Samsung | DSB-9401F | Samsung DSB-9401F Felhasználói kézikönyv

DSR 9401 FTA / DSB-9401F / DSB-9401V
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HU
DIGITÁLIS MÛHOLDVEVÔ
A készüléket úgy gyártották, hogy kielégítse a nemzetközi biztonsági szabványokat.
Kérjük, gondosan olvassa el, az alább javasolt biztonsági óvintézkedéseket.
100-240V AC 50/60 Hz
Túlterhelés:
Ne terhelje túl a fali csatlakozókat, a hosszabbító kábelt vagy
az adaptereket, mivel ez tüzet vagy áramütést okozhat.
Folyadékok:
A készüléket tartsa folyadékoktól távol.
Tisztítás:
Tisztítás elôtt húzza ki a készüléket a fali csatlakozóból.
A készülék felületének tisztításához vízzel benedvesített rongyot
használjon (tisztítószer nélkül).
Szellôzés:
Ne fedje le a készülék szellôzô nyílásait. Biztosítsa a
berendezés körül a szabad levegôáramlást. Sose tárolja a
készüléket közvetlen napfénynek kitett helyen vagy hôforrás (pl.
fûtôtest) közelében.
Ne tegyen más elektromos készüléket a mûholdvevô tetejére.
A berendezés legalább 30 mm-re legyen a faltól.
Tartozékok:
Ne használjon olyan tartozékot, amelyet a gyártó cég nem
javasol, mivel veszélyes lehet és károsíthatja a készüléket.
Csatlakozás a parabola antenna mûholdvevô fejéhez:
A mûholdvevô fej (LNB) csatlakozó kábelének középsô ere
feszültség alatt van. Ezért e kábel csatlakoztatása vagy
kihúzása elôtt tanácsos a berendezést a hálózatról leválasztani.
ENNEK ELMULASZTÁSA KÁROSÍTHATJA A MÛHOLDVEVÔT.
Javítás:
Ne próbálkozzon a készülék sajátkezû javításával!
Bármilyen ilyenfajta kísérlet a garancia megszûnéséhez vezet.
Mindenféle javítást, karbantartást szervizzel végeztessen!
Villámlás:
Ha a készüléket olyan helyen üzemelteti, amely intenzív
villámtevékenységnek van kitéve, gondoskodni kell a villamos
hálózat és a telefon modem védelmérôl.
Szükség lehet a mûholdvevôhöz csatlakozó egyéb készülékek
(TV, HIFI stb.) védelmére is azok gyártóinak utasításai szerint.
Földelés:
A mûholdvevô fej (LNB) kábelének földjét közvetlenül a
parabolatányér rendszer-földjéhez kell csatlakoztatni.
A földelési rendszernek ki kell elégítenie a helyi szabályokat is.
Megjegyzés:
Környezetvédelmi okokból a használt elemeket az arra kijelölt helyre
dobja ki!
HU-1
HU
Tápfeszültség::
DSR 9401 FTA / DSB-9401F / DSB-9401V
Biztonsági elôírások
ÁLTALÁNOS JELLEMZÔK:
HU-2
D
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
G
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
3
4
6
6
7
8
10
15
15
15
16
16
17
18
18
19
19
20
20
21
21
21
22
22
22
22
23
24
24
25
26
26
26
27
27
28
28
29
30
30
31
T
Á
1. FELHASZNÁLÓI RÉSZ
4000 programozható csatorna
Szoftver letöltés mûholdról és PC-rôl
Fejlett elektronikus programozási segédlet
Több nyelvet támogató OSD
Támogatja a több nyelvû feliratot és a teletextet (OSD és VBI)
DiSEqC 1.2 (digitálisan vezérelt kapcsoló eszköz) támogatása
Összes funkciót támogató infravörös távirányító egység
Automatikus és kézi letöltési lehetôség
Csatorna szervezés (programozható)
SCART és RCA kimenet
Kis fogyasztás
9 kedvenc lista
Automatikusan frissített EPG (elektronikus programozási segédlet)
2. RÁDIÓ RÉSZ
950-2150 MHz szélessávú tuner
IF kimenet és DC áteresztô LOOP az analóg vevô számára
DiSEqC 1.2 (digitálisan vezérelt kapcsoló eszköz) támogatása
13V/18V átkapcsolás
22 kHz folyamatos hang szabályozó
3. VIDEÓ RÉSZ
DVB-S kompatíbilis
MPEG-2 VIDEO (MP@ML) tömörítés
2-45 MS/s jelátviteli sebesség
scpc/mcps kompatíbilis
4:3 (normál) és 16:9 (széles) képernyô kép méretarány támogatása
Modulátor kimenet
4. AUDIÓ RÉSZ
MPEG 1 AUDIO I-II hangsáv
Monó, dual, sztereó, joint sztereó audió üzemmód
32, 44.1 és 48 kHz mintavételezési frekvencia
Hangerô szabályozás és némítás távirányítóval
SPDIF digitális audió kimenet
L
I
S
M
Û
H
O
L
D
V
E
V
Ô
HU-3
HU
Biztonsági útmutatások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Általános jellemzôk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A digitális mûholdvevô csatlakoztatása . . . . . . . . . . . .
Leírás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elôlap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hátlap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Távvezérlô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alap üzemmódok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A vevô mûködtetése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fômenü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Üzembe helyezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1 Az LNB (Mûholdvevô fej) beállítása . . . . . . . . .
1.2 A helyzetbeállító beállítása (Positioner) . . . . . .
1.2.1 User üzemmód. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2 Installer üzemmód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 A Solarsat beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4 Automatikus letöltés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5 Kézi letöltés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6 SMATV Scanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7 Visszaállítás az alapértékekre . . . . . . . . . . . . .
2. A csatornák rendezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 Mûhold törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Átviteli csatorna (Transponder) törlése . . . . . .
2.3 Csatorna törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4 Az összes csatorna törlése . . . . . . . . . . . . . . .
2.5 Kódolt csatornák törlése . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6 Kedvenc csatorna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7 Csatorna mozgatása és szerkesztése . . . . . . .
3. Szülôi zár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 Csatornazár beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 A PIN kód megváltoztatása . . . . . . . . . . . . . . .
4. A rendszer beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1 Nyelv választás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Az OSD beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Média beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4 Az idô és a kapcsolóóra beállítása. . . . . . . . . .
4.5 Rendszer információk . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6 Szoftver frissítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Beágyazott Viaccess (DSB-9401V modell esetén).
