Samsung | LE26A41B | Samsung LE26A41B Felhasználói kézikönyv

LCD TV
LW26A33W
Használati útmutátó
Kérjük, hogy a készülék mıködtetése elo‹tt
gondosan olvassa végig a kezelési útmutatót
és o‹rizze meg, mert késo‹bb szıksége lehet rá.
KÉPERNYÃN LÉVÃ MENÜK
PC KIJELZÉS
KÉP A KÉPBEN (PIP)
TELETEXT
Óvintézkedések állóképek vetítéséhez.
A kimerevített kép maradandó károsodást okozhat TV-je képernyõjének.
• Digitális jel vételére elŒkészített
TV: Amikor az általános (4:3)
képarányt választja SD-minŒségı
digitális adás vételére (és a
set-top box kimenete 480p).
• Digitális jel vételére elŒkészített
TV: Amikor a szélesvásznú (16:9)
képarányt választja SD-minŒségı
digitális adás vételére
(és a set-top box kimenete 1080i).
Noha a digitális mısorok szélesvásznú
(16:9) üzemmódban készülnek, a csatornák
idŒnként eredetileg normál (4:3) képarányú
mısorokat sugároznak digitális jelekké
alakítva, ilyen esetekben a kép jobb és bal
szélét a készülék levágja.
Megjegyzés: Ha a képernyŒ bal és jobb
oldala, valamint a közepe
huzamosabb ideig marad
rögzített, a fénysugárzás is
változik, aminek
eredményeképpen ezek a
szélek maradandó nyomot
hagynak.
A képernyõ ne maradjon hosszabb ideig
felfüggesztési üzemmódban, mivel
ideiglenes, esetleg végleges
képernyõkiégés jöhet létre.
• Digitális jel vételére elŒkészített TV:
Ha a TV készüléke HD-minŒségı
jeleket fog (és ha a set-top box
kimenete 1080i).
Ha HD-minŒségı digitális adást néz normál
(4:3) képarányú TV-készüléken “16:9” vagy
“Panorama” képernyŒbeállítással, a mısor
ugyan megjelenik a képernyŒn, de a kép
alsó és felsŒ része hiányzik.
Megjegyzés: Ha a képernyŒ teteje és alja,
valamint közepe huzamosabb
ideig marad rögzített,
a fénysugárzás is változik,
aminek eredményeképpen
ezek a szélek maradandó
nyomot hagynak.
A képernyõ ne maradjon hosszabb ideig
felfüggesztési üzemmódban, mivel
ideiglenes, esetleg végleges
képernyõkiégés jöhet létre.
• Integrált digitális TV
(szélesvásznú): SD-minŒségı
(általános) adás vételekor (480p
általános jel vétele esetén).
• Digitális jel vételére elŒkészített
TV (szélesvásznú):
SD-minŒségı (általános) adás
vételekor (set-top box használata
esetén).
• Analóg (normál) adást nézve egy
szélesvásznú TV-n (4:3 képarányt
választva).
Noha a digitális mısorok szélesvásznú
(16:9) üzemmódban készülnek, a csatornák
idŒnként eredetileg normál (4:3) képarányú
mısorokat sugároznak digitális jelekké
alakítva, ilyen esetekben a kép jobb és bal
szélét a készülék levágja.
Megjegyzés: Ha a képernyŒ bal és jobb
oldala, valamint a közepe
huzamosabb ideig marad
rögzített, a fénysugárzás is
változik, aminek
eredményeképpen ezek a
szélek maradandó nyomot
hagynak.
A képernyõ ne maradjon hosszabb ideig
felfüggesztési üzemmódban, mivel
ideiglenes, esetleg végleges
képernyõkiégés jöhet létre.
• Ha DVD, CD vagy videó adást néz
szélesvásznú (21:9) formátumban
egy szélesvásznú (16:9) TV-n.
• Amikor számítógépet vagy
játékkonzolt köt a TV-re, és a 4:3
képarányt választja.
Ha DVD-lejátszót, számítógépet vagy
játékkonzolt köt szélesvásznú
TV-készülékére, és normál (4:3) vagy
szélesvásznú (21:9) üzemmódban játszik
egy játékkal vagy néz filmet, a kép bal és a
jobb, vagy a felsŒ és alsó része hiányzik.
Megjegyzés: Ha a képernyŒ bal és jobb
oldala, valamint a közepe
huzamosabb ideig marad
rögzített, a fénysugárzás is
változik, aminek
eredményeképpen ezek a
szélek maradandó nyomot
hagynak.
A képernyõ ne maradjon hosszabb ideig
felfüggesztési üzemmódban, mivel
ideiglenes, esetleg végleges
képernyõkiégés jöhet létre.
Tartalomjegyzék
A TELEVÍZIÓ CSATLAKOZTATÁSA ÉS ELÃKÉSZÍTÉSE
A VezérlŒpult áttekintése ...........................................................................................
A csatlakozópanel áttekintése ...................................................................................
- Antennáról vett vagy a kábelen terjesztett televíziós hálózat csatlakoztatása.....
- Set-Top Box, videomagnó vagy a DVD csatlakoztatása......................................
- KülsŒ audio/video eszközök csatlakoztatása ........................................................
- Számítógéphez csatlakoztatása ............................................................................
- Mélysugárzó csatlakoztatása.................................................................................
- DVI csatlakoztatása ................................................................................................
A távirányító áttekintése (összes funkció, kivéve teletext) .......................................
A távirányító áttekintése (teletext funkciók)...............................................................
A plazmaképernyŒ felszerelése a fali tartóra............................................................
Be- és kikapcsolás .....................................................................................................
A televízió készenléti üzemmódba kapcsolása ........................................................
Ismerkedés a távirányítóva ........................................................................................
A Plug & Play.............................................................................................................
A nyelv kiválasztása ..................................................................................................
4
5
5
5
6
6
7
7
8
9
10
11
11
12
13
14
A CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
Csatornák automatikus tárolása................................................................................
Csatornák manuális tárolása .....................................................................................
A csatornák szerkesztése..........................................................................................
A tárolt csatornák sorrendbe állítása.........................................................................
Csatornanevek hozzárendelése................................................................................
Finomhangolásos vétel..............................................................................................
15
16
18
19
20
21
A CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
A képnorma módosítása............................................................................................
Egyéni képbeállítás ....................................................................................................
A színtónus módosítása ............................................................................................
A képméret módosítása.............................................................................................
Az aktuális kép kimerevítése .....................................................................................
DNIe (Természetes digitális kép) ..............................................................................
Színbeállítás ...............................................................................................................
Din. Kontraszt.............................................................................................................
FényérzékelŒ..............................................................................................................
A Kép a képben (PIP) nézése...................................................................................
22
23
24
25
26
26
27
28
29
30
HANGBEÁLLÍTÁS
A hangerŒ beállítása ..................................................................................................
A hang ideiglenes kikapcsolása ................................................................................
A hangmód kiválasztása............................................................................................
A hangnorma módosítása .........................................................................................
A hangbeállítások módosítása...................................................................................
A WOW térhatású hang funkció kiválasztása ..........................................................
HangerŒ automatikus beállítása................................................................................
Magyar-2
32
33
33
34
34
35
35
Tartalomjegyzék
HANGBEÁLLÍTÁS ( Folytatás )
Fejhallgató csatlakoztatása........................................................................................
Fejhallgató-beállítások megadása .............................................................................
Az alkép hangjának hallgatása..................................................................................
Mélysugárzó...............................................................................................................
36
36
37
37
IDÃBEÁLLÍTÁS
A pontos idŒ beállítása és megjelenítése ................................................................. 38
Az alvás üzemmód idŒzítŒ beállítása ........................................................................ 39
A televízió automatikus be - és kikapcsolása ........................................................... 40
A CSATORNÁK EGYÉB
A Kék képernyŒmód beállítása..................................................................................
SzínerŒsség................................................................................................................
Dallam kiválasztása ..................................................................................................
Eszköz kiválasztása külsŒ jelforrások közül .............................................................
KülsŒ forrásból származó képek nézése..................................................................
41
42
43
44
44
A SZÁMÍTÓGÉP BEÁLLÍTÁSA
A számítógépes szoftver telepítése (Windows 2000 vagy Windows XP)...............
A PC képernyŒ automatikus beállítása.....................................................................
A kép durva- finomhangolása ...................................................................................
A kép elhelyezkedésének módosítása......................................................................
Az eredeti képbeállítások visszaállítása ....................................................................
45
46
47
48
49
TELETEXT FUNKCIÓ HASZNÁLATA
Teletext dekóder ........................................................................................................
A teletextes információ megjelenítése ......................................................................
Adott teletext-oldal kiválasztása ................................................................................
Teletext oldal kiválasztása a FLOF módban.............................................................
50
50
51
52
HASZNÁLATI TIPPEK
Hibaelhárítás...............................................................................................................
Az állvány telepítése ..................................................................................................
A lopásgátló Kensington-zár használata ..................................................................
A fali egység felszerelése ...............................................................................................
Mıszaki és környezetvédelmi adatok .......................................................................
Kijelzési mód (PC) .....................................................................................................
Tı konfigurációk.........................................................................................................
A távirányító beállítása ...............................................................................................
53
54
55
56
57
58
59
60
Jelzések
Nyomja meg
Tartsa lenyomva
Megjegyzés
Magyar-3
A VezérlŒpult áttekintése
SOURCE
Az összes rendelkezésre álló bemeneti forrás
(TV, 1. Kƒls., 2. Kƒls., AV3, S-Video, DVI, PC)
menüjét jeleníti meg.
A televízió vezérlŒpultján a SOURCE
gomb
megnyomásával is elvégezhetŒ a kiválasztás.
MENU
Ezt megnyomva a képernyŒn jelenítheti meg a
tévé funkcióit.
+
Nyomja meg a hangerŒ csökkentéséhez vagy a
növeléséhez. A képernyŒn lévŒ menü tételeinek
kijelölésére is szolgál.
C/P.
Ezt megnyomva lehet a csatornák között váltani.
A képernyŒn lévŒ menü egyes tételeinek
kijelölésére is szolgál.
(Távirányító nélkül a tévét bekapcsolhatja a
csatornaváltó gombokkal is.)
Magyar-4
(Áramellátás)
Ezt benyomva kapcsolhatja be és ki a tévét.
FényérzékelŒ szenzor
A képernyŒ fényerŒt állítja automatikusan, a
környezet fényerejének megállapítása alapján.
Az érzékelŒ akkor mıködik, amikor az
FényérzékelŒ be van kapcsolva.
Távirányító érzékelŒ
A távirányítót irányítsa a tévé ezen pontja felé.
BekapcsolásjelzŒ
Az áramellátás kikapcsolásakor gyullad ki.
Amikor a Be/Ki idŒkapcsoló kiválasztása után
kikapcsolja az áramellátást, megjelenik a zöld fény.
A csatlakozópanel áttekintése
Hálózati áram
bemenet
Amikor a készülékhez audio- vagy a videorendszert csatlakoztat, az összes alkotóelem legyen
kikapcsolva.
Antennáról vett vagy a kábelen terjesztett televíziós hálózat csatlakoztatása
A televíziós csatornák helyes vételéhez a készüléknek az alábbi jelforrások egyikérŒl jelet kell vennie:
- Kültéri antenna
- Kábeles televíziós hálózat
- Mıholdas hálózat
Set-Top Box, videomagnó vagy a DVD csatlakoztatása
- Csatlakoztasson videomagnó vagy a DVD SCART kábelt a videomagnó vagy a a DVD SCART aljzatához.
- Ha a Set-Top Boxot vagy a videomagnót (vagy DVD-t) egyaránt kívánja csatlakoztatni, akkor csatlakoztassa
a Set-Top Boxot a videomagnóhoz (vagy DVD-hez), majd a videomagnót (vagy DVD-t) a készülékhez.
