Samsung | SP43T7HF | Samsung SP43T7HF Felhasználói kézikönyv

SZÍNES
TELEVÍZIÓ
SP42W4/42W5
SP43T6/43T7/43T8/43W6
SP47Q7/47W1/47W3
SP48T6
SP52Q7
SP54T6/54T8
SP55W3
SP62T6/62T8
SP65W3
Használati útmutató
Kérjük, hogy a készülék mıködtetése elŒtt
gondosan olvassa végig a kezelési útmutatót
és Œrizze meg, mert késŒbb szüksége lehet rá.
KÉPERNYÃN MEGJELENÃ MENÜK
KÉP A KÉPBEN
TELETEXT
Garanciával kapcsolatos fontos tudnivalók (a képernyŒn
megjelenŒ képek formátuma)
HUN
A standard képernyŒelrendezésı televíziókészülékeket (a képernyŒ szélességének a
magasságához viszonyított aránya 4:3) elsŒsorban szabványos mozgó videóképek megjelenítésére
tervezték. A rajtuk megjelenŒ képeknek többnyire a szabványos 4:3 formátumúaknak kell lenniük
és állandóan mozogniuk kell. A képernyŒ alsó vagy felsŒ részén látható feliratok (szélesvásznú
filmeken), álló, grafikus objektumok megjelenítése a heti televíziózás 15%-ánál nem lehet több.
A széles képernyŒelrendezésı televíziókészülékeket (a képernyŒ szélességének a magassághoz
viszonyított aránya 16:9) elsŒsorban széles formátumú mozgó videóképek megjelenítésére
tervezték. A rajtuk megjelenŒ képeknek elsŒsorban a széles képernyŒjı 16:9 formátumúaknak kell
lenniük, állandóan mozogniuk kell és amennyiben azt a készülék beállításai lehetŒvé teszik, ki
kell Œket nagyítani, hogy egészen kitöltsék az egész képernyŒt. A képernyŒn álló helyzetı
grafikus objektumok, mint például a nem kinagyított standard formátumú televíziók sötét
szövegmezŒinek megjelenítése a heti televíziózás 15%-ánál több idŒt nem vehet igénybe.
Ezenkívül valamennyi televíziókészülékre hasonló korlátozások vonatkoznak egyéb álló képek,
szövegek, pl. tŒzsdejelentések, videójátékok, tévécsatornák logói, számítógépek grafikus képei,
mintái és weboldalak megjelenítésekor is. Bármilyen állókép a fentiekben megadottnál hosszabb
ideig történŒ megjelenítése a katódsugárcsövek egyenetlen öregedését okozhatja, amely a
televízió képernyŒjén ugyan halvány, de állandó jellegı beégett szellemképek megjelenéséhez
vezethet. Ez elkerülhetŒ, ha változtatja a programozást, valamint a képeket és elsŒsorban teljes
képernyŒs mozgóképeket jelenít meg a képernyŒn, nem pedig álló mintákat vagy sötét
szövegmezŒket. Azoknál a televíziótípusoknál, amelyek rendelkeznek képméret állítási
funkcióval, a különféle formátumok teljes képernyŒs megjelenítéséhez használja ezt a funkciót.
J
árjon el kiemelt figyelemmel a megtekintendŒ formátumok kiválasztásánál és figyeljen azok
idŒtartamára is. A Samsung által biztosított korlátozott garancia nem terjed ki a katódsugárcsŒ
formátumválasztásból és azok használatából eredŒ egyenetlen öregedésére, sem pedig egyéb
beégett képekre.
2
Biztonsági elŒírások
HUN
◆ Ne tegye ki a készüléket szélsŒséges hŒmérsékletnek vagy páratartalomnak.
◆ Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak vagy egyéb hŒforrásnak.
◆ A készüléket nedvesség ne érje nedvesség.
◆ Soha ne tegyen a készülékre semmilyen tárgyat, és ne helyezzen rá vizet tartalmazó edényt.
◆ Vihar ideje alatt (különösen akkor, ha villámlik) húzza ki a televízió a tápfeszültség
csatlakozóját az aljzatból, illetve szüntesse meg az antenna és a televízió csatlakoztatását.
◆ Ne törje meg, és ne lépjen rá a kábelre.
◆ Ne terhelje túl a konnektort vagy a hosszabbítót, mert tızet, vagy áramütést okozhat.
◆ A készülék tisztításához használjon puha és száraz ruhadarabot (amely nem tartalmaz illó
anyagot).
◆ Ha a televízió meghibásodik, ne próbálja azt saját maga megjavítani. Keressen szakképzett
szerelŒt.
◆ Ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja, vegye ki belŒle az elemeket, és tárolja
azokat hıvös, száraz helyen.
◆ Ne ejtse le a távirányítót.
☛
Bármilyen állókép a fentiekben megadottnál hosszabb ideig történŒ megjelenítése
a katódsugárcsövek egyenetlen öregedését okozhatja, amely a televízió
képernyŒjén ugyan halvány, de állandó jellegı beégett szellemképek
megjelenéséhez vezethet. Ez elkerülhetŒ, ha változtatja a programozást és a
képeket, elsŒsorban teljes képernyŒs mozgóképeket jelenít meg a képernyŒn,
nem pedig álló mintákat vagy sötét szövegmezŒket.
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e? @@@@@@@@
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
A készülék nem használható ipari környezetben.
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
Figyelmeztetés!
FIGYELMEZTETÉS!
ÁRAMÜTÉSVESZÉLY!
NE TÁVOLITSA EL A BURKOLATOT!
FIGYELMEZTETÉS: AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A HÁTSÓ BURKOLATOT!
A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSENEK FELHASZNÁLÓ
ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK. A SZERVIZELÉST BÍZZA
SZAKEMBERRE.
VIGYÁZAT: A TÙZ VAGY AZ ÁRAMÜTÉS OKOZTA BALESETEK
ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN. NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESÃNEK
VAGY EGYÉB NEDVESSÉGNEK.
A háromszögben lévŒ villámjel a
készülék belsejében levŒ
nagyfeszültségre figyelmezteti
a készülék üzemeltetŒjét.
A háromszögben lévŒ felkiáltójel
a készülék használójának
figyelmét a berendezésre
vonatkozó fontos utasítások
megtekintésére hívja fel.
☛
A tápfeszültség értéke a televízió
készülék hátoldalán van feltüntetve,
a frekvencia 50 vagy 60 Hz.
3
HUN
Tartalom (folytatás)
◆ BEVEZETÉS
■
■
■
Garanciával kapcsolatos fontos tudnivalók
(a képernyŒn megjelenŒ képek formátuma) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Biztonsági elŒírások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Figyelmeztetés! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
3
3
◆ A TELEVÍZIÓ CSATLAKOZTATÁSA ÉS ELÃKÉSZÍTÉSE
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
A készülék vezérlŒpultjai (készülékfüggŒ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Csatlakozók (készülékfüggŒ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bemutatószekrény használata (készülékfüggŒ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Infravörös távirányító . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az elemek behelyezése a távirányítóba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Csatlakoztatás antennához vagy kábeltelevíziós hálózathoz . . . . . . . . . . . .
A televízió be- és kikapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A televízió készenléti üzemmódba helyezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ismerkedés a távirányítóval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Plug and Play funkció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A bemutató megtekintése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A nyelv kiválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A konvergencia beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6~7
8
9
10
11
11
12
12
13
14~15
16
16
17
◆ A CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
■
■
■
■
■
■
A csatornák automatikus tárolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A tárolt csatornák rendezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A csatornák kézi tárolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Név hozzárendelése a csatornákhoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Gyermekzár aktiválása és a nem kívánt csatornák átugrása . . . . . . . . . .
Csatornaválasztás a csatornainformációk alapján . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
19
20~21
22
23
24
◆ A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA (folytatás)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
4
A képtípus módosítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A képbeállítások módosítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A kép kimerevítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
További képbeállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Csat. léptetés (Scan mode)
- ZajcsökkentŒ (Digital NR)
- Kék képernyŒ (Blue screen)
- LNA
A képméret kiválasztása (készülékfüggŒ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A hang alapbeállításának módosítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A hangbeállítások módosítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A hangerŒ automatikus beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dallam meghallgatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Dolby Digital beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Dolby beállítások megadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
25
25
26
27
28
28
29
29
30
31
HUN
Tartalom
◆ A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
■
■
■
■
■
■
A külsŒ hang beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A hangbeállítás kiválasztása (készülékfüggŒ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az alvás üzemmód idŒzítŒ beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az aktuális idŒ beállítása és megjelenítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A televízió automatikus be- és kikapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A kép a képben megjelenítés (PIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
33
34
34
35
36~37
◆ TELETEXT FUNKCIÓ HASZNÁLATA
■
■
■
■
Teletext funkció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A teletext információ megjelenítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A megjelenítés jellemzŒinek beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teletext oldal kiválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
39
40
41
◆ TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A CSATLAKOZÁSOKRÓL
■
■
■
■
■
■
■
Csatlakoztatás a külsŒ ki- / bemenetre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Csatlakoztatás az audio kimenetre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Csatlakoztatás az RCA bemenethez (készülékfüggo) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Csatlakoztatás az S-videó bemenethez (készülékfüggo) . . . . . . . . . . . . . . .
További hangszórók csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A külsŒ forrásból jövŒ képek megjelenítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BejövŒ jelek átirányítása a külsŒ kimenetre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
43
43
44
44
45
46
◆ TUDNIVALÓK A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁHOZ
■
■
■
A távirányító egyéb összetevŒkhöz való beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- TV távirányító kódok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- VCR távirányító kódok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Kábeldoboz (CATV) távirányító kódok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- DVD távirányító kódok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCART csatlakozó kábelezése (EXT1, EXT2 VAGY EXT3) . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás: MielŒtt szervizszakemberhez fordulna tanácsért . . . . . . . . .
Szimbólumok
Gombnyomás
47
48
49
50
50
51
52
☛
➢
Fontos
Megjegyzés
5
A készülék vezérlŒpultjai (a modelltol függoen)
➢
HUN
A készülék konfigurációja a típustól függŒen eltérhet.
@@@@@@@@e?@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
( a ) Bemenet forrás kiválasztó
( e ) Csatorna kiválasztása
( b ) A hang ideiglenes némítása
(f)
( c ) Menü kijelzŒ
( g ) Készenlét és idŒzítŒ kijelzŒje
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
( d ) HangerŒszabályzás
( h ) Be- / Kikapcsoló
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Távirányító érzékelŒ
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
6
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
A készülék vezérlŒpultjai (a modelltol függoen)
➢
A készülék konfigurációja a típustól függŒen eltérhet.
