Samsung | UBD-M9500 | Samsung Ultra HD Blu-ray lejátszó M9500 Felhasználói kézikönyv

TELJES KÉZIKÖNYV
UBD-M9500
Képzelje el a lehetőségeket
Köszönjük, hogy ezt a Samsung terméket választotta.
Ha több komplett szolgáltatást szeretne kapni, regisztrálja
termékét a következő címen: www.samsung.com/register
Biztonsági információk
Figyelmeztetés
VIGYÁZAT
Ez a jel a készülék belsejében uralkodó
magasfeszültségre figyelmeztet.
Semmiképpen ne érjen a készülék
belsejében található alkatrészekhez.
Veszélyes.
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE, NE NYISSA KI
VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉSVESZÉLY CSÖKKENTÉSE
ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A BURKOLATOT (ILLETVE
A HÁTLAPOT). A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A
FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. A
JAVÍTÁST BÍZZA SZAKEMBERRE!
II. osztályú termék: Ez a szimbólum
azt jelzi, hogy nincs szükség
biztonsági elektromos földelésre.
Váltakozó áramú feszültség : Ez
a szimbólum azt jelzi, hogy a vele
jelölt névleges feszültség váltakozó
áramú.
Egyenáramú feszültség : Ez a
szimbólum azt jelzi, hogy a vele jelölt
névleges feszültség egyenáramú.
Vigyázat! Olvassa el a használati
utasításokat: Ez a szimbólum arra
hívja fel a figyelmet, hogy el kell
olvasni a felhasználói kézikönyv
biztonságra vonatkozó tudnivalóit.
Ez a jel azt jelzi, hogy a terméket olyan
fontos információkkal látták el, amelyek
az üzemeltetésre és karbantartásra
vonatkoznak.
• A burkolaton, az alján és a hátulján található
nyílások és rések a szellőzést szolgálják.
A készülék megbízható működése, illetve a
túlmelegedéstől való védelme érdekében soha ne
takarja el a nyílásokat és réseket.
-- Ne helyezze a készüléket zárt térbe, például
szekrénybe vagy tárolóba, kivéve, ha megfelelő
szellőzés biztosított.
-- Ne helyezze a készüléket fűtőtest vagy radiátor
közelébe, vagy ahol közvetlen napfénynek van
kitéve.
-- Ne helyezzen folyadékot tartalmazó edényeket
(vázát stb.) a készülékre. A víz kiömlése tüzet
vagy áramütést okozhat.
• Ne tegye ki a készüléket esőnek, és ne helyezze víz
közelébe (pl. fürdőkád, mosdókagyló, mosogató,
medence stb.). Ha a készülék nedves lesz, húzza ki
azonnal, és forduljon hivatalos szervizhez.
• A készülék elemeket használ. Az adott országban
érvényes környezetvédelmi jogszabályok
előírhatják, hogy az akkumulátorokat megfelelően
kell ártalmatlanítani. Az ártalmatlanítással vagy
újrahasznosítással kapcsolatos információkért
forduljon a helyi hatóságokhoz.
2 Magyar
3 Magyar
Biztonsági információk
• A burkolat karbantartása.
-- A készülék csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a
többi eszközt.
-- Ha hirtelen hideg helyről meleg helyre viszi a
készüléket, lecsapódás keletkezhet a belsejében
és a lencsén, amely zavarja a lemez lejátszását.
Ilyenkor húzza ki a készüléket, és várjon két
órát, mielőtt újra csatlakoztatja a készüléket a
konnektorba. Ezután helyezze be a lemezt, és
próbálja lejátszani újra.
• Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, ha nem
használja, vagy ha hosszabb ideig hagyja otthon
felügyelet nélkül (különösen ha gyermekek,
idősebbek vagy mozgássérültek vannak a
lakásban).
-- Az összegyűlt por áramütést, kóboráramot vagy
tüzet okozhat, ha a tápkábel szikrázik, hőt fejleszt
vagy a szigetelése tönkremegy.
• Forduljon a szervizhez információért, ha a
készüléket erősen poros, magas vagy alacsony
hőmérsékletű, nagy páratartalmú, vegyi anyagokat
tartalmazó helyre szeretné telepíteni, vagy olyan
helyre, ahol 24 órán át fog működni, például
reptérre vagy vonatállomásra stb.
Ellenkező esetben a készülék súlyosan
megsérülhet.
• Megfelelően földelt dugót és konnektort használjon.
-- A helytelen földelés áramütést vagy
tönkremenetelt okozhat. (Csak 1. osztályú
berendezés.)
• A készülék áramtalanításához húzza ki a
konnektorból. Ezért a dugónak folyamatosan
könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
01
• Ne terhelje túl a konnektorokat, hosszabbítókat
vagy adaptereket, mert ez tűzhöz vagy
áramütéshez vezethet.
• Vezesse úgy a tápkábeleket, hogy ne lehessen
rálépni, és ne tegye tönkre ráhelyezett tárgy.
Figyeljen különösen a kábelekre a dugónál, a
konnektornál és ott, ahol az kilép a készülékből.
• A készülék vihartól való védelméhez, vagy ha
felügyelet nélkül hagyja hosszabb ideig, húzza ki
a dugót a konnektorból, és húzza ki az antennát
vagy a kábelt. Ezzel megakadályozható a készülék
meghibásodása villámcsapás vagy feszültséglökés
miatt.
• Mielőtt az AC tápkábelt a DC adapterhez
csatlakoztatja, győződjön meg róla, hogy a DC
adapter névleges feszültsége megfelel a hálózati
feszültségnek.
• Soha ne illesszen fémtárgyakat a készülék
nyílásaiba. Ez ugyanis áramütés veszélyét jelentheti.
• Az áramütés elkerülésére soha ne érintse meg
a készülék belsejét. Csak szakképzett szerelő
nyithatja ki a készüléket.
• A tápkábel dugóját mindig megfelelően
csatlakoztassa. A tápkábelt mindig a dugónál fogva
húzza ki a konnektorból. Soha ne a kábelt fogja a
kihúzáskor. Ne nyúljon a tápkábelhez vizes kézzel.
• Ha a készülék nem működik normálisan különösen, ha szokatlan zajt vagy szagot bocsát ki
– húzza ki azonnal a konnektorból, és forduljon a
hivatalos szervizhez.
Biztonsági információk
• Ne hagyja, hogy gyermekek nyúljanak a
készülékhez.
• A tartozékokat (akkumulátorok stb.) tárolja
gyermekektől elzárt helyen.
• Ne helyezze a készüléket instabil helyre, például
instabil polcra, ferde talajra vagy rezgésnek kitett
helyre.
• Ne ejtse le és ne tegye ki ütéseknek a készüléket.
Ha a készülék megrongálódik, szüntesse
meg a tápellátást, és forduljon a Samsung
szervizközponthoz.
• A készülék tisztításához húzza ki a dugót a
konnektorból, és törölje le a készüléket puha,
száraz ruhával. Ne használjon vegy anyagokat,
például waxot, benzint, alkoholt, hígítót, rovarirtót,
légtisztítót, kenőanyagokat vagy tisztítószereket.
Ezek a vegyszerek tönkretehetik a készülék külsejét,
vagy a rajta lévő feliratokat.
• Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy fröccsenő
víz hatásának. Ne helyezzen vízzel teli edényeket,
például vázát a készülékre.
• Ne dobja az akkumulátorokat tűzbe.
• Ne csatlakoztasson több készüléket ugyanabba
a konnektorba. A konnektor túlterhelése
túlmelegedéshez és tűzhöz vezethet.
• Robbanásveszély léphet fel, ha rossz típusú
elemeket helyez a távirányítóba. Csak azonos vagy
ekvivalens típusú elemeket használjon.
• FIGYELEM – A TŰZ TERJEDÉSÉNEK
MEGAKADÁLYOZÁSÁRA TARTSON
TÁVOL GYERTYÁKAT ÉS A NYÍLT
LÁNGOKAT A KÉSZÜLÉKTŐL.
• FIGYELEM
-- A tűz és az áramütés veszélyének elkerülésére
ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
1. OSZTÁLYÚ LÉZERES termék
Ez a CD-lejátszó 1. OSZTÁLYÚ LÉZERES termék.
Az itt megadottól eltérő módon történő használat
veszélyes sugárzásnak teheti ki a felhasználót.
VIGYÁZAT :
• A KÉSZÜLÉK LÁTHATATLAN LÉZERSUGARAT
HASZNÁL, AMELY VESZÉLYES SUGÁRZÁSI
KITETTSÉGET OKOZHAT. A KÉSZÜLÉKET
RENDELTETÉSSZERŰEN, AZ UTASÍTÁSOKNAK
MEGFELELŐEN KELL HASZNÁLNI.
• A KÉSZÜLÉK LÉZERT HASZNÁL. AZ ITT
LEÍRTAKTÓL ELTÉRŐ BEÁLLÍTÁSOK,
VEZÉRLÉSEK VAGY ELJÁRÁSOK HASZNÁLATA
VESZÉLYES SUGÁRZÁSNAK TEHETI KI A
FELHASZNÁLÓT. NE NYISSA KI A BURKOLATOT,
ÉS NE PRÓBÁLJA MEGJAVÍTANI A KÉSZÜLÉKET.
A JAVÍTÁST BÍZZA SZAKEMBERRE!
A termék megfelel a CE előirásainak, ha árnyékolt
kábellel vagy csatlakozóval csaktlakoztatja a
készüléket más eszközökhöz. Az elektromos
eszközök közötti elektromágneses interferencia
kiküszöbölésére, mint például a rádiók és televíziók,
használjon árnyékolt kábelt és csatlakozót.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ha az Ultra Blu-ray Disc/Blu-ray Disc/DVD lemez
régiókódja nem egyezik a készülék régiókódjával, a
készülék nem tudja lejátszani a lemezt.
4 Magyar
FONTOS MEGJEGYZÉS
Biztonsági információk
5 Magyar
01
A tápkábel csatlakozódugójába biztosíték van
beépítve. A biztosíték értéke a dugó felületén van
feltüntetve.
Ha cserélni kell, BS1362-nek megfelelő biztosítékot
kell használni.
Soha ne használja a dugót nyitott biztosítékfedéllel.
Ha a fedél leszerelhető, és cserélni kell, ugyanolyan
színűre kell cserélni, mint a dugóban lévő biztosíték. Új
fedelek a kereskedőtől kaphatók.
Ha a dugó nem illeszkedik a házban található
konnektorokba, vagy a kábel nem elég hosszú,
hogy elérjen a konnektorig, szerezzen be megfelelő
hosszúságú hosszabbítókábelt, vagy forduljon a
kereskedőhöz.
Azonban, ha nincs más megoldás, mint levágni a
dugót, vegye ki a biztosítékot, és gondoskodjon a
dugó hasznosításáról. Ne csatlakoztassa a kábelt
a konnektorba, mert áramütés veszélye áll fenn a
csupasz vezetékvég miatt.
A készülék áramtalanításához a tápkábel dugóját
ki kell húzni a konnektorból, ezért a konnektornak
könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
Az útmutatóhoz tartozó termék harmadik felek
szellemi tulajdonjogaira vonatozó engedélyeket
tartalmaz.
Tartalomjegyzék
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
18
18
2Figyelmeztetés
18
19
ELŐKÉSZÜLETEK
3. módszer Csatlakozás Mobileszközhöz WiFi-n keresztül (Blu-ray-ról Mobilra)
Csatlakoztatás hálózati útválasztóhoz
Vezeték nélküli hálózat
Vezetékes hálózat
8Tartozékok
9
10
BEÁLLÍTÁSOK
Előlap és Jobb oldali panel
A hátsó panel
11Távirányító
11
15
15
15
16
16
17
17
17
A kezdő beállítási műveletek
21
Belépés a Beállítások képernyőre
20
A távirányító bemutatása
21
CSATLAKOZTATÁS
13
20
22
A Főmenü képernyő
A távirányító gombjai a Beállítások menü
használatához
A Beállítási menü funkciói
22Kép
22Hang
Csatlakoztatás TV-hez
Csatlakoztatás Audioeszközhöz
1. módszer Csatlakoztatás HDMI (HDR)
kompatibilis Soundbarhoz / AV erősítőhöz,
amely támogatja a jel átengedését
2. módszer Csatlakozás Bluetooth
fejhallgatókhoz Bluetooth-on keresztül
23Általános
25Terméktámogatás
26
26
Hálózatok és az Internet
A hálózati kapcsolat konfigurációja
29Szoftverfrissítés
3. módszer Csatlakoztatás HDMI kompatibilis
Soundbarhoz / AV erősítőhöz, amely nem
támogatja a jel átengedését
30
30
4. módszer Csatlakozás Soundbarhoz /
AV erősítőhöz Digitális Optikai Kábellel
Csatlakozás mobileszközhöz
1. módszer Csatlakozás Mobileszközhöz
Bluetooth-on keresztül
2. módszer Csatlakozás Mobileszközhöz WiFi-n keresztül (Smart View)
6 Magyar
Most frissít
Automatikus frissítés
MÉDIA LEJÁTSZÁS
HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK
Kereskedelmi lemezek lejátszása
40
Samsung fiók létrehozása
31
Fotók, videók és zene (multimédia) lejátszása
41
Alkalmazások használata
31
31
32
32
33
33
34
36
36
36
37
37
37
37
37
38
38
39
A lemezek tárolása és kezelése
USB eszközön tárolt médiatartalom lejátszása
Számítógépen tárolt médiatartalom lejátszása
Felhasználó által rögzített lemez lejátszása
A Videólejátszás vezérlése
41
41
42
43
44
A távirányító videolejátszásra használható
gombjai
46
47
A Képernyőmenü használata egy videó
lejátszása alatt
Alkalmazások használata előtt
Az Alkalmazások képernyő áttekintése
Alkalmazás elindítása
Az internet használata
A böngészőablak áttekintése
A böngésző menü használata
Az internetszolgáltatási fiók hozzákapcsolása a
készülékhez
47BD-LIVE™
A Rendezés és a Beállítások menük
használata
FÜGGELÉK
A Zenelejátszás vezérlése
A távirányító zenehallgatásra használható
gombjai
A Beállítások menü használata a lejátszás alatt
A Rendezés és a Beállítások menük
használata a Fájl képernyőn
50
Felbontás a tartalomtípustól függően
Digitális kimenet kiválasztása
52Hibaelhárítás
Audió CD-n lévő számok keverése
55
Lejátszólista készítése Audio CD-ről
55
A Képernyőmenü használata egy fényképfájl
lejátszása alatt
A Rendezés és a Beállítások menük
használata
További információk
48Megjegyzések
51
Számok ismétlése Audió CD-n
Fotótartalmak lejátszása
48
55
Lemezek és formátumok kompatibilitása
A készülékkel lejátszható lemezek és tartalmak
A készülékkel nem lejátszható lemeztípusok
56Régiókód
56
A készülék által ismert lemeztípusok logói
61
Megfelelőség és kompatibilitás
62
Hálózati szolgáltatás felelősségének kizárása
65
Műszaki adatok
57
Támogatott formátumok
62Másolásvédelem
63Licenc
7 Magyar
Tartalomjegyzék
31
Előkészületek
Tartozékok
Ellenőrizze az alábbi tartozékok meglétét.
TV
123
DISC
MENU
POP UP
/MENU
Elemek (AA Méret)
TOOLS
Tápkábel
Használati útmutató
Távirányító
8 Magyar
Előlap és Jobb oldali panel
02
BEKAPCSOLÁS GOMB
Előkészületek
NYITÁS/ZÁRÁS GOMB
TÁPELLÁTÁS JELZŐFÉNYE
Piros: Kikapcsolás
Zöld: Bekapcsolás
Zölden villog: Távirányítóval vagy az előlapi
gombokkal történő vezérlés, szoftverfrissítés.
POWER
KIJELZŐ
LEMEZTÁLCA
TÁVIRÁNYÍTÓ
ÉRZÉKELŐJE
Wi-Fi/BT ANTENNA
Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kamera közelébe
vagy elé, a megfelelő működés érdekében.
Jobb oldal
USB
5V 0.5A
USB HOST
Győződjön meg arról, hogy
elegendő hely van-e a központi
egység jobb oldala körül, hogy
USB eszközt tudjon csatlakoztatni.
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ A termék szoftverének frissítéséhez csatlakoztasson egy USB memóriát az USB HOST aljzathoz.
\\ Ha megjelenik az Ultra HD Blu-ray vagy szabványos Blu-ray lemezmenü, a távirányítón található p gombbal
nem indítható el a lejátszás. A videó lejátszásához ki kell választania a Videó lejátszás vagy Start pontot a
lemezmenüből, és meg kell nyomnia az  (OK) gombot.
9 Magyar
Előkészületek
A hátsó panel
POWER
POWER
POWER
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
SUB
(Audio Only)
LAN
(
MAIN
)
HDMI OUT
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
DIGITAL AUDIO OUT
SUB
(Audio Only)
LAN
LAN
||MEGJEGYZÉS |
(
MAIN
)
HDMI OUT
HDMI OUT
❶ MAIN : kimenet audió és video.
2 SUB : kimenet csak audió.
\\ Az Anynet+ (HDMI-CEC) funkció használatához csatlakoztasson egy HDMI kábelt a HDMI 1 csatlakozóhoz.
A HDMI 2 csatlakozó használatakor az Anynet+ (HDMI-CEC) funkció nem használható.
10 Magyar
Távirányító
\\ Előfordulhat, hogy a korábbi BD-Player távirányítója nem kompatibilis ezzel a lejátszóval.
02
A távirányító bemutatása
Előkészületek
||MEGJEGYZÉS |
A TV be- és kikapcsolása.
TV hangerő beállítása.
A készülék be- és kikapcsolására szolgál.
TV
A tálca kinyitására és bezárására szolgál.
Használja a szám, szín vagy információs
billentyűzet megjelenítéséhez a képernyőn.
A színes gombok a lejátszó menüihez,
valamint számos Ultra HD Blu-ray Lemez
vagy Blu-ray Lemez funkcióhoz használhatók.
123
DISC
MENU
Beállítás után a TV bemenetének beállítását
teszi lehetővé.
POP UP
/MENU
Lemezmenübe való belépés.
Használja a Felugró menübe történő
belépéshez.
Az Eszköz menü használata.
(OK) : Használja a menüelemek
kiválasztásához.
TOOLS
(Fel/Le/Balra/Jobbra) :
A kurzor léptetése fel, le, balra, jobbra.
Visszatérés az előző menüpontba.
Lemez vagy fájlok lejátszása.
vagy
A lejátszás szüneteltetése.
Nyomja meg az előre vagy visszafelé történő
kereséshez.
A kezdőképernyő megjelenítése.
Fejezetek átugrása.
Lemez vagy fájlok leállítása.
Elemek Behelyezése (2 db AA elem)
Csúsztassa az elemek fedelét a nyíl irányába, amíg teljesen el nem távolítható.
Helyezzen be 2 AA elemet (1,5V) a megfelelő +/- polaritással. Csúsztassa vissza az elemek fedelét.
11 Magyar
Előkészületek
A távirányító gombjainak használata TV
vezérlőkódok megadásához
Márka
TV
1. Tartsa lenyomva a
 (TV bekapcsolás) gombot.
1 2 3
4
123
DISC
MENU
POP UP
/MENU
2. Miközben lenyomva tartja
a  (TV bekapcsolás)
5
6
gombot, nyomja a le az
alábbi listából a megfelelő két
7
számjegyből álló TV kódot.
8
A jobb oldali ábra szolgál
9 0
útmutatóként.
Például: A 01 kód
megadásához nyomja le a TOOLS gombot, majd
a 123 gombot. Vegye figyelembe hogy egyes TVmárkáknak több mint két számjegyből áll a kódja.
Amennyiben az első kód nem működik, próbálja
meg a következőt.
