Samsung | S29E790C | Samsung 29'' Ultrawide Ívelt Monitor Flicker Free technológiával Felhasználói kézikönyv

Monitor
Használati útmutató
S29E790C
A termék színe és kialakítása a típustól függően eltérhet, és
a termék műszaki jellemzői a teljesítmény javítása céljából
előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
BN46-00551A-00
Tartalom
Előkészület a készülék
használatához
Forráseszköz csatlakoztatása és
használata
Copyright5
Csatlakoztatás előtt
Csatlakoztatás előtti ellenőrzési pontok
A biztonságos felszerelés
Biztonsági intézkedések tárolás során
6
6
Biztonsági óvintézkedések
6
Szimbólumok6
Tisztítás7
Villamosság és biztonság
7
Telepítés8
Működés10
A készülék használatához szükséges helyes
testtartás13
Előkészületek
Az alkatrészek meglétének ellenőrzése
14
Komponensek14
Alkatrészek15
Vezérlőpanel15
Gyorsgomb útmutató
16
Funkciógomb útmutató
17
Hátoldal19
Telepítés20
Az eszköz dőlésének és magasságának
beállítása20
Lopás elleni zár
22
A képernyő beállítása
23
23
PC csatlakoztatása és használata
23
Csatlakoztatás HDMI-kábellel
23
Csatlakoztatás DP-kábellel
24
Fejhallgató és hangszóró csatlakoztatása
24
Áramellátás25
A csatlakozókábelek elrendezése
26
Illesztőprogram telepítése
27
Optimális felbontás beállítása
27
SAMSUNG MAGIC Bright
A SAMSUNG MAGIC Bright beállítása
28
28
Fényerő30
A Fényerő konfigurálása
30
Kontraszt31
A Kontraszt konfigurálása
31
Élesség32
A Élesség konfigurálása
32
Szín33
A Szín konfigurálása
33
HDMI feketeszint34
A HDMI feketeszint beállítások konfigurálása 34
Szemkímélő mód35
A Szemkímélő mód konfigurálása
35
Játék mód36
A Játék mód konfigurálása
36
Válaszidő37
A Válaszidő konfigurálása
37
Képméret38
A Képméret módosítása
38
Képernyő beállítása40
A Vízsz. pozíció & Függ. pozíció konfigurálása 40
2
Tartalom
A PIP/PBP beállítások konfigurálása
Beállítás és visszaállítás
Információ menü és egyebek
PIP/PBP41
A PIP/PBP mód konfigurálása
42
A Méret konfigurálása
43
A Pozíció konfigurálása
44
A Forrásválasztás konfigurálása
45
A Forrás konfigurálása
46
A Képméret konfigurálása
48
A Kontraszt konfigurálása
51
Hang56
A Hangerő konfigurálása
56
A Hang üzemmód konfigurálása
57
A Hangválasztás konfigurálása
58
Információ68
Az Információ megjelenítése
68
A képernyőmenü koordinálása
PC/AV mód62
A PC/AV mód konfigurálása
62
Átlátszóság53
A Átlátszóság módosítása
53
Nyelv54
A Nyelv konfigurálása
54
Megjelenítési idő55
A Megjelenítési idő konfigurálása
55
Eco-takarék. plusz59
A Eco-takarék. plusz konfigurálása
59
Kikapcsolásidőzítő60
A Kikapcsolásidőzítő konfigurálása
60
A Ki ennyi idő után konfigurálása
61
DisplayPort Ver.63
A DisplayPort Ver. konfigurálása
63
A Fényerő, Kontraszt és a Élesség értékének
konfigurálása a kezdőképernyőn.
69
A Hangerő funkció beállítása az indítási
képernyőn70
Hangerő70
A szoftver telepítése
Easy Setting Box
A szoftver telepítése
A szoftver eltávolítása
71
71
71
Forrásészlelés64
A Forrásészlelés konfigurálása
64
Ismétl. sebesség65
A Ismétl. sebesség konfigurálása
65
Műk.jelző LED be66
A Műk.jelző LED be konfigurálása
66
Összes visszaállítása67
Beállítások inicializálása (Összes visszaállítása)67
Hibaelhárítási útmutató
Követelmények a Samsung Customer Service
Center megkeresése előtt
72
A készülék tesztelése
72
A felbontás és a frekvencia ellenőrzése
72
Ellenőrizze az alábbiakat.
73
Kérdések és válaszok
76
3
Tartalom
Műszaki adatok
Általános78
Energiatakarékos mód
80
Normál üzemmód táblázat
81
Függelék
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE 83
Felelősség a fizetős szolgáltatásért
(az ügyfelek költsége)
93
Nem hibás készülék
93
Ha a készülék hibáját a vásárló mulasztása
okozta93
Egyebek93
Megfelelő hulladékkezelés
94
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések
hulladékai)94
Terminológia95
4
1. fejezet
Előkészület a készülék használatához
Copyright
A jelen kézikönyv tartalma a minőség javítása érdekében külön értesítés nélkül is módosulhat.
ⓒ 2015 Samsung Electronics
A jelen kézikönyv szerzői jogának tulajdonosa Samsung Electronics.
Tilos a jelen kézikönyv részeinek vagy egészének felhasználása vagy sokszorosítása a Samsung Electronics engedélye nélkül.
A Microsoft, Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei.
A VESA, a DPM és a DDC a Video Electronics Standards Association bejegyzett védjegyei.
Az összes többi védjegy tulajdonjoga az elismert tulajdonosának birtokában van.
•• Előfordulhat, hogy adminisztrációs díjat kell fizetnie, ha
-- (a) szerelőt hív, de a termék nem hibás.
(azaz ha Ön elmulasztotta elolvasni a használati útmutatót).
-- (b) szervizbe viszi a terméket de a termék nem hibás.
(azaz ha Ön elmulasztotta elolvasni a használati útmutatót).
•• Az adminisztrációs díj összegét munkatársaink még a munka megkezdése, illetve a kiszállás előtt közlik Önnel.
5
A biztonságos felszerelés
Biztonsági óvintézkedések
A megfelelő szellőzés érdekében biztosítson szabad teret a készülék körül. Ha a készülék belsejében
megemelkedik a hőmérséklet, az tüzet, illetve a készülék meghibásodását okozhatja. A készülék
elhelyezésekor biztosítson legalább az ábrán látható mértékű, vagy annál nagyobb szabad teret a
készülék körül.
――A termék külseje típustól függően eltérő lehet.
Figyelmeztetés
ÁRAMÜTÉS LEHETSÉGES, NE NYISSA FEL!
Figyelmeztetés : AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A FEDELET! (VAGY
A HÁTOLDALT)
A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSENEK FELHASZNÁLÓ ÁLTAL KEZELENDŐ ALKATRÉSZEK.
10 cm
BÍZZON MINDEN SZERVIZ-TEVÉKENYSÉGET KÉPZETT SZAKEMBERRE!
10 cm
10 cm
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülék belsejében nagyfeszültség uralkodik.
10 cm
A készülék belső alkatrészeinek bármiféle megérintése veszélyes!
10 cm
Ez a szimbólum arra emlékeztet, hogy a készülékkel együtt a működése és karbantartása szempontjából
fontos dokumentációt is szállítottunk.
Szimbólumok
Biztonsági intézkedések tárolás során
Az erősen csillogó modellek felületén fehér foltok keletkezhetnek, ha a közelükben ultrahangos párásító
berendezést használnak.
――Ha a termék belseje tisztítást igényel, forduljon a legközelebbi Samsung ügyfélszolgálathoz (a
szolgáltatásért díjat számítunk fel.)
Életveszély
Ha az útmutatásokat nem követi, súlyos vagy végzetes személyi sérülés történhet.
Figyelmeztetés
Ha az útmutatásokat nem követi, személyi sérülés vagy anyagi kár következhet be.
Az ilyen szimbólummal jelölt tevékenységek végrehajtása tilos.
Az ilyen szimbólummal jelölt útmutatásokat végre kell hajtani.
6
Tisztítás
Villamosság és biztonság
――Óvatosan tisztítsa a készüléket, mert a korszerű LCD monitorok panelje és külső burkolata könnyen
――A következő ábrák csak tájékoztató jellegűek. A valós életben előforduló szituációk eltérhetnek az
megkarcolódhat.
――Tisztítás során kövesse az alábbi lépéseket.
ábrák tartalmától.
――A következő ábrák csak tájékoztató jellegűek. A valós életben előforduló szituációk eltérhetnek az
Életveszély
ábrák tartalmától.
1
Kapcsolja ki a készüléket és a számítógépet.
2
Húzza ki a hálózati kábelt a készülékből.
Ne használjon sérült hálózati kábelt vagy dugaszt, vagy kilazult hálózati
aljzatot.
•• Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
――A hálózati kábelt a dugaszánál fogja meg és ne érjen a kábelhez
Ne csatlakoztasson túl sok készüléket ugyanabba a hálózati aljzatba.
nedves kézzel. Ellenkező esetben áramütés következhet be.
3
•• A túlmelegedett hálózati aljzatok tüzet okozhatnak.
Törölje le a monitort egy tiszta, puha, száraz kendővel.
•• Ne használjon olyan tisztítószert, amely alkoholt
vagy oldószert tartalmaz, vagy karcolja a monitor
felületét.
!
Ne érintse meg a hálózati dugaszt nedves kézzel. Ellenkező esetben
áramütés következhet be.
•• Ne permetezzen vizet vagy tisztítószert közvetlenül
a készülékre.
A hálózati dugaszt teljes egészében helyezze be, hogy ne legyen laza.
4
•• Az instabil csatlakozás tüzet okozhat.
Nedvesítsen meg egy puha, száraz kendőt vízzel, majd gondosan
kicsavarva tisztítsa meg a készülék külső burkolatát.
!
A hálózati dugaszt földelt hálózati aljzatba csatlakoztassa (csak 1. típusú
szigetelt készülékek esetén).
5
A készülék megtisztítása után csatlakoztassa a hálózati kábelt.
6
Kapcsolja be a készüléket és a számítógépet.
•• Áramütés vagy tűz következhet be.
!
7
Ne hajlítsa meg vagy húzza a hálózati kábelt túl nagy erővel. Ne vezesse a
hálózati kábelt nehéz tárgy alatt.
Amikor kihúzza a hálózati kábelt a hálózati aljzatból, a dugaszánál fogja meg.
•• Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
•• A sérült kábel tüzet vagy áramütést okozhat.
!
A hálózati kábelt vagy a készüléket hőforrásoktól távol helyezze el.
•• Tűz vagy áramütés következhet be.
Telepítés
Életveszély
Száraz törlőkendővel tisztítsa meg a portól a hálózati dugasz és a hálózati
aljzat érintkezőinek környezetét.
Ne tegyen a készülék tetejére gyertyát, rovarirtó szert vagy cigarettát. A
készüléket hőforrásoktól távol helyezze el.
•• Tűz keletkezhet.
•• Tűz keletkezhet.
!
Ne használja a készüléket rosszul szellőző helyen: könyvespolcon vagy
faliszekrényben.
Figyelmeztetés
•• A magas belső hőmérséklet tüzet okozhat.
Ne húzza ki a hálózati kábelt, miközben a készülék be van kapcsolva.
•• A készülék áramütés következtében megsérülhet.
A szellőzés biztosítására szerelje a készüléket a faltól legalább 10 cm-re.
•• A magas belső hőmérséklet tüzet okozhat.
Csak a Samsung által a készülékhez szállított hálózati kábelt használja. Ne
használja a hálózati kábelt más készülékekhez.
•• Tűz vagy áramütés következhet be.
!
A műanyag csomagolást tartsa gyermekektől elzárt helyen.
!
•• A gyermekeket fulladásos baleset érheti.
Az a hálózati aljzat, amelyhez a hálózati kábel csatlakozik, legyen mindig
hozzáférhető.
!
•• A hálózati kábelt ki kell húzni, ezzel megszakítva a készülék tápellátását,
ha veszélyhelyzet állhat fenn.
!
8
Ne helyezze a készüléket instabil vagy rázkódásnak kitett felületre (instabil
polc, ferde felület, stb.).
Figyelmeztetés
•• A készülék leeshet és megsérülhet, és/vagy személyi sérülést okozhat.
Ha a készüléket áthelyezi, vigyázzon, hogy ne ejtse el.
•• Ha a készüléket túlságosan rázkódó környezetben használja, akkor
megsérülhet vagy tüzet is okozhat.
Ne telepítse a készüléket jármű belsejében vagy olyan helyen, ahol por,
nedvesség (csepegő víz, stb.), olaj vagy füst érheti.
•• A készülék meghibásodhat vagy sérülés történhet.
!
Ne fordítsa a készüléket előlapjával lefelé.
•• Tűz vagy áramütés következhet be.
•• A képernyő megsérülhet.
!
Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak, hőhatásnak, ne helyezze
forró tárgy (pl. kályha) közelébe.
Ha a készüléket kisszekrényre vagy polcra helyezi, győződjön meg arról,
hogy előlapjának elülső széle nem nyúlik túl.
•• A készülék élettartama rövidülhet vagy tűz keletkezhet.
•• A készülék leeshet és megsérülhet, és/vagy személyi sérülést okozhat.
•• A készüléket csak a megfelelő méretű kisszekrényre vagy polcra szabad
helyezni.
Ne helyezze a készüléket kisgyermekek által elérhető helyre.
•• A készülék leeshet és gyermekek sérülését okozhatja.
Óvatosan tegye a helyére a készüléket.
•• A készülék meghibásodhat vagy sérülés történhet.
Az étkezési olajok, mint például a szójaolaj a készülék károsodását vagy
deformációját okozhatják. Ne helyezze a készüléket konyhába vagy
konyhapult közelébe.
!
SAMSUNG
!
Ha a készüléket szokatlan helyre telepíti (olyan helyre, ahol nagy mennyiségű
finom por, vegyszerek, szélsőséges hőmérsékletnek vagy páratartalomnak
lehet kitéve vagy ahol a készüléknek hosszabb időn keresztül folyamatosan
kell működnie), az komolyan befolyásolhatja a teljesítményét.
