Samsung | AR09MSPXASINEU | Samsung AR09MSPXASINEU - Windfree klíma Felhasználói kézikönyv (DB68-06728A)

KÉRDÉS VAGY ÉSZREVÉTEL ESETÉN:
ORSZÁG
TELEFONÁLJON
UK
IRELAND (EIRE)
PORTUGAL
LUXEMBURG
NETHERLANDS
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
06196 9340275
[HHP] 06196 9340224
01 48 63 00 00
800-SAMSUNG (800.7267864)
0034902172678
[HHP] 0034902167267
808 20 7267
261 03 710
088 90 90 100
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
DENMARK
FINLAND
SWEDEN
815 56480
70 70 19 70
030-6227 515
0771 726 786
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów
komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
GERMANY
FRANCE
ITALIA
SPAIN
POLAND
HUNGARY
AUSTRIA
SWITZERLAND
CZECH
SLOVAKIA
CROATIA
BOSNIA
Republicof
Macedonia
MONTENEGRO
SLOVENIA
SERBIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
800 - SAMSUNG
(800-726786)
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
072 726 786
055 233 999
VAGY KERESSE FEL
HONLAPUNKAT
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/be_fr/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/support
023 207 777
-
020 405 888
080 697 267 (brezplačna številka)
011 321 6899
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
8-800-77777
8000-7267
800-7267
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
DB68-06728A-02
DB68-06728A-01_HU.indd 54
5/2/2017 10:39:47 AM
Légkondicionáló
berendezés
Használati útmutató
ARTTMSPXTT, ARTTMSWXTT
•• Köszönjük, hogy Samsung légkondicionáló berendezést választott!
•• A berendezés használata előtt kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig a Felhasználói
útmutatót, és a későbbi felhasználás érdekében gondosan őrizze azt meg.
DB68-06728A-01_HU.indd 1
5/2/2017 10:39:47 AM
Tartalomjegyzék
Biztonsági tudnivalók
4
Biztonsági tudnivalók
4
Gyors áttekintés
12
A beltéri egység áttekintése
12
kijelző
A távvezérlő áttekintése
13
Az elemek behelyezése
A távvezérlő használata
14
Működési módok • A hőmérséklet szabályozása •
A ventilátor-fordulatszám szabályozása • A légáramlás irányának beállítása
Intelligens és hatékony funkciók
16
Hűtés
16
Cool mód • 2-Step hűtési funkció • Wind-free Cooling funkció
Páramentesítés18
Dry mód
Légtisztítás18
Vírus doktor funkció
Fűtés
Heat mód
19
Gyors és intelligens funkciók
20
Auto mód • Fan mód • A Fast funkció • A Comfort funkció •
Csipogó hang funkció • A Quiet funkció • Kijelző-megvilágítási funkció •
Wi-Fi funkció (Intelligens légkondicionálási alkalmazás)
Energiatakarékos funkciók
24
Energiatakarékos működés
24
A villamosenergia-fogyasztás ellenőrzése • A Single user funkció •
Be- és kikapcsolási időzítő funkció • A good’sleep funkció
Tisztítás és karbantartás 27
A légkondicionáló berendezés tisztítása
27
Hibaelhárítás
30
Smart Home Alkalmazás
32
2 Magyar
DB68-06728A-01_HU.indd 2
5/2/2017 10:39:48 AM
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama
végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a
háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezetés egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól,
és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható
újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot
arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból
biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés
feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama
végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd
vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66.
A Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségével és termékspecifikus jogszabályi kötelezettségeivel
(pl.: REACH) kapcsolatban látogasson el a samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html weboldalra
Magyar 3
DB68-06728A-01_HU.indd 3
5/2/2017 10:39:48 AM
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
A légkondicionáló üzembe helyezése előtt kérjük, hogy a különböző
jellemzők és funkciók megfelelő elsajátítása, illetve a készülék
biztonságos és hatékony üzemeltetése érdekében olvassa végig ezt a
kézikönyvet.
Mivel ez az útmutató több modell leírását is tartalmazza, előfordulhat,
hogy az Ön légkondicionálójának tényleges termékjellemzői valamelyest
eltérnek a kézikönyvben leírtaktól. Ha bármilyen kérdése van, hívja a
legközelebbi ügyfélszolgálati központot, vagy a szükséges információk
megtekintéséhez látogasson el a www.samsung.com honlapra.
FIGYELEM!
Veszélyforrások vagy nem biztonságos eljárások, melyek súlyos személyi
sérülést vagy halált okozhatnak.
VIGYÁZAT!
Veszélyforrások vagy nem biztonságos eljárások, melyek könnyebb
személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak.
Kövesse az utasításokat.
NE kísérelje meg!
z áramütés elkerülése érdekében ellenőrizze a készülék
A
megfelelő földelését.
Válassza le a tápellátást.
NE szerelje szét!
ÜZEMBE HELYEZÉSI INFORMÁCIÓK
FIGYELEM!
A készülék áramellátási jellemzőinek megfelelő vagy annál nagyobb
kapacitású tápkábelt használjon.A tápkábelt kizárólag e készülék
csatlakoztatására használja. Ne használjon hosszabbító kábelt!
• A tápkábel meghosszabbítása áramütést vagy tüzet okozhat!
• Ne használjon áramátalakítót! Ez áramütést vagy tüzet okozhat!
• Az előírttól eltérő feszültség/frekvencia/névleges áramerősség
tüzet okozhat!
4 Magyar
DB68-06728A-01_HU.indd 4
5/2/2017 10:39:48 AM
Biztonsági tudnivalók
A készülék üzembe helyezését kizárólag szakember vagy megfelelő
jogosultsággal rendelkező vállalat végezheti el.
• Ennek elmulasztása áramütést, tüzet, robbanást, készülékhibát
vagy sérülést okozhat, és az üzembe helyezett termékre vonatkozó
garancia érvénytelenítését vonhatja maga után!
Leválasztó kapcsolót és különálló áramköri megszakítót is szereljen
fel a légkondicionáló készülék közelébe.A leválasztó kapcsolót ne a
légkondicionáló védőburkolatára szerelje fel!
• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat!
A kültéri egységet biztonságosan rögzítse, és ügyeljen az
elektromos alkatrészek időjárással szembeni védelmére.
• Ennek elmulasztása áramütést, tüzet, robbanást vagy
készülékhibát okozhat!
Ne helyezze a készüléket fűtőtest vagy gyúlékony anyag közelébe!
Ne helyezze a készüléket nedves, olajos vagy poros, illetve közvetlen
napfénynek vagy víznek (vagy esőnek) kitett helyre! Ne helyezze a
készüléket olyan helyre, ahol gázszivárgás léphet fel!
• Ez áramütést vagy tüzet okozhat!
Soha ne helyezze a kültéri egységet olyan helyre – például magas
külső falra –, ahonnan az leeshet!
• A kültéri egység leesése sérülést, halált vagy anyagi kárt okozhat.
Ügyeljen a készülék megfelelő földelésére. Sohase gázvezetéken,
műanyag vízcsöven vagy telefonvonalon keresztül földelje a
készüléket!
• Ennek elmulasztása áramütést, tüzet vagy robbanást okozhat!
• Ügyeljen rá, hogy megfelelően földelt hálózati aljzatot használjon.
VIGYÁZAT!
Kérjük, borítsa be a légkondicionáló készüléket egy polietilén
zsákkal, miután telepítették, majd távolítsa el azt, amikor elkezdi
működtetni a készüléket.
A készüléket egyenletes és kemény borítású padlóra helyezze, mely
elbírja annak súlyát.
Magyar 5
DB68-06728A-01_HU.indd 5
5/2/2017 10:39:49 AM
Biztonsági tudnivalók
• Ennek elmulasztása rendellenes vibrációt, illetve zajt, vagy
készülékhibát okozhat!
A leeresztőcsövet megfelelően szerelje fel, hogy az biztosítsa a víz
elvezetését.
• Ennek elmulasztása a víz túlfolyásához vezethet, ami
anyagi kárt okozhat! A leeresztőcsövet ne csatlakoztassa
szennyvízcsatornához, mivel az később szagokat eredményezhet.
A kültéri egység telepítésekor ügyeljen a leeresztőcső helyes
csatlakoztatására a víz megfelelő elvezetése érdekében.
• A kültéri egységben a fűtési üzem során keletkező víz túlfolyhat,
ami anyagi kárt okozhat.
Különösen télen, egy jégdarab lezuhanása sérülést, halált vagy
anyagi kárt okozhat!
TÁPELLÁTÁS
FIGYELEM!
Ha a megszakító megsérült, lépjen kapcsolatba a legközelebbi
szervizközponttal.
