Samsung | MH026FSEA | Samsung MH026FSEA Felhasználói kézikönyv

az ön új klímaberendezésének
tulajdonságai
• Hűs nyári ajánlat
Azokon a forró, izzasztó nyári napokon és hosszú álmatlan éjszakákon nincs is jobb menedék a
hőség elől mint a hűs otthon kényelme. Az Ön új klímaberendezése véget vet a kimerítő, forró
nyári napoknak, és lehetővé teszi, hogy nyugodtan pihenjen. Idén nyáron győzze le a hőséget saját
klímával!
• Költséghatékony rendszer
Az Ön új klímája nemcsak maximális hűtést biztosít a nyárban, de egyúttal hatékony fűtési megoldás
is télen köszönhetően a fejlett hőszivattyús rendszernek.
Ez a technológia akár 300%-kal hatékonyabb a villanyfűtésnél, ezáltal tovább csökkentheti a
működési költségeket. Immár egyetlen légkondicionálóval kielégítheti minden igényét télen-nyáron.
• Tetszetős külső
Az elegáns és harmonikus dizájn esztétikát biztosít, és tökéletes kiegészítője bármilyen helyiségnek.
Lágy színeivel és lekerekített sarkaival, ez az új klímaberendezés minőséget visz bárhová. Élvezze,
amit klímája kínál funkcionalitás vagy esztétika szempontjából!
• Kompakt és egyszerűen használható kazettás megoldás
Úgy tervezték, hogy a legtöbb helyre telepíthető legyen, így ez a kazettás klímaberendezés ideális
választás akár üzleti vagy kereskedelmi használatra is. A friss hideg/meleg levegő a készülék
szabályozható 1, 2 vagy 4 kazettás egységén keresztül biztosított. A klíma összes funkciója könnyen
vezérelhető a mellékelt távirányítóval.
02_ jellemzők
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_HU.indd 2
2015-12-09 오전 11:14:43
biztonsági információk
Az áramütés elkerülésének érdekében áramtalanítsa a készüléket, mielőtt megjavíttatná,
tisztítaná vagy telepítené.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Mivel a következő használati útmutató több modellre vonatkozik, az Ön készüléke némileg
eltérhet az itt leírtaknál. Ha bármilyen kérdése lenne, hívja a legközelebbi ügyfélszolgálatot
vagy látogassa meg a www.samsung.com honlapot.
MAGYAR
Mielőtt használná a berendezést, olvassa el ez a kézikönyvet alaposan, és győződjön meg róla,
hogy biztonságosan és hatékonyan tudja majd üzemeltetni a készüléket!
Az ikonok és jelzések jelentése:
VIGYÁZAT
FIGYELEM
FIGYELEM
Életveszély vagy komoly sérülés kockázata.
Esetleges sérülés vagy anyagi kár kockázata.
Tűz, robbanás, áramütés vagy sérülés kockázatának elkerülése
érdekében a klíma használatakor tartsa be az alábbi alapvető
biztonsági előírásokat:
NE próbálja meg.
NE szerelje szét.
NE érintse meg.
Kövesse pontosan az utasításokat!
Húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból.
Győződjön meg róla, hogy a berendezés földelve van áramütés ellen.
Hívja az ügyfélszolgálatot segítségért.
Ajánlott előírások vagy hasznos információk a használathoz.
Ezen figyelmeztetések célja, hogy segítsenek elkerülni az Ön vagy
mások sérülését.
Tartsa be az előírásokat pontosan!
Miután elolvasta ezt a részt, tartsa biztonságos helyen későbbi
tájékozódás céljából.
biztonsági információk _03
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_HU.indd 3
2015-12-09 오전 11:14:43
biztonsági információk
VIGYÁZAT
FONTOS FIGYELMEZETÉSEK
Tűz, robbanás vagy sérülés elkerülésének érdekében ne helyezze a
berendezést veszélyes anyagok vagy olyan berendezések közelébe,
melyek lángot bocsáthatnak ki.
•Tűzveszély vagy robbanás kockázata.
Ne zárja el a szabad utat, és ne helyezzen más eszközöket a berendezés
elé. Ne lépjen rá, ne kapaszkodjon bele és ne helyezzen rá nehéz dolgokat.
•Személyi sérülés kockázata.
Ne helyezze a kültéri egységet instabil vagy nem sík helyre, ahonnan
könnyen leesehet.
•Ha a berendezés leesik, akkor személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
Ha nem a telepítési kézikönyvnek megfelelően végez módosításokat,
akkor az a készülék sérülését vagy meghibásodását okozhatja. Ebben az
esetben a felhasználó felelős az összes javítási költségért.
Ha bármilyen gáz vagy szennyeződés (kivéve R410A) kerül a hűtőközeg
csövébe, akkor az komoly problémákat illetve balesetet okozhat.
Ne fújjon gyúlékony gázokat (pl. rovarölőt) a berendezés közelében.
•Áramütés, tűz vagy meghibásodás kockázata.
Ne helyezzen semmit (pl. ujjat vagy faágat) a berendezés nyílásaiba.
•A gyerekeket tartsa távol a berendezéstől. Személyi sérülés kockázata.
Ne vágja el a csatlakozót, és ne csatlakoztassa azt más tápkábelhez.
Soha ne próbálja meghosszabbítani a tápkábelt.
•Tűz vagy áramütés kockázata.
Ne rángassa a tápkábelt, és ne érintse meg kézzel.
•Tűz vagy áramütés kockázata.
Soha ne használjon sérült csatlakozót, tápkábelt vagy meglazult aljzatot.
•Tűz vagy áramütés kockázata.
Az elektromos vezetékekkel kapcsolatos munkálatokat minősített
szakember végezze szabványos kábelekkel a helyi előírásoknak
megfelelően.
•Ha a tápkábel kapacitása nem elegendő vagy ha a vezetékekkel kapcsolatos
munkálatokat nem megfelelően végezték, akkor áramütés történhet vagy
tűz üthet ki.
Csatlakoztassa a tápkábelt a csatlakozótáblába, majd rögzítse azt egy
kábelszorítóval.
04_ biztonsági információk
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_HU.indd 4
2015-12-09 오전 11:14:43
Ne csatlakoztassa a berendezést fűtőtesthez, és ne próbálja azt egyedül
szétszerelni, átalakítani vagy megszerelni.
•Meghibásodás, áramütés vagy tűz kockázata. Ha javítás szükséges, akkor
vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
A berendezés szétszereléséhez vagy újratelepítéséhez keresse fel a
vásárlás helyét vagy az ügyfélszolgálatot.
•Meghibásodás, vízszivárgás, áramütés vagy tűz kockázata.
MAGYAR
A berendezés telepítéséhez keresse fel a vásárlás helyét vagy az
ügyfélszolgálatot.
•A nem megfelelő üzembe helyezés meghibásodást, vízszivárgást, áramütést
vagy tüzet okozhat.
•Ha különleges helyen telepíti (pl. gyárban vagy magas sótartalmú
területen), akkor tájékozódjon a vásárlás helyén vagy az ügyfélszolgálaton
az adott telepítési részletekkel kapcsolatban.
A huzamosabb használat érdekében a berendezést a tartóelemmel
biztonságosan rögzítve telepítse.
•Ha a berendezés leesik, akkor személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
Ha a beltéri egység nedves lesz, akkor azonnal kapcsolja ki, és hívja a
legközelebbi ügyfélszolgálatot.
•Tűz vagy áramütés kockázata.
Külön kismegszakítót vagy biztosítékot használjon a berendezéshez.
•Áramütés vagy tűz kockázata.
Ha a tápkábel megsérül, akkor azt a gyártónak vagy egy minősített
szakembernek ki kell cserélnie.
Győződjön meg róla, hogy az áramforrás kompatibilis a helyi biztonsági
előírásokkal. Mindig a helyi biztonsági előírásoknak megfelelően telepítse
a klímaberendezést.
Ellenőrizze, hogy az áramforrás feszültsége és frekvenciája kompatibilis
a műszaki előírásokkal, és hogy képes biztosítani az ugyanezen
áramforrásra csatlakoztatott egyéb berendezések működését.
A klímaberendezést a helyi elektronikai szabályozásoknak és biztonsági
előírásoknak megfelelően telepítse.
Telepítse a mellékelt kábeleket szorosan. Rögzítse biztonságosan, nehogy
külső erőhatás kitépje azokat a csatlakozótáblából.
•Ha a rögzítés túlságosan laza, akkor hő termelődhet, és ez áramütést illetve
tüzet okozhat.
biztonsági információk _05
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_HU.indd 5
2015-12-09 오전 11:14:43
Kizárólag megfelelő teljesítményű kismegszakítót használjon.
•Soha ne használjon acél- vagy rézvezetéket kismegszakítóként. Ez tüzet
vagy a készülék meghibásodását okozhatja
Külön áramforrást használjon a berendezéshez.
•Áramütés vagy tűz kockázata.
Ne tegye ki a tápkábelt felesleges terhelésnek, és ne helyezzen rá nehéz
tárgyakat.
Ne csavarja túl a tápkábelt.
•Tűz vagy áramütés kockázata.
Mindig ellenőrizze, hogy a villamos csatlakozók (kábelbemenet,
forrasztási részek, szigetelés...) kompatibilis a vonatkozó előírásokkal
illetve a feltüntetett csatlakoztatási ábrával.