Bemeneti/kimeneti specifikáció
Bemenet
Csatlakozó
Video
Audio (L/R)
SCART 1
✔
✔
SCART 2
✔
✔
S-Video
kimeneti
RGB
Video+Audio (L/R)
✔
Csak tévé kimenet
Monitor kimeneti
(TV/1. Kƒls./2. Kƒls./AV3/S-VHS)
Magyar-5
A csatlakozópanel áttekintése
KülsŒ audio/video eszközök csatlakoztatása
- Csatlakoztasson RCA vagy S-Video kábelt a megfelelŒ külsŒ A/V eszközhöz, pl. videomagnóhoz,
DVD-lejátszóhoz vagy videokamerához.
- Csatlakoztassa a RCA audiokábeleket a készülék hátoldalán lévŒ „AUDIO(L)” és „AUDIO(R)” aljzatokhoz,
a másik végüket pedig az A/V eszköz megfelelŒ audio kimeneti aljzataihoz.
- A fejhallgatót a készülék hátlapján lévŒ fejhallgató kimenethez ( ) lehet csatlakoztatni.
Fejhallgató csatlakoztatása esetén a beépített hangszórók hangja le van tiltva.
Számítógéphez csatlakoztatása
-
Csatlakoztassa a D-Sub kábelt a készülék hátoldalán lévŒ „PC (PC IN)” jelı csatlakozóba.
-
A sztereó hangkábel egyik végét csatlakoztassa a készülék hátoldalán található „AUDIO (PC IN)”
csatlakozóba, másik végét pedig a számítógép hangkártyáján lévŒ „Audio Out” (audiokimeneti)
csatlakozóba.
Magyar-6
A csatlakozópanel áttekintése
Mélysugárzó csatlakoztatása
DVI csatlakoztatása
- Csatlakoztassa a DVI csatlakozót a DVD csatlakozóhoz.
- Csatlakoztassa a sztereó audiokábelt a készülék hátlapján lévŒ „L - Audio - R” csatlakozóhoz, míg a
másik végét a DVD hangkártyájának „Audio Out” csatlakozójához.
- DVI nem támogatja a PC funkciót.
Jelforrás
Video
Vízsz. képfr.
gyakoriság(kHz)
Függ. képfr.
gyakoriság(Hz)
Felbontás
(sor)
Source
PAL
SECAM
NTSC4.43
NTSC3.58 (Kivéve RF)
15,625
15,625
15,734
15,704
50
50
60
60
575
575
483
483
480/60i
480/60p
576/50i
576/50p
720/60p
1080/50i
1080/60i
15,734
31,469
15,625
31,250
45,000
28,125
33,750
60
60
50
50
60
50
60
483
483
576
576
720
1080
1080
DVI
Magyar-7
A távirányító áttekintése (összes funkció, kivéve teletext)
Televízió Be/Ki
(lásd 11. oldal)
Automatikus kikapcsolás
(lásd 39. oldal)
Ezzel jelölhetŒ ki, hogy mely eszközt
irányítsa a Samsung távirányító.
(TV, Samsung STB, VCR, CABLE, DVD)
(lásd 60.~63. oldal)
Számgombok a csatornák közvetlen
eléréséhez
ElŒzŒleg megtekintett csatorna
-KövetkezŒ csatorna
-ElŒzŒ csatorna
(lásd 11. oldal)
Egy- és kétjegyı csatornák
kiválasztása
HangerŒ növelése és csökkentése
(lásd 32. oldal)
Választás az elérhetŒ források közül
(lásd 44. oldal)
Hang ideiglenes kikapcsolása
(lásd 33. oldal)
Az aktuális mısorral kapcsolatos
információk megjelenítése.
(lásd 38. oldal)
Közvetlenül TV módba vált.
Menü megjelenítés vagy a
változtatás jóváhagyása
(lásd 12. oldal)
Kilépvagy az ODS-ból
Kurzor irányítása a menüben
(lásd 12. oldal)
Hanghatások kiválasztásaSound
effect selection
(lásd 34. oldal)
SRS WOW kiválasztás
(lásd 35. oldal)
KépjellemzŒk kiválasztása
(lásd 22. oldal)
DUAL I-II gomb
Közvetlenül PC módba vált.
(lásd 46. oldal)
STILL : DKép kimerevítése
(lásd 26. oldal)
PIP FUNKCIÓK; (lásd 30.~31. oldal)
PIP
: Kép a képben (PIP)
funkció bekapcsolása
be/ki
POSITION : PIP-pozíció kiválasztása
SIZE
: PIP-méret kiválasztása
SWAP
: Váltás a fŒkép vagy az
alkép között
Képméret kiválasztása
(lásd 25. oldal)
Ennek megnyomásával javítható a
digitális videominŒség.
(lásd 26. oldal)
Videomagnó/DVD funkciók:
: Hátracsévélés
: Leállás
: Lejátszás/Szünetelés
: ElŒrecsévélés
Set (lásd 60.~62. oldal)
Alaphelyzet: Ha a távirányító nem
muœködik, cserélje ki az elemeket, és a
használat elõtt 2-3 másodpercig nyomja
meg a „Reset” gombot.
A távirányító teljesítményét befolyásolhatja az erŒs fény.
A távirányító a televíziótól körülbelül 7 m távolságig használható.
A távirányító használatakor mindig tartsa azt közvetlenül a TV irányába.
A távirányító a videomagnó, a kábeldoboz, a DVD-lejátszó vagy a Samsung
Set-Top box vezérlésére használható.
Magyar-8
A távirányító áttekintése (teletext funkciók)
Teletext vagy a normál adás egyszerre
történŒ megjelenítése.
Teletext aloldal
P
P
: Teletext következŒ oldala
: Teletext elŒzŒ oldala
Teletextmód kiválasztása
(LIST/FLOF)
Kilépvagy a teletextbŒl
Teletext elŒhívása
Teletex tartalomjegyzék
Teletext törlése
Teletext méretének kiválasztása
Teletext tartás
Teletext tárolása
Teletext funkció: BŒvebben lásd a 50.~52. oldalon.
Magyar-9
A plazmaképernyŒ felszerelése a fali tartóra
1
Csúsztassa le a fedelet teljesen.
2
Helyezzen be két AAA méretı elemet.
Ügyeljen arra, az elemeken lévŒ „+” és „–” jelzések
illeszkedjenek az elemtartón belüli jelzésekhez.
3
Helyezze vissza a fedelet
Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót, akkor vegye ki
az elemeket és tárolja azokat száraz, hıvös helyen.
A távirányító a tévétŒl legfeljebb 7 méteres távolságban
használható.
(Szokásos mértékı tévézés mellett az elemek élettartama
kb.egy év.)
A távirányító nem mıködik!
EllenŒrizze a következŒket:
1. A TV áram alatt van?
2. Az elemek plusz és mínusz végei megfelelõen helyezkednek el?
3. Lemerültek az elemek?
4. Áramkimaradás van, vagy a tápkábel ki van húzva a fali
csatlakozóból?
5. Van a közelben különleges foszforeszkáló fényforrás
vagy neonfény?
Magyar-10
Be- és kikapcsolás
A hálózati tápkábel a készülék hátlapjához csatlakozik.
1
Dugja a hálózati tápkábelt a megfelelŒ aljzatba.
Eredmény: A hálózati feszültség a készülék hátlapján szerepel, a
frekvencia pedig 50 vagy a 60 Hz.
2
Nyomja a készülék jobb oldalán lévŒ POWER (
) gombot.
Eredmény: Az elülsõ panelen kigyullad a készenléti jelzõfény.
3
Nyomja meg a távirányító számjegy gombját (0~9) vagy a fel/le
C/P.
csatornaváltó gombot ( / ), vagy a
gombot a
készülék jobb oldalán.
Eredmény: Automatikusan a legutoljára nézett csatornára áll be a
készülék.
Amikor elsŒ alkalommal kapcsolja be a készüléket, meg
kell határoznia, mely nyelven szeretné a menüket
megjeleníteni (14. oldal).
4
A készülék kikapcsolásához nyomja be újra a POWER (
) gombot.
A televízió készenléti üzemmódba kapcsolása
A készülék készenléti üzemmódba is állítható, az alacsonyabb áramfelvétel
érdekében. A készenléti üzemmód akkor lehet hasznos, ha a nézést
ideiglenesen fel kívánja függeszteni (pl. a vacsora idejére).
1
Nyomja meg a távirányítón lévŒ POWER (
) gombot.
Eredmény: A képernyõ kikapcsol, és a készülék elülsõ részén egy
piros készenléti jelzõfény jelenik meg.
2
A készülék újbóli bekapcsolásához nyomja be újra a POWER( ),
gombot, valamelyik számjegy gombot (0~9),vagy a csatornaváltó fel/le
( / ) gombot.
Ne hagyja a készüléket készenléti üzemmódban hosszú ideig (amikor
például nyaralni megy).
Célszerı a készülék hálózati és antenna csatlakoztatását megszüntetni.
Magyar-11
Ismerkedés a távirányítóval
A távirányító elsŒsorban az alábbi célokat szolgálja:
Csatornák közötti váltás, a hangerŒ változtatása
A készülék beállítása a képernyŒn lévŒ menüvel
Az alábbi táblázat a leggyakrabban használt gombokat és azok funkcióit
mutatja be.
Gomb
Nézési funkció
Menüfunkció
A következŒ tárolt
csatornát jeleníti meg.
-
Az elŒzŒ tárolt
csatornát jeleníti meg.
-
és
Az adott számú csatornát jeleníti meg.
Két számjegyı csatornák megadásához a
második számjegyet közvetlenül az elsŒ után
kell megnyomni, különben a készülék egy
számjegyı csatornát jelenít meg.
_/_ _
Kétjegyı csatorna kiválasztására.
Nyomja be ezt a gombot, majd írjon be egy kétjegyı
számot.
Ezzel növelhetŒ a hangerŒ.
-
Ezzel csökkenthetŒ a hangerŒ.
-
MUTE
A hangot ideiglenesen kikapcsolja.
A hang újbóli bekapcsolásához nyomja meg
+/újra ezt a gombot, vagy nyomja meg a
gombot.
MENU
A képernyŒn lévŒ
menürendszert jeleníti
EXIT
Az elŒzŒ menühöz vagy a
normál nézéshez lép vissza.
A képernyŒn lévŒ (OSD) menübŒl való
kilépésre szolgál.
A menüpontok közötti mozgásra használható.
Menüpont kiválasztására vagy a kiválasztott
elem rtékének növelésére használható.
Az elŒzŒ menüponthoz való visszatéréshez és
a kiválasztott elem értékének csökkentéséhez
használható.
-
ENTER
Magyar-12
A választás jóváhagyására
szolgál
A Plug & Play
Amikor a készüléket elsŒre bekapcsolja („ON”), számos alapvetŒ ügyfélbeállítás történik automatikusan, egymást követŒen.
A következŒ beállítások közül választhat.
1
Ha a televízió készenléti üzemmódban van, akkor nyomja meg a
távirányító POWER ( ) gombját.
Eredmény: Megjelenik a Plug & Play üzenet. Egy ideig ez látható,
majd automatikusan megjelenik a Nyelv menü.
2
Válassza ki a megfelel• Nyelv az
vagy a
gomb megnyomásával.
Itt szerepel a rendelkezésre álló Nyelv felsorolása.
18 nyelv közül választhat.
3
A kiválasztott nyelv megerŒsítéséhez nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelenik az Ant. Bem. :EllŒrzés üzenet, ahol is az OK
pont van kiválasztva.
4
Nyomja meg a ENTER
gombot.
Eredmény: A következŒ országok állnak rendelkezésre:
Belgium - Németország - Spanyolo. - Franciaország Olaszország - Hollandia - Svájc - Svédország Egyesült Kir. - Kelet-Európa - Egyéb
5
Válassza ki az Ország a
vagy a
Nyomja meg a ENTER
gombot.
gomb nyomogatásával.
Eredmény: Megjelenik a Autom. tárolás menü.
6
Nyomja meg a ENTER
gombot.
Eredmény: A csatorna keresése automatikusan kezdŒdik el és ér
véget.
