Samsung | AR12NXWSAURN | Samsung AR12NXWSAURN Felhasználói kézikönyv

Légkondicionáló berendezés
Használati útmutató
AR∗∗NXWS∗∗∗
•• Köszönjük, hogy Samsung légkondicionáló berendezést választott!
•• A berendezés használata előtt kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig a Felhasználói
útmutatót, és a későbbi felhasználás érdekében gondosan őrizze azt meg.
Magyar 1

Tartalomjegyzék
Biztonsági tudnivalók 3
Biztonsági tudnivalók
3
Gyors áttekintés
12
A távvezérlő használata
Az elemek behelyezése • Működési módok • A hőmérséklet szabályozása •
12
A ventilátor-fordulatszám szabályozása • A légáramlás irányának beállítása
Intelligens és hatékony funkciók
14
Hűtés
Cool mód • 2-Step hűtési funkció
14
Páramentesítés
Dry mód
14
Fűtés
Heat mód
15
Gyors és intelligens funkciók
Auto mód • Fan mód • A Fast funkció • A Comfort funkció • Csipogó hang funkció •
16
A Quiet funkció • Kijelző-megvilágítási funkció • Wi-Fi funkció (Samsung Connect alkalmazás)
Energiatakarékos funkciók
18
Energiatakarékos működés
A villamosenergia-fogyasztás ellenőrzése • A használati idő ellenőrzése •
18
A Single user funkció • Be- és kikapcsolási időzítő funkció • A good’sleep funkció
Tisztítás és karbantartás
21
A légkondicionáló berendezés tisztítása
21
Hibaelhárítás
23
Információk a hűtőközegről
25
Connect app
26
2 Magyar
Biztonsági tudnivalók
FIGYELEM!
Veszélyforrások vagy nem biztonságos eljárások, melyek súlyos
személyi sérülést vagy halált okozhatnak.
VIGYÁZAT!
Veszélyforrások vagy nem biztonságos eljárások, melyek könnyebb
személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak.
Kövesse az utasításokat.
NE kísérelje meg!
Az
áramütés elkerülése érdekében ellenőrizze a készülék
megfelelő földelését.
Válassza le a tápellátást.
NE szerelje szét!
ÜZEMBE HELYEZÉSI INFORMÁCIÓK
FIGYELEM!
A készülék áramellátási jellemzőinek megfelelő vagy annál
nagyobb kapacitású tápkábelt használjon.A tápkábelt kizárólag
e készülék csatlakoztatására használja. Ne használjon
hosszabbító kábelt!
•• A tápkábel meghosszabbítása áramütést vagy tüzet okozhat!
•• Ne használjon áramátalakítót! Ez áramütést vagy tüzet okozhat!
•• Az előírttól eltérő feszültség/frekvencia/névleges áramerősség
tüzet okozhat!
Magyar 3
Biztonsági tudnivalók
A légkondicionáló üzembe helyezése előtt kérjük, hogy a különböző
jellemzők és funkciók megfelelő elsajátítása, illetve a készülék
biztonságos és hatékony üzemeltetése érdekében olvassa végig ezt a
kézikönyvet.
Mivel ez az útmutató több modell leírását is tartalmazza, előfordulhat,
hogy az Ön légkondicionálójának tényleges termékjellemzői valamelyest
eltérnek a kézikönyvben leírtaktól. Ha bármilyen kérdése van, hívja a
legközelebbi ügyfélszolgálati központot, vagy a szükséges információk
megtekintéséhez látogasson el a www.samsung.com honlapra.
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
A készülék üzembe helyezését kizárólag szakember vagy
megfelelő jogosultsággal rendelkező vállalat végezheti el.
•• Ennek elmulasztása áramütést, tüzet, robbanást, készülékhibát
vagy sérülést okozhat, és az üzembe helyezett termékre vonatkozó
garancia érvénytelenítését vonhatja maga után!
Leválasztó kapcsolót és különálló áramköri megszakítót is
szereljen fel a légkondicionáló készülék közelébe.A leválasztó
kapcsolót ne a légkondicionáló védőburkolatára szerelje fel!
•• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat!
A kültéri egységet biztonságosan rögzítse, és ügyeljen az
elektromos alkatrészek időjárással szembeni védelmére.
•• Ennek elmulasztása áramütést, tüzet, robbanást vagy
készülékhibát okozhat!
Ne helyezze a készüléket fűtőtest vagy gyúlékony anyag
közelébe! Ne helyezze a készüléket nedves, olajos vagy poros,
illetve közvetlen napfénynek vagy víznek (vagy esőnek) kitett
helyre! Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol gázszivárgás
léphet fel!
•• Ez áramütést vagy tüzet okozhat!
Soha ne helyezze a kültéri egységet olyan helyre – például
magas külső falra –, ahonnan az leeshet!
•• A kültéri egység leesése sérülést, halált vagy anyagi kárt okozhat.
Ügyeljen a készülék megfelelő földelésére. Sohase
gázvezetéken, műanyag vízcsöven vagy telefonvonalon keresztül
földelje a készüléket!
•• Ennek elmulasztása áramütést, tüzet vagy robbanást okozhat!
•• Ügyeljen rá, hogy megfelelően földelt hálózati aljzatot használjon.
4 Magyar
Kérjük, borítsa be a légkondicionáló készüléket egy polietilén
zsákkal, miután telepítették, majd távolítsa el azt, amikor
elkezdi működtetni a készüléket.
A készüléket egyenletes és kemény borítású padlóra helyezze,
mely elbírja annak súlyát.
•• Ennek elmulasztása rendellenes vibrációt, illetve zajt, vagy
készülékhibát okozhat!
A leeresztőcsövet megfelelően szerelje fel, hogy az biztosítsa a
víz elvezetését.
•• Ennek elmulasztása a víz túlfolyásához vezethet, ami anyagi kárt
okozhat! A leeresztőcsövet ne csatlakoztassa szennyvízcsatornához,
mivel az később szagokat eredményezhet.
A terméket olyan helyen tárolja, ahol nincsenek hőforrások (pl.
nyílt láng, gázkészülékek, elektromos fűtőtestek stb.).
•• Vegye figyelembe, hogy a hűtőközegnek nincs szaga.
A kültéri egység telepítésekor ügyeljen a leeresztőcső helyes
csatlakoztatására a víz megfelelő elvezetése érdekében.
•• A kültéri egységben a fűtési üzem során keletkező víz túlfolyhat,
ami anyagi kárt okozhat.
Különösen télen, egy jégdarab lezuhanása sérülést, halált vagy
anyagi kárt okozhat!
Magyar 5
Biztonsági tudnivalók
VIGYÁZAT!
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
TÁPELLÁTÁS
FIGYELEM!
Ha a megszakító megsérült, lépjen kapcsolatba a legközelebbi
szervizközponttal.
Ne húzza vagy hajlítsa meg túlzottan az elektromos vezetéket!
Ne tekerje meg és ne kössön csomót az elektromos vezetékre! Ne
akassza az elektromos vezetéket fémtárgyak fölé, ne helyezzen rá
nehéz tárgyakat, ne tegye különféle tárgyak közé és ne nyomja a
készülék mögötti résbe!
•• Ez áramütést vagy tüzet okozhat!
VIGYÁZAT!
A megszakító segítségével szüntesse meg az áramellátást, ha
a készüléket hosszabb időn keresztül nem használja, illetve
viharos időjárás vagy villámlás idején.
•• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat!
HASZNÁLAT
FIGYELEM!
Ha a készülékben víztúlfolyás következik be, forduljon a
legközelebbi szervizközponthoz.
•• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat!
Ha a készülék rendellenes zajt, égett szagot vagy füstöt bocsát
ki, azonnal szüntesse meg az áramellátást és lépjen kapcsolatba
a legközelebbi szervizközponttal.
•• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat!
6 Magyar
Gázszivárgás (például földgáz, propán-bután gáz stb. szivárgása)
esetén azonnal szellőztessen ki, anélkül, hogy hozzáérne az
elektromos vezetékekhez. Ne érjen hozzá a készülékhez és az
elektromos vezetékhez!
•• Ne használjon ventilátort a szellőztetéshez!
•• A szikra robbanást vagy tüzet okozhat.
A légkondicionáló berendezés új helyen történő üzembe
helyezésével kapcsolatban forduljon a legközelebbi
szervizközponthoz.
•• Ennek elmulasztása hibás működést, vízszivárgást, áramütést vagy
tüzet okozhat.
•• A termék vételára nem tartalmazza annak kiszállítását. A
berendezés új helyen történő üzembe helyezése további szerelési
és telepítési költségekkel jár.
•• A berendezés szokatlan helyen, például ipari környezetben vagy
sótartalmú levegőnek kitett tengerparton történő telepítése
esetén mindenképpen forduljon a legközelebbi szervizközpontoz.
Ne érintse meg a megszakítót nedves kézzel!
•• Ez áramütést okozhat!
Ne kapcsolja ki a használatban lévő légkondicionálót a
megszakítóval!
•• A légkondicionálónak a megszakítóval történő kikapcsolása,
majd bekapcsolása szikrát okozhat, és áramütést vagy tüzet
eredményezhet!
A légkondicionáló berendezés kicsomagolását követően a
csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől, mivel azok
veszélyt jelenthetnek a számukra.
•• Ha egy gyermek a fejére húz egy zacskót, az fulladást okozhat!
Magyar 7
Biztonsági tudnivalók
Hibás működés esetén azonnal állítsa le a légkondicionáló
működését és válassza le az egész ellátórendszert. Ezután
forduljon hivatalos szervizhez.
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
Ne érintse meg a kezeivel vagy az ujjaival a légterelő lapot a
fűtési üzem során!
•• Ez áramütést vagy égési sérülést okozhat.
Ne helyezze ujjait vagy idegen tárgyakat a légkondicionáló
berendezés bemeneti/kimeneti nyílásába!
•• Különösen figyeljen rá, hogy a gyermekek ne nyúljanak ujjaikkal a
készülékbe, és ezáltal ne szenvedjenek sérülést!
Ne mérjen ütést a légkondicionáló berendezésre, és ne húzza azt
túlzott erővel!
•• Ez tüzet, személy sérülést okozhat, illetve a berendezés
meghibásodását eredményezheti.
Ne helyezzen semmiféle olyan tárgyat a kültéri egység közelébe,
amely lehetővé teheti, hogy a gyermekek felmásszanak a
berendezésre!
•• Ez a gyermekek súlyos sérüléséhez vezethet.
Ne használja a légkondicionáló berendezést hosszú időn
keresztül gyengén szellőztetett helyen vagy leromlott egészségi
állapotú személyek közelében!
•• Az oxigénhiány miatt ez veszélyes lehet, ezért legalább óránként
nyisson ablakot.
Ha bármilyen idegen anyag, például víz folyt a termékbe,
szüntesse meg az áramellátást és lépjen kapcsolatba a
