet + állapotikon + digitális csatorna száma + csatornanév
–– A csatornaszám megjelenítési formátuma: ### (A csatornaszám
ábrázolásának maximális hossza a területi beállításoknak felel meg.)
Analóg csatornák
• jelölőnégyzet + analóg típus ikonja + analóg csatorna száma + csatornanév
–– A csatornaszám megjelenítési formátuma: ### (A csatornaszám
ábrázolásának maximális hossza a területi beállításoknak felel meg.)
ATSC
DVB (CHEM)
A csatornalista ikonjának megjelenítési szabályai
Elem
Dinamikus SI
Ikon
Példa
NNNNNNNN CSAT. NÉV
• A dinamikus SI által törölt, ám a felhasználó által
nem törölt csatornák.
1
A dinamikus SI
által hozzáadott
csatornák
NNNNNNNN CSAT. NÉV
• A dinamikus SI által hozzáadott, ám a felhasználó
által nem hozzáadott csatornák.
2
• Az analóg típusú csatorna ikonja látható.
3
• Bemeneti forrásnak minősülő csatorna.
4
• Az antennákon elérhető élő csatornákat jelöli.
A légi, a kábel- és a műholdas csatornáknak
megfelelő antennaikonok a legalacsonyabb
prioritással jelennek meg.
5
Analóg típusú csatorna ikonja
Forráscsatorna ikonja
Antenna ikon
Prioritás
A dinamikus
SI által törölt
csatornák
NNNNNNNN CSAT. NÉV
(a szerkesztett csatornanév).
NNNNNNNN CSAT. NÉV
Légi
NNNNNNNN CSAT. NÉV
Kábel
NNNNNNNN CSAT. NÉV
Műhold
NNNNNNNN CSAT. NÉV
Kódolt csatorna ikonja
NNNNNNNN CSAT. NÉV
• A kódolt csatorna ikonja. (A műholdas
csatornáknak megfelelő antennánál jelenik meg.)
-
Kép letiltása
NNNNNNNN CSAT. NÉV
• Olyan csatorna, amelynek a képe le van tiltva. (A
hang és a csatornaadatok elérhetők.)
-
Magyar
63
Felvétel az országok listájára / Országok listájának szerkesztése (1/2)
• Csatornakezelő > Tallózó > Eszközök > Felvétel az országok
listájára
Útmutató a gombokhoz
Gomb
Művelet
Navigációs segéd
ENTER
A kiemelt elem kiválasztása.
Belépés
RETURN
Visszavonás, és visszatérés az előző (Eszközök) képernyőre.
Vissza
UP/DOWN
A kiemelés léptetése az Ország lista elemein.
Mozgatás
LEFT/RIGHT
A kiemelés léptetése.
Mozgatás
INFO
Nem használható
Nem használható
TOOLS
Az aktuális ablak bezárása, és az Eszközök menü megjelenítése.
(nincs útmutatás)
EXIT
Visszavonás, és visszatérés az előző lépésre (Gyári üzemmód).
(nincs útmutatás)
✎✎ Megjegyzések
• Ez a Felvétel az országok listájára elem ismertetése.
• A rendszer hozzáadja a kiemelt csatornát/a több kijelölt csatornát az Ország kategóriához.
✎✎ Egyebek
• Időkorlát (60 másodperc)
64
Magyar
Elemek
Szám
Név
Leírás
1
Felvétel az országok listájára
ablak
• Ha a kijelölt csatornák közül egy sincs regisztrálva az országok listájába, a
„Felvétel az országok listájára” szöveg jelenik meg címként.
• Attól függően, hogy a képernyő megnyitásakor kiválasztott ország
regisztrálva van-e, egy jelölőnégyzet is megjelenik.
2
Tájékoztató
3
A kiválasztásra vonatkozó információk
4
Befejezésről tájékoztató üzenet
5
A kiválasztás jelzése
• A kiválasztott csatorna száma vagy a csatornanév.
