Samsung | HG49EE590HK | Samsung HG49EE590HK Telepítési útmutató

LED TV
Felszerelési útmutató
Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
Szélesebb körű szolgáltatásaink igénybevételéhez
regisztrálja a terméket a
www.samsung.com
Típus:
sorozatszám:
A jelen telepítési útmutatóban szereplő képek csak illusztrációk, és eltérhetnek az Ön által megvásárolt termék
megjelenésétől. A termék kivitele és műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
Utasítás
A tv-készülék a hozzá kapcsolódó úgynevezett set-back box (SBB/STB) révén, szállodák és más szálláshelyek számítógéppel vezérelt
rendszerében más tv-készülékekkel együttműködve interaktív funkciókra is képes.
Interaktív: A tv-készülék első bekapcsolásakor utasítást küld az SBB/STB egység azonosításához; ha azonosította, a tv-készülék ONLINE
üzemmódra vált, és teljes mértékben az SBB/STB veszi át a vezérlését.
A tv-készülék ONLINE üzemmódban a továbbiakban nem fogadja az infravörös jeleket (a Samsung távvezérlőtől), és az interfészprotokoll
szerint fog működni.
Önálló: Ha az SBB/STB egységet nem ismeri fel, a tv-készülék a korlátozott funkcionalitású STAND-ALONE (Önálló) üzemmódra kapcsol.
Üzemmódok
A tévékészüléknek két üzemmódja van: interaktív és önálló üzemmód.
•• Interaktív üzemmód: Ebben az üzemmódban a tévékészülékkel kommunikálni lehet, és a szálláshelyi SI (rendszerintegrátor) szolgáltató
által biztosított, csatlakoztatott SBB (Set Back Box) vagy STB (Set Top Box) részben vagy teljes mértékben képes azt vezérelni. A
tévékészülék első bekapcsolásakor utasítást küld a hozzá csatlakozó SBB-/STB-egység azonosításához. Ha a tévékészülék azonosítja az
SBB-/STB-egységet és viszont, a tévékészülék átadja a teljes vezérlést az SBB-/STB-egységnek.
•• Önálló üzemmód: Ebben az üzemmódban a tévékészülék önállón működik külső SBB vagy az STB nélkül.
A tévékészülék rendelkezik egy Szálloda (szálláshelyi) menüvel, ahol egyszerűen beállíthatók a különböző szálláshelyi funkciók. Lásd a
21–27. oldalt.
A menüből be- és kikapcsolhatók egyes tévés és szálláshelyi funkciók, így beállíthatja az Önnek megfelelő szálláshelyi konfigurációt.
Állóképre vonatkozó figyelmeztetés
Kerülje az állóképek (például JPEG-képfájlok) vagy állóképelemek (például tv-csatorna logója, panoráma vagy 4:3 képformátum, tőzsdei
információs vagy hírsáv a képernyő alján stb.) megjelenítését a képernyőn. Az állóképek folyamatos megjelenítése a képek beégését
okozhatja a képernyő foszforán, ami befolyásolja a képminőséget. Ha csökkenteni szeretné ennek mértékét, kérjük, tartsa be az alábbi
javaslatokat:
•• Ne nézze hosszú időn keresztül ugyanazt a tv-csatornát.
•• Mindig próbálja meg teljes képernyőn megjeleníteni a képet. A lehető legjobb illeszkedés beállításához használja a TV-készülék
Képformátum menüjét.
•• Csökkentse a kívánt képminőség eléréséhez szükséges minimumra a fényerő és a kontraszt értékét. A magas értékek felgyorsíthatják a
kiégési folyamatot.
•• Használja rendszeresen a tv-készülék összes olyan funkcióját, amely a képmegőrzés és beégés mérséklésére szolgál.
A telepítés helyének biztosítása
Tartson kellő távolságot a termék és más objektumok (pl. falak) között, hogy biztosítható legyen a megfelelő szellőzés.
Ennek elmulasztása tüzet okozhat, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti a belső hőmérséklet megemelkedése miatt.
•• Ha állványra vagy fali konzolra szereli a TV-készüléket, csak a Samsung Electronics termékeit használja.
‒‒ Más gyártó alkatrészeinek használata a készülékkel kapcsolatos problémákhoz, vagy a készülék leesésének következtében
személyi sérülésekhez vezethet.
•• A terméktől függően annak külső megjelenése eltérő lehet.
Felszerelés állványra.
Felszerelés fali konzolra.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Tartalom
yy A forgózsámoly összeállítása..................................................................................................................................... 5
yy A LED TV állvány felszerelése..................................................................................................................................... 6
yy A csatlakozópanel ismertetése.................................................................................................................................. 9
yy Tv-vezérlő....................................................................................................................................................................... 12
yy A távvezérlő ismertetése............................................................................................................................................. 13
yy A tv csatlakoztatása hátlapra rögzíthető beltéri egységhez (SBB)..................................................................... 15
yy A fürdőszobai hangszórók csatlakoztatása.............................................................................................................. 16
yy A MediaHub HD csatlakoztatása................................................................................................................................ 17
yy A RJP (Remote Jack Pack, azaz távoli csatlakozó csoport) csatlakoztatása..................................................... 18
yy Csatlakozás a COMMON INTERFACE foglalathoz (a tévénézéshez használt kártyafoglalathoz).................. 20
yy A Szálloda opció adatainak beállítása...................................................................................................................... 21
yy A falikonzol felszerelése.............................................................................................................................................. 69
yy A tv-készülék falra rögzítése...................................................................................................................................... 70
yy A lopásgátló Kensington-zár....................................................................................................................................... 70
yy Műszaki leírás................................................................................................................................................................ 71
yy Méretek........................................................................................................................................................................... 72
yy Licenc.............................................................................................................................................................................. 74
Magyar
3
MAGYAR
yy Tartozékok...................................................................................................................................................................... 4
Tartozékok
✎✎ Ellenőrizze, hogy az alábbi elemek mellékelve vannak-e a LED TV-hez. Ha bármelyik tartozék hiányzik, forduljon a
márkakereskedőhöz.
✎✎ A tartozékok színe és formája típustól függően eltérhet a képen láthatótól.
•• Távvezérlő és elemek (2 db AAA)
•• Gyors telepítési útmutató
•• Szállodai rögzítőkészlet (32 hüvelyk vagy ennél nagyobb
képátlójú TV-készülékek)
•• Kábeltartó
•• Tápkábel/adatkábel
•• Jótállási jegy/Szabályozási útmutató (egyes helyeken
nem érhető el)
✎✎ Típustól függően előfordulhat, hogy az állvány és annak csavarja nem szerepel a tartozékok között.
✎✎ Az SI forgalmazótól függően előfordulhat, hogy az adatkábel nem szerepel a tartozékok között.
Rendezze el a kábeleket a kábeltartó segítségével.
✎✎ A Samsung környezet iránti elkötelezettségének és a termékekre vonatkozó előírásokból (pl. REACH, WEEE,
akkumulátorok) adódó kötelességeinek ismertetése a http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html webhelyen olvasható.
A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama
végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a
háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezetés egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól,
és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható
újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a
helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált
termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából. Az üzleti felhasználók
lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket
és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása
(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok
területén alkalmazandó.)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama
végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg,
Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben
rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az
akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre
vagy a környezetre. A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése
érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes
akkumulátorleadó helyre.
4
Magyar
A forgózsámoly összeállítása
[[ FIGYELMEZTETÉS:
Ha a TV-készüléket forgatható elrendezésben kívánja elhelyezni, akkor a telepítési utasításokban
leírt módon, szilárdan kell rögzítenie a padlóhoz, asztallaphoz, komód tetejéhez stb.
A 32"-es és annál nagyobb LED TV-k forgatható állvánnyal vannak felszerelve. Ezek az állványok a FORGÁSHATÁROLÓ
segítségével beállíthatók úgy, hogy TV-készülék 20 fokban, 60 fokban vagy 90 fokban legyen balra és jobbra elfordítható.
* A termék forgóállványának alapbeállítása 20°.
¦¦ * 20° Forgáshatároló
Ha a TV-készüléket úgy kívánja beállítani, hogy balra és jobbra 20°-ban legyen elfordítható, akkor az ütközőt a
forgáshatároló 20°-os jelölésénél helyezze az íves nyíláson keresztül az állvány talpába. Ezután a három mellékelt csavar
segítségével erősítse a forgáshatárolót az állványhoz.
¦¦ 60° Forgáshatároló
Ha a TV-készüléket úgy kívánja beállítani, hogy balra és jobbra 60°-ban legyen elfordítható, akkor az ütközőt a
forgáshatároló 60°-os jelölésénél helyezze az íves nyíláson keresztül az állvány talpába. Ezután a három mellékelt csavar
segítségével erősítse a forgáshatárolót az állványhoz.
¦¦ 90° Forgáshatároló
Ha úgy kívánja a TV-készüléket beállítani, hogy 90°-ban legyen balra és jobbra elfordítható, akkor távolítsa el a
forgáshatárolót, majd csavarja a mellékelt három csavart az állványba az alábbi ábrán látható módon.
Magyar
5
A LED TV állvány felszerelése
A 32"-es és annál nagyobb LED TV-k forgatható állvánnyal vannak felszerelve. Ezeket a állványokat felszerelheti úgy,
hogy a TV-k 20 fokos szögben vagy 90 fokos szögben legyenek balra és jobbra forgathatók.
Az állvány elemei
Az állvány felszerelésekor használja a hozzá mellékelt részegységeket és alkatrészeket.
32″: BN96-29120C x 8 (M4 x L12)
49″: BN96-18013E x 4 (M4 x L12)
49″: BN96-27704A x 4 (M4 x L12)
Állvány
Állványadapter
1
Csavarok
2
32″: BN96-29120C
x 4 (M4 x L12)
49″: BN96-18013E
x 4 (M4 x L12)
•• Terítsen puha ruhát az asztalra, hogy megvédje a TV-t,
majd helyezze a TV-t a ruhára, képernyővel lefelé.
•• Illessze az állványadaptert a TV alján kialakított nyílásba.
•• Csúsztassa be teljesen a nyíl irányába, és szerelje fel.
6
Magyar
3
vagy
32″: BN96-29120C
x 4 (M4 x L12)
4
49″: BN96-27704A
x 4 (M4 x L12)
Először az alsó csavarokat húzza meg, majd utolsóként a
felsőket.
•• A csavarokat a kézikönyvben ismertetett sorrendben
csavarja be.
Ha elmozdult, akkor próbálja meg az újbóli összeállítást a
. kategóriától.
•• Ne felejtse el felszerelni a TV-készülékre rögzített
állványrögzítőt.
✎✎ MEGJEGYZÉS
•• A felszerelésükkor győződjön meg róla, hogy melyik a tartozékok elülső és melyik a hátulsó része.
•• A TV-t legalább két személy emelje fel és mozgassa.
Magyar
7
¦¦ Szállodai rögzítőkészlet
Rövid csavar (2 db)
Hosszú csavar (2 db)
Alátét (2 db)
Anya (2 db)
vagy
[[ Rögzítse az állványt egy sík
felületre, például komód tetejére,
asztalra vagy szórakoztató
központra az ábra szerint.
[
8
Magyar
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések elkerülése érdekében a TV-készüléket szilárdan kell a szállodai
rögzítőkészlet segítségével a padlóra, asztalra, komódra stb. rögzíteni, az utasításokban leírtaknak
megfelelően.
A csatlakozópanel ismertetése
✎✎ Külső eszközt csak annak kikapcsolt állapotában csatlakoztasson a TV-készülékhez.
✎✎ Külső eszköz csatlakoztatása esetén párosítsa az aljzat színét a kábel színéhez.
1 HDMI IN 1 / HDMI IN 2 (ARC)
HDMI-kimenettel rendelkező külső eszköz HDMI-csatlakozójához.
✎✎ HDMI–HDMI kapcsolat esetén nincs szükség más hangkapcsolatra. A HDMI-kapcsolat a képet és a hangot is
továbbítja.
2 USB (HDD 1.0A) / CLONING
‒‒ Szoftverfrissítéshez, médialejátszáshoz stb. használható.
‒‒ Szervizcsatlakozó.
3 COMMON INTERFACE
A CI- vagy CI+-kártya csatlakoztatása.
Magyar
9
4 ANT IN (AIR/CABLE)
‒‒ A tévécsatornák megfelelő megjelenítése érdekében a készüléknek a következő források valamelyikéből kell
kapnia a jelet:
‒‒ Kültéri antenna/kábeltelevíziós rendszer
5 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
A digitális hangkomponenshez csatlakozik.
6 DATA
‒‒ A TV és az SBB közötti adatkapcsolatot teszi lehetővé.
‒‒ Használjon RJ-12 TV-dugaszt.
7 RJP
Ez egy RJP (Remote Jack Pack, azaz távolicsatlakozó-csoport) kommunikációs port, mely segítségével különböző
eszközök kapcsolhatók további modulokhoz a kényelem és a készülék használhatóságának javítása érdekében.
8 LAN
Csatlakoztasson egy vezetékes LANT- egy CAT 7 kábellel.
9 AV IN
‒‒ Csatlakoztassa az audiokábel egyik végét a TV "L-AUDIO-R" csatlakozóihoz, a másik végét pedig az A/V készülék
megfelelő audiokimeneti csatlakozóihoz.
‒‒ TV-készülék csatlakoztatásához csatlakoztassa az RCA audiokábel (opcionális) egyik végét a TV hátulján
található "L-AUDIO-R" csatlakozóhoz, másik végét pedig a külső eszköz megfelelő audiokimenetéhez.
‒‒ Az AV IN-hoz való csatlakozás esetén az AV IN [VIDEO] csatlakozó színe (sárga) nem egyezik meg a videokábel
színével (sárga).
0 FEJHALLGATÓALJZAT
Fejhallgatót a tévékészülék fejhallgatóaljzatához csatlakoztathat. Amíg a fejhallgató csatlakoztatva van, a TV
beépített hangszóróiból nem érkezik hang.
! HP-ID
A kábel egyidejűleg csatlakoztatható egy HP-ID és egy fejhallgató-csatlakozóhoz, továbbá egy különálló
fejhallgatócsatlakozó-dobozhoz. Lásd a 16. oldalt. Ha a fejhallgatót fejhallgatócsatlakozó-dobozhoz csatlakoztatja, az
ugyanúgy működik, mint a fejhallgató funkció.
10
Magyar
Megjelenítési módok
Kiválaszthatja a Felbontás oszlopban felsorolt szabványos felbontások egyikét is. A tévékészülék automatikusan igazodik
a kiválasztott felbontáshoz.
Miután csatlakoztatta a számítógépet a tévékészülékhez, állítsa be a TV-képernyő felbontását a számítógépen. Ha ezt
olyan értékre állítja, amely nem szerepel az alábbi táblázatban, előfordulhat, hogy a TV-képernyőn nem jelenik meg
semmi. Állítsa be a felbontást megfelelően a számítógép vagy a videokártya használati útmutatójának segítségével.
A táblázatban szereplő felbontások a javasolt felbontások.
✎✎ HG32EE590: Az optimális felbontás 60 Hz-en 1366 x 768.
✎✎ HG49EE590: Az optimális felbontás 60 Hz-en 1920 x 1080.
Üzemmód
Felbontás
Vízszintes frekvencia
(kHz)
Függőleges frekvencia Pixelórajel-frekvencia
(Hz)
(MHz)
Szinkronjel-polaritás
(V/F)
IBM
720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 960
1366 x 768
1440 x 900
1600 x 900RB
1680 x 1050
1920 x 1080
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
63,981
79,976
45,000
49,702
60,000
47,712
55,935
60,000
65,290
67,500
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,020
75,025
60,000
59,810
60,000
60,015
59,887
60,000
59,954
60,000
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
108,000
135,000
74,250
83,500
108,000
85,500
106,500
108,000
146,250
148,500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
-/+
+/+
-/+
+/+
✎✎ A váltott soros módot a rendszer nem támogatja.
✎✎ A készülék nem szabványos videoformátum kiválasztásakor esetleg nem fog megfelelően működni.
✎✎ A készülék az Önálló és a Kompozit módot támogatja. Az SOG-módot (Sync On Green) nem támogatja.
Magyar
11
Tv-vezérlő
A tv-vezérlő egy többirányú gomb, amelynek segítségével távvezérlő nélkül is navigálhat.
✎✎ Egyes olyan funkciók, amelyek PIN kódot igényelnek, esetleg nem érhetők el.
✎✎ A termék színe és formája a típustól függően különbözhet.
✎✎ A menü elhagyásához tartsa nyomva a vezérlőt 3 másodpercnél hosszabban.
✎✎ A tévékészülék jobb alsó oldalán lévő kis joystickkel (TV-vezérlő) távirányító nélkül is vezérelheti a tv-készüléket.
Vezérlőmenü
: Kikapcsolás
: Hangosít
: Csat. fel
: Halkít
: Csatorna le
: Source
Távirányító / A távvezérlő érzékelője
Megnyomás: áthelyezés
Nyomva tartás: kiválasztás
A Távirányító a készülék alján található.