•• Ha a készüléket ilyen helyen kívánja elhelyezni, feltétlenül keresse meg
a Samsung Customer Service Centert.
9
Működés
Ne hagyjon a készülék tetején nehéz tárgyat, vagy bármit, amit a gyermekek
kedvelhetnek (játékot, édességet, stb.).
•• A készülék vagy a nehéz tárgy leeshet, amikor a gyermekek
megpróbálják elérni a játékot vagy édességet, és súlyos sérülést
szenvedhetnek.
Életveszély
A készülék belsejében nagyfeszültség uralkodik. Tilos a készüléket saját
kezűleg szétszerelni, javítani vagy módosítani.
Villámlás vagy zivatar közben kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati
kábelt.
•• Tűz vagy áramütés következhet be.
•• Tűz vagy áramütés következhet be.
•• Javítás céljára keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
!
A készülék áthelyezéséhez először húzza ki a készülékből az összes kábelt, a
tápkábelt is beleértve.
Ne ejtsen rá tárgyakat a készülékre és ne tegye ki erős ütésnek.
•• Tűz vagy áramütés következhet be.
•• A sérült kábel tüzet vagy áramütést okozhat.
!
!
Ha a készülékből szokatlan zaj hallható, égés szaga érezhető vagy füst
látható, azonnal húzza ki a hálózati kábelt és keresse meg a Samsung
Customer Service Centert.
Ne mozgassa a készüléket a hálózati kábel vagy bármelyik másik kábel
húzásával.
•• A sérült kábel miatt a készülék meghibásodhat, áramütés vagy tűz
keletkezhet.
•• Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
!
Ha gézszivárgást észlel, ne érintse meg sem a készüléket, sem a hálózati
dugaszát. A helyiséget azonnal szellőztesse ki.
Ne engedje meg, hogy gyermekek alulról belekapaszkodjanak a készülékbe
vagy felmásszanak a tetejére.
•• Bármely szikra robbanást vagy tüzet okozhat.
•• A gyermekek megsérülhetnek vagy súlyos fájdalmat szenvedhetnek.
!
Ha a készülék leesik vagy a külső burkolata megsérül, kapcsolja ki a
tápellátást és húzza ki a hálózati kábelt. Ezután keresse meg a Samsung
Customer Service Centert.
•• Ha tovább használja, tüzet vagy áramütést okozhat.
GAS
Ne emelje vagy mozgassa a készüléket a hálózati vagy bármelyik másik kábel
húzásával.
•• A sérült kábel miatt a készülék meghibásodhat, áramütés vagy tűz
keletkezhet.
10
Ne használjon és ne tartson a készülék közelében gyúlékony sprayt vagy
éghető anyagot.
Figyelmeztetés
•• Robbanás vagy tűz keletkezhet.
Ha huzamosabb ideig jeleníti meg ugyanazt az állóképet, az utókép beéghet
a képernyőbe, és meghibásodhatnak a képpontok.
!
Biztosítsa, hogy a ventillátorokat ne takarják el asztalkendők vagy függönyök.
•• Ha hosszabb időn keresztül nem kívánja használni a készüléket,
aktiválja az energiatakarékos módot vagy egy mozgó képernyővédőt.
!
•• A magas belső hőmérséklet tüzet okozhat.
-_100
Ne helyezzen be fémtárgyat (evőpálcikát, pénzérmét, hajtűt, stb.) vagy
gyúlékony tárgyat (papírt, gyufát, stb.) a készülékbe (a ventillátor-nyílásokba,
bementi és kimeneti portokba, stb.).
•• Feltétlenül feszültségmentesítse a készüléket és húzza ki a hálózati
kábelt, ha a készülékbe víz vagy egyéb idegen anyag került. Ezután
keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
•• A készülék meghibásodhat, áramütés vagy tűz keletkezhet.
Ne helyezzen folyadékot tartalmazó tárgyakat (vázát, csészét, kannát, stb.)
vagy fémtárgyakat a készülék tetejére.
Ha a készüléket tartósan nem tervezi használni (szabadság, stb.), húzza ki a
hálózati kábelt a hálózati aljzatból.
•• A felgyülemlett por, hőhatással kombinálva, tüzet, áramütést vagy
villamos szivárgást okozhat.
!
A készüléket a javasolt felbontással és frekvenciával használja.
•• A látása romolhat.
!
Ne helyezzen közvetlenül egymás mellé egyenáramú adaptereket.
•• Ellenkező esetben tűz keletkezhet.
•• Feltétlenül feszültségmentesítse a készüléket és húzza ki a hálózati
kábelt, ha a készülékbe víz vagy egyéb idegen anyag került. Ezután
keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
•• A készülék meghibásodhat, áramütés vagy tűz keletkezhet.
Mielőtt az egyenáramú adaptert használni kezdené, távolítsa el róla a
műanyag zacskót.
•• Ellenkező esetben tűz keletkezhet.
Ne hagyja, hogy az egyenáramú adapterbe víz kerüljön vagy nedvessé
váljon.
•• Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
•• Ne használja a készüléket szabad téren, ahol eső vagy hó érheti.
•• Legyen óvatos, hogy a padló felmosásakor ne nedvesítse be az
egyenáramú adaptert.
11
Ne helyezze az egyenáramú adaptert fűtőkészülék közelébe.
Miközben a készüléket használja, óránként legalább 5 percig pihentesse a
szemét.
•• Ellenkező esetben tűz keletkezhet.
•• Enyhíthető a szem kifáradása.
!
Tartsa az egyenáramú adaptert jól szellőző térben.
Ha a készülék már hosszú időn keresztül be volt kapcsolva, ne érintse meg a
képernyőt, mert az felforrósodik.
Ha úgy helyezi el a hálózati adaptert, hogy az felfelé néző kábelbemenettel
lóg, akkor víz vagy más idegen anyag kerülhet az adapterbe, és annak
meghibásodását okozhatja.
A kis méretű tartozékokat tartsa gyermekektől elzárt helyen.
!
!
Ügyeljen arra, hogy a hálózati adapter vízszintesen álljon az asztalon vagy a
padlón.
!
Óvatosan módosítsa a készülék rálátási szögét vagy a talp magasságát.
Ne fordítsa a készüléket fejjel lefelé és ne mozgassa a talpánál fogva.
•• A keze vagy az ujjai becsípődhetnek és megsérülhetnek.
•• A készülék leeshet és megsérülhet, vagy személyi sérülést okozhat.
!
Ha hosszú időn keresztül túlságosan közelről nézi a képernyőt, romolhat a
látása.
•• Ne döntse meg túlságosan a készüléket, mert leeshet és személyi
sérülést okozhat.
Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
•• A készülék meghibásodhat vagy sérülés történhet.
!
Ne használjon a készülék közelében párásítót vagy kályhát.
•• Tűz vagy áramütés következhet be.
Fejhallgató vagy fülhallgató használatakor ne állítsa a hangerőt túl magasra.
•• A túl nagy hangerő halláskárosodást okozhat.
12
A készülék használatához szükséges helyes
testtartás
A készülék használata közben az alábbi helyes testtartást vegye fel:
•• Egyenesítse ki a hátát.
•• Hagyjon 45 - 50 cm távolságot a szeme és a képernyő között, kissé lefelé nézzen a képernyőre.
Tartsa a szemét közvetlenül a képernyővel szemben.
•• Állítsa be a szöget úgy, hogy a képernyőn ne tükröződjenek külső fények.
•• Tartsa az alkarját a felkarra merőleges szögben, a kézfejével azonos szinten.
•• Tartsa a könyökét derékszöghöz közeli szögben.
•• Állítsa be a készülék magasságát úgy, hogy a térdét legalább 90 fokban behajlítva tarthassa, a sarka
érjen le a padlóra, és az alkarja a szíve magassága alatt legyen.
13
2. fejezet
Előkészületek
Az alkatrészek meglétének ellenőrzése
-- Ha bármelyik alkatrész hiányzik,
forduljon a forgalmazóhoz.
-- Az alkatrészek megjelenése különbözhet
a képen láthatótól.
Komponensek
――Az alkatrészek térségenként eltérhetnek.
-- A csomaghoz mellékelt HDMI-kábel
használata javasolt.
-- Előfordulhat, hogy az optimális felbontás
nem érhető el, ha nem nagy sebességű
HDMI vagy HDMI-DVI kábelt használt.
Gyors telepítési útmutató
Garanciakártya
(Nem mindenhol érhető el)
Szabályozó útmutató
Használati útmutató
HDMI-kábel (opcionális) (23. old.)
DP-kábel (opcionális)
-- A modelltől függően előfordulhat, hogy
nincs mellékelve Mini DP - DP átalakító.
Tápkábel (25. old.)
DC hálózati adapter
(csatlakoztatható) (25. old.)
Mini DP–DP átalakító (opcionális)
Tisztító rongy
14
Alkatrészek
Vezérlőpanel
――Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
JOG Gomb
Funkciógomb útmutató
FEL
DC 14V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
BALRA
MEGNYOM(ENTER)
JOBBRA
LE
Vissza
Ikonok
Leírás
JOG Gomb
A navigációban segítséget nyújtó többirányú gomb.
――A JOG gomb a készülék bal oldalán, hátul található. A gombbal felfelé, lefelé, balra, illetve jobbra mozoghat, illetve a beállított érték
bevitelére használható.
Funkciógomb útmutató
Nyomja meg a JOG gombot, ha a képernyő be van kapcsolva. Megjelenik a Funkciógomb útmutató. A képernyőmenü az útmutató
megjelenésekor az adott irány-gomb ismételt megnyomásával érhető el.
――A Funkciógomb útmutató a funkciótól és a készülék típusától függően eltérő lehet. Kérjük, ellenőrizze a konkrét termék adatait.
15
Gyorsgomb útmutató
――Az alábbi, gyorsgombokat tartalmazó képernyő (képernyőmenü) csak a monitor bekapcsolásakor, a számítógép
felbontásának megváltozásakor és a bemeneti jelforrás változásakor jelenik meg.
FEL/LE: Módosítsa a Fényerő, Kontraszt, Élesség beállítást.
Fényerő
Hangerő
BALRA/JOBBRA: Módosítsa a Hangerő, Némítás beállítást.
MEGNYOM(ENTER): A Funkciógomb útmutató megjelenítése.
――Ez a funkciógomb oldal engedélyezett Játék mód esetén látható.
: Ki
: Be
Funkciók
Játék mód Ki
16
Funkciógomb útmutató
FEL/LE/BALRA/JOBBRA: Lépjen a kívánt elemre. Minden elemhez megjelenik a leírás, ha a fókusz megváltozik.
――A főmenübe való belépéshez vagy a többi elem használatához a JOG gomb
megnyomásával nyissa meg a Funkciógomb útmutatót. A JOG gomb ismételt
megnyomásával léphet ki.
MEGNYOM(ENTER): A kijelölt elem alkalmazásra kerül.
Ikonok
Leírás
Válassza ki az
opciót a bemeneti jel módosításához, a JOG gomb mozgatásával a
Funkciógomb útmutató képernyőn. A képernyő bal felső sarkában egy üzenet jelenik meg,
ha a bemeneti jel módosítva lett.
Kiválasztja az
opciót a JOG gomb mozgatásával a Funkciógomb útmutató képernyőn.
Megjelenik a monitor jellemzőihez tartozó képernyőmenü.
A képernyőmenü zárolása: Tartsa meg a jelenlegi beállításokat, vagy blokkolja az OSD
vezérlőt a beállítások véletlen módosításának elkerülésére. Engedélyezés/Letiltás: A
képernyőmenü-vezérlés zárolásához tartsa lenyomva 10 másodpercig a BAL gombot,
amikor a főmenü megjelenik.
――Ha a képernyőmenü-vezérlés zárolva van, akkor a Fényerő és a Kontraszt opciók
módosíthatók. A PIP/PBP rendelkezésre el. Az Információ adatai megtekinthetők.
Kiválasztja az
Vissza
opciót a JOG gomb mozgatásával a Funkciógomb útmutató képernyőn.
Nyomja meg a gombot, ha a beállítások konfigurálása szükséges a PIP/PBP funkcióhoz.
Kiválasztja az
opciót a monitor kikapcsolásához, a JOG gomb mozgatásával a
Funkciógomb útmutató képernyőn.
――Előfordulhat, hogy a funkciók eltérései következtében a Funkciógomb útmutató opciói eltérőek lehetnek. Futtassa a
megfelelő funkciót az aktuális ikon és leírás alapján.
17
――Ha a monitoron nem jelenik meg semmi (Energiatakarékos mód vagy Jel nélküli mód esetén), akkor a jelforrás és a működés
szabályozásának 2 gyorsgombja az alábbi módon használható.
JOG Gomb
Energiatakarékos mód/Jel nélküli mód
FEL
Jelforrás módosítása
Le
MEGNYOM(ENTER) gomb
lenyomása 2 másodpercig
Kikapcsolás
――Amikor a monitor főmenüt jeleníti meg, akkor a JOG gomb az alábbiak szerint használható:
JOG Gomb
FEL/LE
Művelet
Lépés a beállítások között
Kilépés a főmenüből.
BALRA
Kilépés az allistából mentés nélkül.
A csúszka értékének csökkentése.
JOBBRA
MEGNYOM(ENTER)
Következő szintre lépés.
A csúszka értékének növelése.
Következő szintre lépés.
Beállítás mentése és az allista bezárása.
18
Csatlakozó
Hátoldal
――Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki
jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
DC 14V
HDMI IN 1 HDMI IN 2
DP IN
DC 14V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
Leírás
Csatlakozás az egyenáramú adapterhez.
Csatlakoztatás forráseszközhöz HDMI-kábel vagy HDMI–DVI kábellel.
Csatlakoztatás egy forráseszközhöz DP-kábelen keresztül.
SERVICE
Csatlakozás egy kimeneti hangrendszerhez, például fejhallgatóhoz.
――A hang csak a HDMI-HDMI kábel vagy a DP kábel használata esetén hallható.
SERVICE
DC 14V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
A szervíz munkatársai számára fenntartva.
SERVICE
19
Telepítés
Az eszköz dőlésének és magasságának beállítása
――Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
-2˚(±2˚) ~ 20˚(±2˚)
100.0 mm ± 2.0 mm
•• A monitor dőlése és magassága beállítható.
