Samsung | HG55EJ670UB | Samsung HG55EJ670UB Felhasználói kézikönyv

TELEPÍTÉSI
ÚTMUTATÓ
HG43EJ670U HG49EJ670U HG55EJ670U
Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
Szélesebb körű szolgáltatásaink igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.samsung.com weboldalon
Modell
Sorozatsz.
A telepítési útmutató elolvasása előtt
Ezt a B2B (business to business) tévémodellt szállodáknak vagy egyéb, szálláshelyet nyújtó vállalkozásoknak tervezték.
Számos speciális funkcióval rendelkezik, és lehetővé teszi a felhasználói (vendégek általi) használat korlátozását.
A jelen telepítési útmutatóban szereplő képek csak illusztrációk, és eltérhetnek az Ön által megvásárolt termék
megjelenésétől. A termék kialakítása és jellemzői előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
Üzemmódok
A tévékészüléknek két üzemmódja van: Interactive és Standalone üzemmód.
•• Interactive üzemmód: Ebben az üzemmódban a tv-készülék kommunikál a szálláshelyi SI (rendszerintegrátor)
forgalmazó által biztosított, csatlakoztatott SBB-vel (Set Back Box) vagy STB-vel (Set Top Box), illetve ezek részben
vagy teljes mértékben képesek a tv-készüléket vezérelni. A tévékészülék első bekapcsolásakor utasítást küld
a hozzá csatlakozó SBB-/STB-egység azonosításához. Ha a tévékészülék azonosítja az SBB-/STB-egységet és
viszont, a tévékészülék átadja a teljes vezérlést az SBB-/STB-egységnek.
•• Standalone üzemmód: Ebben az üzemmódban a tv-készülék önállón működik külső SBB vagy az STB nélkül.
A tv-készülék rendelkezik egy Hotel Option menüvel, ahol egyszerűen beállíthatók a különböző szálláshelyi funkciók.
Lásd a 26. oldalt.
A menüből be- és kikapcsolhatók egyes tévés és szálláshelyi funkciók, így beállíthatja az Önnek megfelelő szálláshelyi
konfigurációt.
Állóképre vonatkozó figyelmeztetés
Kerülje az állóképek (például jpeg-képfájlok) vagy állóképelemek (például tv-csatorna emblémája, panoráma vagy
4:3 képformátum, tőzsdei információs vagy hírsáv a képernyő alján stb.) megjelenítését a képernyőn. Az állóképek
folyamatos megjelenítése a képernyő egyenetlen elhasználódását okozhatja, ami befolyásolja a képminőséget. Az
alábbi javaslatokat követve csökkentheti ennek az esélyét:
•• Ne nézze hosszú időn keresztül ugyanazt a tv-csatornát.
•• Mindig törekedjen a teljes képernyős megjelenítésre.
•• Csökkentse a képernyő fényerejét és kontrasztját az utóképek megjelenésének elkerülése érdekében.
•• Használja a tv-készülék összes olyan funkcióját, amely képmegőrzés és a beégés elleni védelemre szolgál.
Magyar - 2
Figyelem! Fontos biztonsági utasítások
A tévékészülék használata előtt olvassa el a biztonsági utasításokat.
FIGYELEM
II. osztályú termék: Ez a szimbólum azt jelzi, hogy
nincs szükség biztonsági elektromos földelésre.
ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE. NE NYISSA FEL!
VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE
ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A BURKOLATOT (VAGY
HÁTLAPOT). A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ
ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. A JAVÍTÁST BÍZZA
KÉPZETT SZAKEMBERRE.
Váltakozó áramú feszültség: Ez a szimbólum azt
jelzi, hogy a vele jelölt névleges érték váltakozó
feszültség.
Ez a jel a készülék belsejében uralkodó
magasfeszültségre figyelmeztet. Semmiképpen
ne érjen a készülék belsejében található
alkatrészekhez. Veszélyes.
Egyenáramú feszültség: Ez a szimbólum
azt jelzi, hogy a vele jelölt névleges érték
egyenfeszültség.
Ez a jel azt jelzi, hogy a terméket olyan
fontos információkkal látták el, amelyek az
üzemeltetésre és karbantartásra vonatkoznak.
Vigyázat! Olvassa el a használati utasítást: Ez
a szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy el
kell olvasni a telepítési útmutató biztonságra
vonatkozó tudnivalóit.
•• A készülékházon, valamint a készülék hátulján vagy alján található nyílások a megfelelő szellőzést szolgálják. A
készülék megbízható működése, valamint a túlmelegedés megelőzése érdekében ezeket a nyílásokat nem szabad
elzárni vagy lefedni.
–– Ne helyezze a készüléket zárt helyre, például vitrinbe vagy szekrénybe, ha ott a megfelelő szellőzés nem
biztosított.
–– Ne helyezze a készüléket radiátor vagy fűtőberendezés mellé vagy fölé, illetve olyan helyre, ahol közvetlen
napfénynek van kitéve.
–– Ne helyezzen a készülékre vizet tartalmazó edényt (vázát stb.), mivel ez tüzet vagy áramütést okozhat.
•• Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol eső vagy víz érheti (pl. fürdőszobába, mosdókagyló, mosogató vagy kád
mellé, illetve nedves pincehelyiségbe, úszómedence közelébe stb.). Ha a készülék véletlenül vizes lesz, húzza ki a
konnektorból, és azonnal forduljon a márkakereskedéshez.
•• A készülék telepeket tartalmaz. Bizonyos országokban környezetvédelmi előírások vonatkoznak a telepek
ártalmatlanítására. A hulladék elhelyezésével és újrahasznosításával kapcsolatos információkért forduljon a helyi
hatóságokhoz.
•• Ne terhelje túl a fali aljzatot, a hosszabbítókábelt vagy az adaptert, mivel ez tüzet vagy áramütést okozhat.
•• A tápellátás kábeleit olyan módon kell elhelyezni, hogy azokra senki se léphessen rá, valamint ne szoruljanak a
rájuk helyezett tárgyak alá. Fordítson kiemelt figyelmet a csatlakozó utáni kábelrészre, a fali aljzatokra, valamint
arra a helyre, ahol a kábel kilép a készülékből.
•• A készülék védelme érdekében vihar idején, vagy ha hosszabb időn keresztül felügyelet nélkül hagyja, és nem
használja a készüléket, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, és szüntesse meg az antenna, illetve a kábeltévé
csatlakozását. Így a készülékben nem keletkezhet kár a villámlás és a hálózati túlfeszültség miatt.
Magyar - 3
•• Mielőtt a váltakozó áramú tápkábelt az egyenáramú adapter aljzatához csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy az
egyenáramú adapter bemeneti feszültsége megfelel-e a helyi elektromos hálózaténak.
•• Soha ne helyezzen fémtárgyat a készülék nyílásaiba. Ez áramütést okozhat.
•• Az áramütés elkerülése érdekében ne érjen a készülék belsejéhez. A készüléket csak képzett szakember nyithatja
ki.
•• Dugja be a tápkábel csatlakozóját úgy, hogy az szilárdan üljön az aljzatban. Amikor kihúzza a tápkábelt a fali
aljzatból, mindig a tápkábel csatlakozójánál fogva húzza ki. Soha ne húzza ki a csatlakozót a tápkábelnél fogva.
Nedves kézzel ne érjen hozzá a tápkábelhez.
•• Ha a készülék nem működik megfelelően – főként, ha szokatlan hang vagy szag tapasztalható a közelében –,
azonnal szüntesse meg a tápellátást, és forduljon a márkakereskedéshez vagy a szervizközponthoz.
•• Ha hosszabb időn keresztül nem használja a tévékészüléket, vagy ha hosszabb időre elmegy otthonról (főként ha
gyermekek, idősek vagy fogyatékkal élők maradnak magukra a lakásban), mindenképpen húzza ki a tévékészülék
tápkábelét az aljzatból.
–– A felgyülemlett por áramütést, elektromos szivárgást vagy tüzet okozhat a tápkábelben keletkező szikra vagy
túlmelegedés, illetve a szigetelés megrongálása révén.
•• Ha olyan helyen szeretné felszerelni a készüléket, ahol szokatlanul poros, meleg vagy hideg, párás vagy
vegyszerekkel telített a levegő, illetve ahol napi 24 órán keresztül üzemel (például reptéren, pályaudvaron stb.),
vegye fel a kapcsolatot a Samsung márkaszervizzel. Ha nem így tesz, az komoly károsodást okozhat a készülékben.
•• Csak megfelelően földelt dugót és aljzatot használjon.
–– A nem megfelelő földelés áramütést okozhat, illetve a készülék károsodásához vezethet. (Csak I. osztályú
termékek esetén)
•• A készülék teljes kikapcsolásához húzza ki azt a fali aljzatból. Maradjon a fali aljzat és a tápcsatlakozó dugasz
könnyen elérhető, hogy szükség esetén gyorsan kihúzhassa a készüléket.
•• A tartozékokat (elem stb.) olyan helyen tárolja, ahol a gyermekek nem férhetnek hozzájuk.
•• Ne ejtse le és üsse meg a terméket. Ha a készülék megrongálódik, szüntesse meg a tápellátást, és forduljon a
Samsung szervizközponthoz.
•• A tisztításhoz húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, és puha, száraz törlőkendővel törölje le a készüléket. Ne
használjon vegyszereket, például viaszt, benzolt, alkoholt, oldószert, rovarirtót, légfrissítőt, kenőanyagot vagy
tisztítószert. Ezek a vegyszerek a készülék megrongálódását vagy a terméken található feliratok sérülését
okozhatják.
•• Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy fröccsenő folyadéknak.
•• Az elemeket ne dobja tűzbe.
•• Az elemeket ne szedje szét, ne hevítse túl, illetve ne zárja rövidre.
•• Ha a távvezérlőben használt elemeket nem a megfelelő típusra cseréli, robbanásveszély léphet fel. Csak azonos
vagy egyenértékű típusúra cserélje.
•• FIGYELMEZTETÉS – A TŰZ TERJEDÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSA ÉRDEKÉBEN NE HELYEZZEN
GYERTYÁT VAGY MÁS NYÍLT LÁNGOT A KÉSZÜLÉK KÖZELÉBE.
•• Óvatosan érjen a tv-készülékhez, ha az már egy ideje be van kapcsolva. Egyes részei felmelegszenek.
Magyar - 4
Tartalom
A telepítési útmutató elolvasása előtt
----------------------------------------------------------------------------- 2
Figyelem! Fontos biztonsági utasítások
----------------------------------------------------------------------------- 3
01
A doboz tartalma
02
A tv-készülék felszerelése
03
04
A forgózsámoly összeállítása
----------------------------------------------------------------------------- 9
A LED TV állvány felszerelése
----------------------------------------------------------------------------- 10
A fali rögzítőkészlet felszerelése
----------------------------------------------------------------------------- 12
A TV-készülék biztonságos rögzítése a falon
----------------------------------------------------------------------------- 12
A fali konzol tartozékainak szabványadatai (VESA)
----------------------------------------------------------------------------- 13
Megfelelő szellőzés biztosítása a tv-készülék számára
----------------------------------------------------------------------------- 14
A távvezérlő
A távvezérlő gombjai
----------------------------------------------------------------------------- 15
Az elemek behelyezése a távvezérlőbe
----------------------------------------------------------------------------- 16
Kezdeti beállítás
A Távirányító használata
05
A csatlakozópanel
06
Csatlakoztatás
----------------------------------------------------------------------------- 18
A tv-készülék csatlakoztatása SBB vagy STB eszközhöz
----------------------------------------------------------------------------- 21
Az RJP (Remote Jack Pack, távolicsatlakozó-csoport)
csatlakoztatása
07
----------------------------------------------------------------------------- 22
Dekóderkártya használata tévénézéshez (CI- vagy CI+-kártya)
A CI- vagy CI+-kártya behelyezése a COMMON INTERFACE
nyílásba CI-kártyaadapterrel
----------------------------------------------------------------------------- 24
A CI- vagy CI+-kártya használata
----------------------------------------------------------------------------- 25
Magyar - 5
08
A Szálloda opció menüinek beállítása
Szálloda opció menüelemek
----------------------------------------------------------------------------- 27
Üdvözlés
----------------------------------------------------------------------------- 34
Szállodaembléma
----------------------------------------------------------------------------- 34
USB-klónozás
----------------------------------------------------------------------------- 35
A Szálloda menüben klónozott beállítások
----------------------------------------------------------------------------- 37
Beállítások automatikus inicializálása
----------------------------------------------------------------------------- 40
A tv-készülék szoftverének frissítése
----------------------------------------------------------------------------- 43
09
Multi Code Remocon használata
10
A Soundbar beállítása
2018-as Samsung Soundbar (AirTrack) és szálláshelyi
tv-készülékek
11
----------------------------------------------------------------------------- 45
Csatornák szerkesztése
Channel Bank Editor (csak Smoovie tv-készülék esetén) ----------------------------------------------------------------------------- 46
A Channel Editor használata
----------------------------------------------------------------------------- 47
12
Lopásgátló Kensington-zár
13
Műszaki adatok és egyéb információk
Műszaki leírás
----------------------------------------------------------------------------- 51
Környezeti feltételek
----------------------------------------------------------------------------- 52
Az áramfogyasztás csökkentése
----------------------------------------------------------------------------- 52
Az egyes UHD-bemeneti jelek támogatott felbontásai
----------------------------------------------------------------------------- 53
Képernyőfelbontás
----------------------------------------------------------------------------- 53
Méretek
----------------------------------------------------------------------------- 55
Licencek
----------------------------------------------------------------------------- 58
Magyar - 6
01 A doboz tartalma
Ellenőrizze, hogy az alábbi elemek mellékelve vannak-e a tévékészülékhez. Ha bármelyik tartozék hiányzik, forduljon a
márkakereskedőhöz.
