Samsung | RS54N3013SA | Samsung RS54N3013SA, RS50N Amerikai típusú hűtőszekrény, 566 L Felhasználói kézikönyv

Hűtőszekrény
Használati utasítás
Modell:
RS50*/RS52*/RS54*
Szabadon álló berendezés
Tartalom
Tartalom
Biztonsági tudnivalók 3
Fontos biztonsági szimbólumok és figyelmeztetések:
Szállítással és hálózattal kapcsolatos jelek
Telepítési figyelmeztetések
Telepítési figyelmeztetések
Kritikus használati figyelmeztetések
Használattal kapcsolatos figyelmeztetés
Tisztítással kapcsolatos figyelmeztetések
Elhelyezéssel kapcsolatos figyelmeztetések
Tanácsok a helyes használathoz
Energiamegtakarítási tippek WEEE kapcsolatos utasítások
5
6
6
10
11
16
19
21
22
23
24
Telepítés Hűtő üzembe helyezése
Tisztítás Hűtő ajtajának levétele Hűtő ajtajának felhelyezése
Ajtókon való kisebb beállítások
Vízadagoló szintjének ellenőrzése (választható)
Vízadagoló szintjének szerelése (választható)
Hűtő beállítása
Ellenőrző panel használata (választható)
Hőmérséklet ellenőrzése
Jég és vízadagoló használata (fagyasztó)
Hidegvíz adagoló használata (hűtő)
Polcok és tárolók
Élelmiszer tárolása
Coolselect duo használata (választható)
Fagyasztó kellékeinek eltávolítása
Hűtő tisztítása
Beltéri lámpák cseréje
Ajtók használata
Probléma megoldás 2 Magyar
26
26
27
28
31
35
36
37
41
43
45
46
48
49
51
53
54
56
57
57
58
Biztonsági tudnivalók
Magyar 3
Biztonsági előírások
• Az új Samsung hűtő használata előtt kérjük olvassa el ezt
a használati utasítást, hogy biztosított legyen az új alkalmazás
biztonságos és hatékony használata.
• A termék nem alkalmas csökkentett fizikai, szellemi
(gyerekeket beleértve) képességekkel rendelkező személyek
számára vagy akik nem rendelkeznek elegendő ismerettel az
alkalmazás használatával kapcsolatban addig, amíg nincsenek
felügyelve olyan személy által, aki felel a biztonságukért.
• A termék 8 éves kortól használható, valamint a csökkentett
szellemi vagy fizikai képességekkel rendelkező személyek
csakis tapasztalt személy felügyelete mellett használhatják,
aki felügyeli vagy utasítja őket az alkalmazást biztonságos
használatát és aki tudatában van a veszélyeknek.
A gyerekeknek tilos a berendezéssel játszaniuk. A tisztítás
és karbantartást a gyerekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
• Ez a használati utasítás nem tartalmaz fontos figyelmeztető
és biztonsági utasításokat, amelyek váratlan alkalmak vagy
körülmények esetén előfordulhatnak.
Az ön felelőssége a józan ész és óvatosság a berendezés
szerelésekor, karbantartásakor és működtetésekor.
• Mivel a köv. utasítások különböző modelleket érintenek,
a hűtő tulajdonságai bizonyos mértékben eltérhetnek ettől
a használati utasítástól és nem alkalmazható az összes
figyelmeztető jel sem. Bármilyen kérdés vagy aggály esetén
kérjük lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizzel vagy
látogassa meg a www. samsung.com oldalt.
• Az R-600a vagy R-134a hűtőként szolgál. Ellenőrizze
a kompresszor címkéjét a berendezés hátsó részén vagy
a minősítő címkét a beltérben , hogy megtudja melyik hűtőanyag
használatos benne. Ha a berendezés gyúlékony gázt tartalmaz
(R-600a hűtő), a berendezés biztonságos ártalmatlanításával
kapcsolatban lépjen kapcsolatba helyi hatósággal.
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági előírások
• A gyúlékony levegő-gáz keletkezésének elkerülése érdekében,
ha a hűtőkörzetben szivárgás észlelhető, a berendezés
elhelyezésére szolgáló helyiség méretének függeni kell
a felhasznált hűtőanyag mennyiségétől.
• Soha ne indítsa be a berendezést, ha az sérülés jeleit
mutatja. Kétségek esetén lépjen kapcsolatba a kereskedővel.
A helyiség mérete 1 m³ minden 8 g esetében az R-600a
felhasznált mennyiségű hűtőanyagnál. A hűtőanyag
mennyisége az ön hűtőjében a berendezés belsejében levő
címkén van feltüntetve.
• A csövekből kiszivárgó hűtőanyag szemgyulladást vagy
szemsérülést okozhat. Ha a csövekből szivárog a hűtőanyag,
kerülje a nyílt lángot és távolítson el minden gyúlékony
anyagot a termék közeléből és azonnal szellőztesse ki
a helyiséget.
- Ennek az utasításnak a figyelmen kívül hagyása robbanást
vagy tüzet okozhat.
F
igyelmeztetés: Tűzveszélyes / gyúlékony
anyagok
4 Magyar
Biztonsági tudnivalók
Fontos biztonsági szimbólumok és
figyelmeztetések:
FIGYELMEZTETÉS
Veszélyes cselekedetek a személyek sérülését, épület
károsodását és/vagy halált okozhatnak.
FIGYELMEZTETÉS
Veszélyforrások vagy nem biztonságos műveletek, amelyek
súlyos személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhatnak.
MEGJEGYZÉS
Hasznos információk, amelyek segítenek megérteni a hűtő
előnyeit.
Ezek a figyelmeztető jelzések a sérülések elkerülésére
szolgálnak. Kérjük tartsa be őket.
Ennek a résznek az elolvasása után kérjük tartsa kéznél
az utasítást.
Magyar 5
Biztonsági előírások
Kérjük tartsa be a használati utasítás biztonsági előírásait.
Ez a használati utasítás a köv. biztonsági jelképeket használja.
Biztonsági tudnivalók
A szállításra és az elhelyezésre vonatkozó
veszélyjelzések
Biztonsági előírások
FIGYELMEZTETÉS
• Szállítás és beállítás esetén a berendezéssel óvatosan kell
bánni, nehogy megsérüljenek a hűtőkörzet egyes részei.
- A csövekből szivárgó hűtőanyag szemgyulladást vagy
sérülést okozhat. Ha szivárgást észlel, kerülje a nyílt láng
vagy gyulladás forrásait és a helyiséget néhány percig jól
szellőztesse ki.
- A berendezés kis mennyiségű izobután hűtőszert (R-600a)
tartalmaz, ami egy természetes gáz nagy környezeti
kompatibilitással és éghetőséggel. A berendezés szállítása és
szerelésekor biztosítani kell, nehogy a hűtőkörzet bármilyen
része megsérüljön.
• A hűtő szállításakor és telepítésekor ne érintse meg a hűtő
hátsó részén levő vízcsövet.
- Ez a hűtő sérülését és a vízcső használhatatlanságát
okozhatja.
A telepítéssel kapcsolatos fontos figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS
• A hűtőt ne telepítse nedves környezetbe vagy ahol vízzel
érintkezhet.
- Az elektromos alkatrészek sérült szigetelése áramütést vagy
tüzet okozhat.
• A hűtőt ne helyezze közvetlen napsütötte helyre vagy tűzhely,
melegítőtest vagy egyéb berendezés közelébe.
6 Magyar
Biztonsági tudnivalók
Magyar 7
Biztonsági előírások
• Egy elektromos tápegységbe ne helyezzen be több eszközt.
A hűtőt mindig önálló tápegységbe kapcsolja, amely megfelel
a hűtő címkéjén megadott feszültségnek.
- Ez biztosítja a legjobb teljesítményt és megelőzi a körzetek
túlterhelését, ami tűzveszélyes lehet a túlhevült körzetek által.
• Ha a konnektor laza, ne helyezze be a kábelt.
- Áramütés vagy tűz veszélye fenyeget.
• Ne használjon olyan kábelt, amely megrepedt vagy sérült.
• Ne feszítse túl a kábelt és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
• A kábelt végét ne húzza erőteljesen.
• A kábelt ne csavarja vagy tekerje meg.
• A kábelt ne tekerje fém tárgyak köré, annak végére ne helyezzen
nehéz tárgyakat, ne tegye két tárgy közé és ne tolja a készülék
mögé.
• A hűtő mozgatásakor legyen óvatos, nehogy megsérüljön vagy
megtekeredjen a kábel.
- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
• Soha ne húzza ki a hűtő dugóját a kábel húzásával. Mindig
óvatosan fogja meg a dugót és húzza ki a csatlakozóból.
- A kábel sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést
okozhat.
• A hűtő közelében ne használjon aeroszolokat.
- Az aeroszolok hűtő közelében levő használata robbanást vagy
tüzet okozhat.
• A berendezést ne telepítse melegítő vagy gyúlékony anyagok
közelébe.
• A berendezést ne telepítse olyan helyre, ahol gázszivárgás
lehet.
- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági előírások
• A hűtőt az utasításoknak megfelelően kell elhelyezni és
telepíteni.
• A tápkábelt megfelelő helyzetben, kábellel lefelé
csatlakoztassa.
- Ha a kábel felfelé fog irányulni, a drót megszakadhat
és áramütést vagy tüzet okozhat.
• Győződjön meg, hogy a kábel a hűtő hátsó része által nem
nyomódott össze vagy sérült meg.
• A csomagolóanyagokat tartsa gyerekektől elzárva.
- Fulladás veszélye áll fenn, ha a gyerekek a csomagolóanyagokat
a fejükre teszik.
• A berendezést úgy kell elhelyezni, hogy a csatlakozó
a telepítés után is elérhető legyen.
- Ennek a figyelmen kívül hagyása áramütést vagy tüzet
okozhat.
• A berendezést ne telepítse nedves, olajos vagy poros közegbe
vagy olyan helyre amely közvetlen napsütésnek és esőnek
van kitéve (esőcseppek).
- Az elektromos részek sérülése áramütést vagy tüzet okozhat.