–– Egyetlen csatorna kiválasztása esetén a csatornanév jelenik meg:
Kiválasztott csatorna: NNNN-NNN ABC
–– Több csatorna kiválasztása esetén a kiválasztott csatornák száma
jelenik meg: Kiválasztott csatornák: N
• Ez az üzenet jelenik meg a műveletek befejezésekor. (Az OK gomb
kiválasztásakor az üzenet mindig megjelenik.)
• A jelzés értelmezése több csatorna kiválasztása esetén
• : Az összes elem regisztrálva van.
• : Csak az elemek egy része van regisztrálva.
• : Egyik elem sincs regisztrálva.
Felvétel az országok listájára / Országok listájának szerkesztése (2/2)
• C
satornakezelő > Tallózó > Eszközök > Felvétel az
országok listájára
Magyar
65
Útmutató a gombokhoz
Gomb
Művelet
Navigációs segéd
ENTER
A kiemelt elem kiválasztása.
Belépés
RETURN
Visszavonás, és visszatérés az előző (Eszközök) képernyőre.
Vissza
UP/DOWN
A kiemelés léptetése az Ország lista elemein.
Mozgatás
LEFT/RIGHT
A kiemelés léptetése.
Mozgatás
INFO
Nem használható
Nem használható
TOOLS
Az aktuális ablak bezárása, és az Eszközök menü megjelenítése.
(nincs útmutatás)
EXIT
Visszavonás, és visszatérés az előző lépésre (Gyári üzemmód).
(nincs útmutatás)
✎✎ Megjegyzések
• Ez az Országok listájának szerkesztése elem ismertetése.
• A rendszer hozzáadja a kiemelt csatornaelemet/a több kijelölt csatornaelemet az Ország kategóriához, illetve törli
az(oka)t.
• Időkorlát (60 másodperc)
Elemek
Szám
Név
Leírás
1
Felvétel az országok listájára
• Ha a kijelölt csatornák között van regisztrált csatorna, az „Országok
listájának szerkesztése” szöveg jelenik meg címként.
• Attól függően, hogy a kiválasztott ország regisztrálva van-e, egy
jelölőnégyzet is megjelenik.
2
Tájékoztató
3
Befejezésről tájékoztató üzenet
• Ez az üzenet jelenik meg a műveletek befejezésekor. (Az OK gomb
kiválasztásakor az üzenet mindig megjelenik.)
Csatornaszám szerkesztése [felcserélés]
• Csatornakezelő > Tallózó > Eszközök > Csatornaszám szerkesztése
66
Magyar
Útmutató a gombokhoz
Gomb
Művelet
Navigációs segéd
ENTER
A módosítások érvényesítése, majd az ablak bezárása.
Belépés
RETURN
Visszavonás, és visszatérés az előző (Eszközök) képernyőre.
Vissza
▲/▼
A kiválasztott csatorna számának módosítása.
Módosítás
0~9
Számjegy megadása.
Szám
INFO
Nem használható
Nem használható
TOOLS
Az aktuális ablak bezárása, és az Eszközök menü megjelenítése.
(nincs útmutatás)
EXIT
Visszavonás, és visszatérés az előző lépésre (Gyári üzemmód).
(nincs útmutatás)
✎✎ Megjegyzések
• Ez a csatornaszám váltását végző funkció (Felcserélés) ismertetése.
• A csatornaszámok minden csatornalistában módosíthatók, és a módosítások minden csatornánál érvénybe lépnek.
• Ha az új csatornaszám még nincs másik csatornához rendelve, a rendszer az új csatornaszámnak megfelelően frissíti
a csatornaszámot, és a csatornaszámok alapján újra növekvő sorrendbe rendezi a listát.
• Ha az új csatornaszám már másik csatornához van rendelve, a Szálloda menüben megadott beállítások lépnek
érvénybe.
✎✎ Egyebek
• A lista elemei függőleges irányban körkörösen léptethetők.