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
TOOLS
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
TV vezérlőkódok
Márka
PIONEER
RADIOLA
Kódok
SAMSUNG
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
ANAM
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
AIWA
BANG & OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
RADIOMARELLI
RCA
REX
82
SABA
57
SALORA
73
SCHNEIDER
52
SHARP
SANYO
71
SELECO
57
SIEMENS
CONTINENTAL EDISON 75
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34
64
SINGER
SINUDYNE
SONY
73
06, 49, 57
TELEAVA
57
TELEFUNKEN
70
THOMSON ASIA
84
49, 52, 71
THOMSON
TOSHIBA
60, 72, 73, 75
52
61, 79
06, 19, 20, 21, 22, 78
12 Magyar
06, 69
Kódok
06, 57
40
57
06, 48, 62, 65
52, 77
83
68
66
74
72, 73, 75
13, 53, 54, 74, 75
06, 56, 57
72, 73, 75
58, 59, 73, 74
06, 56
57
45, 46
74
57, 72, 73, 74, 75
74
41, 42, 43, 44, 48
06
74
36, 37, 38, 39, 48
71
57
57
35, 48
73
67, 73, 75, 76
72, 73, 75
80, 81
47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA
57
YOKO
06
ZENITH
63
Csatlakoztatás
Csatlakoztatás TV-hez
POWER
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
SUB
(Audio Only)
LAN
(
MAIN
SUB
(Audio Only)
LAN
(
MAIN
)
HDMI OUT
)
HDMI OUT
Audió
Videó
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ Az optimális képminőség automatikusan el lesz érve (HDMI UHD Color - Be), ha a lejátszó egy Samsung
UHD TV-hez van csatlakoztatva.
\\ Az Anynet+ (HDMI-CEC) funkció használatához csatlakoztasson egy HDMI kábelt a HDMI 1 csatlakozóhoz.
A HDMI 2 csatlakozó használatakor az Anynet+ (HDMI-CEC) funkció nem használható.
-- A HDMI 2 csatlakozó nem ad ki videojelet.
\\ Ha a megjelenítőhöz HDMI-DVI kábellel csatlakozik, akkor csatlakoztatnia kell a DIGITAL AUDIO OUT
kimeneteket is az audió rendszerhez a hang hallgatásához.
\\ A HDMI-HDMI kábel digitális kép- és hangjeleket is továbbít, ezért nem kell audiokábelt csatlakoztatni.
\\ A TV-től függően egyes HDMI kimeneti felbontások nem működnek. További információ a TV használati
útmutatójában található.
\\ Amikor először csatlakoztatja a készüléket HDMI-kábellel a TV-hez vagy egy új TV-hez, majd első alkalommal
bekapcsolja, a HDMI kimenet felbontása automatikusan a TV által támogatott legnagyobb felbontásra áll be.
\\ A túl hosszú HDMI-kábel képzajt okozhat. Ilyenkor kapcsolja a HDMI mély színek menüpontot Ki értékre.
\\ Ha a videót HDMI 720p, 1080p vagy 2160p kimeneti módban szeretné nézni, akkor nagysebességű (2-es
kategóriájú) HDMI kábelt kell használni.
13 Magyar
Csatlakoztatás
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
POWER
03
Csatlakoztasson egy HDMI-kábelt (nem tartozék) a készülék hátulján lévő HDMI OUT aljzattól a TV-n lévő HDMI
IN aljzatig.
-- Ne csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorba, amíg minden más kábelt nem csatlakoztatott.
-- Ha módosítja a csatlakozásokat, kapcsolja ki a készülékeket a kezdés előtt.
Csatlakoztatás
\\ A HDMI egy tisztán digitális videójel a TV felé.
Ha a TV nem támogatja a HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), akkor véletlenszerű képzaj
jelenik meg.
\\ Amennyiben a TV nem kompatibilis a HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 verziójával,
előfordulhat, hogy egyes Ultra HD Blu-ray filmek csak 1080p felbontással játszhatók le.
-- Ezt a műveletet a az Ultra HD Blu-ray lemez tartalmának a szerzői jog védelmére vonatkozó szabványa
szabályozza a gyártó azon törekvésének megfelelően, hogy elkerülhető legyen a szerzői jog megsértése.
-- Ha egy Ultra HD Blu-ray Lemezről egy videót kíván megtekinteni az eredeti felbontás mellett, csatlakoztassa
a HDMI kábelt egy HDMI bemenethez a Tv-n, amely támogatja a HDCP 2.2 szabványt.
-- Annak ellenőrzéséhez, hogy a TV HDCP 2.2 kompatibilis-e, ellenőrizze a HDMI portot a TV hátulján, vagy a
TV használati útmutatóját.
\\ Ez a termék támogatja a HDR funkciót. (A HDR: A Magas Dinamikatartomány egy olyan technológia, amely a
hagyományos képalkotó eszközöknél magasabb dinamikatartományú fényerőt állít elő.)
-- A HDR funkció kihasználásához HDR tartalomra, HR-kompatibilis TV-re és nagy sebességű HDMI-kábelre
van szükség.
-- Csatlakoztassa a lejátszót a HDR funkcióval kompatibilis TV HDMI bemenetéhez a nagy sebességű HDMIkébellel.
-- A TV menüjében kapcsolja be a HDR-hez kapcsolódó funkciót. További információ a TV használati
útmutatójában található.
14 Magyar
Csatlakoztatás Audioeszközhöz
• Csatlakoztasson egy HDMI-kábelt (nem tartozék) a készülék hátulján a HDMI OUT 1 aljzatba, és az erősítő
HDMI IN aljzatába. Csatlakoztasson egy másik HDMI-kábelt az erősítő HDMI OUT aljzatába, és a TV HDMI
IN aljzatába.
-- Az erősítőnek rendelkeznie kell 4K jelátengedés kapacitással az UHD videotartalom átengedéséhez.
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
POWER
POWER
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
SUB
(Audio Only)
LAN
(
MAIN
MAIN
MAIN
((
))
SUB
(Audio Only)
LAN
HDMI OUT
)
HDMI OUT
Audió/Videó
Soundbar / AV erősítő
Videó
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ha az AACS 2.0 került alkalmazásra az Ön által lejátszani kívánt tartalmakhoz, akkor előfordulhat, hogy a
tartalmak nem jeleníthetők meg a képernyőn, a csatlakoztatott AV erősítőtől függően. További részletes információ
az AV erősítő használati útmutatójában található.
2. módszer Csatlakozás Bluetooth fejhallgatókhoz Bluetooth-on keresztül
• Csatlakoztassa a központi egységet Bluetooth fejhallgatóhoz Bluetooth-on keresztül. Használja a központi egységet
a hangkimenet Bluetooth fejhallgatóhoz való beállításához, majd hallgassa a hangot a fejhallgatón keresztül.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A funkció használatához a Sound Mirroring funkciót állítsa Ki állásba a Beállítások menüben. (Alapértelmezés : Ki)
15 Magyar
Bluetooth fejhallgató
Csatlakoztatás
1. módszer Csatlakoztatás HDMI (HDR) kompatibilis Soundbarhoz / AV erősítőhöz, amely
támogatja a jel átengedését
03
Csatlakoztassa a Blu-ray lejátszót az audió rendszerhez az alábbi módszerrel.
-- Ne csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorba, amíg minden más kábelt nem csatlakoztatott.
-- Ha módosítja a csatlakozásokat, kapcsolja ki a készülékeket a kezdés előtt.
Csatlakoztatás
3. módszer Csatlakoztatás HDMI kompatibilis
Soundbarhoz / AV erősítőhöz, amely nem
támogatja a jel átengedését
• Csatlakoztasson egy HDMI-kábelt (nem tartozék)
a készülék hátulján a HDMI OUT 1 aljzatba, és a
TV HDMI IN aljzatába. Csatlakoztasson egy másik
HDMI-kábelt a készülék HDMI OUT 2 aljzatába, és
az erősítő HDMI IN aljzatába.
4. módszer Csatlakozás Soundbarhoz /
AV erősítőhöz Digitális Optikai Kábellel
• Csatlakoztassa az optikai kábelt (nem tartozék) a
készülék DIGITAL AUDIO OUT csatlakozójára és
az erősítő DIGITAL AUDIO IN bemenetére.
• A hang csak az első két hangszóróból hallatszik, a
Digitális kimenet beállítása PCM.
POWER
POWER
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
SUB
(Audio Only)
LAN
(
MAIN
SUB
(Audio Only)
LAN
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
SUB
(Audio Only)
LAN
(
MAIN
)
HDMI OUT
)
HDMI OUT
(
MAIN
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
)
SUB
(Audio Only)
LAN
(
MAIN
)
HDMI OUT
HDMI OUT
Audió
Videó
Audió
Soundbar / AV erősítő
||MEGJEGYZÉS |
Soundbar / AV erősítő
||FIGYELEM |
\\ Ne kösse össze HDMI-kábellel a készülék HDMI
OUT 1 és HDMI OUT 2 aljzatait.
\\ Ha egy erősítőt csatlakoztat a lejátszó DIGITAL
AUDIO OUT portjára, előfordulhat, hogy az erősítő
hangvisszaadása nem szinkronizál a TV hasonló
funkciójával.
16 Magyar
Csatlakozás mobileszközhöz
2. módszer Csatlakozás Mobileszközhöz
Wi-Fi-n keresztül (Smart View)
Audió
Mobileszköz
1. A Főmenü képernyőn válassza ki vagy a
(Forrás) pontot, és nyomja meg a Fel
gombot.
2. Válassza a Csatlakoztatási útmutató
lehetőséget a képernyő jobb oldalán, és nyomja
meg a  (OK) gombot.
AV erősítő
1. Használjon HDMI vagy optikai kábelt a
lejátszó erősítőhöz vagy audioeszközhöz való
csatlakoztatásához
||MEGJEGYZÉS |
\\ A mobileszközön levő zene nem lesz hallható, ha
a lejátszó csatlakoztatására szolgáló kábel nem
HDMI vagy optikai kábel.
2. A Kezdőképernyőn válassza a Beállítások >
Hang opciót, majd állítsa a Sound Mirroring
opciót Be értékre. (Alapértelmezés: Ki)
3. Keresse meg a lejátszó eszköznevét. (Navigate
to Beállítások > Általános > Rendszerkezelő >
Eszköz neve.)
4. A mobileszközön a Bluetooth alkalmazással
keresse meg a lejátszó eszköznevét. Válassza
ki a lejátszó eszköznevét, hogy a lejátszót
Bluetooth-on keresztül csatlakoztathassa.
5. Ha a kapcsolat létrejött, lejátszhat zenéket
a mobileszközről. A zene a lejátszóhoz
csatlakoztatott erősítőn vagy audioeszközön
keresztül kerül lejátszásra.
Mobileszköz
3. Indítsa el a Smart View funkciót a mobileszközén.
4. A mobileszközön keresse meg a lejátszó nevét
az elérhető eszközök listájában, és válassza ki.
5. A TV-n megjelenik a csatlakoztatási üzenet
(például Android_92gb csatlakoztatása...) majd a
csatlakoztatva üzenetet.
6. Kis idő múlva a készülék képernyője megjelenik a
TV képernyőjén.
7. A Smart View funkció leállításához nyomja meg
a  (Vissza) gombot a távirányítón, vagy lépjen
ki a Smart View funkcióból.
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ Ha a Smart View funkciót használja, a videókép
vagy a hang szaggathat, a környezettől függően.
\\ A Bluetooth jelek zavarhatják a Smart View jeleit.
A Smart View funkció használata előtt ajánljuk,
hogy kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az
okostelefonon vagy egyéb okoseszközön (tablet
stb.).
\\ Ha a vezeték nélküli útválasztó (Wi-Fi) egy DFS
csatornát használ, akkor nem használhatja ezt a
funkciót.
Lépjen kapcsolatba internetszolgáltatójával a
részletekért.
17 Magyar
Csatlakoztatás
Csatlakoztasson egy mobileszközt a lejátszóhoz
Bluetooth-on keresztül, hogy zenét játszhasson le a
mobileszközről.
A Smart View funkcióval megtekintheti a
mobileszköze vagy Android tabletje képernyőjét azon
a Tv-n, amelyhez a lejátszót csatlakoztatta.
03
1. módszer Csatlakozás Mobileszközhöz
Bluetooth-on keresztül
Csatlakoztatás
Csatlakoztatás hálózati
útválasztóhoz
3. módszer Csatlakozás Mobileszközhöz
Wi-Fi-n keresztül (Blu-ray-ról Mobilra)
A Blu-ray-ról Mobilra funkcióval megtekintheti
a tartalmat, amelyet a lejátszó jelenít meg a
mobileszközön vagy Android tableten, amelyet a
lejátszóhoz csatlakoztatott.
A készülék hálózati útválasztóhoz is csatlakoztatható
az alábbi módszerek egyikével.
A csatlakozás vezetékes vagy vezeték nélküli lehet.
Vezeték nélküli hálózat
Mobileszköz
Fali csatlakozás
Útválasztó
1. A lejátszón keresse meg a lejátszó eszköznevét.
(Navigate to Beállítások > Általános >
Rendszerkezelő > Eszköz neve.)
2. Indítsa el a Samsung Connect funkciót a
mobileszközön. A megjelenő listában keresse
meg a lejátszó eszköznevét. (Lehet, hogy futtatnia
kell a Eszközök keresése funkciót.)
3. Válassza ki a lejátszó eszköznevét. Az alatta
megjelenő legördülő listában válassza a „Tv-ről
mobileszközre” (vagy „BD-ről mobileszközre”)
elemet.
4. A mobileszköz csatlakozási üzenetet jelenít
meg. A TV engedélyezési kérelmet jelenít
meg. A lejátszó távirányítójával válassza az
Engedélyezés lehetőséget.
\\ Ha a vezeték nélküli útválasztó támogatja a
DHCP-t, a készülék DHCP vagy statikus IP-címet
is használhat a vezeték nélküli hálózathoz való
csatlakozáshoz.
\\ Állítsa a vezeték nélküli útválasztót infrastruktúra
módba. Az ad-hoc mód nem használható.
\\ A lejátszó a következő vezeték nélküli titkosítási
kulcs protokollokat támogatja:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
||MEGJEGYZÉS |
\\ Az Engedélyezés első kiválasztását követően
nem kell újra kiválasztania az Engedélyezés
lehetőséget, amíg nem törli az engedélyt.
5. Pár pillanat múlva a lejátszó által lejátszott
tartalom megjelenik a mobileszköz képernyőjén.
6. A Blu-ray-ról Mobilra funkció leállításához
nyomja meg kétszer a  (Vissza) gombot a
mobileszközén.
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ A Samsung Connect neve lehet ’Blu-ray-ról
Mobilra’ is, a mobileszköz gyártójától függően.
(Csak a Samsung által támogatva.)
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ Ha a vezeték nélküli útválasztó (Wi-Fi) egy DFS
csatornát használ, akkor nem használhatja ezt a
funkciót.
Lépjen kapcsolatba internetszolgáltatójával a
részletekért.
\\ Válasszon ki egy éppen nem használt csatornát a
vezeték nélküli útválasztó számára. Ha a vezeték
nélküli útválasztó számára kijelölt csatornát más
közeli készülék használja, az interferenciához és
kommunikációs hibákhoz vezet.
\\ Ha a Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n
módot választja, és a titkosítás típusa WEP, TKIP
vagy TKIP-AES (WPS2Mixed) az útválasztó
számára, a készülék nem fogja támogatni a
csatlakozást az új Wi-Fi tanúsítási specifikációk
szerint.
18 Magyar
Útválasztó vagy fali csatlakozás
POWER
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
LAN
LAN
SUB
(Audio Only)
(
MAIN
)
HDMI OUT
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ Az útválasztó vagy az internetszolgáltató
szabályzata megakadályozhatja, hogy
a készülék hozzáférjen a Samsung
szoftverfrissítési szerveréhez. Ilyenkor forduljon az
internetszolgáltatóhoz további információkért.
\\ DSL felhasználók használjanak útválasztót a
hálózati kapcsolathoz.
\\ A csatlakoztatáshoz Cat 7 (*STP típusú) kábelt
használjon. (*Árnyékolt sodrott kábel)
19 Magyar
Csatlakoztatás
Vezetékes hálózat
03
\\ A vezeték nélküli LAN hálózat felépítéséből
adódóan interferenciát okozhat a felhasználási
körülményektől függően (útválasztó teljesítmény,
távolság, akadályok, egyéb rádiós eszközök
interferenciája stb.).
Beállítások
A kezdő beállítási műveletek
A Főmenü képernyő
• A főmenü nem jelenik meg, amíg nem
konfigurálta a kezdeti beállításokat.
• A szoftververzió frissítése után a OSD
(képernyőüzenetek) változhatnak.
• A menüpontok elérése különböző lehet.
Miután csatlakoztatta a készüléket a TV-hez,
kapcsolja be a TV-t és a készüléket. Amikor először
kapcsolja be a készüléket, a készülék Kezdeti
beállítások képernyője jelenik meg a TV-n. A Kezdeti
beállításokkal beállíthatja a képernyőüzenetek nyelvét,
a menünyelvet, a képarányt (képméretet), a hálózat
konfigurációját, majd csatlakoztathatja a készüléket az
internethez. Kövesse a megjelenő utasításokat.
1
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ Ha kihagyja a Hálózati beállítást a Kezdeti
beállítások során, a hálózati beállítások később
is konfigurálhatók. Lásd a "A hálózati kapcsolat
konfigurációja" című fejezetet a 26~29.
oldalakon.
\\ Ha szeretné újra megjeleníteni a Kezdeti
beállításokat és módosításokat végezni, válassza
a Beállítások > Általános > Beállítás indítása
lehetőséget a Kezdőképernyőn, vagy válassza a
Beállítások > Támogatás > Visszaállítás opciót.
(Lásd a 25. oldalakat)
\\ Anynet+ (HDMI-CEC) funkciók használatához
kövesse az alábbi utasításokat.
1)Csatlakoztassa a készüléket Anynet+ (HDMICEC)-kompatibilis Samsung TV-hez HDMI
kábellel.
2)Állítsa az Anynet+ (HDMI-CEC) funkciót Be
értékre a TV-n és a készüléken is.
3)Állítsa be a lejátszót a Kezdeti Beállítások
Eljárásra
1
2
3
4
5
20 Magyar
Lemez
2
App1
App2
3
App3
Internet
4
Internet
5
(Funkciók)
• Beállítások : Megnyitja a készülék
menüjét. A menüben megadhatja a kívánt
beállításokat. Ha a fókuszt a Beállítások
menüre helyezi, a Gyorsbeállítások menü
jelenik meg. Használja a menüt a különféle
opciók testreszabására, mint például Kép
üzemmód, Képernyőméret igazítasá,
Hangkimenet, Kimeneti audioformátum,
és Hálózat.
• Forrás : Válasszon egy behelyezett
lemezt vagy USB tárolóeszközt, egy
csatlakoztatott hálózati eszközt vagy Smart
View-et.
• Keresés : Lehetővé teszi a tartalmak
keresését az Alkalmazások között és a
YouTube-on a megfelelő keresőszavak
beírásával.
• APPS : Elérhet különböző fizetős vagy
ingyenes alkalmazásokat.
Lemez : A kiválasztott forrás megjelenítése.
Letöltött Alkalmazások : A letöltött
alkalmazások megjelenítése. Az itt megjelenő
alkalmazásokat szükség esetén törölni,
szerkeszteni vagy átszervezni is lehet.
Elérheti az internetet.
Használja az Hozzáadás a
kezdőképernyőhöz opciót, a gyakran
használt menüelemek hozzáadásához a
Kezdőképernyőhöz.
TV
||MEGJEGYZÉS |
A távirányító gombjai a Beállítások menü
használatához
DISC
123
Hang
Általános
Terméktámogatás
Kép
Felbontás
Filmkocka (24p/25p)
Képernyőméret igazítasá
HDMI-színformátum
HDMI mély színek
HDR –> SDR
16:9 eredeti
Auto.
3
4
 (OK) Gomb : Nyomja meg a kiválasztott
elem aktiválásához vagy egy beállítás
jóváhagyásához.
2
 (Fel/Le/Balra/Jobbra) Gombok :
Nyomja meg a kurzor mozgatásához vagy
egy elem kiválasztásához.
Auto.
Ki
2. A Beállítások menük, almenük és opciók
eléréséhez lásd a távirányító illusztrációját a
következő oszlopban.
TOOLS
1
4. méret (100%)
Közepes gamma
Beállítások
1. Válassza a Beállítások pontot a Főmenü
képernyőn, és nyomja meg a  (OK) gombot.
Megjelenik a Beállítások képernyő.
TV képaránya
POP UP
/MENU
1
2
Belépés a Beállítások képernyőre
Kép
MENU
3
4
 (Vissza) Gomb : Visszatérés az előző
menüpontba.
 (Főmenü) Gomb : Főmenübe való
belépés.
