Samsung | HG65EE89UAC | Samsung HG65EE89UAC Felhasználói kézikönyv

LED TV
Felszerelési útmutató
Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
Szélesebb körű szolgáltatásaink igénybevételéhez
regisztrálja a terméket a
www.samsung.com/register honlapon.
Típus:
sorozatszám:
A jelen Használati útmutatóban szereplő képek csak illusztrációk, és eltérhetnek az Ön által megvásárolt termék megjelenésétől. A termék
kivitele és műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
Útmutató
Ez a tv-készülék a hozzá csatlakoztatott hagyományos vagy a tv-készülék hátlapjára szerelt beltéri egységen/dekóderen keresztül, más
tv-készülékekkel együtt, interaktív funkciókkal működtethető a szállodák és más vendéglátó-ipari egységek számítógéppel vezérelt
rendszereiben.
Interaktív: A tv-készülék legelső bekapcsolásakor parancs küldésével azonosítja a műholdvevő beltéri egységet/dekódert. Sikeres azonosítás
esetén a tv-készülék ONLINE üzemmódra vált, és szabadon vezérelhetővé válik az beltéri egységen/dekóderen keresztül.
ONLINE üzemmódban a tv-készülék nem fogadja az infravörös tartományban sugárzott (a Samsung távirányító által küldött) parancsokat, és
interfész protokoll szerint kezd működni.
Önálló: Ha a tv-készülék nem talál beazonosítható beltéri egységet/dekódert, a tv-készülék korlátozott működtetési lehetőséget nyújtó
ÖNÁLLÓ üzemmódba vált.
Működési módok
A beltéri egységen/dekóderen keresztül működtetett tv-készülék (Szálloda üzemmódban) két állapotban lehet:
• ONLINE vagy ÖNÁLLÓ. ÖNÁLLÓ állapotban a tv-készülék aktív kommunikációs lehetőség nélküli szállodai tv-készülékként működik. Ennek
köszönhetően a vendégek nem téveszthetik meg azzal a rendszert, hogy lecsatlakoztatják a beltéri egységet/dekódert.
Szállodai
üzemmód: Be
Szállodai tv
Tápellátás
BE
Önálló üzemmód
Beltéri egység/dekóder
online, ha 10 kísérletből
1 sikerül
SBB/STB online – 10
SBB/STB állapot
egymást követő
– kísérlet 2
sikertelen
mp-enként
Online üzemmód
Lekérdezési gyakoriság: 20/s
Az önálló és az interaktív üzemmód részleteinek beállításával kapcsolatban lásd a 19-24. oldalt (A Szállodai opciók adatainak beállítása:
Önálló üzemmód és Interaktív üzemmód)
• Egyes műveletek korlátozva lehetnek, hogy a vendégek ne téveszthessék meg a tv-rendszert.
• Nincs főmenü (Interaktív üzemmódban), valamint Csatorna menü és Plug & Play a főmenüben (Önálló üzemmódban)
• Korlátozott hangerő-beállítás, valamint a kezelőpanel zárolása és feloldása
Állóképre vonatkozó figyelmeztetés
Kerülje az állóképek (például jpeg képfájlok) vagy állóképelemek (például tv-csatorna logója, panoráma vagy 4:3 képformátum, tőzsdei
információs vagy hírsáv a képernyő alján stb.) megjelenítését a képernyőn. Az állóképek folyamatos megjelenítése a képernyőben lévő foszfor
egyenetlen elhasználódásához vezethet, ami rontja a képminőséget. Ha szeretné csökkenteni ennek mértékét, kérjük, tartsa be az alábbi
javaslatokat:
• Ne nézze hosszú időn keresztül ugyanazt a tv-csatornát.
• Mindig próbálja meg teljes képernyőn megjeleníteni a képet. A lehető legjobb illeszkedés beállításához használja a tv-készülék
Képformátum menüjét.
• Csökkentse a kívánt képminőség eléréséhez szükséges minimumra a fényerő és a kontraszt értékét. A magas értékek felgyorsíthatják a
kiégési folyamatot.
• Rendszeresen használja a televízió összes olyan funkcióját, amely mérsékli a képernyőbeégést és a képernyő kiégését. A további részleteket
lásd a Használati útmutató megfelelő fejezetében.
Felszerelési távolság
Tartsa be az előírt távolságot a készülék és más tárgyak (pl. a fal) között a megfelelő szellőzés biztosítása érdekében.
Ennek elmulasztása tüzet okozhat, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti a megemelkedő belső hőmérséklet miatt.
• Állvány vagy falikonzol használata esetén csak a Samsung Electronics termékeit használja.
–– Más gyártó alkatrészeinek használata a készülék meghibásodásához vagy a készülék leesésének következtében személyi
sérüléshez vezethet.
• A termék külseje típustól függően eltérhet a képen láthatótól.
Felszerelés állványra.
Felszerelés falikonzolra.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Tartalom
yy A LED TV állvány felszerelése..................................................................................................................................... 5
yy A csatlakozópanel ismertetése.................................................................................................................................. 7
yy Az egyes UHD-bemeneti jelek támogatott felbontásai........................................................................................ 8
yy Képernyőfelbontás....................................................................................................................................................... 9
yy A tv-vezérlő használata (panelen található gombok)............................................................................................ 11
yy A távirányító................................................................................................................................................................... 12
yy Samsung Smart Control............................................................................................................................................... 14
yy A tv csatlakoztatása hátlapra rögzíthető beltéri egységhez (SBB)..................................................................... 17
yy Csatlakozás a COMMON INTERFACE foglalathoz (a tévénézéshez használt kártyafoglalathoz).................. 18
yy A Szálloda opció adatainak beállítása...................................................................................................................... 19
yy A falikonzol felszerelése.............................................................................................................................................. 63
yy A tv-készülék falra rögzítése...................................................................................................................................... 64
yy A lopásgátló Kensington-zár....................................................................................................................................... 64
yy Műszaki leírás................................................................................................................................................................ 65
yy Méretek........................................................................................................................................................................... 66
yy Licenc.............................................................................................................................................................................. 68
Magyar
3
MAGYAR
yy Tartozékok...................................................................................................................................................................... 4
Tartozékok
✎✎ Győződjön meg róla, hogy az LED tv-készülék következő tartozékai rendelkezésre állnak. Ha bármelyik tartozék
hiányzik, forduljon a márkakereskedőhöz.
✎✎ A tartozékok színe és formája típustól függően eltérhet a képen láthatótól.
Távirányító (AA59-00818A) & Elemek (AAA x 2)
Samsung Smart Control (BN59-01181Q)
és elemek (AA x 2)
Tápkábel
Biztonsági útmutató / Gyors telepítési
útmutató (Nem elérhető az összes helyen)
Adatkábel (modelltől függően)
KOMPONENSBEMENET-/AV-BEMENETadapter
Kábeltartó
CI-kártyaadapter
4 EA
Fali adapter
✎✎ Típustól függően előfordulhat, hogy az állvány és az állvány csavarja nincs mellékelve.
✎✎ Az SI forgalmazótól függően előfordulhat, hogy az adatkábel nincs mellékelve.
A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések
hulladékai)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama
végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a
háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezetés egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól,
és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható
újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a
helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált
termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából. Az üzleti felhasználók
lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket
és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása
(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok
területén alkalmazandó.)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama
végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg,
Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben
rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az
akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre
vagy a környezetre. A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése
érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes
akkumulátorleadó helyre.
4
Magyar
A LED TV állvány felszerelése
Az állvány elemei
Az állvány felszerelésekor használja a hozzá mellékelt részegységeket és alkatrészeket.
A 1 EA
B 1 EA
Állvány
1
3
C
40"~55" 4 db M4 × L14
65" 8 db M4 × L14
D
40"~55" 4 db M4 × L16
Állványadapter
Csavarok
2
C
65" 4 db M4 × L14
D
40"~55" 4 db M4 × L16
✎✎ Terítsen puha ruhát az
asztalra, hogy megvédje a
TV-t, majd helyezze a TV-t a
ruhára, képernyővel lefelé.
✎✎ Illessze az állványadaptert
a TV alján kialakított
nyílásba.
✎✎ Csúsztassa be teljesen a
nyíl irányába, és szerelje fel.
Magyar
5
4
5
C
4 db (M4 X L14)
✎✎ A csavarokat a kézikönyvben
ismertetett sorrendben csavarja be.
!
!
✎✎ MEGJEGYZÉS
•• A felszerelésükkor győződjön meg róla, hogy melyik a tartozékok elülső és melyik a hátulsó része.
•• A TV-t legalább két személy emelje fel és mozgassa.
6
Magyar
A csatlakozópanel ismertetése
1
2
3
4
5
6
7
✎✎ Külső eszközt csak annak kikapcsolt állapotában csatlakoztasson a TV-készülékhez.
✎✎ Külső eszköz csatlakoztatása esetén párosítsa az aljzat színét a kábel színéhez.
1 USB (5V 0.5A), USB (HDD/1.0A) / CLONING
‒‒ Szoftverfrissítéshez, médialejátszáshoz stb. használható.
‒‒ Szervizcsatlakozó.
2 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
A digitális hangkomponenshez csatlakozik.
3 HDMI IN 1 (ARC) / HDMI IN 2 (DVI)
HDMI-kimenettel rendelkező külső eszköz HDMI-csatlakozójához.
✎✎ HDMI–HDMI kapcsolat esetén nincs szükség más hangkapcsolatra. A HDMI-kapcsolat a képet és a hangot is
továbbítja.
✎✎ Használja a HDMI IN 2 (DVI)-aljzatot külső eszköz DVI-kábellel történő csatlakoztatására. Használjon DVI–
HDMI-kábelt vagy DVI–HDMI-adaptert (DVI-ről HDMI-re) a videokapcsolathoz és a PC/DVI AUDIO IN-aljzatot
a hanghoz. Egyes DVI- vagy HDMI-eszközök esetében előfordulhat, hogy nincs szükség a DVI AUDIO INaudiocsatlakozásra.
✎✎ Javasoljuk, hogy 1.3-as vagy 1.4-es HDMI-csatlakozóval ellátott külső eszközt használjon a TV-készülékkel.
Ha kompatibilitási problémát tapasztal egy 1.2-es HDMI-eszközzel, például nincs hang, vagy a kép torzult stb.,
vegye fel a kapcsolatot a Samsung ügyfélszolgálatával. További információt a Samsung ügyfélszolgálatáról a
69. oldalon talál.
✎✎ A legjobb UHD-képminőség érdekében próbáljon ki egy 3 méternél rövidebb kábelt.
4 DATA
‒‒ A TV és az SBB közötti adatkapcsolatot teszi lehetővé.
‒‒ Használjon RJ-12 TV dugaszt.
5 LAN
Csatlakoztasson egy vezetékes LANT- egy CAT 7 kábellel.
Magyar
7
6 COMPONENT IN / AV IN
–– Használja komponens videó-/audióeszközökhöz, például DVD-lejátszókhoz és AV (kompozit) eszközökhöz,
például videómagnókhoz.
–– Csatlakoztassa az audiókábel egyik végét a TV „R-AUDIO-L” csatlakozóihoz, a másik végét pedig az A/V vagy
komponens készülék megfelelő audiókimeneti csatlakozóihoz.
–– A COMPONENT aljzat egyben a VIDEO aljzata is.
–– Csatlakoztassa a komponens videókábel (nem tartozék) egyik végét a TV hátulján található komponens
csatlakozókhoz („PR”, „PB”, „Y”), a másik végét pedig a DVD-lejátszó megfelelő komponens videókimenetéhez. A
csatlakozókat párosítsa a hasonló színű aljzatokhoz.
–– Ha set-top-boxot és DVD-készüléket is csatlakoztatni kíván, a set-top-boxot a DVD-készülékhez kell
csatlakoztatnia, a DVD-készüléket pedig a TV komponens csatlakozóihoz („PR”, „PB”, „Y”).
–– A komponenseszközökön (például DVD-n) Y, B-Y és R-Y vagy Y, Cb és Cr jelzéssel is szokták jelölni a „PR”, „PB” és
„Y” csatlakozókat.
–– AV-készülék esetén csatlakoztassa az RCA audiókábel (nem tartozék) egyik végét a tévékészülék hátulján
található „R - AUDIO - L” csatlakozóhoz, a másik végét pedig a külső eszköz megfelelő audiókimenetéhez.
–– Ha kompozit (AV) készüléket csatlakoztat AV IN [Y/VIDEO] aljzaton keresztül, a videókábelt (sárga)
csatlakoztassa az AV IN [Y/VIDEO] aljzatba (zöld/sárga).
7 ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
‒‒ A tévécsatornák megfelelő megjelenítése érdekében a készüléknek a következő források valamelyikéből kell
kapnia a jelet:
‒‒ Kültéri antenna/kábeltelevíziós rendszer
Az egyes UHD-bemeneti jelek támogatott felbontásai
•• Felbontás: 3840 × 2160p, 4096 × 2160p
✎✎ A Ki értékre állított, HDMI UHD Color beállítású HDMI-csatlakozó legfeljebb UHD 50P/60P 4 : 2 : 0 bemeneti jelet, a Be
értékre állított HDMI UHD Color HDMI-csatlakozó pedig legfeljebb UHD 50P/60P 4 : 4 : 4 és 4 : 2 : 2 bemeneti jelet támogat.
Ha a HDMI UHD Color (HDMI UHD szín) beállítása Ki értékre van állítva.
Képváltási frekvencia
(képkocka/mp)
24 / 25 / 30
50 / 60
RGB
YCbCr 4 : 4 : 4
YCbCr 4 : 2 : 2
YCbCr 4 : 2 : 0
O
-
O
-
O
-
O
Ha a HDMI UHD Color (HDMI UHD szín) beállítása Be értékre van állítva.
Képváltási frekvencia
(képkocka/mp)
24 / 25 / 30
50 / 60
8
Magyar
RGB
YCbCr 4 : 4 : 4
YCbCr 4 : 2 : 2
YCbCr 4 : 2 : 0
O
O
O
O
O
O
O
Képernyőfelbontás
Kiválaszthatja a Felbontás oszlopban felsorolt szabványos felbontások egyikét is. A tévékészülék automatikusan igazodik
a kiválasztott felbontáshoz.
Miután csatlakoztatta a számítógépet a tévékészülékhez, állítsa be a TV-képernyő felbontását a számítógépen. Az
optimális felbontás 60 Hz-en 3840 × 2160. Ha ezt olyan értékre állítja, amely nem szerepel az alábbi táblázatban,
előfordulhat, hogy a TV-képernyőn nem jelenik meg semmi. Állítsa be a felbontást megfelelően a számítógép vagy a
videokártya használati útmutatójának segítségével.
A táblázatban szereplő felbontások a javasolt felbontások.
✎✎ Az optimális felbontás 60 Hz-en 3840 X 2160.
Felbontás
Képfrissítési
frekvencia
IBM
720 x 400
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768
1440 x 900
1600×900RB
1680 x 1050
1920 x 1080
1920 x 1200
Üzemmód
Órajelfrekvencia
(MHz)
Polaritás (vízszintes/
függőleges)
70,087
28,322
-/+
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,000
59,810
60,020
75,025
59,790
59,887
60,000
59,954
60,000
59,885
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
74,250
83,500
108,000
135,000
85,500
106,500
108,000
146,250
148,500
193,250
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
-/+
+/+
-/+
Vízszintes frekvencia
(kHz)
Függőleges
frekvencia (Hz)
70 Hz
31,469
67 Hz
75 Hz
75 Hz
35,000
49,726
68,681
60 Hz
72 Hz
75 Hz
60 Hz
72 Hz
75 Hz
60 Hz
70 Hz
75 Hz
75 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
75 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
45,000
49,702
63,981
79,976
47,712
55,935
60,000
65,290
67,500
74,556
Magyar
9
Üzemmód
Felbontás
Képfrissítési
frekvencia
Vízszintes frekvencia
(kHz)
Függőleges
frekvencia (Hz)
Órajelfrekvencia
(MHz)
Polaritás (vízszintes/
függőleges)
CEA-861
720 (1440) × 576i
720 (1440) × 480i
720 x 576
720 x 480
1280 x 720
1280 x 720
1920 × 1080i
1920 × 1080i
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
15,625
15,734
31,250
31,469
37,500
45,000
28,125
33,750
27,000
28,125
33,750
56,250
67,500
54,000
56,250
67,500
112,500
135,000
54,000
56,250
67,500
112,500
135,000
50,000
59,940
50,000
59,940
50,000
60,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
27,000
27,000
27,000
27,000
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
148,500
148,500
297,000
297,000
297,000
594,000
594,000
297,000
297,000
297,000
594,000
594,000
-/-/-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
HDMI
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
4096 x 2160
30 Hz
25 Hz
24 Hz
24 Hz
67,500
56,250
54,000
54,000
30,000
25,000
24,000
24,000
297,000
297,000
297,000
297,000
+/+
+/+
+/+
+/+
✎✎ HDMI/DVI kábeles kapcsolat esetén a HDMI IN aljzatot használja.
✎✎ A váltott soros módot a rendszer nem támogatja.
✎✎ A készülék nem szabványos videoformátum kiválasztásakor esetleg nem fog megfelelően működni.
✎✎ A készülék az önálló és az összetett módokat támogatja. A készülék az SOG-ot nem támogatja.
10
Magyar
A tv-vezérlő használata (panelen található gombok)
A többgombos TV-vezérlő távirányító nélkül teszi lehetővé a készülék kezelését.
