Samsung | C49J890DKU | Samsung C49J890DKU Használati utasítás

Használati útmutató
C49J890DK*
A termék színe és kialakítása a típustól függően eltérhet, és a termék műszaki jellemzői a teljesítmény javítása céljából
előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
A jelen kézikönyv tartalma a minőség javítása érdekében külön értesítés nélkül is módosulhat.
© Samsung Electronics
A jelen kézikönyv szerzői jogának tulajdonosa Samsung Electronics.
Tilos a jelen kézikönyv részeinek vagy egészének felhasználása vagy sokszorosítása a Samsung Electronics engedélye nélkül.
A nem a Samsung Electronics tulajdonában levő védjegyek a megfelelő jogtulajdonosok bejegyzett védjegyei.
••
Előfordulhat, hogy adminisztrációs díjat kell fizetnie, ha
‒‒ (a) szerelőt hív, de a termék nem hibás.
(azaz ha Ön elmulasztotta elolvasni a használati útmutatót).
‒‒ (b) szervizbe viszi a terméket de a termék nem hibás.
(azaz ha Ön elmulasztotta elolvasni a használati útmutatót).
••
Az adminisztrációs díj összegét munkatársaink még a munka megkezdése, illetve a kiszállás előtt közlik Önnel.
Tartalom
Előkészület a készülék használatához
A biztonságos felszerelés
Biztonsági intézkedések tárolás során
4
4
Biztonsági óvintézkedések
4
Tisztítás5
Villamosság és biztonság
5
Telepítés6
Működés
7
Előkészületek
Részek9
Vezérlőpanel
9
Gyorsgomb útmutató
10
Funkciógomb útmutató
11
A Fényerő, Kontraszt és Szemkímélő mód beállítások
módosítása
13
A Hangerő beállítás módosítása
13
A portok típusai
14
A szoftver frissítése USB-kapcsolaton keresztül 15
Az eszköz dőlésének és magasságának beállítása 17
Lopás elleni zár
18
Forráseszköz csatlakoztatása
és használata
Kép
SAMSUNG MAGIC Bright
A monitor telepítése előtt olvassa el az
alábbiakat.23
Forráseszköz csatlakoztatása és használata
Csatlakoztatás HDMI-kábellel
Csatlakoztatás DP-kábellel
Csatlakoztatás USB C típusú kábellel
Fejhallgató csatlakoztatása
23
23
24
24
25
A termék csatlakoztatása forráseszközhöz USB Hubként25
Egy forráseszköz csatlakoztatása a termékhez 25
A készülék használata USB HUB módban
26
Áramellátás27
A csatlakozókábelek elrendezése
28
A készülék használatához szükséges helyes
testtartás29
Illesztőprogram telepítése
29
Optimális felbontás beállítása
29
30
Fényerő31
Kontraszt31
Élesség31
Szín31
SAMSUNG MAGIC Upscale
32
HDMI feketeszint32
Szemkímélő mód32
Képméret33
Képernyő beállítása33
Kalibr. Jelentés33
Telepítés19
Az állvány felszerelése (Első típus)
19
Az állvány felszerelése (Második típus)
20
A talp eltávolítása (A FALI KONZOL rögzítéséhez)21
A FALI KONZOL rögzítése
22
2
Tartalom
PIP/PBP
Rendszer
Hibaelhárítási útmutató
PIP/PBP mód34
USB-forrás beáll.41
Méret35
DisplayPort Ver.41
Oldalarány35
HDMI mód41
Pozíció35
Int. ECO-takarék.42
Követelmények a Samsung Customer Service Center
megkeresése előtt
45
A készülék tesztelése
45
A felbontás és a frekvencia ellenőrzése
45
Ellenőrizze az alábbiakat.
45
Forrásválasztás35
Kik.időzítő plusz42
Forrás36
PC/AV mód42
USB-átkapcsolás37
Forrásészlelés43
Műszaki adatok
Képméret38
Ismétl. sebesség43
Általános49
Kontraszt39
Műk.jelző LED be43
Normál üzemmód táblázat
Kérdések & és válaszok
48
50
Összes visszaállítása43
Alképernyő
Információ43
Átlátszóság40
Pozíció40
Nyelv40
Megjelenítési idő40
A szoftver telepítése
Easy Setting Box
A telepítésre vonatkozó korlátozások és
problémák
Rendszerkövetelmények
44
44
44
Függelék
Felelősség a fizetős szolgáltatásért (az ügyfelek
költsége)52
Nem hibás készülék
52
Ha a készülék hibáját a vásárló mulasztása okozta 52
Egyebek
52
Extended warranty
53
3
1. fejezet
Előkészület a készülék használatához
A biztonságos felszerelés
Biztonsági óvintézkedések
A megfelelő szellőzés érdekében biztosítson szabad teret a készülék körül. Ha a készülék belsejében
megemelkedik a hőmérséklet, az tüzet, illetve a készülék meghibásodását okozhatja. A készülék
elhelyezésekor biztosítson legalább az ábrán látható mértékű, vagy annál nagyobb szabad teret a
készülék körül.
――A termék külseje típustól függően eltérő lehet.
Figyelmeztetés
Ha az útmutatásokat nem követi, súlyos vagy végzetes személyi
sérülés történhet.
Ha az útmutatásokat nem követi, személyi sérülés vagy anyagi kár
következhet be.
10 cm
10 cm
10 cm
Életveszély
10 cm
10 cm
Biztonsági intézkedések tárolás során
Az erősen csillogó modellek felületén fehér foltok keletkezhetnek, ha a közelükben ultrahangos
párásító berendezést használnak.
――Ha a termék belseje tisztítást igényel, forduljon a legközelebbi Samsung ügyfélszolgálathoz (a
szolgáltatásért díjat számítunk fel.)
Ne nyomja meg a monitor képernyőjét a kezével vagy más tárgyakkal. Fennáll a képernyő
károsodásának veszélye.
4
Tisztítás
――Óvatosan tisztítsa a készüléket, mert a korszerű LCD monitorok panelje és külső burkolata könnyen
megkarcolódhat.
――Tisztítás során kövesse az alábbi lépéseket.
Villamosság és biztonság
Életveszély
•• Ne használjon sérült hálózati kábelt vagy dugaszt, vagy kilazult hálózati aljzatot.
1 Kapcsolja ki a készüléket és a számítógépet.
•• Ne csatlakoztasson túl sok készüléket ugyanabba a hálózati aljzatba.
2 Húzza ki a hálózati kábelt a készülékből.
•• Ne érintse meg a hálózati dugaszt nedves kézzel.
――A hálózati kábelt a dugaszánál fogja meg és ne érjen a kábelhez nedves kézzel. Ellenkező esetben
áramütés következhet be.
3 Törölje le a monitort egy tiszta, puha, száraz kendővel.
‒‒ Ne használjon olyan tisztítószert, amely alkoholt vagy oldószert tartalmaz, vagy karcolja a
monitor felületét.
‒‒ Ne permetezzen vizet vagy tisztítószert közvetlenül a készülékre.
4 Nedvesítsen meg egy puha, száraz kendőt vízzel, majd gondosan kicsavarva tisztítsa meg a
készülék külső burkolatát.
5 A készülék megtisztítása után csatlakoztassa a hálózati kábelt.
6 Kapcsolja be a készüléket és a számítógépet.
•• A hálózati dugaszt teljes egészében helyezze be, hogy ne legyen laza.
•• A hálózati dugaszt földelt hálózati aljzatba csatlakoztassa (csak 1. típusú szigetelt készülékek
esetén).
•• Ne hajlítsa meg vagy húzza a hálózati kábelt túl nagy erővel. Ne vezesse a hálózati kábelt nehéz
tárgy alatt.
•• A hálózati kábelt vagy a készüléket hőforrásoktól távol helyezze el.
•• Száraz törlőkendővel tisztítsa meg a portól a hálózati dugasz és a hálózati aljzat érintkezőinek
környezetét.
Figyelmeztetés
•• Ne húzza ki a hálózati kábelt, miközben a készülék be van kapcsolva.
•• Csak a Samsung által a készülékhez szállított hálózati kábelt használja. Ne használja a hálózati
kábelt más készülékekhez.
•• Az a hálózati aljzat, amelyhez a hálózati kábel csatlakozik, legyen mindig hozzáférhető.
‒‒ A hálózati kábelt ki kell húzni, ezzel megszakítva a készülék tápellátását, ha veszélyhelyzet
állhat fenn.
•• Amikor kihúzza a hálózati kábelt a hálózati aljzatból, a dugaszánál fogja meg.
5
Telepítés
Életveszély
Figyelmeztetés
•• Ne tegyen a készülék tetejére gyertyát, rovarirtó szert vagy cigarettát. A készüléket hőforrásoktól
távol helyezze el.
•• Ha a készüléket áthelyezi, vigyázzon, hogy ne ejtse el.
•• Ne használja a készüléket rosszul szellőző helyen: könyvespolcon vagy faliszekrényben.
•• A szellőzés biztosítására szerelje a készüléket a faltól legalább 10 cm-re.
•• A műanyag csomagolást tartsa gyermekektől elzárt helyen.
‒‒ A gyermekeket fulladásos baleset érheti.
•• Ne helyezze a készüléket instabil vagy rázkódásnak kitett felületre (instabil polc, ferde felület,
stb.).
‒‒ A készülék leeshet és megsérülhet, és/vagy személyi sérülést okozhat.
‒‒ Ha a készüléket túlságosan rázkódó környezetben használja, akkor megsérülhet vagy tüzet is
okozhat.
•• Ne telepítse a készüléket jármű belsejében vagy olyan helyen, ahol por, nedvesség (csepegő víz,
stb.), olaj vagy füst érheti.
•• Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak, hőhatásnak, ne helyezze forró tárgy (pl.
kályha) közelébe.
•• Ne fordítsa a készüléket előlapjával lefelé.
•• Ha a készüléket kisszekrényre vagy polcra helyezi, győződjön meg arról, hogy előlapjának elülső
széle nem nyúlik túl.
‒‒ A készülék leeshet és megsérülhet, és/vagy személyi sérülést okozhat.
‒‒ A készüléket csak a megfelelő méretű kisszekrényre vagy polcra szabad helyezni.
•• Óvatosan tegye a helyére a készüléket.
‒‒ A készülék meghibásodhat vagy sérülés történhet.
•• Ha a készüléket szokatlan helyre telepíti (olyan helyre, ahol nagy mennyiségű finom por,
vegyszerek, szélsőséges hőmérsékletnek vagy páratartalomnak lehet kitéve vagy ahol a
készüléknek hosszabb időn keresztül folyamatosan kell működnie), az komolyan befolyásolhatja a
teljesítményét.
‒‒ Ha a készüléket ilyen helyen kívánja elhelyezni, feltétlenül keresse meg a Samsung Customer
Service Centert.
‒‒ A készülék élettartama rövidülhet vagy tűz keletkezhet.
•• Ne helyezze a készüléket kisgyermekek által elérhető helyre.
‒‒ A készülék leeshet és gyermekek sérülését okozhatja.
•• Az étkezési olajok (mint például a szójaolaj) a készülék károsodását vagy torzulását okozhatják.
Tartsa távol a készüléket az olajos szennyeződésektől. És ne helyezze el illetve ne használja a
készüléket konyhában, vagy konyhai tűzhely közelében.
6
Működés
Életveszély
•• A készülék belsejében nagyfeszültség uralkodik. Tilos a készüléket saját kezűleg szétszerelni,
javítani vagy módosítani.
‒‒ Javítás céljára keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
•• A készülék áthelyezéséhez először húzza ki a készülékből az összes kábelt, a tápkábelt is beleértve.
•• Ha a készülékből szokatlan zaj hallható, égés szaga érezhető vagy füst látható, azonnal húzza ki a
hálózati kábelt és keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
•• Ne helyezzen be fémtárgyat (evőpálcikát, pénzérmét, hajtűt, stb.) vagy gyúlékony tárgyat (papírt,
gyufát, stb.) a készülékbe (a ventillátor-nyílásokba, bementi és kimeneti portokba, stb.).
