Samsung | GT-S7550 | Samsung GT-S7550 Felhasználói kézikönyv

GT-S7550
Biztonsági és használati előírások
A veszélyes vagy törvénysértő helyzetek elkerülése, valamint a telefon lehető legjobb működésének biztosítása érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket.
Biztonsági figyelmeztetések
Mobiltelefon
Tartsa a telefont kisgyermekektől és háziállatoktól távol
Használati útmutató
Tartsa telefonját és annak minden tartozékát kisgyermekek és háziállatok számára
hozzáférhetetlen helyen. Az apró részek lenyelése fulladást vagy egyéb komoly sérülést
okozhat.
Óvja hallását
A túlzott hangerőn történő hosszan tartó zenehallgatás halláskárosodást
okozhat. Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a készülékhez, mindig halkítsa
le, és csak a beszélgetéshez vagy zenehallgatáshoz szükséges minimális
hangerőt használja.
• A telefon működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben az útmutatóban
leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.
• Bluetooth QD ID: B015755
www.samsungmobile.com
A mobiltelefonokat és a hozzá tartozó eszközöket elővigyázatosan szerelje be
Ellenőrizze, hogy a mobiltelefonok és a hozzá tartozó eszközök biztonságosan legyenek
beszerelve járművébe. Ügyeljen rá, hogy ne helyezze mobiltelefonját a légzsák
felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök
súlyos sérüléseket okozhatnak a légzsákok hirtelen felfúvódásakor.
Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és selejtezze
• Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez
tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata
súlyos sérüléseket, vagy a telefon súlyos károsodását okozhatja.
• Se az akkumulátort, se a telefont ne dobja tűzbe. A használt akkumulátor illetve a
készülék selejtezésekor tartsa be a helyi előírásokat.
• Ne helyezze a telefont hőtermelő eszközbe vagy annak közelébe, mint például
sütő, mikrohullámú sütő, vagy radiátor. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok
felrobbanhatnak.
• Ne törje össze vagy lyukassza ki az akkumulátort! Ne tegye ki magas külső
nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot, így túlhevülést okozhat.
Kerülje a szívritmusszabályzókkal való interferenciát
A telefongyártó és a Wireless Technology Research független kutatócsoport ajánlása
értelmében az esetleges interferencia elkerülése érdekében tartson legalább 15 cm
távolságot a szívritmusszabályzó és a telefon között. Ha felmerül annak gyanúja, hogy a
telefon interferenciába került a szívritmusszabályzóval vagy egyéb orvosi berendezéssel,
haladéktalanul kapcsolja ki a telefont és kérje a szívritmusszabályzó vagy az orvosi
berendezés gyártójának segítségét.
Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a telefont
Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek
közelében ne használja a telefont. Ha erre felszólító figyelmeztetést lát, kapcsolja
ki a telefonját. Az üzemanyag- vagy vegyszerraktárak, illetve szállítási vagy
robbanásveszélyes területek környezetében a mobiltelefon robbanást vagy tüzet
okozhat. Ne tároljon, és ne szállítson a telefonnal vagy annak alkatrészeivel, illetve
tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat, vagy robbanásveszélyes
anyagokat.
Csökkentse a visszatérő mozgások által okozott sérülések kockázatát
Használat közben tartsa a telefont lazán, a gombokat enyhén nyomja, használja a
gombnyomások számát csökkentő speciális szolgáltatásokat (például sablonok, illetve
prediktív szövegbevitel), és gyakran tartson szüneteket.
Ha a képernyő törött vagy repedt, ne használja a telefont
A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Vigye el a telefont egy
Samsung-ügyfélszolgálatra, és cseréltesse ki a képernyőt. Ha a telefon a gondatlan
bánásmód következtében megsérül, a gyártói jótállás érvényét veszti.
Printed in Korea
Code No.:GH68-26094A
Hungarian. 10/2009. Rev. 1.0
Óvja a sérüléstől az akkumulátorokat és a töltőket
Biztonsági előírások
Vezetés közben első a biztonság
Vezetés közben kerülje a telefon használatát és tartsa be a vezetés közbeni
telefonhasználatra vonatkozó törvényi előírásokat. Biztonságának növelése érdekében
amikor lehet, használjon kihangosító készüléket.