7
A
vagy a
gomb megnyomásával válassza ki az Óra vagy a Perc.
Az Óra vagy a Perc beállításához nyomja meg
vagy a
gombot.
(Lásd a „A pontos idŒ beállítása és megjelenítése” c. részt a 38.
oldalon.)
8
A beállítás megerŒsítéséhez nyomja meg az MENU
gombot.
Eredmény: Megjelenik a „Enjoy your watching” üzenet, majd a
tárolt csatorna aktiválódik.
Magyar-13
A Plug & Play
Ha vissza kívánja állítani ezt a funkciót...
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: A fŒmenü megjelenik.
2
A Beállítás kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER gombot.
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Beállítás menü opciói.
3
A Plug & Play kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
4
Nyomja meg a ENTER
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelenik a Plug & Play felirat.
5
A beállítások elvégzésérŒl bŒvebben lásd az elŒzŒ oldalt.
A nyelv kiválasztása
A készülék elsŒ használata során válassza ki, hogy mely nyelven
jelenjenek meg a menük és a kijelzések.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: A fŒmenü megjelenik.
2
A Beállítás kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Beállítás menü opciói.
3
Nyomja meg a ENTER
4
A Nyelv kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER gombot.
gombot.
vagy a
gombot.
Eredmény: Itt szerepel a rendelkezésre álló nyelvek felsorolása.
5
Válassza ki a megfelelŒ nyelvet a
megnyomásával.
Nyomja meg a ENTER gombot.
vagy a
gomb ismételt
18 Nyelv közül választhat.
6
Magyar-14
Amikor megfelelŒnek tartja a kiválasztott nyelvet, a EXIT gomb
megnyomásával visszatérhet a normál nézéshez.
Csatornák automatikus tárolása
A rendelkezésre álló frekvenciasávokon lehet keresést végezni
(országonként más-más sávok állhatnak rendelkezésre).
Az automatikusan kiosztott csatornaszámok nem feltétlenül egyeznek a
tényleges vagy a kívánt csatornaszámokkal. A számok sorrendje
azonban manuálisan is változtatható, és a nem kívánt csatornákat is
törölheti.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: A fŒmenü megjelenik.
2
A Csatorna kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Csatorna menü opciói.
3
Nyomja meg a ENTER
gombot.
Eredmény: Az Ország pont lesz kiválasztva.
4
Nyomja meg újra a ENTER
gombot. Válassza ki az országot a
vagy a
gomb ismételt megnyomásával.
Eredmény: A következŒ országok állnak rendelkezésre:
Belgium - Németország - Spanyolo. - Franciaország Olaszország - Hollandia - Svájc - Svédország Egyesült Kir. - Kelet-Európa - Egyéb
5
Nyomja meg a ENTER
6
A Autom. tárolás kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a ENTER gombot.
gombot.
vagy a
Eredmény: Az Start pont lesz kiválasztva.
7
A csatornák közötti kereséshez nyomja meg az ENTER
gombot.
Az almenü átvált a Kezd menürŒl Start a Leáll Stop menüre, és
megkezdŒdik a csatornák keresése.
Eredmény: A keresés automatikusan véget ér.
A csatornák a frekvenciasávon belüli helyzetük szerinti
sorrendben vannak tárolva (a legalacsonyabb elsŒként, a
legmagasabb utolsóként).
Ezután megjelenik az eredetileg kiválasztott csatorna.
Az elŒzŒ menühöz való visszatéréshez a
vagy a
gombot
megnyomva jelölje ki a Visszalépés pontot, majd nyomja meg
az ENTER
gombot.
A keresés idŒ elŒtti leállításához jelölje ki a leállítási Stop
funkciót, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
8
A csatornák eltárolása után lehet:
A csatornákat tetszés szerinti sorrendbe rendezni (lásd 19. oldal)
A tárolt csatornákhoz megnevezést rendelni (lásd 20. oldal)
Csatornákat hozzáadni és törölni (lásd 18. oldal)
Szükség esetén a csatorna vételét finomhangolni (lásd 21. oldal)
Magyar-15
Csatornák manuális tárolása
Összesen 100 csatornát lehet tárolni, ideértve a kábelhálózaton vett
csatornákat is. Csatornák manuális tárolása esetén döntse el:
Hogy az egyes megtalált csatornákat kívánja-e tárolni
Az egyes tárolt csatornák számát, amellyel azt azonosítani
kívánja.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: A fŒmenü megjelenik.
2
A Csatorna kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Csatorna menü opciói.
3
Nyomja meg a ENTER
4
A Kézi tárolás kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER gombot.
gombot.
vagy a
gombot.
Eredmény: A Kézi tárolás ponton belüli opciók megjelennek,
a Pr. Szám pont megjelölésével.
5
Nyomja meg az ENTER
gombot újra.
Ha egy számot szeretne egy csatornához rendelni, akkor a
vagy a
gomb megnyomásával keresse ki a megfelelŒ számot,
majd nyomja meg az ENTER
gombot.
6
A
vagy a
gomb megnyomásával jelölje ki a Színrendszer
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A
vagy a
gomb megnyomásával válassza ki a kívánt
Színrendszer, majd nyomja meg a ENTER
gombot.
Eredmény: A színszabványok az alábbi sorrendben jelennek meg:
AUTO - PAL - SECAM - NT4.43
7
A
vagy a
gomb megnyomásával jelölje ki a Hangrendszer
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A
vagy a
gomb nyomogatásával válassza ki a kívánt
hangnormát, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A hangzási szabványok az alábbi sorrendben jelennek
meg:
BG - DK - I - L
8
Magyar-16
Az összes olyan csatorna esetében, amelyet más a kívánt számú
csatornához szeretne vinni, a
vagy a
gomb megnyomásával
válassza ki a Pr. Szám pontot, majd végezze el az 5....7. lépést.
Csatornák manuális tárolása
9
Ha ismeri a tárolni kívánt csatorna számát......
A
vagy a
gomb megnyomásával jelölje ki a Csatorna
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A
vagy a
gomb megnyomásával válassza ki a
C (Sugárzott csatorna) vagy a S(Kábel csatorna) pontot
A Channel kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
A
vagy a
gomb megnyomásával válassza ki kívánt
számot,
majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Ha a hang abnormális vagy a nincsen hang, akkor jelölje ki
újra a kívánt hangrendszert.
10
Ha nem tudja a csatornaszámot, akkor a
vagy a
gomb
megnyomásával válassza ki a Keresés pontot, majd nyomja meg
a ENTER
gombot.
A Keresés elvégzéséhez nyomja meg a
vagy a
gombot, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.\
Eredmény: A hangoló addig pásztázza a frekvenciasávot, amíg az
elsŒ csatorna vagy a az Ön által kiválasztott csatorna
meg nem jelenik a képernyŒn.
11
A
vagy a
gomb megnyomásával jelölje ki a Tárolás pontot,
majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A
vagy a
gomb megnyomásával válassza ki a Igen pontot,
majd nyomja meg az ENTER
gombot
Eredmény: A készülék tárolja a csatornát vagy a hozzá tartozó
csatornaszámot.
12
Minden egyes tárolni kívánt csatornánál végezze el a 9 és 11 lépést.
Csatorna üzemmód
P (Program mód): A hangolás befejezésekor a TV csatornák a P00
- P99 tartományban lettek eltárolva. A csatornát a szám
megadásával választhatja ki.
C(Valós csatorna mód): Ha ebben az üzemmódban megadja az
adott csatornához tartozó számot, elŒhívhatja a kívánt (antennán
keresztül sugárzott) csatornát.
S (Kábel csatorna mód): Ha ebben az üzemmódban megadja az
adott csatornához tartozó számot, elŒhívhatja a kívánt (kábel)
csatornát.
Magyar-17
A csatornák szerkesztése
A megtalált csatornák közül ki lehet zárni egyes csatornákat.
A tárolt csatornák közötti görgetés során a kihagyásra megjelölt
csatornák nem lesznek láthatóak.
A kihagyásra kifejezetten meg nem jelölt csatornák a keresés során
láthatóak lesznek.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: A fŒmenü megjelenik.
2
A Csatorna kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER gombot.
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Csatorna menü opciói.
3
A Hozzáadás/Törlés kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a ENTER gombot.
vagy a
Eredmény: Megjelenik az aktuális csatorna állapota.
4
A
/ gomb megnyomásával válassza ki a Hozzáadás vagy a
Törlés kívánt Csatorna
Eredmény: Ha a módosítani kívánt csatorna nem szerepel a
memóriában, akkor a Hozzáadás funkció lesz kijelölve
és megjelenítve. Különben, ha a módosítani kívánt
szerepel a memóriában, akkor a Törlés funkció lesz
kiválasztva és megjelenítve.
Magyar-18
5
A csatorna Hozzáadás vagy a Törlés nyomja meg az ENTER
gombot.
6
Az elŒzŒ menühöz való visszatéréshez a
vagy a
gomb
megnyomásával jelölje ki a Visszalépés pontot, majd nyomja meg
az ENTER
gombot.
7
Végezze el a 4. és 6. lépést minden egyes, hozzáadni vagy a törölni
kívánt csatorna esetében.
A tárolt csatornák sorrendbe állítása
Bármely két csatorna számának felcserélésével:
Módosíthatja a csatornák automatikus tárolásának sorrendjét.
Könnyen megjegyezhetŒ számot rendelhet a gyakran nézett
csatornákhoz.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: A fŒmenü megjelenik.
2
A Csatorna kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER gombot.
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Csatorna menü opciói.
3
A Sorrend kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER gombot.
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjenik a Pr. Szám, Csatrona vagy a Név menüpont.
4
A
vagy a
gomb ismételt megnyomásával válassza ki a
módosítani kívánt Csatorna számát.
Nyomja meg a ENTER gombot.
Eredmény: A kiválasztott Csatorna szám és Név a jobb oldalra
kerül.
5
A
vagy a
gomb megnyomásával lépjen a módosítani kívánt
pozícióhoz, majd megnyomásával az ENTER
gombot.
Eredmény: A kiválasztott csatorna helyet cserél az adott számon
korábban tárolt csatornával.
6
Az újbóli rendezéshez ismételje meg a 4. és 5. lépéseket.
Magyar-19
Csatornanevek hozzárendelése
A csatorna-információk sugárzásakor a készülék a csatornaneveket
automatikusan hozzárendeli a csatornákhoz. Ezek a nevek azonban
módosíthatók, tehát a csatornákhoz új neveket is hozzárendelhet.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
vagy a
gombbal válassza ki a Csatorna lehetoséget.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Csatorna csoportban
elérhetŒ opciók.
3
A
vagy a
gombot.
gombbal válassza ki a Név Nyomja meg ENTER
Eredmény: Megjelenik az aktuális Pr. Szám, Csatorna és a Név
menüpont.
4
Szükség esetén a
vagy a
gomb megnyomásával válassza ki a
csatornát, amelyhez új nevet szeretne megadni.
Nyomja meg ENTER
gombot.
Eredmény: A név körül megjelenik a kijelölést jelzŒ téglalap.
5
Ehhez...
Majd...
Betı, számvagy szimbólum kijelölése a
vagy a
A következŒ betıre lépés
a
gombot
Az elŒzŒ betıre lépés
a
gombot
A név körül megjelenik a
kijelölést jelzŒ téglalap.
a ENTER
gombot
gombot
The characters available are :
Az ábécé betıi (A~Z)
Számok (0~9)
Különleges karakterek ( *, _, _, szóköz)
Magyar-20
6
Végezze el a 4. és 5. lépést minden olyan csatornánál,
amelyhez nevet szeretne megadni.
7
Amikor megfelelŒnek tartja a beállítást, a MENU gomb
megnyomásával visszatérhet az elŒzŒ menühöz, vagy az EXIT
gombbal a normál nézéshez.