‒‒ Feltétlenül feszültségmentesítse a készüléket és húzza ki a hálózati kábelt, ha a készülékbe víz
vagy egyéb idegen anyag került. Ezután keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
•• Ne helyezzen folyadékot tartalmazó tárgyakat (vázát, csészét, kannát, stb.) vagy fémtárgyakat a
készülék tetejére.
‒‒ Feltétlenül feszültségmentesítse a készüléket és húzza ki a hálózati kábelt, ha a készülékbe víz
vagy egyéb idegen anyag került. Ezután keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
•• Ne engedje meg, hogy gyermekek alulról belekapaszkodjanak a készülékbe vagy felmásszanak a
tetejére.
‒‒ A gyermekek megsérülhetnek vagy súlyos fájdalmat szenvedhetnek.
•• Ha a készülék leesik vagy a külső burkolata megsérül, kapcsolja ki a tápellátást és húzza ki a
hálózati kábelt. Ezután keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
‒‒ Ha tovább használja, tüzet vagy áramütést okozhat.
•• Ne hagyjon a készülék tetején nehéz tárgyat, vagy bármit, amit a gyermekek kedvelhetnek (játékot,
édességet, stb.).
‒‒ A készülék vagy a nehéz tárgy leeshet, amikor a gyermekek megpróbálják elérni a játékot vagy
édességet, és súlyos sérülést szenvedhetnek.
•• Villámlás vagy zivatar közben kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati kábelt.
•• Ne ejtsen rá tárgyakat a készülékre és ne tegye ki erős ütésnek.
•• Ne mozgassa a készüléket a hálózati kábel vagy bármelyik másik kábel húzásával.
•• Ha gézszivárgást észlel, ne érintse meg sem a készüléket, sem a hálózati dugaszát. A helyiséget
azonnal szellőztesse ki.
•• Ne emelje vagy mozgassa a készüléket a hálózati vagy bármelyik másik kábel húzásával.
•• Ne használjon és ne tartson a készülék közelében gyúlékony sprayt vagy éghető anyagot.
•• Biztosítsa, hogy a ventillátorokat ne takarják el asztalkendők vagy függönyök.
‒‒ A magas belső hőmérséklet tüzet okozhat.
7
Figyelmeztetés
•• Ha huzamosabb ideig jeleníti meg ugyanazt az állóképet, az utókép beéghet a képernyőbe, és
meghibásodhatnak a képpontok.
‒‒ Ha hosszabb időn keresztül nem kívánja használni a készüléket, aktiválja az energiatakarékos
módot vagy egy mozgó képernyővédőt.
•• Ha a készüléket tartósan nem tervezi használni (szabadság, stb.), húzza ki a hálózati kábelt a
hálózati aljzatból.
‒‒ A felgyülemlett por, hőhatással kombinálva, tüzet, áramütést vagy villamos szivárgást okozhat.
•• A készüléket a javasolt felbontással és frekvenciával használja.
‒‒ A látása romolhat.
•• Ne fordítsa a készüléket fejjel lefelé és ne mozgassa a talpánál fogva.
‒‒ A készülék leeshet és megsérülhet, vagy személyi sérülést okozhat.
•• Ha hosszú időn keresztül túlságosan közelről nézi a képernyőt, romolhat a látása.
•• Ne használjon a készülék közelében párásítót vagy kályhát.
•• Miközben a készüléket használja, óránként legalább 5 percig pihentesse a szemét, vagy nézzen rá
távolabb levő tárgyakra.
•• Ha a készülék már hosszú időn keresztül be volt kapcsolva, ne érintse meg a képernyőt, mert az
felforrósodik.
•• A kis méretű tartozékokat tartsa gyermekektől elzárt helyen.
•• Óvatosan módosítsa a készülék rálátási szögét vagy a talp magasságát.
‒‒ A keze vagy az ujjai becsípődhetnek és megsérülhetnek.
‒‒ Ne döntse meg túlságosan a készüléket, mert leeshet és személyi sérülést okozhat.
•• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
‒‒ A készülék meghibásodhat vagy sérülés történhet.
•• Fejhallgató vagy fülhallgató használatakor ne állítsa a hangerőt túl magasra.
‒‒ A túl nagy hangerő halláskárosodást okozhat.
•• Ha a készüléket áthelyezi, vigyázzon, hogy ne ejtse el.
‒‒ A készülék meghibásodhat vagy sérülés történhet.
8
2. fejezet
Előkészületek
Részek
Ikonok
Leírás
Source
Vezérlőpanel
PBP/PIP
Switch USB
•• Billentyűparancs egy forrásra történő váltáshoz
――Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása
Ez a gomb egy billentyűparancs egy eltérő forrásra történő váltáshoz.
érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
‒‒ A forrás átkapcsolásával egyidejűleg az USB kapcsolat a USB-forrás
beáll. beállításainak megfelelően változik.
‒‒ Ha a PIP/PBP beállítása Be, akkor csak a fő képernyő forrása váltható át.
•• Billentyűparancs a PIP/PBP Be-Ki lehetőséghez
Ez a gomb egy billentyűparancs a PIP/PBP Be-Ki funkcióhoz.
Működésjelző LED
Billentyűparancs
Vissza
Source
PBP/PIP
Billentyűparancs
Switch USB
Funkciógomb útmutató
‒‒ Ha nincs forrás a monitorhoz, akkor ez a gomb le van tiltva. A PIP/PBP
Be-Ki elem is le van tiltva, és a képernyőmenüben halványan jelenik
meg.
•• Billentyűparancs az USB váltásához
LE (ELÜLSŐ OLDAL)
Ez a gomb egy billentyűparancs egy USB eszköz másik bemeneti jelforrásra
történő átváltásához.
‒‒ Ez a gomb csak akkor van engedélyezve, ha a PIP/PBP beállítása Be.
BALRA
Ha megnyomja ezt a gombot, mialatt a PIP/PBP beállítása Ki, akkor a
Csak PIP és PBP üzemmódban érvényes. üzenet jelenik meg, és semmi
sem történik. Hasonlóképpen, az USB váltás elem is le van tiltva a
képernyőmenüben, és halványan jelenik meg.
JOBBRA
MEGNYOM
(ENTER)
‒‒ Ha megnyomja ezt a gombot, mialatt a PIP/PBP beállítása Be, és nincsen
bemeneti jelforrás, akkor semmi sem történik.
A navigációban segítséget nyújtó többirányú gomb.
FEL (HÁTOLDAL)
JOG Gomb
JOG Gomb
――A JOG gomb a képernyő közepének alsó részén található, és az alábbi 5 iránnyal
rendelkezik: FEL, LE, BALRA, JOBBRA és MEGNYOM (ENTER).
9
Ikonok
Leírás
Ez a LED a működés állapotjelzője, és az alábbiak szerint működik
•• Bekapcsolás (Bekapcsoló gomb): Ki
Működésjelző LED
•• Energiatakarékos üzemmód: Villog
Gyorsgomb útmutató
――Az alábbi, gyorsgombokat tartalmazó képernyő (képernyőmenü) csak a monitor bekapcsolásakor, a
számítógép felbontásának megváltozásakor és a bemeneti jelforrás változásakor jelenik meg.
――Ez a funkciógomb oldal engedélyezett Szemkímélő mód esetén látható.
•• Kikapcsolás (Bekapcsoló gomb): Be
: Be
――A tápellátást jelző fény működése a menüből ki-, illetve bekapcsolható. (Rendszer
: Ki
→ Műk.jelző LED be) Előfordulhat, hogy egyes modellek a funkciók eltérései
következtében nem rendelkeznek ezzel a funkcióval.
Funkciógomb
útmutató
Szemkímélő mód
Nyomja meg a JOG gombot, ha a képernyő be van kapcsolva. Megjelenik a
Funkciógomb útmutató. A képernyőmenü az útmutató megjelenésekor az adott
irány-gomb ismételt megnyomásával érhető el.
Hangerő
――A Funkciógomb útmutató a funkciótól és a készülék típusától függően eltérő
Funkciók
lehet. Kérjük, ellenőrizze a konkrét termék adatait.
Szemkímélő mód Ki
••
/
: Módosítsa a Fényerő, Kontraszt, Szemkímélő mód beállítást.
••
: Módosítsa a Hangerő beállítást.
••
: A Funkciógomb útmutató megjelenítése.
10
Funkciógomb útmutató
――A főmenübe való belépéshez vagy a többi elem használatához a JOG gomb megnyomásával nyissa meg a Funkciógomb útmutatót. A JOG gomb ismételt megnyomásával léphet ki.
FEL/LE/BALRA/JOBBRA: Lépjen a kívánt elemre. Minden elemhez megjelenik a leírás, ha a fókusz megváltozik.
MEGNYOM (ENTER): A kijelölt elem alkalmazásra kerül.
Vissza
Ikonok
Leírás
Válassza ki az
opciót a bemeneti jel módosításához, a JOG gomb mozgatásával a Funkciógomb útmutató képernyőn. A képernyő bal felső sarkában egy üzenet jelenik meg, ha a
bemeneti jel módosítva lett.
Kiválasztja az
opciót a JOG gomb mozgatásával a Funkciógomb útmutató képernyőn.
Megjelenik a monitor jellemzőihez tartozó képernyőmenü.
A képernyőmenü zárolása: Tartsa meg a jelenlegi beállításokat, vagy blokkolja az OSD vezérlőt a beállítások véletlen módosításának elkerülésére.
Engedélyezés/Letiltás: A képernyőmenü-vezérlés zárolásához tartsa lenyomva 10 másodpercig a BAL gombot, amikor a főmenü megjelenik.
――Ha a képernyőmenü-vezérlés zárolva van, akkor a Fényerő és a Kontraszt opciók módosíthatók. A PIP/PBP elérhető.
A Szemkímélő mód elérhető. Az Információ adatai megtekinthetők.
Kiválasztja az
opciót a JOG gomb mozgatásával a Funkciógomb útmutató képernyőn.
Nyomja meg a gombot, ha a beállítások konfigurálása szükséges a PIP/PBP funkcióhoz.
Kiválasztja az
opciót a monitor kikapcsolásához, a JOG gomb mozgatásával a Funkciógomb útmutató képernyőn.
――Előfordulhat, hogy a funkciók eltérései következtében a Funkciógomb útmutató opciói eltérőek lehetnek.
11
Ha a monitoron nem jelenik meg semmi (Energiatakarékos mód vagy Jel nélküli mód esetén), akkor a
jelforrás és a működés szabályozásának 2 gyorsgombja az alábbi módon használható.
JOG Gomb
Energiatakarékos mód/Jel nélküli mód
FEL
Jelforrás módosítása
Le
MEGNYOM (ENTER) gomb lenyomása 2
másodpercig
Kikapcsolás
Amikor a monitor főmenüt jeleníti meg, akkor a JOG gomb az alábbiak szerint használható:
JOG Gomb
Művelet
FEL/LE
Lépés a beállítások között
Kilépés a főmenüből.
BALRA
Kilépés az allistából mentés nélkül.
A csúszka értékének csökkentése.
JOBBRA
MEGNYOM (ENTER)
Következő szintre lépés.
A csúszka értékének növelése.
Következő szintre lépés.
Beállítás mentése és az allista bezárása.
12
A Fényerő, Kontraszt és Szemkímélő mód beállítások
módosítása
Ha a képernyőn nem látható a képernyőmenü, akkor a Fényerő, Kontraszt vagy Szemkímélő mód
beállítást a JOG gomb fel- vagy lefelé mozgatásával módosíthatja.
A Hangerő beállítás módosítása
Ha a képernyőn nem látható a képernyőmenü, akkor a Hangerő a JOG gomb balra, illetve jobbra
mozgatásával állítható.
50
Hangerő
Némítás
Kontraszt
Ki
Szemkímélő mód
――A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
Fényerő
――Ha egy csatlakoztatott bemeneti eszköz hangminősége gyenge, akkor a készülék Auto Mute funkciója
elnémíthatja a hangot vagy akadozó hangot eredményezhet fejhallgató vagy hangszóró használata esetén.