Készenléti üzemmód
Ne hagyja a terméket hosszabb időre készenléti üzemmódban (például ha nyaralni megy). A készülék akkor is vesz fel
némi teljesítményt, ha a be-/kikapcsoló gombbal kikapcsolta.
12
Magyar
A távvezérlő ismertetése
✎✎ A távvezérlő bekapcsoló-, Csatorna és hangerőgombja Braille írással is meg van jelölve, így látássérültek is
használhatják.
A tv-készülék be- és kikapcsolása.
Az elérhető videoforrások
megjelenítése és kiválasztása.
A csatornák közvetlen elérése.
Emellett váltás a Teletext, Dupla
vagy Mix opciók között.
Az EPG (Elektronikus műsorújság)
megjelenítése.
A hang ideiglenes kikapcsolása.
Csatornaváltás.
A hangerő beállítása.
A csatornalista megjelenítése a
képernyőn.
A fő képernyőmenü megjelenítése.
A gyakran használt funkciók gyors
kiválasztása.
Váltás a HOME képernyőre.
HOME
MENU
CONTENT
A Tartalommegnyitó megtekintése.
Információk megjelenítése a TVképernyőn.
CLOCK: Az INFO gombot készenléti
üzemmódban megnyomva a tvkészülék képernyőjén az idő jelenik
meg.
TOOLS
A képernyőn megjelenő menüpontok
kiválasztása, és a menüben látható
értékek módosítása.
Visszalépés az előző menübe.
Kilépés a menüből.
A Csatornalista, Media Play stb.
menüben használt gombok.
ALARM: A TV kívánt bekapcsolási
időpontjának beállítása.
X: A 3D kép be- és kikapcsolása.
(Nem elérhető)
SUBT.: Digitális feliratok
megjelenítése.
ALARM
SUBT.
Használja ezeket a gombokat a
Tartalommegnyitó képernyőn.
Magyar
13
Az elemek behelyezése (elemek mérete: AAA)
✎✎ MEGJEGYZÉS
•• A távvezérlőt a TV-készüléktől számított 7 méteren belül használja.
•• Az erős fény ronthatja a távvezérlő teljesítményét. Kerülje a használatát fénycsövek vagy neonfények közelében.
•• A szín és alak típusonként változhat.
•• A távvezérlőn lévő „3D” gombot a készülék nem támogatja. Ha megnyomja ezeket a gombokat, a TV nem reagál.
14
Magyar
A tv csatlakoztatása hátlapra rögzíthető beltéri egységhez (SBB)
A tévékészülék hátlapja
Adatkábel
✎✎ A hátsó panel az adott modelltől függően eltérő lehet.
1. Az adatkábellel kösse össze a tv-készülék DATA csatlakozóját és a beltéri egység/dekóder [ETH MODEM] csatlakozóját.
✎✎ Adatkommunikáció.
¦¦ A forgalmazók és a televízióhoz mellékelt kompatibilis adatkábelek listája
• Ellenőrizze, hogy a forgalmazónak megfelelő adatkábelt használja-e. Ellenőrizze az adatkábeleken lévő kódcímkét.
1
6
STB SIDE
TV SIDE
6
1
CON B
CON A
CON B
1: NC
2: GND
3: Rx
4: NC
5: Tx
6: IR
CON B
CON A
6
5
2
4
5
3
3
2
CON A
6: NC
5: IR
4: GND
3: Rx
2: Tx
1: Nc
✎✎ Az adatkábel (RJ12) működési adatai: RS232
Magyar
15
A fürdőszobai hangszórók csatlakoztatása
A fürdőszobai hangszórók az alábbi módszerrel csatlakoztathatók.
¦¦ Hangbemeneti csatlakozó (hurkolt)
A felhasználók kényelme érdekében külön létrehozott fejhallgató-csatlakozódoboz helyezhető el az ágyon vagy az
íróasztalon. A szerelési rajz az alábbiakban látható.
• A fejhallgató-csatlakozódoboz részletes rajza
A tévékészülék hátlapja
Fejhallgatódoboz
✎✎ A hátsó panel az adott modelltől függően eltérő lehet.
Shield wire
TV Headphones jack
Red Wire (Audio-R)
Whitewire (Audio-L)
Red wire + White wire
Shield Wire
TV HP-ID jack
<Fejhallgatódoboz>
16
Magyar
A MediaHub HD csatlakoztatása
Külső forrás recepciós pultba telepített MediaHub HD modulhoz csatlakoztatott kimenete.
MediaHub HD hátulnézete
HDMI
USB
RS/232
A tévékészülék hátlapja
2 HDMI-kábel
1 RS-232
adatkábel
✎✎ A hátsó panel az adott modelltől függően eltérő lehet.
1. Kösse össze a tv-készülék RJP csatlakozóját és a MediaHub HD RS/232 csatlakozóját.
2. Kösse össze a TV-készülék HDMI IN 1, 2(ARC) portját és a MediaHub HDMI-portját.
• MediaHub HD
–– A MediaHub HD különféle hang- és videobemenetekkel (A/V, Audio, PC, HDMI és USB) és kimenetekkel
rendelkező hardvermodul. A megfelelő kimeneti források a MediaHub modulon keresztül csatlakoztathatók
a tv-készülékhez. A MediaHub RS232 kapcsolaton keresztül kommunikál a tv-készülékkel. A Hot Plug &
Play funkció lehetővé teszi a szálloda vendégei számára, hogy külső forrást csatlakoztassanak a MediaHub
modulhoz. A MediaHub az aktív/inaktív forrásokra vonatkozó üzenetek küldésével kommunikál a tvkészülékkel. A tv az aktív külső forrásra vált.
–– A MediaHub HDMI csatlakozóját a tv-készülék HDMI IN 1 csatlakozójához kell csatlakoztatni.
–– A tv-készülék bekapcsolását követően 10 másodpercen belül kösse össze a tv-készüléket és az RJP-modult.
• Speciális funkciók
–– PIP
–– Automatikus érzékelés
Magyar
17
A RJP (Remote Jack Pack, azaz távoli csatlakozó csoport) csatlakoztatása
A szállodapult bármilyen külső jelforrása az RJP egységre köthető.
Az RJP hátulja
USB
HDMI
VIDEO
AUDIO
RS/232
A tévékészülék hátlapja
1 HDMI-kábel
2 RS-232 adatkábel
✎✎ A hátsó panel az adott modelltől függően eltérő lehet.
1. A tv-készülék HDMI IN 1, 2(ARC) portját csatlakoztassa az RJP egység HDMI-portjához.
2. Kösse össze a tv-készülék RJP portját és az RJP egység RS/232 portját.
✎✎ Az RJP (Remote Jack Pack, azaz távoli csatlakozó csoport) akkor kompatibilis, ha ez a Samsung TV TeleAdapt
TA-7610, TA-7650 (HD) és TA-7660 (HD Plus).
• RJP (Remote Jack Pack): Az RJP a Remote Jack Pack (távoli csatlakozóegység) kifejezésből képzett betűszó. Az RJP
különféle hang- és videobemenetekkel (A/V, Audio, PC és HDMI) és kimenetekkel rendelkező hardvermodul. A megfelelő
kimeneti források az RJP-modulon keresztül csatlakoztathatók a tv-készülékhez. Az RJP RS232 kapcsolaton keresztül
kommunikál a tv-készülékkel. A Hot Plug & Play funkció lehetővé teszi a szállodavendégek számára, hogy külső forrást
csatlakoztassanak az RJP-modulhoz. Az RJP az aktív/inaktív forrásokra vonatkozó üzenetek küldésével kommunikál a
tv-készülékkel. A tv-készülék a felhasználó által megadott prioritásnak megfelelően az aktív külső forrásra vált.
✎✎ Az RJP csatlakoztatásához választhatja a HDMI IN 1, 2(ARC) és az AV IN portot is.
✎✎ A tv-készülék bekapcsolását követően 10 másodpercen belül csatlakoztassa a tv-készüléket és az RJP-modult.
18
Magyar
• Az RJP gyári alapértékei visszaállíthatók. Ehhez 10 másodpercig tartsa lenyomva egyszerre az A/V és a HDMI gombot. Az
összes LED felvillan 5 alkalommal. A készülék ezzel nyugtázza, ha megtörtént a gyári értékek visszaállítása.
• A szállodai szoba felesleges fényszennyezettségének elkerülése érdekében az RJP öt perc elteltével automatikusan
kikapcsol minden LED-et. Ha a vendég megnyomja valamelyik gombot, a kikapcsolt LED-ek ismét világítani kezdenek,
és az ötperces időzítő újraindul. Ha a vendég ismét megnyomja valamelyik forrásválasztó gombot, a tv a kijelölt forrásra
vált, és az annak megfelelő LED világít.
• A tv-készülék és az RJP közötti kommunikáció kialakítása az RJP alaphelyzetbe állítását, illetve a tv-készülék be- és
kikapcsolását követően körülbelül 10 másodpercet vesz igénybe.
• Az alábbi táblázatban látható a tv-ről a prioritásnak megfelelő bemeneti forrásra váltáshoz szükséges hozzávetőleges
idő (másodpercben).
✎✎ 1. lehetőség: Ha egy bemenet sincs csatlakoztatva.
Forrás
Csatlakoztatás
AV
2 másodperc
HDMI
3,9 másodperc
✎✎ 2. lehetőség: Ha két vagy több bemenet van csatlakoztatva, és a bemeneti forrást leválasztják, majd újra
csatlakoztatják.
Forrás
Leválasztás
Csatlakoztatás
Összesen
AV
4,5 másodperc
2 másodperc
6,5 másodperc
HDMI
3,9 másodperc
3,9 másodperc
7,8 másodperc
✎✎ Ha például az RJP minden élő forrása (AV, PC és HDMI) csatlakoztatva van, és az AV rendelkezik a legmagasabb
prioritással. Ha az RJP HDMI üzemmódban van, és a vendég eltávolítja, majd újra csatlakoztatja az AV-készüléket,
az AV-készülékre váltáshoz minimálisan szükséges idő 6,5 másodperc.
• Hangforrások (Ipod vagy MP3) csatlakoztatásához a Zene üzemmódnál a BE, a Csatlakozóazonosító észlelése beállításnál
pedig a KI lehetőséget kell kijelölni.
• A készülék A/V, PC és HDMI bemeneti forrásokat támogat.
Magyar
19
Csatlakozás a COMMON INTERFACE foglalathoz (a tévénézéshez használt kártyafoglalathoz)
•• Országonként és típusonként változó.
•• A CI- vagy CI+-kártya csatlakoztatásához vagy eltávolításához kapcsolja ki a tévékészüléket.
A „CI vagy CI+ CARD” kártya használata
Fizetős csatornák megtekintéséhez be kell helyezni a CI- vagy a CI+kártyát.
•• Ha nem helyezi be a “CI- vagy CI+-KÁRTYÁT”, bizonyos csatornáknál a
„Kódolt jel” üzenet jelenik meg a képernyőn.
•• Körülbelül 2-3 perc múlva megjelenik a telefonszámot, a CI- vagy
CI+-kártya azonosítóját, a készülék azonosítóját és egyéb adatokat
tartalmazó párosítási információ. Ha hibaüzenet jelenik meg, forduljon a
szolgáltatóhoz.
•• Ha a csatornaadatok konfigurálása befejeződött, megjelenik a
csatornalista frissítésének végrehajtását jelző „Updating Completed”
•• A kép az adott modelltől függően eltérő
(Frissítés kész) üzenet.
lehet.
✎✎ MEGJEGYZÉS
•• A CI- vagy CI+-kártya a helyi kábelszolgáltatótól szerezhető be.
•• Eltávolításkor óvatosan húzza ki a CI- vagy CI+-kártyát, mivel az leesés esetén károsodhat.
•• A CI- vagy CI+-kártyát a kártyán jelzett irányban helyezze be.
•• A COMMON INTERFACE nyílás elhelyezkedése a készülék típusától függően eltérő lehet.
•• A CI- vagy CI+-kártyák bizonyos országokban és régiókban nem támogatottak. Tájékoztatásért forduljon
márkakereskedőjéhez.
•• Ha bármilyen probléma lép fel, forduljon a szolgáltatóhoz.
•• Ha a képernyőn torz a kép vagy nincs kép, helyezze be az antenna beállításokat támogató CI- vagy CI+-kártyát.
20
Magyar
A Szálloda opció adatainak beállítása
Belépés: Nyomja meg a MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTERE gombokat ebben a sorrendben. (A Szálláshelyek üzemmódból a
készülék az Önálló üzemmódra vált át.)
Kilépés ebből a menüből: kapcsolja ki, majd be a készüléket.
✎✎ A modelltől és a régiótól függően egyes menük nem szerepelnek a TV-beállításokban.
Szállodai TV funkció
Leírás
Kategória
Elem
Kezdeti érték
Hospitality
Mode
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
SI Vendor
OFF
•• Interactive mode : Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Sustinere /
Quadriga / ETV / IBahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
•• Standalone mode : OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Power On Channel
Last Saved
Az alapértelmezett értékek beállítása, amelyeket a TV bekapcsoláskor alkalmaz.
•• User Defined : Lehetővé teszi a bekapcsolási csatorna és a csatornatípus kézi
beállítását. Lásd az alábbiakban a Bekapcsolási csatorna és a Csatorna típusa
szakaszokat.
•• Last Saved : Ezt az elemet kiválasztva a TV bekapcsolásakor azt a csatornát
jeleníti meg, amit a kikapcsolása előtt is sugárzott.
Power On Channel
Num
1
Power On Channel
Type
ATV
Power On Volume
Last Saved
Power On Volume
Num
10
A TV ezzel a hangerővel kapcsol be önálló Szálláshelyek üzemmódban.
Min Volume
0
A felhasználó által beállítható minimális hangerő önálló Szálláshelyek
üzemmódban.
Max Volume
100
A felhasználó által beállítható maximális hangerő önálló Szálláshelyek
üzemmódban.
Power On Source
TV
A TV bekapcsolásakor megjelenő bemeneti jelforrás kiválasztása.
Power On
Power On Option
Last Option
A Szálláshelyek üzemmód kiválasztása.
•• Interactive mode : A TV-készülék SI STB vagy SBB egységgel működik együtt.
•• Standalone mode : A TV-készülék önállóan, SI STB vagy SBB egység nélkül
működik.
A TV bekapcsoláskor automatikusan erre a csatornára vált.
Csatornasáv kiválasztása : AIR (analóg légi sáv), DTV (digitális légi sáv), CATV
(analóg kábelsáv), CDTV (digitális kábelsáv)
•• User Defined : Lehetővé teszi a bekapcsolási hangerő kézi beállítását. Lásd az
alábbi Bekapcsolási hangerő lehetőséget.
•• Last Saved : A TV-készülék bekapcsolva visszaállítja azt a hangerőt, amely a
kikapcsolás előtt volt beállítva.
A készülék áramszünet vagy a tápkábel kihúzása utáni állapotát határozza meg,
amibe akkor kerül, amikor újra visszatér az áram.
•• Last Option : A legutóbbi üzemállapotába tér vissza. Ha az a készenléti mód volt,
akkor készenléti módba kapcsol. Ha be volt kapcsolva, akkor bekapcsol.
•• Power On : A TV-készülék bekapcsol, amikor az áramellátás helyreáll.
•• Standby : A TV-készülék készenléti módba kapcsol, amikor az áramellátás
helyreáll.
Magyar
21
Szállodai TV funkció
Kategória
Elem
Kezdeti érték
Channel Setup
Közvetlen, azonnali hozzáférést biztosít a Channel (Csatorna) menü egyes
funkcióihoz a felhasználói Channel (Csatorna) menüben, például az Auto
Tuning (Automatikus keresés), az Antenna selection (Antenna kiválasztása) stb.
funkciókhoz.
Channel Editor
A Csatornaszerkesztő a TV memóriájában tárolt csatornák szerkesztését teszi
lehetővé. A Csatornaszerkesztő az alábbi lehetőségeket biztosítja:
•• Megváltoztathatja a csatornák számát és nevét, és a kívánt számsorrendbe
rendezheti a csatornákat.
•• A kijelölt csatornákon a kép letiltása. A műsor képe ekkor nem látható, csak a
hangja hallható, a képernyőn pedig egy hangszóró ikon látszik.
A Csatornaszerkesztő emellett könnyen elérhetővé teszi az egyes csatornák
adatait anélkül, hogy az adott csatornára kellene váltani.
Mixed Channel
Map
ON
A funkció jóvoltából egyidejűleg jeleníthető meg/böngészhető az összes
antennatípus (Légi/Kábeles vagy Műhold) csatornája.
•• ON: állapotban a vendég a teljes csatornakiosztást elérheti a választott
antennatípustól függetlenül. A Csatornalista a Légi és a Kábeles típusú
csatornákat is telepíti.