legközelebbi szervizközponttal.
•• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat!
Ne próbálja meg önállóan javítani, szétszerelni vagy módosítani
a készüléket!
•• Ne használjon az előírttól eltérő biztosítékot (például rézdrótot,
acélhuzalt stb.)!
•• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat, illetve a
berendezés meghibásodásához vezethet.
8 Magyar
Ne helyezzen semmilyen tárgyat vagy berendezést a beltéri
egység alá!
•• A beltéri egységből kicsöpögő víz tüzet vagy anyagi kárt okozhat.
Legalább évente ellenőrizze, hogy a kültéri egység tartókerete
nem törött-e.
•• Ennek elmulasztása személyi sérülést, halált vagy anyagi kárt
okozhat.
•• A sérülések megelőzése érdekében a függőleges légterelő
lap mozgásának leállását követően győződjön meg róla, hogy
megváltoztatta a vízszintes légterelő lapok irányát.
A maximális áram mérése az IEC biztonsági szabványnak
megfelelően történik, az energiafogyasztás hatásfokának
megállapításához tartozó árammérés pedig az ISO szabvány
szerint.
Ha a légkondicionáló hűtés vagy fűtés esetén nem működik
megfelelően, akkor lehet, hogy szivárog a hűtőközeg. Szivárgás
esetén állítsa le a készüléket, szellőztesse ki a helyiséget ,
azonnal jelezze a forgalmazójának és kérjen gázfeltöltést.
A hűtőközeg káros az egészségre. Azonban ha a hűtőközeg tűzzel
érintkezik, ártalmas gázok keletkezhetnek és tűzveszély áll fenn.
A beltéri egység szállítása közben a csővezetékeket a védelem
érdekében kupakkal kell ellátni. Ne mozgassa a terméket a
csővezetékeknél fogva.
•• Gázszivárgás keletkezhet.
Ne álljon a készülék tetejére, és ne helyezzen rá tárgyakat
(például szennyest, meggyújtott gyertyát, égő cigarettát,
edényeket, vegyi anyagokat, fémtárgyakat stb.)!
•• Ez áramütést, tüzet, termékproblémákat vagy személyi sérülést
eredményezhet.
Magyar 9
Biztonsági tudnivalók
VIGYÁZAT!
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
Ne használja a készüléket nedves kézzel!
•• Ez áramütést okozhat!
Ne permetezzen párolgó anyagot, például rovarirtó szert a
készülék felületére!
•• Amellett, hogy az emberre nézve ártalmas, áramütést, tüzet vagy
termékproblémákat eredményezhet.
Ne igya meg a légkondicionáló berendezésből távozó vizet!
•• Ez a víz káros lehet az emberi egészségre.
Ne tegye ki a távvezérlőt erős ütésnek, és ne szerelje azt szét!
Ne érintse meg a berendezéshez csatlakozó csöveket!
•• Ez égési vagy egyéb sérülést okozhat.
Ne vágja el és ne égesse el a hűtőközeg-tartályt, illetve a
csővezetékeket.
Ne irányítsa a légáramlatot tűzhely vagy fűtőtest felé.
Ne használja a légkondicionáló berendezést precíziós műszerek,
élelmiszerek, állatok, növények vagy kozmetikai szerek
tartósítására, vagy bármilyen egyéb, nem rendeltetésszerű
célra!
•• Ez anyagi kárt okozhat.
Ne tegyen ki másokat, állatokat vagy növényeket hosszú időn
keresztül a légkondicionáló berendezésből kiáramló levegőnek!
•• Ez káros hatással lehet az emberekre, az állatokra vagy a
növényekre.
A berendezést nem használhatják korlátozott fizikai, érzékszervi
vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalattal
vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek (a gyermekeket
is ideértve), kivéve, ha a biztonságukért felelős személy
felügyelete alatt állnak, vagy a használatra vonatkozó megfelelő
útmutatásban részesültek. Gondoskodni kell a gyermekek
megfelelő felügyeletéről, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
10 Magyar
TISZTÍTÁS
FIGYELEM!
A készülék tisztításakor a vizet ne permetezze közvetlenül az érintett
felületre! A készülék tisztításához ne használjon benzint, hígítót vagy
alkoholt!
•• Ez elszíneződést, deformációt, károsodást, áramütést vagy tüzet
okozhat.
Tisztítás vagy karbantartás előtt válassza le az áramellátást, és várja
meg, hogy a ventilátor leálljon!
•• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat!
VIGYÁZAT!
A kültéri egységben található hőcserélő felületének tisztítását az éles
szélekre való tekintettel óvatosan végezze el!
•• Ezt szakembernek kell elvégezni, ezért kérjük, hogy lépjen
kapcsolatba egy szerelővel vagy a szervizközponttal.
Ne tisztítsa meg saját kezűleg a légkondicionáló berendezés belsejét!
•• A berendezés belsejének megtisztításával kapcsolatban forduljon a
legközelebbi szervizközponthoz.
•• A szűrő tisztítása tekintetében olvassa el „A légkondicionáló
tisztítása” című fejezetet.
•• Ennek elmulasztása a berendezés károsodásához vezethet, és
áramütést vagy tüzet okozhat.
•• Ügyeljen rá, hogy a hőcserélő tisztítása során a felületek éles szélei
ne okozzanak sérüléseket!
Magyar 11
Biztonsági tudnivalók
Európai használat esetén: A készüléket 8 év fölötti gyerekek
és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel
rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és jártassággal nem
rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha a biztonságukért
felelős személy biztosítja számukra a felügyeletet, és elmagyarázza
nekik az eszköz használatát és annak lehetséges veszélyeit.
Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és
karbantartását gyerekek csak felügyelettel végezhetik.
A távvezérlő használata
A kívánt mód kiválasztásának, majd a hőmérséklet, a ventilátor-fordulatszám és a légáramlásirány beállításának
köszönhetően a légkondicionáló berendezés használata rendkívül egyszerű. Az egyes műveletekhez tartozó
távirányító-gombok megtekintéséhez lásd a kézikönyv elején levő oldalakat.
Az elemek behelyezése
1
A hőmérséklet szabályozása
A különböző módokban az alábbiak szerint
szabályozhatja a hőmérsékletet:
Gyors áttekintés
két darab
1,5V-os
AAAbatteries
típusú elem
two 1.5V
AAA type
MEGJEGYZÉS
• A jelen kézikönyvben található leírásokat elsősorban
a távvezérlő gombjai alapján állították össze.
• Bár a távvezérlő kijelzőjén a Ionizer ( ) és d’light
Cool kijelzés is megjelenik, e modell esetén ez a
funkció nem érhető el.
• A többkészülékes rendszer esetén Ionizer (
) / d’light Cool / Single user látható a távvezérlő
kijelzőjén, azonban ezek a funkciók nem elérhetők.
1
Működési módok
Az aktuális üzemmódot az Auto, Cool, Dry, Fan
és a Heat opciók között léptetheti a
gomb
megnyomásával.
Mód
Auto/
Cool/
Heat
Dry
Fan
Hőmérsékletszabályozás
A hőmérséklet 1 ˚C-os lépésekben, 16
˚C és 30 ˚C között szabályozható.
A hőmérséklet 1 ˚C-os lépésekben, 18
˚C és 30 ˚C között szabályozható.
A hőmérséklet szabályozása nem
lehetséges.
MEGJEGYZÉS
Az alábbi feltételek mellett használhatja a Cool, a
Dry, és a Heat módokat:
Mód
Beltéri
hőmérséklet
Külső
hőmérséklet
Beltéri
páratartalom
Cool
16 °C - 32 °C
-10 °C - 46 °C
80%-os vagy
alacsonyabb
relatív
páratartalom
Dry
Heat
18 °C - 27 °C vagy
32 °C kevesebb
-10 °C - -15 °C - 24
°C
46 °C
_
_
• Ha a légkondicionáló hosszú időn keresztül magas
páratartalmú környezetben működik a Cool
módban, akkor kondenzáció léphet fel.
• Ha a külső hőmérséklet -15°C-ra csökken, a fűtési
teljesítmény az előírt kapacitás 60-70%-ra eshet
vissza.
• További információért a kültéri hőmérsékletről
a többkészülékes rendszerben, tekintse meg a
többkészülékes rendszer kézikönyvét.
12 Magyar
1
A ventilátor-fordulatszám
szabályozása
A különböző módokban az alábbi ventilátorfordulatszámok választhatók ki:
Cool/
Heat
Fan
Elérhető ventilátor-fordulatszám
(Automatikus)
(Automatikus), (Alacsony),
(Közepes),
(Magas),
(Turbo)
(Alacsony),
(Turbo)
(Közepes),
(Magas),
A légáramlás irányának
beállítása
Függőleges légbefúvás
A függőleges légterelő lap mozgásának leállításával
gondoskodjon állandó irányú függőleges
légáramlásról.
Működés közben
▶
MEGJEGYZÉS
• A függőleges légterelő lap manuális beállítása
esetén előfordulhat, hogy a légkondicionáló
kikapcsolásakor az nem záródik le teljesen.
• Szabályozhatja a függőleges légáramlás irányát, ha
a good'sleep funkció aktív a Heat módban, de a Cool
módban ez nem lehetséges.
Vízszintes légáramlás (manuális)
A vízszintes légterelő lapok irányának manuális
megváltoztatásával gondoskodjon állandó irányú
vízszintes légáramlásról.
Magyar 13
Gyors áttekintés
Mód
Auto/
Dry
1
Hűtés
A Samsung légkondicionáló intelligens és nagy teljesítményű hűtési funkciói kellemesen hűvös hőmérsékletet
kölcsönöznek helyiségei számára.
2
Cool mód
3
A Cool mód használatával a forró nyári napokon is
hűvösséget teremthet.
▶
▶
Válassza a Cool funkciót.
MEGJEGYZÉS
• Kényelmi okokból a kültéri és beltéri
levegőhőmérséklet közötti különbséget tartsa 5
°C-on belül a Cool módban.
Intelligens és hatékony funkciók
• A Cool mód kiválasztását követően válassza ki
az alkalmazni kívánt funkciót, hőmérsékletet és
ventilátor sebességet.
‐‐ A helyiség gyorsabb lehűlése érdekében
alacsony hőmérsékletet és magas ventilátorfordulatszámot állítson be.
‐‐ A magas hőmérséklet és alacsony ventilátorfordulatszám beállításával energiatakarékos
működés érhető el.
‐‐ Amint a beltéri hőmérséklet megközelíti
a beállított értéket, a kompresszor az
energiatakarékosság érdekében alacsony
ventilátor-fordulatszámra vált át.
2-Step hűtési funkció
Használja a 2-Step hűtési funkciót a megadott
hőmérséklet gyors elérésére. A ventilátorfordulatszám és a légáramlásirány beállítását a
légkondicionáló berendezés automatikusan végzi el.
Ezt a funkciót csak akkor választhatja, ha a Cool mód
üzemel.
Cool módban
▶
Válassza a 2-Step funkciót.
▶

