Samsung | HT-AS1 | Samsung HT-AS1T Felhasználói kézikönyv

Digitális Erősítő
Rendszer
HT-AS1
HT-AS1T
A KÉSZÜLÉKET GYÁRTOTTA:
AH68-01942G
Használati útmutató
Biztonsági előírások
FESZÜLTSÉG ALATT!
NE NYISSA KI A BURKOLATOT!
Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében
ne vegye le a készülék burkolatát. A készülék
belsejében nincsen olyan alkatrész, amelyet
házilag lehetne javítani.
A készülék javítását bízza szakemberre.
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
ELSŐ OSZTÁLYÚ LÉZER
ELŐKÉSZÜLETEK
FIGYELEM
Elővigyázatossági intézkedések
HU
A villám szimbólum olyan feszültség jelenlétét jelzi
a készülék belsejében, amely áramütést okozhat.
A felkiáltójel szimbólum fontos működtetési és
karbantartási tudnivalókra hívja fel a figyelmét.
CLASS 1 LASER PRODUCT (1. osztályú lézerberendezés).
Ez a CD lejátszó az ELSŐ OSZTÁLYÚ LÉZER termékkel
kapcsolatos minősítésnek felel meg.
A készüléket kizárólag a használati útmutatóban leírtak szerint
használja, így megóvhatja magát a káros lézersugárzástól.
Biztosítsa, hogy a házában lévő áramellátás megegyezzen a lejátszó hátoldalán található azonosító címkével.
Lejátszóját vízszintesen állítsa fel, alkalmas alapon (bútor), a készülék körül megfelelő hely legyen a szellőzéshez
(7,5~10cm). Ügyeljen arra, hogy ne takarja el a szellőző nyílásokat. Ne tegyen semmit az erősítő tetejére. Ahhoz,
hogy a lejátszót teljesen lekapcsolja az áramellátásról, húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaljból, különösen, ha
hosszú ideig nem szándékozik használni a készüléket.
FIGYELEM : A BURKOLAT MEGBONTÁSAKOR
LÁTHATATLAN LÉZERSUGÁR LÉPHET KI
A KÉSZÜLÉKBŐL. NE TEGYE KI MAGÁT A
VESZÉLYES SUGÁRZÁSNAK!
FIGYELMEZTETÉS : A tűz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadéknak, nedvességnek.
FIGYELEM : AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓT TELJESEN TOLJA BE A
CSATLAKOZÓALJZATBA.
• Ezt a berendezést mindig váltóáramú aljzathoz csatlakoztassa védővezeték csatlakozással.
• A berendezés hálózatról való leválasztásához, a dugót ki kell húzni a hálózati aljzatból, ezért a hálózati csatlakozónak
bármikor használatra készen kell állni.
Nagy viharban húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a konnektorból. A villámlás miatt fellépő
feszültségcsúcsok kárt tehetnek a készülékben.
Óvja a készüléket közvetlen napsugárzástól,
hőforrásoktól, nehogy a készülék túlmelegedjen,
mert az a készüléket károsíthatja.
Óvja a készüléket nedvességtől (ne tegyen a készülékre folyadékkal teli edényt, nehogy kiömöljön),
hő-től (pl. hősugárzó), erős mágneses hatástól
(ne tegye hangsugárzók közelébe). Hibás működés
esetén azonnal húzza ki a készülék hálózati
csatlakozóját a konnektorból.
A készüléket kizárólag otthoni használatra
tervezték.
Ha a készüléket hideg helyen tárolta (vagy pl. télen
szállította), várjon kb. 2 órát, amíg felveszi a szoba
hőmérsékletét, és csak azután vegye használatba.
Az elemek a környezetet károsító vegyi
anyagokat tartalmaznak.
Ne dobja a háztartási szemét közé.
FIGYELEM
• A készüléket ne tegye csöpögő, fröcskölő, valamint folyadékkal töltött tárgyak, pl. váza mellé, ezeket ne tegye a
készülékre.
• A fő csatlakozó dugó a készülék leválasztására szolgál, így ennek minden körülmény között hozzáférhetőnek kell
lennie.
Ez a jelzés, amely a terméken vagy annak leírásában látható, azt jelzi, hogy nem szabad
más házi szeméttel együtt kitenni használati élettartama után.
Az ellenőrizetlen szemétlerakás által okozott esetleges környezeti károsodások vagy az
emberi egészség károsodásának elkerülés érdekében, kérjük válassza el ezt a
többi szeméttől és felelősségteljesen hasznosítsa újra, ezzel is támogatva az anyagok
újrahasznosítását. Háztartási felhasználók érdeklődjenek kereskedőjüknél vagy a helyi
önkormányzatnál a részletekről, hogy hogyan tudják ezt a terméket környezetvédelmileg
biztonságosan elhelyezni újrahasznosításra. Üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba
beszállítójukkal, és ellenőrizzék a szállítási szerződés feltételeit.
Ezt a terméket nem szabad kereskedelmi szeméttel összekeverni hulladékeltávolításnál.
2
3
Szolgáltatások
Tartalomjegyzék
Beépített hangszóró
Az erősítőbe épített mélysugárzó akkor is biztosítja a mélyebb hangokat, ha nem rendelkezik külön mélysugárzóval.
Biztonsági előírások ....................................................................................2
Elővigyázatossági intézkedések ..................................................................3
Szolgáltatások .............................................................................................4
Leírás...........................................................................................................6
ELŐKÉSZÜLETEK
ELŐKÉSZÜLETEK
HU
CSATLAKOZTATÁS
Digitális Erősítő
Ez a termék egy olyan digitális erősítőt is magában foglaló hangfal, amely digitális jelfeldolgozást végez a
jelveszteség és a jeltorzulás megelőzése érdekében.
Dolby Pro Logic II
A Dolby Pro Logic II a Dolby Pro Logic-hoz képest egy fejlettebb, több-csatornás hangdekódoló technológia.
DTS (Digital Theater Systems)
A DTS az 5.1 hangot a Dolby Digital rendszerekhez képest kisebb mértékű tömörítést alkalmazva játsza
vissza.
A hangsugárzók csatlakoztatása .................................................................10
A külső komponensek bekötése ..................................................................12
ÜZEMELTETÉS
A Digitális Erősítő használatát megelőző lépések .......................................14
Digitális/analóg bemenetek kiválasztása .....................................................16
Üzemmód beállítása ....................................................................................18
A hangfalak hallgatási távolságának beállítása ...........................................20
Digitális bemenet beállítása.........................................................................22
DRC (Dynamic Range Compression) beállítása .........................................24
Hangszínbeállítás ........................................................................................26
A hangerő beállítása ....................................................................................30
Dolby Pro Logic II mód ................................................................................32
Dolby Pro Logic II hatás beállítása ..............................................................34
Hangszín-szabályzás beállítása ..................................................................36
SFE mód ......................................................................................................38
Sztereó mód ................................................................................................40
EGYÉB
24 bites hang DSP-t használó SFE(Sound Field Effect)
Valósághűbb hangot biztosít a normál sztereó-hangforrásokkal is.
4
Kényelmi funkciók........................................................................................42
A tv vezérlése a távvezérlővel .....................................................................44
A DVD (videó) távvezérlővel történő működtetése ......................................46
Hibaelhárítás ...............................................................................................48
Műszaki adatok............................................................................................50
5
HU
Leírás
ELŐKÉSZÜLETEK
[Előlap]
[Hátlap]
Bekapcsoló gomb
BEKAPCSOLTSÁG jelző
FUNKCIÓ gomb
BEMENETI MÓD gomb
SURROUND MÓD gomb
HANGERŐSZABÁLYZÓ gomb
SETUP (Beállítás) gomb
DVD OPTICAL DIGITAL HANG BEMENETI ALJZAT
CD COAXIAL DIGITAL HANG BEMENETI ALJZAT
KIVÁLASZTÓ (
,
) gomb
VIDEÓ HANG BEMENETI ALJZATOK
DVD HANG BEMENETI ALJZATOK
CD HANG BEMENETI ALJZATOK
VIDEÓ HANG KIMENETI ALJZATOK
MÉLYSUGÁRZÓ KIMENETI ALJZATOK 1, 2
VIDEÓ BEMENETI ALJZAT
DVD VIDEÓ BEMENETI ALJZAT
VIDEÓ KIMENETI ALJZAT
MONITOR VIDEÓ KIMENETI ALJZAT
ELSŐ HANGSUGÁRZÓ CSATLAKOZÓI
KÖZÉP HANGSUGÁRZÓ CSATLAKOZÓI
HÁTSÓ HANGSUGÁRZÓ CSATLAKOZÓK
[Kijelző]
LIVE SURROUND jelző
XX Tartozékok WW
DTS jelző
DOLBY jelző
L.PCM jelző
SPEAKER (hangszóró) jelző
DOLBY DIGITAL jelző
Távvezérlő
DOLBY PRO
LOGIC II jelző
Használati útmutató
DIGITÁLIS kijelző
Kijelző
6
7
HU
Leírás (folyt.)
ELŐKÉSZÜLETEK
[Távvezérlő]
TV gomb
AMP gomb
DVD gomb
VIDEÓ gomb
VILÁGÍTÁS gomb
Bekapcsoló gomb
TV/VIDEÓ, FUNKCIÓ gomb
Az elemek behelyezése a távvezérlőbe
irányába vegye
1 Ale nyíl
az elem borítását.