Finomhangolásos vétel
Tiszta vétel esetén nincsen szükséges a csatorna finomhangolására,
mivel ezt a készülék a keresés és a tárolás során automatikusan elvégzi.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A
vagy a
gombbal válassza ki a Csatorna lehetoséget.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
Eredmény: A képernyŒn megjelennek a Csatorna csoportban
elérhetŒ opciók.
3
A Finomhangolás kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
4
A
vagy a
gomb megnyomásával állítható be a kívánt érték.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
A finomhangolás visszaállításához a
vagy a
gomb
megnyomásával jelölje ki a Visszaállítás pontot, majd nyomja meg
az ENTER
gombot.
Az elŒzŒ menühöz való visszatéréshez a
vagy a
gomb
megnyomásával jelölje ki a Visszalépés pontot, majd nyomja meg
az ENTER
gombot.
vagy a
Magyar-21
A képnorma módosítása
Kiválaszthatja, hogy mely típusú kép felel meg leginkább az Ön nézési
követelményeinek.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A Kép tétel kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Kép menü opciói.
3
Nyomja meg a ENTER
gombot.
Eredmény: A Üzemmód pont lesz kiválasztva.
4
Nyomja meg újra a ENTER
gombot.
A
vagy a
gomb ismételt megnyomásával válassza ki
a kívánt képeffektust.
Eredmény: A következŒ képeffektusok állnak rendelkezésre:
Kiemelt - Normál - Film - Egyedi
Ez úgy is megjeleníthetŒ, ha egyszerıen megnyomja a
P.MODE (Kép Üzemmód) gombot.
Magyar-22
Egyéni képbeállítás
A készülék számos olyan beállítással rendelkezik, amely a képminŒség
szabályozására szolgál.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A Kép tétel kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Kép menü opciói.
3
Nyomja meg a ENTER
4
A
vagy a
gomb megnyomásával jelölje ki a Egyedi pontot,
majd nyomja meg az ENTER
gombot.
5
A
vagy a
gomb megnyomásával válassza ki a beállítani kívánt
tételt (Kontraszt, FényerŒ, Élesség, Szín).
Nyomja meg a ENTER
gombot.
gombot.
Eredmény: Megjelenik egy vízszintes skála.
6
A
7
Amikor megfelelŒnek tartja a beállítást, a MENU gomb
megnyomásával visszatérhet az elŒzŒ menühöz, vagy az EXIT
gombbal a normál nézéshez.
vagy a
gomb megnyomásával állítható be a kívánt érték.
Ha módosítja ezeket a beállításokat, a Obraz mód beállítása
automatikusan Egyedi lesz.
PC üzemmódban Egyédi beállítás esetén csak a Kontraszt és a
Fényerõ állítható.
Magyar-23
A színtónus módosítása
Kiválaszthatja az Önnek leginkább megfelelŒ színtónust.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A Kép tétel kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Kép menü opciói.
3
Nyomja meg a ENTER
4
A
vagy a
gomb megnyomásával jelölje ki a Színtónus pontot,
majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A
vagy a
gomb ismételt megnyomásával válassza ki a kívánt
értéket.
gombot.
Eredmény: A következŒ értékek állnak rendelkezésre:
Hideg 2 - Hideg 1 - Normál - Meleg 1 - Meleg 2
5
Magyar-24
Amikor megfelelŒnek tartja a kiválasztott nyelvet, a EXIT gomb
megnyomásával visszatérhet a normál nézéshez.
A képméret módosítása
Beállíthatja az elvárásainak leginkább megfelelŒ képi képméretet.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A Kép tétel kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Kép menü opciói.
3
Nyomja meg a ENTER
4
A
vagy a
gomb megnyomásával jelölje ki a Méret pontot,
majd nyomja meg az ENTER
gombot.
5
A
vagy a
gomb ismételt megnyomásával válassza ki a kívánt
értéket.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
gombot.
Eredmény: A következŒ értékek állnak rendelkezésre:
Auto széles - Széles - Panoráma - Zoom 1 - Zoom 2
- 4:3
Egyszerıbben a távirányítón a P.SIZE gomb
megnyomásával állíthatja be ezeket a lehetŒségeket.
Ha a képméret beállítása automatikus Auto széles, akkor
PIP funkció nem mıködik.
PC üzemmódban csak a Wide (Széles) és a 4:3
üzemmód állítható be.
Zoom 1vagy a 2 üzemmódban a
gombokkal mozgatható a kép.
vagy a
Magyar-25
Az aktuális kép kimerevítése
Mozgókép állóképbe merevítéséhez nyomja meg az STILL gombot.
A mıvelet visszavonásához nyomja meg ismét a gombot.
DNIe (Természetes digitális kép)
A Samsung új technológiája részletdúsabb képet nyújt, kontraszt- és
fehérjavítással. Az új képkorrekciós algoritmus révén fényesebb, tisztább
képet tudunk nézŒknek biztosítani.
A DNIe technológia révén minden egyes jel eléri az Ön tekintetét.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A Kép tétel kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Kép menü opciói.
3
Nyomja meg a ENTER
4
A
vagy a
gomb megnyomásával jelölje ki a DNle pontot, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
A
vagy a
gomb megnyomásával válassza ki kívánt opciót.
Eredmény: A következŒ értékek állnak rendelkezésre:
DNIe Be - DNIe Ki - DNIe Demo
Az opciók úgy is megjeleníthetŒk, ha megnyomja a DNle
gombot.
DNIe Be
Ez aktiválja a DNIe Demo által bemutatott
javított képet.
DNIe Ki
Az üzemmód kikapcsolódik és a képernyŒ
visszatér eredeti állapotába.
DNIe Demo A képernyŒ bal oldalán a javított kép látható, a
jobb oldalon pedig az eredeti kép.
5
Amikor megfelelŒnek tartja a kiválasztott nyelvet, a EXIT gomb
megnyomásával visszatérhet a normál nézéshez.
gombot.
Ez a muœvelet nem muœködik, ha a forrás PC módban van.
Magyar-26
Színbeállítás
A Színbeállítás segítségével a legkedveltebb színek állíthatók be a
többi szín zavarása nélkül, például a Kék, Zöld, Rózsaszín így a
felhasználó az általa választott képernyõszínt élvezheti.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A Kép tétel kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Kép menü opciói.
3
Nyomja meg a ENTER
4
A Színbeállítás tétel kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
gombot.
vagy a
Eredmény: Megjelennek a Színbeállítás menü opciói
5
A
vagy a
gomb megnyomásával válassza ki az Egysz. vezérl.
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot. A
vagy a
gomb megnyomásával válassza ki az alkép forrását, majd nyomja
gombot.
meg a ENTER
Eredmény: A jelforrások az alábbi sorrendben jelennek meg:
Kék - Zöld - Rózsaszín - Normál - Egyedi
6
A
vagy a
gomb megnyomásával válassza ki az Részl. vezérl.
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot. A
vagy a
gomb megnyomásával válassza ki az alkép forrását, majd nyomja
gombot.
meg a ENTER
Eredmény: A jelforrások az alábbi sorrendben jelennek meg:
Rózsaszín - Zöld - Kék - Visszaállítás
7
A
8
Amikor megfelelŒnek tartja a beállítást, a MENU gomb
megnyomásával visszatérhet az elŒzŒ menühöz, vagy az EXIT
gombbal a normál nézéshez.
vagy a
gomb megnyomásával állítható be a kívánt érték.
Ez a muœvelet nem muœködik, ha a forrás PC módban van, a DNIe ki
van kapcsolva vagy a PIP be van kapcsolva.
A Részl. vezérl. visszaállításához válassza ki a Visszaállítás-t az
vagy a
gombbal, majd nyomja le az ENTER
gombot.
Magyar-27
Din. Kontraszt
Din. Kontraszt : ez a funkció a bemenŒ képi jel eloszlását
észleli automatikusan, valamint ennek beállításával optimális
kontrasztot alakít ki.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A Kép tétel kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Kép menü opciói.
3
Nyomja meg a ENTER
4
A Din. Kontraszt tétel kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
gombot.
vagy a
Eredmény: Megjelenik a Din. Kontraszt.
5
A
vagy a
gombok segítségével válassza az Be lehetŒséget.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
6
Amikor megfelelŒnek tartja a kiválasztott nyelvet, a EXIT gomb
megnyomásával visszatérhet a normál nézéshez.
Ez a muœvelet nem muœködik, ha a forrás PC módban van, a DNIe ki
van kapcsolva vagy a PIP be van kapcsolva.
Magyar-28
FényérzékelŒ
FényérzékelŒ a képernyŒ automatikus vagy manuális
fényerŒ-beállítására szolgál: fényérzékelŒ szenzorok
segítségével megállapítja környezet fényerejét.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A Kép tétel kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Kép menü opciói.
3
Nyomja meg a ENTER
4
A FényérzékelŒ tétel kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
gombot.
vagy a
Eredmény: Megjelenik a FényérzékelŒ.
5
A
vagy a
gombok segítségével válassza az Be lehetŒséget.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
Eredmény: A képernyŒ Brightness értékét a rendszer
automatikusan állítja be, a környezet fényereje alapján.
6
Amikor megfelelŒnek tartja a kiválasztott nyelvet, a EXIT gomb
megnyomásával visszatérhet a normál nézéshez.
Ez a muœvelet nem muœködik, ha a forrás PC módban van.
Magyar-29
A Kép a képben (PIP) nézése
A beállított csatorna vagy videobemenet fõ képernyõjén belül egy kisebb
képet is megjeleníthet. Így a képernyõ nézése során nézheti a beállított
csatorna vagy bármilyen csatlakoztatott berendezés videóbemenetének
képét.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: Megjelenik a fŒmenü.
2
A Kép tétel kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Kép menü opciói.
3
Nyomja meg a ENTER
4
A
vagy a
gomb megnyomásával jelölje ki a PIP pontot, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
gombot.
Eredmény: Megjelennek a PIP menü opciói.
5
Nyomja meg az ENTER
gombot újra.
A
vagy a
gomb megnyomásával válassza ki a Be pontot, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
6
A
vagy a
gomb megnyomásával jelölje ki a Forrás pontot,
majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A
vagy a
gomb megnyomásával válassza ki a PIP kép
jelforrását, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A jelforrások az alábbi sorrendben jelennek meg:
Ha a FŒkép beállítása TV/1. Küls./2. Küls./S-Video,
akkor csak DVI/PC választható ki, illetve ha a FŒkép
beállítása DVI/PC, akkor TV/1. Küls./2. Küls./S-Video
választható ki.
[Csak PC/DVI]
7
A Csere tétel kiválasztásához nyomja meg a vagy a gombot.
A fŒkép és az alkép felcseréléséhez válassza ki a Csere opciót,
majd nyomja meg a ENTER
gombot.
Eredmény: A fŒkép és az alkép felcserélŒdnek.
8
A
vagy a
gomb megnyomásával jelölje ki a PIP Méret,
majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A
vagy a
gomb megnyomásával válassza ki a PIP kép
méretét, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A méretek az alábbi sorrendben jelennek meg:
-
Magyar-30
-
A Kép a képben (PIP) nézése
9
A
vagy a
gomb megnyomásával jelölje ki a Helyzet pontot,
majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A
vagy a
gomb megnyomásával válassza ki a PIP kép
pozícióját, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Eredmény: A kisebb képernyõt át is helyezheti.
Ha a PIP kép mérete
vagy a
funkció nem használható.
10
, akkor ez a
[Csak PC/DVI]
A Pr. Szám tétel kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot. Nyomja meg a ENTER
gombot.
A
vagy a
gomb nyomogatásával jelölheti ki azt a csatornát,
amelyet a PIP képen kíván nézni.
Eredmény: Megjelenik a memóriában eltárolt Pr. Szám.
FÃKÉP:PC/DVI, PIP:TV
„Pr. Szám” inaktív és nem elérhetŒ TV üzemmódban.
PC/DVI üzemmódban azonban újra aktív és elérhetŒ.
11
Az EXIT gomb újbóli megnyomásával visszatérhet a normál
nézéshez.