Ne húzza vagy hajlítsa meg túlzottan az elektromos vezetéket!
Ne tekerje meg és ne kössön csomót az elektromos vezetékre! Ne
akassza az elektromos vezetéket fémtárgyak fölé, ne helyezzen rá
nehéz tárgyakat, ne tegye különféle tárgyak közé és ne nyomja a
készülék mögötti résbe!
• Ez áramütést vagy tüzet okozhat!
VIGYÁZAT!
A megszakító segítségével szüntesse meg az áramellátást, ha a
készüléket hosszabb időn keresztül nem használja, illetve viharos
időjárás vagy villámlás idején.
• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat!
6 Magyar
DB68-06728A-01_HU.indd 6
5/2/2017 10:39:49 AM
FIGYELEM!
Ha a készülékben víztúlfolyás következik be, forduljon a
legközelebbi szervizközponthoz.
• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat!
Ha a készülék rendellenes zajt, égett szagot vagy füstöt bocsát ki,
azonnal szüntesse meg az áramellátást és lépjen kapcsolatba a
legközelebbi szervizközponttal.
• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat!
Gázszivárgás (például földgáz, propán-bután gáz stb. szivárgása)
esetén azonnal szellőztessen ki, anélkül, hogy hozzáérne az
elektromos vezetékekhez. Ne érjen hozzá a készülékhez és az
elektromos vezetékhez!
• Ne használjon ventilátort a szellőztetéshez!
• A szikra robbanást vagy tüzet okozhat.
A légkondicionáló berendezés új helyen történő üzembe
helyezésével kapcsolatban forduljon a legközelebbi
szervizközponthoz.
• Ennek elmulasztása hibás működést, vízszivárgást, áramütést vagy
tüzet okozhat.
• A termék vételára nem tartalmazza annak kiszállítását. A
berendezés új helyen történő üzembe helyezése további szerelési
és telepítési költségekkel jár.
• A berendezés szokatlan helyen, például ipari környezetben vagy
sótartalmú levegőnek kitett tengerparton történő telepítése
esetén mindenképpen forduljon a legközelebbi szervizközpontoz.
Ne érintse meg a megszakítót nedves kézzel!
• Ez áramütést okozhat!
Ne kapcsolja ki a használatban lévő légkondicionálót a
megszakítóval!
Biztonsági tudnivalók
HASZNÁLAT
Magyar 7
DB68-06728A-01_HU.indd 7
5/2/2017 10:39:49 AM
Biztonsági tudnivalók
• A légkondicionálónak a megszakítóval történő kikapcsolása,
majd bekapcsolása szikrát okozhat, és áramütést vagy tüzet
eredményezhet!
A légkondicionáló berendezés kicsomagolását követően a
csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől, mivel azok
veszélyt jelenthetnek a számukra.
• Ha egy gyermek a fejére húz egy zacskót, az fulladást okozhat!
Ne érintse meg a kezeivel vagy az ujjaival a légterelő lapot a fűtési
üzem során!
• Ez áramütést vagy égési sérülést okozhat.
Ne helyezze ujjait vagy idegen tárgyakat a légkondicionáló
berendezés bemeneti/kimeneti nyílásába!
• Különösen figyeljen rá, hogy a gyermekek ne nyúljanak ujjaikkal a
készülékbe, és ezáltal ne szenvedjenek sérülést!
Ne mérjen ütést a légkondicionáló berendezésre, és ne húzza azt
túlzott erővel!
• Ez tüzet, személy sérülést okozhat, illetve a berendezés
meghibásodását eredményezheti.
Ne helyezzen semmiféle olyan tárgyat a kültéri egység közelébe,
amely lehetővé teheti, hogy a gyermekek felmásszanak a
berendezésre!
• Ez a gyermekek súlyos sérüléséhez vezethet.
Ne használja a légkondicionáló berendezést hosszú időn keresztül
gyengén szellőztetett helyen vagy leromlott egészségi állapotú
személyek közelében!
• Az oxigénhiány miatt ez veszélyes lehet, ezért legalább óránként
nyisson ablakot.
Ha bármilyen idegen anyag, például víz folyt a termékbe, szüntesse
meg az áramellátást és lépjen kapcsolatba a legközelebbi
szervizközponttal.
• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat!
8 Magyar
DB68-06728A-01_HU.indd 8
5/2/2017 10:39:49 AM
VIGYÁZAT!
Biztonsági tudnivalók
Ne próbálja meg önállóan javítani, szétszerelni vagy módosítani a
készüléket!
• Ne használjon az előírttól eltérő biztosítékot (például rézdrótot,
acélhuzalt stb.)!
• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat, illetve a
berendezés meghibásodásához vezethet.
Ne helyezzen semmilyen tárgyat vagy berendezést a beltéri egység
alá!
• A beltéri egységből kicsöpögő víz tüzet vagy anyagi kárt okozhat.
Legalább évente ellenőrizze, hogy a kültéri egység tartókerete nem
törött-e.
• Ennek elmulasztása személyi sérülést, halált vagy anyagi kárt
okozhat.
A maximális áram mérése az IEC biztonsági szabványnak
megfelelően történik, az energiafogyasztás hatásfokának
megállapításához tartozó árammérés pedig az ISO szabvány szerint.
Ne álljon a készülék tetejére, és ne helyezzen rá tárgyakat (például
szennyest, meggyújtott gyertyát, égő cigarettát, edényeket, vegyi
anyagokat, fémtárgyakat stb.)!
• Ez áramütést, tüzet, termékproblémákat vagy személyi sérülést
eredményezhet.
Ne használja a készüléket nedves kézzel!
• Ez áramütést okozhat!
Ne permetezzen párolgó anyagot, például rovarirtó szert a készülék
felületére!
• Amellett, hogy az emberre nézve ártalmas, áramütést, tüzet vagy
termékproblémákat eredményezhet.
Ne igya meg a légkondicionáló berendezésből távozó vizet!
• Ez a víz káros lehet az emberi egészségre.
Magyar 9
DB68-06728A-01_HU.indd 9
5/2/2017 10:39:49 AM
Biztonsági tudnivalók
Ne tegye ki a távvezérlőt erős ütésnek, és ne szerelje azt szét!
Ne érintse meg a berendezéshez csatlakozó csöveket!
• Ez égési vagy egyéb sérülést okozhat.
Ne használja a légkondicionáló berendezést precíziós műszerek,
élelmiszerek, állatok, növények vagy kozmetikai szerek
tartósítására, vagy bármilyen egyéb, nem rendeltetésszerű célra!
• Ez anyagi kárt okozhat.
Ne tegyen ki másokat, állatokat vagy növényeket hosszú időn
keresztül a légkondicionáló berendezésből kiáramló levegőnek!
• Ez káros hatással lehet az emberekre, az állatokra vagy a
növényekre.
A berendezést nem használhatják korlátozott fizikai, érzékszervi
vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalattal vagy
ismeretekkel nem rendelkező személyek (a gyermekeket is
ideértve), kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete
alatt állnak, vagy a használatra vonatkozó megfelelő útmutatásban
részesültek. Gondoskodni kell a gyermekek megfelelő
felügyeletéről, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
Európai használat esetén: A készüléket 8 év fölötti gyerekek
és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel
rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és jártassággal
nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha a
biztonságukért felelős személy biztosítja számukra a felügyeletet,
és elmagyarázza nekik az eszköz használatát és annak lehetséges
veszélyeit. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék
tisztítását és karbantartását gyerekek csak felügyelettel
végezhetik.
10 Magyar
DB68-06728A-01_HU.indd 10
5/2/2017 10:39:50 AM
FIGYELEM!
A készülék tisztításakor a vizet ne permetezze közvetlenül az
érintett felületre! A készülék tisztításához ne használjon benzint,
hígítót vagy alkoholt!
• Ez elszíneződést, deformációt, károsodást, áramütést vagy tüzet
okozhat.
Tisztítás vagy karbantartás előtt válassza le az áramellátást, és várja
meg, hogy a ventilátor leálljon!
• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat!
Biztonsági tudnivalók
TISZTÍTÁS
VIGYÁZAT!
A kültéri egységben található hőcserélő felületének tisztítását az
éles szélekre való tekintettel óvatosan végezze el!
• Ezt szakembernek kell elvégezni, ezért kérjük, hogy lépjen
kapcsolatba egy szerelővel vagy a szervizközponttal.
Ne tisztítsa meg saját kezűleg a légkondicionáló berendezés
belsejét!
• A berendezés belsejének megtisztításával kapcsolatban forduljon a
legközelebbi szervizközponthoz.
• A szűrő tisztítása tekintetében olvassa el „A légkondicionáló
tisztítása” című fejezetet.
• Ennek elmulasztása a berendezés károsodásához vezethet, és
áramütést vagy tüzet okozhat.