CD gomb
NUMERIKUS (0-9) gombok
ELALVÁS kapcsoló
OPTIKAI BEMENETI MÓD gomb
HANGSÁV gomb
VIDEÓ gomb
ANALÓG BEMENETI MÓD gomb
KOAXIÁLIS BEMENETI MÓD gomb
Tudnivalók
CSATORNA gomb
ÁTMENET gomb
(A tv, DVD információit megtekintheti a tv képernyőn)
STEREO (sztereó) gomb
SPK TÁVOLSÁG gomb
Tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat, így elkerülheti a szivárgó elektrolit okozta
meghibásodásokat:
• Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra: az elemen feltüntetett (+) jelzést illessze
az elemtartó rekesz belsejében látható (+) jelzéshez, a (–) jelzést pedig a (–) jelzéshez.
• Megfelelő elemeket használjon. Még az azonos méretű elemek is eltérhetnek teljesítményben.
• A két elemet mindig egyszerre cserélje ki.
• Óvja az elemeket hőtől, nyílt lángtól.
A távvezérlő működési tartománya
TONE
OPTICAL COAXIAL ANALOG
STOP
PLAY
A távvezérlő a készüléktől egyenes vonalban mérve körülbelül
7 méter távolságig használható.
A távvezérlő érzékelőhöz képest 30°-os vízszintes szögtartományban mozoghat vele.
CUSOR/ENTER gomb
MÉLYSUGÁRZÓ KI/BE kapcsolás gombja
INFO gomb
Tegye vissza az elemtartó rekesz tetejét.
DRC gomb
NÉMÍTÁS gomb
MENU gomb
3
Tegyen az elemtartó
rekeszbe két 1,5 V-os,
AAA méretű elemet,
ügyelve a helyes
polaritásra (+ és –).
DVD gomb
KÜLSŐ SZERKEZETRŐL VISSZAJÁTSZÁS gomb
HANGERŐSZABÁLYZÓ gomb
2
MÉLYSUGÁRZÓ SZINT gomb
MÓD gomb
EFFEKT gomb
CROSS OVER
HANGSZÍN gomb
SPK SZINT gomb
SFE MÓD gomb
SPK KIVÁLASZTÁS gomb
SUB WOOFER
ON/
OFF
8
SPK DISTANCE
SUB WOOFER
LEVEL
9
HU
A hangsugárzók csatlakoztatása
A termék áthelyezése vagy üzembe helyezése előtt kérjük, bizonyosodjon meg róla, hogy az nincs
feszültség alatt, valamint a csatlakozó is ki van húzva.
AKTÍV MÉLYSUGÁRZÓ
(NINCS A CSOMAGBAN)
AKTÍV MÉLYSUGÁRZÓ
(NINCS A CSOMAGBAN)
FŐ EGYSÉG
HT-AS1
FŐ EGYSÉG
HT-AS1T
ELSŐ (R)
PS-AF1T
ELSŐ (L)
PS-AF1T
ELSŐ (R)
PS-AF1
• Amennyiben úgy gondolja, több mély
hangra van szükség, lehetősége van
arra, hogy további mélysugárzókat (nincs
a csomagban) kapcsoljon az 1-es vagy
2-es mélysugárzó csatlakozókhoz. Mivel
az 1-es és 2-es mélysugárzó csatlakozók
nem sztereó hangsávúak, ugyanazt a
mono hangot hallja majd, függetlenül
attól, hogy mit kapcsolt hozzá.
KÖZÉP
PS-AC1
KÖZÉP
PS-AC1T
RENDSZER MODELLJÉNEK NEVE : HT-AS1T
RENDSZER MODELLJÉNEK NEVE : HT-AS1
ELSŐ HANGSUGÁRZÓ
KÖZÉP HANGSUGÁRZÓ
HÁTSÓ HANGSUGÁRZÓ
HÁTSÓ (R) HÁTSÓ (L)
PS-AR1T PS-AR1T
HÁTSÓ (R) HÁTSÓ (L)
PS-AR1 PS-AR1
ELSŐ HANGSUGÁRZÓ
KÖZÉP HANGSUGÁRZÓ
HÁTSÓ HANGSUGÁRZÓ
PS-AF1
PS-AC1
PS-AR1
Digitális erősítő/mélysugárzó hangfal
elhelyezése
• A digitalis erősítő/mélysugárzó hangfal megfelelő
elhelyezése nem létfontosságú. Akárhová teheti.
Első hangsugárzók
• Ezeket a hangsugárzókat az Ön hallgatási helye elé
helyezze, Ön felé befelé fordítva (körülbelül 45°).
• Úgy helyezze el a hangsugárzókat, hogy a magas hangú
hangsugárzók az Ön fülmagasságában legyenek.
• Az első hangsugárzók első oldalát igazítsa egy vonalba
a középső hangsugárzó első oldalával vagy helyezze
őket egy kicsivel a középső hangsugárzók elé.
CSATLAKOZTATÁS
ELSŐ (L)
PS-AF1
Hátsó hangsugárzók
• Helyezze ezeket a hangsugárzókat a hallgatási
hely mögé.
• Ha nincs elég hely, helyezze ezeket a
hangsugárzókat egymással szembe.
• Fülmagasság fölött körülbelül 60 - 90 cm-re (2 - 3
láb) helyezze el úgy, hogy kicsit lefelé nézzenek.
PS-AF1T
PS-AC1T
PS-AR1T
X Hangsugárzó vezetékének bekötése
1
Nyomja meg a hangsugárzó
csatlakozójának fülét.
2
Helyezze a fekete vezetéket a fekete(-) aljzatba,
a szürkét pedig a piros (+) aljzatba.
* Az első és a középső hangsugárzóktól eltérően,
a hátsó hangsugárzók leginkább hang effektusokat
közvetítenek és nem adnak folyamatosan hangot.
Tudnivalók
• Soha ne érintse meg a hangszóró csatlakozóit, ha azok feszültség alatt vannak.
Ezzel ugyanis áramütésnek tenné ki magát.
• Bizonyosodjon meg róla, hogy a polaritás (+ és -) is helyes.
Közép hangsugárzó
• Legjobb az első hangsugárzókkal egy magasságban
elhelyezni.
• Közvetlenül a tv fölé vagy alá is felállíthatja.
10
11
HU
A külső komponensek bekötése
Video komponens bekötése
Audio tartozékok csatlakoztatása
CSATLAKOZTATÁS
CD lejátszó
DVD lejátszó
DVD lejátszó
Videomagnó
TV
Tudnivalók
12
• Húzza ki a fő vezetéket a fali csatlakozóból, ha hosszabb ideig nem használná az egységet.
• A DVD/CD lejátszón kiválasztható egy digitális hangbemenet az OPTIKAI és KOAXIÁLIS közül.
13
HU
A Digitális Erősítő használatát
megelőző lépések
Be- és kikapcsolás
TÁVVEZÉRLŐ
1 Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót az aljzathoz.
meg az AMP gombot, hogy a távirányítót
2 Nyomja
Amplifier (erősítő) módra kapcsolja.
3 Nyomja meg a POWER (Bekapcsoló) gombot.
• Az egység bekapcsolódik vagy készenléti módra vált.
Üzemmód kiválasztása
TÁVVEZÉRLŐ
Első módszer
Nyomja meg a FUNCTION (funkció) gombot.
• Valamennyi megnyomás alkalmával a DVD ˜ VCR ˜ CD
kiválasztódik.
Második módszer
FŐ EGYSÉG
1 Csatlakoztassa a hálózati kábelt a csatlakozó aljzathoz.
2 Nyomja meg a POWER (Bekapcsoló) gombot.
• Az egység bekapcsolódik vagy készenléti módra vált.
• A CD, VCR (video) vagy a DVD közvetlenül is kiválasztható.
FŐ EGYSÉG
Nyomja meg a FUNCTION (funkció) gombot.
ÜZEMELTETÉS
Nyomja meg a CD, VCR vagy a DVD gombot.
• Valamennyi megnyomás alkalmával a DVD ˜ VCR ˜ CD
kiválasztódik.
Távvezérlő funkciói
AMP, TV, DVD, illetve videó készülékei egyaránt működtethetőek
egy távirányítóval.
További részletekért lapozzon a 44-47 oldalakra.
14
15
HU
Digitális/analóg bemenetek kiválasztása
2 csatornán keresztül, Dolby Digital, vagy DTS módban hallhatja a hangokat az egység segítségével.
TÁVVEZÉRLŐ
DVD funkció
Nyomja meg az OPTICAL vagy a COAXIAL gombot.
• A DVD OPTICAL vagy a COAXIAL kiválasztódik.
• Csak a SETUP menüben a DIGITAL IN alatt beállított elemek lesznek elérhetőek.
vagy
FŐ EGYSÉG
DVD funkció
Nyomja meg az ANALOG gombot.
Nyomja meg az INPUT MODE gombot.
• A DVD ANALOG kiválasztásra kerül.
• A DVD OPTICAL vagy a COAXIAL és a DVD ANALOG kerül kiválasztásra.
CD funkció
Nyomja meg az OPTICAL vagy a COAXIAL gombot.
Nyomja meg az INPUT MODE gombot.
• A CD OPTICAL vagy a COAXIAL kiválasztódik.
• A CD OPTICAL vagy a COAXIAL és a CD ANALOG kerül kiválasztásra.
ÜZEMELTETÉS
CD funkció
• Csak a SETUP menüben a DIGITAL IN alatt beállított elemek lesznek elérhetőek.
vagy
Nyomja meg az ANALOG gombot.
• A CD ANALOG kiválasztásra kerül.