•• OFF: állapotban a vendég csak a kijelölt antennatípushoz [Légi/Kábeles vagy
Műhold] tartozó csatornakiosztást érheti el. A Csatornalista/Csatornaszerkesztő
csak a kijelölt antennatípushoz tartozó csatornákat jeleníti meg.
Dynamic SI
OFF
•• ON: A DTV-csatorna számának megtekintése. (a TV-csatornaszerkesztő nem
érhető el)
•• OFF: A DTV-csatorna száma nem ellenőrizhető. (a DTV-csatornaszerkesztő
elérhető, de további csatornaszám frissítésre már nincs lehetőség)
Channel Rescan
Message
ON
Ha a csatornakiosztás adatai és a sugárzott adatok között eltérés lép fel, a tv
automatikus hangolást végez a csatornán, hogy visszaállítsa a csatornakiosztás
adatait és paramétereit.
•• ON: Az Új csatornakeresés üzenet bekapcsolt (ON) állapotában a
csatornakeresés képernyőmenüje a szálloda vendégei számára is láthatóvá
válik.
•• OFF: A szálloda rendszergazdája az Új csatornakeresés üzenetet kikapcsolhatja
(OFF), ha nem szeretné, hogy az a szálloda vendégei számára látható legyen.
Pan Euro MHEG
OFF
•• OFF: A Pan Euro MHEG kikapcsolt állapotában az MHEG az aktuális
termékspecifikációk szerint fut.
•• ON: Ha a Pan EU MHEG bekapcsolt (ON) állásban van, az MHEG szabvány a
termékspecifikációtól és a régiótól függetlenül be van kapcsolva.
My Channel
OFF
A My Channel funkció engedélyezése vagy tiltása.
Genre Editor
..
Channel
22
Magyar
Leírás
A csatornák műfajának szerkesztését teszi lehetővé. (Bekapcsolt My Channel
funkció mellett érhető el)
Subtitle Auto On
OFF
A funkció segítségével be-/kikapcsolható az adott országokban automatikusan
bekapcsolódó feliratok megjelenítése.
A funkciót azok a szálloda TV-k támogatják, amelyek képesek az európai DVB
adások vételére.
A funkció a francia felirat specifikációt érinti. A többi ország feliratfunkciója
az adott ország specifikációi szerint fog működni, a Feliratok automatikus
bekapcsolása funkció beállításától függetlenül.
•• ON: A Feliratok automatikus bekapcsolása funkció bekapcsolt (ON) állapotában
a Franciaországban érvényes feliratozási specifikációt követi.
•• OFF: A Feliratok automatikus bekapcsolása funkció kikapcsolt (OFF) állapotában
nem követi a Franciaországban érvényes feliratozási specifikációt.
TTX Widescreen
Mode
OFF
A feliratsáv szélesítése, hogy illeszkedjen a képernyő szélességéhez.
Szállodai TV funkció
Kategória
Menu OSD
Clock
Kezdeti érték
Picture Menu Lock
OFF
A Kép menü engedélyezése/tiltása.
Menu Display
ON
•• ON : Főmenü megjelenítése.
•• OFF : Főmenü megjelenítése kikapcsolva.
Tools Display
ON
A Tools (Eszközök) menü elrejtése vagy megjelenítése.
Channel Menu
Display
OFF
A Channel (Csatorna) menü elrejtése vagy megjelenítése.
Az előlapon (helyi gombokkal) való működtetés be- vagy kikapcsolása.
•• Unlock : A kezelőpanel összes gombja esetén feloldja a zárolást.
•• Lock : Zárolja a kezelőpanel összes gombját.
•• OnlyPower : A kezelőpanel összes gombját zárolja a bekapcsológomb
kivételével.
•• Menu/Source : A kezelőpanel Menü és Forrás gombját zárolja.
Panel Button Lock
Unlock
Home Menu
Display
ON
•• OFF : Nem látható a Főmenü.
•• ON : Megjelenik a Főmenü.
Home Menu Editor
A Főmenü szerkesztése
Home Menu Auto
Start
ON
•• ON : A Főmenü automatikusan megjelenik.
•• OFF : A Főmenü nem jelenik meg automatikusan.
Clock Type
OFF
•• OFF : Nem működik a gyári menü óra opciója. Csak a Főmenü.
•• SW Clock : Csak a szoftveres óra működik.
Manual
Az óraadatok frissítési módszerének kiválasztása.
•• Manual: Óraadatok használata a DVB-csatornából, vagy az óra kézi beállítása,
ha a tévé önálló üzemmódban van.
•• TTX: Időadatok megjelenítése a TTX-adatfolyamból.
•• Time Channel: A kiválasztott csatornatípus és csatornaszám óraadatainak
használata.
Timer Type
WakeUp
A riasztási funkció engedélyezése vagy letiltása.
•• WakeUp : Engedélyezi, hogy a riasztási funkció a megadott időben
bekapcsolhassa az eszközt.
•• OnOff : Az Alarm (Riasztás) funkció letiltása.
Music Mode AV
OFF
Mp3-/audiolejátszók zenei kimenetének vételére AV bemeneti forráson keresztül.
Ha be van kapcsolva, hallhatja a lejátszóból jövő hangot a tévén keresztül,
függetlenül attól, hogy van-e videojel. A készülék háttérvilágítása azonban
bekapcsolva marad. Videojel biztosítása mellett szintén normál módon működik.
Music Mode
Backlight
OFF
A Háttérvilágítás Be/Ki opció használatával energiát spórolhat Zene üzemmódban
Priority AV
1
Ha a csatlakozóprioritás be van állítva, a készülék aszerint automatikusan
beállítja a megfelelő forrást a csatlakozó csatlakoztatásakor.
Priority HDMI
3
Ha a csatlakozóprioritás be van állítva, a készülék aszerint automatikusan
beállítja a megfelelő forrást a csatlakozó csatlakoztatásakor.
AV Option
AV
HDMI Option
HDMI 1
Local Time
Music Mode
Remote Jack
Pack
Leírás
Elem
Az RJP AV forrás kiválasztása (a forrásválaszték típusfüggő).
Annak megadása, hogy a TV melyik HDMI-forrása csatlakozik az RJP aljzathoz.
(HDMI1/HDMI2/HDMI3)
Magyar
23
Szállodai TV funkció
Kategória
Elem
USB Pop-up
Screen
External
Source
HP
Management
Eco Solution
Default
ON
Auto Source
OFF
•• OFF : Az automatikus forrásfelismerés kikapcsolása.
•• ON : Ha külső forrást csatlakoztatnak a TV-hez, a TV automatikusan azonosítja
azt, és bemeneti forrást vált.
•• PC : A készülék csak a számítógépes bemenetet ismeri fel automatikusan.
Anynet+ Return
Source
Power On Src
A visszaküldési TV jelforrás kiválasztása Anynet+(HDMI-CEC) kapcsolat leállítása
esetére. (Ez a funkció különösen hasznos a Guestlink RJP-hez.)
HP Mode
OFF
•• ON: Amikor a fejhallgató a tévékészülékhez csatlakozik, egyszerre hallgathatja
a hangot a tévékészülék hangszóróin és a csatlakoztatott fejhallgatón keresztül.
Azonban csak a tévékészülék hangszórójának hangerejét állíthatja.
•• OFF: Amikor a fejhallgató a tévékészülékhez csatlakozik, csak a csatlakoztatott
fejhallgatón keresztül hallgathatja a hangot.
Default HP Volume
10
Amikor a HP MODE (HP mód) beállítása ON (BE), konfigurálja a fejhallgató
hangerejét.
Main Speaker
ON
•• ON: A tévékészülék hangszóróin játssza le a tévé hangját.
•• OFF: Csak a fejhallgatón keresztül játssza le a tévé hangját.
Energy Saving
OFF
A fényerő beállítása az alacsonyabb áramfogyasztás érdekében.
•• Off: Kikapcsolja az energiatakarékossági funkciót.
•• Low: A TV legkevésbé energiatakarékos üzemmódját állítja be.
•• Medium: A TV közepesen energiatakarékos üzemmódját állítja be.
•• High: A TV leginkább energiatakarékos üzemmódját állítja be.
Welcome Message
OFF
üdvözlő üzenet megjelenítése.
Hospitality Logo
Az üdvözlő üzenet szerkesztése.
OFF
Logo/
Message
24
Magyar
Ha a TV-hez USB-eszközt csatlakoztat,
•• Default : Megjelenik egy felugró ablak.
•• Automatic : Ez automatikusan megnyitja az USB-tartalom menüt.
•• Disable : Sem a felugró ablak, sem a menü nem jelenik meg.
A felhasználók be- vagy kikapcsolhatják a külső forrás sávját.
•• ON : Amikor a TV-t bekapcsolják, vagy amikor az üzemmódot megváltoztatják, a
TV megjeleníti a külső forrás sávját.
•• OFF : Amikor a TV-t bekapcsolják, vagy amikor az üzemmódot megváltoztatják,
a TV nem jeleníti meg a külső forrás sávját.
External Source
Banner
Edit Welcome
Message
Cloning
Leírás
Kezdeti érték
Hospitality Logo
DL
..
Logo Display Time
..
A Szálloda üzemmód logóját állítja KI, BMP, AVI vagy MINDKETTŐ értékre.
Amennyiben a tv-készülék bekapcsolásakor nem KI állapotban van, akkor az
adássugárzás előtt a logó fog megjelenni a „Logó megjelenítési ideje” pont alatt
beállított ideig.
•• A DivX kodek nem támogatott.
A szálláshely emblémájának letöltése.
A szálláshely emblémájának fájlkövetelményei:
•• Csak BMP- vagy AVI-fájlok.
•• Maximális fájlméret: BMP - 960 X 540. AVI - 30MB.
•• A fájl neve csak samsung.bmp vagy samsung.avi lehet.
Az embléma megjelenítési idejének beállítása (3, 5 vagy 7 másodperc).
Clone TV to USB
A TV jelenlegi beállítási értékeit klónozza egy USB-adathordozóra.
Clone USB to TV
Az USB-adathordozóra elmentett TV-beállítási értékeket klónozza a TV-re.
Setting Auto
Intialize
OFF
Ha a beállítások automatikus inicializálása be van kapcsolva, a készülék, illetve
a fő áramellátás ki- majd bekapcsolása után az adatok visszaállnak a klónozott
értékekre. Ha nincs klónozott érték, de a beállítások automatikus inicializálása be
van kapcsolva, akkor a készülék ezt figyelmen kívül hagyja, és úgy fog működni,
mintha a beállítások automatikus inicializálása ki lenne kapcsolva
Szállodai TV funkció
Kategória
REACH
Solution
Leírás
Elem
Kezdeti érték
REACH
OFF
REACH IP Mode
…
Ha engedélyezve van, akkor a Reach RF helyett IP-n keresztül működik.
Server IP Setting
…
A Reach IP kiszolgáló URL-je például https:\\192.168.1.2:443.
REACH Channel
…
DTV csatornaszám hozzárendelése a REACH adatok frissítésének elvégzéséhez. A
csatornaszámnak egyeznie kell a Reach-kiszolgálón beállított számmal.
…
Segítségével beállíthatja a REACH-kiszolgálóról a tévére letöltött adatokat,
például a szoftverfrissítéseket, a fájlklónozást és a S-LYNC REACH tartalmakat:
1hour: Óránként
2hour: Kétóránként
12:00 AM: mindennap éjfélkor
2:00 AM: mindennap éjjel 2:00 órakor
12:00 PM: mindennap délben
2:00 PM: mindennap 14.00-kor
REACH Update
Immediate
…
•• ON: Amikor a TV készenléti üzemmódba lép (a tápkábel csatlakoztatva van, de a
készülék ki van kapcsolva), a REACH adatok frissülnek a készüléken.
•• OFF: A REACH-adatok csak a REACH-kiszolgáló frissítési idején frissülnek a
tévén.
Group ID
…
Válassza ki a Group ID lehetőséget a REACH kiszolgálón. (További részletekért
lásd a REACH kiszolgáló útmutatóját.)
Room Number
…
Szobaszám beállítása.
REACH Config
Version
…
Megjelenik a REACH verziója.
REACH Update
Time
•• ON: Ezen a tévén elérhető a REACH funkció.
•• OFF: Ezen a tévén nem elérhető a REACH funkció.
IP-cím megadása az internetkapcsolat létrehozásához.
Soft AP: Ezzel a funkcióval a televíziót mobileszközéhez csatlakoztathatja. Állítsa
be a WIFI-eszközök csatlakoztatási lehetőségeit.
•• Soft AP: A Soft AP funkciót be- és kikapcsolja. Amikor a Soft AP be van
kapcsolva, a mobileszköz megtalálhatja a televízió nevét a WIFI-kapcsolati
listában.
•• Security key: Állítson be egy biztonsági kulcsot, amelyet akkor kell megadni
más eszközökön, amikor azok a televízióhoz szeretnének csatlakozni.
‒‒ Adja meg a generált biztonsági kulcsot a csatlakoztatni kívánt eszközön.
‒‒ Ha a hálózat nem működik megfelelően, ellenőrizze a biztonsági kulcsot.
A hibás biztonsági kulcs rossz működést eredményezhet.
Network Setup
Network
✎✎ A Soft AP esetleg nem érhető el, ha az adott típus nem támogatja azt.
✎✎ A csatlakoztatható eszközök maximális száma: 4 eszköz.
✎✎ Bitráta: Eszközönként 10 Mbps.
✎✎ A fenti műszaki jellemzőket a házon belüli tesztelési folyamataink alapján
adtuk meg. A tényleges teljesítmény a vezetékes/vezeték nélküli hálózati
környezet függvényében változhat.
SmartHub Model
Setting
modell beállítása.
SmartHub Setting
Service Discovery
A Smart Hub beállítása.
On
Amennyiben ez a lehetőség be van kapcsolva, más eszközökkel, például
okostelefonokkal is megoszthat tartalmakat DLNA üzemmódban.
Magyar
25
Szállodai TV funkció
Kategória
Elem
Kezdeti érték
Widget Mode
ON
Solution Type
Vendor Server
Server URL Setting
Widget
Solution
Security Mode
DRM
26
Magyar
Minialkalmazás üzemmód Be/Ki.
Válasszon megoldástípust (Vender Server/ SINC Server).
A szerver URL-címének beállítása.
License Server IP
Setting
…
IPTV Mode
ON
Room Num Setting
Virtual
Standby
Leírás
A szerver IP-címének beállítása.
IPTV üzemmód be/ki
Szobaszám beállítása.
HMS HalfTicker
Display
Állítsa On értékre a HalfTicker UI használatához.
Ha a beállítás értéke Off a HalfTicker UI nem jelenik meg. Azonban a HMStávvezérlőn minden gyorsbillentyű (kivéve a Room Control gombot) a szokásos
módon működik a HalfTicker UI kijelző nélkül is.
Virtual Standby
Mode
OFF
A televízió biztosítani tudja a fő funkciót készenléti módban, ha a televízió
üzemmódja a virtuális készenlét módra van állítva.
•• ON: Virtuális készenléti üzemmód engedélyezve.
•• OFF: Virtuális készenléti üzemmód letiltva.
Ha a virtuális készenlét be van kapcsolva, a TV áramfogyasztása 9,5 W és 17,4 W
közötti (a képernyő méretétől függően).
Reboot Time
...
Factory Lock
OFF
Password Popup
...
A jelszó felugró ablakának engedélyezése/tiltása. Ha ez az opció ki van kapcsolva,
akkor a televízió nem jeleníti meg a jelszóbeviteli felugró ablakot, amikor a gyári
menübe lép. A beállítás bekapcsolt állapotában megjelenik a felugró ablak.
Password Input
...
Ha ez az opció engedélyezve van, akkor egy felugró beviteli ablak jelenik meg,
amely egy 8 karakterből álló biztonsági jelszót kér. Az adminisztrátornak meg
kell adnia egy jelszót, mielőtt alkalmazza vagy frissíti a biztonsági preferenciákat.
A helyes jelszó megadását követően elérhetővé válik a Jelszóbeállítás,
Jelszóvisszaállítás és a Biztonsági Mód opciók.
Password Setting
...
A felhasználó módosíthatja a jelszót.
Password Reset
...
A jelszó visszaáll a következőre: „00000000”.
Security Mode
...
A Biztonsági Mód jelszóval védett adminisztratív működést biztosít, és
engedélyezi vagy letiltja a Szálláshely TV funkcióit, például a HDMI, USB és TTX
funkciókat. A biztonsági mód be- és kikapcsolásához válassza ezt az opciót. A
biztonsági mód bekapcsolását követően az "USB," "HDMI" és "TTX Biztonság”
opciók automatikusan engedélyezve lesznek a biztonsági almenüben. Az “USB-ről
TV-re klónozás” és a “TV Visszaállítás” letiltásra kerül a Szálláshely Menüben.
USB
...
Az USB hozzáférés engedélyezése vagy tiltása. Letiltás esetén az USB médiához
való hozzáférés blokkolva lesz.
HDMI
...