Részletes funkció információk
A Beállítási funkciókról, menüelemekről és egyedi
opciókról részletes magyarázatot jelenít meg.
Magyarázat megtekintéséhez a Fel/Le/Balra/
Jobbra gombokkal jelölje ki a funkciót, a menüelemet
vagy opciót. A magyarázat általában a képernyő
jobb oldalán jelenik meg. A Beállítási funkciók rövid
leírása kezdődik a következő oldalon. A funkciókhoz
további információk állnak rendelkezésre az útmutató
Függelékében.
21 Magyar
04
\\ Ha a lejátszót 5 percnél hosszabb ideig hagyja
leállítás módban, akkor képernyővédő jelenik meg
a TV-n. Ha a lejátszót 15 percnél hosszabb ideig
hagyja képernyővédő módban, akkor automatikusan
kikapcsol.
Beállítások
A Beállítási menü funkciói
HDMI mély színek
TV képaránya
Beállítható, hogy a készülék kimenete HDMI videó
legyen Mély színekkel. A Mély színek beállítás
pontosabb színvisszaadást és nagyobb színmélységet
eredményez.
Felbontás
Beállíthatja a gamma szintet ha HDR-ről SDR-re
konvertált videót néz.
Kép
HDR –> SDR
A készülék kimenetének igazítása a TV képernyő
méretéhez és formátumához.
A HDMI videójel kimeneti felbontását Auto., 2160p,
1080p, 720p Vagy 576p/480p.
A szám a képkockánkénti videósorok számát adja
meg. A több sor általában nagyobb felbontást jelent.
Filmkocka (24p/25p)
Ha a készülék 24p/25p-kompatibilis TV-hez
csatlakozik, és az Auto. értékre állítja a Filmkocka
(24p/25p) funkciót, a készülék HDMI kimenete
átállítható 24 kép/másodpercesre, így jobb
képminőséget láthat.
• A Filmkocka (24p/25p) funkció csak az ezt
támogató TV-ken használható.
• A Filmkocka (24p/25p) funkció csak akkor lesz
aktív, ha a lejátszó 24 képváltási frekvenciájú
tartalmakat játszik le.
• A Filmkocka opció csak akkor választható ki, ha
a készülék HDMI 1080p vagy 2160p felbontásban
van.
Képernyőméret igazítasá
A képernyő optimális méretének beállítása.
HDMI-színformátum
Hang
Hangkimenet
Kiválaszthatja, mely hangszórók legyenek aktívak.
Válasszon egy audioeszközt a listából.
Wi-Fi-hangszóró térhatású hangjának beállítása
Csatlakoztassa a Samsung Soundbar vezeték nélküli
hangszórókhoz Wi-Fi-n keresztül, sztereó vagy
térhatású hangrendszer konfigurálásához.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ha a vezeték nélküli útválasztó (Wi-Fi) egy DFS
csatornát használ, akkor nem hozhat létre
térhatású kapcsolatot Wi-Fi használatával. Lépjen
kapcsolatba internetszolgáltatójával a részletekért.
Kimeneti audioformátum
Beállíthatja az AV erősítőnek megfelelő digitális audio
kimeneti formáumot (HDMI).
||MEGJEGYZÉS |
Beállítható a HDMI kimenet színtere, a csatlakoztatott
eszközhöz (TV, monitor stb.) való illesztés érdekében.
A képernyő rövid időre elsötétedik a formátum
kiválasztása után.
\\ Ha a lejátszó egy ATMOS Soundbarhoz van
csatlakoztatva az Auto. bekapcsolt állapotában,
akkor a hangopció automatikusan a Bitstream-re
vált.
Kimeneti audioformátum (Optikai)
Beállíthatja az AV erősítőnek megfelelő digitális audio
kimeneti formáumot (Optikai).
22 Magyar
PCM-alulmintavételezés
Dinamikai tartomány beállítása Dolby Digital, Dolby
Digital Plus és Dolby TrueHD audió esetén.
Auto. : A Dolby TrueHD dinamikus tartomány
szabályozása automatikus lesz, a Dolby TrueHD
hangsáv információi alapján. Bekapcsolja a
dinamikus tartomány szabályozását Dolby Digital és
Dolby Digital Plus esetén is.
Ki : A dinamikus tartomány tömörítetlen marad, így
az eredeti hang hallgatható.
Be : Bekapcsolja a dinamikus tartomány
szabályozását mindhárom Dolby esetén.
A csendesebb hangokat felerősíti, a nagy erejű
hangokat pedig halkítja.
Lekeverés mód
Kiválasztható, a készülék hogyan keverje le a
többcsatornás audiót kevesebb csatornára a sztereó
hangrendszerrel kompatibilis módon.
A készülék normál sztereó vagy térhangzású sztereó
hangra konvertálhat.
DTS Neo:6 mód
Többcsatornás hang HDMI kimeneten keresztül 2
csatornás audió jelforrás esetén.
Hang szinkr.
Előfordulhat, hogy a videójel késik az audiójelhez
képest, ha a készüléket digitális TV-hez csatlakoztatja.
Ilyenkor állítson be audió késleltetést a videójelhez
képest.
• Az audió késleltetési ideje 0 ms és 240 ms között
állítható be. Állítsa be az optimális értéket.
Általános
Hálózat
Hálózat állapota : Az aktuális hálózati és internet
státusz ellenőrzése.
Hálózati beállítások : A hálózati kapcsolat
beállítása által igénybe veheti a különféle funkciókat,
például az internetes szolgáltatásokat, valamint
Szoftverfrissítéseket végezhet.
BD-Live beállításai : Különböző BD-Live funkciók
beállítása. A BD-Live lehetővé teszi az Ultra HD
Blu-ray vagy a Blu-ray lemezeken elérhető extra
funkciók használatát, ha van internetkapcsolat.
• BD-Live Internetkapcsolat : BD-Live
Internetkapcsolat engedélyezése egészben,
részben, illetve tiltása.
• BD-adatkezelés : BD-Live szolgáltatásból Ultra
HD Blu-ray/Blu-ray lemezre letöltött BD adatok
kezelése.
Szakértői beállítások : Megjeleníti az Ön
eszközének további hálózati beállítási opcióit.
• IPv6 : Lehetővé teszi az Ön eszközén az IPv6
hálózati csatlakozás engedélyezését/letiltását.
• IPv6-állapot : Ellenőrizheti az IPv6 hálózati
csatlakozást és az internet státuszt.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A BD-Live beállításai funkció használatához
először csatlakoztassa az USB tárolóeszközt,
majd válassza ki azt a BD-adatkezelés menüből.
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ A beállított késleltetési idő nem feltétlenül lesz
pontos a lejátszott tartalomtól függően.
\\ Ezt a funkciót optikai lemez tartalmának
lejátszására használhatja.
23 Magyar
Beállítások
Dinamikus tartomány szabályozása
Ha a lejátszó egy erősítőhöz vagy Soundbar-hoz van
csatlakoztatva HDMI vagy Optikai kábellel, akkor
megoszthatja a mobileszközről származó zenét, és
a zenét a csatlakoztatott erősítőn vagy Soundbar
hangszóróin hallgathatja meg.
04
Megválaszthatja, hogy a 96kHz PCM jeleket
lekonvertálja-e 48kHz-re, mielőtt az erősítőre kerülnek.
Kapcsolja be a PCM-alulmintavételezés funkciót,
ha az erősítő vagy a vevőegység nem kompatibilis a
96 kHz értékű jellel.
Sound Mirroring
Beállítások
Rendszerkezelő
Az alábbi opciók módosíthatók igény szerint.
Nyelv : Kiválasztható a Főmenü, lemezmenü,
audió, feliratok stb. nyelve.
• A lemezmenü, lemez audió vagy feliratok nyelve
csak akkor jelenik meg, ha a lemezen definiálva
van.
Eszköz neve : Név megadása a készülékhez,
amely azonosítja a hálózaton.
Értesítések megjelenítése : Megtekintheti a
lejátszó eseményekre vonatkozó üzeneteit.
Samsung-fiók : Saját Samsung-fiók létrehozása
és kezelése. Samsung-fiók létrehozásához
válassz az alábbiakat: Beállítások > Általános
> Rendszerkezelő > Samsung-fiók > Fiók
Létrehozása. Egyes Smart Hub-szolgáltatásokért
fizetni kell.
Biztonság : Az alapértelmezett PIN-kód a
0000. Írja be az alapértelmezett PIN-kódot a
biztonsági funkciók eléréséhez, ha nem hozott
létre saját PIN-kódot.Miután először megnyitotta a
biztonsági funkciót, módosítsa a PIN-kódot a PIN
módosítása funkcióval.
• BD szülői besorolása : Megakadályozza a
megadott korhatárral rendelkező Ultra HD
Blu-ray vagy Blu-ray lemezek lejátszását, amíg
be nem írja a PIN-kódot.
• DVD szülői besorolása : Megakadályozza a
megadott korhatárral rendelkező DVD-lemezek
lejátszását, amíg be nem írja a PIN-kódot.
• PIN módosítása : A biztonsági funkciókhoz
történő hozzáféréshez szükséges 4 jegyű
PIN-kód módosítása.
`` Ha elfelejtette a PIN-kódot:
1. Távolítsa el a lemezt vagy az USB meghajtót.
2. Tartsa lenyomva a ^ (Nyitás/Zárás)
gombot a elülső panelen legalább 5
másodpercig. A képernyőn megjelenik
az inicializálási üzenet, és a készülék
automatikusan kikapcsol.
Ha újra bekapcsolja a készüléket, minden
beállítás törlődik.
WoL/WoWLAN : Kapcsolja be vagy ki a WOL
(Wake on LAN) vagy WoWLAN (Wake on Wireless
LAN) funkciót.
Külsőeszköz-kezelő
Anynet+ (HDMI-CEC) : Az Anynet+ egy kényelmi
funkció, amely lehetővé teszi más, Anynet+
kompatibilis Samsung készülékek funkcióinak
használatát és vezérlésüket egy Samsung
TV távirányítóval. A funkció használatához
csatlakoztassa a készüléket Anynet+ Samsung TVhez HDMI-kábellel.
DivX® Video On Demand : DivX® VOD
regisztrációs kód megtekintése, és DivX® VOD
tartalmak lejátszása.
Billentyűzetkezelő : Állítsa be az USB-n keresztül
csatlakoztatott billentyűzet nyelvét és típusát.
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ A billentyűzet akkor használható, ha egy
QWERTY billentyűzet képernyő vagy ablak
megjelenik a webböngészőben.
\\ Előfordulhat, hogy bizonyos USB HID
billentyűzet és egerek nem kompatibilisek a
lejátszóval.
\\ Nem minden HID billentyű működik.
\\ Vezetékes USB billentyűzetek nem
támogatottak.
\\ Nem minden alkalmazás támogatott.
\\ Ha egy vezeték nélküli HID billentyűzet
interferencia miatt nem működik, vigye közelebb
a billentyűzetet a készülékhez.
Eszközkapcsolat-kezelő : Beállíthatja, hogy
a hálózaton mely eszközök, mint például
mobileszközök vagy táblagépek, oszthatnak meg
tartalmat a lejátszóval.
24 Magyar
`` Mobileszközhöz való csatlakozás
engedélyezése
Kisegítő lehetőségek
||MEGJEGYZÉS |
\\ A Smart View neve lehet Screen Mirroring, vagy
Miracast, a mobileszköz gyártójától függően.
2. Egy értesítés jelenik meg a TV képernyő
tetején, ha a mobileszköz megpróbál
csatlakozni a lejátszóhoz. Válassza
az Eng. lehetőséget. Csak olyan
eszközökről játszhat le médiafájlokat,
amelyek csatlakoztatását engedélyezte a
készülékhez.
||MEGJEGYZÉS |
Beállítás indítása
Újra futtatható a Kezdeti beállítások eljárás.
Terméktámogatás
Szoftverfrissítés
A menüben szoftverfrissítés végezhető a
teljesítmény növeléséhez és további szolgáltatások
igénybevételéhez.
Smart Hub visszaállítása
Visszaállítja a Smart Hub összes beállítását a gyári
alapértékekre. A használatához be kell írnia egy
biztonsági PIN-kódot. Az alapértelmezett PIN-kód a
0000.
Visszaállítás
\\ Ha nem kíván értesítést megjeleníteni, ha a
mobileszköz megpróbál csatlakozni, állítsa
a Eszközkapcsolat-kezelő > Hozzáférési
értesítés opciót Ki állásba.
3. Tartalom lejátszása a mobileszközről.
4. A lejátszóhoz csatlakoztatott TV megjeleníti
a mobileszközön elmentett tartalomfájlokat.
Minden beállítás visszaáll a gyári alapértékre, kivéve
a hálózati és a Smart Hub beállításokat, majd elindul
a Beállítás funkció. A használatához be kell írnia egy
biztonsági PIN-kódot. Az alapértelmezett PIN-kód a
0000.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ha átváltja a mobileszköz képernyőjét a lejátszás
során, akkor a készülékkel fennálló kapcsolat
befejeződik.
25 Magyar
Beállítások
1. Válassza ki a mobileszközről lejátszandó
tartalmat. Lásd a „Kapcsolódás
Mobileszközhöz” című részt a 17.
oldalon.
Nagy kontraszt : A háttér és a betűtípus
beállítása erős kontraszttal rendelkező színekre
az Alkalmazások Smart Hub) és a Multimédia
funkciókban.
Nagyítás : Annak beállítása, hogy a kijelölt elem fel
legyen-e nagyítva az Alkalmazások Smart Hub) és
a Multimédia funkciókban.
04
Mobileszközön tárolt médiatartalom
lejátszásához engedélyeznie kell a mobileszköz
és a készülék közötti kapcsolatot.
Lépjen a Beállítások > Általános >
Külsőeszköz-kezelő > Eszközkapcsolatkezelő > Eszközlista. Megjelennek a
készülékkel közös hálózatra csatlakozó
mobileszközök.
Beállítások
Hálózatok és az Internet
Távkezelés
Aktiválás esetén a Samsung ügyfélszolgálat
diagnosztizálhatja és kijavíthatja a problémákat
távolról. Aktív internetkapcsolatot igényel.
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ A Távoli kezelés szolgáltatás nem minden
országban elérhető.
\\ Távoli kezelés használata:
1)Hívja a Samsung ügyfélszolgálatot és kérje a
távoli támogatást.
2)Nyissa meg a lejátszó menüjét a TV-n és
lépjen a Támogatás részre.
3)Válassza ki a Távkezelés, és olvassa el és
hagyja jóvá a szolgáltatási szerződést. Amikor
megjelenik a PIN képernyő, adja meg a PINkódját az ügyintézőnek.
4)Az ügyintéző eléri a lejátszót.
Az eszköz névjegye
Kapcsolatfelvételi információk a készülékkel
kapcsolatban.
Feltételek és adatvédelem
A készülék lehetővé teszi az olyan hálózat-alapú
szolgáltatások igénybevételét, mint a Smart Hub és
a BD-LIVE, valamint a készülék szoftver-frissítéseinek
beszerzését a hálózatról. Az internetszolgáltatások
eléréséről és használatáról továbbiakat a kézikönyv
40~47. oldalán a Hálózati szolgáltatások
fejezetében talál. Alább a hálózati kapcsolat
konfigurációját mutatjuk be.
A hálózati kapcsolat konfigurációja
Mielőtt elkezdené, állapítsa meg, hogy az Ön IPcíme statikus, vagy dinamikus. (A legtöbb esetben
dinamikus.) Ha dinamikus, és vezetékes vagy vezeték
nélküli kapcsolatot használ, javasoljuk az Automatikus
konfigurációs módszer alább leírt használatát.
Ha vezetékes hálózathoz csatlakozik, csatlakoztassa
a készüléket az útválasztóhoz egy LAN kábellel,
mielőtt elkezdi a konfigurációt.
Ha vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, bontsa a
vezetékes hálózati csatlakozást a kezdés előtt.
||MEGJEGYZÉS |
A szolgáltatások használatához el kell olvasnia és jóvá
kell hagynia az alkalmazások használati feltételeket és
az adatvédelmi szabályzatot.
\\ Használja a Gyorsbeállítások > Hálózat
lehetőséget a Kezdőképernyőn a hálózati
konfigurációs folyamat egyszerűsítéséhez.
A hálózati kapcsolatot az alábbi lépésekkel
konfigurálhatja:
Vezetékes hálózat
ĞĞ
Vezetékes – Automatikus
1. A Főmenü képernyő válassza ki a Beállítások
pontot, majd nyomja meg a  (OK) gombot.
2. Válassza ki a Általános pontot, majd nyomja
meg a  (OK) gombot.
3. Válassza ki a Hálózat pontot, majd nyomja meg
a  (OK) gombot.
4. Válassza ki a Hálózati beállítások pontot, és
nyomja meg a  (OK) gombot.
5. A Hálózat típusa képernyőn válassza ki a
Vezetékes pontot, majd nyomja meg a  (OK)
gombot.
26 Magyar
7. Nyomja meg az
Vezetékes – Kézi
Ha statikus IP-címmel rendelkezik, vagy ha az
Automatikus beállítás nem működik, akkor a Hálózati
beállítások beállításait manuálisan kell megadnia.
Kövesse a Vezetékes hálózat 1. és 3. lépését, majd a
következő lépéseket:
1. Kiválasztás Hálózat állapota. A készülék
megkeresi a hálózatot, majd megjeleníti a
csatlakoztatás sikertelen üzenetet.
Vezeték nélküli hálózat négyféle módon állítható be:
-- Vezeték nélküli automatikus
-- Vezeték nélküli manuális
-- WPS(PBC)
-- WPS(PIN)
A vezeték nélküli hálózati kapcsolat konfigurálásakor a
készülékhez csatlakoztatott vezeték nélküli eszközök
kapcsolata, illetve a vezetékes kapcsolat, ha van ilyen,
megszakad.
ĞĞ
2. A képernyő alján válassza ki az IP-beáll. pontot,
majd nyomja meg a  (OK) gombot.
Az IP-beáll. képernyő megjelenik.
3. Válassza ki az IP-beáll. mezőt, majd nyomja
meg a  (OK) gombot.
4. Válassza ki a Kézi bevitel pontot az IP-beáll.
mezőben, majd nyomja meg a  (OK) gombot.
5. Válassza ki a beírni kívánt értéket (például
IP-cím), majd nyomja meg a  (OK) gombot.
A távirányító Fel/Le gombjaival írja be a
paraméter értékeit. A távirányító Balra/Jobbra
gombjaival léphet mezőről mezőre. Ha megadta
az értéket, nyomja meg a  (OK) gombot.
6. A Fel és Le gombokkal léphet másik értékre,
majd írja be az adott számot az 5. lépésben
leírtak szerint.
Vezeték nélküli – Automatikus
1. A Főmenü képernyőn válassza ki a Beállítások
lehetőséget, majd nyomja meg a  (OK) gombot.
2. Válassza a Általános lehetőséget, majd nyomja
meg a  (OK) gombot.
3. Válassza a Hálózat lehetőséget, majd nyomja
meg a  (OK) gombot.
4. Válassza a Hálózati beállítások lehetőséget,
majd nyomja meg a  (OK) gombot.
5. Válassza a Vezeték nélküli lehetőséget a
Hálózat típusa menüben, majd nyomja meg a
 (OK) gombot.
Vezeték nélküli kapcsolat
iptime23
7. Ismételje az 5. és 6. lépéseket, amíg az összes
értéket meg nem adta.
iptime
solugen_edu#2
||MEGJEGYZÉS |
\\ A Hálózati értékek az internetszolgáltatótól
szerezhetők be.
Frissítés
8. Ha megadta az értékeket, válassza az OK
lehetőséget, majd nyomja meg a  (OK) gombot.
A készülék ellenőrzi a hálózati kapcsolatot, és
csatlakozik a hálózathoz.
6. Válassza ki a kívánt hálózatot, majd nyomja meg
a  (OK) gombot.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Vagy pedig válassza az Hálózat hozzáadása
lehetőséget a vezeték nélküli hálózat listájának
alján, a kapcsolat létrehozásához. Ez a módszer
használható, ha ismeri a vezeték nélküli útválasztó
SSID-jét (nevét).
27 Magyar
Beállítások
ĞĞ
 (OK) gombot.
Vezeték nélküli hálózat
04
6. A készülék észleli a vezetékes kapcsolatot,
ellenőrzi a hálózati kapcsolatot, majd csatlakozik
a hálózathoz.