Tartsa be a biztonsági figyelmeztetéseket és előírásokat
Tartson be minden, a mobiltelefon használatára vonatkozó korlátozó előírást.
Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon
A nem megfelelő kiegészítők használata károsíthatja a telefont, vagy sérülést okozhat.
Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a telefont
A telefonja zavarhatja a kórházak vagy egyéb egészségügyi intézmények
berendezéseit. Tartsa be a gyógyítószemélyzet által hozott szabályozásokat, kihelyezett
figyelmeztetéseket és utasításokat.
Repülőgépen kapcsolja ki a telefont, vagy a mobil szolgáltatásokat
A telefonja zavarhatja a repülőgép berendezéseit. Tartsa be a légitársaságok előírásait,
és a légi személyzet utasítására kapcsolja ki a telefonját, vagy kapcsolja át mobil
szolgáltatásokat tiltó üzemmódba.
SAR (Specific Absorption Rate, fajlagos elnyelési arány) hitelesítési
információ
Telefonkészüléke megfelel az Európai Unió (EU) rádió és telekommunikációs
berendezés által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó
szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobil eszközök forgalmazását,
amelyek túllépik a megengedett 2,0 watt/kilogrammos kibocsátási szintet (más néven
fajlagos elnyelési arány, angol rövidítéssel SAR, azaz Specific Absorption Rate).
A tesztek során a tárgyalt készüléktípus mérhető maximális SAR értéke 0,684
watt/kilogramm volt. Normál használat során az SAR aktuális értéke ennél sokkal
alacsonyabb is lehet, mivel a készülék úgy lett tervezve, hogy csak a legközelebbi
bázisállomás eléréséhez szükséges energiával működjön. A készülék az RF energia
általános kibocsátását az adásszint automatikus lehető legalacsonyabbra állításával
csökkenti.
A kézikönyvben olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy készüléke megfelel
az európai rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó (R&TTE) irányelvnek.
Az SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további információkat a Samsung
mobiltelefonokkal foglalkozó weboldalán talál.
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol
szelektív hulladékkezelés működik)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy
hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl.
töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal
együtt kidobni.
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése
1.Távolítsa el az akkumulátor fedelét, majd helyezze be a SIM-kártyát.
• Ne tegye ki az akkumulátorokat nagy hidegnek vagy nagy melegnek (0 °C/32 °F alatti
vagy 45 °C/113 °F feletti hőmérsékletnek). A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok
csökkenthetik az akkumulátor tölthetőségét és élettartamát.
• Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor ne érint-kezzen fémtárgyakkal, mivel így csatlakozás
jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ezáltal átmeneti vagy tartós
akkumulátorsérülést okozva.
• Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.
• Egy esetleges áramütés elkerülése érdekében ne szerelje szét a telefont.
• Ügyeljen rá, hogy a telefont ne érje víz – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak
benne, és megváltoztatják a telefon belsejében lévő, nedvesség okozta károsodást
jelző címke színét. Ne nyúljon a telefonhoz vizes kézzel. A telefon vízkárosodása
esetén a gyártói garancia érvényét vesztheti.
• A mozgó alkatrészek károsodásának megakadályozása érdekében kerülje a telefon
poros, piszkos helyen való használatát, tárolását.
• A telefonja bonyolult elektronikus eszköz – a súlyos károsodás elkerülése érdekében
óvja az esetleges ütésektől és a durva használattól.
• Ne fesse be telefonját, mivel a festék eltömítheti a telefon mozgó alkatrészeit és
gátolhatja a megfelelő működést.
• Amennyiben a telefonja rendelkezik vakuval vagy mobilfénnyel, kerülje annak
használatát gyermekek vagy állatok szeme közelében.
• A telefon mágneses mező hatására sérülhet. Ne használjon mágneszáras tokokat
vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja telefonját huzamosabb ideig mágneses mező
hatókörében.
A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás
megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és
felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások
fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől
kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket
a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az
adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb
közületi hulladékkal együtt kezelni.
(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel
rendelkező európai országok területén alkalmazandó)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés
arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb
háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai
elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben
rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot
tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt
jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése
érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a
helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.