•• A készülék dőlésszögállítás közbeni sérülésének elkerülése érdekében a talp felső részét megtartva középen nyomja vagy húzza a készülék felső részét.
20
――Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
Figyelmeztetés
Nagyon vigyázzon, hogy a keze ne szoruljon be a magasság-beállító területre. Ez a keze sérülését okozhatja.
Ne helyezze a kezét az állvány teste alá.
Ne fordítsa fejjel lefelé a készüléket úgy, hogy csak az állványt fogja.
21
Lopás elleni zár
――A lopás elleni zárnak köszönhetően nyilvános helyen is biztonságosan használhatja a készüléket.
――A zár formája és rögzítési elve a gyártótól függ. A lopás elleni zárral kapcsolatos további információkat lásd a zár használati útmutatójában.
Lezárás a lopás elleni zár segítségével:
DC 14V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
1
Rögzítse a lopás elleni zár vezetékét valamilyen súlyos tárgyhoz (például asztalhoz).
2
Vezesse át a vezeték végét a másik végen található hurkon.
3
Illessze a zárat a lopás elleni zár számára fenntartott nyílásba a készülék hátoldalán.
4
Zárja le a lopás elleni zárat.
DP IN
SERVICE
-- A lopás elleni zár külön kapható.
-- A lopás elleni zárral kapcsolatos további információkat lásd a zár használati útmutatójában.
-- A lopás elleni zárak elektronikai árucikkeket forgalmazó üzletekben és online vásárolhatók.
22
3. fejezet
Forráseszköz csatlakoztatása és használata
Csatlakoztatás előtt
PC csatlakoztatása és használata
Mielőtt egyéb eszközökhöz csatlakoztatja a készüléket, ellenőrizze az alábbiakat.
Válasszon az adott számítógépnek megfelelő csatlakoztatási módot.
――Az összekötő elemek készülékenként eltérhetnek.
Csatlakoztatás előtti ellenőrzési pontok
――Forráseszköz csatlakoztatása előtt olvassa el az ahhoz mellékelt használati
útmutatót.
A forráseszközökön található csatlakozók száma és elhelyezkedése
eszközönként változik.
Csatlakoztatás HDMI-kábellel
――Ne csatlakoztassa a hálózati kábelt a többi kábel csatlakoztatása előtt.
A hálózati kábel csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy először a készülékhez csatlakoztassa a kábelt.
――A tápkábelt csak akkor csatlakoztassa, amikor a többi csatlakoztatást már
elvégezte.
Ha csatlakoztatás közben csatlakoztatja a tápkábelt, a készülék károsodhat.
DC 14V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
――Ellenőrizze, hogy milyen típusú csatlakozók vannak a csatlakoztatni kívánt
készülék hátoldalán.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
1
Csatlakoztassa a készülék hátulján található HDMI IN 1 vagy HDMI IN 2 csatlakozót a számítógépen levő HDMI
csatlakozóhoz egy HDMI kábellel.
2
3
Csatlakoztassa a hálózati adaptert a termékhez és a hálózati aljzathoz. Ezután kapcsolja be a számítógépet.
A bemeneti jelforrás módosítása HDMI 1 vagy HDMI 2 állásba, a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, ha a
bemeneti jelforrás nincs beállítva.
――A rendelkezésre álló csatlakozók típustól függően eltérőek lehetnek.
23
Csatlakoztatás DP-kábellel
Fejhallgató és hangszóró csatlakoztatása
――Ne csatlakoztassa a hálózati kábelt a többi kábel csatlakoztatása előtt.
――Ne csatlakoztassa a hálózati kábelt a többi kábel csatlakoztatása előtt.
A hálózati kábel csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy először a készülékhez csatlakoztassa a kábelt.
DC 14V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
A hálózati kábel csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy először a készülékhez csatlakoztassa a kábelt.
DC 14V
SERVICE
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
DP IN
1
Csatlakoztassa a DP-kábelt a készülék hátoldalán található DP IN csatlakozóhoz, valamint a
számítógép DP csatlakozójához.
2
Csatlakoztassa a hálózati adaptert a termékhez és a hálózati aljzathoz. Ezután kapcsolja be a
számítógépet.
3
A bemeneti jelforrás módosítása DisplayPort állásba, a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával,
1
Csatlakoztasson egy kimeneti hanglejátszó eszközt, például fejhallgatót vagy hangszórót a készülék
csatlakozójába.
――A hang csak a HDMI-HDMI kábel vagy a DP kábel használata esetén hallható.
ha a bemeneti jelforrás nincs beállítva.
――A rendelkezésre álló csatlakozók típustól függően eltérőek lehetnek.
24
Áramellátás
Tápellátás csatlakoztatása a csatlakoztatható hálózati adapterrel
DC 14V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
1
DC 14V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
2
3
1
Csatlakoztassa a tápkábelt a DC hálózati adapterhez. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülék hátoldalán található DC 14V csatlakozóba.
2
Ezután csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati csatlakozóaljzatba.
3
Nyomja meg a monitor hátoldalán levő JOG gombot a bekapcsoláshoz.
――A bemeneti feszültség automatikusan vált.
25
A csatlakozókábelek elrendezése
1
A KÁBELTAKARÓ eltávolításához hüvelykujjával és
mutatóujjával fogja meg és húzza a KÁBELTAKARÓT a nyíl
irányába, másik kezével eközben tartsa az állványt.
4
Bal kezével fogja meg erősen az állvány alját, majd jobb keze
hüvelykujjával csúsztassa felfelé a KÁBELTAKARÓT a helyére.
2
Helyezze be a kábeleket a nyílásba, és rögzítse azokat.
5
A művelet ezzel befejeződött.
DC 14V
3
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
DC 14V
SERVICE
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
Fogja meg a KÁBELTAKARÓT, majd rögzítse a kábeleket az
ÁLLVÁNY HÁTULJÁN található hornyokban.
26
Illesztőprogram telepítése
Optimális felbontás beállítása
――A készülékhez való illesztőprogramok telepítésével beállíthatja a készülék számára optimális felbontást
Amikor a készüléket a megvásárlást követően először kapcsolja be, egy információ jelenik meg az
optimális felbontás beállításáról.
és frekvenciát.
――A készülékhez mellékelt CD-ROM-on található egy illesztőprogram a telepítéshez.
Válassza ki a készülék nyelvét, majd számítógépén állítsa be az optimális felbontást.
――Ha a készülékkel szállított fájl hibás, keresse fel a Samsung honlapját (http://www.samsung.com/) és
töltse le a fájlt.
1
Helyezze a készülék használati útmutatóját tartalmazó CD-t a CD-ROM meghajtóba.
2
Kattintson a „Windows Driver" (Windows illesztőprogram) lehetőségre.
3
A képernyőn megjelenő instrukciókat követve folytassa a telepítést.
4
Válassza ki készüléke típusát a típuslistáról.
Beállítási útmutató
Nyelv
Magyar
Az optimális felbontás ehhez a monitorhoz a következő:
****x**** **Hz
A felbontás beállításához kövesse az alábbi beállításokat.
Jelenlegi felbontás ****x****
Bezárás
1
Válasszon ki egy nyelvet a JOG gomb BALRA/JOBBRA mozgatásával. Utána nyomja meg a JOG
gombot.
2
Az üzenet elrejtéséhez nyomja meg a JOG gombot.
――Ha nem az optimális felbontás van kiválasztva, az üzenet adott időn belül még legfeljebb háromszor
megjelenik akkor is, ha a készüléket ki- majd ismét bekapcsolja.
――Az optimális felbontás beállítható a PC-je Vezérlőpultjának segítségével is.
5
Nyissa meg a számítógép Megjelenítés tulajdonságai lapját, és ellenőrizze, hogy megfelelő-e a
felbontás és a képernyő-frissítés gyakorisága.
További részleteket a Windows operációs rendszer útmutatójában talál.
27
4. fejezet
A képernyő beállítása
Konfigurálja a képernyő beállításait: a fényerőt.
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó részt.
SAMSUNG MAGIC Bright
A SAMSUNG MAGIC Bright beállítása
1
Ez a menü a készülék használati környezetéhez legjobban illeszkedő optimális
képminőséget biztosít.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Eco-takarék. plusz funkció aktív.
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
――A PIP/PBP mód mód Be beállításánál nem érhető el.
Lehetőség van a fényerő igényeknek megfelelő beállítására.
2
Lépjen a Kép opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
SAMSUNG
Lépjen a MAGIC
Bright opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
•• Egyedi: Állítsa be a kívánt egyéni kontraszt és fényerő értéket.
PC módban
•• Normál: Optimális képminőséget biztosít dokumentumok szerkesztéséhez és az internet használatához.
•• Mozi: Biztosítja a TV-készülékek szokásos fényerejét és képélességét, videó és DVD tartalmak lejátszásához.
Kép
SAMSUNG
MAGIC Bright
Egyedi
Fényerő
Normál
Kontraszt
Mozi
Élesség
Dinamikus kontraszt
A
munkakörnyezetnek
megfelelő optimális
képminőség
beállítása.
•• Dinamikus kontraszt: Kiegyenlített fényerőt biztosít a kontraszt automatikus változtatásával.
Szín
HDMI feketeszint
Szemkímélő mód
Ki
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
28
AV módban
Kép
SAMSUNG
MAGIC Bright
Dinamikus
Fényerő
Normál
Kontraszt
Film
Élesség
Egyedi
A
munkakörnyezetnek
megfelelő optimális
képminőség
beállítása.
Amikor a külső bemeneti eszköz HDMI/DP-csatlakozón keresztül csatlakozik, és a PC/AV mód az AV üzemmódra van
SAMSUNG
Bright almenüelem négy gyárilag beállított automatikus képbeállítással rendelkezik (Dinamikus, Normál,
beállítva, a MAGIC
Film és Egyedi). Ezek közül csak az egyiket aktiválhatja. Dinamikus, Normál, Film vagy Egyedi. A Egyedi opció kiválasztása
automatikusan elohívja személyre szabott képbeállításait.
•• Dinamikus: Ezt a módot akkor válassza, ha az Normál módnál élesebb képet szeretne kapni.
•• Normál: Ezt a módot akkor válassza, ha a környezet világos. Ez szintén éles képet biztosít.
•• Film: Ezt a módot akkor válassza, ha a környezet sötét. Ezzel energiát takarít meg és kevésbé fárasztja a szemét.
•• Egyedi: Ezt a módot akkor válassza, ha a képet tetszés szerinti beállításokkal kívánja megjeleníteni.
Szín
HDMI feketeszint
Szemkímélő mód
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
29
Fényerő
A Fényerő konfigurálása
1
A kép általános fényerejének beállítása. (Tartomány: 0~100)
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
Minél magasabb az érték, annál világosabb a kép.
SAMSUNG
――Ez a menü nem elérhető, ha a MAGIC
Bright Dinamikus kontraszt
2
Lépjen a Kép opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
――Ez a menü csak akkor elérhető, ha az Eco-takarék. plusz be van állítva.
3
Lépjen a Fényerő opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
4
Állítsa be a Fényerő értékét a JOG gomb BALRA/JOBBRA opcióinak használatával.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
üzemmódban van.
Kép
SAMSUNG
MAGIC Bright
Egyedi
Fényerő
100
Kontraszt
75
Élesség
60
A fényerő szintjének
beállítása. Minél
közelebb van az
érték a 100-hoz,
annál fényesebb a
képernyő.
Szín
HDMI feketeszint
Alacsony
Szemkímélő mód
Ki
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
30
Kontraszt
A Kontraszt konfigurálása
1
A tárgyak és a háttér közötti kontraszt beállítása. (Tartomány: 0~100)
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
Minél magasabb az érték, annál nagyobb a kontraszt, így annál élesebbnek tűnnek
a tárgyak.
SAMSUNG
――Ez az opció nem elérhető, ha a MAGIC
Bright aktuális beállítása Mozi vagy
2
Lépjen a Kép opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
Dinamikus kontraszt mód.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
3
Lépjen a Kontraszt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
――Ez a menü nem akkor elérhető, ha a PIP/PBP mód Be értékre van állítva, és a
4
Állítsa be a Kontraszt értékét a JOG gomb BALRA/JOBBRA opcióinak használatával.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
Méret
(PBP mód) értékre van állítva.
Kép
SAMSUNG
MAGIC Bright
Egyedi
Fényerő
100
Kontraszt
75
Élesség
60
A kontraszt
beállítása. Minél
közelebb van az
érték a 100-hoz,
annálnagyobb a
világos és sötét
közötti kontraszt.
Szín
HDMI feketeszint
Alacsony
Szemkímélő mód
Ki
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
31
Élesség
A Élesség konfigurálása
A tárgyak kontúrjának élesítése, illetve elmosódottabbá tétele. (Tartomány: 0~100)
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
Minél magasabb az érték, annál élesebb a tárgyak kontúrja.
SAMSUNG
――Ez az opció nem elérhető, ha a MAGIC
Bright aktuális beállítása Mozi vagy
2
Lépjen a Kép opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
3
Lépjen a Élesség opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
4
Állítsa be a Élesség értékét a JOG gomb BALRA/JOBBRA opcióinak használatával.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
Dinamikus kontraszt mód.
――A PIP/PBP mód mód Be beállításánál nem érhető el.
Kép
SAMSUNG
MAGIC Bright
Egyedi
Fényerő
100
Kontraszt
75
Élesség
60
A kép élességének
beállítása. Minél
közelebb van az
érték a 100-hoz,
annál élesebb a
kép.
Szín
HDMI feketeszint
Alacsony
Szemkímélő mód
Ki
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
32
Szín
A Szín konfigurálása
Állítsa be a képernyő színárnyalatát.
SAMSUNG
――Ez a menü nem elérhető, ha a MAGIC
Bright Mozi vagy Dinamikus kontraszt
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
üzemmódban van.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
2
Lépjen a Kép opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
――A PIP/PBP mód mód Be beállításánál nem érhető el.