✎✎ Előfordulhat, hogy a PIN-kód használatához kötött funkciók nem érhetők el.
✎✎ A termék színe és formája típustól függően különbözhet.
✎✎ Ha a vezérlőt 1 másodpercnél tovább tartja nyomva, kilép a menüből.
✎✎ A tévékészülék jobb alsó oldalán lévő kis joystickkel (TV-vezérlő) távirányító nélkül is vezérelheti a tv-készüléket.
Vezérlőmenü
: Kikapcsolás
: Hangosít
: Csat. fel
: Halkít
: Csatorna le
: Forrás
Távirányító / A távvezérlő érzékelője
Megnyomás: áthelyezés
Nyomva tartás: kiválasztás
A Távirányító a készülék alján található.
Készenléti üzemmód
A televíziót ne hagyja hosszabb ideig (például nyaralás idejére) készenléti állapotban. A készülék akkor is fogyaszt
egy kevés elektromos áramot, ha a be-/kikapcsoló gombbal ki van kapcsolva. Ilyenkor a legjobb, ha megszünteti a
tápcsatlakozást.
Magyar
11
A távirányító
✎✎ A távvezérlőn Braille-pontok találhatók a Bekapcsoló, a Csatorna és a Hangerő gombokon, így ezeket látássérültek is
használhatják.
A tv-készülék be- és kikapcsolása.
Az elérhető videoforrások
megjelenítése és kiválasztása.
A csatornák közvetlen elérése.
Emellett váltás a Teletext, Dupla
vagy Mix opciók között.
Az EPG (Elektronikus műsorújság)
megjelenítése.
A hang ideiglenes kikapcsolása.
Csatornaváltás.
A hangerő beállítása.
A csatornalista megjelenítése a
képernyőn.
A fő képernyőmenü megjelenítése.
A gyakran használt funkciók gyors
kiválasztása.
HOME
MENU
Átvált a HOME képernyőre.
CONTENT
A Tartalom főmenüje megtekintése.
Információk megjelenítése a TVképernyőn.
CLOCK: Az INFO gombot készenléti
üzemmódban megnyomva a TV
képernyőjén az idő jelenik meg.
TOOLS
A képernyőn megjelenő
menüelemek kiválasztása, és
a menüben látható értékek
módosítása.
Kilépés a menüből.
Visszalépés az előző menübe.
Gombok a Csatornalista, Tartalom
főmenüje menüben, stb.
ALARM: A TV kívánt bekapcsolási
időpontjának beállítása.
X: A 3D kép be- és kikapcsolása.
(Nem elérhető)
SUBT.: Digitális feliratok
megjelenítése.
12
Magyar
ALARM
SUBT.
Használja ezeket a gombokat a
Tartalom főmenüje képernyőn.
Az elemek behelyezése (elemek mérete: AAA)
✎✎ MEGJEGYZÉS
• A távirányító legfeljebb 7 m távolságra használható a tv-készüléktől.
• Az erős fény ronthatja a távirányító teljesítményét. Kerülje a használatát speciális fluoreszkáló fény vagy
neonfényjelek közelében.
• A termék színe és formája típusonként különbözhet.
• A távirányító „HOME” és „3D” gombja nem működik. Ezen gombok megnyomására a tv-készülék EGYÁLTALÁN NEM
reagál.
Magyar
13
Samsung Smart Control
✎✎ A színek és a forma típusonként eltérő lehet.
¢: A hang be- és kikapcsolása.
AD: A gombot hosszan
megnyomva hívhatja elő
a(z) Kisegítő lehetőségek
parancsikonjai panelt.
A lehetőségek be- és
kikapcsolásához válassza ki
azokat.
MIC: A mikrofon a Hangvezérlés funkcióhoz és a hangfunkciókhoz
használható.
‒‒ A Hangvezérlés funkciót befolyásolhatja a nem tiszta kiej­tés, a
hangerő és a környező zaj.
A tv-készülék be- és kikapcsolása.
SEARCH: Nyomja meg azt a gombot a keresőablak használatához. (Nem
elérhető)
KEYPAD: A képernyőn megjelenő virtuális távvezérlővel számjegyeket
írhat be, tartalmakat vezérelhet és különböző funkciókat használhat.
SOURCE: A forrás módosítása.
VOICE: Elindítja a hangfelismerés funkciót. Amikor a képernyőn
megjelenik a mikrofon ikonja, mondja a hangutasítást a mikrofonba.
A "Help" parancs kimondásával megismerheti a hangutasítások
használatára vonatkozó alapvető tudnivalókat.
‒‒ A hangutasításokat a mikrofontól 10–15 cm távolságból, megfelelő
hangerővel mondja ki.
Csatornaváltás.
A hangerő módosítása.
‒‒ Érintőpad: Helyezze egy ujját az érintőpadra, és mozgassa a
Samsung Smart Control távvezérlőt. A képernyőn a mutató is
elmozdul abba az irányba és addig, amerre és amíg a Samsung
Smart Control távvezérlő mozog. Nyomja meg érintőpadot a
fókuszált elem futtatásához.
‒‒ < > ¡ £: A kijelölés, illetve a mutató mozgatása.
RETURN: visszatérés az előző menübe. Ha tv-nézés közben nyomja meg
ezt a gombot, visszatérhet az előző csatornára.
EXIT: Tartsa lenyomva ezt a gombot, ha ki szeretne lépni minden futó
alkalmazásból.
SMART HUB: A Smart Hub elindítása. A SMART HUB gomb egy
alkalmazás futása közben történő megnyomása leállítja az
alkalmazást.
GUIDE: Digitális csatornák esetén megjeleníti a tévéműsort.
CH.LIST: Tartsa lenyomva a Csatornalista megjelenítéséhez.
Ezeket a gombokat speciális funkciókhoz használhatja. Ezeket a
gombokat a tv-képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően
használhatja.
¥: A Futball üzemmód (Sport mód) a sportprogramok optimális megjelenítését biztosítja.
M.SCREEN: Feloszthatja a TV-képernyőt, amelyeken különböző funkciókat használhat, például TV-nézés,
böngészés a weben, videó nézése stb. Bővebb információkért lásd: „e-Manual”.
Színek gomb: Ezekkel a színes gombokkal további, a használt funkciótól függő opciók érhetők el.
‒‒ MENU: Nyomja meg és tartsa lenyomva, hogy a képernyőn megjelenjen a menü.
‒‒ REC: Hosszan lenyomva elindítja az adás felvételét.
‒‒ INFO: Hosszan megnyomva megjeleníti az aktuális digitális csatorna vagy médiafájl adatait.
14
Magyar
Elemek behelyezése a Samsung Smart Control távvezérlőbe
A Samsung Smart Control távvezérlő használatához helyezzen elemeket a készülékbe az alábbi ábrán látható módon.
Óvatosan húzza el az elemtartó fedelén lévő rovátkát, és amikor meglazult a fedél, távolítsa el.
Helyezzen be 2 db AAA méretű alkáli elemet. Győződjön meg arról, hogy az elemek pozitív és a negatív pólusa megfelelő
irányban áll.
¦¦ A Samsung Smart Control használata
A Samsung Smart Control távvezérlővel még egyszerűbben és kényelmesebben használhatja TV-készülékét. A KEYPAD
(BILLENTYŰZET) gombot megnyomva megjelenik egy virtuális távvezérlő, amely a képernyőn megjelenve lehetővé teszi a
számjegyek egyszerű bevitelét, a tartalom vezérlését és a kívánt funkciók aktiválását.
‒‒ Javasoljuk, hogy a Samsung Smart Control távvezérlőt 6 m távolságon belül használja. A hatótávolság a vezeték
nélküli környezet sajátosságainak függvényében változhat.
A Samsung Smart Control párosítása a tv-készülékkel
A TV Samsung Smart Control segítségével történő vezérléséhez először Bluetooth-kapcsolaton keresztül párosítani kell a
Samsung Smart Control távvezérlőt a TV-készülékkel. Párosítsa a Samsung Smart Control távvezérlőt a TV-készülékkel.
‒‒ A Samsung Smart Control csak egyetlen TV-készülékkel párosítható.
Irányítsa a Samsung Smart Control távvezérlőt a TV távvezérlő-érzékelője felé, majd nyomja meg a TV gombot a TV
bekapcsolásához.
‒‒ A távvezérlő vevőjének elhelyezkedése típusonként változhat.
A Samsung Smart Control távvezérlő újracsatlakoztatása
Ha a Samsung Smart Control távvezérlő nem, vagy nem megfelelően működik, akkor cserélje ki az elemeket, mert
elképzelhető, hogy az elemek alacsony töltöttségi szintje okozza a problémát.
Ha a probléma továbbra is fennáll, a Samsung Smart Control a TV-készülékkel történő párosításra áll vissza.
1. Nyomja meg egyszerre és tartsa lenyomva a RETURN és a GUIDE gombokat 3 másodpercig.
‒‒ Helyezze a Samsung Smart Control készüléket a TV-készüléktől körülbelül 30–40 cm távolságra úgy, hogy a
távvezérlővevő felé nézzen.
2. A kapcsolódási kép jelenik meg a képernyőn. Ezt követően a(z) Samsung Smart Control automatikusan kapcsolódik a
TV-készülékhez.
Magyar
15
Ha a képernyőn az itt szereplő értesítési ikon látható
A következő figyelmeztető ikon jelzi, ha a Samsung Smart Control távvezérlőben lévő
elemek töltöttsége lecsökkent. A figyelmeztető ikon megjelenése esetén cserélje ki az
elemeket. A Samsung a hosszabb üzemidő elérése érdekében alkáli elemek használatát
javasolja.
<Alacsony elemtöltöttségi szintet
jelző ikon>
A TV-készülék használata a Samsung Smart Control távvezérlő mozgatásával
A Samsung Smart Control távvezérlő mozgásérzékelővel (G-érzékelő) van ellátva, amely segítségével a Samsung Smart
Control kézben tartásával és mozgatásával egyszerűen vezérelheti a TV-készüléket.
Miután egy ujját az érintőpadra helyezte, a képernyőn megjelenik egy mutató. Fogja meg és mozgassa a Samsung Smart
Control távvezérlőt. A mutató a Samsung Smart Control távvezérlővel egy irányba mozdul el. Görgethető képernyőkön a
felfelé vagy lefelé görgetés is elvégezhető.
‒‒ Ha felemeli az ujját az érintőpadról, a mutató eltűnik a képernyőről.
A TV-készülék használata az érintőpaddal
Az érintőpad használatának képernyőn megjelenő utasítások szerinti elsajátításához lépjen a Terméktámogatás menübe,
majd válassza az A Smart Control tankönyve lehetőséget.
A kijelölés/mutató mozgatása
A nyílgombokat (fel, le, balra, jobbra) megnyomva a mutató vagy a kijelölés az adott irányba mozdul el.
Menük elérése és elemek kijelölése
Nyomja meg az érintőpadot. Ekkor a TV-készülék menüjébe vagy a kiválasztott elemhez jut.
A Smart Hub környezetfüggő menüjének megjelenítése
A Smart Hub képernyőn nyomja le hosszan az érintőpadot. Megjelenik a kiválasztott elemhez tartozó Options (Opciók)
menü.
‒‒ Az Options (Opciók) menü tartalma az elemtől függ.
Ugrás a Smart Hub panelre
A Smart Hub képernyőn húzza el balra vagy jobbra az ujját az érintőpadon. Ez balra, illetve jobbra mozgatja a Smart Hub
paneleket.
Görgetés a webböngészőben
Az érintőpadon ujját felfelé vagy lefelé húzva a böngésző képernyőjén tud görgetni. Ezzel a weboldalon görgethet.
16
Magyar
A tv csatlakoztatása hátlapra rögzíthető beltéri egységhez (SBB)
A tévékészülék hátlapja
ETH MODEM
Adatkábel
1. Az adatkábellel kösse össze a tv-készülék DATA csatlakozóját és a beltéri egység/dekóder [ETH MODEM] csatlakozóját.
✎✎ Adatkommunikáció.
¦¦ A forgalmazók és a televízióhoz mellékelt kompatibilis adatkábelek listája
• Ellenőrizze, hogy a forgalmazónak megfelelő adatkábelt használja-e. Ellenőrizze az adatkábeleken lévő kódcímkét.
6
1
TV SIDE
STB SIDE
1
6
CON A
CON B
CON A
6: NC
5: IR
4: GND
3: Rx
2: Tx
1: Nc
CON A
CON B
5
6
4
2
3
5
2
3
CON B
1: NC
2: GND
3: Rx
4: NC
5: Tx
6: IR
✎✎ Az adatkábel (RJ12) működési adatai : RS232
Magyar
17
Csatlakozás a COMMON INTERFACE foglalathoz (a tévénézéshez használt kártyafoglalathoz)
✎✎ 1. szituáció: Ha egy bemenet sincs csatlakoztatva.
A CI-kártyaadapter rögzítése
Csatlakoztassa az adaptert a képen látható módon.
✎✎ A CI-kártyaadapter behelyezéséhez távolítsa el a TV-n lévő matricát.
A CI-kártyaadapter csatlakoztatásához kövesse az alábbi lépéseket.
✎✎ Azt javasoljuk, hogy a televízió falra szerelése előtt rögzítse az
adaptert, illetve helyezze be a CI- vagy CI+-kártyát.
1. Illessze a CI-kártyaadaptert az 1. terméken lévő két nyílásba.
✎✎ Keresse meg a két nyílást a TV hátulján, a COMMON INTERFACE
port mellett.
2. Csatlakoztassa a CI-kártyaadaptert a 2. terméken található COMMON INTERFACE portba.
A televízió
hátoldala
3. Helyezze be a "CI vagy a CI+ kártyát".
Azt javasoljuk, hogy a televízió falra szerelése előtt helyezze be a CI-kártyát. Felszerelés után ez
nehézségekbe ütközhet. Rögzítse a CI-kártyaadaptert a TV-n, majd helyezze be a kártyát. Behelyezett
kártyával nehéz rögzíteni a modult.
A „CI vagy CI+ CARD” kártya használata
Fizetős csatornák megtekintéséhez be kell helyezni a CI- vagy a CI+kártyát.
•• Ha nem helyezi be a CI- vagy CI+-kártyát, bizonyos csatornáknál a
„Scrambled Signal” (Kódolt jel) üzenet jelenik meg a képernyőn.
•• Körülbelül 2-3 perc múlva megjelennek a telefonszámot, a CI- vagy
CI+-kártya azonosítóját, a készülék azonosítóját, valamint az egyéb
adatokat tartalmazó párosítási információk. Ha hibaüzenet jelenik meg,
forduljon a szolgáltatóhoz.
•• Ha a csatornaadatok konfigurálása befejeződött, megjelenik a
csatornalista frissítésének végrehajtását jelző „Updating Completed”
(Frissítés kész) üzenet.
✎✎ MEGJEGYZÉS
•• A CI- vagy CI+-kártya a helyi kábelszolgáltatótól szerezhető be.
•• Eltávolításkor óvatosan húzza ki a CI- vagy CI+-kártyát, mivel az leesés esetén károsodhat.
•• A CI- vagy CI+-kártyát a kártyán jelzett irányban helyezze be.
•• A COMMON INTERFACE nyílás elhelyezkedése a készülék típusától függően eltérő lehet.
•• A CI- vagy CI+-kártyák bizonyos országokban és régiókban nem támogatottak. Tájékoztatásért forduljon
márkakereskedőjéhez.
•• Ha bármilyen probléma lép fel, forduljon a szolgáltatóhoz.
•• Helyezzen be a jelenlegi antennabeállításokat támogató CI- vagy CI+-kártyát. Előfordulhat, hogy a kép torz, vagy
egyáltalán nem jelenik meg.
18
Magyar
A Szálloda opció adatainak beállítása
Belépés: Nyomja meg a MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTERE gombokat ebben a sorrendben. (A Szálláshelyek üzemmódból a
készülék az Önálló üzemmódra vált át.)
Kilépés ebből a menüből : kapcsolja ki, majd be a készüléket.
✎✎ A modelltől és a régiótól függően egyes menük nem szerepelnek a TV-beállításokban.
Szállodai TV funkció
Elem
Kezdeti érték
Hospitality
Mode
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
SI Vendor
OFF
Power On Channel
Last Saved
Kategória
Power On Channel
Num
Power On Channel
Type
Power On
1
ATV
Power On Volume
Last Saved
Power On Volume
Num
10
Min Volume
0
Max Volume
100
Power On Source
TV
Power On Option
Last Option
Channel Setup
Channel Editor
Channel
Mixed Channel Map
ON
Leírás
A Szálláshelyek üzemmód kiválasztása.
•• Interactive mode: A TV-készülék SI STB vagy SBB egységgel működik együtt.
•• Standalone mode: A TV-készülék önállóan, SI STB vagy SBB egység nélkül
működik.
•• Interactive mode: Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Innvne /
Quadriga / ETV / Ibahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
•• Standalone mode: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Az alapértelmezett értékek beállítása, amelyeket a TV bekapcsoláskor alkalmaz.
•• User Defined: Lehetővé teszi a bekapcsolási csatorna és a csatornatípus kézi
beállítását. Lásd az alábbiakban a Bekapcsolási csatorna és a Csatorna típusa
szakaszokat.
•• Last Saved: Ezt az elemet kiválasztva a TV bekapcsolásakor azt a csatornát
jeleníti meg, amit a kikapcsolása előtt is sugárzott.
A TV bekapcsoláskor automatikusan erre a csatornára vált.