Hibakeresés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hulladékok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mûszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DSR 9401 FTA / DSB-9401F / DSB-9401V
DSR 9401 FTA / DSB-9401F / DSB-9401V
TARTALOMJEGYZÉK
1. A VEVÔEGYSÉG ELHELYEZÉSE
Csatlakoztatási ábra
A mûholdvevô berendezést jó szellôzésû helyen kell elhelyezni.
Ne tegye teljesen zárt szekrénybe, mivel ez korlátozza a levegô áramlását és
túlmelegedést okoz.
A készüléket ne érje közvetlen napfény, túlzott nedvesség.
Ne kezelje durván, és óvja a háziállatoktól.
A vevôkészülék tetejére ne tegyen más elektronikus eszközt.
A készülék helyét úgy kell megválasztani, hogy az antennarendszerbôl érkezô
kábelt könnyen lehessen csatlakoztatni.
DSR 9401 FTA / DSB-9401F / DSB-9401V
DSR 9401 FTA / DSB-9401F / DSB-9401V
A DIGITÁLIS MÛHOLDVEVÔ
CSATLAKOZTATÁSA
A DIGITÁLIS MÛHOLDVEVÔ
CSATLAKOZTATÁSA
2. A VEVÔEGYSÉG CSATLAKOZTATÁSA A PARABOLA ANTENNÁHOZ
HU
Az antennarendszer üzembe helyezése után az antenna LNB jelzésû
csatlakozójából érkezô koaxiális kábelt csatlakoztassa a készülék hátlapján
található LNB jelzésû kivezetéshez.
Az összes kábelcsatlakozást csak kézzel szabad meghúzni; ne használjon fogót.
A sodrott koaxiális kábel impedanciája legyen 75 Ohm, a végén pedig legyen
egy F típusú csatlakozó.
3. A VEVÔEGYSÉG CSATLAKOZTATÁSA A TV KÉSZÜLÉKHEZ
A vevôegységnek a televízióhoz történô csatlakoztatásához SCART kábel használható.
Csatlakoztassa a TV jellel ellátott SCART csatlakozót a televízió SCART csatlakozójához.
4. A VIDEÓMAGNÓ CSATLAKOZTATÁSA
Videomagnó csatlakoztatása céljából a mûholdvevô hátlapján található egy VCR
jelzésû SCART aljzat.
SCART csatlakozó segítségével a videomagnó csatlakoztatható a vevôegységhez.
Megjegyzés: a csatlakoztatást készenléti (standby) állapotban kell elvégezni.
5. DIGITÁLIS AUDIÓ RENDSZER CSATLAKOZTATÁSA
Ha DAC (digitális-analóg konverter) áll rendelkezésre S/PDIF optikai kábel
bemenettel, akkor ehhez csatlakoztatható a mûholdvevô a jobb hangminôség
érdekében. Az S/PDIF optikai kábelt digitális erôsítôhöz csatlakoztassa.
6. VIACCESS SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ SMARTCARD-OK BEHELYEZÉSE
(DSB-9401V modell esetén)
Kódolt mûsor nézéséhez érvényes Smartcard-dal (intelligens chipkártyával) kell
rendelkeznie. A DSB-9401V a Viaccess programok nézése céljából tartalmazza a
Viaccess CAS modult.
Megjegyzés: A Smartcard kártyát úgy helyezze be, hogy az arany színû chip lefelé nézzen.
HU-4
D
I
G
I
T
Á
L
I
S
M
Û
H
O
L
D
V
E
V
Ô
HU-5
DSR 9401 FTA / DSB-9401F / DSB-9401V
DSR 9401 FTA / DSB-9401F / DSB-9401V
LEÍRÁS
LEÍRÁS
Elôlap
Hátlap
HU
1
1. LED kijelzô
2. Kártya nyílás
2
4
Ha a LED pirosan világít, akkor a mûholdvevô Készenlét
(Standby) üzemmódban van.
Ha a LED zölden világít, akkor a mûholdvevô bekapcsolt
üzemmódban van.
Nyílás a Viaccess smartcard számára.
(DSB-9401V modell esetén)
HU-6
D
I
G
I
T
Á
L
I
S
M
Û
3
2
1
1. AC MAINS
Ide kell csatlakoztatni a hálózati kábelt.
A bemeneti feszültségtartomány: 100V-240V, 50Hz/60Hz
2. S/PDIF
Kimenet digitális erôsítô csatlakoztatása céljából.
3. VCR SCART
A videomagnóhoz történô csatlakoztatáshoz használható.
4. TV SCART
A televízióhoz történô csatlakoztatáshoz használható.
H
O
L
D
V
E
V
Ô
HU-7
LEÍRÁS
Távvezérlô
5. MUTE
Ez a gomb a normál és az elnémított hang átkapcsolására szolgál.
6. FAV
A kedvenc listák közötti átkapcsolásra használható.
7. EPG
A gomb megjeleníti a TV/Rádió elektronikus programozási segédletet
8. LAST
Az utoljára nézett csatorna behívására szolgál.
9. TEXT(GREEN)
(
) (ZÖLD)
A felirat üzemmód kiválasztására használható.
Ez a gomb úgy mûködik, mint a menüben a GREEN (zöld) gomb.
Egyszer megnyomva megjelenik a felirat. A kívánt nyelv a csatorna
+/- gombokkal választható ki.
Kétszer megnyomva megjelenik a Teletext OSD-vel.
Háromszor megnyomva a Teletext VBI-vel jelenik meg.
11. AUDIO(BLUE)
(
) (KÉK)
Ez a gomb használható arra, hogy a hangot a bal, jobb, vagy mindkét
csatornára adja.
A gomb ugyanúgy mûködik, mint a menüben a BLUE (Kék) gomb.
12. INFORMATION Ez a gomb megjeleníti a képernyôn a program információs ablakot.
(RED) (
) (PIROS) Ez a gomb ugyanúgy mûködik, mint a menüben a RED (Piros) gomb.
Egyszer megnyomva egyszerû információt szolgáltat.
Kétszer megnyomva részletes információ jelenik meg.
)
~
4. TV/RADIO
Ezzel a gombbal lehet kilépni a menübôl, vagy visszatérni az elôzô menübe.
16.
)
)
Ezzel a gombbal lehet adatot bevinni és jóváhagyni a
menürendszerben. A gomb a tétel kiválasztására használható.
Tévénézés közben megnyomva a csatornák listája jelenik meg.
)
17. CH+/CH-(
Ezekkel a gombokkal lehet felfelé vagy lefelé haladni a menülapok
között.
D
I
G
I
T
Á
L
)
Ezekkel a gombokkal lehet mozgatni a kivilágított csíkot, hogy
opciókat válasszon ki a menübôl, és ezzel a gombbal lehet csatornát
váltani, valamint a hangerôt növelni és csökkenteni.