Az HDIM hozzáférés engedélyezése vagy tiltása. Letiltás esetén az Anynet, a
HDMI forrás, a HDMI típusú Külső Csatornák nem lesznek elérhetők a felhasználó
számára.
TTX Security
...
Ha a lehetőség ki van kapcsolva, a TTX funkció nem fog működni, amikor
megnyomja a TTX gombot a távvezérlőn.
DRM Mode
OFF
Ez a funkció beállíthatja a televízió újraindulási intervallumát, miután a televízió
virtuális készenlét módba lép.
Eszközlista törlése a készülék bekapcsolt vagy kikapcsolt állapotában.
•• ON: Jelszóra van szükség a gyári menübe történő belépés előtt.
•• OFF: funkció kikapcsolása.
A Digitális Jogok Kezelése támogatás konfigurálása.
OFF: A Digitális Jogok Kezelése támogatás kikapcsolása.
LYNK DRM: Válassza ezt, ha csak az S-LYNK DRM CAS támogatást kívánja
bekapcsolni.
Pro:idiom: Válassza ezt, ha csak a Pro:Idim CAS támogatást kívánja bekapcsolni.
LYNK DRM,PI: Válassza ezt, ha a S-LYNK DRM CAS és a Pro:Idiom CAS televíziós
támogatást szeretné.
Szállodai TV funkció
Kategória
Elem
Leírás
Kezdeti érték
Belépés az öndiagnosztikai menübe.
•• Képteszt: Végezze el ezt a tesztet, ha problémákat tapasztal a tv-készülék által
nyújtott képpel.
•• Hangteszt: Végezze el ezt a tesztet, ha problémákat tapasztal a tv-készülék által
nyújtott hanggal.
•• Jelinformáció: A digitális adás jelinformációit mutatja meg.
•• Visszaáll.: Visszaállítja a tv-készülék összes beállítását (az internetes
beállítások kivételével).
Self Diagnosis
for TV
Ezzel a funkcióval ellenőrizheti a szállodai televízió fő funkcióinak állapotát.
•• STB SI Vendor Setting
‒‒ Segítségével ellenőrizheti a Pro:Idiom állapotát és az SI STB vagy az SBB
felé történő kommunikációját.
‒‒ Ha bármilyen problémába ütközne a Pro:idiom titkosítási csatornával,
illetve az SI STB vagy az SBB felé történő kommunikációval kapcsolatban,
ezt használhatja a diagnosztizálásra.
‒‒ Ha úgy tűnik, hogy a „Pro:Idiom DTV Channel Key Loss” hibás és a
Pro:Idiom titkosítási csatorna nem játszik le tartalmat, először ellenőrizze
a Pro:Idiom-titkosításhoz kapcsolódó műsorszóró rendszereket.
‒‒ Ha a műsorszóró rendszerrel nincs gond, forduljon a Samsung szervizhez.
‒‒ Ha úgy tűnik, hogy az STB SI Vendor Setting nem működik és az SI STB
vagy az SBB felé történő kommunikáció sikertelen, először ellenőrizze
az SI STB vagy az SBB működését. Ha az SI STB vagy az SBB nem jelez
problémát, forduljon a Samsung-szervizhez.
Self Diagnosis for
HTV
System
•• RTC
‒‒ Ha nem egyezik az időbeállítás a televízió ki- és bekapcsolásakor, ezt a
funkciót használja.
‒‒ Ha nem egyezik az időbeállítás, forduljon a Samsung-szervizhez.
SW Update
USB-szoftver frissítési funkció
Service Pattern
OFF
Ugyanaz a funkció, mint az SVC szolgáltatásminta
Sound Bar Out
OFF
ON: A TV-hangszóró némítva lesz. A hang a HDMI-csatlakozón át fog érkezni.
A hang hallgatásához csatlakoztatnia kell a Sound Bar eszközt.
OFF: A hang a szokásos módon, a TV hangszóróin át fog érkezni.
Megjelenik a kapcsolódó Samsung szolgáltatási központ webhelye,
szoftververziója és Mac-címadatai.
Contact Samsung
Standby LED
TV Reset
ON
Amikor a tévé készenléti üzemmódban van, konfigurálhatja a külső LED
beállításait.
•• ON: A LED be van kapcsolva.
•• OFF: A LED ki van kapcsolva.
A TV összes beállítását visszaállítja a gyári alapértelmezésre.
✎✎ Tekintse meg a kézikönyvet az olyan megoldások funkcióinak és beállításainak megtekintéséhez, mint a REACH, a
HMS és a H.Browser.
✎✎ A REACH (Remote Enhanced Active Control for Hospitality, azaz Fejlett aktív távvezérlés a szálláshelyek számára)
olyan professzionális, interaktív távvezérlő, amely segítségével firmware-frissítés, adatklónozás, csatornasorrendmódosítás végezhető, illetve REACH tartalom és HÍRFIGYELŐ tartalom közvetíthető a RF/IP DTV funkción keresztül,
egyidejűleg több száz szállodai tv-készüléken. A REACH funkciók csak önálló üzemmódban érhetők el. A REACH
kiszolgálót külön kell megvásárolni. A használattal kapcsolatos további tájékoztatásért lásd a REACH kiszolgáló
termékhez tartozó REACH kezelési útmutatót.
Magyar
27
¦¦ Welcome Message
Az Üdvözlés funkcióval testre szabott üzenet jeleníthető meg a tv-készüléken valahányszor a vendég bekapcsolja a
televíziót a szállodai szobában.
‒‒ Az üdvözlőüzenet beállításai a Szállodai beállítások menüben, a Logó/Üzenet szakaszban találhatók.
‒‒ A bekapcsoláskor megjelenő üdvözlés megjelenítéséhez az Üdvözlés beállításnál a BE lehetőséget kell megadni.
r
‒‒ Az üdvözlés összesen 25 karakterből állhat, és a szövege a Szállodai szolgáltatás menüben szerkeszthető.
‒‒ Alább láthatók az üdvözlésben használható karakterek:
✎✎ Nagybetűk A-tól Z-ig, kisbetűk a-tól z-ig, szóköz, speciális betűk.
‒‒ Az üdvözlés a(z) Edit Welcome Message menüben hozható létre és szerkeszthető.
‒‒ Az üdvözlés a(z) Edit Welcome Message menüben szerkeszthető, a távirányító E gombjának megnyomása után.
‒‒ Az üdvözlés szövege és a szálloda logója egyidejűleg nem lehet aktív.
28
Magyar
¦¦ Hotel Logo
A Vendéglátó-ipari logó funkció a szálloda fényképét jeleníti meg, amikor a tv-készülék be van kapcsolva.
–– A vendéglátói logó beállításai a Szállodai beállítások menüben, a Logó/Üzenet szakaszban találhatók.
–– Amikor bekapcsolja a Vendéglátó-ipari logó opciót, a Logó letöltése és a Logó megjelenítése menü elemei
aktívvá válnak.
–– Ha a memóriában van kép eltárolva, és a Vendéglátó-ipari logó opció be van kapcsolva, a Vendéglátó-ipari logó
megjelenik a tv-készülék bekapcsolásakor.
–– A készülék nem jeleníti meg a Vendéglátó-ipari logót, ha a Vendéglátó-ipari logó opció ki van kapcsolva, még
akkor sem, ha a logóhoz használandó kép be van töltve a tv-készülékre.
Welcome Message
r
OFF
Edit Welcome Message
Hospitality Logo
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Second
•• A szálláshely emblémája
‒‒ Itt állítható be, hogy megjelenjen-e a szálláshely emblémájának szánt kép.
‒‒ A kezdeti érték a KI.
‒‒ A beállítás értéke lehet BMP, AVI vagy MINDKETTŐ.
‒‒ Ha a beállítás értéke BMP, AVI vagy MINDKETTŐ, a Logo Download és a Logo Display Time menüelem
hozzáférhetővé válik.
‒‒ A DivX kodek nem támogatott.
•• A szálláshely emblémájának letöltése
‒‒ Ez a pont teszi lehetővé az embléma képének letöltését a TV memóriájába egy USB-eszközről.
‒‒ Amíg a kép másolása zajlik, a „Folyamatban” üzenet látható a tévékészülék képernyőjén.
‒‒ Ha az átmásolás sikeresen lezajlott, a „Kész” üzenet jelenik meg.
‒‒ Ha a másolás sikertelen, a „Sikertelen” felirat jelenik meg.
‒‒ Ha nem csatlakozik USB-eszköz, akkor a Nincs USB-eszköz üzenet jelenik meg.
‒‒ Ha az USB-eszköz nem tartalmaz átmásolható fájlt, vagy a fájl formátuma nem megfelelő, akkor nem jelenik
meg fájl. Ha az USB-eszközön nem jelenik meg fájl, de megtalálható egy logófájl, ellenőrizze a fájlformátumot. A
fájlformátum csak BMP vagy AVI lehet.
•• Embléma fájlformátuma
‒‒ A tv-készülék csak a BMP- és az AVI-formátumot támogatja.
‒‒ A fájlnév kötelezően samsung.bmp vagy samsung.avi.
‒‒ A BMP-formátum maximális felbontása 960 x 540.
‒‒ Az AVI-formátum maximális fájlmérete 30 MB.
‒‒ A TV nem módosítja a kép méretét vagy méretarányát.
Magyar
29
¦¦ Cloning
Az USB klónozás funkcióval letöltheti a felhasználó által konfigurált beállításokat (Kép, Hang, Bemenet, Csatorna,
Beállítás és Szállodai beállítás) valamelyik tv-készülékről, és feltöltheti azokat más tv-készülékekre.
A tv (fő készülék) felhasználói beállításai nem másolhatók át az USB-eszközre.
✎✎ A klónozás után némely funkciók érvénybe léphetnek a tv újbóli bekapcsolását követően.
• Clone TV to USB: Ezzel a művelettel tv EEPROM-memóriájának adott
részén tárolt adatokat USB-eszközre másolhatja.
1. Helyezzen egy USB-meghajtót a tv-készülék hátulján található USBcsatlakozóba.
2. Az alábbi gombokat a következő sorrendben lenyomva lépjen be az
Interaktív menübe.
• MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. A ▲ és ▼ gombokkal válassza ki a „Clone TV to USB” lehetőséget,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
4. Láthatja az USB-klónozás folyamatát.
• In Progress: Az adatok másolása az USB-eszközre folyamatban van.
• Completed: a másolás sikeresen befejeződött.
• Failed: a másolás sikertelen volt.
• No USB: nincs csatlakoztatva USB-eszköz.
✎✎ A klónmappát T-KTMDEUCB címkével látjuk el.
• Clone USB to TV: Ezzel a művelettel a tv-készülékre töltheti az USBeszközön tárolt adatokat.
1. Helyezzen egy USB-meghajtót a tv-készülék hátulján található USBcsatlakozóba.
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
2. Az alábbi gombokat a következő sorrendben lenyomva lépjen be az
Interaktív menübe. MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. A ▲ és ▼ gombokkal válassza ki au „Clone USB to TV” lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER gombot.
4. Ha megjelent a „Adatok másolása USB-eszközről a tv-készülékre” üzenet. All of the TV Setting values are
changed” (Adatok másolása az USB-eszközről a tévékészülékre. A tévékészülék összes beállítási értéke
módosult) felirat, válassza ki az „OK” lehetőséget.
5. Láthatja az USB-klónozás folyamatát.
• In Progress: az adatok másolása a tv-re folyamatban van.
• Completed: a másolás sikeresen befejeződött.
• Failed: a másolás sikertelen volt.
• No USB: nincs csatlakoztatva USB-eszköz.
• No File: Az USB-eszközön nem található másolható fájl. Ha „Nincs fájl” üzenetet kap, ellenőrizze az USB-eszköz
mappáját. A mappa neve T-KTMDEUCB lesz.
✎✎ Az USB-eszközről tv-re másolás művelete az ENTER gomb 5 másodpercig való lenyomva tartásával is
végrehajtható.
✎✎ A szállodai tv-termékcsalád nem támogatja a CLONE funkciót két olyan modell között, amelyek közül az egyik
támogatja a műholdas/T2 működést, a másik pedig nem.
Ez azonnali és gyors klónozásra ad módot a telepítéskor.
Helyezze be az első tv-ből származó fő beállításokat tartalmazó USB-tárolót, majd tartsa nyomva 5 másodpercig az Enter gombot.
Klónozás előfeltétele (ellenőrzőpont)
–– A klónozást azonos modellek között kell elvégezni.
–– A klónozást megelőzően minden kijelzőt frissíteni kell a legfrissebb verzióra (azonos verzió).
30
Magyar
¦¦ A Szálloda menüben klónozott beállítások
✎✎ A menüelem a modelltől függően nem támogatott.
Menüelem
Alpont
Klónozott vagy
nem
Hospitality Mode
Standalone / Interactive
Default : Standalone
Yes
SI Vendor
Interactive mode :
Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic
/ Sustinere / Quadriga / ETV / IBahn / Magilink /
Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
Standalone mode :
OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Yes
User Defined / Last Saved
Yes
Power On Channel
Power On
Channel
Menu OSD
Power On Channel Num
***
Yes
Power On Channel Type
ATV / DTV / CATV / CDTV
Yes
Power On Volume
User Defined / Last Saved
Yes
Power On Volume Num
0~100
Yes
Min Volume
0~100
Yes
Max Volume
0~100
Yes
Power On Source
TV / HDMI1 / HDMI2 / AV / Last Saved
Yes
Power On Option
Power On / Standby / Last Option
Yes
Channel Setup
―
No
Channel Editor
―
No
Mixed Channel Map
On / Off
Yes
Dynamic SI
On / Off
Yes
Channel Rescan Message
On / Off
Yes
Pan Euro MHEG
On / Off
Yes
Yes
MyChannel
On / Off
Genre Editor
―
Yes
Subtitle Auto On
On / Off
Yes
TTX Widescreen Mode
On/Off
Yes
Picture Menu Lock
On / Off
Yes
Menu Display
On / Off
Yes
Tools Display
On / Off
Yes
Channel Menu Display
On / Off
Yes
Panel Button Lock
Unlock / Lock / OnlyPower / Menu / Source
Yes
Home Menu Display
On / Off
Yes
Home Menu Editor
―
Yes
Home Menu Auto Start
―
Yes
Magyar
31
Menüelem
Clock
Music Mode
Remote Jack
Pack
External Source
HP Management
Eco Solution
Logo / Message
Cloning
REACH Solution
32
Magyar
Alpont
Klónozott vagy
nem
Clock Type
Standalone mode: Off / SW Clock
Yes
Local Time
Manual / TTX / Time Channel
Yes
Timer Type
WakeUp / OnOff
Yes
Music Mode AV
On / Off
Yes
Music Mode Backlight
On / Off
Yes
Priority AV
1~2
Yes
Priority HDMI
1~2
Yes
AV Option
AV
Yes
HDMI Option
HDMI1 / HDMI2 / HDMI3
Yes
USB Pop-up Screen
Default / Automatic / Disable
Yes
External Source Banner
On / Off
Yes
Auto Source
On / Off
Yes
Anynet+Return Source
Power On Src / Last Source / TV / HDMI1 / HDMI2
/ AV
Yes
HP Mode
On / Off
Yes
Default HP Volume
0~100
Yes
Main Speaker
On / Off
Yes
Energy Saving
Off / Low / Medium / High
Yes
Welcome Message
On / Off
Yes
Edit Welcome Message
―
Yes
Hospitality Logo
Off / BMP / AVI / BOTH
Yes
Hospitality Logo DL
―
Yes
Logo Display Time
3 second / 5 second / 7 second
Yes
Clone TV to USB
―
No
Clone USB to TV
―
No
Setting Auto Intialize
On / Off
Yes
REACH
On / Off
Yes
REACH IP Mode
On / Off
Yes
Server IP Setting
―
Yes
REACH Channel
***
Yes
REACH Update Time
OFF / 1hour / 2hour / 12:00 am / 2:00 am / 12:00
pm / 2:00 pm
Yes
REACH Update Immediate
On / Off
Yes
Group ID
ALL, 1 - 511
No
Room Number
―
No
REACH Config Version
―
No
Menüelem
Network
Widget Solution
Virtual Standby
Security Mode
DRM
System
Alpont
Klónozott vagy
nem
Network Setup
―
No
SmartHub Model Setting
―
Yes
SmartHub Setting
―
Yes
Service Discovery
On / Off
Yes
Widget Mode
On / Off
Yes
Solution Type
Vender Server/ SINC Server
Yes
Server URL Setting
―
Yes
License Server IP Setting
―
Yes
IPTV Mode
On / Off
Yes
Room Num Setting
―
No
HMS HalfTicker Display
―
No
Virtual Standby Mode
On / Off
Yes
Reboot Time
―
Yes
FactoryLock
On / Off
Yes
Yes
Password Popup
On / Off
Password Input
―
No
Password Setting
―
Yes
Password Reset
―
No
Security Mode
On / Off
Yes
USB
Enable / Disable
Yes
HDMI
Enable / Disable
Yes
TTX Security
Enable / Disable
Yes
DRM Mode
PI Model - OFF/LYNK DRM/ProIdiom/LYNK DRM, PI
Non PI Model - OFF/LYNK DRM
Yes
Self Diagnosis for TV
―
No
Self
Diagnosis for
HTV
STB SI Vendor Setting
Si Name Ok / Failure
RTC
Ok / Failure
No
SW Update
-
No
Service Pattern
On / Off
No
Sound Bar Out
On / Off
Yes
Contact Samsung
―
No
Standby LED
On / Off
Yes
TV Reset
―
No
Magyar
33
¦¦ Beállítások automatikus inicializálása
Ha az egyik tv-készülékről a másikra klónozza a beállításokat, mind a vendég oldali, mind a szálloda oldali beállítások
klónozva lesznek (Kép, Hang, Bemenet, Csatorna, Beállítás és Szállodai beállítás). Ezáltal szinte az összes menüértéket
beállíthatja szállodai tv-készülékein ugyanazokra a normál beállításokra. Ha lehetővé teszi a vendégek számára, hogy
hozzáférjenek a vendégoldali menükhöz, például a Kép menühöz, a vendégek megváltoztathatják azok normál beállítását.