Tudnivalók
• A DVD és CD funkciók digitalis bemeneti beállításai megváltoztathatóak a
„DIGITAL IN” menüben. (Bővebben a 22-23 oldalakon)
• Egy külső audio-tartozék digitalis audio-kimeneti aljzatának a fő egység
optikai/koaxiális digitalis audio-bemeneti aljzatához kapcsolásával Dolby
Digital vagy DTS hangrendszerekben is élvezheti a hangminőséget.
16
17
HU
Üzemmód beállítása
A hangsugárzó kimeneti jelei és frekvencia reakciói a hangfal beállításai szerint kerülnek beállításra,
attól függetlenül, hogy egyes hangfalak használva vannak –e.
X
TÁVVEZÉRLŐ
meg a MENU, majd az ENTER gombot.
1 •Nyomja
A „SETUP MODE” megjelenik a kijelzőn, majd Setup módra vált.
FŐ EGYSÉG
meg a WX gombot a „SPK SETUP” kiválasztásához,
2 Nyomja
majd nyomja meg az ENTER gombot.
1 Nyomja meg a SETUP gombot.
• A „SETUP MODE” megjelenik a kijelzőn, majd Setup módra vált.
meg a WXgombot a kívánt hangfal kiválasztásához.
3 •Nyomja
A gomb minden egyes megnyomásával kiválasztásra kerülnek a
F.SPK ˜ C.SPK ˜ S.SPK ˜ SWSPK ˜ CROVR lehetőségek.
Nyomja meg a TS gombot a kiválasztott hangfal módjának
4 (nagy,
kicsi, stb.) beállításához.
meg a SURROUND MODE gombot a kívánt hangfal
3 Nyomja
kiválasztásához.
5 Az egyes hangfalak módjának megadásához kövesse ismét a 3-4 lépéseket.
• A gomb minden egyes megnyomásával kiválasztásra kerülnek a
F.SPK ˜ C.SPK ˜ S.SPK ˜ SWSPK ˜ CROVR lehetőségek.
meg a SELECT (
4 Nyomja
módjának beállításához.
Setup módból való kilépés
• Várjon 5 másodpercet, vagy nyomja meg a MENU gombot.
A „SETUP OFF” felirat megjelenik a kijelzőn. Kilépett a Setup módból.
,
ÜZEMELTETÉS
meg a FUNCTION gombot a „SPK SETUP”
2 Nyomja
kiválasztásához.
) gombot a kívánt hangfal
5 Ismételje át a 3-4 lépéseket az egyes hangfalak beállításához.
SPK SELECT gomb használata
1. Nyomja meg a SPK SELECT gombot a kívánt hangfal kiválasztásához.
• A gomb minden egyes megnyomásával kiválasztásra kerülnek a
F.SPK ˜ C.SPK ˜ S.SPK ˜ SWSPK ˜ CROVR ˜ SPK MODE OFF
lehetőségek.
Setup módból való kilépés
• Várjon 5 másodpercet, vagy nyomja meg a SETUP gombot.
A „SETUP OFF” felirat megjelenik a kijelzőn. Kilépett a Setup módból.
2. Nyomja meg a TS gombot a kiválasztott hangfal módjának
(nagy, kicsi, stb.) beállításához.
3. Az egyes hangfalak módjának megadásához kövesse ismét a 1-2 lépéseket.
MÉLYSUGÁRZÓ ki- vagy bekapcsolása.
Nyomja meg a távvezérlő MÉLYSUGÁRZÓ KI/BE KAPCSOLÁSA gombját.
• A gomb minden egyes megnyomásával az SWSPK : YES, SWSPK :
NO kiválasztásra kerülnek.
Tudnivalók
• Amennyiben a FRONT (első) LARGE (nagy) értékre van állítva, kiválasztható a YES
(igen) vagy a NO (nem) az SWSPK részére.
• Amennyiben a FRONT (első) SMALL (kicsi) értékre van állítva, a YES (igen)
automatikusan beállításra kerül az SWSPK részére A NO (nem) itt nem választható ki.
Átmenet beállítása.
18
Nyomja meg az ÁTMENET, majd a TS gombot az átmenet
frekvenciájának beállításához.
Hansugárzók beállítása
HANGFAL
F.SPK(Első)
C.SPK(Közép)
S.SPK(Hátsó)
SWSPK(Mélysugárzó)
CROVR
(Átmeneti frekcencia)
Lehetséges beállítások Alapértelmezett beállítás
NAGY, KICSI
KICSI
NAGY, KICSI, EGYIK SEM
KICSI
NAGY, KICSI, EGYIK SEM
KICSI
IGEN, NEM
IGEN
60,80,100,120,
150 Hz
150,180,200 (Hz)
• NAGY : Válassza ezt az opciót, ha nagy hangfalakat használ.
A hangokat teljes szélességükben hallgathatja.
• KICSI : Válassza ezt az opciót, ha kis hangfalakat használ
• EGYIK SEM : Válassza ki ezt az opciót, ha nem használ
hangfalakat.
• IGEN (mélysugárzó) : Válassza ki ezt, ha mélynyomót
használ.
• NEM (mélysugárzó) : Válassza ki ezt, ha nem használja a
mélynyomót.
• CROVR : Válassza ki a szobához mérten a legmegfelelőbb
átmeneti frekvenciát.
19
HU
A hangsugárzók hallgatási
távolságának beállítása
Amennyiben a hangfalak nem helyezhetőek egyenlő távolságra attól a ponttól, ahol ön hallgatni kívánja azokat, a
középső és surround hangfalak időbeli beállításaival megoldható, hogy mégis ugyanolyan távolról hallja azokat.
X
TÁVVEZÉRLŐ
meg a MENU, majd az ENTER gombot.
1 •Nyomja
A „SETUP MODE” megjelenik a kijelzőn, majd Setup módra vált.
meg a WX gombot a „DIST SETUP” kiválasztásához,
2 Nyomja
majd nyomja meg az ENTER gombot.
S.L ˜ S.W opciók kiválasztásra kerülnek.
meg a TS gombot a kívánt hangfal-távolság kiválasztásához.
4 •Nyomja
F.L, CEN, F.R, S.R, S.L, S.W hangfalak esetében 0,3-9,0 m közötti
értékekre állítható a hangfalak és a hallgatási pont távolsága
0,3 m-es intervallumokban.
Setup módból való kilépés
• Várjon 5 másodpercet, vagy nyomja meg a MENU gombot.
A „SETUP OFF” felirat megjelenik a kijelzőn. Kilépett a Setup módból.
SPK DISTANCE gomb használata
1 Nyomja meg a SETUP gombot.
• A „SETUP MODE” megjelenik a kijelzőn, majd Setup módra vált.
meg a FUNCTION gombot a „DIST SETUP”
2 Nyomja
kiválasztásához.
meg a SURROUND MODE gombot a kívánt hangfal
3 Nyomja
kiválasztásához.
• A gomb minden egyes megnyomásával a F.L ˜ CEN ˜ F.R ˜ S.R ˜
S.L ˜ S.W opciók kiválasztásra kerülnek.
meg a SELECT (
4 Nyomja
távolság kiválasztásához.
,
ÜZEMELTETÉS
3 • A gomb minden egyes megnyomásával a F.L ˜ CEN ˜ F.R ˜ S.R ˜
Nyomja meg a WX gombot a kívánt hangfal kiválasztásához.
FŐ EGYSÉG
) gombot a kívánt hangfal-
• F.L, CEN, F.R, S.R, S.L, S.W hangfalak esetében 0,3-9,0 m közötti
értékekre állítható a hangfalak és a hallgatási pont távolsága
0,3 m-es intervallumokban.
1. Nyomja meg a SPK DISTANCE gombot a kívánt hangfal kiválasztásához.
• A gomb minden egyes megnyomásával a F.L ˜ CEN ˜ F.R ˜ S.R ˜
S.L ˜ S.W opciók kiválasztásra kerülnek.
2. Nyomja meg a TS gombot a kívánt hangfal-távolság kiválasztásához.
• F.L, CEN, F.R, S.R, S.L, S.W hangfalak esetében 0,3-9,0 m közötti értékekre
állítható a hangfalak és a hallgatási pont távolsága 0,3 m-es intervallumokban.
Setup módból való kilépés
• Várjon 5 másodpercet, vagy nyomja meg a SETUP gombot.
A „SETUP OFF” felirat megjelenik a kijelzőn. Kilépett a Setup módból.
3. Az egyes hangfalak módjának megadásához kövesse ismét a 1-2 lépéseket.
Tudnivalók
20
• Amennyiben a tényleges hallgatási távolság a beállított hallgatási
távolságon túl van a hangfal elhelyezésekor, állítsa a hangfaltávolságot a maximumra.
Hangsugárzó távolságának beállítása
Állítsa be a hangfal és a hallgatási pont közti távolság mértékét 0,3 méteres intervallumokban.
• F.L (bal első) : 0,3 m ~ 9 m
• CEN (közép) : 0,3 m ~ 9 m
• F.R (jobb első) : 0,3 m ~ 9 m
• S.R (jobb hátsó) : 0,3 m ~ 9 m
• S.L (bal hátsó) : 0,3 m ~ 9 m
• SW (mélynyomó) : 0,3 m ~ 9 m
21
HU
Digitális bemenet beállítása
A DVD/CD lejátszó digitális bemenete OPTICAL (optikai) vagy COAXIAL (koaxiális) értékekre is
állítható.
X
TÁVVEZÉRLŐ
meg a MENU, majd az ENTER gombot.
1 •Nyomja
A „SETUP MODE” megjelenik a kijelzőn, majd Setup módra vált.
meg a WX gombot a „DIGITAL IN” kiválasztásához,
2 Nyomja
majd nyomja meg az ENTER gombot.