Az akkumulátor feltöltése
Az akkumulátor feltöltése a töltővel
A fali aljzatba
a a töltő csatlakoztatva van, ne vegye ki az akkumulátort a telefonból, mert az a
H
telefon meghibásodását okozhatja.
A hangszóró
nyílása
2. Helyezze be az akkumulátort, majd helyezze vissza az akkumulátor fedelét.
Akkumulátor
2. Amikor a töltés befejeződött, húzza
ki a töltőt.
Az akkumulátor töltése napenergiával
Napenergiával történő töltéskor helyezze
az akkumulátort a telefonba, majd állítsa
a napelemet a nap irányába, és ügyeljen,
hogy ne kerüljön árnyékba.
A hatékony töltés érdekében állítsa úgy a
telefont, hogy a napelem pontosan a nap
felé nézzen, ahogy az ábrán látható.
Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát
• Kerülje az akkumulátor egy hétnél hosszabb ideig való töltését, mivel a túltöltés
csökkentheti annak élettartamát.
• Idővel a nem használt akkumulátor lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
• Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
• Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.
A SIM-kártyát és a memóriakártyát óvatosan kezelje
Fontos használati tudnivalók
A telefont normál helyzetben használja
Kerülje a telefon belső antennájával való érintkezést.
Belső antenna
• Adattovábbítás, illetve fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel
és/ vagy a kártya, illetve a telefon károsodásával járhat.
• Óvja a kártyákat az erős ütésektől, statikus elektromosságtól és az egyéb
berendezésekből származó elektromos zajtól.
• A gyakori írás és törlés csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
• Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit vagy csatlakozóit kézzel vagy fém
tárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.
Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét
Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között a segélyhívás
kezdeményezése nem lehetséges a telefonról. Mielőtt távoli vagy elmaradott területekre
utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának alternatív módját.
Kizárólag szakképzett személlyel végeztesse a telefon javíttatását
Ha a javítást nem szakképzett személy végzi, az a készülék károsodását és a garancia
érvényének elvesztését vonhatja maga után.
A telefon megjelenése
A telefon kijelzőjének felső részén a következő állapotjelző ikonok jelennek meg:
2 Tárcsázógomb
1
4
5
2
6
1 Hangerőgomb
Készenléti állapotban a gombhangok
hangerejének beállítása. Álhívás
kezdeményezése (hosszan megnyomva).
► Álhívás kezdeményezése
Ikon Leírás
Térerő
Számítógéppel szinkronizálva
GPRS-hálózathoz csatlakozva
Új szöveges üzenet (SMS)
EDGE-hálózathoz csatlakozva
Új multimédiás üzenet (MMS)
3 Vissza gomb
UMTS-hálózathoz csatlakozva
Új hangüzenet
HSDPA-hálózathoz csatlakozva
Új e-mail
Beszédcélú hívás folyamatban
Új konfigurációs üzenet
Videohívás folyamatban
Új push üzenet
Feltétel nélküli hívásátirányítás
bekapcsolva
A segélykérő üzenet funkció
aktív
Az üzenettároló megtelt
Ébresztés bekapcsolva
A Normál profil aktív
Böngészés az interneten
A Csendes profil aktív
Kapcsolódás biztonságos
weblaphoz
A Takarékos profil aktív
4 Lezár/Felold gomb
Az érintőképernyő és a gombok lezárása.
Az érintőképernyő és a gombok lezárásának
feloldása (hosszan megnyomva).
5 Kamerataste
Készenléti állapotban a fényképezőgép
bekapcsolása (hosszan megnyomva).
Fényképező üzemmódban fénykép vagy
videofelvétel készítése.
3
Ikon Leírás
Hívás kezdeményezése vagy fogadása.
Készenléti állapotban az utoljára hívott,
nem fogadott, illetve fogadott telefonszámok
megjelenítése.
Az alkalmazásváltó ablak megnyitása
(hosszan megnyomva). A menürendszerben
visszatérés az előző szintre.
A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása
SIM-kártya
z akkumulátorfedél levételéhez ne
A
használja a hangszóró nyílását, mert
megsérülhet a hangszóró.
A telefon rádiófrekvenciás (RF) jeleket bocsát ki, amelyek interferenciába kerülhetnek
az árnyékolatlan vagy nem megfelelően árnyékolt elektromos berendezésekkel, például
pacemakerekkel, hallókészülékekkel, valamint a járművekben vagy otthon található
egészségügyi berendezésekkel. Az esetlegesen tapasztalt interferencia-problémák
megoldásával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az elektronikai készülék gyártójával.