Beállítások
7. A Biztonsági képernyőn írja be a hálózati Jelszót
vagy jelmondatot.
Betűk beírásához válasszon ki betűket a nyíl
gombokkal, majd nyomja meg a  (OK) gombot.
7. A Fel és Le gombokkal léphet másik értékre,
majd írja be az adott számot az 6. lépésben
leírtak szerint.
\\ A jelszó megtekintéséhez beírás közben a nyíl
gombokkal válassza ki a Jelszó megjelenítése
pontot a jobb oldalon, majd nyomja meg a  (OK)
gombot.
||MEGJEGYZÉS |
||MEGJEGYZÉS |
8. Ha befejezte, válassza a Kész lehetőséget, majd
nyomja meg a  (OK) gombot. A készülék
ellenőrzi a hálózati kapcsolatot, és csatlakozik a
hálózathoz.
9. Ha az ellenőrzés kész, válassza az OK
lehetőséget, majd nyomja meg a  (OK) gombot.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A Jelszót vagy Jelmondatot az útválasztó vagy
modem beállításánál használt beállítóképernyőkön
találja meg.
ĞĞ
Vezeték nélküli – Kézi
Ha statikus IP-címmel rendelkezik, vagy ha az
Automatikus beállítás nem működik, akkor a Hálózati
beállítások beállításait manuálisan kell megadnia.
8. Ismételje az 6. és 7. lépéseket, amíg az összes
értéket meg nem adta.
\\ A Hálózati értékek az internetszolgáltatótól
szerezhetők be.
9. Ha befejezte, válassza az OK lehetőséget, majd
nyomja meg a  (OK) gombot. Megjelenik a
Biztonsági képernyő.
10. A Biztonsági képernyőn írja be a hálózati Jelszót
vagy jelmondatot. Betűk beírásához válasszon
ki betűket a Fel/Le/Balra/Jobbra gombokkal,
majd nyomja meg az  (OK) gombot.
11. Ha befejezte, válassza a Kész lehetőséget, majd
nyomja meg a  (OK) gombot. A készülék
ellenőrzi a hálózati kapcsolatot, és csatlakozik a
hálózathoz.
12. Miután a termék ellenőrizte a hálózatot, válassza
az OK lehetőséget, majd nyomja meg a  (OK)
gombot.
ĞĞ
WPS(PBC)
1. Kövesse a Vezeték nélküli - Automatikus fejezet
lépéseit az 6. lépésig.
1. A Főmenü képernyőn válassza ki a Beállítások
lehetőséget, majd nyomja meg a  (OK) gombot.
3. A képernyő alján válassza ki az IP-beáll.
lehetőséget, majd nyomja meg a  (OK)
gombot. Az IP-beáll. képernyő megjelenik.
3. Válassza a Hálózat lehetőséget, majd nyomja
meg a  (OK) gombot.
2. A készülék megkeresi a hálózatot, majd
megjeleníti a csatlakoztatás sikertelen üzenetet.
2. Válassza a Általános lehetőséget, majd nyomja
meg a  (OK) gombot.
4. Válassza ki a Hálózati beállítások lehetőséget,
majd nyomja meg a  (OK) gombot.
4. Válassza ki az IP-beáll. mezőt, majd nyomja
meg a  (OK) gombot.
5. Válassza ki a Kézi bevitel pontot az IP-beáll.
mezőben, majd nyomja meg a  (OK) gombot.
6. Válassza ki a beírni kívánt értéket (például
IP-cím), majd nyomja meg a  (OK) gombot.
A távirányító Balra/Jobbra gombjaival írja
be a paraméter értékeit. A távirányító Balra/
Jobbra/  (OK) gombjaival léphet mezőről
mezőre. Ha egy paraméterrel végzett, válassza a
Kész lehetőséget.
5. Válassza ki a Vezeték nélküli lehetőséget a
Hálózat típusa menüben, majd nyomja meg a
 (OK) gombot.
A készülék megkeresi és megjeleníti az elérhető
hálózatokat.
6. Nyomja meg a Le gombot a távirányítón,
majd nyomja meg az  (OK) gombot a
WPS használata lehetőség kiválasztásához.
Megjelenik a „Két percen belül nyomja meg a
vezeték nélküli router WPS vagy PBC gombját.”
üzenet.
28 Magyar
Szoftverfrissítés
WPS(PIN)
A kezdés előtt nyissa meg az útválasztó beállítás
menüjét a PC-n és lépjen a WPS PIN beviteli mezőt
tartalmazó képernyőre.
1. A Főmenü képernyőn válassza ki a Beállítások
lehetőséget, majd nyomja meg a  (OK) gombot.
2. Válassza ki a Általános lehetőséget, majd
nyomja meg a  (OK) gombot.
3. Válassza ki a Hálózat lehetőséget, majd nyomja
meg a  (OK) gombot.
4. Válassza ki a Hálózati beállítások lehetőséget,
majd nyomja meg a  (OK) gombot.
5. Válassza ki a Vezeték nélküli lehetőséget a
Hálózat típusa menüben, majd nyomja meg a
 (OK) gombot.
A készülék megkeresi és megjeleníti az elérhető
hálózatokat.
6. Válassza ki a kívánt hálózatot, majd nyomja meg
a  (OK) gombot.
7. Válassza ki a WPS(PIN) lehetőséget, majd
nyomja meg a  (OK) gombot. Megjelenik a PIN
ablak.
8. Írja be a PIN-kódot a WPS PIN beviteli mezőbe
az útválasztó beállítási képernyőjén, és mentse el
a képernyőt.
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ Az útválasztó Beállítás képernyőjére való belépésről
részleteket az útválasztó gyártójától vagy a
használati útmutatójából szerezhet be.
• Soha ne kapcsolja ki vagy be a készüléket
manuálisan a frissítési folyamat közben.
1. A Főmenü képernyő válassza ki a Beállítások
pontot, majd nyomja meg a  (OK) gombot.
2. Válassza ki a Terméktámogatás pontot, majd
nyomja meg a  (OK) gombot.
3. Válassza ki a Szoftverfrissítés pontot, és nyomja
meg a  (OK) gombot.
4. A frissítő szoftver letöltéséhez és a frissítéshez
válassza az Most frissít lehetőséget, és nyomja
meg a  (OK) gombot.
5. Ha azt szeretné, hogy a készülék automatikusan
letöltse a frissítést, amikor elérhető, válassza az
Automatikus frissítés lehetőséget, és nyomja
meg a  (OK) gombot. Részleteket lásd az
„Automatikus frissítés” című részben a 30.
oldalon.
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ A frissítés befejeződött, ha a készülék lekapcsol,
majd újra bekapcsol automatikusan.
\\ A Samsung Electronics nem vállal felelősséget
az instabil internet-kapcsolatból vagy a
felhasználó frissítés közbeni hanyagságából eredő
meghibásodásokért.
\\ Ha szeretné félbeszakítani a frissítést a
frissítőszoftver futása közben, nyomja meg a
 (OK) gombot.
\\ A WPS kapcsolat esetén állítsa a vezeték nélküli
útválasztó biztonsági titkosítását AES-re.
A WPS kapcsolat nem támogatja a WEP
biztonsági titkosítást.
29 Magyar
Beállítások
ĞĞ
A menüben szoftverfrissítés végezhető a
teljesítmény növeléséhez és további szolgáltatások
igénybevételéhez.
04
7. Nyomja meg a WPS vagy a PBC gombot
az útválasztón két percen belül. A készülék
automatikusan betölti a szükséges hálózati
beállításokat és csatlakozik a hálózathoz.
Beállítások
Most frissít
Frissítés USB-ről
2. A készülék online frissítési funkciója közvetlenül
az internetről letölti, majd telepíti a frissítést.
-- Ez a funkció internetkapcsolatot igényel.
1. Látogasson el egy számítógépen a Samsung
webhelyére, és töltse le a frissítőcsomagot egy
USB-eszközre.
1. Válassza az Terméktámogatás >
Szoftverfrissítés > Most frissít.
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ A rendszerfrissítés végén ellenőrizze a szoftver
adatait a Contact Samsung képernyő
Termékinformációs részén.
4. Válassza az Terméktámogatás >
Szoftverfrissítés > Most frissít.
Automatikus frissítés
Az Automatikus frissítés funkció beállítható úgy, hogy
a készülék az Automatikus frissítés módban letöltse
az új szoftverfrissítéseket.
A készülék így automatikusan letöltheti a
frissítőszoftvereket, amikor épp nem használják.
1. Nyomja meg a Fel/Le gombokat a Automatikus
frissítés kiválasztásához, majd nyomja meg a
 (OK) gombot.
||MEGJEGYZÉS |
2. Mentse a frissítőcsomagot az USB-eszköz
legfelső szintű mappájába.
-- Ellenkező esetben a készülék nem fogja
megtalálni a frissítő csomagot.
3. Csatlakoztassa a frissítő csomagot tartalmazó
USB-eszközt a készülékhez.
\\ Ne kapcsolja ki a készüléket a szoftverfrissítés
közben.
A készülék meghibásodhat.
2. A funkció be vagy ki állásba lép az
minden egyes megnyomásakor.
Az USB-ről történő frissítéshez kövesse az alábbi
lépéseket:
 (OK) gomb
\\ Az Automatikus frissítés funkció használatához
internetkapcsolatra van szükség.
5. A készülék szoftvere frissül az USB-eszközre
mentett frissítőcsomaggal.
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ A lemeztálcának üresnek kell lennie az USB
csatlakozóról történő szoftverfrissítéskor.
\\ A rendszerfrissítés végén ellenőrizze a szoftver
adatait a Contact Samsung képernyő
Termékinformációs részén.
\\ Ne kapcsolja ki a készüléket a szoftverfrissítés
közben.
A készülék meghibásodhat.
\\ A szoftverfrissítéseket az USB Host aljzaton
keresztül csak USB flash memória eszközzel hajtsa
végre.
30 Magyar
Média lejátszás
1. A ^ gombbal nyissa ki a lemeztálcát.
2. Helyezze be a lemezt óvatosan a címkével felfelé.
Fotók, videók és zene (multimédia)
lejátszása
A készüléken lejátszhatja az USB-eszközön vagy
számítógépen tárolt médiatartalmakat.
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ Nem lehet lejátszani a médiatartalmat, ha a
készülék nem támogatja a tartalmat vagy a
tárolóeszközt.
3. A ^ gombbal csukja be a lemeztálcát.
A lejátszás automatikusan elkezdődik.
4. Ha a lejátszás nem kezdődik el automatikusan,
nyomja meg a  (Főmenü) gombot a
távirányítón, válassza ki a Kezdőképernyőn a
Lemez lej. opciót, majd nyomja meg a  (OK)
gombot a távirányítón.
A lemezek tárolása és kezelése
• A lemezek megfogása
-- Az ujjlenyomatok vagy karcolások
a lemezen rontják a hang és a
kép minőségét és szakadozást
okozhatnak.
-- Ne érintse meg a lemez felületét, ahol az adatok
rögzítve vannak.
-- A lemezt a szélénél fogja meg, hogy ne
kerülhessenek ujjlenyomatok a felületére.
-- Ne ragasszon rá papírt vagy matricát.
\\ Készítsen biztonsági másolatot a fontos fájlokról
az USB-eszköz csatlakoztatása előtt. A Samsung
nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért.
USB eszközön tárolt médiatartalom
lejátszása
1. Csatlakoztassa az USB eszközt a készülékhez.
2. Nyomja meg a  (Főmenü) gombot. Válassza ki
a  (Forrás), majd a USB Storage lehetőséget.
Megjelenik az USB eszközön tárolt mappák és
fájlok listája.
3. Válassza ki a listából azt a médiatartalmat,
amelyet le kíván játszani. A médiatartalom
lejátszása elkezdődik.
4. A kilépéshez nyomja meg a @ (Stop) vagy a
 (Vissza) gombot.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ha USB-eszközhöz csatlakozik, megjelenik egy
üzenet a képernyő tetején. Az USB eszközön levő
tartalomfájlok megtekintéséhez válassza a Tallózás
lehetőséget.
31 Magyar
Média lejátszás
Kereskedelmi lemezek lejátszása
• A lemezek tisztítása
-- Ha ujjlenyomat kerül a lemezre,
tisztítsa le enyhe tisztítószeres vízzel,
és törölje tisztára puha ruhával.
-- Tisztításkor a lemezt törölje a középponttól kifelé.
• A lemezek tárolása
`` Ne tartsa a lemezeket közvetlen napfényen.
`` Tartsa hűvös, jól szellőző helyen.
`` Tartsa tiszta védőtokban és függőleges
állásban.
05
A Ultra HD Blu-ray készülék lejátszik tartalmakat
Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD/CD lemezekről, USB
eszközökről, PC-ről, és az Internetről.
A PC-n található tartalmak lejátszásához a PC-t és a
készüléket az Ön hálózatához kell kapcsolnia.
Média lejátszás
Felhasználó által rögzített lemez
lejátszása
Számítógépen tárolt médiatartalom
lejátszása
A készülékkel közös hálózatra csatlakozó
számítógépen tárolt médiatartalmat lejátszhatja a
készüléken.
Lejátszhatók a Blu-ray, DVD vagy CD lemezekre
rögzített multimédia fájlok.
1. Helyezze rá óvatosan a felhasználói lemezt a
tálcára a feliratos felével felfelé, és csukja be a
tálcát.
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ A tartalom lejátszásához a számítógépen
ellenőrizze, hogy az otthoni hálózat mód
engedélyezve van-e a számítógépen.
\\ A kódolás típusától, valamint a tartalom
fájlformátumától függően előfordulhat, hogy egy
számítógépen megosztott tartalom nem játszható
le. Ezenkívül nem minden funkció lesz elérhető.
\\ A médiatartalom lejátszása nem feltétlenül
akadozásmentes a hálózati állapottól függően.
Amennyiben a tartalom nem játszható le
akadozásmentesen, másolja át a tartalmat egy
USB-tárolóeszközre, csatlakoztassa az USBtárolóeszközt a lejátszóhoz, és játssza le a tartalmat
az USB-tárolóeszközről.
1. Csatlakozzon számítógépével és a lejátszóval
ugyanahhoz a hálózathoz.
2. Nyomja meg a  (Főmenü) gombot. Válassza ki
a  (Forrás), majd a Felhasználó számítógépe
lehetőséget. Megjelenik a számítógépen tárolt
mappák és fájlok listája.
3. Válassza ki a listából azt a médiatartalmat,
amelyet le kíván játszani. A médiatartalom
lejátszása elkezdődik.
4. A kilépéshez nyomja meg a @ (Stop) vagy a
 (Vissza) gombot.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Előfordulhat, hogy az UHD BD tartalom
lejátszásához hálózati kapcsolatra van szükség.
A hálózati környezettől és a tartalomkiszolgálótól
(Studio) függően előfordulhat, hogy a lejátszás nem
sikerül.
2. Nyomja meg a  (Főmenü) gombot. Válassza ki
a  (Forrás), majd a Lemez lehetőséget.
Megjelenik a lemezen tárolt mappák és fájlok
listája.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Bár a lejátszó minden tartalomtípusra megjeleníti
a mappákat, a fájlokat csak a Szűrés alapja
menüben kiválasztott tartalomtípusokra jeleníti
meg.
Ha például a Zenét választja, akkor csak zenefájlok
jelennek meg. Ez a kiválasztás módosítható, ha
visszatér a Szűrés alapja menübe.
3. Megjelenik egy képernyő az eszközön található
fájlokkal. A tartalom elrendezésétől függően
mappákat, fájlokat vagy mindkettőt láthat.
4. Ha szükséges, a Fel/Le/Balra/Jobbra
gombokkal válasszon ki egy mappát, majd
nyomja meg a  (OK) gombot.
5. A Fel/Le/Balra/Jobbra gombokkal válassza ki a
lejátszani kívánt fájlt, majd nyomja meg a  (OK)
gombot.
6. Nyomja meg a  (Vissza) gombot egyszer
vagy többször a képernyőről vagy mappából
való kilépéshez, vagy a Főmenü képernyőre való
visszatéréshez.
7. A videók, zenék és képek lejátszásának
vezérléséről leírás a 33~39. oldalon található.
32 Magyar
TV
DISC
MENU
/MENU
A Videólejátszás vezérlése
123
POP UP
123
DISC
MENU
„„
POP UP
TOOLS
/MENU
A lemezmenü, a felugró menü vagy a
címlista használatához
DISC MENU Lejátszás közben a lemezmenü ezzel
gomb
a gombbal jeleníthető meg.
POP UP
/MENU
gomb
„„
TOOLS
A lejátszáshoz kapcsolódó gombok
A készülék Keresés vagy Léptetés módban nem
játszik le hangot.
• A normál lejátszási sebességhez a p gombbal
térhet vissza.
p gomb
@ gomb
Lejátszás indítása. Lemez
lejátszása közben nyomja meg a
szüneteltetéshez. Nyomja meg újra
az újraindításhoz.
Lejátszás megállítása.
Gyors
lejátszás
A lejátszás során nyomja meg a (
vagy a ) gombot.
A lejátszási sebességek a
( vagy ) gomb többszöri
megnyomásával váltogathatók.
Lassú
lejátszás
Szünet módban nyomja meg a )
gombot.
A lejátszási sebességek a )
gomb többszöri megnyomásával
váltogathatók.
Ugrás
lejátszás
Lejátszás közben nyomja meg a I_
vagy +I gombot.
A I_ vagy +I gomb többszöri
megnyomására a lemez a
következő vagy előző fejezetre vagy
fájlra ugrik.
33 Magyar
Lejátszás közben a Popup menü
ezzel a gombbal jeleníthető meg.
Média lejátszás
A távirányító videolejátszásra használható gombjai
05
TV
A lemezen, USB-n, vagy PC-n található
videotartalmak lejátszása vezérelhető. A lemeztől vagy a tartalomtól
függően az ebben a kézikönyvben leírt egyes funkciók nem feltétlenül érhetők el.
Média lejátszás
A Képernyőmenü használata egy videó lejátszása alatt
A Fel/Le/Balra/Jobbra gombokkal válassza ki az egyes funkciókat, majd nyomja meg az
Opcionális menük megjelenítése
 (OK) gombot.
Lemez lejátszása során: Nyomja meg a távirányító TOOLS gombját.
Videofájl vagy 360° videofájl lejátszása során: Nyomja meg az  (OK) gombot a távirányítón, majd válassza
ki a fájlt a képernyőn.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A rendelkezésre álló opcionális menük a lemez és a fájlformátum alapján változhatnak. Lásd a lenti táblázatot.
Opcionális
Menü
Információ
Lejátszás
elölről
Menü Rendelkezésre Állása
Leírás
Megtekintheti a videó információit.
A film elejére való visszatéréshez válassza ezt, majd
nyomja meg a  (OK) gombot.
Lemez
Fájl
360° fájl




-- Címkeresés : Ha egynél több film vagy a lemezen
vagy az eszközön, elkezdhet egy másik címet is.
1. Válassza ki a Címkeresés lehetőséget, majd nyomja
meg a  (OK) gombot.
2. A Fel/Le gombokkal válassza ki a kívánt címet, és
nyomja meg a  (OK) gombot.
Jelenet
kiválasztása
-- Fejezetkeresés : A kívánt fejezet kiválasztása.
1. Válassza ki a Fejezetkeresés lehetőséget, majd
nyomja meg a  (OK) gombot.
2. A Fel/Le gombokkal válassza ki a kívánt fejezetet, és
nyomja meg a  (OK) gombot.
-- Keresés az idősávon : A film lejátszása a kiválasztott
időponttól kezdve.
1. Válassza ki a Keresés az idősávon lehetőséget,
majd nyomja meg a  (OK) gombot.
2. A Balra/Jobbra gombokkal írja be az időpontot,
amelyre ugrani szeretne.
34 Magyar

Opcionális
Menü
Menü Rendelkezésre Állása
Leírás
Fájl
360° fájl




Jelenet
kiválasztása
Ismétlés mód
\\ Ha a fájl index információi sérültek, vagy a fájl nem
támogatja az indexálást, a Jelenet kivalászt funkció
nem használható.
Hang szinkr.
Feliratok
Látószög
Forgatás

\\ Ha fájlokat futtat a hálózati eszközön, miután
csatlakoztatta a lejátszót egy számítógéphez a
hálózaton, a Jelenet kivalászt funkció nem fog
működni.