Ha bekapcsolja a Beállítások automatikus inicializálása funkciót, a tv-készülék a ki- majd bekapcsoláskor automatikusan
visszaállítja (inicializálja) a vendégoldali menük értékét a klónozott, normál értékekre. A Beállítások automatikus
inicializálása funkció csak a klónozott vendégoldali menük esetén működik. A nem klónozott menükre nem vonatkozik.
Az alábbi táblázatban azok a beállítások láthatók, amelyek a Beállítások automatikus inicializálása funkció
bekapcsolásakor visszaállnak a klónozott értékre.
✎✎ A menüelem a modelltől függően nem támogatott.
Menüelem
Backlight
Contrast
Picture Mode
Brightness
Sharpness
Colour
Tint (G/R)
Apply Picture Mode
Picture Size
Picture Size
Zoom/Position
4:3 Screen Size
PIP
Dynamic Contrast
Black Tone
Flesh Tone
Picture
Advanced Settings
RGB Only Mode
Colour Space
White Balance
Gamma
Motion Lighting
Colour Tone
Digital Clean View
Picture Options
MPEG Noise Filter
HDMI Black Level
Film Mode
LED Clear Motion
Picture Off
Reset Picture
Sound Mode
Sound Effect
Equaliser
Speaker Settings
DTV Audio Level
Audio Format
Sound
Additional Settings
Audio Delay
Dolby Digital Comp
Auto Volume
Reset Sound
34
Magyar
Menüelem
Voice Guide
Audio Description
Accessibility
Subtitle
Menu Transparency
High Contrast
Enlarge
Sports Mode
Menu Language
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Clock
Time
Sleep Timer
Wake-up Timer
Energy Saving
System
Eco Solution
No Signal Power Off
Auto Power Off
Smart Security
Scan
Smart Security
Isolated List
Allowed List
Settings
Auto Protection Time
Change PIN
Game Mode
General
Sound Feedback
Boot Logo
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Auto Turn Off
Search for Devices
DivX® Video On Demand
Magyar
35
¦¦ Plug & Play
A Szállodai Plug & Play funkcióval egy menetben automatikusan kiválasztható a szállodai üzemmód és az ország,
valamint beállítható az idő, és megadhatók a kép üzemmód beállításai.
–– A Szállodai Plug & Play csak egy alkalommal, a legelső bekapcsoláskor áll rendelkezésre.
–– Az első tv-készülék beállítása és a tv USB-eszközre klónozása után
–– A következő tv-nél csak ki kell lépni a Szállodai Plug & Play üzemmódból, csatlakoztatni kell az USB-eszközt,
majd klónozni az USB-eszközt a tv-re.
–– A z adott típustól és a földrajzi elhelyezkedéstől függően előfordulhat, hogy NEM jelenik meg minden menü.
Ha a TV Reset lehetőséget választja, a tv-készülék az összes
értéket visszaállítja a gyári alapértelmezett értékekre, majd
megjeleníti a Szállodai Plug & Play menüt. Lépjen az alábbi
első Szállodai Plug & Play képernyőre.
Self Diagnosis for TV
Self Diagnosis for HTV
SW Update
Service Pattern
OFF
Sound Bar Out
OFF
Contact Samsung
Standby LED
ON
TV Reset
E+P
Ha módosítja a
jelenlegi hely
országát
EU
A TV automatikusan ki- és
bekapcsol.
E
EU_ITALY
EU_GER
EU_FRANCE
Ha nem módosítja a jelenlegi
hely országát
Amennyiben a
Klónozási mód
üzemmódot választja
A rendszerbeállítások másolása USB-ről
vagy kiszolgálóról a TV-re.
E
Amennyiben a TV
alapvető beállítása
üzemmódot
választja
Ha a Szállodai
beállítások menüjét
választja
E
Fejezze be a beállítást, majd lépjen
közvetlenül a Szállodai beállítások
menüjébe.
E
E
ЇϩͱƟЇ̈͝͝˝
To receive channels, configure the options below then select
Scan.
English
Eesti
Country
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Please select your country.
Aerial
Channel Type
Terrestrial
Digital & Analogue
Select the connected aerial
that you want to use to get
channels.
Suomi
Français
E
Deutsch
r+E
Nyelv kiválasztása
Válassza az Country és a Kép
üzemmód lehetőséget.
Ɗʀɇ͝
Válassza az automatikus
hangoláshoz használandó
csatornasávot.
Setup Complete!
Auto Tuning
Your TV is now ready to use.
Auto tuning is finding channels for you...
r+E
Channel 7
2%
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
r+E
Done
Válassza az Óra mód, a Nyári idősz.,
majd az Időzóna lehetőséget.
E
A Szálloda Opció Menü
megjelenik.
36
Magyar
E
E
Nyomja meg a kikapcsológombot
a kilépéshez.
Analogue
0
0
0
0
0
Stop
A csatornakeresés után.
•• HelyiBeállítás
‒‒ Kezdeti kijelölés: EU
‒‒ Ha megnyomja a Enter gombot a Módosítás kiválasztását követően, akkor módosíthatja az országot.
‒‒ Ha az ország módosítva lett, akkor a TV automatikusan kikapcsol, majd bekapcsol.
‒‒ Ha nem megfelelő országot választott, akkor hajtsa végre a TV Reset opciót újra, miután belép a Szálloda Menü
System szakaszába.
•• Menü nyelve Képernyőmenü
‒‒ Ha a TV alapvető beállítása opciót választja a "TV Telepítés Típus" képernyőmenüből, akkor a “Menü nyelve”
képernyőmenü jelenik meg.
‒‒ Kezdeti kijelölés: English
‒‒ Ha megnyomja az Enter gombot, akkor a “Kép üzemmód” képernyőmenü jelenik meg
•• Kép üzemmód Képernyőmenü
‒‒ Kezdeti kijelölés: Normál
‒‒ A TV megjeleníti a Kép üzemmód képernyőmenüt, ahol kiválaszthatja a Kiemelt vagy egy Normál Képmódot.
•• Automatikus tárolás Képernyőmenü
‒‒ Ha megnyomja az Enter gombot, akkor a TV automatikusan csatornákat keres.
•• Állítsa be a Óra mód, Nyári idősz.(Nyári időszámítás), és Időzóna képernyőmenü opciókat
‒‒ Kezdeti kijelölés: Óra mód : Auto., Nyári idősz.: Ki, Időzóna: Keleti
‒‒ Ha a TV digitális sugárzású csatornákra lesz behangolva, és ezek a csatornák dátum és idő információt
továbbítanak, akkor állítsa a Óra mód opciót Auto. értékre. A TV automatikusan beállítja a dátumot és az időt.
‒‒ Ha a TV nem digitális sugárzású csatornákra lesz behangolva, akkor állítsa a Óra mód opciót Kézi értékre, majd
manuálisan állítsa be a dátumot és az időt.
‒‒ Állítsa a Nyári idősz. opciót Be vagy Ki állásba a nyári időszámítás alkalmazásához vagy kihagyásához a
televízión.
‒‒ Állítsa be a megjelenő térképen az Ön időzónáját.
Magyar
37
¦¦ Többkódos távirányító
A többkódos távirányító olyan speciális jeladó, amelynek köszönhetően egy távirányítóval működtethető az összes
televízió.
Ennek a funkciónak olyan környezetben veheti hasznát, ahol több tv is van egy helyen (például kórházban). A beállított
azonosítószám a forrás képernyőmenüben látható. A többkódos távirányító összesen 9 különböző távirányítós gomb
átvitelét támogatja.
A kezdeti azonosítókód minden tv-nél „0”.
–– Az azonosítókód analóg tv üzemmódban és számítógép üzemmódban beállítható és módosítható. (TTX-csatorna
és DTV-csatorna üzemmódban nem áll rendelkezésre)
–– Az azonosítókód 0 és 9 közötti szám lehet.
–– Nyomja meg egyszerre és tartsa lenyomva a MUTE és a RETURN gombokat legalább 7 másodpercig, majd
nyomjon meg egy számgombot a kód beállításához.
–– Középen megjelenik az Azonosító beállítása képernyőmenü.
–– A következő szöveg lesz látható: „A távvezérlő kódja X lesz. A távvezérlő kódjának megváltoztatásához adja
meg a kívánt számot.” Az X a számértéket jelöli.
✎✎ Ez a képernyőmenü mindaddig látható marad, amíg meg nem nyomja az Exit gombot.
–– Ha például a felhasználó az 1-es számot nyomja meg, a rendszer az 1-es kódot rendeli hozzá a tv-hez és a
távirányítóhoz.
–– A következő szöveg lesz látható. „Remote control code is changed to 1”. Ezt követően a tv-készüléket csak az
azzal azonos azonosítóval rendelkező távirányítóval lehet működtetni.
–– Ha nem egyezik a távirányító és a tv azonosítókódja, a következő szöveg lesz látható. „TV azonosító x”, ahol az x
a tv azonosítója
–– Az azonosítókód visszaállításához nyomja meg egyszerre és tartsa lenyomva a MUTE és az EXIT gombokat
legalább 7 másodpercig. Amikor a gombokat elengedi, a tévé és a távvezérlő azonosítókódja visszaáll az
alapértelmezett „0” kódra. Remote control code is set to 0” üzenet.
38
Magyar
¦¦ CH Bank Editor (Csak a Smoovie tv esetén)
A Csatornabank-szerkesztés funkcióval 3 különböző beállítás segítségével csoportosíthatja a csatornákat.
A szállóvendégek a távirányítóba behelyezett kártyától függően különböző csatornákat tekinthetnek meg.
A Csatornabank-szerkesztő beállítása Önálló üzemmódban
1. A „MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER” gombokkal lépjen be az Önálló szállodai menübe.
2. Válasszon SI forgalmazót: “Smoovie”
3. Ezután megjelenik a „CH Bank Editor” nevű új menüpont.
4. Lépjen be a „CH Bank Editor” pontba.
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
OFF
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<Az adott típustól és földrajzi elhelyezkedéstől függően előfordulhat, hogy nincs ilyen menüelem>
Magyar
39
5. Szerkessze a csatornabankot az alábbi példa szerint.
a.BANK1 (Szabadon nézhető csatornák): Válassza ki a azokat a csatornákat, amelyek akkor is megtekinthetők, ha
nincs kártya a távirányítóban.
b.BANK2 (Családi kártya - zöld): Válassza ki azokat a csatornákat, amelyek akkor tekinthetők meg, ha a ZÖLD KÁRTYA
van a távirányítóban.
c.BANK3 (Felnőtt kártya - piros): Válassza ki azokat a csatornákat, amelyek akkor tekinthetők meg, ha a PIROS
KÁRTYA van a távirányítóban.
A SMOOVIE távirányító használata
1. Ha a SMOOVIE választja, a SMOOVIE távirányítót kell használnia.
2. A felhasználó a távirányító számgombjaival csak a Bank1 csoportba tartozó csatornákat választhatja ki.
Ezért ha olyan csatornát szeretne nézni, amihez szükség van a zöld vagy a piros kártyára, a csatornaváltó föl/le
gombokat kell használnia.
3. A csatornaismertetőben és a csatornalistában a felhasználó csak a Bank1 csatornacsoportot láthatja.
40
Magyar
¦¦ Channel Editor
A Csatornaszerkesztő a csatornaszám és -név szerkesztésére szolgáló funkció.
–– A Csatornaszerkesztő menüben rendezheti a csatornákat a felhasználó által kívánt csatornaszámok szerint.
r
<Az adott típustól és földrajzi elhelyezkedéstől függően előfordulhat, hogy nincs ilyen menüelem>
Csatornaszerkesztő beállítása egyszerű lépésekkel Önálló üzemmódban
Lépés
Nagy vonalakban
1
Indítsa el a „Channel Setup” lehetőséget a Szállodai beállítások menüben.
2
Lépjen be a Szállodai opciók menü „Channel Editor” pontjába
3
Állítsa össze a kívánt csatornák végső listáját tartalmazó táblázatot.
4
A TOOLS gomb megnyomásával rendezze át a csatornákat az összeállított táblázat alapján.
5
A kilépéshez nyomja meg az EXIT vagy a RETURN gombot.
<Bővebben lásd az alábbi útmutatást>
Smoovie On-szekvencia
Használt Smoovie TV (földi/kábel)
Lépés
Vegyes csatornakiosztás bekapcsolva (légi és kábeles
csatornák használata egyszerre)
Alkalmazza a P&P funkciót, kivéve a csatornaüzletnél.
1
✎✎ Ha a P&P már lefutott, haladjon tovább a 3. lépéstől,
miután belépett a Szállodai beállítások menübe.
(Szállodai beállítások menü: MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER).
Csak légi és kábeles csatornák használata
Alkalmazza a teljes P&P funkciót (földi vagy kábeles
automatikus hangolás).
✎✎ Ha a P&P már lefutott, haladjon tovább a 3. lépéstől,
miután belépett a Szállodai beállítások menübe.
(Szállodai beállítások menü: MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER).
2
A P&P után a televízió a szállodai menüt jeleníti meg.
3
Kapcsolja be a Vegyes csatornakiosztást.
A P&P után a televízió a szállodai menüt fogja megjeleníteni.
4
Kapcsolja ki- és be a televíziót.
5
Lépjen be a Szálloda menübe.
Válassza ki a Csatorna beállítását. (kihagyható)
6
A Szálloda menüben válassza ki a Smoovie TV-t.
Válassza a „Földi” vagy a „Kábel” lehetőséget az automatikus
hangoláshoz (kihagyható).
A Szálloda menüben válassza ki a Smoovie TV-t.
7
Válassza ki a Csatorna beállítását.
Állítsa be a csatornatár-szerkesztőt.
8
Válassza a „Földi + kábel” lehetőséget az automatikus
hangoláshoz.
Ki- és bekapcsolás után a felhasználó használatba veheti a
televíziót.
9
Állítsa be a csatornatár-szerkesztőt.
10
Ki- és bekapcsolás után a felhasználó használatba veheti a
televíziót.
Magyar
41
Csatornalista
Megtekintheti a csatornák adatait, az Összes, TV, Rádió, Adat/egyéb, Analóg vagy 1-5. kedvencek opciókat.
✎✎ A távirányító CH LIST gombjának megnyomásakor azonnal megjelenik a Csatornalista képernyő.
• Összes: az összes jelenleg rendelkezésre álló csatorna megjelenítése.
• TV: az összes jelenleg rendelkezésre álló tévécsatorna megjelenítése.
• Rádió: az összes jelenleg rendelkezésre álló rádiócsatorna megjelenítése.
• Adat/egyéb: az összes jelenleg rendelkezésre álló MHP vagy egyéb csatorna megjelenítése.
• Analóg: az összes jelenleg rendelkezésre álló analóg csatorna megjelenítése.
• 1-5. kedvencek: az összes kedvenc csatorna megjelenítése.
✎✎ A hozzáadott kedvenc csatornák megtekintéséhez nyomja meg a CH LIST gombot, és a L (Csat.mód) gombbal
lépjen a 1-5. kedvencek opcióhoz.
✎✎ A vezérlőgombok használata a Csatornalista képernyőn.
• T (Eszközök): Az opciómenü megjelenítése.
• L (Csat.mód / Csatorna): továbblépés az Összes, TV, Rádió, Adat/ egyéb, Analóg vagy a 1-5. kedvencek opcióhoz.
• Ha a Műsornézet lehetőséget választja az T (Eszközök) menüben, továbbléphet más csatornákhoz a L
(Csatorna) gombbal.
• E (Megnéz / Információ): a kiválasztott csatorna megtekintése. / A kijelölt műsorra vonatkozó részletek
megjelenítése.
• k (Oldal): lapozás a következő vagy az előző oldalra.