Kezelje a telefont óvatosan és körültekintően
1. Csatlakoztassa a mellékelt
akkumulátortöltőt.
Akkumulátorfedél
Kerülje az egyéb elektronikai berendezésekkel való interferenciát
6 Ein/Aus-Taste/Menü-Ende-Taste
A készülék be- és kikapcsolása (hosszan
megnyomva). Hívás bontása. A
menürendszerben a bevitt adatok törlése és
visszatérés készenléti állapotba.
Amire a napenergiával való töltéskor figyelni kell
• A napenergiával való töltés közben ne csatlakoztassa a telefonhoz a töltőt vagy
az USB-kábelt.
• Ne hagyja a telefont hosszabb ideig zárt gépkocsiban, mert túlhevülhet.
Ha olyankor tölti a telefont, amikor túl van melegedve, tüzet okozhat,
eldeformálódhat, meghibásodhat vagy hibásan működhet.
• Ne tegye ki a napelemet hosszú ideig erős napsugárzásnak, nehogy nagyon
felforrósodjon. Legfőképpen ne hagyja a telefont hosszú ideig fűtött járműben,
mert az a készülék vagy az akkumulátor meghibásodását okozhatja.
• Ne töltse az akkumulátort halogén- vagy infralámpával, ez ugyanis tüzet vagy
robbanást okozhat.
• Ne fókuszálja a napfényt a napelemre tükörrel, nagyítólencsével vagy
szemüveggel. Ennek következtében ugyanis túlhevülhet a készülék, ami tüzet
okozhat, illetve a telefon eldeformálódásához, meghibásodásához vagy hibás
működéséhez vezethet.
• Ha a napelem törött vagy repedt, ne használja a telefont. A törött üveg felsértheti
a kezét vagy az arcát. Vigye el a telefont egy Samsung-ügyfélszolgálatra, és
cseréltesse ki a napelemet.
Az FM-rádió bekapcsolva
Memóriakártya behelyezve
A Bluetooth bekapcsolva
Töltés napenergiával
A Wi-Fi bekapcsolva
Az akkumulátor töltöttségi szintje
Pontos idő
A napenergiával való töltéssel kapcsolatos megjegyzések
• Amikor a telefon ki van kapcsolva, 1 órányi töltés 80 000 lux erősségű
napfényben (körülbelül ennyi a napfény fényereje egy napsütéses napon
déltájban) mintegy 5–10 percnyi beszélgetési időre elegendő. A beszélgetési idő
a környezeti tényezőktől függ, amilyen például az időjárás, a földrajzi térség, a
nap magassága és a térerő.
• A napenergia másodlagos energiaforrásnak tekinthető, az akkumulátor teljes
feltöltéséhez használja a töltőt.
• Nem lehet napenergiával tölteni az akkumulátort a következő esetekben:
- A közvetlen napfényt elfogó ablak mögött
- Alacsony vagy magas hőmérsérsékleten
- Ha a napelem bármely része el van takarva
- Ha védőréteget vagy díszítést tesz a napelemre, illetve összefirkálja vagy ráír
valamit
• Ha a telefont a nyakában hordja, lehet, hogy az akkumulátor nem töltődik
hatékonyan, mert nem éri közvetlen napfény a napelemet.
• Az akkumulátor mesterséges fénnyel nem tölthető.
• A napenergiával való töltési pontot és a napelemet mindig tartsa tisztán.
A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése
Az utasításban szereplő jelölések
A telefonba legfeljebb 16 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™
memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).
Ha számítógépen formázta a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a telefon nem
ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a telefonban.
1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét, majd az akkumulátort.
2. Oldja a memóriakártya nyílásának
fedelét záró reteszt.
Megjegyzés: jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk
→
Ezt követően: a beállítások vagy menük kiválasztási sorrendjében következő
lépés előtt álló jel, például: A menürendszerben válassza az Üzenetek →
Üzenet létrehozása menüpontot (jelentése: válassza az Üzenetek, majd ezt
követően az Üzenet létrehozása menüpontot)
A telefon be- és kikapcsolása
Memóriakártya
nyílásának
3. Emelje fel a memóriakártya nyílásának
fedelét, és helyezzen be egy
memóriakártyát a címkés oldalával
lefelé.