• Ha bármilyen por vagy víz kerül a hűtőbe, húzza ki a dugót
a konnektorból és lépjen kapcsolatba a Samsung Electronics
szerviz központtal.
- Ellenkező esetben tűz veszélye fenyeget.
• Ne álljon a berendezésre és ne helyezzen rá tárgyakat
(pl. szennyest, égő gyertyát, égő cigarettát, edényeket,
vegyszereket, fém tárgyakat stb).
- Ez áramütést, tüzet és a berendezés problémáit vagy sérülést
okozhat.
• A berendezés hálózatba való bekapcsolása előtt távolítsa el
a védő fóliát.
• A gyerekeket felügyelni kell, nehogy játszanak az ajtó és
vízcső beállításához szükséges gyűrűkkel.
8 Magyar
Biztonsági tudnivalók
Magyar 9
Biztonsági előírások
- Fulladás veszélye fenyeget, ha a gyermek ezeket a tárgyakat
lenyeli. A rögzítő gyűrűket és vízgyűrűt tartsa gyerekektől távol.
• A hűtőt biztonságosan kell leföldelni.
- Mindig győződjön meg, hogy a hűtő bármilyen alkatrészének
javításakor vagy keresésekor leföldelt legyen. A hibás
elektromos berendezések áramütést okozhatnak.
• Elektromos földelésként soha ne használjon gázcsöveket,
telefonkábelt vagy egyéb világító eszközt.
- A hűtőt le kell földelni, hogy megakadályozzon bármilyen
szivárgást vagy áramütést, ami a hűtő okozhat.
- Ez áramütést, tüzet, robbanást vagy a berendezés
meghibásodását okozhatja.
• A dugót óvatosan helyezze be az elektromos hálózatba.
Ne használjon sérült dugót, kábelt vagy laza konnektort.
- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
• Ha a kábel sérült, azonnal cserélje ki a gyártó vagy egyéb
szakember által.
• A hűtő biztosítékát csakis minősített szakember vagy a szerviz
cserélheti ki.
- Ennek figyelmen kívül hagyása áramütést vagy személyes
sérülést okozhat.
• A berendezés elhelyezésekor győződjön meg, hogy a tápkábel
sérülésmentes legyen.
• A berendezés hátuljára ne helyezzen több hordozható
konnektort vagy tápegységet.
Biztonsági tudnivalók
Az üzembe helyezéssel kapcsolatos óvintézkedések
Biztonsági előírások
FIGYELMEZTETÉS
• A hűtőszekrény körül hagyjon elegendő helyet és egyenes
felületre állítsa.
- Ha a hűtő nincs szintben, a hűtés hatékonysága és tartóssága
csökkenhet.
- Tartsa akadálymentesen a berendezés szellőzését annak
szerkezetében vagy burkolatában.
• A berendezést 2 óráig hagyja bekapcsolt állapotban, mielőtt
behelyezné az élelmiszereket.
• A hűtő telepítéséhez ajánlott minősített szakembert vagy
a vállalat szervizét használni.
- Ennek figyelmen kívül hagyása áramütést, robbanást, tüzet és
a termék meghibásodását vagy sérülést okozhatnak.
10 Magyar
Biztonsági tudnivalók
A használattal kapcsolatos fontos figyelmeztetések
• A berendezés dugóját ne fogja meg nedves kézzel és helyezze
a konnektorba.
- Ez áramütést okozhat.
• A berendezés tetején ne tároljon tárgyakat.
- Ha kinyitja vagy becsukja az ajtót, a tárgyak leeshetnek és
személyi sérülést és/vagy az anyag károsodását okozhatják.
• A hűtő tetejére ne tegye kezét, lábát vagy fém tárgyakat
(evőpálcikák stb.).
- Ez áramütést vagy sérülést okozhat.
- Bármilyen éles él személyes sérülést okozhat.
• Nedves kézzel ne érintse meg a fagyasztó belső falát vagy
a tárolt termékeket.
- Fagyást okozhat.
• A hűtőre ne helyezzen vízzel teli tartályt.
• Leeséskor tűz vagy áramütés fenyeget.
• A hűtőben ne tároljon illó vagy gyúlékony anyagokat vagy
tárgyakat (benzol, hígító, propángáz, alkohol, éter, LP gáz és
más anyagokat.
- A hűtő csakis élelmiszer tárolására alkalmas.
- Ez tüzet vagy robbanást okozhat.
• A gyerekeket felügyelni kell, nehogy játszanak a berendezéssel.
- Ne érintse meg a „becsípő” területeket. Az ajtók és szekrények
közötti hézagok szükségszerűen kicsik. Legyen óvatos,
ha gyermekek jelenlétében nyitja ki az ajtót.
• Ne engedje, hogy a gyerekek az ajtókon lógjanak vagy
ráakaszkodjanak. Komoly sérülés veszélye fenyeget.
• Ne engedje a gyerekeket a hűtő belsejébe mászni.
Beszorulhatnak.
Magyar 11
Biztonsági előírások
FIGYELMEZTETÉS
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági előírások
• A kezét ne tegye a a berendezés alá.
- Az éles szélek személyes sérülést okozhatnak.
• A hűtőben ne tároljon gyógyszereket, tudományos anyagokat
vagy hőmérsékletre érzékeny anyagokat.
- A pontos hőmérsékletet igénylő anyagokat tilos a hűtőben
tárolni.
• A hűtőben/fagyasztóban ne tároljon elektromos berendezéseket,
hacsak azt a gyártó kifejezetten nem javasolja.
• Ha gyógyszert vagy füstöt érez, azonnal húzza ki a berendezés
csatlakozóját és lépjen kapcsolatba a Samsung Electronics
szerviz központtal.
• Ha bármilyen por vagy víz van a hűtőben, húzza ki a berendezés
csatlakozóját és lépjen kapcsolatba a Samsung Electronics
szerviz központtal.
- Ellenkező esetben tűz veszélye fenyeget.
• Ne engedjen gyerekeket a tárolóra lépni.
- A tároló összetörhet és botlást okozhat.
• A hűtő ajtaját ne hagyja nyitva őrizetlenül és ne engedje
a gyerekeket a hűtőbe bemászni.
• Ne engedje a gyerekeket a tartóba bemászni.
- Fulladás általi halál vagy személyes sérülés fenyeget.
• A hűtőt ne töltse túl élelmiszerekkel.
- Ha kinyitja az ajtót, valami kieshet és személyes sérülést vagy
károsodást okozhat.
• A berendezés felületére ne permetezzen illékony anyagot.
- Káros az egészségre, áramütést, tüzet vagy a termék
meghibásodását okozhatja.
12 Magyar
Biztonsági tudnivalók
Magyar 13
Biztonsági előírások
• Ne helyezze ujjait a víztartály nyílásába, jégtartóba és
jégkészítő tálcába.
- Személyes sérülést vagy károsodást okozhat.
• Ne helyezzen hőmérsékletre érzékeny anyagokat, pl.
gyúlékony spray, gyúlékony tárgyak, szárazjég, gyógyszerek
vagy vegyszereket a hűt mellé vagy belsejébe.
• A hűtő belsejének kiszárítására ne használjon hajszárítót.
Ne helyezzen égő gyertyát a hűtőbe a kellemetlen szagok
eltávolítására.
- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
• Töltse tele a víztartályt, jégtartályt és jégkockatartót ivóvízzel
(ásványvíz vagy szűrt víz).
- A tartályba ne töltsön teát, gyümölcslevet vagy sportitalt,
amelyek károsíthatják a hűtőt.
• Ne álljon rá a berendezés tetejére és ne helyezzen
rá tárgyakat (szennyes, égő gyertya, vegyszerek, égő
cigaretta, edények, fém tárgyak). Áramütést, a berendezés
meghibásodását vagy sérülést okozhatnak ezek a tárgyak.
A vízzel teli tartályt ne helyezze a berendezés tetejére.
- Leeséskor tűz vagy áramütés veszélye fenyeget.
• Ne használjon mechanikus vagy egyéb berendezéseket
a szétfagyasztás felgyorsítására, mint a gyártó által ajánlottat.
• Ne károsítsa meg a hűtő körzetét.
• Hosszú ideig közvetlenül ne nézzen bele az UV LED lámpába.
- Ez az ultraibolya sugarak által a szem megerőltetését
okozhatja.
• A hűtő polcot ne helyezze fejjel lefelé. A polcok retesze nem
tud megfelelően működni.
- Személyes sérülést vagy az üvegpolc leesését okozhatja.
• Ne érintse me meg a „becsípődést” okozó területeket. Az ajtók
és tárolók közötti hézagok szükségszerűen kicsik. Az ajtó
kinyitásakor, ha gyerekek vannak a közelben legyen óvatos.
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági előírások
• Ha gázszivárgást észlel, gátoljon meg bármilyen nyílt láng
vagy gyújtóforrást, ahol szellőztesse ki helyiséget, ahol
a berendezés több percig állt.
- Ne érintse meg a berendezést vagy a vezetéket.
- Ne használjon ventilátort.
- A szikra robbanást vagy tüzet okozhat.
• Csakis a gyártó és annak szervize által biztosított LED lámpát
használja.
• A palackokat szorosan egymás mellett tárolja, nehogy
kiessenek.
• A berendezés csakis élelmiszer tárolására alkalmas.
• Soha ne hagyja ujjait vagy más tárgyakat a vízadagolón,
jégtartón.
- Személyes sérülést vagy károsodást okozhat.
• Saját maga ne javítsa, szerelje vagy módosítsa a hűtőt.
• Ne használjon a szabványtól eltérő biztosítékot (réz, acélhuzal
stb.).
• Ha hűtője szerelésre vagy újbóli beállításra szorul, lépjen
kapcsolatba legközelebbi szervizközponttal.
- Ennek elmulasztása áramütést, tüzet vagy a termék
problémáját, sérülését okozhatja.
• Ha a belső vagy külső LED lámpa kiégett, lépjen kapcsolatba
a legközelebbi szervizközponttal.
• Ha a hűtő égett szagot vagy füstöt áraszt, azonnal húzza ki
a konnektorból a kábelt és lépjen kapcsolatba a Samsung
Electronics szervizközponttal.