3
Lépjen a Szín opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
Kép
SAMSUNG
MAGIC Bright
Egyedi
Fényerő
100
Kontraszt
75
Élesség
60
•• Vörös: A vörös telítettség szintjének beállítása. A 100-hoz közelebbi értékek a szín nagyobb intenzitását jelentik.
Színbeállítások
konfigurálása.
•• Zöld: A zöld telítettség szintjének beállítása. A 100-hoz közelebbi értékek a szín nagyobb intenzitását jelentik.
•• Kék: A kék telítettség szintjének beállítása. A 100-hoz közelebbi értékek a szín nagyobb intenzitását jelentik.
Szín
HDMI feketeszint
Alacsony
Szemkímélő mód
Ki
Vissza
•• Színtónus: Válasszon egy színtónust, amely a legjobban megfelel az Ön igényeinek.
-- 2. hideg: A színhőmérsékletet 1. hideg értéknél hidegebbre állítja.
-- 1. hideg: Állítsa a színhőmérsékletet Normál értéknél hidegebbre.
-- Normál: A normál színtónus megjelenítése.
-- 1. meleg: Állítsa a színhőmérsékletet Normál értéknél melegebbre.
-- 2. meleg: A színhőmérsékletet 1. meleg értéknél melegebbre állítja.
-- Egyedi: Állítson be egy egyedi színtónust.
――Ha a külső bemenet HDMI/DP-n keresztül van csatlakoztatva, és a PC/AV mód beállítása AV, a Színtónus pontban
négy színhőmérséklet-beállítás adható meg (Hideg, Normál, Meleg és Egyedi).
Szín
Vörös
50
Zöld
50
Kék
50
Színtónus
Normál
Gamma
1. mód
A piros szín
telítettségének
beállítása. Minél
közelebb van az
érték a 100-hoz,
annál élénkebb a
szín.
•• Gamma: A luminancia közepes szintjének beállítása.
-- 1. mód / 2. mód / 3. mód
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb alkalmazásával, majd nyomja meg a JOG gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
33
HDMI feketeszint
A HDMI feketeszint beállítások konfigurálása
Ha a DVD-lejátszó vagy a beltéri egység HDMI-n keresztül csatlakozik a termékhez,
a csatlakoztatott forráseszköztől függően előfordulhat, hogy romlik a kép
minősége (kontraszt-/színtorzulás, feketeszint stb.). Ebben az esetben a HDMI
feketeszint segítségével állítható be a képminőség.
Ebben az esetben a HDMI feketeszint szintjének beállításával korrigálhatja a
gyengébb képminőséget.
――Ez a funkció csak HDMI 1 vagy HDMI 2 módban használható.
Egyedi
Fényerő
100
Kontraszt
75
Élesség
Szín
Normál
HDMI feketeszint
Alacsony
Szemkímélő mód
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a Kép opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a HDMI feketeszint opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
•• Alacsony: Akkor válassza ezt az opciót, ha a kontrasztarány torzulása miatt csökkenteni szeretné a feketeszintet és növelni
a fehérszintet.
Kép
MAGIC Bright
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
•• Normál: Akkor válassza ezt az opciót, ha nem torzul a kontrasztarány.
――A PIP/PBP mód mód Be beállításánál nem érhető el.
SAMSUNG
1
A HDMI-kép
fényerejének és
kontrasztjának
optimalizálása
a videojel
feketeszintjének
beállításával.
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
――Előfordulhat, hogy a HDMI feketeszint nem kompatibilis egyes jelforrás készülékekkel.
――A HDMI feketeszint funkció csak bizonyos AV felbontás, például 720P és 1080P esetén aktív.
Ki
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
34
Szemkímélő mód
A Szemkímélő mód konfigurálása
1
A szem nyugtatásához megfelelő optimális képminőség beállítása.
SAMSUNG
MAGIC Bright
Egyedi
Fényerő
100
Kontraszt
75
Élesség
60
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
A TÜV Rheinland “Low Blue Light Content” egy tanúsítvány olyan termékekhez,
amelyek teljesítik az alacsonyabb kék fényszint követelményeit. Ha az Szemkímélő
mód beállítása 'Be', akkor a 400nm körüli hullámhosszú kék fény csökken és ez
biztosítja a szem nyugtatásához megfelelő optimális képminőséget. Ugyanakkor
a kék fény szintje alacsonyabb, mint az alapértelmezett beállítások esetén, a TÜV
Rheinland által tesztelve és tanúsítva, és ezzel teljesíti a TÜV Rheinland “Low Blue
Light Content” szabványának előírásait.
Kép
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
Beállíthatja a
legmegfelelőbb
képminőséget
a szem
pihentetéséhez.
2
Lépjen a Kép opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a Szemkímélő mód opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
Szín
HDMI feketeszint
Ki
Szemkímélő mód
Be
해제
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
35
Játék mód
A Játék mód konfigurálása
1
Itt adhatja meg a készülék játék módban alkalmazandó képernyőbeállításait.
Játék mód
Ki
Válaszidő
Be
Képméret
Mindig be
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
Ez a funkció akkor használatos, amikor személyi számítógépen játszik vagy
játékkonzol, például PlayStation™ vagy Xbox™ van csatlakoztatva.
――A PIP/PBP mód mód Be beállításánál nem érhető el.
Kép
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
Képbeállítások
optimalizálása
játékhoz.
Képernyő beállítása
2
Lépjen a Kép opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a Játék mód opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
――Amikor a monitor kikapcsol, energiatakarékos módba lép vagy bemeneti jelforrást vált, a Játék mód állapota akkor is Ki lesz,
ha Be értékre van állítva.
――A Játék mód folyamatos engedélyezésével válassza az Mindig be lehetőséget.
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
36
Válaszidő
A Válaszidő konfigurálása
Gyorsítsa fel a panel válaszidejét, ezzel a videók életszerűbbé és természetessé
tehetők.
――Ha nem filmet néz, akkor a Válaszidő legjobb beállítása Normál vagy
Gyorsabb.
――Ez a menü nem akkor elérhető, ha a PIP/PBP mód Be értékre van állítva, és a
Méret
/
/
(PIP mód) értékre van állítva.
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a Kép opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a Válaszidő opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
•• Normál / Gyorsabb / Leggyorsabb
Kép
Játék mód
Válaszidő
Normál
Képméret
Gyorsabb
Képernyő beállítása
Leggyorsabb
A panel válaszának
felgyorsítása, hogy
életszerűbb és
természetesebb
legyen a
videómegjelenítés.
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
37
Képméret
A Képméret módosítása
A kép méretének módosítása.
――Ez a menü nem akkor elérhető, ha a PIP/PBP mód Be értékre van állítva, és a
Méret
(PBP mód) értékre van állítva.
PC módban
Kép
Ki
Játék mód
Válaszidő
Képméret
Automatikus
Képernyő beállítása
Széles
A képernyőn
megjelenített
kép méretének és
oldalarányának
kiválasztása.
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a Kép opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a Képméret opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
PC módban
•• Automatikus: A képet a bemeneti jelforrás képméretarányának megfelelően állítja be.
•• Széles: A képet teljes képernyő-szélességben jeleníti meg, függetlenül a bemeneti jelforrás képméretarányától.
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
38
AV módban
AV módban
•• 4:3: A képet 4:3 képméretarányban jeleníti meg. Alkalmas videóanyag és normál televíziós műsorok lejátszására.
Kép
Ki
Játék mód
Válaszidő
Képméret
4:3
Képernyő beállítása
16:9
A képernyőn
megjelenített
kép méretének és
oldalarányának
kiválasztása.
•• 16:9: A képet 16:9 képméretarányban jeleníti meg.
•• 21:9: A képet 21:9 képméretarányban jeleníti meg.
•• Igazít. a képe.-höz: A képet az eredeti képméretarányban, levágás nélkül jeleníti meg.
――Előfordulhat, hogy ez a funkció nincsen támogatva, a rendelkezésre álló csatlakozóktól függően.
――A képernyőméret-váltás az alábbi feltételek teljesülése esetén lehetséges.
21:9
――A HDMI/DP-kábelen keresztül egy digitális kimeneti eszköz van csatlakoztatva.
Igazít. a képe.-höz
――A bemeneti jel 480p, 576p, 720p, vagy 1080p, és a monitor képes a normál megjelenítésre (nem minden modell
támogatja valamennyi fenti jeltípust.).
――Ez csak akkor állítható be, ha a külső bemenet a HDMI/DP-csatlakozáson keresztül csatlakozik, és a PC/AV mód AV
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
állapotú.
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
39
Képernyő beállítása
A Vízsz. pozíció & Függ. pozíció konfigurálása
Vízsz. pozíció: Mozdítsa el a képernyőt balra vagy jobbra.
――Ez a menü csak akkor elérhető, ha az Képméret opció Igazít. a képe.-höz
értékre van állítva az AV módban.
Ha a bemeneti jel 480P vagy 576P vagy 720P vagy 1080P az AV módban, és a
monitor képes a normál megjelenítésre, akkor válassza a Igazít. a képe.-höz
lehetőséget, a vízszintes pozíció beállításához a 0-6 szintek között.
――A PIP/PBP mód mód Be beállításánál nem érhető el.
Képernyő beállítása
Vízsz. pozíció
3
Függ. pozíció
3
A képernyőn
megjelenített kép
eltolása jobbra
vagy balra.
Függ. pozíció: Mozgassa a képernyőt felfelé vagy lefelé.
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a Kép opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a Képernyő beállítása opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
4
Lépjen a Vízsz. pozíció vagy a Függ. pozíció opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a
JOG gombot.
5
A JOG gomb BALRA/JOBBRA mozgatásával állítsa be a Vízsz. pozíció vagy a Függ. pozíció értékeit, majd nyomja meg a
JOG gombot.
6
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
Vissza
Képernyő beállítása
Vízsz. pozíció
3
Függ. pozíció
3
A képernyőn
megjelenített kép
eltolása fel- vagy
lefelé.
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
40
5. fejezet
A PIP/PBP beállítások konfigurálása
PIP/PBP
A PIP (Kép a képben) a képernyőt két részre osztja. Az egyik forráseszköz a fő
képernyőn jelenik meg, míg ezalatt a másik forráseszköz a beágyazott ablakokban
jelenik meg.
A PBP (Képről képre) funkció két részre osztja a képernyőt, és két különböző
forráseszközt egyidejűleg jelenít meg a képernyő bal és jobb oldalán.
――Kompatibilis a Windows7 és a Windows8 rendszerekkel.
――A használt grafikus kártya műszaki jellemzőitől függően előfordulhat, hogy
a PIP/PBP funkció nem használható. Ha PIP/PBP módban az optimális
felbontás kiválasztása esetén üres képernyő látható, a számítógépen lépjen
Képernyő
Képernyőfelbontás menüpontba, és
be a Vezérlőpult
kattintson az Észlelés gombra. (Az instrukciók Windows 7 alapján készültek.) Ha
az optimális felbontás beállítása esetén üres képernyő jelenik meg, változtassa
meg a felbontást 1280 × 1024 értékre.
――Előfordulhat, hogy a képernyő rövid ideig villog, vagy késve jelenik meg, amikor
engedélyezi vagy letiltja a PIP/PBP funkciót, vagy amikor a PIP/PBP funkció
bekapcsolt állapota mellett módosítja a képernyőméretet.
Ez általában olyankor történik, amikor egy számítógép és egy monitor kettő
vagy több bemeneti jelforráshoz van csatlakoztatva. Ennek nincsen köze a
monitor teljesítményéhez.
――A képminőség maximalizálása érdekében javasoljuk, hogy olyan videokártyát használjon, amely támogatja a 2560 x 1080
felbontást.
――Ha a PIP/PBP funkció engedélyezve van, akkor a felbontás nem tud automatikusan az optimális felbontásra kapcsolni, a
videokártya és a Windows rendszer közötti kompatibilitási probléma miatt.
Állítsa a PIP/PBP mód pontot Ki lehetőségre. Vagy pedig indítsa újra a monitort, majd állítsa a felbontást az optimális
beállításra, a Windows kezelőfelület alkalmazásával.
A jelenséget elsősorban az okozza, hogy a videokártya teljesítményétől
függően a videó jelek monitorra történő átvitele késik.
41
A PIP/PBP mód konfigurálása
PIP/PBP
PIP/PBP mód
Ki
Méret
Be
A PIP/PBP mód funkció engedélyezése vagy letiltása.
1
PIP/PBP üzemmód
be- vagy
kikapcsolása.
Pozíció
Forrásválasztás
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a PIP/PBP opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a PIP/PBP mód opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
•• Ki / Be
Forrás
Képméret
Kontraszt
Vissza
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
42
A Méret konfigurálása
Válassza ki az alképernyő méretét és képméretarányát.
1
PIP/PBP
Méret
Pozíció
Forrásválasztás
Forrás
Képméret
Kontraszt
75/75
Bal:
HDMI 1
Jobb:
HDMI 2
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
Az alképernyő
méretének és
oldalarányának
kiválasztása.
PIP/PBP mód
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
2
Lépjen a PIP/PBP opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a Méret opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
••
: Válassza az ikon képet, ha a PBP módot kívánja használni, amikor a képernyő bal és jobb oldalának optimális
felbontása 1280 x 1080 (szélesség x magasság).
••
: Válassza az ikon képet, ha a PIP módot kívánja használni, amikor az alképernyő optimális felbontása 720 x 480
(szélesség x magasság).
••
: Válassza az ikon képet, ha a PIP módot kívánja használni, amikor az alképernyő optimális felbontása 960 x 540
(szélesség x magasság).
••
: Válassza az ikon képet, ha a PIP módot kívánja használni, amikor az alképernyő optimális felbontása 1280 x 540
(szélesség x magasság).
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
43
A Pozíció konfigurálása
Válassza ki az alképernyő pozícióját a rendelkezésre álló opciók közül.
1
PIP/PBP
PIP/PBP mód
Méret
Pozíció
Be
Az alképernyő
helyzetének
kiválasztása
az elérhető
lehetőségek közül.
Forrásválasztás
Forrás
Képméret
Kontraszt
2
Lépjen a PIP/PBP opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a Pozíció opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
/
/
/
――A PBP kiválasztása esetén nem áll rendelkezésre.