Mindig ellenőrizze, hogy az összes csatlakozó megfelel a klímaberendezés
telepítésére vonatkozó szabványoknak.
Földeléssel rendelkező csatlakozóaljzatot használjon. Az aljzatot kizárólag
a berendezéshez használja.
•A nem megfelelő földelés áramütést vagy tüzet okozhat.
Győződjön meg róla, hogy földeli a készüléket. Ne csatlakoztassa a
földelőkábelt gázvezetékhez, vízvezetékhez, villanyhárítóhoz vagy
telefonvezetékhez.
•Ha a készülék nem megfelelően földelt, akkor áramütés veszélye áll fenn.
Mindig ellenőrizze, hogy a megfelelő földelő vezeték telepítve van.
Csatlakoztassa le a készüléket az áramforrásról, mielőtt azt megjavíttatná
vagy szétszereltetné.
06_ biztonsági információk
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_HU.indd 6
2015-12-09 오전 11:14:43
FIGYELEM
FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK
Először a hűtőközeg csöveket, majd a villamos vezetékeket csatlakoztassa
a készülék telepítésekor.
A villamos vezetékeket mindig a hűtőközeg csövek előtt szerelje le.
Ellenőrizze, hogy a klímaberendezés csatlakoztatva van az áramforráshoz
a telepítési kézikönyvben meghatározott módon.
MAGYAR
A gyártó nem felelős a helytelen telepítési módosításokért, vagy az
elektromos és hidraulikus vezetékek nem megfelelő csatlakoztatásáért.
Ha nem felel meg ezen előírásoknak vagy a kézikönyv Működési
tartományok részében meghatározott értékeknek, akkor az a garancia
azonnali megszűnését vonja maga után.
Győződjön meg róla, hogy nem kerül víz a berendezésbe.
•Áramütés kockázata.
Kapcsolja ki a berendezést a mellékelt távirányítóval vagy
vezérlőeszközzel (ha van). Ne húzza ki a csatlakozót a készülék
kikapcsolásához (kivéve közvetlen balesetveszély esetén).
Ne nyissa fel a homlokrácsot működés közben.
•Áramütés vagy meghibásodás kockázata.
A hideg levegő ne áramoljon közvetlenül emberekre, állatokra vagy
növényekre.
•Ez káros hatással van az Ön egészségére, illetve az állatokra és a növényekre
is.
Ne működtesse a berendezést huzamosabb ideig zárt szobában vagy
olyan helyen, ahol kisgyermekek, idősek vagy fogyatékkal élő emberek
tartózkodnak.
•Az oxigén pótlásához nyissa ki az ajtót vagy az ablakot a helyiség
szellőztetéséhez óránként legalább egyszer.
Ne igya meg a berendezésben lévő kondenzvizet.
•Egészségügyi kockázat.
Ne tegye ki a légszűrőt közvetlen napfénynek szárításkor.
•Az erős napfény eldeformálhatja a légszűrőt.
Ne engedje, hogy gyerekek felmásszanak a berendezésre.
Kizárólag minősített kiegészítőket használjon, és a berendezést minősített
eszközökkel telepítse.
•Ha nem minősített eszközöket használ, akkor a berendezés leesehet a
helyéről, víz szivároghat, áramütés történhet vagy tűz üthet ki.
biztonsági információk _07
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_HU.indd 7
2015-12-09 오전 11:14:43
biztonsági információk
FIGYELEM
FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK
Ne használja a berendezést hűtőeszközként ételekhez, állatokhoz,
növényekhez, kozmetikumokhoz vagy gépekhez.
Ne tegye ki a berendezést túlzott erőhatásnak.
•Tűz vagy meghibásodás kockázata.
Ne fújjon vizet közvetlenül a berendezésre, és ne használjon benzolt,
oldószert vagy alkoholt a készülék felületének tisztításakor.
•Áramütés vagy tűz kockázata.
•A berendezés sérülésének kockázata.
Ne helyezzen rá semmilyen tárgyat, különösen folyadékot tartalmazó
tárolókat.
Ne érintse meg a berendezés csatlakozócsövét.
A berendezést a mellékelt telepítési kézikönyvnek megfelelően kell
telepíteni.
A lehető legrövidebb csövet telepítse.
•Ha a cső szükségtelenül hosszú, akkor a berendezés élettartama
megrövidülhet, és a teljesítmény kevésbé hatékonnyá válhat.
Telepítse a beltéri és kültéri egység tápkábelét és a kommunikációs
kábelét legalább 1m távolságra a berendezéstől.
A ballasztot használó világítóegységektől távol telepítse a beltéri
egységet.
•Ha a vezeték nélküli távirányítót használja, akkor vételi hiba léphet fel a
világítóeszköznél használt ballaszt miatt.
A maximális biztonság érdekében a telepítő személy mindig tartsa be az
alábbi előírásokat.
Ne telepítse a berendezést a következő helyekre.
•Ahol kőolaj vagy arzénsav található.
•Ahol égésanyagok és melléktermékek vannak, vagy víz szivároghat. A fűtés
kapacitása csökkenhet, vagy a berendezés tönkremehet.
•Ahol maróanyag, pl. kénsav található.
•A rézcső vagy a csatlakozók korrodálódhatnak, és a hűtőközeg szívároghat.
•Ahol elektromágneses hullámokat kibocsátó készülék van. A berendezés
nem működhet megfelelően.
•Ahol robbanóanyag, szénszálas anyag vagy tűzveszélyes melléktermék
található.
•Ahol oldószer vagy gázolaj található, gáz szivároghat, és tűz keletkezhet.
08_ biztonsági információk
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_HU.indd 8
2015-12-09 오전 11:14:43
Ha kisebb helyiségbe telepíti a készüléket, akkor vegye figyelembe,
hogy a hűtőközeg koncentrációja nem haladhatja meg az engedélyezett
biztonsági szintet szivárgás esetén.
Vegye fel a kapcsolatot az értékesítővel az engedélyezett koncentrációs
érték meghaladásának megelőzése érdekében.
•Ha a hűtőközeg szivárog, és a koncentrációs érték túlságosan magas, akkor
a szobában lévő oxigén veszélyes mértékben lecsökkenhet.
MAGYAR
Telepítse a berendezést közvetlen napfénytől, fűtőtesttől és nyirkos
helyektől távol.
•Helyezzen függönyöket az ablakokra a hűtés hatékonyságának növeléséhez
és az áramütés veszélyének elkerüléséhez.
A berendezés mozgó alkatrészekből áll. A fizikai sérülés elkerülésének
érdekében a gyerekeket tartsa távol a berendezéstől.
A készülék leszállításakor vizsgálja meg azt sérülések szempontjából. Ha
sérült, akkor ne telepítse a készüléket, és azonnal hívja a vásárlás helyét.
Helyezze be a légszűrőt, mielőtt működtetné a készüléket.
•Ha nincs légszűrő a készülékben, akkor a felgyülemlett szennyeződések
lerövidíthetik a készülék élettartamát, és túlzott áramfogyasztást
okozhatnak.
Tartsa megfelelő szinten a belső hőmérsékletet: ne legyen szélsőségesen
hideg, különösen, ha gyermekek, idősek vagy fogyatékkal élők is
tartózkodnak a közelben.
Tisztítsa meg a porszűrőt kéthetente. Tisztítsa gyakrabban a szűrőt, ha a
berendezést szennyezett környezetben használja.
A csomagolóanyagot és a távirányító (választható) elemeit a helyi
előírásoknak megfelelően dobja el.
A berendezésben használt hűtőanyagot vegyi hulladékként kell kezelni. A
hűtőanyagtól a helyi előírásoknak megfelelően szabaduljon meg.
Szakképzett személy telepítse a készüléket, és végezzen vele
próbaműködést is.
Szorosan csatlakoztassa a kondenzcsövet a berendezéshez a felesleges víz
megfelelő elvezetésének érdekében.
Olyan helyre telepítse a kültéri egységet, ahol a működés zaja illetve
a zúgás nem zavarja a szomszédokat, és a szabad szellőzést sem
akadályozza semmi.
•Meghibásodás kockázata.
•A működés zaja zavarhatja a szomszédokat.
biztonsági információk _09
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_HU.indd 9
2015-12-09 오전 11:14:43
biztonsági információk
FIGYELEM
FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK
Győződjön meg róla, hogy gyerekek nem férnek hozzá a készülékhez, és
nem játszanak vele.
Ha vezeték nélküli távirányítót használ, akkor a távolság ne legyen 7
méternél nagyobb a berendezéstől.
Ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja, akkor vegye ki az
elemeket az elektrolit szivárgásának megelőzése érdekében.
Miközben tisztítja a kültéri egységet, különösen óvatosan bánjon a
lamellákkal.
•Ha vastag kesztyűt visel, akkor jobban védheti a kezeit.
Győződjön meg róla, hogy a kondenzvíz elvezetése a kondenzcsőből
megfelelő és biztonságos.
A használati és telepítési útmutatót tárolja biztonságos helyen, és ne
felejtse el átadni az új tulajdonosnak, ha a készüléket eladja vagy átadja
valaki másnak.
A klímaberendezés gyártásához és csomagolásához használt összes anyag