▶
▶
MEGJEGYZÉS
• Ha a 2-Step hűtés funkciót választja, mialatt a Fast,
a Comfort, a Quiet, a Single user, vagy a good'sleep
funkciók egyike üzemel, akkor ezek a funkciók
kikapcsolnak.
Páramentesítés
A Samsung légkondicionáló páramentesítő funkciója kellemesen száraz levegőt kölcsönöz helyiségei számára.
4
Dry mód
Használja a Dry módot esős vagy nedves időjárás
esetén.
▶
14 Magyar
▶ Válassza a Dry funkciót.
MEGJEGYZÉS
• Minél alacsonyabb hőmérsékletet állít be, annál
nagyobb a berendezés páramentesítő kapacitása.
Magasnak tűnő páratartalom esetén alacsony
hőmérsékletet állítson be.
• Nem használhatja a Dry módot fűtésre. A Dry mód
úgy van kialakítva, hogy hűtési hatása legyen.
Fűtés
A Samsung légkondicionáló fűtési funkciói kellemes melegséget varázsolnak lakásába.
5
Heat mód
A Heat mód használatával fenntarthatja a meleget.
▶
▶
Válassza a Heat funkciót.
MEGJEGYZÉS
• A légkondicionáló bemelegedése során a hideg
légáramlatok megelőzése érdekében körülbelül 3-5
percig még nem kapcsol be a ventilátor.
• Ha a leolvasztási funkció fut, akkor gőz képződik a
kültéri egységen. A légkondicionáló a függőleges
légterelő lapátot a legalsó helyzetbe mozgatja, az
alábbi ábrán látható módon, nehogy hideg levegő
áramoljon ki a beltéri egységből.
A.A vízszintes légterelő lap pozíciója, amikor
a leolvasztási funkció fut (A lap majdnem
becsukottnak látszik.)
B.A vízszintes légterelő lap pozíciótartománya,
amikor a Fűtés mód fut.