)
Ezekkel a gombokkal lehet csatornát változtatni.
18. VOL+/VOL(
)
Ezzel a gombbal lehet átváltani a TV csatorna és a rádiócsatorna
között.
HU-8
,
,
(
Ezekkel a gombokkal lehet beírni a számértékeket és közvetlenül
kiválasztani a csatornát.
,
14. EXIT
Ezzel kapcsolható be, vagy készenléti üzemmódba a vevôkészülék.
2. 0-9 számgombok (
3. Pg+/Pg- (
Ezzel a gombbal lehet megnyitni a menüt, vagy visszatérni az elôzô menübe.
15. OK(
Megjegyzés: az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra.
1. POWER(
13. MENU
I
S
M
Û
H
O
L
D
V
Ezek a billentyûk a hangerô növelésére vagy csökkentésére használhatók.
Ezekkel a gombokkal lehet a csatorna lista lapjai között felfele vagy lefele
mozogni.
E
V
Ô
HU-9
HU
10. ALT(YELLOW)
Ezzel a billentyûvel választható ki az aktuális szolgáltatáshoz tartozó
(
) (SÁRGA) hangsáv lista.
Ez a gomb ugyanúgy mûködik, mint a menüben a YELLOW (Sárga)
gomb.
Egyszer megnyomva a hangsáv jelenik meg.
Kétszer megnyomva a videó sáv jelenik meg. A hang és videó sáv
szolgáltatás nem áll rendelkezésre minden csatorna esetén és függ
az aktuális mûvelettôl.
DSR 9401 FTA / DSB-9401F / DSB-9401V
DSR 9401 FTA / DSB-9401F / DSB-9401V
LEÍRÁS
1. KIJELZÔ
3. Hangsáv kiválasztása
Mielôtt nézhetné a televízió mûsort, el kell végeznie az üzembe helyezést.
Elôször ezért csak a menükép látható.
A televízió csatornák beprogramozása után a következô kép látható minden
csatornaváltáskor:
●
Bal hang állapot
Szülô zár
Csatorna szám
Csatorna név
●
A hangsáv lista megjelenítéséhez nyomja meg a
Yellow (Sárga) (
) gombot.
Egy hangsáv kiválasztásához nyomja meg
a
/
és az
gombot.
DSR 9401 FTA / DSB-9401F / DSB-9401V
DSR 9401 FTA / DSB-9401F / DSB-9401V
ALAP ÜZEMMÓDOK
ALAP ÜZEMMÓDOK
Jobb hang állapot
CAS név
4. Videó sáv kiválasztása
Program információ
Jelenlegi kedvenc
Az aktuális csatornában a hangsáv száma
●
●
●
Nézés üzemmódban nyomja meg a Red (
) (Piros) gombot.
Válassza ki a csatornát a Numerical (Szám) ( ~ ) vagy
/
gombok
segítségével, és nyomja meg a TV/RADIO gombot a televízió vagy rádió csatorna
kiválasztása céljából.
Ez a kép minden csatornaváltáskor megjelenik.
Ha a távirányítón megnyomja a TV/RADIO gombot, akkor átkapcsolás történik a
tévé és rádió program között.
5. Szolgáltatás lista
●
Részletes program információ
●
●
Mûsor nézése közben nyomja meg kétszer a Red (Piros) (
A videó sáv lista megjelenítéséhez nyomja meg
kétszer a Yellow (Sárga) (
) gombot.
Egy videó sáv kiválasztásához nyomja meg
a
/
és az
gombot.
) gombot.
Program nézése közben nyomja meg az
gombot.
A TV/RADIO vagy a FAV gomb lenyomásával
válassza ki a listát.
A csatorna név mögött lévô
csatornát jelent.
A csatorna név mögött lévô
csatornát jelent.
A gomb elsô megnyomása után a fenti kiírás jelenik meg.
A Red (
) gomb másodszori lenyomása után részletes programinformáció jelenik
meg.
Megjegyzés: A megjelenô információ függ a szolgáltatótól.
●
●
2. Hangerô szabályozás
Válassza ki a csatornát a
A kiválasztott csatornát az
/
ikon kódolt
ikon lezárt
, / gombok megnyomásával.
gomb megnyomásával nézheti.
A színgombok a következô szolgáltatás listának felelnek meg:
●
A hangerô szabályozásához:
●
●
●
●
A hangerô szintjének beállításához nyomja meg a
/ gombokat.
A hang elnémításához nyomja meg a MUTE gombot.
A némítás eltörléséhez nyomja meg újra a MUTE gombot.
HU-10
D
I
G
●
●
I
T
Á
L
I
S
M
Û
H
Green (Zöld) (
Yellow (Sárga) (
Blue (Kék)
(
Red (Piros)
(
O
L
D
V
E
)
)
)
)
V
Ô
gomb : kedvencek
gomb : betûrend
gomb : szolgáltató
gomb : transponder (átviteli csatorna)
HU-11
HU
●
Jel állapot
5.1 Kedvencek listája (Favorites list)
●
●
●
6. Program információ
A kedvencek listájának kiválasztásához nyomja meg
a Green (Zöld) (
) gombot.
A kívánt kedvenc csoport kiválasztásához használja
a
/
,
/
gombokat.
A Green (Zöld) (
) gomb lenyomásával lehet
átváltani a csoport és a csatorna lista között.
EPG-Elektronikus Programozási Segédlet
Az Elektronikus Programozási Segédlet csatorna
listát szolgáltat.
Megjegyzés.: 1.
2.
Ez a szerviz szolgáltatótól függ.
Miután a vevô felismeri a GMT
idôt ( ami néhány másodpercet
igénybe vesz), helyes EPG
információt jelenít meg.
5.2 Betûrendes lista
●
●
Program nézése közben nyomja meg az EPG gombot.
A vevô LED kijelzôjén az EPG felirat látható.
●
A betûrendbe állított lista kiválasztásához nyomja
meg a távvezérlôn a Yellow (Sárga) (
) gombot.
A kívánt betûrendbe állított csoport kiválasztásához
nyomja meg a
/
,
/
gombokat.
A csoport és a csatorna lista átváltásához nyomja meg
a Yellow (Sárga) (
) gombot.
●
Green (Zöld) (
) gomb: a program lista kijelzésére szolgál a mai naptól a múlt
hétig egy napot visszafelé haladva.
●
Yellow (Sárga) (
/
●
●
●
gombok : a program listát 30 perces blokkonként jeleníti meg.
A TV/RADIO vagy FAV gombbal tallózni lehet a különféle program listák között.
5.3 Szolgáltató lista
●
) gomb: a mai naptól a jövô hétig egy napot elôre haladva
●
Az szolgáltató lista kiválasztásához nyomja meg a
távvezérlôn a Blue (Kék) (
) gombot.