Elemek
Szám
Név
Leírás
• A számgombok és a fel/le gombok is használhatók.
1
Csatornaszám
szerkesztése ablak
–– Kiválasztott csatorna: a kijelölt csatorna neve.
–– Szám: az új csatornaszám.
(A jelenleg hozzárendelt csatorna neve is látható.)
–– Név: a jelenleg hozzárendelt csatorna neve. (Ha nincs ilyen csatorna,
az „(Üres)” felirat olvasható.) : Ha van ilyen csatorna, de nincs neve, a
név helyett a „-----” jelzés látható.
• Már hozzárendelt csatorna kiválasztása esetén
2
Figyelmeztetés
Üzenet
–– Ha az új csatornaszám már másik csatornához van rendelve,
megjelenik egy nyugtázást kérő üzenet. (Lásd az alábbi ábrát.)
–– Ha a felhasználó másik csatornához rendelt csatornaszámra szeretné
váltani a csatornaszámot, a rendszer felcseréli a csatornaszámokat,
és menti a módosítást.
Magyar
67
Csatornaszám szerkesztése [Külső bemenet] (3/3)
• Csatornakezelő > Tallózó > Eszközök > Csatornaszám szerkesztése
Útmutató a gombokhoz
Gomb
Művelet
Navigációs segéd
RED
Ha a felhasználó megnyomja a gombot, a rendszer alaphelyzetbe állítja a
csatornaszámot.
Visszaállítás
ENTER
A módosítások érvényesítése, majd az ablak bezárása.
Belépés
RETURN
Visszavonás vagy visszatérés az előző (Eszközök) képernyőre.
Vissza
▲/▼
A kiválasztott csatorna számának módosítása.
Módosítás
0~9
Számjegy megadása.
Szám
INFO
Nem használható
Nem használható
TOOLS
Az aktuális ablak bezárása, és az Eszközök menü megjelenítése.
(nincs útmutatás)
EXIT
Visszavonás, és visszatérés az előző lépésre (Gyári üzemmód).
(nincs útmutatás)
✎✎ Megjegyzések
• A funkció segítségével külső bemeneti forrás rendelhető a csatornaszámhoz. (A módosítások minden csatornánál
érvénybe lépnek.)
• Ha az új csatornaszám már másik csatornához van rendelve, a Szálloda menüben megadott beállítások lépnek
érvénybe.
✎✎ Egyebek
• Alapértelmezett kiemelés: a csatornaszámok területe.
• A lista elemei függőleges irányban körkörösen léptethetők.
• Időkorlát (60 másodperc)
68
Magyar
Elemek
Szám
Név
Leírás
• A csatornaszámok területe.
–– A számgombok és a fel/le gombok is használhatók.
–– Ha nincs hozzárendelt érték, a számjegyeknek megfelelő számú „-” szimbólum látható.
1
▲
Csatornaszámok területe
--
▲
→
▼
1
▲
→
▼
15
▼
2
Forrás neve
• Külső bemenet neve
–– Azok az elemek, amelyek nem konfigurálhatók, nem aktívak.
3
Navigációs segédterület
• Ha a felhasználó megnyomja a piros gombot, a rendszer alaphelyzetbe állítja a
csatornaszámot.
Csatornanév szerkesztése
• Csatornakezelő > Tallózó > Eszközök > Csatornanév szerkesztése
Útmutató a gombokhoz
Gomb
Művelet
Navigációs segéd
GREEN
A módosítások mentése és visszalépés a Csatornakezelőbe.
Kész
ENTER
A csatorna nevének mentése, és a kurzor léptetése a következő mezőre.
Belépés
RETURN
Visszavonás, és visszatérés az előző (Eszközök) képernyőre.
Vissza
▲/▼/◄/►
Navigálás a billentyűzeten.
Mozgatás
0~9
Számjegy megadása.