HUN
@@@@@@@@e?@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
( a ) Bemenet forrás kiválasztó
( e ) Csatorna kiválasztása
( b ) A hang ideiglenes némítása
(f)
( c ) Menü kijelzŒ
( g ) Készenlét és idŒzítŒ kijelzŒje
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Távirányító érzékelŒ
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
( d ) HangerŒszabályzás
( h ) Be- / Kikapcsoló
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
7
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
Csatlakozók (a modelltol függoen)
➢
HUN
A készülék konfigurációja a típustól függŒen eltérhet.
A televízió oldalsó része
A televízió elülsŒ része
Video bemenet
Auto Konvergencia
Video bemenet
Audió bemenet
Auto Konvergencia
Audió bemenet
S-Video bemenet
A televízió hátulsó része
KözépsŒ hangszórók csatlakoztatása (Opció)
Hátsó hangszóró csatlakozók
75Ω Koaxiális csatlakozó antennához / kábel TV hálózathoz
SCART Audio/Video bemenet/kimenet
Audió kimenet
8
S-Video bemenet
Bemutatószekrény használata (a modelltol függoen)
HUN
A bemutatószekrényben különféle készülékeket (DVD-lejátszó,
videomagnó stb.) helyezhet el.
SP47W3/55W3/65W3
SP47W3/55W3/65W3
1
Nyomja meg a berendezés középsŒ részén található “
jelet.
2
A tolóajtót annak közepénél fogva, a nyíl irányába húzza fel,
amíg egy kattanó hangot nem hall.
3
Miután a készüléket elhelyezte a bemutatószekrényben, a
tolóajtót a közepénél fogva húzza le.
4
A“
”
” jelet megnyomva csukja be az ajtót.
SP54T8/62T8
1
A tolóajtót a közepénél fogva a nyíllal jelzett irányba húzza fel.
2
Miután a készüléket elhelyezte a bemutatószekrényben, a
tolóajtót a közepénél fogva húzza le.
➣
SP54T8/62T8
A bemutatószekrénybe csak olyan berendezést helyezzen,
amelynek magassága nem haladja meg a 126 millimétert.
A bemutatószekrényben a készüléket úgy kell elhelyeznie,
hogy az elülsŒ részen 30 mm, a két oldalon pedig 20-20
mm szabad terület legyen.
9
Infravörös távirányító
HUN
Power
TELEVIZIÓ KÉSZENLÉT
TV
VCR
Cable
DVD
SET
A TÁVIRÁNYÍTÓ ÜZEMBE
HELYEZÉSE A TV, VCR,
KÁBEL ÉS DVD LEJÁTSZÓHOZ
TÁVIRÁNYITÓ BEÁLLITÁSA
SZÁMGOMBOK A CSATORNÁK
ÉS A TELETEXT OLDAL
KÖZVETLEN ELÉRÉSÉHEZ
EGY, KETTÃ, HÁROM SZÁMJEGYÙ
CSATORNAKIVÁLASZTÁS
(TIPUSFÜGGÃ) /
TELETEXT TÁROLÁS (VÁLASZHATÓ)
TV
Surround
S.STD
P.STD
S.Mode
HANGOLÓ/KÁBEL HÁLÓZAT VÁLASZTÓ
FASTEXT – TÉMA KIVÁLASZTÁSA
A HANGMÓD KIVÁLASZTÁSA
TÉRHANG KÖZVETLEN KI/BE
KÉPHATÁS KIVÁLASZTÁS
HANGHATÁS KIVÁLASZTÁS
KÖVETKEZÃ CSATORNA/
KÖVETKEZÃ TELETEXT OLDAL
A HANGERÃ NÖVELÉSE
Mute
Still
VOL
A HANG IDEIGLENES KIKAPCSOLÁSA
P
KÉP MEREVITÉSE
ELÃZÃ CSATORNA/
ELÃZÃ TELETEXT OLDAL
A HANGERÃ CSÖKKENTÉSE
Menu
Video
KÜLSÃ BEMENET KIVÁLASZTÁSA/
TELETEXT MÓD (LIST/FLOF)
KIVÁLASZTÁS (VÁLASZTHATÓ)
MENÜ KIJELZÃ/
PROGRAM KIVÁLASZTÁSA NÉV SZERINT
A KURZOR MOZGATÁSA A
KÉPERNYÃN MEGJELENÃ MENÜBEN
VÁLTOZTATÁSOK JÓVÁHAGYÁSA
Display
KÉPERNYÃN MEGJELENÃ KIJELZÉS/
TELETEXT MEGJELENÍTÉSE
P.Size
INFORMÁCIÓ MEGJELENÍTÉSE
AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS
TELETEXT KIJELZÉSE/
A NORMÁL KÉP ÉS A TELETEXT
EGYÜTTES MEGJELENÍTÉSE
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
VCR / DVD FUNKCIÓK;
- STOP
- VISSZA
- LEJÁTSZÁS/SZÜNET
- GYORSAN ELÃRE
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
TELETEXT AL-OLDAL
KÉP MÉRET/TELETEXT MÉRET
Text/Mix
Info.
Sleep Perfect Focus
PIP
ON
Scan
Swap
Locate
KONVERGENCIA AUTOMATIKUS
BEÁLLITÁSA
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
PIP FUNKCIÓK;
- PIP BE/KI
- CSATORNA KERESÉS
- A KIS- ÉS FÃ KÉP CSERÉJE
(SWAP)
- HELY KIVÁLASZTÁSA
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
TELETEXT OLDAL TARTÁSA
TELETEXT – VISSZAVONÁS
➢
10
A távirányító
teljesítményét az erŒs
fény befolyásolhatja.
Az elemek behelyezése a távirányítóba
HUN
A távirányítóba az alábbi esetekben kell az elemeket
behelyeznie vagy azokat kicserélnie:
◆ Televízió vásárlásakor
◆ Ha a távirányító már nem megfelelŒen mıködik
1
A jel nyomásával és eros húzással távolítsa el a fedelet a
távirányító hátoldaláról.
2
Helyezzen be két R03, UM4, “AA” 1,5 voltos vagy hasonló
elemet, és közben ügyeljen a pólusok megfelelo illesztésére:
◆ az elem + vége a távirányító + (plusz) jelzéséhez illeszkedjen
◆ az elem - vége a távirányító - (mínusz) jelzéséhez illeszkedjen
3
Tegye vissza a fedelet úgy, hogy a távirányító aljához igazítja,
majd visszatolja a helyére.
Csatlakoztatás antennához vagy kábeltelevíziós hálózathoz
A TV-csatornák megtekintéséhez az alábbi források
valamelyikén át biztosítani kell a készülék jelvételét:
◆ Szabadtéri antenna
◆ Kábeltévés hálózat
◆ Parabola antenna
1
Az elso három esetben a TV-készülék hátoldalán található 75Ω
koaxiális aljzatba csatlakoztassa az antenna vagy a hálózat
bemeneti kábelét.
2
Beltéri antenna használata esetén a TV-készülék hangolásakor a
beltéri antennát valószínuleg el kell forgatnia, amíg a kép élessé
és tisztává nem válik.
Ha további részletekre kíváncsi, olvassa el az alábbiakat is:
◆ “A csatornák automatikus tárolása” a 18. oldalon
◆ “A csatornák kézi tárolása” a 20. oldalon
A televízió hátulsó része
vagy
Kábeltelevíziós
hálózat
11
A televízió be- és kikapcsolása
HUN
A tápfeszültség vezeték a TV-készülék hátoldalához van
csatlakoztatva
1
Power
TV
VCR
Cable
DVD
Dugja be a tápfeszültség vezetékét a megfelelo aljzatba.
tápfeszültség értéke a televízió készülék hátoldalán van
➣ Afeltüntetve,
a frekvencia 50 vagy 60 Hz.
SET
2
Nyomja meg a “ I ” gombot (Be/Ki) a készülék elején.
Eredmény: A készülék elején található készenléti lámpa világít.
3
A távirányító Power ( ) gombjával kapcsolja be a TV-készüléket.
Eredmény: A készülék automatikusan a legutoljára megtekintett
programot választja ki.
nem mentett el még csatornákat akkor nem jelenik meg
➣ Ha
tiszta kép. Tekintse meg “A csatornák automatikus tárolása”
fejezetet a 18. oldalon vagy a “A csatornák kézi tárolása”
fejezetet a 20. oldalon.
4
A készülék kikapcsolásához nyomja meg ismét a “ I ” gombot
(Be/Ki).
A televízió készenléti üzemmódba helyezése
A televízió készenléti üzemmódba kapcsolásával a készülés
áramfogyasztása csökkenthetŒ.
A készenléti üzemmód a tévénézés átmeneti megszakításakor
(például étkezések alkalmával) hasznos.
Power
TV
VCR
Cable
DVD
SET
1
Nyomja meg a távirányító Power ( ) gombját.
Eredmény: A képernyŒ kikapcsol, és a készülék elején a
készenléti állapotot jelzŒlámpa pirosan világít.
2
A televízió visszakapcsolásához egyszerıen meg ismét a Power
( ) gombot.
☛
12
A televíziót ne hagyja hosszabb ideig (például amíg Ön
szabadságon van idejére) készenléti állapotban. A televízió
kikapcsolásához nyomja meg a “ I ” gombot (Be/Ki) a
készülék elején. Érdemes a televízió tápfeszültségı
csatlakozóját kihúznia az aljzatból, illetve megszüntetnie az
antenna és a televízió csatlakoztatását is.
Ismerkedés a távirányítóval
HUN
A távirányítót elsŒsorban az alábbi mıveletekre használhatja:
◆ Csatornaváltás és a hangerŒ beállítása
◆ A TV-készülék beállítása a képernyŒn megjelenŒ
menürendszerrel
A következŒ táblázat a leggyakrabban használt gombokat és
ezek funkcióját tartalmazza.
Gomb
Megjelenítési funkció
Power
TV
VCR
Cable
DVD
SET
Menü funkció
A következŒ tárolt csatorna elŒhívása.
P
Az elŒzŒ tárolt csatorna elŒhívása.
to
TV
A megfelelŒ csatorna megjelenítésére szolgál
Surround
-/--/---
A tíznél nagyobb számjegyı csatorna kiválasztására szolgál.
Nyomja meg a gombot, majd adja meg a csatorna két-,
vagy három számjegybŒl álló számát (típusfüggŒ).
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
A hangerŒ növelésére szolgál.
Mute
A hang ideiglenes kikapcsolására szolgál.
A hang visszakapcsolásához nyomja meg a gombot
ismét, vagy nyomja meg a VOL- vagy a VOL+ gombot.
Menu
A képernyŒn kijelzett
menürendszer megjelenítése.
P
Menu
Still
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
Video
➣
▲
œ
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
VOL
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
A hangerŒ csökkentésére szolgál
S.Mode
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
Mute
+
VOL
-
P.STD
S.STD
√
▼
TV
A készülék bekapcsolására
szolgál, ha a készülék
készenléti állapotban van.