Csatornasáv választék: AIR (analóg légi sáv), DTV (digitális légi sáv), CATV (analóg
kábelsáv), CDTV (digitális kábelsáv)
•• User Defined: Lehetővé teszi a bekapcsolási hangerő kézi beállítását. Lásd az
alábbi Bekapcsolási hangerő lehetőséget.
•• Last Saved: A TV-készülék bekapcsolva visszaállítja azt a hangerőt, amely a
kikapcsolás előtt volt beállítva.
A TV ezzel a hangerővel kapcsol be önálló Szálláshelyek üzemmódban.
A felhasználó által beállítható minimális hangerő önálló Szálláshelyek
üzemmódban.
A felhasználó által beállítható maximális hangerő önálló Szálláshelyek
üzemmódban.
A TV bekapcsolásakor megjelenő bemeneti jelforrás kiválasztása.
A tévé áramszünet utáni vagy a tápkábel kihúzása utáni állapotát határozza meg,
amibe akkor kerül, amikor újra visszatér az áram.
•• Last Option: A legutóbbi üzemállapotába tér vissza. Ha az a készenléti mód volt,
akkor készenléti módba kapcsol. Ha be volt kapcsolva, akkor bekapcsol.
•• Power On: A tévékészülék bekapcsol, amikor az áramellátás helyreáll.
•• Standby: A tévékészülék készenléti módba kapcsol, amikor az áramellátás
helyreáll.
Közvetlen, azonnali hozzáférést biztosít a Channel (Csatorna) menü egyes
funkcióihoz a felhasználói Channel (Csatorna) menüben, például az Auto
Tuning (Automatikus keresés), az Antenna selection (Antenna kiválasztása) stb.
funkciókhoz.
A Csatornaszerkesztő a TV memóriájában tárolt csatornák szerkesztését teszi
lehetővé. A Csatornaszerkesztő az alábbi lehetőségeket biztosítja:
•• Megváltoztathatja a csatornák számát és nevét, és a kívánt sorrendbe
rendezheti a csatornaszámokat.
•• A kijelölt csatornákon a kép letiltása. A műsor képe ekkor nem látható, csak a
hangja hallható, a képernyőn pedig egy hangszóró ikon látszik.
A Csatornaszerkesztő emellett könnyen elérhetővé teszi az egyes csatornák
adatait anélkül, hogy az adott csatornára kellene váltani.
A funkció jóvoltából egyidejűleg jeleníthető meg/böngészhető az összes
antennatípus (Légi/Kábeles vagy Műhold) csatornája.
•• ON: ON állapotban a vendég a teljes csatornakiosztást elérheti a választott
antennatípustól függetlenül. A Csatornalista a Légi és a Kábeles típusú
csatornákat is telepíti.
•• OFF: OFF állapotban a vendég csak a kijelölt antennatípushoz [Légi/
Kábeles vagy Műhold] tartozó csatornakiosztást érheti el. A Csatornalista/
Csatornaszerkesztő csak a kijelölt antennatípushoz tartozó csatornákat jeleníti
meg.
Magyar
19
Kategória
Channel
Szállodai TV funkció
Elem
Kezdeti érték
Dynamic SI
OFF
Channel Rescan
Message
ON
Pan Euro MHEG
OFF
My Channel
OFF
Genre Editor
..
Subtitle Auto On
OFF
TTX Widescreen
Mode
Picture Menu Lock
Menu Display
Tools Display
Channel Menu
Display
Menu OSD
20
Magyar
A feliratsáv szélesítése, hogy illeszkedjen a képernyő szélességéhez.
OFF
ON
A Kép menü engedélyezése/tiltása.
•• ON: Főmenü megjelenítése.
•• OFF: Főmenü megjelenítése kikapcsolva.
A Tools (Eszközök) menü elrejtése vagy megjelenítése.
OFF
A Channel (Csatorna) menü elrejtése vagy megjelenítése.
ON
Unlock
Home Menu Display
ON
BT Auto Remove
Device List
•• ON: A DTV-csatorna számának megtekintése. (a TV-csatornaszerkesztő nem
érhető el)
•• OFF: A DTV-csatorna száma nem ellenőrizhető. (a DTV-csatornaszerkesztő
elérhető, de további csatornaszám frissítésre már nincs lehetőség)
Ha a csatornakiosztás adatai és a sugárzott adatok között eltérés lép fel, a TV
automatikus hangolást végez a csatornán, hogy visszaállítsa a csatornakiosztás
adatait/paramétereit.
•• ON: Az Új csatornakeresés üzenet ON állapotában a csatornakeresés
képernyőmenüje a szálloda vendégei számára is láthatóvá válik.
•• OFF: A szálloda rendszergazdája az Új csatornakeresés üzenetet OFF állásba
állíthatja, ha nem szeretné, hogy az a szálloda vendégei számára látható legyen.
•• OFF: A Pan Euro MHEG kikapcsolt állapotában az MHEG az aktuális
termékspecifikációk szerint fut.
•• ON: Ha a Pan Euro MHEG ON állásban van, az MHEG szabvány a
termékspecifikációtól és a régiótól függetlenül be van kapcsolva.
A My Channel funkció engedélyezése vagy tiltása.
A csatornák műfajának szerkesztését teszi lehetővé. (Bekapcsolt My Channel
funkció mellett érhető el)
A funkció segítségével be-/kikapcsolható az adott országokban automatikusan
bekapcsolódó feliratok megjelenítése.
A funkciót azok a szálloda TV-k támogatják, amelyek képesek az európai DVB
adások vételére.
A funkció a francia felirat specifikációt érinti. A többi ország feliratfunkciója
az adott ország specifikációi szerint fog működni, a Feliratok automatikus
bekapcsolása funkció beállításától függetlenül.
•• ON: A Feliratok automatikus bekapcsolása funkció ON állapotában a
Franciaországban érvényes felirat-specifikációt követi.
•• OFF: A Feliratok automatikus bekapcsolása funkció OFF állapotában nem követi
a Franciaországban érvényes felirat-specifikációt.
OFF
Panel Button Lock
Home Menu Editor
Home Menu Auto
Start
Leírás
ON
ON
Az előlapon (helyi gombokkal) való működtetés be- vagy kikapcsolása.
•• Unlock: Feloldja a kezelőpanel gombjának zárolását.
•• Lock: Zárolja a kezelőpanel gombját.
•• OnlyPower: A kezelőpanel gombja csak be- és kikapcsoláshoz használható.
•• OFF: Nem látható a Főmenü.
•• ON: Megjelenik a Főmenü.
A Főmenü szerkesztése
•• ON: A Főmenü automatikusan megjelenik.
•• OFF: A Főmenü nem jelenik meg automatikusan.
Eszközlista törlése a készülék bekapcsolt vagy kikapcsolt állapotában.
•• ON: A csatlakoztatási előzmények törlődnek a BT zenelejátszóban.
•• OFF: A funkció kikapcsolása.
Kategória
Clock
Music Mode
External
Source
Eco Solution
Szállodai TV funkció
Elem
Kezdeti érték
Clock Type
OFF
Local Time
Manual
Timer Type
WakeUp
Music Mode AV
OFF
Music Mode Comp
OFF
Music Mode
Backlight
OFF
USB Pop-up Screen
Default
External Source
Banner
ON
Auto Source
OFF
Anynet+ Return
Source
Power On Src
Energy Saving
OFF
Welcome Message
Edit Welcome
Message
OFF
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
..
Logo Display Time
Clone TV to USB
Clone USB to TV
..
Setting Auto
Intialize
•• OFF: Nem működik a gyári menü óra opciója. Csak a Főmenü.
•• SW Clock: Csak a szoftveres óra működik.
Az óraadatok frissítési módszerének kiválasztása.
•• Manual: Óraadatok használata a DVB-csatornából, vagy az óra kézi beállítása,
ha a tévé önálló üzemmódban van.
•• TTX: Időadatok megjelenítése a TTX-adatfolyamból.
•• Time Channel: A kiválasztott csatornatípus és csatornaszám óraadatainak
használata.
A riasztási funkció engedélyezése vagy letiltása.
•• WakeUp: Engedélyezi, hogy a riasztási funkció a megadott időben
bekapcsolhassa az eszközt.
•• OnOff: Az Alarm (Riasztás) funkció letiltása.
Mp3-/audiolejátszók zenei kimenetének vételére AV bemeneti forráson
keresztül. Ha be van kapcsolva, hallhatja a lejátszóból jövő hangot a tévén
keresztül, függetlenül attól, hogy van-e videojel. A tévé háttérvilágítása azonban
bekapcsolva marad. Videojel biztosítása mellett szintén normál módon működik.
A televízión Komponens bemeneti forráshoz csatlakoztatott mp3-/audiolejátszók
zenei kimenetének engedélyezése. Ha be van kapcsolva, hallhatja a lejátszóból
jövő hangot a tévén keresztül, függetlenül attól, hogy van-e videojel. Elnémítja a
videót is, így a televízió nem jelenít meg képet, ha egy vendég zenét játszik le. A
tévé háttérvilágítása azonban bekapcsolva marad.
A Háttérvilágítás Be/Ki opció használatával energiát spórolhat Zene üzemmódban
Ha a TV-hez USB-eszközt csatlakoztat,
•• Default: Megjelenik egy felugró ablak.
•• Automatic: Ez automatikusan megnyitja az USB-tartalom menüt.
•• Disable: Sem a felugró ablak, sem a menü nem jelenik meg.
A felhasználók be- vagy kikapcsolhatják a külső forrás sávját.
•• ON: Amikor a TV-t bekapcsolják, vagy amikor az üzemmódot megváltoztatják, a
TV megjeleníti a külső forrás sávját.
•• OFF: Amikor a TV-t bekapcsolják, vagy amikor az üzemmódot megváltoztatják, a
TV nem jeleníti meg a külső forrás sávját.
•• OFF: Az automatikus forrásfelismerés kikapcsolása.
•• ON: Ha külső forrást csatlakoztatnak a TV-hez, a TV automatikusan azonosítja
azt, és bemeneti forrást vált.
•• PC: A készülék csak a számítógépes bemenetet ismeri fel automatikusan.
A visszaküldési TV jelforrás kiválasztása Anynet+(HDMI-CEC) kapcsolat leállítása
esetére. (Ez a funkció különösen hasznos a Guestlink RJP-hez.)
A fényerő beállítása az alacsonyabb áramfogyasztás érdekében.
•• Off: Kikapcsolja az energiatakarékosság funkciót.
•• Low: A TV legkevésbé energiatakarékos üzemmódját állítja be.
•• Medium: A TV közepesen energiatakarékos üzemmódját állítja be.
•• High: A TV leginkább energiatakarékos üzemmódját állítja be.
üdvözlő üzenet megjelenítése.
Az üdvözlő üzenet szerkesztése.
Logo/
Message
Cloning
Leírás
OFF
A Szálloda üzemmód logóját állítja KI, BMP, AVI vagy MINDKETTŐ értékre.
Amennyiben a tévé bekapcsolásakor nem KI állapotban van, akkor az
adássugárzás előtt a logó fog megjelenni a „Logo Display Time” pont alatt
beállított ideig.
A szálláshely emblémájának letöltése.
A szálláshely emblémájának fájlkövetelményei:
•• Csak BMP- vagy AVI-fájlok.
•• Maximális fájlméret: BMP – 960 X 540. AVI – 30 MB.
•• A fájl neve csak samsung.bmp vagy samsung.avi lehet.
Az embléma megjelenítési idejének beállítása (3, 5 vagy 7 másodperc).
A TV jelenlegi beállítási értékeit klónozza egy USB-adathordozóra.
Az USB-adathordozóra elmentett TV-beállítási értékeket klónozza a TV-re.
Ha a beállítások automatikus inicializálása be van kapcsolva, a készülék, illetve
a fő áramellátás ki- majd bekapcsolása után az adatok visszaállnak a klónozott
értékekre. Ha nincs klónozott érték, de a beállítások automatikus inicializálása be
van kapcsolva, akkor a készülék ezt figyelmen kívül hagyja, és úgy fog működni,
mintha a beállítások automatikus inicializálása ki lenne kapcsolva
Magyar
21
Kategória
REACH
Solution
Szállodai TV funkció
Elem
Kezdeti érték
REACH
OFF
REACH IP Mode
…
Ha engedélyezve van, akkor a Reach RF helyett IP-n keresztül működik.
Server IP Setting
…
A Reach IP kiszolgáló URL-je például https:\\192.168.1.2:443.
REACH Channel
…
REACH Update Time
…
REACH Update
Immediate
…
Group ID
…
Room Number
REACH Config
Version
…
DTV csatornaszám hozzárendelése a REACH adatok frissítésének elvégzéséhez. A
csatornaszámnak egyeznie kell a Reach-kiszolgálón beállított számmal.
Segítségével beállíthatja a REACH-kiszolgálóról a tévére letöltött adatokat,
például a szoftverfrissítéseket, a fájlklónozást és a S-LYNC REACH tartalmakat:
1hour: Óránként
2hour: Kétóránként
12:00 AM: mindennap éjjel 12:00 órakor
2:00 AM: mindennap éjjel 2:00:00 órakor
12:00 PM: mindennap déli 12:00 órakor
2:00 PM: mindennap déli 2:00:00 órakor
•• ON: Amikor a TV készenléti üzemmódba lép (a tápkábel csatlakoztatva van, de a
készülék ki van kapcsolva), a REACH adatok frissülnek a készüléken.
•• OFF: A REACH-adatok csak a REACH-kiszolgáló frissítési idején frissülnek a
tévén.
Válassza ki a Group ID lehetőséget a REACH kiszolgálón. (További részletekért
lásd a REACH kiszolgáló útmutatóját.)
Szobaszám beállítása.
…
Megjelenik a REACH verziója.
Network
SmartHub Model
Setting
SmartHub Setting
22
Magyar
•• ON: Ezen a tévén elérhető a REACH funkció.
•• OFF: Ezen a tévén nem elérhető a REACH funkció.
IP-cím megadása az internetkapcsolat létrehozásához.
Soft AP: Ezzel a funkcióval a televíziót mobileszközéhez csatlakoztathatja. Állítsa
be a WIFI-eszközök csatlakoztatási lehetőségeit.
• Soft AP: A Soft AP funkciót be- és kikapcsolja. Amikor a Soft AP be van kapcsolva,
a mobileszköz megtalálhatja a televízió nevét a WIFI-kapcsolati listában.
• Security key: Állítson be egy biztonsági kulcsot, amelyet akkor kell megadni más
eszközökön, amikor azok a televízióhoz szeretnének csatlakozni.
–– Adja meg a generált biztonsági kulcsot a csatlakoztatni kívánt eszközön.
–– Ha a hálózat nem működik megfelelően, ellenőrizze a biztonsági kulcsot. A
hibás biztonsági kulcs rossz működést eredményezhet.
✎✎ A Soft AP akkor hozzáférhető, ha az adott típus támogatja azt.
✎✎ A csatlakoztatható eszközök maximális száma: 4 eszköz.
✎✎ Bitráta: Eszközönként 10 Mbps.
✎✎ A fenti műszaki jellemzőket a házon belüli tesztelési folyamataink alapján
adtuk meg. A tényleges teljesítmény a vezetékes/vezeték nélküli hálózati
környezet függvényében változhat.
Network Setup
Service Discovery
Leírás
Smart Hub modell beállítása.
On
A Smart Hub beállítása.
Amennyiben ez a lehetőség be van kapcsolva, más eszközökkel, például
okostelefonokkal is megoszthat tartalmakat DLNA üzemmódban.
Kategória
Widget
Solution
Szállodai TV funkció
Elem
Widget Mode
Solution Type
Server URL Setting
License Server IP
Setting
IPTV Mode
Virtual Standby
Leírás
Kezdeti érték
ON
Minialkalmazás üzemmód Be/Ki.
Vendor Server Válasszon megoldástípust (Vender Server/ SINC Server).
A szerver URL-címének beállítása.
…
ON
OFF
Room Num Setting
Virtual
Standby
PHY Sleep Mode
OFF
Virtual Standby
Mode
OFF
Reboot Time
HDMI 1
Factory Lock
OFF
Password Input
HDMI 1
Password Setting
Password Reset
HDMI 1
HDMI 1
Password Popup
HDMI 1
Security Mode
HDMI 1
USB
HDMI 1
HDMI
HDMI 1
TTX Security
HDMI 1
DRM Mode
OFF
Security Mode
DRM
A szerver IP-címének beállítása.
IPTV üzemmód be/ki
Virtuális készenléti üzemmód be/ki
Ha a virtuális készenlét be van kapcsolva, a TV áramfogyasztása 9,5 W és 17,4 W
közötti (a képernyő méretétől függően).
Szobaszám beállítása.
•• ON: WOL bekapcsolva.
•• OFF: WOL kikapcsolva. (Alapbeállítás)
A televízió biztosítani tudja a fő funkciót készenléti módban, ha a televízió
üzemmódja a virtuális készenlét módra van állítva.
•• ON: Virtuális készenléti üzemmód engedélyezve.
•• OFF: Virtuális készenléti üzemmód letiltva.
Ha a virtuális készenlét be van kapcsolva, a TV áramfogyasztása 9,5 W és 17,4 W
közötti (a képernyő méretétől függően).
Ez a funkció beállíthatja a televízió újraindulási intervallumát, miután a televízió
virtuális készenlét módba lép.
Eszközlista törlése a készülék bekapcsolt vagy kikapcsolt állapotában.
•• ON: Jelszóra van szükség a gyári menübe történő belépés előtt.
•• OFF: a funkció kikapcsolása.