Állítsa a bemeneti eszköz hangerejét legalább 20 % értékre, a hangerő beállításához pedig a készülék
hangerő-szabályozóját (JOG gomb BALRA/JOBBRA) használja.
――Mi az Auto Mute?
――A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
Szemkímélő mód
Fényerő
――Ez a menü nem elérhető, ha a Int. ECO-takarék. funkció aktív.
Ez a funkció zajos hang vagy a bemeneti eszköz hangerőproblémája miatt jelentkező gyenge jelszint
esetén a hang javítása érdekében elnémítja a hangot.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
――A Némítás funkció aktiválásához lépjen a Hangerő vezérlőképernyőre, majd a JOG gombbal mozgassa a
Kontraszt
fókuszt lefelé. A Némítás funkció aktiválásának megszüntetéséhez lépjen a Hangerő vezérlőképernyőre,
majd növelje vagy csökkentse a Hangerő értékét.
――Ez a menü nem elérhető, ha a SAMSUNG BrightMozi üzemmódban van.
MAGIC
――Ez a menü nem akkor elérhető, ha a PIP/PBP mód Be értékre van állítva, és a Méret
(PBP mód) értékre
van állítva.
13
A portok típusai
――Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
POWER IN
Csatlakozó
Leírás
Csatlakoztassa a monitor hálózati kábelét a monitor hátoldalán lévő
POWER IN csatlakozóhoz.
POWER IN
Csatlakoztatás forráseszközhöz HDMI-kábel vagy HDMI–DVI kábellel.
Csatlakoztatás számítógéphez DP-kábellel.
USB C típusú kábellel rendelkező forráseszközhöz csatlakozik.
Kompatibilis 3.0 vagy alacsonyabb verziójú USB kábellel.
Csatlakozás egy PC-hez egy USB kábellel.
――Ez a port csak egy PC-hez csatlakoztatható.
Csatlakozó
Leírás
USB-eszköz csatlakoztatása. Ezek a portok akkor vannak engedélyezve,
ha egy forráseszköz van csatlakoztatva a
vagy
porthoz,
USB C-A-típusú vagy USB C-típusú kábellel. Ezek a portok akkor vannak
engedélyezve, ha egy forráseszköz van csatlakoztatva a
porthoz, egy USB C-A-típusú kábellel.
USB-eszköz csatlakoztatása. Ez a port akkor van engedélyezve, ha egy
forráseszköz van csatlakoztatva a
vagy
porthoz, USB
C-A-típusú vagy USB C-típusú kábellel. Ez a port akkor van engedélyezve,
porthoz, egy USB
ha egy forráseszköz van csatlakoztatva a
C-A-típusú kábellel. És az USB 3.0 csak akkor van támogatva, ha egy
forráseszköz van csatlakoztatva a
USB C-A (3.0) típusú kábellel.
vagy
porthoz, egy
Csatlakozás egy kimeneti hangrendszerhez, például fejhallgatóhoz.
A szervíz munkatársai számára fenntartva.
14
A szoftver frissítése USB-kapcsolaton keresztül
1 Az USB lemezt mindenképpen a kék négyzettel jelölt USB portba illessze, az ábrán látható módon.
Az USB-aljzaton keresztüli frissítés csak akkor hajtható végre, ha a monitor normál üzemmódban
működik, vagy a jelkábel ellenőrzésére figyelmeztető üzenet látható rajta.
2 Amikor a képernyőn a következő ábrán látható üzenet jelenik meg, válassza a Yes opciót a
szoftver frissítéséhez.
Do you want to update via USB?
Yes
No
USB
3 Amikor a következő ábrán látható képernyő jelenik meg, válassza a Yes opciót.
Update now
Update from version 0802.0 to version 0803.0
Ellenőrizze a jelkábelt!
HDMI
Amikor a képernyőn az alábbi ábra látható, nyomja le és tartsa nyomva legalább 5 másodpercig a
lefelé mutató nyílgombot.
Yes
No
4 A szoftverfrissítés megkezdődik.
Update now
Updating product Software...
Your product will turn itself off and on again
automatically after completing update.
Kikapcs.
0%
15
Megjegyzés
1 Mielőtt az USB lemezen keresztül frissítést végezne, az USB lemezt FAT32 formátumra kell
formáznia.
2 Győződjön meg arról, hogy csak a frissítéshez szükséges BIN fájl van az USB lemezen.
3 A CJ89 modell esetén győződjön meg arról, hogy valamennyi frissítési fájl BIN formátumú fájl és
követi a CJ89 modell névadási szabályát (m-J89**CGAA-****.*[4 számjegyű szám].bin, ahol a **
jelenti a kijelző méretét hüvelykben mérve, a ****.* jelenti a verziószámot és a 4 számjegyű szám
pedig ellenőrző szám. Például a “m-J8949CGAA-1000.0[9A80].bin” megfelel a CJ89 49'' modell
névadási szabályának, és a gyökérkönyvtárba kell bemásolni.
4 Ha szeretné megtartani a jelenlegi verziót, vagy egy korábbi verzióra szeretne váltani, akkor
módosíthatja a fájlnevet m-J89**CGAA-0000.0[4 számjegyű szám] formátumra, majd végezze el
ugyanazokat a műveleteket.
5 Ha a No valid update files found. Please check your USB device and try again. üzenet jelenik meg,
az alábbi okok valamelyike fordulhatott elő.
Update now
No valid update files found.
Please check your USB device and try again.
Yes
No
‒‒ Nincs USB lemez beillesztve a kék négyzettel jelölt USB portba.
‒‒ Az USB-memóriaegység formátuma nem támogatott.
‒‒ Az USB-memóriaegység nem tartalmaz érvényes frissítőfájlokat. (Frissítőfájl nem található,
vagy a fájlnevek érvénytelenek.)
6 Ne kapcsolja ki a monitort. Ezenkívül amennyire csak lehetséges, ügyeljen arra, hogy a frissítés ne
szakadjon meg. Ha a frissítés megszakad, akkor a monitor a gyári verzióra áll vissza.
――Vegye figyelembe, hogy a gyári verzió lehet, hogy nem ugyanaz, mint a jelen frissítés előtti verzió,
amennyiben korábban történt már frissítés.
16
Az eszköz dőlésének és magasságának beállítása
Figyelmeztetés
――Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása
érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
-2,0° (±2,0°) – 15,0° (±2,0°)
-15,0° (±2,0°) Balra–15,0° (±2,0°) Jobbra
•• Fogja meg a monitor bal és jobb szélét, és módosítsa a dőlésszöget.
0–120,0 mm (±5,0 mm)
Ha a képernyő nincsen szintben a termék dőlésszögének és magasságának beállítását követően, akkor
végezze el az alábbi lépéseket.
-4˚
+4˚
•• A monitor dőlése és magassága beállítható.
•• Amikor a dőlésszöget vagy a magasságot állítja, fogja meg mindkét oldalt, és ne alkalmazzon túl
nagy erőt, hogy a készülék ne károsodhasson.
•• A kétoldali széleknél fogja meg a horonyt és forgassa el a monitor szögét, amíg a képernyő
szintben nem lesz. (Ügyeljen arra, hogy ne fogja meg közvetlenül az LCD kijelzőt.)
•• Az állvány magasságának beállítása során zajt hallhat. A zajt az okozza, hogy az állványban levő
golyó csúszik, amikor az állvány magasságát beállítja. A zaj normális, és nem jelenti a termék hibás
működését.
•• A monitor szögét -4° és +4° között lehet állítani.
17
Lopás elleni zár
――A lopás elleni zárnak köszönhetően nyilvános helyen is biztonságosan használhatja a készüléket.
――A zár formája és rögzítési elve a gyártótól függ. A lopás elleni zárral kapcsolatos további információkat
lásd a zár használati útmutatójában.
Lezárás a lopás elleni zár segítségével:
1 Rögzítse a lopás elleni zár vezetékét valamilyen súlyos tárgyhoz (például asztalhoz).
2 Vezesse át a vezeték végét a másik végen található hurkon.
3 Illessze a zárat a lopás elleni zár számára fenntartott nyílásba a készülék hátoldalán.
4 Zárja le a lopás elleni zárat.
‒‒ A lopás elleni zár külön kapható.
‒‒ A lopás elleni zárral kapcsolatos további információkat lásd a zár használati útmutatójában.
‒‒ A lopás elleni zárak elektronikai árucikkeket forgalmazó üzletekben és online vásárolhatók.
18
Telepítés
Az állvány felszerelése (Első típus)
――Összeszerelés előtt fektesse a terméket lapos és stabil felületre, képernyővel lefelé.
: A készülék ívelt alakú. Ha a készülék lapos felületen van, és nyomást helyez rá, akkor ez károsíthatja a készüléket. Ha a készülék felfelé vagy lefelé nézve van a földre helyezve, ne helyezzen rá nyomást.
1
Figyelmeztetés
Ne csak egy kézzel, hanem mindkét kezével
tartsa az állvány nyakát, nehogy leessen, és ezzel
sérülést okozzon.
14
Húzza meg az állvány nyakának tetején található
csavarokat.
Távolítsa el a Felső Védőpárnát és az Elülső
Védőpárnát, majd helyezze az Elülső Védőpárnát az
asztalra.
15
Helyezze a talpat az állvány nyakába az ábrán látható
irányban.
12
Húzza ki a monitort a csomagolásból (ehhez
a feladathoz két emberre van szükség), majd
helyezze a monitort az Elülső Védőpárnára.
16
Szerelje szét a FEDÉL-HÁTSÓ FELSŐ elemet.
13
Helyezze az állvány nyakát a monitorra, a
képen látható módon.
17
Szerelje fel a FEDÉL-HÁTSÓ FELSŐ elemet az
állvány nyakára, az ábrán látható módon.
18
Forgassa el a FEDÉL-HÁTSÓ FELSŐ elemet az
óramutató irányában.
19
Az állvány felszerelése (Második típus)
――Összeszerelés előtt fektesse a terméket lapos és stabil felületre, képernyővel lefelé.
: A készülék ívelt alakú. Ha a készülék lapos felületen van, és nyomást helyez rá, akkor ez károsíthatja a készüléket. Ha a készülék felfelé vagy lefelé nézve van a földre helyezve, ne helyezzen rá nyomást.
1
Figyelmeztetés
Ne csak egy kézzel, hanem mindkét
kezével tartsa az állvány nyakát, nehogy
leessen, és ezzel sérülést okozzon.
15
Szerelje fel a FEDÉL-HÁTSÓ FELSŐ
elemet az állvány nyakára, az ábrán
látható módon.
Helyezze az állvány nyakát a monitorra,
a képen látható módon.
6
1
Forgassa el a FEDÉL-HÁTSÓ FELSŐ
elemet az óramutató irányában.
12
Húzza meg az állvány nyakának tetején
található csavarokat.
71
Állítsa fel a monitort a képen látható
módon.
13
Helyezze a talpat az állvány nyakába az
ábrán látható irányban.
14
Szerelje szét a FEDÉL-HÁTSÓ FELSŐ
elemet.
8
1
Távolítsa el a csomagolást.
20
A talp eltávolítása (A FALI KONZOL rögzítéséhez)
――Mielőtt eltávolítja az állványt a monitorról, fektesse a monitort lapos és stabil felületre, képernyővel lefelé.
: A készülék ívelt alakú. Ha a készülék lapos felületen van, és nyomást helyez rá, akkor ez károsíthatja a készüléket. Ha a készülék felfelé vagy lefelé nézve van a földre helyezve, ne helyezzen rá nyomást.
1
Forgassa el a FEDÉL-HÁTSÓ FELSŐ elemet az
óramutatóval ellentétes irányban.
5
Lazítsa meg az állvány nyakának tetején található
4 csavart.
2
Emelje meg a FEDÉL-HÁTSÓ FELSŐ elemet.