- Ennek elmulasztása elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.
• A hűtő belső lámpájának cseréjekor húzza ki a kábelt
a konnektorból.
- Ellentétes esetben áramütés veszélye fenyeget.
• Ha az izzó cseréje nehézségekbe ütközik, lépjen kapcsolatba
a Samsung szervizközponttal.
14 Magyar
Biztonsági tudnivalók
Magyar 15
Biztonsági előírások
• Ha a berendezés LED lámpákkal van felszerelve, ne szerelje
szét azok buráját és a LED lámpát.
- Lépjen kapcsolatba a Samsung szervizközponttal.
• A csatlakozót óvatosan nyomja be a konnektorba.
• Ne használjon sérült csatlakozót, kábelt vagy laza konnektort.
- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Biztonsági tudnivalók
A használattal kapcsolatos óvintézkedések
Biztonsági előírások
FIGYELMEZTETÉS
• A kiolvasztott ételeket ne fagyassza újra. A fagyasztóban ne
tároljon szénsavas vagy buborékos italokat. A palackokat vagy
üvegeket ne tegye a fagyasztóba.
- Ha a tartalmat fagyasztja, az üveg eltörhet és sérülést okozhat.
• Csakis a fagyasztóhoz adott jégkészítőt használja.
• Ha a hűtő vízellátással rendelkezik, azt csakis ivóvízzel töltse
fel. A jégkockakészítő helyes működéséhez 20 ~ 125 psi (138 ~
862 kPa) víznyomás szükséges. Ha hosszabb időre (szabadság,
szünidő) elutazik és nem fogja a víz vagy jégadagolót használni,
zárja el a vízszelepet.
- Ellentétes eseteben vízszivárgás fordulhat elő.
• Ha a hűtőt nagyon hosszú ideig nem fogja használni (3 hét
vagy hosszabb idő) ürítse ki a hűtőt a jégtartóval együtt,
húzza kia hálózatból a csatlakozót, zárja el a vízszelepet,
az oldalakról törölje le a vizet és a szag és penész keletkezése
ellen hagyja az ajtót nyitva.
• A berendezés legjobb teljesítményéhez:
- Az ételeket ne helyezze túl közel a hűtő hátsó részéhez,
mivel akadályozhatják a levegő szabad áramlását.
- A hűtőbe való behelyezés előtt az élelmiszert megfelelően
csomagolja be vagy helyezze légmentes dobozokba.
- Ne helyezzen a fagyasztóba palackokat vagy szénsavas
italokat. Ezek megfagyhatnak és széttörhetnek. Az összetörött
italok sérülést okozhatnak.
16 Magyar
Biztonsági tudnivalók
Magyar 17
Biztonsági előírások
- Kérjük tartsa be a fagyaszott termékek maximális tárolási
idejét.
- Ha három hétnél rövidebb ideig lesz távol, a hűtőt nem
szükséges kihúzni az elektromos hálózatból. Ha három hétnél
hosszabb ideig lesz távol, vegye ki az összes ételt és jeget
a jégtárolóból, kapcsolja ki a fagyasztót, zárja el a vízszelepet,
törölje le a belső falakról a nedvességet és hagyja az ajtót
nyitva, nehogy szag és penész képződjön.
• A fagyasztóba ne tegyen üvegeket vagy szénsavas italokat.
- A tároló befagyhat és az üvegek összetörhetnek és sérülést
okozhatnak.
• A fagyasztó részébe ne tegyen szénsavas vagy buborékos
italokat. A fagyasztóba ne tegyen üveget vagy üveg tárolókat.
- Ha az üveg tartalma megfagy, az üveg összetörhet és
személyes sérülést okozhat.
• Garancia és jótállás.
- Bármilyen harmadik személy általi változtatás vagy módosítás
a berendezésen nincs tartozik a Samsung garancia alá és
a Samsung nem felelős azokért a harmadik fél által módosított
biztonsági tételekért.
• A hűtő belsejében ne blokkolja a légszelepeket.
- Ha a légszelepek blokkoltak, pl. műanyag zacskóval, a hűtő
túlhűtheti magát. Ha a hűtő időtartama túl hosszú ideig tart,
a vízszűrő összetörhet és víz szivárogni kezdhet.
• Csakis a hűtőhöz adott jégkészítőt használja.
• Törölje le a belső nedvességet és hagyja nyitva az ajtót.
- Ellenkező esetben szag és penész keletkezhet.
• Ha a hűtő le van kapcsolva az elektromos hálózatról,
az ismételt bekapcsolás előtt várjon legalább öt percet.
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági előírások
• hosszabb időre szabadságra készül vagy nem fogja használni
a berendezést (3 hét vagy több), ürítse ki a hűtőt a jégtartóval
együtt, húzz ki az elektromos hálózatból, zárja el a vízszelepet,
törölje le a belső nedvességet, és hagyja nyitva az ajtót a szag
és penész képződése ellen.
• Ha a hűtőbe víz kerül, húzza ki az elektromos hálózatból
és lépjen kapcsolatba a Samsung Electronics szervizzel.
• Semmilyen üveg felületre ne fejtsen ki túl nagy erőt.
- A törött üveg személyes vagy egyéb sérülést okozhat.
• Töltse meg a víztartályt és jégtartót ivóvízzel (csapvíz,
ásványvíz vagy szűrt víz).
- A tartályba ne öntsön teát vagy sportitalt. Ezek károsíthatják
a fagyasztót.
• Vigyázzon az ujjaira, nehogy beakadjanak.
• Ha a hűtőt elárasztotta a víz, lépjen kapcsolatba a legközelebbi
szervizzel.
- Áramütés vagy tűz veszélye fenyeget.
• A hűtő ajtajának polcain ne tároljon növényi olajat. Az olaj
besűrűsödhet, és nehezen ízlelhetővé és használhatóvá
válik. A nyitott tartály szivároghat és az olaj az ajtó polcát
megrepesztheti. Az olajtartály kinyitása után ajánlott azt hűvös
és sötét helyen tárolni, pl. konyhaszekrény vagy éléskamra.
- Növényi olajok pl: olívaolaj, kukoricaolaj, szőlőolaj.
18 Magyar
Biztonsági tudnivalók
A tisztítással kapcsolatos óvintézkedések
•
-
•
•
-
•
-
•
-
•
-
•
•
-
•
-
•
-
•
A hűtő belsejében vagy körülötte ne spricceljen szét vizet.
Áramütés veszélye fenyeget.
A hűtő belsejének kiszárításához ne használjon hajszárítót.
A hűtőbe a kellemetlen szagok eltávolítására ne helyezzen be
égő gyertyát.
Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Közvetlenül a kijelzőre ne fújjon tisztítószereket.
A nyomtatott betűk eltűnhetnek a kijelzőről.
Bármilyen idegen anyag, pl. víz bekerülése a berendezésbe,
húzza ki az elektromos áramból és lépjen kapcsolatba
a legközelebbi szervizzel.
Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye fenyeget.
A hálózati csatlakozó tisztításához (idegen anyag vagy por)
tiszta, száraz rongyot használjon. A tisztításhoz ne használjon
nedves vagy piszkos rongyot.
Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye fenyeget.
A berendezést ne tisztítsa közvetlenül ráfújt vízzel.
A tisztításhoz ne használjon benzolt, hígítót cloroxot, kloridot.
Ezek károsíthatják a berendezés felületét és tüzet okozhatnak.
Az adagoló nyílásába sose helyezze az ujjait.
Ez személyes vagy egyéb sérülést okozhat.
A tisztítás vagy karbantartás előtt a berendezést húzza ki az
elektromos hálózatból.
Ennek elmulasztása áramütés vagy tűz lehet.
A hűtő tisztításához használjon langyos vizet és gyenge
tisztítószert, tiszta szivacsot vagy puha rongyot.
Magyar 19
Biztonsági előírások
FIGYELMEZTETÉS
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági előírások
• A külső felületeken (ajtók és tárolók), műanyag részek, ajtó
és beltér, kosarak esetében ne használjon maró vagy durva
tisztítókat, pl. ablaktisztító sprayt, súrolószert, gyúlékony
anyagokat, muriánsavat, tisztító viaszokat, koncentrált
mosószereket, fehérítőket, kőolajat tartalmazó tisztítószereket.
- Ezek megkarcolhatják vagy felsérthetik az anyagot.
• A hideg üveg polcokat ne tisztítsa forró vízzel. Az üveg
polcok a hirtelen hőmérsékletváltozástól eltörhetnek vagy
megrepedhetnek.
20 Magyar
Biztonsági tudnivalók
A selejtezéssel kapcsolatos fontos figyelmeztetések
• Kérjük, hogy a termék csomagolását környezetbarát módon
dobja ki.
• Győződjön meg, hogy a hűtő hátulján levő csövek közül egyik
se sérült.
• Az R-600a vagy R-134a hűtanyagként használatos.
A kompresszor címkéjén vagy a hűtő belsejében levő
minősítési címkén nézze meg milyen hűtőanyag használatos
az ön berendezésében. Ha a hűtőanyag gyúlékony gázt
(R-600a) tartalmaz, a termék biztonságos ártalmatlanításához
lépjen kapcsolatba a helyi hatósággal.
• A hűtő felszámolásakor távolítsa el az ajtót/ ajtó tömítését és
ajtózárt, nehogy annak belsejébe kisgyermekek vagy állatok
juthassanak be. A gyerekeknek tilos játszani a berendezéssel.
Ha beszorulnak a berendezésbe, akár meg is fulladhatnak
benne.
- Ha beszorul a berendezésbe, megsérülhet vagy meghalhat.
• A szigetelésben ciklopentán használatos. A szigetelésben
felhasznált gázok különleges hulladékkezelési eljárást
igényelnek. Kérjük a termék környezetbarát módon való
felszámolása végett lépjen kapcsolatba a helyi hatósággal.
• Az összes csomagolóanyagot tartsa távol a gyerekektől,
mivel azok a számukra veszélyesek lehetnek.
- Ha a gyermek a fejére húzza zsákot, fulladás veszélye
fenyeget.