\\ Egy videofájl lejátszása során a távirányító Fel
gombjával lépjen a kívánt jelenetekre.
Cím, fejezet vagy adott szakasz ismétlése.
A képmód beállítása.
-- Kiemelt : Növeli az élességet és a fényerőt.
-- Normál : A legtöbb megtekintéshez alkalmas beállítás.
Kép üzemmód
-- Film : A legjobb beállítás videók nézéséhez.
-- Felhasználó : Az élesség és a zajcsökkentés funkció
beállítása.
Hang
Média lejátszás
\\ A film előre és hátra tekeréséhez használhatja a
Balra/Jobbra gombokat is. A film a Balra/Jobbra
gombok minden megnyomása során 1 percet ugrik
előre vagy hátra.
Az audió kívánt nyelvének beállítása.
Az audió szinkron beállítása.




A felirat kívánt nyelvének beállítása.
Jelenet megtekintése egy másik szögből. A Szög opcióval
megjeleníthetők a megtekintéshez használható látószögek.
Ha egy Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD lemez egy adott
jelenetet több látószögben is tartalmaz, akkor átválthat
másik látószögre.
90 fokonként elforgathatja a képernyőt az óramutató
járásával megegyező vagy azzal ellentétes irányban.
||MEGJEGYZÉS |



\\ A 20Mbps-nál gyorsabb bitsebességű videofájlok meghaladhatják a készülék képességeit, és a lejátszás
megállhat.
35 Magyar
05
Lemez
||MEGJEGYZÉSEK |
TV
Média lejátszás
MENU
POP UP
A Zenelejátszás
123 vezérlése
/MENU
A Rendezés és a Beállítások menük
használata
DISC
A Rendezés menü használata
A videofájlokat tartalmazó fájlképernyőn válassza ki a
Rendezési szempont gombot, majd nyomja meg a
 (OK) gombot. A mappák vagy fájlok elrendezése
Dátum és Cím alapján.
Az Opciók menü használata
A lemezen, USB-n, vagy PC-n található zenei
tartalmak lejátszása vezérelhető.
A lemeztől vagy a tartalomtól függően az itt leírt egyes
funkciók nem feltétlenül érhetők el.
A távirányító zenehallgatásra használható
gombjai
TOOLS
2
A videofájlokat tartalmazó fájlképernyőn válassza ki a
Opciók, majd nyomja meg a  (OK) gombot.
Kijelöltek
lejátszása
Frissítés
Kijelölheti vele a lejátszani kívánt
fájlokat. Lényegében minden
médiatípus esetén ugyanúgy
használható.
Frissíti a fájlok és a mappák listáját
a média- vagy tárolóeszközről.
3
1
4
1
2
3
4
36 Magyar
@ gomb : Szám leállítása.
p gomb : Sáv lejátszása/szüneteltetése.
Gyors lejátszás (csak audio CD [CD-DA]
esetén)
A lejátszás során nyomja meg a ( vagy a
) gombot.
A lejátszási sebességek a ( vagy ) gomb
többszöri megnyomásával váltogathatók.
I_+I gombok : Az előző/következő sávra lép.
A Beállítások menü használata a lejátszás
alatt
Információ
1. A Lejátszás képernyőn a Fel/Le/Balra/Jobbra
gombokkal válassza ki a
gombot a képernyő
bal sarkában, majd nyomja meg a  (OK)
gombot.
2. A Fel/Le gombokkal kiválaszthatja a kívánt
ismétlési módot – Ki, Egy dal vagy Összes –
majd nyomja meg a  (OK) gombot.
A Tartalom információk
megjelenítése.
TRACK 003
XXXXXX
TRACK 004
TRACK 005
\\ A lemeztől vagy tárolóeszköztől függően a menü
eltérő lehet.
TRACK 006
TRACK 007
TRACK 001
XXXXXX
00:55
Szünet
TRACK 008
TRACK 009
03:35
TRACK 010
TRACK 011
TRACK 012
A Rendezés és a Beállítások menük
használata a Fájl képernyőn
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
Audió CD-n lévő számok keverése
A Rendezés menü használata
A zenei fájlokat tartalmazó fájlképernyőn válassza ki a
Rendezési szempont gombot, majd nyomja meg a
 (OK) gombot. A mappák vagy fájlok elrendezése
Dátum és Cím alapján.
Az Opciók menü használata
A zenei fájlokat tartalmazó fájl képernyőn válassza az
Opciók lehetőséget, majd nyomja meg a  (OK)
gombot.
Frissítés
XXXXXX
TRACK 002
||MEGJEGYZÉS |
Kijelöltek
lejátszása
TRACK 001
Kijelölheti vele a lejátszani kívánt
fájlokat. Lényegében minden
médiatípus esetén ugyanúgy
használható. A „Számok ismétlése
Audió CD-n” a 37. oldalon
olvashat.
Frissíti a fájlok és a mappák listáját
a média- vagy tárolóeszközről.
Beállítható a számok véletlenszerű lejátszása audió
CD-n (CD-DA/MP3).
1. A Lejátszás képernyőn a Fel/Le/Balra/Jobbra
gombokkal válassza ki a
gombot a képernyő
bal sarkában, majd nyomja meg a  (OK)
gombot.
2. A Fel/Le gombokkal állítsa a Keverés módot
Be vagy Ki értékre, majd nyomja meg a  (OK)
gombot.
Lejátszólista készítése Audio CD-ről
1. A Lejátszás képernyőn válassza a lehetőséget,
majd nyomja meg a  (OK) gombot. Megjelenik
a Beállítások menü.
2. A Fel/Le gombokkal válassza ki a Kijelöltek lej.
pontot, majd nyomja meg a  (OK) gombot.
3. A Fel/Le gombokkal válassza ki a kívánt számot,
és nyomja meg a  (OK) gombot. A számtól
balra megjelenik egy jelölés.
37 Magyar
Média lejátszás
Kijelöltek lej.
Kiválasztott lejátszása pontban
kijelölheti a lejátszani kívánt
sávokat. Lényegében minden
médiatípus esetén ugyanúgy
használható. Lásd a „Lejátszólista
készítése Audio CD-ről” című
fejezetet a 37. oldalon.
Beállítható a számok ismétlése audió CD-n (CD-DA/
MP3).
05
A zenelejátszás képernyőn a Fel/Le/Balra/Jobbra
gombokkal válassza ki a lehetőséget, és nyomja
meg a  (OK) gombot.
Számok ismétlése Audió CD-n
Média lejátszás
4. Ismételje a 3. lépést a további számok
kijelöléséhez.
5. A szám listából való törléséhez lépjen a számra,
majd nyomja meg újra a  (OK) gombot. Ezzel
törli a szám jelölését.
6. Ha kész, a Fel/Le gombokkal válassza ki a Kész
pontot, majd nyomja meg a  (OK) gombot.
Megjelenik újra a Zenelejátszás képernyő,
a bejelölt számokkal. A kiválasztott számok
lejátszása automatikusan elkezdődik.
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ Audio CD (CD-DA) lemez esetén a lejátszólista
max. 99 számot tartalmazhat.
\\ A Kijelölés lejátszása képernyőn választhatja az
Ö. kijel., Ö.kij. vissz. és a Mégse lehetőséget.
-- A Ö. kijel. ponttal kiválaszthatja az összes
számot. Ez törli a számok kijelölését. Ha
megnyomja a  (Vissza) gombot a távirányítón
vagy kiválasztja a Kész gombot, majd
megnyomja a  (OK) gombot, az összes szám
megjelenik a Zenelejátszás képernyőn, és a
készülék elkezdi az összes szám lejátszását az 1.
számtól kezdve.
-- A Ö.kij. vissz. gombbal törölheti az összes
szám jelölését egyszerre. Válasszon ki egyedi
számokat, vagy a Ö. kijel. gombbal jelölje ki az
összes számot, majd nyomja meg a  (Vissza)
gombot a távirányítón. Ha nem használja a
Ö. kijel. pontot vagy nem jelöl ki számokat, a
Lejátszólista nem változik.
-- A Mégse gombbal törölhetők a Kijelölt lejátszása
képernyő változtatásai. A Lejátszás képernyőre
való visszatéréskor a Lejátszólista változatlan
marad.
Fotótartalmak lejátszása
DVD-n, USB-n, vagy PC-n található fénykép
tartalmakat játszhat le.
A Képernyőmenü használata egy
fényképfájl lejátszása alatt
A Fel/Le/Balra/Jobbra gombokkal válassza ki az
egyes funkciókat, majd nyomja meg az  (OK)
gombot.
Lejátszás közben vagy szünet módban nyomja meg a
TOOLS gombot, az Opciók menü megjelenítéséhez.
Vagy pedig az Fel/Le/Balra/Jobbra gombokkal
válassza ki az elemet, majd nyomja meg az  (OK)
gombot.
360-os
üzemmód
360° fotó tartalom lejátszása.
Nagyítás
Az aktuális kép kinagyítása.
(Nagyítás max. 4-szeresére)
Képernyőhöz
igazítás
Elforgatás
balra
Elforgatás
jobbra
Diavetítés
sebessége
Diavetítés
effektusa
Átméretezi a fotót a képernyőhöz
való hozzáigazításhoz.
Ez a képet óramutatóval ellentétes
irányban forgatja el.
Ez a képet óramutatóval
megegyező irányban forgatja el.
A diavetítés sebességének
beállítása.
A diavetítés effektusának beállítása.
Diavetítés megjelenítése közben
zenehallgatás.
Háttérzene
||MEGJEGYZÉS |
Információ
A Tartalom információk
megjelenítése.
\\ A külső eszközön keresett
zenefájlok száma eszközönként
eltérő lehet.
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ A lemeztől vagy tárolóeszköztől függően a menü
eltérő lehet.
38 Magyar
A Rendezés menü használata
A fényképfájlokat tartalmazó fájlképernyőn válassza ki
a Rendezési szempont gombot, majd nyomja meg
a  (OK) gombot. A mappák vagy fájlok elrendezése
Dátum és Cím alapján.
Az Opciók menü használata
A fényképfájlokat tartalmazó fájlképernyőn válassza
az Opciók lehetőséget, majd nyomja meg a  (OK)
gombot.
Kijelöltek
lejátszása
Frissítés
Kijelölheti vele a lejátszani kívánt
fájlokat. Lényegében minden
médiatípus esetén ugyanúgy
használható. Lásd a „Lejátszólista
készítése Audio CD-ről” című
fejezetet a 37. oldalon.
Frissíti a fájlok és a mappák listáját
a média- vagy tárolóeszközről.
39 Magyar
Média lejátszás
A Rendezés és a Beállítások menük
használata
05
\\ A Háttérzene funkcióhoz a fotófájloknak és a
zenefájloknak is ugyanazon az adathordozón kell
lenniük.
Vegye figyelembe, hogy a hangminőséget
befolyásolja az MP3 fájl bitsebessége, a fotó
mérete és a kódolási mód.
Hálózati szolgáltatások
A lejátszó hálózathoz csatlakoztatásával különböző
szolgáltatások vehetők igénybe, például videó
jelfolyam vagy online alkalmazások.
A hálózati szolgáltatások használatához először a
következőket kell tennie:
1. Csatlakoztassa a lejátszót egy hálózathoz.
(Lásd: 18. oldal)
2. Adja meg a hálózati beállításokat.
(Lásd az 26~29. oldalt)
Samsung fiók létrehozása
Hozzon létre Samsung fiókot, hogy kihasználhassa a
Samsung online ajánlatait.
Hozzon létre fiókot a háztartás minden tagjának, hogy
létrehozhassák fiókjaikat a Facebookon, Twitteren
stb. Samsung fiókra van szüksége akkor is, ha fizetős
alkalmazásokat és videókat szeretne letölteni.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Megjelenik a szerződési feltételek képernyő, ha
a kezdeti beállítások során átugrotta a Smart
Hub szerződési feltételeket. Fogadja el az összes
feltételt, majd kövesse az alábbi lépéseket.
1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a APPS
lehetőséget. Megjelenik a Samsung-fiók
képernyő.
6. Írja be az e-mail címét a billentyűzettel. A nyíl
gombokkal léphet karakterről karakterre.
Nyomja meg a  (OK) gombot karakter
kiválasztásához.
Válassza a lehetőséget a bal oldalon
a nagybetűk beírásához. Válassza a #@!
lehetőséget további szimbólumok beírásához.
7. Ha kész, válassza ki a Következő lehetőséget
a billentyűzeten, majd nyomja meg a  (OK)
gombot. Ha megjelenik az azonosító
érvényességét megerősítő ablak, nyomja meg az
 (OK) gombot. Megjelenik újra a Fiók létrehoz
képernyő. Adja meg a jelszót, és a távirányító
iránymutató nyilaival válassza ki a Kész opciót,
majd nyomja meg az  (OK) gombot.
8. Nyomja meg ismét az  (OK) gombot a
következő oldal megjelenítéséhez.
9. Adja meg a keresztnevét és a vezetéknevét
hasonló módon.
10. Válassza ki a Születési dátum mezőt, majd
válasszon ki számokat a fel-le nyíl gombokkal,
vagy a távirányító számgombjaival. A szükséges
beviteli mezők kitöltése után válassza a
Következő lehetőséget és nyomja meg az
 (OK) gombot. Amikor a Samsung-fiókja
létrejött, akkor a rendszer automatikusan belépteti
az új fiókjába.
||MEGJEGYZÉSEK |
2. A Samsung-fiók képernyőn válassza a Fiók
létrehoz lehetőséget, majd nyomja meg az
 (OK) gombot.
3. Csak 14 évnél idősebb felhasználók hozhatnak
létre Samsung fiókot. Ha az ablak megkérdezi,
hogy Ön jogosult-e, válassza az Igen opciót és
nyomja meg az  (OK) gombot.
Megjelenik a Samsung-fiók Feltételek,
Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazó képernyő.
\\ A Samsung küld egy visszaigazoló e-mailt a beírt
címre. Nyissa meg az e-mailt és válaszoljon a fiók
véglegesítéséhez.
\\ A Samsung fiókja kezeléséhez használja a
Samsung-fiók > Saját fiók menüelemeket.
4. Nyomja meg a  (OK) gombot a
beleegyezéshez, nyomja meg a Jobbra gombot,
majd nyomja meg az  (OK) gombot.
Megjelenik a Fiók létrehoz képernyő.
5. Válassza ki az ID mezőt, és nyomja meg a  (OK)
gombot. Megjelenik a Képernyőbillentyűzet
ablak.
40 Magyar
Alkalmazások használata előtt
Az Alkalmazások képernyő áttekintése
1
2
APPS
2. Ha még nem állította be a Smart Hub-ot,
akkor megjelenik a Smart Hub Feltételek,
Adatvédelmi nyilatkozat képernyő.
DISCOVER
YOUR FAVORITE
VIDEO APPS
3. Ha a szerződés elfogadása előtt meg kívánja
nézni a részleteket, válassza a Összes
megjelenítése opciót, és nyomja meg az  (OK)
gombot.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Nem kell hozzájárulnia a Kiegészítő Adatvédelmi
értesítéshez, de lehetséges, hogy néhány Smart
Hub funkció nem lesz elérhető ha nem teszi meg.
4. Válassza ki az Mind elfogadom lehetőséget,
és nyomja meg a  (OK) gombot. Megjelenik
a Beállítás befejezése képernyő. Nyomja meg a
 (OK) gombot.
Alkalmazások használata
Letölthet alkalmazásokat az internetről, és elérhet
különböző alkalmazásokat, és megjelenítheti őket
a TV-n. Egyes alkalmazások eléréséhez Samsungfiókkal kell rendelkeznie.
3
1
Jelentkezzen be a Samsung fiókjával.
Számos Samsung által biztosított
funkciót használhat. Amennyiben
nem rendelkezik Samsung-fiókkal, itt
hozhat létre egyet.
2
Adja meg a nevét egy adott
alkalmazásnak, hogy megkereshesse
azt.
A letöltött alkalmazás beállításainak
konfigurálása.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Egyes 4K streaming szolgáltatási alkalmazásokhoz
(Netflix, Amazon, stb.), a rendszer bekapcsolja
a 4K szolgáltatást, ha a TV támogatja a HDCP
2.2 tartalomvédelmet. Ha a TV (vagy a használt
HDMI csatlakozó) nem támogatja a HDCP 2.2
tartalomvédelmet, a 4K kategória nem jelenik meg.
Töltsön le egy videoalkalmazást a videók
lejátszásához.
3
Az elérhető alkalmazások a képernyő alján
jelennek meg. A Fel/Le/Balra/Jobbra
gombokkal töltheti le és használhatja a kívánt
alkalmazást.
Amikor először megnyitja a APPS képernyőt, az
Ultra HD Blu-ray lejátszó automatikusan letölti az
ingyenes alkalmazások egy csoportját. Miután ezek
az alkalmazások letöltődtek, megjelennek a Letöltött
alkalmazás listájában.
41 Magyar
Hálózati szolgáltatások
1. A Főmenü képernyőn válassza ki vagy a
APPS pontot, és nyomja meg a  (OK)
gombot.
Az APPS képernyő számos alkalmazásból álló
listát jelenít meg. A listával egyszerűen tölthet le
alkalmazásokat.
06
Ha nem állította be a Smart Hub szolgáltatást,
alkalmazások használata előtt a készülék megkéri,
hogy végezze el a Smart Hub beállítását.
Hálózati szolgáltatások
Alkalmazás letöltése
1. Az Fel/Le gombokkal lépjen az Szerkesztői
válogatá, Legnépszerűbb, Csoport tartalma,
vagy Műfaj elemekre. Ha a Csoport tartalma,
vagy Műfaj elemre lépett, nyomja meg az
 (OK) gombot a kívánt kategória vagy műfaj
kiválasztásához.
2. Az Fel/Le/Balra/Jobbra gombokkal lépjen a
letölteni kívánt alkalmazásra, majd nyomja meg
az  (OK) gombot. Az alkalmazás részletes
információinak képernyője jelenik meg.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A már telepített alkalmazásoknál az „Telepítve”
jelenik meg az alkalmazás bélyegképénél.
3. A képernyőn válassza ki a Telepítés lehetőséget,
majd nyomja meg a  (OK) gombot. Az
Telepítés felirat Mégse változik, és az alkalmazás
letöltése megkezdődik.
4. Ha szeretné félbeszakítani a letöltést, válassza
ki a Mégse lehetőséget, majd nyomja meg a
 (OK) gombot.
5. A letöltés befejezése után a Mégse átvált
Megnyitás lehetőségre. Válassza ki a Megnyitás
lehetőséget és nyomja meg a  (OK) gombot az
alkalmazás elindításához.
Illetve nyomja meg a  (Vissza) gombot, amíg a
APPS képernyő újra megjelenik.
Az Ön által letöltött alkalmazás megjelenik a
Letöltött alkalmazás listában.
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ Ha a letöltött alkalmazást hozzá kívánja adni
a Kezdőképernyőre, válassza az Hozzáadás
a kezdőképernyőhöz lehetőséget a telepítés
elvégzését jelző képernyőn.
\\ Ha az alkalmazás nem tölthető le memóriahiány
miatt, csatlakoztasson egy USB eszközt és
próbálja meg újra.
Alkalmazás elindítása
1. A Kezdőképernyőn válassza az APPS
lehetőséget, majd nyomja meg az  (OK)
gombot.
2. Az APPS képernyőn használja az Fel/Le
gombokat a Letöltött alkalmazás lépéshez.
A Balra/Jobbra gombokkal lépjen a kívánt
alkalmazásra, majd nyomja meg az  (OK)
gombot. Az alkalmazás elindul.
A
Beállítások Menü
Az Fel/Le/Balra/Jobbra gombokkal lépjen a
Beállítások elemre az APPS képernyő jobb felső
részén, majd nyomja meg az  (OK) gombot.
Automatikus frissítés
Az automatikus alkalmazásfrissítés opció be- vagy
kikapcsolása. Válassza az Automatikus frissítés
lehetőséget a Beállítások képernyő jobb felső részén,
majd nyomja meg az  (OK) gombot.
Az opció Be vagy Ki állásba lép a gomb minden
egyes megnyomásakor.
Törlés
1. A Beállítások képernyőn válassza ki a törölni
kívánt alkalmazást.
2. Válassza ki a Törlés pontot, majd nyomja meg a
 (OK) gombot.