Ha ez az opció engedélyezve van, akkor egy felugró beviteli ablak jelenik meg,
amely egy 8 karakterből álló biztonsági jelszót kér. Az adminisztrátornak meg
kell adnia egy jelszót, mielőtt alkalmazza vagy frissíti a biztonsági preferenciákat.
A helyes jelszó megadását követően elérhetővé válik a Jelszóbeállítás,
Jelszóvisszaállítás és a Biztonsági Mód opciók.
A felhasználó módosíthatja a jelszót.
A jelszó visszaáll a következőre: „00000000”.
A Jelszó Felugrás engedélyezése vagy tiltása. Ha ez az opció ki van kapcsolva,
akkor a televízió nem jeleníti meg a jelszóbeviteli felugró ablakot, amikor a gyári
menübe lép. Ha be van kapcsolva, akkor a jelszóbeviteli felugró ablak megjelenik.
A Biztonsági Mód jelszóval védett adminisztratív működést biztosít, és
engedélyezi vagy letiltja a Szálláshely TV funkcióit, például a HDMI, USB és TTX
funkciókat. A biztonsági mód be- és kikapcsolásához válassza ezt az opciót. A
biztonsági mód bekapcsolását követően az "USB," "HDMI" és "TTX Biztonság”
opciók automatikusan engedélyezve lesznek a biztonsági almenüben. Az “USB-ről
TV-re klónozás” és a “TV Visszaállítás” letiltásra kerül a Szálláshely Menüben.
Az USB hozzáférés engedélyezése vagy tiltása. Letiltás esetén az USB médiához
való hozzáférés blokkolva lesz.
Az HDIM hozzáférés engedélyezése vagy tiltása. Letiltás esetén az Anynet, a
HDMI forrás, a HDMI típusú Külső Csatornák nem lesznek elérhetők a felhasználó
számára.
Ha a lehetőség ki van kapcsolva, a TTX funkció nem fog működni, amikor
megnyomja a TTX gombot a távvezérlőn.
A Digitális Jogok Kezelése támogatás konfigurálása.
OFF: A Digitális Jogok Kezelése támogatás kikapcsolása.
LYNK DRM: Válassza ezt, ha csak az S-LYNK DRM CAS támogatást kívánja
bekapcsolni.
Pro:idiom: Válassza ezt, ha csak a Pro:Idim CAS támogatást kívánja bekapcsolni.
LYNK DRM,PI: Válassza ezt, ha a S-LYNK DRM CAS és a Pro:Idiom CAS televíziós
támogatást szeretné.
Magyar
23
Kategória
Szállodai TV funkció
Elem
Kezdeti érték
Self Diagnosis for TV
Self Diagnosis for
HTV
System
SW Update
Service Pattern
OFF
Sound Bar Out
OFF
Contact Samsung
Standby LED
TV Reset
24
Magyar
ON
Leírás
Belépés az öndiagnosztikai menübe.
•• Picture Test: a képhibák ellenőrzése. Ha probléma van a tesztképpel, válassza az
Igen lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
•• Sound Test: Hangproblémák ellenőrzése a beépített dallam segítségével. Ha
a teszt során probléma adódik, válassza az Igen lehetőséget, és kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
HD funkció menü ellenőrzése az alábbi elem végrehajtásakor, a
képernyőmenüben a ProIdiom DTV jelenik meg
Channel Key Loss: Ok/Sikertelen (US szálloda) STB SI-gyártó
Setting: SI-név (Ok/Sikertelen)
Bathroom AMP: Ok/Sikertelen (EU szálloda)
RTC: Ok/Sikertelen (EU szálloda)
PC Audio Test: Ok/Sikertelen
PC Self Test: Ok/Sikertelen
USB-szoftver frissítési funkció
Ugyanaz a funkció, mint az SVC szolgáltatásminta
ON: A TV-hangszóró némítva lesz. A hang a HDMI-csatlakozón át fog érkezni.
A hang hallgatásához csatlakoztatnia kell a Sound Bar eszközt.
OFF: A hang a szokásos módon, a TV hangszóróin át fog érkezni.
Megjelenik a kapcsolódó Samsung szolgáltatási központ webhelye,
szoftververziója és Mac-címadatai.
Amikor a tévé készenléti üzemmódban van, konfigurálhatja a külső LED
beállításait.
•• ON: A LED be van kapcsolva.
•• OFF: A LED ki van kapcsolva.
A TV összes beállítását visszaállítja a gyári alapértelmezésre.
¦¦ Welcome Message
Az Üdvözlés funkcióval testre szabott üzenet jeleníthető meg a tv-készüléken valahányszor a vendég bekapcsolja a
televíziót a szállodai szobában.
–– Az üdvözlés beállításai a Szállodai opciók menüben adhatók meg.
–– A bekapcsoláskor megjelenő üdvözlés megjelenítéséhez az Üdvözlés beállításnál a BE lehetőséget kell
megadni.
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
OFF
Power On
Security Mode
DRM
System
Channel
Menu OSD
Clock
Welcome Message
Music Mode
Edit Welcome Message
r
External Source
Eco Solution
ON
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
Network
Widget Solution
Vitual Standby
–– Az üdvözlés összesen 25 karakterből állhat, és a szövege a Szállodai szolgáltatás menüben szerkeszthető.
–– Alább láthatók az üdvözlésben használható karakterek:
✎✎ Az A–Z tartományba tartozó betűk közül csak nagybetűk használhatók.
–– Az üdvözlés szövege a távirányító navigációs, szín- és Enter gombjaival szerkeszthető az Üdvözlés szerkesztése
képernyőmenüben.
Edit Welcome Message
W
E
L
C
O
M
E
_
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Move
Enter
A
Move to left
B
Move to Right
C
Leave Black
D
Done
Return
–– Az üdvözlés szövege és a szálloda logója egyidejűleg nem lehet aktív.
Magyar
25
¦¦ Hotel Logo
A Vendéglátó-ipari logó funkció a szálloda fényképét jeleníti meg, amikor a tv-készülék be van kapcsolva.
–– A Vendéglátó-ipari logó beállítások a Vendéglátó-ipari menükben találhatók.
–– Amikor bekapcsolja a Vendéglátó-ipari logó opciót, a Logó letöltése és a Logó megjelenítése menü elemei
aktívvá válnak.
–– Ha a memóriában van kép eltárolva, és a Vendéglátó-ipari logó opció be van kapcsolva, a Vendéglátó-ipari logó
megjelenik a tv-készülék bekapcsolásakor.
–– A készülék nem jeleníti meg a Vendéglátó-ipari logót, ha a Vendéglátó-ipari logó opció ki van kapcsolva, még
akkor sem, ha a logóhoz használandó kép be van töltve a tv-készülékre.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Power On
Security Mode
DRM
System
Channel
Menu OSD
Clock
Welcome Message
Music Mode
Edit Welcome Message
External Source
Eco Solution
Logo/Message
r
Hospitality Logo
OFF
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Second
Cloning
REACH Solution
Network
Widget Solution
Vitual Standby
yy Hospitality Logo
––
––
––
––
Ezzel az opcióval kiválaszthatja, hogy a készülék megjelenítse-e a Vendéglátó-ipari logót vagy sem.
A kezdeti beállítás a KI.
A beállítás értéke lehet BMP, AVI vagy MINDKETTŐ.
Amikor a beállítás értéke BMP, AVI vagy MINDKETTŐ, a Logo Download és a Logo Time Display menüelemek
hozzáférhetővé válnak.
yy Hospitality Logo DL
––
––
––
––
––
––
Ezzel az opcióval letöltheti a logóhoz tartózó képet a tv-készülék memóriájába egy USB-eszközről.
Amíg a két másolása folyamatban van, a „Várjon!” üzenet jelenik meg.
A sikeresen befejezett másolást a „Kész” üzenet megjelenése jelzi.
Sikertelen másolási művelet esetén a „Sikertelen” üzenet jelenik meg.
Ha nincs USB-eszköz csatlakoztatva, a „Nincs USB” üzenet jelenik meg.
Ha nincs az USB-eszközön átmásolható fájl, vagy a fájl nem megfelelő formátumú (BMP-fájlnak kell lennie),
a „Nincs fájl” üzenet jelenik meg. Ha a „Nincs fájl” üzenet jelenik meg, és Ön tudja, hogy van logófájl az USBeszközön, ellenőrizze a fájlformátumot.
yy Logo File Format
––
––
––
––
––
26
A tv-készülék csak az AVI és BMP formátumot támogatja.
A fájlnév samsung.bmp vagy samsung.avi lehet.
A BMP-formátum maximális felbontása: 960 x 540.
AVI-formátumban a maximális fájlméret: 30 MB.
A tv-készülék nem módosítja a két méretét.
Magyar
¦¦ USB Cloning
Az USB klónozás funkcióval letöltheti a felhasználó által konfigurált beállításokat (Kép, Hang, Bemenet, Csatorna,
Beállítás és Szállodai beállítás) valamelyik tv-készülékről, és feltöltheti azokat más tv-készülékekre.
A tv (fő készülék) felhasználói beállításai nem másolhatók át az USB-eszközre.
✎✎ A klónozás után némely funkciók érvénybe léphetnek a tv újbóli bekapcsolását követően.
• Clone TV to USB: Ezzel a művelettel tv EEPROM-memóriájának adott részén tárolt
adatokat USB-eszközre másolhatja.
1. Helyezzen egy USB-meghajtót a tv-készülék hátulján található USB-csatlakozóba.
2. Az alábbi gombokat a következő sorrendben lenyomva lépjen be az Interaktív
menübe.
• MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
Logo/Message
3. A ▲ és ▼ gombokkal válassza ki a „Clone TV to USB” lehetőséget, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Cloning
d
4. Amikor megjelenik a „Clone TV to USB” üzenet, nyomja meg az ENTER gombot.
5. Láthatja az USB-klónozás folyamatát.
• In Progress: Az adatok másolása az USB-eszközre folyamatban van.
• Completed: a másolás sikeresen befejeződött.
• Failed: a másolás sikertelen volt.
• No USB: nincs csatlakoztatva USB-eszköz.
• Clone USB to TV: Ezzel a művelettel a tv-készülékre töltheti az USB-eszközön tárolt
adatokat.
1. Helyezzen egy USB-meghajtót a tv-készülék hátulján található USB-csatlakozóba.
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
Logo/Message
Cloning
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
2. Az alábbi gombokat a következő sorrendben lenyomva lépjen be az Interaktív
menübe. MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. A ▲ és ▼ gombokkal válassza ki au „Clone USB to TV” lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER gombot.
4. Amikor megjelenik az „Clone USB to TV” üzenet, nyomja meg az ENTER gombot.
5. Láthatja az USB-klónozás folyamatát.
• In Progress: az adatok másolása a tv-re folyamatban van.
• Completed: a másolás sikeresen befejeződött.
• Failed: a másolás sikertelen volt.
• No USB: nincs csatlakoztatva USB-eszköz.
• No File: nincs másolható fájl az USB-eszközön.
✎✎ Az USB-eszközről tv-re másolás művelete az ENTER gomb 5 másodpercig való lenyomva tartásával is
végrehajtható.
✎✎ A szállodai tv-termékcsalád nem támogatja a CLONE funkciót két olyan modell között, amelyek közül az egyik
támogatja a műholdas/T2 működést, a másik pedig nem.
Ez azonnali és gyors klónozásra ad módot a telepítéskor.
Helyezze be az első tv-ből származó fő beállításokat tartalmazó USB-tárolót, majd tartsa nyomva 5 másodpercig az Enter gombot.
Klónozás előfeltétele (ellenőrzőpont)
–– A klónozást azonos modellek között kell elvégezni (azonos verzió).
–– A klónozást megelőzően minden kijelzőt frissíteni kell a legfrissebb verzióra (azonos verzió).
Magyar
27
¦¦ Beállítások automatikus inicializálása
Ha az egyik tv-készülékről a másikra klónozza a beállításokat, mind a vendég oldali, mind a szálloda oldali beállítások
klónozva lesznek (Kép, Hang, Bemenet, Csatorna, Beállítás és Szállodai beállítás). Ezáltal szinte az összes menüértéket
beállíthatja szállodai tv-készülékein ugyanazokra a normál beállításokra. Ha lehetővé teszi a vendégek számára, hogy
hozzáférjenek a vendégoldali menükhöz, például a Kép menühöz, a vendégek megváltoztathatják azok normál beállítását.
Ha bekapcsolja a Beállítások automatikus inicializálása funkciót, a tv-készülék a ki- majd bekapcsoláskor automatikusan
visszaállítja (inicializálja) a vendégoldali menük értékét a klónozott, normál értékekre. A Beállítások automatikus
inicializálása funkció csak a klónozott vendégoldali menük esetén működik. A nem klónozott menükre nem vonatkozik.
Az alábbi táblázatban azok a beállítások láthatók, amelyek a Beállítások automatikus inicializálása funkció
bekapcsolásakor visszaállnak a klónozott értékre.
Menü
Kép
Hang
28
Menüelem
Kép üzemmód
Háttérvilágítás
Kontraszt
Fényerő
Élesség
Szín
Árnyalat (Z/P)
Képmód alkalmazása
Képméret
Képméret
Zoom/Pozíció
4:3 képernyőméret
Automatikus beállítás
Számítógép-képernyő beá.
Durva
Finom
Helyzet
Kép visszaállítása
PIP
Speciális beállítások
Din. kontraszt
Fekete tónus
Bőrszín tónus
Csak RGB üzemmód
Színköz
Fehéregyensúly
Gamma
Fényerő mozgáshoz
Képopciók
Színtónus
Dig. tiszta megjelenítés
MPEG-zajszűrés
HDMI feketeszint
Film mód
LED-es képtisztaság
Kép kikapcs.
Kép visszaállítása
Hang üzemmód
Hangeffektus
DTS TruSurround HD
DTS TruDialog
Hangszínszabályzó
Hangszóró-beállítások
További beállítások
DTV audio szintje
HDMI-audioformátum
Audioformátum
Hang késleltetése
Dolby Digital töm.
Automatikus hangerő
Hang visszaá.
Magyar
Menü
Menüelem
Kisegítő lehetőségek
Voice Guide
Hangos ismertetés
Feliratok
Menü átlátszósága
Nagy kontraszt
Nagyítás
Sport üzemmód
Menü nyelve
A Smart Control beállításai
Mozgási érzékenység
Érintésérzékenység
Virtuális távvezérlő mérete
Hangvezérlés
Nyelv
Beszélő TV
Beszélő neme
Eszközkezelő
Billentyűzet beá.
Egér beállításai
Idő
Óra
Aut. Kikapcsolás
Rendszer
Ébresztési időzítő
Eco-megoldás
Energiagazdálk.
Eco-érzékelő
Jel nélküli idő
Aut. kikapcs.
Intelligens biztons.
Intelligens biztons.
Keresés
Elszigetelőlista
Engedélyezőlista
Beállítások
Autom. védelem ideje
PIN módosítása
Általános
Játék mód
Hangvisszajelzés
Indítási logó
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Automatikus kikapcsolás
Eszköz keresése
DivX® Video On Demand
¦¦ Plug & Play
A Szállodai Plug & Play funkcióval egy menetben automatikusan kiválasztható a szállodai üzemmód és az ország,
valamint beállítható az idő, és megadhatók a kép üzemmód beállításai.
–– A Szállodai Plug & Play csak egy alkalommal, a legelső bekapcsoláskor áll rendelkezésre.
–– Az első tv-készülék beállítása és a tv USB-eszközre klónozása után
–– A következő tv-nél csak ki kell lépni a Szállodai Plug & Play üzemmódból, csatlakoztatni kell az USB-eszközt,
majd klónozni az USB-eszközt a tv-re.
–– A z adott típustól és a földrajzi elhelyezkedéstől függően előfordulhat, hogy NEM jelenik meg minden menü.
A TV öndiagnosztikája
Ha a gyári értékek visszaállítását választja, akkor a TV
visszaállítja az összes értékét az alapértelmezett értékekre,
majd megjeleníti a Szálláshely Plug & Play menüt. Átvált a
lenti első Szálláshely Plug & Play képernyőre.
A HTV öndiagnosztikája
SW Update (Szoftverfrissítés)
Szolgáltatásminta
KI
Sound Bar Out (Sound Bar
kimenet)
KI
A Samsung ügyfélszolgálata
Készenléti LED
BE
A TV alaphelyzetbe állítása
E+P
Ha módosítja a
jelenlegi hely
országát
A TV automatikusan ki- és
bekapcsol.
E
EU
EU_ITALY
EU_GER
EU_FRANCE
Ha nem módosítja a jelenlegi
hely országát
Ha a Klónozási
mód lehetőséget
választja
A rendszerbeállítások másolása USB-ről vagy
kiszolgálóról a TV-re.
E
Ha a TV alapvető
beállítása
lehetőséget választja
E
Ha a Gyári menü
lehetőséget
választja
A beállítás befejezése és
belépés közvetlenül a Gyári
Menübe.
E
E
Їϩͱťθͱ˝θɇ͔
English
Country
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Please select your country.
Both
Select Both to scan for both
Terrestrial or Cable channels
and Satellite channels.
Terrestrial/Cable
Eesti
Satellite
Suomi
E
E
Français
Deutsch
Nyelv kiválasztása
Válassza a Ország és a Kép
üzemmód lehetőséget
Válassza a csatornasávot
az Automatikus hangolás
használatához
E
Auto Tuning
Auto tuning is finding channels for you...
Channel 7
2%
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
Nyomja meg a kikapcsológombot
a kilépéshez.
Analogue
0
0
0
0
0
Stop
A csatornakeresés
után.
E
E
Setup Complete!