A kívánt szolgáltató csoport kiválasztásához nyomja
meg a
/
,
/
gombokat.
A csoport és a csatorna lista átváltásához nyomja meg
a Blue (Kék) (
) gombot.
Válassza ki a csatornát a
/
,
/
gombokkal és nyomja meg az
gombot, ha nézni kívánja a kiválasztott csatornát.
7. Felirat
Ha az éppen nézett program szolgáltat feliratot akkor nyomja le a Green (Zöld)
(
) gombot a felirat nyelvi listájának megtekintése céljából.
A felirat nyelvének megváltoztatásához:
Nyomja meg a Green (Zöld) (
) gombot a
felirat nyelvi listájának megjelenítése céljából.
● A kívánt felirat nyelv kiválasztásához nyomja meg
a
/
gombokat.
● Nyomja meg az
gombot, és azután megjelenik a
kiválasztott nyelvû felirat.
A menü kijelzés felhasználóbarát és gondosan
kialakított annak érdekében, hogy a felhasználó könnyen tudja mûködtetni a vevô
készüléket.
A fômenü hat almenüre oszlik, amelyek egyénileg végzik el a különféle
mûveleteket.
●
5.4 Átviteli csatorna lista (Transponder)
●
●
●
Az átviteli csatorna lista kiválasztásához nyomja meg
a távvezérlôn a Red (Piros) (
) gombot.
A kívánt átviteli csatorna csoport kiválasztásához
nyomja meg a
/
,
/
gombokat.
A csoport és a csatorna lista átváltásához nyomja meg
a Red (Piros) (
) gombot.
HU-12
D
I
G
I
T
Á
L
I
S
M
Û
H
O
L
D
V
E
V
Ô
HU-13
HU
●
DSR 9401 FTA / DSB-9401F / DSB-9401V
DSR 9401 FTA / DSB-9401F / DSB-9401V
ALAP ÜZEMMÓDOK
ALAP ÜZEMMÓDOK
A VEVÔ MÛKÖDTETÉSE
8. OSD teletext
Fômenü
Ha az éppen nézett program OSD teletextet szolgáltat,
akkor nyomja meg kétszer a Green (Zöld) (
)
gombot az aktuális OSD teletext lista megtekintése
céljából.
Az antenna rendszer és a mûholdvevô megfelelô csatlakozókkal történô üzembe
helyezése után:
Az OSD teletext megváltoztatásához:
●
●
●
●
A kívánt OSD teletext kiválasztásához használja
a
/
gombokat.
Nyomja meg az
gombot és ezután a kívánt OSD
teletext megjelenik a képernyôn.
A képernyôn a következô jelenik meg:
Az almenü témák jelennek meg a képernyôn 1-tôl 5-ig.
Az 1. 2. és 3. almenühöz szükség van a PIN kódra.
●
Ha az éppen nézett program VBI teletextet szolgáltat,
akkor nyomja meg háromszor a Green (Zöld) (
)
gombot az aktuális VBI teletext lista megtekintése
céljából.
Mielôtt az Installation (Üzembe helyezés) menühöz hozzákezdene, ellenôrizze a
4. „System setup” rendszerbeállító menüben, hogy az abban lévô összes
információt figyelembe vette-e.
Az VBI teletext megváltoztatásához:
●
Kövesse a képernyô alján található segítô
üzenetet.
A kívánt VBI teletext kiválasztásához használja
a
/
gombokat.
Nyomja meg az
gombot és ezután a kívánt OSD
teletext megjelenik a képernyôn.
1. Üzembe helyezés
A menü beállításokat tartalmaz a testreszabásra, új szolgáltatások hozzáadására és
a vevô állapotának megjelenítésére vonatkozóan.
●
●
Válassza a fômenüben az Installation üzemmódot.
Írja be a PIN kódot.
Ha nem írta be saját PIN kódját,
akkor a gyárilag beállított 0000 PIN kód kerül
alkalmazásra.
HU-14
D
I
G
I
T
Á
L
I
S
M
Û
H
O
L
D
V
E
V
Ô
HU-15
HU
9. VBI teletext
●
Csatlakoztassa a tápfeszültséget, és kapcsolja be a vevôegységet.
A fômenü behívásához nyomja meg a MENU
gombot.
DSR 9401 FTA / DSB-9401F / DSB-9401V
DSR 9401 FTA / DSB-9401F / DSB-9401V
ALAP ÜZEMMÓDOK
A VEVÔ MÛKÖDTETÉSE
Válasszon üzemmódot a menübôl.
1.1 Az LNB (Mûholdvevô fej) beállítása
●
A csatorna keresés végrehajtása céljából kiválaszthatja
a mûhold és vevôfej beállítási állapotát és a 22 kHz-es
hangoláshoz megváltoztathatja a beállításokat. Az ebben
a menüben beállított paraméterekre szükség van az
Automatikus keresés és Kézi keresés
csatornaprogramozás esetén.
A szükséges információk megtalálhatók az antenna és
az LNB dokumentációjában, vagy kérdezze az eladót.
User üzemmód:
Engedélyezi az alap pozicionáló funkcióit (kezdôk számára
javasolt). Az átlagos felhasználó is User üzemmódot használ.
Installer üzemmód:
a pozicionáló összes funkciójának teljes vezérlése.
Használata telepítôknek és profi felhasználóknak javasolt.
●
●
●
1.2.1 User üzemmód
●
Kapcsolja be az LNB vevôfej tápfeszültségét.
Válassza ki a kívánt mûhold nevet.
Válassza ki az LNB típusát (frekvenciáját).
Válassza ki a DISEqC üzemmódot
(Off, DiSEqC A, DiSEqC B, DiSEqC C, DiSEqC D, Tone Burst A, Tone Burst B)
●
Ha helyzetbeállítót használ, válassza ezt az opciót (Yes vagy No) (igen vagy nem)
22KHz: Abban az esetben, ha kettôs LNB-t használ, vagy két antennát
csatlakoztat a 22 kHz-es kapcsoló dobozhoz, az On, Off vagy Auto
beállítással átkapcsolhat az LNB vagy az antennák között.
●
Megjegyzés: a Signal status (Jel állapot) szintje csak tájékoztatásként szolgál.
A jel minôsége kielégítô lehet még akkor is, ha a kijelzett szint nem
maximális.
1.2 A helyzetbeállító beállítása (Positioner)
Ha motorral ellátott DiSEqC 1.2-vel rendelkezik, akkor kihasználhatja a
rendelkezésre álló funkciók elônyeit.