Visszalépés az elŒzŒ menübe
vagy a normál nézethez.
Ennek szerepe:
◆ Az aktuális menüopció
választási lehetŒségeit
tartalmazó almenü
megjelenítése.
◆ A menü opció értékének
növelése/csökkentése
Display
P.Size
Text/Mix
Info.
Sleep Perfect Focus
PIP
ON
Scan
Swap
A választás jóváhagyására
szolgál
A menürendszerbŒl
történŒ visszatérésre szolgál.
13
Locate
A Plug and Play funkció
HUN
A TV-készülék legelsŒ bekapcsolásakor két alapvetŒ
felhasználói beállítás megy végbe automatikusan és egymás
után. a nyelv, a csatorna és az óra beállítása
1
Ha a televízió készenléti üzemmódban van, akkor nyomja meg a
távirányító POWER ( ) gombját.
Eredmény: Megjelenik a Plug & Play felirat. Ez egy ideig villog,
majd a készülék automatikusan megjeleníti a Nyelv
(Language) menüt.
2
A ▼ vagy ▲ gombbal válassza ki a megfelelŒ nyelvet. Nyomja
meg a MENU gombot a nyelv beviteléhez.
Eredmény: Az üzenet Ant. Bem. EllenŒrzés (Antenna input
check) jelenik meg.
➣
3
Gyozodjön meg róla, hogy az antenna helyesen csatlakozik a
készülékhez. Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
Eredmény: Megjelenik az ATM menü.
4
Válassza ki a megfelelŒ országot a œ vagy a √ gombbal.
5
A csatornák kereséséhez nyomja meg a
gombot.
Eredmény: A csatornák a frekvenciák szerinti sorrendben
kerülnek tárolásra. Végül a keresés
automatikusan leáll. A csatornák eltárolását
követŒen a IdŒ (Time) menü jelenik meg úgy,
hogy a Óra (Clock) beállítás van kiválasztva.
➢
6
7
A keresést a Menu gombbal szakíthatja meg
A œ vagy √ gombbal léptesse az óra vagy a perc értékeket.
Állítsa be az óra és a perc értékét a ▼ vagy a ▲ gomb
megnyomásával.
➣
Enjoy viewing your new TV
14
Ha egy nyelv sem kerül kiválasztásra, a Nyelv (Language)
menüben, akkor a Nyelv (Language) menü kb. 30
másodperc múlva eltınik.
Lásd még “Az aktuális idŒ beállítása és megjelenítése”
fejezetet a 34. oldalon.
Ha végzett, nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Ha ezzel elkészült, akkor megjelenik a Enjoy
viewing your new TV üzenet, majd a rendszer
aktiválja a tárolt csatornát.
A Plug and Play funkció
HUN
Ha vissza kívánja állítani ezt a funkciót...
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Funkció (Function) opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Funkció (Function)
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg a
4
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Plug & Play opciót.
Nyomja meg a
gombot.
Eredmény: Ez a beállítás a Plug & Play üzenet megjelenésével
kezdŒdik.
gombot.
15
A bemutató megtekintése
HUN
Menu
Video
Display
Hogy a TV készülék funkcióit jobban megismerhesse,
megtekintheti a készülékbe beépített bemutatót.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Funkció (Function) opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Funkció (Function)
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg a
4
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Bemutatás (Demonstration)
opciót. Nyomja meg a
gombot.
Eredmény: Minden menüpont megjelenik pontról pontra.
P.Size
➣
gombot.
Ha ki akar lépni a bemutatóból, akkor nyomja meg a
távirányítón a TV gombot.
A nyelv kiválasztása
A készülék elsŒ használatakor meg kell adnia, hogy milyen
nyelven jelenjenek meg a menük és üzenetek.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Funkció (Function) opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Funkció (Function)
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg a
gombot.
Eredmény: A Nyelv (Language) opció van kijelölve.
4
Ismét nyomja meg a
gombot.
Eredmény: A rendszer megjeleníti a rendelkezésre álló nyelveket.
5
16
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a kívánt nyelvet.
A konvergencia beállítása
HUN
Amennyiben a színbeállítás nem megfelelŒ, a képernyŒn
látható kép elmosódott, állítani kell a konvergencián.
A konvergencia beállításaihoz a távirányítót használja.
A konvergencia beállítása nem hajtható végre az elülsŒ
panelen található gombok segítségével.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Funkció (Function) opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Funkció (Function)
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg a
4
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Konvergencia
(Convergence) opciót. Nyomja meg a
gombot.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Konvergencia
(Convergence) csoportban rendelkezésre álló
lehetŒségek, Vörös (Red) van kijelöléssel.
5
Nyomja meg ismét a
gombot.
Eredmény: Megjelenik a szálkereszt-minta.
6
A távirányító segítségével állítsa a konvergenciát.
gombot.
◆ A ▼/▲/œ/√ gombokkal minden irányban kiválaszthatja a
kívánt helyzetet.
◆ A “0” gombot megnyomva választhat a vörös vagy a kék
konvergencia között.
◆ Ahhoz, hogy a vonal pontosan rajta legyen a vízszintes vagy a
függoleges középvonalon, a fel/le (VOL +/-) és a csatornaváltó
(P
/
) gombokat kell használnia. (t.i. egy minél világosabb
függoleges vagy vízszintes jelvonalat kell létrehozni).
◆ Kilépéshez nyomja meg a MENU gombot.
A konvergencia értékei a gyári optimális értékekre
automatikusan beállíthatóak.
7
Válassza ki a Funkció (Function) csoportban a Tökéletes fókusz
(Perfect Focus) opciót, majd nyomja meg a
gombot.
Eredmény: A következŒ sorrendben végezze el a fókuszálást:
zöld (green) ➞ vörös (red)➞ kék(blue).
A kurzor egy másodpercig tartó villogása után a
fókuszáló funkció befejezŒdik.
➣
➣
A beállításokat pusztán a Tökéletes fókusz (Perfect Focus)
gomb megnyomásával is elvégezheti.
Amikor a kis kép méretét a “12 Kép” vagy “3 Kép”
módhoz állította be, a fókuszálási funkció nem mıködik.
Text/Mix
Info.
Sleep Perfect Focus
PIP
ON
Scan
Swap
17
Locate
A csatornák automatikus tárolása
HUN
Végigpásztázhatja a rendelkezésre álló frekvenciatartományt
(a lehetŒségek országonként eltérŒek) ElképzelhetŒ, hogy a
csatornákhoz automatikusan hozzárendelt programszámok
nem egyeznek az aktuális vagy a kívánt programszámokkal.
Azonban a számokat kézileg is kioszthatja és bármely
csatornát törölheti, amelyet nem kívánja nézni.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Csatorna (Channel) opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Csatorna (Channel)
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg a
gombot.
Eredmény: A Ország (Country) opció lesz kijelölve.
4
Nyomja meg a
gombot. Válassza ki a megfelelŒ országot a
▼ vagy a ▲ gombbal.
Az országok az alábbi sorrend szerint jelenek meg:
Belgium – Németország – Spanyolország – Franciaország –
Olaszország – Hollandia – Svájc – Svédország – Egyesült
Kiráiyság – Kelet-Európa (East Europe) – Egyéb (Others).
➢ Ha az Egyéb (Others) opciót választotta, azonban nem
kívánja végigpásztázni a PAL frekvenciatartományt,
akkor ne automatikusan, hanem kézzel tárolja a
csatornákat (lásd 20. oldalon).
5
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Csatorna (Channel)
csoportban elérhetŒ opciók.
6
A ▼ vagy a ▲ gombbal választhatja ki az ATM opciót.
Nyomja meg a
gombot.
7
A
gombbal indíthatja el a keresést.
Eredmény: A csatornák a frekvenciák szerinti sorrendben
kerülnek tárolásra. Végül a keresés
automatikusan leáll.
➢
8
A keresést a Menu gombbal szakíthatja meg.
A csatornák tárolása után:
◆
◆
◆
◆
A kívánt sorrendbe rendezheti azokat (lásd a 19. oldalon)
Nevet rendelhet a tárolt csatornákhoz (lásd a 22. oldalon)
Törölhet egy csatornát (lásd a 23. oldalon)
Szükség esetén finomhangolást végezhet a csatornán
(lásd a 21. oldalon)
◆ Aktiválhatja a Digitális ZajszırŒt (lásd a 26. oldalon)
18
A tárolt csatornák rendezése
HUN
Ezzel a mıvelettel módosíthatja a tárolt csatornák
programszámát. Erre a mıveletre az automata mentés
használata után lehet szüksége. A nem kívánt csatornákat
törölheti.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Csatorna (Channel) opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Csatorna (Channel)
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg a
4
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Sorrend (Sort) opciót.
Nyomja meg a
gombot.
Eredmény: Megjelenik a Sorrend (Sort) menü.
5
A ▼ vagy a ▲ gombbal jelölheti ki az áthelyezni kívánt
csatornát. Nyomja meg a √ gombot.
6
A ▼ vagy a ▲ gombbal választhatja ki azt a programszámot,
amelyhez a csatornát hozzá szeretné rendelni.
Nyomja meg a œ gombot.
Eredmény: A csatorna az új helyre kerül, a többi csatorna
pedig ennek megfelelŒen arrébb tolódik.
7
A többi csatorna megfelelŒ programszámhoz rendeléséhez
ismételje meg az 5 – 6. lépést.
gombot.
19
A csatornák kézi tárolása
HUN
Összesen 100 TV-csatorna tárolására van mód, amelybe
beletartoznak a kábeltévés hálózaton fogható csatornák is.
A csatornák kézi tárolásakor:
◆ Eldöntheti, hogy valamennyi talált csatornát el
kívánja-e tárolni
◆ Kiválaszthatja az egyes tárolt csatornák
azonosítására szolgáló programszámot
20
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Csatorna (Channel) opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Csatorna (Channel)
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg a
4
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Kézi tárolás (Manual Store)
opciót. Nyomja meg a
gombot.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Kézi tárolás (Manual
Store) csoportban rendelkezésre álló lehetŒségek,
és a Szín rendszer (Colour System) pont van
kijelölve.
5
A œ vagy a √ gomb ismételt megnyomásával jelenítse meg a
kívánt megjelenítési normát.
Eredmény: A színnormák az alábbi sorrend szerint jelenek meg:
Auto - PAL - SECAM - NTSC4.43
6
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Hang rendszer (Sound
system) opciót. œ vagy a √ gomb ismételt megnyomásával
válassza ki a kívánt hangszabványt.
Eredmény: A hangnormák az alábbi sorrend szerint jelenek
meg:
BG - DK - I - L
gombot.
A csatornák kézi tárolása (folytatás)
HUN
7
Ha ismeri a tárolni kívánt csatorna számát, akkor a következŒ
lépéseket ajánljuk figyelmébe.