• Valamennyi megnyomás alkalmával a CD
DVD kiválasztódik.
meg a TS gombot a kívánt digitális bemenet
4 Nyomja
beállításához.
• Valamennyi megnyomás alkalmával a COAXIAL
kiválasztódik.
1 Nyomja meg a SETUP gombot.
• A „SETUP MODE” megjelenik a kijelzőn, majd Setup módra vált.
meg a FUNCTION gombot a „DIGITAL IN”
2 Nyomja
kiválasztásához.
meg a SURROUND MODE gombot a CD vagy DVD
3 Nyomja
funkció kiválasztásához.
• Valamennyi megnyomás alkalmával a CD
OPTICAL
meg a SELECT (
4 Nyomja
bemenet beállításához.
Setup módból való kilépés
• Várjon 5 másodpercet, vagy nyomja meg a MENU gombot.
A „SETUP OFF” felirat megjelenik a kijelzőn. Kilépett a Setup módból.
,
DVD kiválasztódik.
) gombot a kívánt digitális
• Valamennyi megnyomás alkalmával a COAXIAL
kiválasztódik.
ÜZEMELTETÉS
meg a WX gombot a CD vagy DVD funkció kiválasz3 Nyomja
tásához.
FŐ EGYSÉG
OPTICAL
Setup módból való kilépés
• Várjon 5 másodpercet, vagy nyomja meg a SETUP gombot.
A „SETUP OFF” felirat megjelenik a kijelzőn. Kilépett a Setup módból.
Tudnivalók
• Az egyes funkciókhoz csak egy digitális bemenetet adhat meg.
Példa: Amennyiben a CD funkcióra COAXIAL (koaxiális)-t
adott meg, nem választható ki a COAXIAL (koaxiális) a DVD
funkcióra.
Funkció
DVD
CD
22
Digitális bemenet (Alapértelmezett beállítás)
OPTICAL (optikai)
COAXIAL (koaxiális)
23
HU
DRC (Dynamic Range Compression) beállítása
Ezzel a funkcióval Dolby Digital hangot élvezhet akkor is, ha halkan hallgatja a tv-t az esti időszakban.
X
TÁVVEZÉRLŐ
1 Nyomja meg a MENU, majd az ENTER gombot.
• A „SETUP MODE” megjelenik a kijelzőn, majd Setup módra vált.
meg a WX gombot a „DRC SETUP” kiválasztásához,
2 Nyomja
majd nyomja meg az ENTER gombot.
• „DRC : STD” felirat jelenik meg a képernyőn.
• A gomb minden egyes megnyomásával a DRC.: STD ˜ DRC : MAX
˜ DRC : MIN kiválasztásra kerülnek.
Setup módból való kilépés
• Várjon 5 másodpercet, vagy nyomja meg a MENU gombot.
A „SETUP OFF” felirat megjelenik a kijelzőn. Kilépett a Setup módból.
A DRC gomb használata.
Nyomja meg a DRC gombot.
• A gomb minden egyes megnyomásával a DRC.: STD ˜ DRC : MAX ˜
DRC : MIN kiválasztásra kerülnek.
1 Nyomja meg a SETUP gombot.
• A „SETUP MODE” megjelenik a kijelzőn, majd Setup módra vált.
meg a FUNCTION gombot a „DRC SETUP”
2 Nyomja
kiválasztásához.
3 Nyomja meg a SURROUND MODE gombot.
• „DRC : STD” felirat jelenik meg a képernyőn.
meg a SELECT (
4 Nyomja
beállításához.
,
) gombot a DRC
ÜZEMELTETÉS
3
Nyomja meg a TS gombot a DRC
beállításához.
FŐ EGYSÉG
• A gomb minden egyes megnyomásával a DRC.: STD ˜ DRC : MAX
˜ DRC : MIN kiválasztásra kerülnek.
Setup módból való kilépés
• Várjon 5 másodpercet, vagy nyomja meg a SETUP gombot.
A „SETUP OFF” felirat megjelenik a kijelzőn. Kilépett a Setup módból.
DRC beállítása
• STD : Sztenderd értékre állítja a DRC hatást.
• MAX : Maximális értékre állítja a DRC hatást.
• MIN : Minimális értékre állítja a DRC hatást.
24
25
HU
Hangszínbeállítás
Használja a hangszín-tesztelést a hangfal helyzetének vagy szintjének ellenőrzéséhez.
Hangszín-tesztelés autómatikus kivitele
X
TÁVVEZÉRLŐ
1 Nyomja meg a MENU, majd az ENTER gombot.
• A „SETUP MODE” megjelenik a kijelzőn, majd Setup módra vált.
2
• A próba-jel az alábbiak szerint kerül kisugárzásra ; F.L ˜CEN ˜ F.R
˜ S.R ˜ S.L ˜ S.W .
• A próba-jelek kisugárzása alatt nyomja meg a TS gombot a
hangfalak kisugárzási szintjeinek -10 és +10 dB értékek közötti,
lépésenkénti beállításához.
Hangszín-tesztelés megállítása
• Nyomja meg a MENU gombot egyszer.
A „SETUP OFF” felirat megjelenik a kijelzőn. A hangszín-tesztelés
megáll.
Hangszín-tesztelés gomb használata
Nyomja meg a HANGSZÍN gombot.
1 Nyomja meg a SETUP gombot.
• A „SETUP MODE” megjelenik a kijelzőn, majd Setup módra vált.
meg a FUNCTION gombot a „TEST-T AUTO”
2 Nyomja
kiválasztásához.
3 Nyomja meg a SURROUND MODE gombot.
• A próba-jel az alábbiak szerint kerül kisugárzásra ; F.L ˜ CEN ˜ F.R
˜ S.R ˜ S.L ˜ S.W .
• A próba-jelek kisugárzása alatt nyomja meg a SELECT ( , )
gombot a hangfalak kisugárzási szintjeinek -10 és +10 dB értékek
közötti, lépésenkénti beállításához.
ÜZEMELTETÉS
Nyomja meg a WX gombot a „TEST-T AUTO” kiválasztásához,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
FŐ EGYSÉG
Hangszín-tesztelés megállítása
• Nyomja meg a SETUP gombot egyszer.
A „SETUP OFF” felirat megjelenik a kijelzőn. A hangszín-tesztelés
megáll.
• A próba-jel az alábbiak szerint kerül kisugárzásra ; F.L ˜ CEN ˜ F.R ˜
S.R ˜ S.L ˜ S.W .
• A próba-jelek kisugárzása alatt nyomja meg a TS gombot a hangfalak
kisugárzási szintjeinek -10 és +10 dB értékek közötti, lépésenkénti
beállításához.
26
27
HU
Hangszínbeállítás (folyt.)
Használja a hangszín-tesztelést a hangfal helyzetének vagy szintjének ellenőrzéséhez.
Hangszín-tesztelésből való kézi kilépés
X
TÁVVEZÉRLŐ
FŐ EGYSÉG
1 Nyomja meg a MENU, majd az ENTER gombot.
1 Nyomja meg a SETUP gombot.
• A „SETUP MODE” megjelenik a kijelzőn, majd Setup módra vált.
2
• A „SETUP MODE” megjelenik a kijelzőn, majd Setup módra vált.
meg a FUNCTION gombot a „TEST-T MANU”
2 Nyomja
kiválasztásához.
meg a WX gombot a kívánt hangfal
3 Nyomja
kiválasztásához.
3 Nyomja meg a SURROUND MODE gombot.
• A gomb minden egyes megnyomásával a F.L ˜ CEN ˜ F.R ˜ S.R ˜
S.L ˜ S.W opciók kiválasztásra kerülnek.
• A WX gomb minden egyes megnyomásával a F.L ˜ CEN ˜ F.R ˜
S.R ˜ S.L ˜ S.W opciók kiválasztásra kerülnek.
meg a SELECT ( ,
4 Nyomja
hangszín kiválasztásához.
meg a TS gombot a kívánt teszt-hangszín
4 Nyomja
kiválasztásához.
) gombot a kívánt teszt-
ÜZEMELTETÉS
Nyomja meg a WX gombot a „TEST-T MANU” kiválasztásához,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
• A hangfal kimeneti értékeit –10 és +10 db közötti értékekre állíthatja be.
• A –10 db jelenti a halkabb, míg a +10 db a hangosabb hangokat.
• A hangfal kimeneti értékeit –10 és +10 db közötti értékekre állíthatja be.
• A –10 db jelenti a halkabb, míg a +10 db a hangosabb hangokat.
Hangszín-tesztelés megállítása
Hangszín-tesztelés megállítása
• Nyomja meg a MENU gombot egyszer.
A „SETUP OFF” felirat megjelenik a kijelzőn. A hangszín-tesztelés
megáll.
• Nyomja meg a SETUP gombot egyszer.
A „SETUP OFF” felirat megjelenik a kijelzőn. A hangszín-tesztelés
megáll.
Teszt-hangszín kimenet
• F.L (bal első) : -10 ~ +10 dB
• CEN (közép) : -10 ~ +10 dB
• F.R (jobb első) : -10 ~ +10 dB
• S.R (jobb hátsó) : -10 ~ +10 dB
• S.L (bal hátsó) : -10 ~ +10 dB
• S.W (mélysugárzó) : -10 ~ +10 dB
28
29
HU
A hangerő beállítása
Beállíthatja a hangfalak egyensúlyát és szintjét.