A telefon bekapcsolása:
1. Nyomja le hosszan a Bekapcsoló/Menüből kilépés gombot.
2. Írja be a PIN-kódot, majd válassza a Rendben lehetőséget (ha szükséges).
A telefon kikapcsolásához ismételje meg az 1. lépést.
Az érintőképernyő használata
Memóriakártya
4. Csukja be a memóriakártya nyílásának fedelét, és rögzítse a fedél reteszét.
5. Tegye vissza az akkumulátort és az akkumulátorfedelet.
A hangerő beállítása
A csengőhang hangerejének szabályozása
1. A menürendszerben válassza a Beállítások → Telefonprofilok lehetőséget.
2. Válassza a megfelelő profil melletti
ikont.
A Csendes és az Offline profil használata esetén a csengőhang hangereje nem
módosítható.
3. A hangerő módosításához csúsztassa balra vagy jobbra a Hívásjelzés
hangereje lehetőséget.
4. Válassza a Ment lehetőséget.
A hangerő szabályozása beszélgetés közben
Folyamatban lévő hívás esetén a hangerőszabályzó gombbal állíthatja be a
hangerőt.
Zajos környezetben nehezebben hallható a beszélgetés, ha a kihangosító
funkciót használja. A jobb hallhatóság érdekében használja a normál
üzemmódot.
A csengőhang módosítása
1. A menürendszerben válassza a Beállítások → Telefonprofilok lehetőséget.
2. Válassza a megfelelő profil melletti
ikont.
A Csendes és az Offline profil használata esetén a csengőhang nem
módosítható.
A környezetvédelmi naptár használata
A naptárban előre be vannak állítva a környezetvédelemmel kapcsolatos
világnapok, például az ózon világnapja és zöld tudatú fogyasztók napja. Ezeket
a bejegyzéseket üzenetek útján vagy a Bluetooth segítségével másokkal is
megoszthatja.
Az Eco feloldás használata
1. A menürendszerben válassza a Beállítások → Intelligens feloldás → Eco
feloldás → Ment lehetőséget.
2. Amikor a telefon le van zárva, nyomja meg a Lezár/Felold gombot, és a
lezárás feloldásához húzza a dobozt a kukába.
Új név felvétele
1. Készenléti állapotban válassza a Billentyűzet lehetőséget, és írjon be egy
telefonszámot.
2. Válassza a
→ Mentés a névjegyzékbe → Új lehetőséget.
3. Válassza a Telefon vagy SIM lehetőséget.
4. Írja be a névjegyadatokat.
5. A névjegy memóriába való felvételéhez válassza a Ment lehetőséget.
Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el róla a védőfóliát még a
telefon használatbavétele előtt.
• Menü megnyitásához vagy alkalmazás elindításához érintsen meg egy ikont
vagy lehetőséget.
• A függőleges listák görgetéséhez húzza az ujját felfelé vagy lefelé.
• A vízszintes listák görgetéséhez húzza az ujját jobbra vagy balra.
3. Válassza a Hanghívás csengőhangja vagy a Videohívás csengőhangja
lehetőséget.
4. Válasszon egy csengőhangtípust → egy csengőhangot.
5. Válassza kétszer a Ment lehetőséget.
Másik profilra való átkapcsoláshoz válassza ki azt a listáról.
A legutóbb tárcsázott számok hívása
1. Készenléti állapotban nyomja le hosszan a tárcsázógombot.
2. Válassza a Mind legördülő menüt, és válasszon egy hívástípust.
3. Válassza ki a szám vagy név melletti
ikont.
Szövegbevitel
Váltás a szövegbeviteli módok között
• A szövegbeviteli mód kiválasztásához válassza az Abc lehetőséget.
• A T9 beviteli módra váltáshoz válassza a T9 lehetőséget.
• A szimbólumbeviteli módra való váltáshoz válassza a
ikont.
• A szövegbeviteli nyelv módosításához válassza az HU lehetőséget.
T9 beviteli mód
1. A megfelelő virtuális gombok egyszeri megérintésével írja be a teljes szót.
2. Amennyiben a szó helyesen jelenik meg, szóköz beszúrásához válassza
a
ikont. Ha nem a kívánt szó jelenik meg, válassza ki a helyes szót a
megjelenő listáról.