●
●
A mozgási üzemmód kiválasztása:
Lehetôsége van a pozicionáló mozgástípusának
kiválasztására: Continuous (Folyamatos), Step
(Lépésenként) vagy Time (Idô szerint).
Állítsa az antennát észak, kelet, dél vagy nyugat
irányba és a motor mûködtetéséhez használja
a / ,
/
gombot. A gomb nyugat felé
mozgat, kelet felé mozgat,
észak felé mozgat,
dél felé mozgat.
Ha befejezte a motor mûködtetését, akkor válassza a jelenlegi helyzet tárolását
(Store current position), és nyomja meg az
gombot.
●
Menjen a tárolt pozícióra (Stored position).
Ha eléri a tárolt pozíciót, akkor a képernyôn megjelenik a Stop felirat, és a
következô mûveletekkel folytathatja a beállítást.
Válasszon mûholdat (Satellite).
Válassza bármelyik átviteli csatornát (Transponder) a
fenti mûholdak közül és ellenôrizze a frekvenciát, az
átviteli sebességet, a FEC (Hibakorrekció) és a
polaritás értékét.
● A mûhold pozíciójának újra-számításához válassza a Calculate Sat Positions
gombot, majd nyomja meg az
gombot.
Probléma esetén forduljon az eladóhoz.
HU-16
D
I
G
I
T
Á
L
I
S
M
Û
H
O
L
D
V
E
V
Ô
HU-17
HU
●
DSR 9401 FTA / DSB-9401F / DSB-9401V
DSR 9401 FTA / DSB-9401F / DSB-9401V
A VEVÔ MÛKÖDTETÉSE
A VEVÔ MÛKÖDTETÉSE
1.2.2 Installer üzemmód
1.4 Automatikus letöltés
A pozícionáló állapotának ellenôrzése után az üzembe
helyezô ezt a menüt fogja használni. A User üzemmód
használata elôtt be kell állítani a Disable Limits
üzemmódot.
Az Auto scanning almenü a csatornák automatikus letöltését teszi lehetôvé, az elôre
beprogramozott mûholdakról.
●
●
●
Válassza a Drive Motor West/East üzemmódot, és a
motor hajtásához használja a
gombokat.
A
gomb nyugat felé mozgat, a
gomb pedig kelet
felé.
A korlát beállításának engedélyezéséhez válassza az Enable Limit menüpontot.
A korlát beállításának tiltásához válassza az Disable Limit menüpontot.
A helyzetbeállító alapállapotba kerül a Reset Positioner választásakor.
Off :
All :
Only Free :
●
1.3 A Solarsat beállítása
●
gombot.
1.5 Kézi letöltés
Új csatornák és gyenge jelek behangolásához a mûholdvevô rendelkezik kézi
hangolási lehetôséggel, ahol a csatorna adatokat a felhasználó maga adhatja meg.
Az Installation menübôl az 5. Manual scanning menüpontot választva a képernyôn
a következô jelenik meg:
Az értékeket a helyzettôl függôen kell beállítani.
●
Nyomja meg az
Megjelenik az Auto scanning menü.
A kiválasztott mûholdról a listában megjelenô összes csatorna automatikusan
letöltôdik.
Letöltés után a következô felirat látható: "Your digital receiver found..."
(A digitális vevô a következôket találta…)
Ezután visszatér az Auto scanning menübe.
Ez a menü csak Solarsat antennára vonatkozik.
Ha megnyomja ezt a menüt, akkor a következô üzenetet kapja:
“This menu is only for the Solarsat antenna.
If you have one-press OK, otherwise-press EXIT.”
(Ez a menü csak Solarsat antennára vonatkozik.
Ha Önnek van ilyen, akkor nyomja meg az OK
gombot, ha nincs, akkor pedig az EXIT gombot.)
●
nincs letöltés
az összes csatorna letöltése
csak a kódolatlan csatornákat
tölti le.
HU
●
Csatornák automatikus letöltéséhez:
Minden mûhold esetén választhatja az All/Off/Only
free üzemmódot.
A dátum és idô beállításához a
/
gombokat
kell használni.
A helyzet megváltoztatásához a / gombokat kell használni.
Az egyes mezôkben a
/
gombokkal lehet mozogni.
●
●
Válassza ki a kézi hangolás cél mûholdját.
Adjon meg egy átviteli csatornát.
Ez az opció engedélyezi, hogy a felhasználó a
vevôkészülék elôre programozott listájából
bármilyen átviteli csatornát megadjon.
Megjegyzés: A Load TR to New (Új átviteli csatorna)
beállítása után a frekvencia bevitelekor
legalább egy csatornának léteznie kell,
hogy a csatorna tárolás lehetôvé váljon.
●
●
HU-18
D
I
G
I
T
Á
L
I
S
M
Û
H
Adja meg az átviteli csatorna frekvenciáját.
Adja meg az átviteli csatorna átviteli sebességét.
O
L
D
V
DSR 9401 FTA / DSB-9401F / DSB-9401V
DSR 9401 FTA / DSB-9401F / DSB-9401V
A VEVÔ MÛKÖDTETÉSE
E
V
Ô
HU-19
●
●
●
●
●
Adja meg a megtalálni kívánt átviteli csatorna FEC (Forward Error Correction,
Hibakorrekció) értékét.
A következô értékek közül választhat: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 vagy auto.
Válassza ki a megkeresni kívánt átviteli csatorna polarizációját
(Horizontal/Vertical/Circular Left/Circular Right)
(Vízszintes/Függôleges/Körkörös Balra/ Körkörös Jobbra)
Horizontal, 18V és Vertical, 13V esetén az LNB vonalon keresztül történik a kimenet.
A Scan üzemmód legyen All, vagy Only free
A Network Search (Hálózat keresés) legyen Yes (Igen).
Otthoni hálózat használatakor több átviteli csatorna található.
A PID Searching (Jelcsomag azonosító keresés) legyen Yes (Igen). Az egyedi PID (Packed
Identifier) értékek bevitelével elvégezhetô a manuális keresés (Video/Audio/PCR).
Az opciók kiválasztása után nyomja meg az
gombot, hogy megkezdôdjön a keresés.
2. A csatornák rendezése
A Channel Organising menünek hét funkciója van:
A csatorna rendezés menü használható mûholdak,
átviteli csatornák és csatornák törlésére vagy kedvenc
csatornák létrehozására vagy csatornák mozgatására.
●
Ha nem adja meg saját PIN kódját, akkor a gyárilag
beállított 0000 PIN kód lesz alkalmazva.
2.1 Mûhold törlése
●
1.6 SMATV Scanning
●
Antenna és LNB közös használata esetén a keresést
950 – 2150 MHz között történik.
●
●
●
Írja be a PIN kódot.