Hozzáadás a kezdőképernyőhöz
1. A Beállítások képernyőn válassza ki az
alkalmazást, amelyet hozzá kíván adni a
Kezdőképernyőhöz.
2. Válassza ki a Hozzáadás a kezdőképernyőhöz
pontot, majd nyomja meg a  (OK) gombot.
3. A képernyő alján használja a Balra/Jobbra
gombokat a hozzáadni kívánt alkalmazás
helyének megadásához, majd nyomja meg az
 (OK) gombot.
42 Magyar
Lezárás/feloldás
2. Válassza ki a Lezárás/feloldás pontot, majd
nyomja meg a  (OK) gombot. Írja be a PINkódot. Az alkalmazás mellett megjelenik egy pipa.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Az alkalmazások zárolásának feloldásához
lényegében ugyanezek a lépések szükségesek,
csak a zárolt alkalmazásokat kell kijelölni.
Áthelyezés
1. A Beállítások képernyőn válassza ki a mozgatni
kívánt alkalmazást.
2. Válassza ki a Áthelyezés lehetőséget, majd
nyomja meg a  (OK) gombot.
3. A Balra/Jobbra gombok segítségével helyezze
át az alkalmazást.
4. Ha az alkalmazás a helyén van, nyomja meg az
 (OK) gombot.
Újratelepítés
1. A Beállítások képernyőn válassza ki az
újratelepíteni kívánt alkalmazást.
2. Válassza ki a Részletek gombot, és nyomja
meg a  (OK) gombot. Az alkalmazás részletes
információinak oldala jelenik meg.
Az internet használata
Az internet elérhető az internet alkalmazással.
Válassza a Internet pontot a Főmenü képernyőn, és
nyomja meg a  (OK) gombot.
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ A Webböngésző nem kompatibilis a Java
alkalmazásokkal.
\\ Ha megpróbál letölteni egy fájlt, és a fájl nem
menthető el, hibaüzenet jelenik meg.
\\ Az E-kereskedelem (a termékek online vásárlása)
nem támogatott.
\\ Az ActiveX nem támogatott.
\\ Egyes szolgáltatók által üzemeltetett webhelyek
elérhetősége korlátozott lehet.
\\ A Flash videók lejátszása nem támogatott.
2. Válassza a Újratelepítés lehetőséget, majd
nyomja meg az  (OK) gombot. Az alkalmazás
újratelepítésre kerül. Az újratelepítés eltarthat
néhány percig.
43 Magyar
Hálózati szolgáltatások
1. A Beállítások képernyőn válassza ki a zárolni
kívánt alkalmazást.
1. A Beállítások képernyőn válassza ki az
alkalmazást, amelynek meg kívánja nézni a
részleteit.
06
A funkció zárol egy alkalmazást, kivéve, ha megadja a
PIN-kódot. A Feloldás törli a zárolást.
Részletek
Hálózati szolgáltatások
A böngészőablak áttekintése
1
23
4
5
A képernyő tetején lévő vezérlőpanel olyan
ikonokat tartalmaz, amelyekkel hasznos
funkciók érhetők el.
6
Kiemelt
http://www.samsung.com
Kiemelt
Leggyakrabban látogatott
100%
K.jelzők
Lapok nyitása
3
1
• Aktuális Lap: Az aktuális képernyő nevét
mutatja. A lap törléséhez kattintson a
elemre a lap neve mellett.
• Új lap nyitása: Új böngészőlapot nyit meg.
• Új titkos lap nyitása: Új böngészőlapot
nyit meg Biztonsági Módban.
• Kiemelt: Megjeleníti az ajánlott honlapokat.
• Leggyakrabban látogatott: Megjeleníti a
gyakran látogatott honlapokat.
2
4
• : Az előző oldalra lép.
• : A következő oldalra lép.
• : A webböngésző nyitóoldalára ugrik.
• http://www.samsung.com
:
Használja a képernyőn felugró billentyűzetet
egy URL vagy kulcsszó megadásához, az
adott információ megkereséséhez. Lásd a
„A Képernyőbillentyűzet használata” című
fejezetet a 45. oldalon.
• : Újratölti az aktuális oldalt a frissítéshez.
• : Az aktuális oldalt hozzáadja a
könyvjelzőkhöz.
• 100% : A képernyő nagyítása vagy
kicsinyítése adott százalékkal.
•
5
•
6
•
• K.jelzők: Megjeleníti a könyvjelzők listáját.
Ki is választhat meglévő könyvjelzőt,
és szerkesztheti, valamint törölheti a
könyvjelzőket.
• Lapok nyitása: Megjeleníti a nyitott lapok
listáját, valamint az ugyanezen fiókkal
belépett másik böngészőben levő nyitott
lapokat.
44 Magyar
: A Böngésző beállításainak
konfigurálása. Lásd a „A böngésző menü
használata” című fejezetet a 46. oldalon.
: A Samsung-fiók oldal jelenik meg.
: A webböngésző bezárása.
A Képernyőbillentyűzet használata
http://www.samsung.com
#@!
ENG
1
2
q
w
z
x
a
100%
Leggyakrabban látogatott
Kiemelt
s
3
e
d
c
4
r
f
v
5
t
g
b
6
y
h
n
K.jelzők
7
8
j
k
u
m
i
,
www. .com
9
o
l
.
/
Lapok nyitása
0
p
~
?
<
^
@
*
!
-
>
Összes törlése
A Képernyőbillentyűzet ablak opciói
A Képernyőbillentyűzet ablak opcióinak eléréséhez
jelölje ki a
lehetőséget a billentyűzet alján bal oldalt,
és nyomja meg a  (OK) gombot.
Szövegjavaslási adatok törlése
Kész
A Samsung billentyűzet memóriájának törlése.
Válassza a visszaállítás lehetőséget, ha azt szeretné,
hogy a Samsung billentyűzet törölje a memóriájából
az Ön írási stílusát, beleértve az Ön által használt új
szavakat.
Mégse
||MEGJEGYZÉS |
\\ A billentyűzeten megjeleníthető karakterek a
kiválasztott nyelv függvényében változhatnak.
1. A távirányító Fel/Le/Balra/Jobbra gombjaival a
kijelölést a kívánt betűre vagy számra viheti.
2. A  (OK) gombbal beírhatja a betűt vagy számot
a beviteli mezőbe.
3. Nagybetűk beírásához vigye a kijelölést a
gombra bal oldalt fent, és nyomja meg a
 (OK) gombot. Nyomja meg a  (OK) gombot
újra a gomb kijelölésével a kisbetűkhöz
való visszatéréshez. Ha a képernyőn felugrik
a billentyűzet, nyomja meg a p gombot a
távirányítón a nagybetűs és kisbetűs módok
közötti váltáshoz.
Következő karakter megjóslása (iránygombok
használatakor)
A billentyűzet előrejelzi a következő betűt a beírás
folyamán. Az előrejelzéseket az éppen beírt betű
körüli karikával jelzi. Az előrejelzett betű kiválasztható,
vagy kiválasztható másik betű is. Ezt a funkciót beés kikapcsolhatja.
Nyelv
A billentyűzet nyelvének kiválasztása.
Kiválasztható az angol, francia, orosz stb.
4. A szimbólumok és további írásjelek eléréséhez
jelölje ki az #@! lehetőséget bal oldalt fent, majd
nyomja meg a  (OK) gombot.
5. A beírt karakter törléséhez vigye a kijelölést a
lehetőségre, majd nyomja meg a  (OK)
gombot.
6. Az összes beírt karakter törléséhez vigye a
kijelölést a Összes törlése lehetőségre, majd
nyomja meg a  (OK) gombot.
7. A befejezéshez vigye a kijelölést a Kész gombra,
és nyomja meg a  (OK) gombot.
45 Magyar
Hálózati szolgáltatások
Kiemelt
\\ Ha vezeték nélküli billentyűzetet csatlakoztatott
a termékhez, a billentyűzettel beírhat betűket,
számokat, szimbólumokat és írásjeleket. Fontos,
hogy a vezeték nélküli billentyűzet csak akkor
működik, amikor a képernyőbillentyűzet látható,
és csak betűk, számok, szimbólumok és írásjelek
beírására használható.
06
Ha a
kattint, vagy az adat- vagy
szövegbeviteli mező elérésekor, a  (OK) gomb
megnyomására megjelenik a képernyő-billentyűzet.
A képernyő-billentyűzet távirányítóval való
használatához tegye meg a következő lépéseket:
||MEGJEGYZÉS |
Hálózati szolgáltatások
A böngésző menü használata
A menü funkcióival beállítható a Böngésző működése,
valamint a böngésző biztonsági funkciói. A Beállítás
menü megnyitásához jelölje ki a  (Menü) ikont,
majd nyomja meg az  (OK) gombot. A menü egy
opciójának kiválasztásához jelölje ki az opciót, majd
nyomja meg az  (OK) gombot.
Kiemelt
http://www.samsung.com
Kiemelt
Leggyakrabban látogatott
Előzmények
Bookmarks
Asztal nézet
100%
Open Tabs
Tanúsítványok megtekintése
Beállítások
Előzmények
Megjeleníti a meglátogatott weboldalak listáját. A lista
törléséhez kattintson a Összes törlése lehetőségre.
Asztal nézet
A Asztal nézet funkciót be- és kikapcsolhatja.
Tanúsítványok megtekintése
Megjeleníti az aktuális weboldal tanúsítványáról szóló
információt.
Beállítások
• Általános
-- Lapok és könyvjelzők eszközök közötti
szinkronizálása és megjelenítése: Lépjen
be a Samsung fiókjával, a központi egység
többi eszközzel történő szinkronizálásához.
Megoszthat könyvjelzőket és megtekintheti
a lapokat, amelyek a többi eszközön nyitva
vannak.
-- Lapok és eszköztár automatikus elrejtése:
A fülek és az eszköztár automatikus elrejtése.
-- Előugróablak-blokkoló: Felugró ablakok
blokkolása.
-- Beállítások visszaállítása: Visszaállíthatja
a böngésző valamennyi beállítását a gyári
alapértékekre. A Könyvjelzők és az Előzmények
nem lesznek érintve.
• Kezdőlap: Beállíthatja a böngésző kezdőlapját.
• Kereső: A kívánt keresőmotor beállítása.
• Adatvédelem és biztonság
-- Nyomkövetés tiltása: Megakadályozza, hogy
a weboldalak kövessék Önt.
-- Előzmények törlése: Törli az összes
böngészési előzményt.
-- JavaScript: Lehetővé teszi, hogy az összes
oldal futtathassa a JavaScript-et, a még jobb
böngészési élményért.
-- Böngészési adatok törlése: Törli az összes
böngészési adatot, például a sütiket, a tárolt
képeket és adatokat. A Könyvjelzők és az
Előzmények nem lesznek érintve.
• Gyerekzár: A webes hozzáférést az Ön által
megadott oldalakra korlátozza.
-- Gyerekzár PIN-kódja: PIN beállítása a Szülői
zár kezeléséhez. Kattintson a Állítson be
PIN-t lehetőségre a PIN beállításához.
-- PIN módosítása: Lehetősége van oldalak
jóváhagyására vagy Jóváhagyott oldalak
eltávolítására.
• Kódolás: Beállítható a weboldalak kódolása
Automatikus-ra, vagy kiválasztható a kódolási
formátum manuálisan egy listából.
• Névjegy: Alapvető információk a webböngésző
működéséről.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A webhelytől függően a Beállítások beállításainak
egy része nem aktiválódik. A nem aktiválható
funkciók szürkítve jelennek meg és nem
használhatók.
46 Magyar
Az internetszolgáltatási fiók
hozzákapcsolása a készülékhez
A készülék hálózatra történt csatlakoztatása után
használhatók a filmekhez kapcsolódó szolgáltatások
BD-LIVE kompatibilis lemezek esetén.
1. Csatlakoztasson egy USB flash memóriát a
lejátszó jobb oldalán lévő USB-aljzatba, majd
ellenőrizze a szabad memóriát. Legalább
1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BD-LIVE
szolgáltatások használatához.
2. Válassza a Beállítások pontot a Főmenü
képernyőn, és nyomja meg a  (OK) gombot.
3. Válassza ki a Általános pontot, majd nyomja
meg a  (OK) gombot.
4. Válassza ki a Hálózat pontot, majd nyomja meg
a  (OK) gombot.
5. Válassza ki a BD-Live beállításai pontot, és
nyomja meg a  (OK) gombot.
6. Válassza ki a BD-adatkezelés pontot, és nyomja
meg a  (OK) gombot.
7. Válassza ki a Eszközválasztás pontot, majd
nyomja meg a  (OK) gombot.
8. Válassza ki a USB Storage pontot, majd nyomja
meg a  (OK) gombot.
9. Helyezzen be egy Ultra HD Blu-ray vagy Blu-ray
lemezt, amely támogatja a BD-LIVE szolgáltatást.
10. Válassza ki a kívánt BD-LIVE szolgáltatást a
lemez gyártójától függően.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A BD-LIVE és a tartalmak használata a gyártótól
függően eltérő lehet.
47 Magyar
Hálózati szolgáltatások
BD-LIVE™
06
A Szolgáltatói fiók hozzákapcsolása funkcióval
hozzákapcsolható a termék az internetszolgáltatási
fiókhoz, amelybe a termék automatikusan
bejelentkezik a szolgáltatás alkalmazásának
elindításakor.
Regisztrálja a fiókját a FŐMENÜ  APPS 
Bejelentkezés  Létrehozás Facebookkal
pontban.
Függelék
További információk
Megjegyzések
TV képaránya
• A lemeztípustól függően egyes képarányok nem elérhetők.
• Ha a TV képernyőtől eltérő képarányt és beállítást választ, a kép torzulhat.
• A 16:9 eredeti kiválasztásakor előfordulhat, hogy a TV-n a 4:3 Pillarbox formátum
látható (fekete sávval a kép két oldalán).
Digitális kimenet
Beállítások
• A helyes Digitális kimenetet válassza ki, mert ellenkező esetben nem lesz hang
hallgató, vagy zaj keletkezik.
• Ha a HDMI-eszköz (AV erősítő, TV) nem kompatibilis a tömörített formátumokkal
(Dolby Digital, DTS), az audió jel PCM formátumban kerül a csatlakozóra.
• A normál DVD-k nem tartalmaznak BONUSVIEW audiót és navigációs
hangeffektusokat.
• Egyes Ultra HD Blu-ray és normál Blu-ray lemezek nem tartalmaznak BONUSVIEW
audiót és navigációs hangeffektusokat.
• A Digitális kimenet beállítás nincs hatással a TV-re jutó HDMI audió kimenetre.
Az optikai és HDMI audió kimenetet befolyásolja erősítőhöz történő csatlakoztatáskor.
• Ha MPEG audio hangsávokat játszik le, az audió jel PCM lesz, a Digitális kimenet
beállításától függetlenül (PCM vagy Bitfolyam).
PCM-alulmintavételezés
• Egyes lemezek akkor is lekonvertált audiót eredményeznek az optikai digitális
kimeneten, ha a PCM-alulmintavételezés beállítása Ki.
• HDMI
-- Ha a TV nem kompatibilis a többcsatornás formátumokkal (Dolby Digital, DTS), a
készülék PCM 2 csatornás lekonvertált audiót adhat, még a Bitfolyam (Újrakódolt
vagy Feldolgozatlan) beállítása esetén is.
-- Ha a TV nem kompatibilis a 48kHz feletti PCM mintavételi frekvenciákkal, a
készülék 48kHz audiót biztosít.
BD-Live internetkapcsolat
• Mi az érvényes tanúsítvány?
Amikor a készülék a BD-LIVE szolgáltatásnak elküldi a lemez adatait és a kérést
a lemez tanúsítására, a szerver az átküldött adatok alapján ellenőrzi a lemez
érvényességét, majd egy tanúsítványt küld vissza a készüléknek.
• A BD-LIVE tartalmak használata során előfordulhat, hogy az Internet-kapcsolat
korlátozott lesz.
48 Magyar
BD-adatkezelés
• A TV-től függően egyes HDMI kimeneti felbontások nem működnek. További
információ a TV használati útmutatójában található.
• Ez a funkció nem használható, ha a HDMI kábel nem támogatja a CEC szabványt.
• Ha a Samsung TV-n Anynet+ embléma látható, akkor kompatibilis az Anynet+
funkcióval.
Az audió nyelv kiválasztása
• A Balra/Jobbra jelzés nem jelenik meg a képernyőn, ha a BONUSVIEW szakasz
nem tartalmaz BONUSVIEW audió beállításokat.
• Az Audió nyelv funkcióval elérhető nyelvek a lemezen kódolt nyelvek választékától
függnek. Előfordulhat, hogy a funkció vagy egyes nyelvek nem lesznek elérhetők.
• Egyes Ultra HD Blu-ray és normál Blu-ray lemezeken PCM vagy Dolby Digital audió
hangsáv is lehet angol nyelven.
Média lejátszás
A feliratnyelv kiválasztása
• Az Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/ DVD lemeztől függően a kívánt feliratnyelv
megváltoztatható a Lemezmenüben. Nyomja meg a DISC MENU gombot.
• A funkció attól függ, milyen feliratok vannak a lemezen, és nem minden Ultra HD
Blu-ray/Blu-ray/DVD lemez esetén elérhető.
• A fő műsor/BONUSVIEW módról is jelennek meg információk, ha az Ultra HD Blu-ray
vagy Blu-ray lemezen van BONUSVIEW szakasz.
• A funkció az elsődleges és a másodlagos feliratokat is megváltoztatja egyszerre.
• Megjelennek az elsődleges és másodlagos feliratok.
49 Magyar
Függelék
Anynet+ (HDMI-CEC)
07
Beállítások
• Külső memória módban a lemez lejátszása megáll, ha kihúzza az USB-eszközt a
lejátszás közben.
• Csak FAT fájlrendszerben formázott USB-eszközök (DOS 8.3 kötetcímke)
támogatottak.
Ajánlott USB 2.0 protokollal és 4 MB/sec olvasási/írási sebességgel rendelkező USBeszközt használni.
• Az adathordozó formázása után a Lejátszás folytatása funkció nem fog működni.
• A BD Adatkezelés memória teljes mérete a körülményektől függően eltérő lehet.
Függelék
Felbontás a tartalomtípustól függően
Beállítás
Filmkocka
(24p/25p)
* Csak 2160p,
1080p
Felbontás
E-tartalmak/
digitális tartalmak
DVD lemez
Auto.
Ultra HD
Blu-ray/
Blu-ray lemez
2160p(1080p)@24
2160p(1080p)@60
2160p(1080p)@60
Ki
TV max. bemeneti
felbontása
TV max. bemeneti
felbontása
TV max. bemeneti
felbontása
Auto.
2160p(1080p)@60
2160p(1080p)@24
2160p(1080p)@60
Ki
TV max. bemeneti
felbontása
TV max. bemeneti
felbontása
TV max. bemeneti
felbontása
Auto.
TV max. bemeneti
felbontása
TV max. bemeneti
felbontása
TV max. bemeneti
felbontása
2160p
2160p@60
2160p@60
2160p@60
1080p
1080p@60
1080p@60
1080p@60
720p
720p@60
720p@60
720p@60
576p/480p
576p/480p@60
576p/480p@60
576p/480p@60
Tartalomtípus
A lemez
tartalma
Adatfolyam
tartalma
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ Ha a csatlakoztatott TV nem támogatja a Filmkocka vagy a kiválasztott felbontást, az "Ha az „Igen“ gomb
megnyomása után nem jelenik meg kép, várjon 15 másodpercet, hogy visszaálljon az előző felbontás.
Szeretné megváltoztatni a felbontást" üzenet jelenik meg. Ha a Igen pontot választja, a TV képernyő 15
másodpercre elsötétedik, és a felbontás automatikusan visszaáll a korábbi értékre.
\\ Ha a képernyő sötét marad a felbontás módosítása után, vegye ki a lemezeket, majd nyomja le és tartsa
lenyomva a ^ (Nyitás/Zárás) gombot a készülék elülső, több mint 5 másodpercig. A képernyőn megjelenik
az inicializálási üzenet, és a készülék automatikusan kikapcsol. Ha újra bekapcsolja a készüléket, minden
beállítás törlődik. Futtassa újra a Kezdeti beállítások eljárást. Ezután lépjen a Beállítások > Kép > Felbontás
pontra a Menüben, és válassza ki a megfelelő felbontást a TVhez.