újrahasznosítható.
A telepítés befejezése után mindig végezzen próbatesztet, és adja át a
használattal kapcsolatos utasításokat a felhasználónak.
A berendezést ne használják gyerekek vagy segítségre szoruló személyek
felügyelet nélkül:
A gyermekeket mindig figyelmeztesse, hogy ne játszanak a berendezéssel.
Tisztítsa ki a berendezést, ha a belső ventilátor leáll.
•Sérülés vagy áramütés kockázata.
Rendszeresen vizsgáltassa meg a készülék állapotát, csatlakozóit, csöveit
és külső felületét egy szakképzett személlyel.
Működés közben ne nyissa ki az ajtót vagy az ablakot a hűtendő szobában,
hacsak nem feltétlenül szükséges.
Ne zárja el a berendezés szellőzőjének útját. Ha egy tárgy elzárja a
légáramlás útját, akkor ez a készülék meghibásodásához vagy gyenge
teljesítményhez vezethet.
Győződjön meg róla, hogy semmilyen akadály nincs a beltéri egység teste
alatt.
•Tűz vagy anyagi kár kockázata.
Győződjön meg róla, hogy semmilyen tárgy nem akadályozza a
berendezés működését. Hagyjon elég helyet a légáramlásnak.
•A nem megfelelő légáramlás gyenge teljesítményt okozhat.
10_ biztonsági információk
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_HU.indd 10
2015-12-09 오전 11:14:43
A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve a gyerekeket
is), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel
rendelkezik, vagy aki nem rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és
jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért felelős személy biztosítja számára
a felügyeletet és elmagyarázza neki az eszköz használatát. Ügyeljen rá,
hogy kisgyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
MAGYAR
Európai használat esetén: A készüléket 8 év fölötti gyerekek és
korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező,
illetve a megfelelő tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező
személyek csak akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy
biztosítja számukra a felügyeletet, és elmagyarázza nekik az eszköz
használatát és annak lehetséges veszélyeit. Gyermekek nem játszhatnak
a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyerekek csak
felügyelettel végezhetik.
Győződjön meg róla, hogy az elektromos hálózati feszültség és frekvencia
kompatibilis a berendezéssel.
Ha áramkimaradás történik működés közben, akkor azonnal kapcsolja ki
az eszközt.
Biztonsági okokból a maximális áramérték az IEC szabvány szerint, míg
energiahatékonyság szempontjából az ISO szabvány szerint van mérve.
A készüléket lehetőleg független áramkörhöz csatlakoztassa, vagy
használjon külön kismegszakítot a tápkábelhez. A vezetékek telepítésénél
teljes biztonsági áramtalanítást kell alkalmazni az áramforrásnál (felnyitás
>3mm).
Miután csatlakoztatta a tápkábelt a beltéri és kültéri egység között, a
komponenstábla fedelét biztonságosan helyezze vissza, és győződjön
meg róla, hogy az nem túl laza.
A kültéri használatra szánt berendezések tápkábelei nem készülhetnek
az árnyékolt és hajlékony polikloroprén anyagú kábelnél gyengébb
anyagból. (Vonatkozó szabvány: IEC:60245 IEC 57 / CENELEC: H05RN-F
vagy IEC:60245 IEC 66 / CENELEC: H07RN-F)
A nem egyenletes áramértéket 10%-on belül tartsa a beltéri egységek
között.
Ha az áramingadozás túl nagy, akkor az lerövidítheti a kondenzátor
élettartamát. Ha az ingadozás meghaladja a 10%-os értéket, a beltéri
egység védeleme aktiválódik, a készülék leáll és hiba módba vált.
A termék víztől és áramütéstől való védelméhez tartsa a tápkábelt és a
beltéri/kültéri egységek vezetékét a védőcsőben.
Csatlakoztassa a tápkábelt egy kiegészítő kismegszakítóhoz.
A kábeleket mindig tartsa a védőcsőben.
A tápkábel és a kommunikációs kábel közötti távolság legyen legalább
50mm vagy több.
biztonsági információk _11
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_HU.indd 11
2015-12-09 오전 11:14:43
biztonsági információk
FIGYELEM
FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK
A tápkábel maximális hosszát a 10%-os áramingadozást figyelembe véve
határozza meg. Ha az ingadozás nagyobb, akkor használjon más áramforrást.
A kismegszakítót (MCCB, ELB) a nagyobb kapacitást figyelembe véve telepítse,
ha számos beltéri egység van csatlakoztatva.
Használjon forrasztás nélküli gyűrős csatlakozót a tápkábel
csatlakozótáblához történő csatlakoztatásához.
Használjon megfelelő csavarhúzót a csavarok rögzítéséhez.
Ha túlszorítja a csavarokat, akkor azok könnyen eltörhetnek.
A légkondicionáló berendezés kizárólag eredeti rendeltetése szerint
használható: a beltéri egységet ne telepítse mosókonyhákhoz hasonló
helyekre.
A készüléket a felhasználói kézikönyvben megadott paraméterek szerint
telepítse, hogy az könnyen elérhető legyen mindkét oldalról, és a termék
rutinszerű karbantartása és szervize is egyszerű legyen. A készülék
összetevőinek szintén könnyen hozzáférhetőnek és biztonságosnak kell
lenniük az emberekre és a környező tárgyak szempontjából. Ha nem tartja
be a felhasználói kézikönyvben meghatározott fenti előírásokat, a termék
elérésére és a törvényben meghatározott biztonságos szervizelésre vonatkozó
költségek nem tekinthetők garanciálisnak, és azok a végfelhasználót terhelik.
Győződjön meg róla, hogy a ki- és bekapcsoló illetve a védelmi gombok
megfelelően vannak telepítve.
Ne használja a berendezést, ha az megsérült. Ha probléma lép fel, akkor
azonnal állítsa le a készülék működését, és húzza ki a csatlakozót az
áramforrásból.
Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja (pl. több hónapig), akkor
áramtalanítsa azt.
Ha javítás szükséges, akkor hívja a vásárlás helyét vagy az ügyfélszolgálatot.
•Tűz vagy áramütés kockázata, ha a szétszerelést vagy javítást nem szakképzett
személy végzi.
Ha égő műanyag szagot érez, furcsa zajt hall, vagy füst száll ki a készülékből,
akkor azonnal áramtalanítsa a berendezést, és hívja az ügyfélszolgálatot.
•Tűz vagy áramütés kockázata.
12_ biztonsági információk
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_HU.indd 12
2015-12-09 오전 11:14:43
tartalom
A KLÍMABERENDEZÉS FŐ RÉSZEI
14
16
A KLÍMABERENDEZÉS TISZTÍTÁSA ÉS
KARBANTARTÁSA
18
FÜGGELÉK
28
A KLIMABERENDEZES TELEPITESE
32
16 Tippek a klíma használatához
MAGYAR
A KLÍMABERENDEZÉS HASZNÁLATA
14 Vékony 1 utas kazettás klíma
14 2 utas kazettás klíma
15
4 utas és mini 4 utas kazettás klíma
18 A külső rész tisztítása
18 A rácsok tisztítása
18Vékony 1 utas kazettás klíma
20
2 utas kazettás klíma
214 utas és mini 4 utas kazettás klíma
22 A szűrő tisztítása
22
Vékony 1 utas kazettás klíma
24
2 utas kazettás klíma
254 utas és mini 4 utas kazettás klíma
26 A klímaberendezés karbantartása
26
Rendszeres ellenőrzések
27Belső védelem a készülékben
28 Problémamegoldás
30 Működési tartományok
31 Modelladatok (súly és méretek)
32 Telepítési folyamat
A termék kialakítása megfelel az Európai Unió alacsony feszültségről (2006/95/EK), elektromágneses kompatibilitásról
(2004/108/EK) és gépekről (2006/42/EK) szóló irányelveinek.
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket
és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt
kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében
ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az
anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra
vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos
újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit.
Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
A Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségével és termékspecifikus jogszabályi kötelezettségeivel (pl.: REACH) kapcsolatban
látogasson el a samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
tartalom _13
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_HU.indd 13
2015-12-09 오전 11:14:43
a klímaberendezés fő részei
Gratulálunk a klímaberendezés megvásárlásához! Reméljük, hogy örömét leli a készülék használatában, és élvezi majd