• Ügyeljen rá, hogy a hőcserélő tisztítása során a felületek éles szélei
ne okozzanak sérüléseket!
Magyar 11
DB68-06728A-01_HU.indd 11
5/2/2017 10:39:50 AM
A beltéri egység áttekintése
A tényleges termék némileg eltérhet az alábbi képen ábrázolttól.
05
01
06
02
07
08
Gyors áttekintés
03
09
04
01
02
03
04
05
10
Levegőbemenet
Levegőszűrő
Légterelő lap (fel és le)
Légterelő lap (balra és jobbra)
Szobai hőmérsékletérzékelő
06
07
08
09
10
Wi-Fi modul
Wind-free panel
kijelző
Bekapcsoló gomb / távvezérlő-érzékelő
(Belül) Vírus doktor(ARTTMSPXTT)
kijelző
01
Hőmérsékleti kijelzés
Szűrő-visszaállítási kijelzés (
)
Energiafogyasztás kijelzése
(Multi rendszer esetén az időfelhasználás kijelzője)
Automatikus tisztítás kijelzése (
)
Fagymentesítő kijelzés(
)
02
Wi-Fi kijelzés
03
Vírus doktor
01
02
03
04
(ARTTMSPXTT)
04 Időzítő kijelző
good'sleep kijelző
Automatikus tisztítás kijelző
01
Hőmérsékleti kijelzés
Szűrő-visszaállítási kijelzés (
)
Energiafogyasztás kijelzése
(Multi rendszer esetén az időfelhasználás kijelzője)
Automatikus tisztítás kijelzése (
)
Fagymentesítő kijelzés (
)
02 Wi-Fi kijelzés
01
02
03
04
(ARTTMSWXTT)
12 Magyar
DB68-06728A-01_HU.indd 12
03 Single user kijelző
(Több rendszer használata esetén ez a funkció nem
támogatott.)
04 Időzítő kijelző
good'sleep kijelző
Automatikus tisztítás kijelző
5/2/2017 10:40:02 AM
A távvezérlő áttekintése
05
01
06
02
07
03
04
05
01
06
02
07
08
09
09
05 Alacsony töltöttségi szint
kijelzése
10
06 Jeltovábbítási kijelzés
04
11
11
17
12
18 12
18
13
19 13
20
19
14
20
21 15
21
07 Ventilátor-fordulatszám
kijelzése
08 Vírus doktor kijelzés
09 Wind-free kijelzés
10 Függőleges légterelés
kijelzése
11
Vízszintes légterelés kijelzése
12 Bekapcsoló gomb
13 Hőmérséklet gomb
14 Időzítő gomb
Gyors áttekintés
17
15
02 Időzítő kijelzése
03 Működési mód kijelzése
04 Opciók kijelzése
08 03
10
14
01 A beállított hőmérséklet
kijelzése
15 Ventilátor-fordulatszám
gomb
22
16
22
16
(ARTTMSPXTT)
16 Iránybeállítás gomb/
kiválasztás gomb
17 Függőleges légterelés
gomb
(ARTTMSWXTT)
18 Mód gomb
19
Vírus doktor/ Wind-free
gomb (TTMSPXTT)
Single user/ Wind-free gomb
(TTMSWXTT)
20 Vízszintes légterelés
gomb
21 Opciók/ tisztítás gomb
22 BEÁLLÍT gomb
Az elemek behelyezése
MEGJEGYZÉS
• A jelen kézikönyvben található leírásokat elsősorban a
távvezérlő gombjai alapján állították össze.
• Bár a távvezérlő kijelzőjén a Vírus doktor ( )
(ARTTMSWXTT) és a d’light Cool kijelzés is megjelenik,
e modell esetén ez a funkció nem érhető el.
két darab 1,5V-os AAA típusú
• Multi rendszer esetén a Vírus doktor ( )
(ARTTMSWXTT), d'light Cool és a Single user jelenik
meg a távvezérlő kijelzőjén, de ezek a funkciók nem
állnak rendelkezésre.
Magyar 13
DB68-06728A-01_HU.indd 13
5/2/2017 10:40:03 AM
A távvezérlő használata
A kívánt mód kiválasztásának, majd a hőmérséklet, a ventilátor-fordulatszám és a légáramlásirány
beállításának köszönhetően a légkondicionáló berendezés használata rendkívül egyszerű.
Működési módok
Az aktuális üzemmódot az Auto, Cool, Dry, Fan és a Heat opciók között
léptetheti a
gomb megnyomásával.
A hőmérséklet szabályozása
A különböző módokban az alábbiak szerint szabályozhatja a
hőmérsékletet:
Gyors áttekintés
Mód
(ARTTMSPXTT)
Hőmérsékletszabályozás
Auto/Cool/
Heat
A hőmérséklet 1 ˚C-os lépésekben, 16 ˚C és 30
˚C között szabályozható.
Dry
A hőmérséklet 1 ˚C-os lépésekben, 18 ˚C és 30
˚C között szabályozható.
Fan
A hőmérséklet szabályozása nem lehetséges.
MEGJEGYZÉS
Az alábbi feltételek mellett használhatja a Cool, a Dry, és a Heat
módokat:
Mód
Cool
Dry
Heat
Beltéri
hőmérséklet
16 °C - 32 °C
18 °C - 32 °C
27 °C vagy
kevesebb
Külső
hőmérséklet
-10 °C - 46 °C
-10 °C - 46 °C
-15 °C - 24 °C
Beltéri
páratartalom
80%-os vagy
alacsonyabb
relatív
páratartalom
_
_
• Ha a légkondicionáló hosszú időn keresztül magas páratartalmú
környezetben működik a Cool módban, akkor kondenzáció léphet
fel.
• Ha a külső hőmérséklet -15°C-ra csökken, a fűtési teljesítmény az
előírt kapacitás 60-70%-ra eshet vissza.
• A multi rendszerben fennálló kültéri hőmérséklettel kapcsolatos
további információkért lásd a multi rendszer kézikönyvét.
(ARTTMSWXTT)
14 Magyar
DB68-06728A-01_HU.indd 14
5/2/2017 10:40:03 AM
A ventilátor-fordulatszám szabályozása
A különböző módokban az alábbi ventilátor-fordulatszámok
választhatók ki:
Mód
Elérhető ventilátor-fordulatszám
(Automatikus)
Cool/Heat
(Automatikus), (Alacsony),
(Magas),
(Turbo)
Fan
(Alacsony),
(Turbo)
(Közepes),
(Közepes),
Gyors áttekintés
Auto/Dry
(Magas),
A légáramlás irányának beállítása
A függőleges és vízszintes légterelő lapok mozgásának leállításával
gondoskodjon állandó irányú légáramlásról.
(ARTTMSPXTT)
Működés közben ►
vagy
MEGJEGYZÉS
• A függőleges légterelő lap manuális beállítása esetén előfordulhat,
hogy a légkondicionáló kikapcsolásakor az nem záródik le teljesen.
• A vízszintes légterelő lap manuális beállítása esetén előfordulhat,
hogy az nem a szokásos módon fog működni.
• Szabályozhatja a légáramlás irányát, ha a good’sleep funkció aktív a
Heat módban, de a Cool módban ez nem lehetséges.
(ARTTMSWXTT)
Magyar 15
DB68-06728A-01_HU.indd 15
5/2/2017 10:40:05 AM
Hűtés
A Samsung légkondicionáló intelligens és nagy teljesítményű hűtési funkciói kellemesen hűvös hőmérsékletet
kölcsönöznek helyiségei számára.
Cool mód
A Cool mód használatával a forró nyári napokon is hűvösséget
teremthet.
►
► Válassza a Cool funkciót.
Intelligens és hatékony funkciók
MEGJEGYZÉS
• Kényelmi okokból a kültéri és beltéri levegőhőmérséklet közötti
különbséget tartsa 5 °C-on belül a Cool módban.
• A Cool mód kiválasztását követően válassza ki az alkalmazni kívánt
funkciót, hőmérsékletet és ventilátor sebességet.
–– A helyiség gyorsabb lehűlése érdekében alacsony
hőmérsékletet és magas ventilátor-fordulatszámot állítson be.
–– A magas hőmérséklet és alacsony ventilátor-fordulatszám
beállításával energiatakarékos működés érhető el.
–– Amint a beltéri hőmérséklet megközelíti a beállított értéket,
a kompresszor az energiatakarékosság érdekében alacsony
ventilátor-fordulatszámra vált át.
2-Step hűtési funkció
Az erős hűtési művelet az első lépésben elkezdi megközelíteni a kívánt
hőmérsékletet.Amikor a szoba hőmérséklete már majdnem elérte a kívánt
hőmérsékletet, akkor a készülék a megfelelő módon vezérelni kezdi a
ventilátor-sebesség és a légáramlás irányát.Amikor a kívánt hőmérséklet el
lett érve, akkor a Wind-free Cooling funkció enyhe légáramlást biztosít.