\\ A Kezdeti beállítások eljárás során válassza ki újra a nyelvet és a képarányt (képernyőméretet és formátumot).
A visszaállítás nem befolyásolja a hálózati beállításokat, így a Hálózati beállítás és a Szoftverfrissítés kihagyható.
\\ Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is törlődnek.
\\ Az Ultra HD Blu-ray vagy Blu-ray lemeznek rendelkeznie kell a 24 képkockás funkcióval a Filmkocka (24p/25p)
mód használatához.
50 Magyar
Digitális kimenet kiválasztása
HDMI
PCM 7.1
PCM
csatornáig
PCM 7.1
Dolby Digital
csatornáig
Dolby Digital PCM 7.1
Plus
csatornáig
PCM 7.1
Audió jelfolyam Dolby TrueHD
csatornáig
az Ultra HD
PCM 6.1
Blu-ray/Blu-ray
DTS
csatornáig
lemezen
DTS-HD High
PCM 7.1
Resolution
csatornáig
Audio
DTS-HD
Master Audio
Audió
jelfolyam
DVD-n
Az Ultra HD
Blu-ray/
Blu-ray lemez
meghatározása
Optikai
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
Bitfolyam
(feldolgozatlan)
HDMI
Optikai
PCM
PCM
2ch
Dolby
Dolby Digital
Digital
Dolby Digital Dolby
Plus
Digital
Dolby
Dolby
TrueHD
Digital
DTS
DTSHD High
PCM 2ch
Resolution
Audio
DTS-HD
PCM 7.1
PCM 2ch
Master
csatornáig
Audio
Bármelyik
PCM 2ch
PCM 2ch
Dekódolja a fő
műsor audióját
és BONUSVIEW
audió jelfolyamát
PCM audióra és
hozzáadja a navigációs
hangeffektusokat.
Újrakódolt DTS
Újrakódolt DTS
Újrakódolt DTS
Újrakódolt DTS
Bitfolyam (Dolby
D újrakódolt)
HDMI vagy optikai
Újrakódolt
Dolby Digital *
Újrakódolt
Dolby Digital *
Újrakódolt
Dolby Digital *
Újrakódolt
Dolby Digital *
Újrakódolt
Dolby Digital *
DTS
Újrakódolt DTS
DTS
Újrakódolt DTS
Újrakódolt
Dolby Digital *
DTS
Újrakódolt DTS
Újrakódolt
Dolby Digital *
PCM 2ch
PCM 2ch
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
PCM
2ch
PCM 5.1
Dolby
Dolby Digital
PCM 2ch Dolby Digital
csatornáig
Digital
PCM 6.1
DTS
PCM 2ch
DTS
DTS
csatornáig
PCM
Bitfolyam (DTS
újrakódolt)
HDMI vagy optikai
PCM 2ch
Csak a fő műsor
audiófolyamát
biztosítja az AV
erősítő számára
az audió bitfolyam
dekódolásához.
BONUSVIEW
audió és navigációs
hangeffektusok nem
hallhatók.
Dekódolja a fő
műsor audióját
és BONUSVIEW
audió jelfolyamát
PCM audióra
és hozzáadja
a navigációs
hangeffektusokat,
majd újrakódolja a
PCM audiót DTS
bitfolyammá.
Dekódolja a fő
műsor audióját
és BONUSVIEW
audió jelfolyamát
PCM audióra
és hozzáadja
a navigációs
hangeffektusokat,
majd újrakódolja
a PCM audiót
Dolby Digital
bitfolyammá vagy
PCM-re.
* Ha a forrás jelfolyam 2ch vagy mono, az “Dolby D újrakódolt” beállítás nem használható. A kimenet PCM 2ch
lesz.
* Ha az Audio Kimenet formátum beállítása Automatikus, akkor a lejátszó automatikusan a megfelelő opcióra vált
a fenti négy típus közül.
Az Ultra HD Blu-ray és normál Blu-ray lemezek három audió jelfolyamot tartalmazhatnak:
-- Fő műsor audió : A fő film audió hangsávja.
-- BONUSVIEW audió : További hangsáv, például rendezői vagy színészi kommentár.
-- Navigációs hangeffektusok : A navigációs hangeffektusok a menüpontok kiválasztásánál hangzanak fel.
A navigációs hangeffektusok Ultra HD Blu-ray/Blu-ray lemezenként eltérőek lehetnek.
51 Magyar
Függelék
Csatlakoztatás
PCM
07
Beállítás
Függelék
Hibaelhárítás
Mielőtt a szervizhez fordulna, ellenőrizze a következőket.
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
A távirányító nem működik.
• Ellenőrizze az elemeket. Lehet, hogy cserélni kell.
• A távirányítót maximum 6,1 m távolságból használja a készüléktől.
• Vegye ki az elemeket, és tartson lenyomva egy vagy két gombot a
mikroprocesszor teljes áramtalanításához. Tegye vissza az elemeket, és
próbálja újra.
A lemez nem játszható le.
• A lemezt a címkés felével felfelé helyezze be.
• Ellenőrizze az Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD lemez régiókódját.
A lemezmenü nem jelenik meg.
• Ellenőrizze, hogy a lemezen van-e lemezmenü.
A tiltó üzenet jelenik meg a
képernyőn.
• Érvénytelen gomb megnyomásakor jelenik meg.
• Az Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD lemez nem támogatja az adott
funkciót (pl. kameraszög).
• A kívánt cím vagy fejezet pillanatnyilag a tartományon kívül esik.
A lejátszási mód nem egyezik meg
a Beállítási menü beállításával.
• A Beállítási menü egyes funkciói nem működnek, ha a lemez nem a
megfelelő funkcióval van kódolva.
A képarány nem állítható be.
• Az Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD lemez képaránya rögzített és nem
változtatható meg.
• Ez nem a készülék hibája.
Nincs hang.
• Ellenőrizze a Digitális kimenet beállítását az Audió opciók menüben.
A képernyő sötét.
• Ha a HDMI kimenetet olyan felbontásra állítja, amelyet a TV nem
támogat (például 1080p), akkor nem jelenik meg kép a TV-n.
• Nyomja le a ^ (Nyitás/Zárás) gombot (a elülső panelen) 5 másodpercre
lemez nélkül. A képernyőn megjelenik az inicializálási üzenet, és a
készülék automatikusan kikapcsol. Ha újra bekapcsolja a készüléket,
minden beállítás törlődik.
• Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói
adatok is törlődnek.
52 Magyar
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
A kép zajos vagy torz.
• Ellenőrizze, hogy a lemez nem szennyezett vagy karcolódott-e.
• Tisztítsa meg a lemezt.
Nincs HDMI kimenet.
• Ellenõrizze a csatlakozást a TV és a készülék HDMI csatlakozója között.
• Ellenőrizze, hogy a TV támogatja-e az 576p/480p, 720p, 1080p és
2160p HDMI felbontásokat.
• Ha a videót HDMI 720p, 1080p vagy 2160p kimeneti módban szeretné
nézni, akkor nagysebességű (2-es kategóriájú) HDMI kábelt kell
használni.
Abnormális HDMI kimeneti
képernyő.
• Ha véletlenszerű képzaj jelenik meg a képernyőn, az azt jelenti,
hogy a TV nem támogatja a HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection).
Egyéb problémák.
• Lépjen a tartalomjegyzékhez, válassza ki az útmutató azon fejezetét,
amelyben a problémás funkció leírása található, majd hajtsa végre az
ott leírt eljárást.
• Ha a probléma nem oldódik meg, forduljon a legközelebbi Samsung
szervizközponthoz.
Multimédia lejátszása hálózati
eszközökön.
A hálózati eszközön a megosztott
mappák láthatók, de a fájlok
nem.
• A multimédia lista csak Videó, Fotó és Zene fájlokat jelenít meg. Más
típusú fájlokat nem jelenít meg.
A videó szakadozott.
• Ellenőrizze a kapcsolat stabilitását.
• Ellenőrizze a hálózati kábel csatlakozását és a túlterheltséget.
A hálózati kapcsolat a lejátszó és
a PC között instabil.
• Az ugyanabban az alhálózatban lévő IP címnek egyedinek kell lennie.
Ha nem, az IP cím ütközés okozhatja ezt a jelenséget.
• Ellenőrizze, nincs-e bekapcsolva tűzfal.
Ha igen, kapcsolja ki a tűzfalat.
53 Magyar
Függelék
• Nyomja le a ^ (Nyitás/Zárás) gombot (a elülső panelen) 5 másodpercre
lemez nélkül. A képernyőn megjelenik az inicializálási üzenet, és a
készülék automatikusan kikapcsol. Ha újra bekapcsolja a készüléket,
minden beállítás törlődik.
A funkciót csak szükség esetén használja.
• Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói
adatok is törlődnek.
07
Elfelejtett jelszó.
Függelék
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
Nem lehet csatlakozni a BD-LIVE
szerverhez.
• Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot a Hálózat állapota funkcióval.
(Lásd: 23. oldal)
• Ellenőrizze, hogy az USB-adathordozó csatlakoztatva van-e.
• Legalább 1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BD-LIVE szolgáltatások
használatához.
A szabad hely a BD-adatkezelés-ben ellenőrizhető.
(Lásd: 23. oldal)
• Ellenőrizze, hogy a BD-LIVE internetkapcsolat beállítása Eng. (mind)
legyen.
• Ha a fentiek egyike sem érvényes, forduljon a tartalomszolgáltatóhoz,
vagy frissítse az eszközszoftvert.
A BD-LIVE használata közben
hiba merül fel.
• Legalább 1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BD-LIVE szolgáltatások
használatához.
A szabad hely a BD-adatkezelés pontban ellenőrizhető.
(Lásd: 23. oldal)
BD-LIVE
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is törlődnek.
54 Magyar
Lemezek és formátumok kompatibilitása
VIDEÓ
ZENE
FOTÓ
Lemeztípus
Ultra HD
Ultra HD BD-ROM formátum.
Blu-ray lemez
Részletek
Függelék
Adathordozó
07
A készülékkel lejátszható lemezek és tartalmak
Blu-ray lemez BD-ROM formátum.
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
DVD-VIDEO vagy rögzített és lezárt DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R
lemezeken, vagy DivX, MKV, MP4 tartalmakkal rendelkező USB adathordozón
elérhető funkciót jelöl.
CD-RW/-R,
Audio CD (CD-DA), CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R lemezekre felvett
DVD-RW/-R,
zene, vagy USB tárolóeszköz, amelyekre MP3 vagy WMA tartalmak vannak
CDDA,
elmentve.
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
Fotókat tartalmazó CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R lemezek, illetve
DVD-RW/-R,
JPEG felvételeket tartalmazó USB adathordozók.
BD-RE/-R
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ Előfordulhat, hogy a készülék nem játszik le egyes CD-RW/-R vagy DVD-R lemezeket a típus vagy a rögzítési
mód miatt.
\\ A nem DVD videó formátumban megfelelően rögzített DVD-RW/-R lemezek nem játszhatók le.
\\ A készülék nem játssza le a 10 Mbps-nál nagyobb bitsebességgel DVD-R lemezre rögzített felvételeket.
\\ A készülék nem játssza le a 25 Mbps-nál nagyobb bitsebességgel BD-R lemezre vagy USB adathordozóra
rögzített felvételeket.
\\ Előfordulhat, hogy egyes lemezek nem játszhatók le, vagy olyan funkciók, mint a szögváltás és képaránybeállítás nem működnek. A lemezekről információk a lemez dobozán találhatók. Ha szükséges, olvassa el
ezeket.
\\ BD-J lemez lejátszása esetén a betöltés hosszabb ideig tarthat, és egyes funkciók lassabbak lehetnek.
A készülékkel nem lejátszható lemeztípusok
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV, stb.
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(kivéve CD réteg)
• DVD-RW (VR mód)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(a CD-G lemezekről
csak a hang játszható
le, a grafika nem.)
55 Magyar
• 3.9 GB DVD-R
tartalomkészítéshez.
Függelék
Régiókód
A készülék és a lemezek is régiókódokkal vannak
ellátva. A régiókódoknak egyezniük kell a lemezek
lejátszásához. Ha nem egyeznek, a lemez nem lesz
lejátszható.
A készülék Régiószáma a hátulján van feltüntetve.
Lemeztípus Régiókód
A
Blu-ray
lemez
B
C
DVD-VIDEO
Terület
India, Kína, Oroszország,
Közép- és Dél-Ázsia.
2
Európa, Japán, KözelKelet, Egyiptom, Afrika,
Grönland
PAL műsorszórási
rendszer: UK,
Franciaország,
Németország stb.
Taiwan, Korea, Fülöpszigetek, Indonézia, Hong
Kong
Mexikó, Dél-Amerika,
Közép-Amerika,
Ausztrália, Új-Zéland,
Csendes-óceáni szigetek,
Karib-szigetek
5
Oroszország, KeletEurópa, India, ÉszakKorea, Mongólia
6
Kína
BD-LIVE
Ultra HD Blu-ray lemez
Európa, Grönland,
Francia területek, KözelKelet, Afrika, Ausztrália és
Új-Zéland.
USA, USA fennhatóságai
és Kanada
4
Blu-ray lemez
Észak-Amerika, KözépAmerika, Dél-Amerika,
Korea, Japán, Taiwan,
Hong Kong és Dél-Kelet
Ázsia.
1
3
A készülék által ismert lemeztípusok
logói
56 Magyar
DivX
HEVC
Támogatott formátumok
Videó kodek
Felbontás
H.264 BP/MP/HP
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
HEVC
(H.265 - Main,
Main10)
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
Motion JPEG
MVC
4096x2160
3840x2160
Képfrissítési
Bitsebesség
sebesség
Audió kodek
(Mbps)
(kép/mp)
4096X2160: 30
3840X2160: 60
60
60
80
30
80
DivX 3.11 / 4 / 5 /
6
MPEG4 SP/ASP
60
Window Media
Video v9(VC1)
MPEG2
MPEG1
1920x1080
20
Microsoft MPEG-4
v1, v2, v3
Window Media
Video v7(WMV1),
v8(WMV2)
Dolby Digital
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS
(Core , LBR)
G.711
(A-Law, μ-Law)
30
H 263 Sorrenson
VP6
*.webm
WebM
*.rmvb
RMVB
1920x1080
60
20
RV8/9/10 (RV30/40) 1920x1080
60
20
VP8
VP9
4096x2160 4096X2160: 60
57 Magyar
40
Vorbis
RealAudio 6
Függelék
Fájl
Konténer
kiterjesztése
07
Támogatott videófájlok
Függelék
`` Korlátozások
-- A tartalomtól függően előfordulhat, hogy a
Támogatott videofájlok táblázatában leírt támogatott
kodekekkel kódolt fájlok sem játszhatók le.
-- A normál lejátszás nem garantált, ha a fájl
konténeradatai hibásak vagy maga a fájl hibás.
-- A alapértelmezettnél nagyobb bitsebességű/
képfrissítési sebességű tartalmak lejátszásánál
szaggathat a hang vagy a kép.
-- A keresés (ugrás) funkció nem használható, ha a fájl
indextáblája hibás.
-- Ha távolról játszik le egy fájlt hálózati kapcsolattal,
a videókép szakadozhat a létrejött kapcsolat
sebességétől függően.
-- Egyes USB/digitális fényképezőgépek nem
kompatibilisek a készülékkel.
-- A HEVC kodeket csak az MKV, MP4 és TS tárolók
támogatják.
-- Az DivX kodek nem támogatott az Amerikába vagy
Kanadába szánt modellekben.
`` Videó dekóder
-- H.264 Level 4.1 támogatása (FMO/ASO/RS nem
támogatott)
-- Nem támogatja a VC1/AP/L4-et.
-- CODEC-ek kivéve WMVv7, v8, MSMPEG4 v3,
MVC, VP6
1)1280 x 720 alatt: 60 képkocka max
2)1280 x 720 felett: 30 képkocka max
-- Nem támogatja a GMC 2-t vagy újabbat.
-- Támogatja az SVAF felső/alsó, egymás mellett,
jobb/bal nézet szekvenciatípust (2 ES)
-- Támogatja a BD MVC Spec.-et.
`` Audió dekóder
-- WMA 10 Pro (5.1-ig) támogatása.
-- Nem támogatja a WMA veszteség nélküli audiót.
-- Az M2 profil is támogatott.
-- A Kína és Hong Kong számára létrehozott modellek
nem támogatják a RealAudio 10 veszteség nélküli
formátumot.
-- Nem támogatja a QCELP/AMR NB/WB-t.
-- Vorbis támogatása (2 csatornáig).
-- DD+ támogatása (7.1 csatornáig)
-- A DTS LBR kodek csak az MKV/MP4/TS
tárolókban támogatott.
ĞĞ
Támogatott DivX feliratfájl-formátumok
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
||MEGJEGYZÉS |
\\ Egyes DivX, MKV és MP4 formátumú lemezek
lejátszása sikertelen lehet a videófelbontástól és a
képfrissítési sebességtől függően.
Támogatott filmfelirat fájlformátumok
Név
Fájl kiterjesztése
SAMI
.smi
MPEG-4 Timed text
SubRip
SubViewer
Külső
.sub
.sub vagy .txt
Advanced
SubStation Alpha
.ass
SubStation Alpha
Powerdivx
Xsub
SubStation Alpha
Advanced
SubStation Alpha
58 Magyar
.srt
Micro DVD
SMPTE-TT Text
Belső
.ttxt
.ssa
.psb
.xml
AVI
MKV
MKV
SubRip
MKV
MPEG-4 Timed text
MP4
VobSub
TTML folytonos
streamingben
SMPTE-TT TEXT
SMPTE-TT PNG
MKV
MP4
MP4
MP4
Támogatott zenefájl-formátumok
Kodek
Támogatott
tartomány
MPEG
MPEG1
Audio
Layer 3
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
-
-
Típus
Felbontás
*.jpg
*.jpeg
JPEG
15360x8640
*.bmp
PNG
BMP
4096x4096
*.png
*.flac
FLAC
FLAC
24bit/192kHz
Maximum két
csatornát támogat.
*.ogg
OGG
Vorbis
Akár két csatorna
támogatása.
*.wma
WMA
WMA
WMA 10 Pro
esetén akár az
M2 profil és az
5.1 csatorna is
támogatott.
A WMA veszteség
nélküli audió nem
támogatott.
*.wav
wav
wav
-
*.mid
*.midi
midi
midi
0. típus, 1. típus
és a Keresés nem
támogatott.
Csak USB-vel
érhető el.
*.ape
ape
ape
-
*.aif
*.aiff
AIFF
AIFF
-
*.m4a
ALAC
ALAC
-
4096x4096
Megjegyzések az USB csatlakozással
kapcsolatban
• A készülék támogatja az USB adathordozókat, az
MP3 lejátszókat, digitális fényképezőgépeket és
USB kártyaolvasókat.
• Egyes USB/digitális fényképezőgépek nem
kompatibilisek a termékkel.
• A készülék a FAT16, FAT32, és NTFS
fájlrendszereket támogatja.
• Az USB adathotrdozókat csatlakoztassa
közvetlenül a készülék USB portjához. USB kábellel
történő csatlakoztatás kompatibilitási problémákhoz
vezethet.
• Ha több memóriaeszközt helyez be egy többkártyás
olvasóba egyszerre, az nem fog megfelelően
működni.
• A készülék nem támogatja a PTP protokollt.
• Ne húzza ki az USB eszközt a "betöltési" folyamat
alatt.
• Minél nagyobb a kép felbontása, annál hosszabb a
megjelenítési idő.
• A készülék nem tud lejátszani kereskedelmi
honlapokról letöltött, DRM (Digitális szerzői
jogkezelés) funkcióval ellátott MP3 fájlokat.
• A készülék csak 30 kép/mp-es képfrissítési
sebességű videókat támogat.
• A készülék csak az USB háttértár (MSC)
eszközöket támogatja, mint például pendrive és
USB HDD. (A HUB nem támogatott.)
• Egyes USB HDD eszközök, kártyaolvasók
és Thumb meghajtók nem kompatibilisek a
készülékkel.
• Ha egyes készülékek túl sok energiát vennének
fel, az eszköz működését behatárolhatja az
áramkorlátozó.
59 Magyar
Függelék
*.mp3
Fájl
kiterjesztése
07
Fájl
Típus
kiterjesztése
Támogatott képfájl-formátumok
Függelék
• Ha a lejátszás az USB HDD-ről instabil, biztosítson
további tápfeszültséget a konnektorba való
csatlakoztatással.
Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az USB
HDD gyártóhoz.
• A SAMSUNG nem vállal felelősséget
adatvesztésért.
• A készülék nem támogatja az NTSF tömörített
fájlok, sparse fájlok vagy titkosított fájlok használatát.
-- Az USB eszköz az asztali PC-n megjavítható és
formázható. (csak MS-Windows OS esetén)
AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
• A készülékkel lejátszhatók az AVCHD formátumú
lemezek. Ezeket a lemezeket kamerákban
használják.
• Az AVCHD egy nagyfelbontású digitális
videóformátum.
• Az MPEG-4 AVC/H.264 formátum a
hagyományos képtömörítési formátumnál nagyobb
hatékonysággal tömöríti a képadatokat.
• Egyes AVCHD lemezek az "x.v.Color" formátumot
használják. A készülékkel lejátszhatók az "x.v.Color"
formátumot használó AVCHD lemezek is.
• Az "x.v.Color" a Sony Corporation védjegye.
• Az "AVCHD" és az AVCHD embléma a Matsushita
Electronic Industrial Co., Ltd. és a Sony Corporation
védjegyei.
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ Előfordulhat, hogy egyes AVCHD formátumú
lemezek nem játszhatók le a rögzítéstől függően.
Az AVCHD formátumú lemezeket le kell zárni.
\\ Az "x.v.Color" a normál DVD lemezeknél szélesebb
színtartományt biztosít.
60 Magyar
Megfelelőség és kompatibilitás
Függelék
61 Magyar
07
NEM MINDEN lemez kompatibilis
• Az alább részletezett és a kézikönyvben máshol említett korlátozásokkal, az útmutató Lemeztípusok és
jellemzők szakaszában leírtakkal, a lejátszható lemeztípusok a következők: előre rögzített, kereskedelmi Ultra
HD BD-ROM, BD-ROM, DVD-VIDEO, és Audio CD (CD-DA) lemezek; BD-RE/-R, DVD-RW/-R lemezek; és
CD-RW/-R lemezek.
• A fentieken kívül más lemezeket a készülékkel nem lehet lejátszani és/vagy nem is terveztük ilyen használatra.
A fenti lemezek közül sem mindet játssza le feltétlenül az alábbi okok miatt.
• A Samsung nem garantálhatja, hogy a készülék lejátszik minden, a Ultra HD BD-ROM, BD-ROM,
BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R és CD-RW/-R emlémát hordozó lemezt, előfordulhat,
hogy a készülék nem reagál egyes parancsokra, vagy nem működtet minden lemezfunkciót. Ezek, és más, új
és meglévő lemezformátumokkal kapcsolatos kompatibilitási problémák azért léphetnek fel, mert:
-- Az Ultra HD Blu-ray/Blu-ray egy új, fejlődő formátum, és előfordulhat, hogy a készülék nem minden Ultra
HD Blu-ray/Blu-ray funkciót képes működtetni, egyes funkciók opcionálisak lehetnek, a készülék gyártása
óta új funkciókat adhattak hozzá a Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc formátumhoz, és egyes funkciók csak
később válhatnak használhatóvá;
-- a készülék nem minden új és meglévő lemezformátumot támogat;
-- az új és meglévő lemezformátumokat újratervezhetik, módosíthatják, frissíthetik, javíthatják és/vagy
kiegészíthetik;
-- egyes lemezeket úgy gyártanak, hogy a lejátszás során korlátozott funkciókat tartalmazzanak;
-- egyes funkciók opcionálisak lehetnek, egyes funkciókat a készülék gyártása után adhattak a lemezhez, vagy
egyes funkciók csak később lesznek elérhetők;
-- előfordulhat, hogy egyes, Ultra HD BD-ROM, BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R
vagy CD-RW/-R emblémát tartalmazó lemezek mégsem szabványosak;
-- előfordulhat, hogy egyes lemezeket a fizikai állapotuk vagy rögzítési minőségük miatt nem lehet lejátszani;
-- problémák és hibák fordulhatnak elő az Ultra HD Blu-ray, Blu-ray vagy DVD lemezek szoftvereinek írása
során, és/vagy a lemezek gyártása során;
-- ez a készülék a normál DVD lejátszóktól és AV erősítőktől eltérő módon működik; és/vagy
-- az útmutatóban részletezett, más okokból, a SAMSUNG ügyfélszolgálat által felfedezett és értesített hibák
esetén.
• Ha lemez kompatibilitási vagy készülék működési hibákat észlel, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.
A SAMSUNG ügyfélszolgálat a készülék esetleges frissítésével kapcsolatban is szolgálhat információval.
• A lejátszási korlátozásokkal és lemez kompatibilitással kapcsolatban további információkat talál az
Óvintézkedések, a Használati útmutató elolvasása előtt, a Lemeztípusok és jellemzők és a Lejátszás előtt című
fejezetekben.
• A Blu-ray lejátszó progesszív letapogatású kimenetéről : FELHÍVJUK A VÁSÁRLÓK FIGYELMÉT,
HOGY NEM MINDEGYIK NAGYFELBONTÁSÚ TELEVÍZIÓKÉSZÜLÉK TELJESEN KOMPATIBILIS A
TERMÉKKEL, E MIATT HIBA JELENHET MEG A KÉPERNYÕN. PROGRESSZÍV LETAPOGATÁSÚ KÉPPEL
KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK ESETÉN JAVASOLT ÁTVÁLTANI 'STANDARD FELBONTÁSÚ' KIMENETRE.
HA KÉRDÉSE VAN A KÉSZÜLÉK TELEVÍZIÓKKAL KAPCSOLATOS KOMPATIBILITÁSÁRÓL, FORDULJON
AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATHOZ.
Függelék
Másolásvédelem
• Mivel az Ultra HD Blu-ray és a Blu-ray lemezformátum az AACS (Advanced Access Content System)
tartalomvédelmi rendszert használja, a DVD formátum CSS (Content Scramble System) rendszeréhez
hasonlóan, korlátozások lehetnek érvényesek az AACS által védett tartalmak lejátszására, analóg továbbítására
stb.
A készülék használata és a korlátozások a vásárlás időpontjától függően eltérőek lehetnek, és a készülék
gyártása óta az AACS alkalmazhatott és/vagy módosíthatott ilyen korlátozásokat. Az Ultra HD Blu-ray és a
Blu-ray lemezformátumok ezenkívül használják a BD-ROM Mark és BD+ jelölésű tartalomvédelmi rendszereket
is, amelyek korlátozásokat tartalmaznak a BD-ROM Mark és/vagy BD+ jelölésű tartalmak lejátszásával
kapcsolatban. További információkat az AACS, BD-ROM Mark, BD+, vagy a készülékkel kapcsolatban a
SAMSUNG ügyfélszolgálatnál kaphat.
• Sok Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD lemez tartalmaz másolásvédelmet. Ezért a Lejátszót közvetlenül TV-hez
csatlakoztassa, és ne videómagnóhoz. Ha videómagnóhoz csatlakoztatja, a kép torz lesz másolásvédett Ultra
HD Blu-ray/Blu-ray/DVD lemezek esetén.
• Az USA és más országok szerzői jogi törvényei alapján a televíziós programok, videókazetták, Ultra HD Bluray lemezek, Blu-ray lemezek, DVD-k, és egyéb anyagok engedély nélküli rögzítése, használata, megjelenítése,
terjesztése, és újralejátszása polgárjogi és/vagy büntetőjogi következményekkel járhat.
• Cinavia figyelmeztetés : A készülék a Cinavia technológiáját használja a kereskedelmi forgalomban lévő
filmek és videók, valamint hangsávjaik illetéktelen másolásának megakadályozására. Ha illetéktelen másolat
tiltott használatát érzékeli, a készülék megjelenít egy üzenetet, és a lejátszás vagy másolás félbeszakad.
A Cinavia technológiáról további információkat a Cinavia Online ügyfélszolgálaton kaphat a
http://www.cinavia.com címen. További információk a Cinaviáról postai úton küldjön egy levelezőlapot a
postacímével a következő címre: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
A termék egy szerzõi jogvédelmi technológiát alkalmaz, mely eljárást a Verance Corporation birtokol, és
az USA-ban bejegyzett 7,369,677 számú szabadalom, illetve más, az USÁban és máshol bejegyzett
szabadalmak és szerzõi jogok védenek, és az ilyen technológiákra vonatkozó kereskedelmi titkok. A Cinavia a
Verance Corporation védjegye. Copyright 2004-2015 Verance Corporation. A Verance minden jogot fenntart.
A rendszer visszafejtése vagy visszafordítása tilos.
Hálózati szolgáltatás felelősségének kizárása
A készülékkel elérhető tartalmak és szolgáltatások harmadik félhez tartoznak, és szerzői jogok, szabadalmak,
védjegyek és/vagy szellemi tulajdonjogok hatálya alatt állnak. Az ilyen tartalmakat és szolgáltatásokat kizárólag
személyes, nem kereskedelmi használatra biztosítják. Nem használhatja ezeket a tartalmakat és szolgáltatásokat
olyan módon, amelyre a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató nem jogosította fel. A fentiek korlátozása
nélkül, és kivéve, ha a vonatkozó tartalomtulajdonos vagy szolgáltató erre felhatalmazást adott, a készülékkel
megjelenített tartalmakat és szolgáltatásokat nem módosíthatja, másolhatja, publikálhatja, töltheti fel, adhatja fel,
viheti át, fordíthatja le, értékesítheti, nem hozhat létre származtatott termékeket, nem használhatja fel és nem
terjesztheti semmilyen módon és hordozón.
62 Magyar
• Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the
double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
• For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, the DTSHD logo, and DTS-HD Master Audio are registered trademarks or trademarks of DTS,
Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
• DivX
Ez a DivX Certified® eszköz képes DivX® HD videofájlok lejátszására (beleértve az .avi,
.divx fájlokat is). Töltsön le ingyenes szoftvereket a www.divx.com oldalon, digitális videók
létrehozásához, lejátszásához és továbbításához. A megvásárolt DivX filmek lejátszásához
először regisztrálja a készüléket a vod.divx.com címen. A regisztrációs kódot a készülék
beállítási menüjében a DivX VOD pontban találja. Ez a DivX Certified® eszköz képes DivX® HD videók
lejátszására (beleértve az .avi, .divx fájlokat is). A DivX®, DivX Certified® és a kapcsolódó emblémák a DivX, LLC
védjegyei, és használatuk licenc alapján történik. A következő egy vagy több USA-szabadalom hatálya alá
esik: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
63 Magyar
Függelék
Licenc
07
A HARMADIK FÉL ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TARTALOM A "JELEN ÁLLAPOTÁBAN" KERÜL KIADÁSRA. A
SAMSUNG SEMMIFÉLE GARANCIÁT NEM VÁLLAL A TARTALOMRA VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKRA
VONATKOZÓAN, LEGYEN AZ KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT, SEMMILYEN CÉLRA. A SAMSUNG
KIFEJEZETTEN VISSZAUTASÍT BÁRMIFÉLE GARANCIÁT BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN
A FORGALOMBA HOZHATÓSÁGRA, VAGY ADOTT CÉLRA ALKALMAZHATÓSÁGRA VONATKOZÓ
GARANCIÁKAT. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKKEL MEGJELENÍTHETŐ TARTALMAK
VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐBELISÉGÉT, LEGÁLISSÁGÁT
VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS NEM FELELŐS SEMMIFÉLE KÁROKÉRT, SZERZŐDÉSES TEVÉKENYSÉG,
GONDATLANSÁG, VAGY EGYÉB JOGSÉRELEM ALAPJÁN, AMELYEK A TARTALMAK VAGY
SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁVAL VAGY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATBAN FELMERÜLHETNEK,
BELEÉRTVE A KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRT,
ÜGYVÉDI DÍJAKAT, KÖLTSÉGEKET, VAGY MÁS KÁROKAT, AMELYEK AZ ÖN VAGY HARMADIK FÉL ÁLTALI
HASZNÁLATBÓL EREDNEK, MÉG AKKOR SEM, HA A FELEK TUDATÁBAN VOLTAK, HOGY ILYEN KÁROK
KELETKEZHETNEK
A harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor megszakadhatnak, és a Samsung semmilyen
kinyilatkoztatást nem tesz és nem vállal garanciát arra, hogy a tartalmak vagy szolgáltatások bármeddig
is elérhetők lesznek. A tartalmakat és szolgáltatásokat harmadik felek biztosítják olyan hálózatokon és
módszerekkel, amelyek felett a Samsungnak nincs irányítási joga. A felelősség kizárásának korlátozása nélkül,
a Samsung kifejezetten kizárja a felelősséget a készülékkel elérhető bármilyen tartalom vagy szolgáltatás
elérhetetlenségére vagy felfüggesztésére vonatkozóan.
A Samsung nem felelős a tartalmakkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfélszolgálatért.
A tartalmakkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseket vagy kéréseket közvetlenül az adott
tartalomszolgáltató felé kell intézni.
Függelék
• The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and
other countries.
• Az Oracle és a Java az Oracle és/vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegyei. A többi név az adott
tulajdonos védjegye.
• Megjegyzés a nyílt forráskódú licencről
-- Nyílt forráskódú szoftver használata esetén a Nyílt Forráskódú Licenc a termék menüjében elérhető.
• A Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Ultra HD Blu-ray Disc™, Ultra HD Blu-ray™ és az emblémák az Ultra HD Blu-ray
Disc/Blu-ray Disc Association védjegyei.
• A TERMÉK ÉRTÉKESÍTÉSE KORLÁTOZOTT
ENGEDÉLLYEL TÖRTÉNT, ÉS KIZÁRÓLAG AZ ALÁBBI
MINDHÁROM MINŐSÍTÉSSEL RENDELKEZŐ HEVCTARTALOMMAL KAPCSOLATBAN HASZNÁLHATÓ: (1)
CSAK SZEMÉLYES HASZNÁLATÚ HEVC-TARTALOM;
(2) NEM ELADÁSRA KÍNÁLT HEVC-TARTALOM; VALAMINT (3) A TERMÉK TULAJDONOSA ÁLTAL
LÉTREHOZOTT HEVC-TARTALOM.
A TERMÉK NEM HASZNÁLHATÓ OLYAN HEVC-KÓDOLÁSÚ TARTALOMMAL, AMELYET HARMADIK FÉL
KÉSZÍTETT, AMELYET A FELHASZNÁLÓ HARMADIK FÉLTŐL RENDELT VAGY VÁSÁROLT, KIVÉVE, HA A
FELHASZNÁLÓ A TARTALOM ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ ELADÓJÁTÓL KÜLÖN JOGOT KAPOTT A
TERMÉK ILYEN TARTALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁRA.
A TERMÉK HEVC-KÓDOLÁSÚ TARTALOMMAL KAPCSOLATOS HASZNÁLATA A FENTI JOGI
KORLÁTOZÁSOK ELFOGADÁSÁVAL LEHETSÉGES.
A Samsung Electronics ezennel kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/53/EK irányelv
előírásainak. Az EU megfelelőségi nyilatkozat az alábbi weboldalon olvasható:
http://www.samsung.com, lépjen be a Támogatás > Terméktámogatás keresése menübe, és
írja be a modell nevét.
Ez a berendezés az EU összes országában működtethető.
E berendezés 5GHz WLAN(Wi-Fi vagy SRD) funkciója csak beltéren működtethető.
64 Magyar
Műszaki adatok
1,9 kg
Működési hőmérséklet
+5°C–tól +35°C–ig
Méretek
406,0 (Szé) X 45,0 (Ma) X 225,6 (Mé) mm
Páratartalom
10 %–tól 75 %–ig
A típus
USB
USB 2.0
DC kimenet
HDMI1
HDMI2
Audiokimenet
5V 500mA Max.
Videó
2160p, 1080p, 720p, 576p/480p
Hang
PCM, Bitfolyam
Hang
PCM, Bitfolyam
Digitális Audio Kimenet
Optikai
Ethernet
100BASE - TX Terminal
Vezeték nélküli LAN
Hálózat
Vezeték nélküli
eszköz kimeneti
teljesítmény
Beépített (802.11 ac (2x2))
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Biztonság
WPS(PBC)
Támogatott
Wi-Fi max jeladó teljesítmény
BT max jeladó teljesítmény
100mW 2,4GHz – 2,4835GHz mellett, 5,15GHz –
5,35GHz & 5,47GHz – 5,725GHz
100mW 2,4GHz – 2,4835GHz mellett
• 10Mbps alatti hálózati sebességek nem támogatottak.
• A kialakítás és a műszaki adatok külön figyelmeztetés nélkül változhatnak.
• A tápfeszültségről és a teljesítményfelvételről a készüléken elhelyezett címkén olvashat.
• A tömeg- és méretadatok körülbelüliek.
Készenléti teljesítményfelvétel (W)
Wi-Fi
Port inaktiválás módja
1,1W
FŐMENÜ > Beállítások > Általános > Rendszerkezelő
> WoL/WoWLAN Be/Ki
• Adminisztrációs költséget számíthatunk fel, ha
(a) mérnöknek kell ellátogatnia otthonába és a termék nem hibásodott meg (a felhasználói kézikönyv
elolvasásának elmulasztása esetén)
(b) a készüléket javítóműhelybe hozza, de nem hibásodott meg (a felhasználói kézikönyv elolvasásának
elmulasztása esetén)
• A látogatás vagy a javítási munka megkezdése előtt tájékoztatjuk az adminisztrációs díj mértékéről.
65 Magyar
Függelék
Általános
Tömeg
07
A 2/1984. (lll. 10.) BkM-lpM sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a UBD-M9500 típusú
készülék megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek.
Függelék
A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása
(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok
területén alkalmazandó.)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos
élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel
a jelzés, a Hg , Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66.
számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot
tartalmaz.
Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az
egészségre vagy a környezetre.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében
kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes
akkumulátorleadó helyre.
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
(Az Európai Unióra és egyéb európai országokra vonatkozóan különböző akkumulátorújrahasznosítási rendszerekkel).
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama
végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a
háztartási hulladékkal együtt kidobni.
A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése
érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az
újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek
tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi
szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi
szerződés feltételeit.
Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
A Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségével és termékspecifikus jogszabályi kötelezettségeivel
kapcsolatban, pl. REACH, WEEE, Akkumulátorok, látogasson el az alábbi weboldalra:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html weboldalra
66 Magyar
© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva.
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz.
Country
Contact Centre 
Web Site
` Europe
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
IRELAND (EIRE) 0818 717100
GERMANY
06196 77 555 77
FRANCE
01 48 63 00 00
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
SPAIN
0034902172678
PORTUGAL
808 207 267
LUXEMBURG
261 03 710
NETHERLANDS 088-9090100 (lokaal tarief)
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
815 56480
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/uk/
support
www.samsung.com/ie/
support
www.samsung.com/de/
support
www.samsung.com/fr/
support
www.samsung.com/it/
support
www.samsung.com/es/
support
www.samsung.com/pt/
support
www.samsung.com/
be_fr/support
www.samsung.com/nl/
support
www.samsung.com/be/
support (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/
support
www.samsung.com/dk/
support
www.samsung.com/fi/
support
www.samsung.com/se/
support
FINLAND
030-6227 515
SWEDEN
0771 726 786
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy
operatora)
www.samsung.com/pl/
support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/
support
Country
AUSTRIA
SWITZERLAND
CZECH
SLOVAKIA
CROATIA
BOSNIA
MONTENEGRO
SLOVENIA
SERBIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
Contact Centre 
Web Site
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/
support
www.samsung.com/ch/
support (German)
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/
ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/
800 - SAMSUNG (800-726786)
support
www.samsung.com/sk/
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
support
www.samsung.com/hr/
072 726 786
support
www.samsung.com/
055 233 999
support
www.samsung.com/
020 405 888
support
www.samsung.com/si/
080 697 267 (brezplačna številka)
support
www.samsung.com/rs/
011 321 6899
support
*3000 Цена в мрежата
www.samsung.com/bg/
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия support
*8000 (apel in retea)
www.samsung.com/ro/
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG)
support
Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
from land line (+30) 210 6897691 from
mobile and land line
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/gr/
support
www.samsung.com/lt/
support
www.samsung.com/lv/
support
www.samsung.com/ee/
support
Download PDF

advertising