――Előfordulhat, hogy a képernyő villog, ha a bemeneti jel instabil.
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
••
Főkép:
HDMI 1
Alkép:
HDMI 2
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
44
A Forrásválasztás konfigurálása
Adja meg, melyik képernyő hangját kívánja hallani.
1
PIP mód
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
PIP/PBP
PIP/PBP mód
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
Be
Beállíthatja, melyik
képernyő hangját
szeretné hallani.
2
Lépjen a PIP/PBP opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a Forrásválasztás opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
Méret
•• PIP mód:
Pozíció
•• PBP mód:
/
――Az ikon fehér területe azt jelenti, hogy a Forrásválasztás fő képernyőről/alképernyőről vagy a bal/jobb képernyőről érkezik.
Forrásválasztás
Forrás
Képméret
Kontraszt
75
/
Főkép:
HDMI 1
Alkép:
HDMI 2
Vissza
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
PBP mód
PIP/PBP
PIP/PBP mód
Be
Beállíthatja, melyik
képernyő hangját
szeretné hallani.
Méret
Pozíció
Forrásválasztás
Forrás
Képméret
Kontraszt
75/75
Bal:
HDMI 1
Jobb:
HDMI 2
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
45
A Forrás konfigurálása
Válassza ki a forrást valamennyi képernyőhöz.
1
PIP Mód
(PIP-módban (Méret
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
/
/
) gombként érhető el).
PIP/PBP
Be
PIP/PBP mód
Méret
Az egyes
képernyők
forrásának
kiválasztása.
2
Lépjen a PIP/PBP opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Mozgassa a JOG gombot FEL/LE a Forrás kiválasztásához, majd nyomja meg a JOG gombot.
•• DisplayPort / HDMI 1 / HDMI 2
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
Pozíció
Forrásválasztás
Forrás
DisplayPort
Képméret
HDMI 2
――Az aktuális bemeneti jelforrás kivételével a másik két bemeneti jelforrás választható ki.
――Előfordulhat, hogy a képernyő villog, ha a bemeneti jel instabil.
Kontraszt
――A JOG gombbal módosíthatja a fő képernyő bemeneti jelforrását. Amikor a Funkciógomb útmutató megjelenik, mozgassa
Vissza
a fókuszt balra a ikon kiválasztásához, majd nyomja meg a JOG gombot. A fő képernyő ebben a sorrendben kapcsol be:
DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2.
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
46
PBP Mód
Válasszon bemeneti jelforrásokat a fő- és alképernyőkön megjelenített eszközökhöz.
(PBP-módban (Méret
1
) gombként érhető el).
PIP/PBP
Be
PIP/PBP mód
Méret
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
Az egyes
képernyők
forrásának
kiválasztása.
Pozíció
2
Lépjen a PIP/PBP opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Mozgassa a JOG gombot FEL/LE a Forrás kiválasztásához, majd nyomja meg a JOG gombot.
•• DisplayPort / HDMI 1 / HDMI 2
Forrásválasztás
Forrás
Képméret
75/75
Kontraszt
4
Mozgassa a JOG gombot FEL/LE, és válassza ki a bel/jobb bemeneti jelforrást.
5
Mozgassa a JOG gombot BALRA/JOBBRA, az Alkalmaz opció kiválasztásához, majd nyomja meg a JOG gombot. Ha a
Mégse lehetőség kiválasztása után megnyomja a JOG gombot, akkor ezzel törli a Forrás konfigurációt, és visszatér a PIP/
Vissza
PBP vezérlési menübe.
――Előfordulhat, hogy a képernyő villog, ha a bemeneti jel instabil.
Forrás
――Ha a bal és a jobb képernyő bemeneti jelforrása azonos, akkor a művelet nem hajtható végre.
――Amikor a Funkciógomb útmutató megjelenik, mozgassa a JOG gombot BALRA a
a JOG gombot. Megjelenik ugyanaz a PBP forrás beállítási menü.
HDMI 1
DisplayPort
ikon kiválasztásához, majd nyomja meg
Alkalmaz
Mégse
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
47
A Képméret konfigurálása
Válassza ki az alképernyő képméretét.
1
PIP Mód
(PIP-módban (Méret
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
/
/
) gombként érhető el).
PC módban
PIP/PBP
Be
PIP/PBP mód
Az egyes képernyők
képméretének
kiválasztása.
Méret
2
Lépjen a PIP/PBP opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Mozgassa a JOG gombot FEL/LE a Képméret kiválasztásához, majd nyomja meg a JOG gombot.
(PIP-módban (Méret
/
/
) gombként érhető el).
PC módban
Pozíció
•• Automatikus: A képet minden egyes képernyő bemeneti jelforrása képméretarányának megfelelően jeleníti meg.
Forrásválasztás
•• Széles: A képet teljes képernyő-szélességben jeleníti meg, függetlenül az egyes képernyők bemeneti jelforrása
képméretarányától.
Forrás
Képméret
Kontraszt
Automatikus
Széles
AV módban
Vissza
•• 16:9: Az alképernyő képét 16:9 képméretarányban jeleníti meg.
AV módban
•• 21:9: Az alképernyő képét 21:9 képméretarányban jeleníti meg.
PIP/PBP
Be
PIP/PBP mód
Az egyes képernyők
képméretének
kiválasztása.
Méret
Pozíció
Forrásválasztás
Forrás
Képméret
Kontraszt
•• 4:3: Az alképernyő képét 4:3 képméretarányban jeleníti meg. Alkalmas videóanyag és normál televíziós műsorok
lejátszására.
•• Igazít. a képe.-höz: Az alképernyő képét az eredeti képméretarányban, mindennemű levágás nélkül jeleníti meg.
――Előfordulhat, hogy ez a funkció nincsen támogatva, a rendelkezésre álló csatlakozóktól függően.
――A képernyőméret-váltás az alábbi feltételek teljesülése esetén lehetséges.
-- A HDMI/DP-kábelen keresztül egy digitális kimeneti eszköz van csatlakoztatva.
-- A bemeneti jel 480p, 576p, 720p, vagy 1080p, és a monitor képes a normál megjelenítésre (nem minden modell
támogatja valamennyi fenti jeltípust.).
-- Ez csak akkor állítható be, ha a külső bemenet a HDMI/DP-csatlakozáson keresztül csatlakozik, és a PC/AV mód AV
állapotú.
4:3
16:9
21:9
Igazít. a képe.-höz
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
48
PBP Mód
Állítsa be a(z) Képméret opciót az egyes osztott képernyőkhöz.
(PBP-módban (Méret
1
) gombként érhető el).
PIP/PBP mód
Be
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
PC módban
PIP/PBP
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
Az egyes képernyők
forrásának
kiválasztása.
Méret
2
Lépjen a PIP/PBP opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Mozgassa a JOG gombot FEL/LE a Képméret kiválasztásához, majd nyomja meg a JOG gombot.
PC módban
Pozíció
Forrásválasztás
•• Automatikus: A képet minden egyes képernyő bemeneti jelforrása képméretarányának megfelelően jeleníti meg.
Forrás
•• Széles: A képet teljes képernyő-szélességben jeleníti meg, függetlenül az egyes képernyők bemeneti jelforrása
képméretarányától.
Képméret
75/75
Kontraszt
Vissza
Képméret
Alkalmaz
Automatikus
Automatikus
Mégse
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
49
AV módban
AV módban
•• 4:3: Az alképernyő képét 4:3 képméretarányban jeleníti meg. Alkalmas videóanyag és normál televíziós műsorok
lejátszására.
Képméret
•• 16:9: Az alképernyő képét 16:9 képméretarányban jeleníti meg.
•• 21:9: Az alképernyő képét 21:9 képméretarányban jeleníti meg.
•• Igazít. a képe.-höz: Az alképernyő képét az eredeti képméretarányban, mindennemű levágás nélkül jeleníti meg.
――Előfordulhat, hogy ez a funkció nincsen támogatva, a rendelkezésre álló csatlakozóktól függően.
Alkalmaz
16:9
――A képernyőméret-váltás az alábbi feltételek teljesülése esetén lehetséges.
-- A HDMI/DP-kábelen keresztül egy digitális kimeneti eszköz van csatlakoztatva.
-- A bemeneti jel 480p, 576p, 720p, vagy 1080p, és a monitor képes a normál megjelenítésre (nem minden modell
támogatja valamennyi fenti jeltípust.).
-- Ez csak akkor állítható be, ha a külső bemenet a HDMI/DP-csatlakozáson keresztül csatlakozik, és a PC/AV mód AV
állapotú.
16:9
Mégse
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE mozgatásával, majd nyomja meg a JOG gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
50
A Kontraszt konfigurálása
Állítsa be az alképernyő kontrasztjának szintjét.
1
PIP Mód
(PIP-módban (Méret
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
/
/
) gombként érhető el).
PIP/PBP
PIP/PBP mód
Be
Az egyes képernyők
kontrasztszintjének
beállítása.
Méret
Pozíció
2
Lépjen a PIP/PBP opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Mozgassa a JOG gombot FEL/LE a Kontraszt kiválasztásához, majd nyomja meg a JOG gombot.
4
Állítsa be a Kontraszt értékét a JOG gomb BALRA/JOBBRA opcióinak használatával.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
Forrásválasztás
Forrás
Képméret
75
Kontraszt
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
51
PBP Mód
(PBP-módban (Méret
Állítsa be az egyes képernyők kontrasztjának szintjét.
1
) gombként érhető el).
PIP/PBP
PIP/PBP mód
Méret
Pozíció
Forrásválasztás
Forrás
Képméret
Kontraszt
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
Az egyes képernyők
kontrasztszintjének
beállítása.
Be
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
2
Lépjen a PIP/PBP opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Mozgassa a JOG gombot FEL/LE a Kontraszt kiválasztásához, majd nyomja meg a JOG gombot.
4
Állítsa be a Kontraszt értékét a JOG gomb BALRA/JOBBRA opcióinak használatával.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
75/75
Vissza
복귀
PBP Kontraszt
75
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
52
6. fejezet
A képernyőmenü koordinálása
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó részt.
Átlátszóság
A Átlátszóság módosítása
A menüablakok átlátszóságának beállítása.
Alképernyő
Átlátszóság
Ki
Nyelv
Be
한국어
A menüablakok
átlátszóságának
beállítása.
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
2
Lépjen a Alképernyő opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a Átlátszóság opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
opciót a megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez.
•• Ki / Be
Megjelenítési idő
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
53
Nyelv
A Nyelv konfigurálása
1
A menü nyelvének beállítása.
――A nyelvbeállítás módosítása csak a képernyőmenüre vonatkozik.
A menü nyelvének
beállítása.
Átlátszóság
Nyelv
Magyar
Megjelenítési idő
Polski
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
――A számítógép többi funkciójára nincs hatással.
Alképernyő
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
Português
2
Lépjen a Alképernyő opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a Nyelv opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
Русский
Svenska
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
54
Megjelenítési idő
A Megjelenítési idő konfigurálása
A képernyős megjelenítés (OSD) menüt automatikusan eltűnteti, ha a menüt
megadott időn belül nem használják.
A Megjelenítési idő használható annak az időnek a megadására, amelynek
elteltével a felhasználó el kívánja tűntetni az OSD menüt.
Alképernyő
Be
Átlátszóság
Nyelv
Megjelenítési idő
5 mp.
Annak beállítása,
hogy mennyi idő
után tűnjön el a nem
használt menüablak
a képernyőről.
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
2
Lépjen a Alképernyő opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a Megjelenítési idő opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
opciót a megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez.
•• 5 mp. / 10 mp. / 20 mp. / 200 mp.
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
10 mp.
20 mp.
200 mp.
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
55
7. fejezet
Beállítás és visszaállítás
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó részt.
Hang
A Hangerő konfigurálása
1
Rendszer
Eco-takarék. plusz
Ki
Kikapcsolásidőzítő
PC/AV mód
DisplayPort Ver.
Ismétl. sebesség
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
Hang
Forrásészlelés
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
1.2
Automatikus
Gyorsulás
2
Lépjen a Rendszer opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a Hang opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
4
Állítsa be a Hangerő értékét a JOG gomb BALRA/JOBBRA opcióinak használatával.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
Vissza
Hang
Hangerő
50
Hang üzemmód
Normál
Hangválasztás
Sztereo
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
56
1
A Hang üzemmód konfigurálása
Hangerő
Normál
Hangválasztás
Zene
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
Hang
Hang üzemmód
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
Film
Tiszta hang
2
Lépjen a Rendszer opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a Hang opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
4
Lépjen a Hang üzemmód opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
•• Normál: A normál hangüzemmód kiválasztása.
•• Zene: A zenét hangsúlyozza ki az emberi hangok helyett.
•• Film: A legjobb hangzást nyújtja filmekhez.
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
•• Tiszta hang: Az emberi hangokat hangsúlyozza ki az egyéb hangok helyett.
5
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
6
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
57
1
A Hangválasztás konfigurálása
50
Hang üzemmód
Hangválasztás
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
Hang
Hangerő
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
2
Lépjen a Rendszer opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a Hang opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
4
Lépjen a Hangválasztás opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
Sztereo
Bal csatorna
Jobb csatorna
•• Sztereo: Engedélyezze a hangot a bal és a jobb hangszóróból egyaránt.
•• Bal csatorna: A bal és jobb oldali hangszóró csak a hangforrás bal csatornáját játssza le.
•• Jobb csatorna: A bal és jobb oldali hangszóró csak a hangforrás jobb csatornáját játssza le.
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
5
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
6
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
58
Eco-takarék. plusz
A Eco-takarék. plusz konfigurálása
Az Eco-takarék. plusz funkció a monitor paneljének áramfogyasztását szabályozva csökkenti az energiafelhasználást.
SAMSUNG
――Ez az opció nem elérhető, ha a MAGIC
Bright aktuális beállítása Dinamikus kontraszt mód.
Rendszer
A készülék
fogyasztásának
beállítása
energiatakarékosság
céljából.
Hang
Eco-takarék. plusz
Ki
Kikapcsolásidőzítő
Automatikus
PC/AV mód
Alacsony
DisplayPort Ver.