Cool módban ►
►
►
Válassza a 2-Step funkciót. ►
MEGJEGYZÉS
• Ha a beltéri hőmérséklet bizonyos tényezők, például napsugárzás,
ajtónyitás vagy zárás, szellőztetés hatására emelkedik, akkor a Windfree Cooling művelet törlésre kerül, majd a készülék automatikusan egy
erőteljes hűtési műveletre vált.
• A légterelő lap automatikusan a légáramlás szabályozásához lesz
igazítva, a beltéri hőmérséklet függvényében.
A légterelő lap módosítása a hőmérséklet által
: Nyitva (A légáramlás a légterelő laptól érkezik)
: Zárva (A légáramlás a szélmentes paneltől érkezik)
• Ha a Wind-free Cooling, Fast, Comfort, Quiet, Single user, good'sleep
funkciók használata során kívánja alkalmazni a 2-Step cooling funkciót,
az előző beállítások visszavonásra kerülnek.
16 Magyar
DB68-06728A-01_HU.indd 16
5/2/2017 10:40:06 AM
Wind-free Cooling Funkció
A Wind-free Cooling funkcióval enyhe hűvös szellőt élvezhet, amely a
szélmentes panel apró lyukaiból jön, csukott légterelő lap mellett, így
a hűvös légáramlás nem közvetlenül érkezik.A beltéri hőmérséklettől
függő automatikus hőmérséklet és ventilátor-sebesség vezérlés a szobát
kellemesen hűvössé teszi.
A Cool/Dry/Fan módban ►
MEGJEGYZÉS
• A funkció törléséhez újból nyomja meg a
gombot.
• Ha a Wind-free Cooling funkció törölve lett, akkor a légkondicionáló
visszatér az eredeti ventilátor-sebességhez.
• A Wind-free Cooling funkciót akkor használhatja, ha a Cool, Dry, vagy
Fan mód üzemel.
• Ha a szoba hőmérséklete megemelkedik a külső hőmérséklet
emelkedése, főzésből adódó hő, vagy egyéb ok miatt, akkor
működtesse a Wind-free Cooling funkciót a Cool mód működtetését
követően.
• Ha a Fan módban választja ki a Wind-free Cooling funkciót, akkor
a kompresszor működése leáll, hogy a hűvös levegő ne jöjjön elő.
Mindazonáltal enyhe légáramlás előjön, és elkezdi tisztítani a
levegőt a szobában.
• Ha a relatív beltéri páratartalom magasabb lesz, mialatt a Windfree Cooling funkció üzemel, akkor a légterelő lapát kinyílik, hogy
finoman irányítsa a levegőt a szobában.Ha a beltéri hőmérséklet
és a páratartalom változik, akkor a légterelő lapát becsukódik, és a
Wind-free Cooling funkció működésbe lép.
Intelligens és hatékony funkciók
• A Wind-free Cooling funkció során módosíthatja a beállított
hőmérsékletet, és a javasolt beállítandó hőmérséklet 24 - 26 °C.A
beállított hőmérséklet módosítása Fan módban azonban nem
lehetséges.
A légterelő lap módosítása a hőmérséklet és a páratartalom által
: Nyitva (A légáramlás a légterelő laptól érkezik)
: Zárva (A légáramlás a szélmentes paneltől érkezik)
• Ha a légkondicionáló az ágy felett van felszerelve, akkor állítsa 25ről 27 ℃-ra a megadott hőmérsékletet a Wind-free Cooling funkció
használatához alvás során, illetve a good'sleep funkció használata során.
• Ha a 2-step cooling, Fast, Comfort, Single user, Quiet, vagy a
légáramlás irány (
,
) funkciók használata során kiválasztja
a Wind-free Cooling funkciót, az előző beállítások visszavonásra
kerülnek.
Magyar 17
DB68-06728A-01_HU.indd 17
5/2/2017 10:40:07 AM
Páramentesítés
A Samsung légkondicionáló páramentesítő funkciója kellemesen száraz levegőt kölcsönöz helyiségei számára.
Dry mód
Használja a Dry módot esős vagy nedves időjárás esetén.
►
► Válassza a Dry funkciót.
MEGJEGYZÉS
• Minél alacsonyabb hőmérsékletet állít be, annál nagyobb a
berendezés páramentesítő kapacitása. Magasnak tűnő páratartalom
esetén alacsony hőmérsékletet állítson be.
• Nem használhatja a Dry módot fűtésre. A Dry mód úgy van
kialakítva, hogy hűtési hatása legyen.
Intelligens és hatékony funkciók
Légtisztítás
A Samsung légkondicionáló légtisztító funkcióját úgy alakították ki, hogy helyiségei levegőjét tisztán tartsa.
Vírus doktor funkció
(Csak a ARTTMSPXTTmodell)
A Vírus doktor funkció használatakor a légkondicionáló berendezés
negatív ionokat bocsát ki a szoba levegőjének megtisztítása érdekében.
Ez a funkció az Auto, a Cool, a Dry, a Fan, valamint a Heat módokban
érhető el.
Auto, Cool, Dry, Fan, vagy
►
Heat módban
MEGJEGYZÉS
• Módosíthatja a megadott hőmérsékletet, kivéve a Fan mód esetén.
• Ha egy meghatározott mód használata során alkalmazzák a
Vírus doktor funkciót, kis mértékű különbség tapasztalható a
villamosenergia-fogyasztás és a zajszint terén.
18 Magyar
DB68-06728A-01_HU.indd 18
5/2/2017 10:40:07 AM
Fűtés
A Samsung légkondicionáló fűtési funkciói kellemes melegséget varázsolnak lakásába.
Heat mód
A Heat mód használatával fenntarthatja a meleget.
►
► Válassza a Heat funkciót.
MEGJEGYZÉS
• A légkondicionáló bemelegedése során a hideg légáramlatok
megelőzése érdekében körülbelül 3-5 percig még nem kapcsol be
a ventilátor.
• Ha a légkondicionáló berendezés alacsony hatásfokkal fűt,
kiegészítő fűtőberendezés használatát is vegye igénybe.
• Ha a leolvasztási funkció fut, akkor gőz képződik a kültéri egységen.
A légkondicionáló a legalacsonyabb pozícióba mozgatja a vízszintes
légterelő lapot, a bal oldali ábrán látható módon, hogy ne jöhessen
ki hideg levegő a beltéri egységből.
B
A
A. A vízszintes légterelő lap pozíciója, amikor a leolvasztási funkció
fut (A lap majdnem becsukottnak látszik.)
B. A vízszintes légterelő lap pozíciótartománya, amikor a Fűtés
mód fut.
• Amikor a leolvasztási funkció fut, nem jön levegő a beltéri
egységből, hogy ne jöhessen ki hideg levegő. Amikor a leolvasztási
funkció befejeződött, egy kis idő elteltével meleg levegő jön ki.
Intelligens és hatékony funkciók
• Ha a külső hőmérséklet alacsony, és a páratartalom magas a
Fűtés módban, akkor dér képződhet a kültéri hőcserélőn. Ez
csökkentheti a fűtés hatékonyságát is. Ha ez bekövetkezik, akkor a
légkondicionáló 5-12 percen át futtatja a leolvasztási funkciót, hogy
a deret eltávolítsa a kültéri hőcserélőről.
• A leolvasztási funkció ciklusa rövidebb is lehet, a kültéri egységen
levő dér mennyiségétől függően.
• A leolvasztási funkció ciklusa rövidebb is lehet, az esőből és hóból
származó páratartalomtól függően.
• Amikor a leolvasztási funkció fut, akkor nem választhat más
funkciókat a távvezérlővel. Ezeket a leolvasztási funkció befejezését
követően tudja kiválasztani.
Magyar 19
DB68-06728A-01_HU.indd 19
5/2/2017 10:40:12 AM
Gyors és intelligens funkciók
A Samsung légkondicionáló berendezés számos extra funkciót nyújt a felhasználók számára.
Auto mód
Használja az Auto módot, ha azt szeretné, hogy a légkondicionáló
automatikusan vezérelje a működést. A légkondicionáló ekkor a lehető
legkellemesebb légkört biztosítja.
►
► Válassza a Auto funkciót.
MEGJEGYZÉS
• Ha a beltéri hőmérséklet a beállított értékhez képest túlságosan
magasnak vagy alacsonynak tűnik, a légkondicionáló a helyiség
hűtése vagy felmelegítése érdekében automatikusan hideg, illetve
meleg levegővel látja el az adott szobát.