A távirányító funkciói a PIP kép bekapcsolt állapotában:
Funkció
Leírás
PIP
A PIP funkció közvetlen be- és kikapcsolására szolgál.
SWAP
A fŒkép és az alkép felcserélésére szolgál.
Ha a fŒkép Videó üzemmódban van, az alkép
pedig beállított üzemmódban, akkor elŒfordulhat,
hogy a fŒkép hangja nem hallható, ha az alkép
csatornájának megváltoztatása után megnyomja a
SWAP (felcserél) gombot. Ilyen esetben jelölje ki
újra a fŒkép csatornáját.
POSITION Az Alkép mozgatásához elég egyszerıen a POSITION
gombot megnyomni.
SIZE
Az Alkép méretét a SIZE gomb megnyomásával
választhatja ki.
PIP beállítások
Al
FŒ
TV
1. Küls.
2. Küls.
AV3
S-Video
DVI
PC
TV
X
X
X
X
X
O
O
1. Küls.
X
X
X
X
X
O
O
2. Küls.
X
X
X
X
X
O
O
AV3
X
X
X
X
X
O
O
S-Video
X
X
X
X
X
O
O
DVI
O
O
O
O
O
X
X
PC
O
O
O
O
O
X
X
Magyar-31
A hangerŒ beállítása
A hangerŒt a távirányítóval állíthatja be.
A hangerŒ növeléséhez nyomja meg a (+) gombot.
Eredmény: Megjelenik egy vízszintes sáv, és a hangerŒ a gomb
felengedéséig növekszik. A kurzor jobbra lépéssel jelzi a
hangerŒ növelését.
A hangerŒ csökkentéséhez nyomja meg a (-)gombot.
Eredmény: Megjelenik egy vízszintes sáv, és a hangerŒ a gomb
felengedéséig csökken. A kurzor balra lépéssel jelzi a
hangerŒ csökkenését.
A TV-készüléken további hangbeállítások is elérhetŒk.
További részleteket a 33 ~ 37. oldalon talál.
Magyar-32
A hang ideiglenes kikapcsolása
A hangot ideiglenesen kikapcsolhatja.
Például: Válaszolni szeretne a telefonba.
1
Nyomja meg a MUTE (
) gombot.
Eredmény: A hangerŒ kikapcsol, és megjelenik a „Némítás” felirat.
2
A hangerŒt a MUTE ( ) gomb ismételt lenyomásávalvagy
valamelyik hangerŒgomb lenyomásával állíthatja vissza.
Eredmény: A hangerŒ az ideiglenes kikapcsolás elŒtti szintre vált, és
eltınik a „Némítás” felirat.
A hangmód kiválasztása
A hangmódot a távirányító „DUAL I-II” gombjának megnyomásával
állíthatja be.
Megnyomásakor az aktuális hangmód megjelenik a képernyŒn.
FM
sztereó
Audió típusa
DUÁL 1/2
Monó
MONÓ
Sztereó
SZTEREÓ
Duál
DUÁL 1
Monó
NICAM
sztereó
Sztereó
Duál
MONÓ
DUÁL 2
MONÓ
MONÓ
SZTEREÓ
MONÓ
DUÁL 1
DUÁL 2
Alap
Automatikus
váltás
DUÁL 1
Automatikus
váltás
DUÁL 1
A vételi körülmények romlása esetén a hang érthetŒbbé
válik, ha a hangmódot Mono értékre állítja.
Ha a sztereójel gyenge, és a készülék automatikus váltogat
a két mód között, váltson át Mono értékre.
Magyar-33
A hangnorma módosítása
Kiválaszthatja, hogy egy adott mısor nézése közben milyen típusú
különleges hangeffektust kíván hallani.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: A fŒmenü megjelenik.
2
A Hang tétel kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Hang menü opciói.
3
Nyomja meg a ENTER
gombot.
4
Nyomja meg a ENTER
gombot újra.
Eredmény: Az Üzemmód pont lesz kiválasztva.
5
A
vagy a
gomb megnyomásával válassza ki a kívánt
hangeffektust, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A következŒ hangeffektusok állnak rendelkezésre:
Normál - Zene - Film - Beszéd - Egyedi
Ezek az opciók úgy is kiválaszthatók, ha a távirányítón egyszerıen
megnyomja az S.MODE (Sound Mode) gombot.
A hangbeállítások módosítása
A hangbeállítások egyéni ízlés szerint beállíthatók.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: A fŒmenü megjelenik.
2
A Hang tétel kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Hang menü opciói.
Magyar-34
3
Nyomja meg a ENTER
4
A
vagy a
gomb megnyomásával válassza ki a
Hangszínszabályzó pontot, the majd nyomja meg az ENTER
gombot.
5
A
vagy a
gomb megnyomásával válassza ki kívánt opciót.
6
A
vagy a
gomb megnyomásával állítható be a kívánt érték.
7
Amikor megfelelŒnek tartja a beállítást, a MENU gomb
megnyomásával visszatérhet az elŒzŒ menühöz, vagy az EXIT
gombbal a normál nézéshez.
gombot.
A WOW térhatású hang funkció kiválasztása
A Wow Surround funkció kiválasztásával erŒsítheti a középsŒ- alsó
hangtartományt, vagy alakíthat ki körhangzási hatást.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: A fŒmenü megjelenik.
2
A Hang tétel kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Hang menü opciói.
3
Nyomja meg a ENTER
4
A WOW tétel kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER
gombot.
vagy a
gombot.
5
A Ki/Be tétel kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER
gombot.
vagy a
gombot.
6
Az EXIT gomb megnyomásával visszatérhet a normál nézéshez.
gombot.
Válassza ki az Be/Ki opciót a távirányító SRS gombjával is.
a SRS Labs, Inc. védjegye.
A WOW technológia az SRS Labs, Inc. licencdíjas terméke.
HangerŒ automatikus beállítása
Mindegyik mısorszóró állomás saját jelkondícióval rendelkezik, ezért
nem egyszerı a hangerŒt változtatni minden alkalommal, amikor
csatornaváltásra kerül sor. Ezzel a funkcióval automatikusan beállíthatja
a kívánt csatorna hangerejét: amikor a modulációs jel magas, a
hangkimenetet alacsonyabbra állíthatja, illetve amikor a modulációs jel
alacsony, a hangkimenetet magasabbra állíthatja.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: A fŒmenü megjelenik.
2
A Hang tétel kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER
gombot.
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Hang menü opciói.
3
A Autom. hangerŒ tétel kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
4
A
vagy a
gomb megnyomásával válassza ki az Be vagy az Ki
opciót.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
5
Az EXIT gomb megnyomásával visszatérhet a normál nézéshez.
Magyar-35
Fejhallgató csatlakoztatása
A TV-készülékhez fejhallgatót csatlakoztathat, így a helyiségben
tartózkodók zavarása nélkül nézheti a TV-mısort.
Csatlakoztasson egy fejhallgatót a televízió paneljén található 3,5 mm-es
mini-dugasz aljzatba.
Eredmény: A hang a fejhallgatón át lesz hallható.
A fejhallgató-beállítások megadására vonatkozó további
részletek az alábbi részben olvashatók.
A nagy hangerŒvel és hosszantartóan használt fejhallgató
halláskárosodást okozhat.
Amikor fejhallgatót csatlakoztat a rendszerhez, akkor a
hangszórók nem szólnak.
Fejhallgató-beállítások megadása
A fejhallgató-beállításokat tetszés szerint megadhatja.
A következŒ fejhallgató-beállítások közül választhat:
HangerŒ, Balansz, Mély, Magas
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: A fŒmenü megjelenik.
2
A Hang tétel kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Hang menü opciói.
3
Nyomja meg a ENTER
4
A Fejhallgató tétel kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
gombot.
vagy a
Eredmény: Megjelenik a Fejhallgató menü
(HangerŒ, Balansz, Mély, Magas).
Magyar-36
Ehhez...
Nyomja meg...
Az opció módosítása
a
vagy a
gombot.
Beállítás módosítása
a
vagy a
gombot.
A módosítások jóváhagyása
a ENTER
Az alkép hangjának hallgatása
A PIP funkció mıködése közben hallgató az alkép hangja.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: A fŒmenü megjelenik.
2
A Hang tétel kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Hang menü opciói.
3
Nyomja meg a ENTER
4
A
vagy a
gomb megnyomásával jelölje ki a Hangválasztás
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
gombot.
Eredmény: Megjenik a FŒ és a Al menüpont.
Csak akkor választható ki ez az opció, amikor a PIP opció
be van Be.
5
A
vagy a
gomb megnyomásával válassza ki az Al
Nyomja meg a ENTER
gombot.
Eredmény: Hallgatható az alkép hangja
Az aktuális fŒkép hangjának hallgatásához állítsa be a FŒ.
Mélysugárzó
Mélysugárzó olyan hangszóró, amely az elülsŒ
hangszóró reproduktív képességét a mély hangokkal egészíti ki.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: A fŒmenü megjelenik.
2
A Hang tétel kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Hang menü opciói.
3
Nyomja meg a ENTER
4
A Mélysugárzó tétel kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
5
Nyomja meg a ENTER
gombot.
A
vagy a
gomb megnyomásával válassza ki az Be opciót.
gombot.
vagy a
Eredmény: Megjelenik a Mélysugárzó menü
(HangerŒ, Határfrekvencia) .
Ehhez...
Nyomja meg...
Az opció módosítása
a
vagy a
gombot.
Beállítás módosítása
a
vagy a
gombot.
A módosítások jóváhagyása
a ENTER
Magyar-37
A pontos idŒ beállítása és megjelenítése
Az INFO gomb megnyomásával beállíthatja, hogy a tévékészülék órája a
pontos idŒt mutassa.
Akkor is be kell állítania az idŒt, amikor az automatikus be-/kikapcsolás
idŒzítŒt szeretné használni.
Ha megszünteti a tápkábel csatlakoztatását, újra be kell állítania
az órát.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: A fŒmenü megjelenik.
2
A Beállítás tétel kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER
gombot.
vagy a
gombot.
Eredmény: A Level Beállítás ponton belüli opciók megjelennek a
Test IdŒ pont megjelölésével.
3
Nyomja meg a ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelenik az Óra opciót kijelölve tartalmazó IdŒ
menü.
4
Nyomja meg a ENTER
5
Ehhez...
Nyomja meg...
Az Óra/Perc kiválasztani
A
vagy a
gombot
Az órát vagy a percet beállítani
A
vagy a
gombot
gombot.
6
Amikor megfelelŒnek tartja a beállítást, a MENU gomb
megnyomásával visszatérhet az elŒzŒ menühöz, vagy az
EXIT gombbal a normál nézéshez.
7
Ennek a beállításához...
Nyomja meg...
A pontos idŒ vagy a kiválasztott
audio/video beállítás állapotának
kijelzéséhez
INFO gombot
Az órát és percet a távkapcsoló számgombjaival is beállíthatja.
Magyar-38
Az alvás üzemmód idŒzítŒ beállítása
Kiválaszthat egy tetszés szerinti idŒtartamot - 30 és 180 perc között amely után a tévékészülék automatikusan készenléti üzemmódra kapcsol.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: A fŒmenü megjelenik.
2
A Beállítás tétel kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER
gombot.
vagy a
gombot.
Eredmény: A Level Beállítás ponton belüli opciók megjelennek a
Test IdŒ pont megjelölésével.
3
Nyomja meg a ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelenik az Óra opciót kijelölve tartalmazó IdŒ menü.
4
A Auto kikapcs. tétel kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
5
Nyomja meg az
vagy a
gombot többször egymás után, hogy
körbejárhasson az elŒre beprogramozott idŒtartamokon
(--, 30, 60, 90, 120, 150, 180).
vagy a
Eredmény: Amikor az idŒzítŒ 0-hoz ér, a TV-készülék
automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.