Távvezérlő
Elem (2 db AAA)
Tápkábel
Adatkábel (modelltől függően)
Garancialevél / Rövid beállítási útmutató
/ Szabályozási útmutató
Szállodai rögzítőkészlet
Kábeltartó
CI-kártyaadapter
Falra szerelhető adapter (x 4)
•• A tartozékok színe és formája típustól függően eltérhet a képen láthatótól.
•• A csomagban nem mellékelt kábelek külön szerezhetők be.
•• A doboz kicsomagolásakor ellenőrizze, hogy a csomagolóanyagok mögött vagy között nem található-e további
tartozék.
A következő esetekben előfordulhat, hogy adminisztrációs díjat kell fizetnie:
(a) Szerelőt hív, de kiderül, hogy a termék nem hibás (például, ha Ön nem olvasta el a használati útmutatót).
(b) Szervizbe viszi a terméket, de kiderül, hogy a termék nem hibás (például, ha Ön nem olvasta el a használati
útmutatót).
Tájékoztatni fogjuk az adminisztrációs díjról a szerelő látogatása előtt.
A képernyő a helytelen kezeléskor fellépő közvetlen nyomástól
megsérülhet. Ügyeljen rá, hogy a tv-készüléket az emelésekor
az ábrán látható módon a széleinél ragadja meg.
Magyar - 7
Ne érintse meg
ezt a képernyőt!
A termék megfelelő hulladékkezelése & (leselejtezett elektromos és elektronikus készülékek)
(A szelektív gyűjtőrendszerekkel rendelkező országokban alkalmazandó.)
Ez a jelölés a terméken vagy az útmutatóban, a tartozékokon vagy azok útmutatójában azt jelenti, hogy a
készüléket és elektronikus tartozékait (pl. töltő, fejhallgató, USB-kábel) élettartama végén nem szabad
a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékkezelés által okozott környezet- és
egészségkárosodás megelőzése érdekében különítse el a terméket és tartozékait a többi hulladéktól, és
felelősségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról az anyagok fenntartható újrahasználása céljából.
A háztartási felhasználók a készülék értékesítőjénél vagy a helyi önkormányzati szerveknél
érdeklődhetnek a készüléknek és tartozékainak a környezet szempontjából biztonságos újrahasznosítási
helyéről és módjáról.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi
szerződésben rögzített feltételeket. A készülék és elektronikus tartozékai nem kezelhetők háztartási
hulladékként.
A termékben lévő elemek/akkumulátorok helyes leselejtezése
(A szelektív gyűjtőrendszerekkel rendelkező országokban alkalmazandó.)
Ha ez a jelzés látható a telepen, a használati útmutatóban vagy a csomagoláson, az azt jelenti, hogy
élettartamának végén a telep nem kezelhető háztartási hulladékként. Ha a Hg, Cd vagy Pb vegyjel van
feltüntetve, az azt jelenti, hogy az elem a 2006/66/EK irányelvben meghatározott határérték fölötti
mértékben tartalmaz higanyt, kadmiumot vagy ólmot. Az ilyen telepek nem megfelelő selejtezése
esetén ezek az anyagok káros hatással lehetnek az emberi egészségre és a környezetre.
A természeti erőforrások megóvása és az újrahasznosítás elősegítése érdekében ne dobja az
akkumulátorokat vagy az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem adja le őket a használt elemek
gyűjtőhelyén.
A Samsung környezetvédelmet érintő elkötelezettségével és a termékspecifikus szabályozási kötelezettségeivel (pl.
REACH, WEEE, elemek/akkumulátorok) kapcsolatban további tájékoztatásért látogasson el a következő webcímre:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Magyar - 8
02 A tv-készülék felszerelése
A forgózsámoly összeállítása
FIGYELMEZTETÉS: Ha a TV-készüléket forgatható elrendezésben kívánja elhelyezni, akkor a telepítési
utasításokban leírt módon, szilárdan kell rögzítenie a padlóhoz, asztallaphoz, komód tetejéhez stb.
LED TV-k forgatható állvánnyal vannak felszerelve. Ezek az állványok a FORGÁSHATÁROLÓ segítségével beállíthatók
úgy, hogy TV-készülék 20 fokban, 60 fokban vagy 90 fokban legyen balra és jobbra elfordítható.
* A termék forgóállványának alapbeállítása 20°.
*20°-os elfordítás
Ha a TV-készüléket úgy kívánja beállítani, hogy balra és jobbra 20°-ban legyen elfordítható, akkor az ütközőt a
forgáshatároló 20°-os jelölésénél helyezze az íves nyíláson keresztül az állvány talpába. Ezután a három mellékelt
csavar segítségével erősítse a forgáshatárolót az állványhoz.
60°-os elfordítás
Ha a TV-készüléket úgy kívánja beállítani, hogy balra és jobbra 60°-ban legyen elfordítható, akkor az ütközőt a
forgáshatároló 60°-os jelölésénél helyezze az íves nyíláson keresztül az állvány talpába. Ezután a három mellékelt
csavar segítségével erősítse a forgáshatárolót az állványhoz.
90°-os elfordítás
Ha úgy kívánja a TV-készüléket beállítani, hogy 90°-ban legyen balra és jobbra elfordítható, akkor távolítsa el a
forgáshatárolót, majd csavarja a mellékelt három csavart az állványba az alábbi ábrán látható módon.
Magyar - 9
A LED TV állvány felszerelése
Az állvány és a komponensek felszerelése
Az állvány felszerelésekor használja a hozzá mellékelt részegységeket és alkatrészeket.
A
B
Állvány
Állványadapter
1
C
BN96-32380B x 4 (M4 x L14)
D
BN96-36261A x 4 (M4 x L14)
Csavarok
2
x4
(M4 x L14)
•• Terítsen puha ruhát az asztalra, hogy megvédje a tvkészüléket, majd helyezze a tv-készüléket a ruhára,
képernyővel az asztal felülete felé.
•• Illessze az állványadaptert a TV alján kialakított nyílásba.
•• Csúsztassa be teljesen a nyíl irányába, és szerelje fel.
3
4
43″
x 4 (M4 x L14)
49″-55″
Először az alsó csavarokat húzza meg, majd utolsóként a felsőket.
•• A csavarokat a kézikönyvben ismertetett sorrendben csavarja
be.
MEGJEGYZÉS
•• A felszerelésükkor győződjön meg róla, hogy melyik a tartozékok elülső és melyik a hátulsó része.
•• A TV-t legalább két személy emelje fel és mozgassa.
Magyar - 10
A szállodai rögzítőkészlet felszerelése
A
B
Rövid csavar, 2 db
C
Hosszú csavar, 2 db
A
D
Alátét, 2 db
Anya, 2 db
vagy B
C
D
[[ Rögzítse az állványt egy sík
felületre, például komód tetejére,
asztalra vagy szórakoztató
központra az ábra szerint.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések elkerülése érdekében a TV-készüléket szilárdan kell a szállodai
rögzítőkészlet segítségével a padlóra, asztalra, komódra stb. rögzíteni, az utasításokban leírtaknak
megfelelően.
Magyar - 11
A fali rögzítőkészlet felszerelése
A tévékészülék a (külön kapható) fali konzol segítségével szerelhető a falra.
Fali adapter
A fali konzol
tartóeleme
Tvkészülék
C
Fali adapter
A fali konzol
tartóeleme
Tvkészülék
C
•• A termék alakja modelltől függően eltérő lehet.
A tv-készülék a fali konzollal (külön megvásárolható) rögzíthető a falra.
A fali konzol felszerelésével kapcsolatban olvassa el a fali konzolhoz mellékelt tájékoztatót. A fali konzol
felszereléséhez kérje szakember segítségét. A Samsung Electronics nem vállal felelősséget a készülékben keletkezett
károkért, illetve az Ön vagy mások sérüléseiért, ha úgy dönt, hogy saját maga szereli fel a készüléket.
A TV-készülék biztonságos rögzítése a falon
Vigyázat! A tv-készülék leeshet, ha elhúzzák, eltolják vagy felmásznak rá. Különösen arra ügyeljen, hogy
gyermekei ne borítsák fel a tv-készüléket, mert ez súlyos sérülést, sőt akár halált is okozhat. Tartsa be a
tv-készülékhez mellékelt biztonsági tájékoztatóban foglalt összes biztonsági előírást. A még nagyobb
stabilitás és biztonság érdekében vásárolja meg és szerelje fel a leesés elleni eszközt.
A tv-készülék leesésének megakadályozása
•• A tv-tartó készlet külön vásárolható meg. Ha tv-tartó készletet szeretne vásárolni, forduljon a Samsung
ügyfélszolgálatához.
1. Illessze a csavarokat a fali tartó furataiba, és szorosan rögzítse őket a falhoz. Ellenőrizze, hogy a csavarok szilárdan
rögzültek-e a falban.
–– Nyomatékosan javasoljuk, hogy a csavarokat tartóbordába rögzítse.
2. A csavarokat hajtsa be a tv-készülék hátulján kialakított felső VESA csavarfuratokba a fali tartó furatain keresztül,
és húzza meg erősen.
3. Kösse egymáshoz a tv-készüléken levő és a falhoz rögzített konzolokat erős zsineggel vagy huzallal, majd kösse
szorosan a zsineget vagy huzalt a konzolokhoz.
–– Ellenőrizze, hogy biztonságosak-e a csatlakozások. Időnként ellenőrizze, hogy továbbra is megfelelők-e a
csatlakozások. Ha kétsége támad a csatlakozások biztonságát illetően, forduljon szakemberhez.
–– Helyezze a TV-készüléket a fal közelébe, nehogy lebillenjen.
–– A zsineget vagy huzalt úgy rögzítse, hogy a falhoz rögzített konzolok a tv-készülékhez rögzített konzolokkal azonos
magasságban vagy azoknál alacsonyabban legyenek. A tv-készülék elmozdítása előtt oldja ki a zsineget vagy
huzalt.
Magyar - 12
A fali konzol tartozékainak szabványadatai (VESA)
A fali konzolt szilárd falra, a padlóra merőlegesen szerelje fel. Ha a fali tartót nem gipszkarton falra rögzíti, hanem
másféle építőanyagból készült falra, forduljon a legközelebbi kereskedőhöz. Mennyezetre vagy ferde falra történő
felszerelés esetén a TV leeshet, és súlyos személyi sérülést okozhat.
•• A fali konzol nem alaptartozék, hanem külön megvásárolható.
•• MEGJEGYZÉS
–– A fali konzol tartozékainak szabványos méretei az alábbi táblázatban olvashatók.
–– A Samsung fali rögzítőkészlethez egy részletes szerelési kézikönyv is jár. A készlet a szereléshez szükséges
összes elemet tartalmazza.
–– Ne használjon olyan csavarokat, amelyek nem felelnek meg a VESA-szabvány előírásainak.
–– Ne használjon a szabványosnál hosszabb, illetve a VESA-szabványnak nem megfelelő csavarokat. A túl hosszú
csavarok megsérthetik a TV-készülék belsejét.
–– A VESA-szabványtól eltérő fali konzol használata esetén a csavarok hossza a fali konzol műszaki adataitól
függően változhat.
–– Ne húzza meg túl erősen a csavarokat. Ez a termék sérülését vagy a termék leesését okozhatja, ami személyi
sérüléshez vezethet. A Samsung nem vállal felelősséget az ilyen balesetekért.
–– A Samsung nem vállal felelősséget azokért a terméket ért károsodásokért vagy az olyan személyi
sérülésekért, amelyeket a VESA-szabványtól eltérő fali karok használata vagy a szerelési utasításban leírtak be
nem tartása okoz.
–– Ne szerelje fel a TV-készüléket 15 foknál jobban megdöntve.
–– Mindig két ember szerelje fel a falra a tv-készüléket.
A tv-készülék
mérete
hüvelykben
VESA-csavarfuratok
távolsága (A × B)
milliméterben
C (mm)
Szabványos
csavar
Mennyiség
43-55
200 x 200
43-45
M8
4
A fali konzol felszerelésekor a tv-készülék legyen kikapcsolva. A bekapcsolt készülék áramütést okozhat.
Magyar - 13
Megfelelő szellőzés biztosítása a tv-készülék számára
A tv-készülék üzembe helyezésekor a megfelelő szellőzés biztosítása érdekében hagyjon legalább 4 hüvelyk (10 cm)
távolságot a tv-készülék és más tárgyak (fal, szekrény stb.) között. Ennek elmulasztása tüzet okozhat, vagy a készülék
meghibásodását eredményezheti a belső hőmérséklet megemelkedése miatt.
Ha állványra vagy fali konzolra szereli a tv-készüléket, csak a Samsung Electronics termékeit használja. Más gyártó
alkatrészeinek használata a készülékkel kapcsolatos problémákhoz vagy – a készülék leesésének következtében –
személyi sérüléshez vezethet.
Felszerelés állványra
Felszerelés fali konzollal
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Magyar - 14
03 A távvezérlő
A távvezérlő gombjai
•• A távvezérlő ikonjai, gombjai és funkciói modellenként eltérőek lehetnek.
•• A távvezérlőn Braille-pontok találhatók a be-/kikapcsoló, a csatornaváltó, a hangerőszabályzó és a Válasszon
gombon, így ezeket látássérültek is használhatják.
Az elérhető videoforrások
megjelenítése és kiválasztása.
A tv-készülék be- és kikapcsolása.
A csatornák közvetlen elérése.
Váltás az alábbi Teletext üzemmódok
között: Teljes > Dupla > Mix > Ki.