Fan mód
Intelligens és hatékony funkciók
Használja a Fan módot, ha a légkondicionálót egyszerű ventilátorként
kívánja üzemeltetni. A légkondicionáló természetes hatású fuvallattal
tölti meg a helyiséget.
►
► Válassza a Fan funkciót.
MEGJEGYZÉS
• Ha hosszabb ideig nem használja a légkondicionálót, akkor szárítsa
ki azáltal, hogy a légkondicionálót a Fan módban használja 3-4
órán keresztül.
• A kültéri egység úgy van kialakítva, hogy nem üzemel Fan módban,
ezáltal a hideg levegő nem juthat be az egységen keresztül. Ez a
normál működés részének tekintendő.
A Fast funkció
Használja a Fast funkciót a szoba gyors lehűtésére vagy
felmelegítésére. A légkondicionáló berendezés e funkcióban nyújtja a
legmagasabb hűtési és fűtési teljesítményt. Ezt a funkciót a Cool és a
Heat módokban is választhatja.
Cool vagy Heat módban ►
►
►
Válassza a Fast funkciót. ►
20 Magyar
DB68-06728A-01_HU.indd 20
5/2/2017 10:40:14 AM
MEGJEGYZÉS
• Ha a Fast funkciót választja, mialatt a 2-Step hűtés, a Wind-free
Cooling, a Comfort, a Single user, a Quiet, vagy a good'sleep
funkciók egyike üzemel, akkor ezek a funkciók kikapcsolnak.
• A légáramirány beállítása továbbra is elérhető marad.
• A beállított hőmérséklet és a ventilátor-fordulatszám módosítása
azonban nem lehetséges.
• Ha a Fast funkciót választja a Heat módban, akkor lehet, hogy nem
lesz mód a ventilátor sebességének gyorsítására, nehogy a hideg
levegő befújhasson.
A Comfort funkció
Cool vagy Heat módban
►
►
►
Válassza a Comfort funkciót. ►
MEGJEGYZÉS
• A beállított hőmérséklet és a légáramlásirány módosítása
továbbra is elérhető marad.
• A ventilátor-fordulatszám beállítása azonban nem lehetséges.
• Ha a Comfort funkciót választja, mialatt a 2-Step hűtés, a Windfree Cooling, a Fast, a Single user, a Quiet, vagy a good'sleep
funkciók egyike üzemel, akkor ezek a funkciók kikapcsolnak.
• Ha úgy érzi, hogy a Comfort funkció hűtési vagy fűtési hatása túl
gyenge, akkor kapcsolja ki a Comfort funkciót.
Intelligens és hatékony funkciók
Használja a Comfort funkciót, ha úgy érzi, hogy a jelenlegi hűtési
vagy fűtési hatás túl erős. Ekkor enyhébbé válik a légkondicionáló
általi hűtés, illetve fűtés. Ezt a funkciót a Cool és a Heat módokban is
választhatja.
Csipogó hang funkció
A Csipogó hang funkcióval kapcsolhatja be, illetve ki a távvezérlőn
található gombok megnyomásakor hallható csipogást.
►
► Válassza a Beep funkciót. ►
Magyar 21
DB68-06728A-01_HU.indd 21
5/2/2017 10:40:15 AM
A Quiet funkció
Használja a Quiet funkciót a működési zaj csökkentésére. Ezt a
funkciót a Cool és a Heat módokban is választhatja.
Cool vagy Heat módban
►
►
►
Válassza a Quiet funkciót. ►
Intelligens és hatékony funkciók
MEGJEGYZÉS
• A beállított hőmérséklet és a légáramlásirány módosítása
továbbra is elérhető marad.
• A ventilátor-fordulatszám beállítása azonban nem lehetséges.
• Ha a Quiet funkciót választja, mialatt a 2-Step hűtés, a Wind-free
Cooling, a Fast, a Comfort, a Single user, vagy a good'sleep funkciók
egyike üzemel, akkor ezek a funkciók kikapcsolnak.
Kijelző-megvilágítási funkció
A Kijelző-megvilágítási funkcióval kapcsolhatja be, illetve ki a beltéri
egység kijelzőjének megvilágítását.
►
►
Válassza a
►
Display funkciót.
MEGJEGYZÉS
• A Világítás megjelenítése funkció nem működik, amikor a beltéri
egység ki van kapcsolva.
• Az Időzítő ( ) kijelzés nem tűnik el akkor sem, amikor kikapcsolja
a Világítás megjelenítése funkciót.
• Ha megváltoztatja az aktuális módot vagy funkciót, amikor a
Világítás megjelenítése funkció be van kapcsolva, akkor a Világítás
megjelenítése funkció kikapcsol.
22 Magyar
DB68-06728A-01_HU.indd 22
5/2/2017 10:40:16 AM
Wi-Fi funkció
(Intelligens légkondicionálási alkalmazás)
A Wi-Fi funkció kikapcsolásakor a Jeltovábbítási ( ) kijelzés felvillan,
és
néhány másodperce megjelenik a távvezérlő kijelzőjén. Majd
mindkettő eltűnik.
Működés közben ►
► Tartsa nyomva 4 másodpercig.
MEGJEGYZÉS
• További tudnivalókért lásd a Smart Home App fejezetet ebben a
kézikönyvben.
• Előfordulhat, hogy az Intelligens légkondicionálási alkalmazás
bizonyos modellek esetén nem érhető el.
Intelligens és hatékony funkciók
Magyar 23
DB68-06728A-01_HU.indd 23
5/2/2017 10:40:17 AM
Energiatakarékos funkciók
Energiatakarékos működés
A Samsung légkondicionáló villamosenergia-fogyasztásának csökkentéséről az intelligens
energiatakarékossági funkciók gondoskodnak.
Multi rendszer esetén ez a funkció nincs támogatva, de a felhasznált órák megjelennek.
A villamosenergia-fogyasztás ellenőrzése
Használja a Usage funkciót a légkondicionáló által fogyasztott áram
mennyiségének ellenőrzésére. A felvett villamosenergia mennyisége
néhány másodpercre megjelenik a beltéri egység kijelzőjén, majd a
beállított beltéri hőmérséklet értéke látható.
Működés közben ►
►
►
Válassza a Usage funkciót. ►
A kijelző 0,1 kWh és 99 kWh közötti érték megjelenítésére alkalmas. A
villamosenergia-fogyasztás kiszámításához kapcsolódó időtartam kezdete
a légkondicionáló bekapcsolásának pillanata. Az érték a légkondicionáló
kikapcsolásakor nullázódik.
MEGJEGYZÉS
• A beltéri egység kijelzőjén megjelenített használati érték kis mértékben
eltérhet a ténylegesen fogyasztott áram mennyiségétől.
• A villamosenergia-fogyasztás mennyisége kizárólag a légkondicionáló
használata során tekinthető meg.
Több rendszer használata esetén ez a funkció nem támogatott.
A Single user funkció
Energiatakarékos funkciók
Használja a Single user funkciót az áramfogyasztás csökkentésére, a hűtés
vagy fűtés megtartása mellett. Ezt a funkciót a Cool és a Heat módokban
választhatja.
Cool vagy Heat módban ►
►
►
Válassza a Single user funkciót. ►
a ARTTMSWXTTmodell
Cool vagy Heat módban
►
MEGJEGYZÉS
• Ha elindul a Single user funkció, akkor a távvezérlőn pár másodpercig
a
minta jelenik meg, és a függőleges légmozgás
automatikusan elindul.
• Miután kiválasztotta a Single user funkciót, módosíthatja a megadott
hőmérsékletet (24°C - 30°C a Cool módban, 16°C - 30°C a Heat
módban), a ventilátor sebességét, valamint a függőleges légáramlás
irányát.
24 Magyar
DB68-06728A-01_HU.indd 24
5/2/2017 10:40:18 AM
MEGJEGYZÉS
• Ha a Single user funkció van bekapcsolva a Cool módban, és a
megadott hőmérséklet alacsonyabb, mint 24°C, akkor a megadott
hőmérséklet automatikusan 24°C-ra emelkedik. De ha a megadott
hőmérséklet 25°C és 30°C között van, akkor ez változatlan marad.
• Még ha ki is kapcsolja a Single user funkciót, a függőleges
légmozgás folytatódik, amíg ki nem kapcsolja azt a Függőleges
légmozgás ( ) gombbal.
• Ha a Single user funkciót választja, mialatt a 2-Step hűtés, a Windfree Cooling, a Fast, a Comfort, a Quiet, a vagy a good’sleep funkciók
egyike üzemel, akkor ezek a funkciók kikapcsolnak.
Be- és kikapcsolási időzítő funkció
A Be- és kikapcsolási időzítő funkció használatával a légkondicionáló
berendezés az előzőleg beállított időtartamot követően kapcsolható
be, illetve ki.