Válassza ki a törölni kívánt mûhold listát a Red
(Piros) (
) gomb megnyomásával.
A jóváhagyáshoz nyomja meg az
gombot.
Megjegyzés: A mûhold maga nem törlôdik, hanem
csak a hozzá bejegyzett csatorna lista.
Válasszon keresési típust: Automatic vagy Manual.
Válasszon letöltési üzemmódot: All vagy Only free.
Megadhat 1-tôl 4-ig többféle átviteli sebességet (Symbol Rate).
Megje gyzés: 1.Ha SMATV letöltés esetén a keresés
típusa automatikus, akkor csak a kívánt átviteli
sebességet (1 – 4) kell megadni.
2.Ha SMATV letöltés esetén a keresés
típusa manuális, akkor a frekvenciát és az átviteli
sebességet is meg kell adni.
2.2 Átviteli csatorna (Transponder) törlése
●
●
A Red (Piros) (
) gomb megnyomásával
válassza ki a törölni kívánt Transponder listát.
A jóváhagyáshoz nyomja meg az
gombot.
Megjegyzés: A Transponder maga nem törlôdik,
hanem csak a hozzá bejegyzett csatorna lista.
1.7 Visszaállítás az alapértékekre
Ez a menüpont visszaállítja a gyárilag beállított értékeket.
Abban az esetben használandó, ha a csatorna adatok
értékeinek megváltoztatása után probléma adódott vagy
más hiba következett be.
A képernyôn a következô látható:
Ha megnyomja az
gombot, akkor a vevôkészülék
beállításai automatikusan visszaállnak a gyári
alapértékre.
Megjegyzés: Ezzel az elôzô beállítások törlôdnek.
HU-20
D
I
G
I
T
Á
L
I
S
M
Û
H
O
L
D
V
E
V
Ô
HU-21
HU
●
A VEVÔ MÛKÖDTETÉSE
DSR 9401 FTA / DSB-9401F / DSB-9401V
DSR 9401 FTA / DSB-9401F / DSB-9401V
A VEVÔ MÛKÖDTETÉSE
A VEVÔ MÛKÖDTETÉSE
2.3 Csatorna törlése
●
●
2.7 Csatorna mozgatása és szerkesztése
A Red (Piros) (
) gomb megnyomásával válassza
ki a törölni kívánt csatornát.
A jóváhagyáshoz nyomja meg az
gombot.
●
●
●
2.4 Az összes csatorna törlése
●
●
●
A csatorna név szerkesztéséhez nyomja meg a
Green (Zöld) = (
) gombot. Megjelenik a
karakterkészlet táblázat.
Válassza ki a kívánt karaktert a / ,
/
,
gombokkal és nyomja meg az
gombot, hogy az
új karaktert hozzáillessze az eredeti karakter
lánchoz.
●
Nyomja meg a Menu gombot, hogy a beállított adatok tárolódjanak.
●
2.5 Kódolt csatornák törlése
A bekérô ablakban nyomja meg az
gombot a kódolt
csatornák törléséhez, a kilépéshez pedig a Menu/Exit
gombot.
2.6 Kedvenc csatorna
A TV/Radio gombbal megváltoztatható a TV lista vagy a
rádió lista, a FAV gomb segítségével pedig a kedvenc lista. Ez lehetôvé teszi 9
kedvenc tévé és rádió lista létrehozását.
●
●
Válassza ki a kívánt csatorna listát a / gombokkal.
A TV/Radio gomb megnyomásával lehet átkapcsolni a
TV lista és a rádió lista között.
Right List : A Red (Piros) (
) gomb
megnyomásakor egy csatornát ad a baloldali listához.
Left List : A Red (Piros) (
) gomb
megnyomásakor töröl egy csatornát.
●
●
Másik kedvenc lista választásához nyomja meg a FAV gombot.
Jóváhagyás céljából nyomja meg az
gombot.
HU-22
D
I
G
I
T
Á
L
I
S
M
Û
H
O
L
D
V
E
V
Ô
HU-23
HU
A bekérô ablakban nyomja meg az
gombot az összes
csatorna törléséhez, a kilépéshez pedig a Menu/Exit
gombot.
Válassza ki a / gombokkal a kívánt listát.
A Red (Piros) (
) gomb megnyomásával
válassza ki a csatornát.
A
/
,
/
gombok megnyomásával
változtassa meg a kívánt csatorna elhelyezkedését,
majd jóváhagyás céljából nyomja meg az
gombot.
Nyomja meg újra a Red (
) gombot, hogy
visszatérjen az elôzô állapotba.
Ha azt akarja, hogy a csatorna visszatérjen a kezdeti helyzetbe, akkor ne
az
gombot, hanem a Blue (Kék) (
) gombot nyomja meg.
DSR 9401 FTA / DSB-9401F / DSB-9401V
DSR 9401 FTA / DSB-9401F / DSB-9401V
A VEVÔ MÛKÖDTETÉSE
A VEVÔ MÛKÖDTETÉSE
3. Szülôi zár
3.2. A PIN kód megváltoztatása
A Parental Lock nézési korlátozásokat állít be, és a
négyjegyû PIN kód segítségével megakadályozza a
mûholdvevôhöz történô illetéktelen hozzáférést.
(A gyárilag beállított PIN kód: 0000)
A PIN kód megváltoztatásához válassza a második lehetôséget: Change PIN Code.
Ezzel a következô menübe jut:
Az elsô kurzor helyén meg kell adnia a jelenlegi
PIN kódot, a második kurzor helyén pedig írja be a
kívánt PIN kódot.
A jóváhagyáshoz újra be kell írnia az új PIN kódot.
E menü választásakor két lehetôség adódik:
Zár beállítása bármelyik kívánt csatornára, és a PIN kód
értékének megváltoztatása.
●
A PIN kód egy négyjegyû szám.
Írja be a PIN kódot.
A GYÁRILAG BEÁLLÍTOTT PIN KÓD: 0 0 0 0.
Ha nem írja be saját PIN kódját, akkor a gyárilag beállított 0000 kód lesz érvényes.
HU
3.1 Csatornazár beállítása
Válassza ki a csatornát a
/
,
/ , , / gomb megnyomásával.
● A TV/RADIO gomb megnyomásával átkapcsolhat tévé
listáról rádió listára és fordítva.
● A Red (Piros) (
) omb megnyomásával
válassza ki a csatornazárat.
● Jóváhagyás céljából nyomja meg az
gombot.
Ez lezárja a csatornát. Ha nézni kívánja a csatornát,
akkor a bekérô ablakba be kell írnia a PIN kódot.