(nincs útmutatás)
INFO
Nem használható
Nem használható
TOOLS
Az aktuális ablak bezárása, és az Eszközök menü megjelenítése.
(nincs útmutatás)
EXIT
Visszavonás, és visszatérés az előző lépésre (Gyári üzemmód).
(nincs útmutatás)
✎✎ Megjegyzések
• Ez a Csatornanév szerkesztése funkciónál használható billentyűzet ismertetése.
✎✎ Egyebek
• Időkorlát (60 másodperc)
Magyar
69
Elemek
Szám
Név
Leírás
1
Csatornanév szerkesztése
ablak
2
Csatornanév
• A kurzor és az éppen bevitt karakter a kiemelés színével van formázva.
• A karakterek maximálisan engedélyezett számának elérésekor a kurzor eltűnik.
3
Billentyűzet
• A részletes működést lásd a billentyűzet tervezői dokumentumában.
Eszközök [Szerkesztés mód]
Szerkesztés mód
Tartalom kiemelése (ha 0 vagy 1 elem van kijelölve)
Felvétel az országok listájára
Országok listájának szerkesztése (már regisztrált elem kijelölése
esetén).
Csatornanév szerkesztése
Csatornaszám szerkesztése
Kép letiltása
Csatorna másolása (Astra HD +)
Átrendezés (Műhold)
Összes kiválasztása
Összes kijelölés törlése (csak akkor jelenik meg, ha legalább 1 elem
is ki van jelölve)
Törlés
Ha egynél több elem is ki van jelölve.
Felvétel az országok listájára
Országok listájának szerkesztése (már regisztrált elem kijelölése
esetén).
Kép letiltása
Átrendezés (Műhold)
Összes kiválasztása
Összes kijelölés törlése
Törlés
✎✎ Megjegyzések
• Ez az Eszközök menü ismertetése.
• A felugró menü helyzete: a Csatornalista bal oldalán található elemhez tartozó Eszközök menü → a jobb oldalon
jelenik meg. A Csatornalista jobb oldalán található elemhez tartozó Eszközök menü → a bal oldalon jelenik meg.
• Amikor a kiemelt elem nincs kijelölve, és a felhasználó megnyomja a Tools gombot, a rendszer automatikusan
kijelöltnek jelöli az elemet.
• Az egyes funkciók részletes ismertetése a NEO Channel Manager csatornakezelő leírásában olvasható.
70
Magyar
Csatornasáv [ha külső bemenet van a csatornaszámhoz rendelve]
✎✎ Megjegyzések
• A tv-csatornasávoknál megadott beállítások vannak érvényben.
• Nem támogatott elem esetén, illetve ha nincsenek kapcsolódó információk, az elemre vonatkozó értékek nem
jelennek meg.
• A csatorna neve a külső bemenet neveként jelenik meg.
Elemek
Szám
Név
1
Külső bemenet neve
Leírás
A Csatornalistában a GenreTV funkciói közül is használható néhány funkció.
• Országválasztó mód
• A műfaj módjának átváltása.
¦¦ Mixed Channel Map
A Vegyes csatornakiosztás funkcióval vegyesen használhatja a légi, a kábel, és a műholdas csatornákat.
[Kivéve az ausztrál, szingapúri és új-zélandi modelleket]
–– A Légi, Kábel és Műhold csatornák vegyes használatához a Vegyes csatornakiosztás beállításnál a BE
lehetőséget kell kiválasztani.
–– A Csatornaszerkesztővel rendezheti a csatornákat, miután bekapcsolta a „Vegyes csatornakiosztás” opciót a
Szállodai opciók menüben.
Magyar
71
¦¦ Sound Bar
•• Samsung Sound-Bar egységek és szálláshelyi TV-készülék
‒‒ Használjon Samsung Sound Bar hangszóróegységet és Szálláshely TV-t, amely HDMI-vel támogatja az ARC
funkciót. Ha egy kompatibilis Samsung Sound Bar hangszóróegységet csatlakoztat egy kompatibilis Samsung
Szálláshely TV-hez egyetlen HDMI-kábellel, a vendégek a tv-készülék hangját a Sound Bar hangszóróegységen
keresztül hallhatják.