Magyar 21
Biztonsági előírások
FIGYELMEZTETÉS
Biztonsági tudnivalók
További tippek a megfelelő használathoz
Biztonsági előírások
• Áramkimaradás esetén lépjen kapcsolatba a helyi
áramszolgáltatóval és érdeklődje meg meddig fog tartani az
áramszünet.
• A legtöbb áramkimaradást egy-két órán belül helyreállítják,
ami nincs befolyással a hűtő hőmérsékletére. Ennek ellenére,
amíg nincs áram próbálja meg a minimalizálni a hűtő ajtajának
kinyitását.
• Ha az áramkimaradás 24 óránál tovább tart, távolítsa el és
dobja ki az összes fagyasztott ételt.
• A hűtő nem működik folyamatosan (a fagyasztott tartalom
felolvadhat vagy a hőmérséklet a fagyasztott térben
felmelegedhet), ha hosszabb ideig van olyan helyen, ahol
a környezet hőmérséklete állandóan alacsonyabb, mint amire
a berendezést tervezték.
• Különleges élelmiszerek esetén a hűtés rossz hatással lehet
azok tulajdonságainak megőrzésére.
• Az ön berendezése frost free, ami azt jelenti, hogy nem kell
kézileg kiolvasztani. Ez automatikusan történik.
• A kiolvasztás során a hőmérséklet emelkedése megfelel
az ISO követelményeknek. Ha nem szeretné a hőmérséklet
emelkedését a fagyasztott élelmiszereknél, amíg a berendezés
kiolvaszt, helyezze a fagyasztott élelmiszert újságpapírral
bélelt tartókba.
• A teljesen kiolvasztott élelmiszert ne fagyassza le újból.
• A két csillagos rész (részlegek) vagy rekesz (rekeszek) ( )
kissé magasabban vannak, mint a fagyasztó többi rekesze
(rekeszek). A két csillag rész (részlegek) vagy rekesz
(rekeszek) az utasítás és/vagy az átadott állapoton alapulnak.
22 Magyar
Biztonsági tudnivalók
Energiatakarékossági tippek
A berendezést otthoni és ahhoz hasonló használati
körülményekre szánták, mint például
• üzletekben, irodákban és egyéb munkahelyeken éevő
személyzeti konyha ;
• tanyaházak és szállodák ügyfelei, motelek és egyéb szállások;
• bed and breakfast típusú környezetek;
• vendéglátás és hasonló nem kiskereskedelmi alkalmazások
Magyar 23
Biztonsági előírások
• A berendezést hűvös, száraz és megfelelő szellőzésű helyre
telepítse. Győződjön meg arról, hogy a berendezés nincs
közvetlen napfénynek és hőforrásnak (pl. radiátor) kitéve.
• Az energia hatékonysága érdekében ne blokkolja a nyílásokat
és rácsokat.
• A meleg ételt hagyja kihűlni, és csak azután helyezze a hűtőbe.
• A fagyasztott ételt tegye a hűtőbe kiolvadni. Ezután a kiolvadt
terméket alacsony hőmérsékleten tárolhatja a hűtőben.
• Az étel ki ill. behelyezésekor a hűtő ajtaját túl hosszú ideig ne
hagyja nyitva. Minél rövidebb ideig van nyitva az ajtó, annál
kevésbé fog fagyasztani a fagyasztó.
• A hűtőt javasolt oldalsó és hátsó térközzel ellátni. Ez segít
csökkenteni az energiafogyasztást és alacsonyabbak lesznek
a számlái is.
• Az energia hatékonyabb kihasználása érdekében
a tartozékokat, pl. kosár, polcok tartsa a gyártó által
meghatározott helyeken.
Biztonsági tudnivalók
WEEE utasítások
Biztonsági előírások
A termék szabályos megsemmisítése
(Elektromos és Elektronikus tartozékok hulladéka)
(Szelektív hulladékgyűjtő rendszerrel rendelkező országokban)
A terméken, tartozékokon vagy irodalom általi jelzés azt jelenti, hogy
a terméket és annak elektronikus tartozékait (töltő, headset, USB
kábel) tilos egyéb háztartási hulladékkal együtt felszámolni azok
élettartamának lejárata után. Az esetleges környzetet érintő hatások
elkerülése érdekében a nem ellenőrzött hulladék esetében kérjük
ezeket a cikkeket tárolja külön a többi hulladéktól és hasznúsítsa
őket újra felelősségteljesen, hogy előmozdítsa az anyagforrások
újrafelhasználását.
A háztartások felhasználóinak kapcsolatba kell lépni azzal
a kereskedővel, akinél a berendezést megvásárolták vagy a helyi
hatósággal, annak érdekében,hogy megtudják, hogyan és hol lehet
környezetbarát módon felszámolni ezeket a berendezéseket.
Az üzleti felhasználóknak a beszállítóval kell kapcsolatba lépniük és
átnézniük a szerződés általános feltételeit. Ez a termék és elektronikus
tartozékai megsemmisítéskor nem keveredhetnek más kereskedelmi
hulladék közé.
A Samsung környezetvédelmi és a termék specifikus szabályozási
kötelezettségeit illetően, pl. REACH,látogassa meg a: samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html oldalt.
(Csak az Európai országokban eladott termékek esetében)
24 Magyar
Biztonsági tudnivalók
Üzembe helyezés
Magyar 25
Üzembe helyezés
Felkészülés a hűtő üzembe helyezésére
Gratulálunk a Side-By-Side hűtőszekrény megvásárlásához. Reméljük, hogy
élvezni fogja a számos csúcstechnológiájú funkcióját és hatékonyságát, amit
ez az új berendezés kínál.
A hűtő legjobb helyének a kiválasztása
Üzembe helyezés
• Szilárd, egyenes felület, szőnyeg vagy padló nélkül, ami
akadályozhatja a szellőzést
• Távol a közvetlen napfénytől
• Megfelelő helyiség az ajtó kinyitásához ill. bezárásához
• Távol a hőforrástól
• Karbantartás és szerviz helyisége
• Hőmérséklet: 5 °C és 43 °C között
Ideális üzemihőmérséklet-tartomány
A hűtőszekrény úgy lett kialakítva, hogy a besorolásának megfelelő
hőmérséklet-tartományban működjön megfelelően.
Kategória
Bővített
hőmérséklettartomány
Mérsékelt égövön
Szubtrópusi égövön
Forró égövön
Szimbólum
Környezeti hőmérséklet tartománya (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
SN
+10 és +32
+10 és +32
N
ST
T
+16 és +32
+16 és +38
+16 és +43
+16 és +32
+18 és +38
+18 és +43
MEGJEGYZÉS
• A hűtő teljesítményét és energiafogyasztását befolyásolhatja a környezet hőmérséklete,
az ajtó kinyitásának frekvenciája és a hűtő elhelyezkedése. Javasoljuk, hogy a hőmérséklet
beállításokat megfelelően alkalmazza.
26 Magyar
Üzembe helyezés
Szabad tér a hűtőszekrény körül
Hagyjon elegendő helyet a hűtő sík felületre való telepítéséhez.
Használathoz elegendő hely szükséges. A méretek és a rajzok lejjebb
találhatók.
legkevesebb
50 mm
1163 mm
legkevesebb 50 mm
25 mm
1546 mm
MEGJEGYZÉS
• Szereléskor hagyjon teret a jobb, a bal , a hátsó oldalnak és a hűtő tetején is.
Ez segít csökkenteni a fogyasztást és a számlák is alacsonyabbak lesznek.
• A hűtőt ne telepítse, ha a hőmérséklet 50 °F (10 °C) alá csökken.
• A fagyasztó ajtajának eltávolítása előtt győződjön meg, hogy lekapcsolta a vízforrást.
Magyar 27
Üzembe helyezés
25 mm
Üzembe helyezés
Fagyasztó ajtajának eltávolítása.
Ha a helyiség ajtaján keresztül nem fér be a hűtő, leveheti annak ajtaját.
Az ön hűtőszekrénye a modelltől és az országtól függően változhat.
1. Elülső láb borításának eltávolítása
Először nyissa ki a hűtő és a fagyasztó ajtaját, majd távolítsa el az elülső
láb borítását három csavar óramutató járásával ellentétes irányba való
lecsavarásával.
Üzembe helyezés
A vízellátás csövét válassza el a hűtőtől
1. A csatlakozó megnyomásával távolítsa el a vízcsőet
2 el.
:
1
2
MEGJEGYZÉS
• A vízcsőet ne vágja le. Óvatosan válassza el a csatlakozótól.
28 Magyar
1
és nyomással tolja
Üzembe helyezés
2. A fagyasztó ajtajának eltávolítása.
Pár fontos dolog.
• Bizonyosodjon meg, hogy az ajtót egyenesen emelje fel, nehogy a pántok meghajoljanak
vagy eltörjenek.
• Ügyeljen arra, nehogy a vízcső és a vezetékek becsípődjenek.
• Az ajtót védett felületre helyezze, nehogy megkarcolódjon vagy megsérüljön.
Üzembe helyezés
‌1. A fagyasztó zárt ajtajakor, távolítsa el a felső csuklópántot 1 egy
csavarhúzó segítségével, majd kapcsolja szét a vezetékeket és helyezze
őket távolabb 2 .
2
1
2. Távolítsa el a csuklópántokat 3 és a földelő csavarokat 4 óramutatóval
ellentétes irályba való csavarással vegye le és vegye le a felső sarokpántot
5 . Legyen óvatos, mivel a műveletkor az ajtó leeshet.
4
3
5
3. Ezután távolítsa el az ajtóról az alsó sarokpántot
6
óvatos mozdulattal
7
.
7
FIGYELMEZTETÉS
6
• Vigyázzon,nehogy a vízcső és
a vezetékek becsípődjenek az
ajtóba.
Magyar 29
Üzembe helyezés
Hűtő ajtajának eltávolítása
1. A zárt ajtónál távolítsa el a felső csuklópántot
segítségével.
1
a csavarhúzó
1
Üzembe helyezés
2. Távolítsa el a pántok csavarjait 2 és a földelő csavarokat 3 azok
óramutatóval ellentétes irányba való csavarásával, majd vegye le a felső
pántot 4 . Legyen óvatos, mert eltávolításkor az ajtó leeshet.