6
Az alvásidŒzítŒ funkció törléséhez a
vagy a
gomb
megnyomásával válassza ki a Beállítás pontot, majd a
vagy a
gomb megnyomásával választja ki az „Ki” pontot.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
7
Az EXIT gomb megnyomásával visszatérhet a normál nézéshez.
Az alvásidŒzítŒ funkciót úgy is aktiválhatja, ha a távirányítón megnyomja a
SlEEP gombot.
1
Nyomja meg a távirányítón lévŒ SLEEP gombot.
Eredmény: Ha az alvásidŒzítŒ még nincsen beállítva, akkor az Ki
felirat látható. Egyéb esetben az a fennmaradó
idŒtartam látható, amennyi múlva a tévé átvált készenléti
üzemmódba.
2
A SLEEP gomb nyomogatásával válassza ki az elŒre beállított
ébrenléti idŒtartamot.
Magyar-39
A televízió automatikus be - és kikapcsolása
Beállíthatja a be-/kikapcsolás idŒzítŒt úgy, hogy a TV-készülék:
A kiválasztott idŒpontban automatikusan bekapcsoljon,
vagy a kívánt csatornára hangoljon
A kiválasztott idŒpontban automatikusan kikapcsoljon
Az elsŒ lépés a televízió órájának beállítása (lásd a 38. oldalon
„A pontos idŒ beállítása és megjelenítése” c. részt).
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: A fŒmenü megjelenik.
2
A Beállítás tétel kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER
gombot.
vagy a
gombot.
Eredmény: A Level Beállítás ponton belüli opciók megjelennek a
Test IdŒ pont megjelölésével.
3
Nyomja meg a ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelenik az Óra opciót kijelölve tartalmazó IdŒ menü.
4
A IdŒzítés be tétel kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
vagy a
Eredmény: A IdŒzítés be megjelenik.
5
Adja meg, hogy mely idŒpontban, mely csatornára és mely
hangerŒn kapcsoljon be automatikusan a televízió.
Ehhez...
Az Óra, Perc, Pr. Szám vagy a HangerŒ A
pontot kijelölni
vagy a
gombot
Az órát, percet, csatornát vagy a
hangerŒt beállítani
A
vagy a
gombot
A Beállítás ponthoz lépni
A
vagy a
gombot
Az Be pont kiválasztásával
a fenti beállítást aktiválni
A
vagy a
gombot
Nyomja meg a ENTER
6
Magyar-40
Nyomja meg...
gombot.
A IdŒzítés Ki tétel kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot. A fentihez hasonló módon adja meg, hogy mely idŒpontban
kapcsoljon ki automatikusan a készülék.
A Kék képernyŒmód beállítása
Ha a készülék nem fogad jeleket, vagy ha a fogadott jelek igen gyengék,
akkor a zajos háttérkép helyett automatikusan a kék képernyŒ jelenik
meg.
Ha azonban továbbra is a gyenge minŒségı képet szeretné nézni, akkor
a „Kék képernyŒ” módot állítsa „Ki” állásba.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: A fŒmenü megjelenik.
2
A Beállítás tétel kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER
gombot.
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Beállítás menü opciói.
3
A Kék KépernyŒ tétel kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
4
A
vagy a
gomb megnyomásával válassza ki az
(Ki vagy az Be) opciót.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
5
Az EXIT gomb megnyomásával visszatérhet a normál nézéshez.
vagy a
Magyar-41
SzínerŒsség
Halványság funkció segítségével a színtévesztŒ nézŒk is úgy nézhetik a
képeket, mint a normál színlátással rendelkezŒk. A funkció kilenc
különbözŒ színkiigazítási szintet alkalmaz a vörös, a zöld vagy a kék
színek mindegyikéhez.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: A fŒmenü megjelenik.
2
A Beállítás tétel kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER
gombot.
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Beállítás menü opciói.
Magyar-42
3
A SzínerŒsség tétel kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
4
Nyomja meg a ENTER
gombot.
A
vagy a
gomb megnyomásával válassza ki az
(Ki vagy az Be) opciót.
5
Nyomja meg a ENTER
Nyomja meg
vagy a
kiválasztásához.
Nyomja meg a ENTER
vagy a
gombot.
gombot a Vörös, Zöld a Kék
gombot.
6
Nyomja meg
7
Amikor megfelelŒnek tartja a beállítást, a MENU gomb
megnyomásával visszatérhet az elŒzŒ menühöz, vagy a az
EXIT gombbal a normál nézéshez.
vagy a
gombot a SzínerŒsség beállításához.
Dallam kiválasztása
A televízió be- és kikapcsolásakor egy-egy dallam hallható.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: A fŒmenü megjelenik.
2
A Beállítás tétel kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER
gombot.
vagy a
gombot.
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Beállítás menü opciói.
3
A Dallam tétel kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER
gombot.
4
A
vagy a
gomb megnyomásával válassza ki az
(Ki vagy az Be) opciót.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
5
Az EXIT gomb megnyomásával visszatérhet a normál nézéshez.
Magyar-43
Eszköz kiválasztása külsŒ jelforrások közül
A készülékkel Ön választhatja ki, mely audio- vagy videojelet teszi ki a
kimenet a külsŒ csatlakozóra.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
A Bemenet tétel kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Bemenet menü opciói.
2
Nyomja meg a ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Forráslista menü opciói.
3
A
vagy a
gombok segítségével válassza ki a megfelelŒ
eszközt.
gombot.
Nyomja meg a ENTER
4
Ismételje meg az 1. lépést.
A Névszerkesztés tétel kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
gombot.
Nyomja meg a ENTER
Eredmény: Megjelennek a Névszerkesztés menü opciói.
5
A
vagy a
gomb megnyomásával válassza ki a módosítani
kívánt eszközt.
A következŒ értékek állnak rendelkezésre:
1. Küls. - 2. Küls. - AV3 - S-Video - DVI - PC
6
Nyomja meg a ENTER
7
A
vagy a
gombok ismételt megnyomásával válassza ki a
megfelelŒ eszközt.
A következŒ értékek állnak rendelkezésre:
---- - Videomagnó - DVD - KábelvevŒ - HD-vevŒ - MıholdvevŒ AV-vevŒ - DVD-vevŒ - Játék - Videokamera - DVD Combo - DHR PC
8
Amikor megfelelŒnek tartja a beállítást, a MENU gomb megnyomásával
visszatérhet az elŒzŒ menühöz, vagy az EXIT gombbal a normál
nézéshez.
gombot.
“”
KülsŒ forrásból származó képek nézése
A különbözŒ audio- és videorendszerek csatlakoztatása után meg is
tekintheti a különbözŒ jelforrásokat, a megfelelŒ bemenet kiválasztásával.
1
EllenŒrizze, hogy az összes szükséges csatlakoztatás megtörtént-e.
2
Nyomja meg a SOURCE gombot.
Eredmény: A módosított eszköz vagy az audio állapot a képernyŒ
bal felsŒ sarkában lesz látható.
3
Addig nyomogassa a SOURCE gombot, amíg a kívánt bemeneti
jelforrást ki nem választotta.
Ha TV-nézés közben átvált egy másik külsŒ forrás, eltelhet
egy kis idŒ, amíg a képek is átváltanak.
Magyar-44
A számítógépes szoftver telepítése (Windows 2000 vagy Windows XP)
Az alábbiakban a Windows rendszer egy tipikus képernyŒbeállítását láthatja. A saját számítógépén
megjelenŒ képek azonban valószínıleg eltérŒek lesznek, a gépre telepített Windows verziótól vagy a
videokártyától függŒen. Ha a tényleges képernyŒk különböznek is, az alapbeállítási információk többnyire
azonosak.
1
ElŒször kattintson a Windows Start menüjének
„Settings” sorára.
Miközben a „Settings” sor van kijelölve, mozgassa
a kurzort úgy, hogy a „Control Panel” legyen
kijelölve.
2
3
Amikor megjelenik a VezérlŒpult ablak,
kattintson a „Display” ikonra. Ekkor
megjelenik egy párbeszédablak.
Az ablakban kattintson a „Settings” fülre.
A megfelelŒ képernyŒterület (felbontás) beállítás
„1280 x 768 képpont”.
Ha van függŒleges frekvenciaopció a képernyŒ-beállítások
párbeszédablakában, annak megfelelŒ értéke
„60” vagy „60 Hz”.
Egyébként kattintson az „OK” gombra, és lépjen ki a
párbeszédablakból.
(Lásd a „Kijelzési mód” c. részt az 58. oldalon)
Magyar-45
A PC képernyŒ automatikus beállítása
Az automatikus beállítás segítségével a készülék PC képernyŒje a bejövŒ
PC videójel alapján magától elvégzi a beállításokat.
A finom, durva vagy a helyzet értékek beállítása automatikusan történik.
A PC üzemmód kiválasztásához nyomja meg a távirányítón a PC gombot
Ez a funkció nem mıködik DVI-Digital üzemmódban.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: A fŒmenü megjelenik.
2
A Beállítás tétel kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER
gombot.
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Beállítás menü opciói.
3
A PC tétel kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER
gombot.
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a PC menü opciói.
4
A Autom. beállítás tétel kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
Eredmény: Miután az automatikus beállítási eljárás során csavarodik
a PC képernyŒ, a képernyŒ minŒségének és
pozíciójának automatikus beállítását elvégzi a készülék.
Magyar-46
A kép durva- finomhangolása
A képminŒség szabályozás lényege, hogy megszüntesse, vagy legalább
csökkentse a zavaró képhatásokat.
Ha a zajt nem lehet eltávolítani finomhangolással, akkor a lehetŒ legjobb
mértékben (durván) állítsa be a frekvenciát, majd végezzen újra
finomhangolást.
A zavar csökkentése után igazítsa újra a képet úgy, hogy az a képernyŒ
közepére illeszkedjen.
A PC üzemmód kiválasztásához nyomja meg a távirányítón a PC gombot
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: A fŒmenü megjelenik.
2
A Beállítás tétel kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER
gombot.
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Beállítás menü opciói.
3
A PC tétel kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER
gombot.
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a PC menü opciói.
4
Nyomja meg a ENTER
gombot.
Eredmény: Az Képzár Durva opció lesz kiválasztva.
5
A
vagy a
gomb megnyomásával válassza ki a Durva vagy a
Finom pontot.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
Eredmény: Megjelenik egy vízszintes skála.
6
A
vagy a
minŒsége.
gomb megnyomásával módosítható a képernyŒ
Lehet, hogy függŒleges csíkok jelennek meg vagy a kép elmosódik.
7
Amikor megfelelŒnek tartja a beállítást, a MENU gomb
megnyomásával visszatérhet az elŒzŒ menühöz, vagy az EXIT
gombbal a normál nézéshez.
Magyar-47
A kép elhelyezkedésének módosítása
A PC üzemmód kiválasztásához nyomja meg a távirányítón a PC gombot
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: A fŒmenü megjelenik.
2
A Beállítás tétel kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER
gombot.
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a Beállítás menü opciói.
3
A PC tétel kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER
gombot.
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a PC menü opciói.
4
A Helyzet tétel kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER
gombot.
vagy a
gombot.
Eredmény: Beállítható a kép pozíciója Helyzet.
Magyar-48
5
A
A
6
A MENU gomb megnyomásával visszatérhet az elŒzŒ menühöz,
vagy az EXIT gombbal a normál nézéshez.
vagy a
vagy a
gomb megnyomásával állítható a vízszintes pozíció.
gomb megnyomásával állítható a függŒleges pozíció.
Az eredeti képbeállítások visszaállítása
Az összes képbeállítás visszaállítható a gyári alapbeállítási értékre.
A PC üzemmód kiválasztásához nyomja meg a távirányítón a PC gombot
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Eredmény: A fŒmenü megjelenik.
2
A Beállítás tétel kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
vagy a
Eredmény: Megjelennek a Beállítás menü opciói.
3
A PC tétel kiválasztásához nyomja meg a
Nyomja meg a ENTER
gombot.
vagy a
gombot.
Eredmény: Megjelennek a PC menü opciói.