Az Elektronikus műsorújság (EPG)
megjelenítése.
A hang be- és kikapcsolása.
A hangerő beállítása.
Csatornaváltás.
A főmenü elindítása.
Elindítja a Csatornalista funkciót.
a fő képernyőmenü megjelenítése.
Elindítja a APPS funkciót. (Nem
elérhető)
Információk megjelenítése a TVképernyőn.
A gyakran használt funkciók gyors
kiválasztása. (Nem elérhető)
E (Válasszon)
Nyomja meg ezt a gombot a
kijelölt elem kiválasztásához vagy
futtatásához.
A kurzor mozgatása, a képernyőn
megjelenő menüelemek
kiválasztása és a menüben látható
értékek módosítása.
Visszatérés az előző menübe vagy az
előző csatornára.
ALARM (Ébresztés)
A TV kívánt bekapcsolási
időpontjának beállítása.
Kilépés a menüből.
Ezeket a gombokat a tv-képernyőn
megjelenő utasításoknak
megfelelően használhatja.
X
A 3D kép be- és kikapcsolása. (Nem
elérhető)
Ezeket a gombokat speciális
funkciókhoz használhatja. Ezeket
a gombokat a tv-képernyőn
megjelenő utasításoknak
megfelelően használhatja.
SUBT. (Felirat)
A gombot megnyomva megjelenik a
Kisegítő lehetőségek parancsikonjai
menü.
Magyar - 15
Az elemek behelyezése a távvezérlőbe
Az elemek pólusainak meg kell egyezniük az elemtartón látható szimbólumokkal.
•• A távvezérlőt a TV-készüléktől számított 7 méteren belül használja.
•• Az erős fény ronthatja a távvezérlő teljesítményét. Kerülje a távvezérlő használatát erős fényű fénycsövek vagy
neonfények közelében.
•• A távvezérlő színe és formája típusonként különbözhet.
Magyar - 16
04 Kezdeti beállítás
A tv-készüléket első bekapcsolásakor azonnal elindul a Kezdeti beállítás. A képernyőn megjelenő utasításokat követve
konfigurálja a tv-készülék alapvető beállításait a tévézési környezethez.
Ha már lefutott a kezdeti beállítás, az alábbi menün keresztül újra lefuttathatja.
•• Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > VálasszonE) > System > TV Reset
A TV Reset lehetőséget kiválasztva a tv-készülék összes beállítása visszaáll gyári alapértékre. Amikor a tv-készülék
kikapcsol, a bekapcsolásához nyomja meg a távvezérlő POWER gombját. A tv-készülék elkezdi a kezdeti beállítás
lefuttatását.
•• Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy az Ön tv-készülékén megjelenő kép különbözik a fenti
képen láthatótól.
Next
Region Settings
1
A régió kiválasztása
•• A régió kiválasztása előtt tekintse át a jobb oldalon található országlistát.
•• Ha nem megfelelő régiót választott, a kezdeti beállítás lefutását követően
válassza ki újra a TV Reset funkciót.
•• A régió módosítása után a tv-készülék automatikusan ki-, majd bekapcsol.
Country List
Change the region settings if you are located in North America, Latin
America, or Europe. Your TV might not function if the region settings are not
correctly configured. When the region settings are changed, your TV will
automatically restart to apply them.
Next
Welcome to Samsung TV!
Select your language to start the on screen setup.
2
Bienvenue!
Nyelv kiválasztása
Módosíthatja a menü nyelvét.
Use the Up and Down buttons to change the
Welcome!
language.
Bienvenido!
Next
TV installation Type
Select your TV installation type.
3
TV Basic Setup
Start basic setup to use your TV.
Cloning Mode
Factory Menu
1
2
Next
3
Configure your TV
Alapvető beállítások kiválasztása a tv-készülék használatához
•• Ország: Kiválaszthatja a tartózkodási hely szerinti országot.
•• Kép üzemmód: Kiválaszthatja a legjobb megtekintési élményt nyújtó képmódot.
Set the basic options to use your TV.
4
Country
Others
Picture Mode
Select the country that you are currently in.
Standard
Previous
2
A tv-készülék telepítési típusának kiválasztása
•• TV alapvető beállítása: Kiválasztás után továbbléphet a következő lépésre, ahol
elvégezheti a tv-készülék alapvető beállításait.
•• Klónozási mód: A rendszerbeállítások másolása USB-ről vagy kiszolgálóról a
TV-re.
•• Gyári menü: Kezdeti beállítás befejezése és ugrás közvetlenül a Hotel Option
menübe.
Next
3
Terr./Cable Signal Detected
Select each item and choose the correct setting. Then select Next to search for channels.
5
Select the connected aerial that you want to use to get channels
Aerial
Terrestrial
Channel Type
Digital & Analogue
A műsorszórási jel kiválasztása
•• Kiválaszthatja ki a vételhez használni kívánt csatlakoztatott antennát.
Next
Magyar - 17
Previous
2
Next
3
Csatornakeresés
•• Amikor befejeződött a csatornakeresés, válassza a Következő gombot, vagy
nyomja meg a jobbra nyílgombot a távvezérlőn.
•• Ha nincs bedugva RF-kábel, ez a lépés kimarad.
Scan Channels
Scanning for channels...
6
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
Analogue
Stop
Previous
2
Next
3
Clock Settings
7
Set the correct time by applying daylight saving time (if
required) and setting your local time zone.
Clock Mode
Auto
Date
--/--/----
Time
--:-- --
Time Zone
DST
Current Time
--:-- --
Auto
Off
A pontos idő beállítása
•• Ha a tv-készüléket digitális sugárzású csatornákra állítja be, és ezek a csatornák
átadják a dátum- és az időinformációkat, állítsa az Óra mód beállítást Auto.
értékre. A TV automatikusan beállítja a dátumot és az időt.
•• Ha a tv-készüléket nem digitális sugárzású csatornákra állítja be, állítsa be az
Óra mód beállítást Kézi értékre, majd állítsa be kézzel a dátumot és az időt a
tv-készüléken.
•• Állítsa be a tv-készüléken a Nyári idősz. (Nyári időszámítás) elemet Be vagy Ki
értékre értelem szerint.
•• A megfelelő időzóna kiválasztása.
Setup Complete!
Your TV is now ready to use.
8
A beállítás kész
A kezdeti beállítás befejezéséhez válassza a Kész gombot. Ezután megjelenik a
Hotel Option menü. A kilépéshez nyomja meg a POWER gombot.
Done
A Távirányító használata
A tv-készüléket az alsó részén található Távirányító gombbal kapcsolhatja be, ezután használhatóvá válik a Vezérlés
menü. A Vezérlés menü akkor jelenik meg, ha a tv-készülék bekapcsolt állapotában megnyomja a Távirányító gombot.
A használatával kapcsolatban további tájékoztatásért lásd az alábbi ábrát.
•• A képernyő halvány lehet, ha nem távolítja el a védőfóliát a SAMSUNG-emblémáról vagy a tv-készülék aljáról.
Távolítsa el a védőfóliát.
Vezérlés menü
: Kikapcsolás
: Hangosít
: Csat. fel
: Halkít
: Csatorna le
: Forrás
Távirányító / A távvezérlő érzékelője
Megnyomás: áthelyezés
Nyomva tartás: Válasszon
A Távirányító a tévékészülék hátulján található.
Magyar - 18
05 A csatlakozópanel
A TELEVÍZIÓ HÁTULJA
➀
➄
➁
➅
➂
➃
•• Külső eszközt csak annak kikapcsolt állapotában csatlakoztasson a kikapcsolt tv-készülékhez.
•• Külső eszköz csatlakoztatása esetén párosítsa az aljzat színét a kábel színéhez.
① USB (5V 0.5A), USB (HDD 5V 1A)
–– Szoftverfrissítéshez, médialejátszáshoz stb. használható.
–– Szervizcsatlakozó.
② DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
A digitális hangkomponenshez csatlakozik.
③ HDMI IN 1, 2, 3 (ARC)
HDMI-kimenettel rendelkező külső eszköz HDMI-csatlakozójához.
–– HDMI–HDMI kapcsolat esetén nincs szükség külön hangkapcsolatra. A HDMI-kapcsolat a képet és a hangot is
továbbítja.
–– Javasoljuk, hogy 1.3-as vagy 1.4-es HDMI-csatlakozóval ellátott külső eszközt használjon a TV-készülékkel. Ha
kompatibilitási problémát tapasztal egy 1.2-es HDMI-eszközzel, például nincs hang, vagy a kép torzult stb.,
vegye fel a kapcsolatot a Samsung ügyfélszolgálatával.
Magyar - 19
④ ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
–– A tévécsatornák megfelelő megjelenítése érdekében a készüléknek a következő források valamelyikéből kell
kapnia a jelet:
–– Kültéri antenna/kábeltelevíziós rendszer/műholdvevő beltéri egység
⑤ DATA
–– A tv-készülék és az SBB vagy STB közötti adatkapcsolatot teszi lehetővé.
–– Használjon RJ-12 TV-dugaszt.
⑥ RJP
Csatlakoztassa ezt a dugaszt a választható RJP-be (Remote Jack Pack, azaz távoli csatlakozó). Ez megkönnyíti a
külső eszközök (videokamera, PC, DVD-lejátszó stb.) csatlakoztatását.
Magyar - 20
06 Csatlakoztatás
A tv-készülék csatlakoztatása SBB vagy STB eszközhöz
A tévékészülék
hátlapja
STB (SBB)
ETH MODEM
Adatkábel
Kösse be a tv-készülék DATA aljzata és az STB (SBB) egység ETH MODEM aljzata közé az adatkábelt.
•• Az ETH MODEM aljzatnév, amibe az adatkábelt csatlakoztatnia kell, az adott SBB vagy STB típusától függően eltérő
lehet.
•• A távvezérlő infravörös (IR-) jelének az alábbi követelményeknek kell megfelelnie az IR-jel átvezetési funkció
működéséhez.
Az IR-jel vevőegység műszaki adatai
–– Sávszűrő középfrekvenciája: 37,9 ㎑
–– Hordozó frekvencia, kitöltési tényező 50%
–– Minimális bursthossz (tburst): 12 impulzus (316 us)
–– Minimális időrés a burstök között (tburst gap): 16 impulzus (422 us)
–– Minimális időrés az adatparancsok között (tpause): 25 ㎳
A tv-készülékhez tartozó kompatibilis adatkábelek
•• Ellenőrizze, hogy a forgalmazónak megfelelő adatkábelt használja-e. Lásd az adatkábelekkel kapcsolatos
kódcímkét.
6
1
STB SIDE
TV SIDE
1
6
CON A
CON B
CON A
6: NC
5: IR
4: GND
3: Rx
2: Tx
1: Nc
CON A
CON B
5
6
4
2
3
5
2
3
•• Az adatkábel üzemi specifikációja (RJ12): RS232
Magyar - 21
CON B
1: NC
2: GND
3: Tx
4: NC
5: Rx
6: IR
Az RJP (Remote Jack Pack, távolicsatlakozó-csoport) csatlakoztatása
Kösse össze a tv-készülék bemeneti aljzatait az RJP-vel. Az RJP révén a vendégek ráköthetik audio- és videoforrásaikat
a tv-készülékre.
Az RJP hátulja
USB
HDMI
S-VIDEO RCA
AUDIO/PC
RS/232
2 RS-232 adatkábel
1 HDMI-kábel
A tévékészülék hátlapja
•• A hátsó panel az adott modelltől függően eltérő lehet.
1 Kösse össze a tv-készülék HDMI portját és az RJP HDMI-portját.
2 Kösse össze a tv-készülék RJP-portját és az RJP RS/232 portját.
–– A Samsung tv-készülék csak a TeleAdapt TA-7610 RJP-vel kompatibilis.
Magyar - 22
•• RJP (Remote Jack Pack, azaz távoli csatlakozó csoport): Az RJP egy különböző audio-/videobemeneteket (PC és
HDMI) és megfelelő kimeneteket támogató hardvermodul. A tv-készülékre az RJP megfelelő kimeneti jelforrását
kell csatlakoztatni. Az RJP a TV-készülékkel RS232 protokollon keresztül kommunikál. Az RJP a tv-készülékkel a
jelforrás aktív/inaktív állapotát közlő üzeneteket vált.
–– A Hotel Option menüpontjaiban prioritások rendelhetők az RJP aljzataihoz. Az 1 a legmagasabb, a 2 a
legalacsonyabb prioritás. Amikor a vendég külső jelforrást csatlakoztat az RJP valamelyik aljzatába, a
tv-készülék a Hotel Option menüben beállított prioritások alapján automatikusan vált át a jelforrások
között. Tegyük fel például, hogy a HDMI 1-et 1-re, a HDMI 2-t pedig 2-re állítja. Ha valamelyik vendég egy
eszközt csatlakoztat a HDMI 2-aljzathoz, majd egy eszközt csatlakoztat a HDMI 1-aljzathoz, a tv-készülék
automatikusan a HDMI 1-aljzatba csatlakoztatott eszközre vált át (a magasabb prioritású aljzatra). Felhívjuk
figyelmét, hogy a vendég kézzel is átkapcsolhat az eszközök között a RJP gombjának megnyomásával.
•• Az RJP gyári alapértékekre történő visszaállításához egyidejűleg kell 10 másodpercig megnyomni rajta a HDMI 1 és
a HDMI 2 gombot. Az összes gomb LED-je 5-ször felvillan, ezzel az RJP visszaállítása megtörtént.
•• Az RJP 5 perc elteltével automatikusan kioltja az összes LED-et hogy ne terhelje feleslegesen fényszennyezéssel
a hotelszobát. A LED-ek bármely gomb megnyomására újra világítani kezdenek, majd ismét elindul az 5 perces
késleltetés. Egy másik jelforrás gombját megnyomva a TV-készülék a kiválasztott jelforrásra vált, és a hozzá
tartozó LED világítani kezd.