X
TÁVVEZÉRLŐ
1 Nyomja meg a MENU, majd az ENTER gombot.
FŐ EGYSÉG
• A „SETUP MODE” megjelenik a kijelzőn, majd Setup módra vált.
meg a WX gombot a „LEVEL SETUP” kiválasztásához,
2 Nyomja
majd nyomja meg az ENTER gombot.
1 Nyomja meg a SETUP gombot.
meg a WX gombot a kívánt hangfal
3 Nyomja
kiválasztásához.
meg a FUNCTION gombot a „LEVEL SETUP”
2 Nyomja
kiválasztásához.
• A „SETUP MODE” megjelenik a kijelzőn, majd Setup módra vált.
3 Nyomja meg a SURROUND MODE gombot.
4 Nyomja meg a TS gombot a hangfal kívánt szintjének kiválasztásához.
• A gomb minden egyes megnyomásával a F.L ˜ CEN ˜ F.R ˜ S.R ˜
S.L ˜ S.W opciók kiválasztásra kerülnek.
• A hangfal kimeneti értékeit –10 és +10 db közötti értékekre állíthatja be.
• A –10 db jelenti a halkabb, míg a +10 db a hangosabb hangot.
meg a SELECT ( , ) gombot a hangsugárzó
4 Nyomja
kívánt szintjének kiválasztásához.
Setup módból való kilépés
• A hangfal kimeneti értékeit –10 és +10 db közötti értékekre állíthatja be.
• A –10 db jelenti a halkabb, míg a +10 db a hangosabb hangot.
• Várjon 5 másodpercet, vagy nyomja meg a MENU gombot.
A „SETUP OFF” felirat megjelenik a kijelzőn. Kilépett a Setup módból.
Setup módból való kilépés
SPK LEVEL gomb használata
• Várjon 5 másodpercet, vagy nyomja meg a SETUP gombot.
A „SETUP OFF” felirat megjelenik a kijelzőn. Kilépett a Setup módból.
1. Nyomja meg a SPK LEVEL gombot a kívánt hangfal kiválasztásához.
• A gomb minden egyes megnyomásával a F.L ˜ CEN ˜ F.R ˜ S.R ˜
S.L ˜ S.W ˜ SPK LVL OFF opciók kiválasztásra kerülnek.
2. Nyomja meg a TS gombot a hangfal kívánt szintjének kiválasztásához.
• A hangfal kimeneti értékeit –10 és +10 db közötti értékekre állíthatja be.
• A –10 db jelenti a halkabb, míg a +10 db a hangosabb hangokat.
MÉLYSUGÁRZÓ HANGSZINTJÉNEK beállítása
Nyomja meg a MÉLYSUGÁRZÓ HANGSZINTJE, majd a TS
gombot a mélynyomó hangszintjének beállításához.
ÜZEMELTETÉS
• A WX gomb minden egyes megnyomásával a F.L ˜ CEN ˜ F.R ˜
S.R ˜ S.L ˜ S.W opciók kiválasztásra kerülnek.
Hangszóró hangszintjének beállítása
• F.L (bal első) : -10 ~ +10 dB
• CEN (közép) : -10 ~ +10 dB
• F.R (jobb első) : -10 ~ +10 dB
• S.R (jobd hátsó) : -10 ~ +10 dB
• S.L (bal hátsó) : -10 ~ +10 dB
• S.W (mélysugárzó) : -10 ~ +10 dB
30
31
HU
Dolby Pro Logic II mód
Ez a mód 5.1 csatornás hangot biztosít kétcsatornás forrásból.
TÁVVEZÉRLŐ
Nyomja meg a
MODE gombot.
• A gomb minden egyes megnyomásával a CINEMA ˜ MATRIX ˜ GAME
˜ PRO LOGIC ˜ MUSIC kiválasztásra kerülnek.
FŐ EGYSÉG
meg a SURROUND MODE gombot a „DPLII” mód
1 Nyomja
kiválasztásához.
2 Nyomja meg a SELECT (
• A SELECT (
,
) gombot.
) gomb minden egyes megnyomásával a CINEMA
˜ MATRIX ˜ GAME ˜ PRO LOGIC ˜ MUSIC kiválasztásra kerülnek.
• A SELECT (
) gomb minden egyes megnyomásával a MUSIC ˜
PRO LOGIC ˜ GAME ˜ MATRIX ˜ CINEMA kiválasztásra kerülnek.
Setup módból való kilépés
Setup módból való kilépés
• Várjon 5 másodpercet.
• Várjon 5 másodpercet.
Dolby Pro Logic II mód
• ZENE : 5.1 csatornás surround hangot biztosít olyan digitális, analóg,
vagy sztereó források esetében is, mint a CD, KAZETTA, TV,
vagy a sztereó videó-készülék.
• MOZI : A filmet és annak zenéjét még valósághűbbé teszi.
• MATRIX : 5.1 csatornás surround hangot hall majd.
• GAME (JÁTÉK) : Felerősíti a játék izgalmát annak hangján keresztül.
• PRO LOGIC : Surround hatást biztosít a bal és jobb első hangfalak
segítségével.
32
ÜZEMELTETÉS
• Valamennyi megnyomás alkalmával a DPLII ˜ SFE ˜ STEREO
kiválasztódik.
Tudnivalók
• A Dolby Pro Logic II mód nem
használható olyan többcsatornás
jeleknél, mint amilyen a Dolby Digital
és a DTS is.
• A Pro Logic csak PCM audio jelekkel
működik a 32 KHz, 44 KHz és a 48
KHz frekvenciákon.
• A hang nem kerül kisugárzásra a
hátsó surround hangfalból, ha a
sugárzott audio jel mono.
33
HU
Dolby Pro Logic II hatás beállítása
Ez a funkció csak Dolby PRO LOGIC II MUSIC módban működik.
TÁVVEZÉRLŐ
meg a MENU, majd az ENTER gombot.
1 •Nyomja
A „SETUP MODE” megjelenik a kijelzőn, majd Setup módra vált.
Nyomja meg a WX gombot a „
MODE” kiválasz2 tásához,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
FŐ EGYSÉG
3 Nyomja meg a WX gombot.
1 Nyomja meg a SETUP gombot.
• Valamennyi megnyomás alkalmával a
C-WIDTH ˜ DIMENSION ˜
PANORAMA kiválasztódik.
meg a FUNCTION gombot a „DPLII MODE”
2 Nyomja
kiválasztásához.
Nyomja meg a TS gombot
a kívánt Dolby Pro Logic ll
hatás kiválasztásához.
3 Nyomja meg a SURROUND MODE gombot.
• Valamennyi megnyomás alkalmával a C-WIDTH ˜ DIMENSION ˜
PANORAMA kiválasztódik.
Setup módból való kilépés
• Várjon 5 másodpercet, vagy nyomja meg a MENU gombot.
A „SETUP OFF” felirat megjelenik a kijelzőn. Kilépett a Setup módból.
A
meg a SELECT ( , ) gombot a kívánt Dolby Pro
4 Nyomja
Logic ll hatás kiválasztásához.
EFFECT gomb használata.
1. Nyomja meg a
kiválasztásához.
2. Nyomja meg a
MODE gombot a ‘MUSIC’ (zene) mód
Setup módból való kilépés
EFFECT gombot.
• Várjon 5 másodpercet, vagy nyomja meg a SETUP gombot.
A „SETUP OFF” felirat megjelenik a kijelzőn. Kilépett a Setup módból.
• Valamennyi megnyomás alkalmával a C-WIDTH ˜ DIMENSION ˜
PANORAMA kiválasztódik.
ÜZEMELTETÉS
4
• A „SETUP MODE” megjelenik a kijelzőn, majd Setup módra vált.
3. Nyomja meg a TS gombot a kívánt Dolby Pro Logic ll hatás
kiválasztásához.
• C-WIDTH : 0 és 7 közötti értékekre állítható be.
• DIMENZIÓ : -7 és +7 közötti értékekre állítható be.
• PANORÁMA : BE- vagy Kikapcsolhatja azt.
Dolby Pro Logic II hatás
• C-WIDTH : Ez a központi kép szélességét állítja be. Minél magasabb a beállítás értéke, annál
kevesebb hang jön ki a középső hangfalból.
• DIMENZIÓ : Fokozatosan állítja a hangterületet (DSP) az első részről surroundra.
• PANORÁMA : Ez a mód kiterjeszti az első sztereót a surround hangfakakra is egy a teljes hatás
eléréséhez.
34
35
HU
Hangszín-szabályzás beállítása
Ezzel a funkcióval beállíthatja az első hangfal hangminőségét.
X
TÁVVEZÉRLŐ
meg a MENU, majd az ENTER gombot.
1 •Nyomja
A „SETUP MODE” megjelenik a kijelzőn, majd Setup módra vált.
meg a WX gombot a „TONE CONTROL” kiválasz2 Nyomja
tásához, majd nyomja meg az ENTER gombot.
3
Setup módból való kilépés
• Várjon 5 másodpercet, vagy nyomja meg a MENU gombot.
A „SETUP OFF” felirat megjelenik a kijelzőn. Kilépett a Setup módból.
TONE (hangszín) gomb használata
1. Nyomja meg a TONE gombot.
• A gomb minden egyes megnyomásával a BASS ˜ TREBLE ˜ TONE :
OFF kiválasztásra kerülnek.
2. Nyomja meg a TS gombot a kívánt hangszín-szabályzás kiválasztásához.
• A hangfal kimeneti értékeit –6 és +6 db közötti értékekre állíthatja be.
• A –6 db jelenti a halkabb, míg a +6 db a hangosabb hangot.
meg a FUNCTION gombot a „TONE CONTROL”
2 Nyomja
kiválasztásához.