‒‒ Az ARC funkciót támogató modellek listája:
•• Sound-Bar aktív hangszóróegységek:
‒‒ HW-K450/K550
‒‒ HW-M550/M450/M4500
•• A Sound-Bar aktív hangszóróegységek Szálloda üzemmódba kapcsolása
1. Állítsa be a következő szállodai opciókat:
‒‒ Szálloda opció > System > Sound Bar Out = On
‒‒ Szálloda opció > Power On > Power On Volume > User Defined
‒‒ Szálloda opció > Power On > Power On Volume > Állítsa 0-nál nagyobbra
‒‒ Szálloda opció > Power On > Max Volume > Állítsa 0-nál nagyobbra
2. Kössön be egy HDMI-kábelt a Sound Bar hátsó HDMI OUT portja és a szálláshelyi tv-készülék (ARC-t támogató) HDMI3
portja közé.
3. Miután a Sound Bar hangszóróegységet a szálláshelyi tv-készülékhez csatlakoztatja, a tv-készülék bekapcsolásakor a
Sound Bar automatikusan észleli a tv-készüléket, majd automatikusan Szálloda üzemmódba kapcsol.
A Sound Bar Szálloda üzemmódjának működési jellemzői:
•• A TV-készülékkel szinkronizált be- és kikapcsolás
•• HDMI_CEC alapértelmezés szerint bekapcsolva
•• A funkciók kizárólag a „HDMI OUT” porton keresztül használhatók
•• A VFD „Input mode” (Bemeneti mód) gombja nem működik, hogy megelőzhető legyen a hangforrások véletlen
váltása.
•• Lekéri a TV-készülék Szállodai opció menüjének beállítható bekapcsolási és max. hangerő beállításait. A SoundBar bekapcsolási hangereje és max. hangerő értéke ugyanakkor a TV-készülék Szállodai opció menüjének
bekapcsolási és max. hangerő beállításaihoz képes ½ értékű lesz.
Példa: Ha a tv-készülék Bekapcsolási hangereje = 20, és Maximális hangereje = 90, akkor a Sound Bar
Bekapcsolási hangereje = 10 és Maximális hangereje = 45.
*A funkció az adott modelltől függően eltérő lehet.
72
Magyar
¦¦ Biztonsági üzemmód
Műszaki jellemzők
• Az üzemmód célja egyes funkciók, például TTX és külső jelforrás (HDMI, USB) bemenet letiltása például
javítóintézetben vagy hasonló intézményekben.
• A Biztonság menühöz való hozzáférés a jelszó hiányában le van tiltva.
• Biztonság beállítása
–– A Biztonság beállítása lehet „Be” és „Ki”.
–– Az alapértelmezett a „Ki”.
–– A biztonság beállítása: Bekapcsolt állapotban külső jelforrás (HDMI, USB) bemenet és a TTX funkció nem
működik.
• Jelszó beállítása
–– Itt módosítható a jelszó.
–– A felhasználónak meg kell adnia a jelenlegi jelszót, az új jelszót, majd megerősítésként ismét az új jelszót.
• Jelszó visszaállítása
–– Itt állítható alapértékre a jelszó.
–– A jelszó visszaállítása 00000000 értékre.
–– A Password Reset (Jelszó visszaállítása) elem csak a gyári menüben látható, amelyhez egyszerre kell lenyomni
az Info és a Factory gombot.
Az alábbi billentyűkombinációval tehető láthatóvá: MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER.
• A biztonság beállítása: Bekapcsolt állapotában a SIRCH funkció nem érhető el.
• A gyári alapértelmezett értékek visszaállítása a biztonság beállítását nem érinti.