42
Magyar
A Nézésütemezés funkció használata a Csatornalista menüben
(csak digitális csatornák esetén)
Ha beállítja a Nézésütemezés funkciót a Csatornalista menüpontban, akkor a műsor csak a Műsornézet ablakban állítható
be.
1. Nyomja meg a CH LIST gombot, majd válassza ki a kívánt digitális csatornát.
2. Nyomja meg a TOOLS gombot, és válassza ki a Műsornézet opciót. Megjelenik az adott csatorna műsorlistája.
3. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a kívánt műsort, majd nyomja meg az ENTERE (Információ) vagy az INFO gombot.
4. Válassza ki a Nézésütemezés lehetőséget, majd ha kész, nyomja meg az ENTERE gombot.
✎✎ A Nézésütemezés törléséhez hajtsa végre az első három lépést. Válassza ki az Ütemezés törl. műveletet.
Az Opciómenü használata t
Állítsa be az egyes csatornákat a Csatornalista menü opcióival (Műsornézet, Kedv. szerk., Gyermekzár be/Gyermekzár ki,
Csatornanév szerkesztése, Csatornaszám szerk., Törlés, Információ, Sorrend, Szerk. mód).
Az opciómenü elemei a csatorna állapotától függően eltérőek lehetnek.
1. Válasszon ki egy csatornát, és nyomja meg a TOOLS gombot.
2. Válasszon egy funkciót, és módosítsa a beállításait.
• Műsornézet: műsor megjelenítése digitális csatorna kiválasztása esetén.
• Kedv. szerk.: a gyakran nézett csatornák beállítása kedvencekként. A kiválasztott csatornát hozzáadhatja az 1-5.
kedvencek csoporthoz, illetve törölheti onnan.
1. Válassza ki a Kedv. szerk. opciót, majd nyomja meg az ENTERE gombot.
2. Az ENTERE gombbal válassza ki a Kedvencek 1-5 opciót, majd nyomja meg az OK gombot.
✎✎ A Kedvencek 1-5 lehetőségnél több kedvenc csatorna hozzáadható.
• Lezárás/feloldás: adott csatorna lezárása, hogy azt ne lehessen kiválasztani és megtekinteni.
✎✎ Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a Csatornazár beállítása Be.
✎✎ Megjelenik a PIN kód megadására szolgáló képernyő. Adja meg 4 számjegyű PIN kódját. A PIN kódot a PIN
módosítása opció használatával változtathatja meg.
• Csatornanév szerkesztése (csak analóg csatornák esetén): saját csatornanév hozzárendelése.
• Csatornaszám szerk. (csak digitális csatornák esetén): a szám módosítása a kívánt számgomb megnyomásával.
✎✎ Előfordulhat, hogy néhány terület nem támogatja a Csatornanév szerkesztése és a Csatornaszám szerk. funkciót.
• Törlés: csatorna törlése a kívánt csatornák megjelenítéséhez.
• Információ: A kijelölt műsorra vonatkozó részletek megjelenítése.
• Sorrend: a listában szereplő, név vagy szám szerint rendezett csatornák sorrendjének megváltozatása.
• Szerkesztés mód: a kívánt csatornák kiválasztása és szerkesztése.
Magyar
43
Az Opciómenü használata t
Állítsa be az egyes csatornákat a menüopciók (Kedv. szerk., Gyermekzár be/Gyermekzár ki, Törlés, Kijelölés törl., Mind
kiválasztása) használatával.
1. Nyomja meg a TOOLS gombot a Csatornalista képernyőn, majd válassza a Szerk. mód lehetőséget. A csatorna neve
mellett balra jelölőnégyzet jelenik meg.
2. A ▲/▼ gombbal válassza ki a kívánt csatornát, majd nyomja meg az ENTERE gombot. A kiválasztott csatornát (c)
jelzés jelöli.
✎✎ Több csatornát is kiválaszthat.
✎✎ Az ENTERE gomb ismételt megnyomásával megszüntetheti a csatorna kijelölését.
3. Nyomja meg a TOOLS gombot, majd válassza ki a kívánt funkciót, és módosítsa beállításait.
• Kedv. szerk.: a kiválasztott gyakran nézett csatornák beállítása kedvencekként.
✎✎ A Kedv. szerk. képernyő öt csoportból áll (1. kedvencek, 2. kedvencek stb.). A csoportok bármelyikéhez
hozzáadható kedvenc csatorna. A ▲/▼ gomb megnyomásával válassza ki a csoportot.
• Lezárás/feloldás: adott csatorna lezárása, hogy azt ne lehessen kiválasztani és megtekinteni.
✎✎ Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a Csatornazár beállítása Be.
✎✎ Megjelenik a PIN kód megadására szolgáló képernyő. Adja meg 4 számjegyű PIN kódját. A PIN kódot a PIN
módosítása opció használatával változtathatja meg.
• Törlés: csatorna törlése a kívánt csatornák megjelenítéséhez.
• Kijelölés törl.: a kiválasztott csatornák kijelölésének visszavonása.
• Mind kiválasztása: a csatornalistában lévő összes csatorna kiválasztása.
44
Magyar
¦¦ My Channel
A szálloda által biztosított csatornák számára a nyelv és műfaj meghatározása. Ha a vendég kiválaszt egy nyelvet és
műfajt, megjelennek az adott csatornák.
•• Először válassza ki a nyelvet, különben a műfajt nem tudja kiválasztani.
•• Ha olyan műfajt választ, amelyhez NEM tartozik egy csatorna sem, az összes csatorna megjelenik a Csatornalistában.
•• A Saját csatorna funkció csak Önálló üzemmódban működik.
•• SI forgalmazó az Önálló üzemmódban: Ez nem működik, ha az Smoovie lett kiválasztva.
•• A Saját csatorna funkció a Szálloda opció menü > Csatorna pontjában található és be- vagy kikapcsolható.
•• A Saját csatorna funkció csak bekapcsolt állapotában működik.
Csatorna-összeállítás [Műfaj üzemmód]
Normál
Kategória
Szálloda
Cs. üzemmód
Antenna mód aktiválása
Összes
(Alapértelmezett)
O
Hírek
O
Rádió
O
Szórakoztatás
O
Sport
O
Szálloda
O
Műfaj
2
1
Műfaj szerinti csatornakiosztást biztosít minden
olyan nyelven, amelyen létezik ilyen gyári
beállítási adat.
My Channel
3
4
Language
5
Leírás
Genre
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
6
* A listában megjelenő elemek számával kapcsolatban lásd: Elemek.
Magyar
45
A gombok funkciói
Gomb
Művelet
Nav. súgó
BLUE
Visszatérés a képernyőre. (Műfajbeállítás: Legutóbbi nyelv és műfaj
Előző megtartása
Enter
Elem kiválasztása.
Válasszon
Ch. Up/Down
Lapozás.
(Nincs útmutatás)
UP/DOWN
Navigálás a nyelvek között és a műfajlistában. (körkörösen)
RIGHT
A kiemelt elem kiválasztása, majd a kiemelés mozgatása a Műfaj részre.
RETURN
Visszatérés a képernyőre. (Műfajbeállítás: Legutóbbi nyelv és műfaj
(Nincs útmutatás)
EXIT
Visszatérés a képernyőre. (Műfajbeállítás: Legutóbbi nyelv és műfaj
(Nincs útmutatás)
Mozgatás
✎✎ MEGJEGYZÉS
•• Ez a rész a TV bekapcsolásakor megjelenő első kezelőfelületet mutatja be. (Szálloda opció menü > Csatorna >
Saját csatorna: Be)
•• A műfaj az egyes nyelveken belüli melléklista.
•• A műsor képernyője, amit a legutóbbi tárolt csatorna sugárzott.
‒‒ Ha a felhasználó meg szeretné tartani a korábbi nyelv és műfaj csatornakiosztását, az első kezelőfelület
bezárásához nyomja meg a távvezérlőn a „KÉK”, RETURN, és az EXIT gombot.
✎✎ Stb.
•• Alapértelmezett kijelölés: Legutóbbi memóriaelemek (nyelv, műfaj)
Elemek
Nem
Név
Leírás
1
Background Screen
(Háttérképernyő)
A TV bekapcsolásakor a legutóbbi mentett csatornát jeleníti meg.
2
Function Title (Funkciócím)
A funkció neve.
3
Language Items
(Nyelvelemek)
A nyelvlista elemeinek megjelenítése.
Az utoljára kiválasztott nyelvet jeleníti meg.
4
Genre Items (Műfajelemek)
A műfajlista elemeinek megjelenítése.
A gyárilag telepített nyelvi beállításokhoz elérhető műfajelemeket jeleníti meg. (mindig
megjelenik az összes elem)
Az utoljára kiválasztott műfajt jeleníti meg.
5
Kijelölés
Ha az elem címe túl hosszú, bekapcsol az automatikus szöveggörgetés.
6
Jelző
Akkor jelenik meg, ha van előző vagy következő oldal.
46
Magyar
A kijelölés használata [Nyelvelemek]
•• Ez az oldal a lehetséges interakciókat mutatja be. nem feltétlenül az aktuális képernyő képét jeleníti meg.
✎✎ MEGJEGYZÉS
•• Az egyes nyelv- és műfajlisták közötti navigációhoz a távvezérlő felfelé vagy lefelé mutató nyílgombjai
használhatók.
•• A rendszer támogatja a körkörös navigálást.
My Channel
My Channel
Language
Genre
▲
Language
LE
Genre
▲
All
All
All
All
Afrikaans
News
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Bulgarian
Hotel
FEL
Cambodia
Cambodia
▼
▼
4-ször FEL
4-ször LE
My Channel
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
LE
FEL
4-ször LE
4-ször FEL
My Channel
Language
Genre
▲
Afrikaans
All
Albanian
News
Arabic
Radio
Bosnia
Entertainment
Bulgarian
Sports
Cambodia
Hotel
Chinese (Simple)
▼
N-szer LE
N-szer FEL
VÉGE
My Channel
Language
My Channel
Genre
Language
▲
Genre
▲
Swedish
All
Swedish
All
Thailand
News
Thailand
News
Turkish
Radio
Turkish
Radio
Ukraina
Entertainment
Ukraina
Entertainment
Uzbek
Sports
Uzbek
Sports
Vietnam
Hotel
Vietnam
▼
Hotel
▼
Magyar
47
A kijelölés használata [Műfajelemek]
•• Ez az oldal a lehetséges interakciókat mutatja be. nem feltétlenül az aktuális képernyő képét jeleníti meg.
My Channel
Language
My Channel
Genre
Language
▲
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
All
All
Afrikaans
News
Radio
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Válasszon / JOBBRA
BAL
Cambodia
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Az aktuálisan kijelölt nyelv kiemelten látható.
•• Alapértelmezett kijelölés: Az aktuálisan
kiválasztott műfaj.
My Channel
Language
My Channel
Genre
Language
▲
Genre
▲
Czech
All
Danish
News
All
All
Afrikaans
News
Dutch
Estonian
Radio
Albanian
Radio
Entertainment
Arabic
Finnish
Sports
Entertainment
Bosnia
French
Hotel
Sports
Bulgarian
Hotel
German
Válasszon / JOBBRA
BAL
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Alapértelmezett kijelölés: All
48
Magyar
Az üzemmódváltás folyamata (1/3)
•• Ez az oldal a lehetséges interakciókat mutatja be. nem feltétlenül az aktuális képernyő képét jeleníti meg.
My Channel
Language
My Channel
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Belépés
/
Le
/
Belépés
Cambodia
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Jelenlegi műfajmód: All / All
JOBBRA
My Channel
Language
My Channel
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Arabic
Belépés
/
Le
/
Belépés
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Radio
Albanian
Radio
Entertainment
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Bulgarian
Hotel
Cambodia
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• A nyelvet kiválasztva a kijelölés automatikusan
átkerül a műfajmenüre.
Mentés
Magyar
49
Az üzemmódváltás folyamata (2/3)
•• Ez az oldal a lehetséges interakciókat mutatja be. nem feltétlenül az aktuális képernyő képét jeleníti meg.
1
Sikeresen mentve.
A csatornák a választott nyelveken és műfajok szerint nézhetők.
Mentés
Language : Afrikaans
Genre
: News
OK
•• Megjelenik a műfajmódváltás készenlétét jelző üzenet.
•• Időtúllépés (5 mp.)
OK / Return
vagy időtúllépés
Jelenlegi állapot: Afrikaans / News
50
Magyar
Az üzemmódváltás folyamata (3/3)
•• Ez az oldal a lehetséges interakciókat mutatja be. nem feltétlenül az aktuális képernyő képét jeleníti meg.
My Channel
Language
My Channel
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Belépés
/
5-ször LE
/
Belépés
Cambodia
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Jelenlegi műfajmód: All / All
JOBBRA
My Channel
Language
101
Genre
▲
Info
Genre Mode change to Afrikaans/News.
OK
KÉK
/
RETURN
/
EXIT
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
Navigation Help Area
Válasszon
/
RETURN
/
Időtúllépés
•• A műfajról a nyelvmenüre váltás érdekében a balra
gombot megnyomva a készülék kiemeli a már
kijelölt nyelvelemet.
Jelenlegi állapot: Afrikaans / News
Magyar
51
Működés bekapcsoláskor [Utoljára mentett]
•• Ez az oldal a lehetséges interakciókat mutatja be. nem feltétlenül az aktuális képernyő képét jeleníti meg.
Jelenlegi állapot: Afrikaans / News
POWER
Kikapcsolás
POWER
My Channel
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
Navigation Help Area
•• Jelenlegi műfajmód: Afrikaans / News
52
Magyar
Műfajszerkesztő (Ezzel konfigurálhatók a műfajok a szálloda tv-csatornáihoz.)
• A Szálloda menüben (Gyári szállodai menü) használható.
• A választható műfajok: hírek, rádió, szórakozás, sport, valamint szálloda.
• Minden csatornánál több műfaj is választható egyszerre.
Országlista szerkesztő (Csatornaszerkesztő): Ezzel a szerkesztővel konfigurálható az ország a szálloda tv-csatornáihoz.
Csatornaszerkesztő (nyelvszerkesztő): Ezzel a szerkesztőfunkcióval konfigurálható a szálloda egyes tv-csatornáinak
nyelve.
• Támogatott nyelvek (47 nyelv): afrikaans, albán, arab, bosnyák, bolgár, kambodzsai, kínai, horvát, cseh, dán, holland,
angol, észt, finn, francia, német, görög, héber, hindi, magyar, indonéz, olasz, japán, kazak, koreai, lett, litván, macedón,
maláj, mianmari, nepáli, norvég, perzsa, lengyel, portugál, román, orosz, szerb, szlovák, szlovén, spanyol, svéd, thai,
török, ukrán, üzbég, vietnami
• Ha egy nyelvhez egynél több csatorna is be lett állítva, a nyelvet a készülék kategóriaként menti, a felhasználók pedig
nyelvek szerint nézhetik a csatornákat.
• Egy csatornához több nyelv is beállítható. Ha a felhasználó kiválaszt egy kategóriát, a csatornalistában csak az adott
nyelvhez tartozó csatornák fognak megjelenni.
• Ha a felhasználó olyan csatornát választ ki a csatornalistából, amely beállított nyelvvel rendelkezik, az Eszközök
menüben megjelenik a Nyelv szerkesztése lehetőség. Egyéb esetben a Hozzáadás a nyelvhez menüpont jelenik meg az
Eszközök menüben.
• * Az adott funkciót elindítva beállítható vagy törölhető a kiválasztott csatornához tartozó nyelv.
• A készülék bekapcsolásakor az első kezelőfelület megjeleníti azt a képernyőt, ahol a felhasználó kiválaszthatja a nyelvet
vagy a műfajt.
A bal oldali keret elrendezése
Útmutató a gombokhoz
Gomb
Művelet
Navigációs segéd
Enter
A megfelelő Csatornatallózó terület kiválasztása vagy
megnyitása.
(nincs útmutatás)
RETURN
A megfelelő Csatornatallózó terület kiválasztása vagy
megnyitása.
Vissza
UP/DOWN
A kiemelés léptetése fel vagy le.
(nincs útmutatás)
RIGHT
A kiemelés áthelyezése a Csatornatallózó területére.
(nincs útmutatás)
INFO
A kategóriára vonatkozó adatok megjelenítése.
(nincs útmutatás)
TOOLS
A segédfunkciók menüjének megjelenítése.
Eszközök
EXIT
Visszavonás, és visszatérés az előző lépésre (Gyári üzemmód).
(nincs útmutatás)
Magyar
53
✎✎ MEGJEGYZÉS
•• Ez a bal oldali keret egyik összetevője (Nyelvkategóriák).
✎✎ Stb.
•• Alapértelmezett kijelölés: „Az aktuálisan kiválasztott nyelv”
Elemek
Nem
Név
Leírás
•• A képernyőre lépve az aktuálisan kiválasztott alapértelmezett elem látható kiemelten.
•• Látható a nyelv ikonja + a kategória neve. (Ha a kiemelés a főkeretben található, akkor csak az
ikon jelenik meg.)