• Ha a külső hőmérséklet alacsony, és a páratartalom
magas a Fűtés módban, akkor dér képződhet a kültéri
hőcserélőn. Ez csökkentheti a fűtés hatékonyságát
is. Ha ez bekövetkezik, akkor a légkondicionáló 5-12
percen át futtatja a leolvasztási funkciót, hogy a
deret eltávolítsa a kültéri hőcserélőről.
B
A
• Amikor a leolvasztási funkció fut, nem jön levegő a
beltéri egységből, hogy ne jöhessen ki hideg levegő.
Amikor a leolvasztási funkció befejeződött, egy kis
idő elteltével meleg levegő jön ki.
• A leolvasztási funkció ciklusa rövidebb is lehet, a
kültéri egységen levő dér mennyiségétől függően.
• A leolvasztási funkció ciklusa rövidebb is lehet, az
esőből és hóból származó páratartalomtól függően.
• Amikor a leolvasztási funkció fut, akkor nem
választhat más funkciókat a távvezérlővel. Ezeket
a leolvasztási funkció befejezését követően tudja
kiválasztani.
Magyar 15
Intelligens és hatékony funkciók
• Ha a légkondicionáló berendezés alacsony
hatásfokkal fűt, kiegészítő fűtőberendezés
használatát is vegye igénybe.
Gyors és intelligens funkciók
A Samsung légkondicionáló berendezés számos extra funkciót nyújt a felhasználók számára.
6
Auto mód
8
Használja az Auto módot, ha azt szeretné, hogy
a légkondicionáló automatikusan vezérelje a
működést. A légkondicionáló ekkor a lehető
legkellemesebb légkört biztosítja.
▶
▶ Válassza a Auto funkciót.
Használja a Fast funkciót a szoba gyors lehűtésére
vagy felmelegítésére. A légkondicionáló berendezés
e funkcióban nyújtja a legmagasabb hűtési és
fűtési teljesítményt. Ezt a funkciót a Cool és a Heat
módokban is választhatja.
Cool vagy Heat módban

MEGJEGYZÉS
Intelligens és hatékony funkciók
• Ha a beltéri hőmérséklet a beállított értékhez
képest túlságosan magasnak vagy alacsonynak
tűnik, a légkondicionáló a helyiség hűtése vagy
felmelegítése érdekében automatikusan hideg,
illetve meleg levegővel látja el az adott szobát.
7
Használja a Fan módot, ha a légkondicionálót
egyszerű ventilátorként kívánja üzemeltetni. A
légkondicionáló természetes hatású fuvallattal tölti
meg a helyiséget.
▶
▶
▶
Válassza a
Fast funkciót.
▶
▶
MEGJEGYZÉS
• A légáramirány beállítása továbbra is elérhető
marad.
• A beállított hőmérséklet és a ventilátorfordulatszám módosítása azonban nem lehetséges.
Fan mód
▶
A Fast funkció
Válassza a Fan funkciót.
• Ha a Fast funkciót választja a Heat módban, akkor
lehet, hogy nem lesz mód a ventilátor sebességének
gyorsítására, nehogy a hideg levegő befújhasson.
• Ha a Fast funkciót választja, mialatt a 2-Step hűtés,
a Comfort, a Single user, a Quiet, vagy a good'sleep
funkciók egyike üzemel, akkor ezek a funkciók
kikapcsolnak.
9
A Comfort funkció
MEGJEGYZÉS
• Ha hosszabb ideig nem használja a légkondicionálót,
akkor szárítsa ki azáltal, hogy a légkondicionálót a
Fan módban használja 3-4 órán keresztül.
• A kültéri egység úgy van kialakítva, hogy nem
üzemel Fan módban, ezáltal a hideg levegő nem
juthat be az egységen keresztül. Ez a normál
működés részének tekintendő.
Használja a Comfort funkciót, ha úgy érzi, hogy a
jelenlegi hűtési vagy fűtési hatás túl erős. Ekkor
enyhébbé válik a légkondicionáló általi hűtés, illetve
fűtés. Ezt a funkciót a Cool és a Heat módokban is
választhatja.
Cool vagy Heat módban

16 Magyar
▶
▶
Válassza a
Comfort funkciót.
▶
▶
MEGJEGYZÉS
• A beállított hőmérséklet és a légáramlásirány
módosítása továbbra is elérhető marad.
• A ventilátor-fordulatszám beállítása azonban nem
lehetséges.
• Ha úgy érzi, hogy a Comfort funkció hűtési vagy
fűtési hatása túl gyenge, akkor kapcsolja ki a
Comfort funkciót.
• Ha a Comfort funkciót választja, mialatt a 2-Step
hűtés, a Fast, a Single user, a Quiet, vagy a
good'sleep funkciók egyike üzemel, akkor ezek a
funkciók kikapcsolnak.
10
Csipogó hang funkció
▶

Válassza a
▶ Beep funkciót.
▶
11
A Quiet funkció
Cool vagy Heat módban

▶
A Kijelző-megvilágítási funkcióval kapcsolhatja be,
illetve ki a beltéri egység kijelzőjének megvilágítását.
▶
Válassza a
▶ Quiet funkciót. ▶
MEGJEGYZÉS
• A beállított hőmérséklet és a légáramlásirány
módosítása továbbra is elérhető marad.
• A ventilátor-fordulatszám beállítása azonban nem
lehetséges.
• Ha a Quiet funkciót választja, mialatt a 2-Step hűtés,
a Fast, a Comfort, a Single user, vagy a good'sleep
funkciók egyike üzemel, akkor ezek a funkciók
kikapcsolnak.

▶
▶
Válassza a
Display funkciót.
▶
MEGJEGYZÉS
• A Világítás megjelenítése funkció nem működik,
amikor a beltéri egység ki van kapcsolva.
• Az Időzítő ( ) kijelzés nem tűnik el akkor sem,
amikor kikapcsolja a Világítás megjelenítése
funkciót.
• Ha megváltoztatja az aktuális módot vagy funkciót,
amikor a Világítás megjelenítése funkció be van
kapcsolva, akkor a Világítás megjelenítése funkció
kikapcsol.
13
Használja a Quiet funkciót a működési zaj
csökkentésére. Ezt a funkciót a Cool és a Heat
módokban is választhatja.
Kijelző-megvilágítási funkció
Wi-Fi funkció (Samsung Connect
alkalmazás)
A Wi-Fi funkció kikapcsolásakor a Jeltovábbítási
( ) kijelzés felvillan, és
néhány másodperce
megjelenik a távvezérlő kijelzőjén. Majd mindkettő
eltűnik.
Működés
közben
▶
Tartsa nyomva 4
▶ másodpercig.
MEGJEGYZÉS
• További részletekért tekintse meg a kézikönyvnek a
Connect alkalmazás című részét.
• Előfordulhat, hogy a Samsung Connect alkalmazás
nem minden típuson elérhető.
Magyar 17
Intelligens és hatékony funkciók
A Csipogó hang funkcióval kapcsolhatja be, illetve
ki a távvezérlőn található gombok megnyomásakor
hallható csipogást.
12
Energiatakarékos működés
A Samsung légkondicionáló villamosenergia-fogyasztásának csökkentéséről az intelligens
energiatakarékossági funkciók gondoskodnak.
14
A villamosenergia-fogyasztás
ellenőrzése
Többkészülékes rendszer esetében ez a funkció
nem támogatott.
Használja a Usage funkciót a légkondicionáló által
fogyasztott áram mennyiségének ellenőrzésére.
A felvett villamosenergia mennyisége néhány
másodpercre megjelenik a beltéri egység kijelzőjén,
majd a beállított beltéri hőmérséklet értéke látható.
Működés
közben
▶
▶
Válassza a Usage funkciót.