◆ A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Csatorna (Channel)
opciót.
◆ Nyomja meg a √ gombot.
◆ Nyomja meg a ▼ vagy a ▲ gombot, hogy kiválassza a
C (Légi, hagyományos csatorna)) vagy az S (Kábel csatorna))
opciót.
◆ Nyomja meg a √ gombot.
◆ A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a kívánt számot.
➣
Ha nincs hang vagy a hang zavaros, akkor a hang
alapbeállításának megváltoztatása szükséges.
8
Ha nem ismeri a csatorna számát, akkor válassza ki a Keresés
(Search) funkciót a ▼ vagy a ▲ gomb megnyomásával.
A keresés megindításához nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
Eredmény: A hangoló egység addig pásztázza a
frekvenciatartományt, amíg az elsŒ csatorna vagy az
Ön által kiválasztott csatorna meg nem jelenik a
képernyŒn.
9
Gyenge vétel esetén manuálisan még finomhangolhatja a
csatornát. A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a
Finomhangolás (Fine tune) opciót. Addig nyomkodja a
œ vagy a √ gombot, amíg a kép és a hang is egyaránt tisztává
és élessé nem válik.
➢
◆ A zöld (S.STD) gombbal érvénytelenítheti az
elvégzett módosításokat, és visszatérhet a módosítás
elŒtti beállításhoz.
◆ Ha egy csatornát nem tud finomhangolni, akkor
ellenŒrizze, hogy a Szín rendszer (Colour System) és
a Hang rendszer (Sound system) beállítások
helyesek-e.
10
Ha egy csatornához programszámot kíván rendelni, akkor a
▼ vagy a ▲ gombokkal válassza ki a Pr. szám (Prog. No.) opciót.
Mindannyiszor nyomja a œ vagy a √ gombot, amíg el nem éri a
megfelelŒ számot.
11
A
gomb megnyomásával tárolja el a csatornát és az
ahhoz társított programszámot.
12
A további csatornák tárolásához ismételje meg a 7 – 11. lépést.
☛
Csatorna módja
◆ P (Program mód): A hangolás befejezésekor a TV csatornák
a P00 - P99 tartományban lettek eltárolva.
◆ C (Valós csatorna mód): Ha ebben az üzemmódban megadja
az adott csatornához tartozó számot, elŒhívhatja a kívánt
(antennán keresztül sugárzott) csatornát.
◆ S (Kábel csatorna mód): Ha ebben az üzemmódban megadja
az adott csatornához tartozó számot, elŒhívhatja a kívánt
(kábel)csatornát.
21
Név hozzárendelése a csatornákhoz
HUN
A csatorna-információk sugárzásakor a készülék a
csatornaneveket automatikusan hozzárendeli a csatornákhoz
Ezek a nevek azonban módosíthatók, tehát a csatornákhoz új
neveket is hozzárendelhet
22
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Csatorna (Channel) opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Csatorna (Channel)
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg a
4
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Név (Name) opciót.
Nyomja meg a
gombot.
Eredmény: Megjelenik a Név (Name) menü, amely az aktuális
csatornát automatikusan kijelölve tartalmazza.
5
Ha szükséges, akkor a ▼ vagy a ▲ gomb megnyomásával
kiválaszthatja az elnevezendŒ csatornát. Nyomja meg a
œ vagy a √ gombot.
Eredmény: A név mezŒ körül nyíl jelölések jelennek meg.
6
Nyomja meg a ▼ vagy a ▲ gombot, hogy kiválassza a megfelelŒ
betıt (A–Z), a megfelelŒ számot (0–9) vagy szimbólumot (–, szóköz).
Lépjen a következŒ betıre a œ vagy a √ gomb megnyomásával.
7
A név beírását követŒen a jóváhagyáshoz nyomja meg a
gombot.
8
A további csatornák elnevezéséhez ismételje meg a 5 – 7.
lépéseket.
gombot.
A Gyermekzár aktiválása és a nem kívánt csatornák átugrása
HUN
◆ A Gyermekzár aktiválása
Ezzel a funkcióval zárolhatja a televíziót úgy, hogy azt az elülsŒ
panelrŒl ne lehessen bekapcsolni, csak a távvezérlŒvel. Így, ha a
távvezérlŒt az annak használatára nem jogosultak – például a
gyerekek – által el nem érhetŒ helyen tárolja, akkor ezzel
megakadályozhatja, hogy az illetŒk nem nekik szóló mısorokat
nézzenek.
◆ A nem kívánt csatornák átugrása
A már meglévŒ csatornák közül bármely csatornát kiiktathatja.
Ilyenkor a tárolt csatornák pásztázása közben az átugrásra
kijelöltek nem jelennek meg. Azok a csatornák azonban, amelyeket
nem jelölt meg átugrásra, a pásztázás közben megjelennek.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Csatorna (Channel) opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Csatorna (Channel)
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg a
4
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Kedvencekszerk (Channel
Edit) opciót. Nyomja meg a
gombot.
Eredmény: Megjelenik a Kedvencekszerk (Channel Edit)
menü, amely az aktuális csatornát automatikusan
kijelölve tartalmazza.
5
A ▼ vagy a ▲ gomb segítségével jelölje ki azt a
programszámot, amelyhez tartozó csatornát zárolni szeretné.
Nyomja meg a √ gombot.
6
Nyomja meg a √ gombot.
7
A csatornákat a ▼ vagy a ▲ gombbal az Be (On) vagy az
Ki (Off) sort kiválasztva zárolhatja, illetve oldhatja föl azok
zárolását. A megerŒsítéshez nyomja meg a
gombot.
8
Nyomja meg a √ gombot.
9
A csatornák törléséhez, illetve hozzáadásához a ▼ vagy a ▲
gombbal jelölje ki az Törölve (Erased) vagy az Hozzáadva
(Added) sort. A megerŒsítéshez nyomja meg a
gombot.
10
További csatornák szerkesztéséhez ismételje meg a 5 – 9.
lépést.
gombot.
23
Csatornaválasztás a csatornainformációk alapján
HUN
A tárolt csatornák listája megjeleníthet?.
Display
P.Size
Text/Mix
Info.
Sleep Perfect Focus
PIP
ON
Scan
Swap
1
Nyomja meg az Info. gombot.
Eredmény: Megjelenik egy, az elsŒ 13 csatornát tartalmazó
lista. A listától jobbra található két szövegdoboz
jelzi, hogy:
◆ A Teletext funkció elérhet?-e.
◆ Melyik hangmód van használatban.
2
Ehhez...
Nyomja meg...
A tárolt csatornák
görgetése
Nyomja meg a ▼ vagy a ▲ gombot.
Eredmény: Megjelenik a megfelelŒ
csatorna.
Egy adott csatorna
kiválasztása
Nyomja meg a TV gombot.
Eredmény: Megjelenik a megfelelŒ
csatorna, és az Információ
(Information) doboz eltınik.
Locate
➢
◆ A külsŒ bemeneteket a fentihez hasonlóan jelenítheti
meg és pásztázhatja át.
◆ A csatorna, illetve a bemenet nevét a Display gombbal
jelenítheti meg.
A képtípus módosítása
Beállíthatja az elvárásainak leginkább megfelelŒ képtípust.
TV
Surround
P.STD
S.STD
Mute
S.Mode
Still
VOL
P
24
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Kép (Picture)
csoportban elérhetŒ opciók.
2
Nyomja meg a
gombot.
Eredmény: A Üzemmód (Mode) opció van kijelölve.
3
Válassza ki a megfelelŒ képhatást a œ vagy a √ gomb
megnyomásával.
Eredmény: A következŒ képhatások közül választhat:
Kiemelt (Dynamic) - Normál (Standard) - Film
(Movie) - Szokásos (Custom).
➣
Egyszerıbben a P.STD (Általános kép beállítás (Picture
Standard)) gomb megnyomásával állíthatja be ezeket a
lehetŒségeket.
A képbeállítások módosítása
HUN
A TV-készülék számos olyan beállítással rendelkezik,
amelyekkel szabályozni lehet a képminŒséget.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Kép (Picture)
csoportban elérhetŒ opciók.
2
Nyomja meg a
3
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki az Állítás (Adjust) opciót.
Nyomja meg a
gombot.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek az Állítás (Adjust)
csoportban rendelkezésre álló lehetŒségek, és a
Alapszín (Colour tone) pont van kijelölve.
4
A œ vagy a √ gombbal válassza ki a (Hideg 2 (Cool 2), Hideg 1
(Cool 1), Normál (Normal), Meleg 1 (Warm 1), Meleg 2 (Warm 2))
opciók egyikét.
5
A módosítandó opció kiválasztásához nyomja meg a ▼ vagy a ▲
gombokat. (Kontraszt (Contrast), FényerŒ (Brightness), Élesség
(Sharpness), Szín (Color) vagy Árnyalat (Tint; csak NTSC)).
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
Eredmény: Megjelenik a vízszintes sáv. Mozgassa a
horizontális sáv kurzorát jobbra vagy balra a œ vagy
a √ gomb megnyomásával.
➣
gombot.
Ha ezen beállításokat módosítja, akkor a kép alapbeállítás
automatikusan a Szokásos (Custom) opcióra vált.
A kép kimerevítése
A képet tévénézés közben a “Still” gomb megnyomásával
merevítheti ki.
➣
A normál üzemmódhoz való visszatéréshez nyomja meg ezt a
gombot.
Mute
Still
VOL
P
Menu
Video
25
További képbeállítások
HUN
◆ Csat. léptetés (Scan mode)
A Térmeszetes (Natural) mód a legmegfelelŒbb a kép
villogásának kiküszöböléséhez. Azonban lehetséges,
hogy némely csatorna (NTSC-M) hangolásánál elŒnyös a
letapogatási módot megváltoztatni. Auto, Térmeszetes
(Natural), Digitális (Digital) és Éles (Progressive) módozatok
találhatók a készüléken.
◆ ZajcsökkentŒ (Digital NR)
Amennyiben a készülék által fogott jelek minŒsége gyenge,
ezzel a funkcióval csökkentheti a képernyŒn megjelenŒ
statikus és szellemképeket.
◆ Kék képernyŒ (Blue screen)
Ha a készülék nem fogad jeleket, vagy ha a fogadott jelek túl
gyengék, akkor a zavaros háttérkép helyett automatikusan a
kék képernyŒ jelenik meg. Ha azonban továbbra is a gyenge
minŒségı képet szeretné nézni, akkor a Kék képernyŒ
(Blue screen) módot állítsa Ki (Off) állásba.
◆ LNA
Ez a funkció akkor nagyon hasznos, ha a TV gyenge
jeleket fog, mivel káros hanghatások generálása nélkül
erŒsíti feli az elégtelen jeleket.Ez a funkció csak a gyenge
jelkörnyezetben mıködik; és ezt az adott csatorna mellé be
is jegyzi a készülék.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Kép (Picture)
csoportban elérhetŒ opciók.