3
Szerelje szét a FEDÉL-HÁTSÓ FELSŐ elemet.
4
Távolítsa el a talpat az állvány nyakáról.
6
Emelje meg és távolítsa el az állványt.
Figyelmeztetés
Ne nyomja lefelé a monitort. Fennáll a monitor
károsodásának veszélye.
21
A FALI KONZOL rögzítése
•• Megjegyzések
――Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
1
2
‒‒ A nem szabványos méretű csavar megrongálgatja a készülék belső alkatrészeit.
‒‒ A VESA csavarszabványnak nem megfelelő falikonzolok használata esetén a csavarok hossza a
specifikációtól függően változhat.
‒‒ Ne használjon a VESA csavarszabványnak nem megfelelő csavarokat. A falikonzol, illetve
az asztali állvány csatlakoztatásakor ne fejtsen ki túlzott nyomást a készülékre. A készülék
megrongálódhat, és személyi sérülést okozhat. A Samsung nem vállal felelősséget a
nem megfelelő csavarok használatából, illetve a falikonzol vagy az asztali állvány túlzott
erőkifejtéssel történő csatlakoztatásából származó károkért vagy személyi sérülésekért.
‒‒ A Samsung nem vállal felelősséget azokért a terméket ért károkért, illetve személyi
sérülésekért, amelyek a meghatározott műszaki jellemzőktől eltérő konzolok használata, illetve
a falikonzol nem szakember által végzett felszerelése miatt következnek be.
3
4
‒‒ A készülék felszereléséhez szerezzen be olyan falikonzolt, amelyet a faltól legalább 10 cm
távolságra lehet felszerelni.
‒‒ Csak a nemzeti szabványoknak megfelelő falikonzolt használjon.
‒‒ A monitor falra történő rögzítéséhez vegye le a talpat a monitorról.
Mértékegység: mm
Típusnév
C49J890DK*
Rögzítse ide a FALI KONZOLT
100,0 × 100,0
Szabványos csavar
4,0 mm Ø, 0,7 dőlés × 10,0 mm hosszú
Mennyiség
4 db
――Ne szerelje fel a falikonzol készletet, ha a készülék be van kapcsolva. Ez áramütéssel és személyi sérüléssel
FALI KONZOL
Igazítsa a
elemet a monitoron levő
meg szorosan (21. old).
VESA csavarlyuk jellemzők
(A × B) milliméterekben
elemhez, majd az állványból eltávolított csavarokat húzza
járhat.
22
3. fejezet
Forráseszköz csatlakoztatása és használata
A monitor telepítése előtt olvassa el az
alábbiakat.
1 Ellenőrizze a monitorhoz tartozó kábelek mindkét végének alakját, és ellenőrizze a monitoron és a
külső eszközökön levő megfelelő portok alakját és pozícióját.
2 A jelkábelek csatlakoztatása előtt húzza ki a monitor és a külső eszközök hálózati kábeleit
a konnektorból, annak elkerülése érdekében, hogy a készülék rövidzárlat vagy túláram
következtében károsodjon.
3 Miután valamennyi jelkábelt csatlakoztatta, csatlakoztassa a monitor és a külső eszközök hálózati
kábeleit a konnektorba.
4 Mielőtt a telepített monitort használni kezdené, olvassa el a felhasználói kézikönyvet, hogy
megismerje a monitor funkcióit, az óvintézkedéseket, és a megfelelő használat módját.
Forráseszköz csatlakoztatása és használata
Válasszon a forráseszközének megfelelő csatlakoztatási módot.
――Az összekötő elemek készülékenként eltérhetnek.
――A rendelkezésre álló csatlakozók típustól függően eltérőek lehetnek.
Csatlakoztatás HDMI-kábellel
Győződjön meg arról, hogy a monitor és a külső eszközök, például számítógépek és set-top
boxok hálózati kábelei ki vannak húzva a konnektorból.
HDMI IN
――HDMI-kábel csatlakoztatásánál használja azt a kábelt, amely a monitorhoz mellékelt részegységek között
található. Ha nem a Samsung által biztosított HDMI-kábelt használja, a képminőség csökkenhet. Samsung
márkájú kábel használatát javasoljuk.
23
Csatlakoztatás DP-kábellel
Csatlakoztatás USB C típusú kábellel
Győződjön meg arról, hogy a monitor és a külső eszközök, például számítógépek és set-top
boxok hálózati kábelei ki vannak húzva a konnektorból.
Győződjön meg arról, hogy a monitor és a külső eszközök, például számítógépek és set-top
boxok hálózati kábelei ki vannak húzva a konnektorból.
――DP-kábel csatlakoztatásánál használja azt a kábelt, amely a monitorhoz mellékelt részegységek között
található. Ha nem a Samsung által biztosított DP-kábelt használja, a képminőség csökkenhet. Samsung
márkájú kábel használatát javasoljuk.
Az USB C-típusú port támogatja az USB Power Delivery, Data és DP video jeleket.
Az USB Power Delivery 3.0 specifikáció szerint a monitor fel tudja tölteni az Ön notebook-ját vagy
mobiltelefonját, ha azt egy USB C-típusú kábellel csatlakoztatja a monitorhoz.
――A
esetén maximum 15 W töltési teljesítmény van támogatva. A
esetén maximum 95 W
töltési teljesítmény van támogatva. Tehát a
alkalmas mobiltelefonhoz és a
alkalmas
notebook-hoz. A töltési sebesség a monitorhoz csatlakoztatott notebook-tól vagy mobiltelefontól függően
eltérő lehet.
――Mivel az USB C típusú porttal rendelkező notebook-ok és mobiltelefonok rengeteg fajtája kapható, ezért
nem garantálhatjuk, hogy a monitor fel tudja tölteni az összes, USB C típusú porttal rendelkező notebookot.
――Győződjön meg arról, hogy az USB C típusú kábel megfelel az USB PD specifikációnak. Ellenkező esetben
az Ön eszközei károsodhatnak. Samsung márkájú kábel használatát javasoljuk.
24
Fejhallgató csatlakoztatása
A termék csatlakoztatása forráseszközhöz
USB Hub-ként
Egy forráseszköz csatlakoztatása a termékhez
――A termék USB hub-ként is képes működni, ha egy USB C-típusú vagy USB C-A-típusú kábellel a
forráseszközhöz csatlakoztatja. Ekkor USB eszközöket csatlakoztathat a termékhez anélkül, hogy
közvetlenül csatlakoztatná ezeket a forráseszközhöz, és ezt követően a termékről vezérelheti az USB
eszközöket.
A termék USB hub-ként történő használatához csatlakoztasson egy forráseszközt a termékhez egy
USB C-típusú vagy USB C-A-típusú kábellel.
Csatlakoztassa az USB kábelt a készülék hátoldalán levő
vagy
porthoz.
porthoz, és a forráseszközön levő
25
A készülék használata USB HUB módban
Ha a készüléket hub-ként használja, akkor egyszerre számos különféle jelforrás készülék is csatlakoztatható és használható általa.
Egy forráseszköz nem csatlakoztatható egyszerre több eszközhöz, mivel korlátozott számú kimeneti/bemeneti porttal rendelkezik. Ebben az esetben a termék hub funkciójával javítható a hatékonyság azáltal,
hogy egyszerre több eszközt csatlakoztathat a készülék USB portjaihoz anélkül, hogy a forráseszközhöz csatlakoztatná őket.
Ha egy forráseszközhöz több eszköz van csatlakoztatva, akkor a forráseszköz környezetében található sok kábel rendetlennek tűnhet. Ezt a kényelmetlenséget megoldhatja, ha a jelforrás készülékeket közvetlenül
a monitorhoz csatlakoztatja.
Ha a készülék forráseszközhöz csatlakozik, akkor mobileszközt, pl. MP3-lejátszót vagy okostelefont is csatlakoztathat hozzá. Ezáltal az eszközt számítógépről vezérelheti, és a számítógépről töltheti az eszköz
akkumulátorát.
――Az USB eszköz gyorsabb észlelése és indítása érdekében az eszközt a termék hátoldalán található USB 3.0 csatlakozóhoz csatlakoztassa. Az olvasás/írás arányt az USB eszköz és az Ön forráseszköze befolyásolja.
――A készülék nem támogatja a médialejátszást. Ha szeretne lejátszani egy fájlt az USB eszközön, akkor csatlakoztassa a készüléket USB hub-ként a forráseszközhöz, és játssza le a fájlt a forráseszközön.
――Az operációs rendszer, az illesztőprogramok vagy szoftverek által okozott, USB-vel kapcsolatos problémák esetén vegye fel a kapcsolatot az illetékes beszállítókkal.
――Mivel számos USB eszköz kapható a piacon, ezért nem tudjuk garantálni, hogy a termékeink megfelelnek az összes USB eszköznek.
――Ha olyan nagy kapacitású külső merevlemez-meghajtót használ, amely külső tápellátást igényel, akkor csatlakoztassa ezt egy tápforráshoz.
――Az akkumulátor töltése energiatakarékos módban is működhet, de nem tölthető akkor, ha a készülék ki van kapcsolva.
――Ha a hálózati kábel ki van húzva a csatlakozóaljzatból, akkor az USB eszköz töltése nem működik.
――Az USB eszközt külön kell megvásárolni.
26
Áramellátás
POWER IN
A készülék használatához csatlakoztassa a tápkábel egyik végét a fali aljzathoz, a másikat pedig a
készülék POWER IN csatlakozójához.
――A bemeneti feszültség automatikusan vált.
27
A csatlakozókábelek elrendezése
: Fejhallgató felfüggesztő
: Lefelé
: Felfelé
1
Csatlakoztassa a megfelelő kábeleket.
6
2
Rendezze el a kábeleket a kábelek
hajlási irányának megfelelően, és húzza
ki a kábeleket a FEDÉL-HÁTSÓ ALSÓ
mélyedésekból.
7
Erősítse fel a FEDÉL ÁLLVÁNY TEST
Mozgassa lefelé a FEDÉL ÁLLVÁNY TEST
HÁTSÓ elemet az ábrán látható irányban, HÁTSÓ elemet, amíg az teljesen el nem
oly módon, hogy a kapcsok ne legyenek fedi az állvány nyakát.
láthatóak.
10
Rendezze el a kábeleket a meghajlási
irányukkal szemben, majd húzza őket
át a TARTÓ-KÁBEL felfüggesztőin
keresztül. Ha a megadott magasság
módosul, akkor rendezze el a kábeleket,
és ismét húzza őket kereszül a TARTÓKÁBEL felfüggesztőin.
11
Lefelé nyomással nyissa ki a fejhallgató
felfüggesztőt.
3
Nyomja a FEDÉL ÁLLVÁNY TEST HÁTSÓ
elemet az ábrán látható irányban.
4
Távolítsa el a FEDÉL ÁLLVÁNY TEST
Helyezze a megfelelő kábeleket az
HÁTSÓ elemet oly módon, hogy az ábrán állvány-nyak tartóba. Ne feszítse meg
látható irány felé húzza.
a kábelt. Három kábel használatát
javasoljuk egy tartóban.
8
9
Állítsa be a megadott magasságot, ha
szükséges.
12
Függessze fel a fejhallgatót.
5
Akassza fel a TARTÓ-KÁBELT az ábrán
látható irányban.
13
Forgassa el, majd nyomja felfelé a
fejhallgató felfüggesztőt, az ábrán
látható irányokban.
Figyelmeztetés
Nyissa ki a FEDÉL-HÁTSÓ ALSÓ elemet
az ábrán látható irányban.
28
A készülék használatához szükséges helyes
testtartás
Illesztőprogram telepítése
――A készülékhez való illesztőprogramok telepítésével beállíthatja a készülék számára optimális felbontást és
frekvenciát.
――A termék illesztőprogram legfrissebb verziójának telepítéséhez töltse le azt a Samsung Electronics
honlapjáról a http://www.samsung.com címen.
Optimális felbontás beállítása
Amikor a készüléket a megvásárlást követően először kapcsolja be, egy információ jelenik meg az
optimális felbontás beállításáról.