●
A zár törlése:
●
DSR 9401 FTA / DSB-9401F / DSB-9401V
DSR 9401 FTA / DSB-9401F / DSB-9401V
A VEVÔ MÛKÖDTETÉSE
A zár törlése céljából nyomja meg újra a Red (
HU-24
) gombot.
D
I
G
I
T
Á
L
I
S
M
Û
H
O
L
D
V
E
V
Ô
HU-25
A VEVÔ MÛKÖDTETÉSE
4. A rendszer beállítása
4.3 Média beállítások
Ez az opció lehetôvé teszi, hogy a saját igényeinek
megfelelôen megváltoztassa a rendszer beállítását.
Elvégezheti a kívánt média beállításokat.
Állítsa a kurzort erre az almenüre, és nyomja meg
az
gombot.
●
●
4.1. Nyelv választás
●
●
●
●
●
Hozzáigazítja a különbözô régiókból származó
felhasználókat a különbözô nyelvekhez.
A kívánt nyelvi menü beállításához nyomja meg
a / gombokat, hogy megváltozzon a nyelv, majd
nyomja meg az
gombot.
Az OSD nyelve, a hangsáv, a teletext, a felirat vagy az EPG a kiválasztott nyelvre
fog változni.
4.4 Az idô és a kapcsolóóra beállítása
●
●
4.2 Az OSD beállítása
●
Beállítható a képernyôn megjelenô menürendszer
átlátszósága és a megjelenés idôtartama.
●
●
Válasszon átlátszó (Transparency) típusú OSD.
Az OSD átlátszósági szintje 0 és 100 % között
változhat.
Állítsa be az információs ablak megjelenésének
idôtartamát.
Az idô 0.5-tôl 60.0 másodpercig terjedhet.
HU-26
●
●
D
I
G
I
T
Á
L
I
S
M
Û
H
Állítsa a kurzort a Time és Timer Setting almenüre
és nyomja meg az
gombot.
Nyomja meg a
/
, / gombokat, hogy a
helyi idôre változtassa az idôt.
A helyi idô az Ön elhelyezkedésétôl függôen fog
megváltozni.
A / gombokkal tudja megváltoztatni az esemény ismétlôdési idejét:
Daily, Every Sunday, Every Monday, Every Tuesday, Every Wednesday, Every
Thursday, Every Friday, Every Saturday, Once
(Naponta, minden vasárnap, minden hétfôn, minden kedden, minden szerdán,
minden csütörtökön, minden pénteken, minden szombaton, egyszer).
Nyomja meg a Numerical (Szám)
~ ) gombokat a kívánt idô beállításához,
és nyomja meg a
/ gombokat a kívánt kapcsolási idô beállításához.
A
/ gombokkal állítsa be a TV programot az esemény beállításához.
A TV/RADIO gomb megnyomásával lehet átkapcsolni a tévé és rádió program
között.
O
L
D
V
E
V
Ô
HU-27
HU
A Language Selection opció lehetôvé teszi, hogy a
felhasználó a kívánt nyelvre változtassa meg az OSD, a
hangsáv, a teletext, a felirat vagy az EPG nyelvét.
Állítsa be a TV rendszert: PAL, SECAM.
Állítsa be a TV típusát saját készülékének
megfelelôen:
Standard: 4:3 arány vagy Wide Screen 16:9
arány.
Állítsa be a méretarány konverziót:
Letter box, Pan & Screen, Mixed vagy Full.
Állítsa be a videó jel típusát:
Composite+ RGB vagy Composite.
DSR 9401 FTA / DSB-9401F / DSB-9401V
DSR 9401 FTA / DSB-9401F / DSB-9401V
A VEVÔ MÛKÖDTETÉSE
A VEVÔ MÛKÖDTETÉSE
4.5 Rendszer információk
5. Beágyazott Viaccess
Ha szervizhez kell fordulnia, ott olyan információt
kérhetnek, amelyre a System Information menü ad
választ.
Állítsa a kurzort erre az almenüre és nyomja meg
a
gombot.
A képernyô a következô lesz:
1. A PIN kód megváltoztatása (Change PIN code):
Szükség esetén változtassa meg a Smartcard PIN
kódját.
(DSB-9401V modell esetén)
2. A szülôi értékelés megváltoztatása (Change
Parental Racing):
Szükség esetén változtassa meg a családi szûrôk
beállítását.
DSR 9401 FTA / DSB-9401F / DSB-9401V
DSR 9401 FTA / DSB-9401F / DSB-9401V
A VEVÔ MÛKÖDTETÉSE
M egjegyzés: Ez a szolgáltatás nem érhetô el minden csatorna esetén.
4.6 Szoftver frissítés
Letöltheti és frissítheti a vevôkészülékre vonatkozó
szoftvert az ASTRA Sirius és Hotbird mûholdról, amikor
az új szoftver megjelenik.
4. Forgalomba hozatali információk (Issuer information):
Itt hívható be a Smartcardban tárolt összes információ
5. Engedélyezés (Authorization):
Ez az opció jelzi ki a SmartCard engedélyezési állapotát.
Letöltés közben ne kapcsolja ki a mûholdvevôt.
Ha új szoftver verzió jelenik meg, akkor választania kell,
hogy frissít-e vagy nem.
Ha megnyomja az
gombot, akkor a frissítés azonnal
megkezdôdik.
Ha frissítés nem lehetséges, akkor a következô üzenet jelenik meg:
"You can’t update software!"
Ha nem szükséges frissítés, akkor a következô üzenet jelenik meg:
"You don’t need to update software!"
HU-28
D
I
G
I
T
Á
L
I
S
M
Û
H
O
L
D
V
E
V
Ô
HU-29
HU
3. A zár megváltoztatása (Change Lock indicator):
megváltoztatható a Viaccess Smartcard zárási állapota.