3 Nyomja meg a SURROUND MODE gombot.
• A gomb minden egyes megnyomásával a BASS ˜ TREBLE ˜
TONE : OFF kiválasztásra kerülnek.
meg a SELECT ( , ) gombot a kívánt
4 Nyomja
hangszín-szabályzás kiválasztásához.
ÜZEMELTETÉS
• A gomb minden egyes megnyomásával a BASS ˜ TREBLE ˜
TONE : OFF kiválasztásra kerülnek.
• Amennyiben TONE hangszínre van állítva : a Hangszínszabályzó
funkció nem érhető el.
• A hangfal kimeneti értékeit –6 és +6 db közötti értékekre állíthatja be.
• A –6 db jelenti a halkabb, míg a +6 db a hangosabb hangot.
36
1 Nyomja meg a SETUP gombot.
• A „SETUP MODE” megjelenik a kijelzőn, majd Setup módra vált.
Nyomja meg a WX gombot.
meg a TS gombot a kívánt hangszín-szabályzás
4 Nyomja
kiválasztásához.
Tudnivalók
FŐ EGYSÉG
• A hangfal kimeneti értékeit –6 és +6 db közötti értékekre állíthatja be.
• A –6 db jelenti a halkabb, míg a +6 db a hangosabb hangot.
Setup módból való kilépés
• Várjon 5 másodpercet, vagy nyomja meg a SETUP gombot.
A „SETUP OFF” felirat megjelenik a kijelzőn. Kilépett a Setup módból.
• A hangszín-szabályzó funkció csak sztereó módban érhető el.
37
HU
SFE mód
Az SFE (Sound Field Effect) funkció 7 különböző DSP hatást használ a zenei környezet (mint például a
koncerttermek vagy mozik) digitalis szimulálásához.
TÁVVEZÉRLŐ
Nyomja meg a SFE MODE gombot.
• A gomb minden egyes megnyomásával a HALL ˜ THEATER ˜ ARENA
˜ CLUB ˜ DOME ˜ STADIUM ˜ CHURCH opciók
kiválasztásra kerülnek.
FŐ EGYSÉG
meg a SURROUND MODE gombot a ’SFE’ mód
1 Nyomja
kiválasztásához.
2 Nyomja meg a SELECT (
• A Select (
,
) gombot.
) gomb minden egyes megnyomásával a HALL ˜ THE-
ATER ˜ ARENA ˜ CLUB ˜ DOME ˜ STADIUM ˜ CHURCH opciók
kiválasztásra kerülnek.
• A Select (
) gomb minden egyes megnyomásával a CHURCH ˜
ÜZEMELTETÉS
• Valamennyi megnyomás alkalmával a DPLII ˜ SFE ˜ STEREO
kiválasztódik.
STADIUM ˜ DOME ˜ CLUB ˜ ARENA ˜ THEATER ˜ HALL opciók
kiválasztásra kerülnek.
Setup módból való kilépés
• Várjon 5 másodpercet.
Setup módból való kilépés
• Várjon 5 másodpercet.
38
39
HU
Sztereó üzemmód
Kiválaszthatja ezt a módot, amikor a bal és jobb első hangsugárzókon és mélysugárzón keresztül
hallgatja a hangokat.
Surround mód és bemeneti jelek
o = aktív, – = inaktív
Surround
mód
DOLBY (MUSIC
- zene, CINEMA
- mozi, MATRIX,
GAME - játék,
PROLOGIC)
TÁVVEZÉRLŐ
Nyomja meg a STEREO gombot.
• A „STEREO” felirat megjelenik a képernyőn, a
Stereo (sztereó) mód pedig kiválasztásra kerül.
FŐ EGYSÉG
Nyomja meg a SURROUND MODE gombot a
’STEREO’ kiválasztásához.
SFE
• Valamennyi megnyomás alkalmával a DPLII ˜
SFE ˜ STEREO kiválasztódik.
STEREO
Setup módból való kilépés
Setup módból való kilépés
• Várjon 5 másodpercet.
• Várjon 5 másodpercet.
Dekódolás
C
SL
SR
Mélynyomó
Kijelzett jelformátum
Kijelzett helyzet
Dolby D Surr. EX
Dolby Digital 5.1
O
O
O
O
DIGITÁLIS
L, C, R, SL, SR, SW
Dolby D (5.1ch)
Dolby Digital 5.1
O
O
O
O
DIGITÁLIS
L, C, R, SL, SR, SW
Dolby D (2ch)
Pro Logic II
O
O
O
O
DIGITÁLIS
L, C, R, SL, SR, SW
Dolby D (2 csatorna)
Pro Logic II
O
O
O
O
DIGITÁLIS
L.PCM (Audio)
Pro Logic II
O
O
O
O
L.PCM
L, C, R, SL, SR, SW
Analóg
Pro Logic II
O
O
O
O
ANALÓG
L, C, R, SL, SR, SW
DTS-ES
DTS 5.1
O
O
O
O
DTS
L, C, R, SL, SR, SW
DTS 96/24
DTS 5.1
O
O
O
O
DTS
L, C, R, SL, SR, SW
DTS (5.1)
DTS 5.1
O
O
O
O
DTS
L, C, R, SL, SR, SW
L.PCM (Audio)
Neo:6
O
O
O
-
L.PCM
L, R
Dolby D (2ch)
DD + SFE
O
O
O
O
DIGITÁLIS
L, C, R, SL, SR, SW
Dolby D (2 csatorna)
DD + SFE
O
O
O
O
DIGITÁLIS
L, C, R, SL, SR, SW
L, C, R, SL, SR, SW
L.PCM (Audio)
SFE
O
O
O
O
L.PCM
Analóg
SFE
O
O
O
O
ANALÓG
Dolby D (2ch)
DD
O
-
-
-
Dolby D (2 csatorna)
DD
O
-
-
-
L.PCM (Audio)
Sztereó
O
-
-
-
L.PCM
L, R, SW
L.PCM 96KHz
Sztereó
O
-
-
-
L.PCM
L, R, SW
Analóg
Sztereó
O
-
-
-
ANALÓG
L, R, SW
L/R : Első hangfal (Bal/jobb) C : Közép hangfal
Tudnivalók
L/R
Kijelzett információ
DIGITÁLIS
DIGITÁLIS
L, C, R, SL, SR, SW
L, C, R, SL, SR, SW
L, R, SW
ÜZEMELTETÉS
DTS
Kimeneti csatorna
Bemeneti jel
L, R, SW
SL/SR : Hátsó hangfal (Bal/jobb) SW : Mélynyomó
• A csatorna helyzetének kijelzése függ a hangfal beállításaitól is.
• Az SFE mód kétcsatornás jelekkel dolgozik.
40
41
HU
Kényelmi funkciók
Elalvás-kapcsoló
Visszaállítási funkció
Ezzel állíthatja be azt az időt, amely elteltével a készülék kikapcsolja magát.
Amennyiben hiba merülne fel a készülék működésében, visszaállíthatja a
rendszer eredeti beállításait.
TÁVVEZÉRLŐ
Nyomja meg a SLEEP gombot.
• SLEEP : OFF ˜ 15 ˜ 30 ˜ 45 ˜ 60 ˜ 90 ˜ 120 M (MIN) kiválasztásra
kerülnek.
Az elalváskapcsoló ellenőrzése
Nyomja meg a SLEEP gombot.
• A kikapcsolásig fennmaradó idő megjelenik a kijelzőn.
• A gomb újbóli megnyomásával elállítja a készüléket a korábban
megadott értékről.
Az elalváskapcsoló visszaállítása
• Nyomja meg a SLEEP gombot addig, amíg a „SLEEP : OFF” felirat
jelenik meg a képernyőn.
Némítás funkció
Ez a funkció akkor bizonyulhat hasznosnak, ha a telefon vagy a kapucsengő
hirtelen megcsörrenéséből fakadólag el kell némítania készülékét.
TÁVVEZÉRLŐ
Nyomja meg a MUTE gombot.
A hang visszakapcsolása
Nyomja meg ismét a MUTE gombot.
• A MUTE felirat eltűnik, a hang visszaáll.
Tudnivalók
meg a MUTE gombot.
1 •Nyomja
A MUTE felirat megjelenik a képernyőn.
meg a „0” gombot ötször, majd nyomja meg az
2 Nyomja
ENTER gombot.
• „INITIAL : YES” felirat jelenik meg a képernyőn.
meg a TS gombokat a „YES” (Igen) kiválasztásához.
3 •Nyomja
A készülék kikapcsolja magát 5 másodperc után.
FŐ EGYSÉG
Kapcsolja le a készüléket a feszültségről, majd tartsa nyomva a
SELECT( ) gombot 5 másodpercnél hosszabb ideig.
• A POWER STANDBY kijelzés villogni kezd.
Figyelem!
• A visszaállításai funkció használata valamennyi tárolt beállítást törölni fog.
• Csak akkor használja ezt, ha tényleg szükséges.
Kijelző beállítása
Beállíthatja a kijelző világosságát.
TÁVVEZÉRLŐ
Nyomja meg a DIMMER gombot.
EGYÉB
• A MUTE felirat megjelenik a képernyőn.
TÁVVEZÉRLŐ
• A gomb valamennyi megnyomásával az alábbiak szerint változik a
képernyő fényessége : SÖTÉT ˜ FÉNYES.
• A SLEEP, Mute és az Adjust Display (kijelző beállítása) funkció
csak a távirányítóval hozható működésbe.
42
43
HU
A tv vezérlése a távvezérlővel
TV kódok listája
1
2
3
Nyomja meg a TV gombot a távvezérlőn
a TV üzemmód kiválasztásához.