•• Az RJP visszaállítása vagy a tv-készülék ki-/bekapcsolása után kb. 10 másodperc kell ahhoz, hogy létrejöjjön a
kapcsolat a tv-készülék és az RJP között.
•• Az alábbi táblázat a hozzávetőleges időket mutatja másodpercben, amíg a tv-készülékről a bemeneti jelforrásra
való átkapcsolás tart, a hozzárendelt vagy alapértelmezett prioritások függvényében.
–– Ha egy bemenet sincs csatlakoztatva.
Jelforrás
Csatlakozás
HDMI
3,9 mp
–– Ha két vagy több bemenet csatlakozik az RJP-hez, és egy bemeneti jelforrást kihúznak, majd újra bedugnak.
Jelforrás
Leválasztás
Csatlakozás
Teljes
HDMI
3,9 mp
3,9 mp
7,8 mp
–– Ha az RJP összes élő jelforrása csatlakozik, a HDMI a legmagasabb prioritást kapta, az RJP HDMI-üzemmódban
van, a vendég pedig kihúzza, majd újra bedugja a HDMI-jelforrást, a szükséges minimális idő a HDMI
1-jelforrásra való átkapcsoláshoz 7,8 másodperc.
–– A HDMI Music Mode csak a Guestlink RJP esetén elérhető.
Magyar - 23
07 Dekóderkártya használata tévénézéshez (CIvagy CI+-kártya)
Fizetős csatornákat is nézhet, ha behelyezi a dekóderkártyát a COMMON INTERFACE nyílásba.
–– Nem minden modellen található 2 CI kártyanyílás.
–– A CI- vagy CI+-kártya csatlakoztatásához vagy eltávolításához kapcsolja ki a tévékészüléket.
–– Nem minden modell támogatja a dekóderkártya (CI vagy CI+ kártya) használatát.
A CI- vagy CI+-kártya behelyezése a COMMON INTERFACE nyílásba CIkártyaadapterrel
A CI-kártyaadapter behelyezése a COMMON INTERFACE nyílásba
A CI-kártyaadapter tévékészülékhez való csatlakoztatásához kövesse az
alábbi lépéseket:
① Illessze a CI-kártyaadaptert a tv-készülék hátulján található két
nyílásba.
–– Keresse meg a két nyílást a tévékészülék hátulján a COMMON
INTERFACE nyílás mellett.
② Csatlakoztassa a CI-kártyaadaptert a tv-készülék hátulján található
COMMON INTERFACE nyílásba.
A CI- vagy CI+-kártya csatlakoztatása
Helyezze be a CI- vagy CI+-kártyát a COMMON INTERFACE nyílásba az ábrán látható módon.
Magyar - 24
A CI- vagy CI+-kártya használata
Fizetős csatornák megtekintéséhez be kell helyezni a CI- vagy a CI+-kártyát.
•• A Samsung TV a CI+ 1.4 szabványt követi. Ha a képernyőn megjelenik a felugró üzenet, annak a CI+ 1.4
verzióival kapcsolatban fennálló ellentmondás lehet az oka. Probléma esetén forduljon a Samsung telefonos
ügyfélszolgálatához.
–– Az Ön Samsung tv-készüléke megfelel a CI+ 1.4 szabványainak.
–– Ha a CI+ Common Interface modul inkompatibilis ezzel az eszközzel, kérjük, távolítsa el a modult, és forduljon
a CI+ szolgáltatójához.
•• Ha nem helyezi be a CI- vagy CI+-kártyát, bizonyos csatornáknál felugró üzenet jelenik meg a képernyőn.
•• Körülbelül 2-3 perc múlva megjelenik a párosítási információ, amely tartalmazza a telefonszámot, a CI- vagy
CI+-kártya azonosítóját, a készülék azonosítóját és egyéb adatokat. Ha hibaüzenet jelenik meg, forduljon a
szolgáltatóhoz.
•• Ha a csatornaadatok konfigurálása befejeződött, megjelenik a csatornalista frissítésének végrehajtását jelző
„Updating Completed” (Frissítés kész) üzenet.
–– A CI- vagy CI+-kártya a helyi kábelszolgáltatótól szerezhető be.
–– Eltávolításkor óvatosan húzza ki a CI- vagy CI+-kártyát, mivel az leesés esetén károsodhat.
–– A CI- vagy CI+-kártyát a kártyán jelzett irányban helyezze be.
–– A COMMON INTERFACE nyílás elhelyezkedése a készülék típusától függően eltérő lehet.
–– A CI- vagy CI+-kártyák bizonyos országokban és régiókban nem támogatottak. Tájékoztatásért forduljon
márkakereskedőjéhez.
–– Ha bármilyen probléma lép fel, forduljon a szolgáltatóhoz.
–– Helyezzen be a jelenlegi antennabeállításokat támogató CI- vagy CI+-kártyát. Enélkül előfordulhat, hogy a
képernyő nem működik megfelelően.
Magyar - 25
08 A Szálloda opció menüinek beállítása
A Hotel Option menüinek eléréséhez nyomja meg a távvezérlőn az alábbi gombokat: MUTE > 1 > 1 > 9 > VálasszonE.
A tv-készülék funkcióinak kezeléséhez a Hotel Option menüjében a tv-készülék két üzemmódba kapcsolható:
Standalone és Interactive. A két üzemmód eltérő menüelemeit lentebb láthatja. Az összes többi menüelem mindkét
üzemmódban megjelenik.
A csak az Standalone üzemmódban megjelenő menüelemek:
•• SI Vendor: Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
•• DRM/Home Menu/REACH Solution/Room Number és almenüi.
A csak az Interactive üzemmódban megjelenő menüelemek:
•• SI Vendor: Samsung és más forgalmazók.
A menüben való navigáláshoz és az értékek módosításához kövesse az alábbi általános útmutatást.
•• A menüelemek között a távvezérlő iránygombjai segítségével mozoghat.
•• Menüelem kiválasztásához nyomja meg a VálasszonE gombot a távvezérlőn. A képernyőn ekkor csak a
menüelem lesz látható.
•• Az érték módosításához nyomja meg a bal vagy jobb nyílgombot. A jobb nyílgombot megnyomva a számérték nő.
A bal nyílgombot megnyomva a számérték csökken.
•• Amikor a képernyőn egyetlen menüelem látható, a fel vagy le nyílgombbal jelenítheti meg a következő vagy az
előző menüelemet.
•• A RETURN vagy a MENU gombot megnyomva léphet ki az aktuális menüelemből és léphet magasabb menüszintre
vagy a főmenübe.
•• A Hotel Option menüből való kilépéshez kapcsolja ki a tv-készüléket, majd kapcsolja be újra. Az összes elvégzett
módosítás mentésre kerül, kivéve az SI (rendszerintegrátor) forgalmazót. Az SI-forgalmazó módosításához
kapcsolja ki a tv-készüléket, és várja meg, amíg alul a tápellátásjelző fény folyamatosan világítani nem kezd.
Ezután húzza ki a tv-készüléket, várja meg, amíg a tápellátásjelző fény kialszik, majd dugja vissza a tv-készüléket a
konnektorba.
Ha váltani szeretne az Interactive üzemmód és az Standalone üzemmód menüi között, kövesse az alábbi lépéseket:
1. Tegye kiemeltté a menü bal felső sarkában látható Hospitality Mode menüelemet.
2. Nyomja meg a VálasszonE gombot a távvezérlőn. Csak a Hospitality Mode menüelem lesz látható.
3. Nyomja meg a bal vagy a jobb iránygombot a Hospitality Mode elem Standalone üzemmódról Interactive
üzemmódra vagy Interactive üzemmódról Standalone üzemmódra történő módosításához.
4. Nyomja meg a RETURN vagy a MENU gombot a távvezérlőn. Ekkor megjelenik újra a teljes menü úgy, hogy a
Hospitality Mode mezőben a kiválasztás eredménye látható.
–– Miután mindent beállított a tv-készüléken, a beállított értékek további tv-készülékekre klónozhatók.
–– Az USB-klónozással kapcsolatban további tájékoztatást a 35. oldalon talál.
Magyar - 26
Szálloda opció menüelemek
A menübe való belépéshez nyomja meg a távvezérlőn az alábbi gombokat a jelzett sorrendben: MUTE > 1 > 1 > 9 >
VálasszonE.
A menü elhagyásához kapcsolja ki (vagy kapcsolja ki és húzza ki, ha az SI-forgalmazót is módosítja) a tv-készüléket,
majd kapcsolja be újra. A módosításait menti a rendszer.
•• A menüelemeket nem minden modell támogatja.
Szálloda opció menüelem
Leírás
Hospitality Mode
Válassza a Hospitality Mode lehetőséget.
•• Interactive: A TV-készülék SI STB vagy SBB egységgel működik együtt.
•• Standalone: A TV-készülék önállóan, SI STB vagy SBB egység nélkül működik.
•• Interactive: Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Sustinere /
Quadriga / ETV / IBahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
•• Standalone: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
SI Vendor
Power On Channel
A tv-készülék bekapcsolásakor megjelenő csatorna beállítása.
•• User Defined: A csatorna megadása kézzel a Power On Channel Num szerint. Lásd
alább: Power On Channel Num vagy Power On Channel Type.
•• Last Saved: Ezt az elemet kiválasztva a TV bekapcsolásakor azt a csatornát jeleníti
meg, amit a kikapcsolása előtt is sugárzott.
Power On Channel Num
A TV bekapcsoláskor automatikusan erre a csatornára vált.
Power On Channel Type
A tv-készülék bekapcsolásakor megjelenő csatornatípus kiválasztása.
ATV (analóg földfelszíni sáv), DTV (digitális földfelszíni sáv), CATV (analóg kábelsáv),
CDTV (digitális kábelsáv), SDTV (digitális műholdsáv).
Power On Volume
Power On
•• User Defined: Lehetővé teszi a hangerő kézzel történő beállítását.
•• Last Saved: A TV-készülék bekapcsolva visszaállítja azt a hangerőt, amely a
kikapcsolás előtt volt beállítva.
Power On Volume Num
A tv-készülék az Standalone üzemmódban megadott hangerőszinttel kapcsol be.
Min Volume
A vendég által Standalone üzemmódban beállítható minimális hangerő.
Max Voume
A vendég által Standalone üzemmódban beállítható maximális hangerő.
Power On Source
A tv-készülék bekapcsolásakor megjelenő bemeneti forrás kiválasztása.
Power On Option
A készülék áramszünet vagy a tápkábel kihúzása utáni állapotát határozza meg,
amibe akkor kerül, amikor újra visszatér az áram.
•• Last Option: A legutóbbi üzemállapotába tér vissza. Ha készenléti üzemmódban
volt, akkor készenléti üzemmódba kapcsol. Ha be volt kapcsolva, akkor bekapcsol.
•• Power ON: A TV-készülék bekapcsol, amikor az áramellátás helyreáll.
•• Standby: A tv-készülék készenléti módba kapcsol, amikor az áramellátás
helyreáll.
Magyar - 27
Szálloda opció menüelem
Leírás
Channel Setup
Közvetlen, azonnali hozzáférést biztosít a Adás menü egyes funkcióihoz, például az
Automatikus hangolás, Audioopciók stb. funkcióhoz.
Channel Editor
A tv-készülék memóriájában tárolt csatornák szerkesztését teszi lehetővé.
•• Csatornaszámok és nevek módosítása, műfajok és a nyelvcsoportok kezelése,
valamint csatornák törlése.
•• A kijelölt csatornákon a Képernyő ki funkciót teszi lehetővé. A Képernyő ki funkció
a csatorna által sugárzott műsorból csak a hangot közvetíti, a képet nem.
•• Könnyen elérhetővé teszi az egyes csatornák adatait anélkül, hogy az adott
csatornára kellene váltani.
Channel Bank Editor
A funkció segítségével 3 különböző Bank beállítással szerkeszthetők a csatornák.
Adott csatornák műsorait a vendégek csak bankkártyával élvezhetik.
•• Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a Hospitality Mode beállítása: Standalone, SI
Vendor: Smoovie.
Mixed Channel Map
Segítségével egyidejűleg jeleníthető meg vagy böngészhető az összes antennatípus
(földfelszíni/kábeles vagy műholdas) csatornája.
•• ON: Bekapcsolt állapotban a vendég a teljes csatornakiosztást elérheti a
választott antennatípustól függetlenül. A Csatornalista/Channel Editor a
földfelszíni és a kábeles csatornákat is tartalmazza.
•• OFF: Kikapcsolt állapotban a vendég csak a kijelölt antennatípushoz (földfelszíni/
kábeles vagy műhold) tartozó csatornákat érheti el. A Csatornalista/Channel
Editor csak a kijelölt antennatípushoz tartozó csatornákat jeleníti meg.
Channel
Dynamic SI
Channel Rescan Message
Pan Euro MHEG
Mychannel
•• ON: Ne ellenőrizze a DTV-csatorna számát.
•• OFF: Ellenőrizze a DTV-csatorna számát.
Ha a csatornakiosztás adatai és a sugárzott adatok között eltérés lép fel, a tv
automatikus hangolást végez a csatornán, hogy visszaállítsa a csatornakiosztás
adatait és paramétereit.
•• ON: Az Channel Rescan Message bekapcsolt állapotában a csatornakeresés
képernyőmenüje a vendégek számára is láthatóvá válik.
•• OFF: A Channel Rescan Message kikapcsolt állapotában a csatornakeresés
képernyőmenüje a vendégek számára nem látható.