Your TV is now ready to use.
A Szálloda Opció Menü
megjelenik.
E
E
Done
Válassza a Óra mód, Nyári idősz., és az Ön Időzóna értékét
Magyar
29
•• HelyiBeállítás
‒‒ Kezdeti kijelölés: EU
‒‒ Ha megnyomja a Enter gombot a Módosítás kiválasztását követően, akkor módosíthatja az országot.
‒‒ Ha az ország módosítva lett, akkor a TV automatikusan kikapcsol, majd bekapcsol.
‒‒ Ha nem megfelelő országot választott, akkor hajtsa végre a TV Reset opciót újra, miután belép a Szálloda Menü
System szakaszába.
•• Menü nyelve Képernyőmenü
‒‒ Ha a TV alapvető beállítása opciót választja a "TV Telepítés Típus" képernyőmenüből, akkor a “Menü nyelve”
képernyőmenü jelenik meg.
‒‒ Kezdeti kijelölés: English
‒‒ Ha megnyomja az Enter gombot, akkor a “Kép üzemmód” képernyőmenü jelenik meg
•• Kép üzemmód Képernyőmenü
‒‒ Kezdeti kijelölés: Normál
‒‒ A TV megjeleníti a Kép üzemmód képernyőmenüt, ahol kiválaszthatja a Kiemelt vagy egy Normál Képmódot.
•• Automatikus tárolás Képernyőmenü
‒‒ Ha megnyomja az Enter gombot, akkor a TV automatikusan csatornákat keres.
•• Állítsa be a Óra mód, Nyári idősz.(Nyári időszámítás), és Időzóna képernyőmenü opciókat
‒‒ Kezdeti kijelölés: Óra mód: Auto.,Nyári idősz.: Ki,Időzóna: Keleti
‒‒ Ha a TV digitális sugárzású csatornákra lesz behangolva, és ezek a csatornák dátum és idő információt
továbbítanak, akkor állítsa a Óra mód opciót Auto. értékre. A TV automatikusan beállítja a dátumot és az időt.
‒‒ Ha a TV nem digitális sugárzású csatornákra lesz behangolva, akkor állítsa a Óra mód opciót Kézi értékre, majd
manuálisan állítsa be a dátumot és az időt.
‒‒ Állítsa a Nyári idősz. opciót Be vagy Ki állásba a nyári időszámítás alkalmazásához vagy kihagyásához a
televízión.
‒‒ Állítsa be a megjelenő térképen az Ön időzónáját.
30
Magyar
¦¦ Többkódos távirányító
A többkódos távirányító olyan speciális jeladó, amelynek köszönhetően egy távirányítóval működtethető az összes
televízió.
Ennek a funkciónak olyan környezetben veheti hasznát, ahol több tv is van egy helyen (például kórházban). A beállított
azonosítószám a forrás képernyőmenüben látható. A többkódos távirányító összesen 9 különböző távirányítós gomb
átvitelét támogatja.
A kezdeti azonosítókód minden tv-nél „0”.
–– Az azonosítókód analóg tv üzemmódban és számítógép üzemmódban beállítható és módosítható. (TTX-csatorna
és DTV-csatorna üzemmódban nem áll rendelkezésre)
–– Az azonosítókód 0 és 9 közötti szám lehet.
–– Nyomja meg egyszerre és tartsa lenyomva a MUTE és a RETURN gombokat legalább 7 másodpercig, majd
nyomjon meg egy számgombot a kód beállításához.
–– Középen megjelenik az Azonosító beállítása képernyőmenü.
–– A következő szöveg lesz látható: „A távvezérlő kódja X lesz. A távvezérlő kódjának megváltoztatásához adja
meg a kívánt számot.” Az X a számértéket jelöli.
✎✎ Ez a képernyőmenü mindaddig látható marad, amíg meg nem nyomja az Exit gombot.
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
–– Ha például a felhasználó az 1-es számot nyomja meg, a rendszer az 1-es kódot rendeli hozzá a tv-hez és a
távirányítóhoz.
–– A következő szöveg lesz látható. „Remote control code is changed to 1”. Ezt követően a tv-készüléket csak az
azzal azonos azonosítóval rendelkező távirányítóval lehet működtetni.
–– Ha nem egyezik a távirányító és a tv azonosítókódja, a következő szöveg lesz látható. „TV azonosító x”, ahol az x
a tv azonosítója
–– Az azonosítókód visszaállításához nyomja meg egyszerre és tartsa lenyomva a MUTE és az EXIT gombokat
legalább 7 másodpercig. Amikor a gombokat elengedi, a tévé és a távvezérlő azonosítókódja visszaáll az
alapértelmezett „0” kódra. Remote control code is set to 0” üzenet.
Magyar
31
¦¦ CH Bank Editor (Csak a Smoovie tv esetén)
A Csatornabank-szerkesztés funkcióval 3 különböző beállítás segítségével csoportosíthatja a csatornákat.
A szállóvendégek a távirányítóba behelyezett kártyától függően különböző csatornákat tekinthetnek meg.
A Csatornabank-szerkesztő beállítása Önálló üzemmódban
1. A „MUTE + 1 + 1 + 9 + ENTER” gombokkal lépjen be az Önálló szállodai menübe.
2. Válasszon SI forgalmazót: “Smoovie”
3. Ezután megjelenik a „CH Bank Editor” nevű új menüpont.
4. Lépjen be a „CH Bank Editor” pontba.
Hospitality Mode
Standalone
OFF
SI Vendor
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<Az adott típustól és földrajzi elhelyezkedéstől függően előfordulhat, hogy nincs ilyen menüelem>
32
Magyar
5. Szerkessze a csatornabankot az alábbi példa szerint.
a.BANK1 (Szabadon nézhető csatornák): Válassza ki a azokat a csatornákat, amelyek akkor is megtekinthetők, ha
nincs kártya a távirányítóban.
b.BANK2 (Családi kártya - zöld): Válassza ki azokat a csatornákat, amelyek akkor tekinthetők meg, ha a ZÖLD KÁRTYA
van a távirányítóban.
c.BANK3 (Felnőtt kártya - piros): Válassza ki azokat a csatornákat, amelyek akkor tekinthetők meg, ha a PIROS
KÁRTYA van a távirányítóban.
Channel Bank Edit
Registered
Bank1 (4)
Bank2 (6)
BBC1
c
c
c
3
24ore.tv
c
c
c
4
C3
c
c
5
BBC World
c
c
6
C5
c
c
7
Coming Soom
c
c
8
S2
c
9
S2
c
1
1futech
2
Bank3 (36)
c
n Move
E Select/Deselect
R Return
A SMOOVIE távirányító használata
1. Ha a SMOOVIE választja, a SMOOVIE távirányítót kell használnia.
2. A felhasználó a távirányító számgombjaival csak a Bank1 csoportba tartozó csatornákat választhatja ki.
Ezért ha olyan csatornát szeretne nézni, amihez szükség van a zöld vagy a piros kártyára, a csatornaváltó föl/le
gombokat kell használnia.
3. A csatornaismertetőben és a csatornalistában a felhasználó csak a Bank1 csatornacsoportot láthatja.
Magyar
33
¦¦ Channel Editor
A Csatornaszerkesztő a csatornaszám és -név szerkesztésére szolgáló funkció.
–– A Csatornaszerkesztő menüben rendezheti a csatornákat a felhasználó által kívánt csatornaszámok szerint.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Power On
Security Mode
DRM
System
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
External Source
Eco Solution
r
Channel Editor
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
Network
Widget Solution
Vitual Standby
<Az adott típustól és földrajzi elhelyezkedéstől függően előfordulhat, hogy nincs ilyen menüelem>
Csatornaszerkesztő beállítása egyszerű lépésekkel Önálló üzemmódban
Lépés
Nagy vonalakban
1
Indítsa el a Szállodai opciók menü „Channel Auto Store” funkcióját
2
Lépjen be a Szállodai opciók menü „Channel Editor” pontjába
3
Állítsa össze a kívánt csatornák végső listáját tartalmazó táblázatot.
4
A TOOLS gomb megnyomásával rendezze át a csatornákat az összeállított táblázat alapján.
5
A kilépéshez nyomja meg az EXIT vagy a RETURN gombot.
<Bővebben lásd az alábbi útmutatást>
34
Magyar
Smoovie be sorrend
A Smoovie TV használata (Air/ Cable)
Vegyes csatornakiosztás bekapcsolva (légi és kábeles csatornák
használata egyszerre)
Csak légi és kábeles csatornák
használata
Ha a tévé Szállodai P&P-vel
indul el
Ha a P&P már lefutott
1
Végezze el a P&P-t a
csatornatárolás kivételével.
Lépjen be a Szálloda menübe.
Ha a tévé Szállodai P&P-vel
indul el
Végezze el a teljes P&P-t
(légi és kábeles csatornák
automatikus hangolása)
2
A P&P után a tévén megjelenik
a Szálloda menü.
Kapcsolja be a Vegyes
csatornakiosztást.
3
Kapcsolja be a Vegyes
csatornakiosztást.
Kapcsolja ki majd be a tévét.
4
Kapcsolja ki majd be a tévét.
Lépjen be a Szálloda menübe.
5
Lépjen be a Szálloda menübe.
A Szálloda menüben válassza ki
a Smoovie TV-t.
6
A Szálloda menüben válassza ki
a Smoovie TV-t.
Válassza ki a Csatorna
beállítását.
Válassza a „Légi" vagy a „Kábel"
lehetőséget az automatikus
hangoláshoz (kihagyható)
Állítsa be a Csatornabankszerkesztőt.
7
Válassza ki a Csatorna
beállítását.
Állítsa be a Csatornabankszerkesztőt.
A ki- és bekapcsolás után a
felhasználó használhatja a tvkészüléket.
8
Válassza a „Légi+kábel"
lehetőséget az automatikus
hangoláshoz
Válassza a „Légi+kábel"
lehetőséget az automatikus
hangoláshoz
9
Állítsa be a Csatornabankszerkesztőt.
10
A ki- és bekapcsolás után a
felhasználó használhatja a tvkészüléket.
Lépés
Lépés
Állítsa be a Csatornabankszerkesztőt.
A ki- és bekapcsolás után a
felhasználó használhatja a tvkészüléket.
A P&P után a tévén megjelenik
a Szálloda menü.
Válasszon csatornatípust
- ATV vagy ADTV Légi esetén
- CATV vagy CDTV Kábel esetén
A Szálloda menüben válassza ki
a Smoovie TV-t.
Válassza ki a Csatorna
beállítását.
(kihagyható)
A ki- és bekapcsolás után a
felhasználó használhatja a tvkészüléket.
Csak légi és kábeles csatornák
használata
Ha a P&P már lefutott
Lépjen be a Szálloda menübe.
Válasszon csatornatípust
- ATV vagy ADTV Légi esetén
- CATV vagy CDTV Kábel esetén
A Szálloda menüben válassza ki
a Smoovie TV-t.
Válassza ki a Csatorna
beállítását.
Válassza a „Légi" vagy a „Kábel"
lehetőséget az automatikus
hangoláshoz
A Smoovie TV használata (műholdas )
Vegyes csatornakiosztás bekapcsolva (műholdas és légi vagy
Csak műholdas csatornák használata
kábeles csatornák használata egyszerre)
Ha a tévé Szállodai P&P-vel
indul el
Ha a P&P már lefutott
1
Végezze el a P&P-t a
csatornatárolás kivételével.
Lépjen be a Szálloda menübe.
2
A P&P után a tévén megjelenik
a Szálloda menü.
Kapcsolja be a Vegyes
csatornakiosztást.
3
Kapcsolja be a Vegyes
csatornakiosztást.
Kapcsolja ki majd be a tévét.
4
Kapcsolja ki majd be a tévét.
Lépjen be a Szálloda menübe.
5
Lépjen be a Szálloda menübe.
A Szálloda menüben válassza
ki a Smoovie TV-t.
Válassza ki a Csatorna
beállítását (kihagyható)
6
A Szálloda menüben válassza
ki a Smoovie TV-t.
Válassza ki a Csatorna
beállítását.
7
Válassza ki a Csatorna
beállítását.
8
Az automatikus hangoláshoz
válassza ki a Műhold
lehetőséget.
Az automatikus hangoláshoz
válassza ki a Műhold
lehetőséget.
Az automatikus hangoláshoz
válassza ki a Műhold
lehetőséget (kihagyható).
9
Állítsa be a Csatornabankszerkesztőt.
10
A ki- és bekapcsolás után a
felhasználó használhatja a
tv-készüléket.
Állítsa be a Csatornabankszerkesztőt.
A ki- és bekapcsolás után a
felhasználó használhatja a
tv-készüléket.
Ha a tévé Szállodai P&P-vel
indul el
Végezze el a teljes P&P-t
(légi és kábeles csatornák
automatikus hangolása)
A P&P után a tévén megjelenik
a Szálloda menü.
Válasszon csatornatípust
- ATV vagy ADTV Légi esetén
- CATV vagy CDTV Kábel esetén
A Szálloda menüben válassza
ki a Smoovie TV-t.
Állítsa be a Csatornabankszerkesztőt.
A ki- és bekapcsolás után a
felhasználó használhatja a
tv-készüléket.
Ha a P&P már lefutott
Lépjen be a Szálloda menübe.
Válasszon csatornatípust
- ATV vagy ADTV Légi esetén
- CATV vagy CDTV Kábel esetén
A Szálloda menüben válassza
ki a Smoovie TV-t.
Válassza ki a Csatorna
beállítását.
Az automatikus hangoláshoz
válassza ki a Műhold
lehetőséget.
Állítsa be a Csatornabankszerkesztőt.
A ki- és bekapcsolás után a
felhasználó használhatja a
tv-készüléket.
Magyar
35
Csatornalista
Megtekintheti a csatornák adatait, az Összes, TV, Rádió, Adat/egyéb, Analóg vagy 1-5. kedvencek opciókat.
✎✎ A távirányító CH LIST gombjának megnyomásakor azonnal megjelenik a Csatornalista képernyő.
• Összes: az összes jelenleg rendelkezésre álló csatorna megjelenítése.
• TV: az összes jelenleg rendelkezésre álló tévécsatorna megjelenítése.
• Rádió: az összes jelenleg rendelkezésre álló rádiócsatorna megjelenítése.
• Adat/egyéb: az összes jelenleg rendelkezésre álló MHP vagy egyéb csatorna megjelenítése.
• Analóg: az összes jelenleg rendelkezésre álló analóg csatorna megjelenítése.
• 1-5. kedvencek: az összes kedvenc csatorna megjelenítése.
✎✎ A hozzáadott kedvenc csatornák megtekintéséhez nyomja meg a CH LIST gombot, és a L (Csat.mód) gombbal
lépjen a 1-5. kedvencek opcióhoz.
✎✎ A vezérlőgombok használata a Csatornalista képernyőn.
• T (Eszközök): Az opciómenü megjelenítése.
• L (Csat.mód / Csatorna): továbblépés az Összes, TV, Rádió, Adat/ egyéb, Analóg vagy a 1-5. kedvencek opcióhoz.
✎✎ Ha a Műsornézet lehetőséget választja az T (Eszközök) menüben, továbbléphet más csatornákhoz a
L (Csatorna) gombbal.
• E (Megnéz / Információ): a kiválasztott csatorna megtekintése. / A kijelölt műsorra vonatkozó részletek
megjelenítése.
• k (Oldal): lapozás a következő vagy az előző oldalra.
36
Magyar
A Nézésütemezés funkció használata a Csatornalista menüben
(csak digitális csatornák esetén)
Ha beállítja a Nézésütemezés funkciót a Csatornalista menüpontban, akkor a műsor csak a Műsornézet ablakban állítható
be.
1. Nyomja meg a CH LIST gombot, majd válassza ki a kívánt digitális csatornát.
2. Nyomja meg a TOOLS gombot, és válassza ki a Műsornézet opciót. Megjelenik az adott csatorna műsorlistája.
3. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a kívánt műsort, majd nyomja meg az ENTERE (Információ) vagy az INFO gombot.
4. Válassza ki a Nézésütemezés lehetőséget, majd ha kész, nyomja meg az ENTERE gombot.
✎✎ A Nézésütemezés törléséhez hajtsa végre az első három lépést. Válassza ki az Ütemezés törl. műveletet.
Az Opciómenü használata t
Állítsa be az egyes csatornákat a Csatornalista menü opcióival (Műsornézet, Kedv. szerk., Gyermekzár be/Gyermekzár ki,
Csatornanév szerkesztése, Csatornaszám szerk., Törlés, Információ, Sorrend, Szerk. mód).
Az opciómenü elemei a csatorna állapotától függően eltérőek lehetnek.
1. Válasszon ki egy csatornát, és nyomja meg a TOOLS gombot.
2. Válasszon egy funkciót, és módosítsa a beállításait.
• Műsornézet: műsor megjelenítése digitális csatorna kiválasztása esetén.
• Kedv. szerk.: a gyakran nézett csatornák beállítása kedvencekként. A kiválasztott csatornát hozzáadhatja az 1-5.
kedvencek csoporthoz, illetve törölheti onnan.
1. Válassza ki a Kedv. szerk. opciót, majd nyomja meg az ENTERE gombot.
2. Az ENTERE gombbal válassza ki a Kedvencek 1-5 opciót, majd nyomja meg az OK gombot.
✎✎ A Kedvencek 1-5 lehetőségnél több kedvenc csatorna hozzáadható.
• Lezárás/feloldás: adott csatorna lezárása, hogy azt ne lehessen kiválasztani és megtekinteni.