Kapcsolja be a tv-t az Üzemi
kapcsolóval (POWER).
A POWER (üzemi kapcsoló) gomb
lenyomása közben, adja meg a tv
készülék típusához tartozó kódot.
• Ha az elsö kód nem megfelelő, próbálja meg az ugyanazon
gyártmányhoz tartozó következő kódot beírni.
4
AOC
BELL& HOWELL(M.WARDS)
BROCSONIC
CANDLE
CETRONIC
CITIZEN
CINEMA
CLASSIC
CONCERTO
CONTEC
CORONADO
CRAIG
CROSLEX
CROWN
CURTISMATES
CXC
DAEWOO
Ha a tv kikapcsol, a beállítás
kész.
Tudnivalók
• Előfordulhat, hogy a DVD lejátszó távvezérlője nem mindegyik tv típust
tudja vezérelni a listából, vagy egyes funkciók nem működnek.
• Ha nem állítja be a tv-nek megfelelő kódot, a készülék alapbeállítás
szerint Samsung tvkészülékekkel működik.
DAYTRON
DYNASTY
EMERSON
FISHER
FUNAI
FUTURETECH
GENERAL ELECTRIC(GE)
HALL MARK
HITACHI
INKEL
JC PENNY
JVC
KTV
KEC
KMC
LG(GOLDSTAR)
Kód
056, 057, 058
001, 015
001, 002, 003, 004,005,
006, 007, 008, 009, 010,
011, 012, 013, 014
001, 018, 040, 048
057, 058, 081
059, 060
018
003
003, 018, 025
097
003
018
046
015
003, 005, 061, 082, 083,
084
062
003
059, 061, 063
003
002, 003, 004, 015,016,
017, 018, 019, 020, 021,
022, 023, 024, 025, 026,
027, 028, 029, 030, 032,
034, 035, 036, 040, 048,
059, 090, 099, 100
040
003
003, 015, 040, 046, 059,
061, 064, 082, 083, 084,
085
019, 065, 103
003
003
006, 040, 056, 059, 066,
067, 068
040
015, 018, 050, 059, 069
045
056, 059, 067, 086
070
059, 061, 087, 088
003, 015, 040
015
001, 015, 016, 017, 037,
038, 039, 040, 041, 042,
043, 044, 054, 086
Gyártmány
LUXMAN
LXI(SEARS)
MAGNAVOX
MARANTZ
MATSUI
MGA
MITSUBISHI/MGA
MTC
NEC
NIKEI
ONKING
ONWA
PANASONIC
PENNEY
PHILCO
PHILIPS
PIONEER
PORTLAND
PROTON
QUASAR
RADIO SHACK
RCA/PROSCAN
REALISTIC
SAMPO
SAMSUNG
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SIGNATURE 2000 (M.WARDS)
SONY
SOUNDESIGN
SPECTRICON
SSS
Kód
018
019, 054, 056, 059, 060,
062, 063, 065, 071
015, 017, 018, 048, 054,
059, 060, 062, 072, 089
040, 054
054
018, 040
018, 040, 054, 059, 060,
075, 101
018
018, 019, 020, 040, 059,
060
003
003
003
006, 007, 008, 009, 054,
066, 067, 073, 074
018
003, 015, 017, 018, 048,
054, 059, 062, 069, 090
015, 017, 018, 040, 048
054, 062, 072, 112, 114,
117, 118
063, 066, 080, 091
015, 018, 059
040
006, 066, 067
017, 048, 056, 060, 061,
075
018, 059, 067, 076, 077
078, 092, 093, 094
003, 019
040
000, 015, 016, 017, 040,
043, 046, 047, 048, 049,
054, 059, 060, 098
019, 061, 065, 101, 102,
103, 104
003, 040, 060, 061
015, 018, 019
015, 057, 064, 101, 105,
106, 115
057, 058
050, 051, 052, 053, 055,
101
003, 040
001
018
Gyártmány
SYLVANIA
SYMPHONIC
TATUNG
TECHWOOD
TEKNIKA
TMK
TOSHIBA
VIDTECH
VIDECH
WARDS
YAMAHA
YORK
YUPITERU
ZENITH
ZONDA
DONGYANG
LOWE
FINLUX
YOKO
LOEWE OPTA
PHONOLA
RADIOLA
SCHNEIDER
AKAI
GRUNDIG
BLAUPUNKT
SIEMENS
CGE
IMPERIAL
MIVAR
SABA
BANG&OLUFSEN
BRIONVEGA
FORMENTI
METZ
WEGA
RADIOMARELLI
SINGER
SINUDYNE
TELEFUNKEN
Kód
018, 040, 048, 054, 059,
060, 062
061, 095, 096
006
018
003, 015, 018, 025
018, 040
019, 057, 063, 071, 101
107, 109, 110, 111, 113
018
059, 060, 069
015, 017, 018, 040, 048,
054, 060, 064
018
040
003
058, 079
001
003, 054
054
054, 109, 114
054
054, 114
054, 112, 114
054, 112
054
103
108, 109, 113, 119, 120,
121
108
108
113
113
113
114
114
114
114
114
114
114
114
114
116
EGYÉB
• A tv vezérléséhez használja a TV POWER (Bekapcsolás),
VOLUME (Hangerőszabályzó), CHANNEL (Csatornaválasztás)
gombokat, valamint a Számgombokat (0-9).
44
Gyártmány
ADMIRAL(M.WARDS)
A MARK
ANAM
45
A DVD (videó) távvezérlővel
történő működtetése
HU
Videómárkák kódlistája
1
Nyomja meg a DVD gombot a távvezérlő
DVD módra való átállításához.
• Amennyiben a videót kívánja működtetni, nyomja meg a VCR
gombor a távirányító VCR (video) módba való átállításához.
2
Nyomja meg a POWER gombot a
DVD (video) bekapcsolásához.
3
Miközben lenyomva tartja a POWER
gombot, gépelje be a DVD (video)
márkájának megfelelő kódot.
• Amennyiben egynél több kód van eltárolva a DVD (video)
táblázatában, gépeljen be (egyszerre csak) egyet, hogy
megbizonyosodhasson róla, melyik kód működik.
Gyártmány
ADMIRAL(M.WARDS)
AWIA
AKAI
ANAM
AOC
AUDIO DYNAMIC
BELL & HOWELL(M.WARDS)
BROKSONIC
CANON
CAPEHART
CITIZEN
CRAIG
CRITERION
CURTIS MATHES
DAEWOO
DAYTRON
DBX
EMERSON
FISHER
4
Amennyiben a DVD (video) kikapcsol,
a beállítás eltárolásra került.
Tudnivalók
GO VIDEO
HARMAN KARDON
HITACHI
HQ
INSTANT REPLAY
JCL
JCP
JC PENNY
JVC
• Elképzelhető, hogy a távvezérlő nem működik majd egyes márkájú
DVD-k (videók) esetében. Emellett elképzelhető, hogy egyes funkciók
nem érhetőek majd el a DVD (videó) márkájától függően.
• A távirányító alapértelmezetten a Samsung DVD (video) készülékeivel
működik.
KENWOOD
LG(GOLDSTAR)
LXI(SEARS)
MAGIN
MAGNAVOX
MARANTZ
MARTA
46
Gyártmány
MEI
MEMOREX
MINOLTA
MITSUBISHI/MGA
MTC
MULTITECH
NEC
OLYMPIC
OPTIMUS
ORION
PANASONIC
PENNEY
PENTAX
PHILCO
PHILIPS
PILOT
PIONEER
PORTLAND
QUASAR
RICO
RCA/PROSCAN
REALISTIC
SAMSUNG
SANYO
SANSUI
SCOTT
SEARS
SHARP
SINGER
SIGNATURE 2000 (M.WARDS)
SHINTOM
SONY
STS
SYLVANIA
SYMPHONIC
TANDY
Kód
001, 033
001, 025, 033, 054, 091,
100
020, 021, 062
068, 069, 070, 101, 102
072
044, 057, 069
019, 047, 052, 057, 092
049, 091
101
103
001, 004, 033, 049, 067,
091, 107
019, 020, 072
001, 020, 021, 033, 062
001, 033, 046, 049, 091,
094
001, 030, 033, 049, 050,
066, 091
025
049
011
001, 033, 049, 067, 091,
107, 108
036
001, 020, 021, 031, 032,
033, 049, 051, 062, 066,
070, 091, 104
001, 009, 025, 033 ,
044, 048, 054, 091,
101, 105
000, 006, 031, 032, 057,
058, 071, 072, 073, 074,
075, 076, 077, 078, 079,
080, 081
008, 009, 046, 048, 050,
054, 058, 093, 100
092
006, 051, 054, 057, 069,
070, 100, 101
020, 021, 025
043, 105, 106
096
043, 044, 054, 100, 106
096
034, 035, 036, 037, 038,
039, 040, 041, 042, 082,
083, 084, 085, 086
020
001, 033, 044, 049, 066,
091
044
009
Gyártmány
TASHIRO
TATUNG
TEAC
TECHNICS
TEKNIKA
TOSHIBA
TOTEVISION
TAEKWANG
UNITECH
VECTOR RESEARCH
VIDEO CONCEPTS
VIDEOSONIC
WARDS
YAMAHA
ZENITH
Kód
050
047, 052, 092
044, 047, 052, 092
001, 033, 049, 091
001, 025, 033
006, 051
025, 072
087
072
019
019
072
001, 020, 031, 032, 033,
043, 050, 054, 072, 100,
105, 106, 109
019, 047,048, 052, 092,
019, 047, 048, 052, 092
DVD márkák kódlistája
Gyártmány
DENON
DOONOON
DMTECH
FISHER
GE
HARMAN/KARDON
JVC
KENWOOD
LG
MAGNAVOX
MITSUBISHI
ONKYO
OPTIMUS
PANASONIC
PROSCAN
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
SANYO
SONY
THETA DIGITAL
TOSHIBA
YAMAHA
ZENITH
TAEGWANG
PS2
X-BOX
APEX
MARANTZ
Kód
003, 032
019
017
002
006
012
010, 013
008
001
004
005, 016
004, 014
011
021
006
004, 023
007, 011, 022, 025
006
000, 027
002
015, 020
011
004, 018
009, 033
004, 024
026
028
029
030
031
EGYÉB
• Használhatja a DVD (video) POWER, VOLUME, PLAY,
PAUSE, STOP, SKIP, MENU gombjait, és a numerikus
gombokat (0-9).