•• OFF: A Pan Euro MHEG kikapcsolt állapotában az MHEG az aktuális
termékspecifikációk szerint fut. (pl. Az MHEG Angliában fut, Franciaországban
viszont nem.)
•• ON: A Pan Euro MHEG bekapcsolt helyzetében az MHEG szabvány a
termékspecifikációtól és a régiótól függetlenül mindenképpen működik. (Még
ha a régió nem is támogatja az MHEG szabványt, a készülék igen, amennyiben a
szálloda is.)
A My Channel funkció engedélyezése vagy letiltása.
•• Ez a funkció nem érhető el, ha a Hospitality Mode beállítása: Standalone, SI
Vendor: Smoovie.
Magyar - 28
Szálloda opció menüelem
Subtitle Auto On
A funkcióval be-/kikapcsolható az adott országokban automatikusan bekapcsolódó
feliratok megjelenítése.
A funkciót azok a tv-készülékek támogatják, amelyek képesek az európai DVB adások
vételére.
A funkció a francia felirat specifikációt érinti. A többi feliratfunkció az adott ország
specifikációi szerint működik, a Subtitle Auto On funkció beállításától függetlenül.
•• ON: A Subtitle Auto On bekapcsolt állapotában a Franciaországban érvényes
felirat-specifikációt követi.
•• OFF: A Subtitle Auto On funkció kikapcsolt állapotában nem követi a
Franciaországban érvényes felirat-specifikációt.
TTX Widescreen Mode
ON: A TTX 16:9 képméretben jelenik meg.
OFF: A TTX 4:3 képméretben jelenik meg.
Picture Menu Lock
A Kép menü engedélyezése vagy letiltása.
Channel
Menu OSD
Leírás
Menu Display
•• ON: A főmenü megjelenik.
•• OFF: A főmenü nem jelenik meg.
Channel Menu Display
•• OFF: A Adás menü a vendég számára le van tiltva.
•• ON: A Adás menü elérhető a vendég számára.
Panel Button Lock
A tv-vezérlő gomb működésének be- vagy kikapcsolása.
•• Unlock: A tv-vezérlő gomb feloldása.
•• Lock: A tv-vezérlő gomb lezárása.
•• OnlyPower: A tv-vezérlő gomb lezárása a kikapcsolás funkció kivételével.
Local Time
Az óraadatok frissítési módszerének kiválasztása.
•• Standalone: Manual / TTX / Time Channel
•• Interactive: Manual / Auto / TTX / Time Channel
–– Manual: Az óra automatikusan beállítódik a DTV csatornáról, vagy kézileg a
vendég is beállíthatja, amikor a tv-készülék Standalone üzemmódban van.
–– TTX: Időadatok megjelenítése a TTX-adatfolyamból.
–– Time Channel: Az óra beállítása a kiválasztott csatornáról történik.
Timer Type
A riasztási funkció engedélyezése vagy letiltása.
•• WakeUp: Engedélyezi, hogy a riasztási funkció a megadott időben
bekapcsolhassa az eszközt.
•• OnOff: A Riasztás funkció letiltása és a be-/kikapcsolási időzítő engedélyezése.
Time Channel Type
A csatornatípus kiválasztása az óraadatok frissítéséhez.
•• Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a Local Time beállítása Time Channel.
Time Channel Num
A csatornaszám kiválasztása az óraadatok frissítéséhez.
•• Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a Local Time beállítása Time Channel.
Clock
Magyar - 29
Szálloda opció menüelem
Remote
Jack
Pack
External
Source
HDMI Option
Annak megadása, hogy a TV melyik HDMI-forrása csatlakozik az RJP aljzathoz.
(HDMI1/HDMI2/HDMI3)
HDMI Music Mode
Lehetővé teszi a zenelejátszást a HDMI-bemenetre kötött mp3-/audiolejátszóról.
Bekapcsolt állapotban az RJP HDMI-bemenetéről érkező hang hallható, függetlenül
attól, hogy társul-e hozzá videojel.
•• Ez a lehetőség csak a Guest link RJP funkcióval kompatibilis.
USB Pop-up Screen
Ha a TV-hez USB-eszközt csatlakoztat:
•• Default: Megjelenik egy felugró ablak.
•• Automatic: Ez automatikusan megnyitja az USB-tartalommenüt.
•• Disable: Sem a felugró ablak, sem a menü nem jelenik meg.
External Source Banner
Bekapcsolt helyzetben a tv-készülék a External Source Banner adatait jeleníti meg;
amikor a tv-készülék jelforrását másik bemenetre váltja, nyomja meg a távvezérlő
SOURCE gombját vagy kapcsolja be a tv-készüléket.
•• ON: A tv-készülék képernyőjén megjelennek a External Source Banner adatai.
•• OFF: A tv-készülék képernyőjén nem jelennek meg a External Source Banner
adatai.
Auto Source
Eco
Solution
Leírás
•• ON: Ha külső jelforrást csatlakoztatnak a TV-hez, a TV azonosítja azt, és
automatikusan arra a bemeneti forrásra vált.
•• OFF: Az Auto Source funkció le van tiltva.
Anynet+ Return Source
Válassza ki az Anynet+ (HDMI-CEC) kapcsolat leállításakor megjelenő forrást.
•• Ez a funkció különösen a Guestlink RJP esetén hasznos.
Power Saving Mode
A TV fényerejének beállítása az alacsonyabb áramfogyasztás érdekében.
•• OFF: Kikapcsolja az energiatakarékossági funkciót.
•• Low: A TV legkevésbé energiatakarékos üzemmódját állítja be.
•• Medium: A TV közepesen energiatakarékos üzemmódját állítja be.
•• High: A TV leginkább energiatakarékos üzemmódját állítja be.
Welcome Message
A tv-készülék bekapcsolásakor 60 másodpercre megjeleníti az üdvözlő üzenetet.
Edit Welcome Message
Az üdvözlő üzenet szerkesztése.
Hospitality Logo
A Hospitality Logo funkció beállítása OFF, BMP, AVI vagy BOTH helyzetbe.
Amennyiben a funkció a tv-készülék bekapcsolásakor nem OFF állapotban van, akkor
az adássugárzás előtt az embléma fog megjelenni az Logo Display Time pont alatt
beállított ideig.
•• A DivX kodek nem támogatott.
Hospitality Logo DL
Az indítási embléma a csatlakoztatott pendrive-ról letölthető.
A szálláshely emblémájának fájlkövetelményei:
•• Csak kép- vagy videofájlok.
•• A tv-készülék maximum 2 MB méretű képfájlt támogat.
•• A tv-készülék maximum 50 MB méretű videofájlt támogat.
•• A név csak „samsung_image.*” és „samsung_video.*” lehet
Logo Display Time
A Hospitality Logo megjelenítési időtartamának beállítása. (3/5/7 másodperc).
Logo/
Message
Magyar - 30
Szálloda opció menüelem
Clone TV to USB
A TV jelenlegi beállítási értékeit klónozza egy USB-adathordozóra.
Clone USB to TV
Az USB-adathordozóra mentett TV-beállítási értékeket klónozza a TV-re.
Setting Auto Initialize
Amennyiben a Setting Auto Initialize beállítást On értékre állítja, a tv-készülék ki-,
majd bekapcsolását követően a tv-készülék menüelemei az eredetileg klónozott
beállításokra állnak vissza.
Cloning
System Manager
Security
DRM
Leírás
Közvetlen és azonnali hozzáférést nyújt a System Manager menü elemeihez, például
az alábbiakhoz: Idő, Nyelv, PIN módosítása stb.
A System Manager lehetővé teszi a tv-készülék rendszerének beállítását és a tévézési
környezet beállításainak testreszabását.
Factory Lock
A Hotel Option menü megnyitásának letiltása.
•• ON: A Hotel Option menübe történő belépéshez a jelszóra van szükség.
•• OFF: A funkció letiltása.
Password Popup
A jelszóbevitel felugró ablakának engedélyezése vagy letiltása. A beállítást
kikapcsolva a tv-készülék nem jeleníti meg a jelszóbevitel felugró ablakát a Hotel
Option menü megnyitásakor. Bekapcsolt állapotban a jelszóbevitel felugró ablaka
megjelenik.
Password Input
A funkciót bekapcsolva megjelenik a jelszóbevitel felugró ablaka, ami egy 8
karakterből álló jelszót kér. Az adminisztrátornak meg kell adnia egy jelszót, mielőtt
alkalmazza vagy frissíti a biztonsági preferenciákat. A megfelelő jelszót megadva
elérhetővé válnak olyan beállítások, mint például Password Setting, Password Reset
és Security Mode.
Password Setting
A felhasználó módosíthatja a jelszót.
Password Reset
A jelszó visszaáll a következőre: „00000000”.
Security Mode
Rendszerfelügyeleti jellegű, jelszóval védett olyan szálláshelyi tv-készülék funkciókat
biztosít, mint például USB, HDMI. Az opció a Security Mode bekapcsolt állapotában
használható. A Security Mode bekapcsolása után automatikusan engedélyezésre
kerülnek az olyan opciók, mint például az USB és a HDMI. A Clone USB to TV és a TV
Reset a Hotel Option menüben letiltásra kerül.
USB
Az USB-hez való hozzáférés engedélyezése vagy letiltása. A funkciót letiltva az USBmédiához való hozzáférés blokkolásra kerül.
HDMI
A HDMI-hez való hozzáférés engedélyezése vagy letiltása. A funkciót letiltva az
Anynet, a HDMI-forrás, a HDMI típusú külső csatornák nem lesznek hozzáférhetők a
vendég számára.
TTX Security
Ha a lehetőség ki van kapcsolva, a TTX funkció nem fog működni, amikor megnyomja
a TTX gombot a távvezérlőn.
DRM Mode
A Digitális Jogok Kezelése támogatás konfigurálása.
•• OFF: A Digitális Jogok Kezelése támogatás kikapcsolása.
•• LYNK DRM: Ezt kiválasztva bekapcsol a kizárólagos S-LYNK DRM CAS támogatás.
Magyar - 31
Szálloda opció menüelem
Self Diagnosis
for TV
Az Öndiagnosztika menü megnyitása.
•• Képteszt indítása: Végezze el ezt a tesztet, ha problémákat tapasztal a tvkészülék által nyújtott képpel.
•• Hangteszt indítása: Végezze el ezt a tesztet, ha problémákat tapasztal a tvkészülék által nyújtott hanggal.
•• Jelinformáció: A digitális adás jelinformációit mutatja meg.
•• Visszaállítás: Visszaállítja a tv-készülék összes beállítását (az internetes
beállítások kivételével).
Self Diagnosis for HTV
Lehetővé teszi Önnek, hogy ellenőrizhesse az SI STB-vel vagy az SBB-vel
történő kommunikációt. Amennyiben problémája van az SI STB vagy az SBB
kommunikációjával, használja a diagnosztika funkciót. Ha a műsorszóró rendszerrel
nincs gond, forduljon a Samsung szervizhez. Ha úgy tűnik, hogy az STB SI Vendor
Setting nem működik és az SI STB vagy az SBB felé történő kommunikáció sikertelen,
először ellenőrizze az SI STB vagy az SBB működését. Ha az SI STB vagy az SBB nem
jelez problémát, forduljon a Samsung-szervizhez.
Software Update
Lehetővé teszi a tv-készülék szoftverének frissítését USB-memória segítségével.
Sound Bar Out
Ha a tv-készülékhez csatlakoztatva van a Samsung Sound Bar hangszóróegység,
ezzel a ponttal választhatja ki, hogy a tv-készülék bekapcsolásakor hol szóljon a tvkészülék hangja.
•• ON: Amikor a tv-készüléket bekapcsolják, a tv-készülék hangja automatikusan
csak a Sound Bar eszközön szólal meg.
•• OFF: Amikor a tévét bekapcsolják, a tv-készülék hangja automatikusan a tvhangszórón szólal meg.
Contact Samsung
Megjelenik a kapcsolódó Samsung szolgáltatási központ webhelye, szoftververziója
és Mac-címadatai.
Standby LED
Konfigurálhatja a tápellátásjelző fény működését a tv-készülék készenléti
üzemmódjában.
•• ON: A LED be van kapcsolva.
•• OFF: A LED ki van kapcsolva.
Boot Logo
A Samsung-embléma megjelenítése vagy kikapcsolása a tv-készülék
bekapcsolásakor.
TV Reset
A TV összes beállítását visszaállítja a gyári alapértelmezésre.
Home Menu Display
A Home Menu aktiválása Standalone üzemmódban a vendég számára.
•• ON: Home Menu engedélyezve.
•• OFF: Home Menu letiltva.
Standalone üzemmódban gyorsan elérhetők különböző olyan funkciók, mint Forrás,
Media Play stb. és beállítások, például Képméret, Nyelv stb.
Home Menu Editor
A Home Menu megnyitása után elérhető tévéfunkciók szerkesztése és felügyelete.
Home Menu Auto Start
A beállítás lehetővé teszi azt is, hogy a Home Menu legyen a felhasználók első
képernyője.
•• ON: A Home Menu jelenik meg első képernyőként.
•• OFF: Ne a Home Menu legyen az első képernyő.
System
Home
Menu
Leírás
Magyar - 32
Szálloda opció menüelem
Leírás
REACH RF Mode
A REACH RF Mode be- és kikapcsolása. A funkció bekapcsolt állapotában a
tv-készülék az RF-kábelen keresztül a REACH Server (Modulator) segítségével
működtethető.
REACH Channel
Ez egy DTV kábelcsatorna PTC-száma a REACH adatok vételéhez, bekapcsolt REACH
RF Mode esetén. Az érték legyen ugyanaz, mint ami a REACH Server (Modulator)
beállításánál van megadva.