✎✎ Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a Csatornazár beállítása Be.
✎✎ Megjelenik a PIN kód megadására szolgáló képernyő. Adja meg 4 számjegyű PIN kódját. A PIN kódot a PIN
módosítása opció használatával változtathatja meg.
• Csatornanév szerkesztése (csak analóg csatornák esetén): saját csatornanév hozzárendelése.
• Csatornaszám szerk. (csak digitális csatornák esetén): a szám módosítása a kívánt számgomb megnyomásával.
✎✎ Előfordulhat, hogy néhány terület nem támogatja a Csatornanév szerkesztése és a Csatornaszám szerk. funkciót.
• Törlés: csatorna törlése a kívánt csatornák megjelenítéséhez.
• Információ: A kijelölt műsorra vonatkozó részletek megjelenítése.
• Sorrend: a listában szereplő, név vagy szám szerint rendezett csatornák sorrendjének megváltozatása.
• Szerkesztés mód: a kívánt csatornák kiválasztása és szerkesztése.
Magyar
37
Az Opciómenü használata t
Állítsa be az egyes csatornákat a menüopciók (Kedv. szerk., Gyermekzár be/Gyermekzár ki, Törlés, Kijelölés törl., Mind
kiválasztása) használatával.
1. Nyomja meg a TOOLS gombot a Csatornalista képernyőn, majd válassza a Szerk. mód lehetőséget. A csatorna neve
mellett balra jelölőnégyzet jelenik meg.
2. A ▲/▼ gombbal válassza ki a kívánt csatornát, majd nyomja meg az ENTERE gombot. A kiválasztott csatornát (c)
jelzés jelöli.
✎✎ Több csatornát is kiválaszthat.
✎✎ Az ENTERE gomb ismételt megnyomásával megszüntetheti a csatorna kijelölését.
3. Nyomja meg a TOOLS gombot, majd válassza ki a kívánt funkciót, és módosítsa beállításait.
• Kedv. szerk.: a kiválasztott gyakran nézett csatornák beállítása kedvencekként.
✎✎ A Kedv. szerk. képernyő öt csoportból áll (1. kedvencek, 2. kedvencek stb.). A csoportok bármelyikéhez
hozzáadható kedvenc csatorna. A ▲/▼ gomb megnyomásával válassza ki a csoportot.
• Lezárás/feloldás: adott csatorna lezárása, hogy azt ne lehessen kiválasztani és megtekinteni.
✎✎ Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a Csatornazár beállítása Be.
✎✎ Megjelenik a PIN kód megadására szolgáló képernyő. Adja meg 4 számjegyű PIN kódját. A PIN kódot a PIN
módosítása opció használatával változtathatja meg.
• Törlés: csatorna törlése a kívánt csatornák megjelenítéséhez.
• Kijelölés törl.: a kiválasztott csatornák kijelölésének visszavonása.
• Mind kiválasztása: a csatornalistában lévő összes csatorna kiválasztása.
38
Magyar
¦¦ My Channel
Itt határozható meg az ország- és a műfajbeállítás a szállodában fogható csatornákhoz. Ha a felhasználó kiválasztja az
országot és a műfajt, megjelennek a megfelelő csatornák.
• Először az országot kell kiválasztania, különben NEM állíthat be műfajt.
• Ha olyan műfajt választ, amelyhez NEM tartozik egy csatorna sem, az összes csatorna megjelenik a Csatornalistában.
• A Saját csatorna funkció csak Önálló módban működik.
• SI forgalmazó önálló módban: Ha az Smoovie lehetőség van kiválasztva, nem működik.
• A Szálloda menü > Szolgáltatási mód menüpont Szállodai opciók eleménél kapcsolható be és ki.
• Ez az opció csak akkor működik, ha Be értékre van állítva.
Csatornaszerkesztés [Műfaj mód]
Normál
Szálloda
Kategória
Összes
(alapértelmezett
beállítás)
Hírek
Rádió
Szórakozás
Sport
Szálloda
Műfaj
2
1
3
6
Antenna mód aktiválása
Csat. mód
Jelenlegi állapot: Ausztria/Sport
Légi/kábel
Műhold
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Leírás
Az adott országban elérhető csatornák
megjelenítése műfajok szerint
a rendszergazda által megadott
alapbeállításoknak megfelelően.
Saját csatorna
4
5
Ország
Műfaj
Összes ország
Összes
Ausztria
Hírek
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (francia)
Szórakozás
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Németország
▼
7
(kék) előző megtartása; (fel/le/balra/jobbra) mozgatás; (Enter) érték megadása 8
* A listában megjeleníthető elemek számával kapcsolatban lásd a tervezői dokumentumot.
Magyar
39
Útmutató a gombokhoz
Gomb
Művelet
Navigációs segéd
BLUE
Visszatérés az előző képernyőre. (Műfaj beállítása: a legutóbbi ország és műfaj)
Előző megtartása
ENTER
Elem kijelölése.
Belépés
Ch. Up/Down
A kiemelés léptetése oldalanként.
(nincs útmutatás)
UP/DOWN
Navigálás az országok, műfajok listájában (körkörösen).
RIGHT
A kiemelt elem kiválasztása, és a kiemelés áthelyezése a Műfaj részre.
RETURN
Visszatérés az előző képernyőre. (Műfaj beállítása: a legutóbbi ország és műfaj)
(nincs útmutatás)
EXIT
Visszatérés az előző képernyőre. (Műfaj beállítása: a legutóbbi ország és műfaj)
(nincs útmutatás)
Mozgatás
✎✎ Megjegyzések
• Ebben a részben a tv-készülék bekapcsolásakor megjelenő felhasználói felület elrendezését ismertetjük. (Gyári
üzemmód > Műfaj mód: Engedélyezés)
• A műfaj az egyes országokon belül található segédlista.
• A képernyőn az utolsó tárolt csatornán sugárzott kép jelenik meg.
–– Ha a felhasználó szeretné megtartani az előző ország-műfaj csatornakiosztást, a távirányító KÉK, RETURN és
EXIT gombjának megnyomásával zárhatja be a bekapcsoláskor megjelenő felhasználói felületet.
✎✎ Egyebek
• Alapértelmezett kiemelés: A memória szerinti legutóbb elemek (ország és műfaj)
• Időkorlát (60 másodperc)
Elemek
Szám
Név
Leírás
1
Háttérkép
• A memóriában tárolt, legutóbb megtekintett csatornán sugárzott kép megjelenítése a tvkészülék bekapcsolásakor.
2
Funkció megnevezése
• A funkció megnevezése.
3
Jelenlegi állapot
• Az Ország/Műfaj menü aktuális beállításai.
4
Az Ország lista elemei
• Az Ország listában választott elem.
• A legutóbb kiválasztott ország.
5
A Műfaj lista elemei
• A Műfaj listában választott elem.
• Az egyes országoknál választható műfajok a gyári üzemmódban beállított fő beállításoknak
megfelelően. (A fő beállításokat úgy kell megadni, hogy mindig maradjon meg az „Összes”
elem kiválasztásának lehetősége.)
• A legutóbb kiválasztott műfaj.
6
Kiemelés
• Ha az elem megnevezése nem fér el a területen, a szöveg automatikusan mozgó szövegként
jelenik meg.
7
Mutató
• Akkor látható, ha van előző vagy következő oldal.
8
Navigációs segéd
• A gombokhoz tartozó útmutató jobbra van igazítva.
40
Magyar
A kiemelés menete [az Ország lista elemei]
• Ez az oldal csak a kiemelés szemléltetésére szolgál. A ténylegesen megjelenő elemek eltérhetnek az illusztrációtól.
✎✎ Megjegyzések
• A felhasználó a távirányító fel és a le gombjaival léptetheti az országok és a műfajok lista elemeit.
• A lista elemei körkörösen léptethetők..
1
Saját csatorna
Saját csatorna
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
Műfaj
▲
LE 4 alkalommal
Ország
Műfaj
▲
Összes ország
Összes
Összes ország
Ausztria
Hírek
Ausztria
Összes
Hírek
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (holland)
Rádió
Szórakozás
Belgium (francia)
Szórakozás
Belgium (francia)
Cseh Köztársaság
Sport
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Franciaország
Szálloda
FEL 4 alkalommal
Németország
Németország
▼
▼
LE 4 alkalommal
FEL 4 alkalommal
Saját csatorna
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
Műfaj
▲
Összes ország
Összes
Ausztria
Hírek
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (francia)
Szórakozás
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Németország
▼
LE
FEL
LE
FEL
Saját csatorna
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
Műfaj
▲
Ausztria
Összes
Belgium (holland)
Hírek
Belgium (francia)
Rádió
Cseh Köztársaság
Szórakozás
Franciaország
Sport
Németország
Szálloda
Magyarország
▼
LE n alkalommal
FEL n alkalommal
VÉGE
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Country
Current status : All Country/Sports
Genre
▲
Country
Genre
▲
Spanyolország
Összes
Spanyolország
Spain
Hírek
Spain
Hírek
Svájc
Rádió
Svájc
Rádió
Egyesült Királyság
Szórakozás
Egyesült Királyság
Szórakozás
Kelet-Európa
Sport
Kelet-Európa
Sport
Egyéb
Szálloda
Egyéb
Szálloda
▼
Összes
▼
Magyar
41
A kiemelés menete [alapértelmezett műfaj]
• Ez az oldal csak a kiemelés szemléltetésére szolgál. A ténylegesen megjelenő elemek eltérhetnek az illusztrációtól.
Saját csatorna
Saját csatorna
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
Műfaj
▲
Ország
ENTER/JOBBRA
Műfaj
▲
Összes ország
Összes
Ausztria
Hírek
Ausztria
Hírek
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (francia)
Szórakozás
Belgium (francia)
Szórakozás
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
BALRA
Összes ország
Összes
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Németország
Németország
▼
▼
Navigációs segédterület
Navigációs segédterület
• A jelenleg kijelölt ország ki van emelve.
• Alapértelmezett kiemelés: a Műfaj listában
kijelölt műfaj.
Saját csatorna
Saját csatorna
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Műfaj
▲
Ország
ENTER/JOBBRA
Összes ország
Összes
Összes ország
Ausztria
Hírek
Ausztria
Hírek
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (francia)
Szórakozás
Belgium (francia)
Szórakozás
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
BALRA
Sport
Franciaország
Szálloda
Németország
▼
▼
• Az Ország listában a következő elem van kiemelve (például
Franciaország).
Magyar
Összes
Cseh Köztársaság
Németország
Navigációs segédterület
42
Műfaj
▲
Navigációs segédterület
• Alapértelmezett kiemelés: Összes
Az üzemmódváltás menete 1 (1/2)
• Ez az oldal csak a kiemelés szemléltetésére szolgál. A ténylegesen megjelenő elemek eltérhetnek az illusztrációtól.
Saját csatorna
Saját csatorna
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Műfaj
Ország
▲
Műfaj
▲
LE
Összes ország
Összes
Ausztria
Hírek
Ausztria
Hírek
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (francia)
Szórakozás
Belgium (francia)
Szórakozás
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Összes ország
BALRA
Összes
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Németország
Németország
▼
▼
Navigációs segédterület
Navigációs segédterület
• Jelenlegi műfaj mód: Összes ország/Sport
ENTER/JOBBRA
Saját csatorna
Saját csatorna
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Műfaj
▲
ENTER
Ország
FEL
Műfaj
▲
Összes ország
Összes
Ausztria
Hírek
Ausztria
Hírek
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (francia)
Szórakozás
Belgium (francia)
Szórakozás
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
LE
Összes ország
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Németország
Németország
▼
▼
Navigációs segédterület
ENTER/JOBBRA
Összes
Navigációs segédterület
• Az ország kijelölését követően a kiemelés
automatikusan a Műfaj menüre lép.
6
Magyar
43
Az üzemmódváltás menete 1 (2/2)
• Ez az oldal csak a kiemelés szemléltetésére szolgál. A ténylegesen megjelenő elemek eltérhetnek az illusztrációtól.
1
5
6
Saját csatorna
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
1
Műfaj
▲
ENTER
Összes ország
Infó
A Műfaj módjának átváltása Ausztria/Hírek
beállításra.
OK
Összes
Ausztria
Hírek
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (francia)
Szórakozás
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Németország
▼
Navigációs segédterület
• Megjelenik a műfaj módváltásának befejezéséről tájékoztató
üzenet.
• Időkorlát (5 másodperc)
ENTER/RETURN/Időkorlát
Jelenlegi állapot: Ausztria/Hírek
44
Magyar
• Ha a Műfaj menüben a BALRA gomb
megnyomásával átlép az Ország menübe, a
rendszer kiemeli a már kiválasztott országot.
Az üzemmódváltás menete 2 (1/2)
• Ez azw oldal csak a kiemelés szemléltetésére szolgál. A ténylegesen megjelenő elemek eltérhetnek az illusztrációtól.
1
Saját csatorna
Saját csatorna
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
Műfaj
Ország
▲
Műfaj
▲
LE
Összes ország
Összes
Ausztria
Hírek
Ausztria
Hírek
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (francia)
Szórakozás
Belgium (francia)
Szórakozás
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Összes ország
FEL 5
alkalommal
Összes
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Németország
Németország
▼
▼
Navigációs segédterület
Navigációs segédterület
• Jelenlegi műfaj mód: Összes ország/Sport
ENTER/JOBBRA
Saját csatorna
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
101
Összes ország
Infó
Műfaj
▲
A Műfaj módjának átváltása Ausztria/Hírek
beállításra.
OK
KÉK
/
RETURN
Összes
Ausztria
Hírek
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (francia)
Szórakozás
/
Cseh Köztársaság
Sport
EXIT
Franciaország
Szálloda
Németország
▼
Navigációs segédterület
ENTER
/
RETURN
5
/
Időkorlát
• Az ország kijelölését követően a kiemelés
automatikusan a Műfaj menüre lép.
Jelenlegi állapot: Ausztria/Hírek
Magyar
45
A bekapcsolás áttekintése [a memóriának megfelelő legutóbbi állapot]
• Ez az oldal csak a kiemelés szemléltetésére szolgál. A ténylegesen megjelenő elemek eltérhetnek az illusztrációtól.
1
Jelenlegi állapot: Ausztria/Hírek
POWER
Kikapcsolás
• Jelenlegi műfaj mód: Ausztria/Hírek
POWER
Saját csatorna
Jelenlegi állapot: Összes ország/Sport
Ország
Műfaj
▲
Összes ország
Összes
Ausztria
Hírek
Belgium (holland)
Rádió
Belgium (francia)
Szórakozás
Cseh Köztársaság
Sport
Franciaország
Szálloda
Németország
▼
Navigációs segédterület
• Jelenlegi műfaj mód: Ausztria/Hírek
46
Magyar
Műfajszerkesztő (Ezzel konfigurálhatók a műfajok a szálloda tv-csatornáihoz.)
• A Szálloda menüben (Gyári szállodai menü) használható.
• A választható műfajok: hírek, rádió, szórakozás, sport, valamint szálloda.
• Minden csatornánál több műfaj is választható egyszerre.
Országlista szerkesztő (Csatornaszerkesztő): Ezzel a szerkesztővel konfigurálható az ország a szálloda tv-csatornáihoz.
• A választható országok (20 db): Amerikai Egyesült Államok, Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország,
Görögország, Hollandia, Japán, Kínai Népköztársaság, Korea, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszországi
Föderáció, Portugália, Spanyolország, Svédország, Törökország
• Ha adott országnál több csatorna is be van állítva, a rendszer kategóriaként regisztrálja az országot, és a felhasználók
országonkénti bontásban láthatják a csatornákat.
• Egy csatornához több ország is beállítható. Ha a felhasználó kiválasztja valamelyik kategóriát, a csatornalistában csak
az adott országhoz tartozó csatornák fognak megjelenni.
• Ha a csatornalistában olyan csatornát választanak, amelyhez hozzá van rendelve az ország, a rendszer az Országok
listájának szerkesztése elemmel bővíti az Eszközök menüt. Ellenkező esetben az Eszközök menü a Felvétel az országok
listájára elemmel bővül.
• * A megfelelő funkció végrehajtása esetén beállítható, illetve törölhető a csatornához tartozó ország.
• Bekapcsoláskor megjelenő felhasználói felület
• Az a képernyő, amelyen a felhasználó kiválaszthatja az országot és műfajt, amikor bekapcsolja a tv-készüléket.
A bal oldali keret elrendezése
Útmutató a gombokhoz
Gomb
Művelet
Navigációs segéd
ENTER
A megfelelő Csatornatallózó terület kiválasztása vagy
megnyitása.
(nincs útmutatás)
RETURN
A megfelelő Csatornatallózó terület kiválasztása vagy
megnyitása.
Vissza
UP/DOWN
A kiemelés léptetése fel vagy le.
(nincs útmutatás)
RIGHT
A kiemelés áthelyezése a Csatornatallózó területére.
(nincs útmutatás)
INFO
A kategóriára vonatkozó adatok megjelenítése.
(nincs útmutatás)
TOOLS
A segédfunkciók menüjének megjelenítése.
Eszközök
EXIT
Visszavonás, és visszatérés az előző lépésre (Gyári üzemmód).
(nincs útmutatás)
✎✎ Megjegyzések
• Ez a bal oldali keret (Országkategóriák) alkotóeleme.
✎✎ Egyebek
• Alapértelmezett kiemelés: az éppen kijelölt ország
Magyar
47
Elemek
Szám
Név
Leírás
• Amikor a felhasználó erre a képernyőre lép, az éppen kijelölt alapértelmezett elem van kiemelve.