(Válassza a Be vagy a Ki opciókat Be, Ki és
opciók közül.)
(Állítsa be a be- és a
►
kikapcsolás időpontját.)
►
• Nyomja meg a
(Időzítő) gombot az aktuális funkció
módosításához a On, Off és a
(good’sleep) lehetőségek között.
(A good’sleep) csak a Cool és a Heatmódokban jelenik meg.
A Bekapcsolási és Kikapcsolási időzítő kombinálása
Kikapcsolt
légkondicionáló
esetén
(példa) Bekapcsolási időzítő: 3 óra, Kikapcsolási
időzítő: 5 óra
A légkondicionáló a Be- és kikapcsolási időzítő
elindításának pillanatától számított 3 óra elteltével
kapcsol be, majd 2 óráig bekapcsolva marad, végül
pedig automatikusan kikapcsol.
Bekapcsolt
légkondicionáló
esetén
(példa) Bekapcsolási időzítő: 3 óra, Kikapcsolási
időzítő: 1 óra
A légkondicionáló a Be- és kikapcsolási időzítő
elindításának pillanatától számított 1 óra elteltével
kapcsol ki, majd a kikapcsolástól számított 2 óra
elteltével kapcsol be.
Energiatakarékos funkciók
MEGJEGYZÉS
• 0,5 és 24 óra közötti időtartamot állíthat be. A Be- és kikapcsolási
időzítő funkció leállításához 0.0 értékre állítsa be az időközt.
• A Be- és kikapcsolási időzítő funkció elindítását követően az
Időzítő ( ) kijelzés látható a beltéri egység kijelzőjén.
• A Bekapcsolási időzítő funkció elindítását követően a felhasználási
mód és a beállított hőmérséklet módosítása továbbra is elérhető
marad. A beállított hőmérséklet Ventilátor módban történő
módosítása azonban nem lehetséges.
• A Bekapcsolási és Kikapcsolási időzítő funkcióhoz nem adhat meg
azonos értéket.
Magyar 25
DB68-06728A-01_HU.indd 25
5/2/2017 10:40:19 AM
A good’sleep funkció
Használja a good’sleep funkciót az éjszakai jó alváshoz, és energia
megtakarításához. Ezt a funkciót a Cool és a Heat módokban is
választhatja.
Cool vagy Heat
►
módban

(Válasszon a
Be, Ki és
lehetőségek közül
.)
(Állítsa be az üzemidőt.)
►
►
• Nyomja meg a
(Időzítő) gombot az aktuális funkció
módosításához a On, Off és a
(good’sleep) lehetőségek között.
MEGJEGYZÉS
• A beállított hőmérséklet 1 ˚C-os lépésekben, 16 ˚C és 30 ˚C között
szabályozható.
• A javasolt és optimális megadott hőmérsékletek a good’sleep
funkcióban az alábbiak:
Energiatakarékos funkciók
Mód
Javasolt beállított
hőmérséklet
Optimális beállított
hőmérséklet
Cool
25 °C - 27 °C
26 °C
Heat
21 °C - 23 °C
22 °C
• Amikor elindítja a good’sleep funkciót, akkor megjelenik az Időzítő (
) a beltéri egység kijelzőjén.
• A good’sleep funkció működtethető a Wind-free Cooling funkcióval.
Válassza a Wind-free Cooling funkciót az enyhe légáramláshoz.A
Wind-free Cooling funkció kiválasztásához vagy törléséhez nyomja
meg a
gombot.
• 0,5 és 12 óra közötti üzemidőt állíthat be. Állítsa a működési időt
0.0 értékre a good’sleep funkció kikapcsolásához.
• A good’sleep funkció alapértelmezett üzemideje a Cool módban
8 óra. 5 óránál hosszabb üzemidő beállítása esetén az Ébresztés
funkció 1 órával a beállított idő előtt veszi kezdetét. Az üzemidő
lejártát követően a légkondicionáló automatikusan leáll.
• Ha a Bekapcsolási és Kikapcsolási időzítő, valamint a good’sleep
funkcióhoz kapcsolódó időtartamok egymást átfedik, a
légkondicionáló csak a legutoljára elindított funkcióval működteti
az időzítőt.
• Ha a 2-step cooling, Fast, Comfort, Quiet, Single user funkciók
használata során kiválasztja a good'sleep funkciót, az előző
beállítások visszavonásra kerülnek.
26 Magyar
DB68-06728A-01_HU.indd 26
5/2/2017 10:40:20 AM
A légkondicionáló berendezés tisztítása
Az Automatikus tisztítás funkció használata
1. módszer :Tartsa lenyomva legalább
3 másodpercig a
gombot.
[Clean]
kiválasztása
2. módszer :
●
Az Automatikus tisztítás funkció
aktiválódik.
Ha a művelet kikapcsolt, akkor az
automatikus tisztítás 10 percre elindul.
A beltéri egység kijelzője ezt mutatja :
●
A beltéri egység kijelzője mutatja a
tisztítási folyamatot (1-99%-ig).
A légkondicionáló automatikusan
kikapcsol.
AR✴✴MSPX✴✴
AR✴✴MSWX✴✴
Az Automatikus tisztítás funkció deaktiválása
Az Automatikus tisztítás művelet törlése
1. módszer :Tartsa lenyomva legalább
3 másodpercig a
gombot.
Nyomja meg a
belül kétszer.
Select
[Clean]
[Clean]
kiválasztása
2. módszer :
MEGJEGYZÉS
●
●
gombot 20 másodpercen
Ha a légkondicionáló ki van kapcsolva, akkor az Automatikus tisztítás azonnal elindul;
bekapcsolt berendezés esetén az Automatikus tisztítás a légkondicionáló leállását
követően indul el.
Ha az automatikus tisztítás művelet során elindít egy funkciót, akkor az automatikus
tisztítás alapállapotba áll, majd újraindul, amikor az adott funkció leáll vagy véget ér.
A beltéri egység külső felületeinek és a kültéri egység hőcserélőjének tisztítása
Tisztítás és karbantartás
Langyos vízzel átitatott ruha
Puha kefe
A tisztítás előtt ne feledje kikapcsolni és a tápellátásról
leválasztani a berendezést.
A portól vízpermettel tisztítsa meg a berendezést.
Magyar 27
DB68-06728A-01_HU.indd 27
5/2/2017 10:40:27 AM
VIGYÁZAT!
• Ne tisztítsa a kijelzőt lúgos tisztítószerrel!
• Ne használjon kénsavat, sósavat vagy szerves oldószereket (például hígítót, kerozint vagy acetont) a
készülék felületeinek tisztításához! Ne ragasszon rá öntapadó címkéket, mivel ezek károsíthatják a
légkondicionáló felületét!
• A kültéri egység hőcserélőjének tisztítása és vizsgálata során szükség esetén a helyi szervizközponthoz
forduljon segítségért.
A szűrő tisztítása
Porszívó
Puha kefe
30 perc
Enyhe tisztítószer
VIGYÁZAT!
• Ne súrolja a levegőszűrőt kefével vagy egyéb tisztító eszközzel! Ez károsíthatja a szűrőt.
• Ne tegye ki közvetlen napfénynek a levegőszűrűt a szárítás során!
MEGJEGYZÉS
• 2 hetente tisztítsa meg a levegőszűrőt. A tisztítási időköz a használattól vagy a környezeti feltételektől
függően eltérhet.
• Ha a levegőszűrő szárítása nedves környezetben történik, kellemetlen szagok keletkezhetnek. Tisztítsa
meg újból a szűrőt, majd jól szellőző helyen szárítsa azt meg.
Tisztítás és karbantartás
A szűrőtisztítási emlékeztető visszaállítása
Beltéri egység kijelzője
Beltéri egység kijelzője
ARTTMSPXTT
ARTTMSWXTT
28 Magyar
DB68-06728A-01_HU.indd 28
5/2/2017 10:40:36 AM
Javaslat a wind-free panel tisztításához
2
1
3
Az ujjaival enyhén nyomja meg a
légterelő lapátot, amíg az ki nem
nyílik.
A wind-free panel mindkét
oldalát fogja meg és húzza
kifelé, amíg le nem válik a
légkondicionálóról.
Távolítsa el a port egy puha
kefével vagy egy porszívóval.
5
ⓑ
4
ⓐ
Az ujjaival enyhén nyomja meg
a légterelő lapátot (a), amíg
az ki nem nyílik, majd igazítsa
be a wind-free panelen levő
kidudorodásokat (bal felső, jobb
felső, bal alsó, jobb alsó) az előlap
mélyedéseibe (b).
Nyomja meg a kezével a fent levő 5, a középen levő 3, és
az alul levő 4 reteszt.
VIGYÁZAT!