▶
▶
A kijelző 0,1 kWh és 99 kWh közötti érték
megjelenítésére alkalmas. A villamosenergiafogyasztás kiszámításához kapcsolódó időtartam
kezdete a légkondicionáló bekapcsolásának
pillanata. Az érték a légkondicionáló kikapcsolásakor
nullázódik.
15
A használati idő ellenőrzése
Szimpla rendszer használata esetén ez a funkció
nem támogatott.
Használja a Használati idő funkciót a működés
időtartamának ellenőrzéséhez attól a pillanattól
kezdve, hogy bekapcsolják a légkondicionálót egészen
a Használati idő funkció kiválasztásának pillanatáig. A
használati idő néhány másodpercre megjelenik a beltéri
egység kijelzőjén, majd megjelenik a beállított beltéri
hőmérséklet.
Működés
közben
▶

▶
Válassza a Usage funkciót.
▶
▶
A használati idő órás egységekben jelenik meg.
Például a 0,1 egyenlő 6 perccel; a 2,5 egyenlő 2 óra
30 perccel; a 3,7 egyenlő 3 óra 42 perccel. A kijelző
0,0 és 99 közötti érték megjelenítésére alkalmas. Az
érték a légkondicionáló kikapcsolásakor nullázódik.
Energiatakarékos funkciók
MEGJEGYZÉS
• A beltéri egység kijelzőjén megjelenített használati
érték kis mértékben eltérhet a ténylegesen
fogyasztott áram mennyiségétől.
• A villamosenergia-fogyasztás mennyisége kizárólag
a légkondicionáló használata során tekinthető meg.
MEGJEGYZÉS
• A beltéri egység kijelzőjén látható használati
idő kissé eltérhet a légkondicionáló tényleges
működési idejétől.
• A használati időt csak akkor tekintheti meg, ha a
légkondicionáló berendezés működik.
18 Magyar
16
A Single user funkció
17
Többkészülékes rendszer esetében ez a funkció
nem támogatott.
Használja a Single user funkciót az áramfogyasztás
csökkentésére, a hűtés vagy fűtés megtartása
mellett. Ezt a funkciót a Cool és a Heat módokban
választhatja.
Cool vagy Heat módban
▶
MEGJEGYZÉS
• Ha elindul a Single user funkció, akkor a távvezérlőn
pár másodpercig a
minta jelenik meg, és a
függőleges légmozgás automatikusan elindul.
• Miután kiválasztotta a Single user funkciót,
módosíthatja a megadott hőmérsékletet (24°C 30°C a Cool módban, 16°C - 30°C a Heat módban),
a ventilátor sebességét, valamint a függőleges
légáramlás irányát.
• Még ha ki is kapcsolja a Single user funkciót, a
függőleges légmozgás folytatódik, amíg ki nem
kapcsolja azt a Függőleges légmozgás ( )
gombbal.
Cool vagy Heat módban

▶
▶
Válassza a Single
▶ user funkciót.
▶
(Válassza a Be vagy a Ki opciókat Be,
Ki és
opciók közül.)
(Állítsa be a be
és a kikapcsolás ▶
időpontját.)
▶
• Nyomja meg a
(Időzítő) gombot az
aktuális funkció módosításához a On, Off és a
(good’sleep) lehetőségek között.
(A good’sleep)
csak a Cool és a Heatmódokban jelenik meg.
MEGJEGYZÉS
• A Be- és kikapcsolási időzítő funkció elindítását
követően az Időzítő ( ) kijelzés látható a beltéri
egység kijelzőjén.
• 0,5 és 24 óra közötti időtartamot állíthat be. A Be- és
kikapcsolási időzítő funkció leállításához 0.0 értékre
állítsa be az időközt.
• A Bekapcsolási időzítő funkció elindítását követően
a felhasználási mód és a beállított hőmérséklet
módosítása továbbra is elérhető marad. A beállított
hőmérséklet Ventilátor módban történő módosítása
azonban nem lehetséges.
• A Bekapcsolási és Kikapcsolási időzítő funkcióhoz
nem adhat meg azonos értéket.
A Bekapcsolási és Kikapcsolási időzítő
kombinálása
• Ha a Single user funkciót választja, mialatt a 2-Step
hűtés, a Fast, a Comfort, a Quiet, a vagy a good'sleep
funkciók egyike üzemel, akkor ezek a funkciók
kikapcsolnak.
• A Single user funkciót az Options (Opciók) (
gomb megnyomásával is elindíthatja.
A Be- és kikapcsolási időzítő funkció használatával
a légkondicionáló berendezés az előzőleg beállított
időtartamot követően kapcsolható be, illetve ki.
)
(példa) Bekapcsolási időzítő: 3 óra,
Kikapcsolási időzítő: 5 óra
Kikapcsolt A légkondicionáló a Be- és kikapcsolási
légkondicionáló időzítő elindításának pillanatától
esetén
számított 3 óra elteltével kapcsol be,
majd 2 óráig bekapcsolva marad, végül
pedig automatikusan kikapcsol.
(példa) Bekapcsolási időzítő: 3 óra,
Kikapcsolási időzítő: 1 óra
Bekapcsolt A légkondicionáló a Be- és kikapcsolási
légkondicionáló időzítő elindításának pillanatától
esetén
számított 1 óra elteltével kapcsol ki,
majd a kikapcsolástól számított 2 óra
elteltével kapcsol be.
Magyar 19
Energiatakarékos funkciók
• Ha a Single user funkció van bekapcsolva a Cool
módban, és a megadott hőmérséklet alacsonyabb,
mint 24°C, akkor a megadott hőmérséklet
automatikusan 24°C-ra emelkedik. De ha a
megadott hőmérséklet 25°C és 30°C között van,
akkor ez változatlan marad.
Be- és kikapcsolási időzítő
funkció
Energiatakarékos működés
18
A good’sleep funkció
Használja a good'sleep funkciót az éjszakai jó
alváshoz, és energia megtakarításához. Ezt a
funkciót a Cool és a Heat módokban is választhatja.
Cool vagy
Heat
módban
▶

(Válasszon a
Be, Ki
és lehetőségek közül
.)
(Állítsa be az
üzemidőt.)
▶
▶
• Nyomja meg a
(Időzítő) gombot az aktuális
funkció módosításához a On, Off és a
(good’sleep) lehetőségek között.
MEGJEGYZÉS
Energiatakarékos funkciók
• Amikor elindítja a good’sleep funkciót, akkor
megjelenik az Időzítő ( ) a beltéri egység
kijelzőjén.
• A beállított hőmérséklet 1 ˚C-os lépésekben, 16 ˚C
és 30 ˚C között szabályozható.
• A javasolt és optimális megadott hőmérsékletek a
good’sleep funkcióban az alábbiak:
Optimális
beállított
hőmérséklet
Mód
Javasolt beállított
hőmérséklet
Cool
25 °C - 27 °C
26 °C
Heat
21 °C - 23 °C
22 °C
20 Magyar
• 0,5 és 12 óra közötti üzemidőt állíthat be. Állítsa
a működési időt 0.0 értékre a good’sleep funkció
kikapcsolásához.
• A good’sleep funkció alapértelmezett üzemideje
a Cool módban 8 óra. 5 óránál hosszabb üzemidő
beállítása esetén az Ébresztés funkció 1 órával
a beállított idő előtt veszi kezdetét. Az üzemidő
lejártát követően a légkondicionáló automatikusan
leáll.
• Ha a Bekapcsolási és Kikapcsolási időzítő,
valamint a good'sleep funkcióhoz kapcsolódó
időtartamok egymást átfedik, a légkondicionáló
csak a legutoljára elindított funkcióval működteti
az időzítőt.
• Ha a good'sleep funkciót választja, mialatt a 2-Step
hűtés, a Fast, a Comfort, a Quiet, vagy a Single
user funkciók egyike üzemel, akkor ezek a funkciók
kikapcsolnak.
A légkondicionáló berendezés tisztítása
Az Automatikus tisztítás funkció használata

[Clean] kiválasztása
• A beltéri egység kijelzője ezt mutatja :

Az Automatikus tisztítás funkció
aktiválódik.