Válassza ki a készülék nyelvét, majd számítógépén állítsa be az optimális felbontást.
――Ha nem az optimális felbontás van kiválasztva, az üzenet adott időn belül még legfeljebb háromszor
A készülék használata közben az alábbi helyes testtartást vegye fel:
•• Egyenesítse ki a hátát.
megjelenik akkor is, ha a készüléket ki- majd ismét bekapcsolja.
――Az optimális felbontás beállítható a PC-je Vezérlőpultjának segítségével is.
•• Hagyjon 45–50 cm távolságot a szeme és a képernyő között, kissé lefelé nézzen a képernyőre.
•• Tartsa a szemét közvetlenül a képernyővel szemben.
•• Állítsa be a szöget úgy, hogy a képernyőn ne tükröződjenek külső fények.
•• Tartsa az alkarját a felkarra merőleges szögben, a kézfejével azonos szinten.
•• Tartsa a könyökét derékszöghöz közeli szögben.
•• Állítsa be a készülék magasságát úgy, hogy a térdét legalább 90 fokban behajlítva tarthassa, a
sarka érjen le a padlóra, és az alkarja a szíve magassága alatt legyen.
•• Végezze el a szem-gyakorlatokat vagy pislogjon gyakran, és akkor a szem fáradtsága csökken.
29
4. fejezet
Kép
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó részt.
――Az elérhető funkciók a készülék típusától függően változnak. Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a
képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
SAMSUNG MAGIC Bright
Ez a menü a készülék használati környezetéhez legjobban illeszkedő optimális képminőséget biztosít.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Int. ECO-takarék. funkció aktív.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
――A PIP/PBP mód mód Be beállításánál nem érhető el.
Lehetőség van a fényerő igényeknek megfelelő beállítására.
PC módban
•• Egyedi: Állítsa be a kívánt egyéni kontraszt és fényerő értéket.
•• Normál: Optimális képminőséget biztosít dokumentumok szerkesztéséhez és az internet
használatához.
•• Mozi: Biztosítja a TV-készülékek szokásos fényerejét és képélességét, videó és DVD tartalmak
lejátszásához.
•• Nagyon fényes: A képernyő fényerejének maximalizálása.
AV módban
Ha a külső bemenet HDMI/DP/USB Type-C-n keresztül van csatlakoztatva, és a PC/AV mód beállítása
SAMSUNG
Bright pontban négy színhőmérséklet-beállítás adható meg (Dinamikus, Normál, Film és
AV, a MAGIC
Egyedi). Ezek közül csak az egyiket aktiválhatja. Dinamikus, Normál, Film vagy Egyedi. A Egyedi opció
kiválasztása automatikusan elohívja személyre szabott képbeállításait.
•• Dinamikus: Ezt a módot akkor válassza, ha az Normál módnál élesebb képet szeretne kapni.
•• Normál: Ezt a módot akkor válassza, ha a környezet világos. Ez szintén éles képet biztosít.
•• Film: Ezt a módot akkor válassza, ha a környezet sötét. Ezzel energiát takarít meg és kevésbé
fárasztja a szemét.
•• Egyedi: Ezt a módot akkor válassza, ha a képet tetszés szerinti beállításokkal kívánja megjeleníteni.
30
Fényerő
Szín
A kép általános fényerejének beállítása. (Tartomány: 0~100)
Állítsa be a képernyő színárnyalatát.
Minél magasabb az érték, annál világosabb a kép.
――Ez a menü nem elérhető, ha a SAMSUNG Bright Mozi üzemmódban van.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Int. ECO-takarék. funkció aktív.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
――A PIP/PBP mód mód Be beállításánál nem érhető el.
MAGIC
•• Vörös: A vörös telítettség szintjének beállítása. A 100-hoz közelebbi értékek a szín nagyobb
intenzitását jelentik.
Kontraszt
•• Zöld: A zöld telítettség szintjének beállítása. A 100-hoz közelebbi értékek a szín nagyobb
intenzitását jelentik.
A tárgyak és a háttér közötti kontraszt beállítása. (Tartomány: 0~100)
Minél magasabb az érték, annál nagyobb a kontraszt, így annál élesebbnek tűnnek a tárgyak.
――Ez a menü nem elérhető, ha a SAMSUNG Bright Mozi üzemmódban van.
MAGIC
――Ez a menü nem akkor elérhető, ha a PIP/PBP mód Be értékre van állítva, és a Méret
van állítva.
(PBP mód) értékre
•• Kék: A kék telítettség szintjének beállítása. A 100-hoz közelebbi értékek a szín nagyobb
intenzitását jelentik.
•• Színtónus: Válasszon egy színtónust, amely a legjobban megfelel az Ön igényeinek.
‒‒ 2. hideg: A színhőmérsékletet 1. hideg értéknél hidegebbre állítja.
‒‒ 1. hideg: Állítsa a színhőmérsékletet Normál értéknél hidegebbre.
‒‒ Normál: A normál színtónus megjelenítése.
‒‒ 1. meleg: Állítsa a színhőmérsékletet Normál értéknél melegebbre.
Élesség
‒‒ 2. meleg: A színhőmérsékletet 1. meleg értéknél melegebbre állítja.
‒‒ Egyedi: Állítson be egy egyedi színtónust.
A tárgyak kontúrjának élesítése, illetve elmosódottabbá tétele. (Tartomány: 0~100)
Minél magasabb az érték, annál élesebb a tárgyak kontúrja.
――Ez a menü nem elérhető, ha a SAMSUNG Bright Mozi üzemmódban van.
MAGIC
――Ez a menü nem elérhető, ha a SAMSUNG Upscale 1. mód vagy 2. mód üzemmódban van.
――Ha a külső bemenet HDMI/DP/USB Type-C-n keresztül van csatlakoztatva, és a PC/AV mód beállítása AV,
a Színtónus pontban négy színhőmérséklet-beállítás adható meg (Hideg, Normál, Meleg és Egyedi).
•• Gamma: A luminancia közepes szintjének beállítása.
‒‒ 1. mód / 2. mód / 3. mód
MAGIC
――A PIP/PBP mód mód Be beállításánál nem érhető el.
31
SAMSUNG MAGIC Upscale
Szemkímélő mód
SAMSUNG
Az MAGIC
Upscale funkció fokozza a kép részletességét és a kép élénk megjelenését.
A szem nyugtatásához megfelelő optimális képminőség beállítása.
A funkció hatása alacsony felbontású képek esetén látványosabban jelentkezik.
A TÜV Rheinland “Low Blue Light Content” egy tanúsítvány olyan termékekhez, amelyek teljesítik az
alacsonyabb kék fényszint követelményeit. Ha az Szemkímélő mód beállítása 'Be', akkor a 400nm
körüli hullámhosszú kék fény csökken és ez biztosítja a szem nyugtatásához megfelelő optimális
képminőséget. Ugyanakkor a kék fény szintje alacsonyabb, mint az alapértelmezett beállítások esetén,
a TÜV Rheinland által tesztelve és tanúsítva, és ezzel teljesíti a TÜV Rheinland “Low Blue Light Content”
szabványának előírásait.
――Ez a menü nem elérhető, ha a SAMSUNG Bright Mozi üzemmódban van.
MAGIC
――A PIP/PBP mód mód Be beállításánál nem érhető el.
•• Ki / 1. mód / 2. mód
――A 2. mód beállítás a 1. mód beállításnál erőteljesebb hatású.
HDMI feketeszint
Ha a DVD-lejátszó vagy a beltéri egység HDMI-n keresztül csatlakozik a termékhez, a csatlakoztatott
forráseszköztől függően előfordulhat, hogy romlik a kép minősége (kontraszt-/színtorzulás, feketeszint
stb.). Ebben az esetben a HDMI feketeszint segítségével állítható be a képminőség.
Ebben az esetben a HDMI feketeszint szintjének beállításával korrigálhatja a gyengébb képminőséget.
――Ez a funkció csak a HDMI módban érhető el.
――A PIP/PBP mód mód Be beállításánál nem érhető el.
•• Normál: Akkor válassza ezt az opciót, ha nem torzul a kontrasztarány.
•• Alacsony: Akkor válassza ezt az opciót, ha a kontrasztarány torzulása miatt csökkenteni szeretné a
feketeszintet és növelni a fehérszintet.
――Előfordulhat, hogy a HDMI feketeszint nem kompatibilis egyes jelforrás készülékekkel.
――A HDMI feketeszint funkció csak bizonyos AV felbontás, például 720P és 1080P esetén aktív.
32
Képméret
Képernyő beállítása
A kép méretének módosítása.
――Ez a menü csak akkor elérhető, ha az Képméret opció Igazít. a képe.-höz értékre van állítva az AV módban.
――Ez a menü nem akkor elérhető, ha a PIP/PBP mód Be értékre van állítva, és a Méret
van állítva.
(PBP mód) értékre
PC módban
•• Automatikus: A képet a bemeneti jelforrás képméretarányának megfelelően állítja be.
•• Széles: A képet teljes képernyő-szélességben jeleníti meg, függetlenül a bemeneti jelforrás
képméretarányától.
AV módban
•• 4:3: A képet 4:3 képméretarányban jeleníti meg. Alkalmas videóanyag és normál televíziós
műsorok lejátszására.
Ha a bemeneti jel 480P vagy 576P vagy 720P vagy 1080P az AV módban, és a monitor képes a normál
megjelenítésre, akkor válassza a Igazít. a képe.-höz lehetőséget, a vízszintes pozíció beállításához a 0-6
szintek között.
A Vízsz. pozíció & Függ. pozíció konfigurálása
Vízsz. pozíció: Mozdítsa el a képernyőt balra vagy jobbra.
Függ. pozíció: Mozgassa a képernyőt felfelé vagy lefelé.
Kalibr. Jelentés
•• 16:9: A képet 16:9 képméretarányban jeleníti meg.
A jelentésben szereplő adatok mérése a szállításkor történt.
•• Igazít. a képe.-höz: A képet az eredeti képméretarányban, levágás nélkül jeleníti meg.
――Előfordulhat, hogy ez a funkció nincsen támogatva, a rendelkezésre álló csatlakozóktól függően.
•• A mérések a mérőberendezéstől, a mérés helyszínétől, a rendszerkörnyezettől (pl. számítógép,
videokártya, stb.) és további változóktól függően eltérhetnek.
――A képernyőméret-váltás az alábbi feltételek teljesülése esetén lehetséges.
•• Bemeneti jel: HDMI
――A HDMI/DP/USB Type-C-kábelen keresztül egy digitális kimeneti eszköz van csatlakoztatva.
――A bemeneti jel 480p, 576p, 720p, vagy 1080p, és a monitor képes a normál megjelenítésre (nem minden
modell támogatja valamennyi fenti jeltípust.).
――Ez csak akkor állítható be, ha a külső bemenet a HDMI/DP/USB Type-C-csatlakozáson keresztül
•• A jelentésben szereplő összes mérés a szállításkor történt és az Egyedi üzemmódon alapszik.
•• Egyes termékek menüjében ez a jelentés nem található meg, ez esetben különálló, papíralapú
jelentést mellékeltünk.
csatlakozik, és a PC/AV mód AV állapotú.
33
5. fejezet
PIP/PBP
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó részt.
――Az elérhető funkciók a készülék típusától függően változnak. Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a
képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
――A PIP/PBP mód kompatibilis a Windows 7, Windows 8, és Windows 10 rendszerekkel.
――A használt grafikus kártya műszaki jellemzőitől függően előfordulhat, hogy a PIP/PBP funkció nem
használható. Ha PIP/PBP módban az optimális felbontás kiválasztása esetén üres képernyő látható, a
számítógépen lépjen be a Vezérlőpult → Képernyő → Képernyőfelbontás menüpontba, és kattintson az
PIP/PBP mód
A PIP/PBP mód funkció engedélyezése vagy letiltása.