2
Nyomja meg a
3
Válassza ki a szükséges opciót (Csat. léptetés (Scan mode),
ZajcsökkentŒ (Digital NR), Kék képernyŒ (Blue screen) vagy
LNA) a ▼ vagy a ▲ gomb megnyomásával.
4
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot a beállítás módosításához.
gombot.
◆ Csat. léptetés (Scan mode): Auto, Természetes (Natural),
Digitális (Digital), Éles
(Progressive)
◆ ZajcsökkentŒ (Digital NR): Ki (Off) vagy Be (On)
◆ Kék képernyŒ (Blue Screen): Ki (Off) vagy Be (On)
◆ LNA: Ki (Off) vagy Be (On)
26
A képméret kiválasztása (készülékfüggŒ)
HUN
A “P.Size (Kép méret)” gombra kattintva kiválaszthatja azt a
képformátumot, amely a leginkább megfelel elvárásainak.
A készülék típusától függŒen a következŒ képméretek lehetségesek:
Auto méret
(Auto Wide)
Nyújtja és felhúzza a képet 4:3 arányról 16:9
arányra.
Széles (Wide)
A képarány 4:3-ról 16:9-re állítása.
Panoráma
(Panorama)
A széles kép természetesre állítása.
Nagyítás1
(Zoom1)
A normál 4:3 képet 120%-kal nagyítja.\
Mozgatás lehetséges.
Nagyítás2
(Zoom2)
A normál 4:3 képet 150%-kal nagyítja.
Mozgatás lehetséges.
Normál (Normal)
Normál 4:3 arányú kép.
Film
(Cinema)
Automatikusan nyújtja a közvetített jelet a megfelelŒ
képhez.
➣
Display
P.Size
Text/Mix
Info.
Sleep Perfect Focus
PIP
ON
Scan
Swap
Locate
A Kép a képben (PIP) üzemmódban a kép mérete nem
változtatható.
◆ 4:3 modell
Normál (Normal) - Nagyítás 1 (Zoom 1) - Nagyítás 2 (Zoom 2) Film (Cinema)
◆ 16:9 Széles modell
Auto méret (Auto wide) - Széles (Wide) - Panoráma (Panorama) Nagyítás 1 (Zoom 1) - Nagyítás 2 (Zoom 2) - Normál (Normal) Film (Cinema)
27
A hang alapbeállításának módosítása
HUN
Kiválaszthatja az adott mısor megtekintéséhez használni kívánt
speciális hanghatások típusát.
TV
Surround
P.STD
S.STD
Mute
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Hang (Sound) opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Hang (Sound)
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg a
gombot.
Eredmény: A Üzemmód (Mode) opció van kijelölve.
4
Válassza ki a megfelelŒ képhatást a œ vagy a √ gomb ismételt
megnyomásával.
Eredmény: A következŒ hanghatások közül választhat:
Szokásos (Custom) - Normál (Standard) Zene (Music) - Film (Movie) - Beszéd (Speech).
S.Mode
Still
VOL
P
➣
Egyszerıbben az S.STD (Általános hang beállítás (Sound
Standard)) gomb megnyomásával állíthatja be ezeket a
lehetŒségeket.
A hangbeállítások módosítása
A hang beállításokat a saját igényeinek megfelelŒen adhatja meg.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Hang (Sound) opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Hang (Sound)
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg a
4
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Equalizer opciót.
Nyomja meg a
gombot.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek az Equalizer csoportban
elérhetŒ opciók.
5
Válassza ki az állítandó opciót a œ vagy a √ gomb
megnyomásával. A ▼ vagy a ▲ gombbal állítsa be a megfelelŒ
beállítást.
➣
28
gombot.
Ha a beállításokat módosítja, akkor a hang alapbeállítás
automatikusan az Szokásos (Custom) opcióra vált.
A hangerŒ automatikus beállítása
HUN
Valamennyi mısorszóró állomás saját jelviszonyokkal
rendelkezik, ezért nem egyszerı minden egyes
csatornaváltáskor külön beállítani az aktuális hangerŒt.
Ez a hangerŒ funkció automatikusan beállítja a kívánt csatorna
hangerejét: magas moduláló jel esetén a hangkimenet
csökkentésével, alacsony moduláló jel esetén pedig a
hangkimenet növelésével.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Hang (Sound) opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Hang (Sound)
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg a
4
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Auto hangerŒ (Auto
volume) opciót.
5
Az aktiváláshoz válassza az Be (On) opciót a œ vagy a √
gombbal.
gombot.
Dallam meghallgatása
Beállíthatja, hogy a TV-készülék be- és kikapcsoláskor
dallamot játsszon.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Hang (Sound) opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Hang (Sound)
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg a
4
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Zene (Melody) opciót.
5
Az aktiváláshoz válassza az Be (On) opciót a œ vagy a √
gombbal.
gombot.
29
A Dolby Digital beállítása
HUN
A televízió hátulsó része
Ezzel az üzemmóddal csak akkor tudja teljes mértékben élvezni a
Dolby Pro Logic Surround térhatású hangját, ha a térhatás
hangszórók vannak a TV készülékhez csatlakoztatva. Ebben
lehetŒsége van a fŒhangszóró, a középsŒ és hátsó térhatás
hangszórókhoz különbözŒ üzemmódok kiválasztására.
Surround (térhatás)
mód
BemenΠjel
FŒ-
- Normál
(Normal)
Sztereó
Monó
✔
- Fantom
(Phantom)
Sztereó
Monó
✔
✔
- Széles
(Wide)
Sztereó
Monó
✔
3D hang
(3D Sound)
Sztereó
Monó
✔
✔
Terem
(Hall)
Sztereó
Monó
✔
✔
Ki
(Off)
Sztereó
Monó
✔
✔
Pro Logic
Hangszórók
KözépsŒ Hátsó
✔
✔
✔
Opció
➢
✔
✔
✔
✔
✔ ; Hang
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Hang (Sound) opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Hang (Sound)
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg a
4
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Háttér (Surround) opciót.
Nyomja meg a
gombot.
Eredmény: Megjelenik a Háttér (Surround) menü, a Üzemmód
(Mode) opciót kiválasztva.
5
Válassza ki a kívánt opciót a œ vagy a √ gombbal. A térhatás
módok az alábbi sorrend szerint jelenek meg:
Pro Logic - 3D hang (3D Sound)- Terem (Hall)- Ki (Off)
6
Ha a Pro Logic beállítást választja, megjelennek a lehetséges
opciók
7
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Pro Logic opciót.
Nyomja meg a œ vagy a √ gombot.
8
Válassza ki a kívánt opciót a œ vagy a √ gombbal. A térhatás
módok az alábbi sorrend szerint jelenek meg:
Normál (Normal) - Fantom (Phantom) - Széles (Wide)
Ezeket az opciókat könnyedén kiválaszthatja a távvezérlŒ
Háttér (Surround) gombjával is.
gombot.
➣
9
30
Ha megfelelŒnek találja a beállításokat, akkor azokat a
megnyomásával tárolhatja el.
gomb
A Dolby beállítások megadása
HUN
A következ? Dolby beállításokat a saját igényeinek megfelelŒen
adhatja meg
◆ A középsŒ és hátsó hangszórók hangereje
◆ Pro Logic késleltetési idŒ a hátsó hangszórókhoz (15 és 30
ms közötti érték)
◆ A teszthang bekapcsolása és kikapcsolása a hangerŒ
hangszórónkénti szimulálásához
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Hang (Sound) opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Hang (Sound)
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg a
4
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Háttér (Surround) opciót.
Nyomja meg a
gombot. Nyomja meg a
gombot.
Eredmény: Megjelenik a Háttér (Surround) menü, a Üzemmód
(Mode) opciót kiválasztva.
5
Válassza ki a Pro Logic opciót a œ vagy a √ gombbal.
6
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a kívánt opciót (Közép
(Center), Hátsó (Rear), Késleltetés (Time Delay), Próba hang
(Test Tone)). A kívánt beállításhoz nyomja meg a œ vagy a √
gombot.
7
Ha megfelelŒnek találja a beállításokat, akkor azokat a
megnyomásával tárolhatja el.
➣
gombot.
gomb
“Dolby”, “Pro Logic”, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories. A “Dolby”, a “Pro Logic”
és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.
31
A külsŒ hang beállítása
HUN
Ez a funkció lehetŒvé teszi az ízlésének megfelelŒ beállítások
elvégzését, amikor egy kimenettel rendelkezŒ berendezés van
a televízióhoz csatlakoztatva.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Hang (Sound) opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Hang (Sound)
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg a
4
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Audio Ki (Audio Out)
opciót.
5
Válassza ki a kívánt opciót (HangerŒ (Volume) vagy Normál
(Standard)) a œ vagy a √ gombbal.
gombot.
◆ Ha a hangerŒszintet a televízión vagy külsŒ erŒsítŒn
szeretné módosítani, akkor a HangerŒ (Volume) opciót
válassza.
◆ Ha a Normál (Standard) opciót választja, akkor...
- A hangerŒszintet az erŒsítŒ hangerŒ-szabályozójával
módosíthatja,
- A televízió hangerŒ gombjai (Mute, VOL +/–) nem
mıködnek.
6
32
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a BelsŒ némítás (Int. Mute)
opciót. Ha az Be (On) opciót választja, a belsŒ hangszórókból
nem jön hang.
A hangbeállítás kiválasztása (készülékfüggŒ)
HUN
Az “S.Mode” gomb megjeleníti/irányítja a hangjelek kimenetét.
Ha készülék be van kapcsolva, akkor ez a mód automatikusan
vagy a “Dual-l” vagy a “Stereo” mód az átviteltŒl függŒen.
TV
Surround
A2
Sztereo
Általános TV csatorna
(Standard audio)
MONO (Normál használat)
Általános +
NICAM Mono
MONO ↔ MONO
NICAM
(Normál)
NICAM Stereo
STEREO ↔ MONO
NICAM
(Normál)
NICAM Dual-I/II
Dual-I → Dual-II → MONO
NICAM NICAM (Normál)
Általános TV csatorna
(Standard audio)
MONO (Normál használat)
Kétnyelvı vagy Dual-I/II
DUAL-I ↔ DUAL-II
Sztereó
➣
Mute
S.Mode
Still
→
KépernyŒ kijelzŒ
→
NICAM
Sztereo
Csatorna típusa
P.STD
S.STD
STEREO ↔ MONO
(ErŒltetett mono)
◆ Ha a vételi körülmények gyengülnek, akkor könnyebb a
készüléket Mono módban hallgatni.
◆ Ha a sztereo jel gyenge és automatikus váltás történik, akkor
kapcsoljon Mono módba.