2
3
4
3. Az ajtót annak egyenes emelésével vegye le
30 Magyar
5
az alsó pántról
6
.
Üzembe helyezés
A hűtő ajtajának felszerelése
Ha a hűtőt biztonságosan elhelyezte a kívánt helyre, itt az idő az ajtó
visszahelyezésére.
Fagyasztó ajtajának visszahelyezése
8
7
5
3
6
4
Üzembe helyezés
1. T
egye fel a felső csuklópántot
3 a fagyasztó sarkában levő
nyílásba 4 . Bizonyosodjon meg,
hogy a felső pánt a felső pánt
5 és a szekrény nyílása között
legyen 6 tegye vissza a pántok
csavarjait , majd 7 és a földelő
csavarokat 8 azok óramutató
járásával megegyező irányba való
csavarásával.
2. Kösse be a vezetékeket.
10
3. H
elyezze vissza a felső pánt 9
elülső borítását 10 és rögzítse
a csavarok segítségével.
9
Magyar 31
Üzembe helyezés
Hűtő ajtajának visszahelyezése
3
1. A
nyílást illessze a hűtő ajtajának
sarkába 3 az alsó pánton 4
keresztül.
4
Üzembe helyezés
2. H
elyezze fel a felső csuklópántot 5 a pánt
nyílásába 6 Bizonyosodjon meg, hogy
a pánt a felső nyílás és 7 a szekrény
tetején levő nyílása között legyen 9 .
Helyezze vissza a pántok csavarjait 9
és a földelő csavarokat 10 azok óramutató
járásának irányába.
3. T
egye vissza a felső pánt elülső
borítását 11 és 12 rögzítse
a csavarokkal.
32 Magyar
12
11
Üzembe helyezés
Vízcső bekötése
1. A vízcsővet helyezze a
1
a kapcsolóhoz
2
.
2
2. A vízcsövet az átlátszó csatlakozó közepére helyezze, hogy
megakadályozza a víz adagolóból való kiszivárgását.
3. Helyezze a csatot a telepítési csomagba és ellenőrizze annak szilárd
rögzítését.
Átlátszó kapcsoló központja
szorító A (1/4”)
(6,35 mm)
Elülső láb borításának felhelyezése
MEGJEGYZÉS
• A borítás felhelyezése előtt a szivárgás miatt ellenőrizze le a víz csatlakozóját.
• Három csavar óramutató járásának irányába való elcsavarásával helyezze vissza az elülső
láb borítását, ahogy az a képen is látható.
Elülső tartó
borítása
Csavar
Magyar 33
Üzembe helyezés
1
Üzembe helyezés
Hűtő szintbe helyezése
Miután az ajtó visszakerült a hűtőre, bizonyosodjon meg, hogy a hűtő szintben
van és befejezheti rajta a végső beállításokat. Ha a hűtő nincs szintben, az ajtó
nem fog tökéletesen működni.
MEGJEGYZÉS
• A hűtő eleje szintén állítható.
Üzembe helyezés
Ha a fagyasztó ajtaja lejjebb van a hűtő ajtajánál
A fagyasztó szintjének
beállításához egy lapos
csavarhúzót helyezzen a láb
bevágásába, fordítsa el az
óramutató járásának irányába
vagy az óramutató járásával
ellentétes irányba.
Tartó
Csavarhúzó
Ha a fagyasztó ajtaja magasabban van, mint a hűtőé
A hűtő szintjének beállításához
egy lapos csavarhúzót
helyezzen a láb bevágásába
és fordítsa óramutató járásának
vagy azzal ellentétes irányba.
Tartó
Csavarhúzó
MEGJEGYZÉS
• Az ajtón való kisebb beállításokhoz nézze meg a köv. részt.
• A termék lábai nem kapcsolódnak egymáshoz a gyárból való kikerülés után. Bizonyosodjon
meg, hogy a lábak érintik a földet és a termék használata előtt állítsa be a megfelelő szintet.
• Biztonsági okokból az elülső oldalt állítsa kicsit magasabbra a hátsó oldalnál.
34 Magyar
Üzembe helyezés
Ajtón való kisebb beállítások
Ne felejtse el, hogy a hűtő szintjének beállítása fontos az ajtók
tökéletes működéséhez. Ha segítségre van szüksége, nézze meg
az előző részeket a hűtő szintjének beállítását illetően.
Ha a fagyasztó ajtaja magasabban
van a hűtő ajtajánál
Üzembe helyezés
Beállítható rész
A kiegyensúlyozatlanság beállításának folyamata ugyanaz. Nyissa ki
az ajtókat és a következő módon állítsa be őket:
1. Csavarja ki az anyát
felső végét 2 .
1
az alsó csuklópántról, amíg nem éri el a csavar
3
Villáskulcs
2
1
Csavar
Anyacsavar
MEGJEGYZÉS
• Az anya kivételekor 1 bizonyosodjon meg, hogy csavarkulcsot használt (4 mm) 3
a csavar kilazításához 2 az óramutató járásával ellentétes irányba. Ezután képes lesz az
ujjaival kicsavarozni az 1 anyát.
2. Á
llítsa be a magassági különbséget az ajtók között a csavar segítségével
az óramutató járásával vagy azzal ellentétes irányban
3
Villáskulcs
2
Csavar
2
MEGJEGYZÉS
Ha az óramutató járásának irányába csavar, az ajtó feljebb megy.
Magyar 35
Üzembe helyezés
3. Az ajtók beállítása után fordítsa el az anyát 1 az óramutató
járásának irányába, amíg el nem éri a csavar végét, majd húzza
be a kulccsal 3 , a csavar megfelelő helyen való rögzítéséhez 1 .
3
Villáskulcs
1
Anyacsavar
2
Csavar
Üzembe helyezés
MEGJEGYZÉS
Ha az anyát nem megfelelően biztosítja, a csavar kilazulhat.
Vízadagoló csövének ellenőrzése (választható)
A vízadagoló csak az egyik hasznos tartozék az ön új Samsung
hűtőjéhez. A jobb egészség érdekében a Samsung vízszűrő eltávolítja
a vízből a nem kívánt részeket. Természetesen ez nem jelenti
a mikroorganizmusok sterilizációját vagy megsemmisítését. Ehhez
víztisztító berendezésre van szüksége.
A jégkészítő helyes működéséhez 138 ~862 Kpa víznyomás
szükséges. Normális körülmények esetén 10 másodperc alatt kb.
170 cm3 papírpohár tölthető fel.
Ha a hűtő alacsony víznyomással van telepítve (138 Kpa alatt),
az alacsony nyomás kiegyenlítésére egy nyomásfokozó szivattyút
szerelhet fel.
Bizonyosodjon meg, hogy a víztartály a hűtő belsejében megfelelően
legyen feltöltve. Ehhez nyomja meg a vízadagolót addig, amíg a víz
folyni fog a vízvezetékből.
MEGJEGYZÉS
A vízvezeték telepítésének csomagját a készülékkel együtt szállítjuk.
Megtalálható a fagyasztó fiókjában.
36 Magyar
Üzembe helyezés
Vízadagoló csövének szerelése (választható)
Vízcső telepítésének részei
Csőszerelvény
Vízcső
Szűrőt rögzítő
kapocs
Szűrő
Vízforráshoz való csatlakozás
A vízcsövet a kapcsolóhoz és a csaphoz csatlakoztassa.
1. Zárja el a fő vízcsapot.
2. Az „A” kapcsolót csatlakoztassa
„A” KAPCSOLÓ
a csaphoz.
FIGYELMEZTETÉS
A vízcsővet a hidegvíz
csatlakozásához kell kapcsolni.
Ha a melegvíz csatlakozásához
kapcsolja, a szűrő meghibásodását
okozhatja.
CSAP
GARANCIA INFORMÁCIÓK
Ennek a vízcsőnek a telepítése nem tartozik a hűtő vagy
a jégkészítő gyártójának garanciája alá.
Tartsa be az utasításokat a víz okozta károk veszélyének
minimalizálására.
MEGJEGYZÉS
Ha a csatlakozó nem illeszkedik a csaphoz, vásároljon egy megfelelő
tartozékot a legközelebbi kereskedőnél vagy szervizben.
Magyar 37
Üzembe helyezés
Vízcsövet rögzítő
és csavarok
Üzembe helyezés
Válassza ki a szűrő felszerelésének helyét.
• Ha szeretné újból összeszerelni
a szűrő víz be és kimeneti nyílását,
tekintse meg az illusztrációt.
• A szűrő és a hidegvizes csap
távolságának lemérése után
a megfelelő helyen vágja le
a mellékelt vízcsövet.
CSŐ KIVEZETÉSE
90 fok
SZŰRŐ OLDALA
HIVATKOZÁS
VÍZSZŰRŐ
Üzembe helyezés
SZŰRŐ VÍZBEMENETI
OLDALA
KAPCSOLÓ
A szűrőből távolítsa el az összes maradék anyagot.
• Nyissa ki a fő vízcsapot, hogy
ellenőrizze a víz átfolyását
a csövön keresztül és a szűrő
bemeneti nyílásán.
• Ha a víz nem folyik át a csövön,
ellenőrizze hogy nyitva van
e a csap.
• Hagyja nyitva a csapot amíg a víz
folyik és eltávolítódik az összes
gyártás során felhalmozódott
felesleges anyag.
Csatlakoztassa a szűrőállomásokat.
• A szűrőállomásokat tartsa megfelelő
pozícióban (pl. a mosogató alatt) és
csavarral rögzítse a helyére.
SZŰRŐ
KIMENETI
OLDALA
VÍZ
KÉT SZŰRŐ
RÖGZÍTŐJE
KÉT SZŰRŐ
RÖGZÍTŐJE
38 Magyar
SZŰRŐ
VÍZCSŐ
Üzembe helyezés
Biztosítsa a szűrő pozícióját.
• Rögzítse a szűrő pozícióját a jobb
oldali ábra szerint.
VÍZCSŐ
SZŰRŐZÁRÓ
ÁLLOMÁSOK
SZŰRŐ
A vízcsövet csatlakoztassa a hűtőhöz.
• Távolítsa el a hűtő
kompresszorának borítását.