Üzenetek küldése és megtekintése
Szöveges vagy multimédiás üzenet küldése
1. A menürendszerben válassza az Üzenetek → Üzenet létrehozása → Üzenet
lehetőséget.
2. Válassza az Érintse meg címzett hozzáadás... → Kézi bevitel lehetőséget.
3. Adja meg a címzett telefonszámát, majd válassza a Kész lehetőséget.
4. Válassza a Szöveg hozzáadásához érintse meg lehetőséget.
5. Írja be az üzenet szövegét, majd válassza a Kész lehetőséget.
► Szövegbevitel
Az üzenet szöveges üzenetként való elküldéséhez ugorjon az 7. lépésre.
Multimédiás anyag csatolásához folytassa a 6. lépéssel.
6. Válassza a Médiát hozzáad lehetőséget, és vegye fel az elemet.
7. Az üzenet elküldéséhez válassza a Küldés lehetőséget.
Szöveges és multimédiás üzenetek megtekintése
1. A menürendszerben válassza az Üzenetek → Bejövő posta lehetőséget.
2. Válasszon ki egy szöveges vagy multimédiás üzenetet.
Álhívások kezdeményezése
Ha távozni szeretne egy értekezletről, vagy be szeretne fejezni egy kényelmetlen
beszélgetést, beérkező hívást szimulálhat.
8. Válassza ki a küldő megadására szolgáló beviteli mezőt.
9. Írja be a küldő nevét, majd válassza a Kész lehetőséget.
10. Válassza a Ment → Elfogad lehetőséget.
A fényképezőgép használata
Fényképezés
1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban nyomja le hosszan
a Fényképező gombot.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a telefont balra.
3. Irányítsa a lencsét a témára, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.
4. Fényképezéshez nyomja meg a Fényképező gombot.
A készülék automatikusan menti a fényképet.
A fényképek megtekintése
A menürendszerben válassza a Saját fájlok → Képek → Saját fotók lehetőséget
→ egy fényképfájlt.
Videó felvétele
1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban nyomja le hosszan
a Fényképező gombot.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a telefont balra.
3. A
→
ikont választva kapcsoljon Felvétel üzemmódra.
4. Irányítsa a lencsét a témára, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. A felvétel elindításához nyomja meg a Fényképező gombot.
6. A felvétel leállításához válassza a
ikont, vagy nyomja meg a Fényképező
gombot.
A telefon automatikusan menti a videót.
Videó lejátszása
A menürendszerben válassza a Saját fájlok → Videók → Saját videofelvételek
lehetőséget → egy videofájlt.
Zenehallgatás
1. A menürendszerben válassza a Zenelejátszó menüpontot.
2. Válasszon zenekategóriát → egy zenefájlt.
3. A lejátszás vezérlésére a következő ikonokat használhatja:
Ikon
/
Művelet
A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása
Ugrás az előző zeneszámra. Visszafelé keresés a zeneszámon belül
(hosszan megérintve)
Ugrás a következő zeneszámra. Előrefelé keresés a zeneszámon belül
(hosszan megérintve)
A hangszínszabályozó típusának kiválasztása
Az ismétlési mód megváltoztatása
A véletlen lejátszási sorrend bekapcsolása
A menük megnyitása
A telefon menüinek megnyitása:
1. A menürendszer megnyitásához készenléti állapotban válassza a Menü
lehetőséget.
2. Léptessen balra vagy jobbra a kívánt menüképernyőre.
3. Válasszon egy menüpontot vagy beállítást.
4. Az egy szinttel feljebb lépéshez nyomja meg a Vissza gombot. A készenléti
állapotba való visszatéréshez nyomja meg a Bekapcsoló/Menüből kilépés
gombot.
• Amikor a PIN2 kódot igénylő menüt nyit meg, meg kell adnia a SIM-kártyához
kapott PIN2 kódot. Bővebb információkért forduljon a szolgáltatójához.
• A Samsung nem vállal felelősséget a jelszó vagy bármely személyes adat
elvesztéséért és a nem jogtiszta szoftverek okozta károkért.