az optimális hatékonyságú hűtést illetve fűtést.
Kérjük, első lépésként olvassa el a felhasználói kézikönyvet, hogy miként hozhatja ki a legtöbbet a klímaberendezésből.
VÉKONY 1 UTAS KAZETTÁS KLÍMA
Fő egységek
 PSSMA /  PC1BUSE
 PC1NUPMA /  PC1BUPM
Légterelő zsalu
Panel
Légbeáramlás
Távvezérlő érzékelője
Kijelző
Időzítő kijelzője
PSSMA / PC1NUPMA
Fűtő és hűtő modell
-- Nem S-Plasma ion technológiájú modell: Fan kijelző
-- S-Plasma ion technológiájú modell: Super Fan kijelző
Működés (kék) / Jégtelenítés (sárga)
PC1BUSE / PC1BUPM :
Super Fan kijelző
Csak hűtő modell
Működési kijelző
Szűrő visszaállítása kijelző
Ha beltéri egységet használ (beleértve a Ventilátor módot), akkor az SPi nem működik
automatikusan. Nyomja meg a [Super Fan] gombot a vezeték nélküli távvezérlőn az SPi
használatához.
2 UTAS KAZETTÁS KLÍMA
Fő részek
 P2SMA
Légterelő
Levegő beáramlás
Légszűrő (a rács mögött)
Kijelző
Kijelző
Szűrő visszaállítás jelzés
Ventilátor jelzés
Időzítés jelzés
Főkapcsoló jelzés
Főkapcsoló gomb
Távirányító érzékelője
A kialakítás és alak némileg eltérhet a fenti illusztrációtól a modelltől függően.
14_ a klímaberendezés fő részei
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_HU.indd 14
2015-12-09 오전 11:14:43
4 UTAS ÉS MINI 4 UTAS KAZETTÁS KLÍMA
Fő részek
Légterelő
Levegő beáramlás
MAGYAR
Légszűrő (a rács alatt)
Kijelző
Kijelző
 „A” típus (MGCH095IU5G)
Távirányító érzékelője
Időzítés jelzés
Főkapcsoló gomb
Főkapcsoló jelzés
Ventilátor jelzés
Deresedés eltávolítása jelzés
Szűrő visszaállítása jelzés
 „B” típus (PMSMA / PMSMAA)
Szűrő visszaállítás jelzés
Ventilátor jelzés
Időzítés jelzés
Deresedés eltávolítása jelzés
Főkapcsoló jelzés
Távirányító érzékelője
Főkapcsoló gomb
 „C” típus (P4SMA / PNMAB)
Szűrő visszaállítás jelzés
Ventilátor jelzés
Időzítés jelzés
Deresedés eltávolítása jelzés
Főkapcsoló jelzés
Távirányító érzékelője
Főkapcsoló gomb
A kialakítás és alak némileg eltérhet a fenti illusztrációtól a modelltől függően.
a klímaberendezés fő részei _15
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_HU.indd 15
2015-12-09 오전 11:14:44
a klímaberendezés használata
TIPPEK A KLÍMA HASZNÁLATÁHOZ
Íme néhány követendő tipp a klíma használatához.
TÉMA
JAVASLAT
Hűtés
•Ha az aktuális külső hőmérséklet sokkal magasabb mint a belső
hőmérséklet, akkor időbe telhet a belső levegőt a kívánt mértékre
lehűteni.
•Ne vigye le túlzott mértékben a hőmérséklet-szabályozót. Ekkor
ugyanis energiát pazarol, és a szoba sem hűl le hamarabb.
Fűtés
•Mivel a klíma a külső levegőből veszi a hőenergiát a szoba
felfűtéséhez, a fűtőkapacitás csökkenthet, ha a külső hőmérséklet
szélsőségesen alacsony. Ha úgy érzi, hogy a klíma nem
megfelelőn hűt, akkor javasoljuk, hogy használjon további
fűtőeszközt a klímával együtt.
Deresedés és
jégtelenítés
•Ha a klíma Fűtés módban működik, akkor a készülék és a külső
levegő közötti hőmérsékletkülönbség miatt deresedés fog
képződni.
Ha ez történik, akkor:
- A klíma nem fog tovább fűteni.
-A klíma automatikusan Jégtelenítés módban fog működni 10
percig.
-A külső egységen képződő pára Jégtelenítés módban teljesen
normális.
Semmilyen beavatkozás nem szükséges; 10 perc után a klíma újra
a szokott módon fog működni.
A készülék nem működik, ha elindul a jégtelenítési folyamat.
16_ a klímaberendezés használata
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_HU.indd 16
2015-12-09 오전 11:14:44
JAVASLAT
Ventilátor
•A ventilátor indításakor nem kapcsol be kb. 3~5 percig, hogy
megakadályozza a hideg levegő beáramlását, amíg a klíma
felmelegszik.
Magas belső/külső
hőmérséklet
•Ha a belső és külső hőmérséklet magas, és a készülék Fűtés
módban működik, akkor a kültéri egység ventilátora és a
kompresszor időnként leállhat. Ez normális; várjon, amíg a klíma
újra bekapcsol.
Áramkimaradás
•Ha áramkimaradás történik a készülék működése közben, akkor
a működés azonnal leáll, és a készülék kikapcsol. Ha az áram
visszatért, a klíma automatikusan bekapcsol.
Védőmechanizmus
•Ha a klímát többszöri leállás vagy csatlakoztatás után bekapcsolja,
akkor a hideg/meleg levegő nem fog kiáramlani 3 percig, hogy
védje a kültéri egység kompresszorát.
MAGYAR
TÉMA
a klímaberendezés használata _17
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_HU.indd 17
2015-12-09 오전 11:14:44
a klímaberendezés tisztítása és
karbantartása
A legjobb teljesítmény érdekében a készüléket tisztítsa rendszeresen. Tisztítás közben
győződjön meg róla, hogy saját biztonsága érdekében áramtalanította a készüléket.
A KÜLSŐ RÉSZ TISZTÍTÁSA
A külső rész tisztításakor győződjön meg róla, hogy a készüléket áramtalanította. A tisztításhoz
nem szükséges semmilyen különleges eszköz.
1. Ha szükséges, törölje át a készüléket egy nedves vagy száraz
ronggyal. Törölje le óvatosan a szennyeződéseket.
Példa: 4 utas kazettás klíma
FIGYELEM
Ne használjon benzolt vagy oldószert.
Ez károsíthatja a készülék testének felületét, és
tűzet okozhat.
A RÁCSOK TISZTÍTÁSA
A rácsok tisztításakor győződjön meg róla, hogy a készüléket áramtalanította. A
tisztításhoz nem szükséges semmilyen különleges eszköz.
Vékony 1 utas kazettás klíma
1. Rács felnyitása.
Nyomja meg a [Push] jelzést (PSSMA: 3 helyen, PC1BUSE: 4 helyen), majd nyissa fel a rácsot.
 PSSMA
 PC1BUSE
 PC1NUPMA / PC1BUPM
•A burkolat leszerelésekor fogja meg azt a részt, ahol a burkolat
és bemenet burkolata csatlakozik ❶, majd a leválasztáshoz
a burkolat ❷ számmal jelölt részénél tolja fel a csatlakozást.
Lásd a képet (1).
•Tápellátási problémák esetén illesszen csavarhúzót a számmal
jelzett helyre (2), majd folytassa a burkolat leszerelését képen
(1) látható módón, és ellenőrizze a tápellátás csatlakozásait.
(2)
(1)
❶
❷
18_ tisztítás és karbantartása
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_HU.indd 18
2015-12-09 오전 11:14:44
2. Oldja ki a biztonsági rögzítőt, és fogja meg a homlokrácsot.
3. Vegye le a homlokrácsot.
Tartsa 45°-os szögben, emelje fel kissé, majd húzza előre.
MAGYAR
FIGYELEM
Tartsa a rácsot, nehogy az leessen. Ha nem tartja biztonságosan, akkor az
személyi sérülést is okozhat.
A rács tisztítása úgy is lehetséges, hogy az csatlakoztatva van a panelhez.
4. Húzza ki a légszűrőt.
Fogja meg a légszűrőt, és kissé megnyomva emelje felfelé, majd húzza ki.
5. Tisztítsa meg a rácsot egy porszívóval vagy kefével. Ha a szennyeződés túl erős, akkor mossa le vízzel,
és szárítsa meg jól szellőztetett környezetben.
6. Helyezze vissza a légszűrőt az eredeti helyzetébe.
7. Tegye vissza a homlokrácsot.
Helyezze a rögzítőt a készüléken a megfelelő helyre, majd nyomja felfelé a homlokrácsot. Állítsa a
biztonsági rögzítőket az eredeti helyükre.
A fenti ábra modelltől függően eltérhet az Ön által használttól.
tisztítás és karbantartása _19
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_HU.indd 19
2015-12-09 오전 11:14:44
a klímaberendezés tisztítása és
karbantartása
A RÁCSOK TISZTÍTÁSA
2 utas kazettás klíma
 P2SMA
1. Nyissa fel a homlokrácsot.
Nyomja meg a [] füleket három helyen a homlokrács tartórészének kioldásához.
A rács automatikusan kinyílik. Két biztonsági tartórész van rögzítve a homlokrács belső részéhez,
mely megakadályozza, hogy az leessen.
2. Oldja ki a biztonsági rögzítőt, és tartsa a homlokrácsot.
3. Vegye le a homlokrácsot.
Tartsa 45°-os szögben, emelje fel kissé, majd húzza előre.
FIGYELEM
Tartsa a rácsot, nehogy az leessen. Ha nem tartja biztonságosan, akkor az
személyi sérülést is okozhat.
A rács tisztítása úgy is lehetséges, hogy az csatlakoztatva van a panelhez.
4. Húzza ki a légszűrőt.
Fogja meg a légszűrőt, és kissé megnyomva emelje felfelé, majd húzza ki.
5. Tisztítsa meg a rácsot egy porszívóval vagy kefével. Ha a szennyeződés túl erős, akkor mossa le vízzel,
és szárítsa meg jól szellőztetett környezetben.
6. Helyezze vissza a légszűrőt az eredeti helyzetébe.