A PIP (Kép a képben) a képernyőt két részre osztja. Az egyik forráseszköz a fő képernyőn jelenik meg,
míg ezalatt a másik forráseszköz a beágyazott ablakokban jelenik meg.
A PBP (Képről képre) funkció két részre osztja a képernyőt, és két különböző forráseszközt egyidejűleg
jelenít meg a képernyő bal és jobb oldalán.
Észlelés gombra. (Az instrukciók Windows 7 alapján készültek.)
――Előfordulhat, hogy a képernyő rövid ideig villog, vagy késve jelenik meg, amikor engedélyezi vagy
letiltja a PIP/PBP funkciót, vagy amikor a PIP/PBP funkció bekapcsolt állapota mellett módosítja a
képernyőméretet.
Ez általában olyankor történik, amikor egy számítógép és egy monitor kettő vagy több bemeneti
jelforráshoz van csatlakoztatva. Ennek nincsen köze a monitor teljesítményéhez.
A jelenséget elsősorban az okozza, hogy a videokártya teljesítményétől függően a videó jelek monitorra
történő átvitele késik.
――A DisplayPort és a USB Type-C 1 egyidejűleg nem választható ki bemeneti jelforrásként.
――A képminőség maximalizálása érdekében javasoljuk, hogy olyan videokártyát használjon, amely támogatja
a DFHD(3840 × 1080) felbontást.
――Ha a PIP/PBP funkciót használja, akkor az optimális felbontásra és frekvenciára való automatikus váltás
nem elérhető, a videokártya és a Windows egyezése miatt. Állítsa a PIP/PBP mód opciót a Ki lehetőségre.
Vagy pedig indítsa újra a monitort, majd állítsa a felbontást az optimális beállításra, a Windows
kezelőfelület alkalmazásával.
34
Méret
Pozíció
Válassza ki az alképernyő méretét és képméretarányát.
Válassza ki az alképernyő pozícióját a rendelkezésre álló opciók közül.
••
: Válassza az ikon képet, ha a PBP módot kívánja használni, amikor a képernyő bal és jobb
oldalának optimális felbontása 1920 × 1080 (szélesség × magasság).
••
••
: Válassza az ikon képet, ha a PIP módot kívánja használni, amikor az alképernyő optimális
felbontása 720 × 480 (szélesség × magasság).
••
: Válassza az ikon képet, ha a PIP módot kívánja használni, amikor az alképernyő optimális
felbontása 1280 × 720 (szélesség × magasság).
Oldalarány
Válassza ki az egyes képernyők képméretét.
•• 16:9(16:9): Válassza ezt az opciót, ha a PBP módot kívánja használni, amikor a képernyő bal és jobb
oldalának optimális felbontása 1920 × 1080 (szélesség × magasság).
•• 21:9(11:9): Válassza ezt az opciót, ha a PBP módot kívánja használni, amikor a képernyő bal
oldalának optimális felbontása 2560 × 1080 (szélesség × magasság), és a képernyő jobb oldalának
optimális felbontása 1280 × 1080 (szélesség × magasság).
/
/
/
――A PBP kiválasztása esetén nem áll rendelkezésre.
――Előfordulhat, hogy a képernyő villog, ha a bemeneti jel instabil.
Forrásválasztás
Adja meg, melyik képernyő hangját kívánja hallani.
PIP mód
/
PBP mód
/
•• 11:9(21:9): Válassza ezt az opciót, ha a PBP módot kívánja használni, amikor a képernyő bal
oldalának optimális felbontása 1280 × 1080 (szélesség × magasság), és a képernyő jobb oldalának
optimális felbontása 2560 × 1080 (szélesség × magasság).
35
Forrás
Válassza ki a forrást valamennyi képernyőhöz.
PIP Mód (PIP-módban (Méret
/
) gombként érhető el).
――A fő képernyő bemeneti jelforrása megváltozik.
――Az aktuális bemeneti jelforrás kivételével a másik két bemeneti jelforrás választható ki.
――Előfordulhat, hogy a képernyő villog, ha a bemeneti jel instabil.
――Amikor a Funkciógomb útmutató megjelenik, mozgassa a JOG gombot BALRA a
ikon kiválasztásához,
majd nyomja meg a JOG gombot. A fő képernyő ebben a sorrendben kapcsol be: HDMI → DisplayPort →
USB Type-C 1 → USB Type-C 2.
PBP mód (PBP-módban (Méret
) gombként érhető el).
――A fő képernyő bemeneti jelforrása megváltozik.
――Előfordulhat, hogy a képernyő villog, ha a bemeneti jel instabil.
――Ha a bal és a jobb képernyő bemeneti jelforrása azonos, akkor a művelet nem hajtható végre.
――Amikor a Funkciógomb útmutató megjelenik, mozgassa a JOG gombot BALRA a
majd nyomja meg a JOG gombot. Megjelenik ugyanaz a PBP forrás beállítási menü.
ikon kiválasztásához,
36
USB-átkapcsolás
PC
Mobiltelefon
HDMI-kábel
HDMI IN
Monitor
DP-kábel
PC képernyő
DP IN
USB Type-C-kábel
Laptop/
Mobiltelefon képernyő
USB kábel
Laptop
USB Type-C-kábel
A KVM (billentyűzet, videó és egér) kapcsoló lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy több bemeneti jelforrás vezérléséhez csak egyetlen billentyűzetet, videó monitort és egeret használjanak.
A Samsung USB kapcsoló funkciója a következő:
•• Ha egy Samsung monitor PIP/PBP funkciója be van kapcsolva, akkor a monitorhoz csatlakoztatott USB eszközök (I/O eszköz, USB tárolóeszköz, stb.) a különféle bemeneti jelforrások között válthatók az USB
kapcsolóval.
‒‒ Két eltérő bemeneti jelforrást kell a monitorhoz csatlakoztatni a jelforrás portokon keresztül (HDMI, DP, USB-C#1, USB-C#2), és szükség esetén egy bemeneti USB hub-ot kell megfelelő módon csatlakoztatni
a monitorhoz.
‒‒ Csatlakoztatnia kell USB eszközöket a Samsung monitorhoz, engedélyezze a PIP/PBP funkciót, majd megfelelő módon állítsa be az USB hub hozzárendelést a képernyőmenüben.
•• Ez a funkció az USB kapcsoló gyorsgombbal, vagy a képernyőmenüben levő USB kapcsoló elemmel működtethető.
――Mindegyik USB-C#1 és USB-C#2 USB hub-nak és bemeneti jelforrásnak is tekinthető. Ezért nem szükséges USB hub hozzárendelést beállítani e két porthoz.
Ez az opció egy USB eszköz másik bemeneti jelforrásra történő átváltására szolgál.
――Ha a PIP/PBP beállítása Ki, akkor ez az opció le van tiltva, és halványan jelenik meg.
――Ha egy USB eszköz egy jelforrásra van átváltva, akkor a jelforrással kapcsolatos információ, beleértve az USB hub portot is, megjelenik a képernyőn.
――A billentyűzet és az egér (KM) kapcsoló lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy maximum három bemeneti jelforrást kezeljenek és ezekkel kommunikáljanak, egyetlen egér és billentyűzet használatával.
――Az adatok károsodásának vagy veszteségének megelőzése érdekében győződjön meg róla, hogy a USB-átkapcsolás végrehajtása előtt a monitorhoz csatlakoztatott bemeneti jelforrás nem használ USB tárolóeszközöket.
37
Képméret
PBP mód (PBP-módban (Méret
) gombként érhető el).
Állítsa be a(z) Képméret opciót az egyes osztott képernyőkhöz.
PIP Mód (PIP-módban (Méret
/
) gombként érhető el).
PC módban
Válassza ki az alképernyő képméretét.
•• Automatikus: A képet minden egyes képernyő bemeneti jelforrása képméretarányának
megfelelően jeleníti meg.
PC módban
•• Széles: A képet teljes képernyő-szélességben jeleníti meg, függetlenül az egyes képernyők
bemeneti jelforrása képméretarányától.
•• Automatikus: A képet minden egyes képernyő bemeneti jelforrása képméretarányának
megfelelően jeleníti meg.
AV módban
•• Széles: A képet teljes képernyő-szélességben jeleníti meg, függetlenül az egyes képernyők
bemeneti jelforrása képméretarányától.
•• 4:3: Az alképernyő képét 4:3 képméretarányban jeleníti meg. Alkalmas videóanyag és normál
televíziós műsorok lejátszására.
AV módban
•• 4:3: Az alképernyő képét 4:3 képméretarányban jeleníti meg. Alkalmas videóanyag és normál
televíziós műsorok lejátszására.
•• 16:9: A képet 16:9 képméretarányban jeleníti meg.
•• 16:9: A képet 16:9 képméretarányban jeleníti meg.
•• Igazít. a képe.-höz: Az alképernyő képét az eredeti képméretarányban, mindennemű levágás
nélkül jeleníti meg.
――Előfordulhat, hogy ez a funkció nincsen támogatva, a rendelkezésre álló csatlakozóktól függően.
――A képernyőméret-váltás az alábbi feltételek teljesülése esetén lehetséges.
•• Igazít. a képe.-höz: Az alképernyő képét az eredeti képméretarányban, mindennemű levágás
nélkül jeleníti meg.
――A HDMI/DP/USB Type-C-kábelen keresztül egy digitális kimeneti eszköz van csatlakoztatva.
――Előfordulhat, hogy ez a funkció nincsen támogatva, a rendelkezésre álló csatlakozóktól függően.
modell támogatja valamennyi fenti jeltípust).
――Ez csak akkor állítható be, ha a külső bemenet a HDMI/DP/USB Type-C-csatlakozáson keresztül
――A képernyőméret-váltás az alábbi feltételek teljesülése esetén lehetséges.
――A HDMI/DP/USB Type-C-kábelen keresztül egy digitális kimeneti eszköz van csatlakoztatva.
――A bemeneti jel 480p, 576p, 720p, vagy 1080p, és a monitor képes a normál megjelenítésre (nem minden
csatlakozik, és a PC/AV mód AV állapotú.
――A bemeneti jel 480p, 576p, 720p, vagy 1080p, és a monitor képes a normál megjelenítésre (nem minden
modell támogatja valamennyi fenti jeltípust).
――Ez csak akkor állítható be, ha a külső bemenet a HDMI/DP/USB Type-C-csatlakozáson keresztül
csatlakozik, és a PC/AV mód AV állapotú.
38
Kontraszt
PIP Mód (PIP-módban (Méret
/
) gombként érhető el).
Állítsa be az alképernyő kontrasztjának szintjét.
PBP mód (PBP-módban (Méret
) gombként érhető el).
Állítsa be az egyes képernyők kontrasztjának szintjét.
39
6. fejezet
Alképernyő
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó részt.
――Az elérhető funkciók a készülék típusától függően változnak. Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a
képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
Pozíció
A menü pozíciójának módosítása.
Átlátszóság
A menüablakok átlátszóságának beállítása.
Nyelv
A menü nyelvének beállítása.
――A nyelvbeállítás módosítása csak a képernyőmenüre vonatkozik.
――A számítógép többi funkciójára nincs hatással.
Megjelenítési idő
A képernyős megjelenítés (OSD) menüt automatikusan eltűnteti, ha a menüt megadott időn belül nem
használják.
A Megjelenítési idő használható annak az időnek a megadására, amelynek elteltével a felhasználó el
kívánja tűntetni az OSD menüt.
40
7. fejezet
Rendszer
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó részt.
――Az elérhető funkciók a készülék típusától függően változnak. Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a
képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
DisplayPort Ver.
Válassza ki az Ön DisplayPort verzióját.
USB-forrás beáll.
Ez az opció az USB portok megfelelő hozzárendelésére szolgál a HDMI és DP portokhoz.
――Minden bemeneti jelforráshoz a megfelelő USB portot kell hozzárendelnie, annak érdekében, hogy az USB
váltás funkció megfelelően működjön.
――Az USB-C#1 és az USB-C#2 bemeneti jelforrásnak és USB portnak tekinthető. Ezért ezeket nem szükséges
beállítani. Az utolsó USB port csak USB portként működik, bemeneti jelforrásként nem.