◆ Ha mono hangot fog AV módban, akkor a csatlakozót az
“AUDIO-L” csatlakozóra dugja (elŒl vagy oldalt). Ha a mono
hang csak a baloldali hangszóróból jön, akkor nyomja meg az
S.Mode gombot.
33
Az alvás üzemmód idŒzítŒ beállítása
HUN
A “Sleep” gombbal megadhat egy olyan – 30 és 180 perc
közötti – periódust, amelynek letelte után a televíziókészülék
automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.
Display
P.Size
Text/Mix
Info.
Sleep Perfect Focus
PIP
ON
Scan
Swap
1
Nyomja meg a Sleep gombot.
Eredmény: Megjelenik a Auto kikapcs. (Sleep Timer) menü.
◆ Ha az idŒzítés még nincs beállítva, akkor az Ki
(Off) jelenik meg.
Ha készülék idŒzítŒje már be van állítva, akkor a
képernyŒn megjelenŒ idŒtartam letelte után a
berendezés automatikusan készenléti üzemmódba
kapcsol.
2
Az elŒre megadott idŒtartamok közül a Sleep gomb ismételt
megnyomásával választhat.
Eredmény: Amikor az idŒzítŒ 0-hoz ér, a TV-készülék
automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.
3
Az alvás üzemmód idŒzítŒ-funkció visszavonásához nyomja meg
a Sleep gombot többször egymás után, és válassza az Ki (Off)
opciót.
Locate
Az aktuális idŒ beállítása és megjelenítése
Beállíthatja a TV-készülék óráját úgy, hogy a “Display” gomb
megnyomásakor megjelenjen az aktuális idŒ. Akkor is be kell
állítania az idŒt, amikor az automatikus be-/kikapcsolás idŒzítŒt
szeretné használni.
Ha megnyomja a “ I ” gombot (Be/Ki) a készülék
elején, akkor az óra beállítása elvész.
➣
Display
Text/Mix
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Funkció (Function) opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Funkció (Function)
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg a
4
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a IdŒ (Time) opciót. Nyomja
meg a
gombot.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek az IdŒ (Time) csoportban
rendelkezésre álló lehetŒségek, és a Óra (Clock)
pont van kijelölve.
5
A œ vagy a √ gombbal léptesse az óra vagy a perc értékeket.
Állítsa be az óra és a perc értékét a ▼ vagy a ▲ gomb
megnyomásával.
6
Ha végzett, nyomja meg a TV gombot.
7
A következŒre:
gombot.
Nyomja meg a “Display” gombot.
kijelzi a csatorna információt
Egyszer
kijelzi az aktuális idŒt
Kétszer
P.Size
Info.
Sleep Perfect Focus
34
eltınik a kijelzés
Háromszor
A televízió automatikus be- és kikapcsolása
HUN
Beállíthatja a be-/kikapcsolás idŒzítŒt úgy, hogy a TV-készülék:
◆ A kiválasztott idŒpontban automatikusan
bekapcsoljon, és a kívánt csatornára hangoljon
◆ A kiválasztott idŒpontban automatikusan
kikapcsoljon
➣
ElŒször is állítsa be a TV-készülék óráját (lásd az elŒzŒ
oldalon található “Az aktuális idŒ beállítása és
megjelenítése” címı részt).
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Funkció (Function) opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Funkció (Function)
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg a
4
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a IdŒ (Time) opciót. Nyomja
meg a
gombot.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek az IdŒ (Time) csoportban
elérhetŒ opciók.
5
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a IdŒzítés (Timer) opciót.
6
A œ vagy a √ gombbal válassza ki az Be (On) opciót.
Eredmény: Az Be IdŒpont (On time) és az Ki IdŒpont
(Off time) jelenik meg.
7
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Be IdŒpont (On time)
opciót. Adja meg a TV-készülék automatikus bekapcsolásának
kívánt idŒpontját.
gombot.
◆ A œ vagy a √ gombbal léptesse az óra vagy a perc értékeket.
Állítsa be az óra és a perc értékét a ▼ vagy a ▲ gomb
megnyomásával.
8
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki az Ki IdŒpont (Off time)
opciót. Ugyanezzel a módszerrel állítsa be a TV-készülék kívánt
kikapcsolási idŒpontját is.
➣
◆ Amikor a készüléket készenléti állapotban hagyja...
- Az idozíto kikapcsolt állapotában a LED (Készenléti és
Idozíto Jelzo) vörösen világít.
- Az idozíto bekapcsolt állapotában a LED narancssárgán
világít.
◆ Ha a televíziót az idozíto bekapcsolt állapotában kapcsolja
be, a LED zölden világít.
➣
Kikapcsolás holtidŒ lejártát követŒen
Ha az idŒzítŒt bekapcsolja, amennyiben a kezelŒszerveket
készülék bekapcsolását követŒ három óra folyamán
egyáltalán nem mıködteti, a televíziókészülék
automatikusan kikapcsol. Ez a funkció kizárólag az idŒzítŒ
bekapcsolt állapotában mıködik, megakadályozza, hogy a
készülék az idŒzítŒ bekapcsolt állapotában túlhevüljön vagy
zárlatot okozzon. (például, ha Ön hosszabb ideig nem
tartózkodik otthon, pl. szabadságra megy)
35
A kép a képben megjelenítés (PIP)
HUN
Egy másodlagos képet jeleníthet meg a TV csatorna vagy
külsŒ A/V eszközök, mint pl. VCR vagy DVD fŒ képernyŒjén.
Ezáltal a TV vagy más videó bemenet nézése közben bármely
csatlakoztatott berendezés TV-mısorát vagy videó bemenetét
is nézheti vagy figyelemmel kísérheti.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Kép a képben (PIP) opciót.
Nyomja meg a
gombot.
3
A œ vagy a √ gombbal válassza ki az Be (On) opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Kép a képben (PIP)
csoportban elérhetŒ opciók.
4
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a TV/Video opciót. Keresse ki
a œ vagy a √ gombbal a kívánt forrást a kis képhez.
Eredmény: A források az alábbi sorrend szerint jelenek meg:
TV - EXT1 Video - EXT2 Video - EXT3 Video EXT4 Video - S-Video
5
A▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Pr. Szám (Prog.No.) opciót.
Ha TV csatornát néz, akkor válassza ki a kis képben mutatandó
csatornát a œ vagy a √ gomb megnyomásával.
➣
6
Ha a kis kép forrása TV-re van állítva (TV/Video), akkor
kiválaszthatja a kis képben mutatandó csatornát.
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Méret (Size) opciót. Keresse
ki a œ vagy a √ gombbal a kívánt forrást a kis képhez.
Eredmény: A méretek az alábbi sorrend szerint jelenek meg:
Nagy (Large) – Kicsi (Small) – 12 Kép –
3 Kép – Méret (Double)
➣◆
12 Kép : Akár 16 beprogramozott csatornát tud a kis
képen nézni.
◆ A 12 Kép és 3 Kép beállítás mellett a csere és a
helyezés funkciók nem használhatóak.
36
A kép a képben megjelenítés (PIP)
HUN
☛
Az irányító egyszerısített funkciói
Gombok
Funkciók
PIP ON
A PIP (Kép a Képben) funkciót lehet közvetlenül ki
és bekapcsolni.
Scan
A beprogramozott csatornák egymás utáni
letapogatására szolgál.
Swap
Locate
A fŒkép és az alkép felcseréléséhez használatos.
Ha a fŒkép videó módban, az alkép pedig
TV módban van, akkor az alkép
csatornájának módosítása után a Swap
gomb megnyomásakor lehet, hogy a fŒkép
hangja nem hallatszik.
Display
➣
P.Size
Text/Mix
Info.
Sleep Perfect Focus
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
PIP
ON
Scan
Swap
Locate
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
Az alkép óra járásával ellentétes irányú
forgatására szolgál.
37
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
Teletext funkció
HUN
A legtöbb televíziós csatorna teletexten keresztül írásos
információt szolgáltat.
A szolgáltatott információ tartalma:
◆ Televíziós mısorok idŒpontjai
◆ Közérdekı közlemények és idŒjárás-jelentés
◆ Sporteredmények
◆ Utazási információk
Az információ számozott oldalakra oszlik fel (ld. az ábrát).
Rész
Tartalom
A
A kiválasztott oldalszám
B
A sugárzó csatorna azonosítója.
C
Az aktuális oldalszám vagy a kereséssel kapcsolatos
jelzések.
D
Dátum és idŒ.
E
A szöveg.
F
Állapot-információ
FASTEXT információ.
➣
A teletext információ gyakran több, egymás után
megjelenŒ oldalra oszlik, amelyek az alábbi módokon
érhetŒk el:
◆ Az oldalszám beírásával
◆ Egy címnek a listából történŒ kiválasztásával
◆ Egy színes címsor kiválasztásával
(FASTEXT rendszer)
38
A teletext információ megjelenítése
HUN
A televíziókészüléken bármikor megjeleníthetŒk a teletext
információk.
☛
A teletext információ pontos megjelenítéséhez
megbízható vételre van szükség; különben:
TV
Surround
P.STD
S.STD
S.Mode
◆ adatok hiányozhatnak
◆ elŒfordulhat, hogy néhány oldal nem jelenik meg.
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
Mute
1
AP
vagy a P
nyújtó csatornát.
2
A Text/Mix gombbal aktiválja a teletext módot.
(index)
Eredmény: Megjelenik a Tartalomjegyzék oldal. Ez a
gomb megnyomásával bármikor ismét elŒhívható.
3
Nyomja meg ismét a Text/Mix gombot.
Eredmény: A képernyŒ két részre oszlik. Ez a KettŒs teletext
funkció lehetŒvé teszi, hogy az aktuális mısor és a
teletext információt elkülönítve láthassa a
képernyŒn.
4
Ha a csatorna mısorát is szeretné látni a teletext oldallal
egyidŒben, akkor nyomja meg ismét a Text/Mix gombot.
5
A“
TV” gomb ismételt megnyomásával léphet ki a teletext
(TTX) megjelenítési módból.
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
VOL
gombbal válassza ki a teletext szolgáltatást
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
P
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@@@@@@@
?@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
Menu
Still
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Video
Text/Mix
Info.
Sleep Perfect Focus
PIP
ON
Scan
Swap
39
Locate
A megjelenítés jellemzŒinek beállítása
HUN
Surround
P.STD
S.STD
S.Mode
Megjelenítéshez...
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
Mute
VOL
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
P
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
Menu
Display
Still
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
A teletext oldalak megjelenítésekor elvárásai szerint különféle
lehetŒségek közül választva állíthatja be az oldalt.
Video
Gombnyomás...
◆ Rejtett szöveg
(pl. fejtörŒk megfejtései)
◆ A normál képernyŒ
(feltárás)
ismét a
(feltárás)
◆ Egy másodlagos oldal a
(aloldal)
◆ A mısor egy oldal
keresése közben
(törlés)
◆ A következŒ oldal
(lapozás fel)
◆ Az elŒzŒ oldal
(lapozás le)
P.Size
Text/Mix
PIP
ON
Info.