7. Tegye vissza a homlokrácsot.
Helyezze a rögzítőt a készüléken a megfelelő helyre, majd nyomja felfelé a homlokrácsot.
Állítsa a biztonsági rögzítőket az eredeti helyükre.
20_ tisztítás és karbantartása
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_HU.indd 20
2015-12-09 오전 11:14:44
4 utas és mini 4 utas kazettás klíma
 P4SMA / P4NMAB / PMSMA / PMSMAA
1. Nyissa fel a homlokrácsot.
Mindkét fület húzza kifelé a rács tartórészének kioldásához.
A rács automatikusan kinyílik. Két biztonsági tartórész van
rögzítve a homlokrács belső részéhez, mely megakadályozza,
hogy az leessen.
MAGYAR
2. Oldja ki a biztonsági rögzítőt, és tartsa a homlokrácsot.
3. Vegye le a homlokrácsot.
Tartsa 45°-os szögben, emelje fel kissé, majd húzza előre.
FIGYELEM
Tartsa a rácsot, nehogy az leessen. Ha nem tartja biztonságosan, akkor az
személyi sérülést is okozhat.
A rács tisztítása úgy is lehetséges, hogy az csatlakoztatva van a panelhez.
4. Húzza ki a légszűrőt.
Fogja meg a légszűrőt, és kissé megnyomva emelje felfelé, majd húzza ki.
5. Tisztítsa meg a rácsot egy porszívóval vagy kefével. Ha a szennyeződés túl erős, akkor mossa le vízzel,
és szárítsa meg jól szellőztetett környezetben.
6. Helyezze vissza a légszűrőt az eredeti helyzetébe.
Kattanó hangot fog hallani, mikor a légszűrő megfelelően van visszahelyezve.
7. Tegye vissza a homlokrácsot.
Helyezze a rögzítőt a készüléken a megfelelő helyre, majd nyomja felfelé a homlokrácsot.
Állítsa a biztonsági rögzítőket az eredeti helyükre.
A fenti ábra modelltől függően eltérhet az Ön által használttól.
tisztítás és karbantartása _21
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_HU.indd 21
2015-12-09 오전 11:14:44
a klímaberendezés tisztítása és
karbantartása
A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA
A szűrő tisztításakor győződjön meg róla, hogy a készüléket áramtalanította. A vízzel tisztítható
légszűrő szennyeződéseket szűr ki a levegőből. A szűrőt porszívóval vagy kézi mosással tisztítsa.
Vékony 1 utas kazettás klíma
1. Rács felnyitása.
Nyomja meg a [Push] jelzést (PSSMA: 3 helyen, PC1BUSE: 4 helyen), majd nyissa fel a rácsot.
 PSSMA
 PC1BUSE
(2)
 PC1NUPMA / PC1BUPM
•A burkolat leszerelésekor fogja meg azt a részt, ahol a burkolat
és bemenet burkolata csatlakozik ❶, majd a leválasztáshoz a
burkolat ❷ számmal jelölt részénél tolja fel a csatlakozást. Lásd
a képet (1).
•Tápellátási problémák esetén illesszen csavarhúzót a számmal
jelzett helyre (2), majd folytassa a burkolat leszerelését képen
(1) látható módón, és ellenőrizze a tápellátás csatlakozásait.
(1)
❶
❷
2. Húzza ki a légszűrőt.
Fogja meg a légszűrőt, és kissé megnyomva emelje felfelé,
majd húzza ki.
A szűrő tisztításakor nem kell mindig levennie a rácsot. Ha
le akarja venni, akkor kövesse a 2-3. lépést a 14. oldalon.
22_ tisztítás és karbantartása
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_HU.indd 22
2015-12-09 오전 11:14:45
3. Tisztítsa meg a légszűrőt egy porszívóval vagy kefével. Ha a szennyeződés túl erős, akkor mossa le
vízzel, és szárítsa meg jól szellőztetett környezetben.
•Ha a légszűrőt zárt (vagy nyirkos) helyen szárítja, akkor rossz szag keletkezhet. Ha ez történik,
akkor tisztítsa meg újra a szűrőt és jól szellőztetett helyen szárítsa meg.
MAGYAR
• A legjobb eredmény érdekében, ismételje meg a tisztítást kéthetente.
4. Helyezze vissza a légszűrőt az eredeti helyzetébe.
Kattanó hangot fog hallani, mikor a légszűrő megfelelően van visszahelyezve.
5. Nyomja felfelé a homlokrácsot, és zárja le.
•
A fenti ábra modelltől függően eltérhet az Ön által használttól.
•Miután megtisztította a szűrőt, nyomja meg a Filter Reset gombot a távirányítón 2
másodpercig a szűrő ütemezés visszaállításához. A szűrő kijelző be lesz kapcsolva a tisztítás ideje
alatt.
tisztítás és karbantartása _23
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_HU.indd 23
2015-12-09 오전 11:14:45
a klímaberendezés tisztítása és
karbantartása
A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA
A szűrő tisztításakor győződjön meg róla, hogy a készüléket áramtalanította. A vízzel tisztítható
légszűrő szennyeződéseket szűr ki a levegőből. A szűrőt porszívóval vagy kézi mosással tisztítsa.
2 utas kazettás klíma
1. Nyissa fel a homlokrácsot.
Nyomja meg a [] füleket három helyen a homlokrács tartórészének kioldásához.
A rács automatikusan kinyílik. Két biztonsági tartórész van rögzítve a homlokrács belső részéhez,
mely megakadályozza, hogy az leessen.
2. Húzza ki a légszűrőt.
Fogja meg a légszűrőt, és kissé megnyomva emelje
felfelé, majd húzza ki.
A szűrő tisztításakor nem kell mindig levennie a
rácsot. Ha le akarja venni, akkor kövesse a 2-3. lépést a 15. oldalon.
3. Tisztítsa meg a légszűrőt egy porszívóval vagy kefével. Ha a szennyeződés túl erős, akkor mossa le
vízzel, és szárítsa meg jól szellőztetett környezetben.
• A legjobb eredmény érdekében, ismételje meg a tisztítást kéthetente.
•Ha a légszűrőt zárt (vagy nyirkos) helyen szárítja, akkor rossz szag keletkezhet. Ha ez történik,
akkor tisztítsa meg újra a szűrőt és jól szellőztetett helyen szárítsa meg.
4. Helyezze vissza a légszűrőt az eredeti helyzetébe.
Kattanó hangot fog hallani, mikor a légszűrő megfelelően van visszahelyezve.
5. Nyomja felfelé a homlokrácsot, és zárja le.
Miután megtisztította a szűrőt, nyomja meg a Filter Reset gombot a távirányítón 2 másodpercig a
szűrő ütemezés visszaállításához. A szűrő kijelző be lesz kapcsolva a tisztítás ideje alatt.
24_ tisztítás és karbantartása
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_HU.indd 24
2015-12-09 오전 11:14:45
4 utas és mini 4 utas kazettás klíma
1. Mindkét fület húzza kifelé a rács tartórészének kioldásához.
A rács automatikusan kinyílik. Két biztonsági tartórész van rögzítve a homlokrács belső részéhez,
mely megakadályozza, hogy az leessen.
MAGYAR
2. Húzza ki a légszűrőt.
Fogja meg a légszűrőt, és kissé megnyomva emelje felfelé, majd húzza ki.
A szűrő tisztításakor nem kell mindig levennie a rácsot. Ha le akarja venni, akkor kövesse a 2-3.
lépést a 16. oldalon.
3. Tisztítsa meg a légszűrőt egy porszívóval vagy kefével. Ha a szennyeződés túl erős, akkor mossa le
vízzel, és szárítsa meg jól szellőztetett környezetben.
• A legjobb eredmény érdekében, ismételje meg a tisztítást kéthetente.
•Ha a légszűrőt zárt (vagy nyirkos) helyen szárítja, akkor rossz szag keletkezhet. Ha ez történik,
akkor tisztítsa meg újra a szűrőt és jól szellőztetett helyen szárítsa meg.
4. Helyezze vissza a légszűrőt az eredeti helyzetébe.
Kattanó hangot fog hallani, mikor a légszűrő megfelelően van visszahelyezve.
5. Nyomja felfelé a homlokrácsot, és zárja le.
•A fenti ábra modelltől függően eltérhet az Ön által használttól.
•Miután megtisztította a szűrőt, nyomja meg a Filter Reset gombot a távirányítón 2
másodpercig a szűrő ütemezés visszaállításához. A szűrő kijelző be lesz kapcsolva a tisztítás ideje
alatt.
tisztítás és karbantartása _25
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_HU.indd 25
2015-12-09 오전 11:14:45
a klímaberendezés tisztítása és
karbantartása
A KLÍMABERENDEZÉS KARBANTARTÁSA
Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor használja a szárítás funkciót a legjobb teljesítmény érdekében.
1. Használja a szárítás funkciót úgy, hogy 3-4 órát működteti a készüléket Ventilátor
módban, majd ezután áramtalanítsa azt. A készülék meghibásodhat, ha a belső
részegységek nyirkosak maradnak.
2. Mielőtt újra használná a berendezést, szárítsa meg a belső alkatrészeket úgy,
hogy ismét 3-4 órán keresztül működteti a készüléket Ventilátor módban. Ez segít
eltávolítani a rossz szagokat, melyek a nyirkosság során kialakulhattak.
Rendszeres ellenőrzések
A klímaberendezés megfelelő karbantartásának érdekében tanulmányozza az alábbi táblázatot.
Típus
Leírás
Légszűrő tisztítása (1)
Beltéri
egység
4
Havonta havonta