Magyar
73
A falikonzol felszerelése
A falikonzol (külön megvásárolható) segítségével a tv-készülék a falra rögzíthető. A falikonzol felszerelésével
kapcsolatban olvassa el a falikonzolhoz mellékelt tájékoztatót. A falikonzol felszereléséhez kérje szakember segítségét.
Azt tanácsoljuk, hogy ezt a műveletet ne saját maga végezze.
A Samsung Electronics nem vállal felelősséget semmilyen tárgyi vagy személyi sérülésért, ha Ön úgy dönt, hogy saját
maga szereli fel a televíziót.
A falikonzol tartozékainak szabványadatai (VESA)
✎✎ A falikonzol nem alaptartozék, hanem külön megvásárolható.
A falikonzolt szilárd falra, a padlóra merőlegesen szerelje fel. Ha a falikonzolt más jellegű felületre szereli fel, lépjen
kapcsolatba a legközelebbi márkakereskedővel. A mennyezetre vagy ferde falra történő felszerelés súlyos személyi
sérüléseket okozhat.
✎✎ MEGJEGYZÉS
• A falikonzol tartozékainak szabványos méretei az alábbi táblázatban olvashatók.
• Ha Samsung falikonzolt vásárol, a felszereléshez szükséges tartozékokat és a részletes felszerelési útmutatót is
megkapja.
• Ne használjon olyan csavarokat, amelyek nem felelnek meg a VESA-szabvány előírásainak.
• Ne használjon a szabványosnál hosszabb csavarokat, mert azok megsérthetik a tv-készülék belsejét.
• A VESA-szabványtól eltérő falikonzol használata esetén a csavarok hossza a falikonzol műszaki adataitól függően
változhat.
• Ne húzza meg túl erősen a csavarokat, mivel ez károsíthatja a terméket, vagy a termék földre esését okozhatja, ami
személyi sérüléshez vezethet. A Samsung nem vállal felelősséget az ilyen balesetekért.
• A Samsung nem vállal felelősséget azokért a terméket ért károsodásokért vagy az olyan személyi sérülésekért,
amelyeket a VESA-szabványtól eltérő falikarok használata vagy a szerelési utasításban leírtak be nem tartása okoz.
• A tv-készülék felszerelésekor nem döntse meg 15 foknál nagyobb mértékben ezt a készüléket.
Fali adapter
Tvkészülék
A fali konzol
tartóeleme
C
Fali adapter
A fali konzol
tartóeleme
Tvkészülék
C
hüvelyk
VESA-szabvány (A * B)
32
100 x 100
43 ~ 49
200 x 200
C (mm)
Szabványos csavar
Mennyiség
M4
43 ~ 45
4
M8
55
400 x 400
A falikonzol felszerelésekor a tv-készülék legyen kikapcsolva. A bekapcsolt készülék áramütést okozhat.
74
Magyar
A tv-készülék falra rögzítése
[
Vigyázat! A tv-készülék leeshet, ha elhúzzák, eltolják, vagy felmásznak a tetejére. Különösen arra ügyeljen,
hogy gyermekei ne borítsák fel a tv-készüléket, és ne akaszkodjanak rá, mert az súlyos sérülést, sőt akár
halált is okozhat. Tartsa be a mellékelt biztonsági tájékoztatóban foglalt összes biztonsági előírást. A még
nagyobb stabilitás érdekében biztonsági okokból az alábbiak szerint szerelje fel a leesés elleni eszközt.
A tv-készülék leesésének megakadályozása
1. Illessze a csavarokat a kapcsokba, és szorosan rögzítse a falhoz. Győződjön meg róla, hogy a csavarok szorosan
rögzültek a falban.
✎✎ A fal típusától függően szükség lehet további anyagokra, pl. rögzítőre.
✎✎ A szükséges kapcsok, csavarok és zsinegek nincsenek a készülékhez mellékelve, ezért azokat külön kell
beszerezni.