Tisztítás és karbantartás
• Ha a légterelő lapátot kézzel történő megnyomás nélkül szereli össze, akkor a wind-free panel
akadályozhatja, és előfordulhat, hogy nem nyílik ki a légkondicionáló működése során.
Magyar 29
DB68-06728A-01_HU.indd 29
5/2/2017 10:40:45 AM
Hibaelhárítás
A légkondicionáló berendezés rendellenes működése esetén lásd az alábbi táblázatot. Ezzel időt és
szükségtelen kiadásokat takaríthat meg.
Probléma
Megoldás
Tisztítás és karbantartás
A légkondicionáló
berendezés egyáltalán
nem működik.
• Ellenőrizze, hogy a berendezés be van-e kapcsolva, majd kapcsolja be
ismét a légkondicionáló berendezést.
• Kapcsolja be a megszakítót, csatlakoztassa a tápkábelt, majd kapcsolja be
ismét a légkondicionálót.
• Győződjön meg arról, hogy bekapcsolta a leválasztó kapcsolót.
• Ellenőrizze, hogy a Kikapcsolási időzítő aktív-e. A Power gomb
megnyomásával kapcsolja be újra a légkondicionálót.
A hőmérséklet-beállítás
nem működik.
• Ellenőrizze, hogy üzemel-e a Fan vagy a Fast mód. Ezekben a módokban
a kívánt hőmérséklet automatikus beállítású, a hőmérséklet nem
módosítható.
Nem jön hideg vagy meleg
levegő a légkondicionálóból.
• Ellenőrizze, hogy a beállított hőmérséklet magasabb-e a Cool módban
vagy alacsonyabb-e a Heat módban, mint a pillanatnyi hőmérséklet.
A beállított hőmérséklet módosításához nyomja meg a távvezérlő
Hőmérséklet gombját.
• Ellenőrizze, hogy a levegőszűrő nem tömődött-e el a portól. Ha a
levegőszűrőben nagy mennyiségű por halmozódott fel, lecsökkenhet a
hűtő- és fűtőteljesítmény. Gyakrabban tisztítsa a szűrőt.
• Győződjön meg róla, hogy semmi sem takarja el a kültéri egységet, illetve,
hogy nem a működését akadályozó tárgy közelében helyezte azt el.
Távolítsa el az egységet eltakaró vagy a működését akadályozó tárgyat.
• Ellenőrizze, hogy a légkondicionáló nem jégtelenítő módban működik-e.
Ha télen jegesedés lép fel vagy a külső hőmérséklet túl alacsony, a
légkondicionáló automatikusan jégtelenítő módban működik. Jégtelenítő
módban a beltéri egység ventilátora leáll, és a berendezésből nem távozik
meleg levegő.
• Ellenőrizze, hogy nem hagyta-e nyitva az ajtókat vagy az ablakokat. A
nyitott ajtók vagy ablakok gyenge hűtési, illetve fűtési teljesítményt
eredményezhetnek. Csukja be az ajtókat, illetve az ablakokat.
• Ellenőrizze, hogy a légkondicionálót nem közvetlenül a hűtés vagy fűtés
mód leállását követően kapcsolta-e be. Ilyen esetben a kültéri egység
kompresszorának védelme érdekében csupán a ventilátor működik.
• Ellenőrizze, hogy a cső nem túl hosszú-e. Ha a cső hossza meghaladja
a legnagyobb megengedett értéket, gyengülhet a hűtési, illetve fűtési
teljesítmény.
A levegőáram-beállítás
nem működik.
• Ellenőrizze, hogy a good'sleep funkció üzemel-e. A funkció bekapcsolása
esetén nem lehet beállítani a légáramlás irányát. (De szabályozhatja a
légáramlás irányát, ha ez a funkció Heat módban üzemel.)
A ventilátor-fordulatszám
beállítása nem működik.
• Ha a Auto, a Dry, vagy a Fast mód üzemel, vagy a good'sleep funkció
üzemel a Cool módban, akkor a légkondicionáló automatikusan vezérli a
ventilátor sebességét, azaz Ön nem módosíthatja azt.
30 Magyar
DB68-06728A-01_HU.indd 30
5/2/2017 10:40:46 AM
Probléma
Megoldás
A távvezérlő nem működik.
• Cserélje ki a távvezérlő elemeit újakra.
• Győződjön meg róla, hogy semmi sem takarja el a távvezérlő-érzékelőt.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e erős fényforrás a légkondicionáló berendezés
közelében. A fénycsövek vagy neon fényreklámok által sugárzott erős
fény akadályozhatja az elektromágneses hullámok vételét.
Az időzítő funkció
beállítása nem működik.
• Ügyeljen rá, hogy az idő beállítását követően nyomja meg a távvezérlő
BEÁLLÍT gombját.
A jelzőfény folyamatosan
villog.
• Nyomja meg a Bekapcsoló gombot a légkondicionáló kikapcsolásához,
vagy válassza le a tápcsatlakozót. Ha a jelzőfény továbbra is villog,
forduljon a szervizközponthoz.
Működés közben
kellemetlen szagok töltik
meg a helyiséget.
• Ellenőrizze, hogy a légkondicionáló nem füstös helyen működik-e.
Szellőztesse ki a helyiséget, vagy 3-4 órán keresztül Ventilátor módban
üzemeltesse a légkondicionálót. (A légkondicionáló berendezés nem
tartalmaz erőteljes szagokat kibocsátó alkatrészeket.)
• Ellenőrizze, hogy megtisztították-e a lefolyókat. Rendszeres
időközönként végezze el a tisztításukat.
Hibajelzés jelent meg.
• Ha a beltéri egység valamelyik jelzőfénye villog, forduljon a legközelebbi
szervizközponthoz. Ne feledje megadni a hibakódot a szervizközpontnak.
Zaj hallható.
• A légkondicionáló berendezés használati állapotától függően
előfordulhat, hogy a hűtőközeg mozgásának változásakor zaj hallható. Ez
a szokásos működés része.
A kültéri egységből füst
áramlik.
• Ez nem tűz, hanem télen Fűtés módban a kültéri egység hőcserélőjéből a
berendezés fagymentesítése során kiáramló gőz.
A kültéri egység
csőcsatlakozásaiból víz csöpög.
• A környezeti hőmérséklet jelentős mértékű változása során
páralecsapódás alakulhat ki. Ez a szokásos működés része.
Tisztítás és karbantartás
Ahhoz, hogy ez a termék antimikrobiális funkcióját elláthassa, ezüst-cink-zeolit biocid anyaggal kezelték.
Magyar 31
DB68-06728A-01_HU.indd 31
5/2/2017 10:40:46 AM
Smart Home Alkalmazás
Ez a termék a Samsung Smart Légkondicionáló, amely
támogatja a Samsung Smart Home Service szolgáltatást.
A részleteket megtalálja a Samsung.com oldalon.
Csatlakozás hálózathoz
MEGJEGYZÉS
• Ez a Wi-Fi adatátvitel erősítő csak az alábbi
három titkosítást támogatja.
–– Nyílt (Nincsen titkosítás), WPA/TKIP, WPA2/
AES
–– Más típusú titkosítás használata esetén
előfordulhat, hogy nem tud Wi-Fi
kapcsolatot létesíteni.
• A Wi-Fi adatátvitel erősítő telepítéséhez a
vezeték nélküli útválasztó közelében válassza ki
a beltéri egység helyét.Ha a Wi-Fi jel erőssége
gyengül, előfordulhat, hogy a Smart App a Wi-Fi
jel erősségétől függően lekapcsolódik.
• Az okostelefonnak a Wi-Fi jel erőterében kell
lennie ahhoz, hogy a Smart App használható
legyen.
• A Smart App akkor használható a szélessávú
mobil Internet eléréshez, ha a Szélessávú Mobil
Hardverkulcsot a Wi-Fi használatához aktiválták.
Tisztítás és karbantartás
• A termék csak a DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) használatát támogatja.
Ha a felhasználó meglévő vezeték nélküli
útválasztót használ, aktiválni kell a DHCPkiszolgáló funkciót.
• Válasszon olyan csatornát a vezeték nélküli
útválasztó számára, amely éppen nincs
használatban.
• Ha a vezeték nélküli útválasztó csatlakoztatása
nem a fent felsorolt módokon történik, az
útválasztó és légkondicionáló csatlakoztatása
sikertelen lesz, vagy a készülék nem fog
működni.A 802.11n használatakor a WPA2/AES
használata javasolt.
• A vezeték nélküli hálózati kapcsolat minőségét
befolyásolhatják a környező vezeték nélküli
hálózatok.