Konzenzvíz áteresztő tisztítása (2)

A hőcserélő teljes tisztítása (2)

Konzenzvíz cső tisztítása (2)

Távirányító elemeinek cseréje (1)
Az egység hőcserélőjének tisztítása kívül (2)
Kültéri
egység
Évente


Az egység hőcserélőjének tisztítása belül (2)

Az elektromos részegységek tisztítása sűrített levegővel (2)

Ellenőrizni, hogy minden elektromos részegység szorosan
van rögzítve (2)

A ventilátor tisztítása (2)

Ellenőrizni, hogy a ventilátor elemei megfelelően vannak-e
rögzítve (2)

Konzenzvíz áteresztő tisztítása (2)

A fenti ellenőrzések és karbantartási műveletek elengedhetetlenek a klímaberendezés hatékony
működésének érdekében. Ezen műveletek gyakorisága függ a használati környezet jellemzőitől, az
összegyűlt szennyeződéstől stb.
(1) A leírt műveleteket gyakrabban kell elvégezni, ha a használat helye nagymértékben
szennyezett.
(2) A műveleteket kizárólag szakképzett személy végezze. További információkért
lásd a telepítési kézikönyvet.
26_ tisztítás és karbantartása
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_HU.indd 26
2015-12-09 오전 11:14:45
Belső védelem a készülékben
A belső védelem akkor lép működésbe, ha valamilyen hiba történik a klímaberendezésben.
Típus
Leírás
A belső ventilátor kikapcsol, hogy védjen hideg levegő ellen, ha a
hőszivattyú fűt.
Jégtelenítési folyamat
A belső ventilátor kikapcsol, hogy védjen hideg levegő ellen, ha a
hőszivattyú fűt.
Az akkumulátor védelme
A kompresszor kikapcsol, hogy védje az akkumulátort, ha a klíma Hűtés
módban működik.
Kompresszor védelme
A klíma bekapcsolás után nem kezd el azonnal működni a kültéri egység
kompresszorának védelmében.
MAGYAR
Hideg levegő ellen
Ha a hőszivattyú Fűtés módban működik, akkor a jégtelenítési funkció aktiválódik, és eltávolítja a
deresedést a kültéri egységből, mely alacsonyabb hőmérsékleten lerakódhatott.
A belső ventilátor automatikusan kikapcsol, és csak akkor indul újra, ha a jégtelenítési folyamat
befejeződött.
tisztítás és karbantartása _27
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_HU.indd 27
2015-12-09 오전 11:14:45
függelék
PROBLÉMAMEGOLDÁS
Forduljon a következő táblázathoz, ha a klímaberendezés nem megfelelően működik. Ezzel időt
és pénzt takaríthat meg.
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
A klíma nem kapcsol
be azonnal, miután
újra lett indítva.
•A védelmi mechanizmus miatt a készülék nem kapcsol be
azonnal, hogy védje magát a túlterheléstől.
A klíma 3 perc múlva bekapcsol.
A klíma egyáltalán
nem működik.
•Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van csatlakozva.
Helyezze a csatlakozódugót megfelelően a fali aljzatba.
•Ellenőrizze, hogy a kismegszakító ki van-e kapcsolva.
•Ellenőrizze, hogy áramszünet van-e.
•Ellenőrizze a biztosítékot. Győződjön meg róla, hogy az nem
kapcsolt ki.
Temperatura nie
zmienia się.
•Ellenőrizze, hogy a Ventilátor módot használja-e.
Nyomja meg a Mode gombot a távirányítón egy másik mód
választásához.
Nem jön hideg
(meleg) levegő a
készülékből.
•Ellenőrizze, hogy a beállított hőmérséklet magasabb-e
(alacsonyabb-e) mint az aktuális hőmérséklet. Nyomja
meg a Hőmérséklet gombot a távirányítón a hőmérséklet
módosításához. Nyomja meg a Hőmérséklet gombot a
hőmérséklet növeléséhez vagy csökkentéséhez.
•Ellenőrizze, hogy a légszűrőt nem szennyeződés tömíti-e el.
Tisztítsa a légszűrőt kéthetente.
•Ellenőrizze, hogy a klímát most kapcsolta-e be. Ha igen, akkor
várjon 3 percet. Hideg levegő ilyenkor nem áramlik ki, hogy védje
a kültéri egység kompresszorát.
•Ellenőrizze, hogy a klímát nem olyan helyre telepítette-e, ahol
közvetlen napfénynek van kitéve.
Helyezzen függönyöket az ablakokra a hűtés hatékonyságának
növelése érdekében.
•Győződjön meg róla, hogy semmilyen akadály nincs a kültéri
egység közelében.
•Ellenőrizze, hogy a hűtőcső nem túl hosszú-e.
•Ellenőrizze, hogy a klíma nem csak Hűtés módban használható-e.
•Ellenőrizze, hogy a távirányító nem csak a légkondicionálós
modellhez kapható-e.
A ventilátor
sebessége nem
változik.
•Ellenőrizze, hogy a ventilátor Auto vagy Szárítás módban van-e.
A klíma automatikusan szabályozza a ventilátor sebességét Auto/
Szárítás módban.
Az időzítő funkció
nincs beállítva.
•Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a Főkapcsoló gombot, miután
beállította az időt.
28_ függelék
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_HU.indd 28
2015-12-09 오전 11:14:45
MEGOLDÁS
Kellemetlen szag van
a szobában működés
közben.
•Ellenőrizze, hogy a készülék füstös környezetben üzemel-e, vagy
rossz levegő áramlik-e be kívülről. Működtesse a klímát Ventilátor
módban, vagy nyissa ki az ablakot, és szellőztesse ki a szobát.
A klíma furcsa zajt ad
ki.
•Furcsa zaj hallható, amikor a hűtőközeg átáramlik a
kompresszoron. Hagyja a klímát működni a kiválasztott módban.
•Mikor lenyomja a Főkapcsoló gombot a távirányítón, hallani
lehet a kondenzvíz szivattyút a klímában.
Víz csöpög a légterelő
zsalukról.
•Ellenőrizze, hogy a klíma tartósabb ideig hűtött-e a
légterelőkkel lefelé. Ekkor ugyanis páralecsapódás alakulhat ki a
hőmérsékletkülönbség miatt.
A távirányító nem
működik.
•Ellenőrizze, hogy az elemek nem merültek-e le.
•Győződjön meg róla, hogy az elemek megfelelően vannak-e
telepítve.
•Győződjön meg róla, hogy semmilyen akadály nincs a távirányító
érzékelője előtt.
•Ellenőrizze, hogy nincs-e erős világítóberendezés a klíma
közelében. A fluoreszkáló fényforrás vagy az erős neonfény
ugyanis akadályozhatja az elektromos hullámokat.
A klíma nem kapcsol
be vagy ki a vezetékes
távirányítóval.
•Ellenőrizze, hogy a vezetékes távirányítót csoportos vezérlésre
állította-e.
A vezetékes
távirányító nem
működik.
•Ellenőrizze, hogy a TEST jelzés megjelenik-e a vezetékes
távirányítón. Ha igen, akkor kapcsolja ki a készüléket és a
kismegszakítót. Hívja a legközelebbi ügyfélszolgálatot.
A digitális kijelző
jelzései villognak.
•Nyomja meg a Főkapcsoló gombot a távirányítón a készülék
kikapcsolásához, és kapcsolja ki a kismegszakítót. Ezután
kapcsolja be újra.
MAGYAR
PROBLÉMA
függelék _29
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_HU.indd 29
2015-12-09 오전 11:14:45
függelék
MŰKÖDÉSI TARTOMÁNYOK
Az alábbi táblázat a klímaberendezés hőmérsékleti és légnedvességi értékeit mutatja.
A hatékony használat érdekében tanulmányozza a táblázatot.
MÓD
KÜLSŐ
HŐMÉRSÉKLET
BELSŐ
HŐMÉRSÉKLET
HŰTÉS
-5°C/23°F - 43°C/109°F
-5°C/23°F - 54°C/129°F
-5°C/23°F - 43°C/109°F
-10°C/14°F - 43°C/109°F
-10°C/14°F - 46°C/115°F
-15°C/5°F - 43°C/109°F
-5°C/23°F - 43°C/109°F
-5°C/23°F - 48°C/118°F
18°C/64°F - 32°C/90°F
18°C/64°F - 32°C/90°F
21°C/70°F - 32°C/90°F
18°C/64°F - 32°C/90°F
18°C/64°F - 32°C/90°F
18°C/64°F - 32°C/90°F
18°C/64°F - 32°C/90°F
18°C/64°F - 32°C/90°F
FŰTÉS
-20°C/-4°F - 24°C/75°F
-5°C/23°F - 24°C/75°F
-15°C/5°F - 24°C/75°F
-10°C/14°F - 24°C/75°F
-20°C/-4°F - 24°C/75°F
-20°C/-4°F - 26°C/79°F
27°C/81°F vagy kevesebb
15°C/59°F - 27°C/81°F
27°C/81°F vagy kevesebb
27°C/81°F vagy kevesebb
27°C/81°F vagy kevesebb
27°C/81°F vagy kevesebb
-5°C/23°F - 43°C/109°F
-5°C/23°F - 54°C/129°F
-5°C/23°F - 43°C/109°F
SZÁRÍTÁS
-10°C/14°F - 43°C/109°F
-10°C/14°F - 46°C/115°F
-15°C/5°F - 43°C/109°F
18°C/64°F - 32°C/90°F
18°C/64°F - 32°C/90°F
21°C/70°F - 32°C/90°F
18°C/64°F - 32°C/90°F
18°C/64°F - 32°C/90°F
18°C/64°F - 32°C/90°F
BELSŐ
PÁRATARTALOM
80% vagy
kevesebb
MEGJEGYZÉSEK
DVM, DVM PLUS II/III/IV, CAC Inverter
DVM Desert
CAC, Free Joint Multi
CAC Inverter(UH026/035EAV1)
CAC Inverter(AC026/035FCADEH)
CAC Inverter(UH052/060/070EAV1)
DVM MINI(RVXMHF040/050EA, RVXMHF050/060GA)
DVM MINI(RD040/050/060MHXGA, RD040/050/060MHXEA)
-
DVM PLUS II/III/IV, CAC Inverter(UH052/060/070EAV1), DVM Desert
CAC
Free Joint Multi, DVM, CAC Inverter(UH026/035EAV1, AC026/035FCADEH)
CAC Inverter
DVM MINI(RVXMHF040/050EA, RVXMHF050/060GA)
DVM MINI(RD040/050/060MHXGA, RD040/050/060MHXEA)
-
DVM, DVM PLUS II/III/IV, Free Joint Multi, CAC Inverter
DVM Desert
CAC
CAC Inverter(UH026/035EAV1)
CAC Inverter(AC026/035FCADEH)
CAC Inverter(UH052/060/070EAV1)
A normál hőmérsékleti érték a fűtéshez 7˚C/45˚F. Ha a külső hőmérséklet 0˚C/32˚F alá esik, akkor a fűtési
kapacitás csökkenhet a hőmérsékleti viszonyoknak megfelelően.
32˚C/90˚F (belső hőmérséklet) felett a berendezés nem hűt teljes kapacitáson.
Típus
Model
DVM
DVM PLUS II/III/IV/
DVM Desert
Vékony 1 utas
kazettás klíma
2 utas kazettás
klíma
4 utas kazettás
klíma
mini 4 utas kazettás
klíma
AVMGH(C)
AVMCH(C)
AVMC4
-
AVXC2
ND2
AVXC4
ND4
AVXCM
NDM
-
GH(C)EAM
CH(C)EAM
CH(C)EZM
-
ACFB1DEH
SHEAV
NS1DXEA
-
CHEAV
CHEAS
THEAV
MHFS
NJ1HX
-
-
MHFM
NJMHX
AVXCS
ND1
CAC
CAC Inverter
Free Joint Multi
30_ függelék
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_HU.indd 30
2015-12-09 오전 11:14:45
MODELLADATOK (SÚLY ÉS MÉRETEK)
Típus
Beltéri egység
Kültéri egység
Beltéri egység
CAC
Kültéri egység
Beltéri egység
DVM
Kültéri egység
(DVM PLUS 4)
Kültéri egység
(DVM mini)
Saját súly
MH026FSEA
MH035FSEA
MH030FMEA
MH035FMEA
MH052FMEA
AJ040FCJ2EH
AJ050FCJ2EH
AJ052FCJ3EH
AJ068FCJ3EH
AJ070FCJ4EH
AJ080FCJ4EH
AJ100FCJ5EH
AC026FB1DEH
AC035FB1DEH
AC026FCADEH
AC035FCADEH
AVXCSH036EE
AVXCSH028EE
AVXCSH022EE
AVXC2H071EE
AVXC2H056EE
AVXCMH060EE
AVXCMH056EE
AVXCMH036EE
AVXCMH028EE
RD080HHXGA
RD100HHXGA
RD120HHXGA
RD140HHXGA
RD160HHXGA
RD180HHXGA
RD200HHXGA
RD080HRXGA
RD100HRXGA
RD120HRXGA
RD140HRXGA
RD160HRXGA
RD180HRXGA
RD200HRXGA
RD080HHXGB
RD100HHXGB
RD120HHXGB
RD140HHXGB
RD160HHXGB
RD180HHXGB
RD200HHXGB
RD080HRXGB
RD100HRXGB
RD120HRXGB
RD140HRXGB
RD160HRXGB
RD180HRXGB
RD200HRXGB
RD040MHXEA
RD050MHXEA
RD060MHXEA
RD040MHXGA
RD050MHXGA
RD060MHXGA
10,5 kg
10,5 kg
17,0 kg
17,0 kg
17,0 kg
37,9 kg
40,0 kg
49,0 kg
57,3 kg
65,0 kg
65,0 kg
74,5 kg
10,0 kg
10,0 kg
33,0 kg
33,0 kg
10,5 kg
10,5 kg
10,5 kg
22,0 kg
21,0 kg
17,0 kg
17,0 kg
17,0 kg
17,0 kg
237,0 kg
237,0 kg
240,0 kg
280,0 kg
329,0 kg
340,0 kg
349,0 kg
243,0 kg
243,0 kg
243,0 kg
293,0 kg
338,0 kg
349,0 kg
355,0 kg
237,0 kg
237,0 kg
240,0 kg
280,0 kg
329,0 kg
340,0 kg
349,0 kg
243,0 kg
243,0 kg
243,0 kg
293,0 kg
338,0 kg
349,0 kg
355,0 kg
100,0 kg
100,0 kg
103,0 kg
100,0 kg
100,0 kg
103,0 kg
Méretek
(szélesség×mélység×magasság)
970×410×135 mm
970×410×135 mm
575×575×260 mm
575×575×260 mm
575×575×260 mm
790×285×545 mm
790×285×545 mm
880×310×638 mm
880×310×798 mm
880×310×798 mm
880×310×798 mm
940×330×998 mm
970×410×135 mm
970×410×135 mm
790×285×548 mm
790×285×548 mm
970×410×135 mm
970×410×135 mm
970×410×135 mm
890×575×230 mm
890×575×230 mm
575×575×260 mm
575×575×260 mm
575×575×260 mm
575×575×260 mm
880×765×1695 mm
880×765×1695 mm
880×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
880×765×1695 mm
880×765×1695 mm
880×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
880×765×1695 mm
880×765×1695 mm
880×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
880×765×1695 mm
880×765×1695 mm
880×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
1295×765×1695 mm
940×330×1210 mm
940×330×1210 mm
940×330×1210 mm
940×330×1210 mm
940×330×1210 mm
940×330×1210 mm
MAGYAR
FJM
Modell
a klimaberendezes telepitese _31
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_HU.indd 31
2015-12-09 오전 11:14:45
Telepítési folyamat
5. Használjon szintmérőt a készülék szintjének ellenőrzéséhez.