FUNAI
GENERAL ELECTRIC(GE)
Kód
043, 106
044, 045, 046
088, 089, 090
001, 002, 003, 004, 005,
033
091
019, 047, 092
048, 093
092, 094, 095
001, 033, 049, 091
011
050
050, 072, 096
051
001, 031, 032, 033, 044,
091
006, 007, 008, 009, 010,
011, 012, 013, 014, 015,
016, 017, 018, 046, 051,
091
011
019, 047, 052, 092
025, 031, 032, 044, 046,
094, 095, 097, 098, 099
009, 048, 053, 054, 055,
100
044
001, 031, 032, 033, 056,
091
059, 060, 061
019
020, 021, 049, 054, 062,
100
051
001, 033, 049, 091
001, 033
025
047, 048, 052, 062, 091,
092
001, 033, 047, 052, 063,
064, 065, 092
047, 050, 052, 092
019, 020, 021, 022, 023,
024, 025, 026, 027, 028,
029, 030, 050
020, 025, 044, 048, 050,
053, 054, 055, 062, 100
072
001, 031, 032, 033, 049,
066, 067, 091
001, 019, 033, 047, 052,
092, 110
025, 050
47
HU
Hibaelhárítás
Probléma
Ellenőrzés
Ellenőrzés
Probléma
Tennivaló
Nem kapcsol be.
• Be van dugva a készülék a fali
aljzatba?
• Csatlakoztassa a hélózati kábelt
Nem reagál a gombok
megnyomására.
• Nincs statikus elektromosság a
levegőben?
• Kapcsolja le a feszültségről, majd
kapcsolja vissza újra.
Nem hallható hang.
• A hangsugárzók és a külső tartozékok
megfelelően vannak bekötve?
• Nincs aktiválva a némítás funkció?
• Nincs minimumra állítva a hang szintje?
• A hangsugárzó nincs „egyik sem”
beállításra állítva?
• Nem MPEG II audio fájlt próbál lejátszani
egy külső eszköz segítségével?
• Kösse össze őket megfelelően.
• Nyomja meg a némítás gombot a funkció visszavonásához.
• Állítsa be a hangerőt.
• Bővebben a 18~19 oldalakon a LARGE,
SMALL, vagy a YES kiválasztásáról.
• Az MPEG II hangfájlok dekódolása nem
lehetséges. Állítsa be a külső eszköz audio
formátumát PCM-re.
Termékvédelmi funkció
Tudnivalók
Nincs kép a funkció
kiválasztását követően.
• A külső tartozék megfelelően lett
csatlakoztatva?
• Kösse össze őket megfelelően.
Hővédelem
A távvezérlő nem működik.
• Nem merültek le az elemek?
• Nem lehet, hogy a távvezérlő és a
vevőegység közti távolság túl nagy?
• Cserélje ki a régi elemeket újakra.
• Működtesse azt közelebbről.
• Ha a PROTECTION (védelem) felirat megjelenik a
képernyőn, ellenőrizze, hogy a hangfalak
csatlakozója rövidre van –e zárva, majd kapcsolja
be a készüléket.
Az egyes eszközök hangja
megváltozik a sztereó
lejátszás során.
• A bal/jobb oldali hangsugárzó vagy a
bal/jobb/kimeneti kábelek megfelelően
vannak összekötve?
• Ellenőrizze a bal/jobb oldali
csatornákat, majd kapcsolja össze
őket helyesen.
• A helyes összekötésről a 10~11
oldalon bővebben.
• Bővebben a 18~19 oldalakon a LARGE
vagy SMALL kiválasztásáról.
• A más surround mód kiválasztásáról a
32~41 oldalakon.
Nem jön hang a közép hang- • A közép hangsugárzót megfelelően
csatlakoztatta?
sugárzókból.
• A helyes összekötésről a 10~11
oldalon bővebben.
• Bővebben a 18~19 oldalakon a LARGE
vagy SMALL kiválasztásáról.
• A más surround mód kiválasztásáról a
32~41 oldalakon.
• A CEN (középső) nincs véletlenül
„egyik sem” beállításra állítva?
• A surround mód nem sztereóra van
állítva?
Nem választható ki a
Dolby Pro Logic II mód.
• A bemeneti jel megfelelően van
kiválasztva?
• Válassza ki a kétcsatornás Dolby
Digital, PCM, vagy az analog
bemeneti jelet.
Nincs hang a DTS
hangsávval rendelkező
DVD lejátszása során.
• Ki van választva a digitalis
bemenet?
• Ellenőrizze, hogy a digitalis külső
tartozékot megfelelően csatlakoztatta, majd a 22~23. oldalon leírtak
szerint válassza ki a digitalis
bemenetet.
• A védelmi funkció bekapcsol, ha a a főegység
túlmelegedik.
A kijelzőn megjelenik a „
” jel.
A funkció bekapcsol, ha a :
- hangfalak csatlakozója rövidre van zárva
- hangfalak kábele rövidre van zárva
- Ha a készülék nem észlel problémát az egység
újbóli bekapcsolásakor, a PROTECTION
(védelem) jel eltűnik a képernyőről, a készülék
pedig folytatja működését.
EGYÉB
Nem jön hang a hátsó hang- • A hangsugárzó megfelelően lett csatlakoztatva?
sugárzókból.
• A SURR (hátsó) nincs véletlenül „egyik
sem” beállításra állítva?
• A surround mód nem sztereóra van
állítva?
48
Tennivaló
49
HU
Műszaki adatok
A 2/1984. (lll. 10.) BkM-lpM sz. egyűttes rendelet alapján, mint forgalmazó, tanúsítjuk,
hogy a HT-as1, HT-AS1T típusú készűlék megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:
ÁLTALÁNOS
ERŐSÍTŐ
FREKVENCIAÁTVITEL
VIDEO KIMENET
AC 220-240V, 50/60 Hz
Feszültség készenléti használata
0,9 W
Teljesítményfelvétel
100W
Tömeg
13 kg
Méretek (W x H x D)
270 x 450 x 520 mm
Működtetési hőmérséklet
+5°C~+35°C
Működtetési páratartalom
10%~75%
Frekvenciaátvitel
20 Hz~20 KHz/THD = 10%
Első hangsugárzók (bal+jobb)
4 Ω 100 W/CH
Közép hangsugárzó
4 Ω 100 W/CH
Hátsó hangsugárzók (bal+jobb)
4 Ω 100 W/CH
Mélysugárzó hangfal
4 Ω 100 W/CH
Bemeneti érzékenység/impendancia
450 mV/47 kΩ
S/N Arány (Analóg bemenet)
80 dB
Áthallás (1 Khz)
60 dB
Analóg bemenet
20 Hz~20 KHz(±3dB)
Digitális kimenet
20 Hz ~44 KHz(±3dB)
TV
NTSC/PAL
Bemeneti szint/impendancia
1Vp-p/75 Ω
Bemeneti szint/impendancia
1Vp-p/75 Ω
Videó frekcencia-válasz
5 Hz - 10 KHz(-3dB)
S/N Arány
60 dB
Ügyfélszolgálat : 06-80-726-7864
Honlap : www.samsung.com/hu
Hangsugárzó
HANG-SUGÁRZÓK
Első/hátsó
Közép
Impendancia
4Ω
4Ω
Frekvenciaátviteli sáv
140 Hz ~ 20 kHz
35 Hz ~ 160 Hz
Érzékenység
86 dB/W/M
86 dB/W/M
Becsült kimenet
100 W
100 W
Maximális kimenet
200 W
200 W
Méretek (W x H x D)
Első/
hátsó
90 x 152 x 90 mm
200 x 90 x 92 mm
Tömeg
Első/
hátsó
0,5 kg/0,4 kg
0,6 kg
HT-AS1T
Hangsugárzó
HANG-SUGÁRZÓK
Első/hátsó
Közép
Impendancia
4Ω
4Ω
Frekvenciaátviteli sáv
140 Hz ~ 20 kHz
35 Hz ~ 160 Hz
Érzékenység
86 dB/W/M
86 dB/W/M
Becsült kimenet
100 W
100 W
Maximális kimenet
200 W
200 W
Méretek (W x H x D)
Első
90 x 1045 x 90 mm
(alap :
270)
200 x 90 x 92 mm
Hátsó 90 x 152 x 90 mm
Tömeg
Első/ 3,5 kg/0,4 kg
hátsó
0,6 kg
EGYÉB
Hálózat
HT-AS1
* Az S/N arány, a torzítás, az elválasztás és a használható érzékenység AES-17 szűrő használatával történt
méréseken alapszik.
50
51
Download PDF

advertising