4
A Kép visszaáll. tétel kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a ENTER
gombot.
vagy a
Eredmény: Az összes képbeállítás visszaállítható a gyári
alapbeállítási értékre.
Magyar-49
Teletext dekóder
A TV-csatornák többsége írott információkat tartalmazó „teletext”
oldalakat hordoz, ezek az információk:
Tévémısorok kezdési idŒpontjai.
Hírek, idŒjárás-jelentés.
Sporthírek.
Feliratok nagyothallók számára.
A teletext oldalak hat kategóriába vannak sorolva:
MezŒ
Tartalom
A
A kiválasztott oldalszám.
B
A mısorszóró-állomás azonosítója.
C
Az aktuális oldalszám vagy a keresés állapota.
D
Dátum és pontos idŒ
E
Szöveg.
F
Státusz információk
A teletextes információ megjelenítése
Ha a jelvétel megfelelŒ, akkor a teletext-információkat bármikor
megjelenítheti. Egyébként:
Információvesztés léphet fel.
Egyes oldalak hiányozhatnak.
A teletext mód aktiválása és a tartalomjegyzék-oldal megjelenítése:
1
A P ( )vagy a P ( ) gombbal válassza ki a teletext
szolgáltatást nyújtó csatornát.
2
A teletext üzemmód bekapcsolásához nyomja meg a
TTX/MIX ( / ) gombot.
Eredmény: Megjelenik az információt tartalmazó oldal.
Ez bármikor újra megjeleníthetŒ az INDEX (
megnyomásával.
) gomb
3
Az aktuális mısor vagy a teletext-oldal egyidejı megjelenítéséhez
nyomja meg a TTX/MIX( / ) gombot.
4
Nyomja meg a CANCEL(
normál nézetbe.
5
A TV( ) gomb ismételt megnyomásával léphet ki a
teletext (TTX) megjelenítési módból.
) gombot, hogy visszatérhessen a
Ha a TTX megtekintésekor töredezett karaktereket lát, akkor
ellenŒrizze, hogy a TTX nyelve egyezik-e a „BEÁLLÍTÁS” menüben
megadott nyelvvel. Ha ezek különböznek, akkor a „BEÁLLÍTÁS”
menüben a TTX nyelvének megfelelŒ nyelvet válassza ki.
Magyar-50
Adott teletext-oldal kiválasztása
Az oldalszám közvetlen megadásához nyomja meg a távirányító
megfelelΠgombjait:
1
Írja be a tartalmi részben szereplŒ háromjegyı oldalszámot a
megfelelŒ számgombok segítségével.
Eredmény: Az oldalszámláló értéke növekszik, majd a kért oldal
megjelenik.
2
Ha a kijelölt oldalhoz másodlagos oldalak is tartoznak, akkor ezek is
sorban megjelennek. Ha a képernyŒt szeretné kimerevíteni egy adott
oldalon, akkor nyomja meg a HOLD ( ) gombot.
A továbblapozáshoz nyomja meg ismét a HOLD ( ) gombot.
3
A különféle képernyŒopciók használata:
Ennek megjelenítéséhez...
Nyomja meg...
A teletext-információk és
a normál mısor
TTX/MIX (
/
Rejtett szöveg
(például vetélkedŒk válaszai)
REVEAL (
)
A normál képernyŒ
REVEAL (
) újból.
Egy másodlagos oldal a
négyjegyı számával megadva
SUB-PAGE (
A következŒ oldal
PAGE UP (
Az elŒzŒ oldala
PAGE DOWN (
Duplaméretı betıket:
• A képernyŒ felsŒ felén
• A képernyŒ alsó felén
SIZE ( ) gombot
• Egyszer
• Kétszer
A normál képernyŒ
• Háromszor
)
)
)
)
Magyar-51
Teletext oldal kiválasztása a FLOF módban
A teletextes oldalakon található különbözŒ témák színkódolva vannak.
Ezeket a távirányító színes gombjai megnyomásával lehet kiválasztani.
1
A TTX/MIX (
oldalát.
2
Nyomja meg a választani kívánt témakörnek megfelelŒ színes gombot
(a választható témakörök az állapot-információs sorban láthatók).
/
) gombbal jelenítse meg a teletext tartalomjegyzék
Eredmény: Megjelenik az oldal, ez további színkódolt információkat
tartalmaz, amelyeket a fent ismertetett módon választhat ki.
3
4
Magyar-52
To display the:
Press the:
Az elŒzŒ oldal
A piros gombot.
A következŒ oldal
A zöld gombot.
Amikor elkészült, nyomja meg a CANCEL( ) gombot többször
egymás után, hogy visszatérhessen a normál mısorhoz.
Hibaelhárítás
MielŒtt a Samsung vevŒszolgálathoz fordulna tanácsért, hajtsa végre az alábbi egyszerı ellenŒrzŒ
lépéseket. Ha az alábbi utasítások segítségével nem tudja megoldani a problémát, készítse elŒ a TVkészülék modellszámát és sorozatszámát, majd vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítŒvel.
53
◆ EllenŒrizze, hogy a tápfeszültség vezetéke be van-e dugva a fali
csatlakozó aljzatba.
◆ EllenŒrizze, hogy megnyomta-e a POWER
gombot a televízió
jobb oldalán.
◆ EllenŒrizze a kép kontraszt és fényerŒ beállítását.
◆ EllenŒrizze a hangerŒt.
◆ EllenŒrizze a hangerŒt.
A kép normális, de nincs hang
◆ EllenŒrizze, hogy a távirányító MUTE
gombját nem nyomta-e meg.
Nincs kép vagy csak fekete-fehér kép van ◆ Módosítson a színbeállításokon
◆ EllenŒrizze, hogy a kiválasztott mısorszóró rendszer megfeleloen
muködik-e.
◆
Próbálja beazonosítani a televízió mıködését befolyásoló
A hang vagy a kép interferál
elektromos készüléket, és vigye attól arrébb.
◆ A televíziót csatlakoztassa egy másik tápfeszültség-aljzatba.
Elmosódott vagy szemcsés kép illetve
◆ EllenŒrizze az antenna irányát, elhelyezését és csatlakozásait.
torz hang tapasztalható.
Ezt az interferenciát gyakran egy beltéri antenna okozza.
Nincs kép vagy hang
A távirányító nem megfelelŒen mıködik
◆ Cserélje ki a távirányító elemeit.
◆ Tisztítsa meg a távirányító felsŒ szélét (az átviteli ablakot).
◆ EllenŒrizze, hogy az elemek a polaritásnak megfelelŒen vannak-e
behelyezve.
Megjelenik az „Ell. a jelkábelt!” üzenet.
◆ A jelkábel szorosan legyen a PC jelforrásokhoz csatlakoztatva.
◆ A PC jelforrások legyenek bekapcsolva.
PC üzemmódban a „Nincstám. üzemmód!” ◆ EllenŒrizze a videoadapter maximális felbontását és frekvenciáját.
üzenet jelenik meg.
◆ Hasonlítsa össze ezeket az értékeket a Megjelenítési módok
fejezet adataival.
A kép túl világos vagy túl sötét.
◆ Állítsa be a fényerŒt vagy a kontrasztot.
PC üzemmódban villogó, remegŒ, vagy
szikrázó vízszintes csíkok jelennek meg.
◆ Hajtson végre finomhangolást.
PC üzemmódban villogó, remegŒ, vagy
◆ Hajtson végre durva- majd finomhangolást.
szikrázó függŒleges csíkok jelennek meg.
PC üzemmódban a képernyŒ fekete és
az áramellátást jelzŒ fény
másodpercenként egyszer villan.\
◆ A televízió az energiakezelŒ rendszerrŒl üzemel.
◆ Mozgassa arrébb a számítógép egerét, vagy nyomja meg
bármelyik billentyıt a billentyızeten.
PC üzemmódban a kép instabil,
esetleg vibrál.
◆ EllenŒrizze, hogy a számítógéprŒl vagy a videoboardról érkezŒ kép
felbontása és frissítési gyakorisága rendelkezésre álló érték legyen
a készüléken. A számítógépen ellenŒrizze: VezérlŒpult – KépernyŒ
– Beállítások.
◆ Nem megfelelŒ beállítás esetén a számítógéphez tartozó
segédprogrammal módosítsa a monitor beállításait.
➣
PC üzemmódban a kép nem középen
helyezkedik el.
A készülék az alábbi frissítési gyakorisági tartományokon
belül támogatja a multiscan (többszörös pásztázású)
monitorfunkciókat:
◆Vízszintes képfrissítési gyakoriság: 30 ~ 68 kHz
◆FüggŒleges képfrissítési gyakoriság: 56 ~ 85 Hz
◆Maximális frissítési sebesség: 1280 x 768 @ 60 Hz
◆ Állítsa be a vízszintes vagy a függŒleges pozíciót.
A TFT LCD képernyõ alképpontokat tartalmazó panelt használ (LW26A33W -2.949.120), melynek gyártása kifinomult
technológiát alkalmaz. A képernyõn mégis lehet néhány világos vagy sötét képpontot.
Ezek a képpontok nem befolyásolják a termék teljesítményét.
Magyar-53
Az állvány telepítése
<1>
<2>
1. Engedje le a tévékészüléket a nyíl irányában (derékszögben), majd rögzítse az állványt.
2. A négy csavarral szorosan rögzítse az állványt.
A plazmatévé karbantartása
FIGYELMEZTETÉS: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében tilos a készülék házának szétszerelése.
A felhasználók számára tilos a tévé javítása. A felhasználó csupán a készülék tisztítását
végezheti, alábbi módon:
Tisztítás elŒtt áramtalanítsa a plazmatévét.
• Sík felület? képernyõjének tisztításához vízzel vagy mosószerrel enyhén átitatott puha, tiszta rongyot
használjon.
• A plazmatévé házának tisztítását végezze enyhe tisztítószerrel kissé átnedvesített kendŒvel.
• A plazmatévé vagy bármely más elektromos készülék tisztításához tilos a gyúlékony anyagok használata.
Magyar-54
A lopásgátló Kensington-zár használata
A Kensington zár olyan eszköz, amellyel fizikailag rögzíthet Œ a rendszer nyilvános helyen.
A záróeszközt külön kell megvásárolni. A gyártótól függŒ en az ábrától eltér Œ külalak és zárási módszer is
elképzelhet Œ . A helyes használathoz olvassa el a Kensington zárhoz tartozó kézikönyvet.
kábel
2. Ábra
1. Ábra
< Opció >
1. Helyezze a záróeszközt az LCD képerny Œ n lév Œ Kensington résbe (1. Ábra),
majd fordítsa el azt zárási irányba (2. Ábra).
2. Csatlakoztassa a Kensington zár kábelt.
3. Rögzítse a Kensington zárat az íróasztalhoz vagy egy nehéz, stabil tárgyhoz.
Magyar-55
A fali egység felszerelése
Megjegyzés : Az útmutató a fali rögzítŒelem betonfalra történŒ rögzítését írja le.
Egyéb anyagra való rögzítés esetén kérjen segítséget forgalmazójától.
Tartozékok (Külön kapható)
M4 X L15
Fali szerelõkere
Berendezés tartókerete
Csavar: 8EA
M4 X L20
Facsavar: 4EA
Horgonycsavar: 4EA
SzerelŒelem
A fali szerelõkeret összeszerelése
1
Jelölje be a lyuk helyét a falon.
A megjelölt helyen fúrjon egy 35 mm-nél valamivel mélyebb lyukat.
Helyezze a horgonycsavarokat a lyukakba.
Csatlakoztassa a fali szerelõegységet néhány facsavarral a falra,
miután a horgonycsavarokat beillesztette a fali szerelõegységbe .
Megjegyzés: Ha a szerelõkeret nincs szorosan a falra rögzítve, az LCD TV leeshet.
2
Kapcsolja ki a berendezést és húzza ki a tápkábelt a fali csatlakozóból.