• Az ábra szerint csatlakoztassa
a vízcsövet a szelephez.
• A csatlakozás után ellenőrizze,
hogy nem szivárog e. Szivárgás
esetén ismételje meg az
összekötést.
• Helyezze vissza a hűtő
kompresszorának borítását.
VÍZCSŐ
CSATLAKOZÓ ANYA
HŰTŐ KOMPRESSZORÁNAK
BORÍTÁSA
Biztosítsa a vízcsövet.
• - Az „A” kapocs használatával
rögzítse a vízcsövet a falhoz
(a hűtő falához).
• - Ha a vízcső rögzített,
bizonyosodjon meg, hogy nincs
e összenyomva, becsípve vagy
összepréselve.
„A” KAPOCS
VÍZCSŐ
Magyar 39
Üzembe helyezés
SZORÍTÓ
SZALAG
Üzembe helyezés
Vízellátás belsejének ellenőrzése a szűrő felszerelése után.
(Választható)
Üzembe helyezés
1. Kapcsolja BE a fő vízellátást és kapcsolja KI
a vízellátó csőhöz vezető szelepet.
2. Az adagolón keresztül hagyja átfolyni a vizet,
amíg az tiszta nem lesz (kb.1L). Így kitisztítódik
a vízellátó rendszer és légteleníti a csöveket is.
3. Néhány háztartásban további öblítés
szükséges.
4. Nyissa ki a hűtő ajtaját és bizonyosodjon meg,
hogy a vízszűrőből nem szivárog a víz.
Víz
Jég
MEGJEGYZÉS
• Az újonnan telepített vízszűrő patronja miatt a vízadagolóból hirtelen víz lövellhet ki.
Ezt a csövekben levő levegő okozza. A működéskor ez nem jelent problémát.
Ellenőrizze a jégtárolóba érkező víz mennyiséget. (Választható)
1. Emelje fel a jégkészítő tartót és óvatosan vegye ki a fagyasztóból.
2. Ha 1,5mp-ig megnyomja a Test gombot, miután a jégtartót megrázta,
a jégkockatartály vízzel telik meg a vízellátó csapból. Ellenőrizze le
a helyes vízmennyiséget (lásd lenti ábra).
Ha a vízszint túl alacsony, a jégkockák túl kicsik lesznek. Ezt a problémát
a víznyomás okozza a fő vízcsövekben és nem a hűtő hibája
1
2
Víz szintjének ellenőrzése
Jég készítő
Érzékelő kar
40 Magyar
Teszt gomb
Műveletek
Hűtő beüzemelése
Miután a hűtő a helyére került, készen áll a működtetésre és az összes funkció
használatához.
A következő lépések befejezésével a hűtő teljesen működőképes lesz. Ha így
nem történik, először ellenőrizze az áramforrást és az elektromos hálózatot
vagy nézze meg a hibaelhárítás részt az utasítás hátsó részében. További
kérdések esetén lépjen kapcsolatba a Samsung Electronics szervizközponttal.
1. A hűtőt helyezze a megfelelő elegendő fal és a hűtő között levő térrel.
Nézze meg a telepítései utasítások részt.
2. Ha a hűtőt bekapcsolta a hálózatba, győződjön meg, hogy az ajtó
kinyitásakor a beltér lámpája bekapcsol e.
3. A hőmérséklet ellenőrzését állítsa hűvösebbre és várjon egy órát.
A fagyasztó enyhén hűteni fog és a motornak csendesen kell működnie.
JÉGKOCKATARTÓ HASZNÁLATA (VÁLASZTHATÓ)
Ha a fagyasztó hőmérséklete 0 fok alá esik, használhatja a jégkészítőt.
1. Emelje ki
a jégkockatartót.
3. Helyezze
a jégtálcába.
2. A
tartóba
engedjen hideg
vizet a tálcán
megadott
szintig.
4. Kapcsolja
be a jégtálca
gombot és a jég
automatikusan
feltöltődik az alatta
levő tartóba. Jégért
húzza ki a jégtartó
rekeszt.
Magyar 41
Műveletek
4. A hűtő bekapcsolása után pár óráit fog tartani a kívánt hőmérséklet elérése.
Ha a hűtő hőmérséklete a megfelelő, elhelyezheti benne az ételeket és
italokat.
Műveletek
1. H
úzza ki
a jégtálcát.
3. Helyezze
a fagyasztó
polca alá
vagy rá.
2. E
ngedjen vizet
a tálcába,
amíg el nem
éri a tálcán
megadott
szintet.
4. Különálló
jégkockákhoz
húzza ki
a jégtálcát és
fogja meg annak
a végét, majd
óvatosan rázza
meg.
Műveletek
42 Magyar
Műveletek
Ellenőrző panel használata (választható)
3
1
5
2
7
6
4
2
7
1
5
6
FIGYELMEZTETÉS
• Ha nincs használva a hőmérséklet kulcs, a, Dual Flow és a szűrő (zöld) kijelző kikapcsol,
majd nyomja meg a kulcsot vagy nyissa ki az ajtót és ismét világítani fog, így normális.
• A friss ételek részlegből ajánlott eltávolítani az élelmiszereket és a hűtő
ajtaját ne hagyja nyitva a Nyaralás gomb kiválasztásakor.
A nyaralás és a hűtő gomb 3mp-ig tartó egyidejű lenyomásával az
6. CHILD LOCK FUNCTION összes gomb lezáródik. A vízadagoló szintje és a jégkészítő szintén
(GYEREKZÁR FUNKCIÓ) nem fog működni. Ennek a funkciónak a törléséhez nyomja meg újból
ezt a két gombot 3 mp-ig.
Nyomja meg a Hűtő gombot a kívánt hőmérséklet beállításához.
7. FRIDGE BUTTON
(HŰTŐ GOMB)
A hőmérséklet 1 °C és 7 °C (34 °F and 45 °F) között állítható be.
Magyar 43
Műveletek
Felgyorsítja a termékek fagyasztására szükséges időt. Ez hasznos
1. POWER FREEZE
lehet, ha gyorsan szeretné lefagyasztani a gyorsan megromló
BUTTON (FAGYASZTÁS
termékeket vagy ha a fagyasztó hőmérséklete hirtelen felmelegedett
GOMB BEKAPCSOLÁSA)
(pl. nyitva maradt az ajtó).
2. FREEZER BUTTON
Nyomja meg a Fagyasztás gombot a kívánt hőmérséklet beállításához.
(FAGYASZTÁS GOMB) A hőmérséklet -14 °C (8 °F) és -25 °C (-14 °F) között állítható.
3. ICE TYPE BUTTON
Használja ezt a gombot, ha Kocka vagy Morzsolt formájú jeget
(JÉG TÍPUSA GOMB)
szeretne, vagy ha ki szeretné kapcsolni a funkciót.
4. FILTER CHANGE
Ha kicseréli a szűrőt, nyomja meg a gombot 3mp-ig, hogy a szűrő
BUTTON (SZŰRŐ
beállítása kitörlődjön.
CSERÉJE GOMB)
Ha nyaralni vagy üzleti útra készül, nem lesz szükség a hűtőre,
nyomja meg a Nyaralás gombot. Ha a nyaralás gombot a hűtőrekesz
kikapcsolására használja, a nyaralás LED kijelzője fog világítani.
5. VACATION BUTTON
(NYARALÁS GOMB)
FIGYELMEZTETÉS
Műveletek
Ellenőrző panel használata (választható)
A „88” rész a Fagyasztón annak aktuális hőmérsékletét mutatja.
A „88” rész a Hűtőn annak aktuális hőmérsékletét mutatja.
Műveletek
Power Freeze (Gyorsfagyasztás)
Ez a jel felvillan, ha aktiválja a „Power Freeze” (Gyorsfagyasztás) funkciót.
Ha nincs kívánsága, csak nyomja meg ismét a gombot a „Power Freeze” mód
törléshez.
FIGYELMEZTETÉS
• Ha ezt a funkciót használja, megnövekedik a hűtő energia fogyasztása. Ezt a funkciót
nagyobb mennyiségű élelmiszer fagyasztóba való behelyezése előtt kell aktiválni, legalább
24 órával előtte.
Gyerekzár
Ez a jelkép akkor fog felvillani, ha a Gyerekzár funkciót a aktiválja a Szabadság
vagy a Hűtés és Hűtő gomb 3mp-ig való egyszerre történő megnyomásakor.
Az újraaktiváláshoz 3mp-ig nyomja meg ezt a két gombot.
44 Magyar
Műveletek
Szűrő mutatója (Választható)
Ha a szűrő mutatója világít, a szűrőt ki kell cserélni. Ez általában 6 hónaponként
szükséges. Az öreg vízszűrő eltávolítása és az új behelyezése után törölje ki
az állapot mutatót az Ice Type gomb 3 mp-ig való megnyomásával. A mutató
kb. 6 hónap után fog világítani, amikor ismét tudatni fogja a szűrő cseréjének
szükségességét. Ha nem használja a vízszűrőt, nyomja meg az Ice Type gombot
legalább 5mp-ig és a Szűrő mutató ás a Szűrő cseréjének betűi kikapcsolnak.
Kocka és morzsolt jég, valamint a jégkészítés kikapcsolása
(Választható)
Hőmérséklet ellenőrzése
Fagyasztó hőmérsékletének ellenőrzése
A fagyasztó az ön igénye szerint hőmérséklete -14 °C (8 °F) és -25 °C (-14 °F)
között állítható be. Ismételten nyomja meg a fagyasztó gombot, amíg a kívánt
hőmérséklet megjelenik a kijelzőn. Ne felejtse, hogy a jégkrém -16 °C (4 °F)
olvad.
A hőmérséklet kijelző -14 °C (8 °F) és -25 °C (-14 °F) között mozoghat.
Ha a kijelző eléri a -14 °C (8 °F), ismét -25 °C (-14 °F) fog kezdődni.
Öt mp-vel az új hőmérséklet beállítása után a kijelző ismét a fagyasztó
aktuális hőmérsékletét fogja mutatni. Ez a szám megváltozik, ha a fagyasztó
eléri az új hőmérsékletet.