•• A kijelölés áthelyezése
‒‒ A kijelölés a felfelé vagy lefelé mutató gombbal mozgatható.
‒‒ Ha egy oldalon nem férnek el az elemek, a képernyőn felfelé és lefelé mutató jelzések
jelennek meg.
‒‒ A kijelölést a kívánt kategóriára állítva a főkeretbe betöltődik az adott kategóriához
tartozó csatornalista.
1
Bal oldali keret [Nyelvkategóriák]
Normál
Szálloda
Kategória
Cs. üzemmód
Antenna mód aktiválása
Eredetileg
behangolt
Regisztrálva
O
Nyelv
Összes nyelv
O
1. nyelv
O
2. nyelv
O
.
O
Leírás
•• Az automatikus hangolás funkció által
regisztrált összes csatorna listája.
•• A regisztrált csatornák listájában szereplő
csatornák és jelforrások listáját jeleníti meg.
•• Az Összes nyelv az egyes nyelvekhez
regisztrált valamennyi csatorna összessége.
(Ez csak a végfelhasználók számára jelenik
meg.)
Eszközök [Regisztrált/Nyelvkategóriák]
•• Szálloda opció menü > Csatorna > Csatornaszerkesztő >
Eszköz > Információk
54
Magyar
•• Az elemek a „csatorna” utótag nélkül jelennek meg.
•• Ha a Regisztrált/Nyelv elem látható kiemelten, a távvezérlő „INFO” gombjával
engedélyezheti a kapcsolódó ablakot.
•• Megjelenik az összes nyelv.
•• A nyelvelemek között a felfelé és lefelé mutató gombbal navigálhat. Megjelennek
a jelzők.
✎✎ MEGJEGYZÉS
•• Ez a bal oldali keretben található kategória Eszközök menüjének ismertetése.
•• Minden Regisztrált/Nyelv lehetőség esetén csak az Információk elem jelenik meg.
•• Az elemek a „csatorna” utótag nélkül jelennek meg.
Hibaesetek
✎✎ MEGJEGYZÉS
•• Ez az üzenet jelenik meg, ha nincs mentett csatorna a Regisztrált csatornák listájában.
Elemek
Nem
1
Név
Leírás
Üzenet
•• Ha a Regisztrált csatornák menüpont üres, a böngészőbe belépve
megjelenik egy felugró üzenet, amelynek segítségével a felhasználó
átválthat az Automatikus hangolás menüre.
•• Ha sem az idő, sem a csatornák nem lettek még beállítva, a
felhasználó pedig megnyitja a Csatornaszerkesztő menüt, megjelenik
egy üzenet, amelynek segítségével a felhasználó átválthat az
Automatikus hangolás műveletre, csakúgy, mint a fentiekben.
•• Ez az üzenet jelenik meg, ha az idő nincs beállítva.
‒‒ Ha az idő nem lett beállítva, az üzenet a Gyári üzemmódban még a Csatornaszerkesztőbe történő belépés előtt
megjelenik.
Magyar
55
✎✎ Megjegyzések
•• Ez az összetevő jelenik meg akkor, ha az adott nyelvkategóriához nincs csatorna regisztrálva.
Elemek
Szám
1
Fő keret [Csatornatallózó]
56
Magyar
Leírás
Leírás
• Ez az üzenet jelenik meg, ha a kijelölt ország egyetlen elemet sem tartalmaz.
Útmutató a gombokhoz
Gomb
Művelet
Navigációs segéd
CH UP/DOWN
Lapozás.
Oldal
Enter
A megfelelő Csatornatallózó terület kiválasztása vagy megnyitása.
Kiválasztás
RETURN
Vissza az előző lépéshez (Gyári üzemmód).
Vissza
UP/DOWN
A kiemelés léptetése fel vagy le.
(nincs útmutatás)
RIGHT
A kiemelés áthelyezése a Csatornatallózó területére.
(nincs útmutatás)
INFO
A kategóriára vonatkozó adatok megjelenítése.
(nincs útmutatás)
TOOLS
A segédfunkciók menüjének megjelenítése.
Eszközök
EXIT
Visszavonás, és visszatérés az előző lépésre (Gyári üzemmód).
(nincs útmutatás)
✎✎ Megjegyzések
• Ez a fő keret (Csatornatallózó) alkotóeleme.
• A Gyári üzemmód és a külső bemenet megnyitása előtt a kiemelés eredetileg a csatornán van.
Elemek
Szám
Név
Leírás
1
Fő keret
2
Görgetősáv
3
Navigációs
segédterület
Ez jelenik meg, amikor a felhasználó megnyitja a Csatornaszerkesztőt. (Ha a felhasználó
kilép, majd ismét belép a Csatornaszerkesztőbe, újra ez jelenik meg.)
Akkor tűnik el, ha lejár az időtúllépés ideje (5 mp), vagy a felhasználó megnyom egy
gombot.
4
Navigációs
segédterület
Az éppen beállított országra vonatkozó adatok és a PIROS gombok balra vannak igazítva.
(Grafikailag csoportokba rendezve jelennek meg, és csoportokra bontva lehet közöttük
navigálni.) A gombokhoz tartozó útmutató jobbra van igazítva.
A kijelölt kategóriához tartozó csatorna- vagy forráslista.
Az aktuális oldal helyzete a teljes oldalszámhoz képest.
Magyar
57
A csatornák közös elemei [+ ikon-mód]
A csatornalista megjelenítési szabályai
Normál
Elem
Szerkezet
Digitális csatornák
• jelölőnégyzet + állapotikon + digitális csatorna száma + csatornanév
• A csatornaszám megjelenítési formátuma: ###-### (A „-” szimbólum jelzi a
csatornaszámot.)
Analóg csatornák
• jelölőnégyzet + analóg típus ikonja + analóg csatorna száma + csatornanév
• A csatornaszám megjelenítési formátuma: ### (A „-” szimbólum nem használatos
az analóg csatornák számának jelzésére.)
Digitális csatornák
• jelölőnégyzet + állapotikon + digitális csatorna száma + csatornanév
• A csatornaszám megjelenítési formátuma: ### (A csatornaszám ábrázolásának
maximális hossza a területi beállításoknak felel meg.)
Analóg csatornák
• jelölőnégyzet + analóg típus ikonja + analóg csatorna száma + csatornanév
• A csatornaszám megjelenítési formátuma: ### (A csatornaszám ábrázolásának
maximális hossza a területi beállításoknak felel meg.)
ATSC
DVB (CHEM)
A csatornalista ikonjának megjelenítési szabályai
Elem
Példa
Dinamikus SI
Ikon
NNNNNNNN CSAT. NÉV
• A dinamikus SI által törölt, ám a felhasználó által
nem törölt csatornák.
1
A dinamikus SI
által hozzáadott
csatornák
NNNNNNNN CSAT. NÉV
• A dinamikus SI által hozzáadott, ám a felhasználó
által nem hozzáadott csatornák.
2
• Az analóg típusú csatorna ikonja látható.
3
• Bemeneti forrásnak minősülő csatorna.
4
• Az antennákon elérhető élő csatornákat jelöli.
A légi, a kábel- és a műholdas csatornáknak
megfelelő antennaikonok a legalacsonyabb
prioritással jelennek meg.
5
Analóg típusú csatorna ikonja
Forráscsatorna ikonja
Antenna ikon
Prioritás
A dinamikus
SI által törölt
csatornák
NNNNNNNN CSAT. NÉV
(a szerkesztett csatornanév).
NNNNNNNN CSAT. NÉV
Légi
NNNNNNNN CSAT. NÉV
Kábel
NNNNNNNN CSAT. NÉV
Műhold
NNNNNNNN CSAT. NÉV
Kódolt csatorna ikonja
NNNNNNNN CSAT. NÉV
• A kódolt csatorna ikonja. (A műholdas
csatornáknak megfelelő antennánál jelenik meg.)
-
Kép letiltása
NNNNNNNN CSAT. NÉV
• Olyan csatorna, amelynek a képe le van tiltva. (A
hang és a csatornaadatok elérhetők.)
-
58
Magyar
Felvétel az országok listájára / Országok listájának szerkesztése (1/2)
•• Szálloda opció menü > Csatorna > Csatornaszerkesztő > Eszköz
> Nyelv szerkesztése
Útmutató a gombokhoz
Gomb
Művelet
Navigációs segéd
Enter
A kiemelt elem kiválasztása.
Belépés
RETURN
Visszavonás, és visszatérés az előző (Eszközök) képernyőre.
Vissza
UP/DOWN
A kiemelés léptetése az Ország lista elemein.
Mozgatás
LEFT/RIGHT
A kiemelés léptetése.
Mozgatás
INFO
Nem használható
Nem használható
TOOLS
Az aktuális ablak bezárása, és az Eszközök menü megjelenítése.
(nincs útmutatás)
EXIT
Visszavonás, és visszatérés az előző lépésre (Gyári üzemmód).
(nincs útmutatás)
✎✎ Megjegyzések
• Ez a Felvétel az országok listájára elem ismertetése.
• A rendszer hozzáadja a kiemelt csatornát/a több kijelölt csatornát az Ország kategóriához.
✎✎ Stb.
• Időkorlát (60 másodperc)
Magyar
59
Elemek
Szám
Név
Leírás
1
Felvétel az országok listájára
ablak
• Ha a kijelölt csatornák közül egy sincs regisztrálva az országok listájába, a
„Felvétel az országok listájára” szöveg jelenik meg címként.
• Attól függően, hogy a képernyő megnyitásakor kiválasztott ország
regisztrálva van-e, egy jelölőnégyzet is megjelenik.
2
Tájékoztató
3
A kiválasztásra vonatkozó információk
4
Befejezésről tájékoztató üzenet
5
A kiválasztás jelzése
• A kiválasztott csatorna száma vagy a csatornanév.
–– Egyetlen csatorna kiválasztása esetén a csatornanév jelenik meg:
Kiválasztott csatorna: NNNN-NNN ABC
–– Több csatorna kiválasztása esetén a kiválasztott csatornák száma
jelenik meg: Kiválasztott csatornák: N
• Ez az üzenet jelenik meg a műveletek befejezésekor. (Az OK gomb
kiválasztásakor az üzenet mindig megjelenik.)
• A jelzés értelmezése több csatorna kiválasztása esetén
• : Az összes elem regisztrálva van.
• : Csak az elemek egy része van regisztrálva.
• : Egyik elem sincs regisztrálva.
Felvétel az országok listájára / Országok listájának szerkesztése (2/2)
•• Szálloda opció menü > Csatorna > Csatornaszerkesztő >
Eszköz > Nyelv szerkesztése
60
Magyar
Útmutató a gombokhoz
Gomb
Művelet
Navigációs segéd
Enter
A kiemelt elem kiválasztása.
Belépés
RETURN
Visszavonás, és visszatérés az előző (Eszközök) képernyőre.
Vissza
UP/DOWN
A kiemelés léptetése az Ország lista elemein.
Mozgatás
LEFT/RIGHT
A kiemelés léptetése.
Mozgatás
INFO
Nem használható
Nem használható
TOOLS
Az aktuális ablak bezárása, és az Eszközök menü megjelenítése.
(nincs útmutatás)
EXIT
Visszavonás, és visszatérés az előző lépésre (Gyári üzemmód).
(nincs útmutatás)
✎✎ Megjegyzések
• Ez az Országok listájának szerkesztése elem ismertetése.
• A rendszer hozzáadja a kiemelt csatornaelemet/a több kijelölt csatornaelemet az Ország kategóriához, illetve törli
az(oka)t.
• Időkorlát (60 másodperc)
Elemek
Szám
Név
Leírás
1
Felvétel az országok listájára
• Ha a kijelölt csatornák között van regisztrált csatorna, az „Országok
listájának szerkesztése” szöveg jelenik meg címként.
• Attól függően, hogy a kiválasztott ország regisztrálva van-e, egy
jelölőnégyzet is megjelenik.
2
Tájékoztató
3
Befejezésről tájékoztató üzenet
• Ez az üzenet jelenik meg a műveletek befejezésekor. (Az OK gomb
kiválasztásakor az üzenet mindig megjelenik.)
Csatornaszám szerkesztése [felcserélés]
•• Szálloda opció menü > Csatorna > Csatornaszerkesztő > Eszköz > Csatornaszám szerkesztése
Magyar
61
Útmutató a gombokhoz
Gomb
Művelet
Navigációs segéd
Enter
A módosítások érvényesítése, majd az ablak bezárása.
Belépés
RETURN
Visszavonás, és visszatérés az előző (Eszközök) képernyőre.
Vissza
▲/▼
A kiválasztott csatorna számának módosítása.
Módosítás
0~9
Számjegy megadása.
Szám
INFO
Nem használható
Nem használható
TOOLS
Az aktuális ablak bezárása, és az Eszközök menü megjelenítése.
(nincs útmutatás)
EXIT
Visszavonás, és visszatérés az előző lépésre (Gyári üzemmód).
(nincs útmutatás)
✎✎ Megjegyzések
• Ez a csatornaszám váltását végző funkció (Felcserélés) ismertetése.
• A csatornaszámok minden csatornalistában módosíthatók, és a módosítások minden csatornánál érvénybe lépnek.
• Ha az új csatornaszám még nincs másik csatornához rendelve, a rendszer az új csatornaszámnak megfelelően frissíti
a csatornaszámot, és a csatornaszámok alapján újra növekvő sorrendbe rendezi a listát.
• Ha az új csatornaszám már másik csatornához van rendelve, a Szálloda menüben megadott beállítások lépnek
érvénybe.
✎✎ Stb.
• A lista elemei függőleges irányban körkörösen léptethetők.
Elemek
Szám
Név
Leírás
• A számgombok és a fel/le gombok is használhatók.
1
Csatornaszám
szerkesztése ablak
–– Kiválasztott csatorna: a kijelölt csatorna neve.
–– Szám: az új csatornaszám.
(A jelenleg hozzárendelt csatorna neve is látható.)
–– Név: a jelenleg hozzárendelt csatorna neve. (Ha nincs ilyen csatorna,
az „(Üres)” felirat olvasható.) : Ha van ilyen csatorna, de nincs neve, a
név helyett a „-----” jelzés látható.
• Már hozzárendelt csatorna kiválasztása esetén
2
62
Figyelmeztetés
Üzenet
Magyar
–– Ha az új csatornaszám már másik csatornához van rendelve,
megjelenik egy nyugtázást kérő üzenet. (Lásd az alábbi ábrát.)
–– Ha a felhasználó másik csatornához rendelt csatornaszámra szeretné
váltani a csatornaszámot, a rendszer felcseréli a csatornaszámokat,
és menti a módosítást.
Csatornaszám szerkesztése [Külső bemenet] (3/3)
•• Szálloda opció menü > Csatorna > Csatornaszerkesztő > Eszköz > Csatornaszám szerkesztése
Útmutató a gombokhoz
Gomb
Művelet
Navigációs segéd
RED
Ha a felhasználó megnyomja a gombot, a rendszer alaphelyzetbe állítja a
csatornaszámot.
Visszaállítás
Enter
A módosítások érvényesítése, majd az ablak bezárása.
Belépés
RETURN
Visszavonás vagy visszatérés az előző (Eszközök) képernyőre.
Vissza
▲/▼
A kiválasztott csatorna számának módosítása.
Módosítás
0~9
Számjegy megadása.
Szám
INFO
Nem használható
Nem használható
TOOLS
Az aktuális ablak bezárása, és az Eszközök menü megjelenítése.
(nincs útmutatás)
EXIT
Visszavonás, és visszatérés az előző lépésre (Gyári üzemmód).
(nincs útmutatás)
✎✎ Megjegyzések
• A funkció segítségével külső bemeneti forrás rendelhető a csatornaszámhoz. (A módosítások minden csatornánál
érvénybe lépnek.)
• Ha az új csatornaszám már másik csatornához van rendelve, a Szálloda menüben megadott beállítások lépnek
érvénybe.
✎✎ Stb.
• Alapértelmezett kiemelés: a csatornaszámok területe.
• A lista elemei függőleges irányban körkörösen léptethetők.
• Időkorlát (60 másodperc)
Magyar
63
Elemek
Nem
Név
Leírás
•• A csatornaszám-terület.
‒‒ Itt a számgombok, valamint a felfelé és lefelé mutató gombok egyaránt használhatók.
‒‒ Amíg nincs bevitt érték, annyi „-” látható, ahány számjegy megadható.
1
▲
-▼
Csatornaszám-terület
2
Forrásnév
3
Nav. Súgóterület
→
▲
1
▼
→
▲
15
▼
•• Külső bemenet neve
‒‒ A nem konfigurálható elemek le vannak tiltva.
•• Ha a felhasználó megnyomja a piros gombot, a csatornaszám inicializálódik.
Csatorna átnevezése
•• Szálloda opció menü > Csatorna > Csatornaszerkesztő > Eszköz > Csatorna átnevezése
A gombok funkciói
Gomb
Művelet
Nav. súgó
ZÖLD
Módosítások mentése és visszatérés a Csatornaszerkesztő funkcióhoz.