Ha a művelet kikapcsolt, akkor az
automatikus tisztítás 10 percre elindul.
• A beltéri egység kijelzője mutatja a
tisztítási folyamatot (1-99%-ig).

Az Automatikus tisztítás funkció
deaktiválása
[Clean] kiválasztása
A légkondicionáló automatikusan
kikapcsol.
Az Automatikus tisztítás művelet törlése
Nyomja meg a
belül kétszer.
gombot 20 másodpercen
MEGJEGYZÉS
• Ha a légkondicionáló ki van kapcsolva, akkor az Automatikus tisztítás azonnal elindul; bekapcsolt berendezés
esetén az Automatikus tisztítás a légkondicionáló leállását követően indul el.
• Ha az automatikus tisztítás művelet során elindít egy funkciót, akkor az automatikus tisztítás alapállapotba áll,
majd újraindul, amikor az adott funkció leáll vagy véget ér.
A beltéri egység külső felületeinek és a kültéri egység hőcserélőjének tisztítása
Langyos vízzel átitatott ruha
Puha kefe
A portól vízpermettel tisztítsa meg a
berendezést.
VIGYÁZAT!
• Ne tisztítsa a kijelzőt lúgos tisztítószerrel!
• Ne használjon kénsavat, sósavat vagy szerves oldószereket (például hígítót, kerozint vagy acetont) a készülék
felületeinek tisztításához! Ne ragasszon rá öntapadó címkéket, mivel ezek károsíthatják a légkondicionáló
felületét!
• A kültéri egység hőcserélőjének tisztítása és vizsgálata során szükség esetén a helyi szervizközponthoz forduljon
segítségért.
Magyar 21
Tisztítás és karbantartás
A tisztítás előtt ne feledje kikapcsolni és a tápellátásról
leválasztani a berendezést.
A légkondicionáló berendezés tisztítása
A szűrő tisztítása