――Az USB-C#1 és a DP a PIP/PBP mód opcióban egyszerre nem jeleníthető meg.
――A gyári alapértelmezés visszaállítása nem módosítja ezeket az USB port hozzárendeléseket.
――Ha hozzárendel egy USB portot, akkor a megerősítéshez nem szükséges megnyomni a JOG gombot. Ha
kiválaszt egy elemet, akkor ez rögtön alkalmazásra kerül.
――A nem megfelelő beállítások használata a képernyő elsötétedését okozhatja. Ilyen esetben ellenőrizze az
eszköz műszaki adatait.
――Ha a monitor HDMI/DisplayPort/USB Type-C 1/USB Type-C 2 üzemmódban van, és a képernyő üzenete
Ellenőrizze a jelkábelt! vagy az energiatakarékos üzemmód aktiválódik, akkor nyomja meg a JOG gombot
a funkciógomb képernyő megjelenítéséhez, majd válassza az
ikont. A 1.1 és az 1.2↑ lehetőség közül
választhat.
HDMI mód
Válassza ki a használni kívánt HDMI módot.
――A támogatott eszköz és a felbontás a verziótól függően eltérhet.
――Ha a verzió módosul, akkor előfordulhat, hogy a képernyő villogni kezd.
――Ha a HDMI mód opciót 1.4 értékre állítja, akkor előfordulhat, hogy egyes nagy felbontások nincsenek
támogatva a HDMI 1.4 protokoll sávszélességi korlátozása miatt.
――Ha a beállítás nem megfelelő, akkor üres képernyő jelenhet meg. Ebben az esetben ellenőrizze az eszköz
specifikációit.
――Állítsa a HDMI mód opciót 1.4 értékre, ha a termékünkhöz csatlakoztatott DVD nem bocsát ki hangot.
――A PIP/PBP mód mód Be beállításánál nem érhető el.
41
Int. ECO-takarék.
PC/AV mód
Az Int. ECO-takarék. funkció a monitor paneljének áramfogyasztását szabályozva csökkenti az
energiafelhasználást.
Állítsa a PC/AV mód lehetőséget AV állásba. A képméret megnő.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
•• Ki: Az Int. ECO-takarék. funkció kikapcsolása.
•• Be: Az áramfogyasztás automatikusan kb. 10%-kal csökken a jelenlegi beállításhoz képest. (A
képernyő fényerejétől függ, hogy az áramfogyasztás mennyivel csökken.)
Kik.időzítő plusz
Ez az opció filmek megtekintése esetén hasznos.
•• Számítógépes csatlakozás esetén válassza a „PC” beállítást.
•• AV eszközhöz való csatlakozás esetén válassza az „AV” beállítást.
――Ez a funkció csak a szélesképernyős modellek esetén érthető el, amelyek közé a 16:9, a 16:10 és a 21:9
tartozik.
――Ha a monitor HDMI/DisplayPort/USB Type-C 1/USB Type-C 2 üzemmódban van, és a képernyő üzenete
Ellenőrizze a jelkábelt! vagy az energiatakarékos üzemmód aktiválódik, akkor nyomja meg a JOG gombot
a funkciógomb képernyő megjelenítéséhez, majd válassza az
ikont. A PC és az AV lehetőség közül
választhat.
A Kikapcsolásidőzítő konfigurálása
Kikapcsolásidőzítő: Az Kikapcsolásidőzítő mód bekapcsolása.
Ki ennyi idő után: A kikapcsolási időzítő 0 és 23 óra közötti tartományra állítható be. A készülék
automatikusan kikapcsol a meghatározott órák elteltét követően.
――Ez az opció csak akkor érhető el, ha a Kikapcsolásidőzítő beállítása Be.
――Az egyes régiókban piacon levő készülékek esetén az Kikapcsolásidőzítő úgy van beállítva, hogy
automatikusan aktiválódjon 4 órával azt követően, hogy a készülék bekapcsolt. Ez az energiaellátási
szabályozásokkal összhangban történik. Ha nem kívánja, hogy az időzítő aktiválódjon, akkor a
→
Rendszer → Single Mode menüpontban állítsa Kikapcsolásidőzítő állásba az Ki opciót.
A Eco-időzítő konfigurálása
Eco-időzítő: Az Eco-időzítő mód bekapcsolása.
Eco-ki várak. idő: Az Eco-időzítő értéke 10 és 180 perc között állítható be. A beállított idő elteltével a
készülék automatikusan kikapcsol.
――Ez az opció csak akkor érhető el, ha a Eco-időzítő beállítása Be.
42
Forrásészlelés
Információ
Válassza az Automatikus vagy a Kézi lehetőséget a bejövő jel felismerésének módszereként.
Az aktuális bemeneti jelforrás, frekvencia, szoftververzió és felbontás megtekintése.
Ismétl. sebesség
A megnyomott nyomógombok válaszidejét állítja be.
Választási lehetőségek: Gyorsulás, 1 mp, vagy 2 mp. Ha a Nincs ismétlés opciót választja, a gomb
megnyomásakor a megfelelő parancsot csak egyszer hajtja végre.
Műk.jelző LED be
A készülék alsó részén található, tápellátást jelző LED engedélyezésének vagy tiltásának beállítása.
•• Működés: A tápellátást jelző LED a készülék bekapcsolt állapotában világít.
•• Készenlét: A tápellátást jelző LED a készülék bekapcsolt állapotában nem világít.
Összes visszaállítása
A készülék összes beállítása visszaáll a gyári alapértékekre.
43
8. fejezet
A szoftver telepítése
Easy Setting Box
Rendszerkövetelmények
Operációs rendszer
A Easy Setting Box funkció lehetővé teszi a monitor több részre osztva való használatát.
Az Easy Setting Box legfrissebb verziójának telepítéséhez töltse le azt a Samsung Electronics
honlapjáról a http://www.samsung.com címen.
Hardver
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Minimum 32 MB memória
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Minimum 60 MB szabad tárhely a merevlemezmeghajtón
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Ha a telepítés után elmulasztja újraindítani a számítógépet, előfordulhat, hogy a szoftver nem működik
megfelelően.
――A számítógépes rendszertől és a készülék műszaki jellemzőitől függően előfordulhat, hogy a Easy Setting
Box ikon nem jelenik meg.
――Ha a parancsikon nem jelenik meg, nyomja meg az F5 gombot.
A telepítésre vonatkozó korlátozások és problémák
A Easy Setting Box telepítését befolyásolhatja a grafikus kártya, az alaplap és a hálózati környezet.
44
9. fejezet
Hibaelhárítási útmutató
Követelmények a Samsung Customer Service
Center megkeresése előtt
――Mielőtt a Samsung ügyfélszolgálat segítségét kérné, az alábbiaknak megfelelően tesztelje a készüléket.
Ha a probléma nem szűnik meg, forduljon a Samsung ügyfélszolgálatához.
A készülék tesztelése
Ellenőrizze az alábbiakat.
Telepítési probléma (PC üzemmód)
A képernyő felváltva be- és kikapcsol.
Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülék és a PC között, valamint azt,
hogy a csatlakozók megbízhatóan reteszelve vannak-e.
A készülék tesztelését végző funkcióval győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően működik.
A készülék és a számítógép HDMI- vagy HDMI-DVI-kábellel történő csatlakoztatása esetén üres sáv
látható a képernyő mind a négy oldalán.
Ha a képernyő ki van kapcsolva és a tápellátás jelzőlámpa villog, noha a készülék az előírt módon
csatlakozik egy PC-hez, végezzen el egy öndiagnosztikai tesztet.
A képernyőn látható üres sávok nem a készülék hibájából adódnak.
1 Kapcsolja ki a számítógépet és a készüléket.
2 Húzza ki a kábelt a készülékből.
3 Kapcsolja be a készüléket.
4 Ha megjelenik az Ellenőrizze a jelkábelt! üzenet, a készülék megfelelően működik.
――Ha a képernyő üres marad, ellenőrizze a számítógépes rendszert, a videovezérlőt és a kábelt.
A képernyőn látható üres sávokat a számítógép vagy a videokártya okozza. A probléma megoldásához
állítsa be a képernyőméretet a grafikus kártyának megfelelően a HDMI vagy a DVI beállításokban.
Amennyiben a grafikus kártya beállítási menüje nem tartalmaz képernyőméret-beállítási opciót,
frissítse a grafikus kártya illesztőprogramját a legfrissebb verzióra.
(A képernyő-beállítások részleteivel kapcsolatban forduljon a grafikus kártya vagy a számítógép
gyártójához.)
A felbontás és a frekvencia ellenőrzése
Képernyővel kapcsolatos probléma
Olyan mód esetén, amely meghaladja a támogatott felbontást (lásd: Normál üzemmód táblázat), rövid
ideig a Nem ez az optimális mód üzenet jelenik meg.
A tápellátás jelzőfénye nem világít. A képernyő nem kapcsol be.
――A megjelenített felbontás a számítógép rendszerbeállításaitól és a kábelektől függően eltérhet.
Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
Megjelenik a Ellenőrizze a jelkábelt! üzenet.
Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülékhez.
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a kijelzőhöz csatlakoztatott eszköz.
45
Megjelenik a Nem ez az optimális mód üzenet.
El van mosódva a kép.
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a grafikus kártyáról érkező jel maximális felbontása vagy
frekvenciája meghaladja a készülék jellemzőit.
Windows operációs rendszer (pl. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 vagy Windows 10) használata
esetén: Lépjen a Vezérlőpult → Betűtípusok → ClearType szöveg módosítása lehetőségre és
módosítsa a ClearType engedélyezése opciót.
Módosítsa úgy a maximális felbontást és a frekvenciát, hogy igazodjon a készülék paramétereihez, a
Normál jelmódok táblázata (50. old.) alapján.
A képernyőn látható kép torzul.
Ellenőrizze a készülék kábelcsatlakozását.
Nem éles a kép. El van mosódva a kép.
A videó lejátszása akadozik.
A nagy méretű és nagyfelbontású videofájlok lejátszása akadozhat. Ennek az lehet az oka, hogy a
videolejátszó nincsen optimalizálva a számítógép erőforrásaira.
Próbálja meg egy másik videolejátszóval lejátszani a fájlt.
Válasszon le minden tartozékot (video-hosszabbítókábelt stb.), majd próbálja újra.
Állítsa az ajánlott szintre a felbontást és a frekvenciát.
Hanggal kapcsolatos probléma
A kép ingatag és reszket. Árnyékok vagy szellemképek maradnak a képernyőn.
Győződjön meg arról, hogy a számítógép és a videokártya felbontása és frekvenciája kompatibilis-e
a készülék felbontásával és frekvenciájával. Ezután, ha szükséges, változtassa meg a beállításokat
az útmutatóban található Szabványos jelmód táblázat (50. old.) és a termék Információ menüpontja
alapján.
Túl világos a kép. Túl sötét a kép.
Korrigálja a Fényerő és a Kontraszt beállítást.
Nincs hang.
Ellenőrizze a hangkábel csatlakoztatását vagy módosítsa a hangerőt.
Ellenőrizze a hangerőt.
Túl alacsony a hangerő.
Állítsa be a hangerőt.
A képernyő színei nem valósághűek.
Ha a hangerő még a szabályozó maximálisra állítása után is túl alacsony, állítsa be a számítógép
hangkártyájának, illetve a szoftverprogramnak hangerejét.
Módosítsa a Szín beállításokat.
A videó elérhető, de nincsen hang.
A képernyőn megjelenő színek árnyékot vetnek, és torzulnak.
Nem hallható hang, ha HDMI-DVI kábel lett használva a bemeneti eszköz csatlakoztatásához.
Módosítsa a Szín beállításokat.
Csatlakoztassa az eszközt HDMI kábel, DP kábel vagy USB Type-C kábel használatával.
A fehér nem tűnik elég fehérnek.
Módosítsa a Szín beállításokat.