Group ID
Beállíthatja a tv-készülék csoportazonosítóját, amellyel a tv-készülékeket
csoportosan kezelheti a REACH Server (Modulator) segítségével.
REACH Update Time
A REACH Server (Modulator) REACH adatai fogadásához és frissítéséhez adott időt
határozhat meg. (Akkor működik, amikor a tápkábel csatlakoztatva van, és a készülék
ki van kapcsolva.)
•• OFF: A REACH Update Time funkció kikapcsolható.
•• 12:00 am: minden este 0:00-kor, azaz éjfélkor
•• 2:00 am: minden este 2:00-kor, azaz éjfélkor
•• 12:00 pm: minden este 12:00-kor, azaz éjfélkor
•• 2:00 pm: minden este 14:00-kor, azaz éjfélkor
REACH Update Immediate
A funkció bekapcsolt állapotában a tv-készülék a REACH Server (Modulator) REACH
adatait rögtön kikapcsolás után fogadja és frissíti. (Akkor működik, amikor a tápkábel
csatlakoztatva van, és a készülék ki van kapcsolva.)
REACH Config Version
A tv-készülék konfigurációs adatai verziójának megjelenítése; az adatot a REACH
Server szolgáltatja.
REACH
Solution
Room Number
Beállíthatja a tv-készülék helyének szobaszámát.
•• Tekintse meg a kézikönyvet az olyan megoldások funkcióinak és beállításainak megtekintéséhez, mint a REACH.
•• A REACH (Remote Enhanced Active Control for Hospitality, azaz Fejlett aktív távvezérlés a szálláshelyek számára)
olyan professzionális, interaktív távvezérlő, amely segítségével firmware-frissítés, adatklónozás, csatornasorrendmódosítás végezhető, illetve REACH tartalom és TICKER tartalom közvetíthető az RF-kábelen keresztül,
egyidejűleg több száz szállodai tv-készüléken. A REACH funkciók csak Standalone üzemmódban érhetők el. A
REACH Server külön megvásárolható. A REACH Server használatával kapcsolatos további tájékoztatásért lásd a
REACH Server termékhez tartozó kezelési útmutatót.
Magyar - 33
Üdvözlés
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > VálasszonE) > Logo/Message > Welcome Message
Az Welcome Message funkció egyénileg megadható üzenetet jelenít meg a tv-készülék minden
bekapcsolásakor.
•• Állítsa bekapcsolt állapotba az Welcome Message funkciót, hogy az a tv-készülék bekapcsolásakor megjelenjen.
•• Az üdvözlő üzenet megírható és szerkeszthető.
•• Az üdvözlő üzenet a képernyőn megjelenő billentyűzettel szerkeszthető az Edit Welcome Message menüben
(Hotel Option > Logo/Message > Edit Welcome Message).
•• A távvezérlő iránygombjai segítségével adja meg az üzenet címét, és válassza a Mentés lehetőséget.
Szállodaembléma
Hospitality Logo
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > VálasszonE) > Logo/Message > Hospitality Logo
A Hospitality Logo funkció a tv-készülék bekapcsolásakor megjeleníti a szálloda emblémáját.
•• A Hospitality Logo AVI / BMP / BOTH értékre való beállításakor a Hospitality Logo DL és a Logo Display Time is
bekapcsol.
•• Ha a memóriában megtalálható a kép az emblémához, a Hospitality Logo beállítása pedig AVI / BMP / BOTH, a
tv-készülék bekapcsolásakor megjelenik az embléma.
•• Az embléma nem jelenik meg, ha a Hospitality Logo ki van kapcsolva, hiába mentették a képet az emblémához a
tv-készülék memóriájába.
Magyar - 34
Embléma letöltése
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > VálasszonE) > Logo/Message > Hospitality Logo DL
Ez a pont teszi lehetővé az embléma képének letöltését a TV memóriájába egy USB-eszközről.
•• Amíg a kép másolása zajlik, a Wait (Várjon) üzenet látható a tv-készülék képernyőjén.
•• Ha az átmásolás sikeresen lezajlott, a Completed (Kész) üzenet jelenik meg.
•• Ha a másolás sikertelen, a Failed (Sikertelen) felirat jelenik meg.
•• Ha nem csatlakozik USB-eszköz, akkor a Nincs USB-eszköz üzenet jelenik meg.
•• Ha az USB-eszköz nem tartalmaz átmásolható fájlt vagy a fájl formátuma nem megfelelő, akkor a No File (Nem
található fájl) üzenet jelenik meg.
•• Ha a No File (Nem található fájl) üzenet jelenik meg, de az USB-eszközön található embléma fájl, ellenőrizze a
fájlformátumot.
•• Embléma fájlformátuma
–– A tv-készülék minden fájlformátumot támogat.
–– A fájlnév legyen „samsnug_image.*” és „samsung_video.*”
–– A maximális fájlméret 50 MB lehet a Smart típusok esetében.
–– A TV nem módosítja a kép méretét vagy méretarányát.
USB-klónozás
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > VálasszonE) > Cloning
Az USB-klónozás funkcióval USB-eszközre tölthetők a tv-készülékről felhasználó által konfigurált beállítások (Kép,
Hang, Csatorna és Hotel Option), majd ezek a beállítások az USB-eszközről feltölthetők más tv-készülékekre. Ezáltal
készíthető egy szabványos beállításfájl, ami aztán a létesítmény összes tv-készülékére átmásolható.
•• A klónozás után némely funkciók érvénybe léphetnek a tv újbóli bekapcsolását követően.
Cloning TV to USB: A mentett menübeállítások átmásolása a tv-készülékről az USB-eszközre
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > VálasszonE) > Cloning > Clone TV to USB
1. Csatlakoztasson egy USB-meghajtót a TV hátulján található USB-porthoz.
2. Nyissa meg a Hotel Option menüt az alábbi gombok sorrendben történő megnyomásával. (MUTE > 1 > 1 > 9 >
VálasszonE)
3. A fel vagy le iránygombbal válassza ki a Clone TV to USB elemet, majd nyomja meg a távvezérlő VálasszonE
gombját.
4. Amikor megjelenik a Clone TV to USB üzenet: Nyomja meg a VálasszonE gombot a távvezérlőn.
–– A klónmappa neve T-KTM2DEUCB lesz.
–– A klónozott adatok között a vendég által beállítható menük (Fényerő, Képméret, Kontraszt stb.) és a Hotel Option
menük beállításai is szerepelnek.
Magyar - 35
Cloning USB to TV: A menübeállítások és a csatornaadatok átmásolása USB-eszközről a tvkészülékre
Rövidítés: Kapcsolja ki a tv-készüléket, csatlakoztassa az USB-eszközt, kapcsolja be a tv-készüléket, majd tartsa
lenyomva a távvezérlő VálasszonE gombját 5 másodpercig.
A klónozott adatoknak a Szálloda menü segítségével a tv-készülékre való másolásához kövesse az alábbi lépéseket:
1. Kapcsolja ki a tv-készüléket.
2. Csatlakoztassa a pendrive-ot a tv-készülék hátulján található USB-portba.
3. Kapcsolja be a tv-készüléket.
4. Nyissa meg a Hotel Option menüt az alábbi gombok sorrendben történő megnyomásával. (MUTE > 1 > 1 > 9 >
VálasszonE)
5. A fel vagy le iránygombbal válassza ki a Clone USB to TV elemet, majd nyomja meg a távvezérlő VálasszonE
gombját.
6. Megjelenik a Clone USB to TV üzenet. Nyomja meg a VálasszonE gombot a távvezérlőn.
–– Ha az USB-eszközön nincs másolható fájl, vagy olyan üzenet jelenik meg, ami szerint nem található fájl, ellenőrizze
az USB-eszközön a mappát.
–– A mappa neve T-KTM2DEUCB lesz.
–– A Hotel Option menüben található klónozott beállítások listájának táblázata a következő oldalon kezdődik.
Klónozás előfeltétele (ellenőrzőpont)
•• A klónozást azonos modellek között kell elvégezni (azonos verzió).
•• A klónozást megelőzően minden kijelzőt frissíteni kell a legfrissebb verzióra (azonos verzió).
Magyar - 36
A Szálloda menüben klónozott beállítások
•• A menüelemeket nem minden modell támogatja.
Menüelem
Alpont
Klónozott vagy
nem
Hospitality Mode
Standalone / Interactive
Igen
SI Vendor
Interactive mode :
Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic
/ Sustinere / Quadriga / ETV / IBahn / Magilink /
Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
Standalone mode :
OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Igen
Power On
Channel
Menu OSD
Clock
Power On Channel
User Defined / Last Saved
Igen
Power On Channel Num
***
Igen
Power On Channel Type
ATV / DTV / CATV / CDTV / SDTV
Igen
Power On Volume
User Defined / Last Saved
Igen
Power On Volume Num
0~100
Igen
Min Volume
0~100
Igen
Max Volume
0~100
Igen
Power On Source
TV / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / Last Saved
Igen
Power On Option
Power On / Standby / Last Option
Igen
Channel Setup
―
Nem
Channel Editor
―
Nem
Channel Bank Editor
―
Nem
Mixed Channel Map
ON / OFF
Igen
Dynamic SI
ON / OFF
Igen
Channel Rescan Message
ON / OFF
Igen
Pan Euro MHEG
ON / OFF
Igen
MyChannel
ON / OFF
Igen
Subtitle Auto On
ON / OFF
Igen
TTX Widescreen Mode
ON / OFF
Igen
Picture Menu Lock
ON / OFF
Igen
Menu Display
ON / OFF
Igen
Channel Menu Display
ON / OFF
Igen
Panel Button Lock
Unlock / Lock / OnlyPower
Igen
Local Time
Standalone: Manual / TTX / Time Channel
Interactive: Manual / Auto / TTX / Time Channel
Igen
Timer Type
WakeUp / OnOff
Igen
Time Channel Type
DTV / CDTV
Time Channel Num
***
Magyar - 37
Igen
Menüelem
Remote Jack
Pack
External Source
Eco Solution
Logo / Message
Cloning
HDMI Option
HDMI1 / HDMI2 / HDMI3
Igen
ON / OFF
Igen
USB Pop-up Screen
Default / Automatic / Disable
Igen
External Source Banner
ON / OFF
Igen
Auto Source
ON / OFF
Igen
Anynet+Return Source
Power On Src / Last Source / Minden modell
forráslistája (TV, HDMI1, HDMI2, etc.)
Igen
Power Saving Mode
OFF / Low / Medium / High
Igen
Welcome Message
ON / OFF
Igen
Edit Welcome Message
―
Igen
Hospitality Logo
OFF / BMP / AVI / BOTH
Igen
Hospitality Logo DL
―
Igen
Logo Display Time
3 second / 5 second / 7 second
Igen
Clone TV to USB
―
Nem
Clone USB to TV
―
Nem
Setting Auto Intialize
DRM
Klónozott vagy
nem
HDMI Music Mode
System Manager
Security
Alpont
ON / OFF
Igen
―
Nem
FactoryLock
ON / OFF
Igen
Password Popup
ON / OFF
Igen
Password Input
―
Nem
Password Setting
―
Igen
Password Reset
―
Nem
Security Mode
ON / OFF
Igen
USB
Enable / Disable
Igen
HDMI
Enable / Disable
Igen
TTX Security
Enable / Disable
Igen
DRM Mode
OFF / LYNK DRM
Igen
Magyar - 38
Menüelem
System
Home Menu
REACH Solution
Room Number
Alpont
Self Diagnosis for TV
―
Self
Diagnosis
for HTV
STB SI Vendor Setting
Si Name Sucess / Failure
RTC
Sucess / Failure
Klónozott vagy
nem
Nem
Nem
Software Update
―
Nem
Sound Bar Out
ON / OFF
Igen
Contact Samsung
―
Nem
Standby LED
ON / OFF
Igen
Boot Logo
ON / OFF
Igen
TV Reset
―
Nem
Home Menu Display
ON / OFF
Igen
Home Menu Editor
―
Igen
Home Menu Auto Start
ON / OFF
Igen
REACH RF Mode
ON / OFF
Igen
REACH Channel
***
Igen
Group ID
ALL, 1 - 511
Nem
REACH Update Time
OFF / 12:00 am / 2:00 am / 12:00 pm / 2:00 pm
Igen
REACH Update Immediate
ON / OFF
Igen
REACH Config Version
―
Nem
―
Nem
Magyar - 39
Beállítások automatikus inicializálása
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > VálasszonE) > Cloning > Setting Auto Initialize
Ha az egyik TV-készülékről a másikra klónozza a beállításokat, mind a vendég oldali, mind a szálloda oldali beállítások
klónozva lesznek: Kép, Hang, Csatorna és Hotel Option menü. Ezáltal szinte az összes menüértéket beállíthatja
szállodai TV-készülékein ugyanazokra a normál beállításokra. Ha megengedi, hogy a vendég hozzáférjen a vendégek
menüihez, például a Kép menühöz, akkor azokat a vendég módosíthatja, így nem lesznek szabványosak. A Setting Auto
Initialize funkciót bekapcsolva a tv-készülék ki- majd bekapcsolás után automatikusan visszaállítja (inicializálja) a
vendégmenük értékeit a klónozott, szabványos értékekre. Vegye figyelembe, hogy a Setting Auto Initialize funkció csak
a klónozott vendégoldali menük esetén működik. A nem klónozott beállítások figyelmen kívül lesznek hagyva.
Az alábbi táblázatban azok a beállítások láthatók, amelyek a Setting Auto Initialize funkció bekapcsolásakor
visszaállnak a klónozott értékre.
•• A menüelemeket nem minden modell támogatja.