Kész
Enter
Csatorna nevének mentése és a kurzor átléptetése a következő mezőre.
Válasszon
RETURN
Elveti a műveletet, és visszatér az előző képernyőre (Eszközök).
Vissza
▲/▼/◀/▶
Navigálás a billentyűzeten.
Mozgatás
0~9
Megad egy számot.
(Nincs útmutatás)
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Bezárja a jelenlegi ablakot, és megjeleníti az Eszközök menüt.
(Nincs útmutatás)
EXIT
Elveti a műveletet, és visszatér az előző lépéshez (Gyári üzemmód).
(Nincs útmutatás)
✎✎ MEGJEGYZÉS
•• Ez a Csatornanév szerkesztése funkciónál használható billentyűzet ismertetése.
✎✎ Stb.
•• Időtúllépés (60 mp)
64
Magyar
Elemek
Szám
Név
Leírás
1
Csatornanév szerkesztése
ablak
2
Csatornanév
• A kurzor és az éppen bevitt karakter a kiemelés színével van formázva.
• A karakterek maximálisan engedélyezett számának elérésekor a kurzor eltűnik.
3
Billentyűzet
• A részletes működést lásd a billentyűzet tervezői dokumentumában.
Eszközök [Szerkesztés mód]
Szerkesztés mód
Tartalom kiemelése (ha 0 vagy 1 elem van kijelölve)
Felvétel az országok listájára
Országok listájának szerkesztése (már regisztrált elem kijelölése
esetén).
Csatornanév szerkesztése
Csatornaszám szerkesztése
Kép letiltása
Csatorna másolása (Astra HD +)
Átrendezés (Műhold)
Összes kiválasztása
Összes kijelölés törlése (csak akkor jelenik meg, ha legalább 1 elem
is ki van jelölve)
Törlés
Ha egynél több elem is ki van jelölve.
Felvétel az országok listájára
Országok listájának szerkesztése (már regisztrált elem kijelölése
esetén).
Kép letiltása
Átrendezés (Műhold)
Összes kiválasztása
Összes kijelölés törlése
Törlés
✎✎ Megjegyzések
• A felugró menü helyzete: a Csatornalista bal oldalán található elemhez tartozó Eszközök menü → a jobb oldalon
jelenik meg. A Csatornalista jobb oldalán található elemhez tartozó Eszközök menü → a bal oldalon jelenik meg.
• Amikor a kiemelt elem nincs kijelölve, és a felhasználó megnyomja a Tools gombot, a rendszer automatikusan
kijelöltnek jelöli az elemet.
• Az egyes funkciók részletes ismertetésével kapcsolatban lásd a NEO csatornaszerkesztőt.
Magyar
65
Csatornasáv [ha külső bemenet van a csatornaszámhoz rendelve]
✎✎ Megjegyzések
• A tv-csatornasávoknál megadott beállítások vannak érvényben.
• Nem támogatott elem esetén, illetve ha nincsenek kapcsolódó információk, az elemre vonatkozó értékek nem
jelennek meg.
• A csatorna neve a külső bemenet neveként jelenik meg.
Elemek
Szám
Név
1
Külső bemenet neve
Leírás
A Csatornalistában a GenreTV funkciói közül is használható néhány funkció.
• Országválasztó mód
• A műfaj módjának átváltása.
¦¦ Mixed Channel Map
A Vegyes csatornakiosztás funkcióval vegyesen használhatja a légi, a kábel, és a műholdas csatornákat.
[Kivéve az ausztrál, szingapúri és új-zélandi modelleket]
–– A Légi, Kábel és Műhold csatornák vegyes használatához a Vegyes csatornakiosztás beállításnál a BE
lehetőséget kell kiválasztani.
–– A Csatornaszerkesztővel rendezheti a csatornákat, miután bekapcsolta a „Vegyes csatornakiosztás” opciót a
Szállodai opciók menüben.
66
Magyar
¦¦ Sound Bar
•• Samsung Sound-Bar egységek és szálláshelyi TV-készülék
‒‒ Használjon Samsung Sound Bar hangszóróegységet és Szálláshely TV-t, amely HDMI-vel támogatja az ARC
funkciót. Ha egy kompatibilis Samsung Sound Bar hangszóróegységet csatlakoztat egy kompatibilis Samsung
Szálláshely TV-hez egyetlen HDMI-kábellel, a vendégek a tv-készülék hangját a Sound Bar hangszóróegységen
keresztül hallhatják.
‒‒ Az ARC funkciót támogató modellek listája:
•• Sound-Bar aktív hangszóróegységek:
‒‒ HW-H450/H550/H570/H600/H7500
‒‒ HW-J450/J470/J550
‒‒ HW-K450/K550
•• A Sound-Bar aktív hangszóróegységek Szálloda üzemmódba kapcsolása
1. Állítsa be a következő szállodai opciókat:
‒‒ Szálloda opció > System > Sound Bar Out = On
‒‒ Szálloda opció > Power On > Power On Volume > User Defined
‒‒ Szálloda opció > Power On > Power On Volume > Állítsa 0-nál nagyobbra
‒‒ Szálloda opció > Power On > Max Volume > Állítsa 0-nál nagyobbra
2. Kössön be egy HDMI-kábelt a Sound Bar hátsó HDMI OUT-portja és a szálláshelyi tv-készülék (ARC-t támogató) HDMIportja közé.
3. Miután a Sound Bar hangszóróegységet a szálláshelyi tv-készülékhez csatlakoztatja, a tv-készülék bekapcsolásakor a
Sound Bar automatikusan észleli a tv-készüléket, majd automatikusan Szálloda üzemmódba kapcsol.
A Sound Bar Szálloda üzemmódjának működési jellemzői:
•• A TV-készülékkel szinkronizált be- és kikapcsolás
•• HDMI_CEC alapértelmezés szerint bekapcsolva
•• A funkciók kizárólag a „HDMI OUT” porton keresztül használhatók
•• A VFD „Input mode” (Bemeneti mód) gombja nem működik, hogy megelőzhető legyen a hangforrások véletlen
váltása.
•• Lekéri a TV-készülék Szállodai opció menüjének beállítható bekapcsolási és max. hangerő beállításait. A SoundBar bekapcsolási hangereje és max. hangerő értéke ugyanakkor a TV-készülék Szállodai opció menüjének
bekapcsolási és max. hangerő beállításaihoz képes ½ értékű lesz.
Példa: Ha a tv-készülék Bekapcsolási hangereje = 20, és Maximális hangereje = 90, akkor a Sound Bar
Bekapcsolási hangereje = 10 és Maximális hangereje = 45.
*A funkció az adott modelltől függően eltérő lehet.
Magyar
67
¦¦ Biztonsági üzemmód
Műszaki jellemzők
• Az üzemmód célja egyes funkciók, például TTX és külső jelforrás (HDMI, USB) bemenet letiltása például
javítóintézetben vagy hasonló intézményekben.
• A Biztonság menühöz való hozzáférés a jelszó hiányában le van tiltva.
• Biztonság beállítása
–– A Biztonság beállítása lehet „Be” és „Ki”.
–– Az alapértelmezett a „Ki”.
–– A biztonság beállítása: Bekapcsolt állapotban külső jelforrás (HDMI, USB) bemenet és a TTX funkció nem
működik.
• Jelszó beállítása
–– Itt módosítható a jelszó.
–– A felhasználónak meg kell adnia a jelenlegi jelszót, az új jelszót, majd megerősítésként ismét az új jelszót.
• Jelszó visszaállítása
–– Itt állítható alapértékre a jelszó.
–– A jelszó visszaállítása 00000000 értékre.
–– A Password Reset (Jelszó visszaállítása) elem csak a gyári menüben látható, amelyhez egyszerre kell lenyomni
az Info és a Factory gombot.
Az alábbi billentyűkombinációval tehető láthatóvá: MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER.
• A biztonság beállítása: Bekapcsolt állapotában a SIRCH funkció nem érhető el.
• A gyári alapértelmezett értékek visszaállítása a biztonság beállítását nem érinti.
68
Magyar
A falikonzol felszerelése
A falikonzol (külön megvásárolható) segítségével a tv-készülék a falra rögzíthető. A falikonzol felszerelésével
kapcsolatban olvassa el a falikonzolhoz mellékelt tájékoztatót. A falikonzol felszereléséhez kérje szakember segítségét.
Azt tanácsoljuk, hogy ezt a műveletet ne saját maga végezze.
A Samsung Electronics nem vállal felelősséget semmilyen tárgyi vagy személyi sérülésért, ha Ön úgy dönt, hogy saját
maga szereli fel a televíziót.
A falikonzol tartozékainak szabványadatai (VESA)
✎✎ A falikonzol nem alaptartozék, hanem külön megvásárolható.
A falikonzolt szilárd falra, a padlóra merőlegesen szerelje fel. Ha a falikonzolt más jellegű felületre szereli fel, lépjen
kapcsolatba a legközelebbi márkakereskedővel. A mennyezetre vagy ferde falra történő felszerelés súlyos személyi
sérüléseket okozhat.
✎✎ MEGJEGYZÉS
• A falikonzol tartozékainak szabványos méretei az alábbi táblázatban olvashatók.
• Ha Samsung falikonzolt vásárol, a felszereléshez szükséges tartozékokat és a részletes felszerelési útmutatót is
megkapja.
• Ne használjon olyan csavarokat, amelyek nem felelnek meg a VESA-szabvány előírásainak.
• Ne használjon a szabványosnál hosszabb csavarokat, mert azok megsérthetik a tv-készülék belsejét.
• A VESA-szabványtól eltérő falikonzol használata esetén a csavarok hossza a falikonzol műszaki adataitól függően
változhat.
• Ne húzza meg túl erősen a csavarokat, mivel ez károsíthatja a terméket, vagy a termék földre esését okozhatja, ami
személyi sérüléshez vezethet. A Samsung nem vállal felelősséget az ilyen balesetekért.
• A Samsung nem vállal felelősséget azokért a terméket ért károsodásokért vagy az olyan személyi sérülésekért,
amelyeket a VESA-szabványtól eltérő falikarok használata vagy a szerelési utasításban leírtak be nem tartása okoz.
• A tv-készülék felszerelésekor nem döntse meg 15 foknál nagyobb mértékben ezt a készüléket.
A fali konzol
tartóeleme
Tv-készülék
C
hüvelyk
VESA-szabvány (A * B)
C (mm)
Szabványos csavar
32
100 x 100
20,9 - 21,9
M4
Mennyiség
4
49
200 x 200
20 - 21
M8
A falikonzol felszerelésekor a tv-készülék legyen kikapcsolva. A bekapcsolt készülék áramütést okozhat.
Magyar
69
A tv-készülék falra rögzítése
[
Vigyázat! A tv-készülék leeshet, ha elhúzzák, eltolják, vagy felmásznak a tetejére. Különösen arra ügyeljen,
hogy gyermekei ne borítsák fel a tv-készüléket, és ne akaszkodjanak rá, mert az súlyos sérülést, sőt akár
halált is okozhat. Tartsa be a mellékelt biztonsági tájékoztatóban foglalt összes biztonsági előírást. A még
nagyobb stabilitás érdekében biztonsági okokból az alábbiak szerint szerelje fel a leesés elleni eszközt.
A tv-készülék leesésének megakadályozása
1. Illessze a csavarokat a kapcsokba, és szorosan rögzítse a falhoz. Győződjön meg róla, hogy a csavarok szorosan
rögzültek a falban.
✎✎ A fal típusától függően szükség lehet további anyagokra, pl. rögzítőre.
✎✎ A szükséges kapcsok, csavarok és zsinegek nincsenek a készülékhez mellékelve, ezért azokat külön kell
beszerezni.
2. Távolítsa el a csavarokat a tv-készülék hátoldalának közepéről, helyezze a csavarokat a kapcsokba, majd erősítse a
csavarokat ismét a tv-készülékhez.
✎✎ Előfordulhat, hogy a termékhez nincsenek csavarok mellékelve. Ebben az esetben kérjük, szerezze be az alábbi
specifikációknak megfelelő csavarokat.
3. A tv-készülékhez és a falhoz rögzített kapcsokat kösse össze erős zsineggel, majd húzza meg szorosan a zsineget.
✎✎ MEGJEGYZÉS
• A tv-készüléket helyezze a fal közelébe, nehogy hátraessen a készülék.
• A biztonságos rögzítés érdekében úgy kösse meg a zsineget, hogy a falhoz rögzített kapcsok a tv-készülékhez
rögzített kapcsokkal azonos magasságban vagy lejjebb legyenek.
• A tv-készülék elmozdítása előtt oldja ki a zsineget.
4. Ellenőrizze, hogy biztonságosak-e a csatlakozások. Időnként ellenőrizze, hogy továbbra is megfelelőek-e a
csatlakozások. Ha kétsége támad a csatlakozások biztonságát illetően, forduljon szakemberhez.
A lopásgátló Kensington-zár
A Samsung nem biztosít a termékhez Kensington-zárat. Ezzel az eszközzel
a rendszer fizikailag rögzíthető, ha nyilvános helyen használják. A zár külső
megjelenése és használati módja a gyártótól függően eltérhet a képen láthatótól.
A helyes használattal kapcsolatos további információkat lásd a Kensington-zár
használati útmutatójában.
A termék lezárásához kövesse a következő lépéseket:
Keresse meg a „K” ikont a tv-készülék hátulján. A Kensington-zár nyílása a K
ikon mellett található.
1. Rögzítse a Kensington-zárat egy nagy, helyhez kötött berendezési tárgyhoz,
például íróasztalhoz vagy székhez.
1
<Opcionális>
2. A Kensington-zár vezetékének áthurkolt végén csúsztassa át a vezetéknek azt a végét, amelyen a zárszerkezet
található.
3. Illessze a zárat a termék Kensington nyílásába (1).
4. Zárja be a zárat.
✎✎ Az itt láthatók általános útmutatások. Pontos instrukciókat a zárszerkezethez mellékelt használati telepítési
útmutatóban talál.
✎✎ A zárszerkezet külön megvásárolható.
✎✎ A Kensington-zár elhelyezkedése a készülék típusától függően eltérő lehet.
70
Magyar
Műszaki leírás
Környezeti feltételek
Működési hőmérséklet
Működési páratartalom
Tárolási hőmérséklet
Tárolási páratartalom
10–40 °C (50–104 °F)
10–80%, nem lecsapódó
-20-45 °C (-4 °F-113 °F)
5–95%, nem lecsapódó
Modell neve
HG32EE590
HG49EE590
Képernyőfelbontás
1366 x 768
1920 x 1080
32 hüvelyk (80 cm)
49 hüvelyk (123 cm)
10 W
20 W
20˚ / 60˚ / 90˚
20˚ / 60˚ / 90˚
745,4 x 442,2 x 69,0 mm
745,4 x 484,2 x 192,6 mm
1118,8 x 650,0 x 74,2 mm
1118,8 x 700,1 x 226,5 mm
4,3 kg
5,8 kg
10,3 kg
13,3 kg
Képernyőméret (átló)
Hang (kimenet)
Forgó talp (bal/jobb)
Méretek (Sz × Ma × Mé)
Készülékház
Állvánnyal
Tömeg
Állvány nélkül
Állvánnyal
✎✎ A kivitel és a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
✎✎ A tápellátásra és az energiafogyasztásra vonatkozó információk a termékre ragasztott címkén találhatók.
Magyar
71
Méretek
4
8
Elölnézet/oldalnézet
•• HG32EE590 / HG49EE590
7
1
2
3
6
5
8
4
(Mértékegység: mm)
1
2
3
4
5
6
7
8
HG32EE590
745,4
699,7
394,3
451,2
442,2
484,2
69,0
192,6
HG49EE590
1118,8
1075,8
606,0
556,5
650,0
700,1
74,2
226,5
Csatlakozópanel részletei/hátulnézet
✎✎ Detailed dimensions can be checked at Displaysolutions.samsung.com.
72
Magyar
A talp adatai
•• HG32EE590
(Mértékegység: mm)
55,9
135
R9,5
R3,75
152
451,2
192,6
122,2
•• HG49EE590
(Mértékegység: mm)
70,0
135
R9,5
R3,75
152
556,5
226,5
173,2
✎✎ MEGJEGYZÉS: A rajzok nem feltétlenül méretarányosak. Néhány méret előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
A TV felszerelése előtt ellenőrizze a méreteket. Nem vagyunk felelősek a tipográfiai jellegű vagy nyomtatási
hibákért.
Magyar
73
Licenc
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D
symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS
in combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5
are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited.
DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS Studio Sound are registered trademarks or
trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or
registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the
DivX VOD section of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents:7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369;
RE45,052.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)Open Source License Notice is
written only English.
74
Magyar
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLDWIDE
Ha kérdése vagy megjegyzése van a Samsung termékekkel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a SAMSUNG ügyfélszolgálatával.
Ország
Ügyfélszolgálat
Honlap
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva.
EE590-EU-HUN-00
Download PDF

advertising