2. Távolítsa el a csavarokat a tv-készülék hátoldalának közepéről, helyezze a csavarokat a kapcsokba, majd erősítse a
csavarokat ismét a tv-készülékhez.
✎✎ Előfordulhat, hogy a termékhez nincsenek csavarok mellékelve. Ebben az esetben kérjük, szerezze be az alábbi
specifikációknak megfelelő csavarokat.
3. A tv-készülékhez és a falhoz rögzített kapcsokat kösse össze erős zsineggel, majd húzza meg szorosan a zsineget.
✎✎ MEGJEGYZÉS
• A tv-készüléket helyezze a fal közelébe, nehogy hátraessen a készülék.
• A biztonságos rögzítés érdekében úgy kösse meg a zsineget, hogy a falhoz rögzített kapcsok a tv-készülékhez
rögzített kapcsokkal azonos magasságban vagy lejjebb legyenek.
• A tv-készülék elmozdítása előtt oldja ki a zsineget.
4. Ellenőrizze, hogy biztonságosak-e a csatlakozások. Időnként ellenőrizze, hogy továbbra is megfelelőek-e a
csatlakozások. Ha kétsége támad a csatlakozások biztonságát illetően, forduljon szakemberhez.
A lopásgátló Kensington-zár
A Samsung nem biztosít a termékhez Kensington-zárat. Ezzel az eszközzel
a rendszer fizikailag rögzíthető, ha nyilvános helyen használják. A zár külső
megjelenése és használati módja a gyártótól függően eltérhet a képen láthatótól.
A helyes használattal kapcsolatos további információkat lásd a Kensington-zár
használati útmutatójában.
A termék lezárásához kövesse a következő lépéseket:
Keresse meg a „K” ikont a tv-készülék hátulján. A Kensington-zár nyílása a K
ikon mellett található.
1. Rögzítse a Kensington-zárat egy nagy, helyhez kötött berendezési tárgyhoz,
például íróasztalhoz vagy székhez.
1
<Opcionális>
2. A Kensington-zár vezetékének áthurkolt végén csúsztassa át a vezetéknek azt a végét, amelyen a zárszerkezet
található.
3. Illessze a zárat a termék Kensington nyílásába (1).
4.
✎✎
✎✎
✎✎
Zárja be a zárat.
Ezek általános instrukciók. Pontos instrukciókat a zárszerkezethez mellékelt használati útmutatóban talál.
A zárszerkezet külön megvásárolható.
A Kensington-zár elhelyezkedése a készülék típusától függően eltérő lehet.
Magyar
75
Műszaki leírás
Környezeti feltételek
Működési hőmérséklet
Működési páratartalom
Tárolási hőmérséklet
Tárolási páratartalom
10–40 °C (50–104 °F)
10–80%, nem lecsapódó
-20-45 °C (-4 °F-113 °F)
5–95%, nem lecsapódó
Modell neve
HG32EF690
HG43EF690
Képernyőfelbontás
1920 x 1080
1920 x 1080
32 hüvelyk (80 cm)
43 hüvelyk (108 cm)
20 W
20 W
20˚ / 60˚ / 90˚
20˚ / 60˚ / 90˚
730,4 x 433,8 x 54,6 mm
730,4 x 483,8 x 192,6 mm
972,9 x 570,1 x 54,0 mm
972,9 x 623,0 x 226,5 mm
5,7 kg
7,3 kg
9,7 kg
12,7 kg
Modell neve
HG49EF690
HG55EF690
Képernyőfelbontás
1920 x 1080
1920 x 1080
49 hüvelyk (123 cm)
55 hüvelyk (138 cm)
20 W
20 W
20˚ / 60˚ / 90˚
20˚ / 60˚ / 90˚
1105,8 x 645,0 x 54,6 mm
1105,8 x 698,0 x 226,5 mm
1241,6 x 721,4 x 54,5 mm
1241,6 x 774,3 x 226,5 mm
13,0 kg
16,0 kg
16,2 kg
19,2 kg
Képernyőméret (átló)
Hang (kimenet)
Forgó talp (bal/jobb)
Méretek (Sz × Ma × Mé)
Készülékház
Állvánnyal
Tömeg
Állvány nélkül
Állvánnyal
Képernyőméret (átló)
Hang (kimenet)
Forgó talp (bal/jobb)
Méretek (Sz × Ma × Mé)
Készülékház
Állvánnyal
Tömeg
Állvány nélkül
Állvánnyal
✎✎ A kivitel és a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
✎✎ A tápellátásra és az energiafogyasztásra vonatkozó információk a termékre ragasztott címkén találhatók.