Menüelem
Kép üzemmód
Képméret
Automatikus szélesség
Képméret-beállítások
4:3 képernyőméret
Képernyőhöz igazítás
Zoom és pozíció
Háttérvilágítás
Fényerő
Kontraszt
Élesség
Szín
Kép
Árnyalat (Z/P)
Képbeállítások alkalmazása
Szakértői beállítások
Digitális tiszta megjelenítés
Auto Motion Plusbeállítások
Kontrasztjavító
HDR+ mód
Film mód
Színtónus
Magyar - 40
Auto Motion Plus
Torzításcsökkentés
LED-es képtisztaság
Menüelem
P-nyereség
Z-nyereség
2 pont
K-nyereség
P-eltolás
Z-eltolás
Fehéregyensúly
K-eltolás
20 pont
Intervallum
20 pontos beállítások
Vörös
Zöld
Kép
Szakértői beállítások
Kék
Gamma
HLG
ST.2084
BT.1886
Csak RGB üzemmód
Színköz
Szín
Színközbeállítások
Vörös
Zöld
Kék
Hangkimenet
Hang üzemmód
Balansz
Ekvalizer
HDMI-bemeneti audioformátum
Hang
Szakértői beállítások
Digitális kimeneti audioformátum
Hang késleltetése
Automatikus hangerő
Hangvisszajelzés
Magyar - 41
Menüelem
Teletext nyelve
Teletext nyelvbeállításai
Adás
Szakértői beállítások
Teletext elsődleges nyelve
Teletext másodlagos nyelve
Audioopciók
Hang elsődleges nyelve
Hang másodlagos nyelve
Óra mód
Idő
Óra
Rendszerkezelő
Időzóna
Nyári idősz.
GMT
Nyelv
Automatikus védelem ideje
Anynet+ (HDMI-CEC)
Játék mód
Külsőeszköz-kezelő
HDMI UHD Color
HDMI feketeszint
Beviteli eszközök
kezelője
Általános
Billentyűzet nyelve
Billentyűzet típusa
Környezeti fény észlelése
Minimális háttérvilágítás
Eco-megoldás
Energiatakarékos mód
Fényerő mozgáshoz
Automatikus kikapcsolás
Hangos ismertetés
beállításai
Kisegítő lehetőségek
Nagy kontraszt
Szürkeárnyalatos
Nagyítás
Magyar - 42
Hangos ismertetés
Hangos ismertetés hangereje
A tv-készülék szoftverének frissítése
NE kapcsolja ki a tv-készüléket, amíg a frissítés be nem fejeződött! A szoftverfrissítés befejeztével a TV-készülék
automatikusan ki- és bekapcsol. Szoftverfrissítés után a kép- és hangbeállítások visszaállnak az alapértékekre. Azt
tanácsoljuk, hogy klónozza a tv-készülék beállításait, így egyszerűen visszaállíthatja azokat a frissítést követően.
•• Az USB-klónozással kapcsolatban további tájékoztatást a 35. oldalon talál.
Frissítés USB-eszközről
A tv-készülék szoftverének frissítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
1. Csatlakoztasson egy a szoftverfrissítés fájlját tartalmazó pendrive-ot a tv-készülék USB-portjába.
2. Futtassa a Most frissít parancsot. (MENUm > Terméktám. > Szoftverfrissítés > Most frissít)
3. A képernyőn megjelenik egy felugró üzenet, ami a frissített verziót keresi.
4. Vigye a kiemelést az OK elemre, majd nyomja meg a távvezérlő VálasszonE gombját.
–– Ügyeljen arra, hogy frissítés közben ne húzza ki a tápcsatlakozót, illetve ne távolítsa el a pendrive-ot. A
szoftver frissítésének befejeztével a tv-készülék automatikusan ki- és bekapcsol. A frissítés után ellenőrizze a
szoftververziót.
Magyar - 43
09 Multi Code Remocon használata
A Multi Code Remocon egy különleges távvezérlő, ami több tv-készülék vezérlésére alkalmas. A funkció akkor
hasznos, amikor a létesítményben egynél több tv-készülék üzemel.
Maximum 10 tv-készülék vezérelhető a távvezérlőkön beállított eltérő azonosító kóddal úgy, hogy nem történik
ütközés a tv-készülékek között. Mindegyik tv-készülék képernyőjén megjelenik az azonosító szám.
A kezdeti azonosító kód minden TV-készüléknél a 0.
•• Az azonosító kód analóg TV üzemmódban és PC üzemmódban is beállítható és visszaállítható. (DTV üzemmódban
nem elérhető.)
•• Az azonosító kód 0 és 9 között bármi lehet.
•• A tv-készülék azonosító kódjának beállításához kövesse az alábbi lépéseket:
1. Célozzon a távvezérlővel a tv-készülékre, majd tartsa lenyomva egyszerre a MUTE és a RETURN gombot legalább
7 másodpercig. A gombok felengedése után a képernyő közepén megjelenik az aktuális azonosító kód, valamint
egy üzenet.
2. Nyomja meg a távvezérlőn azt a gombot, amelyet a tv-készülék azonosító kódjának szán. A tv-készülék megjelenít
egy üzenetet.
3. Ha megjelent az üzenet, az 1 számgombot megnyomva a tv-készülék és a távvezérlő egyaránt beállítja az 1
azonosító kódot.
–– A tv-készülék ezután csak a vele megegyező 1 azonosítóval rendelkező távvezérlővel lesz vezérelhető.
–– Az azonosító kód visszaállításához nyomja meg egyszerre és tartsa lenyomva a MUTE és az EXIT gombokat
legalább 7 másodpercig. Ha a gombokat elengedi, a tv-készülék és a távvezérlő azonosító kódja visszaáll az
alapértelmezett 0 kódra.
Magyar - 44
10 A Soundbar beállítása
2018-as Samsung Soundbar (AirTrack) és szálláshelyi tv-készülékek
•• A HDMI ARC funkciót támogató Samsung Soundbar (AirTrack) és szálláshelyi tv-készülék esetén, ha kompatibilis
Samsung Soundbar (AirTrack) egységet csatlakoztat kompatibilis Samsung szálláshelyi tv-készülékhez HDMIkábellel, a vendég a tv-készülék hangját a Soundbar (AirTrack) egységen át élvezheti.
•• A Sound bar Out pontban (Hotel Option menü) beállítható, hogy bekapcsoláskor hol legyen hallható a tv-készülék
hangja.
–– Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > VálasszonE) > System > Sound Bar Out
•• A Sound bar Out funkciót bekapcsolva a tv-készülék hangja a Soundbar (AirTrack) eszközön át lesz hallható a tvkészülék bekapcsolásakor.
•• A Sound bar Out funkciót kikapcsolva a tv-készülék hangja a tv-készülék hangszóróin keresztül lesz hallható a tvkészülék bekapcsolásakor.
•• Az ARC funkciót támogató modellek listája:
–– HW-M550/M500/M4500
–– HW-N650/N550/N450
A Soundbar (AirTrack) beállítása szálloda üzemmódba
1. Állítsa be az alábbi értékeket a Hotel Option menüjében (MUTE > 1 > 1 > 9 > VálasszonE):
–– System > Sound Bar Out > ON
–– Power On > Power On Volume > User Defined
–– Power On > Power On Volume Num > legyen nagyobb, mint 0
–– Power On > Max Volume > legyen nagyobb, mint 0
2. Kössön be egy HDMI-kábelt a Soundbar (AirTrack) hátsó HDMI kimeneti portja és a tv-készülék (ARC-t támogató)
HDMI-portja közé.
3. Miután a Soundbar (AirTrack) hangszóróegységet a tv-készülékhez csatlakoztatja, a tv-készülék bekapcsolásakor
a Soundbar (AirTrack) automatikusan észleli a tv-készüléket, majd automatikusan Szálloda üzemmódba kapcsol.
A Soundbar (AirTrack) funkciói Szálloda üzemmódban
•• Az egység a tv-készülékkel szinkronban kapcsol be és ki.
•• A HDMI-CEC alapértelmezett beállítása a bekapcsolt helyzet
•• Csak a HDMI kimeneti porton keresztül működik.
•• A VFD „bemeneti üzemmód” gombja nem fog működni, hogy megelőzhető legyen a váratlan hangforrásváltás.
•• A Power On és a Max Volume beállításokat a tv-készülék Hotel Option menüjéből kéri le. Ugyanakkor a Soundbar
Power On Volume és Max Volume értéke a fele lesz annak, ami a Power On Volume és Max Volume beállítás értéke
a tv-készülék Hotel Option menüjében.
–– Ha a tv-készülék Power On Volume = 20, a Max Volume = 90, akkor a Soundbar Power On Volume = 10, a Max
Volume = 45.
•• Ahhoz, hogy használhassa a Hangos útmutatás funkciót, miközben külső eszköz csatlakozik a DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL) vagy a HDMI IN (ARC) aljzathoz, válassza ki a PCM lehetőséget a MENUm > Hang > Szakértői beállítások
> Digitális kimeneti audioformátum menüpontban.
Magyar - 45
11 Csatornák szerkesztése
Channel Bank Editor (csak Smoovie tv-készülék esetén)
A Channel Bank Editor és a SMOOVIE távvezérlő együttes használata esetén ellenőrizheti a vendégek számára
hozzáférhető csatornákat. A Channel Bank Editor segítségével három csatornabank alakítható ki, és kijelölhető,
hogy az egyes bankokban mely csatornák legyenek elérhetők. Az SMOOVIE távvezérlők behelyezhető bankkártyával
rendelkeznek, amik megfelelnek a Channel Bank Editor csatornabankjainak. A távvezérlők csak annak a
csatornabanknak a csatornáit engedik nézni, ami megfelel a behelyezett kártyának. A vendég így csak azokat a
csatornákat érheti el, amelyeket az SMOOVIE távvezérlőben levő kártya lehetővé tesz.
A Channel Bank Editor beállítása Standalone üzemmódban
1. Nyomja meg a távvezérlőn sorrendben a MUTE > 1 > 1 > 9 > VálasszonE gombot a Hotel Option menü
megnyitásához.
2. Navigáljon az SI vendor menühöz, és válassza ki az Smoovie elemet.
3. Navigáljon a Channel > Channel Bank Editor elemhez. Nyomja meg a VálasszonE gombot a távvezérlőn.
4. Lépjen be a Channel Bank Editor funkcióba. Végezze el a csatornabank szerkesztését.
–– Bank1 (ingyenes csatorna): Válassza ki azokat a csatornákat, amelyek akkor nézhetőek, amikor a távvezérlőben
nincs kártya.
–– Bank2 (családi kártya - zöld): Válassza ki azokat a csatornákat, amelyek akkor nézhetőek, amikor a
távvezérlőben ZÖLD KÁRTYA található.
–– Bank3 (felnőtt kártya – piros): Válassza ki azokat a csatornákat, amik akkor nézhetőek, amikor a távvezérlőben
PIROS KÁRTYA található.
Információk az SMOOVIE távvezérlőkről
•• Ha az SMOOVIE lett kiválasztva mint SI vendor, akkor a készülékben SMOOVIE távvezérlőket kell használnia.
•• A távvezérlőben kártyát nem használó vendég csak az Bank 1 csatornáit nézheti.
•• A vendég a távvezérlő számgombjai segítségével csak az Bank 1 csatornái közül választhat.
•• A távvezérlőben zöld vagy piros kártyával rendelkező vendégnek a csatornaváltó gombokat kell használnia
csatornaváltáshoz.
•• A vendég csak az Bank 1 csatornalistáját látja az Műsorújság vagy a Csatornalista képernyőjén.
Magyar - 46
Az Smoovie beállítási sorrendje
1. Fejezze be a kezdeti beállítást.
2. A tv-készülék képernyőjén megjelenik a Hotel Option menü.
–– Ha már lefutott a kezdeti beállítás, lépjen be a Hotel Option menüjébe. (MUTE > 1 > 1 > 9 > VálasszonE)
3. Válassza ki a csatorna típusát. (Power On > Power On Channel Type)
–– ATV vagy ADTV antenna esetén
–– CATV vagy CDTV kábel esetén
4. Válassza ki az Smoovie lehetőséget az SI Vendor menüben.
5. Válassza ki a Channel Setup lehetőséget (Channel > Channel Setup).
6. Válassza ki a Légi vagy a Kábel lehetőséget az automatikus hangoláshoz.
7. Állítsa be a csatornákat a Channel Bank Editor funkcióban (Channel > Channel Bank Editor).
8. Kapcsolja ki a tv-készüléket, majd kapcsolja be újra. A vendég mostantól használhatja a tv-készüléket.
A Channel Editor használata
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > VálasszonE) > Channel > Channel Editor
A Channel Editor segítségével szerkesztheti a tv-készülék memóriájában tárolt csatornákat.
•• Csatornaszámok és nevek módosítása, a csatorna nyelvének és műfajának szerkesztése, valamint csatornák
törlése.
–– A funkció akkor használható, ha a My Channel beállítása On a Hotel Option menüben. (Hotel Option (MUTE > 1
> 1 > 9 > VálasszonE) > Channel > My Channel)
•• A kijelölt csatornákon a Képernyő ki funkciót teszi lehetővé. A Képernyő ki funkció a csatorna által sugárzott
műsorból csak a hangot közvetíti, a képernyőn pedig egy kikapcsolt képernyő ikon látszik.
•• A Channel Editor könnyen elérhetővé teszi emellett az egyes csatornák adatait anélkül, hogy az adott csatornára
kellene váltani.
Általános lépések a Channel Editor használatához Standalone üzemmódban
1. Futtassa a Channel Setup funkciót (Channel > Channel Setup) a Hotel Option menüben.
2. Lépjen be a Channel Editor funkcióba (Channel > Channel Editor) a Hotel Option menüben.
3. Állítsa össze papíron a kívánt csatornák listáját tetszőleges sorrendben.