A widgetek használata
A widget-eszköztár megnyitása
A widget-eszköztár megnyitásához készenléti állapotban válassza a képernyő bal
alsó sarkában lévő nyilat. A widget-eszköztáron található widgeteket átrendezheti,
vagy áthelyezheti a készenléti képernyőre.
Widgetek módosítása
1. A menürendszerben válassza a Beállítások → Kijelző és világítás →
Widget lehetőséget.
2. Válassza ki az eszköztárra felvenni kívánt widgeteket, majd válassza a Ment
lehetőséget.
Hívás kezdeményezése
1. Készenléti állapotban válassza a Billentyűzet lehetőséget.
2. Írja be a körzetszámot és a telefonszámot.
3. A szám tárcsázásához nyomja meg a tárcsázógombot.
Videohíváshoz válassza a
→ Videohívás lehetőséget.
4. A hívás befejezéséhez nyomja meg a Bekapcsoló/Menüből kilépés gombot.
Hívás fogadása
1. Bejövő hívás esetén nyomja meg a tárcsázógombot.
2. Ha videohívás esetén engedélyezni szeretné, hogy a beszélgetőpartner
lássa is Önt a fényképezőgép elülső lencséjén át, válassza a Megjelenítés
lehetőséget.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a Bekapcsoló/Menüből kilépés gombot.
Widgetek áthelyezése a készenléti képernyőre
1. Nyissa meg a widget-eszköztárat.
2. Húzzon át egy widgetet a widget-eszköztárról a készenléti képernyőre.
ABC beviteli mód
Érintse meg többször a megfelelő virtuális billentyűt, amíg a kijelzőn meg nem
jelenik a kívánt karakter.
Számbeviteli mód
Szám beírásához érintse meg a megfelelő virtuális billentyűt.
Szimbólumbeviteli mód
Szimbólum beírásához érintse meg a megfelelő virtuális billentyűt.
• Egy karakter törléséhez válassza a
ikont. Az összes karakter törléséhez
érintse meg hosszan a
ikont.
• Szóköz beszúrásához válassza a
ikont.
• Írásjelek beviteléhez angol nyelvű szövegbevitel esetén válassza az 1-es
gombot.
Környezetbarát alkalmazások használata
A telefon a környezet védelmét elősegítő funkciókkal is rendelkezik.
Váltás Takarékos kijelzési módra
A Takarékos kijelzési üzemmód használata esetén a telefon kisebb energiaigényű
háttér-világítási beállításokat használva csökkenti az energiafogyasztást.
A menürendszerben válassza a Beállítások → Kijelző és világítás → Takarékos
üzemmód → Be → Ment lehetőséget.
Álhívás kezdeményezése:
• Készenléti állapotban nyomja meg hosszan a hangerőszabályzó gombot.
• Ha a billentyűk le vannak zárva, nyomja meg négyszer a hangerőszabályzó
gombot.
Segélykérő üzenet aktiválása és küldése
Vészhelyzetben segélykérő üzenetet küldhet barátainak vagy családtagjainak.
Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.
A segélykérő üzenet aktiválása
1. A menürendszerben válassza az Üzenetek → Segélykérő üzenetek →
Küldési beállítások lehetőséget.
2. Válassza a Be lehetőséget.
3. A címzettek listájának megnyitásához válassza ki a címzettek megadására
szolgáló mezőt.
4. A névjegyzék megnyitásához válassza a
ikont.
5. Válasszon egy nevet, majd válassza a Hozzáad lehetőséget.
6. Válasszon ki egy telefonszámot (ha szükséges).
7. A címzettek mentéséhez válassza az OK lehetőséget.
8. Válassza az Ismétlés legördülő menüt, és állítsa be, hányszor ismételje meg
a telefon a segélykérő üzenetet.
9. Válassza a Ment → Igen lehetőséget.
Váltás a Takarékos profilra
A Takarékos profil használata esetén a telefon kisebb energiaigényű
hangbeállításokat használva csökkenti az energiafogyasztást.
A menürendszerben válassza a Beállítások → Telefonprofilok → Takarékos
lehetőséget.
Az Eco séta üzemmód használata
Az Eco séta szolgáltatás segítségével ellenőrizheti, mennyi fát mentett meg és
mennyi szén-dioxid kibocsátást előzött meg azzal, hogy gyalog ment, nem autóval.