Helyezze a TV-t arccal lefelé az asztalra úgy, hogy egy puha ruhadarabot
vagy párnát tesz alá.
Miután kicsavarta az állvány 4 csavarját, vegye le az állványt a termékrõl.
Tegye a berendezés tartókeretét a TV-készülék hátuljára, és rögzítse a csavarokat
.
3
A berendezés tartókeretének 3 akasztóját illessze be a fali szerelõkeret rovátkáiba.
Rögzítse a berendezés tartókeretét és a fali szerelõkeretet csavarokkal .
Magyar-56
Mıszaki és környezetvédelmi adatok
Modell
Panel
Méret
KépernyŒ mérete
Típus
Képpontok távolsága
Nézési szög
Gyakoriság
Vízszintes
FüggŒleges
Kijelzett színek
Felbontás
Maximum
LW26A33W
26” átlósan
556,4 (H) x 339,84 (V) mm
a-si TFT aktív mátrix
0,4425 (H) x 0,4425 (V) mm
170/170 (H/V)
30 ~ 68 kHz
56 ~ 85 Hz
16.194.277 szín
1280 x 768 @ 60 Hz
Bemeneti jel
Szinkronizáció
Videojel
V/F külön, TTL, P. vagy a N.
0,7 Vp-p @ 75 ohm
TV
Színrendszer
Hangrendszer
PAL/SECAM/NTSC 4.43
BG, DK, I, L
Videó
Színrendszer
Videó formátum
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
SCART 1
Videó bemenet/kimenet
RGB bemenet
Audio bemenet/kimenet
1,0 Vp-p @ 75 ohm
0,7 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
SCART 2
Videó bemenet/kimenet
Audio bemenet/kimenet
1,0 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
Hálózati feszültség
Bemenet
Áramfelvétel
Maximum
Energiatakarékos üzemmód
AC 100 ~ 240 V, 60/50 Hz ±3Hz
130W
< 5,0 W
Méretek
(szélesség x mélység x magasság)
TV Test
Hangszóróval
TŒmeg
Állvánnyal
741,0 x 119,0 x 498,5 mm (29,17x 4,68 x 16,92 inches)
741,0 x 276,8 x 526,0 mm (29,17x 10,89 x 20,70 inches)
15,0 kg (33,07 lbs)
Magyar-57
Mıszaki és környezetvédelmi adatok
Modell
LW26A33W
Környezeti adatok
Üzemi hŒmérséklet
zemi páratartalom
Tárolási hŒmérséklet
Tárolási páratartalom
10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)
10% ~ 80%, nem lecsapódó
-25 °C ~ 45 °C (-13 °F ~ 113 °F)
5% ~ 95%, nem lecsapódó
Audio karakterisztikák
Audio bemenet
Audio bemenet (PC)
Fejhallgató kimenet
Gyakoriság
Válasz
RCA Jack (L, R), 0,5Vrms (-9dB)
3,5Ø sztereó aljzat, 0,5Vrms (-9dB)
Max. 10mW kimenet (3,5Ø sztereó aljzat, 32Ω)
RF: 80Hz ~ 15kHz (3dB)
A/V: 80Hz ~ 20kHz (3dB)
Kijelzési mód (PC)
A képernyŒ pozíciója és mérete egyaránt függ a PC monitor típusától és annak felbontásától.
Az alábbi táblázat bemutatja az összes támogatott kijelzési módot.
Üzemmód
Felbontás
Vízsz. képfr.
gyakoriság (kHz)
Függ. képfr.
gyakoriság (Hz)
Pixel órajel
(MHz)
Szinkron polaritás
(V/F)
MAC
640 x 480
832 x 624
35,000
49,726
66,667
74,551
30,240
49,500
-/+ /+
IBM
640 x 480
720 x 400
31,469
31,469
59,940
70,087
25,175
28,322
-/-/+
VESA
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,364
56,476
60,023
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,000
70,069
75,029
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
-/-/+ /+
+ /+
+ /+
-/-/+ /+
GTF
1280 x 768
47,700
60,000
80,136
-/+
A váltott soros üzemmódot nem támogatja a rendszer.
Ha nem standard képformátumot jelöl ki a TV készülék mıködése eltérhet a normálistól.
A DVI nem támogatja a PC funkciót.
Magyar-58
Tı konfigurációk
DVI - D csatlakozó
Tı
Megnevezés
Tı
Megnevezés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Rx 2Rx 2+
GND
Nincsen kapcsolat
Nincsen kapcsolat
DDC órajel (SCL)
DDC adatok (SDA)
Analóg függŒleges szinkronizáció
Rx 1Rx 1+
GND
Nincsen kapcsolat
Nincsen kapcsolat
DDC bemeneti áram (+5 V)
ÖnrögzítŒ
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Kimeneti jelkapcsolat
Rx 0Rx 0+
GND
Nincsen kapcsolat
Nincsen kapcsolat
GND
Rx CRx C+
D - Sub csatlakozó
Tı
Önálló V/F
Összetett V/F
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Piros (P)
Zöld (Z)
Kék (K)
Földelés
Földelés (DDC visszatérés)
Földelés - piros (P)
Földelés - zöld (Z)
Földelés - kék (K)
Nincs csatlakozás
Földelés - szink./önteszt
Földelés
DDC -SDA (dátum))
Vízszintes szink.
FüggŒleges szink.
DDC -SCL (óra)
Piros (R)
Zöld (Z)
Kék (K)
Földelés
Földelés (DDC visszatérés)
Földelés - piros (P)
Földelés - zöld (Z)
Földelés - kék (K)
Nincs csatlakozás
Földelés - szink./önteszt
Földelés
DDC -SDA (dátum))
Vízszintes/függŒleges szink.
Használaton kívül
DDC -SCL (óra)
Magyar-59
A távirányító beállítása
A megfelelõ beállítást követõen a távirányító öt különbözõ üzemmódban
használható: TV, video, kábel, DVD vagy Samsung Set-top box.
A távirányító megfelelõ gombjának megnyomásával válthat az
üzemmódok között, és így bármely kiválasztott berendezést vezérelhet.
Megjegyzés
ElŒfordulhat, hogy a távirányító nem kompatibilis egyes DVDlejátszókkal, videomagnókkal és kábeldobozokkal.
Ez a távirányító csak Samsung Set-top boxokkal kompatibilis.
A távirányító beállítása a videomagnó mıködtetésére.
1
Kapcsolja ki a videomagnót.
2
Nyomja meg a SELECT gombot és gyŒzŒdjön meg róla, hogy a VCR
LED kigyulladt.
3
A televízió távirányítóján nyomja meg a SET gombot.
4
A távirányító számgombjai segítségével írja be a videomagnó
típusának megfelelŒ háromjegyı VCR-kódot, melyek listája a
kézikönyv 63. oldalán található. Okvetlenül három számjegyet
írjon be, akkor is, ha az elsŒ számjegy „0”.
(Ha több kód is szerepel a listán, próbálkozzon az elsŒvel.)
5
Nyomja meg a távirányító Power gombját.
Ha a távirányító beállítása megfelelŒ, a videomagnó bekapcsol.
Ha a videomagnó nem kapcsol be a beállítást követŒen, ismételje
meg a 2., 3 és 4. lépést, de most - a videomagnó típusának
megfelelŒ - más kódot adjon meg. Ha a listán nem talál másik kódot,
próbálja végig az összes VCR-kódot 000-tól 086-ig.
Megjegyzés a távirányító üzemmódjainak használatához:
VCR (videomagnó)
„VCR” üzemmódban a távirányító hangerŒgombjai változatlanul
a televízió hangerejét szabályozzák.
Magyar-60
A távirányító beállítása
A távirányító beállítása a kábeldoboz mıködtetésére
1
Kapcsolja ki a kábeldobozt.
2
Nyomja meg a SELECT gombot és gyŒzŒdjön meg róla, hogy a
CABLE LED kigyulladt.
3
A televízió távirányítóján nyomja meg a SET gombot.
4
A távirányító számgombjai segítségével írja be a kábeldoboz
típusának megfelelŒ háromjegyı kábeldobozkódot, melyek listája a
kézikönyv 63. oldalán található. Okvetlenül három számjegyet írjon be,
akkor is, ha az elsŒ számjegy „0”.
(Ha több kód is szerepel a listán, próbálkozzon az elsŒvel.)
5
Nyomja meg a távirányító Power gombját.
Ha a távirányító beállítása megfelelŒ, a kábeldoboz bekapcsol.
Ha a kábeldoboz nem kapcsol be a beállítást követŒen, ismételje meg
a 2., 3 és 4. lépést, de most - a kábeldoboz típusának megfelelŒ - más
kódot adjon meg. Ha a listán nem talál másik kódot, próbálja végig az
összes kódot 000-tól 074-ig.
Megjegyzés a távirányító üzemmódjainak használatához:
Cable Box (kábeldoboz)
„CABLE Box” üzemmódban a távirányító hangerŒgombjai változatlanul
a televízió hangerejét szabályozzák.
Magyar-61
A távirányító beállítása
A távirányító beállítása DVD-lejátszó mıködtetésére
1
Kapcsolja ki a DVD-t.
2
Nyomja meg a SELECT gombot és gyŒzŒdjön meg róla, hogy a DVD
LED kigyulladt.
3
A televízió távirányítóján nyomja meg a SET gombot.
4
A távirányító számgombjai segítségével írja be a DVD-lejátszó
típusának megfelelŒ háromjegyı DVD-kódot, melyek listája a
kézikönyv 63. oldalán található. Okvetlenül három számjegyet írjon be,
akkor is, ha az elsŒ számjegy „0”.
(Ha több kód is szerepel a listán, próbálkozzon az elsŒvel.)
5
Nyomja meg a távirányító Power gombját.
Ha a távirányító beállítása megfelelŒ, a DVD-lejátszó bekapcsol.
Ha a DVD-lejátszó nem kapcsol be a beállítást követŒen,
ismételje meg a 2., 3 és 4. lépést, de most - a DVD-lejátszó
típusának megfelelŒ - más kódot adjon meg. Ha a listán nem talál
másik kódot, próbálja végig az összes kódot 000-tól 009-ig.
Megjegyzés a távirányító üzemmódjainak használatához: DVD
„DVD” üzemmódban a távirányító hangerŒgombjai változatlanul a
televízió hangerejét szabályozzák.
Magyar-62
A távirányító beállítása
A távirányító kódjai
VCR-kódok
Márka
Kód
Aiwa
024
Curtis Mathes
009 016 017 023 024 055 062 073 076
Funai
024
GE
009 016 017 041 062
Hitachi
014 024 044 045
JC Penny
011 014 016 017 023 025 039 044 060 062
Kenwood
011 023 025 039 055
Magnavox
017 038 062 065
Marantz
011 017 023 025 038 039 055 070
NEC
011 023 025 039 055 070 073
Panasonic
017 062 084 086
Philco
017 038 062 065
Philips
017
Pioneer
014 025 042 059
RCA
009 014 016 017 037 044 046 063 078
Samsung
000
Sanyo
011 021
Sears
011 014 018 021 027 028 044 052 057
Sharp
015 036 048 054
Sony
026 035 047
Sylvania
017 024 038 062 065
Toshiba
014 022 028 057 058
Kábeldobozkódok
Márka
Kód
Hitachi
045 051 054
Panasonic
011 035 047 069
Phlips
015 016 027 029 034 036 037 040 041 048 049
Pioneer
026 028 052
RCA
008 035 074
Samsung
000
Zenith
022 050 065 069
DVD-kódok
Márka
Kód
Curtis Mathes
009
JVC
003
LG
001
Samsung
000
Sony
004
Panasonic
006
ProScan, RCA
008
Magyar-63
MEMO
- ÉRTÉKESÍTÉS UTÁNI SZOLGÁLTATÁS
- Amennyiben a készülék teljesítményében változás lép fel
vagy egyes jelek a készülék meghibásodására utalnak,
akkor keresse fel a forgalmazót vagy egy márkaszervizt.
ELECTRONICS
Download PDF

advertising