• Az ország ikonja és a kategória neve is fel van tüntetve. (Ha a kiemelés a fő keretben van, csak az
ikon látható.)
• A kiemelés áthelyezése
–– A kiemelés a fel/le gombok megnyomásával helyezhető át.
–– Ha az elemek nem férnek el egy oldalon, fel és le irányú mutatók jelennek meg a
képernyőn.
–– Ha áthelyezi a kiemelést valamelyik kategóriára, a fő keretben megjelenik az adott
kategóriához tartozó csatornalista.
1
Bal oldali keret [Országkategóriák]
Normál
Szálloda
Kategória
Csat. mód
Eredetileg
hangolt
Ország
Antenna mód aktiválása
Légi/kábel
Műhold
Regisztrálva
O
O
Összes
ország
O
O
1. ország
O
O
2. ország
O
O
.
O
O
Leírás
• Az Automatikus hangolás művelettel
behangolt összes csatorna megjelenítése.
• A Regisztrált csatornák listában megadott
csatornák és források megjelenítése.
• Az „Összes ország” az egyes országoknál
regisztrált csatornák összessége. (Ezt csak a
végfelhasználók látják.)
Eszközök [Regisztrált/Országkategóriák]
• Csatornakezelő > Csatornakategória > Eszközök > Info
• Az elemek a „csatorna” utótag nélkül jelennek meg.
• A bal oldali keretben kiemelt Regisztrált/Ország
elemhez tartozó ablakot a távirányító INFO gombjának
megnyomásával nyithatja meg.
• Minden ország fel van tüntetve.
• A fel/le gombokkal lépegethet az Ország lista elemei
között. (A mutatók is látszanak.)
48
Magyar
✎✎ Megjegyzések
• Ez a bal oldali keretben található kategória Eszközök menüjének ismertetése.
• Csak az egyes Regisztrálás/Ország kategóriákhoz tartozó Infó elem látszik.
Elemek
Kategória
Eszközök menü
Leírás
Regisztrált, ország
Információ
Regisztrált csatornák. Az egyes országokhoz tartozó csatornák
száma.
• Az elemek a „csatorna” utótag nélkül jelennek meg.
Hibaesetek
✎✎ Megjegyzések
• Ez az üzenet jelenik meg, ha nincs mentett csatorna a Regisztrált csatornák listájában.
Elemek
Szám
1
Név
Leírás
Üzenet
• Ha a Regisztrált csatornák elem üres, amikor a felhasználó megnyitja
a tallózót, egy felugró ablakban megjelenik egy üzenet. Ebben
az ablakban a felhasználók átválthatnak az Automatikus tárolás
(program) menüre.
• Hasonlóképpen: ha sem az idő, sem a csatorna nincs beállítva, és
a felhasználó megnyitja a Csatornakezelőt, egy felugró ablakban
megjelenik egy üzenet. Ebben az ablakban a felhasználó átválthat az
Automatikus hangolás (Automatikus program) műveletre.
• Ez az üzenet jelenik meg, ha az idő nincs beállítva.
–– Ha az idő nincs beállítva, akkor Gyári üzemmódban, a Csatornakezelő megnyitása előtt megjelenik ez az üzenet.
Magyar
49
✎✎ Megjegyzések
• Ez az alkotóelem jelenik meg, ha nincs csatorna regisztrálva az ország kategóriához.
Elemek
Szám
Leírás
Leírás
• Ez az üzenet jelenik meg, ha a kijelölt ország egyetlen elemet sem tartalmaz.
Fő keret [Csatornatallózó]
50
Magyar
Útmutató a gombokhoz
Gomb
Művelet
Navigációs segéd
CH UP/DOWN
Lapozás.
Oldal
ENTER
A megfelelő Csatornatallózó terület kiválasztása vagy megnyitása.
Kiválasztás
RETURN
Vissza az előző lépéshez (Gyári üzemmód).
Vissza
UP/DOWN
A kiemelés léptetése fel vagy le.
(nincs útmutatás)
RIGHT
A kiemelés áthelyezése a Csatornatallózó területére.
(nincs útmutatás)
INFO
A kategóriára vonatkozó adatok megjelenítése.
(nincs útmutatás)
TOOLS
A segédfunkciók menüjének megjelenítése.
Eszközök
EXIT
Visszavonás, és visszatérés az előző lépésre (Gyári üzemmód).
(nincs útmutatás)
✎✎ Megjegyzések
• Ez a fő keret (Csatornatallózó) alkotóeleme.
• A Gyári üzemmód és a külső bemenet megnyitása előtt a kiemelés eredetileg a csatornán van.
Elemek
Szám
Név
Leírás
1
Fő keret
• A kijelölt kategóriához tartozó csatorna- vagy forráslista.
2
Görgetősáv
• Az aktuális oldal helyzete a teljes oldalszámhoz képest.
3
Navigációs
segédterület
• Akkor jelenik meg, amikor valamelyik felhasználó megnyitja a Csatornakezelőt. (Ha a
felhasználó kilép a Csatornakezelőből, majd újra megnyitja, az elem újból megjelenik.)
• Az időkorlát (5 másodperc) elérése esetén eltűnik. Akkor is eltűnik, ha a felhasználó
megnyomja valamelyik gombot.
4
Navigációs
segédterület
• Az éppen beállított országra vonatkozó adatok és a PIROS gombok balra vannak igazítva.
(Grafikailag csoportokba rendezve jelennek meg, és csoportokra bontva lehet közöttük
navigálni.) A gombokhoz tartozó útmutató jobbra van igazítva.
Magyar
51
A csatornák közös elemei [+ ikon-mód]
A csatornalista megjelenítési szabályai
Normál
Elem
Szerkezet
Digitális csatornák
• jelölőnégyzet + állapotikon + digitális csatorna száma + csatornanév
–– A csatornaszám megjelenítési formátuma: ###-### (A „-” szimbólum jelzi a
csatornaszámot.)
Analóg csatornák
• jelölőnégyzet + analóg típus ikonja + analóg csatorna száma + csatornanév
–– A csatornaszám megjelenítési formátuma: ### (A „-” szimbólum nem
használatos az analóg csatornák számának jelzésére.)
Digitális csatornák
• jelölőnégyzet + állapotikon + digitális csatorna száma + csatornanév
–– A csatornaszám megjelenítési formátuma: ### (A csatornaszám
ábrázolásának maximális hossza a területi beállításoknak felel meg.)
Analóg csatornák
• jelölőnégyzet + analóg típus ikonja + analóg csatorna száma + csatornanév
–– A csatornaszám megjelenítési formátuma: ### (A csatornaszám
ábrázolásának maximális hossza a területi beállításoknak felel meg.)
ATSC
DVB (CHEM)
A csatornalista ikonjának megjelenítési szabályai
Elem
Példa
Dinamikus SI
Ikon
NNNNNNNN CSAT. NÉV
• A dinamikus SI által törölt, ám a felhasználó által
nem törölt csatornák.
1
A dinamikus SI
által hozzáadott
csatornák
NNNNNNNN CSAT. NÉV
• A dinamikus SI által hozzáadott, ám a felhasználó
által nem hozzáadott csatornák.
2
• Az analóg típusú csatorna ikonja látható.
3
• Bemeneti forrásnak minősülő csatorna.
4
• Az antennákon elérhető élő csatornákat jelöli.
A légi, a kábel- és a műholdas csatornáknak
megfelelő antennaikonok a legalacsonyabb
prioritással jelennek meg.
5
Analóg típusú csatorna ikonja
Forráscsatorna ikonja
Antenna ikon
Prioritás
A dinamikus
SI által törölt
csatornák
NNNNNNNN CSAT. NÉV (a
szerkesztett csatornanév).
NNNNNNNN CSAT. NÉV
Légi
NNNNNNNN CSAT. NÉV
Kábel
NNNNNNNN CSAT. NÉV
Műhold
NNNNNNNN CSAT. NÉV
Kódolt csatorna ikonja
NNNNNNNN CSAT. NÉV
• A kódolt csatorna ikonja. (A műholdas
csatornáknak megfelelő antennánál jelenik meg.)
-
Kép letiltása
NNNNNNNN CSAT. NÉV
• Olyan csatorna, amelynek a képe le van tiltva. (A
hang és a csatornaadatok elérhetők.)
-
52
Magyar
Felvétel az országok listájára / Országok listájának szerkesztése (1/2)
• Csatornakezelő > Tallózó > Eszközök > Felvétel az országok
listájára
Útmutató a gombokhoz
Gomb
Művelet
Navigációs segéd
ENTER
A kiemelt elem kiválasztása.
Belépés
RETURN
Visszavonás, és visszatérés az előző (Eszközök) képernyőre.
Vissza
UP/DOWN
A kiemelés léptetése az Ország lista elemein.
Mozgatás
LEFT/RIGHT
A kiemelés léptetése.
Mozgatás
INFO
Nem használható
Nem használható
TOOLS
Az aktuális ablak bezárása, és az Eszközök menü megjelenítése.
(nincs útmutatás)
EXIT
Visszavonás, és visszatérés az előző lépésre (Gyári üzemmód).
(nincs útmutatás)
✎✎ Megjegyzések
• Ez a Felvétel az országok listájára elem ismertetése.
• A rendszer hozzáadja a kiemelt csatornát/a több kijelölt csatornát az Ország kategóriához.
✎✎ Egyebek
• Időkorlát (60 másodperc)
Magyar
53
Elemek
Szám
Név
Leírás
1
Felvétel az országok listájára
ablak
• Ha a kijelölt csatornák közül egy sincs regisztrálva az országok listájába, a
„Felvétel az országok listájára” szöveg jelenik meg címként.
• Attól függően, hogy a képernyő megnyitásakor kiválasztott ország
regisztrálva van-e, egy jelölőnégyzet is megjelenik.
2
Tájékoztató
3
A kiválasztásra vonatkozó információk
4
Befejezésről tájékoztató üzenet
5
A kiválasztás jelzése
• A kiválasztott csatorna száma vagy a csatornanév.
–– Egyetlen csatorna kiválasztása esetén a csatornanév jelenik meg:
Kiválasztott csatorna: NNNN-NNN ABC
–– Több csatorna kiválasztása esetén a kiválasztott csatornák száma
jelenik meg: Kiválasztott csatornák: N
• Ez az üzenet jelenik meg a műveletek befejezésekor. (Az OK gomb
kiválasztásakor az üzenet mindig megjelenik.)
• A jelzés értelmezése több csatorna kiválasztása esetén
• : Az összes elem regisztrálva van.
• : Csak az elemek egy része van regisztrálva.
• : Egyik elem sincs regisztrálva.
Felvétel az országok listájára / Országok listájának szerkesztése (2/2)
• Csatornakezelő > Tallózó > Eszközök > Felvétel az
országok listájára
54
Magyar
Útmutató a gombokhoz
Gomb
Művelet
Navigációs segéd
ENTER
A kiemelt elem kiválasztása.
Belépés
RETURN
Visszavonás, és visszatérés az előző (Eszközök) képernyőre.
Vissza
UP/DOWN
A kiemelés léptetése az Ország lista elemein.
Mozgatás
LEFT/RIGHT
A kiemelés léptetése.
Mozgatás
INFO
Nem használható
Nem használható
TOOLS
Az aktuális ablak bezárása, és az Eszközök menü megjelenítése.
(nincs útmutatás)
EXIT
Visszavonás, és visszatérés az előző lépésre (Gyári üzemmód).
(nincs útmutatás)
✎✎ Megjegyzések
• Ez az Országok listájának szerkesztése elem ismertetése.
• A rendszer hozzáadja a kiemelt csatornaelemet/a több kijelölt csatornaelemet az Ország kategóriához, illetve törli
az(oka)t.
• Időkorlát (60 másodperc)
Elemek
Szám
Név
Leírás
1
Felvétel az országok listájára
• Ha a kijelölt csatornák között van regisztrált csatorna, az „Országok
listájának szerkesztése” szöveg jelenik meg címként.
• Attól függően, hogy a kiválasztott ország regisztrálva van-e, egy
jelölőnégyzet is megjelenik.
2
Tájékoztató
3
Befejezésről tájékoztató üzenet
• Ez az üzenet jelenik meg a műveletek befejezésekor. (Az OK gomb
kiválasztásakor az üzenet mindig megjelenik.)
Csatornaszám szerkesztése [felcserélés]
• Csatornakezelő > Tallózó > Eszközök > Csatornaszám szerkesztése
Magyar
55
Útmutató a gombokhoz
Gomb
Művelet
Navigációs segéd
ENTER
A módosítások érvényesítése, majd az ablak bezárása.
Belépés
RETURN
Visszavonás, és visszatérés az előző (Eszközök) képernyőre.
Vissza
▲/▼
A kiválasztott csatorna számának módosítása.
Módosítás
0~9
Számjegy megadása.
Szám
INFO
Nem használható
Nem használható
TOOLS
Az aktuális ablak bezárása, és az Eszközök menü megjelenítése.
(nincs útmutatás)
EXIT
Visszavonás, és visszatérés az előző lépésre (Gyári üzemmód).
(nincs útmutatás)
✎✎ Megjegyzések
• Ez a csatornaszám váltását végző funkció (Felcserélés) ismertetése.
• A csatornaszámok minden csatornalistában módosíthatók, és a módosítások minden csatornánál érvénybe lépnek.
• Ha az új csatornaszám még nincs másik csatornához rendelve, a rendszer az új csatornaszámnak megfelelően frissíti
a csatornaszámot, és a csatornaszámok alapján újra növekvő sorrendbe rendezi a listát.
• Ha az új csatornaszám már másik csatornához van rendelve, a Szálloda menüben megadott beállítások lépnek
érvénybe.
✎✎ Egyebek
• A lista elemei függőleges irányban körkörösen léptethetők.
Elemek
Szám
Név
Leírás
• A számgombok és a fel/le gombok is használhatók.
1
Csatornaszám
szerkesztése ablak
–– Kiválasztott csatorna: a kijelölt csatorna neve.
–– Szám: az új csatornaszám.
(A jelenleg hozzárendelt csatorna neve is látható.)
–– Név: a jelenleg hozzárendelt csatorna neve. (Ha nincs ilyen csatorna,
az „(Üres)” felirat olvasható.) : Ha van ilyen csatorna, de nincs neve, a
név helyett a „-----” jelzés látható.
• Már hozzárendelt csatorna kiválasztása esetén
2
56
Figyelmeztetés
Üzenet
Magyar
–– Ha az új csatornaszám már másik csatornához van rendelve,
megjelenik egy nyugtázást kérő üzenet. (Lásd az alábbi ábrát.)
–– Ha a felhasználó másik csatornához rendelt csatornaszámra szeretné
váltani a csatornaszámot, a rendszer felcseréli a csatornaszámokat,
és menti a módosítást.
Csatornaszám szerkesztése [Külső bemenet] (3/3)
• Csatornakezelő > Tallózó > Eszközök > Csatornaszám szerkesztése
Útmutató a gombokhoz
Gomb
Művelet
Navigációs segéd
RED
Ha a felhasználó megnyomja a gombot, a rendszer alaphelyzetbe állítja a
csatornaszámot.
Visszaállítás
ENTER
A módosítások érvényesítése, majd az ablak bezárása.
Belépés
RETURN
Visszavonás vagy visszatérés az előző (Eszközök) képernyőre.
Vissza
▲/▼
A kiválasztott csatorna számának módosítása.
Módosítás
0~9T
Számjegy megadása.
Szám
INFO
Nem használható
Nem használható
TOOLS
Az aktuális ablak bezárása, és az Eszközök menü megjelenítése.
(nincs útmutatás)
EXIT
Visszavonás, és visszatérés az előző lépésre (Gyári üzemmód).
(nincs útmutatás)
✎✎ Megjegyzések
• A funkció segítségével külső bemeneti forrás rendelhető a csatornaszámhoz. (A módosítások minden csatornánál
érvénybe lépnek.)
• Ha az új csatornaszám már másik csatornához van rendelve, a Szálloda menüben megadott beállítások lépnek
érvénybe.
✎✎ Egyebek
• Alapértelmezett kiemelés: a csatornaszámok területe.
• A lista elemei függőleges irányban körkörösen léptethetők.
• Időkorlát (60 másodperc)
Magyar
57
Elemek
Szám
Név
Leírás
• A csatornaszámok területe.
–– A számgombok és a fel/le gombok is használhatók.
–– Ha nincs hozzárendelt érték, a számjegyeknek megfelelő számú „-” szimbólum látható.
1
▲
Csatornaszámok területe
--
▲
→
▼
1
▲
→
▼
15
▼
2
Forrás neve
• Külső bemenet neve
–– Azok az elemek, amelyek nem konfigurálhatók, nem aktívak.
3
Navigációs segédterület
• Ha a felhasználó megnyomja a piros gombot, a rendszer alaphelyzetbe állítja a
csatornaszámot.
Csatornanév szerkesztése
• Csatornakezelő > Tallózó > Eszközök > Csatornanév szerkesztése
Útmutató a gombokhoz
Gomb
Művelet
Navigációs segéd
GREEN
A módosítások mentése és visszalépés a Csatornakezelőbe.
Kész
ENTER
A csatorna nevének mentése, és a kurzor léptetése a következő mezőre.
Belépés
RETURN
Visszavonás, és visszatérés az előző (Eszközök) képernyőre.
Vissza
▲/▼/◄/►
Navigálás a billentyűzeten.
Mozgatás
0~9
Számjegy megadása.
(nincs útmutatás)
INFO
Nem használható
Nem használható
TOOLS
Az aktuális ablak bezárása, és az Eszközök menü megjelenítése.