Porszívó
Puha kefe
30 perc
Akasztók
Enyhe tisztítószer
VIGYÁZAT!
• Ne súrolja a levegőszűrőt kefével vagy egyéb tisztító eszközzel! Ez károsíthatja a szűrőt.
• Ne tegye ki közvetlen napfénynek a levegőszűrűt a szárítás során!
MEGJEGYZÉS
• 2 hetente tisztítsa meg a levegőszűrőt. A tisztítási időköz a használattól vagy a környezeti feltételektől függően
eltérhet.
• Ha a levegőszűrő szárítása nedves környezetben történik, kellemetlen szagok keletkezhetnek. Tisztítsa meg
újból a szűrőt, majd jól szellőző helyen szárítsa azt meg.
A szűrőtisztítási emlékeztető visszaállítása
Tisztítás és karbantartás
Beltéri
egység
kijelzője
Indoor
unit display
22 Magyar
Hibaelhárítás
A légkondicionáló berendezés rendellenes működése esetén lásd az alábbi táblázatot. Ezzel időt és
szükségtelen kiadásokat takaríthat meg.
Probléma
Megoldás
• Ellenőrizze, hogy a berendezés be van-e kapcsolva, majd kapcsolja be ismét a
légkondicionáló berendezést.
A légkondicionáló
berendezés egyáltalán nem
működik.
• Kapcsolja be a megszakítót, csatlakoztassa a tápkábelt, majd kapcsolja be
ismét a légkondicionálót.
• Győződjön meg arról, hogy bekapcsolta a leválasztó kapcsolót.
• Ellenőrizze, hogy a Kikapcsolási időzítő aktív-e. A Power gomb
megnyomásával kapcsolja be újra a légkondicionálót.
A hőmérséklet-beállítás
nem működik.
• Ellenőrizze, hogy üzemel-e a Fan vagy a Fast mód. Ezekben a módokban a
kívánt hőmérséklet automatikus beállítású, a hőmérséklet nem módosítható.
• Ellenőrizze, hogy a beállított hőmérséklet magasabb-e a Cool módban vagy
alacsonyabb-e a Heat módban, mint a pillanatnyi hőmérséklet. A beállított
hőmérséklet módosításához nyomja meg a távvezérlő Hőmérséklet gombját.
• Ellenőrizze, hogy a levegőszűrő nem tömődött-e el a portól. Ha a
levegőszűrőben nagy mennyiségű por halmozódott fel, lecsökkenhet a hűtőés fűtőteljesítmény. Gyakrabban tisztítsa a szűrőt.
• Győződjön meg róla, hogy semmi sem takarja el a kültéri egységet, illetve,
hogy nem a működését akadályozó tárgy közelében helyezte azt el. Távolítsa
el az egységet eltakaró vagy a működését akadályozó tárgyat.
Nem jön hideg vagy meleg
levegő a légkondicionálóból.
• Ellenőrizze, hogy a légkondicionáló nem jégtelenítő módban működik-e.
Ha télen jegesedés lép fel vagy a külső hőmérséklet túl alacsony, a
légkondicionáló automatikusan jégtelenítő módban működik. Jégtelenítő
módban a beltéri egység ventilátora leáll, és a berendezésből nem távozik
meleg levegő.
• Ellenőrizze, hogy nem hagyta-e nyitva az ajtókat vagy az ablakokat. A
nyitott ajtók vagy ablakok gyenge hűtési, illetve fűtési teljesítményt
eredményezhetnek. Csukja be az ajtókat, illetve az ablakokat.
• Ellenőrizze, hogy a légkondicionálót nem közvetlenül a hűtés vagy fűtés
mód leállását követően kapcsolta-e be. Ilyen esetben a kültéri egység
kompresszorának védelme érdekében csupán a ventilátor működik.
A levegőáram-beállítás nem
működik.
• Ellenőrizze, hogy a good'sleep funkció üzemel-e. A funkció bekapcsolása
esetén nem lehet beállítani a légáramlás irányát. (De szabályozhatja a
légáramlás irányát, ha ez a funkció Heat módban üzemel.)
A ventilátor-fordulatszám
beállítása nem működik.
• Ha a Auto, a Dry, vagy a Fast mód üzemel, vagy a good'sleep funkció üzemel
a Cool módban, akkor a légkondicionáló automatikusan vezérli a ventilátor
sebességét, azaz Ön nem módosíthatja azt.
Magyar 23
Tisztítás és karbantartás
• Ellenőrizze, hogy a cső nem túl hosszú-e. Ha a cső hossza meghaladja
a legnagyobb megengedett értéket, gyengülhet a hűtési, illetve fűtési
teljesítmény.
Hibaelhárítás
Probléma
Megoldás
• Cserélje ki a távvezérlő elemeit újakra.
A távvezérlő nem működik.
• Győződjön meg róla, hogy semmi sem takarja el a távvezérlő-érzékelőt.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e erős fényforrás a légkondicionáló berendezés
közelében. A fénycsövek vagy neon fényreklámok által sugárzott erős fény
akadályozhatja az elektromágneses hullámok vételét.
Az időzítő funkció
beállítása nem működik.
• Ügyeljen rá, hogy az idő beállítását követően nyomja meg a távvezérlő
BEÁLLÍT gombját.
A jelzőfény folyamatosan
villog.
• Nyomja meg a Bekapcsoló gombot a légkondicionáló kikapcsolásához, vagy
válassza le a tápcsatlakozót. Ha a jelzőfény továbbra is villog, forduljon a
szervizközponthoz.
Működés közben
kellemetlen szagok töltik
meg a helyiséget.
• Ellenőrizze, hogy a légkondicionáló nem füstös helyen működik-e.
Szellőztesse ki a helyiséget, vagy 3-4 órán keresztül Ventilátor módban
üzemeltesse a légkondicionálót. (A légkondicionáló berendezés nem
tartalmaz erőteljes szagokat kibocsátó alkatrészeket.)
• Ellenőrizze, hogy megtisztították-e a lefolyókat. Rendszeres időközönként
végezze el a tisztításukat.
Tisztítás és karbantartás
Hibajelzés jelent meg.
• Ha a beltéri egység valamelyik jelzőfénye villog, forduljon a legközelebbi
szervizközponthoz. Ne feledje megadni a hibakódot a szervizközpontnak.
Zaj hallható.
• A légkondicionáló berendezés használati állapotától függően előfordulhat,
hogy a hűtőközeg mozgásának változásakor zaj hallható. Ez a szokásos
működés része.
A kültéri egységből füst
áramlik.
• Ez nem tűz, hanem télen Fűtés módban a kültéri egység hőcserélőjéből a
berendezés fagymentesítése során kiáramló gőz.
A kültéri egység
csőcsatlakozásaiból víz
csöpög.
• A környezeti hőmérséklet jelentős mértékű változása során páralecsapódás
alakulhat ki. Ez a szokásos működés része.
Ahhoz, hogy ez a termék antimikrobiális funkcióját elláthassa, ezüst-cink-zeolit biocid anyaggal kezelték.
24 Magyar
Információk a hűtőközegről
A felhasznált hűtőközegre vonatkozó fontos szabályozási információk.
A termék fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz. Ne engedje a gázokat a légkörbe!
VIGYÁZAT!
Ha a rendszer legalább 5 t CO2e fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz, akkor legalább 12 havonta
ellenőrizni kell a rendszert szivárgás szempontjából, az 517/2014 számú rendelet értelmében. Ezt a tevékenységet
csak szakképzett személyzet végezheti. A fenti esetben a telepítő személynek (vagy a végső ellenőrzésért felelős
személynek) biztosítania kell egy karbantartási naplót, amelyben rögzítenie kell minden, az EURÓPAI PARLAMENT
ÉS TANÁCS 517/2014/EU (2014. április 16.) fluortartalmú üvegházhatású gázokra vonatkozó rendelete által előírt
információt.
Ez a beltéri egység egy R-32 vagy R-410A kültéri egységhez csatlakoztatható.
Hűtőközeg típusa
GWP érték
R-32
675
R-410A
2088
• GWP: Globális felmelegedési potenciál
• Kiszámítása: tCO2e: kg x GWP/1000
Tisztítás és karbantartás
Magyar 25
Connect app
Ez a termék a Samsung Smart légkondicionáló, amely támogatja a
Samsung Connect App szolgáltatást.
Csatlakozás hálózathoz
Tisztítás és karbantartás
MEGJEGYZÉS
• Ez a Wi-Fi adatátvitel erősítő csak az alábbi három
titkosítást támogatja.
‐‐ Nyílt (Nincsen titkosítás), WPA/TKIP, WPA2/AES
‐‐ Más típusú titkosítás használata esetén
előfordulhat, hogy nem tud Wi-Fi kapcsolatot
létesíteni.
• A Wi-Fi adatátvitel erősítő telepítéséhez a vezeték
nélküli útválasztó közelében válassza ki a beltéri
egység helyét. Ha a Wi-Fi jel erőssége gyengül,
előfordulhat, hogy a Smart App a Wi-Fi jel
erősségétől függően lekapcsolódik.
• Az okostelefonnak a Wi-Fi jel erőterében kell lennie
ahhoz, hogy a Smart App használható legyen.
• A Smart App akkor használható a szélessávú
mobil Internet eléréshez, ha a Szélessávú Mobil
Hardverkulcsot a Wi-Fi használatához aktiválták.
• A termék csak a DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol) használatát támogatja. Ha a felhasználó
meglévő vezeték nélküli útválasztót használ,
aktiválni kell a DHCP-kiszolgáló funkciót.
• Válasszon olyan csatornát a vezeték nélküli
útválasztó számára, amely éppen nincs
használatban.
• Ha a vezeték nélküli útválasztó csatlakoztatása nem
a fent felsorolt módokon történik, az útválasztó
és légkondicionáló csatlakoztatása sikertelen
lesz, vagy a készülék nem fog működni. A 802.11n
használatakor a WPA2/AES használata javasolt.
• A vezeték nélküli hálózati kapcsolat minőségét
befolyásolhatják a környező vezeték nélküli
hálózatok.
• Ha az internetszolgáltató tartósan regisztrálta a
felhasználó számítógépét vagy MAC-címét (ami
egy egyedi azonosítószám), előfordulhat, hogy a
légkondicionáló nem lesz képes csatlakozni az
internethez. Ha számítógéptől eltérő berendezést
kíván az internethez csatlakoztatni, az ahhoz
szükséges műveletekkel kapcsolatos tudnivalókért
lépjen kapcsolatba az internetszolgáltatóval.
26 Magyar
• Ha az internetszolgáltató az internethez történő
csatlakozáshoz azonosítót vagy jelszót kér,
előfordulhat, hogy a légkondicionáló nem tud
csatlakozni az internethez. Ebben az esetben az
internethez történő csatlakozáskor meg kell adnia
az azonosítót vagy jelszót.
• Előfordulhat, hogy az internetkapcsolat a
tűzfallal kapcsolatos problémák miatt nem jön
létre. Ebben az esetben lépjen kapcsolatba az
internetszolgáltatóval.
• Ha az internetszolgáltató által közölt módszereket
követve sem tud csatlakozni az internethez, lépjen