76
Magyar
Méretek
4
8
Elölnézet/oldalnézet
•• HG32EF690 / HG43EF690 / HG49EF690 / HG55EF690
7
1
2
3
6
5
8
4
(Mértékegység: mm)
HG32EF690
1
2
3
4
5
6
7
8
730,4
701,4
395,8
451,3
433,8
483,8
54,6
192,6
HG43EF690
972,9
943,9
532,1
559,6
570,1
623,0
54,0
226,5
HG49EF690
1105,8
1076,8
607,0
559,6
645,0
698,0
54,6
226,5
HG55EF690
1241,6
1212,6
683,4
559,6
721,4
774,3
54,5
226,5
Csatlakozópanel részletei/hátulnézet
✎✎ Detailed dimensions can be checked at Displaysolutions.samsung.com.
Magyar
77
A talp adatai
•• HG32EF690
(Mértékegység: mm)
55,9
135
R9,5
R3,75
152
451,3
192,6
159,8
•• HG43EF690 / HG49EF690 / HG55EF690
(Mértékegység: mm)
70,0
135
R9,5
R3,75
152
559,6
226,5
168,7
✎✎ MEGJEGYZÉS: A rajzok nem feltétlenül méretarányosak. Néhány méret előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
A TV felszerelése előtt ellenőrizze a méreteket. Nem vagyunk felelősek a tipográfiai jellegű vagy nyomtatási
hibákért.
78
Magyar
Licenc
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol
are trademarks of Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or
registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source License Notice is written only English.
A TERMÉK ÉRTÉKESÍTÉSE KORLÁTOZOTT ENGEDÉLLYEL TÖRTÉNT, ÉS KIZÁRÓLAG AZ ALÁBBI MINDHÁROM
MINŐSÍTÉSSEL RENDELKEZŐ HEVC-TARTALOMMAL KAPCSOLATBAN HASZNÁLHATÓ: (1) CSAK SZEMÉLYES
HASZNÁLATÚ HEVC-TARTALOM; (2) NEM ELADÁSRA KÍNÁLT HEVC-TARTALOM; VALAMINT (3) A TERMÉK
TULAJDONOSA ÁLTAL LÉTREHOZOTT HEVC-TARTALOM.
A TERMÉK NEM HASZNÁLHATÓ OLYAN HEVC-KÓDOLÁSÚ TARTALOMMAL, AMELYET HARMADIK FÉL
KÉSZÍTETT, AMELYET A FELHASZNÁLÓ HARMADIK FÉLTŐL RENDELT VAGY VÁSÁROLT, KIVÉVE, HA A
FELHASZNÁLÓ A TARTALOM ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ ELADÓJÁTÓL KÜLÖN JOGOT KAPOTT A TERMÉK
ILYEN TARTALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁRA.
A TERMÉK HEVC-KÓDOLÁSÚ TARTALOMMAL KAPCSOLATOS HASZNÁLATA A FENTI JOGI KORLÁTOZÁSOK
ELFOGADÁSÁVAL LEHETSÉGES.
Magyar
79
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLDWIDE
Ha kérdése vagy megjegyzése van a Samsung termékekkel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a SAMSUNG ügyfélszolgálatával.
Ország
Ügyfélszolgálat
Honlap
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva.
EF690-EU-HUN-02
Download PDF

advertising