Sleep Perfect Focus
Scan
Swap
Locate
◆ Dupla méretı betık a:
● A képernyŒ felsŒ részében
● A képernyŒ alsó részében
●
◆ A normál képernyŒ
●
➣
40
(méret)
egyszer
● kétszer
háromszor
A felfedés és a méret funkció használata után a “
TV”
gomb ismételt megnyomásával térhet vissza a normál
nézethez.
Teletext oldal kiválasztása
HUN
A távvezérlŒn levŒ számozott gombok megnyomásával
közvetlenül kiválaszthatja az oldal számát.
1
2
A megfelelŒ számozott gombok megnyomásával írja be a
tartalomjegyzékben található háromjegyı oldalszámot.
Eredmény: Az aktuális oldal számlálója számolni kezd, majd
megjelenik a megadott oldal. Ha a kiválasztott
oldalhoz több másodlagos oldal kapcsolódik, azok
felváltva jelennek meg. Ha a képernyŒt szeretné
kimerevíteni egy adott oldalon, akkor nyomja meg a
(tartás) gombot. A továbbhaladáshoz nyomja
meg a gombot még egyszer.
Ha a mısort szolgáltató társaság FASTEXT rendszert használ,
a teletext oldal által tárgyalt, színkóddal jelölt különbözŒ témák a
távvezérlŒn található színes gombokkal választhatók ki.
Nyomja meg a kiválasztani kívánt témának megfelelŒ színı
gombot; a választható témákat az állapotsorban találja.
Eredmény: Megjelenik az oldal ugyanilyen módon kiválasztható
más, színes információval.
3
Az elŒzŒ vagy a következŒ oldal elŒhívásához nyomja meg a
megfelelŒ színes gombot.
4
Az aloldal megjelenítéséhez ld. a következŒ lépéseket.
◆ Nyomja meg a
(aloldal) gombot.
Eredmény: Megjelennek a hozzáférhetŒ aloldalak.
◆ Válassza ki a kívánt aloldalt. Az aloldalak között a
gombbal lapozhat.
5
TV
Surround
P.STD
S.STD
S.Mode
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
Mute
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
VOL
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
P
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@@@@@@@
?@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
Menu
Still
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Video
Text/Mix
Info.
Sleep Perfect Focus
PIP
ON
Scan
Swap
vagy a
Amikor elkészült, nyomja meg a “
TV” gombot, hogy
visszatérhessen a normál mısorhoz.
41
Locate
Csatlakoztatás a külsŒ ki- / bemenetre
HUN
➢
EXT 1 szolgál az RGB kimenetekhez csatlakoztatott eszközök,
mint pl. videójátékok, videó lejátszók, eléréséhez.
Videomagnó
②
①
A televízió hátulsó része
DVD
③
vagy
Dekóder/
Videojáték eszköz
vagy
Videolemez lejátszó
① Ez a végzŒdés csatlakoztatható:
◆ A SCART aljzatba
◆ S-Video csatlakozó és két audió RCA csatlakozó (L+R), EXT 2
◆ Három RCA csatlakozó (VIDEO + AUDIO-L és R)
② Amennyiben rendelkezik egy második videómagnóval is (VCR) és kazettát
MıholdvevŒ
➃
kíván másolni, úgy annak a videónak a csatlakozóját, amelyrol másolni
kíván csatlakoztassa az EXT 1-re, a másik videó csatlakozóját pedig az
EXT 2-re, így a jelek EXT 1-rol átirányítódnak az EXT 2-re.
③ Ha dekóderrel rendelkezik, akkor csatlakoztassa a dekódert a videóhoz és
a videót a TV készülékhez.
➃ Ha mısort kíván rögzíteni, csatlakoztassa a vevŒt az EXT 1-re, a
videómagnót pedig az EXT 2-re, így a jelek EXT 1-rol átirányítódnak az
EXT 2-re.
☛
Bármikor audió vagy videó rendszert csatlakoztat a TV
készülékhez, gyŒzŒdjön meg, hogy minden készülék ki van
kapcsolva.
A biztonsági elŒírások és a csatlakoztatási információkért
lapozza fel az eszközzel szállított dokumentációt.
42
Csatlakoztatás az audio kimenetre
HUN
➢
Az AUDIO OUT (Audió Kimenet) RCA csatlakozókat
hangberendezésekhez használhatjuk, segítségével kiaknázhatjuk a
térhatású hanghatás elonyeit.
A televízió hátulsó része
Audió rendszer
Csatlakoztatás az RCA bemenethez (készülékfüggo)
➢
Az RCA (VIDEO + AUDIO-L és R) csatlakozó a videokamera, videolemez-lejátszók, illetve egyes
videojáték eszközök csatlakoztatására szolgálnak.
A televízió oldalsó része
Videókamera
Videó játék
A televízió elülsŒ része
Videolemez lejátszó
43
Csatlakoztatás az S-videó bemenethez (készülékfüggo)
HUN
➢
Az S-VIDEO és az RCA (AUDIO-L+R) csatlakozók S-Video kimenetı berendezések,
például videókamera vagy videomagnó csatlakoztatására szolgálnak.
A televízió oldalsó része
①
Videókamera
és
A televízió elülsŒ része
①
Videomagnó
és
① Ha képet és hangot is szeretne lejátszani, akkor az S-VIDEO és az RCA csatlakozókat is használnia kell.
További hangszórók csatlakoztatása
A térhatású hangrendszer nyújtotta
lehetŒségeket további hangszórók
csatlakoztatásával használhatja ki.
A televízió hátulsó része
A hangszóró kivezetések a televízió hátulján
találhatók:
◆ KettŒ a bal oldali térhatású hangszóró
számára (L jelzéssel)
◆ KettŒ a jobb oldali térhatású hangszóró
számára (R jelzéssel)
◆ KettŒ a középsŒ hangszóró számára
(C jelzéssel); opció
➢
A hang minŒségét:
◆ a piros színı huzal piros jelzéssel ellátott kivezetéséhez,
valamint
◆ a fekete színı huzal fekete jelzéssel ellátott kivezetéséhez
csatlakoztatásával javíthatja.
44
A külsŒ forrásból jövŒ képek megjelenítése
HUN
Miután összekapcsolta a különbözŒ audio- és videó
rendszereket, a különbözŒ forrásból származó információt és
adást a megfelelŒ bemenet kiválasztásával tudja megtekinteni.
TV
Surround
1
EllenŒrizze az összes szükséges összeköttetés meglétét.
2
Kapcsolja be a készüléket, majd nyomja meg ismételten a VIDEO
gombot.
Eredmény: A bemeneti források a következŒ sorrendben
jelennek meg:
TV - EXT1 - EXT2 - EXT3 - EXT4 - S-Video.
➣
➣
P.STD
S.STD
Mute
S.Mode
Still
VOL
P
Menu
Video
A kiválasztott forrástól függŒen elŒfordulhat, hogy a kép
automatikusan megjelenik.
A TV csatorna ismételt visszakapcsolásához nyomja
meg a TV gombot és válassza ki a kívánt a csatorna
számát.
45
BejövŒ jelek átirányítása a külsŒ kimenetre
HUN
A televíziókészülék segítségével megválaszthatja, hogy mely
audió / videó jeleket kívánja a külsŒ csatlakozóra irányítani.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a Funkció (Function) opciót.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Funkció (Function)
csoportban elérhetŒ opciók.
3
Nyomja meg a
4
A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a AV beállítás (AV Setup)
opciót. Nyomja meg a
gombot.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a AV beállítás
(AV Setup) csoportban elérhetŒ opciók.
5
A ▼ vagy a ▲ gombok segítségével válassza ki a kívánt
kimenetet (EXT1, EXT2 vagy EXT3)
6
Válassz a ki az állítandó opciót a œ vagy a √ gomb
megnyomásával.
➣
46
gombot.
EXT1, EXT2 : Alapbeállítás
EXT3 : Változtatható
A távirányító egyéb összetevŒkhöz való beállítása
HUN
A tévékészülék távirányítójával a TV-n kívül majdnem minden
típusú videomagnó, kábel egység, vagy DVD is kezelhetŒ.
➣
A távirányító nem biztos, hogy a más gyártó által
elŒállított TV készüléket is vezérli.
Power
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
TV
VCR
Cable
DVD
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
1
Kapcsolja ki a videomagnót, kábel egységet vagy a DVD-t.
2
Az összetevŒ-kiválasztó gombok közül nyomja meg a kívánt
egységnek megfelelŒ gombot. (TV, VCR, Cable, DVD)
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
Például: Ha például a videomagnót kívánja a távirányítóval
kezelni, a távirányítón a VCR gombot kell megnyomnia.
3
Nyomja meg a SET gombot.
4
A számbillentyık segítségével adja meg a gyártó által megadott
kódot. Minden kód 3 számjegybŒl áll.
Például: A “6”-os kódhoz a 0,0 majd 6 gombot kell megnyomnia.
A “76”-os kódhoz a 0-ás, 7-es, majd 6-as gombot kell
megnyomnia.
➣
5
6
Az adott egység kódját a távirányító kódok táblázatában
találhatja meg. Ha több kód is fel van tüntetve, egyesével
próbálja ki Œket, amíg meg nem találja azt, amelyik az adott
egységhez illik.
Nyomja meg a távirányító Power ( ) gombját. A kiválasztott
egység bekapcsol. Ha sikerült a kívánt egységet bekapcsolni, a
távirányító beállítása befejezŒdött.
➣
Ha nem kapcsolt be, ismételje a fenti lépéseket, de most
próbáljon a márkához tartozó kódok közül egy másikat.
Ha nincsen más kód, a videóhoz / DVD-hez, próbálja végig
a kódokat 000-089 között, a kábel egységhez pedig
000-077 között.
Miután a távirányítót egyszer már sikeresen beállította, csak a
SET gombot kell megnyomnia, ha a távirányítóval más egységet
kíván kezelni (kábel, videomagnó vagy DVD).
➣
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
◆ Annak ellenére, hogy a távirányító VCR, Cable (Kábel)
vagy DVD üzemmódban van, a hangerŒszabályzók még
mindig a televízió hangerejét szabályozzák.
◆ Amikor a távirányító TV vagy Cable (Kábel)
üzemmódban van, a VCR és a DVD gombok (PLAY,
PAUSE, stb.) még mindig a videomagnót és a DVD-t
kezelik.