(nincs útmutatás)
EXIT
Visszavonás, és visszatérés az előző lépésre (Gyári üzemmód).
(nincs útmutatás)
✎✎ Megjegyzések
• Ez a Csatornanév szerkesztése funkciónál használható billentyűzet ismertetése.
✎✎ Egyebek
• Időkorlát (60 másodperc)
58
Magyar
Elemek
Szám
Név
Leírás
1
Csatornanév szerkesztése
ablak
2
Csatornanév
• A kurzor és az éppen bevitt karakter a kiemelés színével van formázva.
• A karakterek maximálisan engedélyezett számának elérésekor a kurzor eltűnik.
3
Billentyűzet
• A részletes működést lásd a billentyűzet tervezői dokumentumában.
Eszközök [Szerkesztés mód]
Szerkesztés mód
Tartalom kiemelése (ha 0 vagy 1 elem van kijelölve)
Felvétel az országok listájára
Országok listájának szerkesztése (már regisztrált elem kijelölése
esetén).
Csatornanév szerkesztése
Csatornaszám szerkesztése
Kép letiltása
Csatorna másolása (Astra HD +)
Átrendezés (Műhold)
Összes kiválasztása
Összes kijelölés törlése (csak akkor jelenik meg, ha legalább 1 elem
is ki van jelölve)
Törlés
Ha egynél több elem is ki van jelölve.
Felvétel az országok listájára
Országok listájának szerkesztése (már regisztrált elem kijelölése
esetén).
Kép letiltása
Átrendezés (Műhold)
Összes kiválasztása
Összes kijelölés törlése
Törlés
✎✎ Megjegyzések
• Ez az Eszközök menü ismertetése.
• A felugró menü helyzete: a Csatornalista bal oldalán található elemhez tartozó Eszközök menü → a jobb oldalon
jelenik meg. A Csatornalista jobb oldalán található elemhez tartozó Eszközök menü → a bal oldalon jelenik meg.
• Amikor a kiemelt elem nincs kijelölve, és a felhasználó megnyomja a Tools gombot, a rendszer automatikusan
kijelöltnek jelöli az elemet.
• Az egyes funkciók részletes ismertetése a NEO Channel Manager csatornakezelő leírásában olvasható.
Magyar
59
Csatornasáv [ha külső bemenet van a csatornaszámhoz rendelve]
✎✎ Megjegyzések
• A tv-csatornasávoknál megadott beállítások vannak érvényben.
• Nem támogatott elem esetén, illetve ha nincsenek kapcsolódó információk, az elemre vonatkozó értékek nem
jelennek meg.
• A csatorna neve a külső bemenet neveként jelenik meg.
Elemek
Szám
Név
1
Külső bemenet neve
Leírás
A Csatornalistában a GenreTV funkciói közül is használható néhány funkció.
• Országválasztó mód
• A műfaj módjának átváltása.
¦¦ Mixed Channel Map
A Vegyes csatornakiosztás funkcióval vegyesen használhatja a légi, a kábel, és a műholdas csatornákat.
[Kivéve az ausztrál, szingapúri és új-zélandi modelleket]
–– A Légi, Kábel és Műhold csatornák vegyes használatához a Vegyes csatornakiosztás beállításnál a BE
lehetőséget kell kiválasztani.
–– A Csatornaszerkesztővel rendezheti a csatornákat, miután bekapcsolta a „Vegyes csatornakiosztás” opciót a
Szállodai opciók menüben.
60
Magyar
¦¦ Sound Bar aktív hangszóróegység
• Samsung Sound-Bar egységek és szálláshelyi TV-készülék
–– A Samsung Sound-Bar egységek és szálláshelyi TV-készülékek az ARC funkciót HDMI protokollon támogatják. A
kompatibilis Samsung Sound-Bar egységet és kompatibilis Samsung szálláshelyi TV-készüléket egyetlen HDMIkábellel összekötve a TV hangját a vendégek a Sound-Bar hangszóróegységen át élvezhetik.
–– Az ARC funkciót támogató modellek listája:
•• Sound-Bar aktív hangszóróegységek: HW-H450/H550/H570/H600/H7500
HW-J450/J470/J550
HW-K450/K550
•• A Sound-Bar aktív hangszóróegységek Szálloda üzemmódba kapcsolása
1. Állítsa be az alábbi Szálloda menü lehetőségeket:
‒‒ Hotel option > System > Sound Bar Out = On.
‒‒ Hotel option > Power On > Power On Volume EN = User Defined.
‒‒ Hotel option > Power On > Power On Volume > Set greater than 0.
‒‒ Hotel option > Power On > Max Volume > Set greater than 0.
2. C
satlakoztasson egy HDMI-kábelt a Sound-Bar HDMI OUT kimenete és a szálláshelyi TV-készülék HDMI IN 1-portja
közé (ha az támogatja az ARC funkciót).
3. M
iután a Sound-Bar egységet csatlakoztatta a szálláshelyi TV-készülékhez, a TV bekapcsolásakor a Sound-Bar
automatikusan észleli azt, majd magától átkapcsol Szálloda üzemmódba.
A Sound Bar Szálloda üzemmódjának működési jellemzői:
•
•
•
•
•
A TV-készülékkel szinkronizált be- és kikapcsolás
HDMI_CEC alapértelmezés szerint bekapcsolva
A funkciók kizárólag a „HDMI OUT” porton keresztül használhatók
A VFD „Input mode” gombja nem működik, hogy megelőzhető legyen a hangforrások véletlen váltása.
Lekéri a TV-készülék Szállodai opció menüjének beállítható bekapcsolási és max. hangerő beállításait. A Sound-Bar
bekapcsolási hangereje és max. hangerő értéke ugyanakkor a TV-készülék Szállodai opció menüjének bekapcsolási és
max. hangerő beállításaihoz képes ½ értékű lesz.
Példa: Ha a TV-készülék bekapcsolási hangereje 20 és a max. hangerő 90, akkor a Sound Bar bekapcsolási hangereje
10, a max. hangerő pedig 45.
*A funkció az adott modelltől függően eltérő lehet.
Magyar
61
¦¦ Biztonsági üzemmód
Műszaki jellemzők
• Az üzemmód célja egyes funkciók, például TTX és külső jelforrás (HDMI, USB) bemenet letiltása például
javítóintézetben vagy hasonló intézményekben.
• A Biztonság menühöz való hozzáférés a jelszó hiányában le van tiltva.
• Biztonság beállítása
–– A Biztonság beállítása lehet „Be” és „Ki”.
–– Az alapértelmezett a „Ki”.
–– A biztonság beállítása: Bekapcsolt állapotban külső jelforrás (HDMI, USB) bemenet és a TTX funkció nem
működik.
• Jelszó beállítása
–– Itt módosítható a jelszó.
–– A felhasználónak meg kell adnia a jelenlegi jelszót, az új jelszót, majd megerősítésként ismét az új jelszót.
• Jelszó visszaállítása
–– Itt állítható alapértékre a jelszó.
–– A jelszó visszaállítása 00000000 értékre.
–– A Password Reset (Jelszó visszaállítása) elem csak a gyári menüben látható, amelyhez egyszerre kell lenyomni
az Info és a Factory gombot.
Az alábbi billentyűkombinációval tehető láthatóvá: MUTE + 1 + 1 + 9 + ENTER.
• A biztonság beállítása: Bekapcsolt állapotában a SIRCH funkció nem érhető el.
• A gyári alapértelmezett értékek visszaállítása a biztonság beállítását nem érinti.
62
Magyar
A falikonzol felszerelése
A falikonzol (külön megvásárolható) segítségével a tv-készülék a falra rögzíthető. A falikonzol felszerelésével
kapcsolatban olvassa el a falikonzolhoz mellékelt tájékoztatót. A falikonzol felszereléséhez kérje szakember segítségét.
Azt tanácsoljuk, hogy ezt a műveletet ne saját maga végezze.
A Samsung Electronics nem vállal felelősséget semmilyen tárgyi vagy személyi sérülésért, ha Ön úgy dönt, hogy saját
maga szereli fel a televíziót.
A falikonzol tartozékainak szabványadatai (VESA)
✎✎ A falikonzol nem alaptartozék, hanem külön megvásárolható.
A falikonzolt szilárd falra, a padlóra merőlegesen szerelje fel. Ha a falikonzolt más jellegű felületre szereli fel, lépjen
kapcsolatba a legközelebbi márkakereskedővel. A mennyezetre vagy ferde falra történő felszerelés súlyos személyi
sérüléseket okozhat.
✎✎ MEGJEGYZÉS
• A falikonzol tartozékainak szabványos méretei az alábbi táblázatban olvashatók.
• Ha Samsung falikonzolt vásárol, a felszereléshez szükséges tartozékokat és a részletes felszerelési útmutatót is
megkapja.
• Ne használjon olyan csavarokat, amelyek nem felelnek meg a VESA-szabvány előírásainak.
• Ne használjon a szabványosnál hosszabb csavarokat, mert azok megsérthetik a tv-készülék belsejét.
• A VESA-szabványtól eltérő falikonzol használata esetén a csavarok hossza a falikonzol műszaki adataitól függően
változhat.
• Ne húzza meg túl erősen a csavarokat, mivel ez károsíthatja a terméket, vagy a termék földre esését okozhatja, ami
személyi sérüléshez vezethet. A Samsung nem vállal felelősséget az ilyen balesetekért.
• A Samsung nem vállal felelősséget azokért a terméket ért károsodásokért vagy az olyan személyi sérülésekért,
amelyeket a VESA-szabványtól eltérő falikarok használata vagy a szerelési utasításban leírtak be nem tartása okoz.
• A tv-készülék felszerelésekor nem döntse meg 15 foknál nagyobb mértékben ezt a készüléket.
A fali
konzol
tartóeleme
Fali adapter
TV
C
A fali
Fali adapter
konzol
tartóeleme
TV
C
hüvelyk
VESA méret (A * B)
40
200 X 200
49 ~ 65
C (mm)
Szabványos csavar
Mennyiség
43 ~ 45
M8
4
400 X 400
A falikonzol felszerelésekor a tv-készülék legyen kikapcsolva. A bekapcsolt készülék áramütést okozhat.
Magyar
63
A tv-készülék falra rögzítése
[
Vigyázat! A tv-készülék leeshet, ha elhúzzák, eltolják, vagy felmásznak a tetejére. Különösen arra ügyeljen,
hogy gyermekei ne borítsák fel a tv-készüléket, és ne akaszkodjanak rá, mert az súlyos sérülést, sőt akár
halált is okozhat. Tartsa be a mellékelt biztonsági tájékoztatóban foglalt összes biztonsági előírást. A még
nagyobb stabilitás érdekében biztonsági okokból az alábbiak szerint szerelje fel a leesés elleni eszközt.
A tv-készülék leesésének megakadályozása
1. Illessze a csavarokat a kapcsokba, és szorosan rögzítse a falhoz. Győződjön meg róla, hogy a csavarok szorosan
rögzültek a falban.
✎✎ A fal típusától függően szükség lehet további anyagokra, pl. rögzítőre.
✎✎ A szükséges kapcsok, csavarok és zsinegek nincsenek a készülékhez mellékelve, ezért azokat külön kell
beszerezni.
2. Távolítsa el a csavarokat a tv-készülék hátoldalának közepéről, helyezze a csavarokat a kapcsokba, majd erősítse a
csavarokat ismét a tv-készülékhez.
✎✎ Előfordulhat, hogy a termékhez nincsenek csavarok mellékelve. Ebben az esetben kérjük, szerezze be az alábbi
specifikációknak megfelelő csavarokat.
3. A tv-készülékhez és a falhoz rögzített kapcsokat kösse össze erős zsineggel, majd húzza meg szorosan a zsineget.
✎✎ MEGJEGYZÉS
• A tv-készüléket helyezze a fal közelébe, nehogy hátraessen a készülék.
• A biztonságos rögzítés érdekében úgy kösse meg a zsineget, hogy a falhoz rögzített kapcsok a tv-készülékhez
rögzített kapcsokkal azonos magasságban vagy lejjebb legyenek.
• A tv-készülék elmozdítása előtt oldja ki a zsineget.
4. Ellenőrizze, hogy biztonságosak-e a csatlakozások. Időnként ellenőrizze, hogy továbbra is megfelelőek-e a
csatlakozások. Ha kétsége támad a csatlakozások biztonságát illetően, forduljon szakemberhez.
A lopásgátló Kensington-zár
A Samsung nem biztosít a termékhez Kensington-zárat. Ezzel az eszközzel
a rendszer fizikailag rögzíthető, ha nyilvános helyen használják. A zár külső
megjelenése és használati módja a gyártótól függően eltérhet a képen láthatótól.
A helyes használattal kapcsolatos további információkat lásd a Kensington-zár
használati útmutatójában.
A termék lezárásához kövesse a következő lépéseket:
Keresse meg a „K” ikont a tv-készülék hátulján. A Kensington-zár nyílása a K
ikon mellett található.
1. Rögzítse a Kensington-zárat egy nagy, helyhez kötött berendezési tárgyhoz,
például íróasztalhoz vagy székhez.
1
<Opcionális>
2. A Kensington-zár vezetékének áthurkolt végén csúsztassa át a vezetéknek azt a végét, amelyen a zárszerkezet
található.
3. Illessze a zárat a termék Kensington nyílásába (1).
4.
✎✎
✎✎
✎✎
Zárja be a zárat.
Ezek általános instrukciók. Pontos instrukciókat a zárszerkezethez mellékelt használati útmutatóban talál.
A zárszerkezet külön megvásárolható.
A Kensington-zár elhelyezkedése a készülék típusától függően eltérő lehet.
64
Magyar
Műszaki leírás
Környezeti feltételek
Működési hőmérséklet
Működési páratartalom
Tárolási hőmérséklet
Tárolási páratartalom
Modell neve
10–40 °C (50–104 °F)
10–80%, nem lecsapódó
-20-45 °C (-4 °F-113 °F)
5–95%, nem lecsapódó
HG40EE890U
Képernyőfelbontás
Forgó talp
Képernyőméret (átló)
0˚
40 hüvelyk
Hang (kimenet)
Méretek (Sz x Ma x Mé)
Készülékház
Állvánnyal
Tömeg
Állvány nélkül
Állvánnyal
Modell neve
903,7 x 519,8 x 54,1 mm
903,7 x 575,2 x 304,0 mm
1099,4 x 638,7 x 55,3 mm
1099,4 x 709,0 x 334,1 mm
9,2 kg
10,5 kg
14,0 kg
16,1 kg
HG55EE890U
HG65EE890U
3840 x 2160
Forgó talp
0˚
55 hüvelyk
Hang (kimenet)
Méretek (Sz x Ma x Mé)
Készülékház
Állvánnyal
Tömeg
Állvány nélkül
Állvánnyal
49 hüvelyk
10 W x 2
Képernyőfelbontás
Képernyőméret (átló)
HG49EE890U
3840 x 2160
65 hüvelyk
10 W x 2
1235,2 x 715,1 x 54,7 mm
1235,2 x 786,7 x 334,1 mm
1456,1 x 840,4 x 54,4 mm
1456,1 x 924,3 x 378,7 mm
16,9 kg
19,1 kg
23,2 kg
26,7 kg
✎✎ A kivitel és a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak,
✎✎ A tápellátásra és energiafogyasztásra vonatkozó adatok a termékre ragasztott címkén találhatók,
✎✎ Per informazioni sull'impegno di Samsung ai fini della salvaguardia ambientale e sugli obblighi normativi relativi
a ciascun prodotto, come per esempio il REACH, vogliate visitare il sito samsung,com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner,html
Magyar
65
Méretek
Elölnézet / oldalnézet
7
1
2
3
5
6
4
8
(Mértékegység: mm)
1
2
3
4
5
6
7
8
HG40EE890U
903,7
881,5
488,6
709,9
519,8
575,2
54,1
304,0
HG49EE890U
1099,4
1077,2
607,2
947,5
638,7
709,0
55,3
334,1
HG55EE890U
1235,2
1213,0
683,6
947,5
715,1
786,7
54,7
334,1
HG65EE890U
1456,1
1431,9
806,7
1061,3
840,4
924,3
54,4
378,7
Csatlakozópanel részletei/hátulnézet
✎✎ Detailed dimensions can be checked at Displaysolutions.samsung.com.
66
Magyar
A talp adatai
•• HG40EE890U
(Mértékegység: mm)
223,0
709,9
304,0
304,0
•• HG49EE890U / HG55EE890U
(Mértékegység: mm)
250,6
947,5
334,1
334,1
•• HG65EE890U
(Mértékegység: mm)
265,0
1061,3
378,7
378,7
✎✎ MEGJEGYZÉS: A rajzok nem feltétlenül méretarányosak. Néhány méret előzetes értesítés nélkül megváltozhat. A TV
felszerelése előtt ellenőrizze a méreteket. Nem vagyunk felelősek a tipográfiai jellegű vagy nyomtatási hibákért.
Magyar
67
Licenc
A termék a Dolby Laboratories engedélyével készült. A „Dolby” és a dupla D szimbólum
a Dolby Laboratories védjegye.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc.
DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS
Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks
of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS
Studio Sound are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo
are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States
and other countries.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your
registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used
under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source Licence Notice is written only English.
68
Magyar
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLDWIDE
Ha kérdése vagy megjegyzése van a Samsung termékekkel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a SAMSUNG
ügyfélszolgálatával.
Ország
Ügyfélszolgálat
Honlap
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
34902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva.
EE890U-EU-HUN-03
Download PDF

advertising