Probléma
Lehetséges ok
Mûszaki adatok
A 2/1984 (III. 10) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján tanúsítjuk, hogy a
SAMSUNG gyártmányú, DSR9401*** típusú digitális mûholdvevô az alábbi
mûszaki adatoknak megfelel:
A probléma megoldása
Nincs LED kijelzés az elôlapon A tápfeszültség kábel nincs helyesen Dugja be helyesen a tápfeszültség kábelt
Nincs tápfeszültség
bedugva
Nincs kép a képernyôn
Kapcsolja be a vevôt (On);
Ellenôrizze a csatlakoztatást és javítsa ki;
Nincs hang
A hangkábel helytelenül van
csatlakoztatva;
A hangerôszint =0;
A némítás be van kapcsolva
Ellenôrizze és javítsa ki a csatlakoztatást;
Növelje a televízió hangerejét;
Nyomja meg a MUTE gombot
A távirányító nem mûködik
Helytelen mûködtetés;
Irányítsa a távirányítót a vevôkészülék felé;
Cserélje ki az elemeket, vagy helyesen tegye a
helyükre
Az elemek kimerültek, vagy
helytelenül vannak betéve
Ellenôrizze a csatorna és a videó kimenetet, és
javítsa ki (a tévé használati utasításából)
Gyenge képminôség
A jel túl gyenge
Ellenôrizze a jel erôsségét az Autoscan
menüben, állítsa be helyesen az antennát
A képernyôn a következô
hibaüzenet jelenik meg:
„Searching for signal”
(Jelkeresés)
Az antennakábel nincs
csatlakoztatva, vagy nem elég
szoros;
Az LNB vevôfej hibás;
A parabola antenna helyzete nem
megfelelô
Ellenôrizze és javítsa ki a csatlakozást;
Cserélje ki az LNB vevôfejet;
Ellenôrizze az antenna helyzetét, és állítsa be
megfelelôen, ellenôrizze az Autoscan menüben
a jel erôsségét
A mûhold még nincs beállítvat
A képernyôn a következô
hibaüzenet jelenik meg:
Channel data does not exist (a
csatorna adat nem létezik)
1. User section
4000 programozható csatorna, szoftver
letöltés mûholdról és PC-rôl, fejlett
elektronikus programozási segédlet,
többnyelvû támogatás az OSD számára
DiSEqC 1.2 teljes funkciós támogatás
Végezze el a letöltést az Automatic scanning,
vagy Manual scanning menüben
A Smartcard nincs helyesen bedugva, (A modelltôl függôen)
A képernyôn a következô
Ellenôrizze a Smartcard-ot
vagy egyáltalán nincs bedugva
hibaüzenet jelenik meg:
Tegye be a Smartcard-ot
„Please check the Smartcard”
(Ellenôrizze a Smartcard
chipkártyát)
„Please insert the Smartcard”
(Helyezze be a Smartcard
chipkártyát)
2. Rádió rész
950 – 2150 MHz szélessávú tuner,
DiSEqC 1.2 verzió támogatás,
13V/18V átkapcsolás,
22kHz folyamatos jelszabályozás
3. Videó rész
DVB-S kompatibilis
MPEG-2 video (MP@ML)
2 - 45 Ms/s átviteli sebesség,
SCPC/MCPC kompatíbilitás,
Támogatja a 4:3 (normál) és16:9
(széles) képarányt.
4. Hang rész
MPEG 1 audio sáv I & II
monó, duál, sztereó és joint sztereó
audió üzemmód,
32, 44.1 és 48 KHz mintavételi
frekvencia,
hangerô szabályozási és némítási
funkció a távvezérlô használatával.
Hálózati feszültség
Típus:
Bemeneti feszültség:
Fogyasztás:
Készenlét:
SMPS
100 – 240V AC, 50/60 Hz
max. 25W
11W
Videó dekóder
Rendszer dekódolás:
Profil és szint:
Bemeneti sebesség:
YUV formátum:
Videó formátum:
Képfelbontás:
Hulladékok
A készüléket, a csomagolás anyagát (hungarocell) és az elemeket nem szabad a
háztartási hulladékkal együtt kidobni.
Kérjük, tartsa be a helyi szabályokat.
MPEG 2 ISO/IEC 13818
MPEG 2 MP@ML
max. 100 Mbps
4:2:2
4:3 (normál) & 16:9 (széles)
720 x 576, 704 x 576,
544 x 576, 480 x 576,
352 x 576, 352 x 288
0,5; 2,0 vízszintes és függôleges
irányban
Beosztás:
HU-30
D
I
G
I
T
Á
L
I
S
M
Û
Infravörös távvezérlô, automatikus és
kézi hangolási lehetôség,
Csatorna rendezés (programozható),
SCART kimenet, kis fogyasztás.
H
O
L
D
V
E
V
Ô
HU-31
HU
A vevô készenléti üzemmódban van;
A SCART csatlakozó nincs szorosan
bedugva a televízió SCART
bemenetébe;
A tévén helytelen csatornát vagy
videó kimenetet választott;
DSR 9401 FTA / DSB-9401F / DSB-9401V
DSR 9401 FTA / DSB-9401F / DSB-9401V
Hibakeresés
Alapsávú audió/videó kimenet
Interfész:
Elôrész:
Videó:
PAL, SECAM
Interfész: 2 SCART (TV,VCR)
Impedancia: 75
Kimeneti szint: 1Vp-p
Differenciálmódú erôsítés: 5% max.
Jel-zaj arány: 60 dB min. (digitális)
Audió:
Interfész: SCART
Impedancia: 600 szimm.
Kimeneti szint: 3,0Vp-p max (vezérelhetô)
Átviteli frekvencia: ±3 dB (20-15 kHz)
Jel-zaj arány:60 dB min (digitális)
S/PDIF (digitális audió kimenet)
FEC dekóder:
Bemeneti frekvencia tartomány:
NF
Bemeneti csatlakozó
Bemenô jelátviteli sebesség
Bemeneti jelszint
DiSEqC
LNB feszültség és
Polarizáció
22 kHz
Demoduláció
Külsô FEC:
Egy LNB bemenet
DVB-S kompatíbilis digitális mûholdvevô
(ETS 300 421)
konvolúciós kód arány:1/2, 2/3, 3/4,
5/6 és 7/8, K=7
950-2150 MHz
12 dB (tipikus)
F-típusú, IEC 169-24 aljzat
2-45 Msps
-65 dBm -25dBm 75-nél
DiSEqC1.2 (500 mA max)
függôleges: +12V-+14V
Vízszintes: +17V - +19V
Áram: max. 500 mA, túlterhelés ellen
védett
frekvencia: 22 ± 4 kHz
amplitúdó: 0,6 ± 0,2 V
QPSK
Reed Solomon kódolás (204,188), t=8
Memória
Flash
SDRAM
2 MB
8 MB
Fizikai adatok:
Méret (szélesség x mélység x magasság): 233 x 176 x 38 mm
Tömeg :
0,95 kg
Audió dekóder
Dekódolás:
Mintavételi sebesség:
Audió mód:
MPEG 1 sáv I & II
max. 256 kbps
single mode (egyoldalas), dual monó,
sztereó, joint sztereó
HU-32
D
I
G
I
T
Á
L
I
S
M
Û
H
O
L
D
V
E
V
Ô
HU-33
HU
Hálózati interfész: (Mûsorszórás – digitális)
DSR 9401 FTA / DSB-9401F / DSB-9401V
DSR 9401 FTA / DSB-9401F / DSB-9401V
Mûszaki adatok
Download PDF

advertising