• Ha az internetszolgáltató tartósan regisztrálta
a felhasználó számítógépét vagy MAC-címét
(ami egy egyedi azonosítószám), előfordulhat,
hogy a légkondicionáló nem lesz képes
csatlakozni az internethez.Ha számítógéptől
eltérő berendezést kíván az internethez
csatlakoztatni, az ahhoz szükséges műveletekkel
kapcsolatos tudnivalókért lépjen kapcsolatba az
internetszolgáltatóval.
• Ha az internetszolgáltató az internethez történő
csatlakozáshoz azonosítót vagy jelszót kér,
előfordulhat, hogy a légkondicionáló nem tud
csatlakozni az internethez.
• Előfordulhat, hogy az internetkapcsolat a
tűzfallal kapcsolatos problémák miatt nem jön
létre.Ebben az esetben lépjen kapcsolatba az
internetszolgáltatóval.
• Ha az internetszolgáltató által közölt
módszereket követve sem tud csatlakozni az
internethez, lépjen kapcsolatba egy Samsung
szervizközponttal.
A vezeték nélküli IP útválasztó
csatlakoztatása a légkondicionálóhoz
• A vezeték nélküli útválasztó telepítéséhez
olvassa el az adott útválasztóhoz mellékelt
használati útmutatót.
• A Samsung Smart Légkondicionáló az IEEE802.11
b/g/n(2,4 GHz) kommunikációs protokollokat
támogatja.
• A vezeték nélküli útválasztó telepítéséhez
olvassa el az egyes gyártók használati
32 Magyar
DB68-06728A-01_HU.indd 32
5/2/2017 10:40:46 AM
útmutatóit.
A Samsung nem mellékel útmutatót a vezeték
nélküli útválasztóhoz.
• Előfordulhat, hogy a tanúsítvánnyal nem
rendelkező útválasztók nem tudnak csatlakozni a
légkondicionálóhoz.
• A tanúsítvánnyal rendelkező útválasztók
esetében az alábbi logó látható a csomagoláson
vagy a használati útmutatón.
A Samsung Smart Home Alkalmazás
letöltése
• A Samsung Smart Home Alkalmazást letöltheti
okostelefonjára, ha rákeres a „Samsung Smart
Home” elemre a Play Store, a Galaxy Apps és az
iPhone App Store áruházban.
MEGJEGYZÉS
• A Samsung Smart Home Alkalmazás az android
operációs rendszer 4.0(ICS) vagy újabb változatát
támogatja, és Samsung okostelefonokhoz (Galaxy
S vagy Note sorozathoz) van optimalizálva.Ha az
alkalmazást más gyártó okostelefonján futtatja,
előfordulhat, hogy egyes funkciók másképpen
működnek.
• iPhone esetén az alkalmazás az iOS 8 vagy újabb
operációs rendszert támogatja.
–– Az iPhone felhasználóknak azonban be
kell jelentkezniük az alkalmazás minden
egyes használatához, mivel bejelentkezési
információik beállítása nem történik meg
automatikusan.
A légkondicionáló csatlakoztatása a
Samsung Smart Home Alkalmazáshoz
• A légkondicionáló távvezérléséhez
csatlakoztassa légkondicionálót a Samsung
Smart Home Alkalmazáshoz.Töltse le és
telepítse a Samsung Smart Home Alkalmazást,
majd konfigurálja a beállításokat a képernyőn
megjelenő instrukciók alapján.
Műszaki adatok
Wi-Fi
Frekvenciatartomány
Jeladó teljesítmény(Max)
2412 - 2472 MHz
20 dBm
A Samsung fiók regisztrálása
• A Samsung Smart Home Alkalmazás
használatához regisztrálnia kell egy Samsung
fiókot.
Tisztítás és karbantartás
• A Samsung Smart Home Alkalmazás felhasználói
felülete előzetes értesítés nélkül változhat a
termék használhatóságának és teljesítményének
fejlesztése érdekében.
MEGJEGYZÉS
• Ha úgy futtatja a Samsung Smart Home
Alkalmazást, hogy az automata bejelentkezés
nincs beállítva, a Samsung-fiók képernyő a
folyamat kezdetén csak egyszer fog megjelenni.
Ha Samsung okostelefont használ és már
regisztrált Samsung-fiókot az okostelefon
beállításai között, automatikusan bejelentkezhet
a Samsung Smart Home Alkalmazásba.
Magyar 33
DB68-06728A-01_HU.indd 33
5/2/2017 10:40:47 AM
A légkondicionáló vezérlése a Samsung Smart Home Alkalmazással
Ügyesen vezérelheti a légkondicionálót.
Kategória
Felügyelet
Funkció
Leírás
Hőmérséklet beállítása A beállított hőmérséklet kijelzése.
Pillanatnyi hőmérséklet A pillanatnyi hőmérséklet kijelzése.
Teljesítmény
Hőfok
Hőmérséklet
A légkondicionáló be- vagy kikapcsolása.
A kívánt művelet kiválasztása.
A beállított beltéri hőmérséklet módosítása.
Ventilátor-sebességének A működési mód ventilátor-sebességének beállítása.
Szélirány
A működési mód ventilátor-irányainak beállítása.
Wind free
A Wind free funkció be- vagy kikapcsolása.
Tisztítás
A Tisztítás funkció be- vagy kikapcsolása.
Ütemezés
A Be- vagy Kikapcsolási időzítő beállítása az egyes funkciókhoz.
• A Be-/Kikapcsolási időzítőhöz beállítható ütemezések maximális
száma 10.
• A Bekapcsolási és Kikapcsolási időzítő beállított ideje nem lehet
azonos.
• Amint beállították a Be-/Kikapcsolási időzítőt, a beállítás
a légkondicionálónak a hálózatból történő kihúzása és
újracsatlakoztatása esetén is megmarad.
Opciók
A működési mód egyik opció funkciójának kiválasztása.
• A rendelkezésre álló opciók a légkondicionáló modelljétől függően
eltérhetnek.
• A ventilátor-sebesség és ventilátor irány beállítása automatikusan
történik a kiválasztott opcióknak megfelelően.
• A készülék opcióival részletes kapcsolatos információkért lásd a
felhasználói kézikönyvet.
Beállítások
További funkciók beállítása.
• Nyomja meg a Beállítások gombot a vezérlőképernyőn a
légkondicionáló részletes adatainak ellenőrzéséhez, illetve
beállításához.
• A Automatikus tisztítás, Szűrőcsere, Hangjelzés, Saját szél, és Energi
felhasználás ellenőrzése állítható be.
–– Ha a Hangjelzés funkció ki van kapcsolva, akkor a készülék nem
ad ki csipogó hangjelzést.
A készülék
Szervizfunkció kiválasztása.
• Az A készülék képernyőn a Verzióadatok, a Ügyfélszolgálat,
Oktatóanyag és az Önellenőrzés menüket használhatja.
Vezérlés
Tisztítás és karbantartás
34 Magyar
DB68-06728A-01_HU.indd 34
5/2/2017 10:40:47 AM
Hibaelhárítás
Mielőtt felhívna egy szervizközpontot, ellenőrizze az
alábbi táblázatban foglaltakat.
A Samsung Smart Home Alkalmazás nem kereshető
a Play Store, a GALAXY Apps és az iPhone App Store
áruházban.
A Samsung Smart Home Alkalmazás az android
operációs rendszer 4.0(ICS) vagy újabb változatát
támogatja.iPhone esetén az alkalmazás az iOS 8
vagy újabb operációs rendszert támogatja.
Miután telepítette a Samsung Smart
Home Alkalmazást, a légkondicionáló nem
csatlakoztatható az Alkalmazáshoz.
Csatlakoztassa a légkondicionálót a vezeték nélküli
útválasztóhoz.
A Samsung fiókhoz nem lehet hozzáférni.
Ellenőrizze azonosítóját és jelszavát a Samsung-fiók
képernyőjén.
Hibaüzenet jelenik meg az eszköz hozzáadása
közben.
• Elképzelhető, hogy a hiba csupán ideiglenes a
vezetékes vagy vezeték nélküli útválasztó és a
légkondicionáló közötti távolság, vagy egyéb
problémák miatt.Próbálja meg újra kis idő
elteltével.
Tisztítás és karbantartás
• A légkondicionáló áramforrásról történő
leválasztását követő kb. 30 másodperc
elteltével dugja be újra a légkondicionálót, majd
próbálkozzon újra a beállítással.
A Samsung Smart App vezérlőfunkciója nem
működik.
Ellenőrizze, hogy világít-e a Wi-Fi kijelző a
légkondicionáló kijelzőjén.
Ellenőrizze, hogy a légkondicionáló megfelelően
csatlakozik-e a vezetékes vagy vezeték nélküli
útválasztóhoz.
Magyar 35
DB68-06728A-01_HU.indd 35
5/2/2017 10:40:47 AM
Download PDF