Nagy
Forrásészlelés
Ismétl. sebesség
Gyorsulás
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a Rendszer opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a Eco-takarék. plusz opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
•• Ki: Az Eco-takarék. plusz funkció kikapcsolása.
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
•• Automatikus: Az áramfogyasztás automatikusan kb. 10%-kal csökken a jelenlegi beállításhoz képest.
(A képernyő fényerejétől függ, hogy az áramfogyasztás mennyivel csökken.)
•• Alacsony: Az áramfogyasztás 25%-al csökken az alapértelmezett beállításhoz képest.
•• Nagy: Az áramfogyasztás 50%-al csökken az alapértelmezett beállításhoz képest.
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
59
Kikapcsolásidőzítő
A Kikapcsolásidőzítő konfigurálása
1
Beállítható, hogy a termék automatikusan kikapcsoljon.
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
Rendszer
Hang
Eco-takarék. plusz
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
Ki
A
kikapcsolásidőzítő
engedélyezése
vagy letiltása.
Kikapcsolásidőzítő
2
Lépjen a Rendszer opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a Kikapcsolásidőzítő opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
•• Ki: Deaktiválja a kikapcsolási időt, hogy a készülék ne kapcsoljon ki automatikusan.
PC/AV mód
DisplayPort Ver.
•• Be: Aktiválja a kikapcsolási időt, hogy a készülék automatikusan kikapcsoljon.
1.2
Forrásészlelés
Automatikus
Ismétl. sebesség
Gyorsulás
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
Vissza
Kikapcsolásidőzítő
Kikapcsolásidőzítő
해제
Ki
Ki ennyi idő után
동작
Be
A kikapcsolásidőzítő
engedélyezése vagy
letiltása.
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
60
Kikapcsolásidőzítő
Kikapcsolásidőzítő
Be
Ki ennyi idő után
4ó
A monitor
bizonyos idő
utáni automatikus
kikapcsolásának
beállítása.
A Ki ennyi idő után konfigurálása
――Ez az opció csak akkor érhető el, ha a Kikapcsolásidőzítő beállítása Be
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
2
Lépjen a Rendszer opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a Kikapcsolásidőzítő opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
4
Lépjen a Ki ennyi idő után opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
5
Állítsa be a Ki ennyi idő után értékét a JOG gomb BALRA/JOBBRA opcióinak használatával.
6
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
――A kikapcsolási időzítő 1 és 23 óra közötti tartományra állítható be. A beállított óraszám elteltével a készülék automatikusan
kikapcsol.
――Az egyes régiókban piacon levő készülékek esetén az Kikapcsolásidőzítő úgy van beállítva, hogy automatikusan
aktiválódjon 4 órával azt követően, hogy a készülék bekapcsolt. Ez az energiaellátási szabályozásokkal összhangban történik.
Rendszer menüpontban állítsa Kikapcsolásidőzítő állásba
Ha nem kívánja, hogy az időzítő aktiválódjon, akkor a MENU
az Ki opciót.
61
――Ez a funkció csak a szélesképernyős modellek esetén érthető el, amelyek közé a 16:9, a 16:10 és a 21:9 tartozik.
PC/AV mód
――Ha a monitor HDMI 1, HDMI 2 vagy DisplayPort üzemmódban van, és a képernyő üzenete Ellenőrizze a jelkábelt! vagy
az energiatakarékos üzemmód aktiválódik, akkor nyomja meg a JOG gombot a funkciógomb képernyő megjelenítéséhez,
ikont. A PC és AV lehetőségek közül választhat.
majd válassza az
Állítsa a PC/AV mód pontot AV lehetőségre. A képméret megnő.
Ez az opció filmek megtekintése esetén hasznos.
A PC/AV mód konfigurálása
Rendszer
Állítsa be az AV-t
a kép nagyítása
érdekében.
Hang
1
Kikapcsolásidőzítő
PC/AV mód
1.2
DisplayPort Ver.
Automatikus
Forrásészlelés
Gyorsulás
Ismétl. sebesség
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
Ki
Eco-takarék. plusz
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
2
Lépjen a Rendszer opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a PC/AV mód opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
4
Lépjen a HDMI 1, HDMI 2, DisplayPort opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
Vissza
•• Számítógépes csatlakozás esetén válassza a „PC” beállítást.
PC/AV mód
DisplayPort
PC
HDMI 1
AV
•• AV eszközhöz való csatlakozás esetén válassza az „AV” beállítást.
A PC/AV mód
kiválasztása
a DisplayPort
forráshoz.
HDMI 2
5
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
6
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
62
――A nem megfelelő beállítások használata a képernyő elsötétedését okozhatja. Ilyen esetben ellenőrizze az eszköz műszaki
DisplayPort Ver.
adatait.
――Ha a monitor HDMI 1, HDMI 2 vagy DisplayPort üzemmódban van, és a képernyő üzenete Ellenőrizze a jelkábelt! vagy
az energiatakarékos üzemmód aktiválódik, akkor nyomja meg a JOG gombot a funkciógomb képernyő megjelenítéséhez,
ikont. A 1.1 és az 1.2 lehetőség közül választhat.
majd válassza az
Válassza ki a Displayport szabványt. A Displayport 1.1 verzió a High Bit Rate 1
szabványt, míg az 1.2 verzió a High Bit Rate 2 szabványt támogatja.
Rendszer
Hang
Ki
Eco-takarék. plusz
Kikapcsolásidőzítő
Válassza ki a
Displayportot. A
Displayport 1.1
verziója a HBR 1-et,
az 1.2 verzió pedig a
HBR 2-t támogatja.
PC/AV mód
DisplayPort Ver.
1.1
Forrásészlelés
1.2
Ismétl. sebesség
A DisplayPort Ver. konfigurálása
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a Rendszer opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a DisplayPort Ver. opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
•• 1.1 / 1.2
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
63
Forrásészlelés
A Forrásészlelés konfigurálása
1
Az Forrásészlelés funkció aktiválása.
――A PIP/PBP mód mód Be beállításánál nem érhető el.
Hang
Ki
A bemeneti források
észlelési módjának
beállítása.
Ismétl. sebesség
Lépjen a Rendszer opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a Forrásészlelés opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
•• Kézi: Egy bemeneti jelforrás manuális kiválasztása.
PC/AV mód
Forrásészlelés
2
•• Automatikus: A készülék automatikusan felismeri a bemeneti jelforrást.
Kikapcsolásidőzítő
DisplayPort Ver.
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
Rendszer
Eco-takarék. plusz
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
Automatikus
Kézi
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
64
Ismétl. sebesség
A Ismétl. sebesség konfigurálása
1
A megnyomott nyomógombok válaszidejét állítja be.
A gombnyomások
válaszsebességének
beállítása.
Hang
Ki
Kikapcsolásidőzítő
PC/AV mód
Gyorsulás
DisplayPort Ver.
1 mp
Forrásészlelés
2 mp
Ismétl. sebesség
Nincs ismétlés
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
Rendszer
Eco-takarék. plusz
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
2
Lépjen a Rendszer opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a Ismétl. sebesség opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
•• Választási lehetőségek: Gyorsulás, 1 mp, vagy 2 mp. Ha a Nincs ismétlés opciót választja, a gomb megnyomásakor a
megfelelő parancsot csak egyszer hajtja végre.
자동
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
65
Műk.jelző LED be
A Műk.jelző LED be konfigurálása
1
A készülék alsó részén található, tápellátást jelző LED engedélyezésének vagy
tiltásának beállítása.
Rendszer
Műk.jelző LED be
Működés
Összes visszaállítása
Készenlét
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
A működésjelző
LED állapotának
kiválasztása.
2
Lépjen a Rendszer opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a Műk.jelző LED be opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
•• Működés: A tápellátást jelző LED a készülék bekapcsolt állapotában világít.
•• Készenlét: A tápellátást jelző LED a készülék bekapcsolt állapotában nem világít.
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
66
Összes visszaállítása
Beállítások inicializálása (Összes visszaállítása)
1
A készülék összes beállítása visszaáll a gyári alapértékekre.
Rendszer
Műk.jelző LED be
Készenlét
Összes visszaállítása
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
A készülék minden
alapértelmezett
gyári beállításának
visszaállítása.
2
Lépjen a Rendszer opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a Összes visszaállítása opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb BALRA/JOBBRA opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
Vissza
A menü minden beállításának visszaáll
az alapértelmezett értéke. Végrehajtja a
visszaállítást?
Igen
Nem
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
67
8. fejezet
Információ menü és egyebek
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó részt.
Információ
Kép
Megjelenik az aktuális bemeneti jelforrás, frekvencia és felbontás.
PIP/PBP
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
Rendszer
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő
mozgatásával. Utána nyomja meg a JOG gombot.
2
LS29E790CNS/EN
Alképernyő
Az Információ megjelenítése
1
Információ
HDMI 1
****x****
**kHz **Hz
Információ
DisplayPort
****x****
**kHz **Hz
Kilépés
Lépjen a Információ opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot. Megjelenik az aktuális jelforrás, frekvencia és felbontás.
Kép
Kép
Információ
Alképernyő
Alképernyő
Rendszer
Információ
LS29E790CNS/EN
PIP/PBP
LS29E790CNS/EN
PIP/PBP
Rendszer
Információ
Információ
DisplayPort
****x****
**kHz **Hz
HDMI 1
****x****
**kHz **Hz
DisplayPort
****x****
**kHz **Hz
Kilépés
Kilépés
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
68
A Fényerő, Kontraszt és a Élesség
értékének konfigurálása a
kezdőképernyőn.
Fényerő
SAMSUNG
――Ez a menü nem elérhető, ha a MAGIC
Bright Dinamikus kontraszt üzemmódban van.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Eco-takarék. plusz funkció aktív.
Kontraszt
SAMSUNG
――Ez a menü nem elérhető, ha a MAGIC
Bright Mozi vagy Dinamikus kontraszt üzemmódban van.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
Ha a képernyőn nem látható a képernyőmenü, akkor a Fényerő, Kontraszt vagy
Élesség beállítást a JOG gomb fel- vagy lefelé mozgatásával módosíthatja.
Élesség
Fényerő
Kontraszt
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
100
――Ez a menü nem akkor elérhető, ha a PIP/PBP mód Be értékre van állítva, és a Méret
(PBP mód) értékre van állítva.
Élesség
SAMSUNG
――Ez a menü nem elérhető, ha a MAGIC
Bright Mozi vagy Dinamikus kontraszt üzemmódban van.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
――A PIP/PBP mód mód Be beállításánál nem érhető el.
1
Mozgassa a JOG gombot FEL/LE a Fényerő, a Kontraszt vagy a Élesség kiválasztásához.
2
Mozgassa a JOG gombot BALRA/JOBBRA a Fényerő, a Kontraszt vagy a Élesség beállításának módosításához.
69
A Hangerő funkció beállítása az
indítási képernyőn
Hangerő
1
Állítsa be a Hangerő értékét a JOG gomb BALRA/JOBBRA opcióinak használatával.
――Ha egy csatlakoztatott bemeneti eszköz hangminősége gyenge, akkor a készülék Auto Mute funkciója elnémíthatja a hangot
Ha a képernyőn nem látható a képernyőmenü, akkor a Hangerő a JOG gomb
balra, illetve jobbra mozgatásával állítható.
50
Hangerő
Némítás
vagy akadozó hangot eredményezhet fejhallgató vagy hangszóró használata esetén. Állítsa a bemeneti eszköz hangerejét
legalább 20% értékre, a hangerő beállításához pedig a készülék hangerő-szabályozóját (JOG gomb BALRA/JOBBRA)
használja.
――Mi az Auto Mute?
Ez a funkció zajos hang vagy a bemeneti eszköz hangerőproblémája miatt jelentkező gyenge jelszint esetén a hang
javítása érdekében elnémítja a hangot.
――A Némítás funkció aktiválásához lépjen a Hangerő vezérlőképernyőre, majd a JOG gombbal mozgassa a fókuszt lefelé.
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
A Némítás funkció aktiválásának megszüntetéséhez lépjen a Hangerő vezérlőképernyőre, majd növelje vagy csökkentse a
Hangerő értékét.
70
9. fejezet
A szoftver telepítése
Easy Setting Box
A telepítésre vonatkozó korlátozások és problémák (Easy Setting
Box)
A Easy Setting Box telepítését befolyásolhatja a grafikus kártya, az alaplap és a hálózati környezet.
Easy Setting Box
A Easy Setting Box funkció lehetővé teszi a monitor több részre osztva való használatát.
Rendszerkövetelmények
Operációs rendszer
A szoftver telepítése
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
1
•• Windows 8 32Bit/64Bit
2
Helyezze a telepítő CD-t a CD-meghajtóba.
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8,1 32Bit/64Bit
Válassza ki a Easy Setting Box telepítőprogramot.
――Ha a főképernyőn nem jelenik meg a szoftvertelepítés felugró képernyője, keresse meg a CDROM-on a Easy Setting Box telepítőfájlt, majd kattintson rá duplán.
3
Amikor megjelenik a telepítő varázsló, kattintson a Next gombra.
4
A képernyőn megjelenő instrukciókat követve folytassa a telepítést.
――Ha a telepítés után elmulasztja újraindítani a számítógépet, előfordulhat, hogy a szoftver nem
működik megfelelően.
――A számítógépes rendszertől és a készülék műszaki jellemzőitől függően előfordulhat, hogy a Easy
Hardver
•• Minimum 32 MB memória
•• Minimum 60 MB szabad tárhely a merevlemez-meghajtón
A szoftver eltávolítása
Kattintson a Start gombra, válassza ki a Beállítás/Vezérlőpult lehetőségeket, majd kattintson duplán az
Programok hozzáadása/eltávolítása opcióra.
Válassza ki a programlistából a Easy Setting Boxelemet, majd kattintson az Hozzáadás/Törlés gombra.
Setting Box ikon nem jelenik meg.
――Ha a parancsikon nem jelenik meg, nyomja meg az F5 gombot.
71
10. fejezet
Hibaelhárítási útmutató
Követelmények a Samsung Customer Service Center megkeresése előtt
Mielőtt a Samsung ügyfélszolgálat
segítségét kérné, az alábbiaknak
megfelelően tesztelje a készüléket. Ha a
probléma nem szűnik meg, forduljon a
Samsung ügyfélszolgálatához.