A ferde beltéri egység a készülék meghibásodását és víz
szivárgását eredményezheti.
(Nem vonatkozik az ACFB1DEH)
Beltéri egység telepítése
Szint
Javasoljuk, hogy az Y-elosztót a beltéri egység előtt telepítse.
6. Állítsa be a beltéri egység magasságát a mintamérővel.
1. Helyezze a mintalapot a mennyezeten arra a helyre, ahová a beltéri
egységet telepíteni szeretné.

Használja a mintamérőt és mintalapot a megfelelő
mennyezeti illesztéshez.
Megjegyzés Mivel a minta papírból készült, ezért az a hőmérséklet

Győződjön meg róla, hogy a beltéri egység nem ferde, és
nem fog belőle víz kifolyni.
vagy a páratartalom miatt összehúzódhatott vagy
megnyúlhatott. A lyukak fúrása előtt bizonyosodjon
meg a jelölések közötti megfelelő távolságról.
Vékony 1 utas kazettás klíma 2 utas kazettás klíma
2. Helyezze be a mennyezeti rögzítőt, használjon megfelelő rögzítést
az ábrához hasonlóan.
15mm
15mm
Oldalnézet
Légbeáramlás
Mintamérő
Légkiáramlás
Mennyezet
4 utas kazettás klíma
45mm
Mennyezet
45mm
Mennyezet
mini 4 utas kazettás klíma
Fal
Behelyezés
Beltéri egység
20mm
Beltéri egység
Mennyezet
35mm
Rés a rögzítőegységben
Rés a rögzítőelemben
Mintamérő
FIGYELEM
 Győződjön meg róla, hogy a mennyezet elég
erős a készülék súlyának megtartásához.
Mielőtt felfüggesztené a készüléket, tesztelje a
rögzítőcsavarok szilárdságát.
 Ha a rögzítőcsavar hossza több mint 1,5m, akkor
rázkódás elleni védelem is szükséges.
 Ha ez nem lehetséges, akkor készítsen egy nyílást az
álmennyezeten a készülék megfelelő használatához.
Mennyezeti rögzítés
4. Helyezzen nyolc csavaranyát a rögzítőcsavarokra megfelelő
Mennyezet
17mm
Mintamérő
Csavar (3/8” vagy M10)
3. Használjon rögzítőcsavarokat a mennyezet típusától függően.
20mm
7. Csavarja szorosra a felső csavaranyákat.
8. Távolítsa el a mintamérőt, miután telepítette a beltéri egységet.
Szivárgásteszt és szigetelés
Szivárgásteszt
SZIVÁRGÁSTESZT NITROGÉNNEL(a szelep megnyitása előtt)
A hűtőközeg szivárgásának észlelése érdekében a vákuum
létrehozása és az R410A újratöltése előtt a telepítő személy
felelőssége, hogy nyomás alá helyezze a rendszert nitrogénnel
(nyomásmérő használatával) 4,1MPa feletti értéken.
SZIVÁRGÁSTESZT R410A-val(a szelep megnyitása után)
Mielőtt megnyitná a szelepet, távolítsa el a nitrogént, és hozzon
létre vákuumot. Miután megnyitotta a szelepet, ellenőrizze a
szivárgást egy R410A szivárgásmérővel.
helyet hagyva a készüléknek.
A beltéri egység telepítésekor négynél több
FIGYELEM
rögzítőcsavart használjon.
Csavaranya
Csavaralátét
Szivárgás
ellenőrzése
Gumi
g A készülék alakja és formája a
modell típusától függően változhat.
FIGYELEM
Rögzítse az anyát
Távolítsa el a nitrogént, és hozzon létre vákuumot, majd
töltse fel a rendszert.
32_ a klimaberendezes telepitese
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_HU.indd 32
2015-12-09 오전 11:14:45
 Ha a szigetelést az alábbi helyeken és tényezők mellett végzi, akkor
Szigetelés
Miután ellenőrizte, hogy nincs szivárgás a rendszerben,
szigetelje a csöveket és a szivattyút.
1. A páralecsapódási problémák elkerülésének érdekében helyezzen
T13,0 vagy vastagabb tömítőt (akrilnitril butadién gumi)
mindegyik hűtőközeg cső köré.
Megjegyzés A csövek illesztése mindig nézzen felfelé.
Nincs rés
2. Csavarja a szigetelőanyagot a csövek és a kondenzcső köré
úgy, hogy a szigetelés ne legyen túl szoros.
Szigetelőrész
Cső
Beltéri
egység
FIGYELEM
Mindenféle rés nélkül,
tökéletesen illeszkedjen
a testhez.
Győződjön meg róla, hogy a
szigetelés teljesen lefedi
<Használati tényezők>
- Étterem mennyezete, szauna, uszoda, stb.
<Építészeti tényezők>
- A mennyezetet gyakran éri nedvesség, és nincs szigetelés hideg
légáramlás ellen.
Például a cső egy kollégium vagy stúdió folyosóján van
felszerelve, vagy olyan kijárat közelében, ahol az ajtót gyakran
nyitják és zárják.
- Olyan telepítési hely, amelynek páratartalma rendkívül magas a
szellőzőrendszer hiánya miatt.
MAGYAR
NBR(T13,0 vagy vastagabb)
alkalmazzon magas páratartalom esetén használandó szigetelést.
<Geológiai tényezők>
- Magas páratartalmú helyek, mint például tengerpart, melegvízű
forrás, közeli tó vagy folyó, hegygerinc (ha az épület egy részét
föld és homok fedi).
FIGYELEM

Úgy telepítse a szigetelést, hogy az ne táguljon, továbbá
használja a tapadórészt a rögzítéshez, így megakadályozhatja,
hogy folyadék kerüljön a szigetelés alá.

Csavarja be a hűtőközeg csövet szigetelőszalaggal, ha az
közvetlen napfénynek van kitéve.

Vegye figyelembe a hűtőközeg cső telepítésénél, hogy
a szigetelés nem lehet vékonyabb a hajlatnál vagy a
rögzítőrésznél.

Használjon további szigetelést, ha a szigetelőanyag túl vékony.
Felfüggesztő
További szigetelés
3. Fejezze be a szigetelést a csövek többi részén a beltéri egység
felé haladva.
4. A beltéri egységet a kültéri egységgel összekötő csöveket és
FIGYELEM
Minden hűtőközeg csatlakozás legyen könnyen elérhető a
készülék karbantartása vagy a leszerelés érdekében.
5. Válassza ki a hűtőközeg cső szigetelését.
Szigetelje a lég és folyadék oldali csövet a csőméretnek
megfelelő vastagság szerint.
A 30°C beltéri hőmérséklet és a 85% páratartalom
normál körülménynek tekintendő. Magas páratartalmú
környezetben történő telepítés esetén használjon
egy fokozattal vastagabb szigetelőanyagot, az alábbi
táblázatnak megfelelően. Kedvezőtlen környezetbe történő
telepítés esetén vastagabb szigetelőanyag használata
szükséges.
A szigetelés hőállósága legyen több mint 120°C.
Szigetelés típusa (fűtés/hűtés)
Magas
Normál
páratartalom
Cső
Csőméret
Megjegyzések
[30°C, 85%]
[30°C, 85% felett]
EPDM, NBR
Ø6.35 ~ Ø9.52
9t

Folyadékcső
Ø12.7 ~ Ø50.80
13t

120°C
Ø6.35
13t
19t
feletti belső
Ø9.52 ~ Ø25.40
25t
hőmérséklet
Gázcső
19t
Ø28.58 ~ Ø44.45
32t
Ø50.80
25t
38t
Hűtőközeg cső
a
a×3
elektromos vezetékeket a falhoz kell rögzíteni egy alkalmas
rögzítőelemmel.
Kondenzcső és -szivattyú telepítése
1. Minél rövidebb kondenzcsövet használjon.