A hőmérséklet a két csillag részben valamivel magasabb, mint a fagyasztó
többi részében.
Hűtő hőmérsékletének ellenőrzése
Magyar 45
Műveletek
Élvezze a kocka vagy morzsolt jeget a digitális ellenőrző panel segítségével.
Ha nincs szüksége a jégre, kapcsolja ki a funkciót és vizet, valamint energiát
fog megtakarítani. A jég típusának lámpája az aktuálisan kiválasztott jeget
(vagy annak hiányát) mutatja.
Műveletek
A hűtő az ön szükséglete szerint hőmérséklete 7 °C (45 °F) és 1 °C (34 °F)
között állítható be. Ismételten nyomja meg a hűtő gombot, amíg a kívánt
hőmérséklet meg nem jelenik a kijelzőn.
A hűtő hőmérsékletének ellenőrző folyamata azonos a fagyasztó ellenőrző
folyamatával. Nyomja meg a Fridge (Hűtő) gombot a kívánt hőmérséklet
beállítására. Pár másodperccel később a hűtő az újonnan beállított
hőmérsékletet fogja követni. Ez a digitális kijelzőn fog megmutatkozni.
FIGYELMEZTETÉS
• A hűtő vagy a fagyasztó hőmérséklete függhet az ajtó kinyitásának frekvenciájától vagy
nagy mennyiségű meleg vagy forró étel mindkét oldali elhelyezésétől.
• Ez a digitális kijelző villogását okozhatja. Ha a hűtő és a fagyasztó visszaállt a normális
hőmérsékletre, a villogás megszűnik.
• Ha a villogás még mindig tart, a hűtőt újból be kell állítani. Próbálja áramtalanítani
a berendezést, várjon kb. 10 percet majd ismét kapcsolja be.
Műveletek
Jég és hidegvíz adagoló használata (fagyasztó)
Nyomja meg az Ice Type gombot a jég formájának kiválasztásához
Nincs jég
Ha szeretné kikapcsolni
a jégkészítőt, válassza ezt
MEGJEGYZÉS
• A jég kis kockákból áll. Ha a „Morzsolt” jeget választja, a jégkészítő szétmorzsolja
a kockákat.
46 Magyar
Műveletek
Jég kiadása
A poharat helyezze a jégkiadó alá és
a pohárral finoman nyomja meg az adagoló
karját. Győződjön meg, hogy a pohár egy
vonalban legyen az adagolóval, nehogy
a jég kiessen belőle.
Nyomni
Vízadagoló használata
A poharat helyezze a víz nyíláshoz és
a pohárral finoman nyomja meg az adagoló
karját. A pohárnak egy vonalban kell lennie az
adagolóval, nehogy a víz kifröccsenjen belőle.
Nyomni
FIGYELMEZTETÉS
• Ha hosszabb szabadságra vagy üzleti útra készül és nem fogja használni a jég vagy
vízadagolót, zárja el a szelepet.
- Ellenkező esetben szivárgás jelentkezhet.
• Törölje le a beltér nedvességét és hagyja nyitva az ajtókat.
- Ellenkező esetben szag és penész keletkezhet.
Magyar 47
Műveletek
FIGYELMEZTETÉS
• Ne helyezze az ujjait, kezét vagy egyéb alkalmatlan tárgyat az adagoló vagy jégkészítő
csúszdájára.
- Ez személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
• Az adagoló kinyitásakor soha ne tegye oda ujjait és egyéb tárgyakat.
- Sérülést okozhat.
• Csakis a hűtő által kínált jégkészítőt használja.
• A hűtőhöz való vízellátás csatlakoztatását csakis szakember végezheti és csakis ivóvizet
használhat.
• A jégkészítő helyes működéséhez 138 ~ 862 Kpa víznyomás szükséges.
Műveletek
Hidegvíz adagoló használata (hűtő)
A poharat helyezze a víz nyílása alá és
a pohárral finoman nyomja meg az adagoló
karját. A pohárnak egy vonalban kell lennie az
adagolóval, ellenkező esetben kifröccsenhet
a víz.
Műveletek
48 Magyar
Nyomni
Műveletek
Polcok és tárolók (fagyasztó)
Automata jégkészítő
Jégcsúszda (Választható)
Lámpa burkolata
Üveg polcok
Ajtórekeszek
Fiókok
Műveletek
Elülső láb borítója
Lámpa burkolata
Jégkészítő
doboz
(Választható)
Jégkészítő doboz
(Választható)
Üveg polcok
Ajtórekeszek
Fiókok
Elülső láb borítója
Magyar 49
Műveletek
Polcok és tárolók (fagyasztó)
Lámpa burkolata
Tejtartó
Bortartó
(Választható)
Üvegpolc
Segédtálca
Italtartó
(Választható)
Ajtórekeszek
Műveletek
Zöldség és
gyümölcs boxok
(Választható)
CoolSelect Duo
(Választható)
Lámpa
burkolata
Tejrekesz
Bortartó
(Választható)
Víztartály
(választható)
Segédtálca
Üveg polcok
Ajtórekeszek
Zöldség és
gyümölcstartók
50 Magyar
Műveletek
Élelmiszer tárolása
Élelmiszer tárolása a fagyasztóban
A Samsung Side-By-Side hűtőt úgy tervezték, hogy önnek maximális
helymegtakarítási funkciókat kínáljon. Itt található pár személyre szabott
rekesz, amelyben az élelmiszer hosszabb ideig frissen marad. Ne feledje,
hogy a szag keletkezése ellen az élelmiszert megfelelően kell becsomagolni,
lehetőleg légmentesen.
MEGJEGYZÉS
• Több hely érdekében kiveheti a fagyasztó rekeszét (rekeszeit) az alsó rekesz és a jégtálca
kivételével , mivel ez nincs hatással a termikus és mechanikus tulajdonságokra. A bejelentett
tárolórekesz térfogata ezeknek az összetevőknek az alapján van kiszámolva.
5
6
1
7
2
12
3
9
11
4
8
Magyar 51
Műveletek
10
Műveletek
Élelmiszer tárolása a fagyasztóban
Ne tegye az ujjait, kezét vagy egyéb tárgyakat
a jégcsúszdára vagy a jégkészítő vödörbe.
Ez személyi sérülést vagy egyéb kárt okozhat.
2. SHELVES (POLCOK)
Bármilyen típusú fagyasztott élelmiszer tárolására.
3. DOOR BINS
Kis csomagolású fagyasztott élelmiszerek esetén
(AJTÓREKESZEK)
használható.
Hús vagy száraz élelmiszerek tárolására. A tárolt
4. DRAWERS (TÁROLÓK) élelmiszert fólia vagy egyéb csomagolóanyaggal kell
becsomagolni.
1. ICE CHUTE
(JÉGCSÚSZDA)
Élelmiszer tárolása a hűtőben
5. SHELVES (POLCOK)
Műveletek
6. WINE RACK
(BORTARTÓ)
(VÁLASZTHATÓ)
7. TRAY UTIlITY (TÁLCA
FELHASZNÁLÁSA)
8. COOlSELECT DUO
(VÁLASZHATÓ)
Törésállók. Bármilyen típusú élelmiszer vagy ital
tárolására. Az üveg felületén levő körök szokványos
jelenség és nedves, tiszta ronggyal letörölhetőek.
Bortároló.
A tojások tárolásának legjobb helye. A könnyű elérés
érdekében a tálcát helyezze a polcra.
Segít megőrizni az ízeket és az élelmiszerek
hosszabb ideig frissek maradnak. Használja hús,
zöldség, baromfi, hal és egyéb, rendszeresen
fogyasztott élelmiszer tárolására.
9. FRUIT & VEGETABLE Megőrzi a tárolt gyümölcs és zöldség frissességét.
DRAWER (GYÜMÖLCS Speciálisan kifejlesztve a tárolóban levő nedvesség
ÉS ZÖLDSÉG TÁROLÓ) szintjének ellenőrzésére.
10. DAIRY BIN
(TEJTARTÓ)
Kisebb tejtermékek, pl. vaj, margarin, joghurt vagy
krémsajt tárolására.
11. DOOR BINS
(AJTÓREKESZEK)
Nagy, terjedelmes tételek tárolására, pl. tej vagy
egyéb nagy palackok és tartályok.
12. BEVERAGE STATION Rendszeresen használt tételek, pl. italok és uzsonna
(ITALTARTÓ)
tárolására. Lehetővé teszi ezeknek a tételeknek az
(VÁLASZTHATÓ)
elérését a hűtő ajtajának kinyitása nélkül.
52 Magyar
Műveletek
MEGJEGYZÉS
A palackokat szorosan egymás mellet kell tárolni, nehogy
megbillenjenek és kiessenek, ha a hűtő ajtaját kinyitják.
FIGYELMEZTETÉS
• Ha jelentősebb időre készül elmenni, ürítse ki a hűtőt és kapcsolja ki az elektromos
hálózatból. A belsejéről törölje le a nedvességet, és hagyja nyitva az ajtót. Ez segít a szagok
és penész keletkezésének megakadályozásában.
• Ha a hűtőt hosszabb ideig nem fogja használni, a vezetéket húzza ki az elektromos
hálózatból.
- Az elhasználódás tüzet okozhat.
A coolselect duo használata (választható)
A CoolSelect Duo az elfoglalt életet próbálja meg kicsit könyebbé tenni.
Zöldségek
Ha a Zöldségeket választja, a CoolSelect
Duo hőmérséklete a zöldségek és
gyümölcsök fagyasztás vagy hűtés nélküli
tárolására alkalmas. Ez a funkció segít
a zöldségek és gyümölcsök tárolásában.
Műveletek
Hús
Ha a HÚST választja, a CoolSelect
Duo hőmérséklete megfelel a hús vagy
sonka tárolására a fagyasztó hűtésének
megadásával. Ez a funkció a húst vagy
sonkát hosszabb ideig frissen tartja.
Hús
Zöldségek
MEGJEGYZÉS
• Ha a „Hús vagy Zöldség” működik, bármilyen egyéb ön által nem kívánt termék kivehető
a tárolóból.
Magyar 53
Műveletek
Fagyasztó tartozékainak eltávolítása
A fagyasztó belsejének tisztítása és átrendezése csak egy pillanat.