Ha a képernyő üres marad, ellenőrizze a
számítógépes rendszert, a videovezérlőt és
a kábelt.
A készülék tesztelése
A készülék tesztelését végző funkcióval győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően működik.
Ha a képernyő ki van kapcsolva és a tápellátás jelzőlámpa villog, noha a készülék az előírt módon csatlakozik egy PC-hez, végezzen el egy öndiagnosztikai tesztet.
1
Kapcsolja ki a számítógépet és a készüléket.
2
Húzza ki a kábelt a készülékből.
3
Kapcsolja be a készüléket.
4
Ha megjelenik az Ellenőrizze a jelkábelt! üzenet, a készülék megfelelően működik.
A felbontás és a frekvencia ellenőrzése
Olyan mód esetén, amely meghaladja a támogatott felbontást (lásd: Normál üzemmód táblázat), rövid ideig a Nem ez az optimális mód üzenet jelenik meg.
――A megjelenített felbontás a készüléktől vagy a számítógép beállításaitól függően változhat.
72
Ellenőrizze az alábbiakat.
Telepítési probléma (PC üzemmód)
Problémák
Megoldások
A képernyő felváltva be- és kikapcsol.
Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülék és a PC között, valamint azt,
hogy a csatlakozók megbízhatóan reteszelve vannak-e.
A készülék és a számítógép HDMI- vagy HDMI-DVI-kábellel
történő csatlakoztatása esetén üres sáv látható a képernyő
mind a négy oldalán.
A képernyőn látható üres sávok nem a készülék hibájából adódnak.
A képernyőn látható üres sávokat a számítógép vagy a videokártya okozza. A probléma megoldásához
állítsa be a képernyőméretet a grafikus kártyának megfelelően a HDMI vagy a DVI beállításokban.
Amennyiben a grafikus kártya beállítási menüje nem tartalmaz képernyőméret-beállítási opciót,
frissítse a grafikus kártya illesztőprogramját a legfrissebb verzióra.
(A képernyő-beállítások részleteivel kapcsolatban forduljon a grafikus kártya vagy a számítógép
gyártójához.)
Képernyővel kapcsolatos probléma
Problémák
Megoldások
A tápellátás jelzőfénye nem világít. A képernyő nem kapcsol
be.
Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
Megjelenik az Ellenőrizze a jelkábelt! üzenet.
Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülékhez.
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a kijelzőhöz csatlakoztatott eszköz.
Megjelenik a Nem ez az optimális mód üzenet.
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a grafikus kártyáról érkező jel maximális felbontása vagy frekvenciája
meghaladja a készülék jellemzőit.
Módosítsa úgy a maximális felbontást és a frekvenciát, hogy igazodjon a készülék paramétereihez, a
Normál jelmódok táblázata (81. old.) alapján.
73
Problémák
Megoldások
A képernyőn látható kép torzul.
Ellenőrizze a készülék kábelcsatlakozását.
Nem éles a kép. El van mosódva a kép.
Válasszon le minden tartozékot (video-hosszabbítókábelt stb.), majd próbálja újra.
Állítsa az ajánlott szintre a felbontást és a frekvenciát.
A kép ingatag és reszket.
Árnyékok vagy szellemképek maradnak a képernyőn.
Győződjön meg arról, hogy a számítógép és a videokártya felbontása és frekvenciája kompatibilis-e
a készülék felbontásával és frekvenciájával. Ezután, ha szükséges, változtassa meg a beállításokat az
útmutatóban található Szabványos jelmód táblázat (81. old.) és a termék Információ menüpontja
alapján.
Túl világos a kép. Túl sötét a kép.
Állítsa be a Fényerő és Kontraszt elemeket.
A képernyő színei nem valósághűek.
Módosítsa a Szín beállításokat.
A képernyőn megjelenő színek árnyékot vetnek, és
torzulnak.
Módosítsa a Szín beállításokat.
A fehér nem tűnik elég fehérnek.
Módosítsa a Szín beállításokat.
Nincs kép a képernyőn, és a tápellátás jelzőfénye 0,5–1
másodpercenként villog.
A készülék energiatakarékos módban van.
El van mosódva a kép.
Windows operációs rendszer (pl. Windows 7, Windows 8 vagy Windows 8.1) használata esetén: Lépjen
a Vezérlőpult Betűtípusok ClearType szöveg módosítása lehetőségre és módosítsa a
ClearType engedélyezése opciót.
A videó lejátszása akadozik.
A nagy méretű és nagyfelbontású videofájlok lejátszása akadozhat. Ennek az lehet az oka, hogy a
videolejátszó nincsen optimalizálva a számítógép erőforrásaira.
A képernyőn előzőleg nézett kép újbóli megjelenítéséhez nyomjon le egy billentyűt a billentyűzeten,
vagy mozgassa meg az egeret.
Próbálja meg egy másik videolejátszóval lejátszani a fájlt.
74
Hanggal kapcsolatos probléma
Problémák
Nincs hang.
Megoldások
Ellenőrizze a hangkábel csatlakoztatását vagy módosítsa a hangerőt.
Ellenőrizze a hangerőt.
Túl alacsony a hangerő.
Állítsa be a hangerőt.
Ha a hangerő még a szabályozó maximálisra állítása után is túl alacsony, állítsa be a számítógép
hangkártyájának, illetve a szoftverprogramnak hangerejét.
A videó elérhető, de nincsen hang.
Nem hallható hang, ha HDMI-DVI kábel lett használva a bemeneti eszköz csatlakoztatásához.
Csatlakoztassa az eszközt HDMI-kábellel vagy DP-kábellel.
Forráseszközzel kapcsolatos probléma
Problémák
A számítógép indítása közben sípoló hang hallatszik.
Megoldások
Ha a számítógép a rendszer betöltése közben pittyeg, a számítógép javításra szorul.
75
Kérdések és válaszok
A további beállítási tudnivalók a PC vagy a
grafikus kártya felhasználói kézikönyvében
találhatók.
Kérdés
Hogyan módosítható a frekvencia?
Válasz
A frekvencia a videokártyán állítható be.
•• Windows XP: Nyissa meg a Vezérlőpult Megjelenés és témák Képernyő Beállítások
Speciális Monitor opciót, majd a Képernyő-beállítások alatt állítsa be a Frissítési
gyakoriság elemet.
•• Windows ME/2000: Lépjen be a Vezérlőpult Megjelenítés Beállítások Speciális
Monitor menüpontba, és végezze el a Frissítési gyakoriság beállítását a Monitorbeállítások
pontban.
•• Windows Vista: Lépjen be a Vezérlőpult Megjelenés és személyre szabás Személyre
szabás Képernyő beállításai Speciális beállítások Monitor menüpontba, és végezze
el a Frissítési gyakoriság beállítását a Monitorbeállítások pontban.
•• Windows 7: Nyissa meg a Vezérlőpult Megjelenés és személyes beállítások Képernyő
Képernyőfelbontás Speciális beállítások Monitor opciót, majd a Képernyőbeállítások alatt állítsa be a Frissítési gyakoriság elemet.
•• Windows 8(Windows 8.1): Nyissa meg a Beállítások Vezérlőpult Megjelenés és
személyes beállítások Képernyő Képernyőfelbontás Speciális beállítások
Képernyő opciót, majd a Képernyő-beállítások alatt állítsa be a Frissítési gyakoriság értékét.
Hogyan módosítható a felbontás?
•• Windows XP: Kattintson a Vezérlőpult Megjelenés és témák
Beállítások elemre, és módosítsa a felbontást.
•• Windows ME/2000: Kattintson a Vezérlőpult
módosítsa a felbontást.
Megjelenítés
Megjelenítés
Beállítások elemre, és
•• Windows Vista: Kattintson a Vezérlőpult Megjelenés és személyes beállítások
Testreszabás Képernyő-beállítások elemre, és módosítsa a felbontást.
•• Windows 7: Kattintson a Vezérlőpult Megjelenés és személyes beállítások
Megjelenítés Felbontás beállítása elemre, és módosítsa a felbontást.
•• Windows 8(Windows 8.1): Kattintson a Beállítások Vezérlőpult Megjelenés és
személyes beállítások Megjelenítés Felbontás beállítása elemre, és módosítsa a
felbontást.
76
Kérdés
Hogyan állítható be az energiatakarékos mód?
Válasz
•• Windows XP: Az energiatakarékos mód beállításához kattintson a Vezérlőpult Megjelenés és
témák Megjelenítés Képernyőkímélő elemre, vagy lépjen be a számítógép BIOS SETUP
menüjébe.
•• Windows ME/2000: Az energiatakarékos mód beállításához kattintson a Vezérlőpult
Megjelenítés Képernyőkímélő beállításai elemre, vagy lépjen be a számítógép BIOS SETUP
menüjébe.
•• Windows Vista: Az energiatakarékos mód beállításához kattintson a Vezérlőpult Megjelenés
és személyes beállítások Testreszabás Képernyőkímélő beállításai elemre, vagy lépjen
be a számítógép BIOS SETUP menüjébe.
•• Windows 7: Az energiatakarékos mód beállításához kattintson a Vezérlőpult Megjelenés és
személyes beállítások Testreszabás Képernyőkímélő beállításai elemre, vagy lépjen
be a számítógép BIOS SETUP menüjébe.
•• Windows 8(Windows 8.1): Az energiatakarékos mód beállítását a Beállítások Vezérlőpult
Megjelenés és személyes beállítások Testreszabás Képernyőkímélő beállításai opció
alatt vagy a számítógép BIOS-beállításánál végezheti el.
77
11. fejezet
Műszaki adatok
-
Általános
Méret
Típusnév
Panel
-
Kijelzőterület
V
Méretek (Sz × Ma × Mé) / Súly
F
S29E790C
Méret
29 hüvelykes (28,7 hüvelyk / 73 cm)
Kijelzőterület
672,768 mm (V) x 283,824 mm (F)
Képpontméret
0,2628 mm (V) x 0,2628 mm (F)
Állvány nélkül
699,5 x 313,5 x 68,5 mm / 4,70 kg
Állvánnyal
MIN: 699,5 x 423,7 x 262,6 mm / 7,20 kg
MAX: 699,5 x 523,7 x 262,6 mm / 7,20 kg
-
Méretek (Sz x Ma x Mé)
Maximális képpontfrissítés
198 MHz (HDMI, DisplayPort)
Tápellátás
100 – 240 V~ (+/- 10%) váltóáram, 50/60 Hz ± 3 Hz
Mivel a szabványos feszültség országról országra eltérő, ellenőrizze a készülék hátulján található címkét.
Jelcsatlakozók
HDMI, DP-port
Mé
Ma
Sz
78
Típusnév
Környezeti feltételek
S29E790C
Üzemi
Hőmérséklet : 10 C – 40 C (50 F – 104 F)
Páratartalom: 10–80 %, nem kondenzáló
Tárolási
Hőmérséklet : -20 C – 45 C (-4 F – 113 F)
Páratartalom: 5–95 %, nem kondenzáló
――A készülék gyártási jellemzői miatt a panelen kb. 1 millió képpont közül 1 (1 ppm) nagyobb vagy kisebb fényerővel jelenhet meg. Ez nem befolyásolja a készülék
működését.
――Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék
79
Energiatakarékos mód
A készülék energiatakarékos funkciója az energiafogyasztás csökkentése érdekében kikapcsolja a képernyőt, és megváltoztatja a tápellátás jelzőfényének színét, ha
a készülék használata megadott ideig szünetel. Az áramellátás energiatakarékos módban is zavartalan. A képernyő újbóli aktiválásához nyomjon le egy billentyűt a
billentyűzeten, vagy mozgassa meg az egeret. Az energiatakarékos üzemmód csak akkor működik, ha a monitorhoz csatlakoztatott számítógép is rendelkezik ezzel a
funkcióval.
Energiatakarékos mód
bekapcsolás
Kikapcsolás (be-kikapcsoló gomb)
Tápfeszültségjelző
Ki
Be
Fogyasztás
30,6 W (Energy Star vizsgálatnak megfelelő állapot)
kevesebb, mint 0,3 W
――Az áramfogyasztás az eltérő működési feltételek és a beállítások módosítása esetén eltérhet a fent jelzett áramfogyasztástól.
――A ENERGY STAR® az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatalának Egyesült Államokban bejegyzett védjegye.
Az Energy Star teljesítményfelvétel mérése az Energy Star® jelenlegi szabványa szerinti vizsgálati módszerrel történik.
――Az SOG (Sync On Green - szinkronjel a zöld összetevőn) nem támogatott.
――A teljesítményfelvétel nullára csökkentéséhez húzza ki a tápkábelt. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket (pl. szabadság idején), húzza ki a tápkábel csatlakozóját
az aljzatból.
80
Normál üzemmód táblázat
-- A készülék esetén a panel jellege miatt
minden képernyőméretnél csak egy
felbontás mellett érhető el az optimális
képminőség. Az előírttól eltérő
felbontás használata esetén romolhat
a képminőség. Ennek elkerülése
érdekében ajánlott a készülék számára
optimálisként meghatározott felbontást
választani.
Típusnév
Szinkronizálás
Felbontás
S29E790C
Képfrekvencia
30–81 kHz
Sorfrekvencia
56–75 Hz
Optimális felbontás
2560 x 1080
Maximális felbontás
2560 x 1080
Ha az Ön PC-je olyan jelet bocsát ki, amely a következő normál üzemmódokhoz tartozik, a képernyő beállítása automatikusan megtörténik. Ha a számítógéptől érkező jel
egyik szabványos jelmódnak sem felel meg, előfordulhat, hogy a képernyő üres marad, holott a tápellátás jelzőfénye világít. Ebben az esetben módosítsa a beállításokat az
alábbi táblázatnak megfelelően, miközben a videokártya használati útmutatójában közölteket is figyelembe veszi.