4. Rendezze át a 3. lépésben létrehozott lista alapján a csatornákat, és szerkessze meg a csatornák neveit.
5. A kilépéshez nyomja meg az EXIT vagy a RETURN gombot.
Magyar - 47
A csatornák számainak szerkesztése
Megváltoztatja a kiválasztott csatorna számát. Egy csatorna számának módosításához kövesse az alábbi
lépéseket:
1. Válasszon egy csatornát a Channel Edit képernyőn.
2. A távvezérlő iránygombjai segítségével vigye a kijelölést a Csatornaszám szerk. elemre, majd nyomja meg a
VálasszonE gombot.
3. A távvezérlő fel és le iránygombjai segítségével módosíthatja a csatornaszámot.
4. Ha elkészült, válassza az OK lehetőséget, majd nyomja meg a távvezérlőn a VálasszonE gombot.
–– A csatornaszám módosításával a csatorna adatai automatikusan frissülnek.
A csatorna átnevezése
Megváltoztatja a kiválasztott csatorna nevét. Egy csatorna nevének módosításához kövesse az alábbi lépéseket:
1. Válasszon egy csatornát a Channel Edit képernyőn.
2. A távvezérlő iránygombjai segítségével vigye a kijelölést a Csatorna átnevezése elemre, majd nyomja meg a
VálasszonE gombot.
3. Használja a képernyőn megjelenő billentyűzetet a csatorna új nevének megadásához. A távvezérlő iránygombjai
segítségével válassza ki a kívánt betűt vagy számot, majd nyomja meg a VálasszonE gombot. Ismételje ezt meg
minden kiválasztani kívánt betű vagy szám esetén.
4. Ha végzett, válassza a Kész lehetőséget a képernyő alján, majd nyomja meg a távvezérlőn a VálasszonE gombot.
Magyar - 48
Csatornaszám hozzárendelése külső eszközhöz
A tv-készülék külsőeszköz-forrása a Channel Editor menü utolsó oldalán jelenik meg az alább látható módon.
>
1. Válassza ki a külsőeszköz-forrást a Channel Edit képernyőn.
2. A távvezérlő iránygombjai segítségével vigye a kijelölést a Csatornaszám szerk. elemre, majd nyomja meg a
VálasszonE gombot.
3. A távvezérlő fel és le iránygombjai segítségével hozzárendelheti a csatornaszámot.
4. Ha elkészült, válassza az OK lehetőséget, majd nyomja meg a távvezérlőn a VálasszonE gombot.
–– Ha hozzárendelte a csatornaszámot a külső eszközhöz, a külső eszközt a tv-készülék forrás menüjének megnyitása
nélkül is kiválaszthatja.
Magyar - 49
12 Lopásgátló Kensington-zár
A Kensington-zár egy olyan eszköz, melynek segítségével fizikailag
lerögzítheti a tv-készüléket, ha azt nyilvános helyen használja. A kinézete
és a rögzítési módja a gyártótól függően a jobb oldalt ábrázolttól eltérhet. A
1
helyes használattal kapcsolatos további információkat lásd a Kensington-zár
használati útmutatójában.
•• A Kensington-zár nyílása csak a HG43EJ670U modellen áll rendelkezésre.
A Samsung nem biztosít a termékhez Kensington-zárat.
•• Keresse meg a K ikont a tv-készülék hátulján. A Kensington-nyílás a K
ikon alatt található.
A termék lezárásához kövesse a következő lépéseket:
1. Rögzítse a Kensington-zár vezetékét egy nagy, helyhez kötött berendezési tárgyhoz, például íróasztalhoz vagy
székhez.
2. A Kensington-zár vezetékének áthurkolt végén csúsztassa át a vezetéknek azt a végét, amelyen a zárszerkezet
található.
3. Illessze a zárat a termék Kensington-nyílásába 1.
4. Zárja be a zárat.
–– Az itt láthatók általános útmutatások. Pontos instrukciókat a zárszerkezethez mellékelt használati útmutatóban
talál.
–– A zárszerkezet külön megvásárolható.
–– A Kensington-nyílás elhelyezkedése a készülék típusától függően eltérő lehet.
Magyar - 50
13 Műszaki adatok és egyéb információk
Műszaki leírás
Modell neve
HG43EJ670U
HG49EJ670U
Képernyőfelbontás
3840 x 2160
3840 x 2160
43 hüvelyk (108 cm)
49 hüvelyk (123 cm)
20 W
20 W
20° / 60° / 90°
20° / 60° / 90°
Képernyőméret (átló)
Hang (kimenet)
Forgó talp (bal/jobb)
Méretek (Sz × Ma × Mé)
Készülékház
Állvánnyal
Tömeg
Állvány nélkül
Állvánnyal
970,2 x 563,2 x 58,8 mm
1102,8 x 637,8 x 59,7 mm
970,2 x 618,1 x 226,5 mm
1102,8 x 691,8 x 226,5 mm
9,6 kg
13,2 kg
12,7 kg
16,4 kg
Modell neve
HG55EJ670U
Képernyőfelbontás
3840 x 2160
Képernyőméret (átló)
55 hüvelyk (138 cm)
Hang (kimenet)
20 W
Forgó talp (bal/jobb)
20° / 60° / 90°
Méretek (Sz × Ma × Mé)
Készülékház
Állvánnyal
1238,6 x 714,2 x 59,2 mm
1238,6 x 768,4 x 226,5 mm
Tömeg
Állvány nélkül
Állvánnyal
17,3 kg
20,5 kg
Magyar - 51
Környezeti feltételek
Működési hőmérséklet
Működési páratartalom
Tárolási hőmérséklet
Tárolási páratartalom
10–40 °C (50–104 °F)
10–80%, nem lecsapódó
-20-45 °C (-4-113 °F)
5–95%, nem lecsapódó
Megjegyzések
•• A kivitel és a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
•• A tápellátásra és az energiafogyasztásra vonatkozó bővebb információkat a termékre ragasztott címkén találhatja.
•• A címkét a tv-készülék hátoldalára ragasztva találhatja meg. (Egyes modelleknél a címke a fedőlap belső oldalán
található.)
•• A jellemző energiafogyasztás mérése az IEC 62087 szabvány előírásai szerint történt.
Az áramfogyasztás csökkentése
Amikor a tv-készüléket kikapcsolja, az készenléti üzemmódba lép. Készenléti üzemmódban a készülék továbbra is
fogyaszt kis mennyiségű áramot. Az energiafogyasztás csökkentése érdekében húzza ki a tápkábelt, ha a tv-készüléket
hosszabb ideig nem kívánja használni.
Magyar - 52
Az egyes UHD-bemeneti jelek támogatott felbontásai
•• Felbontás: 3840 × 2160p, 4096 × 2160p
–– Ha a HDMI-csatlakozó HDMI UHD Color beállítása Ki, akkor maximum UHD 50P/60P 4:2:0 bemeneti jelet, ha a
HDMI UHD Color beállítása Be, akkor pedig UHD 50P/60P 4:4:4 és 4:2:2 bemeneti jelet támogat.
–– MENU > Általános > Külsőeszköz-kezelő > HDMI UHD Color
Ha a HDMI UHD Color beállítása Off (Ki) értékre van állítva
Képváltási frekvencia
(képkocka/mp)
RGB
YCbCr 4 : 4 : 4
YCbCr 4 : 2 : 2
YCbCr 4 : 2 : 0
24 / 25 / 30
O
O
O
-
50 / 60
-
-
-
O
Ha a HDMI UHD Color beállítása On (Be) értékre van állítva
Képváltási frekvencia
(képkocka/mp)
RGB
YCbCr 4 : 4 : 4
YCbCr 4 : 2 : 2
YCbCr 4 : 2 : 0
24 / 25 / 30
O
O
O
-
50 / 60
O
O
O
O
Képernyőfelbontás
Ha a tv-készüléket számítógép-monitorként használja, a Felbontás oszlopban felsorolt szabványos felbontások közül is
választhat. A tévékészülék automatikusan igazodik a kiválasztott felbontáshoz.
Mód
Felbontás
Képfrissítési
frekvencia
Vízszintes
frekvencia (KHz)
Függőleges
frekvencia (Hz)
Órajel-frekvencia
(MHz)
Polaritás
(vízszintes/
függőleges)
IBM
720 x 400
70 Hz
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
67 Hz
75 Hz
75 Hz
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768
1440 x 900
1600 x 900RB
1680 x 1050
1920 x 1080
1920 x 1200
60 Hz
72 Hz
75 Hz
60 Hz
72 Hz
75 Hz
60 Hz
70 Hz
75 Hz
75 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
75 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
45,000
49,702
63,981
79,976
47,712
55,935
60,000
65,290
67,500
74,556
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,000
59,810
60,020
75,025
59,790
59,887
60,000
59,954
60,000
59,885
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
74,250
83,500
108,000
135,000
85,500
106,500
108,000
146,250
148,500
193,250
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
-/+
+/+
-/+
Magyar - 53
Mód
Felbontás
Képfrissítési
frekvencia
Vízszintes
frekvencia (KHz)
Függőleges
frekvencia (Hz)
Órajel-frekvencia
(MHz)
Polaritás
(vízszintes/
függőleges)
CEA-861
720(1440) x 576i
720(1440) x 480i
720 x 576
720 x 480
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080i
1920 x 1080i
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
15,625
15,734
31,250
31,469
37,500
45,000
28,125
33,750
27,000
28,125
33,750
56,250
67,500
54,000
56,250
67,500
112,500
135,000
54,000
56,250
67,500
112,500
135,000
50,000
59,940
50,000
59,940
50,000
60,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
27,000
27,000
27,000
27,000
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
148,500
148,500
297,000
297,000
297,000
594,000
594,000
297,000
297,000
297,000
594,000
594,000
-/-/-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
HDMI
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
4096 x 2160
30 Hz
25 Hz
24 Hz
24 Hz
67,500
56,250
54,000
54,000
30,000
25,000
24,000
24,000
297,000
297,000
297,000
297,000
+/+
+/+
+/+
+/+
•• A váltott soros módot a rendszer nem támogatja.
•• Nem szabványos videoformátum kiválasztása esetén a készülék működése rendellenes lehet.
•• A készülék az Önálló és a Kompozit módot támogatja. Az SOG-módot (Sync On Green) nem támogatja.
Magyar - 54
Méretek
Elölnézet/oldalnézet
A megjelenő kép eltérő lehet az Ön tv-készülékén az adott modelltől függően.
•• 43˝
(Mértékegység: mm)
58,8
970,2
943,2
531,4
563,2 618,1
226,5
556,5
•• 49˝
(Mértékegység: mm)
59,7
1102,8
1075,8
606,0
637,8 691,8
226,5
556,5
Magyar - 55
•• 55˝
(Mértékegység: mm)
59,2
1238,6
1211,6
682,4
714,2 768,4
226,5
556,5
Csatlakozópanel részletei/hátulnézet
A méretek részleteit megtekintheti a Displaysolutions.samsung.com oldalon.
Magyar - 56
A talp adatai
A megjelenő kép eltérő lehet az Ön tv-készülékén az adott modelltől függően.
•• 43˝
(Mértékegység: mm)
70,0
135,0
R9,5
R3,75
152,0
556,5
199,1
226,5
•• 49˝–55˝
(Mértékegység: mm)
70,0
135,0
R9,5
R3,75
152,0
556,5
218,4
226,5
•• MEGJEGYZÉS: A rajzok nem feltétlenül méretarányosak. Néhány méret előzetes értesítés nélkül megváltozhat. A
TV felszerelése előtt ellenőrizze a méreteket. Nem vagyunk felelősek a tipográfiai jellegű vagy nyomtatási hibákért.
Magyar - 57
Licencek
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
A TERMÉK ÉRTÉKESÍTÉSE KORLÁTOZOTT ENGEDÉLLYEL TÖRTÉNT,
ÉS KIZÁRÓLAG AZ ALÁBBI MINDHÁROM MINŐSÍTÉSSEL
RENDELKEZŐ HEVC-TARTALOMMAL KAPCSOLATBAN
HASZNÁLHATÓ: (1) CSAK SZEMÉLYES HASZNÁLATÚ HEVCTARTALOM; (2) NEM ELADÁSRA KÍNÁLT HEVC-TARTALOM;
VALAMINT (3) A TERMÉK TULAJDONOSA ÁLTAL LÉTREHOZOTT
HEVC-TARTALOM.
A TERMÉK NEM HASZNÁLHATÓ OLYAN HEVC-KÓDOLÁSÚ
TARTALOMMAL, AMELYET HARMADIK FÉL KÉSZÍTETT, AMELYET
A FELHASZNÁLÓ HARMADIK FÉLTŐL RENDELT VAGY VÁSÁROLT,
KIVÉVE, HA A FELHASZNÁLÓ A TARTALOM ENGEDÉLLYEL
RENDELKEZŐ ELADÓJÁTÓL KÜLÖN JOGOT KAPOTT A TERMÉK
ILYEN TARTALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁRA.
A TERMÉK HEVC-KÓDOLÁSÚ TARTALOMMAL KAPCSOLATOS
HASZNÁLATA A FENTI JOGI KORLÁTOZÁSOK ELFOGADÁSÁVAL
LEHETSÉGES.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source License Notice is written only English.
Magyar - 58
A SAMSUNG elérhetőségei VILÁGSZERTE
Ha kérdése vagy megjegyzése van a Samsung termékekkel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a SAMSUNG ügyfélszolgálatával.
Ország
Ügyfélszolgálat
Honlap
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2018 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva.
EJ670U_EU-00
Download PDF

advertising