Forráseszközzel kapcsolatos probléma
Nincs kép a képernyőn, és a tápellátás jelzőfénye 0,5–1 másodpercenként villog.
A készülék energiatakarékos módban van.
A számítógép indítása közben sípoló hang hallatszik.
A képernyőn előzőleg nézett kép újbóli megjelenítéséhez nyomjon le egy billentyűt a billentyűzeten,
vagy mozgassa meg az egeret.
Ha a számítógép a rendszer betöltése közben pittyeg, a számítógép javításra szorul.
――A készülék szélén levő LED fényforrások a felhasználó látószöge függvényében láthatóak. A fény nem
ártalmas az emberekre, és nincs semmilyen hatással a készülék funkcióira és teljesítményére. A készülék
biztonságosan használható.
46
Univerzális Soros Busz (USB) probléma
Az USB interfész nem működik (az USB eszközök nem működnek).
Ellenőrizze, hogy a monitor be van-e kapcsolva.
Csatlakoztassa újra az USB kábelt a számítógéphez.
Csatlakoztassa újra az USB eszközöket (USB csatlakozókat).
Kapcsolja ki, majd kapcsolja ismét be a monitort.
Indítsa újra a számítógépet.
Néhány USB eszköz, mint például a külső hordozható merevlemez-meghajtók, nagyobb elektromos
áramot igényelnek. Ezt követően csatlakoztassa az eszközöket közvetlenül a számítógéphez.
Az USB C-típusú port nem ad tápellátást (az USB eszközök nem töltődnek).
Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszköz megfelel-e az USB-C specifikációnak.
Ellenőrizze, hogy a monitorhoz mellékelt USB C-típusú kábelt használja-e.
A nagysebességű USB 3.0 interfész lassú (a nagysebességű USB 3.0 eszközök lassan, vagy egyáltalán
nem működnek).
Ellenőrizze, hogy a számítógépe USB 3.0-kompatibilis-e.
Egyes számítógépek USB 3.0, USB 2.0, és USB 1.1 portokkal rendelkeznek. Győződjön meg róla, hogy a
megfelelő USB portot használja.
Csatlakoztassa újra az USB kábelt a számítógéphez.
Csatlakoztassa újra az USB eszközöket (USB csatlakozókat).
Indítsa újra a számítógépet.
Az USB 3.0 csak akkor van támogatva, ha egy forráseszköz van csatlakoztatva a
porthoz, egy USB C-A (3.0) típusú kábellel.
vagy
A vezeték nélküli egér késik vagy nem működik (lassan reagál, vagy nem reagál).
Növelje az USB eszköz és a vezeték nélküli USB vevő közötti távolságot.
Helyezze a vezeték nélküli USB vevőt a lehető legközelebb a vezeték nélküli egérhez.
Használjon USB-hosszabbító kábelt, hogy a vezeték nélküli USB vevőt a lehető legtávolabb
helyezhesse az USB porttól.
47
Kérdések & és válaszok
――A további beállítási tudnivalók a PC vagy a grafikus kártya felhasználói kézikönyvében találhatók.
Hogyan módosítható a frekvencia?
A frekvencia a videokártyán állítható be.
•• Windows 7: Nyissa meg a Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Képernyő → Képernyőfelbontás → Speciális beállítások → Képernyő opciót, majd a Képernyőbeállítások alatt állítsa be a
Frissítési gyakoriság elemet.
•• Windows 8(Windows 8.1): Nyissa meg a Beállítások → Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Képernyő → Képernyőfelbontás → Speciális beállítások → Képernyő opciót, majd a Képernyőbeállítások alatt állítsa be a Frissítési gyakoriság elemet.
•• Windows 10: Nyissa meg a Beállítások → Rendszer → Képernyő → Speciális megjelenítési beállítások → Adaptertulajdonságok megjelenítése → Képernyő opciót, majd a Beállítások alatt állítsa be a
Képernyő-frissítési gyakoriság elemet.
Hogyan módosítható a felbontás?
•• Windows 7: Nyissa meg a Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Képernyő → Felbontás beállítása elemre, és módosítsa a felbontást.
•• Windows 8(Windows 8.1): Nyissa meg a Beállítások → Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Képernyő → Felbontás beállítása elemre, és módosítsa a felbontást.
•• Windows 10: Kattintson a Beállítások → Rendszer → Képernyő → Speciális megjelenítési beállítások elemre, és módosítsa a felbontást.
Hogyan állítható be az energiatakarékos mód?
•• Windows 7: Az energiatakarékos mód beállításához kattintson a Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Testreszabás → Képernyőkímélő beállításai → Energiagazdálkodási lehetőségek elemre,
vagy lépjen be a számítógép BIOS SETUP menüjébe.
•• Windows 8(Windows 8.1): Az energiatakarékos mód beállításához kattintson a Beállítások → Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Testreszabás → Képernyőkímélő beállításai →
Energiagazdálkodási lehetőségek elemre, vagy lépjen be a számítógép BIOS SETUP menüjébe.
•• Windows 10: Az energiatakarékos mód beállításához kattintson a Beállítások → Személyre szabás → Zárolási képernyő → Képernyő időkorlátjának beállításai → Energiagazdálkodás & elemre, vagy lépjen be
a számítógép BIOS SETUP menüjébe.
48
10. fejezet
Műszaki adatok
Általános
Típusnév
C49J890DK*
Méret
49 hüvelykes (48,9 hüvelyk / 124,2 cm)
Kijelzőterület
1195,8 mm (V) x 336,3 mm (F)
Képponttávolság
0,3114 mm (V) x 0,3114 mm (F)
Maximális képpontfrissítés
660 MHz
Tápellátás
AC100-240V~ 50/60Hz
Mivel a szabványos feszültség országról országra eltérő, ellenőrizze
a készülék hátulján található címkét.
Jelcsatlakozók
HDMI, DP, USB Type-C
Környezeti feltételek
Üzemi
――A Plug-and-Play funkció
A monitor bármely Plug-and-Play kompatibilis rendszerben telepíthető és használható. A monitor és a
számítógép közötti kétirányú kommunikáció optimalizálja a monitor beállításait. A rendszer automatikusan
telepíti a monitort. Emellett természetesen személyre is szabhatja a telepítési beállításokat.
――Pontok a panelen (képpontok)
A készülék gyártási jellegéből fakadóan körülbelül egymilliomod képpont (1 ppm) világosabbnak vagy
sötétebbnek tűnhet az LCD-panelen. Ez nem befolyásolja a készülék működését.
――A fenti műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
――Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.
――Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung Electronics honlapjára.
Hőmérséklet : 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Páratartalom: 10–80 %, nem kondenzáló
Tárolási
Hőmérséklet : -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Páratartalom: 5–95 %, nem kondenzáló
49
Normál üzemmód táblázat
Szinkronizálás
Felbontás
Képfrekvencia
30–170 kHz
Sorfrekvencia
50–144 Hz
Optimális felbontás
3840 x 1080 @ 60 Hz
Maximális felbontás
3840 x 1080 @ 120 Hz (HDMI)
3840 x 1080 @ 144 Hz (DisplayPort)
3840 x 1080 @ 144 Hz (USB Type-C)
Ha az Ön PC-je olyan jelet bocsát ki, amely a következő normál üzemmódokhoz tartozik, a képernyő beállítása automatikusan megtörténik. Ha a számítógéptől érkező jel egyik szabványos jelmódnak sem
felel meg, előfordulhat, hogy a képernyő üres marad, holott a tápellátás jelzőfénye világít. Ebben az esetben módosítsa a beállításokat az alábbi táblázatnak megfelelően, miközben a videokártya használati
útmutatójában közölteket is figyelembe veszi.
Felbontás
Képfrekvencia (kHz)
Sorfrekvencia (Hz)
Képpontfrissítés (MHz)
Szink. polaritás (V/F)
CEA, 2560 x 1080
66,000
60,000
198,000
+/+
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
50
Felbontás
Képfrekvencia (kHz)
Sorfrekvencia (Hz)
Képpontfrissítés (MHz)
Szink. polaritás (V/F)
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 3840 x 1080
66,625
59,968
266,500
+/-
VESA, 3840 x 1080
113,250
99,956
453,000
+/-
VESA, 3840 x 1080
137,250
119,974
549,000
+/-
VESA, 3840 x 1080
166,608
144,000
653,103
+/-
――Képfrekvencia
A képernyő bal és jobb szélét összekötő vonal letapogatásához szükséges időt vízszintes ciklusnak nevezzük. A vízszintes ciklus reciproka pedig a képfrekvencia. A képfrekvencia mértékegysége a kilohertz (kHz).
――Sorfrekvencia
A készülék ugyanazt a képet másodpercenként több tucatszor megismétli, ezáltal természetes kép látható. Az ismétlési frekvencia neve "függőleges frekvencia" vagy "frissítési gyakoriság", és Hz-ben van feltüntetve.
――A készülék esetén a panel jellege miatt minden képernyőméretnél csak egy felbontás mellett érhető el az optimális képminőség. Az előírttól eltérő felbontás használata esetén romolhat a képminőség. Ennek elkerülése
érdekében ajánlott a készülék számára optimálisként meghatározott felbontást választani.
――Előfordulhat, hogy a fenti táblázatban felsorolt egyes felbontások nem állnak rendelkezésére, a videokártya specifikációinak függvényében.
51
11. fejezet
Függelék
Felelősség a fizetős szolgáltatásért (az
ügyfelek költsége)
Ha a készülék hibáját a vásárló mulasztása okozta
――Ha a jótállás megléte esetén szervízt vesz igénybe, akkor felszámíthatjuk a szakember kiszállási díját az
•• Külső behatás vagy leejtés.
alábbi esetekben:
Nem hibás készülék
A készülék tisztítása, beállítása, magyarázat, újratelepítés, stb.
•• Ha a szakember instrukciókat ad a készülék használatáról, vagy egyszerűen, a készülék
szétszerelése nélkül módosítja a beállításokat.
Ha a készülék hibáját a vásárló nem megfelelő kezelése vagy hibás javítása okozta.
Ha a készülék hibáját az alábbiak okozták:
•• A Samsung által nem megadott kiegészítők vagy külön kapható termékek használata.
•• Olyan személy általi javítás, aki nem a Samsung Electronics Co., Ltd. kiszervezett szervízcég vagy
partner szakembere.
•• A készülék vásárló általi átalakítása vagy javítása.
•• Nem megfelelő feszültség, illetve nem engedélyezett villamos csatlakozók melletti használat.
•• A Felhasználói Kézikönyv "óvintézkedéseinek" figyelmen kívül hagyása.
•• Ha a hibát külső környezeti tényezők okozzák (internet, antenna, vezetékes jel, stb.)
•• Ha a készülék újra lett telepítve, vagy további eszközök lettek csatlakoztatva, a vásárolt készülék
első ízben történő telepítését követően.
•• Ha a készülék újra lett telepítve, hogy új helyre, vagy új lakásba szállítsák.
•• Ha a vásárló instrukciókat kér a használatról egy másik cég készülékével kapcsolatban.
•• Ha a vásárló instrukciókat kér a hálózat, illetve egy másik cég programjának használatával
kapcsolatban.
•• Ha a vásárló szoftveres telepítést és beüzemelést kér a készülékhez.
Egyebek
•• Ha a készülék természeti katasztrófa miatt hibásodik meg. (villámlás, tűz, földrengés, árvízkár,
stb.)
•• Ha az elhasználódó komponensek elhasználódtak. (Akkumulátor, patron, fénycsövek, fej,
oszcillátor, lámpa, szűrő, szalag, stb.)
――Ha a vásárló szervízt kér olyan esetben, amikor a termék nem hibás, akkor szervízdíj számítható fel. Ezért
kérjük, először olvassa el a Felhasználói Kézikönyvet.
•• Ha a szakember megtisztítja/eltávolítja a port vagy az idegen anyagokat a készülék belsejéből.
•• Ha a vásárló további telepítést kér, a készülék otthonról történő vagy online megvásárlása esetén.
52
Extended warranty
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
53
Download PDF

advertising