Felbontás
Képfrekvencia (kHz)
Sorfrekvencia (Hz)
Képpontfrissítés (MHz) Szink. polaritás (V/F)
IBM, 720 × 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 × 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 × 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 × 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 × 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 × 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 × 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 × 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 × 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 × 600
48,077
72,188
50,000
+/+
81
Felbontás
-- Képfrekvencia
A képernyő bal és jobb szélét összekötő
vonal letapogatásához szükséges időt
vízszintes ciklusnak nevezzük. A vízszintes
ciklus reciproka pedig a képfrekvencia. A
képfrekvencia mértékegysége a kilohertz
(kHz).
-- Sorfrekvencia
A készülék ugyanazt a képet
másodpercenként több tucatszor
megismétli, ezáltal természetes kép
látható. Az ismétlési frekvencia neve
"függőleges frekvencia" vagy "frissítési
gyakoriság", és Hz-ben van feltüntetve.
Képfrekvencia (kHz)
Sorfrekvencia (Hz)
Képpontfrissítés (MHz) Szink. polaritás (V/F)
VESA, 800 × 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 × 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 × 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 × 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 × 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 × 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 × 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 × 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 × 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 × 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 × 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 × 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
CEA-861, 2560 x 1080
66,000
60,000
198,000
+/+
82
12. fejezet
Függelék
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
――Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/us/support
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca/support (English)
http://www.samsung.com/ca_fr/support (French)
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800-555-SAMSUNG (0800-555-7267)
http://www.samsung.com/ar/support
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com/cl/support
BRAZIL
0800-124-421 (Demais cidades e regiões)
http://www.samsung.com/br/support
4004-0000 (Capitais e grandes centros)
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl/support
COLOMBIA
Bogotá 600 12 72
http://www.samsung.com/co/support
Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su
celular #SAM(726)
83
LATIN AMERICA
COSTA RICA
DOMINICAN REPUBLIC
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
00-800-1-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
JAMAICA
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
1-800-SAMSUNG (72-6786)
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
800-6225
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
800-0726-7864
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
1-800-299-0033
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
800-2791-9267
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
800-2791-9111
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/mx/support
NICARAGUA
001-800-5077267
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
PANAMA
PARAGUAY
800-7267
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
800-0101
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
009-800-542-0001
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
PERU
0800-777-08
http://www.samsung.com/pe/support
84
LATIN AMERICA
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
URUGUAY
000-405-437-33
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
VENEZUELA
0-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ve/support
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
http://www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be/support (Dutch)
EUROPE
http://www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
http://www.samsung.com/support
BULGARIA
800 111 31, Безплатна телефонна линия
http://www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
http://www.samsung.com/hr/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
http://www.samsung.com/gr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk/support
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com/ie/support
85
EUROPE
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee/support
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com/fr/support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
http://www.samsung.com/de/support
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/
Anruf )
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
http://www.samsung.com/gr/support
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
http://www.samsung.com/hu/support
0680PREMIUM (0680-773-648)
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
http://www.samsung.com/it/support
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv/support
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt/support
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com/support
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com/support
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678*
lub +48 22 607-93-33 *
http://www.samsung.com/pl/support
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
86
EUROPE
PORTUGAL
808 20 7267
http://www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT
http://www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
http://www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
http://www.samsung.com/sk/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
http://www.samsung.com/si
090 726 786 (0,39 EUR/min)
klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.
SPAIN
0034902172678
http://www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
http://www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
http://www.samsung.com/ch/support (German)
http://www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk/support
87
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com/support
AZERBAIJAN
0-88-555-55-55
http://www.samsung.com/support
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)
http://www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru/support
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com/support
MONGOLIA
+7-495-363-17-00
http://www.samsung.com/support
RUSSIA
8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)
http://www.samsung.com/ru/support
TAJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
http://www.samsung.com/support
88
CHINA
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn/support
HONG KONG
(852) 3698 4698
http://www.samsung.com/hk/support (Chinese)
http://www.samsung.com/hk_en/support (English)
MACAU
0800 333
http://www.samsung.com/support
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au/support
INDONESIA
021-56997777
http://www.samsung.com/id/support
S.E.A
08001128888
JAPAN
0120-363-905
http://www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my/support
603-77137477 (Overseas contact)
MYANMAR
+95-01-2399-888
http://www.samsung.com/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
http://www.samsung.com/nz/support
PHILIPPINES
1-800-10-7267864 [PLDT]
http://www.samsung.com/ph/support
1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sg/support
TAIWAN
0800-329999
http://www.samsung.com/tw/support
THAILAND
0-2689-3232,
http://www.samsung.com/th/support
1800-29-3232
89
S.E.A
VIETNAM
1800 588 889
http://www.samsung.com/vn/support
BANGLADESH
09612300300
http://www.samsung.com/in/support
INDIA
1800 3000 8282 - Toll Free
http://www.samsung.com/in/support
S.W.A
1800 266 8282 - Toll Free
SRI LANKA
94117540540
http://www.samsung.com/support
ALGERIA
021 36 11 00
http://www.samsung.com/n_africa/support
BAHRAIN
8000-GSAM (8000-4726)
http://www.samsung.com/ae/support (English)
MENA
http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
EGYPT
08000-7267864
http://www.samsung.com/eg/support
16580
IRAN
021-8255 [CE]
http://www.samsung.com/iran/support
JORDAN
0800-22273
http://www.samsung.com/Levant/support (English)
06 5777444
KUWAIT
183-CALL (183-2255)
http://www.samsung.com/ae/support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
MOROCCO
080 100 22 55
http://www.samsung.com/n_africa/support
90
MENA
OMAN
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
http://www.samsung.com/ae/support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
PAKISTAN
0800-Samsung (72678)
http://www.samsung.com/pk/support
QATAR
800-CALL (800-2255)
http://www.samsung.com/ae/support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
SAUDI ARABIA
8002474357
http://www.samsung.com/sa/support
http://www.samsung.com/sa_en/support (English)
SYRIA
18252273
http://www.samsung.com/Levant/support (English)
TUNISIA
80-1000-12
http://www.samsung.com/n_africa/support
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr/support
U.A.E
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
http://www.samsung.com/ae/support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
AFRICA
BOTSWANA
8007260000
http://www.samsung.com/support
BURUNDI
200
http://www.samsung.com/support
CAMEROON
7095-0077
http://www.samsung.com/africa_fr/support
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com/africa_fr/support
DRC
499999
http://www.samsung.com/support
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com/africa_en/support
0302-200077
91
AFRICA
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com/support
MAURITIUS
23052574020
http://www.samsung.com/support
MOZAMBIQUE
847267864 / 827267864
http://www.samsung.com/support
NAMIBIA
08 197 267 864
http://www.samsung.com/support
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com/africa_en/support
REUNION
262508869
http://www.samsung.com/support
RWANDA
9999
http://www.samsung.com/support
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com/africa_fr/support
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726 7864)
http://www.samsung.com/support
SUDAN
1969
http://www.samsung.com/support
TANZANIA
0800 755 755 / 0685 889 900
http://www.samsung.com/support
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com/support
ZAMBIA
0211 350370
http://www.samsung.com/support
92
Felelősség a fizetős szolgáltatásért
(az ügyfelek költsége)
――Ha a jótállás megléte esetén szervízt vesz igénybe, akkor felszámíthatjuk a szakember kiszállási díját
az alábbi esetekben:
Nem hibás készülék
A készülék tisztítása, beállítása, magyarázat, újratelepítés, stb.
•• Ha a szakember instrukciókat ad a készülék használatáról, vagy egyszerűen, a készülék
szétszerelése nélkül módosítja a beállításokat.
•• Ha a hibát külső környezeti tényezők okozzák (internet, antenna, vezetékes jel, stb.)
•• Ha a készülék újra lett telepítve, vagy további eszközök lettek csatlakoztatva, a vásárolt készülék
első ízben történő telepítését követően.
•• Ha a készülék újra lett telepítve, hogy új helyre, vagy új lakásba szállítsák.
•• Ha a vásárló instrukciókat kér a használatról egy másik cég készülékével kapcsolatban.
•• Ha a vásárló instrukciókat kér a hálózat, illetve egy másik cég programjának használatával
kapcsolatban.
Ha a készülék hibáját a vásárló mulasztása okozta
Ha a készülék hibáját a vásárló nem megfelelő kezelése vagy hibás javítása okozta.
Ha a készülék hibáját az alábbiak okozták:
•• Külső behatás vagy leejtés.
•• A Samsung által nem megadott kiegészítők vagy külön kapható termékek használata.
•• Olyan személy általi javítás, aki nem a Samsung Electronics Co., Ltd. kiszervezett szervízcég vagy
partner szakembere.
•• A készülék vásárló általi átalakítása vagy javítása.
•• Nem megfelelő feszültség, illetve nem engedélyezett villamos csatlakozók melletti használat.
•• A Felhasználói Kézikönyv "óvintézkedéseinek" figyelmen kívül hagyása.
Egyebek
•• Ha a készülék természeti katasztrófa miatt hibásodik meg. (villámlás, tűz, földrengés, árvízkár, stb.)
•• Ha az elhasználódó komponensek elhasználódtak. (Akkumulátor, patron, fénycsövek, fej,
oszcillátor, lámpa, szűrő, szalag, stb.)
――Ha a vásárló szervízt kér olyan esetben, amikor a termék nem hibás, akkor szervízdíj számítható fel.
Ezért kérjük, először olvassa el a Felhasználói Kézikönyvet.
•• Ha a vásárló szoftveres telepítést és beüzemelést kér a készülékhez.
•• Ha a szakember megtisztítja/eltávolítja a port vagy az idegen anyagokat a készülék belsejéből.
•• Ha a vásárló további telepítést kér, a készülék otthonról történő vagy online megvásárlása esetén.
93
Megfelelő hulladékkezelés
A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus
berendezések hulladékai)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl.
töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és
egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról
az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az
elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad
az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
94
Terminológia
OSD (képernyőmenü)____ A
képernyős menü (On Screen Display,
OSD) lehetővé teszi a képernyőbeállítások konfigurálását és ezzel
optimális képminőség elérését.
Lehetővé teszi, hogy a felhasználó
módosítsa a képernyő fényerejét,
színárnyalatát, kontrasztját és számos
egyéb beállítását a képernyőn
megjelenített menük segítségével.
HUB____ HUB alatt olyan készülék
értendő, amely közös csatlakozási
pontként szolgál egy hálózaton
keresztül csatlakoztatott egyéb
készülékek számára. Több PC,
képlejátszó (videó) készülékek, irodai
készülékek és/vagy LAN-ok egy
hálózaton történő összekapcsolására
használható.
Gamma____ A "Gamma" menüvel az
úgynevezett szürkeskála módosítható,
amely a képernyő közepes árnyalatait
reprezentálja. A Fényerő módosításával
a teljes képernyő fényereje, a Gamma
beállítással viszont csak a közepes
fényerő változtatható.
Szürkeskála____ Ez a skála a színek
intenzitás-szintjére utal, amely a
képernyőn a sötétebb területekről a
világosabb területekre való színváltás
variációit mutatja. A képernyő
fényerejében bekövetkező változások a
fekete és a fehér szín variánsaival vannak
kifejezve, a szürkeskála pedig a fekete és
a fehér közötti közepes területre utal. Ha
a szürkeskálát a Gamma beállításokkal
módosítja, azzal a képernyő közepes
fényereje változik meg.
Letapogatási sebesség____ A
letapogatási sebesség (vagy frissítési
gyakoriság) a képernyő-frissítés
frekvenciájára utal. Minden képernyőfrissítési művelet során ismételt
adatátvitel történik a képernyőre,
noha szabad szemmel a frissítés nem
látható. A képernyő-frissítések számát
letapogatási sebességnek nevezzük
és Hz-ben mérjük. Ha a letapogatási
sebesség 60 Hz, az azt jelenti, hogy a
képernyő másodpercenként 60-szor
frissül. A képernyő letapogatási sebesség
a PC-ben működő grafikus kártya és a
monitor teljesítmény-adataitól függ.
Pontköz____ A képernyőn látható kép
vörös, zöld és kék pontokból áll.
Minél kisebb a pontok közötti távolság,
annál nagyobb a felbontás. A pontköz a
két azonos színű pont közötti távolságot
jelenti. A pontköz mértékegysége a
milliméter.
Képfrekvencia____ A monitor
képernyőjén megjelenített karakterek
vagy képek nagy számú képpontból
(pixel) állnak. A képpontok átvitele
vízszintes vonalakként történik,
amelyeket függőlegesen egymás alá
rendezve alakul ki a kép. A vízszintes
frekvencia kHz-ben mérhető, és azt
fejezi ki, hogy egy másodperc alatt
hány vízszintes vonal kerül átvitelre és
jelenik meg a monitor képernyőjén.
A 85 értékű vízszintes frekvencia azt
jelenti, hogy a képet alkotó vízszintes
sorok másodpercenként 85 000-szer
kerülnek átvitelre. A vízszintes frekvencia
feltüntetett értéke 85 kHz.
Sorfrekvencia____ Minden kép
számos vízszintes vonalból áll össze. A
függőleges frekvencia Hz-ben mérhető
és azt fejezi ki, hogy ezekből a vízszintes
vonalakból másodpercenként hány
kép hozható létre. Ha a függőleges
frekvencia értéke 60, az azt jelenti, hogy
egy kép másodpercenként 60-szor
jelenik meg. A függőleges frekvencia
másik neve "frissítési gyakoriság", ez
okozza a képernyő vibrálását.
Plug & Play____ A Plug & Play funkció
automatikus információcserét tesz
lehetővé egy monitor és egy PC között,
ezzel optimális megjelenítési környezet
alakítható ki.
A monitor a VESA DDC (nemzetközi
szabvány) szerint tesz eleget a Plug &
Play működésnek.
Felbontás____ A felbontás az egy
képernyőt alkotó vízszintes képpontok
és függőleges képpontok száma. A
képernyő részletességének szintjét
jelöli. Nagyobb a felbontás esetén
több információt tartalmaz a képernyő
és alkalmas egyszerre több feladat
párhuzamos végrehajtására.
Példa: Ha a felbontás 1920 x 1080,
az azt jelenti, hogy 1920 vízszintes
képpont (vízszintes frekvencia) és 1080
függőleges vonal (függőleges felbontás)
alkotja a képet.
95
Download PDF

advertising