Kezdje a lépésszámláló beállításával:
1. A menürendszerben válassza az Eco séta menüpontot.
2. Adja meg a beállításokat, majd válassza a Ment → Indítás lehetőséget.
A lépésszámláló számolja megtett lépéseit.
lépésszámláló elindításához nyissa meg készenléti állapotban a widgeteszköztárat, húzza a
ikont a készenléti képernyőre, majd válassza a Indítás
gombot.
3. Ha végzett, a lépésszámláló leállításához érintse meg ismét az Eco séta
lehetőséget, és válassza a Séta befejezése lehetőséget.
4. Az eredmények ellenőrzéséhez válassza a Megmentett fák vagy az
Előzmények lehetőséget. Az Előzmények nézetben válassza a Kcal vagy
a Fák lehetőséget, hogy lássa, mennyi kalóriát égetett el, vagy mennyi fát
mentett meg.
Segélykérő üzenet küldése
1. Amikor a gombok le vannak zárva, a hangerőgomb négyszeri
megnyomásával küldhet segélykérő üzenetet az előre beállított
telefonszámokra.
A telefon ilyenkor átkapcsol segélykérő üzemmódra, és elküldi az előre
beállított segélykérő üzenetet.
2. A Segélykérő üzenet üzemmódból történő kilépéshez nyomja meg hosszan a
Bekapcsoló/Menüből kilépés gombot.
A mobilkövető bekapcsolása
Ha valaki új SIM-kártyát helyez a telefonba, a mobilkövető funkció automatikusan
elküldi a kártyán lévő telefonszámot két címzettnek, így könnyen megtalálható és
visszaszerezhető a készülék. A mobilkövető bekapcsolása:
1. A menürendszerben válassza a Beállítások → Biztonság → Mobilkövető
lehetőséget.
2. Adja meg a jelszót, majd válassza a Rendben lehetőséget.
Amikor első alkalommal nyit meg jelszót igénylő menüt, a készülék egy jelszó
megadását kéri, és a jelszót meg is kell erősítenie.
3. Válassza a Be lehetőséget.
4. A címzettek listájának megnyitásához válassza ki a címzettek megadására
szolgáló mezőt.
5. Válassza ki a címzett megadására szolgáló beviteli mezőt.
6. Írja be a számot, majd válassza a Kész lehetőséget.
7. A címzettek mentéséhez válassza az OK lehetőséget.
Az FM rádió hallgatása
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)
1. Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
2. A menürendszerben válassza az FM rádió menüpontot.
3. Az automatikus hangolás elindításához válassza az Igen lehetőséget.
A rádió automatikusan megkeresi és menti az elérhető állomásokat.
Mi,
1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. Cg.01-10-041285
(székhelye és a cégbejegyzés száma)
egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,
Samsung GT-S7550 mobiltelefon
Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM rádiót, a készülék felhívja a figyelmet
az automatikus hangolás lehetőségére.
4. A rádió kezeléséhez a következő ikonokat használhatja:
Ikon
/
Művelet
Az FM rádió be- és kikapcsolása
/
Rádióállomás keresése. Mentett rádióállomás kiválasztása (hosszan
megérintve)
Az FM rádió beállítása az állomások automatikus újrahangolására, ha
gyenge a rádióadó jele
/
A hangzás módosítása
/
SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.
(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)
(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)
Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea
(termék eredete, a gyártó neve, címe)
amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük
elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési
(rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak,
illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:
EN 301 511 v9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v3.2.1 (2007-05), EN 301 908-2 v3.2.1 (2007-05),
EN 300 328 V1.7.1 (2006-10) EN 60950-1:2001+A11:2004
EN 301 489-1 V 1.6.1 (2005-09), EN 301 489-7 V 1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V 1.2.1 (2002-08),
EN 301 489-24 V 1.4.1 (2007-09)
EN 50360:2001, EN 62209-1 : 2006
(távközlési)
(biztonsági)
(EMC)
(SAR)
(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).
Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az
1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett
megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:
BABT, Forsyth House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Azonosító jel: 0168
A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.
E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:
Samsung Electronics Euro QA Lab. D.H. Lee / Manager
Blackbushe Business Park, Saxony Way, A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
Budapest, 2009. október 8.
A nyilatkozattétel helye és kelte Cégszerű
�����������������
aláírás�
Download PDF