1. Az üvegpolcot eltávolítja, ha annyira kihúzza,
ameddig csak enged. Ezután óvatosan emelje
fel és vegye ki.
FIGYELMEZTETÉS
• Ha a hátoldalon nincsenek kampók a rögzítéshez,
a polcot az ábra szerint a megfelelő helyzetben
mélyen kell behelyezni. Ellenkező esetben a polc
kieshet a hűtőből.
2. Távolítsa el az ajtórekeszt úgy, hogy két
kézzel megfogja a rekeszt és óvatosan
felfelé húzza.
Műveletek
3. Távolítsa el a műanyag tárolót úgy, hogy
kihúzza majd finoman felfelé nyomja.
4. Távolítsa el a jégtartót úgy, hogy kihúzza majd
finoman felfelé húzza.
5. Távolítsa el az elülső láb borítását a fagyasztó
és a hűtő ajtajának kinyitásakor és három
csavar kicsavarozásával. Ha a csavar meglazult,
vegye le a borítást. Az elülső láb borításának
visszahelyezésekor helyezze vissza az eredeti
pozícióba és húzza be a három csavart.
MEGJEGYZÉS
• A borítás eltávolításakor ne fejtsen ki túl nagy erőt.
• Ellenkező esetben a borítás eltörhet és sérülést okozhat.
54 Magyar
Kampó
Tömb
Műveletek
Fagyasztó tartozékainak eltávolítása
1. Az üveg polcot a lehető legmesszebbre
történő kihúzással éri el. Ezután emelje
fel és óvatosan vegye ki.
FIGYELMEZTETÉS
• Ha a hátsó oldalon nincsenek kampók a rögzítéshez,
a polcot annak megfelelő pozíciójában mélyen kell
behelyezni, az ábra szerint. Ellenkező esetben a polc
kieshet a hűtőből.
Kampó
Tömb
Műveletek
2. Z
öldség és gyümölcs tartó eltávolítása
a bal és jobb oldalon levő bemélyedések
megnyomásával a Veggie Box/Dry Box
borításán és ha előre húzza, eltávolítja. Tartsa
egy kézzel a tárolót, emelje fel egy kicsit
és húzza előre, majd vegye ki a hűtőből.
3. T
ávolítsa el a nagy térfogatú ajtóban levő
tárolót úgy, hogy mindkét kezével meghúzza
és óvatosan felfelé emeli.
4. N
yomja meg a doboz rögzítőjének fogantyúját,
emelje fel a víztartályt, majd vegye ki.
②
①
MEGJEGYZÉS
• Bármilyen tartozék eltávolításakor győződjön meg, hogy semmilyen élelmiszer nincs
az útban. Ha lehetséges, a baleset veszélyének csökkentésére távolítsa el az összes
élelmiszert.
Magyar 55
Műveletek
Hűtő tisztítása
A Samsung Side-By-Side hűtő karbantartása segít meghosszabbítani
a berendezés élettartamát és szag ill. baktérium mentesen tartani.
Beltér tisztítása
Tisztítsa meg a belső falakat és tartozékokat enyhe
tisztítószerrel, majd utána száraz és puha ronggyal
törölje át. A tárolókat és polcokat tisztításkor kiveheti.
A helyükre való visszahelyezés előtt száraznak kell
lenniük.
Külső rész tisztítása
Műveletek
A digitális kijelzőt tiszta, puha ronggyal tisztítsa.
A vizet a rongyra, ne a hűtő felületére fújja. Így
a nedvesség az egész felületet érinti majd. Az ajtókat,
fogantyúkat és tárolók felületét enyhe mosószeres
vízzel, majd száraz puha ronggyal kell megtisztítani.
A berendezés legjobb kinézetéhez a külső részt
évente egyszer-kétszer ki lehet fényezni.
FIGYELMEZTETÉS
• A tisztításhoz ne használjon benzolt, higítót vagy Cloroxot™.
• Károsíthatják a felületet és tűz kockázata áll fenn.
Ha az ajtó gumi tömítései piszkosak és az ajtó nem
záródik tökéletesen, a hűtő nem fog hatékonyan
működni. Az ajtó tömítéseit tisztán enyhe
tisztítószeres vízzel és nedves rongy segítségével
tisztíthatja meg. Tiszta,puha ronggyal szárítsa meg.
FIGYELMEZTETÉS
• A hűtőre ne permetezzen vizet, ha az be van kapcsolva az elektromos hálózatba.
Áramütés veszélye fenyeget. A hűtőt ne tisztítsa benzollal, hígítóval vagy más tisztítószerrel,
tűz keletkezésének veszélye miatt.
56 Magyar
Műveletek
Otthoni bár tisztítása
A jég és vízadagoló tisztításához nedves rongyot
használjon. Ezután száraz és puha ronggyal
törölje át.
Beltér lámpáinak cseréje
FIGYELMEZTETÉS
• A LED lámpákat saját maga ne cserélje ki, és szükség esetén lépjen kapcsolatba egy erre
specializálódott szakemberrel.
• Bizonyosodjon meg, hogy az új LED lámpa azonos legyen a régivel. Ne törje össze a lámpa
borítását.
A hűtő ajtói nyitó és záró funkcióval vannak ellátva, amelyek biztosítják az ajtók
teljes és biztonságos zárását.
Egy bizonyos pont kinyitása után az ajtó megakad és nyitva marad. Ha az ajtó
félig nyitva van annak megfogása előtt, ez lehetővé teszi a nyitva maradást,
azután automatikusan bezárul.
Magyar 57
Műveletek
Ajtók használata
Hibaelhárítás
Hiba
Művelet
Hibaelhárítás
• Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően csatlakozik.
• A hőmérséklet ellenőrzése a kijelzőn megfelelő
hőmérsékletre van állítva? Próbáljon alacsonyabb
A hűtő egyáltalán nem
hőmérsékletet beállítani.
működik vagy nem
• A hűtő közvetlen napsugárzásnak van kitéve vagy hőforrás
eléggé hűt.
közelében van?
• A hűtő hátsó része túl közel van a falhoz és ezáltal nincs
megfelelő légáramlás?
• A hőmérséklet ellenőrzése a kijelzőn megfelelő
hőmérsékletre van állítva? Próbálja meg magasabb
hőmérsékletre beállítani.
A hűtőben levő
• Nagyon alacsony a helyiségben levő hőmérséklet?
élelmiszer megfagyott.
• A nagyobb víztartalmú élelmiszereket a hűtő hidegebb
részeiben tárolta? Próbálja meg ezeket a tételeket a hűtő
közepébe és nem a CoolSelect Duo™ tárolóban tartani.
• Ellenőrizze a hűtő szintjét és stabilitását.
• A hűtő hátsó része túl közel van a falhoz, ezért nincs
megfelelő légáramlás?
Szokatlan zajok vagy
• Lecsepegett valami a hűtő alá vagy mögé?
• „Ketyegő” hang hallatszik a hűtő belsejéből. Ez normális,
hangok.
melynek oka a hőmérsékletre reagáló különböző
tartozékok, amelyek összehúzódnak vagy megduzzadnak
a hűtő belsejében levő hőmérsékletre reagálva.
• Bizonyos hő normális, mivel a hűtő elülső sarkaira
A tartozékok elülső
kondenzáció gátlók vannak telepítve.
sarkai és oldalai melegek
• A hűtő ajtaja félig nyitható? A kondenzáció akkor jelenik
és kondenzáció jelent
meg, ha az ajtót túl hosszú ideig hagyja nyitva.
meg.
• A vízellátás telepítése után várt 12 órát a jég készítésével?
• A vízcső csatlakoztatva és az elzáró szelep nyitva van?
• Kézzel állította le a jég készítésének funkcióját?
Bizonyosodjon meg, hogy a jég kocka vagy morzsolt
A jég nem adagolható.
típusú.
• A jégtárolóban van valamilyen jégdarab?
• A fagyasztó hőmérséklete túl magas? Próbálja meg
alacsonyabbra állítani a fagyasztő hőmérsékletét.
• Ez teljesen normális. A bugyborékolás a hűtőben keringő
Hallani a víz
folyékony hűtőanyagtól származik.
bugyborékolását
a hűtőben
58 Magyar
Hibaelhárítás
Hiba
A hűtőben kellemetlen
Szag van.
Fagyások a hűtő falán.
A vízadagoló nem
működik.
• Megromlott valamilyen élelmiszer?
• Bizonyosodjon meg, hogy az erős szagú élelmiszer
(pl. hal) légmentesen legyen csomagolva.
• Rendszeresen tisztítsa ki a hűtőt és dobja ki az elromlott
vagy gyanús élelmiszert.
• Nincs légáramlás? Távolítson el minden tárgyat, a levegő
szabad áramlásához.
• A megfelelő légáramláshoz hagyjon elegendő helyet az
egyes élelmiszerek között.
• Megfelelően van bezárva a fagyasztó ajtaja?
• Csatlakoztatva van a vízcső és az elzáró szelep nyitva
van?
• A vízellátás csöve összepréselődött vagy összetekeredett?
Bizonyosodjon meg, hogy a csövek szabadok és
akadálymentesek legyenek.
• Befagyott a víztartály, mivel a hűtő hőmérséklete
túl alacsony? Próbáljon meg a kijelzőn magasabb
hőmérsékletet beállítani.
• Az ajtó szirénája csak akkor szólal meg, ha a hűtő ajtaja
15 foknál nagyobbra és 2 percnél hosszabb ideig van
nyitva. A sziréna percenként 10 különböző hangon szólal
meg.
Magyar 59
Hibaelhárítás
Nem szól a sziréna,
ha az ajtó nyitva van?
Művelet
SAMSUNG WORLD WIDE kapcsolat
Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a Samsung termékekkel
kapcsolatban, kérjük lépjen kapcsolatba a SAMSUNG ügyfélszolgálattal.
Ország
Kapcsolattartó központ
Honlap
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań
dotyczących telefonów komórkowych: 801672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel
GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
ESTONIA
800-7267
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
www.samsung.com/gr/support
DA68-03745S-00
Download PDF

advertising