kapcsolatba egy Samsung szervizközponttal.
A vezeték nélküli IP
útválasztó csatlakoztatása a
légkondicionálóhoz
• A vezeték nélküli útválasztó telepítéséhez olvassa
el az adott útválasztóhoz mellékelt használati
útmutatót.
• A Samsung Smart Légkondicionáló az IEEE802.11
b/g/n(2,4 GHz) kommunikációs protokollokat
támogatja.
• A vezeték nélküli útválasztó telepítéséhez olvassa el
az egyes gyártók használati útmutatóit.
A Samsung nem mellékel útmutatót a vezeték
nélküli útválasztóhoz.
• Előfordulhat, hogy a tanúsítvánnyal nem
rendelkező útválasztók nem tudnak csatlakozni a
légkondicionálóhoz.
• A tanúsítvánnyal rendelkező útválasztók esetében
az alábbi logó látható a csomagoláson vagy a
használati útmutatón.
A Samsung Connect app letöltése
• Letöltheti a Samsung Connect appot
okostelefonjára, ha megkeresi a „Samsung Connect”
alkalmazást a Play Store-ban, a Galaxy Apps-ban
vagy az iPhone App Store-ban.
MEGJEGYZÉS
• A Samsung Connect app támogatja az Android
OS 6.0(mashmallow) vagy újabb operációs
rendszereket külső féltől származó telefonokon,
az Android OS 5.0 (lollipop) vagy újabb operációs
rendszereket Samsung telefonokon, az iOS 10.0
vagy újabb operációs rendszereket, és optimalizálva
van Samsung okostelefonokhoz (Galaxy S vagy Note
sorozatok).
Amikor más gyártók okostelefonját használva
elindítja az appot, előfordulhat, hogy egyes funkciók
eltérően működnek.
• A Samsung Connect app a termék
használhatóságának és teljesítményének
módosítása érdekében előzetes értesítés nélkül
megváltozhat.
Samsung-fiók regisztrálása
Bejelentkezés Samsung-fiókkal
MEGJEGYZÉS
• Ha rendelkezik Samsung okostelefon-fiókkal,
jelentkezzen be a fiókkal. Ha Ön Samsung
okostelefon-használó, a bejelentkezés automatikus.
A légkondicionáló csatlakoztatása a
Samsung Connect apphoz
• A légkondicionáló távvezérléséhez először
csatlakoztassa a légkondicionálót a Samsung
Connect apphoz. Töltse le és telepítse az
A légkondicionáló regisztrálása a Samsung
Connect apphoz
1 Győződjön meg arról, hogy okostelefonja csatlakozik-e
vezeték nélküli hálózathoz. Ha nincs kapcsolat, indítsa
el a Beállítások alkalmazást, válassza a vezeték nélküli
hálózat (Wi-Fi) lehetőséget a bekapcsoláshoz On.
Ezután válasszon egy AP üzemmódot a csatlakozáshoz.
2 Indítsa el a Samsung Connect alkalmazást az
okostelefonját.
3 Amikor megjelenik egy új eszköz észleléséről
tájékoztató felbukkanó ablak, érintse meg a Hozzáadás
ikont.
• Amikor a Samsung Connect alkalmazást futtatja,
akkor előfordulhat, hogy a csatlakoztatni
kívánt készüléken kívül egyéb készülékek is
megtalálhatók, ha további Samsung Connectel kompatibilis készülékek vannak a közelben.
(Átmenetileg válassza le a tápkábelt az összes
készülékről, kivéve azt a készüléket, amelyhez
csatlakozni kíván.)
• Ha a felbukkanó ablak nem jelenik meg, érintse
meg a „Eszköz hozzáadása” ikont, majd válasszon
egy terméket a listából
4 Csatlakoztassa termékét a Samsung Connect
alkalmazáshoz az okostelefonján megjelenő
utasítások követésével.
FIGYELEM!
• Figyelmeztetés rádiófrekvencia-kitettségre – a modul
telepítése közben tartson 20 cm-es távolságot.
• Figyelmeztetés arra, hogy ezt a terméket nem
lehet egyszerre telepíteni és működtetni más
rádiófrekvenciás készülékekkel további értékelés vagy
FCC-megfelelés nélkül.
• Utasítás a gazdarendszer címkézésére, a
gazdarendszernek megfelelő címkézéssel kell
rendelkeznie, ami tartalmazza a következőt:„Contains
FCC ID : A3LSWL-B70F"
• Az Ön készüléke nem harmonizált frekvenciát használ,
és az összes európai országban történő használatra
készült. A WLAN korlátozás nélküli működtethető zárt
térben az EU területén, azonban Franciaországban
nem működtethető a szabadban.
Műszaki adatok
Frekvenciatartomány
2412 - 2472 MHz
Wi-Fi
Jeladó teljesítmény(Max)
20 dBm
Magyar 27
Tisztítás és karbantartás
• A Samsung Connect app alkalmazásához Samsungfiókkal kell rendelkeznie. Az utasítások követésével
jelentkezzen be a rendszerbe a Samsung Connect
app-pal. Nem kell semmilyen alkalmazást telepítenie.
alkalmazást, majd konfigurálja a beállításokat a
képernyőn megjelenő utasítások szerint.
Connect app
A légkondicionáló vezérlése a Samsung Connect alkalmazással
Ügyesen vezérelheti a légkondicionálót.
Kategória
Funkció
Leírás
Hőmérséklet beállítása A beállított hőmérséklet kijelzése.
Felügyelet
Pillanatnyi
hőmérséklet
A pillanatnyi hőmérséklet kijelzése.
Teljesítmény
A légkondicionáló be- vagy kikapcsolása.
Mód
A beállított beltéri hőmérséklet módosítása.
Ventilátorsebességének
A működési mód ventilátor-sebességének beállítása.
Szélirány
A működési mód ventilátor-irányainak beállítása.
Tisztítás
A Tisztítás funkció be- vagy kikapcsolása.
Ütemezés
Vezérlés
Opciók
Tisztítás és karbantartás
28 Magyar
A kívánt művelet kiválasztása.
Hőmérséklet
A Be- vagy Kikapcsolási időzítő beállítása az egyes funkciókhoz.
• A Be-/Kikapcsolási időzítőhöz beállítható ütemezések maximális
száma 10.
• A Bekapcsolási és Kikapcsolási időzítő beállított ideje nem lehet
azonos.
• Amint beállították a Be-/Kikapcsolási időzítőt, a beállítás
a légkondicionálónak a hálózatból történő kihúzása és
újracsatlakoztatása esetén is megmarad.
A működési mód egyik opció funkciójának kiválasztása.
• A rendelkezésre álló opciók a légkondicionáló modelljétől függően
eltérhetnek.
• A ventilátor-sebesség és ventilátor irány beállítása automatikusan
történik a kiválasztott opcióknak megfelelően.
• A készülék opcióival részletes kapcsolatos információkért lásd a
felhasználói kézikönyvet.
Beállítások
További funkciók beállítása.
• Nyomja meg a Beállítások gombot a vezérlőképernyőn a
légkondicionáló részletes adatainak ellenőrzéséhez, illetve
beállításához.
• A Automatikus tisztítás, Szűrőcsere, Hangjelzés, Saját szél, és
Energi felhasználás ellenőrzése állítható be.
‐‐ Ha a Hangjelzés funkció ki van kapcsolva, akkor a készülék
nem ad ki csipogó hangjelzést.
A készülék
Szervizfunkció kiválasztása.
• Az A készülék képernyőn a Verzióadatok, a Ügyfélszolgálat,
Oktatóanyag és az Önellenőrzés menüket használhatja.
Hibaelhárítás
Mielőtt a szervizközpontot hívná, ne feledje
áttekinteni az alábbi táblázatot, mert a kiszállásért
és tanácsadásért díj fizetendő.
A Samsung Connect app az alkalmazások piacán
nem keresett.
A Samsung Connect app támogatja az Android OS
6.0(mashmallow) vagy újabb operációs rendszereket
külső féltől származó telefonokon, az Android OS
5.0 (lollipop) vagy újabb operációs rendszereket
Samsung telefonokon és az iOS 10.0 vagy újabb
operációs rendszereket.
Hibaüzenet jelenik meg eszközök hozzáadása
közben.
Előfordulhat, hogy a hozzáadás ideiglenesen nem
sikerül valamilyen akadály vagy a routertől való
távolság miatt. Próbálkozzon később.
Kapcsolja ki a légkondicionálót, majd 30 másodperc
múlva csatlakoztassa ismét az áramot. Ezután
próbálkozzon ismét.
Útmutató üzenet jelenik meg a Samsung Connect
app képernyőjén.
Végezzen ellenőrzést az üzenet követésével.
A Samsung Connect app telepítése után a
légkondicionáló nincs csatlakoztatva az apphoz.
Az app használata előtt csatlakoztassa a
légkondicionálót egy vezeték nélküli routerhez.
Az SSID-kapcsolódás a termékhez nem megy végbe
azonnal.
Ha a kapcsolat megszűnik, amikor a termék
AP-üzemmódban van, tiltsa le az „Okos hálózat
kapcsoló” funkciót az okostelefonján, és
próbálkozzon ismét.
A légkondicionáló nem kapcsolódik vezeték nélküli
routerhez.
Győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli router
SSID-je (neve) az angol ábécé betűiből és számokból
áll-e. Ha az SSID bármilyen különleges karaktert
tartalmaz, változtassa meg a nevet.
Tisztítás és karbantartás
A légkondicionáló nem kapcsolódik a szerver
regisztrációs lépésében.
A router beállítások oldalának elérése után tiltsa le a
router tűzfalát és próbálkozzon ismét.
Országhiba történt a Samsung-fiókban csatlakozás
közben.
Kijelentkezés után jelentkezzen be korábbi
Samsung-fiókjába, majd törölje a meglévő
eszközöket. Jelentkezzen be ismét a rendszerbe egy
új Samsung-fiókkal, és adja meg a beállításokat.
Magyar 29
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama
végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a
háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezetés egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól,
és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható
újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot
arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból
biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés
feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama
végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd
vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített
referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz.
A Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségével és termékspecifikus jogszabályi kötelezettségeivel
(pl.: REACH, WEEE, akkumulátorok) kapcsolatban látogasson el a samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html weboldalra
Download PDF