Némileg fordítsa el a kondenzcsövet a kondenzvíz
megfelelő leeresztése érdekében.

Ne legyen rés az illesztett részen, a kondenzcső
megfelelően illeszkedjen a rugalmas csőhöz.
2. Szigeteleje a kondenzcsővet, majd az ábra alapján rögzítse.

A teljes kondenzcsövet 5t(vagy nagyobb)
szigetelőanyaggal szigetelje a folyadéklecsapódás
megelőzésének érdekében.
Szigetelőrész
Kondenzcső
Szigetelőrész
Beltéri
egység
Pánt(nem mellékelt)
Kondenzcső
nyílás
Rugalmas
cső
Pánt
Tapadórész
Kondenzcső
Pánt
a klimaberendezes telepitese _33
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_HU.indd 33
2015-12-09 오전 11:14:46
 Rugalmas cső telepítés
Vezetékek
Vízszintes
Táp- és kommunikációs kábelek csatlakoztatása
Beltéri
egység
Beltéri
egység
Rugalmas cső
 Telepítse vízszintesen
1. A vezetékek szerelése előtt, kapcsoljon ki minden áramforrást.
Max. 20mm
2. A beltéri egységet kismegszakítóról(MCCB, ELB) kell
 Max. engedélyezett eltérés
Szigetelés
Csatlakozás a
beltéri egységhez
Szigetelés
Beltéri
egység
 Max. engedélyezett eltérés
PVC
kondenzcső
(Használja a
tapadórészt
belül)
Rugalmas cső
(Használja a
tapadórészt kívül)
Max. 30˚
Csatlakozás a PVC
kondenzcsőhöz
üzemeltetni, elkülönítve a kültéri egységtől.
3. A tápkábel csak rézalapú lehet.
4. Csatlakoztassa a tápkábelt{1(L), 2(N)} az egységek
között a maximum távon belül, illetve csatlakoztassa a
kommunikációs kábelt is (F1, F2).
5. Csatlakoztassa a V1, V2(DC12V) és F3, F4(kommunikációs)
kábelt a vezetékes távirányító telepítésekor.
Kültéri
egység
 Tapadás illesztés használata a rugalmas cső
eltömődésének megelőzése érdekében
Vezetékes
távirányító
220-240V~
Kondenzcső csatlakozás
1. A kondenzcsövet 100mm-en belül kell telepítenie a rugalmas
L
Beltéri egység 1
Beltéri egység 2
Beltéri egység 3
N
csőtől emelés 100mm - 550mm illetve süllyesztés 20mm vagy
nagyobb.
EEV készlet
N
L
N
L
N
L
h ELB : Lényeges telepítés
2. Telepítse a vízszintes kondenzcsövet döntve 1/100 vagy
Beltéri egység 4 Beltéri egység 5 Beltéri egység 6
több, és rögzítse azt 1~1,5m-nyi felfüggesztéssel.
h Mennyezetre, falra szerelt beltéri egység.
3. Telepítse a ventilátort a vízszintes kondenzcsőhöz, hogy
megakadályozza a víz visszafolyását a beltéri egységbe.
Megjegyzés Lehet, hogy nem kell telepítenie, ha a horizontális
Gyűrűs csatlakozó kiválasztása
Forrasztás
kondenzcső döntöttsége megfelelő.
4. A rugalmas csövet nem szabad felfelé fordítva telepíteni,
mivel víz folyhat vissza a beltéri egységbe.
5. Telepítse az U-alakú részt a kondenzcső végére, hogy
megelőzze a kellemetlen szagok beltéri egységbe áramlását.
Ventilátor
300mm vagy kevesebb
100mm
vagy
nagyobb
1~1,5m
1,5
Felfüggesztő
2,5
Rugalmas cső
100~550mm
vagy nagyobb
4
Vízszintes kondenzcső
lejtés(1/100)
Központi elvezetés
1. Telepítse a fő ventilátort a főelvezetőtől a legtávolabbi beltéri
egység elejére (ha a beltéri egységek száma több mint 3).
2. Lehet, hogy külön ventilátort kell telepítenie, hogy
megakadályozza a víz visszafolyását az egyes beltéri
egységek kondenzcsövében.
1~1,5m
Fő ventilátor
550mm vagy kevesebb
Fő kondenzcső
Külön
ventilátor
B
D
d1
E F L
d2
t
A csavar
normál Normál Engedett Normál Engedett Normál Engedett
Normál Engedett
méretei méretek eltérés méretek eltérés méretek eltérés Min. Min. Max. méretek eltérés Min.
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
(mm) (mm)
4
4
4
4
6,6
8
6,6
8,5
4
9,5
±0,2
3,4
±0,2
4,2
±0,2
5,6
+0,3
-0,2
+0,3
-0,2
+0,3
-0,2
1,7
±0,2 4,1 6 16
4,3
2,3
±0,2
6 6 17,5
4,3
3,4
±0,2
6 5 20
4,3
+0,2
0,7
0
+0,2
0,8
0
+0,2
0,9
0
Az elektromos vezeték műszaki jellemzői
Mennyezet
Felfüggesztő
A kábel
normál
méretei
(mm2)
Központi vízszintes kondenzcső
lejtés(több mint 1/100)
Áramforrás
MCCB
ELB
Max : 242V
Min : 198V
XA
X A, 30mmA
0,1 sec
Földelő
Tápkábel vezeték
2,5mm2
2,5mm2
Kommunikációs
kábel
0,75~1,5mm2
 Határozza meg az ELB és MCCB kapacitását az alábbiak alapján.
Az ELB, MCCB kapacitása X [A] = 1,25 X 1,1 X ∑Ai
T X : TAz ELB, MCCB kapacitása
T ∑Ai : Az egyes beltéri egységek feszültségértéke.
TA
beltéri egység feszültségértékével kapcsolatban lásd az egyes
felhasználói kézikönyveket.

Határozza meg a tápkábel specifikációját és a maximális hosszt 10%-os
áramingadozást figyelembe véve az egyes beltéri egységekben.
n
Coef×35,6×Lk×ik
k=1
1000×Ak
∑(
)<
10% of bemeneti
feszültség [V]
T Coef: 1,55
T L k : Távolság az egyes egységek között [m],
Ak: Tápkábel specifikációja [mm2], ik : Az egyes egységek futóáram értéke [A]
34_ a klimaberendezes telepitese
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_HU.indd 34
2015-12-09 오전 11:14:46
Beltéri egység beállítása
További Funkciók
1. Mielőtt telepítené a beltéri egységet, rendeljen hozzá egy
címet a klímaberendezés alapján.
2. A címet a MAIN(SW01, SW02) és RMC(SW03, SW04)
kapcsolókkal állíthatja be.
K1 K2 K3 K4
No.
ON
(BE)
Funkió
Külső szobai érzékelő
K2
Központi vezérlő
SW05
Nem
használható Használható
Nem
használható Használható
Vékony 1 utas/2 utas/mini 4 utas
N/A
N/A
4 utas
Normál
Fel
N/A
N/A
MAGYAR
K1
OFF
(KI)
K3 RPM fel
SW01
SW02
SW03
SW04
K4
Választható kondenzvíz szivattyú
 N/A : Nem elérhető
 K1 KI
Fűtési mód : Hőmérséklet-kompenzációs érték beállítása = 0°C
Fűtés KI  Ventilátor KI
K1K2K3K4
K5 K6 K7 K8
K9K10K11K12
g A készülék alakja és formája a modell típusától függően
változhat.
K5 K6 K7 K8
A FŐ cím beállítása

A FŐ cím a beltéri és kültéri egység közötti
kommunikációra szolgál. Ezért be kell állítania a klíma
megfelelő működéséhez.

A FŐ címet „00” és „99” között határozhatja meg a SW01
és SW02 kapcsolókkal. A „00” és „99” között megadott FŐ
címeknek különbözniük kell egymástól.

Ellenőrizze a beltéri egység címét a telepítendő
készüléken, és annak megfelelően állítsa be.
Példa
Vékony 1 utas/2 utas
+2°C
+5°C
Mini 4 utas/4 utas
+5°C
+2°C
Szűrő jelzés
1000
óra
2000
óra
K7
Forróvizes cső
N/A
N/A
K8
Elektromos fűtő
N/A
N/A
Fűtőegység
ki
SW06 K6
 N/A : Nem elérhető
A FŐ cím „12” értékre van állítva.
K9K10K11K12
Az RMC cím beállítása

A központi vezérlő használatakor a SW03, SW04 és K2
kapcsolókat kell beállítania.
Példa
OFF
(KI)
Funkió
K5
Megjegyzés Lehet, hogy nem kell megadnia a FŐ címet,
ha az automatikus címbeállítást választotta a
kültéri egységnél: további részletekért lásd a
kültéri egység telepítési kézikönyvét.
ON
(BE)
No.
A RMC cím „12” értékre van állítva.
SW07
SW03
SW04
Funkió
ON
(BE)
OFF
(KI)
K9
Min. EEV szint fűtésnél
Fix 80 lépés
0 vagy 80 lépés
K10
Beltéri egység kijelző
prioritás a vezetékes
távirányítón
Slave
Master
K11
Külső vezérlés
Nem használható
Használható
K12
Működési kimenet
Fűtés BE
Működés BE
No.
 N/A : Nem elérhető
a klimaberendezes telepitese _35
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_HU.indd 35
2015-12-09 오전 11:14:46
memo
36_ memo
CAC CASSETTE TYPE-TR_IM_29823A-24_HU.indd 36
2015-12-09 오전 11:14:46
Download PDF

advertising