47
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
SET
A távirányító egyéb összetevŒkhöz való beállítása
HUN
TV távirányító kódok
A-Mark
88, 37, 90
MTC
26, 15, 6, 49, 93, 20, 8, 75
Admiral
55
NEC
25, 75, 20, 8, 6, 5, 1, 1
20, 6
Nikei
50
Onking
50
Akai
Anam
37, 47, 64, 41, 50
Aoc
6, 37, 20, 56
Bell & Howell
Broksonic
Candle
Onwa
50
67
Optonica
69
68
Panasonic
6, 12, 20, 46, 50
Centrion
Penney
64, 72, 58, 82
61, 6, 49, 66, 18, 90, 50, 77, 25
45
Philco
1, 8, 88, 61, 6, 90, 50, 12, 98, 92, 100, 82, 20
Citizen
20, 46, 6, 50, 12, 90, 45, 9, 10
Philips
88, 1, 61, 6, 90, 12, 98, 92, 82, 20, 5, 57
Classic
50
Pioneer
6
Portland
Concerto
Contec
Coronado
Craig
50, 78, 83, 81
Proton
88, 90
Quasar
7, 49, 50
Radio Shack
Croslex
30
RCA
Crown
50
Realistic
Curtis-Mathes
CXC
1, 6, 20, 90, 17, 31
50
Daewoo
88, 1, 93, 31, 32, 33, 38, 52, 2, 3, 92, 34,
Sampo
Samsung
Sanyo
65, 26
88, 6, 90
1, 31, 6, 90, 77, 78
72, 58
50, 92, 25, 90
61, 6, 71, 66, 87, 20, 90, 1, 62
8, 49, 50, 25
1, 20, 90, 6, 19, 26, 49
88, 0, 61, 28, 44, 29, 81, 48, 49, 90, 92, 51
89, 80, 62, 78, 13, 14
46, 50, 35, 36, 4, 5, 6, 8
Scott
1, 50, 19, 90, 6
Daytron
1, 6, 20
Sears
88, 61, 6, 8, 90, 91, 89, 80, 15, 19
Dynasty
50
Sharp
88, 90, 85, 24, 25, 69
Emerson
88, 1, 90, 50, 83, 19, 30, 81, 20, 6, 25, 55,
23, 36
Fisher
8, 80, 61, 15, 125
Funai
50, 19, 69, 6
General Electric
Goldstar
1, 61, 72, 50, 58, 17, 18, 6, 49, 19, 90
88, 27, 1, 37, 10, 11, 42, 90, 39, 40, 92, 99
Signature
Sony
Soundesign
Spectricon
SSS
Sylvania
Hitachi
88, 6, 90, 71, 77, 70, 21, 22, 23, 25
Infinity
82
Tatung
JBL
82
Techwood
JC Penney
JVC
91, 92, 17, 20
60, 16, 128, 129
Kloss
92
KMC
88, 90, 13
KTV
88, 90, 50, 61, 20
48
Symphonic
Teknika
Telefunken
Telerent
TMK
84, 6, 114
77, 74
1, 50, 12, 6, 19
37
6, 50
1, 61, 6, 12, 98, 92, 20, 100, 82
2, 6, 90, 12, 20
72, 69
6, 59
88, 46, 6, 90, 50, 12, 19, 94, 84
96, 97
84
1, 6, 90
A távirányító egyéb összetevŒkhöz való beállítása
HUN
VCR távirányító kódok
Admiral
15, 88
Aiwa
24
Akai
26, 31, 32
Audio Dynamics
22, 25
MTC
Multitech
NEC
11
Panasonic
Broksonic
19
Pentax
Candle
16, 18 ,22, 54, 55, 61
Canon
17, 62
Philco
Citizen
16, 18, 22, 54, 55, 61
Philips
Craig
Curtis-Mathes
Daewoo
DB
15
17, 62, 84, 86
14, 44
Pentex Research+
55
17, 38, 62, 65
17
23
Pioneer
14, 25, 42, 59
16, 21
Portland
53, 54, 61
9, 16, 17, 23, 24, 55, 62, 73, 76
Proscan
3, 4, 5, 6, 7, 8, 22, 54, 85
Quartz
23, 25
Quasar
Dimensia
9
Dynatech
24
RCA
Electrohome
36
Samsung
Emerson
11, 23, 25, 39, 55, 70, 73
Optimus
Bell & Howell
Colortyme
16, 24
16, 24, 40, 41
Radio Shack/Realistic
9
11
17, 53
11, 15, 17, 18, 21, 24, 28, 36, 52, 62
9, 14, 16, 17, 37, 44, 46, 63, 78
0, 16, 22, 31, 41, 51
17, 18, 19, 22, 24, 29, 32, 36, 43, 50, 51,
Sansui
25
56, 58, 66, 71, 74, 76, 77, 79
Sanyo
11, 21
Fisher
11, 21, 27, 28, 52, 57, 67
Scott
22, 50, 58, 77
Funai
24
Sears
11, 14, 18, 21, 27, 28, 44, 52, 57
9, 16, 17, 41, 62
Sharp
15, 36, 48, 54
Shintom
26, 35, 40, 64
General Electric
Go Video
Goldstar
Harman Kardon
Hitachi
Instant Replay
JC Penney
JCL
Kenwood
KLH
LG
16
18, 23, 55, 69
23
14, 24, 44, 45
17
11, 14, 16, 17, 23, 25, 39, 44, 60, 62
11, 17, 23, 25, 39, 55
11, 23, 25, 39, 55
82
1, 2, 7
Signature
Sony
Sylvania
39
Teac
24, 39, 78
Technics
Teknika
TMK
40
Toshiba
24
Toshiko
Marantz
11, 24
Tatung
24
17, 38, 62, 65
24
Tandy
Logik
Magnavox
26, 35, 47
17, 24, 38, 62, 65
Symphonic
Lloyd
LXI
24
17
17, 18, 24, 30
76
14, 22, 28, 57, 58
18
Totevision
16,18
11, 17, 23, 25, 38, 39, 55, 70
49
A távirányító egyéb összetevŒkhöz való beállítása
HUN
Kábeldoboz (CATV) távirányító kódok
Anvision
15, 16
Pioneer
26, 28, 52
Cable Star
15, 16
Randtek
15, 16
DaeHan
5
RCA
8, 35, 74
DaeRyung
3
Regal
11, 20, 21
4
Regency
Dongkuk
Eagle
10, 41
15, 16
SAEWOO
7
Eastern International
20
Samsung
0, 11, 30, 52, 71, 72
General Instrument
54
Signature
54
Spruce
35
Starcom
54
Stargate2000
66
GI
12, 13, 23, 31, 32, 33, 38, 44, 75, 76, 77
Hamlim
11, 12, 20, 21, 42, 56
Hitachi
45, 51, 54
Jerrold
12, 13, 23, 31, 32, 33, 38, 44, 54, 70, 73
LG
6
Macom
45, 51
Magnavox
Nawoo
15, 16, 27, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 48, 49
1
NSC
17
Oak
24, 46
Osk Sigma
Panasonic
Philips
24
11, 35, 47, 69
Sylvania
TaePyungYang
Texscan
Tocom
Unika
Universal
Viewstar
Warner Amex
Zenith
19, 67
2
19, 67
25, 29, 57, 58, 63
39, 40, 49
59, 60
15, 16, 27, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 48, 49
52
22, 50, 65, 69
15, 16, 27, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 48, 49
DVD távirányító kódok
Philips
7
ProScan
8
Sony
4
RCA
8
Samsung
0
Toshiba
2
Panasonic
6
Sharp
5
LG
1
CurtisMathes
9
JVC
3
50
SCART csatlakozó kábelezése (EXT1, EXT2 VAGY EXT3)
HUN
Ha a SCART csatlakozók segítségével más berendezéseket is kíván televíziókészülékéhez
csatlakoztatni, az A/V kábel rajzon látható módon történŒ beszereléséhez keresse fel a
szakboltot vagy kérje szerelŒ segítségét.
➢
Tı
Jel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Audió kimenet J
Audió bemenet J
Audió kimenet B
Audió sasszi vissza
Video sasszi vissza (RGB kék)
Audió bemenet B
RGB kék kimenet
Váltófeszültség
Video sasszi vissza (RGB zöld)
AV-Link (EXT1)
RGB zöld bemenet
Video sasszi vissza (RGB vörös)
RGB vörös bemenet
Takarójel (RGB kapcsolás)
Video sasszi vissza
Takarójel föld
Video kimenet
Video bemenet
Szurés/sasszi vissza
Az 5,7,9,11,13, 15 és 16 számú tık csak RGB jeltovábbításra szolgálnak,
csak az EXT 1 vagy EXT 3 csatlakozón kábelezettek.
51
Hibaelhárítás: MielŒtt szervizszakemberhez fordulna tanácsért
HUN
MielŒtt a Samsung vevŒszolgálathoz fordulna tanácsért, hajtsa végre az alábbi egyszerı
ellenŒrzŒ lépéseket.
Ha az alábbi utasítások segítségével nem tudja megoldani a problémát, készítse elŒ a TVkészülék modellszámát és sorozatszámát, majd vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítŒvel.
Nincs kép vagy hang
◆ EllenŒrizze, hogy a tápfeszültség vezetéke be van-e dugva a fali
csatlakozó aljzatba.
◆ EllenŒrizze, hogy megnyomta-e a “I” gombot (Be/Ki) és a
Power ( ) gombot.
◆ EllenŒrizze a kép kontraszt és fényerŒ beállítását.
◆ EllenŒrizze a hangerŒt.
A kép normális, de nincs hang
◆ EllenŒrizze a hangerŒt.
◆ EllenŒrizze, hogy nem nyomta-e meg a távirányító Mute gombját.
Nincs kép vagy csak fekete-fehér kép
van
◆ Módosítson a színbeállításokon.
◆ EllenŒrizze, hogy a kiválasztott mısorszóró rendszer megfelelŒen
mıködik-e.
A hang és a kép interferál
◆ Próbálja beazonosítani a televízió mıködését befolyásoló
elektromos készüléket, és vigye azt a készüléktŒl távolabb.
◆ A televíziót csatlakoztassa egy másik tápfeszültség-aljzatba
Elmosódott vagy szemcsés kép illetve
torz hang tapasztalható
◆ EllenŒrizze az antenna irányát, elhelyezését és csatlakozásait.
Ezt az interferenciát gyakran egy beltéri antenna okozza.
A távirányító nem megfelelŒen mıködik ◆ Cserélje ki a távirányító elemeit
◆ Tisztítsa meg a távirányító felsŒ szélét (a jelátviteli ablakot).
◆ EllenŒrizze, hogy az elemek a polaritásnak megfelelŒen vannak-e
behelyezve.
52
Memo
HUN
53
Memo
HUN
54
Memo
HUN
55
- ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
- Kérjük, amennyiben a készülék mıködése közben
rendellenességet észlel, keresse fel Samsung
vevŒszolgálatunkat vagy a legközelebbi szervizt.
ELECTRONICS
BP68-00097A-03
Download PDF

advertising